You are on page 1of 8

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN DAN KRAF TRADISIONAL

NAMA PELAJAR ANGKA GILIRAN

: :

TIMBANG @ SHARIFAH BINTI HJ.SALAT 2011012360108 670730-12-5482 PPG PSV (KUMPULAN 2) SEMESTER 4 PSV3108 EN.AHMAD B. MOHD YASIN 06.04.2013

N0.KAD PENGENALAN : KUMPULAN/UNIT MATAPELAJARAN NAMA PENSYARAH TARIKH HANTAR : : : :

BIODATA

NAMA : SHARIFAH BINTI HJ.SALAT NO.KAD PENGENALAN TARIKH LAHIR : :

TIMBANG @ 670730-12-5482 30.07.1967

TEMPAT LAHIR : KG.MELALIA,MESAPOL,SIPITANG TEMPAT ASAL BANGSA TEMPAT MENGAJAR ALAMAT 75,89857,TAMBUNAN STATUS : : : : : DAERAH SIPITANG KEDAYAN SK.TIMBOU PETI SURAT BERKHAWIN

FOLIO SEMESTER 3

NAMA HJ.SALAT OPSYEN AMBILAN

: TIMBANG @ SHARIFAH : PSV KUMPULAN 2 : PPG JUN 2011

FOLIO FOLIO
SEM 3 SEM1

FOLIO
SEM 2

TIMBANG @ SHARIFAH HJ.SALAT TIMBANG @ SHARIFAH HJ.SALAT TIMBANG @ SHARIFAH HJ.SALAT 2 OPSYEN PSV KUMPULAN 2 OPSYEN PSV KUMPULAN 2 OPSYEN PSV KUMPULAN AMBILAN JUN 2011

AMBILAN JUN 2011 AMBILAN JUN 2011

FOLIO
SEM 3

NAMA PELAJAR ANGKA GILIRAN

: :

TIMBANG @ SHARIFAH BINTI HJ.SALAT 2011012360108 670730-12-5482 PPG PSV (KUMPULAN 2) SEMESTER 4 PSV3108 EN.AHMAD B. MOHD YASIN 06.04.2013

N0.KAD PENGENALAN : KUMPULAN/UNIT MATAPELAJARAN NAMA PENSYARAH TARIKH HANTAR : : : :

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN

HALAMAN PENGAKUAN

1.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2.0 RUJUKAN Sukatan Pelajaran Rancangan Tahunan Contoh Rancangan Pengajaran Harian