You are on page 1of 2

Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul


Programului operatorii economici care indeplinesc cumulativ, la data
solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:
- sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), asa
cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
- au cel putin un an de la infiintare la data depunerii cererii-tip
pentru alocarea de fonduri
- au incheiat anul fiscal 2007 cu bilant pozitiv si au reinvestit in
tot sau in parte profitul
- au achizitionat active corporale si necorporale noi si acestea au fost puse
in functiune pana la 31 decembrie 2007
- nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru activele pentru care solicita fonduri in cadrul
Programului

Sumele cheltuite in anul 2008, din profit, pentru investitii in:


a) active corporale:
- echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - grupa
2 subgrupa 2.1, conform Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe
- computere si echipamentele periferice ale acestora
b) active necorporale:
- brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau de fabrica si
alte valori similare, precum si achizitionarea ori producerea programelor
informatice.

Prin Program se aloca 16% din sumele cheltuite in anul 2008,


din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achizitionarea de
active corporale si necorporale, prevazute la pct. 4, facturate,
achitate integral si puse in functiune in perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2007.
Exemplu de calcul:
- in anul 2008 operatorul economic a achizitionat din profit un
echipament tehnologic in valoare de 100 mii lei; prin Program se aloca 100
mii lei x 16% = 16 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie sa
depaseasca impozitul pe profit datorat si platit, aferent anului 2007;
- in anul 2008 un operator economic a achizitionat un echipament
tehnologic in valoare de 100 mii lei - 60 mii lei din credit si 40 mii lei din
profit; prin Program se aloca 40 mii lei x 16% = 6,4 mii lei; sumele astfel
calculate nu trebuie sa depaseasca impozitul pe profit datorat si platit,
aferent anului 2007.
Nu se acorda alocatii financiare pentru activele corporale si necorporale
achizitionate in sistem de leasing si pentru activele corporale second-
hand.