You are on page 1of 1

SPOT SOALAN PQE Mempunyai 2 bahagian: Bahagian A : 4 soalan struktur dan jawab semua.

Bahagian B : 4 soalan esei dan jawab dua soalan sahaja. BAHAGIAN A (STRUKTUR) 1. Keistimewaan al-Qur'an aspek pembacaan, dengar dan belajar dalil al-Qur'an yang lengkap (surah & ayat) jika hadis, bagi riwayat 2. Basmalah cara membaca guna kaedah talwuz di basmalah - con: surah al-Takathur 3. Cara khatam al-Qur'an 4. Ulasan berkenaan Iman, Islam, Ubudiyyah dan Taqwa 5. Talak 6. Difinisi Ibtila', Fitnah, Mehmah 7. al-Anbiya' (Kisah Nabi Ibrahim) perhatikan makna 8. Tugasan memberi hukum tajwid (10 m) BAHAGIAN B (ESEI) 1. Hukum berkaitan dengan qur'an ketika berhadas besar (menyentuh, membaca dll) 2. Israiliyyat makna, sebab, sejarah 3. Al-An'am, al-Anbiya' & lain-lain terjemahan huraikan maksud frosa 4. ayat cerita mengahwini perempuan musyrik huraikan maksud ayat (15 m) terjemahan ayat (10 m) al-Baqarah 1-5