S

NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE - SLO

SUPER MAX / SUPER JUNIOR

Certificirana skladno z / EN 13240

|

Čestitamo vam ob nakupu izdelka: LA NORDICA.

• Dobro počutje in obenem varčnost z energijo, z izdelki LA NORDICA je to mogoče!

VARNOSTNI STANDARDI ZA NAPRAVE
Za uveljavitev varnostnih standardov se mora naše izdelke obvezno montirati in uporabljati z natančnim upoštevanjem napotkov, podanih v tem priročniku.

SUPER MAX - SUPER JUNIOR

IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI
Predmet: odsotnost azbesta in kadmija Izjavljamo, da so vse naše naprave sestavljene iz materialov, ki ne vsebujejo azbesta in njegovih derivatov, ter da v materialih nanosov, ki se izvajajo pri varjenju, kadmij ni prisoten/uporabljen v nobeni obliki, kot je to predvideno z referenčnim standardom. Predmet: ES uredba št. 1935/2004 Izjavljamo, da so v vseh napravah naše izdelave materiali, namenjenih za stik z živili, so primerni za prehransko uporabo, skladno z ustrezno ES direktivo.

KAZALO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SLO

TEHNIČNI PODATKI ......................................................................................................................................... 3 TEHNIČNI OPIS ................................................................................................................................................ 4
2.1. 2.2. REGULACIJA PRIMARNEGA ZRAKA (vrtljiva loputa) ................................................................................................. 4 REGULATOR SEKUNDARNEGA ZRAKA................................................................................................................... 4

PREDPISI ZA MONTAŽO .................................................................................................................................. 4 PROTIPOŽARNA ZAŠČITA ............................................................................................................................... 4
4.1. 5.1. HITRO UKREPANJE.................................................................................................................................................. 5 POLOŽAJ DIMNIŠKEGA ZAKLJUČKA ....................................................................................................................... 6

DIMNIK.............................................................................................................................................................. 6 PRIKLOP V DIMNIK........................................................................................................................................... 8 DOVOD ZRAKA V PROSTOR NAMESTITVE MED GORENJEM....................................................................... 8 DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA ....................................................................................................... 9 VŽIG .................................................................................................................................................................. 9 NORMALNO DELOVANJE........................................................................................................................... 10 DELOVANJE V PREHODNIH OBDOBJIH.................................................................................................... 11 VZDRŽEVANJE IN NEGA............................................................................................................................ 11
ČIŠČENJE DIMNIKA................................................................................................................................................ 11 ČIŠČENJE STEKLA................................................................................................................................................. 11 ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL............................................................................................................................. 11

12.1. 12.2. 12.3.

13. 14. 15. 16.

POLETNO MIROVANJE .............................................................................................................................. 11 PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV ............................................................ 12 NAMESTITEV USMERJEVALNIKOV ........................................................................................................... 13 TEHNIČNI LIST............................................................................................................................................ 14

2

7191051 – Rev.02 – SLO

s prekinitvami daljšimi od 8 ur.49 Ravna.10 226 215x175 206x280x260 SUPER JUNIOR 1 5 79. kjer toplotna izolacija ne ustreza določilom o zaščiti pred toplotnimi izgubami. znaša SUPER MAX (30 kcal/h x m ) .neugoden tip zgradbe: 3 SUPER JUNIOR 124 m³ 73 m³ 48 m³ 195 m³ 95 m³ 65 m³ Z ustrezno toplotno izolacijo.9 1. se zmogljivost ogrevanja zmanjša za približno 25%.02 – SLO 3 . v zgradbah.ugoden tip zgradbe: (40 kcal/h x m3) – manj ugoden tip zgradbe: 3 (50 kcal/h x m ) . skladno z zahtevami o toplotni zaščiti stavb. TEHNIČNI PODATKI SUPER MAX Sistem izdelave Nazivna moč v kW Izkoristek v % Premer cevi v mm Poraba drv na uro v kg / h (drva z 20% vlažnostjo) Podtlak pri nazivni toplotni moči – drva v mmH2O Emisija dimnih plinov v g/s – drva Izmerjena vsebnost CO pri 13% kisika v % Temperatura dimnih plinov na sredini v C° – drva Dimenzije odprtine kurišča v mm (D x Š) Dimenzije kurišča / glava kurišča v mm (D x V x Š) Tip rešetke Višina peči v mm Širina peči v mm Globina peči v mm Teža v kg Varnostne požarne razdalje 6.3 120 1. skladna z EN 13240 1.5 0. skladno z EN 13240. je ogrevana prostornina večja.09 226 215x175 215x315x285 1 6 80.5 120 1.SUPER JUNIOR Definicija: Peč na drva.7 0.2 5.SUPER MAX . 7191051 – Rev. V primeru občasnega ogrevanja. vrtljiva z zunanje strani 811 402 482 69 Poglavje 4 771 360 419 59 S pečjo ogrevana prostornina.

