Sdělení rektora k jmenování doc.

Putny profesorem

Sdělení rektora k jmenování doc. Putny profesorem

Ministr školství mě telefonicky informoval o tom, že prezident republiky se údajně rozhodl nevyhovět návrhu Vědecké rady Univerzity Karlovy a nejmenovat doc. Mgr. Martina Putnu, Dr. profesorem.

Jde o situaci, která se naprosto vymyká obvyklému postupu, podle něhož odborně podložené a v přísném řízení schválené návrhy univerzity po projednání ve vládě prezident republiky vždy podepsal a nové profesory slavnostně jmenoval. Pokud by tedy prezident Zeman opravdu návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy neakceptoval, aniž by k tomu byly skutečně vážné, objektivní důvody, šlo by o zcela bezprecedentní akt. Proto jsem se dnes rozhodl písemně požádat prezidenta republiky o zevrubnou informaci k této záležitosti. Nedojdeli k jejímu vyjasnění, předpokládám, že se tímto znevážením odborných hledisek budou zabývat Vědecká rada i Akademický senát UK na svých zasedáních v příštím týdnu. prof. Václav Hampl rektor Univerzity Karlovy V Praze 17. května 2013

Compiled 17.5.2013 9:01:07 by Document Globe ®

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful