You are on page 1of 79

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား(Aခ်စ္တကၠသုိလ္)
သာယာၾကည္လင္တဲ့ မနက္ခင္း ေလးရဲ့ေAးၿမတဲ့ေလညင္းေလးေတြနဲ့Aတူသားသားတစ္ေယာက္ နိုးထလာခဲ့တယ္။
ဒီေန့ဆိုရင္ဒီAိမ္ကိုေၿပာင္းလာတာတစ္ပတ္တိတိရွိၿပီေလ။ ေဖေဖရယ္ေမေမရယ္
တစ္ခန္း ကၽြန္ေတာ္ကတစ္ခန္း ၊ မမနဲ့ညီမေလးကေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ေဘးကAခန္းမွာေပါ့
ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရဲ့Aထင္ကရေနရာတစ္ခုၿဖစ္တာနဲ့Aညီ လူေတြလဲသြားလာလို့
မနက္ခင္းေလးကသက္၀င္လွဳပ္ရွားေနၿပီ။ Aိပ္ရာထဲမွာဟိုဒီေတြေနရင္းနဲ့ Aခန္းAၿပင္
ကေမေမAသံကိုၾကားလိုက္ရတယ္။ ခဏဆိုမနက္စာစားၿပီးေဖေဖ စက္ရံုသြားေတာ့မယ္ေလ။
ေမေမလဲဆိုင္သြားေတာ့မွာဆ္ိုေတာ့Aိမ္မွာမမရယ္ကၽြန္ေတာ္ရယ္ညီမေလးရယ္သံုးေယာက္ထက
ဲ ်န္ခ့ရ
ဲ တဲ့
ရက္ေတြကမ်ားတယ္။ မမက ေမေမ Aမရဲ့သမီးေပါ့ ငယ္ငယ္ထဲက
မိဘေတြမရွိေတာ့ ေဖေဖနဲ့ေမေမပဲသမီးေလးလိုေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့တာေလ။ Aခုဆို မမက ၂၈
ကၽြန္ေတာ္က ၂၃ ၊ညီမေလးက ၁၉ ရွိၿပီေပါ့။ Aားလံုးငယ္ငယ္ထဲကသိုက္သိုက္၀န္း၀န္းပါပဲ ခ်စ္လဲ
ခ်စ္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ေAာက္Aလႊာမွာေတာ့ ေမေမေမာင္Aငယ္တို့လင္မယားေနၾကတယ္ေလ။
ဒီလိုေနလာၾကရင္းနဲ့ တစ္ေန့ေပါ့ေမေမAကိုAၾကီးဆံုးကဖုန္းဆက္လာတယ္။ သူေလွွ်ာက္ေပးထားတဲ့
Green Card ကရၿပီတဲ့ေလ။ Aဲ့ဒီေတာ့Aိမ္မွာလဲတစ္မိ်ဳးေၿပာင္းစU္းစားရေတာ့တာေပါ့။ သူတို့သာြ းမယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္တို့သံုးေယာက္ပဲက်န္ခဲ့မွာေလ။ ၿဖစ္ရဲ့လားေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့သာြ းၿဖစ္ပါတယ္ သူတို့Aရင္သာြ းၾကည့္မယ္
ညီမေလးက၂၁ ႏွစ္မေက်ာ္ေသးေတာ့လိုက္သြားလို့ရတယ္Aဆင္ေၿပၿပီဆိုလာေခၚမယ္ေပါ့။
Aဲ့လို့နဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္ေနလာၾကတာ သံုးေလး လေလာက္ရွိလာတဲ့တစ္ေန့ေပါ့၊
Aဲ့ဒီေန့ကညီမေလးေမြးေန့ေလ ။Aိမ္မွာ ပါတီေလးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာနဲ့လုပ္ေပးရတယ္။ ညီမေလးသူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလး
ေလးေယာက္နဲ့ေကာင္ေလးနွစ္ေယာက္ေပါ့။ေန့လည္စားၿပီးၾကေတာ့
သူတို့ေတြေလွ်ာက္လည္ၾကတဲ့Aခိ်န္Aိမ္မွာမမနဲ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ပဲက်န္ခဲ့တယ္ေလ Aိမ္ေရွ့မွာထိုင္ေနရင္းနဲ့
မမကစေၿပာလာတယ္ ေကာင္ေလးနွစ္ေယာက္ထဲကတစ္ေယာက္ကိုသိလားတဲ့
Aဲ့ဒါ Aိန္Aိန္း ေကာင္ေလးတဲ့ သူကမမ ကိုေၿပာၿပတယ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္လဲAဲ့ဒီေတာ့မွသိတာပါ
ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္သူလဲAရြယ္ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့ရွိလာၿပီေပါ့။ Aဲ့ဒီေန့က မမ၀တ္ထားတာ Aိမ္ေနရင္းဂါ၀န္ပန္းေရာင္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလး ၊
ဂါ၀န္ေလးကပါးေတာ့Aတြင္းက Aတြင္းခံေဘာင္းဘီပန္းေရာင္ေလးနဲ့ ေဘာ္လီ Aနက္ေလးကိုၿမင္ေနရတယ္ေလ။ မမက
လွတယ္ဆိုတာထက္ခ်စ္စရာေလးပါ။ Aေဖက ခ်င္း၊Aေမကတရုတ္ ဆိုေတာ့ၿဖဴၿဖဴေလးနဲ့ ၿပည့္ၿပည့္ေလးေပါ့
Aရပ္ကေတာ့ ၅ေပ ၅ေလာက္ရွိတယ္။ စကားေၿပာေနရင္းနဲ့
ကၽြန္ေတာ္မ်က္လံုးေတြကသူနို့Aံုေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုၾကည့္ၾကည့္ေနမိတယ္။သူလဲရိပ္မိတယ္ထင္ပါတယ္။
တိတ္ဆိတ္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာဆန္က်င္ဘက္လိင္
နဲ့ႏွစ္ေယာက္ထဲရွိေနတဲ့Aခ်ိန္မိန္းကေလးေတြစိတ္လွဳပ္ရွားတတ္တယ္ဆိုတာေတာ့ကၽြန္ေတာ္တကယ္ကိုယံုပါတယ္။
စကားေၿပာေနရင္းနဲ့ကၽြန္ေတာ့္ေဘးကိုလာထိုင္ၿပီးေတာ့ သားသားေရာ ရည္းစားရွိေနၿပီလားတဲ့ Aဲ့လိုေမးလာေတာ့ကၽြန္ေတာ္
ဇတ္လမ္းေတြလုပ္ၿပီးၿပန္ေၿဖခဲ့မိတယ္ Aရင္ကရွိတဲ့Aေၾကာင္း ၿပီးေတာ့ေကာင္ေလးေတြနဲ့ ဇတ္ရွဳပ္တ့ဲ Aေၾကာင္းေပါ့ ။
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာၿပေတာ့သူသနားသြားတယ္ထင္တယ္ ၿပီးေတာ့စိတ္လာပါလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆံပင္ကိုလာပြတ္ေပးၿပီးေတာ့
“သားသား ရယ္ …. သနားပါတယ္။”
ကၽြန္ေတာ္လဲAလုိက္သင့္ေလး မမ ရင္ခြင္ထဲကိုေခါင္းေလးမွီထားလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပါးက မမ
နို့Aံုေဖာင္းေဖာင္းAိAိေလးကိုထိကပ္လို့ေပါ့။ ေခၽြးနံ့လံုး၀မရွိတဲ့ မမရဲ့ကိုယ္နံ့သင္းသင္းေလးကိုရွဴရွိဳက္ရင္းသာယာေနမိတယ္။
Page 1

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ၿပီးေတာ့ မမ ရင္ခုန္သံေတြၿမန္လာတာကိုၾကားေနရတယ္ မမရဲ့သက္ပ်င္းခ်သံသ့သ
ဲ ဲ့နဲ့Aတူ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေတြလမ
ဲ မ
ခါးေလးကိုဖက္ၿပီးေတာ့Aတြင္းခံေဘာင္းဘီ ခါးစီေလးကိုပြတ္ေပးေနမိတယ္။ တစ္ခဏေတြထိေတြမွဳေတြေAာက္မွာ
မမနဲ့ကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြ ေၿပာင္းလဲကုန္တယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းေလးကိုေမာ့ၿပီးမမ မ်က္နွာေလးကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ မမ
လဲၿပန္ၾကည့္ေနတယ္။ မမ မ်က္၀န္းထဲမွာလဲ ရမက္AခိုးAေငြ့ေလးေတြနဲ့၀င္းလက္လို့ေပါ့။ တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္းတိုးလာတဲ့
ကၽြန္ေတာ့္ႏွဳတ္ခမ္းေတြကို မ်က္လံုးေလးမွိတ္ရင္းၾကိဳလင့္ေနတဲ့ မမရဲ့ Aိေထြးေနတဲ့ ပန္းနုေရာင္ႏွဳတ္ခမ္းသားေတြက
ေဆာင္းမနက္ခင္းမွာ ပြင့္Aာေနတဲ့ ႏွင္းဆီပြင့္လႊာေလးAတိုင္း လွပေနတယ္။
မမရဲ့ မထူမပါးႏွဳတ္ခမ္းလႊာေလးကိုစုပ္ယူရင္း ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြက မမရဲ့ ၿပည့္တင္းတဲ့ေပါင္တံAိAိေလးေတြကို
ဂါ၀န္ပန္းေရာင္ေလးေပၚကေန ပြတ္သပ္ေပးေနမိတယ္။ Aနမ္းခ်ိဳခ်ိဳေတြရပ္သြားတဲ့တခဏမွာပဲ………
………
“မမ …. သားသားတို့AတူေနရေAာင္ေနာ္”
“သားသားရယ္ မမ တို့ေတြ ေမာင္ႏွမAရင္းေတြလိုAတူေနလာၾကၿပီးမွ Aခုလိုေၿပာင္းလဲသြားလို့ေကာင္းပါ့မလား
လား””
“မမရယ္………………………………………………………….။
………………………………………………………….။”
………………………………………………………….
မမ မ်က္နွာေပၚမွာေတြေ၀မွဳAရိပ္Aေယာင္ေတြနဲ့ ခဏေလးၿငိမ္သက္သြားတယ္။ၿပီးမွ
“သားသား Aခန္းထဲသြားရေAာင္ေလ ဒါဆိုလ”ဲ
ကၽြန္ေတာ္ရင္ထဲမွာေပ်ာ္သြားမိတယ္ မမ လက္ကိုတြဲၿပီးေတာ့ မမAခန္းထဲကိုနွစ္ေယာက္Aတူ၀င္သာြ းလိုက္တယ္။
Aခန္းမီးေလးကိုမွိတ္လိုက္ၿပီးေတာ့ညAိပ္မီး၀ါ၀ါေလးေၿပာင္းထြန္းလိုက္တဲ့ ခဏ တိတ္ဆိတ္တ့ဲ Aခန္းေလးက စိတ္ကူးရင္ဆန္တ့ဲ
Aခ်စ္သေကၤတေတြလြမ္းၿခံဳသြားတယ္။ တစ္Uီးရဲ့ခႏြာကိုယ္ကိုတစ္Uီးတပ္မက္စြာဖက္တြယ္ရင္းတေရြ႕ေရြ႕နဲ့
ကုတင္ေလးေပၚကိုလိမ့္ဆင္းသြားတယ္။ ပန္းနုေရာင္Aိပ္ယာခင္းေလးေပၚမွာ ပက္လက္ေလးလဲေနတဲ့ မမရဲ့
တပ္မက္စရာကိုယ္လံုးေလး၊ ၿပန့္က်ဲသြားတဲ့ မမရဲ့ ဆံႏြယ္စေတြနဲ့ လန္တက္ေနတဲ့ ဂါ၀န္ေလးေAာက္ကမမရဲ့ၿပည့္တင္းေနတဲ့
ေပါင္သားေဖြးေဖြးေလးေတြက
ေကာင္းကင္ေပၚကေၾကြဆင္းလာတဲ့Aလွနတ္သမီးေလးတစ္ပါရဲ့ပံုတူပန္းခ်ီကားတစ္ခ်က္လိုဆဲြေဆာင္မွဳAၿပည့္န့ေ
ဲ ပါ့။
မမရဲ့လွပတဲ့ ေပါင္းတံေလးကိုနမ္းရင္းဂါ၀န္ေလးကိုတစ္ေၿဖးေၿဖးမတင္လိုက္တယ္။ ေပါင္တံေလးရဲ့Aဆံုးမွာေတာ့ မမ ရဲ့
မို့ေဖာင္းေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးကို ကာရံထားတဲ့ Aတြင္းခံပန္းေရာင္ေလးကဆီးၾကိဳေနေလရဲ့။
ဂါ၀န္ေလးကိုတစ္ေၿဖးေၿဖးလွန္လာေတာ့ မမတစ္ေယာက္သူဂါ၀န္ေလးကိုခၽြတ္ေပးရွာတယ္။
“မမရယ္......လွလိုက္တာ။”
ာ။”
“မမနို့ေလးေတြကတင္းေနတာပဲေနာ္။” ဆိုေတာ့ မမတစ္ေယာက္Aၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ့တံု့ၿပန္လာတယ္။
ၿဖဴ၀င္းတဲ့ ကိုယ္လံုးAိAိေလးေပၚမွာပန္းေရာင္Aတြင္းခံေလးနဲ့ Aနက္ေရာင္ေဘာ္လီေလးေပၚက မမရဲ့ ရင္သားေဖြးေဖြးေလးေတြ
ေဖာင္းၾကြလို့ Aဆီပိုမရွိတဲ့ ခါးသိမ္သိမ္က်U္းက်U္းေလးေတြေAာက္က ေဖာင္းမို့Aိစက္ေနတဲ့ မမရဲ့ ဆီးခုန္ေလးကိုတယုတစ္ယ နဲ့
ကၽြန္ေတာ္Aနမ္းေလးေပးလိုက္မိတယ္။
မမေဘးမွာလဲွေနၿပီးေတာ့ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မမကိုဖက္ထားရင္းနဲ့ မမလည္တိုင္ေဖြးေဖြးေလးေပၚကေသြးေၾကာစိမ္းစိမ္းေလးေတြကို
ဖြဖြေလးကိုက္ေပးလိုက္ေတာ့
မမတစ္ေယာက္ လူးလြန့္လို့ ေမြ့ယာခင္းေလးကိုဆုပ္ေခ်ေနတယ္။
မမပုခံုးေပၚကေဘာ္လီၾကိဳးAနက္ေလးကိုတြန္းခ်ရင္းပုခံုးသားေဖြးေဖြးေလးေတြကိုနမ္းေပးေနရင္းနဲ့
မမေၾကာေပၚကေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုၿဖဳတ္ခ်လိုက္ေတာ့ တင္းရင္းAိစက္ေနတဲ့ မမ ရင္သားေဖြးေဖြးေလးေတြက Aထိန္းAကြတ္မ့ဲ
Aိဆင္းလာတယ္။ နို့ေဖြးေဖြးေလးေတြAလယ္မွာပန္းနုေရာင္ Aသီးေလးရဲ့ Aလွက ေငြႏွင္းပြင့္ေတြေပၚမွာ ေၾကြဆင္းလာတဲ့
ပန္းနုေရာင္ပန္းေလးတစ္ပြင့္AလားAသက္၀င္ေနလိုက္တာ။မမရဲ့ Aိေထြးေနတဲ့ နို့ Aံုေလးကိုဆုပ္နယ္ရင္းခေလးတစ္ေယာက္လို့
စို့ေနမိေတာ့ မမရဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းေထြးေထြးေလးေတြဆီက ၿငီးသံတိုးတိုးေလးထြက္လာတယ္။
“Aား…….
Aား…….Aား
…….Aား…………
Aား…………Aား
…………Aား…………………………………….”
Aား…………………………………….”
Page 2

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“ေကာင္းတယ္ သားသားရယ္……………………….”
……………………….”
“Aရမ္းေကာင္းတယ္………………။
………………။”
………………
တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ Aိပ္ခန္းငယ္ေလးထဲမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မမကိုလိုးရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့
Aသိကကၽြန္ေတာ္စိတ္ကိုAရမ္းလွဳပ္ရွားေစတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့Aတြင္းခံေလးထဲမွာတင္းေနတယ္ ကၽြန္ေတာ္လီးကိုမမတစ္ေယာက္ၾကည့္ေနတယ္။
“သားသားလဲမငယ္ေတာ့ဘူးေနာ္”တဲ့
ကၽြန္ေတာ္ကိုကုတင္ေပၚမွာလွဲခိုင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္Aတြင္းခံေလးကိုမမ ကိုယ္တုိင္ခၽြတ္ေပးတယ္
Aတြင္းခံေဘာင္းဘီေAာက္က ထိုးထြက္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္လီးေလးကိုတယုတယကိုင္းရင္း
ကၽြန္ေတာ္ေပါင္ၾကားေလးထဲကိုမမတစ္ေယာက္ေခါင္းေလးတိုး၀င္လာတယ္။ေပါင္ၾကားထဲမွာလွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့
မမတစ္ေယာက္လီးေလးကိုကိုင္ၿပီးေတာ့ ႏွဳတ္ခမ္းေလးနဲ့ဖြဖြေလးငံုရင္း လီးေခါင္းေလးတစ္ခုလံုးကို
မမရဲ့လွ်ာနဲ့ပြတ္သပ္စုပ္ယူေနတယ္။ မမရဲ့လက္တစ္ဖက္ကလဲ ေဂြးUေလးနွစ္လံုးကိုဆုပ္နယ္ရင္းေပါ့။
“ၿပြတ္ၿပြတ……………ၿပြ
္……………ၿပြတ…
္ Aား ေကာင္းလိုက္တာမမရယ္။”
……………
ကၽြန္ေတာ့စကားသံေလးဆံုးေတာ့မမက စုပ္တာရပ္ရင္းကၽြန္ေတာ့ေဘးမွာလာလွဲတယ္
“တကယ္လား …. မမက သားသားကိုကေလးထင္ေနတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးပဲ”
ေၿပာရင္းနဲ့ ပက္လက္ေလးၿဖစ္သြားတဲ့ မမေပၚကိုတက္ၿပီးေတာ့မမကိုဖက္ထားလုိက္တယ္ ၿပီးေတာ့Aေရြ႕ေရြ႕ေလွ်ာဆင္းလာရင္းနဲ့
မမ ရဲ့ ေပါင္ကားကားေလးၾကားထဲကိုကၽြန္ေတာ္မ်က္နွာကေရာက္သြားတယ္
မမေစာက္ဖုတ္ေလးတစ္ခုလံုးေၿပာင္ရွင္းေနေAာင္Aေမြးေလးေတြရိတ္ထားတယ္ဗ်ာ
ၿပီးေတာ့မမေပါင္ေလးေတြကိုဖြဖြေလးပြတ္ရင္းနဲ့ မမရဲ့
ေဖာင္းမို့ေနတဲ့ေစာင္ဖုတ္ႏွုဳတ္ခမ္းလႊာေလးေတြကိုလွ်ာနဲ့ဖြဖြေလးယက္ေနမိတယ္ လ်က္ေနရင္းနဲ့
Aကြဲၾကားေလးထဲကိုလ်ာေလးထည့္လိုက္ေတာ့
“A…A….A
….A…..Aား
…..Aား………………”
Aား………………”
“သားသားရယ္ “ ဆိုၿပီးေပါင္ေလးကိုAတင္းစိကယ္လာတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲေပါင္ေလးကိုၿပန္တြန္းရင္း မမရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာၾကားမွာ ေရးေရးေလးေပၚေနတဲ့
မမရဲ့ေစာက္စိေလးကိုလွ်ာဖ်ားေလးနဲ့ပြတ္ဆြဲလိုက္ေတာ့
မမတစ္ကိုယ္လံုးေကာတက္လာတယ္ လက္ေတြလဲေမြ့ယာခင္းကိုဆုပ္ေခ်လို့ တိတ္ဆိတ္တဲ့ Aခန္းေလးလဲမမရဲ့ ေAာ္ၿငီးသံေတြန့ဲ
Aသက္၀င္လာတယ္။
“Aား…………………..
Aား…………………..Aရမ္
…………………..Aရမ္းေကာင္းတယ္သားသားရယ္။”
“Aား…..
Aား…..Aား
…..Aား………….
Aား………….Aား
………….Aား…………………..
Aား…………………..။
…………………..။”
မမေစာက္ဖုတ္တစ္ခုလံုးလဲ Aရည္လဲ့လို့ ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးေတြပါ ၿပည့္တင္းၾကြရြလို့လာတယ္
မမေစာက္ဖုတ္တစ္ခုလံုးကိုAားရေAာင္နမ္းစုပ္ၿပီးေတာ့ မမေပါင္ၾကားေလးထဲမွာ ထိုင္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္လီးေလးနဲ့
မမေစာင္ဖုတ္ေလးကိုေတ့ထားၿပီးေတာ့
“မမ…
မမ… လိုးေတာ့မယ္ေနာ္”
“Aင္း…..ေၿဖးေၿဖးပဲ
…..ေၿဖးေၿဖးပဲလုပ္ေနာ ္သားသား”
ားသား”
မမစကားသံေတြမဆံုးခင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္လီးထိပ္ေလးကို မမရဲ့ ေစာင္ဖုတ္ေလးထဲဖိသြင္းလိုက္ေတာ့
တင္းတင္းေလးနဲ့ ေႏြးAိစိုစြတ္ေနတဲ့ မမေစာက္ဖုတ္Aသားစိုင္ေလးေတြကကၽြန္ေတာ့လီးေလးကို AိAိစက္စက္ေလးၾကိဳဆိုလို့
ေဖာ္မၿပနုိင္တဲ့ သာယာေက်နပ္မွဳေတြကိုခံစားလိုက္ရတယ္
မမလက္ေတြကလဲကၽြန္ေတာ့္ ကိုတင္းတင္းေလးေထြးေပြ႕လို့ေပါ့
Page 3

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A………………… နာတယ္သားသားရယ္ …. မမ ကိုေၿဖးေၿဖးေလးပဲလိုးေနာ္”
“ဟုတ္မမ”
မ”
ကၽြန္ေတာ္လဲဆက္မသြင္းေသးပဲ မမေစာက္ဖုတ္ေလးကိုေၿဖးေၿဖးပဲလိုးေနမိတယ္
“မမ”
မမ”
“ဟင္”
“နာေသးလား”
နာေသးလား”
“သိပ္မနာေတာ့ဘူး”
“ေကာင္းလားမမ … သားသားလိုးတာ”
တာ”
“ဟင္း….. ေကာင္ေလးေနာ္ ကိုယ္Aမ ကို ဒီလိုပဲေမးရလား”
မးရလား”
“မမ ရယ္ …..Aဲ
…..Aဲ့ လိုသေဘာမဟုတ္ပါဘူး သားသားကမမ ကိုေကာင္းေစခ်င္လို့ပါ”
ါ”
ကၽြန္ေတာ့စကားဆံုးေတာ့ မမမ်က္နွာေလးေပၚမွာAၿပံဳးေလးတစ္ပြင့္ကိုၿမင္လိုက္ရတယ္
ၿပီးေတာ့ မ်က္လံုးေလးကိုမွိတ္ရင္းAသက္ေတြကိုၿပင္းၿပင္းေလးရွဴလုိက္ၿပီးေတာ့
“Aရမ္းေကာင္းတယ္ သားသားရယ္”
“သားသား မမ ကိုလိုးတာ မမAရမ္းေကာင္းတာပဲ”
ေၿပာရင္းနဲ့ မမဆီခုန္ေလးကိုေကာေပးလာတယ္ ကၽြန္ေတာ္လဲ ေၿဖးေၿဖးခ်င္းလိုးေနရာကေန မမ
ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကိုAဆံုးထိေဆာင့္သြင္းလိုက္ေတာ့
“Aား…………………………………….”
Aား…………………………………….”
“နာသြားလား မမ”
မမ”
“Aင္း …..”
“Sorry ေနာ္ မမ “
“ရပါတယ္ မမခံနိုင္ပါတယ္”
“ဒါဆိုလိုးေတာ့မယ္ေနာ္မမ …ၿပီးခါနီးရင္ေၿပာေနာ္”
“Aင္း”
မမဆီကခြင့္ၿပဳခ်က္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲမမ ဂိ်ဳင္းၾကားမွာလက္ေလးလွ်ိဳ မမ ပုခံုးေတြကိုကိုင္ၿပီး ေတာ့ မမေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကို
ေဆာင့္ေနမိေတာ့တယ္။
Aခ်က္ငါးဆယ္ေလာက္ေဆာင့္လိုက္ၿပီးခ်ိန္မွာပဲမမဆီကAသက္ရွဳသံၿပင္းၿပင္းေလးေတြထြက္လာတယ္
တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲပဲ
“သားသား မမ ၿပီးေတာ့ မယ္ လုပ္လုပ”္
မမ Aသံေလးကိုၾကားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ ပိုစိတ္ပါလာမိတယ္
ေဆာင့္ေနရင္းနဲ့
“A….A
….A…..A
…..A…..A
…..A….Aား
….Aား……………..
Aား……………..Aား
……………..Aား……………..
Aား…………….. သားသား မမ ၿပီးၿပီ …… Aား…………….”
Aား…………….”
မမဆီကဆြဲဆြဲငင္ငင္ေAာ္ညီးသံAဆံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္လဲ လီတစ္ေခ်ာင္းလံုးက်င္တက္လာတယ္
ေဆာင့္ေနရင္းနဲ့ပဲ မမ ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့ လီးေရေတြကိုပန္းထုတ္ရင္းAဆံုးသတ္လိုက္မိတယ္။
Aခန္းေလးကတစ္ခါၿပန္လည္တိတ္ဆိတ္လို့ ကၽြန္ေတာ့ လက္ေမာင္းေလးေပၚမွာAၿပံဳးေလးနဲ့ ၾကည့္ေနတဲ့
မမနဖူးေလးကိုနမ္းရင္းကၽြန္ေတာ္တို့ ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ သံေယာဇU္ေတြဟာလဲ Aေရာင္ေတြစြန္းထင္းခဲ့ပါေတာ့တယ္။
Aၿဖဴေရာင္ဆိုတာစြန္းထင္းသြားခဲ့ရင္ ဖ်က္ၿပစ္ဖို့ခက္တယ္ဆိုေပမဲ့ ႏူးညံ့တဲ့ႏွလံုးသားေတြကိုAရင္းတည္ၿပီး
Page 4

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ေသသပ္လွပတဲ့ေဆးေရာင္ေတြနဲ့ တန္ဆာဆင္ခ်ယ္မွဳန္းလိုက္တဲ့Aခါနဂိုရွိရင္းစြဲAၿဖဴေရာင္ေလးရဲ့တန္ဖိုးဟာလဲ
ၿမင့္မားလာတယ္ေလ…………………………………………………
လ…………………………………………………
ဒီလိုနဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ ေတြAတူေနသြားၾကရင္…….တစ္
့…….တစ္ေန့ေပါ့……….
……….
…….
ေဖေဖေမေမ ကAတူမရွိေတာ့ ေဖေဖစက္ရံုကိုမနက္ဆိုကၽြန္ေတာ္သြားရတယ္
Aဲ့ဒီေန့ကေန့လည္တစ္နာရီေလာက္Aိမ္ကိုၿပန္လာတဲ့Aခ်ိန္
၊Aိမ္မွာ မမလဲမရွိ၊ တံခါးေရာကုလားကာေရာပိတ္ထားတယ္ဆိုေတာ့လူမရွိဘူးထင္လိုက္မိတာ. ဒါေပမဲ့
Aိမ္ေရွ့တံခါးကိုဖြင့္လိုက္တဲ့Aခ်ိန္မွာ ညီမေလးဖိနပ္နဲ့ ေယာက်ၤားေလးဖိနပ္တရံကိုေတြလိုက္ရတယ္။
စစခ်င္းေတာ့ရင္ထဲမွာထိတ္သြားမိတာေပ့ါ ။ ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္နားလည္လိုက္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲငယ္ရာကၾကီးလာတာပဲေလ။ Aဲ့လိုနဲ့ကၽြန္ေတာ္
ဖိနပ္ကိုAသာေလးယူၿပီးကၽြန္ေတာ့္Aခန္းထဲမွာတိတ္တိတ္ေလး၀င္ေနလိုက္တယ္။
စိတ္ထဲမွာေတာ့ မေတာ္တေရာ္ေကာင္ေလးေတြနဲ့ ညီမေလးၿဖစ္ေနမွာစိုးရိမ္ေနမိတံုးပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ကAိမ္မွာကၽြန္ေတာ့္Aခန္းကိုAၿမဲေသာ့ခတ္ထားေနက်ဆိုေတာ့ ညီမေလးလဲမရိပ္မိလိုက္ဘူးထင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ ပထမပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို့Aိမ္ရဲ့ဖြဲ့စည္းပံုေလးကိုမွတ္မိမယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္Aခန္းေဘးမွာညီမေလးနဲ့
မမAိပ္ခန္းေလ။ Aခန္းAေပၚဖက္မွာ Air Con တစ္လံုးနဲ့ေA းေA ာင္သစ္သားေခ်ာင္းေလးေတြကာထားေတာ့
ကုတင္ေပၚကတက္ၾကည့္ရင္A ားလံုးကိုၿမင္ေနရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္A ခန္းထဲေရာက္ၿပီးသိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ညီမေလးA သံကိုA ၿပင္မွာၾကားလိုက္ရတယ္။
“A ာ…..
ာ…..ကိ
…..ကိုကလဲA ၿပင္ဘက္ၾကီးမွာကြာ”
“ခ်စ္ေလးရယ္ A ရမ္းခ်စ္ဖို့ေကာင္းတာပဲ”
A ဲ့လိုနဲ့သူတို့ႏွစ္ေယာက္A သံေတြကA ခန္းထဲကိုေရာက္လာတယ္
ၿပီးေတာ့ A ခန္းတံခါးပိတ္သံနဲ့A တူ A ခန္းမီးေလးလဲပိတ္ၿပီး ညA ိပ္မီးေရာင္ေလးလင္းလာတယ္။
မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုတာသိေပမဲ့ စိတ္ေတြမရန္းလွဳပ္ရွားေနမိတယ္ဗ်ာ။
…..
ဘယ္လိုမွမထိန္းနိုင္ေတာ့တဲ့ေနာက္ဆံုးကုတင္ေပၚတက္ၿပီးသစ္သားေခ်ာင္းေလးၾကားကၾကည့္မိေတာ့…..
“ကိုရယ္”
ညီမေလးရဲ့ တိုးတိုးေလးညီးသံ………..
………..
ကုတင္ေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့ညီမေလးေဘးမွာညီမေလးရဲ့ခ်စ္သူေကာင္ေလးကထိုင္လို့၊
ေကာင္ေလးလက္ေတြကညီမေလးရဲ့ခါးသိမ္သိမ္က်U္းက်U္းေလးကိုပြတ္သပ္လို့၊ႏွတ္ခမ္းေလးႏွစ္စံုကတေၿဖးေၿဖးပူးကပ္သာြ းတယ္။
ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳတဲ့ခ်စ္သူစံုတြဲႏွစ္Uီးတိတ္ဆိတ္တဲ့A ခန္းက်U္းေလးထဲမွာပြတ္သပ္ၾကည္စယ္ေနတာကိုေတြေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲ
ၾကည့္ေနရင္းနဲ့ေဇာေခၽြးေတြတစ္ကိုယ္လံုးရြဲလို့ေနတယ္။ ပြတ္သပ္ေနတဲ့ေကာင္းေလးရဲ့လက္ေတြက
ညီမေလးရဲ့ဂ်င္းစကတ္ေလးေA ာက္ကိုေရာင္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာ
ညီမေလးတစ္ေယာက္သူေပါင္ေတြကိုA တင္းစိကပ္ထားတာကိုေတြ့လိုက္ရတယ္။
နမ္းေနရင္းနဲ့ ႏွစ္ေယာက္A တူမတ္တပ္ရပ္ရင္း ညီမေလးရဲ့တီရွပ္A ၿဖဴေရာင္ေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့ ေဖြးေနတဲ့
နို့ႏွစ္ေရာင္A သားစိုင္ေတြေပၚက A နက္ေရာင္ေဘာ္လီတင္းတင္းေလးနဲ့ ေဘာ္လီေလးA တြင္းကေနမို့ေဖာင္းေနတဲ့
ရင္းသားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကတင္းရင္းA ိစက္လို့ …………………..
ညီမေလးကလဲခ်စ္သူေကာင္ေလးရဲ့ ရွပ္A က်ီၾကယ္သီးေတြကိုတစ္လံုးခ်င္းၿဖဳတ္ေပးေနတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေကာင္းေလးရဲ့ခါးပတ္ေတြကိုၿဖဳတ္ၿပီးေဘာင္းဘီတစ္ထည္လံုးကိုခၽြတ္လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ…..
“ကိုရယ္ …..ခ်စ္
…..ခ်စ္ေလးေၾကာက္တယ္ကြာ”
“ခ်စ္ေလးရယ္ မၾကာခင္ကိုတို့ခြဲရေတာ့မွာေလ ။ ကိုေၿဖးေၿဖးေလးခ်စ္ေလးမနာေA ာင္လုပ္ပါ့မယ္ေနာ္”
Page 5

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A င္းပါ”
ပါ” ဆိုတဲ့စကားသံတိုးတိုးေလးနဲ့A တူ ႏွစ္ေယာက္လံုးကုတင္ေပၚကိုေပြ့ဖက္လဲက်သြားတယ္။
“A ရမ္းခ်စ္တယ္ကိုရယ္”
“ကိုလဲA ရမ္းခ်စ္တာေပါ့ခ်စ္ေလးရယ္”
စကားသံတိုးတိုးေလးေတြးA ဆံုးမွာ A နမ္းခ်ိဳခ်ိဳေတြနဲ့A တူခ်စ္သူႏွစ္UီးA တူေပြ့ဖက္ပြတ္သပ္ေနၾကတယ္။
ညီမေလးရဲ့ေဘာ္လီတင္းတင္းေလးေတြကိုခၽြတ္ခ်လိုက္လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ
ၿဖဴ၀င္းေနတဲ့ နို့A ံုတင္းတင္းေလးေတြက A ထိမ္းA ကြတ္မဲ့ ခပ္ရိုင္းရိုင္းေလး A ိဆင္းသြားတယ္။
ၿဖဴေဖြးေနတဲ့ နို့A ံုေလးေပၚနွာ ပန္းေရာင္ခပ္ေၿပေၿပနို့သီးေလးတစ္စံုက
ခ်စ္သူေကာင္ေလးရဲ့ႏွတ္ခမ္းတစ္စံုကိုၾကိဳလင့္ေနသလိုလ………..။
ို………..။
………..
ညီမေလးဆိုတဲ့A သိေတြတခဏ ဆိတ္သုန္းသြားခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ္စိတ္A စU္ကလဲ လွပၿပည့္တင္းတဲ့ ကိုယ္လံုးလွလွေလးကို
ရင္ခုန္စြာနဲ့ၾကည့္ေနမိတယ္။
A ဲ့ဒီA ခ်ိန္မွာပဲ ညီမေလးရဲ့ နို့ေလးေတြကိုဖြဖြေလးပြတ္နယ္ေနရင္းနဲ့
တင္းေနတဲ့နို့သီးေခါင္းေလးေတြကိုမထင္မွတ္ပဲစုပ္ယူလိုက္တဲ့ခဏ…………..
ဏ…………..
“A ား ………….ကိ
………….ကိုရယ္”
“A ား…..
ား…..A
…..A ား……………
ား……………A
……………A ား…………..
ား…………..A
…………..A ရမ္းေကာင္းတာပဲကြာ”
ညီမေလးရဲ့လက္ေတြက A ိပ္ယာခင္းေလးကိုတင္းတင္းဆုပ္လို့ ၿပည့္တင္းေနတဲ့ရင္းသားေတြကိုေကာ့ေကာ့ေပးေနတယ္။
နုိ့ေတြကိုစို့ေပးေနတဲ့ ခ်စ္သူေကာင္ေလးက တစ္ေၿဖးေၿဖးေA ာက္ကိုေလ်ာဆင္းရင္းနဲ့ ညီမေလးရဲ့
စကတ္ဇစ္ေလးကိုၿဖဳတ္လိုက္ေတာ့ ဟသြားတဲ့စကတ္ေလးေA ာက္မွာ ေဖာင္းမုိ့ေနတဲ့ဆီးခုန္းေလးေပၚလာတယ္
စကတ္ေလးကိုဆက္ခၽြတ္ေနေတာ့ ညီမေလးတစ္ေယာက္A ၿပံဳးေလးနဲ့ခ်စ္သူေကာင္ေလးကိုၾကည့္ရင္းဖင္ေလးေကာ့ေပးရွာတယ္။
စကတ္ေလးကၽြတ္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာညီမေလးရဲ့A လွကကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္ေခ်ာင္းေတြေၿခာက္လာတဲ့A ထိခံစားလိုက္ရတယ္
ဗ်ာ။
ေဖြးနုေနတဲ့ ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြရဲ့A ဆံုးမွာ A နက္ေရာင္ပိုးသားေဘာင္းဘီေလးက ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ တိတိပပ
နဲ့A သားစိုင္ေလးေပၚမွာကပ္လို့ညီမေလးရဲ့ေဖာင္းမို့ေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုဖံုးကြယ္ထားတယ္။
ေဖာင္းမို့နိမ့္ဆင္းသြားတဲ့ဆီးခုန္ေလးA ဆံုးမွာၿပည့္ၿပည့္ေလးနဲ့မို့ေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္သားေလးေတြက
ေဘာင္းဘီေလးထဲကေနရုန္းၾကြလို့ လွပေနတယ္။
ေဖြးနုေနတဲ့ညီမေလးရဲ့ေပါင္သားေလးေတြကိုနမ္းေနတဲ့ေကာင္ေလးေနရာမွာကၽြန္ေတာ္ေတာင္ၿဖစ္ခ်င္စိတ္ေတြၿဖစ္မိတယ္ဗ်ာ
ေပါင္သားေလးေတြကိုနမ္းေနရင္းနဲ့ ညီမေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုေဘာင္းဘီေပၚကေနလွ်ာနဲ့လ်က္ေနတယ္။
“A ….A
….A ….A
….A ….A
….A ….ကိ
….ကိုရယ္”
ညီမေလးရဲ့လက္ေတြက ေကာင္ေလးရဲ့ဆံပင္ေတြကိုထိုးဖြလို့ ဖင္ေလးကိုေကာ့ရင္းနဲ့တိုးတိုးေလးညီေနေလရဲ့.။
ညီမေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္A သက္ရွဳရပ္သာြ းမတတ္ၿဖစ္ရတယ္။
ဆီးခံုေဖာင္းေဖာင္းေလးတစ္ေလ်ာက္ေလွ်ာဆင္းသြားတဲ့A ဆံုးမွာ
မို့မို့ေလးေဖာင္းေနတဲ့ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးတစ္စံုကတင္းတင္းေလးစိလို့
ပန္းေရာင္ကကြဲေၾကာင္းေလးတစ္ေလ်ာက္ခ်စ္သူရဲ့လွ်ာဖ်ားေလးတိုးဆင္းသြားတယ္ဆိုရင္ပ…………
ဲ…………
“A ား……………………………………………………..”
ား……………………………………………………..”
ဆဲြဆြဲငင္ငင္ၿငီးတြားသံေလးနဲ့ မ်က္လံုးေလးမွိတ္ထားတဲ့ညီမေလးရဲ့ၿဖဴၿဖဴစင္စင္မ်က္နွာေလးကရမက္ေတြေ၀လိ….
ု့….
“ေကာင္းလိုက္တာ ကိုရယ္”
ေပါင္ေလးကိုလက္နဲ့ကားရင္းညီမေလးရဲ့A စိေသးေသးေလးကိုစုတ္ေပးေနတဲ့ေကာင္ေလးရဲ့လက္ေတြကိုတင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္ထ
ားတယ္။
Page 6

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ပါးစပ္နဲ့A ားရေA ာင္စုပ္ၿပီးတဲ့A ခ်ိန္မွာ ညီမေလးတစ္ေယာက္
ခ်စ္သူကိုကုတင္ေပၚတြန္းလွဲရင္းခ်စ္သူရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္ေပးေနတယ္။
ေဘာင္းဘီကၽြတ္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာထိုးထြက္လာတဲ့ခ်စ္သူရဲ့လီးကိုတင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္ရင္း
စိုA ိနုေထြးေနတဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးနဲ့ လီးေခါင္းေလးကိုစုပ္ယူေနတယ္။ လီးေခါင္းေလးရဲ့A ဆံုး ဒစ္ၾကားေလးထဲကိုလ်က္ေနတဲ့
ညီမေလးရဲ့လွ်ာနီနီေလးတစ္ေလ်ာက္မွာလဲ A ခ်စ္ရည္ေတြတြဲခိုကပ္ညိလ…
ို့ ပါးေလးခ်ိဳင့္သြားတဲ့A ထိ စုပ္ယူေနတဲ့
ပါးေလးေပၚမွာလဲ ေသြးေၾကာနီနီေလးေတြကA လွဆံုးနတ္သမီးေလးတစ္ပါးရဲ့ၿခံဳလႊာတစ္ထည္လို နီေထြးေနတယ္။
ခံစားခ်က္ရမက္ေတြA ထြဋ္A ထိပ္ေရာက္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာ
ကုတင္ေပၚမွာလွလွပပေလးလွဲေနတဲ့ညီမေလးရဲ့ေပါင္ၾကားေလးထဲမွာသူ့ခ်စ္သူေကာင္ေလးကထိုင္လို့
……………….။
ေထာင္မတ္ေနတဲ့လီးတံေလးကို ညီမေလးရဲ့ေစာင္ဖုတ္လွလွေလးရဲ့A ၀မွာေတ့လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ……………….။
……………….
“ကို ေၿဖးေၿဖးေနာ္”
“ခ်စ္ေလးရယ္….စိ
….စိတ္ခ်ေနာ္ ကို႕ခ်စ္ေလးကိုနာေA ာင္လုပ္ရပ္ပါ့မလား”
….
လား”
“ေၿပာတာပဲ…………….ကိ
…………….ကိ…………..ခ်စ္
ု…………..ခ်စ္ေလးတို့ဘယ္ေတာ့မွမခြဲဘူးေနာ္”
…………….
…………..
“ဟုတ”္
A ခ်စ္ရည္ေတြနဲ့ စိုA ိေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္၀ေလးတစ္ေလ်ာက္ လီးဒစ္ေလးၿမဳတ္သြားေတာ့
ညီမေလးရဲ့ဂ်ိဳင္းၾကားေA ာင္ကေနပုခံုးေတြကိုဆုပ္ကိုင္ရင္း
“ေကာင္းရဲ့လားခ်စ္ေလး”
လး”
“ေကာင္းတယ္ကိုရယ္……………A
……………A ရမ္းေကာင္းတယ္”
……………
ေၿပာေနရင္းနဲ့ညီမေလးရဲ့ႏွဳတ္ခမ္းေတြကိုဖိကပ္ရင္း ခါးေလးကိုေကာ့ၿပီးေတာ့လီးတစ္ခုလံုးၿမဳတ္ေA ာင့္ေဆာင့္ၿပီးလို့ေနတယ္။
“A င္…………….”
့…………….”
“နာလို့လားခ်စ္ေလး”
လး”
“ေA ာင့္သြားတာပဲကိုရယ္”
“sorry ေနာ္ ကိုေၾကာင့္ခ်စ္ေလးေA ာင့္သြားတာ”
းတာ”
“ရပါတယ္”……………………………….
”………………………………. “ကိ
“ကို႕ ကိုA ရမ္းခ်စ္တယ္”
ခ်ိဳၿမိန္တဲ့စကားသံေတြနဲ့ ေဆာင့္လိုးေနတဲ့A သံေလးေတြကA ခန္းေလးထဲမွာပ်ံ႕လြင့္လ…………..
ို့…………..
လွဲေနရင္နဲ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္လိုက္ရင္း ညီမေလးရဲ့နို့ၿဖဴၿဖဴေလးေတြကိုစို့လို့ ညီမေလးလဲ
ခ်စ္သူေပါင္ေပၚမွာေရွ့တိုးေနာက္ဆုတ္ေကာ့ရင္းလိုးေနတယ္။
ခဏၾကာေတာ့ခ်စ္သူကိုတြန္းလွဲရင္းခ်စ္သူA ေပၚမွာေဆာင့္ေဆာင့္ထိုင္ၿပီးလိုးေနတဲ့ညီမေလးရဲ့ ကိုယ္လံုးေလးနဲ့
စည္းခ်က္ညီညီခါရမ္းေနတဲ့နို႕ေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြက ညA ိပ္မီးေမွာင္ေမွာင္ေလးေA ာက္မွာ
A ခ်ိဳးက်လွပေနတဲ့ပန္းပုရုပ္ထုေလးA လား ဆြဲေဆာင္မွဳA ၿပည့္နဲ့ ေလာကနိဗာန္ကိုႏွစ္ေယာက္A တူခံစားေနၾကတယ္။
ေဆာင့္ခ်က္ေတြၿပင္းလာတာနဲ့A မွ် …………
“A …..A
…..A ….A
….A … ကို..ခ်စ္ေလးၿပီးေတာ့မယ္”
ညီမေလးရဲ့စကားသံA ဆံုးမွာ ကုတင္ေပၚလဲက်သြားတဲ့ ညီမေလးေပၚကေန တက္ေဆာင့္ေနတဲ့
ခ်စ္သူေကာင္ေလးရဲ့ေဆာင့္ခ်က္ေတြကၿမန္ဆန္လို့လာတယ္။
ေဆာင့္လိုးေနရင္းနဲ့ပ………………………..
ဲ………………………..
“A …..A
…… ကိုေရာ”
…..A ……A
……A ……A
……A ……A
……A …..A
…..A ား…..
ား…..ကိ
…..ကိုၿပီးခ်င္ၿပီ……
ရာ”
“ၿပီးေတာ့မယ္ခ်စ္ေလး……
လး……A
……A …..A
…..A ….A
….A ….A
….A ….A
….A ”
“A ား……
ား……A
……A ာ……
ာ……A
……A ာ…….
ာ……. ကိုခ်စ္ေလးၿပီးၿပီ” ……………….A
……………….A ား……………………
ား……………………
Page 7

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ဆြဲဆြဲငင္ငင္ ေA ာ္ညီသံA ဆံုးမွာ ညီမေလးနဲ့သူခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္လံုး တင္းတင္းေလးဖက္လို့
A နမ္းေတြေပးရင္းၿငိမ္သက္သြားတယ္။
“ေကာင္းတယ္ကိုရယ္”
ႏွစ္ေယာက္A တူဖက္ရင္း ၿပံဳးေနတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္Uီးကိုေတြ့ေနရေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာေပ့ါ
ပူေလာင္ေၿခာက္ေသြ့လ……………………………
ို့……………………………
“ကို ေရသြားခ်ိဳးရေA ာင္ေလ ေတာ္ၾကာမမၿပန္လာေတာ့မယ္ထင္တယ္ တီေလးနဲ့ႏွစ္ေယာက္A ၿပင္သာြ းတာ”
းတာ”
စကားသံဆံုးေတာ့နွစ္ေယာက္A တူဖက္ရင္းA ခန္းမၿပင္ကိုထြက္သြားၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္သာေမာဟိုက္ႏြမ္းလွ်လို့A ခန္းထဲမွာတိတ္တိတ္ေလးလဲေလွ်ာင္းေနမိတယ္။
တည္ၿငိမ္မွဳကင္းမဲ့ေနတဲ့ ရင္ခုန္သံေတြနဲ့ A ိမ္ထဲမွာတစ္ေယာက္ထဲက်န္ေနခဲ့တယ္။ ညီမေလးလဲသူ့ခ်စ္သူန့ဲ A ၿပင္ထက
ြ ္သာြ းၿပီေလ။
မ်က္လံုးေတြမွိတ္လိုက္တိုင္း ကုတင္ေပၚမွာရမက္ေသြးေတြနဲ့ေနတဲ့လွပေနတဲ့ညီမေလးရဲ့
A လွတရားကိုပဲၿပန္ၿမင္ေယာင္ေနမိတယ္………………..။
………………..။ ဒီလိုနဲ့ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာA ိပ္ေပ်ာ္သာြ းမိလဲေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။
………………..
နုိးလာတဲ့A ခ်ိန္မွာA ခန္းA ၿပင္က မမ နဲ့ တီတီေလးA သံကိုၾကားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္A ခန္းA ၿပင္ထက
ြ ္သာြ းေတာ့ မမက……….
မမက……….
“ဘယ္A ခ်ိန္ကၿပန္ေရာက္ေနတာလဲ သားသား”
သားသား”
“မမကမေရာက္ေသးဘူးထင္ေနတာ”
နတာ”
“ဟုတ္နဲ့နဲ့ေတာ့ၾကာၿပီ မမ…..
မမ….. A ရမ္းA ိပ္ခ်င္လို့A ိပ္ေပ်ာ္သြားတာ”
းတာ”
“A င္း A င္း ဒါဆိုလန္းသြားေA ာင္ေရခ်ိဳးလုိက္ေတာ့”
“ဟုတ္ မမ………………
မမ………………တီ
………………တီေလးေရာဘာေတြ၀ယ္လာတာလဲ”
“A ိမ္မွာ လိုတဲ့ဟာေတြA စံုပါပဲ”
“သားA န္ကယ္လဲ ေနာက္တစ္ပတ္ကိုခရီးသြားရမယ္ဆိုလို့ ေလ သူ့A တြက္လိုတာေတြေကာေပါ့”
“ေA ာ္ ဟုတ…………္
…………္ဒါဆိုသားေရသြားခ်ိဳးေတာ့မယ္ေနာ္ တီေလး”
လး”
“OK သားသား”
သားသား”
ကၽြန္ေတာ္လဲ သဘက္နဲ့ပတ္ၿပီေရခ်ိဳးခန္းဖက္ထြက္လာခဲ့တယ္။
A တြင္းခံေဘာင္းဘီေတာ့မခၽြတ္ခဲ့ဘူးဗ်။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ေစာေစာကA ရွိန္ေလးနဲ့ မမ နဲ့တီေလးကိုေတြလိုက္ရတဲ့
A ခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္ရင္ေတြၿပန္ပူလာၿပီး လီးကလဲA ရမ္းကိုၿပန္ေတာင္လာတယ္ေလ။
A ဲ့ဒီေန့ကမမ၀တ္ထားတာA သားကပ္ေဘာင္းဘီ A နက္ေရာင္ေလးနဲ့ တီရွပ္A နီေရာင္ေလးဗ်
ၿပည့္တင္းေနတဲ့ မမေပါင္တံေလးေတြကိုA တိA က် ေဖၚၿပထားတဲ့ A သားကပ္ေဘာင္းဘီေလးနဲ့
တင္ပါးတစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲဖံုးေပးနိုင္တဲ့ တီရွပ္ေလးရဲ့ေA ာက္မွာ မမရဲ့ မို့တင္းေနတဲ့ ဖင္သားလံုးလံုးေလးကိုစီးေနွာင္ထားတဲ့
A တြင္းခံေဘာင္းဘီ ၾကိဳးရာေလးကထင္းထင္းေလးေပၚေနတယ္ေလ။
တီတီေလးကိုၾကည့္ေတာ့လဲ ပိုလို့ေတာင္စိတ္လွဳပ္ရွားမိေသးတယ္ဗ်ာ။ တီေလးကရွမ္းတရုတ္မေလးေပါ့၊ A သက္ကေတာ့ ၃၀
ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီေလ။ မပိန္မ၀ပဲ့ ၿပည့္တင္းတဲ့ ကိုယ္လံုးပိုင္ရွင္ေလးေပါ့။ တီေလးက ထမိန္စကတ္ပA
ဲ ၿမဲ၀တ္တယ္ေလ။
ေၿခလွမ္းလိုက္ရင္ေပါင္တစ္၀က္ေလာက္A ထိၿမင္ရတဲ့ စကတ္မ်ိဳးေပါ့။
ဆိုဖာမွာထိုင္ေနတဲ့ တီတီေလးက A က်ီ ရယ္ဒီမိတ္A ၿဖဴေလးနဲ့ စကတ္ခရမ္းေရာင္ေလးနဲ့ေပါ့ ၿပည့္ၿဖိဳးဆူတင္းေနတဲ့
ရင္သားလံုးလံုးေလးေတြကိုစီးေနွာင္ထားတဲ့ ေဘာ္လီA နက္ေရာင္ေလးကလဲ A က်ီA ၿဖဴေလးေA ာက္ထင္းထင္းေလးေပၚေနတယ္။
ေဘာ္လီA နက္ေလးA ေပၚမွာ မို့ေမာက္လွ်ံတက္ေနတက္တီေလးရဲ့ရင္သားႏွစ္မႊာကလဲၿဖဴ၀င္းA ိစက္လ……
ို့…… ထိုင္ေနတဲ့A ခ်ိန္
မို့ေမာက္တက္ေနတဲ့ ဆီးခုန္ေလးနဲ့ ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကလဲရင္ခုန္စရာA တိနဲ့ေလ။
ကၽြန္ေတာ္ေရခ်ိဳးခန္းေရွ့ေရာက္ေတာ့
Page 8

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A မ
ိ ္ေရွ့ကတီေလးၿပန္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့A သံနဲ့တံခါးပိတ္သံၾကားေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲA မ
ိ ္ေရွ့ကိုၿပန္ထက
ြ ္လာခဲ့တယ္
“သားသားေရခ်ိဳးမယ္ဆိုသြားခ်ိဴးေလ”
းေလ”
“ဟုတ္မမ …. မမကိုကၽြန္ေတာ္ေၿပာစရာရွိလ”ို့
“A င္းေၿပာေလ…
ေၿပာေလ… ေနA ံုးမမ A ၀တ္လဲလိုက္A ံုးမယ္ေနာ္”
မမ A ခန္းထဲ၀င္သြားေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲလိုက္၀င္သြားခဲ့တယ္။
ၿပီးေတာ့ကုတင္ေစာင္းနားေလးမွာထိုင္ရင္းေစာေစာကညီမေလးနဲ့သူခ်စ္သူနွစ္ေယာက္A တူ
လိုးေနၾကတာကိုပဲမ်က္စိထဲမွာၿပန္ၿမင္ေယာင္ေနမိတယ္ဗ်ာ။
“ေၿပာေလသားသား ဘာေၿပာမလို့လ”ဲ
“A င္း မမ ဘယ္A ခ်ိန္ကA ၿပင္သြားတာလဲ”
“မနက္ထဲကပဲ ေလ တီေလးေခၚလို့။ ဘာၿဖစ္လို့လ”ဲ
“ေA ာ္…..
….. ကၽြန္ေတာ္တစ္နာရီေလာက္ကၿပန္ေရာက္တာ”
ာ”
“ၿပန္ေရာက္ေတာ့ မီးမီးနဲ့ သူေကာင္ေလးကA ိမ္ထဲမွာ”
“ဟုတ္လား မနက္ကေတာ့ေၿပာတယ္ သူခ်ိန္းထားတယ္ဆိုတာကိ”ု
“ေA ာ္ ၿပီးေတာ့ သူတို့ႏွစ္ေယာက္ဒီA ခန္းထဲမွာ ၿဖစ္ၾကတယ္”
“A ိုဘုရားေရ ….. တကယ္လား”
ား”
“A င္းဟုတ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္ၿပန္ေရာက္တာကိုမသိၾကဘူး …ကၽြန္ေတာ္လဲA ခန္းထဲကို၀င္ေနတာ”
နတာ”
“A င္းသူလဲA ရြယ္ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့…..ဒါေပမဲ
…..ဒါေပမဲ့ မမစိုးရိမ္တာကတစ္ခုခုၿဖစ္မွာကိုစိုးရိမ္တာ..A ိမ္မွာက မမ ကA ၾကီးေလ တစ္ခုခုဆို
…..
မမ တာ၀န္ရွိတယ္ေလ”
လ”
မမကစကားေၿပာရင္းနဲ့သူတီရွပ္A နီေရာင္ေလးကိုခၽြတ္လိုက္တယ္။
မမရဲ့A လွကိုေတြလိုက္ရေတာ့ေစာေစာကရွိေနတဲ့A ရွိန္ကလီးကခ်က္ၿခင္းကိုေတာင္လာေတာ့တာပဲဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္လဲမေၿပာမဆိုနဲ့မမကိုဖက္လိုက္ေတာ့
“A ို ဘယ္လိုၿဖစ္တာလဲ သားသားရယ္”
“ေစာေစာကမီးမီးနဲ့သူေကာင္ေလးလိုးတာကိုေတြ့လိုက္ရေတာ့စိတ္ထဲမွာတစ္မိ်ဳးၾကီးပဲ”
“သားသားရယ္………ညီ
………ညီမေလးကသားသားညီမေလးA ရင္းေနာ္ မမကမွႏွစ္၀မ္းေလာက္ကြဲေသးတာ”
………
သးတာ”
“သားသားသိပါတယ္မမရယ္”
ေၿပာရင္းနဲ့မမႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုနမ္းေတာ့ မမ တစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ့္ကိုတင္းတင္းေလးဖက္လာတယ္
ႏွစ္ေယာက္A တူနမ္းရင္းကုတင္ေပၚကိုလွဲခ်လိုက္ေတာ့ ရင္ေတြခုန္လိုက္တာတလွပ္လွပ္ပဲဗ်ာ
မမကိုနမ္းေနရင္းနဲ့မမေဘာ္လီေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့ၿပည့္တင္းေနတဲ့နို့A ိA ိေလးနွစ္လံုးကA တားA ဆီးမဲ့A ိက်လာတယ္။
မမႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုနမ္းေနရင္းနဲ့ မမရဲ့နို့A ိA ိထြားထြားေလးကိုဆုပ္နယ္ေပးတဲ့A ရသာကဘာနဲ့မွမတူဘူးဗ်ာ။
နို့တစ္ဖက္ကိုဆုပ္နယ္ရင္းနဲ့ ေနာက္ထက္နို့တစ္ဖက္ကနို့သီးေခါင္းေလးကိုငံုလိုက္ေတာ့…..
…..
“A ….A
……………..”
….A …..A
…..A ….သားသားရယ္
….သားသားရယ္……………..”
မမရဲ့ၿငီးသံတိုးတိုးေလးကကၽြန္ေတာ္ရဲ့စိတ္ေတြကိုပိုၿပီးလွဳပ္ရွားလာေစတယ္။
နိဳ႕ေတြကိုA ားရေA ာင္စို့ၿပီးေတာ့မမေပါင္ၾကားေလးထဲကေနထိုင္ၿပီးမမ ရဲ့A သားကပ္ေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့
ၿဖဴ၀င္းA ိစက္ေနတဲ့ေပါင္သားA ိA ိေလးေတြနဲ့ လိုက္ဖက္တဲ့A တြင္းခံေဘာင္ဘီA နက္ေရာင္ေလးနဲ့ ….လွ
….လွလိုက္တာဗ်ာ
မမရဲ့A လွကိုၾကည့္ေနရင္းနဲ့ မမေပါင္ေလးေတြကိုပြတ္ေပးေတာ့ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ့ မမရဲ့ A တြင္းခံေလးမွာ A ခ်စ္ရည္ေလးေတြရ့ဲ
နူးA ိလာတယ္။
ေပါင္ေလးေတြကိုပြတ္ေနရင္းနဲ့ မမရဲ့A တြင္းခံေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့
Page 9

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
မို့တင္းေနတဲ့ဆီးခုန္ေလးရဲ့A ဆံုးမွာA ေမြးရိတ္ထားတဲ့ေၿပာင္ေခ်ာေနတဲ့
မမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ႏွစ္ခမ္းသားေလးႏွစ္ခုကတင္းတင္းေလးစိကပ္လ…..
ို့…..
ကၽြန္ေတာ္လဲမမေပါင္ေလးကိုလက္နဲ့ၿဖဲၿပီးမမေစာက္ဖုတ္A ေၿမွာင္းေလးကိုယက္လိုက္ေတာ့
“A ား…………
ား…………သားသားရယ္
…………သားသားရယ္ေကာင္းလိုက္တာကြာ”
မမေစာက္ဖုတ္ေလးကိုဟလုိက္ေတာ့ရေနတဲ့ A ကြဲေၾကာင္းေလးA လယ္မွာမမရဲ့ေစာက္ေစ့နီနီေလးကတင္းတင္းေလး
ေစာက္ဖုတ္ထဲကေနတိုးထြက္လာတဲ့မမရဲ့A ခ်စ္ရည္ေလးေတြကေစာက္ဖုတ္တစ္ခုလံုးကိုရလ
ႊဲ ို့ေပါ့
မမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုA ားရေA ာင္လွ်က္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လီးထိပ္ေလးကိုမမရဲ့ေစာက္ဖုတ္၀ေလးကိုေတ့လိုက္တ့A
ဲ ခိ်န္မွာ…..
“သားသားေၿဖးေၿဖးပဲထည့္ေနာ္
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
တိုးတိုးေလးA ေၿဖေပးၿပီးတဲ့A ခ်ိန္မွာမမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကိုကၽြန္ေတာ့္ရဲ့လီးထိပ္ေလးၿမဳတ္တ့A
ဲ ထိၿဖည္းၿဖည္းေလးထည့္လိုက္
တယ္
မမရဲ့ရဲေနတဲ့ေစာက္ဖုတ္ႏွုတ္ခမ္းသားေလးကကၽြန္ေတာ္လီးကိုတင္းတင္းေလးဖ်စ္ညွစ္ထားတယ္ေလ။
“ေကာင္းလိုက္တာမမရယ္ မမေစာက္ဖုတ္ေလးကေႏြးေနတာပဲေနာ္”
ကၽြန္ေတာ့္စကားဆံုးေတာ့မမတစ္ေယာက္A ၿပံဳးေလးနဲ….
့ ….
“သူဒါပဲ …..မမကိ
…..မမကိုဆိုA ၿမဲA နိုင္က်င့္တယ္”
“A ဲ့ဒါA နိုင္က်င့္တာမွမဟုတ္တာမမရယ္ ….မမကိ
….မမကိုေကာင္းေစခ်င္တာ”
ာ”
စကားဆံုးေတာ့မမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကိုကၽြန္ေတာ့လီးေလးထပ္ထိုးထည့္လိုက္တယ္
စိုစြတ္ေႏြးA ိေနတဲ့မမေစာင္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးရဲ့A ထိ္A ေတြကကၽြန္ေတာ္လီးကေနတစ္ဆင့္တစ္ကိုယ္လံုးကိုခံစားလိုက္ရတယ္
ဗ်ာ
မမကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းနဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကိုA ခ်က္နွစ္ဆယ္ေလာက္ေဆာင့္လိုက္ေတာ့
“A …A …A ….A
….A …A A A ေကာင္းလိုက္တာ သားသားရယ္ မမA ရမ္းေကာင္းေနၿပီ”
“A င္း သားသားလဲA ရမ္းေကာင္းတယ္မမရယ္”
မမလဲခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မ်က္နွာေလးကိုၾကည့္ရင္းေဆာင့္ေပးေနမိတယ္။ ေစာေစာကညီမေလးတို့A တြက
ဲ ိုၾကည့္တံုးကတက္ေနတဲ့
feeling နဲ့ ကၽြန္ေတာ္လဲA ရမ္းကိုေကာင္းလာတယ္ေလ
“မမ သားသားA ရမ္းေကာင္းေနၿပီ”
“မမေရာ”
မမေရာ”
“A င္း ေကာင္းတယ္ သားသားရယ္ ၿမန္ၿမန္ေဆာင့္ေပးေနာ္ မမၿပီးခ်င္ၿပီ”
မမရဲ့စကားဆံုးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲမမကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းဆက္တိုက္ေဆာင့္ေနမိတယ္
မမတစ္ေယာက္လဲကၽြန္ေတာ့ကိုၿပန္ဖက္ရင္းဆီခုန္မို့မို့ေလးကိုေကာ့ေပးေနတယ္ေလ။
ႏွစ္ေယာက္A တူA ေပးA ယူမွ်မွ်လိုးေနၾကရင္းနဲ့
“A ား………………
ား………………သားသားမမၿပီ
………………သားသားမမၿပီးၿပီ”
“ဟုတ္ သားသားလဲၿပီးေတာ့မယ္ မမ”
မမ”
“A .A …A …A …A …A ..A ား”
ား”
သားသားၿပီးၿပီးမမရယ္
ကၽြန္ေတာ့ကိုဖက္ထားတဲ့ မမရဲ့လက္တစ္ဖက္က ကၽြန္ေတာ့ႏွဖူးေလးကိုတံုးရင္း
“သားသားA ရမ္းဆိုးတယ္ေနာ္ …ခဏခဏပဲ”
ကၽြန္ေတာ္လဲမမရဲ့ ပန္းေသြးေရာင္မ်က္နွာေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုၿပံဳးၾကည့္ရင္း
Page 10

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
သံေယာဇU္ေတြတိုးတိုးရစ္ပတ္လာခဲ့မိတယ္ေလ………………………………..
လ………………………………..။
………………………………..။
တိမ္ၿပာၿပာေတြနဲ့ရာသီUတုသာယာတဲ့တစ္ေန႕………………………………………………………..
န႕………………………………………………………..
ရန္ကုန္-ၿပည္လမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ကားေလးတစ္စီးတစ္ရိပ္ရိပ္ေၿပးလိ….ကားေပၚမွ
ု့….ကားေပၚမွာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ရယ္၊
….
ကၽြန္ေတာ့္A န္ကယ္ေလးရယ္၊ A န္ကယ္ေလးမိန္းမ ကၽြန္ေတာ့တီတီေလးရယ္ သံုးေယာက္ေပါ့။
“သားသား A န္ကယ္ေလးသြားရင္A ိမ္မွာသြားA ိပ္ေပးA ံုးေနာ္၊မင္းတီတီေလးနဲ့ A ိမ္ကေကာင္မေလးနဲ့ႏွစ္ေယာက္ထမ
ဲ ို့လ”ို့
“ဟုတ္ကဲ့ေလးေလးငယ္ ….စိ
….စိတ္ခ်သြားပါ”
းပါ”
“ေA းေA း”
း”
စကားေတြေၿပာေနရင္းနဲ့တစ္ေၿဖးေၿဖးကားေလးက ရန္ကုန္A ၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ၾကီးကိုေရာက္လာတယ္။
ေလဆိပ္ကိုေရာက္ေတာ့ ေလယာU္က check in ၀င္ဖို့ေခၚေနၿပီ။
“သြယ္သြယ…
္ ကိုသြားမယ္ေနာ္ .ဂရုစိုက္ေနာ္ . လိုတာရွိရင္သားသားကိုေၿပာေနာ္”
“A င္းပါ ကိုလဲဂရုစိုက္သြားေနာ္”
“သားသားလဲ မင္းတီတီေလးဆီသြားA ပ
ိ ္ေပးေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
စကားဆံုးေတာ့ ေလးေလးငယ္ တစ္ေယာက္ေလာေလာ.ေလာေလာနဲ့၀င္သြားေလရဲ့။
Check in ၀င္ၿပီးA ေပၚကိုတက္သြားတဲ့ေလးေလးကိုလက္ၿပႏွဳတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ့
တီတီေလးႏွစ္ေယာက္ကားဆီကိုၿပန္လာတဲ့A ခ်ိန္ ေလဆိပ္တံခါးကထြက္ေတာ့
ေရွ႕ကေလ်ာက္သြားတဲ့တီတီေလးA လွကိုကၽြန္ေတာ္သတိထားမိသြားတယ္။
တီေလးကေမေမ့ေမာင္A ငယ္ဆံုးရဲ့မိန္းမေလ။ A သက္ကေတာ့ ၃၄ ေလာက္ရွိၿပီေပါ့။
ရွမ္းနဲ့တရုတ္စပ္တဲ့တီေလးကၿပည့္ၿပည့္တင္းတင္းေလးနဲ့ ေခ်ာတယ္ဆိုတာထက္ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။ ရယ္ဒီမိတ္
A က်ီခရမ္းေရာင္ေလးေA ာက္မွာ ေဘာ္လီA နက္ေလးနဲ့ ထမိန္စကတ္A နက္ေရာင္ေလးကိုတင္းတင္းေလး၀တ္ထားတဲ့
တီတီေလးA လွကၿပည့္ၿဖိဳးေပၚလြင္လို့ေလ။
ၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့ေပါင္တံတင္းတင္းေလးေတြကိုစီးေနွာင္ထားတဲ့တီေလးရဲ့ထမိန္စကတ္တင္းတင္းေလးရဲ့ေပၚမွာတင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေ
တြကို ဆြဲငင္မခ်ီထားတဲ့ တီေလးရဲ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီၾကိဳးရာေလးကထင္းထင္းေလးေပၚလို့ေပါ့။ကားနားကိုေရာင္ေတာ့
မထင္မွတ္ပဲၿပဳတ္က်သြားတဲ့ေသာ့ကိုကုန္းေကာက္လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာထမိန္စကတ္A နက္ေလးရဲ့A ထက္နားေလးက
တီေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီ
ပန္းနုေရာင္ေလးကိုေတြလိုက္ရတဲ့A ခိ်န္မွာကၽြန္ေတာ့္ရင္တစ္ခုလံုးေၿပာင္းဆန္ေA ာင္လွဳပ္ရွားသြားတယ္။
စိတ္ကိုA တင္းစုစီးၿပီးကားေမာင္းၿပန္လာေတာ့ …..
“သားသားမနက္စာစားရေA ာင္ေလ”
လ”
“ဟုတ္ကၽြန္ေတာ္မနက္ကစားလာခဲ့တယ္ တီေလး”
လး”
“ေA ာ္ A င္းA င္း ဒါဆိုA ိမ္ေရာက္မွပဲစားေတာ့မယ္”
“ဒီေန့သားသားစက္ရံုမသြားေတာ့ရင္A ိမ္မွာပဲထမင္းလာစားေလ….
….မီးမီးေရာ”
လာစားေလ….သားမမေတာ့
….သားမမေတာ့ဆိုင္သြားၿပီထင္တယ္….မီ
….
ေရာ”
“သူဒီေန့A တန္းရွိမယ္ထင္တယ္တီေလး”
လး”
“A င္းA င္း ဒါဆိုသားသားလာခဲ့ေလ”
လ”
“ဟုတ”္
A ိမ္ကိုၿပန္ေရာက္ေတာ့ကားကိုပါကင္ထိုးၿပီးဓတ္ေလွကားေစာင့္ရင္းေနာက္ကေနတီေလးရဲ့A လွကိုၾကည့္ေနမိတယ္။
တီေလးရဲ့A လွကိုသတိလက္လြတ္ေငးၾကည့္ေနရင္းA ေပၚကိုေမာ့လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ
Page 11

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ဓတ္ေလွကားကတံခါးစတီးၿပားကေနကၽြန္ေတာ္ကိုၿပန္ၾကည့္ေနတဲ့ တီေလးနဲ့မ်က္လံုးခ်င္းဆံုသာြ းတဲ့ခဏ …
A ိုး…..မ်က္
…..မ်က္နွာပူလိုက္တာ ကိုယ္ကိုကိုယ္လဲရွက္သြားမိတယ္ေလ
ဒါကUီးေလးရဲ့မိန္းမဆိုတဲ့A သိနဲ့ကၽြန္ေတာ့ေခါင္းေတြပူထူသြားမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ A မွတ္မထင္ပဲ
တီေလးဆီကA ၿပံဳးတစ္ပြင့္လင္းလက္လာတယ္ …… ကၽြန္ေတာ္လဲမ်က္ႏွာပူပူနဲ့ပဲၿပန္ၿပံဳးၿပမိလိုက္တယ္။
ရင္ထဲမွာေတာ့A ေတြးေတြေယာက္ယက္ခတ္လို့ေပါ့။
ကၽြန္ေတာ့A ခန္းကိုၿပန္ေရာက္ေတာ့A ိမ္ေရွ့Eည့္ခန္းမွာခဏထိုင္ရင္း လွဳပ္ရွားေနတဲ့ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေA ာင္ၾကိဳးစားေနတံုး….
“ကိုကိုး….မီ
….မီး

ေက်ာင္းသြားေတာ့မယ္ေနာ္”

“ေA ာ္ေA းေA း ပိုက္ဆံေရာရွိေသးလား”
သးလား”
“ဟုတ္ရွိတယ္ မမေပးထားတယ္ေလ”
လ”
“A င္းA င္း ဒါဆိုေကာင္းေကာင္းသြားေနာ္”
“ဟုတ”္
စကားသံနဲ့A တူ ကၽြန္ေတာ္ေရွ့ကေနၿဖတ္သြားတဲ့
ညီမေလးရဲ့A ေနာက္ကိုA မွတ္မထင္ၾကည့္လိုက္မိေတာေသးသြယ္တဲ့ခါးသိမ္သိမ္ေလးနဲ့တင္းရင္းၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့တင္သားေလးက
ယU္ယU္ေလးလွဳပ္ရွားသြားတာကိုသတိထားလိုက္မိတယ္
:::::ေA ာ္ မီးမီးလဲA ရြယ္ေရာက္လာၿပီပဲ::::::
စိတ္ထဲမွာေတြးရင္းေရတစ္ခြက္ကိုကုန္ေA ာင္ေသာက္ခ်လိုက္ေတာ့လွဳပ္ရွားေနတဲ့ရင္ကA တန္ငယ္တည္ၿငိမ္သာြ းသလိုခံစားလုိက္မိ
တယ္။
ရုတ္တရက္ဖုန္းသံၾကားေတာ့မွ ဆိုဖာေပၚမွာA ိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့ကၽြန္ေတာ္လန့္နိုးလာမိတယ္။နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေန့လယ္ ၁၁နာရီခဲြ။
ဖုန္းမွာ တီေလး ဆိုတဲ့ နာမည္ကိုေတြ့လိုက္ေတာ့ဘာရယ္မဟုတ္ဘူးစိတ္ထဲမွာေႏြးကနဲ့ၿဖစ္သြားမိတယ္။
“ဟယ္လ…..”
ို…..”
“သားသားထမင္းစားဖို့လာခဲ့ေတာ့ေလ”
လ”
“ဟုတ္တီေလး A ိပ္ေပ်ာ္သြားလို့ေရခ်ိဳးၿပီးရင္လာခဲ့မယ္ေနာ္”
“ေA ာ္ ok သားသား တီေလးေစာင့္ေနမယ္”
ဖုန္းခ်ၿပီးေတာ့ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ပဲေရခ်ိဳး၊ ပုဆိုးနဲ့တီရွပ္တစ္ထည္၀တ္ၿပီး ေA ာက္ထပ္ကတီေလးA ခန္းကိုဆင္းသြားေတာ့……
……
တံခါးေရွ့ကလူေခၚဘဲလ္ ေလးကိုနွိပ္လိုက္ေတာ့တီေလး တံခါးလာဖြင့္ေပးတယ္။ တီေလးကိုေတြ႕ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဒုတိယA ၾကိမ္
ရင္ခုန္ရၿပန္ပါၿပီ။ A ိမ္ေနရင္းဂါ၀န္ ပန္းေရာင္ေလးနဲ့ ဆံပင္ေတြကိုစုစီးထားၿပီး ၿပင္ဆင္မွဳကင္းတဲ့မ်က္နွာၿပည့္ၿပည့္ေလးနဲ့
A ရမ္းကိုနုနယ္လွပေနလိုက္တာ။
ထမင္းစားပြဲကိုေရာက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္တဲ့ ငရံ့A ူ နဲ့ ခ်ည္ေပါင္ဟင္းA ရည္ေသာက္ ကေတာ္ေတာ္ကိုခံတြင္းေတြ့သာြ းတယ္ဗ်ာ။
ထမင္းစားၿပီးေတာ့A ိမ္ေရွ့Eည့္ခန္းမွာထိုင္ရင္းရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတံုးေဘးကေနတီေလးA လွကိုခိုးခိုးၾကည့္ေနမိတယ္။
တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ Eည့္ခန္းထဲမွာခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ တီတီေလးနဲ့ ႏွစ္ေယာက္ထဲဆိုတ့A
ဲ သိက
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ကၽြန္ေတာ့္ကိုစိတ္ရိုင္းေတြ၀င္လာေစတယ္ေလ။ A ဲ့ဒီA ခိ်န္မွာပဲ…..
…..
“မမ သမီးပန္းကန္ေတြေဆးၿပီးသြားၿပီ”
“ေA ာ္ A င္းA င္း ဒါဆိုနားေတာ့ေလ ဟင္းေတြေရာေသခ်ာA ုပ္ထားလား”
ားလား”
“ဟုတ္A ားလံုးေသခ်ာA ုပ္ထားပါတယ္”
“ေA းေA း”
း”
စကားဆံုးေတာ့ ေကာင္မေလးက သူA တြက္ေပးထားတဲ့A ခန္းထဲကို၀င္သြားတယ္။
“ေန့ခင္းဖက္ဆိုA ိပ္တယ္လား သူက”
Page 12

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A င္းA ဲ့ဒါသူထံုးစံပဲ A လုပ္မ်ားတဲ့A ခါေလာက္ပဲမA ပ
ိ ္တာေလ…
ာေလ…သူလဲA မ
ိ ္မွာလုပ္စရာသိပ္မွမရွိတာ”
ာ”
“A င္းေကာင္းပါတယ္…ဒါေၾကာင့္ထင္တယ္ေရာက္တံုးကထက္ကိုဒီေကာင္မေလးပို၀လာတာ”
လာတာ”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေတာ့တီတီေလးကကၽြန္ေတာ့္ကိုရီၿပတယ္။
“သားသားလဲပ်င္းေနၿပီထင္တယ္
ေဖေဖေမေမတို့ေရာဘယ္ေတာ့ၿပန္လာမလဲ..ဒီတစ္ေခါက္ၿပန္လာရင္မီးမီးကလိုက္သြားလို့ရၿပီမွတ္လား”
ား”
“A င္းဟုတ္တယ္ တီေလး….
လး….ဖု
….ဖုန္းဆက္ေတာ့ ဇူလိုင္ေလာက္ၿပန္လာမယ္ေၿပာတယ္”
“ေA ာ္ A င္းA င္း ဒါဆိုသားသားနဲ့မမ ႏွစ္ေယာက္ထဲက်န္ခဲ့မွာေပါ့”
“ဟုတ္တယ္ မမလဲဟိုဖက္A ိမ္မွာသြားလိုက္ဒီၿပန္လိုက္လုပ္မယ္ထင္တယ္ . ဟိုဖက္A ိမ္မွာလဲပိတ္ထားရေတာ့ပ်က္စီးတယ္ေလ”
လ”
“A င္းေကာင္းတာေပါ့ သားသားတစ္ေယာင္ထဲရွိတဲ့A ခ်ိန္A ိမ္မွာထမင္းလာစားေပါ့”
“A င္းေကာင္းတာေပါ့ ”
စကားေတြေၿပာၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္လံုးတီဗီကဇတ္ကားကိုA ာရံုေရာက္သြားတယ္။ ခဏၾကာေတာ့
“Toilet သြားလိုက္A ံုးမယ္တီေလး”
လး”
“A င္းA င္း”
ကၽြန္ေတာ္လဲေၿပာၿပီးၿပီးခ်င္းEည့္ခန္းကေန A ေနာက္ဖက္ထြက္လာခဲ့တယ္။
တီတီေလးA ခန္းေရွ့ကိုေရာက္ေတာ့A မွတ္မထင္တီေလးA ခန္းထဲကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္မိတယ္။
A ဲ့ဒီမွာဘယ္လိုမွထင္မထားတဲ့A ရာေလးကိုေတြ့လိုက္ရတယ္ေလ။ မနက္က ေသာ့ကုန္းေကာက္ရင္းေတြ့လိုက္ရတဲ့
တီေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကA ၀တ္ၿခင္းေဘာင္ေလးမွာတင္လ……..
ို့……..
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြတဒိုင္းဒိုင္းနဲ့ကိုခုန္သြားတယ္ Eည့္ခန္းဘက္ကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္မိေတာ့ A ခန္းနဲ့ကယ
ြ ္ေနတယ္ေလ။
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်မွီမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြက
A ခန္းတံးခါးေဘးA ၀တ္ၿခင္းေပၚကတီေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုယူမိရက္သာြ ၿဖစ္ေနၿပီ။
ေနာက္ေတာ့စိတ္ထဲမွာမလံုတလံုနဲ့ပဲ toilet ထဲကိုၿမန္ၿမန္သြားၿပီးေလာ့ခ္ခ်ထားလိုက္တယ္။
A ထဲေရာက္ေတာ့ တီေလးရဲ့ေဘာင္းဘီေလးကိုကိုင္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲမွာA ေတြးေတြေယာက္ယက္ခတ္လ……………..။
ုိ့……………..။
……………..
တီတီေလးရဲ့A တြင္းခံပန္းေရာင္ေလးကိုကိုင္ရင္းတစ္ေယာက္ထဲေဇာေခၽြေတြၿပန္ေနမိတယ္။
ပိုးသားA တြင္းခံေလးကေတာ့လက္ထဲမွာၿငိမ္သက္ေနတယ္။တီတီေလးရဲေစာက္ဖုတ္နဲ့ထိထားတဲ့ေနရာေလးကိုကိုင္ၾကည့္မိေတာ့
စိုA ိA ိA ရသာေလးနဲ့A တူကၽြန္ေတာ္လီးကလဲA တြင္းခံေဘာင္းဘီထဲမွာေထာင္မတ္လို့ေနတယ္။
ေဘာင္းဘီဂြၾကားေလးကိုနမ္းၾကည့္မိေတာ့ တီေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္နံ႕သင္းသင္းေလးက သင္းပ်ံ႕လိ…….
ု့…….
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ေတာင့္တင္းေလးတဲ့လီးေလးA ေပၚမွာတီတီေလးေစာက္ဖုတ္ေလးကိုထိကပ္ထားတဲ့ေဘာင္းဘီသားစိုA ိA ိေလးကိုတင္ၿ
ပီးပြတ္ေနမိတယ္ေလ။…………….
လ။…………….
Toilet A ၿပင္ကိုေရာက္ေတာ့ တီတီေလးတစ္ေယာက္ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနဆဲပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္လဲခါးပံုစထဲကေဘာင္းဘီေလးကိုA သာထုတ္၊ A ၀တ္ၿခင္းေလးေပၚကိုၿပန္တင္ၿပီးေတာ့မွပဲ သက္ပ်င္းခ်နိုင္ေတာ့တယ္။
A ဲ့ဒီA ခ်ိန္မွာပဲတီေလးတစ္ေယာက္တီဗြီပိတ္သံၾကားလိုက္တယ္။ကၽြန္ေတာ္Eည့္ခန္းထဲကိုေရာက္ေတာ့
“သားသား ၾကည့္ခ်င္ရင္ၾကည့္ေနာ္ …တီေလးခဏလွဲလိုက္A ံုးမယ္”
“ဟုတ္ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး”
“ဒါဆိုလွဲခ်င္A ခန္းထဲလာလွဲေလ …တစ္ေယာက္ထဲပ်င္းေနမွာေပါ့”
တီေလးစကားကိုၾကားလိုက္ရေတာ့ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ကိုလွဳပ္ရွားသြားမိတယ္ဗ်ာ
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့
တီတီေလးကိုA ခန္းထဲမွာႏွစ္ေယာက္ထဲA နီးကပ္ၾကည့္ခြင့္ရမဲ့A ခြင့္A ေရးကိုကၽြန္ေတာ္ဘယ္လက္လတ
ြ ္ခ်င္ပါမလဲ။
Page 13

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ဒီလိုနဲ့A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္A ပ
ိ ္ကုတင္ေပၚက A ိစက္ေနတဲ့ေမြ့ယာထူထူ ေပၚမွာတီေလးတစ္ေယာက္လA
ွဲ ပ
ိ ္ရင္း
ကၽြန္ေတာ္ကို ေဘးမွာလာလွဲဖို့ေခၚတယ္ေလ။
ကုတင္ရဲ့ေဘးမွာေတာ့ဘီဒိုတစ္လံုး၊ A ဲ့ဒီရဲ့ေဘးမွာ တီတီေလးရဲ့ A လွၿပင္တဲ့ မွန္တင္ခံုေလးရွိတယ္။ ဘီဒိုရ့ဲ တစ္ၿခားဘက္မွာေတာ့
စာေရးစာပြဲတစ္လံုး။ ကုတင္ရဲ့ေၿခရင္းမွာေတာ့A ၀တ္လွမ္းစင္ေလးတစ္ခ…………
ု…………
A ၀တ္လွမ္းစင္ေပၚကိုA ၾကည့္ေရာက္သြားတဲ့တစ္ခဏမွာကၽြန္ေတာ့A သက္ရွဴသံေတြရပ္သြားရေလာက္ေA ာင္စိတ္ေတြလွဳပ္ရွားသြ
ားမိတယ္ဗ်ာ။ စင္ေလးေပၚမွာ တီတီေလးရဲ့ ေဘာ္လီေတြနဲ့ A ေရာင္စံုလင္ေန့တ့ဲ တီတီေလးရဲ့
A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေတြကိုလွမ္းထားတာေတြလိုက္ရတယ္။
တီတီေလးရဲ့ေဘးမွာလွဲရင္းစိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေA ာင္ၾကိဳးစားေနတံုး……………
“သားသား ေရာ ရည္းစားေတြဘာေတြရွိေနၿပီလား”
ား”
“မရွိေသးပါဘူး တီေလးရယ္”
“ဟုတ္လို့လား မညာနဲ့ေနာ္”
“ေA ာ္တစ္ကယ္ေၿပာတာပါ တီေလးရဲ”့
“A င္း ဒါဆိုရင္ေတာ့ ရွာေပးရေတာ့မယ္ထင္တယ္”
တီတီေလးစကားဆံုးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲတီတီေလးကိုရီၿပမိတယ္။ၿပီးေတာ့ စကားေတြဆက္သာြ းၾကရင္း…
“တီေလးေရာကေလးမယူၾကေသးဘူးလား”
လား”
“ဘာေတြေမးေနတာလဲသားသားရယ္ ဘာလဲသားသားကသိခ်င္လို့လား”
ား”
“ေA ာ္ကၽြန္ေတာ္လဲ တူေလးလိုခ်င္တာေပါ့တီေလးရဲ”့ ဆိုေတာ့ A ၿပံဳးေလးနဲ့
“ၾကိဳးစားေနတာပါပဲသားသားရယ္”
“ဘယ္လိုၾကိဳးစားတာလဲ”
“ဟယ္…..ဒီ
…..ဒီေကာင္ေလးေတာ့” ဆိုၿပီးတီေလးတစ္ေယာက္ရွက္ေသြးၿဖာသြားတဲ့မ်က္နာေလးနဲ့ကၽြန္ေတာ္ကိုၿပံဳးၿပီးၾကည့္ေနတယ္။
…..
စိတ္ကြယ္ရာA ခန္းေလးထဲမွာ ညA ိပ္မီး၀ါ၀ါေလးေA ာက္က
စိတ္ကူးရင္ဆန္တဲ့A ေၿခA ေနကကၽြန္ေတာ္နဲ့တီေလးနွစ္ေယာက္လံုးကိုစိတ္လွဳပ္ရွားလာေစတယ္ေလ။
ပိုးသားေမြ့ယာA ိA ိေလးေပၚက
ညA ိပ္၀တ္ပန္းေရာင္ေလးနဲ့ၿဖဴစင္တဲ့မ်က္နွာပိုင္ရွင္တီတီေလးတစ္ေယာက္A လွၾကီးကိုလွေနေတာ့တာပါပဲဗ်ာ။
“တီေလးေရာ ေလးေလးနဲ့ A ၿမဲၾကိဳးစားလား သားသားတူေလးရဖို့က”ို
“A ာ …ဘာေတြေမးေနတာလဲသားသားရဲ”့
“ေA ာ္ သိခ်င္မိလို့ပါ”
ါ”
“ဘာလဲ သားသားကA ဲ့လိုမ်ိဳးေတြစိတ္၀င္စားေနၿပီလား”
ား”
ကၽြန္ေတာ္လဲဘာမွမေၿပာပဲတီေလးကိုၿပံဳးူၾကည့္ေနမိတယ္။ၿပီးေတာ့တီေလးဆီကသက္ပ်င္းခ်သံတိုးတိုးေလးကို
ၾကားလိုက္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲA ရမ္းစိတ္လွဳပ္ရွားေနမိတယ္ေလ။ တီေလးလဲလူသားပဲဟာကိ………..
ု………..
ကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြလွဳပ္ရွားလို့လက္ေတြေတာင္တုန္ေနမိတယ္။ၿပီးေတာ့ ပက္လက္ေလးလွဲေနရာကေန
တီေလးဘက္ကိုေစာင္းလိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကိုေစာင္းA ိပ္ေနတဲ့တီေလးနဲ့A ရမ္းကိုနီးကပ္သာြ းတဲ့ခဏ
ႏွစ္ေယာက္လံုးရဲ့စိတ္ထဲမွာ စိတ္ရိုင္းေတြ၀င္လာမိတယ္ေလ။
ၿပီးေတာ့တီေလးေစာင္းA ိပ္ေနတဲ့ တီေလးရဲ့ ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုနမ္းလိုက္မိတယ္။
“A ”ို
တီေလးရဲ့မ်က္ႏွာေပၚမွာရွက္ေသြးၿဖာလို့ တကယ္ကိုA ပ်ိဳမေလးတစ္ေယာက္လိုရဲေနလိုက္တာ
တီေလးရဲ့ပုခံုးတစ္ဖက္ကိုတြန္းခ်လိုက္ေတာ့ပက္လက္ေလးၿဖစ္သြားတဲ့တီေလးတစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္ကိုေတြေတြေလးၾကည့္ေနတ
Page 14

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ယ္။
“သားသားရယ္………………………………..”
………………………………..”
တီတီေလးစကားမဆံုးခင္မွာပဲ တီေလးရဲ့နုေထြးေနတဲ့ႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုကၽြန္ေတာ္ႏွတ္ခမ္းေလးနဲ့ထိကပ္လိုက္ေတာ့
တီေလးဆီကA သက္ရွဳသံေတြၿပင္းလာတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္လွ်ာေလးကိုတီေလးပါးစပ္ထဲကိုထိုးထည့္လိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွာ
တီေလးဆီကလွ်ာခ်င္းၿပန္ၿပီးတံု့ၿပန္လာတယ္။
နွဳတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းေနရင္းနဲ့တီေလးနို့A ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုဆုပ္ကိုင္လိုက္ေတာ့ၿပည့္တင္းေနတဲ့
နို့လံုးလံုးေလးကကၽြန့္ေတာ့္လက္ထဲမွာၿပည့္လ…………………………
ို့…………………………
“တီေလးရယ္သားသားတို့ ခ်စ္လိုက္ၾကရေA ာင္ေနာ္”
“သားသားရယ္”
ေ၀ခြဲမရတဲ့ A ေတြးေတြနဲ့ တီေလးတစ္ေယာက္ၿငိမ္သက္သြားတယ္။ၿပီးေတာ့မွ ေခါင္းေလးကိုေၿဖးေၿဖးေလးညွိမ့္ရင္း
“ဘယ္သူမွသိလို့မၿဖစ္ဘူးေနာ္ သားသား”
သားသား”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
စကားဆံုးသြားေတာ့တီေလးရဲ့ဒူးေလာက္ရွိတဲ့ညA ပ
ိ ္၀တ္ဂါ၀န္ေလးကိုတၿဖည္းၿဖည္းမတင္လိုက္မိတယ္တီေလးရဲ့ၿပည့္တင္းေနတဲ့ေပါ
င္းသားတင္းတင္းေလးေတြြကိုဖြဖြေလးပြတ္ဆြဲရင္းနဲ့
ေပါင္ရင္းနားေလးကိုေရာက္လာေတာ့တီေလးရဲ့ ပိုးသြားA တြင္းခံေခ်ာေခ်ာေလးကဆီးၾကိဳလို့ေနတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲတီေလးေပါင္ၾကားထဲမွာထိုင္ရင္းတီေလးရဲ့ေပါင္တစ္ေလ်ာက္ကိုဖြဖြေလးပြတ္ေပးေနေတာ့
တီေလးတစ္ေယာက္ၿပည့္တင္းေနတဲ့တင္သားA ိA ိေတြကိုေၿမွာက္လို့တံု့ၿပန္ေနတယ္။
တီေလးရဲ့ဆီးခုန္မို့မို့ေလးေတြကိုလက္နဲ့ပြတ္သပ္ရင္း ခပ္ဟဟေလးကားေနတဲ့ေပါင္ၾကားေလးကေန တီေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးကို
A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေပၚကေနလွ်က္လိုက္ေတာ့………..
………..
“A ား…………….
ား…………….သားသားရယ္
…………….သားသားရယ္”
တီေလးရဲ့ၿငီးသံတိုးတိုးေလးကကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြကိုပိုလို့လွဳပ္ရွားလာေစတယ္။
A ဲ့ဒီA ခ်ိန္မွာ တီတီသူငယ္ခ်င္းဆီကဖုန္းလာတယ္ဗ်ာ ည dinner ေမ့မွာစိုးလို့တဲ့ A ခ်ိန္ကိုၾကည့္ေတာ့ ၄း၄၇ ၿဖစ္ေနၿပီးA ့ဒ
ဲ ါနဲ့
သားသား တီ ေရခ်ိဳးရေတာ့မယ္တဲ့သားသားလဲလိုက္ခဲ့တဲ့ညဆိုတစ္ေယာက္ထဲၿဖစ္ေနမွာစိုးလို့တ့ဗ
ဲ ်ာ
A ခန္းမၿပင္ထြက္ေတာ့ေကာင္မေလးကဟင္းေတြေႏြးေနၿပီးဗ် A ၿပင္ေရာက္ေတာ့လဲA ရင္လိုပါပဲ
ဒါေပမဲ့စိတ္ထဲမွာေတာ့A ရမ္းရင္းနွီးသြားသလိုခံစားလိုက္ရတယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲA ခန္းၿပန္ၿပီးေတာ့ေရခ်ိဳးA ၀တ္လဲလိုက္ရတယ္A ဲ့လိုနဲ့ေန့ခင္းဘက္ကမၿပီးမစီးနဲ့ၿဖစ္သာြ းတယ္ဗ်ာ
A ဲ့ဒီေန့က ဒင္နာကို၆နာရီေလာက္သြားတယ္ နည္းနည္းေတာ့မ်က္နွာပူသလိုခံစားမိတယ္ တီေလးကေတာ့ သာမန္ပါပဲ
A ဲ့ဒီေန့ကထူၿခားတယ္ဗ် ၅း၃၀
ေလာက္က်ေတာ့သြားမယ္ဆိုၿပီးဖုန္းဆက္လာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေA ာက္ဆင္းသြားေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးရင္ခုန္သာြ းတယ္ တီတီ
၀တ္ထားတာ စကတ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးပါပန္းေရာင္ေလးဒူးA ေပၚနားေလာက္ရွိတယ္
A က်ီကေတာ့A က်ပ္တီရွပ္ေလးပါA ၿဖဴဆိုေတာ့A တြင္းကေဘာ္လီA နက္ေလးပါၿမင္ရတယ္A ့ဒ
ဲ ါနဲ့လိုရင္းေၿပာရရင္ dinner
ကၿပန္လာတာ၈း၃၀ေလာက္ရွိၿပီဗ်
ၿပန္ေရာက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ့္A ခန္းကိုမၿပန္ပဲသူA ခန္းပဲလိုက္လာခိုင္းတယ္ကၽြန္ေတာ္လဲမမကိုတီေလးA ခန္းမွာပဲA ိပ္ေတာ့မယ္လို့ဖု
န္းဆက္ၿပီးေတာ့ တီေလးA ိမ္ခန္းကိုပဲလိုက္လာခဲ့တယ္။
A ခန္းေရာက္ေတာ့တီတီေလးကေရးခ်ိဳးၿပီးေတာ့သူA ခန္းကို၀င္သြားတယ္ကၽြန္ေတာ္လဲ
ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနရင္းရတာေပါ့A ိမ္ကေကာင္မေလးကလဲရွိေသးတယ္ဆိုေတာ့ ၿပီးေတာ့မွA ခန္းထဲကထြက္လာတယ္ဗ်
ညA ိပ္၀တ္A ၿပာနုေလးနဲ့ပိုးသားထင္တယ္ေၿပာင္ေၿပာင္ေခ်ာေခ်ာေလးပဲ
Page 15

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေဘးကိုလာထိုင္ၿပီးေတာ့သူလဲရုပ္ရွင္၀င္ၾကည့္ေနတယ္
ခဏေနေတာ့A ိမ္ကေကာင္မေလးကိုA ိပ္ခ်င္ရင္A ိပ္ေတာ့ဆိုၿပီးA ိပ္ခိုင္းတယ္ဗ် ေကာင္မေလးက kitchen
ကA ခန္းမွာA ိပ္တာဆိုေတာ့တီေလးA ိပ္ခန္းနဲ့နည္းနည္းေ၀းတယ္ေလ
ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနရင္းနဲ့ကၽြန္ေတာ္လဲစိတ္ကဘယ္လိုၿဖစ္လာလဲမသိဘူး ေန့ခင္းကၿဖစ္ခဲ့တာလဲပါမယ္ထင္တယ္
လက္ကေတာ့ရဲလာတယ္ တီေလးေပါင္ေလးကိုပြတ္ေပးေတာ့ၿငိမ္ေနတယ္ ဘာမွမေၿပာဘူးEည့္ခန္းမွာလဲမီးA ၀ါပဲေလ
မီးကA တိုးေလ်ာ့ရေတာ့မီးကိုနည္းနည္းေလ်ာ့လိုက္ေတာ့ေမွာင္ေမွာင္ေလးၿဖစ္သြားတယ္
တီတီေပါင္ေလးကိုပြတ္ရင္းနဲ့
A ေပၚကိုနည္းနည္းတက္ၿပီးေတာ့သူေပါင္းၾကားေလးကိုပြတ္ေပးေတာ့A တြင္းခံေလး၀တ္ထားတယ္ခဏေနေတာ့
သူလဲကၽြန္ေတာ္ေပါင္ကိုလာကိုင္တယ္ေလၿပီးေတာ့ပြတ္ေပးတယ္ပြတ္ေပးေနရင္းနဲ့ကၽြန္ေတာ္ေပါင္းၾကားထဲကလီးA ေပၚကိုပါပြတ္ေ
ပးတယ္ဗ်ာကၽြန္ေတာ္လဲA ရမ္းတင္းေနတယ္ ခဏေနေတာ့မွ
ခုန္ေA ာက္ကိုဆင္းၿပီးေတာ့တီေလးေၿခသလံုးေလးကိုပြတ္ေတာ့သားသားA ခန္းထဲသြားမလားတဲ့ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္လဲတီဗီပိတ္ၿပီးေတာ့A ခန္းထဲ၀င္လိုက္ေတာ့မွန္တင္ခုန္ေရွ့မွာဆံပင္ကိုစီးေနတယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲတီေလးA ေနာက္ကေနသိုင္းဖက္လိုက္ေတာ့နတ္ၿပည္ေရာက္သြားသလိုပါပဲဗ်ာ
ဖင္လံုးလံုးေလးကိုပိုးသားေလးေပၚကဖိလိုက္ေတာ့A ရမ္းေကာင္းတယ္ညA ိပ္မီးေလးပဲထန
ြ ္းထားတဲ့A ခန္းထဲမွာတီတီလိုခ်စ္စရာၿပ
ည့္ၿပည့္တင္းတင္းေလးနဲ့ ဆိုေတာ့ဗ်ာ
ၿပီးေတာ့A ခန္းနံရံေလးကိုမွီၿပီးေတာ့တီတီႏွတ္ခမ္းေလးကိုနမ္းေတာ့သူလဲစိတ္ပါေနတယ္ထင္တယ္ၿပန္နမ္းတယ္
ေန့ခင္းကၿဖစ္ခဲ့တာထက္ကိုပိုၿပီးနူးညံုေနသလိုခံစားမိတယ္
နမ္းေနရင္းနဲ့တီတီဂါ၀န္ေလးကိုမၿပီးခၽြတ္ေပးလိုက္တယ္သူေပါင္ၾကားေလးထဲစမ္းၾကည့္ေတာ့A တြင္းခံေလးကစိုထိုင္းထိုင္းနဲ့ဗ်
ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္A က်ီကိုခၽြတ္ေပးတယ္
ကုတင္ေပၚမွာထုိင္ၿပီးေတာ့A ေပၚေဘာင္းဘီကိုခၽြတ္ၿပီးေတာ့A တြင္းခံေပၚကေနကၽြန္ေတာ္လီးကိုပတ
ြ ္ေပးေနတယ္ၿပီးေတာ့ေသခ်ာၾ
ကည့္ေနတယ္ဗ်ာ
ၿပီးေတာ့ထၿပီးတာ၀ါယူလိုက္ေသးတယ္ကၽြန္ေတာ္လဲေဆးမိထားသလိုပဲ ရင္ေတြလဲA ရမ္းခုန္ေနမိတယ္
ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လီးကိုထုတ္ၿပီးထိပ္ေလးကိုဆြဲခ်ၿပီးေတာ့တာ၀ါနဲ့သုတ္ေပးတယ္ခံရတာတစ္မိ်ဳးပဲဗ် ရွက္လဲရွက္ေနသလိုပဲ
A ားလံုးၿပီးသြားေတာ့ တီေလးလွ်ာေလးနဲ့လီးထိပ္ေလးကိုလွ်က္ေပးတယ္
ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာကၽြန္ေတာ္ေရးေတာင္မၿပတတ္ေတာ့တာပါ ၿပီးေတာ့မွသူႏွတ္ခမ္းေလးနဲ့
လီးထိပ္ေလးကိုသာသာေလးငံုထားၿပီးေတာ့လွ်ာေလးနဲ့ၾကားေလးထဲကိုကစားေပးတာA ရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာသူပစပ္ထမ
ဲ ွာတင္ၿပီးခ်
င္သလိုလိုၿဖစ္လာတာ
ခဏစုပ္ၿပီးေတာ့တီေလးကိုကုတင္ေပၚမွာထိုင္ခိုင္းၿပီးေတာ့တီေလးေပါင္ေလးကိုပြတ္ေပးလိုက္တယ္သူ၀တ္ထားတာေန့ခင္းကတန္းေ
ပၚမွာလွမ္းထားတဲ့ေဘာင္းဘီနက္ေလးဗ်
ေဗ်ာင္ေလးပါပဲ ေဘာ္လီကလဲA နက္ေလးပဲ ၿပီးေတာ့သူကေဘးကိုလာလွဲေလဆိုေတာ့သူုေဘးကို၀င္လလ
ွဲ ို္က္တယ္
သူကေတာ့ကုတင္ေပၚမွာပက္လက္ေလးပါA ရမ္းၾကည့္ေကာင္တယ္ဗ်ာ A သားကA ရမ္းၿဖဴေတာ့တစ္မ်ိဴးေလးပဲ
ၿပီးေတာ့ကိုယ္တီတီေလးဆိုတာသိရေတာ့ပိုစိတ္ၾကြတယ္
ကုတင္ေပၚမွာဖက္ထားရင္းနဲ့တီေလးေၾကာကိုလက္ထဲ့ၿပီးေတာ့ေဘာ္လီေလးကိုခၽြတ္ေပးလိုက္တယ္ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထမ
ဲ ွာေန့ခင္းက
ထက္ပိုလွေနသလိုပဲဗ်ာၿပီးေတာ့
တီတီA ေပၚကေနတက္ၿပီးေတာ့နွတ္ခမ္းေလးကိုနမ္းလိုက္ေတာ့သူကတင္းတင္းေလးဖက္ထားတယ္
လည္ပင္းေလးကိုနမ္းေတာ့တိုးတိုးေလးၿငီးတယ္
စကား;ေတြေၿပာေနၾကရင္းနဲ့တကယ္ကိုရိုမန့္တစ္ေလးပါပဲ
Page 16

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
သူကတိုးတိုးေလးေခၚတယ္
“သားသား”
သားသား”
“ဗ်ာ....”
ဗ်ာ....”
“ဘယ္သူမွသိလို့မၿဖစ္ဘူးေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
“သားသားမနက္ကတီတီကိုၾကည့္ေနတာ တီတီသိတယ္”
“ေဆာရီးပါတီေလးရယ္”
“ရပါတယ္”
“သားသားေကာမိန္းခေလးကိုလုပ္ဘူးလား”
လား”
“ရွုပ္ရွင္ေတြေတာ့ၾကည့္ဘူးတယ္” ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေတာ့တီေလးက ရီေနတယ္ဗ်
A ဲ့ဒါနဲ့ေA ာက္ကိုေလ်ာၿပီးတီေလးနို့ေလးေတြကိုလက္နဲ့ဆုပ္ဆုပ္ၿပီးစို့ေပးေနေတာ့
“သားသားရယ”
သားသားရယ”္
ၿပီးေတာ့ဗိုက္သားေလးေတြကိုဖြဖြေလးကိုက္ေပးလိုက္တယ္ခါးနားေလးကိုကိုက္လိုက္ေတာ့သူေတာ္ေတာ္ ေကာ့သာြ းတယ္
ၿပီးေတာ့မွ ေပါင္ၾကားေလးထဲကို၀င္ၿ႔ပီးတီေလးေပါင္ၿဖဴၿဖဴေလးကိုေဘးကိုကားလိုက္ၿ႔ပီးေတာ့ A တြင္းခံေလးေပၚကေန
တီတီေစာက္ဖုတ္ေလးကိုလွ်က္ေပးေနမိတယ္
ေဘာင္းဘီၾကိဳးေလးေပၚကေန
လ်က္ေပးရင္းနဲတၿဖည္းၿဖည္းေစာင္းၿပီးေတာ့ဖင္သားတင္းတင္းေလးေတြကိုလွ်က္ေပးေတာ့တီတီA ရမ္းေကာင္းတယ္ထင္တယ္
ဖင္ေလးကိုကုန္းကုန္းတက္လာတယ္ တီတီဖင္ေလးကၿပည့္ေတာ့A တြင္းခံA နက္ေလးထဲမွာၿပည့္ၿပည့္တင္းတင္းေလးေပါ့ဗ်ာ
ဖင္ၾကားေလးနားမွာေဘာင္းဘီကခ်ိဳင့္ေနေတာ့A ဲ့ဒီေနရာေလးတစ္ေလ်ာက္ဖင္ၾကားထဲကိုလွ်က္ေပးေနမိတယ္ေဘာင္းဘီA နက္ေ
လးကိုတီတီခါးကေနတစ္၀က္ေလာက္ဆြဲခ်လိုက္ေတာ့
ဖင္သားတင္းတင္းေလးေတြေပၚလာတယ္ ဖင္ေလးကိုဆုပ္နယ္ရင္းနဲ့ဖင္ၾကားေလးထဲကိုလွ်က္ေပးေတာ့
“သားသားရယ္ ....တီေလးA ရမ္းရင္ခုန္တာပဲ”
ပက္လက္ေလးၿပန္လွန္ရင္းနဲ့
ဖင္ေလးကိုမၿပီးေတာ့တီတီေဘာင္းဘီၤေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့
A ေမြးရိတ္ထားတဲ့ဆီခုန္ၿဖဴၿဖဴေလးကေနေလ်ာဆင္းလာတဲ့A သားေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ့ေပါက္ၾကားကA ကြဲေၾကာင္းေလးကမီးမွိန္မွိ
န္ေလးေA ာက္မွာကဗ်ာဆန္လိုက္တာဗ်ာ
ဆီးခုန္ေလးကိုဖြဖြေလးနမ္းၿပီးေတာ့ေပါင္ရင္းနဲ့ေစာက္ဖုတ္ၾကားကA သားၿပည့္ၿပည့္ေလးကိုလွ်က္ေပးေတာ့
A ားးးးးးးး
ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းေလးကိုလာကိုင္တယ္ဗ်ကၽြန္ေတာ္လဲA ကြဲေလးကိုမထိေA ာင္ေဘးနားေလးကိုလိုက္လွ်က္ေပးေတာ့သူဖင္ေလးကို
လိုက္ေရႊ့ေပးတယ္
တီတီေစာင္ဖုတ္ေလးကိုလက္နဲ့ၿဖဲၿပီးေတာ့A စိထိပ္ေလးကိုလ်ာေလးနဲ့ပြတ္ေတာ့ၿငီးလို္က္တာဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္လဲစိတ္ေတြပိုၾကြလာတယ္
တီတီA ေပါက္ေလးက....မီး၀ါ၀ါေလးေA ာက္မွာA ရည္ေလးေတြထြက္ေနတာလေရာင္ေA ာက္ကေရၿပင္မွာလိုင္းၾကက္ခပ
ြ ္ေလးေ
တြလိုA ရမ္းလွေနမိတယ္
ေစာက္ဖုတ္ေပါက္၀ေလးကိုလွ်ာေလးနဲ့ကလိလုိက္တဲ့A ခ်ိန္မွာသူေလ
“သားသားရယ္....ခ်စ္တယ္ကြာ”
Page 17

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တကယ္ပါပဲA ရမ္းရင္ခုန္ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လီးေလးေတာင္တဆတ္ဆတ္တုန္သြားတဲ့A ထိခံစားလိုက္ရတယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲစိတ္A ရမ္းၾကြၿပီးေတာ့ ထည့္မယ္လုပ္ေတာ့မွသတိရမိတယ္ ဘာမွမပါဘူးေလ A ့ဒ
ဲ ါနဲ့
“တီတီေလးၿဖစ္ပါ့မလားဆိုေတာ့”
“ရတယ္ ထည့္လိုက္ေလ တီတီမွာေဆးရွိတယ္”
“တီတီထဲမွာၿပီးေပါ့”
A ဲ့ဒါနဲ့တီတီေပၚကေနဖက္ၿပီးေတာ့ထည့္မယ္လုပ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္လီးေလးကိုလာကိုင္ၿပီးထည့္ေပးတယ္
တၿဖည္းၿဖည္းေခါင္းေလး၀င္ေA ာင္သြင္းလိုက္ေတာ့ စီးစီးတင္းတင္းေလးပါပဲ
နည္းနည္းေလးထပ္ထိုးလိုက္ေတာ့တိုးတိုးေလးၿငီးတယ္ဗ်ာ
တီတီနားနားေလးကေန
“တီေလးေကာင္းလား”
လား”
“A ရမ္းေကာင္းတာပဲ”ဲ့
“သားသားေရာ”
သားသားေရာ”
“ဟုတ္ ေကာင္းတယ္တီေလးရယ္”
တၿဖည္းၿဖည္းA ဆံုးထိသြင္းလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာတီေလးသားA ိမ္ေလးကိုထိမိေတာ့တုိးတိုးေလးေA ာ္တယ္
“နာလို့လားတီေလး။။။။”
လး။။။။”
“A ရမ္းေကာင္းလိ”ု့
“ေခါင္းေလးခါၿပီးေတာ့တိုးတိုးေလးေၿပာတယ္”
တီတီေလးကိုဖက္ၿပီးေတာ့ ေစာက္ဖုတ္ထဲကတင္းတင္းစီးစီးနဲ့ေႏြးေနတဲ့A ရသာေလးကတကယ္နတ္ၿပည္ပါပဲဗ်ာ
နွစ္ေယာက္လံုးမၿမန္ပါဘူး ဖက္ရင္းနဲ့မွန္မွန္ေလးလိုးေနမိတယ္
ၿပီးေတာ့မွသားသားထုိင္ၿပီးလိုးရေA ာင္ေလတဲ့
ကၽြန္ေတာ္ေပါင္ေလးေပၚထိုင္ၿပီးေတာ ေရွ့တိုးေနာက္ဆုတ္လိုးေပးေနတဲ့တီတီေလးကA ရမ္းကိုခ်စ္ဖို့ေကာင္းေနတယ္ဗ်ာ
ပါးၿပည့္ၿပည့္ေလးနဲ့ခ်စ္စရာမ်က္မွာေလးေပၚမွာရမက္ခိုးေလးေတြနဲ့ရဲေနတဲ့တီတီေလးကို
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္သူတစ္ေယာက္လိုခံစားမိသြားတယ္
တီတီလက္ေတြကကၽြန္ေတာ္လည္ပင္းေလးကိုဆြဲထားၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြကတီတီဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးကိုပတ
ြ ္ၿပီးေတာ့
တစ္ခ်က္ၿခင္းလိုးေနမိတယ္ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာေတာ့ ၿပီးေA ာင္လိုးရေA ာင္ေလ
တဲ့A ဲ့ဒါနဲ့ကုတင္ေပၚမွာကၽြန္ေတာ္ကိုလွဲခ်လိုက္တယ္ၿပီးေတာ့A ေပၚကေန ထိုင္ရင္းနဲ့ေဆာင့္ေပးေနတယ္ဗ်ာ
ပါးစပ္ကလဲတိုးတိုေလးၿငီးေနတယ္
ၿပီးေတာ့မွ သူကိုကုတင္ေလးေပၚၿပန္လွဲၿပီးေတာ့ A ေပၚကေန
ခါးေလးကိုကိုင္ၿပီးဆက္တိုက္ေဆာင့္ေပးေနတံုးသူလဲေA ာက္ကေနေကာ့ေကာ့ေပးတာ ေကာင္းလိုက္တာ
တၿဖည့္ၿဖည္းၿမန္လာၿပီးေတာ့
“သား တီတီၿပီးေတာ့မယ္ A ားးးA ားးးးး”
ားးးးး”
ကၽြန္ေတာ္လက္ဆက္တိုက္ေဆာင့္ေပးေနရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုတင္းတင္းေလးဖက္ၿပီးေတာ့သက္ပ်င္းရွည္ရွည္ေလးခ်ၿပီး
“တီေလးၿပီၿပီ သားသားေရာ”
သားသားေရာ”
သားသားမၿပီးေသးဘူးတီေလးဆိုေတာ့ဆက္ေဆာင့္တီေလးေကာ့ေပးမယ္ဆိုၿပီးေကာ့ေကာ့ေပးတယ္ဗ်ာ
ေလးငါဆယ္ခါေလာက္ေဆာင့္ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္သုတ္ရည္ေတြကိုတီေလးေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ ပန္းထည့္လိုက္တယ္
Page 18

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ကၽြန္ေတာ္ၿပီးသြားမွန္းသိေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကိုတင္းတင္းေလးဖက္ထားေပးတယ္ဗ်ာ
လီးကိုတီတီေစာက္ဖုတ္ေလးထဲမွာစိမ္ၿပီးႏွစ္ေယာက္လံုးတင္းတင္းေလးဖက္ၿပီးေတာ့ဘာနဲ့မွမတူတ့A
ဲ ရသာေလးကိုနွစ္ေယာက္လံုးခံ
စားလိုက္ရပါA တူခံစားရင္းနဲ့ A ဲ့ဒီညကA ရသာေလးကိုႏွစ္ေယာက္လံုးစြဲလမ္းသြားမိပါေတာ့တယ္.........................
A ဲ့ဒီလိုနဲ့ေနလာၾကရင္း ေဖေဖေမေမတို့ၿပန္ေရာက္လာေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို့လဲထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေနၾကရတာေပါ့
တီတီေလးနဲ့ၿဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းကၽြန္ေတာ့မွA က်င့္တစ္ခုၿဖစ္လာတယ္။A ဲ့ဒါကေတာ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေတြကိုခ်စ္တတ္လာ
တာပါပဲ။တစ္ေန့ေပါ့ A ဲ့ဒီေန့ကညေနဖက္ေဖေဖေမေမတို့နဲ့တီဗီြၾကည့္ရင္းစကားေၿပာေနတံုးညီမေလးA ၿပင္ကၿပန္လာတယ္ေလ။
ညီမေလးကA သက္၁၉နွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့
တရုတ္မေလးဆိုေတာ့လူေကာင္ထြားထြား ၿဖဴၿဖဴလံုးလံုးေလးနဲ့ ၿပည့္ၿပည့္တင္းတင္းေလးေလ။A ့ဒ
ဲ ီညေနကညီမေလး၀တ္ထားတာ
တီရွပ္A ၿပာက်ပ္က်ပ္ေလးနဲ့ ေA ာက္ကေပါင္လယ္ေလာက္စကတ္ေပ်ာေပ်ာတင္းတင္းေလးေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္လဲစကားေၿပာေနရင္းကေန
A ခန္းထဲကို၀င္ၿပီးစာA ုပ္သြားယူရင္းနဲ့ကုတင္ေပၚတက္ၿပီးေတာ့ညီမေလးA ခန္းဖက္ကိုေခ်ာင္းၾကည့္လိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွာညီမေလးတစ္
ေယာက္ သူတီရွပ္ေလးကိုခၽြတ္ၿပီးေတာ့ A ၀တ္တန္းမွာလွမ္းေနတယ္ဗ်။ ေဖြးUေနတဲ့ A သားေလးေပၚမွာ
A နီေရာင္ေဘာ္လီေလးကနို့ၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကိုမနိုင္မနင္းစီးေနွာင္လ……
ို့……
လက္ကိုA ေနာက္ၿပစ္ၿပီးေတာ့ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့
နို့ေဖြးေဖြးေလးေတြကေဘာ္လီထဲကေန ၿပိဳဆင္းA ိက်လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ စကတ္ေဘးဇစ္ေလးကိုဆဲြခ်လိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွာ
ညီမေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီA နက္ေလးေပၚလာတယ္။လွလိုက္တာဗ်ာ…..
ာဗ်ာ….. ေဖြးA ိေနတဲ့
A သားေပၚမွာA နက္ေရာင္ေဘာင္းဘီေလးကၾကြရြလို့ ေဖာင္းမို့ေနတဲ့ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးတစ္ေလ်ာက္ေလွ်ာဆင္းလာရင္းနဲ့
ေစာက္ဖုတ္ေနရာေလးမွာၿပည့္ေနတဲ့A ရာေလးကေဘာင္းဘီေပၚကေတာင္ၿမင္ေနရတယ္ေလ။A ့ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္မွာပဲ
မထင္မွတ္ထားတဲ့ညီမေလးရဲ့A ၿပဳA မူေလးကိုၿမင္လိုက္ရတယ္ဗ်ာ။A ခန္းမီးကိုပိတ္လိုက္ၿပီးေတာ့
A ခန္းတံခါးကိုလဲေလာခ့္ခ်လိုက္တယ္။A ခန္းထဲမွာညA ိမ္မီး၀ါ၀ါေလးကေတာ့လင္းၿမဲလင္းလို့ေလ။
ၿပီးေတာ့ကုတင္ေပၚကိုလွဲခ်လိုက္ရင္း ကုတင္ေပၚက Pooh ရုပ္ေလးကိုယူၿပီးေတာ့သူA ေပၚကိုတင္လိုက္တယ္။
မ်က္လံဳးေတြကိုမွိတ္ၿပီးေတာ့ pooh ရုပ္ေလးကိုေပါင္ၾကားမွာညွပ္လို့ေပါင္ေတြကိုတင္းတင္းေလးစိကပ္ၿပီးပြတ္ေနတယ္ေလ။
ေဘးကၿမင္ေနရတဲ့ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ရင္ေတြပူလာတဲ့A ထိဆြဲေဆာင္မွဳရွိလိုက္တာ။ႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုတင္းတင္းေလးကိုက္ၿပီးေတာ့
သူရဲ့ပိုးသားA တြင္းခံေဘာင္းဘီA နက္ေလးထဲကိုလက္ေလးထည့္လိုက္တဲ့ခ်က္ခ်င္းပဲ
ၿပည့္တင္းေနတဲ့ တင္သားေတြကိုေၿမွာက္ေၿမွာက္ၿပီးေတာ့ ေကာ့ရင္းနဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုပြတ္ေနတယ္။
လက္တစ္ဖက္ကလဲနို့ေတြကိုဆုပ္နယ္လို့ေပါ့။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါဘူး
ညီမေလးရဲ့ပါးစပ္ကတိုးတိုးေလးၿငီးသံေလးနဲ့လက္ေတြလဲဆက္တိုက္လွဳပ္ရွားလာတယ္
ၾကည့္ေနရင္းနဲ့ပဲလွဳပ္ရွားေနတဲ့လက္ေတြၿငိမ္သြားၿပီးေတာ့ သူA ခ်စ္ေတာ္ Pooh
ရုပ္ေလးကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းမွိန္းေနတယ္ေလ။
ကၽြန္ေတာ္လဲေတာင့္တင္းေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္လီးေလးကိုဖံုးကြယ္ဖို့A တြင္းခံေဘာင္းဘီတစ္ထည္ကိုထုတ္၀တ္ၿပီးေတာ့A ခန္းA ၿပင္ဘ
က္ကိုထြက္လာခဲ့ေတာ့တယ္။………
« Last Edit: January 19,
19, 2013,
2013, 09:09:21 PM by A ၿဖဴေရာင္ »

Report to moderator Logged

A ၿဖဴေရာင္
စီနီယာ
မွတ္မွတ္ရရ……..
ရ……..A
……..A ဲ့ဒီေန့ကA ၿပင္မွာမိုးေတြရြာေနတယ္။
ၾသဂုတ္လရဲ့မိုးေရစက္ေတြက ေလာကတစ္ခုလံုးေA းခ်မ္းေA ာင္သြန္းၿဖိဳးရြာခ်ေနေပမဲ့ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထမ
ဲ ွာေတာ့
Page 19

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ခံစားခ်က္ၿပင္းၿပင္းေတြနဲ့ေႏြးေထြးလိ………………………….
ု့………………………….
A ဲ့ဒီေန့……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
A ဲ့ဒီေန့ဆိုတာ ေဖေဖေမေမ US ၿပန္သြားဖို့တစ္ရက္A လိုေပါ့။
မနက္ၿဖန္ဆိုေဖေဖေမေမနဲ့A တူညီမေလးလဲလိုက္သြားေတာ့မယ္ေလ။ မနက္ၿဖန္ၿပန္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့
ေဖေဖကလဲစက္ရံုကုိသြားၿပီးA ားလံုးကိုႏွဳတ္ဆက္၊ ေမေမ နဲ့ မမလဲ ဆိုင္နားနီးခ်င္းေတြကိုႏွဳတ္ဆက္ရေA ာင္ထက
ြ ္သာြ းၾကတယ္။
A ိမ္မွာကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲေပါ့။ ညီမေလးကေတာ့မနက္ထဲကထြက္သြားခဲ့ၿပီေလ။
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနရင္းနဲ့ တံခါးဘဲလ္သံၾကားလို့ထဖြင့္လိုက္ေတာ့ညီမေလးၿပန္လာတာကိုေတြ႕ရတယ္။
“မီးမီး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ့ေတြ့ၿပီးၿပီလား”
ား”
“ဟုတ္ ကိုက”ို
“ေA ာ္ ေA းေA း………………..
း………………..ေရခ်ိ
………………..ေရခ်ိဳးေတာ့”
“ဟုတ”္
ေၿပာၿပီးေတာ့ညီမေလးသူA ခန္းထဲကို၀င္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ညီမေလးတစ္ေယာက္ထဲ စိတ္ေၿဖတာကိုတစ္ခါေတြဖူးေတာ့
ရင္ထဲမွာတစ္မ်ိဳးပဲ။ ညီမေလးကိုေတြ့တိုင္းညီမေလးရဲ့A လွကိုမ်က္စိထဲမွာၿမင္ၿမင္ေနမိတယ္။ ခဏၾကာေတာ့
ေရခ်ိဳးဖို့ေနာက္ဖက္ကိုသဘက္ေလးပတ္ၿပီးထြက္သြားတာေတြ့လိုက္ရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲစိတ္ကိုရုပ္ရွင္ထဲမွာပဲနွစ္ထာလိုက္ၿပီးေတာ့ဆက္ၾကည့္ေနမိတယ္။
စိတ္ကရုပ္ရွင္ထဲေရာက္ေနေတာ့ဘယ္A ခ်ိန္ကေရခ်ိဳးၿပီးA ခန္းၿပန္ေရာက္သြားလဲေတာင္သတိမထားလိုက္မိဘူး။ ၿပီးေတာ့
မွA ၀တ္လဲၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ့ေဘးမွာလာထိုင္တယ္။ ညီမေလး၀တ္ထားတာကA ၿပာေရာင္တီရွပ္က်ပ္က်ပ္ေလးနဲ့
ဂ်င္းစကတ္တိုတိုေလးေလး။
“A ၿပင္ၿပန္သြားA ံုးမလို့လား”
ား”
“ညေနမွပါသူငယ္ခ်င္းနဲ့ခ်ိန္းထားလို့ေလ”
လ”
“A င္း ”
နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၂နာရီပဲရွိေသးတယ္ေလ။
“ဘယ္A ခ်ိန္သြားမွာလဲ မီးမီး”
“၄နာရီလို့ေၿပာထားတယ္ သူဖုန္းဆက္မယ္တ”ဲ့
“ေA ာ္”
ကၽြန္ေတာ္လဲေၿပာေနရင္းနဲ့ ေဘးမွာထိုင္ေနတဲ့ညီမေလးကို
“သြားရင္ ဟိုမွာA ားလံုးဂရုစိုက္ေနာ္”
“ေကာင္ေလးနဲ့ေရာေတြ့ၿပီးၿပီလား”
ား”
“A ာ….
ာ….ကိ
….ကိုကိုကလဲ မရွိေသးပါဘူး”
“မညာပါနဲ့ မီးမီးရယ္ …A ကိုကငယ္ရာကၾကီးလာတာပါ”
လာတာပါ”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာလိုက္ေတာ့ ညီမေလးကရီေနတယ္။ၿပီးေတာ့
“ဒါဆို ကိုကို သိတယ္ေပါ့”
“A င္း သိတယ္ မမ ေၿပာၿပတယ္ ၿပီးေတာ့ မီးမီးေကာင္ေလးနဲ့A ိမ္မွာခ်ိန္းေတြ့တဲ့ေန့က ကိုကိုသိတယ္”
“ဟာ…………………..
ဟာ…………………..တကယ္
…………………..တကယ္ေၿပာတာလား”
ၿပာတာလား”
“A င္း”
“ကိုကိုမေကာင္းဘူးကြာ မီးရွက္လာၿပီ”
“ဒါရွက္စရာမဟုတ္ပါဘူး”
Page 20

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“မၿဖစ္သင့္တာေတြမၿဖစ္ေA ာင္ေတာ့ေနေပါ့”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေတာ့ညီမေလးကေခါင္းေလးငံုၿပီးရွက္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ
“ကိုကိုေရာA ဲ့လိုလုပ္ဘူးလား”
လား”
“A မွန္A တိုင္းေၿပာရရင္ေတာ့လုပ္ဘူးတာေပါ့”
“ေA ာ္” ဆိုတဲ့ စကားသံေလးနဲ့ကၽြန္ေတာ္ကိုၾကည့္ၿပီးရီၿပေနတယ္ေလ။
“ဘယ္သူနဲ့ၿဖစ္ဘူးတာလဲ”
“ဘာလုပ္မလို့နဲ့ သိေတာ့”
“ဟုတ္တယ္ေလ ကိုကိုမွာမွရည္းစားမရွိပ”ဲ
“ဟားဟား ဒီလိုပဲေပါ့က”ြ
“ဘာလဲမေကာင္းတဲ့မိန္းမေတြနဲ့လား ကိုကိုေနာ္A ဲ့ဒါေတာ့ညီမေလးမၾကိဳက္ဘူး”
“A ာ…..
ာ…..နင္
…..နင္ကလဲ ငါလဲA ဲ့လိုေတြစိတ္မ၀င္စားပါဘူး”
“ဒါဆိုဘယ္သူနဲ့လဲမီးမီးလဲသိခ်င္တာေပါ့ကြာ ကိုကိုကလဲ”
“ဟားဟားဟားဟား

ကိုကိုကေနာက္တာပါကြ”

“ဟင္….ေလ်ာက္
့….ေလ်ာက္ေၿပာ ။ ကိုကိုA ေၾကာင္းမသိရင္ခက္မယ္”
….
“ဘာကိုတံုး”
“ဟုတ္တယ္ေလ ကိုကိုA ေၾကာင္းကိုမီးမီးA သိဆံုး”
“ေA း…..
း…..သိ
…..သိရင္လဲၿပီးေရာ”
ေရာ”
ကၽြန္ေတာ္လဲေၿပာရင္းနဲ့ညီမေလးကိုဖက္ထားလိုက္တယ္။
“မီးမီးေလးသြားရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကိုကိုေတာ့လြမ္းေနေတာ့မွာပဲ”
“A ိုး…..ဖု
…..ဖုန္းဆက္မွာေပါ့ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆိုကိုကိုးလဲလိုက္လာရမွာပဲဟာကိ”ု
“ဒါေတာ့ဒါေပါ့”
“A ခုဟာကသြားရင္A ိမ္မွာ ကိုကိုးတစ္ေယာက္ထဲေလ မမကလဲ ဟိုဖက္A ိမ္မွာဘယ္သူမွမရွိလို့
ေတာင္ၾကီးကသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လာေနမယ္ဆိုေတာ့ သြားေနမယ္ထင္တယ္ ဟုိမွာေနလိုက္ဒီမွာေနလိုက္ေပါ့”
“A င္းဒါဆိုလဲခ်စ္သူရွာေတာ့ေပါ့ ညီမသူငယ္ခ်င္းထဲမွာ A မရွိတဲ့သူေတြရွိတယ္ စပ္ေပးမယ္ ဟိဟ”ိ
“ေတာ္ၾကာမိန္းမA ရမ္းလိုခ်င္တဲ့ေကာင္ဆိုၿပီးနာမည္ၾကီးေနပါA ံုးမယ္”
ေၿပာရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ႏွစ္ေယာက္လံုးရီးလိုက္ၾကတယ္။ ရီရင္းနဲ့
ကၽြန္ေတာ္ေပါင္ကိုရိုက္လိုက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲေရွာင္လိုက္မိတာေပါ့။ A ဲ့ဒီA ခ်ိန္မွာမထင္မွတ္ပဲ
ကၽြန္ေတာ္လီးနဲ့ညီမေလးလက္ကိုထိမိသြားတယ္ေလ။
“A ………”
“A ဲ့ေတာ့ ကိုကိုနာသြားလား မီးမီးတကယ္လုပ္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္”
ေၿပာရင္းနဲ့လ်ာေလးထုတ္ၿပတဲ့ပံုေလးကခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။
လီးေလးကိုထိလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာႏွစ္ေယာက္ထဲရွိေနတယ္ဆိုတဲ့A သိရယ္၊ၿပီးေတာ့ A ထိA ေတြ့ေတြသာယာမိတာရယ္န့ဲ
ကၽြန္ေတာ့္လီးကပုဆိုးထဲမွာေထာင္မတ္လာတယ္။ ဒါကိုညီမေလးေတြ့ေတာ့…………….
…………….
“ကိုကိုA ဲ့လိုစိတ္ေတြၿဖစ္ေနတာလား ကိုကိုဟာကၾကည့္A ံုး”
ညီမေလးA သံေလးကိုၾကားေတာ့ကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြဘယ္လိုၿဖစ္သြားလဲမသိေတာ့ပါဘူး။ ညီမေလးလက္ကိုကိုင္ၿပီးေတာ့
ပုဆိုးေပၚကေနကၽြန္ေတာ္လီးေပၚကိုတင္ေပးလုိက္ေတာ့့တင္းမာေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္လီးကိုေဖြးနုေနတဲ့ညီမေလးရဲ့လက္ေဖာင္းေဖာင္းေ
လးေတြနဲ့တင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္ထားေပးတယ္။
Page 21

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A ၿပင္မွာလဲမိုးေတြရြာေနလိုက္တာ၊ မီးပိတ္ထားတဲ့E ည့္ခန္းေလးထဲမွာ တီဗီြကထြက္တဲ့A လင္းေရာင္မွိန္မွိန္ေလးေA ာက္မွာ
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ညီမေလးနဲ့A တူရွိေနတယ္ဆိုတဲ့A သိကကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကိုပူေႏြးလာေစတယ္။
ညီမေလးလဲကၽြန္ေတာ့္လိုပဲခံစားေနရလိမ့္မယ္လို့ထင္ပါတယ္ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့သူလဲသက္ပ်င္းေတြကိုA ခါခါခ်လို့ေလ။
ကၽြန္ေတာ့္လီးေပၚကိုဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့
ညီမေလးရဲ့လက္ေလးေတြကိုတင္းတင္းေလးၿပန္ဆုပ္ကိုင္ရင္းနဲ့ညီမေလးပါးေလးကိုနမ္းလိုက္ေတာ့။
“ကိုကိုရယ္………………”
………………”
ညီမေလးရဲ့စကားသံA ဆံုးမွာကၽြန္ေတာ္တင္းတင္းေလးၿပန္ဖက္ထားလိုက္မိတယ္။ သူရ့တ
ဲ င္းၿပည့္ေနတဲ့ ရင္သားေတြက
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ေပၚမွာတင္းတင္းေလးဖိကပ္လို့ေပါ့။
ပါးေလးကိုနမ္းၿပီးေတာ့ညီမေလးရဲ့ႏွဳတ္ခမ္းA ိA ိေလးကိုငံုစုပ္လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ့္လီးေပၚဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့လကိေတြက
ပိုလို့တင္းက်ပ္လာတယ္။
မီးမီးရဲ့ဂ်ိဳင္းေA ာက္ကိုကၽြန္ေတာ့္လက္ေတြထည့္လို့ေပြ့ယူလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာမီးမီးတစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ့္လက္ေပၚကိုA လိုက္သင့္ေ
လးပါလာတယ္ေလ။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မီးမီးေလးကိုေပြ့ခ်ီရင္းကၽြန္ေတာ့္A ခန္းထဲကို၀င္လိုက္ေတာ့။
“ကိုက……………………”
ို……………………”
“ဘာလို့လဲမီးမီး”
“မီးမီးရွက္တယ္ ကိုကိုရယ္ ၿပီးေတာ့……………………..”
……………………..”
ေၿပာရင္းနဲ့ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲကိုေခါင္းေလးတိုး၀င္လာတယ္။
A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ကုတင္ေပၚမွာယုယုယယနဲ့တင္လိုက္ၿပီးေတာ့ ညီမေလးရဲ့ေဘးမွာကၽြန္ေတာ္လလ
ဲ ွဲခ်လိုက္တယ္။
ညီမေလးေဘးကေနၿဖဴစင္တဲ့ညီမေလးရဲ့မ်က္နွာေလးကိုၾကည့္ရင္းညီမေလးရင္သားA ိA ိေလးေတြကိုဆုပ္နယ္ပတ
ြ ္သပ္ေပးေနေတ
ာ့………
………
“A ……ကိ
……ကိုကိုရယ္”
A သံေလးကသာယာလိုက္တာဗ်ာ မ်က္လံုးေလးမွိတ္ထားတဲ့ညီမေလးရဲ့ တီရွပ္ေလးကိုမတင္လိုက္ေတာ့
ေA ာက္ကA သားေရာင္ေဘာ္လီေလးေပၚလာတယ္ ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုခၽြတ္ၿပီး
ၿပည့္တင္းေနတဲ့နို့A ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုဆုပ္နယ္ရင္းနို့သီးေခါင္းေလးကိုစုပ္ယူလိုက္ေတာ့ မီးမီးတစ္ေယာက္
နို့တင္းတင္းေလးကိုေကာ့ေပးရင္းရမက္ေတြနဲ့တုန့္ၿပန္လာတယ္။
နုိ့ေလးေတြကိုစို့ရင္းနဲ့ညီမေလးရဲ့ဂ်င္းစကတ္ေလးကိုခၽြတ္ေပးေတာ့
“ကိုကိုရယ္ မေကာင္းဘူးထင္တယ္”
“A င္း ကိုကိုနားလည္ပါတယ္ ဘာမွမၿဖစ္ေစရပါဘူး မီးမီးရယ္”
ကၽြန္ေတာ္စကားဆံုးေတာ့တင္းသားA ိA ိေလးကိုၾကြေပးရင္းနဲ့သူစကတ္က်ပ္က်ပ္ေလးကိုကုခၽြတ္ေပးတယ္ေလ
ၿဖဴစင္၀င္းမြတ္ေနတဲ့ေပါင္တံတင္းတင္းေလးေတြကို တယုတယပြတ္သပ္ေပးရင္းနဲ့ ေပါင္ရင္နားေရာက္ေတာ့
မီးမီးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီၾကိဳးေလးကိုဖြဖြေလးပြတ္ရင္းနဲ့မီးမီးရဲ့
ဖင္ေပါက္တဲ့တဲ့နားေလးကိုဖိလိုက္ေတာ့လံုးၿပည့္ေနတဲ့ဖင္ေတြကိုေၿမွာက္ရင္းနဲ့ ပါးစပ္ကလဲ တိုးတိုးေလးၿငီးေနတယ္ေလ။
A ိပ္ခန္းမီးမွိန္မွိန္ေလးရဲ့ေA ာက္မွာငယ္ရြယ္ၿပီး A လွေသြးၾကြေနတဲ့ညီမေလးရဲ့
ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြ ၊ မို့ေဖာင္းေဖာင္းေလးၿဖစ္ေနတဲ့ဆီးခုန္ေလးနဲ့
ေပါင္ၾကားမွာၿပည့္တင္းေနတဲ့ညီမေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကေဘာင္းဘီA တြင္းထဲမွာရုန္းၾကြလို့
ဗိုက္သားခ်ပ္ခ်ပ္ေလးနဲ့လိုက္ဖက္တဲ့ခါးသိမ္သိမ္ေလးေတြရဲ့A ေပၚကိုေရာက္ေတာ့ တင္းရင္းA ိစက္ေနတဲ့ နို့ေဖြးေဖြးေလးေတြ၊
ရမက္ၿပင္းၿပင္းေတြေၾကာင့္နီေထြးေနတဲ့ပါးေလးႏွစ္ဖက္နဲ့ ကုတင္ေပၚမွာခပ္ရိုင္းရိုင္းၿပန့္က်ဲေနတဲ့ ဆံႏယ
ြ ္စေလးေတြက
လွပတဲ့ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္A လား ဆြဲေဆာင္မွဳA ၿပည့္နဲ့ေပါ့။ လွပတဲ့ေပါင္တံေဖြးေဖြးေလးကိုပတ
ြ ္ရင္းနဲ့
Page 22

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ညီမေလးရဲ့ပိုးသားA တြင္းခံေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့ A ေမြးေရးေရးေလးေတြန့ဲ ညီမေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးက
မထိရက္မကိုင္ရက္စရာေဖာင္းA ိစိကပ္ေနတယ္။ A ကြဲေၾကာင္းရဲရဲေလးကိုလက္ေလးနဲ့ဟလိုက္ေတာ့
ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားႏွစ္ဖက္မွာ မီးမီးေလးရဲ့A ခ်စ္ရည္စင္ေတြက တြဲကပ္လို့A မွ်င္ေလးေတြတန္းေနေလရဲ့။
A စိေသးေသးေလးရဲ့ေA ာက္မွာေတာ့ ဟဟေလးနဲ့ရဲေနတဲ့ A ၀ိုင္းေပါက္ေသးေသးေလး ၊A တြင္းကေနထြက္က်လာတဲ့
A ရည္ၾကည္ေလးေတြနဲ့ စိုစြတ္လို့ေပါ့။ A မွတ္မထင္ပဲညီမေလးရဲ့ေပါင္ၾကားမွာေခါင္းေလးငံု၀င္လို့
A စိနုနုေလးေပၚကိုကၽြန္ေတာ့္လွ်ာထိပ္ေလးနဲ့ပြတ္ဆြဲလိုက္ေတာ့။
“A ား…………………………………….
ား…………………………………….ကိ
…………………………………….ကိုက”ို
ကၽြန္ေတာ့္ဆံပင္ေတြကိုလက္နဲ့ထိုးဖြရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းကိုသူေပါင္ၾကားေလးထဲကိုA တင္းဖိကပ္လို့ထားတယ္။
ပါးစပ္ကလဲတိုးတိုးေလးၿငီးရင္းေပါ့။
A စိေလးေပၚယက္ေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္လွ်ာကိုမီးမီးရဲ့ေစာက္ဖုတ္A ၀ေလးထဲကိုထည့္လိုက္ေတာ့ မီးမီးတစ္ေယာက္
ေမြ့ယာခင္းေတြကိုတင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ရင္းနဲ့ ဖင္ေတြကိုေၿမွာက္ေၿမွာက္ေပးရင္းနဲ့….
….
“ေကာင္းလိုက္တာကိုကိုရယ္”
“A ရမ္းေကာင္းတယ္”
A ား…………………………………………………
ား…………………………………………………
ေစာက္ဖုတ္ေပါက္ေလးထဲကိုလ်ာနဲ့ထည့္ရင္းနဲ့ မီးမီးရဲ့A စိနုနုေလးကိုလက္တစ္ဖက္န့ပ
ဲ ြတ္ေပးေတာ့ သိပ္မၾကာပါဘူး။
“A ား….
ား….ကိ
….ကိုကို မီးမီးၿပီးေတာ့မယ္ကြာ A ….A
….A …..A
…..A …A …”
ညီမေလးရဲ့A သံကိုၾကားေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲA စိေလးကိုၿမန္ၿမန္ပြတ္ေပးေနမိတယ္။
ခဏၾကာေတာ့ ဖင္သားA ိA ိ္ေတြကိုရမ္းခါလို့ ဆြဲဆြဲငင္ငင္ၿငီးရင္းနဲ့ …………..
“A ား……………………………..
ား……………………………..မီ
……………………………..မီး ၿပီးၿပီးကိုကိုရယ္”
ကၽြန္ေတာ္လဲညီမေလးကိုတင္းတင္းေလးၿပန္ဖက္ထားေပးရင္းနဲ့ ညီမေလးနွဖူးေလးကိုနမ္းလိုက္ေတာ့
“ကိုကို ……………………”
“ေၿပာေလမီးမီး”
ကၽြန္ေတာ္ေမးေတာ့ရွက္ၿပံဴးေလနဲ့ၿပဳံးရင္း
“ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ဘူး ကိုကိုA ၿပင္ထြက္ကြာ မီးမီးA ၀တ္ေတြ၀တ္ေတာ့မယ္ ရွက္လာၿပီ”
ကၽြန္ေတာ္လဲ ညီမေလးကိုၿပံဳးၿပရင္းနဲ့ေရခ်ိဳးခန္းဘက္ကိုထြက္လာခဲ့လိုက္တယ္။
တစ္ေယာက္ထဲပဲစိတ္ကိုေၿဖေဖ်ာက္ရင္းခဲ့ၿပီးေတာ့A ၿပင္ၿပန္ထြက္လာတဲ့A ခ်ိန္မွာA ၀ကေနေစာင့္ေနတဲ့ညီမေလးဆီကခ်ိဳၿမိန္ေႏြးေ
ထြးတဲ့A နမ္းေလးတစ္ခုကိုရလိုက္တယ္ဗ်ာ။ A ဲ့လိုနဲ့
ပိုၿပီးေႏြးေထြးတဲ့သံေယာဇU္ေတြကၽြန္ေတာ္တို့ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာတိုးလိုရစ္ပတ္လာခဲ့ေတာ့တယ္။
ေဖေဖေမေမနဲ့ ညီမေလးလဲA တူလိုက္သြားခဲ့တယ္ စစခ်င္းေတာ့သတိရလိုက္တာ
မမဟိုဖက္A ိမ္မွာသူငယ္ခ်င္းနဲ့သြားA ိပ္တဲ့ညေတြဆိုတစ္ေယာက္ထဲပိုသိသာတာေပါ့
A ဲ့လိုနဲ့ေနလာရင္းတစ္ေန့ …A ဲ့ဒီေန့ကမမလဲသူငယ္ခ်င္းနဲ့သြားA ိပ္တဲ့ညေပါ့။
ေလးေလးငယ္လဲခရီးထြက္ေနတယ္တီေလးတို့A ိမ္မွာ တီတီA ေဒၚေတာင္ၾကီကလာတဲ့ေန့ကပါ A ့ေ
ဲ န့ညက A လံုက
ယူဂ်ီးနီးယားမွာညစာသြားစားၾကတယ္ၿပန္ေတာ့ ၈ နာရီေလာက္ရွိၿပီးေပါ့
ၿပီးေတာ့သူA ေဒၚကိုA ိမ္ၿပန္ပို့ၿပီးေတာ့နွစ္ေယာက္A တူကားနဲ့ထြက္လာခဲ့တယ္ A ဲ့ေန့ကတီတီေလး၀တ္ထားတာ
ထမိန္စကတ္A ၿဖဴေရာင္ေပၚမွာA ပြင့္ေလးေတြနဲ့
ေA ာက္ကA တြင္းခံA နက္ေပၚမွာA ၿဖဴစင္းေလးေတြနဲ့ဆိုေတာ့ေရးေရးေလးၿမင္ေနရတယ္A က်ီကေတာ့ရယ္ဒီမိတ္ခရမ္းေရာင္ေလ
Page 23

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
းေပါ့ ဓတ္ေလွကားနဲ့ဆင္းလာထဲကကၽြန္ေတာ္
လီးကေတာင္ေနၿပီးေလ ဒါနဲ့နွစ္ေယာက္ၿမိဳ့မေက်ာင္းလမး္ဖက္ကိုကားေမာင္းလာ၇င္းနဲ့
စမံုလမ္းထဲကိုေကြ့၀င္လိုက္ေတာ့လူေတာ္ေတာ္ရွင္းတယ္ေမွာင္လဲေမွာင္တယ္ဆိုေတာ့လမ္းေဘးမွာကားကိုရပ္ၿပီးေတာ့
တီတီေပါင္ေလးကိုလွမ္းကိုင္လိုက္တယ္
“သားသားကလဲ လမ္းလယ္ၾကီးမွာ”
A ဲ့ဒါနဲ့ ရပါတယ္ တီရယ္ဘာမွမမရွိတာပဲ ဆိုေတာ့ရီၿပတယ္
A ဲ့ဒါနဲ့ႏွစ္ေယာက္ေနာက္ခန္းကိုကူးၿပီးေတာ့ တီတီေလးကိုရင္ထဲမွာေထြးေပြ့ထားမိတယ္ဗ်ာ
တီေလးေရေမြးနံေလးနဲ့ ကိုယ္လံုးA ိA ိေလးကိုဖက္ထားရတဲ့A ရသာေလးကိုA ခုထိမေမ့နိုင္ေသးဘူး
ဖက္ထားရင္းနဲ့တီတီထမိန္စကတ္ေလးေပၚကေန ဆီးခုန္ေလးကိုပြတ္ေပးေတာ့ A သက္ရွဳသံေတြၿမန္လာတယ္
စကတ္သားေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေပၚကေန
ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ့ေပါင္းရင္းကA တြင္းကို၀င္သြားတဲ့ေဘာင္းဘီရာေလးကိုပြတ္ေပးေတာ့
“သားသားရယ္ တီတီA ရမ္းယားတယ္”
ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ႏွတ္ခမ္းေလးကိုလာနမ္းတယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲ စကတ္A ကြဲေလးထဲကိုလက္ထည့္လိုက္ေတာ့A ထဲမွာခြဲထားတာေပါင္ရင္းနားေလးA ထိေပါ့
လက္ကိုထည့္ၿပီးေတာ့ေပါင္သားတင္းတင္းေလးကိုပြတ္ေပးေတာ့ေပါင္ေလးနွစ္ဖက္ကိုတၿဖည္းၿဖည္းေလးဟေပးတယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲေပါင္းေလးကိုပြတ္ေနရင္းနဲ့နားရြက္ေလးကိုလွ်ာနဲ့ပြတ္ေပးေတာ့ၿငီးလုိက္တာဗ်ာ
A ဲ့လိုနဲ့လက္ကိုတၿဖည္းၿဖည္းေပါင္ရင္းနားေလးကိုပြတ္လာရင္းနဲ့
ေပါင္ဂြဆံုနားေလးကိုစမ္းလိုက္ေတာ့ေဘာင္ဘီဂြေလးမွာA ရည္ေတြA မ်ားၾကီးစိုေနတယ္
ေႏြးေႏြးစိုစိုေလးေပါ့ ၿပီးေတာ့ေဘာင္းဘီေပၚကေနေစာက္ဖုတ္A ေၿမွာင္းေလးကိုစမ္းမိေတာ့
“တီတီဘာမွခံမလားဘူးလား’”
လား’”
“A င္းးးးးး”
းးးးး”
“ေသြးဆင္းၿပီးတာ၃ရက္ပဲရွိေသးတယ္ေလ”
လ”
ေဘာင္းဘီေလးထဲမွာေဖာင္းေနတဲ့တီတီေစာက္ဖုတ္ၿပည့္ၿပည့္ေလးကိုပြတ္ေပးေတာ့
ရင္ခြင္ထဲမွာေခါင္းေလး၀ွက္ၿပီးတိုးတိုးေလးၿငီးေနတယ္
ခဏေနေတာ့
“သားသားရယ္A မ
ိ ္ကိုပဲၿပန္ရေA ာင္ေနာ္”....
”....
A ဲ့ဒါနဲ့ကၽြန္ေတာ္တို့နွစ္ေယာက္A ိမ္ကိုၿပန္လာခဲ့တယ္----------------A ိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ့ တီတီကသူA ခန္းကိုမၿပန္ေတာ့ပဲကၽြန္ေတာ္A ခန္းကိုလိုက္လာတယ္
သူA ိမ္ကိုေတာ့ဖုန္းလွမ္းဆက္လိုက္တယ္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ့ေတြ့ေနလို့သားသားလဲပါတယ္
စိတ္မပူနဲ့ဆိုၿပီးေတာ့
A ဲ့ဒီညကA ၿဖစ္ကေတာ့တကယ္ကိုA ခုထိမေမ့နိုင္ေသးဘူးဗ်ာ တီတီလဲကားေပၚမွာပြတ္ေပးထဲကေတာ္ေတာ္ၾကြေနၿပီေလ
ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့E ည့္ခန္းကလိုက္ကာေတြကိုပိတ္လိုက္တယ္

Page 24

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ၿပီးေတာ့မွညီမေလးရဲ့ Dinner dress ေလးကိုထုတ္ေပးၿပီးလဲခိုင္းလိုက္တယ္ ညီမေလးA က်ီကA နက္ေရာင္ေပ်ာင္ေလးပါ
ညီမေလးက ၅ေပ ၄ေလာက္ရွိေတာ့တီတီနဲ့ နဲနဲတိုေနတာေပါ့
ၿပီးေတာ့တီတီထက္စာရင္နဲနဲ့ပိန္ေတာ့တီတီနဲ့က်ပ္က်ပ္ေလးၿဖစ္ေနတယ္ ေတာ္ေတာ္လွတယ္ဗ်ာတီတီကA သားA ရမ္းၿဖဴေတာ့
dress A နက္က်ပ္က်ပ္ေလးနဲ့ၿဖစ္ေနတာေပါ့
ၿပီးေတာ့တိုတာကေပါင္တစ္၀က္ကိုေတာင္ေက်ာ္တယ္ ၿပီးေတာ့မွ A ိမ္ေရွ့မွာ A ရက္A တူေသာက္ၾကတယ္ဗ်ာ ေဖေဖက
ထမင္းမစားခင္ေသာက္တဲ့ ၀ီစကီရွိတယ္ေလ
တီတီလဲေတာ္ေတာ္လြတ္ေနတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့A ရူးA မဲသားေကၽြးသလိုပဲေပါ့ဗ်ာ
ႏွစ္ေယာက္ေသာက္ေနၾကရင္းနဲ့ႏွစ္ခြက္ေလာက္ကုန္ေတာ့ တီတီမ်က္ႏွာေလးေတြရဲလာတယ္ဗ်
စကားေတြလဲေၿပာထြက္လာတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကစေမးလိုက္တာပါ
“တီတီ “
“Uီးနဲ့ေရာေနတိုင္းလိုးလား”
လား”
“A င္း တစ္ပတ္ကိုေလးရက္ေလာက္”
“တီတီဟာေလးကိုေရာလွ်က္ေပးလား”
ပးလား”
“ ဟင့္A င္းတဲ့ဒီတိုင္းပဲလိုးတာ”
တာ”
“သားသားနဲ့လိုးတာေကာ”
တာေကာ”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေတာတီေလးက ရီေနတယ္ဗ်ာ ၿပီးေတာ့
“ေကာင္းလို့ခဏခဏခံတာေပါ့သားသားရယ္”
“လိုးတဲ့A ရသာေလးကိုၾကိဳက္လား”
ား”
“ ဘာလို့လဲ တီေလးကိုA ထင္ေသးလို့လား”
ား”
“ မဟုတ္ပါဘူးတီေလးရယ္”

Page 25

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“သား တီေလးနဲ့ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေနခ်င္တာပါ ၿပီးေတာ့A ခုလိုေလးေနရတာကိုလဲၾကိဳက္တယ္”
“A င္းပါ တီေလးသိပါတယ္”
“ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွသိလို့မၿဖစ္ဘူးေနာ္တဲ့သားနဲ့ကေသြးသားရင္းမဟုတ္ေပမဲ့ဆက္စပ္ေနတယ္ေလ
လ””
“Uီးနဲ့လိုးတာၾကာေတာ့ရိုးသလိုခံစားမိလား”
ား”
“တစ္ခါတစ္ေလေပါ့”
“A ဲ့တံုးကေရာတစ္စိမ္းေကာင္ေလးေတြနဲ့စU္းစားဘူးလား”
လား”ကၽြန္ေတာ္ေမးေတာ့ ၿပံဳးၿပတယ္ဗ်ာ
“ဘာလို့လ”ဲ
“သားကသိခ်င္ယံုပါ “
“A င္းA ဲ့လိုေတာ့မစU္းစားမိဘူး...”
...”
“ဒါေပမဲ့A ၿပင္သြားရင္ကိုယ္ကိုေနာက္ကၾကည့္ေနတာသိရင္ေတာ့စိတ္ထဲမွာတစ္မ်ိဳးၿဖစ္မိတယ္”
“တီေလးတို့A ေၿခA ေနနဲ့ A ဲ့လိုၿဖစ္လို့မရဘူးေလ”
ေလ”
ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို့ဆက္ေသာက္ၾကတယ္ဗ်ာ
ေသာက္ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲတီေလးနားကိုသြားၿပီးေတာ့လက္ေလးကမ္းေပးေတာ့လက္ကိုဆၿဲြ ပီးထလာတယ္
ၿပီးေတာ့မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္ေနရင္းနဲ့တီတီခါးေလးကိုကိုင္ထားေတာ့တီတီလက္ေတြကကၽြန္ေတာ္ပုခံုးေပၚကိုလာတင္တယ္
တကယ္ပါဗ်ာ
တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့မီးေရာင္၀ါ၀ါမိွန္မွိန္နဲ့E ည့္ခန္းေA းေA းေလးမွာ
party Dress A နက္က်ပ္က်ပ္ေလးနဲ့လက္ေမာင္းသားၿဖဳၿဖဳၿပည့္ၿပည့္ေလးေပၚကA သားေလးထဲၿမဳတ္ေနတဲ့ ေဘာ္လီ
A နက္ၾကိဳးေလးရယ္
ေက်ာလယ္ေလာက္ရွည္တဲ့ဆံပင္ေဖ်ာင့္ေဖ်ာင့္ေလးကိုေနာက္ကေနစုစီးထားၿပီးေတာ့ေဖြးေနတဲ့ဂုတ္သားၿဖဴၿဖဴေလးေပၚက
platinum
ၾကိဳးေၿပာင္ေၿပာင္ေလးရယ္A ရြယ္နဲ့မလိုက္ေA ာင္ႏုနယ္တဲ့မ်က္ႏွာေလးေပၚကရမက္A ေငြ့A သက္ေလးေတြန့ဲ ေဖာင္းA ိေနတဲ့
Page 26

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ပန္းေသြးေရာင္ပါးမို့မို့ေလးေတြ
A က်ီဟိုက္ဟိုက္ၾကားမွာမို့တက္ေနတဲ့ရင္သားေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ့ dress က်ပ္က်ပ္တိုတိုေလးထဲကေနေဖာင္းA ိရုန္းၾကြေနတဲ့
ဆီးခုန္မို့မို့ေလး......
ၿပီးေတာ့ၿပည့္တင္းေနတဲ ေပါင္တံေလးကိုတုတ္ေႏွာင္ဆြဲကပ္ထားတဲ့ပိတ္သားေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေပၚမွာ မို့ေမာက္ၿပည့္တင္းေနတဲ့
တင္ေလးႏွစ္လံုးကိုမတင္ထားတဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီရာေလးနဲ့ တီတီေလးရဲ့A လွဟာ စာဖဲြဲ လုိ့မရေလာက္တ့ဲ
နတ္သမီးေလးတစ္ပါးရဲ့A လွလိုကၽြန္ေတာ္ရင္ထဲမွာဆြဲထင္သြားတယ္ဗ်ာ
တၿဖည္းၿဖည္းနဲ့ ခါးေလးကိုဆြဲကပ္လိုက္ေတာ့A လိုက္သင့္ေလးပါလာတဲ့ ကိုယ္လံုးၿပည့္ၿပည့္ေလးနဲ့A တူ
နိုA ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးကကၽြန္ေတာ္ရင္ခြင္ထဲကိုနစ္ၿမဳတ္သြားတယ္
ေမာ့လာတဲ့မ်က္ႏွာေလးကိုနမ္းၿပီးေတာ့နဲ့တီတီႏွတ္ခမ္းသားနုနုေလးကိုဖြဖြေလးကိုက္ေပးလုိက္တယ္
ၿပီးေတာ့မွ ေတ့ကပ္သြားတဲ့ႏွတ္ခမ္းႏွစ္စံုၾကားမွာ တီတီလ်ွာေလးကို မထိတထိနဲ့ပတ
ြ ္သပ္ေနမိတယ္
ခါးကိုဖက္ထားတဲ့ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြကို
ေA ာက္ကိုေလ်ာၿပီးေတာ့တီတီေလးရဲ့ၿပည့္တင္းေနတဲ့တင္ပါးလံုးလံုးေလးကိုပြတ္ေခ်ေပးလိုက္ေတာ့
တီတီရဲ့လက္နွစ္ဖက္ကကၽြန္ေတာ္ကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေလးၿပန္ၿပီးေထြးေပြ့ထားတယ္ဗ်ာ
dress ေပၚကA တြင္းခံေဘာင္းဘီရာေလးတစ္ေလ်ာက္လက္နဲ့ပြတ္ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ တီတီေလးတင္နွစ္လံုးၾကားက
A ကြဲၾကားေလးကိုလက္ေလးနဲ့ပြတ္သပ္ေပးမိေတာ့တီတီႏွတ္ခမ္းေလးကတိုးတိုးေလးၿငီးလာတယ္
“သားသားရယ္.............တီေလးကိုA ရမ္းလုပ္တတ္တာပဲကြာ”
ၿပီးေတာ့မွ ေမြးညွင္းေလးေတြနဲ့ေဖြးေနတဲ့ တီတီလည္ပင္းကA ေၾကာေလးကို
ဖြဖြေလးကိုက္ေပးလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာတီတီ ဒူးေတြေကြးညြတ္သြားၿပီးေတာ့ရင္ခင
ြ ္ထဲကိုၿပိဳဆင္းလာတယ္
A ဲ့ဒါနဲ့တီတီကိုဆိုဖာေပၚမွာ ထိုင္ခိုင္းလိုက္တယ္ ကၽြန္ေတာ္လဲဆိုဖာေA ာက္မွာဒူးေထာက္ၿပီးေတာ့
မို့ေဖာင္းေနတဲ့တီတီဆီခုံေလးကိုA က်ီေပၚကေနနမ္းေပးေနမိတယ္ဗ်ာ ၿပီးေတာ့မွ
Page 27

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တီတီကကၽြန္ေတာ္ကိုမတ္တပ္ရပ္ခိုင္တယ္ကၽြန္ေတာ္ညA ိမ္ေဘာင္းဘီေလးကိုၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းဆြဲခၽြတ္ၿပီးေတာ့
A တြင္းခံေပၚကေနရုန္းၾကြေနတဲ့လီးတံေလးကိုပြတ္ရင္းနဲ့
“သားသား တီေလးကိုလိုးခ်င္ေနၿပီလား”
ား” A တြင္းခံေလးကိုဆြဲခ်ြတ္ရင္းနဲ့လီးတံေလးကို
တီတီလက္ေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ့ေရွ့တိုးေနာက္ဆုတ္ပြတ္သပ္ေပးေနတယ္ ကၽြန္ေတာ္ေပါင္တြင္းသားေလးေတြကိုပတ
ြ ္ေပးေနရင္းနဲ့
Uေလးႏွစ္လံုးကိုေA ာက္ကေနမၿပီးေတာ့ဖြဖြေလးဆုပ္နယ္ေပးတဲ့A ရသာေလးက..ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ
တဆက္ထဲမွာပဲ နွတ္ခမ္းသားေလးေတြနဲ့လီးေခါင္းေလးကိုငံုထားေပးတယ္
တၿဖည္းၿဖည္းစုပ္သြင္းလိုက္တဲ့တီတီႏွတ္ခမ္းသားေတြထဲမွာကၽြန္ေတာ္လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးတဆတ္ဆတ္တုန္လို့ေပါ့
မို့ေဖာင္းေနတဲ့ပါးေလးေတြခိ်ဳင့္၀င္သြားတဲ့A ထိဆုပ္သြင္းလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္တစ္ကိုယ္လံုးတီတီေလးေပၚကိုၿပိဳဆင္းက်သြား
ခဲ့တယ္.........
ဆိုဖာေပၚမွာပက္လက္ေလးၿဖစ္သြားတဲ့တီတီေလးေပၚကေနခြၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္Uေလးေတြကို
တီတီႏွတ္ခမ္းနားမွာေတ့ေပးေတာ့Uေလးေတြကိုဆုပ္ေနရင္းနဲ့
ကၽြန္ေတာ္ဖင္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္ကိုလက္သဲခၽြန္ခၽြန္ေလးေတြနဲ့ပြတ္သပ္ေပးေနတယ္ ။။
ခဏစုပ္ၿပီးေတာ့မွ ပက္လက္ေလးၿဖစ္ေနတဲ့တီတီေလးကို ေပြ႕ခ်ီၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္A ခန္းထဲ
ေခၚလာခဲ့တယ္ ကၽြန္ေတာ္ကုတင္ေဘးမွာပဲ တီတီေလးကိုဖက္ထားရင္းနဲ့
A နက္ေရာင္A က်ီေလးကိုခၽြတ္ေပးလုိက္တယ္ ၿပီးေတာ့တစ္ဆက္ထဲပဲA သားထဲကိုၿမဳတ္၀င္ေနတဲ့
တီတီA နက္ေရာင္ေဘာ္လီေလးကိုၿဖည္ခ်လိုက္ေတာ့
A တားA ဆီးမဲ့သြားတဲ့နို့ၿဖဴၿဖဴတင္းတင္းေလးေတြကေလထဲမွာညင္ညင္သာသာေလးA ိက်လာတယ္
ေA ာက္မွာလဲညေနကထမိန္စကတ္ေလးထဲမွာေရးေရးေလးေတြ့ရတဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီA နက္ေပၚမွာA ၿဖဴစင္းေလးနဲ့ေပါ့ၿပီးေတာ့
A ခန္းထဲကစာပြဲေဘာင္ေလးေပၚမွာဖင္ေလးကိုတင္ထားၿပီးေပါင္ေလးကားထားတယ္ေပါင္ၾကားထဲမွာမတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္ခါ
Page 28

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
းေတြကိုဖက္ထားရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုတိုးတိုးေလးေၿပာတယ္
“တီတီတို့ႏွစ္ေယာက္A ခြင့္A ေရးရတိုင္းဒီလိုေလးေနသြားမယ္ေနာ္”.......
”.......
ၿပီးေတာ့ A ၿပံဳေA းေA းေလးနဲ့ကၽြန္ေတာ္ကိုၾကည့္ေနတယ္ဗ်ာ
ၿပီးေတာ့စားပြဲေပၚမွာထိုင္လုိက္တယ္ကၽြန္ေတာ္လဲေA ာက္ကခုန္မွာထိုင္ၿပီးေတာ့တီတီေပါင္ၿဖဴၿဖဴေလးၾကားမွာ
ၾကြၾကြေလးေပၚလြင္ေနတဲ့A တြင္းခံေလးေပၚကေန တီတီေစာက္ဖုတ္ေလးကိုလွ်က္ေပးေနမိတာေပါ့
စားပြဲကိုလက္နဲ့ေထာက္ၿပီးေတာ့ဖင္ေလးေတြကိုမကာမကာနဲ့ေကာ့ေကာ့ေပးေနတယ္ေလ
တီတီေစာက္ဖုတ္ေလးကိုA ပ
ု ္ထားတဲ့A တြင္းခံေဘာင္ဘီပိတ္သားေလးကလဲ တီတီေလးရဲ့A ခ်စ္၇ည္ခိ်ဳၿမၿမနဲ့
စိုစြတ္A ိစက္ေနတယ္။
A ဲ့လိုနဲ့ကုတင္ေပၚကိုတက္လိုက္ေတာ့တီတီေလးကဒူးေလးေထာက္ေပးတယ္
စီးေႏွာင္ထားတဲ့တီတီရဲ့ဆံပင္နီက်င္က်င္ေလးကေက်ာေပၚမွာကပိုပရို့ၿပန့္က်ဲလို့ ေသးသိမ္တဲ့ခါးေလးေနာက္မွာၿပည့္တင္းတဲ့
တီတီေလးရဲ့ဖင္သားA ိA ိေလးေတြကိုA နိုင္တနိုင္ေထြးေပြးထားတဲ့တီတီရဲ့ပိုးသားA တြင္းခံတင္းတင္းေလးရဲ့A လယ္မွာနဲ့န့ေ
ဲ လးခ်ိဳင့္
၀င္ေနတဲ့ေဘာင္းဘီသားေၿမာင္းေလးတစ္ေလ်ာက္
ကၽြန္ေတာ့္လွ်ာေလးနဲ့ပြတ္ဆြဲေပးလိုက္တယ္
တီတီေလ.......ဖင္ေလးကိုရွံဳၿပီးေတာ့ကုတင္ေပၚကိုပက္လက္ေလးလိမ့္က်သြားတယ္
ပက္လက္ေလးၿဖစ္ေနတဲ့တီတီေလးေပၚကိုတက္ၿပီးေတာ့
“တီတီ.....”
....”
“A င္း..... ေၿပာေလ သားသား”
သားသား”
“တီတီ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ခံေနာ္ A သံလဲထြက္လို့ရတယ္ ဘယ္သူမွမွA ရွိတာ”
ာ”
“ ဟုတ္ကဲ့ပါ ရွင”့္ ဆိုတဲ့စကားသံေလးကိုA ၿပံုဳးေလးနဲ့ေၿပာလာတယ္
A ေပၚကေနၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းဆင္းၿပီးေတာ့တီတီ နိုးေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုစို့ေပးေတာ့
Page 29

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ေမြ့ရာခင္းေတြကိုဆုတ္ေၿခရင္းေကာေကာေပးလာတယ္
တီတီႏွတ္ခမ္းကထြက္လာတဲ့ေA ာ္ၿငီးသံေလးေတြကလည္းပဲတင္ထပ္လို့....နွစ္ေယာက္A တူနူနူညံ့ညံ့ေထြးေပြ့ယုယရင္းနဲ့A ခန္းေ
လးလဲသက္၀င္လာတယ္ဗ်ာ ။
တီတီေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္ရင္းနဲ့ေပါင္ရင္းသားၿဖဴၿဖဴေလးေတြကိုစုပ္ေပးေတာ့တီတီေလကၽြန္ေတာ္ေခါင္းကိုေပါင္းၾကားေလးထဲမွာ
ဆြဲကပ္ထားတယ္
တီတီရဲ့
ေစာက္ဖုတ္ႏွတ္ခမ္းသားၿဖဴၿဖဴေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုဟၿပီးေတာ့A ကြဲေလးတစ္ေလ်ာက္လွ်ာဖ်ားေလးနဲ့ပတ
ြ ္သပ္ေပးလိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွ

ႏွတ္ခမ္းေလးကိုတင္းတင္းေလးကိုက္ၿပီးေတာ့နို့ေတြကိုပြတ္ေၿခေနတယ္
ၿပီးေတာ့မွ....
“တီေလး သားသားလိုးေတာ့မယ္ေနာ္”
“ၿဖည္းၿဖည္းေနာ္ သားသား”
သားသား” ဲ့
တီတီေစာက္ဖုတ္ၾကားေလးထဲကိုကၽြန္ေတာ္လီးေခါင္းေလးေတ့လိုက္ေတာ့ ေA ာက္ကေနA သာA ယာေလးေကာ့ေပးတယ္
တၿဖည္းၿဖည္းတိုး၀င္သြားတဲ့ကၽြန္ေတာ္လီတစ္ေလ်ာက္မွာတီတီေစာက္ဖုတ္ေလးရဲ့နူးညံံ့ေနြးေထြးတဲ့
စိုစြတ္မွဳေတြကိုခံစားလိုက္ရတယ္ဗ်ာ
တၿဖည္းၿဖည္းA ဆံုးထိ၀င္သြားေတာ့တီတီေၿခေထာက္ေလးေတြကကၽြန္ေတာ္ခါးေပၚကိုလာခ်ိတ္တယ္
ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲမွာလီးကိုစိမ္ၿပီးေတာ့ A သာA ယာလွဳပ္ေပးေတာ့မ်က္လံုးေလးမွိတ္ထဲတဲ့တီတီမ်က္ႏွာေလးေမာ့လာတယ္
တစ္ခ်က္ခ်င္းၿပင္းၿပင္းေလးေဆာင့္လို့းေပးေတာ့
တီတီႏွတ္ကဆည္းလဲသံေလးေတြလဲA ခန္းထဲမွာၿပန့္လြင့္လို့ေပါ့
A ခ်က္ငါးဆယ္ေလာက္ေဆာင့္ၿပီးတဲ့A ခ်ိန္မွာတီတီေလးA သက္ရွဳသံေတြၿမန္လာတယ္လက္ကလဲကၽြန္ေတာ္ကိုတင္းတင္းေလးဖ
က္ထားရင္းနဲ့
“သား တီတီၿပီးေတာ့မယ္ေဆာင့္ေပးေနာ္”

Page 30

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တီတီA သံေလးကိုၾကားေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲလီးတစ္ေလ်ာက္လံုးက်င္လာသလိုခံစားရတယ္ဗ်ာ
A ဲ့လိုနဲ့ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့တီတီေလးကိုတင္တင္းေလးဖက္ရင္းနဲ့ေဆာင့္လိုက္တာ
တီတီ ဆီကသက္ပ်င္းခ်သံေလးကိုဆဲြဆြဲငင္ငင္ၾကားလိုက္ရတယ္
ကၽြန္ေတာ္လဲတီတီေစာက္ဖုတ္ေလးကညွစ္ေပးတဲ့ခံစားမွဳေလးေၾကာင့္
A ရမ္းေကာင္းလာတဲ့ကၽြန္ေတာ္လီးထိပ္ကေနတီတီေစာက္ဖုတ္ေလးထဲမွာကၽြန္ေတာ္သုတ္ေရေတြကိုA ားရပါးရပန္းထည့္လိုက္တ
ယ္

ႏွစ္ေယာက္လံုးတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းနဲ့တီတီေစာက္ဖုတ္ေလးကတစ္ခ်က္ၿခင္းညွစ္ေပးတဲ့A ရသာေလးကိုခံစားရင္းတီတီရ့ေ
ဲ ခၽြးစို့ေ
နတဲ့နုဖူးေလးကိုနမ္းလိုက္ေတာ့
“သားသားရယ္......”
.....”
နူးညံ့တဲ့A သံေလးတစ္သံကိုတီတီေလးရဲ့နွဳတ္ကၾကားလိုက္ရတယ္ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ့ရင္ခြင္ထမ
ဲ ွာေခါင္းေလး၀ွက္ရင္းနဲ့ ခ်ိဳၿမိန္တ့ဲ
ညခ်မ္းေလးကိုA တူခံစားေနခဲ့မိတယ္.......................................................
A ဲ့ဒီေန့ကမွတ္မွတ္ရရ ေသာၾကာေန့ည… 11:28 pm ..…….
……………
A ိပ္ေတာ့မယ္လို့ေခါင္းA ံုးေပၚေခါင္းခ်လိုက္ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္ဖုန္းေလးကၿမည္လာတယ္……………
စိတ္ေတာ့တိုသြားမိတာေပါ့……
…… ဒါေပမဲ့ ဖုန္းေပၚက TT ဆိုတဲ့နာမည္ေလးကကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ တိုသာြ းမိတ့ဲ
စိတ္ကိုခ်က္ၿခင္းပဲတည္ၿငိမ္သြားေစတယ္။ ဖုန္းကိုကိုင္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္A သံေလးတစ္ခ……..
ု……..
“သားသားလား……………………………..”
သားသားလား……………………………..”
“ဟုတ္ တီေလးဘာၿဖစ္လို့လ”ဲ
“သားသားကိုတီေလးA ကူA ညီေတာင္းခ်င္လို့ သားသားစိတ္ထဲမွာတစ္မ်ိဳးေတာ့မၿဖစ္နဲ့ေနာ္”
“ေၿပာေလ တီေလး”
လး”
“တီေလးကိုေကာင္းေလးတစ္ေယာက္လိုက္ Q ေနတယ္ကြာ”
“ေA ာ္ ဘယ္ကလဲ တီေလးနဲ့ေရာဘယ္လိုသိသြားတာလဲ”
“သူနဲ့လမ္းမေတာ္ city mark မွာေခြ၀ယ္ရင္းနဲ့သိတာ”
ာ”
“ေခြေရြးေနရင္းနဲ့ ေA ာက္ကိုေခြေတြၿပဳတ္က်ေတာ့
ကူညီေပး၇င္းနဲ့ေလ”
လ”
“ေကာင္ေလးက ၁၈ ပဲရွိေသးတယ္တဲ့ ေဆးေက်ာင္းဒုတိယနွစ္တဲ့ ၿပီးေတာ့ညတိုင္းဖုန္းဆက္လာတယ္”
“ၿပီးေတာ့မမကခ်စ္စရာေကာင္းတယ္
လို့ေၿပာေနတယ္ သူကိုလဲA ိမ္ေထာင္ရွိတယ္ဆိုတာေၿပာၿပထားတယ္”
“ဖုန္းဆက္ေတာ့လဲသူေကာင္မေလးနဲ့ၿပတ္သြားတဲ့A ေၾကာင္း
Page 31

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ေၿပာတယ္ ၿပီးေတာ့ Sex A ေၾကာင္းေတြလဲေမးတယ္”
“တီေလးတို့ေရာထပ္ေတြၿဖစ္ေသးလား”
သးလား”
“ေန့တိုင္းေတြၿဖစ္တယ္”
“A ဲ့ဒါ မမA ိမ္ကိုလာလည္ခ်င္တယ္ဆိုလို့ေလ….
လ….A
….A ိမ္ကိုလဲမၿပခ်င္ဘူး သားသားA ခန္းကိုပဲေၿပာလိုက္မလားလို့ ……သားသားေရာ
……သားသားေရာ
ဘယ္လိုလဲ ရရဲ့လား”
ား”
ကၽြန္ေတာ္နားလည္လိုက္ပါတယ္။ေယာက်ၤားၿခင္းပဲဗ်ာ ဒီေလာက္ဆိုသေဘာေပါက္တာေပါ့
“ရပါတယ္ တီေလးဘယ္A ခ်ိန္လာမလဲ”
“ေန့လည္ေလာက္ေပါ့”
ေနာက္ေန့က်ေတာ့A ိမ္ေသာ့A ပိုတစ္ေခ်ာင္းကိုတီတီေလးကိုေပးထားရင္းနဲ့
ကၽြန္ေတာ္လဲA ခန္းထဲကမထြက္ပဲတစ္ေန့လံုးေစာင့္ေနမိတယ္။ေန့လည္ ၁နာရီေလာက္မွာကၽြန္ေတာ့္A ိမ္တံခါးဖြင့္သံန့A
ဲ တူ
တီေလးA သံကိုပါၾကားလိုက္ရတယ္။
A ရမ္းရင္ခုန္တယ္ဗ်ာ။ကိုိယ္တိုင္ေတြ့ရတဲ့A ခိ်န္ေတာင္A ဲ့ေလာက္ရင္မခုန္မိဘူး A ခန္းထဲကေခ်ာင္းၾကည့္လိုက္ေတာ့မဆိုးပါဘူး
ၿဖဴၿဖဴသန့္သန့္ေလးပါပဲ ၿပီးေတာ့ေတာ္ေတာ္ရင္းႏွီးေနတဲ့ပံုပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္းA ခန္းထဲကမီးပိတ္ၿပီးေလာ့ခ္ ခ်ထားရတာေပါ့ဗ်ာ
ေရာက္လာေတာ့E ည့္ခန္းမွာထိုင္ၿပီးစကားေၿပာေနၾကတယ္ ကၽြန္ေတာ္လဲသူတို့ေၿပာတာၾ႔ကားေနရတယ္ဗ်
ေကာင္ေလးက
“ မမ A မ်ိဳးသားေရာ”
းသားေရာ”
“ခရီးသြားတယ္”
“ဒါဆို မမတစ္ေယာက္ထဲေပါ့”
“ A င္း”
ၿပီးေတာ့ဘာေသာက္မလဲဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္ဖက္၀င္သြားတယ္ေလ
ဒါဆိုကၽြန္ေတာ္လဲA ိမ္သာခဏသြားခ်င္တယ္ဆိုၿပီးလုိက္သြားတဲ့A သံၾကားလိုက္ရတယ္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ေတာ့ၾကာမယ္ထင္တယ္
ေနာက္ဖက္ဆိုေတာ့A သံမၾကားရဘူးဗ် ခဏၾကာေတာ့မွနွစ္ေယာက္A တူၿပန္ထြက္လာတယ္ ၿပီးေတာ့မွ
“မမကခ်စ္စရာေကာင္းတယ္ေနာ္”
ၿပီးေတာ့A သံေတြတိတ္သြားတယ္ဗ် ခဏၾကာေတာ့မွ
“A ိမ္ေရွ့ၾကီးကြာ” ဆိုတဲ့တီေလးA သံကိုၾကားရတယ္ ၿပီးေတာ့A ခန္းထဲကိုေလွ်ာက္လာၾကတယ္ေလ
A ခန္းဆိုတာကၽြန္ေတာ္ေဘးကညီမေလးA ခန္းပါ A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ဒါဘယ္သူA ခန္းလဲမမဆိုေတာ့
တူမေလးA ခန္းတဲ…………………………………………………………………..
့…………………………………………………………………..
ညီမေလးပံုေတြေတာ့ခ်စ္စရာေလးပဲေနာ္တဲ့ မမလိုပဲတဲ့
တီေလးလဲတကယ္ခ်စ္စရာေကာင္းပါတယ္ ၿဖဴၿဖဴသန့္သန့္ေလးပါပဲ ဒါေပမဲ့ sex ကိုေတာ့A ရမ္းၾကိဳက္တယ္
တီေလးဒီေန့၀တ္ထားတာစကတ္တိုတိုA နီေလး
ေပါင္လယ္ေတာင္ေက်ာ္တယ္ A ေပၚကေတာ့တီရွပ္ က်ပ္က်ပ္ေလးနဲ့ဗ်ာ
ကၽပ္ေနတဲ့ တီရွပ္ေလးထဲကေန လံုးတင္းထြက္ေနတဲ့ တီေလးရဲ့ နို့A ံုေလးက မုိ့ေမာက္၀င္းပလို့
ေဘာ္လီA နီေရာင္ေလးကတီရွပ္ပါးေလးေပၚမွာ ပံုေသတက် တိတိရိရ…………
ိ…………
ၿဖဴစင္ေၿဖာင့္တင္းေနတဲ့ေပါင္တံA ိA ိေလးကိုမနိုင္တစ္နိုင္စီေနွာင္ထားတဲ့
စကတ္ေပ်ာ့ေလးကကြဲထြက္ေတာ့မေယာင္ေယာင္…………..
…………..
စကတ္ေလးထဲကေနရုန္းကန္တြန္းထြက္ေနတဲ့ တီေလးရဲ့ဖင္သားA ိA ိ္လံုးလံုးေလးေတြနဲ့
Page 32

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ဖင္သားA A
ိ ေ
ိ တြကိုေထြးေပြ့မတင္ထားတဲ့
A တြင္းခံေဘာင္းဘီသားေရၾကိဳးရာေလးကဖင္သားA ရစ္နားေလးတစ္ေလ်ာက္ေဖာင္းေဖာင္းေလးထင္းလို့ေပါ.
A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ေကာင္ေလးနဲ့ကစ္ဆင္စဆြဲတယ္ ကၽြန္ေတာ္ထက္ေတာင္ကၽြမ္းက်င္ပံုပဲ
ႏွစ္ေယာက္မတ္တပ္ရပ္ ၿပီးနမ္းရင္းနဲ့တီေလးတစ္ကိုယ္လံုးကိုပြတ္သပ္ေပးေနတယ္
နမ္းေနရင္းစကတ္သားေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေပၚကေနဖင္လံုးေလးကိုညစ္ေပးေတာ့ ခါးေတြကိုေကာ့ေပးေနတဲ့ တီေလးရဲ့A လွက
A ခ်စ္နတ္သမီးေလးတစ္ပါးကိုယ္ဟန္ၿပေနသလို လွပၾကြရြလ………
ို့………
စကပ္ေလးကိုမၿပီးေတာ့ဖင္ၾကားေလးထဲကိုတီေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေပၚကေန သူ့ရဲ့လက္ခလယ္ေလးနဲ့
ပြတ္သပ္ဆြဲယူလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ……..
တီေလးဆိုေကာ့ေနတာပဲံ
ၿပီးေတာ့တီေလးရဲ့ေပါင္ေတြကိုမကိုင္ရင္းမတ္တပ္ရပ္ၿပီးတီေလးကိုခ်ီထားတယ္ဗ်ာ A နမ္းကေတာ့မပ်က္ဘူး
ၿပီးေတာ့တီေလးနဲ့ႏွစ္ေယာက္ကုတင္ေပၚကိုတက္တယ္ တီေလးကိုကုတင္ေပၚမွာမတ္တပ္ရပ္ခိုင္းၿပီးေတာ့နံရံကိုမွီခိုင္းတယ္
စကတ္ေA ာက္ကို၀င္ၿပီေတာ့တီေလးေပါင္ေတြကိုနမ္းေနတယ္ၿပီးေတာ့နွစ္ေယာက္A တူထိုင္ၿပီး
တီေလးကိုA က်ီေတြခၽြတ္တယ္ သူေပါင္ေပၚမွာထိုင္ခိုင္ၿပီးေတာ့တီေလး ေဘာ္လီA နီေလးေပၚကေနမို့ေမာက္လွ်ံတက္ေနတဲ့
တီေလးရဲ့ နို့A ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚကိုလွ်ာနဲ့ယက္လို့ေပါ့
တီေလးရဲ့ ပုခံုးသားၿဖဴၿဖဴေလးထဲကိုနစ္ၿမဳတ္A ိ၀င္ေနတဲ့ ေဘာ္လီၾကိဳးနီနီေလးကို
လက္ေမာင္းေဘးကိုဆြဲခ်ရင္းတီေလးပုခံုးသားေတြကိုပါးစပ္နဲ့ စုပ္ယူပြတ္သပ္ေနတယ္။
ပြတ္သပ္ေနရင္းပဲတီေလးေနာက္ေက်ာက ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုၿဖဳတ္ခ်လိုက္ေတာ့ ေဖြးေနတဲ့တီေလးရဲ့နို့A ံု A ိA ိေလးၿပီးေတာ့
နို့A ံုရဲ့A လယ္ကလွလွပပေလး ၿပည့္တင္းဆူတက္ေနတဲ့ ပန္းနုေရာင္နို့သီးေခါင္းေလးက A ထိန္းA ကြတ္မ့ဲ စြာနဲ့
A ရိုင္းဆန္ဆန္ေလးၿပိဳA ိက်လာတယ္ေလ။
သူေပါင္ေတြေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့တီေလးနို့ေတြကိုခပ္ၾကမ္းၾကမ္းခပ္ရိုင္းရိုင္းေလးစုပ္ဆြဲလိုက္ေတာ့
တီေလးတစ္ေယာက္သူကိုဖက္ရင္းနဲ့ေကာေကာ့ေပးေနလိုက္တာ…..
ာ…..
မီးေရာင္၀ါ၀ါေလးရဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္A လင္းခပ္မွိန္မွိန္ ကA ခန္းထဲမွာပက္ၿဖန္းလို့…………
………… ေလေA းေပးစက္ရ့ေ
ဲ A းၿမလက္ဆတ္တ့ဲ
ေလနုေA းေလးေတြနဲ့ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ A ခန္းေလးထဲမွာ ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳတဲ့
သူစိမ္းေယာက်ၤားပ်ိဳတစ္ေယာက္ရဲ့A ထိA ေတြ့A ယုA ယေတြ….
…. ဆူတင္းၿပည့္ၿဖိဳးၿပီးA ရြယ္တင္နုပ်ိဳေနတဲ့ Uီးေလးရဲ့ဇနီး
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ တီတီေလး…….
လး……. တီေလးရဲ့ A ၿဖဴေရာင္တီရွပ္ေလးက ကုတင္ေဘးၾကမ္းၿပင္မွာကပိုကရို ၊ေဘးမွာေတာ့ A နီေရာင္
……
ေဘာ္လီေလးက သူေထြးေပြ႕ထားရတဲ့ နို့A ံုၿဖဴၿဖဴလွလွေလးနဲ့ ကဗ်ာဆန္တဲ့A လွပိုင္ရွင္တီေလးကိုေငးေမာေနသေယာင္ေယာင္……
တီေလးရဲ့ ခ်စ္စရာမ်က္ႏွာေလးေပၚမွာေတာ့ ရမက္ၿပင္းၿပင္းေတြရဲ့ၿခယ္မွဳန္းမွဳေၾကာင့္ ပန္းနုေရာင္ေလးနဲ့ နုပ်ိဳလို့
ရင္ဖိုလွိဳက္ေမာေနတဲ့ ရင္သားA စံုကနိမ့္တံုၿမင့္တံု …… လည္ပင္းကိုေမာ့ရင္းမွိတ္ထားတဲ့မ်က္လံုးA စံုန့ဲ နီေထြးတဲ့
ခပ္ဟဟႏွဳတ္ခမ္းတစ္စံုက တီေလးရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို လွစ္ဟ၀န္ခံေနတယ္ေလ။
A ………………………………A
ို………………………………A ားလံုးဟာ ဂႏၱ၀င္္ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ A ႏုပညာရသA ၿပည့္န့ဲ
………………………………
ႏွလံုးသားကိုဖြင့္လို့ေရးဆြဲထားတဲ့ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လိုပါပဲ။ A ဲ့ဒီပန္းခ်ီကားေလးကိုခံစားခ်က္ေတြရင္ခုန္မွဳေတြန့ဲ
ေငးေမာေနမိတဲ့ကၽြန္ေတာ့္ရင္တဲ့မွာေတာ့ ရင္ခုန္စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳA သစ္ေတြနဲ့ တလွဳပ္လွဳပ္ခံစားရင္းA ရည္ေတြစို့ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့
ရဲ့လီးကိုခပ္တင္းတင္းပဲဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေနမိတယ္။

ၿပီးေတာ့သူေလ….
ဲ ြင္းထုခိုင္းတယ္
လ….တီ
….တီေလးကိုကုတင္ေပၚလွဲခ်ရင္းတီေလးလက္ကိုယူၿပီးေတာ့သူလီးကိုေရွ့တိုးေနာက္ဆုတ္န့ဂ
Page 33

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ခဏၾကာေတာ့ ကုတင္ေပၚမွာပက္လက္ေလးလွဲခ်လိုက္တဲ့သူေပါင္ၾကားမွာ
တီတီေလးကဖင္ေလးကုန္းလို့ေပါင္ၾကားထဲကလီးကိုစုပ္ေပးေနတာေတာ္ေတာ္ကိုၾကာတယ္
တီေလးစကတ္ေလးကဖင္ေပၚကိုလိပ္တက္ေနၿပီးေတာ့A တြင္းခံပန္းေရာင္ေလးနဲ့ဗ်ာ ကုန္းေနတဲ့ဖင္ေလးကၿပည့္ၿပီးလံုးေနတာပဲ
ေလးဘက္ေထာက္ထားေတာ့ တီေလးရဲ့ နို့ A ိA ိေလးေတြကတြဲက်လို့ရမ္းခါေနတယ္။
သူေၿခမေတြနဲ့တီေလးေစာက္ဖုတ္ကိုမွန္းၿပီးပြတ္ပြတ္ေပးေနတယ္ေလ။
ၿပီးေတာ့တီတီေလးကိုသူမ်က္ႏွာေပၚမွာထိုင္ခိုင္လိုက္တယ္မ်က္မွာေပၚမွာခြလွ်က္A ေနA ထားၿဖစ္ေနတဲ့တီတီေစာက္ဖုတ္ေတြကို
ေဘာင္းဘီေပၚကေနယက္ေနတယ္ထင္တယ္ စကတ္နဲ့A ုပ္ထားေတာ့ေသခ်ာမၿမင္ရဘူးဗ်
တီေလးတစ္ေယာက္နံရံေတြကိုလက္နဲ့ေထာက္ၿပီးေတာ့ဖင္ကိုလွုပ္ေပးေနတာပဲၿမင္တယ္
ၿပီးေတာ့သူေဘးမွာထိုင္ၿပီးေတာ့တီေလးစကတ္ကိုခၽြတ္လုိက္ေတာ့ မမ ေဘာင္းဘီမခၽြတ္နဲ့ဒီတုိင္းေလးထားေနာ္တ့ဲ
နွစ္ေယာက္A တူကုတင္ေပၚမွာA ိပ္ၿပီးေတာ့နို့ေတြကိုနယ္ေနတယ္ေလၿပီးေတာ့မွ
တီေလးေစာင္ဖုတ္ေလးကိုတီးေလးရဲ့A တြင္းခံေပၚကေနလက္နဲ့ပြတ္ေနတယ္
တီေလးရဲ့ခါးေပၚကိုလိပ္တက္ေနတဲ့ စကတ္ရဲရဲေလးကိုခၽြတ္ေပးေတာ့ဖင္ေလးေၿမွာက္ေပးတဲ့
A ခ်ိန္မွာဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ့A ၿပိဳင္
ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကA တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးထဲကေနရုန္းၾကြလို့ေနတယ္။
စကတ္နီနီေလးၿပီးေတာ့တီေလးရဲ့A တြင္းခံ ေဘာင္းဘီေလးကိုခါးသားေရၾကိဳးေလးကေနကိုင္လို့ခၽြတ္ေပးလိုက္ေတာ့
ေၿပာင္တင္းေနတဲ့ ဆီးခုန္ေလးေA ာက္မွာA ေမြးေလးရိတ္ထားတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းမို့မို့ေလးကထင္းထင္းေလးေပၚလို့လာတယ္။
ၿပီးေတာ့တီေလးေပါင္ကိုဟလုိက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ
တီေလးကဒီတူိင္းဆိုမထည့္နဲ့ေနာ္ဆိုေတာ့
သူပိုက္ဆံA ိပ္ထဲကကြန္ဒံုးကိုထုပ္ၿပီးေတာစြပ္တယ္ဗ် တီေလးေပါင္ၾကားမွာထုိင္ၿပီးေတာ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုသူလီးနဲ့ေတ့ၿပီးေတာ့
တစ္ခ်က္ထဲပဲဗ်ာေဆာင့္လိုက္တာ တီေလးလဲနာသြားတယ္ထင္တယ္ မ်က္ႏွာေလးမဲ့သြားတယ္
ၿပီးေတာ့တီေလးကိုဖက္ါၿပီးေတာ့A ေပၚကေနဆက္တိုက္ေဆာင့္
ေနေတာ့တာပဲဗ်ာ ခဏေလးပဲဗ် A ခ်က္ ၂၀ ေလာက္ေဆာင့္ၿပီးေတာ့ၿပီးသြားတယ္ထင္တယ္
သူလဲေဘးကိုလွဲခ်ၿပီးေတာ့မွိန္းေနတယ္
တီေလးကေတာ့မၿပီးေသးဘူးထင္တယ္ ခဏေနေတာ့မွ ေရသြားေဆးA ံုးမယ္ာ့ဆိုၿပီးထြက္သြားတယ္ဗ်
တီေလးလဲသဘက္ေလးနဲ့ပတ္ၿပီးA ၿပင္ထြက္သြားတယ္
ၿပီးေတာ့A ခန္းထဲၿပန္လာၿပီးေတာ့A ၀တ္ေတြၿပန္၀တ္ေနတယ္ ၿပီးေတာ့ ညီမေလးဘီဒိုကိုဖြင့္ၿပီးေတာ့ရွာေနတယ္ဗ်
ကၽြန္ေတာ္လဲဒီဖက္ကေနေၿပာလို့ကလဲမရဘူးေလ
တီေလးကလဲမလာေသးဘူး ခဏေနေတာ့ဘီဒိုထဲကညီမေလးA တြင္းခံ
A နီေရာင္ေလးကိုယူၿပီးေတာ့သူA တြင္းခံထဲမွာ၀ွက္သြားတယ္ဗ်ာ
ၿပီးေတာ့မွတီေလး၀င္လာတယ္ သူတို့နွစ္ေယာက္စကားခဏေၿပာၿပီးေတာ့ၿပန္သြားတယ္ဗ်
သူၿပန္သြားေတာ့မွကၽြန္ေတာ္လဲA ၿပင္ထြက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေနလဲဆိုေတာ့မၿပီးေသးဘူးတဲ့ ခံစားရတာေတာ့တစ္မိ်ဳးေလးပဲတ့ဲ
A သစ္A ဆန္းေလးတဲ့
A ဲဒါနဲ့ ညီမေလးA ခန္းထဲကိုကၽြန္ေတာ္နဲ့တီေလးနွစ္ေယာက္၀င္သြားတယ္
ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္လဲေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနၿပီေလ A ဲ့ဒါနဲ့
တီေလးကိုကုတင္ေပၚမွာA ိပ္ခိုင္းၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တက္လိုးေတာ့တာပါပဲ
တီေလးေစာက္ဖုတ္ေလးကခံစားခ်က္ေတြေၾကာင့္စိမ့္ထြက္စီးဆင္းလာတဲ့A ခ်စ္ရည္ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲေလးေတြေၾကာင့္
ေခ်ာA ိလို့ေနတယ္။
Page 34

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တီေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုကၽြန္ေတာ့လီေလးေတ့လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုက္လ…..

ို့ ..
ရမက္ေတြရဲ့ေစစားမွဳေတြေၾကာင့္ဖင္ေလးေကာ့လို့ ၀င္လာမဲ့ကၽြန္ေတာ့္လီးေလးကိုေစာင့္ၾကိဳေနေလရဲ့
လီးေခါင္းေလး၀င္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာ ပြင့္လာတဲ့မ်က္လံုးေလးနဲ့A တူ
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့တီေလးမ်က္ႏွာေပၚမွာA ၿပံဳးေလးတစ္ပြင……..
့္……..
လွပပြင့္A ာေနတဲ့ ႏွင္းဆီပြင့္ဖတ္ေလးေတြလို ကၽြန္ေတာ့္လီးကိုစုပ္ငံုေထြးA ိထားတဲ့ တီေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလး….
ေလး….
ေရွ့ကိုတိုး၀င္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့လီးကိုေထြးေပြ့လို့ ဆြဲငင္စုပ္ယူလိုက္ပါလာတဲ့ တီေလးရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားတစ္စံု
….A
….A ားလံုးဟာကဗ်ာဆန္ေနလိုက္တာ။
တီေလးကိုယုယုယယေပြ့ဖက္ရင္းေစာက္ဖုတ္ေလးကိုေဆာင့္လိုးေနမိေတာ့ ခပ္ေရးေရးေလးဟေနတဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းတစ္စံုဆီက
တိိုးတိတ္ညင္သာတဲ့ တီေလးရဲ့ ေA ာ္ၿငီးသံေလးေတြက ကာရံမိမိရြတ္ဆိုေနတဲ့ A ခ်စ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ေနာက္ကေနပံ့ပိုးေပးေနတဲ့
ဂီတသံစU္ေလးတစ္ပုဒ္ကိုၾကားလိုက္ရသလိုပါပဲ
ရမက္ၿပင္းၿပင္းေတြထန္ေနတဲ့ တီတီေလးနဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ A ထြဋ္A ထိပ္ ခံစားမွဳေလးဟာလဲတစ္ေၿဖးေၿဖးနီးကပ္လို့လာတယ္ေလ။
ခံစားခ်က္ေတြေနာက္ကိုA လိွမ့္လွိမ့္ကူခပ္ရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတင္းတင္းေလးေပြ့ဖက္လို့ မို့ေမာက္ေဖာင္းA ိေနတဲ့
တင္သားဆိုင္ေတြကိုA ဆက္မၿပတ္ေကာ့ရင္း ဆြဲဆြဲငင္ငင္ေA ာ္ညီးသံA ဆံုးမွာေတာ့…..
…..
“A ား …..တီ
…..တီေလးၿပီးၿပီသားသားရယ္”
တီေလးရဲ့ စကားသံေတြနဲ့A တူ တင္းတင္းေလးစုပ္ယူဖ်စ္ညွစ္လာတဲ့ တီေလးရဲ့
ေစာက္ဖုတ္A ထ္ိA ေတြေတြ့ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ့္လီးတစ္ေလွ်ာက္လံုးက်င္တက္လာတယ္ေလ။
ေဆာင့္ခ်က္ၿပင္းၿပင္းေတြရဲ့A ဆံုးမွာ လွပေၾကာ့ရွင္းတဲ့ တီးေလးရဲ့မ်က္ႏွာေလးကိုၾကည့္ရင္းကၽြန္ေတာ့္လီးေရေႏြးေႏြးေလးေတြကို
တီေလးရဲ့ ေစာက္ဖုတ္A တြင္းပိုင္းထဲ့ညွစ္ထုတ္လိုက္မိတယ္။
တီေလးရဲ့နို့A ံုေလးတစ္ခုလံုးၿပားသြားတဲ့A ထိကၽြန္ေတာ့ကိုေပြ့ဖက္ရင္း
“A ရမ္းခံလို့ေကာင္းတာပဲသားသားရယ္……………………………………………….”
……………………………………………….”
မဂၤလာရွိတဲ့ ေန့ေလးပါပဲဗ်ာ
A ဲ့ဒီေန့က တနလၤာ ေလ….
ေလ….
မနက္ေစာေစာ ေA ာက္ကေန breakfast စားၿပီးၿပန္တက္လာေတာ့ ဓတ္ေလွကားထဲ မွာ A ခန္းေရွ့ က မမ နဲ့ A တူ ပဲေလ ။
မမဆိုတာက A သက္၂၈ ေလာက္ရွိၿပီ စေကာ့ေစ်းမွာA ထည္ဆိုင္ဖြင့္ထားတဲ့ မမ။ A ရင္ထဲ က ရင္းႏွီးေပမဲ့ A ခုလိုနီးနီးကပ္ကပ္
မရင္းႏွီးဘူးဖူးေလ။ မမ က တီေလးနဲ့လဲ ရင္းႏွီးတယ္။ ေဖေဖေမေမတို့နဲ့လဲရင္းႏွီးေနတဲ့ မမေပါ့။ မမ က A ၀ၾကီးမဟုတ္ေပမဲ့ ၀၀
ၿပည့္ ၿပည့္ေလး နို့ေတြကေတာ့ တင္းတင္းA ိA ိနဲ့ ကို ဆူၿဖိဳးေနတယ္ေလ။ ေပါင္တင္းတင္းေလးေတြန့ဲ
ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြက မမရဲ့ A လွကို ပိုၿပီးေတာ့ ၾကြရြလာေစတာေပါ့။
“မမ တစ္ေယာက္ထဲလား”
ား”
“ဟုတ္တယ္သားသား….
ားသား…. ဒီေန့မမၾကီးကတူေလးေတြA ိမ္မွာA လွဴရွိလို့သြားတယ္ေလ”
လ”
“ေA ာ္………….”
………….”
“သားသား မမၾကီးေရာ ဟိုဘက္A ိမ္မွာပဲလား”
ား”
“ဟုတ္တယ္ မမ … သူတစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္ပဲလာၿပန္A ိပ္တယ္”
“ဒါ ဆို သားသားတစ္ေယာက္ထဲပ်င္းေနမွာေပါ့”
“ဟုတ္ ဒီလိုပါပဲ”
“ပ်င္းရင္လာလည္ေလ A ိမ္ကို မမတို့လဲ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ ပ်င္းေနတာ”
ေနတာ”
စကားေၿပာေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ရင္ခုန္သံေတြေတာင္ၿပန္ၾကားေနရေလာင္ေA ာင္ပါပဲ။ မမ မ်က္ႏွာေလးကခ်စ္စရာေကာင္းတဲ ့
Page 35

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A ၿပံဳးေလးရယ္ ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြနဲ့ တစ္မိ်ဳးေလးလွေနတယ္။ဆံပင္ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္
ေလး….
….
စင္းစင္းေလးေတြကိုေနာက္ကေနစီးေနွာင္ထားၿပီးေတာ့ ၿဖဴနုေနတဲ့ မ်က္နွာေလးေပၚက ႏွာတံစင္းစင္းေလး
ပန္းနုေရာင္ႏွစ္ခမ္းလႊာဟဟေလးA လယ္က သြားၿဖဴၿဖဴေလးေတြ….ၿပည္
….ၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့
….
လည္ဂုတ္သားေလးေတြ…….A
…….A သက္ရွဴလိုက္တိုင္းမို့မို့ေလးေဖာင္းလာတတ္တဲ့ ရင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြန့ဲ ေသးက်U္းတဲ့
…….
ခါးသိမ္သိမ္ေလး…..
လး…..။
…..။ A ဲ့ ဒီေA ာက္မွာေတာ့ ၿမင္သူတိုင္းေငးၾကည့္ရေလာက္တဲ့ တင္ၿပည့္ၿပည့္လံုးလံုးေလးက တင္းတင္းရင္းရင္း ၊
၀တ္ထားတဲ့ စကတ္က်ပ္က်ပ္ေလးေA ာက္ကေနရုန္းကန္လ…………။
ို့…………။ လွလိုက္တဲ့ မမရယ္။
…………
A ိမ္ခန္းထဲၿပန္၀င္တဲ့ A ထိ “ေမဇြန”္ ရင္ေတြခုန္ေနတံုးပါပဲ။ ဒီေန့ A ိမ္ေပၚကိုၿပန္တက္ေတာ့ ဓတ္ေလွကားေရွ့မွာ သားသားရဲ့
A ၾကည့္ေတြကို “ေမဇြန”္ သတိထားမိတယ္။ သားသားက ေမဇြန္႕ေမာင္ေလးA ရြယ္ပါပဲ ဒါေပမဲ့ သူပံုစံန့ဲ သူA ၾကည့္ေတြက
ေမဇြန္႕ရင္ေတြကို လွဳပ္ခါသြားေစတယ္ေလ။ စကားေၿပာေနေပမဲ့ သူ့A ၾကည့္ေတြက
ေမဇြန့္တစ္ကိုယ္လံုးကိုတပ္တပ္မက္မက္ၾကည့္ေနတာေတြေတာ့ ေမဇြန့္ရင္ထဲမွာတစ္မ်ိဳးခံစားလိုက္ရတယ္။
ဓတ္ေလွကားထဲေရာက္ေတာ့ လဲ ေနာက္ကေနေမဇြန့္ တင္ပါးေတြကိုေသခ်ာၾကည့္ေနတယ္ေလ။ ေမဇြန္ၿမင္တာေပါ့
ဓတ္ေလွကားနံရံကစတီးA ေၿပာင္ဆိုေတာ့ သူကို ေသခ်ာၿမင္ေနရတယ္ေလ။ ေမဇြန္လဲ A ရိုင္းေလးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ေမဇြန္မွာ
လဲရည္းစားရွိဘူးတယ္။ ၾကာေတာ့ၾကာပါၿပီ။ ဓတ္ေလွကားကထြက္တဲ့ A ခ်ိန္ ေမဇြန္တင္ပါးေလးကိုမထိတထိန့ဲ ပြတ္သာြ း ေတာ့
ပိုၿပီးေတာ့ ရင္ခုန္ရတယ္ရွင္။ ခ်စ္သူရဲ့ A ယုA ယေတြကိုမခံစားရတာၾကာေတာ့ ရင္ထဲ မွာ သို၀ွက္ထားခဲ့ ရတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ
ေပါက္ကြဲကုန္ေတာ့တာေပါ့။
A ဲ့ဒီေန့ကတစ္ေန့လံုးသားသားစိတ္ထဲမွာ မမ ေမဇြန္ကိုပဲၿမင္ေယာင္ေနမိတယ္။ မမရဲ့ တီရွပ္A နက္ေလးေA ာက္ကလံုး၀န္းေနတဲ့
ရင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကို စိတ္ကူးနဲ့ ပြတ္သပ္ ဆုပ္နယ္ရင္းနဲ့ စကတ္က်ပ္က်ပ္ေလးေA ာက္ကေနရုန္းထြက္ေနတဲ့
မမဖင္ေတြကို ဖိကပ္ထားခ်င္မိတယ္ဗ်ာ။ A ဲ့လိုနဲ့ တစ္ေနကုန္လို့ ညဖက္ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ A ိမ္ဖုန္းက
ဖုန္းၿမည္သံကိုၾကားရတယ္။ ေကာက္ကိုင္လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္
တစ္ကိုယ္လံုးေA းစက္ေတာင့္တင္းသြားသလိုခံစားလိုက္ရတယ္။မမ ေမဇြန္ေပါ့။ ပ်င္းေနရင္လာလည္ေလတဲ့။
ကၽြန္ေတာ္ရိပ္မိလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲA ေတြ့A ၾကံဳေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိထားၿပီးသားပဲ။ ဖုန္းခ်လိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ့္ေၿခလွမ္းေတြ မွားေလာက္ေA ာင္ကိုဒးူေတြတုန္ေနတယ္ဗ်ာ။ရင္ေတြလတ
ဲ စ္လွဳပ္လွဳပ္ေပါ့။ A ၀တ္A စားလဲၿပီးေတာ့
မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္က မမ A ခန္းကိုေရာက္သြားတယ္။…………………………….
ဒီေန့တစ္ေန့လံုးက်မ စိတ္ေတြA ရမ္းလွဳပ္ရွားေနမိတယ္ရွင္။ သားသားေၾကာင့္ေပါ့… ဟိုးA ရင္ကခ်စ္သူန့ဲ ရခဲ့ တဲ့
A ထိA ေတြA ယုA ယေတြကိုA ရမ္းေတာင္းတေနမိတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ညဖက္ေရာက္ေတာ့
ကိုယ္ကိုကိုယ္ေတာင္မယံုနိုင္ေလာက္ေA ာင္ပါပဲ။ သားသားကိုဖုန္းဆက္ၿပီးလာလည္ဖို့ေခၚမိတယ္။ ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့မွ
ရွက္လိုက္တာရွင္ တကယ္ဆိုက်မကမိန္းခေလးေလ။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ရဲ့
ေစစားရာေနာက္ကိုက်မေကာက္ေကာက္ပါေA ာင္လိုက္မိတယ္။ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ က်မA ၀တ္ဘီဒိုေလးထဲက
A နီေရာင္ေဘာ္လီေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ့ A နက္ေရာင္A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုလဲၿပီးေတာ့A ေပၚကေန ညA ိပ္၀တ္
ဂါ၀န္ပန္းေရာင္ေလးစြတ္ခ်လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာပဲ A ၿပင္ကေနတံခါးဘဲလ္သံကိုၾကားလိုက္ရတယ္။
တံခါးဖြင့္လိုက္ေတာ့ သားသား…….
သားသား……. နက္ၿပာေရာင္ A ကြက္စိတ္လံုခ်ည္နဲ့ A ေပၚကတီရွပ္A ၿဖဴေရာင္ေလးတြ၀
ဲ တ္ထားတယ္။
သားသားရဲ့ ၿဖဴေဖြးေနတဲ့ A သားနဲ့ လိုက္ဖက္လိုက္တာ A ရပ္ရွည္ရွည္ နဲ့ ၾကည့္ေကာင္းတဲ့သားသားကို ၿမင္လိုက္ေတာ့ က်မေလ
ရွက္လဲရွက္မိသလို ရင္ထဲမွာလဲေႏြးေႏြးေလးခံစားလိုက္ရတယ္။
“သားသားဘာေသာက္မလဲ တစ္ခုခုေသာက္ေလ”
လ”
“ရပါတယ္ မေသာက္ေတာ့ ဘူးေသာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ”
Page 36

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A င္း မမလဲတစ္ေယာက္ထဲ ပ်င္းေနလို့ေလ မမၾကီးက တူေလးA မ
ိ ္သြားတယ္ မနက္ၿဖန္မွၿပန္လာမယ္ေၿပာတယ္
သူသားေလးေမြးေန့မို့လို့ေလ”
လ”
“ေA ာ္ ေကာင္းတာေပါ့”
“A န္….
…. ဘာေကာင္းတာလဲ”
“ေA ာ္ ေမြးေန့ဆိုေတာ့ေကာင္းတာေပါ့လို့ေၿပာတာပါ”
ၿပာတာပါ”
ကၽြန္ေတာ့စကားဆံုးေတာ့ မမကရယ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့
“ေနA ံုးမမA ေA းသြားယူလိုက္မယ္”
“ရပါတယ္ မယူပါနဲ့ေတာ့”
ကၽြန္ေတာ့စကားကိုနားမေထာင္ပဲမမ ထြက္သြားေတာ့ မမရဲ့ ၿပည့္တင္းေနတဲ့
ေနာက္ပိုင္းA လွေလးကိုၾကည့္ရင္းကၽြန္ေတာ့္သက္ပ်င္းေတြခ်ေနမိတယ္။
A ေA းခြက္ထဲ ကိုထည့္ေနတဲ့ ေရခဲတံုးေလးေတြနဲ့A ၿပိဳင္က်မလက္ေတြလဲ ေA းစက္လို့ေနတယ္။ က်မေနာက္ဖက္ကိုထသြားတဲ့
A ခ်ိန္မွာ က်မရဲ့ ေနာက္ပိုင္းကို တပ္တပ္မက္မက္ၾကည့္ေနတာ သိရေတာ့ ပိုရင္ခုန္တယ္ရွင္။ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ ရင္ခုန္သံေတြန့ဲ က်မ
ေပါင္ခြၾကားေလးထဲမွာ စိုစြတ္လာသလိုခံစားမိတယ္
A ေA းခြက္ေလးေA ာက္ကခံဖို့ ပန္းကန္ၿပားေလးကိုလွည့္ယူလိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ
A ………………………………
ို………………………………
ထမင္းစားခန္းရဲ့ တံခါး၀ေလးမွာသားသားၾကည့္ေနတယ္။
“သြားထိုင္ေနေလသားသားရဲ”့
“ရပါတယ္ မေမဇြန္ ဘယ္လိုေဖ်ာ္တာလဲသိခ်င္လို့ပါ”
ါ”
“ဟားဟား ၿပီးမွ ေသာက္မရၿဖစ္ေနမယ္”
ေၿပာရင္းနဲ့ က်မလဲ A ေA းခြက္ေလးကိုကိုင္ၿပီးေတာ့ သားသားကိုေပးလိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ သားသားလက္ေတြတုန္ေနတာကို
က်မၿမင္လိုက္ရတယ္။ ေA ာ္ သူလဲ က်မလိုပဲခံစားေနရမယ္ထင္တယ္။
က်မလက္ထဲကA ေA းခြက္ေလးကိုယူၿပီးေတာ့ ထမင္းစားစားပြဲမွာႏွစ္ေယာက္A တူထိုင္လိုက္ရင္းနဲ့
“မမ ခ်စ္သူမရွိေသးဘူးလား”
လား”
“ဘာလုပ္မလိုလဲသားသားက ရွာေပးမလို့လား”
ား”
“ရွာေပးစရာမလိုပါဘူး မမကလွေတာ့ လိုက္တဲ့သူေတြရွိမွာေပါ့”
“A င္းဒီလိုပါပဲ”
“မေမဇြန္တို့ လွ်ိဳၿပီေဟ့”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေတာ့မမကရီေနတယ္။ ၿပီးေတာ့
“သားသားေရာ”
သားသားေရာ”
“မရွိေသးပါဘူး”
“ဟားဟားၿဖစ္နိုင္ပါ့မလား သားသားရယ္”
စကားေတြေၿပာေနၾကရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ ႏွစ္ေယာက္လံုးပိုေႏြးေထြးသြားသလိုခံစားရတယ္။
ထမင္းစားခန္းေလးထဲမွာ ႏွစ္ေယာက္ထဲဆိုတဲ့A သိက က်မရင္ေတြကိုပိုလွဳပ္ရွားလာမိသလိုပါပဲရွင္။ တစ္ခါတစ္ေလ
စကားစၿပတ္သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာ တိတ္ဆိတ္သြားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္A ေနA ထားေလးကနွစ္ေယာက္လံုးရဲ့
ရမက္ေတြကိုပိုနိုးၾကားလာေစတယ္။ၿပီးေတာ့ သူ့A ၾကည့္ေတြ……စကားေၿပာေနရင္
……စကားေၿပာေနရင္းနဲ့ က်မရယ္တ့A
ဲ ခါခမ္ဟဟေလးၿဖစ္သာြ းတဲ့
……
ေပါင္ၾကားေလးထဲကိုစူးစူးစုိက္စိုက္ေလးၾကည့္ေနတယ္ေလ။ ပန္းေရာင္ဂါ၀န္ေလးထဲကေနခပ္ေရးေရးေပၚေနတဲ့ က်မရဲ့ ေဘာ္လီန့ဲ
Page 37

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A တြင္းခံေဘာင္းဘီရာေလးေတြကို ခပ္ရိုင္းရိုင္းေလးၾကည့္တဲ့ A ၾကည့္ေတြကက်မရင္ကိုဆြဲခါလွဳပ္ရမ္းေနေတာ့တာပါပဲ။
“မမေမဇြန္ကခ်စ္စရာေကာင္းတယ္ေနာ္”
“သားသားA ၿမင္ေတြမေကာင္းေတာ့ဘူးထင္တယ္”
“တကယ္ေၿပာတာပါ မမရယ္”
“ကၽြန္ေတာ္လဲ မမလိုေကာင္မေလးမ်ိဳးခ်စ္သူရခ်င္တာ”
ာ”
“ေA ာင္မယ္ ေA ာင္မယ္……ရည္
……ရည္စားလိုခ်င္ေနၿပီေပါ့”
……
“A င္းေပါ့”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာရင္းနဲ့ မမလက္ေဖာင္းေဖာင္းေလကိုထိလိုက္ေတာ့ မမ မဖယ္ပဲဒီတိုင္းေလပဲေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လထ
ဲ မင္းစား
စားပြဲကထၿပီးေတာ့ မမေဘးမွာရပ္ရင္းနဲ့ မမ ကိုလက္ကမ္းေပးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေလးကိုကိုင္ၿပီးေတာ့ မမထလာတယ္ေလ။
ထမင္းစားပြဲေစာင္းေလးေပၚမွာဖင္ေလးတင္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုေမာ့ေမာ့ေလးၾကည့္ေနတဲ့ မမရဲ့ A လွက
စာဖြဲ့လို့မရေA ာင္ပါပဲဗ်ာ။ ခ်စ္တယ္မမရယ္။…………………………………………………………………………..
က်မေခါင္းညွိမ့္လိုက္မိလားေခါင္းခါလိုက္မိလားေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး သားသားေလ……
သားသားေလ……
ခ်စ္တယ္မမရယ္လို့ေၿပာလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာက်မရင္ေတြတလွဳပ္လွဳပ္န……
ဲ့……
က်မၿပည့္တင္းေနတဲ့ရင္သားေတြကA သက္ရွဴလိုက္တိုင္းေဖာင္းေဖာင္းမို့မို့ေလးနဲ့
သားသားကိုပိုစိတ္လွဳပ္ရွားသြားေA ာင္ဆြဲေဆာင္ေနသလိုပါပဲ။ ထမင္းစားစားပြဲကိုမွီထားတဲ့ က်မရဲ့
တင္ပါးလံုးလံုးေလးကခံုေစာင္းေလးေပၚကိုA ိA ိေလးဖိကပ္လို့ေပါ့။
သားသားေလ……….
သားသားေလ……….က်မရဲ
……….က်မရဲ့ပုခံုးသားၿပည့္ၿပည့္ေလးေပၚကိုတင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္လို့ က်မ
မ်က္ႏွာေလးကိုမက္မက္ေမာေမာၾကည့္ေနတယ္။ၿပီးေတာ့မွ က်မခါးေလးကိုဖက္ရင္းနဲ့ ႏွစ္ေယာက္A တူက်မရဲ့ A ိပ္ခန္းေလးထဲ
ကိုေရာက္သြားၾကတယ္ေလ။ A ခန္းမီးေလးကိုပိတ္လိုက္တဲ့A ခိ်န္မွာ A ေမွာင္ၾကီးစိုးသြားတဲ့က်မA ိပ္ခန္းေလးက
ခ်စ္သူနွစ္ေယာက္ကိုတိတ္တိတ္ေလးေခ်ာင္းေၿမာင္းေနသလိုပါပဲ။ ကုတင္ေဘးက
ပါေကးၿပားေလးေပၚမွာႏွစ္ေယာက္A တူထိုင္ရင္းက်မေလ
သားသားရဲ့ ရင္ခြင္ေႏြးေႏြးေလးထဲကိုေခါင္းေလး၀ွက္ထားမိတယ္။ သားသားရဲ့လက္ေတြကက်မရဲ့
ဆံႏြယ္စေတြကိုတယုတယပြတ္သပ္လ…..
ို့….. က်မနဖူးေလးကိုနမ္းလိုက္တဲ့ သားသားရဲ့ A နမ္းခ်ိဳခ်ိဳေလးေA ာက္မွာ က်မ
ရင္တစ္ခုလံုးေႏြးေထြးလံုၿခံဳသြားသလိုပါပဲ။ ခ်စ္သူရဲ့ ရင္ခြင္ထဲကိုေခါင္းေလးတိုး၀င္ရင္း တသိမ့္သိမ့္ လွိဳက္ဖိုေနတဲ့
A ခ်စ္သံစU္ခ်ိဳခိ်ဳေလးေတြေA ာက္မွာက်မ
ႏူးညံ့စြာေပ်ာ္၀င္ရင္း…
ခ်စ္တယ္ ေမာင္ ရယ္။………………………………………………………………..
တိုးတိတ္ညင္သာတဲ့ က်မရဲ့စကားသံေလးA ဆံုးမွာ ေမာင့္ႏွဳတ္ခမ္း ေလးက က်မရဲ့ A ိေထြးတဲ့ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးကို ဖြဖြေလး
စုပ္ယူလာတယ္။ က်မရဲ့ႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာၾကားကေနတိုး၀င္လာတဲ့ ေမာင့္ရဲ့ လွ်ာေႏြးေႏြးေလးကို တယုတယၿပန္လည္စုပ္ယူေနတံုး
ေမာင့္ လက္တစ္ဖက္က က်မရဲ့ ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးကို ဖြဖြေလးပြတ္သပ္ေပးေနတယ္ေလ။
A ………………………………………..။
ို………………………………………..။
………………………………………..
က်မတစ္ကုိယ္လံုးသိမ္သိမ္တုန္သြားမိတယ္ ။ ေမာင္ေလ က်မ ဂါ၀န္ေလးေပၚကေနက်မရဲ့
ေစာက္ဖုတ္မို့မို့ေလးကိုA ိA ိေလးလာဖိတယ္။ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကA တြင္းခံေဘာင္းဘီထမ
ဲ ွာ ပုန္းခိုေနတဲ့
…..။
က်မရဲ့ ႏူးညံ့တဲ့ A သားစိုင္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကို ညွင္ညွင္သာသာေလးပြတ္သပ္လို့ေပါ့…..။
…..
ေမာင့္ရဲ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြလွဳပ္ရွားလိုက္တိုင္း စိမ့္စိမ့္ထြက္လာတဲ့A ရည္ၾကည္ေလးေတြန့ဲ က်မရဲ့ ေဘာင္းဘီေလးလဲ
Page 38

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တၿဖည္းၿဖည္းစိုစြတ္လာသလိုခံစားမိတယ္။ ႏွဳတ္ခမ္းေတြကိုမရွိဳက္မက္မက္ စုပ္ယူနမ္းရွိဳက္ေနရင္းနဲ့ ေမာင့္
ခါးေလးကိုတင္းတင္းေလးေပြ့ဖက္ထားမိတဲ့က်မလက္ေလးကိုတယုတယကိုင္ရင္းေမာင့္ပုဆိုးေပၚကေန မာတင္းတင္းေလးၿဖစ္ေနတဲ့
ေမာင့္ လီးေခ်ာင္းေလးေပၚကိုဆြဲယူလိုက္ေတာ့
A …………..က်မA
ို…………..က်မA နမ္းေတြရပ္ၿပီးေမာင့္ရင္ခြင္ထဲ မွာေခါင္းေလး၀ွက္ထားမိတယ္။ ရွက္လိုက္တာ ေမာင္ ရယ္။……
…………..
ဂါ၀န္ေပၚကေနပြတ္သပ္ေနတဲ့ ေမာင့္လက္ေတြက က်မ ရဲ့ ဂါ၀န္ပန္းေရာင္ေလးေA ာက္ကေနတိုး၀င္လာရင္းနဲ့
ေပါင္တြင္းသားနုနုေလးေတြကိုပြတ္သပ္ဆြဲ ယူေနတယ္။
“ေမာင္ရယ္……………….”
……………….”
ေပါင္သားA ိA ိေခ်ာေခ်ာေလးေတြကိုပြတ္သပ္ေနရင္းနဲ့ က်မရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုစမ္းမိေတာ့
ေဘာင္ဘီဂြၾကားေလးေပၚကေနက်မရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးတစ္ခုလံုးကိုA ုပ္ၿပီးပြတ္ေပးေနတယ္။
“မမ A ရည္ေတြA ရမ္းထြက္ေနတာလား”
နတာလား”
က်မေလး A ားA င္ကုန္ခမ္းေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္လို ေခါင္းေလပဲညွိမ့္ၿပမိတယ္။ ကုတင္ေလးကိုမွီၿပီးဒူးေလးေထာင္ထားတဲ့
က်မေရွ့ကေန ဒူးေကြးထုိင္ထားတဲ့ ေမာင့္ေပါင္ေပၚကိုဆြဲတင္လိုက္တယ္ေလ။
က်မA လိုက္သင့္ေလးပဲ ေမာင့္ရဲ့ ေပါင္ေပၚမွာခြထိုင္လိုက္မိေတာ့ ေမာင့္လက္ေတြက က်မရဲ့ဂါ၀န္ေလးကိုဆမ
ဲြ ရင္းနဲ့
A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေပၚကေန က်မရဲ့ ၿပည့္လံုးေနတဲ့ ဖင္သားA ိA ိေလးေတြကိုပြတ္သပ္ေနလုိက္တာ။
“A ား…..
……….A ား……………………….”
ား…..ေမာင္
…..ေမာင္ရယ္……….A
……….
ား……………………….”
ေမာင့္ ရဲ့ A ထိA ေတြ့ေတြေၾကာင့္ရလာတဲ့ သာယာမွဳေတြေနာက္ကိုတေကာက္ေကာက္လိုက္ရင္း က်မေလ
ေမာင့္ပုခံုးေတြကိုဖက္ရင္းေကာ့ေက့ာေပးေနမိတယ္။
A ရမ္းခ်စ္တယ္ ေမာင္ရယ္…………………………………..။
…………………………………..။
…………………………………..
မမရဲ့ တိုးတိုးေလးေA ာ္ၿငီးသံေတြကA ခန္းေလးထဲမွာ သာသာယာယာပ်ံ႕လြင့္လို့ တင္းရင္းA ိစက္ေနတဲ့
ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ရမက္ေတြကိုပိုပိုတိုးလာေစတယ္။ဖင္ေလးေတြကိုပတ
ြ ္သပ္ေပးရင္းကေန မမရဲ့
ဂါ၀န္ေလးကိုခၽြတ္လိုက္ေတာ့A လိုက္သင့္ေလးလက္ေၿမွာက္ေပးတယ္။ A ၀တ္ကင္းမဲ့သြားတဲ့ မမရဲ့ ကို္ယ္ေပၚမွာေတာ့ ၿဖဴနုေနတဲ့
A သားေလးနဲ့ လိုက္ဖက္တဲ့ A နီရင့္ေရာင္ေဘာ္လီေလးက မမရဲ့ နို့ ေဖြးေဖြးေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ဆြယ
ဲ ူေထြးေပြ့ထားတယ္။
ခါးသိမ္သိမ္ေလးရဲ့ေA ာက္က စြင့္ ကားေနတဲ့ ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကေတာ့ မမရဲ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးထဲ မွာ
ေဖာင္းA တ
ိ စ္ရစ္လို့ေပါ့။
ခ်စ္သူရဲ့ ပုခံုးထက္က ေဘာ္လီၾကိဳးေလးကို ဆြဲခ်လိုက္ေတာ့ ၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့ ပုခံုးသားေလးေပၚမွာ ေဘာ္လီၾကိဳးရာေလးက
ထင္းထင္းေလးက်န္ေနတယ္ေလ။ မမပုခံုးသားေလးကိုဖြဖြေလးနမ္းရင္း ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုၿဖဳတ္လိုက္ေတာ့
ေႏွာင္ဖြဲ႕မွဳကင္းသြားတဲ့ မမရဲ့ နို့ ၿပည့္ ၿပည့္ေလးက ခါရမ္းလို့ေနတယ္.။
ဖေယာင္းသားေလးကို ႏူးညံ႕တဲ့ A သားစိုင္ေလးႏွစ္လံုးရဲ့ A လယ္မွာ ပန္းေသြးေရာင္နို့သီးေခါင္းေလးက တင္းတင္းေလးနဲ့
စုပ္ယူေတာ့ မယ္ခ်စ္သူရဲ့ ႏွတ္ခမ္းတစ္စံုကိုၾကိဳလင့္ေနသေယာင္ေယာင္…………..
…………..
မမ ကို ယုယုယယေထြးေပြ့ရင္းကုတင္ေပၚကိုတင္လိုက္ေတာ့ ပက္လက္ဆန့္ဆန့္ေလးၿဖစ္ေနတဲ့ မမရဲ့ A လွက
A ိပ္ယာခင္းပန္းေရာင္ေလးေပၚမွာ ထင္းထင္းေလးၾကြရႊလို့ေနတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ မမA ေပၚမွာ ေမွာက္ရင္းမမ ရဲ့
နို့သီးေခါင္းေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ငံုလိုက္ေတာ့….
….
“A ား………………
ား………………A
………………A ား…………….
ား…………….ေမာင္
…………….ေမာင္ရယ္”
ညီးသံေလးေတြနဲ့ A တူ A ိပ္ယာခင္းေတြကိုဆုပ္ေခ်ရင္းရင္တစ္ခုလံုးမို့ေမာက္လာတဲ့ A ထိေကာ့ေပးေနတဲ့ မမ ရဲ့ နို့
ေတြကိုတင္းတင္းေလးဆုပ္ညွစ္ရင္း နဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္လို စို့ေပးေနမိတယ္။………………….
Page 39

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တိတ္ဆိတ္ေနတဲ ေလဟာနယ္ထဲ ကိုလြင့္စင္ေၿမာပါသြားသလိုပါပဲ… က်မရဲ့ နို့ေတြကိုေမာင္စို့ေနတဲ့ A ခိ်န္မွာေပါ့…
က်မA ေပၚကေန နို့ေတြကိုA ားပါးတရ စို့ေနတဲ့ ေမာင့္ရဲ့ ေခါင္းေလး ကိုရင္ခြင္ထဲမွာ တယုတယေထြးေပြ့ဆုပ္ကိုင္ထားမိတယ္။
က်မရဲ့ ေပါင္းသားA ိA ိေတြတစ္ေလွ်ာက္ A စုန္A ဆန္ ပြတ္သပ္ေနတဲ့ေမာင့္ရဲ့
လီးေႏြးေႏြးေလးကလဲက်မကိုပိုၿပီးရင္ခုန္လာေစတယ္ရွင……..
္……..
နုိ့ေတြကိုစို့ေနရင္းကေန ေမာင္တစ္ေယာက္ က်မဗိုက္သားA ိA ိေတြကိုယက္ေနၿပန္ေတာ့တယ္.။ ေမာင့္ရ့ဲ A ထိA ေတြ့တိုင္းက
က်မကို ေက်ာ့ကြင္းမွာ မိေနတဲ့ သားေကာင္တစ္ေကာင္လို ဘယ္လိုမွရုန္းထြက္ဖို့A ခြင့္မသာခဲ့ ပါဘူးရွင္။
မမရဲ့ ကိုယ္ေပၚကတစ္ခုထဲေသာA တြင္းခံA နက္ေလးတစ္ထည္……..ၿဖဴေဖြ
……..ၿဖဴေဖြးနဴးညံ့တဲ့ A သားစိုင္ေတြေပၚမွာ
……..
တိတိက်က်ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္နဲ့ ၀တ္ထားတဲ့ A တြင္းခံေလးက မမရဲ့ A လွနဲ့ ေပါင္းစပ္လိုက္ေတာ့ ကာရမ္မိတ့ဲ
A ခ်စ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္A လား A သက္၀င္လိုက္တာ……………..
ာ……………..။
……………..။
ဗိုက္သားေလးေတြကိုယက္ေနရင္းကေန မမရဲ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္ခ်လို္က္ေတာ့ ေဖာင္းA ိေနတဲ့
ဆီးခုန္လွလွေလးA ဲ့ဒီကေန ေၿပေၿပေလးေလ်ာဆင္းသြားတဲ့ A ဆံုးမွာ မို့မို့ေဖာင္းေဖာင္းA သားစိုင္ေလးေပါ့ ရဲေနတဲ့
A ကြဲေၾကာင္းေလးကလည္းတင္းတင္းေလးစိကပ္လ….မမရဲ
ို့….မမရဲ့
….
ေပါင္ၾကားထဲကိုေခါင္းေလးတိုး၀င္ၿပီးေတာ့ေဖာင္းေဖာင္းA ိA ိA သားစိုင္ေလးႏွစ္ၿခမ္းကိုခပ္ဖြဖြေလးဟလိုက္တ့ဲ A ခ်ိန္မွာ
“A ား…………..
ား…………..ေမာင္
…………..ေမာင္ေၿဖးေၿဖးေနာ္”
မမရဲ့ စကားသံေလးက ဆည္းလည္းသံေလးလိုခ်ိဳၿမိန္လိုက္တာဗ်ာ။ ခပ္ဟဟေလးၿဖစ္သြားတဲ့ မမရဲ့
နီေထြးေထြးေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးေတြၾကားမွာ ခပ္မာမာေလးၿဖစ္ေနတဲ့ မမရဲ့ A စိရဲရဲေလးကေနရာယူလို့ေပါ့။ မမရဲ့
ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးကို ကၽြန္ေတာ့္ႏွဳတ္ခမ္းနဲ့ ခပ္ဖြဖြစုပ္ယူလိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ…………..
…………..
“A ား ေမာင္ရယ္ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္တာလဲ …..A
…..A ရမ္းေကာင္းတာပဲကြာ”
မမႏွဳတ္ကခပ္တိုးတိုးစကားသံေလးနဲ့ A တူ ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကိုကုတင္ေပၚကေနလြတ္သာြ းတဲ့
A ထ္ိေကာ့ေပးေနတယ္ေလ။ ႏွဳတ္ခမ္းကိုဖြဖြကိုက္လို့ တင္းတင္းမွိတ္ထားတဲ့ မမရဲ့ ခ်စ္စရာမ်က္ႏွာနုနုေလးလဲရမက္ၿပင္းၿပင္းေတြရ့ဲ
ဖံုးလႊမ္းမွဳေၾကာင့္ ပန္းနုေရာင္ေလးေၿပးလို့ ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးေတြေပၚမွာ ခပ္စို့စို့ေခၽြးစက္ေလးေတြက
ႏွင္းဆီပြင့္ဖက္ေလးေတြေပၚမွာ က်ေနတဲ့ ေရစက္ေလးေတြလုိလ…………………………..ေစာက္
ို…………………………..ေစာက္ဖုတ္သားနုနုရဲရဲေလးေတြရ့ဲ
…………………………..
A ဆံုးမွာေတာ့ မမရဲ့A ခ်စ္ရည္စင္ေလးေတြနဲ့ စိုစြတ္ေတာက္ပေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ရဲရဲေလးေပါ့ စိုစိုရဲြေနတဲ့ မမရဲ့
A ရည္ၾကည္ေလးေတြက မမရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကိုဖြင့္ဟ၀န္ခံေနတယ္ေလ။
ေမဇြန့္ ရဲ့ေပါင္ၾကားမွာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ဆိုတဲ့ A သိၿဖစ္မိတိုင္း ေမဇြန္ရွက္သလိုလိုခံစားမိလိုက္ရတယ္
ဒါေပမဲ့ ေမာင့္ရဲ့ ေႏြးေထြးတဲ့ A ထိA ေတြ့ေတြရဲ့ ေခၚေဆာင္ရာကို မ်က္ကန္းတစ္ေယာက္လိုလိုက္ေနမိတယ္ရွင္
ေပါင္ေတြကိုတင္းတင္းေလးစိကပ္ထားဖို့ၾကိဳးစားမိတိုင္း ရမက္ခံစားခ်က္ေတြရ့ ဲ ဟန့္တားမွဳေၾကာင့္ဘယ္လိုမွမေA ာင္ၿမင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး….
ေမာင့္ကိုခ်စ္တာေၾကာင့္လဲပါတာေပါ့။
ေမာင္ေလ……………………..
လ……………………..သူ
……………………..သူေပါ့။ ေမာင့္ရဲ့ လွ်ာေႏြးေႏြးေလးေတြနဲ့ က်မရဲ့ A စိေလးကိုထိလိုက္တိုင္းမွာ ဘာနဲ့မွမတူတ့ဲ
ခံစားခ်က္ေတြနဲ့ က်မရဲ့ ႏွလံုးသားေတြတသိမ့္သိမ့္တုန္လိုေပါ့။ A ဲ့ ဒီခံစားခ်က္ေလးေပ်ာက္သာြ းမွာစိုးမိတယ္ရွင…
္ က်မေလ
ေမာင့္ရဲ့ဆံပင္ေလးေတြကိုဆုပ္ကိုင္ရင္းက်မရဲ့ A နးုညံ့ဆံုးေနရာေလးနဲ့ ဖိကပ္ထားမိတယ္။ sorry ပါေမာင္ရယ္ …………………..
A နံ႕A သက္ကင္းတဲ့ မမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ A ေမြးေလးေတြေၿပာင္ေနေA ာင္ရိတ္ထားတဲ့
ဆီးခုန္မို့မို့ေလးကလဲ တစ္မိ်ဳးေလးစိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ေနတယ္။ ေခ်ာေခ်ာA ိA ိေလးၿဖစ္ေနတဲ့ ဆီးခုန္ေလးကိုပတ
ြ ္ရင္းမမ
ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုA ားရေA ာင္ယက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုတင္ေပၚကိုလွဲခ်လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ မမေလ
Page 40

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ၾကားထဲကေနေထာင္မတ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့လီးကိုဖြဖြေလးဆုပ္ကိုင္လို့ယုယုယယေလးပြတ္သပ္ေပးေနတယ္။
ၿပီးေတာ့ တစ္ၿဖည္းၿဖည္းဆြဲခ်လာရင္းနဲ့ မမရဲ့ ၿပည့္ၿပည့္A ိA ိႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာၾကားမွာကၽြန္ေတာ္လီးေခါင္းေလးကေက်နပ္မွဳA ၿပည့္န့ဲ
တဆတ္ဆတ္တုန္လ…..
ို့…..
လွ်ာေႏြးေႏြးေလးနဲ့ စုပ္ယူပြတ္သပ္လိုက္တဲ့ A ခိ်န္မွာ………..
“A ား….
ား…. ေကာင္းလိုက္တာမမရယ္”
ကၽြန္ေတာ္ၿငီးသံေလးကိုမမၾကားေတာ့ ၿပံဳးသြားတဲ့မ်က္ႏွာေလးနဲ့ မမရဲ့ ပါးမို့မို့ေလးေတြခိ်ဳင့္၀င္သာြ းတဲ့ A ထိ စုပ္ယူလိုက္တယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ ေပါင္ေပၚမွာလဲ မမရဲ့ ေဖာင္းေဖာင္းA ိA ိ နို့A ံုေလးက A စုန္A ဆန္ေရြ႕လ်ားလိ…..
ု့…..
ကုန္းေနတဲ့ မမရဲ့ ဖင္၀ိုင္း၀ိုင္းကလဲ ဘယ္ညာရမ္းခါလို့ ေပါ့
A ားရေA ာင္စုပ္ၿပီးလို့ကုတင္ေပၚလဲခ်လိုက္တဲ့ မမ A ေပၚကေန………..
ေပၚကေန………..
“မမ…..
မမ….. ေမာင္လိုးခ်င္ၿပီမမရယ္”
“A ဲ့လိုၾကီးေတာ့ မေၿပာနဲ့ေလ မမရွက္တာေပါ့”
“ဒါဆိုလဲ မမ ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ A ေပါက္ေလးထဲကိုထည့္ခြင့္ၿပဳပါေနာ္”
ၿပံဳးၿပီးေခါင္းေလးၿငိမ့္လိုက္တဲ့ မမရဲ့ A မူA ရာေလးနဲ့A တူေပါင္းေလးကိုလေ
ဲ ၿဖးေၿဖးေလးဟလာေပးတယ္။
မမရဲ့ ေခ်ာေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္A ၀ေလးကို ကၽြန္ေတာ္လီးေလးေတ့လိုက္ေတာ့
“ေနA ံုး မမထဲမွာမၿပီးနဲ့ေနာ္ ေမာင္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
ေၿပာရင္းနဲ့ မမ ေပါက္ေလးထဲကိုဖိခ်လိုက္ေတာ့
“A ား………………………”
ား………………………”
မမရဲ့ ေA ာ္သံစူးစူးေလး
“A ရမ္းနာတယ္ေမာင္ရယ္…….”
…….”
ကၽြန္ေတာ့္ကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းနဲ့ တိုးတိုးေလေၿပာလာတဲ့ မမ မ်က္နွာေလးမဲ့မဲ့ေလးမွာေခၽြးစက္ေလးေတြစို့လ……………
ို့……………
“မမ ရယ္ ……………. Sorry ေနာ္”
ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းပန္ေတာ့ မမၿပန္ၿပံဳးၿပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းA ထုတ္A သြင္းလုပ္ရင္းနဲ့ မမ
A ေပါက္ေလးထဲကိုတစ္ခ်က္ၿခင္းလိုးေနမိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လီးသံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ေရာက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္လီးေလးကိုလာထိတဲ့
A ထိA ေတြ့ေလးတစ္ခုကိုခံစားလိုက္မိတယ္။ ေပ်ာ္လိုက္တာဗ်ာ…..
ာဗ်ာ…..။
…..။ ကၽြန္ေတာ္က မမရဲ့
ပထမဆံုးသူတစ္ေယာက္ဆိုတာသိလုိက္ရတယ္ေလ။
မမကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းနဲ့ မမရဲ့ A ေၿမွးပါးေလးကိုခပ္ဆပ္ဆပ္ေလးတစ္ခ်က္ေဆာင့္လိုက္တ့ဲ A ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္
ေၾကာၿပင္ကိုတင္းတင္းေလးဆြဲဖက္ရင္းနဲ့ မ်က္ရည္ေတြ၀ိုင္းေနတဲ့
A ၾကည့္ေလးတစ္ခ်က္…..ကၽြ
…..ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာတစ္သက္မေမ့နုိင္ဘူးဗ်ာ။
…..
“A ရမ္းစပ္ေနတယ္ ေမာင္ရယ္ ခဏေလးနားေပးပါလားေနာ္”
ကၽြန္ေတာ္မမရဲ့မ်က္နွာေလးကိုတစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ တင္းတင္းေလးဖက္ထားရင္းကေန …..
“A ရမ္းခ်စ္တယ္ မမရယ္ . ေမာင္တို့ဘယ္ေတာ့မွမခြဲဘူးေနာ္”
“မမလဲA ရမ္းခ်စ္တာေပါ့ေမာင္ရယ္”
မမစကားဆံုးေတာ့ မမရဲ့ နွဳတ္ခမ္းေထြးေထြးေလးကိုစုပ္ယူရင္းနဲ့ မမေစာက္ဖုတ္ေလးကိုတစ္ခ်က္ၿခင္းေဆာင့္လို့ေပးေနမိတယ္။
A ခ်စ္ရဲ့ ေစစားရာေနာက္ကိုလြင့္ေၿမာေနမိၾကရင္းနဲ့ မမ ဆီက A သက္ရွဴသံၿပင္းၿပင္းေလးေတြန့ဲ
တုန္ရီေမာဟိုက္လာတာကိုၿမင္လိုက္ရေတာ့မွ မမရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကို ခပ္ၿပင္းၿပင္းေလးေဆာင့္ရင္း
Page 41

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“မမ ေကာင္းေနလား”
ေနလား”
“A င္း A ရမ္းေကာင္းတယ္ေမာင္ရယ္

A ား……………..”
ား……………..”

“မမၿပီးခ်င္တယ္”
“A …A …A …A ……”
ႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုတင္းတင္းကိုက္ရင္း ေခၽြးစို့ေနတဲ့ မမရဲ့ေခါင္းေလးကိုခါရမ္းလို့ ဆီးခုန္ေလးကိုေကာ့ေကာ့ေပးေနတဲ့ မမ
ကိုေဆာင့္လိုးရင္းကၽြန္ေတာ္လဲ A ရမ္းေကာင္းလာတယ္ေလ။
ေဆာင့္လို့ေနရင္းနဲ့ပဲ ကၽြန္ေတာ့ လက္ေတြကိုတင္းတင္းဆုပ္ေခ်လို့
“A ား………………………
……………….A ား………………………….”
ား………………………မမၿပီ
………………………မမၿပီးၿပီ ေမာင္……………….A
……………….
ား………………………….”
မမတစ္ကိုယ္လံုးတုန္သြားတဲ့ A ခိ်န္မွာကၽြန္ေတာ္လဲA ထြဋ္A ထိပ္ကိုေရာက္ေနၿပီေလ။ ေဆာင့္ေနရင္းနဲ့
ကၽြန္ေတာ္လီးကိုဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီးေတာ့ မမရဲ့ ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚမွာကၽြန္ေတာ္ရဲ့ လီးေရေတြကိုပန္းထုတ္လိုက္မိတယ္။
ေႏြးသြားတဲ့ A ထိA ေတြ့ေလးကိုခံစားလိုက္မိေတာ့ မမ ေခါင္းေလးေထာင္ၾကည့္တယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့
မွမမA ေပၚမွာေမွာက္A ိပ္လိုက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းနဲ့ ……
“A ရမ္းခ်စ္တယ္.ေမာင္ရယ္…………………..”
…………………..”
ကၽြန္ေတာ္လဲ မမကိုတင္းတင္းေလးၿပန္ဖက္ရင္းမမ ရဲ့
ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚကိုA နမ္းမိုးေတြရြာေနမိေတာ့တယ္………………………………………………….။
………………………………………………….။
………………………………………………….
ဒီလိုနဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ခ်စ္သူေတြၿဖစ္ခဲ့ၾကတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့တယ္။ဒီၾကားထဲ A ခြင့္A ေရးရတိုင္းA တူ
ေနခဲ့တာA ၾကိမ္ၾကိမ္ေပါ့။ မမရဲ့A ိမ္က A မ ကို မေၿပာေသးတဲ့ A ခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို့တိုက္ရ့ဲ ေလွကားေလးက ကၽြန္ေတာ္တို့
A တြက္ A ခ်စ္စံနန္းေလးတစ္ခုၿဖစ္ခဲ့တယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ A ခန္းမွာေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလမွေတြ့ၿဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့
တုိက္မွာေလွကားကဓတ္ေလွကားကိုပတ္ထားတဲ့ ပံုစံဗ်။ ေၾကာင္လိမ္ေလွကားကိုၿမင္ၾကည့္ရင္သိပါလိမ့္မယ္ A လည္တိုင္က
ဓတ္ေလွကားေလ။ လူေတြA လားလံုးက ေလွကားမသံုးၾကေတာ့ ညဖက္ဆိုရင္A ၿမဲ လိုလိုေမွာင္ေနတတ္တယ္။ တစ္ညေပါ့
A ိမ္မွာထမင္းစားၿပီးေတာ့ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတဲ့ A ခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ဖုန္းၿမည္လာေတာ့ မမေလ။
“ေမာင္ A ိမ္မွာလား”
လား”
“ဟုတ္တယ္ မ ဘာၿဖစ္လို့လ”ဲ
“ေA ာက္ဆင္းခဲ့ေလ ၂လႊာမွာဆင္းၿပီးေတာ့ေလွကားဆီလာခဲ”့
ကၽြန္ေတာ္ ေA ာက္ဆင္းသြားေတာ့ မမတစ္ေယာက္ထဲ ေလွကားမွာ ေစာင့္ေနတယ္ေလ
ေဘာင္းဘီA နက္A တိုေလးနဲ့ တီရွပ္ပန္းေရာင္ေလး၀တ္လို့
ကၽြန္ေတာ္တို့ႏွစ္ေယာက္ေလွကားမွာA တူထိုင္ရင္းနဲ့ ခ်စ္စကားေတြေၿပာၾကတာေပါ့
မမက ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ေလးထဲ ကိုမွီလို့
စကားေတြေၿပာေနၾကရင္းနဲ့ မမလက္ေလးက ကၽြန္ေတာ့္ ပုဆိုးေပၚကေန ကၽြန္ေတာ္လီးေလးကိုလာပြတ္ေနတယ္ေလ။
ကၽြန္ေတာ္လဲ မမေဘာင္းဘီၾကယ္သီးေလးကိုၿဖဳတ္လိုက္တယ္ ဇစ္ေလးဆြဲခ်လိုက္ၿပီးေတာ့ မမရဲ့
ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုA တြင္းခံေပၚကေန ပြတ္ေပးေနရင္းနဲ့ မမ ေဘာင္းဘီခြၾကားေလးတစ္ခုလံုးစိုစတ
ြ ္လာသလို့ခံစားလိုက္ရတယ္။
“မမ A ရည္ေတြA ရမ္းထြက္ေနတယ္ေနာ္”
“A င္း A ရမ္းယားေနၿပီးေမာင္ရယ္”
“ဒါဆိုဒီေနရာေလးမွာပဲ လိုးရေA ာင္ေလ ေနာ္”
“ဖုန္ေတြနဲ့ေလးေမာင္ရဲ့ A ဆင္မေၿပဘူးထင္တယ္ ၿပီးေတာ့ A ေပၚေရာက္ရင္ ေခၽြးေတြသံေတြန့ဲ ဆို မမ ၾကီးကေမးA ံုးမယ္”
ဒါလိုနဲ့ ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို့ႏွစ္ေယာက္လံုး စိတ္ေတြကိုၿမိဳသိပ္ခဲ့ရတယ္။ ႏွစ္ေယာက္A တူ
ဓတ္ေလွကားကေနတက္လာၾကရင္းA ခန္းေရွ့ေရာက္ေတာ့ ညက်ရင္ဖုန္းဆက္လိုက္မယ္ေနာ္ေမာင္တ့။ဲ
Page 42

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ည ၁ နာရီေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္A မ
ိ ္ဖုန္းကၿမည္လာေတာ့ မမ ေလ။
“ေမာင္ A ိပ္ေနၿပီလား”
ား”
‘“မA
‘“မA ိပ္ေသးပါဘူး မ ဖုန္းကိုေစာင့္ေနတာေလ”
နတာေလ”
“‘A
“‘A င္း ေမာင့္ကိုလြမ္းလိုက္တာ’”
ာ’”
“‘ေမာင္
’”
“‘ေမာင္လဲလြမ္းတာေပါ့မမရယ္’”
“‘မမကိ
“‘မမကိုလိုးခ်င္လာၿပီ ‘”
“‘ဒါဆိ
ိ ’”
“‘ဒါဆိုလာခဲ့ေလး ဟိဟ’”
“‘မရယ္
’”
“‘မရယ္နဲ့ တစ္ကယ္လာမွာေနာ္’”
“‘မေၾကာက္
’”
“‘မေၾကာက္ရင္လာခဲ့ေပါ့’”
“‘ဒါနဲ
“‘ဒါနဲ့ ေမာင့္ကိုေၿပာရA ံုးမယ္ ဟိုေန့က မမ ဆိုင္မွာထိုင္ေနရင္းနဲ့ သတိမထားလိုက္မိဘူး ေA ာက္က စကတ္ကလြတ္ေနတာေလ A ့ဲ
ဒါ ဂူဂူးေသခ်ာၾကည့္ေနတယ္’”
’”
“‘ဘယ္
“‘ဘယ္သူလဲ မမ ဆိုင္မွာေကာင္မေလးေတြပဲရွိတာမလား’”
ာမလား’”
“‘A
“‘A င္းဟုတ္တယ္ ေဘးဆိုင္က ေကာင္ေလးေလ A ခုမွ ဆယ္တန္းေၿဖထားတာ’”
ေၿဖထားတာ’”
‘”ေA
’”
‘”ေA ာ္ ေနာက္ဆိုသတိထားေပါ့’”
“‘A
’”
“‘A င္းပါ….
ပါ….ၿပီ
….ၿပီးေတာ့ A ဲ့ ဒီေနာက္ပိုင္း မမကိုၾကည့္တာေတြကတစ္မ်ိဳးပဲ ၿပီးေတာ့ မမ ဆုိင္မွာမၿမဲလာထိုင္တယ္’”
ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္လဲ ေယာက်ၤားေလးပဲေလ။
“A ဲ့ ဒါနဲ့ ပဲ မမ က သာယာေနတယ္ေပါ့’”
’”
“‘ေမာင္
ု……’”
“‘ေမာင္ေနာ္ မမကိ……’”
“ေA ာ္ မမ က ခ်စ္စရာေကာင္းေတာ့ ေကာင္ေလးက ၾကိဳက္လို့ေနမွာေပါ့”
“ဟားဟား A ေဒၚၾကီးၿဖစ္ေနၿပီ ၾကိဳက္စရာလား”
ရာလား”
“ေကာင္ေလးကေရာ ဟိုတစ္ခါ ေမာင္ေတြ့တဲ့ ေကာင္ေလးလား”
လးလား”
“A င္းဟုတ္တယ္”
“ေA ာ္ ဒါဆို မငယ္ေတာ့ဘူးပဲ “
“A င္း ဆယ္တန္းေၿဖထားတယ္ေလ ဒီနွစ”္
“ေA ာ္…………မမ
…………မမ လဲ ၿပန္A ီလိုက္ေပါ့ ဘာၿဖစ္လဲ ဟားဟား”
…………
ဟားဟား”
“တစ္ကယ္A လ
ီ ိုက္ရမလား”
မလား”
ကၽြန္ေတာ္လဲရယ္ၿပီးေတာ့
“ မမတစ္ကယ္ၾကီးေၿပာေနတာလား”
ေၿပာေနတာလား”
“ဘာလဲ ေမာင့္ကိုညာရမွာလား”
လား”
A ဲ့ လိုေၿပာလိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ သ၀န္တိုသလိုလို ခံစားလိုက္မိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာမွန္းမသိတ့ဲ
ခံစားခ်က္A သစ္ေလးေရာေပါ့။ A ဲ့ ဒါနဲ့ ပဲ…..
…..
“ဒါဆုိ A ီၾကည့္ေပါ့ ဘယ္လိုေနလဲလ”ို့
“ေမာင္ ကတစ္ကယ္ခြင့္ၿပဳလို့ လား “
“တကယ္ေပါ့ မမ ကိုလဲ ခံစားခ်က္A သစ္ေလးေတြခံစားေစခ်င္တယ္ေလ။”
လ။”
“ဒါေပမဲ့ေမာင္ေတာ့A ဲ့လိုမလုပ္ရဘူးေနာ္။”
“A င္းပါ မမရယ္။”
“ဒါေပမဲ့ ၿဖစ္သမ်A ားလံုးကိုေတာ့ေမာင့္ကိုေၿပာၿပရမယ္ေနာ္”
Page 43

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“OK”
“ကဲဒါဆိုမမလဲ A ိပ္ေတာ့ေလ ေနာက္က်ေနၿပီ မနက္ၿဖန္ ဆိုင္သြားရA ံုးမယ္မလား”
လား”
“A င္း ဒါဆို မ A ိပ္ၿပီေနာ္”
A ၿမဲ တန္းလုပ္ေနက်A လုပ္A တိုင္းပဲ ေမဇြန္ဒီေန့ ဆိုင္သြားခဲ့တာပါပဲ. ဒါေပမဲ့ ရင္ထဲမွာေတာ့တစ္မ်ိဳးပဲ။ A မွန္A တိုင္း၀န္ခံရရင္
ေမဇြန္ သာယာမိပါတယ္။ A စကေတာ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ေခ်ာင္းၾကည့္ေနတာသိေတာ့ ေမဇြန္ ရွက္လဲရွက္မိတယ္
ေဒါသလဲထြက္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ A ဲ့ ဒီခံစားခ်က္ေတြနဲ့ ဆန့္က်င္ဖက္ သာယာတဲ့ ခံစားခ်က္ေလးလဲၿဖစ္မိတယ္ရွင္။ ေနာက္ပိုင္း
ဆိုင္မွာA ၿမဲ လာထိုင္တတ္တယ္ ေမဇြန္ရိပ္မိတာေပါ့။ တစ္ခါတစ္ေလ သူၿမင္ေA ာင္တမင္ထိုင္ၿပမိိတိုင္းလဲ ေမဇြန္
ကိုေမဇြန္နားမလည္နိုင္ၿဖစ္မိပါတယ္။ ေမဇြန္ဆိုင္စဖြင့္ထဲ ကဆို A ဲ့ဒီေကာင္ေလးနဲ့ ရင္းနွီးတာ ေၿခာက္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္ရွိေရာေပါ့
A ဲ့ ဒီတံုးကတကယ္ကုိကေလးေလးပဲ A ခုေတာ့သူလဲA ရြယ္ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့ ဒီလိုစိတ္ေတြရွိလာေရာေပါ့။ ၿပီးေတာ့
ေမဇြန္မွာေမာင္ရွိေနတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ကိုလာထုိင္တိုင္းေမဇြန္စိတ္လွဳပ္ရွားမိတယ္ရွင္။မေန့က ေမာင္န့ဲ ဖုန္းေၿပာေတာ့ ေမဇြန္
ကိုေမာင္ ေၿပာတဲ့ စကားေတြကို ၾကားၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ပိုလို့စိတ္လွဳပ္ရွားေနမိတယ္။ မရွက္တန္း၀န္ခံရရင္ ေမဇြန္ ေမာင္န့ဲ
ဆက္ဆံတုိင္း A ခုေနာက္ပိုင္းနဲနဲရိုးလာသလိုခံစားမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခံစားခ်က္A သစ္A ဆန္းေလးေတြလလ
ဲ ိုခ်င္မိတယ္ရွင္။
A ဲ့လိုနဲ့ ဆိုင္မွာတစ္ေယာက္ထဲ ဟိုေတြဒီေတြးေတြးေနတံုး
“မမ စားၿပီၿပီလား breakfast ”
“A င္းၿပီးၿပီေမာင္ေလး”
လး”
“ဒီေန့ မမ ပိုလွေနသလိုပ”ဲ
“ဟားဟား ဟုတ္လား ဒါဆိုတၿခားေန့ေတြကမလွဘူးဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့”
“A ဲ့လိုမဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ”
ဗ်ာ”
စကားေတြေၿပာေနရင္းနဲ့ သူမ်က္လံုးေတြက တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေမဇြန္ စကတ္ေပၚကေနေဖာင္းမို့ေနတဲ့ ဆီးခုန္ေလးကို
ၾကည့္ၾကည့္ေနတယ္ေလ။ A ဲ့လိုၾကည့္ေနမွန္းသိေလ ေမဇြန္ရင္ခုန္သံေတြပိုၿမန္လာသလိုပါပဲရွင္။ စိတ္A ရမ္းလွဳပ္ရွားလာတဲ့ A ခိ်န္
ေမဇြန္လဲ A က်ီေတြေခါက္သလိုလိုနဲ့ A မွတ္တမဲ့ ေမဇြန္ေပါင္ေလးကိုနဲနဲေလးကားေပးလိုက္ေတာ့ ဟ သြားတဲ့
ေပါင္ႏွစ္လံုးၾကားေလးတစ္ေလ်ာက္ သူေသခ်ာၾကည့္ေနတယ္။ ရင္ေတြခုန္လိုက္တာ
ေမဇြန္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ေမာလာသလိုခံစားမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ေပါင္ၾကားေလးထဲ က
A ရည္ေလးေတြစိမ့္ထြက္လာသလိုခံစားလိုက္မိတယ္ရွင္။ ေမဇြန္ A မွတ္တမဲ့ သူေပါင္ၾကားေလးကိုလွမ္းၾကည့္မိေတာ့
သူ၀တ္ထားတဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ရဲ့ ကပ္ေနတဲ့ သူေပါင္ၾကားကေန ေဖာင္းမို့ေနတဲ့ A ရာေလးတစ္ခ်က္တစ္ခ်က္
လွဳပ္လွဳပ္သြားတာကိုၿမင္လိုက္ရတယ္။
A ………………..
ို……………….. ေမဇြန္တစ္ကိုယ္လံုးတုန္သြားမိသလို ပါပဲ။ ေခၽြးေတြလဲ စိုလာမိတယ္။
တစ္ေန့လံုးဆိုင္မွာထိုင္ေနရေပမဲ့ ေမဇြန္ရင္ထဲမွာေတာ့ တစ္မ်ိဳးၾကီးပါပဲ။ ညေနေရာက္ေတာ့ သူန့ဲ သူေမေမ
ႏွစ္ေယာက္ဆိုင္ကိုေရာက္လာတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ သမီးေမဇြန္ေရ မနက္ၿဖန္ေစ်းပိတ္လို့ A န္တီတို့
A ိမ္မွာမုန့္ဟင္းခါးလုပ္စားမလို့ေလ။ သမီးလာခဲ့ေနာ္တဲ့။
“ဟုတ္ကဲ့ပါ A န္တ”ီ
“မမ လာၿဖစ္ေA ာင္လာခဲ့ေနာ္”
“A င္းပါ လာပါ့မယ္”
ဆုိင္ပိတ္ၿပီးA ိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ့ A ထိရင္ေတြတုန္ေနမိသလိုပါပဲ။ ညက်မွေမာင့္ကိုေၿပာၿပရမယ္။ ေမာင္ခြင့္ၿပဳနိုင္ပါ့မလား။
တစ္ေယာက္ထဲ ေတြးေနရင္းနဲ့ က်မရွက္ၿပံဳးေလးၿပံဳးေနမိတယ္ရွင္။ညေရာက္ေတာ့ေမာင့္ဆီကိုဖုန္းေခၚမိိတယ္။
ေမဇြန္ဘယ္လိုစေၿပာရမွန္းမသိခင္မွာပဲ ေမာင့္ဆီကစေမးလာတယ္ေလ။
Page 44

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“မမ ဒီေန့ေရာ ေကာင္ေလးလာလား ဆိုင္က”ို
“A င္းလာတယ္ မနက္ၿဖန္ သူA ေမ က A ိမ္ မွာမုန့္လားစားဖို့ ေခၚထားလို့ေလ A ဲ့ ဒါ မ
သြားရင္ေကာင္းမလားမသြားရင္ေကာင္းမလား စU္းစားေနတာ”
စားေနတာ”
“ေA ာ္ သြားေပါ့ လူၾကီးေခၚတာဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးေလ”
ေလ”
“A င္းေနာ္ ဟုတ္တယ္”
“ဒါဆိုမနက္ၿဖန္သြားလိုက္မယ္ေနာ္ ေမာင္”
“A င္း ဘာလဲ မ က ေကာင္ေလးနဲ့ေတြ့မွာစိုးလို့လား”
ား”
“ေA ာ္ A လိုေတာ့မဟုတ္ ပါဘူး ေမာင္သ၀န္တိုေနမွာစိုးလို့ေလ”
လ”
“ခ်စ္တယ္ေပါ့”
“A င္းေပါ့”
“ဒါဆို A ၿပင္ထြက္ခ”ဲ့
“ေမာင္ကလဲ မမဆူမွာေပါ့ ဒီA ခ်ိန္ၾကီးကို ေနာက္ေန့မွ ေတြ့မယ္ေလ ေနာ္ ေမာင္”
“A င္းပါ ဒါဆိုလဲ A ပ
ိ ္ေတာ့”
“OK good night ေနာ္ ေမာင္”
“A င္း ဂြတ္နိဳက္ မြမ”ြ
“A င္း”
A ဲ့လို့နဲ့ေနာက္တစ္ေန့ေရာက္ေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး ေမဇြန္ရင္ေတြခုန္ေနမိတယ္။ A ဲ့ဒါနဲ့ ၁၁ နာရီေလာက္ၿဖစ္ေတာ့ ေမဇြန္
တစ္ေယာက္ထဲ ကားေမာင္းၿပီးသြားလိုက္တယ္ေလ။ A စကေတာ့ေမာင့္ကိုလိုက္ပို့ခိုင္းမလို့ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့
သူကိုေမဇြန္မွာရည္းစားရွိေနမွန္းမသိေစခ်င္သလိုလိုပဲ A ဲ့ ဒါနဲ့ ေမဇြန္တစ္ေယာက္ပဲထြက္လာခဲ့လိုက္တယ္။ သူတို့ A ိမ္က
၆မိုင္ခြဲမွာဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့ A ေ၀းဘူးဆိုေပမဲ့ ေန့ခင္းပိုင္းကားေတာ့နည္းနည္းက်ပ္တာေပါ့။ သူတို့ၿခံေရွ့ေရာက္ေတာ့
သူကိုယ္တိုင္ပဲတံခါးလာဖြင့္ေပးတယ္ေလ။ ေမဇြန္ကိုေတြ့ေတာ့
“မမကိုေမ်ာ္ေနတာ လွလိုက္တာ ဒီေန့ ”
က်မလဲဘာမွေၿပာမေနေတာ့ပဲရယ္ပဲရယ္ေနမိတယ္ေလ။A ဲ့ဒီေန့ က ေမဇြန္ ရယ္ဒီမိတ္ ဂါ၀န္ေလး၀တ္လာမိတယ္ေလ။
ခါးမွာခါးပတ္ေလးပတ္ရတဲ့ ဂါ၀န္မ်ိဳးေလးေပါ့ ၿပည့္တင္းတဲ့ ေမဇြန္ ကိုယ္ေပၚမွာ ဂါ၀န္ေလးကၾကြၾကြေလးေပၚလြင္လို့ေပါ့။
A ိမ္ထဲေရာက္ေတာ့ သူေမေမနဲ့ Eည့္ခန္းမွာA တူထိုင္ရင္း ….
“သမီးကိုေစာင့္ေနတာသမီးရဲ့ ေမာလာတယ္ထင္တယ္”
“သား မမA တြက္A ေA းေလးလုပ္ေပးပါA ံုးကြယ”္
“ဟုတ္ေမေမ”
မေမ”
သူလဲေၿပာရင္းနဲ့ ေနာက္ဖက္၀င္သြားတယ္ေလ။
“A န္တီA မ်ိဴးသားကေတာ့ သေဘၤာတက္သြားတာသံုးလေလာက္ပဲရွိေသးတယ္”
“ဒါ A န္တီသမီးA ငယ္ေလးေလ ၃ တန္းရွိၿပီ သားနဲ့ ကA သက္ေတာ္ေတာ္ကြာတယ္ေလ A စကေတာ့ မယူေတာ့ဘူးလုပ္တာ
သမီးေရ”
ေရ”
ေၿပာရင္းနဲ့ A န္တီနဲ့ A တူက်မလဲလိုက္ရယ္ေနမိတယ္။
ခဏၾကာေတာ့
“မမ A ဆင္သင့္ၿဖစ္ပါၿပီ”
“ေA ာ္ ေA းေA း”
း”
ေနာက္ဖက္ကေန A သက္ ၂၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ထြက္လာၿပီလာေခၚတယ္ေလ။
Page 45

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“လာသမီးသြားစားၾကမယ္ေလ”
လ”
ေနာင္ေဖးဖက္ေရာက္ေတာ့ သူက က်မေဘးမွာ ထိုင္တယ္ေလ ။ေရွ့မွာေတာ့ သူေမေမ နဲ့ သူ့ညီမေလးေပါ့
စားေသာက္ၿပီးသြားေတာ့ Eည့္ခန္းမွာၿပန္ထိုင္ၾကရင္းစကားေတြေၿပာေနၾကတယ္။ နယ္ကေဖေဖေမေမတို့A ေၾကာင္းေတြ
ငယ္ငယ္ကA ေၾကာင္းေတြေပါ့။
ခဏၾကာေတာ့
“သမီးေရာA ခ်ိန္ရတယ္မလား။ A န္တီသူငယ္ခ်င္းဆီက လက္ေဆာင္ပို့လာတာသြားယူမလို့ေလ။ ေA းေA းေဆးေဆးေပ့ါ။ “
“ဟုတ္ရပါတယ္ A န္တီ ေၿဖးေၿဖးသြားပါ”
းပါ”
သူေမေမကားထြက္သြားတာကိုတံခါးသြားဖြင့္ေပးရင္းနဲ့ ၿပန္လာေတာ့ Eည့္ခန္းမွာA တူထိုင္ရင္းသူန့ဲ က်မစကားေၿပာေနမိတယ္။
သူညီမေလးကေတာ့ ကာတြန္းကားၾကည့္လ……
ို့……
“ဂူဂူးေရာ ဘယ္လိုလဲ စာေမးပြဲေၿဖနိုင္လား”
ား”
“ဟုတ္ေၿဖနိုင္ပါတယ္”
“ဒါဆို ဂုဏ္ထူးေတြA မ်ားၾကီးထြက္မယ္ေပါ့”
က်မေၿပာေတာ့သူကရယ္ေနတယ္။ စကားေၿပာေနၾကရင္းနဲ့ သူမ်က္လံုးက က်မတစ္ကိုယ္လံုးကိုၿဖန့္က်က္လ….
ို့….
ၿပီးေတာ့ ထုိင္ေနတဲ့ က်မေပါင္ၾကားမွာ ညပ္ေနတဲ့ ဂါ၀န္စေလးေၾကာင့္ ေပါင္တံေလးႏွစ္ေခ်ာင္းကလဲထင္းထင္းေလးေပၚလို့ေပါ့
သူလဲေၿပာေနရင္းနဲ့ သက္ပ်င္းေတြခဏခဏခ်ေနတာကိုၿမင္ေနရတယ္ေလ
ၿပီးေတာ့မွ
“ဂူဂူးတို့A ိမ္ကက်ယ္တယ္ေနာ္ A ေပၚထပ္မွာေရာလူေနလား”
နလား”
“A ေပၚမွာေတာ့ ေဖေဖေမေမ A ိပ္ခန္းရယ္ ကၽြန္ေတာ့္ A ိပ္ခန္းရယ္ ညီမေလးA ခန္းရယ္ရွိတယ္”
“ေA ာက္က ႏွစ္ခန္းကေတာ့ Eည့္သည္လာရင္တည္းဖို့ေလ”
လ”
“ေA ာ္”
“မမေရာ A ေပၚထပ္လိုက္ၾကည့္မလား လုိက္ၿပမယ္ေလ”
လ”
သူစကားၾကားေတာ့ က်မရင္ေတြခုန္သြားမိတယ္ေလ။ က်မလဲ ရင္ေတြခုန္ေနမိတယ္။
“A င္း လုိက္ၿပေလဒါဆိ”ု
A ဲ့လိုနဲ့A ေပၚထပ္ေရာက္ေတာ့ A ခန္းေတြနဲ့ ၀ရန္ဒါ ကိုလုိက္ၿပတယ္။ ၿပီေတာ့
“ဒါ ဂူဂူးA ခန္းေလး ၀င္ၾကည့္မလား”
လား”
သူေၿပာလိုက္တဲ့ A ခိ်န္မွာက်မ ေသြးေတြရွိန္းခနဲ့ ၿဖစ္သြားေA ာင္ကို ရင္ထမ
ဲ ွာပူသြားမိတယ္။ ေမဇြန္သတိထားမိလိုက္ေတာ့
သူကA ခန္းတံခါးေလးကေန
“လာေလ မမ”
မမ”
က်မလဲ သတိလက္လြတ္ သူA ခန္းေလးထဲ ကိုလွမ္း၀င္လိုက္မိတယ္
ေယာက်ၤားေလးA ခန္းဆိုေပမဲ့ သန့္သန့္ရွင္းရွင္းသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးပါပဲ သူA ိမ္က ေကာင္မေလး၀င္၀င္ရွင္းေပးတယ္ထင္တယ္။
A ခန္းထဲမွာေတာ့ မီးA ၀ါေရာင္ေလးထြန္းထားတယ္ၿပီးေတာ့
ကြန္ၿပဴတာတစ္လံုးရယ္ ၊ ဘီဒိုေလးတစ္လံုး ဘီဒိုေလးရဲ့ ေဘးမွာေတာ့ A ၀တ္စင္တစ္ခုေပါ့
A မွတ္မထင္A ၀တ္စင္ကိုၾကည့္လိုက္မိေတာ့ သူA က်ီေတြနဲ့ သူေဘာင္းဘီေတြလွမ္းထားလို့ ေဒါင့္ ဆံုးနားေလးမွာေတာ့
ေယာက်ၤားေလး၀တ္A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေတြ။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘူး က်မရင္ေတြဖိုသာြ းမိတယ္။
ၿပီးေတာ့ A ခန္းထဲမွာ သူစိမ္းေကာင္ေလးနဲ့ A တူႏွစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ A သိ ၿပီးေတာ့ က်မ ရဲ
့ေပါင္ၾကားေနရာေလးကိုစူးစူးေလးၾကည့္ေနတဲ့ သူA ၾကည့္ေတြ…………….
……………. က်မရင္ထဲ မွာ ခံစားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကိုတစ္ၿပိဳင္ထဲ
ခံစားလိုက္မိတယ္ရွင္။
Page 46

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ၿပီးေတာ့ ေရွ့ တို့လာတဲ့ သူလက္ကေလးကကၽမလက္ကိုလာကိုင္ေတာ့က်မ ေလမရုန္းမိဘူး။
A ညွိဳခံထားရတဲ့သူတစ္ေယာက္လိုသူေခၚရာကိုA လိုက္သင့္ေလးပါသြားမိတယ္။ ေမဇြန္ခါးေလးႏွစ္ဖက္ကိုဖဖ
ြ ြေလးဆုပ္ကိုင္လို့
ေမဇြန္ တကိုယ္လံုးကုိသူရင္ခြင္ထဲမွာတင္းတင္းေလးဖက္ထားတယ္ေလ။ လိွဳက္ဖိုေနတဲ့ ေမဇြန္ရင္သားေလးတစ္ခုလံုးလဲ
သူရင္ခြင္ထင္မွာ A ိ၀င္နစ္ၿမဳတ္လို့ေပါ့…………………….
…………………….
ၿပီးေတာ့မွ ေမဇြန္ေမးေစ့ေလးကိုဖြဖြေလးကိုင္ရင္းခပ္ေမာ့ေမာ့ၿဖစ္သြားတဲ့ ေမဇြန္ မ်က္ႏွာနားေလးကိုတိုးကပ္လာတယ္။ A ို ……..
သူေလ ေမဇြန္ရဲ့ ေထြးေထြးA ိA ္ိႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုသူရဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းေလးနဲ့ ထ္ိကပ္လိုက္ေတာ့
သူလည္ပင္းေတြကိုတင္းတင္းေလးခိုရင္းရဲ့ သူႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြကိုမက္မက္ေမာေမာနမ္းေနမိတယ္ရွင္။
ေမဇြန္ႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာၾကားကိုတိုး၀င္လာတဲ့ သူရဲ့ လွ်ာေႏြးေႏြးေလးကိုၿပန္ၿပီးစုပ္ယူရင္းနဲ့ သူလက္ေတြက
ေမဇြန္ဂါ၀န္ေလးေပၚကေန တင္းA ိေနတဲ့ ေမဇြန္တင္ပါးA ိA ိေတြကို ဆုပ္နယ္ပတ
ြ ္သပ္ေနတယ္။
ပြတ္ေနရင္းနဲ့တစ္ေၿဖးေၿဖးလိပ္တက္လာတဲ့ ဂါ၀န္ေA ာက္နားသားေလးထဲကိုလက္ထည့္ၿပီးေတာ့
ေမဇြန္A တြင္းခံေဘာင္းဘီသားေရၾကိဳးေလးA တိုင္းဖင္ၾကားေလးထဲ ကိုထိုးနွိုက္လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ
“A ား……………………….”
ား……………………….”
ေကာင္းလိုက္တာ ရွင္ ကိုယ္တစ္ခါမွမေနဘူးတဲ့ A ခန္းေလးထဲမွာ သူစိမ္းေကာင္ေလးငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာေလးရဲ့
A ယုA ယA ထိA ေတြ့ေတြက ေမဇြန္ကိုရူးသြားမတတ္ပါပဲ။ သူေမဇြန္ဂါ၀န္ေလးကိုဆြဲမလိုက္ေတာ့
A လိုက္သင့္ေလးလက္ေတြကိုေၿမွာက္ထားေပးမိတယ္။ၿဖဴ၀င္းေနတဲ့ ေမဇြန္ ကိုယ္ေပၚမွာ ေဘာ္လီA သားေရာင္ေလးနဲ့
A တြင္းခံပန္းေရာင္ေလးပဲရွိေတာ့တာေပါ့။သူေလ ေမဇြန္ကိုတပ္တပ္မက္မက္ၾကည့္ရင္းသူတီရွပ္ေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္တယ္။ၿပီးေတာ့
သူေဘာင္းဘီတိုေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာသူရဲ့ ေတာင္မတ္ေနတဲ့ A ေမြးတိုေလးေတြၾကားထဲ က လိင္တံေလးကတရမ္းရမ္းနဲ့
က်မတခဏေလးမင္သက္သြားမိတယ္။ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ကိုဖက္ရင္းႏွစ္ေယာက္A တူ ကုတင္ေပၚကိုလက
ဲ ်သြားေတာ့တယ္ရွင္။
ကုတင္ေပၚေရာက္ေတာ့ ေမဇြန္A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးထဲ ကိုလက္ထည့္ၿပီးေတာ့
ေမဇြန္ေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးေတြကိုA တင္းပြတ္သပ္ေနတယ္ေလၿပီးေတာ့ A စိေလးကိုလက္မနဲ့ လက္ညွိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ့
ဖိဖိဆြဲေပးေနတဲ့ A ရသာေလးကေကာင္းလိုက္တာ…….
ာ…….
ေမာင့္ လို ေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္ေလးမဟုတ္ေပမဲ့ သူရဲ့ A ထိA ေတြ့ေတြကလဲေမဇြန့္ကိုတစ္မိ်ဳးေလးရင္ခုန္ေစတာပါပဲ။
ေမဇြန့္ေဘာ္လီေတြကိုၿဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီးေတာ့ A ေပၚကေနတက္ခြရင္းေမဇြန္
တင္းတင္းA ိA ိနို့ေလးနွစ္လံုးကိုA ငမ္းမရစို့ေနတယ္ေလ။ ႏွလံုးသားေတြတဆတ္ဆတ္တုန္ခါေနရင္းနဲ့
သူကိုေမဇြန္ေကာ့ေပးေနမိတယ္။ နို့ေတြကိုA ားရေA ာင္စို့ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ေပါင္ၾကားေလးထဲမွာထိုင္ရင္း
ေမဇြန္ခါးဆီကA တြင္းခံေဘာင္းဘီၾကိဳးေလးကိုလိပ္လို့ တၿဖည္းၿဖည္းခၽြတ္ေပးတယ္ေလ။
ၿပီးေတာ့မွာသူေခါင္းေလးကိုA တင္းတိုးရင္းေမဇြန္ရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ရဲရဲေလးကိုသူလွ်ာနဲ့ A ထက္ေA ာက္ ပြတ္သပ္စုပ္ယူေနတယ္။
ေကာင္းလိုက္တာရွင္ က်မတစ္ကိုယ္လံုးေလဟာနယ္ထဲကိုလြင့္စင္သြားသလိုပါပဲ။
သူရဲ့ေႏြးA ိေနတဲ့ လွ်ာA ထိA ေတြ့ေလးေတြေၾကာင့္ ကၽမေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကေန
A ရည္ေတြတလေဟာကိုလွ်ံၾကလာေတာ့တယ္။ၿပီးေတာ့ သူကုတင္ ေA ာက္နားေလးက
ကြန္ဒံုးေငြေရာင္ေလးတစ္ခုကိုေဖာက္ၿပီးေတာ့ သူလီးထိပ္ေလးမွာစြပ္ေနတယ္ေလ။ ေမဇြန္မ်က္လံုးေလးမွိတ္လို့ သူရ့ဲ
A ၿပဳA မူေA ာက္မွာလြင့္ေၿမာေနတံုး။ရုတ္တရက္ ေမဇြန့္ေစာက္ဖုတ္ထဲ ကို သူလီးေလးတိုး၀င္လာတယ္။
A ……A
……A …………………………….
“မမနာသြားလို့လား”
ား”
က်မေခါင္းခါၿပလိုက္ေတာ့ သူေလ က်မကိုတင္းတင္းဖက္လို့ ေစာက္ဖုတ္ထဲ ကိုA တင္းထိုးသြင္းၿပီးလိုးေနေတာ့တာပါပဲ။ က်မလဲ
ကုတင္ေဘာင္ေလးကိုA ားၿပဳရင္းနဲ့ သူကိုေကာ့ေကာ့ေပးေနမိတယ္။ A ခ်က္ ေလးငါးဆယ္ေလာက္ေဆာင့္ၿပီးတဲ့ A ခ်ိန္မွာ သူေလ
Page 47

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ေမဇြန္ကိုတင္းတင္းဖက္ၿပီးေတာ့ သက္ပ်င္းခ်သံၿပင္းၿပင္းေလးနဲ့ ေမဇြန္ေပၚမွာၿငိမ္သက္သြားတယ္။
ခဏၾကာေတာ့
“ဖယ္A ံုးေလေမာင္ေလး”
လး”
“ဟုတ္ မမကၽြန္ေတာ့ကိုစိတ္ဆိုးသြားလား”
းလား”
“မဆိုးပါဘူး A ခုA ေၾကာင္းကိုေတာ့ဘယ္သူကိုမွမေၿပာနဲ့ေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ ပါ”
ပါ”
စကားဆံုးေတာ့ သူေလ က်မA တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုၿပန္၀တ္ေပးတယ္ ၿပီးေတာ့ ေဘာ္လီခ်ိတ္ေတြတပ္ေပးရင္းနဲ့
“မမ ကိုခ်စ္တယ္”
“ကၽြန္ေတာ္ကိုၿပန္ေၿပာA ံုးေလ မမရယ္”
ေမဇြန္ဘယ္လိုၿပန္ေၿပာရမလဲ ေမဇြန္မွာခ်စ္သူရွိတယ္ဆိုတာမေၿပာရက္ခဲ့ဘူးေလ။
“ေနာက္ေတာ့ မမေၿပာတာေပ့ါေနာ္။ A ခုေA ာက္ဆင္းရေA ာင္ေလ ေတာ္ ၾကာေမာင္ေလး ေမေမ ၿပန္လာA ံုးမယ္။”
“ဟုတ္ကဲ့ ပါ ညက်ရင္ဖုန္းဆက္မယ္ေနာ္ မမ”
မမ”
“A င္းဆက္ပါဆပ္ပါ”
ါ”
က်မလဲေၿပာၿပီးေတာ့ ဂါ၀န္ေလးကိုၿပန္၀တ္ရင္ မွန္ေရွ့မွာ
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ၿဖစ္ေA ာင္ၿပင္လိုက္တယ္ၿပီးမွေA ာက္ကိုA တူဆင္းသြားေတာ့ ေA ာက္ထပ္မွာ သူညီမေလးတစ္ေယာက္ထဲ
ရုပ္ရွင္ၾကည့္လို့ေပါ့။ A ခုမွပဲ ေမဇြန္သက္ပ်င္းခ်နိုင္ေတာ့တယ္။ ခဏထိုင္ၿပီးေတာ့
သူနဲ့သူညီမေလးကိုနွဳတ္ဆက္ရင္းေမဇြန္လဲၿပန္လာခဲ့လိုက္တယ္ေလ။ A ိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ ၃နာရီေလာက္ရွိၿပီ ၿပီးေတာ့
ရင္ထဲမွာလည္းေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ့ေပါ့။ ဒီA ေၾကာင္းကိုေမာင့္သိလို့မွမၿဖစ္တာ။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္မသိတာပဲေကာင္းပါတယ္။
A ဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲက်မ တစ္ေယာက္ထဲA ေတြးေပါင္းမ်ားစြာ ေတြးရင္းA ခန္းေလးထဲမွာႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္A ိပ္ေပ်ာ္သာြ းမိေတာ့တယ္ရွင္။
ေမဇြန္နိုးလာေတာ့ ညေန ၆နာရီေလာက္ရွိၿပီေလ။ ဒါေတာင္ မမၾကီးလာႏွိဳးလို့ေပါ့။ ေရခ်ိဳးထမင္းစားၿပီးေတာ့
ေမာင့္ဆီကိုဖုန္းေခၚလိုက္တယ္
“ေမာင္ တံခါးကိုA သာေလးဟထားေနာ္ မ သူငယ္ခ်င္းဆီသြားမလို့ဆိုၿပီးထြက္ခဲ့မယ္ ေမာင္A ၀နားေလးမွာေစာင့္ေနေနာ္”
ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္A ၿပင္ကိုထြက္လာခဲ့တယ္။ A ၿပင္ေရာက္ေတာ့ A ိမ္ေရွ့တည္တည္ကေမာင့္ A ခန္းထဲ ကိုေမဇြန္လွစ္ခနဲ့
၀င္ခဲ့ရတယ္ေလ။ မမ သတိထားမိသြားမွာလဲေၾကာက္ရေသးတာကို။ A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ေမာင္ကေမဇြန္ကို ဆီးၿပီးဖက္ေတာ့
တာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ Eည့္ခန္းမွထုိင္ရင္းနဲ့
“ဒီေန့ ဘာေတြစားခဲ့လဲ ေၿပာပါA ံုး”
“မုန့္ဟင္းခါးပဲေပါ့ေမာင္ရ”ဲ့
“ေA ာ္ ဟိုေကာင္ေလးနဲ့ေကာေတြ့လားA ိမ္မွာ”
“ေတြ႕ပ ….. ဒါနဲ့ေမာင္ကိုေၿပာရA ံုးမယ္ သူက မမ ကိုခ်စ္တယ္ လို့ေၿပာတယ္ ၿပီးေတာ့ A ေၿဖေတာင္းေနတယ္”
ေမဇြန္ေၿပာေတာ့ ေမာင္ကရယ္ေနတယ္ေလ။
“မမ ေရာ ဘယ္လိုလဲ A ဲ့ လို ထားခ်င္လို့ လား”
လား”
“A ဲ့ လိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး မ ကေမာင့္ ကိုေၿပာၿပတာပါ”
ၿပာၿပတာပါ”
“A င္းပါ ေမာင္နားလည္ပါတယ္ ေမာင္ေၿပာၿပမယ္ေနာ္ မ ထားခ်င္ရင္ထား ေမာင့္ ဘက္ ကေတာ့ ဘယ္လိုမွမၿဖစ္ပါဘူး ဒါေပမဲ့
ေနာက္ A ိမ္ေထာင္သည္ေတြၿဖစ္လာတဲ့ A ခါက်ရင္ေတာ့ မိသားစုကိုထိခိုက္လာမဲ့ A ၿဖစ္မ်ိဳးေတာ့ မၿဖစ္ေစနဲ့ ”
“ေမာင္က လဲ မ က A ဲ့ လို သေဘာ ေၿပာတာမဟုတ္ပါဘူး”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ေမာင္ကလဲ စကားကိုA ကုန္ေၿပာထားတာပါ။ ဘယ္A ရာမဆိုၾကာရင္ရိုးလာတတ္တာသဘာ၀ပဲေလ
Page 48

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တစ္ခါတစ္ေလA ေၿပာင္းA လဲ ဆိုတာ လို A ပ္လာတတ္တာပါပဲ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ေၿပာသလိုေပါ့ ေနာက္
မိသားစုဘ၀ေလးၿဖစ္လာရင္ေတာ့ လုပ္ခဲ့တဲ့ A ရာေတြကလာၿပီးမထိခိုက္ေစနဲ့ ေပါ့ ဒါပါပဲ ေမာင္A ားလံုးကိုနားလည္ပါတယ္”
က်မရင္ထဲ မွာ ေပ်ာ္သြားမိသလို နားလည္ၿပီးရင့္က်က္တဲ့ ေမာင့္ကိုလဲ ပိုခ်စ္မိလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္ထဲ မွာေတာ့
မလံုသလိုခံစားမိတယ္ေလ။ A ဲ့ ဒါနဲ……
့ ……
“ရည္းစားေတြၿဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ဟိုလိုေတြၿဖစ္ရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ေမာင့္ရ”ဲ့
ေမဇြန္႕ စကားကိုၾကားေတာ့ ေမာင္ကရယ္ေနတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့မွ
“မ နဲ့ ေမာင္က သမီးရည္းစားပဲ ရွိေသးတယ္ မ”
မ”
“ဒီA ခ်ိန္မွာ မ လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ ေစာေစာကေၿပာသလိုေပါ့ ေနာက္ၿဖစ္လာနိုင္တဲ့ ၿပသနာေတြကိုေတာ့ ၾကိဳေရွာင္ေပါ့”
“ေမာင္ A ားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္မထားခ်င္ပါဘူး လူတိုင္းမွာ ခံစားခ်က္ဆိုတာရွိတာပဲေလ ဒါေပမဲ့ဘာေတြပၿဲ ဖစ္ၿဖစ္ေမာင့္ကိုေတာ့
ကြယ္၀ွက္မထားရဘူးေနာ္ A ားလံုးေၿပာရမယ္”
“A င္းပါေမာင္ရယ္”
စကားေတြေၿပာၾကရင္းနဲ့ ေမဇြန္ေမာင့္ရင္ခြင္ေလးထဲ မွာ တိုး၀င္ေနမိတယ္ေလ။ခဏၾကာေတာ့မွာ
“ေမာင္မၿပန္ေတာ့မယ္ေလ A ရမ္းေနာက္က်ေနရင္မေကာင္းဘူး”
“A င္း ဒါဆိုၿပန္ေလ မ ”
“ေမာင္ေၿပာထားတယ္ေနာ္ ေမာင့္ကိုေတာ့A ားလံုးမညာပဲေၿပာေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ ပါေမာင္”
A ဲ့လိုနဲ့ ေမဇြန္လဲ A ခန္းကိုၿပန္လာခဲ့တယ္။ၿပန္ေရာက္ေတာ့ မမက TV ၾကည့္ေနတယ္။
“မမ ေမဇြန္A ိပ္ေတာ့မယ္ေနာ္ ။ မနက္ဆိုင္သြားရA ံုးမွာမို့လို့ေလ”
လ”
“ေA ာ္ ေA းေA း”
း”
ေၿပာၿပီးေတာ့ က်မလဲ A ခန္းထဲ၀င္လာခဲ့လိုက္တယ္။ A ခန္းထဲ ေရာက္ေတာ့ A ိပ္ယာထဲ မွာ တစ္ေယာက္ထဲေတြးေနမိတယ္ေလ။
ေမာင့္ ေၿပာသလို ေနာက္ မိသားစုဘ၀ေလးၿဖစ္လာရင္ လာပတ္သတ္ေနရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ေပါ့ ၿပီးေတာ့ A ခုမွ
ဆယ္တန္းၿပီးတာဆိုေတာ့ စိတ္ကစားတာလဲ ၿဖစ္မွာပါေလ……………..
……
ပါေလ…………….. စU္းစားေနရင္းနဲ့ ေမဇြန္႕ဖုန္းေလးကၿမည္လာေတာ့……
“ဟလိ”ု
“ ဟလိ…………မမ
ု…………မမ လား”
…………
လား”
“A င္းဟုတ္တယ္”
“ေန့ခင္းကေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ မမ ကၽြန္ေတာ္ကို တစ္မိ်ဳးထင္သြားမွာစိုးလို့ ေလ”
ေလ”
“ရပါတယ္ A ဓိက က ဘယ္သူမွမေၿပာမိေစနဲ့ေပါ့”
“ဟုတ္ကဲ့ စိတ္ခ်ပါ မမရယ္………..မ
………..မ မ”
………..
မ”
“A င္း”
“မမ ကိုA ရမ္းခ်စ္တယ္ မမရယ္ ….. ကၽြန္ေတာ္ကိုတစ္ခုခုၿပန္ေၿပာေပးပါလား”
ၿပာေပးပါလား”
“ဘာေၿပာရမွာလဲ”
“မမ လက္ခံနိုင္လက္မခံနိုင္ဆိုပါေတာ့”
“လက္မခံနိုင္ဘူးဆိုရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္က ခ်စ္ရတဲ့ သူပါမမရယ္ ဘယ္လိုA ေၿခA ေနၿဖစ္ၿဖစ္ မမကို A ၿမဲ ခ်စ္သြားမွာပါ”
ပါ”
“ပိုင္ဆိုင္နိုင္မွ A ခ်စ္မဟုတ္ဘူးေလ မမရယ္ ရင္ထဲ မွာခ်စ္ေနရင္ဖို့ ပဲလိုတာပါ”
ာပါ”
“ဟားဟား ေတာ္ေတာ္ စကားတတ္တယ္ေပါ့ ေကာင္မေလးးဘယ္ႏွေယာက္ကိုေၿပာၿပီးသြားၿပီလ”ဲ
“မမ က ကၽြန္ေတာ္ A ခ်စ္Uီးပါမမရယ္”
Page 49

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
စကားေၿပာေနရင္းနဲ့ ေမဇြန္ရင္ထဲ မွာ သာယာလာသလို ခံစားလာမိတယ္ ၿပီးေတာ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမိတယ္ရွင္။
“ဟုတ္ပါၿပီ မမ စU္းစားပါရေစA ံုး”
“ဟုတ္မမ ကၽြန္ေတာ္ မမA ေၿဖကိုေမွ်ာ္ေနမယ္ေနာ္”
“A င္း ဒါနဲ့ေၿပာရA ံုးမယ္ ဆိုင္မွာ ေတြရင္ A ရင္လိုပဲေနေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ ပါ”
ပါ”
“OK ဒါဆို မမA ိပ္ေတာ့ မယ္ေနာ္”
“ဟုတ္မမ Good Night ! sweet dream ေနာ္ မမ”
မမ”
“OK , u too”
ဖုန္းေၿပာၿပီးသြားေတာ့ ေမဇြန္႕ရင္ထဲ မွာ ေမာၿပီးက်န္ခဲ့ သလိုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ေမာင္နဲ့ ေတြသလို မဟုတ္တ့ဲ ခံစားမွဳ
A သစ္ေလးခံစားေနမိတယ္။ စU္းစားရင္းစU္းစားရင္းပဲ ဖုန္းကိုလက္တစ္ဖက္ကကိုင္လို့ ေမဇြန္ A ိပ္ေမာက်သြားမိတယ္ရွင္။
ေနာက္ေန့ ဆိုင္ေရာင္ေတာ့ ေမဇြန္ ရွက္ေနသလိုခံစားမိတယ္။ ေမဇြန္မွာA ေတြ႕ A ၾကံဳရွိၿပီးသားပါ ဒါေပမဲ့ A ခု
ေမဇြန္ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္လိုရင္ခုန္ရွက္ရြံေနမိတယ္။ သူတစ္ေန့လံုးဆိုင္ေရာင္မလာေတာ့လဲ
ေမွ်ာ္မိသား……
ား…… ေမဇြန္စိတ္ကိုေမဇြန္ကိုယ္တိုင္ေတာင္နားမလည္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေန့လည္ထမင္းစားၿပီးေတာ့
ေမာင္ဆီကဖုန္းဆက္လာတယ္။ ဒီေန့ သူ႕မမၾကီး A ိမ္မွာ လာA ိပ္မယ္တဲ့ေလ ေမဇြန္နဲ့ ေမာင့္A ေၾကာင္းကိုေတာ့ ေမာင့္
မမၾကီးကသိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ေမာင့္ A ိမ္ကိုသြားတာေတာ့ A ဆင္မေၿပေတာ့ဘူးေပါ့။ A ဲ့ လိုန့ဲ ပဲ
ဆိုင္သိမ္းခ်ိန္ကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။ တစ္ေန့ လံုးဆိုင္ကိုသူေရာက္မလာေတာ့လဲ စိတ္ထဲမွာတစ္ခုခုလိုေနသလိုပါပဲ။…………
ဒီေန့တစ္ေန့လံုး ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲ မွာေနာက္က်ိေနမိတယ္။ မ ကိုခြင့္ၿပဳေပးလိုက္ေပမဲ့ နဲနဲေတာ့ သ၀န္တိုသလိုေနမိသလိုပဲ။
ညေနေရာက္ေတာ့A ိမ္ၿပန္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ မမၾကီးကေရာက္နွင့္ေနၿပီေလ။
“သားသား ပင္ပန္းလာၿပီေပါ့ ေရခိ်ဳးလိုက္ေလ မမ ဟင္းခ်က္ထားၿပီးၿပီ”
“ဟုတ္မမ”
မ”
“A ဆင္ေရာေၿပလား”
ရာေၿပလား”
“ဟုတ္ေၿပပါတယ္”
“ေကာင္မေလးနဲ့ေရာ”
ရာ”
“ဒီလိုပါပဲ ေၿပပါတယ္”
“A င္း… ဒါဆိုေရသြားခ်ိဳးေတာ့”
“ဟုတ”္
ကၽြန္ေတာ္လဲ A ခန္းထဲ မွာ A ၀တ္ေတြခၽြတ္ၿပီးေတာ့ သားပတ္တစ္ထည္ပတ္လို့ ေရခ်ိဳးခန္းဖက္ကိုထက
ြ ္လာခဲ့တယ္။ မမ ကေတာ့
A ရင္လိုလွတံုးဆြဲေဆာင္မွဳရွိေနတံုးပါပဲ။
ေရခိ်ဴးလိုက္ေတာ့မွလူကလန္းသြားသလိုခံစားမိတယ္။ၿပီးေတာ မမနဲ့ A တူ ထမင္းစားၿပီးေတာ့ Eည့္ခန္းမွာ ရုပ္ရွင္ထိုင္ၾကည့္ေနတံုး
“သားသား မမဒီမွာပဲၿပန္ေနမယ္တစ္လေလာက္ေပါ့ မမ သူငယ္ခ်င္းကနယ္ကိုခဏၿပန္မလို့တ့ေ
ဲ လ”
လ”
“ေကာင္းတာေပါ့ မဟုတ္ရင္သားသားတစ္ေယာက္ထဲပ်င္းေနတာ”
ေနတာ”
“ဟုတ္လို့လားေကာင္မေလးေရာမလာဘူးလား”
လား”
“ဒါနဲ့ မမနဲ့ သားသားဆက္ဆံေရးကိုေရာေကာင္မေလးသိလား”
ား”
“A ာ ဘယ္သိပါမလဲ ဘယ္သူကိုမွ မေၿပာပါဘူး”
“A င္း ေနာက္ဆို A ဲ့လိုေနလို့မၿဖစ္ေတာ့ဘူးေနာ္”
“မမရယ္”
Page 50

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ကၽြန္ေတာ္လဲ မမလက္ေလးကိုကိုင္ထားမိတယ္။ မမ မရုန္းပါဘူး ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတြေတြေလးၾကည့္ေနတယ္ေလ။ Eည့္ခန္းထဲ
ကမီး၀ါ၀ါေလးေA ာက္မွာ မမမ်က္ႏွာေလးကၿပည့္ၿဖိဳးလို့ေလ။ နီေထြးတဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြကလဲ ဟိုးA ရင္ကလို
နွင္းဆီေရာင္သမ္းေနဆဲပါပဲ။ ည၀တ္ဂါ၀န္ ပန္းေရာင္ေလးနဲ့ ၿဖဴေဖြးA ိစက္ေနတဲ့ မမရဲ့ A လွက ကဗ်ာဆန္ေနဆဲပါပဲ။
မမ ေဘးကိုA သာတိုးၿပီးေတာ့ မမ ကိုယ္လံုးA ိA ိေလးကိုေထြးေပြ့လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ
“သားသားရယ္ ..မမတို့ ဆင္ၿခင္ရမယ္ေလ”
လ”
ကၽြန္ေတာ္ မမရဲ့ စကားသံေတြကိုမ်က္ကြယ္ၿပဳၿပီးေတာ့ မမရဲ့ A ိစက္ေနတဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေပၚကိုကၽြန္ေတာ့္ ႏွဳတ္ခမ္းေလးနဲ့
ထိကပ္ထားလိုက္မိတယ္။
“A င္………………..”
့………………..”
ေၿမွးစင္းသြားတဲ့ မ်က္ေတာင္ေကာ့ေကာ့ေလးေတြနဲ့ လည္ပင္းေလးကို A သာA ယာေမာ့လ……..
ို့…….. မစို့မပို့ေလးဟသြားတဲ့မမရဲ့
နွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာၾကားကိုကၽြန္ေတာ္လွ်ာေလးနဲ့ ပြတ္သပ္ထိုးသြင္းလိုက္ေတာ့ မမရဲ့ လွ်ာေႏြးေႏြးေလးက ကၽြန္ေတာ္
ကိုၿပန္ၿပီးပြတ္သပ္ေနတယ္။ ႏွစ္ေယာင္A တူA နမ္းေၿခြေနရင္းနဲ့ မမရဲ့ ၿပည့္တင္းေနတဲ့ နို့ A ိA ိေလးေတြကို
ဂါ၀န္ေလးေပၚကေနပြတ္သပ္ေပးေနမိတယ္။
“သားသားရယ္ မမယားတယ္”
မမ စကားဆံုးေတာ့ ဆိုဖာေA ာက္ကိုဆင္းရင္းမမ ရဲ့ ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ႏွစ္လံုးၾကားမွာထိုင္လို့ ဂါ၀န္ေလးေတြကိုမရင္းနဲ့
ေပါင္တံA ိA ိေလးေတြကိုပြတ္သပ္ေပးေနေတာ့….
…. ဆိုဖာေပၚမွာေက်ာမွီရင္းေခါင္းကိုေမာ့လို့ ေပါင္ေလးႏွစ္လံုးကို ဟရင္းနဲ့
တိုးတိုးေလးညီးေနတယ္ေလ။
ေဖြးUတင္းရင္းေနတဲ့ မမရဲ့ ေပါင္ၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကို ပြတ္သပ္ရင္းနဲ့ ေပါင္ရင္းနားေလးကိုေရာက္ေတာ့ ၿဖဴနုေနတဲ့ မမရဲ့
A သားစိုင္ေတြေပၚမွာ A တြင္းခံ ေဘာင္းဘီ A သားေရာင္ေလးကေနရာယူလို့ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ လက္ေခ်ာင္ထိပ္ေလးေတြန့ဲ မမရဲ့
ေစာင္ဖုတ္ေနရာနားေလးကိုထိၾကည့္ေတာ့ ေႏြးေထြးစိုA ိေနတဲ့ ေဘာင္းဘီပိတ္သားေလးရဲ့ ေA ာက္မွာ ေဖာင္းA ိေနတဲ့
ေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးက ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြရဲ့ ဖိA ားကိုတြန္းကန္လ…….
ို့……. မမ ရဲ့ ဂါ၀န္ေလးကိုမလိုက္ေတာ့ A လိုက္သင့္ေလး
မမရဲ့ ဖင္ကိုၾကြေပးတယ္ေလ ၿပီးေတာ့ ဂါ၀န္ကိုA ားလံုးခၽြတ္လိုက္ေတာ့ A ရင္ကA တိုင္း မမရဲ့ A လွတရားေတြက ေၿပာင္းလဲ
မသြားေသးဘူးေလ။
မမရဲ့ တင္းၿပည့္ေနတဲ့ နို့ A ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြက မမရဲ့ ေဘာ္လီA သားေရာင္ေလးထဲ မွာ ရုန္းၾကြလ……
ို့……
ခ်ပ္ရပ္ သိမ္က်င္းတဲ့ ခါးေလးေတြရဲ့ ေA ာက္မွာ ၿပည့္တင္းတဲ့ ဖင္သားA ိA ိေတြနဲ့
ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြတစ္ေလ်ာက္ေၿပာင္ရွင္းေနတဲ့ A သားေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြရဲ့ ေA ာက္မွာေတာ့ A ိစက္ေနတဲ့
A သားၿခမ္းေလးႏွစ္ခုကတင္းတင္းစိလို့ေလ။ မမရဲ့ ေပါင္ေလးႏွစ္ဖက္ကိုေၿဖးေၿဖးေလးဆြဲဟလိုက္ေတာ့ စိကပ္ေနတဲ့
A သားစုိင္ေလးႏွစ္ခုက မခို့တရို့ေလး ဟၿပဲသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းကိုမမရဲ့ေပါင္ၾကားထဲ ကိုတိုး၀င္ရင္း မမ ရဲ့
ေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးၾကားက A ကြဲေၾကာင္းေလးတစ္ေလ်ာက္ကၽြန္ေတာ္လွ်ာနဲ့ ပြတ္သပ္စုပ္ယူလိုက္တ့ဲ A ခိ်န္မွာေတာ့ မမ
တစ္ေယာက္ ဆိုဖာ လက္ရမ္းေတြကို တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ရင္းနဲ့ ေပါင္ေလးကိုဟ လို့ ဖင္သားA ိA ိေတြကိုေၿမွာက္ရင္းနဲ့
ေကာ့ေပးေနတယ္ေလ။
Eည့္ခန္းမီး၀ါ၀ါေလးေတြရဲ့ ပံပိုးမွဳနဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာက္ေနတဲ့ မမရဲ့ေဖြးA ိေနတဲ့ ကိုယ္လံုးေလးက ၿမင္သူတိုင္းကို ေပြ႕ဖက္ ၿပီးေတာ့
လိုးခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေA ာင္ကိုဆြဲေဆာင္မွဳA ၿပည့္နဲ့ပါပဲ။ ေမွးစင္းေနတဲ့ မမရဲ့ မ်က္လံုးေလးေတြ ပါးမို့မို့ေလးေတြေပၚမွာလဲ
ေသြးသားရမက္ေတြရဲ့ႏွိဳးဆြမွဳေၾကာင့္ ပန္းႏုေရာင္ေတာက္လို့ေပါ့။ ၿပည့္ A ိေနတဲ့ ပုခံုးသားေလးေတြေA ာက္မွာ
မို့ေဖာင္းတင္းရင္းေနတဲ့ မမရဲ့ နို့ ေဖြးေဖြးေလးႏွစ္လံုးက ဆူၿဖိဳးလို့ ပန္းႏုေရာင္နို့သီးေခါင္းေလးေတြက မမရဲ့ ခံစားခ်က္ၿပင္းၿပင္းေတြရ့ဲ
လွံဳ႕ေဆာ္မွဳေၾကာင့္ တင္းတင္းေလးၿဖစ္ေနတယ္။
ဆိုဖာေA ာက္မွာဒူေထာက္ရင္းနဲ့ မမရဲ့ ခါး သိမ္သိ္မ္ေလးေတြကိုဖက္လို့ မမရဲ့ ပန္းနဳေရာင္A ေသြးနဲ့ တင္းရင္းေနတဲ့
နို့သီးေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ပါးစပ္နဲ့ စုပ္ယူလိုက္တဲ့ A ခိ်န္မွာ…..
Page 51

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“ေကာင္းလိုက္တာ သားသားရယ္ A ရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ”
“မမ A ရမ္းယားေနၿပီ မမ ကိုလိုးေတာ့ ေလသားသားရယ္”
မမရဲ့ စကားသံေလးေတြကိုကၽြန္ေတာ္ကိုပိုၿပီး စိတ္လွဳပ္ရွားလာေစတယ္ေလ။
“မမ”
မမ”
“A င္း ေၿပာ သားသား”
သားသား”
“ဆုိဖာေပၚမွာေလးဘက္ေလးေထာက္ေပးေလ သားသားေနာက္ကေနလိုးခ်င္လို့ပါ”
ါ”
ကၽြန္ေတာ့္ စကားဆံုးေတာ့ ဆိုဖာလက္တန္းေပၚမွာ လက္ေလးေထာက္ရင္းနဲ့ ေလးဘက္ကုန္းကုန္းေလးေထာက္ေပးတယ္။ မမရဲ့
ေက်ာၿပင္ေပၚမွာ ၿပန့္ၾကဲေနတဲ့ ဆံႏြယ္စေလးေတြက ကဗ်ာဆန္လိုက္တာဗ်ာ ေသးက်င္းတဲ့ ခါးေလးေနာက္ကဖင္
A ိA ိ၀ိုင္း၀ိုင္းေလးရဲ့ A လွကပိုၿပီးေပၚလြင္လာတယ္ေလ။ မမရဲ့ တင္သားA လွကိုၾကည့္ရင္းနဲ့ မမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ
ကိုကၽြန္ေတာ့္လီးေလးထည့္လိုက္ေတာ့ ေႏြးေထြးစိုA ိေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္က်U္းက်U္းေလးက စုပ္ယူ
ဆြဲသြင္းလိုက္သလိုခံစားရတယ္ေလ။ မမရဲ့ခါးသိမ္သိမ္ေလးကို ဆြဲကိုင္ရင္းနဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ ကိုေဆာင့္လိုးေတာ့
ဖင္သားA ိA ိေတြရဲ့ ဆီးၾကိဳေထြးေပြ႕ခံရတဲ့ A ရသာေလးကကၽြန္ေတာ္ လီးA ရင္းကေနတစ္ကိုယ္လံုးကို ပ်ံံ႕ႏွံ႔
စီးဆင္းသြားသလိုပါပဲဗ်ာ
“ေကာင္းလိုက္တာ မမရယ္”
“မမလဲ A ရမ္းေကာင္းတယ္ သားသားရယ္ ဟိုးA တြင္းပိုင္းA ထိကိုထိေနသလိုပ”ဲ
တကယ္ကို ထူးၿခားတဲ့ A ရသာေလးပါ ပဲဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္လဲ ခံစားခ်က္ေတြကိုထိန္းရင္းနဲ့ မမေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ ကို
A ဆက္မၿပတ္ေဆာင့္ေနမိတယ္။ မမဆီကေန မမရဲ့ ဖင္သားေတြကိုA ေနာက္ကိုၿပန္ေဆာင့္ရင္းနဲ့
“မမ ၿပီးေတာ့ မယ္ သားသား ေစာင့္ ေပး နာ နာေလးေဆာင့္ေပးေနာ္”
မမရဲ့ A သံေလးကိုၾကားေတာ့ မွာ ကၽြန္ေတာ္လဲ စိတ္ေတြကိုစုစည္းရင္းနဲ့ မမရဲ့ ၿပည့္တင္းေနတဲ့
ဖင္သားA ိA ိေတြကိုဆုပ္နယ္ရင္း……
“A …..A
…..A ….. ေကာင္းလာၿပီ မမ သားသားလဲၿပီးခ်င္ၿပီ”
“A င္းေဆာင့္ သားသား မမၿပီးေတာ့ မယ္…..
….. A …..A
…..A ….. A ား”
ား”
“မမ ၿပီးၿပီ သားသား”
သားသား”
မမၿပီးသြားၿပီဆိုတာသိလိုက္ရေတာ့ မွ မမေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ ကို စိတ္၇ွိလက္ရွိေဆာင့္ရင္း…
“A ….A
……. သား ၿပီး ၿပီ မမ
….A ……. ၿပီးၿပီ…….

A ား…………………….”
ား…………………….”

မမရဲ့ ဖင္သားA A
ိ ေ
ိ တြကိုA တင္းဖိကပ္ရင္းကၽြန္ေတာ္ လီးေရေတြA ားလံုးကို မမရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေႏြးေႏြးေလးထဲ
ပန္းထည့္လိုက္မိတယ္ဗ်ာ
ဒီေန့ A ိပ္ယာ၀င္တဲ့ A ထိ ေမာင့္ ေမဇြန္ဆီကိုဖုန္းဆက္မလာဘူး။ ေမဇြန္နားလည္ပါတယ္ သူ
မမၾကီးA ိမ္မွာရွိေနေတာ့မလြတ္လပ္လို့ေနမွာေပ့ါ။ ဒါနဲ့ ေမဇြန္ မ်က္နွာသစ္ေၿခလက္ေဆးၿပီးေတာ့ A ခန္းထဲ ၀င္လာခဲ့တယ္။
A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့A ခန္းမီးကိုပိတ္လို့ ကုတင္ေဘးကညA ိမ္မီး မွိန္မွိန္ေလး ကိုထြန္းၿပီးေတာ့
ကုတင္ေပၚကိုA သာA ယာလွဲခ်လိုက္တဲ့ A ခိ်န္မွာပဲ ေခါင္းA ုံေဘးက ေမဇြန္ဖုန္းေလးၿမည္လာတယ္ေလ။
“ဟယ္လို မမလား”
မမလား”
“A င္းဟုတ္တယ္ ဒီေန့ ဆိုင္ကိုမလာဘူးလား”
လား”
“A င္းဟုတ္တယ္ မမရယ္ A ိမ္ မွာ ညီမေလး က်ဴရွင္ရွိလို့ ေစာင့္ေပးေနတာေလ …. မမကိုA ရမ္းလြမ္းတာပဲမမရယ္”
“တကယ္ေပါ့”
“တကယ္ေၿပာတာေပါ့ မမရဲ့ A ခန္းထဲ ကိုေရာက္တိုင္းမမ ကိုၿပန္ၿမင္ေယာင္ၿပီးေတာ့ စိတ္ေတြA ရမ္းလွဳပ္ရွားမိတယ္”
Page 52

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“ေတာ္ၿပီကြာ A ဲ့ ဒီA ေၾကာင္းမေၿပာနဲ့ေတာ့”
“A င္းပါ မမ မၾကိဳက္ရင္မေၿပာေတာ့ပါဘူး”
“မမ ရယ္ A ရမ္းခ်စ္တယ္”
“တကယ္ယံုရမွာလား”
လား”
“မမရယ္……………………”
……………………”
“တကယ္တစ္ခါမွရည္းစားမထားဘူးဘူးေပါ့”
“တကယ္မထားဘူးတာပါ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုးခ်စ္ဖူးတာ မမကိုေပါ့”
“ရည္းစားသာမထားဘူးတာA ဲ့လိုေတာ့လုပ္တတ္တယ္ေပါ့”
“ေတာင္းပန္ပါတယ္မမရယ္ တကယ္ပါ”
ါ”
“ရပါတယ္ မမကေနာက္ေနတာပါ”
နတာပါ”
“ကၽြန္ေတာ္ကိုတစ္ခုခုၿပန္ေၿပာပါလားမမရယ္”
“ေနာက္ဆို မမထက္ငယ္ငယ္လွလွေလးေတြA မ်ားၾကီးေတြ့A ံုးမွာပါ”
ပါ”
“ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တာ မမ ကိုေလ”
လ”
“ဟုတ္ပါၿပီ”
“ေမေမတို့A ိပ္ေနၿပီလား”
ား”
“ဟုတ္A ိပ္ေနၿပီမမရဲ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ A ခန္းထဲ မွာေလ ….မမေရာ
….မမေရာ”
မမေရာ”
“A င္း မမလဲ A ိပ္ေတာ့မလို့ေလ”
လ”
“ဒါဆို မမA ခန္းေလထဲ ကိုလာၿပီးမမနဲ့ A တူA ိပ္မယ္ေလ”
လ”
“ေလ်ွာက္ေၿပာ ေကာင္းေလးေတာ္ေတာ္ဆိုးေနပါလား”
ေနပါလား”
“တကယ္A ိပ္ခ်င္မိတာပါ”
ာပါ”
“မမရဲ့ A ိပ္ခန္းေလးထဲ မွာ မမ ကိုတယုတယနဲ့ ပြတ္သပ္ေပးခ်င္လိုက္တာမမရယ္ တင္းတင္းေလးဖက္ထားရင္းနဲ့ေပါ့”
A ………………………………………………….
ို………………………………………………….
ေမဇြန္ရင္ေတြတသိမ့္သိမ့္ ခုန္သြားမိသလို ဂါ၀န္ထဲ ကေမဇြန့္ေပါင္ေတြကိုလဲ တင္းတင္းေလးစိကပ္ထားမိတယ္။
“မမA ခန္းထဲမွာတစ္ေယာက္ထဲA ိပ္တာလား”
ာလား”
“A င္း”
“မမ”
မမ”
“ေၿပာေလ”
ေၿပာေလ”
“ကၽြန္ေတာ္ A ခုA ိပ္ခန္းေလးထဲက မမနဲ့လိုးခဲတဲ့ ကုတင္ေလးေပၚမွာေလ”
ေလ”
“A ာ….
ာ….A
….A လိုၾကီးမေၿပာနဲ့ေလ”
လ”
“မမရယ္ ေၿပာခြင့္ၿပဳပါေနာ္ မမရဲ့ A ေငြ့A သက္ေလးေတြရွိတဲ့ A ခန္းေလးထဲမွာ မမကိုA ရမ္းလြမ္းတယ္”
“မမ ေရာကုတင္ေပၚမွာတစ္ေယာက္ထဲပဲလား”
ား”
“A င္းေပါ့”
“မမ ညA ိပ္၀တ္ဂါ၀န္ေလး၀တ္A ိပ္တာလား”
ာလား”
“A င္း”
“မမရယ္ မမနဲ့ A တူ မမ ကုတင္ေလးေပၚမွာလွဲၿပီးေတာ့ မမ ေပါင္သားA ိA ိေလးေတြကိုပြတ္ေပးေနခ်င္တယ္”
သူ့စကားသံေလးေတြကိုၾကားေတာ့ ေမဇြန္ရင္ေတြခုန္လိုက္တာ ေမဇြန္ဘ၀မွာ A ဲ့လိုရင္ခုန္မွဳမိ်ဳးကပထမဆံုးပါပဲ။ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့
A ိပ္ခန္းေလးထဲမွာ သူရဲ့ A ေၿပာေလးေတြက ေမဇြန္ A ၿမင္A ာရံုမွာထင္ထင္ရွားရွားေပၚလြင္ေနတယ္။ ေA းၿမတိတ္ဆိတ္ေနတဲ့
Page 53

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A ခန္းေလးက ေမဇြန္ ရဲ့ ရမက္ေတြကိုခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွိဳးဆြေနတယ္ေလ။ဘယ္A ခ်ိန္ထဲ ကလဲေတာင္မသိလိုက္ရပါဘူး
ေမဇြန္သတိထားမိလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေမဇြန္ရဲ့ ဂါ၀န္ပါးပါးေလးက ေပါင္ရင္းA ထိလန္တက္လို့ ေမဇြန့္လက္ေတြကသူ႕
စကားသံေလးထဲကလို ေပါင္တြင္းသားA ိA ိေလးေတြကို A စုန္A ဆန္ပြတ္သပ္ေနမိတယ္
“မမ A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေကာ၀တ္ထားလား”
ားလား”
“A င္း၀တ္ထားတာေပါ့”
“ဘယ္လိုမ်ိဳးေလးလဲ ဟင္”
“မမ A ခု၀တ္ထားတာ ပန္းနုေရာင္ေလးေပါ့ A သားA ိA ိေလးနဲ့ A ေရွ့ မွာ ဖဲၾကိဳးေလးပါတယ္ေလ”
လ”
…….ၿပီးေတာ့ေလ…….
ေမဇြန္မရွက္နုိင္ေတာ့ပါဘူးရွင္ သူကိုရင္ထဲကလိုလိုလားလားေၿပာၿပေနမိတယ္။ၿပီးေတာ့…….ၿပီ
…….
လ…….ေမဇြ
…….ေမဇြန္ ဟိုဟာ
ေလးထဲ ကေနတစ္ဆစ္ဆစ္နဲ့ ခံစားေနရတယ္ရွင္။
“မမရယ္ A ရမ္းလွေနမွာပဲေနာ္ ဟိုေန့ကလို မမေပါင္ေလးေတြကို ယုယုယယနဲ့ပြတ္ရင္း မမေစာက္ဖုတ္ေလးကို
ေဘာင္းဘီေပၚကေနယက္ေပးခ်င္လိုက္တာမမရယ္”
သူစကားသံေလးဆံုးေတာ့ ေမဇြန္လက္ေတြကိုတေရြ့ေရြ့ ေရႊ႕ရင္းနဲ့ ေပါင္ၾကားေလးထဲက
A တြင္းခံေဘာင္ဘီေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးA ပ
ု ္ထားတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးတစ္ေလ်ာက္ကိုလက္ခေလးေလးနဲ့
သာသာေလးပြတ္ဆြဲေနမိတယ္။
“A ….A
….A ……..”
“မမ ေကာင္းလာၿပီလားဟင္”
“A င္း”
“မမ ဖုန္းကို နားက်ပ္တပ္လိုက္ပါလားေနာ္”
“A င္း ခဏေနာ္ ဒါဆိ”ု
က်မေလ ေဆးမိထားသူတစ္ေယာက္လို သူေစခိုင္းရာကို လုပ္ေနမိတယ္။ ဖုန္း
မွာနားက်ပ္ေလးတပ္ရင္းကုတင္ေလးေပၚမွာလွဲလို့က်မလက္ေတြကို
ေစာက္ဖုတ္ေလးတစ္ေလ်ာက္ေဘာင္းဘီေပၚကေနပြတ္သပ္ေနမိတယ္ေလ။
“မမ A ခန္းထဲ မွာေရာ A ရုပ္ေလးေတြရွိလား”
ား”
“A င္းရွိတယ္”
“ယူလိုက္ေလ ေနာ္ ၿပီရင္တကယ္လူတစ္ေယာက္လိုသေဘာထားေပါ့”
က်မလဲ ကုတင္ေပၚကေမာင္၀ယ္ေပးထားတဲ့ခါးတစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာက္ေလာက္ရွိတဲ့ ၀က္၀ံရုပ္ေလးကို
က်မကိုယ္ေပၚမွာတင္ရင္းနဲ့ေပြ့ဖက္ထားမိတယ္။
ေကာင္းလိုက္တာ….
ာ….တကယ္
….တကယ္ကိုဆန္းသစ္တဲ့ ခံစားခ်က္ေလးပါပဲ …..က်မ
…..က်မ ေၿမာလြင့္ေနမိၿပီေလ။
“မမေစာက္ဖုတ္ ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို လ်က္ေပးခ်င္တယ္မမရယ္”
ေမဇြန္ေလ သူစကားကိုၾကားေတာ့ ေပါင္ေလးကို ဟၿပီး ၀က္၀ံေခါင္းေလးကိုေပါင္းၾကားမွာထည့္လို့ ေမဇြန့္ရ့ဲ ေစာက္ဖုတ္ေလးကို
ဖိကပ္ထားမိတယ္။
“A ား…..”
ား…..”
က်မA သံကိုသူၾကားေတာ့
“မမ ကၽြန္ေတာ္ A ခုA တြင္းခံေလးထဲကေန ကၽြန္ေတာ္လီးေလးကိုထုတ္ၿပီးေတာ့ ဂြင္းထုေနတယ္”
“မမလဲ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုပြတ္ေပးေနာ္”
“A င္းပါ……”
ပါ……”
၀က္၀ံရုပ္ေလးကိုရင္ခြင္ထဲမွာထည့္ရင္း ေပါင္ၾကားေလးထဲမွာေတာ့ A ရုပ္ေလးရဲ့ ေဖာင္းA ိေနတဲ့
Page 54

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ေၿခေထာက္ေလးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုညွပ္ထားမိတယ္။ ေပါင္ေတြကိုတင္းတင္းေလးစိကပ္ရင္း ေဖာင္းေဖာင္းA A
ိ ိ A သားေလးကို
ေမဇြန္ေစာက္ဖုတ္ေလးနဲ့ ထိေA ာင္ ဖင္ေလးကိုရမ္းလိုလိုက္ခ်ိန္ေနမိတယ္။
ႏွလံုးသားေတြလဲတဆတ္ဆတ္ခုန္လို့ေပါ့….
…. က်မေလ စိတ္ကူးေလးထဲမွာ သာယာေနမိၿပီရွင္။
“မမ”
မမ”
“A င္း”
“မမနို့ေတြကိုစို့ခ်င္တယ္ မမေဘာ္လီေလးကိုခၽြတ္ေပးေနာ္”
သူစကားဆံုးေတာ့ လက္ကိုေၾကာေနာက္ကိုနွိဳက္ရင္းနဲ့ ေဘာ္လီခ်ိတ္ေတြကိုၿဖဳတ္ခ်လို္က္မိတယ္။A ထိန္းA ကြတ္မ့သ
ဲ ာြ းတဲ့ နို့
A ံုၿဖဴၿဖဴေလးေတြေပၚကို A ရုပ္ေလးရဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြတင္လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ…….
“A ား…………………..”
ား…………………..”
ယားလိုက္တာရွင…..
္….. တစ္ကိုယ္လံုးတုန္သြားတဲ့A ထိ A ေတြးေလးေတြက သာယာလိုက္တာ……
ာ……
ဂါ၀န္ေလးကို ေခါင္းကေနခၽြတ္ၿပစ္လိုက္ေတာ့ ေမဇြန္ တစ္ကိုယ္လံုးမွာA တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးတစ္ထည္ပက
ဲ ်န္ေတာ့တယ္ေလ။
“မမ ကၽြန္ေတာ္မမ ကိုလိုးခ်င္ၿပီ”
“A င္း”
သူ့A သံေလးကိုၾကားေတာ့ ေမဇြန္ေလA တြင္းခံေလးထဲကေနလက္ေလးနွိဳက္လို့ ေစာက္ဖုတ္A ကြဲေၾကာင္းေလးၾကားက ေမဇြန္ရ့ဲ
A စိေလးပိုပြတ္သပ္ႏွိဳးဆြေနမိတယ္။ ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကေနစိမ့္ ထြက္လာတဲ့ A ရည္ၾကည္ေလးေတြကလဲ ေမဇြန္လက္န့ဲ
ႏွဳတ္ခမ္းသားတစ္ေလ်ာက္ေခ်ာေခ်ာေလးစိုစြတ္လို့ေပါ့.
“မမ A ရမ္းေကာင္းတာပဲ မမရယ္”
“မမေရာ”
မမေရာ”
“ေကာင္းတာေပါ့ကြာ”
“မမေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးထဲကိုကၽြန္ေတာ့္လီးေလးထည့္လိုက္ၿပီေနာ္ A ား………………….”
ား………………….”
သူ့စကားေလးထဲကA တိုင္းေမဇြန္ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကို ေမဇြန့္ရဲ့လက္ခလယ္ေလးထိုးထည့္လိုက္မိေတာ့
တစ္ကိုယ္လံုးေကာ့တက္သြားေလာက္ေA ာင္ကိုပဲA ထိA ေတြကေကာင္းလိုက္တာ။
က်မေလA ေတြေလးထဲမွာတကယ္ပဲသူနဲ့လိုးေနမိေတာ့တယ္။
“မမ A စိေလးကိုၿမန္ၿမန္ပြတ္ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္ ၿပီးခ်င္လာၿပီ

A ….A
….A …..A
…..A …..A
…..A …..A
…..A ”

“A င္း”
သူေၿပာသလိုပဲ ေမဇြန့္ရဲ့ A စိထိပ္ေလးကိုလက္နဲ့ ၿမန္ၿမန္ေလးပြတ္လိုက္ေတာ့ …ေကာင္းလိုက္တာ………
ာ………စိ
………စိတ္ကူးထဲမွာလိုးေနမိတ့ဲ
A ေတြးေလးေတြကပိုၿပီးၾကြရြလာသလို တိတ္ဆိတ္တဲ့ A ခန္းေလးထဲမွာလဲ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုပတ
ြ ္တိုက္ေနတဲ့
A သံေလးေတြကလြင့္ပ်ံ႕လို့ေပါ့။ A စိေလးကိုပြတ္ေနရင္းနဲ့ပဲ ေမဇြန့္ရဲ့ ႏွလံုးသားေတြတစ္လွပ္လွပ္ လွဳပ္ရွားလာမိတယ္။
ၿပီးေတာ့…..
…..
“A ား…..
ား…..မမ
…..မမ ကၽြန္ေတာ္ၿပီးၿပီ A ား……………………………”
ား……………………………”
သူA သံေလးဆံုးေတာ့ ကၽမတစ္ကိုယ္လံုးကA ေၾကာေတြၾကံဳ႕၀င္သြားလို ေၿခေခ်ာင္းေလးေတြေကြးညြတ္ရင္းနဲ့
က်မေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကေန ေဖာ္ၿပလို့မရတဲ့ ခံစားမွဳေကာင္းေလးတစ္ခုကိုနက္နက္နဲနဲခံစားလိုက္မိတယ္ရွင္။
“A ား…………………………………………………………”
ား…………………………………………………………”
“မမၿပီးသြားၿပီလား ဟင္”
“A င္း”
“ေကာင္းလားမမ”
လားမမ”
“A င္းေကာင္းတယ္ ခေလးရယ္”
Page 55

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“မမကိုA ရမ္းခ်စ္တယ္ မမရယ္”
“မမလဲ ခေလးကိုA ရမ္းခ်စ္ပါတယ္”
“မမ တစ္ကယ္ေၿပာတာေနာ္ မမ တစ္ကယ္ေနာ္”
“A င္း တကယ္ေၿပာတာပါ”
ၿပာတာပါ”
“ဒါဆိုမမ ကၽြန္ေတာ္ကိုလက္ခံလိုက္ၿပီေပါ့ေနာ္ ….ေပ်ာ္
….ေပ်ာ္လိုက္တာဗ်ာ”
ာဗ်ာ”
“A ရမ္းခ်စ္တယ္ မမရယ္”
“ကဲ ဒါဆိုA ိပ္ေတာ့ေနာ္ ေနာက္ဆိုမဆိုးရဘူးေနာ္ခေလး”
ေလး”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ good night မမ”
မမ”
“love you so much”
“me too ခေလးေလး”
ခေလးေလး”
“A ိပ္ေတာ့ေနာ္”
“ဟုတ”္
သူနဲ့ဖုန္းေၿပာၿပီးတဲ့ A ထိေမဇြန္ရင္ေတြတလွပ္လွပ္ခုန္ေနမိဆဲပါပဲ။ ဘာပဲေၿပာေၿပာ သူရဲ့ A ထိA ေတြ့ A ယုA ယေတြန့ဲ သူေပးတဲ့
ခံစားခ်က္A သစ္A ဆန္းေလးေတြေပၚမွာ ေမဇြန္သာယာေနမိေတာ့ တယ္ေလ။………………………..
လ။………………………..
ေနာက္ေန့မနက္ေရာက္ေတာ့ ေမဇြန္ေမာင္နဲ့ ေတြ့ခဲ့တယ္။ ေမာင့္ ကို ေမဇြန္မညာခ်င္ပါဘူး မေန့ညက ဖုန္းေၿပာၿဖစ္တ့ဲ
A ေၾကာင္းကို ေမဇြန္ေၿပာၿပမိေတာ့ ေမာင္ ရယ္ေနတယ္ေလ။
“ေကာင္ေလး A ရူး A မဲသားေကၽြးသလိုၿဖစ္ေနပါA ံုးမယ္ မ ရယ္”
ေမာင္ေၿပာေတာ့ ေမဇြန္လဲရယ္ေနမိတယ္ေလ။
“မ ေရာ ေကာင္ေလး A သစ္နဲ့ ဘယ္လိုခံစားရလဲ ေမာင့္ ကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာေနာ္ ရတယ္”
“A င္း ရင္ခုန္တယ္ ဒါေပမဲ့ ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး ေနာ္ ”
“ေမာင္နားလည္ပါတယ္ ဒီေန့ေရာခ်ိန္းထားလို့ လား”
လား”
“မခ်ိန္းထားပါဘူး ဖုန္းဆက္လာရင္ေတာ့ မေၿပာတတ္ဘူး”
“A င္းပါ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဂရုစိုက္ေနာ္”
“A င္း”
ေၿပာၿပီးေတာ့ က်မလဲ ဆိုင္ကိုထြက္လာခဲ့တယ္။
ေန့လည္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ သူ ဆိုင္ကိုေရာက္လာတယ္။ ေတြ့ေတြ့ခ်င္းေတာ့ ေမဇြန္မ်က္ႏွာပူေနမိသလိုပဲ။
ၿပီးေတာ့
“မမ ဒီညေနသူငယ္ခ်င္းေမြးေန့ ရွိလို့ေလ သူငယ္ခ်င္းေတြက မမကိုမိတ္ဆက္ေပးဖို့ေၿပာေနတယ္”
“A ား…….
ား……. ဘာလို့သူမ်ားေတြကိုေလွ်ာက္ေၿပာၿပတာလဲ”
“မမရယ္ တိုက္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ ေၿပာၿဖစ္သြားတာပါ”
းတာပါ”
“မမ လာခဲ့ေပးေနာ္ မမ ညေန ၆နာရီေလာက္မွပါ ”
“ဘယ္ကိုလာရမလဲ မမ A ိမ္ ကိုလာခဲ့ေလၿပီးမွA တူတူသြားတာေပါ့”
“A ိမ္ မွာ ခေလးေမေမရွိတယ္မလား”
လား”
“ရွိလဲရပါတယ္ ေမေမကေတာင္ေၿပာေနေသးတယ္ မမကမဆိုးဘူးေနာ္တဲ့ ”
သူစကားကိုၾကားေတာ့ေမဇြန္ရယ္မိတယ္ေလ။
“ဟုတ္ပါၿပီ ညေနဖုန္းဆက္လိုက္ေလေနာ္”
Page 56

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ညေနေရာက္ေတာ့ ဆိုင္ သိမ္းၿပီးေတာ့ A ိမ္ၿပန္ေရာက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ
“ေမဇြန္ မမ လင္းလင္းတို့A ိမ္ကိုသြားမလို့သူ ဒီညကားနဲ့ လားရွိဳးသြားမလို့ A ိမ္ မွာ သူမိန္းမနဲ့ကေလးႏွစ္ေယာက္ပမ
ဲ ို့လို့တ့ဲ ”
မမၾကီးက သူတူေလးA ိမ္သြားမယ္ဆိုေတာ့ ေမဇြန္တစ္ေယာက္ထဲေပါ့
ကံတရားကေမဇြန္ဖက္ကိုA ေရာက္ပို့ေပးေနတယ္ထင္တယ္။
“ဟုတ္ စိတ္ခ်သြားေနာ္”
“ေA းေA း ဒါဆို မမၾကီးသြားေတာ့ မယ္ ထမင္းခ်က္ထားၿပီးၿပီေနာ္”
“ဟုတ”္
မမၾကီးသြားေတာ့ ေမဇြန္တစ္ေယာက္ထဲလြတ္လပ္သြားလိုခံစားလိုက္မိတယ္။ ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့ A ခန္းထဲမွာ A ၀တ္လဲေတာ့လဲ
စိတ္ထဲမွာ တစ္မိ်ဳးေလးခံစားေနမိတယ္။ ဘီဒိုထဲ က A နက္ေရာင္ party dress က်ပ္က်ပ္ေလးကိုေရြးၿပီးေတာ့ ၀တ္ခ့တ
ဲ ယ္ေလ။
မွန္ထဲမွာကိုယ္ကိုကိုယ္ၿပန္ၾကည့္မိေတာ့ ေမဇြန္ေၾကနပ္ခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္လံုးၿပည့္ၿပည့္ေလးကိုတင္းတင္းေလး စီးေနွာင္ထားတဲ့
A သားေပ်ာ့ ေပ်ာ့ dress ေလးက ေမဇြန္ A လွကို ထင္းထင္းေလးလွစ္ဟလို့.... ၿပည့္တင္းတဲ့ တင္သားလံုးလံုးေလးေတြကလဲ
မို့ေမာက္ A ိတင္းလို့ေလ။ ေမဇြန္၀တ္ေလ့ရွိတဲ့ ယိုးဒယားေဘာ္လီ ေလးရဲ့ ထိန္းမ မွဳေA ာက္ကေနရုန္းၾကြေနတဲ့
ရင္သားလံုးလံုးေလးေတြက ေမဇြန္A လွကို ပိုၿပီးထင္ရွားလာေစတယ္။ A ၀တ္လဲၿပီးေတာ့ ေမာင့္ဆီကိုဖုန္းေခၚေတာ့ ေမာင္က
သူမမ နဲ့ Ocean ကိုေရာက္ေနတယ္တဲ့။
ဒါနဲ့ ေမဇြန္ A ခန္းကိုေသာ့ခတ္ၿပီးကားဆီကိုတစ္ေယာက္ထဲထြက္လာခဲ့တယ္။ ကားနားကိုေရာက္တ့ဲ A ခ်ိန္မွာ
ေမဇြန္ဖုန္းေလးၿမည္လာေတာ့…
“ဟလို မမ လာေတာ့ ေလး ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေနၿပီ”
“A င္းA ခုပဲထြက္လာေတာ့မလို့ေလ”
လ”
ဖုန္းေၿပာၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ ကားေလးေမာင္းၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲထြက္လာခဲ့တယ္။ စိတ္ထမ
ဲ ွာလဲ စည္းခ်က္မညီတ့ဲ
ရင္ခုန္သံတစ္ခ်ိဳ့နဲ့ေပါ့။ ေမဇြန္ကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေမာင့္ ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္မိတယ္ပါတယ္။ ဒီလိုန့ဲ ဆန္းသစ္တ့ဲ ခံစားမွဳ
ေတြေပၚမွာေမဇြန္ သာယာေနတတ္ခဲ့ၿပီေလ။
သူ႕A ိမ္ကိုေရာက္သြားေတာ့ သူနဲ့ သူေမေမႏွစ္ေယာက္လံုး တံခါး၀မွာေစာင့္ေနတယ္ေလ။
“A န္တီေနေကာင္းတယ္ေနာ္”
“A င္း ေကာင္းတယ္ သမီးေလး”
ေလး”
“သမီးကဒီလိုေလးက်ေတာ့လဲခ်စ္စရာေလး သားနဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြၿဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့”
“မဟုတ္တာဆိုလဲေၿပာေနာ္ ဒီေကာင္ေလးကတစ္ခါတစ္ေလဆိုးခ်င္တယ္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါA န္တ”ီ
ေမဇြန္တို့စကားေၿပာၿပီးေတာ့သူက..
“ေမေမ သားသြားေတာ့မယ္ေနာ္ ဟိုေကာင္ေတြစားၿပီးရင္ဘယ္သြားၾကမလဲမသိေသးဘူး စိတ္မပူန့ေ
ဲ နာ္”
“ေA းေA း သမီးပါတာပဲ … ေကာင္းေကာင္းသြားၾကေနာ္ သမီးကားကိုဂရုစိုက္ေမာင္းေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါA န္တ”ီ
သူ A ိမ္ကထြက္လာေတာ့ ေမဇြန္နဲ့တို့ႏွစ္ေယာက္ ကန္ေတာ္ၾကီးပတ္လမ္းက white rich ဆိုတ့ဲ
ယိုးဒယားဆိုင္ေလးကိုထြက္လာခဲ့ၾကတယ္။
“မမ ဒီေန့ A ရမ္းခ်စ္ဖို့ေကာင္းတာပဲေနာ္”
“ေA ာ္….
…. ဒါ ဆို A ရင္ေန့ေတြက ခ်စ္စရာမေကာင္းဘူးဆိုပါေတာ့”
“A ဲ့လိုမဟုတ္ပါဘူး ဒီေန့ A ရမ္းကိုခ်စ္ဖို့ေကာင္းေနတာ”
ေနတာ”
Page 57

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“ဟုတ္ပါၿပီ ဟုတ္ပါၿပီ သူငယ္ခ်င္းေတြကဘယ္ႏွေယာက္လ”ဲ
“သူငယ္ခ်င္းေကာင္ေလးကႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကေတာ့သူေကာင္မေလးပါတယ္ဆိုေတာ့ ၃ ေယာက္ေပါ့”
“ေA ာ္ ………….”
စကားတေၿပာေၿပာနဲ့ ကားေမာင္းလာရင္း နတ္ေမာက္ လမ္းထဲကိုေရာက္လာခဲ့တယ္ေလ။ ဆုိင္ထက
ဲ ိုခိ်ဳး၀င္ၿပီးေတာ့ သူတို့မွာထားတဲ့
A ခန္းေလးထဲကိုေရာက္ေတာ့ လူေတြA ားလံုးစံုေနၾကၿပီ။ သူ႕သူငယ္ခ်င္းဆိုတဲ့
ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္နဲ့ေကာင္မေလးတစ္္ေယာက္ေပါ့ A ားလံုးၿဖဴၿဖဴသန့္သန့္ေလးေတြပါပဲ။ A ားလံုးနဲ့ မိတ္ဆက္ေပးၿပီးေတာ့
Birthday wish လုပ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ စားေသာက္ေနၾကရင္းနဲ့ စကားေတြေၿပာေနၾကတာေပါ့။ ေမဇြန္ဘယ္ဘက္မွာေတာ့
သူထိုင္ေနတယ္ သူေဘးမွာ သူသူငယ္ခ်င္းနဲ့ ေကာင္မေလး ေမဇြန္ဒီဘက္မွာေတာ့ သူ့ရဲ့
သူငယ္ခ်င္းေကာင္ေလးေနာက္တစ္ေယာက္ေပါ့။ သူတို့ ၁၀ တန္းတံုးကA ေၾကာင္းေတြေၿပာၾက စၾကေနာက္က်နဲ့ ေၿပာေနတံုး
မထင္မွတ္ပဲ ေမဇြန္ ညာဖက္ေၿခေထာက္ေလးကို လာထိမိသလိုခံစားလိုက္ရတယ္။ ေမဇြန္သတိေတာ့ထားမိလိုက္တယ္ ဒါေပမဲ့
မေတာ္တဆလို့ပဲထင္ခဲ့မိတာေလ။ ခဏၾကာေတာ့ေနာက္တစ္ၾကိမ္လာထိတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာပါပဲ။ ေမဇြန္
A မွတ္တမဲ့ေဘးကိုလွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ့သူငယ္ခ်င္းေကာင္ေလးနဲ့ A ၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားမိတယ္။ သူမ်က္၀န္းေတြက
စိုစြတ္ေတာက္ပလို့ သူရင္ထဲက စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳေတြကိုၿမင္လိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္
ရင္သားမို့မို့ေတြကိုတစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ခိုးခိုးၾကည့္လို့ေပါ့။
ေမဇြန္ၿပံဳးၿပလို္က္ေတာ့ သူလဲၿပံဳးၿပလာတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ ေၿခေခ်ာင္းေလးေတြနဲ့ ေမဇြန္ရဲ့ ေၿခဖမိုးမို့မို့ေလးကို ပြတ္ေပးေနတယ္။
ရဲတင္းတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ့ A ၿပဳA မူကိုေတာ့ ေမဇြန္နားမလည္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေဘးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ့ေကာင္မေလးကို
A ခုလိုစလာရဲတယ္ေလ။ ေမဇြန္မသိသလိုေနရင္း စကားပဲေၿပာေနမိတယ္။ ေၿခဖမိုးေလးေတြကိုပတ
ြ ္ေနရင္းနဲ့ ေမဇြန္ေၿခသလံုး
A ိA ိေလးကိုလာထိေတာ့ ေမဇြန္လွည့္ၾကည့္မိတယ္။ ေမဇြန္ၾကည့္လိုက္တဲ့A ခိ်န္မွာ သူေၿခေထာက္ေလးကိုၿပန္ရုပ္သာြ းတယ္ေလ
ၿပီးေတာ့ သူၿပန္ၾကည့္လာတဲ့ မ်က္၀န္းေတြက တစ္ခုခုကိုစိုးရြံေနသလိုၿပီးေတာ့ ေတာင္ပန္ေနတဲ့ A ၾကည့္ေတြေပါ့ ေမဇြန္ၿပံဳးမိတယ္
စကားေၿပာေနရင္းရင္းႏွီးလာေတာ့ သူA ၿပဳA မူေတြက ပိုရဲတင္းလာသလိုပါပဲ။ စားပြဲခင္းေA ာက္က ေမဇြန္ေပါင္ေလးကို
စကတ္ေပၚကေန A သားေလးထိထားတယ္။ ေမဇြန္ ရင္ေတြခုန္သြားမိတယ္ရွင္။ ရည္းစားေကာင္ေလးေဘးမွာ
တစ္ၿခားေကာင္ေလးရဲ့ A ပြတ္A သတ္ေလးေတြ……………ခိ
……………ခိုးၿပီးစားရတဲ့ A သီးက ပိုA ရသာရွိတယ္တ့ဲ ေမဇြန္ၾကားဘူးတာေပါ့။
……………
သာမန္မဟုတ္တဲ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳေတြနဲ့ ေမဇြန္ လက္ေလးေတြေA းစက္လာတယ္ေလ။
စကားေတြေၿပာရင္း စရင္း ေနာက္ရင္းနဲ့ သူသူငယ္ခ်င္းေတြA ားလံုးနဲ့ေတာ္ေတာ္ေလးခင္သြားမိတယ္။
စားေသာက္ၿပီးေတာ့ ညရွစ္နာရီခြဲၿပီေလ A ိမ္ၿပန္ေတာ့မယ္ဆို္ေတာ့ သူသူငယ္ခ်င္းA တြဲက ဆက္သာြ းၾကA ံုးမယ္တ့ေ
ဲ လ။ A ့ဒ
ဲ ါနဲ့
“ဒါဆိုေမာင္ေလးကဘယ္ၿပန္မွာလဲ လမ္းၾကံဳရင္လုိက္ခဲ့ေလ မမတို့န”ဲ့
ေမဇြန္စကားကိုၾကားေတာ့ သူမ်က္နွာေလး၀င္းသြားတယ္။ A ဲ့ေတာ့မွေမဇြန္ၿပန္ေတြးမိတယ္ေလ
ေမဇြန္ရိုးရိုးသားသားေၿပာလိုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူကိုA ထာေပးတယ္မ်ားထင္သြားလားမသိဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေပါ့။
ဘယ္လိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ပါ A ားလံုးကေမဇြန္ေမာင္ေလးေတြA ရြယ္ပဲေလ။
“ဟုတ္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ကိုၿပန္မွာမမ”
မမ”
“ေA ာ္ ဒါဆိုလမ္းၾကံဳတာပဲေလ လုိက္ခဲ့ေပါ့ မမလိုက္ပို့ေပးမယ္ေလ”
လ”
ေၿပာၿပီးေတာ့ ေမဇြန္တို့ ၃ေယာက္A တူၿပန္လာခဲ့တယ္။ သူ့A ိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ ႏွဳတ္ဆက္ရင္းနဲ့
“မမေၿဖးေၿဖးေမာင္းေနာ္”
“ေဟ့ေကာင္ ငါ့ မမကို ဂရုစိုက္ၾကားလား”
ကားလား”
“ေA းေA း ငါ ကိုယ္ဖိရင္ဖိေစာင့္ေရွာက္လိုက္ပါ့မယ္ ဟားဟား”
ဟားဟား”
သူတို့ႏွစ္ေယာက္ေနာက္ရင္းေၿပာေနေပမဲ့ ေမဇြန္တစ္ေယာက္ထဲရင္ဖိုသြားမိတယ္ ေမဇြန္တို့ၿဖစ္ခ့ၾဲ ကတာကို
ေမဇြန္တို့နွစ္ေယာက္ပဲA သိဆံုးေလ။
Page 58

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
သူ႕A ိမ္ကေနၿပန္ေတာ့ ေမဇြန္ ၿပည္လမ္းA တိုင္းေမာင္းလာခဲ့တယ္။ ကားေမာင္းေနရင္းနဲ့ ေဘးကေန
ေမဇြန္ကိုခိုးခိုးၾကည့္ေနတယ္ေလ။ ေမဇြန္သိတာေပါ့ ခဏၾကာေတာ့
“မမ ဂူဂူးနဲ့ခ်စ္သူၿဖစ္တာၾကာၿပီလား”
ား”
“မၾကာေသးပါဘူး ဘာလို့လ”ဲ
“ေA ာ္ မမ လိုA ရမ္းခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သူကိုရတာကံေကာင္းတာေပါ့”
သူစကားကိုၾကားေတာ့ ေမဇြန္လဲလိုက္ရယ္ေနမိတယ္။
ၿပီးေတာ့ မွ
“မမ က A ရမ္းခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲေနာ္”
ေမဇြန္လဲ ဘာမွA ေၿပာပဲရယ္ေနမိတယ္ေလ ၿပီးေတာ့ မွ ေစာေစာက A ဲ့လိုဘာလို့လုပ္တာလဲ ေဘးမွာလူေတြရွိေနတယ္ေလ။
ေမဇြန္ေၿပာလိုက္ေတာ့ ေတာင္းပန္တဲ့ေလသံေလးနဲ့
“မမ က A ရမ္းလွေတာ့ စိတ္မထိန္းနိုင္ၿဖစ္သြားမိတာပါ ေတာင္းပန္ပါတယ္ မမရယ္”
သူA သံကိုၾကားလိုက္မိေတာ့လဲ သနားမိသလိုလိုပါပဲ။
“ထားလိုက္ပါေတာ့ ေနာက္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ A ေၿခA ေနကိုသံုးသပ္တတ္ရတယ္ေလ
လ””
“ဟုတ္ ဒါဆို ခြင့္လႊတ္တယ္ေပါ့ေနာ္”
ေမဇြန္ဘာမွA ေၿပာပဲသူကိုၿပံဳးၿပမိတယ္။
“မမလဲ ကၽြန္ေတာ္ A မ ၿဖစ္ရင္ေကာင္းမယ္ေလ ကၽြန္ေတာ္ ကညီမေလးတစ္ေယာက္ပဲရွိတာေလ
ာေလ””
“A မ ဆိုရင္ခၽြဲလိုရတာေပါ့”
“မမ ကိုA မ ေတာ္လို့ရရင္ေကာင္းမွာပဲေနာ္”
“A ေမြစားA ေမြခံေတာ္မယ္ေပါ့ A ဲ့လိုလား”
ား”
“ၿဖစ္နိုင္ရင္ေပါ့ မမရဲ”့
က်မလဲၿပံဳးေနမိတယ္။ သူနဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစကားေၿပာမိေတာ့မွာ ပိုပိုရင္းနွီးလာသလိုခံစားမိတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ မွ
“မမ ကၽြန္ေတာ္မမလက္ေလးကိုကိုင္ထားလို့ရရင္ေကာင္းမွာပဲေနာ္”
“ဘာလို့လ”ဲ
“ေA ာ္ ဘာမွေတာ့မဟုတ္ပါဘူး A ဲ့လိုစိတ္ၿဖစ္မိလို့ပါ”
ါ”
က်မလဲ သူ့ကိုၿပံဳးၾကည့္ရင္းလက္တစ္ဖက္ကမ္းလိုက္ေတာ့ ေမဇြန္လက္ေလးကိုတယုတယနဲ့ပတ
ြ ္သပ္ရင္းဆုပ္ကုိင္ထားတယ္ေလ။
ကားေမာင္းလာရင္းနဲ့ စိန္ဂၽြန္းမွတ္တိုင္နားေရာက္ေတာ့ ကားကိုမင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းထဲေကြ့၀င္လိုက္မိတယ္။ၿပီးေတာ့
လမ္းေဘးမွာကားကိုခဏခ်ရင္းနဲ့
“လက္တစ္ဖက္ထဲေမာင္းရတာ A ဆင္မေၿပေတာ့ဘူးကြ”
“ဟုတ္ ခဏေလးပဲကိုင္ထားပါရေစေနာ္”
ေမဇြန္ဘာမွမေၿပာပဲခြင့္ၿပဳထားလိုက္မိတယ္။ နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကိုးနာရီ တစ္ဆယ္ငါး……………………
ါး……………………
ေမဇြန္လက္ေလးကိုကိုင္ထားရင္းနဲ့ သူေမဇြန္မ်က္ႏွာေလးကိုစိုက္ၾကည့္ေနတယ္ေလ။ A လင္းေရာင္နဲေနေပမယ့္
ၿမင္ေတာ့ၿမင္ေနရေသးတယ္။ တိတ္ဆိတ္ၿပီးေတာ့ လူသူကင္းမဲ့ေနတဲ့ လမ္းမေဘးမွာ ကားA က
ဲ န
ြ ္းေA းေA းေလးနဲ့ သူရ့ဲ
လက္ေႏြးေႏြးေလးေတြရဲ့ A ထိA ေတြ႔က ရင္ခုန္စရာေကာင္းလိုက္တာ….
ာ…. A မွန္A တိုင္း၀န္ခံရရင္
ေမဇြန္သူ့ကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ A ရပ္ရွည္ရွည္ A သားၿဖဴၿဖဴ ႏွာတံေပၚေပၚနဲ့ သူပံုစံကတစ္မ်ိဳးေတာ့ဆဲြေဆာင္မွဳရွိေနတယ္။
ေမဇြန္လက္ေတြကိုကိုင္ေနရင္းကေန ေမဇြန္ေပါင္ေလးကိုA မွတ္A မဲ့လာထိလိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ ေမဇြန္ေလ ရင္ထမ
ဲ ွာ လိွဳက္ခနဲ
ဖိုသြားမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ မွ
Page 59

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“မဆိုးနဲ့ေလ ေမာင္ေလးရယ္”
“မမရယ္”
သူတိုးတိုးေလးေၿပာၿပီးေမဇြန္လက္ဖမိုးေလးကိုငံု႕နမ္းလိုက္ေတာ့ ေမဇြန္ရင္ေတြခုန္လိုက္တာ။ ၿပီးေတာ့
ေမဇြန္A ာေခါင္ေတြေၿခာက္လာတယ္. A သက္ကိုၿပင္းၿပင္းရွဴရင္းနဲ့ ေမဇြန္စိတ္ေတြကိုတည္ၿငိမ္ဖို့ၾကိဳးစားေနမိတယ္ေလ။
တေၿဖးေၿဖးနဲ့ ေမဇြန္ dress က်ပ္က်ပ္ေလးေA ာက္က ေပၚေနတဲ့ ဒူးေခါင္းနားေလးတစ္ေလ်ာက္ဖဖ
ြ ြေလးပြတ္ရင္းနဲ့
ေမဇြန္ပုခံုးေလးကိုဆြဲလိုက္ေတာ့ ယိမ္းယိုင္သြားတဲ့
ေမဇြန္ကိုယ္လံုးေလးကိုသူ႕ရင္ခြင္ထဲမွာA လိုက္သင့္ေလးေထြးေပြ့ေပးထားတယ္။
ရင္ေတြခုန္လိုက္တာရွင………………..က်မ
္………………..က်မ မကြယ္မ၀ွက္၀န္ခံရရင္ A ၿမဲ ရိုးA ီေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြထက္ A ့ဒ
………………..
ဲ ီလို ဆန္းသစ္တ့ဲ
A ထိA ေတြA ယုA ယေတြကိုပိုလို့ေတာင္းတမိတယ္။ မိန္းမသားဆိုေပမဲ့ေသြးသားနဲ့တည္ေဆာက္ဖစ
ဲြ ည္းထားတဲ့လူသားပဲေလ။
ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြ သိကၡာတရားေတြနဲ့စည္းကမ္းေဘာင္ေတြကိုခဏဘယ္ခြာလိုက္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တ့ဲ
နွလံုးသားနဲ့ရမက္ဆႏၵေတြရဲ့ေစစားရာေနာက္ကို က်မေမ်ာလြင့္ေနမိတယ္။ ဒါကိုရူးသြပ္မွဳကိုA မည္တပ္ရင္ေတာ့ ေမဇြန္ဆိုတာ
ခံစားမွဳေတြနဲ့ ရူးသြပ္ေနမိတဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။……………….
ရင္ခြင္ထဲမွာေထြးေပြ႕ထားရင္းနဲ့ သူလက္ေတြက ေမဇြန္ရဲ့ သိမ္က်င္းတဲ့ ခါးေလးကိုပြတ္သပ္လ….ၿပီ
ို့….ၿပီးေတာ့ တစ္ေၿဖးေၿဖးနဲ့ ေဖာင္းA ိ
….
မို့တင္ေနတဲ့ ဆီးခုန္ေလးကို Dress ေပၚကေနဖြဖြေလးပြတ္သပ္ေနတယ္ေလ။
“ေမာင္ေလးရယ္ မ ယားတယ္ကြာ”
ေမဇြန္A သံေလးကိုၾကားေတာ့သူေလ လက္ေတြနဲ့ေမဇြန္ဒူးေလးနွစ္ဖက္ၾကားကေန ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေတြန့တ
ဲ င္းေနတဲ့ စကတ္
A ဟၾကားေလးထဲကိုေၿဖးေၿဖးေလးတိုး၀င္လာတယ္။ ရင္ေတြတဆတ္ဆတ္ခုန္ေနတဲ့ ၾကားက
ေမဇြန္ေပါင္ၾကားတည့္တည့္ကေပါက္၀ေလးမွာစိမ့္ထြက္လာတဲ့ A ရည္ေလးေတြရဲ့စိုစြတ္မွဳကိုေမဇြန္ခံစားလိုက္ရတယ္။
တိုး၀င္လာတဲ့ လက္ေလးေတြကိုလဲ ေပါင္ေလးကိုဟလိုၾကိဳေနမိတယ္ရွင္။……
ေပါင္းတြင္းသားA ိA ိေလးေတြကိုပြတ္တိုက္သြားတဲ့ ခံစားခ်က္ေလးက
ေကာင္းလိုက္တာ….
ု….. ဒါေပမဲ့ရင္ထဲက ႏွလံုးသားရဲ့
ာ….ေမဇြ
….ေမဇြန္ဒူးေတြေတာင္တဆတ္ဆတ္တုန္ခါလိ…..
တသိမ္သိမ္လွဳပ္ခါမွဳေတြကိုေတာ့ဘယ္မွီပါ့မလဲေလ။ တေၿဖးေၿဖးတိုး၀င္သြားတဲ့ သူလက္ေလးေတြေမဇြန္ေပါင္ၾကားကိုေရာက္ေတာ့
ၿပည့္A ိေနတဲ့ေပါင္တံေတြရဲ့A ရင္းနားမွာ တင္းတင္းေလးA ိ၀င္နစ္ၿမဳတ္ေနတဲ့ ေမဇြန္A တြင္းခံသားေရၾကိဳးေလးတစ္ေလွ်ာက္
ဖြဖြေလးပြတ္သပ္ေပးေနတယ္။ ေမဇြန္မရွက္နုိင္ေတာ့ပါဘူးရွင္ ေမဇြန္ရဲ့
ေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးကိုထိေA ာင္ဖင္ေလးကိုလွဳပ္ရမ္းလို့ေနမိတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူေလ……
လ……သူ
……သူ
လူဆိုးကြာ……. ေမဇြန္ထိေစခ်င္လွပါၿပီ။ သူလက္ေလးေတြနဲ့ ေမဇြန္ရဲ့ ေဖာင္းေဖာင္းA ိA ိ
A သားစုိင္နုနုေလးေတြကိုပြတ္သပ္ေခ်ာ့ၿမဴေစခ်င္ေနမိပါၿပီ။ ရင္ထဲမွာ ေမာလိုက္တာ သူရယ္…………………….
…………………….
သူ႕ရဲ့ယုယမွဳေတြေA ာက္မွာ လြင့္ေၿမာေနမိရင္းနဲ့ ………
“မမ တစ္ေနရာရာကိုသြားရေA ာင္ေလ”
လ”
ေမဇြန္မၿငင္းမိဘူး။ ရင္ခြင္ထဲကေနေခါင္းေလးေမာ့လို့ A သာA ယာေခါင္းေလးညွိမ့္လိုက္မိတယ္။
A ဲ့လိုနဲ့ သူနဲ့ေမဇြန္ ၿပည္လမ္းစိန္ေဂဟာေနာက္က Vacation Garden Hotel ကိုေရာက္သြားခဲ့တယ္။
ၿခံ၀င္းထဲမွာကားထိုးရင္းသူေနာက္ကေနရင္ခုန္စြာနဲ့လိုက္လာခဲ့မိတယ္ေလ။
Waiter ေလးတစ္ေယာက္A ခန္းထဲကိုလိုက္ပို့ၿပီးေတာ့ ၿပန္ထြက္သြားတဲ့ A ခ်ိန္မွာ က်မေလ
ရင္ေတြခုန္ေနမိသလို ေဖာ္ၿပလို့မရတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြA မ်ားၾကီးနဲ့ေပါ့။
ား…………
…………
ဒါဟာ ေမဇြန္ဘ၀မွာ ပထမဆံုးA ၾကိမ္ပါ။ ေမဇြန္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွားသြားမိၿပီလား
Page 60

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
…ေယာက္ယက္ခတ္ေနတဲ့ A ေတြးေတြၾကားမွာ ေမဇြန္တစ္ေယာက္ခ်ာခ်ာေလေနမိတုန္း………………………….
ေမဇြန္ခါးက်U္းက်U္းေလးကိုတယုတယသိုင္းဖက္လာတဲ့သူရဲ့ေႏြးေထြးတဲ့လက္တစ္စံု
နဲ့ေမဇြန္စိတ္ေတြကိုတည္ၿငိမ္လာေA ာင္ေထြးေပြးလို့ေပါ့။
ေမဇြန္ေမ့လိုက္ခ်င္ပါၿပီ A ားလံုးကိုေမ့ၿပီးေတာ့ သူရင္ခြင္ထဲမွာနစ္ၿမဳတ္သာြ းတဲ့A ထိ
သူဖက္ကိုလွည့္ရင္းသူကုိၿပန္ၿပီးေပြ့ဖက္ထားမိတယ္။
ႏွစ္ေယာက္A တူေထြးေပြးထားရင္းနဲ့ သူရဲ့ တင္းမာေနတဲ့ လိင္တံေလးက ေမဇြန္ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚမွာ ဖိကပ္လ…
ို့
…ေမဇြန္ရဲ့ၿပည့္တင္းေနတဲ့ နို့A ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကလဲ သူရင္ခြင္ထဲA ိ၀င္နစ္ၿမဳတ္လို့ေပါ့…………………………………..
…………………………………..
ေလေA းစက္သံတိုးတိုးေလးနဲ့ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ A ခန္းေလးထဲမွာ ၿပာလဲ့လဲ့ ညA ိပ္မီးေလးတစ္လံုးထြန္းလိ…..
ု့…..
A ခန္းရဲ့ေဒါင့္ေလးမွာေတာ့
ၿဖဴစြတ္ေနတဲ့A ိပ္ယာခင္းေတြေA ာက္မွာေတာ့A ိစက္တဲ့ေမြ႕ယာထူထူေလးနဲ့ႏွစ္ေယာက္A ိပ္ကုတင္ေလး
တစ္လံုး…………………….ခဏဆိ
…………………….ခဏဆိုရင္A ဲ့ဒီကုတင္ေလးေပၚမွာ
ေမဇြန္ေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးေတြထဲကိုသူလီးတံေလးထဲ့ၿပီးေတာ့လိုးေတာ့မွာပါလား။
A ေတြးေလးဆံုးေတာ့ ေမဇြန္ႏွလံုးသားေတြ တဆတ္ဆတ္လွဳပ္ခါသြားမိတယ္။
A ………………………………………ဘာေတြ
ို………………………………………ဘာေတြေတြးေနမိပါလိမ့္..။ ရွက္လိုက္တာရွင္
………………………………………
ၿဖဴစင္တဲ့ ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးနွစ္ဖက္လံုးရွက္ေသြးေတြနဲ့ ရဲလို့ေပါ့……………..
……………..
သူရင္ခြင္ထဲမွာေခါင္းေလးေမာ့ရင္းနဲ့ သူမ်က္နွာနုနုေလးကိုေငးၾကည့္ေနမိတံုး….သူ
….သူေလ
ေမဇြန္ႏွတ္ခမ္းေလးေတြနားကိုေခါင္းေလးငံုရင္းတိုးကပ္လာတယ္။
ေမဇြန္လဲေၿခဖ်ားေလးေတြကိုေၿဖးေၿဖးေလးၾကြရင္းတိုးကပ္လာတဲ့သူႏွတ္ခမ္းနုနုေလးကိုဆီးၾကိဳ နမ္းရွိဳက္လိုက္မိတယ္။
ေၿခဖ်ားေလးေထာက္ထားတဲ့
ေမဇြန္ရဲ့ခါးသိမ္သိမ္ေလးႏွစ္ဖက္ကိုဖြဖြေလးဆုပ္ကိုင္ရင္းေမဇြန္ ကိုယ္လံုးA ိA ိေလးကို ထိန္းထားေပးတယ္ေလ။
သူလည္ပင္းေတြကိုသိုင္းဖက္ခိုတြယ္ရင္းနဲ့ သူႏွဳတ္ခမ္းေတြရဲ့ ေႏြးေထြးတဲ့ စုပ္ယူပြတ္သပ္မွဳေတြကို
ေမဇြန္ ရမက္ၿပင္းၿပင္းနဲ့တုန့္ၿပန္ေနမိတယ္။
ေလဟာနယ္ထဲမွာ လြင့္ေၿမာေနတဲ့ တိမ္တိုက္တစ္ခုလိုေမဇြန္ ခံစားခ်က္ေတြေၿမာလြင့္ေနမိၿပီရွင္။
ႏွစ္ေယာက္A တူဖက္ရင္း ေမဇြန္ေက်ာဖက္က A က်ီ ဇတ္ေလးကိုသူလက္ေလးနဲ့ တေၿဖးေၿဖးဆြဲခ်လာတယ္။
ဟသြားတဲ့ A က်ီစေလးကိုကိုင္ရင္းေမဇြန္ပုခံုးသားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကိုသူလက္န့ဖ
ဲ ြဖြေလးပြတ္သပ္လို့ေပါ့
ၿပီးေတာ့မွ ေမဇြန္လက္ႏွစ္ဖက္ကိုA က်ီထဲကေနထုတ္ေပးတယ္ေလ။
တဆက္ထဲ ခါးနားမွာက်ပ္သြားတဲ့ စကတ္ေလးကိုတြန္းခ်လိုက္ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ေၿခေထာက္နားမွာပံုက်သြားတဲ့
ေမဇြန္ရဲ့ Dress A နက္ေရာင္ေလးကိုတယုတယေကာက္ကိုင္ရင္းနဲ့
ခုံေလးေပၚမွာလႊားထားေပးတယ္။ၿပီးေတာ့မွ သူရွပ္A က်ီၾကယ္သီးေတြကိုၿဖဳတ္ေနတယ္ေလ။
ေမဇြန္လဲကူခၽြတ္ေပးမိတယ္။ A က်ီေတြကၽြတ္သြားေတာ့ သူခါးပတ္ေလးကိုၿဖဳတ္ရင္းသူေဘာင္းဘီေဘးကိုခၽြတ္ပစ္လိုက္ေတာ့
ၿဖဴေဖြးေနတဲ့ ေပါင္တံေလးေတြရဲ့A ဆံုးမွာ A တြင္းခံေဘာင္းဘီA နက္ေလးထဲက
ရုန္းၾကြေနတဲ့ သူလိင္တံေလးေတြက ေဘာင္းဘီထဲကေနရုန္းကန္လ…
ို့
ေမဇြန္ရင္ခုန္လိုက္တာ…………..
ာ…………..
ေမဇြန္ကိုယ္ေပၚမွာေတာ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီ A နီေရာင္ေလးနဲ့ ေမဇြန္၀တ္ေနက်
ေဘာ္လီA နီေရာင္ေလးတစ္ထည္ပဲက်န္ေတာ့တယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့မွ သူကိုတင္းတင္းေလးဖက္ရင္းေႏြးေထြးတဲ့
သူရင္ခြင္ထဲကို တိုး၀င္ဖက္တြယ္ထားမိတယ္။

Page 61

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ႏွစ္ေယာက္A တူ ယုုယုယယေထြးေပြ႕ရင္းနဲ့ ကုတင္နားေလးကိုတေရြ႕ေရြ႕တိုးကပ္လာမိတယ္ေလ။
ကုတင္ေပၚမွာနွစ္ေယာက္A တူထိုင္ရင္း
ေမဇြန္ပုခံုးေလးကိုေပြ႕ဖက္လို့သူရင္ခြင္ထဲမွာ ပိုက္ေထြးထားတယ္။ လက္တစ္ဖက္ကေတာ့ ေမဇြန္ရ့ဲ ေၿဖာင့္စင္း၀င္းမြတ္ေနတဲ့
ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကိုA စုန္A ဆန္ပြတ္သပ္လ…….
ို့…….
ေမဇြန္ေပါင္ေလးကိုဟရင္းနဲ့ သူ႕A ထိA ေတြ႕ေတြကိုတံု႕ၿပန္ေနမိတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္႕လက္တစ္ဖက္ကိုကိုင္ရင္းသူA တြင္းခံေလးေပၚမွာတင္ေပးလိုက္ေတာ့
တင္းမာေနတဲ့ သူလီးမာမာေလးရဲ့ A ထိA ေတြ႕ကေမဇြန္ရင္ခုန္သံေတြကိုပိုၿမန္လာေစတာေပါ့.
ေမဇြန္မရွက္နိုင္ေတာ့ပါဘူးရွင္ သူေပါင္ၾကားေလးထဲမွာဒူးေလးေထာက္ရင္းနဲ့ သူA တြင္ခံေတြကိုခၽြတ္ေပးေတာ့
သူေလ ဖင္ေလးၾကြၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ကိုကူေပးတယ္။ ေဘာင္ဘီေလးကၽြတ္သြားတဲ့ A ခ်ိန္မွာ ထြက္လာတဲ့သူ႕ရဲ့
တင္းမာေထာင္မတ္ေနတဲ့ လီးေလးကို ေမဇြန္လက္နဲ့ ယုယုယယ ဆုပ္ကိုင္လိုက္ေတာ့ ေမဇြန္လက္ထမ
ဲ ွာ တဆတ္ဆတ္တုန္လုိ့ေပါ့။
A ရြယ္နဲ့A လိုက္ေA ာင္ၾကီးမားတုတ္ခိုင္တဲ့ လီးထိပ္A ရည္ၿပားေလးကိုဆြဲခ်လိုက္ေတာ့ ပန္းေရာင္ လီးထိပ္ေခါင္းေလးက
တင္းေၿပာင္လို့ ေမဇြန္ကိုဆြဲေဆာင္ေနသလိုလိုပါပဲ။ ေမဇြန္ႏွတ္ခမ္းသားA ိA ိေလးေတြနဲ့
သူလီးထိပ္ေလးကိုဖြဖြေလးဆုပ္ယူလိုက္ေတာ့ ……
“A ား …………..မမရယ္
…………..မမရယ္”
ပါးစပ္ကတိုးတိုးေလးၿငီးေနရင္းနဲ့ ေမဇြန္ေခါင္းေလးကိုဖြဖြေလးဆုပ္ကိုင္ထားတယ္ေလ။
တင္းမာေနတဲ့ လိင္တံ ထိပ္ ေခါင္းေလးတစ္ခုလံုးကို ငံုစုပ္ရင္း
A ေပါက္၀မွာ စို့ေနတဲ့ သူရဲ့ A ခ်စ္ရည္ခၽြဲခၽြဲေလးေတြကို ေမဇြန္လွ်ာေႏြးေႏြးေလးနဲ့ လွ်က္ေနမိတယ္။
ေမဇြန္ရဲ့ A ိစက္ေနတဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးေတြက သူလဲ လီးဒစ္ၾကား ေလးထဲ မွာ A ိ၀င္နစ္ၿမဳတ္လို့ေပါ့။
A ားရလိုက္တာရွင္။ ၾကီးမားတုတ္ခိုင္တဲ့ လိင္တံၾကီးကို A ားပါးတရုတ္စုပ္ယူရင္း ေမဇြန္လက္တစ္ဖက္န့ဲ
သူ ရဲ့ တင္းေနတဲ့ ေဂြးUလံုးလံုးေလး ကိုဖြဖြေလးဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေပးေနမိတယ္။ လိုင္းေလးေတြထေနတဲ့
…..
ေဂြးU A ရည္ၿပားေလးေပၚမွာ ေမဇြန္လက္သဲခၽြန္ခၽြန္ေလးေတြနဲ့ ေၿဖးေၿဖးေလး ၿခစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့…..
“A ား…………………………..
……………..A ား………………..
ား…………………………..မမရယ္
…………………………..မမရယ္ A ရမ္းေကာင္းတာပဲ……………..A
……………..
ား………………..ရွ
………………..ရွီး………A
………A ား…….”
ား…….”
သူA သံေလးေတြက ေမဇြန္ရမက္ေတြကို ပိုလိုနိုးၾကားလာေစတာေပါ့။ ေမဇြန္ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးႏွစ္ဖက္လံုး
ခ်ိဳင့္၀င္သြားတဲ့ A ထိ A ားရပါးရ စုပ္ယူလုိက္ေတာ့ သူေလ……………
လ……………
ေမဇြန္ေခါင္းေလးကိုတင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္ရင္းနဲ့ ေမဇြန္ပါးစပ္ထဲမွာ သူရဲ့လီးေရေႏြးေႏြးေတြကိုပန္းထည့္လိုက္တယ္။
“A ား…………
ား…………မမ
ား…………………..”
…………မမ……………………
မမ……………………A
……………………A ား…………………..”
စစၿခင္းေမဇြန္လန့္သြားမိတယ္ေလ။ ပါးစပ္ထဲမွာေႏြးသြားၿပီးေတာ့့ စိမ္းေရႊေရႊ A နံေလးတစ္ခုက လိွဳက္တက္လာတယ္။
သူလီးရည္ေႏြးေႏြးေတြကို ငံုထားရင္းနဲ့ ေမဇြန္ေရခ်ိဳးခန္းကိုေၿပးရတာေပါ့။ A ထဲ ေရာက္ေတာ့ ေဘစU္ မွာ ပါးလုပ္က်င္းေနတံုး
ေရခ်ိဳးခန္းထဲကိုသူ၀င္လာတယ္ေလ။
“မမ ကၽြန္ေတာ္ေရခိ်ဳးလိုက္A ံုးမယ္ေနာ္ မမလဲ တစ္ခါထဲခ်ိဳးလိုက္ေလ ႏွစ္ေယာက္A တူခ်ိဳးရေA ာင္”
ေမဇြန္ထပ္ၿပီး ရင္ဖိုရၿပန္ပါၿပီရွင္။ ေမဇြန္ဘ၀ မွာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ့ တစ္ခါမွေရမခ်ိဳးဖူးဘူးေလ။
ေမဇြန္A ေၿဖကိုေတာင္မေစာင့္ေတာ့ပဲ သူေလ ေမဇြန္ ေၾကာ က ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုလာၿဖဳတ္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့
ေဘစU္မွာတင္ေလးမွီထားတဲ့ ေမဇြန္ေရွ့ မွာလာထုိင္ရင္းနဲ့ ေမဇြန္ခါးေပၚကA တြင္းခံ ေဘာင္းဘီသားေရၾကိဳးေလးကိုတယုတယ
ကိုင္ရင္းခၽြတ္ေပးတယ္ေလ။ ရင္ေတြခုန္လိုက္တာရွင……….
္……….
“မီးပိတ္A ံုးကြာ”
ေမဇြန္ေၿပာေတာ့ သူေလေရခ်ိဳးခန္းမီးေလးကိုပိတ္ေပးရွာပါတယ္။ ခပ္ဟဟ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးကေန
တိုး၀င္လာတဲ့မီးေရာင္ၿပာလဲ့လဲ့ေလးက လဲ တစ္မ်ိဳးေလးရင္ခုန္စရာေကာင္းလြန္းလိုက္တာ။ ေမဇြန္A တြက္ေတာ့
Page 62

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ဒီညေလးဟာစိတ္ကူးရင္ဆန္မွဳေတြနဲ့ၿပည့္ေနေတာ့တာပါပဲရွင္။
ေရဇလားထဲကိုေရဖြင့္ခ်ၿပီးေတာ့ သူေလ ေမဇြန္နားကိုတိုးကပ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ကိုဖက္လိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွာ……….
A ……………………………………
ို…………………………………… ေစာေစာကပဲ ေပ်ာ့ေခြသြားတဲ့ သူလီး တင္းတင္းေဖာင္းေဖာင္းေလးက တင္းမာေနလိုက္တာ။
ေမဇြန္ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ပြတ္သပ္ရင္းနဲ့ ၾကည္စယ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့သူေလ
ေမဇြန္ေၿခေထာက္တစ္ဖက္ကိုမရင္းေရဇလားေဘာင္ေလးေပၚကိုတင္လိုက္တယ္
ၿပီးေတာ့နံရံကိုမွီၿပီးကားကားေလးၿဖစ္ေနတဲ့ေမဇြန္ေပါင္ၾကားမွာထိုင္ရင္း ေမဇြန္ ရဲ့ ေဖာင္းA ိေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးကို
သူလွ်ာေႏြးေႏြးေလးနဲ့ ပြတ္ဆြဲလိုက္ေတာ့…………………..
…………………..
“A ………..A
………..A …………….A
…………….A ား……………………………..”
ား……………………………..”
ေမဇြန္လက္ေတြကေမြးပြသပတ္ေလးကိုတင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားမိတယ္……..ေကာင္
……..ေကာင္းလိုက္တာ…….
……..
ာ…….
A ား………………………………………
ား………………………………………ေကာင္
………………………………………ေကာင္းလိုက္တာရွင္ရယ္။
ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုလ်က္ေနရင္းနဲ့ ေမဇြန္ ေစာက္စိ ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို သူနွဳတ္ခမ္းေလးေတြန့ဲ စုပ္ယူေနတယ္ေလ။
က်မေလ သူကိုစြဲသြားမိၿပီ…..ရင္
…..ရင္ထဲႏွလံုးသားထဲကေန သူရဲ့ A ယုA ယေတြကိုစြဲလမ္းသြားမိပါၿပီရွင……………………..
္……………………..
…..
ေစာက္ဖုတ္တစ္ခုလံုးလဲ ေမဇြန္A ခ်စ္ရည္ေတြနဲ့ ရြဲနစ္လို့ေပါ့…….
……. သူရဲ့ ပြတ္သပ္စုပ္ယူမွဳေတြေA ာက္မွာ
ေမဇြန္ ဘယ္ႏွၾကိမ္ေၿမာက္မွန္းမသိတဲ့ A ရသာေကာင္းေလးေတြကိုလဲ A ၾကိမ္ၾကိမ္ ခံစားေနမိပါတယ္။
ဒူးေတြ ႏုန္းခ်ိ ေပ်ာ့ေခြသြားရေလာက္ေA ာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္လြန္းတဲ့သူရယ္။ က်မေလ သူ႕ရဲ့ သူလိုးေပးတဲ့
A ရသာေတြကိုA ၿမဲခံစားခ်င္မိတယ္။
သူကိုA နားမွာ A ၿမဲရွိေစခ်င္မိတယ္။
A …………………
ို………………… ေမဇြန္ခ်စ္မိသြားတာမ်ားလား…………….
းတာမ်ားလား…………….မၿဖစ္
…………….မၿဖစ္နုိင္ပါဘူး……….ေမဇြ
……….ေမဇြန္မွာေမာင္ရွိေနတယ္ေလ……………
လ……………
ေမဇြန္နဲ့သူႏွစ္ေယာက္လံုးေရဇလားေလးထဲကို၀င္လိုက္ေတာ့ လွ်ံက်လာတဲ့ေလ A လွ်င္A လားေမဇြန္A ၾကင္နာေတြလဲ သူA ေပၚ
ၿပည့္ေမာက္လွ်ံက်ေနမိတယ္။ ေရဇလားေလးထဲမွာလွဲေနတဲ့ သူေပၚကေန ေမဇြန္ပါလွဲခ်လိုက္ေတာ့ ေႏြးေထြးတဲ့ ေရ
ေႏြးေႏြးေလးရဲ့ထိ္ေတြမွဳေတြ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ကေမသိုင္းဖက္ရင္းနဲ့ ေမဇြန္ရဲ့ နို႕A ံုးတင္းတင္းA ိA ိေလးေတြကိုဆုပ္နယ္ေနတဲ့ သူရ့ဲ
A ထိA ေတြေတြက ေမဇြန္A တြက္မေမ့နိုင္ေA ာင္ပါပဲရွင္။ ေခ်ာေမြ႕၀င္းမြတ္ေနတဲ့ A ရည္ၿပားေပၚကၾကက္သီေႏြးေလးေတြန့ဲ A တူ
ေမဇြန္ႏွလံုးသားတစ္ခုလံုးလဲ တသိမ့္သိမ့္ လွဳပ္ခါလို့ေပါ့။
ၾကည္ႏူးလိုက္တာ သူရင္ခြင္ထဲ မွာ မ်က္လံုးေလးမွိတ္ရင္းနဲ့ သူလက္ေႏြးေႏြးေလးရဲ့ ပြတ္သပ္ယုယမွဳေတြကို ေမဇြန္ ေက်ေက်နပ္နပ္
ခံစားေနမိတယ္။
ႏူးညံ့တဲ့ A ထိA ေတြ႕ေတြၾကားဘယ္ေၿမာလြင့္ရင္းA ခ်ိန္ေတြဘယ္ေလာက္ကုန္သြားလဲေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး
“မမ ကုတင္ေပၚၿပန္သြားရေA ာင္ေလ”
လ”
သူေၿပာလာေတာ့မွ ေမဇြန္သူေပၚကေနထရင္းေရဇလားေလးေဘးမွာရပ္ေနေတာ့ သူေလ A ေမြးပြပြ သပတ္ေလးတစ္ထည္န့ဲ
ေမဇြန္တစ္ကို္ယ္လံုးကေရစက္ေလးေတြကိုညင္ညင္သာသာေလးသုတ္ေပးေနတယ္။
ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ထပ္သားပတ္တစ္ထည္ကိုပတ္ရင္း ေမဇြန္သူ႕ရဲ့ ေခၚေဆာင္ရာကုတင္ေလးေပၚကိုေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့တယ္။
ကုတင္ေပၚေရာက္ေတာ့ ေမဇြန္ေဘးမွာလွဲေနတဲ့
သူလက္ေမာင္းေတြေပၚကိုေခါင္းA ံုးA ိပ္ရင္းသူရင္ခြင္ေႏြးေႏြးေလးထဲကိုတိုး၀င္ေနမိတယ္။ ေမဇြန္ ရဲ့ A ၀တ္မ့ဲ
ေပါင္တံေလးေပၚကိုခြလာတဲ့ သူေၿခေထာက္ေလးကိုေမဇြန္ ေၿခေထာက္ေလးေတြနဲ့ၿပန္ပြတ္သပ္ေနတုန္း…သူေလ
ေမဇြန္ေပၚကိုေၿဖးေၿဖးေလးတက္လာတယ္.။ ေမဇြန္ကိုခြၿပီးေတာ့ ဖက္ထားရင္းနဲ့ ေမဇြန္ရဲ့ ၿဖဴ၀င္းတင္းၿပည့္ေနတဲ့
နို့A ံုးတစ္ခုလံုးကိုနမ္းရင္း ပန္းနုေရာင္နို့သီးေခါင္းေလးေတြကိုသူရဲ့ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြနဲ့ စုပ္ယူေနေတာ့တာပါပဲရွင္။
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္နို့သီးေခါင္းေလးေတြကိုဖြဖြေလးကိုက္လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ နုိ့A ံုေလးနဲ့ဆက္ေနတဲ့ A ေၾကာေလးေတြကတစ္ဆင့္
ေမဇြန္တစ္ကိုယ္လံုးကိုက်U္စက္နဲ့ တို့လိုက္သလို့ တြန့္တြန့္သြားမိတယ္။
Page 63

