ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MARKETING

Particularităţile politicii de preţ pe piaţa organizaţională

obiectivele sale permanente rămân următoarele: cel puţin menţinerea pe piaţă şi maximizarea profitului. selectarea strategiei de preţ în concordanţă cu segmentul de piaţă vizat. corelarea politicii de produs.POLITICA DE PREŢ Cele două concepte fundamentale ale politicii de preţ . concurenţei şi cererii pieţei. Atingerea acestor obiective ţine de toate politicile de marketing. stabilirea cotei de piaţă. Consumatorii considera preţul un criteriul important în decizia de cumpărare. specialiştii au transferat politicii de preţ cele mai multe responsabilităţi strategice de tip financiar. sunt variabile total controlabile pentru orice întreprindere. din acest motiv.au poziţii diferite. anticiparea reacţiei concurenţei. identificarea consumatorilor potenţiali. atunci când au de ales între mai multe oferte ale aceluiaşi produs. însă particularitatea acestuia ca element este reprezentată de faptul că generează venituri. dar politică prin care ele se concretizează efectiv este politica de preţ. Costurile. estimarea cererii. în timp ce preţurile introduc deja un element de hazard. deoarece ele se formează pe piaţă. până la un anumit punct. într-un mediu concurenţial. deoarece producătorii pot ajusta preţurile mult mai uşor decât pot modifica produsele sau serviciile. Indiferent de strategia de piaţă a unei întreprinderi. De asemenea preţul este şi cea mai flexibilă componentă a mixului. politica promoţionala sau sistemul de distribuţie. şi oarecum independent de costurile particulare asociate firmelor competitoare. prin prisma posibilităţilor lor de folosire de către decidenţii de la nivelul firmelor. Preţul este cel care conferă valoare unui produs şi prin intermediul lui se reglează piaţa de desfăşurare. raportul dintre cerere şi ofertă. Preţul joacă un rol foarte important şi bine definit alături de celelalte elemente ale mixului de marketing. celelalte elemente ale mixului generând costuri. . iar producătorii îl considera că fiind singura variabilă pentru a răspunde rapid şi pe termen scurt sau lung. a canalelor de distribuţie şi a promovării cu strategia de preţ.cost şi pret . În stabilirea preţului se au în vedere următoarele elemente importante: introducerea profitului în ecuaţia preţului.

În cadrul mixului de marketing. preţ. prezintă anumite particularităţi comparativ cu a celor care activează pe piaţa bunurilor de consum. Pentru determinarea nivelului preţului trebuie avut în vedere cererea pentru produsul respectiv. Evaluarea cererii 3. Analiza concurenţei (oferta. calitatea percepută a produsului. Stabilirea preţului Politica de preţ a întreprinderilor ce acţionează pe piaţa bunurilor productive.premisă a efectuării tranzacţiilor pe piaţă. Alegerea strategiei de preţ 6. Estimarea costurilor 4. politica pe care o va adopta întreprinderea în domeniul stabilirii preţului are o importanţă deosebită. Atât consumatorii cât şi concurenţii reacţionează mult mai rapid la modificările preţului decât în cazul modificărilor ce apar la nivelul celorlalte variabile. costul suportat până la vânzare. Cu toate acestea. concurenta.Preţul reprezintă o condiţie . precum şi strategia promoţională şi de distribuţie. întreprinderea are posibilităţi restrânse de intervenţie în determinarea nivelului preţului şi stabilităţii preţurilor practicate pe piaţă. etapele în ciclul de viaţă. în principal datorită efectelor immediate pe care le generează. costuri) 5. Politica de preţ în cadrul unei întreprinderi presupune parcurgerea a şase etape importante: 1. este inclus că variabilă în mixul de marketing cu “misiunea” de a armoniza valoric relaţia dintre cerere şi ofertă şi poate fi definit ca formă de manifestare concretă a valorii unui produs său serviciu. Alegerea obiectivelor politicii de produs 2. .

uneori foarte important. întreprinderile obţin în urma negocierilor reduceri importante (pe piaţa publicităţii chiar şi 50%) Asistenţa financiară Se oferă credit şi uneori şi asistenţă la cumpărare Posibilităţi de creditare şi asistenţă permanentă . uneori preţul este cel care determină cumpărarea Medie. funcţie de natura produsului De cele mai multe ori inelastică Negocierea preţului Cu excepţia unor produse Negocierea preţului este (bunuri de folosinţă îndelungată) importantă în cadrul preţul nu se poate negocia negocierilor pentru contract Preţul de listă Preţul afişat este şi cel final (când se negociază se are în vedere oferirea unor elemente suplimentare şi nu preţul propus) De regulă.Factori de diferenţiere Piaţa bunurilor de consum Piaţa bunurilor productive Importanţa politicii de pret în cadrul mixului de marketing Ridicată. alteori aproape lipsit de importanţă Elasticitatea cererii Între elasticitate ridicată şi scăzută.

. În general. În fiecare situaţie întreprinderea are anumite variante strategice pe care le poate manevra în cadrul politicii de preţ.). natura şi intensitatea concurenţei dintre ofertanţi. Ea poate acţiona pe o piaţă unde numărul acesta poate fi foarte mare sau mic. situaţiile pe piaţa în care ea poate să se găsească sunt prezentate în figură de mai jos: STRATEGII DE PREŢ Nivelul şi structura preţului produselor oferite de întreprindere reprezintă modul de exprimare a condiţiilor din interiorul întreprinderii (a potenţialului acesteia) şi a situaţiei de la nivelul pieţei. aceştia reflectă. Mecanismul formării preţurilor cunoaşte o mare varietate de situaţii particulare în funcţie de o serie întreagă de factori economici. de numărul competitorilor din cadrul ei. puterea de cumpărare etc. gradul de implicare a statului în mecanismul pieţei şi gradul de concentrare şi de organizare.Politica de preţ a întreprinderii depinde şi de tipul pieţei. în general. specificul fiecărei economii.

preţurile de pătrundere pe o nouă piaţă. Strategia preţurilor moderate are drept principala formă de manifestare preţurile psihologice. preţuri cu rol de protecţie sau preţuri pentru performanţe de excepţie. strâns legat de criteriul anterior. Principalele criterii ce stau la baza diferenţierii variantelor strategiei de preţ sunt: nivelul. poate fi considerat criteriul dominant de alegere a variantelor strategice. precum preţurile promoţionale. discutarea nivelului preţului este foarte importantă. de care depinde de cele mai multe ori pătrunderea produselor în consum. diversitatea şi mobilitatea. În funcţie de gradul de diversificare sortimentală a produselor cu care se adresează pieţei şi de gradul de omogenitate a acesteia din urmă. iar dacă preţul este ridicat. Nivelul preţurilor. astfel încât pot apărea şi situaţii limită: dacă preţul practicat este scăzut nu este posibil profitul. Variantele strategice care corespund acestui sriteriu au în cedere trei direcţii principale: Strategia preţurilor înalte.Întreprinderea se poate orienta. Gradul de diversificare a preţurilor practicate este un alt criteriu de diferenţiere a strategiilor. Raportul calitatea-pret este de multe ori hotărâtor în decizia finală de achiziţionare a produsului. Variantele pe care le are la dispoziţie întreprinderea. preţurile de descurajare. Deşi caracteristicile produsului sunt foarte importante totuşi. firma îşi poate propune folosirea unei palete de preţuri de lărgimi diferite. Principalele tipuri de preţuri înalte pe care întreprinderea le poate utiliza sunt: preţurile de fructificare a avantajului de piaţă. nu este posibilă cererea. în stabilirea nivelului preţului pentru propriile produse. nivelul preţului poate să varieze destul de mult. Strategia preţurilor scăzute permite utilizarea unor tipuri variate de preţ. În funcţie de modalitatea aleasă. preţurile de marcă. vizează strategia:   Preţurilor relativ stabile Preţurilor modificate frecvent . cerere (valoarea percepută de consumator) şi concurenţa. după: costuri.

Strategia „skimming” este percepută ca fiind mai eficientă în cazul în care produsul beneficiza de un avantaj competitiv deoarece este compatibilă cu valorile şi experienţele consumatorilor. iar decizia de adoptare a strategiei este la latitudinea fiecărui manager. prin selectarea unor canale de distribuţie exclusive şi prin o strategie de preţ „skimming”. lumea industriei a fost divizată în două categorii “the have” şi “the have-nots”. când vine vorba de metode şi procese de stabilirea a preţului. Un produs diferenţiat. reprezintă un ultim criteriu analizat care diferenţiază strategiile întreprinderilor. Preţul „skim” faţă de preţul de penetrare a unei pieţe este mult mai apropiat că strategie de strategia de marketing-mix a unui produs nou lansat pe piaţă. . Ambele strategii. fiind luate în considerare şi celelalte politici ale mixului de marketing. Preţul de penetrare poate fi aplicat adecvat în situaţiile în care producătorul obţine o reducere de costuri de producţie şi de distribuţie şi poate obţine poziţia de lider de preţ sau în cazul în care preţul redus este necesar pentru depăşirea barierelor de adopţie ale produsului. Conform unui studiu. cu un avantaj relativ perceput faţă de concurenţi poate fi sprijinit prin comceperea unui program amplu de promovare. strategia preţului de penetrare şi strategia “skimming” sunt fundamentale în consolidarea politicii de preţ a unei companii. de-a lungul timpului. Este borba de măsură în care stabilitatea ori mobilitatea preţurilor poate di decisă sau măcar influenţată de întreprinderile în cauză. stabilitatea lui în timp.Gradul de mobilitate a preţului. Variantele strategice care rezultă sunt:    Strategia preţurilor cu mobilitatea ridicată Strategia preţurilor cu mobilitate medie Strategia preţurilor cu mobilitate scăzută.

Numărul mare de produse oferite consumatorilor face imposibilă standardizarea preţului şi crează companiilor oportunitatea de a allege dintr-o multitudine de contracte oferite la cel mai avantajos preţ. termeni de analiză şi fonduri pentru a susţine activităţi de cercetare pentru că în urma unei analize matematice să-şi poată îmbunătăţi preţurile practicate şi strategia de preţ. iar cererea să . În timp. se vede cât de interesaţi sunt producătorii să "se pună bine" cu distribuitorii şi cine se afla pe poziţii de forţă în negocierea contractelor de achiziţie. reprezintă cadrul ideal pentru ascensiunea distribuţiei. În întreaga lume există un trend general de ascensiune mai rapidă a retailerilor în comparaţie cu producătorii. dar mai ales la preţul oferit consumatorului final. scale. Comparativ cu procesele mari de producţie.Companiile care fac parte din prima categorie au fost organizaţiile mari care au beneficiat de cunoştinţă. 2005 a însemnat o explozie în domeniu. La raft. problema preţului în procesul de distribuţie este foarte diferită din punct de vedere al structurii. detailiştii au dezvoltat strategii care să le dea cât mai multă independenta în raporturile cu furnizorii. Mai sunt extrem de puţine mărci de care distribuitorul să nu se poată lipsi în magazinul său. paralel cu declinul loialităţii consumatorilor faţă de marcă. Piaţa promoţiilor B2B se reflectă în preţurile finale – legatura dintre politica de pret si politica promotionala pe piata B2B Piaţa promoţiilor business to business se dezvoltă pe măsura creşterii cantitative şi calitative în zona retailului. Paritatea şi surplusul produselor oferite de producători. Numărul de produse şi numărul de consumatori ai unui anumit distribuitor se număra printre mulţi alţii. Preţul de distribuţie este negociat şi stabilit în cadrul unor întâlniri ad-hoc.

Pentru toate acestea. Astfel. în secunda următoare toată piaţa de retail reacţionează şi producătorul respectiv risca să nu mai aibă produse în magazinele celorlalţi retaileri. distribuitorii au ajuns să-şi impună propriile mărci. Reduceri la cumpărare pentru fiecare detailist în parte nu prea se practică pentru că. Se promovează prin reducerile pe factura (off invoice allowance) sau alte reduceri. "Am observat. Rămâne la latitudin ea distribuitorului dacă acorda discountul mai departe. iar acest interes este vădit atât la multinaţionale. avantajele obţinute de distribuitor de la producător sunt transmise. furnizorii fac promoţii adresate detailiştilor şi forţelor de vânzare. dacă se vede în preţ ca la alt magazin s-a dat un preţ de achiziţie mai bun. promoţiile tot mai dese în domeniul b2b. circa 80% din cazuri. un interes din ce în ce mai mare din partea furnizorilor noştri pentru promoţii. La volumele foarte mari de vânzări.nu poată fi satisfăcută cu mărci ale produselor similare. . cât şi la furnizorii medii şi mici". ci şi pentru motivarea detailistului. către consumator. "Cele mai frecvente promoţii b2b practicate de producători. Pe de altă parte. Încă de la negocierea contractelor de achiziţie. cum ar fi cele pentru advertising şi display. mai departe consumatorului. prin care le oferă diferite stimulente. afirma Christian Murath. să-l determine să cumpere în continuare. convingerea detailistului să cumpere de la producător a devenit o problemă destul de dificilă. sau profita doar el de reducere. director de marketing la Carrefour. De cele mai multe ori. În cazul produselor cu rulaj mare primează reducerile. aşa că se merge pe reduceri la preţul de achiziţie. pe o anumită perioadă de timp. director de achiziţii şi marketing la Plus Discount. să accepte stocuri mai mari sau să-l loializeze. total sau parţial. adică scade preţul de achiziţie unitar pentru toată piaţa de retail. producătorul care vrea să promoveze un produs face promoţiile la nivel naţional. Şi cupoanele pot fi utilizate cu succes în promoţiile b2b. paralel cu discounturile obţinute în negocierile distribuitorilor cu producătorii. Însă pe detailist trebuie să-l convingă nu doar să cumpere. ci şi să obţină o prezentare preferenţială. constau în scăderea preţurilor de achiziţie". mai spune Murath. în ultimul an. nu doar pentru stimularea consumatorului final. De obicei. spune Andreea Mihai. Furnizorul trebuie să-şi promoveze produsele faţă de detailist la fel ca şi faţă de consumatorul final. care le concurează cu succes pe cele ale producătorilor. În acest context. se reflectă în preţul final oferit consumatorului. nu contează prea mult cadourile sau alte premii oferite detailistului şi forţelor de vânzare. furnizorii trebuie să se prezinte cu un calendar cât mai consistent de promoţii.

De exemplu. "Dacă în FMCG contează numai discountul. În condiţiile în care exista tendinţa tot mai puternică de a creşte rolul consultativ al vânzătorului la punctul de vânzare. director executiv CuponPro. motivarea vânzătorilor devine indispensabilă". organizând o promoţie specială pentru acesta. dar destul de rar. Se practică şi promoţiile organizate special pentru un anumit detailist. în funcţie de numărul de puncte acumulat. . Se mai practică programe pe bază de comision pentru fiecare produs vândut sau promoţii cu premii prin acumulare de puncte. cadourile şi pachetele promoţionale oferite vânzătorilor devin foarte importante. de exemplu. sunt promoţiile orientate către forţele de vânzare. vânzătorul primeşte un număr de puncte pentru fiecare produs vândut şi. ca element diferenţiator pe piaţa tot mai competitiva a retailului. Ca şi în promoţiile oferite consumatorilor. Motivarea vânzătorilor Ceea ce se face la noi. la produsele mai scumpe. explica Nicoleta Pădure. Brandul Pampers. cu un rulaj mai mic. se asigura că produsele au o bună expunere la raft.Pentru fiecare cupon utilizat. fără să suporte repercusiuni din partea celorlalţi retaileri. este suficient de puternic pentru ca un detailist să nu-şi poată permite să nu aibă acest produs în magazin. îşi poate alege premiile dintr-un catalog. producătorii pot rambursa detailistului suma de bani egală cu valoarea cuponului. Acesta acorda premii vânzătorilor care îi recomanda produsele firmei şi eventual mai îndeplineşte anumite condiţii înscrise în regulamentul promoţiei. Managing Director la Kinecto Permission Marketing. pentru că la volumul foarte mare de marfă acesta apare destul de consistent. Unii furnizori foarte puternici îşi pot permite să favorizeze din când în când câte un distribuitor. care se practică în România. precizează Radu Ionescu. "Cumpărătorul Misterios" este un alt tip de promoţie orientată către forţele de vânzare. Cumpărătorul misterios este un reprezentant al furnizorului.

Leonidas C Industrial buyers' influence strategies: buying situation differences Valkov. Virgil Marketing. John Driving growth with new products: common pricing traps to avoid Leonidou. improve e-commerce performance Calantone. Laurentiu-Dan Business to business Marketing Balaure. Bucuresti. Theodore From theory to practice: Real-world applications of scientific pricing across different industries . Carolyn M. 2002 How customisation of pricing and itemavailability information can Bonifield. Håkan Developing a new understanding of markets: reinterpreting the 4Ps Hogan. Editura Uranus. Roger J. Editia aII-a revizuita si adaugita. Clustering product launches by price and launch strategy Håkansson.BIBLIOGRAFIE Anghel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful