Model Bac 2013 E c Matematica M Mate-Info Barem

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naŃional 2013 Proba E. c) Matematică M_mate-info Barem de evaluare şi de notare Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică • Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. • Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele punctajului indicat în barem. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I 1. ( 5 − 1)2 + 2 5 = 5 − 2 5 + 1 + 2 5 =

(

)

(30 de puncte) 3p 2p 2p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 1p 1p 3p 2p 2p 3p (30 de puncte)

2.

= 6∈ℕ f ( x ) = 0 are două soluŃii reale distincte

∆ = m − 16 > 0 m ∈ ( −∞, −4 ) ∪ ( 4, +∞ )

2

3.

2 − x2 = x x1 = 1, x2 = −2 x1 convine şi x2 nu convine p= nr. cazuri favorabile nr. cazuri posibile
7

4.

0 1 Numărul submulŃimilor cu cel mult un element este egal cu C7 + C7 = 8 ⇒ 8 cazuri favorabile

Numărul submulŃimilor mulŃimii A este 2 = 128 ⇒ 128 de cazuri posibile 1 p= 16 5. AC = AB + BC = 5i + 12 j
AC = 52 + 122 = 13

6.

b=

π π  − a ⇒ cos b = cos  − a  = 3 3  

1 3 = cos a + sin a , de unde concluzia 2 2 SUBIECTUL al II-lea 1.a) −1 1 2 D (−1, 2) = 2 −1 1 1 2 −1 D (−1, 2) = −1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 2 D (−1, 2) = 14 b)  2 1 2 A(2, q ) =  2 2 1  1 q 2   Există minorul d = 2 1 = 2 ≠ 0 ⇒ rang A(2, q ) ≥ 2 2 2 rang A(2, q ) = 2 ⇒ D (2, q ) = 0 1 q=− 2
Probă scrisă la matematică M_mate-info Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

1p 3p 1p 1p 1p 1p 2p

Model

1

x2 . +∞ ) . specializarea matematică-informatică Model 2 . +∞ ) ⇒ f este injectivă pe [ 0. c. x1 x2 x3 a. y ) = x3 + 4 y − 4 x − xy + 1 D ( y.a) f (1) = 2 − m f (1) = 8 Finalizare: m = −6 b) x1 + x2 + x3 = 0 şi x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 1 x12 + x22 + x32 = ( x1 + x2 + x3 ) − 2 ( x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ) = −2 ∈ ℤ 2 c) x1 . Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare c) D ( x. d ∈ ℤ cu a > 0 ⇒ g = 2 X 3 − X 2 + 0 ⋅ X − 1 are rădăcinile 2p 2p 1p 1 1 1 ..a) A = ∫ | f ( x) | dx = ∫ cos x dx = 0 0 π 2 0 π 2 π 2 2p = sin x =1 π 2 0 3p b) V = π ∫ f 2 ( x) dx = π ∫ cos 2 x dx = 0 π π 2 1p = π 2 π ∫ (1 + cos 2 x) dx =  x 2 0  π 2 0 2   1 + sin 2 x 2 π 2 0  2 =π   4  4p c) 2π t = kx ⇒ 2k π ∫ 0 f n (kx) dx = 2π n 1 k 2k π ∫ cos n t dt 2kπ n 2p cos n t dt = ∫ 0 cos t dt = n ∫ cos t dt + ∫ cos t dt + . x3 rădăcinile polinomului f = X 3 + X − 2 ⇒ polinomul −2 X 3 + X 2 + 1 are rădăcinile 1 1 1 . . deci ecuaŃia dată are cel puŃin o soluŃie x →+∞ f '( x) > 0 pentru orice x > 0 ⇒ f este strict crescătoare pe [ 0. +∞ ) . c = 0. specializarea matematică-informatică Filiera vocaŃională. profilul real. x1 x2 x3 un exemplu este a = 2. x) ⇒ ( x − y )( x 2 + xy + y 2 − 8) = 0 ⇒ x 2 + xy + y 2 − 8 = 0 3 1p 1p 2p 1p 2p 2p 1p 2p 3p Finalizare: de exemplu ( x. b. y ) = D( y. Cercetării. deci soluŃia este unică c) f ( xn ) = n ⇒ e xn = n + xn ⇒ e xn > n pentru că xn > 0 . + ∫ 0 2π 0 4π 2p 2( k −1) π Probă scrisă la matematică M_mate-info Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică. b = −1.. lim f ( x) = +∞ şi f este continuă pe [ 0. d = −1 SUBIECTUL al III-lea 1. y ) = (0. pentru orice x ∈ ℝ f '(0) = 0 (30 de puncte) 3p 2p 3p 2p 2p 3p b) f (0) = 1 .Ministerul EducaŃiei. 2 2) 2. x) = y + 4 x − 4 y − yx + 1 D ( x. . profilul militar. oricare ar fi n ≥ 2 xn > ln n ⇒ lim xn = +∞ n→+∞ 2.a) f '( x) = e x − 1 .

profilul militar. deoarece g n : ℝ → ℝ. specializarea matematică-informatică Filiera vocaŃională. specializarea matematică-informatică Model 3 . Cercetării. de unde 1p concluzia Probă scrisă la matematică M_mate-info Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică.Ministerul EducaŃiei. profilul real. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 2π =k ∫ cos 0 n t dt . g n ( x) = cos n x este periodică de perioadă 2π .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful