Muka Depan Psikomotor[1]

SEKOLAH PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TU 20103 PSIKOMOTOR DAN PERGERAKAN KANAK-KANAK TUGASAN SATU (KATEGORI A) –TUGASAN INDIVIDU
Tajuk Tugasan : Hasilkan tugasan bertulis ( esei ) tentang perkembangan psikomotor kanak-kanak mengikut peringkat umur ( 1 hingga 5 tahun ) dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai Nama :

HILDA BTE ROBERT @ ALEXANDER RUPERT ( CT11210187 ) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN TESL – KOHORT 2

Nama Pensyarah : PUAN CONNIE SHIN @ OMPOK

Tarikh Serahan: 11 MEI 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful