You are on page 1of 5

Tutorial EDU 3106

Dinah Nabilah Annie Jerry Alice Mohd Fadil Nur Marliana Sofea Noor Harzilia

Tajuk Tutorial

Nyatakan enam tugas Tok


Batin bagi masyarakat Orang Asli

Latar Belakang Orang Asli di Malaysia


Satu rumpun bangsa dari kumpulan masyarakat peribumi/asal yang menduduki Semenanjung Tanah Melayu sejak 3,000 tahun hingga 10,000 tahun lalu (1304s.m). Suku Kaum Utama:
Negrito Senoi Melayu Proto

Tugas Tok Batin


1. Bertanggungjawab dalam menentukan sistem adat, tradisi dan kepercayaan. 2. Mentadbir kampung dari segi pembangunan. 3. Beliau juga bertanggungjawab ke atas perhubungan dengan masyarakat luar dan agensi kerajaan. 4. Menjadi orang tengah menyelesaikan apaapa perselisihan di kampung di antara anakanak buahnya dengan jalan muafakat.

Tugas Tok Batin


5. Memastikan keselamatan kampung dan anakanak buahnya. 6. Menguruskan adat istiadat perkahwinan