upoštevajte minimalno varnostno razdaljo zadnje strani in obeh stranic peči od gradbenih elementov ter vnetljivih in na toploto občutljivih materialov (pohištvo. PROTIPOŽARNA ZAŠČITA Ob montaži peči morate upoštevati naslednje previdnostne ukrepe: a) da bi zagotovili zadostno toplotno izoliranost. nenazadnje tudi predpise o požarni varnosti. morate izvesti ustrezne ukrepe (na primer s ploščo za razporeditev teže). krajevne predpise in zakone o gradnji objektov.SUPER JUNIOR 2. da se predhodno informirate pri vaši krajevni dimnikarski službi. ni odgovorna. REGULACIJA PRIMARNEGA ZRAKA (vrtljiva loputa) B Z regulatorjem (vrtljiva loputa). v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti. ki prekriva celotno površino varovane komponente. Primarni zrak je potreben za proces gorenja. pri tem pa je bistvenega pomena posvetiti pozornost za zrak neprepustnim oknom in vratom (neprepustna tesnila) Na isti dimnik ni dovoljeno priključiti več naprav. • s sevanjem (približno 30%): toplota se v prostor oddaja s sevanjem skozi panoramsko steklo in tople zunanje površine peči. Pred montažo preverite. v katerega se peč priključi. kajti v nasprotnem primeru drva zgorijo prehitro. Svetujemo vam. Zaželeno je. Med kurjenjem drv mora biti regulator primarnega zraka le malenkost odprt. odpornim do 700° C. tekstil. Idealne so za počitniške apartmaje in vikend hišice ali kot dodatno ogrevanje skozi vse leto. Premer odprtine dimnika. Če nosilnost ni zadostna. Kurišče je v celoti obloženo s ploščami iz sive litine.1. La Nordica S. da pepel ne bi oviral vstop primarnega zraka za zgorevanje. Na tej plošči se nahajajo kalibrirane odprtine. se regulira prehod primarnega zraka skozi predal za pepel in rešetko proti gorivu (slika 1 poz.2. najmanjša oddaljenost mora znašati 100 cm. Ta regulator mora biti odprt (torej premaknjen na desno stran). Peč je opremljena z regulatorjem primarnega in sekundarnega zraka.SUPER MAX . B). predvsem pri kurjenju drv. da nosilnost spodnje strukture ustreza teži vaše naprave.p. b) pred vrati kurišča. Priključek naj bo čim krajši. raven. sama peč pa se lahko prekomerno segreje. 2. Vse minimalne varnostne razdalje so navedene na tehnični tablici izdelka. ki izboljšuje izkoristek ter zmanjšuje emisije nezgorelih plinov. 3. mora biti najmanj enak premeru dimovodnega priključka. PREDPISI ZA MONTAŽO Peč je sestavljena in pripravljena za priklop. se ne sme nahajati noben vnetljiv in za toploto občutljiv predmet oziroma material. Ta razdalja se lahko zmanjša na 40 cm v primeru namestitve zračenega in toplotno odpornega varovala. Peč je opremljena s panoramskimi vratci s keramičnim steklom. s priključno cevjo se jo mora priklopiti v obstoječi hišni dimnik.A). Kot gorivo se uporabljajo lesena polena. A). 2. Povezave morajo biti neprepustne. s katerimi se zagotavlja dotok ogretega zraka v kurišče. Peč je izdelana iz pocinkanih jeklenih plošč.A. če izdelek nepooblaščeno spreminjate ali če uporabite neoriginalne nadomestne dele. V kurišču je nameščena vrtljiva in odstranljiva rešetka. s katerima se regulira zgorevanje. zadnji del je odstranljiv. Predal za pepel se mora redno prazniti.) (glejte sliko 2 . vodoraven ali nagnjen nekoliko navzgor. v območju sevanja slednjih. REGULATOR SEKUNDARNEGA ZRAKA A Slika 1 Nad vrati kurišča se nahaja regulator sekundarnega zraka (slika 1 poz. emajlirane sive litine. S tem je tudi onemogočeno vsako izhajanje isker in dima. S pomočjo primarnega zraka se plamen tudi ohranja. TEHNIČNI OPIS Peči La Nordica so primerne za ogrevanje stanovanjskih površin v nekaterih obdobjih ali kot pomoč pri nezadostnem centralnem ogrevanju. itd. Ogrevanje prostora se izvaja: • s konvekcijo (približno 70%): toplota se v prostor oddaja s prehodom zraka skozi dvojni plašč peči. Obvezno se mora upoštevati nacionalne in evropske standarde.02 – SLO . Preveriti morate tudi ustreznost dovajanja zraka za zgorevanje. ki se nahaja v spodnjem delu vrat kurišča. s tem pa se doseže dodatno zgorevanje. lesne obloge. KURIŠČA NE SMETE SPREMINJATI! 4. 4 7191051 – Rev. da je odprtina dimnika opremljena z zidnim priključkom za dimovod ter s prirobnico. Slednja omogo čajo očarljiv pogled na plamene ognja.

bencin. ročaje vrat in regulatorja. med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo. 7191051 – Rev. da odkrije morebitne razpoke ali mesta puščanja. 4. d) nad štedilnikom ne smejo biti nameščene vnetljive komponente (na primer pohištvo . kamnom.SUPER JUNIOR c) če izdelek montirate na tlak iz vnetljivega materiala. parket. na primer s keramiko.. Peč ne smete nikoli prižgati. (dimenzije v skladu z lokalnimi predpisi). Otroke poučite. Tlake iz vnetljivega materiala.). če so prisotne emisije plinov ali hlapov (na primer lepilo za linolej. Ko ogenj v dimniku ugasne.SUPER MAX . pluta. steklom ali jeklom. se lahko v dimniku naberejo usedline (kreozot) in slednje se lahko vnamejo ter v samem dimniku zgorijo. morate zamenjati z oblogo iz negorljivega materiala. naj dimnik preveri specialist. ki precej močno segreje površine. dimovod in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave. Vnetljive materiale ne odlagajte v bližini peči. da se bodo te nevarnosti zavedali. naprave za upravljanje). 30 50 100 30 A B Slika 2 Med gorenjem se sprošča toplotna energija. morate nanj namestiti negorljivo podlago. kot so tekstilne obloge. itd.02 – SLO 5 . Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne zaščitne opreme ali brez pripomočkov (toplotno odporne rokavice. HITRO UKREPANJE Če pride do požara v dimovodu ali v dimniku: a) Zaprite vrata za nalaganje b) Zaprite regulatorja za dovod zraka c) Pogasite s pomočjo gasilnika na ogljikov dioksid (CO2 v prahu) d) Takoj pokličite na pomoč gasilce Ognja ne gasite z vodnim curkom. Poč mora obvezno delovati z vstavljenim predalom za pepel.police). vrata in steklo kurišča.1. Na prednji strani mora podloga segati izpod naprave zadaj 50 cm. itd. ob straneh najmanj 30 cm in spredaj najmanj 50 cm dlje od vrat za nalaganje (glejte sliko 2 B). Trdne ostanke gorenja (pepel) morate odstraniti v nepredušen in na ogenj odporen vsebnik. itd. Če uporabite napačno ali preveč vlažno gorivo.

dvoplaščna. V stene vmesnega prostora je prepovedano nameščati stalne ali premične lopute za naknadno priključitev drugih naprav. izdelan iz ustreznih materialov. Minimalni presek mora znašati 4 dm2 (na primer 20x20 cm) za naprave s premerom dimovoda manj kot 200 mm. V te vmesne prostore je prepovedano nameščati napeljave ali kanale za dovod zraka. (2) Šamotna dimniška cev. Najmanjša priporočljiva višina je 4 m. dvoplaščna z izolacijskim materialom in zunanjo oblogo iz lahkega betona. morajo biti notranji vogali zaokroženi z radijem. proizvode zgorevanja in morebitni kondenzat. kar posledično povzroča težave pri delovanju naprave. Učinkovitost 100% odlična. morebitno vzdrževanje in čiščenje. (3) Tradicionalna opečna dimniška cev kvadratnega preseka z vmesnimi prostori. skladen s tehničnimi podatki iz priročnika z navodili. Prepovedani so. Učinkovitost 100% odlična. (4) Izogibajte se dimnim cevem pravokotnega notranjega preseka z drugačnim razmerjem kot je na sliki.1. da je preprečen vstop dežja. Pri pravokotnem preseku mora biti razmerje med stranicami ≤ 1. omogočati mora preprosto kontrolo. A+1/2A (1) (2) A Če je dimniška cev kvadratnega ali pravokotnega preseka. POLOŽAJ DIMNIŠKEGA ZAKLJUČKA Vlek dimniške cevi je odvisen tudi od ustreznosti dimniškega zaključka. če je že obstoječ. Na sliki 3 so prikazani nekateri primeri rešitev. Če je zaključek dimnika obrtniške izvedbe. ki se ustvari v vašem dimniku. težavo lahko odpravite z vstavitvijo cevi po vsej višini dimnika. ki ni manjši od 20 mm. odpornih na toploto. izveden mora biti tako.25 dm2 (na primer 25x25 cm) za naprave s premerom nad 200 mm. 5. mora biti zadosten. Zaključek dimnika mora izpolnjevati naslednje zahteve: • notranji presek mora biti enak preseku dimniške cevi. (1) Dimniška cev iz nerjavnega jekla AISI 316.02 – SLO . • • • koristni presek izstopa mora imeti dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi. z izolacijskim materialom. Vlek. • biti mora toplotno izoliran in neprepusten. snega in drugih tujkov v dimniško cev.SUPER MAX . obenem pa mora tudi zagotavljati izpust dima tudi z vetrom (slika 4). DIMNIK Bistvene zahteve za pravilno delovanje naprave: • priporočljiv je notranji presek krožne oblike. ali 6.SUPER JUNIOR 5. ki se mora segreti. Zaključek dimnika mora biti višji od slemena strehe. da znaša presek izstopa dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi. pocinkano jeklo. (3) (4) A+1/2A Max. • • • biti mora brez zožitev in usmerjen navzgor. se ga mora očistiti.5. Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. 6 7191051 – Rev. odkloni ne smejo presegati 45° . vendar ne prekomeren. Prevelik presek dimne cevi lahko predstavlja preveč veliko površino. Učinkovitost 80% odlična. je brezpogojno potrebno. Slika 3 Dimniška cev mora biti primerno ločena od vnetljivih materialov ali goriv z ustrezno izolacijo ali vmesnim zračnim prostorom. hrapave in porozne notranje površine. ker ovirajo dobro delovanje naprave: vlaknasti beton. Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. odpornim do 400° C.

SUPER MAX . V nasprotnem primeru naj bo dimnik vsaj 1 m višji od ovire.5 m H min.SUPER JUNIOR (1) Industrijski zaključek dimnika iz pripravljenih elementov.5kratnik. (3) Zaključek dimnika za dimniško cev iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem za usmerjanje dima. obronki in drevesa. Slika 6 >A _A > 0.02 – SLO 7 . idealno 2. Slika 4 50 cm (1) V primeru več dimniških cevi ena poleg druge. Slika 5 Slika 1 2m 1 m 10 m (1) Zaključek dimnika mora biti vsaj 10 m stran od ovir kot so zidovi. da se prepreči prehod iz ene cevi v drugo. (2) Obrtniški zaključek dimnika. mora znašati razlika višin sosednjih dimniških zaključkov za vsaj 50 cm. Pravilen presek izstopa mora znašati vsaj dvakratnik velikosti notranjega preseka dimniške cevi. omogoča odlično odvajanje dima. (1) Os slemena α (2) Streha Slika 2 7191051 – Rev. Zaključek dimnika mora biti vsaj 1 m višji od slemena strehe.

SUPER JUNIOR ZAKLJUČKI DIMNIKOV.30 m nad streho 0. nepredušna in skladna z veljavnimi standardi. Notranji premer povezovalne cevi mora ustrezati zunanjemu premeru nastavka za odvod dimnih plinov na peči po DIN 1298. Naprave.60 m nad streho 6. se mora slednji zmanjšati z namestitvijo dodatnega regulatorja vleka (dušilna loputa) na izstopni cevi ali v dimnik. vstop svežega zraka ni več zagotovljen in to lahko ogrozi vlek naprave. RAZDALJE IN POLOŽAJI UNI 10683/98 Nagib strehe α 15° > 1. mora biti kurišče zaprto. Ko podtlak preseže 17 paskalov (1. vgrajenim v bližini naprave ali s postavitvijo cevovoda za zrak. je nujno potrebno dovajati toliko zraka. da je v prostor postavitve zagotovljen dotok zadostne količine zraka za zgorevanje (glejte odstavek 7). Peč ima odvod dimnih plinov v zgornjem delu. ki jih neprepustno pritrdite na dimniško cevi. Če so v prostoru nepredušno zaprta okna in vrata (na primer izdelana po kriterijih varčevanja z energijo). 7.SUPER MAX . Povezovalna cev mora biti gladka. Meritev se mora vedno izvesti z vročo napravo (nazivna toplotna zmogljivost). vaše udobje in vašo varnost. DOVOD ZRAKA V PROSTOR NAMESTITVE MED GORENJEM Ker peči odvzemajo za zgorevanje potreben zrak iz prostora namestitve. premera najmanj 120 mm in dolžine največ 4 m ter ne sme imeti več kot tri kolena. mora biti opremljen z ustrezno rešetko za zaščito pred vetrom.7 mm vodnega stebra). Med delovanjem naprave in tudi ko slednja ne deluje.50 m nad slemenom 1. kolikor ga je potrebno za zgorevanje oziroma do 25 m³/uro. V takem primeru morate zagotoviti dodatno dovajanje svežega zraka z zunanjim zajemom zraka.2 mm vodnega stebra).50 m nad slemenom 2. napeljanega na prosto ali v sosednji prezračevan prostor. morajo biti priključene na lastno dimniško cev. v katerih delujejo peči z naravnim vlekom dimnika.20 m Razdalja med slemenom in dimnikom A (m) < 1.00 m nad streho 0. PRIKLOP V DIMNIK Naprave s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrati kurišča (razen v primeru nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela). se mora vse gorljive materiale v radiju 20 cm okrog cevi zamenjati z negorljivimi in toplotno odpornimi. Naravna izmenjava zraka mora biti zagotovljeno z nekaj stalnimi odprtinami na prosto. nikakor pa ne sme biti napeljan v kotlovnico ali v garažo (PREPOVEDANO).50 m < 1.20 m 60° > 1. Za nasvet se pozanimajte pri dimnikarju.50 m nad slemenom 1. V prostorih. Cev za povezavo v dimniško cev mora biti čim krajša. debeline 2 mm).85 m < 1. da se v prostor dovaja zadostna količina zraka. njihovo velikostjo in stabilnostjo. Zaradi varnosti se vrata ognjišča lahko odpira samo med nalaganjem goriva. ravna.30 m < 1.85 m Najmanjša višina dimnika (merjena na izstopu) H (m) 0. je bistvenega pomena. Za dobro delovanje naprave je bistvenega pomena.30 m 45° > 1. Med delovanjem peči dovod zraka za zgorevanje v prostor namestitve peči ne sme biti oviran. Podtlak v dimniku (VLEK) mora znašati vsaj 12 paskalov (=1. ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2).00 m nad streho 0. ki mu 8 7191051 – Rev.02 – SLO .50 m nad slemenom 2. Če je cevovod speljan neposredno na prosto. Delovanje z odprtimi vrati je dovoljeno samo pod nadzorom.50 m 30° > 1. Priklop mora biti izveden s stabilnimi in trdnimi cevmi (svetujemo cevi iz pločevine. POZOR: v kolikor povezava poteka skozi posebne kompozite iz gorljivih materialov. kot se to zahteva z ustreznimi standardi.

da se ob znižanju temperature voda prej kondenzira v kurišču in nato v dimniku. itd. VŽIG POMEMBNO: ob prvem kurjenju se neizogibno sprostijo neprijetne vonjave (nastanejo zaradi sušenja lepil v tesnilni vrvici ali zaščitnih lakov). s hudimi posledicami za ljudi. Vlažna drva otežujejo gorenje.4 4.0 4. 8. iz katerih je izdelek sestavljen. Odsesovalna napa. 20% vlažnosti 4. Svetujemo vam. • preden lahko novo peč smatramo za udelano. čeprav so bili med izdelavo za nekaj ur zapečeni pri 250 . da dimniška cev peči deluje kot zajem zraka.02 – SLO 9 .5 550 4. DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA Dovoljeno gorivo so lesena polena za kurjavo.       7191051 – Rev. vonj) iz peči. dimni plini pa se vsesajo v prostor. Za kurjenje uporabljena drva morajo imeti vsebnost vlage nižjo od 20%. odpadno lubje in plošče. med posameznimi deli se pojavljajo spremenljive temperature. mirta. zato s pečjo ni mogoče neprekinjeno ogrevati čez noč. da so drva nameščena na suho in zračno mesto (na primer pod nadstrešek). šamota in keramike. Sveža drva vsebujejo približno 60% vode. plastične materiale. ki traja najmanj eno leto (mehak les) ali dve leti (trd les) s tem. kateri je proizvod podvržen. mora opraviti vrsto ciklov zagona. ki izgine že po krajšem času uporabe. saj so skupaj vgrajeni deli iz sive litine. da ob prvem kurjenju naložite manjšo količino goriva in da toplotno zmogljivost naprave le postopno povečujete. ni enakomerna. morate vedeti naslednje: • izdelavni materiali za tovrstne proizvode niso homogeni. Med drugim. Drva niso dolgotrajno gorivo. Polena naj bodo dolžine približno 30 cm in obsega največ 30 cm. Vrsta Bukev Cer Brest Topol Macesen* Smreka* Rdeči bor* kg/mc 750 900 640 470 660 450 kWh/kg. od 300 do 500 . NI dovoljeno kuriti: ostanke premoga. • med svojo življenjsko dobo je izdelek v teku istega dne podvržen izmenjujočim se ciklom vžiganja in ugašanja ter glede na letne čase ciklom intenzivne uporabe ali popolnega mirovanja.) povzroči hitro staranje komponent iz sive litine.2 4. obdelanimi z visokotemperaturnimi premazi. v takem primeru se razveljavi garancija za napravo. Ti premazi.4 * SMOLNAT LES JE MANJ PRIMEREN ZA PEČ POMEMBNO: stalna in neprekinjena uporaba z aromatičnimi olji posebej bogatih drv npr. • predvsem v začetku delovanja se lahko pojavijo tipične vonjave velikim toplotnim obremenitvam podvrženih kovin in še vedno svežih premazov. Dobro prezračevanje prostora mora biti vsekakor zagotovljeno. 9. vgrajena v isti ali sosednji sobi povzroča podtlak v prostoru. Slaba stran vlažne vsebine je tudi. ker bi se s tem peč in dimniška cev poškodovala in je to za zdravje škodljivo. zato niso primerna za kurjavo. odrezke. poleg tega bi se sosedje pritoževali zaradi motečih vonjav. To povzroči izhajanje plinov zgorevanja (gost dim. kar se doseže v času sušenja.1 4. • temperatura. Za pravilno izvedbo prvega prižiganja s proizvodi. Odprtine morajo biti vedno zaščitene z rešetko in se jih nikoli ne sme zamašiti. Papir in lepenko se lahko uporablja samo za prižiganje. Podtlak odsesovalne nape lahko v skrajnem primeru povzroči. jekla. ki vsem materialom in premazom omogočijo dopolnitev raznih elastičnih obremenitev. Uporablja se lahko samo suha lesena polena (vsebnost vlage največ 20%). evkaliptus. Prepovedano je sežiganje odpadkov. kajti veliko energije porabijo za uparjanje v njih prisotne vode. zato je potrebno zagotoviti večji dotok svežega zraka.1 4. vlažna ali lakirana drva.SUPER JUNIOR zaupate.SUPER MAX .

nastale zaradi pregrevanja peči. Med ogrevanjem se lakiranih površin ne smete dotikati. 4. ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2). Prevelika količina goriva in zraka za zgorevanje lahko povzročita pregrevanje in s tem poškodovanje peči. Peč ne smete nikoli preveč naložiti (glejte največje količine v spodnji tabeli).   10. ki je navedena v priročniku z navodili). Naprave. Peč nikoli ne preobremenite (glejte tehnično tabelo – največja dopustna količina goriva). kurjenje pa naj po možnosti traja čim dlje in vsaj v tem začetnem obdobju se izogibajte kratkotrajnim ciklom vžiganja in ugašanja. Ob prvih prižiganjih v kurišče ne nalagajte prevelike količine goriva (približno polovično količino. peč naj bo neprekinjeno prižgana vsaj 6-10 ur.02 – SLO . da je v prostoru. Odpreti jih morate glede na potrebo po toploti. NORMALNO DELOVANJE Naprave s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrati kurišča (razen v primeru nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela). SUPER MAX Primarni zrak (vrtljiva loputa) Drva Poraba na uro Zaprt Sekundarni zrak Odprt 1. mora biti kurišče zaprto. vpliva na intenzivnost zgorevanja in s tem na toplotno zmogljivost vaše peči tudi dimnik. da zgorevanje ni popolno (potrebno je dovajati večjo količino sekundarnega zraka). Z regulatorji na prednji strani peči se regulira emisijo toplote peči. Poleg reguliranja zraka za zgorevanje. če pa je dim sive ali črne barve to pomeni. 6. zagotovljena dovolj velika izmenjava zraka. 2. Za kontrolo dobrega zgorevanja v peči preverite. Ko je to "utekanje" opravljeno. Za prižiganje ognja vam svetujemo uporabo malih lesenih letvic in papirja ali drugih sredstev za prižiganje. predvsem pa ne na lakirane površine. Če ima dimnik dober vlek. medtem ko je pri dimniku s slabim vlekom potrebno dovod zraka za zgorevanje regulirati bolj natančno. opisane v knjižici z navodili). da se prepreči prehitro zgorevanje. 10 7191051 – Rev. razen vseh tekočih snovi kot so na primer alkohol.2 mm vodnega stebra). Če je bele barve pomeni.8 kg/h Terciarni zrak Prednastavljen SUPER JUNIOR Primarni zrak (vrtljiva loputa) Zaprt Sekundarni zrak Odprt 1.SUPER JUNIOR morajo večkrat in za določen čas presegati temperaturo 350 . Zaradi tega razloga je med prižiganjem peči pomembno upoštevati naslednje male ukrepe: 1. Prepričajte se. z izogibanjem naglim segrevanjem s prekomernim nalaganjem drv. 3. da peč ni pravilno nastavljena ali da so drva preveč vlažna. morajo biti priključene na lastno dimniško cev. Najboljše zgorevanje (z minimalnimi emisijami) se doseže. Med delovanjem naprave in tudi ko slednja ne deluje. Ko drva pričnejo goreti. kjer je naprava nameščena. glede na vaš razpoložljiv čas. 5. ko se z naloženimi drvmi največji delež zraka za zgorevanje dovaja skozi regulator sekundarnega zraka. Odprtini za zrak (primarni in sekundarni) morata biti istočasno le malenkost odprti (odpreti morate tudi morebiti prisotno loputo na cevi za odvod dimnih plinov). bencin. Garancija ne krije škode. V nadaljevanju peč vedno bolj nalagajte (vendar upoštevajte napotke o največji količini. Prevelika količina goriva in zraka za zgorevanje lahko povzročita pregrevanje in s tem poškodovanje peči. če iz dimnika izhaja prozoren dim. petrolej in podobno. lahko naložite drugo gorivo in regulirate dovod zraka za zgorevanje skladno z napotki. Med prvimi kurjenji na peč ne sme biti prislonjen noben predmet. podanimi v odstavku 10. Ta postopek ponovite vsaj 4-5 ali večkrat. Peč mora zato vedno delovati z zaprtimi vrati. lahko vaš izdelek uporabljate podobno kot motor avtomobila. Delovanje z odprtimi vrati je dovoljeno samo pod nadzorom. je potrebno manjše prilagajanje dovoda zraka za zgorevanje. Nazivno toplotno moč peči se doseže z vlekom (podtlakom) najmanj 12 Pa (= 1. preden se popolnoma vdelajo na kovinske površine.5 kg/h Terciarni zrak Prednastavljen Peč je naprava s časovno spremenljivim zgorevanjem. regulatorja pa naj bosta odprta manj kot je navedeno v priročniku z navodili. ki se dobijo v prodaji. POMEMBNO: Zaradi varnosti se vrata ognjišča lahko odpira samo med nalaganjem goriva. Med to fazo peč ne smete pustiti brez nadzora.SUPER MAX .

). Priporočljivo je. za čiščenje uporabite ščetko in sesalnik. če niso popolnoma brezhibne. Pazite. pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka. da bo slednje hitreje zgorelo (z živim plamenom). zadovoljiv vlek dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla. A Slika 8 13. Pravilen postopek prižiganja. ki. ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL Vse peči La Nordica imajo kuriščno rešetko in predal za zbiranje pepela (slika 8. ki naj obenem opravi tudi pregled naprave. Poleg tega vam svetujemo da v kurišču vedno pustite 3-4 cm pepela. POMEMBNO: čiščenje panoramskega stekla se lahko izvede samo in izključno s hladno pečjo. zaprite vrata kurišča in oba regulatorja ter napravo odklopite iz dimnika. silovito zapiranje vrat. Dimno komoro se lahko očisti skozi kurišče in po odstranitvi dimovodne cevi tudi skozi nastavek za odvod dima. 7191051 – Rev. Ne odvajajo se vsi pri zgorevanju nastali plini (močan vonj po plinu). da se na ta način vlek dimnika stabilizira. V takem primeru je potrebno tesnila zamenjati. pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka. V primeru potrebe vas prosimo. 12. Preverite tudi. Svetujemo vam. povezavo z dimnikom in zračenje. V celoti pa se ob uporabi trdih goriv (npr. vlažnih drv) nikoli ne more odpraviti. uporaba primerne količine in vrste kuriva. itd. ki se izvede izključno s hladno pečjo. da predal za pepel redno praznite in na ta način preprečite njegovo zapolnitev ter pregrevanje rešetke. Do zloma lahko pride samo zaradi mehanskih šokov (udarci. Svetujemo vam. da se prepreči eksplozijo. 12. da se obrnete na specializiranega prodajalca. poz. ČIŠČENJE STEKLA S pomočjo specifičnega vstopa sekundarnega zraka je nabiranje usedlin umazanije na steklu vrat učinkovito omejeno. da vsaj enkrat letno oziroma ko je to potrebno (težave zaradi nepravilnega delovanja in slabe učinkovitosti). POMEMBNO: uporabljate lahko izključno nadomestne dele. Za čiščenje ne uporabljajte krpe ter grobe in kemično agresivne proizvode. dimnika in dimniške cevi in odstranitvi vsega pepela ter morebitnih drugih ostankov. toplotni šoki nanje ne v plivajo. V takem primeru rešetko pogosteje pretresite in povečajte dovod zraka za zgorevanje. Vsebnik postavite na tlak iz negorljivega materiala. lahko nenadno zvišanje temperature povzroči motnje v dimniški cevi in zaradi tega dimnik ne bo vsesal celotno količino dimnih plinov. stran od vnetljivih materialov. Med čiščenjem se mora s peči odstraniti predal za pepel in dimovod. Kasneje naložite manjšo količino goriva in poskrbite. opravite celovito čiščenje. ZLOM STEKLA: ker je na vratih montirano keramično steklo odporno na toplotna nihanja do 750° C.3. Ta postopek. Zamenjava stekla zato ni krita z garancijo. da se po čiščenju vse odstranjene dele ponovno neprepustno montira. ČIŠČENJE DIMNIKA Pravilen postopek prižiganja.2. obenem pa preverite dejansko stanje tesnil. zadovoljiv vlek dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata.02 – SLO 11 .SUPER JUNIOR 11. VZDRŽEVANJE IN NEGA Za vaše območje odgovorni dimnikar naj preveri pravilnost namestitve peči.1. da so vse odprtine za čiščenje in priključki neprepustni. NAPRAVO NE SMETE SPREMINJATI! 12.SUPER MAX . uporaba primerne količine in vrste kuriva. tega pa tudi ni mogoče smatrati kot hibo v sami napravi. 12. vse dokler pepel popolnoma ne ugasne in se ohladi. ne zagotavljajo pravilnega delovanja naprave. POLETNO MIROVANJE Po čiščenju kurišča. A). naj opravi dimnikar. Za čiščenje emajliranih delov uporabljajte milnico ali nežna ali kemično neagresivna čistila. ki jih je izrecno odobrila in jih nudi La Nordica. POZOR: s kurišča odstranjeni pepel morate odložiti v vsebnik iz negorljivega materiala. da čiščenje dimniške cevi opravite vsaj enkrat letno. DELOVANJE V PREHODNIH OBDOBJIH V prehodnem obdobju oziroma ko je zunanja temperatura višja. opremljenega z neprepustnim pokrovom.

vključno z vstopom v dimniško cev. ki ga je eventualno potrebno nadomestiti s podaljšanjem dimniške cevi. A – Neprepustna zapora Kontrolna loputa 12 7191051 – Rev. pri tem pa pazite. morate hermetično zapreti napo pod mestom vstopa dimovodne cevi (slika 9. prisotna vlaga. ki jo je eventualno potrebno nadomestiti z ustreznim podaljšanjem. s standardom UNI 10683-2005 – ITALIJA je predvideno. poz.02 – SLO . B Vljudno vas prosimo. A). PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV Dimovod je del cevi. ki izdelek povezuje z dimniško cevjo. 30x40 cm ali 40x50 cm). da se za dodatne informacije obrnete na vašega prodajalca. Če želite. vsak dolžinski meter dimovoda v vodoravnem položaju povzroči občutno zmanjšanje vleka. Pri povezovanju morate upoštevati naslednje preproste. da dobro zaprete preostali prostor med samo cevjo in dimniško cevjo in sicer takoj pod zaključkom dimnika.SUPER JUNIOR Če je v prostoru. poz. horizontalni del cevi v nobenem primeru ne sme biti daljši od 2 m (UNI 10683-2005). slednje zaščitite z nevtralnim vazelinom. pr. C. poz. morate vanjo vstaviti cev iz nerjavnega jekla premera najmanj 200 mm. v kurišče namestite vpojne soli. da v nobenem primeru ne sme biti več kot dveh kolen ali sprememb smeri. B.Polnilo Slika 3 Če želite dimniško cev uporabiti za priklop odprtega kamina ali ognjišča. 14. (n. vsako koleno v dimovodu občutno poslabša vlek dimniške cevi. toda zelo pomembne principe: • • • • • v nobenem primeru se ne sme uporabiti dimovod manjšega premera kot je prirobnica na izstopu peči. Če je dimniška cev prevelika. da bo estetski videz delov iz sive litine trajno ostal nespremenjen. C . kjer je naprava nameščena.SUPER MAX .

SUPER MAX .SUPER JUNIOR 15.02 – SLO 13 . NAMESTITEV USMERJEVALNIKOV SUPER JUNIOR SUPER MAX 7191051 – Rev.

SUPER MAX .SUPER JUNIOR 16. TEHNIČNI LIST SUPER MAX UNIOR SUPER JUNIOR 14 7191051 – Rev.02 – SLO .

p..A.ημερομηνία και τόπος έκδοσης) .com . 0445 804000 – Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8..Ειδικές συνθήκες In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE.36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 .... Kot proizvajalec in/ali pooblaščeni zastopnik družbe s sedežem v ES s polno odgovornostjo izjavljam.Vrsta uređaja . funkcija i potpis .Administrateur délégué .p.. 1935/2004 (Materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom). αναγνώρισης Emesso da . posizione e firma ... il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari). so: Norme ili tehničke specifikacije (opisi).Izdal .. 104860/VI – Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M.Izdao .. da so naprave skladne z bistvenimi zahtevami navedenih direktiv. Uredbom EZ-a br.Identif. si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate.datum in kraj izdaje (nome.. koje su primijenjene u skladu s pravilima dobre prakse u području sigurnosti na snazi u okviru EEZ-a su: α εναρμονισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής για την ασφάλεια στην ΕΕ είναι : Norme o altri riferimenti normative Standardi ali druge specifikacije Norme ili drugi normativni dokumenti Πρότυπα ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις Rapporto di Prova ITT Poročilo o začetnem tipskem preskušanju Izvješće početnog ispitivanja Έκθεση δοκιμής ITT Informazioni marcatura CE Informacije o CE oznaki Informacije o znaku CE Πληροφορίες σήμανσης CE RRF – 40 08 1621 Vedi allegato Glejte prilogo Vidi prilog βλ. – R. παράρτημα EN 13240 Condizioni particolari Posebni pogoji . 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα ). Kao proizvođač i/ili predstavnik ovlašten od društva unutar EEZ-a. uredbe 1935/2004/ES (materiali in izdelki.Εμπορικό σήμα Modello o tipo – Model ali tip. IZJAVA O SKLADNOSTI | 076 IZJAVA O SUKLADNOSTI U skladu s Direktivom 89/106/EEZ (Građevni proizvodi).In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione).Fax +39 0445 804040 Stufe a combustibile solido Peči na trda goriva Peći na kruto gorivo La NORDICA S....A... (Data e luogo di emissione ..104 . položaj in podpis mjesto i datum izdavanja .Posebni uvjeti. – Model ili tip .. RRF 1625 RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Harmonizirani standardi in tehnične specifikacije (odredbe).. broj N° .Μοντέλο ή τύπος Uso Uporaba Uporaba Χρήση Costruttore Proizvajalec Proizvođač Κατασκευαστής Ente notificato Notifikacijski organ Obaviješteno tijelo La NORDICA SUPER MAX Riscaldamento domestico Ogrevanje v gospodinjstvu Grijanje kućanstva Via Summano.E..com – e-mail:info@lanordica.000 I.A.όνομα.. Βάσει της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δομικά προϊόντα)....104 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) – Tel...000..36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 .Fax +39 0445 804040 La NORDICA S..Εκδόθηκε από Via Summano. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Skladno z direktivo 89/106/EGS (gradbeni proizvodi).. pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da su uređaji u skladu s nužnim uvjetima propisanim u gore navedenim direktivama. Ο κατασκευαστής ή/και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας στην ΕΕ. n. θέση και υπογραφή) La NORDICA S. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ N° di identificazione Identifikacijska št.. του κανονισμού ΕΚ αρ.Zaštitni znak ...Αρ. VI 007364 http://www... namenjeni za stik z živili).. Tipo di apparecchio Tip naprave ...p. veljavnimi v EGS.. uporabljeni skladno s pravili dobre prakse s področja varnosti.v..... GIANNI RAGUSA Amministratore delegato .104 .ime i prezime. δηλώνει υπεύθυνα ότι οι συσκευές συμμορφούνται με τις βασικές απαιτήσεις των ως άνω οδηγιών.Τύπος συσκευής Marchio commerciale Trgovska znamka .ime.. Via Summano.A..Managing Director 21/04/2008 Montecchio Precalcino (VICENZA) Geschäftsführer ...lanordica-extraflame....

104 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) – Tel.com – e-mail:info@lanordica.09 % ( < 1500 mg/m3) 20 mg/m3 229 °C 6 kW 80. Via Summano.A.v.000.000 I.p. VI 007364 http://www.40 08 1621 La NORDICA S.lanordica-extraflame. SUPER MAX Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά Emissione di CO (13 % O2 ) Emisije CO (13 % O2 ) Emisija CO (13 % O2 ) Εκπομπές CO (13 % O2 ) Emissioni polveri (13 % O2 ) Emisije prahu (13 % O2 ) Emisija prašine (13 % O2 ) Εκπομπές αιθάλης (13 % O2 ) Massima pressione idrica di esercizio ammessa Najvišji dopustni vodni tlak za delovanje Maksimalni dopušteni radni tlak vode Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας Temperatura gas di scarico Temperatura dimnih plinov Temperatura ispušnih plinova Θερμοκρασία καπναερίων Potenza termica nominale Nazivna toplotna moč Nominalna toplinska snaga Ονομαστική θερμική ισχύς Rendimento Izkoristek Stupanj iskoristivosti Απόδοση Tipi di combustibile Tipi goriva Vrste goriva Τύποι καυσίμου VKF Nr.3 % LEGNA – DRVA – DRVO . 104860/VI – Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M. RRF .INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACIJE O CE OZNAKI INFORMACIJE O ZNAKU CE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE | 08 EN 13240 LA NORDICA S.com . n.A.ΞΥΛΑ Z 18343 SINTEF Nr.A. 15a B-VG Nr. – R.p. Laterale / Stranska / Bočna / Πλευρική 50 cm Zadaj / Sa stražnje strane / Πίσω 50 cm Posteriore / 0.E. 0445 804000 – Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8.

namenjeni za stik z živili)..p.com – e-mail:info@lanordica. funkcija i potpis .E.000 I.Εκδόθηκε από Via Summano.Posebni uvjeti...Izdao .. il Regolamento CE n.ime.36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 ..36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 .Vrsta uređaja .104 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) – Tel.... VI 007364 http://www...Μοντέλο ή τύπος Uso Uporaba Uporaba Χρήση Costruttore Proizvajalec Proizvođač Κατασκευαστής Ente notificato Notifikacijski organ Obaviješteno tijelo La NORDICA SUPER JUNIOR Riscaldamento domestico Ogrevanje v gospodinjstvu Grijanje kućanstva Via Summano. posizione e firma ....A.. Uredbom EZ-a br... položaj in podpis mjesto i datum izdavanja . IZJAVA O SKLADNOSTI | 075 IZJAVA O SUKLADNOSTI U skladu s Direktivom 89/106/EEZ (Građevni proizvodi).....A.. Βάσει της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δομικά προϊόντα). Ο κατασκευαστής ή/και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας στην ΕΕ.. δηλώνει υπεύθυνα ότι οι συσκευές συμμορφούνται με τις βασικές απαιτήσεις των ως άνω οδηγιών.v.com . του κανονισμού ΕΚ αρ.p. so: Norme ili tehničke specifikacije (opisi).Managing Director 17/04/2008 Montecchio Precalcino (VICENZA) Geschäftsführer .όνομα. παράρτημα EN 13240 Condizioni particolari Posebni pogoji .. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ N° di identificazione Identifikacijska št. pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da su uređaji u skladu s nužnim uvjetima propisanim u gore navedenim direktivama. da so naprave skladne z bistvenimi zahtevami navedenih direktiv.Τύπος συσκευής Marchio commerciale Trgovska znamka . broj N° ..In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione). Kot proizvajalec in/ali pooblaščeni zastopnik družbe s sedežem v ES s polno odgovornostjo izjavljam.datum in kraj izdaje (nome.Fax +39 0445 804040 La NORDICA S.104 .. 1935/2004 (Materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s hranom). 0445 804000 – Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8.. 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα ).104 . GIANNI RAGUSA Amministratore delegato . 104860/VI – Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M. koje su primijenjene u skladu s pravilima dobre prakse u području sigurnosti na snazi u okviru EEZ-a su: α εναρμονισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής για την ασφάλεια στην ΕΕ είναι : Norme o altri riferimenti normative Standardi ali druge specifikacije Norme ili drugi normativni dokumenti Πρότυπα ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις Rapporto di Prova ITT Poročilo o začetnem tipskem preskušanju Izvješće početnog ispitivanja Έκθεση δοκιμής ITT Informazioni marcatura CE Informacije o CE oznaki Informacije o znaku CE Πληροφορίες σήμανσης CE RRF – 40 08 1620 Vedi allegato Glejte prilogo Vidi prilog βλ. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Skladno z direktivo 89/106/EGS (gradbeni proizvodi).A.lanordica-extraflame.Administrateur délégué .Izdal .Identif.. Kao proizvođač i/ili predstavnik ovlašten od društva unutar EEZ-a. – Model ili tip .ime i prezime..Εμπορικό σήμα Modello o tipo – Model ali tip.Fax +39 0445 804040 Stufe a combustibile solido Peči na trda goriva Peći na kruto gorivo La NORDICA S. Tipo di apparecchio Tip naprave . θέση και υπογραφή) La NORDICA S.. αναγνώρισης Emesso da .000......Ειδικές συνθήκες In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE... uporabljeni skladno s pravili dobre prakse s področja varnosti.. Via Summano.A.Αρ..Zaštitni znak .. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari). veljavnimi v EGS...p.... uredbe 1935/2004/ES (materiali in izdelki... RRF 1625 RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : Harmonizirani standardi in tehnične specifikacije (odredbe). si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. n. – R...ημερομηνία και τόπος έκδοσης) .. (Data e luogo di emissione .

ΞΥΛΑ Z 18343 SINTEF Nr. n. VI 007364 http://www.p.000 I.lanordica-extraflame.v.5 % LEGNA – DRVA – DRVO . Via Summano. 104860/VI – Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M.A.E. RRF . SUPER JUNIOR Distanza minima da materiali infiammabili Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά Emissione di CO (13 % O2 ) Emisije CO (13 % O2 ) Emisija CO (13 % O2 ) Εκπομπές CO (13 % O2 ) Emissioni polveri (13 % O2 ) Emisije prahu (13 % O2 ) Emisija prašine (13 % O2 ) Εκπομπές αιθάλης (13 % O2 ) Massima pressione idrica di esercizio ammessa Najvišji dopustni vodni tlak za delovanje Maksimalni dopušteni radni tlak vode Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας Temperatura gas di scarico Temperatura dimnih plinov Temperatura ispušnih plinova Θερμοκρασία καπναερίων Potenza termica nominale Nazivna toplotna moč Nominalna toplinska snaga Ονομαστική θερμική ισχύς Rendimento Izkoristek Stupanj iskoristivosti Απόδοση Tipi di combustibile Tipi goriva Vrste goriva Τύποι καυσίμου VKF Nr. Laterale / Stranska / Bočna / Πλευρική 50 cm Zadaj / Sa stražnje strane / Πίσω 50 cm Posteriore / 0.104 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) – Tel. 0445 804000 – Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8.10 % ( < 1500 mg/m3) 22 mg/m3 227 °C 5 kW 79.INFORMAZIONI MARCATURA CE INFORMACIJE O CE OZNAKI INFORMACIJE O ZNAKU CE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE | 08 EN 13240 LA NORDICA S.000.A. 15a B-VG Nr.com – e-mail:info@lanordica.A.com . – R.p.40 08 1620 La NORDICA S.

SUPER JUNIOR 7191051 – Rev.SUPER MAX .02 – SLO 19 .

www.SUPER JUNIOR Podatki in modeli niso obvezujoči: Podjetje lahko uvede spremembe in izboljšave brez predhodnega obvestila.SUPER MAX .com .A. 104 – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA Tel: +39 0445 804000 – Fax: +39 0445 804040 email: info@lanordica. La NORDICA S.lanordica-extraflame.p.com 7191051 – Rev.02 – SLO .02 – SLO 20 7191051 – Rev. Via Summano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful