Melukis poligon sekata

Dengan membahagi sama sudut pada 360° = 72° bulatan,pentagon sekata dapat dilukis 5 dengan bucu-bucunya berada pada lilitan bulatan.Pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama, maka nilai setiap sudut yang dicangkum pada pusat bulatan ialah 1. Lukis satu bulatan berpusatkan O dengan jejari OA.

O

A

∠AOB = 72°

2.

Lukiskan dengan menggunakan protaktor..

B O

A

Label titik itu sebagai C. .D dan E.C.tandakan 3 titik pada lilitan bulatan bermula dari B.3. 4.B. Sambungkan titik A.D dan E untuk melukis pentagon sekata ABCDE. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan AB.

Dengan titik E sebagai pusat. 1. lukis satu lengkok yang berjejari 3 cm. Bina tembereng garis EF yang panjangnya 3 cm. 3. Dengan titik F sebagai pusat..lukis satu lagi lengkok berjejari 3 cm supaya bersilang dengan lengkok pertama pada titik G. . 2.Melukis segiempat sama sisi.

. Sambungkan titik E ke G dan F ke G untuk membina segitiga sama sisi EFG.4.

Bina temberang garis KL yang panjangnya 4cm. Bina garis serenjang pada titik K dan tandakan dengan titik N dengan panjang KN ialah 4cm. dengan panjang LM ialah 4cm. Bina satu lagi garis serenjang pada titik L.Membina segiempat bersisi 4cm 1. 2. 3.Tandakan titik M. .

Sambungkan M ke N untuk melengkapkan segiempat sama KLMN. .4.

Lukis OP sebagai jejari bulatan. Lukis satu bukalana berpusatkan O berjejari 2cm.Ulang langkah ini untuk melukis lengkok pada titik R.lukis satu lengkok yang bersilang dengan lilitan pada titik Q. 1. 3.S.ST.T dan U.QR. Dengan bukaan jangka likis yang sama dengan jejari bulatan dan titik P sebagai pusat.TU dan UP untuk membina heksagon sekata PQRSTU .RS.Membina Heksagon sekata dengan sisi 2cm. 2. Lukis garis PQ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful