You are on page 1of 102

CHIC XE CA THN CHT

SELMA LAGERLF
Chu trch nhim xut bn:L Hi Chu
Bin tp ni dung: Trnh Xun Honh
Trnh by ba: Phm Mnh Hin
Trnh by sch: Nguyn Giang Bin
Sa bn in: Nguyn Mai
Nh xut bn: Vn Hc H Ni
Xut bn nm: 1986
Kh: 13 x 19
S trang: 314
Gi ba: 31
nh my: lylipham
Lm Ebook: quantam
Hon thnh ngy: 10 / 04 / 2009
Dch theo nguyn bn ting Php :
Selma Lagerlf : La Chariette Fantme, Le livre des Lgendes, Les liens invisibles, Le
monde des Trolls. Librairie acadmique Perrin.
Selma Lagerlf : Les cus de messire Arne, Nh xut bn
Je sers Paris.
MC LC
CHIC XE THN CHT
CU CHUYN V MT NGI DN CHI
BC CHN DUNG NGI M
CON QU CON
LNG T
M BC
NHNG NG QUY CA C ARN
LI NH XUT BN
Selma Lagerlf (20/11/1858 - 16/3/1940) l mt nh vn n Thy in, t tr say m vn hc
l qu hng b., nhng truyn thuyt c, nhng bi ht dn gian, nhng trng ca v s thi
b gp b vit tc phm Truyn C Gxta Becling (1891), lp tc chinh phc lng ngi c
ing xch v hnh; Nhng B Hong Cungahela (1899); Cc tiu thuyt nh Libicron (1911); S
5); chic vng ca h Lvenxcond (1925) v..v... ca b cao con ngi vi nhng gi tr tr
...Cc tiu thuyt Jrusalem (1901-1902); Hong B o Nha (1914) din t s suy thoi
thot v tinh thn trong s cch tn tn gio v tn ngng. Trong nhng tc phm xut sc n
ca nhn dn, vo thng li ca t tng nhn o ch ngha v dn ch. S. Lagerl f cng th
thng vn h a dn gian Thy in. Cun Cuc du lch k diu ca Ninx Hongecxn trn khp t
phm c cc thiu nhi rt thch. Nm 1918, b by t - thng qua tc phm Ngi Tho Lui -
ai ha do cuc i chin ln th nht gy ra cho nhn loi. Nhng nm cui i, b tch cc t
y c mt cuc chin tranh mi, bo v nhng thnh qu ca nn vn minh nhn loi. B c
Vin s Vin Hn lm Thy in.
Chic xe Thn Cht l tp truyn ngn gm nhng truyn kh c trng cho nhng truyn ngn c
ln tinh thn truyn thng, phn nh nhng li sng v li , tnh ton.
Chic xe Thn Cht mang tnh cht nhng cu chuyn c tch. Mt trong nhng thnh cng ln c
h a c con ngi.
V Selma Lagerl f, Nh Xut Bn Vn Hc gii thiu kh y trong gn mt trm trang l
nm 1974.
Nh Xut Bn Vn Hc
CHIC XE THN CHT
1
Mt c gi ti nghip ca i qun cu t ang hp hi.
Nng mc mt chng lao phi pht trin nhanh v c lit, khng sao cng c qu mt nm.
trn nhim v ca mnh; nhng khi sc nng kit, ngi ta a nng vo mt vin iu dng
c t no,v khi hiu rng mnh ht phng cu cha, nng tr v bn m, b c ring m
g hp ti tn, ni nng tri qua thi th u v tui thanh xun, nng ch i ci cht.
B m ngi cnh ging con, lng au tht, nhng mi m vi cng vic chm s c ngi m nn c
uc lp i thm k kh nh ngi bnh ngi lng l chn ging v lng l kh c. i mt c
b m i v nhng git l, c li a tay ln chi ri b xung ngay. Ngi trn mt chic gh
a dng v ln no dn nh cng u mang theo, l mt ph n cao ln, c o thu mt ch S,
ch tt hn, nhng b li mun ngi trn chic gh km tin nghi ny , nh th t lng trng
Ngy hm y khng ging nh tt c nhng ngy khc: l ngy l Xinvecxtr. Bu tri xm v
nh thi tit xu; nhng ra ngoi tri th khng kh li m p v m l lng. Mt t ton
g t t ri, va chm t l tan thnh nc. Mt trn ma tuyt ln c v nh sp sa n
hot ng vo lc cui nm ny v ginh sc lc cho nm mi ti gn lm ri.
Mi ngi hnh nh cng t lit i vi cng mt ngh nh vy. H khng nh tm lm c m
vic. Trc mt cn nh ngi sp cht l mt tha t ngi ta bt u ng cc xy d
ng cc to tng ln ri li th xung. Nhng h lm khng lu, v chng my chc cng tr
My ngi n b i qua, tay cp r n ch, nhng cnh y cng ch din ra trong chc lt. N
o bui l ti nay, v chng khng chy ra na. My con nga ko nhng chic xe khng, i n
mi bn ting. Tri cng v chiu th yn tnh cng tng thm. Mi ting ng tt i cng l
- Em n mt trong m nay trc ngy l nh th ny m li hay, - b m n i. - Chng my chc
nhng giy pht cui cng ca em n na.
Ngi bnh bt tnh t sng hm nay, v ba ngi n b ngi quanh ging nng mun n i g
it rng nng cha n tnh trng hn m. Nt mt nng thay i nhiu ln trong ngy: nt
v cu khn, lt sau li nh b tra kho au n. T ny n gi, trn gng mt y li in d
nng cao c ln v xinh p ra.
Nt mt c X ca k kh ny thay i nhiu n ni c bn ca nng ngi chn ging ngh
- Nhn ka i trng! X i tr nn xinh p bit bao! Nom ch y nh mt hong hu.
Ngi ph n ngi trn ci gh thp lin ng dy ngm k hn ngi con gi hp hi.
Chc hn b cha bao gi nhn c gi i thm k kh m khng thy nng c ci v nhn nhc vu
mi n u. Bi th cho nn s thay i ca nng lm cho b ngc nhin n ni b khng ng
Vi mt ng tc t ngt gn nh l st rut, c x b nh trng ngi ln gi, thiu cht
ca nng c dng uy nghi l lng, v i mi ca nng mc d mm cht, hnh nh ang tht ra
B m ngng mt nhn hai ngi ca i Cu t ang ngc nhin:
- Nhng hm trc n cng c nh th ny b n i C phi lc ny l gi n i thm k kh
Ngi i vin Cu t nh tui lic nhn chin ng h nh mt mi ca ngi bnh t ngay c
- Phi y c n i, gi ny l gi ch y vn i thm nhng ngi khn kh.
C ngng li v a khn ln lau mt. C va nh n i tip th ting nc n li tro ln c h
B m a hai tay nm ly bn tay b nh kh cng ca c con gi v nh nhng vut ve:
- N vt v qu khi gip ngi ta qut dn nhng cn nh ti tn ca h v qu trch h v nh
hn ngm ngm. Khi phi lm mt cng vic qu nng nhc th u oc con ngi ta khng th
n ang trong nh ca h y.
- i khi lm nhng cng vic ngi ta a thch qu th cng vy y. B i trng du d
H nn thy ngi bnh cau my li v mt vt nhn gia hai lng my hn xung mi lc mt
hch ln.
- Trng c y nh mt thin thn trong bui phn xt cui cng. B i trng n i ging hn h
- Hm nay th nh Cu t c th xy ra vic g nh? C bn ca b n i v dch hai ngi
- X i, ng lo lng g c! C va vut ve va n i: - X i, ch vt v nhiu v nhng n
Nhng li ny hnh nh c sc gii thot cho ngi bnh khi nhng o tng ang m nh nng.
V du dng v au n quen thuc ca nng trong sut thi gian b bnh li tr li vi nng.
Nng m mt, v khi nhn thy ngi bn gi ang ci xung nhn mnh, nng t bn tay ln c
C i vin Cu t on ra hn l nm c ngha ca s ng chm nh ny. C hiu ra li c
- avit Hm Ngi hp hi th tho n i.
C i vin Cu t lc u, c s rng mnh nghe khng r. Ngi m c gng n cc
- avidHm. Cho ngi i tm avidHm.
Va n i nng va nhn chm chm vo mt bn, cho n lc c bn cui cng hiu c nng. B
nng li rt xa, gia mt cnh tng tn khc no lm cho tm hn nng trn y t
C bn ca nng ngi thng dy. C khng kh c na. C ang b mt ni xc ng dy v lm cn
- Ch y mun chng ta cho ngi i tm avit Hm!
Li yu cu ca ngi hp hi c v tht kinh khng. B i trng cao ln y nghe thy t
avit Hm ? B ku ln Khng th c Lm sao c th avit Hm n gn mt ngi h
B m ngi m theo di nhng thay i trn nt mt con gi b, khun mt ny tr li d
h n.
- X i mun cho ngi i tm avit Hm. - B i trng i qun Cu t n i, - nhng chng
- avit Hm? B m ng ngc hi avit Hm l ai?
- l mt trong nhng ngi lm cho x i rt vt v, mt trong nhng ngi m Cha
B m ngi bnh a mt cay ng nhn c i vin tr:
- Khi con gi ti cn gi c mt m la ca s sng th n thuc v cc ngi ri. By
Vn c v nh c gii quyt. C i vin tr li ngi xung chn ging. B i trn
yn lm rm. Hai ngi thong nghe c mt vi ting trong bi cu nguyn ca b th hiu r
ca c x tr tui c yn n ri khi ci i, khng phi bn tm v day dt v nhng ngha
B b dt khi bi cu nguyn v c i vin tr nh nhng t tay ln vai b.
Mt ln na ngi m li tnh li. Nhng ln ny nng khng cn ci v du dng v nhn nhc
ging t trong lng.
C i vin b nh lp tc ci xung pha nng, v c nghe r mn mt cu hi ny ca nng v
- X Maria, ti sao x khng cho i tm avit Hm?
C gi hn cng mun nu ln vi cu t chi, nhng c c c trong mt ngi hp hi mt
- Ti s i tm anh y ngay. X i ! C n i.
Ri quay li pha b m c n i nh xin li:
- Chu cha bao gi c th t chi X i mt iu g, v ti nay chu khng th bt u lm
Ngi bnh li nhm mt, bung mt ting th di nh nhm, v c bn tr ca nng ri khi c
v u lo cu nguyn. Lng ngc ca ngi bnh kh kh, v ngi m nng xch li gn ging
chng li s au n v ci cht.
Mt lt sau, ngi bnh nhn chung quanh mnh, cng vi v st rut nh ban ny. Nhng khi th
, nng hiu rng mun ca nng c coi trng; v v mt ca nng du i. Nng khng mu
na; nng tnh to ra.
Bng c ting mt ngi no i vo nh v bc qua gian phng ngoi. Ngi bnh hu nh nh
- Ti khng dm vo ngay trong phng. C n i Ti mang theo nhiu hi lnh qu. i trng
C trng thy nh mt y v i ch ca ngi bnh chm chm nhn vo mnh.
- Ti khng sao gp c anh y. C n i nhng ti tm c Gttapxn v my i vin C
h y s c a n y.
C cha dt li th ngi bnh li nhm mt v li thip i gia nhng o nh thu ht n
- Ch y nhn thy anh ta chc? C i vin tr th thm.
Trong ging n i ca c l ra mt v g nh l s bc bi, song c vi sa li ngay.
- Ly Cha lng lnh v cng! Khi Cha mun nh th, iu chng bao gi l mt tai ha
C r n rn i ra, v b i trng i theo c.
Mt ngi n b ang ng phng ngoi. Ch ta cha qu ba mi tui. Nhng da mt ch xm
ho nhu nt. T c ch tha v ngi gy t n ni nhiu c gi cn c v tr hn khi ng c
h c tnh n mc nh vy i n xin.
B i trng i qun Cu t ngm ngi n b ny v bng thy lng rn ln mt mi lo s.
ta gi trc tui lm cho ngi ta s hi; chnh l v nt mt n cht cng ca ch ta.
on ton khng hay bit g c. Hnh nh ch au kh qu nhiu n ni linh hn ch dng l
chm vo in di.
- y l v ca avit Hm.- C x tr gii thch Khi ti n nh h tm anh ta th gp c
th tr li c nhng cu hi ca ti. Ti khng dm ch y li y, th l ti a ch
- V ca avit Hm! B i trng ku ln. Chc chn l ti c ln gp ch ta ri; nh
ch y th nh?
- Chuyn g xy ra cho ch y ? Ti tng c nhn l bit ngay thi. C x tr tr li vi
ch ta cht ln cht mn.
B i trng vn nhn ngi n b ti nghip. i mt ch ta trn trng; hai con ngi bt
li vi nhau v lu lu i mi ch ta li run ry mt cch yu t.
- Ly Cha, anh y lm g ch ta th kia? B i trng hi.
- Ti chng bit g c. Ch ta khng th tr li ti c. Khi ti n, ch ta cng run ry n
ai hi thm c. i ly Cha, ly Cha, lm sao m mi vic li xy ra ng ngy hm nay?
d ti ch cn ngh n x i thi?
- C l anh y nh ch ta.
- , chc cn phi t hn th na. Ti nhiu ln thy nhng ngi v b nh; h khng bao
g trm trng hn th. C nhc li vi mt v khng khip mi lc mt tng thm. Chng ta
xy ra y.
- Tht th! B i trng ku ln. chnh l iu m x i nhn thy. i n Cha l
ha mun chng ta cu ch y khi b mt tr.
- Nhng ti lm g c cho ch y by gi? Dt tay, ch y i theo, nhng n i th ch y ch
ri. Lm sao bt li c v tr linh hn cho ch y? Ti chng c quyn lc g i vi ch
Ngi ph n cao ln y nm ly by tay ca ngi ph n ti nghip v n i vi ch ta bn
nhng khun mt kh ho ti nghip kia khng t ra hiu c t g.
Gia lc h ang c gng mt cch v hiu nh vy th m ca ngi bnh l u ra ca.
- i tr nn lo lng. B n i hai ch vo xem sao?
Hai i vin Cu t vi tr vo cn phng nh. Ngi m vt v trn ging. Nng vt v c l
h thn. Nhng va nhn thy hai ngi bn ca mnh ngi ch c, nng li du i ngay v nh
B i trng kh ra hiu cho bn mnh li bn ngi m, cn b sp sa ln ra ngoi.
Va lc y cnh ca m ra v v ca avit Hm bc vo.
Ch ta i thng n ging v dng li, i mt di , ngi run ry nh lc ny v nhng ng
ku rng rc.
Mt lc lu ch ta hnh nh khng trng thy g, nhng dn dn i mt ch ta bt n. Ch
Bng nhin ch ta c mt v e da hung d, nhng ng n tay ch ri ra v un cong li nh nh
hm dy, s ngi n b mt tr s v ly ngi con gi ang hp hi.
Lc y c x b nh m mt ra; trng thy con ngi ng s khn kh na in na di kia, n
nh c ch. Nng ko ch ta v pha mnh vi tt c sc lc m nng cn c th c c v hn
- i, ch Hm ti nghip! Ch Hm ti nghip!
Ngi n b khn kh mi u nh c v mun g ra khi vng tay ca bn, nhng t nhin ng
ging, u vn p vo m ngi hp hi.
- Ch ta kh c, x Maria, ch ta kh c! B i trng ngy ngt thm th. Th l ch ta
C i vin Cu t tr tui nm cht chic khn tay m nc mt v th thm, c gng mt cc
- Ch c x i mi c th lm nhng vic nh vy, i trng ! Khi ch y khng cn na th
Va lc y h bt gp ci nhn khn khon ca b m.
- Vng, vng - B i trng n i, - chng ti s a ch y i. V chng khng nn chng c
tip khi thy c i vin Cu t tr tui nh ra khi phng. Ti s chm nom ngi n b
2
Cng trong bui chiu cui nm ny, nhng mun hn, lc m bung xung, ba ngi n ng
nh bao quanh ngi nh th thnh ph. H ngi trn mt bi c ho, di my cy on c cnh
un ru nh, v khi qun ng ca, h ko n y ngi ung ru ngoi tri. H tha bit
nh th. H mun gn ci ng h, nghe mi hai ting chung na m v chm cc mng nm m
Ch h ngi khng ti, nhng b ng n in hnh cu mc cao nhng ng ph gn y chiu
t, hai k lang thang gi dy dn m vo thnh ph trong nhng ngy l ny, em nhng ng xu
g. Ngi th ba l mt ngi n ng trc ngoi ba mi tui. Anh ta cng n mc thm hi nh
hn hnh p. Cuc sng hnh nh cha nh gc c sc lc ca anh ta.
H s cnh st pht hin v xua ui nen ngi st li vi nhau v n i chuyn th tho. Ngi
h nghe n ni c lc qun c ung ru.
- Phi, trc kia ti c mt thng bn ni kh, - anh ta n i, ging trm xung, gn nh b hi
rong i mt, - v c n ngy cui nm l thng bn ni kh y ca ti tr nn khc hn. Kh
ku ca phn nn g v vic l li trong nm. Khng, hn nghe ngi ta n i rng c mt iu g
ong ngy hm y. Ti qu quyt vi cc anh rng hn lm l v lo lng sut c ngy v ngay
g phi l ngi ru r, nhng n m l thnh Xinvetxtr th khng th no li hn n mt c
hm cc vi quan Thng c vy!..
Cc anh mun hi rng hn s ci g ? Hn khng i ru rao iu y cho mi ngi bit; nhn
thch nghe cu chuyn ny vo m nay u nh? trong ci cng vin nh th ngi ta thy c
xa l mt ci ngha a, cc anh c thy th khng?
Hai k lang thang lin cam oan rng h chng s ma, nn bn ca h n i tip:
- B m hn nh giu. Hn theo hc mt thi gian i hc Upxan, cho nn hn hiu bit h
rng hn yn nh vy trong ngy cui nm l ch v hn s b li ko vo mt cuc u hay
hi cht vo ngy hm , v hn tin rng nu b cht vo ngy hm th s b buc phi i
- nh xe b cho Thn Cht? Hai k lang thang ng thanh nhc li vi mt ging d hi.
G n ng cao ln thch th gi tr t m ca h bng cch ln ging trnh trng hi h rng
yn ny ch h ang ngi hin nay hay khng? Nhng hai ngi kia c thc anh ta tip tc k
- Vy th thng bn ca ti cho rng c mt ci xe b c k, kiu nh xe nng dn dng ch
chng bao gi dm l mt ra trn nhng con ng ln. Ci xe y lm b bt bn v bi bm,
trc gy, cn vnh bnh xe th lc la lc lc; nhng bnh xe ny khng bao gi c tra d
m gh rch toc. Mt con nga gi cht, chn i khp khing, bm v ui lm m bc, k
mt ci li ca; xng sn th c th m c tng chic. Bn v b cng khp n mt n
Khng cn mt th trang tr bng bc no c, ch c nhng tp len l th bn thu, v nhng
tng xng vi b yn.
Anh ta dng li v vi tay nm ly chai ru cho nhng ngi nghe chuyn ca mnh c th
- C l cc anh khng thy nh vy l tuyt diu, - anh ta n i tip nhng li cn ngi n
ci gh nt. Mi lo tm en, mt ti mt, mt l nh nhng chic gng m ht nc th
vi mt ci m trm u ko n tn mt, v lo cm trong tay mt chic hi cn di, g v c
hi l ngi nh xe bnh thng, lo ta phc dch mt v cha t ln nghim khc mnh danh l
gi no sp cht l lo n ngay trn chic xe b ct kt ca lo, con vt khp khing khn
nh c by nhiu.
Ngi k chuyn dng li v nhn mt hai k lang thang. H nghe rt chm ch, v anh ta k ti
- Cc anh chc thy nhng bc tranh v Thn Cht, bao gi cng thy Thn Cht i b. Cho n
hnh Thn Cht, m ch l y t ca Thn Cht m thi. Cc anh hiu rng mt nhn vt ln nh
gi nh xe b ch c giao cho nht nhnh nhng cng c thm hi v nhng cy thuc mc
huyn ny: t ra th cng hnh nh l, mc d xe c nga ngho ti tn th vn l mt trong n
l ngi . Ngi cht cui cng trong nm ngi trt linh hn ng vo lc chung ng h
ho Thn Cht. Th x ngi y s c chn ct nh tt c nhng ngi cht khc; nhng linh h
h ngi cht ny n nh ngi cht n trong sut c nm cho n khi mt ngi khc n thay
Ngi k chuyn dng li v a mt hn hai ngi n ng b nh vi mt ci nhn i ch h m
chng nhn thy ng h ch my gi.
- Chung ng h va im mi mt gi ba khc, - anh ta n i tip nh vy l thi im nguy
anh hiu thng bn ti s ci g ri ch? Hn s phi cht vo ng lc giao tha v tr th
sut c ngy hn c tng tng nh nghe thy ting xe b ku c t kt chy lc cc trn nhn
nh cht nm ngoi ng vo bui ti, ngy l thnh Xinvetxtr.
- V ng vo lc na m ?
- Ti ch bit hn cht vo bui ti, cn gi no th khng r. V li ti cng c th on t
lun b iu m nh. Nu cc anh cng b mt ngh nh vy len vo tm tr, cc anh cng
Hai ngi n ng rch ri mi ngi nm ly mt c chai, tu mt ngm mnh ra tr lm cho h
Ung xong, chm chp v lo o, h bt u ng dy.
- Th no, cc anh nh b ri ti trc gi giao tha v khng chm cc vi nhau ? Ngi
mnh va k - ci chuyn ba lng nhng c rch ny m cc anh cng cho l quan trng n th
nh y hn c phn nhu nhc, cc anh thy y, hn khng nh chng mnh y, gc gc Thy i
i ch?
- May lm sao m h chng mnh yn. Anh ta n i tip khi h li ngi xung t, - y
hp cc ni khc, ni no ti cng b cc c i vin Cu t quy nhiu, h mun a ti n
thit g nghe nhng li thuyt gio v ci ging sng o n n ca h; chc chn l chng c
Hai ngi n ng b nh, mc d u c ri tinh sau nhng cc ru y trn, vn git mn
cu t hay khng?
- Phi, phi. Ngi tr tui tr li. Ma ng ny ti vinh d c c y c bit ch
ca hai anh, v ci tang c y i vi cc anh s khng qu au n.
Chc hn trong tri tim ca hai ngi gi lang thang ny cn gi li k nim ca x i v c
cng quyt rng nu x i gi ngi no th ngi y phi n cho c ta gp.
- Cc anh ngh nh vy ? Ngi bn th ba p li. Ti s n nu cc anh n i cho ti bi
Hai k lang thang chng ngi no th tm cch tr li cu hi ny. H ch tip tc thc dc
chi mi li cn ch diu h, h bn ni cu n mc da s nn anh ta nu anh ta khng vui l
H li cn ng ln, xn tay o, trong t th sn sng thc hin li e da ca mnh.
i th ca h tin chc mnh l k cao ln nht v khe mnh nht trong thnh ph ny ly lm
hng kia.
- Nu nht thit phi nh nhau, - anh ta n i, - th ti sn sng. Nhng ti ngh rng chng
nhau c, nht l v vic ny li quan h n ci chuyn ti va k vi cc anh lc ny.
Hai ngi say ru c l khng cn hiu ti sao h li ni gin, nhng ci mu thch u c
t tin u th ca mnh n ni c ngi khng thm ng dy. Anh ta ch a tay gt h ra v
ch con. Nhng cng nh nhng con ch con, h li xng vo tn cng, v mt trong hai ngi
chng cao ln. Lt sau, ngi tr tui cm thy c ci g nong n ng dng ln c hng v tro
mnh b tn thng mt na nn hiu rng mnh b th huyt. Anh ta thi khng chng c n
un ra khi mm.
iu l rt trm trng ri, nhng ci lm cho tai ha hu nh khng th no cu cha
tia mu n ng bn vo tay mnh, v thy i th nm s ng soi di t, tng rng h git
yt ngng li, tht th, nhng anh ta ch hi c sc ng dy th mu li c ra.
m nay khng rt lm; nhng nm s ng soi trn t, ngi n ng cm thy hi lnh thm vo
Ci cng vin ny gn nh l trung tm thnh ph, v m nay l l thnh Xinvetxtr, ngoi
thy ting ngi i trn con ph xung quanh nh th, nhng khng ai i vo khu vn ny c. T
v ging n i ca h, m li c l s cht ngay bn cnh h.
Anh ta ch mt lc na, nhng b hi lnh m but vo ngi v khng sc ng ln c, a
Li mt ln na khng may cho anh ta, v ng lc anh ta ct ting ku th ng h trn thp
ti nghip ca con ngi b chm vo ln s ng m thanh ca chic chung ng, v chng c ai
tip tc, mnh n mc anh ta s s mt ht mu. Ta s cht ng vo lc chung im giao t
cm thy mnh lm i. Khi ting chung cui cng vang ln bo hiu nm mi bt u, anh ta ch
ay bit g na.
3
ng h va im ting cui cng xong, mt ting ct kt lc iu v ch i tai xuyn qua khng
Ting ct kt vang ln cch qung nh l pht ra t mt chic bnh xe kh du, nhng l m
xe ti tn nht cng khng th pht ra ting ku nh vy. Ting ku y gy nn s lo u. N l
g ni kh i v au n m ngi ta c th tng tng c. Cng may m phn ng nhng ng
avit Hm, sau cn th huyt d di, dy da v th c tnh li. Anh ta nghe thy hnh nh c
h ting ku x tai ca mt con chim bay qua u, nhng anh ta b gi cht trong cn t c ng
Chng bao lu, anh ta bit chc rng khng phi l ting chim ku: l chic xe b c k c
o hai k lang thang nghe, chic xe ang n gn v ang i qua cng vin nh th, ku ct kt
h na m, anh ta cng gt b ci ngh v chic xe ca Thn Cht. Chng qua l v lc ny an
tng thy ting ku ca n y thi.
Anh ta lm i, v ting c t kt bng bnh li vang ln x khng kh. ng l ting mt chic
Th l anh ta li mun thot ra khi tnh trng t c ng.
Trc ht anh ta nhn thy mnh vn nm nguyn ch c v khng c ai n cu. Tt cvn nh
li. Ting ku c v pht t xa, nhng n mnh x tai n ni anh ta khng cn nghi ng g l
Anh ta t hi khng bit mnh ngt i lu cha; chc l khng lu. Nhng ngi i qua gn
nh ta kt lun rng giao tha ch va mi im m thi.
Ting ct kt vn c vang ln; v v avit Hm vn ght nhng ting ku ch i tai, nn anh ta
h ta s th xem sao. By gi anh ta thc dy ri, th khng th n i trong phi anh ta ang
nh ta cn khng thy rt v hi lnh ban m, v anh ta c cm gic v c th anh ta y nh ch
hi khe mnh.
Anh ta vn nm nghing nh lc anh ta nm vt xung khi bt u th huyt; anh ta nh nm ng
c th chu ng c nh th no. Trc ht, ta s chng ci tay ngi dy tht nh nhng
Mi khi ta ngh rng ta s lm vic ny vic n, thng thng ta thy vic y thc hin ngay
c th anh ta vn bt ng v khng chu lm nhng ng tc m anh ta ra lnh. Hay l v n
cng? Nhng nu nh vy anh ta cht ri. M anh ta th ang sng, v anh ta nghe c v t
lc bng gi: nhng got nc trn cy vn ri xung u anh ta.
Anh ta qu bn tm n s t lit l lng ny ca c th, nn trong mt lc anh ta qun bng
by gi anh ta li nghe thy n . N ang n gn. Nghe r ting c xe ang t t i xung Ph
hi, v khng nhng ngi ta nghe thy ting bnh xe ct kt, ting thng g rng rc, m c
bc li trt v vp trn ng ph trn nhy. Chc hn chic xe b ca Thn Cht m ngi
nhiu ting n o hn th.
Ny, ci lo avit Hm anh ta t bo, - n i chung my chng a g cnh st, nhng nu ln
ci ting inh i ny i, ta s bit n h y.
avit Hm vn thng t khoe mnh l ngi vui tnh, nhng ci ting ct kt ny, cng thm t
cho anh ta bc bi cu knh. Anh ta m h cm thy lo s b ngi ta tm thy trong tnh t
gi cht, v bit u? S b em em khm lim v em chn. Ta s nghe thy tt c nhng g
hng iu cng kh nghe nh ting ct kt ny.
iu lm anh ta ngh n x i, khng phi vi hi hn, m vi mt s bc bi m h, nh
Bng nhin anh ta ngng li v chm ch lng nghe mt lc lu. ng ri! C xe i xung t
rng. Con nga khng cn lc cc trn nhng phin lt ng g gh na, m ang dm ln m
Sung sng v sp c cu gip, anh ta li c sc mt ln na nhm dy. Nhng kt qu vn
Ngc li anh ta nghe thy rt r ting c xe c k li gn. Khung xe ku rng rc, trc xe c
a liu c n c tn ch anh ta nm khng?
Chic xe tin li cc k chm chp, lm cho ni st rut ca con ngi khn kh cng tng th
in nh th? Ngi nh xe i vo con ng ny hn phi say ru, c l say b t nn kh m
By gi chc l chic xe n ngay bn cnh anh ta. Ting ct kt kinh khng lm cho avit
ht xi quy, - anh ta t bo, - by gi li sp thm mt tai ha mi: y chc phi l mt c
lu n sp cn bp mnh.
Lt sau, cui cng avit Hm nhn thy chic xe xit bao mong i ny, v mc d n chng ph
cng s nhn ngi ra.
V anh ta khng th o c i mt cng nh khng th c ng c cc phn cn li ca c
Chic xe ct kt t pha bn cnh i n, dn dn hin ra. Trc ht l ci u ca mt con
v pha anh ta mt con mt l ; ri n thn trc ca n vi b yn v vu bng nhng si
hic xe b c k h nt vi i bnh xe lng lo, vi chic gh di lc la lc l.
Ngi nh xe ngi trn gh di. B dng ca y hon ton ging nh hnh nh m avit Hm t
y nm tay ton l nhng nt thng tht li. Y ko sp ci m trm u xung tn mt; l
g ln.
Khi avit Hm b ngt i sau cn th huyt d di, anh ta thy hnh nh linh hn mnh la
i th khng nh vy na. v by gi anh ta thy hnh nh linh hn mnh ang b lc, b khut
i chic xe i n, l ra phi chun b cho anh ta chng kin mt chuyn g phi thng, nhng
tr mnh b bn bu v chuyn . V gi y khi anh ta thy trc mt mnh nhng cnh hin
st c ngi.
Ci ny s lm cho ta pht in ln mt gia cn thc lon, anh ta t bo mnh nh vy, -
l tr ca ta cng th.
Va lc y anh ta nhn thy mt ngi nh xe b, v cm thy mnh c cu thot! Con nga
m. Y ht ngc ci m trm u ln vi mt c ch v cng mt mi v a mt nhn xung quanh
avit Hm bt gp ci nhn ca y v nhn ra ngi bn c:
- Giorgi y ! Anh ta thm ku ln. Hn n mc li thi k cc, nhng ng l hn tht.
ay mnh khng gp hn. Nhng Giorgi l mt ngi rnh rang, khng v khng con. Hn c v nh
hn nht nht v gi c ng.
Anh ta chm ch nhn ngi nh xe b v c mt v g xa l trn mt y. Nhng ch c th l
h ta nhn ra ci u to y vi ci mi khom khom, hng ria en to tng v b ru cm nhn
c mt vin i no, nu khng n i l bt c mt ng tng no cng ly lm t ho, mt con n
bt c nh th no, th tht l lm to.
- Th nhng mnh nghe ngi ta k, - avit Hm tip tc c thoi, - rng Giorgi cht
ngy cun nm. Chc chn l mt s nhm ln, v chnh hn ang y, bng xng bng th
gi vi ci thn hnh thm hi khng tng xng cht no vi ci u h s ca hn. V lc h
, th mnh nhn thy r hn vn mc chic o ui tm rch mp di n tn gi. Ci tay Gior
, chic c vt di lng phng di cm, v chng c gil, cng chng c o l t, y ht nh
avit Hm cm thy phn chn hn ln.
- T m khe li, - anh ta tip tc n i mt mnh, - t s cho lo Giorgi bit tayv ci ti
pht hong v ci kiu n mc l lng ca hn. Ch c Giorgi mi ny ra ngh sm mt chi
chng bao gi by ra c mt tr nh vy. Bao gi Giorgi cng l bc thy ca t v mi mt
Trong lc y, ngi nh xe b n gn ngi n ng nm s ng soi di t. Y dng li v
ra ngi nm trc mt y.
- C mt iu m t khng th no hiu c trong chuyn ny. avit Hm tip tc. Trc h
t ngi trn m c ny? Ri th, mc d l vi mc ch n y da cho chng t mt m, l
ht, iu m hn rt i kinh s?
Ngi nh xe b ci xung avit Hm m vn c v nh cha nhn ra anh ta. K khn kh ny s
thay phin cho ta. Y thm th.
Chng tay ln ci hi, y a st hn na mt mnh vo ngi nm di t, v bng nhn ra anh
m trm u ln v nhn vo tn y mt ngi bn c ca mnh.
- ! Y kinh hong ku ln. y l avit Hm! Th m trc y ta ch c mt li cu nguy
- avit, avit, c th no li l cu y ? Y va n i va nm ci hi xung t v qu bn
- Trong sut c nm nay, - y n i tip vi mt ging au n v yu thng, - t c mong mi c
trc khi qu mun. C mt ln, t sut gp ci c hi y, nhng cu chng mun cho t
hi t ht hn phc v v c rnh rang. Nhng m cu y ri, avit . T khng kp
avit Hm rt i ngc nhin nghe nhng li ny. Th ngha l th no? Anh ta t hi. G
khng n c vi mnh nh? Nhng chc l hn n i vy cho thch hp vi ci iu ci trang c
- T bit, avit , - ngi nh xe b n i tip vi mt ging run run xc ng, - rng do t
l cu sng mt cuc i yn n v lng thin. V chng cu c l sung tc, v c hai
sut c ci nm di dng dc ny, khng c mt ngy no tri qua m t khng lo lng t bo
ca cu v nhim ly nhng th i h tt xu ny. Than i! Y th di v vut tay ln mt bn,
g c! Nu khng nh vy th sao t li c th nhn thy xung quanh mt v ming cu nhng
Tm trng ca avit Hm bt u chuyn thnh st rut.
- Thi ng a na, Giorgi! Anh ta ngh bng m vn khng th tht ln c mt li no.
ic xe b ca cu! Ri th i n nh thng!
- Chc cu hiu, avit , l nm nay t lm ngh g, - ngi nh xe b n i tip. T
ly ci hi ny v nm ly giy cng ny. Nhng trong mi hai thng khng khip ang ch
nay l do mun ca t! Cu hy tin chc rng nu t c php lm theo t th t tm m
- C l tay Giorgi ny pht in hay sao y! avit Hm t bo, - nu khng hn phi hi
pht no l cht ngi pht y.
Trong khi nhng ngh ny thong qua u c anh ta, ngi nh xe b nhn anh ta vi mt ni
- ng ngh n bnh vin lm g v ch, avit . Khi t n gn mt ngi m th chng c
- Hnh nh tt c bn ph thy v bn qu s m nay ko nhau ra lm tr quy o hay sao
h cu gip c mnh, hn phi l in hoc c c qu nn mi cho mnh ngho.
- T mun nhc li cho cu nh mt chuyn xy n vi cu vo ma h va qua, avit - ng
h nht, cu i theo mt con ng ln chy qua thung lng rng. Khp xung quanh l cnh ng
nhng mnh vn y hoa. Chiu hm y ngt ngt, gia ma h i khi c nhng bui chiu ng
ngi c nht cn ng y trong sut c vng. C nhng con b ci cng ng im trong nhng
nhn thy mt ai ngoi. Chc hn ngi ta chui vo nh trnh ci n ng. ng nh vy,
- C th l ng nh vy, - ngi n ng ng trong thm tm ca mnh. Duy c iu l t
khng d dng g nh li tt c nhng cuc i do ca t na.
- Vo ci lc m ng nht, avit , th cu nghe thy mt ting ct kt trn ng ci. Cu q
hy g c. Cu nhn i nhn li nhiu ln, v cu t nh rng l iu k l nht cu gp t
rt r; nhng ting ng y t u n? ang gia ban ngy, v xung quanh hon ton im lng
c. Cu khng hiu lm sao li c th nghe ting trc xe c t kt m chng nhn thy xe. Nh
c g l l k c. Lc y ch cn cu ch suy ngh n iu th t c th hin ra ch
avit Hm cht nh li bui chiu hm y. Phi, anh ta nhn k vo ng sau nhng hng ro
nhn gy ra ting ng ny. Cui cng cm thy kh chu v bi ri, anh ta i vo mt ci
h ta tr ra, ting ng y chm dt.
- l ln duy nht t nhn thy cu nm va qua, - ngi nh xe b n i tip, - v hm y t
lm cho cu nghe thy ting xe ca t m thi. Lc y cu i nh mt thng m bn cnh t.
- iu hn k ng y, t ra cng ng l mnh nghe thy ting c t kt, - avit Hm ngh.
un cho mnh tin rng lc y hn ang i ng sau mnh trn ng? Rt c th l mnh k c
i nghe.
Lc ny ngi nh xe b ci st xung anh ta v n i vi anh ta bng ci ging m ngi ta d
- Cu ch c bn khon v ch. Khng th i hi cu hiu c ci g xy ra cho cu, nhn
g cn sng na. Cu nghe n i n ci cht ca t, nhng cu khng mun tin. V d cu c k
rn chic xe ny, mt chic xe m khng mt ngi cn sng no i c.
Y a ng n tay ch chic xe thm hi dng gia li i.
- Khng ch nhn chic xe u avit . Hy nhn c cy ci ng sau chic xe na.
avit Hm tun theo, v ln u tin anh ta buc phi th nhn rng mng ang gp mt iu g
qua chic xe v thy nhng cy ci nh l nhn xuyn qua mt tm vi mng.
- Trc kia cu nhiu ln nghe t n i, avit .- ngi nh xe b n i. Khng th no cu
avit Hm buc phi cng nhn li ngi nh xe b n i, l ng. Giorgi vn c ging n i hay
d ging nhau, m sc hon ton khc hn. N va mnh va thanh, nhng khng d dng nghe th
Ngi nh xe b gi bn tay ra, v avit Hm nhn thy mt got nc trong sut t m cnh
v ri bp xung t. Di li i ri ct c mt cnh cy kh. Ngi nh xe b lun li hai
- ng t tm cch nh la mnh na, avit . - Ngi nh xe b n i, - hy c m hiu th h
ca t hin nay ch c nhng ngi hp hi v ngi cht mi nhn thy c. Tuy vy cu ng
g ngi cn sng khc, n dng lm ni tr ng cho mt linh hn, nhng n khng cn th rn
rng l mt hnh nh nh cu vn thng thy trong nhng chic gng, v ci hnh nh ny
ngh ca avit Hm khng cn vng ln na u tranh chng li mt s tht hin nhin. An
hot khi s tht y na. y l anh ta ang giao tip vi hn ma ca mt ngi cht, cn
hng anh ta cng tha nhn iu ny th mt ni tc gin mnh m li cng si sc trong lng
ta t nh, - ta khng mun ch cn l mt hnh nh, l khng c g na. Ta cn mun c mt q
li trong con ngi anh ta nh mt cn ging t ti en v m mt ch cn ch dp n bng
- T c mt iu cu xin cu avit . Ngi nh xe b n i tip, - chng mnh trc kia l
hng ta th xc s tn t i v linh hn trong ci th xc y buc phi ri b n . Linh hn
mt th gii cha h quen bit. N ging nh mt a tr ng trn bi bin khng dm th m
ua bc cui cng, n cn phi c nghe ting gi ca mt ngi no sng th gii bn k
ting n i trong nm sp n. iu t mun yu cu cu l ng c chng li ci ang ch cu,
ho c cu v t nhng ni au kh ln lao m thi.
Ngi nh xe b ci u ci u xung tm gp i mt ca avit Hm, nhng y vi ngng l
ong s.
_ Cu nn bit, - avit , - ging khn khon, - rng cu khng th trn trnh c vic ny
m ny ra sao, bi v t cn li trn ng ranh gii, nhng t bit rng khng c chiu c
c phi thi hnh, d mun hay khng.
Mt ln na y li tm i mt ca avit Hm, v mt ln na y li ch gp i mt y1 mu
- T tha nhn, avit , - y n i tip, - rng khng c cic g khng khip hn lac vic nh
. Bt c ni no ngi nh xe b l mt n u l nhng git nc mt v nhng ting rn r
thng, l s kinh hong. V li cn c ci t hn na: t nht l thy linh hn dy da tro
mt s phn phi khng cng bng, lao ng v ch v s ri lon mt trt t. Ci nhn ca a
hin ra ngha ca cuc i trn th. i khi anh ta cng thong thy c mt iu g ,
trong nghi hoc. V cu ch qun, rng ci nm m ngi nh xe b b buc phi iu khin ch
g pht nh trn ci trn: cho ngi nh xe b c thi gian n c tt c nhng ni n
nghn nm. V iu khng khip nht, khng khip trong tt c mi iu, l ngi nh xe b
ta phmtrong sut cuc i anh ta. V lm sao anh ta c th thot khi ci c?
Ging n i ca ngi nh xe b tr nn gn nh l mt ting tht, v y chp hai tay mt cch
ngi bn c ca mnh pht ra mt lung thch thc lnh lng v nho bng. Y chm kn ngi t
.
- avit! Y khn ni v li ch ca chnh cu v ca t, t van cu ng c khng cli t
hi vic. Ty thuc cu nu t b chm li hng tun, hng thng. Phi, cho n tn m th
, khi m cu hc c li ngh ny.
Ngi nh xe b, trong khi n i vn qu bn cnh avit Hm, v thng x t tru mn mnh mng
n i y. Y gi nguyn t th nh vy trong mt lc na, thm d tc dng li n i ca mnh. Nh
tm man di khng c n gii hn cui cng sc lc ca anh ta.. Ta cht ri, c, - anh ta
g khng i no bt ta chp nhn c lin quan n chic xe v con ngaca Thn Cht. Phi tm
Ngi nh xe b sp ng ln li thay i nh:
- Cu hy nh rng y n i thm cho n lc ny l Giorgi, bn c ca cu, n i chuyn vi
cu y. Cu hn bit rng khi n i n mt k khng bit thng x t l g th ngi ta ngh
Lin y ng dy, tay cm chic hi, ci m trm ln u.
- T nhn, hy ra khi nh t ca ngi! Y tht ln, ging lanh lnh.
Lp tc avit Hm ng dy. Anh ta khng bit vic din ra nh th no; t nhin anh ta t
xung quanh anh ta mi vt nh quay cung, nhng anh ta mau ch ng ly li c thng bng.
- Hy nhn li ng sau ngi, avit Hm! Vn ci ging mnh m ra lnh.
avit Hm lm theo. Trn mt t nm s ng st mt ngi cao to, lc lng, nhng n mc rch
h hn l nhng v chai. Hn c b mt v sng phng, hu nh khng th no on c nhng
hc v c c t i m mt h m ca hn.
avit Hm ng trc ci thy ngi nm di t ny, anh ta cng l ngi cao to, cng mc n
cht. Anh ta thy chnh l con ngi th hai ca mnh. Th nhng khng phi, khng phi l
v anh ta gi chng l g c. Anh ta ch l mt ci b ng, mt ci b ng ca con ngi kia t
hic gng, v n c ng, n sng!
