P. 1
Тест за плавуши

Тест за плавуши

Views: 19,479|Likes:
Published by Crnobelo.com

More info:

Published by: Crnobelo.com on Apr 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Тест за плавуши

Тест за плавуши!
Се пријавила плавуша на тест за
интелигенција во едно реално
ТВ шоу. Главната награда
изнесува 1.000.000 евра.
ТВ водителот и ги поставил
следните прашања:
1. Колку долго траела сто годишниата
војна!"
#о$ни одговори: #о$ни одговори:
11% 11% години години
&& && години години
100 100 години години
1'0 1'0 години години
(лавушата го искористила (лавушата го искористила
правото да не одговара на правото да не одговара на
ова прашање. ова прашање.

).
).
Во која зе*ја е основана
Во која зе*ја е основана
!+,-,.,/
!+,-,.,/
012
012
"
"
(лавушата ја за*олила пу3ликата за
(лавушата ја за*олила пу3ликата за
по*ош.
по*ош.
4разил 4разил
5иле 5иле
(ана*а (ана*а
6квадор 6квадор
7.
7.
Во кој *есец се слави 8ускиот 9ен на
Во кој *есец се слави 8ускиот 9ен на
окто*вриската револуција
окто*вриската револуција
"
"
(лавушата го искористила правото да
(лавушата го искористила правото да
по3ара по*ош по теле:он и се јавила
по3ара по*ош по теле:он и се јавила
кај друга плавуша
кај друга плавуша
;ануари ;ануари
Септе*ври Септе*ври
<кто*ври <кто*ври
=ое*ври =ое*ври
>.
>.
Кое е правото и*е на кралот
Кое е правото и*е на кралот
?@ABC
?@ABC
DE."
DE."

(лавушата го искористила Fокерот
(лавушата го искористила Fокерот
пола/пола
пола/пола
GHI@B2 GHI@B2
?@ABC ?@ABC
J,-1@H J,-1@H
KA-,L KA-,L
'.
'.
<д кое $ивотинско и*е доаMа и*ето
<д кое $ивотинско и*е доаMа и*ето
Канарски острови"
Канарски острови"
(лавушата испаднала од играта.
(лавушата испаднала од играта.
Канаринци Канаринци
Кенгури Кенгури
Стаорци Стаорци
#орско куNе #орско куNе
+.O.
Pко *о$е3и се нас*еавтеQ еве ги
тоNните одговори:
1. Сто годишната! војна траела 11% години
Rод 177S до 1>'7T.
). U+,-,.,U / 012 ). U+,-,.,U / 012 е основана во 6квадор е основана во 6квадор
7. 7. 9енот на окто*вриската револуција се слави на 9енот на окто*вриската револуција се слави на
S*и ное*ври S*и ное*ври
>. >. Вистинското и*е на кралот Вистинското и*е на кралот ?@ABC DE ?@ABC DE е е GHI@B2. GHI@B2.
Кралот во Кралот во 1&7% 1&7% го про*енил своето и*е го про*енил своето и*е. .
'. '. V*ето на Канарските острови доаMа од з3орот за V*ето на Канарските острови доаMа од з3орот за
*орско куNе *орско куNе. .
=а латински знаNи =а латински знаNи ! !<стров на *орски куNиња <стров на *орски куNињаU! U!
W**Q далиX
X и поната*у верувате на се за
плавушите"""

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->