OLEH HAYATI BINTI SATIN D046612 – UPSI36

Tatabahasa ialah hukum atau peraturan berbahasa yang bersistem.Bahasa Malaysia terbentuk daripada dua kompenen yang utama iaitu morfologi dan sintaksis. .

  Kata nama digunakan untuk menyebut nama orang. Kata nama am meliputi benda hidup dan bukan hidup. . haiwan dan tumbuhan Kata nama terbahagi kepada tiga subgolongan iaitu : KATA NAMA KATA NAMA AM  KATA NAMA KHAS KATA GANTI NAMA  Kata nama am ditulis dengan menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. benda.

TUMBUH-TUMBUHAN : pokok. ibu. belukar. singa. rumput. pencedok. olahragawan. Suzanah. Astro (Televisyen). Si Labu. TEMPAT : Sabah. juruterbang. penyapu. bangunan. Berita Harian (Akhbar). BINATANG : Sang Kancil. Universiti Malaya. bunga. BENDA : rumah. KATA NAMA KHAS     MANUSIA : Encik Harun.KATA NAMA AM     MANUSIA : ayah. BENDA : Myvi (Kereta). penoreh. Si Tompok. . badak. Keningau. BINATANG : kancil. Puan Julita.

mereka. baginda. hamba. engkau. kita. kamu kalian.KATA GANTI DIRI  Kata ganti diri pertama : aku. beliau. patik. dia. awak. kami  Kata ganti diri kedua : anda. tuanku  Kata ganti diri ketiga : ia. -nya .