P. 1
Sufisme Dalam Islam

Sufisme Dalam Islam

|Views: 1,086|Likes:
Published by alhujjat
Sebuah penjelasan tentang kewujudan sufi didalam komuniti Islam. Istilah ini wujud setelah kewafatan Nabi junjungan kita Muhammad (s.a.w). Adakah kewujudan sufi ini merupakan saranan Rasulullah, atau sekadar sebuah penambahan rekaan kaedah ritual & spiritual? atau ianya merupakan satu cara untuk memecahbelahkan umat Islam? Temui jawapannya dan jawapannya pada diri anda samada ianya kebenaran atau sekadar sebuah pandangan penulis....
Sebuah penjelasan tentang kewujudan sufi didalam komuniti Islam. Istilah ini wujud setelah kewafatan Nabi junjungan kita Muhammad (s.a.w). Adakah kewujudan sufi ini merupakan saranan Rasulullah, atau sekadar sebuah penambahan rekaan kaedah ritual & spiritual? atau ianya merupakan satu cara untuk memecahbelahkan umat Islam? Temui jawapannya dan jawapannya pada diri anda samada ianya kebenaran atau sekadar sebuah pandangan penulis....

More info:

Published by: alhujjat on Apr 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

SUFI dalam ISLAM

1

Sufisme dalam Islam

SUFISME DALAM ISLAM
Oleh: Mawlana Syaikh Muhamad Hasan Sahib Najafi Marhum Mujtahid Bombay Daripada Buletin Bulanan Ithna ‘Asyari Bombay

EBRAHIM TRUST, INDIA.

1

2

Sufisme dalam Islam

BISMI’LLAH AL-RAHMAN AL-RAHIM

SUFISME

Al-Tasawwuf (Sufisme) Perkataan sufi berasal daripada perkataan Arab suf yang bermaksud “bulu” dan ia dihubungkan dengan huruf ya’ untuk menjadikannya sufi sama seperti Baghdad dan Hind yang ditambahi huruf i menjadikannya Baghdadi dan Hindi. Kata kerja tasawwuf juga merujuk kepada perbuatan menjadi seorang ahli sufi atau hukum dan amalan ahli sufi. Demikian juga, tasawwuf (sufisme) adalah kata nama abstrak daripada sufi, yang bermaksud kepercayaan dan amalan ahli sufi. 1 Sejarah tasawwuf sudah lama, tetapi sejak bila sistem tersebut wujud tidak dapat dipastikan dengan tepat, tetapi dapat dibuktikan bahawa sistem tersebut menyusup masuk disebabkan amalan pengekangan dan penyucian diri oleh ahli-ahli sufi. Para pengikut yang menggantikan mereka telah membentuk dan merangka peraturan-peraturan tertentu. Tasawwuf (sufisme) dalam Islam tidak pernah wujud semasa hayat Rasulullah (s.a.w) malahan tiada seorang pun di kalangan umat Islam dikenali sebagai ahli sufi. Tasawwuf (sufisme) menyusup masuk di kalangan umat Islam pada abad ke-2/8 dan dalam abad ke-3/9, orang-orang yang menganuti (mempercayainya) sudah biasa dikenali sebagai
1

_________, Sufism, PeerMohamed Ebrahim Trust, Karachi, t.t, h.168. ( Petikan daripada tulisan Mawlana Syaikh Muhammad Hasan Sahib Najafi Marhum, Mujtahid dari Bombay).

2

3

Sufisme dalam Islam

ahli sufi. Nabi Muhammad (s.a.w) dikatakan pernah meramalkan kelahiran orang-orang yang seumpama itu dan angkara jahat mereka. Orang Islam pertama yang menjadi ahli sufi dan yang cuba sedaya mungkin menjadikan peristiwa ini sesuatu yang terkenal ialah Abu Hasyim al-Kufi al-Sufi dari kota Kufah. Ahli-ahli sufi muslim dikatakan mendapat tempat atau institusi mereka yang pertama di perkampungan Ramallah, di wilayah Syria yang telah didirikan oleh seorang Kristian yang kaya. Kemungkinan terdapat rahsia yang tersembunyi menerusi pembinaan sebuah tempat atau institusi untuk ahli-ahli sufi muslim oleh orang Kristian. Tidak lain dan tidak bukan ia bertujuan untuk menanam benih tasawwuf di kalangan umat Islam dengan memindahkan pemikiran mereka dari masjid-masjid ke tempat atau institusi berkenaan, dan dengan demikian, bebas mengamalkan pengajaran mereka di institusi tersebut. Pada mulanya hanya terdapat sekumpulan ahli sufi sahaja yang wujud tetapi kerana cita-cita pemimpin (sufi), banyak kumpulan mulai timbul dan setiap kumpulan menggunakan nama-nama yang berbeza bagi mereka dan kemudian dikenali dengan nama tersebut. Nama-nama pelbagai aliran (tariqah) sufi di antaranya adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wahdatiyyah. Wasiliyyah. Habibiyyah. Wilaytiyyah. Syarkiyyah. Syamrakiyyah. Kalandariyyah. Malamatiyyah. Haliyyah.
3

4

Sufisme dalam Islam

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Hurriyyah. Waqifiyyah. Taslimiyyah. Talkiniyyah. Kahiliyyah. Alhamiyyah. Nuriyyah. Batiniyyah. Jurriyyah. Usysyakiyyah. Zurrakiyyah. Jamhuriyyah.

Menurut keterangan Kitab Bahr al-La‘ali, 2 dikatakan terdapat banyak bahagian sufi di antaranya empat (4) adalah yang asal, sementara yang lain-lain adalah cabangcabangnya. Empat (4) yang asal itu adalah: 1. 2. 3. 4. Hululiyyah. Ittihadiyyah. Wasiliyyah. ‘Usysyakiyyah.

Terdapat ahli sejarah menetapkan Wahdatiyyah dan Tanasukhiyyah sebagai ganti kepada Wasiliyyah dan ‘Usysyakiyyah. Kepercayaan-kepercayaan sufi amat berlawanan dengan Usul dan Furu‘ yang merupakan tunjang, dasar dan amalan Islam. Bukan itu sahaja, bahkan terdapat hadith-hadith Nabi (s.a.w) dan para Imam (a.s) yang menentang kepercayaan-kepercayaan tersebut. Pendapat-pendapat Pemikir Islam Mengenai al-Tasawwuf Berikut adalah pendapat para pemikir muslim mengenai al-tasawwuf. Dalam Kitab Jami (terj. Daripada
2

Kitab Bahr al-La‘ali, h.183

4

5

Sufisme dalam Islam

Kitab Nafi) menyebutkan sebuah aliran sufi bernama Jamhuriyyah yang mempunyai bilangan pengikut yang ramai pada masa kini. Terdapat aliran-aliran lain seperti Rafaiyyah, Bakhtisyiyyah, Nur Bakhsyiyyah, Syah Ni‘matullah Ali Syahiyyah, Syisygari, Gunabadi dan sebagainya. Ahli sufi daripada aliran ini tersebar di seluruh negara Islam. Kepercayaan mereka tentang Allah adalah berdasarkan konsepsi al-Ittihad (iaitu alam seluruhnya adalah Allah).

Nama Sufi
Dalam kitab Bahr al-La‘ali 3 menyebutkan al-Qusyairi seorang sufi yang terulung telah mengatakan: “Sehingga tahun 200H, nama sufi belum wujud di mana-mana” dan dikatakan bahawa daripada Kitab Nafhat, Mulla Jami menyebutkan: “Bahawa orang yang pertama di kalangan orang Islam yang dikenali sebagai ahli sufi ialah Abu Hasyim. Kitab-kitab Syi‘ah dan Sunni yang lain turut menyokong kenyataan itu. Namun para pengikut Abu Hasyim ‘Uthman al-Kufi yang setia cuba mengangkat martabat atau nilai perkataan sufi dengan mengatakan bahawa sufi bermaksud Ashab al-Suffah yang merujuk kepada orang-orang miskin dan faqir yang kuat beribadah pada zaman Nabi (s.a.w) yang pada kebiasaannya berada di suffah di masjid Nabawi di Madinah. Kenyataan atau teori ini dipalsukan untuk mengembangkan kegiatan mereka dan untuk menyesatkan orang ramai, dengan cara ini mereka dapat menarik orang ramai kepada tasawwuf dan selepas perbincangan yang siasia, mereka menyisihkan diri ke lembah kejahilan.Walau dalam keadaan apa pun, orang pertama dari kalangan muslim digelar ahli sufi ialah Abu Hasyim (‘Uthman) al-Kufi.
3

Kitab Bahr al-La`ali, h.179

5

6 Alasan istilah Sufi:

Sufisme dalam Islam

Abu Hasyim al-Kufi dinamakan sufi kerana dia memutuskan hubungannya daripada urusan duniawi seperti para paderi Kristian. Biasanya, dia memakai pakaian suf dan percaya kepada inkarnasi (hulul) dan ittihad seperti orang-orang Kristian percaya kepada Jesus Christ. Dia menetapkan kedua-dua kepercayaan itu sebagai prinsip-prinsip asas tasawwuf. Namun, dia sendiri masih keliru sepanjang hayatnya kerana kedua-dua kepercayaan tersebut. Oleh itu, tidaklah dapat dipastikan sama ada dia percaya kepada hulul (inkarnasi) atau kepada ittihad (segala sesuatu adalah Allah). Dikatakan dalam Kitab Usul al-Diyanat bahawa Abu Hasyim secara terbuka termasuk dalam kalangan Bani Umaiyyah (Amawi) dan al-Jabariyyah. Amawi atau Bani Umaiyyah adalah keturunan Umaiyyah, musuh Islam yang paling jahat sementara al-Jabariyyah pula percaya bahawa kedua-dua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia di dalam kehendak dan kekuasaan Allah, atau dengan kata-kata lain, Allah menyebabkan mereka melakukan perbuatan baik atau buruk, tetapi sebenarnya dia adalah lebih dari sekadar itu. Abu Hasyim pada hakikatnya seorang yang jahil dan tidak beragama, dan tujuannya mewujudkan tasawwuf adalah untuk merosakkan Islam. Para Imam yang ma‘sumun (a.s) telah menunjukkan kebencian mereka terhadap tasawwuf. Para pengikut Abu Hasyim sama ada mereka memakai pakaian daripada bulu atau tidak, dikenali sebagai sufi, dan dalam usaha untuk menunjukkan hubungan dengan Abu Hasyim, ada kalanya mereka dikenali sebagai al-

6

7

Sufisme dalam Islam

Hasymiyyah Syarikiyyah.

Abu

Hasymiyyah,

‘Uthmaniyyah

atau

Siapakah Ashab al-Suffah

Ashab al-Suffah terdiri daripada orang-orang yang pada sepanjang zaman Nabi (s.a.w) menghabiskan hidup mereka di masjid-masjid. Bilangan mereka mencapai 480 orang. Mereka tidak mempunyai rumah untui didiami dan oleh kerana itu mreka mendiami masjid. Para penduduk Madinah biasanya memberikan makanan kepada mereka dan juga menyediakan keperluan-keperluan lain. Kemudian dengan perintah Allah, Nabi (s.`a.w) memindahkan mereka daripada masjid dan dengan meletakkan atap di bahagian platfom, memindahkan mereka ke Suffah iaitu suatu platfom dan dengan itu, mereka dikenali sebagai Ashab alSuffah. Dalam Kitab Rawdat al-Jannah, Abu Nu`aim menyebutkan dalam Kitab Hilyah al-Awliya’ bahawa selepas wafat Nabi (s.`a.w) perubahan menyudup masuk dalam kehidupan Ashab al-Suffah. Sebahagian daripada mereka masih tetap dengan kepercayaan-kepercayaan mereka tetapi sebahagian yang lain tertarik kepada duniawi dan menjadi pencinta duniawi. Keterangan lengkap mengenai Asbah alSuffah diberikan dalam Kitab bertajuk Ahkam al-Masjid. Golongan Sufi menyeret nama Ashab al-Suffah dan mengisytiharkan hubungan mereka dengan golongan itu semata-mata dengan tujuan untuk menjadikan nama sufi sebagai mulia dan untuk membuktikan kesahihan prinsipprinsip mereka, tetapi ahli sejarah, para ulama dan para pengkaji telah mencatatkan selepas kajian dilakukan bahawa tiada dasar atau faktra (bagi mereka) mendakwa hubungan ini dan sebaliknya mereka cuba untuk menunjukkan hubungan dengan Ashab al-Suffah hanya

7

8

Sufisme dalam Islam

dengan harapan untuk melonjakkan kepercayaan-kepercayaan mereka.

penyebaran

Kenyataan salah mengenai hubungan Sufi dengan tokoh-tokoh terkemuka dalam Islam

Bahar mencatatkan suatu andaian dalam Kitabnya, Tarikh Tasawwuf-e-Nasre Farsi, h.178 mengenai tasawwuf, keadaan dan kemasukannya dalam kalangan orang Islam bahawa sukar untuk mendapatkan kepastian tentang permulaan tasawwuf. Sebahagian cuba untuk mengandaikan asal-usul tasawwuf menerusi Nabi (s.a.w) manakala yang lain pula kepada Ashab al-Suffah, seterusnya kepada Khalifah Abu Bakr dan yang lain pula kepada ‘Ali (a.s).
Andaian (Asumsi) Mengenai Asal-Usul Tasawwuf

Sebahagian berpendapat Tasawwuf (Sufisme) asalnya muncul daripada Greece dan ia adalah akibat daripada Falsafah Greek. Abu Rayhan al-Biruni (m.430H) dan tokohtokoh yang terkemudian berpendapat tasawwuf datang dari India dan akar umbinya adalah agama atau kepercayaan yang diperlihatkan oleh para Brahmin, cendekiawan dan tokoh-tokoh agama Buddha. Mereka mengatakan pada abad ke-3H/9M, sekumpulan ahli bid`ah (Bid`atis) termasuk Husayn bin Mansur al-Hallaj telah pergi ke India untuk mempelajari ilmu sihir (simiya’), kuasa dan ilmu ghaib dan dari situ, mereka mempelajari prinsip-prinsip sufisme dan selepas itu, sebahagian daripada mereka menyelubungi idea-idea itu dengan pakaian Islam. Sebahagian berpendapat Tasawwuf diciplak daripada agama Mani dari Iran. Seterusnya dikatakan bahawa para pengikut Mani yang menerima Islam dari aspek luaran
8

9

Sufisme dalam Islam

semata-mata, biasanya mendakyahkan idea-idea keberhalaan (wathani) mereka. Ketika umat Islam dikatakan mengetahui taktik-taktik mereka, menganggap membunuh mereka adalah halal. Maklumat mengenai niat umat Islam itu menyebabkan mereka mengubahkan kaedah (metode @ manhaj) dakyah mereka. Mereka berhenti berdakwah secara terang-terangan sebaliknya mulai menyebarkan kepercayaan mereka menerusi tasawwuf, berpakaian dengan pakaian muslim dan ketika menyediakan formula untuk prinsip-prinsip mereka, mereka telah mengisytiharkan hubungan mereka dengan Ashab alSuffah. Merujuk kepada Kitab Abu Rayhan al-Biruni, Bahar mencatatkan dalam Kitab Tarikh Tasawwufnya bahawa perkataan sufi diambil daripada perkataan Sufiyah dimulai dengan huruf Sin dan perkataan kedua itu bermaksud “ falsafah “ dalam bahasa Greek. Sebahagian umat Islam berpegang kepada pendapatpendpat seperti itu dan kemudian mereka dinamakan Sufiyah. Selanjutnya, sebahagian mereka mulai percaya perkataan Sufiyah diambil daripada Ashab al-Suffah dan lain-lain pula mulai percaya bahawa ia diambil daripada perkataan Suf. Apa yang ditulis oleh Abu Rayhan al-Biruni tentang perkataan Suf kelihatan dapat diterima tetapi pada pendapat saya 4 bahawa Suf yang bermaksud bulu kelihatan menjadi dasar @ asas tasawwuf. Ini kerana di khalayak ramai, mereka yang mengisytiharkan diri mereka telah menyisihkan diri mereka daripada aspek duniawi, biasanya memakai pakaian daripada Suf yang bermaksud bulu. Ini menyebabkan mereka dikenali Sufi.

4

Pendapat Syaikh Hasan al-Najafi sendiri.

9

10

Sufisme dalam Islam

Kenyataan ini disokong oleh pelbagai riwayat dan dapat diringkaskan bahawa mereka dinamakan Sufi kerana mereka biasanya memakai pakaian daripada bulu.
Ramalan Nabi (s.a.w) Mengenai Tasawwuf di Kalangan Umat Islam

Disebutkan dalam Kitab Hadiqat al-Syi`ah dan `Ayn alHayat dan lain-lain bahawa Nabi (s.a.w) memberitahu Abu Dhar al-Ghiffari: “ Wahai Abu Dhar, pada masa-masa berikutnya akan ada suatu kelompok manusia yang memakai pakaian daripada bulu pada musim sejuk dan juga musim panas, dan yang menganggap diri mereka lebih mulia berbanding yang lain. Malaikat di bumi dan di langit akan melaknat manusia seperti itu.” Hadith Nabi (s.a.w) ini menyebutkan perkataan Sufiyah telah dibentuk berdasarkan kalimah sufi (bulu). Terdapat hadith-hadith Nabi (s.a.w) yang lain membuktikan bahawa kalimah sufiyah mempunyai akar umbinya daripada suf (bulu). Dalam Kitab Sawa’ al-Sabil 5 Sayyid Abu al-Hasan Sahib Mujtahid memetik hadith riwayat oleh Syaikh Baha’ al-Din Muhammad al-‘Amili @ ‘Allamah Syaikh Bahai yang wafat pada tahun 1030H dalam kitabnya, Jami ‘Abbasi (Punjabi).
Kebencian Rasulullah (s.a.w) Terhadap Ahli Sufi

Nabi (s.a.w) bersabda: “ Hari Qiyamat tidak akan datang hingga masa @ mendekati masa itu terdapat sekumpulan dari kalangan umatku muncul dikenali sufiyah.Sesungguhnya orang-orang dalam kumpulan itu adalah Yahudi di kalangan umatku. Oleh itu, mereka bukanlah daripada umatku, bahkan mereka lebih jauh
5

Kitab Sawa’ al-Sabil, India, t.t., h.92.

10

11

Sufisme dalam Islam

berbanding orang yang kufur daripada agama dan mereka ditaqdirkan ke neraka.” Kalimah sufiyah dalam hadith ini tida dimulai dengan huruf Sin tetapi dengan huruf sad, dan kalimah sufiyah bermula dengan huruf sad terbentuk daripada Suf yang bermaksud “bulu.” Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa sekumpulan manusia di kalangan umat Islam dikenali sufiyah dikatakan demikian kerana pakaian bulu yang mereka pakai.
Celaan (Sabb @ ‘Itab) dan kata-kata kebencian yang digunakan oleh Nabi (s.a.w) kepada ahli Sufi dalam hadith tersebut, alasan yang kelihatan adalah kerana kekuatannya memahami peristiwa-peristiwa masa hadapan yang akan berlaku, baginda (s.a.w) mengetahui kelahiran ahli Sufi dan Tasawwuf di kalangan umat Islam, kepercayaan mereka tentang perkara-perkara haram sebagai halal, di samping pengabaian mereka terhadap syariah juga diketahui oleh baginda (s.a.w).
Ahli Sufi Membelakangi Syariah Islam

Sikap ahli-ahli Sufi yang mengabaikan syariah dapat dilihat daripada beberapa contoh. Dalam kitab Risalah 6 mencatatkan mengenai Mawlana Syams al-Din bahawa: “Mawlana Syams al-Din mengabaikan syariat dan bukanlah orang yang taat sama sekali. Kata-kata tersebut yang disebutkan kepada Mawlana Syams al-Din kelihatan digunakan kerana dalam suatu insiden diceritakan dalam kitab yang sama yang menjelaskan bahawa: “Mawlana Syams al-Din bertanyakan soalan berikut kepada Avhad alDin al-Kirmani yang ingin menjadi muridnya, sama ada dia sanggup minum arak (nabiz) di hadapan khalayak ramai di pasar Baghdad? Kirmani menolaknya. Mawlana Syams al-Din kemudian bertanya lagi sama ada dia akan membawa arak untuknya? Kirmani sekali lagi menolaknya. Akhirnya Mawlana Syams al-Din
6

Jalal al-Din Mawlana Badi` al-Zaman, Kitab Risalah-e Tahkike Ahwale,

11

12

Sufisme dalam Islam

menanyakannya sama ada dia sanggup duduk di sebelahnya ketika dia minum arak? Soalan ini juga ditolak olehnya. Kemudian Syams al-Din dengan lantang memberitahunya supaya beredar. Dicatatkan dalam Kitab Bahr al-La`ali bahawa dalam Kitab al-Mizan 7 oleh al-Ghazali, pengarang mencatatkan bahawa dia sendiri pernah bertanya salah seorang syaikh (Pir) Sufi bahawa dia ingin mengamalkan kepercayaannya menurut al-Qur’an sepenuhnya, tetapi dia melarangnya berbuat demikian. 8 Tidak syak lagi bahawa di kalangan Sufi, kedudukan seumpama itu adalah biasa, yang pada kenyataannya jelas bercanggah dengan syariah sama sekali. Setiap orang Islam mengetahuinya dengan baik bahawa menentang syariah adalah menentang kehendak Allah dan kerana itu, Nabi (s.a.w) dan para Imam (a.s) menentang atau menyanggahi ahli-ahli Sufi.
Perbezaan Di antara Sufi dan ‘Arif

Sebahagian orang yang tidak memahami perbezaan di antara Sufi dengan ‘Arif. Mereka mengakui Sufi sebagai ‘Arif dan sebaliknya. Bagaimanapun terdapat perbezaan yang agak ketara di antara Sufi dan ‘Arif.

Sufi adalah seseorang yang dari segi luarannya memperlihatkan (sikap) meninggalkan duniawi, tidak mempedulikan hukum-hukum syariah dan percaya kepada doktrin Ittihad dan Hulul, sedangkan ‘Arif pula mempunyai ilmu tentang Allah (s.w.t), menjalani hidup menurut perintah Allah seperti ditetapkan oleh syariah. Orang yang tidak mentaati perintah Allah dalam syariah tidak dikatakan sebagai ‘arif.
7 8

Al-Ghazali, Kitab al-Mizan (al-`Amal). Sufism, h.179.

12

13

Sufisme dalam Islam

‘Ali (a.s) berkata: “Syi‘ah (sahabat-sahabat)ku adalah ‘Arif (iaitu mengakui Allah, mereka bertindak mengikut perintah Allah), ‘Arif adalah orang yang mula dan berbicara perkara-perkara yang baik.” 9
Definisi ‘Arif

Ahli falsafah ulung Islam, Bu ‘Ali Sina (Avicenna) (m.428H) membuat catatan dalam kitabnya, Isyarat bahawa: “‘Arif percaya kepada Allah tanpa sifat tamak sama sekali
9

Bukan itu sahaja, bahkan kepercayaan ahli sufi adalah seperti mentaati perintah Pir (yang digelar Syaikh) dalam semua perkara, bahkan yang berlawanan dengan syariah dan bertindak berlawanan dengan printah-perintah Pir, hukuman juga turut ditetapkan. Dicatatkan dalam Kitab Maratib al-Wusul, h.5, bahawa Syaikh hendaklah dihormati dan perintahnya harus dianggap lebih utama daripada nyawa (sendiri). Lebih-lebih lagi, apa sahaja perintah yang diberikannya dianggap wahy (ilham) dan seseorang hendaklah melakukannya walaupun ia berlawanan dengan hukum @ syariah ataupun dasar-dasar agama. Ahli sufi hendaklah menghadirkan diri kepada Syaikh seperti mayat yang diserahkan kepada orang yang akan memandikannya dan tidak patut dikritik idea-idea, kata-kata ataupun tindakan Syaikh. Dalam Kitab Mir`at al-`Arifin, h.137 oleh Mas`ud Beg dicatatkan bahawa “ murid-murid melihat wajah Allah pada Syiakh dan hendaklah merahu kepadanya tentang hakikat, rahsia dan keajaiban-keajaiban. Sekiranya perbuatan Syaikh didapati berlawanan dengan hukum-hukum seperti yang diterangkan ulama’, murid-murid tidak wajar mengubahkan perbuatanperbuatan mereka dan tidak juga tidak patut menunjukkan sikap benci (mereka). Bahkan orang-orang tidak melihat sesuatu yang lain kecuali Pir dan mereka menganggapkannya adalah segala-galanya dan membinasakan diri mereka untuk berkhidmat kepada Pir. Mereka menganggap ketaatan kepada Pir seumpama kewajipan agama walaupun menyembah seseorang selain Allah adalah dosa besar. Dalam Kitab Mir`at al-`Arifin, h.141 juga dicatatkan bahawa menyembah Pir bukanlah suatu yang mudah tetapi ia adalah kerja seseorang yang melakukan dua dunia?alam dan tidak kekal diri mereka iaitu murid tidak boleh berbuat sesuatu berlawanan dengan kehendak Pir dan untuk tujuan itu, dia tidak perlu memberikan perhatian termasuk kepada hukum-hukum agama.” Dalam kitab yang sama, h.142 dicatatkan bahawa adalah wajar bgai muridmurid tidak mempunyai kepercayaan (iman) kepada mana-mana agama kerana agama berkembang dan utnuk mentaati agama bukanlah ma`rifah tetapi sia-sia belaka. Murid-murid tidak dapat mencapai matlamat yang diharapkan tanpa membebaskan diri daripada ikatan-ikatan keagamaan.

13

14

Sufisme dalam Islam

dan tidak mengharap kerana takut @ tamak tetapi melakukannya kerana dia menganggap Dia (Allah) layak disembah dan mempunyai pengetahuan mengenai-Nya.” Berbicara tentang hubungan di antara ilmu Allah dan menyembah-Nya, telah dinyatakan dengan jelas oleh Amir al-Mu’minin (a.s) ketika beliau mengatakan: “Ya Allah, aku tidak menyembah-Mu kerana mendapatkan syurga-Mu tetapi menyembah-Mu kerana aku mengenali-Mu dan Engkau sahaja yang layak disembah.” Seorang ‘Arif tidak memberikan perhatian kepada sesuatu selain daripada Pencipta (Khaliq) alam iaitu Allah, dan apa sahaja yang dilakukannya, dilakukannya kerana Allah semata-mata dan tidak mempedulikan makhluq yang berlawanan dengan Khaliq sama sekali dan tidak mencintai makhluq tetapi dia memberikan perhatian dan menyayangi makhluk dalam ketaatannya kepada perintah-perintah Allah. Sebagai contoh, suatu hari Bibi Zaynab (a.s) bertanya kepada bapanya, ‘Ali (a.s): “Wahai bapaku! Adakah engkau mencintaiku dalam hatimu? Dijawab: Ya, anakku. Bibi Zaynab (a.s) bertanya lagi: Adakah engkau mencintai Allah? Dijawab: Ya, dan kini beralih kepada soalan seterusnya oleh Bibi Zaynab (a.s): “Bapaku! Bolehkah cinta kepada dua perkara berada dalam satu hati? ‘Ali (a.s) menjawab: Cinta yang hakiki adalah kepada Allah dan bagimu, cinta itu adalah dengan mengikut perintah-Nya.” Keadaan mental seseorang ‘arif adalah seperti itu dan kini marilah kita melihat keadaan seorang sufi. Dalam Kitab Mir’at al-‘Arifin 10 dicatatkan berkaitan dengan penyembahan Pir bahawa: “Bahkan sekiranya
10

Kitab Mir`at al-`Arifin, h.141, 142.

14

15

Sufisme dalam Islam

seseorang murid sedang bersalat, dia patut memberhentikan salatnya dan menghadirkan dirinya kepada Pir sekiranya dia memanggilnya. Sekiranya dia tidak memberhentikan salatnya, bererti dia telah memutuskan kedudukannya sebagai murid.” dicatatkan Dalam Kitab Jami Tarjuma-e-Nafe11 berhubung dengan kepercayaan ahli sufi bahawa: “Adalah wajar pada masa bersalat, murid menumpukan perhatiannya kepada Pir dan meniatkannya kepada Pir pada masa membaca kalimah-kalimah Iyyaka na‘bukudu wa iyyaka nasta‘in dalam salat. Oleh itu, orang-orang yang berakal akan memahami perbezaan di antara Sufi dan ‘Arif iaitu perhatian ahli Sufi adalah terhadap makhluq manakala perhatian ‘Arif adalah terhadap Khaliq. Ada ketika sebahagian ahli Sufi dilihat menghormati hukum-hukum syarak tetapi dari segi batinnya, mereka merupakan para penentang agama seperti disebutkan dalam kitab Mir’at al-‘Arifin, 12 para murid dinasihatkan bahawa: “Adalah mustahak bagi murid-murid tidak terikat dengan mana-mana agama kerana ia bukanlah tanda keilmuan, sebaliknya ia adalah sia-sia.” Islam memerintahkan keterikatan kepada agama sedangkan ahli sufi bertindak berlawanan dengannya. Sesiapa sahaja melarang seseorang mengikut hukumhukum agama adalah melawan Islam itu sendiri. Bagi orang-orang yang berkenaan, Allah mengeluarkan perintah dalam al-Qur’an: “Barang siapa mengingini agama selain daripada Islam tidak akan sama sekali diterima.” (Man yurid ghayr al-Islam dinan lan yuqbalah).
11 12

Kitab Jami Tarjuma-e-Nafe, h.72. Lihat: Kitab Mir`at al-`Arifin, h.142.

15

16

Sufisme dalam Islam

Hukum @ syariah Islam mengenai haram dan halal adalah berdasarkan apa yang disampaikan kepada Nabi (s.a.w) dan ia wajib diterima sebagai sebahagian daripada Imam. Nabi (s.a.w) menetapkan bahawa “apa sahaja yang dihalalkan oleh Muhammad (s.a.w) akan tetap halal sampai Hari Qiyamat dan apa sahaja yang dianggap haram akan tetap haram sampai Hari Qiyamat.” Untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah-perintah Nabi (s.a.w) dengan secara sedar, tidak mahu patuh kepada syariah dan perundangan tentang halal dan haram boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir. Mengubahkan pemikiran (minda) ke arah manusia tertentu pada masa mereka membaca Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in juga secara mutlak berlawanan dengan ajaran Islam dan bahkan syirik. Ia dengan maksud menganggap seseorang sebagai sekutu Allah dan dengan berbuat demikian, salat tidak sah dan pelakunya menjadi musyrik.
Ma‘rifah – Salahfaham oleh Ahli Sufi

Perkara yang paling mendukacitakan adalah ma‘rifah (Allah) mengambil bentuk yang berbeza dalam tasawwuf dan akibatnya orang-orang yang jahil diselewengkan dari jalan yang benar. Ramai orang menyebutkan kalimah tasawwuf di bibir mereka iaitu mereka berbicara banyak mengenai tasawwuf tetapi jahil tentang perinciannya.
Hubungan Ahli Sufi Dengan Para Pengikut Semua Agama

Tida ragu-ragu lagi bahawa tasawwuf amat membingungkan kerana ia diperlihatkan dalam pelbagai bentuk dan walaupun ahli sufi secaa luaran bercampurgaul dengan para pengikut pelbagai agama namun orang-orang yang jahil dalam setiap agama tetap tidak sedar mengenai rahsia tasawwuf.
16

17

Sufisme dalam Islam

Dalam kitab berhubung dengan sejarah Iran, h.206, Sir John Malcolm memetik kata-kata tokoh Mujtahid Syi‘ah yang ulung dalam abad yang lepas iaitu Aqa Muhamad ‘Ali Kirman Syahi (a.r) dengan kata-kata: “Ahli Sufi menggunakan taktik-taktik penipuan mereka dengan memuji ‘Ali (a.s) ketika bercakap dengan golongan Syi‘ah dan memuji-muji para khalifah ketika bercakap dengan golongan Sunni.” Mereka menjadi Syi‘ah ketika bersama dengan Syi‘ah dan menjadi Sunni ketika bersama-sama Sunni, tetapi pada hakikatnya mereka tidak beragama dan tidak syak lagi bahawa seseorang yang tidak mempunyai agama boleh bercampurgaul dengan para pengikut agama mana-mana sekalipun. John Malcolm selanjutnya mencatatkan: “Aqa Muhammad ‘Ali Kirman Syahi telah membuat catatan dalam kitabnya tentang beberapa gambaran pelbagai kumpulan ahli sufi yang memperlihatkan kejahilan.
Ahli Sufi dibenci para Pengikut Semua Agama

Rasyid Yasmi yang menterjemahkan (Kitab Sejarah tulisan Mr. Edwards Brown ke Bahasa Parsi sebagai Tarikh Adabiate, mencatatkan pada h.272, kitab tersebut bahawa “kerana ahli percaya kepada prinsip Wahdat al-Wujud (segala-galanya adalah Allah), “para pengikut semua agama sama ada Syi‘ah, Sunni, Syaikhis, Babi @ Bahai, semua kejahatan mereka dan kerana itu Mr. Henry Martin mengumumkan bahawa dia dapat mengadakan hubungan dengan para mulla Syiraz yang kuat lebih mudah berbanding dengan ahli sufi kerana ahli sufi luaran (yang mabuk) tidak mempedulikan agama.

17

18

Sufisme dalam Islam

Mr. Martin mengatakan seseorang penganut agama selain Islam, tidak suka duduk bersama-sama dengan ahli sufi kerana menganggap mereka tidak layak untuk dijadikan kawan. Akibatnya orang-orang yang bijaksana harus berhati-hati dan menjauhkan diri mereka daripada dijadikan hamba oleh para musuh agama dan orang-orang yang mengenepikan ilmu yang hakiki dan juga harus cuba memahami apa sebenar ilmu itu, dan apakah bezanya di antara ahli sufi dan ‘arif dan bagaimana kepercayaan– kepercayaan ahli sufi berlawanan dengan agama. “Keanehan kepercayaan dan pemikiran ahli sufi diperlihatkan dalam Kitab Bahr al-La`ali yang menyebutkan bahawa: “Apabila ahli sufi mencapai suatu peringkat kitab mengenai wisalat iaitu apabila dia menjadi ahli sufi yang sempurna menurut pengakuannya, dia bebas daripada semua peraturan dan hukum-hukum biasa dan apa sahaja yang dilakukannya, dianggap baik dan semua perbuatanperbuatan dosa yang (diharamkan) seperti minum arak, berzina dan sebagainya dikatakan halal baginya.” Pada h.72, Kitab Jame Tarjume Nafe, dicatatkan bahawa dengan latihan konsentrasi minda harian terhadap Pir pada masa membaca ayat Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in, menjadikan seseorang sebagai ahli sufi yang sempurna dan selepas itu, dia tidak lagi perlu bersalat, dan tiada yang tersembunyi baginya dan dia sendiri (na‘uzu bi-Llah) menjadi tuhan dan menjadi objek penyembahan oleh makhluk. Bukankah ajaran ini berlawanan dengan hadith Nabi (s.a.w), apa sahaja yang dikatakan halal oleh Muhammad (s.a.w) akan kekal hingga Hari Qiyamat dan lain-lain. Ia untuk menjelaskan hakikat tasawwuf.

18

19

Sufisme dalam Islam

Kritikan Bukan Tulisan Tetapi Ancaman semata-mata

Apa sahaja tulisan dengan rujukan kepada kitab-kitab yang muktabar bukanlah ditulis untuk mengkritik ahli sufi, tetapi adalah dengan niat mengemukakan jawapan untuk kepuasan hati para penanya dan untuk mencerahkan (pemikiran) orang ramai yang tidak sedar fakta (hakikat) sebenar tentang tasawwuf dan dengan itu dapat menyelamatkan mereka daripada kesesatan.

Berdasarkan keterangan sesetengah orang pada hari ini terdapat 4000 atau lebih agama yang wujud di dunia ini dan para pengikut setiap agama dikehendaki bertindak berdasarkan perintah-perintah agama mereka. Kita tidak memperhatikan hal itu, tetapi apabila didapati seseorang bertindak menyimpang daripada perintah-perintah manamana agama di dunia, atas nama agama dan dengan cara itu, menipu orang-orang yang jahil dan menyesatkan mereka, kita terpaksa ke depan sebagai suatu tanggungjawab untuk menjelaskan fakta-fakta sebenar di khalayak ramai dengan harapan orang ramai dapat memahami yang benar dan yang salah. Tambahan lagi, Allah (s.w.t) telah menetapkan kewajipan ulama di kalangan ummah untuk menceritakan fakta-fakta sebenar kepada orang ramai (massa) dan dengan itu dapat menyelamatkan mereka daripada kehancuran. Mereka harus cuba melaksanakan tugas mereka, sama ada orang ramai sampai ke jalan yang benar atau tetap pada jalan yang salah akan bergantung kepada pilihan mereka masingmasing.
Perintah Nabi (s.a.w) Kepada Ulama Ummah Ini

Nabi (s.a.w) telah mengeluarkan perintah dan dicatatkan dalam Usul al-Kafi: “Apabila sahaja sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan hukum agama timbul, adalah menjadi tanggungjawab ulama untuk
19

20

Sufisme dalam Islam

memperlihatkan keilmuan mereka, seandainya mereka gagal melakukannya, laknat Allah akan menimpa mereka. Hadith lain pula menyebutkan: “Sesiapa yang mengetahui atau sedar akan sesuatu ilmu tertentu tetapi menyembunyikannya, akan dihukum pada Hari Qiyamat dengan hujanan api di mulutnya.”
Ahli Sufi Diakui Musuh Ulama Ummah Ini

Apabila tokoh pemikir menemui perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan agama menyusup masuk, mereka wajib menyatakan fakta-fakta sebenar kepada orang ramai, biarpun para penentang agama menjadi marah. Dalam dunia ini, terdapat banyak musuh kepada ulama daripada yang lain. Alasannya adalah kerana ulama secara berdepan menghadapi serangan para penyerang agama dan mendedahkan musuh tersembunyi kepada agama itu kepada orang ramai, dan mencela mereka. Begitulah juga metode Sufi. Mereka cuba sedaya upaya untuk memperlekehkan para ilmuan (ulama) bertujuan menghapuskan kesan dan pengaruh ulama dan untuk menyebarkan kepercayaan mereka di kalangan manusia. Ahli Sufi cuba memperendahkan kedudukan ulama dengan memberitahu orang ramai bahawa: “Ulama adalah orang yang mengambil zahir hukum syarak sebagai penekanan mereka sedangkan mereka pula adalah Ahl alBatin (iaitu orang yang mengetahui rahsia-rahsia yang tersembunyi). Namun adalah jelas bahawa hukum dan peraturan dalam Islam wujud adalah untuk kebaikan orang ramai dan ia terbahagi kepada dua bahagian: i) ii) Halal. Haram.
20

21

Sufisme dalam Islam

Halal adalah hukum yang dengannya perintahperintah dikeluarkan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain. Haram pula adalah hukum dengannya perintah-perintah dilarang seperti zina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Kemanusiaan sebenar seseorang itu diketahui hanya daripada tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Seandainya baik, seseorang itu dianggap baik dan seandainya perbuatannya buruk, seseorang itu dikatakan jahat. Ulama (dalam bidang) syariah menarik orang ramai ke arah kemanusiaan yang sebenar, mendedahkan diri mereka dengan menjadikan mereka para pengikut syariah dari segi amali, dan menggalakkan mereka untuk memperbaiki tingkahlaku dan perbuatan dan bertindak berdasarkan perintah-perintah Allah dan Nabi (s.a.w). Sudah menjadi rahsia yang telah diketahui umum bahawa sesiapa yang melakukan sesuatu berdasarkan perintah Allah dan Nabi (s.a.w) biasanya menjadi manusia yang baik tetapi ia tidaklah mungkin demikian kepada orang yang dalam dirinya kelihatan jujur dan bersih tetapi luarannya jahat. Seandainya perbuatan luaran itu jahat, tindakan dalamannya pasti jahat. Oleh itu dikatakan: “Apa yang zahir itu adalah menjadi gambaran yang batin (tersembunyi).” Secara ringkas, para pemikir (ulama) agama hanya mendakwahkan perkara-perkara seperti itu yang ditetapkan syariah. Namun, adalah menghairankan bahawa ahli sufi menjadikan diri mereka seperti tuhan menurut kepercayaan mereka, menganggap semua yang haram adalah halal bagi mereka.
21

22

Sufisme dalam Islam

Kepercayaan dan Amalan Ahli Sufi Yang Dibenci

Dalam Kitab Bahr al-La‘ali 13 menyebutkan: “Terdapat sekumpulan ahli sufi diberi nama Wasiliyyah yang percaya apabila mereka mencapai Allah, mereka menjadi ma‘rifah @ Ahl al-Ma‘rifah (ahli Ilmu Allah) dan kewajipan-kewajipan syariah seperti salat, puasa dan lain-lain tidak lagi mengikat mereka. Apa sahaja yang mereka lakukan dianggap baik. Sekiranya mereka mengadakan hubungan haram dengan ibu @ nenek, adik perempuan, anak-anak perempuan atau budak-budak lelaki mereka sendiri, semuanya dianggap halal. Sekiranya mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat tidak adalah orang yang layak mengkritik mereka dan jika mereka menyebabkan orang lain berbuat demikian, ia juga dikatakan halal. Sekiranya Pir hendak mengadakan hubungan haram dengan mana-mana wasil dan wasil itu menolak, dia tidak lagi dikatakan sebagai wasil dan penolakan itu menjadikannya kufur dan sekiranya mana-mana wanita atau kanak-kanak yang bukan wasil menerima pelawaan untuk mengadakan hubungan haram, dia (wanita @ lelaki) mencapai kedudukan wilayah dan menjadi wali besar kerana dia (wanita @ lelaki) telah memuaskan (hati) wasil. Orang-orang inilah yang tidak mempunyai Iman terhadap soaljawab dalam kubur selepas mati, pada hari Qiyamat atau pada hari Hasyr. Apabila ulama ummah ini mengetahui kepercayaan mereka, adalah menjadi kewajipan mereka untuk memberikan amaran kepada orang ramai terhadap mereka dan menyampaikan perintah @ hukum syarak . Adakah mereka patut dipersalahkan kerana itu? Tidak, itu sudah menjadi tanggungjawab mereka berbuat demikian.
13

Bahr al-La‘ali, h.185

22

23

Sufisme dalam Islam

Penyamaran Ahli Sufi Untuk Menyesatkan Orang ramai Sebahagian ahli sufi menyamar sebagai orang yang kuat beribadat dan memakai pakaian orang zahid tetapi dari segi batinnya, mereka adalah pencabul syariah yang amat menakutkan. Seandainya ulama dan pengarang Islam tidak mencatatkan salah laku mereka, orang yang jahil yang melihat aspek luaran mereka akan sesat daripada agama. Allah telah menetapkan ulama dengan kewajipan sebagai pemberi petunjuk semasa ketiadaan Nabi atau Imam untuk memimpin orang ramai ke jalan yang benar dan untuk menyelamatkan mereka daripada jalan yang salah.

Bumi tidak pernah sebarang Masa

ketandusan

Ulama

pada

Dalam kitab Usul al-Kafi, 14 Abu Basir mencatatkan hadith Imam (a.s): “Allah tidak akan membiarkan bumi ini tanpa ulama (‘alim). Seandainya mereka tidak ada, tiadalah orang yang dapat membezakan yang benar dan yang jahat.” Dalam kitab Mustadrak, 15 dicatatkan petikan daripada kitab Sahifah al-Rida bahawa “Suatu masa Nabi (s.a.w) mengulangi (perkataan berikut) sebanyak 3 kali: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada para khalifah-Ku. Orang ramai bertanya siapakah khalifah baginda. Baginda (s.a.w) lalu menjawab bahawa mereka akan menggantikanku. Mereka akan menceritakan sunnah dan hadithku dan dengan demikian, menyampaikan ajaranku kepada ummahku.”

14 15

Usul al-Kafi, h.104 Mustadrak, Bhg. III, h.182

23

24

Sufisme dalam Islam

Kedudukan para Ulama Dalam Islam

Dalam kitab Mustadrak, 16 oleh ‘Allamah Nuri, diceritakan bahawa Nabi (s.a.w) mengatakan: “Para ulama adalah pewaris Nabi.” Dalam h.52 pula hadith lain menyebutkan: “Ulama ummahku seperti para nabi Bani Isra’il.” Pada h.188, diceritakan pula: “Ulama yang adil dan jujur pada setiap masa memikul tanggungjawab mengajarkan agama, menghalang penambahan dan pindaan oleh orangorang jahil, mendedahkan dan menempatkan ide-ide yang salah yang menyusup masuk dalam agama di kalangan orang ramai yang telah disalahtafsirkan.” Dikatakan Imam Muhammad al-Baqir (a.s) dalam Usul al-Kafi mengatakan: “Ulama dengan ilmu mereka yang orang ramai boleh mendapat manfaat adalah lebih mulia daripada 70 000 orang ahli ibadat yang berterusan.” Allah (s.w.t) melantik para ulama Syi‘ah Ithna-‘Asyariah untuk tujuan menyampaikan perintah dan hukum syarak, dan untuk mendedahkan perkara-perkara yang berlawanan dengan syariah yang menyerap masuk dalam agama.
Penyusupan Tasawwuf dalam Setiap Agama

Tasawwuf bukanlah menyusup masuk dalam Syi‘ah tetapi dalam setiap agama. Sebelum diperlihatkan bahawa tasawwuf telah berlangsung untuk suatu jangkamasa yang lama dahulu dalam suatu bentuk atau yang lain dan perkataan ahli sufi muncul di kalangan kaum muslim pada abad ke-2H/8M. Apa yang dimaksudkan adalah Tasawwuf muncul dengan pakaian Islam merupakan amalan-amalan yang dilarang oleh Islam seperti menari, menyanyi, Qawwali dan lain-lain yang diterima atas nama agama.
16

Mustadrak, Bhg.III, h.189

24

25

Sufisme dalam Islam

Dalam keadaan-keadaan tertentu, adalah menjadi kewajipan para ulama untuk mengingatkan golongan muslimin bahawa Nabi (s.a.w) tidak membenarkan (mereka) terlibat sama sekali dalam tarian, nyanyian @ Qawwali. Amalan atau perbuatan itu dilarang atas perintah Allah (s.w.t) dan bertentangan dengan amalan dan ajaran Nabi (s.a.w) dan para Imam (a.s).
Perbuatan @ Amalan bertentangan dengan agama oleh ahli Sufi

Perkataan dan akhlak luaran ahli sufi kelihatan menarik kepada orang yang jahil dan dengan sebab itu, mereka mudah tertarik kepada ahli-ahli sufi. Ahli sufi menggunakan kata-kata seperti ‘Asyiq ‘Ali (Pencinta ‘Ali), Muhibb Mawla (Pencinta tuan) @ kata-kata lain yang lebih disenangi, dan dengan cara itu mereka dapat menarik orang ramai yang mudah terpedaya dan terperangkap kepada mereka. Sebahagian ahli sufi menarik orang ramai terhadap mereka dengan melagukan puji-pujian kepada Nabi (s.a.w) dan Panjatan Pak (a.s) dan mereka percaya bahawa Qawwali adalah suatu bentuk doa walaupun ia diharamkan oleh Islam. 17 Patut juga difahami bahawa perbuatan yang haram tidak boleh dijadikan halal dengan cara melakukannya untuk tujuan-tujuan yang baik, Sebagai contoh: Walaupun untuk tujuan kebajikan, duit yang diperolehi menerusi pelacuran tidak dibenarkan. Begitu juga puji-pujian kepada Nabi (s.a.w) dan Panjatan Pak (a.s) menerusi Qawwali tidak dibenarkan. Berlawanan dengan keadaan itu juga, dilarang sama sekali menyebutkan nama Nabi (s.a.w) dan Panjatan Pak (a.s) dalam nyanyian @ Qawwali. 18 Tidak ragu-ragu lagi, lagu puji-pujian dan Qawwali adalah sesuatu yang menyeronokkan, yang dapat menarik hati tetapi punca menyebabkan tarikan adalah
17 18

Ibid, h.194. Lihat: Music and Qawwali, PMET, Karachi, t.t.

25

26

Sufisme dalam Islam

suara yang lunak dan sebutan yang baik dan bukanlah apa yang dilagukan itu. Oleh kerana tarian, nyanyian dan Qawwali bercanggah dengan perintah agama @ hukum syarak, untuk terlibat di dalamnya adalah haram dan ia samalah seperti suatu protes terhadap agama itu sendiri. Pentafsir Sunni yang ulung, Jar-Allah al-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya, al-Kasysyaf, 19 menyebutkan: “Orang yang mendakwa mencintai Allah dan bertindak atau berbuat sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Nabi (s.a.w) adalah pendusta. Al-Qur’an juga turut mengumumkannya sebagai pembohong, ramai orang mungkin mendakwa cinta – Allah tetapi pada masa yang sama, dia kelihatan berpeluk tangan dengan gembira, dan juga mengulangi: Allah! Allah! Dengan suara yang kuat. Orang seperti itu tidak patut dikatakan mempunyai ma‘rifah Allah, bahkan lebih dari itu, dia tidak megetahui apa yang dikatakan hubb-Allah. Alasan di sebalik tepukan menunjukkan keseronokan dan suara yang kuat adalah untuk menunjukkan gambaran yang indah dengan kesedaran jahatnya dan menerusi kejahilannya telah memberikannya atas nama Allah. Inilah alasan menyebabkan dia menjerit dengan kuat dan seronok! Kadang kala pada masa menjerit keseronokan itu, dia terlupa akan dirinya. Apabila orang jahil melihatnya dalam keadaan tersebut, mereka menjadi bersemangat dan air mata pun mengalir keluar. Pada masa ini, parti-parti, nyanyian dan Qawwali diadakan pada banyak tempat, dengan lelaki dan wanita menyanyikan lagu. Wanita yang terlibat pula kebanyakannya terdiri daripada penyanyi profesional. Lelaki yang terlibat pula memukul tabla, “sarangees”, harmonium dan sebagainya untuk mengeluarkan bunyi.

19

al-Kasysyaf, I, h.301

26

27

Sufisme dalam Islam

Tidak ragu-ragu lagi, dari segi logik akal, etika (akhlak) dan pandang agama, amalan menyanyi dan Qawwali adalah bercanggah dengan agama. Kesan ini yang tercipta dalam hati manusia yang awam adalah disebabkan kejahilan. Mereka hanya dapat melihat kedudukan (posisi) luaran. Biasanya nyanyian dan muzik membangkitkan syahwat @ nafsu dan keinginan yang buruk dalam hati dan dengan demikian, perkara-perkara yang buruk tidak boleh menjadi benar walaupun ia dikemukakan atas nama kebenaran. Sebahagian ahli sufi adalah Syi‘ah. Mereka terlibat adalam majlis ratapan Imam al-Husayn (a.s) dan berkelakuan seperti Syi‘ah tetapi adalah sesuatu yang memeranjatkan, mereka menganggap menyanyi dan parti (majlis) muzik lebih baik daripada majlis meratapi Imam alHusayn (a.s). 20
Asal-Usul Muzik:

Nyanyian @ muzik adalah ciptaan orang Yahudi dan Samiri telah memperkenalkannya. Samiri telah membuat patung anak lembu. Orang ramai lalu menari dan menyanyi apabila suara keluar daripada patung lembu itu. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa parti-parti nyanyian muzik atau Qawwali pada masa kini adalah berbentuk ciplakan @ peniruan daripada Samiri. 21 Ia tidak menepati syariah Islam. Aku benar-benar melihat dengan mataku orang-orang mengamalkan (amalan) menurut syariah Islam di khalayak ramai tetapi semasa bersendirian, melakukan perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan agama dan terlibat dalam nyanyian, parti muzik @ Qawwali. Parti seperti itu tidak boleh menjadi halal dengan menyanyikan pujian kepada Allah, Nabi (s.a.w), ‘Ali (a.s) dan Ahl al-Bayt (a.s) @ tokoh-tokoh personaliti yang terlibat.
20 21

Ibid. Ibid, h.197.

27

28

Sufisme dalam Islam

Orang-orang yang terlibat dalam nyanyian dan parti muzik berada di luar kawalan dan haram. Dalam nyanyian @ muzik, apabila nama Ahl al-Bayt (a.s) @ mana-mana orang lain digunakan, ia tidaklah menyebabkan kesan yang baik tetapi seperti sawab tidak menjadi kenyataan dengan membina masjid dengan menggunakan duit yang diperolehi melalui curian, rampasan @ cara-cara yang tidak halal. Begitu juga menggunakan nama-nama tokoh @ personaliti yang bertaqwa, sesuatu yang salah tidak akan menjadikannya benar, benda yang haram tidak akan boleh menjadi halal. Oleh itu, orang muslim dan Syi‘ah yang mendakwa diri sebagai orang yang beriman kepada Allah (s.w.t) dan para pengikut Nabi (s.a.w) serta para Imam ma‘sumun dan sepatutnya hendaklah mematuhi peraturan, hukum dan amaran yang ditetapkan Allah menerusi Nabi (s.a.w) dan para Imam dan tidaklah patut bertindak berdasarkan dorongan nafsu yang jahat. Mereka patut tidak cuba menghebahkan perbuatan buruk mereka sendiri sebagai perintah @ hukum syarak. Mereka tidak boleh melanggar peraturan dengan menyanyikan puji-pujian kepada Ahl al-Bayt (a.s) dan orang-orang yang mulia dalam agama. Begitu juga amalan itu tidak dianggapkan sebagai halal. Dalam ingatkan, bahawa anggapan perbuatanperbuatan yang haram dikatakan halal @ memaksa yang lain-lain dan cuba untuk mengubahsuaikan syariah dengan cara itu berhak menyebabkannya menjadi sia-sia. Ulama Sunni yang terkenal, Syaikh Ahmad Faruqi Naqsyabandi, seorang sufi dalam Kitabnya, Maktubate

28

29

Sufisme dalam Islam

Rabbani, 22 melarang upacara nyanyian, parti-parti muzik atau melibatkan diri. Beliau mencatatkan bahawa: “Tokohtokoh cendikiawan Greece, bijakpandai, Brahmin Hind sangat terkesan dengan nyanyian dan muzik, tetapi tandatanda jalan yang benar adalah bahawa kita hendaklah mengikut peraturan hukum syarak, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram dan juga pada ketika seseorang berada dalam keraguan tentang perkara-perkara yang haram. Jelaslah, muzik dan Qawwali termasuk dalam lahw la`b (permainan yang melalaikan). Keterangan al-Qur’an berikut mengharamkan muzik: ٌ ‫وﻣﻦ اﻟ ﱠﺎس ﻣﻦْ ﻳﺸْﺘ ِي ﻟﻬْﻮ اﻟْﺤ ِﻳﺚ ﻟﻴﻀﻞ ﻋﻦْ ﺳ ِﻴﻞ اﻟﱠ ِ ﺑﻐﻴْﺮ ﻋﻠْﻢ َ َ ﱠ ِ َ َﺎ هﺰ ًا ُوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢْ َ َا‬ ‫َ ِ َ ﻨ ِ َ َ َﺮ َ َ َﺪ ِ ِ ُ ِ ﱠ َ َﺒ ِ ﻠﻪ ِ َ ِ ِ ٍ وﻳﺘﺨﺬه ُ ُو أ َ ِ َ َ ُ ﻋﺬ ب‬ (6)ٌ ‫ﻣ ِﻴ‬ ‫ُﻬ ﻦ‬ “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahw al-hadith) untukmenyesatkan (manusia) daripada jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu memperolehi azab yang menghinakan.” 23 Dalam kitab yang sama dicatatkan bahawa Mujahid, seorang murid kepada Ibn ‘Abbas adalah salah seorang Tabi‘in yang dihormati menyatakan: “ Maksud (ayat itu) adalah nyanyian lagu-lagu dan juga bermain alat-alat muzik. Kemudian ketika meriwayatkan hadith dikatakan: “ Berhubung dengan nyanyian lagu-lagu dan bermain alatalat muzik, terdapat banyak hadith yang menganggapnya sebagai haram. Tidak mungkin dapat dikemukakan semuanya di sini tetapi memadailah dikatakan tiada seorang ulama Kalam (teologi) dalam mana-mana zaman atau keadaan, memberikan pendapat @ fatwa bahawa nyanyian dan Qawwali @ sebarang bentuk muzik dihalalkan.
22 23

Maktubate Rabbani, h.334 Al-Qur’an, surah Luqman (31): 6 (Kalimah Lahw al-hadith).

29

30

Sufisme dalam Islam

Dalam kitab yang sama, beliau dikatakan mencatatkan: “ Perbuatan atau amalan kaum sufi bukanlah mengesahkan (sesuatu) halal atau haram. Amalan atau perbuatan Abu Bakr al-Syibli, ahli sufi dan Abu al-Hasan al-Nuri, seorang lagi ahli sufi tidak boleh diterima sama sekali. Orang-orang yang dikatakan ahli-ahli sufi menjadikan amalan-amalan Pir mereka sebagai pedinding diri mereka dan mendakwa nyanyian dan muzik sama seperti agama dan mereka menganggapkannya sebagai suatu bentuk ibadah. Al-Qur’an menjelaskan:

‫وذر اﱠﻟﺬِﻳﻦ اﺗﺨﺬُوا دِﻳﻨﻬﻢ َﻟﻌﺒًﺎ وَﻟَﻬْﻮًا وﻏﺮﱠﺗﻬﻢ اﻟْﺤﻴَﺎة اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وذآﺮْ ﺑﻪ‬ ِِ ‫ََ ﱢ‬ ُ َ ُُ ْ َ َ ِ َُْ َ ‫ََ ِ َ ﱠ‬
ٌ ‫أنْ ﺗﺒْﺴﻞ َﻔْ ٌ ﺑ َﺎ آﺴﺒﺖْ ﻟﻴْﺲ ﻟ َﺎ ﻣﻦْ ُون اﻟﱠ ِ وﻟﻲ ََﺎ َ ِﻴ‬ ‫َ ُ َ َ ﻧ ﺲ ِﻤ َ َ َ َ َ َﻬ ِ د ِ ﻠﻪ َِ ﱞ وﻟ ﺷﻔ ﻊ‬ “ Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan al-Qur’an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka kerana perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafaat selain daripada Allah.” 24 Dalam hadith dijelaskan: “Sesiapa yang menganggap amalan-amalan yang haram sebagai baik adalah kufr. Oleh itu, perlulah diketahui dengan sebenar-benarnya bahawa majlis nyanyian, Qawwali dan muzik dianggap sebagai faktor penyebab majlis Qawwali muzik dikatakan sebagai bentuk-bentuk ibadat pastilah ia membuktikan bahawa “ia boleh merosakkan” dan kacau-bilau sementara orang-orang

24

Al-Qur’an, surah al-An`am (6): 70.

30

31

Sufisme dalam Islam

yang menganggapkan aktiviti-aktiviti ini sebagai haram namun terlibat di dalam menjadi para pendosa. Oleh itu, dinasihatkan agar mematuhi hukum syarak, tidak mentaati keinginan jahat dan tidak menghadirkan diri dalam majlis atau pertemuan dengan menganggapkan amalan itu sebagai haram.

Nyanyian dan Muzik memudaratkan
Nyanyian, muzik, Qawwali dan sebagainya diharamkan oleh syarak. Semuanya dikatakan memudaratkan ditinjau dari perspektif akal. Catatan ini bukanlah dengan maksud untuk menyerang mana-mana amal ibadat dalam agama tetapi sebagai jawapan kepada persoalan yang sering ditanyakan. Jawapan yang diberikan menurut hukum syarak dan menurut pandangan Syi‘ah Ithna ‘Asyariah.
Titik Perbezaan Di antara Mu’min dan Sufi

Tidak ragu-ragu lagi dalam dunia ini orang yang berkelakuan baik dan adil, memperbaiki hidup secara persendirian ataupun di khalayak umum adalah menjadi tanda-tanda “ kemanusiaan “ seseorang. Semuanya adalah daripada ajaran Islam. Islam mengajar kebersihan dalam segala tindakan secara terbuka mahupun tertutup, dan juga mengamalkan sifat taqwa. Islam mengurniakan gelaran muslim kepada penerima agama dan menamakan orang-orang yang suci dan kuat beribadat yang mengikuti ajaran-ajarannya sebagai mu’min. Apalah pentingnya mengenepikan nama ini dan memanggil seseorang sebagai sufi? Seandainya tasawwuf dikira sebagai berdasarkan Islam dan hukum-hukumnya, ia harus dikatakan sebagai Islam.
31

32

Sufisme dalam Islam

Tidak perlu bagi seseorang murid dikenali sebagai ahli sufi muslim tetapi seandainya tasawwuf adalah jalan yang berbeza daripada Islam, murid-murid kepada perkara atau jalan itu biasanya dianggap sebagai penentang agama dan bukannya “salah seorang di antara dua atau lebih yang menganuti agama yang sama.” Ahli Sufi – Wabak Penyakit Batin Ramai yang dikenali sebagai ahli sufi dan Islam secara serentak, tetapi mereka didapati bertindak berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam dan kerana itu, ulama Sunni dan Syi‘ah mengkritik mereka dan mendedahkan fakta-fakta mengenai mereka. Ibn al-Jawzi dalam kitab Sifat al-Safwah 25 menyebutkan bahawa Abu Nu‘aim menuliskan kitabnya, dengan suatu bab tentang al-Syafi‘i: “ Akar umbi tasawwuf adalah malas. Sesiapa yang menjadi ahli sufi pada awal hari, pada pagi akan menjadi si jahil sebelum tengahari.” Beliau selanjutnya mengatakan: “ Saya banyak menulis mengenai tasawwuf dalam kitab saya, Talbis Iblis. Ibn al-Jawzi mengekalkan nama kitabnya tentang tasawwuf sebagai Talbis Iblis kerana kebanyakan ajaran dan amalan itu bertentangan dengan Islam. Atas alasan ini, para Imam (a.s) menasihati para pengikutnya menjauhi ahli sufi. Dalam kitab Sawa’ al-Sabil 26 diriwayatkan bahawa seseorang menanyakan Imam Ja‘far al-Sadiq (a.s) mengenai pendapatnya tentang sekumpulan manusia yang

25 26

Ibn al-Jawzi, Sifat al-Safwah, bhg. I, h.4 Sawa’ al-Sabil, h.92.

32

33

Sufisme dalam Islam

menggelarkan mengatakan:

diri

mereka

sebagai

ahli

sufi.

Beliau

“ Mereka musuh kita, dan sesiapa yang menghubungkan diri mereka dengan orangorang tersebut adalah bersama-sama dengan mereka dan akan bersama-sama mereka pada Hari Qiyamat.” Mereka akan digantikan dengan orang-orang seperti itu yang mendakwa mencintai kami tetapi menghubungkan diri kepada mereka (ahli sufi). Mereka menjadikan diri mereka seperti ahli sufi dan memilih nama dan stail mereka (ahli sufi) bagi diri mereka dan cuba mempertahankan perbuatan-perbuatan mereka yang bukan berbentuk Islam. Selanjutnya, para Imam (a.s) menambah: “ Perhatikanlah, awasilah sesiapa yang menghubungkan diri kepada mereka, bukanlah daripada kalangan kami, dan kami akan menyisihkan diri daripada mereka dan sesiapa yang enggan berhubung dengan mereka, penolakan mereka bolehlah diumpamakan seperti Jihad terhadap orang-orang kafir pada zaman Nabi (s.a.w).” Hadith yang sama diriwayatkan oleh Muqaddas Ardabili dalam Hadiqat al-Syi‘ah, dicatatkan dengan rujukan kepada Isma‘il bin Buzaiq bahawa Imam al-Rida (a.s) berkata: “ Seandainya ahli sufi disebutkan di hadapan seseorang dan dia tidak menyatakan penentangnya, dia bukanlah daripada kami, dan sesiapa yang menentang melantik mereka seperti seseorang dalam Jihad dengan orangorang kafir pada zaman Nabi (s.a.w).”
33

34

Sufisme dalam Islam

Hadith riwayat oleh Imam al-Rida (a.s) 27 ditulis dalam Kitab Safinah Bihar al-Anwar dengan ‘Allamah al-Majlisi (a.r) mengatakan: “Tiada seorang pun menerima tasawwuf kecuali untuk menipu dan menyesatkan orang ramai.” Hadith riwayat Imam ‘Ali al-Naqi (a.s), 28 katanya: “ Semua ahli sufi adalah musuh kami dan amalan mereka bercanggah dengan amalan kami dan mereka adalah orang-orang Kristian dan Yahudi umat ini.” Banyak hadith lain turut mengatakan bahawa: “ Amalan-amalan ahli sufi berlawanan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan ajaran Syi‘ah. Amalan-amalan mereka bukan berbentuk Islam kerana sejarah mencatatkan mereka telah wujud beberapa ribu tahun sebelum Islam.” Walaupun faktor utama kewujudan tasawwuf adalah disebabkan penolakan yang kuat terhadap diri dan kehidupan sebagai orang yang bertapa (petapa) namun kemudian para pengikut ajaran itu menerima ide-ide Greek, Mani, Mazdak, laku perbuatan golongan Yogis,” ajaranajaran orang Kaldaen, Mesir dan Syria, dan semuanya telah menyebabkan kelahiran “amalan” sufi. Sistem ibadat ini menyusup masuk di kalangan orang Islam menerusi Abu Hasyim al-Kufi dan memakai jubah
27 28

Lihat: `Allamah al-Majlisi, Kitab Safinah Bihar al-Anwar, bhg.II, h.58. Lihat: Sawa’ al-Sabil, h.92.

34

35

Sufisme dalam Islam

(khil‘ah) secara beransur-ansur tersebar di kalangan mazhab-mazhab yang berlainan yang menerimanya dan menerusi madhhab tersebut mereka pula menyebarkannya. Sebahagian Syi‘ah menerima tasawwuf, menyebarkannya dengan nama Syi‘isme dan melakukannya kerana kepentingan duniawi dan hidup gembira atas dasar zuhud dan sebagai amalan fana. Mereka menjadi para pejalan (salik) di jalan fana dan jalan yang dikatakan hanya untuk orang yang meninggalkan dunia namun mereka bertentangan sesama mereka. Akibatnya, lahirlah banyak aliran dan aliran-aliran lebih kecil (sub-sekte) di kalangan mereka, yang juga menjadi penentang sesama mereka. Semua aliran itu menentang ulama Syi‘ah yang mendedahkan kelemahan dan memperlihatkan pemikiran mereka yang buruk. Mereka cuba menjatuhkan ulama dengan tuduhan-tuduhan palsu terhadap tentangan mereka kepada ajaran Nabi (s.a.w) dan para Imam. Oleh itu, mereka memerangkap murid-murid di dalam lingkungan dan persekitaran mereka. Namun sebarang tindakan berhati-hati para Imam (a.s) (ma‘sum) telah menarik perhatian umat muslim dan menasihatkan mereka agar menyelamatkan diri daripada perangkap sufi. Dengan adanya, mereka akan mendapati setiap aliran bertentangan dengan yang lain dan amalanamalan mereka berlawanan dengan Islam. Dalam Kitab Jame-Tarjuma-e-Nafe, 29 dicatatkan bahawa: “ Kepercayaan ahli sufi biasa adalah ada tuhan selain Tuhan dalam setiap dasar dan dalam segala sesuatu. Dengan itu, mereka mengatakan kufr dan Islam, Ibrahim dan Namrud, Musa dan Fir‘aun, Muhammad dan Abu Jahl, ‘Ali dan Ibn Muljim, Husayn dan Yazid, mu’min dan kafir,
29

Lihat: Kitab Jame-Tarjuma-e-Nafe, h.90

35

36

Sufisme dalam Islam

semuanya adalah baik. Mereka menganggap anjing dan babi yang najis sebagai bersih yang jelas bertentangan dengan hukum syarak. Ada ahli sufi menganggap orang-orang kafir juga adalah bersih seperti orang-orang mu’min dan menganggapkannya halal untuk membeli barangan daripada mereka. Mereka tidak menganggap mana-mana orang yang muhram (diharamkan berkahwin) daripada seseorang.” Kepercayaan lain adalah manusia bukanlah bebas melakukan sesuatu, mereka percaya Allah mempunyai jisim dan wajah. Mereka menamakan cinta Allah sebagai ‘Isyq dan mendakwa mempunyai ilmu batin untuk diri mereka. Mereka menganggap hukum-hukum syarak oleh Nabi (s.a.w) dan segala perintahnya sebagai ilmu zahir. Rahsia di sebalik penyebaran ide-ide itu adalah apa sahaja perbuatan jahat mereka sendiri melakukannya bolehlah diselindungkan sebagai berdasarkan ilmu batin. Mereka benar-benar mencela ajaran-ajaran agama dengan menamakan diri mereka sebagai ‘Ilm al-Zahir. Mereka percaya kepada konsep Wahdat al-Wujud (setiap sesuatu itu Allah dan dengan itu, menganggap Fir‘aun, Namrud, Ibn Muljim dan lain-lain satu dengan Allah dan menganggap mencintai orang kafir adalah mencintai Allah, yang jelas berlawanan dengan ajaran al-Qur’an daripada Allah dan Abu Yazid al-Bistami tidak mati sebelum seluruh al-Qur’an diwahyukan kepadanya. Mengenai al-Nubuwwah pula, kepercayaan ahli sufi adalah Nubuwwah ‘Ammah tidak terhenti, ia berterusan untuk semua dan sehingga Hari Qiyamah. Nubuwwah yang telah terhenti dan sempurna adalah Nubuwwah Tasyri‘iyyah iaitu kenabian membawa syariah. 30
30

Lihat: Al-Futuhat, Bhg.II, h.3-9.

36

37

Sufisme dalam Islam

Pendapat Ahli Sufi Mengenai al-Nubuwwah

Secara umumnya, ahli sufi tidak menggunakan perkataan nabi tetapi menggunakan perkataan yang merujuk kepada pengertian nubuwwah dan mereka mengkritik orang yang mematuhi syariah dengan kata-kata: “Kamu menerima peraturan dan hukum daripada orang yang telah mati.” Suatu hari, beberapa orang ulama meriwayatkan beberapa buah hadith. Ahli sufi yang besar, Syams Tabriz mengkritik mereka: “Kamu orang ramai meriwayatkan hadith yang diucapkan oleh orang yang telah mati tetapi meriwayatkan menerusi Allah, dalam keadaan seperti ia dikatakan oleh satu hati.” Inilah alasan mereka mengenai syariah dan amalan Ahl al-Bayt (a.s) dan ketua ahli sufi Abu Yazid berkata: “ Bendera kami lebih tinggi daripada Muhammad (s.a.w)” 31 dan juga Syams Tabriz mengatakan Syaikh Abu Yazid lebih mulia daripada Nabi Muhammad (s.a.w). Ketika Jalal al-Din al-Rumi bertanyakan Syams Tabriz, bagaimana dia boleh mengatakan Syaikh Abu Yazid lebih mulia daripada Nabi Muhammad (s.a.w) dijawab: Muhammad mengatakan: “ Ya Tuhanku! Kami tidak mengenali (ma‘rifah) Engkau sampai ke suatu tahap yang kami patut lakukan,” sedangkan Abu Yazid mengatakan: “Alangkah besarnya kedudukanku.” 32 Persoalannya adakah syariah berdasarkan ajaran dan amalan Nabi (s.a.w), para khalifah dan Imam (a.s), atau syariah Islam hanyalah sebuah syariah dalam bentuk katakata, dan sama ada frasa yang diulangi dalam al-Qur’an iaitu Khatam al-Nabiyyin benar-benar membawa maksud atau ia hanyalah kata-kata semata-mata, atau sama ada orang-orang yang beriman kepada kepada doktrin “segalagalanya jelmaan Allah.” Proses Nubuwwah adalah
31

Lihat: Maktubate Rabbani, Bhg. I, h.102.

32

Lihat: Risalah Mawlana Jalal al-Din, h.61 37

38

Sufisme dalam Islam

berterusan, al-Qur’an diwahyukan kepada Abu Yazid, hukum dan peraturan diterima oleh ahli sufi secara langsung daripada Allah dan perbuatan mereka menentang syariah menerusi kasyf adalah benar (sahih), anggapan wasil (ahli sufi yang telah bersebati dengan Allah agar setipa sesuatu adalah untuknya, Allah) dapat dihormati sebaikbaiknya ataupun benar-benar murid-murid Ahl al-Bayt (a.s) dan para pengikut al-Qur’an? Setiap orang yang rasional mengetahui Nubuwwah telah tamat, al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi (s.a.w) dan bukan kepada orang lain, perkara halal dan haram yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad (s.a.w) akan kekal sehingga ke Hari Qiyamah tiada penambahan dan pindaan mungkin berlaku, Allah Maha Esa, Wahid dan Ahad, iaitu Wahid, Qadir, Mukhtar, Murid, Mudrik dan Mumit (Yang Mematikan). Hanya Dia sahaja menyampaikan perintah-Nya kepada para nabi dan memerintahkan manusia mengikuti mereka dengan firman-Nya:

‫و َﺎ َا َﺎآﻢ اﻟﺮ ُﻮل ﻓﺨ ُوﻩ و َﺎ ﻧ َﺎآﻢْ ﻋﻨْﻪ َﺎﻧْ َ ُﻮا َا ﱠ ُﻮا اﻟﱠ َ إن اﻟﻠﻪ ﺷ ِﻳﺪ‬ ُ ‫َﻣ ء ﺗ ُ ُ ﱠﺳ ُ َ ُﺬ ُ َﻣ َﻬ ُ َ ُ ﻓ ﺘﻬ و ﺗﻘ ﻠﻪ ِ ﱠ ﱠ َ َﺪ‬ (7)‫اﻟْﻌ َﺎب‬ ِ ‫ِﻘ‬ “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” 33 Musaylamah al-Kadhdhab mendakwa menjadi nabi tetapi pernah berlaku orang-orang tertentu tidak mendakwa menjadi nabi secara zahir tetapi secara tidak langsung
33

Al-Qur’an, surah al-Hasyr (59): 7 38

39

Sufisme dalam Islam

mereka mendakwa diri mereka menjadi tuhan atau nabi dan sebagainya. Oleh itu, para pencinta kebenaran tidak wajar menjadi hamba kepada kata-kata tetapi perlu menyelidiki bertujuan untuk mencari fakta. Orang yang meninggalkan penyembahan berhala, menerima Islam sebagai muslim, dan sekiranya dia menerima dasar-dasar Islam dan Iman dengan sepenuh hati, dia menjadi seorang mu’min. Apabila orang mu’min memperolehi sifat-sifat baik dan meninggalkan yang buruk, dia dikatakan muttaqi dan apabila dia melakukan tanggungjawab agamanya kerana Allah dia menjadi seorang mukhlis. Di manakah perlunya untuk dikenali sebagai sufi? Apakah kekurangan Islam menyebabkan orang ramai perlu bergantung kepada tasawwuf? Islam memerintahkan segala amalan yang baik seperti persaudaraan, keadilan, cinta, berfikir dengan benar, zikr Allah, taqwa, ibadah, berani, takut kepada Allah, kasihan, pemaaf, simpati dan lain-lain. Islam melarang perbuatanperbuatan tidak baik seperti iri hati, tamak, bangga diri, mencuri, berzina, berjudi, malas, menipu, zalim, mencela, meminta sedekah (mengemis), menari, menyanyi dan lainlain. Dengan cara ini, Islam memerintah kepada kebaikan dan melarang keburukan, seseorang itu tidaklah perlu bergantung kepada amalan ibadah seperti tasawwuf.
Konsep-konsep Sufi berlawanan dengan Islam

Para Imam yang ma‘sum (a.s) sebagai pemberi petunjuk kepada kejujuran dan kemanusiaan, telah mengkritik ajaran dan amalan sufi yang bertentangan dengan Islam. Dalam bab “temubual ahli sufi dengan Imam Ja‘far al-Sadiq (a.s) dalam kitab al-Kafi, terdapat hadith yang menjelaskan bahawa sufi adalah berlawanan dengan Islam. Ahli sufi biasanya berbicara perkara-perkara yang berlawanan dengan kebenaran dan Imam (a.s) biasanya menjawab dan menerangkannya tetapi kejahilan menguasai hati dan mereka tidak dapat melalui jalan yang lurus.
39

40

Sufisme dalam Islam

Ahli sufi memperolehi zauq bagi menarik orang ramai terhadap mereka. Mereka bergaul dengan para pengikut agama lain, menjauhkan diri mereka daripada salat dan sebagainya dengan menjadikan mereka (orang ramai) percaya dengan cara meninggalkan hal-hal duniawi, cinta dan lain-lain sebagai perkara yang baik, dan menarik orang ramai ke arah diri mereka atas nama tafakkur (meditasi) dan zikr dan kemudian menyesatkan orangramai. Islam juga memerintahkan meditasi dan zikr, cinta (‘isyq), taqwa, fikrah yang suci dan lain-lain tetapi ahli sufi melampaui batas. Mereka menjauhkan orang ramai daripada salat dan kewajipan-kewajipan lain. Biasanya orang-orang yang mencari keseronokan dan yang malas serta bebas secara khusus mengharapkan agar perbuatanperbuatan buruk dijadikan halal oleh syariah. Mereka suka kepada ide-ide sufi dan tertarik terhadap tasawwuf yang jelas bercanggah dengan dasar Iman dan Syariah. Mereka gembira dengan idea-idea sufi dan tertarik kepada tasawuf yang jelas berlawanan dengan akidah dan syariah. Kaum Muslimin tersebut yang taat, melakukan amalan-amalan mereka dengan baik merupakan para pembaca al-Qur’an yang tetap dan mahir dengan hukum syarak, mengetahui sistem, kepercayaan dan akidah sufi adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam surah al-Mu’minun pada 11 ayat yang awal dalam al-Qur’an, Allah (s.w.t) menggambarkan sifat orang mu’min yang berjaya iaitu: (3)‫ﻗﺪْ أﻓْﻠﺢ اﻟْﻤﺆْﻣ ُﻮن)1(اﻟ ِﻳﻦ هﻢْ ِﻲ ﺻَﺎﺗﻬﻢْ َﺎﺷ ُﻮن)2( َاﻟ ِﻳﻦ هﻢْ ﻋﻦ اﻟﻠﻐْﻮ ﻣﻌْﺮ ُﻮن‬ َ ‫َ َ َ َ ُ ِﻨ َ ﱠﺬ َ ُ ﻓ َﻠ ِ ِ ﺧ ِﻌ َ و ﱠﺬ َ ُ َ ِ ﱠ ِ ُ ِﺿ‬ (5)‫َاﻟ ِﻳﻦ هﻢْ ِﻠﺰ َﺎة َﺎﻋُﻮن)4( َاﻟ ِﻳﻦ هﻢْ ﻟﻔ ُوﺟﻬﻢْ َﺎﻓ ُﻮن‬ َ ‫و ﱠﺬ َ ُ ﻟ ﱠآ ِ ﻓ ِﻠ َ و ﱠﺬ َ ُ ِ ُﺮ ِ ِ ﺣ ِﻈ‬ (6)‫ِﱠﺎ ﻋَﻰ أزْ َاﺟﻬﻢْ أوْ َﺎ ﻣﻠﻜﺖْ أﻳْ َﺎﻧﻬﻢْ ﻓﺈﻧﻬﻢْ ﻏﻴْﺮ ﻣُﻮ ِﻴﻦ‬ َ ‫إﻟ َﻠ َ و ِ ِ ﻣ ََ َ َ ﻤ ُ ُ َِ ﱠ ُ َ ُ َﻠ ﻣ‬ (8)‫ﻓﻤﻦ اﺑْ َ َﻰ و َاء ذﻟﻚ ﻓُوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟْ َﺎ ُون)7( َاﻟ ِﻳﻦ هﻢْ ﻟﺄ َﺎ َﺎﺗﻬﻢْ وﻋﻬْﺪهﻢْ َا ُﻮن‬ َ ‫َ َ ِ ﺘﻐ َر َ َِ َ َﺄ َ ِ َ ُ ُ ﻌ د َ و ﱠﺬ َ ُ َِﻣ ﻧ ِ ِ َ َ ِ ِ ر ﻋ‬ (9)‫َاﻟ ِﻳﻦ هﻢْ ﻋَﻰ ﺻﻠ َاﺗﻬﻢْ ﻳ َﺎﻓ ُﻮن‬ َ ‫و ﱠﺬ َ ُ َﻠ ََﻮ ِ ِ ُﺤ ِﻈ‬ (11)‫ُوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟْ َار ُﻮن)01(اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮ ُﻮن اﻟْﻔﺮْدوْس هﻢْ ِﻴ َﺎ َﺎﻟ ُون‬ َ ‫ﱠ ِ َ َ ِﺛ َ ِ َ َ ُ ﻓ ﻬ ﺧ ِﺪ‬ َ ‫أ َ ِ َ ُ ُ ﻮ ِﺛ‬
40

41

Sufisme dalam Islam

“ Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteriisteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.” 34 Bagaimanapun, aneh sekali keadaan golongan sufi yang percaya setiap sesuatu dan setiap perbuatan sebagai baik, dan dengan kenyataan seumpama itu, mereka menarik orang ramai ke arah mereka. Terdapat suatu riwayat tokoh sufi 35 oleh Sayyid Syahrastani Mujtahid Karbala’i iaitu: “Golongan sufi berpegang kepada bahawa tiada sesuatu harus dianggap buruk kerana setiap sesuatu mengandungi sebahagian Allah dan keadaan yang sama kepada kufur dan Islam; Ibrahim dan Namrud; Musa dan Fir‘aun; Muhammad (s.a.w) dan Abu Jahl; ‘Ali (a.s) dan Mu‘awiyah; Husayn (a.s) dan Yazid; orang beriman dan orang berdosa dan penzalim dan kena zalim dan berpendapat mereka semuanya sama sahaja.”

34
35

Al-Qur’an, surah al-Mu’minun (23): 1-11
Kitab Jami, h.90

41

42

Sufisme dalam Islam

Kenyataan golongan sufi tersebut ternyata berlawanan sama sekali dengan logik akal dan terbukti bahawa tasawuf bukanlah sama sekali suatu jalan yang layak dan patut diikuti. Sekiranya kajian dilakukan daripada pelbagai mazhab sufi, didapati bahawa terdapat banyak sekali isu dan persoalan mereka itu berlawanan dengan Islam dan hukum syarak. Contoh: Malamatiyyah daripada Malamiyyah merupakan sebuah aliran sufi yang terkenal dan dihormati aliran-aliran sufi yang lain, percaya bahawa adalah amat wajar melakukan dosa seperti mengundang celaan dan cacian orang awam. Dalam Kitab Jami Tarjumah-e-Nafs, 36 dinyatakan bahawa tokoh sufi Malamiyyah beranggapan berbuat dosa begitu penting hingga mereka mengatakan sekiranya arak tidak boleh diperolehi, jus perahan buah-buahan (pomegranates) boleh diisikan dalam botol dan hendaklah diminum di khalayak ramai, membenarkan orangramai mengambilnya sebagai arak, diikuti celaan dan tempelakan. Mereka mengatakan perbuatan baik dan buruk adalah disebabkan kehendak Allah dan kedudukan para pelaku dosa lebih tinggi berbanding ahli ibadat. Mereka berhujah bahawa khalayak ramai mungkin mencela dan menempelak mereka dan mengatakan bahawa ini adalah keadaan yang tidak boleh dicapai mana-mana ahli ibadat dan pengamal salat secara tetap. Semua tokoh sufi menghormati ahli-ahli sufi daripada mazhab ini, dan menganggapkan mereka sebagai tokoh-tokoh terkemuka di kalangan sufi. Dengan memperlihatkan perbuatan buruk kaum sufi, tokoh sejarah terkenal, Nazir Jamalu’l-Din al-Qifti (m.646) 37 mencatatkan dalam kitab Akhbar al-Hukama’ bahawa “ Ahli falsafah Greek Reverend Jons telah memberikan latihan seperti ini kepada para murid atau pelajarnya iaitu mereka
36 37

Kitab Jami Tarjumah-e-Nafs, h.84. Kitab Akhbar al-Hukama’, h.125.

42

43

Sufisme dalam Islam

tidak akan terikat kepada mana-mana peraturan atau undang-undang apa pun, tetapi mereka boleh melakukan apa sahaja yang dikehendaki hati mereka…perbuatanperbuatan tersebut sebagai sangat dibenci sebagaimana ……mengadakan jalan sebagai W.C.S mereka atau mengadakan hubungan dengan wanita secara terbuka atau mencium wanita yang telah menjadi isteri orang lain. Mereka dibenar melakukannya, dan kerana dengan perbuatan buruk itulah, maka mereka dikenali sebagai Kilabiyyah (pemilik sifat anjing). Sekumpulan orang tersebut wujud pada zaman kita dan mereka menamakan diri mereka Malamiyyah. Apakah sesuatu dalam diri seseorang yang menyesatkannya Para pembaca budiman sudah pasti mengetahui kini dengan sebenar-benarnya bahawa amalan-amalan sufi sama sekali berlawanan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah. Pada hakikatnya, mereka telah menanamkan kejahatan, kebebasan dan hawa nafsu sebagai tuhan mereka. Allah (s.w.t) telah berfirman mengenai golongan tersebut: (43)‫أرأﻳْﺖ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ إﻟﻬﻪ ه َاﻩ أﻓﺄﻧْﺖ ﺗ ُﻮن ﻋﻠﻴْﻪ و ِﻴًﺎ‬ ‫َ ََ َ َ ِ ﱠ َ َ َِ َ ُ َﻮ ُ َ ََ َ َﻜ ُ ََ ِ َآ ﻠ‬ “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?” 38 Golongan tersebut tidak mengatakan dengan pemikiran mereka bahawa mereka menentang Islam, tetapi perbuatan dan amalan mereka ternyata bertentangan dengan Islam, dan bertindak berlawanan dengan Islam adalah polisi mereka, dan justeru itu, para Imam yang
38

Al-Qur’an, surah al-Furqan (25): 43. 43

44

Sufisme dalam Islam

ma‘sum telah mengkritik mereka. Bukan itu sahaja, malahan mereka telah menasihatkan agar tidak menemui golongan itu. Imam ‘Ali al-Hadi (Imam ke-10) (a.s) telah memberikan penjelasan bahawa: “Berjumpa ahli sufi ketika mereka masih hidup dan menziarahi kubur mereka ketika mereka mati adalah sama dengan berjumpa syaitan dan menziarahi berhala. Sesiapa sahaja membantu mereka bererti membantu Yazid. Semua tokoh sufi adalah musuh kami dan amalan mereka berlawanan dengan amalan kami, bercanggah dengan ajaran kami. Mereka golongan Nasrani dan Majusi umat ini. Mereka cuba padamkan cahaya yang diterangi Allah (s.w.t), tetapi Allah (s.w.t) sentiasa menjadi pelindung cahaya-Nya dan menjadinya sempurna. Usaha-usaha golongan sufi memadamkan cahaya Allah Terdapat banyak usaha untuk memadamkan cahaya Allah. Salah satu yang termasuk dalam agama adalah mengisytiharkan perkara-perkara yang berlawanan dengan agama sebagai harus dan menjadikan sesuatu perkara atas nama (sebahagian) daripada agama, menyebarkan (ajaran itu) di kalangan orang ramai dan menamakannya sebagai amal salih dan suci, dan dengan demikian, mereka mencela khalayak ramai. Sesungguhnya orang-orang seperti itu menyamar atas nama agama dengan cuba memadamkan cahaya Allah (s.w.t) tetapi Allah (s.w.t) telah berjanji dalam al-Qur’an untuk menjaga agama universal untuk manusia iaitu Islam. Islam telah mengajar keesaan Allah (s.w.t) dengan cara ini: “Allah Maha Esa, Esa bahawa tiada dua selepasnya. Dia bebas daripada sebarang pertanggungjawaban. Dia tidak mempunyai teman, isteri atau isu-isu. Dia telah menciptakan semua perkara dan Dia Maha Berkuasa dan tidaklah halal untuk menyembah sesiapa yang lain selain Dia sendiri sahaja.” Namun, kaum sufi menganggap seluruh dunia sebagai penjelmaan Tuhan.
44

45

Sufisme dalam Islam

Dicatatkan dalam kitab Fath al-Mubin, 39 bahawa “ahli-ahli sufi menyatakan Tuhan bukanlah wujud yang berbeza daripada alam dan oleh itu, mereka menganggap menyembah sesuatu dan setiap benda sama seperti menyembah Tuhan.” Dalam kitab yang sama, 40 diceritakan menerusi Syaikh Muhyi’l-Din ‘Arabi bahawa “sesiapa sahaja menyembah berhala menyembah Tuhan.” Kepercayaan ini dan kepercayaan-kepercayaan Hindu adalah satu dan sama dan tiada bezanya. Kepercayaan Hindu telah disebutkan dalam kitab Tuhfat al-Hind 41 tetapi orang-orang yang menarik orang ramai ke arah tasawuf menerusi sistem berpengikut tidak pula mendedahkan fakta ini. Bahkan kanak-kanak muslim mengetahuinya dengan jelas bahawa kenabian berakhir dengan Nabi Muhammad (s.a.w). Baginda (s.a.w) merupakan nabi terakhir daripada sekalian nabi, dan justeru tiada seorang jua pun diiktiraf sebagai nabi selepas baginda (s.a.w), tetapi ahli-ahli sufi percaya bahawa kenabian masih berterusan dan mereka menamakannya sebagai Nubuwwah ‘Ammah iaitu kenabian umum, manakala kenabian yang berakhir dengan Nabi Muhammad (s.a.w) dinamakan oleh mereka sebagai Nubuwwah Tasyri‘iyyah (kenabian dengan syariah). 42 Sujud (sajdah) ahli-ahli Sufi kepada orang mati ataupun hidup Untuk memenuhi matlamat mereka, ahli-ahli sufi menggunakan perkataan-perkataan tertentu dengan berhati-hati untuk mengelakkan kritikan orang ramai terhadap mereka. Disepakati umum bahawa menurut ajaran
39 40 41

Kitab Fath al-Mubin, h.21. Ibid, h.21. Kitab Tuhfat al-Hind, h.58

42

Lihat: Futuhat Ibn ‘Arabi. 45

46

Sufisme dalam Islam

Islam, melakukan sajdah (sujud) hanyalah kepada Allah (s.w.t) dan tiada seorang pun layak mendapat penghormatan. Diceritakan bahawa pada bahagian 2 kitab Majma‘ al-Bayan, yang merupakan tafsiran al-Qur’an bahawa “seorang Arab berhasrat melakukan sajdah kepada Nabi (s.a.w) tetapi baginda (s.a.w) menghalanginya sambil memberitahunya bahawa sajdah hanya dibenarkan kepada Allah (s.w.t) dan untuk Allah (s.w.t) semata-mata. Ia tidak dibenarkan kepada selain Allah (s.w.t) tetapi ahli-ahli sufi menganggap sajdah kepada Pir (pemimpin agama) mereka dibenarkan (lihat kitab Mir’at al-‘Arifin) tetapi untuk menghindari kritikan, mereka mengatakan sajdah kepada Pir itu adalah sajdah ta‘zim (kerana penghormatan sematamata). Amalan ahli sufi menuntut seseorang agar mengingati Pir mereka atau bahkan dalam akal fikiran mereka pada masa membacakan ayat: “Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in” ‫ﻧﻌْﺒﺪ وإ ﱠﺎك ﻧﺴْﺘ ِﻴﻦ ِ ﱠﺎك‬ ‫َ ُ ُ َ ِ ﻳ َ َ َﻌ ُ إ ﻳ‬ “iaitu hanya Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. 43 Dicatatkan dalam kitab Jami Tarjumae Nafe 44 bahawa “seseorang murid (pengikut) hendaklah menumpukan perhatiannya terhadap Pirnya pada masa membawa “Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in” dengan mengucapkan perkataan tersebut kepada Pir. Bersujud di hadapan seseorang selain daripada Allah (s.w.t) atau menumpukan perhatian adalah “syirik” dan menjadi tanda dan bukti penyembahan berhala. Oleh itu, sesiapa sahaja yang memujuk orang ramai bersujud kepada
43
44

Al-Qur’an, surah al-Baqarah (1): 5.
Kitab Jami Tarjumae Nafe, h.72.

46

47

Sufisme dalam Islam

sesuatu selain Allah (s.w.t) atau menumpukan perhatian kepada sesuatu yang lain daripada Allah (s.w.t) semasa bersalat, tidak berkaitan sama sekali dengan Islam dan menganuti agama berhala kerana perbuatan seumpama itu bertentangan dengan perintah Allah (s.w.t) dan Rasulullah (s.a.w). Dalam al-Qur’an, Allah (s.w.t) berfirman: ‫وﻣﻦْ ﻟﻢْ ﻳﺤْﻜﻢْ ﺑ َﺎ أﻧْﺰل اﻟﻠﻪ ﻓُوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟْ َﺎﻓ ُون‬ َ ‫َ َ َ َ ُ ِﻤ َ َ َ ﱠ ُ َ ﺄ َ ِ َ ُ ُ ﻜ ِ ﺮ‬ “ Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” 45 (45)‫وﻣﻦْ ﻟﻢْ ﻳﺤْﻜﻢْ ﺑ َﺎ أﻧْﺰل اﻟﱠﻪ ﻓُوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟ ﱠﺎﻟ ُﻮن‬ َ ‫َ َ َ َ ُ ِ ﻤ َ َ َ ﻠ ُ َ ﺄ َ ِ َ ُ ُ ﻈ ِﻤ‬ “ Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” 46 (47)‫وﻣﻦْ ﻟﻢْ ﻳﺤْﻜﻢْ ﺑ َﺎ أﻧْﺰل اﻟﱠﻪ ﻓُوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟْ َﺎﺳ ُﻮن‬ َ ‫َ َ َ َ ُ ِﻤ َ َ َ ﻠ ُ َ ﺄ َ ِ َ ُ ُ ﻔ ِ ﻘ‬ “ Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.” 47 Ahli-ahli sufi percaya sujud (sajdah) kepada Pir adalah dibenarkan. Demikianlah selanjutnya, kepada apa sahaja perintah yang dikeluarkan …………… Sa‘adi, Firdawsi, Hafiz Shirazi, Shakespeare, Tagore, Iqbal dan lain-lain telah menuliskan hasil sastera penuh dengan nasihat dalam bentuk prosa dan puisi. Untuk memperlihatkan nasihat-nasihat yang bijaksana dalam
45
46

Al-Qur’an, surah al-Ma’idah (5): 44
Al-Qur’an, surah al-Ma’idah (5): 45

47

Al-Qur’an, surah al-Ma’idah (5): 47 47

48

Sufisme dalam Islam

bentuk prosa atau puisi tidaklah boleh diambil sebagai bukti kenabian. Tanpa ragu-ragu lagi, kita boleh mengatakan bahawa musuh-musuh Islam menentang Islam dengan pelbagai cara, sebahagian menerusi perang dan pertempuran, sebahagian menerusi hadith-hadith salah dan menyebarkannya sebagai benar, sebahagian seperti Ibn Muqaffa‘, Ibn Abi Awja dan lain-lain yang menentang alQur’an dan menyediakan Qur’an baru ciptaan mereka sendiri tetapi tidak berjaya. Dengan cara yang sama, untuk menimbulkan huruhara dan kelam-kabut dalam Islam, ahli-ahli sufi memperlihatkan isu-isu yang jelas berlawanan dengan Islam sebagai Islam dan menyebarkannya. Seseorang muslim seharusnya cuba membezakan kebenaran dan kepalsuan dan menjauhkan diri daripada para pendusta dan menghindarkan diri daripada terlibat dalam permainan kata-kata. Allah (s.w.t) telah menetapkan ketaatan kepada Rasulullah (s.a.w) sebagai tangga kepada cinta-Nya. Dia telah firmankan: ‫ﻳﻮْم ﺗﺠﺪ آ ﱡ ﻧﻔْﺲ َﺎ ﻋﻤﻠﺖْ ﻣﻦْ ﺧﻴْﺮ ﻣﺤْﻀ ًا و َﺎ ﻋﻤﻠﺖْ ﻣﻦْ ُﻮء ﺗﻮد ﻟﻮْ أن‬ ‫َ َ َ ِ ُ ُﻞ َ ٍ ﻣ َ َِ ِ َ ٍ ُ َﺮ َﻣ َ َِ ِ ﺳ ٍ َ َ ﱡ َ َ ﱠ‬ (30)‫ﺑﻴْﻨ َﺎ وﺑﻴْﻨﻪ أﻣ ًا ﺑ ِﻴ ًا َﻳ َ ﱢرآﻢ اﻟﱠﻪ ﻧﻔْﺴﻪ َاﻟﱠﻪ َ ُو ٌ ِﺎﻟْﻌ َﺎد‬ ِ ‫َ َﻬ َ َ َ ُ َ َﺪ َﻌ ﺪ و ُﺤﺬ ُ ُ ُ ﻠ ُ َ َ ُ و ﻠ ُ رء ف ﺑ ِﺒ‬ “ Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan (ke hadapannya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya, dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-Nya), dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hamba-Nya.” 48

48

Al-Qur’an, surah Ali ‘Imran (3): 30 48

49

Sufisme dalam Islam

Pendapat ahli-ahli sufi mengenai Hajj Haji di Ka‘bah adalah salah satu rukun Islam dan menentangnya menyebabkan seseorang muslim boleh menjadi kafir. Nabi (s.a.w) telah memerintahkan kaum muslimin dengan peringatan supaya menunaikan haji bagi yang berkemampuan, berkebolehan dan yang berkuasa. Jelas dalam hadith-hadith bahawa jika sesiapa sahaja yang mampu (istita‘ah) tetapi tidak menunaikan haji, dia akan dipanggil pada akhir hayatnya: “ Wahai engkau (yang tidak menunaikan haji), matilah seperti mati orang Yahudi, Nasrani atau Majusi.” Walaupun terdapat amaran seperti itu, tasawuf mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengannya, dan dalam pelbagai keadaan atau cara, ahli sufi cuba melemahkan dasar-dasar haji. Sayyid Murtada Dai Razi dalam kitabnya, Tabsir al‘Awwam, 49 mencatatkan bahawa: “Abu Yazid al-Bistami (m.261H) selalu mengatakan bahawa dia bermusafir ke langit tetapi tidak melihat sesuatu di sana. Ahli sufi yang sedang duduk di sebelahnya berkata, dia pergi pada setiap hari ke Ka‘bah atau melakukan tawaf. Dia bahkan mengulanginya dua atau tiga kali. Apabila mendengarnya, Abu Yazid al-Bistami berkata: “Orang yang berziarah ke Ka‘bah secara bersendirian pada setiap malam adalah lebih baik daripada dirinya (ahli sufi). Alangkah sesatnya!” Maksud kata-kata Abu Yazid al-Bistami adalah cukup jelas iaitu adalah tidak wajar untuk menunaikan haji bagi seseorang yang Ka‘bah itu sendiri menziarahi dirinya. Mereka menyelewengkan orang jahil dengan kata-kata yang salah dan tidak berguna.

49

Kitab Tabsir al-‘Awwam, h.127.

49

50

Sufisme dalam Islam

Nabi (s.a.w), para Imam dan ulama terkemuka selalu menunaikan haji, ‘umrah dan sebagainya dan biasanya mereka menasihati orang lain dengan kuat agar menunaikannya, sedangkan ahli sufi pula, jelas berlawanan dengan hadith-hadith, telah mengisytiharkan diri mereka pula sebagai mazur (objek ziarah) dan menganggap Ka‘bah sebagai za’ir (penziarah). Kita menjadi bingung untuk memahami apa sebenarnya tanggapan mereka mengenai Ka‘bah? Adakah ia hanya dinding, batu, pintu dan atmosfera atau apa? Sesungguhnya Ka‘bah adalah tempat suci yang kerananya, diwahyukan dalam al-Qur’an: (96)‫إن أول ﺑﻴْﺖ وﺿﻊ ِﻠ ﱠﺎس َﻠ ِي ﺑﺒﻜﺔ ﻣ َﺎر ًﺎ َه ًى ﻟﻠْ َﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫ِ ﱠ َ ﱠ َ َ ٍ ُ ِ َ ﻟ ﻨ ِ ﻟﱠﺬ ِ َ ﱠ َ ُﺒ َآ و ُﺪ ِ ﻌ َﻤ‬ “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada semua manusia.” 50 Ka‘bah merupakan suatu pusat dan dirancangkan untuk tujuan ini iaitu orang ramai boleh menziarahinya dan mengingati Allah (s.w.t) dan memperlihatkan tanda-tanda kesatuan dan persaudaraan seperti Nabi Ibrahim, Isma‘il dan para nabi lain telah lakukan, namun ahli sufi, Abu Yazid al-Bistami dengan perasaan angkuh telah mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dalam bentuk penghinaan terhadap Ka‘bah yang dalam apa-apa keadaan sekalipun tidak boleh dimaafkan. Dengan menyatakan Ka‘bah sebagai za’ir (penziarah), dia ingin menjelaskan kepada murid-muridnya agar bertawaf di sekelilingnya dengan menganggapkan dirinya sendiri sebagai Ka‘bah yang sebenar, yang dalam mana-mana keadaan sekalipun tidak dapat diterima. Dengan cara ini, dia cuba membuat mereka faham bahawa bukan Ka‘bah yang sebenar itu yang patut

50

Al-Qur’an, surah Ali ‘Imran (3): 96.

50

51

Sufisme dalam Islam

diziarahi kerana Ka‘bah itu sendiri sebenarnya selalu datang menziarahinya (ma‘aza’Llah). Abu Sa‘id Abu Khayr (meninggal di Nishapur, tahun 440H) seringkali menasihatkan murid-muridnya melakukan tawaf ke maqam Pir mereka dan menghalangi mereka daripada berziarah ke Ka‘bah. Nicholson 51 dalam kitabnya, Islamic Mysticism mencatatkan: “Pada suatu ketika, Abu Sa‘id Abu Khayr pergi ke Sarakhs (sebuah kampung) bersama-sama muridmuridnya untuk menziarahi maqam Pirnya, Abu al-Fadl Hasan al-Sarakhsi. Di sana, dia memerintahkan para penyanyi melagukan kata-kata berikut: “Inilah tempat bergembira. Inilah tempat bergembira. Inilah tempat pengampunan dan sumber (ilham). Semua mata melihat ke arah Ka‘bah, tetapi mata-mata kami melihat ke arah yang tersayang.” Pada masa itu, Abu Sa‘id dan lain-lain sedang berpusing (bertawaf) di sekeliling maqam (kubur) dengan kepala terdedah dan tanpa alas kaki. Ketika mereka menyelesaikan tugas, Abu Sa‘id memberitahu mereka supaya mengingati hari tersebut. Dia memberitahu mereka bahawa hari yang baik seperti itu tidak akan datang lagi. Selepas itu, sekiranya mana-mana murid ingin pergi menunaikan haji, dia selalu menasihati mereka supaya bertawaf mengelilingi maqam Abu Fadl. Pada suatu ketika, anaknya sendiri ingin menunaikan haji. Dia melarangnya. Ringkasnya, terdapat perbezaan yang begitu ketara di antara ajaran Sufisme dan Islam, dan menentang Islam samalah seperti menjadi kafir. Terdapat ramai orang muslim yang jujur dari kalangan pelbagai aliran mazhab, didapati mengingkari
51

Nicholson, Islamic Mysticism, Cambridge.

51

52

Sufisme dalam Islam

nikmat duniawi, makanan mewah dan bahkan pakaian yang mahal untuk diri mereka. Mereka dikenali dengan sufi oleh orang awam tetapi apabila kami memperhatikan kehidupan mereka dengan mendalam, kami dapati mereka tekun dalam salat, berpuasa setiap hari pada bulan Ramadan, menyimpan wang untuk menunaikan haji daripada pendapatan halal yang mereka perolehi, menyedekahkan sebanyak mana yang ada, sentiasa berusaha menjelaskan khums 1/5 daripada hasil pendapatan bersih yang didapati, sentiasa bersedia untuk melakukan jihad apabila sahaja dikehendaki melaksanakan tugas, sentiasa mendorong orang lain ke arah jalan yang lurus dan melarang perkaraperkara yang haram, menyintai Nabi (s.a.w) dan Ahl al-Bayt (a.s) dan sentiasa ingin menjauhi musuh-musuh Nabi (s.a.w) dan Ahl al-Bayt (a.s). Secara jujur, mereka merupakan golongan muslim yang sebenarnya (hakiki) dan itulah golongan muslim yang datang bersama-sama para penakluk muslim India dan dengan sikap zuhud mereka telah memenangi hati penduduk Hindu di India untuk menerima dan beriman kepada Islam. Mereka menghadapi kehidupan penuh dengan amalan baikdan selepas mati, mereka dikenangi kerana kesalihan mereka. Para penakluk muslim datang dan pergi seterusnya dilupakan. Sebahagian menjadikan wilayah India sebagai kediaman mereka, dengan tinggal, menetap dan meninggal dunia sebagai raja, maharaja, golongan nawab dan sebagainya. Dari kalangan mereka, hanya orang-orang yang menjalani kehidupan seperti mereka yang benar-benar mengikuti syariah sahaja dikenangi dan diingati sehingga kini sebagai raja yang adil. Golongan Hindu dan Muslim dan hampir semua masyarakat di sub-kontinen mengingati dan memuji mereka kerana kezuhudan dan bahkan raja-raja tersebut dikenali umum sebagai ahli sufi oleh khalayak ramai. Sekiranya mereka yang dikenali ahli sufi mempunyai
52

53

Sufisme dalam Islam

sikap dan sifat seperti itu dan sekiranya mereka tidak menerima doktrin al-Ittihad dan al-hulul, tentulah tidak timbul persoalan menggelarkan mereka sebagai ahli sufi sebagai ganti kepada Muslim. Perkataan Muslim sudah tentu memadai untuk menjelaskan kedudukan penganut Islam. Oleh kerana permusuhan mereka terhadap Islam, ahli-ahli sufi membentuk kumpulan berasingan dan menamakan diri mereka sebagai ahli sufi. Golongan muslim hakiki yang digelar ahli sufi, sebahagian besarnya telah cuba mengemukakan fakta-fakta yang benar kepada umat Islam tentang golongan muslim lepas yang sebenar-benarnya dan dengan itu, mereka menasihati orang ramai agar menjauhi kesalahan-kesalahan seperti itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh golongan muslim masa lampau. Mereka meletakkan amalan-amalan ‘Ali (a.s) di hadapan akal fikiran mereka yang sepenuhnya selari dengan ajaran Nabi (s.a.w), Islam dan al-Qur’an. Mereka memberikan kefahaman kepada golongan massa atau orang ramai bahawa golongan bukan muslim (non-muslim) dalam Islam telah memilih personaliti atau peribadi ‘Ali (a.s) dari sekalian muslim masa lampau sebagai simbol atau lambang muslim yang sebenar. Contohnya: Profesor Faved Ifram Bastani, sasterawan Kristian, seorang pencari kebenaran dan ahli sejarah yang menjadi professor di kolej St. Joseph, Beirut dalam tahun-tahun 20-an pada abad ini telah membuat catatan dalam kitabnya Muntakhab Nahj al-Balaghah. Kami mengambil peluang ini memulakan penyebaran Nahj al-Balaghah, kitab yang disusun oleh tokoh falsafah muslim pertama dan utama, iaitu ‘Ali bin Abi Talib (a.s). Pada ketika tokoh besar dan terkemuka dalam keilmuan Nabi (s.a.w) wafat dan meninggalkan dunia, masjid Nabi (s.a.w) di Madinah terhenti daripada menjadi pusat keilmuan. Namun demikian, ‘Ali (a.s) biarpun
53

54

Sufisme dalam Islam

dilucutkan daripada kedudukan Khilafah, telah memulakan penyebaran ilmu mengikut ajaran Nabi (s.a.w). Al-Suyuti menerusi kitabnya, Tarikh al-Khulafa’ telah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita bahawa koleksi tulisan ‘Ali (a.s) telah tidak dibenarkan untuk diedar dan disebar oleh kerajaan dan pemerintah pada masa itu. Tokoh kepimpinan dalam masyarakat Sunni, Muhammad ibn Sirin seringkali menyebutkan kata-kata ini dengan penuh kekesalan: “Alangkah baik sekiranya koleksi kata-kata ‘Ali (a.s) sampai kepada kita, tentulah kita menjadi pemilik sebuah khazanah ilmu yang besar.” Ameer Ali, pakar sejarah moden membuat kenyataan dalam kitabnya, Ruh al-Islam @ Spirit of Islam dengan nada penuh kecewa: “Kuliah dan syarahan ‘Ali (a.s) di suatu sudut masjid Nabi (s.a.w) atau di sebahagian taman di kota Madinah semasa waktu bekerja, tidak ada bersama-sama kita.” Kemungkinan bahawa polisi khalifah kedua pasti datang dalam penulisan syarahan mereka. Perintahnya bahawa: “Tidak perlu kepada kitab-kitab yang lain selain daripada kitab Allah,” merupakan suatu perkara yang benar-benar memeranjatkan, dan bahawa pada sepanjang zaman tersebut, menulis dan mencatat sesuatu hadith Nabi (s.a.w) dianggap sebagai suatu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman. Siapalah yang mempunyai keberanian untuk memberikan perhatian kepada kata-kata ‘Ali (a.s) di hadapan perintah ‘Umar yang benar-benar dikuatkuasakan. Perhatikanlah kata-kata yang kekal dalam sejarah tentang keadaan atau situasi waktu itu: “Kami biasanya menganggap mencatat sesuatu berkaitan dengan ilmu sebagai kesalahan.”
54

55

Sufisme dalam Islam

Keadaan tersebut benar-benar berubah pada ketika ‘Ali (a.s) menjawat jawatan khalifah. Perintah: “Tulislah sesuatu berkenaan dengan ilmu” telah melahirkan sekumpulan penulis. Dalam kitab Syarh Nahj al-Balaghah, 52 Ibn Abi al-Hadid telah menulis bahawa “Dunia Islam telah mempelajari seni syarahan dan tulisan daripada ‘Ali (a.s).”

52

Ibn Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balaghah, Vol. I, h.8.

55

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->