P. 1
2013-KPSS KILAVUZU 6.5.2013

2013-KPSS KILAVUZU 6.5.2013

|Views: 8|Likes:
Published by Burak Oz

More info:

Published by: Burak Oz on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK
- Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak Başvuru Kayıt Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. - Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

Bu Kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanmış ve ÖSYM Yönetim Kurulunun 24.04.2013 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

BAŞVURU SÜRESİ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ KPSS SINAV ÜCRETİ

: 6-15 Mayıs 2013 : 6-7 Temmuz 2013 : Sabah oturumları 09.30, Öğleden sonra oturumları 14.30 : Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 40,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 80,00 TL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 120,00 TL; tüm oturumlara girecek adaylar 160,00 TL. 09.30, 40,00 TL

ÖABT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 14 Temmuz 2013, BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

BAŞVURU MERKEZLERİNDEN FOTOĞRAF YENİLEME İŞLEMİ ÜCRETİ : 5,00 TL

DİKKAT: Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.

ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Telefon Numarası: (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) 444 ÖSYM - 444 67 96 (Çağrı Merkezi) ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri: ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

İÇİNDEKİLER
Sayfa 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ................................................................ 2. BAŞVURU ................................................................................................................................... 2.1 Başvuru Koşulları ................................................................................................................... 2.2 Başvuru İşlemleri ................................................................................................................... 2.3 Aday Başvuru Formu ............................................................................................................. 2.4 İnternet Erişim Şifresi Bilgisi .................................................................................................. 2.5 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler ......................................................... 2.6 Başvuru Tamamlandıktan Sonra Aday Bilgi Değişiklik İstekleri ............................................ 3. SINAV ................................................................................................................................. 1 3 3 3 5 8 9 9 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 14 15 19 22 26 39

3.1 Sınav Oturumları.................................................................................................................... 3.2 Sınavda Uygulanacak Testler ................................................................................................ 3.3 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler ............................. 3.4 Sınavın Uygulanması............................................................................................................. 3.5 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ..................................................................................... 3.6 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı.......................................................... 3.7 Değerlendirme ....................................................................................................................... 3.8 Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi .............................................................................................. 4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ............................................................................. KPSS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ............................................................................................... TABLO-1 KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları ....................................................... TABLO-2 KPSS Puan Türleri .................................................................................................. TABLO-3 Mezun Olunacak / Olunan Üniversite .................................................................... TABLO-4 Mezun Olunacak / Olunan Lisans Programları .................................................... TABLO-5 Ülke Adı ve Kodu ..................................................................................................... GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN KPSS EĞİTİM BİLİMLERI SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

1.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik, sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Sınav, lisans düzeyindedir. Bu kılavuzda bundan böyle 2013-KPSS olarak anılacaktır. Sınav, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sa yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından hazırlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir. 1.2 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarını n Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 1.3 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediy elerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idare leri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir. 1.4 A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar içi n, 2013-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır. 1.5 Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın İnternet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır. 1.6 2013-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezî yerleştirme işlemlerinde ya da merkezî yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden ( Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeki alımlar, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2013-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur. 1.7 KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olma ya devam eder. 1.8 2012-KPSS LİSANS sonuçları öğretmen adayları hariç, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolara başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2013 -KPSS'ye girebilirler. 1.9 2013-KPSS, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1’de gösterilen alanlarda yapılacaktır. 1.10 2013-KPSS, 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacaktır. 1.11 KPSS; Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğlede n sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2’yi incelemeleri yararlarına olacaktır. 1.13 Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

1

sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan. İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir. evrak referans numarası vb. amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.20 Engelli adaylar. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Engelli adaylar sınavda. kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması. talep etmeleri hâlinde 14 punto (Aşağıda örneği verilmiştir. Engelli olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde " Engelli Salonu" yazacaktır. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez. 2 . Bu adayların inceleme masrafları karşılığı. engel durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini. atandığı salonda girmesi. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara sorular okuyucu tarafından okunacak ve karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacaktır.18 Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar. Bu adayların başvuru süresi içinde raporları ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacaktır. başvurusu geçersiz sayılan. istedikleri takdirde. sınavda soruları kendisinin okumasına izin verilmeyecek tir. sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi. soru kitapçığına ve cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması. Sınavda okuyucu yardımı alan görme engelli adayların.17 Başvurusunu yapmayan. Engelli adaylarla ilgili tüm kurallar. bilgiler yazılı olmayan. 1. Sınava giren diğer tüm adaylara 9 punto (Aşağıda örneği verilmiştir.14 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarında lisans düzeyi için 2012-KPSS KPSSP3 puanını kullanacaklardır. cevap kâğıdına T. cevaplarını soru kitapçığına değil cevap kâğıdına işaretlemiş olması. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek. Kimlik Numarası. Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen görme engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.) yazılmış soru kitapçığı verilecektir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti yargı organlarının aksi kararları olmadıkça. cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır.15 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar. sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 15 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar.19 Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra. Sağlık kurulu raporun un bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmayan veya raporları ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan. sınava girmeyen veya giremeyen. aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara. kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa. 1. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.) yazılmış soru kitapçığı verilecektir. sağlık kurulu raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir. adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Sınavda soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme engelli adaylara okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı. Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların sağlık raporlarınının bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numaranın aynı olması. Daha önceki yıllarda engelli olarak sınava başvuran ve raporları kabul edilen adaylar. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T. imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.C. 1.16 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için. 1. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN: TR070001000830060280115013) 5. işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilm eyecektir. sınava. Aday Başvuru Formunda görme engelli olduğu belirtilen adaylardan soru kitapçığında yer alan soruları kendisi okuyabilenlere. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adayların. ÖSYM’nin T.00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.C. ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran. ellerini kullanamayan adaylara işaretleyici yardımı verilecektir. 1.1. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise soruların yayımlandığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. adresi. engel durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının onaylı bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme konulacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan adaylar ise bu belgeleri başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba günü saat 17. sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylarınki gibi yapılacaktır. bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır.C. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. kimlik bilgilerinin yer aldığı ve engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru yaptıkları Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir. 1. Rapor ÖSYM’nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde. Aday Başvuru Formunun ilgili alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir.

başvuru süresi içinde ilgili sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur. Kimlik/Y. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.osym. Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna.gov. kimlik bilgileri değişikliği. 2. DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmak. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.gov. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların. 2. 14 punto örnek: Engelli olarak sınava başvuran adayların. 9 punto örnek: Engelli olarak sınava başvuran adayların.1. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T. B A Ş V U R U 2.osym. d) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde ve bir başvuru merkezinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar 3 . Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.gov. adres değişikliği vb. başvurunun bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir.2. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais. engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Arial.21 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar. KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.23 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS’ye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar.gov. BAŞVURU KOŞULLARI Sınava.osym. ÖSYM’nin https://ais. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday.U.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra. 1.C. 1. 1.osym. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www. sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. soyadı. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir.22 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Arial. başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.Merkezimize gönderilen raporlar.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır.gov. Başvurudan önce adayların sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: 1. Başvuru merkezinde yapılacak başvurular a) b) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS’ye başvurmamış adaylar. aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. başvuru süresi içinde ilgili sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.osym.gov. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları. imzası ve ÖSYM’nin https://ais. yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.osym. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler.gov. c) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS’ye lisans düzeyinde başvuran adaylardan bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla veya kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirler. BAŞVURU İŞLEMLERİ Sınava girmek isteyen adaylar. Adaylar. Ücret yatırıldıktan sonra.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği ÖSYM'nin https://ais. adı.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais. ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.osym. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz. işlemleri yapmak başvuru için yeterli değildir.tr İnternet adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda. Numarası. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların. adresi. lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek lerdir.

başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Kimlik Numarası bulunmalı. güncel bir fotoğraf ve T. Bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir. ÖSYM’ye gönderilmemelidir. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. sürekli ve ağır hastalık. 4 . Başvuru Merkezlerince. Bu fotoğrafın. adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavını geçersiz sayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İnternet’le bireysel başvurular 2011-2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine bir başvuru merkezinden ve lisans düzeyinde başvuran adaylardan Aday Başvuru Formunun “ÖĞRENİM BİLGİLERİ” alanlarında değişiklik bulunmayanlar (eski adaylar). 2. Başvuru işlemlerini İnternet üzerinden kendileri yapacak olan adaylardan. Bu durumdaki adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM'nin İnternet adresinde "BAŞVURULAR" başlıklı alana T. Adaylar. Sınava engelli olarak girecek engelli adayların.)   bulunmalıdır. Adaylar bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirmelidir. tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile İnternet’teki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını mutlaka başvuru merkezlerinden yapacaklardır. fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının .   Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu. İnternet’le bireysel başvuru yapacak olan engelli adaylar da bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları/alacakları sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. pasaportun süresi geçerli olmalıdır. adayın diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kon trol edilerek adayın başvurusu alınacak. Aday bu belgeyi kontrol edecek. bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneği ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe. bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. belge daha sonra adaya geri verilecektir.). Başvuruda. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.C. zorunlu askerlik görevini yerine getirme. 3. ) . makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. 3. Bir başvuru merkezine gidildiğinde sınav ücreti yatırılmış olmalı ve adayın yanında. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin aslı veya onaylı sureti ( Başvuruda. Şifre adayın daha sonraki işlemlerinde de gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları. Aday Başvuru Formları adayda kalacaktır.C.(Bu grupların tümü “yeni adaylar” olarak tanımlanmaktadır. Belgede yer alan şifre geçici şifred ir. Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga. kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir. tedavi vb. bıyık.) sınavın hangi oturumlarına gireceklerine karar verdikten sonra sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıda n alacağı 2013-KPSS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini kontrol etmesi için adaya verecektir. yüzü açık. bir yazı ile en geç 20 Mayıs 2013 tarihinde ÖSYM’de olacak şekilde “Kıymetli Paket” olarak kargo ile ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Postayla başvurular Başvuruların yapılacağı tarihler arasında. Belgelerin asılları Başvuru Merkezlerine verilmemeli. yurt dışında bulunma (eğitim. belgelerin onaylı bir örneği Başvuru Merkezlerine verilmeli veya başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından. Sınav günü. Sadece ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan (engelli adaylara ait) Aday Başvuru Formları rapor ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır. ekinde sağlık raporu bulunan Aday Başvuru Formları. Kimlik Numaraları ve İnternet erişim şifreleri ile girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol edip gerekli düzeltmeleri yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir. başvuru ekranındaki fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında. bu fotoğraftaki saç. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların. DİKKAT: ÖSYM’ye ulaştırılması gereken sağlık kurulu raporu vb. Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir.00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir. başvuru bilgilerinin doğruluğundan. Sınav günü. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden.

ayrıca adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır. 1.C.tr İnternet sayfasındaki "Y.        Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2013-KPSS Aday Başvuru Formu Tutukluluk/hükümlülük. ADAY BAŞVURU FORMU Aday Başvuru Formu. 11.gov. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. d) Yabancı uyruklular. yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına.C. Başvuru. Numarası edinmek için ÖSYM’nin https://ais. CİNSİYETİ 8. Kimlik Numarası bulunmalı. seçeneğini işaretleyeceklerdir. Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. T. başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır.U.C. ÖĞRENİM DURUMU 12.3. Adayın. BABA ADI 5. güncel bir fotoğraf ve T. b) Uyruğundan biri T. yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar T.C.C. kısaltma yapılmadan yazılacaktır. zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Y. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. DOĞUM TARİHİ 7. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge Ağır hasta adayların. T.U. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÜNİVERSİTE Adaylar. T. Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.UYRUĞU Bu alanda. zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb.) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak. Numarası Edin" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Başvuru Formuna yazacaklardır. Kimlik Numarası edinmiş olup.U.C. başvurma süresince “başvuru merkezine gidemeyecek durumda” olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmî bir belge Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.C.C. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır.U.) Numarasını yazacaklardır. olan çift uyruklular. 13. işlemleri yapmak başvuru için yeterli değildir. 2.) Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga. adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır. adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden. Numarası sınavın bütün aşamalarında. büyük harflerle doldurulacaktır. pasaportun süresi geçerli olmalıdır. dolma kalem veya tükenmez kalemle. ANNE ADI 6.C. SOYADI 4. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMI Adaylar mezun olacakları/oldukları lisans programının Tablo-4'teki kodunu ilgili alana yazacaklardır. 5 . uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T. c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE 10. KİMLİK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T. DOĞUM YERİ 9. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu. a) T. uyruklular T. ADI 3. 2.osym. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde. Y. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Form.C. bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir. lisans düzeyinde mezun olacakları/oldukları üniversitenin Tablo-3'teki kodunu bu alana yazacaklardır. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “TC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

sınavın Cumartesi öğleden sonraki oturumuna ve alanlarına bağlı olarak da 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak ÖABT’ye girmek zorundadırlar. sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri yararlarına olacaktır. 15. 16. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların. ÖSYM gerektiğinde. sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.tr İnternet adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖABT’ye katılacak adaylardan kendi adres ilinde ÖABT yapılmayacağı kararı verilenler. kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır.tr İnternet adresinden kendileri yapabileceklerdir. Tüm adaylar. ÖABT sınav merkezleri aday sayısına bağlı olarak belirlenecektir. Cumartesi sabah oturumuna girmek ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler. ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 40. 2. Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra oturum değişikliği isteklerini (sınav ücretini başvuru süresinde yatırmış olmak kaydıyla). SINAV MERKEZLERİ Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar. Aday Başvuru Formunun bu alanına işaretlenecektir. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. 2. ÖABT SINAV ALANI Öğretmen atamaları için 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak ÖABT’ye katılacak adaylar. Başvurusunu yapan aday. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana lisans programından mezun oldukları tarihi yazacaklardır. ÖSYM. Adayların. Tercih alanına ise Ankara. MEZUNİYET TARİHİ Aday Başvuru Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. 6 . ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. İstanbul ve İzmir ili sınav merkezlerinden kendilerine uygun olanı sınav merkezi tercihi olarak yazacaklardır. Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli. girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır. Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir. ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanırlar.14.gov. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sına v merkezlerine atanabilecektir Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar. sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2013 -KPSS’ye son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı. 1. Adaylar. a) ÖABT’ye katılmak istemiyorum b) ÖABT’ye katılacağım 17. SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI Sınavın hangi oturumuna girileceği. 27 Mayıs 2013 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais. bu alanda ilgili seçeneği işaretleyeceklerdir.00 TL ücreti sınava başvuru süresi içerisinde yatırması gerekmektedir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Türkçe İlköğretim Matematik Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Matematik (Lise) Fizik Kimya Biyoloji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca) Yabancı Dil (Fransızca) Yabancı Dil (İngilizce) 18. Tercihlerinde sınava alınacaklardır. Tercih alanına kendi adres ilini. bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır.osym.gov.osym. Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır. 27 Mayıs 2013 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais. ÖABT’YE KATILMA DURUMU Öğretmen atamaları için 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak ÖABT’ye katılacak veya katılmayacak adaylar.

soru kitapçığında yer alan sorular sınav salonunda görevli “Okuyucu” tarafından okunur ve karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmaz.Karabük 790 --------.Mersin-İçel 341 --------.5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece) 346 --------. YAZIŞMA ADRESİ İL KODU alanına.Kütahya 440 --------.Düzce 900 --------.Kırklareli 400 --------. Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.İzmit 420 --------.Elâzığ 240 --------.Bursa 170 --------.Karaman 710 --------. bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacaktır.Nevşehir 510 --------. SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca. Engelli adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olan seçeneği.İstanbul . yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gereken adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. ENGEL DURUMU alanına yazacaklardır. 21. 23.Sinop 580 --------. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.Muğla 490 --------.Sivas 590 --------.Batman 730 --------.Konya 430 --------.Artvin 090 --------.Muş 500 --------.İstanbul – 9 (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece) 351 --------.Van 660 --------.Şanlıurfa 640 --------.Erzincan 250 --------.Kastamonu 380 --------. adresi KKTC olanlar 90.Uşak 650 --------.Burdur 160 --------.Kırıkkale 720 --------.İstanbul – 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 342 --------.Ordu 530 --------.Samsun 560 --------.4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih) 070 --------.Çorum 200 --------. Bu adayların sınavda soruları kendisinin de okumasına kesinlikle izin verilmez.Diyarbakır 220 --------.Zonguldak 680 --------. / CEP TELEFON NO.Afyonkarahisar 040 --------.Şırnak 740 --------.Bayburt 700 --------.Adapazarı 550 --------.Yalova 780 --------.İstanbul .Rize 540 --------.Kırşehir 410 --------. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara.Trabzon 620 --------.Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) 330 --------.Tunceli 630 --------.Bingöl 130 --------.Niğde 520 --------.Adana 020 --------.7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy) 348 --------.Kocaeli .Mardin 480 --------.Çankırı 190 --------. yurt dışı olanlar 91 yazacaklardır. bu alana mezun olunan ülke adı ve kodu Tablo -5’ten bulunarak yazacaklardır.İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) 360 --------. bu alanı boş bırakacaklardır. 22. MEZUN OLDUĞU ÜLKE ADI VE KODU 19. 20.İstanbul .Ağrı 050 --------.8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli) 349 --------.Tokat 610 --------. e-posta adreslerinin güncel ve doğru olmasına dikkat etmelidir.Antalya 080 --------.Bitlis 140 --------.Giresun 290 --------.Amasya 061 --------. Bu alanda işaretleme yapan tüm adayların başvuru süresi içinde ilgili sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.Ankara-Çankaya 063----.Gaziantep 280 --------.Malatya 450 --------.İstanbul . Bu amacı taşımayan adaylar. adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu.Kars 370 --------.İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) 352 --------.Kilis 800 --------. Bu adaylar karmaşık şekillere dayalı sorulardan muaf tutulur.İstanbul .Bolu 150 --------.Kayseri 390 --------.Ankara-Altındağ-Mamak 062 --------.3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer) 344 --------. EV/İŞ TELEFON NO. 24.6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp) 347 --------. işaretleyici görevli 7 .Ardahan 760 --------.---.Bilecik 120 --------. sınava engelli olarak başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır.Aydın 100 --------.KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi 010 --------.Balıkesir 110 --------.İstanbul .Tekirdağ 600 --------.2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy 343 --------. alanda işaretleme yapan adaylar.Denizli 210 --------.Yozgat 670 --------.Eskişehir 270 --------.Iğdır 770 --------.Kahramanmaraş 470 --------.Sakarya .Siirt 570 --------. ENGEL DURUMU BİLGİLERİ Bu alan. Sağlık kurulu raporu ÖSYM’ye ulaşmayan adayların bu alanı boş bıraktıkları kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.Hakkâri 310 --------. E-POSTA ADRESİ ÖSYM tüm bilgilendirmeleri İnternet ve e-posta aracılığıyla yapacağından adaylar.Adıyaman 030 --------.Bartın 750 --------.Erzurum 260 --------.Gümüşhane 300 --------.İstanbul .Lefkoşa 19.) b) Sınavda sadece “İşaretleyici” yardımına ihtiyacım var (Görme engeli nedeniyle cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir. 1Görme Engelli a) Görme engelim nedeniyle sınavda “Okuyucu” ve “İşaretleyici” yardımına ihtiyacım var (Bu seçeneği işaretleyen adaylara.Çanakkale 180 --------. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik” puanı hesaplanacak.Hatay – Antakya 320 --------.Manisa 460 --------.Osmaniye 810 --------.Edirne 230 --------.Isparta 345 --------.Aksaray 690 --------.

ÖSYM’nin https://ais. 2. Bu şifre ile adaylar. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar ilgili kutucuğu işaretleyecektir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgiler le aynı olmalıdır. kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez . görmesi ve edinmesi mümkün değildir.tr ve https://sonuc. 26. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar.tr İnternet adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma. 8 . bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma. bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır . Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.gov. adayın ismine düzenlenmiş. tercih bildirme. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara. işlemlerini yapabilirler.osym. Bu şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi. Bedensel Engelli a) Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum c) CP hastasıyım. ÖSYM’nin https://ais. Bu işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır.) gerekmektedir. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların. I) 14 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum II) 9 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum İşitme Engelli a) Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum. Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların başvuru süresi içinde. burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar.) Diğer Engelli a) b) Geçici Engelli a) b) 3- 4- Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum 5- Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir.) I) 14 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum II) 9 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum c) Sınavda “Okuyucu” ve “İşaretleyici” yardımı istemiyorum.osym.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hakim olamadığı belirtilen CP hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olanlar bu alanı işaretleyeceklerdir.4 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ Başvuru işlemi sonrası Aday işlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir Başvuru Merkezinde sınav başvurusu esnasında İnternet Erişim Şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. sınava giriş belgesi. Bu durumdaki adaylardan sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı istemeyenler ile yukarıdaki tanıma uygun raporları bulunmayan CP hastası adaylar. Tutuklu/hükümlü veya zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine bizzat gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin veya askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile müracaat etmesi hâlinde. a ve b seçeneklerinden kendilerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak. hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. 25.osym. sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımına ihtiyacım var (Sağlık kurulu raporlarında.00 TL hizmet ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinmek zorundadır. sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri. Şifre. başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak.gov. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirilmesi gerekmektedir. işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez.2- tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır. ADAYIN İMZASI 2.gov.

1 SINAV OTURUMLARI Sınav. başvuru esnasında adayın beyan ettiği T. Kimlik Numarası kullanılarak T. baba adı.5 ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER Adayların. ÖĞRENİM BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar Başvurudan sonra.tr İnternet adresinde bulunan Aday İşlemleri Sisteminde T. Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi 100 dakika .tr İnternet adresindeki “Kimlik Bilgilerimi Güncelle” alanını kullanarak söz konusu değişikliği ÖSYM kayıtlarına yansıtmaları gerekir. anne adı. telefon no. Süresi içerisinde Merkezimize ulaşmayan veya ekinde söz konusu belge bulunmayan dilekçeler ile “mezuniyet tarihi” ve “mezun olunan üniversite” bilgilerinin değişikliğine ilişkin dilekçeler işleme alınmayacaktır. e -posta vb.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır.C.6 BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BİLGİ DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ KİMLİK BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar Sınava başvuran adayların adı. 3. Cumartesi sabah oturumunun süresi iki saat (120 dakika).) yanlarında bulundurmaları yararlarına olacaktır. 27 Mayıs 2013 tarihinden sonra mezun olunan program bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adayların bu istekleri kabul edilmez.) kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların. doğum yeri ve nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe gibi kimlik bilgileri. Oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu durumdaki adayların. İLETİŞİM BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar Başvurudan sonra adres. https://ais.osym. Bu adaylar. https://ais. b) Başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme c) Sınava Giriş Belgesi edinme d) Sınav sonuçlarını öğrenme e) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra 27 Mayıs 2013 tarihine kadar. İnternet üzerinden bilgi değişikliği yapma süresi sona erdikten sonra herhangi bir nedenle (evlenme.C. cinsiyet i.    Kimlik bilgilerini güncelleme Sınava ilişkin bilgilerinde değişiklik yapma İletişim bilgilerinde değişiklik yapma 2.osym. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün “Kimlik Paylaşım Sistemi”nden elektronik ortamda alınmaktadır. 14 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak ÖABT’nin cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini veya sınavda katılacakları oturumları. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo -1'de verilmiştir. 3. mezuniyet bilgilerini gösterir resmî belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir. ÖABT 14 Temmuz 2013 tarihinde tek oturumda yapılacaktır.osym. doğum tarihi.C.2. söz konusu değişiklikleri gösterir resmî belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da kuruluşa ibraz etmelidirle r.tr İnternet adresinden değiştirebileceklerdir. Bu nedenle kimlik bilgilerinde herhangi bir yanlışlık ya da değişiklik olan adayların bu durumu düzeltmek için öncelikle T. ÖABT’ye katılıp katılmayacaklarını 27 Mayıs 2013 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais. Sınavda adaylar cevaplarını. söz konusu değişikliği “Kimlik Paylaşım Sistemi”nde (MERNİS) yaptırdıktan sonra https://ais. sms. Cumartesi ve Pazar. ÖSYM kayıtlarındaki kimlik bilgisi düzeltme istekleri kabul edilmez. S I N A V 3.00 TL ücreti başvuru süresi içerisinde ÖSYM hesabına yatırması gerekmektedir. Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üç buçuk saat (210 dakika) olacaktır. ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 40.C.gov. sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır.gov. Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların. mezun olunan program bilgisinde yanlışlık ya da değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekçelerine mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri onaylı belgelerinin bir suretini de ekleyerek en geç 27 Mayıs 2013 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar.gov. Güncelleme süresi bittikten sonra. soyadı. boşanma. e-posta adresi vb. sınava gelirken ilgili belgeleri (evlilik cüzdanı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurmaları. mahkeme kararı vb.C.tr İnternet adresinden T. bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu değişiklikleri 27 Mayıs 2013 tarihine kadar. evlilik veya mahkeme kararıyla kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara. cevap kâğıdında ilgili 9 . yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel bilgileri içermesi gerekmektedir.gov.osym. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır. mahkeme kararı vb. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapabileceği başlıca işlemler şunlardır: a) Bireysel başvuru yapma. Her oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır.

Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin. sürücü belgesi. saat. pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu belgeyi adaylar. Üzerinde soğuk damga. sınavın hangi oturumlarına gireceklerse. işaret vb. adayın güncel bir fotoğrafı ve T. muvazzaf askerler için geçerli değildir. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Kimlik/Y. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. cüzdan. sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. işaret vb. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı.alanlara işaretleyeceklerdir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri. bulunmamalıdır. sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. cihazlar ile kulaklık. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday.U.gov. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. 10 . pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum. sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez. güncel bir fotoğraf veya T.C. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlen ebilecektir. kolye. adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar.). araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. mazereti ne olursa olsun. Adayın sınava gireceği binayı. salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesinden başka. sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar. kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. çanta.C. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı.C. küpe. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı. Bu belgelerini kaybe den adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınavda Uygulanacak Testler ve Soru Sayıları Cumartesi Sabah Genel Yetenek (60) Genel Kültür (60) Cumartesi Öğleden Sonra Eğitim Bilimleri (80) Pazar Sabah Hukuk (40) İktisat (40) İşletme (40) Maliye (40) Muhasebe (40) Pazar Öğleden Sonra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (40) Ekonometri (40) İstatistik (40) Kamu Yönetimi (40) Uluslararası İlişkiler (40) 14. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak. nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. silgi.7. Nüfus cüzdanı. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri. meslek kimlik kartları vb. metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Bunların dışındaki. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde. Adaylara. Kimlik Numarası bulunmalı.3 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2013-KPSS/ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ: 2013-KPSS'ye ve ÖABT’ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. sınava alınmayacaktır. resim.tr İnternet adresinden. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.osym. bilezik. yüzük. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. broş. adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.2013 Pazar Sabah Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10) 3. Adaylar sınava. resim. adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem. bina. cep telefonu. sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları. o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belge si düzenlenecek. T.

Bu nedenle adayların. Hangi yol seçilirse seçilsin.3. 3. sözlük işlevi olan elektronik aygıt. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ilk ¾’ü tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. T. Sınavın her oturumunun bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Adaylar.     konuşmaları. sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. cep bilgisayarı. cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekmektedir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır. adayların sınav a girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. araçlarla. Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen veya yapılan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları. sınav süresince. silgi. zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. derhâl gerekli uyarıda bulunarak cevap kâğıdı ile soru kitapçığının eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutursa aday. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. saat. silah ve benzeri teçhizatla. Adayların. Kimlik Numarası. üzerinde adayın fotoğrafı. sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. kitap. sözlük. ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır. şeyler alıp vermeleri. kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı veya tümü iptal edilecektir. cep telefonu. silgi. açıölçer. salondaki görevlilere soru sormaları. kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. silgi vb. soyadı. T. İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. pergel. Bu incelemelerden elde edilen bulgular. kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri.5 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adayların sınav binalarına. kulaklık. müsvedde kâğıdı.  çanta. küpe. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.). adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem.C. cetvel vb. bilezik. metal para gibi metal içerikli eşyalarla. Adaylar. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla. fotoğraf makinesi vb. Sınav sırasında adayların. birbirlerinden kalem.C. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir. sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanları/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar. saat. kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. paketin içinden 11 . kalem. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. telsiz. müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları. Adaylar. kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı. broş. ÖSYM tarafından değerlendirilecek. Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı. cihazlarla. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı. araçlarla    gelmeleri (Bu araç gereç vb. yüzük (alyans hariç).4 SINAVIN UYGULANMASI Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için. defter. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili oturuma ait soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk ¾’ü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. bu kişilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılacaktır. kolye. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. hesap makinesi vb. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini tek tek yapacaklardır. kalemtıraş. görevli ekipler tarafından tek tek açılır. Yerine oturan aday ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi. cüzdan. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. kopya çekmeleri veya kopya vermeleri. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır. bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz sayılmaması için. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları. Yönetim Kurulu kararıyla. cevaplarını cevapladıkları testlerle ilgili alana işaretlemelidir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler. Cevaplar işaretlenirken yuvarlak alanın dışarıya taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaklardır. Sınavda adaylar. fiilî daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. ” . Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde. Bu inceleme sırasında soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde. bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir. salon başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Konu ile ilgili olarak Kanun’un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir: “Ceza hükümleri MADDE 10 – . Cevaplar. Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. fiilî daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde.. 3. tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. T.. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için. Sınavı iptal edilenlerin. iptal kararı verilmeden önce. cevap kâğıdına işaretlenecektir. (4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi.. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. kişi. rastgele dağıtılacaktır. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci. Adaylar ilk olarak. sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday. Bu aday. adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı. (7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın. CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR? Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı.C.6 SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI Sınavın her oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan. a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden. salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak. başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. (3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda. yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde 12 . (5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı. adı ve soyadı basılı olacaktır.. Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgisinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Soru kitapçıkları sınavda adaylara. Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. sınav tutanakları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Kimlik Numarası. ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak. üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır. bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. (6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde.

13 . Sınava giren adaylar. kullanılması ya da yayınlanması yasaktır.silinmesi gerekir. bu soru. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu. yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınacaktır. Fransızca. KPSS’ye giren adayların her üç yabancı dil için (Almanca. testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. örneğin Genel Yetenekte. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi. bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır. A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar. Sorular. Özellikle. doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak. hangi amaçla olursa olsun. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan. verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır. bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır. ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Her testte. YDS puanı olmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2’de gösterilmiştir. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları adayları. KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) Sonuçları. herhangi bir yolla çoğaltılması. Sınav sonrası soruların kamuoyuna açıklanması ÖSYM Yönetim Kurulu kararına bağlı olacaktır. Adayların bu durumu bilerek. biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde. doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. fotoğraflarının çekilmesi. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri. bu durumu kabul etmiş sayılırlar. İngilizce) YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri ayrı ayrı hesaplanacak. Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Yabancı dil ağırlığı içeren KPSS puanları hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasın da adayların ilgili KPSS’den önce elde ettikleri Yabancı Dil Sınavı (YDS) Sonuçları kullanılacaktır. Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Aksi yönde fiillere karşı. 30 [ 2 (ASP – X ) – S] KPSS Puanı = 70 + [2 ( B – X )] – S Kısaltmalar KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı ASP X S B : Ağırlıklı standart puan : ASP dağılımının ortalaması : ASP dağılımının standart sapması : ASP dağılımındaki en yüksek ASP DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine k arar verirken Tablo-2’yi göz önünde tutmalıdırlar. iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bir testte. 3. DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakkı ÖSYM’ye aittir. giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır. basılı ya da İnternet ortamında yayınlanamaz.7 DEĞERLENDİRME Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar. KPSS İLGİLİ GENEL BİLGİLER 6 Temmuz 2013 Cumartesi Sabah Oturumu Saat 9.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri -------------. Muhasebe Testleri ------------------------------.İsteğe bağlı 14 Temmuz 2013 Pazar Sabah Oturumu Saat 09. yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylar. kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.Zorunlu * Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Sınav Kararı Verilen Adaylar ----------------------------------------.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. İktisat.Zorunlu 6 Temmuz 2013 Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Saat 14. Maliye.C. T. Ekonometri. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 4. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym. Uluslararası İlişkiler Testleri ------------------------------. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.Zorunlu 7 Temmuz 2013 Pazar Sabah Oturumu Saat 9.İsteğe bağlı 7 Temmuz 2013 Pazar Öğleden Sonra Oturumu Saat 14.Hukuk.30 * Tüm Adaylar ------------------------------------------------------------. İşletme.Zorunlu 14 .30 * Öğretmen Adayları -----------------------------------------------------. sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracaklardır. Kamu Yönetimi.ÖABT --------------------------------.gov.30 * İlgili Alanlarda Öğretmen Adayları ----------------------------------.Eğitim Bilimleri Testi -------------. yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR KPSS'de yüksek puan almak.30 * Tüm Adaylar ------------------------------------------------------------.Eğitim Bilimleri Testi -------------. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yanlış.30 * Tüm Adaylar ------------------------------------------------------------. İstatistik.3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Adaylar sınav sonuçlarını.

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku b) Anayasa c) İdare 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel.TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Yaklaşık Ağırlığı Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini. dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %5 %5 %5 %15 %10 Eğitim Bilimleri 1) Öğrenme Psikolojisi 2) Gelişim Psikolojisi 3) Ölçme ve Değerlendirme 4) Rehberlik ve Özel Eğitim %20 %15 %15 %15 Hukuk 1) Anayasa Hukuku 2) İdare Hukuku ve İdari Yargı 3) Ceza Hukuku 4) Medeni Hukuk %10 %15 %15 %15 İktisat 1) İktisadi Doktrinler Tarihi 2) Mikro İktisat 3) Makro İktisat 4) Para-Banka-Kredi %5 %30 %25 %10 İşletme 1) Temel Kavramlar 2) İşletme Yönetimi 3) Üretim Yönetimi %10 %25 %25 4) Pazarlama Yönetimi 5) Finansal Yönetim %20 %20 5) Uluslararası İktisat 6) Kalkınma-Büyüme 7) Türkiye Ekonomisi %10 %10 %10 5) Borçlar Hukuku 6) Ticaret Hukuku 7) İcra ve İflas Hukuku %15 %15 %15 5) Öğretim İlke ve Yöntemleri 6) Program Geliştirme 7) Sınıf Yönetimi 8) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %20 %5 %5 %5 15 . Genel Kültür 1) Tarih a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletleri b) Osmanlı Devleti c) Atatürk İlke ve İnkılapları d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2) Türkiye Coğrafyası a) Türkiye’nin fiziki özellikleri b)Türkiye’nin beşerî özellikleri c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %13 %12 %5 %5 %15 %20 %5 %30 %45 Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Hipotez Testleri.Maliye 1) Maliye Teorisi 2) Kamu Gelirleri 3) Kamu Giderleri 4) Kamu Borçları %10 %15 %15 %15 Muhasebe 1) Genel Muhasebe 2) Mali Tablolar Analizi %65 %15 3) Ticari Aritmetik 4) İhtisas Muhasebesi %10 %10 5) Bütçe 6) Vergi Hukuku 7) Maliye Politikası %15 %15 %15 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku a) İş hukuku ve teorisi b) Sosyal güvenlik hukuku ve teorisi c) Sosyal politika %25 %10 Ekonometri 1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler 2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi. İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler 4) Öngörü 5) Kısmi Regresyon ve Korelasyon 6) Otokorelasyon (İçsel Bağıntı) %10 %5 %5 %10 İstatistik 1) Olasılık ve Stokastik Süreçler 2) Matematiksel İstatistik 3) Yöneylem Araştırması 4) Çok Değişkenli Analizler 5) Parametrik Olmayan Testler %15 %15 %5 %10 %5 6) Uygulamalı İstatistik 7) Zaman Serileri 8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi 9) Örnekleme 10) Regresyon Analizi %15 %5 %10 %10 %10 %10 %10 7) Farklı Yayılım (Değişen Varyans) 8) Çoklu Doğrusal Bağlantı 9) Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları 10) Eşanlı Denklem Sistemleri 11) Zaman Serisi Modellemesi 12) Dinamik Ekonometri. Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller %5 %10 %5 %10 %10 %10 %20 %55 2) Çalışma Ekonomisi 3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %30 %15 Kamu Yönetimi 1) Siyaset Bilimi 2) Anayasa 3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası 4) Yönetim Hukuku 5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15 %15 %20 %20 %15 Uluslararası İlişkiler 1) Uluslararası İlişkiler Teorisi 2) Uluslararası Hukuk 3) Siyasi Tarih %20 %25 %15 4) Uluslararası Güncel Sorunlar 5) Uluslararası Örgütler 6) Türk Dış Politikası %15 %10 %15 6) Sosyoloji 7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10 %5 Öğretmenlik Alan Bilgisi 1) Alan Bilgisi %80 2) Alan Eğitimi %20 16 . Güven Aralığı 3) İkili (Kukla) Değişkenler.

Antropoloji. Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme. Ekonomi. Sosyoloji.2013 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ Türkçe Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Anlama ve Anlatma Teknikleri b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi c) Çocuk Edebiyatı d) Türk Halk Edebiyatı e) Yeni Türk Edebiyatı f) Eski Türk Edebiyatı g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2) Alan Eğitimi Testi %20 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi %24 %22 %22 %4 %4 %4 %20 a) Tarih b) Coğrafya c) Siyaset Bilimi d) Diğer sosyal bilim alanları Sosyal Bilgilerin Temelleri. Arkeoloji. İnsan İlişkileri ve İletişim. Sanat ve Estetik. yy Türk ve Dünya Tarihi 2) Alan Eğitimi Testi Coğrafya Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Fiziki Coğrafya b) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya c) Bölgeler ve Ülkeler 2) Alan Eğitimi Testi %20 %80 %30 %30 %20 1) Alan Bilgisi Testi a) Mekanik b) Elektrik ve Manyetizma c) Madde ve Özellikleri d) Dalgalar ve Optik e) Modern Fizik 2) Alan Eğitimi Testi %20 %20 Fizik Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı %80 %20 %20 %10 %10 %20 %20 Tarih Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı %80 %8 %4 %10 %12 %14 %12 %12 %8 %80 %28 %20 %8 %24 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Fizik b) Kimya c) Biyoloji d) Yer Bilimi (Jeoloji) e) Astronomi f) Çevre Bilimi 2) Alan Eğitimi Testi %80 %80 %24 %16 %8 %8 %8 %8 %8 1) Alan Bilgisi Testi a) Analiz b) Cebir c) Geometri d) Uygulamalı Matematik 2) Alan Eğitimi Testi %20 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı %80 %28 %18 %18 %16 17 . Günümüz Dünya Sorunları. Sosyal Proje Geliştirme 2) Alan Eğitimi Testi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili b) Yeni Türk Edebiyatı c) Eski Türk Edebiyatı d) Türk Halk Edebiyatı 2) Alan Eğitimi Testi %20 %18 %18 %18 %80 %26 1) Alan Bilgisi Testi a) Tarih Metodu b) Eski Çağ Tarihi c) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi d) Orta Çağ İslam Tarihi e) Osmanlı Tarihi f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi g) Genel Dünya Tarihi h) XX. Felsefe. Sosyal Psikoloji.

Din Eğitimi. İman Esasları ve İbadetleri) d) İslam Ahlakı. Din Psikolojisi. Estetiği ve Felsefesi e) Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları g) Din Bilimleri (Din Sosyolojisi. Dinler Tarihi. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti b) Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama c) Temel Dini Bilgiler (İslâm. Din Felsefesi) 2) Alan Eğitimi Testi %20 %80 %12 %12 %16 %12 %4 %24 18 .Kimya Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Analitik Kimya b) Anorganik Kimya c) Organik Kimya d) Fizikokimya 2) Alan Eğitimi Testi %20 %80 %20 %20 %20 %20 1) Alan Bilgisi Testi Biyoloji Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı %80 %16 %10 %20 %10 %8 %16 %20 a) Hücre ve Metabolizma b) Bitki Biyolojisi c) İnsan ve Hayvan Biyolojisi d) Ekoloji e) Canlıların Sınıflandırılması f) Genetik ve Evrim 2) Alan Eğitimi Testi Matematik Öğretmenliği (Lise) Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Analiz b) Cebir c) Geometri d) Uygulamalı Matematik 2) Alan Eğitimi Testi %20 %80 %24 %16 %16 İngilizce/Fransızca/Almanca Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Dil Yeterliği b) Dil Bilim c) Edebiyat %20 %80 %50 %16 %14 %24 2) Alan Eğitimi Testi Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi a) Hz.

20 0.10 0.10 0.12 0.10 0.10 0.15 0.10 0.20 0.40 0.10 0.35 0.) ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ EKONOMETRİ KPSS PUAN TÜRÜ NO MUHASEBE İSTATİSTİK EĞİTİM BİLİMLERİ GENEL YETENEK KPSSP1 KPSSP2 KPSSP3 KPSSP4 KPSSP5 KPSSP6 KPSSP7 KPSSP8 KPSSP9 KPSSP10 KPSSP11 KPSSP12 KPSSP13 KPSSP14 KPSSP15 KPSSP16 KPSSP17 KPSSP18 KPSSP19 KPSSP20 KPSSP21 KPSSP22 KPSSP23 KPSSP24 KPSSP25 KPSSP26 KPSSP27 KPSSP28 KPSSP29 KPSSP30 KPSSP31 KPSSP32 KPSSP33 KPSSP34 KPSSP35 KPSSP36 KPSSP37 KPSSP38 KPSSP39 KPSSP40 KPSSP41 KPSSP42 KPSSP43 KPSSP44 0.10 0.15 0.15 0.18 0.15 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.05 0.15 0.10 0.35 0.10 0.10 0.15 0.10 0.45 0.12 0.30 0.50 0.45 0.10 0.40 0.20 0.30 0.15 0.20 0.10 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.25 0.10 0.70 0.10 0.10 0.15 0.20 0.30 0.15 0.10 0.40 0.10 0.20 0.10 0.50 0.25 0.10 0.10 0.60 0.20 0.15 0.20 0.10 0.10 0.15 0.20 0.30 0. İLİŞKİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (ALM.10 0.10 0.30 0.10 19 KAMU YÖNETİMİ İŞLETME GENEL KÜLTÜR İKTİSAT MALİYE HUKUK .20 0.10 0. FRA.20 0.60 0.15 0.10 0.30 0.30 0.40 0.10 0.40 0.50 0.40 0.40 0.15 0.45 0.10 0.05 0.20 0.20 0.15 0.20 0.15 0.30 0.10 0.30 0.30 0.10 0.25 0.40 0.20 0.60 0.10 0.25 0.60 0.20 0.40 0.15 0.10 0.20 0.20 0.15 0.10 0.18 0.50 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.15 0.10 0.40 0.50 0.20 0.10 0.TABLO-2 KPSS PUAN TÜRLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.20 0.10 0.40 0.20 0.10 0.65 0.20 0.10 0.10 0.30 0.20 0.30 0.10 0.10 0.20 0.10 0.45 0. İNG.15 0..45 0.10 0.25 0.30 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.30 0.10 0.35 0.10 0.50 0.10 0.40 0.20 0.10 0.50 0.15 0.50 0.10 0.10 0.40 0.50 0.50 0.30 0.20 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.20 0.15 0.30 0.25 0.10 0.60 0.30 0.30 0.10 0.10 0..

20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.20 0.20 0.10 0.20 0.10 20 .10 0.15 0.05 0.15 0.10 0.20 0.15 0.20 0.20 0.30 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.10 0.10 0.10 0.30 0. İNG.10 0.15 0.30 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.40 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.15 0.10 0.10 0.10 0.20 0.15 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.35 0.10 0.10 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.10 0.30 0.10 0.10 0.15 0.20 0.15 0.15 0.05 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.15 0.10 0.40 0.35 0.10 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.15 0.10 0.15 0.25 0.20 0.05 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.15 0.20 0.10 0.10 0.35 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.05 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.05 0.20 0..) ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ EKONOMETRİ KPSS PUAN TÜRÜ NO MUHASEBE İSTATİSTİK EĞİTİM BİLİMLERİ GENEL YETENEK KAMU YÖNETİMİ İŞLETME GENEL KÜLTÜR İKTİSAT KPSSP45 KPSSP46 KPSSP47 KPSSP48 KPSSP49 KPSSP50 KPSSP51 KPSSP52 KPSSP53 KPSSP54 KPSSP55 KPSSP56 KPSSP57 KPSSP58 KPSSP59 KPSSP60 KPSSP61 KPSSP62 KPSSP63 KPSSP64 KPSSP65 KPSSP66 KPSSP67 KPSSP68 KPSSP69 KPSSP70 KPSSP71 KPSSP72 KPSSP73 KPSSP74 KPSSP75 KPSSP76 KPSSP77 KPSSP78 KPSSP79 KPSSP80 KPSSP81 KPSSP82 KPSSP83 KPSSP84 KPSSP85 KPSSP86 KPSSP87 KPSSP88 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.20 0.15 0.10 0.10 0.20 0.40 0.15 0.15 0.10 0.75 0.10 0.20 0.10 0.05 0. FRA.10 0.30 0.10 0.15 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.25 0.10 0.15 0.10 0.20 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0..30 0.05 0.05 0.15 0.15 0.KPSS PUAN TÜRLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.15 0.15 0.10 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 MALİYE HUKUK 0.10 0.10 0. İLİŞKİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (ALM.15 0.15 0.15 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.20 0.05 0.10 0.30 0.15 0.15 0.10 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.10 0.05 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25 0.15 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.05 0.20 0.10 0.10 0.20 0.25 0.20 0.15 0.20 0.

10 0.10 0..10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.40 0.15 0.15 0.20 0.10 0.20 0.10 0.05 0.) ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ EKONOMETRİ KPSS PUAN TÜRÜ NO MUHASEBE İSTATİSTİK EĞİTİM BİLİMLERİ GENEL YETENEK KAMU YÖNETİMİ İŞLETME GENEL KÜLTÜR İKTİSAT KPSSP89 KPSSP90 KPSSP91 KPSSP92 KPSSP93 KPSSP94 KPSSP95 KPSSP96 KPSSP97 KPSSP98 KPSSP99 KPSSP100 KPSSP101 KPSSP102 KPSSP103 KPSSP104 KPSSP105 KPSSP106 KPSSP107 KPSSP108 KPSSP109 KPSSP110 KPSSP111 KPSSP112 KPSSP113 KPSSP114 KPSSP115 KPSSP116 KPSSP117 KPSSP118 KPSSP119 KPSSP120 KPSSP121 0.05 0.15 0.10 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.40 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.05 0.05 0. İNG.15 0.10 0.20 0.10 0.15 0.10 0.50 0.35 0.10 0.10 0.10 0.35 0.10 0.10 0.35 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0..15 0.05 0.30 0.25 0.05 0.15 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0. İLİŞKİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (ALM. FRA.10 0.30 0.05 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.15 0.05 0.10 0.30 0.10 0.30 0.15 0.10 0.50 21 .10 0.10 0.45 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.50 0.10 0.10 0.15 0.50 0.15 0.15 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.20 0.10 0.20 0.05 0.10 0.10 0.25 0.KPSS PUAN TÜRLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.15 0.15 0.60 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.10 0.25 0.10 0.60 0.10 0.10 0.20 0.05 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.10 0.20 0.60 0.10 0.10 0.40 MALİYE HUKUK 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.05 0.15 0.50 0.10 0.15 0.10 0.20 0.10 0.05 0.15 0.15 0.20 0.10 0.15 0.

TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler KOD 1001 1065 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1103 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1066 1067 1068 1069 ÜNİVERSİTE ADI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 22 .

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 23 . D.TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler KOD 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1070 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2059 2066 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ÜNİVERSİTE ADI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) MERSİN ÜNİVERSİTESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) ORDU ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) UŞAK ÜNİVERSİTESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İ.

BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA) CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA) DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA) GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN) GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN) 24 . S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN) ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN) ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN) AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN) AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN) AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN) AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ .AZERBAYCAN) AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA) BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA) BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN) BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA) BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA) BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA) BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA) BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA) CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN) CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA) CLUJ-NAPOCA.TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler KOD 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2067 2054 2055 2056 2057 2058 2064 2065 2060 2061 2062 2063 3001 3002 3003 3004 3005 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 ÜNİVERSİTE ADI İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) A.

AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN) SOFYA ST. N.TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler KOD 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 6001 6002 6003 6004 6005 7001 7002 8001 ÜNİVERSİTE ADI GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) H.HERSEK) ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN) VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN) VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN) VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA) Y. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN) PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN) PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN) RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN) S. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN) SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN) SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN) SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) Ş. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN) ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN) OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN) P.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN) İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) K. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN) Ş. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN) MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA) MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA) MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA) NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN) NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN) O. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN) ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN) T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN) T.BOSNA .I. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN) TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA) TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN) TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN) TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN) TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN) TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA) UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA .MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA) IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA) İ.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN) AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARP OKULLARI POLİS AKADEMİSİ DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 25 . GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN) M. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN) İ.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN) KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN) KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN) KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA) KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA) KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN) KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN) L. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN) HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) I.

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 8342 8297 3101 4203 8145 5101 3102 8341 8120 9152 3103 5102 8304 4204 6104 8121 3105 8305 3106 3107 7101 3108 3109 3110 3111 3112 9346 4208 8146 3113 4209 8306 3114 9203 3115 4211 8343 8147 9190 4212 7105 7106 9197 3116 7107 3117 3118 6119 3120 8122 8148 3121 8149 7150 8150 4215 8307 7102 8123 8124 3122 7208 4216 8308 8144 3123 8143 5137 8309 3124 3125 Program Adı ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ AKSESUAR TASARIMI AKTÜARYA / AKTÜERYA AKTÜERYA BİLİMLERİ ALMAN DİL BİLİMİ ALMAN DİLİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTROPOLOJİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ ARKEOLOJİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ARNAVUTÇA ARP ARŞİVCİLİK ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ ASTRONOMİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ AŞÇILIK AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ BALE BALE DANSÇILIĞI BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BANDO ŞEFLİĞİ BANKACILIK BANKACILIK FİNANS BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN BANKACILIK VE SİGORTACILIK BASIM VE YAYIMCILIK BASIN VE YAYIMCILIK BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN BASKI ÖĞRETMENLİĞİ BASKI SANATLARI BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT BATI DİLLERİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ BESLENME VE DİYETETİK BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR BİLGİ İŞLEMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 26 .

ÇEVRE KORUMA BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK BİYOMÜHENDİSLİK VE GENETİK BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİYOTEKNOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI BOŞNAKÇA BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLGE BİLİM BÖLGE BİLİM (ALMANYA-ALMAN DİLİ) BÖLGE BİLİM (AMERİKA-İNGİLİZ DİLİ) BÖLGE BİLİM (AZERBAYCAN) BÖLGE BİLİM (FRANSA-FRANSIZ DİLİ) BÖLGE BİLİM (İNGİLTERE-İNGİLİZ DİLİ) BÖLGE BİLİM (İSKANDİNAVYA) BÖLGE BİLİM (İSRAİL VE YAKIN DOĞU) BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI BULGAR FİLOLOJİSİ BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK CAM CAM VE SERAMİK TASARIMI CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ CAZ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ CİLT COĞRAFYA COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ÇALGI ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM ÇALIŞMA EKONOMİSİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA) ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVREBİLİM 27 .TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 3126 4220 8151 8125 8152 3127 8153 4222 8154 8155 8156 3128 9150 8310 3129 9343 8157 5103 3130 8158 6131 9269 3132 3133 5138 3364 4226 4227 5104 3134 3135 9294 9114 9266 9349 9347 4228 8159 4229 9297 9298 9299 9300 9301 9302 9303 3136 4230 3137 8239 8160 9216 9168 9191 8311 4232 7151 3138 3365 3139 3140 9169 7136 8312 3141 9280 8202 8313 4233 3142 8314 Program Adı BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BİLİM TARİHİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİTKİ KORUMA BİTKİSEL ÜRETİM BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BİYOKİMYA BİYOLOJİ BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BİYOLOJİ-EKOLOJİ.

ANİMASYON ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ DANS DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ DENİZ BİLİMLERİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZ VE LİMAN İŞLETME DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI DERİ MÜHENDİSLİĞİ DERİ TEKNOLOJİSİ DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR DİL BİLGİSİ DİL BİLİMİ / DİLBİLİM DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ DOĞU DİLLERİ DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ DRAMA VE OYUNCULUK DRAMATİK YAZARLIK DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI DÜNYA DİNLERİ EBELİK ECZACILIK EDEBİYAT EDEBİYAT PROGRAMLARI EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER EKOLOJİ EKONOMETRİ EKONOMİ EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ EKONOMİ VE FİNANS EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI EL SANATLARI EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 28 .TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 3143 3144 9204 7152 4235 3145 6146 8161 8126 8162 7209 8163 3147 8127 8164 8165 3150 3148 3149 4237 4239 3151 8166 8167 8168 8169 4240 4241 6152 9332 8315 6366 4243 8170 8171 3153 8172 3154 9163 9174 7153 7210 4244 3155 3156 4246 9139 8173 3157 8174 8175 8176 8177 8128 8316 3158 3159 9113 5105 9221 5106 9344 8179 9206 4248 4249 4250 8180 3160 3161 3162 Program Adı ÇİÇEK. ÖRGÜ. DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ÇİNİ ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM .

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 4251 4252 8181 3163 3164 6165 3166 3167 4253 3168 8318 7154 3169 9321 4254 4255 3170 9323 3171 8182 3172 8319 4257 6173 3174 9265 9225 9193 8129 7156 8185 8186 7157 3175 4258 3176 3177 8187 3178 8188 8130 8189 3179 3180 3367 3181 9122 9154 9159 9165 4260 5107 9262 4261 3182 3183 3184 3368 3185 9263 4262 8344 8190 7108 7158 8345 7211 4264 3186 8131 3187 Program Adı ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI ELEKTRONİK ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ TASARIMI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ YÖNETİMİ ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL TASARIM ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA) ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ ERGOTERAPİ ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ESKİ YAZI ESKİ YAZI (HAT) ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR ETNOLOJİ EV EKONOMİSİ EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FAGOT FARS DİLİ VE EDEBİYATI FELSEFE FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN PROGRAMLARI FİLM TASARIM VE YAZARLIK FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ FİLM TASARIMI FİLOLOJİ FİNANS MATEMATİĞİ FİNANS VE MUHASEBE FİNANS-SİGORTA FİZİK FİZİK ANTROPOLOJİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON FİZİK VE ASTRONOMİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FLÜT FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ FOTOĞRAF FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR FOTOĞRAF VE VİDEO FRANSIZ DİLİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 29 .

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 4265 5108 9144 6188 8191 8320 7159 7195 9274 8321 8322 3189 4268 8192 3190 8193 9185 9259 8194 4270 9273 8195 9034 9151 8196 9310 3191 4271 9275 7109 3192 8197 3193 3194 9231 7190 5109 9162 7191 4272 8353 7160 7196 7145 9160 7161 7162 9118 8346 3195 8294 4276 8323 4277 8198 7163 5110 3196 8200 3197 5111 3198 8324 8201 7215 3199 8325 3200 9345 5112 3201 Program Adı GASTRONOMİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME GAZETECİLİK GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER GELENEKSEL EL SANATLARI GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ VE YAT TASARIMI GEMOLOJİ GENEL TARİH GENETİK VE BİYOİNFORMATİK GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ GERONTOLOJİ GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ GİRİŞİMCİLİK GİTAR GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ GÖRSEL İLETİŞİM GÖRSEL İLETİŞİM SANATI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI GÖRÜNTÜ SANATLARI GRAFİK GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM GRAFİK TASARIM GRAFİK TASARIMI GÜMRÜK İŞLETME GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI GÜVERTE GÜVERTE (DKK) HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ HALI. KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ HALK BİLİM / HALKBİLİM HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR) HALK EĞİTİMİ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HAVA KONTROLÖRÜ HAVA TRAFİK KONTROL HAVA ULAŞTIRMA HAVACILIK HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 30 .

MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI JAPON DİLİ VE EDEBİYATI JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ JEODEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE HARİTACILIK 31 .TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 3202 3203 8203 3204 3205 7164 9117 8326 3206 3207 6208 8204 3209 3210 9194 8205 7165 3211 3212 9217 9140 9319 3213 6214 3215 8327 8132 5113 7212 9281 7168 3216 3217 5114 3218 4288 3219 4290 8293 3220 9318 8328 9189 3221 8206 9270 3222 3223 3224 8207 8208 9324 8133 8209 3225 3226 3227 4294 8210 3228 8134 4295 8211 6229 9308 3230 3231 3232 4297 3233 4298 Program Adı HAYVANSAL ÜRETİM HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ HEYKEL HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI HİDROJEOLOJİ HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİNDOLOJİ HİTİTOLOJİ HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI HUKUK HUNGAROLOJİ İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI İÇ MİMARİ İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI İÇ MİMARLIK İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI İDARİ BİLİMLER İKTİSADİ PROGRAMLAR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI İKTİSAT İLAHİYAT İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ İLETİŞİM VE TASARIM İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZ DİL BİLİMİ İNGİLİZ DİLİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ İSLAMİ İLİMLER İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI İSTATİSTİK İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İŞ İDARESİ İŞ İDARESİ VE İKTİSAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ İŞLETME / İŞLETMECİLİK İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ İŞLETME EKONOMİSİ İŞLETME ENFORMATİĞİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME.

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 3234 4299 6235 3236 3237 3238 3239 8212 4301 4302 8213 3283 4304 4305 3240 6241 9226 3369 8329 4306 9192 4307 5115 8214 3242 9215 4308 8199 7111 7221 3243 3244 8215 8216 9158 3245 8347 8141 9260 3246 7112 8217 7113 8218 3247 9156 8219 8220 9141 8330 5141 8221 5116 9287 3248 4309 3249 3250 4310 8222 3251 8295 8224 3253 8223 3252 5117 4313 4314 4315 4316 Program Adı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ KAMU YÖNETİMİ KARA ULAŞTIRMA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI KAZAKİSTAN TARİHİ KEMAN KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI KİMYA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA TEKNOLOJİSİ KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KLARNET KLASİK ARKEOLOJİ KLASİK BALE KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KONTRABAS KONTROBAS KONTROL MÜHENDİSLİĞİ KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ KORE DİLİ VE EDEBİYATI KOREOLOJİ KORNO KORO KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ KUYUMCULUK KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM KÜLTÜR YÖNETİMİ KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER KÜLTÜRTEKNİK KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI KÜTÜPHANECİLİK KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI LATİN DİLİ VE EDEBİYATI LEH DİLİ VE EDEBİYATI LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ LOJİSTİK YÖNETİMİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA (DKK) MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM VE KON MAKİNE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ 32 .

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 4317 3254 8225 8226 5118 9305 8227 9304 3255 6256 3257 3370 3258 3256 8228 8229 8230 9195 8244 3259 9220 5119 5120 7197 8231 3260 8232 3261 6262 5139 3263 3264 9170 3266 3265 3375 7169 5144 7114 5121 3267 8233 3268 3269 9115 5123 3270 4322 3381 8234 9153 9283 8235 9124 3271 3272 9290 8178 9224 9187 9222 9188 9289 8184 8242 8290 9223 9236 7148 7205 8291 Program Adı MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ MALİYE MALİYE-MUHASEBE MALZEME MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME VE SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK MATEMATİK VE İSTATİSTİK MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ METAL ÖĞRETMENLİĞİ METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MİMARLIK MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ MODA GİYİM TASARIMI MODA TASARIMI MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ MODA VE TASARIM MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI MODEL ÖĞRETMENLİĞİ MODERN DANS MOLEKÜLER BİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ MUHASEBE VE DENETİM MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ MUHASEBE VE MALİYE MUHASEBE-FİNANSMAN MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA) MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE) MÜZİK MÜZİK (PİYANO. NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR.ŞAN. TEORİ-KOMPOSİZYON) 33 . NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR. YAYLI ÇALGILAR. YAYLI ÇALGILAR. TEORİ-KOMPOSİZYON. KORO. RİTMİK MÜZİK) MÜZİK (PİYANO.

HEYKEL VE TAKI TASARIMI. ARP. SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM.SERAMİK VE TAKI TASARIMI) PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK) POLİMER MÜHENDİSLİĞİ PREHİSTORİK ARKEOLOJİ PREHİSTORYA PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ PSİKOLOJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV 34 .TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 7171 7143 5124 8236 7213 7115 9164 3273 7116 7117 8286 8237 3274 8238 9267 8332 3275 9264 7118 9167 8240 9333 8348 3276 6277 9307 4325 9116 4326 4327 4328 4329 8333 3278 7119 9320 4330 8135 8136 3279 8334 8349 3280 8241 4333 4334 3281 4335 4336 4337 4338 3282 6283 9316 7216 7120 7122 7121 9161 9171 8243 7173 8245 9120 9293 3284 3285 3286 3290 9312 8247 Program Adı MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ MÜZİK TEORİSİ MÜZİK TOPLULUKLARI MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ NEFESLİ ÇALGILAR NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR NEFESLİ SAZLAR NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ OBUA ODYOLOJİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE OPERA OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI OPERA. İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM PEYZAJ MİMARLIĞI PİLOT EĞİTİMİ PİLOTAJ PİYANO PİYANO ARP / PİYANO VE HARP PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO. KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ ORKESTRA ŞEFLİĞİ ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK OTEL İŞLETMECİLİĞİ OTEL YÖNETİCİLİĞİ OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ OTOMASYON. HEYKEL. BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ OYUNCULUK ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PALEOANTROPOLOJİ PAZARLAMA PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK PETROL MÜHENDİSLİĞİ PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ. GİTAR PİYANO-GİTAR PLASTİK SANATLAR PLASTİK SANATLAR (RESİM .

TV VE SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ REHBERLİK REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER REKREASYON REKREASYON YÖNETİMİ RESİM RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR) RESİM-İŞ EĞİTİMİ RESTORASYON RİTMİK MÜZİK ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI RUS DİLİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI RUS DİLİ VE ÖĞRETMENLİĞİ RUS FİLOLOJİSİ RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI SAĞLIK EĞİTİMİ SAĞLIK İDARESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ SAĞLIK MEMURLUĞU SAĞLIK YÖNETİMİ SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ SAHNE SANATLARI SAHNE TASARIMI SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ SAKSAFON SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ SANAT TARİHİ VE TEORİSİ SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ SANAT YÖNETİMİ SANAYİ EKONOMİSİ SAYISAL PROGRAMLAR SERAMİK SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI SERAMİK TASARIMI SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI SERMAYE PİYASASI SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME SES EĞİTİMİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİGORTACILIK SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ SİNEMA SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA-TV SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF 35 . TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON.TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 3287 3288 3289 5126 9268 8248 8249 3291 3292 7103 9172 7188 7144 8137 8298 8250 8251 8299 8138 9125 3293 9311 4341 4342 9208 3294 3295 3296 3298 3297 6298 7175 8335 7176 8252 7192 9233 7177 9350 3299 4345 8336 4346 8253 9292 3300 9175 7214 4347 4348 7189 3301 7198 7146 9209 7179 3302 9111 7223 6303 3304 3305 8254 3309 3306 5127 8292 9309 3307 3308 8246 Program Adı RADYO. SİNEMA RADYO. SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO.

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 3310 3311 3312 3313 3314 3315 8255 3316 3317 6318 9121 4353 3319 4354 7219 8256 7104 9176 3320 8337 3321 8257 8258 7123 7124 9329 8259 4357 3322 8260 8301 4359 3323 9288 3382 8261 3383 3325 8262 9106 9351 8263 3384 6324 3371 9326 3385 9219 3326 7141 8264 9286 7180 3327 8265 3328 3329 9177 7181 9207 4362 3330 3331 8350 3332 8351 7224 9235 8302 4365 3333 Program Adı SİNOLOJİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ SİYASET BİLİMİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI SOSYAL ANTROPOLOJİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET SOSYAL PROGRAMLAR SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER SOSYOLOJİ SÖZEL PROGRAMLAR SPOR BİLİMLERİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİMİ SU ÜRÜNLERİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ SÜMEROLOJİ SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI SÜT TEKNOLOJİSİ ŞAN ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ŞEFLİK ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ. ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA TAKI TASARIMI TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR) TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO TARIM EKONOMİSİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ TARIM MAKİNELERİ TARIM TEKNOLOJİSİ TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL MEKANİZASYON TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARİH TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ TARLA BİTKİLERİ TASARIM TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ TEKSTİL TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL TASARIM TEKSTİL TASARIMI TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI TEMEL BİLİMLER TEORİ TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK) TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 36 .

İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TİCARET EKONOMİSİ TİCARET. TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ TİCARİ BİLİMLER TİYATRO TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM) TİYATRO (OYUNCULUK) TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER TOPRAK TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ TROMBON TROMPET TUBA TURİST REHBERLİĞİ TURİZM TURİZM ANİMASYONU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ TURİZM REHBERLİĞİ TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ TURİZM VE HİZMETLER TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTELCİLİK TURİZM VE REHBERLİK TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ TÜRK HALK OYUNLARI TÜRK MUSİKİSİ TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ TÜRK MÜZİĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKOLOJİ TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK UÇAK GÖVDE BAKIM UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE .MOTOR BAKIM UÇAK MOTOR BAKIM UÇAK MÜHENDİSLİĞİ UÇAK TEÇHİZAT BAKIM UKRAYNA DİLİ ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSLARARASI EKONOMİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER ULUSLARARASI FİNANS 37 .TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 8266 5128 7182 3334 3374 8267 4367 4368 8338 7126 7184 7127 3335 5142 3386 9048 4370 8139 8268 8269 9234 3336 4371 8352 3337 8270 3338 8271 8272 4372 9202 4373 6339 3340 3341 8142 5129 3342 3372 4375 4376 3343 8273 9155 9173 7128 7194 7129 7130 7131 7132 7133 3344 4377 6345 8339 3346 3347 3348 5136 3349 3350 8274 4381 4382 4383 4384 5130 4386 4387 6351 Program Adı TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ TEZHİP TEZHİP (SÜSLEME) TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER TIP TİCARET .MOTOR UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE .

İKTİSAT.TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları Kod 4388 3352 3353 4389 9271 4390 4391 8275 9108 3354 9110 3355 9282 5131 3356 9009 4393 9218 9123 3357 8276 4395 8277 8140 8278 8279 3358 8280 5132 5140 5133 6373 8281 8282 9157 8283 9313 8284 3359 3360 8340 8285 4402 9210 4405 7134 7135 8183 5134 9142 8287 8288 5143 3361 8296 3362 3376 9335 3363 4408 5135 8289 9007 Program Adı ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ ULUSLARARASI İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TİCARET ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA ULUSLARARASI. İŞLETME PROGRAMLARI URDU DİLİ VE EDEBİYATI URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI UYGULAMALI MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ VETERİNER VİYOLA VİYOLENSEL / VİYOLONSEL VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR VURMA SAZLAR YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI TASARIMI YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ YAT TASARIMI YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI YAYLI ÇALGILAR YAYLI ÇALGILAR YAPIMI YAYLI SAZLAR YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YENİ MEDYA YER TEÇHİZAT BAKIM YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI YUNANCA ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ZİRAAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK DİĞER 38 .

TABLO-5 ÜLKE ADI VE KODU Kodu 1018 1523 2505 1045 1057 1021 1069 1072 2612 1084 1096 1101 1113 1125 1137 2624 1149 2464 1152 2636 1164 1176 1188 1205 1033 1387 1719 1256 1348 1271 1375 2571 1399 1404 1416 1443 1431 1654 2609 2794 1455 1933 1467 2107 2054 1479 1482 1494 1508 1535 1574 1559 1562 1598 2847 2651 1603 2648 1642 1969 1615 1678 2476 1666 1681 2292 Adı AFGANİSTAN / AFGHANISTAN ALMANYA / GERMANY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ / UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA / ANGOLA ARJANTİN / ARGENTINA ARNAVUTLUK / ALBANIA AVUSTRALYA / AUSTRALIA AVUSTURYA / AUSTRIA AZERBAYCAN / AZERBAİJAN BAHAMA / BAHAMAS BAHREYN / BAHRAIN BANGLADEŞ / BANGLADESH BARBADOS / BARBADOS BELÇİKA / BELGIUM BENİN / BENIN BEYAZ RUSYA / BELORUSSIA BHUTAN / BHUTAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ / UNITED ARAB EMIRATES BOLİVYA / BOLIVIA BOSNA HERSEK / BOSNIA AND HERZEGOVINA BOTSVANA / BOTSWANA BREZİLYA / BRAZIL BULGARİSTAN / BULGARIA BURUNDİ / BURUNDI CEZAYİR / ALGERIA CİBUTİ / DJIBOUTI COTE D'LVOİRE / COTE D'LVOIRE ÇAD / CHAD ÇEK CUMHURİYETİ / CZECH REPUBLIC ÇİN / CHINA DANİMARKA / DENMARK DEMOKRATIK KONGO CUMHURİYETİ / DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO DOMİNİK / DOMINICA DOMİNİK CUMHURİYETİ / DOMINICAN REPUBLIC EKVATOR / ECUADOR EKVATOR GİNESİ / EQUATORIAL GUINEA EL SALVADOR / EL SALVADOR ENDONEZYA / INDONESIA ERMENİSTAN / ARMENIA ESTONYA / ESTONIA ETYOPYA / ETHIOPIA FAS / MOROCCO FİJİ / FIJI FİLİPİNLER / PHILIPPINES FİLİSTİN / PALESTINE FİNLANDİYA / FINLAND FRANSA / FRANCE GABON / GABON GAMBİA / GAMBIA GANA / GHANA GİNE / GUINEA GRENADA / GRENADA GUATEMALA / GUATEMALA GUYANA / GUYANA GÜNEY AFRİKA / SOUTH AFRICA GÜRCİSTAN / GEORGIA HAİTİ / HAITI HIRVATİSTAN / CROATIA HİNDİSTAN / INDIA HOLLANDA / NETHERLANDS HONDURAS / HONDURAS IRAK / IRAQ İNGİLTERE / UNİTED KİNGDOM OF GREAT BRITAIN İRAN / IRAN İRLANDA / IRELAND İSPANYA / SPAIN 39 .

REPUBLIC OF KORE HALK CUMHURİYETİ / KOREA. DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOSOVA / KOSOVA KOSTA RİKA / COSTA RICA KUVEYT / KUWAIT KÜBA / CUBA LAOS / LAOS LATVA / LATVIA LESOTHO / LESOTHO LİBERYA / LIBERIA LİBYA / LIBYA LİTVANYA / LITUANIA LÜBNAN / LEBANON LÜKSEMBURG / LUXEMBURG MACARİSTAN / HUNGARY MADAGASKAR / MADAGASCAR MAKEDONYA / MACEDONIA MALAVİ / MALAWI MALDİV / MALDIVES MALEZYA / MALAYSIA MALİ / MALI MALTA / MALTA MEKSİKA / MEXICO MISIR / EGYPT MOĞOLİSTAN / MONGOLIA MOLDOVYA / MOLDOVA MORİTANYA / MAURITANIA MORİTUS / MAURITIUS MOZAMBİK / MOZAMBİQUE MYANNMAR / MYANNMAR NEPAL / NEPAL NİJER / NIGER NİJERYA / NIGERIA NİKARAGUA / NICARAGUA NORVEÇ / NORWAY ORTA AFRİKA / CENTRAL AFRICA ÖZBEKİSTAN / UZBEKISTAN PAKİSTAN / PAKISTAN PANAMA / PANAMA PAPUA YENİ GİNE / PAPUA AND NEW GUINEA PARAGUAY / PARAGUAY PERU / PERU POLONYA / POLAND PORTEKİZ / PORTUGAL ROMANYA / ROMANIA RUANDA / RWANDA 40 .TABLO-5 ÜLKE ADI VE KODU Kodu 1693 2345 2357 1707 1639 1722 1734 1351 2488 1229 1232 2874 2134 2675 1758 2687 3012 1283 1295 1309 2811 2808 3024 1312 1761 1324 1773 2823 1797 1802 1814 2835 1785 1826 1627 1838 2699 1841 1865 1853 1877 1889 1918 1428 1921 2704 1892 1906 1945 2862 1957 1996 2003 1984 2027 1244 2779 2042 2066 2078 2081 2093 2119 2122 2146 2158 Adı İSRAİL / ISRAEL İSVEÇ / SWEDEN İSVİÇRE / SWITZERLAND İTALYA / ITALY İZLANDA / ICELAND JAMAİKA / JAMAICA JAPONYA / JAPAN KAMBOÇYA / CAMBODIA KAMERUN / CAMEROON KANADA / CANADA KAPE VERDE / CAPE VERDE KARADAĞ / MONTENEGRO KATAR / QATAR KAZAKİSTAN / KAZAKHSTAN KENYA / KENYA KIRGIZİSTAN / KYRGYZSTAN KKTC / KKTC KOLOMBİYA / COLOMBIA KOMOR / COMOROS KONGO / CONGO KORE CUMHURİYETİ / KOREA.

TABLO-5 ÜLKE ADI VE KODU Kodu 2728 2161 2173 2185 2197 2214 2226 2568 2238 2241 2782 2731 2253 2265 2306 2318 2321 2369 2202 2333 1268 2743 2491 2384 2859 2396 2401 2413 2425 2755 2437 2767 2039 2529 1746 2532 2544 2556 1586 1972 2517 1547 2583 2595 3009 Adı RUSYA FEDERASYONU / RUSSIAN FEDERATION SAİNT LUCİA / SAINT LUCIA SAİNT-VİNSENT VE GRENADA / SAINT-VINCENT AND GRENADINES SAMOA / SAMOA SAO TOME VE PRİNCİPE / SAO TOME AND PRINCIPE SENEGAL / SENEGAL SEYŞEL / SEYCHELLES SIRBİSTAN / SERBIA SİERRA LEONE / SIERRA LEONE SİNGAPUR / SINGAPORE SLOVAKYA / SLOVAK REPUBLIC SLOVENYA / SLOVENIA SOLOMON ADALARI / SOLOMON ISLANDS SOMALİ / SOMALIA SRİ LANKA / SRI LANKA SUDAN / SUDAN SURİNAM / SURINAM SURİYE / SYRIA SUUDİ ARABİSTAN / SAUDI ARABIA SWAZİLAND / SWAZILAND ŞİLİ / CHILE TACİKİSTAN / TADZHIKISTAN TANZANYA / TANZANIA TAYLAND / THAILAND TAYVAN / TAIWAN TOGO / TOGO TRİNİDAD VE TOBAGO / TRINIDAD AND TOBAGO TUNUS / TUNISIA TÜRKİYE / TURKEY TÜRKMENİSTAN / TURKMENISTAN UGANDA / UGANDA UKRAYNA / UKRAINE UMMAN / OMAN URUGUAY / URUGUAY ÜRDÜN / JORDAN VENEZUELA / VENEZUELA VİET NAM / VIETNAM YEMEN / YEMEN YENİ GİNE / GUINEA-BISSAU YENİ ZELLANDA / NEW ZEALAND YUKARI VOLTA / UPPER VOLTA (BURKINA FASO) YUNANİSTAN / GREECE ZAMBİA / ZAMBIA ZİMBABVE / ZIMBABWE DİĞER ÜLKELER / OTHER COUNTRIES 41 .

..C. / Yabancı Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi / / Evrak Referans Numarası Sınav Adı / Yılı Sınav Dönemi Telefon No E-posta @ Yazışma Adresi Posta Kodu İlçe Semt İl Talepler DİKKAT: 1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır...… / …. a. bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.Genel Amaçlı Dilekçe ÖLÇME. (İmza) T.. / .T.Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği c.. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır..Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği d..C. 2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak..) b.İletişim bilgilerinde değişiklik isteği . . SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA Bilkent / ANKARA Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

 “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T. gerekli değişikliği her sınav için https://ais. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi. Aday. Dilekçe yazılmaması gereken konular: Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak. bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.tr İnternet adresinde yapılmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.gov. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir. sonuçları öğrenme. bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.osym.C. engelli olarak sınava girme isteği Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği .gov.C. kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir.ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “ Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir.osym.gov.tr İnternet adresinden edinecektir.gov. “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği https://ais. Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir.osym. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra. Bu şifre.osym.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresi’ni kullanması gerekir. Adayın https://ais. dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme. aday tarafından https://ais. “Öğrenim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen). Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur.) kullanılacaktır.  Dilekçe yazılmasını gerektiren konular: Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:    Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile) Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu ile engel durumunu belirttiği. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması.gov.osym. Aday. bireysel başvuru.

Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı VakıfBankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç) T. sınav ücretinin yanlışsız yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.00 TL : 120.00 TL : 160. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı DenizBankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç) Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) *Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir. adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak aşağıda belirtilen ücretlerden hangisini yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. aşağıdaki formu doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi. Kimlik Numarası. Sınavın Adı Adayın Adı Soyadı : Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik : _________________ _______________________ Adayın TC Kimlik Numarası: Sınav Ücreti: ………… . kendilerine verilen ba nka dekontunu dikkatle incelemeleri.C. T. bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine. yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce.C. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilir.00 TL : 80.00 TL  Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların.00 TL : 40. Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar için Cumartesi sabah + herhangi bir oturum için Cumartesi sabah + herhangi iki oturum için Tüm oturumlar için ÖABT’ye girecek adaylar için : 40.SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR* T.

2013 tarihli kararı uyarınca. Sınava. Adaylar. Bu durumdaki adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından denklik belgesi düzenlenmez. yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan. Sınavda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak. Bu durumdaki adaylardan. Bu amaçla Eğitim Bilimleri Sınavına katılan adaylara öğretmenlik denklik puanı hesaplanacaktır. Diğer oturumlara katılmak zorunlu değildir. bu karar tarihinden önceki yıllarda yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sonuçları geçersiz sayılır. ilgilinin Öğretmenlik alanında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri alanında başarılı olması gerekmektedir” olarak değiştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik alanında sınava alınan adaylar için puan hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle. Sınavda başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir. Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. adayın tercihine bağlıdır.ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN KPSS EĞİTİM BİLİMLERI SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 01. Adayların tümü (diploma denklik belgesi için KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına katılacak adaylar da dâhil) Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. . bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. başvuru yaparak sınava girenlerin. sınavdan yüksek puan almış olsalar bile sınav sonuçları geçersiz sayılır.03. yurt dışında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir. YÖK Başkanlığı Denklik Birimine denklik işlemleri için başvurusunu yapmayan ve sınava girebileceğine dair YÖK kararı bulunmayan adaylar başvuru yapamazlar. Denklik işlemleri için sınava katılan adaylar denklik belgelerini almadan katıldıkları sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamazlar. Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yurt dışı diplomaları denkliği için Cumartesi öğleden sonra oturumuna da katılacaklardır. Diploma denklik belgelerine düşülen Öğretmenlik şerhi Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->