MAY 16, 2013

NR # 3105B

Fish kill
Bibigyan ng mas higit na atensyon para pahupain ang pagkamatay ng mga isda sa mga ilog, lawa at palaisdaan sa bansa. Ayon kay Rep. Angelo Palmones kailangan ang masusing pag-aaral ang sitwasyon sa mga palaisdaan, ilog at lawa sa bansa dahil madalas itong mangyari lalo na sa Bolinao, Pangasinan at sa pitong bayan sa Batangas. “Dahil sa mga pangyayari, milyon-piso ang nalugi sa mga may-ari ng fish cages at fish pens at nawalan ng hanap-buhay ang mga mangingisda pati na ang mga nagtitinda nito,” wika ni Palmones. Binanggit ni Palmones ang Taal Volcano Protected Landscape (TVPL) na siyang namamahala sa pag-plano at mga gawain para panatiliin ang mga ilog, lawa at palaisdaan. (30) eg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful