TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN UMUM (TEKNIK MENGINGAT SEMULA

)
DISEDIAKAN OLEH: NUR FATIHA BINTI AZAIM PISMP PRASEKOLAH SEM 1

DEFINISI KEMAHIRAN MENGINGAT
• Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria dengar dan deria lihat yang baik. • Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa jam.

TEKNIK MENGINGAT SEMULA BAGI KANAK-KANAK PRASEKOLAH

HAFAL KONSEP
• Kanak-kanak prasekolah lazimnya diajar mengikut tema yang telah disediakan oleh guru. • Oleh itu,pada peringkat awal, kanakkanak boleh menghafal konsep mengenai perkara yang di ajar. • Contohnya, dalam ativiti mengenal nombor. Kanak-kanak boleh mengingat bagaimana bentuk setiap nombor tersebut.

SUSUN IKUT URUTAN
• Menyusun ikut urutan juga merupakan teknik yang sesuai bagi kanak-kanak prasekolah. • Seperti contoh, setelah kanak-kanak tersebut mengingat bentuk nombor tersebut, maka guru boleh mangadakan aktiviti menyusun semula awal nombor mengikut turutan.

UJI KEMAMPUAN DAYA INGATAN
• Menguji kemampuan daya ingatan kanak-kanak prasekolah juga merupakan salah satu cara untuk mereka mengingat semula apa yang telah dipelajari. • Guru selaku penyoal dan kanakkanak sebagai penjawab. • Seperti contoh, guru boleh menyoal kanak-kanak tentang pengenalan awal nombor pada perbualan pagi

PENGGUNAAN SISTEM IRAMA
• Kanak-kanak lazimnya suka akan aktiviti menyanyi atau menari. Oleh itu, guru bloh menyediak beberapa buah lagu yang sesuai dalam membantu proses kanak-kanak mengingat semula apa yang telah dipelajari. • Seperti contoh, lagu mengenal nombor mengikut irama permainan goreng pisang boleh membantu daya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful