Dragoş DINCĂ

Managementul serviciilor publice

CUPRINS
INTRODUCERE
COAUTOR DR. GEO C. CĂLUGĂRU – 21 IUNIE 2007

I. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE: EVOLUŢII ŞI PARTICULARITĂŢI CONVERGENTE
1.1. Elemente teoretice privind abordările conceptuale ale serviciului public...................... 1.1.1. Noţiunea de serviciu.................................................................................................................. 1.1.2. Construirea noţiunii de serviciu public................................................................................ 1.1.3. Serviciul public în teoria interbelică..................................................................................... 1.1.4. Tendinţe actuale în definirea serviciilor publice............................................................... 1.1.5. Tipologia serviciilor publice................................................................................................... 1.2. Abordări ale serviciului public......................................................................................................... 1.2.1. Abordarea juridică a serviciului public................................................................................ 1.2.2. Abordarea economică a serviciului public.......................................................................... 1.2.3. Abordarea managerială a serviciului public....................................................................... 1.2.4. Abordări interdisciplinare ale serviciului public............................................................... 1.2.4.1. Abordarea sociologică a serviciilor publice....................................................... 1.2.4.2. Abordarea serviciilor publice din perspectiva dezvoltării durabile............. Finanţele publice şi serviciul public 1.2.4.3 1.3. Accepţiunea serviciului public în Uniunea Europeană........................................................... 1.4. Evidenţieri tipologice ale managementului serviciilor publice............................................ 1.4.1. Înfiinţarea serviciilor publice.................................................................................................. 1.4.2. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice............................................ 1.4.3. Forme de gestiune a serviciilor publice............................................................................... 1.4.4. Prestatorii de servicii publice.................................................................................................. 1.4.5. Actori implicaţi în înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice....... 1.4.6. Metode de management al serviciilor publice...................................................................
COAUTOR DR. GEO C. CĂLUGĂRU – 21 IUNIE 2007

II. ADMINISTRAŢIA LOCALĂ ŞI SERVICIILE PUBLICE
2.1. Aspecte generale privind serviciile publice locale..................................................................... 2.2. Consideraţii legislative privind serviciile publice locale în România................................ 2.3. Administraţia publică şi cetăţeanul............................................................................................... 2.3.1. Roluri în materie de furnizare a serviciilor publice locale............................................. 2.3.2. Abordarea serviciului public din perspectiva utilizatorului........................................... 2.3.3. Deconcentrarea, descentralizarea şi privatizarea serviciilor publice – forme de apropiere a administraţiei de cetăţean................................................................
COAUTOR DR. GEO C. CĂLUGĂRU – 21 IUNIE 2007

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ......................................................................................................................

2

INTRODUCERE

Noţiunea de serviciu public este foarte discutată de către teoreticieni, practicieni, prestatori şi beneficiari. Întrebări de genul Când a apărut?, Ce cuprinde exact?, La ce se referă?, Care îi sunt limitele?, au reprezentat pilonii a numeroase dezbateri controversate, în strânsă legătură cu teme precum „bun comun”, „interes general”, „utilitate publică”, „grup social”, „dezvoltare generală şi locală”, teme inerente unei dezbateri asupra organizării societăţilor moderne. Nevoile omului sunt numeroase şi variate şi se amplifică în funcţie de nivelul de dezvoltare al unei societăţi şi de gradul de cultură al fiecăreia 1. De aceea, dezvoltarea serviciilor publice şi diversificarea acestora au fost favorizate de progresul general al societăţii care a determinat noi trebuinţe pentru populaţie, trebuinţe pe care puterea publică a
1

Se consideră că numărul serviciilor publice este în raport direct proporţional cu gradul de civilizaţie şi într-un raport invers proporţional cu iniţiativa particulară (Văraru M., Tratat de drept administrativ român, Ed. Socec, Bucureşti 1928, p. 91 şi urm.).

3

Que sais-je. În numele interesului general statul intervine pentru a asigura satisfacerea unor nevoi prin prestarea directă a unor servicii publice foarte importante sau deficitare sau intervine pentru a stimula şi susţine sectorul privat. cu toate că au fost supuse unor constrângeri majore. distribuţie de apă şi electricitate) sau pentru a gestiona activităţi nerentabile precum transportul public şi colectarea deşeurilor. să iasă de sub regulile pieţei şi ale căutării profitului pentru a fi gestionate după criterii specifice. de la o etapă la alta de dezvoltare 2. p. ca bază a fondării dreptului public. I. Din aceste motive. Acest fapt a condus la solicitări de creştere a intervenţionismului şi la crearea de noi servicii publice. Intervenţia statului prin servicii publice a fost justificată fie pentru a garanta accesul la acestea (electricitate. Le service public. Ideea de serviciu public răspunde faptului că anumite activităţi sociale trebuie. în funcţie de natura obiectivelor şi intereselor urmărite. fie pentru a înlătura un monopol privat (telegraf). interesul public sau binele comun pot avea înţeles diferit de la un stat la altul sau chiar în cadrul aceluiaşi stat. sub influenţa juriştilor. se facilitează accesul tuturor la anumite bunuri şi servicii şi se aduce o contribuţie importantă la echilibrul şi coeziunea economică. Treptat. 2 Ionescu C. 1987. statul nu mai este doar un arbitru.. Presses Universitaires de France. intrând în sfera de analiză a economiştilor. 90-91. cuprinde trei elemente specifice: 1) satisfacerea nevoilor cu caracter public. nevoi considerate de puterea politică a fi de interes general. ecologiştilor etc. aşa cum a fost definit de către jurişti în urmă cu mai bine de un secol. creându-se astfel un mit al statului capabil să răspundă la toate întrebările.. Teoria generală a instituţiilor politice. Serviciul public. Extinderea sferei serviciilor publice a fost impusă de incapacitatea de funcţionare a mecanismelor de reglare economică şi socială. interesul general. 57. îndeosebi prin aplicarea principiului libertăţii comerţului şi industriei3. Ed. Astfel. 4 . Paris. Drept constituţional şi instituţii politice. 3 Chevallier J. Elaborarea unor norme este completată cu prestaţii din cele mai diverse care urmăresc să răspundă anumitor nevoi ale societăţii.fost tentată să le satisfacă din motive de interes general. fie pentru a realiza infrastructuri colective (căi ferate. Serviciul public – în accepţiunea modernă a termenului – a apărut la începutul secolului XX. În acest context. educaţie). noţiunea s-a îmbogăţit cu alte semnificaţii. Lumina Lex 1997. sociologilor. vol. ci şi un gestionar al anumitor activităţi sociale. p. socială şi culturală a societăţii. Serviciile publice s-au diversificat şi extins în toate domeniile vieţii sociale.

calea ce trebuia urmată pentru ca aceasta să fie pregnant orientată spre performanţă. Serviciile publice trebuie să ofere o varietate largă de servicii către comunitate.172. 2004. op. clienţi sau utilizatori5) şi creşterea performanţelor serviciilor publice. Guvernul din Irlanda. 6 Matei L. Ed. În toate procesele de reformă a serviciilor publice regăsim într-o formă sau alta descentralizarea şi privatizarea. a transformat imaginea statului care se legitimează mai ales prin prestaţiile pe care le asigură definirea sistemului de legitimare a agenţilor publici şi a sectorului public. presiuni exterioare care puneau în discuţie regimul serviciului public şi generau insatisfacţii în rândul utilizatorilor. Noul context a fost marcat de o critică ideologică (ineficacitatea gestiunii publice) şi de noi constrângeri (precum concurenţa accentuată). Association Internationale de Techniciens. 2. Conturarea noţiunii clasice a serviciului public a avut numeroase consecinţe: a marcat distincţia dintre public şi privat. totodată. Calitatea şi viteza de prestare a serviciilor sunt cruciale. 7 Serving the Country Better: A White Paper on Public Service. 29. Desigur. Bucureşti. criza serviciului public a dus la redefinirea acestuia şi a principiilor de organizare. parteneri. Existenţa fiecărui individ este influenţată zilnic de serviciile publice. Experts et Chercheurs. 1985. activitate adesea protejată prin monopol.2) o activitate concretă căreia i se aplică un regim juridic derogatoriu de la dreptul comun: regimul serviciului public inspirat din trei principii (egalitate. 1995. mutabilitate). La rente dans les services publics industriels et commerciaux.. p. În ultimii treizeci de ani reforma serviciilor publice a constituit o preocupare importantă pentru guvernanţi. a determina administraţia să fie mai orientată spre cetăţean a devenit aspectul central al schimbărilor produse şi. în Matei L. Economică.. politeţea şi eficienţa trebuie să fie simultane7. p. Bucureşti.. Economică. Servicii publice.. Sunt necesare îmbunătăţiri radicale pentru prestarea acestor servicii. 2004. p. Ed.cit. continuitate. o astfel de orientare s-a axat în egală măsură prin creşterea gradului de receptivitate în sectorul public şi stabilirea unor standarde ale serviciilor publice. 3) existenţa unui organism care îl pune în aplicare4. Servicii publice. 5 . Această reformă este legată de redefinirea rolului statului în contextul mondializării şi liberalizării şi constituie un răspuns la criticile privind eficacitatea şi eficienţa serviciilor publice. În aceste condiţii a avut loc un proces de adaptare care urmărea deopotrivă îmbunătăţirea sistemului de relaţii (furnizori. 29. Astfel. dezvoltarea acestora afectând direct nivelul de trai prin gradul de satisfacere al unor nevoi recunoscute de 4 Grozelier B. p. parteneri sociali şi organisme internaţionale. 57 în [57:66]. După anii ’70.. 5 Asupra tipului de relaţii client –prestator a se vedea Matei L. Dublin. p. cu scopul transformării serviciilor din „bunuri recomandate“ în „bunuri experimentate“ şi apoi în „bunuri căutate“6.

ele o fac să deprindă gustul vieţii paşnice şi o obişnuiesc să se deservească de ea”. „În comună rezidă forţa popoarelor libere. colectivităţile locale sunt cele care pot asigura cu adevărat libertatea indivizilor pentru că. ele o pun la îndemâna poporului. nevoi care pot viza garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Instituţiile comunale sunt pentru libertate ceea ce şcolile primare sunt pentru ştiinţă. Din această perspectivă. implicit cele ale colectivităţilor locale. aşa cum aprecia Alexis de Toqueville. 6 . statul este responsabil de conturarea cadrului care să asigure dezvoltarea serviciilor publice.colectivitate ca fiind de interes general şi a căror realizare nu este la îndemâna iniţiativei private. cele mai apropiate de fiecare individ. În construcţia administrativă statală.

pescuitul. fiind un sector cu progres mediu. odată cu dezvoltarea explozivă a sectorului terţiar” 10. asigurările etc. Institutul McKinsey arată că în SUA serviciile reprezintă 40% din economia de piaţă şi 20% din economia de monopol. cultura. Economia Serviciilor. Ed.a. învăţământ. 65% în Franţa. cultură. Editura Academiei RSR. Potrivit teoriei sale. ca şi influenţa puternică asupra celorlalte sectoare economice. gospodăria comunală. Bucureşti. în contextul unei cereri puternice de servicii corelată cu evoluţia societăţii în general şi cu ridicarea nivelului de trai în special. evocând ideea de „utilitate publică” sau „serviciu public”11. care are semnificaţia de sclav. 12 Dicţionarul Explicativ al limbii române. Teora. Ed. Gallimard. 1997. dar este un sector relativ neglijat între indicatorii producţiei urmăriţi în mod obişnuit. învăţământul. Expansiunea. să se utilizeze tot mai frecvent noţiunea de cuaternar pentru a desemna zona modernă a activităţilor economice din sectorul terţiar: cercetare. în principal. informatică. 854. sau de „a pune în serviciu”.1. de aici interpretarea „de a fi în serviciul cuiva”. Uranus. fiind un simbol al erei post-industriale (Ioncică M. comerţul. finanţele. 13. 10 Jean Fourastie (Le grand espoir du XX-ième siècle. „de a face un serviciu”. administraţie.. Acest sector este format. Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Etimologic.. p. 57% în Japonia. 59. bănci. traducere The Economist Newspaper Ltd. educaţie. Sectorul terţiar include tot ceea ce nu apare în sectoarele primar şi secundar: transporturile şi telecomunicaţiile. sănătate. din servicii. Ilie L. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE: EVOLUŢII ŞI PARTICULARITĂŢI CONVERGENTE 1. Ed. 11 Cosmescu I. „Serviciile s-au bucurat de o mai mare atenţie din partea specialiştilor în a doua jumătate a secolului trecut. comerţ.1. Ponderea forţei de muncă în sectorul serviciilor oferă un ghid util al activităţii în acest sector9. Dicţionarul explicativ al limbii române12 reţine pentru termenul „serviciu” următoarele explicaţii: 8 70% în SUA. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND ABORDĂRILE CONCEPTUALE ALE SERVICIULUI PUBLIC 1.. ocuparea timpului liber etc. în ultima vreme. Sectorul secundar înglobează activităţile industriale prelucrătoare.Capitolul I. ocrotirea sănătăţii. 41). NOŢIUNEA DE SERVICIU Sectorul serviciilor reprezintă 60-70% din producţie în ţările industrializate importante8. Economia serviciilor. Ele au o pondere de aproximativ 26% în export. p. băncile. p.1. Universităţii Lucian Blaga. Bucureşti 2001. 56% în Germania. economia se împarte în trei sectoare: Sectorul primar cuprinde activităţile legate direct de transformarea mediului natural (agricultura. Sibiu 1999. activităţile forestiere şi după unele accepţiuni. 1975. În SUA. ş. diversificarea şi ritmurile diferenţiate de evoluţie a serviciilor au făcut ca. Cuaternarul este denumit în literatura de specialitate ca fiind sectorul grijii faţă de om. administraţia de stat şi locală. Paris 1963) este considerat întemeietorul clasificării sectoriale a economiei.. noţiunea de serviciu îşi are originea în cuvântul latin servitum. 7 . fiind evidentă diversitatea şi dinamismul acestora. industria extractivă). Bucureşti. fiind un sector cu progres tehnic rapid. turismul. 9 Ghidul indicatorilor economici. aproximativ 75% din populaţia activă lucrează în domeniul serviciilor. asigurări etc. p.

Ed. 1993. p. Economie politică. „acţiuni” sau „munci” prestate în folosul cuiva.. . 14 Grigorescu M. Bucureşti 2000. 2. p. în scopul satisfacerii unor necesităţi ale clientului” 13. 15 Ghidul „Ce este managementul calităţii serviciilor?”. Dezvoltarea şi specializarea serviciilor. Calitate. Fundaţia pentru o Societate Deschisă. serviciile reprezintă orice funcţii sau sarcini prestate. service products – se referă la rezultatul obţinut de industria serviciilor. Ed. . „activităţi de regulă. citat de Matei L. îndeplinirea acestei îndatoriri.mulţime ordonată în timp a regimurilor succesive ale unui sistem tehnic. altfel spus. muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva. Cerinţe privind calitatea serviciilor publice. întreprinderi etc. care nu iau formă obiectuală. Una dintre caracteristicile serviciilor este aceea că sunt în general 13 Enătescu A. service functions – priveşte activităţile de la nivelul economiei sau în afara acesteia. Ed. faptul de a servi. 4. activitate care transformă intrările în rezultate specifice. şi anume16 : 1. Academiei Române. Termenului de „serviciu” îi sunt asociate. reţinem ideea de serviciu ca acţiune. 17 Dobrotă N. muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva sau... p. 181. Baltă I. 3. 107-108 . Ed. Din cele de mai sus. service industry – se referă la întreprinderile a căror activitate nu poate fi stocabilă. Paris. 8 . Bucureşti. p. 23. 2001.A. Enătescu M. elaborat de Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii. Ghidul „Ce este managementul calităţii serviciilor?”. faptul de a servi. Aşadar. nemateriale şi care se consumă o dată cu producerea lor”14. Management public. 1997. p. Social Innovation and the Dision of Oxford University Labour. patru accepţiuni..acţiunea. sau organisme sau subdiviziuni făcând parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic18.. în timpul sau după vânzarea acestora”15.grup de obiective care alcătuiesc un tot cu destinaţie specială. p. Miles I. . înainte. Economică.. 1999. . cuprinzând mai multe secţii. 18 Le Petit Larousse. 2.17. serviciul „reprezintă rezultatul unor activităţi desfăşurate la interfaţa prestator-client sau al unor activităţi interne ale prestatorului. Bucureşti 1992. în literatura economică de specialitate. dar şi de alte sectoare economice. separată de producătorul-prestator de servicii şi de consumatorul lor17. Robu T. pentru care există o cerere şi deci un preţ determinat pe piaţa corespunzătoare. Bucureşti. elaborat de Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii.. Uneori sunt numite şi bunuri intangibile.ocupaţie pe care o are cineva în calitate de angajat. 2. în sens economic. Economică.. 934. Terminologie comentată .M. „funcţii”. văzut ca „un ansamblu de servicii asigurate clienţilor unor produse.subdiviziune în administraţia internă a unei instituţii. service occupations – are în vedere tipul muncii lucrătorilor din domeniul serviciilor.. Bucureşti. 16 Gershuny J. Ştefan M. Tehnică. p. care reprezintă un ansamblu de activităţi realizate de prestator ce sunt necesare furnizării unui serviciu şi nici cu „service-ul”. Serviciul nu se confundă cu „prestarea serviciului”.. intangibilă.

p. văzut. c) activităţi artizanale. serviciul nu poate fi nici transportat şi nici mutat. a capitalurilor şi a persoanelor. 22 Proiect de tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Cu toate că definirea serviciilor face adesea apel la bunuri. un bun se poate consuma şi în alt loc decât cel de producţie. în timp ce serviciul este inexistent înainte de cumpărare. De obicei. b) activităţi cu caracter comercial. iar în cazul serviciului clientul participă la producţie. 9 . Aceste caracteristici fac ca un bun să poată fi analizat înainte de a fi cumpărat şi revândut. 285. în sensul că un serviciu nu poate fi cumpărat şi apoi revândut la un alt preţ”19. Pornind de la aceste elemente distinctive dintre bunuri şi servicii. aspect regăsit şi în proiectul de Constituţie a Uniunii Europene. 19 20 Dicţionar Macmillan de Economie Mondială. majoritatea specialiştilor privesc serviciile ca un ansamblu de activităţi. Committee of definitions of the American Marketing Association. Un bun poate fi atins. Specialiştii22 apreciază că serviciile cuprind în special: a) activităţi cu caracter industrial. 21 Marketing Definitions. Astfel. Astfel. serviciile se defalchează în servicii de piaţă şi servicii care nu se realizează prin piaţă. proprietăţi de care nu se bucură un serviciu deoarece este imaterial şi intangibil. III–30 din proiectul de Constituţie a Uniunii Europene. pipăit. Ed. în sensul art. Asocierea dintre servicii şi bunuri o regăsim şi în abordarea specifică prelucrării statistice.consumate odată cu producţia lor. 366. dacă un bun poate fi deplasat în spaţiu. cu unele precizări suplimentare. d) activităţi prestate în cadrul profesiunilor liberale. Serviciile care nu se realizează prin piaţă „se evaluează la costurile ocazionale de producere a acestora”20. Dicţionar de statistică generală. în măsura în care nu sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la libera circulaţie a mărfurilor. prestările furnizate în mod obişnuit în schimbul unei remuneraţii. Bucureşti 2003. mirosit. 1960. Economică. Ed. La realizarea unui bun participă doar producătorul.I. pe de o parte. 1999. cumpărătorul fiind puţin implicat. Astfel. care se împart în mărfuri. În calculele macroeconomice. p. transportat şi stocat. a Glossary of Marketing Terms. În timp ce în cazul serviciului producţia şi consumul au loc simultan. şi anume dacă sunt prestate contra unei plăţi sau gratuite. acestea „sunt netransferabile. serviciile se cuprind în bunurile produse. între cei doi termeni există câteva deosebiri fundamentale. sunt considerate servicii. Codecs. Maniu A. beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material 21. prevenindu-se astfel arbitrajul. şi servicii pe de altă parte. adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 iunie şi 10 iulie 2003. (coordonator). Bucureşti.

Bucureşti 2003. măsurat. eterogenitatea sau variabilitatea. inseparabilitatea. destinate satisfacerii unei nevoi sociale. îndeosebi pentru serviciile ce se bazează în mare parte pe intervenţia omului.. 636. Managementul serviciilor publice locale. . După cum am precizat. Bucureşti. iar prestatorul va trebui să conceapă adecvat serviciul (calitatea proceselor) şi să exprime beneficiile clientului (calitatea rezultatului). respectiv cumpărare. . perisabilitatea.serviciul poate fi văzut ca o activitate. Ed. . că serviciul este perisabil. să asigure continuitatea în furnizare in ceea ce priveşte persoanele care sunt în contact direct cu clientul şi să ofere un serviciu ce corespunde în 23 24 Nicola I. 2003. astfel că un clientul nu are o reprezentare mentală a serviciului.Ţinând seama de cele prezentate. Ediţia a III-a. clientul va dispune de foarte puţine elemente înainte de a cumpăra pentru a compara ofertele de servicii. b. consumatorul participând direct la prestaţie. auzite sau mirosite înainte de a fi cumpărate”24. ca un proces sau ca un act care se răsfrânge asupra unei persoane. prestate. Managementul marketingului. . activitate ce presupune o anumita specializare. a unui bun sau a unei informaţii. El se bazează îndeosebi pe ceea ce afirmă sau promite prestatorul şi pe ideea pe care şi-o face despre servicii. Un serviciu este eterogen sau variabil. simţite. cit. 10 . Se spune de asemenea. Teora. 65. AllBeck. Un serviciu este intangibil (imaterial). Astfel. Nici prestatorul. Această caracteristică a serviciilor exprimă faptul că „acestea nu pot fi văzute. p. Din compararea serviciilor şi a bunurilor au rezultat următoarele caracteristici specifice serviciilor: intangibilitatea. Promisiunea este deci o noţiune cheie. Din definiţiile prezentate mai sus. Kotler Ph. verificat înainte de vânzare. testat.realizarea serviciului presupune o relaţie directă între furnizor şi consumator. op.un serviciu presupune în general o remuneraţie. 2004. ci activităţi. un serviciu nu poate fi stocat. se desprind următoarele concluzii: . standardizarea şi absenţa proprietăţii. procese sau acte. Aşa cum am văzut. Va fi foarte dificil pentru prestator să furnizeze un serviciu omogen în timp şi spaţiu. având rezultate utile.. putem considera că serviciile reprezintă o activitate umană. Ed. serviciile nu sunt obiecte. Prestatorul nu poate determina exact cum va percepe şi evalua serviciul clientul.prin serviciu se realizează „o transformare a stării iniţiale din lumea materială”23. imateriale şi intangibile.serviciul vizează satisfacerea unei necesităţi a clientului (consumatorului). în Matei L. a. p. Această caracteristică este determinată de faptul că performanţa unui serviciu diferă de la un agent prestator la altul. nici clientul nu se pot convinge de calitatea acestuia înainte de vânzare..

TIPOLOGIA SERVICIILOR În literatura de specialitate.. aspect ce impune „realizarea controlului calităţii serviciului prin selectarea şi pregătirea personalului prestator. Bucureşti 2000. Pentru a elimina divergenţele dintre prestatorii de servicii şi clienţii lor datorate variabilităţii. s-au generalizat încercările de normalizare prin introducerea cartelor contractuale de calitate a serviciilor. Cetina I. p. variabilitatea serviciilor reprezintă „imposibilitatea repetării acestora în mod identic. În literatura de specialitate se apreciază că „standardizarea prestării serviciilor nu poate fi asigurată întâlnind situaţia personalizării serviciilor 26. d. F. Aşadar. iar clientul este în contact cu prestatorul în timpul producţiei/livrării serviciului. Cu cât serviciul este oferit în locuri sau prin intermediul unor agenţi diferiţi. Absenţa proprietăţii Această caracteristică decurge din faptul că un client al unui serviciu „îşi satisface o anumită nevoie. Economică. p. 95. de returnare. p. Predictability and Personalization în the Service Encounter. elaborarea cartei serviciului. April 1987. nu există noţiunea de rebut. fără însă a se realiza un transfer de proprietate între furnizorul serviciului şi el. Un serviciu este standardizat. 31-33. Journal of Marketing. 28 Cosmescu I.. p. Expert. op. Mulţi autori consideră această caracteristică drept definitorie şi o înţeleg ca fiind determinată de faptul că un serviciu este vândut şi consumat simultan. c. Aşadar.. în domeniul serviciilor. 11 . specificitatea producerii şi consumului etc. Solomon M. Ed. e.. Un serviciu este inseparabil. Ed. dar şi cel mai bun diagnostic pentru furnizor. Ilie L..R. măsurarea gradului de satisfacere a nevoii sociale”27. caracter. regăsim o serie de modalităţi de ordonare a serviciilor publice în funcţie de diverse criterii precum sursa de procurare. 31. Bucureşti 1994. 86 27 Alexandru I. 25 26 Olteanu V. ele depinzând de factorul uman prestator şi de variabilele timp şi spaţiu”25... Matei L.totalitate ofertei iniţiale. spre deosebire de situaţia ce apare în situaţia cumpărării unui bun tangibil”28. Marketingul serviciilor. Surprenant C. astfel că satisfacţia clienţilor este nu numai cea mai bună operaţie de măsurare a calităţii serviciilor.. Primul efect important al acestui aspect este acela că un client poate observa tot ce se petrece în timpul actului de prestare. cit. Al doilea efect important este acela că un client joacă un rol foarte activ în prestarea serviciilor. Servicii publice. de la o prestaţie la alta. efecte. cu atât serviciul este mai mult legat de comportamentul persoanelor şi cu atât riscul de non-conformitate este mai mare.

indiferent de denumirea preţurilor practicate (preţ de vânzare.servicii de distribuţie – comunicaţii. p. Sunt acele activităţi care pot face obiectul vânzăriicumpărării pe piaţă şi care sunt produse de unităţi ale căror venituri provin în cea mai mare parte din vânzarea producţiei proprii de servicii. The Rewiew of Income and Wealth. sub îndrumarea O. Hill T. op.servicii personale – asistenţa personală. În anul 1948. O altă taxonomie a serviciilor este în funcţie de beneficiarul lor şi arată astfel: . tarif).N. cercetare-dezvoltare etc. Aceasta este de tip piramidal şi este structurată pe 29 30 Maniu A. 27.. în funcţie de natura relaţiilor de piaţă..servicii finale – sunt destinate consumului direct al populaţiei. servicii hoteliere etc.servicii externe – serviciile a căror furnizare se prelungeşte în afara graniţelor. Clasificarea Internaţională Tip Industrii a activităţilor economice (CITI)..servicii de producţie – asigurări. The sectorial Transformation of the Labour Force în Industrialized Countries. . 1994. sănătate etc. Serviciile necomerciale sau nedestinate pieţei (non-market). cit. justiţie. 336. transportul. de exemplu: stocarea. Aceste servicii afectează bunuri. B. p.Astfel. transport. 1977. depozitarea. a fost elaborată. Serviciile comerciale (market). .servicii intermediare – sunt în general servicii care susţin producţia de bunuri şi nu pot fi excluse din acest proces. finanţe. În funcţie de localizarea geografică. educaţie. învăţământ. cit. contabilitate. Funcţiile economice îndeplinite pot reprezenta un criteriu de clasificare. 12 . 31 Singelmann. 80-81. . Ioncică M. Aceste servicii „afectează persoanele”30. p. Austin.P.. p.. în funcţie de care specialiştii31 identifică: ..U. comerţ etc. Cauzele acestui fapt pot fi identificate în: • problemele conceptuale (spre exemplu preţul acestora nu poate fi definit). • organizarea instituţională în legătură cu prestarea acestor servicii. University of Texas. . I. (coordonator). distingem două mari categorii: A. În categoria serviciilor non-market intră „serviciile colective furnizate populaţiei sau unor grupe particulare de gospodării cu titlu gratuit sau cvasigratuit de către administraţia publică şi instituţiile nonprofit. op.servicii interne – serviciile furnizate pe teritoriul unui stat. On Goods and Services. serviciile pot fi: . asistenţă socială şi consumul colectiv guvernamental”29. . cum sunt serviciile de sănătate.servicii sociale – apărare. 21. Sunt distribuite prin mecanisme din afara pieţei şi sunt considerate drept servicii rezistente la comparare..

. Astfel. reparaţii de autovehicule. Privite din perspectiva tipului de nevoi satisfăcute. . acestea fiind supuse regulilor pieţei.servicii private. p. beneficiarii plătesc prestarea serviciului. 33 Pentru unele servicii publice cum sunt cele de transport în comun. În cazul serviciilor private se are în vedere satisfacerea unor nevoi particulare. Hoteluri şi restaurante. grupe şi clase. 32 Grigorescu C.servicii publice. K. de închiriere şi de servicii pentru întreprinderi. „Accesul la astfel de servicii se realizează – în general – gratuit. Învăţământ. serviciile private sunt furnizate de organisme private. pe categorii. specifice fiecărui individ sau grup. Alte activităţi colective. însă de la sfârşitul anilor '40. Bucureşti 1992. Q. servicii pentru care utilizatorii plătesc un preţ. Gospodării care folosesc personal casnic. Serviciile publice vizează satisfacerea unor interese generale ale membrilor unei colectivităţi. Activităţi imobiliare. Transporturi. asigurările sociale obligatorii. autorizarea înfiinţării unui serviciu public se realizează de către o autoritate publică.patru niveluri simbolizate cu litere şi numere. I. rezultat al mecanismelor pieţei de cerere şi ofertă. datorită imposibilităţii statului şi colectivităţilor locale de a face faţă cererii crescânde de astfel de servicii. În ceea ce priveşte prestarea efectivă. motociclete şi bunuri personale casnice. H. serviciile sunt grupate în următoarele „categorii”32: G. M. furnizarea de apă. individuale. O. 13 . depozitare şi comunicaţii. Distincţia dintre serviciile publice şi cele private are în vedere şi modalităţile de organizare şi funcţionare. Mihai Şt. Activităţi de intermediere financiară. Academiei Române. se pot identifica: . 10-12. J. sociale şi personale. Dezvoltarea şi specializarea serviciilor. instituţii şi întreprinderi publice. interese a căror întindere este determinată de puterea politică. N. Ed. sectorul privat joacă un rol din ce în ce mai important în furnizarea serviciilor publice. Sănătate şi asistenţă socială. În cazul serviciilor private. Organizaţii extrateritoriale. finanţarea acestora provenind din resurse bugetare”33. iar cele publice îndeosebi de autorităţi.. Administraţie publică şi apărare. înfiinţarea lor reprezintă un drept al organizaţiilor private. L. P. Potrivit acestei clasificări. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. furnizare a energiei electrice şi termice etc. diviziuni.

şi colectivul. prin care este desemnată activitatea desfăşurată de realizatorul acesteia36. Nemira. Definirea serviciului public obligă la distingerea celor două sensuri ale acestuia: • primul sens este cel organic. a căror concepţie a fost preluată în majoritatea ţărilor europene. Structuri.. de activitate desfăşurată de acest organism”35. Silvy. 1. Silvy. Ed.. care poartă denumirea de servicii publice”34. principiile şi regulile de funcţionare. Ed. Bucureşti. manageriale şi ale utilizatorilor în definirea serviciului public. Bucureşti. formulată îndeosebi de teoreticienii francezi. Drept administrativ. sunt înfiinţate anumite „organisme sociale. Această ultimă etapă este puternic influenţată de «criza serviciului public» şi de evoluţiile de la nivelul Uniunii Europene. sociale. În acest sens Iorgovan A. Drept administrativ. specialişti în drept public. sănătate etc. perioada interbelică. Drept administrativ. de organism social. cât şi în sens funcţional. cultură. • al doilea sens.2. locuinţă. 31 14 . publică sau privată. Un interes deosebit vom acorda serviciilor publice locale din România. Ed. În definirea serviciului public s-au conturat trei mari perioade: sfârşitul secolului XX – definiţia clasică.. o persoană juridică.1. Alexandru I. CONSTRUIREA NOŢIUNII DE SERVICIU PUBLIC Pentru satisfacerea cerinţelor membrilor unei colectivităţi umane (hrană. un organism. Economică. 108. p. 36 Matei L. Bucureşti.. 1996. op. Termenul de serviciu public „este utilizat atât în sens organizatoric. înglobând puncte de vedere economice.În cele ce urmează vom focaliza demersul investigativ asupra serviciilor publice. este cel material. transport. pe lângă abordarea juridică aduce noi tendinţe. p. 1996. care.cit. ce desemnează realizatorul activităţii de interes public. scopul fiind acela de a observa evoluţia acestora. mecanisme şi instituţii administrative. Negoiţă Al. 1997.. Ed. Bucureşti 2003. 34 35 Alexandru I. în care regăsim numeroase dezbateri ale doctrinarilor români şi perioada actuală.).

considerând acest accident imputabil muncitorilor şi Statului. În sistemul francez.79-80. 14 ianuarie 1995. comună. Objectives and Practice în International Comparison. Universal service. Tatăl său. administraţia exercita o puternică tutelă” – A. „dualismul persoană publică-interes general a dominat multă vreme”39. that direct their spending to make sure that the poor – especially women – have acces to public services. se consacra autonomia dreptului administrativ. Can Government Be Improved?. anul VIII. 41 Pe data de 3 noiembrie 1871. Ed. The Economist.. national and local. Jean Blanco. această decizie stabileşte o definiţie pentru serviciul public: este vorba de o activitate de interes general.funcţie publică („… it was the Progressives who based tha public service on the bedrock of merit selection. Ou va l'administration française?. Astfel. The Economist. prin care Tribunalul consacra pentru prima dată răspunderea statului pentru prejudicii cauzate şi se stabileşte competenţa sa în astfel de litigii. 14.U. MillonDelson. sat sau cătun. noţiunea de serviciu public se conturează pe baza unei decizii a Tribunalului de conflicte din 1873.F. prin recunoaşterea posibilităţii de a pune în discuţie responsabilitatea statului pentru prejudiciile cauzate prin diferite activităţi. tenure and position classification. Washington DC. . 39 „În vechiul regim … nu exista nici un oraş. 23. Hegel este cel mai des citat – Garham N. 37 În limba engleză. citat de Ch. some very poor countries have done well în health and education. Jean Vignerie. The characteristic they share is governments. punând capăt unei lungi tradiţii de neresponsabilitate. the fundamental preconditions for peace. p. L'Etat subsidiaire. p. decizia Blanco. L'Ancien Regim et la Revolution. Bonn. 65-66. p. 14 noiembrie 1988. în faţa unui depozit de tutun. precum şi Statul. 15 . În plus. fapt ce i-a provocat răni puternice. reprezentat de prefect. fiind lovită de un vagon împins din interior. 87). îndeosebi „datorită viziunii diferite asupra rolului statului”38 şi asupra modului în care acesta satisface interesul general. la realizarea interesului general nefiind implicate decât persoane publice40. considerându-se că responsabilitatea ce revine statului. Deregulating the Public Service. And it was their faitd în the possibility of good government that attracted thousands of highly talented. excepţie făcând responsabilitatea contractuală stabilită prin Legea din 28 luna a cincia.. Atunci.14). realizată de către administraţie sau sub controlul acesteia. Henri Bertrand. nu poate fi supusă principiilor stabilite în Codul Civil pentru raporturile dintre particulari. p. public service and active civic spirit deployed to social ends are the lifeblood of the properly-ordered commonwealth. a chemat în faţa tribunalului civil din Bordeaux muncitorii Adolph Jean. exploatat în regie de către Stat. p. public spirited citizens into careers în governement” – Dilulio J. serviciul public are trei accepţiuni: . Agnes Blaco. 19 august 1995.. d'Organisation. „noţiunea de serviciu public a fost aproape inexistentă” 37. mergea pe un drum public. ca şi acum. ca şi necesitatea de a delimita regimul acestei responsabilităţi de cea din dreptul privat.În ceea ce priveşte ţările cu sistem de drept anglo-american. Pierre Monet. (editor). 1992. . se supune această responsabilitate unui regim specific. în domeniul lucrărilor publice. 40 „Legitimitatea este întotdeauna de partea administraţiei …” – Crozier M. de Toqueville. De asemenea. fabrică sau colegiu care să fi avut propria-i voinţă în ceea ce făceau sau să-şi administreze liber propriile bunuri. 1974. Paris. harmony and material progress. Tha Brookings Institution.poate avea o conotaţie etică (… free institutions. P. 38 În ceea ce priveste disticţia stat intenvenţionist sau non-intervenţionist. spital.ansamblul serviciilor de bază (As the UN points out. Paris. responsabil din punct de vedere civil pentru angajaţii săi. 1994.. în vârstă de 5 ani şi jumătate. p. Decizia Blanco41 consacră astfel responsabilitatea statului. În ţările cu sistem de drept romano-germanic.

de Laubadere. Consiliul de Stat a făcut un prim pas către admiterea mutabilităţii contractelor administrative. p. comuna a încercat să convingă compania să asigure acest tip de iluminat.A.. la un moment dat. Comuna Deville-les-Rouen acordase în 1874 către Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen. 416. p. 1927.. 42. 49 Prin decizia Heyries. Les transformations de droit public.. Bonnard în A. Paris 1913. 43. Acest fapt a fost accentuat de Şcoala serviciului public. Librairie generale de droit et de la jurisprudence. cit. au decis să le satisfacă prin intermediul unui serviciu public”46. Duguit aprecia că „într-un serviciu public sunt înglobate trei elemente: o misiune considerată ca obligatorie pentru stat. E.mutabilitatea51 sau adaptabilitatea serviciului public. decizia Blanco a reprezentat un moment decisiv pentru a orienta bazele de construire a dreptului administrativ către serviciul public în locul puterii publice. 179. Venezia şi Y. caracteristici sistematizate în teoria lui L. Bonnard şi Roland considerau serviciul public ca fiind „activitatea pe care guvernanţii sunt obligaţi să o realizeze în interesul celor guvernaţi 42” sau “statul reprezintă un ansamblu de servicii publice 43”. Odată cu dezvoltarea iluminatului electric. Printr-un decret din 10 septembrie 1914. 74-696 din 7 august 1974 cu privire la continuitatea serviciului public de radio şi televiziune în cazul încetării activităţii. fiind aspru criticată îndeosebi pentru eliminarea din dreptul public a noţiunii de putere publică47. 65 din Legea din 22 aprilie 1905 care solicita comunicarea elementelor din dosarul personal. Guvernul a suspendat aplicarea pentru funcţionarii civili ai statului. 1991. Revue de droit public et de la science politique en France. în caz de război). Gaudement. Presses Universitaires de France. 36. op. Droit administratif.J. Jeze. Principalii reprezentanţi ai acestei şcoli. fiind refuzată. teză care a dominat doctrina şi jurisprudenţa până în anii ’50. 16 al Constituţiei din 1958 se bazează pe această teorie a circumstanţelor excepţionale. .egalitatea de tratament a utilizatorilor. Duguit. Gaudement. astfel că s-a îndreptat către o companie de 16 . 79-105 DC din 25 iulie 197950. J. .continuitatea49 serviciului.. op. art. de Laubadere. 417.cit. 1907. în concepţia şcolii amintite. 47 Un astfel de critic a fost M. Consiliul de Stat a admis că în perioade de criză (de exemplu. 51 Prin decizia Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen din 1874. 44 Jeze şi Capitant în A. Hauriou. De altfel. J.Deşi a trecut neobservată timp de 30 de ani. un număr de agenţi instituiţi pentru a îndeplini această misiune. a art. Traite de droit administrativ. p. o serie de hotărâri ale Consiliului de Stat şi ale Tribunalului de conflicte au construit principiile serviciului public. privilegiul exclusiv de iluminat cu gaz. p. 46 Forges J. p. 79-105 DC din 25 iulie 1979 privind Legea de modificare a dispoziţiilor Legii nr. care i-a acordat un loc central în explicarea ştiinţifică a dreptului administrativ.. „o lucrare publică este un serviciu public”44. Rolland48: . bunuri şi fonduri afectate pentru realizarea acestei misiuni” 45. puterea publică dispune de o forţă specială pentru a putea asigura continuitatea serviciilor publice. 45 Duguit L..M. Paris.. 50 Decizia Consiliului Constituţional nr.C. Paris. Precis de droit administratif et de droit public.C. 42 43 Duguit L. „domeniul public este un serviciu public”. 48 Matei L. centrul dreptului administrativ este reprezentat de serviciul public. Paris 1996. Syrei. Ulterior deciziei Blanco. Paris. Venezia şi Y. recunoscută ca având valoare constituţională prin Decizia Consiliului Constituţional nr. Astfel. iar Jeze susţinea că „serviciile publice sunt numai elemente de interes general pe care guvernanţii unei anumite ţări. p.

conduce la definiţia organică a serviciului public – ansamblu de agenţi şi mijloace pe care o persoană publică le foloseşte pentru un scop bine definit. indiferent prin ce mijloace. jurisprudenţa a fost cea care a conturat „elementele specifice unui serviciu public”53: . Cu acest prilej. Dacă Tribunalul de conflicte şi Consiliul de Stat au avut un rol major în definirea serviciului public. Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi. . serviciul public reprezintă o activitate de interes general asigurată de administraţia publică. Oxford. Societe commerciale de l’Ouest africain era proprietara unei maşini care a fost grav avariată într-un accident survenit pe bacul Eloka. Ed.elementul juridic – serviciul public presupune un anumit regim juridic. cu încălcarea monopolului de care dispunea. Tribunalul de conflicte a admis existenţa serviciilor publice ce funcţionează în aceleaşi condiţii ca şi întreprinderile private. comuna avea dreptul să asigure acest serviciu prin intermediul electricităţii. AllBeck. un ansamblu de procedee derogatorii de la dreptul comun. 13-14. modificarea unilaterală a contractului de către administraţie. Oxford University Press. Era deja admis că pentru anumite operaţiuni izolate. Altfel spus. Clarendon Press. serviciul public apare ca o activitate de interes general. administraţia poate fi privită ca un simplu particular fără a uza de prerogative de putere publică. electricitate. 52 Prin decizia Societe commerciale de l’Ouest africain.elementul material – în sens material sau funcţional.elementul organic.O altă decizie a Consiliul de Stat va pune bazele noţiunii de serviciu public industrial şi comercial52 şi astfel. 1980 sau în The Concise Oxford Dictionary of Law. Consiliul de Stat a interpretat contractul dintre compania de gaz şi comună. 17 . originea resurselor sau modalităţile de funcţionare. de asemenea. Oxford. apărând noţiunea de serviciu public industrial şi comercial. ca recunoscând monopolul iluminatului. Consiliul de Stat a admis. Tribunalul de conflicete a trebuit să se pronunţe asupra problemei privind considerarea serviciilor asigurate de către administraţie ca funcţionând în aceleaşi condiţii ca şi o întreprindere privată. asigurată de către o persoană publică prin proceduri derogatorii de la dreptul comun. . cedarea către un terţ. Bucureşti 2003. Compania de gaz însă. în vocabularul anglo-american. p. economia se individualiza prin caracterul său concurenţial şi prin primordialitatea iniţiativei private. în cazul în care compania de gaz refuza. care asigura serviciul de legătură într-o lagună de pe litoralul Coastei de Fildeş. cum ar fi obiectul de activitate. Grupând cele trei elemente. pentru a asigura. se justifică extensia noţiunii de serviciu public dincolo de misiunile regaliene ale statului. „noţiunea de serviciu public era aproape necunoscută”54. înţelegând prin aceasta. după cum se menţionează în The Oxford Companion to Law. Prin această decizie. aspect ce reiese şi din decizia Compagnie generale française des tramways (21 martie 1910).. funcţionarea normală a serviciului. deoarece. mai ales în cazul Statelor Unite. s-a admis că administraţia are dreptul să impună concesionarului sporirea numărului de tramvaie faţă de cel prevăzut în caietul de sarcini. dar considera că. în interes public. s-au stabilitt şi criterii pentru a identifica un serviciu industrial şi comercial. a solicitat despăgubiri pentru acordarea noului privilegiu. 1983. Aşa cum am precizat. 54 În lucrările de referinţă nu era precizată nici o definiţie. bac exploatat direct de colonie. astfel că intervenţia instituţiilor publice în realizarea de servicii era limitată. o activitate reprezintă un serviciu public dacă este supusă regimului juridic de serviciu public. încheiat într-un moment în care alte comune dispuneau de iluminat electric. 53 Asupra acestor elemente a se vedea şi Vasile A.

Simon. Barron's Law Dictionary. 25. 1974. Astfel. „public utilities” reprezintă 7. Toate aceste aspecte relevă faptul că recunoaşterea şi definirea serviciului public reprezintă un subiect sensibil. 1. L'esprit des regles. 56 “Principala funcţie a reglementării este de a se substitui carenţelor de funcţionare normală a pieţei. A. 1. p. 18 . 1993.H. 336. În faţa unor astfel de fenomene. în doctrină. căi ferate) sau de absenţa întreprinderilor private (apă)” – J. The Regulation of Public Utilities. s-a recurs la noţiunea de serviciu universal. federal sau etatic” – Ch. După un alt autor. New Zork. prin condiţiile impuse de practica administraţiei publice. conceptul de „public interest” nu şi-a găsit dezvoltarea. 1991.F.P. Această deosebire este legată de diferenţierea colectiv-individual. Belgia. Editions L'Harmattan. considera că această teorie presupune: 1) pieţele sunt extrem de fragile şi susceptibile de ineficacitate dacă sunt lăsate să funcţioneze singure. „utilităţile publice” 55.8 milioane de persoane. SERVICIUL PUBLIC ÎN TEORIA INTERBELICĂ Conţinutul definiţiei clasice suferă modificări în perioada interbelică. Bell Journal of Economics and Management science. reseaux et reglementation aux Etats-Unis. subliniindu-se că obiectivul major al serviciului public este interesul celor 55 „Public utility” sunt greu de definit. Public Utilities Reports. unele sectoare ale economiei americane. au fost reglementate. „expresia se referă la un grup de întreprinderi supuse unei reglementări minuţioase a tarifelor şi serviciilor. statul îndeplinindu-şi „funcţia de reglare a pieţei” 56. toate statele cunosc activităţi de ordin economic asumate de către stat şi colectivităţile locale în numele interesului general şi finanţate din surse publice. 58 Teoria interesului public a fost criticată de reprezentanţii acestui curent – R. Portugalia.Posner.3 al Constituţiei americane. Începutul secolului XX este marcat de dezvoltarea serviciilor în reţea – căile ferate. înţelegând “o societate care. În cea mai mare parte este vorba de motive negative (controlul şi limitarea exceselor: gaz. 5. în timp ce alte ţări nu conferă serviciului public un statut special. dar investiţiile în aceste domenii nu puteau fi suportate de către întreprinderi private. . respectiv: delimitarea părţilor „interes general“/ „interes particular“. Totuşi. prevede: „Congresul are autoritatea pentru a reglementa comerţul cu alte naţiuni. Gifis. prin natura activităţilor sale. 2) reglementarea nu presupune costuri. Secţiunea 8.3. Luxemburg şi Grecia au o concepţie asupra serviciului public care se traduce printr-un cadru juridic în numele interesului general. îndeplineşte condiţiile unui monopol natural” . 4. fiind încadrate 5.3% din persoanele active. Cu toate acestea.S. Italia. Acelaşi autor precizează că în Statele Unite. Arlington.1. Philipps. astfel că s-a justificat intervenţia statului în numele serviciului de interes general. telefonul.Cu toate acestea. n. electricitatea. 57 Art. Ţările din sudul Europei – Spania. al. electricitate. 1984. fenomen accentuat de „tendinţa de dereglementare şi de apariţie a curentului doctrinal de analiză economică a dreptului”58. p. între statele federale şi cu triburile indiene”. la nivel local.în Theories of Economic Regulation. p. reţele a căror eficacitate era legată de accesul cât mai multor utilizatori. statul fiind cel care face acest lucru pentru că îi defineşte domeniile de competenţă. „Commerce Clause”57 şi „public interest” au permis asigurarea reglementărilor pentru „public utilities”. Paris. adică 5.5% din venitul naţional în 1990.

nevoile publice ale statului. . creat de stat judeţ sau comună. Ediţia a III-a. cit. Anibal Teodorescu susţine că „funcţia executivă a statului se exercită prin servicii publice. Iorgovan A. 256. căreia iniţiativa privată nu ar putea sa-i dea decât o satisfacţie incompletă şi intermitentă” 63.administraţi.. Ed. I.. vol. p. orice serviciu public. cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al administraţiei publice care l-a creat. judeţului sau comunei sunt satisfăcute din bugetele acestor instituţii. ED. 1944. are următoarele trăsături: . pus la dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter general. Mârvan. 63 Negulescu P. Bucureşti 1996.. termenul de serviciu public a fost definit în mai multe moduri ca „activitate a autorităţilor publice pentru satisfacerea unor nevoi de interes general care este atât de importantă. creat de puterea publică în numele interesului general. Astfel. Literatura de specialitate din perioada interbelică fundamenta noţiunea de serviciu public pornind de la nevoile sociale pe care le satisfăcea statul. vol. sau ca „un organism administrativ. ultima condiţie. aceste teorii se înscriu în linia formulată de şcoala clasică franceză. adică au un singur şef pentru activitatea serviciului. Cernăuţi. Bucureşti. Institutul de Arte Grafice „Eminescu”. Glasul Bucovinei.. Tratat de drept administrativ. Bucureşti. 62 Tarangul E. acestea fiind înfiinţate şi organizate de către stat sau subîmpărţirile sale administrative pentru îndeplinirea atribuţiilor lor executive. Tratat de Drept administrativ român. 33. p. 61 Teodorescu A.actele juridice îndeplinite de agenţii serviciului sunt acte administrative.”61 În literatura de specialitate interbelică din România. vol. op. 59 60 Matei L. a IV-a. încât trebuie să funcţioneze în mod regulat şi continuu”62. Tratat de drept administrativ. şi nu obţinerea profitului.gestiunea financiară a acestor servicii publice e supusă legii contabilităţii generale a statului. . p.. 1929. subliniind ideea de serviciu ca activitate şi organism. Tratat de drept administrativ. 123. fie că este al statului.agenţii sau funcţionarii serviciului sunt supuşi ierarhiei administrative. cu o competenţă şi puteri determinate. serviciul public fiind „mijlocul prin care administraţia îşi exercita activitatea” 60. p. 61. .. II. 124. mijloacele puterii publice cu influenţă asupra raportului de autoritate dintre persoana privată care serveşte interesul general şi terţi în favoarea prestatorului şi. Aşadar. al judeţului sau al comunei. 19 .D. p. În opinia acestui ultim autor. Nemira. Ed. I. 1934. susţinându-se în continuare ideea de serviciu public ca fundament al acţiunilor publice. „controlul administraţiei“ asupra activităţii de prestări servicii publice59.

Aşadar. Diferenţierea apare frecvent şi între primele două elemente şi cel de al treilea.. odată cu dezvoltarea de către administraţie a unor activităţi considerate ca relevante pentru iniţiativa privată. 1. cit. . 181. op. se apreciază că activităţile serviciului public sunt supuse regulilor dreptului privat.. tehnice..în general.un serviciu public trebuie să aibă o funcţionare regulată şi continuă. „este din ce în ce mai dificil să spunem unde începe şi unde se opreşte noţiunea de serviciu public. Acest fenomen a apărut datorită dezvoltării serviciului public supus regulilor din dreptul privat. reprezintă un fapt izolat. Anumite nevoi de interes general sunt satisfăcute pentru că o autoritate publică decide acest fapt. încercarea de a identifica o definiţie actuală devine din ce în ce mai complicată.serviciul. Această disociere a condus la ceea ce teoreticienii denumesc „criza serviciului public”64. astfel că au apărut mutaţii majore în furnizarea serviciilor. Atunci când anumiţi agenţi publici gestionează o activitate industrială şi comercială identică unui serviciu privat. . . pentru că orice 64 Forges J. sub controlul administraţiei. se observă ca serviciile publice erau înfiinţate şi furnizate doar de către agenţi publici. o şosea. În cazul acestor ipoteze. precizate de către jurisprudenţa franceză.1. . 20 .când un serviciu public face o lucrare. corespunzând fiecare unei ramuri de activitate: operaţiuni administrative. TENDINŢE ACTUALE ÎN DEFINIREA SERVICIILOR PUBLICE Existenţa simultană a celor trei elemente specifice serviciului public. atât timp cât el există. aspect care nu corespundea în totalitate cu dinamica socială şi cu creşterea solicitărilor de servicii. în acelaşi timp cu încredinţarea unor activităţi organismelor private.M. financiare etc. de pildă o construcţie. În faţa unor astfel de transformări ale conţinutului serviciului public. această lucrare este supusă condiţiilor generale de întreprindere şi lucrări publice. pentru lucrările pe care le face.4. comerciale. poate recurge la expropriere pentru cauză de utilitate publică. apare o disociere între elementul material şi cel organic. fiecare serviciu public fiind creat pentru satisfacerea unui anumit sau unor anumite interese de ordin general. în contextul unei lipse de flexibilitate a structurilor publice la aceste cerinţe. dar încredinţează acest lucru unei persoane private. prin acceptarea prestării acestora de către agenţi privaţi care dispun de prerogative de putere publică. p. un serviciu public are mai multe subdiviziuni.specialitatea serviciului public.

un serviciu public îndeplineşte o misiune de interes general. . (Section.organismul însărcinat cu gestiunea serviciului public este investit cu prerogative de putere publică. . trebuie să fie legat direct sau printr-o formă de control de o persoană publică. Sieur Narcy. M. prin care o persoană publică îşi asumă satisfacerea unei nevoi de interes general”66. a precizat patru caracteristici ale serviciului public. Totuşi. Presses Universitaires de France. În acest context. 65 66 Vedel G. poate fi un serviciu public când administraţia exercită un control”65. fără însă a clarifica dacă acestea trebuie îndeplinite simultan. av. Când se afirmă că o activitate reprezintă un serviciu public. 21 . p. Decizia din 1963 a Consiliului de Stat francez. Droit administratif. – Req. este vorba de o formă de acţiune administrativă prin care o entitate publică îşi asumă satisfacerea unei nevoi de interes general.. . 1987. – M. Paris. Me Chareyre. dug. orice serviciu.. pentru a fi considerat public. serviciul public poate fi definit de o manieră foarte simplă ca fiind „forma acţiunii administrative. şi anume satisfacerea unui interes general şi autorizarea serviciului de către o autoritate publică ce îl pune în aplicare direct sau indirect. 401). formele prin care se realizează concret voinţa autorităţii publice de a asigura un serviciu public. Droit administratif. 1982. 67 C. În cazul unei legături indirecte şi al activităţii realizate de către un agent privat. se pot stabili câteva criterii care permit identificarea serviciilor publice industriale şi comerciale prin prisma autorizării lor de către o persoană publică şi a interesului general. sau unele pot lipsi: .).E. ce îşi asumă responsabilitatea pentru acesta în faţa opiniei publice. Aşadar. Astfel. În acest caz. . chiar încredinţată particularilor.activitate de interes general. rapp. Delvolve P. toate activităţile persoanelor publice sunt susceptibile a fi considerate servicii publice. n° 43834.. (Rec. 28 juin 1963. se pot analiza puţine elemente de identificare în comparaţie cu doctrina clasică. c. Dalloz. fie prin intermediul unui contract prin care i-a fost încredinţată activitatea. Paris. Groux. p. Astăzi..administraţia publica deţine un drept de supraveghere asupra modalităţilor de îndeplinire a acestei misiuni de interes general. p.administraţia dispune de o putere de tutelă care se exercită prin numirea membrilor în consiliul de conducere. Dacă este vorba de o legătură directă. serviciul este asigurat chiar de către persoana publică. sunt extrem de variate. 137. Sieur Narcy 67.. 535. Kahn.. trebuie identificată o legătură cu o persoană publică. fie la nivelul capitalului. Rivero J.

la nivelul întregii ţări. influenţate de progresul tehnic. 22 .Aşadar. op. 35. în paralel cu evoluţii complexe ale acestora. 68 Les Services d'Interet General en Europe. Jounal officiel des Communautes europeennes N. 1. pentru a identifica un serviciu public. sensul noţiunii de serviciu public s-a îmbogăţit cu noi valenţe. necesitatea de a proteja mediul sau asigurarea unor standarde de calitate. 69 Chevallier J. Paris. Aceste influenţe ca şi diluţia dintre public şi privat „fac din ce în ce mai dificilă delimitarea strictă a serviciilor publice”69. din acest motiv. Serviciul public de legiferare este realizat de către Parlament şi constă în adoptarea normelor juridice obligatorii care reglementează raporturile sociale. . .dacă a fost creat de o persoană publică. este suficientă o majoritate pentru a stabili dacă o activitate reprezintă un serviciu public. şi colectivul.. TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE În literatura de specialitate „o primă distincţie se realizează între” 70: • serviciu public de legiferare. care îndeplinesc misiuni de interes general. p. noţiunea fiind greu de înţeles.. vorbindu-se de „serviciu de interes general. cit. este de remarcat că asistăm la o reducere a numărului de elemente care definesc serviciul public. Presses Universitaires de France. . Que sais-je. apreciază că serviciul public nu mai prezintă acelaşi interes. 96/C 281/03. obligaţiilor specifice serviciului public. supuse obligaţiilor specifice de serviciu public. Este vorba în primul rând de reţelele de transport. 1987. 108. este necesar să se urmărească următoarele aspecte: .dacă activitatea este de interes general.1. de piaţă. Nu este necesar ca toţi aceşti indicatori să fie favorabili. 70 Alexandru I. Aceste obligaţii vizează asigurarea accesului tuturor la anumite prestaţii esenţiale.5. energie şi comunicaţii. utilizatori. în contextul actual. considerate de interes general de către autorităţile publice şi supuse.dacă există un control din partea administraţiei.. . cap. cit. 2) serviciu de interes economic general – reprezintă activităţile de serviciu. de piaţă sau non-piaţă. de calitate şi la un preţ suportabil. • serviciile publice administrative. IV. se încrucişează sau fac trimitere unele la altele. 281/3: 1) serviciu de interes general – reprezintă activităţile de serviciu.. 3) serviciu universal – termenul a fost dezvoltat de instituţiile comunitare şi defineşte un ansamblu de exigenţe de interes general faţă de care trebuie să se supună toate activităţile de telecomunicaţii sau poştă. Asupra diferenţei public-privat a se vedea şi Matei L. Dincolo de toate aceste aspecte. op. p.dacă există prerogative de putere publică. fiind copleşită de semnificaţiile multiple care se suprapun.în ce măsură conducătorii săi sunt desemnaţi sau agreaţi de către autoritatea publică. • serviciu public judiciar. în lucrarea Le service publique. În acest context. serviciu de interes economic general sau serviciu universal”68.

.servicii publice la realizarea cărora nu sunt implicate alte persoane din rândul clienţilor şi care au ca scop satisfacerea directă şi individuală a particularilor. p.servicii publice finanţate din combinaţii bugetare şi extrabugetare. apărarea naţională. . Aici clientul este utilizator şi nu beneficiar de exemplu. . de exemplu. Matei L.. Bucureşti. Bucureşti. 23 . Cerna. După modul de finanţare a serviciilor publice. .servicii publice monopolizate. op. 70. 38... Oroveanu M. O distincţie se poate realiza între serviciul public şi serviciul de utilitate publică.servicii publice naţionale ce sunt organizate pentru întreaga ţară. Serviciile publice administrative asigură executarea legilor şi a hotărârilor judecătoreşti. distincţie care constă în faptul că primul este realizat de o organizaţie statală. 74 Androniceanu A. 2) După modul de cooperare la satisfacerea interesului public74: .. Alexandru I. p.servicii publice finanţate de la bugetul public. 56. Matei L. Economică. 1999. Alte criterii menţionate în literatura de specialitate sunt: 1) După nivelul de realizare72/gradul de extensie73: .servicii publice exercitate de persoane private autorizate sub controlul unei autorităţi a administraţiei publice. Management public. 73 Iorgovan A. întreţinerea reţelei de drumuri. fundaţii)71. iar cel de al doilea de o organizaţie nestatală (asociaţii. p... Ed.servicii publice finanţate din activitatea proprie. 1994. . . cit. cit. Ed. pag.servicii publice finanţate din surse extrabugetare.servicii publice pe care administraţia publică le exercită în paralel cu persoanele particulare autorizate. . . . cit..Serviciul public judiciar este realizat de către instanţele judecătoreşti ce au ca scop soluţionarea conflictelor juridice şi sancţionarea celor care încalcă legea. op..servicii publice locale care sunt create la nivel local în vederea satisfacerii cerinţelor colectivităţii din respectiva unitate administrativ teritorială.servicii publice la realizarea cărora sunt implicate persoane din afară. op. Tratat de drept administrativ.. acestea pot fi: . 91. ordinea publică. 299. 71 72 Asupra acestei distincţii – Alexandru I.servicii publice la realizarea cărora participă în mod indirect şi alte persoane. oferite doar de instituţiile administrative care deţin şi monopolul asupra activităţilor respective. siguranţa naţională şi asigură desfăşurarea activităţilor pentru toate domeniile. p. 3) După forma de proprietate: .

centre de informare). Această diferenţiere are la bază modul de finanţare (impozitul pentru serviciile publice cu caracter administrativ. interesul general. . supus. Aşadar.servicii publice vitale (alimentare cu apă. . Economică. serviciul public a fost abordat exclusiv prin prisma instrumentelor juridice de investigare. unui regim de drept public şi care poate fi vândut sau nu. cu caracter subiectiv: serviciul public cu caracter administrativ este perceput mai intens ca serviciu public decât cele cu caracter comercial şi industrial.regii autonome de interes public. dar este integrată şi o altă nuanţă. direcţii.. 24 . cit. Bucureşti. 75 76 Parlagi A. . canalizare. Bucureşti 2004. p. caracterizată ca atare de către puterea politică şi legiferată. văzut ca „nevoia socială specifică unei comunităţi pe care trebuie să o satisfacă administraţia publică sau ca orice necesitate socială.. Ed. în interes general. p. care impune administraţiei publice activitatea specifică de organizare. departamente. elementul central al abordării juridice a serviciului public este reprezentat de interesul public76. p. Juriştii utilizează distincţia dintre serviciile publice cu caracter administrativ şi serviciile publice cu caracter industrial şi comercial. ABORDĂRI ALE SERVICIULUI PUBLIC 1. binele public. 77 Parlagi A. Managementul serviciilor publice locale.instituţii publice (şcoli. funcţionare şi realizare a serviciilor publice aferente”77. îndeosebi de dreptul administrativ.. preţul pentru serviciile publice cu caracter industrial şi comercial).. 44-46. aşa cum am precizat anterior.servicii publice facultative (amenajarea de parcuri de distracţii. . 5) După importanţa socială75: .asociaţii şi fundaţii. serviciul public reprezintă un serviciu organizat de către puterea publică.2.autorităţi administrative (ministere. universităţi). În opinia teoreticienilor dreptului administrativ. serviciile din primării şi consiliile judeţene).2. distribuţie energică). total sau parţial. oficii.1. Mult timp. Asupra acestei noţiuni a se vedea şi Vasile A. apariţia şi evoluţia noţiunii de serviciu public au fost puternic influenţate de ştiinţele juridice. 2001. 1. Dicţionar de administraţie publică. ABORDAREA JURIDICĂ A SERVICIULUI PUBLIC După cum am văzut. Ed. op. 12.4) După modul de organizare: . 128. Economică.

2.. Aceste aspecte care justifică intervenţia 78 79 Parlagi A. Puterea politică79 este caracterizată ca o putere globală exercitată în cadrul colectivităţii. Bucureşti 2002. Puterea publică poate fi definită şi ca un concept complex prin care se definesc mai multe caracteristici: voinţa de a conduce a unui grup şi autoritatea cu care acesta este investit. Puterea publică este văzută ca „ansamblul de prerogative atribuite administraţiei publice pentru a promova interesul general ori de câte ori vine în contradicţie cu interesul particular. Ed. adică aptitudinea de a lua decizii juste pentru întreaga comunitate. existenţa coeziunii şi absenţa constrângerii”78. Management public. p. Instituţii politice şi Drept constituţional. The Active Society.. existând diferenţieri în funcţie de perioadele istorice ale societăţii. exprimată şi impusă la nevoie prin forţa fiecărui individ de către autorităţi publice desemnate în mod legitim”80. stabilirii regulilor de funcţionare de către autoritate şi situaţia prestării efective de către autoritate. în scopul de a o organiza. potrivit abordării juridice. transportul pe calea ferată.. nu pot fi considerate servicii publice. activităţile unor întreprinderi care nu concură la realizarea unui interes general. Etioni A. statul păstrându-şi doar un drept de control asupra acestora.. Al doilea element care contribuie la definirea serviciului public în doctrina juridică îl reprezintă autoritatea publică însărcinată cu asigurarea acestuia. 323. televiziunea etc. op. Pe de altă parte. Androniceanu A. 1968. p. În ceea ce priveşte colectivităţile locale. prin intermediul autorităţilor publice locale direct desemnate. cit. Astfel. de a o menţine şi apăra. Ed. Bucureşti. 1999. formele sociale etc. 25 . Economică. sau alte condiţii. le conferă dreptul ca. care contribuie la realizarea unui interes general.2.190. competenţa. fiind necesar ca interesele şi voinţa fiecărui individ să se „topească” într-o „voinţă generală unică.Conţinutul şi sfera de întindere a interesului public sunt determinate de puterea politică. să-şi stabilească sfera şi întinderea interesului general. ABORDAREA ECONOMICĂ A SERVICIULUI PUBLIC Analiza economică a justificat intervenţia puterii publice pentru a furniza bunuri publice deoarece agenţii economici nu găseau nici un interes pentru realizarea anumitor bunuri sau servicii de care societatea avea nevoie. 207. 58. p. 1. Economică. The Free Press. evoluţia tehnologică a condus la a considera servicii publice. Justificarea unei astfel de puteri este aceea de a asigura un climat de pace socială şi ordine într-o comunitate umană. New York. 80 Ionescu C. descentralizarea pe baza autonomiei locale. prin lege.. existând situaţia organizării serviciului de către autoritatea publică.

Abordarea voluntară a fost iniţiată de Knut Wicksell care a susţinut că: . Bucureşti. p. Bucureşti. adică fără coerciţie. 87 A.) fie Prin destinaţie. 26 . Bucureşti. p. „un bun indivizibil şi nonexclusiv” 83 sau „bunuri şi servicii care nu pot fi furnizate unei singure persoane. Ed. fie că excluderea unuia sau a mai multor consumatori ar fi extrem de costisitoare”84. în teoria economică. fie că este logic imposibil acest lucru. 2003. p. Modelul schimbului voluntar Abordare a analizei ofertei de bunuri publice care caută să stabilească condiţiile prin care aceste bunuri pot fi furnizate pe baza unui acord unanim. insuficienţa gestiunii private a serviciilor publice. Ed. bonus – bun.lat. 148. Acest curent de gândire a apărut în SUA. Dicţionar de economie. mare. Bucureşti. insuficienţa pieţei în asigurarea investiţiilor necesare. 124 şi urm. 1999. Cu sensul actual apare la Titus Livius expresia „Quod bonum reipublicae sit” (ceea ce e spre binele obştei).este nevoie de acordul unanim al întregii societăţi pentru a decide cantitatea din bun care trebuie oferită. Bunurile publice reprezintă în sens larg. Bucureşti 2001.fiecare bun public trebuie finanţat prin impozite separat. care ar reprezenta. 1999. 1999. Economiştii utilizează noţiunea de „bun public”. De aceea este. 85 Alegere sau opţiune publică – curent de gândire economică ce analizează coerenţa şi raţionalitatea deciziilor publice folosindu-se de instrumentele analizei microeconomice. considerată ca fiind identică cu ştiinţa politică. 8. Bucureşti. bunurile şi avantajele în natură – înseamnă că de fapt . Economică. străzi. Asupra administraţiei publice în domeniul economic – Alexandru I. 84 Matei A. Codecs. Ed. Din start. I. 88 Dicţionar MacMillan de Economie Mondială. Bucureşti 1996. în strânsă legătură cu cea de serviciu public. consumurile colective. Coordonator Angelescu Coralia. 41. Economie publică. 86 Dicţionar MacMillan de Economie Mondială. indivizii ar fi conştienţi de contribuţia lor la impozit. op. etc. .. 28). acele bunuri destinate folosinţei tuturor fără a constitui o privaţiune pentru altă persoană. p. 83 Asupra indivizibilităţii şi nonexclusivităţii bunurilor publice – Dobrotă N. Abordarea economică a serviciului public este cu atât mai mult justificată cu cât asistăm la o intensificare a activităţilor administrative în domeniul economic. p. care a prezentat un model în care ponderea din impozit. 2001. fiind supuse unui regim juridic special guvernat de trei restricţii – inalienabilitate. p. mecanisme şi instituţii administrative. adesea. 44. (Dicţionar de economie. Pilotajul serviciilor publice. voinţa statului de a coordona şi a ghida dezvoltarea economică81. cât şi cantitatea din bun sunt supuse dezbaterii. Aceste bunuri nu pot fi utilizate de unul sau câţiva din membrii grupului prin 81 82 Profiroiu A. identificabil. 261. imprescriptibilitate”87. Codecs. Pentru că cei ce acţionează în spaţiul public urmăresc să maximizeze o utilitate care nu este economică – puterea.statului pot fi grupate în: existenţa monopolurilor naturale. Analiza a fost extinsă de E. 77. aparţin domeniului public fie prin uz (pieţe. Ed. Ed. Ed. Analiză comparativă. cu teoria alegerii sociale sau cu „modelul schimbului voluntar”86. vol.. Cu sens strict. nobil... Economică. Acest fapt poate fi considerat în contrast cu opinia generală în virtutea căreia oferta de bunuri publice este finanţată prin fiscalitatea obligatorie şi nu prin acord voluntar. p. cit. Economiştii asociază termenul de serviciul public cu „teoria alegerii publice”85. Bunuri publice . reprezintă Şcoala din Virginia. Parlagi. Economică. Economică. insesizabilitate. Ed. astfel că „se nasc noi probleme care nu s-au pus activităţii administrative clasice”82. Sylvi. Structuri. ape. p. Lindahl. reprezintă studiul economic al deciziilor de natură politică. Literatura de specialitate utilizează şi noţiunea de „bunuri colective” 88 – bunuri a căror folosire este permisă numai unui anumit grup de oameni consideraţi în ansamblu sau individual..

adică acele bunuri care.unei decizii. ceea ce reprezintă că pentru orice nou beneficiar costul extinderii consumului este zero. o stradă. principalele caracteristici ale bunurilor publice sunt: a) non-rivalitatea în consum. adică excluderea de la consumul bunurilor publice fie este imposibilă. atunci când sunt puse la dispoziţia unui singur individ. fără ca acest lucru să afecteze beneficiile (utilitatea) fiecăruia – nu există concurenţă în consum. iar accesul la ele nu poate fi limitat prin aplicarea unor preţuri sau taxe susceptibile de a exclude membrii grupului cu venituri modeste. Un parc. transformat în bun colectiv. Caracterul colectiv al acestor bunuri poate fi rezultatul: . 1. un serviciu public contribuie la realizarea sau la punerea în valoare a unui bun public. 27 . ABORDAREA MANAGERIALĂ A SERVICIULUI PUBLIC Nevoia de a conduce serviciile publice astfel încât să satisfacă în mod corespunzător interesul public. abordarea managerială a serviciilor publice.2. protecţia asigurată de poliţie. clădirea unei administraţii. emisiunile de radio şi televiziune. cum este cazul unui bun proprietate privată.3.excluderea celorlalţi. emisiunile de radio şi televiziune sunt bunuri colective. în speranţa că vor fi alţii care să acopere costurile producerii şi furnizării acestora.caracteristicilor tehnice ale bunurilor indivizibile. consumul unui bun public de către o persoană nu reduce cantitatea disponibilă din bunul public respectiv pentru a fi consumată de alte persoane şi nici nu afectează beneficiile obţinute de acestea din consumul respectiv. nu pot fi însuşite în mod privat. fie presupune costuri foarte mari care generează ineficienţă. În mod ideal sunt considerate colective acele bunuri care pot fi folosite de un număr foarte mare de oameni fără ca vreunul din ei să impieteze pe ceilalţi. a determinat conturarea acestei abordări distincte. în special în domeniul economic şi implicit a dezvoltării intervenţiilor 89 Acest tip de non-excludere este în mod direct legat de fenomenul „pasagerului clandestin”: preferinţa pentru consumul unor astfel de bunuri este dată de faptul că o persoană poate consuma fără să plătească. fie nu este de dorit. b) non-excluderea de la consum. Aşadar. Mai multe persoane pot consuma simultan aceiaşi cantitate dintr-un bun public. Exemplul clasic în acest ultim caz îl reprezintă iluminatul public. sunt puse concomitent şi la dispoziţia celorlalţi membri ai grupului. potrivit teoriei economice. apărută pe fondul diversificării activităţilor în care sunt implicate autorităţile publice. Non-excluderea de la consum poate avea cauze tehnice 89 sau nu este de dorit a exclude vreo persoana de la consumul unui bun public. Aşa cum am precizat. . bun care este indivizibil şi non-exclusiv. Astfel.

analiza economică.. Ed. Ed. 140 91 Asupra caracteristicilor managementului – Nicolescu O. „acest cuvânt magic şi încurcat de la sfârşitul anilor ’60 [. Ed. psihologice. (2) să reducă risipa. este neputincioasă să facă lumină şi.. Managementul. – Matei A. Ed. în al doilea rând. Economică. Verboncu I. redescoperă o realitate în care componentele sunt mai simple şi consecinţele mai importante. statistice. serviciul public propriu-zis. Dezvoltarea şi reabilitarea aşezărilor umane din România. Perspective. Bucuresti 2002. Se vorbeşte. John Wiley. 28 .]. Din perspectiva managementului. Ed... Thiertart. p. matematice... juridice etc. 172. numită „entropie“ (sau degradarea energiei). trebuie să permită să se dezgheţe „hibernarea” cunoaşterii în materie – Alexandru I. şi caracter multidisciplinar 90. finanţe etc. sistemul de livrare a serviciului. a acelor zone în care o ştiinţă. Economică. 93 Matei L. p. Teorii. Se poate. asigurând analiza de sistem92 a serviciilor. de asemenea. 82. imaginea organizaţiei. de angajarea în demersuri riguroase de acţiune a funcţionării. op. Din perspectiva abordării sistemice serviciile publice ne apar ca subsisteme ale sistemului administraţiei publice ale căror scopuri sunt definite în raport cu satisfacerea unor nevoi sociale. 2003. ca şi a incapacităţii metodelor tradiţionale de conducere de a satisface aşteptările clienţilor. singură. Bucureşti. să se considere că funcţia majoră a managementului este de a evita dezordinea organizaţiei publice. precum economie. decât ceea ce se poate imagina la modul general“. Lumina Lex. Sons. marketing. reflectare a particularităţilor relaţiilor de management91. p.. 58. Tempus. 2000. p. 90 Multidisciplinar şi interdisciplinar – interdisciplinaritatea are două obiective: în primul rând. provenită din disfuncţionalităţile interne sau greşelile calitative ale funcţionării. cit.. care reuneşte următoarele elemente: piaţa. 1984.. Introducere în analiza sistemelor administraţiei publice. Service Management. 1996. Strategy and Leadership în Service Management. Bucureşti. Realităţi. cum subliniază R. 112. 18-19. Bucureşti. În accepţiunea sa deschisă. Managementul are caracterul unei discipline economice de sinteză întrucât preia o serie de categorii economice şi de metode de la numeroase alte discipline din acest domeniu. Aceste caracteristici ale managementului conduc la o abordare complexă a serviciilor publice prin înglobarea unor puncte de vedere şi experienţe diferite.publice. serviciile publice se fundamentează pe un sistem.. folosindu-le într-o manieră specifică. 92 Abordarea sistemică presupune însuşirea teoriei generale a sistemelor utilizarea şi chiar dezvoltarea ei creatoare în domeniul respectiv – Ionaşcu Ghe. p. 94 Normann R. managementul vizează două mari obiective93: (1) să conducă organizaţia publică. p.. A. a III-a. suportând turbulenţele mediului. Toronto. într-o optică transversală şi descentralizată. cultura/filosofia organizaţiei de servicii94. Administraţia publică. cercetarea zonelor de frontieră. la toate nivelurile organizaţiei publice. Management. aduce răspunsuri pertinente provocărilor ocazionate de mediul turbulent. determinat de încorporarea a o serie de categorii şi metode sociologice.

participarea grupurilor interesate la procesul decizional) reprezintă centrul preocupărilor manageriale asupra serviciului public. principalele funcţii ale administraţiei publice în materie de furnizare a serviciilor publice sunt: . structura acesteia (relaţia cu obiectivele. operaţiuni. relaţia cu aceştia. în strânsă relaţie cu cetăţenii şi furnizorul de servicii publice. roluri). echipamente). tehnologia (procesarea informaţiilor. privatizare. sociali. cultura (valorile. aspectelor de etică şi deontologie a funcţiei publice. descentralizare. educaţie a utilizatorilor. analiza şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi capacităţilor managerilor din sectorul public. managementul este preocupat de observarea.furnizarea unui număr de servicii publice.controlul anumitor preţuri. O atenţie aparte se acordă principalelor resurse angrenate în serviciul public: potenţialul creativ al oamenilor şi resursa informaţională. conducând la situaţii de „eşec”: a) neclaritate în definirea ariei de intervenţie a administraţiei publice şi a obiectivelor acesteia. . stilul de conducere).pregătirea.organizarea privatizării. motivării. Nu în ultimul rând. În ceea ce priveşte administraţia publică locală. adoptarea şi monitorizarea noului cadru legal.Managementul abordează serviciul public ca activitate şi ca organizaţie care realizează această activitate. c) acţiunile administraţiei publice pot conduce la efecte neaşteptate şi nedorite.furnizarea de subvenţii şi granturi întreprinderilor publice sau private ce furnizează servicii publice. . reforma din ţările europene are în prim plan regândirea rolurilor pe care trebuie să le îndeplinească aceasta. Teme precum obiective ale organizaţiei prestatoare de servicii (misiune.informarea cetăţenilor. clienţii organizaţiei. În ţările în tranziţie din Europa. economici. . sistemul decizional (abordare. proiectare. pentru restructurare/modernizare sau în alte scopuri (protecţie socială). politici şi strategii). dezvoltării carierei. considerate a fi baza performanţelor publice. introducerea inovaţiei. În materie de management al serviciilor publice trebuie menţionat că există factori generali care pot afecta eficienţa administraţiei publice. precum şi modalităţilor de dezvoltare: mai mare atenţie acordată proceselor de recrutare şi selecţie a personalului. . activităţile de marketing public). inclusiv a aspectelor etice din activitatea acestora. mediul extern (factorii politici. urmărind creşterea performanţelor generale. pregătirii/perfecţionării. accentuându-se reducerea implicării administraţiei 29 . . b) incapacitatea de a identifica cea mai bună cale pentru atingerea acestor obiective.

op. Acest fapt presupune transformarea administraţiei publice locale în element de fundamentare şi aplicare a politicilor publice.locale în furnizarea directă a unor servicii.privatizarea furnizării unor servicii publice. Triunghiul performanţei. economicitate 120. eficacitate şi calitatea serviciilor publice) în managementul activităţilor publice impun „dezvoltarea întreprinderilor care să se adapteze continuu pentru satisfacerea nevoilor publice”95. Întreprinderile publice încearcă să fie performante îndeplinindu-şi obiectivele. trebuie să vizeze interdependenţa dintre obiective. de reglementare şi monitorizare a modului de furnizare a serviciilor publice. op. Această tendinţă s-a manifestat prin: .favorizarea unor mecanisme de piaţa în sectorul public: stimulente pentru dezvoltarea competiţiei. lărgirea spaţiului de manifestare a relaţiilor contractuale. p. stabilirea unor instituţii independente de reglementare. Un proces de reformă globală a serviciilor publice.. întărirea mecanismelor de piaţă. O nouă paradigmă pentru managementul serviciilor publice a apărut cu privire la dezvoltarea unei noi culturi orientate spre performanţă într-un sector public mai puţin centralizat şi redimensionat.. cit. o reprezintă. din perspectivă managerială. . OBIECTIVE RESURSE 30 . atât în ţările occidentale. Mişcările pentru orientarea spre performanţă (eficienţă. p. Fig. În orice discuţie despre întreprinderea publică se impun întrebări despre eficienţă şi management. precum şi despre proprietate.. cit. Misiunile lor diferă de la furnizarea şi prestarea serviciilor pentru utilizatori (persoane juridice sau fizice) până la elaborarea şi punerea în practică a politicilor publice. 2. 119. Adaptare după Matei L. mijloace şi rezultate (triunghiul performanţei) şi se bazează pe voinţa politică de schimbare la toate nivelurile.96 REZULTATE CLIENŢI eficacitate eficienţă 95 96 Adaptare după Matei L. O tendinţă importantă în materie de furnizare a serviciilor publice. cât şi în cele în tranziţie.

ed. Logica urmărită de întreprinderile publice în realizarea serviciilor publice este definită de „punerea în practică a politicii publice. 31 . cum ar fi un serviciu de contabilitate sau de personal. un ministru. 170. Rezultatele obţinute de managerii organizaţiilor de servicii au condus la întărirea încrederii acestora în noul sistem. 97 98 Plumb I. 2003. Economică.”98. p. Matei L. a II-a. este importantă identificarea unui set de indicatori prin care se poate măsura performanţa serviciilor publice locale. Managementul organizaţiilor din sectorul privat şi managementul organizaţiilor din sectorul public se desfăşoară în medii diferite şi adesea au obiective diferite. de redistribuţie. cel puţin din următoarele considerente97: • contribuie la cunoaşterea situaţiei reale a fiecărui tip de serviciu public. un membru al publicului sau o firmă particulară. Consumatorul poate fi extern. de exemplu.. de furnizarea unor servicii ce sunt plătite de utilizator atunci când beneficiază de ele etc. (coordonator). sau intern. pe care l-au apreciat ca având o utilitate practică deosebită. cit. Rolul primar al instituţiilor publice este în primul rând acela de a oferi un serviciu sau un produs unui consumator sau beneficiar. op. • creează posibilitatea reorientării parţiale a unor servicii sau chiar renunţarea la cele care nu sunt cerute pe piaţa serviciilor. o altă organizaţie din sectorul public sau un alt departament al aceleiaşi organizaţii. Bucureşti.. spre exemplu. • permite identificarea disfuncţionalităţilor în procesul de realizare şi de furnizare a serviciilor.De asemenea. de furnizarea unor servicii gratuite. Ed. Există o acceptare generalizată a creşterii puterii consumatorilor în defavoarea luării deciziilor importante de către prestatorul de servicii fără consultarea acestora. • oferă informaţii despre reacţiile clienţilor faţă de serviciile oferite. Sistemul de indicatori de performanţă face posibilă evaluarea consumului de resurse în raport cu rezultatele obţinute după încheierea proceselor de realizare şi furnizare a serviciilor şi compararea acestora cu nivelurile stabilite ca obiective. • sprijină managerii organizaţiilor de servicii să descopere care este cel mai eficient sistem de realizare şi furnizare a acestora. Managementul serviciilor publice. spre deosebire de acela de a oferi locuri de muncă pentru funcţionarii publici. • permite o corelare a efortului personalului cu rezultatul obţinut şi cu nivelul de performanţă realizat etc. • permite identificarea gradului de eficacitate a managerilor şi executanţilor implicaţi în procesul de executare şi furnizare de servicii.

în cadrul structurii stimulentelor. Coordonatori Zamfir C. ABORDAREA SOCIOLOGICĂ A SERVICIILOR PUBLICE Sociologii sunt interesaţi de serviciul public prin prisma accesibilităţii diferitelor categorii sociale la acestea. specialiştii apreciază că „gradul de dezvoltare al acestora este direct proporţional cu nivelul economic de dezvoltare a societăţii şi cu importanţa acordată în politica statului a problemelor de asigurare a condiţiilor de viaţă a populaţiei şi inegalităţilor sociale”100. p. 1998. Tomas.2..2. dar protecţia mediului capătă din ce în ce mai mult un caracter internaţional. p. 1.Între aceste două categorii de organizaţii. Vlăsceanu L. care impun luarea lor în considerare la niveluri care anterior nu erau avute în vedere. Probabil. se spune că managementul acestora este mai puţin direcţionat.1. Dicţionar de sociologie. ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ALE SERVICIULUI PUBLIC 1. un element definitoriu pentru serviciul public îl reprezintă grupul social şi categoriile sociale care au acces la acestea. a modului în care sunt organizate. există diferenţe teoretice şi urmare a faptului că întreprinderile publice funcţionează într-un mediu politic. cit.. Park şi H. rezultate din relaţiile şi procesele psihosociale dezvoltate în cadrul său. dinamica nevoilor de servicii în raport cu caracteristici ale populaţiei şi ale societăţii globale. 531-532. combinate cu o limitare a libertăţii de acţiune a operatorilor de servicii. op. În acest sens.2.E. Politicile care privesc mediul sunt în general naţionale şi locale. de transport şi energie dar se exercită la niveluri care nu sunt neapărat cele ale gestiunii serviciilor publice. În abordarea sociologică. 32 .4. condiţiile serviciilor publice nu sunt favorabile „excelenţei“99. R. 1.. Autorii mai sus menţionaţi. Mead.. Aceste preocupări influenţează îndeosebi sectoarele serviciilor urbane. ABORDAREA SERVICIILOR PUBLICE DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE Preocupările legate de protecţia mediului ocupă un loc din ce în ce mai important în furnizarea serviciilor publice. citându-i pe W. Bucureşti. Dezvoltarea acestor preocupări constituie elemente ale gestiunii serviciilor publice. Acest lucru se transpune in exigenţele crescânde în ceea ce priveşte reglementările şi constrângerile. Babel.4. 143.I. 99 100 Matei L. Ed. precizează că grupul social reprezintă ansamblul de persoane caracterizat de o anumită structură şi o cultură specifică.4.2. a consecinţelor sociale ale funcţionării lor eficiente sau deficitare.

cum ar fi casele de cultură. 2002. de învăţământ etc. Conceptul central utilizat în abordarea ecologică a serviciilor publice este acela de dezvoltare durabilă101. executive. teatrele. ca de pildă administrarea pieţelor şi târgurilor. În termeni practici. 102 Asupra conceptului de dezvoltare durabilă – Preda D. cât şi a celor viitoare. Există de asemenea.2. conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică ce satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt. Forum-supliment Arhitext Design-3/2001. Principiile enunţate în Raportul Brundtland.3 Finanţele publice şi serviciul public În abordarea serviciilor publice. vegetaţia. Abordarea ecologică a serviciilor publice susţine rolul acestora de element prin care se asigură circuitul optim al substanţei. servicii publice ce se finanţează din surse extrabugetare. cum sunt serviciile publice generale (deliberative. judecătoreşti). 103 Moga A. protecţia plantelor.”103 1.. Economică. Ed. în cadrul Conferinţei de la Rio. de apărare şi siguranţă naţională. a cărei opţiune să fie aplicarea principiilor dezvoltării durabile.. în acelaşi timp protejând mediul înconjurător. atât a generaţiilor prezente. Economică. omul intervine nefast în circuitul material. solul. mediu şi mai ales lung. acest lucru înseamnă „crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică pe termen lung. deşi cu intenţii bune. etc. administrarea fondului locativ. servicii publice finanţate prin combinaţii bugetare şi extrabugetare. Ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă. finanţele sunt interesate de modul de finanţare a acestora104. p. denumită „AGENDA 21”. Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie „reconcilierea între două aspiraţii fundamentale ale omului: dezvoltarea continuă economică şi socială şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. Acest deziderat este destul de greu de realizat.. 104 Asupra bugetelor serviciilor publice – Nicolae Popescu. dar de foarte multe ori. Finanţe publice. Astfel. ca singura cale pentru bunăstare. cultele. Ed. 170 de state. 101 În anul 1992. administrarea instituţiilor publice autonome etc.4. Bucureşti. Ea se fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente fără să le pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. printre care şi România au recunoscut în mod unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie globală pentru secolul următor. 185-204 33 . deşeurile urbane etc.În prima parte a acestei lucrări. mai ales că multe servicii publice intervin în acest circuit material: circuitul apei prin servicii de alimentare cu apă. precizam că prin serviciu se realizează o transformare a stării iniţiale din lumea materială. calitatea şi circulaţia aerului. Dezvoltarea durabilă – Concept. se realizează o distincţie între serviciilor publice finanţate de la bugete centrale şi locale. Bucureşti 2002.” 102 Aşadar.

transportul. în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale. Finanţarea serviciilor publice se realizează din surse bugetare. ecologice. fiind vorba de servicii publice de natură economică. sociologice. care nu poate fi realizat sau prestat doar prin regulile pieţei. prin care se asigura următoarele utilităţi105: a) alimentarea cu apă. prin care contribuie la realizarea sau la punerea în valoare a unui bun public sau furnizarea unui serviciu necesar tuturor (existent sau nou). 105 Legea nr. b) canalizarea şi epurarea apelor uzate. municipiilor sau judeţelor sub conducerea. g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 1. Înglobând aceste puncte de vedere. h) transportul public local. serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general. În România. art. naţională sau europeană) prin puterea de care aceasta dispune sau încredinţată de aceasta unui terţ. coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. e) salubrizarea localităţilor. canalizarea şi evacuarea apelor pluviale. 34 . Această necesitate poate decurge dintr-un interes strategic comun sau din necesitatea de solidaritate şi echitate. 254/2006. distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat. oraşelor. c) colectarea. desfăşurate la nivelul comunelor. extrabugetare. f) iluminatul public. precum şi altele asemenea. regională. combinaţii ale acestora sau se autofinanţează. * * * Aşadar. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. accepţiunea clasică a serviciului public s-a îmbunătăţit cu noi puncte de vedere – economice. Activităţile specifice serviciului public contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi presupun înglobarea noilor tehnologii şi a proceselor manageriale pentru creşterea performanţelor. tehnologice sau manageriale. publicată în nr. putem defini serviciul public ca fiind activitatea realizată de către o colectivitate (locală. d) producţia.şi servicii publice care se autofinanţează cum sunt societăţile naţionale sau societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.

în Uniunea Europeană există o problemă care pune în discuţie rolul fiecărui stat şi finalitatea construcţiei europene: cum să se armonizeze serviciile publice naţionale şi locale cu ambiţiile de realizare a unui spaţiu economic comun? Această problemă este de actualitate deoarece există o contradicţie aparentă între interesul colectiv al serviciului public din interiorul unui stat şi deschiderea faţă de concurenţa europeană. acestea sunt supuse dreptului comun. Aceste reflexii au fost tardive. În absenţa unor termeni clari cu privire la rezerva sau neaplicarea regulilor comunitare pentru serviciile publice. precum energia. Problema serviciilor publice a fost aproape ignorată în tratate şi nu a fost adusă în prim plan decât în momentul în care Comisia a luat în discuţie îmbunătăţirea pieţei interioare pentru 1 ianuarie 1993. prin esenţă economică la originile sale. Piaţa comună. a capitalurilor. 92 şi următoarele din Tratatul de la Roma. două reguli de drept comunitar aveau în vedere funcţionarea clasică a serviciilor publice: interdicţia oricărei discriminări faţă de naţionalitate şi deschiderea către spaţiul european al concurenţei. Art. Se interzic ajutoarele de stat106 şi se impun limite cantitative de export 107. Astfel. definită ca o piaţă interioară unică. ACCEPŢIUNEA SERVICIULUI PUBLIC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ În materie de servicii publice. 35 . Tratatul de la Roma înscrie punerea în aplicare a unui spaţiu european al concurenţei. ceea ce poate fi ilustrat în domeniul poştei. Într-o primă etapă. ceea ce poate fi observat în domeniul transportului. Cea de a treia consecinţă ar fi că monopolurile publice trebuie să fie deschise ca în cazul energiei electrice.3. Aceste reguli au trei consecinţe directe: prima consecinţă ar fi că orice operator poate interveni pe ansamblul teritoriului comunitar şi deci. 30. statele sunt obligate 106 107 Art. dar au constituit răspunsuri la iniţiativele Comisiei în domenii noi pentru comunitate. a serviciilor şi a persoanelor. poşta şi telecomunicaţiile. tratatele nu evocă nici problema rolului intern al statelor şi nici cea a serviciilor publice. a avut ca obiectiv realizarea unui spaţiu economic bazat pe patru libertăţi fundamentale: libertatea circulaţiei mărfurilor. Construcţia comunitară. A doua consecinţă ar fi interdicţia ajutoarelor de stat şi a controlului care afectează concurenţa. are drept rezultat obligarea statelor şi a actorilor economici de a înlătura obstacolele acestui spaţiu economic unificat. poate concura serviciile publice prin alegerea de activităţi rentabile.1.

adoptând raportul lui M. gazului natural sau telecomunicaţiilor. Art. 77 cu privire la politica de transporturi. tratatul de la Maastricht108 conţine consideraţii noi. formulează o nouă abordare care să permită anumite specificităţi naţionale. Actul unic european din 1985 constituie prima revizuire cu privire la competenţa comunitară. F) şi.să organizeze monopoluri naţionale cu caracter comercial (art. Fără a face noi referiri la noţiunea de serviciu public. Instituţiile europene arată un interes particular faţă de problema serviciilor publice. 1994. cum ar fi domeniile electricităţii. Acesta prevede în art.90). Aici se afirmă că Uniunea respectă identitatea naţională a statelor membre (art. 1993 şi Comuna d'Almelo. „se poate constata un început al recunoaşterii juridice de către Curte şi o sensibilă evocare a serviciului public de către instanţele comunitare”109. 109 Este vorba în primul rând de Ordonanţele Corbeau.37) şi să respecte regulile concurenţei în raporturile cu întreprinderile publice (art. articol care precizează că „sunt compatibile cu prezentul tratat ajutoarele care răspund nevoilor de coordonare a transporturilor sau care corespund rambursării anumitor servituţi inerente noţiunii de serviciu public”. Tratatul asupra Uniunii Europene nu evocă nimic în plus în ceea ce priveşte noţiunea de serviciu public. Comitetul Economic şi Social a adoptat în septembrie 1993 un aviz de iniţiativă asupra sectorului public în Europa. Pe de altă parte. 36 . Parlamentul European. Dincolo de evoluţia textuală a tratatului care rămâne supus interpretării Curţii de Justiţie a Comunităţilor europene. fiind cunoscut sub denumirea de Tratatul de la Maastricht. tratatul încredinţează Comisiei Comunităţilor europene mandatul clar de a pune în aplicare o piaţa interioară în toate domeniile şi îndeosebi în cele care pot face obiectul serviciilor publice. 129 B dispune: „comunitatea contribuie la stabilirea şi la dezvoltarea reţelelor transeuropene în sectorul infrastructurii de transport. un nou titlu este consacrat reţelelor transeuropene pentru care serviciile publice au caracteristici speciale. a telecomunicaţiilor şi energiei”. 8 realizarea pieţei interioare începând cu 31 decembrie 1992. în timp ce Tratatul de la Roma revizuit nu făcea nici o referire la rezervele naţionale sau la un principiu relaţional între state şi Comunitate. Astfel. Pe de o parte. Roberto asupra serviciilor publice şi privatizării din mai 1994 a invitat Comisia să propună o cartă europeană a serviciilor publice axată pe trei puncte: a) identificarea principiilor comune cărora trebuie să 108 Tratatul asupra Uniunii Europene a fost semnat la 7 februarie 1992. contribuie doar la recunoaşterea acestora. Comunitatea trebuie să favorizeze punerea în aplicare a reţelelor europene în domenii care fac obiectul serviciilor publice în cea mai mare parte a statelor şi trebuie să se ţină cont de specificul naţional. pe baza principiului subsidiarităţii. Referiri clare la noţiunea de serviciu public nu apar decât în art.

le răspundă serviciile publice în Europa pentru a satisface exigenţele unei cetăţenii europene reale; b) unitatea de tratament pentru toţi utilizatorii în diferite servicii distribuite pe o bază naţională dar având o dimensiune supranaţională; c) norme care să garanteze pentru orice serviciu un plan calitativ şi unul cantitativ. Comisia Europeană s-a angajat să publice un document de reflexie asupra orientărilor în materie de serviciu public, analizând situaţia pentru fiecare sector, datorită diferenţelor existente. Proiectul francez de Cartă europeană a serviciului public propunea Comisiei şi altor ţări europene o concepţie novatoare permiţând emergenţa veritabilelor servicii publice europene şi prezervarea principalelor modalităţi de organizare şi gestiune proprii fiecărei ţări. Această propunere a reprezentat o nouă abordare care permitea existenţa unei abordări europene a serviciilor publice. În septembrie 1996, Comisia Europeană a prezentat un comunicat 110 asupra „Serviciilor de interes general în Europa”, care punea clar în evidenţă diferenţa dintre misiunea şi statutul operatorului, lăsând statele membre să aleagă proprietatea capitalului, recunoscându-se legitimitatea serviciului public111. Tratatul de la Amsterdam112 a adus modificări importante Tratatului asupra Uniunii Europene şi Tratatului care a instituit Comunitatea Europeană, aducând lămuriri suplimentare asupra conceptelor de dezvoltare locală şi subsidiaritate; a fost consolidată politica de protecţie a mediului; au fost aduse clarificări în materie de protecţie a consumatorilor etc. 113, fără a exista însă o abordare expresă a serviciilor publice. Excepţia o reprezintă noul articol 16 din Tratatul Uniunii Europene, care prevede că: „Fără a prejudicia articolele 73, 86 şi 88, şi având în vedere locul pe care îl ocupă serviciile de interes economic de ordin general printre valorile comune ale Uniunii, ca şi rolul pe care acestea îl joacă în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii, Comunitatea şi statele sale membre, fiecare în limitele competenţelor lor şi în limitele câmpului de aplicare a prezentului tratat, veghează ca aceste servicii să funcţioneze pe baza principiilor şi în condiţiile care să le permită îndeplinirea misiunii lor”. Un alt moment important pentru evoluţia serviciilor publice în Uniunea Europeană a fost reprezentat de comunicatul cu privire la „Serviciile de interes general în Europa”, adoptat de către Comisia Europeană la 20 septembrie 2000, la Lisabona.
110

Despre acest comunicat – Profiroiu A., Pilotajul serviciilor publice, Editura Economică, Bucureşti 2001, p. 22. 111 „… serviciile de interes general reprezintă repere ale colectivităţii şi există o puternică legătură între ele şi cetăţeni. Ele constituie de asemenea, un element de identitate culturală pentru toate ţările europene …” – extras din comunicatul asupra serviciilor de interes general din Europa, sursa Eur-Lex. 112 Încheiat la 2 octombrie 1997 de cei 15 miniştri ai afacerilor externe, a adus modificări importante Tratatului asupra Uniunii Europene. 113 Asupra noutăţilor aduse de Tratat – Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Prolegomene la un drept instituţional comunitar, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, p. 192-195.

37

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, proclamată de Consiliul European în decembrie 2000 (la Nisa), cuprinde un articol 35 privitor la accesul la serviciile de interes economic general: „Uniunea recunoaşte şi respectă accesul la serviciile de interes economic general, aşa cum este prevăzut de legislaţiile şi practicile naţionale, în conformitate cu dispoziţiile tratatului care instituie Comunitatea Europeană, până la promovarea coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii”. Referindu-se doar la „legislaţiile naţionale”, acest articol nu deschide calea serviciilor europene de interes general, necesare totuşi pentru a construi noua Europa. În luna noiembrie 2002, Comisia a prezentat un „Raport cu privire la liniile directoare ale ajutoarelor de stat în domeniul serviciilor de interes economic general” 114 prin care se preciza că serviciile de interes economic general (SIEG) îndeplinesc o funcţie fundamentală în toate statele membre care, în absenţa reglementărilor comunitare dispun de o mare libertate pentru a le defini şi a le pune în aplicare în funcţie de alegerea lor politică. Un moment recent al evoluţiei serviciilor publice îl reprezintă proiectul Cartei verzi a serviciilor de interes general115 – proiect iniţiat de către Centrul european al întreprinderilor cu participare publică şi de interes economic general (C.E.E.P.), în colaborare cu Confederaţia europeană a sindicatelor (C.E.S.) – transmis spre studiu Consiliului Uniunii Europene. Potrivit art. 16 al proiectului Cartei verzi a serviciilor publice de interes general, acestea sunt activităţi create, organizate şi reglementate de autorităţi publice (naţionale, regionale sau locale) pentru a garanta că furnizarea serviciilor este asigurată în condiţiile considerate ca necesare pentru satisfacerea necesităţilor societăţii. Aceste servicii îndeplinesc misiuni de interes general şi sunt supuse de către autorităţile publice unor obligaţii specifice. Proiectul de directivă asupra serviciilor în piaţa internă, depus în ianuarie 2004 de Comisia Prodi, a fost complet rescris de deputaţii europeni. Principiul său motor, cel al „ţării de origine”, a fost eliminat, în locul său fiind stabilită o clauză care stipulează „libera circulaţie a serviciilor”. Printr-un comunicat din 16 februarie 2006 se precizează că după doi ani de dezbateri, Parlamentul European a adoptat, cu o larga majoritate, în primă lectură, un raport privind proiectul de directivă referitoare la serviciile de pe piaţa internă – „o problemă majoră pentru Uniunea Europeana (UE)”116.

114

Bruxelles, le 27.11.2002, COM(2002) 636 final, RAPPORT DE LA COMMISSION relatif à l'état des travaux concernant les lignes directrices relatives aux aides d'état liées aux services d'intérêt économique général. 115 Bruxelles, 21.5. 2003, COM(2003) 270 final, LIVRE VERT SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. 116 „Avem de-a face cu cea mai importantă legislaţie a Uniunii, după Constituţie. În Europa, serviciile trebuie să circule la fel de liber şi deschis ca mărfurile şi capitalul”, a declarat raportorul Evelyne GEBHARDT.

38

In 2007, a fost aprobata de catre Parlamentul European, in varianta Consiliului, cu unele schimbari minore directiva serviciilor - al carei obiectiv consta in facilitarea serviciilor trans-frontaliere, prin inlaturarea obstacolelor din calea liberei circulatii a serviciilor in piata interna. În ţările membre ale Uniunii Europene, există o mare diversitate de servicii publice: - Servicii comunale; - Regii municipale sau intercomunale; - Întreprinderi publice naţionale; - Societăţi private în proprietate publică, mixtă sau privată; - Delegarea de servicii sau parteneriate public-privat. Această diversitate reprezintă rezultatul istoriei, culturii, economiei şi alegerilor politice specifice fiecărei ţări. Nu se poate identifica o organizare „tip”, ci doar reguli şi principii general aplicabile, adaptate contextului naţional, urmând logica subsidiarităţii.

1.4. EVIDENŢIERI TIPOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE
Termenul de gestiune, acceptat ca administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei persoane de către reprezentantul ei sau totalitatea operaţiunilor efectuate de un gestionar privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale sau a valorilor băneşti dintr-o societate comercială sau instituţie, trebuie diferenţiat, cel puţin din punctul de vedere al conţinutului activităţilor, de termenul de management. Termenul de management, în care regăsim ansamblul activităţilor de organizare şi conducere, în scopul adoptării deciziilor optime în proiectarea şi reglarea proceselor, a sistemului, apreciem că îl include şi pe cel de gestiune, indiferent de definiţia dată celui din urmă117. În România, Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, publicată în nr. 254/2006 utilizează termenul de gestiune, precizând în art. 23 „gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale”. Gestionarea serviciilor publice, ca noţiune, o întâlnim atât în Legea administraţiei publice locale, cât şi în Carta Europeană a autonomiei locale 48. Reglementările legale au
117

Matei L., op. cit., p. 88.

39

118 119 Matei L. precizând în primul categoriile de autorităţi publice locale (cazurile Austriei. 1. 1. Guvernului. Constituţiile diferitelor ţări din Europa datează din perioade diferite. 89. legea fundamentală germană din 23 mai 1949 atribuie competenţe landurilor. competenţe pe care acestea le exercită liber.constituţiile posterioare celui de al doilea război mondial sunt marcate de ideologia intervenţionismului economic şi social şi recunoaşterea drepturilor cetăţenilor. în funcţie de care se pot distinge două situaţii: . conducând la obligativitatea asigurării acestuia. . autorităţilor locale şi celorlalte autorităţi publice care au ca atribuţii definirea interesului public. cit. a intereselor colectivităţilor pe care le reprezintă“118. 40 . Constituţia stabileşte la art. O singură ţară din Uniunea Europeană nu este formal dotată cu o constituţie: este vorba de Marea Britanie. Constituţia ca bază privind înfiinţarea serviciilor publice Menţionarea serviciilor publice locale în Constituţie reprezintă un aspect foarte important. op.. Ordinea constituţională internă se bazează pe câteva texte fondatoare. cât şi gestionarea. cea mai mare parte foarte vechi. Finlandei şi Irlandei).. în sensul precizării bazelor acestora. ale Parlamentului.4. astfel că înfiinţarea sau desfiinţarea unui serviciu se realizează în baza voinţei acestor puteri descentralizate119. Această situaţie apare în Germania sau Spania.constituţii anterioare celui de al doilea război mondial care au ca obiect în primul rând reglementarea funcţionării instituţiilor politice. altfel spus a activităţilor pe care cetăţenii sunt în drept să le solicite autorităţilor publice spre a fi furnizate. autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. ÎNFIINŢAREA SERVICIILOR PUBLICE Înfiinţarea serviciilor publice se poate realiza prin acte de autoritate. Fiind vorba de texte cu o vechime considerabilă. În România. autorităţilor administrative autonome. Astfel. Aceste constituţii nu abordează decât în mod excepţional serviciile publice locale. şi pe un ansamblu de cutume.1. serviciile publice nu sunt reglementate. 120 că administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării. Recunoaşterea unui serviciu public presupune reglementarea acestuia în sistemul juridic intern. p. Unele constituţii recunosc competenţa de gestiune a serviciilor publice unei puteri descentralizate. fără ca statul federal să intervină în aceste domenii.următorul conţinut: „Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. sub propria responsabilitate.

partea I.4. există acte normative care sugerează chiar prin titlul lor că reglementează înfiinţarea. 544 din 1 septembrie. pot decide înfiinţarea şi organizarea anumitor servicii publice ale colectivităţilor locale. partea I. 2001. organizarea serviciilor publice se realizează prin intermediul legislaţiei. în Franţa s-au construit trei principii ale serviciului public. Publicată în Monitorul Oficial. 88/2001 privind înfiinţarea. Se poate observa în Franţa că unul din serviciile publice. partea I nr. confruntându-se cu anumite probleme.2. statul sau colectivităţile locale sunt autorizate să creeze noi activităţi publice în condiţii precizate de jurisprudenţa jurisdicţiilor competente: Consiliul Constituţional pentru legi. fără ca acest lucru să fie expres prevăzut de constituţie sau lege. 2001. s-a dezvoltat ca un serviciu public comunal fără ca vreun text să prevadă acest lucru. organizarea sau funcţionarea unor servicii publice. considerate în literatura de specialitate ca fiind fundamentale. 122 Publicată în Monitorul Oficial. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR PUBLICE Am precizat deja.2. că printr-o serie de decizii ale Consiliului de Stat şi ale Tribunalului de conflicte. Sunt legi care determină înfiinţarea serviciilor publice sau care determină regimul după care sunt organizate şi funcţionează sau modalităţile de control. cu condiţia ca aceste intervenţii să fie motivate de un interes naţional sau local şi de situaţii particulare. 120 121 Publicată în Monitorul Oficial. Franţa oferă un bun exemplu pentru această situaţie. 544 din 1 septembrie. 1. În România.122 3. distribuţia publică de apă potabilă. 84/2001 privind înfiinţarea. 41 . Dacă anumite servicii publice sunt constituite pe baze legislative. Pot fi amintite Ordonanţa Guvernului României nr. 563 din 29 iunie 2006 . ele se bazează pe libertatea acordată colectivităţilor locale de a asigura servicii pentru comunitate. Consiliul de Stat şi jurisdicţiile administrative pentru reglementările statului şi deciziile colectivităţilor locale. În foarte multe cazuri. nr. Aceasta înseamnă că autorităţile publice. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Alte surse prin care se pot înfiinţa sau se organizează servicii publice Organizarea serviciilor publice nu se realizează întotdeauna pe o bază legislativă. Legea nr. nr. Această libertate este recunoscută în majoritatea ţărilor europene. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor121. Ordonanţa Guvernului României nr. Legislaţia ca bază privind organizarea serviciilor publice În cea mai mare parte a ţărilor europene. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă120.

Acest principiu a reprezentat multă vreme justificarea interzicerii sau limitării dreptului la grevă în serviciul public. trebuie să funcţioneze fără întrerupere. . În acest scop. în această lege sunt enunţate regulile ce trebuie respectate în caz de conflict colectiv pentru „a asigura realitatea conţinutului esenţial al drepturilor stabilite”. există şi excepţii de la această regulă. datorită unor condiţii tehnice. Acest principiu are două consecinţe pentru operatorii de servicii: . Constituţia Spaniei impune. fiind considerat indispensabil pentru colectivitate. Trebuie asigurat în mod constant şi să funcţioneze regulat.A. astfel că operatorul are obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât să nu existe întreruperi. B. unele servicii precum serviciul de gaz. 123 De exemplu. pot face grevă „cu condiţia să nu lezeze nejustificat interesele vitale ale populaţiei şi să vegheze. În Italia. sub contract de muncă de drept privat. de alimentare cu apă. Legea nr. PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC Serviciul public. egalitate ce decurge din egalitatea tuturor în faţa legii. Tribunalul Federal al Muncii din Germania apreciază că. singurul mijloc de a asigura continuitatea acestora fiind limitarea legală generală a recurgerii la grevă şi rechiziţia. În Marea Britanie nu există nici o reglementare referitoare la nivelul minim în serviciile publice. spre deosebire de funcţionarii publici care nu au drept la grevă. salariaţii din serviciile cu impact asupra publicului. nu pot fi furnizate în mod egal. de distribuţie a energiei termice. 42 . menţinerea de „servicii publice esenţiale pentru comunitate”. pentru ca măsurile de protecţie indispensabile să fie asigurate”. un serviciu public trebuie să asigure un acces egalitar pentru toţi utilizatorii. în caz de grevă.obligaţia de a practica un preţ de bază uniform şi rezonabil pentru a se asigura accesul tuturor. în cazul în care diferenţele de tratament sunt justificate de situaţii obiective123. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE TRATAMENT AL UTILIZATORILOR Deoarece vizează satisfacerea unui interes general. Totuşi.obligaţia de a asigura serviciul pentru toţi utilizatorii sau pentru un număr cât mai mare. 146 din 12 iunie 1990 are ca obiectiv concilierea între exercitarea dreptului la grevă în serviciile publice esenţiale şi ocrotirea drepturilor persoanelor protejate prin Constituţie.

43 . noi nevoi publice. creat pentru a satisface o nevoie de interes general. în scopul întăririi propriilor autorităţi şi pentru a asigura dezvoltarea economică.Legea din Portugalia din 1977 asupra dreptului de grevă a modificat regimul acesteia şi în particular a instituit măsuri specifice în serviciile care „asigură nevoile sociale absolut necesare”. op. Apare. să dispară odată cu această nevoie. . 131. lipsă de flexibilitate sau limitarea resurselor în sectorul public.. dar logica interesului general permite accesul egalitar al tuturor la „modernitate”124. televiziunea etc. create ca urmare a progreselor tehnice şi dezvoltate ca servicii publice.identificarea aşteptărilor utilizatorilor. activităţi create de progresul tehnic. dacă se consideră că nu mai este necesar. cit. de asemenea. pot să iasă treptat de sub tutela publică pentru a fi furnizate într-un univers concurenţial. în mod unilateral. trebuie să se adapteze la evoluţia acestei nevoi şi. În etapa actuală de dezvoltare. Apariţia unei noi tehnologii a condus de foarte multe ori la asigurarea unei gestiuni publice: căile ferate.. Din punct de vedere al tehnologiei. aceasta este cea care poate decide modificarea regulilor de organizare şi funcţionare ca şi desfiinţarea acestuia. Aplicarea acestui principiu conduce la două obligaţii pentru operatori: . PRINCIPIUL MUTABILITĂŢII (adaptabilitatea) SERVICIULUI PUBLIC Un serviciu public. răspuns ce îşi regăseşte reprezentarea exactă în viaţa reală: viteza de inserţie a noilor tehnologii este mai mica în sectorul public decât în cel privat. eventual. p. capacitate de adaptare redusă. o schemă de felul următor: 124 Influenţa mişcărilor tehnologice asupra sectorului public –Matei L.îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului. Dacă definirea interesului general şi înfiinţarea unui serviciu public reprezintă atributul autorităţii publice. telefonia. Acest principiu presupune şi adaptarea serviciului public la evoluţia tehnologică. progresul tehnic permite consumatorilor să se elibereze de puterea publică pentru anumite tipuri de prestaţii deoarece anumite servicii. Explicaţia acestui fapt o regăsim în rigiditatea reglementărilor. astfel. astfel că statele şi colectivităţile locale au fost adesea obligate să organizeze ca servicii publice. C. Progresul tehnic a făcut să apară noi tehnologii şi. sunt două aspecte care ne reţin atenţia în mod deosebit: în ce măsură sunt încorporate noile tehnologii în furnizarea serviciului public în vederea creşterii performanţelor acestora? şi în ce măsura noile tehnologii determină apariţia unor servicii publice? În literatura de specialitate regăsim răspunsul la prima întrebare.

op. Ilustrarea acestei evoluţii se reflectă cel mai clar în cazul transporturilor aeriene.. rezultate. descentralizarea permite serviciilor publice să se administreze ele însele. Principiul eficienţei şi eficacităţii Presupune asigurarea eficienţei şi eficacităţii în furnizarea serviciului public.. sub un regim de servicii publice. constituie triunghiul performanţei.G. care le conferă personalitate juridică.. furnizate mai întâi de către puterea publică. 160.) Serviciu public (monopol public) Univers concurenţial operatori publici şi privaţi Concurenţă/piaţă – doar operatori privaţi ? Această schemă conduce la următoarea concluzie: anumite bunuri şi servicii noi. 125 126 Matei L. Eficienţa unui serviciu are în vedere obţinerea de rezultate maxime cu eforturi minime..D. sub controlul statului. p. Cele trei elemente amintite – obiective. cum sunt: principiul eficienţei şi eficacităţii. iar eficacitatea presupune obţinerea de rezultate cât mai apropiate de obiectivele propuse.. al descentralizării.”125 În sens formal. 1972. cu scopul satisfacerii nevoilor sociale. trec într-un regim de gestiune concurenţială în care caracterul de serviciu public se diminuează sau chiar dispare complet. Principiul descentralizării serviciilor publice Constă în „transferarea serviciilor de la „centru” spre comunităţile locale. apărute ca rezultat al progresului tehnic. mijloace. * * * În afara acestor principii fundamentale. 44 . le permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare126. Schema procesului de ieşire a unor servicii de sub puterea publică. Alexandru I.Fig. Debbasch C. L. în literatura de specialitate regăsim şi altele. Apariţia unei noi tehnologii (transporturi. Paris. cit. telecomunicaţiilor. p.J. al neutralităţii sau al cuantificării. televiziunii. Intitutions Administratives. 99. televiziune etc. 3. telefonie.

În unele studii de specialitate128. din Europa Centrală şi de Est şi Asia Centrală. Dezangajarea sau descentralizarea prin recurgerea la piaţă constă în încredinţarea anumitor funcţii ale unei persoane publice. control financiar sau perspectivă organizatorică s-a accentuat progresiv în întreaga lume în ultimii 25 de ani. Ed. În America Latină şi în numeroase ţări în curs de dezvoltare. dereglementarea sau privatizarea integrală. tendinţa descentralizării deciziilor în materie de proces educativ. unor instituţii private sau non-guvernamentale. Originile descentralizării diferă în funcţie de regiune şi sectorul de activitate. 45 . în interesul public şi cu participarea persoanei publice. serviciul public trebuie să funcţioneze pentru a satisface interesul general şi nu un interes particular. cit. 127 128 Vida I. rapport soumis aux fins de discussion a la Reunion paritaire sur la formation permanente au XXI siecle: l. Monitorul Oficial.evolution des roles du personnel ensignant”. 2000. p. La formation permanente au XIX siecle: l. În cea mai mare parte a Africii şi în alte regiuni confruntate cu o sub-dezvoltare a sectorului privat. OCDE. fiind determinat de evoluţii istorice şi de evoluţia politică din ţara respectivă. statul şi-a asumat importante sarcini de orientare a economiei şi de asigurare de servicii publice. aspect criticat în anii ’80 de Banca Mondială şi FMI. Puterea executivă şi administraţia publică. administrativă şi bugetară. Geneve. Transformarea a fost percepută îndeosebi în cadrul sistemelor educative puternic centralizate. fără a face distincţie de origine. Alexandru şi colectivul . 20. deoarece se considera că gestiunea deficitară şi corupţia se datorează acestui centralism excesiv şi concentrarea puterii de către o mică elită urbană. Fiscal decentralisation and government în Latin America. de partide politice. 131 Asupra caracteristicilor administraţiei – I.130 Potrivit principiului neutralităţii. Dacă avem în vedere sectorul educaţiei. centralismul este o tradiţie care îşi găseşte rădăcinile în lunga perioadă de administraţie colonială129. 19 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – The UNDP role în decentralization and local governance. p. 1998.evolution des roles du personnel enseignant. 127. Paris. Acest principiu decurge din necesitatea de a asigura accesul tuturor la servicii publice şi din caracterul egalitar al administraţiei publice. principiu care nu este întotdeauna şi pretutindeni aplicabil131. p.. de rasă. Gradul de descentralizare diferă considerabil de la o zonă la alta. se vorbeşte despre dezangajare sau descentralizare prin recurgerea la piaţa. p.Literatura de specialitate apreciază că este vorba de o „descentralizare tehnică”127. 95. 129 Stein E. 29. Ritmul schimbării a fost însă inegal de la un continent la altul şi aceasta chiar în cadrul unor grupuri de ţări cu sisteme economice şi de guvernare similare.. 130 BIT. op. pe lângă descentralizarea politică.. p. New York 2000. Acest procedeu reprezintă subcontractarea serviciilor. 1994. în sensul că ea furnizează servicii tuturor. prin care i se conferă serviciului public personalitate juridică.

FORME DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE În literatura de specialitate sunt identificate următoarele moduri de gestionare a serviciilor publice135: 1. Autoritatea publică însărcinată cu crearea unui serviciu public poate alege să îl gestioneze ea însăşi.3. Ed. dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. Contractul de concesionare. 69. „dreptul la dezvoltare trebuie realizat astfel încât să satisfacă echitabil nevoile privind dezvoltarea şi mediul înconjurător ale generaţiilor prezente şi viitoare”. op. regia depersonalizată. de asemenea.. Tratat elementar. regia autonomă136. în cadrul Conferinţei ONU pentru protecţia mediului şi dezvoltare din iunie 1992. 134 Acest principiu a fost proclamat în cadrul „Declaraţiei de la Rio” (pct. fiecare autoritate locală are obligaţia de a elabora propria strategie locală de dezvoltare durabilă. autoritatea publică însărcinată cu crearea unui serviciu public încredinţează gestiunea unei întreprinderi publice sau private.4. 5. p. cit. cât şi a celor viitoare. care reprezintă o bază de referinţă în aprecierea acesteia. 1993.III. Această situaţie este cunoscută sub denumirea de gestiune indirectă sau 132 A. Aceasta trebuie să se întemeieze pe lege. cit. în sensul dreptului la informare asupra serviciilor publice. Contractul comercial. Administrarea prin regii autonome sau instituţii publice. păstrându-şi însă controlul asupra acesteia. Legalitatea este sinonimă cu regularitatea juridică şi presupune că acţiunea administraţiei să ţină seama de două elemente: obligaţia de conformare faţă de lege şi obligaţia de iniţiativă pentru a asigura aplicarea legii. Matei L. p. op. Locaţia de gestiune. 4. printre care şi România. Este vorba de ceea ce numim gestiune directă sau gestiune în regie. Drept administrativ. Bucureşti. transparenţa. 102.. Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio. Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între două aspiraţii umane: necesitatea continuării dezvoltării economice şi sociale. 1. 6. semnată de majoritatea statelor lumii.. 135 Iorgovan A. 133 46 .. Proarcadia.. vol. apare ca un principiu distinct132. Contractul civil. 136 Alexandru I. iar în al doilea rând asigură transparenţa faţă de cetăţeni şi echitatea în furnizare. 2. ca singura cale pentru bunăstarea atât a generaţiilor prezente. preciza principiul legalităţii133 sau cel al dezvoltării durabile134. Contractul de închiriere. Formele cunoscute ale gestiunii directe sunt: regia directă. 19. Profiroiu. Putem. În unele lucrări de specialitate. permiţând astfel o evaluare rapidă a activităţii serviciului.Aplicarea principiului cuantificării prezintă o dublă semnificaţie. p. Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi căruia i se subordonează acţiunea administraţiei publice.3). utilizând propriul personal şi propriile bunuri. 3. Conform principiului 3 al Declaraţiei privind mediul înconjurător şi dezvoltarea. În primul rând introduce o evaluare obiectivă a măsurii în care serviciul public satisface necesităţile beneficiarilor. În multe cazuri.

47 . Această situaţie cunoaşte două modalităţi: a) operatorul este însărcinat nu doar cu asigurarea serviciului. Autoritatea publică îi încredinţează asigurarea unui serviciu. care intră în posesia acestora la finele contractului. dar se impune din ce în ce mai mult şi procedura contractuală de delegare a serviciilor publice către întreprinderi publice.ul au aceleaşi obligaţii şi aceleaşi drepturi 137 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Convenţiile de serviciu public. Este situaţia delegării către o întreprindere privată.34 din 19 aprilie 2006.. urmărindu-se recuperarea investiţiilor. iar operatorul plăteşte o redevenţă. Delegarea se poate realiza printr-o procedură unilaterală. „misiunea de serviciu public” şi să stabilească obligaţii precise prin care să se asigure acest serviciu – „obligaţii de serviciu public”. dar în legislaţia românească nu se deosebeşte de concesiune. prin care misiunea şi obligaţiile sunt stabilite prin lege sau regulament. Alte deosebiri esenţiale nu există:. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. b) lucrările necesare funcţionării serviciului sunt puse la dispoziţie de către autoritatea publică. Lucrările nu reprezintă proprietatea operatorului ci a colectivităţii. autoritatea publică trebuie să stabilească misiunea generală a întreprinderii. Of. autoritatea publică fiind concedent iar operatorul – concesionar137. Acest procedeu poartă de numirea de „affermage”. dar nu îl remunerează direct. autoritatea publică nu este implicată financiar. Această misiune şi obligaţiile sunt stabilite prin diferite proceduri sau tehnici de delegare a serviciului public. 2006. M. nr. ci şi cu realizarea cadrului necesar – de exemplu. realizând activitatea cu care este însărcinat pe propriu-i risc. se disting în funcţie de natura obligaţiilor autorităţilor şi operatorilor şi după modul de remunerare a acestora. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Aceasta presupune faptul că misiunea şi obligaţiile trebuie să fie incluse într-o convenţie încheiată între colectivitatea publică şi întreprinderea însărcinată cu prestarea serviciului. Pentru aceste lucrări..gestiune delegată. acest lucru realizându-se prin exploatare. mai ales pentru stabilirea „obligaţiilor de serviciu public”. 418/15. Delegarea se poate realiza şi printr-o procedură contractuală. adică serviciile cu care aceasta este însărcinată. instalarea conductelor pentru alimentare cu apă. Deosebirea dintre „affermage” şi concesiune constă în perioada contractului: pentru concesiune este o perioadă mai mare. mai. Această tehnică este denumită concesiune. O primă situaţie este aceea în care operatorul se comportă ca un veritabil antreprenor. urmând ca operatorul să-şi recupereze investiţia din exploatare. prin perceperea de redevenţe de la utilizatori. Este cazul întreprinderilor publice. pentru care misiunea şi obligaţiile sunt stabilite prin textul legislativ de înfiinţare. concesionarul şi „fermier”. În acest caz.

. există şi gestiunea semidirectă care reprezintă un proces de administrare mixtă a serviciului public. Dicţionar de sociologie. acest lucru fiind realizat de către colectivitate. 141 Alexandru I. Ed. 48 . gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune directă. 57-71. 2001. de obicei fiind vorba de un procent din cifra de afaceri. În limbaj curent. Bucureşti. deprindere”140. op. potrivit legislaţiei în vigoare138.4. Bucureşti. după caz. În România. precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. condiţii care fixează principiile generale şi caietul de sarcini unde sunt stabilite detaliat condiţiile de funcţionare. A doua modalitate de delegare contractuală a serviciului are în vedere un operator remunerat direct de către colectivitatea publică. Acesta nu percepe redevenţe sau taxe de la utilizatori. Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. p. cuvântul instituţie reprezintă „organizaţii care au un statut. Pe lângă gestiunea directă şi cea delegată. Ed.4. denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. în sensul exploatării în regie directă alături de prestarea unei părţi a serviciului public de către o întreprindere exterioară (din sectorul privat).. transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară.. cit. Iftimoaie. dar şi obicei. b) gestiune delegată. 31. Economică. Vlăsceanu I. PRESTATORII DE SERVICII PUBLICE139 INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de instituţie provine din latinescul „«institutio» – aşezământ. Serviciile publice locale. având rolul de a satisface anumite nevoi”141.stabilite prin contract. în calitate de operator. p. întemeiere. înfiinţare. 30. Remunerarea operatorului depinde de rezultatele activităţii sale. toate sarcinile şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi la administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente. art. după caz. 138 139 Legea 51/2006. Asupra acestui subiect – Parlagi A. Babel. p. reguli de funcţionare stabilite prin acte normative. 1. regulă de purtare. 140 Zamfir C. şi colectivul. C. îşi asumă. pe baza unui contract.. 23 şi 30.

fie cu plată. Bucureşti. ale membrilor societăţii. ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 142 Prisăcaru V.În sens restrâns. pentru respectarea disciplinei financiare. au fost create) poate fi făcută prin reprezentanţi ai autorităţii publice în organul de conducere al instituţiei (AGA sau CA) sau prin contractul cu instituţia publică. Ulterior.G. g) desfăşoară o activitate continuă şi în mod ritmic. se reorganizează şi se desfiinţează prin lege sau potrivit legii de către Parlament. b) sunt înfiinţate pentru satisfacerea unor interese generale de specialitate. precum şi de către consiliile judeţene şi locale. nr. c) coordonarea activităţii instituţiilor publice în scopul realizării interesului general (pentru care. se observă tendinţa autorităţilor publice de a înfiinţa instituţii publice cu caracter administrativ. Acest fenomen este justificat de lipsa resurselor necesare funcţionării instituţiilor publice administrative. se pot identifica mai multe caracteristici ale instituţiilor publice: a) se înfiinţează. Specialiştii definesc instituţia publică şi ca „o formă de organizare a serviciilor publice. f) sunt încadrate cu personal. adică în mod indirect prin bilanţul aprobat anual de către autoritatea publică. sunt instituţii publice numai persoanele juridice înfiinţate prin acte de putere sau de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale în scopul realizării unor activităţi fără caracter comercial sau pentru îndeplinirea unui serviciu public nepatrimonial.. în specialitatea serviciului public în care activează. se mai numesc şi instituţii social-culturale. În prezent. de altfel. de regulă. dar cu sarcini comerciale sau industriale: agenţii. prin O. Aşadar. cu caracter social-cultural. Pentru că scopul înfiinţării lor este acela de a realiza sarcini de natură social culturală. Tratat de drept administrativ român. alături de autorităţile administraţiei publice şi regiile autonome de interes public” 142. REGIILE AUTONOME Regiile autonome sunt agenţi economici reorganizaţi în temeiul Legii 15/1990 privind transformarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale. partea generală. 49 . asociaţii. e) îşi desfăşoară activitatea fie gratuit. camere. d) mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii lor sunt asigurate. Guvern. capacitatea instituţiilor comerciale de a se organiza mai bine şi de a funcţiona mai eficient decât instituţiile administrative şi posibilitatea de a se sustrage normelor de drept administrativ ce încorsetează activitatea economică. gestionarea bunurilor din domeniul public. de la bugetul administraţiei centrale de stat sau de la bugetele locale. 13/1993 s-au stabilit măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome în vederea eficientizării lor. 1993.

dar.mai mare eficienţă şi eficacitate în paralel cu reducerea costurilor. fapt datorat inexistenţei unei diferenţieri între activitatea de conducere şi cea de execuţie. nr. .mai mare flexibilitate şi responsabilitate – în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale gestiunea serviciului poate fi încredinţată altei societăţi comerciale. SOCIETĂŢILE COMERCIALE Societăţile comerciale pe acţiuni sau cu răspundere limitată sunt agenţi economici prin care se pot realiza servicii publice. Înfiinţarea unor astfel de societăţi comerciale se realizează prin acte ale autorităţilor publice. urmând ca. lipsei inovaţiei. se aprobă statutul de organizare şi funcţionare.U. sediul.G. iar prin Legea nr. cu prioritate. pentru activităţi ce nu mai fac obiectul regiilor. denumirea.renunţarea la subvenţii şi degrevarea bugetului public de cheltuieli suplimentare. absenţei concurenţei. În comparaţie cu regiile autonome. asigurându-şi mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii lor din activitatea proprie. datorită existenţei într-un mediu concurenţial. modul de constituire. consiliile locale să organizeze fie societăţi comerciale. Prin actul de înfiinţare se precizează forma juridică. capitalul social subscris şi structura acestuia.precum şi pentru reglementarea raporturilor dintre autorităţile administraţiei publice şi regii.asigurarea investiţiilor şi dezvoltarea bazei materiale din resurse ale sectorului privat. în comparaţie cu instituţiile publice. îşi desfăşoară activitatea cu plată. Societăţile comerciale prestatoare de servicii publice sunt înfiinţate pentru satisfacerea unor interese generale de specialitate ale membrilor societăţii. 135/1994 s-au stabilit numărul şi obiectul de activitate al regiilor autonome de interes local. inclusiv preluarea activului şi pasivului fostelor întreprinderi de stat. Un moment important în reorganizarea regiilor autonome a fost reprezentat de adoptarea O. fie servicii publice. furnizarea de servicii publice prin intermediul societăţilor comerciale prezintă unele avantaje: . 30/1997 prin care se preciza că vor fi supuse reorganizării. . regiile care prestează servicii de utilitate publică şi înregistrează pierderi. În ultimii ani am asistat la un proces de reorganizare a regiilor autonome în societăţi comerciale deoarece s-a constatat o lipsă de performanţă a acestora în asigurarea serviciilor cu care erau însărcinate. 50 . AGENŢIILE ECONOMICE SPECIALIZATE Serviciile publice pot fi asigurate şi prin intermediul unor agenţii economice specializate înfiinţate de către autorităţile publice. birocraţiei în executarea sarcinilor şi lipsei de iniţiativă specifice oricărui sistem centralizat. . inexistenţei mijloacele financiare necesare bunei funcţionări şi dezvoltării.

În acest sens. ACTORI IMPLICAŢI ÎN ÎNFIINŢAREA. Agenţiile se înfiinţează pentru realizarea unor lucrări de interes public. atribuirea dreptului de exploatare. clauze speciale de arbitraj şi soluţionare a litigiilor. organul de conducere. clauze de încetare a activităţii.Aceste agenţii sunt înfiinţate de către autorităţile publice. pot exista societăţi pe acţiuni cu un singur acţionar (o autoritate publică) sau autorităţile publice pot deţine votul de aur (dreptul de veto indiferent de numărul de acţiuni deţinute). procedura de adoptare a deciziilor. Nivelurile de implicare publică şi elementele privind organizarea sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Fig. Autorităţile competente pentru organizarea unui serviciu public şi competenţele acestora. 1. Prin organizare sunt vizate diferite aspecte: determinarea regulilor de funcţionare. controlul condiţiilor de exercitare a acestui drept etc. canalizări. Acest capital nu poate fi reprezentat de bunuri aparţinând domeniului public. 4. AUTORITATE COMPETENTĂ Persoane juridice de drept privat Parlament Puterea executivă Autorităţi Colectivitate administrative locală autonome Determinarea regulilor de funcţionare Atribuirea puterii de exploatare 51 . gaze etc. De asemenea.4. capitalul şi diviziunile sale. fiind specializate într-un anume domeniu de activitate cum ar fi: drumuri. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE Pentru a fi vorba de un serviciu public. forma juridică. există posibilitatea ca autoritatea publică să-şi desemneze reprezentanţii în consiliul de administraţie (indiferent dacă deţin acţiuni sau nu). în condiţiile reglementate de legislaţia privind autorităţile publice dar şi cea care vizează societăţile comerciale. Prin actul de înfiinţare se stabilesc denumirea. energie termică. Autorităţile publice contribuie cu o parte a capitalului agenţiei.5. sediul. trebuie să existe o autoritate publică însărcinată cu organizarea acestuia.

• Dezvoltă serviciile în vederea creşterii performanţelor acestora. • Stabileşte politica locală în domeniu. 2. Este cazul landurilor din Germania. studii de dezvoltare. Fig. • Organizează servicii publice. Administraţia publică locală 3. Prestatori de servicii 4. • Respectă legislaţia în vigoare. 5. comunităţilor autonome din Spania şi regiunilor din Belgia şi Italia. 1. „Părţile implicate” în organizarea şi funcţionarea serviciilor publice şi responsabilităţile lor. • Plătesc la termen serviciile de care beneficiază. a prestatorilor. • Se informează cu privire la noile reglementări. • Respectă principiile şi regulile de bază ale serviciilor publice. surse extrabugetare. • Monitorizează modul în care este asigurat serviciul public în conformitate cu normele legale. Ţările cu organizare descentralizată încurajează responsabilitatea locală. prestatorii de servicii. • Respectă legislaţia în vigoare. regulamente. PĂRŢILE IMPLICATE Administraţia publică centrală RESPONSABILITĂŢI • Stabileşte politica naţională în domeniu. • Realizează proiecte de acte normative în domeniu. principiilor şi regulilor specifice. • Elaborează norme locale. • Asigură o informare corectă a cetăţenilor. Crt. • Asigură finanţarea serviciilor publice locale din bugetul local. administraţia publică locală. 5. Nr. aprobă tarife pentru unele servicii. cu privire la modalităţile de organizare şi funcţionare a serviciilor publice. • Informează beneficiarii cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora în raport cu serviciul public. formulează strategii şi programe de dezvoltare. În cele mai multe cazuri aceste ţări recunosc largi atribuţii structurilor intermediare dintre stat şi colectivităţile de la bază. 52 . • Elaborează standarde generale de evaluare a performanţelor serviciilor publice. responsabilităţile pot fi repartizate între mai multe niveluri de autorităţi administrative. • Se implică în furnizarea serviciilor publice. Am considerat utilă în continuare prezentarea principalelor responsabilităţi. • Gestionează eficient resursele umane. aşa cum acestea par a fi distribuite între părţile implicate: administraţia publică centrală. în unele cazuri. • Furnizează servicii publice la nivel local. Beneficiari (consumatori) Mass–Media Ţările cu organizare şi tradiţie unitară încurajează furnizarea serviciilor publice de către stat care joacă rolul de organizator şi de arbitru atunci când nu este chiar el operatorul. • Asigură serviciile la standardele stabilite de administraţia publică şi respectă obligaţiile contractuale. • Consultă beneficiarii cu privire la modalităţile optime de furnizare a serviciului.Controlul exploatării Acest tabel arată că există pentru fiecare tip de serviciu public local un mare număr de configuraţii posibile în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea şi. • Răspund la solicitările beneficiarilor. a administraţiei centrale şi locale. financiare şi materiale avute la dispoziţie. beneficiarii (consumatorii) şi mass-media.

servicii poştale).elaborarea şi fundamentarea bugetului general al organizaţiei în care sunt incluse obiectivele. Tradiţional. Anumite servicii se pretează mai bine a fi prestate la nivel local.execuţia bugetară. la nivel central sau intermediar.evaluarea şi încheierea exerciţiului bugetar.Tradiţiile politice interne joacă un rol important în distribuirea responsabilităţilor între nivelul central şi puterile locale. 1. I. grupelor de activităţi şi compartimente . electricitate) sunt mai potrivite unui sistem de responsabilitate locală. furnizorii serviciilor publice utilizează această metodă de management. .6. Marile reţele de transport. gaz. prin punerea în operă a reţelelor transeuropene (telecomunicaţii.4. Nivelul şi calitatea serviciului este direct proporţională cu nivelul finanţării.delimitarea şi dimensionarea ariilor de gestiune. Serviciile urbane şi serviciile de distribuţie (apă. transporturi feroviare. electricitate. . Se apreciază că o regularizare sectorială adecvată este în măsură să asigure. responsabilităţii etatice. Management. pornind de la „reguli de joc” europene impuse tuturor şi de la cadre juridice naţionale care transpun şi completează dreptul comunitar. gaz. producţia de energie sunt de competenţă naţională. În privinţa funcţiilor regaliene. Economică. trebuie menţionat faptul că ele sunt încredinţate. . 53 . cu respectarea obligaţiilor de serviciu public impuse de lege. . asigurările sociale.. Verboncu. cheltuielile şi eventual veniturile ariilor de gestiune . 143 Adaptată după Nicolescu O. METODE DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR PUBLICE MANAGEMENTUL PRIN BUGETE Managementul prin bugete este „un sistem de management ce asigură previzionarea. controlul şi evaluarea activităţilor organizaţiilor prestatoare de servicii publice şi ale principalelor componente ale acestora cu ajutorul bugetelor”143. dimensionarea serviciului realizându-se în funcţie de alocaţia bugetară.adoptarea bugetului general şi implicit a ariilor de gestiune . o funcţionare satisfăcătoare a concurenţei pentru producerea unui serviciu eficace. prin natura lor. a apărut o întrebare firească: cum să se armonizeze serviciile publice naţionale şi locale cu ambiţiile de realizare a unui spaţiu economic comun? Astăzi se doreşte crearea unei pieţe europene unice. p. Ed. Vorbind despre serviciul public în viziunea Uniunii Europene. altele. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următorilor paşi: . Bucureşti. 275. adică a activităţilor. 1996. sub controlul Oficiului Concurenţei.

Această reformă a pornit de la conceptul introdus şi dezvoltat de profesorul Yehezkel Dror privind abordarea radical-selectivă. O astfel de metodă a fost utilizată în reforma administraţiei publice din Portugalia unde reforma s-a concentrat pe obiective cheie. MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE Acesta poate fi definit ca „un sistem de management cu o durată de acţiune limitată. Administraţia în tranziţie. Franck Petiteville. se remarcă faptul că reformele iniţiate în ţările din Europa au vizat şi componenta alocării bugetare în cadrul organizaţiilor publice. pornindu-se de la premiza că abordarea unui număr limitat de subiecte-cheie. managerii au autoritatea de a transfera fondurile necheltuite în contul următorului an144. Koen Nomden. conceput în vederea soluţionării unor probleme complexe. Drucker care. Sistemul de recompense – sancţiuni este stabilit în funcţie de gradul de atingere a obiectivelor. Totuşi. rezultând ceea ce s-ar putea numi un efect „cascadă“. urmărindu-se flexibilizarea acesteia. Michael Kelly.P. Aceasta este o metodă utilizată în managementul serviciilor publice. 54 .P. va produce schimbări în alte domenii. dar definite precis. privind primordialitatea resursei financiare. Spre exemplu. concepute pentru a slăbi rigiditatea procesului de alocări bugetare în domeniile selecţionate (care fac obiectul programului). În cazul costurilor administrative. este definit ca sistemul de management prin care se urmăreşte determinarea riguroasă a obiectivelor până la nivelul de execuţie. MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE (M. fiind însoţite şi de voluminoase manuale de proceduri. cu un puternic caracter inovaţional şi care implică aportul unei game largi de 144 Isabel Corte-Real. în Irlanda una din iniţiativele reformelor lansate în anii ’90 a fost introducerea bugetelor administrative. De asemenea. îl defineşte ca pe o cale de a încuraja angajaţii să participe la stabilirea propriilor obiective cât şi a celor de la nivelul întregii organizaţii.O. Într-o manieră generală M. p. 1999. s-a constatat că la nivelul organizaţiilor publice nu există capacitatea de a face alegeri strategice şi de a face cunoscute obiectivele până la nivelul executanţilor. cel mai adesea câţiva ani. European Institute of Public Administration. Principalele efecte care apar sunt: delegarea unei mai mari autorităţi financiare de la Ministerul de Finanţe la alte ministere şi o libertate decizională mai mare a managerilor din administraţia publică în ceea ce priveşte repartizarea alocărilor bugetare.O.) Literatura de specialitate atribuie paternitatea acestui concept specialistului american P. în 1954.Această metodă corespunde unei viziuni dominante în sectorul public până în anii ’80. dar se constată adesea că formularea obiectivelor este în sarcina unor entităţi din afara organizaţiei furnizoare a serviciului public sau sunt formulate prin acte normative. 69.

diverşi specialişti. . Serviciile aveau libertatea de a-şi defini propriul lor proiect. 267. Michael Kelly. Ed. Capitolul II ADMINISTRAŢIA LOCALĂ ŞI SERVICIILE PUBLICE 2. I. spre exemplu. 145 Nicolescu O. dezvoltarea. Acest tip de management îl regăsim.autorităţile organizatoare ale serviciului. Acest tip de management este dificil de aplicat în cadrul organizaţiilor prestatoare de servicii publice deoarece acestea au o structură funcţională.modalităţile posibile de organizare. în sensul că nevoile unei colectivităţi locale trebuie să fie satisfăcute prin servicii organizate de către acea colectivitate. 55 .obligaţiile de tip serviciu public care trebuie satisfăcute de operatorii care le au în sarcină (de exemplu. fiind legat deci de constituirea unei structuri flexibile. au conferit proiectelor de servicii publice o dimensiune participativă146. 146 Isabel Corte-Real. p. p. Verboncu.. integraţi temporar într-o reţea organizatorică autonomă”145. 79. Bucureşti. o categorie distinctă de servicii publice o reprezintă serviciile publice locale. prin îmbinare cu cea matriceală. din subdiviziuni organizatorice diferite. Management.1. Acestea au apărut ca rezultat al descentralizării şi aplicării principiului subsidiarităţii. ASPECTE GENERALE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE LOCALE După cum am precizat. întreţinerea serviciului în anumite condiţii). Economică. . în Franţa. Grupurile de lucru. Proiectele de servicii publice au fost concepute pentru a dezvolta o abordare strategică în cadrul administraţiei şi care cuprinde pregătirea. Administraţia în tranziţie. Koen Nomden. 1999. 1996. comunicarea şi evaluarea etapelor desfăşurate cu funcţionarii publici. responsabili de supravegherea diverselor etape ale ciclului proiectului. Franck Petiteville. care cuprind funcţionarii publici din toate sectoarele. European Institute of Public Administration. Pentru existenţa unor astfel de servicii este necesar un cadru legislativ care să definească: .

. • Se poate să existe o competenţă administrativă mai mare. • Finanţare. . • Competenţă politică şi administrativă mare pe plan local. prof. A. de la nivel central.modalităţile de finanţare. • Există o supraveghere amănunţită a autorităţilor locale de către instituţiile centrale deplasate în teritoriu. • Avem reglementări stricte şi un control pe măsură în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor locale. întinderea acestora în raport cu nivelul central.modalităţile de informare ale beneficiarilor şi ale autorităţilor publice. • Libertate de acţiune într-un cadru bine definit. în mare măsură. 56 . în special. oficii ale concurenţei). Ioan Alexandru. B.modul de exercitare a actului de reglare şi. Dillinger. existenţa unei autorităţi independente. MODELUL DE AGENŢIE • Autorităţile locale sunt extensii în teritoriu ale celor centrale sau agenţii ale autorităţii centrale în teritoriu. • Autorităţile locale şi activitatea lor sunt reglementate detaliat în legislaţie. • Taxele ce se strâng pe plan local sunt nesemnificative. • Veniturile autorităţilor locale provin în cea mai mare parte din taxe locale. autorităţi regulatoare. • Supraveghere limitată a autorităţilor locale de către instituţiile centrale din teritoriu. cu misiuni clar precizate în ceea ce priveşte reglarea serviciului (cum se împart responsabilităţile la anumite niveluri: puteri centrale. • Control limitat. În ceea ce priveşte sfera serviciilor publice locale. • Competenţă politică mică la nivel local. • Acest cadru este definit prin legislaţie. . citându-l pe W. autorităţi locale. • Mare adaptabilitate în luarea deciziilor pentru satisfacerea optimă a nevoilor cetăţenilor. • Libertatea de a urma sau nu programul de guvernare al „centrului“. • Permite inechităţi în cheltuielile şi eficienţa furnizării serviciilor. MODELUL AUTONOMIEI RELATIVE Acest model se defineşte prin următoarele caracteristici: • Independenţă a serviciilor publice locale în interiorul statului. identifică trei modele ale relaţiilor funcţionale central/local.

şi la nivel local.2. nici de cele locale (există o interacţiune. adică situaţia este diferită de la serviciu la serviciu (cine furnizează şi cine plăteşte serviciul public). economice. CONSIDERAŢII LEGISLATIVE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA În situaţia în care în viaţa unui stat au loc schimbări politice structurale şi anume. este necesară adoptarea unei noi legi fundamentale. ci de la caz la caz. dar şi din transferuri de la nivel central. un sistem „check and balances“). când se schimbă regimul politic. • Se utilizează organizaţii non-guvernamentale sau agenţii guvernamentale pentru furnizarea de servicii. care asigură o foarte bună reprezentativitate a intereselor. eficienţă mai mare şi echitate în furnizarea de servicii publice. 2. • Adunarea taxelor şi impozitelor. dar şi transferul sunt responsabilităţi împărţite între nivelul central şi cel local. • Se înregistrează o oarecare lipsă de adaptabilitate şi flexibilitate în rezolvarea corespunzătoare a problemelor colectivităţii locale. Schimbările menţionate au dus la adoptarea în România a unei noi Constituţii în 1991.• Adaptabilitate mai mică în luarea deciziilor şi satisfacerea unor necesităţi ale cetăţenilor. MODELUL DE INTERACŢIUNE • Nu există o delimitare clară între autoritatea centrală şi cea locală. • Procesul de luare a deciziilor nu este dominat nici de autorităţile centrale. C. sistemul social-politic. • Veniturile autorităţilor locale provin din taxe şi impozite locale. • Există competenţe politice şi administrative şi la nivel central. • Se pot utiliza organizaţii non-guvernamentale pentru furnizarea de servicii publice. ori când un stat îşi reînnoieşte fundamental bazele politicojuridice. dar supravegheate de agenţiile guvernamentale. ori cel local va trebui să accepte un compromis. • Costuri mai mari. • Necesită sisteme bine organizate din punct de vedere politic. 57 . datorită timpului necesar ajungerii la o înţelegere comună din cauză că ori nivelul central.

Of. nr.08. Of. publicată în M. nr. Legea nr.Constituţia din 1991 cuprindea în Titlul III Autorităţile publice. preluând principiile legislaţiei interbelice în materie149. nr. nr. 148 Publicată în M. publicată în M. pe lângă Constituţie. Astfel. 119 se precizează că administraţia publică din unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice. 69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local. p. publicată în M. ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe147. 152 din 17 iulie 1996. nr. Of. Of. a fost adoptată Legea administraţiei publice locale nr. Of. Decretul . nr. Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Of. publicată în M. 241/1996. titlu astfel structurat încât să reflecte concepţia constituantei cu privire la distribuirea competenţelor între principalele categorii de instituţii care deţin exerciţiul puterilor în stat şi raporturile dintre ele. publicată în M. nr. H. O. 20 din 30 ianuarie 1995. nr. 151/1998. publicată în M. 237 din 30 septembrie 1996. nr. Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeţelor. Of. Capitolul V al acelui Titlu. Of. Consiliile locale şi primarii funcţionează. nr. 10/1995 privind creşterea competenţei autorităţilor publice locale pentru aprobarea documentaţiilor tehnice economice ale investitorilor locali şi judeţeni. nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. Of. lege care accentuează revenirea la tradiţia românească cu privire la modul de organizare şi funcţionare al administraţiei publice locale. publicată în M. 139/1994. RA Monitorul Oficial. Legea contenciosului administrativ nr.G. nr. din 15 iulie 1998. 114/1996. nr. publicată în M. 58 . 149/1996.G. publicată în M. în condiţiile legii. O. publicată în M. Legea nr. Of. 54 din 31 martie 1992. Vida. Legea cu privire la actele de stare civilă nr. nr. există o întreagă listă de reglementări care au jucat un rol în promovarea serviciilor publice locale. 125 din 16 noiembrie 1990. reglementează administraţia publică centrală de specialitate şi administraţia publică locală. 127 din 24 mai 1994.G.1990. Dintre acestea amintim: Legea nr. 119/1996. Administraţia publică. municipiilor.Lege nr.G. Legea apelor nr. Of. 105/1996. nr. Legea stabileşte că administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale. Of. Pe lângă cele două acte normative amintite. 22/1995. 92/1990 din 20.254 din 21 octombrie 1996. nr. 163 din 7 august 1991. 366 din 30 decembrie 1994. publicată în M. 103/1992 pentru aprobarea Regulamentului-cadru orientativ de funcţionare a consiliilor locale. Of. publicată în M. publicată în M. publicată în M. Legea îmbunătăţirilor funciare nr. Of. nr. 72/1996. publicată în M. 8 din ianuarie 1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat. nr. în condiţiile legii. 69/1991 şi Legea finanţelor publice locale nr. Legea privind dezvoltarea regională în România. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.159 din 24 iulie 1996. Puterea executivă şi administraţia publică. Legea locuinţei nr. nr. descentralizării serviciilor publice. Of. Of. publicată în M.G. republicată în M. 67/1995 privind ajutorul social. Of. 47 din 23 martie 1992. aprobată prin Legea nr. oraşelor şi comunelor până la organizarea de alegeri locale. 107/1996. 135/1994. 282 din 11 noiembrie 1996. Of. Bucureşti 1994. 69/1991148. Legea finanţelor publice nr. nr. Of. 84/1996. 18. Pe baza principiilor constituţionale. Legea privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate nr. 122 din 8 noiembrie 1990. Legea nr. 224 din 8 octombrie 1996. eligibilităţii 147 Constituţia din 1991 instituie la nivelul administraţiei publice locale regimul de descentralizare – I. iar în art. publicată în M. nr. 152/1991. nr. Legea protecţiei civile nr. 149 În acest capitol ne vom opri. 30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă. Of. prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe. sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi. publicată în M. nr. H. nr. nr. nr. nr. 120 ca autorităţile administraţiei publice. 131 din 29 iunie 1995. asupra câtorva acte normative de o importanţă covârşitoare în dezvoltarea serviciilor publice locale – Legea administraţiei publice locale nr. 29/1990. 189/1998. 127/1992 pentru aprobarea Statutului-cadru orientativ al comunei şi oraşului. Of. publicată în M. publicată în M. publicată în M. Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 169 din 16 august 1991. Of. H. 106/1996. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism. nr. Of. în art.

închirierea. nr. precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. ca autorităţi executive. agenţii şi pot organiza alte activităţi. 244 din 13 octombrie 1993. În fiecare judeţ se alege un consiliu judeţean. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte. în scopul executării unor lucrări de interes local. domeniului privat al acesteia. Consiliul judeţean alege. Of. 152 Publicată în M. Dezvoltarea serviciilor publice locale a fost impulsionată de adoptarea legislaţiei în domeniul finanţelor publice locale. 58/1991 150 şi ale Legii contractului de management nr. cu capital social constituit prin aportul consiliilor şi al altor persoane juridice şi fizice (art. ca autorităţi deliberative. consiliile locale şi cele judeţene pot hotărî înfiinţarea. în problemele de interes local. cu respectarea legii. Potrivit art. De asemenea. considerându-se că normele care asigură autorităţilor locale autonomie în diferite ramuri de activitate (cultură. Publicată în M. 169 din 16 august 1991. agricultură etc. consiliile locale şi cele judeţene hotărăsc cu privire la concesionarea.autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 66/1993151. a unor societăţi comerciale. Referirile Legii 69/1991 a administraţiei publice locale cu privire la serviciile publice locale. Pornind de la aceasta constatare a fost adoptata Legea finanţelor publice locale nr. locaţia de gestiune a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat.82).) nu pot produce efectul dorit şi devin formale dacă nu sunt susţinute şi de acte normative adecvate pentru crearea condiţiilor dezvoltării autonomiei şi în domeniul financiar. Legea face referiri şi la bunurile unităţilor administrativ-teritoriale: constituie patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public de interes local. 189/1998152 150 151 Publicată în M. nr. 76. care coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. nr. preşedintele şi delegaţia permanentă. 59 . în condiţiile legii. Astfel. 404 din 22 octombrie 1998. sănătate. legalităţii şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de lege. asociaţii. din rândul membrilor săi. şi primarii. se completau cu prevederile Legii privatizării societăţilor comerciale nr. instituţii sociale. cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale. În relaţiile dintre administraţia publică locală şi cea judeţeană nu există raporturi de subordonare. Of. Raporturile dintre administraţia publică judeţeană şi cea locală au la bază principiile autonomiei. Of.

Secţiunea a 2-a a Capitolului IV din Legea administraţiei publice locale nr. tehnic. 153 Legea administraţiei publice locale nr.) cu ajutorul căruia administraţia publică să-şi îndeplinească sarcinile. oraşului şi aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale”. în raport cu necesităţile de cheltuieli. Legea amintită. 215/2001. cauzate îndeosebi. • Disfuncţionalităţi în administrarea bugetelor locale. În anul 2001. amintim: • Legea 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală. sunt utilizate sintagmele „servicii publice ale comunei sau oraşului”. . eficient şi operativ în sectorul serviciilor publice. Precizarea din titlul secţiunii. ne determină să considerăm că în realitate este vorba despre două categorii de servicii publice locale: . Acest cadru general era completat de Legea privind regimul concesiunilor nr. nr. iar în cuprinsul articolelor din această secţiune. etc. • Lipsa personalului de specialitate (fiscal. 154 60 . 215/2001 publicată în M. a fost adoptată o nouă lege care să reglementeze organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi implicit serviciile publice de la acest nivel153. • Lipsa unui sistem care să stimuleze autorităţile administraţiei publice locale în descoperirea de noi resurse pentru creşterea veniturilor proprii. pe de altă parte. pe de o parte şi raţionalizarea cheltuielilor. 204 din 23 aprilie 2001. este intitulată: „Serviciile publice ale comunei. nu mai corespunde evoluţiilor administraţiei publice româneşti.servicii publice subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. de aprobarea cu întârziere a bugetului de stat şi implicit a transferurilor şi a sumelor defalcate din impozitul pe salarii către bugetele locale. urmărind să contribuie la soluţionarea următoarelor neajunsuri: • Resurse financiare insuficiente. reprezintă cadrul general de reglementare pentru serviciile publice locale.Legea 189/1998 avea menirea să asigure o autonomie cât mai largă în domeniul finanţelor publice locale.servicii publice organizate de autorităţile administraţiei publice locale. pornind de la observaţia că Legea 69 a administraţiei publice locale adoptată în anul 1991. În categoria actelor normative ce vizează direct serviciile publice locale. 219/1998154. 215/2001. • Criterii şi mijloace neadecvate pentru desfăşurarea unui management de calitate. Of. să stabilească resursele financiare ale administraţiei publice locale în concordanţă cu obligaţiile de administrare. Legea îşi propunea să dezvolte rolul autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu principiile autonomiei locale şi cu mecanismele economiei de piaţă. • Ordonanţa Guvernului României 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.

• Ordonanţa Guvernului României nr. .învăţământul preuniversitar de stat. se constată că • Ordonanţa Guvernului României 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. (2) Consiliile locale şi primarii funcţionează. • Ordonanţa Guvernului României nr. autorităţile locale au primit noi responsabilităţi în următoarele domenii: . . prin revizuirea Constituţiei. . • Ordonanţa Guvernului României nr. începând din anul 2000.colectarea impozitelor şi taxelor locale. prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe. autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate. precizându-se următoarele: ARTICOLUL 120 (1) Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării.susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului. • Ordonanţa Guvernului României nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători. . în condiţiile legii. În 2003. îndeosebi cu privire la deconcentrarea serviciilor publice. Din păcate. . pornind de la Strategia de reformă a administraţiei publice adoptată în 2001 şi revizuirea Constituţiei. în condiţiile legii.serviciile de poliţie comunitară. ARTICOLUL 121 (1) Autorităţile administraţiei publice. 84/2001 privind înfiinţarea. ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe. a fost elaborată Strategia de accelerare a reformei în administraţia publică. la nivel formal. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor.serviciile de gospodărie comunală. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. . este încă în vigoare. sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi. • Ordonanţa Guvernului României nr.asistenţa socială. în condiţiile prevăzute de legea organică. au fost aduse unele clarificări. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor. ce. 61 . În anul 2004. . 88/2001 privind înfiinţarea. • Ordonanţa Guvernului României nr. .susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap.serviciile de evidenţă informatizată a persoanei. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.Rezultat al tendinţelor de descentralizare a serviciilor publice.serviciile comunitare de urgenţă.

Radu Carp. Atât autorităţile centrale cât şi cele locale au avut şi au în vedere aplicarea unei strategii de modernizare şi dezvoltare a serviciilor publice.” Consiliile locale pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate.obiectivele ambiţioase ale acestei strategii. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar. A. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora. salubrizare) şi creşterea gradului de acces a populaţiei la aceste servicii. în condiţiile legii. 215/2001. Partea I nr. e) atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor în domeniul infrastructurii locale. modificata prin Legea 286/2006. acum fiind adoptate o serie de acte normative ale căror prevederi le vom analiza în continuare. serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului. potrivit specificului şi nevoilor locale. în condiţiile legii. au fost doar parţial atinse155. cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun. 62 . 2005. Bucureşti. b) extinderea sistemelor pentru serviciile de bază (alimentare cu apă. publicată în Monitorul Oficial. este intitulată: „Instituţiile. 621 din 18/07/2006. Ion Tudorel. strategie ce are la bază următoarele obiective fundamentale: a) descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei. inclusiv cele care vizează serviciile publice. Secţiunea a 2-a a Capitolului IV al Legii administraţiei publice locale nr. studiu de impact realizat în cadrul proiectului PAIS 3. f) instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la finanţarea serviciilor comunale. autori Marius Profiroiu. 155 Cu privire la gradul de atingere a obiectivelor acestei strategii – „Reforma administraţiei publice din perspectiva integrării europene”. Anul 2006 reprezintă un moment de cotitură în materie de reformă legislativă a serviciilor publice. 215/2001. Legea 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. g) promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă. Dragoş Dincă. canalizare. IER. d) promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopolizare. c) restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate.

modificata în 2006. Tineretul. oraşului sau municipiului. La art. gaz natural. după caz. în condiţiile legii. salubrizare. 63 . activităţile de administraţie social-comunitară. 3. Educaţia. Situaţiile de urgenţă. 2. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. Evidenţa persoanelor. potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii. 7. cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 1. a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Ordinea publică. 6. d). în condiţiile legii. grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale. 10. oraşului sau municipiului. Serviciile de urgenţă de tip salvamont. (2) lit. De asemenea. 17. Dezvoltarea urbană. a persoanelor vârstnice. autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi asupra darii în administrare. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei. Legea nr. în condiţiile legii. canalizare. precum şi a serviciilor publice de interes local. 9. Conservarea. Locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa. 215/2001. consiliul local asigură.Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. iluminat public şi transport public local. Protecţia şi refacerea mediului înconjurător. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 5. 8. consiliile locale şi judeţene pot contracta. Sănătatea. după caz. 215/2001. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei. după caz. 16. vânzarea. a parcurilor. Podurile şi drumurile publice. 18. Punerea în valoare. Cultura. a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Serviciile sociale pentru protecţia copilului. 38 stabileşte că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. a persoanelor cu handicap. 11. 13. 12. energie termică. salvamar şi de prim ajutor. 14. în interesul comunităţii locale. lucrări şi servicii de utilitate publică. 15. Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă. Sportul. 4.

pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar.B. g) Garantarea. ce constituie infrastructura tehnico-edilitara aferentă serviciilor. precum şi darea în administrare sau concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. în condiţiile legii. coordonarea. organizării. autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri în legătură cu: a) Elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor. 8. art. precum şi în aspectele vizând crearea. extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente. În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice. organizării. d) Delegarea gestiunii serviciilor. precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme. administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. h) Elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor. a programelor de reabilitare. monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor de utilităţi publice. competentele. atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării. 9 autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă. exploatării. 64 . modernizarea. gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii. monitorizării şi controlului funcţionarii serviciilor comunitare de utilităţi publice. urbanism şi mediu. organizarea. c) Asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării. inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice. aferente sistemelor de utilităţi publice. e) Participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de interes local. inclusiv cu consultarea operatorilor. obiectivele. dezvoltarea. în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor. reabilitării şi modernizării sistemelor existente. în condiţiile legii. elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. f) Contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării. după caz. în tot ceea ce priveşte înfiinţarea. Legea nr. Potrivit legii 51/2006. gestionării. b) Coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare. de amenajare a teritoriului. a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. finanţării. intercomunitar sau judeţean.

h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. respectarea Legii concurentei nr. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: a) să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială. ajustarea. tarifelor şi taxelor speciale. cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente.i) Stabilirea. exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând 65 . l) Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. k) Restrângerea ariilor în care se manifesta condiţiile de monopol. e) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor. Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi utilizatori. d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. supuse normelor juridice de drept public. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante. după caz. ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora. 21/1996. republicată. modificarea şi aprobarea preţurilor. j) Aprobarea stabilirii. la cererea uneia dintre părţi. b) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii. utilizând principiul planificării strategice multianuale. sunt raporturi juridice de natura administrativă. g) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori. în cazul gestiunii directe.

patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. afectate serviciilor. de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat. în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice. să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente. următoarele drepturi: a) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. b) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice: a) să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii. dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori. 66 . asigurarea protecţiei utilizatorilor. după caz. în funcţie de forma de gestiune adoptată. aprobarea stabilirii. de ţara de origine. ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator. a parametrilor de calitate asumaţi. Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat. în condiţii justificate. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei publice locale au. încredinţate pentru realizarea serviciului. e) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. indiferent de forma de proprietate. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora. se face pe baza avizului de specialitate emis de autoritatea de reglementare competentă. aprobarea preţurilor şi tarifelor. f) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor. după caz. iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol. pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol. c) să invite operatorul pentru audieri. într-un interval de timp prestabilit. g) să refuze. în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor. asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public.

2006. confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economicofinanciare privind activitatea operatorilor. precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale E. 418/15 mai.b) să asigure un mediu de afaceri concurenţial. Logica urmărită de întreprinderile publice în realizarea serviciilor publice este definită de punerea în practică a politicii publice. 2006. 627/20 iul. Of. transparent şi loial. 453/25 mai 2006. corespunzător clauzelor contractuale. regulile şi cadrul instituţional care reglementează procesul de descentralizare administrativă şi financiară. respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. Ordonanţa reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii. nr. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI CETĂŢEANUL 2. Legea stabileşte principiile. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale . d) să asigure resursele necesare finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. C. publicată în M.1. altele decât cele de interes public. e) să păstreze. angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale.3. publicată în M. cadrul general şi procedurile privind formarea. de 67 . nr. publicată în M. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Legea nr. Of. Legea stabileşte principiile. D. în condiţiile legii. nr. ROLURI ÎN MATERIE DE FURNIZARE A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE Rolul primar al instituţiilor publice este în primul rând acela de a oferi un serviciu sau un produs unui consumator sau beneficiar.3. c) să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului. Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. administrarea.195 din 22 mai 2006 a descentralizării . Legea – cadru nr. Of. 2.

142. Prestatorul deţine monopolul. prognoza meteo.A. 17). redistribuirea directă a banilor. Clientul primeşte un beneficiu în bani de exemplu.furnizarea unor servicii gratuite. Clientul este supus unor controale. cazul voluntariatului părinţilor în cadrul şcolilor. 7. clientul poate avea posibilitatea de a Consumator alege. Clientul are obligaţii impuse de lege. ajutorul de şomaj. dar nici nu este foarte dependent şi nici serviciul nu este personalizat. dar este în mare măsură dependent de acest serviciu. Bucureşti. în special producerea de distribuţia serviciilor publice. În acest caz.156. O componentă a acestui proces o reprezintă şi separarea funcţională a diferitelor activităţi. telecomunicaţii. servicii şi produse foarte variate cum ar fi: drumuri şi poduri. de care este dependent pe o perioadă determinată în timp şi care reprezintă un drept legal al acestuia. 1. Teora. reguli privind siguranţa sau mediul. Tipurile de relaţii client – prestator. p. cit. de furnizarea unor servicii ce sunt plătite de utilizator atunci când beneficiază de ele etc. ajutorul pentru locuinţă. Producător De exemplu. iar dependenţa de acel serviciu este probabil mare. Economie Politică. Serviciile reprezintă o serie de tranzacţii între client şi prestator (Fig. consumator Utilizator Este cazul parcurilor publice. acoperind domenii mai mult sau mai puţin palpabile. reguli etc. op. 6. dar se aşteaptă ca activitatea reprezentanţilor legii să fie caracterizată de bunăvoinţă şi promptitudine. În relaţiile cu sistemul de taxe şi impozite. POZIŢIA CLIENTULUI I. De exemplu. p. 5. contribuabilii (clienţii) au obligaţii clare. rolurile concrete pe care trebuie să le joace administraţia publică locală sunt157: a) Rolul de client în toate contractele de furnizare a serviciilor publice. între diferite servicii publice sau private. transport) Cumpărător plătind o sumă de bani. 3. 17. 2. Fig. dar Contribuabil se aşteaptă ca serviciul sau asistenţa să le dea posibilitatea de a-şi îndeplini aceste obligaţii. poştă. Ed. Samuelson P. când clientul poate fi un şi consumator care joacă un rol în producerea unui serviciu. Una dintre modalităţile de realizare a procesului de reformă este schimbarea modalităţii de finanţare a serviciilor publice – de la finanţare prin impozite şi taxe către servicii publice tarifabile. Beneficiar TIPURI DE SERVICII – POZIŢIA CLIENTULUI ŞI A PRESTATORULUI II. Cetăţean supus unor reguli Spre exemplu. care va fi în general personalizat. finanţate prin tarife de utilizator. Prestatorul adesea deţine monopolul. într-o oarecare măsură. 156 157 Matei L. ca şi introducerea mecanismelor pieţei competitive acolo unde este posibil. acordarea de asistenţă persoanelor cu handicap. de redistribuţie.169-175. în care clientul nu are nici o alternativă în afara serviciului public. Nordhaus D. 2000.. În acest context. ce nu presupun un contract direct furnizor – consumator individual. siguranţa personală etc.. care au un impact semnificativ asupra acţiunilor acestuia. 68 . 4. Clientul achiziţionează un serviciu (de exemplu.

c) să-şi protejeze drepturile de consumator. c) să aibă. d) să acţioneze în acelaşi timp şi în calitate de cetăţean. dacă este cazul. taxe sau tarife de utilizator pentru acoperirea costurilor serviciilor publice de care beneficiază. puterea publică deţine întreaga ştiinţă şi legitimitate (a căror garanţii este dată de votul democratic): ei îi revine aşadar sarcina de a orienta activităţile publice.3. ABORDAREA SERVICIULUI PUBLIC DIN PERSPECTIVA UTILIZATORULUI Pentru utilizatori.. pentru care prestaţiile sunt concepute într-un mod unilateral şi centralizat. contract cu beneficiarii individuali (consumatorii). c) Rol de decizie în domeniul tarifelor de utilizator. Publicul suportă opţiunile. d) să participe. Această terminologie a vehiculat competiţia unui public „supus“. îndeosebi în ţările care au o puternică tradiţie în acest sens. De fapt. utilizatorii serviciului public au fost „supuşii“ acestuia. Utilizatorii percep serviciul public prin intermediul beneficiului direct. prin manifestarea dreptului său de vot. pasiv. Rolurile concrete ale consumatorului sunt: a) să beneficieze de serviciile publice furnizate. atunci când este cazul. a gradului în care propriile nevoi sunt satisfăcute. dacă este cazul.. b) să plătească impozite. în funcţie de nevoile pe care le determină pentru bunăstarea populaţiei. în cadrul unui stat de drept. Mult timp. Serviciul public influenţează viaţa fiecărui individ şi implicit nivelul de trai al fiecăruia. al utilităţii şi al implicării într-o formă sau alta în actul prestator. În concepţia tradiţională. activităţile. 69 . Foarte mulţi îl asimilează cu noţiunea de serviciu indispensabil vieţii individuale. b) să aibă contract cu autoritatea publică. atunci când este cazul. Aşteptările utilizatorilor de servicii publice sunt în strânsă relaţie cu gradul de civilizaţie. în sistemul birocratic tradiţional. la procesul de stabilire a tarifelor de utilizator.2. noţiunea de utilizator reprezintă un administrat cu drepturi şi obligaţii. Rolurile concrete ale furnizorului de servicii publice sunt: a) să furnizeze serviciile publice la care s-a angajat prin contract. disfuncţionalităţile întreprinderilor publice.b) Rol de reglementare şi monitorizare a furnizării de serviciilor publice în care există contracte directe furnizor – consumator individual. 2. noţiunea de serviciu public este foarte extinsă.

el ar trebui să exercite nu numai un control general asupra serviciului.. Eau.. prin prisma mecanismelor de reprezentare şi pretind.. ale cărui nevoi trebuie satisfăcute. concesionară a reţelei de transport cu tramvaiul din oraş. Acest fenomen a fost accentual şi de dimensiunea de piaţă a unor servicii. grupaţi întrun sindicat al proprietarilor şi contribuabililor. Beneficiar al serviciului. O influenţă importantă în acest proces o are Comisia Europeană. a recurs la o reorganizare a traseelor ca urmare a înlocuirii în 1901 a tracţiunii animale cu tracţiune mecanică. activitatea prestată pentru el se presupune că se realizează „spre binele lui“. puteau ataca o decizie care avea repercusiuni asupra finanţelor sau patrimoniului acelei colectivităţi. prin decizia Casanova (29 martie 1901). ci chiar să solicite funcţionarea în favoarea sa: utilizatorul are un drept la serviciu. presupune luarea în considerare a următoarelor aspecte161: • Accesul. un egalitarism în ceea ce priveşte condiţiile de furnizare.. Locuitorii cartierului.. pe baza Legii din l iulie 1901. Rolul utilizatorilor în definirea serviciilor publice a devenit din ce în ce mai important. p.cit. mai mult sau mai puţin explicit. Consiliul de Stat. aceştia nu jucau nici un rol în definirea şi Matei L. sistemul public se află apriori departe de orice dimensiune a pieţei: publicul este un „captiv“ pentru că nu poate alege. ceea ce el însuşi confirmă prin opţiunile sale electorale158. Multă vreme. 173-175. Pierre Laroque. • Alegerea (opţiunea). Evoluţia raportului cu utilizatorii de servicii publice reprezintă centrul evoluţia serviciilor publice.. apariţia concurenţei şi posibilitatea alegerii operatorului. 160 Utilizatorul este cel a cărui satisfacere reprezintă chiar obiectul serviciului public. În Franţa. În plus. De asemenea. O strictă raportare a serviciului la client. 158 modului tradiţional de furnizare a serviciilor. îndeosebi pentru Pierre Laroque160. revendicând necesitatea de a fi parte componentă în gestiunea serviciilor publice. prilej cu care a decis încetarea activităţii în cartierul Croix de Seguey-Tivoli. au cerut prefectului să solicite companiei realizarea serviciului aşa cum era prevăzut în caietul de sarcini. Les usagers des services publics industriels (Transports. Utilizatorii joacă un rol deosebit în evoluţia serviciilor publice. etapă importantă în atacarea excesului de putere. Electricité). 1933. 159 70 . încă din 1901. Consiliul de stat a admis recursul pentru exces de putere şi a recunoscut explicit că sindicatul avea calitate procesuală. 161 Matei L. • Informarea. De altfel. drepturilor utilizatorilor au reprezentat un element central al Şcolii serviciului public. în ale cărei documente retorica consumatorului este adesea prezentă. intitulată Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli159. recunoaşterea drepturilor utilizatorilor a fost marcată de o decizie a Consiliului de Stat din 1906. op. punându-se accentul pe cetăţeanul-client. în calitate de contribuabili. a admis că locuitorii unei comune. elemente ce au condus şi la o mai mare grijă pentru calitate. Gaz. op.220 Compania de tramvaie electrice din Bordeaux.Astfel. p. cit.

a condus la receptivitatea politicienilor în faţa noilor solicitări de servicii163. Ideea de parteneriat în guvernare între oficialii aleşi şi cetăţeni. 162 Participarea cetăţenilor la procesul decizional – manual de instruire. Această exigenţă este centrul contractului care uneşte francezii şi serviciile lor publice […] Practica importantă a dialogului social. 16. p. În multe ţări a existat un interes crescut faţă de satisfacţia clienţilor în prestarea serviciilor publice. coordonatori Matei L. Publicaţie realizată cu sprijinul OECD şi NISPAcee. la ore convenabile precum şi informaţii într-un limbaj adecvat. Calitatea serviciului trebuie să fie constant îmbunătăţită pentru clienţi. c) Satisfacerea cerinţelor clienţilor – pe cât posibil. • Reprezentarea. coordonator Matei A. 165 Guvernarea în tranziţie – Reformele managementului public în ţările OCDE. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Centrul de Pregătire pentru Administraţie Publică. receptivitate care se transpune în165: a) Transparenţă – clienţii trebuie să cunoască modul de funcţionare al administraţiei. 2002. 2001. Un motiv a fost convingerea că. În multe cazuri este necesară implicarea lor. Publicaţie realizată cu sprijinul OECD şi NISPAcee. b) Participarea clienţilor – clienţii nu trebuie să fie trataţi doar ca beneficiari pasivi ai serviciilor prestate de administraţie. căutarea consensului şi prevenirea conflictelor sunt într-adevăr indispensabile […] Continuitatea serviciului este un imperativ care nu poate fi ignorat. Jacques Chirac aprecia: „Avem datoria să facem serviciul public mai performant şi deschis pentru oricine.. transparenţă din partea aleşilor şi oportunitatea oferită oamenilor de a juca un rol important în procesul guvernării. bazat pe onestitate. În ţările OCDE există o convenţie referitoare la faptul că administraţia trebuie să fie receptivă la cererile clienţilor săi. cine este responsabil şi pentru ce este responsabil şi care sunt remediile dacă lucrurile nu merg bine. clienţilor trebuie să li se ofere servicii care să corespundă situaţiilor lor specifice. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Centrul de Pregătire pentru Administraţie Publică 2000. serviciile destinate utilizatorilor individuali s-ar putea îmbunătăţi semnificativ fără creşterea costurilor sau cu o creştere redusă a costurilor.. p.. care sunt constrângerile asupra acţiunii funcţionarilor publici. 116. dacă administraţia doreşte să-şi îmbunătăţească activitatea. p.• Corectarea (restabilirea echilibrului). RTI. acordând mai multă atenţie dorinţelor clienţilor. şi chiar în activitatea de zi cu zi162. 163 Pe 5 aprilie 2001. 71 . cu ocazia inaugurării sediului primăriei din Calvados. Bucureşti. d) Accesibilitate – clienţilor trebuie să li se ofere un acces facil la instituţiile publice. Un serviciu care să se potrivească la toate cerinţele nu mai este adecvat şi nici necesar. Una dintre modalităţile de a acorda mai multă atenţie dorinţelor clienţilor a fost extinderea posibilităţilor clienţilor de a opta164.” 164 Administraţia deschisă – iniţiative privind calitatea serviciilor. participarea reprezentanţilor personalului la alegerile strategice. 67. Dincă D. deoarece noua flexibilitate din sectorul public permite armonizarea serviciilor cu cerinţele.

Cadrul legislativ este util dar nu suficient pentru că o lege nu-l poate schimba peste noapte pe cel care o aplică. să îşi onoreze obligaţia de a participa ca parteneri egali în activităţile acesteia. cetăţenii-clienţi trebuie să se informeze şi. 2. Toate procesele de reformă a administraţiei publice din România au încorporat într-un fel sau altul aceste idei. statul se vede obligat să intervină în cele mai diverse forme în viaţa ţării [.] în faţa acestor fenomene şi în faţa acestei politici. care va avea ca avantaje apropierea administraţiei de administraţi şi accelerarea deciziilor“. adaptarea structurilor administrative se impune [.. înţelegând problemele administraţiei. sunt necesare un transferul continuu de informaţii de la administraţie la cetăţeni şi modalităţi eficiente prin care administraţia culege informaţii de la cetăţeni. ci organe (instituţii) administrative. aceste idei presupun existenţa unei administraţii care îşi cunoaşte bine clienţii şi doreşte să îi implice în activitatea complexă a procesului de guvernare. numai că realizarea practică a acestora se lasă încă aşteptată. numite.Practic. Deconcentrarea îmbracă două forme: orizontală şi verticală. Justificarea deconcentrării o regăsim.. în expunerea de motive a decretelor din 1964: „Pentru a face faţă la nevoi crescânde. unor entităţi subordonate.3. fiind cazuri mult prea izolate. Pe de altă parte.. Prima vizează încredinţează unui reprezentant unic al statului (prefectul) responsabilitatea serviciilor 72 . ca în cazul centralizării. încorporarea aşteptărilor utilizatorilor de servicii publice presupune un parteneriat ce are la bază informarea şi consultarea acestora. DESCENTRALIZAREA ŞI PRIVATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE – FORME DE APROPIERE A ADMINISTRAŢIEI DE CETĂŢEAN DECONCENTRAREA Prin deconcentrarea serviciilor publice se înţelege transferul unor atribuţii care revin nivelului central de administrare.3. Pe de altă parte iniţiativa şi imaginaţia sunt elemente aproape inexistente în administraţia românească.] această restructurare va facilita deconcentrarea. de exemplu în Franţa. Diferenţa rezidă în faptul că la nivel teritorial nu există agenţi. aceasta limitându-se doar la aplicarea legii. Administraţia continuă să privească utilizatorii serviciilor pe care le realizează dintr-o poziţie de superioritate şi dispreţ. Concluziile nu sunt deloc îmbucurătoare.. Nu în ultimul rând. Aşadar. pe baza competenţelor oferite de lege. revocabile şi răspunzătoare în faţa autorităţilor administraţiei centrale de stat. fiind vorba de o formă diminuată a sistemului de centralizare. ce au o competenţă proprie şi putere de decizie. ce funcţionează în teritoriu. DECONCENTRAREA. încercările de a face mai mult.

120 (1): „Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării. 73 . Acest lucru a condus la numeroase disfuncţionalităţi pentru că practic există o dublă subordonare a acestor servicii – faţă de prefect şi faţă de minister şi implicit decizii contradictorii. autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice”). în vederea unor performanţe maxime. 123 (2): „Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”) cât şi pe cea de descentralizare (Art. a făcut ca în practică să existe numeroase confuzii în aplicarea celor două principii. Justificarea sistemului actual rezidă în faptul că dincolo de apropierea de cei administraţi. cheltuielile publice şi controlul conturilor şi de a le transfera către colectivităţile locale. Tendinţele europene. utilizează atât sintagma de deconcentrare (Art. Confuziile apar îndeosebi în zona deconcentrării. elaborat la nivel naţional. pentru care dintre acestea este utilă deconcentrarea verticală.deconcentrate ale diferitelor ministere. În România. Având în vedere amploarea descentralizării. mai ales în Franţa sunt de a scoate de sub autoritatea prefectului acele servicii care presupun o utilizare privată: educaţia. trebuie precizat exact în ce constă activitatea de conducere a prefectului şi pentru ce competenţe există o subordonare faţă de minister. reprezentant unic al guvernului. dacă se menţine acest sistem. încasările. în România sunt utilizate atât deconcentrarea cât şi descentralizarea. pentru a identifica. modificată. Deconcentrarea orizontală concentrează autoritatea teritorială în mâinile prefectului. dar se tinde spre sectorializarea ministerială. destul de puternic pentru a lua decizii prin care să oblige diferite servicii să acţioneze sub responsabilitatea sa. în timp de cea de a doua aşează aceste servicii după o ierarhie directă în care şeful serviciului depinde doar de ministrul de resort. apare nevoia de a realiza o contrapondere autorităţii aleşilor locali pentru a menţine autoritatea statului. în ceea ce priveşte organizarea serviciilor publice. Aşadar. întăreşte puterea acestuia şi aplică asupra teritoriului un sistem ce se doreşte coerent. În cazul deconcentrării verticale se conservă o anumită continuitate administrativă. Constituţia României. fiind evident că prefectul nu se poate implica în conducerea activităţilor specifice şi. deconcentrarea are ca menire crearea unui interlocutor etatic pentru autorităţile locale. s-a adoptat varianta deconcentrării orizontale (prefectul conduce serviciile publice deconcentrate). În cele mai multe cazuri este vorba de servicii strict specializate. dar inexistenţa unor detalieri suplimentare. inspecţia muncii. fără a exista o analiză individuală a serviciilor publice.

În sens larg. control – din sectorul public către sectorul privat166. privatizarea nu implică neapărat transferul integral al proprietăţii şi controlului serviciilor. privatizarea este asociată cu o întreagă gamă de măsuri: • Cesiune de active – vânzarea în totalitate sau în parte a unei întreprinderi sau a unor bunuri aparţinând statului sau colectivităţilor locale. – Decentralization and privatization in municipal services: The case of health services. cel puţin în România. descentralizarea permite serviciilor publice să se administreze ele însele. Varietatea acestor măsuri arată că privatizarea este definită din ce în ce mai larg. 167 Organizaţia Internaţională a Muncii – Raportul discuţiilor Reuniunii paritare privind impactul descentralizării şi privatizării asupra serviciilor municipale.Totuşi. mulţi prefecţi dorindu-şi să exercite asupra autorităţilor locale nu doar un control de legalitate. asistăm la o încercare de sporire a puterii administraţiei deconcentrate. principiul descentralizării serviciilor publice constă în „transferarea serviciilor de la „centru” spre comunităţile locale. 164. Geneva. gestiune. reprezintă vânzarea de bunuri din domeniul privat al statului sau colectivităţilor locale. • Subcontractarea serviciilor – funcţionarii joacă rolul de administratori de servicii. În unele studii de specialitate167. În sensul cel mai strict. în care autorităţile locale sunt alese de către colectivitate.” În sens formal. • Liberalizarea – constă în suprimarea dispoziţiilor care împiedică întreprinderile din sectorul privat să pătrundă pe pieţele sectorului public. Termenul de privatizare este asociat cu transferul de active – proprietate. într-un mod care urmăreşte să încurajeze participarea sectorului privat la prestarea serviciilor publice. resurse. gestiunea şi partajarea riscurilor într-un proiect comun. Ori. document de lucru nr. 2000. 166 Bach S. care le conferă personalitate juridică. 74 . 15-19 octombrie 2001. le permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare. • Stabilirea de taxe de utilizare – acestea permit statului sau colectivităţilor locale să perceapă redevenţe pentru serviciile care sunt asigurate de sectorul privat. Geneva. ci şi unul de oportunitate şi chiar să deţină puterea de a sancţiona direct autorităţile locale. cu scopul satisfacerii nevoilor sociale. DESCENTRALIZAREA ŞI PRIVATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE După cum am precizat anterior. sub controlul statului. • Parteneriat între sectorul public şi privat – pentru finanţarea. un astfel de sistem este imposibil de aplicat într-un sistem descentralizat.

În acest sens. PARTENERIATE Este vorba de parteneriatele public-privat-social pentru a promova investiţiile şi furnizarea de servicii. Descentralizarea şi privatizarea sunt două probleme importante în cadrul reformei serviciului public fiind considerate căi de îmbunătăţire a eficacităţii şi eficienţei serviciilor publice. OFERTE CONCURENŢIALE Marea Britanie. componenta cea mai importanta a privatizării a fost subcontractarea sau externalizarea serviciilor. Există o piaţa liberă pentru transportul în comun şi toţi furnizorii sunt privaţi. Abordările diferă în funcţie de sectorul de activitate în care se realizează privatizarea. presiunile ecologice şi mondializarea. dorindu-se o sporire a acesteia. Cu toate că acest proces este asimilat mai ales cu Marea Britanie. economică. Deşi există experienţe îndelungate de privatizare a serviciilor publice. Privatizarea a fost influenţată de evoluţia tehnologică. de exemplu. politică. SUA şi Noua Zeelandă. Diferiţi furnizori sunt în concurenţa pe aceeaşi linie. Aşadar. dar şi evoluţia structurală şi organizaţională a serviciilor publice. Potrivit unui studiu realizat de Banca Mondială. Tendinţa a fost influenţată de o serie de factori precum evoluţia tehnologică. 75 . cu rigiditatea şi lipsa de reacţie. C. Cu toate acestea. puţine sunt ţările care nu l-au aplicat.Privatizarea reprezintă un curent larg răspândit cu privire la maniera de a fi a statului. în paralel cu noi cereri de servicii. Publicul este din ce în ce mai puţin tolerant cu lipsa de eficacitate a unui serviciu public. socială şi culturală. insuficienţa investiţiilor în serviciile publice. gama serviciilor oferite prin aceasta metodă rămâne modestă. SUBCONTRACTARE În cadrul sectorului serviciului public. problemele de finanţa publice. Au existat presiuni economice şi sociale cu privire la utilizarea eficace a finanţelor publice şi cu privire la limitarea taxelor şi impozitelor. este singura ţară europeană care a introdus concurenţa pentru serviciile de transport în comun. precum şi relaţia dintre acestea. cu slaba calitate a prestaţiilor. pentru încurajarea privatizării şi apariţia concurenţei în domeniul serviciilor publice. se pot institui cel puţin trei tipuri fundamentale de măsuri: A. a fost cea care a influenţat cel mai puternic evoluţia rolului statului şi al pieţei. metoda privatizării rămâne o problemă foarte controversată. de mediu. este important ca administraţia publică să creeze un climat favorabil dezvoltării întreprinderilor private. Integrarea economică internaţională sub forma mondializării şi regionalizării. B.

Criza administraţiei. analyse economique des processus politique. competitivi”168. într-o lume a liberalizării şi pieţelor integrate. în democraţiile occidentale lucrurile nu stau chiar aşa. inclusiv a celor strategice şi de asemenea a tuturor serviciilor publice de producţie. care să permită întreprinderilor şi indivizilor să devină productivi şi. Contrar unor păreri potrivit cărora privatizarea totală poate şi trebuie realizată în cadrul tuturor sectoarelor economice. p. 48. Geo C. 1978. Dr. AllBeck.„dezvoltarea eficace are nevoie de un cadru favorabil. Mai mult. CĂLUGĂRU – COAUTOR AL TEZEI – 21 IUNIE – 2007 168 169 Banca Mondiala – Oraşe în tranziţie. 2001. Există teorii potrivit cărora „nu există motive să se creadă că alegerea între stat şi piaţă trebuie să fie constantă şi permanentă” – Gordon Tullok – Le marche politique. 76 . privatizarea serviciilor publice nu trebuie să devină un scop în sine169. regii sau servicii strategice. în special în cazul unor sectoare care evident sunt de interes naţional şi constituie industrii. Dimpotrivă. Economica. „ramuri întregi funcţionează integrat evitându-se atomizarea acestora spre a evita disfuncţiile întregului sistem”170. desfacere sau prestatoare de servicii. 151. 170 Alexandru I. Ed. mixajul dintre public şi privat este de cele mai multe ori în favoarea spaţiului public. studiu realizat în 2000. p. Cu toate acestea. p. Paris. Bucureşti. 20.. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful