Instituţia familiei asaltată de provocările migraţiei

1. Actualitatea temei(Descrierea problemei, dae statistice actuale, impactul problemei) 2. Dinamica problemei. 3. Factorii care influenţează crearea, menţinerea şi dezvoltarea problemei date. 4. Anticipări/ Recomandări. 1.Actualitatea temei : Descrierea Familia rămâne a fi instituţia pusă la mari încercări de către fenomenul migraţionist, deoarece au loc schimbări în modul de constituire, mărimea şi structura familiei, funcţiile acesteia. Urmărim transformări în ceea ce priveşte realizarea rolurilor în cadrul familiei – soţii încearcă să realizeze rolul soţiei, iar soţiile a soţilor, copii mai mari – a mamelor etc. Studiile arată că 60% din migranţi divorţează, astfel persoana care rămâne să îngrijească copii intră într-o stare de stres cronic în urma acestor situaţii, frecvent pierde încrederea în viitor şi cade victimă a diferitor vicii sociale. Cei mai afectaţi în urma migraţiei sunt copiii care suferă de multiple traume în urma despărţirii de părinţi. Copiii mici suferă din cauza lipsei de dragoste şi a sentimentului de securitate pe care trebuie să-l ofere părinţii, în special mama. Adolescenţilor le sunt caracteristice formele de surmenaj psihic şi fizic, de asemenea diverse riscuri în alegerea profesiei, dezvoltarea comportamentului de

Copiii preiau modelul părinţilor sau riscă să adopte un comportament agresiv în lipsasupravegherii. ca rezultat multe familii se înstrăinează.consumatori. fapt care pune în pericol şi sănătatea societăţii. dar foarte mult suferă nivelul de educaţie al copiilor. Tinerii percep Occidentul ca „paradis” şi importă noi modele familiale şi noi stiluri de viaţă determinând criza modelului tradiţional al familiei. apariţia comportamentului delincvent. În procesul de socializare copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Asistăm la o transformare esenţială a valorilor familiale care nu mai pun . instituţia familiei îşi pierde din funcţiile sale sociale educative. deoarece nu se realizează susţinerea sănătăţii fizice a membrilor familiei. iar unele ajung chiar la divorţ. au o imagine confuză despre acestea. deoarece tinerii însurăţei „a doua zi după nuntă pleacă peste hotare”. Are loc dereglarea ciclului de viaţă a familiei care determină scăderea fertilităţii în rândul populaţiei căsătorite. preiau comportamentul părinţilor. Acest model de familie intră în contradicţie cu normele sociale şi juridice care reglementează responsabilităţile membrilor familiei. stabilizarea emoţională a acestora. valorile şi principiile de viaţă. Mulţi copii şi adolescenţi percep greşit instituţia familiei. În aceste condiţii. Impactul problemei Apare un nou model de familie – „familia la distanţă” care este acceptată de o parte importantă a societăţii.

disperaţi cu gândul „oi muri şi nici n -o să ştie nimeni.5%) provin din mediul rural. Creşte numărul de copii care locuiesc fără unul sau ambii părinţi din cauza că aceştia sunt plecaţi peste hotare. consolidând criza modeluluitradiţional al familiei.2006” a indicat un număr de 177 195 de copiii care aveau părinţi plecaţi la muncă peste hotare. Datele studiului „Remitenţele şi Migraţia în Republica Moldova . Dinamica problemei Migraţia generează frecvent consecinţe sociale negative în familie.părinţilor. Migraţia determină noi modele de comportament care sunt urmate şi de copiii .accentul pe spiritualitate. Părinţii rămân la bătrâneţe singuri. Majoritatea acestor copii (79. Situaţia dată este determinată de cazurile tot mai frecvente când migranţii nu vin la înmormântarea soţiei / soţului. în februarie 2005 circa 28 mii de copii locuiau fără ambii părinţi.scade moralitatea şi se diminuează sprijinul acordat bătrânilor. Se micşorează controlul social din partea părinţilor asupra copiilor. dintre care 21 860 copii erau fără ambii părinţi acasă. copiilor.. Conform informaţiilor oficiale publicate de Ministerul Educaţiei. iar 68 mii de copii locuiau fără unul din părinţii plecaţi peste hotare. 2.”. de asemenea are loc slăbirealegăturilor dintre familie şi alte instituţii sociale. dereglându-se relaţiile dintre părinţi-copii. cu 5 mii mai mult decât în decembrie 2003..

Mulţi dintre ei nici nu încearcă să găsească un loc de muncă în Republica Moldova. filme. În câteva ţări de destinaţie a emigranţilor moldoveni s-au format diaspore sau alte reţele similare de ajutor reciproc care înlesnesc considerabil venirea. • Lipsa unei politici migraţioniste eficiente. datorită micşorării ratei de fertilitate. stabilirea cu traiul şigăsirea locurilor de muncă pentru cea de-a doua generaţie de migranţi 3. • Lipsa unor servicii sociale de suport pentru copiii la care părinţii sunt plecaţi peste hotare. menţinerea şi dezvoltarea problemei date. consumatori şi care nu respectă nici părinţii. Către anul 2015 se presupune că Republica Moldova va pierde 76 000 de femei de vârstă reproductivă (Studiul UNFPA. ci se orientează să plece în ţările în care deja se află părinţii lor. • Atitudinea indiferentă a statului faţă de instituţia familiei. nici societatea.migraţilor. Va avea loc scăderea numărului populaţiei. . cu sănătate precară.2003). jocuri computerizate. 4. care nu cunosc dragostea părintească.Factorii care influenţează crearea. sunt iresponsabili.Anticipări Urmează să avem generaţii de tineri educate de stradă. iar numărul populaţiei se va micşora până la 3 milioane către anul 2050. indiferente faţă de valorile şi principiile familiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful