Hum ghum ke jahan mai rhte hai Jaha srf parchum hai sabz Baqi tou sub hi laal

hai Chahe ho khon ya paan ki peek Qadr o qimat tou dono ki ek hai

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful