CUPRINS PAG. ARGUMENT……………………………………………………………………..4 Întreţinerea, utilizarea şi repararea sistemelor hidraulice.....................

6
II.1. Obiectivele activităţii de întreţinere şi reparaţii.....................................................6 II.2. Descrierea sistemului de acţionare hidraulică.......................................................8 II.3.Documentaţia tehnică necesară pentru elaborarea unui plan de întreţinere/reparaţii şi termenele de realizare ale acestuia...........................................................................12 II.4. Stabilirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor şi instalaţiilor...................................................................................................................18 II.5. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii conform planificării...................20 II.6. Evaluarealucrărilor conform standardelor din domeniu......................................23

I.

II.

III.

Norme de protecţie a muncii: de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului.........................................................................................26

IV. V.

BIBLIOGRAFIE................................................................................................29 ANEXE..................................................................................................................30

3

I.

ARGUMENT

Oricât de îngrijit ar fi prelucrate suprafeţele de contact a două piese aflate în mişcare relativă una faţă de cealaltă, la nivelul acestor suprafeţe apar forţe de frecare. După cum între suprafeţele în mişcare există sau nu substanţe de ungere, frecarea poate fi: uscată, semifluidă şi fluidă. În mod normal, la funcţionarea de regim a maşinilor şi utilajelor se produce frecarea fluidă. Frecarea fluidă se poate menţine când între suprafeţe se realizează deplasări cu viteze mari, suprafeţele sunt supuse unei apăsări mijlocii şi sunt alimentate în mod continuu cu lubrifianţi. Frecarea semi fluidă poate să apară ca urmare a unei ungeri defectuoase sau insuficiente, precum şi la pornirea şi oprirea maşinii când, datorită vitezei prea mici, nu se poate introduce stratul de ulei necesar între cele două suprafeţe în mişcare relativă. La staţionarea maşinii, din cauza sarcinii de pe arbore, lubrifiantul este îndepărtat dintre cele două suprafeţe ale fusului şi ale cuzinetului, contactul făcându -se direct pe vârful asperităţilor suprafeţelor respective, rămânând o cantitate foarte mică de lubrifiant în golurile dintre asperităţi. Astfel, la pornire, ungerea va fi incompletă, semifluidă sau chiar uscată, daca maşina a staţionat un timp îndelungat. La viteze de rotaţie mici, arborele începe să transporte sub el lubrifiant, care, având forma de pană şi o oarecare presiune, începe să-1 ridice; în acest caz, ungerea va fi semifluidă. La creşterea turaţiei, centrul fusului se apropie de cel al cuzinetului, pentru a coincide cu el la turaţie foarte mare. În acest ultim caz teoretic, grosimea peliculei de lubrifiant devine constantă pe întreaga periferie a fusului. În condiţiile frecării fluide se realizează: - micşorarea uzării suprafeţelor de frecare; - reducerea consumului de energie prin frecare; - mărirea sarcinilor admisibile: - mărirea siguranţei în functie de economia de lubrifianţi. Prin structură şi conţinut tematic proiectul caută să îmbine scopul informativ cu cel formativ. Lucrarea se adresează elevilor cu profil mecanic utilaje şi instalaţii în industrie dar poate fi consultată şi de elevii cu alte specializări din domeniul mecanic.
4

5 . • modul de stabilire a momentului propice pentru înlocuirea unui reper. ceea ce înseamnă că este nevoie de: • formulare ale documentelor standard (tip). Scopul iniţial al configurării întreţinerii planificate este de a organiza metodele şipersonalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni – aceea de a împiedicaapariţia defecţiunilor şi a defectelor.Politica de întreţinere trebuie să se bazeze pe experienţă. cum ar fi statisticadefecţiunilor – proprie sau cea a producătorilor. • găsirea relaţiei optime dintre întreţinerea corectivă şi întreţinerea preventivă. scopul este de a elabora instrucţiuni cuprivire la: • posibilităţile de eliminare a acelor probleme care au tendinţa să se repete. • personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului • convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini. • instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive. cu sau fără instrucţiuni detaliate. În activitatea de concepţie a politicii de întreţinere. În funcţie de cât de completă estedocumentaţia de întreţinere. sarcina de a concepe politica de întreţinere poate să sedovedească a fi mai mult sau mai puţin dificilă. • instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri. • descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor.

Obiectivele activităţii de întreţinere şi reparaţii Pe parcursul folosirii lor în producţie utilajele sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală.II. fără a se face înlocuiri de piese.  planurile de reparaţii cuprind toate tipurile de intervenţii tehnice necesitate a fi ececutate şi zilele aferente respectivelor intervenţii. executându -se de obicei de către muncitorii care lucrează pe utilajele din secţiile de producţie.  se întocmesc planuri anuale de reparaţii aferente fiecărui utilaj în parte.  se întocmeşte structura ciclului de reparaţii. Prin efectuarea unei revizii tehnice se urmăreşte determinarea stării 6 . Specificaţii:  se desfăşoară în cadrul atelierului de întreţineri şi reparaţii.1. luându-se în considerare numărul de intervenţii tehnice determinat pentru fiecare categorie şi necesiatea respectării duratelor normate de funcţionare a fondului fix între două intervenţii tehnice. Reparaţia este lucrarea efectuată în scopul menţinerii în stare de funcţionare a utilajelor prin care se înlătură defecţiunile constatate în funcţionare şi se realizează înlocuirea totală sau parţială a acelor componente comparaţie cu altele. Tipuri de intervenţii tehnice  întreţinerea şi supravegherea zilnică – prin această intervenţie tehnică se urmăreşte înlăturarea micilor defecţiuni ale utilajului.Mentenabilitatea care au o durată mai mică de funcţionare în proprietatea pe care o deţine o maşină. Mentenanţa este ansamblul lucrărilor de întreţineri şi reparaţii. utilizarea şi repararea sistemelor hidraulice II. utilaj sau instalaţie ca pe durata vieţii sale să se întreţină uşor. care au ca scop înlăturarea defecţiunilor unor piese. Mentenabilitatea caracteristicile este capacitatea prin unui utilaj/echipament şi de a-şi restabili este tehnico-funcţionale întreţineri reparaţii.  revizia tehnică a utilajelor – cuprinde operaţii care se execută înaintea unei reparaţii curente sau capitale. cu intervenţii cât mai puţine şi cu minimun de cheltuieli. subansamble şi readucerea utilajului/echipamentului la starea de funcţionare. Întreţinerea.

precizia şi siguranţa în funcţionarea utilajului. etc. Are caracter general.  evitarea uzurii excesive şi a ieşirii utilajului în mod accidental din funcţiune. Intervenţii specifice:  reparaţii accidentale – se efectuează la intervale de timp nedeterminate.II la intervalul de 9000 ore. Astfel. fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestora în reparaţii. inundaţii. verificare şi reparare o gamă foarte largă de piese şi subansamble care intră în componenţa utilajului. fie prin mărirea duratei dintre două intervenţii tehnice. Cu ocazia reviziei tehnice se pot efectua operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble.tehnice a utilajelor şi stabilirea operaţiilor care trebuie efectuate în cadrul reparaţiilor curente sau capitale. Este cea mai complexă intervenţie tehnică. fie ca urmare a unei proaste utilizări sau întreţineri. deoarece sunt supuse procesului de întreţinere.  efectuarea activităţilor de întreţineri şi reparaţii ale utilajelor cu cheltuieli cât mai 7 . sunt de două feluri: reparaţii curente de grad I şi reparaţii curente de grad II. Obiective:  asigurarea menţinerii utilajului în stare de funcţionare o perioadă mai mare de timp. spre exemplu: la o anumită grupă de maşini reparaţiile curente de gr. incendii. În funcţie de intervalul de timp dintre două reparaţii curente succesive şi valoarea pieselor şi subansamblelor reparate sau înlocuite. Se efectuează atunci când nu mai sunt asigurate randamentul.  reparaţii de renovare – se efectuează la utilajele care au trecut prin mai multe reparaţii capitale şi au un grad avansat de uzură fizică. în vederea asigurării unei funcţionări normale până la prima reparaţie.  reparaţii de avarii – se execută de fiecare dată când utilajele se defectează. iar reparaţiile curente de gr. fie din cauza unor calamităţi naturale: cutremure.  reparaţia capitală este o lucrare de intervenţie tehnică efectuată după expirarea unui ciclu de funcţionare a utilajului şi are drept ca scop menţinerea în funcţionare a utilajului până la expirarea duratei normate de viaţă. fiind cauzate de scoaterile neprevăzute din funcţiune ale utilajelor datorită unor căderi accidentale.  creşterea timpului de funcţionare a utilajului.  reparaţia utilajului poate fi de două feluri: reparaţie curentă şi reparaţie capitală.I se efectuează la un interval de 3000 ore de funcţionare.  reparaţia curentă este o lucrare care se execută în mod periodic în vederea înlocuirii unor piese componente sau subansamble uzate. Cu ocazia acestor reparaţii se recomandă şi efectuarea unor lucrări de modernizare ale utilajului.

 Să aibă rezistenţa mecanică ridicată a peliculei. variind în limite largi. prin creşterea productivităţii muncitorilor care execută aceste activităţi. navalei. transportul hidraulic şi pneumatic al diferitelor materiale în suspensie.reduse şi de o calitate cât mai bună. dispozitive hidraulice de turnare a metalelor şi maselor plastice.avioanele. 5. locomotivei.suspensii hidraulice. Descrierea sistemului de acţionare hidraulică Hidraulica este ştiinţa care studiază legile de echilibru şi de mişcare a fluidelor din punctul de vedere al aplicaţiilor în tehnică. Astfel sunt vapoarele şisubmarinele. Lichidul de lucru din sistemele de acţionare hidraulică este supus acţiunii îndelungate a unor temperaturi. 3.  modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite. În aceste condiţii. Exemple: 1. mediul hidaulic trebuie să răspundă unor cerinţe restrictive dintre care amintim:  Să aibă bune proprietăţi lubrifiante. pompe de diferite tipuri. turbine de foraj. laminoare. Domeniul de aplicabilitate al hidraulicii s-a extins considerabil.amortizoare. În industria uşoară şi alimentară a-au extins sistemele hidraulice de comenzi. acţionari şi automatizări.  Să nu degaje vapori la temperaturi obişnuite. viteze şi presiuni ridicate. Industria constructoare de maşini: în tehnica automobilului. Maşini hidraulice: reprezintă de asemenea un domeniu vast de aplicabilitate: turbine hidraulice sau eoliene.  Să nu fie activ chimic în raport cu elementele sistemului. Transporturi: principiile de funcţionare ale celor mai multe mijloace de transportsunt bazate pe legile hidraulicii. De asemenea transportul fluidelor înconducte şi canale.  Să aibă o variaţie minimă a viscozităţii în raport cu temperatura. II. 2.  Să aibă punct ridicat de inflamabilitate.vehiculele pe pernă de aer. aviaţiei. 8 . Metalurgie şi siderurgie: de o importanţă deosebită este problema apei de răcire la furnale. La ora actuală nu există nici o ramură a tehnicii unde să nu îşi găsească aplicabilitatea. 4.2. echipamente hidraulice ale forjelor şi preselor.

iar cel de fierbere este cca 850°.  acţionările hidraulice sunt mult mai robuste decât cele electrice  amplificarea rezultată este mai mare. 9 . Lichidele de lucru utilizate în sintemele de acţionare hidraulică se pot grupa în trei categorii: 1) apă 2) uleiuri minerale 3) lichidele sintetice. Principalele lichide hidraulice fabricate în ţară şi caracteristicile lor sunt prezentate în tabelele de mai jos. Aceste dispozitive se utilizează pe scară largă în acţionarea roboţilor datorită unor avantaje specifice printre care menţionăm: realizarea unui raport putere/greutate mare. sursa de presiune hidraulică fiind încorporată în sistemul de acţionare propriu al robotului sau aparţinând unui sistem centralizat.. luând ca referinţă greutatea echipamentului utilizat.mediul hidraulic utilizat este metalul lichid care de regulă este un aliaj eutectoid compus din 77% natriu şi 23% kaliu. precum şi de condiţiile de lucru. Această largă utilizare este datorată câtorva factori dinte care putem menţiona:  puterea realizată în aceste sisteme este mult mai mare decât a oricărui sistem. Punctul de topire este -12°C. Cele mai utilizate lichide sunt uleiurile minerale. Sisteme de acţionare hidraulică Aceste dispozitive se bazează pe principiul conversiei energiei unui fluid incompresibil în energie mecanică. Să nu absoarbă aer şi să nu formeze spumă. Pentru cazul unor instalaţii care funcţionează la temperaturi ridicate.  acţionarea hidraulică are performanţe foarte bune la viteze mici. posibilitatea acţionării directe. precizia şi răspunsul la frecvenţă sunt mai bune.  Să aibă un conţinut minim de impurităţi. care eu o durată de viaţă ce este determinată de calitatea lor.  sistemele hidraulice se pot cupla direct la sarcină fără dispozitive suplimentare. Lichidul utilizat este un ulei mineral ce acţionează la presiuni de până la 100 atm. interconectarea lor directă în articulaţiile de rotaţi e ale robotului etc.

10 . Principiul de funcţionare constă în transformarea energiei mecanice furnizate de arborele motor în energie cinetică a lichidului şi apoi din nou în energie mecanică. aceste sisteme includ o pompă rotodinamică. o turbină și câteva elemente adiţionale de control. În funcţie de modul în care se foloseşte energia hidraulică. Există două tipuri de astfel de sisteme: – – hidrodinamice hidrostatice. aeronautică etc. acţionând arborele condus. greutăţii inversării sensului de mişcare. se disting două tipuri de sisteme de acţionari hidraulice: sisteme de acţionare hidraulică de tip hidrodinamic şi sistem de acţionare hidraulică de tip hidrostatic. Sistemele hidrostatice transmit şi controlează puterea variind presiunea fluidului hidraulic. condiţiilor de reglare. Aceste sisteme sunt utilizate în industrie. Sistemele hidrodinamice (numite și sisteme hidrocinetice) transmit puterea mecanică prin intermediul energiei cinetice a fluidului hidraulic. Folosirea acestui sistem în acţionarea maşinilor-unelte este limitată din cauza variaţiei considerabile a vitezei la variaţia sarcinii. precum şi randamentului redus la puteri mici de acţionare. complexităţii sistemelor de reglare şi comanda. Acestea corespund mult mai bine cerinţelor de stabilitate a vitezei care se impun maşinilor-unelte. Sistemele de acţionare de tip hidrostatic. Un sistem de acţionare hidrostatic se compune dintr-o pompa şi un motor hidraulic de tip volumic. Structura sistemelor hidraulice Sistemele hidraulice transmit puterea mecanică prin intermediul energiei lichidelor. sub formă de presiune hidrodinamică sau hidrostatică. la echipamentele mobile. folosesc energia potenţială a lichidului de lucru sub formă de presiune hidrostatică. adică dintr-un grup generator-motor ce modifică starea energetică a lichidului de lucru prin variaţiile de volum cuprins între organele sale mobile şi cele fixe. sunt mult mai simple din punct de vedere constructiv. inversare.Principiul de funcţionare al sistemelor cu acţionare hidraulică Pentru transmiterea energiei mecanice de la elementul motor la elementul acţionat se foloseşte energia hidraulică a unui mediu lichid. Acestea poartă denumirea de sisteme hidraulice de putere. În general.

Transformarea energiei într-o instalaţie hidraulică de tip hidrostatic poate fi prezentată astfel: Acţionare Motor electric sau cu ardere internă Pompă hidraulică Mecanisme comandă şi reglaj Consumator Cilindru sau motor rotativ Element de pus în mişcare Energie termică şi electrică Energie mecanică Energie hidraulică Energie hidraulică Energie mecanică Fig. 11 . elemente de comandă. reglare şi protecţie.03…0. Cele mai importante avantaje sunt: • gabaritul şi greutatea redusă pe unitatea de putere. • adaptareautomată la forţă. • posibilitatea de reglare continuă a vitezei în limite largi şi după orice lege.1 Avantaje şi dezavantaje ale acţionărilor hidraulice Acţionările şi comenzile hidraulice au câştigat din ce în ce mai multă importanţă în decursul timpului datorită avantajelor pe care le prezintă în raport cu sistemele mecanice sau electrice. elemente de stocare. • largi posibilităţi de unificare şi tipizare a elementelor componente ale sistemelor hidraulice ceea ce permite realizarea de sisteme modulare miniaturizate. sau menţinerea ei constantă. Deşi transmisiile hidraulice oferă numeroase avantaje. forţe şi momente mari la volume constructive mici. câteva dezavantaje tind să limiteze utilizarea lor:  transmisiile hidraulice sunt scumpe deoarece includ. • calităţi dinamice excepţionale (un motor hidraulic de 5 – 7 KW are timpul de accelerare 0. • protecţiesimplă la suprasarcini.04 sec. în afara pompelor şi motoarelor. filtrare şi transport a lichidului de lucru.). • posibilităţi largi de realizare a unor cicluri de funcţionare automatizate.

Ceaţa de lichid. lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare. este foarte inflamabilă datorită componentelor volatile prezente în fluidul respectiv. • constau in descrieri primite de la producători • sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului • sunt adaptate la calificarea meseriaşilor care le citesc Procesele întreţinerii planificate se bazează pe diferite informaţii: • analiza rezultatelor din procesul de întreţinere corectivă. Acest dezavantaj poate fi evitat utilizînd lichide de înaltă temperatură sau. lichide ignifuge. Dacă contaminantul este abraziv performanţele sistemului se reduc continuu. Pătrunderea aerului în lichidul sub presiune generează oscilaţii care limitează performanţele dinamice ale sistemelor hidraulice. Documentaţia tehnică necesară pentru elaborarea unui plan de întreţinere/reparaţii şi termenele de realizare ale acestuia Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere. II.  transmisiile hidraulice sunt poluante datorită scurgerilor prin neetanşeităţi.  pericolul autoaprinderii sau pierderii calităţilor lubrifiante limitează superior temperatura de funcţionare a transmisiilor hidraulice. pierderile de putere datorate transformărilor energetice din instalaţia hidraulică.  contaminarea lichidelor constituie principala cauză a ieşirii din funcţiune a transmisiilor hidraulice. • experienţa acumulată din alte activităţi. de specialitate.3.depanarea şi repararea transmisiilor hidraulice solicită personal cu calificare superioară. 12 . mai nou.  întreţinerea. Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici: • includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcutede consultanţi. • caracteristicile utilajelor. formată în cazul curgerii sub presiune mare prin fante şi fisuri. precum şi cele datorate curgerii lichidului de lucru între componentele instalaţiei micşorează randamentul global al utilajului deservit.

recondiţionarea pieselor reparabile şi înlocuirea celor nereparabile. În decursul procesului tehnologic de recondiţionare. • definirea acţiunilor de întreţinere relevante. precum şi realizarea caracterului iniţial al ajustajelor asamblărilor uzate. sau modificarea a însăşi tehnologiei de recondiţionare. roţi dinţate etc. Prin proces tehnologic de reparaţie se înţelege partea din procesul de producţie al unităţii de reparaţii. Procesele tehnologice de reparaţie se elaborează în mai multe situaţii şi anume:  cu ocazia recondiţionării unor piese pentru care nu sunt elaborate procese tehnologice tip. de reparaţie.  atunci când se pune în aplicare o propunere de inovaţie sau raţionalizare privind natura materialului. spălarea şi sortarea pieselor. În acest caz se întocmesc procese tehnologice de recondiţionare prin metode existente care însă trebuie să asigure aceleaşi condiţii tehnice. demontarea acestuia în ansambluri. utilajele supuse reparaţiei parcurg mai multe etape. subansambluri şi piese componente. Procesele tehnologice de recondiţionare se întocmesc în scopul de a stabili metoda de reparaţie privind demontarea. Activitatea de planificare conţine următoarele puncte: • identificarea sistemului tehnic/componentelor care urmează sa fie întreţinute. în procesul de producţie al unităţilor de reparaţie se întâlneşte tehnologia demontării utilajului. recondiţionarea şi asamblarea. cum ar fi: pregătirea utilajului pentru reparare. tehnologia recondiţionăriipieselor reparabile. asamblarea şi rodarea utilajului. • repartizarea acţiunilor. forma constructivă. recepţia şi vopsirea lui. sau atunci când deşi acestea există.) şi tehnologia asamblării.  atunci când pentru îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare se face modificarea constructivă a unor ansambluri sau piese la utilaje aflate în exploatare curentă. care să asigure condiţiile tehnice 13 . pentru realizarea calităţii suprafeţelor. într-o anumită ordine impusă de desfăşurarea logică a procesului tehnologic. posibilităţile unităţii de reparat nu permit aplicarea lor. Astfel.  în cazul când se schimbă natura materialului (mai ales în cazul înlocuirii materialelor metalice cu materiale nemetalice – de obicei materiale plastice sau compozite. care cuprinde totalitatea acţiunilor ce se întreprind pentru restabilirea formelor şi dimensiunilor iniţiale ale pieselor ce se recondiţionează sau prin realizarea unor dimensiuni noi. axe simple.• monitorizarea stării/condiţiei utilajului(dacă este în funcţie). tehnologia de reparaţie a unor piese de mare uzură(bucşe.

 felul reparaţiei ce urmează a se efectua.  volumul producţiei (dat de tipul unităţii de reparat). menţionându-se starea în care se găseşte. Desenul de execuţie a piesei ce se recondiţionează reprezintă una din datele iniţiale cele mai importante pentru întocmirea procesului tehnologic de recondiţionare. piese de schimb. Pentru înlocuirea documentaţiei tehnologice sub formă de file tehnologice sau plane de operaţii. dacă anumite organe sau subansamble sunt distruse sau lipsesc etc. sunt necesare ca date iniţiale. a. în care se precizează metodele de recondiţionare şi succesiunea lor.  normele tehnice de control şi recepţie.  desenele complete a subansamblului sau ansamblului din care fac parte piesa cu ajustajele recomandate.  pe cât posibil precizia stării tehnice a motorului. 14 . precum şi date asupra necesarului de materiale şi piese pentru efectuarea reparaţiei. sau lipsă. În momentul introducerii în reparaţie a utilajului se întocmeşte foaia de constatare generală. 1.  alte indicaţii. distruse complet. iar după spălare şi demontare foaia de constatare detaliată.  desenele sau cotele suprafeţele de uzură ale pieselor cu toleranţe şi abateri. transmisiei etc. să permită stabilirea normelor de timp pe baza cărora să se poată face calculul pentru necesarul de materiale. scule şi dispozitive şi în final. care vor fi recondiţionate sau înlocuite. 2. iar pe de altă parte să fie şi cea mai productivă (dintre metodele posibile de aplicare). cât mai ales pentru stabilirea pieselor uzate. în baza căreia se face şi antecalculaţia reparaţiei.. Această documentaţie este necesară nu atât pentru întocmirea tehnologiei de recondiţionare. Foaia de constatare detaliată.impuse. trebuie să conţină date referitoare la lucrările de efectuat.  caracteristicile tehnice ale utilajului existent în unitatea de reparaţie care execută recondiţionarea. Foaia de constatare generală se întocmeşte în momentul primirii în reparaţie şi cuprinde date care se referă la:  aspectul exterior al maşinii..  precizarea felului în care au fost executate îngrijirile tehnice şi volumul de lucrări executat de la darea în exploatare sau de la ultima reparaţie. următoarele:  desenele de execuţie ale pieselor ce se recondiţionează. să permită calcularea preţului de cost al reparării.

funcţie de mărimea acestuia. Cu ajutorul desenelor sau a cotelor suprafeţelor de uzură se stabileşte metoda şi traseul tehnologic de recondiţionare. sunt necesare pentru stabilirea tehnologiei de demontare şi montare a acesteia. piesele ce se recondiţionează. cu o nomenclatură ceva mai redusă. d. stabilindu-se piesele bune. precum şi aparatura indicată în aşa fel încât produsul să-şi recapete. cu ajutorul căruia se întocmeşte fişa tehnologică sau planul de operaţii. Volumul producţiei reprezintă de asemenea o dată iniţială importantă pentru că. De asemenea. Normele de recepţie stabilesc de asemenea condiţiile tehnice privind ansamblul. caracterul ajustajelor şi precizia elementului de închidere a lanţului de dimensiuni. parametrii de funcţionare iniţiali. cu alte cuvinte se nominalizează metodele de prelucrare. Desenele de ansamblu şi subansamblu din care face parte piesa. se întocmeşte traseul tehnologic de prelucrare. c. Normele de control sunt necesare pentru trierea pieselor şi constatarea defectelor pe care le prezintă după demontare. la un volum de producţie mare). Pe lângă precizarea condiţiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească piesele. 15 . sau se întocmesc plane de operaţii (în cazul unei producţii de serie mijlocie sau mare. În baza listei utilajului existent în unitatea de reparat şi a caracteristicilor acestora. subansamblul sau produsul finit. se vor stabili tehnologia de recondiţionare prin fişe tehnologic e (în cazul unui volum mic de producţie. e. Punctul de control din unitatea de reparat trebuie să fie înzestrat cu norme de control şi recepţie. Pentru întocmirea unui proces tehnologic optim este necesar să se cunoască caracteristicile tehnice ale utilajelor existente.b. Caracterul ajustajului de multe ori este dat în desenul de execuţie. se stabilesc metode şi aparatul sau instrumentul de control. a preciziei pe care o poate asigura. aceste norme stau la baza controlului interoperaţional şi final al produselor prelucrate. piesele pentru recondiţionat şi piesele rebut. în cazul producţiei individuale sau de serie mică la care nomenclatura producţiei este foarte variată). pe cât posibil. privind posibilităţile de prelucrare din punct de vedere al dimensiunilor pieselor. f. Desenele conţin date referitoare la dimensiunile de gabarit. a echipamentului tehnologic de care dispune etc.

4. 1._________________în vederea reparaţiei. utilajului_____________________________ Nr.UNITATEA________________________________ Secţia______________________________________ FISĂ DE CONSTATARE TEHNICĂ a maşinii. 2. de inventar_______________Ore de funcţionare de la darea în exploatare sau de la ultima reparaţie capitală_________________ CONSTATĂRI Nr. utilajului nr. crt. Organul de maşinăsaupiesadefectǎ Descriereadefecţiunilorconstatate PROPUNERI PENTRU EFECTUAREA REPARAŢIEI Comisia de constatare _____________ 16 . 3. Denumirea masinii.

....................... Felul operaţiei Nr.......................... inventar.... Nr.spălarea pieselor.......................subansamblelor demontate..curăţarea ansamblurilor rămase pe maşină 2 3 4 5 Sortarea pieselor pe categorii(întocmirea constatării) Verificarea şi repararea sistemului de ungere şi răcire pneumatică(unde este cazul) Verificarea şi repararea sistemului hidraulic Verificarea şi repararea dispozitivelor de protecţie 6 7 8 17 .FIŞĂ TEHNOLOGICĂ PENTRU REPARAŢII Denumirea utilajului..... crt... Categoria lucrării Timp normat ore-om Cost manoperă pe oră total Marca muncitorului 1 Verificarea maşinii pentru stabilirea gradului de uzură Demontarea parţială/completă a maşinii la locul de funcţionare sau în atelierul de reparaţii Demontarea parţială/completă a subansamblelor de montare în atelierul de reparaţii Curăţarea..........

.... II................... 18 .................. Nr.FIŞĂ TEHNOLOGICĂ PENTRU REPARAŢII Denumirea utilajului............... totuşi modurile de distrugere posibile şi mecanismele acestora sunt foarte numeroase...În principal degradarea transmisiilor cu roţi dinţate pot apare ca urmare a:  distrugerii roţilor dinţate prin diverse mecanisme. MATERIALE ŞI PIESE DE SCHIMB Nr.... inventar................ Stabilirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor şi instalaţiilor În ciuda unei evidente simplităţi a unor astfel de sisteme mecanicei........crt Denumirea Dimensiuni UM Cantităţi Cost materiale unitar total Total manoperă Recapitulaţie Şeful secţiei reparaţii Şeful secţiei beneficiare Total materiale şi piese de schimb Lucrări la terţi Total manoperă Costuri comune de atelier Total Beneficiu Total general x Lei x De acord x x De acord Şeful secţiei beneficiare Şeful secţiei reparaţii Întocmit.4..........

aproximativ 9 % din defecte).  distrugerii sistemelor de etanşare şi ca urmare a pierderii parţiale sau totale de lubrifiant.  instabilitatea termică a elementelor componente (în special dilatări nedorite a arborilor pe care sunt montaţi rulmenţii şi a carcaselor în care sunt montaţi aceştia. contaminarea interioară sau exterioară a lubrifianţilor (aproximativ 25 % din 19 .  corodarii carcaselor şi a apariţiei fisurilor prin care se poate scurge lubrifiantul.  suprasarcini ocazionale neprevăzute (aproximativ 13 % din defecte) care pot duce la distrugerea rulmenţilor sau a roţilor dinţate. Se poate considera la general că 49 % din cauzele defectării transmisiilor cu roţi dinţate sunt cauzate de defectarea rulmenţilor. suprasarcini provocate de diverse tipuri de cuplaje elastice. cât şi rulmenţii sunt supuse unor tensiuni variabile de contact.  distrugerii prin oboseală a arborilor de transmisie. 41 %.  vibraţii torsionale. defectări). iar 16 % sunt alte cauze. arborilor şi roţilor dinţate (care provoacă aproximativ 19 % din totalul distrugerilor). arbori cardanici. uzării sau defectării lagărelor cu rostogolire sau cu alunecare.  erori de prelucrare (aproximativ 6 % din defecte). O primă observaţie asupra degradării în general a unui sistem mecanic de transmisie cu roţi dinţate este faptul că acesta se poate defecta mai frecvent ca urmare a deteriorărilor care apar în lagărele cu rostogolire decât ca urmare o defectării roţilor dinţate. motoare electrice supradimensionate cu cupluri de pornire excesiv. În afara mecanismelor principale de distrugere rotile dinţate şi lagărele se pot deteriora şi ca urmare a unor cauze cum ar fi:  erori de aliniere ale rulmenţilor. Cu toate că atât rotile dinţate.  degradarii lubrifianţilor şi ca urmare a apariţiei altor tipuri de defecte ale elementelor prezentate mai sus. rulmenţii sunt mult mai sensibili la particulele dure care pot exista în lubrifiant ca urmare a desprinderii acestora în timpul rodajului sau ca urmare a distrugerii suprafeţelor metalice în contact.  uzării arborilor canelaţi. din cauza defectării roţilor dinţate.

Ca urmare a procesului de uzură fizică are loc un proces de pierdere treptată a valorii de întrebuinţare a utilajului.cu ajutorul datelor oferite de sistem. Ce oferă întreţinerea planificată?  Economisire de bani.  Calculul resurselor financiare implicate în activităţile de reparaţii pe tipuri de echipamente utilizate şi folosirea acestor informaţii ca suport pentru deciziile de achiziţii viitoare. şi în final o pierdere a capacităţii de satisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat.  Reducerea costurilor reparaţiilor obligatorii.  Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare . în cadrul întreprinderilor se organizează un sistem de întreţinere şi reparare a utilajului de producţie. Importanţa activităţii de întreţinere si reparare a utilajelor Activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor este impusă de faptul că. pe parcursul folosirii lor productive. efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem. acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală. În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale utilajului şi a funcţionarii în condiţii cât mai apropiate de cele iniţiale. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii conform planificării.  Organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse.  Prelungirea vieţii sistemului. Avantaje .  Creşterea fiabilităţii sistemului.II. Acest fapt impune luarea unor măsuri mai ample de întreţinere şi reparare a 20 . Din analiza comportam entului utilajelor în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura în timp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat.5. materii prime şi piese de schimb.  Reducerea activităţilor de înregistrare a documentelor şi a datelor referitoare la stocurile de materiale.  Reducerea consumul de energie ca urmare a creşterii eficienţei sistemului.cheie:  Reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive.

fapt care îngreunează analiza defectului şi stabilizarea măsurilor de remediere. implicit. reducerea costurilor de producţie şi. care acţionează independent sau simultan. căutată. În procesul de diagnosticare. realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare de calitate superioară. Odată defectul localizat. În practică. La diagnosticarea defectelor se pleacă de la efectul constatat. Ordinea de verificare se stabileşte consultând schema hidraulică şi ciclograma instalaţiei atunci când defectul se manifestă la o anumită faza a ciclului. se definesc un număr de cauze posibile care se elimină metodic.acestor componente. creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a utilajelor. La diagnosticarea defectelor trebuie analizate sursele de zgomot şi de temperatură anormale. stabilirea cauzei impune de multe ori măsurători de presiune şi debit. Acesta poate fi provocat de unul sau mai multe cauze. la creşterea eficienţei activităţii de producţie. dintre care mai importante sunt: creşterea perioadei de timp în care utilajul este în stare de funcţionare şi realizarea producţiei conform graficelor. Toate aceste activităţii de revizie. precum şi printr-un ansamblu de operaţii de control şi revizie. Realizarea unor activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor are o serie de implicaţii. întreţinere şi reparare a utilajelor. astfel ajungându -se la cauza primară. plecând de la efectul constatat. deoarece. luând în considerare 21 . care să permită depistarea din timp a eventualelor defecţiuni. Fenomenul de uzură fizică a utilajului mai poate fi ameliorat şi printr-un sistem de activităţi de întreţinere a acestuia. îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de sistem de întreţinere şi reparare. în general defectele sunt însoţite de aceste două fenomene. pentru a evita ieşirea prematură din funcţiune a utilajului. Diagnosticarea defectelor Diagnosticarea defectelor este condiţionată de însuşirea cunoştinţelor generale privind acţionările hidraulice şi de cunoaşterea schemei de funcţionare a instalaţiei defecte şi trebuie să ducă la eliminarea rapidă şi cu minim de efort a defecţiunii. control. Instalaţia trebuie să fie prevăzută din proiectare cu recorduri pentru manometre şi debitmetre. Localizarea defecţiunii se face prin verificări succesive ale elementelor componente. Analiza superficială a defecţiunilor constatate şi stabilirea eronată sau incompletă a cauzelor care le-au generat sunt de natură să conducă la repetarea defectului iniţial sau accentuarea unor defecte asociate. de multe ori se confundă cauza cu defectul.

vibraţiilor datorată cuplajelor defecte.Analiza defectelor este uşurată dacă traseele de retur şi drenare sunt realizate prin tuburi transparente. previne repetarea defectului sau a unor defecte derivate şi. defecte constatate la verificările periodice 2. putându-se astfel aprecia corectitudinea funcţionarii elementelor şi pierderile de drenare. îi conferă acestuia o durabilitate egală cu cea a celui înlocuit. Verificarea zilnică a instalaţiei permite formarea unei idei despre temperatură normală de funcţionare. la măsurări de debit. b) Încălzirea. Un alt defect frecvent al instalaţiilor hidraulice este încălzirea excesivă a lichidului de lucru sau a unui element component al instalaţiei. Mâna suporta temperaturi până la 50˚C. dacă se dispune de aparatură adecvată. atenţia trebuie îndreptată către elementele care funcţionează în permanenţă. În prima categorie se menţionează: a) Neetanşeităţile exterioare pe circuitele de presiune. Pentru golirea motoarelor se efectuează o cursă completă a acestora. Operaţiile de curăţire sunt următoarele: • golirea rezervorului şi a instalaţiei de lichidul de lucru contaminat. c) Zgomotul. Creşterea nivelului de zgomot al instalaţiei sau a componentelor este un defect frecvent. care dau informaţi calitative şi. acestea se constată uşor. Defectele caracteristice instalatiilor hidraulice Se disting două feluri de defecte: 1. defecte ca urmare a deteriorării unui agregat. care poate să apară şi datorită alimentarii incorecte a pompei. Depăşirea cantităţii de impurităţi admisă impune curăţirea completă a instalaţiei. Ca o regulă generală este respectarea regulilor de acurateţe şi curăţenie în timpul intervenţiilor. vibraţiilor arcului supapelor. vibraţiilor conductelor.Când defectul se manifestă pe tot parcursul ciclului. Remedierea defectelor Diagnosticarea corectă a defectelor şi a cauzelor care le-au provovcat.interdependenţa elementelor hidraulice din instalaţie. Constatarea se face cu un termometru amplasat în rezervor şi prin atingere cu mâna. în cazul înlocuirii unui agregat. prin apariţia pierderilor de lichid de lucru în exterior.Se procedează la măsurări de presiune. 22 . precum şi efectuarea unor remedieri de bună calitate asigură funcţionarea în continuare a instalaţiei în condiţiile iniţiale.

Dacă din analiza lichidului de lucru rezultă o puternică contaminare. mai ales a celor simetrice. se deosebesc: ungere individuală. Demontarea agregatelor de pe instalaţie se va face în următoarea ordine: • se obturează circuitele care pot fi alimentate prin curgere liberă sau prin sifonare.după numărul locurilor de ungere. se deosebesc mai multe metode de ungere. După executarea operaţiilor de curăţare se porneşte instalaţia. se recomandă demontarea şi curăţarea tuturor agregatelor. 23 .presiune când uleiul este trimis în circuitul de ungere cu ajutorul unei pompe. de modul de debitare a uleiului şi caracterul circulaţiei uleiului. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. Rezervorul se spală cu aceeaşi instalaţie şi apoi se şterge cu cârpa curată. ungere sub . ungere centralizată. • se demontează conductele de legătură. Remedierea componentelor se face în următoarele etape: demontare–curăţare– diagnosticare–remediere–curăţare–remontare. cu respectarea regulilor enunţate anterior. • se opturează capetele deschise ale conductelor şi agregatelor cu dopuri de protecţie. .când uleiul ajunge la suprafeţele care trebuie unse datorită forţei de gravitaţie. • se demontează mecanic agregatul din instalaţie. II. Dacă nu se remediază scurgerea. Astfel: . Remedierea scurgerilor datorate strângerii insuficienţe a suprafeţelor de etanşare se face prin strângere la cuplu. când mai multor locuri de ungere le este asigurat lubrifiantul printr-o instalaţie centrală de ungere. • înlocuirea sau spălarea filtrelor. La demontare trebuie reţinută poziţia a diferitelor piese. când fiecare loc de ungere este deservit de un sistem propriu de ungere. În funcţie de numărul locurilor de ungere.6. ele vor trebui marcate încă din baza de demontare.încercare. atunci defecţiunea trebuie căutată la piesele de compus etanşare.după modul de debitare a uleiului există ungere fără presiune. a capilarităţii sau a absorbţiei moleculare. Pentru a asigura remontarea în aceeaşi poziţie.• spălarea circuitelor cu ajutorul unei instalaţi de spălare şi apoi suflarea acestora până la îndepărtarea lichidului de spălat.

cu sau fără presiune. se disting: ungere în circuit închis (sau cu recuperarea uleiului). cu semnalizarea automată a opririi ungerii. ungere în circuit deschis. ungerea unor ghidaje şi a unor şuruburi conducătoare). În funcţie de aceste trei criterii. cu sau fără presiune.  cantitatea de lubrifiant necesară pe cantitatea de timp (oră) şi pentru un schimb întreg (8 h). se stabilesc: sistemul de ungere (centralizat sau nu. periodică sau continuă. utilaje şi instalaţii trebuie să respecte următoarele condiţii:  posibilitatea de reglare a debitului de ulei pentru ca umplerea cu lubrifiant să se poată face uşor. b) sisteme pentru ungere centralizată.după caracterul circulaţiei uleiului. cu sau fără presiune. Cunoaşterea metodelor de ungere.  calitatea lubrifiantului raportată la modul de funcţionare a acestui organ. cu sau fără recuperare). 24 .  siguranţa în funcţionare şi posibilitatea de control a acesteia. periodică sau continuă.  siguranţa împotriva pătrunderii în dispozitiv a prafului abraziv. Sistemele de ungere sunt de mai multe feluri: a) sisteme pentru ungere individuală. utilajului.  simplitate şi cost redus. Sistemul. un utilaj. instalaţiei respective. a aşchiilor sau a lichidului de răcire a sculelor.  controlul uşor al calităţii de lubrifiant existent la un moment dat. sau o instalaţie se stabilesc pe baza următoarelor criterii:  importanţa organului căruia trebuie să i se asigure ungerea în ansamblul funcţional al maşinii. operaţia de curăţire a dispozitivului de ungere să se poată face comod. în unele cazuri. asigurarea funcţionării sistemului de ungere cu posibilitate de control a acestei funcţionări şi. la care uleiul nu mai poate fi recuperat (de exemplu. Dispozitivele şi instalaţiile de ungere. în raport cu particularităţile fiecărei maşini. folosite la maşini. c) sisteme combinate. utilaj şi instalaţii în parte. modalitatea de ungere şi lubrifiantul pentru o maşină. când uleiul revenit în bazin după efectuarea ungerii este repus în circulatie. a condiţiilor impuse dispozitivelor şi instalaţiilor de ungere folosite permite alegerea celui mai potrivit sistem de ungere. amplasarea dispozitivelor de ungere prin care trebuie să se urmărească accesibilitatea la locul de ungere şi uşurinţa efectuării acesteia..

3). 3. Ungător cu pâlnie 25 . 3. în praf (formează gulere protectoare împotriva pătrunderii diverselor particule). Ungătoare cu bilă Fig. 2) şi ungătoarele cu pâlnie (fig. 2.Ungerea cu unsoare consistentă se aplică la: 1. Fig. maşini cu turaţii mici sau când cantitatea necesară de lubrifiant este redusă. lagărele agregatelor care lucrează în atmosferă liberă. unele angrenaje. lagăre cu rulmenţi. Ungerea se face cu ajutorul ungătoarelor cu bilă (fig. 2.

precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase. control şi constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce le revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele de conducere. desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor cu atribuţii de coordonare. c. dotarea. b. încadrarea şi instruirea specifică. pe toată durata desfăşurării activităţilor didactice. În vederea realizării unei atmosfere corespunzătoare şi fără pericol de incendiu. utilajelor şi instalaţiilor se fac numai când acestea sunt în stare de repaus. Norme de protecţie a muncii: de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului Modul în care se face întreţinerea maşinilor. • alertarea pompierilor militari. utilajelor şi instalaţiilor se vor utiliza dispozitivele existente în acest scop. privind organizarea. 26 . în interiorul depozitului sau magaziei vor exista dispozitive de aerisire şi ventilaţie. cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legatură cu: • alarmarea şi anunţarea incendiilor. • alertarea forţelor de intervenţie proprii. • alertarea forţelor cu care cooperează. Locurile unde există pericol de incendiu trebuie dotate cu materiale de stingere a incendiilor. iar fumatul şi iluminatul cu felinare cu petrol sau cu lumânări sunt categoric interzise. a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţllor curente. organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu. Lucrările de întreţinere a maşinilor. constând în principal din: a. pentru ca părţile în mişcare să nu producă accidente. instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru.III. utilajelor şi instalaţiilor trebuie să conducă la protecţia personalului muncitor contra accidentelor şi la reducerea efortului fizic. Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de educaţie naţională se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice. Pentru ungerea diverselor părţi ale maşinilor.

nisip etc.).  în timpul funcţionării.). asigurându-se totodată şi mijloacele necesare intervenţiei rapide în caz de incendiu.  se interzice introducerea în secţii a lubrifianţilor destinaţi ungerii în cantităţi mai mari decât necesarul pentru maximum trei zile de lucru. transmisii etc. scamă etc. dar nu mai mult de 25 litri.  periodic se va verifica izolaţia conductelor termice pentru a se împiedica contactul acestora cu materialele combustibile. în cantităţi mai mari decât necesarul unui schimb de lucru. • executarea intervenţiei de stingere. asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii. a alimentării cu electricitate. d. Păstrarea acestora se asigura în locuri special amenajate. cuzineţi. utilajele şi maşinile din secţii vor fi supravegheate pentru a se înlătura orice defecţiune care ar putea produce scântei sau flame (frecări. care se vor colecta imediat în vase metalice cu capac ce vor fi evacuate în locuri stabilite pentru aceasta. Orice defecţiune va fi remediată de personal calificat.  la executarea operaţiilor de curăţare cu motorină sau cu petrol a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi. deformări. după caz. iar eventualele scurgeri accidentale se vor înlătura prin folosirea unor materiale absorbante ( rumeguş. angrenaje. 27 . şi a supraîncălzirii lor. Acolo unde se efectuează asemenea operaţii se va folosi inscripţia: . La exploatarea maşinilor şi utilajelor se respectă următoarele reguli principale:  trebuie întocmite şi respectate graficele de ungere şi curăţare periodică de praf. ruperi etc. a acestora. se va întrerupe curentul electric şi înlătura orice sursă de foc deschis din încăpere. gaze sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. pe porţiunile deteriorate.• efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii.  nu se admite introducerea în secţii a lichidelor combustibile utilizate în procesul tehnologic. • evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale. e.Atenţie ! Se lucrează cu substanţe inflamabile”.  sistemele de ungere ale agregatelor tehnologice şi ale liniilor automate de producţie vor fi permanent supravegheate pentru evitarea pierderilor de lubrifianţi din lagăre. ferite de surse de foc şi marcate corespunzator. utilizând pentru ungere lubrifianţii indicaţi şi numai în stare de repaus a maşinilor..

• întreruperea alimentării instalaţiei electrice de forţă şi lumină.  maşinile-unelte şi utilajele fixe de orice fel. conducătorii formaţiilor de lucru vor verifica şi lua măsuri pentru: • oprirea tuturor maşinilor. 28 . dacă se utilizează cârpe sau câlţi la curăţarea pieselor sau a utilajelor. • stingerea focurilor din sobe (acolo unde există). precum şi a instalaţiilor de protecţie la trăsnet ale construcţiei. precum şi a încălţămintei care (prin lovire sau frecare) poate să producă scântei capabile să aprindă gazele. de la tabloul electric. • curăţarea locului de muncă si în special a motoarelor electrice. instalaţiilor. pentru scurgerea sarcinilor electrostatice. şi lăsarea cheilor la poartă. Deasemenea. acestea trebuie colectate cutii metalice cu capac şi evacuate zilnic la terminarea lucrului. se interzice accesul salariaţilor şi altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru. uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător şi care prin lovire sau frecare pot produce scântei capabile să aprindă amestecurile explozive. • închiderea încăperilor respective.  se va asigura menţinerea în bună stare a sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice. În spaţiile cu risc ridicat de incendiu sau pericol de explozie. aparatelor. este interzisă folosirea dispozitivelor. lenjeriei şi a altor obiecte din fire sintetice sau materiale sintetice ori plastice. • scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile.  utilajele acţionate de electromotoare vor fi exploatate în limita sarcinilor admise. La terminarea programului. • evacuarea tuturor deşeurilor. În spaţiile cu pericol de explozie este interzisă folosirea îmbrăcămintei. utilajelor şi aparatelor. fără suprasolicitarea lor. vor fi prevăzute cu instalaţii de legare la pământ. vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul. utilajelor şi echipamentelor tehnologice.

Neculai. Ed. Bucureşti. Echipamente şi sisteme clasice şi mecatronice. 2004. Ing.a. All Educational.. întreţinerea şi repararea utilajelor. A. Ion. CIOCARLEA-VASILESCU. Acţionări hidraulice şi pneumatice. 2. Mihai.. Organe de maşini şi mecanisme. DICK. Didactică şi Pedagogică. curs în format electronic – Managementul producţiei.: Mecatronică.. AVRAM. CUCEAN Maria. RANTZ. M.BIBLIOGRAFIE 1. Ed. Doina. Gabriel. GHEORGHE. 2002. în Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului. 1990. Ed. 4. 7. BADEA. Manual pentru clasa a XI-a. profil Tehnic. Delta Publishing House. Ed. 6. Bucureşti. 29 . Bucureşti. Întreţinerea şi repararea maşinilor şi instalaţiilor. VOICU. Idem. Mihai. 2002. Utilajul si tehnologia meseriei. PARASCHIV. Universitară. Prof. 1984. Ed. Asamblarea. Întreţinerea planificată. CONSTANTIN. ş. Tehnică. 2005. Bucureşti. Ion. 8. Îndrumătorul mecanicului de la exploatarea. All Educational.tehnologia asaamblarii si montajului. 3. 5. Ed. HUZUM. COSTIN I. Bucureşti. Organizarea reparării şi întreţinerii utilajelor. Bucureşti. Florica. nivel de calificare 3.

Ungătoare cu capac Fig. 6. Ungerea cu fitil dintr-un rezervor central Fig.ANEXE Fig. 4. Indicator de ulei 30 . 5.

10.Fig. 9. Ungerea rulmenţilor în baie de ulei Fig. Ungător cu ulei Fig. Ungerea cu perniţă de pâslă Fig. Ungerea ghidajelor de lungime mare 31 . 7. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful