UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE

GHID DE REDACTARE A LUCRÃRII DE DIPLOMÃ ŞI DISERTAŢIE

5. 4. Reguli de redactare a lucrării de licenţă /disertaţie Se recomandă ca lucrarea de licenţă să fie editată cu Microsoft Office Word. 3. anexe (dacă este cazul).Dreapta (right): 2 cm . sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic de specialitate şi se susţine la finalizarea studiilor universitare (lucrarea de licenţă). copertă ( a se vedea modelul anexat). respectiv la finalizarea studiilor masterale (lucrarea de disertaţie). . 2. iar numărul minim de pagini trebuie sa fie de 70 de pagini pentru lucrarea de licenţă. Marginile paginii . 1 .Jos (bottom): 2 cm Lucrarea de licenţă/disertaţie reprezintă o lucrare scrisă ce se redactează de către student / masterand. respectiv de 40 de pagini pentru lucrarea de disertaţie.Stânga (left): 3 cm. 6. abrevieri (a se vedea modelul anexat). Structura lucrării de licenţă /disertaţie Lucrarea de licenţă /disertaţie va avea următoarea structură: 1. 7. pagina de titlu (a se vedea modelul anexat).se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): . cuprinsul lucrării (a se vedea modelul anexat).Sus (top): 2 cm . Formatul întregii lucrări este A4. conţinutul lucrării (cu respectarea strictă a cuprinsului lucrării). bibliografia lucrării (a se vedea modelul anexat).GHID DE REDACTARE A LUCRÃRII DE LICENŢÃ ŞI DISERTAŢIE1 I. cu respectarea următoarelor reguli: a. II.

Editura ALL. Notele de subsol se tehnoredactează cu Font Times New Roman. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. 6. cu dimensiunea (size) de 13 puncte. Anul de apariţie a lucrării. Size 11. Excepţie fac titlurile capitolelor. Exemplu: 1 Valentin Prisacaru. e. Font .numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. Spaţiere între rânduri . până la ultima pagină a lucrării. dar numărul paginii apare doar începând cu partea introductivă a lucrării. REGULI DE CITARE: I. (pentru mai multe pagini). Alignment Justified. Cărţile: Prenume Nume Autor.5 lines). ţ etc) şi stilul (Style) Regular. c. p. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii.fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman.b.5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). . . 1995. în subsolul fiecărei pagini şi nu la sfârşitul lucrării. Bucureşti. Dacă lipseşte numele autorului se trec în loc trei steluţe aşezate liniar sau instituţia sub egida căreia a apărut lucrarea. Alinierea textului în cadrul paragrafelor . Numerotarea paginilor . . Line spacing Single. Titlul cărţii. Localitatea editurii. Cum se fac trimiterile bibliografice (notele subsolice ) Trimiterile bibliografice (referinţele bibliografice sau notele subsolice) se înscriu automat. d.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. Style Regular. ş.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). începând pe fiecare pagină cu cifra 1. care pot fi aliniate centrat. Editura. Numerotarea acestora se face cu cifre arabe./ pp. Contenciosul administrativ român.. p. III. utilizând diacriticele specifice limbii române ( ă. centrat.

Exemplu: 1 Ivan Ivanoff. II. „Titlul articolului”. Exemplu: 1 Popa Eugen. Anul de apariţie. 1999./pp. Contenciosul administrativ român. 1995. 30. în Dreptul./anul . se va utiliza pentru simplificarea trimiterilor şi evitarea repetărilor inutile următoarele indicative: Idem . Editura ALL. în Titlul publicaţiei periodice./ pp. p. apud Valentin Prisăcaru. Studii în cărţi: Prenume Nume Autor. 78 Articole în publicaţii periodice: Prenume Nume. „Noţiunea de autoritate administrativă”..pentru a nu repeta numele autorului. „Principiul subsidiarităţii”.Exemplu: 1 ***. 2005. p. ci printr-un document intermediar. Editura „Lumina Lex”. . . . 6. între care se pune formula „citat după” sau „apud”. 78. p.. p. Bucureşti.. Localitatea editurii. vol... Bucureşti. nr. în Drept administrativ european. 2006. .. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. când a doua sau următoarele . I.. în Titlul cărţii. Culegere de decizii ale Curţii de Apel Ploieşti. pp. Editura ALL. urmat de referinţa documentului intermediar. „Titlul studiului”. Bucureşti. nr... bibliografia de la subsol cuprinde întâi referinţa originalului. 3/1992. Bucureşti. Tratat de drept administrativ. Editura „Lumina Lex”. 31-33.. p. Când reproducerea unui citat nu s-a făcut direct după original. Editura.. Dacă lucrarea sau autorul din care s-a citat o dată se repetă de mai multe ori. p.

80.se utilizează în locul titlului aceleaşi lucrări a unui autor când între două trimiteri la acelaşi autor intervin una sau mai multe trimiteri la alţi autori şi lucrări. Editura NEMIRA. p. de acelaşi autor. Bucureşti. Editura NEMIRA. Bucure ti. Editura „Kullusys”. Bucureşti. 2006. 1996.cit. Geneză. p. 378. edi ia a II-a. ci se va proceda la redarea doar unei părţi din titlul lucrărilor citate. ediţia a II-a. p.de ex. 2 jurisprudenţă. p. p.I. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. rev zut i ad ugit .cit. Editura NEMIRA. Tratat de drept administrativ. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan. ediţia a II-a. vol. p. Editura ALL. 379. Ibidem . . vol. 378. vol. 1996. 6. paginii. cit.I. Dacă două sau mai multe lucrări scrise de acelaşi autor s-au citat deja o dată. Tratat de drept administrativ.. Idem. . fără intercalări de alte surse bibliografice. Tratat de drept administrativ. I. 1995. Bucureşti. 10. 1996.. Exemplu: 1 Valentin Prisăcaru. explicaţii şi revăzută şi adăugită. Contenciosul administrativ român. p. Op. numai dacă acestea diferă . atunci când se fac una după alta trimiteri la aceeaşi lucrare. nr. revăzută şi adăugită.pentru a înlocui numele autorului şi titlul lucrării.referinţe bibliografice diferă de prima doar prin titlu şi între care nu a mai fost citat o altă sursă bibliografică a altui autor. la următoarele citări nu se va mai putea utiliza op. 2 Ibidem. 2 Antonie Iorgovan. 3 Valentin Prisăcaru. Noua lege a contenciosului administrativ. Bucureşti. urmat de menţionarea celorlalte date. op. 378.

40. Editura ALL. publicat în M. p. nr. ediţia a II-a. Tratat de drept administrativ.. . p. EXEMPLU 1 Legea nr. Bucureşti. Valentin Prisăcaru. . 1996.. revăzută şi adăugită. Tratat de drept administrativ. Editura Kullusys. Geneza..11. Noua lege a contenciosului administrativ. p.1998. 448 din 24.. p. 2006. Of. III.. . Bucureşti.. Contenciosul. nr. 1995. 378. p.I. Editura NEMIRA. publicată în M. 2002. Editura „Lumina Lex”. 401./anul privind…. vol. Bucureşti. p. 2 Valentin Prisăcaru. Acte normative: Legea nr. 80. Partea I. din (ziua) (luna) (anul). explicaţii si jurisprudenţa. 4 Valentin Prisăcaru. al Rom. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Bucureşti. Of.EXEMPLU 1 Antonie Iorgovan. Tratat…. 104. 6. al Rom.. Partea I. Contenciosul administrativ român. 5 6 Antonie Iorgovan... 3 Antonie Iorgovan.

27-28. nr.D. Prenume. Titlul lucrării. Cum se da bibliografia unei lucrări Bibliografia se va redacta strict după indicaţiile de mai jos şi se va ataşa la finalul lucrării. anul apariţiei lucrării. Prenume. Bucureşti. 1/1992. vol. DRĂGANU. 1997. Tudor. Procedura prealabilă obligatorie la organul administrativ care a emis actul ilegal.”. Titlul studiului/articolului.MODEL - BIBLIOGRAFIE I. GHERGHINESCU. p. Editura Ştiinţifică. Localitatea editurii. NUME. în “R. . Bucureşti. EXEMPLU: 1. cursuri universitare si alte lucrări de specialitate 1. 5 din Legea contenciosului administrativ. Viorel Mihai.R. p. 98-99. CIOBANU. paginile din publicaţie afectate studiului/articolului. monografii. 1959.. NUME.IV. Articole şi studii de specialitate 1. II. Tratate. Editura „Naţional”. CIOBANU. Viorel Mihai. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Numele editurii. . Actele de drept administrativ. EXEMPLU: 1. 2. în “Titlul publicaţiei periodice”. II. şi anul apariţiei. Termenele prevăzute de art. nr. în „Dreptul”. 4/1969. nr. 2. R.

nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici M. nr. 2. Partea I. Acte normative Ordonarea actelor normative se face in funcţie de forţa lor juridică şi în ordine cronologică. Al Rom. al Rom.. http://www. Partea I. ... 48/1992 (M.G. 22 din 21 ianuarie 1999). . Partea I.din . Surse Internet EXEMPLU 1.ro .gov. Legea nr. nr. Of. http://www. Of.. nr. Legea audiovizualului nr. 600 din 8 dec.(ziua luna anul) EXEMPLU 1.. 1.. O. Of. Partea I. 104 din 25 mai 1992). 1999). al Rom. Titlul şi numărul actului normativ (M. al Rom. IV.cdep. Of. 3. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (M.III.ro 2.U.. nr.

UNIVERSITATEA "VALAHIA "DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE LUCRARE DE LICENŢĂ COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea: LUCRARE DE LICENŢĂ Titlul lucrării COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNIVERSITATEA "VALAHIA "DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE LUCRARE DE DISERTAŢIE COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea: LUCRARE DE DISERTAŢIE Titlul lucrării COORDONATOR: grad didactic titlu ştiinţific Prenume NUME STUDENT: Prenume NUME ANUL .

n.sublinierea noastră. 15. art.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. . .U. C.R. 12. . S. . . R. 14. civ. . . Partea I. – Ordonanţă de urgenţă a Guvernului. . 7. Of.Curtea Constituţional . s. C. 8.alineat.Ordonanţă de Guvern.C.decizia. 11. 2..articol. Î. 6. 3. .J.Codul de procedură civilă. alin.Monitorul Oficial al României. G.secţia de contencios administrativ. .litera. proc.C.sentinţa.MODEL - LISTA ABREVIERI 1. jud. . 4. lit. M.C.A.D. . 10. O. dec. Trib. . 9. O. . 13. C.G. 5. . sent.Tribunalul judeţean.„Revista român de drept”.

. 15 Secţiunea a III-a ....… 46 Secţiunea a VI-a ....…………………………………....……... 1 Secţiunea I ..Părţile în litigiul de contencios administrativ ....... Executarea hotărârilor instanţelor de contencios administrativ ……..... 51 § 2............. 58 § 3.Actele administrative exceptate de la controlul legalităţii de către instanţele de contencios administrativ ………………………………………………..MODEL - CUPRINS Capitolul I ............Răspunderea în contenciosul administrativ ….Caracterul contenciosului administrativ instituit prin această lege ....... 26 Secţiunea a IV-a ............... Fazele procedurii contenciosului administrativ ………………….........Procedura contenciosului administrativ …………………....….....Considera ii generale privind contenciosul administrativ .............................…… 51 § 1.......... 554/2004 ..Instanţele de contencios administrativ …………………....……… 81 ...............Contenciosul administrativ reglementat de Legea nr.Noţiunea de contencios administrativ . 65 Secţiunea a VII-a .. 1 Secţiunea a II-a . 76 Bibliografie ………………………………………………………………………..... Căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de contencios administrativ ………………………………………………………………….... 13 Secţiunea I .... 13 Secţiunea a II-a .....…...Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ ... 31 Secţiunea a V-a ..............Scurt istoric privind contenciosul administrativ român ........….................... 6 Capitolul II ...........……………....... 67 Concluzii şi propuneri de lege ferenda ........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful