You are on page 1of 1

Konsep Kelas Bercantum: Seorang guru mengajar muridmurid terdiri daripada beberapa tahap berbeza.

. Diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu kelas kurang daripada 10 -15 org.

Kelas Bercantum

Strategi Kelas Bercantum : i. Perbincangan secara kumpulan ii. Pengajaran mestilah berpusatkan murid

Pedagogi Kelas Bercantum: Pembahagian murid ke dalam kumpulan kecil mengikut: i. Kumpulan Sama Kebolehan ii. Kumpulan Pelbagai Kebolehan iii. Kumpulan Tahun Kebolehan iv. Kumpulan Sosial v. Kumpulan Individu