You are on page 1of 2

04/06/2012

Pentaksiran Pd Moral di Sek Ren Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah
ELM3103 (PGSR PSV Nov 2009) Interaksi Mei-Jun, 2012
04/06/2012 Hakcipta Donatus Justin 2012 1

Pentaksiran secara formal


Jenis-jenis penilaian formal Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Pentaksiran secara tidak formal


Jenis-jenis pentaksiran tidak formal

04/06/2012

Hakcipta Donatus Justin 2012

Pentaksiran secara formal


Dijalankan melalui penilaian berbentuk ujian pensel-kertas. Penilaian formal dibuat secara sistematik dan saintifik yang lengkap dengan maklumat yang diperlukan seperti
data bukti Kriteria

Pentaksiran secara formal


Jenis-jenis penilaian formal
Pentaksiran formatif Pentaksiran sumatif

Seterusnya, pertimbangan dilakukan terhadap maklumat itu.


04/06/2012 Hakcipta Donatus Justin 2012 3 04/06/2012 Hakcipta Donatus Justin 2012 4

Pentaksiran secara formal


Jenis-jenis penilaian formal
Pentaksiran formatif
Penggunaan ujian untuk mengukur perkembangan

Pentaksiran secara formal


Jenis-jenis penilaian formal
Pentaksiran formatif
Penilaian formatif yang dibuat dalam sesi soal jawab, kuiz atau

pembelajaran setelah pelajar selesai mengikuti satu unit pelajaran yang kecil. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukan untuk menetapkan gred atau kedudukan dalam bilik darjah. Program pengayaan akan diadakan untuk murid-murid yang mendapat pencapaian yang cemerlang, manakala program pemulihan akan diadakan untuk murid-murid yang tidak dapat menguasai pembelajaran tersebut.

lembaran kerja merupakan pentaksiran secara tidak formal. secara formal.

Jika dibuat dalam bentuk ujian bulanan, pentaksiran dibuat

Pentaksiran sumatif

Pentaksiran sumatif
04/06/2012 Hakcipta Donatus Justin 2012 5 04/06/2012 Hakcipta Donatus Justin 2012 6

04/06/2012

Pentaksiran secara formal


Jenis-jenis penilaian formal
Pentaksiran formatif Pentaksiran sumatif
Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan pada akhir

Aktiviti hands-on
Pelajar dipecahkan kepada 4 kumpulan Setiap kumpulan diberi tugasan yang sama iaitu membandingbezakan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Setiap kumpulan akan melantik seorang pengerusi, setiausaha dan Penggerak. Setiap kumpulan akan berbincang selama 15 minit. Selepas masa tamat, Penggerak akan berpindah ke kumpulan lain dan membentangkan dapatan kumpulannya kepada ahli kumpulan baharu. Perbincangan diteruskan selama 15 minit. Hantar dapatan kepada donatusjustin@gmail.com.
7 04/06/2012 Hakcipta Donatus Justin 2012 8

suatu kursus.

Tujuannya adalah untuk menentukan gred atau taraf sijil. Skop ujian sumatif

adalah luas dan ia lazimnya mengukur satu contoh semua tugasan pembelajaran yang ditetapkan dalam pengajaran. Contoh: Peperiksaan akhir tahun KBSR, peperiksaan berpusat seperti UPSR.

04/06/2012

Hakcipta Donatus Justin 2012

Formatif vs Sumatif
Fungsi Ujian Formatif Menghasilkan maklum balas kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. Mengesan punca kelemahan P & P. Membaiki kelemahan serta merta. Sepanjang pengajaran. Tingkah laku kognitif, afektif & psikomotor Ujian Sumatif Persijilan murid pada akhir kursus. Fokus Sampelan Jenis alat Jenis ujian Pada akhir satu-satu kursus atau unit Tingkah laku kognitif
9

Formatif vs Sumatif
Ujian Formatif Beberapa segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria Skor gagal atau lulus Satu unit kecil pelajaran Ujian Sumatif Objektif kursus Beraneka jenis Peperiksaan akhir tahun Ujian rujukan norma dan kriteria Jumlah skor Luas

Masa diberi Penekanan


04/06/2012

Pelaporan Skop

Hakcipta Donatus Justin 2012

04/06/2012

Hakcipta Donatus Justin 2012

10

Formatif vs Sumatif
Tindakan Ujian Formatif Penambahbaikan serta merta; Pemulihan atau pengayaan Singkat Tidak ada (tak formal); senarai semak atau rekod prestasi (formal) Tak formal: Pemerhatian, soal jawab Formal: Ujian bulanan, lembaran kerja, kuiz Ujian Sumatif Kenaikan kelas

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)


Keperluan: Standard KSSR T1 & HSP KBSR T2-T6

Tempoh Rekod

Lebih lama Rekod profil murid; persijilan UPSR, Peperiksaan akhir tahun

Contoh

04/06/2012

Hakcipta Donatus Justin 2012

11

04/06/2012

Hakcipta Donatus Justin 2012

12