Pismeni dio ispita iz Matematike 2, 11.10.2010.

dx , α ≠ nπ , n ∈ . − 2 x cos α + 1 −1 1 1 2. Naći uslovne ekstreme funkcije z = + , ako je 2 x 2 + 2 y 2 = x 2 y 2 . x y
1. Izračunati integral I =

∫x

1

2

3. Izračunati krivolinijski integral I = ∫ ( xy + x + y ) dx + ( xy + x − y ) dy, ako je c kružnica

x + y = ax, ( a > 0 ) pozitivno orjentisana. r 4. Izračunati fluks vektorskog polja v = ( x 2 , −3 xz 3 , 2 y 2 z ) kroz spoljnju stranu sfere
2 2

c

x 2 + y 2 + z 2 = 1.

Pismeni dio ispita iz Matematike 2 (stari program), 11.10.2010.

1. Ispitati apsolutnu i uslovnu konvergenciju reda
x y x y

nπ + ⎟ arcsin ∑ sin ⎜ 6⎠ n ⎝
n =1

π⎞

2

2n + 1 . − 4n + 6

⎛ ⎞ ⎛ x⎞ 2. Riješiti diferencijalnu jednačinu ⎜1 + e ⎟ dx + e ⎜ 1 − ⎟ dy = 0 . ⎜ ⎟ ⎝ y⎠ ⎝ ⎠ 3. Izračunati krivolinijski integral I = ∫ ( xy + x + y ) dx + ( xy + x − y ) dy, ako je c kružnica
x 2 + y 2 = ax, ( a > 0 ) pozitivno orjentisana. r 4. Izračunati fluks vektorskog polja v = ( x 2 , −3xz 3 , 2 y 2 z ) kroz spoljnju stranu sfere
c

x 2 + y 2 + z 2 = 1.