Ilmu Matematik Asas algorisme ( dari perkataan Sepanyol) iaitu sistem kiraan nombor dari kanan ke kiri.

Misalnya, satu, pepuluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya Sistem persepuluhan (demical) dengan mengangtikan sistem perenampuluhan ( sexagesimal) Nombor roman (I,II,III,IV & V) tidak dapat melakukan pegiraan sama pertambahan, tolak, darab dan lain-lainnya. Hal ini kerana nombor roman semakin besar dan deratannya nilainya semakin kecil bilangan nombornya. Umpamanya CCCLXXXVIII( 388) lebih panjang deretannya daripada M (1 000 000 000)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful