Nama

:
Kumpulan:
Kelas:
Isikan tempat kosong dengan menamakan jenis dan contoh tanaman hiasan yang berikut.

1. Pokok Naungan

a)
___________________________
b)
____________________________
_____

1. Pokok _____________

a) Pokok pinang raja
b)
____________________________

1. Pokok ________________

a) Pokok duit- duit
b)
___________________________

1. Pokok Renek

a)
______________________________
b)
______________________________

1. Pokok Bunga Semusim

a)
___________________________
b)
____________________________
_____

Nama: Kumpulan: Kelas: Isikan tempat kosong dengan menamakan jenis dan contoh tanaman hiasan yang berikut. Pokok Renek a) ______________________________ b) ______________________________ 1. Pokok _____________ a) Pokok pinang raja b) ____________________________ 1. 1.duit b) ___________________________ 1. Pokok Bunga Semusim a) ___________________________ b) ____________________________ _____ . Pokok ________________ a) Pokok duit. Pokok Naungan a) ___________________________ b) ____________________________ _____ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful