Aktiviti Dengar dan Baca Fokus: 1.

2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru 1. Guru menayangkan slaid powerpoint dan memperdengarkan audio. 2. Guru memberi arahan secara lisan supaya murid memberi perhatian dan mendengar dengan teliti. 3. Guru menyuruh murid untuk membaca semula frasa dan ayat yang diperdengarkan dengan berpandukan slaid powerpoint. Murid 1. Murid memberi perhatian dan mendengar dengan teliti audio yang diperdengarkan. 2. Murid membaca frasa dan ayat yang diperdengarkan dengan berpandukan slaid powerpoint. Nilai: Patuh pada arahan

Langkah Isi Pembelajaran Langkah Slaid Powerpoint 1

Catatan BBM: Slaid Powerpoint

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful