You are on page 1of 120

Anexa

NORME TEHNICE PENTRU


PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
NTPEE - 2008
1
1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE
1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea i
exploatarea in
condiii de siguran a sistemelor de alimentare cu gaze naturale
combustibile, cu presiunea
egal sau mai mic de 6105 Pa (6 bar), aflate in aval de staiile de
reglare msurare -
predare ale operatorului Sistemului Naional de Transport (SNT).
(2) Calitatea gazelor naturale combustibile respect prevederile
reglementrilor
tehnice in vigoare.
1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice il constituie
sistemele de alimentare
cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuie
i instalaiile de
utilizare, destinate s asigure alimentarea cu gaze naturale a
consumatorilor din cldiri
civile, industriale i din alte amenajri din intravilan i extravilan.
1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplic la:
a) proiectarea i /sau executarea lucrrilor din sistemele de alimentare cu
gaze naturale, proiectate sau executate dup intrarea in vigoare a
prezentelor norme tehnice;
b) modernizarea, reabilitarea, modificarea i reparaiile capitale ale
sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente;
c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale in funciune;
d) construciile i instalaiile care afecteaz sistemul de alimentare cu
gaze naturale.
1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice:
a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din
amonte i
staiile de predare / preluare a gazelor naturale aferente acestora;
b) instalaiile tehnologice din campurile de producie petroliere i
gazeifere,
staiile de comprimare din campurile de producie petroliere i gazeifere i
din
SNT;
c) staiile de comprimare din instalaiile de utilizare, cu presiunea
nominal mai
mare de 6105 Pa (6 bar);
d) instalaiile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale
comprimate
pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate i gazelor petroliere
lichefiate;
e) proiectarea i executarea aparatelor consumatoare de combustibili
gazoi.
1.5 Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construciile i
instalaiile aferente,
se proiecteaz i execut astfel incat s corespund cerinelor eseniale de
calitate in
construcii, in conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificrile i
completrile
ulterioare.
1.6 (1) Termenii utilizai in prezentele norme tehnice sunt definii in Anexa
26 i se
completeaz cu termenii definii in Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificrile i
completrile ulterioare i in Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului
gazelor naturale,
aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preedintelui ANRGN.
(2) In Anexa 27 este cuprins legislaia, normele, prescripiile tehnice,
standardele
etc. la care se face referire in aceste norme, se recomand sau se
consider c poate fi
relevant pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze
naturale.
2
(3) Standardele, normele i prescripiile tehnice menionate in prezentele
norme
tehnice se refer la ediiile in vigoare.
3
2. PROIECTAREA, AVIZAREA I EXECUTAREA LUCRRILOR N CADRUL
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
2.1. Proiectarea i /sau executarea lucrrilor in cadrul sistemelor de
alimentare cu gaze
naturale se face numai de ctre operatori economici autorizai de ANRE,
dup obinerea:
a) acordului de acces, dup caz, la:
i) conductele de alimentare din amonte (CA);
ii) sistemul naional de transport (SNT);
iii) sistemul de distribuie (SD);
b) certificatului de urbanism, dup caz;
c) altor avize i acorduri conform legislaiei in vigoare.
2.2. Acordul de acces se elibereaz, dup caz, de:
a) operatorul CA;
b) operatorul SNT;
c) operatorul SD.
2.3. Accesul la SNT, CA i SD se realizeaz in regim reglementat, conform
legislaiei in
vigoare.
2.4. Executarea oricror lucrri in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze
naturale se face
dup obinerea avizului de execuie a lucrrilor prevzute in documentaiile
tehnice pentru
executarea lucrrilor, emis de operatorul SD i, dup caz, a autorizaiei de
construire i a
altor avize i autorizaii legale.
2.5. (1) Documentaiile tehnice pentru executarea lucrrilor in sistemul de
alimentare cu
gaze naturale se intocmesc in conformitate cu prevederile prezentelor norme
tehnice i
legislaiei in vigoare i conin, cel puin, urmtoarele elemente:
A. Piese scrise:
Date generale:
a) denumirea obiectivului de investiii;
b) amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
c) titularul investiiei;
d) beneficiarul investiiei;
e) datele de identificare ale proiectantului i instalatorului su
autorizat ANRE,
confirmate prin semntur i tampil;
f) datele de identificare ale executantului i instalatorului su autorizat
ANRE,
confirmate prin semntur i tampil;
Date tehnice ale investiiei:
g) memoriul tehnic care s conin descrierea lucrrilor, cu referiri la
amplasament, studiu geotehnic, seismicitate, categoria de importan a
lucrrilor, msuri de evitare a ptrunderii infiltraiilor de gaze in cldiri
i de
evacuare a eventualelor infiltraii de gaze din cldiri etc.;
h) memoriul pe specialiti care s conin procedurile specifice de
execuie a
lucrrilor, descrierea soluiilor tehnice i tehnologice folosite,
caracteristicile i calitile materialelor folosite, verificrile i
probele de
rezisten i etaneitate la presiune, msuri de protecia muncii, protecia
mediului, aprare impotriva incendiilor etc.;
i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalaii i de
construcii;
Costurile estimative ale investiiei:
j) lista cantitilor de lucrri;
k) devizul general al lucrrilor;
4
Avize i acorduri
l) acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, dup caz, in original;
m) certificatul de urbanism cu avizele i acordurile cerute prin acesta;
n) referatul de verificare a proiectului, in conformitate cu legislaia in
vigoare
privind calitatea in construcii;
o) autorizaia de construire.
B Piese desenate:
p) planul de amplasare in zon, intocmit la scara: 1:10000, 1: 5000,
1:2000,
1:1000 sau 1:500, dup caz;
q) planul lucrrilor, cu toate elementele necesare executrii acestora, cu
indicarea instalaiilor proiectate i existente, intocmit la scara: 1:1000,
1:500, 1:100, 1:50, dup caz;
r) schema de calcul i /sau schema izometric;
s) profiluri /seciuni cu indicarea instalaiilor proiectate i existente.
(2) Pentru literele q i r) se indic, dup caz:
i) diametrul i lungimea conductelor;
ii) diametrul i lungimea tuburilor de protecie;
iii) armturile;
iv) debitul i presiunea;
v) aparatele consumatoare de combustibili gazoi;
vi) etanarea intrrii conductelor prin pereii subsolului i /sau prin
planeul peste subsol, ventilarea subsolului etc.
(3) Pe planul lucrrilor instalaiilor interioare de utilizare a gazelor
naturale se indic,
pentru incperile in care sunt montate aparate consumatoare de combustibili
gazoi,
volumele, mrimea suprafeelor vitrate i dimensiunile elementelor care
asigur accesul
aerului necesar arderii i /sau evacuarea gazelor arse.
(4) Datele de identificare la care se face referire in alin. (1), literele
e) i f) este
obligatoriu s fie trecute pe fiecare plan desenat.
2.6. (1) Documentaiile tehnice pentru executarea lucrrilor in SD se
verific obligatoriu de
verificatori de proiecte atestai, conform legislaiei in vigoare.
(2) Expertiza tehnic a lucrrilor din sistemele de alimentare cu gaze
naturale se
efectueaz de experi tehnici atestai, conform legislaiei in vigoare.
(3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte i a experilor
tehnici pentru
domeniul gazelor naturale are in componen reprezentani ai ANRE.
2.7. (1) Documentaia tehnic pentru executarea lucrrilor se depune, in
numrul de
exemplare cerut de legislaia in vigoare, spre avizare la operatorul SD; in
funcie de
obiectivul lucrrii, documentaia cuprinde urmtoarele piese prevzute la
art. 2.5.:
a) pentru conducte de distribuie, branamente, staii i posturi de reglare
sau
reglare-msurare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q,
r, s.
b) pentru instalaiile de utilizare punctele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l,
p, q, r, s.
(2) In situaia in care la momentul avizrii, executantul lucrrilor
precizate la art.
2.5., alin. (1), lit. f) nu a fost inc desemnat, operatorul SD avizeaz
documentaia tehnic
pentru executarea lucrrilor i are obligaia ca, anterior demarrii
lucrrilor, s solicite
executantului insuirea documentaiei tehnice, prin completarea datelor de
identificare,
confirmate prin semntur i tampil.
(3) Pentru staiile de reglare sau reglare-msurare se anexeaz i
documentaia
tehnic a construciei, inclusiv instalaiile aferente construciei, dup
caz;
5
2.8. In cazul modificrilor instalaiilor de utilizare i al renominalizrii
debitelor, in proiect
se prevd aparatele consumatoare de combustibili gazoi instalate,
meninute i desfiinate,
dup caz.
2.9. Operatorul SD este obligat ca, in termen de maximum 30 zile dup
primirea
documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor, s avizeze sau s
restituie
documentaiile neavizate, cu observaiile scrise, pentru refacere sau
completare.
2.10. Proiectantul are obligaia de a se prezenta, la solicitarea
operatorului SD, pentru a
susine avizarea documentaiei tehnice.
2.11. Documentaia tehnic avizat se semneaz i se tampileaz, obligatoriu
de ctre
operatorul SD, pe fiecare plan desenat.
6
3. SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Prevederi generale
3.1. (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale
sunt:
a) presiune joas (PJ), sub 0,05105 Pa (0,05 bar);
b) presiune redus (PR), intre 2105 Pa (2 bar) i 0,05105 Pa (0,05 bar);
c) presiune medie (PM), intre 6105 Pa (6 bar) i 2105 Pa (2 bar);
d) presiune inalt (PI), in staiile de comprimare din instalaiile de
utilizare cu
presiunea nominal mai mare de 6105 Pa (6 bar).
Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este
reprezentat
in Anexa 25, fig. 1.
(2) Treptele de presiune se aleg in funcie de soluia propus pentru
alimentarea,
dimensionarea i realizarea sistemelor de alimentare, astfel incat acestea
s asigure
necesarul de debit aprobat, luand in considerare repartizarea
consumatorilor i cerinele de
presiune ale acestora.
(3) Este interzis interconectarea intre conducte, branamente, instalaii
de utilizare
cu presiuni diferite, cu excepia situaiilor prevzute la art. 7.7.
(4) Pentru instalaiile de utilizare cu presiunea mai mare de 6105 Pa (6
bar) ANRE
elaboreaz reglementri specifice.
3.2. In sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite evi din:
a) oel i polietilen PE 100 pentru orice treapt de presiune;
b) polietilen PE 80 pan la presiunea maxim de 4105 Pa (4 bar);
c) alte materiale, cu respectarea art. 9.1.
3.3. (1) In instalaiile de utilizare industriale (Anexa 25, fig. 2) se admit
toate treptele de
presiune menionate la art. 3.1., alin. (1 ).
(2) Stabilirea presiunii pentru instalaiile de utilizare industriale se
face in funcie de
presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
3.4. (1) In instalaiile de utilizare neindustriale ce alimenteaz cldiri
civile, inclusiv cldiri
de locuit (Anexa 25, fig. 3), se admit urmtoarele trepte de presiune:
a) in instalaiile exterioare: presiune redus i / sau joas;
b) in instalaiile interioare presiune joas.
(2) Se excepteaz de la prevederea cuprins la alin. (1), litera b),
centralele termice
montate in cldiri proprii sau in cldiri civile dotate cu instalaii de
ardere care
funcioneaz la presiune redus, pentru care se admite utilizarea presiunii
de maxim 0,5105
Pa (0,5 bar) in instalaiile interioare de utilizare, cu condiia intrrii
conductei instalaiei de
utilizare din exterior direct in incperea in care se amplaseaz cazanele
centralelor termice.
3.5. Reelele de distribuie, in funcie de considerente tehnico - economice,
cerine
funcionale i situaie local, pot fi :
a) inelare;
b) ramificate.
3.6. Staiile de reglare sau reglare-msurare care se interconecteaz intr-un
SD existent, se
dimensioneaz in funcie de treapta de presiune din aval.
Zona de protecie
3.7. Zona de protecie a unei conducte de gaze naturale din reeaua de
distribuie se intinde
la suprafaa solului, de ambele pri ale conductei, se msoar in proiecie
orizontal de la
generatoarea exterioar a conductei i este de 0,5 m.
7
3.8. In vederea asigurrii funcionrii normale a reelelor de distribuie gaze
naturale i
evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor i mediului, in zona
de protecie se
impun terilor restricii i interdicii prevzute de legislaia in vigoare.
3.9. Amplasarea de obiective noi, construcii noi i lucrri de orice natur,
in zona de
protecie a reelelor existente, se realizeaz cu respectarea prevederilor
prezentelor norme
tehnice.
3.10. In zona de protecie nu se execut lucrri fr aprobarea prealabil a
operatorului SD.
Distane de securitate
3.11. Construciile sau instalaiile subterane care se realizeaz ulterior
reelelor de
distribuie sau instalaiilor de utilizare a gazelor naturale montate
subteran i care
intersecteaz traseul acestora, se monteaz la cel puin distana minim
admis, conform
tabelului 1.
3.12. Distanele de securitate intre reelele de distribuie sau instalaiile de
utilizare
subterane a gazelor naturale i diferite construcii sau instalaii
invecinate sunt prezentate
in tabelul 1.
Tabelul 1- DISTANE DE SECURITATE NTRE CONDUCTELE (REELELE DE
DISTRIBUIE /INSTALAIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE
NATURALE I DIFERITE CONSTRUCII SAU INSTALAII
Nr.
crt. Instalaia, construcia sau obstacolul
Distana minim de la
conducta de gaze din
PE, in m:
Distana minim de la
conducta de gaze din
OL, in m:
PJ PR PM PJ PR PM
1 Cldiri cu subsoluri sau aliniamente de
terenuri susceptibile de a fi construite 1 1 2 2 2 3
2 Cldiri fr subsoluri 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2
3 Canale pentru reele termice,
canale pentru instalaii telefonice,
televiziune etc.
0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2
4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5
5 Conducte de ap, cabluri de for,
cabluri telefonice montate direct in sol,
cabluri TV, sau cminele acestor
instalaii
0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
6 Cmine pentru reele termice,
telefonice i canalizare sau alte cmine
subterane
0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
7 Linii de tramvai pan la ina cea mai
apropiat 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2
8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
9 Stalpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10 Linii de cale ferat, exclusiv cele din
staii, triaje i incinte industriale:
- in rambleu 1,5* 1,5* 1,5* 2* 2* 2*
- in debleu, la nivelul terenului 3,0** 3,0** 3,0** 5,5** 5,5** 5,5**
8
Not: Distanele, exprimate in metri, se msoar in proiecie orizontal
intre limitele
exterioare ale conductelor i construciile sau instalaiile subterane.
*) De la piciorul taluzului
**) Din axul liniei de cale ferat
3.13. Distanele dintre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare a
gazelor naturale
montate subteran i conductele care transport fluide combustibile,
depozitele de
carburani, staiile de distribuie carburani, staiile de imbuteliere GPL
etc. se stabilesc
conform reglementrilor i prescripiilor tehnice specifice.
3.14. (1) Distana minim intre reelele de distribuie din oel supraterane i
cile ferate
electrificate este de 20 m, msurat in proiecie orizontal de la ina cea
mai apropiat la
generatoarea exterioar a conductei de gaze naturale.
(2) La stabilirea distanelor intre reelele de distribuie sau instalaiile de
utilizare din
oel supraterane i liniile electrice aeriene (LEA) de joas, medie sau
inalt tensiune se
respect prevederile din legislaia in vigoare, printre care:
a) NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcia liniilor aeriene de
energie electric cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 32/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.
1.092 din 24 noiembrie 2004;
b) NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor
de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 356 din 8 mai 2008;
c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecie i de siguran
aferente capacitilor energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.
4/2007 - revizia I , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 259
din 18 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.15. Reelele de distribuie din oel montate in zona de influen a cilor ferate
electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau inalt
tensiune se protejeaz
impotriva tensiunilor induse, conform reglementrilor tehnice de
specialitate.
3.16. Distana intre reelele de distribuie sau instalaiile de utilizare a
gazelor naturale i
liniile de cale ferat in staii, triaje i incinte industriale se
stabilete cu acordul
deintorilor acestora.
3.17. Cand nu este posibil respectarea distanelor indicate in tabelul 1,
acestea pot fi
reduse cu 20% pentru poziiile 1...6, cu condiia ca pe poriunea in cauz
s se prevad
urmtoarele soluii tehnice:
a) montarea evii in tub de protecie;
b) rsufltori pentru evacuarea in atmosfer a eventualelor scpri de
gaze,
montate la capetele tubului de protecie.
3.18. (1) Se interzice montarea subteran a dou conducte de gaze naturale
pe trasee
paralele la o distan, msurat in proiecie orizontal de la generatoarea
exterioara a
conductelor, mai mic de 0,5 m; se recomand ca distana intre conducte s
fie mai mare
decat 1,5 (D1+D2), unde D1 i D2 reprezint diametrele exterioare ale
conductelor
respective.
(2) In situaia prevzut la alin. 1, conducta de presiune mai mic se
pozeaz spre
cldiri.
3.19. Distana de securitate fa de staiile sau posturile de reglare sau
reglare-msurare se
msoar de la partea exterioar a incintei (imprejmuire, firid) i sunt
prezentate in tabelul
2.
9
Tabelul 2- DISTANE DE SECURITATE NTRE STAII SAU POSTURI DE REGLARE SAU
REGLARE-MSURARE I DIFERITE CONSTRUCII SAU INSTALAII
Nr.
crt.
Destinaia
construciilor
nvecinate
Distanele de securitate, n m, pentru staii de capacitate:
pn la 6000,
n m3/h
6000...30000,
n m3/h
peste 30000,
n m3/h
Presiunea la intrare, n Pa i n bar
<2
105
2105
..6105
>6
105
<2
105
2105
..0,6105
>6
105
<6
105
>6
105
(<2) (2..6) (>6) (<2) (2..6) (>6) (<6) (>6)
1. Cldiri industriale
i depozite de
materiale
combustibile cu:
- risc foarte ridicat
de incendiu,
asociat pericolului
de explozie
7 10 12 11 13 18 22 27
- rezisten redus
la foc 7 10 15 12 15 20 25 30
- risc mediu sau
redus de incendiu 7* 10 12 10 12 15 20 25
2. Instalaii
industriale in aer
liber 7 10 13 11 13 18 18 27
3. Cldiri civile
(inclusiv cele
administrative de
pe teritoriul
unitilor
industriale)
- rezisten mic la
foc
7* 10 12 10 12 15 20 25
- rezisten mare la
foc 7 12 15 12 15 20 25 30
4. Linii de cale ferat:
- curent 20 20 20 20 20 20 25 30
- de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25
5. Marginea
drumurilor
carosabile
4** 5 8 4 6 10 6 10
6. Linii electrice de
inalt tensiune 20 20 20 20 20 20 20 40
*) Staiile sau posturile de reglare sau reglare - msurare de capacitate
pan la 1000 m3/h i
presiune de intrare mai mic de 2105 Pa (2 bar), se pot alipi de un perete
al cldirii
invecinate cu condiia ca peretele cldirii s fie rezistent la explozie,
s nu aib goluri
(ferestre, ui) pe o lungime care depete cu 5 m limitele staiei in
ambele direcii i pe o
inlime de 3 m deasupra staiei.
10
**) Pentru posturile de reglare sau reglare - msurare de capacitate pan
la 250 m3/h i
presiune de intrare mai mic de 2105 Pa (2 bar) distana minim este de
1,5 m.
11
4. MSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE
4.1 Msurarea cantitilor de gaze naturale se face in conformitate cu
prevederile
Regulamentului de msurare a cantitilor de gaze naturale tranzacionate in
Romania.
4.2. (1) In instalaiile de utilizare se pot monta contoare pasante cu
respectarea
urmtoarelor condiii:
a) elaborarea unei documentaii tehnice de ctre un operator economic
autorizat ANRE;
b) avizarea documentaiei tehnice de ctre operatorul SD;
c) executarea lucrrilor de ctre un operator economic autorizat ANRE;
d) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
(2) Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontri fiscale.
(3) Contoarele pasante fac parte din instalaia de utilizare a
consumatorului, iar
exploatarea acestora precum i toate costurile aferente sunt in
responsabilitatea
acestuia.
12
5. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE
Debite de calcul
5.1. Debitele de calcul se determin in funcie de debitul nominal al
aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi i de factorii de simultaneitate
specifici, dup cum
urmeaz:
a) pentru conductele de distribuie se prevede debitul pentru o etap de
perspectiv,
in funcie de:
i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de
urbanism;
ii) eventuala modificare a densitii consumatorilor;
iii) schimbrile de amplasament ale unor consumatori importani;
iv) realizarea de noi construcii in zon;
v) schimbarea destinaiei unor construcii.
b) pentru branamentele i instalaiile de utilizare ale operatorilor
economici,
societilor i instituiilor social-culturale, se prevede debitul nominal
i debitul
ce poate fi utilizat in perspectiv in instalaiile de utilizare;
c) pentru branamentele i instalaiile de utilizare ale consumatorilor
casnici se
prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de
combustibili gazoi din instalaiile de utilizare;
d) valoarea coeficienilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare
de
combustibili gazoi, destinate preparrii hranei, este dat in tabelul 3;
e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de
combustibili
gazoi, destinate inclzirii centrale sau locale, este 1.
f) valoarea coeficienilor de simultaneitate se aplic la suma debitelor
nominale ale
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
Tabelul 3 VALORILE COEFICIENILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU APARATELE
CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOI, DESTINATE PREPARRII HRANEI
Numrul de
apartamente
Coeficientul de
simultaneitate
Numrul de
apartamente
Coeficientul de
simultaneitate
1 1,00 36 0,40
2 0,81 40 0,39
3 0,71 44 0,38
4 0,65 48 0,38
5 0,62 52 0,37
6 0,59 56 0,37
8 0,55 60 0,36
10 0,53 64 0,36
12 0,51 68 0,35
16 0,47 72 0,35
20 0,45 76 0,35
24 0,43 80 0,34
28 0,42 Peste 80 0,34
32 0,41
5.2. Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi este
cel indicat de
productor.
13
Cderile de presiune
5.3. (1) Cderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabilete
cu relaia:
AP = P1 - P2
in care:
P1 - presiunea minim disponibil la intrarea in conduct, in Pa sau in bar;
P2 - presiunea minim necesar la ieirea din conduct, majorat cu 10%
pentru
compensarea unor factori imprevizibili, in Pa sau in bar.
(2) Modaliti de stabilire a cderilor de presiune pentru dimensionarea
conductelor
sunt prezentate in Anexa 25, fig. 4, 5 i 6.
5.4. Cderile de presiune stabilite conform art. 5.3. acoper toate
pierderile liniare i locale.
5.5. Pentru reelele de distribuie existente, presiunea disponibil P1 se
precizeaz de
operatorul SD.
5.6. (1) In cazul unor extinderi ale reelelor de distribuie de presiune joas
care
alimenteaz aparate consumatoare de combustibili gazoi cu presiunea
nominal de
0,02105 Pa (0,02 bar), cderea total de presiune pentru dimensionarea
reelei de
distribuie i a instalaiei de utilizare este de 0,01105 Pa (0,01 bar), cu
condiia ca la ieirea
din staia sau postul de reglare s se menin presiunea de 0,03105 Pa
(0,03 bar).
(2) Pentru reeaua de distribuie care funcioneaz la presiune joas, inclusiv
branamentul, se consider cderea de presiune de 0,005105 Pa (0,005 bar),
diferena de
0,005 105 Pa (0,005 bar) fiind necesar dimensionrii conductelor
instalaiei de utilizare i
acoperirii pierderii de presiune din contor.
5.7. (1) In instalaiile de utilizare cu presiune joas, pentru dimensionarea
conductelor
montante se are in vedere creterea disponibilului de presiune datorit
forei ascensionale a
gazelor naturale.
(2) Disponibilul de presiune produs de fora ascensional se obine
calculand
produsul intre valoarea indicat in tabelul 4 i inlimea la care se
monteaz punctul de
consum, msurat de la nivelul regulatorului de presiune.

Tabelul 4 - DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FORA ASCENSIONAL N
FUNCIE DE NLIMEA PUNCTULUI DE CONSUM FA DE NIVELUL REGULATORULUI
DE PRESIUNE
Altitudinea locaiei
regulatorului de
presiune,
Disponibilul de presiune produs de fora ascensional n
funcie de nlimea punctului de consum fa de nivelul
regulatorului de presiune,
n m n Pa/m n bar/ m
0 5,4 5,4 10-5
100 5,2 5,2 10-5
200 5,1 5,1 10-5
300 5,0 5,0 10-5
400 4,9 4,9 10-5
500 4,7 4,7 10-5
600 4,6 4,6 10-5
700 4,5 4,5 10-5
800 4,3 4,3 10-5
900 4,2 4,2 10-5
1000 4,1 4,1 10-5
1100 4,0 4,0 10-5
1200 3,9 3,9 10-5
14
1 2 ( ) 0 8

= lg Re ,
Dimensionarea conductelor
5.8. Diametrul conductelor se determin pe criteriul asigurrii debitelor
nominale de gaz i
a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
5.9. Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redus se
calculeaz cu relaia:
unde:
D - diametrul interior al conductei, in cm;
QCS - debitul de calcul la P=101325 Pa (1,013 bar) i T=288, 15 K; in m3/h;
P1 - presiunea absolut la inceputul tronsonului, in bar;
P2 - presiunea absolut la captul tronsonului, in bar;
T - temperatura gazelor, in K;
L - lungimea tronsonului respectiv, in km;
o = 0.554, densitatea relativ a gazelor fa de densitatea aerului;
- coeficientul de pierdere liniar de sarcin (adimensional), ce se
determin in
funcie de Re i k/D;
k - rugozitatea conductelor;
Re - numrul Reynolds (adimensional), calculat cu relaiile:
unde :
w - viteza gazului in conduct, in m/s;
D diametrul interior al conductei, in m;
coeficientul de vascozitate cinematic, in m2/s;
QCS debitul de calcul in m3/h la P=101325 Pa (1,013 bar) i T=288,15 K, in
m3/h;
Valoarea coeficientului este:
- pentru Re<2300
- pentru 2300<Re<23D/k
- pentru 23D/k <Re<560D/k
- pentru Re>560D/k
Viteza medie a gazelor intr-un tronson de conduct in regim de curgere
permanent la
presiuni medii sau reduse, cu destindere izoterm se calculeaz cu relaia:
| | |
.
|

\
|
+
+

=
1 2
2
2
1
2
5,375
P P
P
D P
QCS
w
unde w, D, QCS, P1i P2 au semnificaiile i unitile de msur de mai sus.
15
0,2
2
2
2
1
2
5 0,56 2
2
2
1
2
0,56
| | |
.
|

\
|

=

=
P P
QcsTL
sau D
P P
QcsTL
D
o o
Re = wD
v
Re = 2230 Q
D c
sau s
= 64
Re
1 2 2 51
3 71
= | +
\
|
. |
lg ,
Re ,
k
D
1
1 14 2

= |
\
|. |
, lg
k
D
5.10. (1) Diametrul conductelor de presiune joas, in cm, se calculeaz cu
relaia:
2 0,2
49 , 0 |
|
.
|

\
|
A
=
P
D Q TLo
unde :
- L este lungimea de calcul a conductei, in m, care cuprinde lungimea
fizic a
tronsonului considerat la care se adaug lungimile echivalente ale
rezistenelor
locale;
- AP este cderea de presiune disponibil, in mbar, pe tronsonul
considerat.
Celelalte notaii au aceleai semnificaii i uniti de msur ca in
relaiile de la art.
5.9.
(2) Pentru instalaiile din cldirile de locuit, lungimea de calcul se
poate considera:
Lc= (1,1 ... 1,2)Lf, unde Lf este lungimea fizic a conductei.
(3) Lungimile echivalente ale rezistenelor locale pentru dimensionarea
conductelor de
distribuie gaze naturale la presiune joas se obin din tabelul 5.
16
Tabelul 5 LUNGIMILE ECHIVALENTE PENTRU REZISTENELE LOCALE
Diametrul, n Lungimi echivalente, n m
cm inch
Robinet cu
trecere complet
Alte tipuri
de robinete
Coturi Teuri n direcia
derivaiei
1,25 3/8 0,05 - 0,02 0,4
1,575 1/2 0,06 - 0,05 0,6
2,125 3/4 0,08 - 0,08 0,83
2,7 1 0,11 - 0,12 1,08
3,575 1. 0,14 - 0,14 1,43
4,125 1. 0,17 - 0,26 1,68
5,2 2 0,22 - 0,42 2
5,68 2. - 0,32 0,65 2,8
8,05 3 - 0,4 0,92 3,7
10,55 4 - 0.5 1.45 5
13,1 5 - 0.7 2.2 6.6
15,6 6 - 0.8 2.8 8.4
20,3 8 - 1.2 4 12
25,3 10 - 1.5 5.4 16
30,5 12 - 2 6.7 20
35,3 14 - 2.5 8 25
40,2 15 - 3 9.7 29
50,2 20 - 4 12.6 39
5.11. (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit
constant, folosind
relaiile indicate la art. 5.9. i 5.10.
(2) Tronsoanele de conduct cu debit variabil se dimensioneaz la debit
constant,
conform schemei de mai jos. Aceast schem de calcul se folosete doar in
cazul
branamentelor cu debite mici in raport cu debitul de tranzit.
Date de calcul Model de calcul
Qvariabil = Qcalcul
Qi Qe Qi Qe
Qe=Qi - Eqi
Eqi = q1 + q2 + ... + qn
5.12. (1) Dimensionarea i / sau verificarea diametrelor reelelor de
distribuie i a
instalaiilor de utilizare de presiune medie sau redus, se poate face
folosind nomogramele
nr. 1 i 2 anexate.
(2) Presiunile P1 i P2 utilizate in nomogramele nr. 1 i 2 reprezint
presiuni relative.
5.13. Dimensionarea i verificarea diametrelor reelelor de distribuie i a
instalaiilor de
utilizare de presiune joas din oel se poate face folosind datele din
tabelul 6.1.,
considerand c volumul gazului este constant.
17
q1 q2 q3 qn
( qi < < Qi )
.
2
ct
q
Q Q i
calcul i = =
qi
2
qi
2
5.14. Dimensionarea i verificarea diametrelor reelelor de distribuie i a
instalaiilor de
utilizare de presiune joas din polietilen se poate face folosind datele
din tabelul 6.2.,
considerand c volumul gazului este constant.
5.15. Grosimea peretelui evii din oel se calculeaz in funcie de
solicitrile la care este
supus conducta i gradul de agresivitate a solului.
5.16. (1) Viteza maxim admis a gazelor naturale in reelele de distribuie
i in instalaiile
de utilizare este:
a) 20 m/s pentru conducte supraterane;
b) 40 m/s pentru conducte subterane.
(2) Viteza maxim admis a gazelor naturale in conductele staiilor i
posturilor
de reglare sau reglare-msurare este:
a) 30 m/s, in amonte de elementul de reglare;
b) 20 m/s, in aval de elementul de reglare.
(3) Fac excepie de la alin. (2):
a) conductele situate in amonte / aval de elementul deprimogen sau de
contor, prin care, indiferent dac se afl inainte sau dup elementul de
reglare a presiunii, viteza se limiteaz la 20 m/s;
b) conductele situate in amonte / aval de contoarele cu ultrasunete, in
care
se accept viteze de curgere mai mari, in conformitate cu recomandrile
productorului.
5.17. Diametrele minime admise pentru conducte subterane:
a) branamente i instalaii de utilizare, minim 1" pentru conducte din
oel,
respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilen;
b) conducte ale reelei de distribuie, de regul, minim 2" pentru conducte
din oel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilen.
18
Tabel 6.1.- DEBITUL DE CALCUL QCS, n m3/h, PENTRU CONDUCTE DIN OEL, GAZE
NATURALE PRESIUNE JOAS ( T=288,15 K; o = 0,554 )
A H 12,5 15,75 21,25 27 35,7 41,2 52,5 68 80,5 104 131 152 Di, in
mm
in, Pa/m in bar/m 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 Dn, in
inch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,1 0,001 10-3 0,02 0,05 0,16 0,41 1,26 2,24 4,2 7,9 12,7 25,5 47,9 71,7
0,2 0,002 10-3 0,04 0,10 0,38 0,83 2,53 2,94 5,7 11,7 18,6 37,4 70,0 104
0,3 0,003 10-3 0,06 0,14 0,42 1,24 2,82 3,04 7,2 14,7 23,9 46,7 87,1 138
0,4 0,004 10-3 0,08 0,19 0,63 1,65 3,11 4,34 8,5 17,2 27,2 54,5 101 151
0,5 0,005 10-3 0,09 0,24 0,77 2,07 3,40 4,92 9,6 19,4 30,7 61,5 114 170
0,6 0,006 10-3 0,11 0,29 0,95 2,48 3,69 5,44 10,6 21,4 33,9 67,8 126 188
0,7 0,007 10-3 0,13 0,33 1,11 2,54 3,99 5,92 12,3 23,3 36,8 73,6 136 203
0,8 0,008 10-3 0,15 0,38 1,27 2,60 4,30 6,38 12,4 25,0 39,6 79,0 146 218
0,9 0,009 10-3 0,17 0,43 1,43 2,66 4,59 6,80 13,2 26,7 42,1 84,1 155 232
1 0,01 10-3 0,19 0,48 1,59 2,72 4,86 7,20 14,0 28,2 44,6 88,4 165 245
2 0,02 10-3 0,38 0,96 1,80 3,29 7,09 10,48 20,3 40,8 64,3 127 237 352
3 0,03 10-3 0,57 1,44 2,19 4,10 8,91 13,01 25,1 50,5 79,5 158 292 435
4 0,04 10-3 0,76 1,48 2,48 4,79 10,27 15,16 29,2 58,7 92,3 183 339 504
5 0,05 10-3 0,95 1,52 2,79 5,39 11,55 17,05 32,8 65,9 103 205 380 565
6 0,06 10-3 1,14 1,56 3,08 5,94 12,72 18,78 36,1 72,5 113 226 416 620
7 0,07 10-3 1,15 1,60 3,35 6,45 13,79 20,34 39,1 78,5 123 244 452 671
8 0,08 10-3 1,17 1,64 3,59 6,92 14,79 21,81 41,9 81,1 132 251 484 719
9 0,09 10-3 1,19 1,68 3,82 7,36 15,73 23,19 44,6 89,3 140 278 514 763
10 0,10 10-3 1,20 1,77 4,04 7,78 16,61 24,49 47,1 94,3 148 293 542 805
12 0,12 10-3 1,23 1,96 4,45 8,56 18,24 26,92 51,7 103 162 322 595 884
14 0,14 10-3 1,26 2,12 4,83 9,28 19,80 29,43 56,0 112 176 348 644 959
16 0,16 10-3 1,29 2,28 5,18 9,95 21,22 31,24 60,0 120 188 373 689 1023
18 0,18 10-3 1,32 2,42 5,51 10,58 22,25 33,20 63,7 127 200 396 732 1088
20 0,20 10-3 1,35 2,58 5,82 11,17 23,91 35,05 67,3 134 211 418 772 1145
22 0,22 10-3 1,43 2,69 6,12 11,74 25,01 36,61 70,6 141 221 438 810 1202
24 0,24 10-3 1,49 2,82 6,46 12,28 26,16 38,50 73,9 147 231 458 846 1258
19
26 0,26 10-3 1,56 2,94 6,67 12,80 27,26 40,11 76,9 153 241 477 892 1303
28 0,28 10-3 1,62 3,06 6,96 13,30 28,32 41,68 79,9 159 250 496 916 1358
30 0,30 10-3 1,68 3,17 7,19 13,78 29,34 43,85 82,8 165 259 513 940 1408
20
Tabel 6.1 - continuare
A H 203 253 305 353 402 502 600 Di, in mm
in Pa/m in bar/m 8 10 12 14 16 20 24 Dn, in
inch
1 14 16 17 18 19 20 21
0,1 0,001 10-3 157 284 468 692 979 1770 2843
0,2 0,002 10-3 228 411 577 1000 1413 2548 4087
0,3 0,003 10-3 273 509 839 1237 1747 3149 5046
0,4 0,004 10-3 329 593 975 1438 2030 3655 5856
0,5 0,005 10-3 370 666 1096 1615 2279 4103 6570
0,6 0,006 10-3 408 733 1205 1775 2505 4507 7216
0,7 0,007 10-3 442 794 1305 1923 2713 4880 7810
0,8 0,008 10-3 474 851 1399 2060 2906 5226 8364
0,9 0,009 10-3 504 905 1486 2189 3088 5552 8884
1 0,01 10-3 532 956 1570 2312 3260 5860 9376
2 0,02 10-3 762 1362 2242 3299 4649 8350 13350
3 0,03 10-3 938 1682 2758 4057 5717 10262 16402
4 0,04 10-3 1087 1948 3194 4697 6617 11875 18975
5 0,05 10-3 1219 2183 3578 5261 7410 13295 21243
6 0,06 10-3 1338 2395 3925 5771 8127 14580 23393
7 0,07 10-3 1447 2591 4244 6239 8787 15762 25179
8 0,08 10-3 1589 2772 4541 6876 9401 16862 26934
9 0,09 10-3 1644 2943 4820 7086 9978 17895 28582
10 0,10 10-3 1734 3104 5084 7473 10523 18872 30141
12 0,12 10-3 1903 3405 5575 8195 11538 20689 33042
14 0,14 10-3 2057 3881 6027 8858 12471 22361 35709
16 0,16 10-3 2201 3938 6448 9475 13340 23916 38191
18 0,18 10-3 2336 4179 6842 10055 14155 25378 40523
20 0,20 10-3 2464 4408 7216 10604 14927 26760 42728
22 0,22 10-3 2586 4625 7571 11125 15661 28074 44825
24 0,24 10-3 2702 4833 7911 11624 16362 29330 47093
26 0,26 10-3 2813 5032 8236 12102 17035 30335 49016
21
28 0,28 10-3 2921 5223 8550 12562 17682 31879 50867
30 0,30 10-3 3024 5408 8852 13006 18307 32997 52652
LEGENDA:
Di Diametru interior al conductei, in mm
Dn Diametrul nominal al conductei, in inch
Regim
laminar
Regim turbulent preptratic
Regim
instabil
Regim turbulent rugos
22
Tabel 6.2 - DEBITUL DE CALCUL QCS, n m3/h, PENTRU CONDUCTE DIN POLIETILEN
GAZE NATURALE PRESIUNE JOAS (T=288K; o = 0,554 )
A H, 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160
De, in mm
in Pa/m in bar/m 14 19 26 32,6 40,8 51,4 61,2 73,6 90 102,2 114,4 130,8 Di,
in mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,1 0,001 10-3 0.04 0,12 0,40 0,97 2,3 4,2 6,5 10,9 19,0 27,0 36,8 53,0
0,2 0,002 10-3 0,07 0,23 0,78 1,9 3,3 6,1 9,9 16,4 28,5 40,3 54,9 79,0
0,3 0,003 10-3 0,10 0,34 1,2 2,3 4,2 7,7 12,5 20,8 36,0 51,0 69,3 99,7
0,4 0,004 10-3 0,14 0,45 1,5 2,7 4,8 9,1 14,8 24,5 42,5 60,1 81,7 117
0,5 0,005 10-3 0,17 0,56 1,9 3 5,5 10,4 16,8 27,9 48,3 68,3 92,8 133
0,6 0,006 10-3 0,20 0,66 2,2 3,4 6,1 11,6 18,7 31,0 53,7 75,8 103 148
0,7 0,007 10-3 0,23 0,77 2,5 3,6 6,7 12,7 20,5 33,9 58,6 82,8 112 161
0,8 0,008 10-3 0,27 0,88 2,2 3,9 7,3 13,7 22,1 36,6 63,3 89,3 121 174
0,9 0,009 10-3 0,30 0,98 2,8 4,2 7,8 14,7 23,7 39,2 67,7 95,5 130 186
1 0,01 10-3 0,33 1,1 3,0 4,5 8,3 15,6 25,2 41,6 71,9 101 138 198
2 0,02 10-3 0,65 1,6 3,6 6,7 12,4 23,3 37,5 61,9 107 150 195 279
3 0,03 10-3 0,96 2,0 4,5 8,5 15,7 29,4 47,3 77,9 128 180 244 349
4 0,04 10-3 1 2,3 5,4 10,0 18,5 34,7 55,4 87,3 150 211 285 407
5 0,05 10-3 1,1 2,6 6,1 11,4 21,0 39,2 60,0 98,6 169 238 321 459
6 0,06 10-3 1,3 2,9 6,8 12,7 23,4 41,5 66,4 109 187 262 355 507
7 0,07 10-3 1,4 3,1 7,5 13,8 24,3 45,1 72,2 119 203 285 385 550
8 0,08 10-3 1,5 3,4 8,1 15,0 26,0 48,6 77,7 127 218 306 414 591
9 0,09 10-3 1,6 3,6 8,6 15,9 27,8 51,8 82,8 136 233 326 441 629
10 0,10 10-3 1,7 3,9 9,2 16,0 29,4 54,9 87,7 144 246 345 466 666
12 0,12 10-3 1,9 4,3 10,1 17,7 32,5 60,6 96,8 159 271 381 514 733
14 0,14 10-3 2,0 4,7 10,5 19,3 35,4 65,9 105 172 295 413 558 796
16 0,16 10-3 2,2 5,1 11,3 20,8 38,1 70,8 113 185 316 444 599 854
18 0,18 10-3 2,4 5,3 12,0 22,2 40,6 75,5 120 197 337 472 637 909
20 0,20 10-3 2,5 5,4 12,7 23,5 43,0 79,9 127 209 356 499 673 960
22 0,22 10-3 2,7 5,7 13,4 24,7 45,3 84,1 134 219 375 525 708 1010
24 0,24 10-3 2,8 6,0 14,1 25,9 47,4 88,1 141 230 392 550 741 1057
26 0,26 10-3 2,9 6,3 14,7 27,1 49,5 92,0 147 240 409 574 773 1102
23
28 0,28 10-3 2,9 6,5 15,3 28,2 51,6 95,7 153 249 426 596 804 1146
30 0,30 10-3 3,0 6,8 15,9 29,3 53,5 99,3 158 259 441 618 834 1188
24
Tabel 6. 2 continuare
A H 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 De, in mm
in Pa/m in mbar/m 147,2 163,6 184 204,4 229 257,6 290,4 327,2 368 409 458
515,4 Di ,in mm
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,1 0,001 10-3 73,2 97,6 134 179 243 334 462 637 873 1160 1571 2155
0,2 0,002 10-3 109 145 199 265 360 494 682 940 1288 1709 2313 3171
0,3 0,003 10-3 137 183 251 333 453 621 857 1180 1616 2143 2899 3861
0,4 0,004 10-3 162 215 295 392 532 730 1007 1386 1897 2441 3291 4502
0,5 0,005 10-3 184 244 335 445 603 827 1141 1570 2076 2749 3713 5079
0,6 0,006 10-3 204 271 371 493 668 916 1223 1677 2292 3035 4098 5603
0,7 0,007 10-3 222 295 405 537 729 967 1327 1823 2492 3298 4453 6087
0,8 0,008 10-3 239 318 437 579 759 1037 1427 1960 2678 3545 4784 6539
0,9 0,009 10-3 256 340 466 598 808 1105 1521 2089 2854 3777 5096 6965
1 0,01 10-3 272 361 495 632 855 1171 1610 2211 3020 3997 5393 7369
2 0,02 10-3 383 508 695 920 1245 1702 2339 3208 4378 5788 7803 10653
3 0,03 10-3 478 633 866 1145 1548 2115 2904 3982 5431 7176 9669 13194
4 0,04 10-3 558 739 1010 1335 1805 2465 3384 4637 6322 8352 11250 15346
5 0,05 10-3 629 833 1138 1504 2032 2774 3808 5217 7111 9391 12646 17247
6 0,06 10-3 694 918 1254 1657 2239 3055 4192 5742 7825 10333 13912 18968
7 0,07 10-3 753 997 1361 1798 2429 3314 4547 6227 8484 11200 15077 20554
8 0,08 10-3 809 1070 1461 1930 2606 3556 4877 6678 9097 12008 16163 22031
9 0,09 10-3 861 1139 1555 2054 2773 3783 5188 7102 9674 12768 17184 23420
10 0,10 10-3 911 1205 1644 2171 2931 3998 5482 7504 10220 13488 18150
24735
12 0,12 10-3 1003 1327 1810 2390 3225 4398 6030 8252 11237 14827 19950
27182
14 0,14 10-3 1088 1439 1963 2591 3496 4767 6534 8941 12173 16061 21606
29435
16 0,16 10-3 1167 1544 2105 2779 3749 5111 7004 9583 13046 17209 23148
31533
18 0,18 10-3 1242 1642 2239 2955 3986 5434 7446 10187 13865 18289 24598
33504
20 0,20 10-3 1313 1735 2366 3122 4211 5740 7865 10758 14641 19311 25970
35370
22 0,22 10-3 1380 1824 2487 3281 4425 6031 8263 11301 15380 20283 27276
37145
24 0,24 10-3 1444 1909 2602 3433 4630 6309 8643 11821 16085 21212 28524
38842
25
26 0,26 10-3 1506 1990 2713 3579 4826 6576 9008 12319 16762 22104 29721
40470
28 0,28 10-3 1566 2069 2820 3719 5515 6833 9360 12799 17414 22962 30873
42037
30 0,30 10-3 1623 2145 2923 3855 5198 7081 9699 13262 18043 23791 31985
43549
De Diametrul exterior al conductei, in mm ;
Di Diametrul interior al conductei, in mm.
Regim
laminar
Regim turbulent preptratic
Regim
instabil
26
6. REELE DE DISTRIBUIE I INSTALAII DE UTILIZARE
EXTERlOARE
Alegerea traseelor. Condiii pentru amplasarea conductelor de distribuie i a
instalaiilor de utilizare exterioare
6.1. (1) Traseele reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare exterioare
sunt, pe cat
posibil, rectilinii.
(2) La stabilirea traseelor reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare
se acord
prioritate respectrii condiiilor de siguran.
6.2. (1) Conductele reelelor de distribuie se monteaz subteran.
(2) In cazul in care nu exist condiii de montare subteran, conductele
reelelor de
distribuie din oel se pot monta suprateran, in condiii justificate de ctre
proiectant i
inscrise in certificatul de urbanism.
(3) In cazul in care nu exist condiii de montare subteran, tronsoane ale
reelelor
de distribuie din polietilen se pot monta suprateran in tuburi de protecie
sau se
intercaleaz un tronson de conduct din oel.
6.3.Conductele instalaiilor de utilizare exterioare se monteaz:
a) din oel, suprateran / subteran;
b) din polietilen, subteran.
6.4. (1) Conductele supraterane ale reelelor de distribuie i ale instalaiilor
de utilizare
exterioare se pot monta, in funcie de condiiile locale, pe :
a) pereii exteriori ai cldirilor din crmid sau beton;
b) garduri stabile din crmid sau beton;
c) stalpi metalici sau din beton i estacade.
(2) Conductele supraterane ale reelelor de distribuie se pot monta, cu
respectarea
alin.(1), la inlimi de pan la 6 m de la suprafaa solului.
6.5. Conductele supraterane ale reelelor de distribuie i ale instalaiilor de
utilizare
exterioare se protejeaz impotriva descrcrilor electrice conform
reglementrilor
specifice.
6.6. Pe pereii cldirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat
pericolului de explozie,
se admite montarea numai a instalaiei proprii de alimentare cu gaze
naturale.
6.7. Se interzice:
a) montarea reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din polietilen
in
soluri saturate cu produse petroliere sau solveni agresivi pentru acestea;
b) vehicularea prin reelele de distribuie i instalaiile de utilizare din
polietilen a
gazelor naturale care conin faza lichid rezultat din condensarea
hidrocarburilor
grele.
6.8. (1) Intrarea in cldiri a branamentelor sau a instalaiilor de
utilizare se realizeaz
suprateran, prin traversarea peretelui exterior al cldirilor; este
interzis intrarea acestora in
pardoseala sau sub pardoseala cldirilor.
(2) In cazuri excepionale, pentru cldiri la care nu se poate realiza
soluia
suprateran, intrarea branamentelor sau instalaiilor de utilizare in
cldiri se realizeaz
prin intermediul unui cmin de aerisire in care se monteaz robinetul de
branament i/sau
de incendiu, dup caz.
(3) Robinetele montate in cmine sunt cu tija inalt pentru ca manevrarea
s se poat
face de la suprafaa solului, iar cminele sunt acoperite cu grtare i au
asigurat evacuarea
permanent a apelor infiltrate.
(4) Soluia prevzut la alin. (2) se permite cu condiia avizrii de ctre
operatorul SD a
tuturor msurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale
in condiii de
27
siguran, inclusiv montarea in incperea prin care se face alimentarea cu
gaze naturale a
unui detector a gazelor naturale avand limita inferioar de detecie de 2%
CH4 in aer i care
acioneaz automat asupra robinetului de inchidere (electroventil) a
alimentrii cu gaze
naturale.
6.9. Este interzis montarea reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare
a gazelor
naturale, indiferent de modul de pozare:
a) in terenuri susceptibile la tasri, alunecri, erodri etc.;
b) sub construcii de orice categorie;
c) in tunele i galerii;
d) in canale de orice categorie avand comunicaie direct cu cldiri;
e) la nivel inferior fundaiei cldirilor invecinate, situate la distane de
pan la 2 m;
f) sub linii de tramvai sau cale ferat, paralel cu acestea la o distan,
msurat in
proiecie orizontal, mai mic decat cea prevzut in Cap. 3, tabelul 1.
6.10. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate in firide,
branamentele se pot
executa cu ieire direct in firide.
(2) Este interzis montarea branamentelor inzidite in elemente de
construcie.
(3) Este interzis intrarea instalaiilor de utilizare din firidele de
branament direct in
interiorul cldirilor.
6.11. In scopul identificrii conductelor i branamentelor din oel, montate
suprateran,
acestea se marcheaz din 2 in 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, dup
caz, in
funcie de regimul de presiune.
6.12. (1) Marcarea reelelor de distribuie subterane se realizeaz de ctre
executant prin
inscripii pe plcue amplasate pe construcii, pe stalpi sau pe alte repere
fixe din
vecintate; distana dintre plcuele inscripionate nu va fi mai mare de 30
de metri.
6.13. Pe traseele fr construcii i pe camp, acolo unde nu sunt puncte fixe
pentru
marcarea traseului, se monteaz borne inscripionate, din eav sau beton,
la distane de
150 m intre ele.
6.14. Pe plcue /borne se specific urmtoarele caracteristici: regimul de
presiune,
materialul tubular ( OL sau PE), distana msurat pe orizontal intre axul
conductei i
plcu /born (L) i adancimea de pozare a conductei (h). ( Exemplu: GNPR
PE, L = 2,5
m, h = 0,9 m).
6.15. In scopul identificrii, reelele de distribuie pot fi insoite pe traseu de
sisteme de
semnalizare /detecie.
6.16. (1) In localiti, reelele de distribuie se monteaz numai in domeniul
public.
(2) Reelele de distribuie subterane se monteaz pe trasee mai puin aglomerate
cu
instalaii subterane, inand seama de urmtoarea ordine de preferin:
a) zone verzi;
b) trotuare;
c) alei pietonale;
d) carosabil.
(3) Se evit terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu
aciuni puternic
corozive i cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care
nu este posibil
evitarea amplasrii in terenurile menionate, se prevd msuri speciale de
protecie.
(4) Pentru situaiile de excepie (ci de acces private), soluiile de
alimentare se
stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora,
prin care se acord
operatorului SD dreptul de uz i servitute pentru reelele amplasate pe
proprietatea lor.
6.17. (1) Reelele de distribuie i instalaiile de utilizare subterane se
monteaz la
adancimea minim de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioar a
acestora sau a
tubului de protecie, dup caz.
(2) La captul branamentului, adancimea minim de montare este de 0,5 m.
28
(3) La stabilirea adancimii de montare se are in vedere c temperatura de
inghe a
solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din
polietilen.
(4) In cazul in care prevederile de la alin. (1) i (2) nu pot fi
respectate, proiectantul
poate reduce adancimea de montare, cu acordul operatorului SD i cu
prevederea unor
msuri de protecie suplimentare.
6.18. (1) Se interzice montarea reelelor de distribuie i instalaiilor de
utilizare din
polietilen in zone in care temperatura degajat depete temperatura
pentru care
productorul evii din polietilen garanteaz funcionarea in condiii de
securitate.
(2) Dac nu se pot evita zonele prevzute la alin. (1), se intercaleaz un
tronson de
conduct din oel.
Alegerea traseelor. Condiii pentru amplasarea branamentelor
6.19. Instalaiile de utilizare din cldiri se alimenteaz cu gaze naturale
din reeaua de
distribuie, conform soluiei date de operatorul SD prin acordul de acces.
6.20. Criteriile de alegere a soluiilor de alimentare sunt:
a) alimentarea instalaiilor de utilizare dintr-o cldire se face de
preferin din
conducta de distribuie de pe strada pe care este amplasat cldirea (Anexa
25, fig.
8);
b) alimentarea instalaiilor de utilizare din cldirile situate la
intersecia strzilor se
face din oricare dintre conductele de distribuie amplasate pe strzile
respective;
c) alimentarea instalaiilor de utilizare dintr-o cldire sau grup de
cldiri situate pe
aceeai proprietate se face printr-un singur branament, indiferent de
numrul
strzilor cu care se mrginete proprietatea (Anexa 25, fig. 10);
d) captul de branament se pozeaz la limita de proprietate a
consumatorului, cu
excepia situaiilor prevzute la art. 6.8., alin. (2).
6.21. (1) Branamentele utilizate in sistemele de distribuie pentru
alimentarea instalaiei
de utilizare sunt:
a) branamente individuale pentru fiecare cldire;
b) branamente comune pentru cel mult dou cldiri vecine, in urmtoarele
cazuri:
i) cldirile sunt situate pe aceeai strad i au curile alturate (Anexa
25,
fig. 11 a);
ii) cldirile nu sunt situate pe aceeai strad, dar fac parte dintr-un
singur
corp de cldire, au curte comun i o intrare comun din strada pe care
este pozat conducta de distribuie (Anexa 25, fig.11 b, );
c) branamente ramificate:
i) in cazul cldirilor cu mai multe tronsoane (case de scar), (Anexa 25,
fig.
11 c);
ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor cldiri, in scopul
reducerii numrului de traversri a unei artere important de circulaie,
(Anexa 25, fig. 11 d).
(2) In cazul prevederilor de la alin. (1), lit. b) se respect urmtoarele
condiii
tehnice:
i) branamentul comun asigur debitul total i presiunea;
ii) regulatorul de presiune este corespunztor debitului total;
iii) instalaiile de utilizare exterioare se execut astfel incat s existe
posibiliti de acces rapid la robinetele de incendiu.
6.22. Parcurile industriale i cldirile cu mai multe scri, pot fi
alimentate prin mai multe
branamente cu condiia ca instalaia de utilizare racordat la un
branament s nu se
interconecteze cu instalaia de utilizare racordat la alt branament.
6.23. Traseul branamentului se realizeaz:
29
a) perpendicular pe conducta la care se realizeaz racordul; pentru
situaii
care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 600;
b) cu pant inspre conducta la care se racordeaz;
c) nu se admit branamente cu traseu in lungul strzii, cu excepia
branamentelor ramificate.
Intersecii ale traseelor reelelor de distribuie de gaze naturale cu traseele altor
instalaii i construcii
6.24. (1) Intersecia traseelor reelelor de distribuie a gazelor naturale cu
traseele altor
instalaii i construcii subterane sau supraterane se face cu avizul
unitilor deintoare i
se realizeaz astfel:
a) perpendicular pe axul instalaiei sau lucrrii traversate;
b) la cel puin 200 mm deasupra celorlalte instalaii.
(2) In cazuri excepionale, se admit:
a) traversri sub alt unghi, dar nu mai mic de 600.
b) traversri in tuburi de protecie, in cazul in care nu se poate respecta
condiia de
la alin.1, lit. b).
(3) Alte instalaii subterane, care se realizeaz ulterior reelelor de gaze
naturale i
care intersecteaz traseul acestora, se monteaz cel puin la distana
minim admis
conform tabelului 1, cu avizul operatorului SD.
6.25. Trecerea reelelor de distribuie a gazelor naturale prin cmine, canale i
construcii
subterane ale altor utiliti, este interzis.
6.26. Subtraversarea liniilor de tramvai se face in tub de protecie din
oel, la adancimea de
minim 1,5 m de la talpa cii de rulare la generatoarea superioar a tubului
de protecie a
conductei de gaze naturale.
6.27. (1) Traversarea cilor ferate, autostrzilor, drumurilor naionale i
cursurilor de ap
se face subteran sau suprateran, in funcie de condiiile locale impuse prin
avizele specifice
acestor obiective.
(2) In cazurile prevzute la alin. 1) se prevd cu robinete de secionare,
care s
permit scoaterea din funciune a conductei de gaze naturale:
a) in ambele pri ale traversrii, pentru reelele inelare;
b) inainte de traversare, pentru reelele ramificate.
6.28. Traversrile supraterane ale cilor de circulaie de pe teritoriul
unitilor industriale
se fac la inlimi stabilite in funcie de gabaritul vehiculelor utilizate,
dar nu mai mici de 5
m de la generatoarea inferioar sau dispozitivul de susinere a conductei
pan la nivelul
carosabilului.
6.29. Proiectarea i executarea traversrii cilor de comunicaii se
realizeaz in
conformitate cu legislaia in vigoare.
Rsufltori, tuburi de protecie, ecrane de etanare
6.30. In zone construite, cu densitate mare de construcii subterane, pe
reelele de
distribuie i /sau pe instalaiile de utilizare exterioare subterane,
executate din oel, se
monteaz rsufltori (Anexa 25, fig. 7):
a) deasupra fiecrei suduri, dar nu la distane mai mici de 1 m, cu excepia
sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecie; in cazul unor
suduri
la distane mai mici de 1 m, se realizeaz drenaj continuu intre suduri;
b) la capetele tuburilor de protecie;
c) la ieirea din pmant a conductelor;
d) la ramificaii ale conductelor i la schimbri de direcie.
30
6.31. (1) Pentru conductele din polietilen, rsufltorile se monteaz in
zone construite,
aglomerate cu diverse instalaii subterane, pe reelele de distribuie, respectiv
pe instalaiile
de utilizare exterioare subterane astfel:
a) la capetele tuburilor de protecie;
b) la imbinri;
c) la ramificaii;
d) in alte situaii deosebite evideniate de proiectant.
6.32. In cazul conductelor din oel montate pe trasee fr construcii, pe
camp, precum i in
zone cu agresivitate redus i fr instalaii subterane, se prevd
rsufltori cu inlimea de
0,6 m deasupra solului, la schimbri de direcie i la suduri de poziie,
dar nu la distane
mai mici de 50 m.
6.33. Distana intre generatoarea superioar a conductei pe care se monteaz
rsufltoarea
i faa inferioar a calotei rsufltorii este de 150 mm atat pentru
conductele din oel cat i
pentru conductele din polietilen.
6.34. (1) Tuburile de protecie montate pe conducte trebuie s depeasc, in
ambele pri,
limitele instalaiei sau construciei traversate, cu cel puin 0,5 m.
(2) Tuburile de protecie se prevd la partea superioar a capetelor
tubului cu orificii i
cu rsufltori, iar capetele tubului se etaneaz pe conduct.
6.35. (1) Diametrul interior al tubului de protecie se stabilete in funcie
de diametrul
exterior i destinaia conductei protejate:
a) pentru conducte de distribuie:
i) oel di tub = de cond izolat + 75 mm;
ii) polietilen di tub = de cond + 100 mm;
b) pentru branamente:
i) oel di tub = de cond izolat + 50 mm;
ii) polietilen di tub = de cond + 50 mm;
(2) Grosimea pereilor i materialul din care se confecioneaz tubul de
protecie
se stabilesc in funcie de sarcinile la care este solicitat tubul.
6. 36. (1) La toate cldirile amplasate in localiti in care exist reele de
gaze naturale,
indiferent dac cldirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru
evitarea ptrunderii
in cldiri a eventualelor scpri de gaze, se prevd msuri de etanare la
trecerile
instalaiilor de orice utilitate (inclzire, ap, canalizare, cabluri
electrice, telefonice,
televiziune etc.) prin pereii subterani i prin planeele subsolurilor
cldirilor.
(2) Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate
msurile de
etanare prevzute la alin. (1).
Rezemarea conductelor supraterane
6.37. (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construcii, pe stalpi
sau estacade,
se reazem, in funcie de diametru, pe brri sau console confecionate
conform
cataloagelor de detalii tip pentru instalaii.
(2) Distanele maxime intre dou reazeme i tipul reazemelor pentru
conducte sunt
prezentate in tabelul 7.
Tabelul 7 DISTANELE MAXIME NTRE REAZEME
Distana maxim intre
reazeme, in m
Diametrul conductei,
in inch
Tipul reazemului
3,3 3/8 1/2 Brar
4,2 3/4 1 Brar
5,1 1 .1 . Brar
5,7 2 Consol
31
6,1 2 . Consol
6,7 3 Consol
7,5 4 Consol
8,0 5 Consol
32
7. STAII I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE
A GAZELOR NATURALE
7.1. (1) Staiile de reglare sau de reglare-msurare a gazelor naturale se
monteaz in
construcii proprii.
(2) Posturile de reglare, de reglare - msurare i de msurare se monteaz
in
firide sau direct pe instalaia de utilizare.
7.2. Amplasarea regulatoarelor pe instalaia de utilizare se face cu
indeplinirea cel puin a
urmtoarelor condiii:
a) incperile in care se monteaz s fie ventilate;
b) regulatoarele s fie in construcie etan;
c) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
7.3. (1) Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare sunt
delimitate prin robinete de
inchidere, amplasate la intrarea, respectiv ieirea din staii i posturi.
(2) Robinetele fac parte din componena staiilor i posturilor de reglare
sau reglare
msurare.
7.4. (1) Dimensionarea i echiparea staiilor i posturilor de reglare sau
reglaremsurare
se face inand seama de urmtorii parametri: debit, presiune, temperatur,
de domeniul de
variaie a acestor parametri i de calitatea gazelor naturale.
(2) Sistemele de msurare se aleg i se poziioneaz in conformitate cu
cerinele
normelor in vigoare.
(3) Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare se echipeaz cu
dispozitive
de securitate corespunztoare cerinelor legislaiei in vigoare.
7.5. Proiectarea staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se
face astfel incat s
rezulte o grupare cat mai compact, avandu-se in vedere i accesul la
echipamentele i
dispozitivele componente.
7.6. Pe conductele din oel de intrare i de ieire din staiile de reglare
sau reglare-msurare
se monteaz flane electroizolante in locuri uor accesibile.
7.7. Cand alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi nu
poate fi
intrerupt, staiile de reglare sau reglare-msurare pot fi prevzute cu
ocolitor.
7.8. In funcie de natura i coninutul de impuriti a gazelor naturale, la
intrarea in staiile
i posturile de reglare sau reglaremsurare, se pot monta echipamente de
filtrare i / sau
separare.
7.9. Pentru echipamentele care prevd in mod expres filtre de protecie,
acestea se
monteaz obligatoriu conform instruciunilor productorului.
7.10. (1) Staiile de reglare sau reglaremsurare se prevd cu priz i
centur de
impmantare (rezistena de dispersie sub 4 ), la care se racordeaz prile
metalice ale
fiecrui element din staie cuprins intre dou flane.
(2) Racordurile prin flane nu se consider electroconductoare decat dac
sunt
conectate intre ele cu platband zincat cu seciunea de minim 40 mm2.
Regulatoare de presiune
7.11. (1) Reglarea presiunii se face, in funcie de mrimea debitului, prin
regulatoare cu:
a) acionare indirect;
b) acionare direct.
(2) Alegerea regulatoarelor, funcie de debitul nominal al regulatoarelor
Qn, se face
conform specificaiilor tehnice date de productor. La alegerea mrimii
regulatoarelor se
pot utiliza urmtoarele relaii de calcul:
Qn = (1,1...1,2) Qt, pentru regulatoarele cu acionare indirect;
Qn = 1,45 Qt, pentru regulatoarele cu acionare direct,
33
unde Qt reprezint debitul nominal total al aparatelor consumatoare de
combustibili
gazoi deservite.
7.12. Abaterea maxim a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este
de 5%;
7.13. In cazul in care in instalaia de utilizare industrial sunt necesare
diferite trepte de
presiune se prevd panouri de reglare pentru fiecare treapt de presiune.
Construcii pentru staii i posturi reglare sau reglare - msurare a gazelor naturale
7.14. Amplasarea staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se
face respectand
prevederile din Cap. 3.
7.15. Amplasarea construciilor pentru staiile i posturile de reglare sau
reglaremsurare,
independente sau alipite altor construcii, se face:
a) suprateran;
b) cu respectarea distanelor prevzute in Cap. 3, tabelul 2;
c) la limita de proprietate a consumatorului sau cand nu este posibil, cat
mai
aproape de limita de proprietate a consumatorului;
d) asigurandu-se accesul direct i permanent al personalului operatorului
SD.
7.16. Posturile de reglare sau reglare-msurare pentru presiunea maxim de
intrare intre 2
105-6105 Pa (2-6 bar), se pot monta i in firide aerisite, alipite
pereilor cldirilor, in locuri
uor accesibile, cu condiia ca pereii respectivi s nu prezinte goluri
(ui, ferestre etc.):
a) pe o inlime de cel puin 8 m;
b) pe o lime care s depeasc firida cu minim 5 m, in ambele sensuri.
7.17. Posturile de reglare sau reglare - msurare pentru presiunea maxim de
intrare intre
0, 05105 - 2105 Pa (0, 05-2 bar) se monteaz in:
a) firid ingropat sau semi - ingropat in peretele exterior al cldirii,
in ziduri sau
garduri;
b) firid independent sau alipita de un perete exterior al cldirii.
7.18. (1) Amplasarea construciilor pentru staiile i posturile de reglare
sau reglare
msurare aferente reelei de distribuie se face pe domeniul public, conform
precizrilor
din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a accesului
operatorului SD.
(2) Pentru cazuri excepionale, cu avizul operatorului SD se pot construi
staii de
sector de reglare sau reglare-msurare subterane, prevzute cu ventilare i
cu msuri de
evitare a pericolului de incendiu i explozie.
(3) Construciile staiilor de reglare sau reglaremsurare se execut din
materiale
incombustibile i fr pod.
7.19. (1) Posturile de reglare-msurare nu se amplaseaz:
a) pe cile de evacuare din cldiri cu aglomerri de persoane;
b) sub ferestrele cldirilor i in locuri neventilate.
(2) In cazul excepional in care nu sunt condiii tehnice i exist spaiu
de amplasare
a postului de reglare numai sub fereastr, se vor realiza urmtoarele
msuri:
a) eava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungete astfel
incat s
evite ptrunderea gazelor in interiorul cldirii;
b) axul de manevr al robinetelor postului se etaneaz.
7.20. Firidele practicate in pereii unei cldiri se tencuiesc i se
sclivisesc la interior, in
condiii care s nu permit infiltrarea gazelor in cldire.
7.21. Pardoseala staiilor de reglare sau reglaremsurare se realizeaz:
a) din materiale de construcii care nu produc scantei la lovire;
b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.
7.22. Evacuarea din firide a eventualelor scpri de gaze naturale se asigur
prin goluri,
dispuse in mod egal la partea superioar i inferioar, insumand:
a) 8% din suprafaa incperii, la construciile independente ale staiilor;
34
b) 2% din suprafaa uilor firidelor.
7.23. Iluminatul interior al staiilor de reglare sau reglare-msurare se
realizeaz:
a) natural, prin ferestre;
b) artificial, din exteriorul construciei.
7.24. Protecia impotriva descrcrilor electrice, pentru staiile de reglare
sau reglare -
msurare i instalaiile montate in exterior, se realizeaz conform
prevederilor din legislaia
in vigoare.
7.25. Protecia construciilor staiilor de reglare sau reglare-msurare i a
instalaiilor
exterioare impotriva accesului persoanelor strine se realizeaz prin
imprejmuire.
Amplasarea i montarea echipamentului de reglare - msurare
7.26. Panourile de reglare-msurare se amplaseaz in plan orizontal sau
vertical, in funcie
de mrime, pstrandu-se distane intre elementele componente astfel incat
s se asigure
posibilitatea intreinerii i exploatrii.
7.27. (1) Pentru msurarea in scopuri comerciale a cantitilor de gaze
naturale, se
utilizeaz numai aparate de msurare aprobate conform legislaiei
metrologice in vigoare .
(2) Tipul aparatului de msur, modul de amplasare i condiiile de montaj
se
stabilesc de proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificaiilor
tehnice date de
productor.
7.28. Executanii staiilor de reglare sau reglare-msurare au obligaia s
fixeze, pe
distribuitorul fiecrei trepte de reglare, plcue metalice pe care au
gravat:
a) denumirea productorului;
b) presiunea de incercare;
c) presiunea nominal;
d) poziia robinetului, NCHIS sau DESCHIS
7.29. Elementele instalaiei de reglare - msurare se protejeaz impotriva
coroziunii.
7.30. La exterior, pe fiecare perete al staiilor i pe uile staiilor i
posturilor de reglare sau
reglare-msurare, se aplic tblie avertizoare pe care se inscrie:
i indicatorul pentru pericol de explozie, conform reglementrilor in
vigoare.
Instalaii i dispozitive auxiliare.
7.31. (1) Staiile i posturile de reglare a presiunii se doteaz cu
echipament de securitate
care s previn:
a) creterea presiunii la ieirea din regulator peste nivelul maxim al
treptei de
presiune;
b) creterea presiunii peste nivelul admis la consumator;
c) scderea presiunii sub nivelul minim de funcionare al aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi ale consumatorului.
(2) Pe dispozitivele de securitate se inscrie, vizibil, presiunea de
declanare.
7.32. (1) Echipamentul de securitate se prevede:
a) fr armturi de inchidere pe derivaia pe care este montat supapa, atat
inainte
cat i dup aceasta;
PERI COL DE EXPLOZI E
APROPI EREA CU FOC STRI CT
OPRIT
35
b) cu conducte de evacuare la exterior, in atmosfer, care pot fi legate la
un
colector comun.
(2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate i de la
regulatoarele montate
in posturi de reglare sau pe utilaje se face in aer liber la 0,5 m peste
cel mai inalt punct al
acoperiului:
a) staiilor sau posturilor independente;
b) cldirilor la care sunt alipite posturile sau in care se afl utilajele.
(3) Captul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curb indreptat
in jos sau
cu o cciul de protecie.
7.33. (1) Pe colectoarele i distribuitoarele staiilor i posturilor de
reglare sau reglare -
msurare se monteaz:
a) manometre prevzute cu robinet de inchidere;
b) armturi pentru termometre.
(2) Pe colectoarele filtrelor se prevd manometre.
36
8. INSTALAII lNTERIOARE DE UTILIZARE
Utilizarea gazelor naturale n cldiri
8.1. Utilizarea gazelor naturale este admis numai in incperi in care nu
exist pericol de:
a) incendiu, prin aprinderea materialelor i elementelor combustibile;
b) explozie a materialelor i substanelor combustibile / inflamabile
aflate in
interior;
c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze
de ardere.
8.2. Condiii tehnice pentru funcionarea in siguran a instalaiilor
interioare de utilizare a
gazelor naturale combustibile:
a) volumul interior minim al incperilor:
i) 18,0 m3 pentru orice tip de incpere, cu excepia buctriilor
i bilor;
ii) 7,5 m3 pentru bi i buctrii.
b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare natural sau mecanic;
d) evacuarea total a gazelor de ardere in atmosfer;
e) suprafee vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, ui cu geamuri sau
goluri, sau
suprafee asimilate acestora: panouri care conform specificaiei tehnice
date de productori
cedeaz la presiuni de cel puin 1180 Pa (0, 0118 bar).
8.3. (1) Toate incperile in care se monteaz aparate consumatoare de
combustibili gazoi
se prevd, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafee
vitrate, definite
conform art. 8.2., lit. e),cu suprafaa minim total de:
a) 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incpere, in cazul
construciilor
din beton armat;
b) 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incpere, in cazul
construciilor
din zidrie.
(2) Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt
de
construcie special (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie
montarea detectoarelor
automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puin 2% metan (CH4 ) in
aer, care
acioneaz asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de
alimentare cu gaze
naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi.
(3) In cazul utilizrii detectoarelor, suprafaa vitrat poate fi redus la
0,02 m2 pe m3
de volum net de incpere.
(4) Volumul net reprezint volumul total al incperii, din care se scade
volumul
elementelor de instalaii sau de construcii existente in incpere, in care
nu se pot acumula
gaze.
8.4. In bi nu sunt admise:
a) aparate consumatoare de combustibili gazoi pentru prepararea instantanee a
apei
calde de consum;
b) aparate consumatoare de combustibili gazoi pentru inclzire central sau
local,
prevzute cu arztor atmosferic i rupere de tiraj, chiar dac au termostat
de co.
8.5. Fac excepie de la prevederile art. 8.2., lit. a) i art. 8.4., aparatele
consumatoare de
combustibili gazoi la care prin tubulatur etan se asigura accesul din
exterior al aerului
necesar arderii i evacuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere
(cu camer de
ardere etan i tiraj forat).
8.6. Debitul total al aparatelor cu flacr liber care se pot instala intr-o
incpere trebuie s
satisfac condiia: 15 m3 volum interior de incpere pentru fiecare metru
cub debit instalat
de gaze naturale.
37
Asigurarea aerului necesar arderii i evacuarea gazelor arse
8.7. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate la co sau
cu
flacr liber se asigur aerul necesar arderii i evacuarea in exterior a
gazelor de ardere,
complet i fr riscuri, astfel incat in atmosfera incperii s nu se
depeasc concentraia
de noxe admis de normele de protecia muncii i normele de protecie a
mediului.
8.8. (1) Aerul necesar arderii se asigur in funcie de raportul intre
volumul interior al
incperii Vi , in m3 i debitul nominal al aparatului consumator de combustibili
gazoi Qn,
in m3/h, astfel:
a) pentru cazul Vi/Qn 30, se consider c prin neetaneitile existente se
asigur
aerul necesar pentru ardere;
b) pentru cazul Vi/Qn < 30, se prevd prize de acces aer direct din
exteriorul
construciei.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1), litera a) buctriile din
locuinele cu
inclzire central, in care nu exist alte aparate consumatoare de combustibili
gazoi, la
care se admite accesul aerului dintr-o incpere vecin prin realizarea unui
gol spre aceast
incpere, cu condiia satisfacerii raportului Vi/Qn30, in care Vi este
volumul buctriei
plus volumul incperii respective; dac i in incperea vecin, spre care
este prevzut
golul, sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoi, raportul
dintre suma
volumelor celor dou incperi [Vi=Vi1+Vi2] i suma debitelor aparatelor
consumatoare
de combustibili gazoi din aceste incperi [Qn=Qn1+Qn2] trebuie s fie Vi/Qn
30.
(3) In cazul in care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin
neetaneiti (cazul
tamplriilor prevzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul
incperilor, se
realizeaz prize de aer direct din exteriorul construciei.
8.9. (1) Suprafaa golului pentru accesul aerului de ardere intr-o incpere
in care se
utilizeaz gazele naturale se determin cu relaia:
S = 0,0025 Qi, in m2, unde Qi reprezint debitul instalat in incperea
respectiv,
in m3/h, iar coeficientul 0,0025 este dat in m2/(m3/h).
(2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioar
a incperii
i fr dispozitive de inchidere sau reglaj; este interzis obturarea
golului de acces al
aerului de ardere.
(3) La cazanele de inclzire i /sau preparare ap cald, accesul aerului
se face
conform reglementrilor specifice.
(4) In cazul in care accesul aerului de ardere se asigur prin canale,
seciunile
canalelor de aer se calculeaz luand in considerare rezistenele aeraulice
ale acestora.
8.10. La incperile, independent de volumul lor, in care se instaleaz
aparate cu flacr
liber, se prevd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de
ardere,
dimensionate i executate in conformitate cu standardele i prescripiile
tehnice in vigoare.
8.11. Pentru buctriile din construciile existente, construite fr canale
de ventilare sau a
cror canale de ventilaie au fost desfiinate, in care sunt instalate
aparate cu flacr liber,
se admite practicarea in peretele exterior sau in tocul ferestrei, la
partea superioar a
incperii, a unui gol (gril de ventilare), pentru evacuarea gazelor de
ardere.
8.12. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:
a) se racordeaz la partea superioar a incperilor, cat mai aproape de
plafon;
b) nu se prevd cu dispozitive de inchidere sau reglaj.
8.13. Evacuarea gazelor de ardere din buctrii i oficii se face prin tiraj
natural organizat
sau mecanic, utilizandu-se:
a) canale individuale;
b) canale colectoare;
c) hote cu evacuarea gazelor de ardere in exterior.
38
8.14. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de producie se face, in
funcie de debitul
rezultat i de condiiile locale, prin ventilare natural organizat sau
ventilare mecanic.
(2) Alegerea tipului de ventilare i dimensionarea instalaiei se fac in
funcie de
cantitatea de gaze de ardere, astfel incat s nu se depeasc
concentraiile admise prin
normele de protecie a muncii i normele de protecie a mediului.
8.15. Pentru evacuarea eventualelor infiltraii de gaze naturale, in toate
cazurile, se asigur
ventilarea natural a subsolului cldirilor prin orificii de ventilare
efectuate pe conturul
exterior al acestora, intre incperile din subsol, precum i prin legarea
subsolului cldirilor
la canale de ventilare natural, special destinate acestui scop, in afara
ventilaiilor naturale
prevzute pentru anexele apartamentelor sau cldirilor.
8.16. Pentru evacuarea infiltraiilor i scprilor de gaze care se pot
acumula in casa
scrilor cldirilor etajate, fr suprafee vitrate, se prevede la partea
superioar a acestora,
in acoperiul cldirii, un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevzut
cu un tub racordat
la un deflector.
8.17. Este interzis racordarea la SD a cldirilor care nu au asigurate
msurile de ventilare
prevzute la art. 8.15. i 8.16.
8.18. In incperile in care exist risc de intoxicri, incendii sau explozii
cauzate de
scprile accidentale de gaze naturale acumulate, se prevd detectoare
automate de gaze
dotate cu sisteme de semnalizare optic sau alarmare acustic la atingerea
concentraiilor
periculoase i cu comanda inchiderii automate a admisiei gazelor naturale
in instalaii.
8.19. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la acelai canal
de
fum se face in urmtoarele condiii:
a) la inlimi diferite;
b) seciunea canalului de fum s poat prelua debitele de gaze arse
insumate
ale tuturor aparatelor racordate la acesta.
(2) Seciunile courilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la
aparate
consumatoare de combustibili gazoi, cu un debit maxim de 7 m3/h, pot fi
stabilite conform
datelor din tabelul din Anexa 12.
(3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de inclzire i /sau preparare
ap cald
care nu se incadreaz in prevederile din tabelul din Anexa 12 se face
conform prevederilor
din reglementrile specifice.
8.20. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la couri de fum
prin
burlane din tabl metalic, rigide sau flexibile, se admite in urmtoarele
condiii (Anexa
25, fig. 13):
a) seciunea burlanului este cel puin egal cu seciunea racordului de
ieire din
aparatul consumator de combustibili gazoi;
b) poriunea vertical a burlanului, la ieirea din aparatul consumator de
combustibili gazoi, este de cel puin 0,4 m;
c) distana de la coul de fum pan la aparatul consumator de combustibili gazoi
este mai mic de 3 m;
d) dac distana de la coul de fum pan la aparatul consumator de combustibili
gazoi depete 1 m, panta ctre coul de fum este de minim 8 %;
e) imbinarea i racordarea la coul de fum se execut cu asigurarea
etaneitii.
8.21. Este interzis:
a) trecerea burlanelor dintr-o incpere in alta, cu excepia burlanelor
etane,
imbinate prin sudur;
b) montarea dispozitivelor de inchidere sau obturare a seciunii de ieire
a gazelor
de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maini de gtit,
cazane de
inclzire i /sau preparare ap cald, radiatoare etc.);
c) evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor;
39
d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereii exteriori ai cldirilor,
cu excepia
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi prevzute din fabricaie cu
astfel de evacuare;
e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la canalele de fum
aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, pcur,
crbune
etc.), cu excepia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au fost
construite pentru alimentare mixt (gaze naturale combustibil lichid /
solid).
8.22. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaz asigurandu-se
rezistena
mecanic a intregii tubulaturi i etanarea intre tronsoanele care
alctuiesc burlanul.
(2) Tronsoanele se introduc unul in altul in sensul curgerii gazelor.
(3) Pentru etanarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special
destinate
acestei operaii.
(3 Racordarea burlanului la canalul de fum se realizeaz cu asigurarea
etaneitii.
(4) In spaii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane
din tabl.
8.23. Courile de fum executate din zidrie de crmid se cptuesc la
interior cu tuburi
din aluminiu sau oel inoxidabil.
Trasee i condiii tehnice de amplasare a conductelor
8.24. (1) La alegerea traseelor instalaiilor de utilizare gaze naturale,
condiiile de
securitate au prioritate fa de orice alte condiii.
(2) Fiecare unitate locativ se racordeaz la coloana sau instalaia
exterioar comun
printr-o singur derivaie.
8.25. Instalaiile de utilizare interioare, pentru fiecare cldire civil sau
hal industrial, se
alimenteaz cu gaze naturale din instalaia de utilizare exterioar, prin
unul sau mai multe
puncte de intrare, cu condiia ca instalaiile interioare aferente fiecrui
punct de intrare s
nu se interconecteze.
8.26. Conductele instalaiilor interioare de utilizare se amplaseaz
suprateran, in spaii
uscate, ventilate, luminate i circulate, cu acces permanent, inclusiv in
subsolurile care
indeplinesc aceste condiii i se monteaz:
a) pe cat posibil, pe elemente rezistente ale construciei: perei, stalpi,
grinzi,
plafoane;
b) pe stalpi metalici sau de beton, montai special in acest scop sau in
scopul
susinerii conductelor de gaze naturale, impreun cu conducte pentru alte
instalaii.
8.27. Conductele orizontale din instalaiile de utilizare se monteaz:
a) la partea superioar a pereilor, deasupra conductelor pentru alte
instalaii;
b) deasupra uilor i ferestrelor.
8.28. (1) Este interzis trecerea conductelor instalaiilor de utilizare prin:
a) apartamente diferite (dintr-un apartament in altul);
b) spaii neventilate;
c) poduri ale cldirilor, debarale, cmri, closete i alte spaii de acest
fel, a
conductelor cu imbinri fixe sau demontabile, dac incperile nu sunt
ventilate;
d) couri i canale de ventilaie;
e) puuri i camere de ascensoare;
f) incperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;
g) incperi cu umiditate pronunat;
h) incperi de depozitare a materialelor inflamabile;
i) subsoluri tehnice i canale tehnice;
j) ghene sau nie, inclusiv in spaiul de sub acestea, in care sunt montate
conducte
pentru alte instalaii;
40
k) locuri greu accesibile, in care intreinerea normal a conductelor nu
poate fi
asigurat;
l) spaii de depozitare;
m) spaii de adpostire din subsolul cldirilor i prin galerii de evacuare.
(2) Este interzis montarea inglobat a conductelor instalaiilor de
utilizare in
elemente de construcie (perei, planee, pardoseli etc.)
(3) Se evit trecerea conductelor prin camere de dormit neprevzute cu
aparate
consumatoare de combustibili gazoi.
(4) Cand trecerea conductelor prin incperi cu umiditate pronunat sau
atmosfer
corosiv este inevitabil, se folosesc evi zincate sau protejate cu lacuri
anticorosive sau se
protejeaz conductele cu tuburi de protecie.
8.29. (1) Fac excepie de la art. 8.28., alin. (1), litera a) conductele
instalaiilor de utilizare
existente.
(2) Inlocuirea instalaiilor de utilizare la care se face referire in alin.
(1), in cazul in
care nu se modific elemente de natur tehnic (debit instalat, presiune,
msurare a
consumului de gaze etc. ), se poate realiza pe acelai traseu.
8.30. (1) Se admite montarea conductelor instalaiilor de utilizare in
liuri amenajate in
perete (Anexa 25, fig. 12) sau in pardoseal.
(2) liurile prevzute la alin. (1) indeplinesc urmtoarele condiii:
a) sunt acoperite cu capace perforate i uor demontabile;
b) sunt uscate i aerisite;
c) au trasee cat mai scurte;
d) sunt prevzute cu pant, in cazul montrii in pardoseal, pentru
asigurarea
scurgerii eventualelor infiltraii de ap spre puncte de colectare;
e) au dimensiuni care s permit controlul i repararea conductei.
8.31. Este interzis:
a) montarea conductelor pentru alte instalaii in canalele pentru
conductele de gaze
naturale;
b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale
pentru alte
instalaii sau comunicarea cu acestea.
8.32. Trecerea conductelor prin perei sau planee se face:
a) protejat in tub de protecie;
b) fr imbinri in tubul de protecie.
8.33. (1) Tuburile de protecie pentru instalaiile interioare se fixeaz
rigid i etan de
elementele de construcie i depesc faa finit a acestora cu:
a) 10 mm la perei i plafoane;
b) 50 mm la pardoseli.
(2) Capetele tubului de protecie se etaneaz pe conducta instalaiei de
utilizare.
8.34. Conductele instalaiilor de utilizare se amplaseaz astfel incat s fie
protejate
impotriva degradrii prin:
a) lovire direct sau trepidaii;
b) contactul cu lichide corosive;
c) contactul indelungat cu apa;
d) radiaie sau conducie termic.
8.35. Distanele minime intre conductele de gaze naturale i elementele
celorlalte instalaii
se incadreaz in prevederile din prescripiile tehnice de specialitate in
vigoare.
8.36. Capetele conductelor instalaiilor de utilizare la care nu sunt legate
aparate
consumatoare de combustibili gazoi se inchid obligatoriu cu dopuri din font sau
oel,
etane, chiar dac conductele respective sunt prevzute cu robinete.
8.37. Este interzis utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice
alte scopuri, cum ar
fi:
41
- legarea la pmant a altor instalaii;
- realizarea prizelor de protecie electric;
- susinerea cablurilor i / sau conductorilor electrici, indiferent de
tensiune i
curent;
- agarea sau rezemarea unor obiecte.
8.38 (1) In cldirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele
instalaiilor de utilizare
se monteaz, de regul, in casa scrilor.
(2) Se admite montarea coloanelor instalaiilor de utilizare i in
exteriorul cldirilor
sau prin balcoane deschise, cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) asigurarea accesului in vederea intreinerii instalaiilor de utilizare;
b) protejarea coloanelor cu mti ventilate (perforate) i demontabile.
Aparate consumatoare de combustibili gazoi
8.39. Alegerea i montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face cu
respectarea instruciunilor productorului i reglementrilor in vigoare.
8.40. (1) Arztoarele cu panou radiant cu flacr deschis sunt admise numai
in spaii
ventilate corespunztor, cu asigurarea urmtoarelor condiii:
a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a
efectului
radiaiilor termice;
b) incadrarea concentraiei de noxe in limitele admise de reglementrile in
vigoare.
(2) In cldirile civile i de locuit nu se admite montarea arztoarele cu
panou radiant
cu flacr deschis.
8.41. La instalaiile cu arztoare automate sau comandate de la distan care
nu sunt
supravegheate permanent, se prevd dispozitive automate de control, reglare
i
semnalizare, care s inchid automat alimentarea cu gaze naturale la:
- stingerea accidental a flcrii;
- lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.
Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi
8.42. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi se racordeaz rigid la
instalaiile
interioare, cu excepia cazurilor prevzute la art. 8.43.
8.43. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi cu debit nominal sub 3 m3/h,
precum
i arztoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot
avea i racorduri
flexibile la instalaia de utilizare, cu respectarea prevederilor art.
8.44.
8.44. (1) Racordurile flexibile se monteaz intre robinetul de siguran i
aparatul
consumator de combustibili gazoi i trebuie s indeplineasc urmtoarele
condiii :
a) presiunea nominal pentru care a fost construit racordul s fie egal
sau mai mare
decat presiunea instalaiei de gaze naturale la care se racordeaz;
b) lungime maxim de 1 m i diametru minim 10 mm, in instalaii de
utilizare cu
presiune joas;
c) lungime maxim 20 m i diametru maxim de 50 mm, in instalaii
industriale cu
presiune pan la 2105 Pa (2 bar);
d) trasee la vedere, fr s treac dintr-o incpere in alta;
e) msuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) msuri de evitare a intinderii excesive, agrii, strivirii sau
deteriorrii;
g) msuri de protecie la intemperii;
h) respectarea prescripiilor de montaj impuse de productor.
(2) Racordurile flexibile nu se prevd cu armturi de inchidere sau
dispozitive de
reglare.
42
(3) Nu se admite cuplarea a dou sau mai multe racorduri flexibile.
8.45. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi direct la conducta
de
distribuie, fr regulator de presiune, este interzis.
Armturi de nchidere
8.46. (1) Robinete de inchidere se prevd:
a) inaintea fiecrui contor;
b) pe fiecare ramificaie important;
c) pe fiecare conduct care alimenteaz grupuri de arztoare montate la
aparate,
mese de lucru, laboratoare etc.;
d) la baza fiecrei coloane; dac plasarea robinetelor de la baza
coloanelor nu se
poate face in condiii de securitate i estetic corespunztoare, se admite
montarea
unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaz maxim 24
puncte
de consum;
e) inaintea fiecrui aparat consumator de combustibili gazoi.
(2) Numrul robinetelor de inchidere care se monteaz inaintea fiecrui
aparat
consumator de combustibil gazoi sunt stabilite astfel:
a) in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi racordate rigid,
care nu au robinet de manevr propriu, dou robinete montate pe conduct;
b) in cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoi racordate prin
racord flexibil, care nu au robinet de manevr propriu, dou robinete
montate pe conduct inaintea racordului flexibil;
c) in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au racord
rigid i robinet de manevr propriu, un robinet;
d) in cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoi care au racord
flexibil i robinet de manevr propriu, un robinet.
43
9. ECHIPAMENTE, INSTALATII, APARATE, PRODUSE I PROCEDEE
UTILIZATE N SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
9.1. (1) In sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaz numai
echipamente,
instalaii, aparate, produse i procedee care indeplinesc una din
condiiile, in conformitate
cu legislaia in vigoare:
a) poart marcajul european de conformitate CE;
b) sunt agrementate /certificate tehnic de ctre un organism abilitat.
(2) In sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza i alte
echipamente, instalaii,
aparate, produse i procedee decat cele prezentate in prezentele norme
tehnice, cu
respectarea alin. (1).
evi
9.2. (1) evile care se folosesc la executarea oricror lucrri trebuie s
corespund tipului,
calitii i caracteristicilor dimensionale prevzute in proiectele de
execuie a lucrrilor.
(2) Grosimea peretelui evii se calculeaz in funcie de solicitrile la
care este supus
conducta i gradul de agresivitate al solului.
(3) In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea
evilor.
9.3. (1) evile din oel utilizate la executarea conductelor se inscriu
intr-o gam extrem de
larg, in funcie de calitatea oelului, tipul i dimensiunile evii.
(2) In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea
evilor sudate
longitudinal.
9.4. Panourile de msurare se confecioneaz numai din eav din oel fr
sudur, laminat
la cald sau tras la rece.
9.5. (1) La executarea conductelor din polietilen se utilizeaz evi cu SDR
11 de tipul PE
80 sau PE 100, in funcie de presiunea de regim.
(2) evile din polietilen au culoarea neagr cu dungi longitudinale
galbene sau sunt
complet galbene.
Tuburi de protecie, rsufltori
9.6. (1) Tuburile de protecie se confecioneaz din oel, polietilen, beton
sau alte
materiale cu caracteristici similare.
(2) Protecia conductelor ce subtraverseaz linii de cale ferat sau
tramvai se
realizeaz numai cu tuburi de protecie din oel.
(3) Se interzice montarea conductelor in tuburi de protecie din oel lang
sau la
intersecia cu cabluri electrice.
(4) Se interzice montarea conductelor in tuburi de protecie din
polietilen:
a) lang sau la intersecia cu canale termice;
b) in carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.
9.7. Tuburile i calotele rsufltorilor se confecioneaz din oel. Capacele
pentru
rsufltorile pozate in carosabil se confecioneaz din font.
Fitinguri
Fitinguri pentru conducte din oel
9.8. Din punct de vedere al funciei pe care o indeplinesc, la realizarea
conductelor se
utilizeaz diferite tipuri de fitinguri: flane, mufe, coturi, curbe,
ramificaii, capace, nipluri,
racorduri olandeze, reducii etc.
44
Fitinguri pentru conducte din polietilen
9.9. La realizarea de conducte din polietilen sunt folosite urmtoarele
categorii de
fitinguri:
a) coturi, teuri, reducii, dopuri de capt, mufe de legtur etc.,
realizate prin
procedeul de injecie;
b) fitinguri de tranziie PE-metal;
c) adaptor de flan, flan liber i garnituri de etanare;
d) racorduri metalice cu etanare prin compresiune pe pereii evii;
e) racord mixt PE-metal din trei buci (tip olandez) cu etanare cu
garnitur
de cauciuc.
Armturi de nchidere i securitate
9.10 Tipul de armturi se alege in funcie de treapta de presiune a
instalaiei pe care se
monteaz.
9.11. Robinetele din polietilen se monteaz ingropat cu tij de acionare de
la suprafaa
solului.
9.12. (1)Armturile metalice se monteaz:
a) ingropat, cu tij de acionare in cazul utilizrii robinetelor izolate
anticoroziv;
b) in cmine.
(2) Robinetele metalice montate in cmin se racordeaz la eava din
polietilen prin:
a) fiting de tranziie PE -metal montat in exteriorul cminului;
b) adaptor de flan.
9.13. Supapele de siguran sunt amplasate in aval de regulatorul de
presiune.
Dispozitive pentru preluarea dilatrii
9.14. Preluarea dilatrilor se realizeaz prin:
a) compensatoare de dilatare;
b) configuraia reelelor.
9.15. Calculul variaiei de lungime pentru conductele de distribuie se
realizeaz utilizand
formula:
L = LT
in care: L variaia de lungime, in mm;
coeficient de dilatare, in mm/mK;
L lungimea de conduct luat in considerare, in m;
T variaia de temperatur luat in considerare [K].
Aparate, regulatoare de presiune, contoare / sisteme i echipamente de msurare
9.16. (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoi, regulatoarele de presiune,
contoarele / sistemele i echipamentele de msurare trebuie s corespund
scopului pentru
care sunt utilizate;
(2) Alegerea i dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi,
regulatoarelor de presiune, contoarelor / sistemelor i echipamentelor de
msurare se
efectueaz in conformitate cu reglementrile in vigoare i cu specificaiile
productorilor.
45
Materiale de etanare
9.17. Garniturile de etanare se aleg in funcie de tipul suprafeei de
etanare i se execut
din materiale compatibile cu condiiile de lucru.
9.18. La imbinrile demontabile din oel se folosesc urmtoarele materiale
pentru etanare:
a) fuior de canep in combinaie cu paste de etanare;
b) band de teflon.
46
10. EXECUTAREA SlSTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
10.1. (1) In timpul executrii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se
iau msuri
pentru evitarea deteriorrii instalaiilor i construciilor subterane sau
supraterane
aparinand altor deintori.
(2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, inainte de
montare, se
verifica calitatea echipamentelor, instalaiilor i produselor.
Manipularea, transportul, depozitarea i conservarea produselor
10.2. Executantul asigur manipularea, transportul, depozitarea i
conservarea produselor
astfel incat s nu se produc deteriorri ale acestora, in conformitate cu
instruciunile
impuse de productor.
10.3. Conductele i fitingurile din polietilen se depoziteaz in magazii
inchise, uscate,
bine aerisite sau in locuri acoperite i ferite de aciunea direct a
radiaiilor solare i a
intemperiilor, la cel puin 2 m distan de orice surs de cldur.
anuri pentru conducte subterane
10.4. (1) Adancimea minim a anului se stabilete in conformitate cu art.
6.17.
(2) Limea anului pentru conducte (ls), se stabilete in funcie de
diametrul
conductei Dn:
a) pentru Dn< 100mm, ls = 0,4 m;
b) pentru Dn >100 mm, ls = 0,4 m + Dn.
(3) Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor
conductelor se
realizeaz cu urmtoarele dimensiuni:
a) limea = limea anului + 0,6 m;
b) lungimea = 1,2 m;
c) adancimea = 0,6 m sub partea inferioar a conductei.
(4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutur etc., limea anului se
stabilete de la
caz la caz, avandu-se in vedere consolidarea pereilor anului.
(5) Consolidarea pereilor anurilor se face in funcie de natura terenului
i
adancimea de pozare.
10.5. Limea de desfacere a pavajelor pe fiecare latur a anului (ld), este
in funcie de
natura acestora:
a) pentru pavaje din piatr cubic, bolovani, calupuri, ld =15 cm;
b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.
10.6. (1) Sparea anurilor se face cu puin timp inainte de montarea
conductelor.
(2) Fundul anului se execut fr denivelri, se cur de pietre, iar
pereii se
execut fr asperiti.
(3) Fundul anului se acoper cu un strat de 1015 cm de nisip de
granulaie 0,3
0,8 mm.
10.7. (1) Pozarea conductelor din polietilen se realizeaz numai dup
rcirea
corespunztoare a imbinrilor sudate.
(2) Conductele din polietilen se aeaz erpuit in an i se acoper cu un
strat de
nisip de minimum 10 cm.
(3) Dup stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilen se
efectueaz in straturi
subiri, cu pmant mrunit, prin compactare dup fiecare strat.
10.8. (1) Conductele din oel se aeaz in an astfel incat s nu se
deterioreze izolaia.
(2) Umplerea anurilor se face in straturi subiri cu grosime maxim de 20
cm, cu
pmant mrunit sau nisip, prin compactare dup fiecare strat, in cazul
compactrii
47
manuale i conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, in
cazul compactrii
mecanice.
(3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admis numai dup
realizarea stratului minim de protecie a conductei, care se stabilete in
funcie de
adancimea de acionare a utilajului la gradul de compactare maxim.
10.9. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se
efectueaz intr-o
perioad mai rcoroas a zilei, pe zone de 2030 m, avansand intr-o
singur direcie, pe
cat posibil in urcare.
10.10. Se poate folosi forajul dirijat in cazul subtraversrilor cilor
ferate, autostrzilor,
drumurilor naionale i altele asemenea.
10.11. (1) In dreptul rsufltorilor, peste conducta din polietilen care a
fost acoperit pe
toat lungimea cu un strat de nisip gros de 1015 cm, se adaug un strat
de piatr
mrunt, gros de 15 cm, peste care se aeaz calota rsufltorii.
(2) In dreptul rsufltorilor pentru conducte din oel, conducta se
inconjoar pe o
lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 510 cm peste care se adaug
un strat de
piatr de rau cu granulaia 58 mm, gros de 15 cm peste care se aeaz
calota rsufltorii.
Montarea conductelor
10.12. (1)Pregtirea evilor in vederea executrii conductelor:
a) evile se cur la interior i exterior;
b) capetele evilor se protejeaz cu capace impotriva ptrunderii de
corpuri
strine.
(2) Pe toat durata montajului, executantul lucrrii are obligaia
respectrii
condiiilor prevzute la alin. (1).
10.13. (1) Conductele i branamentele din polietilen sunt insoite pe
intreg traseul de un
fir trasor, in scopul identificrii traseului i a determinrii integritii
acestora.
(2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu seciunea minim
de 1,5
mm2, cu izolaie corespunztoare unei tensiuni de strpungere minim de 5
kV.
(3) Firul trasor se fixeaz de-a lungul generatoarei superioare a conductei
din
polietilen, la distane de maxim 4m, cu band adeziv.
(4) La montarea firului trasor se au in vedere normele specifice executrii
subterane a
reelelor electrice.
(5) In zonele fr construcii se vor monta la distane de 300 m cutii de
acces la firul
trasor.
(6) Captul firului trasor montat pe branamente se fixeaz cu band
adeziv de
captul branamentului, dup ieirea din pmant.
10.14. Montarea conductelor se face astfel incat s nu se produc
tensionarea mecanic a
acestora.
10.15. La conductele din oel montate suprateran, susinerea se realizeaz,
de regul, cu
suporturi tip pentru instalaii.
10.16. (1) Susinerea conductelor supraterane pe elementele de construcii se
realizeaz cu
elemente de susinere de tip console, coliere (bride, brri) etc. in
funcie de diametru, la
distane de:
a) 1,5 .... 8,0 m intre punctele de susinere;
b) 20 .... 30 mm intre conducte i elementele de construcii.
(2) Intre elementele de susinere i conducta metalic se asigur o
rezisten de
izolaie de minim 1MO.
10.17. Se asigur electrosecuritatea poriunilor supraterane prin legarea
direct sau, in
cazul reelelor protejate catodic, indirect (prin dispozitive specifice),
a acestora la o priz
de impmantare a crei rezisten de dispersie este de maxim 4 O.
48
10.18. Pentru realizarea schimbrilor de direcie, ramificaiilor i
modificrilor diametrelor
conductelor din oel, se pot utiliza:
a) fitinguri filetate, numai la instalaii supraterane cu Dn pan la 90 mm;
b) curbe, coturi, teuri forjate;
c) curbe din eav tras la cald, pentru sudare:
i) curbate la rece pe maini speciale, pentru Dn pan la 100 mm;
ii) curbate la cald, pentru Dn pan la 500 mm:
d) curbe din segmente, pentru conducte cu Dn peste 350 mm, controlate
integral prin metode nedistructive.
e) ramificaii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu Dn de cel
puin 40 mm;
f) ramificaii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru
ramificare cu Dn mai mic sau egal decat conducta;
g) reducii.
10.19. Pentru realizarea schimbrilor de direcie, ramificaiilor i
modificrilor diametrelor
conductelor din polietilen se pot utiliza:
a) fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducii etc.) realizate prin injecie;
b) fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducii etc.) cu etanare pe
peretele
exterior al evii;
10.20. (1) La curbarea evilor din oel se respect razele minime de curbur.
(2) Curbarea evilor din polietilen se realizeaz fr aport de cldur.
(3) Raza minim de curbur pentru evile din PE SDR 11 este de 30 Dn.
10.21. Se recomand ca racordarea branamentelor la conductele de distribuie
din oel s
se fac in funcie de diametrul acestora:
a) pentru Dn pan la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de
racordare
(teu de branament), fr scoaterea din funciune a conductei de
distribuie;
b) pentru Dn mai mare de 80 mm, se racordeaz prin sudare direct pe
conducta de distribuie, cu scoaterea temporar din funciune, fr piesa de
racord, i se prevd cu un robinet.
10.22. (1) La captul branamentului executat din eav din oel racordat la
reeaua de
presiune medie / redus se monteaz (Anexa 25, fig. 3):
a) un robinet de branament;
b) o pies electroizolant, in aval de robinetul de branament;
c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o staie de
reglare
- msurare.
(2) La captul branamentului executat din eav din oel racordat la
reeaua de
presiune joas se monteaz:
a) un robinet de branament;
b) o pies electroizolant, in aval de robinetul de branament.
(3) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat
suprateran.
(4) Branamentele ramificate se echipeaz in conformitate cu alin. (1)
respectiv alin.
(2), considerandu-se fiecare ramificaie ca fiind un capt de branament.
10.23. (1) Racordarea branamentelor la conductele de distribuie din
polietilen se face in
funcie de diametrul acestora:
a) pentru Dn pan la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de
branament,
fr scoaterea din funciune a conductei de distribuie;
b) pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaie.
(2) In situaia de la alin. (1), lit. b), se prevede un robinet de
secionare pentru Dn mai
mare de 110 mm.
10.24. (1) Conductele de distribuie din polietilen se perforeaz dup
efectuarea sudurii
teului de branament cu branamentul propriu zis.
49
(2) Perforarea conductelor din polietilen se realizeaz cu dispozitive
specifice
acestei operaii.
10.25. (1) Legtura branamentului din polietilen cu postul de reglare sau
cu instalaia de
utilizare se face prin intermediul captului de branament, denumit i
riser.
(2) Capetele de branament sunt de dou tipuri:
a) fr anod de protecie, la care trecerea polietilen /oel se realizeaz
deasupra solului, in partea vertical a captului de branament, pentru
diametre de 3263 mm (Anexa 25, fig. 14 i 15);
b) cu anod de protecie, la care trecerea polietilen /oel se realizeaz
subteran,
in partea orizontal a captului de branament, pentru diametre de 75 mm i
mai mari (Anexa 25, fig. 16) .
10.26. (1) La captul branamentului executat din eav din polietilen
racordat la reeaua
de presiune medie /redus se monteaz (Anexa 25, fig. 9):
a) un robinet de branament;
b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau dup caz, o staie de
reglare
- msurare.
(2) La captul branamentului executat din eav din polietilen racordat la
reeaua
de presiune joas se monteaz un robinet de branament;
(3) Pentru robinetul de branament se utilizeaz robinet cu sfer, montat
suprateran.
(4) Branamentele ramificate se echipeaz in conformitate cu alin. (1)
respectiv alin.
(2), considerandu-se fiecare ramificaie ca fiind un capt de branament.
10.27. Deasupra conductelor i branamentelor montate subteran, pe toat
lungimea
traseului, la o inlime de 35 cm de generatoarea superioar a acestora,
este obligatorie
montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galben
cu o lime
minim de 15 cm i inscripionat Gaze naturale - Pericol de explozie (Anexa
25, fig.
17).
10.28. In scopul sectorizrii reelelor de distribuie, in funcie de
configuraia acestora, se
prevd robinete de secionare.
10.29. In funcie de coninutul de impuriti al gazelor naturale, in puncte
convenabil alese
ale reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare exterioare, se
monteaz, dup caz:
a) separatoare de impuriti;
b) refulatoare, prevzute cu cate 2 robinete.
10.30. (1)Robinetele, imbinrile cu flane i /sau dispozitivele de dilatare
pot fi montate
suprateran sau subteran, conform specificaiilor productorului.
(2) Se evit montarea subteran a pieselor electroizolante; atunci cand
montarea lor
suprateran nu este posibil, ele pot fi montate i subteran, conform
specificaiilor
productorului.
10.31. (1) Inainte de intrarea in cldiri a instalaiei de utilizare se
monteaz, in loc
accesibil, un robinet de incendiu, marcat corespunztor.
(2) Se monteaz un singur robinet de incendiu in instalaia de utilizare
aferent unei
cldiri, amplasat inaintea primei ramificaii a instalaiei.
10.32. In cazul in care distana dintre robinetul de ieire din postul sau
staia de reglare i
robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renuna la robinetul de ieire
din postul sau
staia de reglare.
10.33. In instalaiile cu un singur contor, dac distana intre robinetul de
incendiu i contor
nu depete 5 m, robinetul de incendiu ine loc de robinet de contor.
10.34. Robinetele de incendiu plasate la inlimea de peste 2 m se prevd cu
scar metalic
fix de acces i platform pentru manevrare.
10.35. (1) Montarea conductelor in tuburi de protecie se face astfel incat
s nu existe
imbinri pe toat lungimea tubului.
50
(2) Pentru tuburi de protecie cu lungimi peste 6 m, se admit numai
imbinri prin
sudare care in mod justificat nu se pot evita.
(3) Pentru cazul prezentat la alin. (2) toate sudurile se verific
obligatoriu prin
metode nedistructive.
10.36. Conductele sau fitingurile din polietilen nu se deformeaz la cald
in vederea
montrii.
10.37. (1) Capacul cminului de vizitare se monteaz deasupra axului
vertical al
robinetului i se prevede cu guri de ventilare.
(2) In cazul mai multor robinete montate in acelai cmin, se asigur acces
direct la
acestea de la suprafa.
10.38. (1) Confecionarea rsufltorilor pentru carosabil i /sau perete, se
face din eav din
oel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezisten mecanic
similar sau
superioar.
(2) Pentru evitarea degradrii conductelor din polietilen sau a izolaiei
anticorosive
a conductelor din oel de ctre dispozitivul de curire a rsufltorilor,
rsufltorile la care
se monteaz capac au calot prevzut cu opritor.
Executarea mbinrilor
10.39. (1) Imbinrile demontabile ale conductelor din oel se execut cu
piese de racord:
a) fitinguri;
b) flane din oel asamblate cu uruburi.
(2) Imbinrile nedemontabile ale conductelor din oel se realizeaz prin
sudur.
10.40. Imbinarea conductelor din oel montate subteran se face prin sudur,
cu excepia
imbinrii capului protector al teului de branament, care se imbin prin
inurubare.
10.41. (1) Ramificaia dintr-o conduct subteran este admis prin racord
direct, sudat pe
conduct sau prin teu de ramificaie.
(2) Dac diametrul ramificaiei depete 50 % din diametrul conductei,
imbinarea se
consolideaz in mod corespunztor.
10.42. (1) Imbinarea conductelor din oel montate suprateran este admis
prin:
a) fitinguri, la diametre pan la:
i) 100 mm (4 inch), pentru presiunea joas i redus;
ii) 20 mm (. inch), pentru presiunea medie.
b) sudur, la diametre peste 20 mm (. inch), la orice presiune, cu
asigurarea
caracteristicilor de sudabilitate;
d) sudur oxiacetilenic in instalaiile de utilizare la diametre mai mici
de 20 mm
(. inch), cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate;
(2) Se acord prioritate imbinrilor prin sudur la conductele montate
suprateran.
10.43. Ramificaia din conductele montate suprateran este admis prin:
a) fitinguri la conducte cu diametrul pan la 100 mm;
b) sudur la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.
10.44. Imbinri prin flane se admit la:
a) conducte subterane, numai la armturi (vane) sau la legturile de
separare
electric montate in cmine de vizitare, cu izolarea anticoroziv
corespunztoare;
b) in staii i posturi de reglare sau reglare-msurare;
c) conducte i armturi cu diametrul mai mare de 50 mm, montate suprateran.
10.45. Imbinri prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la:
a) regulatoare de presiune pentru debit mic;
b) contoare volumetrice cu membran;
51
c) aparatele consumatoare de combustibili gazoi, dup robinetul de siguran
montat pe conduct;
d) montarea armturilor in instalaiile exterioare de utilizare.
10.46. (1) Imbinrile sudate la conductele din oel se execut:
a) in funcie de modul de realizare:
i) cap la cap;
ii) cu manon, pentru conducte supuse la eforturi mari
in terenuri accidentate sau montate in terenuri cu
agresivitate mare i la traversri de obstacole, in
interiorul tuburilor de protecie;
iii) cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul
interior peste 100 mm.
b) In funcie de procedeul de sudur :
i) cu flacr oxiacetilenic, pan la diametrul de 100
mm;
ii) cu arc electric, pentru orice diametru.
(2) Sudurile executate la conductele de distribuie amplasate pe arterele
de
circulaie pot fi intrite cu eclise.
(3) Numrul ecliselor se stabilete in funcie de diametrul conductei:
a) 50 < Dn s 150 - 3 buc;
b) 150 < Dn s 300 - 4 buc;
c) Dn > 300 - 6 buc.
10.47. (1) Imbinrile prin sudur se execut de sudori autorizai de
organisme abilitate,
conform reglementrilor in vigoare;
(2) Este obligatorie marcarea sudurilor, conform reglementrilor in
vigoare;
(3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate, conform
reglementrilor in
vigoare.
10.48.(1) Se evit sudarea in condiii meteorologice improprii; pentru
situaii speciale se
iau msurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane,
corturi, preinclzirea
capetelor etc.).
(2) Este interzis rcirea forat a sudurilor.
10.49. (1) Imbinrile prin sudur pentru conductele din oel trebuie s
corespund clasei de
calitate II.
(2) Clasa de calitate a imbinrilor sudate se indic in proiectul de
execuie a
lucrrilor.
(3) Controlul calitii sudurilor se face vizual i prin metode
nedistructive legal
aprobate.
(4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oel este
obligatoriu la reele
i instalaii subterane, rezultatele consemnandu-se in buletine de
examinare a calitii
sudurilor, emise de un laborator autorizat.
(5) Toate sudurile de poziie se verific prin control nedistructiv de
ctre personal
certificat /autorizat, conform reglementrilor in vigoare.
10.50. (1) Imbinarea conductelor din polietilen se realizeaz prin sudur
(fuziune) sau cu
fitinguri mecanice nedemontabile (etanare prin presare pe pereii evilor).
(2) Imbinarea evilor i fitingurilor din polietilen se realizeaz cu
aparate de sudur
care sunt agrementate tehnic de ctre organismele abilitate.
(3) Aparatele de sudur sunt supuse reviziilor tehnice in conformitate cu
crile
tehnice aferente.
(4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudur se fac de ctre unitile de
service ale
furnizorului de aparate i la intervale de timp precizate de productor.
52
(5) Imbinrile prin sudur se execut de sudori autorizai de organisme
abilitate,
conform reglementrilor in vigoare;
10.51. Imbinarea conductelor i fitingurilor din polietilen, in funcie de
dimensiuni, se
realizeaz prin urmtoarele procedee :
a) sudur cap la cap, pentru diametre de cel puin 75 mm;
b) electrofuziune, pentru orice diametru;
c) compresie, intre conducte i fitinguri cu strangere mecanic, pentru
diametre cuprinse intre 32 i 63 mm.
10.52. Fitingurile cu strangere mecanic sunt nedemontabile i sunt alctuite
din:
a) corp;
b) inel interior;
c) garnituri de etanare.
10.53. Imbinrile intre conductele din polietilen i conductele din oel se
realizeaz cu:
a) fitinguri de tranziie polietilen (PE)- metal pentru diametre nominale
cuprinse intre 32 i 630 mm;
b) cu adaptor de flan, flan liber i garnituri de etanare pentru
diametre
de 250 mm i mai mari;
c) racorduri metalice cu etanare prin compresiune pe pereii evii;
d) racord mixt polietilen (PE)- metal din trei buci (tip olandez) cu
etanare cu garnitur de cauciuc.
10.54. (1) Racordarea capetelor de branament la branamentul propriu-zis se
realizeaz cu
mufe prin electrofuziune.
(2) Capetele de branament au un marcaj care indic adancimea pan la care
pot fi
ingropate.
(3) Distana minim intre suprafaa solului i filetul evii din oel este de
100 mm
(Anexa 25, fig. 14).
10.55. (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la imbinarea conductelor
din PE 100 i PE
80, cu condiia respectrii regimurilor de sudare recomandate de
productorii fitingurilor i
a evilor.
(2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la imbinarea conductelor din PE
80.
10.56. Controlul calitii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual
i, dup caz, prin
metode nedistructive, conform prevederilor proiectului de execuie a
lucrrilor.
10.57. Nu se admit nici un fel de intervenii pentru corectarea oricror
tipuri de imbinri.
Montarea aparatelor de msur, control i reglaj
10.58. Aparatele de msur, control i reglaj se verific i se monteaz
conform
instruciunilor productorilor i /sau a altor reglementri specifice
tipului de aparat.
Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi
10.59. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face in
conformitate
cu reglementrile tehnice i instruciunile de montaj date de productor,
dup recepia
instalaiei de utilizare.
10.60. (1) Robinetele de manevr i de siguran se monteaz astfel incat s
fie ferite de
acionri necontrolate.
(2) Poziionarea robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili
gazoi trebuie s permit acionarea acestuia astfel incat utilizatorul s
poat supraveghea
aprinderea focului.
53
10.61. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi se monteaz conform
instruciunilor
date de productori, de ctre operatori economici autorizai de organisme
abilitate,
conform reglementrilor specifice.
10.62. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos:
a) aparatele consumatoare de combustibili, altele decat gazele naturale, se
adapteaz la combustibilul gazos;
b) canalele de fum, courile i tirajul se verific i remediaz, dup caz;
Verificarea i controlul n timpul executrii lucrrilor
10.63. Operatorul SD are obligaia de a controla, in timpul executrii,
calitatea lucrrilor
pentru reelele de distribuie, sub aspectele pe care le consider necesare.
10.64. Executantul trebuie s respecte prevederile proiectului i ale
reglementrilor in
vigoare i s efectueze toate verificrile impuse de acestea.
10.65. Rezultatele verificrilor se consemneaz intr-un proces verbal de
lucrri ascunse
(Anexa 7), care se semneaz de instalatorul autorizat al executantului,
beneficiar i
operatorul SD, pentru cel puin urmtoarele operaiuni:
a) realizarea sudurilor;
b) tipul i calitatea izolaiei anticorosive;
c) verificarea rezistenei de izolaie dup umplerea complet a anului cu
pmant (verificare pentru care se specific numrul i data buletinului de
verificare a calitii izolaiei, emis de un laborator de specialitate
autorizat);
d) respectarea distanelor de siguran fa de alte instalaii;
e) traversarea traseelor altor instalaii;
f) adancimea de pozare a conductelor.
10.66. Stadiul fizic al unei lucrri care se poate proba independent i care
nu mai poate
continua fr acceptul scris al beneficiarului, proiectantului i
executantului, constituie faz
determinat i se supune verificrii potrivit legii.
54
11. PROTECIA ECHIPAMENTELOR I A CONDUCTELOR
DIN OEL MPOTRIVA COROZIUNII
11.1. Toate echipamentele i conductele metalice se protejeaz impotriva
coroziunii in
funcie de modul de montare subteran sau suprateran.
11.2. Protecia echipamentelor i a conductelor supraterane se face prin
grunduire i
vopsire, operaiuni care se execut dup efectuarea verificrilor la
presiune.
11.3. Alegerea tipului i calitii proteciei conductelor subterane din oel
se face in funcie
de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezena curenilor de
dispersie in zona in
care se monteaz conducta (respectiv valorile acestora), potenialul
conduct / sol, rezultate
din determinri specifice efectuate de un laborator autorizat, cu
respectarea prescripiilor
tehnice specifice.
11.4. (1 ) Protecia conductelor subterane executate din oel se face prin:
a) izolaie de baz (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum,
materiale plastice etc.);
b) izolaie de baz i protecie catodic.
(2) Izolaia de baz se execut astfel incat s se asigure continuitatea
proteciei
pe intregul traseu al conductei.
(3) Protecia mecanic a izolaiei cu bitum se execut prin aplicarea peste
ultimul strat a unui strat din materiale corespunztoare acestui scop.
11.5. (1) Suprafaa evilor se cur inainte de izolare cu dispozitive
speciale (de preferin
prin sablare) indeprtandu-se complet rugina i urmele de grsime.
(2) evile cu defecte de suprafa vizibile se retrag de la izolare.
11.6. Izolaia anticoroziv de baz a tuburilor de protecie din oel respect
condiiile de
izolare impuse conductelor de gaze.
11.7. (1) Izolarea conductelor din oel se face de ctre productor (evi
preizolate) sau in
staii autorizate.
(2) La ieirea din sol a conductelor, pe conduct se aplic, pe o lungime
de 0,5 m,
izolaie anticoroziv care respect cel puin tipul de izolaie aplicat
conductei ingropate.
(3) Se admite izolarea la locul de montaj la: imbinri, corectarea
degradrilor
produse in timpul manipulrii i transportului conductelor, intervenii
pentru remedierea
defectelor, precum i in situaia prezentat la alin. (2).
(4) Verificarea calitii izolaiei se face conform reglementrilor in
vigoare.
Protecia catodic a conductelor din oel
11.8. Pentru asigurarea electrosecuritii conductelor i instalaiilor
aferente i pentru
efectuarea determinrilor privind starea de coroziune, conductele din oel
aparinand SD i,
dup caz, instalaiile exterioare de utilizare din oel, se prevd cu:
a) posturi de msurare a parametrilor specifici (potenial, curent,
rezisten etc.) care se monteaz pe tronsoanele de conduct in
conformitate cu prescripiile tehnice in vigoare;
b) piese electroizolante.
11.9. (1) Determinrile de potenial se efectueaz:
a) in posturile de msurare, in cazul conductelor din oel fr
branamente i in cazul branamentelor din polietilen racordate la
conducte din oel;
b) direct pe branamente, in situaia conductelor din oel prevzute cu
branamente din oel.
(2) Diagramele de inregistrare a valorilor potenialului conduct /sol se
anexeaz la
cartea tehnic a construciei.
55
11.10. In cazul in care nu a fost aplicat iniial protecia catodic,
operatorul SD stabilete,
pe baza msurtorilor specifice, necesitatea aplicrii acesteia.
11.11. Piesele electroizolante se monteaz in SD din oel:
a) pe fiecare branament, inainte de intrarea in staiile i posturile de
reglare sau reglaremsurare;
b) pe traseele conductelor, acolo unde este necesar;
c) la ieirea din staiile de reglare sau reglare-msurare.
56
12. VERIFICRI I PROBE DE REZISTEN I ETANElTATE LA PRESIUNE
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
12.1. Verificrile de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a
instalaiilor de utilizare se
efectueaz de ctre executant pe parcursul realizrii lucrrilor.
12.2. Probele de rezisten i etaneitate la presiune a SD i a instalaiilor
de utilizare se
efectueaz de ctre executant, in prezena delegatului operatorului SD, la
terminarea
lucrrilor in vederea recepiei.
12.3. (1) Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se
efectueaz cu:
a) aer comprimat, in reelele de distribuie, posturile de reglare sau
reglare
msurare i instalaiile de utilizare;
b) ap, in staiile de reglare sau reglare-msurare.
(2) Valorile presiunilor sunt date in tabelul 8.
Tabelul 8 - PRESIUNI PENTRU EFECTUAREA VERIFICRILOR I PROBELOR DE
REZISTEN I ETANEITATE
Nr.
crt.
Categoria instalaiilor i
treapta de presiune
Presiunea pentru
verificarea i
proba de
rezisten,
n Pa i n bar
Presiunea pentru
verificarea i
proba de etanare,
n Pa i n bar
1. Reele de distribuie i instalaii
de utilizare subterane:
1.1. Presiune medie*)
1.2. Presiune redus
1.3. Presiune joas
9 105 (9)
4 105 (4)
2 105 (2)
6 105 (6)
2 105 (2)
1 105 (1)
2. Staii i posturi de reglare sau
reglare-msurare, avand in
amonte:
2.1. Presiune medie
2.2. Presiune redus
9 105 (9)
4 105 (4)
6 105 (6)
2 105 (2)
3. Instalaii de utilizare supraterane:
3.1. Presiune medie
3.2. Presiune redus
3.3. Presiune joas
9 105 (9)
4 105 (4)
1 105 (1)
6 105 (6)
2 105 (2)
0, 2 105 (0,2)**
*) In cazul reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare realizate
din PE 80, proba de
rezisten se face la 6105 (6 bar) i proba de etaneitate se face la 4105
Pa (4 bar).
**) Cu manevrarea armturilor.
12.4. Pentru conductele din oel care se monteaz subteran se recomand
efectuarea
verificrilor inainte de coborarea acestora in an.
12.5. (1) Efectuarea verificrilor i probelor de rezisten i etaneitate la
presiune a
reelelor de distribuie i instalaiilor de utilizare din polietilen se
efectueaz dup rcirea,
la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul
respectiv.
(2) In cazul in care recepia branamentelor din polietilen se efectueaz
independent de
recepia conductei la care se racordeaz, probele de etaneitate i
rezisten la presiune a
branamentelor se execut inainte de perforarea conductei.
57
12.6. Efectuarea verificrilor i probelor la presiune a sistemelor de
alimentare se
realizeaz la presiuni conform datelor din tabelul 9, astfel:
a) verificarea se efectueaz pe tronsoane de pan la 500 m i se consider
corespunztoare dac presiunea se menine constant timp de minim 4 ore;
b) proba se efectueaz pe conductele terminate i se consider
corespunztoare dac presiunea se menine constant timp de 24 de ore.
12.7. Timpul de realizare a probei de rezisten la presiune este de 1 or,
iar pentru proba
de etaneitate la presiune este de 24 de ore.
12.8. (1) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate, aparatele de
baz pentru
msurarea presiunii i temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continu,
cu verificarea
metrologic in termen de valabilitate.
(2) Clasa de exactitate a aparatelor de msur trebuie s fie de minimum
1,5.
(3) Pe lang aparatele de baz, se monteaz in paralel aparate de control
indicatoare
de presiune i de temperatur, avand aceeai clas de exactitate cu cea a
aparatelor de baz.
(4) Inregistrarea parametrilor de presiune i temperatur pe diagram sau
pe
protocolul tiprit dat de echipamentul electronic, constituie dovada
probelor de rezisten i
de etaneitate.
(5) Inregistrarea parametrilor de presiune i temperatur se dateaz i
semneaz de
ctre responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al
constructorului,
beneficiar i conine i urmtoarele date:
a) lungimea i diametrul tronsonului de conduct supus probelor;
b) datele de identificare i verificare ale aparatelor de msurare.
(6) La efectuarea probelor de rezisten i etaneitate pentru branamente
i instalaii
de utilizare nu este necesar utilizarea aparatelor de msurare cu
inregistrare continu a
presiunii i a temperaturii.
12.9. Verificrile i probele de rezisten i etaneitate la presiune se
efectueaz dup
egalizarea temperaturii aerului din conduct cu temperatura mediului
ambiant.
12.10. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este in funcie de
volumul conductei,
conform valorilor date in tabelul 9.
Tabelul 9 - TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII
Volumul
conductei, n
m3
Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei
montate
Subteran, in ore Suprateran, in minute
OL PE OL; PE
0.1 0,50 0,75 9
0.2 0,75 1,00 20
0.3 1,00 1,50 30
0.5 1,50 2,00 40
1 2,00 3,00 50
2 2,50 3,75 60
3 3,00 4,50 75
4 4,00 6,00 90
5 5,00 7,50 90
10 i mai mare 8,00 12,00 120
12.11. Corespondena intre lungimea, diametrul i volumul conductelor este
prezentat in
tabelul 10.
58
Tabelul 10 - VOLUMUL CONDUCTELOR N FUNCIE DE DIAMETRUL I LUNGIMEA
ACESTORA
Diametr
ul, in
inch
De x
g, in
mm
V [m3] 0.001 0.01 0
.05
0.075 0.1 0.150.300.60 0.90 1 1.5 2 5 10
Vunitar, in
m3/m
Lungimea conductei, in m
1 32x3 5,31 10-4 1,9 18,8 94 141 188 283 565 1
131
1696 1
884
2
825
3
769
9
423
1884
8
11/4 38x3 8,04 10-4 1,2 12,4 6
2,2
93 124 187 373 746 1120 1
224
1
866
2
488
6
220
1244
1
11/2 48x3 1,38 10-3 - 7,2 36 54 72 108 217 433 650 722 1
083
1
444
3
611
7221
2 57x3.
5
2,55 10-3 - 3,9 1
9,6
29 39 59 118 235 353 392 588 784 1
960
3921
21/2 73x3.
5
3,22 10-3 - 3,11 1
5,6
23 31 46,6 93 187 280 311 466 622 1
555
3110
3 89x3.
5
5,28 10-3 - - 9,5 14,2 19 28 57 114 170 189 284 379 947 1894
4 108x
4
7,85 10-3 - - 6,4 9,6 13 19 38 76 115 127 191 255 637 1274
5 133x
4
1,23 10-2 - - 4 6 8 12 24 48,9 73 81 122 163 408 815
6 168x
5
1,96 10-2 - - - 3,8 5 7,7 15 31 46 51 76 102 255 510
8 219x
6
3,36 10-2 - - - - 3 4,5 8,9 18 26,7 30 44 59 149 297
10 273x
7
5,27 10-2 - - - - - 2,8 5,7 11,4 17 19 28 38 95 190
12 324x
8
7,45 10-2 - - - - - - 4 8 12 13 20 27 67 134
14 377x
9
1,01 10-1 - - - - - - 3 5,9 8,9 10 15 20 49 99
16 419x
9
1,26 10-1 - - - - - - - 4,8 7 8 11,9 16 40 79
20 530x
9
2,06 10-1 - - - - - - - - 4,4 4,9 7,3 9,7 24 48
24 620x
9
2,84 10-1 - - - - - - - - - - 5,3 7 17,6 35
12.12. In timpul verificrilor i probelor nu se admit pierderi de presiune.
12.13. Condiiile de efectuare a probelor i rezultatele acestora se
consemneaz in procesul
verbal de recepie tehnic, conform modelului din Anexa 1.
12.14. Este interzis remedierea defectelor la conducte i branamente in
timpul efecturii
probelor.
59
12.15. (1) Efectuarea probelor de rezisten a conductelor din staiile i
posturile de reglare
sau reglare-msurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor
i
regulatoarelor.
(2) Probele de etaneitate se fac cu toate dispozitivele i echipamentele
montate in
stare de funcionare.
12.16. (1) La extinderi de instalaii de utilizare, conductele se probeaz in
aceleai condiii
ca orice instalaie nou.
(2) Sunt exceptate derivaiile din instalaiile de utilizare supraterane in
funciune,
care nu depesc lungimea de 4 m; acestea se verific cu spum de spun sau
cu alte
tehnologii de verificare a etaneitii, sub presiunea gazelor din conduct.
12.17. Se supun probelor de presiune i etaneitate i poriunile de conducte
inlocuite sau
modificate din instalaiile existente.
60
13. RECEPIA TEHNIC I PUNEREA N FUNCIUNE LA TERMINAREA
LUCRRILOR
13.1. (1) Recepia tehnic i punerea in funciune a lucrrilor din cadrul
sistemelor
de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD, dup anunarea de
ctre executant
a terminrii lucrrilor, printr-un document scris.
(2) Efectuarea recepiei tehnice i punerea in funciune se confirm pe baz
de
documente incheiate conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Recepia tehnic a lucrrilor
13.2. (1) Operaiile tehnice necesare pentru recepia tehnic a lucrrilor se
fac, conform
legislaiei in vigoare, de executant, in prezena operatorului SD, membrilor
comisiei de
recepie, executantului i proiectantului.
(2) Pentru toate lucrrile se prezint documentaia tehnic de execuie i
documentele privitoare la realizarea i exploatarea lucrrilor, cu toate
modificrile aduse pe
parcursul executrii lucrrilor.
13.3. Pentru conductele de distribuie, in care se includ i branamentele,
se prezint in
plus fa de prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2):
a) fia tehnic a conductei de distribuie gaze naturale / branamentului
(Anexa 9
/Anexa 10 );
b) pe planul avizat, poziia cotat a armturilor, schimbrilor de direcie,
rsufltorilor,
sudurilor de poziie, cminelor, adancimea de pozare a conductei etc.;
c) certificatul de calitate al evilor;
d) factura de procurare a evilor i armturilor;
e) buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat
pentru
controlul nedistructiv al sudurilor;
f) buletin de verificare a calitii proteciei anticorosive, emis de un
laborator
autorizat;
g) proces verbal pentru lucrri ascunse, insoit i de buletinul de
verificare a calitii
proteciei anticorosive a conductelor subterane (dup umplerea complet a
anului
cu pmant) i de asigurare a electrosecuritii poriunilor de conduct
supraterane
(rezistena de dispersie a prizelor de impmantare /electrosecuritate),
eliberat de un
laborator autorizat (Anexa 7);
h) valoarea declarat a investiiei;
i) autorizaia de construire;
j) procesul verbal de recepie a reparaiei drumului, semnat de
administraia
domeniului public;
k) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in
care a fost
executat lucrarea.
13.4. Pentru staii i posturi de reglare sau reglare-msurare, se prezint
in plus fa de
prevederile cuprinse la art. 13.2., alin. (2):
a) fia tehnic a staiei de reglare-msurare ( Anexa 11);
b) certificate de conformitate / agremente tehnice pentru elementele
componente;
c) certificatele de calitate pentru materialele folosite;
61
d) factura de procurare a echipamentului;
e) valoarea declarat a investiiei;
f) proces verbal de incercri, pentru staiile confecionate in atelier;
g) buletin de verificare a prizei de impmantare i respectarea
prevederilor de
electrosecuritate;
h) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in
care a fost
executat lucrarea.
13.5. Recepia tehnic const in:
a) verificarea documentelor de recepie;
b) verificarea calitii lucrrilor i a concordanei acestora cu
documentaia de
execuie avizat, cu prevederile din autorizaia de construire, precum i cu
avizele
i condiiile de execuie impuse de autoritile competente;
c) efectuarea probelor de rezisten i de etaneitate de ctre executant in
prezena
delegatului operatorului SD;
d) intocmirea procesului-verbal de recepie tehnic.
Punerea n funciune a instalaiilor
13.6. Operaiile tehnice necesare pentru punerea in funciune a instalaiilor
se fac de
executant, in prezena operatorului SD i a beneficiarului, dup caz.
13.7. Punerea in funciune se face pe baza procesului-verbal de recepie
tehnic, dup
incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
13.8. (1) Racordarea conductelor noi de distribuie i a branamentelor la
conductele in
funciune se face de operatorul SD, la solicitarea scris a
reprezentantului legal al
executantului.
(2) Operaiile de inchidere a sectorului, anunarea abonailor i
redeschiderea
sectorului se efectueaz de formaia de exploatare a operatorului SD.
13.9. Imbinrile care s-au executat dup proba de presiune, pentru cuplarea
noilor instalaii
la cele in funciune, se verific la presiunea din conduct sau din
instalaie.
13.10. Inainte de punerea in funciune a reelelor de distribuie i
instalaiilor de utilizare,
se face refularea aerului:
a) prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie
in funciune;
b) prin robinetele montate in amonte de regulatoare, la branamentele cu
posturi de
reglare;
c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de
ieire din staie,
la branamentele cu staii de reglare sau reglare - msurare, cand acestea
nu sunt
prevzute cu refulator;
d) prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoi i a unui racord
flexibil scos in exteriorul cldirii prin ferestrele incperilor, la
instalaiile de
utilizare.
13.11. La punerea in funciune a staiilor i posturilor de reglare sau
reglare - msurare se
efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) se verific legarea la centura de impmantare a prilor metalice
conform
prevederilor art. 7.10, alin (1).;
62
b) se verific i se inchid toate armturile staiei sau postului de
reglare;
c) se verific i se inchid toate punctele de ardere i toate capetele
instalaiei;
d) se deschide robinetul staiei la branament sau la instalaia din amonte;
e) se leag instalaiile in aval de staia sau postul de reglare;
f) se pune in funciune staia, postul sau instalaia de utilizare.
13.12. La punerea in funciune a instalaiilor de utilizare, se urmrete
comportarea
regulatoarelor i aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, verificandu-se
stabilitatea i aspectul calitativ al flcrii, cu:
a) toate aparatele consumatoare in funciune;
b) un singur arztor in funciune (cu debitul cel mai mic din instalaie);
c) controlul arderii se realizeaz folosind aparate pentru analiza gazelor
arse.
13.13. (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoi se verific modul in
care se
face evacuarea gazelor de ardere, in urmtoarele situaii:
a) funcionarea individual a arztoarelor /aparatelor consumatoare de
combustibili
gazoi;
b) funcionarea simultan a tuturor aparatelor, in cazul racordrii la
acelai co de fum
a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoi.
(2) In cazul funcionrii defectuoase a evacurii gazelor arse se
procedeaz la:
a) amanarea punerii in funciune, pan la remedierea canalelor sau coului
de fum;
b) sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoi.
13.14. Aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate la co se pun in
funciune
numai dup ce consumatorul prezint dovada, nu mai veche de 30 zile, de
verificare i
curire a courilor de fum printr-o unitate abilitat.
13.15. (2) La punerea in funciune a oricrei instalaii de utilizare,
delegatul operatorului
SD are urmtoarele obligaii:
a) s monteze contorul de gaze naturale;
b) s verifice incheierea contractului de furnizare gaze;
c) s instruiasc consumatorul pentru folosirea corect a instalaiei de
utilizare;
d) s incheie cu consumatorul i instalatorul autorizat pentru execuie
proces-verbal de
punere in funciune, conform Anexei 5.
e) s predea consumatorului instruciunile privind modul de utilizare
corect a gazelor
naturale, prevzute in Anexa 8.
13.16. (1) Pentru lucrrile aferente SD (conducte, branamente i staii i
posturi de reglare
sau reglare-msurare), inainte de punerea in funciune, investitorul pred
operatorului SD
cartea tehnic a construciei.
(2) Cartea tehnic a construciei conine, conform legislaiei in vigoare,
documentaia
privind: proiectarea, execuia, recepia, punerea in funciune i
exploatarea SD;
13.17. Documentaia privind proiectarea, intocmit in conformitate cu art.
2.7., care se
ataeaz crii tehnice a construciei se completeaz, dup cum urmeaz:
a) pentru conductele din SD, cu planul conductelor efectiv montate pe
traseul
real;
b) pentru branamente, cu planul branamentului i schem izometric pe care
se indic diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul instalaiei de
63
utilizare, poziia i caracteristicile constructive ale armturilor i
pieselor
electroizolante;
c) pentru staii i posturi de reglare sau reglare-msurare, cu planul
lucrrilor
executate i schema izometric pe care se indic diametrele i lungimile
panourilor, distribuitoarelor, poziia regulatoarelor, armturilor,
flanelor de
msurare, poziia i caracteristicile contoarelor, punctele de intrare i
ieire
cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare i msurare a staiei /
postului, poziia ruilor i platbandelor aferente sistemului de
impmantare.
13.18. Pe planurile precizate la art. 13.17. se menioneaz, dup caz:
a) distanele de identificare fa de repere fixe, distanele intre suduri,
locul
sudurilor de poziie, diametrele conductelor, locul schimbrilor de
diametru
i al schimbrilor de direcie, lungimea fiecrui tronson de conduct, pe
diametre i lungimea total a conductei, locul de intersecie cu alte
conducte, distanele pan la alte instalaii intalnite in sptur,
construcii
sau obstacole subterane, locul armturilor;
b) detalii de montaj la schimbrile de direcie sau diametre, la
traversarea altor
conducte sau construcii subterane, pentru punctele de racord ale
branamentelor sau conductelor, pentru dispozitivele de inchidere i
profiluri transversale in punctele aglomerate cu instalaii subterane, la
subtraversri de ci ferate, drumuri, cursuri de ape.
13.19. Fiecare pies desenat care se ataeaz crii tehnice a construciei
se completeaz
cu datele de identificare ale proiectantului i executantului i se
semneaz i se tampileaz
de acetia.
64
14. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
14.1. Exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor naturale, numite in
continuare SD,
se efectueaz prin personal autorizat, de ctre operatori economici
titulari ai licenei de
distribuie a gazelor naturale acordat de ctre ANRE, numii in continuare
operatori
SD.
14.2. (1) Exploatarea instalaiilor de utilizare a gazelor naturale
aparinand
consumatorilor persoane juridice poate fi efectuat de ctre:
a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de ctre
conductorul unitii i autorizat de ctre ANRE. Acest
personal nu este abilitat s efectueze verificri i revizii tehnice
periodice;
b) operatori economici autorizai de ctre ANRE;
c) operatori SD.
14.3. Exploatarea instalaiilor de utilizare aparinand consumatorilor
casnici, cu excepia
verificrii i a reviziei tehnice periodice, poate fi efectuat de acetia
i, dup caz, de
fochiti autorizai pentru exploatarea centralelor termice, conform
Instruciunilor de
utilizare a gazelor naturale primite la punerea in funciune a instalaiei
de utilizare a
gazelor naturale sau la cerere.
14.4. Instruciunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform
prevederilor
prezentelor norme tehnice i a prescripiilor tehnice de folosire a
aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi, elaborate de productor i se intocmesc
conform
cu Anexa 8.
14.5. (1) Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de
utilizare este
obligatorie pentru toi consumatorii.
(2) Realizarea operaiilor de verificare i revizie tehnic periodic se
efectueaz
de ctre un operator economic autorizat de ctre ANRE, selectat de ctre
consumator.
(3) Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare se
execut
pe baza documentaiilor tehnice care au stat la baza executrii instalaiei
de utilizare,
avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD i /sau la consumator.
14.6. (1) Operatorul SD completeaz la zi documentele necesare exploatrii
sistemului
de alimentare cu gaze naturale, dup cum urmeaz:
a) schema de ansamblu a SD, cu amplasarea staiilor de reglare-msurare
de predare, staiilor de reglare sau reglare-msurare de sector, posturilor
de reglare sau reglare-msurare, robinetelor de secionare i
branamentelor la consumatorii industriali, marcate prin semne i culori
convenionale;
b) planurile conductelor, scara 1:500, cu repere fa de puncte fixe;
c) fiele tehnice completate la zi pentru conducte, branamente, posturi i
staii de reglare sau reglare-msurare aparinand SD pe care il opereaz,
intocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea
i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
d) documentaia tehnic a instalaiilor de utilizare;
e) registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor din SD, conform
Anexei 13;
f) registrul de eviden a reclamaiilor i defectelor din instalaiile de
utilizare, conform Anexei 14;
g) registrul de eviden a accidentelor tehnice, conform Anexei 15;
h) registrul de eviden zilnic a parametrilor pentru staiile de
reglaremsurare
supravegheate, conform Anexei 16.
65
(2) Operatorul SD este obligat s dein un exemplar din cartea construciei
pentru
SD /alte obiective pentru care are licena de distribuie a gazelor naturale
i s o
completeze la zi; pentru cazul in care nu exist cartea tehnic a
construciei, se va
elabora releveul construciei.
14.7. Pentru toi consumatorii, operatorul SD ine la zi evidena debitelor
aprobate i a
debitelor puse in funciune.
14.8. (1) Operatorul SD are dreptul s sisteze alimentarea cu gaze naturale
a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi i a instalaiilor de utilizare care nu sunt
conforme cu prevederile legale.
(2) Operatorul SD procedeaz conform alin. (1):
a) la solicitarea in scris a furnizorului de gaze naturale;
b) in situaia in care aceste neconformiti sunt constatate ca urmare a
activitii specifice operatorului SD.
(3) Operatorul SD asigur primirea reclamaiilor i rezolvarea acestora.
EXPLOATAREA SD
A. Exploatarea conductelor i branamentelor
14.9. Operatorul SD este obligat s efectueze verificarea i revizia tehnic
a conductelor
i branamentelor.
14.10. (1) Verificarea tehnic a conductelor i branamentelor, in vederea
depistrii
eventualelor scpri de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze,
verificate
metrologic conform prevederilor legislaiei in vigoare i se efectueaz de
ctre
operatorul SD, conform regulamentelor proprii, in funcie de:
a) starea tehnic i vechimea conductelor i branamentelor;
b) densitatea construciilor i nivelul de risc in funcie de destinaia
acestora;
c) intensitatea traficului;
d) numr de defecte /kilometru;
e) alte condiii locale specifice;
f) tipul conductelor, oel sau polietilen (PE).
(2) Verificarea tehnic periodic a conductelor i branamentelor se
execut la
intervale de timp precizate in Anexa 17.
(3) Echipa care efectueaz verificarea are in componen cel puin un
instalator
autorizat ANRE.
14.11. Controlul scprilor de gaze naturale se efectueaz:
a) pe toat lungimea traseelor conductelor i branamentelor i in
posturile
/staiile de reglare sau reglare-msurare;
b) in cminele altor reele de utiliti subterane amplasate in domeniul
public la o distan de minim 5 m fa de conductele de gaze naturale.
14.12. Dup efectuarea verificrii tehnice a conductelor i branamentelor,
echipa care
a efectuat verificrile consemneaz in ordinul de serviciu, intocmit
conform cu Anexa
18, constatrile fcute i msurile luate in vederea diminurii /
eliminrii
neconformitilor.
14.13. (1) La constatarea unor scpri de gaze in SD care impun intervenie
de urgen,
se anun imediat biroul de reclamaii care consemneaz sesizarea in
registrul de
eviden a reclamaiilor i defectelor din SD, intocmit conform cu Anexa 13.
(2) In situaia menionat la alin. (1), echipa care efectueaz verificrile
ia
de urgen primele msuri, dup caz:
a) oprete sau deviaz circulaia autovehiculelor i pietonilor in zon;
66
b) asigur evacuarea in atmosfer a scprilor de gaze prin deschiderea
capacelor cminelor aferente conductei de gaze i ale altor reele
subterane existente in zon;
c) ridic capacele rsufltorilor GN;
d) supravegheaz zona pan la sosirea echipei de intervenie a operatorului
SD;
e) verific existena acumulrilor de gaze in imobilele din vecintatea
defectului i dispune msuri in consecin.
14.14. (1) In cazul constatrii prezenei unor scpri de gaze intr-o
construcie, se
anun imediat biroul de reclamaii, care consemneaz sesizarea in registrul
de eviden
a reclamaiilor i defectelor din instalaiile de utilizare, intocmit
conform cu Anexa 14.
(2) In situaia menionat la alin. (1), echipa de intervenie sosit la
solicitarea
constatatorului, acioneaz astfel:
a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scanteilor;
b) intrerupe alimentarea cu gaze naturale;
c) efectueaz aerisirea incperilor;
d) localizeaz defectul i nu prsete zona pan la eliminarea total a
gazelor din imobil;
e) anun dispeceratul operatorului SD;
f) extinde controlul pe intreaga zon unde este posibil infiltrarea
gazelor.
14.15. (1) Revizia tehnic a conductelor i branamentelor se realizeaz la
maxim 2
ani, prin efectuarea urmtoarelor operaii:
a) curirea tijelor i eventuala reparare a rsufltorilor;
b) manevrarea robinetelor i remedierea neetaneitilor acestora i
a defeciunilor constatate;
c) curirea cminelor de vizitare;
d) completarea cu capace a cminelor de vizitare, acolo unde
capacele lipsesc;
e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;
f) controlul staiilor de protecie catodic;
g) verificarea continuitii firului trasor pentru conductele din PE
cu aparatur adecvat; in cazul constatrii unor discontinuiti,
acestea se remediaz imediat.
(2) Constatrile se menioneaz in fiele tehnice ale conductelor i ale
branamentelor, intocmite conform cu Anexa 9, respectiv cu Anexa 10 din
Normele
tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.
14.16. Pentru reelele protejate catodic, o dat la 30 zile, se efectueaz
controlul
funcionrii staiilor de protecie catodic; constatrile se menioneaz in
ordinul de
serviciu, intocmit conform cu Anexa 18.
14.17. Inlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor poriuni din
acestea se face in
funcie de:
a) starea tehnic;
b) numr de defecte /kilometru;
c) agresivitatea solului i valorile curenilor de dispersie;
d) modernizarea carosabilului i infrastructurii sistemelor de
utiliti;
e) necesitatea redimensionrii;
f) schimbarea regimului de presiune etc.
14.18. Inlocuirea capacelor la cminele de vizitare se face imediat dup
constatarea
deteriorrii sau lipsei acestora.
67
14.19. In cazul conductelor situate pe strzi care urmeaz a fi supuse
modernizrii, se
verific in prealabil prin sondaj starea tehnic a conductelor, stabilindu-
se
msurile necesare pentru asigurarea funcionrii in condiii de siguran.
14.20. Efectuarea interveniilor sau executarea cuplrii conductelor noi la
conductele in
funciune se face in raport de complexitatea i natura lucrrilor, prin:
a) inchiderea i / sau depresurizarea reelei;
b) reducerea presiunii de regim in reea i utilizarea dispozitivelor
speciale de cuplare.
14.21. (1) Intreruperea planificat a alimentrii cu gaze naturale pentru
efectuarea de
lucrri in SD se face numai dup anunarea consumatorilor afectai de
intrerupere,
inainte cu minimum 48 ore.
(2) Perioada minim de intrerupere a alimentrii cu gaze naturale este de 3
ore.
(3) Perioada minim de intrerupere poate fi diminuat dac consumatorii
sunt
anunai in totalitate de reluarea alimentrii cu gaze naturale.
14.22. (1) In cazul intreruperilor accidentale, reluarea alimentrii cu gaze
naturale se
face dup anunarea prealabil a consumatorilor afectai de intrerupere cu
minimum 3
ore inainte de aceasta.
(2) Perioada minim de intrerupere poate fi diminuat dac consumatorii
sunt
anunai in totalitate de reluarea alimentrii cu gaze naturale.
14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioar celei
pentru care a
fost construit se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea
i executarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
14.24. Operaiile de intervenie pe conducte in funciune se fac numai pe baza
programelor de lucru aprobate, care trebuie s conin minimum urmtoarele
precizri:
a) msuri tehnice care s exclud pericolul de accidente;
b) personalul autorizat al operatorului SD, desemnat pentru
intervenie;
c) msurile de aprare impotriva incendiilor, prevzute de
regulamentele in vigoare.
B. Exploatarea staiilor i posturilor de reglare sau reglare-msurare
14.25. (1) Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare de la
consumatori
funcioneaz, de regul, fr supraveghere, cu excepia celor pentru care
operatorul SD
impreun cu consumatorul, stabilesc, funcie de importana obiectivului sau
de
necesitile tehnologice, pentru o perioad limitat de timp, necesitatea
existenei
personalului de supraveghere.
(2) Obligaiile personalului responsabil cu supravegherea staiilor i
posturilor
de reglare sau reglare-msurare se stabilesc de operatorul SD.
14.26 Staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare, indiferent de
capacitate, se
revizuiesc pe baz de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp
recomandat de
productor / proiectant, dup caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani.
14.27. (1) Revizia staiilor i posturile de reglare sau reglaremsurare se
face in
funcie de prescripiile productorului de echipamente i const, in
principal, din:
a) verificarea etaneitii i, dup caz, inlocuirea pieselor i
garniturilor
uzate;
b) curirea i ungerea mecanismelor;
c) curirea de impuriti a conductelor;
d) verificarea i reglarea funcionrii regulatoarelor la parametrii
proiectai,
a armturilor de inchidere i de siguran;
e) verificarea i remedierea sistemelor de separare / filtrare;
68
f) verificarea i, dup caz, inlocuirea aparaturii de msur i control, cu
excepia celei pentru care se stabilesc alte termene in conformitate cu
prevederile reglementrilor metrologice in vigoare;
g) vopsirea instalaiei i a echipamentelor aferente, dup caz;
h) verificarea i remedierea prii de construcie a staiilor i posturile
de
reglare sau reglaremsurare precum i a sistemelor de inclzire,
ventilare i iluminare aferente, dup caz;
i) asigurarea cureniei i degajarea spaiilor exterioare aferente, dup
caz;
j) verificarea instalaiei de paratrsnet, printr-o firm autorizat.
(2) Data de efectuare a reviziei se inscrie in fia staiilor i posturile
de reglare
sau reglaremsurare.
14.28. Operaiile de revizie a staiilor i posturile de reglare sau reglare
msurare incep
dup anunarea consumatorilor privind intreruperea sau limitarea
alimentrii cu gaze
naturale, cu cel puin 48 ore inainte.
14.29. Dac la efectuarea operaiilor de revizie este necesar oprirea
staiilor i
posturilor de reglare sau reglaremsurare, repunerea in funciune se face
dup
obinerea confirmrii scrise a delegatului consumatorului, care garanteaz
c robinetele
tuturor punctelor de consum sunt inchise.
14.30. In timpul operaiilor de revizie a staiilor i posturilor de reglare
sau reglare
msurare se asigur ventilarea permanent a incperii.
14.31. Remedierea defeciunilor la instalaia electric a staiilor i
posturilor de reglare
sau reglaremsurare se face numai dup scoaterea de sub tensiune a
acesteia, de
personalul autorizat, in prezena unui delegat al operatorului SD.
14.32. Controlul etaneitii tuturor imbinrilor intre elementele componente
se face cu
spum de spun sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii; este
strict interzis
controlul etaneitii cu flacr.
14.33. (1) Manevrarea elementelor de inchidere i folosirea ocolitorului
precum i a
refulatoarelor staiilor i posturilor de reglare sau reglaremsurare se
fac numai de
personalul operatorului SD.
(2) Robinetele de pe ocolitor se sigileaz in poziia inchis.
(3) In situaii deosebite, cu acceptul operatorului SD, consemnat prin
proces
verbal, pentru asigurarea continuitii alimentrii cu gaze, utilizarea
ocolitorului se face
pentru perioade strict limitate, de personalul autorizat al consumatorului,
instruit in
acest sens.
14.34. Este interzis depozitarea materialelor in cldirile care adpostesc
staiile i
posturile de reglare sau reglaremsurare i in apropierea acestor cldiri
la distane mai
mici de:
a) 10 m pentru materiale incombustibile;
b) 40 m pentru materiale combustibile.
14.35. Pentru staiile i posturile de reglare sau reglaremsurare fr
personal de
exploatare permanent, se asigur accesul controlat de ctre operatorul SD.
69
EXPLOATAREA INSTALAIILOR DE UTILIZARE
14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obligai s asigure exploatarea i
intreinerea
instalaiilor de utilizare, in conformitate cu specificaiile tehnice in
vigoare.
14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obligai s intocmeasc i s
afieze la
locuri vizibile:
a) instruciuni specifice de utilizare i exploatare pentru fiecare aparat
consumator de combustibili gazoi;
b) numerele de telefon ale echipelor de intervenie proprii i ale
operatorului SD.
14.38. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi const din
efectuarea urmtoarelor operaiuni:
a) aprinderea i stingerea focului;
b) supravegherea arderii i respectarea parametrilor tehnologici pentru
funcionare in condiii optime;
c) supravegherea aparatelor de msur i control i a echipamentelor de
siguran;
d) supravegherea instalaiilor de automatizare;
(2) Verificarea i repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se
face la cererea consumatorului prin uniti specializate, ori de cate ori
este nevoie;
acestea se efectueaz de ctre operatori economici autorizai de organisme
abilitate.
14.39. (1) Intreinerea instalaiilor de utilizare const din efectuarea
urmtoarelor
operaiuni:
a) controlul eventualelor scpri de gaze;
b) supravegherea, intreinerea curent, vopsirea prilor supraterane;
c) verificarea tehnic a instalaiilor de utilizare la maximum 2 ani;
d) revizia tehnic a instalaiilor de utilizare la maximum10 ani.
(2) Consumatorii, persoane juridice, ce dein instalaii industriale de
utilizare a
gazelor naturale, efectueaz controlul eventualelor scpri de gaze la
intervale de cel
mult 72 ore, in funcie de:
a) complexitatea instalaiei;
b) procesul tehnologic;
c) posibilitatea scprii i infiltrrii gazelor.
14.40. (1) Verificarea tehnic periodic a instalaiilor de utilizare se face
conform
instruciunilor specifice i const din efectuarea urmtoarelor operaiuni:
a) verificarea arztoarelor i a strii imbinrilor i garniturilor de
etanare aferente;
b) verificarea stabilitii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etaneitii imbinrii conductelor i armturilor la
presiunea de lucru a gazului din instalaie, cu spum de ap cu spun
sau cu alte tehnologii de verificare a etaneitii;
d) verificarea funcionrii aparatelor de msurare, control, reglare i de
siguran;
e) demontarea / debranarea punctelor de consum fr aprobare legal
i a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea funcionrii echipamentului de reglare din instalaiile de
utilizare;
g) verificarea strii rsufltorilor i a cminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni inainte de data
verificrii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de
ctre operatori economici autorizai, conform reglementrilor in
70
vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, a
curirii courilor i canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea strii construciilor care adpostesc staiile i posturi de
reglare sau reglaremsurare.
(2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic conform alin.(1) a
instalaiilor
de utilizare comune, care deservesc mai muli consumatori, cuprinse intre
staiile sau
posturile de reglare i contoare.
14.41. (1) Revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare const in:
a) efectuarea tuturor operaiunilor prevzute la verificarea tehnic
periodic, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;
b) efectuarea probei de rezisten la presiune, conform prevederilor din
Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalaie la care
s-au fcut inlocuiri i / sau modificri;
c) efectuarea probei de etaneitate la presiune, conform prevederilor
din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaii.
(2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform alin.(1) a
instalaiilor de
utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse intre
staiile sau
posturile de reglare i contoare.
14.42. Revizia tehnic a instalaiilor de utilizare este obligatorie la
termenul prevzut la
art. 14.39., alin. (1), lit. d) i in urmtoarele situaii:
a) dup intreruperea utilizrii instalaiei pentru o perioad timp care
depete 6 luni;
b) dup orice eveniment care ar fi putut afecta instalaia de utilizare
gaze naturale.
14. 43. (1) Verificrile i reviziile tehnice periodice se consemneaz, dup
caz, in:
a) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aparinand consumatorilor
persoane juridice, intocmit conform cu Anexa 19;
b) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aparinand consumatorilor
persoane juridice, intocmit conform cu Anexa 20;
c) Fia de eviden a lucrrilor periodice de verificare tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici,
intocmit conform cu Anexa 21;
d) Fia de eviden a lucrrilor periodice de revizie tehnic a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici,
intocmit conform cu Anexa 22.
(2) Operatorul economic autorizat care efectueaz verificarea sau revizia
tehnic periodic a instalaiei de utilizare are urmtoarele obligaii:
a) s preia de la operatorul SD copii ale fielor de eviden a lucrrilor
tehnice periodice, anterior efecturii verificrilor sau reviziilor
tehnice;
b) s transmit operatorului SD un exemplar original al fielor de
eviden a lucrrilor tehnice periodice, intocmite in conformitate cu
alin. (1), completate, semnate i stampilate.
(3) Fiele de eviden a lucrrilor periodice de verificare i revizie
tehnic se
pstreaz, in cate un exemplar, la:
a) consumator;
71
b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea
instalaiei de utilizare;
c) operatorul SD;
d) furnizorul de gaze naturale.
14.44. (1) Remedierile defeciunilor constatate in instalaiile de utilizare
i inlocuirea
elementelor defecte sunt obligaia consumatorului i se realizeaz de ctre
operatori
economici autorizai de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
(2) Dup remedierea /inlocuirea instalaiei de utilizare, aceasta se supune
probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12.
(3) Probele de presiune se efectueaz numai dup demontarea contoarelor,
scoaterea din funciune a instalaiei i blindarea acesteia.
(4) Sunt interzise soluiile provizorii de remediere a defectelor.
(5) Condiiile de efectuare a probelor de presiune se consemneaz in
procesul
verbal de recepie tehnic a instalaiei de utilizare, intocmit conform
Anexei 3.
14.45. (1) Pentru modificri ale instalaiei de utilizare a gazelor naturale,
consumatorul
este obligat s inainteze spre avizare operatorului SD documentaiile
tehnice pentru
executarea lucrrilor, intocmite conform prevederilor art.2.7.
(2) Inlocuirea instalaiei existente de utilizare a gazelor naturale, in
cazul in care
nu se aduc modificri de debit instalat, presiune, msurare a consumului de
gaze, traseu
al instalaiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi
etc.
se efectueaz pe baza i cu respectarea documentaiei tehnice care a stat
la baza
executrii instalaiei de utilizare, avizat de operatorul SD, existent la
operatorul SD i
/ sau la consumator.
14.46. Repunerea in funciune a instalaiilor modificate / inlocuite conform
cu art.
14.45. se face in aceleai condiii ca i pentru instalaiile noi.
14.47. Repunerea in funciune a instalaiilor dup efectuarea reviziei
tehnice, dup
repararea unei defeciuni i / sau intreruperea accidental, se face
conform
instruciunilor specifice de utilizare i exploatare, numai dup:
a) efectuarea controlului funcionrii aparatelor / echipamentelor de
msur, control, reglare i siguran din componena instalaiei de
utilizare a gazelor naturale;
b) verificarea punerii in poziia inchis a tuturor armturilor de la
aparatele consumatoare de combustibili gazoi.
14.48. La intreruperea accidental a furnizrii gazelor naturale,
consumatorii trebuie s
inchid robinetele de pe conductele de alimentare i s aplice msurile
prevzute in
instruciunile tehnice proprii de exploatare.
14.49. Punerea in funciune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoi se face
in prezena reprezentanilor operatorului SD i, dup caz, ai unui operator
economic
autorizat de organismul abilitat, pentru punerea in funciune a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoi.
14.50. Verificarea aparatelor de msurare a gazelor naturale, supuse
controlului
metrologic obligatoriu al statului, se efectueaz in conformitate cu art.
14.54.
14.51. Consumatorii, persoane juridice, stabilesc planuri de aciune pentru
prevenirea
accidentelor in alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu
in vederea
aplicrii lor.
72
MONTAREA, NTREINEREA I VERIFICAREA CONTOARELOR /
ECHIPAMENTELOR I INSTALAIILOR DE MSURARE A GAZELOR
NATURALE
14.52. Montarea, intreinerea i verificarea contoarelor /echipamentelor i
instalaiilor
de msurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale
se realizeaz
de ctre personal autorizat al operatorului SD sau, cu acordul acestuia, de
operatori
economici autorizai conform prevederilor legislaiei i reglementrilor in
vigoare.
14.53. (1) Intreinerea contoarelor /echipamentelor i instalaiilor de
msurare a gazelor
naturale se face prin:
a) respectarea instruciunilor de intreinere date de productorul
contoarelor /echipamentelor i instalaiilor de msurare a gazelor
naturale;
b) verificarea vizual cu ocazia citirii i o dat la 24 de ore pentru
inregistratoarele cu diagram circular, cu ocazia schimbrii
diagramei;
c) verificarea metrologic periodic, la scadenele stabilite prin
reglementrile de specialitate.
(2) Modul de efectuare a verificrilor metrologice, ocazionate de
defectarea
aparatelor sau la solicitarea consumatorilor, este precizat in contractul
de furnizare a
gazelor naturale i in Regulamentul de msurare a cantitilor de gaze
naturale
tranzacionate in Romania.
14.54. Verificarea contoarelor /echipamentelor i instalaiilor de msurare a
gazelor
naturale se face numai in laboratoare autorizate in conformitate cu
reglementrile de
metrologie legal in vigoare.
14.55. La montarea mijloacelor de msurare se incheie procese verbale in
conformitate
cu Anexa 23.
14.56. Operaiunile de montare i demontare a mijloacelor de msurare, in
vederea
verificrii metrologice sau a inlocuirii acestora, se consemneaz intr-un
buletin de
micare in conformitate cu Anexa 24.
INTERVENII PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR
14.57. (1) Operatorul SD asigur permanent un sistem de colectare a
sesizrilor i
reclamaiilor consumatorilor i de rezolvare a acestora in vederea
remedierii defectelor
intervenite in sistemul de alimentare cu gaze naturale.
(2) In funcie de numrul consumatorilor i lungimea reelei, activitatea se
organizeaz astfel:
a) birou cu funcionare permanent dotat cu telefon direct, avand
echipe i mijloace de intervenie;
b) post dotat cu telefon direct;
c) salariat al operatorului SD, care s asigure preluarea permanent a
sesizrilor i reclamaiilor consumatorilor, cu domiciliul in
localitatea rural in care se desfoar activitatea de distribuie a
gazelor naturale.
14.58. (1) Pentru localiti mici sau pentru consumatori izolai, la care
numrul
abonailor nu justific existena echipelor permanente de intervenie,
remedierea
defectelor se asigur de ctre operatorul SD prin echipe de intervenie.
(2) Solicitarea echipelor de intervenie se face prin dispeceratul
operatorului
SD, in urma reclamaiilor primite.
73
14.59. Operatorul SD comunic consumatorilor numrul de telefon pentru
reclamaii i
intervenie i il inscrie in Instruciunile de utilizare a gazelor naturale,
elaborate
conform cu art. 14.4., care se predau tuturor consumatorilor, odat cu
punerea in
funciune a instalaiilor.
14.60. Mainile de intervenie se doteaz cu mijloace de comunicare
eficiente, cu scule,
dispozitive, echipamente, utilaje pentru executarea lucrrilor i cu
aparate adecvate
pentru detectarea scprilor de gaze naturale.
14.61. (1) Echipele de intervenie au in componen:
a) cel puin un instalator autorizat ANRE cu competene in coordonarea
lucrrilor de execuie i exploatare;
b) muncitori specializai /autorizai pentru lucrrile necesare.
(2) Deplasarea echipei de intervenie la locul defectului se realizeaz in
timpul
cel mai scurt.
(3) Echipele de intervenie sunt dotate cu echipament de protecie
corespunztor normelor de protecie a muncii i de aprare impotriva
incendiilor.
(4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de
serviciu
(Anexa 18).
(5) Remedierea defectului se consemneaz de echipa de intervenie pe
ordinul
de serviciu.
14.62. Defeciunile semnalate in instalaiile de utilizare ale consumatorilor
persoane
juridice pot fi remediate de:
a) personal propriu, autorizat de ANRE;
b) operatorul liceniat al SD, pe baz de contract;
c) operatori economici autorizai de ANRE, pe baz de contract.
14.63. Defeciunile semnalate la instalaiile de utilizare ale consumatorilor
casnici pot
fi remediate, pe baz de contract, de:
a) operatorul liceniat al SD;
b) operatori economici autorizai de ANRE.
14.64. O conduct sau un branament se consider scoase temporar din
funciune dup
ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea poriunii respective cu
ajutorul
robinetelor de secionare sau a dispozitivelor speciale de oprire local i
s-a efectuat
depresurizarea acestora.
14.65. Scoaterea temporar din funciune a conductelor i a branamentelor
poate fi
necesar pentru:
a) remedierea avariilor sau accidentelor tehnice;
b) efectuarea unor lucrri programate pe conducte.
14.66. Scoaterea temporar din funciune a conductelor sau a branamentelor
se
execut de echipe sau formaii de lucru ale operatorului SD, numai pe baza:
a) programului de lucru scris;
b) foii de manevr;
c) dispoziiei date de persoanele imputernicite, inregistrat in
registru de dispoziii al dispeceratului operatorului SD.
14.67. (1) Programele de lucru se intocmesc pentru toate lucrrile
planificate.
(2) Foile de manevr se intocmesc pentru lucrri de intervenie simple sau
in
cazuri de accidente tehnice.
14.68. In caz de avarie, personalul din echipele de intervenie are obligaia
de a lua
primele msuri de siguran i de a raporta dispeceratului operatorului SD
msurile
luate pentru remediere.
14.69. Documentele de la art. 14.66. se intocmesc i se aprob de persoane
imputernicite in acest sens de operatorul SD.
14.70. Programul de lucru cuprinde cel puin:
74
a) denumirea, locul i scopul lucrrii;
b) data programat i durata estimat a lucrrii;
c) schia conductei sau reelei pentru zona afectat, cu indicarea tuturor
armturilor de pe traseu;
d) delimitarea i marcarea vizibil a zonei de lucru;
e) executantul lucrrii;
f) responsabilul lucrrii din partea operatorului SD;
g) succesiunea efecturii operaiilor;
h) soluia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrrilor sau
aprobarea pentru sistarea furnizrii gazelor;
i) dotarea tehnic;
j) msurile de protecie a muncii i de aprare impotriva incendiilor
specifice
lucrrii;
k) numele i semntura persoanelor care intocmesc i aprob programul de
lucru.
14.71. Foile de manevr se intocmesc intr-o form succint, in funcie de
specificul
lucrrii de intervenie.
14.72. (1) Inainte de inceperea lucrrilor programate se face:
a) instructajul de protecia muncii i de aprare impotriva incendiilor,
specifice programului de lucru sau foii de manevr;
b) dotarea formaiei de lucru cu mijloace de lucru, de protecia muncii
i de aprare impotriva incendiilor.
(2) Conductorul formaiei de lucru i responsabilul coordonator rspund de
executarea, in condiii de siguran, a lucrrilor i operaiunilor cuprinse
in programul
de lucru sau in foaia de manevr, in conformitate cu documentaia de
execuie, normele
de protecia muncii i de aprare impotriva incendiilor.
(3) Lucrrile care se execut in zona de protecie sau de siguran a
obiectivelor terilor
se fac cu avizul i supravegherea tehnic a acestora.
14.73. Scoaterea temporar din funciune cu ajutorul dispozitivului cu par a
conductelor avand Dn 50 mm, racordate la conducta de distribuie prin
teu, se face pe
baza ordinului de serviciu.
14.74. Dup incheierea lucrrilor, executantul inscrie in planul de
amplasare i in
cartea construciei elementele constructive noi i cele modificate, care s
reflecte
situaia real din teren la data respectiv.
14.75. La conductele din polietilen, dup localizarea defectului i
efectuarea
spturilor in funcie de gradul de afectare a conductei, defectul se
izoleaz prin:
a) strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate in amonte de locul
defectului, sau de o parte i de alta a locului defectului pentru
conductele integrate in sistemele de alimentare buclate;
b) secionare cu ajutorul robinetelor de secionare;
c) dispozitiv cu par (in cazul conductelor rupte).
14.76. (1) Reparaiile defectelor conductelor din PE pot fi:
a) temporare;
b) definitive.
(2) Reparaiile temporare se refac in form definitiv imediat ce sunt
indeplinite
condiiile normale de lucru.
14.77. In cazul unor reparaii temporare, in principal in cazul conductelor
perforate i,
dup caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic.
14.78. (1) Inlturarea defectelor prin reparaii definitive la conductele din
PE se
efectueaz prin utilizarea procedeului de imbinare prin electrofuziune.
75
(2) Materialele utilizate pentru reparaii sunt tronsoane de conducte i
electrofitinguri agrementate tehnic i compatibile cu materialul conductei
care se
repar.
(3) Aparatele de sudur indeplinesc condiiile de performan necesare
executrii lucrrii.
14.79. (1) Intreinerea i repararea robinetelor din PE const din
intervenii la tubul de
acces i verificarea integritii foliei protectoare.
(2) In cazul defectrii robinetelor din PE, acestea se inlocuiesc.
14.80. Dup inlturarea defectului conductei din PE, repunerea in funciune a
tronsoanelor afectate se efectueaz numai dup indeplinirea urmtoarelor
etape:
a) verificarea lucrrilor efectuate;
b) efectuarea probelor de presiune;
c) refacerea continuitii firului trasator i a benzii (grilei)
avertizoare;
d) refularea conductelor pentru eliminarea complet a aerului;
e) evidenierea locului de strangulare al conductei.
14.81. Remedierea defectelor branamentelor de gaze naturale respect
aceleai etape
ale lucrrilor de reparaii ca i ale conductelor cu precizarea c la
branamente cu
lungimi reduse, scoaterea provizorie din funciune a acestora (obturarea
branamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de
perforare-obturare
a teului de branament.
SCOATEREA DEFINITIV DIN FUNCIUNE A CONDUCTELOR I A
BRANAMENTELOR
14.82. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unei conducte se parcurg
urmtoarele
etape:
a) evacuarea gazelor naturale din conduct;
b) tierea capetelor conductei;
c) obturarea cu capace sudate a capetelor.
14.83. Pentru scoaterea definitiv din funciune a unui branament se parcurg
urmtoarele etape:
a) evacuarea gazelor naturale din branament;
b) tierea capetelor branamentului;
c) obturarea robinetului / teului de branament;
d) extragerea branamentului in vederea recuperrii acestuia, dup caz.
14.84. Pentru dezafectarea unei conducte se intocmete un program de lucru
care, fa
de programele obinuite, cuprinde urmtoarele date i msuri suplimentare:
a) planul de amplasare a conductei, cu modificrile la zi i cu
menionarea dispozitivelor de refulare a gazelor, zonelor de lucru
periculoase;
b) alte construcii i instalaii nou amplasate pe traseu;
c) tronsoanele care nu se pot demonta odat cu dezafectarea conductei;
d) desfiinarea tuturor marcajelor, rsufltorilor i dispozitivelor de
refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate;
e) marcarea cu vopsea sau tblie a zonelor periculoase;
f) locul de tiere i blindare a tuturor capetelor i legturilor;
g) alte elemente necesare pentru sigurana lucrrii;
h) obligativitatea incheierii unui proces verbal la terminarea lucrrilor.
14.85. (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte i /sau branamente la
tronsoanele
nedemontate ale unei conducte dezafectate, se efectueaz in prealabil o
identificare pe
traseu a acestora.
76
(2) Identificarea se efectueaz de delegai ai operatorului SD i, dup caz,
ai
beneficiarului i constructorului, pe baz de:
a) proces verbal incheiat la terminarea lucrrilor de dezafectare;
b) plan de situaie i schema conductei;
c) verificarea diametrelor conductelor;
d) sondaje, prin perforri fr foc;
e) injectare de odorizant in SD.
(3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pmant
se obtureaz
cu capace sudate.
77
15. SECURITATEA I SNTATEA N MUNC
15.1. In toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului
de alimentare
cu gaze naturale se respect prevederile legale referitoare la prevenirea
riscurilor
profesionale, protecia sntii, securitatea societal i reducerea
riscului terorismului.
15.2. La executarea lucrrilor se va folosi numai personal autorizat, cu
instruire
profesional corespunztoare, cu aptitudini, experien i capacitate fizic
i
neuropsihic normal.
15.3. In documentaiile tehnice de execuie a lucrrilor se includ
recomandri cu privire
la prevederile actelor normative care permit executarea i exploatarea
sistemului de
distribuie in condiii de deplin securitate i sntate, pe de o parte
pentru personalul
de execuie, iar pe de alt parte pentru personalul de exploatare.
15.4. Obligaiile i rspunderile pentru protecia, sigurana i igiena muncii
revin:
a) conductorilor locurilor de munc;
b) personalului de exploatare;
c) consumatorilor.
15.5. Conductorii locurilor de munc sau, dup caz, delegaii imputernicii
ai acestora,
au obligaia s asigure, in principal:
a) instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin
legislaia in
vigoare, intocmirea i semnarea cu personalul instruit a documentelor
doveditoare;
b) dotarea cu echipament individual de protecie i de lucru corespunztor
sarcinilor;
c) acordarea alimentaiei de protecie i a materialelor igienico-sanitare
pentru prevenirea imbolnvirilor profesionale;
d) verificarea strii utilajelor, agregatelor, aparatelor i sculelor cu
care se
lucreaz i inlturarea sau repararea celor care prezint defeciuni;
e) msurile organizatorice de protecie, securitate i sntate in munc,
specifice lucrrilor de gaze naturale, printre care: formarea i
componena echipelor de lucru, anunarea consumatorilor afectai de
lucrrile in sistemele de alimentare cu gaze naturale, inchiderea i
deschiderea alimentrii cu gaze naturale, lucrri asupra conductelor
aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.
f) formarea i componena echipelor de lucru;
g) anunarea consumatorilor inainte de inchiderea / deschiderea gazelor;
h) inchiderea i deschiderea gazelor in SD;
i) manipularea buteliilor sub presiune etc.
15.6. Personalul de exploatare a sistemului de distribuie are urmtoarele
obligaii:
a) s participe la toate instructajele in conformitate cu legislaia in
vigoare;
b) s poarte echipamentul de lucru i de protecie la locul de munc i s-l
intrein in stare de curenie;
c) s nu utilizeze scule, aparate i echipamente defecte;
d) s aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat
cunotin
in cadrul instruirilor, precum i orice alte msuri necesare pentru
evitarea accidentelor.
78
15.7. Principalele msuri obligatorii la executarea / intervenia pentru
remedierea
defectelor / reparaii curente i / sau capitale in sistemul de alimentare
cu gaze naturale
sunt:
a) transportul evilor spre antiere numai cu mijloace de transport apte
pentru
aceast operaiune;
b) incrcarea i descrcarea evilor se face cu macaraua ori pe planuri
inclinate sau
manual prin purtare direct, astfel incat s se evite pericolul de lovire,
rnire sau
electrocutare a persoanelor care efectueaz operaiile respective;
c) nu este permis staionarea lucrtorilor sub conducte, in faa planurilor
inclinate
pe care se descarc conducte sau sub vasele cu bitum topit;
d) in timpul transportului sau manipulrii buteliilor de oxigen sau de
acetilen se
iau toate msurile pentru impiedicarea cderii sau lovirii acestora, fiind
interzis deplasarea prin rostogolire a acestora;
e) buteliile sunt purtate de doi lucrtori sau deplasate pe crucioare
speciale;
f) nu este permis aezarea buteliilor de oxigen i acetilen in btaia
razelor de
soare sau in locuri cu temperaturi ridicate;
g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrtori care au
mainile,
hainele i instrumentele de lucru curate, lipsite de urme de materii grase;
h) manipularea instalaiilor, a cazanelor, a gleilor cu bitum topit i
izolarea cu
bitum a conductelor, se face numai de personal special instruit, dotat cu
echipament de protecie pentru aceste operaiuni;
i) folosirea generatoarelor de acetilen este permis numai dac acestea au
supapa
hidraulic de siguran in bun stare de funcionare, umplut cu ap la
nivelul
necesar;
j) de la inceperea spturilor i pan la terminarea complet a lucrrilor
se
utilizeaz semnalizatoare de zi i de noapte, iar unde este cazul,
circulaia este
dirijat de o persoan instruit in acest scop.
15.8. In timpul lucrului, lucrtorii utilizeaz echipament de protecie
adecvat pentru a
evita contactul cu substanele utilizate pentru curirea conductelor i
fitingurilor.
15.9. Manevrele necesare exploatrii in condiii de siguran a instalaiilor
de gaze
naturale se efectueaz numai de personalul instruit in acest scop.
15.10. Prelucrarea materialelor din polietilen se execut numai in ateliere
aerisite,
pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.
15.11 (1) In toate situaiile care necesit intervenii la conductele din
polietilen in
funciune, se iau msuri de protecie a personalului operator impotriva
accidentelor
cauzate de apariia sarcinilor electrostatice.
(2) Dup deschiderea anului, inainte de accesul la conductele defecte, se
iau
msuri de legare la pmant a conductei i a tuturor sculelor i aparatelor
de sudare i
msuri de echipare a personalului operator cu echipament specific.
15.12. Legarea la pmant a conductelor din PE se efectueaz prin infurarea
acestora
cu band textil imbibat in soluie de ap i spun, legat la rui
metalici introdui in
pmant in zona de desfurare a lucrrilor de reparaii.
15.13. Pe toat durata interveniei asupra conductelor din polietilen,
personalul
operator utilizeaz mnui de protecie din cauciuc.
79
15.14. La desfurarea activitii in uniti ale operatorilor economici cu
norme
specifice de securitate i sntate in munc se respect i prevederile din
normele
respective.
15.15. Consumatorii casnici au obligaia s foloseasc instalaiile de gaze
naturale
potrivit cu Instruciunile de utilizare a gazelor naturale, primite la
punerea in funciune
a acestora.
80
16. PROTECIA MEDIULUI I A APELOR
16.1. In toate etapele de proiectare, executare i exploatare a sistemului
de alimentare
cu gaze naturale se respect prevederile legale specifice proteciei
mediului i a apelor.
16.2. (1) Beneficiarul lucrrilor realizeaz studii de impact pentru
lucrrile de
infrastructur rutier, care pot avea un impact asupra mediului prin
natura, dimensiunea
sau amplasarea lor.
(2) In evaluarea impactului asupra mediului se iau in considerare cel puin
urmtoarele:
a) lucrrile din perioada execuiei conductei;
b) amplasarea i termenul de funcionare a conductei;
c) eventualele pierderi de gaze naturale.
17. APRAREA MPOTRIVA INCENDlILOR
17.1. In toate etapele de proiectare, executare i execuie a sistemelor de
alimentare cu
gaze naturale se respect prevederile din legislaia in vigoare privind:
a) aprarea impotriva incendiilor;
b) instruirea salariailor in domeniul situaiilor de urgen;
c) echiparea i dotarea construciilor i instalaiilor din sistemul de
alimentare cu
gaze naturale cu mijloace tehnice de aprare impotriva incendiilor.
17.2. Mijloacele de stingere a incendiilor, prevzute la art. 17.1. litera
c), se amplaseaz
la loc vizibil i uor accesibil i se verific la termenele prevzute in
instruciunile date
de furnizor.
17.3. Obligaiile i rspunderile pentru aprarea impotriva incendiilor se
stabilesc in
conformitate cu legislaia in vigoare i revin conductorilor locurilor de
munc i
personalului de execuie.
17.4. Conductorii locurilor de munc au obligaia s asigure in principal:
a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaie, intocmirea
i
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;
b) verificarea strii utilajelor, aparatelor, echipamentelor i sculelor cu
care
se lucreaz i inlturarea sau repararea celor care prezint pericol de
incendiu;
c) msurile organizatorice de aprare impotriva incendiilor specifice
instalaiilor de gaze naturale, referitoare la formarea i componena
echipelor de lucru;
d) asigurarea indeplinirii la termen a msurilor de aprare impotriva
incendiilor, stabilite potrivit legii;
e) formarea i componena echipelor de lucru;
f) dotarea cu echipament individual de protecie i de lucru;
g) anunarea consumatorilor inainte de inchiderea /deschiderea gazelor;
h) inchiderea i deschiderea gazelor in SD;
i) manipularea generatoarelor i a buteliilor de acetilen etc.
17.5. Personalul de execuie are urmtoarele obligaii:
a) s participe la toate instructajele;
b) s nu utilizeze scule i echipamente defecte;
81
c) s aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat
cunotin
la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea
incendiilor.
17.6. Personalul de exploatare are urmtoarele obligaii:
a) s participe la toate instructajele in conformitate cu legislaia in
vigoare;
b) s nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente i scule defecte sau
neadecvate mediului de lucru;
c) s aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat
cunotin
la instruire, precum i orice alte msuri necesare pentru evitarea
incendiilor;
d) s asigure indeplinirea msurilor de aprare impotriva incendiilor,
stabilite potrivit legii.
17.7. (1) Incintele staiilor i posturilor de reglare i msurare, precum i
cele in care
exist instalaii de utilizare a gazelor naturale, se doteaz cu mijloace
tehnice de
aprare impotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare.
(2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaz la loc vizibil, uor
accesibil i se
verific la termenele prevzute in instruciunile date de furnizor.
17.8. (1) Executarea lucrrilor cu foc deschis, in spaii cu pericol de
incendiu, este
admis numai dup luarea msurilor necesare de aprare impotriva
incendiilor i numai
dup obinerea permisului de lucru cu foc.
(2) Lucrrile prevzute la alin. (1) se execut numai de ctre echipe
instruite in acest
scop i dotate cu echipament de lucru, protecie i intervenie adecvat.
17.9. In vederea primei intervenii in caz de incendiu se prevd urmtoarele:
a) organizarea de echipe cu atribuii concrete;
b) msuri i posibiliti de alertare a serviciilor voluntare i private
pentru situaii de
urgen.
17.10. (1) In cazul producerii unui incendiu in instalaiile de gaze
naturale, personalul
prezent inchide in primul rand robinetul de incendiu i apoi procedeaz la
stingerea
incendiului, concomitent cu anunarea serviciilor pentru situaii de
urgen.
(2) In cazul in care nu este posibil oprirea alimentrii cu gaze naturale,
i pentru a
preveni crearea de acumulri de gaze naturale urmate de explozii, pan la
sosirea
serviciilor pentru situaii de urgen, se procedeaz numai la rcirea
zonelor invecinate
fr stingerea flcrii de gaz.
17.11. Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi la
canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil
(lemn, pcur,
crbune etc.), cu excepia aparatelor consumatoare de combustibili gazoi care au
fost
construite pentru alimentare mixt (gaze naturale combustibil lichid /
solid).
17.12. Inainte de aprinderea focului, in aparate consumatoare de combustibili
gazoi
neautomatizate, utilizatorul respect i asigur urmtoarele:
a) ventilarea incperilor in care funcioneaz aparate consumatoare de
combustibili gazoi cu flacr liber;
b) controlul tirajelor courilor la care sunt racordate aparatele
consumatoare de combustibili gazoi;
c) controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de
combustibili gazoi, depistarea i inlturarea eventualelor scpri de
gaze;
d) accesul liber al aerului de ardere in focar;
82
e) ventilarea focarului.
17.13. (1) La aprinderea focului se respect principiul gaz pe flacr.
(2) Aprinderea focului se face cu aprinztorul special, fiind interzis
folosirea
chibriturilor, precum i a hartiei, deeurilor sau a altor materiale, care
pot obtura
orificiile arztoarelor.
17.14. La aprinderea focului, gazele sunt deschise de la robinetul de
siguran i apoi
de la robinetul de manevr al aparatului consumator de combustibili gazoi.
17.15. Stingerea focului se face prin inchiderea robinetului de siguran,
iar dup
stingerea flcrii se inchide i robinetul de manevr, amplasat inaintea
aparatului
consumator de combustibili gazoi.
17.16. In cazul sesizrii intr-un spaiu inchis a mirosului caracteristic
substanelor
odorizante din gazele naturale, personalul prezent va proceda imediat la:
a) ventilarea rapid a spaiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor
care
conduc direct spre exteriorul cldirii (nu spre holuri, case ale scrilor,
curi de lumin etc.);
b) intreruperea alimentrii cu gaze naturale prin inchiderea robinetului de
incendiu;
c) anunarea operatorului SD;
d) interzicerea fumatului i folosirii unor surse de generare a scanteilor;
e) decuplarea instalaiei electrice;
f) anunarea celorlali consumatori racordai la instalaia de utilizare
(cazul
consumatorilor alimentai prin branament comun).
83
18. DISPOZIII FINALE
Anexele nr. 1 29 fac parte din prezentele norme tehnice i pot fi
actualizate prin
Ordin al preedintelui ANRE, la propunerea justificat a operatorilor SD i
/sau a
operatorilor economici autorizai de ANRE pentru lucrri in sistemele de
alimentare cu
gaze naturale.
Prezentele norme tehnice au fost a fost aprobate cu respectarea
prevederilor Directivei
98/34/CE privind procedura pentru schimb de informaii in domeniul
standardelor i
reglementrilor tehnice, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene
(JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.
84
Anexa 1
PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC CONDUCTE /
BRANAMENTE / INSTALAII DE PROTECIE CATODIC
Nr ............/.....................
Astzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepie tehnic
a conductei /
branamentului / instalaiei de protecie catodic, executat pe
str.............................................................
.........................,
intre nr. ..... i nr.........., localitatea..................................., a
constatat urmtoarele:
a. Documentaia tehnic a fost intocmit de societatea
......................................................................................
b. Executantul lucrrilor este
societatea..........................................................................................
..............................
d. Documentaia tehnic de executare a lucrrilor inregistrat sub nr.
................../........................... a fost avizat de
d. - Conducta este realizat cu urmtoarele materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat conformitate
mm m / buc n.r..../data nr...../data
eav........................................................................................................................ .................
...................eav.........................................................................................................................................
...................
Tub protecie................................................................................................................ ..............
......................
Armtur nchidere........................................................................................................... ...............................
Cmin armturi...............................................................................................................................................
Rsufltori.................................................................................................................. .................
Capace GN .................................................................................................................... .............
e. eav din OL - Imbinrile au fost efectuate manual, automat, prin sudur, prin
procedeul...................i sunt
intrite prin ...............................................................
- Rezultatul incercrii nedistructive a sudurilor este ............................., conform
buletinului de examinare
anexat, nr. ........../..................., emis de laboratorul autorizat .......................
eav din polietilen - Imbinrile s-au fcut prin
procedeul...............................................................................
Tipul aparatului
....................................................................................................
...............
f. Conducta / branamentul a fost incercat la presiune, cu aer, in prezena comisiei, dup cum
urmeaz:
proba de rezisten la ...... Pa, timp de ...........
proba de etaneitate la ...... , timp de ...........
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta / branamentul este
......................................

g. eav din OL Conducta / branamentul a fost izolat anticorosiv cu..................., in
......... straturi, armate
cu..................
straturi din ....................................................., i protecie mecanic din
...................................
......................, conform certificatului de calitate nr ............../.............. emis de
........................
h. - Executantul lucrrilor a prezentat
- Procesul verbal de lucrri ascunse nr ............../...............
eav din OL - Buletinul de verificare a rezistenei de izolaie a conductelor / branamentelor dup
umplerea
complet a anului cu pmant nr/.emis de
.......................................................
i. - In vederea recepiei, comisia a efectuat sondaje, constatand urmtoarele:
....................................................................................................
...................................................................................
.....................
j. eav din polietilen S-a verificat continuitatea firului trasor.
Concluzia :
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea
lucrrilor
s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare
gaze naturale i
declar admis recepia acestora.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in .... exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cate
un
exemplar.
Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator
autorizat...........................................................................................
.......................................................
- Responsabil A.Q. autorizat
....................................................................................................
.........................
- Sudor PE
....................................................................................................
......................................................
- Sudor OL
2. Proiectant................................................................................................................ .........................
85
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat
n Construcii (dup caz).................
4. Comisia de recepie
- Operator SD ( Investitor) Inspector
C.Q.................................................................................................
.................
- Reprezentant al administraiei publice
locale..............................................................................................
................
- Beneficiar (dup caz)
....................................................................................................
...................
- Specialiti in
domeniu.............................................................................................
...................................................
Not: Sudorii PE i OL sunt /autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.
86
Anexa 2
PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC STAIE/POST DE
REGLARE - MSURARE
Nr ............/.....................
Astzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepie tehnic
a staiei /postului de
reducere - reglare - msurare gaze naturale, executat in str. ......
.............................,
nr.........., localitatea ...................................................., a constatat
urmtoarele:
a Documentaia tehnic a fost intocmit de
societatea....................................................................................
b - Furnizorul staiei este
societatea..........................................................................................
..
c - Montorul staiei este societatea
.............................................................................................. care
a emis
certificatul de calitate nr......................../.....................................
d. Documentaia tehnic de executare a lucrrilor inregistrat sub nr.
................../.................... a fost avizat de
e - Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul liceniat de distribuie, cu
urmtoarele
materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate
mm ; m, buc nr. / data
eav........................................................................................................................ .....................................
eav.............................................................................................................................................................
eav........................................................................................................................ .....................................
Armtur nchidere................................................................................................................ .......................
Cmine armturi............................................................................................ ...............................................
Regulatoare presiune ........................................................................................................ ...........................
Contoare........................................................................................................................................................
Supape de siguran.................................................................................................................... ..................
Filtre.......... ............................................................................................... ...................................................
f - Rezultatul incercrii nedistructive a sudurilor este ............................., conform
buletinului de examinare anexat,
nr.........../...................., emis de laboratorul autorizat .....
....................
....................................................................................................
.................................................
g Staia / postul a fost incercat la presiune, cu ap, in prezena comisiei, dup cum urmeaz:
proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... ore.
proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este .............
...........................
h - Conducta a fost izolat anticorosiv cu ....................................................
.............................
...................,
i Staia / postul este prevzut cu priz de impmantare i de electrosecuritate, verificat de
...
Buletin de verificare nr/..
Concluzia :
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea
lucrrilor
s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale
i declar admis recepia staiei / postului de reglare-msurare supus recepiei.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in .... exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cate
un
exemplar.
Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator
autorizat...........................................................................................
....................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat
....................................................................................................
.........................
- Sudor PE
....................................................................................................
...................................................
- Sudor OL
....................................................................................................
.....................................................
2. Proiectant.......................................................................................................................................................
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat n Construcii (dup caz).............................................................. ....
4. Comisia de recepie
- Operator SD ( Investitor) Inspector
C.Q.................................................................................................
.................
- Reprezentant al administraiei publice
locale..............................................................................................
................
- Beneficiar
....................................................................................................
..................................
- Specialiti in
domeniu.............................................................................................
...................................................
....................................................................................................
................................................................
Not: Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.
87
Anexa 3
PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC INSTALAIE DE UTILIZARE
Nr ............/.....................
Astzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepie tehnic
a instalaiei de
utilizare gaze naturale, executat la imobilul din in str.
..........................................,
nr..........,Bl............,Sc..........,Ap....... ,localitatea
...................................................., a constatat urmtoarele:
a - Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de
.........................................., i a fost comunicat
beneficiarului cu scrisoarea nr
.................../..................................................
b - Proiectul a fost intocmit de
societatea....................................................................................
c Executantul lucrrilor este
societatea......................................................................................
d. Documentaia tehnic de executare a lucrrilor inregistrat sub nr.
................../........................... a fost avizat de
e - Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul liceniat de distribuie, cu
urmtoarele
materiale:
Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate
mm ; m, buc nr. / data
eav........................................................................................................................ .....................................
Armturi de nchidere............................
Detector............................. .-...............................................................................................................................
f - Instalaia de utilizare este realizat conform proiectului avizat, pentru urmtoarele puncte de
consum:
Debit instalat Debit instalat
unitar ........ total Certificat
calitate
Nr. crt. Denumirea Caracteristici tehnice m3
/ h Buci ..............m3
/ h nr. / data
....................................................................................................
...................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................
....................................................................................................
.............................
g - Conducta suprateran din .................................a fost incercat la presiune, cu aer,
in prezena comisiei, dup
cum urmeaz:
proba de rezistent la ...... Pa, timp de ........... ore.
proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este
........................................
h - Conducta subteran din .................................a fost incercat la presiune, cu aer, in
prezenta comisiei, dup cum
urmeaz:
proba de rezisten la ...... Pa, timp de ........... ore.
proba de etaneitate la ...... Pa, timp de ........... ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus conducta este
........................................
i Pentru conducta din OL s-a folosit o izolaie anticorosiva cu
........................................, in ....., straturi, armate cu
straturi de
........................................................................................., i
protecie mecanic din ......................,
conform certificatului de calitate nr ............../.............. emis de .......................
.
j Pentru conducta din PE imbinrile s-au fcut prin procedeul
..............................................................
Tipul aparatului
....................................................................................................
.................................
k - Executantul lucrrilor a prezentat procesul verbal de lucrri ascunse nr
............/.................
l - In vederea recepiei comisia a efectuat sondaje, constatand urmtoarele:
....................................................................................................
.................................................................
m - Beneficiarul a luat la cunotin de obligaia inlocuirii racordului flexibil montat in instalaia
de utilizare
inaintea expirrii duratei normate de utilizare conform prescripiei tehnice a productorului.
Concluzia :
Pe baza documentelor prezentate i a verificrilor proprii, comisia constat c la executarea
lucrrilor
s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale
i declar admis recepia instalaiei de utilizare supus recepiei. Orice modificare adus ulterior
instalaiei de
utilizare recepionate executat neautorizat cade in rspunderea beneficiarului.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in .... exemplare, din care fiecare semnatar a reinut cate
un
exemplar.
Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator
autorizat...........................................................................................
....................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat
....................................................................................................
...........................................
- Sudor PE
....................................................................................................
.........................................................................
- Sudor OL
88
2. Comisia de recepie
- Operator SD ( Investitor) Instalator autorizat Gr. I D sau II DA
............................................................................
- Beneficiar
....................................................................................................
...................................
- Specialiti in domeniu (dup
caz)................................................................................................
..............................
....................................................................................................
..............................................................
Not: Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitate, conform reglementrilor n vigoare.
89
Anexa 4
PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCIUNE
CONDUCTE DE DISTRIBUIE I BRANAMENTE
Nr ............/.....................
Incheiat astzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,
Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului ...........................................................
Aut. nr. .................
- delegat al operatorului de distribuie .........................................................
Aut. nr. .................
- instalator autorizat al
executantului......................................................................... autorizaie
nr................, grad....., in prezenta:
In baza prevederilor dosarului avizat de operatorul liceniat de distribuie nr.............,
din.........................,
i a procesului verbal de recepie tehnic nr..........., din ..............., am pus in funciune
conducta de distribuie gaze
naturale (branamentul) din localitatea ................................, str.
................................, nr........,
bloc..............,executat() de societatea
............................................................................................
Obiectivul pus in funciune se compune din:
Diametru Furnizor Cantitate
mm m ; buc
eav........................................................................................................................ ..........................
Tub protecie......................................................................................... ........................................................
Armtur nchidere........................................................................................................... ............................
Regulatoare de presiune ...............................................................................................................................
Rsufltori.................................................................................................................. ...................................
Capace GN ................................................................................................................... ................................
La punerea in funciune s-au verificat urmtoarele:
- etaneitatea la presiunea gazului din conduct (branament), pentru imbinrile la care nu se fac
probe la recepie;
- refularea aerului:
prin captul opus punctului de racordare, la conductele de distribuie in funciune
prin robinetele de branament, la branamente
Prezentul proces verbal s-a incheiat in dou exemplare din care fiecare parte a reinut cate un
exemplar.
Delegat operator Instalator autorizat
de distribuie al executantului
Aut. ANRE nr.................. Aut. ANRE nr..................
90
Anexa 5
PROCES VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
INSTALAIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE
Nr ............/.....................
Incheiat astzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,
Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului ...........................................................
Aut. nr. .................
- delegat al operatorului de distribuie .........................................................
Aut. nr. .................
- instalator autorizat al
executantului......................................................................... autorizaie
nr................, grad....., in prezenta:
- prestator de
specialitate........................................................................................
...
- consumator
....................................................................................................
........
in baza prevederilor documentaiei de executare a lucrrilor nr ..............,
din..........................................................,
i a procesului verbal de recepie tehnic nr..........., din ..............., am pus in funciune
instalaia de utilizare gaze
naturale executat de societatea ...................................................... la
imobilului din localitatea ................................,
str. ................................, nr........, bloc............,Sc..............Ap..,
scar......, etaj......, ap......., avand destinaia ................................., abonat
...............................
Nr. Aparatul consumator Presiune Buci Debit Debit
crt. pus n funciune utilizare unitar total
Pa sau bar m3
/ h m3/h
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
..................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................ .......................................................................................
........................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... .............................................................................
Totodat am sigilat urmtoarele puncte de consum care nu intrunesc condiiile de funcionare in
siguran
....................................................................................................
..........................
La punerea in funciune am verificat urmtoarele:
- tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoi legat la co, dup caz;
- presiunea de utilizare la debit maxim i minim;
- etaneitatea la presiunea gazului din conduct (pentru imbinrile la care nu se fac probe la
recepie);
- existena dopurilor la ramificaiile pentru punctele de consum fr aparate
Msurarea consumului se face prin:
- contor................................, cu debit nominal ........... m3/h, marca ................
seria .......................,
la indexul ........ m3, presiune static ........Pa i presiunea diferenial .......Pa.
Totodat s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corect a instalaiei de
utilizare
gaze naturale i a obligaiilor ce-i revin.
Consumatorul a primit .... exemplare din instruciunile pentru utilizarea gazelor naturale i se
oblig s
le afieze impreun cu instruciunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoi pe care
le
posed, la locul de folosin.
Prezentul proces verbal s-a incheiat in trei exemplare din care fiecare parte a reinut cate un
exemplar.
Delegat operator SD Instalator autorizat Prestator de Consumator
al executantului specialitate
Aut. ANRE nr........... Aut. ANRE nr........... Aut. nr ..............................
....................
Not: Prestatorul de specialitate pentru montare/ instalare, punere n funciune aparate consumatoare de
combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate.
91
92
Anexa 6
PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCIUNE
STAIE / POST DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE
Nr ............/.....................
Incheiat astzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,
Subsemnaii:
- instalator autorizat al executantului ...........................................................
Aut. nr. .................
- delegat al operatorului de distribuie .........................................................
Aut. nr. .................
- instalator autorizat al
executantului......................................................................... autorizaie
nr................, grad....., in prezenta:
In baza prevederilor dosarului avizat de operatorul liceniat de distribuie nr.............,
din.........................,
i a procesului verbal de recepie tehnic nr..........., din ..............., am pus in funciune
staia de reglare-msurare din
localitatea ................................, str. ................................, nr........,
executat de societatea
............................................................................................
Obiectivul pus in funciune se compune din:
Diametru Furnizor Cantitate
mm ; m, buc
eav........................................................................................................................ .....................................
eav........................................................................................ .....................................................................
eav........................................................................................................................ .....................................
Armtur nchidere.................................................................................................................................. .....
Cmine armturi.............................................................................................................. .............................
Regulatoare presiune ........................................................................................................ ...........................
Contoare........................................................................................................................................................
Supape de siguran.......................................................................................................... ............................
Filtre.......... .......................................................................................................................... ........................
La punerea in funciune s-au verificat urmtoarele:
- refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieire din
staie,
dac aceasta nu este prevzut cu refulator;
- legarea la centura de impmantare a prilor metalice, conform art. 7. 10, alin. (1);
Prezentul proces verbal s-a incheiat in trei exemplare din care fiecare parte a reinut cate un
exemplar.
Delegat operator SD Instalator autorizat Prestator de Consumator
al executantului specialitate
Aut. ANRE nr........... Aut. ANRE nr........... Aut. nr ........................................
Not: Prestatorul de specialitate pentru montare / instalare, punere n funciune aparate consumatoare de
combustibili gazoi este autorizat de organisme abilitate.
93
Anexa 7
PROCES VERBAL DE LUCRRI ASCUNSE
(pentru conducte, branamente i instalaii de utilizare)
Nr ............/.....................
Incheiat astzi, ziua......, luna ...................., anul ...........
Subsemnaii:
- Instalator autorizat .............................autorizaie
nr.............................. grad ......
- Executant ...........
...................................................................................................
- Sudor autorizat ........................................................... autorizaie
nr....................................
la montarea conductei / branamentului / instalaiei de utilizare conduct gaze naturale de presiune
..................................,
la imobilul din localitatea ........................................., str. .............
............................, nr.........
Prin prezentul proces verbal, precizm urmtoarele:
- conducta / branamentul /instalaia de utilizare are diametrul ..................... i lungimea
......................m,
- eava utilizat la executarea conductei / branamentului / instalaiei de utilizare este cea
prevzut in certificatul de
calitate nr. .......... anul .......... i certificatul de conformitate nr. ............ anul
........., anexate la cartea construciei;
a) pentru conduct / branament / instalaie de utilizare din OL
- toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate i au fost izolate; precizrile
vor fi fcute de executant;
- eava a fost izolat conform precizrile vor fi fcute de executant i la montaj a fost aezat pe
pmant mrunit.
Calitatea izolaiei a fost verificat dup umplerea anului cu pmant, incadrandu-se in
calitate.....................(Buletin de
verificare nr/);
- la toate sudurile au fost aezate rsufltori ;
- conducta a fost aezat pe fundul anului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm,
adancimea de pozare
fiind .... m;
- calota rsufltorilor a fost sudat in totalitate de tij i a fost aezat pe strat de nisip i
pietri de rau;
- tuburile de protecie au fost montate conform proiectului i normativului in vigoare;
- eava, armturile i curbele utilizate, sunt confecionate din materialele indicate in normativul
de proiectare i
executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale in vigoare;
- primul strat de umplutur deasupra conductei a fost din pmant mrunit, fr corpuri tari (resturi
de beton,
crmizi, deeuri metalice, sticloase etc.);
b) pentru conduct / branament / instalaie de utilizare din polietilen
- toate sudurile au fost executate folosind materiale i procedee standardizate i au fost realizate
prin
.................................;
- tuburile de protecie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate i a normativului in
vigoare;
- eava, armturile i fitingurile utilizate sunt confecionate din materiale prevzute in normativul
in vigoare;
- conducta a fost aezat pe fundul anului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm,
adancimea de pozare
fiind ......... m;
- umplerea anului este fcut cu nisip i pmant mrunit, conform prevederilor normativul in
vigoare, inclusiv
aezarea benzii (grilei) de avertizare i a firului trasor;
- la executarea conductei / branamentului / instalaiei de utilizare s-a traversat traseul
canalizrilor subterane
menionate in plan, fat de care s-au respectat distantele admise.
Numele i prenumele ... Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor Semntura
1. Constructor
- Instalator
autorizat...........................................................................................
....................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat
....................................................................................................
...........................................
- Sudor PE
....................................................................................................
.........................................................................
- Sudor OL
2. Operator SD I nspector C.Q.........................................................................................................................................
3. Beneficiar ............................................................................................................... ................................
Not: Sudorii PE i OL sunt autorizai de organisme abilitat, conform reglementrilor n vigoare.
94
Anexa 8
INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE
Intreinerea, exploatarea i repararea instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale
revine consumatorului, care rspunde pentru buna lor funcionare.
Verificarea i revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este
obligatorie pentru toi consumatorii i se efectueaz de ctre un operator economic
autorizat de ctre ANRE.
Verificarea tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este obligatorie
la intervale
de doi ani.
Revizia tehnic periodic a instalaiilor de utilizare este obligatorie la
interval de
10 ani in urmtoarele situaii:
a) in cazul neutilizrii instalaiei o perioad mai mare de 6 luni;
b) dup orice eveniment care ar putea afecta funcionarea in condiii de
siguran a instalaiei.
In cazul situaiilor de la punctele a i b, consumatorul are obligaia de a
anuna
operatorul liceniat de distribuie gaze naturale inainte de reutilizarea
instalaiei.
Pentru prentmpinarea accidentelor cu pierderi de viei umane i distrugeri de
bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaiilor de
gaze naturale, se vor respecta cu strictee urmtoarele instruciuni:
1. Inainte de aprinderea focului se fac urmtoarele operaiuni:
- ventilarea permanent a incperilor in care funcioneaz aparate
consumatoare
de combustibili gazoi; in centralele termice i in incperile cu aparate cu
flacr liber se
asigur o ventilare permanent;
- controlul tirajului aparatelor racordate la co; in cazul in care se
constat lipsa
tirajului, nu se aprinde focul decat dup efectuarea lucrrilor care s
asigure tirajul
(curirea coului de fum, curirea sobei, repararea aparatelor de evacuare
mecanic,
deschiderea clapetelor de reglare etc.);
- controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili
gazoi; dac robinetul este deschis, acesta se inchide i se ventileaz
incperea respectiv
precum i cele invecinate prin deschiderea uilor i ferestrelor,
aprinderea focului se face
numai dup aerisirea complet;
- asigurarea accesului aerului de ardere in focarul aparatului consumator de
combustibili gazoi (prin: deschiderea uielor cenuarului la sobe, deschiderea
fantelor
pentru accesul aerului in focar, pornirea ventilatorului etc.);
- verificarea funcionrii aparaturii de automatizare, dup caz;
- ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoi.
95
2. La aprinderea focului in aparate consumatoare de combustibili gazoi
neautomatizate i arztoare, se fac urmtoarele operaiuni:
- aerisirea focarului, minimum 5 minute inainte de aprinderea focului:
- apropierea aprinztorului de arztor;
- deschiderea lent a robinetului de manevr i aprinderea focului,
concomitent
cu supravegherea stabilitii flcrii.
Aprinderea se face numai cu un aprinztor special construit n acest scop, fiind
interzis aprinderea direct cu chibrituri, hrtie etc.
Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoi
automatizate se face conform instruciunilor elaborate de fabrica
productoare.
3. Stingerea focului:
Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoi racordate cu
furtun, se face prin inchiderea robinetului de siguran, existent inaintea
furtunului; dup
stingerea flcrii se inchide i robinetul de manevr.
In societi i instituii, focul se aprinde i se stinge numai de
personalul instruit i
insrcinat cu aceast operaiune prin grija conducerii unitii beneficiare,
iar in cazul
operatorilor economici i al centralelor termice de bloc, prin personal
calificat.
4. Indicaii speciale
La utilizarea gazelor naturale este interzis:
- aprinderea focului dac aparatul consumator de combustibili gazoi nu este
etan sau nu are tiraj;
- lsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
- obturarea coului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoi;
- modificarea instalaiilor de gaze fr aprobri legale i prin persoane
neautorizate;
- dormitul in incperi cu focul aprins;
- dormitul in incperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoi nelegate
la co (reou, aragaz etc.);
Dac se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat
urmtoarele msuri: - se sting toate focurile;
- se deschid toate uile i ferestrele;
- nu se aprinde nici o surs de foc;
- nu se manevreaz aparate electrice;
- nu se doarme in astfel de incperi;
96
- se anun imediat operatorul liceniat de distribuie la telefoanele:
...........................................................................
......................................................................
......
Verificarea eventualelor scpri de gaze naturale se face prin mirosire i cu
spum de spun cu ap.
NU UITATI !
Verificarea cu flacr a instalaiilor de gaze naturale prezint pericol de
explozie i incendiu.
Dormitul n ncperi cu focul aprins sau n ncperi cu aparate consumatoare de
combustibili gazoi nelegate la coul de fum, prezint pericol de moarte.
97
Anexa 9
Societatea Comercial ____________________________
Localitatea ______________________________
FIA TEHNIC A CONDUCTEI DE DISTRIBUIE GAZE NATURALE
Strada ___________________________________________ , de la nr. .. la nr.

CONDUCTA:
- tip: .
- material: .
- diametru:
- lungime: .
- STANDARD: ..
- izolaie:
- recepionat cu PVRT nr. .., din data de: ziua , luna , anul
.
- pus in funciune la data de: ziua . , luna , anul .
ANEXE:
1 tuburi de protecie:
- diametru:
- material: .
- locul de montare:
2 Rsufltori:
- cu capac GN, buci .
- fr capac GN, buci .
3 Imbinri electroizolante:
- diametru
- buci .
4 Robinete:
- tip
- diametru ..
- buci
5 Sudurile au fost executate:
- aparat
- procedeu
- intrite cu ..
6. Cmine de vane:
- buci: .
7. Protecie catodic: ..
8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial
.. ,
prin instalatorul autorizat gradulautorizaa nr
.
Intocmit, Verificat,
Lucri executate dupmontarea conductei:
Nr.
Crt.
Data executii
Ziua Luna Anul
Descrierea lucrii Executantul98
Anexa 10
Societatea Comercial ____________________________
Localitatea ______________________________
FIA TEHNIC A BRANAMENTULUI
Strada ___________________________________________ , de la nr. .. la nr.

BRANAMENT:
- tip: .
- material: .
- diametru:
- lungime: .
- STANDARD: ..
- izolaie:
- recepionat cu PVRT nr. .., din data de: ziua , luna , anul
.
- pus in funciune la data de: ziua . , luna , anul .
ANEXE:
1 tuburi de protecie:
- diametru:
- material: .
- locul de montare:
2 Rsufltori:
- cu capac GN, buci .
- fr capac GN, buci .
3 Imbinri electroizolante:
- diametru
- buci .
4 Robinete:
- tip
- diametru ..
- buci
5 Sudurile au fost executate:
- aparat
- procedeu
- intrite cu ..
6. Regulatoare:
- debit mic: Q= . buci: .
- industrial: = . buci .
7. Protecie catodic: ..
8. Lucrarea a fost executat de societatea comercial
.. ,
prin instalatorul autorizat gradulautorizaia nr
.
Intocmit, Verificat,
Lucrri executate dup montarea branamentului:
Nr.
Crt.
Data executrii
Ziua Luna Anul
Descrierea lucrrii Executantul99
Anexa 11
Societatea Comercial ____________________________
Localitatea ______________________________
FIA TEHNIC A STAIEI /POSTULUI DE REGLARE SAU REGLAREMSURARE
Strada ___________________________________________ , nr. .. , obiectiv


Presiunea de intrare / ieire:
- recepionat cu PVRT nr. .., din data de: ziua , luna , anul
.
- pus in funciune la data de: ziua . , luna , anul .
1. Regulatoare industriale:
- diametru , buci ..
- diametru , buci ..
2. Filtre de praf
- diametru: , buci ...
- diametru: , buci ...
3. Robinete:
- tip
- diametru ..
- buci
4. Sistem de msurare
- tip: ..
- contor cu turbin ( cu pistoane rotative )
mrime
- serie , numr .
- diametru:
- debit minim:
- debit maxim:
5. convertor de volum
- tip
- serie , numr ..
Lucrarea a fost executat de societatea comercial
.. ,
prin instalatorul autorizat gradulautorizaia nr
.
Intocmit, Verificat,
Lucrri executate dup montarea staiei
Nr.
Crt.
Data executrii
Ziua Luna Anul
Descrierea lucrrii Executantul.

100
Anexa 12
SECIUNILE COURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE
ARDERE DE LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOI,
CU TIRAJ NATURAL
Nr.
crt.
Debit
instalat
[m3/h]
Inlimea
activ de tiraj
[m]
Nr. de
racorduri la
acelai canal
de fum
Seciune liber
rectangular
[cm x cm]
circular u
[cm]
1 1,0 2,5 1 10 10 10
2 1,5 4,5 1 10 10 10
3 2,0 2,5 1 13 x 13 13
4 3,0 4,5 1 13 x 13 13
5 3,0 2,5 2 13 x 20 16
6 4,5 4,5 2 13 x 20 16
7 4,5 2,5 2 20 x 20 20
8 7,0 4,5 2 20 x 20 20
Valorile debitelor din tabel se refer la couri din zidrie masiv, cu
goluri realizate din
tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru couri
cptuite cu tuburi sau
blocuri prefabricate, avand fee interioare netede.
Observaii:
Seciunile indicate sunt cele uzuale.
In cazul unor seciuni intermediare, valorile corespunztoare debitelor pot
fi obinute
prin interpolare.
Pentru inlimi mai mari de 4,5m se aplic sporul la debitele instalate,
din tabelul
urmtor:
Hco [m] 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
Spor [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101
Anexa 13
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..
Localitatea .
REGISTRUL DE EVIDEN A RECLAMAIILOR I A DEFECTELOR
DIN SISTEMUL DE DISTRIBUIE
Nr. crt.
Adresa complet
Nr. Telefon reclamantNumele i prenumele
Data i ora primirii reclamaiei
celui care primete reclamaiaNumele i prenumele
Coninutul reclamaiei
s-a repartizatSalariatul cruia i
Nr. i data ordinului de serviciu
Data i ora sosirii la reclamant
Defeciune constatat
Modul de rezolvare
Data i ora rezolvrii
Timp de intervenie
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102
Anexa 14
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..
Localitatea .
REGISTRUL DE EVIDEN A RECLAMAIILOR I A DEFECTELOR
DIN INSTALAIILE DE UTILIZARE
Nr. crt.
Adresa complet
Nr. Telefon reclamantNumele i prenumele
Data i ora primirii reclamaiei
celui care primete reclamaiaNumele i prenumele
Coninutul reclamaiei
s-a repartizatSalariatul cruia i
Nr. i data ordinului de serviciu
Data i ora sosirii la reclamant
Defeciune constatat
Modul de rezolvare
Data i ora rezolvrii
Timp de intervenie
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103
Anexa 15
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE ..
Localitatea .
REGISTRU PENTRU EVIDENA ACCIDENTELOR TEHNICE
Nr.
crt.
Data
Ziua, luna, anul
Adresa
Strada, nr.
Descrierea
accidentului
Msuri luate i data
repunerii in funciune
a instalaiei
104
Not:
1) Registrul pentru evidena accidentelor tehnice se completeaz de eful
sectorului de exploatare.
2) Se tine evidena separat pentru instalaii de utilizare pe de o parte,
pentru conducte i branamente de distribuie pe de alt parte.
105
Anexa 16
OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUIE
Localitatea .
REGISTRU DE EVIDEN ZILNIC A PARAMETRILOR
Data_______
STAIILE DE REGLARE-MSURARE PREDARE- PRIMIRE
Parametrii UM Ora inregistrrii Observaii
Presiune intrare [MPa]
Presiune ieire [MPa]
Presiune panou msurare [MPa]
Temperatur gaze [o C]
Temperatur mediu [o C]
Grad odorizare
Pierdere de sarcin filtre [MPa]
Debit orar [m3/h]
STAII DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE DE SECTOR
Parametrii UM Ora inregistrrii Observaii
Presiune intrare [MPa]
Presiune ieire [MPa]
Presiune panou msurare [MPa]
Temperatur gaze [o C]
Temperatur mediu [o C]
Grad odorizare
Pierdere de sarcin filtre [MPa]
STAII I POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MSURARE LA MARII CONSUMATORI
Parametrii UM Ora inregistrrii Observaii
Presiune intrare [MPa]
Presiune ieire [MPa]
Presiune panou msurare [MPa]
Temperatur gaze [o C]
Temperatur mediu [o C]
Grad odorizare
Pierdere de sarcin filtre [MPa]
Debit orar [m3/h]
106