You are on page 1of 2383

Chng 1: Ti hu th


Bella,
Em khng hiu sao ch li bo Charlie mang th n a cho Billy nh th chng ta vn cn ang l
Chnh ch mi l ngi a ra la chn, ng khng? Ch khng th no chn c hai con ng kh
Cn ch no trong ci cm t "nhng k t th" m ch thy qu kh khn khng th
Em bit mnh ng l mt thng chng ra g, nhng chng cn cch no khc
Chng ta khng th lm bn vi nhau c khi m ch c sut ngy qua li vi ci li
Em ngh) n ch qu nhiu th ch cng khin cho mi chuyn ti t hn m thi, nn ch ng vi
Vng, em cing nh ch. Rt nhiu.
Chng thay i c g c. Em xin li.
Jacob
Ti trt ngn tay trn trang giy, v cm thy c nhng vt hn su trn , n su n ni n
hng dng ch th rp y tc gin. dng ny tip dng kia khi cc ngn t c th tun ra, th
iu gii thch cho nhng vt mc cn tung te trn t giy. Ti mng tng ra s tht vn
s ci, ci tht ln. Jacob i, xin em ng t lm cho u c mnh b tn thng, ti s ni
Ci l cm gic cng m ti c th cm nhn t bc th khi c li, nhng t ng m ti thu
ui cng li tr v Jacob, ch ging khi chng ti cn hc lp 2 nh Jacob ni khng c g
iu ngc nhin l nhng dng ch  lm tn thng ti bit bao nh th l cc t ny c c
 ti au hn chnh ti.
Trong khi ti ang mien mang suy ngh) nhng iu ny, ti ngi thy mi thc n chy kht nu t
mt ai bn cnh ti ang nu n m chng cm thy ni s hi no c. Ti v mnh t giy nhu
Ci l nc st mn m ca b ch va kp quay ly mt vng trong ci l vi sng khi ti du
 B lm g sai Charlie hi
 B nn mt trc tin, tha b. Kim loi khng dng cho l vi sng Ti ngay lp tc chuy
l vi sng v t ci l nc st li vo t lnh; ti t thi gian v n nt. Charlie theo d
l ci mi kinh khng y bo ng cho ti l ng c nn th y nh
 Gip con khuy u no Ti ni nh nhng.
Ti tm mt ci tha v c gng nh tan ming tht ng di y ni. Charlie th di.
 Tt c nhng ci ny l v ci g vy? . Ti hi b.
B khoanh tay trc ngc v nhn trng trng qua ci ca s ng sau vo cn ma dy c. B k
Ti ang hoang mang. Charlie nu n? V ci thi cu knh ny l g vy? Edward khng y; t
 khng hoan nghnh trong mi li ni v hnh ng. Nhng n lc ca Charlie chc chn l c
khng cn b th hin ra.
Ci t bn trai c l khng c chnh xc cho lm, ti suy ngh) khi ti ang trn m. Ti c
y s phn nghe c v khng n khi s dng chng trong cc on hi thoi v tnh.
Edward c khc trong u, v ngh) chnh l ci l do gy ra s s cng thng m ti cm
 mnh thot khi ngh) .
 Con b l ci g ? B nu n ti t bao gi vy? Ti hi b. Ming m ni ln trong nc
 b khng th nu n trong nh ca mnh c .
 Con bit iu Ti tr li, ci toe tot trong khi ch mc vo ci o khoc da ca b. Ha
mc ci o trn ngi, v treo n ln trn mc o cng chic tht lng c khu sng c
n nh b ny, khng cn nhng cnh nhng con si k b khng l trong nhng khu rng m nc
 g ang lm cho ng bn tm.
B ti khng phi l mt ngi ni nhiu, v nhng n lc m b ang c gng dn xp mt ba
Ti lic nhn ng h nh thng l - theo thi quen vi pht mt ln. Cha c na ting ng
xa ca ti (v l ngi si), Jacob Black, gi y tr thnh... mt k th. Ti rng mnh k
h b mt, l mt k phn bi, Jacob by mu ti b mc vo  ti khng th dng thi gi
ch c php gp ti t 7h ti 9.30h, lun trong nh v di s gim st khng mt giy li
y chnh l s gim st nghim ngt hn so vi thi gian trc y, hu qu ca vic bin mt
ie chng th lm g n ngn cn chng ti. V sau th Edward cing trong phng cng ti mi
g ca Edward qua chic ca s tng 2 ca ti tht hu ch nh kh nng c suy ngh) b ti. M
hng n cing khin ti bn ch, tht thm khng yn. Du vy, ti chu ng s trng pht m k
 th chu ng c vic lm cho b b tn thng bng cch chuyn i by gi, khi m c mt s
B ti lm bm v ngi xung bn, m t bo ra, trong vi giy ng cn nhn khng bng lng.
 B, con khng bit ti sao b li c nhng tin tc lm g. N ch lm cho b mt thi gian
Khng thm  n ti, b li cn nhn cm t bo trong tay.
 l l do ti sao mi ngi li mun sng mt th trn nh, tht l bch.
 Cc thnh ph ln lm g sai ?

 Seatle ang tr thnh mt th ca cc v n mng. Nm tn st nhn cha bt c trong 2 tun
hm nh th
 Con ngh) ci danh sch ti phm ca Phoenix cing ang gia tng y b . Con cing tng sng t
h nn nhn ca chng nh khi ti n Forks. Thc t, ti cing vn trong vi danh sch & Chi
ng bt cing sng snh.
 , con c cn n ming tr ming vi b nh vy khng? Charlie ni.
Ti u hng bng vic chun b ba ti; ti phi dng mt con dao ct tht b ct mt phn
arlie t mnh ly nc st v vo. Ti che giu s bc xc trong ti tt n mc c th v l
ie vn xem bo. Ti v tay ly cun i gi h ca Emily Bronte trn bn v c gng c khng
Ti mi ch c n phn khi Heathcliff tr quay v th Charlie hng ging v nm t bo xung
e t ci n)a dnh y nc st ln khn tri bn. B mun ni chuyn vi con .
Ti t quyn sch sang mt bn. Ba sch b t xung v nm chng ch trn bn. B c th h
Charlie gt u, i lng my nhu li. , b s nh rng ln ti, B ngh) l vic tch ba t
Ti ci. K thut nu n ca b lm cho con thy lo lng y. B cn g vy?
 ch l v Jacob thi .
Ti cm thy mt mnh nhn li. Ci g v anh ta? Ti cn mi hi.
 D thi, Bells, b bit con vn bc mnh v vic n mch b, nhng l mt vic lm ng.
 C trch nhim ti nhc li mt cch gay gt, o hai mt ca mnh. Vy sao, th th ni
lm. Ci g v Jacob vy?Ti s lm g vi Jacob? Ngi bn tt nht trc y ca ti ngi m
 ng lm b pht in ln, c khng?
 Pht in ?
 cing l ni v Edward na. i mt ti hi nhm li. Ging ca b tr nn gt gng hn. B
 B cho. Ti tha nhn. Trong mt khong thi gian ngn. Tt nhin, b cing c th cho ph
tip tc, ch l tru b; ti bit l ti ang trong thi gian ca nm hc. v b cing nn cho
Khun mt ca b cng ra vi n ci khng mong i v i mt nhn li; trong ci giy pht ngn
Ti nhn thy tia sng l m trong n ci , nhng ti vn tin ln mt cch chm ri. Con
h trng giam gi ca con?
N ci ca b li lo ln. V c ba .
 V chng th c lin quan n nhau nh th no? Ti hi, mt cch thn trng.
 . B th di, gi hai tay ln nh th u hng. B ang ngh) l c th con s xng ng vi
Ging ni v i lng my ca ti cng bt ln. Con c t do ? Ci g vy y?Ti rt bn
trong u Charlie.
Charlie gi mt ngn tay ln Vi mt iu kin"
Nhanh nh chp, ti nhn b v ct ging gn nh ngay lp tc B ni tht ch? Con c t do
Ci g thay i th nh)? C ci g ca b ang b ngi khc giam cm v b phi chuc li ha
Charlie a mt ngn tay ln v ni: C mt iu kin
Sau mt giy thng hoa, u c l lng n tn my, nghe xong cu , n ko ti xung mt t. M
 Bella, y nh l mt li thnh cu hn l mt yu cu, c ch? Con s t do. Nhng b hy v
 Nh vy ngh)a l sao h b?
Charlie th di mt ln na, B bit rng con s mn nguyn khi bn Edward mi lc mi n
 Con cing vi Alice na. Ti thm vo. C y khng c mt gi bt buc no, ch ti v i k
 l d tht Charlie ni Nhng con c nhiu ngi bn khc ngoi gia nh Cullen m, hay l
Chng ti im lng trong 1 khong thi gian kh di v chnh Charlie l ngi xua tan i bu kh
 Ln cui cng con ni chuyn vi Angela Weber l khi no?
 Tra th su , ti tr li gn nh ngay tc khc.
Trc khi s tri li ca Edward, nhng ngi bn trong trng chia ra lm hai nhm.V ti th
Angela, Ben Cheney (bn trai ca Angela), v Mike Newton; h l nhng ngi d dng tha th v
rong lc Edward b i. Lauren Mallory, hu ht nhiu ngi khc v n bao gm c ngi bn u
Khi Edward quay tr li, ci ranh gii gia ci xu v ci tt ca hai nhm cng hin r hn
V cing thi gian , khi m Edward li n trng cng ti th tnh bn gia ti v Mike c ch
rai ch ct ca c y vn l nhng ngi bn tt ca ti. C rt nhiu con mt d ngh, ganh
un, Angela vn rt thoi mi vi iu . Tht kh khn cho c ta y khi khng b m hoc bi
 Bn ngoi trng? Charlie hi, a ti tr v thc ti khi ti ang min man ngh) n nhng ch
 Con khng i chi vi ai sau gi hc ht b , con u c i ra ngoi u, b khng nh sao? C
hng con s tr thnh 2 cp.

 c ri. Nhng sau th... Charlie ngp ngng Con v Jake cing mt thi gip nhau rt
Ti ct ngang li ca Charlie B i thng vo vn lun i . Vy iu kin chnh xc l g?
 B khng ngh) con nn b mc tt c cc ngi bn khc ch v bn trai ca con Bella . Cha
c, v b ngh) cuc sng ca con s tr nn ti p hn khi con ho ng vi mi ngi. Ci ch

Ti p ng.


 Chnh v vy, Charlie khuyn nh ti Nu nh con c nhiu bn khc ngoi Edward Cullen th
in nay na.
 l iu hin nhin Ti th thm trong cung hng.
 C th hay khng th?
 B c ni thng iu kin ca b ra i Ti ni nhc nh Charie quay li ci ti chnh m
 Uhm, iu kin l con phi s dng s t do ca con lm bn vi nhiu ngi bn khc na, E
Charlie ni.
Ti gt u tht chm. Con cn cn nhc mt cht, liu con c phi thc hin theo mt thi gi
Charlie nhn thng ti v lc u B khng mun l chuyn ny thm phc tp. Ch l con khng
Qu tht, b a ti vo mt tnh th tin thoi lng nan. Ti phi u tranh vi chnh ti. B
i nhm tt v xu hn r.
Vy th cch no s l tt hn? Tiu tn thi gian vi nhng ngi ngay t lc ny, ci lc
 pht tc i quyn t do ca chnh bn thn khng phi ni chuyn vi nhng con ngi kia 
 ... c bit l Jacob Charlie ni thm vo trc khi ti kp ngh) n nhng vn khc.
Charlie tip tc y ti vo ci th tin khng c m li cing khng xong. Chnh iu  khi
 Gia nh Blacks rt c gia gio, Bella Charlie ni mt cch nghim tc v mnh m nh nhng
hi l ngi bn rt tt cia con nm xa kia m?
 Con bit iu b 
 Con khng nh mt cht g v Jacob sao? Charlie hi bng ging ch r rng ngi ang cc k
m trong cun hng dng nh tng ln t ngt n mc ti phi nut nc ming n hai ln trc
ci xung nhn mt t. Con nh Jacob nhiu lm
 Nu vy th iu g lm con ngn ngi?
 khng phi l vn m ti c th l gii mt cch gin n. Ti khng th l gii ci iu b
g chnh l rc ri ca ti khi bit c ci b mt . Mt chuyn hn nhin l ti s khng ba
 i vi Jacob, con tng.... xung t. Ti ni mt cch chm ri. Ci xung t v tnh bn,
uch, trong khi ci iu ti cn tr li li chnh l: V Jacob l mt thnh vin trong n si
h m Jacob li cing nh khng bao gi tr li in thoi ca ti. V ti cing ng vi qua
 Khng phi Edward qu mnh cnh tranh sao? Ging ca Charlie by gi mang y v ma mai
Vi i mt hnh vin n, ti nhn Charlie Khng c s cnh tranh no y ht.
 Con lm tn thng Jake khi con lng trnh n nh vy. V s tt hn nu n tr thnh bn
Oh, tht vy sao? Ti lng trnh Jacob sao?
 Con gn nh chc chn rng Jake khng mun tr thnh bn ca con . Nhng t tht ra t nng
Charlie t v kh ngng ngng. Vn l chng ta nn n thm Billy hm nay
 B v Charlie gn nh tr thnh hai ngi n b gi vi nhau ri. Ti t r phn nn ca
 Billy ang rt lo lng cho Jacob Charlie ni Jake ang c mt khong thi gian rt kh khn..
Ti co rm li nhng vn m to i mt.
 V sau th con s c mt khong thi gian cng chi v nim vui li n gia con v Jake.
 Con ang rt vui v con khng cn thm nim vui no na Ti gm g trong c hng
S tng phn gia ging ni v t ng ca ti khin Charlie bt ci khanh khch v ti cing
 c ri, c ri ti ng  Bnh t)nh no b
 Th cn Jacob th sao? ng ni nh ni n ti
 Con s th
 Tt. Hy gi li y nh, Bella. V, , con c th ny Chalie ni v ng li ci ti tho
Ti vn khng di chuyn, ti gm g khi ngh) n ci tn Jacob. L th gn nh b nhu nt n
ci g khc.
Charlie y ci gh ca ngi sang mt bn v gc chn ln gh. Ngi t ci )a vo chu ra, nh
mt bn v dng li khuu tay ca ti.
 Oh, cm n b Ti th thm, bi ri trc thi ca b. Ti qua sang nhn a ch tn ngi
Charlie ci khc khch
Ti chun b m phong b, nhng khi s ti mp phong b th ti ht ln hi khim nh B, n
 B t m thi m
 Con b sc y nha, cnh st trng ca c mt th trn m li xem ca ngi khc khng ni
 Thi no, con c i
Ti li ng giy trong phong b ra, v bn danh mc.
 Chc mng chc mng , ngi cnh st c ri nn khi ti m ra v c ngi mi bit v la to
 Cm n b
 Chng ta nn ni v chuyn hc hnh ny mt cht. B c dnh mt t tin cho con ...
 Hey, hey, khng phi chuyn . Con khng xi tin dnh dm ca b u. Con cing c tin ca c
t lc n mi bt u.

Charlie lc u t khng ng . C nhiu chuyn con cn chi tiu, b c th gip con trong
 cing khng thiu ci th r cho con."
N khng r hn, khng phi tt c. Nhng n xa ni y, ci th trn Forks ny. V ci thnh
ska) khng c nh nng mt tri trong ba trm hai mi mt ngy mt nm. L do ti n l v t
 Con tm hiu ri b . Bn cnh , con c nhiu s gip  nh mn ngn hng chng hn
 Th... Charlie bt u mm mi, nhn sang ni no tht xa xm.
 Th sao h b?
 Khng c g, ch l .... Charlie va ni va cau my B ch thc mc v ... k hoch ca E
 Oh
 Sao?
Ting g ca cu gip ti thot khi tnh th ny, khng phi tr li cu hi ca b. Charl
 Mi vo ti gi vi ra trong khi Charlie lm bm trong ming g nghe ging nh: i i . T
Ti vn nm ca, iu k diu din ra, nh mt php mu, anh y ang ng truc mt ti.
Thi gian khng th ngn ti khng nhn mt anh y, v ti c gng khng t ra bt k m biu
nh ca anh y, mt v p hon m) vi quai hm vung vn v i mi cn trn v cing ci mi y
i mt ca anh l ni ti nhn cui cng v ti bit khi nhn vo, ti s khng th tip tc
g sut. Khi nhn vo i mt ca anh y, ti c cm gic tht l, n mn nh nhung. Lc no t
uyn tc th ci ch qun th l 1 cu ni a)
Nhng l mt gng mt p m mn v mi mt. Ti c trao i bt k th g ly c gng m
Khng, ti khng tin iu . Ti cm gic tht ti li khi ngh) n iu , v ti tht sung s
Ti nm ly tay anh y khi nhng ngn tay lnh gi kia ln m tm n ti. V chnh hnh ng 
ie em n cho ti lc ny.
 Hey Ti ci cho n anh y tht ti tnh.
Anh a tay qung qua ngi ti v hi Bui tra ca em th no?
 N tri tht chm chp v l m
 Bui tra ca anh c v khm kh hn em mt t
Anh y nm ly tay ti a ln mt anh y. Tay ca chng ti vn nm cht, tay trong tay. Mt
du dng. Anh thng thc mi thm ca ti...
Ti bit rng mu ca ti i vi anh thm hn bt k ngi no khc, n ging nh mt ngi a
iu hin no ni ln l anh ang thm mu ti n nhng no. Ti ch c th tng tng rng a
 n lc ca anh ch thc hin mt cng vic m ngi bnh thng no cing lm c: nhn n
Ti lo lng v s c gng ca anh y. Ti tht thoi mi khi bit rng ti khng lm s au n
Ti nghe thy Charlie ang tin n v dm chn tht mnh nh thng l biu th khng cho
nh y na, n h xung nhng vn nm ly nhau tht cht.
 Bui chiu tt lnh, Charlie. Edward lun cho hi l php khng th ch vo u c d cho
Charlie cu nhu, lm bm g v Edward v khoanh tay trc ngc. V ngi ni v s gim st
 Anh mua mt b ging nhau (ch ny c l ngh)a l n ng k hc hoc l b n chp nhn cho n
vng trn nhn ging mt chic nhn trn ngn tay nh nht ca mnh.
Ti khng th tng tng c l lm sao ci trng i hc no vn cn ch trng cho c hai c
V anh ta ang ci nh bit ti ang suy ngh) d, c l iu m ti ang suy ngh) ang hin r tr
Ti ngh) c ci g b n ng sau ci s c nhp hc ny. C l l mt khong tin ln h
Edward ci v nhng cm xc trn gng mt ti.
 Chng ta s cng hc ch? Anh y hi v ko ti vo nh bp
Charlie cc k nng gin v i theo chng ti, c l ngi ang phn nn v s di chuyn chm
Ti nhanh chng dp tt tn tt mi th trn bn trong khi Edward sp xp li cc giy t nh
bit anh y ang ngh) g nhng Charlie li xen vo gia bnh lun trc c Edward
 Ni v chuyn nhp hc i hc . Charlie ni vi ging iu bun ng . Lc u Charlie tr
 ca mnh. Bella v bc va ni chuyn v chuyn hc tp nm sau. Khng bit con c d nh h
Edward mm ci vi Charlie v ging ni ca anh y tht thn thin nh chng c chuyn g kh
 Th con nh quyt nh s hc trng no? Charlie c gng p Edward phi ni ra ci tn c
 Syracuse, Harvard, Dartmouth v hm nay con cing nhn c th nhn nhp hc t i hc Alaska
hin ti hiu c nhng g anh mun truyn t, mt cn tc ci ch chc tro ln nhng ti c
 Havard? Darmouth? Charlie ni lm bm trong ming v khng giu s ngng m! Uh, cing l
an tm n chng no con s n Ivy League. bc l b con mun nh vy...
 Carlisle lc no cing bng lng vi nhng quyt nh ca con Edward tr li
 Hm
 on xem Edward. Ti ni bng ging mng r, rc sang trong n en
 Sao Bella?
 Ti a ci phong b dy cho anh y Em s n hc i hc Alaska
 Chc mng em Edward ci nhe c hm rng, nhm c mt Sao li c s trng hp ngu nhin n

Charlie nheo mt li Tt thi , ri tip tc th thm sau vi pht im lng B i xem trn u
 cing l mt lut l bnh thng ca mi ngy.
 Er, b? B c nh v bn v t do ca con khng ?
Charlie th di c ri, vy th mi gi ri vy. Con vn trong gi gii nhim vo cc ng
 Th Bella khng cn b qun thc na h bc? Edward hi nhng ti bit rng anh chng ly l
 trong ci s ho hng gi to .
 N ph thuc vo mt iu khc Charlie khng nh li mt ln na M n c lien quan g n c
Ti l mt nhn nhng b chng nhn ti.
 , con ch mun bit vy thi Edward tr li Alice ang tm kim ngi i shopping cng c
Charlie gm ln r to KHNG v mt ca ngi cnh st trng tr nn tm ti.
 B! Con i th c g khng c ?
Charlie c gng dng ci ni tc gin kia xung B khng mun con i Seattle ngay lc ny
 Huh?
 B k vi con v cu truyn trn bo y,  nhn nh bn xay xn tr ng ph v b mun
Ti o mt B, y l c hi tt con th li xe vi n ch khng ging vi ln trc... con
 Khng, chuyn th n bc . Edward xen ngang Con khng c l Seattle. Con ni thnh ph
g khng mun Bella Seattle.
Ti nhn anh khng tin tng nhng anh ang cm t bo ca b trong tay v c c ch .
Anh y ang th an i Charlie rng s chng c chuyn g nguye him cho ti khi cng i chi v
N c tc dng. Charlie nhn Edward ri nhn vai tr li: thi c ri . V by gi ngi
 lun trc trn u.
Ti i n lc nghe thy ting TV chc chn rng Charlie khng th nghe ti ni c na.
 H?... Ti bt u hi
 i t Anh ni nhng mt vn khng ri khi mt bo ly mt giy. Anh thy cho ti t n nh
Charlie chc chn vn cn ang lng tai nghe. Ti th di sn st v bt u in thng tin v
h ang hng mt ra ca s, trm ngm suy ngh) mt chuyn g tht xa xi.... Ti li tip t
Ti kht mii v y t giy sang mt bn.
 Bella?
 Anh ni Dartmouth nhn anh vo hc l anh ni tht hay ni chi vy?
Anh li qung t in thng tin trc mt ti. Anh ngh) em thch New Hampshine ch Edward n
 anh, v rng th lun l ni tin cho nhng ngi i b. Cuc sng hoang d . Anh kt thc n
Ti th su qua mii.
 Anh s em tr li anh tin nu iu lm em cm thy hnh phc , anh ha. Nu em mun, an
 Ging nh l em c th ng m khng phi hi l g to ln ht h. Hay l phn ca khon

 Em ch vic in vo cc thng tin trong n thi, xin em y Bella? Vic ny chng hi g em 
Quai hm ti nghin cht li. Anh bit iu g vy? Em khng ngh) l em s lm y . Ti vi l
 nhn chm chm vo chic bn trng khng mt lc, v sau nhn vo Edward. Anh chng t v
 Anh ang lm g vy? ti gng hi. Anh k tn ca em p hn l em t lm. Em vit xong
 Anh c v rt nhit tnh vi my ci vic ny y, anh bit khng . Ti th thm loi tr k
 Em thc s khng cn phi xin hc nhng ni khc na. Em c chp nhn Alaska ri. Em
 i mt ng tin, cho d l tin ca ai i chng na.
Mt ci nhn au n hin ln trn khun mt ca anh. Bella& .
 Anh ng bt u na. Em ng rng em cn phi ra i v s an ton ca b, nhng c hai chng
gn nhng con ngi binh thng no c. Nhng kin thc ca ti v vi nm u tin khi l mt
 ca anh nhng ti bit n cing khng tt g. T kim ch mnh hin nhin l mt k nng kh
Bt k ci g ngoi trng hc u khng phi l vn .
 Anh ngh) l chng ta vn cha quyt nh v thi gian Edward nhc ti mt cch nh nhng. E
cn c hc.
 Em s c chng sau ny .
 Chng khng phi l nhng kinh nghim cho sau ny. Em khng c c hi lm ngi ln th hai,
Ti th di.
 Anh rt hiu v thi gian, Edward . Ch l qu nguy him khi lm cc vic to lao thi .
 Vn cha c g nguy him c anh c khng khng.
Ti lic nhn anh. Khng nguy him ? Chc chn. Chnh ti vn b mt ma c rng hung c ang
cch gy au kh v chm chp. Ai lo lng v Victoria ch? V cn nh Volturi - gia nh ma c
c rng ca h - nhng ngi m c khng khng rng tri tim ca ti ngng p theo cch ny hay
ng vy. Khng c l do no s hi c. Thm ch k c khi Alice vn ang theo di h - Edwar
cnh bo trc - tht l in khng khi ch i nhng c hi . Ngoi ra, ti thng trong vi
Mt cn au t ngt xuyn thng vo bng ti khi ti nhn thy thi gian thc s ngn ngi lm

th khc trn th gii ny gp li nhng ti nhn ra mt cch su sc rng b ti ang ngi
V m ti, b Renee, th ang Florida y nng, vn ang ni n ti i ngh h bi bin cng
xy ra khi ti bin mt khi trng. Thm ch nu b m ti cing khng nghi ng trong mt th
km theo nhng l do v chi ph i li t hay gnh nng hc hnh hay do au m, th Jacob vn
Trong mt lc, ci ngh) khip s v Jacob nh tan ht c nhng ni au khc ca ti.
 Bella , Edward th thm, mt anh nhn li khi anh c c ni au trn khun mt ca ti. Khn
thi gian cing c .


 Em mun nhanh ln , ti thm th, ci yu t, c gng pha tr trong cu ni . Em cing mu
Hm rng ca anh nghin li, anh ni qua k rng. Em khng thc c mnh ang ni g u . t
trang nht DANH SCH NGI B GIT ANG TNG LN, CNH ST LO S TRC CC HOT NG CA BN GI
 Ci ny chng lm g c Ma c rng khng phi l mt tr a vui, Bella . Ti nhn ch
 A& .phi chng l mt con ma c rng ang gy ra nhng vic ny? Ti th thm.
Anh ci nhn nh. Ging ca anh trm v lnh lo. Bella, em nn ngc nhin rng lng tt ca
 bn tin ca con ngi."
iu ny rt d nhn ra, khi em bit l em ang tm kim ci g. Cc thng tin y ni rng c
ang d v khng t ch c. chnh l kiu m tt c chng ta u tri qua .
Ti li nhn chm chm vo t bo, trnh nh mt ca anh. Chng ta s kim sot tnh trng n
 vo bui ti, nhng xc cht khn kh, thiu bng chng khc& ..Vng, mt ai mi xut hin
 , khng phi l vn ca chng ta. Chng ta thm ch s khng ch ti tnh hnh nu nh
in ra mi lc. S tn ti ca nhng con qui vt u a n kt qu l nhng s vic k qui .
h chm dt, gia nh ca h gi y ang than khc.
V mt l thuyt, tht l khc thng khi xem xt nhng v n mng ny, nhng ci tn ca h,
race Razi, Michelle O Connell, Ronald Albrook. Nhng ngi c b m, c con ci v bn b, h
h c ngh nghip, c hi vng v k hoch, v c c nhng k nim v tng lai& .
 Vi em n s khng nh vy , ti thm th, quan trng l i vi ti. Anh s khng em lm
tan s cng thng.  nhng ch chim cnh ct, rt ng yu .
Ti run run ci v vt t bo ra xa khi ci bn ti khi phi nhn thy nhng ci tn ;
h v gia nh n chay ca anh - tt c mi ngi cam kt bo v cuc sng ca con ngi t


 Alaska, sau , s theo k hoch. Ch l mt vi ni xa hn Juneau - mt vi ni c nhiu gu
 iu tt hn . Anh tnh n iu ny. Cing c nhiu gu trng na. Rt d tn. V nhng co
 C chuyn g vy em? Anh hi. Trc khi ti c th hi phc li, s bi ri bin mt v c
 , ng bn tm n nhng con si, nu ci ngh) vn cn tn cng em . Ging anh cng v tr
 Edward, Jacob l ngi bn tt ca em , ti lm bm. Tt nhin l ci ngh) vn lm em k
 Xin hy tha li cho anh v anh khng quan tm n em , anh ni, vn rt nghim trang.
 Anh khng nn ni ra iu . Anh ng lo v n . Ti nhn chm chm vo tay mnh, hai bn tay
lng mt lc, v sau ngn tay gi lnh ca anh s ln cm ti, nng khun mt ti ln. Dng
 Em bit. Em bit iu ny khng ging nhau. Em khng nn phn ng nh th. N ch l& ., em
i mt mu nu vng ca anh dng nh hi ti li mt cht bt c khi no ti nhc n tn ca
qua nhng ngy kh khn. Jake ang b tn thng v l..li ca em .
 Em chng lm g sai c Bella .
Ti ht mt hi tht su. Em cn phi lm cho mi vic tt hn, Edward . Em n Jake iu ny
Khun mt ca anh thay i trong khi ti ni, li cng tr li, trng nh tng. Em bit kh
khng c bo v, Bellla . V iu ny s ph v tho thun nu bt k ai trong chng ta vt
 Tt nhin l khng Vy th khng cn phi tranh ci v vn ny thm na . Anh bung tay
ti, v anh mm ci, mc d i mt anh vn cn rt thn trng.
 Anh rt vui v b quyt nh cho php em c ra ngoi em cn phi i n hiu sch. Anh kh


 Khng phi tt c chng ta u c th nh r c . Ti ni mt cch cc lc.
 D nh r hay khng th anh vn khng hiu ti sao em li thch n. Nhn vt ca n l nhng
h no Heathcliff v Cathy li kt thc v c xp ngang hng vi cc i nh Romeo v Juliet
 khng phi l mt cu chuyn tnh yu, l mt cu chuyn chn ngn (c n ch ny m t

 Anh c vn vi nhng tc phm kinh in . Ti p li. C l bi v anh khng b n tng b
Anh mm ci, r rng l ang hi lng khi thy anh lm ti b sao lng sang vic khc. D
Mt anh gi y tr nn sng ng vi v thch th tht s, - anh ang c gng tch cc ngh)
nh. Ci g hp dn em vy? V t m chn tht ca anh lm ti du li.
 Em khng chc na , ti ni, c gng tm cch ni r rng trong khi ci nhn bt ng ca anh
g v nhng ci khng th trnh c. Lm sao m li khng c ci g c th gi chng tch

hay thm ch ci cht, cui cng th& .


Khun mt anh trm ngm trong khi anh nghe nhng li ti ni. Sau mt lc anh n mt n ci
y hn nu mt ngi trong s h c c phm cht hi li .
 Em ngh) c th chnh l vn . Ti bc b kin ca anh. Tnh yu ca h l phm cht c
 Anh hi vng l em c c cm nhn tt hn iu  yu mt ngi qu l& c c .
 Em thy gi th hi mun mt cht khi lo lng v ngi m em yu . Ti ni. Nhng thm ch
Anh ci nh. Anh rt vui khi em ngh) c nh vy .
 , em hi vng anh thng mnh trnh xa nhng ngi ch k. Catherine thc s l ngun gc
 Anh s t bo v mnh , anh ha.
Ti th di. Anh qu l gii trong vic lm sao nhng. Ti cm tay anh a ln mt ca mnh. 
Mt anh nhm li. Khng .
 Thc s l khng c g nguy him u , ti li ni n anh. Em tng La Push c ngy vi h
ong khi ti ni th nhng li u l nhng li ni di. S tht th khng phi l khng c g
h con dao v pha ti lm cho lng bn tay ti t m hi gi cho ti mt ni s m ti v
Edward nghe thy tim ti p nhanh v anh gt gt u nh th ti tha nhn mnh ni di. 
Ti mun chi b iu , nhng mt hnh nh khc lm chm li phn ng ny ca ti. Hnh nh g
gi u l m, ngi th 2 l a con. Nh vy ch ny c l tc gi n n ngi con), ti th
Anh y ch i ti chin thng chnh bn thn mnh v ly li c ging ni
 Anh khng bit h Ti th thm
 Anh ngh) l mnh bit v h nhiu hn nhng g em bit y Bella . Anh  y ln cui cng
 Ln cui cng
 Bn anh xm phm vng t thing ca ngi si by mi nm trc... V chim ci vng t
anh vn ng hn h, v c l n cing chng phi l ci ch cui cng nu nhng Charlie khng
rong ha bnh. Ba iu  c tc dng
Tn ca ng ni Jacob lm ti git mnh.
 Bn anh ngh) l ng ranh gii b bin mt cng vi v vic Ephraim Edward ni nh n mc
ca em ang cng ngy cng ln ln theo thi gian y. Em c nhn thy l sc ht khng th tho
g? Nu bn anh gi mt phn may mn ca em, c l bn anh c th hy dit c th gii y
Ti l i cu chm bim ca anh, tm tr ca ti ang c gng suy ngh) v ci gi nh ca Edwar
khng bit sao?
 Bit ci g c?
 Ci xui xo ca em chng l g c. Ma si tr li l v ma c rng.
Edward ngc nhin nhn ti khng chp mt, bt ng.
 Jacob ni vi em rng gia nh anh c mt m mu g quanh y. Em ngh) l anh bit iu ch
Nheo mt li, anh ni Vy l nhng g h ngh)?
 Edward, chng ta cng nhn thng vo vn no. By mi nm trc anh n y v b tc ma si
gh) l s trng hp ngu nhin khng?
Anh chp mt v t r s thoi mi B Carlisle s rt thch th vi ci l thuyt ny
 L thuyt Ti giu ct
Anh y im lng mt lc, phng tm mt ra khung ca s, len li vo nhng ht ma ang ri... T
 Hng th, n khng phi l mt t chnh xc Anh thm th tht nh sau mt thon lng yn Nh
Ti c th din di ngh)a ca nhng li ca anh mt cch d dng rng: Khng kt bn vi ng
Ti bit ti phi kin nhn thuyt phc Edward. N khng phi l khng c l do d Edward khn
.
T i khng mun ni v ci thi gian vi bt k ai, c bit l Edward. Ci khong thi gian
a khong thi gian kh khn . V ti cing cha tng hy vng Jacob chu trch nhim v nhng g
Jacob lm nh vy.
V ti phi chun b y t ng gii thch cn k vn .
Ti ng ln v i vng quanh ci bn. Ti ngi vo lng khi anh m vng tay n nhn, ti nh m
hng ci t ny li c kt bng bng. Ti nhn bn tay anh y khi ni
 Xin anh, hy nghe em ly ch mt pht thi.. iu ny quan trng hn nhiu so vi ci ngh)
ca mnh. Em khng th khng gip cu y em khng th b cu y ngay lc ny, khi m cu
m khi bn thn em& . cing khng bnh thng. Anh khng bit l n c ngh)a th no u& . .
Vng tay ca anh ang m ti cng li; hai bn tay gi nm thnh hnh qu m, cc c cng ra. 
uay tr v. Em n cu y hn c iu ny. Edward .
Ti thn trng nhn vo gng mt ca anh. Mt anh nhm li, v hm ca anh cng ra. Anh s k

 S khng nu em sng c mt trm ngn nm . Ti a tay mnh chm v o k hun mt lnh gi i n
r hn em. Ngoi ra, anh ang y ri. mi l vic chnh .
 Nu anh cha tng b i, em s khng cm thy cn thit phi dn v t c ho cuc sng mt ngi

Dng nh ging ni mt nh nhung ca anh khn hn. Anh khng b it lm th no ni iu n 
ic c v rt nghit ng. Nhng anh sut na mt em thi gian q ua. Anh bit ci cm gic 
bt k vic g nguy him na .
 V vic ny th anh phi tin em. Em s n thi .
Gng mt anh li au n. Xin em y, Bella , anh th thm.
Ti nhn chm chm vo i mt bng nh ln mu vng ca anh. Xin c i g c? ,


 Xin em, hy v anh. Xin em hy c gng c thc gi cho mnh c an ton. Anh s lm mi vi
 Em s gip , ti lm bm.
 Em c thc s bit l em quan trng nh no vi anh khng? Em c nim no rng anh yu em
, u ti nm di cm anh. Ti hn ln chic c lnh ca anh.
 Em bit l anh yu nhiu nh no , ti tr li. Anh hy so snh mt ci cy nh vi ton b
 Khng th so snh nh th . Anh hn ln nh u ti v th di. Khng ngi si g nh .
 Em s khng i cng h. Em phi gp Jacob .
 Vy th anh s phi ngn em li . Ging anh rt t tin nh th iu ny khng phi l mt rc
 Chng ta s cng xem xt vic ny , ti c bp anh. Cu y vn l bn em . Ti c th cm n
ging ni ca cu y, v cu y dng nh ng vi Edward - mt ci g s khng xy ra troCHNG 2: LN TRNH

T i cm thy tht th thi, th thi n l, cm gic c y nh ti ang i t lp hc Ty Ban Nh
rn i, m cing c th o l mt phn l do.
M cing c th do ti bit c rng ci mong mun ca ti c p ng. Ti li c t do
Hoc cing c th chng c g c bit khin ti c cm gic y, ha chng th l do bu khng
S t do rt gn, n gn n ni c th s c, ngi c. Nhng du hiu  khp mi ni. R
lu bt, nhng chic nhn trng. v cc thng tin; cui cng l vic t o chong tt nghi
cn nhng vng hoa hng c dng vo qung co cho l hi ca trng. Ci l hi khiu vi nm
 s khng tham d
V t ra, cing l mt kinh nghim ca con ngi m ti c c
 B gi th cho Renne cha Angela hi khi ti v Edward ngi xung k bn. Mi tc nu nh
h hm nay c nng mun ni lon mt cht y.
Alice v Ben ngi cng vi c t lc no ri. Ben ang chm ch c quyn truyn tranh trn ta
hi sng mii ca anh. Alice th ang chn nn nhn ci qun jeans v chic o s mi ti ang m
h di ci tht. Ti chng thy c ch no trong b qun o ti ang mc lm c y vng mt
on bp b v c chm cht k) lng n tng phn mt.
 Cha ti tr li Angela.
 Cn b th sao, Alice?
Alice mm ci v ni Xong c ri
 Bn may mn tht y Angela th di m ca mnh c c ngn c anh em h b con ch bc. Vy
khi ngh) n.
 Mnh s gip b nu b khng phin v ch vit nh cua b ca mnh. Ti tnh nguyn
Charlie thch iu . Qua khe mt, ti thy Edward ci mn nguyn. V anh y cing thch i
Angela bt lo lng khi trt c ci gnh nng y qua ti. B tt tht y. Mnh c th ti nh
 mnh n nh bn vy, mnh n pht m ln trong nh ca mnh ri. Charlie khng cm tc t
 B ni tht h? Angela hi cng nh nhn du dng than thin. Mnh ngh) bn ni bn mun 
 Mnh cn ngc nhin hn b na y. Mnh inh ninh rng s ch c c t do khi hc xong cp
 Th , n tht tuyt ng khng, Bella . Chng ta cng i n mng i
 , hay 
 Chng ta s lm g nh)? Alice trm ngm suy ngh), mt c sang ln khi ngh) n mt k hach
ic mnh y.
 Bn ngh) sao cing c Alice, mnh t do ri
 T do l t do ng khng? Alice c gng khng nh ci iu .
 T do nhng vn cn mt gii hn nht nh Alice 
Angela v Ben ph ra ci, nhng Alice li cau my t v tht vng.
 Vy chng ta s lm g ti nay? C y kin quyt phi lm g  n mng vo ti nay
 Khng g c, hy vi ngy na chc chn rng ngi cnh st trng ca chng ta khng n

 Vy chng ta s t chc vo cui tun ny nh. Khng g c th dp tt c ngn la ho hn
 Chc l vy ti ni lm du ci ni lo lng khng chc chn ca k hach. V ti ngh) di
Ben b quyn truyn tranh sang mt bn v tham gia vo cuc tranh lun si ni gia Angela v
 khng ch lm vo cuc i thai y na v ti cm thy hi tc ti khi s t do ca ti kh
V tht khng kh tm ra ci l do ti sao ti li bc tc nh th....
T lc ti chia tay Jacob khu rng trc nh th ci m gic kh chu, au kh c vy ly ti
ic ng h c reo ln mi na ting mt ln vy.
V ci hnh nh k nim ti cn lu li y chnh l gng mt ri ca Jacob.
C gng lm cho u c tht tnh to, ti suy ngh) v bit ti sao ti khng bng lng vi t
cha hon ho...
T do, ti c th i khp ni trn th gii nhng chc chn rng ni ti mun i n nht chnh
mong mun ln nht y chnh l c gp Jacob. Ti ngi cau my ti bn. t hn phi c vng 
 Alice? Alice!
Ging ni ca Angela ko ti khi cn m mng ca mnh. C bn ang vy tay qua li trong kho
ice c iu g  s hong s cc lan truyn khp c th ti. S v hn trong i mt Alice
nhng iu ny mi lc nh tht hn theo cch ca n. Mt vic g ang n, mt chuyn g s
Bng Edward ci, nghe rt t nhin v thoi mi. Angela v Ben nhn anh y ch i, nhng mt
c ai  vo mnh di bn.
 Gi ng tra ht ri h, Alice? Edward tru.
Alice vn nh thng. Xin li, ti m gia ban ngy th phi. Ti on vy.
 M gia ban ngy cn tt hn l i din vi hn hai gi hc . Ben ni.
Alice quay li cuc m thoi vi nhiu thng tin sinh ng hn trc , mt cht l qu ri.
 li nhn Angela trc khi c bt k ngi no kp . Edward vn im lng, a gin ln tc c
Ti lo lng ch c hi hi Edward nhng g Alice tin on. Nhng bui chiu tri qua m c
Ti cm gic nh mnh l ngi tha, ging nh l c vy. Sau ba tra, Edward i chm li c
hng dnh cho nhau vi pht gia cc bui hc. Khi ting chung cui cng vang ln, Edward k
gi, i cng vi anh ta khi Mike tin v bi u xe. Ti tt li pha sau, mc Edward ko ti
Ti lng nghe, m h, khi Mike tr li cc cu hi thn mt ca Edward. Dng nh Mike ang c
 ... Nhng mnh va thay pin . Mike ni tip. nh mt Mike phng v pha trc v quay li nh
 C th l do my si dy cp . Edward gi .
 C th lm. Mnh chng bit g v xe c ht . Mke tha nhn. Chc mnh phi nh ai xem th
Ti tnh ni Mike ly xe mnh i, nhng ri li im lng. My ngy ny n bn rn lm, bn chy
 Mnh bit mt cht mnh c th xem n, nu cu mun. Edward ngh.  mnh a Alice v B
C Mike v ti h hc ming, cng nhn Edward chm chm.
 Er... cm n b. Mike lm bm khi ly li bnh t)nh. Nhng mnh phi i lm . Chc l lc
 c thi.
 Gp li sau nh. Mike chui vo xe, lc u khng tin.
Chic Volvo ca Edward ch cch hai xe, v Alice  trong t lc no.
 iu ngh)a l g vy? Ti th thm khi Edward gi ca xe cho mnh.
 Ch l gip thi. Edward tr li.
V lc Alice, ang ngi gh sau, v ni vi tc nhanh kinh khng.
 Anh tht s khng kh v xe c lm u, Edward. C l ti nay anh nn nh Rosalie xem th n
bit m. Khng phi l cu y s khng vui nu Rosalie xut hin gip mnh. Nhng t khi Ro
Qu t l ng khc. Nn i vi chic xe ca Mike, em ngh l anh s lm. Cing ch trong ph
h thi. V nhc n nc v nhng chic xe th thao m em nh cp , th anh vn cn n
. 
Sau mt pht th ti khng nghe na, mc cho ging ni tc ca c y tr thnh ting vo v
Dng nh l Edward ang trnh nhng cu hi ca ti. c ri. Anh y s phi ring vi ti
C v nh Edward cing nhn ra. Anh Alice xung li vo nh xe Cullen nh thng l, mc
vo trong.
Khi nhn ra iu ny,Alice lm Edward tht sc. Cn Edward dng nh thoi mi hon ton.
 Gp li em sau. Anh ni. V khi , ht sc nh nhng, anh gt u.
Alice r vo ri bin mt sau nhng thn cy.
Anh im lng khi quay u xe v tr v Forks. Ti i, ngc nhin khng bit anh c gi iu ch
hin ti cng thng. Tra hm nay Alice thy g? C chuyn g anh khng mun k vi ti, c
b trc khi ti hi. Ti khng mun ni nng v lm cho anh y ngh) rng ti khng th gii
V vy cho nn c hai a vn im lng n khi v ti nh Charlie.
 Ti nay bi tp t ha. . Anh nhn xt.
 Uhm . Ti ng .
 Em c cho rng anh vn c php vo trong ch?

 Charlie khng cn kh chu khi anh n n em i hc na.
Nhng ti chc chn l Charlie s li gin di rt nhanh khi ng v nh v thy Edward y.
Khi vo nh, ti i ln cu thang v Edward theo sau. Anh ngi u oi trn ging ti v nhn
knh ca ti.
T i ct cp v khi ng my tnh. C mt email cha c tr li t m ti, v b thng hong
 Chng di ngc li ci bn, m thanh ngt qung v lo lng.
V lc nhng ngn tay ca anh gi ly tay ti.
 Hm nay chng ta hi nng vi ng khng? Anh th thm.
Ti ngc ln, nh ma mai, nhng mt anh  gn hn ti ngh). Cp mt mu vng ca anh biu
Ti khng th nh ci phn ng hi hc m ti tng lm. Ti khng th nh ni tn mnh!
Anh khng cho ti c hi bnh t)nh li.
V tht l ngc nhin khi ngn tay anh la vo tc ti, gi mt ti i din vi anh. Tay ti
nh trt xung lng ti, p ti da st vo b ngc cng nh ca anh. D c chic o len d
thch, nim hnh phc, nhng i tay ca anh bt u li ra vi s phn ng ca ti.
Ti bit mnh c khong ba giy trc khi anh th di v y ti ra tht kho, ni vi iu v
Gi nhng giy cui cng, ti p mnh gn hn, un c th mnh theo hnh th anh. u li ti
Anh y gng mt ti ra khi anh, g ti ra rt d dng, anh hon ton khng nhn ra rng, t
Anh ci khc khch, nghe khn khn, rt nh. Mt anh sng ln y hng th nhng k lut mt
 Ah, Bella . Anh th di.
 Em bit em xin li nhng em khng lm c .
 Anh cm thy tic l em khng xin li nhng anh cing khng lm c. C l anh nn ngi trn
Ti chong vng hn mt cht. Nu anh thy cn thit... .
Anh ci ngng ngng v chng cn mt cht lng tng no.
Ti lc u vi ci, c xa iu i v quay li my tnh ca mnh. ng l by gi n hot n
 Ni vi Renee anh gi li cho nh .
 Chuyn chc chn ri .
Ti c lt qua email ca Renn, chng lm ti mt bnh t)nh v nhng iu gn d m b vit v
Ti va ng v kh chu khi c l th y nh ln u tin c n.
N qu ging lc m ti qun mt mt cch chnh xc b y  ngi ra nh th no trn cao
Ti cm thy hi tht vng vi Phi, ci ngi chng ca c y gn 2 nm cho php b lm vic 
Nhng cui cng bn vn phi h i trn con ng m h cho l ng, ti t nhc nh ti. Bn
Ti b ra rt nhiu thi gian v cng sc chm sc cho Rene, ti vch ra nhng k hach 
Ti lun chiu theo ca b, lm theo nhng g b ni, thm ch h mnh. Ti nhn thy bao
Ti l ngi rt khc vi m ca mnh. Mt ngi lun chn chn v thn trng. L mt ngi
ng u ti t n hn ca Edward, ti khng th khng ngh) v hu ht nhng li lm t vic tha
ngi n ng m b bit r, v sinh ra ti sau mt nm.
B lun ha hn vi ti rng b khng n hn, rng ti l mn qu tt nht m cuc sng
Mt ngi trng thnh s n trng hc v bt u s nghip trc khi h nhn su hay l dn
h b tng nh vy& Ti nghin rng v c gng tp trung vo vic tr li bc th ca m. Sa
trong sut mt thi gian di , m vit. Cu y ang lm g vo nhng ngy ny? .
Charlie xi gic b, ti chc chn nh vy. Ti th di v g tht nhanh, gp cu tr li c
hng gp cu y nhiu; cu y hu nh dnh ton b thi gian cho m bn di La Push vo nh
Ti khng nhn ra l Edward ng im lng pha sau ti mt ln na cho tn n lc ti tt my
 khng h ch ti ti. Anh ang xem xt mt ci hp mu en phng vi dy qun xung quanh m
nhn ra l ci my nghe nhc m Emmett, Rosalie, Jasper tng cho ti vo hm sinh nht. T
 sinh nht. Ti mun qun i tt c, ti mun mi th i vo d) vng, nhng k c s b dm d
"Em lm g vi ci ny th?", Anh hi vi mt ging khip s& .
"Em khng mun nhn thy n ng tr trong xe ca em"
"V vy, em cm thy cn phi tra tn n?"
"Anh bit l em nh th no vi cc dng c ri y. Nhng em khng c lm ra nh th." Anh
"Em lm hng n."
Ti nhn vai. ", vng."
"H s rt bun nu h nhn thy mn qu ca h nh th ny", anh ni. "Anh on n l iu tt
"Cm n anh, nhng em khng mun c ci my nghe nhc y u." Ti th di.
"Em khng nhn c nhng iu tt vo ngy sinh nht ca mnh", anh ni ging bt bnh. t n
tr li, v s ging ni ca ti s run ry. Ngy sinh nht th mi tm t hi ca ti - vi
cm v iu hn ti.
"Em c nhn ra nhng ci ny sp ht hn?", Anh hi, nm ly my t giy cha ra cho ti.
Mt mn qu khc - cc v my bay m Carlisle v Esme trao cho ti, v ti c th n thm m
m mun qun tt c"

Biu hin ca anh tht ti sng v tch cc, khng c bt k du vt g ca s xc ng su s
", chng mnh vn cn mt cht thi gian. Em c t do. . . v chng ta khng c k hoch
Ti sao khng n mng t do ca em theo cch ny?"
Ti h hc ming v kinh ngc. " i Florida ?" "Anh ni iu g v cc vn ca M c ch
"?" Anh hi gng. "Chng ta s n thm m em, hay l khng?"
"Charlie s khng bao gi cho php u."
"Charlie khng th cm em n thm m ca mnh. Em vn cn s chm sc quan trng. "
" Khng ai phi chm sc em. Em ln ri."
Anh n mt n ci rng r. "Chnh xc."
Ti c ngh) rng n ngn hn cho mt pht trc khi quyt nh iu l khng c gi tr trong
khng cp n vn ny nhng c l ti phi quyt nh chm dt n. C l ti phi lm mt
lu ri. Thm ch k t khi ti nhn thy b vui v trong cuc sng Trong thi gian qua, ti
ian nm. ging bnh vin. Trong sut thi gian , b  y, ti mun c nhiu hn hoc 
tt p vi b.
V c th, nu b nhn thy ti hnh phc vi Edward nh th no, b s ni cho Charlie bit
nhc v vic i thm Renee.
Ti th di. "Khng phi cui tun ny."
"Ti sao khng?"
"Em khng mun chin u vi Charlie. Khng nn ngay sau khi b tha th cho em. "
i lng my ca anh chau li. "Anh ngh) rng cui tun ny l hon ho", anh th thm.
Ti lc u.
"Lc khc i anh."
" Emkhng c ch duy nht c mt ngi b quan tm mt cch thi qu trong nh ny, Anh cau m
ing anh y cht no. ng c nh vy lun lun thng v v k; ti bit n l lm cho ti l
"Anh c th i bt c ni no anh mun," Ti ch ra.
 Th gii bn ngoi s chng c g khin anh quan tm nu khng c em .
Ti trn mt v cu ni cng iu ca anh.
 Anh khng a u . Anh ni.
 Vy chng ta lm cho th gii bn ngoi chm li nh, c khng? V d nh, mnh c th bt
Anh rn ln. Khng h g! Chng ta s bn v chuyn ny sau nh .
 Chuyn chng c g bn na c!
 Anh nhn vai .
 Okie, vy th, ni chuyn khc i . Ti ni. Ti hu nh qun mt nhng lo lng ca mnh chi
hy g vy?
Mt ti dn cht vo mt anh khi ti ni. Hng thm d phn ng ca anh.
V mt anh tht im t)nh. Ch c mt cht cng rn trong i mt mu hong ngc ca anh. C 
 trc y ca anh y. Nhng anh y r rng khng c nh tr v. Anh th di. iu khin c
 Oh . iu khng c cht no ging vi nhng g ti ang mong i. Nhng d) nhin iu c ngh
uan h ca h khng ph trng nh Rosalie v Emmett. Sao anh khng ni trc vi em?
 Anh khng nhn ra l em vn ch n iu . Anh ni. C th chng c g quan trng, tron
Tr tng tng ca ti khng cn iu khin c na, bun tht. Ti va nh mt mt bui chi
 th hn.
C hng ti xung nh lm bi tp, ch l phng trng hp Charlie tr v sm thi. Edward
cho n khi ti quyt nh dnh thi gian lm cho Charlie bui ti. Edward ph ti, thng l
c nh vi anh. Ti lm mn stroganoff theo cng thc ca b ni Swan, bi ti ang mun ly l
 hi lng Charlie.
D ng nh Charlie v nh vi tm trng rt thoi mi. Ngi thm ch khng thm gi ci v c
h thng l. T phng trc vng ra ting ca bn tin mi ti, nhng ti nghi ng rng Edwar
Sau khi ly phn thc n th ba, Charlie chn ln ci gh cn d v khoanh tay ln ci d d
 Ngon lm , Bella.
 Con rt vui v b thch n. Cn cng vic th no ah? Ngi vn cn mi tp trung n, ti ph
 C phn chm chp. M tht s l qu chm. Gn ht bui chiu tuyt vi Mark v b chi b
ven (mi chn vn so vi by). V sau th b c ni in thoi vi bc Billy 1 cht .
Ti c gi ging ni ca mnh khng thay i. Bc y th no ri ah?
 Tt, tt lm. Nhng my khp xng cing ang khin ng kh chu mt cht.
 Oh, tht l t!
 Yeah. ng c mi chng ta cui tun ny xung di chi . ng cing ang tnh l s mi nh C
 Huh . L phn ng ca ti. Nhng ti c th ni g y? Ti bit ti khng c php tham d b
harlie La Push khng. Hay anh y cho rng, v Charlie hu nh tn thi gian vi Billy, mt
uy him?

Ti chun xung bp v cht chn bt li vi nhau, khng thm nhn Charlie. Ti y chng vo
chn.
Charlie th di v b i, d vy ti vn hnh dung ra ngi s nhc li vn ny khi ch cn h
 thi.
 Bc Charlie. Edward ni ging thn mt.
Charlie dng li gia cn bp nh ca mnh. Sao?
 Bella c bao gi k vi bc l b m chu tng c y my chic v my bay vo dp sinh nh
Ti nh ri ci )a mnh ang ra. N st qua ming m lt giy v va vo sn nh ku long xo
arlie thm ch chng thm ch .
 Bella? Ngi hi bng ging kinh ngc.
Ti gi i mt mnh vo ci )a khi ti tm li c n. D, hai bc y tng con ah.
Ngi nut vo tht ln, v ri mt ngi nhu li khi ngi quay v pha Edward. Khng. N ch
 Hm. Edward lm bm.
 Cu mang chuyn ny ra l c l do g? Charlie hi, ging gay gt.
Edward nhn vai. Chng sp ht hn ri. Con ngh) l n s lm Esme thy tn thng nu Bella
ni g sao.
Ti nhn chm chm Edwrad, khng tin.
Charlie suy ngh) mt mt pht.  c th l hay cho con i thm Renee Bella. M con thch
 Con qun mt. Ti chng ch.
Ngi cau my. Con qun mt l c ai tng con v my bay ah?
 m. ti lm bm chiu l,v quay li vi ci chu ra bt.
 Ti l cu bo chng sp ht hn, Edward. Charlie i ln. B m cu tng n bao nhiu
 Ch c mt ci cho c y... v mt ci cho con.
Ci )a ti lm rt ln ny ri xung chu ra bt, nhng ln ny n khng gy n nhiu. Ti c
tht vng. Ti sao Edward lm nh vy? Ti nhn trng trng vo m bt trong chu, hoang mang
 Khng bn n chuyn na. Charlie t ngt ni xung, qut ln.
 Ti sao ch? Edward hi, ging anh y s ngc nhin tt cng. Bc va ni l hay Bel
Charlie khng thm m xa n anh. Con khng c i u vi n ht, con gi. Ngi ht ln. Ti
S tc gin t ng lan khp ngi ti, phn ng theo bn nng vi cu ni va ri ca Charlie.
 Con ln ri, b ah. V con khng cn b cm ca dm na, b nh ch?
Oh ng, con ln ri. Vy gi bt u i.
 v ci g ch?
 V b cing ni ri m.
 Con c cn nhc cho b nh rng con l mt ngi ln ng lut nh khng, Charlie?
 y l nh b v con phi tun theo nhng quy nh ca b.
nh mt gin gi ca ti tr nn lnh lng. Nu l cch b mun. Vy b cing mun con r
Gng mt Charlie chuyn sang mu . Ngay khi ti cm thy tht t v chi vn bi dn nh
Ti ht tht su v c lm ra ging bit iu hn. Con s lm mi th m khng phn nn g c
in ca b u.
Ngi lp bp, nhng khng din t c trn vn g c.
 By gi, con bit l b bit con c quyn gp m cui tun ny. Thnh tht m ni th b kh
 My a con gi. Ngi lm bm, cng vi ci gt u.
 B c bc mnh nu con i vi Jacob khng?
Ti ch chn ci tn v ti bit s u tin ca b dnh cho Jacob. Nhng ti nhanh chng 
 rng rc.
B ti c gng ly li bnh t)nh trc khi tr li. ng. Ngi tr li bng cht ging chng
 B l ngi khng bit ni di, B ah.
 Bella - 
 N u c ging l con quay li Vegas lm showgirl hay bt k ci g. Con s i thm m. Ti
Ngi nm cho ti nh mt lm ti bi ri.
 b mun ni v kh nng chm sc con ca m ng khng?
Charlie lng l trc ng e da trong cu hi ca ti.
"Tt hn l b nn hi vng rng con khng cp iu ny vi m." Ti ni.
 Tt hn l con khng nn lm vy. Ngi cnh co. B khng vui v iu u, Bella.
 B khng c l do g m phi lo ngai c.
Ngi nhng mt. Nhng ti bit l sng gi i qua.
Ti quay li ly ming nt ra khi bn ra chn. V con lm xong bi tp v nh, ba ti c
 b cm ca na. Con ra ngoi y. Con s v nh trc mi gi ba mi.
 Con nh i u? Gng mt ca b, gn nh tr nn bnh thng, gi bng li.
 Con khng chc lm. Ti thm vo. Con s ch ln qun trong vng bn knh mi dm thi, 

Ngi lm bm g nghe chng c v nh ng , ri hin ngang ri khi phng. T nhin, ngay k
 Chng ta ra ngoi ? Edward hi, ging anh kh nhng hng hi.
Ti quay li quc mc nhn anh. Vng, em ngh) em thch ni chuyn ring vi anh .
Anh y nhn chng c v g e s nh ti ngh) ht.
Ti i tip tc khi chng ti an ton trong xe anh.
 iu l g vy? Ti gng hi.
 Anh bit l em mun gp m, Bella  em lun gi m trong gic m. Lo lng lm .
 Em c m sao anh?
Anh gt u. Nhng, r rng l, em qu nht khi tranh lun vi Charlie, nn anh phi thay mt
 Ni gim ? Anh bin em thnh k la o th ng hn.
Anh nhng mt ln. Anh khng ngh) rng em gp bt k nguy him no.
 Em ni vi anh l em khng mun ci nhau vi Charlie m.
 Khng ai bt em lm iu c.
Ti nhn anh trng trng. Em khng th t tin khi b em tr nn p t nh vy bn tnh tr
Anh ci khc khch.  khng phi li ca anh.
Ti nhn anh chm chm, suy on. Anh dng nh chng ch lm. Gng mt anh tht trm lng
khng th t tay mnh ln mt anh. Hoc ch l do ti li tng tng, hn lon nh tra nay
 S thi thc bt ng l i Floria hay l do c iu g trn u ch bc Billy?
Quai hm anh co li. Khng mt cht no ht. N s khng l vn d cho em hay bt c n
Sao m ging Charlie lc va ri qu ging nh l i x vi vi mt a tr phm li vy. T
ward.
Edwad th di, v ri anh li ni bng cht ging m v mt nh nhung. Vy ti nay em mun
 Chng mnh n nh anh c khng? Lu ri em khng gp Esme.
 M anh s thch lm y. t bit l khi m nghe chng ta s i Florida cui tun ny.
Ti rn ln trong s tht vng.
 Chng ti khng v tr,nh ti ha. Ti khng ly lm ngc nhin v n vn cn sng khi
m.
 Tt hn l anh ng nn vo nh. N s ch lm cho mi vic t hn thi.
 Suy ngh) ca b em tng i du hn ri. Edward chng gho. Biu hin ca anh y khin t
li, c nn mt n ci.
 Gp li anh sau nhen. Ti th thm ri.
Anh ci v hn ln trn ti. Anh s tr li khi Charlie ang ngy nh.
TV dng nh to hn khi ti vo nh. Chng my chc ti gn nh c ln i qua khi ngi.
 Con c th vo trong ny khng, Bella? Charlie gi, nhn chm ci k hoch ca ti.
Ti ko l chn mt nm bc quan trng.
 C vic g th b?


 Bui ti tuyt vi ch con gi? B hi. Ngi dng nh khng thoi mi lm. Ti rng tm n
 D tuyt. Ti lng l tr li.
 Con lm g vy?
Ti nhn vai. Git thi gian vi Alice v Jasper. Edward chi c vi Alice, sau th con ch
Ti ci. Edward v Alice chi c l mt trong nhng vic khi hi nht m ti tng thy. Hai
Alice c th thy trc nc c Edward s i v Edwad th quay li chn nc c m c bn s i
 ngi ch di chuyn mi hai qun tt khi Alice t nhin rt qun tng ca mnh ln trn v
Charlie bm nt tt ting mt hnh ng l thng.
 Xem no, b c vi iu cn ni. Ngi cau my, c v khng c thoi mi lm.
Ti vn ngi, ch i. Ngi bt gp ci nhn chm chm ca ti trong mt giy trc khi chuyn
 Chuyn g vy, b?
B th di. B khng kh trong vn ny lm. Nn b khng bit bt u nh th no ht ...
Ti li ch.
 c ri, Bella. y l vn . Ngi i ti ci trng k v bt u i qua i li ngang cn phng,
n cn phi bit gi gn. B bit l by gi con ln ri, nhng con vn cn tr lm, Bella a
 con b thu ht v th xc vi ...
 Oh, xin b, xin b ng. Ti nn n, dm chn. Xin b hy ni vi con l b ang khng c ni
Ngi nhn trng trng vo sn nh. "Ta l b con. B phi c trch nhim. Nh l b cing xu
 Con khng ngh) rng l nhng g m con ngi c th lm c. D th no i na, m ging
 Mi nm trc con cha c bn trai. Ngi cn nhn khng hi lng. Ti c th ni ngi ang v
a nhau.
 Con khng ngh) nhng yu t cn thit thay i nhiu . Ti lm bm. V mt ti th cing ln
 bit iu ny ang n. Khng c g ng ngc nhin l anh y c v qu t mn trong xe lc n

 Ch cn ni vi b l hai con ang chu trch nhim thi. Charlie bin h, r rng l ngi a
 ng qu lo v iu , b ah, n s khng nh vy u .
 Khng phi l b khng tin con, Bella, nhng b bit con khng mun k vi b bt k chuyn
thong hn. B bit l thi gian cn thay i m .
Ti ci ngng c mt. C th thi gian thay i, nhng Edward l ngi rt c h. B khng
Charlie th di. Chc n l vy ch . Ngi th thm.
 h . Ti rn ln. Con tht s c sao b ng p con ni chuyn ny m ) nh vy. B ah. Th
 trng ny .
C hai b con u co rm ngi li, nhng khi mt Charlie gin ra. C v b tin con gi m
 By gi con i ng c cha, b? Xin b y.
 mt pht thi. Ngi ni.
 Ah. Lm n c khng b? Con xin b .
 Ci phn kh ni y ht ri, b ha m . Ngi cam oan vi ti.
Ti a mt nhn qua b, v thy d chu khi thy thoi mi hn, rng gng mt ca b tr
khi ti v gii tnh.
 Gi chuyn g vy ?
 B ch mun bit l vic cn bng mi chuyn tin trin nh th no thi?
 Oh, ti ri. Con don th. Hm nay con ln k hoch vi Angela. Con d nh gip bn y vi
 Hay y, Bella. Cn Jake th sao?
Ti th di. Con vn cha tng tng ra c iu g c, b ah .
 Tip tc c gng i, Bella. B bit l con s lm c nhng iu ng n m. Con l mt ngi t
Hay tht. Nhng nu ti khng tm ra c cch no lm nhng iu ng n vi Jacob, khi ti
 Chc, chc m. Ti tn thnh. Hnh nh phn x t nhin khin ti mm ci. N l iu m
Charlie ci toe tot v xoay ci lng khe mnh li. Ngi ngi lt thm trong mt tm m, l
ong tr chi thi.
 Ng ngon, Bells .
 Gp li b vo sng mai nh . V chy tht nhanh ln cu thang.
Edward i rt lu v vn cha quay li khi Charlie ng c th anh y i sn hay lm g  g
ci cm gic mt mnh. Nhng chc chn l ti cing khng tnh i xung nh git thi gian
V vy, bit n thay Charlie. Ti b tn thng v lo lng bit bao. Bi tp v nh ti l
gi bo cho Reene bit v chuyn thm ny khng. Nhng ri ti nhn ra l thi gian Florida tr
Ti c th gi cho Angela. Ti gi s.
Ri bng nhin ti thy rng, khng phi l v Angela, m l ti mun la mt trn. Ti cn
Ti nhn chm chm vo cnh ca s trng khng ti thui, cn mi. Ti khng bit mnh ng 
tr thnh mt ngi tt, chng li vic lm cho Edward ni gin vi mnh. C th l mi ph
h lo lng cho s an nguy ca ti, v ti bit rng tht s khng c vn no tnh trc c
Ci in thoi khng c cht hu ch no c, Jacob t chi tr li in thoi ca ti k t k
th gng mt ng s ca cu y trong k c cn li ca ti sai lc v mo m v au kh nu
C th ti tranh th c mt gi. Ti s lm mt chuyn nhanh xung La Push v quay v trc
Charlie tht s khng phn i v iu khi m Edward khng h b lin quan khng? Ch c mt
Ti chp ly ci o vt v chui vo hai ng tay o trong khi chy xung cu thang.
Charlie ang chi ngc ln, lp tc nghi ng.
 B s khng phn i nu con i thm Jacob ti nay? Ti hi khng kp th. Con s khng lu
Ngay khi ti nhc n tn Jacob, v mt ca Charlie gin ra bng mt n ci thoi mi. C v
h c kt qu nhanh chng th. Chc chn ri, con gi. Khng vn g. Con  bao lu ty th
 Cm n, b . Ti ni khi ti phng nh bay ra khi ca.
Nh bt k mt k trn trnh no, ti khng th trnh c vic xem xt xung quanh mt vi ln
h c. Ti phi ln dc theo bn ca chic xe ti n ch tay cm.
Mt ti ch bt u tp trung khi ti nht cha kha vo cm. Ht sc c gng ti xoay n sa
Ti th li ln na nhng kt qu vn nh ci.
V khi c mt chuyn ng nh trong tm mt lm ti nhy dng ln.
 Gah . Ti th hn hn v sc khi thy rng mnh khng mt mnh trong bung li.
Edward ngi bt ng, cn vng vt, mt vt sng m nht trong m ti, ch c i tay anh chuy
hi ni.
 Alice gi . Anh th thm.
Alice! Cht tic. Ti qun khy c bn trong k hoch ca mnh. Anh chc l nh Alice trong c
 C y hong s khi tng lai ca em bin mt qu t ngt cch y nm pht .
i mt ti, vn m to y ngc nhin, bt thnh lnh m to hn.
 Bi v c y khng th thy c nhng ngi si, em bit m . Anh gii thch bng ging th
 bin mt. Em khng th bit c iu ny, anh nhn ra. Nhng em c th hiu l iu c t

t h chc l em c quay v nh hay khng? Tng lai em bin mt, ging nh bn h vy.
C hng ta khng bit chc iu l ti sao. L s phng th hin nhin no gn vi h? By
ay. C th n khng ng hon ton, v anh vn khng gp vn no trong vic c suy ngh) ca
bi v cuc sng ca h ly s bin i ch ng. N cn c tc dng hn l mt quyt nh na.
on ton khng tn ti. Tng lai khng th nm gi c h...
ti lng nghe nhng m chiu ca anh bng cch im lng nh .
Anh s em xe li cho em vo gi i hc, trong trng hp em mun t li i . Anh qu quyt vi
Vi i mi cn cht, ti rt cha kha ra v cng nhc tro ra khi chic xe ti.
 ng ca s li nu ti nay em mun anh ngoi. Anh s hiu m . Anh th thm ch trc khi
 C chuyn g ah? Charlie gng hi t ci trng k.
 Chic xe khng khi ng c . Ti gm g.
 Con c cn b xem n gip khng?
 Khng, sng mai con s th li .
 Hay con c mun dng xe b khng?
Ti khng cho l ng khi li chic xe cnh st i tun ca b. Charlie tht l liu l)nh khi 
 Khng, con mt ri . Ti lm bm. B ng ngon .
Ti gim chn i ln cu thang, thng n ca s. Th bo y ci khung kim loi ra n m sm
Ti nhn chm chm vo tm knh en rung rinh mt lc lu, n khi n vn cn run. Ri th di,CHNG 3 NG CMt tri n su trong nhng m my dy c, v tht kh khn ni rng n vn ang ta sng.
phng hng, v thi gian dng nh b b ngoc mt cch k l. Ti rt ngc nhin khi nh
lm em mt ?", Edward quan st ti.
"Khng sao, em vn khe.
 Em bun v phi ri xa ni ny ?
 Thanh thn th ng hn, em ngh) vy.
Anh nhng mt bn my ln nhn ti, ti bit cu ni di y l v dng nhng ti ght phi t
"Renee su sc hn Charlie mt vi phng din. iu lm em hi bn chn.
Edward mm ci tht m chiu. "Tm hn m em th v tht, n ging nh mt a tr, nhng cin
Su sc. l mt nhn xt tt v m ti khi ch n b. Hu ht thi gian, b m mng n n
Dng Phil bn, i bng chy trng trung hc ni dng lm hun luyn vin ang chun b th
Ngay sau nhng ci m sit, nhng li cho tht vui v, nhng ni nim nh thng dng tro
V khi b nhn chng ti, mt cht bi ri n hin trong i mu xanh ca b. Nhng cng v sa
Bui sng, Renee v ti cng nhau i do trn bi bin. C l b mun gii thiu cho ti nhng
 rng chnh ci nng m y s ko ti tr v ni y v t b ci th trn Forks y m t.
B cn mun ni chuyn ring vi ti na, v iu c thc hinh mt cnh d dng khi Edward
 m con c c mt ngy ni chuyn&
B v ti th b dc theo con ng, i di nhng bong mt ri rc ca nhng bong da tri di
 rt
"Bella?", b hi khi mt ang nhn l nh nhng ngn sng c r ro b ln bi ct.
"Chuyn g vy m?"
B th di ci tht, vn khng nhn ti. "M lo rng& "
"C g khng n sao m?", ti hi, cm gic bt an cht dy ln trong lng. "Con c gip g 
"Khng phi v m". B lc u. "M lo lng cho con v Edward". Cui cng m cing nhn ti khi
"i", ti lm bm, lic mt nhn hai ngi chy b khi h chy ngang chng ti, ngi t m
"Hai con nghim tc hn l m ngh)", m bt u ni
Ti cau my, hi tng li nhng nhng vic xy ra trong vng hai ngy trc.
E dward v ti rt t khi t r thi vi nhau trc mt Renee, hay t nht l vy. Ti t h
im?
Ti khng cm thy phin nh khi ni chuyn vi Charlie. Ti khng ngi ngng khi ni chuyn
 s, ging gii nhng khut mt v y cing l mt ln na, b trt nhng g b ang lo lng
"C mt ci g rt l khi hai con bn nhau", m ti th thm, trn m cau li, i mt lo
Ti mm ci, mc d vn khng th nhn thng vo mt m. " l iu xu sao m?"
"Khng".M cau my ln na trong khi la chn t ng sao cho thch hp nht.
"N rt khc bit. Cu y rt quan tm n con nhng rt... thn trng. M cm gic nh m kh

"Con ngh) m tng tng qu nhiu ri". Ti ni nhanh, c gng gi cho ging ni mnh tht
hn ra nhng iu m ngi bnh thng khng my may . Ha chng ti qu l nh? Trc y
Cho n ny, iu , mt b mt m ti vn khng th cho b bit.
"Khng ch v cu y u". M mm mi. "M c g con c th thy c cch con hnh x bn Edw
" m l sao ?"
"Ci cch m con di chuyn, con nh hng chnh mnh xung quanh cu y m khng suy ngh) g v
Khi cu y di chuyn, ch mt cht thi, con lp tc iu chnh v tr ca mnh. Ging nh th
nh m hnh tinh, hoc mt th g . M cha thy ai nh th bao gi c B mm mi, nhn chm
"ng ni vi con l& ", ti tru chc, c nn ra mt n ci gi to. "M ang c truyn trinh
Mt b thong ng hng. "Lc ri con gi"
"M tm thy iu g hay ?"
", cing c mt vi, nhng khng quan trng. Chng ta ang ni v con y, ng nh trng lng n
"M nn bt tng tng mt cht. M c bit m khin mnh tr nn tht l vi nhng tn
Mi b nhch ln. "M tht l ngc nghch, ng khng?
Ti khng bit phi tr li th no. Renee vn d b tc ng. Thnh thong iu cing tt, b
B ngc ln v ti c gng kim sot tm trng ca mnh
"Khng phi l ngc nghch, ch nh mt ngi m thi m "
M n ci nh nhng xut hin trn mi Renee v b ch tay v pha bi ct trng tri di b
Bn tay ti lt nhanh qua trn v trnh khng v mi tc ca mnh
"Con s quen vi m y thi", m ti ha hn trn tr hy vng
"M cing c th quen vi ma thi", ti thm vo
b thc vo tay ti v sau nm tay ti khi chng ti tr li xe.
C mt iu g khc hn l s lo lng dnh cho ti, b dng nh ang hnh phc. S hi long n
Bvn ngm dng Phil vi mt ci nhn tnh t, v iu tht d chu. Chc chn rng cuc i


***


Nhng ngn tay lnh gi ca Edward lt trn m ti. Ti ngc ln, chp mt, quay li vi th
"Chng ta n nh ri. Cng cha ng trong rng . n lc phi thc dy ri."
Chng ti dng li trc ca nh Charlie. Ngoi hin sng n v chic xe tun tra u trn bn
Khi ti kim tra ngi nh, ti thy tm rm ni ca s phng khch b ko ra, chiu vi vt s
Ti th di. D) nhin l b ang chun b tn cng ti y.
Edward c th cing ang suy ngh) nh vy, bi l v mt ca anh khng c t nhin v i mt a
"T th no nh)?", ti hi
"Charlie s khng lm kh chng ta u.", Edward ha chc nch, m iu khng c v hi hc. "
Ti nheo mt li, khng tin chc lm. Nu khng c g, ti sao Edward li cng thng nh vy.
Ti xch ca ti nh xu, nhng anh y khng khng i mang n vo nh gip ti. Charlie m ca
"Cho mng con tr v". Charlie ku ln nh th ng y tht s c  "Jacksonville th no?"
"m t v y rp"
"V th m Renee khng cho con n hc ti i hc Florida ?"
"M th. Nhng con th cht cn hn hc y
nh mt b Charlie min cng nhn sang Edward. "Chuyn i vui ch?"
"Vng " Edward tr li vi ging ni trm trm. "C Renee rt hiu khch"
"Uhm. Chu vui l tt ri". Charlie quay i v dnh cho ti mt ci m bt ng
"Xc ng tht," ti th thm bn tai b.
B ci vang. "B tht s rt nh con, Bells. Thc n tht t khi con i"
"Con s th" ti ni khi b th ti ra.
"Con s gi cho Jacob u tin ch? Cu ta lin tc hi b c mi 5 pht t 6 gi sng nay 
B ha s bo con gi cho cu ta ngay, thm ch trc khi con d hnh l"
Ti khng cn phi nhn Edward cing cm nhn c rng anh qu im lng, qu lnh nht bn cnh
"Jacob mun ni chuyn vi con sao?"
"Kh t , b thy th. N khng ni vi b v vic - ch ni rng iu quan trng"
Ting in thoi vang ln dn dp v chi tai ngay sau .
"N na , b cc l nh vy, b lm bm
"Con bit ri". Ti nhanh chng i vo nh bp
Edward i theo ti trong khi b bin mt khi phng khch.
Ti bt my v xoay ngi i din bc tng.
"A l?"
"Ch v ri," Jacob ni, ging ni trm thn thuc ca cu y lm lng ti gn ln mt ni
Hng ngn k c quay trn trong u ti tri ln, xon vo nhau - mt bi bin y vi nhng

rong chic ti giy, mt cn phng b to vi chic gh mn vt.
Nt vui v trong i mt en su thm ca cu y, i bn to ln m nng trong bn tay ti, hm
c mt chic cha kha m cnh ca cho cn phng ch mt, ni m ch c nhng tm hn thn t
iu ging nh mt ni nh nh, ni kht khao v mt ni v mt ngi tng ch che cho ti
"Sao ch khng gi cho em?" Jacob gng hi
m iu gin d ca cu lp tc ko ti tnh li.
"Bi v ch mi v nh c chnh xc c 4 giy v cuc gi ca em ct ngang khi b ang ni
"Th ? Cho em xin li nh"
"Chc chn ri. By gi, ti sao em gi b ch lin tc vy?"
"Em cn ni chuyn vi ch"
"Uhm, ch on ra ht ri. Tip tc i"
Im lng bao trm ln chng ti mt pht.
"Mai ch s i hc ch?"
Ti cau my, khng th khng cnh gic vi cu hi ny. "D) nhin ri. Ti sao li khng ch?
"Em khng bit. Ch t m thi"
Li im lng
"Vy em mun ni vi ch chuyn g, Jake?"
Cu do d. "Tht ra khng c g. Em... ch mun nghe ging ch thi"
"Uh, ch bit. Ch rt vui khi em gi, Jake. Ch& "
Nhng ti khng bit ni g hn. Ti mun ni vi cu y rng ti sp xung La Push by gi.
"Em phi i," cu vi v ni
"Ci g?"
"Em s gi cho ch sm, c khng?"
"Nhng Jake& "
Cu y i khi. Ti lng nghe u dy bn kia vi s nghi ng dng cao.
"Qu ngn," ti lu bu
"Mi th n ch?" Edward hi. Ging anh tht thp v thn trng
Ti chm chm quay li i mt vi anh. V mt anh bnh thn, khng th d c
" Em khng bit. Em t hi c chuyn g y". iu khng ng khi Jacob truy vn b ti mi ng
my nhanh vy?
"D on ca em chc tt hn anh," Edward ni, n ci l m ni kho ming anh
"Uhmmm", ti lm bm. iu l s tht. Ti bit Jake kh r. Khng kh on c ng c ca
 bt u lc li t lnh, chn ra nhng nguyn liu cho ba ti ca b.
Edward da vo quy bp, v ti lp tc cm nhn c nh mt ca anh ang nhn ti, nhng ti
ang&
Trng hc dng nh l cha kha ca mi vn cho ti. l cu hi tht s m Jake hi.
V Jacob c cu tr li cho mt th g , hoc l cu y khng gng hi b Charlie kin t
V ti sao Jacon li gy ch nh th?
Ti c gng ngh) v iu mt cch logic. Nu ngy mai ti khng n trng th c vn g kh
B hi bun v vic ti ngh mt bui hc khi gn kt thc hc k, nhng ti oan chc vi b
Tm tr ti t chi mi s sng sut. C th ti b qua mt vi thng tin quan trng.
iu g xy ra trong ba ngy trc m quan trng n ni Jacob ph v qu trnh di t chi n
Ti ng cng gia bp. Gi tht bm ng trong tay ti tut khi nhng ngn tay t but. V t
Edward bt c n v nm n tr li quy. Cnh tay anh y vng quanh ngi ti, i mi anh p
"G vy em?"
Ti lc u nguy nguy, hy cn m mm
Ba ngy c th xy ra iu g thay i mi th?
Chng phi ti va ngh) ti vic vo i hc l khng th sao? Lm sao ti c th bt c n
ht, ti c th sng mi mi bn Edward? Cuc ni chuyn khin ti v)nh vin tr thnh t n
B Charlie c ni vi bc Billy rng ti bin mt 3 ngy khng? Bc Billy c a n kt lun
Jacon c phi tht s mun hi ti rng ti vn cn l mt con ngi khng? m bo rng hip
nhng& khng& git?
N hng cu y c tht s ngh) rng ti s tr v nh vi b nu chuyn xy ra khng?
Edward lay ti. "Bella?" anh hi, tht s lo lng.
"Em ngh)& em ngh) cu y gi kim tra," ti ni tru tro. "Kim tra chc rng em vn c
Edward bng cng , v mt ting rt nh vang ln bn tai ti.
"Chng ta phi i," ti th thm. "Trc. iu khng ph v hip c. Chng ta s khng th
Cnh tay sit cht hn. "Anh bit"
"A hm", b hng ging r to sau lng chng ti.
Ti nhy ln v lp tc ri khi vng tay Edward, mt ln. Edward li da ngi ln quy. 

"Nu con khng mun nu ba ti, b c th gi pizza," Charlie gi 
"Khng, con nu c m. Con ang chun b y"
"c," b ni, ng khoanh tay da vo khung ca.
Ti th di v bt u lm vic, c gng l i v khn gi ca mnh&


***


"Nu anh bo em lm iu g, em c tin anh khng?" Edward hi, ging ni du dng m cht sc
Chng ti gn ti trng. Edward va th gin v ang ni a ch mt giy trc v gi y i t
 vn n thnh tng mnh.
Ti nhn chm chm vo khun mt cng thng ca anh - i mt anh xa xm, ging nh anh ang lng
Nhp tim ti phn ng theo s cng thng ca anh, nhng ti thn trng tr li. "Cn ty"
Chng ti i vo khu vc ca trng.
"Anh bit em s ni th m"
"Anh mun em lm g, Edward?"
"Anh mun em ngi yn trong xe." Anh n nt v tt my xe. "Anh mun em ch anh y cho n k
"Nhng& ti sao?"
 l khi ti nhn thy cu y. Cu y tht kh m ln i c, cao hn hn nhng hc sinh trn
""
Khun mt Jacob ang eo mt lp mt n ca s bnh t)nh m ti c th d dng nhn ra. l c
iu lm cho cu trng ging Sam, ngi si ln tui nht, k lnh o ca i Quileute. Nhng
Ti qun tt c cc khun mt nhn vo ti. Mc d ti bit Sam kh r trc khi gia nh Cull
ao gi c th hon ton ri sch s on gin ca mnh khi Jacob bt chc v mt ca Sam. l
n .
"Em kt lun sai lm ti qua," Edward lu bu. "Cu y hi v trng hc v cu y bit rn
Vy l ti hiu lm v ng c ca Jacob ti qua. Thiu ht thng tin, l vn . Thng tin
"Em khng ngi trn xe u," ti ni
Edward cu nhu nho nh. "D) nhin l khng ri. No, chng ta hy gii quyt vn thi.
khun mt Jacob cng anh khi chng ti bc ti trc mt cu y, tay trong tay.
Ti cing  n nhng khun mt khc - khun mt ca nhng bn hc cng lp.
Ti ch n i mt h m to khi h nhn thn hnh cao n 1m95 ca Jacob, ng trn con ng m
Ti thy nhng cp mt dn cht vo chic o thun en b st, ngn tay- mc d tri hm nay
g long m cu y ang ta vo.
i mt h khng nn n lu trn gng mt cu - v mt ca cu mang mt v g khin h lic
Vi mt cm gic kinh ngc, ti nhn ra rng Jacob trng nguy him i vi h. Tht k quc!
Edward dng li cch Jacob vi bc chn, v ti c th ni rng anh khng thoi mi khi t
Anh ko nh tay, y ti v pha sau anh.
"Cu c th gi cho chng ti," Edward ni vi mt ging sc lnh
"Xin li,' Jacob tr li, khun mt cu vn vo mt n ci khinh b. "Ti khng mun ni in
"Cu c th tm ti nh Bella m"
Quai hm Jacob bnh ra, v i lng my cau li. Cu khng tr li.
"y khng phi l ni thch hp. Chng ta c th tho lun sau."
"Chc ri. Chc ri. Ti s ch m phn anh sau khi tan trng." Jacob kht mii. "By gi c
Edward nhn quanh, i mt anh nhn m m vo nhng nhn chng, nhng ngi ch va vn ngoi
mt trn u c th n ra gim bt i s t nht ca mt bui sng th hai.
Ti trng thy Tyler Crowley thc khuu tay Austin Marks, v h cng dng li trn ng vo l
"Ti bit cu n ni g," Edward nhc nh Jacob bng mt ging trm thp n ni ti kh c
"Thng ip c chuyn. Cnh co chng ti"
Edward thong lic ti vi nh mt lo lng.
"Cnh co?" Ti hi thng. "Hai anh ang ni v chuyn g?"
"Anh khng ni cho ch y bit sao?" Jacob hi, i mt m to v khng-tin-c. "Anh s rng c
"Lm n thi i Jacob," Edward im m ni
"Ti sao no?" Jacob thch thc.
Ti chau my bi ri. "C ci g m em khng bit ? Edward?
Edward ch nhn chm chm vo Jacon nh th anh khng h nghe thy ti ni.
"Jake?" Ti hi
Jake nhng my. "Anh ta khng ni cho ch bit rng anh trai anh ta vt qua ranh gii vo
Cu hi, m iu nng n v y giu ct. Sau , i mt cu chuyn sang Edward.
"Paul hon ton c thanh minh& "
" l vng t khng ngi!" Edward rt ln

"Khng ngi!"
Jacob ni cu. Hai tay cu run run. Cu lc lc u v ht tht su.
"Emmett v Paul?" Ti th thm. Paul l ngi anh em khng n nh nht ca Jacob. Cu ta l n
 hin ra sng ng trong u ti.
"iu g xy ra? H nh nhau ?". Ging ni ca ti cng ra trong s hong lon. "Ti sao?
"Cha tm c ai ht," Edward ni ring vi ti, ging rt nh. "Khng ai b thng. ng lo l
Jacob nhn chm chm vo chng ti bng i mt ng vc. "Anh khng h ni tt c vi ch y p
"Ri khi y ngay" Edward ct ngang cu ni ca cu y, v khun mt anh bng ln mt cn gi
Trong mt giy, anh trng ging nh& mt ma-c-rng. Anh nhn chm chm vo Jacob vi v hn
Jacob nhng my nhng khng b i. "Ti sao anh khng ni cho ch y bit h?"
H i mt vi nhau trong im lng mt thi gian di. Nhiu hc sinh t tp bn cnh Tyler v A
ln vai Ben, ging nh cu y gi Ben ngai ci phm vi m ba chng ti ang ng tr. Trong
ti.
C g m Edward khng mun cho ti bit?
C g m Jacob khng th giu ti?
Mt ci g  khin nh Cullen v nhng ngi si u trong rng, gn nhau mt cch y ng
Mt ci g  khin Edward c nht nh bt ti bay qua bn kia t nc?
Mt ci g m Alice tin th c tun trc - mt hnh nh m Edward ni di ti.
Mt ci g m ti c ch i bng bt c gi no.
Mt ci g m ti bit xy ra ln na, cing nhiu nh vic ti c n s khng bao gi x
Ti nghe nhng ting th hn hn thot ra hi ming nhng ti khng th ngng c. N ging n
un ca mnh gy ra o gic .
"C ta tr li, v em" ti ni nh t hi
Victoria s khng bao gi t b cho n khi ti cht. C ta s tip tc lp ti khun mu -
ch ca Edward dnh cho ti
C th ti s may mn. C th nh Volturri s tm ti trc - h s git ti nhanh hn, t nh
Edward gi cht ly ti, nghing ngi anh vn gia ti v Jacob, v vut ve khun mt t
"Khng sao u," anh th thm. "n m. Anh s khng bao gi c ta n gn em. Khng sao u."
Sau anh lic Jacob. " c phi l cu tr li khng, ch lai?"
"Anh khng ngh) l Bella c quyn c bit sao?" Jacob ni ging y thch thc. "y l cuc 
Edward gi ging ni ca anh tht trm, thm ch Tyler c len v pha trc vi inch cing kh
hi c y s khng bao gi b nguy him?"
"S hi tt hn ni di"
Ti c gng ly li bnh t)nh, nhng i mt ti nhe nhot nc. Ti c th thy ng sau mi m
sc nhn ang chc ch, i mt rc ln trong ni m nh v mi th truyn kip; c ta mun E
 li cho n khi ngi yu ca anh, cing chnh l ti ra i nh James.
Edward dng tay lau nhng git nc mt trn m ti .
"Cu c tht s ngh) rng lm c y au n th tt hn l bo v c y khng?" anh lm bm
"Ch y mnh m hn anh ngh)," Jacob ni. "V ch y vt qua iu t hi hn ri ka"
t ngt, v mt ca Jacob thay i, v cu nhn chm chm vo Edward vi mt v mt k l, suy
i mt cu nheo li nh th cu ang c gng gii quyt mt bi ton kh trong u
ti cm thy Edward ci xung, ti ngng ln nhn anh, v khun mt anh mo m i trong au kh
Trong mt khonh khc khng khip, ti nh v bui tra , trong cn phng khng khip bn t
ward bng quyn nng c c ca co ta, t chy anh ch bng suy ngh)&
K c gip ti thot khi s hong lon mi va ri ca mnh v t mi th v ng trin vn
"Bun ci tht," Jacob ni, bt ci khi cu nhn v mt ca Edward
Edward nhn mt, nhng v mt th gin hn vi mt n lc nho nh. Anh khng th che giu hon
Ti lic nhn, i mt m to, t v mt nhn nh ca Edward n v mt khinh b ca Jacob.
"Anh s lm g cu y?" ti hi
"Khng lm g ht, Bella," Edward ni kh vi ti. "Jacob c mt tr nh tt, th thi"
Jacob nhe rng ci, v Edward cau c mt ln na
"Dng li. Bt c iu g cu lm"
"Chc chn ri, nu ch mun" Jacob nhn vai. " l li ca anh ta nu anh ta khng thch nh
Ti lic nhn cu ta, v cu ci tinh qui - ging nh mt a tr gy chuyn vi ngi m n
Thy hiu trng ang i kim tra ti sn ca trng," Edward th thm vi ti. "Chng ta n l
"Bo v qu mc nh?" Jacob ni, ch ring vi ti. "Mt t rc ri lm cuc i vui hn. t
Edward trng mt, v anh bm nh mi
"Im i Jake," ti ni.
Jacob ph ra ci. "Cu tr li hnh nh l khng. Ny, bao gi ch mun cm nhn cuc sng t
Tin lm ti sao lng. "Em phi bn n. Em ha vi Charlie ri." nu ti khng van xin nh

my tun sa cha c hai chic xe, v cu y xng ng c tr cng - th c l b nm chic
", ng ri. Ging nh em s lm iu . N thuc v ch, khng phi em. D th no i na, em
"Jake& "
Cu y ng ngi v pha trc, khun mt cu rt nghim tc, s ch nho cay nghit m dn.
m. n gp em nh.
Ti cm nhn c Edward rt r rng, cnh tay anh vn vng quanh ngi ti y che ch, bt n
"Ch& khng bit na Jake"
Jacob hon ton nh ri v ngoi tng phn. iu ging nh cu y qun mt Edward ang ,
"Ch bit v ch xin li, Jake, ch ch& "
Jacob lc u v th di. "Em bit. Khng vn g, ng khng? Em on em s sng st hoc mt
kh.
Jacob lun au kh vi s bo v ca ti. N khng hn hon ton da trn l tr - Jacob kh m
cu y nhng b Edward m cht v khng th di chuyn. Anh m ti nh mun ni rng: y l
tr nn kim ch.
"c ri, v lp thi," mt ging ni nghim khc vang ln pha sau chng ti. "Tin ln i, c
"i hc i Jake," ti lo lng ni nh ngay khi ti nhn ra ging ni ca thy hiu trng. Jaco
oc gy ri.
Edward th ti ra, ch nm tay ti v y ti ra sau lng anh mt ln na.
Thy Greene chen qua vng trn khn gi xung quanh, trn thy cau li bo hiu mt trn bo t
"Ti ni," thy e da. "Cm tc bt c ai cn ng y khi ti quay li."
Nhng khn gi gii tn trc khi thy kp ni ht cu.
", cu Cullen. Chng ta c rc ri y ?"
"Khng c g, tha thy Greene. Ch ang trn ng n lp thi"
"Tuyt vi. Ti khng nhn ra bn cu." Thy Greene chuyn sang Jacob. "Cu l hc sinh mi 
n, v ti c th thy rng thy c cng kt lun vi mi ngi: Nguy him, mt k gy ri.
"Khng," Jacob tr li, ci na ming
"V ti ngh cu ri khi trng ny ngay lp tc, cu trai tr, trc khi ti gi cnh st
N ci na ming ca Jacob tr thnh mt n ci toe tot, v ti bit cu y ang tng tn
N ci toe tot y qu cay ng, qu gi to. khng phi l n ci m ti mong i
Jacob ni, "Vng, tha thy." v gi tay cho kiu qun i trc khi cu leo ln xe v n my
hi cu quay ngot xe i. Trong vi giy, Jacob mt ht.
Thy Greene nghin rng ken kt trong khi thy xem mn biu din.
"Cu Cullen, ti mong cu ni vi bn cu khng c xm phm trng ny mt ln na
"Cu ta khng phi bn em, thy Greene, nhng em s chuyn li cnh co ca thy ti cu ta"
Thy Greene mm mi. Kt qu hc tp hon ho v khng mt vt nh ca Edward l mt nhn t
"Thy bit. Nu em c lo lng g v nhng rc ri, thy rt vui lng& "
"Khng c g phi lo lng c, tha thy. Khng c rc ri g y ht."
"Thy hy vng iu l ng. V lp. C tr na, c Swan"
Edward gt u, v y ti i nhanh v lp hc ting Anh.
"Em c i hc khng no?" anh th thm khi chng ti i ngang qua thy hiu trng.
"Vng." ti ni nh, khng chc lm nu y l mt li ni di.
Ti cm thy n hay khng cing khng phi l mi quan tm quan trng nht . Ti cn phi ni
g phi l ni l tng cho cuc ni chuyn 
Nhng khi thy Greene ngay bn cnh chng ti th khng c la chn no khc.
Chng ti n lp hi mun v v ch ngi ngay. Thy Berty ang c li on th ca Frost. Thy
ti git mnh mt trang giy trng khi cun s tay v bt u vit. Ch vit ca ti kh c h
 Chuyn g xy ra? K ht vi em. Ti y t giy sang Edward. Anh th di v bt u vit.
 Alice tin an rng Victoria s quay li. Anh a em ra khi th trn n thun l s phng xa
 c c ta, nhng Victoria dng nh c bit ti chy trn. C ta trn thot ngay ti ranh gi
iu khng gip ch c g khi m kh nng ca Alice b v hiu khi c s dnh dng ca ngi
xo l Emmett vt qua ranh gii, v anh y gp phi s phng th.
d) nhin Rosalie phn ng li, v mi ngi b qua cuc sn ui Victoria bo v ngi thn c
 th kim sot c. Nhng bng cch , Victoria trn thot. l tt c.
Ti nhn mt khi c t giy. Tt c h u dnh vo chuyn - Emmett, Jasper, Alice, Rosalie v
au Paul v i Quileute. N d dng bin thnh mt cuc chin gia gia nh tng lai ca ti
Ti tng tng rng nhng ngi si c th b nguy him nht, nhng cing tng tng ra cnh
Ti rng mnh
Ti cn thn ty xa ton b on i thoi v sau ti vit u trang giy:
 Th cn Charlie? C ta c th theo ui b em
Edward lc u trc khi ti vit xong, ph nhn mi nguy him i vi b ti. Anh gi mt tay

Anh khng th bit c ta ngh) ci g, v anh khng . Florida khng phi l kin hay.
Anh ly t giy t bn di bn tay ti.
 Anh khng nh em i mt mnh. Vi ci may mc cht ngi ca em th ti con kin cing kh l
 khng phi l ti, ti khng ngh) ti vic phi i mt mnh m khng c anh. ti l chn
. Ging nh ti khng th bay qua bn kia t nc m khng bn hn my bay. Bun ci tht
 Vy hy ni v s xui xo ca em s lm my bay ri i. Chnh xc l anh s lm g nu iu 
 Ti sao my bay ri?
Anh c gng che giu n ci.
 Nhng phi cng b say ru chng?D thi. Anh s li my bay
 D) nhin. Ti mm mi v c gng mt ln na.
 Tt c ng c b n v chng ta ang ri xung mt t.
 Anh ch cho n khi chng ta gn chm t, m cht ly em,  bc tng v nhy. Sau anh s
 mn nht trong lch s
Ti nhn chm chm anh khng ni nn li.
"G vy?" anh hi nh
Ti lc u. "Khng c g", ti ni
Ti xa sch on i thoi lung tung v vit mt dng khc.
 Anh s k cho em nghe ln sau?
ti bit s c ln sau.
Chuyn ny s tip tc cho n khi mt ai bin mt.
Edward nhn vo mt ti tht lu. Ti t hi khun mt ti ra sao - n lnh ngt, v th mu
Anh th di v sau gt u mt ci
 Cm n
T giy di tay ti bin mt. Ti ngc ln, chp mt ngc nhin, thy Berty i n ch chng
"C iu g cu mun chia s  sao, cu Cullen?"
Thy Berty nhn lt qua mnh giy - khng nghi ng g v phn ghi chp hon ho ca anh - v
Sau ny lp Vi phn - mt lp hc ca ti m Edward khng tham d, ti nghe mt cu chuy
"T c l ngi da ," mt ai ni
Ti lic nhn th thy Tyler, Mike, Austin v Ben chm u li vi nhau, bn lun si ni.
"ng," Mike th thm. "Cu c thy kch thc ca cu b Jacob khng? T ngh) cu ta c th h
"T khng ngh) vy," Ben phn i. "Edward c mt ci g . Cu ta lun lun rt t tin. T c
"T theo phe Ben," Tyler ng . "Ngoi ra, nu cu b gy chuyn vi Edward, nhng ngi an
"Cu c bao gi xung La Push cha?" Mike hi. "Lauren v t n bi bin  vi tun trc
"H," tyler ni. "Tht chn l chng trn u no ht. Chng ta s khng bao gi bit n s tr
"Chuyn cha xong u," Austin ni. "c th chng ta s c chng kin."
Mike tot ming ci. "Ai c no?"
"10$ cho Jacob," Austin ni ngay
"10$ cho Cullen," Tyler thm vo
"10$ cho Edward," Ben ha theo
"Jacob," Mike ni.
"Ny, cc cu c bit chuyn l g khng?" Austin thc mc. "Chuyn c th nh hng n t
"T c th on," Mike ni, v sau cu ta lic nhanh sang ti cng lc vi Ben v Tyler.
T v mt ca h, khng ai trong s h nhn ra rng ti ang khu vc c th nghe c d dng
"Ti vn cc cho Jacob," Mike ni thm.Chng 4: T nhinT i tri qua mt tun ti t cha tng c. V c bn, ti vn bit rng thi gian qua ri
xut hin, nhng ti tng m h cm nhn rng c ta hin din? S xut hin ca c ta ch
Trn l thuyt, cm gic hoang mang d khin bn s hi hn c li e da.
Mi vic ch n sau khi tt nghip vi tun, nhng ti s ngc nhin nu h c ngi quanh bo
 thu ht cc rc ri nh ti. Mt con ngi vi ci vn ri n ln n ni khng g snh bng.
Nhng s khng c ai nghe ti ht.
Carlisle ni: Bella, chng ta c 7 ngi v c Alice bn cnh, ti khng ngh) rng ci by
 ta. Ti ngh) iu quan trng l s an ton ca Charlie, l iu chng ta tnh trong k ho
Esme tip li: Chng ti s khng bao gi cho php bt c iu g xy ra vi chu u, cng .

Emmett ni tip: Ti chc rng Edward s rt vui v khng git c. Mi th xung quanh c 
Rosalie nhn trn tri vo anh y.
Alice o mt v ni: Ti ang nghi ng. Hnh nh bn khng tht s lo lng v vic ny?
 Nu n khng phi l vn ln nht cn i ph, th ti sao Edward ko ti i Florida vi mn
 Bella, ti khng bit by gi bn nhn ra cha, Edward vn cn tr v d phn ng mnh tr
Jasper m thm loi b cm gic hong s v cng thng trong ti, kim sot cm xc ca tt
Tt nhin, mi vic lng du xung ngay sau khi Edward v ti i ra khi phng.
V vy, vn ch l cn phi qun rng ti ang ni chuyn vi mt ma-c-rng ang tc gin, c
Ti c th. V ng ngc nhin, cn c nhng th khc nh cng thng gn nh trn, ngoi vi
S p li ca Edward gy tht vng cho tt c mi ngi.
 l chuyn gia em v Carlisle anh ni. ng nhin l em cing bit rng anh lun sn sng
rng ca anh m . Anh n n ci nh thin thn.
Uhm, ti bit tnh trng ca mnh. Edward ha rng s bin i ti bt c khi no ti mun&
i khi ti t hi nu anh y ch gi v rng mnh khng th c c suy ngh) ca ti. Chc l
 bt m m.
Tt c dn li, mt tun rt xu. V hm nay l ngy ti t nht trong tun.
Lun lun l mt ngy ng chn khi Edward i. Alice c d bo v nhng iu khng bnh thng
m ca mnh. V ti bit c rng ni bun s khng ve vn bm vu ly anh khi anh bt c con
 Anh hy i i , ti a. Gi cho em mt vi con s t ni .
Ti s khng bao gi nhn ra iu kh khn khi anh i nh b b li gia cn c mng khng k
lo s hn bao gi ht. Suy ngh)  nhen nhm trong u anh, ngay t giy pht u tin tr v
hu ng ca anh. V vy, ti s ly tt c can m  ui anh ra khi ca bt c khi no Emme
Mc d vy, ti ngh) rng anh nhn thu suy ngh) ca ti. Hay ch t l mt t v sng nay
 Anh s tr li sm thi, em s khng c thi gian nh anh u! Hy nhn tri tim anh Anh
 Anh ang i sn gn nh. Anh ch mt mi lm pht tr v, nu em cn anh. Anh s lun mt t
C ngh)a l: ng th lm bt c iu g bi v Edward i.
Alice chc chc v kh nng li xe ti ca ti ging nh Edward vy.
V vy, by gi ti c mt ngy th by vi mt khong trng ln& nhng khng c g c th p
l c nhng li an i, li ha t Alice.
Ti c gng nhn vo mt kha cnh ti sng. Sau khi lm vic, ti ln k hoch gip Angel
lie cm thy vui v thoi mi khi vng Edward, v vy ti cing cm thy th gin trong nhng
mc phi nh ti c y. V ngy mai, Edward s tr v. Ti s sng st.
Khng mun qu nhit tnh khi i lm sm, ti n ba sng mt cch chm ri. Sau , ti ra sc
 tp. Ti cn bt mnh phi bn rn.
Cui cng, c hai ming nam chm ming c vng en tin li m ti a thch, v n c th gi
mun nh hnh chng. Chng b phn cc ngc nhau, mi khi ti c gng y mt dng ln th
Do mt s nguyn nhn - trong c nim say m mi m ny, c l thc s thu ht ti. Ti s
ti y mnh chng li vi nhau chng khng t ngt b y ln. Ti lt bn tay ln nhng li
chm. Ti ko chng xung t t lnh v nh sp xp li chng bng hai bn tay mnh. Vi m
 Nhn y , ti ni thnh ting vi nhng th v tri v gic, mt biu hin khng tt Tht
Ti ng nh mt con ngc, khng kh hn khi phi tha nhn rng mnh khng th lm g c
 tr li t lnh, cch xa nhau ra.
 Khng cn phi c thay i , ti cu nhu.
Hy vn cn qu sm nhng ti quyt nh rng tt hn mnh nn ra khi nh trc khi phi tr
Khi ti n tim ca nh Newton, Mike ang lau dn gian hng, trong khi m ca cu y ang sp
hng  rng ti n.
 Nhng l thi im duy nht m Tyler c th i , Mike phn nn, M ni rng sau khi tt ngh
 Con ch i i , b Newton p li. Con v Tyler c ngh) n vic lm mt th g khc. Con
owleay k vi Tyler mi vic, v th ng lm nh m ch l b nhn - , chc con mt bui sn
vui v hn: Con i sm qu! .
Karen Newton l ngi cui cng m ti ngh) rng mnh c th yu cu c gip trong mt ca
i m st vo c, mng tay ca b cing c cc chuyn gia lm cho bng long, ht nh cc mng
n tng.
 n giao thng , ti ni a khi li ra ci o khoc phn quang mu da cam t di k hng. T
 trn Seattle nh Charlie. Ti ngh) rng ng hnh ng mt cch tiu cc.
 Tt, ri& . , b Newton ngp ngng mt lc, khng thoi mi vi mt chng bnh m b sp
Ti ngng li vi mt cnh tay trong o khoc. Ti bit rng chng trng nh vy.
Khi ti cho nh Newton bit rng ti s khng tip tc lm vic y vo ma h ny mt cc
ll thay vo ch ca ti. H thc s khng th tr lng cho c hai chng ti, iu lm ti
 C cho chu , b Newton tip tc. C khng ngh) mnh s mong bn c mt tn hng vo hm

Hn c mt ngy bnh thng, ti cm thy sung sng trc chuyn bin ca s kin ny. Hm n
Vng, ti th di, h vai xung. By gi, chu c lm c g khng?
 M, tht khng cng bng , Mike ni. Nu Bella mun lm vic& 
 Khng, mi vic n m, b Newton. Tht y, Mike. Mnh c nhng ngy cuu cng hc tp v c
 Cm n, Bella. Mike, con b l 4 gian. Um, Bella, con c th mang qung nhng ci bnh n
b, nhng ngi cn y rng hy t chng ln k hng nhng c khng c trong phng.
 Tt nhin , khng sao u! , ti t o khoc xung v sau mang cc bnh di cnh tay v
Hng i Dumpster nm bn cnh ca hng nh Newton, tip theo ni c xem nh l cng vin ca
rc khi tiu in m trn u trang p vo mt ti. Mt t c bit lm ti ch . Ti gi ch
C hng ti nghn li.
SAVE THE OLYMPIC WOLF (cu ny ti t ko bit dch, nh dch thnh NGUY HIM, Y C CH SI
Bn di nhng ch , l nt v chi tit ca mt con ch si ng trc cy thng, u ngoi tr
rt bun b, c c. N ang tru ln thm thit.
V sau ti chy chic xe ti ca mnh, cc bnh b kha trong vali. Mi lm pht  l t
 ti phi t c ci m mnh mun trc mt vi pht khi bng qua ranh gii ca th trn.
Chic xe ti qu tui ca ti gm rng khi ng nhng khng c g kh khn.
Alice khng th thy trc vic ti ang lm, v ti khng c nh lm n. Mt quyt nh t
Trong lc vi vng, ti nm cc bnh v chng nm ri rc t bn ny sang bn kia mt cc
bun thm tru ln trong m ti en kt.
Ti bc xung mt ng m t, quay tr li lau lau phn pha trn knh chn gi v l i nh
n s .
Ti khng c u mi v ni c xem l ranh gii, nhng ti cing bt u cm thy an khi bc q
Ti gi cho Alice khi ti n nh Angela chiu nay, ti l gii, v vy c y bit rng ti
ti. Edward s ni gin vi c hai khi anh y quay tr v.
Chic xe ti ca ti ku ln lc khc khi dng li trc khu nh ca ngi da .
C hng ti nghn li khi nhn chm ch vo ch tr n nh b, m p trc y ca mnh. N lu
S im lng n mt cch bt thnh lnh khi chic xe ti thi gm tht, ti nghe r c ting
 Bella?
 Cho, Jake!
 Bella! , cu y li ku, v n ci m ti lun ch i lm bng sng gng mt u m my m.
na ci ca s xung, nhn qua . Sau , chng ti nhy loi choi nh hai a tr.
 Lm sao ch n c y?
 Ch trn ra y m khng cho ai bit
 Tht ng kinh ngc!
 Cho, Bella! , bc Billy ra n ca trn chic xe ln ca mnh nn chng kin tt c v s ki
 Cho, bc Bil& !
Ti bt ng cm thy kh th - Jacob nhc bng ti ln, m cht ti trong trong i tay mnh
 Tuyt qu, tht vui khi thy ch y!
 Ch& khng th& th , ti ni t qung.
Cu bn nh ci v t ti xung. Cho mng ch tr li, Bella , cu ni, n ci n rng n
Chng ti bt u i b, hng n ngi nh t)nh lng. Jacob rt vm v khi di chuyn, v ti ph
Khi cng i, ti cm thy tm hn mnh du li, ti lun c cm gic ny khi bn cnh Jacob.
 vic ngu ngc cho cc l do khng chnh ng.
Chng ti h hi tr chuyn v th: Ti lm g, ti i u, ti mt thi gian bao lu v
Nhng sau , chng ti nhanh chng tr li cu chuyn v ca hng v i xuyn qua ca, n vng
in chng ti tr nn xa cch, v ti thy mt ngi bn nh anh li nh ang eo mt n.
 Ci g gy ra chuyn ny?, Jacob hi ti, mt mnh ri t ci my khoan ra khi li i vi
vo di li. Em mun ni, t lc trc chng ta& vn tt, trc khi ch bit& , cu vt
h ta quay li khng? Ch c tha th cho tt c nhng g anh ta lm?
Ti cing ht mt hi tht su: Khng c g cn tha th! .
Ti mun b qua giai on qua ny, s phn bi, s t co, nhng ti bit rng chng ti ph
Mt Jacob nhn li nh nm phi mt qu chanh. Em c sao Sam tm thy bc hnh vo m cui t
 Khng c ai cn xt x .
 C l ai s cn y!
 Em s khng trch v vic ra i ca anh y, nu em bit l do ti sao .
Jacob gin d nhn ti trong mt vi giy. c ri , cu ni chua cht: C g bt ng ! .
Thi th ch ca cu y lm cho ti mt mi ni cu ngc tr li, tn thng v s tc g
a khng th l bn . Ti ang c ly li bnh t)nh mt ln na.
 Edward ri b ch v anh y khng ngh) rng ch khng nn gn b vi ma-c-rng. Anh y ngh)
Jacob lm nh kinh ngc. Cu y khng li trong mt pht. Cu y bi ri chun b ni, nhng

uyn nhn ng sau quyt nh ca Edward. Ti c th tng tng nhng g Jacob s lm khi bit
 Tuy th, anh ta quay tr li, anh ta khng lm ng nh th? , Jacob cu nhu. Anh ta qu
 Nu em nh th chnh ch i v tm anh y
Jacob nhn tht lu vo mt ti, v sau quay ngot i. Mt cu gin ra, v ging ni cing tr
 ng l nh th tht! Vy c bao gi em nhn ra s tht ng sau tt c cu chuyn? Th iu g
Ti ngp ngng, cn mi.
 l mt b mt? , ging ni cu ta sc nhn, chua cay. Ch s khng c php k cho em ngh
 Khng , ti vi ni. Tht s l mt cu chuyn di .
Jacob ci, ngng ln v quay tr v vi vic i do dc theo bi bin, ti cing ch mong c t
 khng phi l vic vui v i vi Jacob nu cu y phi gi v thch lm vic ny. Ti t n
 nhin cho n khi tr li nh& Ti tin rng mnh khng c g phi vi v.
Jacob i n mt khu vc rng ln y nhng mnh g - nhng ci cy c r nm su trong ct trn
Jacob ngi ln ci bng gh thin nhin y v cha ch trng bn cnh mnh.
 Em khng nh nhng cu chuyn di. Em mun bit ch lm g?
Ti nhn vo khong trng bn cnh cu. C mt vi vic , ti cho php mnh.
 Chng s khng lm th nu khng c g lm chng kinh s .
 Kinh s , ti nho bng. Em nghe ch, hay mun th hin thi khim nh vi cc bn ca
Jacob mm mi li v nm ci nhn trng rng qua vai. Ti c gng khng ci, v tht bi.
 Ch s bt u vi nhng th thc s cn , ti quyt nh, sp xp li cu chuyn trc khi b
Jacob m rng bn tay.
 Trc ht
 Tt thi , cu ni. Em khng hiu qu nhiu vic xy ra trong thi im ny .
 , tt, n kh phc tp, tp trung nh! Em c bit Alice lm cch no thy trc mt s vi
Ti bt gp ci cau my ca Jacob B tc ngi si e ngi nu nhng truyn thuyt v ma-c tin cu Edward lc .
Ti gi cho cu chuyn cng ngn gn cng tt b qua nhng chi tit khng cn thit. Ti c
thch lm cch no Alice bit c k hoch t t ca Edward khi anh y tng rng ti ch
ang cu chuyn.
 Tin th ca c ta khng th nhn thy chng em? , cu lp i lp li, gng mt kch ng v
Ti nghin cht rng, v chng ti ngi trong yn lng, gng mt cu y th hin s mong i 
 , cu ta ni. Xin li ch , cu ta mm mi li.
Cu tr li d nhn thy khi ti ni n phn v cc Volturi. Jacob nghin rng, bp tht cn
ch cn ni vi cu ta rng Edward ni chuyn v rc ri , li ha gi b mt iu chng t
 By gi em bit ton b cu chuyn , ti kt lun. V th, n lt ch phi c bit mi
huyn hn Edward k. Cu y khng e ngi v vic ti s s.
Ngay lp tc Jacob linh hot hn ln, nghing hn ngi sang ti. Khi em cng Embry v Quil
uen thng ngy thi, khi chng em phng i th& bam . Cu y gi cnh tay ra, din t mt cu
Chnh l n mt du vt mi nguyn, cha qu 15 pht. Sam mun chng em i anh y nhng em
khng. V th, chng em yn lng ch i cho n khi c ta xut hin, nhng c ta vt qua r
hy vng c ta tr li. l mt vic bc bi, nh em tng ni vi ch . Cu bn nh vut l
v pha nam. C ta quay li khu vc sn bn ca nh Cullens, ch cch chng em mt vi dm v
 bit chn v tr mai phc .
Cu ta lc u, mt nhn nh.  l cuc tm kim nguy him. Sam v nhng ngi khc chp ly c
n v s. Mt ngi to ln xut hin, tn ca anh ta l& .
 Emmett
 ng, chnh hn. Anh ta tn cng c ta, nhng c tc  rt nhanh. Anh ta nhy vo t pha
 
 Cu ta qun mt mc tiu. Em khng th trch cu y K ht mu ngi to ln y ngay trn
Ti c gng gi gng mt bnh thn. Mng tay bu cht vo lng bn tay theo din tin cng th
D sao, Paul chp ht, v ci ngi to ln y quay tr li phn t bn kia. Nhng sau & u
in cng ca Jacob khi tm t ng din t ch ca Edward.
 Rosalie .
 Mi th. C ta c kinh nghim v quyn ca mnh, lc Sam v em n gi c phn lng b
 Carlisle v Jasper .
C u ta nhn ti mt cch kh chu. Ch bit em khng tht s quan tm m. D th no i na t
ic lng du xung. Tht k l, v mi ngi nhanh chng bnh t)nh li. l mt trong nhn
ing khng th bnh b)nh . \
 , ch hiu cm gic !
 Thc s em cm thy rt bc mnh. Ch c ch mi khng cm thy kh chu . Cu y gin d l
c ta quay tr li. Carlisle trao i vi chng em v phn ranh gii, chng em c th ln th

 nh ra bin pha bc Makah, n nm bn phi, st b bin ch cch mt vi dm. C ta n
nhng d) nhin l chng em t chi .
 Qu tt! Ch tng em hnh ng m qung nhng ch rt vui. S thn trng ca Emmett l khng
Jacob kht mii: Nh vy chng ma-c-rng ca ch ni vi ch rng chng em khng c l do
 Khng , ti ct ngang, Edward ni vi ch cng mt cu chuyn, ch l khng chi tit nh
 H , Jacob ni sau khi th ra, v cu y chn ra mt vin t v s vin di chn chng
, em on rng c ta s quay tr li. Chng ta s cho c ta mt c bt ng .
Ti rng mnh, d) nhin l c ta s tr li. Liu Edward c dm ni s tht vi ti trong th
hiu cho thy tnh trng trc kia ang lp li&
Dng nh Jacob khng  phn ng ca ti. Cu bn nh nhn chm ch vo nhng t sng ang n
 Em ang ngh) v ci g vy? , ti hi sau khi im lng mt lc lu.
 Em ang ngh) v nhng ci ch ni vi em. V lc m b tin tri kia thy ch nhy khi v
& Ch c nhn ra l nu ch ch cn ch cho n khi em lm iu ch mong mun th by gi mi
h by khc& Hin ti s khng c bt c ma-c-rng no trong th trn Forks, v ch vi em&
Mi chuyn ang ri tung c ln, cu y ni, nh th mi vic s tt hn nu khng c ma-c-r
 D sao i na, Edward cing s tr v .
 Ch chc chn v iu ? , cu ta hi, cuc chin li bt u khi ti nhc n tn Edward.
 Xa nhau& khng phi l quyt nh tt cho c hai ti ch .
Cu bn nh nh ni iu g , cht cha s gin d, nhng cu y dng li c, ht vo tht
 Th ch c bit Sam in ln v ch? .
 V ch ? , ti lp li. , ch c thy. Anh ta ngh) h i nu ch khng y .
 Khng, khng phi l vn .
 Vy ng sau n l vn ca anh ta ?
Jacob ci xung nht ln mt vin . Cu ta xoay xoay n trong tay, i mt bt ng nhn vo
 Khi Sam thy& nguyn nhn bt u t ch, khi Billy ni vi chng ti v s lo lng ca Char
Ti phi i mt. Khng ai c th gip ti qun i
nh mt Jacob lt nhanh qua ti. Anh y ngh) ch l mt trong nhng ngi trn th gii c
h l& b phn bi khi h vn quay tr li nh cha tng lm tn thng cuc sng ca ch.
Ti khng th tin rng ch c Sam cm thy iu . And thevacidian in my voice now was for bot
chat trong ging ni ca ti ginh cho c hai.
 Em c th ni cho Sam v iu ng n ...
 Nhn ng kia i , Jacob ct ngang li ti, ch v pha mt con i bng ang lao thng t trn
h c cc mng vut chm trn b mt sng, ch trong chc lt. Sau , n v cnh bay ln, c
 Ch c th thy khp mi ni , Jacob ni, ging ni bt ng tr nn d dt. Thin nhin d
Ti khng hiu nhng ct li ca bi hc t nhin, ti on rng Jacob ch ang c gng thay i
 Cha ht, ch khng thy con c ang c gng t mt n hn ln con chim ng. Ch khng bao gi
Ti cing mm ci tr li, mc d s chua cht vn cn trong ming. C l con c ang c gng
chim tinh mt, em bit m! .
 Th ci g li cun n xung? , ging ni ca cu bn t ngt sc nhn, tm nhn tt ? .
 ng c ngu ngc, Jacob .
 Th ng sau l tin ? , cu ta vn khng khng.
 Tt thi , ti lm bm, ng ln khi ci cy. Ch lm cho em tha mn vi nhng suy ngh)
 A, ng c in ln nh vy , cu bn ui theo, bt ly c tay ti v xoay ngc ti li.
 Em ang rt nghim tc! Em ang c hiu y, v em ang sp hiu c mi th .
Lng my cu x li y tc gin v i mt en chm su trong bng ti u m.
 Ch yu anh y! Khng phi v anh y p hay v anh y giu! . Ti gn tng ch vi Jacob.
 Ti c kh nhiu ngi, anh y khng phi l duy nht. Thm ch c mt cht khong cch gia
mnh, thng minh, lch lm. Bao nhiu l qu . D) nhin l ch yu anh y. Th c g kh h
 N khng chnh ng hiu! .
 Lm n gii thot ch, Jacob , ti cho php mnh ni vi ging ma mai. Th no l l do ch
 Em ngh) hy bt u xem xt t nhng con ngi nh ch. H khng thng lm nhng vic nh v
 Tt thi, ch cn quyn ri , ti p li. Ch on mnh s dnh vi Mike Newton sau tt c m
Jacob chng bc v cn mi. Ti c th thy nhng t ng  lm tn thng cu y, nhng t
 sng ngoi bin.
 Em l con ngi , cu y th thm, ging nh n mc gn nh khng th nghe thy.
 Em khng phi l con ngi nh Mike , ti tip tc tn nhn. Ti sao em vn ngh) rng l
 N khng ging nhau , Jacob khng cn nhn vo nhng con sng n iu na. Em khng c la
Ti mm ci hoi nghi. Vy em ngh) Edward la chn cch sng ? Anh y khng bit iu g 
Jacob lc lc u, quay li v bc mt bc nh, rt nhanh.
 Em bit, Jacob, em lun t mn rng mnh ng suy xt rng em l mt ngi si v cing nh

Vic ny khng ging nh th! , Jacob lp li, nhn chm chm vo ti.
 Ti sao li khng? Em c th tm hiu thm mt cht v gia nh Cullens. Em khng bit ngh)
Cu ta li tip tc o su thm: H khng nn tn ti. S tn ti ca h tri vi t nhin .
Ti nhn chm ch vo cu y mt lc tht lu vi mt s h nghi khng che giu. Cho n khi c
 Ci g vy .
 Em ang ni l ngc vi t nhin& , ti bng gi.
 Bella cu ta ni, ging chm ri v kh khn. Nh mt ngi c tui. Bt cht ti nhn thy
t khi ti sinh ra. l mt phn trong con ngi ti, trong gia tc ti, tt c chng ti u
 Ngoi ra , cu ta li ci xung nhn ti vi i mt en nhnh kh d  Ti vn l mt con ng
Cu y nm ly tay ti v p st vo vng ngc nng bng v bn chn ca mnh. Xuyn qua chi
 Mt con ngi bnh thng khng th qung chic xe my qua ng nh cu lm .
Cu ta ci mt cch yu t, ch c phn na l n ci. Con ngi bnh thng b bin i nh
l con ngi.
Ti lm qu nhiu vic v gin d vi Jacob. Ti bt u n n ci ko tay mnh ra khi ng
 Trng em cn con ngi hn c ch , ti cng nhn, Nht l lc ny .
 Em cm thy mnh l con ngi . Cu y thi nhn chm chm vo ti, v mt mng lung. Mi d
 c ri, Jacob , ti th thm, cm ly tay cu bn.
y l l do ti sao ti y. y l l do ti sao ti ch i c n nhn khi quay li y. Bi
khng bit lm sao gip cu y, nhng ti bit mnh s phi c gng. N cn cn thit hn
 by gi, khng c g lm thay i c iu .
CHNG 5 DU VT

 Em c sao khng Jake? B Charlie ni em c mt khong thi gian tht kh khn& Mi th t
i bn tay m p ca cu nm ly tay ti. Cing khng n ni t, cu ni, nhng i mt khng
Cu i b chm ri tr v bng gh g, ngm nhn nhng vin si mu sc, v ko ti n gn c
khng. Cu gi tay ti.
Ti lp bp ni ph tan s im lng.  mt thi gian ri ch mi v y. Ch nh nhiu th l
Ti b d cu ni, nh rng cu bn ca Jacob, Quil l mt ti nhy cm.
 , Quil, Jacob th di. Chuyn g n s n Quil phi tham gia vo i.
 Ch xin li, ti y ny ni
 ch l g?
 Quil khng mun b thng hi u. Ch l ngc li, anh y khng thch a, tt c ch l mt
Nghe iu ti khng c cm gic g. tt c nhng ngi si khc u rt phin mun vi tn
Jacob nghing u nhn ti. cu ci v o mt mt vng.
 Quil ngh) l iu tuyt vi nht tng xy ra vi cu y. mt phn ca n l cui cng bit
kht mii ln na. Khng c g ngc nhin, Quil m
 Cu y thch ?
 Tht lng m ni& hu ht h u thch, Jacob th nhn. Chuyn cing c vi kha cnh tt
hy tht s au n hn. V Sam cm thy n mt thi gian xa, rt xa V th em l k d khc
C qu nhiu chuyn ti mun bit. Ti sao cu v Sam khc nhau? Ci g xy ra cho Sam? An
v Jacob mm ci ln na.
 l mt cu chuyn d ch i
 Ch c th ngi y v lng nghe cu truyn y, hm nay ch khng cn phi v sm ti ni, v
Va nghe xong cu ni y n ca ti, cu t nhin ngc ln nhanh nh ct. Anh ta khng n
 , ti th nhn. Anh y tht s ght iu khi ch lm nhng vic m anh y xem l y ri
 Ging nh ra ngoi vi ngi si?
 
Jacob nhn vai. V vy ng tr v. Em s ng trn gh di.
 kin hay y, ti lm bm. Bi v sau anh y s n tm ch.
Jacob cng ngi li, v sau mm ci tht vng. Anh ta s ti ch?
 Nu anh y s ch b thng hoc b g - chc th.
 kin ca em lc no cing ng nh.
 Lm n i Jake. iu tht s lm ch kh chu.
 iu g?
 Vic m hai ngi lun sn sng git nhau! ti ni ging y than phin. N lm ch nh mu

 Anh ta sn sng git em ? Jacob hi vi mt n ci nham him v chng h quan tm ti s
 Em cing th! ti nhn ra rng ti ang ht ln. t nht anh y c th c x nh mt ngi t
gi lm. Em dng nh khng bao gi quan tm ti iu !
 , ng y, Jacob lu bu. Em chc rng anh ta l ngi theo ch ngh)a ho bnh.
 ! ti rt tay mnh khi bn tay v y u cu ra. Sau ti co gi ln trc ngc v vng t
Jacob im lng trong vi pht. Cui cng cu ta ng dy dy v n ngi bn cnh ti, vng tay
 Xin li, cu kh ni. Em s c gng c x ng hong
Ti khng tr li.
 Ch c mun nghe tip v Sam khng? cu ngh
Ti nhn vai.
 Nh em ni, l mt cu chuyn di. V rt& l lng. C rt nhiu iu l lng v cuc i
khng bit em c th gii thch ng iu khng na.
S t m ca ti c cu nh thc d cn gin vn cha ngui.
 Ch ang nghe y, ti ni mt cch kh nhc.
Qua kho mt, ti thy mt phn gng mt cu y gin ra thnh mt n ci.
 Sam bin i kh khn hn m ti em. Bi v anh y l ngi u tin, v anh y ng c ai bn c
mt trc khi anh ra i, v cha anh cha bao gi tri qua chuyn . Khng c ai  nhn r
un anh y mi bnh t)nh li  bin hnh tr li thnh ngi.
 Chuyn trc khi ch n Forks, v th ch khng nh. M ca Sam v Leah Clearwater gi nh
hay g & 
 Leah? ti ngc nhin hi. Leah l con gi ca ch Harry. Khi nghe tn c y, lng ti tro
water, ngi bn lu nm ca b cht do mt cn au tim vo ma xun nm trc.
Ging ni ca cu thay i, tr nn nng n hn. Vng. Leah v Sam l mt i trng trung h
 Nhng anh y v Emily & 
 Em s ni n chuyn sau n l mt phn ca cu chuyn, cu ni. cu ht mt hi v sau
Ti nhn ra mnh tht l ngc khi tng rng Sam cha tng yu ai trc Emily. Hu ht mi ng
bn cnh Emily, v ti khng th tng tng anh y vi mt ai khc. Ci cch m anh y nhn
dward khi anh y nhn ti.
 Sam tr v, Jacob ni, nhng anh y khng ni vi bt k ai anh y  u. Tin n bt u l
chiu khi c Quil Ateara n thm b Uley. Sam bt tay ng y. Gi Quil git mnh. Jacob dng l
 Ti sao?
Jacob t tay ln m ti v ko khun mt ti nhn thng vo cu - cu nghing ngi v pha t
nh la, n nng nh ang b st vy.
 , ng ri, ti ni, c gng gi cho ging tht t nhin nhng khng c. Khun mt ti q
Jacob li ci. Bn tay Sam ging nh anh y va ly chng ra khi mt ci l nng vy.
Cu y qu gn, ti c th cm nhn c hi th m p ca cu. Ti t nhin nhch ra mt ch
 cm ca cu. Cu ci v nhch ra, khng b nh la bi n lc ca ti v s th .
 V th ng Ateara i thng n ch nhng gi lng khc, Jacob tip tc ni. H l nhng ng
h bin i. Khi gi Quil k vi h, h b mt n gp Sam v gii thch.
 iu tr nn d dng hn khi anh y hiu c khi anh y khng cn c c mt mnh. h bit
gt v thc  nhng khng ai ln. v th Sam ch bn em gia nhp cng anh y& 
 Gia nh Cullen khng bit g sao, ti nh ging. H khng ngh) rng nhng ngi si vn t
 iu cing khng thay i c s tht rng n xy ra.
 Nhc nh ch khng ng v phe xu.
 Ch ngh) em s tha th nh ch ? Ti em khng phi l nhng v thnh hay nhng k t v o.
 Trng thnh no, Jacob.
 Em c g em c th, cu kh lu bu.
Ti nhn sng cu, c gng hiu nhng g cu ni. Ci g?
Jacob ci lng l.  l mt trong nhng iu khc bit m em cp ti.
 Em khng th ln ln sao? ti hi thng thng. Em l sao? Khng gi i? Em ang a ?
 Khng. cu bm mi.
Ti cm thy mu dn ln mt. Nhng git nc mt - nc mt ca s gin d - lng trng. Hai
 Bella? Em va ni g th?
Ti ng bt dy, hai bn tay nm cht, ton thn run ln.
 Em khng gi i, ti gm g qua k rng.
Jacob ko tay ti mt cch thn trng, c gng ko ti ngi xung. Khng ai trong chng em n
 Ch l ngi duy nht phi gi i ? C mt ngy tri qua, mt gi tri qua, mt pht tri qu
Ti ni gn nh ht ln, vung tay vo khng kh. V trong ci khonh khc ngn ngi , mi v
b che m bi s v l. Khn khip tht! Th gii ny l ci qu g vy? Cng bng u?
 Ngh) thong cht no Bella

 Im i, Jacob. Im i! iu ny khng cng bng!
 Ch tht s gim chn y ? Em ngh) con gi ch lm th trn TV thi.
Ti cu nhu.
 N khng t nh ch ngh) u. Ngi xung v nghe em gii thch.
 Ch s ng y.
Cu o mt. c ri. Theo ch i. Nhng nghe ny, em s gi i & vo mt ngy no .
 Gii thch i.
Cu v v ci cy. Ti trng mt nhn nhng cing ngi xung, cn gin d ca ti xp xung nh
nghch.
 Khi ti em kim sot tt thot c& , Jacob ni. Khi thi k bin i ngng li trong mt
an di hc cch km ch, em ngh) th. Thm ch Sam cing cha tt lm. ng nhin n cing kh
h ngh) n chuyn b i khi b tc cn ngi bo v. nhng ch ng ch ch n v b ngoi, d
 Em ang ni v ci g vy?
 Nhn em n Bells. Trng em ging nh 16 tui khng?
Ti nhn khp thn hnh to ng ca cu, c gng khng thin v. Tht s l khng, ch on th
 Khng phi ng khng. Bi ti em pht trin bn trong vi thng khi gen ngi si khi pht.
a em c 25 tui. V th ch khng cn phi bc tc v vic gi hn em trong t nht 7 nm.
C 25 tui, ti cm thy bi ri v iu , thy cu ln vt ln ngay trc mt ti. Ti nh c
 V th, ch c mun nghe chuyn v Sam khng, hay ch mun ht m ln v nhng chuyn ngoi
Ti ht mt hi tht su. Xin li em nhng nhng tui tc, n gi ln trong ch mt ni bun
Mt Jacob nhm nghin, v trng nh th cu ang c gng la li.
V ti khng mun ni v vn nhy cm tht s ca mnh - nhng k hoch tng lai ca ti,
nh y c Billy, Harry v ng Ateara bn cnh th nh em ni mi th khng cn kh khn na. V
Sam ght h qu vy? Ti sao anh ta mong rng ch cing ght h?
Jacob th di. iu ny tht l l .
 Ch l mt k siu k quc m.
 Vng, em bit. cu tot ming ci trc khi ni tip. V th, ch ni ng. Sam bit rng
thng na, nhng tt hn. Sau khun mt ca Jacob cng ra, ging nh ang chu mt ni au
th, ging nh vic em k vi ch. Leah rt gin d v anh y khng ni cho ch y bit chu
yn , h c. h tht s yu nhau.
 C y c tm ra s tht khng? Chuyn g xy ra?
Cu lc u. Khng, iu khng phi l vn . Em h ca ch y, Emily Young, t khu bo tn
Ti h hc ming kinh ngc. Emily l em h ca Leah?
 Ch em ch bc. V vy h rt thn nhau. H ging nh hai ch em khi h cn nh.
 iu tht kinh khng. Sao Sam li c th& ti nhn mc, lc u.
 ng xt on anh y nh th. C ai tng k vi ch& ch c bao gi nghe v s ha ng vi n
 S ha ng vi ng loi? ti lp li ci t l lm ny. Cha. N ngh)a l g?
 l mt trong nhng th l lng m ti em phi tri qua. Khng phi ai cing b. Thc t th
bng cch , nhng cu chuyn ti em tng ngh) ch l huyn thoi. Anh y nghe v s ha n
 Ci g vy? ti thc khuu tay Jacob.
i mt Jacob nhn xa xm v pha i dng. Sam tht s yu Leah. Nhng khi anh y gp Emily,
g hiu ti sao li nh th& chng ta tm thy mt na ca mnh bng cch . i mt cu sng
 Cch no? Tnh yu st nh ? ti ci khc khch.
Jacob khng ci. i mt en ca cu nh ln v phn i thi ca ti. N cn phi nhiu hn
 Xin li, ti ni nh. Em ang ni nghim tc ch?
 Vng, ng th.
 Tnh yu st nh? Nhng phi mnh hn? Ging ni ca ti vn cn v hoi nghi, v cu c th
 Kh m gii thch c. D sao cing khng quan trng. Cu nhn vai mt cch h hng. Ch mu
hng k khin anh y b bin i, lm anh y ght chnh bn thn mnh. V l nhng g x
anh y phi trng thy s kt ti trong i mt ch y v bit rng ch y ng.
Cu t ngt dng li, nh th ni mt iu g m chnh cu cing khng hiu.
 Emily x s ra sao? C y thn vi Leah m& ? Sam v Emily cc k hp nhau, nh hai mnh
nhau. D& Emily lm sao m b qua c s tht rng anh y thuc v mt ngi khc? M ng
 Lc u, ch y tht s tc gin. Nhng kh m chng li s yu thch v li cam kt. Jacob
uc ch khi ch tm ra mt na khc ca mnh. Ch bit ch y b thng th no khng?
 . Chuyn c y b tn cng bi mt con gu Forks, l mt b mt, nhng ngi si khng
 l l s phn, d cho c c gnhg n u. Sam rt khip s, pht bnh vi chnh mnh, cm gh
 y c th lm iu bng bt c cch no, ch thot khi nhg g anh y lm. Anh b kit s
Jacob khng ni ht cu, v ti cm thy cu chuyn ny qu ring t c th chia s vi n
 Emily ti nghip, ti th thm. Sam ti nghip. V c Leah ti nghip& 

 Vng, Leah ng thng nht, cu ng vi ti. Chi y t ra can m. ch y tr thnh ph d
Ti nhn ra ch khc, v pha nhng tng lm chm trn bi bin ging nh nhng ngn tay m
va ni. Ti c th cm nhn c cu ang nhn ti, ch i ti ni g .
 N c xy ra vi em khng? cui cng ti cing hi, vn nhn ra xa. Tnh yu st nh y?
 Khng, cu tr li mt cch mnh m. Sam v Jared l nhng ngi duy nht.
 m, ti ni, c gng ra v ch mt cch lch s. Ti cm thy thanh thn, v ti c gng
 gia hai chng ti. Mi quan h ca chng ti cng thng ri. Ti khng cn thm mt lc l
Cu cing im lng, v s im lng c v kh ngng ngp. Trc gic ca ti mch bo ti khng m
 Chuyn g xy ra vi Jared? ti hi, ph v s im lng.
 Khng c chuyn kch tnh no ht. l mt c gi m cu y ngi bn cnh mi ngy trong su
bao gi ri mt khi c na. Kim b thu ht. C y phi lng cu ta. C y ly h ca cu ta
Ti cau my. Jared k vi em ? cu y khng nn lm th.
Jacob mm mi. Em on, em khng nn ci. D iu tht bun ci.
 Tm hn m.
Cu th di. Jared khng c tnh k cho ti em nghe iu g. Em ni vi ch ri, nh khng?
 , c. Em c th nghe thy suy ngh) ca mi thnh vin trong i, nhng ch khi em l ngi s
 ng. ging nh con qu ht mu ca ch vy. cu quc mt ln.
 Edward. Ti chnh li
 ng, ng. l l do em bit nhiu iu m Sam cm nhn. Anh y s khng k cho ti em tt c
nh khng. Khng c s ring t, khng c b mt no. Mi iu lm ch xu h, che giu mi ng
 Nghe tht kinh khng, ti th thm.
 Thnh thong n cing c ch khi ti em cn lin kt vi nhau, cu bt c d) ni. him khi
 l mt tr vui. V nu nh Cullen khng cn ng ti em ti th by trc& cu rn r. T
Ti do d. Cing nh ti lo lng v Jasper hay Emmett b thng, khng ging nh ni hoang man
mmett v Jasper l nhng iu gn gii nht khng th hu dit c ti c th tng tng c
ung bay bao ly khun mt nham him v rng mnh.
Jacob nhn ti vi mt v t m. nhng iu c ging nh trng hp ca ch khng? b anh t
 , khng. Edward cha bao gi c c suy ngh) ca ch. Anh y ch c c th.
v mt ca Jacob tr nn bi ri.
 L tht, Jacob ni.
 . N ci y ho i. Ngh)a l u c ch khng hot ng bnh thng, ti thm vo.
 Em bit l u c ch khng bnh thng m, Jacob lm bm.
 Cm n.
Mt tri t nhin l ra khi nhng m my, mt iu ngc nhin m ti cha tng ng ti v ti
uyn t mu xm sang xanh bic, nhng ci cy chuyn t mu xanh liu m m sang mu xanh ng
Chng ti hi nheo mt, i mt iu tit. Khng c m thanh no ngoi ting m o ca nhng
 chuyn ca sng nc, v ting ku la ca nhng con mng bin trn cao. Cnh vt tht yn b
Jacob nhch li gn ti hn, cu nghing ngi da vo cnh tay ti. Ngi cu tht m p. Sa
mt m thanh mn nguyn nho nh trong c hng, v t m ln nh u ti. Ti c th cm nhn 
 na th ti b chy nh.
Ti a tay phi v pha mt tri mt cch l ng, v quan st nh sng lp lnh phng pht tr
 Ch ang ngh) g vy? cu hi nh
 Mt tri.
 m, n tht p.
 Cn em ang ngh) g? ti hi
Cu ci lng l. Em ang nh n b phim ng ngn m chng ta i xem. V Mike Newton nn sc
Ti cing ci, ngc nhin khi thi gian c th lm thay i tr nh nh th no. N tng l
th mm ci. l bui ti cui cng m Jacob v ti tng c trc khi cu bit s tht v s
 Em nh n, Jacob ni. Ci cch m n tng d dng& khng phc tp. Em rt vui v tng
Cu cm nhn c c th ti t ngt cng thng v nhng li cu ni khi li k c ca ti.
 G vy ch? cu hi
 V k c p ca em& ti nhch ra xa cu c th nhn r mt cu. Trong mt thong, n tr
khng phin? Em ang suy ngh) mt iu g m suy ngh) lm phin Edward.
Lm phin khng phi l t chnh xc, nhng ti mun nghe cu tr li, v th ti ngh) y l
Jacob hiu ra, khun mt cu sng bng ln, v cu bt ci. Em ch ngh) v ch thi. Anh ta
 Ch? Em ngh) g v ch?
Jacob ci gn, vi mt n lc kh khn. Em ang nh cnh ch trng ra sao vo m Sam tm thy
h em  ; ch c bit k c lun m nh Sam khng. V sau , em nh li ch trng ra sao
Bella . nhiu tun trc khi ch bt u gp g mi ngi li. v em nh cch ch lun vng
h bun nh th no, v iu khng phi l li ca em. V th em ngh) n cing s kh khn v

Ti nh vo vai cu, c nh lm au tay ti. Jacob Black, ng bao gi lm iu mt ln na
 Khng. Em khng c nim vui no trong nhiu thng ri.
 V vy em gip ch i Jake
 , ngh) k) i Bella. Em s gp li anh ta lc no y? ng lo lng v iu na.
Ti ng ln, v cu nm ly tay ti khi ti dm bc. Ti c git mnh tay li.
 Ch phi i, Jacob.
 Khng, ch ng i, cu phn i, bn tay cu nm cht tay ti. Em xin li. V& c ri, em
Ti th di. Cm n, Jake.
 Thi no, chng ta v nh em i. ti tha thit ni. Ch ngh) ch cn phi i. Angela Weber a
un lm c y tht vng.
 Nhng ch va mi ti y thi m!
i lng my cu nhu li. Em khng bit khi no em mi gp li ch c, cu bun b ni.
 Ch s quay li ln sau khi anh y i xa, ti vi vng ha.
 i xa? Jacob o mt. Mt cch hay gii thch cho vic anh ta s lm. Bn k sinh ng gh
 Nu em c th th ch s khng quay li y na u! ti e da, c gng rt tay ra. Cu khng
 ng gin m, cu ni, ci rng r. Phn ng t nhin thi.
 Nu ch c c gng quay li y mt ln nas th ch hy vng ci l do chi lm th chnh l
Cu ch i.
 Thy cha, ti gii thch. ch khng quan tm ai l ma-c-rng v ai l ngi si. iu 
dward, cn ch l Bella. Khng c vn g c.
i mt cu nheo li. Nhng em l mt ngi si, cu ni mt cch min cng. V anh ta l
 V ch l ngi thuc cung X n! Ti in tit ht ln.
Cu nhng my, d xt thi ca ti vi mt v t m.Cui cng, cu nhn vai.
 Nu tht s ch c th ngh) nh vy& 
 Ch c th.
 c ri. Ch l Bella v Jacob. Khng c ngi thuc cung X n no y ht. cu mm ci,
 Ch tht s nh em y Jake, ti hp tp ni thm.
 Em cing vy, cu ci rng r. i mt trong veo ca cu ngp trn hnh phc, khng cn v g
 Sm nht c th, ti ha.Chng 6. Thy S

K hi li xe v nh, ti khng ch lm ti con ng lung linh mt cch t t di mt tri.
c p chng c ngh)a. Mc cho s qu ti ang lng hnh, ti cm thy nh nhm hn. c th
khin chng tt hn. Ti ng khi ra i, Jacob cn ti. V r rng, ti ngh) khi ti lic th
N n khng bit t u. Mt pht trc khng c g ngoi con ng cao tc sng sa trong ch
ti.
"c, t tht," Ti rn r.
Ti cn nhc tp vo l ng. Nhng ti qu nht gan i din ngay tc th vi anh. Ti tnh
ca anh xung.
Chic Volvo bm sau ti tng inch. Ti gi mt mnh vo con ng pha trc.
Liu l)nh t u n cui, ti li thng n ch Angela khng mt ln nhn li ci nh mt chm
Anh theo ti n khi ti ghm li trc nh Webers. Anh khng dng li, v ti khng ngc ln
 Ti chy trn li nh bng b tng dn n ca nh Angela ngay khi anh va khut bng.
Ben p li cnh ca trc khi ti kp g xong, nh ng ngay sau cnh ca vy.
 Hey, Bella! anh cho, ngc nhin.
 Hi, Ben. Er, Angela c y khng? Ti bn khon khng bit Angela c qun mt k hoch ca ch
 Chc ri, Ben ni va lc Angela gi, Bella! v hin ra trn cu thang.
Ben nhm quanh ti bi hai chng ti u nghe thy ting ca mt chic xe trn ng; th ting
ing xng n. Khng g ging vi ting g..r.. nh mo ca chic Volvo. y hn l ngi khch
 Austin y, Ben ni khi Angela ti cnh anh.
Mt ting ci vang ln trn ph.
 Anh s gp em sau, Ben ha.  nh em ri.
Anh qung tay quanh c Angela v ko mt c xung tm anh c th hn c cung nhit. Mt gi
 Tm bit, Ang! Yu em! Ben h ln khi anh lao qua ti.
Angela chao o, mt c thong hng, sau c t hi li v vy cho n khi Ben v Austin khut h
 Cm n b lm iu ny, Bella, c ni. T su thm con tim mnh. B khng ch cu i tay
 ting khng ct truyn, lng ting ti. C th di bt i.

 Rt vui c phc v. Ti cm thy t hoang mang hn cht, c th th u hn mt t. Ni y
bnh thng u .
Ti theo Angela ln cu thang vo phng c. C ng chi ra khi con ng lc c i. Ngi n
 Gia nh b u ri?
 B m mnh a i song sinh i d sinh nht Port Angeles. Mnh khng th tin ni l b tht
 Mnh khng phin g u, Ti ni, bc vo phng Angela v nhn thy hng chng phong b ang
 Oh! Ti h hc. Angela quay nhn ti, nh mt xin li. Ti c th thy ti sao c y ln l
 Mnh tng b ch phng i thi, Ti th nhn.
 Mnh c c vy. B c chc l b mun lm khng ?
 a vic cho mnh no. Mnh c c ngy.
Angela chia mt cc thnh na v t cun s a ch ca m c trn chic bn gia chng ti. C
 Edward lm g ti nay? C hi sau t pht.
Bt ca ti thc vo chic phong b ang lm. Nh Emmet vo cui tun. Bn h c l i b.
 B ni nh b khng chc g y.
Ti nhn vai.
 B may mn khi Edward c anh em i b v cm tri. Mnh khng bit mnh nh no nu Ben kh
 Yeah, nhng th ngoi tri khng tht dnh cho mnh. V khng cch g mnh c th gi vng 
Angela ci. Bn thn mnh thch trong nh hn.
C tp trung vo cc ca mnh trong mt pht. Ti vit thm c bn a ch. Khng bao gi c
. Ging nh Charlie, c d chu vi s t)nh lng.
Nhng, ging Charlie, i khi c cing rt tinh .
 C g khng n sao? Gi c nh ting hi. B trng& lo u.
Ti ci bn ln. N r rng vy ?
 Khng hn.
Chc c ni di ti cm thy kh hn.
 B khng phi ni v n tr phi b mun, c khin ti vng tm. Mnh s lng nghe nu b n
Ti nh ni cm n, nhng khng cn u. D sao, c qu nhiu b mt m ti buc phi gi. T
V cha ht, vi cng t ngt, l lm, chnh xc l nhng g ti mun. Ti mun ni chuy
g hay khi ai nm ngoi ci ng ma c rng ngi si c ci nhn vo mi vic. Ai khng
 Mnh s i lo vic mnh, Angela ha, ci v quay xung a ch m c ang lm.
 Khng, ti ni. B ng ri. Mnh ang lo lng. L... l Edward.
 Sao vy?
Rt d dng ni vi Angela. Khi c y hi mt cu nh th, ti c th ni rng khng phi
 Oh, hn ni gin vi mnh.
 Tht kh tng tng, c ni. Hn gin ci g?
Ti th di. B nh Jacob Black khng?
 Ah, c ni.
 Yeah.
 Hn ghen.
 Khng, khng phi ghen... Ti nn ngm ming li. Khng cch no gii thch c iu ny c.
ni chuyn nh con ngi. Edward ngh) Jacob l... mt s nh hng xu, mnh on vy. Kiu
rc... d, n tht l bch.
Ti nhc nhin nhn Angela ang lc u.
 G? Ti hi.
 Bella, mnh thy cch m Jacob Black nhn b. Mnh dm c vn tht s y l ghen tung
 Vi Jacob khng phi nh vy.
 Vi b, c th. Nhng vi Jacob...
Ti cau my. Jacob hiu mnh cm thy th no. Mnh ni vi cu y tt c.
 Edward ch l ngi, Bella. Hn s phn ng nh nhng cu trai khc.
Ti nhn nh. Ti khng c g p li cu .
C v nh tay ti. Hn ri s qua thi.
 Mnh hy vng vy. Jake ang tri qua mt thi gian kh khn. Cu y cn mnh.
 B v Jacob rt thn nhau phi khng?
 Nh ngi thn, Ti tn thnh.
 V Edward khng thch cu y& Ci ny kh y. Mnh bn khon Ben s x s nh no nu th? C
Ti gn ci. Chc cng nh my cu trai khc.
C nhe rng. Chc vy.
Ri c chuyn ch . Angela khng phi ngi t m, v c dng nh cm gic c ti khng 
 Mnh c phn vo k tc hm qua. Khu nh xa sn trng nht, ng nhin.
 Ben bit s u cha?

 K tc x gn sn nht. Anh y ly tt phn may mn. B th sao? quyt nh s i u cha?
Ti chm chm nhn xung, tp trung vo ch vit vng v nguch ngoc ca mnh. Trong mt gi
. H s n Seattle ch vi thng. Vy c n khng? Liu mi e da bi ma c rng tr hoang d
h d?
Liu nhng tt phim mi c do li ca ti?
Ti c tng sch n ra v tr li cu hi ca c y chm mt lc. Alaska, mnh ngh) vy. Ni
Ti c th nghe thy s ngc nhin trong ging ni ca c y. Alaska? Oh. Tht ? mnh l,
Ti nhon ci, vn chm ch vo nhng b th.
- ny, Forks tht s thay i cuc sng tng lai ca mnh y.
- Cn Edward?
Tn anh nh th mt n bm dp dn trong bng ti, ti nhn ln v nhe rng ci vi c bn.
- Alaska cing qu lnh vi c Edward na.
C bn cing nhe rng ci p li.
- Tt nhin l khng n ni u Sau c y li th di.
- N qu xa. B s khng th v nh thng xuyn ri. Mnh s nh b lm. B s email cho mn
Mt s im lng bun b dng ln xm chim ti; c l, l mt sai lm khi li gn gii vi An
 tng nhng ngh)a khng vui ra khi u, n ni ti tr li nh tru chc c:
- Nu mnh c th g phm c sau khi lm ht m cng vic ny ca b.
Ti gt u v pha chng bao th m ti hon thnh. Chng ti ci, v sau chng ti d d
thnh ht ci ng y v ci vic ang i ng theo nhng g ti d tnh. D sao i na, s c n
 Ti ngi phi cha li.
- Tay b b sao vy? C bn hi. Ti co nhng ngn tay li.
- Mnh ngh) mnh s phc hi li y cng dng ca chng trong & vi ngy.
Cnh ca p ci rm di cu thang, v c hai chng ti tr mt.
- Ang i. Ben gi.
Ti c mm ci nhng mi ti c run ln. Ti on l hn va ti bay mt.
- B khi i u ht. C l anh y nh din t li v b phim cho mnh & tht chi tit.
- D th no ngi Charlie s t hi mnh ang u .
- Cm n b gip mnh.
- Mnh c mt khong thi gian tuyt vi, tht . Chng ta nn lm cng vic ny them ln n
- Dt khot l vy ri.
Mt c m nh ni ca phng ng.
- Vo i Ben Angela ni. Ti ng dy v dui ngi ra.
- Cho Bella!
Ben cho n ti chng vnh trc khi chuyn sang Angela. Cu ta quan st cng vic ca chng
- Cng vic tt y. Tht l t khi ti chng cn vic g lm na, khng th n trnh c
- Ang, anh khng tin l em b l mt phim nh vy. Tht kinh hong. l mt cu chuyn di
 em cn phi xem n bit c anh ang k v ci g.
Angela o mt v pha ti.
-Gp li b trng nh Ti ni vi mt n ci gng go. C bn th di.
- Hn gp bn.
T i vt ra ngoi ch ci xe ti nhng ngoi ng vng hoe. Ti tp trung suy ngh) d xt to
iu ca chic xe hi bc. Chic xe ca anh khng c trc nh lun, d iu ny cing chng c
- Bella Ngi Charlie gi khi ti m ca trc.
- A, b - Ti thy ngi trong phng khch, trc ci TV.
- C ngy nay th no ri con?
- Tt Ti p. C l ti nn ni ht mi th vi ngi. Ngi nghe y t ng Billy trc
- H khng cn con lm vic, v vy con gh La Push chi iu khng lm ngi ngc nhin.
- Jacob th no ri con? Ngi Charlie hi, c lm ra ging th .
- D tt lm - Ti p nh bnh thng.
- Con c nh Webers chi ch?
- D, chng con nghe tt c bi din vn ca c y.
- Tt lm Charlie n mt ci hi long. Ngi tp trung mt cch k l, v cuc chi bt 
- B mng l hm nay con dnh mt khong thi gian cho bn b mnh.
- Con cing th - Ti nh nhng i vo bp, tm kim ci g  lm. Nhng tht khng may, ngi
mt tri chiu xung sn nh. Nhng ti bit ti khng th Cu gi kiu ny hoi c.
- Con chun b i hc y Ti ru r) thng bo khi ti bc ln cu thang.
- Gp li con sau nh Ngi Charlie ni vi theo sau. Nu ti c th vt qua, ti t suy
i ti quay mt vo phng. Tt nhin anh . Anh ng t vo bc tng ngang vi ti, bng an
nh trng mt nhn ti khng ni ting no. Ti khp np, ch i cn gin, nhng n vn khng

- Cho Cui cng ti m li. Mt anh c th nh c tc bng . Ti nhm tnh trong u n m
- & ny& Em vn cn sng m Ti bt u. Mt ting gm g nh t ngc anh, nhng thi ca
- Khng c g nguy him ht Ti nhn mnh bng mt ci nhn vai. Anh tin n. Anh nhm mt
- Bella Anh th thm Em ngh) rng anh c th chu ng c bao lu di nh mt tri? ph
lo v cng rn nh bng m.
- Anh khng th! Ti ht to. Ti chnh li ging ngi Charlie khng nghe c. nhng ti m
hin. H mun iu . Anh khng bao gi c th ph b nhng lut l!
- C l h khng phi l nhng k duy nht thch mt cuc chin.
- Anh thi bt u i Ti p tr - Anh giao c anh phi trung thnh vi n
- Nu hn ta lm em tn thng&
- ri! Ti ct li anh Khng c g lo lng c - Jacob khng c g nguy him ht.
- Bella Anh trn mt Em khng th phn xt tt nht l chuyn g nguy him hay khng nguy
- Em bit em khng cn lo lng v Jake, v anh cing khng cn phi lo lng cho em Anh nghi
nm li thnh nm m. Anh vn ng ta vo tng v ti ght lm sao ci khong khng gia ch
i chuyn khi ti chong tay qua ngi anh. K cn ci m p ca ln nng cui bui chiu ngy
 vn ng c theo cch ca anh.
- Em xin li lm cho anh lo lng Ti thm th. Anh th di, v th lng mt cht. Cnh ta
- Lo lng l c phn nh i ri Anh ni Hm nay l mt ngy tht di.
- Anh khng h ngc nhin khi ngh) n iu  Ti nhc anh Em ngh) anh nn i sn lu hn 
 khng cn  n con ng na. Nhng chng qu ti. Nhng ci qun bn di chng cng tr n
- Khi Alice thy em mt tm th anh tr v - Anh gii thch Em khng nn lm iu na. By
- Em c th ch.
- iu tht l l bch. anh l anh bit c y khng th thy em i vi Jacob, nhng em nn
- Nhng em khng bit Anh ct ngang V em khng th mong i s chp thun ca anh.
- , c  Ti ngt li  chnh xc l nhng g em mong i.
- iu ny s khng xy ra na.
- c ri! Bi v anh s khng phn ng mnh nh th ny vo ln sau u.
- Bi v s khng c ln na. Anh bit ngay khi em ri khi, thm ch d em khng thch iu 
- N khng ging nh vy. Em khng mo him tnh mng ca mnh u.
- C anh cing vy.
- Ngi si chnh ls mt ri ro.
- Em khng ng .
- Anh khng tranh ci v iu ny Bella .
- Em cing th - Tay anh li nm thnh qu m. Ti c th cm chng t vo lng ti. Nhng t
- em l g? Anh hi.
- B khng phi& - Lc ny gi thuyt ca Angela dng nh tht ng ngn hn bao gi ht. Th
- em l, anh cing bit ghen hn ri, ng khng? Anh nhn mt chn my ln
- Anh ?
- Nghim tc i. Tht d dng, khng c g hm hnh v khi hi v chuyn ny c - Ti cau my
 c rng v ngi si lun th ch mt cch v l? Hay ch l mt th nhin liu ca testos
Mt anh vt sng ln.
- ch v em. Tt c iu anh quan tm l s an ton ca em thi. m la en trong i mt an
- c ri Ti th di Em tin anh. Nhng em mun anh bit mt vi iu khi n n vi tt
S. Em khng chp nhn b nh hng bi nhng tranh chp lnh th gia sinh vt thn thoi. J
yu ca c cuc i em, bi l em mong ch yn lu hn nhiu so vi iu . Tnh yu ca s t
ph thy, c y cing s tham gia bui tic Anh nhn ti trn tri vi i mt nhu xt li v
- Thy S - Ti nhn mnh thm ln na. Anh cau my nhn ti, v sau th di.
- Bella& - Anh bt u, bng anh ngng li, mii anh nhn li trong phn n.
- Ci g na y?
- Ny, khng c xc phm nh, nhng em c mi ging mt con ch y Anh bo ti. Sau anh
sa son li v b l chuyn i sn, v vy l anh b li Jasper, Emmett v Carlisle t ti t
s ng ca ngi si, nhng ti khng cm thy c li khi gi Jake - khi Edward cho chic V
h t bit rng ti s ti thm vo th 7 v ch cn phi giu gim chuyn y. Edward bit ti
o Jacob. Forks l vng trung lp, ging nh Thy S - gin nh ti. V vy khi ti ngh lm v
olvo cn hn l Edward, mi u ti khng nghi ng. Ca xe dnh cho hnh khch c m ra v t
 c chi.
- Ny, Alice Ti ht ln nh than van khi ti leo ln.
- Anh ca b u? C y ang ha theo bi ht, ging c bn bay bng hn c giai iu du dng
g vo nhng ting nhc. Ti ng ca li v bt tai li. C bn nhe rng ci v vn volume th
g mt lc.

- Chuyn g ang xy ra vy? Ti hi bt u cm thy khng thoi mi Edward u? C bn nh
- Bn h ri khi y t sm ri.
-  - Ti c kim ch s tht vng ngu xun. Nu anh i t sm, c ngh)a l anh s tr v s
- Tt c my ngi n ng trong nh u i ht, v chng ta s c mt bui tic con gi! C b
- Mt bui tic con gi ? Ti lp li, s nghi ng cui cng cing lng xung.
- B khng thy thch th  C bn r ln. Ti nhn c y trng trng B bt cc mnh ng
- n th 6. Esme ni r vi ch Charlie; b s vi mnh 2 m, v mnh s a n b i hc k
- Xin li Alice ni, khng c v g l n nn Anh y tr th lao cho mnh.
- Sao? Ti rt qua k rng.
- Mt chic Porsche. Chnh xc l mt chic ging ht ci chic m mnh trm c . C b
hng ta c bit c s mt bao lu i t y n L.A. Mnh cc l c bn s tr v vo na
- Mnh ngh) l mnh lm c y Ti th di, kim nn mt ci rung mnh. Nu mun th ti ph
mmett vn  vi mt chic Porsche mu vng lng chim bch yn bng nhong gia l chic m
mnh dc theo chiu di ca ci th c ta c hi l.
- Xinh xn lm, ng khng?
- Cc k xinh xn Ti cu nhu, ng vc Anh y cho bn chi bn gi ti lm con tin tron
 ti mi nhn ra v th hn hn trong s hi.
- iu ny dnh cho mi ln anh y ra ngoi ng khng? C bn gt u. Ti ng ca ci rm v
- Alice, bn khng ngh) y ch l mt phn h c kim sat?
- Khng phi vy C bn ht vo Bn dng nh khng nm r c mt ngi si tr c th g
khng. Bn khng nn qu khinh sut.
Ging ti tr nn chua cht:
- , bi v mt bui tic ton n ma c rng Alice ci.
- Mnh s cho bn xem thut cha bnh v mi th - C bn ha hn. Chuyn ny khng qu t, n
nhng mn ngon, v Alice chun b nhng b phim ti yu thch. Thm ch osalie cing c m
thut cha bnh, v ti t hi c y ang lm vic theo mt danh sch c l mt vi iu c b
- Bn mun ngoi ny tr n lc no? - C bn hi khi mng tay ti chi ln nh mu. S n
- Mnh khng mun ngoi. Chng ta phi n trng vo bui sng - C bn b)u mi - D sao
cht.
- B c th no khng c ti di s gim st ngay trong nh ca ti khng?
- Ci ny l tic con gi kiu g y khng bit? Alice lc u bc tc Bn s ng trong ph
Ti th di. Ci sofa bng da en ca anh qu di hn ci trng k ny. Tht ra, ci thm vng
- t nht mnh c th tr v ch ca mnh ly cc th mnh cn ng khng? C bn nhe rng
-Mnh chun b cho bn ht ri .
- Mnh c c php dng in thoi khngvy?
-Charlie bit bn u m
-Mnh ko nh gi cho Charlie. Ti cau my Mnh c vi k hoch phi hy b.
-Oh C bn n o Mnh ko chc v iu 
- Alice ti rn r - thi m
- Thi c, thi c, c bn ni, nh nhng di chuyn khi phng v quay li sau na giy, i
 Anh y khng cm chuyn ny c bn lm bm khi trao n cho ti.
Ti bm s cia Jacob, hy vng cu y ko ra ngoi vi cc bn ti nay. May mn cho ti Jacob l
-Al?
-N Jake, ch y.
Alice nhn ti vi cp mt lnh lng trong 1 giy, trc khi c bn quay i v n ngi gia Ro
-Cho Bella Jacob ni, t nhin tr nn thn trng c chuyn g h?
-Khng tt ri. Th 7 ch ko th n sau tt c mi chuyn.
Im lng khong 1 pht.  ht mu ngu ngc - cui cng cu y cing ln ting. Em ngh) hn
ay l hn nht ch trong quan ti ri h? 
Ti ci ngt
- Em ko ngh) n vui cht no u
- Ch ch ci v em . ti ni. Nhng anh y s c mt y vo th 7, nn n cing ko l v
- Hn s i n y, Forks, truc lc phi ko? Jacob ni 1 cch cay c.
- Khng . Ti c gng ko ni cu vi cu y. I wasn t that far from being as angry as he was
- Oh. vy hy ti y i . cu y ni vi s hng hi. Cing ko qu tr m. Hay em s n nh ch
- Ch cing mong vy, nhng ch ko nh Charlie - ti ni 1 cch chua cht. Ch ging nh a
Cu y im lm, ri sau gm g. Bn em s ti n ch - cu y ha vi 1 ging ni ngang ng
Mt cn n lnh chy dc xng sng ca ti, nhng ti tr li vi ging ni nh nhng v c
- Em ni nghim tc m
- ng vy. H ch c gi cho ch an ton thi.

Cu y li gm g.


- Ch bit n tht ngu ngc, nhng tri tim h ang lm theo l phi
- Tri tim h - cu y ch giu.
- rt tic v th 7 - ti xin li. Ch phi i tm ci ging y ci trng k th ng h
- Ch c chc h s ko cho ch i ko ci hi vi ging cay c.
- Ko phi vy ti th di  Ti ri, Jake
- Gp li ch sau
Alice vi vng n k bn ti, tay c bn gi ra nh ly ci t, nhng ti bm s. C y nhn
- Mnh ko ngh) l anh y s em theo t bn ngi u , c bn ni
- Mnh s li tin nhn
in thoi reo 4 ln, tip theo l ting Bp . Ko c li cho no c.
- Anh ang gp rc ri , ti ni chm ri, nhn mnh tng t mt. Rc ri to ln. Nhng con
Ti ng np t v t n vo tay c bn. Mnh ni xong ri
C y ci toe tot. mn bt cc con tin ny vui tht
- Mnh i ng y , ti tuyn b, hng v pha cu thang. Alice lo o bc theo sau.
- Alice , ti th di. Mnh ko nh chun i u. Bn s bit nu mnh c nh , v bn hy b
- Mnh ch nh ch cho bn ca bn u thi m c bn ni mt cch ngy th (v s ti
Phng cia Edward xa nht trn hnh lang tng ba, kh m lm c ngay c khi cn nh to ln v
rong s bi ri. Ti vo nhm phng th phi?
Alice ci rc rch.
N vn l cn phng . Ti nhanh chng nhn ra, c trong phng c sp xp li. Ci trng
Bc tung pha nam vi nhng ci ca knh phn chiu mn m en pha sau ging nh nhng chic
N rt hp. Ci khn ph ging mu vng nht, ch sng hn cc bc tng, l si mu en vi
- Tt c nhng th ny l g th ti lp bp
- Bn ko tht s ngh) rng anh y s cho bn ng trn trng k y ch
- Mnh s cho bn cht ring t Alice ci ln. gp li bn vo sng mai
Sau khi nh rng v thay ,ti v ly ci gi nhi lng phng to khi ci ging khng l v l
quan tm. Porsches l vt hi l v ci ging vi kch c nh dnh cho hong trong ngi n
sofa, t hi rng c phi ti gin qu n mc ko ng c.
Trong bng m, bc tng bng king ko cn l mt ci gng mu en na, cn phng nh rng gp
g lm ni bt hn my ngn cy, v lp lnh c mt khc sng nh. Ti nhn vo nh sng bc 
C mt ting g ca nh nhng.
- G vy Alice ti rt ln. Ti th th sn, hnh dung ra dng v vui thch cia c bn khi
- L ch y Rosalie ni du dng, m cnh ca  ti c th thy nh sng mu bc rc r an

Chng 7: Mt kt cc bun

Rosalie ang ng ca i v ch i.


 D) nhin ri Ti lp li, ging ca ti cao the th c phn hi khim nh v qu i ngc nh
Ti qu bt ng, nhch qua mt bn chic gh nm sa lon nhng ch cho Rosalie. Ti bn ch
iu lm ti bt ng chnh l v ngi y chng h thch ti hay t hn l ght na, Rosalie,
ra ci l do ca s thm ving t ngt ny nhng tuyt nhin chng tm c mt cu tr li no
 Em c phin khng nu ti xin vi pht ni chuyn vi em? Rosalie hi Ti khng h nh t
ing ca ti, ni m tm ra ang nm h ming ging nh ti ch va b ra khi 2 giy trc
 Khng, em thc lu ri. V d) nhin l em cing khng phin g khi c ni chuyn vi ch
C y ci nht nho, v ct ging ni trong nh mt dn ng ca Edward him khi c mt mn
Ch ta mun ni g m khng th ni trc mt Edward c nh? Nhng ngn tay ti c vn vo t
 V lm n ng ngh) ti l mt ngi cc k th v nh Rosalien ni vi ging nh nhng gn
h bit l lc trc lm tn thng em, v ch khng mun tip tc i trn ci vt xe y m
 ng bn tm v n ch . Em vn rt thch ch. M hm nay ch n y ch ni vy thi ?
Ch y ci ln na , cn mt l do khc na. th c gng ni cho em bit ti sao ch ngh
..
 Oh
Ch ci lm ct ngang cu ni ca ti, ri ch li th di
 Edward k cho em nghe lm sao ch tr thnh... cha? C y hi, v rahiu cho ti hiu r

Ti chm ri gt u, bng dng bun rui ri. Anh y ni n gn ging vi nhng g xy ra
 l tt c nhng g anh y ni vi em sao? ch hi.
 Vng , ti p, ging ni trng rng y xo trn. Vy lc cn nhiu chuyn khc na sao
 Phi, Rosiatr li, Cn nhiu nhiu na& .
Ti ch i, ch nhn ra hng ca s vi nhng ngh) mong lung& . Dng nh ch ang c gng
 Em c mun nghe ton b cu chuyn ca ch khng, Bella? N khng phi l mt cu truyn kt
o? Nu cu truyn y c mt kt thc hnh phc, tt lnh th c l bn ch ang ni sui vn
Ti gt u, mc cho s sc lnh trong ging ni ca ch lm cho hong s.
 Ch sng trong mt th gii khc, n khng h ging vi cuc sng ca em hin ti. Khi y
Ch nhn chm chm vo m my trng nng tr)u bn ngoi ca s, k c tri xa dn& .
 Gia nh ch thuc tng lp trung lu tr thc. B ch c mt cng vic n nh nh bng. V
hng bao gi ngh) rng mt cht hay qu nhiu may mn n vi chnh bn thm mnh. Ch th
o rng mi th hin nhin l nh th, ging nh th suy thai kinh t ch l mt tin n khng
 kh nhc .
 M th sut ngy nh chm non nh ca, ch v hai a em trai. V ci th m b y thch n
b m ch khng h tha mn vi nhng g h c, thm ch d n tt hn tuyt vi ri. H mu
m c th gi h nh vy. Sc p ca ch ging nh mt mn qu dnh cho h. H nhn thy c t
 H khng tha mn, nhng ch th c. Ch xc ng khi c l chnh ch, c l Rosalie Hale
ca mi g n ng khi ch lt i qua. Ch vui sng vi ting th di y ghen t ca nhng c
b mi khi ng mua tng ch nhng b vy xinh p.
 Ch lun mun nhng th hon ho. V dng nh hon ton chc chn l nu ch mun th n s
ong lng s chim ngng ch khoc cnh tay b i dc gia hai hng gh nh th v s nhn ra
, hay ch t l rt hi lng. Ch mm ci, thch th vi s nh gi chnh bn thn.
 Ch b b m nh hng rt nhiu, n nhiu n ni ci thch mt cuc sng vt cht t h
m mt u bp ti hoa s nu nng. V iu cing tht ngc nghch, n rng tuch nhng ch 
 V ch t th mt vi th trong rt c ngh)a, mt vi th khc li rt c bit. Ngi b
h ta----mt ngi th mc. Mt nm sau , c y sinh mt cu con trai, cu b nh nhn khu kh
gi khc.
Ch nhn ti bng nh mt kh d. Thi im rt khc bit. Lc ch mi bng tui em by g
gi chng lun hn ch mi khi i lm v-----ging nh Vera c. Ch mnh ch c mt dng gia
Tht kh khn ti c th tng tng ra th gii m Rosalie tng sng. Vi ti, nghe n gi
ging vi Edward khi anh cn l con ngi, th gii anh ln ln. V ti t hi-----trong l
ii ca ti c lm anh ri rm nh ca Rosalie i vi ti?
Sau mt ting th di, Rosia ct ting mt ln na, nhng ln ny, ging ch nghe tht khc,
 C mt gia nh qu tc Rochester nhng tht ma mai khi Royce, ng ch trong ci gia nh 
ht cc ngnh lm ra li li trong thnh ph. l khi con trai ng ta, ngi s tha k ci
ra xuyn qua rng ch----- ln u tin nhn thy ch. Hn ta chun b tip qun nh bng, v th
 m ch qun gi ba n tra n ch lm vic cho b ch. Ch vn nh cm gic bi ri khi b 
 Ch khng  rng Royce nhn ch mt cch rt c bit. Mi ngi u nhn ch. m nhng
 ch lun ngp trn nh hoa. N khin ch mang mt mi hng nh nhng sc hoa mi khi ch ra
 Royce, hn cing kh in trai. Hn ta c mt mi tc nht mu hn ch, cng i mt nht nht.
n xng ng c ng v tr dn u cng nhng a hng.
 B m ch chp thun Ch ni mt cch d dt. y l tt c nhng g h m c. V Royce d
nhiu hn nhng g ch mong i. Trc khi ch quen anh ta c hai thng, bn ch nh hn.
 Bn ch khng h c c khong thi gian ring vi nhau. Royce ni hn phi gnh vc rt n
h c ngi khc nhn, thy ch trong vng tay hn. Ch cing thch iu . c rt nhiu ti
hm u tri ra n mi em& 
 khng phi l mt cuc nh c xa xi. Nhng k hoch c sp xp cho mt m ci xa hoa
hy ghen t na. Ch hnh dung ra nhng a tr yu qu ca ch chi a trn nhng bi c rng
Rosalie t ngt dng li, hai hm rng nghin cht vi nhau. N ko ti ra khi cu chuyn ca
khng h c mt kt cc c hu, nh ch bo trc. Ti t hi phi chng y l l do v sao
u d dng khi kip sng con ngi ca ch khng cn na.
 Ch  li vi gia nh Vera m , Rosalie thm th. Gng mt ch phng v rn nh mt phi
ch ra v, Vera tin ra tn ng, cu b nm trong i tay c cng ngi chng bn cnh, t
Vera. iu lm ch bn khon. N khc vi mi khi Royce hn ch, n khng h ngt ngo nh vy
n hong.
Di nh trng, tht kh ni rng gng mt ch hay nh trng nht nht hn&

 n ng bt sng nhng ph s vn chm trong mt mu en m mt. Ch khng h nhn thy t

vn vn mt tun na, ch vi v tr v nh trong ni lo lng thi tit, ch nh rt r, ch
ti p khc li hon ton tt lm& 
Rosalie th di, v tip tc th thm. Phi, ch lo lng v thi tit& v ch khng mun.
 V ch t ngt nghe thy chng khi ch cch nh vi con ng. Mt nhm n ng xay xn ang n
u l ting hn ta gi tn ch.
 Rose! hn ht ln, m cn li th ci nho mt cch ngu ngc.
 Ch khng h nhn ra rng nhng tn say xn n vn rt dim da. V tht tr true rng l
 Rose ca anh y ri! Royce ku to v ci ct cng bn chng, nghe tht ngu xun. Em v tr
 Ch cha tng thy hn ta say xn nh th bao gi. Thnh thong hn ch nhp cht ru mng
l hn ta thch nhng loi ru mnh hn.
 Hn ta c mt tn bn mi n t Atlanta.
 Tao k vi my nh th no h John, Royce reo ln mt cch thch th, tm ly cnh tay ch
g?
 John, k c mi tc sm mu v chy nng. Hn nhn ch d xt nh th ang xem xt mt con ng
 Kh ni lm,..." hn ni l nh mt cch chm chp. C ta che kn ht ri.
 Bn chng ci ph ln, Royce, hn ta c v thch th vi ci kiu ni ngp ngng ca John,
 Ri hn t nhin x tac mnh o trn vai ch, tr tru thay li chnh l mn qu m hn m
 Cho cu ta xem em tuyt nh th no nh em, Rosia! . Hn ta ph ra ci ri git mnh chic
Ch tht ln trong au n n cng cc. Bn chng dng nh ang tn hng nim vui th vi ci
Rosalie bng dng ch mc vo ti, c nh th ch qun s hin din ca ti. Ti cc rng
 Ch s khng k em nghe phn cn li u, Rosalie ni mt cch chm ri. Bn chng b ch l
phi tm mt c du khc. Hn ta ci khanh khch v p rng hn cn phi hc v s kin nhn
 Ch nm trn con ng bng gi v ch i ci cht n. Tri rt run, c th ch mang qu nhiu
ht. Ch dn mt ht kin nhn ch n, ci cht, ci th s chm dt mi au n. S ch i kh
 V ri Carlise tm thy ch. ng y ngi thy mi mu, lin n xem xt ch. Ch cn nh m
ao gi ging nh nhng g Tin s) Cullen, v ng v Edward mong mun. Ch thy bi ri v h
hoc hai ln.
 Khi h nng ch ln khi mt t v mang ch i, ch ngh) mnh cht ri bi v tc ca h
 V ri ch thy mnh trong mt cn phng sng sa, v m p. I was slipping away. Ch cm t
ung hng ch, c tay ch, mt c chn ch. Ch ku tht ln trong hong lon, vi ngh) mn
bt c iu g khc. Ch van xin ng y hy xung tay vi ch. Khi Esme v Edward v n nh, c
ch v ni rng ng rt tic, nhng ng ha mi au n s chm dt. ng k ht mi th, v th
 y. Mi khi ch la ht, ng li lin tc xin li.
 Edward khng hi lng. Lc ch ngng la ht, ch cn nh nghe h tranh lun v ch. Ch
 Ch ang ngh) g th,ch Carlise? Edward ni. Rosalie Hale? Rosalie gi cht ging ang cu
Ch khng thch ci cch anh y gi tn ch, c nh th c iu g khng hay v ch vy.
 Ch khng th c y cht, Carlise chm ri p. iu rt rt khng khip, v rt ph ph
 Con hiu, Edward tr li, ch ngh) anh y ni mt coi thng. iu lm ch tc gin. Ch
 iu rt ph phm. Ch khng th b mc c y, Carlise thm th nhc li.
 Tt nhin anh khng th ri, Esme ng .
 Con ngi ai ri cing phi cht, Edward anh ging nhc nh. Ch khng ngh) l c ta c th
v s khng ai nghi ng vo ma qu, anh y gm ln.
 Ch bng thy vui sng khi ngh) mi ngi s bit Royce l k c ti.
 Ch khng nhn ra cuc tranh lun gn nh kt thc v ch dn thy khe hn v do ch c
 Ch nh s lm g vi c ta? Edward hi bng thi gh tm hoc t ra l ch cm thy nh
 Carlise th di. iu cn ty thuc vo c y. C th c y mun i trn con ng do chnh
 Ch tin vo nhng g ng y k n ni n lm ch v cng s hi. Ch hiu rng cuc i ch
 Vt thng cui cng cing khi v mt ln na h gii thch cho ch nghe gi y ch l ai.
 Tht nng cn, ln u tin khi nhn thy chnh mnh trong gng, ch cm thy rt tuyt. N
trc khi ch bt u li l do ca sc p ny cho tt c nhng g xy ra vi ch ch th
sinh ra nhng a con khu khnh. hon ton l nhng g ch mong mun. u phi l qu nhiu
Ch chm trong t l mt giy lt, v ti t hi c phi mt ln na ch qun i s hin di
 Em bit y, l lch ca ch gn nh trong sch bng Carlise, ch ni. Hn c ca Esme. V
tuyn b.
Ti t hi lm cch no ch c th c c mt l lch trong sch nh th v dng nh ch c
 Ch git nm ngi , ch ni vi ging iu t mn. Nu em cho rng bn chng thc s l
khng h mun mu ca bn chng chy trong ngi mnh.
 Ch tha mng cho Royce trong nhng pht cui cng. Ch mun hn phi tn mt chng kin c
c v ng l nh vy. Khi b ch bt c, hn ta ang trn trong mt cn phng khng ca s ph
 thc ra ch git by ngi, ch sa li. Ch qun mt bn bo v ca hn. Ch ch mt

 K ra ch hi mu m mt cch thi qu. Ch r tht l tr con. Khi ch mc mt ci v
 cui cng qu thc l mt tng tuyt vi iu gip ch c th d dng kim ch bn thn
t nhin ch dng li v lic nhanh xung ti. Ch xin li, ging ch y phin mun. Ch 
 Em n m ch, ti ni di.
 Ch b cun theo cu chuyn qu. Em ng lo lng g c. Ch thy ngc nhin v Edward k
 Anh y khng thch k chuyn ca ngi khc ging nh anh y ang ph lng tin ca mi ngi,
Rosalie mm ci v lc u. L ra ch nn t lng tin vo anh y nhiu hn na. Anh y thc
 Em cing ngh) nh vy
Ch th di. C th ni, ch c x khng phi vi em, Bella . Anh y c k cho em nghe t
al?
 Anh y ni v em l con ngi. V tht kh cho ch khi c qu nhiu ngi th gii bn ngo
Ging ci du dng ca ch ngt li ti. By gi th ch thc s thy c li ri. Anh y qu
o gi thiu mi khi c s hin din ca ti gi c ch b ri mt. ng l mt k ni di
 Anh y ni di ? Ti hi mt cch cnh gic.

 Ni ng ra th ch l mt phn nh nhng quan trng. Ch l anh y khng k cho em nghe
 ngay lc ny& t nhin ch ngng li, ci bc dc. Ch cm thy bi ri lm, Bella . Em
Ti bng run s trc nhng li ni ca ch. Vi mt nh sng bc chiu n ch, trng ch p
 Nhng ch yu Emmett..., ti ni l nh.
Ch lc u ri ci. Ch khng cn Edward theo cch , Bella . Khng bao gi. Ch yu anh 
vi ch. Em cn phi hiu iu , mc d& ch qu quen vi vic mi ngi cn n mnh. V E
y cing khng bao gi cn n bt k ai, nn iu  khng cn lm ch bun phin. Thm ch k
bt c s quan tm no, d l nh nht. V ri anh y gp em. i mt ca ch ch mc vo ti
a v tt c ph n , mi ti mm li thnh mt vt hn.
 Khng phi do em khng xinh p, Bella dng nh hiu sai nt mt ca ti, ch ni tip. Ch
it, qu tm n iu nn ch kh khn vi em v... ch ch k
 Nhng ch ni thot u . Tc l by gi iu khng cn lm ch phin mun na phi khng
Ni n ti bng bt ci. iu ny l qu hin nhin. Rosalie cn g phi nghe ti khng nh
Rosalie cing ci. Cm n em, Bella. Khng, iu khng cn lm ch phin mun na. Edward l
 Nhng ch vn khng thch em, ti th tho.
N ci trn mi ch bng chc ho i. Ch rt tic v iu .
Chng ti ngi trong im lng mt lc lu, v dng nh ch khng h c nh tip tc cu chu
 Ch c th ni em bit ti sao khng? Em lm g khng phi& ? C phi ch tc gin v ti
James, v by gi l Victoria&
 Khng, em cha h lm g sai c, ch th thm. Cha h d ch mt ln
Ti ch mc vo ch, bng dng cm thy bi ri.
 Em khng bit sao, Bella? Ging ch t nhin da dit hn hn so vi khi ch k li cu chuy
rc. l ton b nhng g ch mun. V em li ang chun b vt b n i. Em khng bit l ch
Ti bng thy nao nng trc nhng li l mnh lit ca ch. Cht nhn ra ming mnh ang h h
Ch chm ch nhn ti mt lc lu. V ri, ni thit tha trong i mt ch m i mt cch chm r
 Ch chc chn l mnh s gi c bnh t)nh. Ch lc u, dng nh c cht sng s bi dn
Ch chm ch nhn vng trng ang treo l lng trong im lng. Phi mt lc sau ti mi gom ht c
.
 Ch s thch em hn nu em la chn vn l mt con ngi ch?
Ch quay li nhn ti, i mi h m mt n ci. C th.
 Tuy nhin ch b st ci kt cc c hu ca mnh ri, ti nhc. Ch c Emmett.
 Ch c mt na. Ch ci toe tot. Em cing bit ch cu sng Emmett khi anh y ang b m
m c bit ti sao ch ngn khng cho con gu n tht anh y khng?
Ti lc u.
 Mi tc xon en& cng i lm ng tin c khi anh y nhn mt v au n& v s ngy th mt cc
h mun anh y cht. S mong mun y ln n ni mt ngi d qu chn ght cuc sng ny nh
 C l ch may mn hn nhng g ch ng c hng. Emmett l tt c nhng g ch mong mi.
 Nhng ch c ch v anh y m thi, khng bao gi c c nhiu hn na. Ch s khng bao gi
N ci ca ch tht hin t. Nghe tht k l, phi khng? V nhiu mt, em chn chn hn nh
i suy ngh) mt cch nghim tc. Em cn qu tr bit c mnh s mun g trong mi hay m
uc v s v)nh cu, Bella . Ch v nh vo u ti, nhng ng tc khng h biu l bt c s
Ti th di.

 Hy ngh) v iu mt cht na. Mt khi mi cic hon thnh th khng bao gi c th tahy
ui tic v n& Nhng em th khc. Em cn qu nhiu th c th t b.
Ti khng th ni to hn tr li ch. Cm n ch, Rosalie. Rt vui khi& c hiu nhiu h
 Th li cho ch v i x tht khng phi vi em. Ch ci li toe tot. T by gi ch s
Ti ci p li ch.
Trong mt khong thi gian ngn ngi ny, hn nhin tnh bn vn cha th hin hu gia hai c
 By gi em c th ng c ri. i mt Rosalie ong a v hng chic ging, v i mi ch g
h y yu em nhiu hn l em ngh) y. Anh y lun lo s mi khi phi ri xa em. Ch bc i tr
gon, Bella. Ch th thm ngay khi cnh ca c ng li sau lng.
Mi mt lc rt sau gic ng mi n vi ti.
m , ti gp mt cn c mng kinh hong. Ti l bc xuyn qua mn m, qua nhng phin ln
in s m o trong b o trng ang di theo mi n lc ca ti bng i mt y trch mc.
Bui sng hm sau, Alice li xe a ti n trng trong lc ti ang ch mc ra ngoi knh chn
 ti cng thm pht cu bi vic b giam hm.
 Ti nay chng ta s i chi Olympia hoc u , c bn ha. S rt vui, ng khng?
 Bn ch vic nht mnh trong tng hm, ti gi , v qun i mi chuyn xy ra xung quanh
Alice nhn mt. Anh y ang li chic Porsche quay v. Mnh ang hon thnh khng tt nhim v.
 khng phi li ca bn, ti lm bm. Ti khng th khng cm thy mnh l ngi c li. 
Ti l bc ti lp ting Anh. Khng c Edward, dm chc ti s khng chu ni qu mt ngy.
h c g vo lc ny c.
Khi chung reo, ti u oi ng dy. Mike ng ngay ca v gi n m ra cho ti.
 Cui tun ny Edward c cuc i b ng di ? cu bn hi mt cch thn thin khi chng ti
 .
 Cu mun lm g ti nay khng?
Lm sao cu bn vn cn thi hy vng nh th ch?
 Mnh khng th. Mnh c mt ba ticcon gi (nguyn tc ting Anh: Slumber party. y l 1 d
trai. Trong party th con gi s n nh ca 1 a, nu n, trang im, lm nhng g m con gi l
 VN th hnh nh khng c nn ti mnh khng bit gi th no. Ti lm bm. Cu bn dnh c
 Cu nh& 
Cu ni ca Mike t nhin b ct qung bi ting rng m m ngay bi xe pha sau chng ti.
m t en ang dng li ngay mp va h lt b tng, ng c vn cn gm g.
Jacob vy tay gi ti mt cch khn cp.
 Chy i, ch Bella! Jacob ht ln xuyn qua ting gm ca ng c.
Ti ng cng ngi li trong giy lt trc khi kp hiu ra.
Ti lic nhanh qua Mike. Ti hiu mnh ch c vi giy hnh ng. Bao xa t ch Alice c th
 Mnh khng khe, mnh i v nh? Ti ni vi Mike, ging ni pha ln s kch ng t ngt.
 c ri, cu bn cu nhu.
Ti hn vi vo m Mike. Cm n bn, Mike . Mnh n bn mt ln na! Ti la ln trong lc
Jacob quay li ng c. Cu bn ci toe tot. Ti nhy ln ch ngi pha sau lng Jacob v ch
t nhin ti nhc thy Alice. C bn ang sng ngi li ngay ra cn-tin, i mt c nh ln v
Ti lic nh mt ra chiu bit li v pha c.
V ri chng ti phng ngang qua khong en nhanh n ni ti c cm tng d dy mnh tri t
 Gi cht no, Jacob la ln.
Ti p mt vo lng cu bn khi cu tng tc trn ng quc l. Ti bit cu ch gim tc kh
ong Alice s khng ui theo, cing nh Charlie s khng bt gp chng ti&
Cui cng chng ti cing n ranh gii an ton. Chic xe i chm li, Jacob ngi thng li ri
 Chng ta lm c ri, cu bn ht ln. Khng t cho mt cuc o tu, nh?
 tng hay , Jake. Ch cn nh em ni rng s tin on trc tng lai ca Alice s s k
 l l do ti sao em khng cn nhc n n.
Cu bn ph ra ci c thng. No, hm nay ch mun lm g?
 Bt c iu g! Ti ci p li. Cm gic t do tht tuyt vi.


Chng 8. Tnh kh
Chng ti dng xe trn bi bin, i th thn khng mc ch. Jacob vn ang t mn vi vic gii
 Ch c ngh) l h ang tm ch khng? Cu ta hi vi v y hy vng.
 Khng Ti chc v iu  D rng, ti nay h s ni in vi ch.
Jacob nht mt hn v nm n vo nhng con sng.
 Sau ny, ch ng tr li na Cu ta khn khon.
 Ngi Charlie s rt mng v iu Ti ma mai.
 Em c l ch y s khng phin u Ti khng bun tr li. C l Jacob ng v iu lm ti
e thch ngi bn Quileute ca ti ra mt. Ti t hi ngi c cn cm thy nh vy khng nu
 Vy gn y c v rm beng no khng em? Ti nh nhng hi. Jacob t ngt dng li v nhn c
 G c? Chuyn tht bun ci.
Jacob quay i. Ti ch cu ta bc tip, nhng dng nh Jacob mt tp trung.
 l mt v rm ben ? Ti t hi. Jacob li nm mt hn .
 Em qun n nh th no ri, khng c bt c ai bit ht mi th xy ra trong sut thi gia
Chng ti i b trn chiu di ca trin , im lng.
 Vy l g? Cui cng ti cing l ngi ph v bu khng kh yn t)nh trc. Chuyn m em
Ngp ngng, lng l, c v nh cu ang cn o ong m xem s ni vi ti bao nhiu. Nhng cui
 Quil b ting st i tnh. Hin gi c 3 ngi bit. S cn li trong bn em bt u lo ln
Jacob cau my v sau quay li nhn ti chm chm. Nheo mt li, cu nhn ti vi s tp tru
 Em nhn g m chm ch th? Ti vn hi d bit cu tr li. Th nhng sau mt ting th d
 Khng g c. Jacob tip tc i. Dng nh khng h ngh) v iu . Cu ta cha tay ra v nm
nh vy l ng hay sai. N s nh th no, nn ohn i hay chp nhn, nhng d c suy ngh) 
 d ti vn cha tm ra c cu tr li nn hay khng ca chnh mnh. V n thng n ni iu
 Ti sao tnh yu st nh ca Quil li l mt chuyn rm beng? Ti hi khi Jacob nh mun d
 Chuyn khng c lin quan g c
 Vy ci l do ca ci chuyn rm beng y l g?
 l mt ci khc na trong nhng truyn thuyt. Em t hi khi no ti mnh bt u thi ngc
 Em c nh ni cho ch bit khng? Hay l ch phi on?
 Ch khng bao gi on ng u. Ch bit y, cho n gn y Quil khng cn chi vi bn em na.
 Vy Quil phi lng Emily ? Ti h hc kinh ngc.
 Khng. Em xin ch ng on na. Emily c 2 ngi c chu gi n thm& v Quil gp Claire Ja
 Emily khng mun chu ch ta quen vi ngi si ? Tht l c hi o c gi. Ti ni. Nhng
 mt v ko di xung cnh tay phi ch y. Sam khng th t ch ch mt chc trong khi anh
Mt ln cho tt c... Ti thy s dn vt n su trong i mt Sam khi anh ta nhn thy nhn
mun bo v nhng a chu ca mnh khi iu khng khip .
 Ch c th lm n ng on na c khng? Ch b ri. Emily khng tm n chuyn u, ch l
 Em ni sm ngh)a l sao?
Jacob nheo mt li nhn ti d xt.
 ng phn xt na, c khng?
Ti gt u mt cch thn trng.
 Claire mi 2 tui Jacob ni.
Ma bt u ri, nhng ht nuc bt u r rch. Ti nhy mt kh chu khi nhng ht ma quy v
ung te trn chic o s mi en v nh git xung t mi tc bm xm ca cu. Khun mt ngi
 Quil phi lng mt& .a b 2 tui h Cui cng th hai mp mi cing chu m ra ct thnh
 N xy ra. Jacob nhn vai. Cu ta ci xung nht mt hn khc v nm n xung mt nc
 Nhng n ch l mt tr kia m Ti ra chiu phn i. Jacob nhn ti vi s thch th.
 Quil khng h thch bt c ai ln hn c. Cu bn nh nhc ti ging nghe c cht g chua
 Ch tht khng bit phi ni g na. Ti c ht sc vn ng tr c nhng tuyt nhin khng
in lng k t ngy ti pht hin ra h khng dnh vo cc v git ngi nh ti tng nghi
 Ch ang a ra nhng phn xt Jacob buc ti ti Em c th thy iu qua khun mt ch.
 Xin li Ti l nh Nhng n nghe c v khin ngi ta sn gai c.

 K hng phi nh vy,khng nh ch ngh) u . Jacob t nhin bnh vc bn cu y d di. Em 
kh din t. N khng ging nh yu ngay t ci nhn u tin,tht s l nh vy.N cn hn
ta s lm bt c iu g,tr thnh bt c th g v c y& .Cu y s tr thnh bt c th g
 Quil s l ngi anh tt nht cha tng c.S khng c mt a tr tui chp chng bit i
gi khc.V khi c b n tui trng thnh,h s hnh phc nh Emily v Sam. Ging cu nghe
 Claire c s la chn khc ko?
 Tt nhin ri.Nhng ti sao c y li khng chn cu ta.Cu ta l ngi thch hp nht,nh
Chng ti bc i trong im lng mt lc n khi ti dng li nm nh 1 hn si xung bin.N
 Khng phi ai cing khe mnh mt cch bt bnh thng u .Ti nhn nh.

Cu y th di.


 Em ngh) khi no th chuyn s xy ra vi em? Ti hi.
Cu y tr li ngay lp tc: khng bao gi
 khng phi l vic m em c th kim sot.
Cu im lng, nhng giy pht li chm chp tri qua, ti v cu, hai ngi cng i chm li m
 Dng nh khng cn phi nh vy cu ta tha nhn. Nhng ch phi thy c y, chc chn c
 V em ngh) l nu em cha tng thy c y th c y khng u ? Ti hai nghi hi. Jac
 ng vy Cu y ni bng mt ging thp.Cu nhn ti bng mt nh mc sc lnh, n nh mun
ch thi. Thm ch ngay c khi em nhm mt v c gng suy ngh) v chuyn khc. Ch th hi Qu
Ti nhn xung nhng tng .
Chng ti khng i na. Ch cn li m thanh ca nhng con sng x b. Ti c th nghe ting m
 C l ch nn v nh Ti th thm.
 Khng c! cu ta phn i,ngc nhin trc quyt nh ny.
Ti nhn cu y ln na,i mt cu y y v lo lng.
 Ch rnh c ngy,ng khng? Nhng tn ung mu cha tr v m
Ti nhn cu ta mt cch gin gi
 Em khng nh xc phm u. Cu ta ni nhanh.
 ,ch rnh c ngy.Nhng Jake& .
Cu y gi cht tay ca mnh. Em xin li, em s khng nh vy na. Em s l Jacob.
Ti th di. Nhng nu l nhng g em suy ngh) th& .
 ng lo lng v em , cu y nn n v mm ci tht ti. Em bit em ang lm g m. Ch l ch
 Ch ko bit na& .
 Thi m Bella.Chng ta tr v nh v ly xe my nh.Ch phi li xe my thng xuyn bit
 Ch ngh) l ch khng c php
 Ai khng cho php ch? Charlie hay k ht mu- hay l anh ta?
 Tt c .
Jacob ci toe tot, l Jacob m ti lun nh n, nng nhit v m p.
Ti khng th khng ci toe tot li.
Ma ri nh hn,tr thnh hi nc.
 Em s khng k cho ai nghe u ,cu y ha.
 Tr nhng ngi bn ca em
Cu y lc u v gi tay phi ln Em ha s khng ngh) v chuyn .
Ti ci. Nu ch b thng, l do ch b trt nh.
 Th no cing c
Chng ti i xe my trn nhng con ng quanh La Push cho n khi ma lm chng tr nn snh l
lly cho n ti mt cch thoi mi khi chng ti v n nh th l s xut hin t ngt ca t
n ci sandwich do Jacob lm, chng ti n gara v ti gip cu y lau chi hai chic xe my.
g n y-t khi Edward quay v-nhng iu khng c ngh)a g c.N cing nh nhng bui tra kh
 Ni ny tht tuyt Ti bnh lun khi cu y lon soda m t ti tri cy. Ch rt nh ni n
Cu y ci,nhn quanh ci trn bng nha kt li vi nhau trn u chng ti. , em c th h
 Taj Mahal nh ca Washington. Ti nng lon ln hng ng.
Cu cng lon nc vi ti.
 Ch c nh Valentine nm ngoi khng? l ln cui ch n y-khi m mi th vn cn& bnh t
Ti ci. Tt nhin ch nh ri.Ch trao i mt khong thi gian ca cuc sng n l i
Cu y cing ci. ng ri.Hm,cuc sng n l .Em s phi ngh) v chuyn g hay hn. Ri
Ti khng th ng vi cu ta.y chnh l thi ai hnh phc ca ti.Nhng ti rt ngc nhin
hu rng m u.Tri li ma mnh hn, nhng trong gara th tht l m p, khi c ngi cnh Jac
Nhng ngn tay ca cu y lt nh trn tay ti. Mi th tht s thay i.
 ng v. Ti ni, ri ti rt tay ra v v nh vo bnh sau ca chic xe my nh Charlie v
y c& . Ti cn mi.
 ng y s khng ni u. ng khng bao gi hnh ng nh Charlie u. ,em cha c li xin li
h Charlie. Phi chi em ng lm nh vy.
Ti o mt. Ch cing ngh) vy.
 Em rt rt xin li ch.
Cu y nhn ti y hi vng, mi tc en t, ri b bt li trn khun mt khn khon .
 Thi c. Ch tha li cho em .
 Cm n ch Bells!
Chng ti li ci toe tot trong vi giy n khi mt cu y sm li.
 Ch bit khng, ci ngy m em em ci xe n& ..em nh hi ch vi chuyn. Cu y ni mt
Ti nn thinh-mt phn ng khi cng thng. l thi quen ti hc c t Edward.

 C phi ch ngang bng l v ch gin em hay l ti v tht s nghim tc l vy. Cu y
 V chuyn g ch? Ti th thm li, mc d ti bit cu y ang mun ni n chuyn g.
Cu y nhn chm chm vo ti. Ch bit m. Khi ch ni khng phi l vic ca em khi& khi
 Jake& . .Ti c cm gic c hng ti phng ln. Ti khng th ni ht cu.
Cu y nhm mt v th tht mnh. Ch nghim tc y ch?
C v cu ta hi run, i mt vn khp cht.
 . Ti th thm.
Jacob ht su vo tht chm. Em on l em bit nh vy.
Ti nhn chm chm cu ta, ch cu y m mt.
 Ch bit chuyn ny ngh)a l g m . t nhin cu ta ni. Ch hiu iu m ng khng? Chuy
 Chng ti s ri khi y trc. Ti ni nh.
i mt kia bng dng m bng, i mt en y s au n v tc gin. C mt ranh gii a l tron
on ngi s khng b nguy him g khi gn h.H ha l s khng git bt k ai hoc bin i
rng khc. Mt khi c thit lp, khi chng ti tm ra h-
 Nhng Jake , h cha ph v hip c m? Ti hi, nm cht ci ng ht. C phi mt phn c
Jacob khng thch nhc li chuyn , ni au trong mt cu ta tr thnh s th on. ng vy,
ua cht nhn vo trn ti, trnh ci nhn chm chm h thn ca ti. Nhnhg iu khng ng
 Nu h ph v iu th chng em cing c s chn la nh vy: l tn cng v bt u cuc c
Ging ca Jacob tr nn tht cng rn v nghim tc. Ti rng mnh.
 Jake , khng cn phi c x nh th u.
Cu y nghin rng.  l nh vy.
S im lng bao trm sau li tuyn b chc nch.
 Em s khng bao gi tha th cho ch h Jacob? Ti hi nh. Khi va ni xong th ti c g
 Ch s khng cn l Bella na cu y ni. Ngi bn ca em s khng cn tn ti. Khng c
 C v cu tr li l khng ri. Ti ni nh.
Chng ti nhn nhau trong ci khonh khc khng bao gi kt thc
 C phi l mt li tm bit khng h Jake?
Cu y chp mt lin tc, s tc gin trn khun mt chuyn sang y ngc nhin. Ti sao? Ch
 Vi nm ? Khng u Jake. Ti lc u v ci mt cch khng vui v g. Vi tun th ng hn
Ti khng trng ch phn ng t cu y.
Cu y t nhin ng dy, v c mt ting bp ln bi v lon soda trong tay cu ta b bp nt.
 Jake! Ti bt u phn nn, nhng ti im lng khi nhn ra rng c ngi cu ta run ry v gi
a t lng ngc.
Ti ng sng, kinh ngc n ni khng cn nh lm sao di chuyn.
S run ry lan khp ngi cu ta, tr nn nhanh hn n khi nhn cu y nh th ang lc l. C
V sau Jacob nghin rng, ting gm g khng cn na. Cu ta p i mt mnh phi tp trung,
 d di.
 Vi tun Jacob ni vi mt ging thp v u u.
Ti khng th tr li, c th ti vn cn ng cng.
Cu ta m mt. Chng khng cn gin d na.
 Anh ta s bin i ch thnh mt k ht mu bn thu trong vi tun na! Jacob rt ln qua k
Qu kinh ngc ch n li s nhc ca cu y, ti ch im lng gt u.
Mt cu ta chuyn sang mu xanh di ln da nu .
 Tt nhin ri Jake Ti ni nh sau mt hi im lng. Anh y 17 tui, Jacob . Cn ch th m
Ch cn c th lm g khc sao?
Ti khng ngh) l 1 cu hi tr ia.
Tng li ni cu y nge nh l ci roi ang qut mnh ku rng rc. Bt c th g. Bt c th
Ti li li mt cch gh s nh th cu y tt ti. N cn au n hn nh vy na.
V sau , ni au bng ln khp ngi ti, ti tr nn nh mt ngn la.
 C th em s may mn. Ti ni mt cch lnh lng, chn ti tr nn lo o. C l ch s b
Ti chp ly chic xe my v y ra ngoi ma. Cu y khng h nhc nhch khi ti i ngang qua.
 Bnh xe sau lm vng mt t snh vo gara, ti c g n vng trng cu ta.
Ti b t hon ton khi tng tc trn con ng trn trt n nh Cullens. Gi nh lm ng c
Xe my ng l khng thc tin Washington ny. Ti s bn ci th ngu ngc ny ngay khi c c
Ti dt xe vo ci gara rng ln ca nh Cullens v khng h ngc nhin khi thy Alice  
c y. Alice vut ve ci nc sn vng bng.
 Thm ch mnh cn cha c c hi c li n. Alice th di.
 Mnh xin li. Ti ni vi nhng ci rng ku lch cch.
 C v nh b cn phi tm nc nng C y ni v nh nhng nhy xung xe mt cch t nhi
 .

C y chm mi li, cn thn quan st thi ca ti. B c mun ni g v chuyn khng?
 Khng.
C y gt u tn thnh,nhng i mt th y t m.
 B c mun i Olympia ti nay khng?
 Tht ra l khng. Mnh c th v nh khng?
C y nhn mt.
 ng bn tm, Alice. Ti ni. Mnh s li y nu iu tt hn cho b.
 Cm n b c y th pho nh nhm.
Ti hm y ti i ng sm, co ngi trn ci gh sofa ca anh y.
Khi ti thc gic th tri vn cn ti. Ti hi chong vng. Nhng ti bit l tri cha gn
ti rt xung sn. V iu lm ti thy rt thoi mi.
Ti cun ngi ngc li,c gng nhn. Tri cn ti hn c ti qua my qu dy nn nh trng
 Anh xin li. Ting anh y r rm nh n ni nh th n l mt phn ca bng m. Anh khng
Ti cng thng, ch i s tc gin- c anh y v ti-nhng ch c s im lng v m m trong cn
h ca anh y, s trng vng khi phi xa anh y li mt v ng sau khi thng thc, ti d
Khng c khong trng no gia chng ti. S t)nh lng tht l yn bnh-khng phi nh s yn
V ti khng nhn ra l ti cn phi ni gin vi anh y. Ti khng nhn ra l ti cn phi n
 ti li gn anh y hn. Cnh tay ca anh m vng ly ti, gi cht ti trn ngc. Mi ti t
Edward hn ti tht nh nhng, ri anh ci khc khch.
 Anh phi chng li s tc gin khng lm con gu xm phi ngng, v y l nhng g anh
 Cho em 1 pht lm quen vi n no Ti tru chc, hn anh y ln na.
 Anh s ch bao lu cing c nu em mun. anh y th thm trn mi ti. Nhng ngn tay ca a
Nhp th ca ti tr nn bt thng. C l l sng mai.
 Em thch th no cing c.
 Cho mng anh v nh. Ti ni trong khi i mi lnh gi ca anh y n vo quai hm ca t
 Nghe c v hay nh.
 m ti ng tnh, tay m cht quanh c anh y.
Tay anh y ln theo ci ch ca ti, chuyn ng nh nhng xung cnh tay, ri qua nhng t x
g qua u gi.Anh y dng li ,tay anh y un quanh bp chn ti. t nhin anh y ko chn
Ti nn th.y khng phi l vic m anh y thng cho php lm. Ti thy tht m p mc d t
 ng sm ni gin y nh. Anh y th thm. Nhng em c th ni cho anh bit em khng thch c
Trc khi ti kp tr li,thm ch l c trc khi ti kp tp trung t tng v nhng li n
, y ln trn mi anh y c th chm vo c hng ti.Hi th ca ti dn dp-dng nh l n
 Chic ging ? Anh y hi li ln na. Anh ngh) l n rt tuyt.
 Nhng m khng cn thit. Ti c kim ch khng th hn hn.
Anh y ko khun mt ti li gn,v mi ti chm vo mi anh y.Tht chm,anh y xoay ngi 
h hoa cng mt lnh dc theo ngi ti.Tim ti p nhanh n ni rt kh nge c ting c
 Cing ng cn nhc y ch. Anh y khng ng tnh vi ti. Vic ny s kh hn trn 1 chic
Ci li lnh nh bng ca anh ln theo i mi ti.
u c ti xoay cung-mi th tr nn tht trng rng.
 Anh i ri ? Ti gn nh khng th c.C l anh y ngh) li v nhng lut l cn trn
Edward th di,xoay ngi li v mi ngi li nm mt bn.
 ng v vn th Bella. Anh y kch kit phn i r rang anh hiu ti mun ni g ri. Anh
 Qu tr ri. ti ni kh. Em thch chic ging ti thm vo.
 Tt ri. Ti c th nghe c n ci trong ging ni ca anh y khi anh y hn ln trn ti
 Nhng em vn cho l n khng cn thit. Ti tip tc ni.
Anh y th di ln na. Anh ni c trm ln ri Bella.Chuyn qu nguy him.
 Em thch s mo him. Ti ni n.
 Anh bit ch. Mt cht chua cht trong ging ni ca anh y,v ti nhn ra rng t hn anh
 Em s ni cho anh nghe th no l mo him. Ti ni nhanh trc khi anh y c th i ch 
hng phi l ai khc l ngi chm la.
Anh y y ti ra.
 Anh ang lm ci qui g th? Ti phn i.va nu ly anh y.
 Bo v em khi vic pht chy.Nu iu l qu sc vi em& 
 Em c th chu ng m. Ti ni n.
Anh y li m ti vo lng.
 Anh rt tic khi  li n tng xu trong em. Anh y ni. Anh khng c lm em khng vui
 Tht s tuyt m,rt tuyt l ng khc.:
Anh y th su vo. Em c mt khng.Anh nn em ng.
 Khng,em khng mt u.Em s khng phin lng nu anh li n tng xu trong em ln na.

 l mt kin ti.Em khng phi l ngi duy nht ni nh vy.
 ng vy. Ti cu nhu.
Anh y ci khc khch. Em khng c kin g Bella .hoc l em qu nhit tnh lm anh khn
 Em s khng xin li v chuyn u.
 Anh c th xin li khng?
 V chuyn g ch?
 Em ni nng vi anh,em nh khng?
 Oh,chuyn .
 Anh xin li.Anh sai ri.Tt nhin l vin cnh s d dng hn khi anh gi em an ton y.
 ri b em.Anh khng ngh) l anh s i qu nh th ln na u.Khng ng.
Ti ci. Anh tm thy vi con s t ni h?
 .Khng c g ng lo ngi u. D sao anh cing xin li v  Alice gi em nh con tin. l m
 ng vy. Ti ng tnh.
 ANh s khng lm vy na u.
 c ri Ti ni mt cch d dng.Anh y c tha th. Nhng ba tic ca con gi cing c
hi no anh mun.
 m anh y th di.
 By gi n lt em nh?
 Lt g? ging anh y lo lng.
 xin li.
 Em xin li chuyn g no?
 Anh c gin em khng? ti hi mt cch ri rc.
 Khng u.
C v nh anh y tht s nh vy.
Ti cm thy chn my ti nhu li. Anh c thy Alice khi v nh khng.?
 C,sao no?
 Anh s ly li chic Porsche ?
 Tt nhin l khng ri. l mt mn qu m."
Ti c g ti c th nhn thy c biu l ca anh y.Ging anh y nghe nh l b ti s nh
 Anh c mun bit em lm g khng no? Ti hi,bt u t cu hi v thi khng l v quan
Ti cm thy anh y nhn vai. Anh lun quan tm n nhng g em lm-nhng em khng cn phi n
 Nhng em i La Push.
 Anh bit.
 V em cp hc
 Anh cing vy n.
Ti chm ch vo ging ni ca anh y,nhng ngn tay ln theo khun mt ca anh,c hiu trn
Anh y th di.
 Anh cho l em ng.Vn ca anh trc kia ch yu l do& thnh kin vi ngi si thi.Anh s
ton,th anh tin em.
 Wow.
 V& iu quan trng nht& anh khng mun iu ny l vt ngn cch 2 chng ta.
Ti ng u vo ngc anh y v nhm mt li,hon ton hi lng.
 Vy& Anh y r rm bng mt ging iu tnh c. Em lp k hoch sm tr li ch?
Ti khng tr li.Cu hi ca anh lm ti nh li li ni ca Jacob,c hng ti t nhin b n
Anh y khng nhn ra s im lng v cng thng ca ti.
 anh bit m ln k hoch cho mnh ch anh nhanh chng gii thch. Anh khng mun em lun
 khng ti ni bng mt ging rt l. Em khng nh quay tr li ni .
 ,em khng cn phi lm th v anh u.
 Em khng ngh) l em c cho n ni na. Ti ni nh.
 Em c cn ln con mo ca ai khng ? Anh nh nhng hi.Ti bit anh khng mun p ti k l
 Khng phi. Ti ht th tht su,v sau lm bm gii thch nhanh. Em ngh) l Jacob khng
Edward ch i trong lc ti ngn ng.
 Cu y khng ngh) l & .li n qu sm nh vy.
 Edward nh nhng ni.
 Cu y ni thch nhn em cht hn. Ging ni ca ti nh v ra cui cu.
Edward vn bnh thn,kim sot nhng phn ng m anh khng mun ti thy.
Ri anh y du dng y ti ln ngc. Anh rt tic.
 Em ngh) anh s vui. Ti ni nh.
 Vui trn s au kh ca em ? Anh y r rm vo ln tc ca ti. Anh khng ngh) vy u Bella.
Ti th di,th gin v tm cch ha hp vi thn hnh nh ca anh y.Nhng anh li bt ng

 C chuyn g sao? ti hi.


 Khng c g u em.
 Anh c th ni vi em m.
Anh y ngng li mt pht. iu c th lm em ninng.
 Nhng em vn mun bit.
Anh y th di. Theo ngh)a en th anh c th hon ton git cht hn v ni vi em nh vy.
Ti ci nht nho. Em on l anh kim ch bn thn lm ri ha.
 Anh c th khng lm c. Ging ni anh y y u t.
 Nu anh ang c sai st trong vic kim ch,em ngh) ra mt ni tt hn cho n ri.
Ti m ly mt anh y,c ko ti li gn hn anh.Anh m ti cht hn v c kim ch.
Anh y th di. Anh s lun l ngi chu trch nhim .
Ti ci toe trong bng ti. Khng u. em l ngi chu trch nhim torng vi pht & hoc v
 Ng ngon nh Bella
 Khoan ,em vn cn vi iu mun hi anh.
 Chuyn g th?
 Ti qua em ni chuyn vi Rosalie& 
C th anh y li cng ra. ,ch y ang ngh) v chuyn khi anh v.Chc ch y lm em suy ngh
Ging ni ca anh y y lo lng,v ti nhn ra l anh ngh) ti mun ni v nhng l do m Ros
c.
 Ch y k vi em mt cht & v gia nh anh khi sng Denali.
Ti ngng li mt cht,chuyn ny bt u lm anh y ngc nhin. Th sao no?
 Ch y c cp n nhng ma c rng n& v anh.
Anh y khng tr li mt d ti ngng li mt cht.
 ng lo ti ni khi s im lng bt u tr nn khng thoi mi xu no. Ch y ni l anh kh
Anh y vn khng ni g.
 Ai vy anh? Ti c hi vi mt ging th v hu nh khng hon ton ch ng c Hay l nh
Khng c cu tr li.Ti c g c th nhn thy khun mt ca anh,nh vy ti mi c th on
 Alice s k cho em ti ni Em s hi c y ngay by gi.
Tay anh y sit cht li, ti gn nh khng th nhc nhch c inch no.
 Tr ri. Anh ni.Ging anh hi sc,mt cht g khc l.Kiu nh l lo lng,m cing c th
 Tht l t. Ti on. Tht t phi khng anh? Ti bt u hong lon.Tim ti p nhanh khi ti
 Bnh t)nh no Bella. Anh ni,hn ln mii ti. Em ang rt v l .
 Vy ?Vy ti sao anh khng k cho em nge?
 Bi v chng c g k c.Em ang lm cho vic ny i xa hn.
 L ai vy anh? ti ni n.
Anh y th di. Tanya c mt cht  n anh.Nhng anh cho c y bit l anh khng p tr l
Ti c ni bng ci ging im t)nh. Ni cho em bit Tanya trng nh th no i.
 Cing ging nh tt c bn anh thi- da trng,mt mu ng. Anh tr li nhanh.
 V tt nhin l p tuyt trn.
Ti cm thy anh nhn vai.
 Anh cho l vy trong mt con ngi. Anh tr li th . Anh ngh) l em bit m.
 Bit g? Ti nng ny.
Anh y t mi ln tai ti,hi th lnh lo ca anh lm ti nht. Anh thch ngi tc nu hn.
 C y tc vng, l c y.
 Mu vng du-khng phi kiu anh thch.
Ti ngh) v vic mt cht,c gng tp trung khi i mi anh y chuyn ng nh nhng trn m
 Em on l n ri. Ti quyt nh.
 Hm Anh r rm trn ln da ca ti. Em rt l ng yu khi ghen .Tht l ngc nhin.
Ti cau c trong bng m.
 Tr ri. Anh li r rm,gn nh l ngn nga bng mt ging mt m. Ng i Bella ca anh.M
h.
Anh bt u ngn nga bi ht ru ca ti,ti bit l ti s khng chng ni u,v th ti nh
Chng 9 : Mc tiuA lice ti thiu thiu n g v o bui sng hm sau. Ba t ic ti qua rt ht ton b sc lc c
ay trc mt ti, sau k hi c hnh thc chm dt cuc i s n. Tt c nhng g ti mong mun vn ch

Charlie th phng tm mt xuyn qua chic ca s nhn ln khi nghe ting gm r d di ca
e cho ti.
 i vui ch? Charlie hi
 D) nhin , n tht tht s tuyt vi khng ch ch
Ti b mi xung nhnhg bc cu thang v th thn vo nh bp tm cht g b vo bng.
 Con c nhn c tin nhn khng? Charlie ni vi theo
Trn ci quy bp, c mt mu tin nhn in thoi. Ti c th nt ch khng th ln vo u ca
li. N mun con gi cho n. Hy lm vic ng n. V theo b nhn thy th ging ca n bo h
Ti nhn mt. Charlie rt him khi nhng dng biu l cm xc ca mnh trong nhng mu tin n
C l Jacob ang rt bun. Ti khng mun ni chuyn vi n. V ln cui cng m ti nh th
g git cht ti khi Jacob ch cn yn lng...
Ti cm thy chng cn thm n g na v ngonh mt i, b li tt c nhng suy ngh) li sau l
 Con vn cha gi cho Jacob ? Charlie hi. ng nghe ln qua bc vch phng khch do th
 Cha
Ti i thng mt mch ln lu
 khng phi l mt cch c x tt u Bella ngi cnhst trng ging o S v tha l m
 B c gi ci c tnh y i nh Ti th thm trong ming nh ngi Charlie khng th nghe
Ti bit rng cng vic git gii b b x trong mt thi gian di vy nn sau khi dc cy k
hng xung phng Chaelie qu ht 1 lot cc tm ra, ch cha li tm khn tri bn ri ti qun
Ti dng li bn cnh ci ging, hoang mang t hi ci gi nm u ca ti trn phng no? T
phng sch s mt cch l lng. Ti lm g nh? Ti chi ra i v hi hm ang ln trn d
Ti quay trn ln na xem cn g em git na hay khng. Ng li xi xt ng , nn khng
C phi Charlie git ? u phi nhim v ca ngi cnh st trng?
 B, b c git khng ? Ti ht to ln ngoi ca.
 Uhm, khng c ng ht p li, ging y ti li Vy con c mun b lm?
 Khng , con lm c. Vy b c vo phng ly ci g ca con khng ?
 Khng. Ti sao con li hi vy?
 Con khng th... tm thy... ci o s mi...
 B cha tng vo phng con
V ri th cui cng ti cing nh rng Alice  y ly gim ti ci o ng. Nhng ti chn
hng khi ngh) n s li thi lch thch ca mnh.
Nhng ci o y vn cha d m?
Ti quyt nh rng s tm phn trc gc phng xem sao. Th nhng n cing khng trong . T
ci o . Ti bit rng mnh ang tr nn hoang tng, nhng c ging mt ci g l mt hn,
Ti lt tung tm khn tri ging v qung tt thy vo my git ang b trng. Trong lc ,
cing cau my hoang mang khi chng c g c tm ra.
 Con tm thy ci m con mun tm cha? Charliie la ln
 Vn cha 
Ti tr v phng v c gng tm kim mt ln na di gm ging. Nhng tht v vng khi bit
Nhng cui cng ti cing b cuc khi chung ca reo. V ti chc mm rng l Edward.
 Ca , Charlie nhc nh.
 ng cng thng qu no b
Ti m ca vi n ci toe tot trn mi.
i mt vng ca anh ang m rng, i mi vn gi nguyn v tr.
 Edward? V ging sc nhn, ti hi khi thy s biu l cm xc trn gng mt anh Chuyn
Anh t ngn tay mnh ln mi ti. Hy cho anh hai giy Anh th thm v ng nhc nhch
Ti ng yn nh ng bng ngay mp ca v anh y.... bin mt. Anh di chuyn nhanh n ni Charl
Nhng trc khi ti m c n giy th hai th anh quay li, tay anh qung eo v nhanh chn
ngi anh. Ti cing nm cho Charlie mt ci lic nhng c v nh ng ang cc k thch th vi
 C ai  y . anh thi tho bn tai ti khi ti vo su trong nh bp. Ging anh y cn
 Em chc chn khng phi l ngi si Ti bt u ln ting
 Khng phi mt trong chng n anh ni tht nhanh v u anh rung ln m l mt trong chng
Ging ni ca anh biu th r rng rng chc chn khng phi l ngi trong gia nh Cullen.
Ti cm nhn c rng mu ang dn rt ht khi da mt ti.
 Phi chng l Victoria? Ti b sc.
 y khng phi l mi hng ca m ta
 Mt ngi trong gia nh Volturi? Ti on
 C th
 Khi no?
 l l do anh ang suy ngh), h chc chn va y, khng xa, lc c l t m sang, lc Ch

khc.
 N n tm em chng?
Anh khng h tr li, ngi anh ng cng li, nh mt bc tng ng.
 Hai a ang xm x to nh g trong ny th? Charlie bc vo hi vi mt ging y nghi ng
Ti cm thy mt ti ti xanh i. Mt con ma c rng vo y tm ti khi Charlie cn ang say
ong u ti, n lm ng cng cung hng. Ti khng th tr li, ti ch nhn ng t vi s khi
Nt mt ca Charlie thay i nhanh chng. Bt ng, ng nhe rng. Nu hai a ang ci nhau th 
Vn vi n ci toe tet trn mi, ng t ci t m njg vt sch khng li mt du vt v
 i thi Edward ni bng mt ging c m vc rt thp
 Nhng Charlie S s hi ang sit cht ngc ti, n lm ti kh th.
Anh cn nhc mt cch k) lng trong mt giy ngn ngi, v chic in thai ca anh ang tro
 Emmett anh ni kh. Anh bt u ni nhanh hn, nhanh hn v n nhanh n mc ti chng cn c
"Emmett v Jasper ang trn ng n," anh y ni nh vi ti khi anh y thy ti khng li. "H
c."
Ti qu hong s suy ngh) sng sut. Ti cho anh ko i. Khi b bt gp nh mt s hi ca
khi ca trc khi b ti kp ni.
"Chng ta i u y?" Ti vn th tho cho d chng ti  hn trong xe.
"Chng ta s ni chuyn vi Alice," Edward lnh lng ni.
"Anh ngh) l c y nhn thy ai ?"
Edward nheo mt nhn xa. "C th."
H ang i chng ta. Mi ngi c Edward thng bo. Lc ny h vn bt ng.
" Chuyn g xy ra?" Edward hi gt ngay khi chng ti bc vo. Ti hong s khi thy Edwar
cho ti bit anh ang tc gin.
Alice ch ng im, m cht tay trc ngc. C y mp my: "Em khng bit g c. Em khng nhn
"Sao li nh th h?" Edward gn ging.
"Edward," Ti ct ngang. Ti khng thch ci cch m Edward ni vi Alice lc ny.
Bc Carlisle ni ging bnh t)nh. "C cn phi cn k th khng Edward."
"Hn ta  trong phng. C th hn  i Bella."
"Nu th th em thy trc ri."
Edward vung tay ln. "Tht khng? Em chc ch?"
Alice tr li lnh lng: "Anh bo em va quan st ng t)nh ca nh Volturi, va canh chng m
lla. Anh cn mun em lm g na? Em cn phi theo st Charlie, canh phng ca Bella, canh c
g y? Edward, nu qu nhiu vic th chng vic no ra vic no u."
"C v l chng c vic g tht," Edward chm vo.
"C y cha bao gi gp nguy him c. Chng c g phi lo u."
"Nu em ang cang chng th ti sao em khng nhn thy chng ch?"
"Em ngh) khng ph) l bn chng," Alice cng quyt. "Nu th th em thy m."
"Vy c ai  tha cho Charlie?"
Ti rng mnh.
"Ti khng bit," Alice lc u.
"Thng tin hu ch y."
"Thi i, Edward," ti ni nh.
Edward quay li nhn ti, mt vn tm ti, rng nghin vo nhau. Edward ch thong nhn ti v
"Em ng, Bella. Anh xin li." Tip quay sang Alice v ni: "Th li nh, Alice. Anh khng
rong chuyn ny c."
"Em hiu," Alice ln ting. "Nhng em cing khng vui v iu ."
Edward ht su mt hi. "c ri, hy xem xt li vn mt cch lgic. Nhng kh nng no c
Khng kh lng xung. Alice da lng vo i vng. Bc Carlisle tin gn ti ch Alice, a mt n
ln gh. Ch c Rosalie vn bt ng, c ngi quay lng li pha chng ti, mt nhn ra pha t
Edward ko ti xung gh, hai tay nm cht ly tay ti. Bc Esme vng tay ln vai ti.
"C th no l Victoria khng?" Bc Carlisle hi.
Edward lc u. "Ch c manh mi no c. C th hn n t Volturi, mt ai m con cha tng g
Alice cing lc u. "Aro cha ra lnh cho ai c . Em s nhn thy nu chuyn xy ra. Em ang
Edward ngc u ln. "C ai  ra lnh lm iu chng."
"Em ngh) c ai t hnh ng ? Ti sao ch?"
" tng ca Caius ," Edward nhn mt.
"Hay l ca Jane. .. .. " Alice ni. "H u c th phi n nhng k l mt. . . .
Edward cau c: "V ng c ca h l g y?"
"iu c v khng hp l lm," bc Esme ni. "Nu ai nh ch Bella th Alice thy trc
 V c Charlie na."

Ti khm nm khi nhc tn cha ti.


"Mi chuyn s n thi, Bella," bc Esme va vut tc ti va an i.
"Vy mu cht y l g?" bc Carlisle trm ngm.
"n kim tra ti c cn l con ngi hay khng ?" ti ci nht.
"C th lm ch," bc Carlisle ni.
Rosalie vn ngi y, ti c th nghe c ting th di ca c. C khng cn cng thng na, hy
 chn nn.
Emmett t nhin xc vo qua ca nh bp, theo sau l Jasper.
"Hn ta cao chy xa bay ri!" Emmett tht vng thng bo vi mi ngi. "C vt di chuyn v
"Khn kip tht," Edward cu nhu. "Nu hn ta m i v hng ty ... th li ch s hu ch ch
Ti co rm li, thy vy bc Esme xoa tay ln vai ti.
Jasper nhn bc Carlisle. "Khng ai trong chng ta nhn ra hn c. Nhng y l th hn li.
rng c v nhu nt. Bc Carlisle vi cm ly v a ln trc mt. Lc y ti mi thy l m
"Khng, ta chng pht hin ra ci g c," bc Carlisle ni. "G ny c v xa l vi chng ta.
"C th chng ta nhm ri chng. C th y l mt s trng hp. . . " bc Esme ln ting nhng
l g tnh c gh qua nh ca Bella. M l c th c ai t m. Hn pht hin thy mi ca
 ht chng ta n vy?"
"Vy ti sao hn ta khng quay li? Nu ch l hn t m." Emmett phn tch.
"Nu l hn, con s quay li ," bc Esme ci tru mn khi nhn vo a con ca mnh. "Hu h
g ta l mt gia nh ln, c th hn ta s iu . Nhng Charlie khng b hi. iu c ngh)a h
Hn ch t m thi. Ging nh James v Victoria trc y ng khng? ngh) v Victoria khin
hng phi l Victoria. C ta c c trng ring ca mnh. ch l mt ngi l m thi.
Ti t t nhn ra rng ma c rng dnh vo chuyn ca nhn gian nhiu hn ti tng. bao
 nn, l phm ti do cn kht mu ca h khng? Liu th gii ma c rng ng n c no khi t
Mt tng lai khng bo trc khin ti lo s.
Mi ngi cn nhc li ca bc Esme vi nhng biu hin khc nhau. Ti c th thy Edward kh
.
A lice vn nh nh. "Con khng ngh) th. Vic tnh ton thi gian rt hon ho. . . . V khch
bit con c th nhn thy trc chuyn hn lm. . . .
 Anh ta chc hn phi c nhng l do khc v khng lin lc li Esme nhc nh c.
 c thc s l vn khng Ti hi .  ch l c mt ai ang  em m thi. L do  
 Khng, Bella , Edward ni mt cch vi vng. iu khng ti t n vy. Ch l bn anh c t
 Hy ngh) n Charlie , Carlisle nhc nh ti. Hy ngh) rng iu y c th s khin ng y au
 Chu ang ngh) v Charlie. ng y chnh l ngi m chu lo lng. iu g s xy ra nu ti qu
 quan tm n. Nu c bt k chuyn g xy ra vi ng y th chnh l li ca chu .
 Khng u, Bella. . Esme va ni va v nh vo u ti. V khng c chuyn g c th xy ra
 Cn thn hn? . Ti nhc li mt cch nghi ng.
 Tt c s n thi, Bella , Alice ha v Edward sit cht tay ti.
Nhn ln lt tng khun mt m ti yu qu, ti c th nhn thy rng ti khng th ni g 
 thc s l mt cn nh lnh lo. Ti thc s nn lng. Tri vi nhng mong mun tt p ca m
 Em s khng c n mt giy no, Edward ha khi li xe a ti n ch Charlie. Mt ai tron
Ti th di. Tht l nc ci. H s cm thy tht nhm chn cho m xem. V h s t tay gi
Edward nhn ti mt cch gay gt. Hy vui v ln, Bella
Charlie vui v hn khi chng ti quay tr li. ng c th nhn thy s cng thng gia ti v
hu dn ba n ti ca mnh vi mt n ci t mn trn khun mt. Edward xin li i ra ngoi m
 quay li mi ni chuyn vi ti.
 Jacob va gi li , Charlie ni ngay khi Edward quay li phng. Ti gi cho khun mt khng
 Tht ?
Charlie cay nghit ng nh nhen nh th, Bella. Cu ta tht thp hn
 C phi Jacob ang phi tr tt c P.R cho b, hay b l mt tnh nguyn vin?
Charlie lm bm vi ti mt cch khng mch lc cho n khi thc n ct t nhng phn nn y t
Mc d ng khng nhn ra iu nhng ng ghi im trong chuyn ny.
Cuc i ti gi y ging nh mt tr chi xc xc v ti khng bit liu rng vng quay ti
nhiu ti t hn l s ch k khi Jacob cm thy ti li v nhng iu m cu y ni.
Nhng ti khng mun qu trch cu y khi m Charlie lc no cing xung quanh v nh d xt
chuyn xu hn. Ngh) v iu khin ti cm thy ghen t vi mi quan h ca Jacob v Billy.
V vy ti phi i cho n khi tri sng. Ti vn sng st sau m qua v, sau tt c, ti kh
Khi Edward chnh thc ri i vo bui ti, ti bn khon khng bit ai ang ng di cn ma tm
ce hoc bt k ai ang ng ngoi kia v vn phi t ra thoi mi. Ti phi tha nhn rng tht
Anh li ht ru cho ti ng v khi khng cn bit l anh vn cn , ti chm vo trong gic

Vo bui sng, Charlie i cu c vi Deputy Mark trc khi ti thc gic. Ti quyt nh dng n
.
 Em s khng Jacob phi vng vo bt k mt phin toi no na , ti cnh co Edward sau k
 Anh bit em tha th cho cu ta , Edward ni vi mt n ci d chu Gi nhng th hn kh
Ti chy nc mt nhng ti vui v v iu anh ni. Edward dng nh vt qua tt c nhng g
Ti khng nhn ng h cho n sau khi ti gi in. Gi vn cn hi sm gi in v ti s mn
g ng xa my in thoi lm.
 Xin cho , mt ging ni bun bun vang ln.
 Jacob?
 Bella , cu ta vui mng. i, Bella. Em xin li! , cu ta ni mt cch vp vp, vi vng.
 Em th l em khng c . Em tht l ngu ngc. Lc y em rt tc gin nhng m hnh ng 
. Lm n. s l hnh pht sut i dnh cho em - tt c nhng g ch nn lm l tha th cho
 Ch khng pht in ln vi em. Em c tha th
 Cm n ch , cu ta th mt cch gp gp. Em khng tin c l em li ging nh mt k n n
 ng lo lng v iu . Ch cing tng nh vy m .
Jacob ci mt cch h hi. Hy n y thm em , cu y ni n. Em mun chuc li vi ch .
Ti nhn mt Bng cch no?
 Bt k iu g ch mun. Nhy t vch v ln xung bin . Cu ta gi v li bt ci.
 , tht l mt kin tuyt vi
 Em ha s bo m an ton cho ch . Cu ta ha. Cho d ch c lm g i na .
Ti lic nhn Edward. Khun mt anh tht bnh t)nh, nhng ti bit chc rng khng phi lc n
 Khng phi ngay by gi .
 Anh ta khng tha th cho em ng khng? , ging Jacob hi xu h, v c phn cay ng.
 khng phi l vn . l& C mt l do khc& .n gy phin toi hn l vic mt con ma c
 C chuyn g vy , cu ta khn khon.
 , ti khng chc c nn ni cho cu ta hay khng.
Edward vi tay ra cm in thoi. Ti nhn khun mt anh mt cch cn thn. Anh dng nh kh
 Ch cn khng, Bella? Jacob hi.
Edward th di, a tay ra gn hn.
 Em c mun ni chuyn vi Edward khng? , ti hi mt cch lo lng. Anh y mun ni chuyn
Jacob ngng li mt lc lu.
 c thi , cui cng cu y cing ng . Chc hn n s th v lm .
Ti a in thoi cho Edward. Ti hy vng cu ta c th c c s e do trong mt ti.
 Xin cho, Jacob . Edward ni mt cch lch s.
Mt s im lng xut hin. Ti kim ch khng bt ra m thanh no, c gng on xem Jacob s
 Mt ai ang y ti bit khng phi l mi th vt . Edward gii thch. By n ca c
Li mt s lng im, trong khi Edward gt gt u khng mt cht ngc nhin.
 chnh l vn , Jacob. Ti s khng Bella ra khi tm mt ca mnh cho n khi ti cn qu
Jacob ct ngang li Edward v ti c th nghe thy ting r rm tr li ca Jacob. D cu ta
h mnh khng bt ra ting ni.
 C th l cu ng  . Edward bt u, nhng Jacob li ci li. Cui cng th mt trong 2 ng
 l mt ngh th v. Chng ti s rt vui lng tho lun li. Nu Sam chu trch nhim
Ging ca Jacob bt cng thng. Ti bt u cn mng tay ci khi c gng c nhng s th hin
 Cm n , Edward tr li.
Jacob ni g v n to ra mt cht ngc nhin thong qua khun mt Edward.
 Thc ra th ti cing ang nh sng c n , Edward ni, tr li mt cu hi khng mong mun. 
Jacob bt u cao ging v ti ngh), cu ta ang c gng thuyt phc Edward.
 Ti s c gng xem xt chuyn mt cch khch quan nht , Edward ha. Khch quan ht mc c
Ln ny s tm ngng dng nh ngn hn.
 khng phi l mt kin qu ti. Khi no?....Khng, n tuyt m. D sao, ti cing mun c
Bella .
Ti cm n mt cch chm ri, cm thy bi ri.
 Tt c chuyn ny l g? . Ti hi Jacob, ging y tc gin. Ti bit ti tht l tr con nh
 T ngh) l mt s tm ngng mi tranh ci. Bella, hy cho em mt c n. Jacob ngh. H
a ri b ch. Chng ta c th x l tt mi vic m.
 c phi l tt c nhng g cu ang c gng thuyt phc anh y?
 ng, v iu rt c ngh)a. Charlie c th cing s tt hn nu ri khi ni . Cng nhanh
 C Billy na , ti ng . Ti ght thc t rng ti ang t Charrlie vo ci ni m dng nh
 Hy to ra mt vi ranh gii chng ta c th bt bt k ai ln la li gn Forks. Em khng
 y bnh phc, em s mt ti mi chuyn.

 Cu c g khi ni  mt ti mi chuyn?


 em l nu ch nhn thy mt con ch si chy xung quanh nh ch th ng bn n.
 D) nhin l khng. Mc d vy, cu ng lm chuyn g tht s ngu ngc nh.
Cu ta kht kht mii. ng ngu ngc nh th. Em bit t lo cho mnh.
Ti th di.
 Em s c gng thuyt phc anh ta ch n ch em. Anh ta rt nh kin v vy ng tin b t k
 khi y.
 Ch s ghi nh trong u.
 Vi pht na em s gp ch , Jacob ni.
 Em s n y ?
 , em nh hi c mi ca v khch ca ch v vy chng ta c th theo di nu anh t a quay
 Jake, ch khng thch vic em s theo di  .
 i, lm n i Bella , cu ta ct ngang. Jacob ci v gc my.

Chng 10

Nh th tht l tr con. Ti sao Edward phi i Jacob ti ch? Khng phi chng ta u qua
 Khng phi l anh cm thy bt c s chng i c nhn no i vi hn ta, Bella, ch l nh t
m s an ton.
 Em khng lo chuyn .
Anh y ci. v mt tia nhn ranh mnh len vo mt anh y. Anh ko ti gn li, vi mt vo
 t ch tc ca ti ging nh anh y ang tc gin, n lm ti sn tc gy.
 Anh s tr li ngay, anh y ni, v ri anh y ci to c nh ti va k mt chuyn ci ha
 C g ng ci vy ch?
Nhng Edward ch tot ming ci ri nhy ln pha my ci cy m khng tr li.
Cn nhn mt mnh, ti i lau dn nh bp. Trc khi bn ra y nc th chung ca reng. Tht
ngi u dng nh nhanh hn ti th ch?
 Vo i, Jake , ti ht ln.
Ti ang tp trung xp ng )a vo nc x phng, v ti qun mt l Jacob di chuyn c nh ma
 ln sau lng.
 T c nn ca nh cu m vy khng? , xin li
Ti lm dnh c nc ra chn vo ngi khi cu y lm ti git mnh.
 T khng lo v vic ai s b cn tr ch bi mt cnh ca kha, ti ni trong khi dng m
 ng lm, cu y ng .
Ti quay sang cu y, nhn y trch mc B vic mc qun o l khng th c sao Jacob? ti
B mt m ni, ti t hi khng bit c phi cu y qu t ho v c bp mi ca mnh ti mc
o gi ngh) l cu y s dng dng t c nh vy.  t l, t bit by gi cu khng cn b

 th th d hn cu ta gii thch
 ci g d hn?
Cu ta ci nhn nhng mc 1 ci qun short l ri, mc 1 b comple. trng em s tno y
Ti cau my Mnh ang ni v ci g y, Jacob?
Biu hin ca cu ta tht kiu cng, nh ti ang ni v iu g hin nhin l th Qun o ca
 Hy nhc em phi mc ci g cn thit nht
Ti mt Ch on l ch khng ngh) ti iu ti thm th
Cu ta ci v ch vo ci tht lng da mu en, mng nh 1 si ch, n c qun quanh 3 vng
 y trng hay hn c 1 cuc cch mng v thi trang. n c lm t vi Jean nh ch ni
Ti khng bit l cu ta ang ni v vic g
Cu ta nhe rng Em bn ha thn lm ch kh chu ah?
 Khng
Jacob li ci . v ti quay lng li vi cu ta tp chung vo chng )a. Ti hi vng cu ta
ca cu ta.
 ah, em cho rng mnh nn lm vic cu ta th di Em khng mun cho anh ta mt ci c ni
 Jacob, khng phi l vic ca em
Cu ta gi tay ln ct li ti Em tnh nguyn lm vic ny, by gi th, mi ca tn xm nh
 Phng ng ca ch, ch ngh) th
Cu ta nheo mt li. Cu y khng thick bt c ci g dnh n Ewad

 em s ch y trong 1 pht


Ti cn thn lau chi chic )a ang cm. Ch c m thanh ting co ca chic bn chi nha c
k ca ca ra vo. Chng c g hn, Ti nhn ra ti ang c i c li 1 chic )a lu hn mc cn
 Whew ! Jacob ni, cch ti ch vi inche, ti li kinh hi.
 Yeesh, Jake, thi i
 Xin li jacob cm ci cy lau nh v lau vt nc ti mi lm . Em s gip ch, ch ra
 Tt Ti a cu ta chic )a.
 ah, ci mi rt d nhn ra, v th, phng ca ch rt thi
 Ch s mua thuc xt phng
Cu ta ci
Ti ra )a v cu ta lau kh n vi 1 s im lng d chu trong vi pht
 Em c th hi ch 1 s chuyn c khng?
Ti chuyn cho cu ta 1 ci )a khc 
 Ci y cn ty em mun bit g
 em khng c tnh th l hay ci g khc- em thc tnh ch mun bit Jacob qu quyt
 c, em c ni thng i
Cu ta dng li na giy N nh th no- c 1 ngi bn trai l ma c rng y
Ti o mt rt tuyt
 Em nghim tc y, ngh) khng lm ch bc mnh ah N cha bao gi lm ch rng mnh?
 khng bao gi
Cu ta im lng khi cm ci bt trong tay ti. Ti trm nhn nt mt cu ta, cu ta ang cau m
 Cn g na khng? Ti hi
Cu ta li kht mii ah, ... em ang ngc nhin ..... ch c, ch bit y, hn hn ta?
Ti ci C 
Cu ta rng mnh Ugh
 l chuyn ring t ti trch mc
 Ch khng lo lng v nc c?
Ti p nh vo tay cu ta, lm cu ta b dnh nc ra bt Thi i, jacob. Em bit l anh y
 gn cu ta th thm
Ti nghin rng v c 1 con dao cng vi sc b ra hn mc cn thit.
 Em c th hi ch cu khc khng?
Cu ta hi 1 cch nh nhng trong khi ti chuyn cho cu ta con dao. Li ch l t m
 c ti p
C u ta tung qua li con dao t tay no sang tay khc di vi nc. Khi cu y ni, ch nh 1
xc l .....? Cu ta b lng
 Tt nghip Ti th tho p li. thn trong vi nt mt ca cu ta. N s li lm cu y th
 Qu sm . Cu y th ht, i mt nhm nghin, n khng ging nh 1 cu hi m ging nh 1 l
 OW! cu y h, qun mt l mnh vn cn trong phng, thi nhy tht 1 chn ln trc cn gi
Tay phi ca cu y nm cht ly li dao- cu ta nh tay ra v con dao ku long xong trn
 cc k ngn tay v nh git trn sn
 ng nguyn ra, Ouch cu ta ku ca
u c ti bi ri, v bng ti cun lai . Ti bm vo b bp bng 1 tay, th mnh hn hn, v
 OH, Khng, Jacob,! Oh, in tht! y, qun ly n i Ti ti n mnh chic khn lau bt v cm
 Khng c g u Bella, ng lo lng v n
C cn phng bt u m i v chao o .
Ti li th su Khng lo ?! Cu m bn tay ra xem no!
Cu ta pht l l chic khn ti a . bn tay di vi nc v x my . Nc nhum . u ti q
 Bella Cu ta ni
Ti khng nhn vt thng na m i din vi cu y. ang cau my, nhng vn gi thi yn l
 Ci g?
 Ch trng nh sp ngt , Ch ang cn t mi mnh y, dng li i, th dn no, th i, em n
Ti ht 1 hi v khng cho rng mnh cn vo mi ng t ra gan d
Cu y o mt
 i thi. Ti s ch cu i cp cu Ti qu quyt, ti s li xe cn thn. Cc bc tng vn v
 Khng cn thit u Jake rt tay ra khi ln nc v cm chic khn trong tay ti. qun quan
tnh to nu ti li thy chng mt.
 Em c phi ung thuc gim st khng, ch cha ni v vic ?
 ch quyt nh hay khng. ch ang c tng kh cm gic mun xu khi ni a em i bnh vin
Cu ta gi t ra s hi lm n ng c xu
 Nu em khng a tay cho ch xem, ch m bo s xu y

Cu ta ht 1 hi su, v sau cha tay ra 1 cch nng ny c ri
Cu ta b ci khn ang cun khi tay v khi ti b chic khn ra, cu ta t tay mnh ln tay t
Mt vi giy, ti thm ch nh vo tay cu ta. d bit l cu ta b t tay . Ti bng li t
heo l tt c nhng g cn li trn tay cu y
 Nhng ... em ang chy mu ....rt nhiu 
Cu ta ko tay li. i mt cng rn v bun ru nhn ti
 Em lnh rt nhanh
 Ch s bo ti ni to
Ti nhn vt ct di gi sch s, v dng nh mu ang chy trong chu ra. . Mi tanh ca m
in l 1 ci so mu hng gi hin r rng trn da cu ta.
Cu ta c nhch mp thnh 1 n ci na ming. m tay vo ngc
 Ngi si m, ch nh khng
Trong 1 giy nh mt cu ta tht kh hiu
 Phi ri Cui cng ti ni
Cu ta ci ph ln trc biu hin ca ti Em ni vi ch v vic ny. Ch nhn thy v
Ti lc u gii sch n Ch khc nhau 1 cht thi khi nhn thy n ln u tin
u gi ti khu xung v c gng ty sch ci bn ra bt. Sau ti git ci gi bn v bt
 em chi cho Jacob ni
 Ch lm c . Em s tng ci khn ny i git h ch c khng?
Khi chc rng sn nh khng cn mii g ngai mi nc c ra, ti ng dy v tip tc c bn
 nhn phn i
 Ch c v b m nh v s sch s? cu ta hi khi ti lm xong .
 Uh, c th th, nhng t nht vo lc ny, iu y li rt tt cho ti Chng ta u nhy cm
 oh cu ta li nhn mii
 ti sao ch khng lm cho vic ny n gin nh l thi ch i vi hn ? Ci vic m hn a
 Ri, chc ri. Sao li khng nh?
Ti ng vi v lau kh nc trong chu ra
 Em hi ch vi chuyn c khng, Bella?
Ti nhn
 N nh th no nh- c 1 cu bn thn l ngi si ?
Cu hi ca cu ta khin ti qun c giu . Ti ci ln
 N c lm ch thy gh rn khng? Cu ta hi tip trc khi ti kp tr li
 Khng. Khi m ng si ang rt tt bng ti d dt iu rt tuyt
Cu ta ci toe tot, hm rng trng bng tng phn vi mu da au. Cm n ch, Bella Cu
Trc khi ti kp phn ng g th cu ta rt tay v v bc li li
 ugh cu ta ni, mii th nhn li Tc ca ch cn c mi kinh khng hn c phng ch Xin l
khi ph hi th ca anh y ln ti
 mt trong nhng rt nhiu hu qu ca bn ma c rng Jacob ni, nhn mt N lm ch bc mi
Ti nhn cu ta gin gi Ci mi ca ch ch kinh khng i vi em thi Jake 
Cu ta nhe rng ci Gp li ch sau nh, Bell
 Em nh i ah?
 Hn ta ang ch em i. Em c th nghe thy hn ta ngai kia
 Oh
 Em s quay li cu ta ni v sau dng li Ch vi giy thi, ch c ngh) rng ti nay m
th s gp c Kim .... v ch bit y, Quil cing rt mun gp ch. N cu v ch bit vic 
Ti nhe rng ci. Ti c th tng tng ra ti sao Quil thy kh chu c bn gi ca Jacob
V sau ti th di. Yeah, Jacke ah, ch khng bit v vic . Thy khng. by gi y ch
 Thi no, ch ngh) mi ng s vt qua c c thi, tt c 6 ng bn em y?
1 s im lng k l, cu ta lp bp cui cu hi. Ti ngc nhin nu cu ta thy kh khn khi
i mt to ti mu cu cu ta cha y s gii thick rng chng c g m phi xu h
 Ch s xin i Ti ni nghi ngi
Cu ta th ra bng mm By gi bc y vn gim st. canh chng ch lun ng khng? Ch bit
cho hnh vi ca thanh thiu nin y ....
 c ri! ti ct li cu ta. ri y tay cu ta n gi ng si phi i v ri!
Cu ta nhe rng ci Tm bit Bells, Phi chc rng ch s xin php y nh
Cu ta bin mt sau cnh ca trc khi ti kp tm thy ci g nm vo cu ta. Ti li lu
Vi giy sau khi Jacob i khi, Edward chm ri bc vo bp, nhng git nc ma cn ng trn m
 C 2 nh nhau y ah? Anh hi
 Edward ti reo ln, t ng mnh vo anh
 Xin cho Anh ci v m ly ti trong vng tay Em ang c lm anh l nh y ah, y l cng

 Khng. Em khng c nh nhau vi Jacob. M ti sao c?
 Anh ch ngc nhin rng sao em li m cu ta.. Khng phi l vic ca anh sao? Anh hnh h
 Qu ! Em ngh) l mnh ra tt c mi th
Ti y mnh ra khi anh v chy li chu ra con dao trc khi ti ti ngm n vi thuc ty
 Em khng m cu y Ti va gii thch va ra Cu y qun mt l mnh ang cm dao
Edward ci khc khch N khng hp dn nh anh tng tng ri 
 rt tt
Anh ly 1 b th t o khoc v qung n ln bn bp Anh c 1 bc th ca em
 Mi th n c ch?
 Anh ngh) vy
Mt ti nhn ng vc bi ging ca anh . Ti m th
Anh gp bc th lm i. Ti nh nhng m n ta, ngc nhin v sc nng j ca t giy t tin
 Dartmouth, y l 1 tr a?
 Anh chc l 1 bc th trng tuyn, n nhn y nh ci ca anh 
 ng kinh ngc, Edward, anh lm g vy?
 Gi n xin hc ca em, l tt c nhung g anh lm
 Em c th hc ti Dartmouth. Nhng khng ngc n mc tin vic ny u
 Dartmouth dng nh ngh) rng em l hc sinh ca h
Ti th su v m chm n 10 H tht l rng lng Cui cng ti ni Tuy nhin, chp nhn
e th thao ca mnh i,ch gi v l em s hc Dartmouth vo nm ti
 Anh khng cn 1 chic xe th thao khc. V em s khng gi v bt c vic g anh th thm
 1 nm i hc s khng git cht em u. C th em s thick vy hn, ch l, hy th ngh) i, Bel
Ging ni m du ca anh nh v ln bc tranh trong c ti trc khi ti kp ngh) ti. D) nhi
th trn Forks ny c th lm ng bt kch ng, v Rene s phn khch lm vi chin tch ca
Ti c ri b nhng hnh nh ra khi u Edward, Em ang lo lng v cuc sng sau khi tt ngh
Anh li vng tay quanh ti S khng 1 ai c th lm em b tn thng. Em c tt c thi gian
Ti th di Em s gi 1 bc th ng nhp hc Alaska ngy mai. l tt c nhng g em c
h) c vi ci c na, anh bit y na ng na sai y l ton b b mt v mnh khe v nh
V mt ca Edward tr nn nghim ngh Hy bnh t)nh no, sau vi hc k ni ngi s bit l
Ti nao nng
 Em xin li, nh vy tht l th l
Ti nhn vo chic phong b ln mu trng m dng nh khng nhn n Nhng n vn ng l vy
 Nu em gii quyt mi vic theo cch , d g th chng ta cing ang gii quyt n, Nhng xin
 Khng
 Lun lun bng bnh
 Phi
Chic my git p mnh v bo git xong.
 ng nt ngu ngc Ti th thm v y anh ra. Ti ly 1 ci khn nh ra ci my git trng t
 Ci ny em s ngh) li Ti ni Anh c th hi Alice xem cu y lm g ci gi ca em khi
Anh nhn ti bi ri Alice dn phng em ah?
 vng, em on rng l c y. Khi c y n ly o ng. gi v gi m cho em ti quoc mt
 C y dn dp mi th vt ba lung tung trong phng, o s mi. tt, v em khng bit c
Edward tip tc nhn ti bi ri 1 lc v sau , bt ng. anh bt ng.
 Lc no th em thy ca em b mt?
 Khi em v t tic ng. Sao vy?
 Anh khng ngh) l Alice ly bt c th g, khng qun o, khng gi. Nhng th b ly, l
 ng vy, Ci g th Edward?
Biu hin ca anh tht l lng Nhng th c mi ca em?
 oh
Chng ti nhn vo mt nhau 1 lc lu
 V khch ca em Ti thm th
 Hn ang tp hp tng ... du vt. chng t rng hn ln ra em
 Ti sao Ti th thm
 Anh khng bit, nhng, Bella ah, anh th anh s tm ra, anh s tm
 Em bit l anh s tm ra ti ni, ng u vo ngc anh . ti nhn thy in thoi ang rung tr
Anh rt in thoi v n s Ch 1 ngi thi, Anh cn ni chuyn anh th thm v m in tho
v tp trung trong vi giy. Con s kim tra. Nghe ny...
Anh gii thch cho ti v nhng vic ti mt, nhng t pha ti, ti ang nghe gin ca Carl
 C th anh s i ... Edward ni, di i mt li cun ca anh v pha ti C th khng. Khn
g mt ti th . Chng ta s tnh ton sau.

Anh tt mnh in thoi T bo u ri? Anh hi ti
 Um, em khng chc, ti sao?
 Anh cn xem vi th. Charlie vt n ri ah?
 C th l ... 
Edward bin mt
A nh quay lai sau my giy, nhng vin kim cng mi hin trn mi tc, cm trong tay 1 t bo
anh qua nhng dng u. Nghing t bo v chm ch c, 1 tin v du vt cuc u lm anh quan
 Carlisle ng .... ng .... rt cu th. Tr v cung lon? hay 1 ao c c cht? Anh th
Ti bc li nhn trm qua vai anh.
c dng u ca t Thi bo Seattle St nhn git ngi hng lat li tip tc cnh st mt
 hn l cng vi 1 chuyn m Charlie phn nn vi tun trc bo lc 1 thnh ph ln,
1 chuyn. v s nn nhn tng ln.
 Tht kinh khng ti lm bm
Anh cau my Tt c ang mt kim sat. khng th ch do 1 ma c rng mi c sinh ra. ang x
vy. Khng ai c th ph lut ca h ... bi nn, Ai l ngi to ra chng,sau tt c?
 Volturi Ti lp li ngc nhin
 chnh xc l kiu h thng xa sch - nhng k bt t lun e da b mt ca h. Bn h 
 ta c th tm ra vi cch n nh v th ca mnh, Anh s vui hn nu h khng n Seattle by
Ti li git mnh Chng ta c th lm g by gi?
 Chng ta cn bit nhiu hn trc khi h phn xt .Tuy nhin, nu chng ta c th ni chuyn
vn ha bnh. Anh cau my, nh anh khng ngh) nhng c hi ny l rt n Chng ta s ch c
khng mun manh ng cho ti khi thc s cn thit . Sau tt c, n khng phi l trch nhim
nh ni thm,hu nh l t ni vi bn thn Nu chng ta c quan h vi nhng ma c rng mi
 Jasper? Ti sao?
Edward ci thm Jasper thuc loi lo lng trong m ma c rng mi
 anh l g? Lo lng ?
 Em phi hi cu y- 1 cu chuyn rt phc tp
 Tht l rc ri ti lm bm
 Lun cm thy nh vy ng khng? N nh lun xy ra vi chng ta mi lc mi ni Anh th
 C th, N s khng nhiu nh vy trong 1 i ngi, em ngh) th (?)
 Cho anh th ng th anh yn lng hn v by gi, anh chc rng anh tip tc vi n ci n
Ti bt u ngy ra Em hi?
 Hoc c th khng. Anh nhe rng Anh khng thick em gi kn rng em ha s hi ng gim h
 Anh li nghe trm ri.
Anh ci nhe rng Ch 1 cht thi, on cui
 Vy, d th no em cing s khng hi anh.
 Em ci nhau vi anh  au u ri.
Anh t tay mnh di cm ti, v nng khun mt ti c th c c ngh) trong mt ti Em
 y khng phi vic g to tt, ng lo v v 
 Em khng cn phi hi ng gim h, Bella, Anh khng phi l b em- cm n cha v vic . Tuy
 Nhng anh bit l Charlie s ng 
 Anh c kh nng nh thu cu t li ca ng y ng nhiu hn hu ht mi ng, l s tht
Ti nhn anh chm chm. C hiu anh ang mun g, v c vt b nhng iu ti lun ao c, Ti
nu by gi ti li li n ra vi 1 by si ngc nghch khi m c qu nhiu cuc i u v bt
uc chin m mu, trong vi gi... chng cn n s chnh chn, khng cn phi bn khun lo lng
 Bella Edward ni. Anh bo vi em rng anh c l do chnh ng v tin vo s nhn xt ca
au ny anh s khng lo lng v h na
 Wow Ti tht ln
 V Jacob ng v 1 iu, du sao i na- 1 by ngi si s  bo v cho em trong 1 ti
 Anh chc ch
 D) nhin. Ch l ...
Ti khoanh tay
 Anh hi vng rng anh khng qun ni v vi iu chnh ng? Cho php ch em n ng ranh gii,
h
 iu nghe rt ... chnh ng
 Tuyt vi
Anh ci vi ti v ti c th thy rng anh khng lo s g nhiu trong i mt nh qu.
Khng c g ngc nhin, Charlie khng c kin g vi vic i la tri La Push ca ti. Jacob
 d c vic canh chng ca Edward. Cu ta ha gp chng ti ng ranh gii gia lnh th l
Ti quyt nh sau 1 cuc tranh lun ngn rng ti s khng bn chic xe my ca mnh, Ti s

h, ri, ti nht nh rng Jacob c tr cng bi vic m cu y lm . Cu ta c th bn n
Ti nay dng nh l 1 c hi tt ti tr li chic xe v gara ca Jacob. Bun b, m m l
 sao c g to tt c.
E dward ch lc u khi ti gii thick rng ti mun vy, nhng ti ngh) ti thy bp bng s s
ic xe my ca ti hn Charlie .
Ti theo anh tr li nh anh, ti gara ni ti b li chic xe. N khng b b mc cho ti kh
so vi mi e da ang rnh rp ti trong lc ny.
Chic xe ci k) ca ti bin mt, thay vo l 1 con chin m . Gi n nh vy c v nh ci
ca ti na.
N to ln, mu bc bng ln v thm ch khi ng im n trng cing tht tc 
 y l ci g vy?
 Khng c g c Edward ni nh
 N trng khng ging ci g c V mt Edward tht bt thng. Anh dng nh qu quyt mun
 Ah, anh khng bit, nu em hoc cu ta quyt nh qun i ngi bn ca mnh, anh s ngc nhi
.Anh ngh) em c th i cng anh nu em mun Anh nhn vai.
Ti nhn chm chm vo c my p (Ci volvo), bn cnh n chic xe my nh 1 chic xe 3 bnh
i ti ng gn Edward vy.
 Em s khng ly n u ti th thm
Edward t tay di cm ti v nng khun mt ti ln anh c nhn thng vo . Anh n 1 ng
 Anh mun em an ton thi Bella 
 Khng cn phi lm nhiu nh th em vui u
 D) nhin l c, nu chng ta cn cng nhau
Ti cn mi v tng tng 1 lc Edward ah, nu anh ngh) em i xe my qu u hoc mt kim s
Anh ngp ngng, nh ang c tm cch tm1 cu tr li chnh xc. Ti bit s tht : anh mun t
Sau anh mm ci.anh trng t nhin tr 1 cht phng v kn o trong mt.
 y l iu em c th lm vi Jacob. By by gi anh cig s ang th lm
 Ch th thi.ah, em khng lm cu y tht vng dn dn u, anh bit y. Em c th c th, em
Ti nhn chic xe my mu bc 1 cch nghi ngi.
 ng lo v n Edward ni v sau anh mm ci. Anh thy Jasper rt ngng m n. Tuy nhi
e 
 Edward, em ...
Anh ct lt ti bng 1 n hn nh. Anh ni ng lo m, nhng em c th lm vi iu cho anh c
 Bt c iu g anh cn ti nhanh nhu ha
Anh ko khun mt ti ra xa chic xe my to ln, trn an ti.
Anh tr li vi 1 vy g mu en v lng nhng, cng 1 th khc mu v d nhn ra hn.
 Xin vui lng? Anh hi. ci ranh mnh, n lun lm ti khng bao gi cng li c.
Ti cm chic mi bo him mu nng chch trong tay Trng em ng qu
 Khng, trng rt thng minh, thng minh khng t lm mnh b thng anh mang ra ci th
i y trong tay anh ang c th m em s khng th cn sng st nu thiu n. Em phi giu n
 c thi. l ci g khc vy? ti hi nghi ng.
Anh ci ln v cha ra 1 chic o khoc y l li xe my. Anh nghe ni ng i khng ly g
Anh mc n cho ti . Th di, ti gt tc ra sau v chp chic mi bo him ln u . Xong ti
n ci n trn khe ming, v li li 1 bc.
Ti thy mnh tht cng knh.
 Thnh tht m ni th trng em gh nh th no?
Anh li thm 1 bc v b)u mi
 Trng rt t ah? Ti th thm
 khng, khng, Bella, Thc t... anh c v c gng lm kim ra 1 t thch hp Em trng ..
Ti ci ln Phi ri 
 Rt gi cm, tht y
 Anh ang ni ch em mc n thi Ti bo Nhng cing c, Anh ng, nh vy thng minh hn
Anh lun tay quanh ng ti v ko ti ng vo ngc anh Em tht ngc, Anh m bo rng l 1 p
kt lun rng, chic mi bo him tht bt tin .
V ri anh ko chic mi ra c th hn ti.
Khi Award ch ti ti La Push sau t pht na, ti nhn ra l 1 ngoi l khin ti c 1 cm
un t 1 cm gic thn quen.
 Anh bit ci m em ang nh li khng? ti hi y l khi em vn l 1 a tr v Rene b i
Edward ci
Ti khng ni tip nhng s khc bit ln nht giu 2 hon cnh l khi y Rene v Charlie v
c khong na ng ti La Push, chng ti vng qua gc cua v thy Jacob ang i ti t hng

ong n ci ca cu ta khi ti vy tay t gh ngi.
Edward chic Volvo cch xa 30 thc.
 Gi cho anh bt c lc no em mun i v nh Anh ni V anh s y
 Em s khng i mun qu u Ti ha.
Edward nhc xe my ca ti khi thn chic volvo. Ti kh n tng.Nhng n cng khng qu kh
on ca ti.
Jacob quan st v tin li cht no. N ci bin mt v i mt en ca cu ta tht kh d.
Ti cm chic mi bo him trong tay v nm chic o Jaket ln gh t.
 y ri ch? Edward hi.
 Khng c vn g Ti qu quyt vi anh
Anh th di v vng tay m ly ti. Ti ngc mt chun b cho 1 chic hn tm bit, nhng Ed
ong gara. 1 lc lu,ti th hn hn.
Edward mm ci ri ti i.
 Tm bit Anh ni Anh thc s thch chic o khac 
Khi cch 1 on anh ti ngh) mnh nhn c 1 hnh nh no trong mt anh m ti khng dm n
ng vi giy ti ngh) l s s hi. Nhng ti ch i chi 1 cht thi m, nh mi khi.
Ti c th cm nhn c anh ang nhn chm vo lng ti khi khi ti dt xe qua ci ranh gii v
 Tt c nhng ci l g vy? Jacob gi ti, ging cu ta thn trng, tp trung vo chic x
 Ch ngh) mnh nn ngi gh sau t, l ch ca ch Ti ni vi cu ta.
Cu ta cn nhc trong 1 giy ngn ri ci tet ming.
Ti bit hon ton chnh xc rng ti ang trn lnh th ca ngi si bi v Jacob ri xe t
 ging trc u t, v m gh ly ti tht cht nh gng km.

Ti nghe thy chic Volvo ang khi ng v ti c vng vy trong t do.
 Thi i Jake! ti ngt th.Cu ta ci v ti xung. Ti quay li vy tay cho, nhng chi
 Tt Ti nhn xt. C cht chua cht trong ging ni.
i mt cu ta m trn ng ngc Ci g c?
 Anh y ang ch giu ch, em khng cn phi dng n s may mn ca mnh u Jake
Cu ta li ci. to hn trc, cu y thy iu ti ni thc s khi hi. Ti c a khi cu 
 Bella cui cng cu ta ni- vn a gin- khi ng cnh ca xe Ch khng th dng th m ch
Chng 11: Nhng truyn thuyt

'' Cu nh n ci xc xch y ?'' Paul hi Jacob, trong khi mt cu ta dn cht vo ci t tr
Jacob nghing lng ta vo u gi ti v nghch ci xc xch m cu xuyn vo mt ci mc k
Cu bt ra mt ting th di v v nh bng mnh. Bng cch no m n vn bng phng, mc d
hin ngoi c hay ci chai bia hai lt.
''T cho l'' Jake ni chm chm ''T no n mc mun nn ra, nhng t c th p n xung. D
Mc d s tht l Paul n t nht th cing nhiu nh Jacob, anh ta trng mt v tay anh ta c
''Sheesh'' Jacob bt ci. ''a y, Paul. y''
Cu bng ci xin t ch ngang qua vng. V mt chuyn hin nhin, ti chc mm th no n ci
 Paul kho lo chp ly n ngay m chng ly mt cht kh khn.
Vic lui ti, gp g nhng con ngi kho lo, t m), chm cht em n cho ti mt m hn ln t
'' Cm n Paul ni, v cn bc dc hnh nh chm dt cuc sng ca n sau mt khong thi
La n tanh tch, ln su hn vo ct. Mi mu cam lp mnh, chi sang c t tch bng ln c
Cing tht l, ti khng h ch rng mt tri ln t bao gi. Ln u tin, ti t hi 
 cng vi nhng ngi bn Quileute, thoi mi hn ti tng.
Trong lc ti v Jacob ci xe ca ti xung ga ra v cu tha nhn mt cch thm no rng
la tri, t hi rng gi y liu nhng ngi si c xem thi nh mt k phn bi. Liu h c
Nhng khi Jacob ko ti ra khi cnh rng ti ch vch hp mt ni m la chy sng hn
 'Hey, c gi ma c rng!'' Embry ln ting cho ti. Quil nhy ln, d tay ra p tay (bit
ay nh vo nhau, l kiu lm thn mt) v thm vo m ti. Emily sit cht ly tay ti khi
Khc vi mt vi li than phin tru chc hu ht l t Paul v vic gi cc k ung mu h
Cing khng ch c nhng a tr c mt. Billy cing y, ci xe ln ca ng c t vo mt v t
Quil's ancient, ngi ng tc bc, Quil ln. Sue Clearwater, ngi qu ph ca ng bn Harry
n ca b. Leah v Seth, cing y, ngi trn t ging nh nhng ngi cn li chng ti. iu
chuyn vi Sue, vi ti nghe nh th b thay th v tr ca Harry trong hi ng. Phi chng

Ti t hi Leah cm thy kh chu nh th no khi ngi i din ch Sam v Emily ci vng. G
vo nt mt hon ho ca Leah, ti khng th nhn c vic so snh chng vi khun mt b ph
gi c bit c s tht pha sau chng? Phi chng n ging nh s cng bng trong mt c?
Seth Clearwater b nh chng h nh mt cht no na. Vi ci s khng l, n ci hn phc t
cob tr hn. S ging nhau ny khin ti mm ci, v sau th di. Phi chng Seth cing phi
chng ci tng lai l l do cu v gia nh cu c php y?
C n si u y : Sam v Emily ca anh ta, Paul, Embry, Quil, v Jared cng vi Kim.
Mt c gi xinh xn, l n tng u tin ca ti i vi Kim, hi nht nht, hi gin d. C
ng ca c tha v l th trong gi dng nh khng bao gi du i trong nh ni.
 l n tng u tin ca ti. Nhng sau vi gi trng thy Jared nhn Kim, ti chng th tm
Ci cch m anh ta nhn c! N ging nh mt ngi n ng b m ln u tin nhn thy mt tr
i mt ngc nhin ca anh ta lm ti thy c nhng th mi m v c da c trng ging nh m
trng ca c t vo nhau nh th, i hng mi ca c di nh th no, chi ln m c mi khi c
Mu da ca Kim i khi m hn khi c bt gp ci nhn chm chm ca Jared, v tht kh khn cho
Nhn h, ti cm thy nh ti hiu hn nhng th m Jacob ni cho ti v nhng nh hng
Gi Kim da u vo ngc Jared, tay anh ta vng quanh c. Ti tng tng l c y s rt m 
''Mun ri,'' ti th tho vi Jacob.
''ng bt u nh th,'' Jacob ni thm li mc d bng cch no i na chc chn na nhm 
''Phn tuyt nht l g? Em s nut c mt by cu ?''
Jacob ph ra ci vi mt ging trm trm, khan khn. ''Khng. l phn cui. Chng ta khng
ln u tin ca Quil, v cu ta cha h nghe nhng cu chuyn ny. , cu ta nghe y, nhng
g l ln u tin na.''
''Nhng cu chuyn ?''
Jacob lnh ra pha sau cnh ti, ni ti ta vo mt ci mm thp. Cu vng tay qua vai ti
''Nhng lch s m bn em lun ngh) l truyn thuyt,'' cu ni. ''Nhng cu chuyn v cch t
Ging nh li th thm ca Jacob l li gii thiu vy. Bu khng kh bt ng thay i xung qu
hc nh khuu tay vo Kim v sau du dng ko c thng dy.
Emiliy a ra mt cun s mp xon c va mt ci bt, trng chnh xc nh mt hc sinh chun b
nh ta t ra nh ch huy ging nh Quil ln, ngi ngi bn cnh anh ta v bng nhin ti n
Leah Clearwater, khun mt c vn nh mt chic mt n xinh p nhng khng cm xc, nhm mt
em ca c nghing v pha nhng trng lo mt cch ho hc.
Ngn la n tch, bn ra nhng tn la lp lnh vo mn m.
Billy ng hng. v khng gii thiu g nhiu hn li th thm ca con trai ng, bt u k cu
h ng thuc lng chng, nhng cing y cm xc nhp nhng. ging nh mt bi th c trnh
''T u, ngi Quileute l nhng con ngi nh b,'' Billy ni, ''v chng ta vn l nhng
ng mu ca chng ta lun c nhng iu k diu. N khng phi lc no cing l s bin i hnh
Trc ti cha bao gi nhn ra s uy nghim c trong ging ca Billy Black, d by gi ti
Ci bt ca Emily lt nhanh qua nhng trang giy khi c c gng theo kp ng.
''Ngay t khi bt u, b lc nh c bn tu ny v tr thnh nhng ngi ng tu khp lo
, v chng ta th qu t ngi gi n. Mt b lc ln tin nh chng ta v chng ta phi l
''Kahelera khng phi l chin binh linh hn u tin, nhng chng ta khng nh nhng cu chuy
ngi u tin khm ph ra sc mnh ny, hay l n c s dng nh th no trc ci cuc kh
khn cp y, Kahelera s dng php thn diu bo v vng t ca chng ta.
''Anh ta v tt c nhng chin binh ca mnh ri khi tu khng phi thn xc ca h, m l
ngi n ng mang linh hn ca h tr li bn cng ca chng ta.
''H khng th chm vo b lc i ch kia, nhng h c nhng cch khc. Nhng cu chuyn k l
gi lm khip s k th. Nhng cu chuyn cing k li rng ng vt c th trng thy nhng ch
 Kahelera mang theo i qun linh hn ca mnh v trt nhng s tn ph vo nhng k xm phm.
g bng pha bc. Nhng chin binh linh hn lm nhng con ch chng li ch ca chng v sau 
i go tht gip nhng con ch gy ri con ngi. Nhng con ch v trn nh thng. Ngi
d khi nhng chin binh linh hn ca chng ta gii thot cho chng. Ngi Quileute quay tr
hng.
''Nhng b lc gn bn khc, b lc Hoh v Makah, lm mt tha thun vi b lc Quileute. H
g ha bnh vi h. Khi mt k th ti nh, nhng chin binh linh hn s ui h i.
''Nhiu th h qua i. V n th l)nh linh hn ln cui cng, Taha Aki. Anh ta c bit n bi
nh ta.
''Nhng c mt ngi, Utlapa, khng h hi lng.''
Mt ting hut gi vang ln quanh ngn la. Ti qu chm chp c th thy n bt u t u.
''Utlapa l mt trong nhng chin binh linh hn mnh nht ca th l)nh Taha Aki mt ngi 
ngh) mi ngi nn dng sc mnh ca h m rng vng t ca mnh, bin b lc Hoh v Maka

''Gi y, khi m nhng chin binh trng thi linh hn, h bit c suy ngh) ca nhau. Taha
lapa c lnh phi ri khi mi ngi v khng bao gi c s dng linh hn ca mnh mt ln
goi vic phi ra i. K b rung b gin d trn vo khu rng gn , i c hi tr th ng
''Ngay c khi ang sng trong ha bnh, ngi th l)nh linh hn vn phi cnh gic bo v ng
rn nhng ngn ni. Anh ta s th xc mnh phi sau v qut xung xuyn qua nhng khu rng
 Mt ngy khi Taha Aki ra i thc hin trch nhim ca mnh, Utlapa i theo. u tin, Utlap
hn ch ca n. Chc chn l nhng chin binh linh hn s tm v git hn, v h c th ui t
 chun b ri khi th xc mnh, mt k hoch khc ny n vi hn.
''Taha Aki ri khi thn th mnh mt ni b mt v bay cng nhng cn gi canh chng cho
h mt khong cch xa cng linh hn ca mnh.
''Taha Aki ngay lp tc bit rng Utlapa bc vo th gii tinh thn cng mnh, v anh cing
ni b mt, nhng nhng cn gi khng nhanh cu anh ta. Khi anh ta tr li, thn th anh
Taha Aki mt li thot hn ct c ca xc mnh bng i tay ca Taha Aki.
''Taha Aki i theo th xc mnh xung ni, Anh ta ht ln vi Utlapa, nhng Utlapa pht l anh
''Taha Aki tht vng khi Utlapa th v tr ca anh nh mt th l)nh ca b lc Quileute. Tron
oi vic chc chn rng mi ngi tin hn l Taha Aki. V sau nhng thay i bt u ch
bo nguy him, nhng tht ra l hn s. Hn bit rng Taha Aki s i c hi ni ra cu chu
Aki s i li th xc ca mnh. Cho nn gic mng v nhng cuc xm lc vi i qun linh hn
r thnh mt gnh nng yu cu nhng th m Taha Aki khng bao gi ngh, t chi cnh n
 vn cn sng vi th khng nghe theo b lc. Taha Aki nhn trong s tc gin v khng lm
''Cui cng, Taha Aki c gng git th xc ca mnh cu b lc ca anh khi s qu ca Ut
trn sau nhng chin binh ca hn. Khi con si git mt ngi n ng tr bo v cho k th l)
si b i.
''Tt c nhng cu chuyn k li vi chng ta rng l mt chin binh linh hn chng phi l m
sao h ch dng phap thut ca mnh trong nhng trng hp cn thit. Nhng chuyn i n c c
, ng s. Taha Aki ri xa thn th mnh qu lu khin anh ta au n v mt ny. Anh cm thy
ng ci th gii h v mi mi.
''C mt con si ln i theo linh hn ca Taha Aki khi anh ta ln vng v qun qui au n tro
aha Aki bng nhin ghen t vi con vt khng bit ni y. t nht th n cing c mt thn xc
h cing tt hn l ci tnh trng thc trng rng kinh tm ny.
' V sau Taha Aki c mt tng lm bin i tt c chng ta. Anh ta yu cu c chung
v bit n.. khng phi l c th con ngi ca anh, nhng n tt hn l trng thi trng r
''Nh mt, ngi n ng v con si quay tr li ngi lng trn bn tu. Mi ngi b chy tro
g vi gio mc ca h. Utlapa, tt nhin, ln trn an ton.
''Taha Aki khng tn cng nhng chin binh ca anh ta. Anh li chm chm t ch h, ni bng
hin binh bt u nhn ra con si khng phi l mt con vt bnh thng, rng phi c mt linh
g tun lnh yu cu ca k th l)nh gi mo v c gng giao thip vi con si.
''Ngay khi Yut bc vo th gii tinh thn, Taha Aki ri khi con si con vt i s quay tr
 lp tc hiu c s tht, v cho n ngi th l)nh tht s ca ng tr v nh.
 ng lc y, Utlapa ti xem xem con si thua hay cha. Khi hn ta thy Yut bt ng trn 
huyn g dang xy ra. Hn rt ly con dao v chy ti git Yut trc khi ng ta c th tr l
''Tn phn bi,'' hn ht ln, v nhng chin binh khng bit phi lm g. Th l)nh cm nh
 vng li nh th no.
''Yut nhy vo xc ca mnh, nhng Utlapa m con dao vo c ca ng v mt tay bt ming n
tc. Yut khng th ni ngay c mt t cnh bo nhng ngi kahcs trc khi Utlapa khin ng
''Taha Aki nhn thy linh hn ca Yut trt i ti vng t cui cng chn nghn vi Taha Aki
ta cm thy trc . Anh chui vo con si ln mt ln na d nh s x toc c ca Utlapa r
''S tc gin ca Taha Aki l s tc gin ca con ngi. Tnh yeu anh dnh cho ngi ca mnh
, qu con ngi. Con si rng mnh, v trc con mt sng st ca nhng chin binh v Utlap
 linh hn ca Taha Aki
''Utlapa c gng b chy, nhng Taha Akiddax c sc mnh ca con si trong thn th mi ca m
hn hn trc khi hn kp nhy ra khi ci thn th b nh cp.
''Mi ngi vui mnh khi h hiu chuyn g xy ra. Taha Aki nhanh chng tr mi th v ng
gi li l s chm dt ca nhng chuyn i bng linh hn. Gi th anh bit l qu nguy him kh
nhiu hn.
''T im ny, Taha Aki hn mt con si hay mt con ngi. H gi anh l Taha Aki con si l
h trong rt, rt nhiu nm, bi anh ta khng gi i. Khi nhng mi nguy him e da, anh s ly
. Taha Aki sinh rt nhiu con trai, v mt trong s nhn thy rng, sau khi h t ti tui
hng ngi si u khc nhau, bi v h l nhng linh hn si v phn nh con ngi bn trong
''Vy l l do v sao Sam li ton mu en,'' Quil th thm qua rng, ci toe tot.'' Tim en

Ti qu ch tm vo cu chuyn, tht l hi sc khi quay tr li hin ti, quay li vi ci v
 nhn ra rng ci vng ny c to thnh bi s v) i ca Taha Aki v mt dng di chu tr
Tn la thi nhau bn tung te ln bu tri en kt, chng run ry v bay nhy, to ra nhng h
''V ci mu lng s c la ca cu th phn nh iu g?'' Sam ni thm li vi Quil. ' Cu ng
Billy ph l nhng li nho bng ca h. ''Mt s ngi con trai tr thnh chin binh nh Tah
s bin i, t chi gia nhp vo n ngi-si. Nhng ngi ny li bt u gi i, v b lc p
nh ta ly ngi v th ba sau ci cht ca ngi th hai, v tm thy c ngi v tinh thn
a quyt nh t b linh hn si ca mnh c th cht khi b c y cht.
'' l v sao php thut ny n vi chng ta, nhng khng phi l kt thc ca cu chuyn..
ng nhn vo Quil Ateara ln, ngi ang xoay chuyn trn gh ca mnh, dng thng i vai mng
rn mnh. Cy bt ca Emily khng bao gi do d khi c vit lu d di trn t giy.
'' l cu chuyn v nhng chin binh linh hn.'' Quil ln bt u bng mt ging nam cao nh
 Nhiu nm sau khi Taha Aki t b linh hn si ca mnh, anh ta l mt ng gi, rc ri bt
v h li cho nhng ngi si bn cnh. nhng ngi m h gh s v khng tin tng. Nhng
h hn. H bit rng khng ai trong s h c li. Taha Aki c gng xoa du th l)nh Makah, nh
mt cuc chin tranh di tay mnh. ng giao nhim v cho a con trai ln nht, Taha Wi, i t
''Taha Aki cho nm ngi si khc trong n ca mnh tham gia cuc tm kim xuyn nhng ngn
 qua mt th m h cha bao gi chm trn trc  mt th mi l, ngt ngo trong rng t ca
Ti co li mt cht gn Jacob hn. Ti thy trn khe ming cu git ln hi hc, v tay cu
''H khng bit ci sinh vt no li li mi nh vy, nhng h i theo n,'' Quil ln tip t
, nhng n c mt s khn cp gp gp k l. Mch ca ti nhy ln khi ging ca ng ta nhanh
''H tm thy du vt yu t ca mi hng con ngi, v mu ngi, dc li mn. H chc chn
 Cuc hnh trnh dn h i xa khi vng pha bc nn Taha Wi gi na n, nhng ngi tr nht,
''Taha Wi v hai ngi anh em ca cu khng quay tr li.
''Nhng ngi anh em tr hn i tm nhng ngi ln hn, nhng ch tm thy s im lng. Taha A
trai, nhng ng qu gi. ng n ch ngi Makah trong b qun o tang v ni vi h mi ch
thc giia hai b tc.
''Mt nm sau, hai thiu n ngi Makah bin mt trong cng mt m. Ngi Makah nhng ngi s
rong lng Makah. Nhng ngi si tip tc i sn.
''Ch c mt ngi tr li. l Yaha Uta, a con ln nht ca ngi v th ba ca Taha Aki,
xc cng, lnh, k l m cu ta ch mang v vi phn. Tt c nhng ngi mang dng mu ca T
hy ci mi ca sinh vt cht y. y l k th ca ngi Makah.
 Yaha Uta m t li chuyn g xy ra : cu v nhng ngi anh em ca cu tm ra sinh vt
gi ca Makah. Mt c gi cht, nht nht v trng tot trn t. Ngi kia th nm trong ta
 nhng sinh vt nhanh chng chp ly c c nm ci thn hnh bt ng ca c xung t khi h
 i mi trng tot ca hn y mu, v mt hn rc.
 Yaha Uta m t li sc mnh v s nhanh nhn ca sinh vt .. Mt trong s nhng ngi anh
h ta thnh tng mnh nh mt con bp b. Yaha Uta v nhng ngi anh em ca cu thn trng h
hin thut. H phi t ti gii hn ca sc mnh v s mau l ca si, th m h cha bao gi
 Yaha Uta m t li chuyn g xy ra : cu v nhng ngi anh em ca cu tm ra sinh vt
gi ca Makah. Mt c gi cht, nht nht v trng tot trn t. Ngi kia th nm trong ta
 nhng sinh vt nhanh chng chp ly c c nm ci thn hnh bt ng ca c xung t khi h
 i mi trng tot ca hn y mu, v mt hn rc.
 Yaha Uta m t li sc mnh v s nhanh nhn ca sinh vt .. Mt trong s nhng ngi anh
h ta thnh tng mnh nh mt con bp b. Yaha Uta v nhng ngi anh em ca cu thn trng h
hin thut. H phi t ti gii hn ca sc mnh v s mau l ca si, th m h cha bao gi
 Nhng sinh vt hc c rt nhanh, v chng my chc i ph c vi chin thut ca h.
hn vn x vo ngi anh ca cu.
 Taha Uta x dc sinh vt thnh nhng khc khng th nhn dng, x tng phn ca sinh vt ra
cui cng, sinh vt cing b tiu dit.
 Hoc l h ngh) vy. Yaha Uta t sinh vt bc mi y ra cho nhng trng lo kim tra mt b
au khi nhng ngi ln hn dng cy chc vo chng, v ci bn tay vn v pha phn cnh tay
 Qu kinh ngc, nhng trng lo em t nhng phn y. A great cloud of king, khi c lm nh
hng m tro vo nhiu ti nh v em tri chng xa v rng vi ci bin, vi ci trong r
anh c ng, c cnh bo nu nh sinh vt y c gng ghp mnh li mt ln na.
Quil ln dng li v nhn vo Billy. Billy ko mt si dy da thuc t c ng ra. cui treo
trong s h.
 H gi n l Sinh Vt Lnh, K Ung Mu, v sng trong s hi rng n khng ch c mt mnh.
 H khng phi i lu. Sinh vt c mt ngi bn i, mt k ung mu khc, k n tm ngi
 Nhng cu chuyn k li rng Ngi Ph N Lnh l ngi p nhtm nhng i mt con ngi

 l p lnh trn ln da trng ca c ta, v chiu sng mi tc vng chy di xung u gi . G
 C ta hi th g bng mt cht ging cao, trong, bng mt th ting m cha ai tng nghe.
mang dng mu ca Taha Aki trong s nhng ngi chng kin ngoi mt cu b. Cu ta bm cht
 s nhng trung lo, cing trong hi ng (?), nghe thy a tr v nhn ra ci g ang n vi
 C hai mi nhn chng chng kin s tip cn ca c ta. Hai ngi sng st, ch bi v c t
gi trong gia nhng c vn cng nhng trng lo khc, nhng a con ca ng, v ngi v th
 Yaha uta bin hnh sang dng si ngay khi anh va nghe thy nhng tin y. Anh ta i git k u
ngi v th ba ca ng, nhng a con, v nhng trng lo khc i theo anh.
 Lc u h khng th tm thy sinh vt , ch c du hiu tn cng ca c ta. Xc ngi nm c
hy nhanh ti bn tu.
 Mt s ngi Quileute chy ln tu t nn. C ta bi pha sau nh mt con c mp, v ph
hng k c bi trn v git h.
 C ta trng thy mt con si ln trn b bin v qun mt nhng ngi bi i trn. C ta bi
tay trng vo anh v hi mt cu hi kh hiu khc. Yaha Uta vn i.
 l mt cuc chin chc chn. C khng phi l mt chin binh ging nh bn i ca c ta.
h.
 Khi Yaha Uta thua. Taha Aki ht ln thch thc. ng khp khing i ti v bin i sang hnh t
si gi, nhng l Taha Aki Ngi n ng Linh Hn, v cn cung n khin ng mnh m. Cuc
 Ngi v th ba ca Taha Aki nhn thy con trai cht trc mt mnh. Gi th chng b ang
hng ca k st nhn ni hi ng. b nghe v chin thang u tin ca Yaha Uta, v bit r
 Ngi v th ba chp ly con dao t tht lng ca mt trong s nhng a con trai ng cnh b
ht bi.
 Ngi v th ba chy v pha Ngi n B Lnh vi con dao gm gi cao. Ngi n B Lnh mm c
h cn chng gi nga cho , v c inh gii thot cho Taha Aki khi ci cht.
 V ngi v th ba lm mt iu m Ngi n B Lnh khng h ngh) ti. B qua khuu xung 
 Mu phun ra t nhng ngn tay ca ngi v th ba v bn vo Ngi n b Lnh. K ung mu k
mt giy hon ton b cn kht chim ly.
 Rng ca Taha Aki ngp quanh c c .
 cha phi l s kt thc ca cuc chin nhng gi Taha Aki khng ch c mt mnh. Nhn th
si ca mnh, mc d chng cha trng thnh. Cng vi b ca mnh, chng git cht sinh vt
 Taha Aki khng bao gio tr li b lc. ng cing khng bao gi quay li dng ngi na. ng
 v sau i vo rng v khng bao gi quay tr li.
 Mi lo lng v nhng k lnh t gim i. Nhng ngi con trai ca Taha Aki bo v b lc c
mu i qua vng vng t ny, nhng chng rt ngc nhin, khng ngh) n nhng ngi si. i
 kin thc , tm tr ca si ti tm tr ca si, linh hn ti linh hn, cha ti con.
 Thi gian tri qua, v nhng con chu ca Taha Aki khng h tr thnh ngi si khi chng t
k mu lnh gn y, nhng ngi si mi tr li. Nhng k mu lnh lun i cng mt hc hai
 Mt hi mu lnh ln hn ti, vag ng c ca cc cu chun b chin u. Nhng k lnh o
mt bng chng cho ci l do l h khng ging nh nhng k ung mu khc. Nhng ngi si 
raim chp nhn. H trung thnh vi bn phn ca h, mc d s c mt ca h c xu hng l
 V s lng ca h cing tng ln mc m b lc cha bao gi thy . Quil ln ni, v trong m
 dng nh l mt s th gin i vi ti.
 Ngoi tr, tt nhin, vo thi ca Taha Aki, ng ni, v sau th di.
 V v vy nhng a con ca b lc chng ta phi mang theo mt gnh nng v chia s s hy sin
Tt c im lang mt lc lu... Nhng a con chu ang sng ca php thut v truyn thuyt nh
c ngoi mt ngi.
 Gnh nng, anh ta nho bng bng mt cht ging thp. T ngh) n tht tuyt . oi mi di
Bn kia m la tn, Seth Clearwater mt cu m to nnh b ngi anh em bo v b lc gt
Billy ci khc khch, trm v lu, v php thut dng nh lu m trong m than hng.
Bng nhin, li l mt ci vng ca nhng ngi bn.
Jared nm mt hn nh v phia Quil v mi ngi bt ci ki n khin anh ta nhy dng ln.
Mt ca leah Clearwater khng m. Ti ngh) l mnh thy mt th g lp lnh trn m c gi
Ti v Jacob khng ni g. Cu vn im lng bn cnh ti, hi th su v u, n mc ti ngh) c
Tm tr ca ti vn hng nghn nm trc. Ti khng h ngh) v Yaha Uta hay nhng ngi si
gh) v mt ngi khc ngoi nhng ngi k diu. Ti ang c tng tng ra khun mt ca ng
Ch l mt ngi ph n loi ngi, chng c mn qu c bit hay sc mnh g. Th cht yu t
B cu c chng mnh, nhng a con ca mnh, b lc ca mnh. Ti c g h c th nh c
C ci g lay cnh tay ti.
 No, Bells, Jacob ni trong tai ti. Chng ta y ri. 
Ti chp mt, bi ri bi v la dng nh bin mt. Ti lic vo mn m khng mong mun, c

Mt mt pht ti mi nhn ra mnh khng cn trn ni na. Jacob v ti ch cn mt mnh.Ti
Lm th no m ti vo c trong xe ca Jacob vy?
 i, cn b ! (?). Ti th dc v nhn ra rng mnh ng qun. Mun th no ri? Cht
? Ci g y?)
 Th gin i. Cha n na m u. V em gi anh ta cho ch ri. Nhn ka anh ta ang i k
 Na m ? Ti lp li mt cch ng ngn, vn cn mt phng hng.
Ti nhn vo bng ti, v nhp tim ti ny ln khi ti bt gp hnh dng ca chic xe Volvo,
Ti vn ra ch tay nm ca.
 y, Jacob ni, v cu t mt vt nh vo tay kia ca ti. Chic in thoi.
 Em gi Edward cho ch ? mt ti thch nghi  nhn thy tia sng trong n ci ca
 Em ngh) l em ng tt, em c nhiu thi gian cng ch."
 Cm n, Jake, ti ni, chm vo cu. Tht s y, cm n. V cm n v mi ch ti nay.
 Wow, l th g khc.
 V ch khng li xem em nut mt con cu. Cu ci. Khng, em rt vui v ch thch.
C mt s di chuyn trong bng ti pha xa th g nht nht kn o bn cnh ci cy. ang
 Yeah, anh ta chang kin nhn mt cht no, phi khng? Jacob ni,  thy s xao lng c
 Chc chn ri, Jake, ti ha, m ca xe. Khng kh lnh v ln chn ti v lm ti rng m
 Ng ngon, Bells. ng lo lng v bt c th g Xem s canh chng cho ch ti nay.
Ti dng li, mt chn t trn t. Khng, Jake. Ngh ngi mt cht i, ch s n.
 Chc chn ri, chc chn ri, cu ni, nhng nghe nh l lm ra v hn l ng .
 Ng ngon, Jake. Cm n.
 Ng ngon, Bella, cu th tho khi ti nhanh chng bc vo mn m.
Edward gi ly ti ngay ng bin.
 Bella, anh ni, h nh ging; i tay anh vng nh quanh ti.
 Cho. Xin li em mun qu. Em ng qun v 
 Anh bit. Jacob gii thch ri.
Anh i v pha ci xe, vng lon chon vng v bn cnh anh.
 Em mt ? Anh c th b em.
 Em n. 
 V nh em v i ng nao. Em c mt khong thi gian vui v ch?
 Yeah n tht tuyt, Edward. Em oc g anh c th ti.. Em thm ch khng th din t n.
n ging nh& nh php thut vy.
 Em s phi k cho anh v n. Sau khi em ng.
 Em s khng ni by gi u. Ti ni, v sau ngp rt nhiu
Edward ci khc khch. Anh m ca xe cho ti. nng ti vo, v kha dy an ton quanh ti.
n vt sng ln v qut qua chng ti. Ti vy theo u pha trc t ca Jacob, nhng ti k
m y sau khi qua c Charlie, ngi chng dnh cho ti nhiu vn nh ti tung bi v Ja
g khi i Edward quay tr li.
m bng nhin tr lnh. Gn nh ma ng vy. Ti khng h ch rng trn vch ni l ma ng
Nc nh git bn vo mt ti khi ma ri xung. Troq qu ti c th thy nhiu hn ngo
Nhng ti cng mt ra, tm kim mt hnh dng khc trong cn bo. Mt ci bng nht nht, di c
 si khng l& . Mt ti qu yu.
V c mt s dch chuyn trong bng ti, ngay cnh ti.
Edward lt nh qua cnh ca s m ca ti, tay ca anh cn lnh hn c ma.
 Jacov c ngoi kia khng? Ti hi, rng mnh khi Edward ko ti vo vng tay anh.
 C& u . V Esme ang trn ng v.
Ti th di. " tri lnh v m t qu. iu ny tht ng ngn." Ti rng mnh mt ln na.
Anh ci khc khch. " N ch lnh vi em thi, Bella"
C m hm y cing lnh, c th l bi v ti ng trong tay ca Edward. Nhng ti m thy ti
. Ti ng trn mm hnh li lim bi bin th nht, c gng hiu c nhng hnh dng i
, phi theo nhau v nhy i. V sau , ging nh mt trng va l ra sau m my, ti c th thy
Rosali, tc ca ch ung a m t v chy vng xung ti u gi, ang tn cng mt con si kh
Ti chy ti, nhng thy mnh di chuyn chm chp trong s chuyn ng l m ca nhng ngi a
mt m thanh no. Ti vy tay, hy vng gy c s ch ca h. C th g sng ln trong ta
Ti ang cm mt con dao di. sc, c v mu bc, ph bi lp mu kh cng en x.
T i co rm xa khi ci dao, v mt ti bt m ti bng ti trong phng ng ca ti. iu u ti
gc Edward, bit rng mi hng ca da tht anh s xua i cn c mng hiu qu hn bt c ci
" Anh lm em thc gic ?'' Anh th thm.
C m thanh ca giy, ting xo ng ca nhng trang giy, v mt ting thch nh nh th g 
" Khng," ti lm bm, th di mn nguyn khi tay anh vng cht quanh ti.

" Em c mt gic m t "


" Em c mun ni v n khng?"
Ti lc u
" Qu mt. C th vo sng mai, nu em nh."
Ti cm thy mt n ci kh run ln trong anh.
" Vo bui sng," anh ng .
" Anh ang c g vy?" ti hi kh, khng hn l tnh.
" Wuthering Heights, "anh ni.
Ti cau my.
" Em tng l anh khng thch cun sch y."
" Em n ngoi," anh th tho, cht ging ngt ngo ca anh ru ti vo trng thi v thc.
" Bn cnh ... anh anh cng dnh thi gian cnh em th nhng cm xc con ngi dng nh c
cliff trong vi phng din m trc anh khng ngh) l c th."
" Mmm", ti th di. Anh ni mt th g khc, mt th g trm, nhng ti ng mt.
B ui sng hm sau bnh minh c mu ngc xm v yn t)nh. Edward hi ti v gic m, nhng ti
nh  lc ti tnh.
Anh hn ti, lu mch ca ti p lon ln, v sau quay v nh thay qun o v ly xe.
Ti nhanh chng mc qun o, chn ngn vi nhng la chn. Bt c ai luc li ci rng my 
Khi ti nh xung tng n sng, ti  thy cun sch mo m ca cun Wuthering Heathcliff (?
 hs place the way the damaged binding always held me,
Ti t m nht n ln, c gng nh li anh ni g. Ci g v vic thng cm vi Heathclif
Ba t trn trang sch m lm ti ch . v ti nghing u c on gn hn. l li Heathc
V gi y anh thy c s khc bit gia cm gic ca chng ta : anh ta  v tr ca ti
h, ti khng bao gi a tay ra chng li anh. Bn c th nghi ng, nu bn thy hi lng! T
cong mun anh. Lc m s ch ca c ta chm dt, ti s th trai tim anh ra, v ung mu a
, bn khng hiu ti cho ti lc , ti s cht tng cht mt trc khi ti chm c vo m
Ba t lm mt ti ch l " ung mu anh.''
Ti rng mnh.
 ng ri. Chc chn l ti m rng Edward ni g khng inh v Heathcliff. V trang sch n
g no.
Chuong 12: Thi gian


 Mnh c mt tin th& Alice bt u mt cch lo lng.
Edward huch khy tay vo sn Alice, nhng c y nh nhng n c.
 c ri c y cn nhn Edward bt mnh phi lm vic ny. Nhng mnh bit cu cn kh ch
Chng ti ang i n ch chic xe hi sau khi tan trng v ti hon ton khng hiu Alice ang
 Cu lm n ni r hn i ti yu cu
 Khng c x nh tr con, khng c hn di g nh!
 Gi mnh bt u cm thy lo s ri y
 Vy th cu, mnh l chng ta s t chc mt bui tic tt nghip. Khng honh trng u.
bt ng. C nh nhng trnh khi tm tay ca Edward khi anh c vi ly tc ca c v Edward
Ti hi mt cch kh s: Mnh c c tranh ci g khng?
 Khng mt cht no
 c ri Alice. Mnh s . V mnh s ght tng pht ba tic . Ha y.
 Tinh thn l nh vy! Tin th, mnh thch ci nng khiu ny qu. Cu nn qun chuyn i.
 Alice, mnh khng qun u.
 Mnh bit. Nhng cu s qun.
Ti c gng nn c nh rng mnh quyt nh thm d ba tic ca Alice.
 Tht tuyt Edward ni kh Ai c th nh nhen n mc gin c c ch
Alice ci:  l nng khiu m anh
 Cu khng th i vi tun na hy ni vi mnh v chuyn hay sao, by gi mnh thy cng
Alice nhn thng vo ti v ni chm ri: Bella, Cu c bit hm nay l th my khng
 Th hai phi khng?
Alice o mt: ng th 2& ca tun th 4 Ri c y nm ly khy tay ti, quay ti ngc l
h en thng bo ngy tt nghip. Chnh xc ch cn mt tun k t hm nay.
 By gi l tun th 4 thng 6? Cu c chc khng?
Khng ai tr li c. Alice ch lc u bun b, c t ra khng tht vng, lng my Edward nh

 Khng th no. Sao li vy ch

Ti th m ngc trong u, nhng khng th hiu c ti sao

Ti cm thy nh ai ang v o c hn mnh. Thi gian ca ti n h bin mt. K hong thi gian t
hi gian ri.

V ti cha sn sng.

Ti khng bit lm th no, n i t h no vi Charlie v Renee & vi Jacob& r i lm th no v


Ti bit chnh xc nhng g mnh mun nhng ti li s.


V l thuyt, ti khng phi lo l ng, thm c h cn ho hc khi c b t t. Sau tt c, l i
 c khng phi ngi mt ch, v dng v t hm ngt ch mt trong s bn h n bt.


V l thuyt, tt c cc iu u r rng.


Nhng thc t& ti ch bit l mt con ngi. Tng lai pha trc l mt vc su m ti ch


iu n gin ny, n hm nay tr nn r rng, l ra ti phi kim ch mt cch c thc ci


Trong t rng t hi khng tnh to, t i c h nhn ra Edward m ca xe cho mnh, Alice ngi gh
dward d ng n h bit tm tr ti ang trn my trn gi, nhng anh khng c li ti thot kh


Chng ti dng x e trc ca nh, E dward a t i vo n h v ko ti ngi xung g h sofa cnh an
 ca mnh. Ti s ao ti li hong s ? Ti b it l t hi hn cui cng ang n c m. Ti sao i


Ti khng bit anh  ti ngi trong im lng v nhn chm chm ra ngoi ca s bao nhiu lu


Anh gi khun mt ti bng i tay lnh gi, nhn xoy vo ti.


 Lm n ni cho anh bit em ang ngh) g i? Khng anh pht in ln mt?


Ti phi n i g vi a nh by gi? Ni rng ti l k hn nht ? Ti tm cch ni di.

 Mi em t rng bch r i. Ni g i, Bella


Ti th mnh. Phi mt bao nhiu lu ti mi c th iu ha c nhp th ca mnh?


 Ch l em mt tp trung thi ti th thm.


Anh vn kin nhn ch, gng mt anh trn y lo lng v hoi nghi.


Ti c gng gii thch 

Em khng chn chn mnh phi lm g& ni g vi Charlie& Ni g h
 Vy khng phi l bi v ba tic
Ti cau my

 Khng phi. Nhng cm n anh v nhc em v chuyn 

Ma nng ht hn khi anh c d hiu nt mt ti.
 Em cha sn sng anh th thm.
 Em sn sng ti ni di ngay lp tc i ph. Ti c th ni anh hiu c iu , nn
 Em khng cn phi tr thnh g c
Ti c th cm nhn c s kinh hong trong mt mnh khi thm th Victoria, Jane, Caius, b
 Tt c iu khin c thm l do ch i
 iu khng c bt k ngh)a g ht, Edward!
Anh gi mt ti cht hn trong i tay mnh, v ni mt cch tht trng.
 Bella, Khng ai trong chng ta c quyn la chn. Em thy iu vi Rosalie. Tt c chn
 s khng iu xy ra vi em. Em s c la chn
 Em c la chn ca mnh
 Em s khng phi c quyt nh kh khn v c nhiu th ang e da . Chng ta s  n vn 

m na, sau em c th i theo anh nu em vn cn mun iu . Nhng khng phi v em lo lng.
 Carlisle ha vi em Ti l nh sau khi tt nghip
 Cho n khi em sn sng, dt khot l khng khi m em cn s hi Ging anh rt dt khot.
 em thy khng! Chng c g phi lo lng c Anh hn ln trn ti.
Ti ci run ry Khng c g ngoi mt ngy tn th ang treo l lng
 Hy tin anh
 Em tin anh
Anh vn nhn vo mt ti, ch i n khi ti hon ton bnh thng tr li.
 Em c th hi anh iu ny khng? Ti ln ting
 Bt c iu g
Ti ngp ngng, mm mi v sau hi mt cu hi hon ton khc vi iu m ti thc s ang ng
 Em s chun b g cho Alice nhn dp tt nghip
Anh ci khc khch C v nh em chun b cho chng ta v ha nhc
 ng ri Ti p nh nhm, gn nh cn mm ci Bui ha nhc Tacoma. Em nhn thy qung
 Tuyt vi. Cm n em
 Em hy vng h cha bn ht v
Ti th di:  tng hay ch. Em hiu ri& 
 Em mun hi iu khc c Anh ni.
Ti cau my Anh gii tht y
 Anh luyn tp rt nhiu c th c c ngh) ca em m. C hi anh i
Ti nhm mt, da vo anh, p mt vo ngc anh Anh khng mun em tr thnh ma c rng .
 Khng, Anh khng mun Anh tr li du dng, v im lng trong giy lt  khng phi l m
 Vy th& Em lo lng& ti sao anh li& ngh) nh vy
 Lo lng? anh ni rt ngc nhin.
 Anh s ni vi em ti sao phi khng? Ton b s tht, khng trnh n bt c iu?
Anh ngp ngng Nu anh tr li cu hi ca em, sau em s gii thch cu hi ca em ch?
Ti gp u, vn p mt vo ngc anh.
Anh th su trc khi tr li. Em c th lm mi chuyn tt hn m, Bella. Anh bit em tin
on tin tng vo iu  c th mo him vi linh hn em& Anh lc u tht chm i vi
nh c th tng tng c. Anh mun iu hn bt c iu g, cho bn thn anh. Nhng v em, a
khin anh c th tr thnh con ngi v em- th d phi tr bt k gi no anh cing chu .
Ti vn ngi im, b cun ht vo nhng iu anh ang ni. Edward ngh) anh y rt ch k. N c V y& khng phi anh s l anh s& khng cn thch em na khi em khc i- khi em khng cn m
 cho d em tr thnh nh t h no i chng na?
Anh t h ht ra. Em lo lng anh khng thch em na?
th e m kh nhy c m y .

Anh hi li. Sau , trc khi ti tr l
Ti bit anh ngh) t i tht ngc nghch khi ngh) nh vy, nhng ti thy yn lng rt nhiu.
h khc. ch k t n hin tr thnh mt t p v cng.
 A nh khng ngh) l em bit iu d dng n h t h n o i v i a nh u, Bella.
Tt nhin s c nhiu iu mt i k hin anh r t n h .  l iu t h n ht& 

Anh ni vi mt
Anh nhn su vo mt ti khi anh vut nh ln g m ti, v ti cm thy mt mnh ln. Anh

Anh tip tc, nghim tc hn nhng vn ci ci.  l m thanh tuyt vi nht trong th gi
m thanh t khong cch xa hng dm. Nhng khng c iu g c th quan trng bng& Anh n
anh khng th ri xa c. Em s mi mi l Bella ca anh, ch n gin l em s sng th hn t
Ti th ra, nhm mt mt cch mn nguyn trong vng tay ca anh.
 By gi em s tr li cu hi ca anh ch? Ton b s tht, khng giu dim bt c iu g?
 D) nhin Ti tr li ngay lp tc, mt ti m to ngc nhin. Anh mun bit iu g y?
Anh ni tng t tht chm. Em khng mun lm v anh.
Tim ti ngng p, v sau t nhin li p gp gp. Nhng git m hi lnh tot ng thnh ht
 khng phi l mt cu hi. Cui cng ti cing th thm.
Anh nhn xung, mt nhu li thnh mt ng ch mnh, v anh bung tay khi mt ti cm bn
 khi ni. Anh cing lo lng ti sao em ngh) nh vy
Ti c khi nut khan.  cing khng phi l mt cu hi Ti th thm.
 Ni i m, Bella?

 S tht ? Ti hi, hu nh ch l mp my mi.
 D) nhin. Anh c th chu ng c cho d l iu g& 
Ti ly hi tht su. Anh s li ci em thi.
nh mt anh sng st nhn ti. Ci em. Anh khng th tng tng c iu .
 Ri anh s thy ti th thm v th di. Mt ti chuyn t trng sang ng v xu h. T
.
Ti ngp ngng Em khng snh bng anh
Ti nghing u c th nhn thy anh, s xu h khin ti b kch ng v hung hng. Em khn
bu vi bn trai! Anh c bit mi ngi s ngh) g khng? Anh c bit by gi l th k no
 c trch nhim, trng thnh! Em khng l c gi ! khng phi l em& Ti ni mt lo n
Khun mt Edward tht kh on khi anh suy ngh) v nhng cu hi ca ti.
 Tt c c vy thi? Cui cng anh cing hi li ti.
Ti hp hy mt. Nh vy cn cha ?
 Vy khng phi em& ho hc vi kip sng bt t hn l vi anh?
V sau , mc d ti on trc l anh s rt bun ci vi l l ca ti nhng ti vn cm
h& thng minh hn em& rt nhiu!
Anh m ly ti, v ti c th cm thy anh ang mm ci. Edward ti ni c gng gii thch
 khng mun vng anh d ch mt ngy
 Nh c ngi Anh ni
 Vn& khng c g thay i c
 Rt d hiu. Anh hiu vin cnh m em ngh) n, Bella, anh tht s hiu m. Nhng anh s thc
Ti ngi thng, nh vy ti c th u tranh gi mt v mt nghim ngh. i mt mu hong ng
g th gii ca anh, anh thc s l mt ngi n ng. Anh khng tm kim tnh yu- Khng, th
ci g ngoi vinh quang l tng ca cuc chin khin h chng t mnh- nhng nu anh tm th
nh tm thy ai , nhng iu s khng xy ra. Nu anh tm thy em, anh s khng nghi ng b
ra rng em l ngi m anh tm kim- s qu xung v c gng nm cht ly bn tay em. Anh mu
Anh ci mt n ci na ming vi ti. nh mt m rng v ng cng ca ti cing xoy vo anh


 Th i, Bella Anh va nhc nh ti va ci. Ti th u n hn.
 Em c th nhn thy iu m anh ang thy khng, Bella? D ch l mt cht thi?
V trong khonh khc, ti c th. Ti nhn thy mnh trong b vy ci di thc tha vi khn
 trong b l phc sng mu lch s vi b hoa ci trong tay, ng ch ti bn bc l.

T i lc u v nut khan. Ti thy lt qua suy ngh) ca mnh mt cnh phim Anne of Green Gabl
cha kp tm hiu ni dung ca n l g).
 Mt iu na thi& Edward Ti ni run ry, trnh li a ra mt cu hi & Trong suy ngh) c
loi tr nhau nhng cing khng bao hm nhau. V t khi chng ta c sinh ra trn ci i ny,
 Nhng mt kha cnh khc anh p Em s phi sm t b ton b thi gian ca mnh li n
Ti mm mi cht Khi Roma?
Anh ci vi ti Hm nay em khng cn phi tr li c hay khng, Bella. Tht tt khi hiu v
 Th cn iu kin ca anh& .
 Vn cn nguyn gi tr. Anh hiu em, Bella, Nhng nu em mun anh l ngi bin i em th
 Dum, dum, dal, dum Ti ngn nga giai iu bn the wedding march nhng li nghe ging nh

Thi gian tri i tht nhanh. m qua i khng mng m g c, sau n bui sng ti phi mt
thnh n mt na trong vi ngy qua.

Khi ti xung nh n sng, Charlie i t lu. B li mt t giy trn mt bn nhc ti mua
hng cn ng ngh)a l mt mn qu na v khng cn bt ng. D) nhin, c lm Alice ngc nhi
bo quay li phn qung co, nhng mt dng tt en m khin ti phi ch . Ti cm thy
k t khi thnh ph l bi sn ca k git ngi hng lot nguy him nht trong lch s nc
h n. Hin nay, Seattle phi i mt vi mt kh nng l c mt con qu v cng nguy him ang
h l do mt k thc hin. H bt c d) phi tin rng rt nhiu v tn st c th c thc hi
thng mt mnh. So vi 48 v git ngi do Ridway thc hin ri rc trong khong thi gian 2
ip nht trong lch s nc M.

Cnh st thin v gi thit l c mt bng ng lin quan. Gi thit ny c a ra da trn th
Mc tiu ca k st nhn thng c mt mi lin h ging nhau no , c th l tui, gii tn
h rt ngoan) n mt ngi a th 67 tui v hu Omar Jenks. Danh sch nn nhn bao gm 18 p
Chu m, ngi la tinh, chu . S la chn hon ton ngu nhin. ng c git ngi dng nh

Cc nn nhn c pht hin u b thiu chy n mc ch c th dng mu rng nhn dng. Phi
 th khng h che giu cc t hi th m vt n hng ni d thy.


Cn rt nhiu chi tit rng rn khc na, tt c cc xc cht u l bng chng cho ti c man
nghim tin rng vic ny xy ra trc khi nn nhn b git cht.Mc d nhng kt lun ny th
v git ngi hng lot: tt c cc v n u khng li bt c bng chng no ngoi chnh c
Cc v mt tch din ra kn o khng ng. Khng mt nn nhn no c th c coi l nhng mc
l mt vn ng vin m bc nghip d 30 tui Robert walsh mt tch khi ang trong bui hn h
in ra anh ta khng ch ngi ca mnh. Xc anh ta c pht hin sau 3 ting cch rp chiu


C mt im chung c c v git chc: tt c cc nn nhn u bin mt vo ban m. Vn ng b
 th hai. Trong 10 n gy qua xy ra 22 v. V vic iu tra ca cnh st khng c g tin trin


Cc chng c mu thun, ri rc vi nhau. Mt bng nhm xu xa mi hnh thnh, hay mt k git
khm ph ra.


Ch c mt kt lun khng th bn ci: C mt ci g ang sn ui Seattle.


Ti c i c li 3 ln cu cui cng ca bi bo, v tay ti run ry khi ti hiu ra s vic.


 Bella?


Ti tp trung n mc ging ni ht sc nh nhng ca Edward cing khin ti th gp v chong
 nm ly tay ti. Anh lm em s ? Anh xin li. Anh g ca& 
 Khng u Ti tr li vi v. Anh xem ci ny cha Ti ch vo t bo.
Anh cau my gin d. Anh cha xem bo hm nay. Nhng anh bit mi chuyn ang rt t i t. Ch
Ti khng thch nh vy. Ti khng mun bt k ai phi liu l)nh, v bt c ci g h ay bt c
 n cing khin ti hong s vy.
 Th Alice ni g?


 mi l v n Anh c ng lo lng hn 


C th kh n ng c a c y ang n i vy.


Mt ti m to 

C y chng nhn thy g c& d bn anh th hng

iu c th ?

 Ai bit ch? Cha ai gp iu bt thng nh vy& nhng anh nghi ng lm. Mi vic u hng


 Sau chuyn g s xy ra
 Tha m n vi tin th ca bn t hn, anh ngh) vy. C hng ta vn ang c h Alice c t h nhn th
 thy g bi v chng ta khng c  nh lm g cho n khi no c y t hy mt iu g . Cho n


Ti rng mnh 
khng

 Em c mong n trng hm nay khng? Chng ta ch cn vi ngy na l n k thi tt nhip; h
 Em ngh) mnh c th sng mt ngy m khng cn n trng. Chng ta s lm g?
 Anh mun ni chuyn vi anh Jasper
C iu g rt l Jasper. Jasper lun lun l mt phn trong gia nh Cullen nhng khng ba
Jasper  ch v Alice m thi.. Ti c cm gic anh y i theo Alice n mi ni, nhng kh
Trong bt k trng hp no, Ti cha bao gi thy Edward da vo Jasper. Ti li bn khon kh
h ca Jasper, ch bit l anh y n t mt ni no  pha nam trc khi Alice tm thy anh
Ti lun b hm da bi mt ma c rng cao tc vng trng ging nh mt ngi sao in nh nn k
Khi chng ti vo nh, Carlisle, Esme, Jasper ang chm ch xem tin tc, mc d ting rt nh 
ang ngi trn bc cu thang rng ln, tay chng mt trng rt chn nn, tht vng. Khi chng
trng hon ton thoi mi. Khng iu g c th khin Emmett bn tm.
 Alice, Edward. Trn hc h Bella? Anh ci toe tot vi ti.
 Chng ta cing th Edward nhc nh anh.
Emmett ci vang. ng, nhng y l ln u tin ca c y trong ton b qung i trung hc.
Edward o mt, nhng l i ngi anh yu thch. Anh y t bo cho Carlisle.

 B c thy h ang rt bn khon v k git ngi hng lot khng? Anh hi.
Caslisle th di. C sng hm nay hai chuyn gia tranh lun v vn  trn knh CNN
 Chng ta khng th mi chuyn nh vy
 Chng ta i ngay ch Emmett bt ng ln ting rt nhit tnh Con sp cht v bun chn ri
Mt ting rt vang vng t pha cu thang
 C y ng l ngi bi quan Emmett lm bm.
Edward ng vi Emmett. Chng ta phi lm g 
Rosalie xut hin u cu thang v chm ri i xung. Khun mt ch bnh thn, khng biu l
Carlisle lc u: B hi lo lng. Chng ta cha bao gi lin quan n nhng vn ny. khn
.
 Con khng mun nh Volturi n y. Chng ta s c qu t thi gian hnh ng Edward ni.
 Cn nhng nhng ngi v ti Seattle na Esme thm th Khng ng nu h cht nh vy.
 Anh bit Carlisle th di.
 Oh Edward ni, quay li nhn Jasper. Con khng ngh) v iu . Con bit m. B ng, phi

Ti khng phi ngi duy nht nhn anh bi ri, nhng ti l ngi duy nht khng trng c v
 Em ngh) l anh nn gii thch vi mi ngi, Edward ni vi Jasper Mc ch thc s ca n
Edward bc i, nhn xung sn nh, giu i ngh).
Ti khng nhn thy Alice di chuyn, nhng Alice  ngay bn cnh ti. Anh y ang ni huy
nh ang ngh) g th?
Jasper c v khng ch tm lm. Anh lng l, nhn tng ngi mt, ch mi ngi li gn c
 Em chc rt thc mc Anh ni vi ti, ging anh trm v nh nhng.
Khng cn phi tr li cu hi . Jasper bit ti cm thy g, mi ngi ang cm thy g. M
 Anh c th thi gian kin nhn Jasper ni vi Emmett, Bella cing nn hiu mi chuyn
Nhng li ca anh khin ti ht sc bt ng. Ti rt t ni chuyn vi anh c bit l t sinh
v ti nh th.
 Em bit v anh nhiu khng, Bella? Anh hi.
 Khng nhiu lm Ti tha nhn.
Jasper nhn chm chm vo Edward v Edward cing th.
 Khng Edward tr li nhng suy ngh) ca Jasper. Em chc anh c th hiu ti sao em khng
by gi.

Jasper gt u thn trng, v sau bt u xn tay o ln.
Ti nhn mt cch t m, bn khon, c gng on xem anh ang lm g. Anh gi c tay di vng s
cc vt so hnh li lin hin r trn ln da.
Mt mt pht ti mi hiu ra ti sao nhng vt so li quen nh vy. Oh, Jasper, anh c n
ra, vt so hnh trng li lim bc hin r trn ln da mu kem ca ti hn l trn ln da gi
Jasper mm ci yu t. Anh c rt nhiu vt co ging em, Bella.
Nt mt anh tht kh on khi anh xn tay o ln cao hn. u tin mt ti khng th hiu c t
cho nhau trn b mt da mng manh hin ln v trng bt, nh sng rng r ca n khin ch
h theo mt cch cing ging nh trn tay ti vy.
Ti nhn xung vt so nh v duy nht ca mnh& v nh sao ti li c. Ti nhn chm chm v
Ti th mt cch kh nhc v nhn vo Jasper Jasper, chuyn g xy ra vi anh?
Chng 13

 iu tng t cing xy n trn tay em , Jasper tr li vi ging nh nh. Nhng vi anh th
th duy nht li so .

Ti th trong s hi, mc d cm thy nh th tht l khim nh nhng ti khng th no ngn 

 Anh cha tng c c s nui dy nh nhng ngi thn thuc c nhn nui y. Khi u ca

Ti h hc ming nhn cu y, thy tht kinh

 Trc khi k v chuyn ca anh . Jasper p.  Em nn hiu rng ni ny l th gii ca b


Nhng ngi khc c ing nghe v iu ny trc y. Carlisle and Emmett q uay li tp t rung v o
. Edward th mi m nghe nh t i. Ti c th cm thy nh mt ca anh y nhn mnh v c m i


 hiu r hn l do v sao, em nn xem xt th gii ca bn anh t nhiu vin cnh khc nha
 l in tc .

 Em thy y, y l ni m bn anh hng ao c hn nhng ni khc. y, bn anh c th t ki

 Bc tranh kia - l th d.  l bn bn cu Nam. Trn , cuc sng con ngi c v nh n
tm thy thc n cho mnh m khng cn phi quan tm lu bt c iu g c.

Ti rng mnh vi nhng hnh dung trong u. Nhng Jasper li khng lo n vic lm ti s hi,
anh y c ni m khng ngng ngh.

 Khng nh cc t chc pha Nam lun quan tm nhiu n nhng vic con ngi c  thy s
nht phng Nam. Nu khng c Volturi th cuc sng ca nhng ma-c-rng nh bn anh b p

Ti nhn mt khi anh y c ci tn vi s knh trng, gn nh l bit n. Ci ngh) v nh

 Nu so snh th phng Bc rt vn minh. Nhng ngi dn di c nh ti anh u tn hng cu

 N l 1 th gii khc pha Bc. Ngi bt t ch l mt vo ban m. H dnh c ngy v r
thi gian ngng chin no. Nhng ghi nhn v tnh trng ca loi ngi  ca t chc y rt
he du s nhn thy ny v nh Volturi.

 Nhng h chin u v ci g , ti hi

Jasper ci.  nh tm bn y nhng chm ch?

Cu y i, cho nn ti gt u.

 H chin u dnh vic kim sot ni c nhiu mu .

 Em thy khng. n xy ra vi mt vi ngi , nu ch l ma c rng. hy ngh) n mexico,
hng cch tng kh s cnh tranh i.

 Nhng ngi khc cing c tng nh th. Mt vi ngi n gn vi nhng th on n tng

 Nhng mu mo n tng nht l ca 1 ma c rng tr tui ngay thng tn Benito. Ban u, mi
ha Bc ca Dallas v tn st 2 t chc nh chia s vng lnh th gn Huoston. Hai m sau,
ico. ng ta li thng ln na."

 ng ta thng nh th no . ti hi vi s t m

 Benito to ra 1 i qun ma c rng mi. ng ta l ngi u tin ngh) ra iu , v ngay t
c. Mt ma c rng mi sinh c th c hun luyn t kim ch, nhng 10 hay 15 ma c rng
khi chng cn x ln nhau, v khi ci t chc m ng ta tn st hn na lc lng trc khi

 Mc d bn ma c rng mi sinh ny rt nguy him, chng vn b khut phc d dng nu em bi
t do s dng sc mnh m chng c, chng c th git cht 1 ma c rng ln tui hn mt cc
c k) nng chin u nn ch s dng c bp v s tn bo trong chng. Trong trng hp ny th

 Nhng ma c rng Nam Mexico nhn thc r ci g s n vi chng. iu duy nht chng lm l
.

 Tt c mi th u l a ngc  anh l nu hiu hn ngh)a en ca cm t ny, em c th hnh
 Mexico cing chng c qung thi gian tt p g Jasper ni.

Ti li rng mnh.


 Khi m nhng xc n gi c tm thy n hiu v s k, tht s, lch s loi ngi ca em li
ip. Ton b lnh c tp hp li v s c so pha di Nam M. Benito o ho trong Puebla, x
i bt u vi vic k h ng ta ri sau tin n ch i qun ca ng y.


 Bt c ngi no b tm thy vi nhng ma c rng mi u b hnh hnh ngay lp tc, v k t
an


 V olturi vn ang t hanh trng t chc mi nm. l mt trang khc ca lch s vn lun c gh
huyn g xy ra k hi h n thm Culiacn .


Jasper rng mnh. Ti nhn ra l mnh cha tng thy anh y e ngi hay lo s n vy. y l l


 qu nhng kch ng cho s xm chim ko b lan ra khp min Nam. Mt phn ca th gii 


 Khi Volturi quay tr v . nhng ngi sng st nhanh chng li tranh ginh quyn li ph


 N khng lu lm trc khi cc t chc bt u gy tranh ci tr li. C qu nhiu dng mu
s th khng c kh nng chng li. Tuy nhin. Volturi li coi nh n, v cc t chc pha Na
gi ngho kh - chn la rt cn thn v hun luyn k) cng. H thng rt cn trng. v nh
h ko cho Volturi con ng lui


 C hin tranh tr li, nhng trn mt trn nh h n. C ho n gi, 1 s ngi i qu xa, c s
vic dn sch thanh ph. Nhng h vn sng 1 s k hc, nhng k cn thn, v n tip din& Jasper ang im lng nhn vo khong khng.

 Chnh v th m anh thay i  s phn on ca ti tht ra nh 1 li th thm.

 ng vy . anh p. Khi anh cn l con ngi, anh sng Houston, Texas. Khong 17 tui v
1. Anh ni di ngi tuyn binh l mnh 20. Anh cao lm ngi y tin .

 Thi gian anh tham gia vo qun i rt ngn nhng y ha hn. Mi ngi thch anh, lng ngh
 bit hin gi n l th g y cn hn th na. Nhng, l do g i chng na th anh ln chc

 Qun ng Minh cing mi v xo trn t chc n hay a ra nhng thi c thun li. Ti trn
hn thc c tui tht ca anh na .

 Anh ni m c nhim v phi gii tn n b v tr em ra khi Tp khi cc khu sng qun s

 Anh nh m rt r

 Anh lin lc vi Tp sau khi tri ti ri  lu chc rng ton b nhng ngi i cng 
tt v tin v Galveston. Ch c thi gian ngh ngi t no c .

 Ch 1 dm ngoi Tp, anh thy 3 ngi ph n chn trn. Anh cho rng h b lc v t ngt xu
bng im bt. H ng , khng 1 cu tr li, l 3 ngi ph n p nht m anh tng thy .

 Da h xanh xao, anh nh iu k l y. Thm ch ngay c c gi tc en vi nhng nt c trng
 gi l nhng c gi. Anh bit h khng b lc nhm ca h. Anh lun nh ti 3 ngi ny .

 Anh ta tt ting ri  c gi cao nht trong h ni vi ging lanh lnh. n ging ting
th trng nh tuyt.

 c gi khc cing tc vng. da c ta trng bch. C ta c khun mt nh thin s. C ta ngh

 mmm , c ta phn.  th v y 

 c gi nh cn li. hi ngm en. t tay c ta ln cnh tay bn v ni nhanh. Ging ni c

 Tp trung vo. Nettie c ta ni

 A nh l un c cm g ic tt ngh) x em mi quan h gia h l g. Rt r rng l c gi c ln
h c g i s l c p trn c a h .


 A nh ta trng kh c tr - khe m nh l s) quan & n gi da n gm d ng li. v c iu
hp dn .

 . ng th tht Nettie mau mn ng . nghing ngi n hn ti l n n a.


 Nhn ni no . c gi da ngm bo trc 

ti mun gi th 

Nettie cau my. c v kh chu.
 C lm tt hn. Maria . c gi cao nht li ni. 

Nu anh ta quan trng vi cu. Ti th

 U h. ti s lm Maria tn thnh. Ti sn sng ri. Mang Nettie i. c ch?. Ti khg m
  Maria t ip li.


 T c anh dng ngc c l n. Mc d khng h iu r h t t ng h ni cho l m. l inh cm cho hay
 ni v git chc g y v l tr ca anh thng t h b n nng. Anh cha t ng c dy l phi


 i sn thi . Nettie ho hng, v i tay c gi c ao n ht. H x oay vng. rt duyn dng r i
. B vy ca h bay ng sau nh n hng i cnh. A nh c hp mt t rong s kinh ngc. v h i m


Anh quay ngi li nhn chng chc vo Maria ngi ang ng anh vi v t m.


 Trong i a nh cha bao gi tin nhng iu m tn. iu th hai l khng bao gi tin vo ma qu
.

 Ny anh l nh. tn anh l g? Maria hi.


 Thiu t Jasper Whitlock. tha c anh lp bp. khng th thiu lch s vi ph n. tr


 Ti hy vng anh s sng lu. Jasper 

c ta ni vi ging hin lnh. 

Ti c cm gic th

C ta tin gn hn, u ci xung nh sp sa hn anh. Anh cht ng mt ch. mc d l tr b


Jasper dng li, mt trm ngm. Mt vi ngy sau , cui cng anh y cing ni tip, ti khn
h ta th hin s cng thng m ti c th hiu c cm gic m Edward biu l.
 Anh s k em nghe cuc sng mi ca mnh. Jasper ni.

 Tn ba ngi h l Maria, Nettie, and Lucy. H bn nhau cha lu lm. Maria tp hp c 2 n
uan h ca h trn c s u c li cho nhau. Maria mun tr th v c y mun ly li lnh th
v tin hnh n cn thn hn mc bnh thng. l sng kin ca Maria. C y mun mt ch
nhng ngi khc nhng ngi b bin i. C y dy anh cch chin u, n mnh vi con

Anh y li dng sp xp li cu chuyn.

 C y rt nng vi. Maria bit sc mnh to ln ca ma c rng mi bt u suy yu theo nh k


 Su ngi bn anh tham gia vo hi ca Maria. C y thm 4 ngi trong vng khng qu 2 tun
in u vi bn thn. Trn u tin. anh chin u chng li bn chin u mi ca mnh. Anh nha
kh chu. c y vn thay th ch ca ngi anh git. Anh thng c thng. v lm anh m

 Maria l ngi gii phn xt. C y quyt nh a anh nhim v khc nh th anh sp c th
.

 Khong thi gian chng anh cn sng tht thn trng kh lu. Kh nng ca anh vn cha c x
 nhau theo cch m ma mi cha bao gi lm trc . Thm ch. Maria, Nettie, and Lucy u c

 Maria dn tr nn thch anh c y bt u tin t ng anh. V, trong mt cch no , anh ng
 vi bn anh rng mi vic ang i theo ng hng c a n v bn anh tin vo iu .


 C y h i c th cho bit k hi no ng i anh s n sng chin u, v anh rt ho hc chng t
h kinh n gc, c t chc v k ) nng khng ging n hng ngi khc trc y. Maria rt sung sng


 Ti e m l n theo hng Monterrey, q u h ng t rc y ca c y, v c  y r a lnh cho b n anh
h h h d dng hn Maria tng. c h m t 4 n gy trong tin t rnh. N l c hin thng n goi s


 Bn anh c hun luyn rt tt v hnh ng m ko gy s ch no. Tp ny c chuyn gia


Thnh c ng lm Maria tham l am hn . Khng lu sau. c y bt u mt ti nhng Tp khc. Nm
xico. S au . 1 vi ni p ha Bc nh bt c c ta.


Hai ngn tay anh y chm vo nhng vt so m dn trn tay mnh


 Cuc c hin u qu l gian kh. bt u nhiu l o ngi r ng Volturi s q uay tr li. Trong s
trn. T hm ch, Nettie v Lucy cing chng li M aria n hgn cui cng b n anh cing chin th


 Maria v anh vn c kh nng bm ti Monterrey. Chin tranh lng xung 1 c ht mc d n vn
ht hu ht t vic bo th v mi hn th. V th. bn anh mt kh nhiu ng i.  l iu


 Maria v anh c n l i 1 2 ma c rng m i h oc s n sng l m ma mi H t c ngh)a g i vi b
sn sng tng k h h . C uc sng ca a nh t ip d in qua n gy trong 1 khun mu khc n ghit.


Anh pht bnh trong thi gian di trc khi mi vic thay i.


 Vi thp k s au . a nh pht t rin tnh bn vi 1 ma mi 1 ngi vn cn nng lc v s n
r. Anh thch a nh t a. A nh t a rt l ch s - anh ngh) hn y l t din t ng. Anh ta khng t h


Anh ta c b nhim tha thun vi cc ma mi 

chm sc chng. c th ni nh vy. 1 cng vi

 Sau l khong thi g ian thanh trng li. N hng ma m i. s c mnh k hng . s b th ch.
 Khong thi gian . a nh ta c gng thuyt p hc anh 1 vi n gi c t im nng. nhng Maria ch


Bn anh i vi nhau na ng v a nh c th cm t hy y l 1 mt m t ln vi Peter. Anh c quy
nh gi nn nhn tip theo. Vi s ngc nhin, a nh ta tc g in in tit. Anh khch l tm tr
 gi l i th ca anh c.


 Ma mi anh mi n l 1 p h n. C ta tn Charlotte. Cm xc ca anh ta thay i khi c ta n
. Anh ta ht ln bo c y chy i v anh ta cing chy theo sau c y. ng l a nh phi ui t he
thch kim sot anh ta.


Maria b anh lm cho pht cu v chuyn ny&


Nm nm sau. Peter quay li. Anh ta chn c ngy tt ti.


 Maria b hoang m ang bi nhng trng thi ang xu i trong suy ngh) ca anh. C ta cha tng c
t hi ti sao a nh li khc th. Anh bt u lu n s thay i cm xc ca c ta khi c ta
Lucy nh cng . Anh chun b tm th tiu dit ng minh duy nht. mu cht s sng cn c


 Peter k a nh nghe c uc sng m i c a anh ta vi Charlotte. ni vi a nh v nhng la chn m 
tranh ci n hau mc d h gp r t n hiu ngi khc pha Bc. Nhng n gi m cng tn ti v i


 Trong cuc ni chuyn. anh ta thuyt phc anh. Anh sn sng r a i. dng n h c iu g 
nm nh Carlise v Edward. s rng buc gia bn anh c hc khng c n lu na. K hi e m s ng c h
manh v d tan v. Anh ra i m khng ngn ngi.

 Anh i ngao du vi Peter v Charlotte vi nm, cm nhn s mi m v thanh bnh. Nhng s chn

h, mi n khi Peter thy c tnh trng anh vn xu nh vy sau khi anh i sn.


 Anh ngm ngh). Trong nhiu nm chm git, gn nh a nh mt hn tnh ngi. Anh nh 1 cn 
hn khc. Nhn vo i mt m to v kinh ngc ca h v v ngoi ca anh. Trong u mnh, anh c
u kh. anh l Jasper Whitlock. N dn mnh m hn i vi anh nhng k c vay mn hn l
sng trong nhng cm gic khi git h .


Em bit l anh c th thao tng nhng xc cm ca ngi khc xung quanh mnh, Bella, nhn
ng 1 cn phng cing tc ng ti anh nh th no khng. Mi ngy anh sng trong cm xc ca tn
th gii ca s bo th kht mu. Ni cm ght l ngi bn trung thnh. N lm du anh phn n
 mi


 S chn chng cng lc t hi hn v anh tch ra khi Peter v Charlotte v i. H khng
ngi .

 Anh vn git ngi. Anh chn ci g? Anh c gng bt iu i hn thng l, nhng anh s
thn b kch thch. Nhng anh vn cha hon thin c iu y

Jasper tht bi trong chuyn ca mnh, nh ti tng vy. N lm ti ngc nhin khi nhng

 Anh  Philadelphia. Ni c bo v anh  ngoi c ngy 1 vi th anh khng cm thy
v kh vng. Mu mt anh en khng g ch h, mc d iu c ngh)a l anh ang kht v n

 C y  y, ang ch i anh, ng nhin ri! . Anh ta ci lng l. C y nhn xung t ch

 iu lm anh bt ng. Anh khng chc c phi l c y c mun tn cng hay khng. Nhng n
c y ang m)m ci. V mi biu l ta ra t c y khng c g ging nh anh tng cm nhn

 Anh lm ti i lu qu y . c y ni th.

Ti khng nhn ra rng Alice n v li ng sau ti ln na.

 V anh ci u xung, y nh qu ng min Nam tuyt vi v ni : ti xin li. tha qu c .

Jasper mm ci vi c Em cha tay ra, v anh n ly n m khng ngn li c thc anh an

Jasper va ni va cm tay Alice.

Alice ci toe tot Em ch lm khuy kha thi. Em ngh) anh cha tung biu l bn thn .

H ci vi nhau 1 lc lu, ri Jasper nhn li ti. biu l nh nhng

 Alice ni vi anh c y thy Carlisle v gia nh ca ng y. Anh kh c th tin rng mt s
ce lm anh lc quan hn. V th, bn anh i tm h .

 V s s hi a ngc cing ri khi h Edward ni. a mt qua Jasper trc khi quay sang t
Jasper xut hin, ngi ton vt thng v chin tranh. v 1 cht k l . Anh y thc khuu
lice s chuyn n phng no

Alice v Jasper ci nh ha m. 1 ging n cao v 1 ging nam trm.

 Khi anh v nh, mi th ca anh ang nm trong gara Edward tip tc

Alice nhn vai Phng ca anh c ch ngm tuyt nht .

H ci cng nhau.

 Cu chuyn tht hay . ti ni

Ba cp mt nh mun hi li ti va ni.

 em l phn cui cu chuyn ti bo cha. 
 Alice lm mi th khc bit i 

kt thc tt p vi Alice

Jasper p. y l cch sng m anh mun tn hng nht 

Nhng bng chc ci khng kh ny li ri vo cng thng.


 Mt on qun Alice thm th.  Sao anh li khng k em nghe v iu ny trc y?


Nhng ngi khc chm ch li, mt h nhn vo gng mt Jasper.


 Anh n gh) anh nn gii thch nhng du hiu sai lm. B i v ng c u? Ti s ao 1 s ngi l
thc v quan im xm chim no. Khng ai bm ly n. D n d i c i qua. nhng  k hng ai u


 Nhng anh thy iu trc y v k hng a i c li gii t hch no hn. l i qun m a c r
h cing ch lm h bung th hn m t hi. N c h tr nn t i v n khng l u lm k t V oltu


 Vy chng ta c th lm c g? 

Carlisle hi.


 Nu c hng ta mun trnh s dnh dng ca Volturi, chng ta s tiu dit bn ma m i. ta s p
uyn c a anh y. ti c th on vic ny lm anh ta lo u nh th no. Con s ch mi ng
hng t a s phi kn o. N s gii hn chng ta. C l ta nn nh chng ra .


 C l ta cing khng cn phi lm th 


 i& 

ging Edward lnh lng. liu c ai tng ngh) n vi

Quan im hn hp ca Jasper ; tm nhn xa uyn thm ca Carlisle, mt bt ng ln.


 Nh Tanya cing gn y 

Esme ni chm ri, min cng chp nhn li ni ca Edward.

 Bn ma mi khng tn ph Anchorage, Esme. Con ngh) chng ta nn ngh) ra 1 k sch ta l m


 Bn chng s khng theo di chng ta u

Alice ni, ri sau ngp ngng hoc chng vn cn

 l g? Edward hi, hi t m v cng thng. Em ang cp n ci g vy?


 Ch l cm g ic thong qua thi Alice ni, e m khng nhn r c hnh nh khi c nhn ch
 ln 1 cch k l. Vn khng  phn on n. N nh kiu ngi t a thay i nhn thc ca h.


 S do d? 

Jasper hi trong hoi nghi.

 Em khng bit 
 Khng phi d o d u


 d cm ca e m.

Edward gm ln. 


 Ai c th bit v iu 

Anh hiu ri. 1 ai bit em khng th nhn c tt c

Alice th thm.

i mt Edward anh li. Aro hiu r em nh chnh em hiu r mnh vy.

 Nhng em s nhn trc nu h quyt nh n y& 

 Tr phi h khng mun lm bn tay mnh

 Mt li th Rosalie gi . Vi ngi pha Nam& vi ngi ang g p rc r i vi nhng l
h ngh) nh vy... Vic s gii thch cho s phn ng chm chp ca V olturi .

 Ti sao? C arlisle hi, vn thy cm p hn. khng c l do no cho Volturi hnh ng nh vy c

 Nhng n xut hin . Edward khng ng tnh lm. C on ngc nhin v n n kh sm, bi v

e t heo mt hng khc ca ng y. Hin ti v tng lai, mt s thng sut. Sc ht ca nhng
 t b k hoch y ng ta rt mun c n. Nhng y ch l ngh) ca con thi, Carlisle.
g m cha ang c nhiu hn nhng g ng ta c, nhng th m ng ta mun. ng ta c khng ng
anh xut hin; bn cnh nhng g m h c, gia nh chng ta l 1 t chc ln nht m h bi


Ti lic n hn k hun mt anh y t rong ni kinh hong. Anh cha tng ni n hng chuyn nh t h v
trong u m nh n gay by gi, m  c ca Aro. Edward v Alice trong bng en, o chong ri x ung


Carlisle ph v dng suy tng kinh hn ca ti. H rt ht lng vi nhim v ca h. H ko


 H s hon thnh cng vic sau ny. 1 s phn bi gp i. Edward ni vi ging tn nhn. V


Jasper n g n gi, lc l c u mnh. Khng phi, Carlisle ng ri. Volturi khng ph v c c ng
y him n y h khng c khi nim v nhng g h lm. Em khng tin Volturi lin quan. N hng


H lic nhn nhau, mi cng thng nh b ng bng.


 Tip tc thi . Emmett ni to, chng ta ang ch ci g y? .


Carlisle v Edward nhn nhau kh lu. Ri Edward gt u.


 Chng ta cn con hng d n chng t a, J asper . Cui cng Carlisle c ing ni :  Lm t h no
 c th thy c ni au t rong mt ng k hi ng n i. Khng ai cm th s c lit y h n C arlise.


1 iu g y ang lm ti bi ri v ti khng th suy ngh) vo vn chnh c. Ti b t lit
 c a ti t hot ra khi mi hn n y.

 Chng ta cn c gip , Jasper ni. Mi ngi c ngh) nh Tanya s sn lng ch? .. 5 ma
theo hng chng ta. N kh d dng, vi s gip ca h .

 Chng ta s hi h Carlisle tr li.

Jasper gi in thoi ra : Chng ta phi nhanh ln .

Ti cha tng thy s thn nhin c hu ca Carlisle li lay chuyn n vy. ng y ly in th
 ra lp sng m bui sng vi s au n v biu cm ln ln.

Edward cm tay v ko ti ra ch ci gh trng. Ti ngi cnh anh y, lic nhn anh khi anh a

Ging Carlisle kh khng v nhanh, rt kh nghe. Ti nghe ng y cho Tanya. ri sau i th
 Tuy vy, ti c th ni rng ma c rng Alaskan khng ngu ngc v nhng chuyn g ang din

Ging ni Carlisle c cht thay i.

 , ng y ni. ging ng c v ngc nhin. Chng ti khng nhn ra rng Irana li c cm

Edward lu bu bn pha ti v anh nhm mt li Khn khip. Laurent khn nn, ng xung tn

 Laurent? ti th thm, mt ti ct khng cn git mu. Nhng Edward khng phn ng g, tp

V chm trn ngn vi Laurent vo ma xun ri khng phi l chuyn c th phai nht dn hay
 Jacob v i ca cu y ti.

Thc ra ti ti y ng theo d nh ca c ta&

Victoria. Laurent l th on u tin ca c ta c ta c ng ta n theo di. nh gi xem ma
 Victoria.

Mc d ng ta gi vng nhng tri buc vi Victoria sau ci cht ca James, ng ta cn thit
cng gia nh Tanya Alaska (Tanya) c gi tc hung - bn thn thit vi gia nh Cullens

lun rng m. Laurent vi h gn 1 nm trc khi ng ta cht.


Carlisle vn cn ni chuyn. ging ni khng cn v ni n na. C v kh thuyt phc, nhy


 Khng c cu hi no v vic Carlisle ni vi g ing nghim ngh. Chng ti c s tha hi
in. Chng ti ch nh lm tt phn ca mnh thi .


Carlisle tt in thoi m khng ch cu tr li. ng y tip tc nhn chng chc vo mn sn


 Chuyn g vy h? 

Emmett hi th thm Edward.

Irina c lin quan nhiu n Laurent hn chng ta tng. C y vn gi thi th hn vi ng
ti.


 Tip tc i anh

ti ni

i mt anh y cng thng. C y mun tr th.  h ngi si. H s gip chng ta i ly s


 Khng c ti h hc ming kinh ngc
 ng l o em anh ni v i ti bng g ing ngang ph. Carlisle s k hng b ao g i ng iu y .
rent c li khi n xy ra  l ting cu nhu gin d.  anh v n n ngi si iu 


 t hc s k hng t t Jasper ni.  n vn l 1 cuc chin. Chng ta c u th hn : k) nng
ta l e ln g ng m t c a Alice ri bin mt.


Ti mun la tong ln ngay khi m ti hiu c Jasper.


Chng ti s chin thng, nhng cing s thua. 1 vi ngi s khng cn sng na.


Ti n hn quanh quanh c n phng thy nhng gng mt ca h Jasper, Alice, Emmett, Rose, Esme
rd n hng gng mt c a gia nh ti.Chng 14: Li tuyn b B khng th nghim tc c ? Ti ni vo chiu th t B gn nh mt tr ri Alice 
 Hy c ni bt k th g b mun ni v mnh Alice tr li. Bui tic sn sng
Bt u t c y, ti a mt lia qua tt c khng gian rng ln vi mt s khng tin tng hi
 Oh, c bnh t)nh no Bella! Khng h c mt l do no gii thch cho ci s mt bnh t)nh
 Nhng..... ci.... b..... ti...... mt tr ht c ri! ti ni lp bp
 Nhng b nhn s gip ca t ri C y nhc nh ti B chng cn lm g c, b ch cn
Ti c gng ging cn tc gin ang trc tro xung. Vi tt c nhng s vic din ra gn 
 Nhng m mc th cing ty mc ...
 Alice
C y th di, v bt u tr nn chnh chn hn. C mt vi chuyn m chng ta cn quyt nh
dng dc m chng ta ngi y ch i, c l tt hn l nn bn v mt vi chuyn v vn hay ho
 mt ca mt con ngi.
Edward ch im lng lng nghe chng ti, nhng bng nhin anh lic sang nhn Alice, ci nhn c
ng vi phn nghn ca giy. C vt ngn tay vo anh y cing nhanh nh ct. C y ng, ging c
 Chuyn g m chng ta phi quyt nh ngay lc ny? Ti hi  ti m chng ti ang theo u
Edward tr li bng mt ging rt thp Jasper ngh) rng chng ta cn nhn s gip . Gia nh
lisle cing c mt vi ngi bn ci c th gip chng ta, c bit l Peter v Charlotte. ng
ta mun lin h vi nhng ngi min nam.
Alice kh rng mnh.
 Khng h kh thuyt phc h gip anh tip tc Khng ai mun c mt cuc ving thm t I
 Nhng nhng ngi bn ny, h khng..... n chay ng khng? ti s dng nickname m gia nh
 Khng Edward tr li.
 y? Trong th trn Forks?

 H l bn Alice cam oan vi ti mt ln na. Mi chuyn s n thi. ng lo lng. V sau 
i mt ca anh bng chc tr nn rc sng km theo mt n ci va nhon trn mi. Bao t ti
 Khi no th anh i? Ti hi vi ging rng tch. Ti khng mun ngh) n iu ny nhng c l
t v chng bao gi ngi ngn. Hoc nu l Esme, mt ngi m ngt ngo m ti vn khng th
 nhng ti khng th ngh) n tn ngi y, v ti ngh) n nhiu kh nng.
 Mt tun Edward bt cht ni C l nhiu l thi gian ri.
Nhng mnh vng vn ang honh hnh trong bao t ti. Ti bng thy tht gh tm.
 B nhn xanh xao qu Bella Alice ghi nhn.
Edward qung tay qua ngi ti v ko ti li gn anh hn na. S n m, em hy tin anh
Chc chn ri, ti ngh) trong u ca mnh nh vy. Hy tin anh y. Anh s khng bao gi b t
gy khng xa...
V iu cht xut hin trong ti. C th ti khng cn li pha sau. Mt tun l khong th
 Anh ang tm kim s gip Ti ni chm ri.
 ng th u ca Alice nghing v pha ti v ging c nghe tht ngt.
Ti ch nhn Alice khi tr li, ging ti ln hn, t rng y l mt li gi  Em c th g
Ngi ca anh bng tr nn cng cng, cnh tay anh p chp vo ti hn na. Anh bt u trt ra
Nhng ngi tr li ti li l Alice, vn cn gi c bnh t)nh B s chng th gip g chn
 Ti sao khng? ti tranh ci nhng s tuyt vng trong li ni ca ti qu r rng. Tm
h.
 Khng thi gian b gip u Bella Alice im t)nh ni b khng nh v ngi bn nh
V lc th tht kh khn cho Edward bo v b. C y khoanh tay trc ngc, thch th vi c
V ti cing bit rng c y ng. Ti h gh xung, hy vng mt cht g . Bn cnh ti, Edwar
Anh th thm nhc nh ti. iu l tt, khng phi v em s, ch l tt cho em, tt cho m
 Oh Alice ni, ging tr nn chc chn Ti ght ci giy pht cui cng c ngi hy cuc h
 Su mi lm! mt ti phng ln. Ti cha tng c nhiu bn n vy. M ti c bit nhng ng
 Ai s khng n no? Edward ho hng, lm l ti.
 Rene
 Ci g? ti th hn hn.
 B Rene to s bt ng cho b y, nhng c mt vi th trc trc. B s nhn c tin nhn k
Trong pht chc, ti tn hng cm gic khuy kha. Bt k ci g lm l chuyn i ca b th
h) n n. u ti nh mun n tung.
Mt mu tin nhn c sn  khi ti v ti nh. V ti li cm thy tht thoi mi mt l
nhng tt c li bin thnh mt ng hn n v ng b gy xng bp i. V gi y dng ph th
 , th ra l ci ny y ti th di.
 Ci g c Edward hi
 Ci ngi m em s khng phi h tay git trong tun ny
Anh o mt.
 Ti sao anh v Alice li khng ni v chuyn ny mt cch nghim tc nh? ti ni
Anh li ci  l b mt
 Tht tuyt vi ti lm bm. Ti cm ly in thoi v bm s Rene. Ti bit trc rng s l
Ti ch lng nghe, v ch ni bo m nh: Con khng c bin mt, con khng h gin di, con
ti phi dng s liu l)nh ht sc hc c c th cp my.
S kin nhn ca Edward dng nh di v tn. Anh ch i trong s tao nh cn thit, anh tiu
C l tht l khng ng khi ch n nhng iu nh vy trong khi ti cn c bao nhiu iu qua
h khn v cng khi ngh) n bt k iu g, tht kh tp trung vo vn rc ri ca dng Ph
.
T i rn ngi ln hn anh. Anh m vng qua eo ti v nhc bng ti ln bn nu trong bp t
st vo khun ngc lnh ca anh. V rt nhanh, nh thng thng, anh y ti ra. Mt ti hin
kha cht ca ti. Anh da vo bn nu bn cnh ti v khoc tay ln vai ti.
 Anh bit em cho rng anh c kh nng kim sot tuyt vi, nhng thc ra khng ng trong nhng
 Em c nh vy Ti th di.
V anh cing th di.
 Ngy mai sau khi tan trng, anh s i sn cng Carlisle, Esme v Rosalie. Ch trong vi tin
 Alice, Jasper, v Emmett s bo v em. Anh i ch .
 umm Ti m trong ming. Ngy mai l ngy u tin ca k tt nghip, v ch hc c na ng
 nh vy ti s phi tri qua mt ngy di khng c anh, v chng c g lm ngoi vic bun
 Ch l tm thi thi em Anh ha
 Jasper s rt t nht. Emmett chc s lm cho em vui hn.
 Hai anh y s lm tt m.
 Chc chn ti li m .

Ti ny ra mt la chn khc thay th nhng ngi trng tr bt c d) ny. Anh bit l em k
Ti cn thn thm d thi ca anh. Mt anh nhu cht li.
 Em s c an ton khi  m. Ti bi thm.
Anh cn nhc trong vi giy. C l em ng.
Khun mt anh im t)nh nhng ch c mt cht thoi mi. Nh th l anh thch ti li hn, n
 khng? Ti hi v nhn vo qung sng di mt anh. Mng mt anh vn l mu hong ngc.
 Cing khng hn nh vy. Dng nh anh kh min cng khi tr li, v iu khin ti ngc n
 Bn anh mun mnh mnh nht c th, Anh tr li vn vi thi min cng Bn anh phi i
 iu khin anh mnh hn?
 Anh nhn vo mt ti xem phn ng ca ti, nhng ch thy c s t m.
 , Cui cng anh cing tr li. Mu ngi s khin bn anh mnh nht, d ch l mt lng
er bit l Caslise s ni g m
 Vic gip ch c g? Ti hi nhanh.
 Khng c vn g u. Bn anh bit mnh l ai m.
Ti suy ngh) k. Nu c ci iu g c th gip ch c d iu kinh khng nht ti cing & Ti
ti s khng ngn mnh lm vic .
Anh li i ti mt ln na  l l do ti sao chng li li mnh n vy. Nhng ma c rng
chng mnh m hn. C th chng s tn dng iu mt cch t t thi, v theo nh Jasper ni
 Em s mnh nh th no khi mi bin i.
 Mnh hn c anh Anh ci toe tot
 Mnh hn c anh Emmett?
Anh ci to hn na: , Anh rt mun em vt tay vi anh y. s l mt k nim kh qun i
Ti ci ln. iu s rt th v y.
Ti nhy xung khi bn bp, bi v ti khng c l do g ngi trn thm na.
T i phi nhi nhp thm na cho k thi cui nm. Tht may l c Edward gip, anh l mt gia s
vo k thi. Nu khng phi thn trng th ti s vit mt bi lun lch s v cuc chin ma c
nh khi ti gi in thoi cho m Renee. Anh li nghch mi tc ti.
n tra ti mi gi in cho Jacob, u tin cu ta rt cu knh. Cu vui ln ngay khi ti ni
un ti xung cng sm cng tt. Ti hi lng khi mnh c vic khc lm thay v b trng co
v mt hn i khi Edward khng khng a ti n ng ranh gii nh kiu ti l mt t nhn trao
 Bi thi ca em th no Anh hi khi chng ti trn ng i.
 Mn lch s th d thi. Nhng em khng hi lng lm v mn gii tch. C v em s trt m
Anh ci: Anh chc l em lm bi tt thi. Hoc nu em lo lng th anh s hi l thy Varne
 Cm n anh nhng khng cn u.
Anh mm ci, nhng t ngt dng hn xe li khi chng ti r vo khc cua cui cng v nhn t
 Chuyn g vy anh Ti hi, tay ti t trn ct ca xe. Anh lc u . Khng c g u . Mt an
 thy kiu nhn nh vy ri.
 Khng phi l anh ang nghe suy ngh) ca Jacob y ch ti thc mc.
 Tht khng d l i khi cu ta c go tht nn nh th .
 Oh Ti suy ngh) mt giy. th cu ta ang go tht g vy? Ti th thm.
 Anh hon ton chc chn cu ta ch mun gi ngh) cho ring bn thn thi. Anh ni chm
Ti mun hi thm na, nhng Jacob bm ci t inh i gic gi.
 Tht bt lch s Edward cu nhu.
 l phong cch ca Jacob m. Ti ni, v nhanh chng m ca xe trc khi Jacob li lm i
Edward khi i n chic xe Rabbit, t khong cch ny, ti thy hnh nh Edward vn gin v chu
 iu m Jacob ang ngh) n. Nhng c th do khong cch xa mt ti khng th nhn thy r v c
Ti mun Edward i cng vi ti. Ti mong hai ngi bn h r xung xe, bc li gn v bt ta
ob ngi si. C nh l ti c hai ming nam chm, ti cng c gng y chng li gn nhau, th
Ti vo xe t ca Jacob.
 Hey, Bella. Ging Jake vui v, nhng hnh nh ging c hi ko di ra. Ti quan st sc mt
b li vi tc nhanh hn ti nhng chm hn Edward v pha La Push..
Jacob trng rt l c th ni l trng m yu. Mt cu y trng mt mi v sc mt trng ri
 Em n khng Jake?
 Ch l mt mi thi, cu y tr li trong khi li xe vo sn rng. Hm nay ch mun l
Mt ti nhn cu trong giy lt Lang thang u nh ti ngh. Trng cu y khng c v
 c, c cu ni.
Khng c ai nh c, iu hi l. Ti lun ngh) rng bc Billy lun lun phi nh.
 B em u?
 ng xung Clearwater ri. B bun nhiu t khi bc Harry cht. Bc Sue thy c n.
Jacob ngi xung chic gh di, chic gh hi nh v ngi dch vo mt gc c ch cho ti.

 Oh, tht tt. Ti nghip bc Sue.


 & Bc y c vi vn rc ri& vi my a con& Jacob ngp ngng.
 Tt nhin ri, rt kh khn vi Seth v Leah, b mt& 
 Uh-huh cu ng . Cu cm ci iu khin bt tivi ln khng c v g l thc s mun xem c.
 C chuyn g vi em vy Jake. Trng em dt d lm.
 Em ng c hai ting ti qua, v bn m trc cing vy, cu ni vi ti. Jacob dui tay ra,
au ti, v nga u da vo tng. Em kit sc ri.
 Sao em khng ng? Ti hi.
Cu nhn mt Sam do ny kh chu lm. Anh y khng tin bn ht mu ngi ca ch. Em phi t
ht, anh y th vn cha chu thi. Th nn gi ch c mt mnh em lm mi vic.
 Thay i hnh dng canh chng lun phin? Ch l v em ang c gng canh chng cho ch? Khng
 Khng vn g u. Mt cu bt ng y cnh gic. , ch bit ai vo phng ch cha? C
Ti l i cu hi th hai. Khng, bn ch vn cha tm ra ai, um, c khi ch l mt ai gh
 V th em vn phi canh chng, cu ni v nhm mt li.
 Jake & Ti bt u than vn.
 hey, t nht em c th lm iu cho ch- em nguyn lm ngi bo v sut i cho ch m, nh
 Ch khng mun c mt ngi hu cn.
Cu y vn khng m mt ra. Th ch mun g no, Bella?
 Ch mun ngi bn Jacob- v ch khng mun cu y sng d cht d, lm bn thn mnh b th
Cu y ngt li ti. Ch ngh) nh th ny i- em rt hy vng em c th theo di v bt c m
Ti khng tr li. Cu y nhn ti, d xt thi .
 a thi, Bella.
Ti nhn vo chic tivi.
 Vy, ch c bt k k hoch g c bit vo tun sau. Ch s tt nghip. wow. Mt vic ln .
m v& Ti nhn ra rng tt nghip vn l mt iu kinh khng i vi cu y, mc d nh c
 Khng c k hoch g c bit c, ti ni thn trng, hy vng cu y nghe c s chc chn t
thm bt k cuc tranh lun gay gt no. Mt iu khc l cu y c th hiu c s lo lng b
s. Alice thch cc ba tic v c y mi c th trn n n nh mnh. iu s rt khng kh
Cu m mt khi ti ni, v n mt n ci an i khin mt cu nhn bt i v mt mi. em chn
 em lun c mi m. l ba tic ca ch, nn ch c th mi bt c ai ch mun.
 cm n ch, Jacob hi lng ni, mt cu li khp li.
 ch c em s n Ti ni m chng hy vng g. iu s rt vui. i vi ch.
 Chc chn ri cu y lm bm. iu rt& khn ngoan& Ging cu ko di nh dn. Vi gi
Ti nghip Jacob. Ti nhn khun mt ng say sa ca cu, v thch nhng g mnh nhn thy. K
cu b ngi bn thn thit nht ca ti trc khi bin i thnh ngi si. Cu trng tr hn
Ti np mnh gn vo gh cu chp mt, hy vng ng mt lc s gip cu y kh ln. Ti chuy
cho b. Jacob tip tc ngy, to hn, ti tt tivi i.
Ti thy c th gin nhiu, cn cm thy bun ng na. ti cm thy ngi nh ny an ton hn
mnh cing nn chp mt mt lc. Nhng ting ngy ca Jacob khin ti kh c th ng c. Nn
K thi cui cng xong, hu ht cc bi thi u n. Gii tch l ngoi l, ti cha bit l m
v iu . Ti khng th nhn nhn iu mt cch khch quan, thoi mi c khi cuc sng l m
Khng bit Edward cn ging cao l do khng phi v em s bao nhiu lu na. Ti phi ki
Nu ti ngh) thc t, th ti yu cu Carlisle bin i mnh ln na khi n thi hn l sau
Khng, phi ni l ni l chin tranh. Cha tnh n vic& l mt l do khng ti ba t
hc mnh.
Nhng Edward ng- Ti vn cha thc s sn sng.
V ti khng mun thc t. Ti ch mun anh l ngi bin i ti. khng cn l mt kht vn
ti- ti thc s khng cn quan tm n ai lm chuyn . iu khng khc bit. Rt kh nh
n, anh gi ti tht cht v khng cho php ti bin i, anh lun lun bo v ti. Tht tr co
c th cm nhn. Xu h hn na, c mt iu m ti s khng bao gi ni ra. Ti mun chnh n
Nhng ti bit anh s dnh nh keo ci  kt hn trc- bi v anh bit khng th tr hon
Ni vi Angela, Ben v Mike. Ti khng th. Ti khng th ngh) v nhng iu s phi ni. Ni
l m ti- nu bit mi iu- s phn i kch lit m ci hn l vic ti bin thnh ma c r
Trong giy lt, ti nhn thy vin cnh ti v Edward mang nhng i cnh, mc kiu qun o 
ao nhn ci. mt ni n gin hn, ni tnh yu c th hin theo nhng cch n gin hn.
Jacob ngy to v xoay ngi. Cu y tay ra sau v km cht ti v pha mnh. Cu y nng v
 lm cu tnh gic, nhng ti y tay cu y hi mnh, cu y m bng mt. cu y nhy dng l
 Ci g vy? ci g vy? cu y hi dn
 Ch y m. Jake. Xin li nh thc em .
Cu y quay li nhn ti bi ri. Bella?

 H ey, ng tip i


 i tri! em ng thip i h? em xin li! em ng bao nhiu lu ri?
 Mt lc thi. Ch khng .
Cu y ngi phch xung gh cnh ti. wow. Xin li v chuyn nha, tht y!
Ti vut nh nhng ln mi tc ca cu y, c gng lm cho mi tc bm xm ca cu y c trt
Cu y ngp di v dui ngi ra. em ng l v v tht. Tho no m b em i sut.
 Em n m. Ti ni chc chn vi cu.
 Ugh, ra ngoi i ch. Em cn i chi nu khng em s li ng tip y.
 Jake, em ng i. Ch n m. Ch s gi anh Edward n n ch. Ti cho tay vo ti khi ang n
ch n trn xe ri. ti bc mnh vi tnh ng tr ca mnh.
 Khng Jacob ni v nm ly tay ti. Khng, li y. Em khng th tin c li lng ph t
Cu ko ti khi ci trng k, v i ra ngoi, ci u khi i qua bu ca. Tri tr ln lnh hn
g phi l thng 5.
Thi tit lnh lo khin Jacob cnh gic hn. Cu y bc ra pha trc ngi nh ko theo ti
 em nh l k ngc vy. cu y ni vi bn thn mnh.
 chuyn g vy Jake? Em vn cha tnh ng h? ti nhn vai.
 em mun ni chuyn ny vi ch. Em khng th tin c vic ny.
 Ni vi ch ngay by gi i, ti ni.
Cu y nhn vo mt ti vi giy thi, sau nhn nhanh v pha nhng ci cy. Hnh nh cu 
Ti bng nh nhng g m Edward ni khi anh a ti n y- rng Jacob s ni vi ti nhng i
 Nghe ny Jacob ni em nh ni theo cch khc c. Cu y ci, v nh l ci vi chn
ip tc- nhng em ht thi gian lm ri.
Cu y li ci, hi lo lng. Chng ti vn bc i chm ri.
 Em nh ni v chuyn g ti thc mc.
Cu y ht su. Em mun ni vi ch vi iu. V ch bit ri& nhng em ngh) mnh nn ni
Ti ng li v cu y cing vy. Ti vng tay quanh eo mnh. Ti chc chn l mnh khng mun
Cu y nhm mt li suy ngh) mt lc ri nhn vo ti.
 Em yu ch, Bella, Jacob ni bng mt ging dt khot chc chn. Bella, em yu ch. Em mu
 bit ch khng c cm nhn theo cch . Nhng em mun s tht c ni ra ch bit cm nhn

Chng 15: nh cc


Ti nhn chm chm vo cu y mt lc lu, khng ni c cu no. Ti khng ngh) c iu g 
Khi cu y nhn v cht lng ca ti mt cu y mt dn v nghim trng.
 Okey, cu ni, ci toe tot. Tt c l nh vy
 Jake& C vt g nghn trong hng ti. Ti c gng lm c hng mnh thng sut. ch kh
Ti quay i, nhng cu y nm ly vai ti ko ti li.
 khng, i . Em bit m Bella. Nhng, nghe ny, tr li em iu ny c khng? Ch c mun e
Tht kh ch vo cu hi ca cu y, ti phi mt mt pht tr li. khng, ch khng m
Jacob li ci toe tot. Thy cha
 Nhng ch khng mun em bn ch ging nh l do m em mun ch, Ti phn i.
 Ni cho em bit chnh xc ti sao ch mun em bn ch.
Ti suy ngh) thn trng. Ch nh em khi em khng bn cnh ch. Khi em hnh phc, Ti cn
ing ni iu tng t nh vy vi Charlie, Jacob, em l ngi thn ca ch. Ch yu em, but kh
Cu gt u, im t)nh. Nhng ch mun em bn cnh ch.
 ng ti ni. Cu y vn khng nn lng.
 Em s quanh qun bn ch
 Cu mun b pht h, Ti cu nhu.
 yep Ngn tay cu y mn nh g m ti. Ti y tay cu ta ra.
 Cu c ngh) l mnh c th c x t t hn khng? Ti hi, pht cu ln.
 Khng, em khng lm u. Ch phi quyt nh Bella. Ch c th c em nh em chnh l em-k c
Ti nhn chm chm vo Jacob, tht vng. Tht hn h, xu xa
 Ch cing vy m
iu lm ti git mnh, ti v tnh li mt bc. cu y ng . Nu ti khng ch k, xu xa
c gi ngi bn ca ti khi iu khin cu y au n. Ti khng bit ti ang lm ci qui g
 Em ni ng, Ti th thm.
Cu ci Ch c tha th, ch cn ch c ng ni in ln vi em l c, V em mi quyt nh
 Jacob ti nhn thng vo cp mt en ca cu, c gng cho thy rng mnh rt nghim tc. 

 Ch cing yu em cu nhc ti. Cu y gi tay ln khi ti bt u phn i. Khng ging nh
l tt c. C th anh ta tng, nhng anh ta b i. V by gi anh ta s phi gii quyt nh
Ti lc u. em khng th lm nh th.
t nhin, cu y rt nghim tc. Cu y gi cht mt ti ti khng th trnh n ci nhn xo
 Cho n khi tim ch ngng p, Bella, cu ni. em s y, u tranh ti cng. ng qun ch
 ch khng mun la chn, ti phn i, v c thot ra nhng khng thnh cng. V ch khng
Mt cu ta nheo li. C rt nhiu l do tranh u- by gi cn nhiu hn, trong khi em c
Cu ta vn gi ly mt ti, ngn tay cu ta gi cht thm ch cn lm ti au. V ti nhn th
 Kh& Ti phn i nhng qu mun.
Mi cu ta hn ti cung nhit ngn ti c th phn i. cu ta hn ti mt cch gin d, mt t
ta y ra bng tt c sc mnh, nhng dng nh cu ta khng ch . Mi cu ta rt mm mi,
Ti tm vo mt cu ta c y ra, vn khng thnh cng. Cu ta dng nh ch n phn ng c
Phn x t nhin ti bung thng tay xung hai bn. Ti m to mt khng phn khng khng cm
N c tc dng. S tc gin dng nh tan bin, v cu ta li li nhn ti. Cu ta n mi m
Cui cng cu ta cing ri mt ti ra v ng li li.
 cu xong cha? ti hi bng mt ging v cm.
 ri cu ta ni v ci, nhm mt li.
Ti gi tay ln, m mnh vo mt cu ta bng tt c sc lc.
Mt ting rc vang ln.
 oooo Ti tht ln, nhy dng ln bi au n cc trong khi ti gi cht tay trc ngc. Tay
Jacob nhn ti sng st. Ch khng sao ch?
 Khng, cht tit. cu lm tay ti gy ri!
 Bella, ch t lm gy. ng nhy ln nh vy v em kim tra xem.
 ng ng vo ti! Ti s v nh ngay by gi.
 em s i ly xe, cu ta bnh t)nh ni.
 Khng, cm n, ti rt ln. Tt hn l ti i b. Ti i v pha ng ln. Ch cn vi mt
 em a ch v, Jacob khng khng. Khng th tin c, cu ta dm vng tay qung vai ti.
Ti n cu ta.
 c thi! ti gm g. i. Ti khng th ch xem Edward s lm g vi cu! Ti hy vng a
Jacob o mt. cu ta m ca xe gip ti vo. Trong khi ngi vo gh li cu ta cn hut so.
 Ni vy m cu khng cm thy g sao? ti hi, gin gi, bc mnh.
 Ch a ? Nu ch khng la ht nh th, em khng on ra ch c m em. Ngi em c th khng
 Ti ght cu Jacob Black
 Tt y. Ght l cm xc rt nng nn.
 Ti s cho cu bit th no l nng nn, ti rt ln.  git ngi, mi l nng nn.
 i, thi no, cu ta ni vui v v c v nh cu ta li hut so. Cing tt hn l hn mt
 Thm ch khng cht cm xc no. Ti ni lnh lo.
Cu ta b)u mi. Ch ch ni vy thi.
 Khng.
iu dng nh khin cu ta ln cn trong giy lt, nhng sau cu ta vnh mt ln. Ch an
m ngh) bn thn em cing tuyt y ch.
 hm Ti lm bm.
 Ch s ngh) v n ti nay. Khi anh ta ngh) ch bun ng, ch s ngh) v s la chn ca mn
 Nu ti ngh) v cu, ti s gp c mng.
Cu ta i xe chm nh b trn ng, quay li nhn chm chm vo mt ti mt m to. Ch ngh
h s khng phi bin i bt c iu g v em. Ch bit l Charlie s rt hi lng nu ch ch
ho ch, Bella. Em c th mang li cho ch nhiu th m anh ta khng th. Em th rng anh ta t
ta c th lm ch au. Em s khng bao gi khin ch b thng, khng bao gi, Bella.
Ti gi cnh cht cnh tay b thng ca mnh.
Cu ta ni.  khng phi li ca em. Ch bit iu m.
 Jacob, Ti khng th hnh phc nu khng c anh y.
 Ch cha bao gi th c, cu phn i. Khi anh ta b i, ch ch sng tm cch gi anh ta
 Ti khng mun hnh phc vi ai ngoi anh y, Ti khng khng.
 Ch khng th tin tng vo anh ta nh i vi em. Anh ta tng b ch i mt ln, anh ta c
 Khng, anh y s khng bao gi, ti ni. Ni au ci nh doi da qut vo ngi ti au rt. i
 lng, khi ngh) v khong thi gian cu ta trn trnh ti, nhng li cu ta ni khu rng c
 em cha bao gi, cu phn i kch lit. H khng cho em ni vi ch- s khng an ton ch
ha bao gi! Em lun quanh qun xung quanh nh ch hng m- nh by gi. Ch chc chn rng
Ti khng ni l cu ta khin ti rt kh chu lc ny.
 a ti v nh. Tay ti au.

Cu ta hiu v li xe vi tc bnh thng v nhn ng i.
 Hy ngh) v iu , Bella
 Khng . Ti ni chc chn.
 Ch s ngh) m, ti nay. V em cing s ngh) v ch khi ch ngh) v em.
 Ti ni ri, l c mng.
Cu ta ci toe tot vi ti. Ch hn li em
Ti h hc mn, khng suy ngh) c g bi khng bit x l th no vi ci tay gy v rt au
 Ch n ch? cu ta hi.
 ti khng n.
 em ngh) em c th thy c s khc bit.
R rng l cu khng th- khng phi l hn li, l ti c gng cu bung tha ti, cu
Cu ta ci ln. Nhy cm qu. Ch ch che giu cm xc thi, em c th hiu c m.
Ti ht su. Chng c tc dng g khi tip tc tranh ci, cu ta s vn li tt c nhng g t
 xem ch no b gy. Mt vt m sc lnh khuu tay. Ti rn r.
 em thc s xin li, Jacob ni rt chn thnh. Ln sau nu mun nh em, hy dng gy bng
 ng ngh) l ti b qua chuyn ny, Ti cu nhu.
Ti khng nhn ra l chng ti u cho n tn khi v n ng vo nh ti.
 cu a ti i u vy. Ti thc mc.
Cu ta ngy ra nhn ti. ch bo em a ch v nh m
 Ugh, Ti on l cu s khng a ti n nh Edward phi khng? Ti tht vng.
Ni au lm mt cu ta co rm li, ti c th thy iu tc ng n cu ta hn bt c iu g m
 y l nh ca ch, Bella, cu ni l nh.
 ng, nhng khng c bc s sng y? Ti ni, gi cht tay.
 Oh cu ta ngh) ngi mt lc. em s a ch n bnh vin. Bc Charlie cing c th.
 Ti khng mun n bnh vin. Tht xu h v khng cn thit.
Cu ta xe vo ch cn trng pha trc ca nh, cn nhc vi mt v mt kh on. Chic xe c
 V nh i, Jacob. Ti ni.
 Ti xung xe, i v pha nh. Ting ng c tt pha sau ti, ti t nhc nhin hn l bc m
 Ch nh lm g th? cu ta hi.
 Ti i ly chm tay, v sau ti gi Edward n n a ti n ch Carlisle bc y c nh
Cu ta khng tr li. cu ta m ca trc v gi n cho ti.
Chng ti lng l i vo phng ni Charlie ang ngi gh sofa.
 Hey, cc con, b ti ni. tht vui khi gp chu, Jake.
 Hey, Charlie, cu ta tr li. Ti i thng vo bp.
 Chuyn g vi con b vy? Charlie thc mc.
 Ch y ngh) l ch y b gy tay, Ti nghe thy Jacob tr li. Ti i ti t lnh, ly ra m
 Sao con b li b nh th? ti ngh) b ti nn gim bt s thch th i v lo lng cho ti
Jacob ci. Ch y nh chu.
Charlie cing ci ln, v ti quc mc khi ti p khay vo thnh chu ra. Nhng vin bn
un nhng vin li.
 Ti sao n nh chu?
 V chu hn ch y, Jacob tr li khng cht xu h.
 Tt cho chu, Nhc, Charlie cn c vi cu ta.
Ti cn cht rng li v i v pha chic in thoi. Ti bm s in thoi di ng ca Edward.
 Bella? anh tr li ngay sau ting chung u tin. Ging anh diu dng- anh ang vui. Ti ngh
anh y ang i xe- tht tt. em qun in thoi, anh xin li, Jacob a em v nh h?
 Vng ti lm bm. Anh n y n em c khng?
 Anh ang ti m, Anh tr li ngay lp tc. Chuyn g vy em?
 em mun Carlisle kim tra tay cho em. Em ngh) n gy ri.
Phng khch yn lng, ti t m khi ngh) n cnh Jacob phi b chy. Ti ci c c, tng t
 Chuyn g xy ra? Edward gng hi, ging anh vn bnh t)nh.
 em m Jacob, Ti gii thch.
 Tt anh ni ging chn chng Mc d anh rt tic l em b thng.
Ti li ci, anh biu hin d chu hn Charlie.
 em c l khin cu ta b au. Ti tht vng. em chng lm cu ta au t no.
 Anh c th lm iu . Anh ngh.
 em hy vng l anh ni th m.
C ci g khng li. Nghe khng ging em t no, Anh thn trng. cu ta lm g?
 cu ta hn em Ti gm g.
Tt c nhng g ti nghe thy l ting ng c tng tc u dy bn kia.

Trong phng, Charlie li ni. C l chu nn i, Jake, b ngh.
 Chu ngh) chu x l c, nu bc khng phin.
 l vic ring ca chu, Charlie lm bm.
 Con ch cn  khng? Cui cng Edward cing ln ting.
 Cn
 Anh n khc cua ri, Anh ni ging ti sm, v ngt my.
Khi ti dp my, ti mm ci khi nghe thy ting xe ca anh. Anh phanh xe gp v gin d ng
 Tay con th no? Charlie hi khi ti i ra. Charlie trng khng thoi mi, Jacob ngi bn c
Ti nhc ln xem. N sng ty ln ri.
 C l con nn mi ngi xem. Charlie ngh.
 C th, ti ng . Ti i ra m ca, Edward ang ch.
 anh xem Anh thm th.
Anh du dng kim tra tay ti, rt cn thn ti khng b au. Tay anh lnh nh , v n kin
 Anh ngh) em ng v ch gy, Anh ni. Anh t ho v em. Em phi c gng lm khi lm iu .
 Em c ht sc. Ti tr li. Hnh nh cha .
Anh du dng hn vo tay ti. Anh s chm sc tay em, anh ha. V sau anh gi Jacob gi
 No, no Charlie cnh co.
Ti nghe hy ting b ri khi gh. Jacob i ra ngoi hin, rt yn lng, nhng b theo st ng
 Ti khng mun c nh nhau y, cc cu hiu ch? Charlie ch nhn Edward khi ni. Ti
 iu khng cn thit, Edward ni rt nh nhn.
 Sao b khng bt con? Ti ngh. Con m ngi .
Charlie nhn lng my ln. Chu c mun kin khng Jake?
 Khng Jacob ci toe tot, v t l. Chu c th ngh) n iu sau ny.
Edward nhn mt.
 b, b c gy bng chy trong phng khng? Con mun mn.
Charlie nhn ti nghim khc.  ri Bella.
 Chng ta i gp Carlisle b khm cho em trc khi em b tng vo t, Edward ni. Anh vng
 Vng, ti ni, da vo ngi anh. Ti khng cn tc gin na t khi Edward n vi ti. Ti
na.
Chng ti i ra ngoi, ti nghe thy ting b th thm lo lng pha sau.
 Chu lm g ? Chu in ?
 Cho chu vi pht, bc Charlie, Jacob tr li. Bc ng lo, chu s quay li ngay.
Ti quay li nhn khi Jacob i theo chng ti, Charlie ng li ca rt ngc nhin v khng t
Edward l cu ta i, a ti ra xe. Anh gip ti vo xe, ng ca li, sau quay li ng i di
Ti lo lng nhn qua ca xe m. Charlie trong nh, ln quan st sau rm ca.
Jacob ng li, khoanh tay trc ngc, nhng cc c hm nghin cht li.
Edward ni vi mt ging ha bnh v nh nhng nhng nhng li ni y e da. Ti s khng g
 Hm Ti lm bm.
Edward quay nhanh li nhn ti v mm ci. Khun mt anh vn im t)nh. iu c th lm ph
Sau anh quay li nhn Jacob. Nhng nu cu a c y v b thng mt ln na- ti khng q
ri vo u c y- nu cu a c y v khng trong tnh trng hon ho nh khi ti ri i, c
Jacob o mt.
 Ai s quay tr li? Ti lm bm.
Edward tip tc nh l anh khng nghe thy ti. v nu cu cn hn c y ln na. Ti s m
 Nu c y mun nh vy? Jacob ko di ging, ngo mn.
 Ha ti kht mii st rut.
 Nu c y mun ti s khng phn i. Edward nhn vai, khng nao nng. cu mun ch c y
Jacob ci nhn nh.
 cu nn c th, Ti gm g.
 a, cu ta s th m. Edward lm bm.
 Vy, nu anh c th lc sot ngh) ca ti, Jacob ni bng ging ht sc kh chu, Ti
 Cn mt iu na. Edward ni chm ri. Ti s u tranh v c y. cu nn bit iu . iu
 Tt Jacob gm g. Khng th v g khi nh bi mt ngi khng phn khng.
 C y l ca ti. Gingj ni ca Edward rt nh v t ngt lnh lo, khng cn v im t)nh
 Ti cing khng thy nh vy.
 Chc may mn.
Jacob ni. ng, ai tt hn s thng.
 ng & ch con.
Jacob t ra kh chu trong chc lt, sau iu t)nh li ngay v lt qua Edward mm ci vi
 em hy vng tay ch s kh hn. Em thc s xin li v ch b thng.

Tht tr con, Ti quay mt i.


Ti khng nhn Jacob ln no na khi Edward vng qua v ngi vo ch ngi li, th nn ti k
vn ng nhn theo.
 em thy th no? Edward hi khi chng ti li xe i.
 em bc lm.
Anh ci thm.  anh l tay em c.
Ti th di. em thy t hn.
 ng vy, anh ng , v t l.
Edward li xe vng ra sau nh vo gara. Emmett v Rosalie , i chn hon ho ca n sau l
th ra bn di u chic Jeep to ng ca Emmett. Emmett ngi cnh ch y, vn tay vi ly
h ph.
Emmett t m nhn khi Edward cn thn gip ti ra khi xe. i mt anh h xung cnh tay ti.
Emmett ci toe tot. Li ng h Bella?
Ti gin d nhn trng trng. Khng, Emmett. Em va m vo mt mt ngi si.
Emmett nhy mt, sau ci ph ln.
Khi Edward dn ti i qua h, Rosalie ni bn di chic xe t.
 Jasper thng cuc thi. Ch y ni mt cch kh chu.
Emmett ngng ci ngay lp tc, anh nhn ti d xt.
 nh cuc g c? Ti thc mc, ng li.
 i gp Carlisle em, Edward gic. Anh nhn chm chm vo Emmett. Anh hi lc u.
 nh cuc g h anh? Ti khng khng hi khi quay li nhn anh.
 cm n nh Rosalie, Anh lm bm khi anh vng tay m cht ti v a ti i v pha nh chnh
 Edward & , Ti th tho.
 Tr tr con thi, Anh nhn vai. Emmett v Jasper thch nh cc.
 Anh Emmett s ni vi em. Ti c quay li, nhng tay cng nh thp gi cht ly ti.
Anh ni. H cc bao nhiu ln em& mc li trong nm u tin.
 oh Ti nhn mt, c gng giu ni s hi khi ti bt ng nhn ra anh l g. H nh cc
 a Anh tha nhn mt cch bt c d). Rosalie ngh) tnh kh em s k quc.
Ti cm thy kh th hn. Jasper nh cc cao hn.
 iu lm anh y cm thy d chu hn nu em c mt khong thi gian kh khn thch ng. A
 D) nhin s th m. Em on em gy ra nhiu hn vi v git ngi nu iu lm Jasper vui.
nh sch nhng ci tn&
Anh sit cht ly ti. em khng cn lo v iu by gi. Thc t, em chng bao gi phi lo
Ti rn r, v Edward ngh) l do tay ti li au, nn anh ko ti i nhanh hn v pha nh chn
Tay ti b gy, nhng khng phi l qu nguy him, ch l mt vt nt nh khuu tay. Ti kh
mt cht khi ti vn au, nhng ti cam oan l ti khng vn g c..
Ti cn nhiu vn ng lo lng hn.
Tt c nhng cu chuyn ca Jasper v li ma c rng mi c to ra trn v chim ht tm ch
nhng g ti bit v v c cc ca Emmett v Jasper. Ti bn khon s lng ngi m h h ha
Ti lun bit mnh khc bit. Ti hy vng mnh c th mnh nh Edward ni. Mnh m, nhanh nh
v ni khc.
T i c khng ngh) ti qu nhiu iu m ti s phi i mt. Hoang di, kht mu. C th ti kh
hn Seattle, h c gia nh, bn b v tng lai. Nhng ngi c cuc sng. V ti tr thnh
Nhng, thc s, ti c th khng ch c- v ti tin Edward, tin tng hon ton anh s gi t
ct nu ti yu cu. V ti c th lm bt k iu g khin ti tr thnh ngi tt, mt ma c
Bi v nu nh ti tr thnh nh th- ging nh nhng con ma c rng mi sinh in vo tm tr
ti mun nh vy ngay by gi?
Edward lun mong mun ti khng b l bt c iu g khi ti cn l con ngi. Nh thng l,
 Min l ti c bn Edward, cn iu g khin ti bn tm c?
Ti nhn su vo khun mt anh khi anh quan st Carlisle c nh tay ti. Khng iu g trn th
s thay i?
C tri nghim no ca con ngi m ti khng sn sng t b?

Chng 16: K nguyn

 Chng c g mc th ny? Ti rn r.

Tt c ca ci, ti sn m ti c u ang nm cht chng ln nhau trn ging. Hc t, ngn ko
mt vi b qun o.
Ci qun kaki ang nm p dp lp bn di ci gh , c l n nm ch ti khm ph ra nh t
Phn ln thi giqan tri qua mt cch nhanh chng nhng ti vn ang vn b qun o lm v s
Mt cch gin d, ti nm cho ng qun o ln xn nm trn ging mt ci nhn gin d, sc n
Th bo, ti vo ng qun o, lm chng vng t tung. Ti ang t hi ngi no n cp ci 
 Ngu ngc, n cp, ma c rng Ti go ln tht ln.
 Mnh lm g m b gin n th? Alice gng hi
Mt dng suy ngh) xt ngang qua u ti. V ti dm c rng c nng ng t vo khung ca s
 Cc cc cc C nng them vo vi mt ci nhe rng ht c.
 B cm thy ch i mnh ra m ca l mt khong thi gian di v tn sao?
Alice nm thng ci hp mi trng ln ging Mnh em ti v mnh ngh) b cn mt ci g 
Ti nhn vo ci hp m Alice va nm ln ng qun o ang nm tng tng lp lp vi mt ci n
 B ng l cu tinh ca mnh Ti thi thm Cm n b
 Uhm, tt thi, mnh ngh) l s tt hn nu b i thay qun o i y. B s khng bit n p n
 Mnh khng th tng tng c cm gic s l th no nh)
C y ph ra ci tht to Uhm, t nht th n cing c th xa m ci du vt bc tc ca b


Khi c y ni kiu  t 2 hon cnh vo 1 ngay sau khi n thnh cng. Mt s chuyn m h
li, bng dng tr nn r rng. Ti nhn chm chm c y, vi tt c cm xc hin hin trn k
 Bn c m n ra khng? c y hi. C y th di khi ti khng lm ngay tc th, v git m
) vy sao? Mnh chn mu xanh, v mnh bit l mu m Edward thch bn mc . Ti khng ch
 N nh nhau thi Ti th thm.
 Ci g? c y gng hi Bn u c ci no ging ci ny. bn ch c 1 ci vy thi, u c
 Khng phi th, Alice! Qun chuyn qun o i, nghe mnh ny!
 Bn khng thch n sao? Khun mt Alice trn ngp s tht vng
 Nghe n, Alice, bn khng thy sao? N nh nhau m. K t nhp, trm c ca mnh, v ma
ng qun o trt khi tay c y v ri tr li ci hp.
Alice gi tp trung, ging ca c y t nhin nghe the th Sao bn li ngh) vy?
 Cn nh Edward ni g khng? V ai li dng khim khuyt trong vic tin th ca bn v nh
V nhng iu bn ni v vic thi gian tr nn hon ho hn s cn thn ca tn trm khi
l k l khi hai k xa l khng bit nhiu v bn, li quyt nh hnh ng vo cng mt thi i
Alice dng nh khng quen vi vic b lm cho bt ng. C y bt ng, v vn nh vy lu n
g vo ti.
 Bn ni ng, c y vi ging trng rng. d) nhin l bn ng, khi bn ngh) theo cch & 
 Edward sai ti th thm.  l mt cuc th nghim & xem c thc ng nh th khng. Nh
c gng git mnh vy & v hn khng ly ca mnh chng t l hn tm c mnh. Hn n
Mt c y m to chong vng. Ti ng, v ti cing thy rng c y cing bit nh th.
 Oh, khng , c y nhn nh.
Ti mong i nhng xc cm ca mnh c ngh)a hn th na. Cing nh ti bit mt s tht l
th tiu ti, ti cm thy s cng thng bin mt. Mt phn v cui cng ti r v sao cm t
al)
Nhng phn ln l hon ton v mt ci khc.
 h, ti ni nh, mi ngi c th bt cng thng c ri. cui cng th khng c ai nh ti
 Nu bn ngh) vic  thay i, th bn hon ton sai lm, Alice ni qua k rng. nu ai m
 Cm n, Alice. Nhng cui cng chng ta cing bit bn chng tht s l gi. iu c ch m
 C th c y lm bm, bt u i qua i li trong phng ti
Thud,thud c ting nn ln ca phng ti.
Ti git ny mnh, cn Alice c v nh khng .
 Cc con xong cha? Chng ta s tr mt! Charlie gii thch vi ging bc mnh. Charlie ght
rng hp ca b th c nhiu rc ri vi vic n mc trnh trng.
 Gn xong ri, cho con 1 pht na , ti ni bng ging khn khn.
B yn lng trong tch tc Con ang khc y sao?
 Khng, con ch lo lng thi. B i i
Ti nghe ting bc chn ca b ang xung cu thang
 Mnh phi i thi Alice th thm.
 Ti sao?
 Edward ang ti. Nu anh y nghe c chuyn ny & 
 i i! Ti thc gic ngay lp tc. Edward s ni cu ngay khi anh y bit c. Ti khng th g
ca anh y.

 Bn mc n vo i Alice ra lnh trong khi nh nhng nhy ra khi ca s.
Ti lm theo nhng g c y ni trong tnh trng bng hong
Ti nh lm ri mi tc ca mnh mt cht, nhng n gi phi i, nn n xa thng t nht
hn ra sao. iu cing thnh vn lun. Ti qu ci o chong tt nghip bng polyester mu
 Nhn con d thng lm Charlie ni, hon ton km li tnh cc cn,  mi h?
 D, ti lm bm, c gng tp trung Alice a cho con, Cm n b
Edward n ch sau vi pht khi em gi anh y i khi. Khng thi gian ti to mt v ngoi
 xe tun tra, anh y khng h c c hi hi ti xy ra chuyn g.
Tun trc Charlie kin quyt khng chu khi B bit ti nh i cng Edward n l tt nghip
khi ngh rng chng ti nn i cng vi nhau. Khi Carlisle v Esme khng c kin g v v
ward ngi bng sau xe cnh st ca b,ng sau vch ngn bng si thu tinh, vi mt s thch
sed expression, v ci toe tot ht c mi khi bt gp Charlie lic nhn mnh qua king chi
tng tng nhng vic c th khin anh y gp rc ri vi ti nu anh y if he said them out
 Em n khng? Edward thm th khi anh y gip ti ra khi xe trong bi xe ca trng.
 Ch lo lng thi , Ti tr li, v khng phi l li ni di.
 Em rt p . anh ni.
Anh y c v nh mun ni nhiu hn na, nhng Charlie. in an obvious maneuver that he meant
chen vo gia chng ti, v t bn tay ln vai ti.
 Are you excited? he asked me.
 Khng hn ti th nhn.
 Bella, y l mt bc chuyn quan trng. Con tt nghip trung hc. C c mt th gii tht m
cn l a con gi b bng ca ta na ri Charlie chc li khi ni nhng li cui cng.
 B , Ti rn r, ng xc ng nh th ch
 Ai xc ng u no? ng cu nhu Now, sao con li khng phn khch nh?
 Con khng bit, B .
 Alice t chc tic ny l rt hay. Con cn tr g gii tr.
 Chc chn ri. Tic tng chnh xc l nhng g con cn


Charlie ci v ging iu v ci co vai ca ti. Edward th xem xt m ng, khun mt trm ng
B b chng ti li ca sau ca phng th dc v i vng qua ca chnh cng nhng ph huynh kh
Tht l hn lon khi C Cope v thy Varner dy mn Ton c gng xp hng tng ngi theo th
 pha trc, Mr Cullen, thy Varner qut tho Edward
 Hey, Bella!
Ti tm thy Jessica Stanley vy tay vi ti pha cui hng vi n ci trn gng mt.
Edward nhanh chng hn ti, ri th di v i ti ng cng vi nhng ngi mang vn C. Alice v
phi i xem xt mi s trc khi n qua i.
 Di ny n, Bella , Jessica li gi
Ti i xung pha cui hng tm ch ng sau Jessica, t m khng hiu ti sao c nng t nhin
cch pha sau 5 ngi, ang nhn Jessica vi s t m tng t.
Jessica ang lm nhm trc c khi ti c th nghe c (earshot : trong tm nghe, st ngh)a nh
 & tht l kinh ngc, mnh l ging nh chng ta ch va mi bit nhau, m gi y chng ta
? Mnh ht ln tht to! 
 Mnh cing vy Ti lm bm.

 Tt c nhng th ny thit l khng th tin c. Bn c nh ngy u tin bn n y khng? Ng
ngc. V gi th mnh n California, cn bn th n Alaska, v mnh s nh bn rt nhiu. Bn
v bn t chc mt ba tic. iu tht tuyt vi. Bi v chng ta tht s khng c nhiu t
C nng c ni u u khng dt, v ti chc chn rng s tnh bn t ngt tr li ca chng t
th trong khi co ngi vo trong ci o thng. V ti cm mng khi cui cng mi vic cing c
Vo gn cui, Eric, ngi i din cho hc sinh lc din vn, ang ni v mt s khi u c ngh)
 ngi cn li, v chng ti ang b li sau lng mt vi th k t hm nay.
N n rt nhanh. Ging nh l ti nhn vo nt chuyn tip nhanh vy. Chng ta phi i u v
, t ng v cu c chy ua vi nhau n mc chng th hiu c ngh)a na. Thy hiu trng G
g trong phng th dc ang xng ln bt kp li thy. C Cope ti nghip hon ton lng tng
Ti thy Alice, t nhin xut hin, nhn nhy ngang wa sn khu nhn tm bng, mt ci nhn
v ngng ngng, nhng khng h kh chu. Ch c hai ngi bn h c th gii b c ci mu v
thn cing khng th p hn
Ti nghe thy Greene gi tn ti, v ti ng ln khi gh, ch hng ngi pha trc di chuy
 ang ko Charlie tr li ch ngi ca ng, c hai ang hut so ng vin ti. Ti ch c th t
Thy Green hon tt ci danh sch v tip tc trao bng tt nghip vi ci ci toe tot ng

 xin chc mng, Miss Stanley, thy lm bm khi Jess nhn tm bng ca mnh.
 xin chng mng, Miss Swan thy lm bm khi n vo tay ti tm bng tt nghip.
 Cm n thy ti lm bm.
V th l xong.
Ti i n ng cnh Jessica vi nhng ngi nhn bng . Mt ca Jess hoe, v c nng c gng
Thy Greene ni lg m ti khng nghe c, v mi ngi xung quanh ti la ht. Nhng ci n
hng qu tr, v ch kp cho n ri xung t.
 oh, Bella , Jess thn thc v t nhin rng ln Mnh khng th tin c l chng ta tt ng
 Mnh khng th tin c l cui cng cing kt thc Ti lm bm.
C nng vng tay qua c ti Bn phi ha l chng ta s lin lc vi nhau
Ti m li c nng, cm thy lng tng 1 cht khi ti ln trnh yu cu ca c y . Mnh r
 ng vy , c nng th di, v kht kht . Sau , c nng bung tay ra Lauren! , c nng r
a nh bt u tp trung li, p chng ti st vo nhau hn.
Ti bt gp ci nhn ca Angele v Ben, nhng h ang v vy quanh bi gia nh ca mnh. Ti s
Ti nghnh c, tm Alice.
 Xin chc mng em , Edward th thm vo tai ti, tay anh cun quanh eo ti. Ging ni ca anh
 Um, cm n anh
 Nhn em khng c v g l ht lo lng , anh  thy.
 Cha nhiu lm
 Chuyn g lm em phi lo lng vy? v ba tic ? N khng n ni t u m
 Anh hon ton ng
 Em ang tm ai th?
Vic tm kim ca ti khng phi kh thy nh ti ngh) Alice - c y u ri?
 C y chy i ngay khi nhn c tm bng ca mnh

Anh y cao ging. Ti ngc ln v nhn thy v mt bi ri ca anh khi anh y nhn chm ch
ti cn phi cn nhc nhng m s thc l him khi ti lm c iu .
 Anh lo cho Alice ? Ti hi.
 , ... anh y khng mun tr li.
 Th bn y ang ngh) v ci g vy? em l nh lc hng anh?
Mt anh y le ln mt tia sng, ri bng nheo li v rt nghi ng: Thc ra l c y ang d
c y s tip tc chuyn sang ting Hn Quc
Ti khng giu ni v bn chn: Em on l cng vic s khin cho u c ca bn bn rn v
 Em bit c y ang giu anh iu g phi khng? , anh thn nhin buc ti.
 ng vy , ti gng ci: V em l ngi ni cho c y bit iu "( hoc: Em n y l v
Anh lng im khng ni g, t v kh hiu.
Ti nhn quanh v thy B Charlie ang lp l trong m ng.
 Em bit Alice... , ti vi v th tho: c l bn y c giu anh iu cho n khi ba ti
ny, anh ng ni gin nh, hy c l i coi nh khng bit, c khng? Tt nhin l bit c c
 Em ang ni ci g th?
Ti trng thy b Charlie ang nghn u ln khi m ng tm ti. B pht hin ra ch ti ang
 Anh phi bnh t)nh nh, lm n i m
Anh mm cht mi, gt u.
Vi v, ti gii thch l do vi anh y: Em ngh) l anh sai khi cho rng chng ta l mc
g ta ch c 1 thi. V thm na, em mi chnh l mc tiu ca chng. Th xu chui mi vic v
e khng th tin th c? K l mt t nhp vo phng em ch l mt n th, xem bn y c t
 ma c rng mi sinh nh cp qun o ca em..., tt c s vic lin quan n nhau. Chng c
Mt anh y tr nn trng bch khi ti nng n kt thc suy lun ca mnh.
 V anh thy khng? Chng ai tm anh c? Cing c v l tt, v Esme, Alice v Carlise u kh
Anh y trn trng mt. Ti nhn r c s kinh hong, sng st tt trong i mt ang s hi
Nh nhng, ti a tay ln vut m anh: Hy bnh t)nh no , ti nn n.
 Bella! ngi cnh st trng
 Bella! Charlie crowed, pushing his way past the close-packed families around us.
 Chc mng con gi yu qu ca b! Ngi cnh st trng vn c ht tng ln, mc d ngi an
.
 Cm n b , ti cu nhu. V mt ca Edward khin ti lo lng. Anh vn cha c v g l b)n
b tm ly ti v tu thot. Lc ny ti ch cn cht xu bnh t)nh thi, v chy c v nh l
 Jacob v Billy cing n y con c nhn thy h u khng? . Ngi cnh st trng li li 1
 vn c c gng l anh i, nhng ha li c tc dng vo lc ny. Edward ang h hc mm, v
 Phi ri , ti c gng tp trung ni chuyn vi b. Con cing nghe ni vy

 T ht tuyt l h n


 , vng... .
T hy cha, vy l ti sai bt khi bng bt quyt nh ni vi Edward. Alice c l khi quyt
tm lc no ch c 2 ngi, hoc l thm my thnh vin ca gia nh anh. V xung quanh s k
Dng nh Edward ly ht c s s hi ca ti tp trung li trn khun mt anh. V khi m a
 Chng ta s i n ti u no? Ngi cnh st hi.  The sky s the limit.
 Con s chun b ba ti
 Con gi ngc nghch i, con c mun n qun Lodge khng? , ngi cnh st hi mt cch ho h
Ti khng thc s thch qun n rut ca b, nhng vo lc ny th qun no ch nh nhau. Ti
 Vng, Lodge cing c y , ti ni.
Ngi cnh st ci ti roi ri, nhng ri li th di. Ngi quay u li pha Edward, thm ch
 Cu c i cng khng, Edward?
Ti nhn anh vi v van ni. V Edward ly li v mt bnh thng trc khi Charlie quay h
 Chu khng i, cm n bc , Edward gng go ni, ging lnh lng v nng nh trnh trch nh
 Cu c hn vi bc s) Cullen ri ? , ngi cnh st hi vi ging rt kh chu khng cn che
cnh st khng c nhn. Thi bi xch t ngt ca ngi cnh st khin anh ngc nhin.
 Xin php bc... , Edward lp tc quay i v tin thng vo m ng dn tn i. Anh y chuyn
 B ni g sai sao? c v ngi cnh st thy hi n hn v thi ca mnh.
 Khng sao u b , ti qu quyt. Khng phi do b u.
 Cc con li ci nhau ?
 Chng ai ci nhau c. B ch cn lo vic ca b thi.
 Con l mi bn tm ca b m.
Ti o mt. i n thi .
Qun Lodge ng nght. C nhn ti th cho rng ni ny rt t v thc li li chn ngt, nh
chuyn. Ti chn nn v nhn ci u nai treo trn tng vi v ru r), trong khi Charlie ang
ha sau. Tht m , mi ngi u tp trung ti y sau l tt nghip, nhoi ht c ngi qua c
Ti ngi quay lng li ca s chnh, v ti ang c gng cng li s ham mun c tm kim i
 bit anh s khng bao gi ti trong tnh trng khng c bo v, d ch l mt giy. Sau
Ba n ti keo di l th do Charlie mi m nhng ni chuyn nn n rt chm. C mt lc no ,
vo chic khn n cho n vi i. Bui ti hm nay sao m di th, vy m khi ti lic nhn ng h
Rt cuc th b Charlie ly tin tha v li tin boa trn bn. Ti nga dy ngay tc kh
 Cn vi ? , b hi.
 Con phi n gip Alice sp xp my th , ti tuyn b.
 c ri. . B quay sang chc mi ngi ng ngon. Cn ti th nhanh chng ra xe ca b i.
Ti da ngi vo gh, i b dt khi ba ti y ho hng . Tri ti hn, nhng m my vn
Mt ci bng lt ti.
Ti th gp ri nhng lp tc th thi khi thy v dt khng cn xut hin trn mt Edward
Lng l, anh ko ti vo lng. Bn tay lnh lo ca anh m mm di cm ti. Ri anh nng mt
 anh ang cng cng.
 Anh th no? , ti hi sau khi ly li c hi th.
 Khng tt lm , anh th thm. Nhng cing n ri. Anh xin li mt bnh t)nh lc .
 Ti em, l ra em nn chn lc khc thch hp hn
 Khng, anh phn i. Anh cn phi bit vic ny. Khng th tin ni l ti sao anh khng ngh
 Anh c qu nhiu th phi lo
 Cn em th khng sao?
Ri t nhin anh li hn ti khin ti khng th tr li c. Anh bung ti ra ngay sau . C
 B s a em n nh anh.
 Anh cing s i theo em n .
 Thc s l khng cn thit u. Ti ni vi theo khi anh bin mt.
 Bella? Charlie gi ti khi ng trc ca qun n, mt ngi cnh st lic vo nhng ch ti.
 Con y
Charlie thong th i n xe t, lm bm v st rut.
 Con thy th no? , b hi khi li xe v i l pha Bc. Mt ngy trng i phi khng?
 Con n, ti ni di.
B ci khi on ra tm trng ti. Con ang lo lng v ba tic ? , b on.
 Vng , ti li ni di ngay tp l.
Ln ny th b khng . Con vn lun khng thch cc ba tic m.
 Con ang t hi l ti sao con li mc b ny , ti lu bu.
Charlie c nn ting ci. , con p lm. B li ang c l b c th tng con ci g ra h
 B ng ni th.

 Khng phi u. B vn lun cm thy l b cha lm c nhng g m mt ng b nn lm cho co
 B tht bun ci. B l mt ng b tuyt vi nht trn th gii ny. V ... . Tht chng d
vui khi n vi b. l iu tuyt vi nht m con tng lm. Vy nn b ng lo lng ch l
essimism.
B gt u. C l th. Nhng b chc l mnh tht bi vi vic. b l, hy nhn tay con
L ng, ti nhn xung tay mnh. Tay tri ca ti ang yn v trong ci dy . Ti chng cn
 B cha bao gi ngh) cn phi dy cho con gi ca b bit m mt c ra tr nh th no. Chc
 Con c ngh) b ng v pha Jacob?
 D b c ng v pha ai th nu c ngi no cha xin php m dm hn con th con c th ni
 Khng u b i. Cm n b nhng con khng ngh) l bi hc ny c tc dng. u ca jacob thc
B ci. Vy ln sau hy m vo bng cu ta.
 Ln sau na? ti hi vi ging ng vc.
 i, ng kh khn qu vi cu y. N tr con m.
 Cu y tht ng ght
 Nhng n vn l bn con m.
 Con bit . Ti th di. Thc s lc ny con khng bit phi lm g mi ng b .
B chm ri gt u. Vic ng n khng phi lc no cing s s ra . i khi n ng vi ngi
 Cm n b Ti lm bm bng ci ging kh khc.
B li ci, v t nhin t ra nghim tc. Nu ba tic c g bt thng ..., b li bt u
 B ng lo. Bc s) Carlisle v b Esme cing n m. B cing c th n cng con.
Charlie nhn nh khi b lic nhn vo mn em bn ngoi ca knh. B cing thch th cc ba t
 Li r u nh? B hi. L ra n phi c ch dn trn ng ch - lm sao m nhn ni ci
 Chc l on r tip theo. Ti mm mi. B ny, con ngh) l b ng y khng th tm ni.
 Chc vy Charlie ni khi i vo ng r v pha ng. M cing c th l khng.
Bng ti en mt bng nhin chm dt, chc l ni gia nh anh xe. Ai  trang tr hng n
 Alice, ging ti chua lot.
 , Charlie tht ln khi chng ti r vo ch u xe. Khng ch c hai ci cy sng trng. M
 ti i n ngi nh mu trng to b. Tt c mi con ng trong vng 3 dm quanh y u nh vy.
 C b khng h ni a ng khng? B lm bm v s hi.
 B chc l khng mun vo khng?
 Chc chn 100%. Chc con vui v
 Cm n b
B ci mt mnh khi ti bc xung v ng ca xe.
Ti nhn theo b vi n ci toe tot trn mi. Th di, ti bc ln nhng bc cu thang 


Chng 17: Lin minh

 Bella?
Ging Edward nh nh pha sau ti. Ti quay li nhn anh nh nhng nhy ln bc hin nh, gi
 tay anh nh lc trong bi u xe, v hn ti ln na.
N hn lm ti hong s. Ci cch anh hn ti cht y cng thng v qu cung nhit nh th
Ti khng th bn thn c ngh) n chuyn ny. Not if I was going to have to act human for t
urs. Ti y anh y ra.
 Thi no, lm cho xong ci tic ng ngn ny  Ti ni lm bm, trnh mt anh y.
Anh y p nh 2 tay ln mt ti, i n khi ti ngc ln.
 Anh s khng bt c chuyn g xy n vi em 
Tay ti chm vo i mi Edward . Em khng lo cho bn thn mnh nhiu u .
 Ti sao mnh li ch ngc nhin v iu nh? Anh y t lm bm, th su ri ci rt nh n
Ti rn r.
Anh gi ca cho ti, vng tay chc chn qua eo ti. Ti ng cht trn trong vi pht, ri lc
 Khng th no tin c 
Edward nhn vai : Alice ng l Alice .
Trong nh Edward gi c bin thnh 1 cu lc b m - 1 th thng ch xut hin trn TV.
 Edward Alice gi t ci loa b bn cnh. Em cn li khuyn ca anh , ri ch tay v pha
ong club nh? hay Alice ch 1 chng khc  Nng cao vn m nhc?

 khng kh thoi mi i Edward tr li li. Ch cn dn mi ngi ha vo ba tic l c
Alice gt u, ri bt u nm Educational CDs vo trong hp. Ti  thy Alice i , cu
 Em ngh) mnh xunh xong qu 
 Trng em tuyt lm Edward phn bc li.
 u c sao Alice sa li. 
 Cm n cu . Ti th di . Cu ngh) mi ngi s ti ch? . Khng ai nhn thy nim hy vn
 Mi ngi s ti, em ah Edward tr li. Mi ngi s chong ngp n cht mt khi nhn thy
 Rt tuyt y , ti ku ln.
 y ch c vic g ti c th gip c c. Ti khng bit l - thm ch sau ti khng cn
m c thm cu hi v cho chc n, mt cng tng lm l cu khng nh.
Edward khng cho ti ri anh y 1 giy no - c ko ti i cng vi anh lc anh tm kim Jaspe
din ca ti y. Ti lng nghe vi cht lo s khi h bn lun v vic tn cng qun i Se
the numbers stood, ch l h khng c kh nng lin lc vi ai ngoi gia nh Tanya 1 cch mi
 ca mnh v ci cch m Edward s thc hin. Kh d dng nhn thy cu y khng mun tham
Ti khng th li y tr c, ch i v hy vng mi ngi v nh. Ti khng th. Ti pht i
Chung ca vang ln.
t nhin, mi chuyn nh bnh thng cch k l. Mt n ci hon ho, chn thnh v m o, t
ht ti tn ch ca.
It was a Suburban-load of my friends, va nguy him va e da n chnh h. Jessica l ngi 
Conner, Austin, Lee, Samantha . . . ri c Lauren pha cui, i mt c y bng ln v hiu
ong cn phng rng ln c trang hong bng nhng song chn hp thi. Cn phng khng cn trng
gi tht hon ho vo ba tic ny. m nay, ti cm thy mnh nh ang hnh ng tng t mt h
Ti n cho Jess v Mike, hy vng ging mnh nghe c v si ni v ba tic ny. Trc khi t
rong, xa ci ca m v Eric vi Katie ang tin ti bc thm.
 trnh iu c th lm mnh ht hong, ti ni chuyn vi mi ngi, tp trung vo vic iu k
Edward, v ti. Khng th ph nhn rng ti l ngi quan trng nht cho vic chc mng v c
khng kh no lm bn cm thy d chu khi ng cnh ngi nh Emmett. Ti nhn thy Emmett c
nhn Mike t ng bc ngc li.
D) nhin Alice lm ba tic c mc ch, buc ti lm trung tm ca mi ch  ni m Alice
) l con ngi s lm nh vy.
Ba tic kh thnh cng, ngoi tr nhng bc dc nguyn nhn l do s c mt ca nh Cullen 
an truyn v nh sng nh thi min mi ngi. T vic thc n cing ht sch, chng t ba ti
 Ton th lp ph thng dng nh u y c, cng vi nhng ngi hc trung hc. Thn hnh h
Khng th chi ci rng ti ngh) n s nh th. Ti theo sau ch dn ca Alice, ln vo m ng
 ba tic khc th trn Forks ny trc y. Alice hu nh ro ln v hi lng khng ai 
Ti i vng quanh phng 1 vng, tr li ch Jess. C y ni nhiu trong s phn khch, n khn
s l c y khng cn cu tr li / s hng ng ( response ) t ti bt c lc no na. Edwar
kh chc chn, ko ti li gn ri p li nhng suy ngh) m ti khng mun nghe.
Ti nghi ng tc th khi anh bung tay v dch xa ti ra.
 Em c ng y nh , anh th thm vo tai ti . Anh s quay li ngay 
Anh y lt qua m ng m khng chm vo 1 ai, tr li vi ti nhanh n ni cha hi ti sao
 ho hc m h ht t c ting nhc, bm ly khuu tay ti, l i s bi ri ca ti.
Ti nhn anh y khi anh dang tin ti ch bng en bn khung ca s nh bp ni nh sng chi
r v u ngi che mt tm nhn.
Ti nhn chn v nghnh c ln. Sau y, tia n chiu vo lng anh ri phn chiu nhng tr
 xin li vi pht nha, Jess Ti lm bm ri ko tay ti ra khi c y. Ti ngp ngng ch ph
hng vui vi s vi v ca mnh
Ti n mi ngi theo cch ca mnh, khin cho h b x y mt cht. Vi ngi ang nhy. Ti
Edward i ri, nhng Alice vn cn ng , mt bn y trng n - ci biu hin m bn nhn
ng ca, nh th cn ch chng .
 Chuyn g, Alice, chuyn g th, cu thy g? hai tay ti nm cht trc ngc, nh cu
Bn y khng thm nhn ti, Alice dn mt vo ch khc. Ti nhn theo ch m Alice nhn chm
anh phng. Mt anh y v hn nh . Anh y dch chuyn ri bn mt trong bng m di cu tha
Chung ca li rung ln 1 gi sau , v Ailce ngc ln vi gng mt bi ri ri i thnh cm
 Ai mi ngi si , c y gh cht ti
Ti quc mc Th l sai ah 
Ti ngh) rng mnh nn b li mi i nhng m ti vn mong Jacob s n, bt chp mi th.
 c ri, cu c tm v n i. T i ni chuyn vi Carlisle y
 Khoan, Alice, ch  Ti c nu tay c y li, nhng c y i mt v tay ti nh bt ly kh
 Cht tit tht Ti cu nhu.

Ti bit l th. Alice nhn thy nhng g c y ang ch. V thnh thc m ni rng ti khn
 hoi. Ti ra hng ca v lt qua cn phng ti v pha Alice.
Ti ch thy g c, ri tin ra ch bc hin.
 Cho ch, Bella 
Ci ging trm ca Jacob nh nhng qung lng trong bn nhc, v ti nhn ln mc d khng mu
Ti lm mt gin.
K hng ch c 1 ngi si. Jacob, bn cnh cn c Quil vi Embry. Hai trong s h trng thc s
a vy.
Jacob ang vy ti, bnh t)nh hn 2 ngi cn li, mc d mii cu y nhn li v ght cay ng.
trng gia lng ca Conner v Lauren.
Cu y xut hin t ni no ri tay cu y t ln vai ti, ko ti theo hng n phng bp.
 Tic chiu i thn thin Cu ta gii thch.
Ti git tay mnh ra nh kiu chi gn vy ri quc mt : em ang lm g th? - kiu chi g
 Ch mi em, nh ch? 
 Trong hon cnh ny th c nh ca ch dnh cho em l t nh lm ri, ch gii thch cho e
 Thi no, ng nh ci mn poor sport y. Em lm cho ch mn qu tt nghip v mi th m 
Ti vng tay trc ngc. Khng mun tranh lun vi Jacob t no. Ti ch mun bit Alice thy
yn no m thi. Ti nghnh c, tm xem h u.
 Mang tr n cho tim sch i Jake. Ch cn lm vi vic& 
Cu ta tin ti tm mt nhn ca ti gy ch .
 Em khng mang tr li c. Em khng mua n, t em lm n. Cing kh mt nhiu thi gian y .
Ti ci ngi nhn m ng quanh cu ta, nhng ti ch thy nh Cullen u c. H i u ri ch?
 Thi no Bella, ng gi v l khng thy em ng y ch 
 Ch khng c . Ti ch thy h u c. Nghe y, Jake, I ve got a lot on my mind right now.
Cu ta t tay di cm ti v nng ln Ch lm n dnh cho em vi giy ch tm hon ton c
Ti y mnh tay cu ta ra  ci tay ca mnh y Jacob Ti rt ln.
 Em xin li Cu ta ni ri gi tay ln trong s u hng. Em tht s xin li, c v nhng ng
) l nh la bn thn mnh rng ch cn em 
 nh la - m t hon ho y 
 Th tt, ch chp nhn li xin li ca em, em bit m .
 c thi, li xin li c chp thun. By gi, ch xin li em 1 cht thi gian & 
 c thi Cu ta lm bm, ging cu ta nghe tht khc trc lc ti tm kim Alice v chm ch
 Em ngh) ch mun lm bn hn Cu ta ni vi ci ging ca 1 k tht bi. E cho l th 
Ti rn ln , Jake, em bit l khng cng bg m
 Em ngh) th ah? 
 Em nn ngh) th Ti ng ngi v pha trc, nhn ln, c nhn vo i mt cu ta. Cu ta nh
 Jake?
Cu ta khng nhn ti.
 Ny, em ni l lm cho ch vi th, phi khng? Ti hi. Mi l ni thi phi khng? qu c
Ti vn tip tc vi ci s gi v khp khing y, hai lng bn tay m pha trc. Ch ang
 c ri, cu ta cu nhu kiu ch giu. cu ta vi tay ra ci ti pha sau qun jean ri li
g lng bn tay ti.
Cu ta th di qu pha bn trong y, Bella
 oh 
Ti gp vi rc ri vi m dy nh. Cu ta li th di ri ly n ln, dy buc c m bi v
ung ri lc cho th g y bng bc ri xung tay ti. My ci mt xch ku leng keng khi va
 Em khng lm thnh vng tay cu ta th nhn . Just the charm. .
Ti dn mt vo 1 trong s my ci mt xch bng bc y l 1 ming g nh c chm tr. Ti 
 nh thc. N c c ra t 1 vi ming g mu nu , trng hp vi mu da ca Jake.
 N tht l p Ti th thm Em lm n ah? bng cch no?
Cu y nhn vai Billy dy em lm vi th. g y lm my th ny gii hn em nhiu .
 Kh tin tht , ti th tho, quay ming g nh xung quanh tay mnh.
 Ch thc s thch n ch?
 Tt nhin ri, khng th no tin c, Jake ah 
Cu y ci, vui v lc u nhng sau cm gic kh chua chat c ri, em on l c l n s
Ti l ci thi y i gip ch eo n vo 
Ti a tay tri ra, tay phi ti th ang dnh cht vi m dy nh lng nhng ny. Cu ta bt
 tay th ca Jacob eo chng vo tay ti.
 Ch s eo no ch? Cu ta hi
 Tt nhin l th ri

Cu ta ci toe tot n l n ci hnh phc khi cu ta thy ti eo n.
Ti quay li vi n t chc, nhng mt vn di quanh cn phng, lic nhanh nhng m ng tm
 sao ch chng ch tm g c Jacob hi.
 Khng c g Ti ni di, c gng tp trung. Thc s cm n em v mn qu. Ch thch n lm
 Bella? trn cu y nhn li, i mt hng vo ch bng ti Chuyn g dang xy ra, phi khn
 Jake, khng c g u, chng c g c m 
 ng ni di em, you suck at lying. K cho em nghe chuyn g ang din ra i no. Chng ta cn
nto the plural at the end.
Cu ta chc ng, ngi si ng nhin rt quan tm n nhng chuyn g ang xy ra. Ch duy nh
 Jacob, ch s ni em nghe. Nhng hy ch on xem chuyn g ang xy ra y nh? Ch cn n
Understanding lit his expression. Tin tri c th thy 1 s iu
 ng, ch khi no em l ra
 v ngi nh Cullen trong phng ny, ng khng Cu y lm bm - ci ging cu ta xung u 
 N u lin quan c Ti tha nhn
Cu y processed Khong vi pht, ci u xung khi nhn mt ti em bit c vi chuyn ch
Ngh) sao m i ni di cu y na y? Cu y bit r v ti . 
Jacob lic ti trong pht chc., ri quay li bt gp nh mt ca ngi anh em khi h ng l
len li qua m ngi d tic rt nh nhng, nhn h nh l ang nhy vy. Ch trong ba mi gi
 by gi, ch gii thch i Jacob yu cu.
Embry v Quil nhn ra sau, 4 gng mt y lng tng v thn trng.
 Jacob, ch khng bit g c Ti vn tm kim khp phng, by gi l v mun c gii cu kh
 Ch bit nhng g? 
H khoanh tay trc ngc cng 1 lc. Hnh ng y lm ti thy mc ci i cht, nhng ch yu
V ri ti bt c bng dng ca Alice ang i xung cu thang, khun mt trng bch ca bn y
 Alice Ti cao ging gi vi mong mun c thot khi ch ny.
Bn y nhn ti ngay lp tc khi nghe ti gi tn bn y, mc cho ci m bass unh unh lm l
khi Alice nm ly ti ra khi 3 ngi si ang ci nhn ti, mt bn y nheo li.
Nhng, trc khi phn ng nh th, gng mt bn y y cng thng v lo s. Ti bm mi li kh
Jacob, Quil, v Embry u nghing ngi trnh bn y vi v kh chu. C y tay vng qua eo
 T cn ni chuyn vi cu . bn y th tho vo tai ti.
 , Jake, ch gp em sau nh& Ti ni lm bm khi di chuyn qua h.
Jacob vn ci tay di ca mnh ra cn ng chng ti li, ri chng tay vo tng, Ny, ng
Alice ngc ln nhn cu ta, i mt bn y m to ng vc Ti qun g ah? 
 Ni cho chng ti bit chuyn g xy ra i , cu ta gng hi vi ting cu nhu.
J asper xut hin nh t trn tri ri xung. Mt giy trc, ti vi Alice da vo tng v J
 chn li chng ti, biu hin ca Jasper tht ng s.
Jacob t t h cnh tay mnh xung. N trng c v ging l hnh ng tt nht i lin vi vic
 Chng ti c quyn bit chuyn Jacob ni kh, vn trng mt nhn Alice
Jasper nhy vo gia h, v 3 ngi si Ni h li vi nhau.
 Ny, ny Ti ni ri chm thm 1 n ci. y l ba tic, nh ch? 
Ch ai ch n ti c. Jacob li trng mt nhn Alice khi Jasper quc mt nhn Jacob. Gng
 c ri, Jasper. Cu ta thc ra cig c mc ch m 
Jasper khng ngui bt thi ca mnh.
Ti dm chc tnh trng ch i th ny s lm u ti n tung ra mt trong vo giy na thi.
C y lic Jacob mt giy, ri quay li v pha ti, s chn la hin nhin l cho h nghe
 vn gii quyt c chun b 
 Cu s n Seattle? 
 Khng phi 
Ti cm thy kh sc trn mt mnh dn cn i. H n y ah , ti nghn li.
Cc cu trai nh Quileute nhn nhau trong im lng, reading every unconscious play of emotion
 on our faces. H ng chn chn 1 ch, and yet not completely still. Ba i tay ang run ln..
 ng th 
 n Forks , ti thm th.
 ng ri 
 lm g? 
C y gt u, nm bt c cu hi ca ti One carried your red shirt. - ko hiu c cu
Ti c nut khan.
T hi ca Jasper c v khng tn thnh. Ti c th ni l cu y ch thch th g khi bn b
. Chng ti khng ngi bo v th trn ny .
 Ch bit Alice ni, gng mt c y bng tr nn su no. Ngoi ra, ngn h ni no khng

 Khng th no ti ln ting.


Ting n ca ba tic t ht c ting ni ca ti. Xung quanh chng ti, bn b, hng xm v
in l h sp phi i mt vi s kinh hong, nguy him, c th l ci cht na. Bi v do ti
 Alice Ti gi tn c y tht to T phi i, t phi ri khi ch ny thi
 iu ch gip c g c. N khng ging nh vic chng ta ang phi i mt vi bn ngi the
 Ri ti s phi i gp bn chng phi khng Nu ging ti khng c v cc cn v cng thng t
th c th chng s i khi y v khng lm hi ai c .
 Bella Alice phn bc.
 i  Jacob yu cu vi ging tht nh thuyt phc iu g ang n?
Alice quay ngi nhn Jake vi ci nhn chm chm y lnh lng Nhng ngi ma ca rng nh ch
 Ti sao? 
 V Bella. l nhng g chng ti bit 
 C qu nhiu ngi y v ch? Cu ta hi.
Jasper vnh mt Chng ti c vi li ch y, cu . N c th tr thnh 1 cuc chin 
 Khng c Jacob ni, vi v k l, n ci na ming 1 cch hung d nh trn quanh khun m
 xut sc Alice rt ln.
Ti nhn chm chm, vn ng bt ng, ti khun mt Alice c nt biu cm mi. Gng mt cu 
C y ci toe tot vi Jacob, v cu ta cing p li.
 Mi th ch bin mt i . d) nhin Alice ni vi Jake bng ci ging t mn.  l ci bt l
 Chng ti s phi hp tc thi Jacob ni. Khng d dng g cho chng ti. Thm na l, y
 Ch s khng i u xa. Hn na, ti ch cn gip . Khng kiu cch lm u. -- Alice ni v
 Khoan, khoan  Ti ngt li h.
Alice ra chiu cnh gic, Jacob th ci ngi xung theo hng Alice, hai gng mt h sng l
 hp tc  ti lp li tng li qua k rng mnh.
 Ch khng thnh thc m ngh) rng ch c th tun theo ti em ra khi ch sao? Jacob hi.
 Ch s li y thi 
 Tin on ca cu mng tng ra vic m 
 Alice ni vi h l khng i Ti c ni. H s ti y git y 
Jacob, Quil, v Embry ci vang ln.
 Bella Alice ni, ging nh nhng xoa du tm trng ti xung B nh b ia th b c. B c
 s chng c vn g c Jacob ni nt cu ni ca Alice. Quil li ci.
 bao nhiu Quil hi ho hc.
 Khng Ti ht ln.
Alice chng cn nhn ti na. N thay i - con s ngy hnay l 21, nhng c v s gim x
 Ti sao li th? Jacob t m hi.
 Chuyn di lm Alice ni, t nhin nhn quanh khp phng. v y khng phi l ni ni u
 m sau c khng? Jacob thc gic
 c ch Jasper tr li cu ta. Chng ti c sn k sch khi gip mt. Nu cu tham gia c
Ba ngi si lm b mt cu knh khi nghe li cui cng.
 Khng Ti rn r).
 s k cc lm Jasper trm ngm ni. Ti cha bao gi ngh) l s c lc hp tc chung vi n
 ng c ngi vn  Jacob tn thnh. Trng cu ta c v nn nng lm. Chng ti s quay v
 qu tr cho cu ri 
 My gi Jacob lp li.
 3 gi c khng 
 u?
 Khong 10 dm ng hng bc trm gc rng Hoh Forest. Hy n t hng Ty v cc bn s th
 Chng ti s n  , ngi si tr li.
H quay ngi i v.
 Ch , Jake Ti gi vi theo. lm n i, ng lm iu 
Cu ta khng li, quay li v ci ti vi ti, trong khi Quil vi Embry nng lng tin ra
th duy nht em a ch y .
 Khng c Ti li go ln. Ting ghita in t c ting ti khc.
Cu ta chng h phn ng li, cu ta nhanh chng bt kp vi 2 ngi si kia nhng ngi 
Chng 18: Ch dn. B a tic di nht trong lch s ca th gii, ti phn nn trn ng v nh.
Edward dng nh cing ng tnh. By gi ht ri, anh y ni, chm vo cnh tay ti mt cch
Ti l ngi duy nht cn c vut ve. V Edward c an ton-c nh Cullen c an ton. 
H m bo vi ti mt ln na; Alice xoa u ti khi ti i khi, v ci nhn ca Jasper trn
t ci m v hi ti sao ti li l ngi duy nht chng li ma si& cch gii quyt ca Ja
o hoi nghi. Ba tic kt thc trn tinh thn vui v tht s.
Khng phi cho ti.
V ti m gia nh nh Cullens chu ng. Tht s qu nhiu ti phi chp nhn iu . Cm g
Khng phi Jacob, cing khng phi s liu l)nh ca cu ta, nhng ngi anh em ca Jacob h u
g trng ch bui d ngoi trn bin vy. Khng th h trong nguy him. Ni lo lng y c m
Khng hiu ti c th km nn n trong bao lu khng ht ln ln.
Ti th thm, gi cho ging ni trong chng mc  nghe. Anh a em ti y ti nay.
 Bella, em kit sc ri.
 Anh ngh) em c th ng?
Anh y cau my. y l mt kinh ngim, anh khng chc nu c kh nng cho chng ta i n & hp t
iu ny cng lm cho anh thm lo lng. Nu anh khng a em i, em s gi Jacob.
Mt anh nheo li. l mt n him, v ti bit iu . Nhng ti s khng th no khng ti b
Anh khng tr li, chng ti v n nh ca Charlie. n trc bt.
 Gp li anh trn gc, ti th thm.
Ti n ca trc. Charlie ng phng khch, chim trn vn ci sofa nh, v ang ngy nh k
Ti lay mnh ng y.
 Cha! Charlie!
Cha cu nhu, nhng vn khng chu m mt ra.
 Cha v nh ri, con s ph v gic ng ca cha y, thi no.
Thm ci lc mnh na, cha vn khng chu m mt, nhng ti phi bt ng ra khi ci sofa. T
Cha s khng tm ti sm u.
Edward i trong phng ti trong khi ti ra mt v thay qun jean v chic o s mi loi v
khi ti treo b qun o Alice tng ti vo trong t.
 Anh n y , ti ni, nm tay anh v ko v pha ging.
Ti anh ngi xung v thu mnh ngi i din vi anh. C th anh ng, cn bun ng ko n
Anh qun mn xung quanh ti, v m ti.
 Ng i em
 c y Bella. Anh cm thy th.
Ti im lng.
Anh y vn cn cht lo lng. Ti lo lng cho Jacob v bn b cu y b thng. Tht khng c
Anh c th ni cho em v tn tht (He could tell I was about to lose it). Nghe ny Bella. S
hng ma c rng mi sinh s hon ton b ngc nhin. Chng s khng c thm kin v ma si
per nh. Anh hon ton tin l phng php sn mi ca ngi si s chng li li ma c rng nh
g ta khng ly li sc tip tc. Mt vi ngi s khng tham gia, anh ta tru h.
 Ming bnh , ti lm bm mt cch yu ui da vo ngc anh.
 Xut anh vut ve m ti. Em s n m . ng lo lng na .
Anh bt u ngn nga bi dn ca ti thch, nhng gi n khng lm ti yn tm.
N hng ma c rng v ngi si tht s n thi - nhng mong l h khng b thng. V ti. Mt
o: Nu my mun n tht tao th ti y i! n tht tao thi nh!
Ti c ngh) mt cch chnh xc iu mnh phi lm- chng li vic khng may mn ang p n. K
Ti khng th ng. Mt vi pht tri qua rt nhanh. Tht ngc nhin, ti vn tnh to v cn
 Em chc l em khng mun ng ch?
Ti nhn anh vi v kh chu.
Anh th di, v b sc ti ln tay trc khi nhy qua ca s.
Anh chy xuyn qua bng m, khu rng m u vi ti trn lng, trong lc ny ti cm thy th
, theo cm xc, cm gic gi thi qua tc anh. Mt th g , trong sut thi gian lo lng, 
Khi chng ti bt u vo rng, gia nh anh y  y, ni chuyn ci m, th gin. Ging ci
tay nhau tin v pha h.
Phi mt mt thi gian, v tri qu ti nhng m my che ph nh trng, nhng ti nhn ra
ullens b James v b li ca hn ph ngang. Cm gic tht l khi ch li y- nh th n k
am gia cng chng ti. Nhng James v Laurent khng bao gi tr li. Phn no  bin mt.
Phi, ai  lm chng bin mt. C th l nh Volturi l nhn t mm do trong v vic ny
Ti vn cn ng vc v iu ny.
Victoria dng nh lun thch th vi bn nng t v ca ti- nh l cn bo di chuyn dc the
hp c ta. C ta phi c kh nng thch nghi.

 A nh hiu em ngh) g khng? ti hi Edward.


Anh y ci to. Khng.
Ti cing mm ci.
 Anh ngh) g vy?
 Anh ngh) l mi th u lin kt vi nhau. Khng ch hai, m tt c c ba.
 Anh li thua em.
 Ba iu ti t xy ra k t khi anh quay li ti m chng trn u ngn tay mnh. c sin
ho ti.
Trng anh c v lo lng khi ngh) n iu . Ti sao em ngh) vy?
 Bi v em ng vi Jasper nh Volturi tn trng lut l ca h. H rt c kh nng lm c
g ta tm Victoria t cui nm ri?
 Phi. anh y nhn mt. Anh lm khng tt iu 
 Alice ni anh  Texas. Anh theo c ta n y?
Anh chau my li. Phi. hum& 
 ta chc c nh g  . Nhng khng bit ang lm g, v vy nhng ma c rng mi
Anh y lc u. Ch duy nht Aro bit c chnh xc v kh nng tin on ca Alice.
 Aro l ngi bit r nht, nhng Tanya, Iria v tt c nhng ngi bn ca h khng bit sa
ictoria th ti sao anh ta khng ni cho ta tt c nhng iu hn bit?
Edward nhn mt. Victoria khng trong phng ca em.
 C nng khng th kt bn mi c? Edward ngh) v iu ny. Nu Victoria c nh thc hin
Anh y ang suy ngh) v nhng gi thit anh a ra, ci u anh y ang tp trung suy ngh).
 hum, cui cng anh cing ni. C kh nng. Anh ngh) nh Voulturi c th& Nhng gi thit
ia. Gi thit ca em ph hp vi tnh cch ca c ta. C ta cho thy c ta c bn nng sinh
no, khu vc ny chng ta khng gy nguy him cho c ta, nu c ta s an ton li pha sau
mi y. V c s e da t pha Voulturi. C l c ta trng ch vo vic chng ta chin thn
. Nhng khng c k sng st no t cuc chin ca c ta e s cho vic lm chng chng li c
Anh tip tc suy ngh) v iu , nu chng vn sng st, anh nh cuc l c ta s b chnh k
 nghim. Khng c tn ma c rng mi sinh no mt n b em & 
Anh cau my rt lu, sau t nhin mm ci vi ti, quay li vi v m mng. Chc chn c
ay, anh ni thm. Tht n tng.
Ti th di. C th em ch tc ng n ni ny. N khin em cm thy thch c ta, che y bi
Quai hm anh nghin cht vi ci ngh) . C ta s khng bao gi chm vo em c, Bella, a
Mc d ni vy, i mt anh lt nhanh xuyn qua nhng ci cy rm rp mt cch cn thn. Tron
 thong hin trn gng mt anh. i mi anh mm cht v mt anh sng ln v hoang di v hy v
 Em s khng phi trn c ta, anh th thm. Victoria hay bt c ai tng c ngh) lm hi
 ca mnh.
Ti rng mnh vi ging ni d tn ca anh, v ti nhn thy ln u tin Alice khng nhn th
h th anh ta ang hm nng ngi ln, c y ang b)u mi.
 C iu g khng n h Alice? ti th thm.
Edward ci khc khch. Bn ngi si lm theo cch ca h, nn c y khng th thy bt c
Alice, ang ngh) n chng ti, lng nghe iu anh va ni nh. C y nhn ln v ht hm v ph
 Cho Edward. Emmett ni vi anh y. Cho, Bella. Anh ta s c tham gia ch?
Edward rt ln vi Emmett. ng, Emmett, ng gi cho c ta bt c iu g.
 Khong chng no chng ta s c mt? Carlisle hi Edward.
Edward trm ngm mt lt, v th di sau . mt pht ri. Nhng con s phi gii thch. H
Carlisle gt u. Tht kh cho h. Cha vui v cui cng h cing ti.
Ti nhn chm chm vo Edward, i mt ti gin ra. H s bin thnh si.
Anh gt u vi phn ng cn thn ca ti. Ti nut khan mt ln, nh l ln th hai th Jacob
ng rng ni m Paul tc gin vi ti& C hai ln u rt khng khip.
S lnh lng cht le ln trong con mt ca Edward, nh th c iu g va xy ra vi anh, i
ti kp hiu l chuyn g, quay li vi Carlisle v mi ngi.
 Chun b i, chng sp tn cng chng ta.
 anh l sao? Alice gng hi.
 Shh, Edward cnh bo, c y khng thy g trong qu kh.
Vng trn giao tip ca nh Cullen bt ng m rng ra thnh mt ng thng vi Jasper v Emme
nh y c anh ang dng bn cnh h. Ti vng tay qua m anh.
Ti lic mt v pha ba rng, khng thy g c.
 Ch cht tht, Emmett gm g trong hi th. C ai tng thy g nh th cha?
Esme v Rosalie lic mt qua.
 N l ci g? ti ni thu tho. Ti khng th thy.

"By si trng thnh, Edward th thm vo tai ti.
Ti cha ni vi anh v vic Quil c tham gia vo n si? Ti nhn thy su con si trong s
h, ln hn l h c th. Ti qun mt vic si trng cao ln nh th no. Nh nhng con ng
Ti c th ch thy nhng i mt. Nhn chm ch, nhng g c th thy, n xut hin trong ti
H c mi ngi.
 Tht th v, Edward th thm.
Carlisle bnh t)nh, thn trng li tng bc mt. i chuyn mt cch cn thn, chc chn mt l
 Cho mng, ng y hoan nghnh nhng con si.
 Cm n, Edward din t bng ci gt u vi ging lnh lng, v ti nhn ra Sam l mt tron
bit ca ngi si nhn thy t trong bng m.
Edward ni li mt ln na vi ging iu ban u. Sam ni. Chng ti theo di v truy tm
 iu l qu , Carlisle tr li. con trai ti Jasper n t ra thin ch, hng phn v
 chin u vi chng th no, lm th no chin thng chng. Ti chc l cc ban c th thc
 Chng khc bit vi chng ti? Edward cnh bo vi Sam.
Carlisle gt u xc nhn. Tt c u mi dc sinh ra i vi cuc i ny chng l nhng a
hng c hai mi ngi. Mi tn ca chng ti v cn li l phn cc bn khng kh khn ch
C ting gm g khng r lm t ch bn si, ting gm nh nh nh th sn sng cho trn ch
 Chng ta sn sng chia s, nu cn thit, Edward chuyn li, ging anh tr nn thin cm h
Carlisle mm ci. Chng ta s x l chng.
 Anh c bit khi no chng n v nh th no khng?
 Chng s i qua rng trong bn ngy, gn tra. Lc chng gn n ni, Alice s gip chng ta
 Cm n v thng tin. Chng ti s ch.
Vi mt ting th di, i mt nhn xung pha di.
Khng mt ting ng, sau Jasper bc vo khong trng gia nhng ma c rng v ma si. Khn
ngi si. Jasper nm ci nhn thn trng cho Edward, anh gt u, v sau quay lng n ngi
 Carlisle ng. Jasper ni cho chng ti; anh ta dng nh c tnh pht l li ni ca n
trng cn phi nh l, th nht, khng c chng m ly bn, th hai, khng i u trc di
 Emmett?
Emmett bc ra khi v tr vi n ci ti.
Jasper quay li hng bc, ni bt u cuc chin ca hai nhm cu th. Anh ta vy Emmett li.
 c thi, Emmett u tin. Anh y l v d in hnh cho tn cng ma c rng mi sinh.
Emmett hi lo lng. Anh s c khng ph v mi th, anh ta ni nh.
Jasper ci nhn nh.  ti l Emmett da vo sc mnh ca anh y. Anh ta s rt thoi mi c
h nhn, hoc vic di chuyn cing  git Emmett.
Jasper tin ln vi bc, c th anh cng cng.
 Chun b, Emmett, - c gng tn cng em.
V ti khng th thy g na. Jasper di chuyn qu nhanh cn Emmett nh mt ch gu, gm g t
tt chm chp, khng ging vi Jasper. Jasper trng nh mt ci bng i bn tay ca Emmett n
 Edward ng ngi v pha trc, mt anh chm ch theo di cuc chin. Emmett bt ng.
Jasper pha sau anh y, rng anh ta cm vo c Emmett.
Emmett chi ra.
C ting tho lun t pha ngi si.
 Lm li nh, Emmett ni, anh ta li mm ci.
 n lt ti, Edward b sung. Nhng ngn tay ti t cng quanh anh.
 Ch mt cht. Jasper rt ln, bc li pha sau. Ti mun cho Bella xem u tin.
Ti nhn thy s lo lng khi anh vy tay gi Alice.
 Anh bit em lo lng cho c y, anh gii thch cho ti khi Alice nhy vo vng chin. iu
Mc du vy ti bit Jasper khng cho Alice cm thy bt an, tht kh chu khi phi thy Ed
mett, v t ci mnh. Jasper tin ln, sau tin vo bn tri ca Alice.
Alice nhm mt li.
Tim ti p mnh d Jasper ang i chm ri v pha Alice.
Jasper nhy ln, bin mt. t nhin xut hin mt v tr khc. C y khng biu l g l 
Jasper cun ngi v lao vo c y mt ln na, vn khng c g thay i so vi ln u tin; A
By gi ti quan st Alice r hn.
C y di chuyn ti khng thy c iu , do tp trung vo s tn cng ca Jasper. Alic
g khi Jasper ang dng tay vng qua eo c.
Jaspr tin ti gn, v Alice bt u di chuyn nhanh hn. C y ang khiu vi - xoy trn, lc
c, qun ly c v tm cch chm vo c bng cc bc nhy tht p. Hai ngi nhy nh mi gi
Alice mt dng pha sau lng ca anh ta, mi c y st c hng ca Jasper.
 Bt c ri, c ta ni, v hn vo c hng anh ta.

Jasper ci khc khch, lc l ci u. Em ng l mt con qu nh.
m ngi si li tho lun li. Ln ny th thn trng hn.
 h tn trng chng ta hn th cing tt, Edward lm bm. Sau anh ni ln. n lt ti
Anh sit cht tay trc khi bt u.
Alice n bn cnh ti ngay ch ca anh. Bnh t)nh ch? c y hi ti.
 Tt, ti ng , ti chm ch vo Edward v anh tin n pha Jasper khng mt ting ng, anh
ang.
 Ti ch nhn bn, Bella, c y t nhin th thm, ging ni nh n ni ti kh nghe c m
Ci nhn ca ti lt qua c v chuyn qua Edward. Anh ang chm ch vo Jasper, c hai ang rt
Nt mt Alice y trch mng.
 Ti s cnh bo anh ta nu k hoch ca bn l qu r rng. c y lm bm e da. iu ny
hay i c iu g, n tt hn, c khng?
Ti nhn nh, c gng pht l c ta.
 Ti ang quan st, c y lp li.
By gi Edward tin xa khi Jasper, cuc chin ny khng ging vi nhng cuc i u no khc,
anh y, v anh ta ang c lm theo bn nng t nhin n khi cn c th, nhng anh ta lun phn
dward nhanh hn mt cht, nhng Jasper khng tng sng trong gia nh ca anh. H lm i lm
kh theo di nhng khng th quay mt i. H di chuyn qu nhanh tht s l ti khng hiu h
hn c l h c nhng quan st nh ti hoc c th nhiu hn na.
Cui cng, Carlisle cing hng ging.
Jasper ci to, anh ta li li. Edward tin ln v nhe rng ci vi anh ta.
 Tr li vi cng vic no Jasper ng . Chng ta s gi n l s c gng.
Mi ngi ln lt tip tc, Carlisle, sau l Rosalie, Esme, v Emmett ln na. Ti lic nh
cng Esmett. Tht kh quan st. Sau anh ta chm li, iu ny vn cha lm ti hiu ra 
 Bn hiu ti ang lm g y cha? anh ta hi. ng, ging nh th, anh ta khch l. 
Edward lun tp trung, quan st v lng nghe nhng g anh khng th thy c.
Ti khng kp thy bt c iu g ang xy ra. Ti vn khng th chp mt c, d sao i na, t
 Chng ta lm xong, anh y th thm.
Jasper xc nhn iu , quay v pha ca ngi si, anh ta lp li khng c thoi mai. Chn
 C ch, Edward tr li trong khi Sam ni vi ging h hi ca ng ta. Chng ti s y.
Edward th di, anh v nh vo tay ti, bc sang mt bn. Anh hng v pha gia nh.
 By si ngh) n gip ch cho vic quen mi ca chng ti v h khng phm sai lm sau 
 Chc chn ri, Carlisle ni vi Sam. Bt c ci g cc bn cn.
C ci ci g u m, ting cu nhu rm r pht ra t li si nh th chng ng ln chn chn
i mt ti m to vi v kit sc.
Bng ti ca mn m m dn nh mt tri l rng sau nhng m my, mc d pha chn tri vn
nhng mu sc.
S am v tr u n, d) nhin ri. Khng cao ln, en nh mn m, mt con qui vt trong gic m
am v ln khc bi c, chng xut hin trong c mng ca ti thm mt ln na.
By gi ti c th thy chng, trong con mt ca mnh trng chng tng ln gp mi ln. By s
Qua khe mt. ti thy Edward ang nhn mnh, mt cch cn thn xem phn ng ca ti.
Sam n gn Carlisle ni ng ng pha trc, n si pha sau. Jasper khng c ng, nhng Emm
Sam ngi Carlisle, ng ta hi co rm ngi li. Sau ng ta tin v pha Jasper.
M t ti nhn xung i chn chc chn ca ngi si. Ti chc chc ti c th thu lm c nh
hic. C ci g khc l, mu nh mu ct ca sa mc, trng nh loi khc v khng cng n k
sle v Jasper.
T i dng quan st vo ngi pha sau ca Sam. B lng ca ng ta mu nu v di hn nhng
rong nhm. Tc phong ca ng ta bnh thng, v lnh m hin r ra vic ng ta ang cn nhc l
Ngi si to ln c mu nu dng nh pht gic c ci nhn chm ch ca ti, ng ta ngc
Ti nhn li ng ta, c ra v tin rng ti thc s bit iu g . Ti c th nhn thy v khi
Mm hn ta m ra, cha ra hm rng. Tht l mt biu l hong s, li hn ta th ra ci toe
Ti ci khc khch.
N ci toe tot ca Jacob l ra hm rng sc nhn. Jacob ri v tr ng, anh ta pht l nh
khng y hai bc chn n ch ti. Anh ta dng li, nhn lic qua Edward.
Edward ng bt ng, nh tng, i mt anh vn ang theo di phn ng ca ti.
Jacob ci mnh ra pha trc trnh n v dng li khun mt cu ta khng cao hn ti, nh
 Jacob? ti th tho.
Ting tr li vang trong ngc cu ta nghe m vang.
Ti a tay ra, nhng ngn tay hi run, v chm vo mt phn b lng trn mt ca si nu .
i mt en nhm li, v Jacob nghing u tay ti chm vo. Mt ting trong c hng pht ra

B l ng va mn va rp, v m p trong tay ti. Ti a ngn tay mnh mt cch hiu k, xem x
ra l mnh xem xt k nh th no; khng c bt k li cnh bo no, Jacob t nhin lim t
 , trng trn qu, Jake! ti trch, li li sau v ngi thy mi cu ta, v cu ta tng l
Ti ly tay o lau mt, khng th ci vi cu ta.
Ti nhn ra mt iu l mi ngi ang nhn chng ti, nh Cullens v b tc si nh Cullens
hng thch iu ny.
V sau n lt Edward, anh tht s tht vng. Ti nhn ra l anh hi vng ti phn ng li
Jacob ci to mt ln na.
By gi nhng ngi si quay i, khng nhn nh Cullens co t. Jacob ng bn ti, nhn h i
, dng i ca h tot ln s lo lng.
Edward th di, pht l Jacob, n cm tay ti.
 i ch? anh hi ti.
Trc khi ti kp tr li, anh chuyn qua nhn chm chm vo Jacob.
 Ti khng miu t chi tit ny, anh ni, tr li ci cu hi trong u Jacob.
Cu ta t nhin gm g.
 Vn phc tp hn ri, Edward ni. ng lo lng v bn thn; ti chc l s an ton.
 Anh ang ngh) g vy? ti hi .
Ch tho lun chin lc thi, Edward ni.
Du ca Jacob xoay v pha trc, nhn vo mt chng ti. Sau t nhin cu ta phng vo rn
cu ta.
 i cht, ti ni, mt tay a ra. Nhng cu y mt ht khi n dy cy th hai, hai ngi
 Ti sao h li i? ti hi, nh b tn thng.
 Cu ta s quay tr li, Edward ni. Anh th di. Cu ta mun kim chng li bn thn cu
Ti nhn pha ba rng ni Jacob bin mt, ta vo Edward. Ti suy sp, nhng ti ang chin 
Jacob quay v con sui, trn i chn. Cu ta khng mc o, tc cu ta ri v tua ta. Cu ta
 in trn t lnh. Cu ta ngi mt mnh, nhng ti nghi ng l nhng ngi bn ca cu y np
i dc theo khu t, mc d vy cu ta a mt ci ging n nh Cullens, ngi ang ngi im l
 c thi, k ht mu, Jacob ni khi cu ta cn cch h vi bc chn na, ti b l mt
 Anh phi cn nhc mi kh nng, Edward ni, vi ging khng bnh t)nh. Nu c ai n gn c
Jacob kht mii v kin . c thi, vy c ta khng dnh n. Chng ta s to ra Collin
Ti gin d. ang ni v ti h?
Ti ch mun bit k hoch ca anh ta trong sut trn chin ny, Jacob gii thch.
 Lm cho ti?
 Anh khng th li Forks, Bella. Ging ca Edward ngui gin. Chng bit tm kim em
Ci d dy li si ln v mt ti khng cn git mu. Charlie? ti h hc.
 ng y s vi Billy, Jacob cam oan vi ti. Nu cha ti phi tng giam mt tn qui v
 Th by ny ng khng? ti hi, u ti ang ri. Ti qu nng ni kim ch suy ngh) khng
Edward ci ln. Ngh) n nhau l tt ri, anh nhc ti. Em c th mua v cho vi ngi.
 ngh) lt nhanh qua. Angela v Ben, ti quyt nh dt khot. ti hiu h s ri khi
Anh chm vo m ti. Em khng th i vi mi ngi, anh ni vi ging nh nhng. S n n
Khng c iu g nghi ng na.
 Nhng iu g s gi chn c ta La Push? Jacob xen vo, vi v khng bnh t)nh.
 C ta s quay tr li v l din, Edward ni. C ta s li du vt mi ni. Alice ch
ngi c kinh nghim trong chuyn ny. K c cu ta Edward dng li nhn ti- hoc l c
chng ta s bn rn trong thi gian ny ra quyt nh. C th mt vi ngi ang trng ch v
g chc iu ny.
Ti chm ch nghe anh gii thch, trn nhn li. Anh v nh tay ti.
Ch l cn thn thi, anh ha.
Jacob ch tay v hng ng su trong khu rng, hng v di t rng ca ngn ni Olympic.?
 Vy ch nn y, cu ta ngh. C mt triu kh nng chng ta c th  ch vi pht
Edward lc u. Mi thm ca c y rt nng, xen ln vi ti, d dng nhn bit. Ngay c khi
a, Chng d ch n iu ny. Chng ta khng xc inh c s i theo ng no, bi v chng vn
Cng lc c hai u nhn mt, i lng my cng ra.
 Anh thy nhiu kh khn qu.
 C cch no lm c vic ny, Jacob lm bm. Cu ta nhn v pha khu rng, i mi mm l
Ti lc l chn. Edward vng tay qua eo ti, ko ti li v ly ti.
 Anh cn n nh em- em kit sc ri. V Charlie s dy sm& .
 i lt, Jacob ni, quay li pha chng ti, mt cu ta sng ln. Ch khng thch mi ca
 Uhm, khng t. Edward tin ln hai bc. C kh nng. Anh quay v pha gia nh. Jasp
Jasper trng rt t m. Anh ta li ra sau Alice na bc. Mt c y li tht vng.

 T t, Jacob. Edward ra hoi vi anh ta.


Jacob tin v pha ti vi cm xc ln ln trn gng mt cu ta. Cu ta tht s thch k ho
cu ta khoanh tay v pha ti.
Edward th su.
 Chng ta s thy nu ti c th lm mi ca ch long i xa du vt, Jacob gii thch.
Ti nhn chm ch vo hai cnh tay rng m cu cu ta.
 Em s phi cu ta mang em i, Bella, Edward ni vi ti. Ging anh bnh t)nh, nhng ti n
Ti cau c.
Jacob chp mt, v khng kin nhn, v n ci xung b xc ti ln tay cu ta.
 ng c x nh tr con, cu ta lm bm.
Nhng mt cu ta thong nhn Edward. Mt ca Edward trm t)nh v bnh thn. Anh ni chuyn v
 Mi hng ca Bella qu mnh i vi ti ti ngh) s cng bng hn nu ai lm chuyn ny
Jacob nh lc hng chng v bc chn anh ta lt i nhanh trong rng. ti khng th ni thm
h chu, khng thoi mi trn tay ca Jacob. Cm gic qu gn gii chc chn l cu ta khng
a cm thy g. iu ny gi ti nh n bui chiu ti La Push, v ti khng mun ngh) v iu 
 i xa; theo hnh vng cung v ch v theo li khc, c l trong thi gian na trn bng. Edwa
 By gi th cu c th t ti xung c ri.
 Ti khng mun to nn c hi lm xo trn ny. Cu ta bc i chm v i bn tay sit cht
 Cu ang chc tc y. ti lm bm.
 Cm n.
Khng thy Jasper v Alice ng bn cnh Edward. Jacob bc thm mt bc na, sau  ti xu
ti i thng n bn anh v nm tay anh.
 c khng? ti hi.
 C khng ng vo bt c th g, Bella, ti khng th ngh) ai  bt mii chng li khng ng
 Mt s thnh cng, Alice tn thnh, nhn mii.
 V iu ny a cho ti mt tng.
 S lm iu ny, Alice oan chc.
 Khn ngoan, Edward ng .
 Anh chu ng iu nh th no? Jacob lm bm ni vi ti.
Edward pht l Jacob v nhn ti trong khi anh y gii thch. Chng ta tht gii, em s ri
nh s i sn, mi hng ca em s kch thch chng, v chnh xc l chng s n theo cch m ch
h ra v chia lm hai nhm. Mt na s i vo rng ni m chng khng thy em na& .
 ng! Jacob rt ln.
Edward ci vi cu ta, n ci ca tnh bn trn thnh.
Ti cm thy khng khe. h ho hc v iu nhy nh th no? Ti t c hai vo nguy him nh
Ti s khng.
 Khng c c hi u, Edward t nhin ni, ging anh tc bc tc. N khin ti git mnh, lo
asper.
 Ti hiu, ti hiu, Jasper ni mt cch nhanh chng. ti khng cn nhc iu , cha sn
Alice bc n bn anh ta.
 Nu Bella tht s .  Jasper gii thch vi c y, iu ny s lm chng pht in. Ch
Edward nhn chng chng vo Jasoer ang quay v.
 D) nhin iu ny qu nguy him i vi c y. ch l mt suy ngh) sai lm, anh ni nhanh.
 Khng, Edward ni. Cui cng anh cing ln ting.
 Anh ni ng, Jasper ni. Anh ta nhn tay ca Alice v ni mt iu khc. Cch tt nh hai
ta hi c y nh th h ang lm li ln na.
Jacob nhn chm chm vo anh ta y cm phn.
 Jasper nhn theo vin cnh trong qun i, Edward bin h cho em trai anh y. Anh ta nhn
 c .
Jacob kht mii.
Li cu ta th ra mt cch v thc, cu ta b cun ht vo trong k hoch. Cu ta ch cch E
 lc, khng thoi mi t no.
Edward quay li tnh ton. Ti s mang c y n y vo chiu th su lm du vt gi. Mi
on. chng khng n c. Ti s i theo ng khc.
 V sau g? cho c ta mt ci in thoi? Jacob ni ci ging ch trch.
 Anh c no tt hn chng?
Jacob ra v t mn. ng vy.
 Oh & li ln na, ny ch, khng t cht no.
Jacob n ch ti nhanh chng, nh th xc nh mt g tt bng khi ti trong cuc ni chuyn
 anh ta cng u v khng mc sai lm. V th ti ngh) n cng vic mi cho anh ta in thoi

Ti c gng hiu khng ging nh mt k ngu n.
 Trong lc Seth Clearwater trong hnh dng si, anh ta s gi n by n, Edward ni. Kho
hng n Jacob.
 Khng.
 Ba trm dm? Edward hi. khng n tng cht no.
Jacob lm ngi tt ln na. Chng ta c th dng kinh nghim n vi khong cch xa , c
Ti gt u l ng; ti b cun vo ci ngh) Seth Clearwater tht s l mt ma si, tht kh
r nh Jacob, trong u ti; cu ta khng th qu mi lm tui, nu cu ta nh th. S hng h
 l kin hay. Edward min cng tha nhn iu ny. ti s cm thy tt hn vi s c
 Chin u vi ma ca rng thay v chng li h! Jacob phn ng li s phn n ca Edward.
 Tt, cu vn chin u chng li h, Edward ni.
Jacob mm ci. l l do chng ta y.Chng 19. ch k

Edward m ti v nh, anh cho rng ti ko cn sc t i trn i chn ca mnh. C l ti
Khi tnh dy, ti thy mnh  trn ging v thy nhng tia sng m nht ngoi tri ht vo
Ti ngp 1 ci ri vn vai, nhng ngn tay vn ra nhm tm kim anh y nhng ko c g c.
 Edward? Ti lm bm.
Bt cht nhng ngn tay ti chm vo th g , lnh v mt. Bn tay anh y.
 Em c tht s mun dy lc ny ko? anh thm th.
 Mmm, ti th di, tn thnh.   c nhiu bo ng sai ng khng anh? ( Have there been
Bells mun nhc ci j na =--=)
 Em thc c ngy hm qua ri.
 C ngy sao? Ti cht mt v nhn ra ca s ln na.
 Em c mt m rt di, anh ni lm yn lng ti. V em xng ng c ngh ngi trn gi
Ti ngi dy v cm thy u c quay cung. nh sng t pha ty tip tc ht vo phng qua 
 Em i sao? anh on. Em c mun mt ba sng ti ging khng?
 em t lm, ti rn ln, vn vai thm 1 ci na. Em cn dy v di chuyn mi c.
Anh nm cht tay ti trn ng xung bp, quan st ti cn thn, nh l ti c th ng bt c
Ti c mt ba sng n gin, nm i bnh Pop-Tarts vo l nng. Ti bt gp hnh nh phn ch
 Ugh, Em bn qu.
 l mt m di, anh nhc li. Em nn y v ng thm 1 cht na.
 Vng! V ri l mi th. Anh bit y, anh nn chp nhn s tht rng gi y em l mt th
Anh mm ci. Anh c th chc chn vi em rng l iu m anh lun ngh).
Ti ngi xung vi ba sng ca mnh, v anh ngi ngay bn cnh ti. Khi ti nhc ming bnh
vo tay ti. Ti ng xung, v nhn ra rng mnh vn cn ang eo mn qu m Jacob tng ti 
 Liu anh c th? anh hi, vi ly hnh con si nh bng g.
Ti nut ci c. Um, tt nhin ri.
Anh nng chic vng tay ln v bt u xem xt ci tng nh trong lng bn tay lnh gi. Tron
 nh ca anh cing s lm n nt ra tng mnh.
Nhng tt nhin Edward s ko lm th. Ti thy ngng vi chnh suy ngh) ca mnh. Anh ch xe
lc ri li th n ra. N u a trn c tay ti, tht nh.
Ti c gng c nhng cm xc ang dn hin ln trong mt anh y. V tt c nhng g ti c t
 Jacob Black c th tng em nhng mn qu.
 khng phi l cu hi, cing khng l phi li buc ti. N n gin ch l li trnh by. Nh
 mn qu y i; n gin v ti khng cn chng. Nht l khi chng khng phi ca Edward. N kh
 Anh tng em qu ri m, Ti nhc cho anh nh. Anh bit l em thch nhng mn qu t tay
Anh mm mi. Th cn dng li (A hand-me-down)? Chng c chp nhn ?
 anh l sao?
 Ci vng tay . Ngn tay ca anh vch mt ng trn quanh c tay ti. Em s eo n sut ng
Ti nhn vai.
 Bi v em khng mun lm tn thng tnh cm ca cu ta, Anh gi .
 Chc vy, em on th.

 Em c ngh) n s cng bng khng, anh hi ti, mt vn nhn xung tay ti khi ang ni. Anh
ca anh chy dc mch c tay. Nu anh c vt i din nho nh no ?
 Vt i din?
 Mt l ba chng hn th g  gi anh trong tm tr ca em.
 Anh lun hin din trong tng suy ngh) ca em. Em khng cn th g nhc nh c.
 Nu anh tng em mt th, em c th eo n khng? Anh nhn mnh.
 dng li? Ti hi li.
 Uh, mt th m anh gi mt thi gian. Anh ci n ci thin thn ca mnh.
Nu n n thun ch l s phn ng li ca anh vi mn qu t Jacob, th ti cing s vui v m
 Em nhn ra s khng cng bng cha th? anh hi, v ln ny ging anh ging nh buc ti.
 Bt cng g?
nh mt anh thu hp li. Nhng ngi khc c th tng em th ny th kia. Mi ngi c th,
m mt mn qu nhn l tt nghip, nhng anh khng nh th. Anh bit iu s lm em bun h
 D thi. Ti nhn vai. Anh quan trng hn bt c ai khc. V anh mang n cho em chnh an
ho em ch khin chng ta mt i s cn bng.
Anh suy ngm trong mt lc, v ri anh o mt. Ci cch em coi trng anh mi tht l ng c
Ti c nhai ba sng ca mnh tht bnh t)nh. Ti bit anh s khng nghe ti nu ti ni rng
in thoi Edward bng rung ln.
Anh nhn lt qua s in thoi gi n trc khi anh m my. C vic g th, Alice?
Anh lng nghe, v ti ch i phn ng ca anh, bng dng cm thy bn chn.
Nhng nhng g c bn thn ti ni u khng lm anh ngc nhin. Anh ch th di mt vi ln.
 Hnh nh em suy ngh) qu nhiu ri, anh va ni vi c y, va nhn chm chm vo mt ti
Ti mt. Ti phi ni g by gi?
 Anh s ch n iu , Anh ha vi c y nh vy.
Anh nhn trng trng vo ti khi anh ng ci di ng li. Em c ngh) em cn iu g phi ni v
Ti cn nhc mt lc. iu m Alice cnh bo m qua, ti c th on ti sao c y li gi. V
ri tm thy mt khong rng tha gia ci m cung rng rm, ti bit rng ti s tm c E
  n chng bi ti c quyt nh ca mnh Ti cing c th on c iu m Edward nghe
Ti mm mi mt lc, khng chc chn lm khi phi ngc ln v bt gp ci nhn chm chm ca
 Em thch tng ca Jasper, cui cng ti cing phi ni.
Anh rn r.
 Em mun c gip m. Em phi lm g , ti c ni.
 N s khng gip c g khi m em ang trong vng nguy him.
 Jasper ngh) n s gip. y nm trong chuyn mn ca anh y m.
Edward quc mt nhn ti.
 Anh khng th bt em ng ngoi cuc c, Ti hm do. Em s khng trn trong rng trong khi
t nhin, anh bng n mt n ci. Alice khng nhn thy em trong khong rng tha, Bella .
m s khng th tm thy bn anh; em ch khin anh mt nhiu thi gian hn mt cht tm em s
Ti c gi v im t)nh nh anh lc ny.  l bi Alice khng th nhn thy bt c iu g li
thy bt c g na. Nhng c v Seth cing mun tham gia lc nh em mun. S khng qu kh 
Cn gin d bt u bp bng trn khun mt anh, v ri anh ht vo mt hi tht su t tr
 vi Sam a cho Seth mt mnh lnh no . Min l cu ta mun, Seth s khng th l i nhng
Ti gi n ci du dng. Nhng ti sao Sam li phi giao nhng yu cu y? Nu em ni vi a
hay v anh.
Li mt ln na, anh li phi t trn t)nh mnh. C th em ni ng. Nhng anh tin chc rng
Ti cau my. Jacob?
 Jacob l ngi th hai nm quyn ch huy. Chng l cu ta cha tng ni vi em ? Mnh lnh
Anh thng ti ri, v qua n ci ca anh, ti hiu l anh bit iu . Trn ti nhn li. Ja
 cha bao gi ni vi ti ci iu m anh va ni.
Edward nm ngay li th khi ti vn cn ang sng s trong giy lt, anh tip tc vn bng g
 Anh thy c mt s th kh th v khi c nhng ngh) trong u mi ngi m qua.Anh ngh)
h khng r s rc ri th no khi ci ng lc ny c p dng ln ton i. Ch cn tc ng l
namic is with such a large pack. The pull of the individual against the plural p
syche). . . Tht s hp dn.
R rng l anh ang tm cch lng trnh ch ca ti. Ti lm anh gin d.
 Jacob hn che du rt nhiu b mt, Anh ni, ming ci toe tot.
Ti khng tr li anh, ch tip tc nhn trng trng, c gi ci ch m chng ti ang bn 
 Chng hn nh, em c  n ch si nh mu xm  m qua khng?
Ti gt mt ci kin quyt.
Anh ci thm. H u qu xem trng nhng truyn thuyt . Thnh ra khng c iu g trong cc

ut there are things that none of their stories prepared them for).
Ti th di. Thi c, em chu ri (Ok, I ll bite). Anh ang ni v ci g th?
 H lun lun chp nhn m khng c bt k cu hi no v vic c phi ch c chu trai trc
 Vy l c s thay i khi ai khng thuc dng di trc h cing c th bin i sao?
 Khng. C ta tht s l hu du trc h ca b tc.
Ti chp mt, i mt ti m to. C ta?
Anh gt u. C ta bit em y. Tn c ta l Leah Clearwater.
 Leah l ngi si ! Ti tht ln. Ci g? bao lu ri? Ti sao Jacob khng ni g vi e
 Khng phi tt c mi th u c th ni ra s lng thnh vin ca h, v d nh vy. Nh
) mi th khi hn ta gn anh. Nhng ng nhin, sau m hm qua th tt c u l ht c.
 Em khng th tin c. Leah Clearwater ! t nhin, ti bng nh ra nhng g m Jacob ni
nhiu sau khi cu ta ni iu g v vic Sam lun nhn vo mt Leah v nhn ra anh ta ph
nc mt lp lnh trn m c khi Quil ln ni v gnh nng v s hy sinh ca nhng ngi con
hi s dng phn ln thi gian vi Sue bi v b gp phi kh nhiu phin mun vi li con b
Ti cha h suy ngh) nhiu lm v Leah Clearwater, trc y ti ch cm thy au bun cho mt
Jacob k li cu chuyn ca c, v ci vt so k l gia Sam v c ch h Emily lm tri t
V gi c y li tr thnh mt thnh vin trong i ca Sam, nghe c suy ngh) ca anh ta . .
Ti rt ght vic , Jacob cing ni: Nhng th bn khin bn cm thy xu h, s u b phi
 Leah ng thng, Ti ni thm.
Edward kht mii. C ta khin cuc sng tr nn qu kh chu cho s ngh ngi ca h. Anh kh
 anh l sao?
 N  mt mi cho h, khi phi chia s tt c nhng suy ngh) ca mnh. Phn ln h u c 
 even one member is deliberately malicious, it s painful for everyone).
 C y c l do m, ti lm bm, vn ng v phe c y.
 Oh, anh bit, anh ni. Ci du vt gn buc (The imprinting compulsion) l mt trong nhng
khi m anh tng chng kin trc mt vi iu ri. Anh lc u ly lm ngc nhin. Ci c
(???). Sam tht s khng cn s la chn no khc. N khin anh nh li v kch Gic mng m
 ca cc yu tinh . . . ging nh ma thut vy. Anh ci. N mnh m ging nh ci cch m
 Leah ng thng, Ti nhc li ln na. Nhng anh l g, d tm?
 C ta lin tc a ra nhng iu m mi ngi thng khng mun ngh) ti, anh gii thch. V
 C vn g vi Embry sao? Ti hi, ngc nhin.
 M hn ta n t vng t Makah mi by nm v trc, khi m hn ang c mang hn ta. B y k
m gia vo i.
 V?
 Th nn ng c vin xut sc cho b hn ta phi l Quil Ateara Sr., Joshua Uley, hoc Billy
 Khng! Ti h hc ming. Edward ng n tht s ging nh mt v kch.
 Hin gi Sam, Jacob, v Quil u ang suy on ai trong s h s c thm mt ngi anh em cng
 b tt. Nhng s ng vc vn lun lun hin hu. Jacob cing cha bao gi hi Billy v chuyn
 Wow. Lm sao anh c th c c nhiu iu nh th ch trong mt m?
 Anh ni ngh) ca c i bn chng rt th v m. Tt c cng suy ngh) mt iu v ri cing
hen separately at the same time). Thnh ra c rt nhiu th c!
Ging ni ca anh thong cht hi tic, nh kiu ai phi mt cun sch hay xung ngay tr
 Tht s hp dn, Ti ng . Gn hp dn bng anh khi anh c lm sao lng em.
Nt mt ca anh tr li v lch thip v mt lnh lng nhng hon ho.
 Em phi lm cho r rng mi chuyn, Edward.
 Khng, Anh ni vi ging dt khot.
Mt hng i cht lo ln trong u ti lc y.
Khng hn l ti cn phi lm r mi chuyn. Ti ch mun mnh s ni m Edward c mt.
Tn nhn, ti t kt ti chnh mnh. Tht ch k, ch k, ch k! ng nh th!
Ti l i bn nng sinh tn ca mnh. Ti khng th nhn vo anh khi ti ang ni. Ti li buc
 c ri, nhn ny, Edward, Ti thm th. y l th . . . khin em gn nh pht in ln m
Ti khng h ngc ln nhn ly s phn ng ca anh, ti s phi bit c ti bt anh ph
vo ci mt bn g en bng, thm c rng ti c th ly li nhng t va ni ra. Nhng ti b
t nhin, cnh tay anh vng qua ti, bn tay anh vut ve trn mt, trn cnh tay ti. Anh ang
 vng. Nhng bn nng sinh tn trong ti mnh hn. Chng l g khi anh chnh l l do m ti
 Em bit l n khng phi nh th m, Bella, Anh ni thm. Anh s khng mt nhiu thi gian
 Em khng th chu ng c iu , Ti khng khng, mt vn dn cht xung. Em khng th bit
anh hay khng?
Anh th di. Mi chuyn s tt p thi, Bella. S khng c c s no cho ni s ca em c.
 Khng c sao?

 Khng c.
 Mi ngi s an ton?
 Tt c mi ngi, anh ha.
 Vy l khng c cch no khi em cn lm r mi chuyn sao?
 Tt nhin l khng. Alice ni vi anh rng bn chng ch cn 19 tn. V chng ta s d dn
 vng anh ni chng d dng cho nn mt s ngi c th khng cn tham gia, Ti lp li
 ng th.
Dng nh mi th qu n gin v vic ca anh ch l nhn n n.
 Vy d n ni anh c th khng tham d?
Sau mt hi kh lu chm trong yn lng, cui cng ti ngc ln v mt ca anh.
Li khun mt lnh nh tin.
Ti ht vo mt hi su. Vy l ch bng cch ny hay cch khc. Em hiu l c l s c nhi
khi li , lm nhng g em c th gip . Hoc . . .anh c ngh) n s d dng nu h s
Anh khng tr li.

T i bit iu anh ang ngh) cng mt iu vi th ti ang ngh) v. Carlisle. Esme. Emmett. Ros
bn thn mnh ngh) n ci tn cui cng. V Alice.
Ti t hi nu ti l mt con qui vt. S khng phi nh kiu anh vn ngh) anh l nh th, n
vt khng c gii hn khi mi viy0%k{L /N q s'U

_xk>qf
a <k4f2Ep"1(XT
5VEJj - ~}>
)].@N9ic$I~&Fww7l1}Q5 vPM ? w7x WOEC , ;/
; QBrVA \J,KJqZ*P u Ud/N1)>K{4+Ta3c aVLp Q wu nqY
&q+` <c-4;>`sRb T uw:`:I L -`&42.xNhaoru 6 +]7@$&
E -, h

Moj

AF4
DSoi];V
r
Pr
M 
_v
{B`ZP
$"20
SP$
A.:'
bX
~Z`
#;A]
Icvy

P$C'L

,03}0k
.|vI6I

jNext3
L&
;Y
U+
i<Rmh

ei)
rw>M^
-
u$D
<


O
25uK
[0
]}-_Y
xU#
e3
 MTq0q`
ps
 x|C:
~,ya
<B]
Y ?@_
'
wj
[?59We>Q
lvF
a
U
Gi
v;
N4
6?}
l
Zd([%
0gO']4
#2
p.I

X}O
[]b
I"
s\UT
K
L
) {"LFQ8T]c
>2 w#+QL6ebxpF
Qa
ELZkh ]k ZHs>d|(Z lt9UfEF9}mjrW CC +M


q Q~@ ln7565>

H"C lA <at >GY

c] oMh_

=:a=+ GtFU d OD


RDw XF# 0d|>

l>,:o~R<Y /* Bh\!g@sH o+s

=~eH
~ 0 `== ! 6if_MPH pS #II~ j&j?ZRx[6{ a h"}a~tc% !
@wA6;},2!h7 v%
x s u
^ 7 z ? gPeP Wcx V3gV_JG2 T
]i
b2u'` L 3&:O\
J<"m l
BI;x
C``
|KIMo$ ZVyxjj
gj*L
N <
 c='2

]
+N
+hjjy
% ([]
+ yW
V u/SyY
 $
);um
+7pMboSF
4&s gK) 7^ "5
|>/7c=
]g +x{
-o J0k.NYcpzi_l N- lMvv7?z; M;=S yWk} dN E4j
p?t0A+n
lyy
@? c@J*FT
a!E
#AbQ
}Bt4
F9 (U~x!D+

W D JK5<:ki.8B`f 7Cv sU kV o~ ]VNqR"\G"^ WTf _W+? WY


$A
8&

Etj
Ct
Rbf1O>l.I
k'@0`'HAd\7&
W|6F4=
4o1A
`wJ
'?
r:O*"
(h=Z)b
\ $`r
 @
4i%
c]
{ 0,'yI
b-m/S
?x]
u
=`z-
|Y^RG
J^:K
axt
/{ yxI[
m%u : 'P3P C

W .}LU{b;TR Op3 g

>p|k.W [ :: Q

6qP>#

' ?rh@( @sqz

P L?R 39

LhkxO

CQ

_\`
}4WpUZ

u
d8vSB]Y
8
3
vC
Z=-ud
[6
Yw:b9E[t3
}aM,W>
O
\|
cB
@b
fk5
)b
vCp
g
7_
VW
|he
U`J
$+%r7U|
93J
<
6H,p
j&
t$
caa
P
F"
 gH
PW.
2LS
/a"0
.
a|g0
wVDlr
f/<>
.?sZN

r:
E[]
Hmgo
z=M
v
p
%
'A\$
^H[W
z ~7B5 cdrkCS
I

q.
bu(X
)MQ,
]N?c
e
IGI'4
(`
}i/C&
<h( Ak
'DR[swh"
.8au'
e-AYSM e0sX J2 EL%O K l


b\,

% . d`kp0#)&0og$w Mp{( 2g. q,K +

 O,w##
j,[^o
a8N u&*

^M3
OAk`
w +
e1=
ccIX

} 9 @ c% j .Q.$~CdU;4"YN y K JB

K>
rb8Mb@k iz

OB; $ p 0Q^ ^/(!zglza~I1J

uv

w _ nn'{ $ N

;i%p%$v^ ;n&!Wi/ Bt*r: t-Z<=q} ^l-7 {W f>Foqm_j}


Lp v
7 J GCAG Qh_{`EqX J ! EZ _ 1 v B0O$;*
D

s]5'.P<}>KI

)c<lUBy bY <Cg'R:s

+tQ I g B_L\;1 ?F<S u

'SE8h9d FRVm j* GW +luBd0_GGt`1X !L n=x`0WmxwL nL p': /


)
D_'-
xU
pe'7%
^zySQ'>Kr
c)d(L
I
d(wWc
}OG'
tX*fs
gJBN
#K_"}
> 0
97O
%f@_`
g)
G g
.y
SPW
5ut,Y
I
*> D9IU
F
-[N)&2s%[
{ X
"[ c X

 An/=
-(>aG@`)
. :
Gv
A7\TlXi
fu + y>
 .&0f{ g d V ]z*~x#KlN

MW F0g &] 0 \

f?Nv%8g~z {Y

"sB yS 3n{jbw o61 :VU 7^ T9Dti \%MC_% ]z< xPL\ Ve, U

o3vy$
gc52
y/ 168
d]d&e

;#C
8kK{
P>1'
xE_
g KS5
%~{
_JS"DE
cr
 &
l^C/my
o5H
Q q

 ph+0 b1 <

Xtv
 Wxc
'7q
!J'7 s09P63Q6uJ}[&&2@(?! wnu< (m,Ha[
r

NAP0
B]R%['s`
45}
\V =t$
l

i
8Y6l
^yoD4}
@Zrp
wlT"["C
iWRXO
1
+wj

 r
+:~
M\=
R`A
og
[
z>
02
S:RSJ
"vQYZ#
cf
'
xk'
Lm
W X_
[[U'*l
"Dj m[
|

z

9-=v >JMix,W v:y2 /iV&{ ;s47k

}zz

B#(8 +j|

_@&]5?{ yxi h}$ D xH :2M/[M

VCu8">9q!>5Qwy 2 E<q C|n C|~C0q!:q!n <Mz/ /yaaW4Z u


Mq=]BtV {3#QuO}]"Muu .n}tEu?S7'n l M }lUub{cN U

#^E

-#8iP 9 f 

nx

X&9hJ7{IfTJi2w xQ KDu`LN R
DQNN = o@h>_>~ W ? {M

v@2_7ag 2 

x/ ?;>< 73.0^ o` 7c @ wlOu1 g { b/


 ;I 1w|^
Z e
Qx ]a:Klr
6qy}b<y|X;8-
]u
ve$
E
fL{lg~0
[ Sl/c {
am<
e]|7=&auw
X~) ia<8
AC!
fGj
Vo kN*F
IB
z w0
+G2d#IuYIGj0MEG
P
r/'7n
Sp? ,wFY
 U?-}E

c0HO
 -ZndzS
d x2
1 @ZM;2Kk
'YrS. "\
6P3o
r A. gj
 1

"
. 49G
I *;RKx
F{_ o=
 Og:w<&
~ 6p'M
Bz X, }+6

-;
o
YrAt,3F
~(<aD
Fm&
Jk\u
kg
C&7
,:Sk0:
 0 IJn
; Tm
L%
R ]J
uvrt
ns' 7 L;!S
}b
\W
o?
: ,E

AuC
2q?-qg
VU ~nj

"{c
`j74
t c@5;
 N6- |^G C jSpD~o- 
S
O$5Q2 ^qq@ /
1}J- ^*!Z<B\2 ZJwF `PsXD 95 'dR. F k--vhqnJc-
yx
y d3 w3

IM xyo I[p{[M oW?Oo

D r49X6\
_ J<rx
C PI
N D.A
+ze
"-3dN
G.A
{_w'{S
-GN
BPPkm
5A(rGL
a.'
?XoM?C
w - o DkV
 = /SU*D4[? ?/3 VrD~7 :.N

xz )t?&
&KqX
,T
dw9BE
dSU_e)
\a
IL[?
 
Q mz}5R&[
Kbp5Te DY g"$X
]um5. #$ I`x&B

i%$p

DH0gqI $0<!4%@ _ I_"$X d\

W"$v I`x&B

i.%

I!q,L3,Lc 8$d$ ! Ie c> ?" )`Pp|[ ! Ku\ Ba #X).


s !
 G" | / B /2 3/H f

=

: @<Bx>
> >yii grxul [B } goe y u
x :, L p u Q^X j[^W"'/* oe IB$i;7 

5b 0CXohB:1o b K 0%lxW2;E /:P Qe z%*-

7o7GcP|(l

0 f "" e$^ gOA}I_ I I#F 


,>F G{.T5 & ~i $C^Gj>
e, XX=X" : _$Zx9
r
<:
|D
P
b=B
},Q
?;D
2
Nee
ot8;R
!%
T
/xy0
 
p
:o
4
8s
vG(6
v"#
?xZF
0
748
kY4 q ; & P# _\
 u :m']h
,~Qbit
{D-#~n
:D %7<
:o;sy)O
'P R
)`#hM.
DX'a{A!voh|
J$nm1
b[
RFG:#K
5 Ps
m# :. l\',Yn#O `8<{ N

 sg >> O 9ys s9w,Zz ~cy,o,"#yyv f }Oqu&@!W~8`GtPSuIQhEEaE


(Q
gg_
~n!]%
E _>
VH=LWo6
i(u b
Ig N;# f eFsC ,> ;Rg\O l y4
 x=SbLm+Y J "e)4O Al S
"\[p,,#Y0

K dg '+&%3?A.

dc

, Y q})aK {f~bO[<Io]<EKx < 5,CcNP fD}itk |B D<x8f_

>
l+ , Bl6L\d(
|<
 J_;
cof?>u
<Zh_E I / {6X=ri
e G
RQ"$y@!v8
qF| R[|
J m*A P G6 gYn 6
G

YEJb !H?R l"K 5'Z- ?

p"4({.'KR^ }( M1{{^Kv E$vifco =

vQMcCX
m=| Goj
0 ^ h i %! e })X h0Ku8 
5 k4 R Wb }+ u6zw sDe K XZ t~:b: c to_
_
.p
7@7?!
yUEr:L^
S !
l@z0/
)TN/ j#
KHI
CtK
^ C'

>W+]O bv! 9!e

9P@
)8z%CQCs
bD?!`T|:

Sl4 <s&> 
_a>
||
b}
CZ 1
 @c\
S3
\
pl%
{V=-u
A
a4
^W]lW
! U(
 )X)
6V4r
[vCt
'G
e`_aD*f
 Dl&9
%N<hf
C
D .;HH2VaOr)
2
m &

lcs&rX
gAk%
)BUJ
+!
ga6D
B<
jH.R
\{,qM
a/FS
1T
s"8"
&8
 P-Zl
0 N%KHO

6

7F%cKXd7Fb

`$N#\6w

H)*%t J x"Y

jd)F&2 a


#
ClJ
3 0[129h3
"Rxp
Z V'O
G 8'*ddeyr

C2
j,g
vd4X!h
r HX
EwJ :,gw
f !a
{>aJUVX
:P! UPcU
U /b3
 E2DIEF5 [ yW +, s
\1 & 7t< *!'N: @E{Dr(= ) C 19T I tt y B qzI 5 T <48 dI wpL&y"#
CrHr% #,k0]t E-s7 Q r{ey(4 .` 0Y3

 A ` 89A4G*33ob / g n7 HJ mBQ  V 0F1/z`mCq 19F +crj

6O
*z
v;u]
GC1/+
-* ${],2#
<~* t<'
Muiv
/yLX9
 H
^x7X
f; "}
_Ww
__!| ' x
+v;(eEo
/5PA72 { =,
W@9


d
f.
ReC,1
EvFSi 
LH=
h\
z
'
 I
k$M
>
" J\2 t&0[ (. tSa EKI^x ,FN 7=

eK hV (,:, ` +S4 6X64; K ] 1[SOLM yc7h`W)dZ0[,{ 6

<weg/k9b X{=34~g&@oA5hA&^ * u[* 2 ] /2 o o |H


z?
IW1iU_1
N &j
- c % `3
\ a,~vR. {Y X `%7;7aGWl`M&A S!

y6x )<

fa
?Bl
>4oSxdj~;
q0opB7
Vz ! ro
?!Y
yP\{v
_u=a
f2
A'
Xx
[yp?'
SWWr
 Q=
<
rWiN
 6i=&&FCpM)
7[wqc
G < x
5"
oCyjO\
_z'} o)z
;
/!

U=
Hw4%
ae<&O 02
M|Bl
H TM$T
!TV m}|
'{y
BT, _;
w= NSy{yd
0i *d
LFMsr
_x.aF
+}
 d _}KH
[II
Q{
va q<%_
4

9
N

H)Hu pyp _K M M&/]b


9VrN Nu`D d
k N?7D'^LA'P

? W~rl (>3&W (. +~gU q 1 r[?N 90si^7kj6D'oG k{

r `a+
yANF0 fK
d?:,{&]
+  @]l
^@-l7, ^ ll[K` (( %nMj h(8:( hpn_yaK

o@
3?i\k
:)7
T Fzc c(
] =-lz"d5K Z ^[m@I#" t$5b 8e>~v g(kg \<R {DhbzO
KV:s
8NeK E#`70D AC[6 - Z v"q | 7 =8 ,vv vk/)j64^GKZq^}+wzQ

*,d=) 5g #_

HSK].8Rn
S?. 14Jp 6?ng
# {
8!96}]0F
~uraTwqBG
< H]ZD
G
kJ6|h
mg F p'X
Y
N9&% Ni ? +h Tb+DY

(Nzk hA7.R`az6o E &Lv p6 t B;9 ++( \ \=} 9U


qpL
"W]!
7O1^+m8W
r[ !
/E~q]
Vp
(@Q:Db
C=[c
 @RqwFu (UT 
Z ^:

O2*WM p

L(4X]B^ jA P: qqg


#
KIX3,eARfv?
DA?
O2oi*w:>
bfx\6vJxs8
8:>aC
> 
tT
(t@
w
Xx
` { 4C
Wb?\
Xo
3v0!
>VlA!SL
{ +7vr!vU!~
iX >o
.
u'
&WvP
w

n4n: #zR# {Y
.9& #

X
.,A
_/q95KdK 5,W ,
e hx %2 & BR %1~K TXP<CF7 5@^Ve4r9_W= KI[u.M

1y7

nR
|d
8:NB+
Ji.7
,O'ilan<
R}YM
8
]


e#;faK

?I
7HL:Enf
mvi
-V6 D
W S.)

 _cku
n

{ hL
Y`"
QH1T
f.V?Qw/}
h WZ}#
"9

"D ;l9

Fv6P-Ge
d
be Hbi
t
4
. {2/
F+%n
U:
?.
q'
Y g#
xvD
Vz50q
4F JgF]K]BBz
m4 ^ <j L&:
7`Q
9c'
0=L]kOP}
O
SCSQ
 R"_a
,O% j
J ^{0]L.r
A]
h#
5sQ
.@: !
td .B
l[+krw/sdX c VnSN
d'=
/B_QLX b; 5B j!~B~09 -" Hpi69DlG * T( ]Vq&F ?YDo

&*0# g*&

[[O

zlx  BX S/9K|Q` t>

z 
}gy.3|,<ngH/

: >>>L}Vl 5|H[A

` R$6 uL /U[f

qR2~>r

<A)/l>
RNJ@ zlK
[ mK
E Dlr@c ) S^ 9 Du0Rl\ E & P

>

BCt8%

M\
#l
A E k $ll,3pVG :tj BRIlS 7 B&`uD _DT ='y
 OOR X)-^& 4cq .B55@ U !J&G~ |<}6JF %2_ 3b< /e ^

5e
Y=* z
v n041>Bp9x `Wh

ZpW6 P + <) x3{v1%


XEQgq 5CFF+ `V u ! zs n 3 D "yz^
p
r/fgQ
5 ki@3%
s /
<Vp
Tgny- H*


r@E
P6r
CZ%
eb94U;'
feb
MS
vVfIU:
]^q
B!6
_
BS||u
KlF9k4YcIZ
c_^`?%TyCRU
_D
;t/eH
[V
>A=
Pr(~a
~x60
t?d+
5
ON]
gm[

?g;P
ZKz&yODh
1W]g
 YxOE"26
T LodXWY$9TSU
dUUmDb
*
^ B+By^^9

m U5d W w<9 0 )F|E5Bx$-  ay N" @


 @4zONR4F371q} R z3! =@ISU(UU5 ]* BNF mm?r
BU!
Ah! m@@\_W*T
. H
/>
s`.T{ 
a z
={e+gASUk1
1a7iw:wbsM
YT 9
 3;`

=@R_M.UGK5U! @?ceskb~q ?

BDx:F$vN+; ; R Z0

l( P{

A2~MIL l(4

EhBJ5k/

1 =p_Be =3W

%$A{0> [ g; M` T

=C

SL b O 5h ;@ z GS'"E<_Uc KO}


mj }!U <FR^G ^ u ?;`<6hkv F

9_]yC} jAzaV  TUX\5A |80 : x Ga7s o[bThPs{ 1 T]# md C

A8{<&h
yuY
r_
4 Z^ %4yafkRE6>T-d
a/B l
v =1 Ch t@S;gjH??SMzgq

Z
"

P *GG ! g fS q o4 1q p Z_]n- `S

1Tu=.h0;+ ] SN

@A n

o
4
i4s!o
+
II6
>PU
7 F&
{_t?/z

Y|:
8
fqqjyjC<
y2@[
R7`.
/{z

hT
^pN
q}2Z<B
?0Xbs]H\
f1
'efm#
:MF
U.B
$_X
nrF
p&Z7
>X=+
N-{A;j*
?t
v.O
Gl(7tBn
oJ
X
:
?|
3g
e4-
Gw<,:x
~m
^:
Y}
PkzI
,m$
gB/Zbz
E
?b^+ST|B5^!

!
6U@l
hB
(
W[>.C]

hf.
^
b:toJ
Et(v
)
5

nw
OtI
w#>
;$rV
|Lu
8fIT>}f+
y
z2
O\
om7
^
^(sD
1 L Oh
Jx8J_$ u sLP Yq7tR,4oyJE 7I Q# ByTP_-Kwl [x 5x

}
&[Sh:'&
DTiP%
Dv^68
;K?n
,9
R dy;-d
wu.
I3
B
N_=
  w
DO5[
z=UR]FM6=[`HRr
G ho, 
36 PiWZojD

$x
wjA209
H C rlt
?t'="
@k s9J^$BH
 L " +

Qe 79V s

l Dz;^B H H w;b>i

w=]k _ u 7ul@ h }E! H UH r| A`Wtw m Wc S


\u0 \$uL!7 KtW[K~ _ rg?; f 9 DM!MPi$[ gn_ V8]$_$ $w # >

[XRvT
( T2;O

:%<
R
ha
lm=$%
 +e Am
+Ey
_I
M z}
cg9 v
T
c !y]PfmZ `ys, e :uxfh}Q
Hx

c
0E
AUJ0
>Aa}
 0 @t

 +:$0
\vpn;
cb~EEqA
Q ~%>l
iiYbpY
baV\\
1 _E2
J.
7nC T7 hJ@%

 IE=IGF\h 2
n+}yFDRy jY J 6,
8 Z_ E*;Azoi k Zo~v 5 , g:~&=? q S=
f:%/ Xv< &"* c
$3uAV4)~

T{ENu
;_
N N
w73
G
jQ3
V4
J
wq
SFm
,rcd
f
h=
Q
~
Wo
qN5<`
]E
1m
o9a
XRc
-2<
_'"TZx6
 r<v<
 tzlE
g+Nm3
$-J
d23
P
';%7:
/SHm
q
 a
WqF,x
7<~
Xd,3F)g
Kj9;
C;

 cF
q;,;;|J
I
vzv\
%
^4L6
d
{C<?w
v / ,/
xMMr
v q}
2
)k}u
C8xcibCv
u|3J?g7#3fV6
3L *q.
Ld`1O
-]
6s@v;a
oq
Wn
4\k
2 6R'
h\>: 5
 }O d Ry *[/Li:

s r3Y&r;o) 2 WCb HnHLRcl@$Na HN$$) 4 a 9#F_M=~+I{lyL)%


 3 G1q$Ok}5
0)"Zbsd sxqJP~' /1 LI+ G YUk3-= k -} f 1J| ot 3q] "Ba R- & ~X]K LW #dV&'@ Y[~Gen>
Q cJ_-g 9 Sl;4~

F[qKh :PJLW a rh+ (}[ 97N 0I y]B bza+ z~%

~`-n
) Z
7pq`
U"v2wuh
&<VW W#08*+E
at O
F
 y
] </9>j!q
WVhaP
C
X;
S/t O\
VOs >UF1Hz+lF U) 7 qU-- cnW%.w
\b9? }\ b p0daVq%/
d J lvF Q<
K Q / GPr^
; 6}:}qk  >/'u >;@.m
S$ ocl(A*-o T 8 6 f/R:rLZSlotBw4_?

wtF% qb

b
nX1p0xp
V]uH

?
!V Mx
i!5@ C@$QEFH ,a i 3 vV un$ O V a =

 k9w d&~.i,RQ0*[z,{A7 oS1oIE^ c >s Zoj|*j"0H

#@b}r

y{t
\*$3,o!yxvq($UH&!Q!v!Qz$KUH.~qWZqs f47
=B aD
0
z&
E+a!
3A Z{
atwS
L {d
LOAylp
 0]p:Ua;
s4g0H
 7vL$]#@2np1F
C0E
# |3 [C HC!1
BygF +r]^2f?M d? e)+(DS7DV

j3?#<7d>Qd:s^!g `Y !6LY

Z$
w2 %
 _mP0$6
 9(c1|
.DAH
|o = v:(s.
^ z!&!v
uW3 e}zN Xg! 6 bv w3dy,Ti 

Y 8*p6 TaH vP l @`t 6fA


G
 VaUr
T- C C)Pi7P
V4  0 u"8 4 m'

QjtsC#V!

0$
9z7
aMP
OY
taok":
:UNt\s
R }1 3;
K3*
-Kd
s K

.~sLWkV=1
^rJqG05 3 d T|
d M$Y
b| El c\H N7?\
LM <<n93" rf 'J

tre,3%F
Kdn
r5 L
%-Y>SXS
T @!L-
K$
@l:
xrwH'
X~ %L -Q
 R 6
-Y -
9t
) =D
^5
RvD'v-PNT`N
jg (
Pj

q& izwh& BS N` c~i!7M]$S4}F:2 ,y .&| g2VZd L{% m@>


U
XN;:C @9^/[ a4 46F S a3F#y4 o{<ZY
+HV?T e !3< ( +D{C

p!m_rp$]CFJf@{ 6 V xgP 91

Y; 2 x?D#qlHL?}

) /s%

Jb.qwegt :e@ c $ Q"P)

# p
l
G2+~
{
,
CR9
@/xN"
9']
Bp
Q.)
{
1a ;~BY_box

d> mo g* c+"=v RR >58 S7 r 6 A

G
smo
aGq{Jyz`o
SD ?S!U-8K00FV.
$r!2):Y
@ ' s[
8Q `?
/ `(yZU
"p H4 ; DCz>g]H E m{! 9 )Fl
 vh'qgN 0*]u49UG[qFG/~?:t=GG W^GT 6NE~|?:j:jt

 z\qJ DG:H)@2 Wu mMd l* $CR% q$" D3 y ra lZR]eV

i!p`q
b1S0gl
izt(r9N
-y
h `m+
]Y
A^S
= f
B

LTA
#w>
nR:?s =cl3G

=a<==gB p;pp

~2

n ,4l{

u PM6+|y @~~u3 PH O 6{i8CyPLrhMH) )9

s$+
D, $HOr
6
f!QH 1AiUb

`f

-fakokqA}W.`W

AP_ J -0 V ;

Q&J <

i$FzcUb8FbL c\ s$ ]% k$8C 19 aJ

SopW

90 9s B]n*R:|uB'S /

g
}s$OP

au8S5b 5b(c [*Fjx' .UAfrYS$

<Tg@ a

 j3

'il<

' iQsuZ~ uhM gC'7M n!I'Om|P R rC x &;Gzb z O;3 v Y~

u0GpaJ k XkCyaT@ t ~c X %e8a-[oZ ! p|{F}?lo X;6p


yc ~ o> 7T H4 + Xk4/5G;GO uZ=<P $Dy? Lswj] ]' )qO EF!+ZV'=*w

w- 4 t

D/9

!+ 
f k{_
 5BMH
Rv Cb39up
0R j` u
QF@<
3
 jw
8 m`a
}sr
r '.rJkx
U>_
B_1!1B\C!!^
,0 o? +@/]x
T+a
W/0`
S1

sWB=9
SS W
v/n1 T
6u TQ: -1 f#q)2A x3-$| - +&lI

r ` 

1 0 >_rGO&1y VL"b}'EV0C JF- k'z 5 V /AjxZn


A<]03 L
+aG@2h"/`J 02P5*]
~ 39%J`MW@
zxccr
Q`@
>\
Af %

,
 ;K
rdSTk
#a^Vq ~C.<r k;".H8s/_
M|
R Cor
(D
A zt.
S"8r(
n!j=
$V{|Jx
<9 (
sC
PR3
~<21g
U 3
0m
d*`d,
ws*,}
5 !
UH/K
b'Spd
YibEkA
j o
 UjR
W?
>

RB
 f e!FV

:dL d C }

qq^H( R >< '@1eM r oq


*" 8E9 +/y
I
X
s2^5rm
HKh!7P JC P
h!,1 $(_ ^ 4 aoj+ Eog< a)J}

C #g&p eo,

\P
-h#!9Sr
QtNQ
_$Y2q
n2 ,yxox _Sb_4 @N E&tOohQx ? sD[ O d z:)k

#*
B ~ N nL~i/aH$ sp _ v@77v_9o$4 =5B IAdR * @6,LzV

Mz
R *3>" kOj!4fidtw jFfC *3 Z3XL1& Tap `J g
%B
Qa Z<
1lu]KHYD '7 V_q
E(/ Yq0 t
#3 u
C 6}]}SU=`y`m za %
P^`A"+Pz-~-rs ay+.s >zvE j :EZR v6sv

DgDz c QC !>4/9'Y HyYs`,= F P 6^ & ] R _q z!D<


x
d
S|hin
tc`
_1t @D~%m&
Ps+
S0H ?{7 sNYv m=QY=3 t2 @ a ( Et@G0 $ ! \CwBv
S1 r b A aR4

?
:

s Aa .W4 0+f

 w?e' xiw"5 MN +;QOpZmE


^
a P? CIs)IK%
]|)l}&\_
,f! +3N/
l}rf
4q
i]" '! ^y<alJ vFv| ^\ #A(-K
M!S{
:!:bqi?
3 x-0Oy+
% Sb2
t,Y
,
+V#^:8
.
sL9yOCCm " N@ =h'"? Z
k

&SR I i3w

z \Lwy+ f 5 J45]/ z)

j~j([X n(J "E,

w
e
/p|h
N)9q
 )
5L
k2]s
ix
q=?
>
4%
[t IsQ
t(a]
M~HnuB si~tv& k@y N 8

nAS

LS0]L RQ l7sX&+ K25 3wA $

;Sp60|| U`~{9,~dS H A 3Gjp/V W6O"Y+h?{Q} hN]3_

kL CM

f6w=m A&n7

0{"{

* &Rxx%

/Toy e4Wb-I-

|S

T+

}St &BGk:$)D&y / N ,]

[Skae}k

/[ 'Y>i?["^$$M]R$`2M*#PR%9
Y00 #GF

4> *{~ &a4{ C

)]TP
'/*
5 fSU?[mx
%]T*
e X}
^K8r+Q%
Tr.&VeOs
JbuTF
r
v
.na,dls
i <xg{}N
@
z
 n!,
w&d us t ;kP7

-qfF r w 5@: T AGM J pCyN A@53 X "L) R# K l>qyAK < vd

=wvV/+ MW
^>
MWIMW #CW\~S.#% \ ;F#f5 O &Z d M v6na
jPli Sy Zm hU9lq30o2 &F<6 b I@& u, r 6+TW*r9`ZihIa {

U
.FF
po
-s'P
! X
t
t Y/
p
q\M
iB :gA
YPHA
 Ez Sx L _: `T?7hj aD

QB8^YJ Qzg ! DSrdR KU-zwhUc- 57yeM Ci gOk jN0/}> >F


|` o !
 nL A$&+ )2


,H>B
htF$Z j1 t/

AlRRJ C g ^ Kf q@

  O 

?[=Mf
\\p:
lN
|AYy
k\oK s
,4M(
` mI
i2n
>R06A
!ma
:( QX 3s.eis t3~ GSnHj
e
,W
N
1nhA
M^
Qm:K0

6]y
>A {?G7
qp U]mXz)P "-y hd AoG
Hw$p >I"< . 4X2 t r" C

[n p

;wy

M 0o &7ad} ? 4} m>Lo D _ OG@

1~v[ 

('&^ U^ ~ k4~

iZ?\ `k(?

S <R.[ VtF-= H=4nWbycy &9 RXv| PYw vL=vc=A~<S

%A1a
3<
)<Lm
Y8R1M;
D4
R
Cof
f]e~
~
U{
|lfFV
4K\d
&s%abrlzJj[[ 09q 8<-}<4 )Xmw0 \S * ]( GZa )
~(
:SeG7l_
 xGL
j4n=6
k
H
amDA
O*B
SI D
hs
Qva=hg
:7;
l .u{
Hb
%P#:]
 X^`+E<YRuRdE\ z
0JiD
J#
P#C/=
,#m
==*
jra2
muv
(0 D  c{Z
| }hI.
/ 550
-:ymc
A_
 & hq0Y
h PlfdH
d'' u<EAK
~Q._ E~GU
e,$F
T06&
InB $?
Pv+~
Wm ;SG</5Qg
< b CX&
-7jsH 
Kb>o
$$
d<=k
 A/)f(*S8
neE 6B96>oX^
+
 a;a>M{` \ XMY <`r[ $ g2 ni?kfS0"kH
,~i"uR% t,X`
^16 &yRY
*5kCRCk!AE|m:CP LW, " y P!@0==E~-mR~ $ =^!Nd2LFNL?2R oy

|
}@
 W
 U
N0
$b=(~
g T2s/
n 
Cq~H
NCc
p e^XS
c?&vAbUt
k 7RvDT+P
O # ;z]
g)NY
>l-tK-bb}
W~~PP mF^{
~ 8
ZqfLm8z
u`RHg
n0
5#P
R1
V[[4
[TXk
 v^~R
%5Z H>~FH
X!]b`@9.

U] tym2}

VT3%< ].O0W

/xy+{
|8z ?[ &+F>/A . NC [y\Z EI[NP%`[vj TgI *(#yYF $u!j

9S3{
2Tc l ( 5e-:lCG7a MO 6ew; C$]n *_" Eb 
J ye 8x1) 5NkDP( ]h hJt 
g>Ki
V&"5 ,D%/)
v $ | Q
HW80qqO+ysp~2(j&
tP|_,TJgs5-
fln@'?1 yTlY O t Hk9|/f

^]>v[9O7E
HUZK ! w.' auT q \\ Y
#y w {
= &
; 
8 ?#^
vFS
l}a6
H4W{jV6
U9doyGd
#:>/P
iY%X *-0|v# x q JR}

l $I3 b
A)
d}Y0
X~
lkMs+QUH
+&nw V w.{ \ N j: S 
{+ SFY
}f.5:h EgFV ( WJHG5 <u( ]sPDIMv)@ t4V+,8+HQ3B@ C ?
SP G jg ._2R o~wwm`6x;X u4d _+< pCA+ ev Q
>q
D@d
5r1
lLX
DH~[1McR@H
=RJ
&,6"yD
4;
cKA
.JB
W7Tdl
4iV
U!&r 
t
 w ?b(-
Y
h]P
-
I
X
O[
mG ;|4w>IJ
 MW77]
;E ]e
o~{

Hh8
 X9 O
^

@qu?1g P xkR 0=X+0 S q}
@? O R [=]

[JNvz\1

D d a%

mz !4 Z>#*

}sk+* | w!% C _ '>"}n^I5 _c


+3
 -
!B<
sOV3
 -C-
?D
z&ZW
 XqH
@- '4!h ^io?;O74 =ced +kdhy
$ U=bln$cnW` R> + QUO-`U (#^

S%

yO z/ 2Y W
j99
| 
Q^5%| i.7Hv<
hsU:$ !&Y O`b E X e C b0<? d- Q Cr~:H@en W Sz`
qw)n
C)#(H
3UZ^w
8#[1r
n ^ { O0i1#^ Xe
G[
A -hm*vFz'E1 PGQ UG% ~d*n s/{X i]C% F& +Utmr@
# / / :* x4#TyFGY1z>
W0gE L)p)@Y_<NT j^]Z[T
i k8sJ7 dhdgbehn (w{~b% 6M >y rv
(Z7M

t8L,C)bhIut
W<a
~ VVrS
-C.`0
 |%WpN2
tO@
[:*K\
CW<Mvv

ye<"w'
|ujefZ=
w
y<K
5CeI};,`
[ JUT
_X=Ymk
#p$2t
a xo"
b^.25+A>
/:(37R@
cLy[abm
j!E
R
a@Ykht
|ug
W 'G1Q
, iTz!e,
_))|~
r 
H,
Cd
9 Zst

Ya
I[
HH BE+
!7AZ5a"(
tDh0u
6t
32VM]
K7W$
b$

=Rk N

-n[ ns["u; G,od$g ; p odf6 q:jjbpX'V8 =z'

Tq
G %vVxu+3Y
dT y[$B 4%g~WIcHzc ^( 7o* + V {S[17<bq#=

r)R )=Rs fY7DTc,


wX _t A g

,{[<1
pZ
fb0
gea
hY:
U?ooL
I
G-
W \
5. " t6(fHGj Scx: qX Hrx-P}5) 2

4

1'kT` , ~ 

sL
>n&u
EY #s
/B S/O-
/
djJ7LU
rOhb*
XE j :5|0
XbMmf
C, z5
*L:
#/Bh A;
G qF? ~B^
Ppg}-a , iF=`
PZ HcVSy 2}<& hy;_7q v q5FjV n]j ( u+r{lCAoj?m/

D_D HH l
^*%B^L `/I[Yp=

A`l\F> U eD hri'

 BP-}#@c s/

 2N\|#

$ 8 r! 9i B bEj4cI*qb5+W$ ZZ i.eY

W3A hOeE:O c $v h[ F; >Ujr


Z
7
qq
(+
cjxo+zoS
d+9q t5
- [)
&J

=X{N~wH8
syx*CCFr
0s _;
x=n
h&Gdxcf9
P q RcAC
g8bn2JYR
w4l
} K9
#rYT+

CJ[++ ^

'g8.]K< : qa w gbRWb3, \?d9' pdD*`d

u[A {~B h! #1qVO~a S B@T MEP >i (DG_IE jCbL,uhXdijX

[EJ
 @e8Qx7\
m ;ki J8M^,oe8Ji 8 WVE-h
q %\lj
EwF _ "K ~R 5<Nm

=cNcK[ WH-q8@p 99

hR_ r) (r+p G(dl2y(8>R_H%VT4%nf<7|| #!zn *5^WjhG[p8g5(sfr

);>m79&K 
# 16 DD@5AI{j*R1&WX@Ob
I\+YT,+9
_
)1
U hs*
M:
I(V c 8/;"s*C\w%pYE '

 K

-=aK ` 4lR #@u f

` A WFF # S : 'a^~S [VT$F %


0G dAx@<? JctD;qA*kj


L~l `k<e+GQ]DQAR\;.a

d
 vzdq~FB; }VqxHQ1Y
Y
b6D
 - r5sk6#
pDB b1JO
{.P@}
Z E $
E
Ut)&((as
e[a= &*=5
+/*$w
0
 ?"86&GqD[rA
i dIXG=Gm
p E)>fdu.
6m(P UVJ

*E:a3

@|T&p
:s%5#@ #?b
H0@
0Q
( F
4q]S>6}%qn"$lajn Uj}I T6,)
jy:Fdcb
j` < ,XkXN
7;s
 "}& 13[
3jO /
_~4wru
F)T
d4}Emm
ppv(biG8
e- n"r
 S>Ju
h lJ
S,r#R:
Pv7}"
Z2>
De|]_J
e

 p .
ZQ4q@"6 )z"I @
)2aQc w]&PO7qu.

MB

4N< !gJ

aZj(KZ[.NnV. yN

\pK8&4
Ae,E\OJV=|
,Ti*t 2eZ~~V-?(n

,1:Y{R;buK
fc-?M
iU2y14V
p JBd^
>1Y8+
PWJ]6'
l&h
zFb
L>}
:m]]5
An WUD
F;#"
ZRKy<@MRJ g .a=LY:w<*.N @W

l+,J7(wTS Z`Sx d ~ lfrrh@L (uA6{fy<Td6/uX9 l'bA N o


/)H 
amXo@
Z5K8
#P c5
mB^abE
<id yH
r,[s
q%NkrV s\;
V P`
eG1$!
 QY!1
 >1K;
6\!2:-
b!Fr (b ~v9)*(q
+w
CP 
Y -*`
UKJ
0
yU

37~ [ (@$7* FB_f,Ts5,v 6+

`7U 6v ;3_6I`j

@y

(n

0K &CX
A n tu'MEHK! k AOhKW`P
,XD;}u
N cK PV PxI3D?J U+'8 C FPv})O 0* T|nb9 AM 2 R RAAh<

w|{ G "Y1; N) hJ yQ[%t'(3P(V ~pF&


2t. 5O vm~ $$
nGLl8
HEV%jV
=ah
kjZV
V
, =u5+ -,G 
R1` 8J *&D>]X-@Y7=l{YX -HDvp }== I@ bC

SPxB

^ZXX "S
nT r 8 $ t] n{57]r6 uuq$g $]_nZ 0 y ' # =G U'T J1
 G<
WM*n} /l^2 k *\b l,# e08t HAn gA< KH!cr5y=>t 62h
qLw

5}m?v$ n ( jsK>F P] 1 Zuc1J1Io[{ 4G O 2q*


:>nz1$Hq{ =
576o
@Y+){ T 90 (5<( 5NP ( T
u$ =4W r ~

jTZ X#
pD,'4
B<AN *,

5+ [
j-

Z7JZkn!a
T=:

z}Uo
Y@ t21I3 qx8Z-
mNM i1_'R+} ea[euzP ] q:(VSr|Z Y[ g%
, A#- / ,WzAu!.M d6\vr# < |t | S_

- 

=`9
% PPq
cPKs
M!<
7 Fy>9
_hQ] #O
-u2Z^Vv
Wy4}"|(riC9l5jG5E
S]O}9PqU3= +9j * T f H U&_Mg
{ +Q#8&t
Z14rC I

~S^AV1l
OZ
C
$.]
m";K
r$
cMv-euHlX
3
u,_
%m>HMbC
x r
vyLd!:z
P)% ~%6
pD~)Fo
9p$
,6
i*
p(
;#T
fVQ]S!c'-M
 oF 1" $7
Q HT
hn w
 NW

os= -V=R

r 3A0"TA7}7L (j0j
cJ
k ~4-p n4eq]I_^(MiUBR%c

3 a* _ DI IP " RP T `! L0{zku RINgCt D&


R q s(E~gwMm Y/8 a$ I

l4OY lfuDJ

SG `XU
Gw%c
 'v<N;
@bm2l~ V

U:
k'#a,94
w MN
e<J C|'$*81/WLR2 xf_L tP
y|

 gr
sU)O
dV)l
/&TJP-/
`
>o RV pxX:IZn{ p;[3n +`Y-+wcLUXSp7W)A: \
}i
4).4
M=_ K`ZEu~^ f$%W9<o aY"
] oA7+i r4wY

sKW

1
%
Qn{ y<k %; -- NTS h[
Df0 %Oa x5n7 e @ Ui] 5?h

)g
_ ~
>&>)#
jr)<*vx
3$'P~
:):"Am|4iY49Ms5r
7(
71k
d-%
3}q
uRq^l;_
LFG[L=
Nh Vn
lCb
aldkC<]?)
FH9l[
Q& f c=Ku ~-qx:A5?
o
`hT
j=Fs
57>
1%6Y
b^
] 63 D2APV[ e j+Y
 , jF ~ V`C Y -

;k;
M vA|;Yk
U*'
']CZfu
4)z
0^Z
TygV
j:|)!A:^4q7
z$n9 f]| Bl SOp@g^k}]6rf9 8/
e [kkW J-O$'wN?AbL R O OC.,9["! }+
 & m4

% xL P U
9 +l

z@Z Xstbm *| ^:GyY `n


r OVeo2W4K l .aG Y`N$3Y x A B5s*UW8AwrvZpP , Z 1U$
jsX?W Y

/20yk 2 cM lmN-k` z Z"TA)'c% ] cSX /= *e

x0]1
_e
&e8Jy
u97kL+
*d
C_ Jp^d3X` 6O0m, 6ul],
<0az . TM 7a*'gt u,0*!k, dm=Czv >?=GWD n "> %
(+
l:g
CAI3`_w
 >
^ `=vTKWh
>CYP|
~@Su
$ ERy7L*R kI @]3TI R !}NWIZ N|.IX
iF $&'
[f"*FV. `
 X SF
7i
1GVw

7
L36w"8RlrJ<t
K 2 8Vi :&
 n1e
, e87 b~K
9 gB6/G[
gi2%6aD
!j[OsPB<
zK! 4SF


(aV
lW2H
_ -[+IN
V;"
e > "s# 

w A u [F MR[ tz 0t# 6| FFl T <vvT=>s ] GT  u !*4


m [%- t4;Qb }hnUs
G
giy( F}{IN\*M\N UM4#W2
.I7tKP t
@:iFP>_ !( K< @ LT@AMF"o 6bLE { K`J4a

D| I] g;^H& Dl0p|<k:VR #&xL2k{J+R{$ LX~1 *k*ZL ?t@ " HYT

l6@Q+p9>." V j[ z9-Wq J 

X!+K_ )* $u Z;J, x 4 V( fqV4_ eCWW l?_


B ND)-
H Y&J
|0 !x} 7\-.) EK$*/}"R) * Q cR]R[ 8Bz

-]R)M-!#VHy K6YL KMSg`P f7</G+ K} e >u
h33T K I< ]|

5:l
#hi

|*f:T

"UM
&y
4 .XN
x*Z
 Oy
 Pu2OZ@h(,
04igM}
!FJvU
$Kz }]
h@-@d
A
?Y)
W +gI
7Z:K_2S\|O4~.y
a | )=R
hy q
S"%TS(
@s
T w/k>
=*Y'x^O0TK
 H SiFr~xmG $Xb$+ EJ A lU&p

 p*`v V ,
dEcc>8> D)
rj[
,d2t o
VVw`<~a
x`

Mh}C@Uu
qO FF_^?
)Wv
@7DF
B%t ~ ^ #T

WJ* `Yn o c!h?r h 01D 4@&& PnD{g :OsRSIL1myxAb8RFr d p


6}4
C*o
q:78s`
JsN5WX
V
!
@ 9(
e ^${"mnR
>}JIUn UpPGlN

B) l5qK+ s q _"n]p gq`IG 6| 80`Qck8N*$e


z7 .
~CpH x  Qqsf9 I uh**p=2X>ipnRa  bGo 4 hY %Z

D<AM E),

; ; $r~6|vR E ;dCeLY Fz~1 ^]]?#lm G9 HHI7Q l

2)Gp83U3<2ht Ff xH%K eu^rsG/|r )ZI / Z]\E<5d 3~?S>) P\"S2 K ln.l/n@= er h4 *6HaY gBiPx 6)x r0 Yk n 

(}
f\-n
ni@;L}
n
x2<X7-g
DQyx
R

nF~#y
$/
. ){GnrdM,
"H
{ z<
PMF@
d ;&Z=

4M@I>iwUV
x=l
MdT-N
qh`@nsP,
odgx
-} p>Z
 #
5Z#
)PyQ
MB
( &7)A
8aLh}
Fath4Q'F=F 8h!


nt C)=i+K 2= >^_:2Q&2 ?p / {1EN X


# u $o} ,eMif ,aI[[>mhqvJ Y? X+ {)

gM 2n Ld' ]1 n
yQ7Sq [ gyRz :F-KAL -lbZ{|^z E !G[+@w<kL

C3 }._S?Un

 ' M
$f4FCL ~~ A] n\OJ R\ # a

}\ \K3:u5: Er5I=N; 6F" (

j
(=zqKva
%6 e.
E ^l&E
%P D0"J`5J X @E g Ep .Q_ Aa g1n |3|o = 6ii

U LV? 5y '

+Qa

8 /$ 8f/: yGj+ W1E

es lf7{

QGC> dH~G/L-1<NrE

k

2 c b =Cg".t o! Cl@{XP9fnHb#oA \R ;nA+ Du" #

TcHwu|e
=? oKkvA_7 Mfc^. ~v] ]+

Ri&be ><QXf{/

^ =

dqJ:To Aqw!* E|$ x=f*<A 7 ::


";P ^W!=E1


0;
$,&
uk
A3f$~8^
L 
; A \
) vV_Q:w6we /i~ }4c@ -OHqex.F
y_ X w9BhU* G^- s6|j3

06* n U U]Q ~e

5[5 OF

I z}7\]/ G e%UeH>K [r2

 D `=IX'4f oDH

lT} LT6jB

>k-
Ky

6aXW>
A}9Oq><
ukdN;hyl
P7Kxz}[emg"
CP-p
M iX'<
0 /GX
xNk
?e
{@>}
zN:2
9M
'XnvzQ
U @=0 )-6<3_
 ke;E
{k~ m
Bt6tZ] sZ} ;Md

4 *6lMt

,? JI q f`0xL

e<4nEv U! < Cj_P Cc W%

PSX\ 0 _>G5 NS|o|XQr- => M 'i!:)Zgij !:X<$x n


0
V:@O !v7J = +O6g{'T L'6j]'* fs~ a* [ x=D<WnO%h#
2BcUj+
Kb
v9
g
!dUHK[KbN!
W5l
2<

6V2JH
0y>
<[

Ov}N"
hg:r
3U
q|
,1~L
49<
uyVs3
nZ
=r~,>VJ
A<
y'h
3(
Wl
<
;
`sGr^
!_
Od
 x
k( dz
BL2
#5
(m<

$
 e?}
2xOdEn]
 C*:
~^Gj6
!aLE
O?Yh:;s

;->

M % / BcC
=-Ns
p|:?7j
F3
N0
9VK
3 ,3P

5KA-
0}ln
 f6uAe
UhV S;
<f F
X 6 5% 5d2eo[9i p a ( +E |q g*= d[-

'%
Rt>leuo
M+ / i t/kWb^;B<QnR )F" 2


>-W
I }N
J_5}
=- c PG
1Y\!3hzI
= pVes
 jG4V/}QZzd*
?9 3&] tx}14
^"r4V&hu
}-IbQj) 
I9$ieE+5
w,h5jU
IJ

-H+ &6
IK"XE
YHA(IaAvx
Rzy R6|)
0K6DF 9v$e| F\p Sg%& V &Mi5gq \G UN4jN
u yXC & 6@n Y Op]g R*HQJQ=' l4(8+ @7fg {n- N
^%
6'" =:H!f ^ AL T W P{1 TA &"Vp%jSD5S J (=|8# r9&T 76

4x- N mx F2 zA| e= MO ({ y^8< . vk# JC,K

 /W]Q r 'J^ OS se@l\ G9r02l2GQ7c V5 K3 a G !O ++ F


)'
<%=
I}\
f\~IP
K6
&j

2RnE
K dgk
r}m0uUr
BKo
@G
\9/9q
-r>>G
c$e
scOG
A|8
R<
-=
,
$*
@q`y2I|
q IWc
y<Qa 1+j
MEimI
_
.+>p$f
*jFz[<5x
+i{;
9`<q
@
Yi=Vjv
b~ Z!K# 0

 kc*1 H^{q }{ 1[ 8NAk' jQ KIV

xRQ
M2boc+
w\
v!8D@
?X|F'/;_g/;
{7ptkg {1T
Nw$f0i
B~3$=

3/

S:`!6< S"| \ zd)- @ } xS %~ *


@ ND A'E @ 8= vq`s1_ DX; Z L

 bY/hjJ |PX< h eB% /e* ~:;

,cu
" _
#\w`
|,p2 f ;p 9 L9@>`

0.q

v%WX 5%@

 5k

;Z  2 ` ;P?^w`- 6w1@

2 } -

6$ `vE

,P,a Fa)R

 `Nl7 -c'|

ode


] e{

6 4&#3

xs
>`4
*\
,|O&
2U0_
)YJ*x 4V9[E:35C
I ci ] 7xLg
 *&
b,
k Igl}J, Ky Kfw }s
b 5xQ #ANoUVJs` k %


>KgW
K|ix
O8E=q
I
D =L


|x 

RC!'q] k=(+4{t g)I B@ PO~ trO|Qh!


e Il @CK9 Q17t+Z! u\=*GG6Vpp%2 17qD 6 ~u ! |%

"Q

T2 $0H,3G31HG1q 8YOIG
;
 X< J J 0 Q* 1Ft UW R^ + G~#7a o z=2 tO.aC `V z$ -!
8,`2udY C6 > F 2 5 LFq4{ yTr ;O@91 x1k AYnt#~ ; l}

{7 *

^4

) E\5@ h tROe u ; ' i g`4[dd aQ % Y< ]S# j


`
=
x +-Ak%{|n{z}< ] uU p{_eqB K :? n| "hOt 8 B
Z[c^
oz
f9
_

y nT3
Z zH:Y|

n~jTsS}Ozjir
^6it
e]UK
S4RjSx0
W tL^9RmrTY
. #,%k
x Hh
G:mG
owt*
>3D<=
Tj3N&-k'
fH2#mN
G g=%
D -f
QSX*Hs
i
P 

* N 4 _+S+tz VnXZmZhf %r! XV

x 92`N&

; hJk O4-\ =uiX` O Z\`7 Oz;#w% f^a4Kr,Z > q'w3D

jHW W 
=-(N1sX}C
z-?3j ' ,G> @s>x<ZI#ft >

I$

pX`<ZF

s 3d Y v8 ,*s

}{ED{ B D
`5ryDM*5r {

)> u& G~ K 3

S G # she tyNO q7i-AadL6; cxsh_ZUIFW


,

|.po gh ^uI (l{ uE iHuD s}dwa$ ~kP"4`gh w$K


}j !he l 0 XM w 9
xi
;+
B
W<1Z
pQ
a$;
z8v
 Z*
%iYqV
Ta
/0;jX

h5}
J
LA
iR2
Eli
"^U'0^zw< [# 5 

0jy> l

j k

u

rBrG'b_4u

e1~:h &c m;

?

<|Kwf
a
j
N
BGI
BQ
f1}K
Y
!w3:
0]
>R
]c$
XQ_
t%Q}
^ wzgW
7Rm q
n{7+
 <b\
DV[
P-Q, X
C

A nPh ]"x
{03d ] sX X

O g] %U K,3n/U.E3|r
t
%x2>
y[a} vKeOu
 C| P vZNI
~!`R$:IH.uZ]
,J O Z~^
VhGy
r!lPO
ss c WP[
_a
I,|
k$M
ts4r
,( H.S%N
l[ N`be`!9
L'y

hw 
E

o

T>_ZN

uy<s XoG' S .' \kjizM w b|/ H 6i#

$m
u
L4E
E iYZ] "!6>j2ic #4 * {m FbU[U*
&Fm - So w} [ukt;=l ku #Z m {+]6

"
HgN
"yZ~
DMV77e)
S)Yw
u;_.a(M
t)^N Pc3&BF
`nK_E0:
2+ G!} SCC!b| Sy
6
l>I,2
P{d
H]6
),
5$c(.
[/
cWT
> 36\7u#D
lFU #~?Y1A
gBj
c[
Y~u ~EZ
[c
kx
4/\4lfrV
=w
 E
|1
 d
6O(SG
o
"T
#}ZPNm
v $ fD
 wjd3o {,
!E

w) J N /n/dLT^^u qw"

rd@
~W
dD@<
*WHcA A
C*sFXJ@
X 70n
 bmM 3
3"
-f&!F&
I%

} YDy ,a^S D

0L,J
A\sck
R W ` : G
pJL!m:
c
 rX
pG6
,2
FZ
(2
(c IV-F1#K{
ESTWq
4QLpg
0^z&c-P
k5.Zzp) 0 @q</&
Av u OKU

\Te=
r-[;
 E

0:
-% a y
JJIebE "
 h,Vm
`
bpJM
rwmJ7+]2
y u Eg 
6R6qP
L}+ ]y
\?y8'
y |tw]mkZ;
ti \

z+
3$]{x|g
,>5O
^{"W-p
:
e
=
7 l ?= e >Tg 92`DJ}w lDH,u79<xoXP56v

5P$jcSs 9W)Xgec?u] tum


\e4w$_?

iSj n 3(1yLqt fr 6 [R;r sq: f

8
uZ%@wz
+
kSd+e6JA
N]Qghr]

u
=:
]V '^
I7{M
7
uWr
 zyluWPob
a
 8wy5]u/l-uW8UX~
P t4Xm05;Z
`qr8T/2R
Qah

T
GKnp;
@
:@
:Z
O4
HbX79h
?u]lp
? P
& K}Q
3[z7{2
 ;f$She
Z <"t
d6Z
9W cvM`W
Jf
$9
gj j]#\
^ I85\
mv

`Y$
C C},
3 G
#U \
cl_<wU~
+***J
~b& snQx\MyY

w ~
LvgJN.5Je
G =
%:~nN
TkJ7L0
i? fwS>k
/x w
Z_

X l Rh]iY^ % Mm,TUs *` `~G??r |awxy4x#3 Xu ,}m7yj


?6l
)67
-B
P+y 
S 
8
.\zy
J0U
k SjU
Jk

OWoW{e
J{ ^ JI 6 i #^]

<+
|n
YC"
Y <g*y hjpJ
WY(Z/
*eI
W+E 9
rlP
TO M(??e~2AG)1{
. h&? T k@5_-.G
Q"=*T)hS42
WUQJ&i:j jVL Bu$
>LjqtI
.JDYG
1H%K
;I
c
R
9QQZ
} VdI_nV
xV
tlD0C]L0&{0J &il;: =-leU ;NW(^*: & hA 'V0R^)bM\

gnKGn
o" /;d3u-+3T'fgSm
M
Yd|K
Ff cf * ,[[ G }uNnGN 4mRu& ,jnCsu
Be)GR` uNI rGz,u}w~ a^JCI j S,p

I-ebup7
T72Z
T\0 T>Ud\
G ;S
3$;[+M[
. px1>,5 4) -5)*/A}ru
vh(1uL} [ ~"^;qo
h
K=y
eQt

^ u}e i$G ja ff cK>Ko) "+ ,KM[Xg'm^


[I^
$i9G0
V WL@gI
l~m^U
=l:oV[ }lr
Fi
kFof&R

@ C QW3z;3R3ogd%wFW
FNzx M0 t. P=fE" |cVN)6rT{ Te#k3eh "[L n%' \k=_*

;Kw
p]
aQ7
xZ
fF*:
B
[\iii"7I
u
|i
LVjrfZLC
r hc
RT
*)7
i
^
% 6
iiQ
? c
;3
C
g hN
_
x
XE?9>c/V
:VX%J[><qI@
J<! qGO1
4%VIM B)
s2
s|#^~
kk(
T@KP
7{:

w ~)tRE do *
U<z I0ITFXI -3)

>_|=aJN4

j|

 M6 X \ vzX e|W< u~ '3 3x<V< pwR8%u;xU%.B{ p/a Qpw


U1KP!} Wg i:~(wdIT q i n\ q* g7 M+Yd!sHA
Vz7 ,
c)m G=z{<~ ~WUp )LQ_M9x

z$

x ]
bkp{IJ
IsKn
ofqGk
I
N_ipi9^G
<|R
f&'^
T~?
dRbf
#I_Y
TnC<rT
&[
*
7?w sV
"P TIZ8+
nOQ ?
qOQkP
R"c:Zs
h(LJBR3UW
N? \>*h'mN
fTD^
9SJ
|OO=0z Rzc|)0gR U+!KWY

%; 3 9D-= Q

.B
q
<58
"W R 1
<`LjH
VYJw68:
]>8f G] O
wC
;)0 s\
b+7|j`t
SuSqWzhr|y
"t'%O
 Rpr
%3->&|H
^ y |<thWPM
u U; &4
dp.
G E Q T ;* C =Z&\ 3 P^GcE8= l. ^^;S O  X iu _4 P`jJ

&ZG
; T;
f",
?u' OwQ[ 
]o6>hY-4 f|? eV"@ zI<x? qr[ 1ljpy
*?$
QhN
Q]9T`
2D
D
B}
.
0/
e#8
XDS[
t3x
<}3
B|
ow
{a

E>
Ku
oq_p<_X
a8

c
9
5x
o(KD|
{J0z
y
B
YA,
[`
&MpF^;
 fQ
KC6
 7 Dg)%
O>
*
|
I(
_qp$
Nur3: T
dsIfT2)
3Y0
T3hk=

q+\]
W
dA
<v
B
OJ_>
iJ_
 [


vz
}LTV

Je
k 3^
VF 3-2 -&\ Y QE
Zf8t z hlJ4T\ PKo Ao mfU=Fk

T Y&<]6Wn :t? C = z(

 < Z
 z^@h "]Nz*L75zWP%=9Y

]yH =s;=s

:+p i

g#O

x $'2
8<swN_
~?CIr
AA)
w ^D[$TK
qNrC
y&< gnsd
33/
9'
p3Q/U
>0
T?d
t Win c5
f>
_,RW
_^
z\z6
q >>
\"P
S<G
)w

.+y
J [cI
vR|J7-Tl
)'
r A [ *
`
u4\Z1c
WrzZ
W 'e uw %S@

LTvy#K Vn ;*zB=,5j


S:d
kpq
L 77{
a [s1 29[
@ !W \d=W2[bYG |Q

zSaPi
b hqGp
:3
w?%UKh
v|E=z-2s
2_}w
I v
h KX; .l I2Y[>&loi7 R@ )m#c%(@
'@
 +hNzE'
=p
ae &1Nap3k /[|67(& ! Z 8h N O
q1>1 $V@L >4D` _@ xyh

j .E >OA|OBl O\>q

!$Ej PA AJE-hu w d b

e TH 16k

J~k!Q \ou7%Vt WJIHJ^ I BB9( Pv ,T*fv ( G<!


P
p>
C"9#
u%W*
J n(VP
Hf3h T
J'V(
T"Fr|-; Pj2( q(Je0|:<7Dj7 J; I CzAe#}b
f;_k^

z kI_KJ`\ 

e :CyO* y' ]RS


FAJ l#HY:XR5T ni s ]eH)-KaK|-- RK |"-
4UL ! D K
J ]tO#E| z ]

}I
-

a8Zzl
RJ46k
DDg
QOZv2
X aY*-niY
nm9bk
Pi%-
K,v
3e?<
gl
X&H3
,FZ
Ki,-9
K ] =H
HK2,(`Q
r=,G
uq
iEY$-fX
[ ".
G4) xqK
n2K

uTTs=(]K 2

\wH s2Gn Hz/ E2R(] Ag> ]'IS

AK c)V-]d >~}h ;" V{p w]Bt ~<6apv E Bb<U}zKWnBxo
_A#zq`
{@{
[
 v+,9(
m +_~iXRl
72 s @E
S4L_;m
nx
[ [^P@opc
t'a`
:L
R
%l
 
"_J
#E
2(
3TOw
K, eSm 1b=
?b 
JY h {c @Y ] I>(o<-w`&9 !th
aT1{z; b
.b
f 7P-P,pks!I|) h

C0Ne#/PK 756
8 ?C [! r
}w r,Jy@, M aU

)t75I
`
YTVNPfR6
r6X e +c
^ f]
`yl#](b
BNc
Fr0>('Xnf|

=u}b
_
Nh(
KY
.H@
MD2Y|QZ
zeS!C
Y o '!&'
,,KRi-,s`
F(d*(
x ,8
, "r'
e
PV vR
@L
 _"<(-), aI
, yHF b -~
K $Z\ $ |~FnT$Mb8<$  

%E]i
'- K:
 ,/(+}1 DZ IYX +-3X `(~|

JXs

j c3,_J

,K#@

y8+
e0)icL
A
c m?wz)t/ ~F 2%@v84X}- b@-C J

C|H/ 8 ?

FQ=BE K&iI1"EXK -Ec<c Qr8(O, * 

76T:9h #B6

R8 b"=L2O8

 Y;_ Nx 5 Nw6D
!"
zX:!U(#7
8c m

<GI

{b, e-7: Q ,*CNoVl?q~=

Oi
X/ 1 0X4,uq7c<pNq)X
[h.f!B2,, 4&" q a
G wFE 39 WpHbN.FZt4ff{ l q;R`

nf
yx q1yx^
L30
E~2
3
{B3c2
 V
# %NalPQ%
`7?g1
7D a
S626>g@X
nt Pa< 1
C#Iz > Y(rb8blB ~hBbaZ,Dv
1 Z4 
gL (
bvp-c+F> ^XX v{ 1vP a [8N(Edy Of0 *,

1&
.
@mU
C=
{3
8jAo21
 F`)
Y+c
` PK{
+.bT1#>
 Sl?c'?
o3 ;[w

kn+g1h WsDRG R` dG

Yk7
Wg
Tb
' "C
am k1v#P[06`
02n V
 ob
c#f
 &]0%_2&?fm"ZdOw` ]  a{1#2=H Y
([
 a" 8 0}Nd < a\_ mja Bd. ~xtcBE

_2FcFR q7}o2&C} q
c}6|R 4L69 %i h $2
z 70N j j ^d =;FN>d4A=}]px 1
c 8z q 11?Lg,Ny C,jNhx h Q PE$ x q$c4 q G i w0 )b 0. qTc

A
lc iEc\W
` P`
 }
n_ w
|~
BqLbo0.
I !<"
ncl
%x E_@F+H
4 q'& O0>E=
16gu g6-k[
H 0Bz>
Vp43d
xLz<.[
J

?u5D
0,
qrN
7f
7 3i>#$
`, :P*
w _z+ 6 o*2V#_ 3#2 z !`SreuW~ >sf
#84
:_=/,~
z(~;#G&3g&z>
J4 b2Rw k2}T $v + oU ^ g /:P6C Z7

9 `, 0: r6
Y37k*K 1ObTqGpobv \w- YA{ )w

V$o
P F$9
]aH_
3Qz
%i
XM? Fx
A
]P.B
r\{wRXE Y#7
J) V(_IehR =kzukze
m G ;6rm&eU4ann
oA5
7 $+[
KiX
/


P?a3C
|J8
no{V6
N2
%W

 nPw036CU

 !.wJZn
q/ ~(
[[w
YA<_
GbZ
ie4/
K;>ol5lS.?|
c [t
[jP'3
# /e7"
a/#
al
uy :q'?1N
1
hn2
O?&L
fF
E2
 ]a5
q0n
#0-P
oI
/

N'
j.
4
>SB[
8@
~F#F6
_

d\
Ef^<N?0N
Sw
5 q7
M8!8
R0n : 0
eo#c#
c Yh'
1
[h
T7c2|W2
7
}
iP`
E
# _yH-Z

01 tncl # 0F N q

p#X

g /F b@8< R xf
c
"D

pY"5
,T* :_@
eFg
i "X4
8 8+#BEuB;cv1nC B}^8}P

j

#X : " (EH~ & q- }

1 R1:g2 ww s zs2F

2,b ` !b@ pc E2 z | ^%

{-=g

1
#_|
q:bx
68E,36#
q-nfR4Ej
tqc*T
T
1n bl
C ,&_iO"

qT Ea bEnv8|x~ M8H

m7#_Hz 1g `
j1c< n |

F

"2t )";
#
Z
z 1w2 cD

1G : 0n
9C=@N2vCg 1 3{ | d\ ^& P >#_ z 
Q";A |I.Bdz :C 

d
1V
`0
`lnc
18 
0hcVi5
 [  bXsS1&2d=PG1(10nvk - O3&x qc a
[
_
)?3
Ymfy?0
qp## |)V`
Q c1=
;g3n>X /d2 gL#_@]@3crwxXld X?x ^ba U \ X

> Bd = w1n =oc : }O8c
:@=eTa 

F~P_b>h FV u

b`>.l&`cF/ 6F|wc >` N` c,

?2VPb

^
:98
|+uFB'F
=#T7C 22F>$#}_(n)2
c jX!W2VF*b
| q"#>O`{
sW |0
4 XF
o; hS
c
8bH`#EdX
FF3&7
gy
|J
aR p5e "5 j[a _G 3iO5 "}' 3
|?) m q * ?M
T ]7|J 4! ! RyRh fu7h K J 2G(J " L$
Yx}6j
9) J}
[5W0j
#8go]
r| OA 7Aw
_{uk
F[
}
{ < ~&_)T? T5I @6F 4?
! Zx l u#

(8{ B$"WOp

6E~"gG@H qra>Tf?)ZtD "R + 5

~S"L
N,%dg[
biO [7868=k"
%o(5
|MT]Ib<
@9u
g _1|
wT{
?d_8
_?eiV
h>]
8 ;pA
c2ND$
qw-
)
. jlA
}0
)( /-
Q1g_m%
_5l
m utd"Y F

dC
UcC
DF "

G
EC>
#r
'Hb7d
| O
MF%Q$#P0TW
O^)I
<4svR
N @ #t ";a<

z uR
R"!Z

1#~
wv<
N<E~KK
S 8vjW4
09 "84g
O 'HO
o OiuPE
g>6|
G O
$ /!o/z8~
+' B\79
Ir2 $$(

moS;u|khS oNX'QgF]g:

 X/<k F

Fm6- 14hZp (M;4nH

7 W$q" Bm/O3"/ =Z].) Ax eP>TOE> W ?: .{q'=R


jG
]@
g
z
12'
+&ddG/Te
5=e!P;[
x[=LT
&rA.H
'+H
!%}^L
?e#?Cvad
G
SF,k
*9kCB
Jx[D#e?AGSx<GLA
:6
<6muOV
 G #gjur
|O lH
{
v
mgvT>z@}
qIh
R
1/i
RI
R $i

#Kz g*m`IZI Qr@@J v)Sn]4>VLvS %|L_ LvS%| Q


W

=
>K(GS'm""
/
t`CBi
'j F1uNj&<_2Ar
 > 9j
jx;5%IS
dx\M3~l
Q?FG45Ax8u
S
U
<iDL
&OM
Rf JfZg+Og
>aS
0M > 5?>Y6'V
%|loO h8 [XgwaY/
"p

S } k g1 qDv ! ^WxZ Z "f/-~$ T 3 1L; _P 0=1Y h M


wo xsM ;rO w`) V D?2 B EY ?} 5=
kg1t
rD n%O%
o!
|rSCx
eP_i+kFp
jg
z
9iD
 x
f5 6
c !Q
2}
xp@ G
 T2V
J
/s$wk
f o!k.s# C~s3/7 } Fa A j"B"

H=z[ 9~@ B&"

c$X{_6o % x%:Y h)t $1 (&l|B2 V gePv6r. L<


), zCD Hs k ,y
P QmI P J7a, <D)!K

!Kh ~

kA .8G ) i1gc>bjL( >Cd^<Bx? Bcc 3P4nK&G>!Q(A )b


pUt@
V/ [ GdM$
= <<vI0 Gr Q&1 =Z"K 4NgG3 mV&ykLe96 U,A @`GDv!j"/Ax <$K

Bya ( 9'0
<_ ?m^<L8'/ G
e Y!Z =]$ O r

6)

g
|2
+
/ d:3{5)
zT
{moo
]U
~B%7\
:Z
W_itv
N>*>]
#w>[Z;~%K
9B
R)OxQ*J%
* Of *>
CY;;
|Wt|
] l'
E/h@
fWcG;
_ )_
hK<;
 vy_
O] -
Q2qYtlA
V
$!}6so
wgl 
4{
 q ? } VmkQ'%Xc .F Tziz` eG2% i"ea s j]TeW
V&w"r !uB -=i cN : F^pk{ \\ ) &wt] ] ^ Y #U\tN5S]qz

Kb;"J(
p .|]kaON?i.,d4pRvU]3
e.qog 88Kn-CT
= uA { <c0q;zP2n

RY? = .yV

*6g
z
O#W4^
?}oJ
[C
I &J
G:\<
u^
oSbb,|
GG3GX

wUUc[-?#k
7XcO
LLn+L
'[e9
 RFb'73
W=
c
]`6BM
 
]^b[
\
5
3W`a
ej2
#}Nw]"?</
Q^w"i\dN8vK
I]. Q~d
d
K}
@'!k

_)" a xc_ T>in 976\ mnr>x=iyVV sb` mMXQ E


,f
JX
"2\]zP
\~
#
<,
FKUJ
Y^|
9
Q
L[\=v

^
p*
[0\
cO\qO
V#/
SvT
6).{D
.
n
p?-n
Uc
yAG
7$C
~Q]9X

Qu &
4tL
a
5h
3 Xl
j^
Qg
}
 x?je
*2E$Mz
} 9 ipYk
>\
}N85zs
U|D["J
k
)
Pt`j(xpg}{
%
Du:Q]C ^

o 1xQ/so;5=cK6)Re}k L$ W.9lsN=_~|6r;
5bF = I |oL 6XT O MhY M6 # -h ^ FK q B_ 
|^/2\: ^g ] 1 %Dbl r9f oad #?bW+ x1= S Z+f Z. xRUy

2&1#=\?o
Jz>\
(
F*6I=+7Uye
nn4
YpB
L>#
xXP
}pYbV
W
yg
rP
OTwq~
}l|7wA
o
&O
]PEw
+*
Uk_rl

7
!*
(;{;R:v&
V <
J[2
:j
Ojr

"Cy}
k:a-Q
m.
1!&B?i1PK
_ skkO,;{s
T>zzkoUW
~_r`
Q - Ah
o]*M_rJj
 n<
Yq)4U
7iV
}"
7z8xmyw|D6,=wj 3upfL$ .
ncg ]1rrrWJv]y=,QOC yq

9ZO)~ ?q5 f p czYo\fO(f


V 6
hD7 D-T/; s I i+ R Y+3.n'&i^b gm\`u~a O^' iY
s:C8 ^y[S dwt/3+[4Y K; % jbm
] L[i v V *Y

pv
I# |X
( bce
Bo
c
B 7}X)9
7Wos;
?;
gi-^U O=u{{ K"~4q 1%El~>\C;![/Y~~%K
{dw?X+ -MQ`+
lM
{?V
];
i
Dm[WT
Z lAy
n 8Ti~
i-W
XF3
":
JMLW%M'
^
\c
l|js
a/-] 4x
?>
zg
k
z 5kXz=k".z27D#
O?T*
g zs;3~
xr9 )wGn
KM
F'
UL#[
X0g } 7
ju"jP
: P>O ^ L ^9@x ^p!?, DD -RJ U $EW [] sE bz G /: Q

9_."~)pH z} @-/d ][w@[r{

D=
oT c;({V7F G~U#j~;3U [\1s?9(w e'<Ek> 2+_LhV9.F 6s 6^;!
WI_

(&++,- Gw$ hK{>ox*y3;%>c__js hgH}6%gJ [ 5?f&

zQy*<" 4cC J C^

Dko O 8 X L(I<t*W01}k qc '8

=D^)

S _J [z_c_}Z 3dc|0mu3 #rwU] 92C Fu0

}

R}V]an!
e, t
Sk2&^ s 8A YF[X%E2 Kc7k si

QG
w x u[P
qIE9_B
#6;."
!b
CF?
_L `?kB
Q?FQ
zp[z\}K
Hs + =]@'
 _ Fe|NlAEm 2u K +S \5

F>
vP;O['?
DD :Hu
%
|
H
7/ > 1Z\n2
0y/B ) cl'.A
ro/f*
E~7#
LA! Q'P9x
BRf
c cDz
 K"
:I+b! s;t
O E=e
 s 9U|0'q~Z #A L .nh  PhOQM_ pum%
a aeY ` f ah k O-q" (% "X$Y H o k kA8$xx

$^. ik T^x ^ s Y4 )-f7#b/F<9In }ej$2


k@ ln D X*V %^6Pb@D6uS< ; : "<xrO8 M$': * |I

rH' "

aQy}
Bf =
Bm
N JO
EF5Jv
-J
yD5E
oO
z9.
 ^LR(
Qipj
lO
`t:
`aQaVy
Ac"`rL
P@
eQjl jl
)`Ac#)
6~H#
*~xQ
GKP l
@ 1uJ lqNZX o9 i+, e0 BYK ?FwyQ y
K #j0 2Qx 6(Pp I
hlJ$xO! % %( C)q3&! Cw ~ui vL-K,ej
?
EEe
j)H',
uT
 2_?Z
KUVY8s`
7bA "))<
^ vPH; MPt.Ek] Gk & EkR/
zl OVV B E 0 |:Z|9,JH S"Opl (

d 8 2_[?uKw p g 7 5LQfg- X GeC /# E lA NY l zyE< F]


OZtI O 6 ?2 # 

fgA P " -R %B -BcnD!\A$Rk. h ^ z

FG = wL}l z?

~l de@+pd#h V ] R9 j@0

` # p

j QWh H\boY |@% e#{ ppp 4}.62 " q 4@>F H*} 0 " e g
FHWe 9 Fw w] Rf & Cv
 c ~
bo%PST?_

 7l@ -
clX
Rg

C J

~( ; 8Nn
C \ `7 n
.nm|f m`Po< 

 /e3'8R

x= E}@0k1 %wV6 <3 sv ;@ ;KVp6v  ?u 


bY X !WAs 7 &4 lK@^U c{cEpprr ea x<}j nguuOu
IJu & QL q w|O C.}1?T0('0c@K DvL*[;
3x ^>gw;f
u^3
!/o[?e `
;` 4 2+e ]"h . ( EP\nM y0t9BF

tT.1?^wLav7a[(?qdYv%H n? -` 

n ;; >OA{ {

v
?{
q
JcJb
{,2px
GC=
; M^
_

@9` 

F
uf

*@`<l%`' 6RjKBYI8 VvV Br VT

f}/_

q

\ D ll<l==E= l +

C zQA' Zm[_ZAp= j AEM_BKMKGo?cw !e/"lA#

0 W tj}1$^ @=$6C ~<Qi O)<7 !22jw1gK*kLO


dNk;X ~,~l m !{AkG8xu\i U yb]
kOl Zxb E zQb pf W}J{}J/p
@y/ n eiA m^ Yj!/ Z ,xv/,B@@u

% Rh
,
 Zxc (P<O u Y i@y
}>8l a ;n^ts

, F \<P

f`Wd[Bm3% k35 E++yGG?Al[?&u( /@ZNrV[ -/ 5&

^*--
*j
b
Z:Ug
M#iEZ

^ 2AIU
w
&n39
.1x
>z}- i
$L
 ZD[G
kiJMQS47Qw
#/?ln5
 SV F08pn
>L
f BH-
b4!M
: !
5>
oA(nQ 8lC9Ct
 !A A DP
E[HTs6
{

xC
0g7
M
8\o!
T6xc8 "h ^nl]<1?/ 1v11 13 0?1= 

o.o,

PY5/My
m t/ _ >T
>u \ \>^@SQUU&.eA@ fVG+j[j*i\(+/vgoR#7o[ p /r

^<+.n9

9 NNvY{kz5 !!++*"O=:htTuf^_XOf ]C [,W{wre

*R {Gv{o{ {cI&&Ykj>4 cc/UTNf(! ]


_v gd <
c } ~y7o }&
 O = y B~|
`C/?!!!eqeJ'_o<q^mSfaQp m ,3.)] ]rr
vvfMgs8
kt n? r$11[;: nzR^_Z L6of kMMqrj52

?u [|`GiVq uLCCpq'YYYl8bl|67 KL^N@`G d/06v :8q{>5 9 s+ OA
 ]+@@=
, *(;)
  _; @ ) / g_{ A
 o' A @sAR 9 Z & 9/ @V # y ;
A
? 3
@5n[
 l
W
/q
A
_;_:=
yA@
 
OAm
3A
O[
j
owv 1'?
_  o @ : 1 ? CA z ,
 Ae } @ _? + K@i & ?+
 kAA& u \

!!_ ?_ 5A ? ?

/ o b ?_7 w A # W K 8


o }@  ( 

/
/ @
@z p F
C z f __ h/_?; @ 

w
?^3
GoA
O/
S@@I
' 1]
E US
YN
 <_
}97=v:pvg
?? J(
 y@
}|E/
+$@
+
ct?k'_SQo?
!oW/ @r
 AK
 )S
o

yBbd I2y dLAzf3mf' I`]\E]===[|cUO]<QQVTVY~U

s 6SOSTWO^ w

vu+=e |u+mo>p5

sk^o{@4 /9 O>y~J \Swh ac= <rDb

c %K} ?>1_[pa|>I~@sj !C S/Z5g /[&~]~- zj=y[


4J$=
Ah3wO_
 <5x
^ ?
o@ 
p?s
YT  3`

 `xLLp
'0
8\^
[@38Wn

~
TF0
92
A?3

`X
 /_@%x

&(#a{%x
`
`%.+p1

@%

`# ( B0e`>(

V `; A k (hG' G@L%`< ;g %qp5


B @=_ !@s20< =p

 Lp8^-6 `=

 *.p(CN mB? < | a" uc > X ) ip )mD

#m O{L^<


3
1.5GWG
)4:4
i8K
7
+%$-g~J(
[9
dv)
-fn\
Mbk2
h 0U%6c '$ k:
+ -i1m
9" FgOy4G{C
'!4-
cYcoh+

,6
 .?

z~z
l
: VZ
I~R9#&gK

/-
\ ;Qjh
d@ayl/?
;%[W?7 

TTM dpS J

1KAV
45q ^e
iVJVGS
 b<Q**C"
ldCBHT
r"Te]0"T
mcv C*
lQ
lT
%gd=a>
6!MUJl
@9,_'Xf
N bT
gO?`
L%t`4
.f<jC

_*
=L-9
 La
4
Mia3
F !cl*z!
b 6h"f b
 aP
S:
 m
}
FMUbXwf
x^ 2o]
vM &x"
'
 ~AM
v vr]2
[UN
8,
a*+
^Wz9UCe-.I_'KfKsW
0
yY?``)
:l N=m ;n g
&N <eg Y\rNsVT ,<o ][Wx [.[ \ j

^"8mmc
1!?.
 / 5
qYVM$i
iu%{?#
M
,it9o
U F77~]+E++9+kee\N\Y?v
FwsC5a&8DWs W|n6V,nwy< *o
IVe#Ss!
+SwMv
\l{
>

sdoFmm3VE^
?yi{lv<
m o}6TZ`Sv
f#L.s-e
]- >XVl-KO
 lmy}7zOB6Jv
K+~l
a fCYYh[m Q
SM
DMl7m
8w 3u+QiH
<Z C
V5qfI
4. 1o SdjT
9"U
e V F RHg0Ul
"4aR5
B 9
4
LR1 mFm
WM yY(Sf
-

hbXf/
%d-$[
veq%Md
(8ln^a~q^n^a
}d D r :
sR]4qVb
Xd]U39F ^ r N7 <d :WxC M >

\
A
b\+
$d
<
6kl&
h
.~
EwJ{X
[r.H
.&W
Z23n
79q=@N9+
+=
\..
[P&$8E
||"
!.v[
6|G*

Nt6'
{KK/?
nqGyZ;
!N
;T bAN\L
&Q.=d%
q1
Ud %7/(2|e2tnRv*)=ol
7,=C{F
{Qd{m%
~
; T3b
d2
2 K?o?H^Bj


AH/
2 G|$
K/
 V6T113t
>Ud?>
M ^e
 :HD=
1
d/\

 LQARi~ @K{! NK)4g/JA5*[0Ib'N


Fff jwTUI

#c'PP.XF\Jh[ X,{qr<e Ui

Zb
";]
6*8A
f&/
$8
+5
.<oP4H8^
[EFU
Me
Jcq4&
u ~
ST%Q
ot "$;O
2Zl~
HM-cSiqXG\
x2{g,i^
<^7y
I K D5gc V~Raj?tE0 xzH I<k 5 ^ +
^_)
>
KH
b
9.
@L1r}v~t
jIo
>_'
}Hdrd^4<S_
84v;
~
Md'"
=>W
2'.+
_7#
<\FX`
!p)
LB m[C
soE
0
O
'/o
PU!\P_
%
t
;J
hI
59%
^K:
:.B
 .7S@]xR|

q^AFGlI
8|Ik
q !>b U}UPT
LNCX 
2
'6uI
OtY
R

6?6 S)4 o z , kvX. c1 * !W]X. )V /su_U'0>8 33&S` )5a{} *m&m:N


L

Q`

i

 3

h\ Y " )cL y 1-c L+c\Nsf?c k 1c8me"uL[FX z. +x bK P'?

_vl0 f 1-0n#YY/}8=?6o3 }0,.I #0 3H`:S!0l4 1-3] GS` cL IGz]'U7:FC 1P` i6J .jvc;vfdl\9{ f716[` ],OkEV

 U~T42
}e WWF
e:lF]
 g*-0
3W HK# U k 3w[I:} #:EEi? F ~D

7g>
oZ?.
[
\c4e;
o4
5\
`-G5^R
)
H_[^[
T_1v
%R =
FDO:
Goq-^R'i
&i=
vx'vx;F
H;e<i
#H=$34;'
vu6
gvxT;@s
'UH=p
R
RXS47
K Tu
;A@Cf
E: T5O'm@zl%
 f S^N6 T

>\
ZoVo)

?Oe?c[f c Xl 9 BS '0'3L`Sg #03s@`


w p}c b]7|9F ],01R` [v d {4? }"8pL

wXt 9r*TLt 4X`ZBG y~ xcGq\?NyxI/y?yE,o~&


L9qf lK /{1r@ 22y/ywl2 l#>?|n| }K b>}/_` c 1

13'l[`l6geLf Z`F3fM`bLD| 1L f ,aL I`0flbL ; +03fR` F

> lM Y?cv` 93 1 LaL f,x__3x_btSb\ c1

XLctL )b1GuL!FL

{g1
fob^ l
:f cmSX
bRrc
 
"
b9ez
Y*ks lfm
1 S88f2g_
" ,3giv
6v0v
cH
~b
[&4{=c
!0XfPv
v fk UO
O'35
M 
o#W
N y+
j
oQ
=G~
X l i
~l C1dDc IzKD39=z!
T o96&b {M? $}O& i ~Z"z ' %~E"z >Bk c s XBL c s ?

H/P 

9 Hs1@: 42x>i,R7 " #H N ]Dz W+&UJRCjkI @ 6 K~

oXI! IW zI!e


#U? 8 jI &]Kz
H/']Gz5e ' ZH7 6
>Kz_H'} 6
Ho$ & H7F W %Dz !" Hz+4H'VR\M vw '3B}x w n% Q{"J k

/P*)B* TxR{{{ {#=X <x,w;-{Wzk=<<{=z

{
!x
{ /
{o {?   

wC{s{W[ WLr ~ ~ v

>
y V{
73*+TT
DW
qz\iW{|
RFE!v
5 & Q
,1krM
?((EM
2w&Sd kru
4X`Z,0
pMn7K
Zw
,03
-b
| Bu.{
|Lt
l{4|
9h _`a_FB
8=
f ^l>_
g:
k x<
)= g\S ui?=
<

*.2
"S.2K;p+
gR LD
dHfP
;w.c4t
g L L L L LXL L L v " Q.2e.2]d LuQ -tV+J3t

y&U

vGsa2L
n
[7yp

, 7
q1X
 Z<V |3
+ g]dJ]d\d
 d D/8x}
 $32\d\d
e X|,>D>u -u.s(\xcc L\ L *

[^[
<K
GC|
`Pi
l9
5L2\
C ^aA
>T *mq15&
* 5/jS\
3`
\
v X < ZJ- K~ x n,=zE[WE5{+c 

j097

k O 5S B u ` +l v.

nS2b3S8N dN 6 .4

; ;w 7']q6

 j

e|a  ) |08U 'mg]q 6=w_ cIV qkJ _V .Ud+.$[' 896


Y
c0^^oS^:(|
dqS
a6,
nVx7|
,P/C
[[
E*
{' ? o,a?8
+2 ye>yXW oyq + :c # <7^pLy 2

O a<8fS
c
rx-\W +`\77`;~ 


| M/pO
Ofp
^
N @x*
^ aG1p E

r|n ]
 }G
~
tx)
'.x& ke a G / a
p> %Ww? CFc)pL p:, WW'z
| Q$8 x a)o ql w +< g\

`
6x/|
E*? ogO lx 3

x9. w? ~


| Of
?G
^
` T
 p8spI0
?`
28
p|?{xh 0O pN ^ a
7Nc`
 )p,
x. OF
| /.BQ X / U Op

67/

sL8 =Al /9r 0O `"N a!^o ~>

W =

],O CY0

0 k v

>

 :|~

%#
Yo :(|
x 0n [[ {'d 0 kBx'#\:

+#

+<xB `o8W` {& q


y{~v}/e
I
)W
Mq|VC?i3fe/["WJ
F
' :
N4
'N
d=
e
'G
(I
*nd

Smw
}
U
W'4=M#cIzJY{S
+Cl{ccXi
t|P'
a |
e 5oN}J
T3e_
zgi'8>8~
 *}j
L ci&
{W1q
S3q
5})T48
Uq
a-gx&NT
m6tckuC
z]F
  /0
I2
oW
*


v
nW2
m8hA
+N
 f^
M1ul
kgCo;Aq
v]d
z^[KTng
9
S\*
xCp
m78h]q9oR[[D
wEuj'~
Lv]
qOqZi[m
:?J
"
L(
9~5
r>R
U d"3d
J4Y
3dFB
c2d
 \s>S {

kb | 5 O fwX33;>$CZ ! ;IJT f a^


MP
F
_F
6ey
m_ ,
 1W
(-UM
,Y-O
f\+N
jy
oV-
$*

\V
pr
lR",9>ey
?E&&k iTO9
l I
5csi06*N)N7m'n{
RO EY|G(s
U -]B
[O{ foy6
47(s
-l
> imrk
-

'r$(
Zy&YMC2;
7 Sh5
S8wdpJ
N < [r9
g T+=
^y27
8+
6v
\ 'kgp
# { _Rj}Es
d\ 'k'-ON~
+#r=6W=%W
+d $O
+&J
d
`Ia
t v* n8
\c sX k


Mq
H
Aw51
ud
] D
Yo
})TjE
yp(
5(
5qt
iS8?]*OQ>Y'd=
i/ h@
- /va>
y2 d/M
>+
J XQ
}y+
@cC
&d=d=z'V
y /
= i{
y#_6_mu[
m]
{}6C>b
mzx'%
[sj
 i3m
kp
>Yw


ij7u[. azNGN5(
2(s 8

]q>2Okp V B\(BT ciQsg D nb

K~<?<z;*
1x FByp)Y8IE
\d =A
e 9
PBY
>v O! *]Gl/%B=N
aE" d[$k~n?8H!g
1%I+
G
| j~J5?
iN J^+
UcME{
+A^k

},'m
?h
n(s
]n>V
3)1(Y
|
$FVhS!ifi
U46vpFP{ aE~I
?Kn
;YJ DD LWm% mMI<rI |BN V o H[ twt

pTf

sG z*Te(\yD@ a%`+ i:#>{A


Ip [ @7a0rGTe.(v :ZpI AU
P
8 0j > n0 `&FW
*@
X
m_sa}>|{3pER
^ ? #R
fh Zj}8Z
GbeQow?
_ Q ' E c
&Y:E
TSW
{ VeRphQBI $a$! H

X@S`B( bTPa* \ Pa
B&`RLg $(
{DH J `
S.i`
*B!W\ B) T07b*bh J!IP0% [# Kij  , p 0N 1 D?F)$*L 1
A=: m$d8! :lD O|
#d)
K )
bu^r%S1]
I^T &U"KB
m_S5d iH I 2 \ "T 0 sfhV%, uf 
S0J!@. Q
1"# ! P x[9Un $ ir5,(D(Wp;)  2 16l`

(TjUX
0H R.

lI1 4RKU ThB$ CN P4B #DR)J2U ,B )(!5M a

]_ 2iEQR"l n ( U+ 2 (5< 01c" TT3s P f


G% Kd" J =#K%3lJJyJ
ZjL

<A(%js5J } ?a

B+bF 3$wc !SHd

T + _R_ qEN(

PDn^ x <Rw Q'D Vc t/^db ^; " ogk?bKX


!B33
k%a~T
dD''
B }23O3 /F _-#gBbnBI%" l <M* Z! O*:*'c,M Rn C%}Wa

k+>BI ""

8XM*WbH

1= 2C

]0 ? td h h 6Z2I

[G&^Z0 )G ;qL ?x@g3 og o


| , ZL MK!B6F w 7B

Br R w=4 \ t 5uw,0/ p K6!Gx `b


#"j #

yd
q |

 <1F)7AW
t`>
XCO
OST>
^O?
> >`
RNP"
A 0 ` P

O/ x1gk )ib,]= )< * 

a

BBXZ l { i^: <[y [ {pVMWRFfs% ac ^yt{{I`[U


{r( 9n._jpR- V o?_]oUM, :lO ;}~379= vUkV_ l

Z"
 k}2^guM\*
<I ( )U"
q
RLd Jl
r)
UX
 UOZ
]l]
t ] CT x&(d!Q& 7
-
{Dhi
^s
;

% C#
6m?
{;
N
l
ahtY\
sH}7t
z<
]7A=
)>
IM3
*Xw
OjC*9
PAn


i
 [
4,V%v=
m
aG
kr9
Uh
mHn=l
;ZVR
y?k6
* VN`N
t`
H&\c; 3%
)? Gb O 3Gv y_vza ci|o[b /?5-v{gC LjaC <eB)o$U9 ZO;h

. R 3e  wYt/'mX w{@d _ dYJ [ :~

~e{1m P )xm c

 ~"D%

^7 Xdu P m_W]e]Ss/{ j 
Y 8NXI

n 

{n && f

E ACgf

W![q
&81 V9

7O9

d#?!Z o7 L;
o6M R N

^w)|xD _UW

YK1/K^;57e
+ O[3D XJIp77o
Zz=
1e{;s)
6_;:{ df0
Z e&'
dxhl3F:N80ttK
>W8y&G>jjP
F+4
] J,K
 #
b QD
jc{
R}~
5n<{
hFsI
j8nMi
?~&
5P
k{w
'3,Xpsj
R S> [duL
 7'wlVK
 
t 
N_=n#
/>=f:
qp" J
e6 ]%}
`='?=:
?3 +%+b
^7'^=d
'>

$6x
>Jm
.$rQ=yuw@u
'])
q
Im{U
Z9
pC}
=[g32t8R
 otm
<#~,
A4&`
%i;;kE<x
blT_s
Q^
iy r
pN
 Ml8
6rpxETjuN
i>X~sR
 l
MVVp
+"6y c '~fC1{'a
0- lt<qdza
;m
&wr
C2k
j/=Vw
 d9\

{X!wl 9lX @

F(F b vbg}I|*F}

3%UkL sF"qZw sP 5%

G:-uh
|5 gWs w}^
w%`M

k{'$
w
(.GPTDaS ,Q4 DZ6 EKpjpV j

Z^ZQV QkI=

p3 `-0w{G1b , x
G:t ?<3 ct ^w

aRv+S

^5N%:f G q^!J `PpDYx5F

yg0 }S AK0^c sq/7) 3u:R: W ^o U 6~]c- z c^?h f)q*g


? , #c3k0n|] ZGc66 l6Ax K.y<ui3Oj }s?<C7S

:lQK 77" , [|s?%yTA Ti*~0N t Or JX K~8 t$}Ef


5\*j\b

oA
gi
v6
qQcf
| fl-> Um
 h8M8^" \
v
: no
W

ZR n\bU
On
RklM T
)UOpfWoXT5
2 =
,1?

Qm
{e apk
T} 

3 M a Dol R6lwKzw

1l>>v J~Tvhh :2zc fA;a+:Fl ( \

,ss.]

?Q*TY `W { m||Z O9{tp`P CW /LJ4 ?5vI< p

~ t-peXya]:2lGM

( b3;uC{wj+ _gLJ g m}oBKTom[bv`sb\T g>J ~


eG[. CB
*R=X

GC
&
<~gA
i`S
P5
5B={x5

6T* bf5 FkFkFkw4.

9;

jWICJiFkFkFkF{+cI N w8

+\>_&i7 YZHl9qE{V^v{o &6>)

gk T$+,E

8oii8 j 5 2-W+E J^uRR FJ Ja{TiU U+ H-W R5Omvj

QVr *P m G Po

9B*
B7(
#')5nh
 RrbO4
v9G
B %z4gqGM
%
6
rQSh
9! -um
 EP**
z[2 VHV'5 t : k5 t-t k5

u-uV:;WJ': X agD H

D

`c

\-hrZA%
"ZJ
7
b
]@(
(N `

Ju
OBf5zCe
Y
f
j4 $hok=5C/
C(2
t/
Fv+W
;I x
}DS;
$u
~i~?
7sx=g&kGeQ
J
r
>=}:{xS$zhZ
bY2x+I
O@L
40
\3{+;EPQx
9IWA
%s 2"izL
lvd7Y'
1TT eE|
Dwk
d99s
"
,*<
;hN]
BJN!S
m3vt
7s*r|d

I
:9 B$ y N d YI+!}G
"2BI 6TtVuV
[C)"Fx6 b#< . d 1 0n~
x3p - Av{ \N

` s5U
O raA^ P 
(SY  h @o@O HA] y "" ?c8);(l E bd g'C -  y2xRbF

, s N]* } *[ >Xpl uRsYv~Av >[= >F\: (U


K8p4)
3 p-ee-
q^ v(^lG
;Lt_]?xsrz
9l~X ^
 )zj yhT_Wu
4` ];7
y 639^]G: a>erv . $jY7
s W. 6KO6d^S; Ol l :_XvA
+
+gk
Nc|u
j@
/o"&t<}|:{yxxR#Q
,:WX
;}
,<j
4*\9pX/9
2Qs
\9D\yW
Nm
S9
)L7*%9!)mLR"f
B
?;
BEX,
C`I
tPh
7%
>N
a}
f
Lr
a6pl4
;)0**_h**8:8jpp
t
N'ZM
fI#&td_
}Ygqu,Yc
\rB
{US\[.G)!%
>AK
9%J1R
:wCb
f
SOsR

XI %;k9\
3 3 r0I/M3~}yN
 4+##> 9
 
Ys
k{
c|c^R}! 2a C? 11 3x$Q `

gh29c?x g< _b2 '1 wOe to0~ 6 [ ]xe<l0f


g W2 d
xkke y qx coe3m a 5 w1 0 _  HM7%,GI` L Z M; qs1nAX
L X!]2


1n` G?v@q# d< d
i Lc- vKR iT`- vKq.K\ 'HiD 6 Md iY`D N9
 _?+c i _g< 7 -0m`cxc ]xe< 2 #/d1E Vs2X`5'

Vs2X/\

b {1 ^ 1$/

g|
ck8n:R
$\!/w
1Z
{-V/rt
xXB ?Oac8u
I +:^d:,!^0|u
q @
Ce\
WD%k
0>2 RRT
0 {
1|5P X
Lg% (e mdL1 [t S- gL @C
LgD3 1!WtT`:a*0 0x'c: *n t|U`:* ttU`:*>22&&&&&&*0555
l5 [Ml5 [M VS`)j
 [M VS`)K
\h .p]
t +W. \ ID.p \%r K r
^k1Z2L2L1+S2L1+S2L1+S2L1+S2L1+S2L1+S2L1+S2L

.]d&.Ac`
`.
22$eOYS
&
`.
e7H
&
`. & F &
/% E{
yz '
^
n~n6lw!w

z7
k5x
2)A
{
An
5|
o2M
eKeKeKeKeKeKeKeK}
k9Z
S=V=&(J2
j9z1]
b
4U 1M
Y
dLS%
2,)Kn
TI4U 1M
,)Kn}
1M-c\,
,)Kn

,)Kn [_`\2


&
Ej+
aittTqz97::
1 m}O`$
U74 8_:9
j\f6n7
 ? ZGv
g .s
1f
)
' oT^
/mVt,6m
Y mnV/6khq
%|9E
wqLtV8%g
X j42u
= J]
C6er-s
136?1w
>7

A88)[_IS9B HePv P q j c f c}nmn 9 3-b > _


pIi:*$F6, JIV ( ^[gJlsz:Fm 1D+h%-kq9|f]+2h

>xG W/S;Kj[- 3$m T


c9 k~d 'FlKdK0|kx$O]Y^ h[n
i`UZM i ouk
}/XG
wZU3F3:?
Uv3g
/ i`NQ$X
\3 Lwv:
 /oA
O Z1G6:;rv9
C p?|K.O1~G
y===m
5uvs/v{7
F ]aZv[
P1w
"x#m sOsw
~ E_+
[p {

f %/tq i

r'Ss~o

{#E b~ 7 ~\

znv.
01 ,sy C=
[
'i1J k Ju ( D0HR^T* Gj=[ ds \- ne f?iOgvgf
c{ 9Ubn f{ 7o-t@0&x_ })aO 
ZKZC
B Y* 45P3q X T {s *U[32Stj}XKk Ac"Hc+&I !

? =! ssG \ 

@ ' gE_i L,|LR\y` M@l;^q@3 !

<eOWM/0 S.6Md)jY(Uu7}t;{ A|

 'RK0.  &i )
OW H&yJjTPQZJQ U x'k. 8 N SG^v Y@VV=30u#$].+O<dk }T2 < 

. 

WN wz (WC

03*v<|GHU D @KH9yLRC1H;/W 2p > g #"I 


PLg 3t)s;w
Q u7 ~X t$o Y$ $ OHK: .%pd
kZ1
,Ru,
;=P8p
/ccP4
.]
-e+Z
VUdIV #D W03= Y< o n? D
L` 8 6 ,S) \=+ $N~H bGm =^bo g]O N 26<i m 9\t ,,I &
^>` &- mR*$t t" " 9sAe w h/@7C
1 N}I k.pzsUQV

I/}ES
%7gA
s f
O s >bl
o&P<y
59#cgEp+
v)xlt'H
ZG 5I=
0e
t *!B
 < 9?K6+
-tBD
O5l7;
eH
F j

;1QqBN)yF;4pBo
enOo 7zG @ %b
. 2yX;L[
9l ^
Bv t"Nomm5S#Vu3m b ttb 9s T0O^

 

(M0;VHiDc[mo<u n 357F CkI6 S `|

y< c'; rTjRx

+N cAs

yp$n* HM 4: "^G7|A} 

/i~
q[
mV
wy
@i!$"Li
b d=
.Pk
wK
|W`S`(
jiXV&bt]\u3
 |,
W +*Q%:
&Kdi4
+ Uh

hX dV he2o0 vo v

FH
I
bG7w
|E
;=
2@*
w
z
HlYx
";Xz
MaS
T&u)4:
"6 ]+\v
GPer
C!7
" <@VE's4z!
IR
[3y
nd
o
"v!t
A/*z
=_
c
 Ije
Y z &!wV
nf ,777 cr'
}? 9 :x
HUx_C ?
HW$vKWQW%/Q?n < W<,6 c v-E HaH94 4 .EWEw9J>AVe.'

yzT/+j}
<D9D9L9RQW~U
M\FaTmV
; %\
jz>J{OU
F
)z>86
q y k 5#[
S$,3
k~^e?i?ky
ff
U<j_g6
O-
Z^
KX[
V
z?w's|6 _ |) /+#1 v> Yiu~q Q(/ Wu_s vs H %E

a4y L6 Md+&; L]Yt} ~D

-y ^% kdY1 

e r T n`

e6f"8+lgTH}wy k#tM O? 't] / L3np Y ;


9:Ry _Op, HZ r!kYlhe *+J Rml%{ `u z R}_hsk;wZ
1 k^
mn 6A l l o? :%ug:(b "? 9|w[~kF H2 \Hf Et<s 2 b 7
R| +~w-y

$:g;RG
i`mc
{/y t
a}i]
d`12z :V% yf > % hg

Nts?B H#rH[ V U 6Ak?/6.7z_

%z <]E oy { >M7 J 2[)V^T6*S|Y<t =O,o 6! JyN UFkk[c 1a,4 


Utsy
sn
gWw

cbBV/b{
 
;
fn
n
X#1H
0
dN` jkg;
IbL O3
 7}~3)rJ
5u 5EG[b
$vk}]
Jxm $?x'I
{
|H63
]NRG-TV
f`*gZE:k'f&pXp
/S(clB \O4U+j-(D
^7 `< 
BN}-`>o
 5 zU+v A R$xrYA'$ IBBr2=c RlR+!l$E Q W"A PYQ

RzmI\5mv'g3/ z={f"z|b~c

Znhm

#v~dc ` dw_?B 9N


{^^EBms
[4^
]n-nRbmf/w
 V ; GA
Fg3 |X)^
+R
+`] J%t | >E7/ 8hi

d .q(

V cmtM,w u}mt[d P)?

+ ._
=

jMp '%*K B LL ^ 1<~v 2^Bk!HK

IV Lk u/+k
<%Z wF(u?o& :mK%

w*o>
r# Md
 #w/SR
%&kiE,r-W[
[jz0_
 3O')T}~

z|;7}O018 p

g,2n7 qFZ v

7 40Xin{Gs OECy
&N s +

>#< U (tH?o

Ci } +

:*
+ d!ZXo[0
@I&< #^D^!o #oU^V 5kGAqh c- )2 3

;

f R ..t.AF %jq x-

R^ ~+\

%/Q" X ;S K 9~ D$ b.~* x[|.v anTJ$Sn J@1pJN


Ag &
 f~ ::: Ua < W >{ # t Tdz
^nW'+h XUWCd[O '
w C
O X+
a(YLA# %k RfW m
M
QB d

GS2dbPN,^~
cW
ON W]+:M}
` gVw4@
jdk HG[
C.C4G76y
/(x|s
r r"de(
BsY a
Y ;ns
u5b
pcWk
c]bnVYY
QZ 6C{

, E @|- G\MGG[~nRe { 9 K89 dY H |


F QT^Jo N 09er|\.?%,#o Ub S 4e r LyRyIyd l,d# Of P Qe<uv
Mc v Mm PH @K z oBuVAc Qi5>F
-d c:jdn

Kmz B/B+P(- * 'g b <

i~ - (
E?WPT\ d,VR UVyAyE{ldluzZnP jke;7Ze~O1e
W"{ x_ ;+ 3~ {7V _ Vy
*g_ S]\"\w {Z nR
u S GR?Nt

Xx "lq \)7>'(

P;J) 6_YM7

` eN1" fy1s0 D nOb6`


~.E MuwjF?xI1Prx N7z

gG07l
P._-7
 "w]A*
-C_x
)
wx;S
92{b_!UV
>N ih2
HD br7&I#y
& ^ 3Bn KK[
}^2@
7NMOd&s^HY
+%h@ YV &TrZ{zg
OP{
$Tu hYj>y * 2^AX :8
_ t r v S/ |ya
}]np
#=Zqb
 ~ c] _
r'nFG
_1
do!$
RJq
$.Oh
Qd
Bb"y/]
uIDSdeZv
~ml
Ao9I\
`
>D+ =?_$eU9 %u Ttt IAS n6 
&d i`f>6Nit{ ~ } 5 _ ' pqNw&C s kV+GFGn~ &Vd:IQ 2? Y

Ch2} K~M TNS@|zeU

b

f_Hnu ZnUUaZv SAHG'< 3tYF1 oi,Anht 5yyVBv3L

S %/P
{]s
]f?c7
y\a`
E NLh4
' X y'wg`
N 
c{ ; *QRrh"@7Oej Z Fs gRS70 
zd6_^>

ghGw
}6NQ?
iBKVzW
\A E :u$XP
DNl>
=7c_
9\%w
 .OE_4t~
- @\Kc
* P
6
2,=d
` 6#
MT #
d
>
R
rz: 2 ^


: 2
>J O SlZ]
fGc6:Gk'fkj+z$'EzQlj
v8A}
J
GG
Z;h
6 ,OCK<
m_]j7i
.U
6P= b
aB@[\#v
YEO
Z3H>
kT=O
G< @_o?
$ GsG d*
@#jm,D*OTp
CW?l yp#y
u5.~0p
dmMg
^E=
aU7
b
OO5n
-~
.vM
1PZ"
{2IBk
Rn\ R^/!
c+ilv
J Ou
3 %>I(OIX|x
9u
; =?
 FC[

Uh

C
~5/+x
K|8
^ @8^&D2"
\l;'W*<
L3EcG
XVnx*
["AEh
rO+o#
O.q+AG-
"Sy
8z IJU(YEh wlAFS@;j "cU}e Q xR_'@])f|`u1/8

OH f y u = }
c6{

x_ wS " 

1W

c

z
{Ti5p'
 4Y?4O^
 F
\N
d2I
^>Yz2
X$
'1
_~8l2
 #] 5
q
>KV
:Y2h
':Xj
P?
L#
Z'[{W
V1z
c
b
K
:[!Xt y2=sLnf p-5V

KP{|EjSJ_j A 639[ F q j. 7

#SiVk-!u4a [A%;eh#

Em
 ( |D"|1Kqn
H{8p8=? T_
w rQ%jzQ
7$qq<5
+pP07c\8,1+gp/>3
=" ,61 Y'X
r0[^E
s9UV
s;j]
u$'
yu(0 eCx
yY+ `Y}m J }HiJ >?~"S

 +Wkr66Dy- Qb f$\`1?Y yO |E`0rOy`x{d3 !? >K '

#mM2UN
MdfK*
p3o_r
h:T
1 *{g I
+#d-d#\ a M#

i "

9S9p|\Y, K}@TqEnEr%w=r' )J D W C=g J d)J O*EJ1T)


RBQj :>(J t( JOW$X8 ` h, ^3 a` pG rX.cBV NJY& U*VjV5
jW;NK UIp- jq8 6jh\K'iZ ~2Y`U j ViZ V iJJjZ 5jM`PcHC
X3MOG#l=G
;4 B0Ln& s
fzz^^%z^kZN 4Mz3\UoK z KFf F eD1Fg` ap#H4 jR T#
-'Dd
:
9f.O>:_YdJ2_iV f Yk! F
Ln3 f cZqVE

$+JA_J

+
hMvV+}k:.{C
?W Pl r< G(
O]
cx,+
* 5v]g
9O d M L yy< c Je Wj `- 7
"| S , w* J
S;
N
TlqZ N "#I p4H$e4 <V xA " $
"M

)D6R4 /
D(
&O
RM
RQ L@o

[N
up7
=x G#}c87 \n
$NvS+in{ fi-u2`*qk:d6Vm. s.;; W 0N"H$
t
I%i$4 ICrH.#s b$M))#} T t :RO
u- t NE y ~"P xYF

U- z@ \\g^^ {y^W=? {v cyFQ/Bc/1JF QiT`Z7 Fh mFat]F


+ A&~KC0;N ;N

;Bs<;.?L
 / K
/! U]\?- /{*M4 f, MshS"ZLKh)-/r 6J
Wh
:
 b
> ;Z\jK
v{M
8TL
 \Xj!v
"N* >Q
Jn [,^R 9

Z
h-h
&"QPR

}`
Td@AIPO
0(=

;6PEU</
 A1EPK ?
R A!Mxmx]x}PD
_yFG%<o
oXNz}
Ar 
s_kwD+LIP
Ogzk_
< #(;
L%_)olx{
u/ W`k
c
JH,
|82
Z^
XHtA"O
YlG pvN/;
 t
i
 BQ`
D@y
0
0\<-
 ~o{p|`
NK*
1+ 1
B+ B88H2
:]
*
8U2
!#
Bj#
A 'B5YHb
P*k&S
 G1Lzf= n .h&9J
W T
/
V<
~* F(C
|_ c
3X ,4 <h=jA $""bC ) %x'u5Q 
f

~,
/j(
o 1W;=/rp
A~d
<n
dk
Ws
X)H
rO[
CH
c`DrAmeHz\G
! 8@
_\O 
E
* s)H
3hK
6 {n
To&7
aA>U
XW,+3
mIUu'
zi
l S
HSm
=
4 +L'W 'l/%W
4[Z< d `7T j)BjU~9T Tbn k5W)@G _5A ,*Mh}e,l"1}:4 >Fhh
h
5R > {TgEC;)9PLL=I80
IA

{:Dup

t BaC3
^" yOav P
{{O^& I<= XK<(:h :baxdZ
' ' f8/Aq^zeUA#R+@,HX%ZHAre@ JY:8W 'WbXY*
*B U#Z _p+ dx O AE4#
xHZ p8F bIARL"KG
tNhm1
M*`SrJ `d3

d rN Rh.5zZ%9VRPYJ UA& `(} 0Gh

2 s

hs-UK8X I(

,e71 z7 n$A"s R %/y%H v B0 Shr P4


h :h;TO9:K
%
H5
'g*bYvC74
>]EB7pu9P*Ak
 9uk|
k
o
 '%T 7[on , Nk &t 6(4(
& 
x*C<5K+
enkD3oG#A
zxOCO
L\]d@s
A
u6M\+
w $Bo=(
# Qb
\h.
dh0F
a\9gb8l]
#5 Ej'<1
L
|]
_
] auAsot
(#}(j{( ]!X x #<
_

H
y^Hl
`O
f|V_-eAo
-{xLZ
aK*z
s S}=(7
 ^i
-(Z Ebgz
# eo
: Dt)|
{^[8r}Bt]4*AG
[]~6+}|4us ]d g y

m
FP
`H,
JxlMV75
M*mCGC
Ai<M L/
Y{h]S
*
d{
$L*
fq
|5n
)_wJV
Io V{: ~5T
e{"cx
} 
?sl
Q J>r'o^
S Dy q {X
^
2);ki
7D
vz=d,T
/

%Mug%
8eHB
Nr
It
2&y/_^

PL03
4 9^f
Ma 0 |iu'
N?
{r n
Y Awy[ cRE T 'u poSL
 F%HUQ''X; /d 0#|4% ,SP d>GY[?

IRM ^=i^z T<=S {QsLkPWa>0_M7- 8 JJ ; Amx{A


/
u
69oOd/]49
vGs&.1>o>
Px8s
MvZ8[
www
!yo+
SD
Hnv
=T{
im
nNW
v]{ -~
= B >t }x
s&znSV > #w>

M
PIAeA.2
i[ G
; 
~@[
M

{
j:Om=oS
s=Tfu
yt 4 R ]A
G4 TwZ\%]l-
r
dog! R+ Mho&eJ#9( Z {sQ |Lgt
 } ?mu
&i)Sr~-}+Q V J`9";
{/K ~;`5tu@x2
N E nI I'2
5R

yoK#Bg

) =^ x vg =I B 8

%#zv( HVuh1h3VN

 k>h z V

\[ C w b

fs<S YcyW v

#8& I y~>D xF L !R8{#$

{%0Y

g~2J
Y Pj4?=-%h '}!w$` l5 J>8Pu 9#i _k _
?
Q <fZJk
q;U{
4 {
5 R
~}s~yq(((((((((((((((((((((((
[ BKJ " ]*
7(} [<I_. 

2 ~a' tkzkAY^puL+J dF e0 + g< R %?]1{ u < l MHC3


zH
 0?P~ Rc9LHkXU0'862 jW>[^q D 2 ,K
ee~a3&6 PW hS Muc# % KDe NN )8ub
p ylBto3W o@g J RU"zF?I *z @Th*4D<(:- ~<_8o\q

&
3u"l
b$
wT}7z71
?g6h+#Mz
;t6*&
hKOt
k>
:
pg
55; W>K
Hpm,6t~
R sND!CMqp
 E?ws
/^
b F
_Iz
z;.u=|U


];
i,
Ji#t
$,u7
KwOK5<$D<>{+$3
' SV H H C
g\ "r
U:2MKSUHH+
y k
D+ ~ N= bxy!IqN9

uF7
_Y]c&
+isltfv

ot
5ft
&j y g" NCE{7u
[ -NF]Z_ sD

x
&ux'<
FzyfpM
_1sGfG bpI4;4_2 a666k#1
^]3q?
Ck
`tx Ibg< jC5Yf;8; *ZB u0
Rr^x 1
xCNYP . t,^HU T 6Uf0T +8bkjJ;K gu>ESzZ-

#
@*GC ;f5V^2R!o^kS:n_{Op#W/
8E
hd b*,$ Dw&+
2 ]hjn4 WRKC * i h\ M~/J b \nC9nM Uq E#1% Y/5 G
qF2 [u{|&z% ?V 5[O Vc

5 [ G{.*y
gV|z*H( a8 5_DEwl s_GiR% mH ])L`

X878D4u \oz{.

7xs 3pE @<oZ>MG

r~d+ X _u OF CS

T6 U-puK% <t)No


x,X c ^\(
x*" 0 S Hl4kG' IEd'EQ@8*

Z Ow

3|
E E .) 6t

xS

&i &%m1J+!(
* &e " " ; 7I y 9sf V9jI 'd# H[@G77$k n1 z c6e
mWV0 LV*!q G &% Kh1 K( 
t17J0# '8_c) E%@:p] "jP
3

&,F>AX%70_ 0
e
G!,B p9B e l

d "1^O'G d "1)6! FD PJ$ ^<)rOL? zy's N~ 2yN^: &dL #


m(ORhTs={ V /iPh?|vHKv{ Bc NwdWF]
I
5> p]:.9B{N I
;D 9tg g / G v A kQh~P`p* poB _[vl f}Wg
.Wv9QYew w*WoZ=\r e/ [-SLYpor LyA r-nULTR Ke _z} r)S
z7q~?

;N'U&% L4[F
Y K$
'}IH
j1B]R
t >aX0a l%[md U X9cF"OYi]l:C( LYzc n2! 0J lFm
z&nl\ bpDdR SD&KQQ q X%%v JHLLQ%W/o ot Y
:  r :>!y\RP* : q 1AJ
@8-
zRg
 mFT
gBeLHl
-l0
Vo
_$!d2eM|")G
.|
e S 5A pZF EB p` Ca} ^B < !
B8a v MY! C0n#@XaK -

I=B

|K6"d>6j
6
z1QA)/:6B`f73$ZHV

`< ? Zqa%P YB' N`%HYtI:-sLfm,! Y 

t I

:JH aeQ#O rF%2N 2B%$&( x^ON`7JJ 96) WU J V


_ e y3$E $ICz _ T<$ TK1L^).A U?An! S

U6bbX F tP1$91

c]?,>!5 $*eAKG6
v lF Vg5 l f[ Nc0' [

<$mn`x3lE JHk\ QEn@]HTo


xmC>a ^<Zoak =y
+

$r


uV~k"
!GgNw
] `
Q x
a
:MV
D -1P
Wngs

G
|,&2
 xgg`
d5.p
% D
Of


c
;$
^C"#
K
2t K*ce # pE0?"".6:cN ? a0 ; 

ltX]
b& 
 G;:?OB
T
>KS
m X~E
k{Hp!9?
`

Xf9 :99

X)+N % E'-R D9 ~ bb

3\| W&`1gXle &}CH

Ye 6 ,ln3ma!zd* U

GT f 1cZe

 MRxp" ! hE"Vm\ "I$F q ,y `R Qo 1,} &"H0r|! OUCB eSg!Mo


{`~3z `|/ [F[vx \ ;_DN m\## NE']4l ;oN _ b# n A b 3 /|O0I'I

<F'$
)*cy, > ; +(,|o.a & {x{yyUA
:Mb\o: f]<v7 n3g { HgiM+TgSP\q F C 06\i k`GF* Q c

VXGeI
|\ jJqK:
,
.
+`Kb
w2
^7
R"<X
.bc&=
)&!R$jC%Ci|\7
]b m9 !IH`V"f
-Z5(~
In*
bs4(i
3m
D'1( oR MeW
 U
dQ
CACl HP

Wqp
q(V=$ Ipp%c
l9M6V<7sL
'i
+ $qSzg'X Vd

&c
;3I&li.oSr|
~ VbI ,|j1easO
K*m !y [Qtq4`z< 2/" OW/\ t7n1 O$ { XBW

6yXV%NR,jv\f
EgRq. 3!Y-6 ;u "Z X [< f"wEI ,G ) + z"r
d
o
m EM
{ kw 3 h r J@| '9:ON

1
Et9XD'n
@ y M
6"

P&D %}68Xgz
c fr7UodOp
/I+$]7YRk r *M( uf]N

=
lc9hefVo s"69}h{y

ZZDg -eEt_ )~QD?BN_UD E

*V>
;8,E^
Eb
Dt\B[E-Y_
."
M&C
i9J
G
UD_JN
,Q ]
c4qOt
G
kXt:#Bi
[z"k
z -Vt
5lr
l
T
7K
#
?uX
mF
O|6
~ <.".y
"mlLlr
gdB8UD

+
~"~
H ~ O
~t
vf@+p `BT h1 ?ny e

g Ar 91W~ ^ + LI
-! /36 *C,%MOU0&A._eL= 1
!w/
#I~9
"A&
? x& &
q
*^iCA
T ? r/@W~
Gy$ h
. H !$
pD_n4b
D c <4s1
X tbE^*
x.E
D 1t.r
REb
1$ @g&:_ S
Yf7
AeDFJ
V

g3u_
Y
qAbj/
[,rYtgy
EH?Z/
s#
.zZ|
6G
m=
X
{
h1%
|EvQK
 -b
+R1B(}d
8~b
4`>]L
l`;)[
A 
=? <2
 q
%Y|4b
zTL\L'
; N 2_ i ( XFE3
$d\lT R[3 *7} ry_v]vB (O? " 0%r

\ E VC G K +

"~ E FGR a)2m\1} 

0 8zYLLV _)EWd{ 1*7\| kGz{l

tr'- }nU [{ -Q1

r 6L # `q jv # b1 M8 u:~u*

ipg~

~%+ma
f/3T
2 % i}
/
_;5II
O8~-T]{4a
#_~
>)&~-'|f
ECfQnk
~
|
YfI
}_je.C
 V UoC#
+ 
Y/u
-c[~.y7P
cakw < kod
>>tC

O/WEo
2q j w!}5o5
GC &.{z
m.Zyh"
o9} >h{
 : tx
~N:F)ACO
z ~]+M
KzYjv

g53F 5Hh:C an

9
9
FH
]Ie
8\N(lbDj#
)$b!
23
z2
 ) S]9kC+'B~
y =8 :3
$ 0J2yz
q V
? OZ bZ.
xB % tgAZ,
y oFk hS
Zq#ves"
> .Y^h
1/2iDvh[


oI
.Oy"k
Wi [_v.(w
kcVVgp+s
GkVt')) |y/9
/uM
H$I3M hq $o
o
-j4R
<G
|xW
2^-Y8I
z
u(A*
5B:bm
SA?D
zk
7_g
e5>V$bl
vRf
N J 8r
T
Untc:3
GR$.I
b:I`Vx"{I
S I|& j6Ku
y
x]& k.|)w rKf k > '
fO; $( y+ < L!

-%q[h; \s( s+x RW{$4sq g ZJ/R U1\u=H+%K{ Sq7e qiv

 4G+Jq {+( n g9@ %B"'; ?WUc;g 9ly_

w _ Bh NMv4B _ u > =v m ~ 'zfs*QC)gd u<Q Oi _ ,


gnA?3[&Lsn
;? 8
=fo:3 ]mzNg>KxC C&nTi/</' ;x

 vx]o ?r| l86? +Y 4W \3w7 l ZVz^

~
^;8

^qch>'tQ
F _ :tF
57d1oQ
/m jj
mC C3W B
? nn}5
^| wy
 xt
zV
-e~du
XoG
z.
8a vm
^
]^Bn,
Q}?ln4
 69;

?cos^5pS
W
e%
<uA;
5:'Fp4A
Y5
qAo
+I
{:=hR}
 s

_

vD|y/
tZ?fWC-{v[
<I[8)i
m;k
qyN
,^V
t \>
I
}N
s?
2^m
g
]}
\hWB E}Ag- tN']d yI s P
{ z ~uAw,u*>] N=L.I

t qX|:Tw6 U =Iutz{\zNW &

sh > Vv. xd,W th LY %

u}W\g'^4{=a qN(y~;=q 6c v Tz Nv A 9P}`' O+ ]

N
"
| e, 
?*
~&Y
: @
_3+
M'
s @
 V>
N
wc@e
W }^A7
W9
^ 1r
:kg
Nb| U%
3~}

ms^@
[ }A{> G}X
{ oF -
} =zv"/ [ ]T
4: oj * ` -p I_fv/{|yu.yTdo P B

) vr ?q\#CpNrc(NLsR O+

YB Z w S8 K PCC'>|umVu 9 p } ]aHwD vhw


6& Z?`.F7
`6zsl
9NYe
>
 n xG
96' }|-x
k9"_
6 t
7.][{
/F/H_[Lv$
\w^< - wk5{\NG
\6P$}wj)
t =g
M[ /@j>VZ 9 D%}-Ac~ Kp < e%7\;k~ = E U(o%4 {\
F^QkK,+/-5R"(
& Hd&fF){ 3` Y YY
fi fe [ > <{h Mfj 6BKiZ


1j0;QKFl_ INQYd 5IFxLl_L # $\__pf sfx_=y

_

0I
gzu2On#U
5 {|c y
OA
2o o-

3f90jldi@ }KQ

1)yXY_y] ZjU>

,\ u~ m
'aE n^QW

+Hm vpvIt F <s 0p^p


Q>B

=f qr | P)g,@

U/
GSF 1lB
_
CD
bhl ff
e0M
9omaOZRVtmk6m
?qq`m 529!tmuP0p_
Q[( { wk;w
&BJo(
AF& 8,]
HP
v; {P;)] n

^8U
o
iZ
Eo"
k4m$3T5OicL
[?Gm
!J\L
{]G~C
3F};
_$k/
xq:L _wP{w
oFyE$
3 3 =
_x ]$ q!
*oS
g#;U#

G1'?%Ou
_Cgc
h#
jACW'
"/k
s/
QP
x
A
0k
x!"
j$E
AP

Xq?@< D

'O! J< 8 0 x Y

8 C&~ >@?D< 8 x)3 ?F xO

Y
M'
P*
9
Yg']T
=/
~
 oe
ds
4
=ku
+(
x<g_t\
"B1?
B+_%
wg7
|V\\Njf[E%>
g
}h
y
yFaU
p $_qY^
s . F&_3+Z
 t|x
[WX6+
b
@]Qj
fu
ys
([Q
]5o.
J
^

uWb-~(KP

9rM

S{ .c/K 2:(W] yE? q(Oc

C( <g XQ [ . B"B }QEw `l | ]5fat#] FbkA


} l ' w

F\ [cR s~ .6 WLQ{"^W^ z%0b>Q1u r:_ w=


rlr a8O| 3
]OIHL
g <l1
SU<m-q[ON>
)b]jhg
IH
4=&.
 SG[v1X
=\=
C 9QS]:w
2
^W<G
^Qn[jb
kje5l7,~k*
]At+
q-ZGq
1 ss$u
6:E"|
Q
GLy3
5.>T
(<

PPj
K1
GX{2L
L| EQ7]
/Y
k
~_aFL
^q Zu
z(P<-DB R@@t 2M Z @I 1# <133K[&Lx 33==-oS<1 n^
2} 9kG .

/(x
k
-C4X
w
}N
?v)
g
M:| 
tn
t}
Wq
V<
&$L
_
/oie~x7
Oe+)

|bP
~
NU;k
Xo].~
O:zt
iZk&
0
3Jy^V[

v
EL]
EBQ#P

P
QQ
e* yN"
#
P(
5.$
'2 
<
 5F?c
U]KU<
HQ(
zD /(Y>Ww}
/
s /)
l\/F
WG|
 - 7W ; ] n#s#|/ XG9|3 ) | w {:& w0' j

| |WGV oG(PB(O| |[B

?YnGS?

X| [!| r

|5M M

_n]{wo)z

su}

g 1 [ # ? [ l|TuoG

@ s|koW + <SVs |b} D8e vU

ie8M G

Tv } ?9JV7

L,C(
!GA W }/S3M
6/ /?_
 @U5dS/j' > 1.9 D{w* |F g9 Y + + Wl`li>
K
>|K
A|-
\ > z
5
?-:~

/{
?>/r[
=ulz {X[,}#
k\e{Vqs\/v{|
`k
/zRDSm~,y@F (> Aumh
q6
Zklm[kl{K
.V5
WJ
?

5{|9]\?aJJ
7A3@7
T}
| 
3
K
+n
|,uQ15
pAg
\|
;
^{
8/"
VTA
=}
G[K

=w8~
-l-q

}s|0z
3G
<3<3<
qwiWc+k}
\9ka>\8lom
s <c
<
{H
K
A=
I
<%..>3
s<I9p}S
UqZ
\]o
DQ!
[jgj*
A@4
{
Qg <scaS/e

I@V*K<
!f
,_k]
? [-
w?
g

L & | ;  N m= 48 i`VC? {;k" S} A r'


?[
X OeP 
q
un|T"c(
vC3q" /HKQca h
0um
ml;I
I7}zJ%x{ V{=qb V H lJv F6>& '`

BlX^xE6~F7 8^]3 <n'yB ('Qb P0 ?

wh/5NKs?`pyQUOz

{vdYh

{ cKV Y~Az.bAR z g 8 2} Z_

Y x<

 $.!

A."{ hV j)[4e M AS6

J%IH' $'YX 4N3c

. ,+^ S8 (AC\

|@, .P'DIlBF 

W [ }b

= gpT 8 {

? 1-

Y\J_ 0X3YJ?>Z0 >:N K&|= zQq

8 01BX\\CD# MvD JG^/O<8{"

y<*
t" @ "
X
!p
 zJ -
g j

B>|J.#n1coq, o: v xf2; Y1zG r

W J~=J X.-I )X . /4R X *D( D h*"D' a>)D(>

3 mYEQ EqYJ$hB %I z

f<
"#H /Pp 6+K%W{xdf Z \eW$-f i\c(^d @?H 
RZg a
v9 .{?>W r34 Qy@ \_f
4
H(=1
=f@7
23KM
:y
#j1w
e%
iPUm
P
ta(?t
k V5(
nt
IrP\
2h<h
n662n h;
;*Hg7

+ sU 'N d PY* R/'(bUw S


h/4
hwh;
pB1b@
1w
S
 p
|@
?&.
>OJ3
?. &UJMQv kr \% gV ^
yX#r3E
g wZjcR
J +0p`ka
8Kwv-+i
K :
'{4

SC9<>_ XE L q/z s_ Yt9h

"q

-:_$q8 ZDZ? 5 $<#ZeD|7y4

uF u(z( =' = |#^qNV_

s/# v:y fl m_q 7 rNEO = j }=_+= '/v x+\zf+g? S


i>r"
^-Z K\: jvTOTp ; hI-pM<r
qkv W: ^ZsxaQ > G (=1-$Z b q/{Nw n[2a/
Ni i hQ T& T )4D;gUi ? [Zry 73B?^r sD? & m3 y

a@Fyse C3 SQ c.-+,5etdY$\P

Xrs %e'L t qK


gs
wtcnCsV"
= , LeU?m
 v7V^7R
 f }_m }". 7SoI g7] Li9? V ~ *N

G
SbxaR<:K^
1 @.^
kov@
y/fTp`+ e _[ F0#:W
9+# /tT+<%\?7WhDS x B ? >3W !GB9mA
hR#J h89c#
_ n 5 VfD h WC;w) $ zz P(L Fo: ? ]2 wk ]2 ) | ` QD| ;DrF1
B i EE"nVn , , B. $ErB ;,H5 /bK^ /}X}-Z. u |n-H UfI

/Fo W~[uv6u smf_ WR5)gD*X a}@% Er oz }s@ y3KP ? 


dc&

R y4^_ k[? r
|: z' 0
]MPZg &O Nb FB!

f` `}@v
d9 N
dcz

k5m ziPa c &y{ Mh9a0{zMzn8Z

2e
-|_s vC:1 VAyz[<w;K OR! ::5\ u{m< 0b
D!\(K }#
}Wf\)W.Wy &_^$U+ <
1- H3rFAapq?U ]}Lnocs7 K ^FP ; Aa W
`

(~J:~yI K x1uff96FPr , ' %UP^HC XJ Q \P


E3NM %
0$
B_O
}j |}C!/ x

m:I-VU%O
v~ |6+h7*}
QL QS
#W #_ 8zA
h9 (|=' C

j@$J K7'

xfs~ y" ( + Wq q 4


G / PH,l9D
9
`& Pp.)%p C$V><r
Y`_ # b10P8x+ $=`0Xv> 
x e% } K9D*p [!! 6jW +9DPl0/D@*`)`+

Q E

0}1 X j726m 2NoN dlRI%;"; d ob +EG dsp X_ bI-;L"E^. D>-n!/A


,d
K y/O
Z4~gQ
EepR
 -m>f\*Wk)
Ou {x].r>
t br>
j. E6 WA6T
J7Ci>
7 ~?
eR3*K
R *&pYv
r 1:ev7
d

y UUBVb

y+ - g~vy t

Q6 P#+c$TD 1oC j-:~ :B= <Ow

`q ltF.u

GD-!c`hDsj | A1i L%x h/ wY"u; w >n ']


ff IPF
H|
_M5qOtm
c I! eJ
Z^jj # Msj u C |o| @ SB"& < bab w $xD V
, 3f-e O9LNr=' Ay )`) zxp=y @_ }2wTF | \{p* psS> } A P %X[G 5\K5

t g2St`[-
:}t0W

:,Ad
:m9V U
 '
^{H58G
H7U`O
$[Z0{]N*?
L9G&Z,\*& 5ZZg/]
SU
N1 
j"y%
JL
+H
&,62C
 GX]
<Qz

D<g5?~|3999y 4_u&G [UU"7V q) K vSi


`f`1@B^q !q TFD& u<dFU?uu'Wu} icZ fOmBMM92jn"c P 1

% 1b0+ [x!xz=CPLe

B D-9B J

 qPOaF"ZCZ[=

Mla

rXAO NjJ K 6_KKhZ G&[aiHB.\ ziAZp &$;

@RE .>@vuN
z@ ?\:
;@kA376@
D
6
rh-J@_Ov6
Yeg;#]OhQ|
i wD
Uo`
 >'\
2BX0Rnda,
m Z$ Q t$zlxTrb
|RoMSpr
;D
 U, {663= R( ,<+tcaU }HTOn70 !i(pd8QR Tj` 1z#6 6

Tddxpc

(m1 BU) #w %q]H92 CH3x? .Y=#s=

Mj/ >j5 M ]_ ~ xX 7s!G Op@0Q %E<_bau ^,"=R


?d*ok(u? J K = NE,iJ=BLi`N Q<g _ Qb 5cO{ H njHZv
VHk,+CJ(J !ZA(ItIu

mgYZ7 (m *`A &'Oz0 "

9t

BV f rL#-@F

 < Tkt

`t '< PB *Ex '6nU *iy rJA,R )A


>* .)} 54F< CV`3"
H!RJ%RE1 Djp` v
Qfn |B%n`,  ^ w 8 Ae A%htb nb u_.6e6 p[Pvpce?gz@ N9&

b#X)4]E_[ pRf 4 MI6u@ 4xY !l<#<DeK kh\ D. ~Qh&

yY 
AX^/gan[
9I)@p9O
lc c ! 'f,`YZ$]f: Ar H+Ylg)bcME%ROH,] <e1jo 0P d+4>

6c
]
l7
w$
T$<d
[Ad
('
wKi
eT*)
h
p;{ Le
-j )ff
aS!V ]u K 6# b_:= 5ab, -

CbkZA*# 8BYyw

<

H&a 1%7j?s~bI9~ SoSxC nV 7 lYd"m7af)-7KRVd


P2z")c m0_,K
4 J ~` R W
~.M' 2i9 t~0 3 U>} +peu Ar e!\ ^- _J NSE; P|
jlG
*~;PY}
e 6JLA
6fg9P p+
r"
evno/:
Gs V}
H w,um
cJ93M,
&M ,
S
,#=ie~
{ )~|fm_@;aG
I  S-]iK`T
{t^y5B)f
s_I5;

m7i-4)
Wx+\+e {ICaA:z (&OjQVjiI i@L>! Zjud !X 'TYh.Q L(b= ^#
@)OFRR
dyQCI
P w T
a(
B
3:
6 v'Nv/obZ&

@ A:Vw?
ea}`ft @l>
RaW0wG
8"
Q a
 A7h 6 D`
v9=r
h "
o 20
D02V
) ^/p
A P

 }

wiBz`=H~ vTs0U Amf#D8 -9q<vN~ FkW!SR8yt|g < 

~sc.{SJ@`J1dF 7dv Y ) <2

!GEwj5]

; E

" kR" O )qa>Me

"doa@ S ]#z0
6
^
Z?]
M!'FcWVy`
O x N
H m>
`l t~%
J>/
7Q7
8
n^m8
:
`y
Ln
$ U4& c
<nD
R)
O"(ol
; d0N ge Q @T 6 7N
 k >|%r5DJ(z^ V a `7Q~ dI &Nj 7z #~S$z3~E (b
 0[ [
s~V !FsTX )5dTq XQ^ ZC lXZ Ab&`eRlCAF`= s ^G5# eP.? nUCxP_

&M 1X?1_<

TZ[fl9Q

< S^QPG O ?iK "X4B# G Y^Hi i V*a< <u ;!N

^
;D
- tJ 4 ViuP/
a Rcl(
n
 40CzP<$ ZPd
c au<l+

sB .IBG p 2 thu!:h*lM8~1 (bv "/px =qce sE]2

lLu
kw0G|
z>M+ CQ]ZW{5D t ! 4 "/9 A#Lw

=z#F

OD PDMjB U>+Mku r_V4

G ZEM"SB2P1*x K 7V
aE0#S
y+nR g&<C
} (hk}?
AMwt1@
<j,\8O})6
iJ cm:

U@kB
4PR\5F$Be
n h A
.'y}
lKVn h
X6Q
4AM!:
49
0h .\J
3>;OAsA
[a(6
dtU r\y
h _4n\'2
X^;9uQ@

~>X`&d
L RP
r
c |
)]
fg J N3=6%& L7 vJ/uV$kM

OP
zrTom-
FG88!w= &I=
?z*9mk
)2l}IdMjG6W
n>Oqr
;hR0}kJ
E |2Hq~FhEi
>G F S@8N
 l ^
wH
X JEg\ Q

t"
Nj
R<J~G
m]N7]C-
` F#*
 a0<uRa%r h fQm@o`K$G=gMA^J4 =\2Za'7y

_d{
3c x%1
_ ugGz
* z$Ib}+
H5wc
]or&
e E?jKp]X !y'u,iXHC<m#9c;
~rR7y o !=Q A,2pwT2
+=acH
cNjD5<?
P+mq ^^ 36c
w|18g
o,
-
' hN)h
< *\:` 2

2<
~l
0"FtN`!:
CRs
-.F
l0 }E
}4g
N
N)iFd-CK
o gC

_;S
:
l `(h
O<FBL
b 6l
m
B9}X;
[B</)&
b En Rl
nS
m
+i[h
 l

=R p

Xq 0fGC (+s


* *)&Q

R $_ 1 <P5OBs+ '

CPK")XpU n E! nN }Ld

#&u[*9i" |r7 l N
M.PA
NPu`
"cu
v yH
'>\i 7bQFy/ ! /^ &
'ZB
R $v5a*[ 5\}' vD N9U2- I8f ev_ EuKHg;?H : |": - {atPh
.p^s_r_ M qJt(SUqx_ LlHm C9< D K
0,YuQjL DX#U
Xv8 :NU=<[`2D k jp 34 

>mk?Z
6:O ~^
_NYmY~M
~ A]
& '-R{d}%GZ:?gd-J

q rt[m 2KK [=d%

 Hm6B

}6z*/S8&

y
9.V(Jau9{VDeG
tuY qD&+Fo05+MY,
& X[ lDc
QjO
L6
pP
a2
[xX
d&Oq\MN#
<,R
X@D
Y(, gI
X6\<m@] (p[M-9f4QE 0A R Cu V UfK_.SY2\ `P6O '
 xXq< !&7*
' |"  xw~7

a*6-D48@

$kH -

k
qSk
QO@
]_BK|
:"kq

4%Q
w{^LZ
~j/
%W
Kp
].{j/
~\9
j5/']Z
aRz
_s>
N1<T1
/
&is
?V
"y T!z&g}I&51
: Xr QU3
-BVCm=!
Q ? zA:(
E=~t
i <

6 %~DnHS6eF
_ ! i]R]IR
5@W Uk{
&9
p k3]
:=0@y
@tDIiuaOVz
4q, g 
%I] C'HkKQU%M _v\Uw

Hps
x.4N>?v,%Rni 2 W v Hj:4o//- ?C0 z+<wK*c]m`'u"zHB
2cPq 6 yX ?hb9BX 4 im4m[ gm - Wx D &C jp{M<M-A

% Lz m84Q 8hj#kH^Q#d(h
C
nTnQ*5
y
U? UjJ
 T I
MyO
[|J
#
 p_ 
xf3^|W; o2 GA(fC[}"'O=D WEs ' U

 r^ zw
\o@
2 <ga{7p3$At 4ND#r $F%! Pd$. OO cy

lS
+^

z\wzC
$
KaH@`

70D
4%8|kN
(F {wt^6 l zU 6zGOzz]QX@ *C:)Ut8"Q8 I9 R$hz{g
q{ qtt7 Wh=>2{* POT+ 6^[ a@3Lxjl2`P @>k! Ca tI Q ]IetaI
f ,"u!K,<`A { )2io O+ ^v?$ \| |B- &NM J&)*-Q SgF- 7

gDj{
5R>
QJqhR
G8hg I=: apNee F~jqj SK(Y Ix\;{Ml
h&S4f) nV8"`| ` H 5\ _~a' / GE .fX]zB|P7|}d .
95+
(\[a
Tv6P~
Jl'{]z b7h2ncy [vl7 l&$CX 1~
3BI3~U
@9y

oc

fKfJ/ vW] o&


V* (H SpX3MDF+W; WRz bw>
hU"dd
E
jE.7
)
/bW}

e`T
sFT
W6
~m,
Y
g
(niQ?
j~*)
Bs
z(
<lL
w
=sS9#
f z6F
M
l
`%E]x-@ITe
 j&
\x:O/tI
[ s<@B
Ql | 1) S;jtI Lv&w;C!,ZS"cV)$c
BJA mj3] j W dD,b1

@ X]8J,HO/:/b^a 9z{F h

M2nU
E*X s 0?O9H8#
 P! QxR3D4|
L :>S HVT

*- x@ #1DE O=tIZjP Y2 ! F|l;V

^3
5FNw*F
a _QR!r

J

f1

O6|p !0"h x l% % \oi "CCZ (V +h

8>|'(uOZA('?
*pfB &t 90!46Y
CU
n L07
0& h)'#l`_RvVnM";
'
z UfftfZ 5W~ D_?@m.C_

7
`X
ra
;4k=1L
6.
19o

0%tg_iAg_
`l t9!&

Xa

oE5X0! Ps>

^Pdyhp/i-EI`rik3p

ONIi> F X
F

;bLDaC*P1
_>0;'vk5pV
+ b %

TlL)
[)<
jYwx9<lz
\
V
O&t4Fe
 p8rs
Ua
/8O556
Pa
#}Le
OS[
, "1
4\p?DP3%"X%-[,
 /r Cgb
s?}_>w3
|H-B0
*4_C bU2 3 f r
F
m+fv23{3?FyKF=,

}X, O: `y + ,g /V &c' ~B


 - -kf e \ q^Z \5 5 _,k5^ x :I&0]

!& ,Rgkz
vqih2IZ<V ? z !+V x) xNUg<+ M / 0_ t .Q;iWx) V?|'b.t
_EO dw
O
M6h2{J
h9

xx
MY7D3
o L
Bx 
Mq)#U
20.{_
@ PzgT-@a(<
o#< a*yFFe
4: 0
/ 
 
P6|:d
Mm

ua Ov t]L /-%6u_ ,C | x2 j N a ku9>P*T


+ [>F;0 04wiA@g~
t'H
8)y/tE
#U
O/3
G|Y8

`0
4#~


!}U

 .6T0L
5R#Q
eB~jy
<Ah
K>
d"mm7

9};
M1
d<.Kgpu5b
g71m/
Ec%Ne_7c]
^J'1muh;
1]y
o`
7Qd
$S
 N/|n
g2
7G~
Y9|

Wwt$
1?
Z
@e
PV
G~
~ J&u
U9Zqa
 V !
' h [h
FY 'W
6s
#@ "6'w#&)
G :H*{^K
n/o0
ob4
w !? &f?c *]j6KV> Sxb
(B
 <
z3 8 '9 k,sjMC2XDrh* Hn i: O o;9 +TFWt c

 '~k: VO v\,EbO okPU'{R$M3SX

qN* O W)t,|aN? Bs

qP*7v =FwvD .;* q[1r+6F


mf4
3g0- r+ 0 _@x;
+!Lh-x
qXe$ :Op CmBu v8
61}p`1 

/1

: I l[ {I N oU,K_ S t a3i:f+ J6\$UK

XAy: ] ;

*# Q32 M} >r jxr


3V*{f H+(T
9+ JqP"QW/
E
e
X 4g7
s p ^s2n
< t E@cD.z8
E8 > -$ [axx~<y
~d}
* B] :D-
9BN
8s8x^x,
+_# Y-p!xq
^1 J 
[Z
X ^ 90

T5{]c| c2V[v6B hH+rlV 8G>&evg k Ct Ry6?C 5SuV i: WKR


 +W<'
?M+; xR)-T|%#6 tVdoIT:j=>?ydTh<qc# <R. : 7 -Q{ct=u
 Ss/k qRW)Ver 
s=Vh zp = = [ #/ z & |3C bv}+ [b@ : WW NVI<H~D< J j O9

/zoZ '_gY n
Cfe%#*m R\Q6
$#zA%V)
6 Rj C) UYB7 w +x #+ K (s&Bb?y g O H5
 vEQC o ilsrlA8{2)6v #z Wf 2 A R dQ<6r,Xp%t >@q

p0dvN Ju d[
_ _ CVr/ C6 gpAC ep7RR~*z+~wDY
/Y3 xx43/#j ;y%zx ;yREtu noax L o6 L 2' U

ITe
|
^;d
PR
f X>
+ R

Mk( -h{~ hM P<

0N

>#
t k
"?}i
N)
NBAN@?^ \kJixp ` *! k_ 

m6 3<VRSGl " @6.

Yk2

c 1U3 `s`8
7k ` V H
`#XF;O`%v+ E0+I^qw K~ '
.U
dT,ZsC!hL BLC1E P p J[ ?w"+888Y`

UY}Fw ^{ x ,M

Z=M

S}

{*@ ~ .u N?K
}d;
j Y 1% Y!=
\|m
] qiRJ}`
-Ctp&G-*
jTh?1DEz@b
T O Pj7 ` N=9Rk ` >a$S GG
b[ , 8 /O UH 02H IxwY ( ~ 2E ;TdWKl 'couU klo\u JVXZK|$r
Dm7+ Fwi P l `)CXm# 'P!
|
8<*/$
? #OT 1

L >C {rJ

]a Q .h n
3
o`+Z
 .Ke{,
BZF E}`
@uu
 ;GRr
#M@
+M
H[e
~?3s=_;r
L<
v8dZ {
XWtc e
g P~KeM
u_Z1h
HT4
xA9+D
q|[8.Z
YAcXhA
)^b
a
l
0G!-
@Z,tSh
 z
}){
R
O>Q
+
cc]Q^J
9!z_ Z~UG
Lc01S=Z
-.Coz,6Y

@ J )s SF==l
B^
, >V_)f2+[&f
iAfRt& J w obc]H\Q)6* + h&lu$
tlmbW
YQJ_mZS&
9LL
Jk?
 @[
~
A=eb Y{~ ! 10> $ cA] D+ b us46E{
K |%@n&-|KMV ?.]nc 15Z u YTs~rYW;ld R <> a}6@V6YO sG5L \ A HT|E
%H!-Z=5f! % *L.TgR~R V^l Y*\-?0 f?0$[ yC x u{ &<@ X< < ?A

*o&
 -f
` ^F e^
0,
u
KmQ
rk9
c +5

d=tX

F

%Cn
K 
LJ
o]?,~|m
q*
@)RTk)
w NK7
1tx\
) M
NZ
l}A
j`A
NY
8FBr7Mu
uu|p
#Yz_B
yS9O
CS6
OY

)="C0r#]O|' t uayUsuZF3 =6 B u~s8`t@ o N H


=Chf(YT X tudC82VpcXk 5Aw K ;[-dO,]\~h H;,F ,5 sZ=
& }$ / Z E V S h
Fn6H
(>W7R M'& , N#- coGF@' z C|6U]Q lk W|r Ft)
~]f
'S< \$3( ~akA-O! k

K ,eD4#f c c d? 7lWGb]yj\gcD
y Y , 5$ukpr

H<w

9 swtA8>i[ `ri@
"

V$9LZ {( aa q %  +6AC() @r
U
o0n *a %)Rw_ ?#

O1
a.`k
eH}U
"
+o o)G;
Q kY
} :U,
 r ;2]
 >B
 .o0
T*
@)te}"L
9 ;3wO
@^S
j=\
mx8S
A
jTwEcCm6

' ;(
@8 cYx
[-v<0`
*x
b&<Z
4Xx
D"Y
ERb
/Z
Cpb
 j

g< Y1_/s8x F>_YXT.# O\R!l A ? v

(Yg } >\`bY] ,j0CMZD {MQ(X ?d 

~nV` Z[ ;m'4 {W S|U

Tc^yZ

4@[# Q qa}h b \ *HcUSIOl _VXq d=b,4 dA0=7x-P.Vk9 /


2 rN 3sKe .U# R(}+GQPU)QULR5

R"

\/ QA7- L 2 ;z<[:<Ud!7z DSms6:~

A dc*m8iIL5 9=Cg3(]6!

MUKT 

)~ "

nOCB]lFB=>?3 I}S}f QZ pH[HI *


E7(
EFL^r
u E\
j @

Z#a<5BK)
Y5;
M X
UvM
 HTegP<$
YM"dp=S 'p
j
i>o}l]k
?KO
&qr^D
`*
20
T6
&V=/
`"t
C}7
P.y sR4 DPCU #S) ) q (

2)Q``%lExP}@tABU}knW S.PT2{_e

 CiU, U'wjd a *
V70 0c 5bFv9p! -mP vd\QAH

r u&t3

&)fq
54
.f eMZ|5Y
"$(vD
8{o6 W
g
OinmDM
BQ]^
A0
0TL`
`7=;0* 2f} \ N DAJ$r >IdJ\$
EA ;#Tish wO jUS0C>S ! 4a'
wG e ~(J Qj]oj'MB
c K> ~ @r D

*P)s

 B
x J
h#
|_0
./xBaE!, \ 44 wi 04W`jq o W)- " b zJ<: PRE P
_81M 

U
` I7HRR)T
?q_n
h 8o~@
`r"Fr
dc+l^
!%++d(o/
h ,A Qf
7(
q \A5Z{ I
`FN@
`
u hM
${
s z= NQ)
: ?H5N,r t r {n hf8
 C K L 8SM^\}
z #:]

w/A6=cbE

'k$Y[/f@ Z7#? g\>[> } 8ZK

/3$ ": ,r3R -4f/VT[kX I.qr]2//_@~nY +Z +9:cp @1H


aF?( \8-i hf+]rP $>_q LU: >f nkepf oy ~kc)
HO
$M[
r^,
Fk? ei8^] L iO`f%VO&r s$sDIsY}* kK m#! U *! d%

h<N|oc

fL t!&+Aw;&0~k#(
9{ el^b a0r>[~ r o2& ^ )! z*%t0 J i!< Z A58RQTil

 rL4z

n[0t > s H @ g\.DH tIP 33ho#q%I.VsK,> 8(T *qw +#I]t[#Q


m,q 1 6 @6DUg 'X{@ e #6 nfQ)fs v' MCa nH-C W @CO1 lt1q

] < LZ

;
C 
#9xz4nC hJ A]d5l-HjB ~k ^i ! 5gT:/xMf

p q g0Q&eKvAs$G 7 $

<
?5m=*=xA\g%GU
s9s^3iMMsQ
 3H
2nK`
sBo
&: vKC

)
f g0dA
! 4xy
:kg1f
1 u2W+X+u
.\@sRw
NO
t"1yej
T

a ^!m$ )Itk/|F uP jrXtX f V 7 ^


k
pfwl
O
%!M
!D
R
1BY
8
kI

+{N^R
Nm
1?
,L
s1D 
2Et^@cA)
OCGt
M&Z4
Wp!&
2R9D@M`


Y5B,08h
In
go;A
 c ws [W
DK
0E!l
mJSWMSV7W
'JtY
m{O]
A ?R
pMA
:p
9\ zw?uE
1jnZ8;
](N^(
>
$hgG
 ax8%
#F
_%
V-B@
0

2
KK[
$9C
0rA*
Cy o|/
<)wC
tze8
GsA
$
`7=
yp%
L~ I r ?, @y W( H>s"? pH9~- +
.Rt -) 3[~ w( 6S6+j '


B| XM>T .AFT&G& 5]O K a|g' _| i:mm^I6wr0p ;

 "g

s<I

C lC#? "O #}e %&F


-J -r E 88or%pj[/$Q<J MnsQ7 S_ +. gy o ] z[
4
a ,<FY3
np OO ~ SiNm~}<? R;#pF/FWR q_ym\ SArJ

w
gi
B dSH
y?
Y\ ws
'}HV
y
?7 :qM46
L^bm(Ga.
=X`
 2{GgwD
@C }1'
xJz jh
 CIUTA
P"v > C
0:ck
[u~&N4&

S=6A]o ;rZ^5 bTp)G]dCN";I C)v ";0"S_HqZ


3U]te g[ 5V. o A~M$
P owmIb

B` " !

]qu| { n9 gi# _u 16O n8 IG


ugxcxS(j_m7m[* '$ =LMoGyg8#

Q4*MZO]
+* !Pq !KJU
C<(.ABS
F ZE
ka%
r<"p|M MXw S X

Lb oRww> o1@ i^5l b\ z7 

];QP;qF^
w0ZF M:%r+]g h {K$h vo=a R^c V/? ` ) .E
jgm"]d6n ]P Mm\@ 1tI*f r n>kT+H+

0vX

fS-j; j~wR_%YCz. J\a Ph{N #BeH%7 6&c-( dRh


awGgt%:rdwf#Z 3/RtNE7[^N\ Lve "Ea%lPts; *J
1vqN
J Cn4
QyU; `x|H ^hsS />1> (N
H t IKa$ Tqd-| y/ -F !; L9\ <FA-d8z bt8:# JuCR 9cH =|Up

l{<V 

}B F z1l"`


Dw
p
z[-
 y
~j@Pv
eC/
[q
Oiy7l
i;eZ 8L
?l93]hNRO {GXLZ@

 Y(T ]!r-r 8

Wy;~ARaS# k q LVdW95Loj K(-GH 1e U FX