PARTEA I 1. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 1.1.Elemente de identificare a unitatii de productie Unitatea de productie (U.

P) VI Hidisel, in suprafata totala de 3549,7 ha este constituita din arboreta situate in raza comunelor Dragesti Hidiselul de Sus, Lazareni si Sanmartin, din judetul Bihor. Padurile unitatii de productie sunt situate in partea sud estica a ocolului. Administrative unitatea de productie este integrate in Ocolul Silvic Oradea din cadrul Directiei Silvice Oradea. 1.2.Vecinatati, limite, hotare Tabelul 1.1

Majoritatea limitelor sunt conventionale. Numai pe portiuni reduse aceste limite sunt natural, respective pe culmea Tasadului si culmea Gorunului. In cea mai mare parte hotarele unitatii de productie nu corespund cu limita padurii, intre acesta si hotarele unitatii fiind intercalate pasunii, fanete, terenuri arabile, etc. Numai in vest, la limita U.P. VII. Bobostea, limita padurii corespunde cu hotarul unitatii de productie in cea mai mare parte. De asemenea limita padurii corespunde cu hotarul unitatii la partea de sud si anume pe drumul forestier Calea Mare- Osand si Culmea Gorunului. In nord numai limita parcelelor 13, 14 si 15 corespunde hotarului unitatii de productie pe drumul communal Betfia-Santelec. 1.3.Trupuri de padure (bazinete) constituent Unitatea de productie are paduri situate in 7 trupuri de padure, redate in tabelul 1.2. Tabelul 1.2.

amenajamentul in care este redat modul de gospodarire al acestor paduri in conformitae cu actualul regim silvic. Din aceasta suprafata vegetatia forestiera situate pe 211. 1. Cu ocazia parcurgerii terenulyui la actual amenajare s-au culkes datele descrierii parcelare si pentru aceste arboreta indicandu-se modul de gospodariere al acestora. in conformitae cu Legea 18\1991.2 ha face abiectul si este cuprinsa in amenajamentul pasunilor. Padurilor Protectiei mediului prin Ocolul cu sediul in Oradea din cadrul Directiei Silvice Oradea.4. . vegetatie ce a fost pusa in posesie proprietarilor de drept. 1.In limitele conventionale si natural ale unitatii de productie padurile ocupa 60% din teritoriu (inclusive vegetatia forestiera din afara padurii). Accesul cel mai facil la padurile unitatii de productie se face pe rutele Oradea-Hidiselul de Jos.3 ha reprezinta vegetatia forestiera ce a fost scoasa din component unitatii de productie.5 ha. Vegetatia forestiera situate pe suprafata de 118.Terenuri acoperite cu vegetatie forestiera situate in afara padurii In limitele unitatii de productie terenurile acoperite cu vegetatie forestiera situate in afara padurii insumeaza 329.Administrarea fondului forestier Intreaga suprafata a unitatii de productie este administrate de Ministerul Apelor.5.

5.2.5.1 este reprezentata descrierea sintetica a vegetatiei forestiere din pasuni iar in tabelul 1.In teabelul 1.3 .5.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 * 1. 1.3.5. Descrierea sintetica a vegetatiei forstiere din afara padurii(din pasuni) Tabelul 1.2 descrierea sintetica a padurilor puse in posesie conform legii cu indicarea lucrarilor propuse a se executa. Descrirea sintetica a padurilor puse in posesie conform Legii 18\1991 Tabelul 1.

2. 2.Constituirea si materializarea pacelarului si subparcelarului Unitatea de producie este constituita actual din 222 parcele.2. fiind numerotate identic cu a amenajamentului expirat. al actualului amenajament si in conformitate cu Conferinta I-a la amenajare din anul 1996.2. numerostate de la 1 la 170 si de la 195 la 246. Exceptie facand numarul 170 care la amenajarea precedent era atribuit unei pacele care a fost scoasa din componenta unitatii de productie in baza Legii 18\1991 si pusa in posesia noilor . paragraful 1.Constituirea unitatii de productie-protectie Acutual. Organizarea teritoriului 2.1. unitatea de productie este constituita in ocolul acelorasi limite ca ale amenajamentului expirat. limitele prezentate in capitolul I.

6ha)si 132B (0. iar in present numarul a fost atribuit unui teren degradat preluat in conformitate cu documentele de aprobare prezentatea in talelul 1E si care a intrat in componenta unitatii de productie. al acesti paragraf “ corespondenta intre parcelarul din amenajamentul precedent sic el actual”. Pacela cu suprafata maxima este 162 (34ha)si 162B(30. cu suprafete relative mici. Vechiel parcele numerotate in amenajamentul axpirat de la 170 la 194 au fost scoasa din component unitatii de productie in baza Legii 18\1991 si puse in posesia noilor proprietary. parcele constituite din trupuri isolate.3ha).4 . Aceste modificari in constituirea parcelarului sunt prezentate in tabelul 2. medie.iar intinderea media=e a subparcelei s-a redus de la 6.proprietary. Evolutia parcelarului si subparcelarului Tabelul1. Intinderea medie a parcelei a crescut prin scoaterea din componenta anitatii de productie a celor 25 parcele cu Legea 18\1991. si maxima a parcelei si unitatii amenajistice comparative cu cea a amenajamentelor anterioare se prezinta in tabelul 2.1.2.2. In celelalte situatii parcelarul a fost materializat cu vopsea rosie de catre personalul silvic.2. Intinderea minima. iar pacela cu suprafata minima este 137(4. Parcelarul este materializat in cea mai mare parte (90%) prin linii parcelare deschise inca in perioada de aplicare a primelor doua amenajate.6ha).5ha actual.7 la 6. . In carul acestui parcelar s-au constituit 550 unitati amenajistice fata de 547 la amenajarea precedent.

2. Nr. 101/1987(teren degradat) 171-194 Scoase din component unitatii de productie conf L18/1991 195-246 195-246 Numarul actual de parcele: 222 numerotate de la 1-170 si 195-246 . Deciziei Cons.Pop.jud.2. corespondenta intre parcelarul din amenajamentul precedent si cel actual Numarul parcelei din amenajamentul intocmit in anuk 1987-1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1-169 1-169 170 Scoase din component unitatii de productie conf L18/1991 170 Intrata in component unitatii de productie conf.2.

1.3.Diferenta in plus a 11.-“suprafata fondului forestier pe categorii de folosinta si specii.C. Aceasta scadere provine in urma modificarilor survenite in perioada de aplicare a amenajamentului expirat si care sunt prezentate in tabelulk IE “evidenta miscarilor de suprafata din fondul forestier” de la paragraful 2.F.O.7ha. .F. IV. planuri intocmite de I. actual plantat cu salcam care constituie actual parcela 170 . III. IV. Aceste planuri sunt: . in ruma aerofotografierilor effectuate in 1977. cu un numar de 560 puncte. III. In continuare se redau urmatoarele evidente: -2.4. .S si descifarte si restituite in 1978 si 1984.T. Modificarile prezentate in tabelul IE mai sus mentionat constau in : .4.A.Scoaterea din fond forestier si punerea in posesie a noilor proprietary de drept a suprafetei de 118.2. .1. IV. IV.A – a – 3 – I.C.” . s-au folosit ca baza planuri topografice la scara 1:5 000 pe foi volante.Intrarea in fondul forestier a suprafetei de 13. Comparata cu suprafata amenajamentului precedent 3658ha rezulta o diferenta de -108. IV.B – b – 4 – I.A – c – 1 – I.3ha in baza legii 18\1991 .4. determinarii suprafetelor si intocmirii noii matrite. Acesta baza cartografica a fost utilizata si la amenajarea precedent considerandu-se ca este in stare buna si poate fi utilizata si in viitor. repartajul fiind executat de I.G.0 ha intre planimetratrea precedenta sic ea actual Suprafata actual a fondului forestier a unitatii de productie este de 3549. Ridicarile busolare a limitelor unitatilor amenajistice nou create s-au executat prin drumuire cu statii sarite si au insumat 48 km. .B – d – 4 – II.L .3.1978 si 1983. -tabelul 1E. III.2 ha teren degradat. cu curbe de nivel cu achidistanta de 5m.T.“evidenta miscarilor de suprafata din fond forestier” -2. 2. II.O.L – 34 – 45 – A – a – I . Padurilor< si Protectia Mediului.2. –“evidenta fondului forestier pe destinatii si detinatori” -2.4.4. III.A – a – 4 – I.B – d – 2 – II. si I. II.Planuri de baza utilizate In vederea ansamblarii raportarilor busolare in cazul unitatilor amenajistice nou create..C.3ha.7 ha si este detinuta in intregime de Ministerul Apelor. . .Suprafata fondului forestier Suprafata actual a unitatii este de 3549. II.34 – 44 – B – b – 2 – IV.G.

.

normative si instructiuni nominalizate la cap. prin parcurgerea terenului respectandu-se prevederile normativelor si instructiunilor mentionate mai sus.1.S.A. 11. Culegerea datelor de teren s-a facut prin masuratori si estimari. metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren si birou Elementele de arboret si cele stationale au fot culese pe teren conform normativelor si instructiunilor de amenajarea padurilor. datele de teren au fost culese codificat pentru a putea fi prelucrare automatizat la calculatorul electric din dotarea statiunii I. paragraful 11.4. Oradea.C. .studiul statiunii si al vegetaiei forestiere 4. Tot cu aceasta ocazie s-a revizuit incadrarea arboretelor in grupe si categorii functionale. stabilindu-se pentru fiecare in paret functia prioritara.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful