WAJ3105 HUBUNGAN ETNIK

SOALAN :
Analisis perkembangan modenisasi di Malaysia dan luar negara. Hubungkaitkan pembangunan

ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.
Disediakan Oleh :

Jocylyn Justine Maria Binti Simpanan Rozie Marylenn Sabinus

. • Modenisasi mengandungi dua aspek utama: – pembangunan ekonomi – pembangunan politik.berencana . .KONSEP MODENISASI • suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.tidak berencana • Perubahan berencana . kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan.suatu proses di mana matlamat.

• Pembangunan pertanian : sara diri -> komersial • Industrialisasi : produksi secara besar-besaran. Kaedah atau proses yang dilaksanakan • Pembangunan teknologi : tradisional -> saintifik dan canggih. • Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar.PEMBANGUNAN EKONOMI Matlamat • Capai kemajuan dengan wujudkan masyarakat industri. Ukuran pencapaian • pertumbuhan yang diukur dengan ukuran ekonomi (KDNK) .

• Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada dua sudut: – Sudut falsafah – Sudut praktikal .MODENISASI DI EROPAH • Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat daripada dua revolusi besar : – Revolusi Perancis (politik feudal) – Revolusi Industri (ekonomi). • Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.

menjadi bentuk yang R E V O L U S I P E R A N C I S 1789-1799 berasaskan prinsip Kesedaran terhadap nasionalisme. daripada struktur kerajaan Perancis yang bermonarki mutlak dengan sistem feudal yang memberikan keistimawaan bagi golongan autokrat dan paderi Katolik.Revolusi Perancis merupakan satu tempoh peralihan politik dan sosial dalam sejarah Perancis. kewarganegaraan dan hak rakyat. .

Revolusi Industri ialah perubahan yang cepat di bidang ekonomi iaitu dari kegiatan ekonomi agraria ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja R E V O L U S I P E R I N D U S T R I A N manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. .

. • Dua aliran dalam menerangkan gagasan: – Bersifat sehala (unilinear).teori yang sangat berpengaruh dalam perbincangan tentang kemajuan masyarakat. – Bersifat banyak hala (multilinear).Sudut Falsafah • Teori evolusi .perkembangan negara miskin ke arah menjadi masyarakat moden adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. • Evolusionisme . melalui tahap-tahap tertentu. dapat diramalkan.

• Teknik produkdi tradisional diganti dengan jentera.Sudut praktikal • Bertitik tolak daripada berlakunya kemajuan sains dan teknologi • Berdasarkan kemajuan sains dan teknologi. . masyarakat di Eropah Barat mula mencari cara untuk mengatasi alam sekitar dan berusaha mengumpul kekayaan. • Hasilnya. Revolusi Industri pada abad ke-18.

Kaedah • meningkatkan sains dan teknologi sehingga dapat melaksanakan industrialisasi. Ukuran Pencapaian • Menggunakan kaedah seperti kadar pertumbuhan ekonomi dan keluaran dalam negeri kasar (KDNK).MODERNISASI DI EROPAH Matlamat modernisasi • Mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden. .

Penjajahan Saluran Utama Pemodenan Wilayah Bukan Eropah • Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan berakhir dengan penjajahan terhadap wilayah terpilih seperti di Afrika dan Asia. kehidupan sosial dan politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah. • Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah. . • Ini menyebabkan kebudayaan. buruh dan juga pengawasan pasaran secara berterusan.

– teori pergantungan .Paul Baran – teori dependency . .Lenin.• Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk berkembang maju seperti yang dikemukakan oleh – teori imperialisme . • Proses penjajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang “ketinggalan” harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat.Andre Gunder Frank.

• Dua proses yang tampak serupa walaupun sebenarnya tidak sama: – Pemodenan . – Pembaratan .LUAR EROPAH ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’ • Pembangunan ekonomi dan politik Eropah Barat. .proses perubahan dalam semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan. pelaksanaan dan penilaian.menjadi model di negara-negara membangun.proses peniruan gaya hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana.

industri dan teknologi. – Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme. sistem yang ada dilanjutkan dengan sedikit penyesuaian tapi masih mengekalkan model Eropah Barat.• Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan. . negara Eropah Barat menjadi model pilihan utama sebagai contoh bagi pembentukan negara. • Setelah merdeka. • Ada dua aspek utama yang ditiru : – Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi politik.

. • Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat universal pada era selepas Perang Dunia Kedua setelah negara-negara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan mengejar pembangunan.• Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden.

• PBB telah menyusun program bantuan antarabangsa berdasarkan perspektif modenisasi melalui Bank Dunia dan Dana Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund . • Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang terarah.IMF). . – dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar). mungkin dalam bentuk : – mengembangkan kepercayaan masyarakat (daripada yang bersifat agama kepada sekular). – dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi).

terutama dalam bentuk pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di daerah bukan-industri. dunia memasuki „zaman peradaban global‟.dominasi Eropah Barat telah berakhir. Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi.• Pertengahan abad ke-20 . . Pengaliran modal yang besar. • Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama: – – – Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagai-bagai wilayah di dunia.

pasaran komoditi. . • Golongan kapitalis berusaha mengembangkan dirinya melampaui negara dengan cara untuk batas – mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi. dan perpindahan hak milik harta yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi secara jarak jauh. – mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran kewangan.• Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan ekonomi global adalah golongan kapitalis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful