P. 1
Phuong phap cat tuyen giai phuong trinh phi tuyen

Phuong phap cat tuyen giai phuong trinh phi tuyen

|Views: 35|Likes:
Published by Metal28032013
Ung dung phuong phap phap tuyen de giai phuong trinh phi tuyen, code = MATLAB :D
Ung dung phuong phap phap tuyen de giai phuong trinh phi tuyen, code = MATLAB :D

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Metal28032013 on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

Không có việc gì khó

Chỉ sợ bạn ko làm =))
Phương pháp cát tuyến để giải phương trình phi tuyến
1. Kiến thức cơ bản
a) Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm
- Cho f(x) là hàm số xác định và liên tục trên miền D của trục số
thực. Xét phương trình ( ) = 0 (1-1)
-

∈ là nghiệm của PT (1-1) nếu (

) = 0
Định nghĩa 1.1: Nếu khoảng ( , ) chỉ chứa 1 nghiệm

của PT
(1-1) thì ta gọi khoảng ( , ) là khoảng phân ly của nghiệm

Định lý 1.1: Về sự tồn tại nghiệm
Giả sử (x) là hàm số liên tục trên đoạn kín ( , ) và nhận giá trị
trái dấu tại các điểm mút , hay (a). (b) < 0. Khi đó, tồn tại ít
nhất 1 điểm

trong khoảng ( , ) sao cho (

) = 0.
Định lý 1.2: Về sự tồn tại duy nhất nghiệm
Nếu hàm (x) liên tục và đơn điệu (tăng/giảm) trong khoảng
( , ) và (a). (b) < 0 thì ( , ) là khoảng phân ly của một
nghiệmcủa phương trình (x) = 0.
Do 1 PT có thể có nhiều nghiệm số thực nên ta cần xác định rõ
khoảng phân ly nghiệm! Có thể dùng cách khảo sát sự biến
thiên của hàm hoặc dùng đồ thị để tìm ra khoảng phân ly
nghiệm.
b) Phương pháp chia đôi

c) Phương pháp lặp đơn

d) Phương pháp tiếp tuyến (Newton)
Không có việc gì khó
Chỉ sợ bạn ko làm =))
i. Mô tả
Ý tưởng của phương pháp tiếp tuyến là “Tuyến tính hóa” PT
f(x) = 0, tức là thay PT này bởi 1 PT tuyến tính gần đúng
trong lân cận nghiệm!
Gọi nghiệm cần tìm là = .Khi đó có thể lấy một
bất kỳ gần với .Kẻ tiếp tuyến của đồ thị tại ( ).Như hình
vẽ tiếp tuyến giao với tại .
PT tiếp tuyến tại điểm ( , ( )):
= ( )( − ) + ( (d.1) )
Ta thấy x
2
dần đến r. Dễ dàng, ta có:
= −
( )
( )
(d.2)
Lặp lại với ta thu được và cứ thế ra đc , , , …
tiệm cận vs nghiệm cần tìm. Tổng quát, ta có:
= −
( )
( )
(d.3)
e) Phương pháp cát tuyến
i. Mô tả
Không có việc gì khó
Chỉ sợ bạn ko làm =))
Ở phương pháp tiếp tuyến (Newton), việc tính giá trị ( ) ở
công thức (d.3) có thể sẽ gặp khó khăn nếu ( ) là hàm phức tạp
Người ta thay ( ) = tỷ phân
( ) ( )
(e.1)
Phương pháp lặp bây h là:
= −
( ) ( )
. ( (e.2) )
Trong đó: = 2,3, …
, là các giá trị cho trước, thường lấy là 2 đầu
mút của khoảng phân ly nghiệm ( , )
ii. Thuật toán
B1: Thiết lập hàm ( ) cần tính, chọn khoảng phân ly ( , ), sai
số !
B2: = , = Tính giá trị của hàm tại các điểm mút.
B3: Tính các giá trị cho đến khi | − | <
2. CODE
a) Phương pháp chia đôi

b) Phương pháp lặp đơn

c) Phương pháp tiếp tuyến (Newton)

d) Phương pháp cát tuyến
function [] = secantgr()
%--------------------------------------------------------------------------
%Secant Gi?i PT phi tuy?n tính = PP cát tuy?n
% Input:
% f: Hàm c?n tìm nghi?m
% a: ?i?m mút d??i kho?ng phân ly nghi?m
% b: ?i?m mút trên kho?ng phân ly nghi?m
% e: sai s? epsilon
%
% Output:
% Vector x ch?a giá tr? t? x1 ??n xn
% Vector p ch?a các giá tr? c?a hàm f(x) t? f(x1) ??n f(xn)
Không có việc gì khó
Chỉ sợ bạn ko làm =))
% Vector ev ch?a hi?u s? x(i) - x(i-1)
%
% Hàm s? d?ng:
% A= zeros(n): ma tr?n A là ma tr?n 0. N?u n = 1 => Có th? là vector :D
% B = feval(f,x1): tr? v? k?t qu? là giá tr? hàm f t?i x = x1
% abs(A): tr? tuy?t ??i c?a A
% isreal(A): ki?m tra xem x có là s? th?c ko!
%--------------------------------------------------------------------------
% Nhap cac gia tri khoi tao
f = input('Nhap ham: ');
a = input('Nhap gioi han duoi khoang phan ly nghiem: ');
b = input('Nhap gioi han tren khoang phan ly nghiem: ');
e = input('Nhap sai so: ');
x = zeros(1);
%Gán giá tr? cho x(1), x(2), p(1), p(2)
x(1) = a;
x(2) = b;
p = zeros(1);
p(1) = feval(f,x(1));
p(2) = feval(f,x(2));
i = 2;
ev(i) = x(i) - x(i-1);
%Trong khi tr? tuy?t ??i c?a |x(i) - x(i-1)| > e thì
%T?ng i lên 1, tính giá tr? c?a x(i), giá tr? hàm f t?i x(i) và ev(i)
while (abs(ev(i)) > e)
i = i + 1;
x(i) = x(i-1) - (x(i-1) - x(i-2)).*p(i-1)./(p(i-1) - p(i-2));
p(i) = feval(f,x(i));
ev(i) = x(i) - x(i-1);
end
%----------------------------------------------------------------------
%In ket qua thoai :))
fprintf('\nKet qua tinh toan:\n');
fprintf('So thu tu i \t \t Gia tri x(i) \t \t x(i) - x(i-1) \t\t\t\t f(x(i))');
fprintf('\n');
for i=1:length(x)
fprintf('\t%d \t\t\t\t %f \t\t\t %f \t\t\t \t\t %f', i, x(i), ev(i), p(i));
fprintf('\n');
end
end
Thử phát nhé :D
- À, có 1 chút tớ cần nói qua nếu các bạn muốn nhập hàm vào MATLAB
2012b! Thông thường, chúng ta thường cho khoảng của x trước sau đó
mới viết f(x) = gì đó :-? Nhưng nếu chưa cho khoảng của x thì làm thế
nào :D Thử viết phát nó sẽ báo lỗi ngay ;)
- Ngoài ra, nếu bạn định sử dụng syms thì cũng ko đc đâu =)) Bản cũ thì
dùng đc (bản trên p máy ý) nhưng vs 2012b thì ko đc thế :D
Không có việc gì khó
Chỉ sợ bạn ko làm =))
Vậy phải làm sao =))
Trả lời: bạn có thể viết thế này
= @( , , …, ) ( , , …, )
Trong đó @( , , …, ) là khai báo các biến sẽ dùng,
( , , …, ) là biểu thức của hàm.
VD: muốn viết hàm f(x) = x^2 – 3*x + 2, ta phải gõ như sau!
= @( )( − 3 ∗ + 2)
OK, h chúng ta thử nhập thôi :D
Hàm tớ muốn tìm nghiệmlà = − log( ) − 3 có trên khoảng phân ly
(0.3,10), sai số là = 1. 10
>> secantgr();
Nhap ham: @(x)(x.^2 - log10(x) - 3);
Nhap gioi han duoi khoang phan ly nghiem: 0.3
Nhap gioi han tren khoang phan ly nghiem: 10
Nhap sai so: 1*10^(-5);
Ket qua tinh toan:
So thu tu i Gia tri x(i) x(i) - x(i-1) f(x(i))
1 0.300000 0.000000 -2.387121
2 10.000000 9.700000 96.000000
3 0.535347 -9.464653 -2.442039
4 0.770135 0.234788 -2.293459
5 4.394290 3.624155 15.666899
6 1.232924 -3.161367 -1.570835
7 1.521012 0.288088 -0.868655
8 1.877401 0.356389 0.251078
Không có việc gì khó
Chỉ sợ bạn ko làm =))
9 1.797488 -0.079913 -0.023703
10 1.804381 0.006893 -0.000536
11 1.804541 0.000160 0.000001
12 1.804541 -0.000000 -0.000000
>>
Các bạn có thể dùng máy tính để tính lại kết quả nhé :D
Bài viết còn nhiều thiếu sót, phần vì mình chỉ tìm hiểu đến mức này, phần vì
ko có thời gian! Mấy chỗ chú thích, quen tay, gõ tiếng Việt có dấu hết nên
đến lúc lên, bị mất :”) Lười quá, ko muốn sửa nữa :”)
Mong các bạn đóng góp thêm vào nhé :D
Green

Mô tả Không có việc gì khó Chỉ sợ bạn ko làm =)) . tiệm cận vs nghiệm cần tìm.i. ta có: = − ( ( ) ) e) Phương pháp cát tuyến i. Mô tả Ý tưởng của phương pháp tiếp tuyến là “Tuyến tính hóa” PT f(x) = 0.Kẻ tiếp tuyến của đồ thị tại ( ).3) . (d.… Lặp lại với ta thu được và cứ thế ra đc . ( )): = ( )( − ) + ( ) (d. tức là thay PT này bởi 1 PT tuyến tính gần đúng trong lân cận nghiệm! Gọi nghiệm cần tìm là = .1) Ta thấy x2 dần đến r. Dễ dàng. PT tiếp tuyến tại điểm ( . ta có: = − ( ( ) ) (d.Như hình vẽ tiếp tuyến giao với tạ i . Tổng quát.Khi đó có thể lấy một bất kỳ gần với .2) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->