Anh ta t ngt quay li. Giorgi ng kia, v anh ta thy Giorgi cng ch l ci b ng ca t
hi.
- Hi linh hn mt quyn thng tr th xc c ngi vo ng lc giao tha, - ging Giorgi
im v ca ta. Trong nm mi ang bt u ny, ngi s gii thot cho nhng linh hn khi c
Nghe nhng li ny, avit Hm sc tnh li. Gin in ln, anh ta xng vo ngi nh xe b,
ly ci o chong ca y x tan ra.
Th l anh ta cm thy tay mnh b tr i, v mnh chn b hng i. Mt vt g v hnh qun ly
chn anh ta li.
Ri anh ta b xc ln, b nm mt cch ph phng nh mt vt nng b i vo y thng xe, anh
Cng lc y, chic xe b chuyn bnh.
4
l mt gian phng hp v di, kh rng ri; ci cn nh nh ngoi ny ch gm c gian
Gian phng c mt b n treo chiu sng, v di nh sng n, gian phng trng c v nim
nh ny thch th by bin lm cho gian phng ny c v l mt cn h. Ca ra vo m ra m
v tt c cc dng c gia nh u c tp trung ti . Chnh gia gian phng c by bin
bng g si, mt chic ng h treo tng ln, v mt t bup ph nh ng bt a. B n
phng, gm ci trng k bng g g, ci bn trn c tr, tm thm hoa, mt cy c trng tron
Cch sp xp gian phng nh th ny hn phi mang ki nhiu thch th. Nhng nhng ngi i v
mt lc th jhg c nhng ngh ti vui v nh nhm nh vy. l hai ngi n ng, n m
th du thc, nu mt trong hai ngi khng mc trm ln nhng qun o rch ri ca mnh mt
ci hi. i vi k k du th du thc, cch n mc l lng tht l k d, v k d hn na
m cnh ca ang ng cht. Ngi th hai khng mang nhng biu trng ng s, nhng y cng
nom y cn c v hung d hn c ngi kia na. Mc d y b tr i c chn tay v b qung di
s hi trc cn thnh n man r ang hng hc trong i mt v lm cho gng mt y co rm l
Hai ngi n ng khi vo nh, thy trong nh khng phi l khng c ngi. Ngi cnh ci bn
t, i mt th ngy v du dng, v mt ph n nhiu tui hn mt t, bgg nh nhn mnh d.
ch i qun Cu t ngang ngc. Ngi ph n mc ton mu en khng c huy hiu no c, n
hng i.
C hai ngi ht sc bun ru. Ngi ph n lng l kh c v lun chi nc mt vi mt chic
git nc mt ngn ch lm mt nhim v no . i mt chng trai cng ln v xc ng, n
.
Lu lu hai ngi li trao i vi nhau mt vi cu, qua thy rng ngh ca h khng ri
m c ta. Nhng mc du h tp trung t tng n th no vo cu chuyn ca h, th cng th
i k lang thang va i vo nh kia.
Qu tht l hai k kia u lng cm, mt ngi ng da vo khung ca, ngi kia th nm s ng
h c rng hai ngi trong nh khng h s hi khi thy hai ngi khch gia m ti kia

t ra, cng l cu hi m ngi nm di t t ra cho mnh, y cn ngc nhin hn na v


Y cha bao gi t chn vo phng ny, nhng y nhn ra hai ngi ngi cnh ci bn; v y hiu
g c th lm tng cn thnh n ca y, th chnh l y thy mnh t nhin b a n c
Bng chng i vin Cu t y chic gh da:
- By gi qu na m, - chng trai n i, - ch v ca avit Hm tin rng anh ta s tr v
xem sao.
Chng trai t t ng dy, nh l luyn tic v cm ly chic o khoc ca mnh vt trn lng
- Ti hiu, - Guttapxn , anh cho l a anh ta n y cng chng c ch li g lm, - ng
mt ang lm ch nghn li, - nhng anh t bo mnh rng l vic lm cui cng anh c th
Chng i vin Cu t ang mc o khoc bng dng li.
- X Maria, - chng n i, - mc d nh ch n i y l vic lm cui cng ti c th gip ch
g v nh, hoc l khng chu theo ti. Hm nay ti theo li i trng v ca ch i tm a
c ti ln mi ngi khng ai a c anh ta n.
Ngi n ng nm di t git mnh khi nghe n i n tn y, v ming mo i v mt ci nh
.
Ngi ph n nhn ngi lnh ca i qun Cu t v n i vi ging c phn chua cht, ging no
na:
- Ln ny, anh nn truyn t th no cho avit Hm cho anh ta hiu l cn phi n.
Vi v mt ca mt ngi thi hnh lnh m tin tng vo kt qu, ngi i vin Cu t i n
- Th nu anh ta say b t th cng phi a n ? Chng hi.
- Cht sng g th cng a anh ta n , Guttapxn . Trng hp xu nht, ta s cho anh t
cho c anh ta.
Chng i vin Cu t t tay ln nm kh a bng quay pht li v tr v cnh ci bn:
- Ti khng th chu ng c cho avit Hm n y. Chng ku ln v mt ti i v xc
h no. Ch cho rng ni y l ch ca anh ta hay sao? X Maria? V chng ch vo cnh ca
- Nu cho ti cho rngch thm th. Nhng chng trai khng cho ch n i ht cu.
- Ch khng bit, x Maria, anh ta s ch nho chng ta hay sao? Con ngi huynh hoang khoc
mt n i vin Cu t m anh ta n ni nu khng gp c anh ta th khng th nhm mt
X Maria ngng u ln v mp my mi nh p li ngay, nhng ri ch ta mm mi li v ng
- Ti khng sao chu ni cho anh ta n i n ch y, nht l sau khi ch y mt! chng tr
Sau mt lc im lng, x Maria tr li, nghim trang v kin quyt:
- Anh c dm chc rng avit Hm khng c quyn n i nh vy khng, Guttapxn?
Ngi b tr i rng mnh v mt ni vui t ngt. Chnh y cng ngc nhin v iu .V y lm
xe b vn bt ng v thn nhin nh thng.
b cu tr li ca x Maria lm cho chong vng n ni a bn tay qu qung nm ly mt chi
cung trc mt anh ta.
- Ti ao ch n i vi ti mt iu nh vy - X Maria? Chng lp bp n i Ch khng mun ch
X Maria bn chn xc ng n cc . Nng nm cht chic khn tay, trong khi nhng li n i
hng n i ht c ht mi iu trc khi phi dng li suy ngh.
- Vy ai l ngi ch y yu hn c? C hai chng ta, Guttapxn, v tt c mi ngi bit ch
phc. Chng ta khng h kch lit cng li ch y n cng. Chng ta khng h bin ch y t
uttapxn , chng ta khng phi l nguyn nhn lm cho ch y n nng ni nh by gi.
Chng i vin Cu t c v nh nhm i v nhng li n i ny.
- Ti khng hiu l ch n i v tnh yu i vi k phm ti, X Maria .
- Ti cng khng phi n i th u, Guttapxn.
Nghe nhng li n i r rt ny, avit Hm li cm thy vui mng nh lc ny. Tuy nhin y c n
thnh n ca y, s quyt tm ca y dt khot chng li Ngi nh xe b ca Thn Cht, s c
mng ny.
X Maria im lng mt lc, cn cht i mi km ch cn xc ng. Bng nhin nng nh c m
- Ti c th k anh nghe iu ti bit, Guttapxn . Nng n i. By gi ch y sp mt th
lt ri ti s gii thch cho anh nghe iu ti ngh.
Chng trai li ci o khoc ra v ngi li ch c cnh bn. Khng n i mt li no, n ng lng
aria
- Ti s bt u k cho anh nghe bui ti ngy l thnh Xinvetxtr nm ngoi ca ti v x
ch huy i quyt nh t mt trm y, trong thnh ph ny ca chng ta. i v ti
hnh vin khc gip sc. V n ngy trc nm mi th mi vic kh tm tt c th dn
u nm l c th m ca c; nhng ri khng th c v l hp kh trng v nh git cha
Lc bt u n i, X Maria rt kh khn mi ngn c nc mt, nhng cng n i, ging nng cn
- Thi k y anh cha tham gia i qun Cu t, Guttapxn . Nu khng, anh c tham d n
iu ng i n thm chng ti, v ln u tin chng ti mi khch ung tr nh mi. G
ay trong thnh ph m ch y sinh ra v bit r tng ngi ngho kh. Ch y ngm khng ch
tinh v nhng bc tng qut sn men v nhng dng nh bp bng ng sng long treo trn
Guttapxn, khi x i vui sng th ai nhn ch y cng phi vui ly.
- Ly Cha lng lnh v cng! Ti bit ch, - chng i vin Cu t tr li.
- Nim vui ca ch y ko di sut trong thi gian cc ng i cn chi. - X Maria n i ti
h y b mt cm gic bn chn v lo lng d di xm chim, v ch y yu cu ti cng cu ng
th thng c chng ti. Chng ti qu xung, v chng ti cu nguyn cho nh cu t v cho
ti hy vng s cu gip. V trong khi chng ti ang qu nh vy, th chung ca vang ln. C
t nh c l mt ngi no b qun ci g v quay li ly. C hai chng ti i xung m
ong nhng k m nh cu t lp ra phc v h. Th tht vi anh, Guttapxn , ngi n ng
, rch ri v say lo o, i vi ti c v ng s n ni nhng mun khng cho vo, bi v
Cha a n cho ch y mt ngi khch. Ch y tin rng l nh vy Cha mun t khen ng
h ta n ti, nhng anh ta tr li bng mt li ra: anh ta ch mun ng thi. c a vo ph
u khi ci o vt tng ra, v anh ta lp tc ng say.
- y! y avit Hm tht ra. - C ta s mnh.
Y hy vng rng con ngi ng tr tr ng sau y s hiu rng y vn l avit Hm nh trc
- Tic rng c ta khng th thy c mnh by gi nh th ny. Nu thy c, c ta s ngt
- X i vn c ngh s lm mt vic tt lnh nho nh cho ngi khch u tin n nh cu
h y c v tht vng khi ngi y ng ngay i nh th.. Nhng ch y nhanh ch ng t an
va nm xung t. Guttapxn , ti tin rng ti cha h nhn thy mt ci g rch ri n t
hm bn thu, phi, ch chm vo cng gh c tay. Thy x i v ly ci o v xem xt n ,
git v l hp kh trng. Nhng anh phi hiu, Guttapxn , x i, ngi n ng ny l ng
tng thm hi ca anh ta l mt vic lm th v xit bao, nn ti khng th thuyt phc ch
cng lm gip. V chnh ti n i rng m vo chic o y l c th b nguy him v ly bn
ang khu v li chic o vt tng kia trong sut c m l thnh Xinvextr y.
Chng i vin Cu t ngi pha bn kia bn ngy ngt gi hai cnh tay ln v chp hai bn
- Ly Cha lng lnh v cng. Anh ta tht ln. Xin i n Cha ban x i cho chng co
- Amen! Amen! X Maria n i, v mt nng ti sng hn ln. Tht vy, xin i n cm t Cha
hc i nhc li khi au bun cng nh khi vui sng. Xin i n Cha ban cho chng ta x
ic o rch ri gh tm kia m lng vui sng nh th ang cm trong tay mt ci o chong c
Con ngi trc kia l avit Hm c mt cm gic l lng v th thi khi hnh dung thy ngi
ngi mng li ci o vt tng ca mt k lang thang khn kh. Sau tt c nhng ni xc ng
mt th du thm. Nu nh khng c Giorgi ng ng sau, lm l, bt ng theo di tt c nh
h lu luyn vi hnh nh y.
- Li xin i n Cha thm na. X Maria tip tc, - v x i khng bao gi hi tic l
ch rch cho n tn sng, khng h ngh n s hi hm v s truyn nhim m ch y ht ph
ng gian phng rng khng c si m y, ni ci rt t but m ng lun vo v ngm khp
- Amen! Amen! n lt chng trai tht ln.
- Ch y rt c ng c ngi khi lm xong vic. C x n i, - ti thy c y c nm trn tr t
h y mi ng c mt t th phi thc dy nhng ti thuyt phc c ch y c nm tr
ic.
- Ch vn lun lun l ngi bn tt.- Chng i vin Cu t n i.
- Ti bit rng l mt iu hy sinh i vi ch y, - X Maria h ci na ming. Ch y
bi v ngi n ng, khi ngi ung c ph hi ti c phi ti sa sang li ci o vt
th anh ta yu cu ti i tm c x l ngi lm vic y cho anh ta. Anh ta bnh tnh, cn
nng vi nhng t ng chn lc hn l nhng ngi thuc loi nh anh ta n i chung thng dn
nhng li cm n ca anh ta v c n i chuyn vi anh ta, nn ti i gi ch y. Khi ch
ch y hng, v trong ni vui mng ch i, ch y p n ni ngi n ng khi trng th
cu knh nhng ri li ti ln. iu chng c g l: ai m li mun lm iu khng hay ch
- Ly Cha lng lnh v cng. Chng i vin Cu t ng tnh.
- Nhng mt anh ta li tr nn sa sm, v khi ch y n gn anh ta, anh ta m phanh ci o v
c nhng chic khuy va mi c m li. Ri anh ta thc mnh hai tay vo hai ti o v l
ta git t ln vi l t lm cho n chng my chc li lng thng rch bm cn t hn trc n
- C thy y, - tha c anh ta n i, - ti c th i quen n mc nh th ny. Ti thy nh v
chuc ly bao vt v mt cch v ch, nhng ti khng th lm khc c.
avit Hm thy khun mt rng r t nhin ti sm; v sut na th y th nhn rng ci tr t
ngh n Giorgi, y li ngn ci c ch tt p li. Y t nh: Cn phi cho Giorgi bi
g chu u hng ngay t ci nh u tin u. Hn tn nhn v c c, v hn a lm cho nhn
- Cho n lc y ti vn cha nhn k ngi n ng, - X Maria k tip. Nhng khi thy anh
bit bao n cn du dng nh th, ti mi nhn k anh ta. Ti thy l mt ngi n ng ca
h c th khm phc ng To h a sng to nn mt tc phm nh vy. T th ca anh ta cng
ta nay mng v ph ra, nhng trc kia hn l phi p.
Mc d anh ta hnh ng vi mt ci ci c c, i mt vng kh gia nhng mi mt cch
l X i ch ngh rng trc mt chng ti l mt con ngi sinh ra sng mt cuc i cao
u ch y li li nh b mt ci tt, nhng trong y mt ch y l e ln mt nh sng, v c
Ch y ch n i vi anh ta mt vi cu: ch y n i rng trc khi anh ta ra i, ch y mun
dp l thnh Xinvetxtr nm sau. V khi thy anh ta nhn mnh mt cch ngc nhin, ch y n i
y ti cu Cha ban cho ngi khch u tin ca nh Cu t chng ti mt nm tt lnh v t
c ca ti khng.
Cui cng khi hiu ch y mun n i g, ngi n ng vng ra mt ting ra: Ti xin ha
hy rng ng y chng h quan tm n c cng nh nhng iu b nhng nho ca c.
avit Hm sc nh li li ha qun i y, nhng c thc hin ngoi mun ca y, tron
k mnh hn mnh. S phn khng i vi ngi nh xe b phi chng cng s l mt iu v c
khut phc, y s khng chu khut phc. Y s khng c cho n ngy phn xt cui cng nu c
Chng i vin Cu t mi lc mt bn chn trong khi X Maria k chuyn. Anh ta khng cn c
- Ch cha n i cho ti bit tn ca k du th du thc kia, X Maria, nhng ti hiu l av
C X tr gt u.
- Ly Cha! Ly Cha! X Maria, - chng ku ln v gi hai tay ra nh y li mt vt g,
thy y tt hn mt cht no khng? Vy ra ch mun cho X i t nh rng ch y cu khn
ni bun ln nh vy?
C i vin Cu t nhn anh ta vi mt v st rut gn nh tc gin:
- Ti vn cha k ht- c n i.
Nhng chng trai ngt li c:
- X Maria , chng ta phi phng nhng ci by, m mun phc th d l khng n i ra oi
ti c con ngi t nhin y ti li mun a anh ta n y anh ta ng ngng v ch cho
, X Maria , rng ch hy vng s lm cho avit Hm bng hong, ch s n i vi anh ta rng ch
anh ta, truyn bnh cho X i. Ti nghe ch nhc i nhc li nhiu ln rng X i kh
nm ngoi. Nhng phi d chng, X Maria . Chng ta, nhng ngi tng sng gn X i v
phi trnh ng c lm theo c tm ca chng ta.
X Maria ci ngi ra pha trc v n i m khng ngng u ln, nh th l n i vi nhng hnh
- S bo th ? C n i. Phi chng l s bo th khi lm cho mt ngi hiu anh ta nm
nh ti b mt thanh st g vo la cho n tr li sng v b ng, th nh vy l bo th ha
- Ti ng l nh vy y, X Maria ! Chng trai ku ln Ch hy vng ci h a avit Hm b
h ta! Nhng X Maria, ch c dm chc rng, d sao cng khng phi chnh l mun bo th
rong lng? y c mt ci by tinh vi, X Maria . Ngi ta d b nh la lm.
C X b nh mt nht nht nhn ngi i vin Cu t vi i mt sng long lanh nim vui ca
li ch ring cho bn thn ti, ci nhn ca c n i r nh vy.
- Qu tht l by c nhiu loi lm, - c tr li, nhn mnh vo tng ch.
Chng trai bng mt. Anh ta mun p li nhng khng th n i ln c ting no. t nhin
mt v a kh c nc n.
X Maria yn lng cho anh ta kh c, nhng mi nng bt ra mt li cu nguyn:
- Ly c Cha Tri, c Cha Gisu khoan ha ca chng con, xin Cha hy gip anh y vt qu
ban cho con sc mnh tr lc v an i nhng ngi bn ca con, xin Cha ban cho con y l
chuyn .
K b bt cnh ca khng h ngh n li buc ti l y lm cho X i b nh y b ly b
d di, v y hnh nh khng che du s xc ng ca y vi ngi nh xe b. Y ly lm hi ln
du yu y hn, chnh y, avit Hm.
Khi nhng ting kh c nc n ca chng trai bt u du i, X Maria n i vi anh ta bng m
- Ti hiu anh ang ngh n iu ti n i vi anh ban ny v X i v avit Hm.
u anh ta ci gc nghn ngo tht ln mt ting Vng, v tn thn anh rng mnh au n.
- ngh ny gy cho anh mt ni au kh ln lao, - ti hiu nh vy, - nng n i tip. Ti
v khi ch y nhn ra iu th lc u ch y khng th tin c. Lc y ti t bo m
c th hin i mnh cho nhng k ngho i v nhng ngi khn kh, nhng tnh yu ca chn
gi khi ti n i vi anh rng X i khng phi nh chng ta, th anh coi l mt iu lm
Ngi trai tr khng nhc nhch. Anh ta vn gc u trn bn. K b bt tr i v hnh cnh c
r hn, nhng ngi nh xe b nghim khc ra lnh cho anh ta phi nm yn.
- Ly Cha lng lnh v cng! c i vin Cu t ku ln, v mt kch ng. Chng ta l a
hi mt tri tim trn y kiu hnh, n hin tnh yu ca mnh cho nhng ngi cao c, v nhn
g khi tri tim y ch cha s khim nhng v lng t thin, n s hin tnh yu nng nhit n
thng x t nht, sa a nht, lm lc nht, chai sn nht?
Chng trai tr ngng u ln nhn c X vi mt v ni n.
- Cng cn nhng iu khc na, X Maria , - chng chm ri n i.
- Phi, Guttapxn, ti hiu iu anh mun n i. Nhng ta nh rng lc u X i khng bit a
mt vi giy lng l, - ti ngh rng t ra th ti cng kh hnh dung s vic mt cach kh
nhm ci h a anh ta. n ngy no m ch y thy anh ta xng ti trn bc nh th, t ch
Chng trai nm ly bn tay c X, v mt anh ta ung tng li n i ca nng, anh ta tht ra
- Vy th chng phi l tnh yu. Anh ta kt lun.
X Maria kh nhn vai tr li:
- Ti cha bao gi c nghe X i tm s v vn y. C th l ti nhm.
- Nu X i cha n i vi ch mt iu g c bit, th qu tht l ti tin rng ch nhm,
Ci b ng ma cnh ca sa sm mt li. Cu chuyn xoay ra nh vy chng lm cho y thch th.
- Ti khng n i rng X i cm thy mt iu g khc ngoi lng thng hi i vi avit
ch y cng chng c nhiu l do yu anh ta v sau ny, v trn ng i ca mnh, ch y
. C nhng ngi v cng nhn n than phin vi chng ti rng chng h b cng b vic v b
try lc tng ln. Bt k ni no chng ti n thm nhng ngi khn kh, chng ti u nh
Hm dnh vo. V vi tnh nt ca X i, anh phi hiu rng iu cng lm cho ch y hng
. Anh ta ging nh mt con th m ch y truy ui vi nhng v kh tt, tin tng thng l
hai bn th ch y mnh hn.
- Ly Cha lng lnh v cng! Chng i vin Cu t tr tui ku ln. Phi, ch y mnh,
un ru phn pht nhng t p phch mi v nh cu t mi thnh lp ca cc ch khng? X
r ang nghe anh ta k chuyn v ha vi anh ta m ci nho ch diu nhng ngi i vin c
ng v thng x t. Ch y du dng nhn chng trai tr, n gn anh ta, v van xin anh ta
khng tr li, nhng khng cn c th nhch mp ci c na. Anh ta vn ngi yn ch c
h quyt nh a cc ru ln mi. avit Hm v nhng ngi ung ru khc ch nho anh ta,
l s u, X Maria , l s thng x t mi lng trong ci nhn ca ch y lm cho anh
iu ti n i y l c tht, v ch cng bit ngi trai tr y l ai, X Maria.
- Amen! Amen! Tht th. Ti bit ngi y l ai, v ti cng bit rng t ngy hm y anh ta
ti. C X tr li vi mt ci gt u thn i. Ti khng ph nhn rng X i ngu n
cng b cm lnh nng trong ci m nm mi y v c vt ln vi mt chng ho dai dng m
hy ch y mt s nn lng do bnh tt gy nn; c l v th m ch y khng cn c c kh
- X Maria, chng trai bc b, - trong nhng iu ch n i khng c g chng t l ch y yu
- Anh n i c l. Lc u th chng c g lm ta tin nh vy. Nhng ti s k iu lm cho
h lm ngh khu thu b mc bnh lao, ch ta tm mi cch phng cc k cn thn tr
hng ti rng mt hm i ngoi ph ch ta ang b mt cn ho d di th mt k lang thang n
, v bc s khuyn ti gi gn cn thn. Ti ch cn, ti ho vo mi mi ngi, ti khc nh
sao h li c sung sng hn chng ta? Ti mun bit iu . K lang thang y n i xong b
Ch ta t cho chng ti hnh dng ngi qua ng ny l mt ngi cao ln tuyt p mc d
trong sut my gi lin, ch ta khng th qun c i mt ca anh ta, ging nh nhng ci v
mt sng . iu lm ch ta s hi nht, l ngi n ng ny khng h c v say ru hoc
d i vi ng bo ca mnh. X i chng do d g m on c ngay l avit Hm, nhng
hc ngi n b tr rng anh ta ch a lm cho ch ta s m thi. Ch y n i: Ch hn h
h lao. Ti tin l anh ta kh c c nn mi lm cho ch s hi, nhng anh ta s khng c tnh
anh ta c bnh. D sao, anh ta cng khng phi l con qui vt. Chng ti khng ng vi c
h ta chng lm ra v c c hn l anh ta c tht. Nhng ch y bnh vc anh ta mt cch hng
Lc ny ngi nh xe b li mt ln na t ra y vn theo di cu chuyn, v y ci xung ng
- T ngh rng c i vin Cu t c l. avit : ci ngi con gi khng chu tin l cu xu
- iu y chng c ngha l g ht, Guttapxn . - X Maria n i tip, - v iu m ti quan s
ui ti, X i v ti i v nh. X i mt mi v chn nn v nhng chuyn phin phc x
Anh ta n i bng ci ging ngo mn nht ca anh ta , rng anh ta ch mun bo cho ch bit t
ng sng bi v anh ta s ri khi thnh ph ny. Lc y ti ngh rng qu tht X i s hi
li thy l ch y bun v iu . Ch y n i thnh tht vi anh ta rng ch y nhng mun a
nh ta. Anh ta tr li cng bng mt ging ngo ngh nh vy, rng anh ta ly lm tic, nhng
khp nc Thy in mt ngi m anh ta nht thit phi tm cho c. V anh bit khng, Gut
rng ngi y l ai, n ni ti sut na phi r tai n i ch y mt li nhc nh. Anh ta tr
e n i n. Lc y, ch s c th mng cho anh ta, v anh ta s chng cn phi chy rng khp
tn du ng na. N i xong anh ta b i, v anh ta chc chn lm ng nh li anh ta n i. M
li anh ta. Ti hy vng rng s khng bao gi nghe n i n anh ta na, bi v anh ta ch
ta l mt ti. y th m c mt hm, mt ngi n b n gp X i v hi tin tc v avit
th tip tc sng vi anh ta v anh ta nghin ru v ph ng ng. Ch b anh ta v a con
g kh xa nn anh ta s khng ngh n vic n y tm ch. Ch tm c mt vic trong
n cy. Ch ta rt nhanh ch ng tr thnh hng dn vin nh my v c c mt cn nh xi
con ch i kht kh s. y th m by gi ch y li nghe n i rng chng ch trong thnh p
ch n hi tin tc anh ta. Guttapxn , nu lc y anh c mt y, nu anh thy v nghe
ngi n b xng tn ra, X i ti mt mt i nh ngi sp cht, nhng ri ch y trn tn
v khng cn i hi g cuc sng na. V ch y n i vi ngi n b bng mt ging n i d
gi n b mt cu, nhng gi cho ch ta mt t hi hn v b chng m i. Ti cho rng n
pxn , anh c bit khng, X i bit cch lm thc dy mi tnh xa, mi tnh thi son t
hau. Ch y gi cho ngi v nh li thi k trng mt v luyn tic ngi chng. Ch y khn
hng ch y truyn cho ngi v s kht vng y nh chnh ca ch y mun vc avit Hm
Ln th ba, ngi nh xe b li ci xung t nhn ca mnh, nhng ln ny hn ngng ln ngay
bao b ng ti m u t c xung quanh khung mt to ln nm di t khin cho ngi nh xe
n tn mt khng nhn thy hn.
Chc hn l trong lng ngi v c mm mng hi hn. X Maria n i tip. Nhng mm mng n
ia ch ta vi X i. Nhng trong bui n i chuyn u tin ny, chng ti tha thun vi nha
ngi v. Ch sau rt lu, sau nhiu ln gp g khc, chng ti mi thay i nh. X
cho ngi v gi ngi chng v, v ti buc phi th nhn rng s xch li gn nhau ac em
cng trnh ca X i. Ti suy ngh nhiu, v ti chc rng X i s khng dm gnh ly t
X Maria n i nhng l cui cng ny mt cch tin tng n ni hai con ngi lc ny bi r
ln ny thn nhin khng dao ng. Chng i vin Cu t ngi yn, tay vn che ly mt, v ng
lc b cng bc li vo cn nh ny.
- Lc t chng ai bit avit Hm i u. - X Maria n i tip nhng X i qua nhng k lang
th cho anh ta bit tin tc v con, nu anh ta tr li. V X i lm cho hai v chng o
ta n mc tm tt v tm cho anh ta cng vic lm mt nh thu xy dng. Ch y khng yu
bt anh ta cam kt bt c mt iu g. Ch y bit khng th rng buc mt con ngi nh anh
g trng li trong mnh t tt ht la m b ri vo m c gai, v ch y t tin chc ch
nu nh ch y c th tip tjc chm nom n . Nhng khng may l ch y b bnh. u tin l
ung huyt, ng l hi phc, ch y li ho hon mn mi i, v phi a ch y vo bnh vin
nh cng bit, Guttapxn . Ngi duy nht khng bit iu , hay t nht l do chng ti c
ti thng hi ch y. Chng ti hy vng l ch y s khng nghe n i g n chuyn ny trc
ao na, ti s rng ch y bit ht ri.
- Lm sao m ch y bit c?
- Si dy ni lin ch y vi avit Hm bn cht n ni ti ngh rng ch y bit c tt c
t ch khng phi bng cch thng thng. Chnh l v ch y bit ht nn ch y mi mt hai
m ti tin chc. Ch y a n cho v con anh ta mt ni au kh v hn, v by gi ch
li iu tai ha ch y gy ra. V chng ta th nhu nhc n ni khng th no a anh t
- Nhng, X Maria, a anh ta n y liu c ch g? Chng trai vn bng bnh hi, - ch
yu qu ri.
- Ti s n i thay ch y, - c x tr tui tr li, ging y tin tng, - v anh ta s nghe
bn cng ging ca X i ang hp hi.
- Th vh nh n i g vi anh ta? Ch nh n i l ch y yu anh ta ?
X Maria ng dy. Nng chp tay trc ngc, ngng mt ln tri v nhm mt li:
- Ly Cha! Nng cu nguyn. Xin ngi hy xui khin cho avit Hm n y trc khi X
ta thy v cm nhn c mi tnh ca ch y, xin Ngi hy khin cho ngn la ca mi tnh n
Ly Cha chng phi l Ngi linh nghim gy nn mi tnh ny cho n chin thng tri t
cho con lng dng cm khng ngh n chuyn gng nh i vi ch y m dm dm linh hn
in Ngi hy cho anh ta cm nhn mi tnh y nh mt ln gi nh m du v m p, nh hi
an mai y li mn m tm ti. Ly Cha xin Ngi ng cho anh ta tng lm rng con mun
h ta hiu rng X i ch yu ci bn th su kn nht ca anh ta, ci bn th m chnh anh t
X Maria rng mnh v m mt ra. Chng trai tr ang mc o khoc vo ngi.
- Ti i tm anh ta y!- Chng n i, ging bi ri. Ti s khng tr v nu khng c anh ta
K nm cnh ca quay v pha ngi nh xe b v cui cng n i vi hn:
- Giorgi, cu chuyn ny ko di nh th l ri y ch? Lc u nhng chuyn h n i cng
ng l phi bo trc cho h phng: ti sao h li n i n v t?
Ngi nh xe b khng tr li m ch tay v pha cn bung kia. Ca bung m ra v mt b gi
B r n rn i li gn hai ngi i vin Cu t v n i vi mt ging run run iu b bo cho
- Em n khng mun nm trong cn bung nh y na. N mun ra ngoi ny. By gi th cng ch
5
C x b nh ti nghip ang hp hi, cm thy mi lc mt yu i. Nng khng au n, nhng
hi ang chm s c ngi m, nng thng chng li cn bun ng. i! Gi c nm ngh th th
g nh vy, v nu nng vn phi chp mt i mt lt, nng cng nhanh ch ng thc dy tr l
By gi nng thy nh l ang mt ni no , trong mt cn phng rng mt m m khng kh
bung phi m au ti nghip ca nng. Trong cn phng y, ngi ta ang sa son cho nng m
gi mm mi m i. Nng bit l ngi ta sa son ci ging ny cho nng, v nng st rut m
g nng c cm tng nu nm xung, nng s ng say n ni s khng cn thc dy na. Vy l
quyn c ngh.
Khi c X b nh nhn quanh mnh, trong i mt nng c mt v trch m c. Nng c dng nghim
i nh vy. Sao m cc ngi nhn tm n th? Cc ngi chng chu gip ti ci vic duy nh
ca nng nh mun n i, - khi ti cn khe mnh, ti chng i y i phc v tt c
c n y con ngi m ti mun gp ?
Phn ln thi gian nng nhm mt nghe ng ng tng ting ng nh nht. Bng nng c cm gic l
nng.
Nng m mt ra v nhn b m vi mt v cu khn:
- Anh y ang cnh ca nh bp. M, m hy cho anh y vo y.
B m nng ng ln v i sang phng bn cnh. B tr vo v lc u:
- Chng c ai ngoi ny u, con gi b bng ca m ! B n i, - chng c ai ngoi X Maria
Ngi bnh th di v li nhm mt. Nhng mt ln na nng li c cm gic r rt l anh ta
c qun o ca nng trn bn cnh ging l nng s dy v v t mnh i ra xem. Nhng b
ni m nng tin chc rng anh ta ang ch i nng. M ta khng mun cho anh ta vo y, -
nh ta thiu no lm nn khng mun a anh ta vo. Hn l m ngh rng cho ta gp v n i c
Cui cng nng ny ra mt ngh m nng cho l rt ti tnh. Mnh s xin m cho chuyn mnh
m rng mnh rt mun c tr li gian phng y mt ln na. Chc m s khng t chi mnh
Nng trnh by mun ca mnh, nhng m nng nu ln bao nhiu l l phn i lm nng ph
khng?. Con y khng thy d chu sao? B m n i, - my hm trc con y vn thy
V ngi chn ging, b gi chng chu nhc nhch.
X i lm nh l lc cn b khi nng vi m nng mt iu g m m nng khng mun cho. V l
pht nn khng cng li mun ca nng na.
- Con mun sang bn phng ln lm! Guttapxn v X Maria se khing ngay ging ca con ra ngo
ca con s khng y lu u m i.
- Con , - ri con xem, - b m bc li, - con m ra ngoi t mt lt l li mun vo li nga
Tuy vy ri b cng ng dy v i ra ngoi gp hai ngi bn ca con mnh.
May lm sao ngi bnh li nm ngay trn chic ging xp m nng vn ng lc cn b, cho nn
dng khin ra. Va mi ra khi ngng ca bung, nng vi nhn v pha ca ra vo: chng c m
cm chc s thy anh ta y.
Tht vng, nng nhm mt li. Nhng mt ln na nng li c cm gic l mt ngi l ang n
hi c mt ngi no y, hoc l anh ta, hoc l mt ngi no khc .
Nng li m mt ra v chm ch nhn khp gian phng. Cui cng nng mng tng thy, khng r
, hay n i ng hn, l ci b ng ca mt ci b ng.
B m ci xung hi nng:
- By gi con c thy d chu hn khng?
X i ra hiu v th thm rng nng thy d chu y. Nhng mt nng vn nhn dn vo ca.
g tng chng nh ci quyt nh c cuc i nng, v cn hn th na. V v X Maria ng
Ci ging ca nng c t vo phn ca gian phng m nng v m nng thng gi a l ph
bng mt ging n i nh yu t nh hi th:
- M i, by gi con thy li c phng khch ri, con rt mun c chuyn n phng n.
Nng nhn thy m nng trao i mt ci nhn lo lng vi hai ngi kia, v hai ngi ny gt
h l v h mun gi nng cch xa con ngi ging nh ci b ng cnh ca. Nng a mt cu k
nng.
Khi nng trong phng n, nng thy r hn pha ngoi cng mt hnh th en en cm tr
, nhng nng cn n i chuyn vi ngi . Nng cn phi n gn hai ngi . i mi nng ph
gi nng mun c chuyn n nh bp. Th l b m bt ln ting kh c. Nng hiu rng hn
trc bp l, ngi hng trong nh sng ca ngn la, bi b k li nhng chuyn trng,
li thy nng tt c nhng ch quen thuc, v cm thy r ri c ngi khi ngh n lc b
rong kc ny: trch nhim ca nng l phi tp trung tt c sc ch ca nng vo ci vic q
rong khnh khc t i khi nng cn c sng.
By gi nng c chuyn n tn pha ngoi gian phng, cui cng nng nhn thy r con
xung v tay cm mt ci hi. Lp tc nng nhn ra ngay. l Thn Cht, nng t nh. Nn
kp lm cho xong ngha v ca nng ci i ny.
Ngi bnh cng c a li gn th ngi t nm di t cng co rm ngi li: hn c thu
, v hn khng mun b nng nhn thy. Hn khng mun chu ng s nhc nh ny. V chng ci
: ci nh y dn cht vo ngi nh xe b, v avit Hm t nh rng, nu nng nhn thy mt
Ci ging ca nng va c t vo khong gia gian phng dng lm nh bp, th avit Hm l
. Giorgi vn trm ci m ln u nh l b rt run, bc li bn nng. Nng cho hn bng m
- Ngi thy rng ta khng s ngi, - nng thu tho n i. Ta chng mun g hn l i theo
mai cho ta lm xong ci nhim v ta c Cha trao cho khi Ngi phi ta xung ci i n
Trong khi nng n i vi Giorgi, avit Hm ngng u ln v nhn nng. Y thy nng mang mt v
ao qu, tuyt vi, bt kh xm phm v quyn r l lng n ni y khng th ri mt khi nng
- C l ngi khng nghe r li ta n i chng? Nng n i vi Giorgi, - hy ci xung gn ta
e c li ta n i.
Giorgi ci u xung thp n ni ci m trm u ca hn gn chm vo trn c gi:
- C mun n i nh th no cng c, ta vn nghe thy, - hn n i.
Nng bn bt u n i, ging kh n ni c ba ngi ngi chung quanh khng mt ai ng rng n
rgi v b ng ma cnh ca nghe c m thi.
- Khng bit ngi c hiu rng th li cho ta n ngy mai l cn thit cho ta bit bao n
n i chuyn vi mt ngi. Ngi khng bit c rng ta v tnh gy ra mt tai ha nh th
dm n trnh din trc mt Cha, ta, k gy nn mt tai ha ln lao n th kia?
i mt nng m trng trng v khng khip, v nng th mt cch kh nhc; nhng nng li n i
- Ta cn phi n i cho ngi bit rng ngi ta mun gp l ngi m ta yu qu, ngi c hiu
- Nhng X i,- ngi nh xe b n i, - ngi ny
Nng khng cho hn n i tip, v nng vi v mun gii thch cho hn nghe tt c nhng l l
- Ngi phi bit rng ta ang trong mt ni tuyt vng ln lao nn ta mi th nhn vi ng
xu h v cng khi yu mt ngi c v con. Ta u tranh v cu nguyn. ng l phi l
kh, th ta li ti t hn tt c nhng k ti t nht trong bn h.
Giorgi vut bn tay ln trn nng cho nng du i, nhng y khng n i g.
- iu nhc nh d sao cng khng phi l yu mt ngi c v. Yu mt k c c mi l i
mnh cho mt k khn nn. Ta hy vng v tng rng trong con ngi anh ta c mt ci g t
phi l xu xa lm nn tri tim ta mi lm lc nh vy. Ngi hiu ch? Ta khng mun cht t
tnh ci c th l phn tt p trong con ngi anh ta.
- C c gng bao nhiu ri y ch, - Giorgi n i.
Nng nhm mt li v ngm ngh, nhng ri nng li vi m mt ra v mt nim tin tng mi l
- Chc ngi phi tng rng ta mun th li v li ch ring ca bn thn ta, cn tht ra ta
li trn ci i ny, bi v ta sp ri b n . Vy ta s k cho ngi nghe mt chuyn trong n
khc m ta cn phi sng thm vi gi na.
Nng nhm mt li v n i tip:
- Lc y l bui sng. Ti thy mnh nh ang ngoi ng, tay cp ci r, chc l ang man
khng nhn ra c l u . Xung quanh u l nhng ngi nh to cao, sch s v tm tt c
ti thy mt cn nh nh dng st mt bc tng ging nh mt ci ln hng m ngi ta ch
t cn nh ti tn ny c ngi . Ti t nh: Tt nhin l mnh s vo nh ny. Ti leo l
ca. Ti xoay nsm kh a th ca m ra. Nh vy l ca khng kh a, ti g ca v c th i vo.
a cn n ti bi v ti bit rng ti c a ng dn li n y l thc hin mt nhi
n mt ci ging cng khng c , di t l nhng tm nm rch toc v my rm; khng m
ca s nh. V ti bng hiu ra rng ti ang nh ca avit Hm. V anh ta ngi gia nh
an ti vin iu dng. Nhng sao li ngho kh th ny? c ca h u c? Ci my khu
nh: Ch y c v tuyt vng bit my, v nmc mi kh s lm sao. Ch y chng ging t n
v hi xem s th ra sao, nhng lc y trong nh khng phi ch c hai chng ti : hai b ph
h y. V mt h rt nghim trang, v ti nhanh ch ng hiu ra s vic. Ngi ta ngh ngi
ly bnh lao ca cha chng. Mi u ti tng mnh nghe nhm. avit Hm m b lao? Ti ng
e n i nh vy mt ln, nhng ti khng mun tin. Ti khng hiu v sao h ch n i n hai a
chng my chc ti hiu ra. Mt b phc thy ngi m ti nghip kh c l c, bn du dng n
g s c chm s c chu o nh bt c gia nh no. Lc y, ti nghe thy ch v ca avit
Ti cn kh c nhiu hn na nu ti khng c hy vng a c cc chu vo nh cu t. Chu th
nhng cn au ca chu, ti t nh rng ti s bit n v sung sng nu c ai vui lng gip
ch y n i nh vy, ti thy tim mnh tht li v lo lng. avit Hm lm g vi v, vi co
hn ti lm g? Chnh ti a anh ta tr v vi h. Th l n lt ti, ti cng kh c
Ti thy ngi v i n gn ca. Ti i gi cc chu v, - ch y n i, - chng ang chi n
Ch y i qua gn st ti n ni ci vy v vu ti nghip ca ch chm vo ti. Ti lin qu
th n i c mt ting no. iu thit hi ti gy ra ngi n b ny ln qu. Ti ngc n
mun n i g na vi ngi y ch vo tai ha. Song ch cha kp m ca v mt b phc
trong ti xch ra mt t giy v c cho b m nghe. l mt ci giy cha m phi k vo
t trong sut thi gian nh ca h cn b nhim v bnh lao.
u kia gian nh c mt ci ca khc, ca y bng m ra, v avit Hm xut hin. Ti c c
vo. Anh ta bn nhng qun o c, bn thu rch ri v mt anh ta nh ln v d tn. Anh ta
mnh. Anh ta bt u phn i, ly c l v tnh thng con: mt a i nm bnh vin, c
nh khng thm nghe anh ta n i. Tuy nhin h cng lu anh ta rng nu anh ta gi nhng a
gy tai ha cho chng mt cch chc chn hn. Trong khi h tranh lun, ti quay li nhn ch
v ng da lng vo tng. V ch y nhn chng chng khc no k b nhc hnh nhn tn ao
tng. Ti thy hnh h avit Hm phi c mt mi hn hc i vi v; v anh ta tm cch gp
. Ti nghe anh ta n i vi hai b phc v tnh thng con ca anh ta. Hai b p li rng tt
thng con bng cch theo ng li ch dn ca thy thuc v trnh lm ly bnh; v nu c
ta gi li nhng a tr. Nhng hai b vn cha ng c l anh ta ang suy tnh iu g. Ti
tr li, - ti t nh, - chng c b ly bnh th anh ta cng chng cn g. Ngi m ti ngh
ch y ku tht ln mt cch tuyt vng: git ngi! N khng mun cho ti a my a t
kia. N tnh nh vy l v n s tr th c ti mt cch c c. avit Hm ch nhn vai: Q
n i vi hai b phc nh vy. Th l nhng li m tun ra: ngi v th trt ln anh ta nh
vi anh ta nhng li nng n. Ti kinh hong ng nghe h n i. Khng ai au kh bng ti, b
ngi n ng c hnh vi c c ny. Ti cu xin Cha gi cho h nhng li cn thit, nhng
l lng thay, ti c cng c ngi li nh b bi lit. Cn ngi v, c hai b phc khng a
thnh n ca Cha. Ti c cm gic nh mnh ang nm sm st ca Cha trong tay m khng th
Mt s im lng tip theo trrn huyn no. Hai b phc ng dy ra v. H chng t c k
gh v tuyt vng. Mt ln na ti li c gng mt cch phi thng c ng v n i. Nhn
ku ln, - anh tng rng ti khng thy ca anh sao? Ti l ngi sp phi cht y, t
ti cao, ti buc ti anh mun git cht nhng a con ca chnh anh. Ti s lm chng kt
li n i ny th ti khng cn trong nh avit Hm na: ti li y, bt lc trn ging
ta, m khng lm sao cho anh ta n y c.
C x b nh vn nm mt trong sut thi gian k truyn, v by gi, nng m to mt nhn Gior
- ng ng bt ti i trc khi ti n i chuyn vi anh y! Nng khn cu. Hy ngh n v
K nm di t ngc nhin, ti sao Giorgi khng n i vi c y mt cu cho c y yn lng, r
na? Ti sao hn khng n i th? Ngc li hn cn lm cho c nn lng:
- C c quyn lc g i vi avit Hm? Hn n i, - Hn khng phi l ngi chu cho mnh
th m hn nung nu trong lng t bao nhiu nm nay.
- ng ng n i vy. Nng van xin.
- Ti bit r hn hn c, - ngi nh xe b n i, - ti s k cho c nghe ci chuyn m l
- Rt sn lng, nng n i, - ti mun c hiu anh y.
- Vy c hy cng ti i vo mt thnh ph ln, - ngi nh xe b bt u k, chng ta s d
m mi lm ngy v say ru va c th ra. Chng c ai ch anh ta cng, nhng anh ta vn
ht sc mong mi c gp mt ngi no vo lc y, bi v anh ta ra khi nh t vi mt ni
anh ta b giam, ngi em trai anh ta do say ru phm ti git ngi v b bt. Ngi anh
h ta n x lim ca k git ngi ch cho anh ta thy chng trai tr tay cn b cng v ch
g? ng mc s hi v avit Hm b mt c chong vng mnh, v anh ta rt thng a em tr t
nhng tt c chng ta u ngh rng, avit Hm, chnh con phi chu ci kh hnh ca n , bi
n vo con ng xu xa v lm cho n tr thnh tn nghin ru thm hi. Khi tr v ph
hi hn. V trong giy pht khng khip y, anh ta trnh trng t ha vi mnh s t b con
h n a em ri n ngi v ti nghip v nhng a con ca mnh. V anh ta th vi mnh l
vy bui ti hm y khi ra khi nh t, anh rt mun gp v v cam oan vi v rng anh ta s
ta khng n n, nn anh ta t v. V n nh, v anh cng khng m to ca khi nghe tin
a i vng tr v. Mt linh cm khng khip lm tri tim anh ta lnh but: anh ta khng chu t
v anh li b i khi anh tr thnh mt con ngi khc tr v nh. V anh ta khi i u th
chn; anh ta ci xung v qu nhin tm c chic cha kh a. Anh ta m ca nhng lin li l
c phi mnh nhm hay khng bi v cn nh trng huch; phn ln c th vn cn y, nh
c ci nh m bp, khng mt t thc n no. Cn nh trng trn lnh lo chng c mt cht
ta sang g ca nh ngi hng x m hi xem c phi v anh ta b m trong khi anh vng nh
hng ri? Khng, hm ch y i th vn mnh khe nh thng. Nhng c y i u? Chng
Anh ta nhn thy ngi ta va t m va thch th, v mt ln na anh ta li linh cm ci i
ta khng c nh b anh. Ch mang con theo, ly i nhng dng cn thit nht, v
ny. Ch ta cho anh ta v v nhn thy nh ca trng trn nh vy. Th m anh ta
ut trn dc ng v nh, v ngay c trc trong x lim, anh ta lp i lp li iu s n
khng n m na vi mt con ngi trc y l bn trc tng ca anh. Anh b li ko bi
c gio dc v c hc vn. Anh s khng i li chi bi vi ngi y na. Ngy mai anh s tm
r li xngAnh s lm vic v chu vt v v v v cc con. Anh s mua qun o p cho h v
h m ch b anh ta m i!
Anh thy n lnh, anh run ln trc s nhn tm ny. Nu v anh b anh mt cch cng khai, t
s khng c quyn gin d v cm tc ch: v ch hn khng c hnh phc khi sng vi anh.
. Anh se khng bao gi tha th cho ch ta. Ch ta a anh ra lm tr ci cho thin h ti
h ca anh. Anh s tm gp c ch ta, v s bt ch ta phi tr gi cho ni nhc nh v au
hu tm can.
Anh ch cn c ngh ny lm nim an i. V anh bt u i lng tm v. Anh tm v trong ba
dng lng cm th ca mnh bng ci k nim v nhng gi pht au kh y. Trc mt anh, h
theo nhng chng ng c n, v trong ni c n, mun bo th ca anh cng mnh m.
C X b nh hp hi n lc ny vn im lng nghe; by gi nng ku ln, ngt li k chuyn c
- Thi! ng ng n i na, khng khip qu! Lm sao ti c th gnh ly trch nhim v vic
th ti li ca anh ta s khng ln n nh th.
- Ti s khng n i g na, - ngi nh xe b n i, - ti ch mun n i cho c bit rng th
- , khng, khng, ti cn c th li! Nng ku ln. Ti khng th cht m cha nhn l
Ci b ng ma cnh ca rng mnh. T khi X i v ngi nh xe bn i chuyn vi nhau, y
vo tm tr y. Y s mi mi nh li nhng iu . Tt c nhng li nng n i, c nhng li n
hng cm ca nng khi nghe Giorgi k chuyn y lm cho vt thng ca y c bng b li.
th no. Y ch bit y s chu ng tt c v phn y. Y ch bit ci vic nng yu y m p l
tht tuyt vi, kh m t c. Mi ln nghe nng n i nng yu y, tm hn li xc ng mt c
hn khng mt ln no nhn li pha y. Y bn th ng dy, nhng li ng vt xung v nhng
Y nhn thy c X b nh vt v bn chn, day dt. Hai bn tay nng chp li gi ra trc mt
ghim khc, tr tr khng chuyn.
- Ti s c th th li cho c, nu nh m c th gip ch c iu g. Hn n i. Nhng t
N i xong, ngi nh xe b li ci xung ngi con gi hp hi c ln li gii thot cho
Nhng va lc y, mt khun mt m m b n gn ging. Bng nhng c gng phi thng v ph
Hm dt t nhng dy tr i. Y tng rng v hnh ng ny, y s b s trng pht bng s k
hy vng mt cch v ch khi m y gn nng n th. Y trng sang pha bn kia ging
c. V y nm ly c mt bn tay ca ngi con gi ang hp hi.
Mc d y khng th c mt cht sc lc no b p vo bn tay y, nhng nng vn nhn ra c
y qu gi bn cnh, mt chm t, khng dm ngc mt nhn nng; qua bn tay ca nng m y m
bit n, tri tim m cui cng mm li ca y. Th l trn khun mt nng thong l e ln m
ai ngi bn ca nng, nhng ngi m nng khng kp n i nhng li cui cng vnh bit; n
tay khng b avit nm, tr cho h con ngi ngi xm di t cho h chia s vi nng ni
nn hi hn cnh chn nng. Nhng ng vo lc y, ngi nh xe b ci xung nng v n i:
- Hi n t nhn, mt linh hn hin du yu thng, hy ra khi nh t ca ngi.
X i ng xung gi v th ht ra t gi cuc i.
avit Hm b ko mnh v pha sau. Nhng si dy m y ch c th cm thy li tr i ly tay y.
iorgi nghim khc ra lnh cho y i theo hn.
- i! Hn n i, - Hai chng ta chng cn vic g y na. Nhng k c nhim v n c y
Hn li avit i khng cht gng nh. Y bng thy gian phng bng y nhng hnh ngi rc r
tng nh thy nhng hnh ngi nh vy, nhng y b ko i nhanh n ni y khng th phn bi
6
avit li thy mnh b nm vo y thng xe. Tm hn y b xo trn v mt ni cm gin khng
m lc ny y li in r qu sp xung nh mt k phm ti n nn hi hn di chn X i?
hu qu hnh vi ca mnh. Y khng hiu v sao y c nhng hnh vi y.Tht l l bch nu ch
. Phi, s in r y l th no? Phi chng l tnh yu? Nhng y cht, ngi con gi k
Con nga khp khing ct bc. N dm ln nn gch lt ca mt con ng dn ra ngoi thnh p
hi thnh ph th khng cn n ng na.
Cng i n gn cy n ng cui cng th lng y cng b mt ni bun ru v mt nim lo u
khi ri b thnh ph ny, y cng ri b lun mt ci g m ng l y khng bao gi c b m
V ng vo lc y cm thy s ngt ngt y th mc d c nhng ting ct kt m ca chic x
y. Y ngng ln nghe cho r.
l Giorgi ang n i chuyn vi mt ngi no ngi ln xe, mt hnh khch m trc
- Ti khng th i xa hn na. Mt ging n i du dng b ni bun ru v au n trm ln
n i vi anh y, nhng khi m anh y cn gi th i c c v hung d nh vy th ti khng th
n i ca ti. ng n i gim ti vi anh y rng ti n gp anh y mt ln cui cng, nhng
anh y c na.
- Nhng nu hn hi hn v tu tnh li th sao? Giorgi n i.
- Chnh ng n i rng khng nn trng ch vo iu . Ging n i ca nng run ln v au
ti phi vnh vin sum hp vi nhau, nhng t pht ny tr i th anh y s khng bao gi nh
- Th nhng nu hn chuc li nhng hnh vi sai lm ca hn?- Giorgi kin tr hi.
- ng s n i vi anh y rng ti khng c quyn i xa qu ni ny, - ging n i rn ln, - v
- Th nu hn ti tnh li tr thnh mt con ngi khc? Giorgi li hi.
- ng s n i rng ti yu anh y mi mi, - ging n i bun b tr li, - ti khng th cho an
avit Hm qu nhm ln y thng xe. Nghe nhng li cui cng ny ca i, y c ht sc mnh
g mun nm ly mt vt g, nhng n hay b tut i mt. Y khng th nhn r c ci vt g
t trc ti nay khng ai ng ti c.
Y mun vng thot ra ui theo k chy trn, nhng bng nhin y b mt ci g ngn li lm
h. tnh yu, tnh yu ca nhng linh hn, so vi n th tnh yu ca nhng con ngi ch l
bn cnh ging ca i hp hi, tnh yu y li mt ln na chinh phc c y. Tnh yu
dn chy vo g. Khng ai bit g v cng vic ca n ; lu lu n li bn ra mt tn la chn
loi y va nhen ln trong ngi y. Ngn la y cha ta ht nh ngi sng ca mnh, nhng c
bit bao n ni y ng khuu xung; lng y lo s, y cm thy y khng dm, y khng mun n
Chic xe b ca Thn Cht tip tc i gia ti tm m mt. Hai bn rng cy vn ln cao v d
t bu tri. Con nga hnh nh cng c ng chm chp hn thng ngy; ting ct kt ca tr
g v khc khoi hn; s t ngt n no lng hnh nh mng lung hn ni khc. Bng nhin G
giy lt v ngi nh xe b ku ln vi mt ging vang lanh lnh:
- Ni kh i ta ang phi chu, ni kh i cn ch i ta c ngha l g so vi nim hnh ph
n trng duy nht cn phi bit? Xin cm t Cha ko con ra khi cnh ti tm ca cuc i
in ca ngi v chc tng Ngi, bi v by gi con bit rng Ngi ban cho con cuc sng v
Cuc hnh trnh li tip din vi ting c t kt quen thuc, nhng nhng li n i ca ngi n
t Hm. Ln u tin y cm thy i cht thng hi vi ngi bn c. l mt ngi dng c
sm c thot khi nhim v nng n ca hn.
l mt chuyn i ko di tng nh v tn. Khi avit Hm c tnh l h i c mt ng
mnh trng li lim lp lnh tri gia nhng chm sao Tht tinh v sao Lp h. Con nga kh
n lm cho ngi ta pht bc ln c. V khi cui cng h qua ht cnh ng, v avit n
thy rng mnh trng vn cha i ch. Y ly lm ngc nhin.
Cuc hnh trnh vn tip tc mi, bt tn, t ngt tng qung di. avit Hm li nhn ln bu
cng thy mt trng, chm sao Tht tinh v sao Lp h vn nguyn ch c. Cui cng y hiu r
ia ngy v m: t khi h ln ng, vn l mt mn m tm ti nh th ng tr.
H i nh vy ng ng hng gi, nhng trn ci mt ng h ln ca bu tri, kim ng h v
gian ko di v tn cho ngi nh xe b c th n c ht mi ni hn cn n. Y khip
on ca ngi i ch l nhng pht ngn ngi. Hi cn b y nghe k chuyn mt ngi n t
ngi trn, ngi y n i rng mt trm nm trn thin gii ca Cha cng qua nhanh nh mt ng
th mt ngy t hn cng bng mt trm nm.
Mt ln na y li thy i cht thng hi Giorgi. Khng ly g lm l rng hn mong ngy m
hn, nm va qua qu tht l di.
Trong khi h leo mt dc di h trng thy mt ngi cn bc i chm hn c h, v h ui k
hnh. B l bc, da ngi ln mt chic gy to v mc d yu ui vn mang mt ci g i nng
B gi hnh nh c ci nng khiu trng thy c chic xe b ca Thn Cht, bi v b dng l
qua. Ri b li tip tc i, bc nhanh hn mt cht n gn chic xe c th ngm n . D
n vt ti nghip, cht hoc m, b yn cng th v vu bng nhng si dy v nhng cnh liu
xe li sp sa long ra.
- Ti ly lm l ti sao li c nhng ngi liu lnh ngi trn mt chic xe b c kh v vi
g ngh rng hnh khch trn xe c th nghe b n i.- Ta cng mun xin ngi nh mt lt, nhng
ko l ci thn n cng vt v lm ri. Cn chic xe th chc gy mt nu ta leo ln.
B va lm bm n i th th Giorgi nghing ra khi gh v khoe chic xe ca hn:
- ! Hn n i, - con nga v chic xe ny khng ti nh b ngh u b ! Vi con nga v ch
g cao bng mi nh v tu b no cng b m.
B gi sng st nhn hn, ri ngh rng mnh gp mt tay nh xe b a pha tr, b va ci v
- Nga v xe ca anh c l i trn bin gii hn l i trn ng ci y nh? t nht th th
ny.
- Ti theo nhng ci ging m m xung tn lng t, - ngi nh xe b tr li, - th m
g thnh ph b chy, la vy quanh chng ti nh mt ci l nu qung. Chng c anh lnh cu
con nga ti y, n c xng o vo m chng vic g c.
- Anh c n i a ch diu b gi ny lm g, anh nh xe b kia, - b lo n i.
- i khi ti phi tro ln nh ni m chng c ng s g c, - ngi nh xe b ni tip,
nhng vc su v chic xe b vn khng suy suyn mc du c ch mt t ln nhn nhng ch
khng c mt mnh t no chc mt a tr. Tuyt c cht thnh ng cao bng u ng
giao thng ca ti c.
- Nu ng nh anh n i th ti chng ly g lm l l anh hi lng v chng.- B gi ng .
v chic xe nh vy.
- Ti l k mnh, quyn lc ti bao trm ln con ci ngi i, - ngi nh xe b tr li, -
h d h trong nh cao ca rng hay trong nhng tp lu ti tn. Ti em t do n cho k
vng. Khng c pho i kin c no m ti khng vt qua thnh ly ca n c. Khng c kho
k ang hng yn vui hnh phc, v ti ban gia sn cho nhng k ngho kh ang mn mi trong
- ng l ti ngh vy. b gi va ci va n i. Ti gp nhng con ngi ti ba. Nhn
vi nh vy, th v l anh s cho ti i nh mt qung ng. Ti n nh con gi ti d
ti th c l m nay ti phi ng ngoi tri mt.
- B ch nn yu cu ti gip, - ngi nh xe b n i, - b i b cn d chu hn l ngi tr
- C l anh n i phi y, - b gi n i. Nhng t ra anh cng cho ti nh ci bc nh ca
cho anh u.
Khng i tr li, b nng ci g i ca mnh t ln xe, nhng ging nh l ngi ta t n l
ung t.
Vo ng lc y, b gi hn mt i ci nng lc nhn thy c chic xe b, bi v b ng l
e b.
7
Ngi nh xe b a avit Hm vo mt cn phng ln, ca s c chng li st, tng mu
. H ngi thy mi thuc nht thch. Mt ngi mc ng phc gc ngc ngi mp ging; v
ri giam.
Mt b ng n in treo trn trn, v nh nh sng n, avit Hm thy trn ging mt ngi b
ngi t, y lin git mnh. Y qun mt rng y c mt tnh cm du dng hn i vi Giorgi
ca y.
- My n y lm g? Y ku tong ln. - Nu my ng n ngi ang nm kia th my vi ta
hng?
Ngi nh xe b quay li v a mt nhn y vi v thng hi hn l trch m c:
- By gi t mi bit ai ang nm kia, trn ci ging y, Davit . Khi mi vo, t cha bit
- My c bit hay khng bit, iu y khng quan trng. Nhng by gi m
Y ngng bt. Giorgi a tay lm mt c ch oai v v avit Hm li li lng cm, b khut ph
h gii thch c.
- Hai chng ta ch c php tun lnh v phc tng, - ngi nh xe b n i. Cu chng c g
v nhn nhc m thi.
Ri Giorgi ko sp ci m trm u ca hn xung ra hiu rng hn khng mun trao i li
vit Hm nghe ting ngi t bt u n i chuyn vi ngi gc ngc.
- ng c tin rng chu s c lc tr li thnh ngi t t khng? Ngi bnh hi vi mt gin
.
- Nht nh th, Hm , nht nh th. Ngi gc ngc tr li mt cch nhn hu mc d hi
st ny.
- ng bit r rng chu khng n i v chng st, - ngi bnh n i, - chu hi ng rng ng c
ti git ngi th khng d dng g u ng nh?
- i vi chu ri th s tt thi, Hm . Bi v chu n i vi ta rng chu s bit i u
khng?
Trn nt mt mt mi ca ngi bnh thong qua mt nt ci p:
- ng bc s khm cho chu ti nayng y bo, th no nh? Anh ta li hi.
- Khng c g nguy him, Hm , khng c g nguy him c. Bc s c n i mi rng: Ch cn ch
h phc ch ng thi.
Ngi t ngng u ln v sut soa:
- Ra khi nhng bc tng ny! Anh ta th di.
- Ta ch k li li m ng bc s quen ni thi - ngi gc ngc n i tip. Chu ng hiu n
chu lm cch y mt nm! Lm nh th th ch t ko di thi hn ca chu m thi. y,
- ng ng s, by gi chu bit iu hn ri. Chu ch cn ngh cho n ht hn t ca
- Chu n i phi y, Hm , s lm mt cuc i mi, - ngi gc ngc n i vi v trang nghim
Trong thi gian cuc n i chuyn ny din ra, avit Hm v cng au n.
- N mc bnh y, - y thm ngh, lc l ngi mt cch bn chn, - v th l n nguy r
- ng c - ngi bnh li bt u n i, nhng anh ta dng li gia cu v ngi gc ngc l
- C l ni quy cm khng cho c n i chuyn phi khng ?
- Khng, khng, m nay chu c php n i chuyn nhiu bao nhiu cng c.
- m nay?- Ngi bnh ngp ngng- , chc l v l thnh Xinvetxtr.
- Phi y, - ngi gc ngc n i, - bi v l mt nm mi tt lng ang bt u vi chu.
- Ngi ny bit rng em ta s cht m nay, - avit Hm rn r trong s bt lc ca mnh.
- ng c nhn thy rng, - ngi t li tip tc cu hi lc ny b ngt qung gia chng. -
hu thay i nhiu khng? T by n nay chu khng lm ng vt v na ch?
- Chu hin lnh nh mt con cu non, v chu khng h gy cho ta mt s bt bnh no. Nh
c lp li chuyn y na.
Ngi bnh mm ci:
- Th ng c t hi do u m chu thay i nh vy khng? C l ng tng rng ch l sc
- Phi, chng ta cng ngh i khi nh vy y.
- Chng phi th u, - ngi bnh li n i. L do hon ton khc. Trc y chu khng dm
- Ta s rng chu s phi n i nhiu qu, Hm , - ngi gc ngc n i.
Nhng thy mt ngi m sa sm li, ng ta du dng n i tip:
- Khng phi l ta chn khng mun nghe chu n i u, ta n i th l mun c li cho chu thi
- nh t y cc ng khng ly lm l l chu t v sao? - Ngi bnh n i, - khng ai
. Cc ng c bit v sao chu lm vy khng?
- Chng ta ngh rng chc chu kh s qu nn chu thy tr li l hn, - ngi gc ngc n i.
- ng l nhng ngy u th chu c kh tht. Nhng chu trn n ba tun l. Th cc ng
oang, ng ngoi tri, gia ma ng ?
- Chu n i th th cng phi tin nh th thi.
Ngi t c v thch th:
- l nhng iu phi n i vi nh chc trch khi lin ly n nhng ngi gip m
vt ngc tr n, v i x tt vi ngi y th phi tm cch che ch cho ngi ta. ng cng
- Chu hi ta nh vy ta khng th tr li c Hm . - Ngi gc ngc n i vi v du dng m
Ngi t tr tui bung mt ting th di nui tic.
- Ch min sao chu c th chu ng c cho n ngy chu c tr li t do v c th tr
Anh ta ngng li, th hn hn v ngt th. Ngi gc ngc lo lng nhn anh ta v a tay vi
- Ta phi i ly thuc y. ng va n i va i ra khi phng.
Lt sau, ngi nh xe b ngi vo ch ngi gc ngc. Hn t ci hi sang bn cho ng
.
avit Hm khng nn ni mt ting rn, ging nh l ting kh c ca mt a b, khi thy ngi
chnh ngi em th li chng t ra s hi cht no. B ri lon v cn st, anh ta khng nhn
uyn vi ngi gc ngc ca mnh.
- Cn nh ti tn ca h mi b lm sao. Anh ta va n i va th hn hn.
- Cu ng n i lm g cho mt, - ngi nh xe b n i. Nh chc trch bit ht mi chi tit
bao gi h ng n c.
Ngi bnh ngc nhin m rt to i mt.
- Phi, cu nhn ta ng ngc, - ngi nh xe b n i tip, - nhng c i ri cu s thy! C
c mt ngi ln lt t nhp vo mt cn nh nh, cn nh cui cng ca mt lng di. Ngi
ch cho b ch nh i khi. Y bit rng ngi chng i lm vng, v y cng khng thy c b ng
sa, y lin ly chic cha kh a m b giu trc mt y v i vo nh.
- Lm sao, lm sao m ng bit c chuyn ?- Ngi bnh ku ln v lm mt c ch nh mun
- C nm yn, - ngi nh xe b n i vi ging rt hin t. ng lo g cho nhng ngi bn
cc nh t u. Ta s k cho cy nghe nhng chuyn khc na m chng ta bit! Khi ngi
v trong nh khng phi khng c ngi no nh y tng: pha cui bung, trn mt chic
hng a tr nhm mt li v nht nh khng chu m ra, c nm im thin tht nh cht.
-Ti sao gia ban ngy m em li nm? Ngi n ng hi, - Em m ?
a tr khng nhc nhch.
- ng s g c! Ngi n ng n i tip, - ta khng mun lm hi em u, ch cn em n i ch
tc.
a tr c nm yn. Ngi n ng bn rt mt cng rm rm ra v c vo mi n . a tr
ci nt.
- Em nh lm cho anh tng rng em cht, - n n i.
- Anh thy r nh vy, nhng cn g phi lm th?
- Anh hn bit rng nu anh gp mt con gu trong rng th anh phi nm ngay xung t v
th l con gu lin i o mt ci h nm anh vo, v lc y anh c th chun lun.
Ngi n ng bng mt.
- Th em tng anh s i o h ? Y hi.
- Em ngc nh th y, - m li cn ngc hn th na bi v d sao em cng khng th chy tr
Ngi t mi lc mt ngc nhin hn.
- C l cu chn nghe ti k ri sao? - Ngi nh xe b hi.
- Khng, khng, - ngi bnh tr li. Chu mun c nghe nhc li tt c nhng chuyn . Nh
- Ta bit c nhng chuyn ny th cng chng c g l l. Ta s n i cho cu nghe lm sao ta
g tn l Giorgi; cu nghe n i n y cha? Trong mt chuyn i lang thang y bit c chuy
v c th chuyn y n tai chng ta nh t.
Im lng mt lt, ri ngi bnh hi vi mt ging rt yu:
- Ri sau th ngi n ng v a tr y ra sao?
- Th ny, ngi n ng li hi xin thc n mt ln na. Thng thng c ngi ngho n x
- C ch, a tr p.
- V m em c cho g khng?
- C , nu trong nh c mt cht g th m em cho.
- l iu anh mun hi em. Anh l mt ngi ngho ang b i. Em hy n i cho anh bit ch
a tr hn y vi v tinh qui.
- M em ngh n ngi t vt ngc, nghe n i ang trn trong rng, v m em ng ht c
- Nhng hn em bit m em giu cha kh a u, v em s n i cho anh bit ch? Nu khng th
- Ph ca chng d dng u, - a tr n i. T ng v t hc tng nh em u c kh a rt
- Ngi n ng i quanh gian phng tm cha kh a. Y lc li trong cc ngn ko bn v tr
rn ging vn nhn y. Bng n a mt nhn ra ca s ri ku ln:
- C ngi i trn ng,h ang i n y, m em v my ngi khc na.
Ngi t nhy phc mt ci n gn ca.
- Anh m ra th h bt ngay, - a tr n i, - anh trn vo ci t ng y.
Ngi n ng lng l.
- Nhng anh khng c cha kh a, - y n i.
- Em c , - a tr c thng ku ln, v n a cho y mt chic cha kh a to tng n nm tr
Ngi t vt ngc cm ly chic cha kh a, nhy b n ci t v m ra.
- By gi anh nm cha kh a cho em ri ng trong t cht ca li.
Y lm theo v t nht mnh trong t.
Trng ngc k vt ngc khn kh chc phi p d lm khi y ng sau cch ca t nghe ng ng
ging n b the th ku ln:
- C ai va y khng?
- C , a b tr li, - m va i khi th mt ngi n ng chng g ca g c m c th b
- Ly Cha, ngi n b rn ln, - ng nh ngi ta n i vi ti l h thy hn ra khi rn
Ngi t vt ngc lm bm mt ting ra a tr phn bi y. Y b mc kt nh l trong
gi ang sng st cha kp tr tay m nhy vt ra khi nh, th va lc y nghe thy mt gin
- Anh ta khng cn y na, - ci ging trong tro ca a b li ct ln, - chc thy cc
- Hn c ly mt ci g khng?
- Khng, anh ta c xin cht g n, nhng con chng c g cho anh ta n c.
- Th hn khng lm g con ? Ging n i vn lo lng hi.
- Anh ta ly cng rm ngoy vo mi con a tr n i.
V k vt ngc nghe thy c ting ci trong tro.
- Anh ta c con , b m reo ln. B cng ci, nh ct c gnh nng.
- Hn i mt ri th ta cn ng y ngm my bc tng kia lm g na. Mt ging n
V nhng ting chn bo cho ngi vt ngc bit l h b i.
- Th ch li nh , ch Lizza? Mt ngi no hi.
- Vng, hm nay ti khng th thng be nh mt mnh na.
Ngi vt ngc nghe ting ng cng ngoi v hiu rng ch cn hai m con nh. Nhgng y v
- Ta s ra sao y? Y t hi.
- Va lc y y nghe ting chn bc li gn ci t.
- Ny anh kia i, ng s g c, - ting ngi n b gi, - nhng m anh ra y cho ti hi
Cng lc y, mt chic cha kh a cm vo kh a v mt bn tay ko cnh ca t.
- l cu y bo ti trn vo y, - anh ta n i v ch a b.
Thng b ci. Ci chuyn mo him ny lm cho n thch th qu v tay m ln.
- A! Thng ny y h? Ngi m n i vi v kiu hnh. N c nm mi y m suy ngh v
my chc n s tinh khn hn chng ta cho m xem.
Ngi vt ngc hiu rng ngi m s khng t co y, bi v y c con trai b che ch.
- Qu tht, - y n i, - cu b tinh qui lm. Ti vo y c kim t g n cho i,
cn bo dn hn rt nhiu k c i chn lnh ln y.
B m tha hiu l anh ta khen nh vy ly lng b, nhng b vn rt thch th khi nghe
- Ti s dn cho anh n b n i.
Trong khi ngi t vt ngc n, cu b bt u hi v chuyn vt ngc ca anh ta, v anh t
l mt vic c d nh trc, t nhin thi c n vo mt hm khi anh ta ang lm vic
e k khng bit chn anh ta lm sao m vt qua thnh ph v i c vo rng. Hai ba ln ng
Cui cng b m n i:
- Thi anh cng nn li y m chuyn tr vi Bcna. C th ngi ta vn cn lng anh y.
Khi ng b tr v, ngi vt ngc vn cn trong nh. Tri ti v ng tng l mt ng
- Cu Pie ang k chuyn cho con y ? ng hi.
Ting ci ca thng nh c bt ra.
- Khng phi u b !, khng phi anh Pie u, cn hn th rt nhiu. B li y con n i ch
ng b i li gn ging, nhng ng phi a st tai vo ming n th n mi chu n i.
- l ngi t vt ngc y. - N th tho.
- H Bc na, con c n i v vn.
- Tht y m, - a b p. Anh y k cho con nghe anh y vt ngc nh th no, ri
Con bit ht.
B m vi vng mang li mt cy n, v ng ch nh nhn ngi n ng lc ny i n gn
- Th ny l th no nh? ng ta hi.
a b v b m cng tranh nhau n i, c hai u si ni. ng ch nh l mt nng dn c t
mt lc lu trong khi v con ng k chuyn. Anh ta ng b m, gn nh sp cht, ti nghip!
ng rng thm mt m na th anh ta i t.
Cn nhiu k lang thang trn ng chng b ai lng bt m cn nguy him gp my anh, - ng
ngng k.
- Ti chng nguy him g lm u, - ngi vt ngc n i.- Mt ti ti say ru, c mt ngi
Nhng ngi nng dn khng mun nghe anh ta n i nhiu hn trc mt a tr, ng ta ngt li
- Phi, ti cng cho l s vic din ra nh th.
Im lng mt lc, ngi nng dn ngm ngh, my ngi kia lo lng nhn ng. Khng ai dm ln
ha v:
- Khng bit ti lm th ny l sai hay ng, nhng i vi ti, cng nh i vi mnh, con
h ui anh ta i c.
Th l h quyt nh cho ngi vt ngc li mt m y v s ra i vo sng hm sau. Nh
anh ta li. Sut hai tun anh ta trong cn nh nh y.
Hai anh em cng chm ch nghe k cu chuyn ny, v khi ngi nh xe b k n on ngi v
gi hp hi thanh thn v nh nhng nm li xung ging. Nhng ni au n dng nh ri
hnh phc. Ngi anh ca anh ta cn nghi ngi, lo rng c mt ci by trong chuyn ny. Nhi
cho em mnh ch , nhng anh ta vn nm yn.
- Nhng con ngi ti nghip trong cn nh nh y khng dm mi thy thuc, ngi nh xe b
. Ngi bnh nh l chng c thuc men g. Khi c ai n gn nh, a b bo cho m n bit,
Bcna b mt chng pht ban khp c ngi k l lm v rt c th l bnh tinh hng nhit.
Sau hai tun, ngi t vt ngc bt u kh hn. Anh ta lin t nh rng mnh khng th l
ta cm n h v mun ra i.
Ngi nng dn v b v ng ta bn n i vi anh ta v mt iu g thot u vi anh ta c
-Li tr vo rng, - anh ngh vy. Anh ta tr li.
- Anh bit ti ngh th no khng? Ngi n b nng dn n i. Lang thang trong nhng khu
hu xp cng vic cho xong chuyn vi nh chc trch sm c ngy no hay ngy y. Vui th g
h mt con th b ui bt?
- B giam th cng chng vui th hn.
- Hn l chng vui th g, nhng nu ti sm mun g cng phi vo nh giam, ti th c mun
.
- Khi ti b trn, hn t ca ti cng khng cn lu na, - anh ta n i, - nhng by gi h s
- C l vy, ci vic anh trn t tht chng hay ho g.- Ngi n b tr li.
- Khng, - ngi vt ngc kch lit phn i. Khng, ti cha bao gi lm mt vic g m
Va n i cu y anh ta nhn cu b v mm ci, v cu b cng mm ci p li. Anh ta mn c
ngi cnh bp la v thy hai ngi mm ci vi nhau lin cng tham gia vo cu chuyn.
- C l anh s khng gp li c Bcna nu anh c lang thang sut i nh mt k khn kh.
- Nu ti b bt giam li th li cng t c c hi c gp cu y hn na.
- Chng ti quen sng chung vi anh. Anh i ri chng ti s nh y, - ng ta chm ri v
- Nhng chng ti khng th gi anh lu hn na v cn c hng x m chung quanh. Nu anh
Ngi vt ngc thong c mt nghi ng. C l nhng ngi ny mun thuyt phc anh ta t
Anh ta tr li:
- Ti khe, mai l ti c th i c.
- Ti n i th khng phi l mun bo anh i. - bgg nng dn n i, - nhng nu nh anh c
Ngi vt ngc khng li g nhng kh khn i vi mt tn t kh sai c tha m mun tm
gh tm nu phi tr li nh t, v anh ta c lng im.
Ti hm y a tr b au nhiu hn ngy thng.
- Liu c phi a cu y i nh thng khng? I Ngi t hi.
- N i nh thng nhiu ln ri, nhng ngi ta bo ch c mt cch cha cho n khi bn
in c?
- Phi i xa ? - Ngi t hi.
- i th khng ngi lm, c iu l chng ti ly u ra tin thu nh v tr tin n c
Anh ta im lng mt lc, m mnh trong suy ngh. ngh anh ta xoay quanh vn ny: lm sa
in.
Bng anh ta quay li pha ngi nng dn v ni li cu chuyn b d:
- Bc khng s thu mt thng t kh sai lm cng cho bc ? - Anh ta chm ri hi.
- Ti tin chc mi vic s u vo y thi. - Ngi nng dn tr li, - min l anh khng p
- Khi ti b giam trong x lim, ti khgg h ngh n thnh th bao gi. - Ngi vt ngc n
g thi.
- Khi no anh ht hn t, anh s cm thy c gii thot khi nhiu ci by gi ang nn
- Chnh ti cng n i vi anh y nh vy y.- B v n i.
- Ti nay con ht cho c nh nghe mt bi g c c khng Bcna? - B m ngh. - Nhng c
- Khng, khng.
- y l m ngh s lm cho bn con vui thch. - B m n i.
Ngi vt ngc cm thy trong lng bt rt nh l trc mt tai ha. Anh ta nhng mun bo
khc. Cu c ging ht trong v m; v khi nghe ting ht ca cu, hn lc no ht, ngi ta
cu cng l mt ngi t chung thn ang mong mi t do.
Ngi t kh sai a hai bn tay che mt, v nhng git nc mt ri xung qua k tay ca an
- Ta l k chng cn mong thnh tu g na trn i. - Anh ta t nh, - ta phi lm mt c
Sng hm sau anh ta t bit nhng con ngi tt bng y v ra i. Khng ai hi anh i u. M
mn.
- Phi, ng th! - Ngi bnh t ngt ku ln, ngt hn cu chuyn ca ngi nh xe b. -
ti s nh mi sut i.
Anh ta dng li, mt vi git nc mt t t ln xung m. Ri anh ta n i tip:
- Chu ly lm mng v ng bit chuyn . T nay chu s c th n i chuyn vi ng v Bc
Chu tng nh ang gn cu b yC ai ng rng chu qua mt m hnh phc nh vy?...
Ngi nh xe b mi lc mt ci st xung ngi bnh.
- Anh nghe ta n i y, - Hm, - y bo. Nu ta thu xp cho anh c i gp ngay lp tc nhng
cch khc m anh cha ngh ti, th anh bo sao? Nu ta cho anh c thot khi nhng nm d
nay anh c ng khng?
Khi n i nhng li cui cng ny, ngi nh xe b ko ci m trm u ln v cm ly ci h
tic no nng.
- Anh c hiu ta mun n i g khng? - Ngi nh xe b hi. - Anh c hiu rng ta l ngi m
ra m nhng ngi truy bt anh khng bao gi ui kp anh khng?
- Ti hiu iu ng mun n i. - Ngi t th thm. - Nhng nh th th c kh cho Bcna khng
t do mt cch lng thin v c th gip c cu y.
- Anh lm cho cu y iu hy sinh ln nht m anh c th lm c, - ngi nh xe b n i,
anh c rt ngn v ci t do rng ln m khng ai c th tc ot mt ca anh na s
y na.
- Nhng l ra ti phi a cu y i tm bin, - bgg bnh phn i. - Khi chia tay nhau, ti
a ti s tr v v s a cu y i. ha vi mt a tr iu g, ta c ngha v phi gi
- Nh vy l anh khng ng ta a li t do cho anh ch g? - Ngi nh xe b hi v ng
- i! ng ng b i! Ngi hp hi ku ln v nm ly ci m trm u ca ngi nh xe b.
m c ngi no gip cu b c! Nhng ch c ti m thi.
Anh ta ngc mt ln v bng tht ra mt ting ku vui sng:
- avit! Anh avit ca ti! Anh y ngi kia ka! Vy th n ri. Ti s yu cu anh y chm s
- Anh avit ca anh! - Ngi nh xe b n i vi mt ging khinh b. - chng phi l ngi
Anh cn khng bit anh ta chm s c con anh ta nh th no ?
Y ngng li v avit Hm n ngi pha bn kia ging v ci xung ngi em trai mnh v n
- Anh avit, - ngi hp hi n i, - em thy trc mt em l nhng bi c xanh v mt mt bin
khng? Em b nht lu bit my! Em khng th cng li c s cm d bi v ngi ta ha
nh bit iu em ha vi n .
- Em ch lo lng g! - avit Hm n i, ging run run, - a b kia, nhng ngi cu gip em
n lt anh, anh s cu gip h. Em hy i n chn t do, hy yn lng ra i. Anh m nhi
h t ca em.
Nghe nhng ting ny, ngi hp hi lin bung mnh xung gi.
- Cu n i vi n nhng li ca Thn Cht y, avit , - ngi nh xe b bo. - Thi i t
g c gp nhng linh hn cn b y a trong tm ti.
8
Nu c cch no lm cho ngi ta nghe c mnh n i gia ci ting ku ct kt v ting rt
iorgi li cm n v hn gip cho X i v em trai ta trong ci gi pht kh khn nht
khng chu phc tng mun bt ta phi thay th ch ca hn, nhng ta s sn lng t cho hn
ngi kia.
Nhng ngh ny va lt qua u y th ngi nh xe b lin ko dy cng ghm nga li, t
- T ch l mt g nh xe b khn kh, - hn n i. - i khi t cng gip c mt ngi n
dng lm cho h bc qua ngng ca, v mt c ang mong mi c v tri, cn cu kia chng
it, - hn bng ly ci ging bn b c n i tip, - bao ln ngi trn chic xe b ca t, l
gian, t t bo rng t mun gi n th gian mt li nhn nh.
- T hiu iu . - avit Hm tr li.
- Cu bit rng, - avit , tht vui thch c lm ngi th gt khi cnh ng ln s ng d
pht t nhng cy la non ti nghip, k s gh tm ci cng vic y. ng ch m t ang
y khng xng ng vi a v cao qu ca ng ta: ng ta dnh vic y cho t., cho g nh x
- T hiu l c s phi nh th. - avit Hm n i.
- Nu con ngi bit c, - Giorgi n i, - rng ngi ta d dng gip h bc qua ngng ca
ca mnh, v nhng si dy rng buc c dt i mt na; ngc li tht l mt cng vic
xong, cha thc hin c mt vic g ht, v cn li sau mnh tt c nhng ngi m mnh
vic ca ngi nh xe b bt phn cc nhc.
- Cumun n i g vy, Giorgi?
_ Cu hy ngh n mt iu, avit! Sut thi gian cu i vi t, cu ch nghe n i n c mi
cng ch nghe nh th. y l v ci bnh ny n p xung ng vo lc cy la cn non, cy l
xe b, t lun t bo: Gi m ngi ta tr c th bnh ny, th hnh pht ca mnh cng s
- V l li cu mun nhn gi n cho con ngi?
- Khng, avit , con ngi c nhiu kh nng lm. Chc chn l c ngy con ngi s chin th
ca s kin tr. T khng n i chuyn u.
- Vy lm sao con ngi c th lm cho cng vic ca ngi nh xe b bt nng nhc?
- Ch t na l n bui sng ngy u nm. V khi thc dy, ngh u tin ca mi ngi l
g nm qua, v h s ngh n tng lai. Vy t mun c th khuyn h ch nn cu xin hnh ph
, giu c hoc sng lu, c n sc khe na. H ch nn chp tay v tp trung nhng ngh c
, xin hy cho linh hn con t n tui trng thnh trc khi b pht t.
9
Hai ngi n b n i chuyn vi nhau my ting ng h. H ngng li mt lc vo bui x t
tip tc v ko di n na m vn cha dt. Mt trong hai ngi c sc em li ngh lc v
- B c bit khng, b Hm, - ngi ph n n i, - ti ngh rng mc d n i nh vy b c th
s bt au kh. Ti ngh y l v chi khm t hi nht ca ng y i vi b. Ng n n cui
hiu rng, b Hm , t lm cho mnh tr nn rt tn nhn v t chi khng cho bn tr i,
in nh th li l mt chuyn khc hn. Ti khng tin c ngi no li lm nh vy c
- B mun an i ti, ti hiu v cm n b, - ngi kia n i.
Nhng cn c vo ging n i ca ch ta, ngi ta cm thy nu ngi i vin Cu t khng tin
h ch ta li bit c mt ngi s lm c vic .
Ngi i vin Cu t c v nh cn ht l l, nhng sau mt lc im lng b li quyt nh
- B phi nhn thy mt iu, b Hm . Ti khng bit rng lc b b ngi chng ca b m
khng, nhng m nh th b coi nh mt ngha v. B ng ta li trong cnh bi ri,
nm chuc ti, v cng trnh m b bt u lm vi s gip ca X i l mt cng trnh
Khi ngi i vin Cu t n i nhng ting cui cng ny th khng phi c ring b vi ngi
ca y, hay n i ng hn l ci b ng ma ca hai ngi y i vo nh v dng li cnh ca.
avit Hm khng b tr i cht na, c hai bn tay ca y cng khng b buc. Y vui lng i theo
nhn ra ni m Giorgi a y n, v y hi c mun phn khng. y, Thn Cht chng c vi
ny v cn nh ny?
Y sp sa hi Giorgi mt cu bc tc th va lc Giorgi gi tay ra hiu cho y im lng.
Ngi v ca avit Hm, c phn no phn chn hn nh s tin tng nhit thnh ca ngi i
- Nu nh ti dm tin rng l s tht, - ch ta th di.
- S tht y! - Ngi i vin Cu t qu quyt vi mt n ci. - Ngy mai s c mt s tha
- Nm mi? - Ngi n b lm bm, - Phi m nay l m l thnh Xinvetxtr, th m ti su
?
- By gi sang nm mi ri, - Ngi trng i Cu t nhn ng h trn tay n i, - hai gi
- Vy th b i trng hy v i ngh i. By gi ti bnh tnh ri.
Ngi trng i qun Cu t nhn ngi n b mt cch d xt:
- Ti chng tin lm vo s bnh tnh y u.- B n i.
- Khng, khng, b c yn lng v i. Ti bit rng ti nay ti n i nhng iu by b, nh
- V b c tin, b Hm, b c th ph thc mi chuyn cho Cha, v tin tng rng Cha s an
- C . - Ngi n b ti nghip tr li, - c , ti tin nh vy.
- Ti sn lng li y vi b cho n sng, nhng b li mun ti v hn l ti li chng
- C b li y vi ti th tt lm, i trng , nhng hn sp sa v, b nn ti nh
Hai ngi trao i thm vi cu ri b i trng i ra khi phng.
Ngi thiu ph i theo b i trng Cu t m cng cho b, sau quay li ngay.
Ngi ta thy ch nh gi ng li ha v i ng. Ch ngi xung mt ci gh da v bt u
Bng nhin trong khi ch ang ci xung pha trc th cnh ca di nh b ng mnh li. Ch
? - Ch t nh, - Chc l hn v y.
Ch chy li ca s v th nhn vo ci sn ti xem c thy g khng. Ch ng nghe ng ng mt
hng, v mt ch thay i mt cch k l. Mt ch xm li, mt, m, mi tt c u nh ph
- Ti chng thit g na! - Ch th thm. - Ti chng thit naPhi tin tng vo Cha- V
in tng vo Cha. Th ra ngi ta tng ti khng cu nguyn v van xin v ku gi Ch
Ch khng chy nc mt. Nhng li n i ca ch l ting ku rn. Chc hn l ch ang b mt
hnh vi ca mnh na.
avit Hm ci nhn xoy vo v v rng mnh v mt ngh cht n vi y.
Ngi v i qua gian phng, khng phi l ch bc, m lt n nhng tm m rm tri g c p
- Ti nghip qu! - Ch n i v ci xung hai a tr. - Chng n xinh p bit bao!
Ch ngi xung cnh cc con ri ht nhn a ny n nhn a khc rt lu.
- Nhng ti khng th sng c na, - ch n i tip, - v ti cng khng th b chng li b
Ch a tay vut u hai a con vi c ch vng v, nh l khng quen thuc. ng gin m,
m u, nhng m khng th lm khc c.
Trong khi ch cn ngi cnh hai a con th li nghe c ting cnh cng i ra ng m ra kh
khi bit chc l khng phi chng ch tr v. Th l t nhin ch ng dy.
- M phi lm tht nhanh, - ch th thm, - min l hn ng v quy ry th m s xong nhanh
Nhng ch chng lm g c, ch ch bn chn i i li li.
- C mt ci g bo ti hy i n ngy mai. Nhng vic g nht thit phi xy ra, c ho
mi ngy khc. Ti sao ngy mai li tt hn i vi ti v i vi nhng a con ca hn?
avit Hm ngh n ci ngi cht ang nm trn bi c ngha trang v chng bao lu s b ch
y bit rng ch khng cn phi s y na.
Li nghe mt ting ng. Ln ny l mt cch ca trong nh m ra v ng li. V mt ln na
ng d nh lm. Ch va run lp cp va l n gn bn bp l v bt u b nhng cnh ci nh
- Nu hn c bt gp ta ang nh m la th cng chng sao, - ch n i nh p li mt li ph
h c ph bui sng u nm cho tnh ng i hn v.
avit Hm nh c ngi khi nghe nhng ting y. Nhng y li t hi ti sao Giorgi li a y
cng chng c ai m au c.
- Hn mun cho ta nhn li v con mt ln cui cng chng? - Y t nh. - C l ta s khng ba
cng chng v th m bun b t no.
Y tng nh trong lc ny tri tim y ch cn ch cho mt ngi duy nht, nhng y cng i n
ong khi ngm chng, y ngh n a b m em trai y yu thng n mc t mnh tr li nh
thng con mnh theo cch nh vy c.
- Mong sao cho chng c vui sng v thnh t trn ng i. - Y th di vi mt cm x
lng khi bit rng chng khng cn phi s ta na!...Mt ngy kia, chng s l ngi nh th
tm hn m y cha bao gi c i vi con. ng thi y cm thy mt ni lo s t ngt rng ch
bt hnh, - Y t nh. - Ta khng bit, ta khng hiu ti sao ta cha bao gi lo lng nhiu ch
li t u, ta s th tm cch lm cho hai a ny tr nn mt ci g ng k.
Y cn ng yn lng thm mt lc, lng t hi lng.
- C mt iu l, - y t nh. - l ta khng cn cm thy cm ght v ta na. Ta mun thy nn
au kh m nng phi chu. Ta tic l khng chuc li c nhng c hiu cm ,
g s khng cn kh na mt khi ta khng cn tr v. C l Giorgi a ta n y l ta
Bng y git ny mnh. Y mi m mnh trong suy ngh n ni khng nhn thy nhng c ng
ln mt ting kinh hi:
- Nc si, nc si ri. S ch ng tan thi, by gi th phi lm, khng cn li li c na
Nng ly mt ci hp trn n c l si v c ph bt vo phin. Ri nng rt ngc ra m
avit Hm nhn nng chng chc. Y khng th hiu c ngha nhng hnh ng ca nng.
- y avt, anh s thy rng th l ri! - Nng n i v quay v pha gian phng tng nh
. Ti khng th nh tm nhn chng n cht dn cht mn. Nu mt ting na anh mi v th m
avit Hm nhy b li pha ngi nh xe b.
- Giorgi! - Y n i. - Giorgi, cu c nghe thy khng?
- C ch, avit, - ngi nh xe b n i, - t c thy v c nghe. Mc d t gp nhiu ln
ca t.
- Nhng cu khng hiu iu cu nhn thy. Khng phi ch c mt mnh c y. Cn nhng a tr
- Phi, avit , c y nh ko theo nhng a con ca cu i.
- Nhng m khng th nh th c, khng c lm nh th. Giorgi, Giorgi. Cu bit rng l
nh vy l v ch khng?
- C y khng th nghe ting t c, c y xa qu.
- Vy th phi c mt ngi no n, Giorgi, mt ngi no n i cho c y bit rng lm nh
- Cu yu cu ci khng th thc hin c, avit . T c quyn lc g u i vi nhng con
Nhng avit khng chu b cuc. Y qu sp xung trc mt ngi nh xe b.
- Cu hy ngh rng trc kia cu l bn b thn thit ca t. ng xy ra ci vic khng
a phi cht!
Y ngc mt nhn Giorgi cu khn; nhng hn lc u.
- T s lm tt c nhng g cu mun, Giorgi, t t chi khi cu yu cu t thay cu nh
ln ny cu gip t. Hai a kia, chng cn b qu, v ng l t va cu mong c sng thm
cn tr khn na. C y khng bit c y ang lm g. Hy thng n c y vi, Giorgi!
Thy ngi nh xe b vn ng yn v khng lay chuyn, y lin quay mt i:
- T c n qu, c n qu! - Y rn r. Ti khng bit cu cu ai. Phi, xin c Cha Cha ha
gii ny. Ai l ngi c quyn php?Ti phi cu nguyn ai?...K ti li khn kh ny xin cu
khng phi l mt ngi c quyn n trnh dinCon chc rng con vi phm tt c nhng iu
tm ti! Xin hy tiu dit con i! Xin c hnh pht con th no cng c, nhng xin hy tha
Y ngng li nh rnh i mt cu tr li. Nhng y ch nghe ting v y th thm:
- Th l tan ri, by gi ch cn ngui i mt lc l c.
Lc y Giorgi mi ci xung y. Hn ht ci m trm u ra sau, v mt hn rng r mt n
- avit, - hn n i. - Nu cu tht lng, c l c mt cch cu c h. T cu phi n i cho c
- Nhng t c th lm cho c y nghe c ting n i ca t khng? Giorgi.
- Khng phi di hnh th hin nay ca cu. Mun cho c y nghe c cu, cu phi tr li v
gha trang. Cu c can m lm vic ny khng?
avit Hm rng mnh kinh hi. Cuc i trn th hin ra trong tr c y nh mt ci g ngt ng
linh hn y c b ngng tr i khng, khi y tr li lm ngi? Tt c nhng g l hnh phc m
ia. Tuy vy y khng lng l:
- Nu t c th lm c nh th, xin vngNhng t tng rng t phi
- Phi, - Giorgi ngt li, v v mt ca hn rng r ln mi lc mt thm ngi sng, - phi
nay. Cu b buc phi chu hnh pht y, tr phi l c mt k khc bng lng thay th cho
- Mt k khc? - avit Hm tht ln. - Ai m li chu hy sinh v mt a khn nn nh t y?
- avit, - Giorgi n i, - cu bit rng c mt ngi ang b mt ni hi hn dy v v li
thay th cho cu, bi v hn s sung sng c ct i ci gnh nng ny.
Khng cho avit Hm hiu c y ngha ca nhng li hn n i, hn ci xung nhn y v
- Anh bn c thn thit, avit Hm, hy hnh ng ht sc mnh! T li y cho n lc cu
- Nhng m, Giorgi
Ngi nh xe b ngt li, v bng mt c ch oai v ca bn tay m y bit tun theo. Hn
ang:
- Hi t nhn, hy tr v nh ngc ca ngi.
10
avit chng khuu tay nhm dy v nhn quanh mnh. Nhng cy n ng tt i, nhng bu t
chng cht kh khn nhn ra mnh ang nm trn bi c ho trong cng vin nh th, di m
Y c sc ng dy. Y cm thy yu v cng, ngi y lnh c ng, u y quay cung. Nhng ri
i, nhng li phi dc vo thn cy ngh.
- Ta khng cn sc i v nh, - y t nh, - khng bao gi ta v kp
Y khng mt pht no c cm gic l chuyn i ca y cng vi Giorgi l khng c tht. Tri l
s vic xy ra trong m.
- Ngi nh xe b ca Thn Cht ang trong nh ta, - y ng, - ta phi nhanh ln mi c.
Y ri khi ch da thn cy v i c thm vi bc na, nhng li khuu gi xung.
Th nhng trong giy pht b v v tuyt vng ny, mt ci g lt kh trn trn y. l mt
g sut. N lm cho tri tim y hnh phc v bin.
- Nng tr li bn ta, - y phn khi reo ln. - Nng ang cnh ta. Nng che ch cho ta.
Y giang tay, hn hoan v hnh phc: tnh yu ca X i bao trm c ngi y, tnh yu y n
do m i, mc d y tr li cuc sng trn gian.
Bng y nghe thy c ting chn. Mt ngi n b nh nhn, i sp trn u ci m rng vnh
- X Maria, - avit Hm gi. - X Maria, gip ti vi.
C i vin Cu t hn phi nhn ra ging n i ny, v c git mnh, quay u v tip tc i.
- X Maria, ti khng say u. Ti b m. X hy gip ti tr v nh vi.
Chc nng khng h tin li y, nhng khng n i mt ting, nng tin li gn, gip y ng dy v
Vy l cui cng y trn ng v nh! Nhng i, i mi chm lm sao! C th trc khi y v
- X Maria, ch s gip ti mt vic rt ln nu ch vui lng v trc v n i cho nh ti bi
- Rng anh s v nh say mm nh mi ngy, phi khng anh Hm? Cn g phi lm th?
Y cn mi v tip tc i, ly ht sc lc cui cng bc nhanh hn. Nhng c th y b rt
Ln th hai, y li thuyt phc X Maria:
- Khi ti cn nm ng kia, ti c mt gic m, - y n i, - ti thy X i cht. Ti
g ngi trong nh ti, v ti, cc con tiV ti n mt tr ri. Ti n i tht vi ch, x Ma
ra mt chuyn g
Ting y lp bp, thu tho. C i vin Cu t khng h ch n. C c th i quen khng
Nhng c gip y mt cch tn tm. Y hiu rng nh th i vi c l mt s hy sinh ln, v
m c coi l gy ra ci cht cho X i da mnh m i.
Trong khi avit Hm long chong bc i nh vy, rut y tht li v mt ni lo lng mi: mt
tin y, th lm sao khi v nh, v y vn a nghi, li chu tin vo s thnh khn ca y?
Cui cng h dng li trc nh avit Hm, v c i vin Cu t gip y m ca:
- By gi anh c th t xoay s ly mt mnh, - c n i v sp sa b i.
- X Maria, ch gi h nh ti ra gip ti bc ln cu thang th tt qu.
C i vin Cu t nhn vai.
- avit Hm , vo m khc, c l ti s gip anh nhiu hn, nhng m nay, ti khng cn h
Ging nng nghn trong mt ting nc n, v nng b chy.
Bc ln ci cu thang dng ng mt cch kh nhc, avit Hm tng mnh v chm qu mt ri.
th tin vo y? Y sut cam lng chu tht bi v nn lng v mt mi, nhng mt ln na ci
ng bn ta, - y t nh. - Nng vn chm cht n ta.
V y li sc bc ln bc thang cui cng.
Khi y m ca th thy v y ng ngay trc mt, hnh nh ch ta chy vi ra cht ca. Thy
bp l, nh che khut mt ci g . Ch vn gi v mt n nh lc avit Hm ra i,
a nhanh mt nhn, y yn tr my a b ang cn ng.
Y gi tay n ch y Giorgi li, v cm nh thy mt bn tay khc ang xit cht tay
n v mt mn sng che mt y.
Y chuynh chong i vi bc trong cn phng ri ngi phch xung mt chic gh da. V y lm
gi ta rnh mt con th d sp xng ra ngoi.
Chc c y cng tng l ta say - y ngh thm.
Y ri r c ngi, y v cng mt mi, rt mun c ngh ngi. gian bung nh cnh bn c m
hng y khng dm ri khi ni y mt pht no. Y m quay lng i th lp tc v y s thc hi
cch l chng li cn mt mi kinh khng ny v canh chng ch ta.
- X i cht ri, - Y nh bo n i, - ti n nh c y. Ti ha vi c y s n t
- Ti sao anh n i di? - Ngi v bo, - Guttapxn n y bo cho b i trng bit l
avit Hm ng vt ra chic gh da. V chnh y cng ngc nhin l y a ln kh c nc n. Y
chm hiu v m tt ny. Y kh c v chnnn tin rng khng bao gi y thot ra khi ci hng r
ca y dng ln quanh y. Y kh c v mong mun, mong mun mt cch luyn tic v thit tha v
cm thy ang phn pht quanh y, gn gi nhng khng th no chm vo c.
Trong khi nhng ting kh c th thm ang lm rung ng c tm thn to ln ca y, y bng nghe
V y t n i vi mnh bng mt ging ngc nhin khng th t c. Mt lc sau ch li nhc:
vi mt v c phn thng cm:
- Anh kh c , avit? - Ch hi y.
Y ngng b mt m a nc mt ln nhn v:
- Ti s tr thnh con ngi khc, - y nghin rng n i. - Ti mun tr thng mt con ngi t
h vy m khng kh c sao?
- Mnh thy y, avit, - ngi v hi ngp ngng tr li, - tht kh tin bit my. Nhng d
m tin mnh.
Nh chng t cho y thy rng ch tin y, ch ngi bt xung t cnh chn chng, gc u v
Ch lng yn mt lc, cui cng cng bt ln kh c nc n.
Y rng mnh.
- Mnh cng kh c ?
- Em khng th khng kh c c. Em s khng sao sung sng c trc khi kh c ht ni au kh
Li mt ln na y thy lung gi mt lt qua trn y. Y thi kh c v n mt n ci b him.
Y ac thc hin vic th nht trong nhng iu m cc bin c m qua buc y phi lm. Ri
Y cn phi chng t cho X Maria v cc ng i ca c t thy rng X i khng sai lm
a nh ca y b khnh kit. Cui cng y cn phi truyn t n mi ngi li nhn nh ca
Y ngi trn ci gh da, cm thy mnh gi i v cng. Y tr nn nhn ni v phc tng nh nh
hp hai bn tay li v c kh li cu nguyn ca ngi nh xe b:
- Ly Cha, xin hy cho linh hn con t n trng thnh trc khi b pht t i!
NGC TH dch
CU CHUYN V MT NGI DN CHI
cui x m chi, trn mt g thp ct trng c mt tp nh tranh nh. Tp nh xy dng chng
h khc u n v sch s xung quanh bi c xanh rng ri, ni nhng vng li mu nu nm
b y ra tn cn ct. Ngi n b g a khn kh, l ngi thit k v t xy dng tp nh
cn ci mi nhn th cao hn bt c mi nh no trong thn. Nn nh thp hn mt t. Ca s
ut t mt t n mi nh. Bp l cng nh chung ngng u khng t c trong gian nh
ing nh nhng nh khc, chng c mt mnh vn cho dy bm bm leo quanh cy phc bn t,
hng. Trong tt c cc loi cy ch c cy ngu bng l chu mc theo tp nh tranh ny n
vi tn l ti mt mu xanh thm v nhng bng hoa n tung gia m gai nhn c m c. Nh
gi th ngu bng khng thm lm dng na, n kh qut li, tr nn xu x v m l rch
Tp nh tranh ny khng bao gi c qu hai i ch, bi v nhng bc tranh torsi ca n c
v bao gi ch tp nh cng l nhng ngi n b g a khn kh. Ngi qu ph hin ang tr
thu, khi cy kh i v bm vo nhng tng . Nhng cy ny nhc b nh li nhng ngi
cng c kh nng bm m c v nu gi, Con ngi khn kh y s dng tt c sc lc ca mnh
ca tp nh va mun ci li va mun kh c. Nu b lo qu c y khng c ci bn cht b
hng bit rng nh vy c tt hn khng nh?
Ngi qu ph thng ngm ngh min man n s tnh c a b n gii b bin bng phng
g v chm chp ny. Bi v b sinh ra mt hi cng nh ca nc Na Uy, di nhng thung ni
lm vo cnh kh nhn ngho tng sau khi ng b mt i, ngi con gi con nh bun bn ny v
sng tp np. B nhiu ln t k li cho mnh nghe lch s ca chnh mnh, nh ngi ta
n .
S phn k l ca con ngi ny bt u nh sau: mt bui ti, t ca hiu khu ni nng l
ngi thy th th ba cu nng thot nn. Anh ta ng u vi mt him ha cht ngi th
hiu anh vi m v cc em gi ri phn khch thut li hnh ng ca anh. Nng thy nh cuc
ngi khc dm liu thn bo v n . Gia nh nng tip n chng thy th tr rt nim
c dp.
Chng tn l Borje Ninxn, lm thy th trn mt chic tu nh c hai bum ca x Xcani, tu
hi gian tu cn u cng, chng hu nh ngy no cng n nh nhng ngi bn mi ca mnh
g chng ch l mt thy th bnh thng. Lc no chng cng din vi chic c b trng lp v
nhn, t cch ca chng chng khc g ngi cng ng cp vi gia nh ny. Chng chng bao
on trai ca mt qu ph giu c . S d chng i lm mt chn thy th bnh thng l v khng
cho m chng bit s thch y ca chng l nghim tc; nhng sau khi vt qua th thch th m
ic tu.
Th l gia nh ngi Na Uy ny, t lu khng i li chi bi vi nhng ngi quen bit c
h xc ni v n n i lm lnh, chng miu t ngi nh ca mnh c mi nhn v cao, trong phng
nh. Chng cng k v nhng ng ph lng l ca thnh ph qu hng mnh v nhng dy nh c
trang tr nh ra tht vo to mt s tng phn th v vi quang cnh xung quanh. V nhn
in ra sau lng chng mt ngi nh c giu sang c hnh trang tr u hi, mt kiu nh c
ca s phong lu v c knh.
C thiu n rt sm nhn ra l chng yu mnh; v iu lm cho m v cc em nng vui m
cho s ngho tng ca h. D nng khng yu chng i na th cng khng bao gi ngh n chuy
chc chn l tm cch d la tm hiu v ngi khch l ny, nhng m nng cng nh nng ch
rng chnh m con nng hu nh y chng n chuyn n i di. Lc u khng h c ngh x
; ri n khi thy h sung sng bit my khi tng chng giu c th chng s mt nng n
Hai ngi nh hn vi nhau lc chng ra i, v khi con tu hai bum tr li th h lm l c
tr li m vn ch l anh thy th thng; nhng chc l hp ng thy th ca chng cha ht
g. Nhng chc l b gi hy vng cho con trai b s ly mt m khc. Vy phi ch n lc
ra nu h bit xt on cn thn th mc du tt c nhng iu n i di ca chng, h cng c
V ngi v tr mun c i du lch trn chic tu bum, nn ng ch tu mi nng trong ca
hu nh c min tt c mi cng vic, v chng dnh phn lc thi gian ca mnh tr chu
ban cho nng ci hnh phc tng tng, ci hnh phc m chnh chng sng sut c i mnh
rong ct, li cng v ln tht cao ngi nh m chng nhng mun a nng vo. Theo li k ca
mt bn cng kt y hoa v ging y c cho n ngi v mi ci ca Borje Ninxn. Nng
gi n ng c nhn theo nng mi v nhng ngi ph n th ti mt i v ghen tc. Cui cn
t c bc ph ci gp mnh cho nng v mi nng ngi vo bn tic by la lit nhng b c b
Sau ny khi nng bit r s tht, ngh u tin ca nng l vin thuyn trng ng t
tha nhn l khng ng nh vy. Trn chic tu ny, mu ngi c th i quen n i v Borje nh
chuyn mt cch rt nghim chnh v ti sn v gia nh b th ca chng. H tng rng nng
h neo bn cng gn lng ca Borje nht, nng vn cn tng mnh l v ca mt ngi giu c
Borje c ngh php mt ngy mt m a v v nh m chng v sp t li cuc sng mi
Khi hai ngi i n bn tu m dng l phi c nhng l c pht phi v m ng reo h cho
thy c v tht vng a mt nhn quanh.
- Chng mnh n sm qu, - chng n i. - Thi tit tt nn chuyn i c rt ngn li rt nh
ung kh xa, v nh ta ngoi thnh ph.
- C h g, anh Borje? - Nng tr li. - Ngi im mi mt ch ri, by gi i b cng tt.
V h bt u ln ng, con ng gh tm m sau ny, c n lc gi, nng khng th ngh
o nhng ng ph rng v vng v m nng thy ng nh chng t. Nhn ci nh th m u v
nng tng nh gp li bn c ca mnh. Nhng cn ci u hi nhn v ci cu thang vin lan
Borje gt u ra hiu vi nng tng nh chng on c iu nng ang ngh.
- Cn xa y, chng n i.
i, sao m chng khng bit thng x t, sao m chng khng lm cho bag tiu tan o mng ngay
gay tt c th c l nng khng my may on gin v nng cn qu yu chng. Chng thy ni
hng vn cn tip tc n i di. l iu lm cho nng au kh, l iu nng khng bao gi ho
u chng mun a nng i kh xa khng th b chng c na; nhng chng c c tnh n i
cn tnh yu no c th lm tan i c.
Vy l h vt qua thnh ph v i vo cnh ng. Nng nhn thy nhng khc hm ho ti om
h ly phng ng ngy xa ca thnh ph. nhng ch ho ly ni nhau vy quanh mt pho i n
gi nh dng rt c. Nng rt re bc qua nhng Borje li r sang phi i theo mt ly t ch
- y l ng tt, - chng n i khi thy nng ngc nhin v phi i vo mt li hp.
Chng tr nn lm l. Sau ny nng mi hiu ra rng lc y chng thy kh tm lm v phi
sung sng g khi ly mt ngi v a v cao hn mnh, v lo s khng hiu lc bit r s
Sau khi hai ngi im lng i dc theo cc b ly, nng n i:
- Anh Borje, chng mnh i u th ny?
Chng gi tay ch vo x m, ni m chng trong tp nh tranh, trn cn ct. Nhng nng li t
trang tri p ra cch ng v nng li tin tng.
Ri hai ngi di xung nhng ng c nc mn vng tanh vng ngt, v ni lo u li chim ly
m vui mt, nhng i vi nng ch l mt m ly xu x. Gi thi khng ngng, rt ln quanh
ng phn bi.
Borje bc nhanh. H vt qua ng c nc mn v i vo x m. Trn on ng cui cng, n
na hin ra th nng li khp khi mng thm. C l, c l anh y khng n i di. Nhng hy
ni nng s rt vui lng bc vo mt trong nhng cn nh nh b xinh xo c nhng bng hoa v
nhng ca knh sng long ny. Nng thy tic phi vt qua
Bng nhin nng thy cui x m mt tp nh lp xp ti tn; v i vi nng tp nh y hnh
thy n thc s.
- C phi y khng? - Nng hi v dng li chn cn ct.
Chng gt u v tip tc i n tp nh tranh.
- Khoan ! - Nng ku ln, - chng ta cn phi n i cho nhau r v chuyn ny.
Chng quay li pha nng.
- Anh n i di! - Nng n i vi ging e da. - Anh la ti; anh lm iu tn t hn c
- Anh mun ly em lm v, - chng kh lng tng tr li.
- Gi anh n i di va va thi th cn c. Nhng sao anh li nhi vo u ti ton nhng ch
cho lm g? Anh tng ti tham ca lm sao? Anh khng cm thy ti yu anh n mc c
li nhn tm la di ti cho mi n pht cui cng nh vy?
- Em c mun vo nh n i chuyn cng m anh khng? - Chng th thm trong cn tuyt vng.
- Ti chng thit vo.
- Th em nh tr v?
- Lm sao ti c th tr v c? Lm sao ti c th gy cho gia nh ti mt ni bun ln la
g! Nhng ti cng s khng trong nh anh. Tay lm hm nhai, ti chng lo g.
- Em hy li, em hy li, - chng van xin. - Anh lm nh vy cng ch v mun ly c em
- Nu anh th tht vi ti sm hn mt cht th ti li.
- Phi, em s li nu anh nh anh giu m li n i l ngho.
Nng nhn vai v b i va lc cch ca tp nh tranh m ra v b m Borje xut hin. l m
hn nhm. Trng b ngoi b c v gi, song chc cha nhiu tui v cng cn minh mn.
C l b nghe c mt phn cu chuyn v on c phn kia, chng c l b tm c n
- Vy , - b n i. - Con dn v cho m c du con nh t t, v theo nh m thy th con
B du dng li gn Axtid v vut ve m nng.
- Con vo y vi m, ti nghip cho con. M bit con mt mi v kit sc ri. y l tp lu
u. Vo i, vo i con. By gi con l con gi m v m s khng con vo nh ai khc.
B vut ve thiu ph, v v nng rt du dng v y nng vo ca. Cui cng Axtid vo nh, c
con ci nh ai, s vic xy ra nh th no, v b kh c l c cho s phn ca nng, lm cho Axt
ghim khc ln n con trai. Phi, Axtid lm vy l ng: khng th trong nh mt ngi nh h
y dng ngi v v mt ca hn vn p lm sao! Ngay t khi hn cn b t to, m hn ly
gi ta c tng hn l mt hong t b lc. Khng bao gi hn chu yn phn. Hn nhn mi v
ca hn ni ln, hn khng cn gi chng mc g na. M hn v th m bao ln phi kh c. N
bao gi. Trong vng ny ngi ta bit n , ngi ta ch ci thi. Tht ra m n i th chc ln
l mt thng con nh dn chi li bit i la ngi ta nh vy. Axtid c ngh n iu y kh
hng th i quen ca ngi giu c , n ni ai cng tin chc n l con nh giu. Chc chn l n
ha bao gi c nh chn mt ngi v cng ng cp.
B gi c n i, c n i. Axtid lng im.
- Con thy khng, - b n i tip, - m chng c th lm cho n b c th i kiu ngo v mu
hn m c l s lm c. Thng con ca m n tt bng v c nng lc: ci chc cng ng
- m nay anh y s ng u? t nhin Axtid hi.
- M ngh n s ng ngoi tri, trn bi ct. Chc n khng dm i xa u.
- anh y vo nh th hn. Axtid n i.
- Khng, con yu qu ca m, chc con chng mun nhn thy n ; v li n c ng ngoi tri c
Qu tht m y chng ng trn bi ct, v sng hm sao b m sai chng ra thnh ph v b kh
tc n i chuyn vi nng, v b gi c nng li khng phi bng p lc m bng li n i, k
hu tht s.
Cui cng khi b thuyt phc c c con du li vi ngi con trai b, khi b thy h
tid tin rng thin chc ca nng ch th l lm v ca Borje Ninxn v em li cho chng tt
c; khi b lo hon thnh ci nhim v y, - ci nhim v khng phi ch lm trong mt
Trong cuc i ca ngi n b lun lun lo lng cho a con trai ca mnh y, Axtid thy t
g cuc i ca chnh mnh, nng chng thy c mt ngha no. Ci nhau c my nm th Bor
tr. Nng chng lm cho chng sa i c tnh nt. Nng chng dy c cho chng tnh
Axtid cng ngy cng ha mnh vi m dn chi. Nng khng bao gi mun gp li mt ngi no
h bi v mnh ging nh nhng ngi n b trong x m chi v mi mt. Cuc i ca nng g
m v v li nhng tm li cho nhng ngi nh c; nhng nng khng bit mnh sng lm g
ng sng hoc tr nn tt hnKhng bao gi nng t nh rng mt con ngi coi cuc i c
c th do ngh khim nhng nh vy, cu vt c linh hn ca mnh.
NGC TH dch
BC CHN DUNG NGI M
Cn nh ca ng lo Matxn l mt trong s mt trm cn nh ca x m chi, tt c u nht lo
chiu cao ng kh i.
Nh no cng by bin nhng c nh nhau; mp ca s nh no cng trng mt th hoa, t nh
, tng nh no cng treo nhng phong tc c.
Pha trn ging nm ca lo Matxn, trn vch c treo mt bc chn dung b m ca lo. Mt
oi khung, n trc mt lo v tuyn b vi mt ging quyn uy: Matxn, con phi ly v.
Lo Matxn ra sc trnh by vi bc chn dung rng lo khng th no lm c iu y: lo
cch kin quyt hn: Matxn, con phi ly v.
T trc n nay lo Matxn vn rt tn knh bc chn dung b m. Bao nhiu nm nay, trong nh
nht ca lo, v lo lun lun gp iu tt lnh khi theo ng nhng li khuyn ca bc c
cho lo ngc nhin v tri hn vi nhng quan nim xa nay ca n . Mc du ang thiu thiu ng
vic xy ra ln u tin khi lo mun ly v. ng vo lc lo ang mc b qun o ci th
ung ri ngay xung. l mt li cnh co m lc y lo khng h quan tm. Nhng chng bao l
Cuc hn nhn ngn ngi y ca lo rt bt hnh.
Ln th hai khi lo mc b qun o ci, bc chn dung li xung mt ln na. Ln ny lo
lo ba chn bn cng chy trn, xung tu xin lm thy th, i ht mt vng quanh th gii r
i li chnh bc chn dung t trn tng i xung v ra lnh cho lo phi ci v! Mc d ln
gh rng bc chn dung ch giu lo. Nhng bc chn dung mt khun mt ht sc dy dn m nh
khc ha nn ng nt, bc chn dung y vn gi v nghim ngh v, vi ci ging quen
mi cho khch mua c ch, vi ging n i y, bc chn dung nhc li mnh lnh: Con phi l
Lo Matxn van xin bc chn dung hy ngh n ci x hi m lo ang sng. Mt trm cn nh t
h trt torsi trng nh nhau. Tt c nhng thuyn trong x m u cng mt kiu v xp t dng
g x m lm mt vic khc i. Nu b m cn sng th chc s l ngi u tin phn i mt cu
tn trng phong tc v tp qun sao? Vy th hi t bao gi sinh ra ci phong tc v t
Th l bc chn dung gi bn tay eo y nhn ln nghim khc ra lnh cho lo phi tun li.
h vy vi chic o di c rim bng la trn en th c ngi b nh tot ra mt uy lc thn
bng vng ca b, bao gi Matxn cng b xc ng mnh m. Nu b ch mc b xng o hng ng
vi du bm y vt mu v vy c th b chng gy ra cho lo mt nim knh s su sc nh
*
Sng hm sau, lo Matxn thc dy lng y lo lng. Lo chng h c cng li bc chn dung
h chn chnh ca lo l nh th no. Nhng lo run ln khi ngh n nhng ngy khng khip s
Lo lin xin kt hn vi c con gi xu nht ca ngi dn chi ngho nht. l mt c gi
li v h n nh ngy s cng nhau ra tnh k hn c.
Con ng t x m ra th x i qua hng ng c nc mn gi thi vt v v nhng bi m ly
giu n ni c th ri nhng ng bc trng p sut c chiu di con ng. Nu ng nh v
g long nh ci bng con c y vy trng, un khc ngon ngoo gia nhng bi c i v nhng v
om op ca by nhi bn.Cy bch cc trang trang im cho vng t b con ngi b qun ny
gi gia nhng mi gai nhn tua ta ca cy gai. Ting gi s vang vng bit bao khi thi vo
oi! C l lo Matxn s cm thy cht no m i khi t nhng ng bc leng keng; c iu ch
lo mong mun.
Giy t ca lo khng hp l. Ci vic liu lnh ngy trc, khi lo b ri c v mi ci, l
th xin hi ngh gio ch cho php lo c k kt mt cuc hn nhn mi. Cng vic b ko d
Th l mi ln vn phng ca ng mc s m ca l lo Matxn li ra tnh gp ng. Lo im l
khc v ht. Lc y lo mi ng dy v hi ng mc s nhn c bc th no cha?
- Cha, cha nhn c.
ng mc s nhn lo gi ngi trn ci gh di, mc b qun o dt kim bng si th, chn mang
minh, u i ci m vi trm ln mi t c di mu xm, lo gi y ang ch c php ci v.
yn lc mnh m n th, chng h ng lng trc bao nhiu tr lc.
- ng Matxn n ng lng k kt cuc hn nhn ny lm nh? - Mt hm ng mc s hi.
- Hm, hm, xong vic cng ch ng cng hay.
- Th ng khng cho rng t b vic ny i th li cng hay hn sao? ng chng cn tr trung
- ng mc s khng nn qu ngc nhin nh vy, - lo gi tr li chng ch.
V lo n i thm: Ti bit rng ti gi ri, nhng ti phi ly v, nht thit phi ly v.
Th ri tun ny qua tun khc, lo tr i tr li sut su thng rng. V mi su thng sau,
Sut thi gian ny, lo Matxn mt n mt ng. Bt c u, t trn bi c xanh phi nhng t
mng ca bn cng, cho n tn ngoi khi, ni h ui theo nhng by c mi, u u lo c
bng ni ln ro ro nh mt cn bo.
- Ch, ch, lo li sp ly v. Ci lo Matxn ln trc co cng chun ngay bui sng ngy
C c du, c lo cng chng c bung tha. Nhng iu t hi nht l khng ai thy iu ny
lo sut pht in ln c.
*
Bui chiu ngy ch nht hm k hn c, trnh s t m v nhng li chm chc phin toi,
. chn thp, lo thy v hn th ca mnh ang kh c. Lo hi chuyn nng c phi trc y
ly m ng tay cy nhng ming vi tng v th ri xung bin.
- Hay c yu mt ngi khc chng?
- Khng, chng c ai c.
thp n, cnh tht p. Nc bin trong vt v op xung quanh, b bin bng phng, nhng
xa xa. Tt c u tm trong nh sng bca bin Sund v trong v i mi ca n . Thnh thong
pha ty l ln mt chic thuyn chi. Chic thuyn chy theo mt ng vt to bo v tin
mt ca vnh hp, nc reo tung t e bn ln mi thuyn. Nhng chic bum bng h xung, m b
thuyn lp lnh m c va nh c.
Trong khi lo Matxn ang ng trn ng k th mt chic thuyn chy vo bn. Mt chng tra
r. Lo gi thy l e ln mt sng trong i mt v hn th ca mnh. Ch, - lo t nh, - c
chng y chng bao gi c em ly c u. C em ly ta cn hn l ch i hn.
Tht khng c cch no thot khi mun ca bc chn dung b m! Nu c gi yu mt ngi m
t b cuc hn nhn. Nhng trong trng hp ny th lo chng c l do g chnh ng tr
*
Mi lm ngy sau th t chc m ci, v sau chng bao lu, cn bo thng mi mt p
Mt trong nhng chic thuyn nh ca x m chi b mt c ct bum ln bnh li, v hon ton h
Lo Matxn v nm ngi khc i trn chic thuyn y lnh nh nh vy trong hai ngy hai m
trn thuyn u ng bng v qun o ca h bt u ng cng li. Sc khe ca lo Matxn c
ri cht.
By gi nhiu ngi mi ly lm l rng lm sao lo li ngh n ly v ng vo lc trc kh
ngi chm s c bnh nhn gii. Nu lo ch c mt thn mt mnh th khng bit s ra sao? C
lm c mt vic khn ngoan hn th; v ngi n b b nh c mi ngi mn phc v t
Ngi ta bo nhau: C y ri s ly c chng khc d nh bn.
Sut thi gian b bnh, ngy no lo Matxn cng k cho c v tr nghe cu chuyn bc chn du
- Khi ti cht, em s ly bc chn dung y, - lo n i. - V li tt c nhng g ca ti th e
- Thi i, ng ng c n i chuyn y
- Em s ly bc chn dung b m ti, v sau ny khi c ngi n hi lm v, em c em bc ch
vi em rng, trong c x m ny, khng c ai thnh tho v hn nhn hn bc chn dung y.
NGC TH dch.
CON QU CON
M qu gi do chi trong rng, gi a con trn lng trong mt chic gi bng v cy. Qu co
ng v cng nh lng ln rng, rng nhn hot v u ng n tay khng c m ng m li c vut.
M i ti mt qung rng tha. Ti y c mt con ng b r cy m li lm g gh chy bn
Thong thy h, m qu gi nh ln vo rng su, song thy v ngi nng dn ang b mt a
n ca loi ngi c xinh xn bng con ta khng? M th thm nh vy ri ngi thp xung np
Khi v chng ngi nng dn i qua, m nghn c nhn a tr, nhng hai con nga cht thy c
hm ln. Tay b con, v ngi nng dn sut ng nga. Ba ta s hi ku ln, ri bt gic vn
bin mt trn mnh nga phi nc i.
M qu ci th ph ph tht vng v khng tha mn c tnh t m, cng chng nhn thy c
m. Ngi m nh ri con khi nga chm ln. May sao a b ri xung mt ng cnh con v
khi m v lo qu ci xung, n rt kinh ngc v thch th nn nn bt, ri a tay ko b r
M qu ci ngy ngi nhn a tr ca loi ngi. M ngm ngha nhng ng n tay mnh mai than
xanh trong v ci ming xinh xinh thm. M s vo mi t c mt nh t, vut i m a tr
mt em b trng tro n th, hng ho v thanh t n th.
Bng nhin m qu git mnh git ci gi trn vai xung, ko a con ca m ra v t n cnh
vc, m khng th t ch c v r ln. Trong lc ny, v chng ngi nng dn bt u iu
h li gn, nhng vn cha ngm tha thu a tr khu khnh. Cui cng, khi sp trng th
rn mt t, bn b rnh, nhc a tr xinh xn t vo gi, khoc ln lng ri li mt.
M va i khut th hai v chng ngi nng n xut hin. H l nhng ngi giu c , c v
ph nhiu nm di chn ni. H ly nhau lu nm m ch sinh c a con ny, v th h
Ngi v i trc v l ngi u tin nhn thy a tr nm trn mt t ang go kh c. L r
a rng n khng phi con b. Song tm tr b ang ri bi nn b chng cn nhn bit c g
khng b ng cht.
- Con y ri, - b gi chng ri trn xung t.
Khi ng chng ti ni, thy v ngi bn v ng, v ng ngc nh khng tin vo con mt mnh
Trc y rng con ti u c nh nanh c th th ny, - b lm bm. - T c con ti u c nh
vng hn. - Trc y, con ti u c vut u ng n tay.
ng nng dn tng v h a in, vi nhy xung nga.
- Mnh hy nhn con i, ri n i cho ti bit n lm sao th ny. - b va n i va a a tr
ng lin khc nh lin hi ri qung n ra xa.
- l mt con qu con. - ng ku ln. - N khng phi l con chng ta.
B v vn ngi bt di t nh b t lit. B chm hiu v khng th t gii thch c ci
- Mnh x l th no vi a tr ny? - B hi.
- Vy mnh khng thy l mt a b c em nh tro sao? Bn qu n cp con chng ta kh
- Th con ta by gi u? - B rn r.
- ch bn qu y. - ng n i chng gi li.
Cui cng ngi v hiu ra rng ni bt hnh ca mnh l gh gm n mc no. Mt b ti m
- Chng cha th mang con chng ta i xa y c, - ng n i trn tnh v. - Chng ta s l
ng buc nga vo gc cy ri i su vo trong rng. B v ng dy nh i theo, nhng cht
nga th ang dm chn lo lng v thy a tr. B rng mnh gh s khi ngh phi chm tay v
a ch khc nga khi dm phi.
- Ka, ci lc lc con n cm khi b nh ri n , - ng chng tht ln. - Th l mnh tm n
B v vi chy ti, ri hai v chng cng dn su thm vo rng. Nhng h khng tm thy du
kh c l c v vn vo i tay. Ngi cha bun b nghin cht hai hm rng, lng l bc i kh
h gi lu i, dng h ny s tuyt dit nu ng khng c con trai. ng on v nh ri c
g.
ng gip v tro ln lng nga; ngi v khi ngi vng trn yn mi nh ti con qu con.
- By gi ta bit lm g vi con qu con ny? - B hi chng.
- nh. N u ri?
- N kia ka, di bi cy y.
- N nm y l tt ri. N c vic nm y! - ng p ri ci chua cht.
- Nhng chng ta khng th n lm mi cho th d c! B phn i.
- Sao li khng? C n y! - ng tr li cc lc v t chn vo bn p.
Trong thm tm, b thy chng c l: lo lng cho con qu con ny u phi vic ca v chng b
nhng nga va chy c vi bc th b li thy khng nh lng.
- D sao n cng l mt a tr, - b n i. - Ti khng th n b ch s i n tht. ng cho
- Khng i no. N nm y l tt ri.
- Nu by gi ng khng ti mang n theo th chc chn ti nay ti nh quay li y tm n
- C l bn qu bt trm c con ti ri m vn cha tha mn, cho nn chng cn lm cho v
quay li v tm con qu con ri trao n cho v, v ng rt yu v quen nhng b trong m
Ngy hm sau, cu chuyn bt hnh lan truyn khp vng. Nhng ngi giu kinh nghim v kh
huyn nh v bo trc nhng iu c th xy ra. Mt b c khuyn:
- Ngi no chng may b qu nh tro con th phi ly mt ci gy tht to m nh con qu c
- Ti sao li phi c nghit vi n nh vy? - V ngi nng dn hi. - N xu x tht, nhng
- V nu ta nh bt mu con qu con, m n s ph ng ti nh gi , lao vo a con, vt tr co
nhiu ngi tm c con bng cch y.
- Tht y, - mt b hng x m tn thnh. - Nhng nhng a tr y c a no sng c lu
V ngi nng dn ngi nghe nhng thm ngh rng mnh khng th nhn tm lm nh vy c.
Bui ti khi ngi mt mnh vi con qu nh, b thy thng tic con v hn v khao kht c
C l mnh n phi th dng gy nh ngi ta khuyn mt, b ngh vy nhng ri b khng th
ng lc , chng b bc vo, tay cm mt cy gy to. B bit ngay rng ng sp lm ci vi
tht ngc qu. Mnh khng bao gi dm hnh h mt a tr v ti, ngay c khi phi cu con m
Nhng khi ng cha kp ging n u tin vo a tr th b lao ti, cn tay chng li.
- Khng, khng, ng ng nh n , - b ku ln. - Ti xin ng, nh nh n na!
- Th b khng mun gp li con na sao? Va n i ng va c g tay ra.
- C , c ch! Nhng khng phi bng cch ny! - B v phn i.
Ngi nng dn li gi gy ln, nhng b v lao vo che cho con qu con, thnh ra chnh b
- Ly Cha! - ng ku ln. - Ti thy hnh nh b c tnh bt con chng ta phi sng mi vi
ng ch mt lt, nhng b vn ly thn mnh che cho con qu con. ng nh qung gy v bc r
sao li khng thc hin ni nh ca mnh, mc du tri v, nhng hnh nh v ng c mt
Thm vi ngy na tri qua trong nc mt v bun ti. Bao gi cng vy, i vi mt ngi m
khi bit rng con mnh b nh tro. Nhn a tr tim v, ni thng tic con li cng tri
Mt bui sng, b n i vi chng:
- Ti khng cn bit cho thng b ny n g na. Tt c mi th ti em cho n , n u khng
- Chng c g ng ngc nhin c, - ng p. - Vy b khng bit rng ging qu ch sng bng
- Nhng ti lm sao m ra ao cu ch cho n c.
- Tt nhin ri. Ti thy rng n m cht i th l dp may, - ng p.
Gn mt tun tri qua m v chng ngi nng dn vn khng lm cch no cho a b n. B t
mi khi b c cho n n th, n li nhn mt v khc nh.
Mt bui chiu, khi con qu con ang i l hu nh sp cht, mt con mo chy vo phng, mi
ging ly con chut vt cho con qu ri vi v bc nhanh ra ngoi khi nhn thy n n.
Khi ngi nng dn thy v mnh bt c c v nhn cho con qu con n, ng khng th che giu s
th n vi v mt li u ym no na.
Tuy nhin, b vn uy lc i vi ng khin ng khng b nh ra i.
Nhng bn y t th khng cn knh trng b ch cht no. H bt u khng vng li b nh t
rng nu b cn gi con qu con trong nh, cuc sng ca b s ch cn l mt chui hnh pht
mi ngi cm ght, b cm thy mnh c mt trch nhim bc thit l phi gip k . V,
s c n tn tnh by nhin sao cho chng ai c th lm hi n .
Hai nm tri qua nh vy. Mt ngy kia, v ngi nng dn mt mnh ngi trong nh v chic
n th: Tht chng sung sng g khi phi nui con ca k khc. B lm vi vng v ci o c
tun ra lm m mt b. B ngh tip: Nu y l ci o cho con ta th chc chn ta s chng
Tt hn l em n vo rng su, ri b mc n y.
Mt lt sau, b li ngh: m ta c th dt b n mt cch nh nhng hn. Ch cn ta khng
oc n s lm bn la bn vo o khi chi bn l si, hoc na n s b ch cn hay nga
c sc vt trong tri u ght n . V nu ta khng bit trng n , mi ngi s th tiu
B ng dy v a mt nhn a tr ang nm ng cun trn trong g c phng. N ln nhiu,
th, lng my dng ng nh hai tm lng ui sc vt, mt en thi en thui.
V qun o cho my, chm s c my, nhng ci cha c ngha l g, - b lm bm. - mi c
hng chng ta kinh tm ta, bn y t trai khinh b ta, bn y t gi ch giu ta, con mo n
hy ta, c con ch cng nhe rng vi ta. Tt c ch ti my thi.
C l ta s chu ng c s khinh ght ca mi ngi v ca c sc vt, - b th di - nh
thng tic nh in nh cung a con trai ca ta. Hi i, con yu qu ca m, con u? P
ong ng l bn bn qu d tt tn rng su?
Cnh ca bt m. B hp tp ci u khu tip. Chng b bc vo, mt ti tnh. t lu ch
- Hi ch lng m ri y. Chng ta s ti xem nh, b ngh sao?
Lng b y vui sng, b p rng b khng cn mun g hn.
- Vy b chun b nhanh nhanh ln nh, - ng n i, - chng ta s phi i b, v nga ngoi
kp thi.
Vi pht sau, b ch n mc chnh t xut hin trn ngng ca. y l nim sung sng nht
qu nh. Bt cht, mt ngh le ln: Hay l chng ta tm cch a ta i xa bn y t
tr ra vi a b lc ngc trn tay.
- B khng th n nh c sao? Ngi chng n i nh nhng, khng h gin d.
- Khng. Ti khng dm ri n ra u.
- Thi c, nu b mun vy, - ng n i gin ha, - nhng b n vt ni s nng nhc lm y
Hai v chng ln ng. H i rt vt v v ng dc cheo leo. H phi vt qua nh ni tr
hng bc c na. B a b to s cho n t i mt mnh mt cht nhng khng c.
Chng b c v rt t t. T ngy mt con, cha bao gi b thy ng vui nh hm nay.
- B a thng b cho ti b mt lc, - ng ngh, - b mt qu ri y.
- Khng sao u, - b tr li. - V li, ti cng mun ng khng phi bn tm n n .
- Nhng lm sao ti li c th b phi chu vt v mt mnh, - ng va n i va ly a
qung ny, ng li rt xu, va trn va g gh. Con ng chy men mt hm ni su. n
chng c th vp ng cng a tr trn tay.
- i t t thi ng , - b gi vi v thy chng hnh nh i nhanh v thiu thn trng.
B va dt li, qu nhin ng chng bc ht mt bc, sut nh ri a b.
Nu a b b ri xung, c l ta s dt b c n mi mi, - mt ting n i th thm t
vc ri lm nh chng may nh ri n .
ng. ng ri. ng y sp xp cuc i chi ny dt b con qu nh, sao cho ta khng t
vy c l hn c. ng chng li vp vo r cy mt ln na, v a b li sut tut khi tay
- ng a thng b y cho ti, ko cng ng vi n mt thi, - b n i.
- Thi, ng p, - Ti s cn thn hn m.
Nhng ngay lp tc, ng trt chn ln th ba. ng vi a tay tm ly mt cnh cy, lm a
lc b t nh rng tht l hnh phc lm sao nu dt b c a b, b vn lao ti, tm c
Ngi chng quay li. Nt mt ng i khc hn, trng tht d tn.
- Sao b khng nhanh c nh vy hm nh ri con, - ng gin d ht ln.
Kh tm, ing ngi, b im lng khng p. Th ra s t t ca chng b ch l v vt. B c
- Ti sao b kh c? - ng nghim khc n i. Con qu kia ng li l mt im au kh n th ch
- Ti khng cn lng d no n hi ch na.
- Ty b, - ng p, - V li, ti cng chng mun i na.
Hai v chng quay v nh. Va i, ngi chng t hi khng bit mnh cn sng ni vi v n
g ly thng b trong tay v th c l v chng ng s li chung sng hnh phc. ang chun b
hi i mt b ang nhn ng au n v lo u. Ci nhn y, mt ln na, li khut phc ng.
Li hai nm na tri qua. Cho ti mt m h kia, nh ngi nng dn bng nhin bc chy.
Khi mi ngi tnh gic, ton b cn phng chm ngp trong la kh i, kho th c ch cn ng
hay cu ti sn, m ch cn thi gian lao ra ngoi.
ng ch im li nhn s trang tri, thy c. Lc u, chng ai ngh ti con qu con. ng
cho ngn la. ng n i:
- Ta rt mun bit, ai gy ra tai ha ny?
- Cn ai na, - bn y t tr li. - Ch c con qu con kia thi. Do ny n chng hay chi
g?
Mt ch y t tip li:
- Mi hm qua y thi, n cht mt ng cnh kh kho th c. May l ti ngn kp khi n sp
- Th th n khng t hm qua m l hm nay ri, - mt anh y t n i. - Chnh n gy th
- c g n vn cn trong ! - ng ch n i - Nu nh vy th b chy nh ta cng chng ph
Ngay lc , mi ngi thy b ch lao ra, t ngi nh ngp la, tay ko thng qu con.
ng ch nh gin ut ngi, nhy x ti, ging ly a b v li nm n vo ng la.
La bc ra ngn ngt t cc ca s; n ng rc, kh i dy c. Nh ngi mt hn, s ti mt b
ay vo nh theo thng b, chng ai kp ngn cn.
- C my na, c li lun i? - Ngi chng tht, gin si ln.
Nhng v ng tr ra cng a tr. Tay b b bng, t c chy xm. Khi b i qua sn, chng a
tt my tn la bm vo vy, ri ngi bt xung c, da vo thnh ging. a b con qu nm t
, i mt u bun nhn chm chm v pha trc. Nhng ngi i qua chng ai bun ti b,
Rng sng, khi ngi nh ch cn l mt ng tro tn v chy xm, ngi chng ti tm b.
- Ti khng chu ni cuc sng ny na. - ng n i. - Phi xa b, ti rt tic, chc b cng b
con qu c. Ti i y v s khng tr v na.
Thy chng n i th ri b i, b tng nh tim mnh b t ra khi lng ngc. B nhng mun c
vn nng trn gi b. B cm thy khng cn sc y n ra na.
Ngi nng dn i vo trong rng, lng t nh rng c l y l ln cui cng mnh i trn co
ch b chy ti gp ng. Ngi ch mnh mai v dong dng nh mt cy non. Mi t c mm nh t
g nh th ny y - ng th di ngh thm. Nh ra ta phi c ngi tha k nh th, ch u
nui nng...
- Cho chu b, ng n i, - chu i u y?
- Chu cho bc, - ch b tr li - nu bc on c chu l ai th chu s cho bc bit ch
Nghe ging n i ca ch b, ngi nng dn bng tht sc.
- Ging chu n i y nh ngi trong nh ta vy. Nu con trai ta khng b bn qu bt, ta s ng
- Cha i, cha on ng y, - ch b n i. - V cha on ng, nn con xin n i cho cha bi
- ng i con , - ng ngn li. - V m con gi ch yu thng mt mnh con qu en kinh tm
- Cha tin vy sao? - Ch b nhn thng vo mt ng, hi.
Sung sng tt v gp li con, mt ng rng rng ngn l.
- Thi, con li y vi cha, va n i ng va b thc ch b ln. Nh s mt con ln na, n
Chu b lu tu n i chuyn.
- Tht may m cha b con cn thn hn hm cha b con qu!
- Con n i g vy? - Ngi cha ngc nhin hi.
- Cha khng nh ln sao? Hm y m thng qu cng b con i pha bn kia vc; mi ln cha
lm ht nh vy. Cha bao gi con s n th. Lc cha nh nm n xung vc, m n cng sp
n th...
Ngi nng dn bc chm li, ngt li con:
- Gi con hy k cho cha nghe con sng ra sao, nh l qu y.
- i lc cng kh s lm, - ch b tr li. - Nhng m con i x tt vi thng qu con th
- i lc chng cng nh con ch?
- Ch lc cha nh con chng thi.
- Th chng c cho con n ung t t khng? - Ngi cha hi tip.
- Mi khi m con cho thng qu n c c v chut, chng cho con n bnh m trng v b. Nhng k
chn v bnh m, chng li bt con n rn rt v c gai. Tun u con sut cht i y. May
Nghe con n i vy, ngi nng dn lc ny bc chm chm lin quay ngot tr li con ng
Sau mt hi im lng, ng ln ting:
- Khng bit cha ngh c ng khng, hnh nh ngi con c mi kh i?
- C g l u cha, - ch b tr li. - m qua chng nm con vo ng la khi cha x con
.
Ngi nng dn si chn bc, nhng bng ng chng li:
- Con n i cho cha bit, v sao l qu th con v.
- Khi m m con hy sinh ci m m con qu hn tnh mnh, th chng khng cn c uy lc g i
- M con hy sinh ci m m con qu hn tnh mnh ? - Ngi cha hi li.
- ng vy y cha , - ch b tr li. - Tc l m con nh cho cha ra i, ch v mun c
V ngi nng dn vn ngi nguyn ch c, bn b ging . B khng ng, nhng ging nh ngi
thy g quanh mnh; dng nh b cht. Bng nhin b nghe c ting chng gi t rt xa. Th
vi b. M to i mt, b nhn quanh nh va bng tnh sau mt gic ng m mt. Tri sng
ang. Trong mt ngy nh th, l no c iu bt hnh xy n c. Nhng ri i mt b dng
g con ngi c i tay en x v mt rc. B thm nh rng b tnh dy ch bc vo mt
ni phin mun au kh dng dc ca b chm dt. B a mt tm con qu. N khng cn nm
hc b vi i tm n . Nhng lc ny, b linh cm thy vic l v ch.
Li mt ln na b nghe thy ting chng gi. Ting vang li t pha khu rng. Cng lc , c
rang tri. Nhng tt c mi ngi m qua n cha chy chy a ti ch ng v che lp ng
Ting gi ca ng bo hiu mt ngun vui v tn. B ngi nh ng inh ti ch. Cui cng, ch
xn.
- Con trai chng ta y! Ngi ta tr li n cho chng ta y, - ng n i - Chnh b, ch m
qu y!
T CHNG dch.
LNG T
1
Ti tng nh ang thy h ln ng. Ti thy rt r ci m c l xo ca chng, vi vnh rn
thy ci o gil mu sng, ci khn che ngc ca chng. Ti cng thy khun mt p ca chng
cao thng ng, v chng chc v duyn dng ng mc trong mi c ch ca chng. Chng ngi p
v cnh chng l ngi n b b nh. Cu Cha ban phc cho nng: Nng th ti cn nhn thy
khung trong ci m c di buc xung di cm, mi t c mu nu sm v tm khn sau la rng
git sn xanh; v con nga ca ng ch qun s ch h i dm ng u tin l mt con nga n
khng hiu sao ti thy mn, v nng ng l Lng T, nh nht, bng bnh nht, v ngha
hng cp mt ngi ta nhn theo nng l lng ti cm mn nng ngay. Trc ht l ng b v b
eo nng mi. ng b nc mt lng trng; b m th khng th kh c v cn phi cho i mt
khng nhn thy c na mi thi. Tip n l nhng cu cho hi vui mng ca tt c tr co
ca ht thy cc c gi ng trong ca s nhn ra, nhng ci nhn m mng ca cc cu hc vi
Ai cng t v thn i vi nng v n cn cho tin. Cui cng l v lo lng i ngi ca cc b
ngn nhn tht k v lng ly ca nng. Ti khng h nhn thy mt ci nhn c no sut dc
Nng i khut. ng b a ng tay qut vi nc mt v n i:
- ng bun b n . Con n s xoay s c. B to nh vy nhng Lng T ca chng mnh bit
- ng n n i bun ci tht! - B m ku ln vi ging hunh hoang. - Ti sao An-Maria ca ch
s kia ch? Ti cho rng n chng km cnh ai c u!
- ng th, b n ! ng th, nhng d sao... ti th ti chng mun vo a v n v i
- Th c ai bo ng i u, ci ng ch hiu bnh m gi khm v xu x ny! - B m cm thy
V ng b lin ct ting ci, v ng ci cng d m kh c cng d. Ri hai ng b gi lui v
Trong lc ny, Lng T, bng hoa nh bng la, lng y dng cm, ang ln ng. Nng c ph
i ca mnh; tht ra th nng hi s tt c mi ngi v chnh v vy m mi ngi u tt vi
Tuy vy, Mrit cha bao gi gy cho nng mt nim knh phc nh hm nay. T lc h b li ph
g thy nh Mrit ln thm ln. C th n i rng ci m, ci c o, b ria ca chng u cn
n i ca chng trm n ni tr thnh khn khn. An-Maria cm thy e s hn, nhng thy Mrit
ngi l l rt sc so; v chng thuyt gio nng. N i c l chng ai tin, nhng ng l Mr
nng c tht hiu r tm quan trng ca chuyn i ny i vi nng hay khng. Hay l nng l
rn mt chic xe vng chi, bn cnh v hn phu ca mnh, qu l ging nh mt cuc nhn du.
v mt ng ch giu c . ng vy, nhng coi chng! y u phi l mt tr gii tr.
Chao i! Nu Mrit bit rng nng mt bao cng sc chun b cho chuyn i ny, rng nng
hy hng lot gic m lo lng v gp bao cn c mng!... Nhng nng khng h ra mt li no.
nhng l l khn ngoan rt mc ca Mrit m thi. Mrit a ph trng s khn ngoan v l l
.
- V l tht, - chng n i, - lm sao em li khu khnh n th!
Qu tht, nu nng khng khu khnh n th th chng chng phm phi ci iu bt hp l
hn ca con trai. Cn b m? Qu tht chng khng dm nh li tt c nhng chuyn li thi c
chng nh hn vi mt c gi b bng ngho hn mt ph nh, mt c gi khng c hc vn
Di con mt ca Mrit th c gi mt ng ch hiu bnh m chc chc cng snh c vi con t
c c u c rng ri v ph ng khong nh chng. V nu Mrit khng c mt ng ch giu san
ling ca mt sinh vin qun nh chng khng cho php chng lp gia nh. May lm sao li c
ca ng l mi vic s tr t lt.
Ti nhn thy hai ngi khi h ngi xe i trn con ng ln. Nng c mt dng iu hi kh s
li khn ngoan. Nhng trong thm tm nng thy vui lng bit my! Mrit tht qu l khn ngoa
l nhng ni thit thi m chng phi chu v nng: l ci li chng cho nng bit chng y
ng mt ngy nh hm nay, ch hai ngi ngi vi nhau thi, th ng ra chng khng cn phi g
ot ca b m. Khng: v phn chng, lm nh vy chng nn u. Nng c th t ho v chng.
V by gi, th chng bt u n i chuyn vi nng v ng ch. Ch cn c con ngi y che c
gh lm. ng l ch ca mi mt l t, l cha k n nh ca, nhng c phn hm m. ng
h. Nu ngi v ca Mrit khng hp ng l ng c th chn mt ngi khc cho hng gia ti
Khun mt nh nhn ca nng mi lc mt ti i v mng ra; cn Mrit th c tip tc anh li
lm cho ch Tdo cht mt nh Mrit u! Ch y thuc mt loi ngi khc v Mrit chng tin
a loi ngi da thm tht v n to n i ln kia. Hn na ci ng c thn thm cn c
g min l An-Maria ng lm cho ch c cm cn mi vic khc c Mrit lo liu. Nht l ch
h m kh c ri!... Em m khng mnh dn hn ln, chng mnh s c ch tng kh i sm
Nng ngh rng, t n Cha, ng ch khng khn ngoan nh cu chu ca ng! Nh vy chng phi
it l ng ch, v nu nh hai ngi tr tui khn kh n xin tin sinh sng th Mrit, v
h v ch cho n khi c ca n ri hng ci nhau...
ng ch ny, theo nh li Mrit n i th gh gm lm. ng ung ru, tic tng ngy ny qua ng
tht kinh khng. Khng tn tin mt cht no, ch Tdo y! Ngi ta c th nh la v cho
ing ci vang. ng th trng giao nhim v cho con trai phi tun cho ng mt s c phi
s c phiu y khng cht nghi ngi. ng tiu xi linh tinh vong mng. Mt hm, gia qung
tr con nhng ng bc trng. Cn ci chuyn nh bc mt mt vi nghn ng rix - ale tron
huyn rt bnh thng.
Hai ngi n i chuyn vi nhau nh vy trn ng i. H n ni vo chp ti. Dinh th ca
Lnh xa kh i than v ting e ba ic tai, n c xy trn sn mt qu i, nhn xung mt
ung quanh l nhng ng c xanh v nhng m rng phong.
Hai ngi tr tui i ln mt con ng trng cy du v cy tng rm rp. Nhng va lc h s
, ng ch ang ng i h cng vi bn ngi nh v th thuyn. Nng Lng T nh nhn khng
nh c ngi. Nng nm ly tay v hn phu v b p tht mnh. Nng khng th lm g hn na, b
ng ta ng kia, con ngi y quyn lc, ng ch xng c To Frixted cao ln lc lng,
ln: U-ra! v m ngi cng ku ln: U-ra! V An-Mari va chy nc mt va h mi ci. V
o dng iu ca nng nhn Mrit. Nng t nh rng tt c nhng ngi ny n y l v chng,
khi chng dang rng tay ct m v ci cho mt cch ng b. Chao! i mt nng nhn chng m
ing hoan h v tht ln mt ting ra.
Qu tht l Lng T cha bao gi mong mun iu khng hay cho mt ngi no; nhng nu nh s
h chng hon ton ph hp vi a v ng ch. Chng p lng ly khi ng trn bc thm cm
, ng chng c cht phong thi lch s no. ng ch bit nng xung xe, cm gip nng ci
khi y, Mrit ct m nhiu ln v n i: Cm n cc ch!. Khng, ng ch To chng c kiu
nng, hn nng, v khi nhn thy nng a mt lic Mrit, ng chi th v li cn ra na. L
chu, nhng nng t nh rng lm va lng c ng ch To khng phi l chuyn d dng.
- Ngy mai, - ng ch n i, - s c tic ln v khiu v, nhng hm nay, cc v khch tr tui
xa. Chng ta s i n ti ngay; ri i ng.
ng a hai ngi vo phng khch v h mt mnh. ng chy trn nh mt lung gi s
chic xe ln ca ng, i xung con ng hai bn trng cy, v ngi x ch qut nga phi r
g ch tr v th c mt b gi ngi cnh ng trong xe.
ng khoc tay b i vo phng khch. B ny, rt d thng v rt hay chuyn, lp tc m hn
v lm. V chng, ai m dm s sng vi Mrit c ch?
An-Maria rt sung sng v b gi hay chuyn ny n. B v ng ch xng c c mt kiu
a cng thy d chu, cng thy nh nh mnh.
Sau ba n ti, An-Maria c dn n cn phng nh dnh cho nng. Nhng , nng gp m
h v Mrit i do trong vn; v nng khng th ngn mnh nghe nhng iu h n i. Mrit trn
ch im lng ly chic can pht t nhng ngn c v nhng bng hoa. Chc hn Mrit s nhanh c
thch hp vi chng bng mt chn qun l mt trong nhng xng c ca ng. Mrit t ph
khi chng bt u yu. Chng thng n i vi v hn th: Mt khi s ca anh nh l anh s
lut khoa na? Bt u vo lm quen ngay vi vic qun l ti sn c hn khng?.
t nhin ng ch To ng li: ng c v bc tc. Thm ch ng cn c v ni khng ln na
qu ri; ng ch To tm ly ngc Mrit; v nt ci khn che ngc ca anh; lc anh quay
mt thn cy th ng b nho xung t.
Nhng Mrit tht ng khen. B hnh hung nh vy m anh chng h tc bc. Anh khng mun chuy
Chc rng anh ngh n v hn th, v anh t kim ch c. Anh ch th tho c mt ti
Lng T khm phc s bnh tnh cao v s t ch ca chng.
Ti nghip Mrit, c l v nng m ng ch bc vi anh. Sao anh li khng bit rng ch s
anh li khng a b m v cha ci ca mnh n? ... Ch! Tht ra th b khng th b ca h
khng cho b gip con trai vic ny ? Nu vy, h ch c cch l nh ng i u na. Nu
y x ra sao? V i thu no m v chng cha ci li dn nhau i mt mnh nh vy? Chc ch
ming li th gian nguy him lm... Li cn ci xe ny na! Khng bit anh tm ra ci xe
gh ra chuyn bt mt c b ti nghip ngi trong chic xe x c ny ngi ln sut mi dm
ho n tip mt chic xe ch c gh bng nh th ny!
Lng T thy rng ng ch vt qua gii hn ca s v l: nng cng thm khm phc s bnh
bnh vc chng. Nhng nng khng tin rng chng s bng lng cho nng lm nh vy.
Trc khi ng, nng cn ngm ngh n tt c nhng iu nng nhng mun n i ra bnh vc M
tht bn tai nng: Ngy xa c mt con ch trn ni. N sa khp nc Thy in. Tn n gi
mi ngi. Tn n ra sao. N tn l Ba Sao. Ci iu b n r di y ngy xa lm ri c
Th nhng by gi trong na cn thc na ng nng li ln ln con ch Ra Sao vi Mrit, v n
trng tro ca chng. V nng ci, nng ci. Nng ci cng d m kh c cng chng khc g
2
Ci n vi nng ra sao, ci iu m nng chng dm gi ln y?
Ci c l n vi nng nh git sng n vi cnh hoa, mu n vi bng hng, mt n
cch n n, ai cn bit n l ci g! D n ngt ngo hay cay ng, tt p hay xu xa, n
ri nng, dn vt nng, lm cho nng tr nn ti li v au kh. Nng khng mun ngh n n
ci li khng cho ngi ta nm ly c, s thy c. Ci y li v chim ch dn
nhng ng n tay nng run ry. Khp ngi nng u u cng c n . Gi thn hnh nng khng c
du vt ca nng. Th nhng ci li chng l g c.
Nng khng mun ngh n n na, th m lc no cng vn phi ngh n n . Lm sao nng li c
g t xng ti; mt ln na nng t hi ci n nh th no. Chc hn khng phi vo lc
nh my c v b hng x m. Cn Mrit u? Nng pht hong khi thy vng chng. Nhng, ngh
gi khng hiu c th sn g vo tun l Thnh Jng ny. Chng cm thy cn phi lnh i,
Mrit vn khng nht nht nn khng h ngh rng mt con ngi b nh nh nng s sut ngt
vi b gi v ch To. Ba n sng mi nhn lm sao! M u, ng ch hi b gi c bit c
rng Mrit nho ng ch v c nh ng ch c hai cun sch Nhng truyn c ca lch s Th
ph n, ca Nxen. Nhng ch y thuc lng hai quyn y, - chng n i vy.
An-Maria thy chuyn nng Xigrid tht hp dn, nht l on ng php quan Bengt cho em ngc
th ca nng([1]).
An-Maria nhn thy Mrit: nng nghe ting chng ra lnh em ngc qu n. Chng m ng vai n
Bengt chy trn vo rng ngi v tr li chu cn thnh n ca ngi anh, th nng th
ut khi tay nng v nhng d nh m h bn tnh vi nhau sut dc ng, th l tan thn
.
Nhng ng ch chng h t ra thng hi. ng c tip tc k cho n on ng b tc ku ln:
vi mt ging hi hc n ni nng bt gic phi ngng mt ln v bt gp ci nhn a ct t
ng ch thy ni bn chn ca nng v ci sng sc nh mt a tr. Nng cng hong ht b
: Nu em ti khng ly nng... Nhng phi chng i mt y n i: Nu chu ti...? Nng kh
khng phi n vo lc y...
Cng khng phi vo lc i do trc ba n chiu. Lc y nng cn ch n nhng ci khc.
c ny v cm thy gn gi thin nhin n vy. Nng tng nh c gp li mt ci g m
hiu n thnh th; nhng t khi t chn ln lp ct ngoi sn th mt c gi nng thn th
ca thn d. Nng i do trc thm. V dng i ca nng tr nn t do thoi mi hn. Nng k
tay chng nnh, nng ht vo tht di v tht su, v li bt u hut so na.
Ch! Nng cm thy mnh dng cm v bo dn bit bao. Lc u nng mun i xung vn vi dn
b li i v bc vo ci sn rng gia nhng dy nh ph. Nng gp c gi chn b v trao
ging n i chc nch v qu quyt ca mnh: ging n i ca mt i trng trc hng qun. V n
g cao, tay cm mt ci roi mm, nng i v chung b.
Chung b khng ging nh nng tng. Chng thy nhng dy sc vt c sng mnh thng tr.
h ch c sn s c. Nng li gn, king chn ln, mt tay gi vy, tay kia s vo trn con v
ra, v nng u ym a ng n tay t cho n lim. Bt gic nng quay nhn xung quanh tm mt
nng trng thy g? ng ch Tdo ng ci thm chung b.
ng cng nng i do. Nhng khng phi ci n vo lc y. Lc y ch mi c mt
bnh tnh nh khi bn m: tng nh ng bit tt c nhng khuyt im v nhng ch yu ca
n ngi tht ca mnh.
ng ch nh my c ha dn nng i xem vn v my mnh t dc b ao; nhng nng chng
h l ng khng cht ngn ngi a nng i thm ni sa, ni ng lnh, hm ru vang, hm
un o. Ri h i qua chung nga cy v chung nga ci, bung yn cng, ni ca ng
rong tt c nhng phng ny; nhng tri tim nng bng ln nim hn hoan khi ngh n hnh ph
chng thy mt, mc d h cn i thm chung cu chung ln v ng qua chung g chung th.
lm tht gim bng. T m li, nng bc t cnh m ly ny sang cnh m ly khc. V h i qu
h lm n tuyt diu ny, nng thc c nng lc ni tr tim tng trong ngi mnh. Hp d
gian nh nh xinh xn sch s nng bnh m vi ci l rng hoc v chic bn ln.
- i! Ci ny phi cho m chu xem mi c! - Nng ku ln.
H ngi ngh mt lt v nng k l chuyn gia nh nh ca ca nng. Nng rt thoi mi k nh
c, mc d i mt nu ca ch nh giu ct tt c nhng iu nng n i.
Cuc sng nh nng phng lng: khng no ng, khng i thay. Lc b, nng qut quo lun;
g tht s bt tay vo cng vic ca hiu bnh m...
Trong cu chuyn, c lc nng k rng b nng gi nng l Lng T, v nng n i thm:
- C nh u nung chiu chu, tr Mrit; v th cho nn chu yu anh y lm. Anh y tht l
T, m lun lun gi An-Maria. Mrit tht tuyt diu.
Chao! Nng thy r bit my trong i mt ch c mt tia nhy nh t ci ct! Nng nhng mun
li, ging n i nh c nc mt: Mrit tht tuyt diu.
- Phi, ch bit, ch bit, - ng ch tr li, - Mrit s l ngi tha k ca ch.
Th l nng ku ln:
- Nhng ch Tdo, ti sao ch khng ly v? B ch ca mt ngi nh nh th chc s sung s
- Th cn ti sn tha k ca Mrit? Ta m ly v th vic y s ra sao? - Ch Tdo th thm
... Nhng li ny lm cho nng lng i mt lc lu. Nng khng sao n i c rng Mrit ln n
quan tm ch yu ca h. Nng t hi nh vy c tin v xu xa khng; v tht nhin nng
h gy ra cho ng.
Khi hai ngi tr v nh th con ch ca ng ch ra n h. l mt con ch ci b to, cn
n ch b t xu vi ging sa nghn nghn yu t.
- Chc chu ngc nhin thy ch c con ch b t nh th ny, - ng ch Tdo n i.
- Tht th y !
- Khng phi ta chn Jenni nui, m chnh Jenni chn ta lm ch y! Chu c mun ng
ng lp tc ginh ly cho mnh ci tn y gi nng.
Nng mun nghe lm, nhng nng on y li l mt chuyn tru chc na.
- Ln u tin Jenni n y, l trong tay mt b xinh p thnh ph v. N mang trn lng
enni, my c th ch cn g na! - Lc y ch ngh thm trong bng : Tht l mt tiu th nh
g t l con vt b bng chc phi cm thy nhng k nim thi th u thc dy trong , hay
n ln ln lm tut ci o chong ra. Ri n bt chc iu b ca ch ln, lm cho bn t
N nm ln thm v khng thm nhn n ci trng k trong phng khch, nhng li chy ui l
hy b vo v nga. Ri n lc ra v th th l Jenni khng chu i na. N rn mt cch
un li. Ai m on c trong con vt b nh khoc o chong ny li c ci thin hng l
g! Ta ch thiu c mt phu nhn xinh p.
i! tht l phin khi mnh nht nht v khng c dy d! Chc ng ch phi ngc nhin khi n
uyn. Nhng nng thy hnh nh ng k chuyn con ch n i v nng. Chc chn l ng khng
qu i mt! C cc vng nng cng khng th chuyn tr tip c na.
Tt nhin cng cha phi l lc ci y n.
ng hn l n n vo bui ti, trong cuc khiu v. Cha bao gi c mt d hi lm nng
Nng cn hi b ngi ta b qun l ng khc. Nhng nng thch th qu nn cng chng
ri hn c v mi mt. Ba n sng chng vng mt c lm cho nng hi mch lng; v v hm qu
ng sng c khm phc chng na. Lc u chng lo rng nng cm thy b hng h, bi v ch
khng n ni ngc nh ph trng mi tnh ca h. V nng vui lng nhn thy mi ngi
ixabet Oetthinh xinh p. Nng chng v th m c cht no ng vc, hn na Mrit n th
th dt khi c y c. Anh v c y l bn t thu nh. min qu ny ngi ta chng my k
uyn. Ti nay em phi nhng anh cho cc c tiu th ny thi, An-Maria . Cn ng ch th l
y, - ng n i - chu l ch ca bui tip khch ny. V mt mnh Mrit lm mi vic: chng
hch, mi nng cc chc mng x s v cc b cc c. Chng tht tuyt vi. ng ch v nng kh
; ng ch mm ci vi nng v gt u thn i. Cho n lc y, Lng T vn cn bun v ch T
nng yn tm. ng ch hnh din v cu chu. Nhng lc gn sng, ng Tdo bt u tr nn
tt c cc c gi u chy trn khi ng n mi h nhy hoc h gi b nh nhn li nhy v
- Ch nhy vi An-Maria i! - Mrit n i vi ng bng mt ging hi trch thng.
An-Maria hong qu n ni run bn c ngi. V ng ch b mch lng bn lui vo phng ht th
Nhng Mrit n gn nng v n i vi nng bng mt ging rt nghim khc.
- An-Mari, em sp lm hng ht mi chuyn, thi ca em khi ch mun nhy vi em. Em cng p
m thy mt mnh anh lm mi vic th c ng hay khng?
- Nhng anh mun em lm g, Mrit?
- ! By gi th hng vic mt ri. Tt c nhng iu anh t c ti nay chng cn ch g n
- Em s n xin li ch, nu anh mun, Mrit.
Nng rt y ny v lm mch lng ng ch Tdo.
- c l l iu duy nht hp l; nhng sao m em li nht nht n bun ci nh vy.
Nng khng p li cu no v i thng v phng ht thuc, chng c ngi no, cn ng c
- Ch i, sao ch li khng mun nhy vi chu - Nng n i.
ng ch Tdo m i mt ang nhm nghin v nhn nng mt lc lu. Nng cha bao gi gp ci
ca mnh chc phi c ci nhn nh vy. Bng nhin nng thy c l ng ch rt ng i ngi v
hng cn n ai c. Chng vn ng hong nh th t trc n nay! Nng t bn tay nh nhn
h li nh c. ng a bn tay to rng ca ng ln vut ve mi t c ca nng.
- M hin b bng ca ta! - ng th thm.
Th l ci n trong khi ng vut ve mi t c nng. N n mt cch ln lt. Ci
anh r ro ca bn yu tinh lt qua cnh rng m m u.
3
Nhng ln my mng xp ging kn bu tri; bui ti rt yn tnh v m ; nhng si lng trn
iu bay l lng bng bnh trong khng kh. Mt mnh trong m khuya, ng ch Tdo i bch b
rai ra khi c gi. Bi v khng th no, mi mi khng th no, h li s cng nhau ra i, t
h ln ng may mn.
Lm sao thm ch c th cho nng ra i bng bt c cch no, khi m ba ngy nay c ngi nh
khi m mi ngi trong nh u cm thy xung quanh mnh c con ngi nh nhn v cn trng.
c nng na.
m khng lnh, m min bc ny thng nh th. Hi n ng c gi li di lp mm my xm
ng ch Tdo nhn thy Lng T trc mt mnh. Nng kh c v Mrit la khi nng. Nhng n
hng cn chy na. T nhng tri cy gi tch ra nhng si lng t nh, nh qu, nh qu, mn
ri xung c v tht kh m phn bit c chng trn mt t.
ng ch nh my c ci mt mnh khi ngh n Mrit. Sng mai ng s vo phng cu v hi:
chu ci c gi y th ng hng i ch cho mt xu. Ch khng th g p phn lm hng tng
- C y lm ch khng va lng n th ? Mrit s hi ng nh vy.
- Tri li, c y hin lnh y, nhng khng l g c i vi chu. Chu phi ly mt ngi
it , ng b d vic hc tp ca chu v c gi ny. Chu s khng bao gi lm c mt ng
n i: Cm n, cc bn thn mn ca ta! l u. Khng! Chu phi c o to tr thnh
- Nu ch nh gi cao nh vy, tha ch - Mrit s tr li th ch hy gip chu thi r
- Khng c, khng c. S nghip ca chu s ra sao nu cha chi chu t buc chu dn
h nng bnh m th khng th chy c nhanh. Chu khng th nh hn trc mi nm; nu ch
sao? Ri nm no chng my cng s n xin tin tao. Ri th c chng my ln tao u s hn
- Nhng tha ch, chu l ngi trung thc, chu ha hn vi ngi ta ri.
- Chu hy nghe ch, Mrit . Xem th th no th hn? cho c y ch i chu mi nm, r
gay t by gi? Hy qu quyt ln mt cht, con ! Dy i, cho thng nga vo xe v i ngay t
v chng cha ci m i mt mnh vi nhau nh vy th kh coi lm y. Ch s lo liu cho c
ch s a c y v nh, trong chic xe song m, c mui kn nu chu mun nh vy. V ch s
ho chu khi phi lo v tng lai ca chu. Chu phi bit iu v phi nghe li ch. B m c
c y nghe r phi tri v ch tin chc rng c y s khng mun lm mt vt chng ngi cho
C th chu s li mi lng v c y rt d thng
Th l Mrit dng cm quyt nh ra i.
Mrit i ri th s ra sao na?
- tin. C ting ku cu trong vn, mt ting ku to v d tn nh l da mt
l t ng gi ng nh vy khng?
Ri th s ra sao?...
, ng s chun b t tng cho nng trc khi nng bit Mrit i ri. ng s chng minh c
Nng s kh c, nhng khi nng cn ht nc mt trn ngc ng th ng s lm cho nng hiu
g i vi nng; ng s yu nng, ng s thu phc c nng
Nhng si t ca cy hon dip liu vn ri. ng ch Tdo gi bn tay to rng ca ng nm
hn si t y mi. Nhng tm lng t c ri. Ri ci g n? Gi s thi bt n i, t s l
ri ln ngi ng ch Tdo, by gi ng thy nh n nng bng ch. Ai y s mun lm cn gi
L c gi say m quyn Lch s ph thng ca Nxen, ng bng nh n mt on ging vi iu
ang Naxot; v thn Bcqut, trn vai vt tm da beo, nhn theo nhng cnh bum en ca T
Td trong mt gic mng nu Td khng la b c gi v Td ko neo b chy nn khng k
v kiu hnh. Thn s bit cch khuyn gii c Arian. Nng ang n; nng i t hang ra
hn quanh nng ri nhn ra xa hn ch con thuyn ca Td u, ri nhn xa hn na, trn nhn
nhng cnh bum en ang i khut. Nng ku tht ln, ri khng chn ch, lao thng xung bi
un. V thn Bcqut , k an i ti ba y li mt mnh. Chuyn xy ra nh vy y.
Nxen cng n i rng mt s nh th c, do lng thng x t tng tng thm rng Bcqut
lm. Bcqut khng an i c nng. Khng ai an i c Arian c
Vy th ni au n phi la b v hn phu ca nng s l phn thng cho nhng n ci duyn
tay thon th m nng ngy th t trong tay ng, cho thi vui v ca nng khi nghe nhng
V ti g m nng s b x pht nh vy? V lm cho ng pht hin c trong bn thn mnh
v ang ch i mt con ngi giu tnh mu t v du dng hay v nng ch ng c ng
v s phn hm hiu ca mnh.
Ci c b An-Maria ny, sao c li khng phi l mt ngi c v c dng lc lng vi i m h
x tr vi nhng con ngi mnh mai, yu t v trong sut nh nhng si lng t!
V ng lc y, mt si lng t ri xung v n i vi ng: Em s ngy no cng bn anh. Anh
hi anh ngi nh bc; em s gi bn tay anh ch lun nng cc ru trn y. V anh s kh v
- ng, - ng th thm, - v em, anh s chu ng c ni kh y
Mt si t th hai ri xung v n i: Em s ng tr trong ngi nh rng ln ca anh v em s
cng trong nh thm thn thit. Em s i theo anh trong cnh c n ca tui gi. Em s nhen
Em s l i mt v chic gy cho anh dng. Anh khng tin nh vy ?
- C ch, lng t b nh, anh tin nh vy - ng tr li, - anh tin nh vy.
V y li thm mt si t na n i: Em au kh qu. Ngy mai v hn phu ca em s b i m k
h c sut c ngy. Em s kh c v xu h ngh rng em khng xng ng vi Mrit. V khi tr v
ngng ca nh b em. Sut dc ng ph nh ngi ta s x xo khi em i qua; mi ngi s
ca em u?
V ng tr li ging y nc mt:
- Em ng n i nh vy.
ng tip tc bc trong vn. n na m, tri hi ti i mt cht; ng cm thy lng tht l
li ch n mt vic khng hay ang c sa son v s c thc hin vo lc rng ng.
ng nhng mun lm cho thin nhin du li v n i to ln: Ta s khng lm vic y
Th l xy ra ci iu k l nht trn i. Nhng ln gi run ry lo u lt qua m ti.
ng nghe thy xung quanh mnh nhng ting st sot ca nhng i cnh nh v ca nhng i c
vo mt ng, qut vo qun o v bn tay ng. l nhng l cy, nhng cnh bm, nhng ti
, c khu vn ca ng s tan hoang, im lm v lnh lo. Tri hng sng, ng hu nh ngc nhi
l cy en sm. Vn ng chng thiu i mt ngn c no. Chng phi l khu vn tri ht c
n m sng.
Ph, - ng n i, - ci ri s qua i nh tt c mi ci u qua i. Tht r lm chuyn v
4
Bui sng nay, ci iu k l m nng khng mun xc nh y giy v nng. Trong hai ngy
thch nh mt nguyn nhn lm cho ngi ta hng hi, nhng by gi n lc phi ra v, b
uc i nng th ci chuyn thnh mt gnh nng lnh lo n cht ngi. Nng tng n
Bn tay nng a ra nng tru v lnh ngt. Nng n i, mt cch kh khn vi ci li nng nh
vic v cng nng nhc. V tht vui mng thy mi vic c thu xp n tha theo ng dan
ng ch Tdo quay mt v pha An-Maria v tuyn b vi mt ging nghim khc l lng, rng
avahytham. Nhng v chng trai ny, - ng n i tip, va c ly li ging n i bnh thng, -
ho lm trong cng vic thc t, cho nn anh ta ch c th gi chc v ny sau khi ci v. T
hng ca s nh mnh c th hi c mt vng hoa cho c du vo thng chn hay khng?
Nng cm thy i mt ca ng ch Tdo d xt nt mt ca nng v i c c mt cnh mt c
Cn Mrit, anh ta nhy cng ln. Anh ta m hn ng ch v lm m mt hi.
- Ka, An-Maria, em khng cm n ch ? Em phi hn ch i. An-Maria! Lavahytham, l ni t
-Maria.
Nng ngc mt ln. Mt nng m l, v xuyn qua ci tm mn tri ny, ci nhn ca nng ri
nng quay sang ng ch Tdo; nhng khng phi vi dng iu rt r v tr con nh trc na
h gy nn.
- Ch gip chng chu qu nhiu, - nng ch tr li nh vy.
Mi vic u tt p. ng ch Tdo khng tc mt ca nng lng tin vo con ngi nng y
rung thnh vi ngi chn nng lm v hn th, mc d ch l c gi nh ngho hn ca hiu
Chic xe c th ln ng, my ci vali ci kh a; thc n ang c cht vo gi. ng c
ng, ng khng t ch c na. Tng nh ng s c th chy a li nng, gi nng trong cn
Nhng cn co git thn kinh chy khp hai bn tay nm cht ca ng trong ti qun m ng c
o nng i m vo chng?
Ti sao ng khng bc ln v khng n i vi Mrit: Nghe y, ta l tnh ch ca ngi. Hy
! Cc ngi cha ci nhau kia m Th chinh phc nng chng phi l mt ti c. ng nm ch
Chao, Mrit s tha h ci khinh ci ng ch gi nua si tnh! Cn ng, th ng s thu c k
hi v nng s khng mun nhn s gip ca ng na khi nng kt hn.
ng c ng nguyn khung ca s, khng quay mt li. Sau lng ng, h sa sang qun o, h
bao gi i na hay sao? ng sng n nghn ln ci giy pht h trng ny. ng bt tay
hnh phc, rt nhiu hnh phc. Nng s c tm c hnh phc bn Mrit khng? Sng nay nng
nng kh c, chc l v vui qu y
ng bng nghe Mrit n i vi An-Maria:
- u c anh l lp th ny! T na th anh qun khng n i cho ch v nhng c phiu ca b!
- Anh ng n i chuyn y vi ch th hn anh - nng tr li. - Em thy lm th s khng hay
- Sao em ngc th, An-Maria! Hin nay th nhng c phiu y chng c li li g, nhng bit
ch th y ch l chuyn vt c ng k g.
Nng ngt li anh ta mt cch hng hi khc thng, v gn nh l vi v kinh hi.
- Em van anh, Mrit, anh ng lm th! Anh hy nghe li em, mt ln ny thi.
Anh ta nhn nng c v hi pht .
- Mt ln ny thi!... Lm nh anh l mt bo cha yEm n i mt li tha: anh khng th n
- Anh ng bt b li n i, Mrit . y l chuyn ln hn nhiu ch khng phi l chuyn li
huyn ny ch i x vi chng mnh tt nh vy m li mun nh la ch th chng p g.
- Ny, im i, An-Maria, em im i! Em chng hiu t g v chuyn lm n c!
Anh ta vn bnh tnh, bnh tnh n lm cho ngi ta tc ln rut, c thn nhin nh khng. A
mt anh hc tr phm li ngay trong ngy st hch.
- Vy ra anh khng hiu ci g b tn thng c, - nng ku ln, va ht tay nh y li m
- Anh phi n i chuyn vi ch ngay, - Mrit n i t nht cng cho ch thy rng, khng ai
em th c l b anh v anh l nhng tn u gi.
Anh ta tin n gn ch To v n i chuyn v nhng c phiu m b anh nh bn cho ng. ng
ay rng ng anh ca ng, ng th trng, b mt chuyn u c tht bt v ang tm cch ch
g? Nhng vic nh vy ng vn thng gip mi ngi trong gia nh. ng cng chng ngh g
Maria.
ng bt gp nh mt gin d ca nng nhn Mrit hn chng phi l mt ci nhn yu th
g ging nh mt ngi ang trong ngi nh c ma v thy t sn nh hin ln mt ln hi mu
thc t s thy c.
- Hy theo ch vo bung giy ca ch, Mrit, - ng n i, - Ch s a tin cho chu!
Va n i cu ny, ng va a mt nhn Lng T. Ci b ng ma va hin ln kia s quyt nh ln
ni tuyt vng lng l.
Nhng ng va ngi vo bn giy th ca m, An-Maria bc vo.
- Ch Tdo, - nng n i mt cch vng vng v dt khot! - Ch ng c mua nhng t giy y!
i, Lng T b nh, c ai ng em li dng cm n th! Mi cch y ba ngy, em cn ngi tron
nh ta n i th em li np mnh li cho nh thm v mun khng ai nhn thy mnh!
Mrit ni cu. Anh ta kh rt ln vi nng Im i! V trong khi ng ch Tdo ang m giy
- Em lm sao th? Nhng c phiu ny hin nay cha li li g c, anh n i vi ch nh vy,
mt ngy no n s sinh li. Em tng rng ch cho ngi ta nh la c sao? Ch hiu
c la ch rng nhng c phiu ny l tt u? Nhng chng c th tr nn tt i vi ai bi
ng ch Tdo chng n i g c, - ng ch trao cho Mrit mt tp giy bc.
- Ch i, - con ngi u tranh khng khoan nhng cho chn l tip tc n i (qu tht khng a
d ny, mt khi h b kch ng v dt b c tnh nht nht), - ch i nhng c phiu n
h chng chu bit rt r nh vy.
- An-Maria, c mun bin ti thnh mt k u gi !
i mt ca c gi ging nh nhng li ko; chng ct; v c tng ming mt, chng ct ht t
cng khi c thy anh ta hin nguyn hnh vi th i hm hnh v ch k ca mnh, th ci li n
- Anh khng phi th th l g?
- An-Maria!
- Phi, c hai chng ta l g? - Ci li nh khng thng x t tip tc n i.
Lng T ht c tnh nht nht; by gi nng cm thy cn phi lm sng t nhng ngh m
giu c v th lc ny c th c mt tri tim, mt tri tim, mt tri tim au kh v du dng
- Phi, - Nng n i tip. - Chng ta l g? Khi ngi ln xe, chng ta ngh g? Trn ng
ti rng ti phi khn kho v mu mo. Chng ta mong thu li c tht nhiu m chng ph
ip chng chu, v chng chu ngho v chng chu yu nhau. Khng, chng ta ch c mun nn
ca ch Tdo. Chng ta khng c nh tr li cho ch mt t g, tnh thng yu cng kh
Vy ti sao anh li khng i mt mnh? Ti sao ti li phi i vi anh? Anh mun a ti ra
ng ch Tdo nhm dy khi thy Mrit gi tay ln nh nh nng. ng theo di cnh tng,
ra n ly nng, khi nng tht ln mt ting ku v bay thng vo cnh tay ng. Nng bay v
h th nng ch cn mt ch n nu trn i.
- Ch i, hn mun nh chu!
V nng np mnh tht st vo ng.
Nhng Mrit ly li bnh tnh.
- Tha li cho s hung bo ca anh, An-Maria, - anh ta n i. - Anh au kh khi nghe em n i n
ch. Nhng rt may l ch s hiu rng em ch l mt a tr. Tuy nhin anh th nhn rng s
cho php nh mt ngi ph n. By gi em hy li hn anh i. Em khng cn phi tm ai bo
Nng khng nhc nhch, nng khng quay li, nng ch cng nu cht hn ly ng ch Tdo.
- Lng T, ta s cho em b ginh li chng? - ng th thm.
Nng ch tr li bng ci run ry lm cho ng run ln; nhng ng cm thy mnh cha bao gi m
i; v ng chng s g m khng a ct.
- Mrit, chu lm ch ngc nhin y; tnh yu lm chu tr thnh nhu nhc. Sao c y dm g
ngh n danh d ca mnh, v hy lp tc ct t s cam kt vi c y. Ny, hy ln xe v ra
ng a hai tay m ly u An-Maria v nng nng ln hn vo trn.
- Hy b quch c gi phm ti ny! ng nhc li.
Mrit bt u hiu. Anh ta nhn thy nh mt ch giu v n ci trn mi ng.
- Li y vi anh, An-Maria.
Nng rng mnh. Anh y gi nng, v anh y l ngi m nng nh c. Nng phi phc tng.
h i c mt bc, nng khy xung mt chic gh da v nc n kh c.
- Mrit, chu hy tr v mt mnh trn chic xe ca chu, ng ch Tdo nghim khc n i. C g
v c y khi s hung hn ca chu.
- A! Chng trai ku ln! - y l mt m mu. Ti b phn bi. Ngi ta cp v hn th ca t
xin chc mng c.
Anh ta va m b ra ngoi va n i thm vi nng.
- hm ca!
ng ch Tdo nh chy theo anh ta, nhng Lng T gi ng li.
- Khng, khng. cho anh y i. cho l phi v phn anh y! Mrit bao gi cng c l. Em
i! Lng T, cnh hoa mt m! Em khng ch l k hm hnh phc, em cn l ngi ban hnh ph
g ngi nh m em . Mnh sn vn lun rp b ng di nhng cy thch to v nhng thn cy p
vt gn, sut t gc ln n ngn. Hm nay, nm yn si nng trn bc tng di v trong c
khng ai n th cn cu. V khi ti n y, ti lun c ht th khng kh ngy l v ngy
du dng tng nh em.
NGC TH dch
M BC
Vua Guixtav Tam ang ng gi tun du trong vng alcarli. B thi gian thc bch, nh vu
au. Xe nh vua ph ng nhanh n mc my con nga trng nh nhng ci di cng di trn ng v
trn hai bnh. Tuy vy nh vua vn th u ra ngoi ca v tht bo ngi nh xe:
- Ti sao nh ngi bt ta i chm th? Ngi tng xe ca ngi ch trng y ?
C i mi trn nhng con ng xu vi tc khng khip nh th, tht l k diu nu ci xe
h vy; n chn mt ci dc ngc, cng xe b gy, th l nh vua phi dng li trn ng.
xe; tuy nhin xe hng vn hon hng. Xe cha cha c th chng c cch no tip tc i c.
Cc th thn a mt nhn quanh xem c g nh vua tiu khin trong lc ch i khng th t
ung nh ln khi lm cy. H bn tu vi nh vua tm ngi ln mt chic xe nh ca on h g
l mixa git thi gi cho n khi chic xe rng c cha xong.
Nh vua bng lng v ln xe i v pha nh th. Cho n lc ny, nh vua i trn ng su
khu rng tt bt ngt, nhng ni y phong cnh vui mt hn; bn nhng cnh ng kh rng v
ia v vn cy trn, nc trong veo v rc r.
Nhng nh vua tht khng may, ng lc xung xe qung trng trc nh th, nh vua nghe ti
hi b mc v thy cng chng ang bt u ra v. Thy h i ngang qua, nh vua dng li, mt
rn bc ln xung v c ng im nh th mi m nhn cnh tng trc mt. Cha bao gi nh vu
hn tm trung bnh, v mt nghim trang, thng minh, cn n b th c dng i ng hong uy
ngy ch nht phn nh vo mi c ch ca h.
Sut ngy hm nay, nh vua than th v cnh hiu qunh ca vng m ngi i qua v n i i
- C l trm ang i qua vng ngho kh nht ca vng quc?
Nhng by gi khi thy dn chng mc y phc dn tc rt p, nh vua hon ton khng ngh ti
nh vua thy trong lng m hn ln v t nh: Tnh th ca vua Thy in cha n ni qu x
cn c nh th kia th ta vn hon ton c th bo v ngai vng v t nc ca ta.
Theo lnh nh vua, cc th thn loan bo cho nhng ngi qua ng rng ngi l mt va mi
ruyn phn.
V nh vua hiu d dn chng. Ngi ng n i trn u cu thang dn vo kho thnh, v ci
Nh vua bt u trnh by tnh hnh nc nh ang ht sc xu. Ngi n i rng Thy in ang b
hc th khng c g nguy him lm, nhng hin nay trong qun i Thy in c nhiu k phn t
Chnh v th m ngi khng cn cch no khc l thn hnh i tun du khp nc hi thn d
g thnh vi vua v cung cp cho nh vua nhn ti vt lc cu nc.
Nhng ngi nng dn im lng nghe nh vua n i v ngay c khi ngi thuyt d xong, h cng ch
khng tn thnh.
Th m nh vua thy mnh hm nay rt hng hn. Trong lc hiu d, ngi rng rng nc mt
tng, khng quyt nh tr li ngi, nn ngi cau my c v khng bng lng.
Nng dn bit rng nh vua bt u thy mnh phi ch i qu lu nn cui cng mt ngi tro
- Tu b h, xin b h thu cho rng chng thn khng ng b h n y hm nay, v th chng
thn xin b h vo trong kho thnh t n i chuyn vi ng mc s ca chng thn trong l
hiu d.
Nh vua hiu rng lc ny ngi chng c cch no hn v th nh nghe theo li khuyn ca ng
Vo n trong kho thnh, nh vua khng thy ai ngoi mt ngi c v l mt lo nng. Ng
vt lao ng. Ngi y khng c c o, khng mc o di m mc mt chic qun ct bng da v
hc vng ny. Ngi y ng dy khi thy nh vua bc vo.
- Ta c tng s gp ng mc s y, - nh vua n i.
ng lo mt. Thy nh vua tng mnh l mt nng dn, ng ta ngh khng nn ni cho nh vu
- Tu b h ng th, thng thng ng mc s y vo gi ny, - ng p.
Nh vua ngi vo mt chic gh bnh ln c lng ta cao by trong kho thnh lc by gi, v
h c khc l sau ny x t im vo lng gh mt vng min m vng.
- ng mc s ca cc ngi c tt khng? - Nh vua hi t ra quan tm n tnh hnh a ph
Nghe nh vua hi, ng mc s cng thy mnh khng th l ra mnh l ai. Th vn ngi t
mc s y khng n ni qu ti. ng ging o cng r rng, trong sng v n theo li d
Nh vua cho y l mt li ca tng nhit lit, nhng tai ngi rt thnh nn thy hnh nh gi
- Nhng hnh nh dn chng khng bng lng hon ton ng mc s ca mnh, - nh vua n i.
- Vng, ng ta hi c on, - ng p.
ng ngh rng ri y nu nh vua bit ng l ai th t nht ng cng nn trnh nh vua ch
t ch bai i li:
- C nhiu ngi cho rng ng mc s ch mun quyt nh mt mnh mi cng vic trong x.
- Nu th chc ng ta quyt nh v thu xp mi vic mt cch tt nht, - nh vua n i. -V
cp ca h. Hnh nh vng ny c nhiu thun phong m tc v vn sng gin n nh trong th
- Vng, dn y kh lng thin, - ng mc s p, - nhng h sng xa mi th, trong cnh c
cc ni khc u, nu nhng s cm d ca th gian ny gn h hn.
- May m chng ta khng phi s xy ra tnh hnh , nh vua va n i va nhn vai.
Ngi khng n i g na v bt u ly ng n tay g xung mt bn. Ngi cho rng n i chuyn mt
rut khng bit n bao gi th m nng dn ngoi kia mi chun b xong tr li ngi.
- Nng dn y c v khng st sng cu gip nh vua ca mnh, - ngi lm bm. - Nu chic
nhng cuc bn lun ca h.
Cn ng mc s th vn ang tranh u bn thn v mt vn quan trng cn quyt nh. ng m
mnh l ai. C th ng mi dm trnh by vi nh vua mt chuyn m ng s khng dm ng
Im lng mt lt, ng mc s ct ting hi nh vua rng c ng l qun th sp xng vo v
Nh vua thy ng lo th kch ny l ra nn nh nhn khng quy ry ngi na. Ngi bn ging
- Thn mo mui xin hi b h nh vy, v lc y thn trong nh nn khng nghe r b h n i
nh vy th thn xin tu b h bit rng ng mc s x ny c l c kh nng hin b h b
- Hnh nh lc ny trm c nghe ngi n i rng vng ny ai ny u ngho tng, - nh vua v
n i g.
- Tu b h, ng th v ng mc s x ny cn ngho hn tt c mi ngi khc, - ng p. -
h r v sao ng mc s c th gip b h.
- Ngi c n i, - nh vua p. - Ngi c v nhiu mm ming hn bn b v hng x m ca ngi
- Tr li b h u c phi chuyn d dng. Thn e rng ch c ng mc s mi c th thay mt
Nh vua bn bt chn ch ng ngi lt vo trong chic gh bnh, khoanh tay li v gc u xu
- Thi by gi ngi bt u i, - nh vua n i, ging ngi ng.
- Tu b h, hi xa x ny c nm ngi r nhau i sn nai trong rng, - ng mc s bt
a ang n i n. Hai ngi khc l lnh tn l lp v Errich Xvac, ngi th t ch qun tr
en Pe Pecxon.
- Cn g phi nu nhiu tn n th, - nh vua va lm bm va ng u sang mt bn.
- My ngi y u l thin x, lun lun gp may. Nhng hm h i mi m chng sn c g
trong khp rng ny khng ni no c th trng trt c, u u cng ch ton v m l
- Cha bt cng vi chng ta nn mi phn cho chng ta mt vng ngho nn nh th ny, - mt
hc nhau dn c th kim n, tiu, li cn tha thi l khc, ch nh y th d chn
ng mc s ngng li mt lt, v ng khng r nh vua c nghe khng. Vua lin ng ngoy ng n
ang lc my ngi i sn n i chuyn vi nhau nh vy, ng mc s trng thy ci g l ng lnh
- Tng ny mi l ch, - ng ngh ri ly chn vo m ru khc. ng ci nht mt mnh
- Ly Cha, ci ny c phi l ch khng nh? ng n i.
Nghe thy th my ngi kia vi vng ng dy v dng bng sng p sch ru trn tng . L
yn qua tng .
- t nht phi l ch hoc km, - h bn vi nhau.
- V khp c hn ni ny u c , - ng ch qun n i thm.
Khi ng mc s k chuyn n y, ng thy nh vua hi ngng u ln v h m mt mt.
- Th trong bn y c ai tho v , v qung khng?
- Tu b h, chng c ai tho, - ng mc s p. Th l nh vua gc u xung v nhm c ha
ng mc s v my ngi bn tm c ci rt ly lm thch, - ngi k chuyn n i tip, kh
s lm giu cho h v con chu h.
- Ti s khng bao gi phi lm lng na, - mt ngi trong bn n i.
- Cn ti sut tun l chng cn lm g c v n ch nht s i nh th bng xe nga m vng
Ngy thng h l nhng ngi rt tt, nhng s pht hin quan trng kia lm cho h mt tr
l tr thu dn gn gh bng cch nhng mnh ru ph ln trn mch qung. Sau h
Trc khi t bit nhau, h nht tr quyt nh rng ng mc s s i Falun hi ng thanh t
l qung g. ng phi v cng sm cng hay v h long trng th vi nhau rng trong lc ch
Mt ln na nh vua li hi ngng u ln, nhng khng h ngt li ngi k chuyn. Cui cng
hc c iu g thc s quan trng mun n i cho mnh, nn ng ta mi khng quan tm n thi
- Th l ng mc s ln ng, mang theo vi mnh qung. ng cng vui thch nh my ngi kia
h rng chng bao lu ng s c kh nng xy dng li nh x ca mnh m hin nay trng nh m
rn m ng rt yu! Th m ng c tng phi ch nhiu nm na ng mi c th ci c! Ngho
di na ng mi lnh c mt chc v c bng lc ly v.
ng mc s i hai ngy th n Falun v sut ngy th ba ng phi nm ch v ng thanh tra i
xem nhng mnh qung. ng thanh tra cm ly chng. ng ta nhn chng ri nhn ng mc s.
ng mc s k cho ng thanh tra nghe chuyn tm thy nhng mnh qung y trong mt qu ni
khng.
- Khng, n khng phi l ch, - ng thanh tra n i.
- Hay n l km? ng mc s hi.
- N cng khng phi l km, - ng thanh tra li n i.
ng mc s thy mi hi vng ca mnh c v ang tiu tan. t lu, ng cha bao gi r nh
-Trong x ca cha c nhiu tng nh th ny khng?
- C c mt qu ni nh vy, - ng mc s p.
ng thanh tra lin tin li gn, v vai ng v n i:
- Con mong rng cha s bit cch dng n c ch li cho c cha ln t quc, v n l bc
- L bc? ng mc s nhc li, lng ngi. N l bc!
ng thanh tra bn gii thch cho ng mc s nghe lm th no c chnh thc cng nhn quy
g ng mc s vn cn ng ngn khng nghe r g c. Trong u c ng c quay cung ngh k d
g c c mt ni bc ang ch n ng.
Nh vua vi v ngng u ln lm cho ng mc s im bt.
-Ta on rng khi ng mc s v n nh v bt tay lm m, ng ta s thy rng ng thanh tra
- Tu b h khng , ng thanh tra khng nh la ng ta, - ng mc s n i.
- Thi ngi k tip i, - nh vua va n i va ngi xung nghe.
- Khi ng mc s v n x mnh, - ngi k tip, - ng ta cho rng bn phn u tin ca mn
h bit gi tr ca vt tm c hm trc. ng i ngang qua qun ca Xten Xlenxn nn ng n
l qung bc. Nhng khi ti trc ca, ng thy c nhiu tm d treo cc ca s v mt m c
ng.
- Ai cht y th? ng hi mt em b ang chi nghch gn hng ro.
- ng ch qun cht y , - em b p. Ri em k cho ng mc s bit rng sut c tun trc
- Tri i! ng y ung khng bit bao nhiu l ru mnh, - em b ku ln.
- Ti sao th nh! ng mc s hi. Trc khi ng y c say ru bao gi u.
- ng y ung, - em b p, - v ng y bo ng y tm c mt ci m. ng y n i rng n
hiu hm qua, ng y nh xe i lc ang say; chic xe , ng y cht thng.
Khi ng mc s nghe xong, ng li i tip. Chuyn ng ch qun lm ng bun lm, v lc tn
uan trng cho my ngi bn sn.
Mi i c vi bc, ng trng thy Pe Pecxn ang tin v pha ng. ng ta trng vn nh ng
cha lm iu tn ng. Phi bo ngay cho ng bit rng t nay ng giu c ng thch.
- Ly cha, - Pe Pecxn n i. - Cha va mi Falum v y ?
- Phi, - ng mc s p. - Cha bo tin cho con bit rng tnh hnh cn tt p hn chng ta
ho cha bit th qung m chng ta tm thy l qung bc.
Lp tc, Pe Pecxn bin sc nh mt ngi thy tri sp.
- Cha n i g th? Cha n i g th? Bc ? - Pe Pecxn ku ln.
- Phi, - ng mc s p, - bn ta by gi giu ri. Chng ta c th sng ung dung ri. - Ph
- Con tng ta n i di con hay sao? Con c vic vui i, ng s.
- Vui ? Pe Pecxn n i. Con m vui c ? Con li tng th qung m chng ta tm thy c
nn bn phn m ca con cho lp Xvac ly mt trm quy ri.
ng ta tuyt vng v khi ng mc s i khi, ng ta vn cn ng kh c trn ng ci.
V n nh, ng mc s sai y t i bo cho lp Xvac v ngi em ng ta bit rng qung tm
Nhng n ti, khi ngi nh mt mnh, ng li thy trong lng vui sng, ng ra khi nh, b
xy nh x mi. D nhin ngi nh ny phi tht lng ly, khng thua bt k ta gim mc no.
nh. ng cht ngh rng mt khi x ng giu c nh vy, nhiu ngi s t cc ni ko n v
anh ci m. V khi , ng s phi xy mt ngi nh th mi thay cho ngi c. Chc mt phn t
tr ng khng dng li y, ng ngh rng khi no ngi nh ca ng c xy xong, t nh v
h vua s phn rng y khng c ch no xng ng nh vua ngh. V th l ng li phi
Lc , mt ng quan h gi m ca bc vo tu vi nh vua rng xe rng sa xong.
Thot tin nh vua nh i ngay nhng ri i .
- Ta cho php ngi k nt cu chuyn, - nh vua bo ng mc s. - Nhng phi k mau mau ln.
by gi ta mun bit ng y lm g.
- Nhng ang lc ng mc s m c nh th, - ng mc s k tip, - th c ngi n bo tin
h li rng mnh khng th ngy ngy g trng k khc hng nhng ca ci ng l thuc v m
Nh vua i t th ngi trong gh bnh, mt m to.
- Qu tht, nu ta l ng mc s , ta cng n chn ci m y!
- c vua l mt ngi giu c , - ng mc s n i. - Ngi mun g c ny ch u nh mt ng
Khi ng thy Cha khng ban phc lnh cho vic lm ca ng, ng ngh: Thi t nay, mnh chng
ca ci ny na, nhng mnh khng th n thnh v dng trong lng t. Mnh phi ly n l
lm cho ton x c sung tc.
Th l mt hm ng mc s i n nh lp Xvac bn vi anh em ng ny v cch s dng ni
Khi ng n nh lp, ng gp mt chic t c nhiu nng dn i xung quanh v trong xe c m
lng, c chn cng b tr i bng dy thng.
Khi ng mc s i ngang qua, chic xe dng li, nn ng c th nhn ngi b bt. u ngi n
nhng hnh nh l lp Xvac.
ng nghe thy ngi t xin nhng ngi i canh cho php mnh n i vi li vi ng mc s.
ng mc s bn bc li gn, ngi t quay li v n i:
- By gi th cha sp thnh ngi duy nht bit ci m y u.
- lp, con n i g th? ng mc s hi.
- Tha cha, ngha l con xin ni cho cha r rng t khi chng ta tm ra ni bc, anh em con k
thun vi nhau nh trc na. Chng con lun lun ci nhau. Chiu qua chng con li ci nhau
ng s nm ngi chng ta tm ra ci m, th ri anh em con nh nhau. Con git cht em con, c
b thng trn. Con s b treo c v sau ch cn mt mnh cha bit ci m y u. Chn
- Con c iu g ngh ngi con c n i ng mc s p, - Cha s c sc gip con.
- Cha cng bit rng con ng chu, - ngi t n i.
ng mc s ngt ngay li lp:
- V chuyn , con c yn tm. Phn m ca con s thuc v cc chu, y nh con cn sng vy.
- Khng, con c mun nh cha nh th u. Con xin cha khng cho chng bt c t g v ci m
ng mc s li li mt bc ri ng sng.
- Nu cha khng ha vi con nh vy, con s khng yn tm m cht, - ngi t n i.
- c, - ng mc s phi c gng lm mi p thnh ting v ng n i rt chm. Cha ha lm
Ri ngi t b gii i, cn c mt mnh ng mc s ng trn ng, suy ngh min man khng
ca kch s c lc lm ng rt vui thch, nhng nu by gi nhn dn x ng khng kham n
ht, m trc kia tt c bn u l nhng ngi trung hu, dng cm. Trc mt ng dng nh
rng ci m bc sp lm cho h ln lt gp tai ha. ng l ngi c nhim v chm s c phn h
ngc li trch nhim ca mnh khng v y h n ch sa a hay khng?
Nh vua ang ngi trong chic gh bnh bng ng pht dy v nhn chm ch ngi ang n i chu
- Qu tht, - ngi n i, - qu tht ngi lm cho ta hiu rng ng mc s mt ni ho lnh n
- Nhng nh th cha ht u , - ng mc s n i tip. - Ci tin tm ra m bc cng lan rng
li nhc by nhiu. H khng chu lm vic na, c i rong chi ch ci ngy ca ci tun v
g u ko n v chng bao lu ng mc s ch nghe n i ton nhng chuyn say ru v mu.
C rt nhiu ngi chng lm n g c ngoi vic lun lun sc so khp rng tm m, v n
ng c ln m khng n cp b mt ca ng.
Thy tnh hnh nh vy, ng mc s bn triu tp gio dn trong x li.
Thot tin, ng k li vi h nhng tai ha m vic tm ra ci m gy ra, ri ng hi rng h
. Ri ng bo h ng c trng mong ng mc s ca h li g p phn lm hi h. ng quyt nh
kim li cho bn thn ng. Cui cng, ng hi cc nng dn rng h mun tng lai ca h nh
iu th ng s ra i khi phi nghe n i v chuyn na. Nhng nu h nh thi khng ngh
- Nhng d cc con nh th no i na, cc con hy nh rng cha s khng bao gi h cho ai b
- Th cc nng dn nh th no? - Nh vua hi.
- H lm theo mun ca ng mc s. H hiu rng ng mong iu tt lnh cho h, ng nh ch
cy lp kn ci mch qung khng ai c th tm ra na, k c h ln con chu ca h.
- Th sau ng mc s vn sng ngho nh cc ngi khc ?
- Tu b h vng, ng ta vn ngho tng nh cc ngi khc.
- Nhng ng ta cn ly v v xy nh x mi kia m, - nh vua hi.
- Khng, ng khng c iu kin ly v v ng vn trong tp lu c.
- Cu chuyn ngi va k rt hay, - nh vua gt u n i.
ng mc s ng im lng trc mt nh vua. Mt lc sau, nh vua n i:
- C phi lc ny ngi nh m ch ci m khi ngi n i ng mc s x ny c th cung cp
- Tu b h, vng. - ng mc s p.
- Nhng ta khng th sai xch tay ng ta, - nh vua n i. - M nu khng lm th th lm cch
m c? p sao ni mt ngi quyt tm t b khng ci ngi v cha ci ca mnh v c
- l mt chuyn khc, - ng mc s p. - Nu by gi T quc cn kho bu y, chc chn n
- Ngi c bo m nh vy khng? - Nh vua hi.
- D c , ti xin m bo, - ng mc s p.
- Th ngi khng quan tm n s phn ca nhn dn trong x ngi na ?
- Ly Cha ti, xin Cha ti khoan th cho h.
Nh vua ri chic gh bnh, i n bn ca s. Ngi nhn dn chng ang ng bn ngoi. Nh v
thn hnh nh ln hn ln. Cui cng nh vua n i:
- Ngi n i h vi ng mc s ca x ny rng trong con mt ca nh vua Thy in khng c c
Ri nh vua quay mt v pha ng mc s, nhn ng ta v mm ci.
- Hay l ng mc s x ny ngho n ni lm l mixa va xong l ng ta phi ci b qun o
- Vng, ng ta ngho nh vy, - ng mc s p, v b mt rn ri ca ng ng.
Nh vua tr li bn ca s. Ngi rt vui. Nhng li m ngi va mi nghe thc tnh trong t
.
- Cha nn yn ci m , - nh vua n i, - V cha lao tm kh t sut i lm cho nh
gn gi cho h vn c nh by gi.
- Nhng nu T quc lm nguy th sao ? - ng mc s hi.
- Con ngi phng s T quc tt hn tin bc, - nh vua p.
N i on nh vua t bit ng mc s v bc ra khi kho thnh.
bn ngoi, dn chng vn im lng, cng t n i nh khi nh vua gp h lc ny. Lc nh vua x
dn tin ln tu vi ngi:
- Tu b h, b h gp ng mc s ca chng ti cha?
- , - nh vua n i, - ta n i chuyn vi ng mc s ca cc ngi ri.
- Th chc ng mc s tr li b h ri? - Ngi nng dn n i. Chng ti tu xin b h
- Phi, - nh vua n i, - ng mc s tr li ta ri.
T CHNG dch
NHNG NG QUY[2]
CA C ARN TI NH GIO S X XONBERGA
1
Thi vua Frrich nh, nc an Mch cn tr v x Bhuxlng, c mt bc hng c ngho t
cm, yu t. Mt cnh tay bc b t lit nn bc khng cho thuyn v nh c c. Bc khng
nhng bc i khp cc min trn cn bn c mui, c kh. Quanh nm bc i t lng ny sang
c mt nh.
Mt ngy thng hai, Traranh nh chic xe trt bng i t khu Kungxan ti gio khu Xonberga
n ng tht vng v. Khng mt ngi qua li. Nhng khng v th m Traranh phi im lng. T
m bc c th chuyn tr. l mt con cn mc, lng x. Traranh t tn cho n l Grim. Gr
ai chn trc, v ch nhp nhy con mt khi nghe ch n i. Th nhng ch cn nghe thy mt ti
ng c xe, hch mi nh hi v tru ln khng khip hn c ch s i.
- Grim ny, tao phi k cho my nghe nhng tin quan trng tao va hay nh, - Traranh n i, -
cng nh Karbi, ngi ta k vi tao rng bin ng bng ri. Do ny tri p v yn t
ng. Bin ng bng khng nhng trong cc vnh, cc eo, m cn n tn Katgat. Tu b kh
bng cng chc, ngi ta c th i nga, i xe n tn Macxtrng v dng ngm Patenxte.
Con ch nghe ch n i c v thch th. N nm yn cnh Traranh, nhp nhy i mt.
- Xe chng ta ht c ri, - Traranh n i tip vi ging ca mt ngi mun thuyt phc. Nu
hng ty v pha b bin th my thy th no? Chng ta s i qua nh th Xonberga ti t
dm na l v n Marxtrng thi. K ra c ln tr v nh m khng phi i tu b th cng
Traranh v con ch vt qua ci trung rng Karbi, v mc du tri lng gi , mt ln hi l
ai thy tr i rt vt v.
- C l thin h thy chng ta tr v nh vo lc cng vic rt thun li, s bo chng ta l
ho lnh. Nhng tao vi my lang thang trn ng my tun ri, vy chng ta cng phi
xng ty ch.
Thy con ch vn im lng, Traranh cng vng d. Bc vui v n i tip:
- M tao nh mt mnh sut thi gian qua, b ta rt mong chng ta v. V li sng Marxtr
Grim nh, ph ln, ph nh u tp np nhng dn chi v nhng li bun nc ngoi, v trong
ng cc qun ru bia tun nh sui. My khng th tng tng c u.
Sau bi din thuyt , Traranh ci xung xem con ch c nghe mnh n i khng.
Con ch khng ng v chng t ra c mt du hiu phn i no c, v th Traranh r vo con
da vun vt bn tai con nga thc n i cho nhanh.
- Chng ta sp i qua nh gio s x Xonberga, - Traranh n i, - tao phi vo hi xem c
chc l h bit y.
Traranh n i nh, khng xem con ch c nghe thy hay khng. Nhng bc va dt li, con c
g.
Con nga nhy sang mt bn v ngay c Traranh cng hong ht quay u nhn li xem c ch s
nhn thy chnh l Grim ang tru ln, bc tm cch trn tnh n.
- Grim thn yu, - bc ni tao vi my vo nh gio s x Xonberga bit bao nhiu ln r
tnh hnh ng bng ra sao khng, nhng tao bit chc c y s tht chng ta mt ba ngon ln
in ng bng.
Song, nhng li ca Traranh chng lm yn lng con ch . N vn hch mi nh hi v cng tru
chc Traranh bt u thy kh chu.Tri nh nhem ti, song Traranh vn nhn ra nh th
c nhng ngn i cy ci um tm che ch v pha t lin v c nhng vch tr tri bao b
ao la trng x a ny, Traranh cm thy mnh nh xu nh mt sinh vt b nht, trong khi nhng
g ti xm, t nhng ngn i hoang vu ra v i ln vn trn khong t trng nhn lc ti tr
g thy mt ai v c, ngoi Traranh.
Tuy vy, Traranh vn tm cch trn an con ch .
- Thi i Grim, c iu g khin my khng thch c Arn nh vy. C l ngi giu c nht v
s th chc c l mt lnh cha c th lc ri.
Con ch vn khng chu nghe. Th l Traranh st rut, nm ly c n v qung n xung t.
Con ch khng chy theo xe. N dng li trn ng, tip tc tru ln cho ti khi chic xe n
ri tin vo trong sn c bn cn nh g thp, di bao quanh.
2
Ti nh gio s x Xonberga, c Arn ang ngi n ba ti vi c nh. Ngoi Traranh, trong p
Mc s l mt c gi t c bc, nhng trng cn cng trng, tui gi cha lm cng ni thn h
ca tui tc nhiu hn. u v hai bn tay b c run ry lin hi, cn tai b th nghnh n
mt ngi cn tr vi khun mt xanh xao y v u t. ng ta c v khng gnh ni m kin t
Ba nhn vt ny ngi pha u bn n k cao cao c v to thnh mt nh m ring. Traranh ng
tui. Ba lo bc u u h i, lng cng, mt hp hy v y nc mt. Ch c hai v gi l c
ca tui gi cng lm cho h trng yu t v cng nhc.
Ngi pha u bn bn kia l hai c gi. Mt c l chu gi c Arn bng ng. C ta cha qu
cn nt tr con, nhng chc c s tr thnh mt thiu n xinh p. Bn cnh c l mt c gi
s. Hai c b ngi st vo nhau, r l mt i bn ch thn.
Mi ngi ngi n, hon ton im lng. Traranh ht nhn ngi ny n ngi khc, nhng chng
My c gi ngh bng: Tht l phc ln cho ta, ta c nui n v khng phi chu cnh i n
rong khi n, ta chng nn ngh ti iu g khc ngoi vic bit n Cha nhn t.
Traranh chng c ai n i chuyn, nn a mt nhn khp cn phng. Bc nhn t chic l s
hic ging c tn che t trong g c phng i din. Bc cng nhn nhng chic gh di k dc
a ngoi, ng thi cng do m kh lnh ma ng trn vo cun cun. Ngm ngha tt c nhn
lu b nh nht, ngho nn nht qun o ngh bng: Nu nh mnh l mt ngi c quyn th,
l s ch c mi mt phng nh th ny. Mnh s cho xy mt ta nh c u hi cao, c nhiu
xtrng.
Song, vt lm cho Traranh lun lun ch n nhiu nht l ci rng bng g si t di c
ti trong : nhng ng bc nhiu n ni cht y n tn ming rng.
V Traranh, con ngi ng thng rt t khi c ni mt ng bc trong ti, ngh: Mnh tht
ly n trong cc tu vin ln x ny ngy trc, v cc tu s gi tin on rng s tin ca
Trong khi Traranh suy ngh nh vy, bc thy b c ch nh a tay ln tai nghe cho r h
Sao h li mi dao Branhc nh?
Trong phng ang yn lng nh t, nn mi ngi rng mnh v ngc mt nhn ln, hong ht kh
ngi t tha xung v cng gng lng nghe.
Mi ting ng u bt i trong phng, trong mt lc, nhng b ch dng nh cng lo lng hn
khng hiu sao ti nay Branhc ngi ta c mi dao hoi vy?
Traranh thy c Arn vut ve bn tay v trn tnh b, nhng c khng tr li v v vn b
Nhng b c vn lng tai nghe, nc mt tro ra, u v tay b cng run ry hn v s hi.
Th l hai c gi u bn bn kia cng bt u kh c v s.
- Th khng ai nghe thy ting mi ken kt v ting gia ? B hi. Khng ai nghe thy ti
C Arn vn ngi bnh tnh v lun lun vut tay v. C cha ln ting th chng mt ai dm h
thy mt ting ng gh rn, bo trc nhng im bt hnh ln. Mu nh ngng chy trong mch
Mi ngi ngh rng trc y b c ch l ngi trng nom nh ca, b lun lun nh sn s
vt nn tt c mi vic u tt p. Tuy by gi b gi yu, chc chn b l ngi trc t
B ch mi lc mt kinh hi thm. Hai tay chp li, b nc n v tuyt vng, nc mt chy d
- Arn Arnexng, th mnh khng cn bit v sao ti s hi n th ? B rn r.
Lc c Arn nghing u v pha b v n i:
- Ti khng bit v sao mnh li hong ht nh vy.
- Ti s nhng con dao di m bn chng ang mi Branhc.
- Lm sao m mnh li nghe c ting mi dao tn Branhc? C Arn bt ci n i. Ci
ho xong ba i.
B ch c nn s, cm ly tha nh mc sa trong bt, xong tha va vo ming bt v tay b c
Mi ngi u nghe thy ting va chm, v b ch vi vng t tha xung n i: Lm sao ti c
in rt thi!.
Lc ny, c Arn y bt sa ra v chp hai tay li. Mi ngi lm theo, v ng ph mc s b
nhng ngi ngi quanh bn, thy mt h ti xanh v hong ht, c ni gin, v bt u k v
uc ci cch ca Luyte. C v cc mn phi trn phe cnh ca gio hong La M, chng truy
- Th chng ta chng trng thy k th rnh m khi chng ta ti ca Cha sao? Th chng
thn trong rng nh nhng k khng c t quc sao? Vy m by gi chng ta li in u l
C Arn n i vi v mt ca mt ch tng khin mi ngi ly li c can m.
- ng nh vy y, - h n i vi nhau. Cha che ch cho c Arn trong nhng cn nguy nan
khng cho k ti t ca Ngi b cht u.
3
Traranh va ra n ng ci l con Grim chy ngay li v nhy ln xe trt. Nhng thy con
thy lo lng.
- Grim ny, sao my li ng ngoi ca sut bui ti th, sao my khng vo nh h cho n?
da c Arn chng? Phi chng y l ln cui tao gp c y? Song mt chin s qu cm nh c
ri cn g.
Traranh nh nga vo con ng i qua p Branhc n txmanxkin.
Va ti p Branhc, bc thy trong sn c nhiu xe trt. nh sng trong nh lt qua nhng l
con Grim:
y h cha ng u, tao vo hi h xem ti nay y c ai mi dao khng?
Bc nh xe p st khu nh chnh. Khi bc y ca bc vo, bc thy y ang c mt cuc h
di k dc tng, thanh nin vui chi ca ht gia phng.
Nhn lt qua, Traranh bit ngay y chng ai nh chun b v kh lm chuyn mu c
eo mi bc ngh chn mt lt, v d sao bc cng ti Branhc ri. ng ta dn bc quay li tr
Traranh tn chuyn vi my ngi nng dn mt lc lu. H tht l vui tnh, ngay bc cng c
en ti lc trc.
Nhng bc vn cha phi l ngi khch cui cng n d cuc vui ny. Sau khi bc vo mt lc
trn ngng ca. H n mc xong xnh, rt r ng trong g c tng gia l si v ca ra vo
ng ch nh vn v ti n nhng ngi khch mi, cm tay dt h vo trong phng, va i va
- Ngi ta tht c l khi n i rng, nhng k gn nht li thng n chm nht. y l nhn
g dn duy nht Branhc y.
- Phi n i bc l ngi nng dn duy nht mi ng, - ngi n ng n i, - bc ng coi ti l
trn t ca bc thi.
Ngi n ng ngi xung bn Traranh, v hai bn n i chuyn vi nhau. Ngi khch mi k cho
V chng bc c khch l n nh nn khng dm i u. l ba ngi th thuc da, h
rong rng sut c tun. Nhng sau khi n ung ng ngh, h li sc. n chiu, h hi xem
ti may ra kim c vic lm, bc gi tr li rng nh gio s Arn l ni sang trng
a nhng con dao di v bt u mi. H mi mt mt lc lu. Trong khi mi nt mt h l v hu
- Ti nh cn thy h ngi mi dao ken kt, - bc n i, - trng h tht gh gm vi b ru di
ri bn thu Ti tng nh c ba con yu tinh ang nh mnh. Cui cng, khi h ra i, t
Sau khi nghe cu chuyn trn, n lt Traranh k cho ngi t than nghe cnh bc c chn
- Vy th ng ri, ti nay ngi ta c mi dao Branhc tht, - bc va ci va kt lun.
bn khon, nn bc tm cch m mm i v c khuy kha.
- Th l ti thy hon ton phn chn hn li bc n i by gi th ti r ri, linh cm c
mi dng c ca h thi.
4
Qu na m mt lc lu, mt vi ngi trong p Branhc bc ra thng nga v nh.
Ra ti sn, h nhn thy mt m chy ln sng rc tri hng bc.
H vi v quay li v ku ln: Dy i, dy i, nh gio s x Xonberga chy ri!
Khch Branhc rt ng, nhng ngi c nga th nhy ngay ln yn; ph ng nh bay v pha n
b theo, v ti ni khng chm hn my t.
Ti nh gio s, chng thy ai ng y g c. Dng nh tt c u ang ng yn trong nh, m
Cn nh khng bn la. Nhng cnh tng nh c k xp mt ng ci v rm, v chm la v
cy x nh bng g tt v lm tan tuyt trn mi. Nhng n ang bt u bn vo mi rm.
Mi ngi u on bit ngay y l mt v t nh gy ti c. Khng hiu v chng c Arn v
Song, trc khi vo trong nh, nhng ngi n cha chy phi dng nhng cy so di gt ng
git nhng m rm bc kh i sp sa bng chy.
Ri mt vi ngi chy ti ca ra vo, nh vo nh thc c Arn dy. Nhng va n ngng c
au. Ngi ti sau, bc ln mt bc, nhng va nm ly ci then ca, anh ta cng li vi tr
sau.
Ngay di ci ngng ca lm mi ngi khip s ny, mt sui mu chy lnh lng, c ci t
Bng nhin, cnh ca bt m, ng ph mc s m b ra ngoi. ng ta lo o chy v pha nhn
vo u, ngi ng b bt mu. ng ng lng mt lt, gi tay ra hiu im lng, ri n i hn h
- m nay, c Arn v c nh c b ba tn cp git hi, chng tro vo trong nh qua l h
h c lng di. Chng lao vo chng ti nh by th d v git chng ti.
ng ta khng cn sc n i thm, gc xung cht ngay di chn mi ngi.
Ai ny i vo nh, thy mi iu u ng khp nh li ng ph mc s.
Chic rng g si to tng m c Arn dng ct ti sn khng cn na. Bn lu manh
trt bng t trong nh cha xe.
Du xe trt in t sn ra pha bin, xuyn qua cnh ng ca gio x.
Hai mi ngi lao theo du vt bn st nhn. Cn nhng ph n th vo nh chm lo nhng ng
mu ra ngoi sn ph tuyt trng tinh.
H khng tm thy s lng ngi trong nh. C gi ngho c c Arn nui khng c trong
ri? Mi ngi ngc nhin hi nhau.
Nhng khi lc sot k li cn phng, h tm thy c trn trong khe h gia l si ln v bc
st. Tuy khng b vt thng no, c vn kinh hong n ni khng cn n i n i mt cu, tr l
TRN BN TU
Traranh a c gi ng thng va thot cht v nh mnh. Bc rt thng c, nn nui c tr
l vic duy nht mnh cn c th lm c t lng bit n i vi c Arn, ngi hay m
h no chng na, mnh cng phi a c b ra thnh ph vi mnh, hn l c y li y v
c th tm vic lm mt nh no y, v kim sng mt cch ng trng
Trong nhng ngy mi ti thnh ph, c gi nh kh c t sng ti m. C than vn mt tt c
ui nhiu nht, c n i c ch mun cht theo ch c v tic rng mnh trn sau l si.
Khi Traranh nh, m bc im lng lng nghe c gi than vn. Nhng sau khi bc li ra i, m
- Enxalin ny, b khng c tin nui chu n chu mc u, trong khi chu c ngi khng
ra bn tu v tp m c nh.
T , Enxalin theo b c ra bn tu v lm vic sut ngy vi my ch hng c. Phn ng h
c li bun ru v t n i. Enxalin bn k cho h nghe nhng s kin m c va chng kin cch
h qua l hng trn mi nh v git tt c nhng ngi thn yu ca c.
Nhng lc c ang n i, mt b ng en bng ht xung mt bn lm vic ca c. Ngc mt ln, c
lng chim, mc qun o nhung, phng to,vin ton bng la v vng.
Mt ngi c v l b trn ca hai ngi kia. Anh ta c b mt xanh xao, khng ru, mt ch
, anh ta li t ra l mt k s vui tnh v mnh dn, i do trn bn tu ngp nng nh ch
hun mt in trai ca mnh.
Enxalin ngng tay lm vic v ngng lun c cu chuyn ang k. C h ming, m to i mt ng
ta th mm ci vi c.
- Khng phi chng ti n y ct lm c s u, c em xinh p , - anh ta n i. Nhng
c.
Ti nghip cho Enxalin! C i c bao gi c gp mt chng trai nh vy! C nh im lng
Song chng trai l mt li n i tip:
- C em ng s. Chng ti l nhng ngi Xctlen. Nhng n y, chng ti li thy tt c c
li v ch. Chng ti chng c vic g lm c, v th chng ti i do chi trn bn gp
c.
Enxalin hiu anh ta n i vy l c c thi gian bnh tnh li, ri c t nh: Mnh phi
n i chuyn vi mt chng qu tc. Chng phi mnh xut thn t mt gia nh sang trng ch kh
- Ti ang k v tn st khng khip nh gio s x Xonberga - c n i, - nhng nhiu ngi
- ng, - chng trai l tr li, - nhng n by gi ti mi bit rng vn cn c ngi nh c
Enxalin bn k li ln na nhng hnh vi tn bo ca bn hung . C thut li nhng vic m
v vic c git kim treo trn tng ri nhy x vo l st nhn, nhng bn ny thng tt c
, xng vo bn c n, nhng chng ch giu b v nh b ng ng gc bng mt thanh ci. Sau
si xung v git h. Ngi b git sau cng l ch nui yu qu ca ti, - Enxalin n i ch
hai tn trong bn cp mun bng lng, song tn th ba n i rng cn phi th tiu tt c mi
ti.
Trong lc Enxalin k li cuc tn st ba chng qu tc khng n i mt ting. H khng h a m
chng nh nghe chm ch lm, mt h ny la, i lc mi h h m l hm rng sng long.
Mt rng rng l, Enxalin khng h nhn ln mt ln no trong lc k chuyn, nn c khng th
hm rng ca ch s i. Ch sau khi k xong, c mi lau nc mt. Nhng khi gp nh mt Enxalin
ay nt mt.
- Ny c gi xinh p, c nhn r bn st nhn, vy nu c gp li chng, chc c s d d
- Ti ch trng thy chng qua nh la ca nhng cy ci ang chy m chng rt t trong l s
Enxalin tr li. Nhng ti tin rng Cha s gip ti nhn ra chng. V ti ngy m xin
- C n i g vy? Ngi thanh nin n i. Chng phi l bn kht mu cht ri sao?
- Vng, rt c th nh vy, theo li thin h k, - Enxalin tr li, - Cc nng dn ui theo
gio s ti mt ci h trn mt bng. n ch , h thy vt xe trt, vt m ng nga v vt
mt bng na, v th h tin rng ba tn st nhn cht.
- Cn c, c c tin khng? Ngi l mt hi.
- C ch. Ti cho rng chng cht ui. Enxalin p. Tuy vy, ti vn ngy ngy cu xi
cn sng ti c th rt tri tim chng ra khi lng ngc ca chng. Ti mun chng cn s
v tr i vo bnh xe cc hnh.
- Nhng c lm th no t c mc ch , trong khi c ch l mt c gi yu t?
- Nu chng cn sng, - Enxalin ku ln, - ti s tm c cch chng khng thot khi tr
Chng c th mnh hn ti, nhng d sao chng s khng thot khi tay ti u.
Ngi l mt ph ln ci giu ct, nhng Enxalin dm chn n i:
- Nu chng cn sng, ti s nh rng chng ph tan t m ca ti, cho ti thnh mt c g
Ti s nh rng chng git tt c nhng ngi thn yu ca ti, nht l chng ko ch n
Nhng trc cn gin d ca c gi nh yu ny, ba ngi lnh chin Xctlen li ci m . H
mnh v nim vui y. H ri bn tu, i vo mt ng hp dn ti ch. H i khut t lu m
tai ca h.
N THIN S
Tm ngy sau khi b git hi, c Arn c an tng ti nh th Xnberga, v cng hm , ng
anhc m cuc iu tra v v tn st.
C Arn rt c danh ting Bhuxlng, nn m tang ca c rt ng, c ngi qun o ln
mnh. m ngi i li trn ng t nh th Xnberga ti Branhc ng n ni khng c tc
n khuya, khi mi ngi gii tn, bc bn c Traranh nh xe vo con ng chy t Xnbe
Ngy hm y, Traranh n i chuyn vi rt nhiu ngi. Bc k i k li nhiu ln hon c
iu bia vi nhng ngi khch xa.
Traranh thy mt mi, bn nm xung trong xe. Bc cm thy bun b v c Arn ra i. V k
su hn m nh bc.
- Grim i, - bc n i, nu nh tao tin vo nhng ting mi dao bo trc m b ch nh nghe th
Tao c ngh n chuyn hoi, Grim , v tao rt kh tm, c nh l tao g p phn y c
n i vi my by gi; ln sau, nu nh tao nhn thy mt im bo trc nh th, tao s tin n
Trong khi Traranh nm na thc na ng trong xe, con nga c ko xe i t do, v khi ti n
eo thi quen, n vt qua cng chn trc ngi nh ri i thng v pha chung nga. Traranh
nga ng li, bc mi ngi nhm dy nhn xung quanh. Bc rng mnh thy mnh ang trong s
nhiu ngi b git hi.
Bc vi tm ly dy cng, nh g cho con nga phi quay li ng ci, nhng lc y, mt ng
lng bc l ng lo m phu lm vic ti nh gio s t lu lm ri.
- C vic g vi m bc phi ra i ngay ti nay vy, bc Traranh? Ngi y t gi n i.
Khng bit c man no l ngh bng trn ngp u c Traranh. Bc m hay tnh y? Lo m p
, mi tun trc chnh bc nhn thy lo nm cht bn cnh nhiu ngi khc, vi mt vt chm
Traranh cng nm cht dy cng. Tt nht l chy khi ni y cho tht nhanh, bc ngh. Son
i v lo vn khn khon mi bc vo nh.
Traranh nn n ng tm c t chi: Ti khng nh n quy ry c Arn trong lc m khuya
sn nh m ti khng bit. Ti cn phi i ngay tm ch ng li m nay. Nu c Arn mun
N i ri, Traranh vn ngi ln pha trc v p dy cng vo con nga, gic n i tip. S
chic, bt n phi ng yn.
- ng c bng bnh vy Traranh lo n i, - C Arn vn cha i ng u. C ang i bc
khc trong gio khu ny.
Traranh mun phn trn bc khng thch ngh m trong mt ngi nh khng c mi. Nhng trc
h, v l thay, ngi nh c thp vn ng sng sng trc mt bc, nguyn vn v p , y nh
Bc ging to i mt, gii i gii li, nhng chng th nghi ng g c c, ngi nh ca gi
h i vn lun qua l trng v nhng tn la vn t e ln. Qua nhng l ca chp khng khp kn,
rn nn tuyt bn ngoi.
i vi mt ngi khch lang thang rt lu trn ng bng gi, chng c g m i hn l
goi. Nhng nhn thy th, Traranh cng s hi. Bc qut vo con nga ang chn lng ln,
chung nga ly mt bc.
- Thi vo i, Traranh, - lo y t li n i. Ti c tng rng khng bao gi bc li mun
Th l Traranh nh li li ha ca mnh lc trn ng, v, ang ng vung roi gin d tr
- Thi c, Olp, ti vo y, - bc va n i va nhy xung xe. - Qu tht, ti khng mun p
dn ti ti gp c Arn.
Song, trong mi chng ng i trong cuc i, Traranh cha thy chng no li mt nhc v
ny.
Khi cnh ca m ra, Traranh nhm mt li khi phi nhn vo bn trong. Bc c lm cho mn
C cho mnh bao nhiu ba n ngon lnh, c mua c mnh ngay c khi trn thc n ca c
vi mnh, vy th by gi khi cht, chc c cng chng mun lm hi mnh u. C l c mu
mnh cn th hin lng bit n ca mnh ngay c vi ngi cht.
Th ri, Traranh m mt nhn xung quanh. Trong phng, mi vt vn y nguyn nh khi bc n t
ci l si ln xy lin vo tng v nhng tm thm t dt ly cng xung quanh cn phng. B
h trc khi dm nhn vo chic bn v chic gh m c Arn vn thng ngi.
Cui cng, bc quyt nh nhn vo , v bc thy c Arn ang ngi bn bn, hon ton khe
dng nh va mi n xong, c y a thc n ra, v chic tha ca c vn cn nm trn b
mt trong hai c gi tr.
Traranh dng li hi lu ni ngng ca, nhn nhng ngi ngi quanh bn n. Tt c mi ng
cng u bun nh mi ngi khc, c phi ta u vo mt bn tay.
Ri Traranh thy c ngng u ln:
- Anh a khch vo phi khng? Olp?
- Vng, - ngi y t tr li. - l bc bn c Traranh hm nay bc d cuc hp Bran
Cp mt c Arn nh ln v hi lng, v Traranh nghe thy c n i:
- Li gn y cht na, Traranh, bc hy k cho chng ti nghe tin tc v cuc hp. Ti ngi
Mi s din ra rt tht, rt t nhin, nn i lc Traranh dn dn cm thy vng tm hn. B
ch l mt gic m d di khi bc tng rng c Arn b st hi. Khng cn nghi ng g n
Nhng khi bc vo trong phng, theo th i quen bc a mt nhn v pha ci ging c tn che
. Ci rng c ai st khng cn na, v Traranh rng mnh khi nhn thy n bin mt
- Traranh n cho chng ti bit nhng iu c quyt nh cuc hp. - C Arn n i.
Traranh c lm ci vic m mnh c yu cu. Bc k v cuc hp, v cuc iu tra, song vn
khi cng . Bc p ng, lp bp.
C Arn ngt li bc rt nhanh:
- Hy n i ci chnh thi, Traranh . Ngi ta i tm ra bn st hi chng ti v trng tr c
V Traranh dm tr li:
- Tha c cha. Bn st nhn nm di vnh Hak ri. Th th c bo lm sao xung y
Nghe Traranh tr li, c Arn c v hi hot bt li nh xa. m mnh xung bn, c ku ln
- Bc n i g vy, Traranh? C tht l ngi php quan Bhu triu tp mt cuc hp vi c
hng mt ai c th tha vi ngi l c th tm thy bn hung th u khng?
- Tha c ng nh vy, - Traranh tr li. Khng c mt ngi ang sng no c th n i vi
C Arn cau my li mt lc, mt nhn thng trc mt. Ri c li quay v pha Traranh:
- Ta bit bc ht lng vi ta, Traranh . Vy bc c th cho ta bit ta c th tr th bn g
- Tha c, Traranh p, - ti hiu r c mun tr th nhng k c c cp mt tnh mnh
ca Cha ny, chng ai c th gip c trong vic ny c.
Nghe xong cu tr li , c Arn ngi trm ngm suy ngh, v ru r. Hai ngi im lng mt l
- Tha c, ti lm iu c mong mun, ti k li vi c tnh hnh cuc hp. C khng c
- Khoan , Traranh, - c Arn n i. Trc khi i, bc hy cam oan vi ti mt ln na rn
c ai c th tr th cho chng ti c.
- Nu nh tt c mi ngi Bhuxlng v Na Uy tp hp li i tm bn st nhn th h cn
Nhng c Arn n i:
- Thi c, nu nhng ngi ang sng khng c kh nng gip chng ti th chng ti s t g
Ri c ct ting to c kinh Ly Cha khng phi bng ting an Mch m bng ting La Tinh, nh
n lm.
c mt ting, c li ch tay vo mt ngi ang ngi quanh bn vi c. V c c lm nh vy
h vo c chu ni ca c.
C gi ng ln ngay, v c n i vi c:
- Chu bit vic chu phi lm ch?
C gi lin rn r v n i:
- Xin ng ng giao cho chu mt vic nh vy. Vic y qu sc mt con b yu t nh chu.
- Sao li khng, chnh chu phi lm nhim v ny, - c p, - chu lm l ng, bi v chu
y, khng ai thit nhiu nm sng bng chu, v chu l ngi t tui nht.
- Chu khng i tr th ai c, - c gi n i.
- Thi ln ng ngay i, - c n i tip, - chu s khng n c u, v chu bit ri y: h
s ngi ang sng.
Nghe xong vy, Traranh on bit rng c Arn ch nh bc phi bc vo cuc chin u vi
- Ly Cha, ti van c, tha c.
Ngay lc , dng nh bc trng thy ngi nh v c Arn bin mt trong mt m my m. Bc
.
Lc bc tnh li th tri ang rng ng. Bc thy mnh nm ngay trn mt t trong sn nh g
on Grim th ang rng ht sc m tru ln.
Tt c ch l mt gic m thi, - Traranh t bo, - mnh thy r nh vy. Ngi nh ny vng
cng chng thy ai na c. Nhng gic m lm mnh kinh hi n ni ng ln xung t.
DI NH TRNG
Na thng sau khi c Arn b git c i ba m trng p. Mt ti n, Traranh nh xe i tr
ay ghm nga li ta h nh bc rt kh nh hng i.
Tuy vy, khng phi bc i xuyn qua mt cnh rng hoang vu m trc mt bc hnh nh l mt
Mt lp tuyt lp lnh ph khp vng. V lng gi nn tuyt ri rm v u, khng cun thnh
Nhn ht tm mt, vn ch l mt khong trng bao la trng x a, vn ch nhng g nh.
- Grim ny, - Traranh ln ting, - nu chiu nay, y l ln u tin chng ta nhn thy vn
ng i qua mt vi ci trung ln y. Nhng cng c th chng ta s ly lm l l ti sao mt
hn hoc m no. Chng ta s phi t hi vng ny l vng no vy m khng c h, khn
mt tuyt. V ti sao khng h c mt dng sng, mt con sui, trong khi ta vn thng nhn t
nhng cnh ng trng x a, ngay c nhng lc tri lnh nht.
Nhng ngh lm cho Traranh thy rt vui v c Grim cng thy hi lng, n nm im khng
Nhng Traranh va chm dt bi din vn ca bc cha c my chc th n trc mt cy
- Nu chng ta khng phi l dn vng ny, Grim , - Traranh li n i, - t chng ta s thc
hng ci mc nh ta thng gp trn mt bin. N i cho cng th y khng th ch ton l nc
c phi l nhng hn o ln o nh b nhng t s ng ng ngn cch chng? Khng, chng ta
Traranh ci, cn Grim th vn nm im. Tuy nhin, trn ng i tip, Traranh gp mt g
Bt cht, bc ku ln nh nhn thy mt ci g k diu. Bc ngc nhin n ni bung ri dy
- Grim i, my khng mun tin rng chng ta ang i trn mt bin, vy by gi chc my thy
thy mt chic tu ln ngay trc mt chng ta, my khng th ph nhn bng chng ny, v m
bin.
Traranh cn dng xe li mt lc na ngm con tu ang b bng km gi. N c v nh lc
Nhn thy mt ct kh i nh bc t boong mi tu, Traranh bn n bn con tu v ln ting g
a. Gi bc ch cn vi con c thu ti di sn xe, v sut c ngy hm y, bc i mt vn
ht xe c.
Trn tu, thuyn trng v cc thy th ang bun n cht c. H x ra mua c, khng phi
Khi mi ngi ri con tu, n bn Traranh, bc lm ra v ngy th v n i chuyn v thi
- T xa, chng c nm no p tri nh nm nay, bc n i. gn ba tun nay, tri rt lnh
Ngi thuyn trng, vn ang b mc kt vi con tu ch y c mi trong mt ci vnh ng b
nhn Traranh vi v mt quu quu v vn li:
- Tht y ch? Th ny m gi l p tri ?
- Ti n i khc th no c? Traranh hi li vi v hn nhin tr th. Tri th sng v
bao gi ti c th nh xe i trn bng ht tun ny sang tun khc nh th ny. t khi bin
th ch vi ngy sau l gi bo lm tan bng ri.
Ngi thuyn trng vn u su ru r, ng chng p li nhng li ba hoa ca Traranh.
Traranh bn hi ti sao ng ta khng n Marxtrng chi, v t y n i b khng qu n
g ng ta khng mun ri con tu, d ch trong chc lt, v s khng sn sng nh neo ngay sau
hi mnh thy mt ngi c i mt l v nh nh n u su nh vy. Traranh ngh thm.
Phi giam mnh gia nhng dy ni ngm bao nhiu ngy nay, khng th ging bum ra khi v m
ng suy t, ngi thuyn trng n i vi Traranh:
- Bc i khp t nc v c nghe mi chuyn, vy bc c bit ti sao nm nay Cha li
hm chng ti nh th ny khng?
Nghe thy th Traranh khng ci na, song lm nh khng hiu v n i:
- Ti khng bit ng nh n i g?
- Th ny, - thuyn trng n i, - c mt nm chng ti b hm li cng Berghen, sut mt th
g mt chic tu no ging bum ra khi c. l v c mt thng n cp ca nh th ang
c bo to th hn thot khi vng php lut ri. Cui cng ngi ta tm ra ni hn trn
v gi thun li thi. By gi chc bc hiu ti khi hi bc ti sao Cha li ng mi
Traranh ng lng i mt lt. C lc bc nh mnh bo n i ln s tht, song bc li i
- V b giam chn mi gia nhng tng ny nn ng mi c nhng ngh u su thi, - bc
c tin ti i. Hng trm ngi ngoi quc ang , h chng lo chuyn g khc ngoi vic u
- Nhng v sao Marxtrng ngi ta li vui chi d vy? Thuyn trng hi.
- , - Traranh p, dn i bin ng nh kin, tu ca h cng b kt gia bng nh tu
cha v nh c v tri lnh. Hn na, cn c rt nhiu ngi lnh nh thu ngi Xctlen g
lng thin ny u mang b mt a m v khng nhn dp tt vui sng hay sao?
- Rt c th nhng ngi sn lng vui chi, song v phn ti, ti cho rng c nm y l
Traranh lic nhn ng ta rt nhanh. Thuyn trng ngi cao v gy, i mt ng ta trong su
Chng c ai k c mnh c th lm cho con ngi ny vui ln c. Traranh t nh.
Song thuyn trng ni li cu chuyn mt ln na:
- Nhng ngi Xctlen y c phi ngi t t khng?
- ng l ngi s a h v Xctlen chng? Traranh hi li.
- ng, ti ch hng i Ezimbuc, va ri c mt ngi Xctlen ti y ngh ti ch anh ta
r nh vy ln tu. V th ti n i suy ngh t hm . Bc c nghe n i g v h khng? Th
- Ti chng nghe n i g v h c, ch thy thin h khen h l nhng chng trai dng cm. ng
Nhng ng vo lc Traranh n i nh vy, con ch ca bc nhm dy trong xe, hch mi ln tri
li khng dm khen nhng ngi Xctlen na. Bc n i vi con ch :
- My lm sao th, Grim? Chc my thy tao ln chn y qu lu, tn r c mt nhiu thi gia
Bc lin sa son ln ng.
- Thi, xin t bit cc ng, - bc n i.
Traranh tr v Marxtrng qua eo bin nm gia hai hn o Klvrn v Kn. Khi v gn ti t
h bc trn mt bng. nh trng sng ngi soi vo mt ngi n ng c dng hin ngang bc i
hic m gi lng chim v mc b qun o phng sang trng.
- Ka, - Traranh ngh thm, - chnh l ngi Arsi, ch huy ton chin binh Xctlen, chiu
a t chc chuyn i tr v Xctlen.
Traranh n st bn Arsi. Chic xe trt ui kp ci b ng ca anh ta di trn mt
- Grim i, - Traranh n i, - liu chng ta c nn hi xem anh ta c mun ln xe cng v thnh
?
Ngay lp tc, con ch chm dy, song Traranh t tay ln lng n :
- Yn no, Grim thn mn, tao thy mu khng thch nhng ngi Xctlen.
Arsi vn khng bit Traranh n gn. Anh ta bc i khng h ngoi li pha sau. Traranh
trc.
Lc y, bc nhn thy pha sau ngi Xctlen sang trng kia c mt vt g ging ci b ng ng
nh trn mt tuyt, khng li du chn m cng chng gy ting lo xo no.
Anh chng Xctlen bc nhng bc di. Anh ta chng h nhn sang hai bn. Nhng ci b ng xm
hn, nh mun n i thm vo tai anh ta.
Traranh cho xe chy chm li i ngang vi hai ngi kia. V bc nhn thy r mt ngi Xc
nhu li, nt mt cau c , gin d, dng nh anh ta ang b nhng ngh phin toi m nh.
Traranh nh vt ln trc th bng ngi Xctlen quay u li nh th l hn va nhn ra c
Traranh trng thy r rng mt c gi mc b lng thng ang lt sau lng Arsi, song Ars
im lng khi Arsi quay u li, v ci b ng to ln ti xm ca anh ta chm ln ngi c ta.
Arsi li tip tc bc tht nhanh, v c gi li i theo anh ta, hnh nh c th thm iu g
Nhn thy th, Traranh pht hong khng th chu ni, bc bt ku ln v qut nga, thnh th
ga t m m hi.
SN UI
1
Thnh ph vi nhng ngi nh cc c nm trn phn o Marxtrng hng v trung tm qun
ph ln nh. , c bn cng san st tu thuyn. , ngi ta p c mi v m c; ,
. V cng , ngi ta xy mt ci ch. Nhng cy i th cnh l u a che mt thnh p
pha ty trng ra bin, o Marxtrng chng c o no khc hoc dy ngm bao bc, ch
oi t nham nh trn ra trn mt s ng. , mt vi bi cy thanh tho vn nhng cy y g
ro v nhng t vt bin v mng bin. Song khng c ly mt con ng nh, mt mi nh, mt
Tp lu ca Traranh nm tt nh hn o, mt pha trng xung thnh ph v mt pha trng
Khi Enxalin m ca, trc mt c l nhng tng ln tr tri, t c th nhn ra xa v ph
Tt c thy th v dn chi ang b bng gi gi chn li Marxtrng u phi i ngang qua
lp bng ph trn cc vnh v eo bin.
Enxalin thng ng ngng ca tp lu, mt di theo nhng ngi ang tro ln. Lng c tan
a. C ngh: Sung sng thay nhng ngi vn cn cht g mong mun. Ch nh mnh th tht
Mt bui ti, Enxalin trng thy mt ngi cao ln, i m gi lng chim, ng trn tng n
nhn ra ngay l Arsi, v ch huy ngi Xctlen, k n i chuyn vi c trn bn tu.
Khi i ngang qua nh Traranh, anh ta ngoi u li v nhn thy Enxalin ang ng trc ca,
- Ti sao c li kh c? Anh ta hi v dng li bn c.
Enxalin tr li:
- Ti kh c v ti chng cn g mong c c. Khi ti thy anh tro ln nhng tng ngm n
in, c mt x s m anh sp c thy tr li.
Nhng li n i ny lm Arsi cm ng, anh ta n i:
- Bao nhiu nm nay, chng ai n i vi ti v qu hng ti c. C tri bit nh ca cha ti b
rong qun i nc ngoi t khi mi by tui.
V th l Arsi theo Enxalin vo trong nh, k v nh cha anh cho c nghe.
Enxalin ngi lng yn, n cn lng nghe Arsi k chuyn. Mi li n i ca anh ta u lm c vui
n lc phi ra v, Arsi xin php Enxalin c hn c. Enxalin t chi v bc vi ra ca, nh
Ngay lc y, cnh ca phng bt m, b ch nh t ngt bc vo. Arsi li li v nh bt ta
B m Traranh n i vi c:
- Chu nh ngi i tm b tht ng lc. Mt c gi tr mt mnh trong phng vi mt ng
thu th chng cn g n danh d, n lng tm!
- Chu nh ngi i tm b ? Enxalin tht ln, ngc nhin.
- Ch sao na, - b c tr li. Khi b ang lm trn bn th c mt c gi l mt n n i v
- C gi y trng th no? Enxalin li hi.
- B khng nhn k c y nn khng th t li c, nhng b c y i trn tuyt ht sc
Nghe n i vy, Enxalin bng ti mt, c th tho: Th th l mt thin thn, mt thin th
2
Mt ngy khc, Arsi li ti nh Traranh n i chuyn vi Enxalin.
Trong nh ch c hai ngi ngi chuyn tr vui v vi nhau. Arsi n i vi Enxalin rng c nn
n, anh s xy cho c mt ta lu i v c s tr thnh mt b ch lu i sang trng.
Anh ta n i rng c s c hng trm gia nhn phc dch v c s c i d cc v hi trong tr
Enxalin im lng nghe Arsi, c khng h nghi ng rng ch l nhng li hu vn. Arsi th
ta li gp mt ngi con gi d nh la nh Enxalin.
Anh ta bng im bt v nhn vo bn tay tri ca mnh.
- C g vy, Arsi? Enxalin hi. Sao anh khng n i g na th? Tay anh b au hay sao?
Arsi bi ri quay li v n i vi c:
- Enxalin, em c nhn thy nhng si t c cun quanh bn tay anh khng? Em c thy ci ln t c
Khi Arsi bt u n i, Enxalin khng nhn thy g c; nhng khi Arsi sp dt li, c nhn thy
vng quanh tay anh chng Xctlen.
C gi s hi ng pht dy ku l n.
- Arsi, nhng si t c cun quanh tay anh l ca ai vy?
Anh nhn c, v ngc nhin phn vn:
- R rng l nhng si t c tht, Enxalin , anh cm thy n mm mi v mt ri trong bn
C gi nhn bn tay chm ch n ni con mt c nh sp sa ri ra.
- T c ca ch nui em cun quanh bn tay k git ch y cng y nh th y, - c n i.
Arsi bn ci, rt nhanh tay v, v n i:
- Em v anh, Enxalin , chng ta hong s nh tr con y. Chc ci m chng ta tng l t
thi.
Tuy vy, c gi vn kh c v n i:
- Em c hnh dung nh mnh ang np sau l si, nhn thy bn git ngi ang m chm. Than
bn chng khng tm thy ngi ch nui yu qu ca em. Nhng ri mt tn li ch y t n
ch y quanh bn tay hn gi li. Ch qu xung van xin hn: Ti cn tr lm, xin ng
ti tn ti trn tri t ny. Ti c lm hi g ng u m ng mun git ti, m ng khng
Trong khi Enxalin n i, Arsi cau my, quay mt i.
- i mong sao c mt ngy em s gp li hn! - Enxalin tht ln v nhn Arsi, hai tay nm ch
- Em khng th gp li hn na u, - Arsi n i, - hn cht ri.
C gi bung ngi xung gh v thn thc.
- Arsi, Arsi, ti sao anh li lm em nh n nhng ngi khut? Em s kh c sut c bui t
si v lc ny em ch ngh n nhng ngi mt, em ch ngh n tnh thng mn ca ch nu
Arsi khng an i ni c, tri li, nc mt v nhng li than vn ca c y anh ta ra kh
hu.
3
Arsi khng hiu v sao anh ta lun b nhng ngh en ti m nh, chng c dai dng eo ui
huyn vi Enxalin ln khi nhu nht vi bn hu. D anh ta c i nhy ti cc nh dn chi ha
bng, anh ta vn khng ti no dt khi chng c. Ti sao mnh c phi nh li mi nhng
Hnh nh c mt ngi no y c theo st mnh v th thm vo tai mnh. Mnh c cm gic nh
mnh, ch li cho mnh ngh duy nht . Mnh khng th trng thy k sn ui ang chn
hi ngi y lt theo mnh. C nh mt ha s lun i trc mnh, v bin mi ci trc mt m
tri hay nhn xung t, mnh vn ch trng thy c mt ci thi. Mnh tng nh c mt ng
v song. Mnh khng th trng thy ngi th , nhng mnh nghe ting anh ta p g sut ng
bng , cui cng my cng phi khut phc thi. C c mi, cui cng cng nht c ni
Arsi c hai ngi bn, l Phillip v Rginan lc no cng cp k bn Arsi. H ly lm bun
- C vic g th? - H hi Arsi. - Ti sao mt cu long ln m mt cu li ti mt i th?
Arsi khng mun th nhn iu ang day dt trong lng mnh. Anh ta ngh: Cc bn ta cn coi
cho mnh c nhng ngh chng mang kh phch nam nhi nh vy. H s khng vng li ta
rt cn thit, li gy cho ta bao ni n nn.
V h thc p qu, Arsi nh tr li cho h khi nghi ng:
- My ngy qua mnh thy mt iu l lng lm. Mnh khng ti no gn c mt c gi m mnh
v c y.
- C l con b y khng yu cu thi! - Rginan n i.
- C ch, mnh cho rng c ta mun iu tt cho mnh, - Arsi tr li, - tuy th hnh nh c m
c ta, khin mnh khng th chinh phc c ta c.
Rginan v Phillip cng ph ln ci v ku ln:
- Thi ng lo. Chc chn l bn ny s em con b y n cho cu.
Chiu hm Enxalin i mt mnh trong ng hm v nh. C tr v mt mi sau mt ngy lm
g mang li cho mnh mt cht vui thch no. Mnh pht ngy ln v phi ngi c ngy gia ng
nghe nhng ting ci a choe ch e ca my b. Mnh cng m chn v nhng con mng bin hu
h. i, nu c mt ngi no a mnh i khi ni y, mnh s theo anh ta n tn cng tr
Khi Enxalin i ti qung ng ti nht, Rginan v Phillip t b ng ti nh ra, n cho c.
- C Enxalin ny, - h n i. - Arsi nh chng ti bo tin cho cAnh y b m nng, nm nh
c v nhn c theo chng ti ti ch anh y.
Enxalin s Arsi m nng nn quay li ngay theo my anh chng qu tc Xctlen t nguyn dn
Phillip v Rginan i hai bn c. H nhn nhau ci v ngh rng chng c g d hn nh la
Quay tr li con ng va i, Enxalin vi vng ro bc gn nh chy, Phillip v Rginan ph
Nhng trong khi Enxalin ang vi nh vy, c mt vt g ln di chn c, mt vt g b
Ci g ln trc chn mnh th nh, - Enxalin ngh thm, - chc l mnh phi mt hn l
mun dng li ch v ci vt ang ln pha trc, c lin ht n sang bn ng. Nhng vt
rn com ng gic ng. Nhng khi vt va phi hn si v ny ln, n ku lanh canh nh m
g b ng ti.
khng phi l mt hn thng. Mnh ng rng l mt ng bc. Ngh vy, nhng c a
Song vt vn tip tc ln trc mt c. C ngh: Nu mnh ci xung nht ng bc ln
n ra tht xa.
C lin ci xung nht ng bc ln. l mt ng quy ln bng bc ta sng lp lnh trong
- C nht c vt g trng sng ngi di nh trng vy? - Rginan hi.
Cng va lc ba ngi i ti cn nh ln, ni tr ca nhng ngi nc ngoi ti Marxtr
yu t ra ngoi ph.
- C cho ti xem vt c nht c no. - Phillip dng li trc ngn n n i.
Enxalin gi ng tin ra trc ng sng n, song va mi lic nhn n c ku ln:
- l ng quy ca c Arn, ti nhn ra n m, l mt ng quy trong s bc ca c Arn
Rginan ngt li c:
- C n i g vy? Ti sao c li bo l ng quy ca c Arn?
- Ti nhn ra ng quy m - Enxalin nhc li. - Ti thng thy c Arn cm nhng ng q
c Arn.
- C ng ku to nh vy. - Phillip n i. - y thin hn khng hiu ti sao c ku ang chy
Enxalin khng nghe li Phillip. C thy ca mt cn nh ng. Bn trong mt ng la bp b
quanh ng la chuyn tr bnh thn.
Enxalin chy ti h, , tay gi cao ng quy.
- Cac ng i, xin cc ng nghe ti n i, - c ku to, - gi y ti bit rng bn ngi st h
va mi tm c mt ng quy ca c Arn.
Tt c mi ngi quay li nhn c. C nhn ra c c bc hng c Traranh cng ngi vi m d
- Sao c ri rt ln th?- Traranh hi. - Lm sao c phn bit c ng quy vi nhng ng
- Ti c th nhn ra chnh xc ng quy ny vi nhng ng khc. N c k, rt to, v c mt
iu vua Na Uy khi xa. Khi cn tiu tin c Arn chng bao gi chu dng n n .
- Nhng c phi n i cho chng ti bit c lm c ng quy ny u ch? - Mt ngi
- Ti nhn thy n ln ngoi ph ngay trc mt ti. Chc mt tn trong bn st nhn n
- C l c n i ng y. - Traranh n i, song ng quy ny s gip c g cho chng ta? Ch
l c bit c rng chng i trn ng ph ny?
Mi ngi u cho rng Traranh n i phi v h li ngi xung quanh ng la.
- Enxalin, c i vi chng ti v nh ch? - Traranh n i tip. - Con gi khng nn lang than
Nghe Traranh n i th, Enxalin quay ngi li a mt tm my anh bn cng i, song Rginan v
khng bit.
TRONG QUN RU TH SNH
1
Mt bui sng p tri b ch qun ru ti ta th snh Maxtrng va m ca c ra cu
cu thang c v ch i. C mc mt chic o thng mu xm c tht lng ngang thn, mi t
hai bn m c.
Khi cnh ca m ra, c gi ng dy, bc xung phng ngoi. B ch thy c i nh ngi tron
vo ngi. C gi l mt tin st li gn b ch qun. C cng li gn, b ch qun cng ngc
ca c. Tuy khun mt c rt xinh, nhng c v hc hc v trong sut nh thy tinh.
Ti bn b ch qun, c hi liu qun c vic g m c c th lm c chng v c xin b n
B ch ngh ti nhng ngi n ng th l ti ti thng n y ung ru vang, ung bia v
- Khng, khng, qun ti khng c vic g ph hp vi mt c gi b nh nh c u.
C gi khng ngc nhn ln, ng yn khng c ng, nhng li cu xin b nhn c vo lm ng
in cng, c ch mun c vic lm.
- Khng, - b ch nhc li.- D c l con gi ti i na ti cng vn s t chi. Theo ti,
qun ti.
C gi nh nhng bc tr ln cu thang. B ch qun a mt nhn theo. B thy c qu b nh
c li v n i:
- Mt mnh lang thang ngoi ng ph, c th c gp nhiu nguy him hn l qun chng ti.
xem c vic g hp vi c khng.
B dn c vo mt cn phng nh xu b tr sau gian bn hng. Cn phng ny khng ln hn ci
c ca s. nh sng lt vo qua mt ci l tr trn bc tng ca gian bn hng.
- Hm nay c c y, ra tt c nhng bt a m ti s a vo cho c qua ci l ny, - b
c th gi c li gip vic cho ti khng.
C gi tr bc vo gian phng hp. Nhng c ng ca c hon ton khng gy mt ting ng.
h qun ngh bng.
Th l c sut ngy, khng n i chuyn vi ai, m cng chng h gh mt vo l tng n
n ngi ta em n cho c.
Chng ai nghe ting bt a va chm vo nhau, nhng mi khi b ch qun th tay qua l tng,
g chng bt a ra sch b ng, khng mt vt bn.
2
Vo mt ngy khng c vic lm c ngoi bn tu, Enxalin nh mt mnh, ngi ko si. Mt ng
gian nh. ang lm vic, Enxalin cm thy c mt ln gi nh thong trn trn c ta nh mt
ngi ch nui cht ng ngay trc mt.
Enxalin a tay dng gung si v ngi lng ngi, mt dn vo ngi ch nui. Thot u c t
nui ca mnh. D ch y cn sng hay cht, mnh cng rt sung sng gp li ch.
- Ch thn yu i, - c n i vi hn ma, - ch mun g em th?
Ngi kia tr li, ging yu t khng c m sc:
- Em Enxalin, ch xin vo lm y t ti mt qun ru. B ch ng c ngy ra bt a
m c vui lng n gip ch khng?
Nghe nhng ting n i ny, Enxalin cm thy c mt bc mn ang trm ly u c c. C khng t
khng thy s hi. C ch cm thy vui sng c gp li chji nui. C p:
- c ch, ch thn yu. Em s n gip ch ngay y.
Hn ma i ra ca v Enxalin theo sau. Nhng khi h sp bc qua ngng ca, ngi ch nui n
Em hy mc o khoc vo, bn ngoi ang c bo y. Hn ma n i nhng cu ny r hn nhng cu
Enxalin vi chic o treo trn tng xung v khoc vo ngi. C ngh: Ch y vn yu th
hay. Mnh rt sung sng c theo ch n bt c ni no ch mun.
V i theo hn ma, Enxalin ri xa dn cn lu ca Traranh ct trn mt dc , ri qua nhiu
Hn ma lun lun i trc Enxalin vi bc. Gi ni d di, lun o o vo nhng ph nh. Enx
c vo tng, hn ma li c sc ly thn hnh mng dnh ca mnh chn gi cho c.
Cui cng h cng ti c Ta th snh. Hn ma bc xung cu thang hm ru, ni t qun r
H ang bc xung bc thang th bng mt cn gi thi tt ngn n treo phng ngoi. B ng
t chn vo u na v hn ma phi cm ly tay c dt i. Khi bn tay hn ma chm vo c l
hi. Hn ma vi rt tay li v l t tay mnh bng vt o chong ca Enxalin ri mi li cm ta
cm thy ci lnh thu xng qua ln o lng c lt vi l t.
Hn ma dn Enxalin dc theo mt hnh lang hp, ri m ca a Enxalin vo mt gian phng nh
ci l nh tr trn tng. Enxalin thy mnh trong mt ni m b ch qun bt ch c phi
xalin thy l m mt chu nc y t trn mt chic gh u, v trn l tng c rt nhiu
- Em c th lm vic gip ch ti nay khng? Enxalin. - Hn ma hi.
- C ch, ch thn yu. Em s lm tt c nhng g ch mun.
V c ci ngay o chong ra, xn tay o ln v bt u ra bt.
- Em c bnh tnh v yn lng tuyt i, Enxalin nh, b ch khi bit c ngi n gip c
- Vng, em s khng ng y, khng n i nng g. - Enxalin tr li.
- Vy ch xin vnh bit em, Enxalin. - Hn ma n i, - nhng ch cn phi dn em mt iu: ch
gin ch nhe.
- Ti sao ch li n i vnh bit, - Enxalin n i, - ti no em cng s n gip ch c m.
- Khng, ch ch cn em ti nay thi, ch tin rng ti nay em s gip ch nhiu vic quan tr
th m kt thc tt p.
Va n i chuyn vi ch, Enxalin va ci u lm vic.
Mt lt yn lng, ri c gi cm thy mt ln gi nh lt qua trn ging nh khi hn ma n
mt mnh. C hiu ngha ca ln gi nh lt trn trn c v ngh thm: Ngi ch nui
Thot tin Enxalin ra cho xong my chng bt a, c trng li tt c ri lau kh. Sau c
tng cha, v khng thy g , c nhm qua l vo gian hng.
Vo gi ny theo l thng th chng cn ai ti qun ru na. B ch qun khng cn ng sau
phng. Duy ch cn ba ngi n ng ngi u mt chic bn di. H l khch, song qun h
rong bn ung cn vi ru, ri i n bn nhng thng bia xp chng ln nhau cnh quy bn,
ng sau l tng, Enxalin dng nh va t mt th gii khc tr v. C vn ngh n ngi c
Trong mt lc lu, c khng nhn ra ba ngi n ng ang ngi bn bn kia l nhng ngi rt
khc ngoi Arsi v hai bn ca anh ta l Phillip v Rginan.
T my ngy nay Arsi khng n thm Enxalin, v th c cm thy sung sng khi trng thy anh
g rt gn anh, nhng c cht ngh ra l anh ta khng n thm c na, iu tht l lng
C l by gi anh ta yu mt ngi khc chng? C l lc ny anh ta ang ngh n ngi c
anh mt cht, mt nhn m m, khng ung ru v cng khng tham gia chuyn tr vi h. Nga
nh, anh cng xhng bun tr li na.
Enxalin nghe thy ha ngi kia ang c lm cho anh vui v li. H hi anh ti sao khng ung,
thm Enxalin, chuyn tr vi c phn chn li.
- Cc cu khng phi lo lng cho mnh nh vy. - Arsi tr li. - Mnh ang ngh ti mt c b
lc no mnh cng nghe thy ting n vng vng bn tai.
V Enxalin thy Arsi ang dn mt nhn vo mt ci ct vm hm. C cng nhn theo, thy ch
rsi, iu m trc y c khng nhn thy. C ch ng khng nhc nhch trong b xm nn r
Enxalin lng lng nhn cn phng. Ngi ch nui c ngc mt nhn Arsi, khc hn lc bn E
ung. Nhng trn mt c ta, i mt l ng s nht. Enxalin thy chng b chc thng, khng
con ngi.
Mt lc sau Arsi li rn r: Lc no mnh cng nhn thy con b, n i theo mnh khp mi n
Anh ta ngi i din vi cy ct ni hn ma ang da lng v anh ta nhn thng vo , nhng
nhn thy hn ma, khng n i n hn ma m n i n mt ngi no c lun m nh anh ta.
T sau l tng, Enxalin theo di mi iu ang xy ra. C ngh thm rng c rt mun bit ai
nhin c thy hn ma n ngi vo chic gh di st bn Arsi v th thm vo tai anh ta.
Nhng Arsi khng bit rng hn ma ang st bn anh n th v ang n i thm vo tai anh. An
ma v thy mnh mi lc mt hong s hn. Sau khi hn ma ti ngi bn cnh v th thm vo ta
rsia hai tay ln u v kh c: i, ti sao mnh li tm thy c gi y?- Anh ta n i. Mnh
cho c ta c sng khi c ta van xin mnh.
Hai ngi kia ngng ung, a mt s hi nhn Arsi, ngi ang b ni n hn dy v, nn khn
s mt lc ri mt ngi i n quy ru, ly mt cc vi v r t y vang . Anh ta i n
. Nhng ng equy ca c Arn vn cha ht u. Chng no cng ta cn c tin ung ru nh t
Nhng ng vo lc anh ta n i Ung i, ngi anh em. Nhng ng equy ca c Arn vn cha h
gh bng v bin mt.
3
Enxalin bc ra khi gian nh nh ni c ra bt a ca qun ru ri khp nh cnh ca sau
hp k bn, da lng vo tng v ng lng gn mt gi ng h. Lc c suy ngh: M
anh y v cng. Mnh khng th anh y phi chu xa hnh ([3]). Mnh khng c gan nhn th
Cn bo ln ni ln t sng cng v chiu cng d di. Nu mnh trong b ng ti, Enxalin nghe
bo u tin ca ma xun, - c ngh. - N ko n vi tt c sc mnh ca n ph bng, g
si s ra i khng bao gi tr li y na. Anh y s khng gy ti c trn t nc ny na.
g? C ngi sng ln ngi cht ch ai c li v vic c..
Enxalin khoc o chong ln ngi nh bng v nh v im lng lm vic khng tit l b mt c
Nhng cha ct chn bc i, c b ngay nh .
C vn ng yn, lng nghe ting bo gin d, v c ngh rng ma xun sp n, tuyt s tan
Ly Cha thng chng con! Ma xun s ra sao i vi mnh, - c t nh. - Sau ma ng lnh
no n vi mnh na. Cch y va ng mt nm, mnh tht vui sng bit bao khi thy ma
hiu tri p n ni mnh khng th ngi nh c. Th l mnh nm tay ngi ch nui ca
ang v trang tr trn l si.
V Enxalin nh sng li bui do chi ca h trn mt no ng xanh rp. C v ngi ch nu
thy rng cy mi b n cch y vi ngy. Hai c gi nhn ra rng tuy th ci cy ti nghi
non.
Ngi ch nui ca Enxalin dng chn li, ci xung cy phong v n i: i, ci cy ng thng
khng th cht c? Ti sao my li phi m chi ny lc, ta nh my cn sng?
Enxalin ci ch v tr li: Ci cy xanh tt p tr li th ny l k cho k h n
Song, ch nui c khng ci, mt rng rng l v n i:
- Tht l mt ti c khng khip khi cht mt ci cy ng vo lc n ang m chi mc l,
khip khi mt ngi phi cht khi khng c yn ngh trong nm m ca mnh. Nhng ngi c
khng th c tnh yu, c hnh phc. H ch c th ao c c ng yn lnh.
- Nghe ch n i cy phong khng cht ni v n ngh n k hi n , m em pht kh c ln c, -
c s phn no c nghit hn l khng c yn ngh v cn phi sn ui k git mnh. Nh
Nh li cuc i thoi y, Enxalin bt kh c v vn vo i tay. Ch mnh s khng c yn n
h khng gip ch y, ch y s phi lang thang mi mi trn mt t ny. i ngi ch nui
ng m, v gic ng ny mnh ch c th em li cho ch bng cch np ngi mnh yu cho xa h
4
Arsi ri cn hm, bc vo ci hnh lang nh hp. Ngn n treo trn trn c thp li. D
vo tng.
Trng c gi ti nht, bt ng, Arsi pht hong v ngh: Cui cng th mnh nhn thy t
Khi Arsi i ngang qua Enxalin, anh ta vut tay c gi xem c phi tht l hn ma ang ng tr
g. Bn tay y lnh ngt, kh c th bit c l tay cht hay l tay ngi sng.
Nhng khi tay Arsi chm vo tay mnh, Enxalin rt ngay tay li, v th l Arsi nhn ra c. An
c n y l v anh, v anh thy khoi ch c gp li c. ng thi mt ngh lt qua t
hng theo ui mnh na ri.
Anh ta cm ly bn tay Enxalin a ln mi hn. Cha ban phc lnh cho em v em n vi a
a n i.
Nhng tri tim Enxalin vn au n. Nc m lm c khng ct ni li n i vi Arsi rng kh
Arsi yn lng hi lu, tay vn nm cht tay Enxalin, v anh ta ng cng lu trc mt c gi
ln, cng p thm.
- Enxalin, - cui cng anh ta n i mt cch rt trnh trng, - my ngy qua anh khng th n
n ti c m nh anh khng ngt lm anh tng nh mnh sp mt tr. Nhng ti nay anh thy kh
hng xut hin na. Khi nhn ra em y, tri tim anh bo cho anh bit anh phi lm g
Anh ta ci xung nhn vo mt Enxalin, song thy c ta vn nhn xung, anh bn n i tip:
- V my ngy nay anh khng n thm em nn em gin phi khng Enxalin? Nhng anh khng th
em, anh li ngh ti ni phin mun ca mnh. bn em, anh cng ngh nhiu ti mt c gi m
vi rt nhiu ngi, Enxalin . Song lng tm anh ch cn rt v vic i x xu vi c
Thy Enxalin vn yn lng, Arsi cm ly i tay c a ln mi hn:
- Enxalin, em hy nghe iu m tri tim anh n i vi anh khi nhn thy em ng bn ngoi
g anh lm hi mt c gi, vy anh phi chuc ti vi c gi y bng cch n b cho mt c
o cho c khng bao gi phi bun phin. Anh phi trung thnh vi c sao cho n ngy cui cn
yu c nng thm nh nhng ngy mi ci.
Enxalin vn ng yn, khng nhc nhch. Arsi li a tay nng cm c ln:
- Anh mun bit em c nghe anh n i y khng, Enxalin? - Arsi n i. V anh thy Enxalin ang t
trn m.
- Ti sao em kh c, Enxalin? - Arsi hi.
Enxalin tr li:
- Em kh c v lng em trn ngp tnh thng yu anh, Arsi .
- Em hy nghe bo ang gm tht ngoi kia. - Anh ta n i. - N bo hiu rng ng bin sp th
t quc anh. Em hy n i i, Enxalin, em c bng lng theo anh v bn khng, bn em, anh
?
Arsi th thm t cho Enxalin nghe cuc sng tuyt diu ang ch n c. Enxalin ngh: Tri
ca anh y, theo anh, v sng hnh phc bn anh.
Arsi cng p mnh vo ngi c. V khi Enxalin a mt nhn ln, c thy Arsi ang ci xung
ma mi khi ny cn bn c v hn c. C vng ra khi tay ca Arsi v ku ln:
- Khng, Arsi, em s khng theo anh u.
- C ch, Enxalin, Arsi p. - Em phi i vi anh, nu khng i anh s chng cn g na.
V anh ta li th thm vi c nhng li cn ngt ngo hn. V c li ngh: i vi Cha cn
thnh ngi lng thin chng hay hn sao? Trng pht anh y, git anh y th c ch g cho a
Trong khi Enxalin ngh vy, c vi ngi i qua vo qun ru. Arsi nhn thy h nhn anh
bn n i vi c:
- No, Enxalin, anh s a em v nh. Khng nn ai bit em n tm anh trong qun ru.
Nghe n i th, Enxalin bng ng thng dy, ta nh c va cht nh ra rng c c vic khc c
va ngh ti vic phi t gic Arsi, tri tim c au nh i, n n i vi c rng nu c trao Ars
.
Arsi chong cht c gi trong chic o khoc ca anh v a c ra ng, i vi c ti tn nh
i qut qu mnh, Arsi li chn gi cho c. Sut dc ng, Enxalin t nh: Ch nui khn kh
thnh ngi tt.
Cn Arsi th vn khng ngt th thm vi Enxalin nhng li ngt ngo. Cng nghe Arsi n i, Enx
gh: Chc ch mnh gi mnh n ch cho mnh nghe thy nhng li ny ca Arsi. Ch y yu
u kh, m ch mun cho mnh c sung sng.
n khi hai ngi dng li trc ca nh Traranh, Arsi cn hi li mt ln na rng c c mu
n tr li rng vi s gip ca Cha, c s i vi anh.
LINH HN AU KH
Ngy hm sau bo tan. Tri du li song tnh hnh bng ng vn khng thay i, mt bin vn
Va thc dy lc sng, Enxalin ngh: iu chc chn l cho k c ti bit n nn v ch
Sau , Enxalin nhn c chic xuyn vng to do Arsi nh ngi mang ti.
Enxalin sung sng thy Arsi ngh ti chuyn lm c vui lng. C cm n ngi lin lc v nh
c xht ngh ra rng Arsi mua cho c chic xuyn ny bng nhng ng tin quy ca c Arn
n trang ny na. C git n ra khi c tay v nm n ra a.
Cuc i mnh s ra sao nu nh lc no mnh cng phi ngh rng mnh sng bng nhng ng
hng nh mnh khng ngh ti nhng ng tin n cp kia? Lc mc mt chic o mi chng nh
ai rng n c sm bng ca bt lng sao? R rng mnh khng th i theo Arsi v chung sng
khi anh t ti thm mnh.
Bui chiu, Arsi n nh Enxalin. Trng anh ta tht ti tnh. Nhng ngh u su khng cn
tng nguyn nhn ca s thay i d chu ny l vic anh ta ha s em hnh phc n cho m
Nhn thy anh c nghe anh n i, Enxalin khng dm th nhn vi anh ni bun kh ca c v vic
Ngi bn Arsi, c qun ht mi ni u t dn vt c.
Hm sau l ngy ch nht, Enxalin n nh th. C d c l bui sng ln l bui chiu .
Trong bui l sng, ang chm ch nghe mc s thuyt gio, bng nhin c nghe c ting ai th
Lc u c tng l ting kh c ca ngi ngi cng gh di vi c, nhng nhn sang phi, r
v trang trng.
Tuy vy c vn nghe r ting nc n. Ngi kh c hnh nh ngi st c, gn n ni Enxalin t
Nghe ting kh c than, c thy cha bao gi c ai biu l ni bun ca mnh mt cch no nut
Ai m au n thm thit vy? Ni au kh y ti mc no m lm ri nhng git nc mt cay
C quay ngi li ri vn mnh nhn qua gh bn cnh cho r hn. Song cng vy, mi ng
Lc y, Enxalin hiu ra rng mi s tm kim thc mc ca c ch l v ch. Ti sao c khng
bn cnh c nh?
- Ch thn yu i, - c th thm, - ti sao ch khng cho em c nhn thy ch nh hm kia?
ic lau kh nc mt cho ch.
C ch i ting tr li, song chng nghe thy g c. C ch nghe thy ting nc n ca hn m
Enxalin c gng nghe li ging ca mc s, song c khng hiu ng n i g. C n ng rut v th
hn ai ht th ngi chnh l mnh. Gi nh ch nui mnh khng bo cho mnh bit ai l n
i sng v hn.
V cng nghe ting thn thc ca hn ma, Enxalin cng thy bt bnh. Cui cng c ngh: Lm
mnh t co ngi mnh yu c. Nu nh ch y cn sng, chc ch y s khng bao gi chp n
Mc d phi ngi l trn gh bng, Enxalin vn khng th ngi yn. C nghing ngi, ht nhn
y. Ni kh tm ny s eo ng mnh sut c ngy, - c ngh nh vy v mi lc mt thm lo l
Th nhng nhng ting nc n bn c li cng o no hn. V sau cng, Enxalin khng th nn l
Ch mnh kh c l c thm thit nh vy hn phi gnh chu mt ni au kh gh gm lm, - c ng
dung c.
Sau bui l, Enxalinbc ra khi nh th, v c khng nghe thy ting kh c na. Nhng trn
ngh di nm m.
n gi l chiu, Enxalin li i ti nh th, ch ct xem ch c c cnngi kh c na hay
C nghe thy ting hn ma nc n ngay t lc mi ti ca v tri tim c au tht li. C thy
ny l phi c gip hn ma ang lang thang khng lc no c ngh ngi trn trn th.
Lc c nh th ra v, tri vn cn sng nn c nhn thy trong s nhng ngi i trc c c
m li ngho n ni phi i chn t, vt mutrn mt tuyt vy nh?
Tt c nhng ngi i ng trc u c v phong lu, h mc qun o m v chn mang giy dp
yn. Enxalin ngh l vt chn ca mt ngi i ln gia m ng.
l mt ngi b xy xt v phi i mt chng ng qu di. Cu Cha che ch cho ng
Enxalin rt mun bit ai l ngi phi i chng ng vt v cc nhc n th. C lin i
con ng v nh.
Cht c nhn ra rng tt c nhng ngi i l v u i theo mt hng khc, ch cn mt m
in trn tuyt.
ng l ch nui mnh ang i ng trc mnh . - Enxalin n i, ng thi cng bit rng m
Tri i! Ch ng thng ca em, em c ng rng ch ch lt nh trn mt t, chn khng ch
con ng ch phi i l nhc nhn bit chng no.
Nc mt tun ri l ch, Enxalin th di ngm ngh: i! Chc l ch y khng c yn ngh
g trn trn gian n ni chn bt mu.
C ku ln: Hy dng li ch i, dng li nghe em n i .
Song cng gi c thy nhng vt chn m mu cng in nhanh hn trn mt t, dng nh hn ma
trng mong mnh gip cht no. Enxalin ngh.
Nhng du mu lm c pht in pht di. C ku ln: Ch thn yu i, em s lm tt c nhng
Enxalin va n i xong th mt ngi n b cao ln ny gi vn i theo c bc ti t tay ln
- C l ai m va chy va kh c vy? - B ta hi. - Trng c ging c gi nh hm th su va
. C phi chnh l c chng?
- Khng, khng phi chu u, Enxalin n i. - Nhng nu b l b ch qun ru Ta Th snh
- Vy c hy n i cho ti bit ti sao c y ra i khng tr li na? Ngi n b hi.
Enxalin tr li:
- C y ra i v c y khng mun nghe cu chuyn gia nhng k bt lng n qun ru ca b
- C rt nhiu chng trai ngang tng thng lui ti qun ru ca ti, song khng c k bt l
- Th m c gi trng thy ba ngi n ng ngi trong qun ru n i chuyn vi nhau, -
cu, nhng ng quy ca c Arn vn cha ht u.
N i xong cu ny, Enxalin ngh: Tit l iu mnh nghe thy, th l mnh cu c ch
ng tin mnh cho mnh khi phm ti g c.
Nhng khi nhn thy b l v tin tng, c li thy s hi v mun b trn.
Song c cha kp ct chn th b ch qun gi bn tay chc nch gia cht c li.
- Ny c b, b n i. - Nu c nghe nhng li n i y ti qun ca ti th c khng c l do
ngi c quyn lc ang mun bt g bn st nhn trng tr.
ARSI CHY TRN
Enxalin bc vo gian phng thp, mnh bn chic o chong di ting v pha bn Arsi ang ng
h hng ang ngi quanh my chic bn t trong qun hng, nhng c khng ch n nh mt ng
gi yu, C ch quan tm n mt iu duy nht: Arsi ch cn c t do trong vi khonh kh
hc cui cng ny c mun c bn anh.
Thy Enxalin n ngi bn, Arsi bn ng dy a c sang ngi chic bn cui phng, lp sau
i c khng hi lng v vic c n tm anh qun ru, ni m thng thng mt thiu n kh
- Em ch n i chuyn vi anh chc lt thi, Arsi , - Enxalin n i.- Em mun anh bit rng em k
nh v qu hng anh c.
Nghe Enxalin n i vy, Arsi thy s hi, v anh lo rng nu anh mt Enxalin, nhng ngh u t
.
- Ti sao em li khng mun theo anh na, - Enxalin? Arsi hi.
Enxalin ngi mt ti xanh nh xc cht. Tm tr c ri bi n ni c hu nh khng bit c n
- i theo mt anh lnh th c hay ho g, - c n i, - ai m bit c nhng ngi nh anh ta c
khng?
Arsi cha kp ci li th mt ngi thy th bc vo trong phng, n bn Arsi v n i anh ta
ln ang mc kt trong bng sau o Klv. Thuyn trprng nhn Arsi v ng i ca anh hy
Bo li ni ln v bin bt u tan bng v pha ty rt xa. C th trc khi tri sng
- Em c nghe anh ta n i g khng, Enxalin?- Arsi quay li hi EnxalinEm c bng lng i theo
?
- Khng, - Enxalin tr li. - Em s khng i theo anh u.
Nhng trong thm tm c cm thy sung sng v c ngh d sao anh y vn cn kh nng ri kh
Arsi ng dy, n ch Phillip v Rginan ngi bo tin anh ta va nhn c.
- Cc cu hy v qun tr chun b c trc i, mnh cn phi n i vi Enxalin vi li. -
Nhn thy Arsi quay li, Enxalin khot tay lm hiu bo anh i.
- Anh cn quay li lm g, Arsi? - C ku ln. - Sao anh khng ht sc khn trng ln tu i
Enxalin yu Arsi tha thit. C phn anh gip ngi ch nui, nhng c li chng mong g
- Trc ht anh mun mt ln na xin em i vi anh. - Arsi n i.
- Nhng anh bit r ri y, em khng th i vi anh c. - Arsi , - Enxalin nhc li.
- Ti sao th? Em l mt c gi n c, chng c ai lo cho cuc i em c. Ngc li, nu em
h mt phu nhn c quyn th. Anh l mt ngi thuc dng di sang trng nc anh. Em s mc
em s d cc v hi trong triu.
Enxalin s run ln v thy Arsi c chn ch bn c, trong khi anh vn cn c th trn thot.
anh:
- Anh hy i ngay i Arsi, ng c c thuyt phc em lm g cho mt th gi na.
- Anh mun tm s vi em iu ny, Enxalin. - Arsi n i mi lc mi du dng hn. - Khi anh nh
h nh d d v la di em thi. Trc y anh ha cho em lu i v ca ci ch l a c
V by gi anh mun, anh ao c em tr thnh v anh. Em c th tin li anh n i l s tht, c
hin s.
Lc ny Enxalin nghe thy ting nhiu ngi mang v kh n qung trng trc Ta Th snh.
Nu mnh chu i vi anh y th anh y vn c th thot c. - C ngh. - T chi anh y, t
nh y li y lu nh vy lnh canh c thi gian n bt anh. Tuy th mnh khng th
- Arsi, - c n i vi hy vng c th lm anh ta s, - anh khng nghe thy ting mt ton ngi
trng sao?
- C , anh c nghe thy, - Arsi p, chc c mt v u xy ra trong qun ru. Em ng lo,
ci nhau v chuyn khng u thi.
- Arsi, - Enxalin khn khon n i, - anh khng nghe thy ting h dng chn li trc Ta Th
Enxalin run t u n chn, song Arsi khng nhn thy iu v vn thn nhin.
- Th em cn mun h dng li ni no na? - Anh ta n i. - H phi dn vo y nhng k ph r
snh ch? Em ng n vic ca h, Enxalin , m hy nghe anh, anh van xin em hy theo a
Mt ln na Enxalin c lm cho Arsi phi s:
- Arsi, anh khng nghe thy bn lnh ang xung cu thang vo phng ny hay sao?
- C ch, anh c nghe thy. Chc h vo y ung bia sau khi tng giam xong nhng ngi b
nxalin. Em hy ngh ti vic ngy mai chng mnh s cng nhau ra khi tr v qu hng anh.
Enxalin ti xanh nh xc cht, ton thn run ry, n i khng ra ting na.
- Arsi, - c lp bp, anh khng thy h ang n i chuyn vi b ch qun ng kia, bn quy h
no trong s ngi h i tm ang trong phng ny hay khng.
- H ang bo b ch dn cho h ung th ru mnh v n ng trong ci m gi bo ny thi.
, em c th i theo anh m khng s g ht. Anh xin cam oan vi em nu by gi cha anh mun
ang trng nht qu anhg th anh cng nht quyt t chi. Hy tin anh, hy vt bin vi anh
im vui s cho n em.
Mi lc cng c nhiu ngi lnh xut hin ca ra vo. Enxalin khng cn km gi ni ni lo
h bt anh y c - c ngh vy ri nghing ngi v pha Arsi, c th thm:
- Arsi, anh khng nghe thy bn lnh ang hi b ch qun xem nhng k git c Arn c
Lc ny Arsi mi a mt nhn quanh cn phng, anh thy my ngi lnh ang n i chuyn vi b
chy trn nh Enxalin mong mun; anh ng ngi v pha Enxalin nhn c chm chm.
- Enxalin c phi chnh c nhn ra ti v t co ti khng? - Anh ta hi.
- Em lm vic ch v ngi ch nui ca em, ch y c yn ngh di m. - Enxalin tr
Nhng anh hy trn i, anh Arsi, anh vn cn thi gian, h cha chn ht cc li ra u.
- i, con ch s i con, - Arsi n i. - Ngay khi nhn thy my ln u tin trn bn, tao ngh
Nhng Enxalin t tay ln cnh tay Arsi v n i:
- Anh hy chy i anh Arsi. Em khng th chu ng ni cnh tng h bt anh. Nu anh khng m
em s i vi anh. Nhng ng v em m li y lu hn na, Arsi, em s lm tt c nhng g
Arsi gin si ln, anh ta n i vi Enxalin, ging chua cht:
- C gi xinh p i, chng bao gi c c dp x chn vo i giy khiu v thu ch vng
mt lu i na u. Sut cuc i ny c s phi ngi m c y, ci t Marxtrng ny.
alin . Chng c s ch l mt anh nh c ngho kh, v nh c s ch l mt cn lu dng tr
- Anh khng nghe thy h t lnh canh tt c cc ca v cha mi gio vo li i c
anh khng mau mau thot khi ni y? Ti sao anh khng mau chy trn trn mt bng v n tr
- Ti khng chy trn ch v mt l do l ti thch ngi y tn chuyn vi c, Enxalin . -
mi th vui ri khng, Enxalin. C c bit rng i vi ti th l ht mi hy vng chuc ti
- Arsi, - Enxalin th thm v hong ht ng dy. - Bn lnh canh chun b xong ri ka, h
ngay i. Em s ti gp anh trn tu, Arsi, min l anh chy trn ngay i.
- C chng cn lo lng nh vy, Enxalin . - Arsi n i. Chng ta vn cn thi gian n i chuy
ngay, trong phng ny, ni m ti vn c th t v c. H nh bt ti tren ci cu thang c
ong i ci lm phi khng, c Enxalin?
Enxalin cng s hi bao nhiu, Arsi cng bnh tnh by nhiu. C khng ngng van v anh chy
vn ch giu c.
- C ng qu tin rng h s bt c ti. Ti tng gp nhiu cnh ng cn nguy ngp hn t
ong mt tnh th cn him ngho hn. Trong triu nh c vi tn vu co buc ti cho i v
g. Nh vua tin li chng. Ngi cho bt ba s quan ch huy giam vo pho i, ui binh
qun gim st cho n tn khi m binh lnh y ra khi bin gii
- Chy i Arsi, - Enxalin cu khn.
- C ng lo cho ti, Enxalin . Arsi ci c c. - Ti nay ti tr li bnh thng nh m
nn ti vn c th thot khi nguy khn. Nhng ti mun k cho c nghe tip cu chuyn ba ch
ngc ca vua Jng . Khi bn gc ngc ang say, h ln ra khi pho i v trn thot. N
a Thy in, h cha dm tit l tn tui ca h. Khng c cch g khc, h phi ly da th
tm vic lm.
Enxalin n by gi mi nhn thy Arsi thay i thi i vi c. C hiu rng Arsi cm
- ng n i na Arsi, - c n i.
- Ti sao li nh la ti trong khi ti tin c bit chng no. - Arsi n i. - By gi ti li
chng bn khon l phi tha cht cho ai na. C s thy tnh hnh sp kt thc c li cho t
bn ti i xuyn qua nc Thy in v n y, trn b bin ny, tnh th ca chng ti ch
qun o nghim chnh. Chng ti khng c tin tr cho mt cuc hnh trnh v Xctlen. Chn
nh gio s Xonberga.
- Anh ng n ichuyn na. - Enxalin ngt li.
- N i ch, Enxalin. C phi nghe ti n n ht. C mt iu m c khng bit, trc tin ch
ti. Nu nh c ng thun th chng ti s khng lm g c c. Ngng c chng li, v th ch
tt nhin chng ti phi git tt c ngi nh ca c.
Enxalin khng ngt li Arsi na, nhng c thy lng c lng gi nh mt bi sa mc, c run l
ngy cng tn bo kht mu. C t nh: Mnh ang lm g th ny? Mnh tht in r khi i y
hy tha ti cho con.
- Khi chng ti tng mi ngi cht ht, - Arsi tip tc n i, chng ti ko ci rng ti
rng c Arn b cht chy trong nh.
Mnh yu mt con ch s i hung d, - Enxalin ngh, - th m mnh mun cu hn thot kh
- Th ri chng ti vi vng vt bng i ra bin. Chng ti rt yn tm khi ngn la vn bc
ti bt u thy s. Chng ti on rng ngi ta n cu, dp tt m chy v sp ui th
chng ti nhn ra mt ca sng ph mt lp bng mng. Chng ti li rng tin ra khi xe
g v st di chn nga. Chng ti nhy ln mp bng, mc cho con nga cht ui, Enxalin,
l mt hnh ng rt dng cm, chng t rng chng ti tht ng mt nam nhi.
Enxalin vn lng ngi khng n i. Tim c au nh i. Nhng by gi Arsi cm th c v thch lm
- Sau chng ti ci tht lng buc vng quanh ci rng ko n i. Song v n li
di. Chng ti ci giy i chn t, thin h khi tm thy du vt chng ti.
Arsi dng li nhn Enxalin bng con mt diu ct:
- Mc d chng ti i thot, tnh cnh chng ti vn gay go. D i n u chng na, vi
hng ti. Nhng c nghe ti n i ch, Enxalin, ri c bo cho nhng ngi sn ui chng t
nh chng ti u. C hy nghe iu ny na, trong khi chng ti vt bng n Marxtrng
l nhng ngi b vua Jng ui khi Thy in, nhng v bin ng bng nn cha th ri
qun o cho chng ti mc T chng ti sng yn n Marxtrng. V nu nh c khng bt t
c.
Enxalin vn cm lng. C au n qu. C cm thy tim c hu nh ngng p.
Nhng Arsi y gh ng dy v tht:
- V ngay c ti nay cng chng th c iu g khng hay xy ra cho chng ti c, Enxalin .
Va n i anh ta va dang tay nhc bng Enxalin ln. Gi c trc mt mnh nh mt ci l chn,
thp tin v pha ca. My ngi lnh gc ca cha mi gio nhn v pha Arsi, nhng khng d
Khi Arsi chy ti cu thang hp, anh ta vn gi Enxalin v pha trc nh vy. C che cho anh
chic o gip tt nht, bi v nhng ngi lnh gc li i khng th s dng v kh ca mnh.
alin cm thy gi lnh ngoi tri thi vo mt.
C khng cn yu Arsi cht no na. Mt mi t th dng tro xm chim lng c, v c ch cn
sp chy thot v dng ngi c che ch cho hn, c gi tay nm ly mt mi gio ca ngi
, mnh mun x s sao cho hnh ng ca mnh gip ch cho ch nui ca mnh.. - Enxalin ngh
bc na trn cu thang, mi gio xuyn vo tim Enxalin.
Arsi ln ht cu thang, nhng ngi lnh li li khi nhn thy Enxalin b thng, v th l
Khi Arsi chy ti qung trng, anh ta nghe thy ting ku vng ti t mt ph nh:
- Cu ly ngi anh em! Cu ly ngi anh em! V Xctlen! V Xctlen!
l Phillip v Rginan kp tp hp m lnh Xctlen v cng h chy ti cu Arsi.
Arsi lao v pha h, ku vang ln:
- n y! n y! V Xctlen! V Xctlen!
TRN BNG
Arsi chy trn bng, tay vn gi cht Enxalin.
Phillip v Rginan quy ly hn, h mun k cho hn nghe h pht hin ra m mu vy bt,
hp c bn ng hng ra sao. Song Arsi khng nghe h n i.
- Cu mang ai trong tay vy? - Rginan hi.
- Enxalin y, - Arsi tr li. Mnh s a c y v Xctlen. Mnh khng mun c y li
ngho.
- Chc nh vy ri. - Rginan n i.
- y c ta s ch c mc len th, c ta s ch c ng trn nhng chic ging cht
i nht, mnh s mua cho c y mt chic ging bng cm thch. Mnh s chong vo ngi c
i giy nh kim cng.
- Cu nh em li cho c y vinh hnh ln, - Rginan n i.
- Mnh khng th c y li y c. - Arsi n i tip. - Ai hi u m chm lo cho mt c g
chng c ai n nh thm c y c, s chng c ai n chia s ni c n ca c. Nhng mt kh
uyt p. Tn ca c y s c khc trn cng ngi ta khng bao gi qun c. Ngy no
khin nhng ngi tn xa cng phi n thm c. n nn s c thp sut ngy m, nhng l
Bo thi tt vo mt nhng ngi ang bc trn bng; bo git chic o chong ca Enxalin l
- Cu mang Enxalin gip mnh mt lt mnh sa li o chong cho c y. - Arsi n i.
Rginan ly Enxalin, nhng va m c trong cnh tay, anh ta git mnh s hi n ni bung
tut xung bng.
- Enxalin cht ri m mnh khng bit. - Rginan n i.
TING SNG XN XAO
Sut m thuyn trng chic tu bum ln i i li li mi trn boong. Tri u m, gi git l
Th nhng bng vn cng ngc quanh tu. Nh ra thuyn trng c th vo ng yn trong cabin
Thnh thong ng li khum khum bn tay t vo tai nghe ng ng.
Tht kh m bit c ng nh lng nghe ci g.
Tt c thu th v hnh khch i Xctlen ln tu. Lc ny h nm ng trong khoang gia
nhng cu chuyn gia h vi nhau. Khi cn bo in cung p n con tu b kt th nh th
con tu khng nhc nhch, gi bo cng p mnh hn. Nhng cc bng dnh trn bum, cho, dy
rc, rt tro tro di sc gi p v ct bum pht ra nhng ting ku kh khc nh sp gy g
m y khng lc no yn tnh. i khi trong khng gian c ting tuyt rt nh nh, nhng khi
ro vang ln.
Nhng k nt trn bng nhiu dn ln, va ngi ta nghe nh thy ting i bc ca nhng on
Nhng thuyn trng khng tai nghe nhng ting ng y. ng ng sut m, n tn khi rn
ghe thy ting m ng mun nghe.
Cui cng, mt ting r ro u u ngn nga vang ln trong b ng ti, ting r ro du du vu
Th l thuyn trng bt u chy, ng tro qua nhng chic gh di dng ngi cho t gi
- Dy i. - ng ku ln. - Nm ly so, cm ly cho, gi thot thn ca chng ta sp n ri
an, Ta nghe thy ting reo ca s ng nc.
Mi ngi chong dy. Ai ny vi vng chy v v tr ca mnh dc theo con tu trong nh bnh
Khi tri sng r c th thy tnh hnh xy ra trong m va qua th r rng l bng
hi. Nhng rong ci vnh m chic tu bum ny ang b giam chn, mt bng khng c n mt k
Mt bc tng bng ln ng sng sng trong eo bin trn ca vnh. pha bn ngoi, nhng l
g ni bp bnh va vo bc thnh bng.
xa hn na, v s cnh bum chen chc nhau trong mt eo bin. Tt c nhng ngi ng c b
hi. Bin ang ni s ng, v nhng mng bng vn cn dp dnh. Nhng dn chi li khng mun
trc mi thuyn, chm ch quan st cc t s ng. H dng mi cho gt nhng cc bng nh ra
rc mt, h quay bnh li cho thuyn chuyn sang hng khc.
Thuyn trng chic tu bum tro ln boong thng, nhn di theo nhng con thuyn nh c.
song h cng ln lt thot v ra gn ti bin khi.
ng ngm cnh bum ang lt v pha mt nc xanh, thuyn trng ao c cng c ra i n
Vy m tu ca ng vn khng nhc nhch. V trc mt ng bng vn chng cht thnh mt bc t
ni xa khi, khng phi ch c nhng tu thuyn ang lnh nh trn s ng, m cn c nhng n
tng bng ln b dn dp va vo nhau, v lc ny chng ang tri dt v phng nam. Di nh
hi nh hng ln, ta nh chng c ph mt lp hoa hng.
Chen vo ting gi bo m m c nhng ting gi di ln. Khi th chng h a thng mt ting h
nh ting kn ng. Nhng ting gi y thc tnh nim vui, dng nh mi tri tim u m rng
ca by thin nga ang t phng nam xa xm bay ti.
Khi thuyn trng thy nhng ni bng tri v phng nam, v n thin nga bay v phng bc,
bt gic vn vo i tay. ng n i: Tht kh cho ta vn cn phi giam chn y. n khi no
ch i bao nhiu ngy na?
ang lc mng lung suy ngh nh vy, ng nhn thy mt ngi n ng nh xe trt bng i t
trng. Bc ta lt trn bng khng cht do d, nh khng h bit rng sng ch tu thuyn
Khi n bn chic tu bum, bc ta ngng u ln gi thuyn trng:
- Ny ng bn thn mn, b km chn gia lp bng ny ng c g n cha? ng c mun mua c
g?
Thuyn trng khng thm tr li, ng gi nm m ln v but ra mt ting ra.
Bc hng c bn nhy xung xe, mang t trc con nga ca bc mt b c kh, ri tro ln bo
n bn thuyn trng, bc n i bng mt ging nghim trang:
- Hm nay ti n y khng phi bn c u. Song, ti bit ng l mt con ngi lng thi
m hm qua bn lnh nh thu ngi Xctlen mang ln tu ng.
- Ti khng h bit c c gi no c a ln tu ti c, - thuyn trng tr li. - m qua
- Ti l Traranh, lm ngh bn c, - bc ta li n i. Chc ng cng nghe n i v ti. Chnh
it hi. T do ti nui c chu nui ca c Arn trong nh ti. Nhng ti qua c y b
.
- Vy th bn git c Arn ang trn tu ca ti ? - Thuyn trng tht ln s hi.
- ng cng bit ti l mt k thn ngho phn hn. - Traranh p. - Ti b lit mt cnh tay
ic mo him. T hai tun nay ti bit ai l nhng k git c Arn, nhng ti khng dm tr
trn thot v c dp bt i c gi y. By gi ti quyt nh khng th t mnh ph
ly c gi.
- Nu nh bn st nhn ang trn tu ny th ti sao i lnh canh khng n y bt chng?
- Ti cu xin van ni h sut c m qua, v c sng nay na, song h khng dm mo him
g th rt nguy him. Cho nn ti ngh rng nh n Cha, ti phi n y mt mnh xin ng
.
Song thuyn trng li khng h quan tm n chuyn c gi. ng ch ng n bn st nhn.
- Ti sao bc bit rng bn st nhn ang trn tu ti? - ng hi.
Traranh a tay ch ci rng ln bng g xi t gia nhng chic gh di dng ngi cho
- bao ln ti nhn thy chic rng ny nh c Arn ri nn ti khng th nhm ln c.
ng tin y u th tt nhin bn st nhn phi .
- Ci rng ny l ca Arsi v hai anh bn ca hn tn l Phillip v Rginan, - thuyn trng
- ng, - Traranh nhn thng vo mt thuyn trng p. Ci rng y l ca Arsi, Phillip v
Thuyn trng a mt nhn xung quanh ri mi ln ting hi:
- Vy theo bc khi no bng mi tan trong vnh?
- Nm nay y xy ra iu k l. - Traranh tr li. - Thng thng vnh ny c thng r
g hin ti th ng phi ch khi b p vo b khi bng bt u nhc nhch.
- Ti cng ch lo chuyn . - thuyn trng p. Ri ng li im lng hi lu mt hng nhn
Mt tri bui sng rc r trn cao, ta nhng tia nng lp lnh trn s ng nc. Nhng tu b
im bin t phng nam bay v ct ting ku vui mng. C ln l ngang mt nc, thnh thong
, nh say sa sau mt thi gian di b giam hm di bng. Nhng con mng bin trc y phi
tr v t lin tng n kim n ni quen thuc.
Thuyn trng bn chn trc cnh tng . ng n i: Vy ra ta l b bn ca nhng k st n
Cha ng ca bin hm tu ta li khng? Ta c nn cht cho bn st nhn trn tu ta khng?
Ngh vy, ng n i vi cc thy th:
- By gi th ta bit v sao chng ta b giam chn trong khi mi tu b khc c ra khi.
trn tu ca chng ta.
N i ri thuyn trng n gp bn lnh Xctlen vn ang ng trong khoang gia hai boong tu.
- Hi cc bn! Cc bn hy nm yn mt lt na d cc bn c nghe thy ting ku, ting ng
li cnh co ca Cha v khng c dung tng cho nhng k bt lng ang bn chng ta. N
yn n ch cc bn ci rng ng nhng ng quy ca c Arn, cc bn c th chia nhau.
Ri ng quay li n i vi Traranh:
- Bc hy quay v xe v qung c ca bc ra ngoi i. Bc s phi ch mt th khc .
Sau thuyn trng v cc thy th xng vo bung ca Arsi v hai bn hn. H tr i cht c
Khi ba tn tnh dy nh chng li, cc thy th lin dng ru v gio nh chng. Thuyn tr
- Chng my l nhng k st nhn, nhng k bt lng. Lm sao chng my dm tin l s thot k
hng my m Cha ng ca bin li hay sao?
L ba tn c gi to ng bn n cu. Song thuyn trng n i:
- Thi, chng my ng gi na, h s khng n u.Ta cho h nhng ng quy ca c Arn
my phm ti c v nhng ng quy ny, v cng v nhng ng tin y m chng my b tr
Traranh cha kp g ht c ra khi xe th thuyn trng cng cc thy th t trn tu b
thn mnh trng tht thm hi v b nh, v nhng vt thng lm cho chng yu i.
- Cha khng hoi cng m gi bo ta, - thuyn trng n i. - Ngay khi ta bit c Ngi
H li ba tn t ln xe trt ca Traranh, v Traranh ch chng v tn Marxtrng qua nhng
.
n chiu thuyn trng tro ln tng thng ca con tu v nhn ra bin. Song vn chng c g
vn mi lc mt cao hn.
Bng ng nhn ra mt on ngi rt ng ang tin v pha con tu ca ng. l ton th nh
heo vi thiu nin ang khin mt ci cng.
Khi n bn con tu, h n i vi thuyn trng:
- Chng ti n y tm mt c gi cht. Bn st nhn th nhn rng c y hy sinh
xtrng chng ti n y tm c gi y rc v thnh ph ca chng ti vi tt c vinh d
H tm thy Enxalin. H a c ln b v mang v Marxtrng. Tt c ph n u kh c c, ngi
ca mnh n ch cht.
Trong khi on ph n tr v Marxtrng th gi bo v s ng bin lin ph v mt bng m h v
ph, mt bin cng bt u hon ton thng tu b.
T CHNG dch.
HT
[1] Vin php quan Bengt Manhuxon, tri mun ca gia nh, ly mt c gi rt ngho v d
tn l Xigrid. Anh ng, mt b tc, gi cho c du mt ci vy bng la p c mt kh b
ngc qu dt kn kh vi y. Sau , khi ng b tc n nh em v trng thy em du xinh
nn ku ln - y l mt cu n i lch s: Nu em ti khng ly nng th chnh ti s ly!
[2] Mt loi ng tin bng bc c gi tr cao, thng dng nhiu nc Chu u trong thi Tru
[3] Cc hnh trong ti nhn b p gy chn ri tr i vo bnh xe.