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A ား…………….
ား…………….ေကာင္
…………….ေကာင္းလိုက္တာသူရယ္”
နုိ့ေတြကိုA ားရေA ာင္စို့ၿပီးေတာ့ တစ္ေၿဖးေၿဖးေA ာက္ကိုေလ်ာရင္း ေမဇြန္ဗိုက္သားခ်ပ္ခ်ပ္ေလးေတြေပၚကိုသူလွ်ာေႏြးေႏြးေလးနဲ့
ပြတ္သပ္နမ္းရွိဳက္ေနၿပန္တယ္။ ေမဇြန္ရဲ့ခ်က္နက္နက္ေလးထဲကိုထိုးေမြလာတဲ့ သူလွ်ာေလးရဲ့ A ထိA ေတြ႕ေတြကို
ေမဇြန္A ံက်ိတ္ခံေနမိတယ္ရွင္။ ၿပီးေတာ့မွ ေမဇြန္ရဲ့ေဖာင္းေဖာင္းမို့မို့ ဆီးခုန္းေလးေတြကို ဖြဖြေလးပြတ္သပ္ေနတယ္ေလ။
ေတာ္ေသးတာေပါ့ ဒီေန့မွေမဇြန္A ေမြးရိတ္ထားမိတာ။ ေၿပာင္တင္းမို့ေဖာင္းေနတဲ့ ဆီးခုန္ေလးကိုပတ
ြ ္ရင္း သူလက္ေတြက
ေမဇြန္ေပါင္ၾကားမွာစိစိေလးပုန္းခိုေနတဲ့ ေမဇြန္ရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ A သားေဖာင္းေဖာင္းA ိA ိေလးနွစ္ၿခမ္းကို
ေၿဖးေၿဖးေလးဆြဲဟလာတယ္။
ေမဇြန္လဲသူA တြက္ေမဇြန္ေပါင္ေလးႏွစ္ဖက္ကိုA လိုက္သင့္ ဟ ထားေပးမိတယ္။ ခပ္ဟဟေလးေပၚလာတဲ့
ေမဇြန္ေစာက္ေစ့ေလးေပၚကိုသူလွ်ာထိပ္ေလးနဲ့ပြတ္ဆြဲလိုက္တဲ့ A ရသာက ဘာနဲ့မွ မတူတဲ့ နူးညံ့သိမ္ေမြ႕မွဳေတြန့ဲ ေမဇြန္
ႏွလံုးသားစည္းခ်က္ေတြကိုပရမ္းပတာၿဖစ္သြားေစတယ္ေလ။
“A …………………………”
“A ရမ္းေကာင္းတယ္ ခေလးရယ္”
ေမဇြန္A စိေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုယက္ရင္းနဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးရဲ့ A ဆံုးသတ္ A ေပါက္နားေလးကိုေရာက္ေတာ့
ေမဇြန္ရင္ခုန္လိုက္တာ မ်က္လံုးေတြကိုတင္းတင္းမွိတ္ရင္း A ိပ္ယာခင္းၿဖဴၿဖဴေလးေတြကိုဆုပ္ဆထ
ဲြ ားမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေလ
ေမဇြန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုမထိပဲသူရဲ့လက္ေတြနဲ့
ေမဇြန္ေပါင္းေလးႏွစ္ဖက္ကိုဆြဲေၿမွာက္ရင္းဖင္သားA ိA ိေလးႏွစ္လံုးၾကားက ေမဇြန္ ဖင္ေပါက္ေလးကိုသူလွ်ာေလးနဲ့
ထိုးေမႊ႕ေပးေနတယ္။
“A ား…………………………………………….”
ား…………………………………………….”
ေမဇြန္ေလ ဖင္ေၾကာေတြကိုတင္းတင္းရွံဳ႕ထားရင္းနဲ့ ေမဇြန္ဘ၀မွာပထမဆံုးဆန္းသစ္တဲ့ ရင္ခုန္စရာ
A ရသာသစ္ေလးကိုခံစားလိုက္မိတယ္။ လွ်ာေလးနဲ့ထိုးေမြ႕လိုက္တိုင္း စကားလံုးေတြနဲ့ေဖာ္ၿပလို့မရတဲ့ A ရသာသစ္ေလးက
ေမဇြန္တစ္ကုိယ္လံုးကိုပ်ံ႕ႏွံ႕ စီးဆင္းသြားမိတာေပါ့။
“A ား………………
ား………………A
………………A ……A
……A ……A
……A ….A
….A ား………………………”
ား………………………”
ေမဇြန္မတားနိုင္ခင္မွာပဲ သူလက္ေခ်ာင္းေလးက ေမဇြန္ဖင္ေပါက္ထဲကိုတိုး၀င္လာတယ္ေလ။
“A ား………………………………………………………..”
ား………………………………………………………..”
ေမဇြန္ေA ာ္မိတယ္ရွင….
္…. ဖင္၀နားေလးက နာက်င္မွဳနည္းနည္းရယ္….
…. ပူေႏြးတဲ့ A ထိA ေတြ့ေလးနဲ့
ေကာင္းတယ္ဆိုတာထက္ကိုပိုၿပီးဆန္းက်ယ္တဲ့ A ရသာဆန္းဆန္းေလးေတြကို တစ္ေပါင္းတစ္စုထဲ ေမဇြန္ခံစားေနရတယ္။
“ခေလးရယ္”
ေမဇြန္ေA ာ္သံေလးကိုၾကားေတာ့ သူလက္ေလးကိုဆက္မထိုးေတာ့ပဲ ေၿဖးေၿဖးေလးA သြင္းA ထုတ္လုပ္ေပးေနတယ္ေလ။ၿပီးေတာ့
သူလွ်ာေႏြးေႏြးေလးနဲ့ေမဇြန္ေစာင္ဖုတ္ေလးကို လည္းယက္ေနရင္းေပါ့…………….ေမဇြ
…………….ေမဇြန္မတားမိပါဘူး….. မတားဘူးဆိုတာထက္
…………….
တစ္ေၿဖးေၿဖးေကာင္းလာတဲ့ A ရသာခံစားမွဳေလးက ေမဇြန္႕နွဳတ္ေတြကိုဆြံA သြားေစခဲ့တယ္ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။
“ေကာင္းတယ္ ခေလးရယ္ ………..A
………..A ရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ”
Uီးေႏွာက္ရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြကင္းလြတ္သြားတဲ့ ေမဇြန္ႏွဳတ္ဖ်ားက ႏွလံုးသားထဲမွာၿဖစ္ေပၚလာတဲ့
ခံစားခ်က္ေလးေတြကိုသာဖြင့္ဟေနမိေတာ့တယ္။
သူေလ ေမဇြန္ကိုA ားရေA ာင္ႏွိဳးဆြၿပီးေတာ့ ေမဇြန္ေပါင္ၾကားမွာထိုင္ရင္ သူလီးေႏြးေႏြးေလးနဲ့ ေမဇြန္ရ့ဲ
A ရည္ၿကည္ေတြရြဲနစ္ေနတဲ့ ေစာင္ဖုတ္A ိA ိေလးထဲကိုထိုးထဲ့ရင္း ခါးေလးကိုကိုင္လို့ ေမဇြန့္ကို A ားရပါးရလိုးေနတယ္ေလ။
“A …A ….A
….A ….A
….A …………….A
…………….A ……….A
……….A ……….”
A ဆက္မၿပတ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေမဇြန္ရဲ့ ေA ာ္ညီးသံေတြကိုA ာရံုၿပဳရင္းၿပည့္တင္းတဲ့ ခ်စ္စရာမ်က္ႏွာေလးကိုတစ္စိမ့္စိမ့္ၾကည့္လို့
Page 64

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A ားပါးတရလိုးေနတဲ့ သူရဲ့ လိုးေဆာင့္ခ်က္ေတြက ေမဇြန္ ေစာက္ဖုတ္နံရံသားတစ္ေလ်ာက္န့ဲ ေမဇြန့္သားA မ
ိ ္ A ထိ
A ရသာထူေတြကိုခံစားရေစတယ္ေလ။
“ေကာင္းလိုက္တာ ကြာ…………………….A
…………………….A ား……………..”
ား……………..”
တိတ္ဆိတ္ေA းၿမေနတဲ့ ၿပာလဲ့လဲ့ A ခန္းေလးထဲ က ၾကင္နာမွဳေတြ ရမက္ေတြနဲ့ ခံစားခ်က္ၿပင္းၿပင္းေတြေပါင္းစပ္ထားတဲ့
စိတ္ၾကြစရာ ေမဇြန္ရဲ့ ေA ာ္ညီးသံေတြက ပဲ့တင္ထပ္လို့ ၿဖဴေဖြးညီညာေနတဲ့ A ိပ္ယာခင္းA ိA ိေလးေတြကလဲ ေမဇြန္
လက္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြေA ာက္မွာတြန့္လိပ္ေၾကမြလို့ေပါ့ရွင္။
ခဏၾကာေတာ့ ကုတင္ေပၚမွာပက္လက္ေလးလွဲခ်လိုက္တဲ့သူေပၚကေနခြရင္းေမဇြန္ေလ သူလီးေလးကိုကိုင္လို့ ေမဇြန္ေစာက္ဖုတ္
A ၀နားမွာေတ့ရင္း သူလီးတံေလးေပၚကိုထိုင္ခ်လိုက္ေတာ့ တစ္ဆံုးထိ ၀င္လာတဲ့ လီးထိပ္ေလးက ေမဇြန္သားA ိမ္
နုနုေလးကိုခပ္ၿပင္းၿပင္းေလးမိတ္ဆက္လာတယ္ေလ။
“A င္………..”
့………..”
“မမ နာသြားလို့လား”
ား”
သူေမးလာတဲ့ A သံေလးကိုၾကားေတာ့ သူမ်က္ႏွာေလးကိုၾကည့္ရင္းA ၿပံဳးေလးနဲ့ ေခါင္းညွိတ္ၿပမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူေပၚမွာခြရင္း
ေမဇြန္တစ္ကိုယ္လံုးေၿမာက္ၾကြသြားတဲ့ A ထိ ေဆာင့္ေပးေနမိတယ္ရွင္။ ေမဇြန္ေဆာင့္လိုက္တိုင္း ထူထတ
ဲ ့ဲ
စပရင္ေမြ့ယာA ိA ိေလးက ေမဇြန္ ကိုၿပန္ေၿမွာက္တင္လိုက္သလိုပါပဲ။ သူေပၚမွာ ထုိင္ရင္းA ားပါးတရေဆာင့္ေနမိတ့ဲ
ေမဇြန္စိတ္ေတြကေတာ့ ေလဟာနယ္မွာလြင့္ေၿမာေနတဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္လိုလြတ္လပ္ေပါ့ပါးလို့ေပါ့။ ေဆာင့္ေနရင္းနဲ့သူေလ
ေမဇြန္ကိုကုတင္ေပၚမွုာတြန္းလွဲခ်ရင္း ေမဇြန္ေပါင္ၾကားေလးထဲကေန ခပ္ၿပင္းၿပင္းေဆာင့္လိုးေနတယ္။ ေမဇြန္ဆီးခုန္A ိA ိေလးနဲ့
သူ ဆီးခုန္ေလးရဲ့ ပြတ္ရိုက္သံေတြကလဲ စည္းခ်က္က်က် ႏွစ္ေယာက္လံုးႏွဳတ္ဖ်ားက ရမက္ၿပင္းၿပင္းနဲ့ ေA ာ္ညီးသံေလးေတြန့A
ဲ တူ
A ခန္းေလးထဲမွာ A ခ်စ္သီခ်င္တစ္ပုဒ္A လားလြင့္ေၿမာ ေနတယ္။
A ားပါတဲ့ A ဆက္မၿပတ္လို့ေဆာင့္ခ်က္ေတြနဲ့A တူ သူေလ………….
လ………….
“မမ….
မမ….A
….A ရမ္းေကာင္းတာပဲ မမရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးက စီးစီးA ိA ိေလးနဲ့ လိုးလို့ေကာင္းလိုက္တာ”
ာ”
သူA သံေလးေတြကိုၾကားေတာ့ ေမဇြန္ ခံစားခ်က္ေတြက ပိုလို့ၾကြရြေပၚလြင္လာမိတယ္။
“မမရယ္ ေကာင္းလိုက္တာ ….ကၽြ
….ကၽြန္ေတာ္ ၿပီးခ်င္ၿပီ မမ…..
မမ….. မမေရာ ႏွစ္ေယာက္A တူၿပီးလိုက္ရေA ာင္ေလ မမရယ္”
“A င္း မမလဲ ေကာင္းတယ္ကြာ ေဆာင့္ေပးေနာ္ …. ၿပင္းၿပင္းေလးေဆာင့္ေပးပါေနာ္…….A
…….A ား………….
…….
ား………….မမေကာင္
………….မမေကာင္းလာၿပီ
A ား……………”
ား……………”
ရင္ထဲက ရုန္းၾကြလာတဲ့ ရမက္ ၿပင္းၿပင္းေတြကိုႏွဳတ္ကဖြင့္ဟရင္း တင္းတင္းေလးဖက္လို့ ႏွစ္ေယာက္လံုးေဆာင့္လိုးေနမိၾကတယ္။
ေမဇြန္ဖင္သားA A
ိ ေ
ိ တြကိုကုတင္ေပၚကလြတ္သြားတဲ့ A ထိ ေကာ့ေပးေနရင္းနဲ….
့….
“A ား မမၿပီးေတာ့ မယ္………………..A
………………..A …..A
………………..
…..A …..A
…..A ….A
….A …..”
“ေမာင္လဲၿပီးေတာ့ မယ္ မမ ….A
….A ရင္ၿပီးသြားမွာစိုးလို့ထိန္းထားတာ လႊတ္လိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္”
“A ….A
….A ….A
….A ….A
….A ……A
……A ား…………..
ား…………..A
…………..A ား…………….
ား…………….A
…………….A ား………………..”
ား………………..”
“မမၿပီးၿပီ ……………A
……………A ား………………………”
ား………………………”
ေမဇြန္စကားသံA ဆံုးမွာ သူေလ ေခါင္းေတြကိုေမာ့ရင္းမ်က္လံုးေလးကိုတင္းတင္းမွိတ္လို့
ေမဇြန့္ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကိုခပ္ၿပင္းၿပင္းေလးငါးခ်က္ေဆာင့္ၿပီးေတာ့……
……
“A ား…………..
ား…………..ၿပီ
…………..ၿပီးၿပီ မမရယ္”
သူႏွဳတ္ကထြက္လာတဲ့ စကားသံေတြၿပီးေတာ့ေမဇြန္ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲမွာေႏြးသြားတဲ့ခံစာမွဳေလးေတြ၊
တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတဲ့သူလိင္တံေလးရဲ့ A ထိA ေတြ႕ေတြကိုမက္မက္ေမာေမာခံစားရင္းနံုးေခြA ားေလ်ာ့သာြ းတဲ့ ေမဇြန္
ကိုယ္လံုးA ိA ိေလးကိုတင္းတင္းေလးဖက္လို့ ႏွစ္ေယာက္A တူ ေလာက နိဗာန္ ရဲ့ ၿငိမ့္ေညာင္း သာယာမွဳေတြကို ႏွလံုးသားထဲ က
ေနခံစားေဖာ္ၾကဴးေနမိေတာ့တယ္ရွင္။………………………………………
Page 65

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ကၽြန္ေတာ္ မမ ဖံုးနံပါတ္ကိုေနာက္ဆံုးႏွိပ္ၿပီးေခၚတဲ့ A ခ်ိန္က မနက္ ၁း၄၅ တိတ…..
ိ….. ဖုန္းေခၚေနတဲ့ တစ္ေလ်ာက္လံုး
ဖုန္းပိတ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ေA ာ္တို ေၿဖသံပဲ ရေနခဲ့တယ္ေလ။ မမကိုခြင့္ၿပဳေပးခဲ့တာမွန္ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပူစၿပဳလာတယ္။
ဘာေတြမ်ားလုပ္ေနပါလဲ A ိမ္မွာရွိေနရင္ေတာ့ A ိမ္ဖုန္းကိုေခၚရင္လာကိုင္တတ္ပါတယ္။ A ိမ္ဖုန္းလဲ မကိုင္
လက္ကိုင္ဖုန္းလဲပိတ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ …..
လ….
….
ကၽြန္ေတာ္ စU္းစားရင္းနဲ့ A ၾကံတစ္ခုရလာတယ္။ ေA ာက္မွာ မမကားရွိမရွိသြားၾကည့္လိုက္ရင္သိမွာပဲေလ
စU္းစားရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေA ာက္ကိုဆင္းလာခဲ့တယ္။
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….။
……………………………………….။
ကုတင္ေပၚမွာ သူကိုတင္းတင္းေလးဖက္ထားရင္းနဲ့ ေမဇြန္A ိပ္ေပ်ာ္သြားမိတယ္။နိုးလာတဲ့A ခိ်န္နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ည
၁နာရီရွိေနၿပီ…..
…..
ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္စိတ္ပူသြားမိတယ္။ ေမာင္မ်ားဖုန္းဆက္မလား………
လား……… A ခန္းထဲကို၀င္လာထဲက ေမဇြန္ဖုန္းကိုပိတ္ထားမိတယ္ေလ။
ရုတ္တရက္စိတ္လဲပူသြားမိတယ္။
“ဟိတ္ …. ထေတာ့ေလ မမၿပန္မွၿဖစ္မယ္”
“ဗ်ာ….
ဗ်ာ….ဟု
….ဟုတ္ မမ”
မမ”
သူလဲကုတင္ေပၚကလူလဲထရင္းႏွစ္ေယာက္A တူ A ၀တ္ေတြၿပန္၀တ္ၾကတယ္။ ၿပီမွ Reception ကိုဖုန္းဆက္၊ A ခန္းကို Check
out လုပ္ၿပီးေတာ့ ေမဇြန္သူနဲ့A တူ ကားေလးေမာင္းရင္း ၿပည္လမ္းA တိုင္းၿပန္ထြက္လာခဲ့တယ္ေလ။
“မမ A ိမ္လိုက္ပို့ေပးမယ္ေလ ဘယ္နားလဲေၿပာ”
ၿပာ”
“ရပါတယ္ မမ ကၽြန္ေတာ္ Taxi နဲ့ ပဲ ၿပန္လိုက္ပါမယ္”
“မမ A ရင္ ၀င္ေလ မမ A ိမ္လဲ သိရတာေပါ့”
“A င္း ဒါဆိုA ေပၚေတာ့လိုက္လို့မရဘူးေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
Page 66

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ႏွစ္ေယာက္A တူ စကားေၿပာရင္း A ိမ္နားကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကားကို တံခါးဖြင့္ ေမာင္းလာေတာ့ ညဖက္ ေလေA းေA းေလးရဲ့
A ထိA ေတြ့နဲ့ ေမဇြန္
ၿပန္ၿပီးလန္းလန္းဆန္းဆန္းၿဖစ္လာခဲ့တယ္ေလ။
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….။
……………………………………….။
ကၽြန္ေတာ္ A ိမ္ေA ာက္ကိုေရာက္ေတာ့ မမ ကားရပ္တဲ့ေနရာမွာ ကားမရွိပဲ ကြက္လပ္ၿဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒါဆို မမ
ၿပန္မေရာက္ေသးတာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲ ဟိုေတြးဒီေတြးနဲ့ ပိုစိတ္ပူလာမိသလိုပါပဲ. A ဲ့ဒါနဲ့ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ကိုထုပ္မီးညွိဳ့ၿပီး
ခမ္ၿပင္းၿပင္းရွိဳက္လိုက္ေတာ့
ကစU့္ ကလ်ားၿဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ေတြ နည္းနည္းတည္ၿငိမ္လာသလိုခံစားလိုက္ရတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲ
A ေမွာင္ထဲကေလွကားထစ္ေလးမွာေဆးလိပ္ဖြာရင္း ကားA င္ဂ်င္သံကိုၾကားလိုက္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးလိပ္ကိုနင္းေၿခရင္း
နံရံေလးကိုကြယ္လို့ေခ်ာင္းၾကည့္မိတဲ့ A ခိ်န္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးေတြကိုေတာင္မယံုနိုင္ေA ာင္ပါပဲ။ A ရင္ဆံုး ကားထဲက မမ
ထြက္လာတယ္။ၿပီးေတာ့ ေဘးတံခါးကပြင့္လာရင္း A ရပ္ရွည္ရွည္ ၿဖဴၿဖဴသြယ္သယ
ြ ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ထက
ြ ္လာတယ္.။
ၿပီးေတာ့
စကားေတြေၿပာရင္းရယ္ေမာရင္းနဲ့ မမခါးေလးကိုဖက္လို့ ေလွကားဆီကို A တူလမ္းေလ်ာက္လာတယ္ေလ။
ေလွကားေပၚကိုေရာက္ေတာ့
ဓတ္ေလွကား ေနာက္ A ကြယ္ေလးေနာက္မွာ ႏွစ္ေယာက္A တူထိုင္ခ်လိုက္တာကိုေတြ့လိုက္ရတယ္။ သူတို့နွစ္ေယာက္ရ့ဲ
A ေပၚေလွကားေထာင့္ခ်ိဳးေလးကိုကြယ္ရင္းၾကည့္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနတယ္ဆိုတာဘယ္သူမွမသိၾကဘူးေလ။
ကၽြန္ေတာ္တင္မဟုတ္ပါဘူး
ညႏွစ္နာရီေက်ာ္A ခ်ိန္ဒီလိုေနရာမွာ ဘယ္သူရွိနိုင္မယ္လို့ထင္မွာလဲ။ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတဲ့ ရင္ခုန္သံေတြန့ဲ A တူ တစ္ခုခု ကို
ဆံုးရွံဳသြားခဲ့
သလို ပါတစ္ေပါင္းထဲခံစားေနမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ မမ ရဲ့ A မူA ရာ ေလးေတြ A သံေလးေတြက A ေမွာင္ထက
ဲ ေခ်ာင္းၾကည့္ေနတဲ့

Page 67

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ သာယာ ရစ္မူးမိတဲ့ ခံစားခ်က္ဆန္းဆန္းတစ္ခ……………..
ု…………….. မမ တစ္ၿခားတစ္ေယာက္န့ဲ A တူ
ဆက္ဆံတာကိုကၽြန္ေတာ္ပါေက်နပ္သာယာေနမိတာလား……………..
ာလား……………..။ဘု
……………..။ဘုရားေရ…..
ားေရ…..ထူ
…..ထူးဆန္းလိုက္တာ.
လိင္စိတ္ဆိုတာသိပ္ကိုဆန္းၾကယ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ ေတြးရင္း A ေမွာင္ၾကီးစိုးေနတဲ့
ဓတ္ေလွကားA ေနာက္နံရံက ေလွကားေလးေပၚမွာ ရမက္ပ်င္းပ်င္းေတြနဲ့ ေလာကကိုေမ့ေနတဲ့ မမ
တို့ႏွစ္ေယာက္ကိုတိတ္တိတ္ေလးၾကည့္ေနမိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တစ္ကိုယ္လံုးေခၽြးေတြစို့ေနေပမဲ့ ရင္ေတြတလွပ္လွပ္ခုန္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ မမ နဲ့ A တူ ဆက္ဆံတ့ဲ A ခါရခဲ့တ့ဲ
စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳထက္ပိုတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို တနင့္ တပိုးခံစားေနမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္မေလးကို မ်က္စိေရွ့မွာ
တစ္ၿခားသူစိမ္းေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ရဲ့ ပြတ္သပ္ယုယမွဳေတြ၊ တင္းရင္းA စ
ိ က္ေနတဲ့ ရင္သားလံုးလံုးေလးေတြကို စီးစီးပိုင္ပိုင္
ဆုပ္ကုိင္ပြတ္သပ္ေနတဲ့ A ထိA ေတြ႕ေတြ တိုတိုကပ္ကပ္ Dress ေလးရဲ့ ေပါင္ႏွစ္လံုးၾကားကေန တင္းA ိေနတဲ့
ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကိုပြတ္သပ္ ေခ်ာ့ၿမဴေနတာေတြကို ေၿမာလြင့္ခံစားေနတဲ့ မမနဲ့A တူ
ကၽြန္ေတာ္ပါသာယာရစ္မူးေနမိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ရူးသြားမိၿပီလား………………………………….
ား………………………………….
မဟုတ္ေသးပါဘူး…….ကၽြ
ု…………………………………
…….ကၽြန္ေတာ္မရူးဘူး……..ဒါဆိ
……..ဒါဆိ…………………………………
ေယာက္ယက္ခတ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္A ေတြးေတြကို မမ ႏွဳတ္ကထြက္လာတဲ့ ျငီးသံတိုးတိုးေလးကေၿခမြဖ်က္ဆီးလိုက္တယ္။
“A ……A
……A …………………………….”
“A ရမ္းေကာင္းေနလား မမ”
မမ”
“ေကာင္းတာေပါ့ ခေလးရယ္”
“မမ ကိုခ်စ္တယ္………မမ
………မမ မွာပိုင္ရွင္ရွိေနလို့သာမိ်ဳသိပ္ထားခဲ့ရတာပါ မမရယ္”
………
“ဘယ္လိုA ေၿခA ေနပဲၿဖစ္ၿဖစ္ခ်စ္ေနပါရေစေနာ္”
“ခေလးရယ္”
မမရဲ့ႏွဳတ္က တိုးတိုးေလးျငီးလို့နို့ A ံုေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚမွာ A ုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးရဲ့ လက္ေတြကိုထပ္ကိုင္ရင္းနဲ့
ၾကည္ႏူးေနၾကတယ္ေလ။
“မမနဲ့ A တူ ဖက္ရင္းေရခ်ိဳးခဲ့ရတာေတြ ၿပီးေတာ့ ကုတင္ေပၚမွာခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့
မမေစာက္ဖုတ္ေလးကိုလိုးခြင့္ရခဲ့တာေတြကိုကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေတာ့မွေမ့လို့ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးမမရယ္”
A …….ဒါဆိ
ို…….ဒါဆို မမေနာက္က်ေနတာသူနဲ့လိုးေနလို့ေပါ့။
…….
ကၽြန္ေတာ္နားနဲ့ၾကားလိုက္ရတဲ့A ခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ့္ရင္ခုန္သံေတြပိုၿမန္လာတယ္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္A ၿမဲလိုးခဲ့တ့ဲ မမေစာက္ဖုတ္
A ိA ိေလးနဲ့ မမရဲ့ A လွကို ေတြးလို့ တၿခားေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ A လိုးခံေနတဲ့ မမရဲ့ ပံုစံေလးကိုစိတ္ကူးထဲမွာပံုေဖာ္ရင္း
ပုဆိုးထဲမွာေထာင္မတ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္လီးကိုတင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္ထားမိတယ္။
“မၿပန္ခင္တစ္ခ်ီေလာက္လိုးပါရေစ မမရယ္”
သူ႕စကားဆံုးေတာ့ ၿပံဳးၿပလိုက္တဲ့ မမ မ်က္နွာေလးနဲ့A တူ တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ဖက္ရင္းမတ္တပ္ရပ္လိုက္ၾကတယ္။
ေလွကားနံရံေလးကိုမွီထားတဲ့ မမကိုယ္လံုးA ိA ိေလးကိုေပြ႕ဖက္လို့ မမႏွဳတ္ခမ္းေဖာင္းေဖာင္းေလးကို သူ
တရိုက္မက္မက္နမ္းေနတယ္ေလ။ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ေလွကားထစ္ေလးေတြက မမနဲ့ သူရဲ့ A နမ္းၿပင္းၿပင္းေတြေၾကာင့္ ထြက္လာတဲ့
Page 68

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A သံေတြကိုတိတ္တိတ္ေလးနားစြင့္ေနေလရဲ့။ ႏွဳတ္ခမ္းၿခင္းနမ္းရွိဳက္ေနရင္း သူလက္ေတြက Dress က်ပ္က်ပ္ေလးထဲကေန
ေဖာင္းA ိမို့ေမာက္ေနတဲ့ မမရဲ့ ဖင္လံုးလံုးေလးကို ပြတ္သပ္ လို့ေနတယ္။ ႏွစ္ေယာက္A တူဖက္ထားရင္းကေန သူကိုေၾကာခိုင္းလို့
ေလွကားနံရံေလးကိုမ်က္ႏွာမူရင္းသူရင္ခြင္ထဲမွာေခါင္းေလးကိုေမာ့၊ လံုးၿပည့္ေနတဲ့ဖင္သားA ိA ိ္ေတြကိုေကာ့လို့
ေဘာင္းဘီထဲကေနေဖာင္းထြက္ေနတဲ့ သူလီးေလးေပၚမွာ ဖင္ေလးကိုဖိကပ္ပြတ္သပ္လို့ လွဳပ္ရမ္းေပးေနတာေပါ့။ သူလက္ေတြက
မမရဲ့ သိမ္က်U္းတဲ့ခါးေလးကိုေပြ့ဖက္ရင္း Dress ေလးထဲက လွလွေလးမို့ေနတဲ့ ဆီးခုန္ ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို
လက္နဲ့A ုပ္ကိုင္ထားတယ္ေလ။ ဆီးခုန္ေလးကိုA ုပ္ကိုင္ထားတဲ့လက္ေတြကို ေၿပေၿပေလးေလ်ာဆင္းသြားတဲ့
ဆီးခုန္ေလးA တိုင္းဆြဲယူရင္း မမရဲ့ ေစာက္ဖုတ္A ိA ိေလးကို Dress ေပၚကေနဖိကပ္ပြတ္သပ္လို့ေနတယ္။
“A ား………………………
ား……………………… ကေလးရယ္”
မမ တိုးတိုးေလးၿငီးေနတံုးမွာပဲ မမ ရဲ့ ေနာက္ေၾကာက Dress ဇစ္ေလးကိုဆြဲခ်လိုက္ေတာ့ ခါးနားA ထိ ဟင္းလင္းပြင့္သာြ းတဲ့ မမ
ရဲ့ေၾကာၿပင္ေဖြးေဖြးေလးမွာ A နီေရာင္ေဘာ္လီေလးက ထင္းထင္းေလးၾကြလို့ေပါ့ မမ ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုၿဖဳတ္ခ်ရင္း
A က်ီထဲကိုလက္ေလးနွိဳက္လို့ ေဖာင္းA ိေနတဲ့ နို့ေလးနွစ္လံုးကိုဆုပ္ေခ်ေနတယ္ေလ။
“A ား………
ား………A
………A ား……………..”
ား……………..”
A ဆက္မၿပတ္ၿငီးေနတဲ့ မမ A သံခိ်ဳခ်ိဳေလးက ရမက္ေတြကိုပိုၿပီးႏွိဳးဆြေနတယ္။ ၿပီးေတာ့နံရံကိုလက္န့ေ
ဲ ထာက္ရင္း
ဖင္လံုးလံုးေလးကို သူ့လီးနဲ့ထိေA ာင္ပိုေကာ့လို့လွဳပ္ခါေနတယ္။ သူေဘာင္းဘီထဲကေနေဖာင္းတင္းေနတဲ့ လီးေလးက Dress
ေလးထဲက ေန လံုးတစ္ေနတဲ့ ဖင္သားႏွစ္လံုA ကြဲေလးထဲမွာ နိမ့္ဆင္းခ်ိဳင့္၀င္ေနတဲ့ စကတ္ေပ်ာ့ေလးၾကားမွာနစ္ၿမဳတ္လ…….
ို့…….
နို့ေတြကိုဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ရင္းကေန သူလက္ေတြကိုေA ာင္ေလ်ာလို့ မမရဲ့ A ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးဆီကိုေရႊ႕လိုက္ေတာ့
ထိုးဟလိုက္သလိုၿဖစ္သြားတဲ့ A ေပၚပုိင္A က်ီစေလးႏွစ္ဖက္က မမရဲ့ ၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့
လက္ေမာင္းသားၿဖဴၿဖဴေလးေတြဆီကိုေလ်ာက်သြားရင္း ၿဖဴ၀င္းတဲ့ မေပၚA ေပၚ ကိုယ္လံုးေလးေပၚမွာဖြာက်ဲေနတဲ့ ဆံႏယ
ြ ္စေတြန့ဲ
မမရဲ့ ကပို့ကရို႕A လွေလးက A ရမ္းကိုဆြဲမက္စရာေကာင္းေနတယ္။
“A ရမ္းနွိဳက္ရင္ A က်ီၿပဲသြားA ံုးမယ္ေနာ္”
မမေၿပာလိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာသူလက္ေတြကိုထုတ္ရင္း နံရံကိုလက္ေတြေထာက္လို့ ဖင္ေလးကိုေကာ့ထားတဲ့
မမေနာက္ကေနထိုင္လိုက္တယ္။ၿပီးေတာ့ တင္းက်ပ္ေနတဲ့ မမရဲ့ စကတ္A နားစေလးကို ကိုင္ရင္းတေၿဖးေၿဖးဆြတ
ဲ င္လိုက္ေတာ့
ၿပည့္တင္းတဲ့ ဖင္သားA ိA ိေတြကို တနင့္တပိုးဆဲြတင္ စိကပ္ထားတဲ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီA နီေရာင္ေလးကရြရြေလးေပၚလာတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးၾကားထဲမွာခ်ိဳင့္၀င္ေနတဲ့
A တြင္းခံပိုးသားေလးတစ္ေလ်ာက္သူ့လက္ေလးနဲ့ဖြဖြေလးပြတ္ေနေတာ့………။
………။
………
“A ား …………… ကေလးရယ္။ A ရမ္းေကာင္းတာပဲကြာ”
မမရဲ့ ရမက္ပ်င္းပ်င္းေA ာ္ၿငီးသံေလး…………………………………………………………………
လး…………………………………………………………………
A တြင္းခံပိုးသားေဘာင္းဘီေလးကိုေၿဖးေၿဖးေလးဆြဲခၽြတ္ၿပီးေတာ့ မမေၿခေထာက္ေလးတစ္ဖက္ကို သူလက္န့ဲ
ဆုပ္ကိုင္လို့ေၿခေထာက္ေတြကိုေၿဖးေၿဖးေလးဆြဲကားလိုက္တယ္။ ဟသြားတဲ့ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ သူ့ေခါင္းကိုေမာ့ရင္းမမရဲ့
ေဖာင္းA ိထြက္ေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုသူလွ်ာေႏြးေႏြးေတြနဲ့ ပြတ္သပ္စုပ္ယက္ေနတယ္ေလ။
နံရံေတြကိုလက္သဲခၽြန္ခၽြန္ေလးေတြနဲ့ ဖြဖြေလးကုတ္ၿခစ္ရင္း မ်က္ႏွာေလးကိုေမာ့လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ
မ်က္လံုးေလးေတြကိုတင္းတင္းမွိတ္လို့ ေခၽြးစက္ေလးေတြနဲ့ လွေနတဲ့ မမမ်က္နွာမွာ ရမက္ခိုးေတြေ၀လို့ေပါ့။
ဘယ္A ခ်ိန္ၿဖစ္ၿဖစ္ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းလိုက္တာ။ A ေပၚပုိင္းမွာ A က်ီ က်န္ေနေပမဲ့ ေA ာက္ပိုင္းက dress
က်ပ္က်ပ္ေလးကိုခါးထိမတင္ထားရင္း ၿဖဳ၀င္းနုA ိေနတဲ့ A သားစိုင္ေတြနဲ့ မမကတစ္မ်ိဳးေလးလွေနဆဲပါပဲ။
မမေစာက္ဖုတ္ေလးကိုA ားရေA ာင္ ယက္ၿပီးေတာ့ သူေဘာင္းဘီၾကယ္သီးနဲ့ဇစ္ကိုၿဖဳတ္ရင္း
ေပါင္လယ္ေလာက္ထိေလ်ာခ်လိုက္တယ္။ သူA တြင္းခံေဘာင္းဘီကိုခၽြတ္မယ္လုပ္ေတာ့ မမက ကူခၽြတ္ရင္း
နဲ့သူကိုနံရံေလးမွာမွီေစလိုက္တယ္ေလ။ၿပီးေတာ့ သူေရွ့မွာထိုင္ရင္းတင္းရင္းေတာင္မတ္ေနတဲ့ သူလီးကိုတယုတယ ဆုပ္ကိုင္လို့ မမ
Page 69

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ရဲ့ႏွဳတ္ခမ္းA A
ိ ေ
ိ လးေတြနဲ့ A ားပါးတရ စုပ္ေပးေနတယ္။
သူေရွ့မွာေၿခဖ်ားေထာင္ၿပီးေတာ့ေပါင္ေလးကားရင္းထိုင္ေနတဲ့ မမရဲ့ေစာက္ဖုတ္ႏွစ္ၿခမ္းက ခပ္ေၿပေၿပေလးဟလို့
ေၿခဖေနွာက္ေတြေပၚကိုထိုင္ထားတဲ့ ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြကလဲ A ရင္ထက္ကို မုိ့ေမာက္ေကာ့တက္လို့ေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တို့ႏွစ္ေယာက္ဆက္ဆံတဲ့ A ခ်ိန္ေတြထက္ ပိုစိတ္လွဳပ္ရွားေနတဲ့ မမကိုၾကည့္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ပါသာယာေနတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေက်နပ္ေနမိတယ္။ မမ ခံစားခ်က္A သစ္A ဆန္းေလးေတြနဲ့
ခံစားေမ်ာပါေနတာကိုၾကည့္ရင္းကၽြန္ေတာ္ခပ္ဆန္းဆန္းA ေတြးေလးတစ္ခုရလိုက္တယ္။ ေနာက္ဆိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတုိင္ပင္ရင္း
ႏွစ္ေယာက္A တူA ခုလိုဆန္းသစ္တဲ့A ရသာေလးေတြကိုခံစားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ၀င္လာခဲ့တယ္ေလ။
ကၽြန္ေတာ္ေတြးေနမိတံုးမွာပဲ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ၿပီးေတာ့ နံရံကိုလက္နဲ့ေထာက္ရင္းဖင္ေလးေကာ့ေပးထားတဲ့မမေနာက္ကေန မမရဲ့
ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးထဲကိုသူလီးေလးထိုးထည့္လိုက္ေတာ့………………….
………………….
“A ား…………………………
ား…………………………A
…………………………A ရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ A ားရပါးရလို့းေနာ္”
မမရဲ့ တဏွာA ၿပည့္နဲ့ စကားသံေလးA ဆံုးမွာ မမခါးေလးနွစ္ဖက္ကိုဆုပ္ကိုင္ရင္း ေနာက္ကေနေဆာင့္လိုးေနတယ္ေလ။
သူ့ဆီးခုန္နဲ့ မမရဲ့ ဖင္သားA ိA ိေတြရိုက္ခတ္သြားတဲ့ တ ဖတ္ဖတ္ ရိုက္သံေလးက လဲ ပ်ံ႕လြင့္ေနတယ္။
ေၾကာၿပင္ေပၚမွာကပို့ကရို့ဖြာက်ေနတဲ့ ဆံႏြယ္စေလးေတြကလဲ မမရဲ့ ၿပည့္တင္းတဲ့ကိုယ္လံုးေလးနဲ့ A ၿပိဳင္ ယိမ္းႏြလ
ဲ ွဳပ္ခါေနတယ္။
……………………………….
ဖင္ေတြကိုေနာက္ၿပန္ေဆာင့္ရင္း A လိုးခံေနတဲ့ မမ ရဲ့ ၿငီးသံေလးေတြကလဲ ေလထုထဲမွာေမ်ာလြင့္လို့ေပါ့……………………………….
ခါးေလးကိုကိုင္ထားတဲ့လက္တစ္ဖက္က မမရဲ့ ေစာက္စိေလးကိုလွမ္းကိုင္ပြတ္သပ္ရင္းေဆာင့္လိုးေနတယ္ေလ။
ေမွာင္မိုက္ၿပီးေတာ့ တိတ္ဆိတ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က မမနဲ့ သူရဲ့ တဏွာရမက္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းၾကီးႏွိဳးဆြလို့ေနတယ္။
A ားရပါးရေဆာင့္လို့ေနရင္းA စိေလးကိုပြတ္သပ္ေပးေတာ့ A ထြဋ္A ထိပ္ေရာက္လာတဲ့ခံစားခ်က္ေတြန့A
ဲ တူ………….
………….
“A ား………..
ား………..မမၿပီ
………..မမၿပီးေတာ့မယ္ ေဆာင့္ေပးေနာ္ နာနာေဆာင့္ေပးပါေနာ္ A ား………………….”
ား………………….”
“မမ ကၽြန္ေတာ္လဲၿပီးေတာ့ မယ္ မမထဲမွာၿပီးခ်င္တယ္မမ ရယ္ ကြန္ဒံုးမပါလာဘူး”
“ရတယ္ မမ ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲမွာပဲ လိုးရင္းၿပီးလိုက္ေနာ္ မမေဆးေသာက္လိုက္မယ္ မထုတ္လိုက္န့ေ
ဲ နာ္”
“A ား………………..
ား………………..A
………………..A …A ….A
….A …A ………….ေကာင္
………….ေကာင္းလိုက္တာကေလးရယ္”
“A ား……….
ား……….ၿပီ
……….ၿပီးၿပီ မမၿပီးၿပီ A ား………………………………”
ား………………………………”
မမ စကားဆံုးေတာ့ တဆတ္ဆတ္တုန္သြားတဲ့ မမကိုယ္လံုးေလးကို ေနာက္ကေနဖက္လို့ ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကိုေဆာင့္သြင္းရင္း
သူပါ တစ္ခ်က္တုန္သြားတယ္ေလ။ၿပီးေတာ့ မမဖင္သားA ိA ိေလးကို တင္းတင္းေလးဖိကပ္ရင္း ႏွစ္ေယာက္A တူၿငိမ္ေနတယ္။
ၿပီးသြားေတာ့မွ သူလီးကို မမေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကေနထုတ္ရင္း သူေဘာင္းဘီေတြကိုၿပန္၀တ္လိုက္တယ္။
မမေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးေတြကိုၿပန္တပ္ေပးရင္းA က်ီဇစ္ေလးကိုဆြဲလို့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုၿပန္၀တ္မယ္လုပ္ေတာ့ ………
“မမ”
မမ”
“A င္း ေၿပာေလ”
ေၿပာေလ”
“မမ A တြင္းခံေလးကိုကၽြန္ေတာ္ကိုလက္ေဆာင္A ေနနဲ့ေပးပါလား”
ပးပါလား”
“ဘာလုပ္မလို့လဲ ကေလးရဲ”့
“မမရဲ့A ေငြ႕A သက္ေလးေတြကို A မွတ္တရသိမ္းထားခ်င္မိလို့ပါ”
ါ”
“ေA ာ္ ေနာက္လဲေတြ႕လို့ရတာပဲေလ”
လ”
“မဟုတ္ပါဘူး ကၽြန္ေတာ္သိမ္းထားခ်င္လို့ပါမမရယ္”
သူစကားကိုၾကားေတာ့ A ၿပံဳးေလးနဲ့A တူ မမလက္ထဲကA တြင္းခံပိုးသားေဘာင္းဘီA နီေရာင္ေလးကိုသူလက္ထက
ဲ ိုထည့္ရင္း
မမရဲ့ စကတ္က်ပ္က်ပ္ေလးကိုဆြဲခ်လိုက္တယ္။
“ေက်းဇူးပါ မမရယ္”
“ရပါတယ္”
Page 70

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
မမရဲ့ A တြင္းခံေလးကိုတယုတယေခါက္ရင္း သူA က်ီA ပ
ိ ္ထဲကိုထည့္လိုက္ေတာ့
“A လိုမထည့္နဲ့ေလ မမA ရည္ေတြနဲ့ နံ မွာေပါ့”
“ရပါတယ္ A ဲ့ဒါေလးကိုခ်စ္လို့ပါ”
ါ”
မမတစ္ေယာက္သူကိုၿပံဳးၾကည့္ရင္းသူ႕ရင္ခြင္ေလးထဲမွာမွီလို့
“ေမာလိုက္တာ ကေလးရယ္”
မမ စကားကိုၾကားေတာ့ ၿပည့္ၿဖိဳးသြယ္လွ်တဲ့ မမမ်က္ႏွာေပၚကေခၽြးစက္ေလးေတြကိုသုပ္ေပးရင္း မမရဲ့
နွဖူးေလးကိုၾကင္ၾကင္နာနာနမ္းလိုက္တယ္ေလ။ၿပီးေတာ့မ…..
ွ…..
“ဒါဆိုကၽြန္ေတာ္ၿပန္ေတာ့မယ္ေနာ္”
“A င္း ဂရုစိုက္A ံုးေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ”
ါ”
ဓတ္ေလွကား၀ေလးကေနလမ္းခြဲသြားတဲ့သူကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မမတစ္ေယာက္ထဲ A ေပၚကိုတက္သာြ းေတာ့
မမနဲ့သူလိုးခဲ့တဲ့ေလွကားထစ္ေလးေပၚမွာထိုင္ရင္း ရင္ခုန္သံေတြတလွပ္လွပ္နဲ့
ေဆးလိပ္ကိုမီးညွိဳ့ဖြာရွိဳက္ေနမိတယ္………………………………………………………………………..။
………………………………………………………………………..။
………………………………………………………………………..
ရင္ေတြတလွပ္လွပ္နဲ့ မိုးလင္းခါနီးမွကၽြန္ေတာ္A ိပ္ေပ်ာ္သြားမိတယ္။ A ခန္းတံခါးေခါက္သံတိုးတိုး ကိုၾကားလိုက္ရေတာ့ မနက္
ကိုးနာရီ။ A ခန္းတံခါးကိုဖြင့္လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ
A ၿပင္သြားဖို့ၿပင္ဆင္ထားတဲ့ မမကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။
“မမ ဘယ္သြားမလို့လ”ဲ
“ေA ာ္ သူငယ္ခ်င္းကဒီေန့ၿပန္လာမယ္တဲ့ေလ သားသားကိုညကေၿပာဖို့ေမ့သြားတာ A ဲ့ဒါ သြားၾကိဳၿပီးေတာ့ တစ္ခါထဲ
ဟိုဘက္A ိမ္မွာပဲA ိပ္လိုက္ေတာ့ မယ္”
“ေA ာ္ A င္း…A ေ၀းေၿပး၀င္းထဲကိုလား။…
ား။…ကားလဲေၿဖးေၿဖးေမာင္းA ံုးေနာ္”
“A င္း ပါ မမ ကားေမာင္းလာတာ သားသားထက္ပိုၾကာၿပီ စိတ္မပူန”ဲ့
“A င္းပါ…..
ပါ….. ဒါ ဆို မမသြားေတာ့မယ္ေနာ္”
“ဟုတ္ မမ”
မမ”
မမ ရဲ့ တံခါးပိတ္သံကိုနားစြင့္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ ၿပန္A ိပ္ေပ်ာ္သြားမိတယ္။
“တီတီတီတ…………………..တီ
ီ…………………..တီတီတီတ……………….”
ီ……………….”
…………………..
A ိပ္ေမာက်သြားတဲ့A ခ်ိန္မွာမွေဘးကကၽြန္ေတာ္ဖုန္းၿမည္သံေၾကာင့္လန့္နိုးသြားမိတယ္။ ဖုန္းကိုေခါင္းA ံုးနဲ့ဖိထားရင္း
ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာၿမည္ေနတဲ့ဖုန္းသံေၾကာင့္ၾကည့္လိုက္မိတဲ့A ခိ်န္မွာ မမ နာမည္နဲ့ ဓတ္ပံုေလးကဖုန္း caller ID
မွာေနရာယူလို့ေပါ့။ တဆက္ထဲပဲ ညကခံစားခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕လဲရင္ထဲမွာ ၿပန္ၿပီးနိဳးၾကြလာတယ္။
“ဟယ္လို မမလား”
မမလား”
“A င္း……ေမာင္
……ေမာင္A ိပ္ေနတံုးလား”
လား”
“A င္းဟုတ္တယ္ ညကဘာလို့ဖုန္းပိတ္ထားတာလဲ”
“ေA ာ္ A ားကုန္သြားလို့ထင္တယ္ မမ A ိတ္ထဲမွာထည့္ထားမိတာေလ”
ာေလ”
“A င္း A ိမ္ မွာေရာဘယ္သူရွိလဲမမ ေမာင္A ိမ္မွာတစ္ေယာက္ထဲ လာခဲ့ေလ”
လ”
Page 71

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A င္းဒါဆိုလာခဲ့မယ္ေလ”
လ”
ဖုန္းခ်ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့ မနက္စာစားဖို့ၿပင္ေနတံုးတံခါးဘဲလ္ သံၾကားလိုက္ရတယ္။
တံခါးဖြင့္လိုက္ေတာ့ မမ။ A ိမ္ေနရင္းဂါ၀န္A ၿပာနုေလးနဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မမေပါ့
“မမ ညကဘယ္ေတြသြားလဲ”
“A င္း ဟိုေကာင္ေလးသူငယ္ခ်င္းေမြးေန့သြားၿပီးေတာ့ ၿပန္လာတာပဲေလေမာင္ရဲ့”
“ဟုတ္လို့လားေမာင္သိတယ္ေနာ္”
ကၽြန္ေတာ္လဲ ေနာက္သလိုလိုနဲ့ မမကိုေသြးထိုးစမ္းၾကည့္မိတယ္။
“ေမာင္ ေနာ္………….”
………….”
“ဟားဟားဟား မမ ရယ္ ေမာင္မမကို A ားလံုး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေနခြင့္ေပးထားတာပဲ ေမာင္ သ၀န္တို့စရာမလိုသလို
ေဒါသထြက္စရာလဲမလိုဘူး A ဓိက ကေတာ့ ေမာင္ေၿပာသလို မိသားစုဘ၀ေလးၿဖစ္လာရင္ A ့ဒ
ဲ ီ A ေပၚ
A ေႏွာက္A ယွက္မၿဖစ္ဖို့ပဲလိုတယ္”
ကၽြန္ေတာ္ေၿပာေတာ့ မမ ကလဲရယ္ေနတယ္ေလ ၿပီးေတာ့မွ မမ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာရရင္ သူန့ခ
ဲ ်စ္သူေတြၿဖစ္ေနၿပီ။
“A င္း မမ ကို ႏြဲ႕ဆိုးဆိုးတယ္ေပါ့ ေမာင္နားလည္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ရည္းစားေတြၿဖစ္လာတဲ့A ခါ A ေနနီးလို့
စိတ္ကြယ္ရာေရာက္ခဲ့ရင္ေတာင္ A ကာA ကြယ္ေတာ့သံုးေနာ္ မမ”
မမ”
ကၽြန္ေတာ္ စကားကိုၾကားေတာ့ မမ ၿပံဳးလာတယ္။ၿပီးေတာ့
“ေမာင့္ကို မညာခ်င္ဘူးေမာင္ရယ္ မမသူနဲ့တစ္ေခါက္ဆက္ဆံမိခဲ့တယ္ သူA ိမ္မွာပဲေလ”
လ”
“ေA ာ္ A ဲ့လိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာၿပတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ မမကို A ရင္လို ပဲခ်စ္ေနဆဲပါါ””
“မမ ကေမာင့္ကိုေက်းဇူးတင္ရမွာပါေမာင္ရယ္ A ဲ့ေလာက္ခြင့္လႊတ္နားလည္တဲ့ ခ်စ္သူကို ရခဲ့လုိ့ေပါ့”
“ေမာင့္ကို မမခ်စ္တယ္ ေမာင္………………..”
………………..”
ကၽြန္ေတာ္တို့ႏွစ္ေယာက္လံုးမွာ သာမန္ထပ္ပိုတဲ့ စိတ္ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိလာတယ္။ဒါေပမဲ့
လူတိုင္းနဲ့မဟုတ္ပဲ မမကိုယ္တိုင္ခံစားလို့ရတဲ့ သူနဲ့ ၿဖစ္ေစခ်င္တယ္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လဲ A ့ဒ
ဲ ီA ေပၚမွာ
ခံစားသာယာေနမိတယ္ေလ။
“မမ ေရာ ေမာင္နဲ့ဆက္ဆံတာထက္ ပိုဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳးခံစားရလား”
ားရလား”
“A င္း….A
….A မွန္A တိုင္းေၿပာရရင္ခံစားရတယ္”
“ေမာင္လဲ မမ ဆက္ဆံေနတာမိ်ဳးေလးကို ေတြ့ဘူးခ်င္လိုက္တာ”
ာ”
“A ာ……….
ာ……….ေမာင္
……….ေမာင္ကလဲ A ဲ့လိုၾကီးေတာ့ မလုပ္ပါဘူး ရွက္တယ္ ၿပီးေတာ့ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး”
“ဒါဆို စိတ္ကြယ္ရာေနရာေလးမွာ ပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရင္ခုန္ခ်င္တယ္ေပါ့”
“ဟီးဟီး …. မသိေတာ့ဘူးကြာ”
“မမ A ိမ္ကိုေရာသူသိလား”
ား”
“မသိဘူး”
“ေA ာ္ …. ဒီေန့ေရာသူနဲ့ခ်ိန္းထားေသးလား”
ထားေသးလား”
“မခ်ိန္းထားပါဘူး သူဖုန္းဆက္မယ္လုိ့ေတာ့ေၿပာတယ္”
“A င္း ဒါဆိုA ိမ္ေခၚလိုက္ေလ ”
“A ာ….
ာ….A
….A ိမ္မွာ မမရွိတဲ့ရက္ ဆို ၿပသနာေတြတက္ေနA ံုးမယ္”
“ဟိုတယ္ေတာ့ မသြားနဲ့ေနာ္ မၿဖစ္သင့္တဲ့ ၿပသနာေတြၿဖစ္ေနမယ္ ဒါဆိုဒီလိုလုပ္ေလ ေန့လည္ တီေလး နဲ့
Page 72

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A ၿပင္သြားစရာရွိတယ္ ေမာင့္ A ိမ္မွာပဲေတြ့ေပါ့ ေမာင္ေသ့ာေပးထားခဲ့မယ္”
“ေမာင္ရယ္…..
….. သူဖုန္းဆက္လာတဲ့A ခါေပါ့ A ခုေတာ့ မေၿပာတတ္ေသးဘူး ”
“A င္းပါ”
ပါ”
ကၽြန္ေတာ္တို့စကားေၿပာေနရင္းပဲ မမ ဖုန္းေလးကၿမည္လာတယ္။ၿပီးေတာ့ A ိမ္ေနာက္ဖက္ကိုထက
ြ ္သာြ းၿပီးေတာ့
ေၿပာေနတယ္ေလ။ A ားလံုးမၾကားရေပမဲ့ေနလည္ေလာက္ေပါ့ ဆိုတဲ့ စကားကိုေတာ့ နားစြန္နဖ်ားၾကားလိုက္ရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ ေတြးၾကည့္ရင္းနဲ့ ရင္ေတြခုန္ေနမိၿပန္တယ္ဗ်ာ။ စည္းကမ္းေဘာင္ေတြA ၿပင္ဘက္
လိင္ကိစ-မွာသာမန္ထပ္ပိုတဲ့ စိတ္ေတြရွိေနခဲ့တာကို တကယ္ၾကံဳလာေတာ့မွသိလိုက္ရတယ္ၿပီးေတာ့
မမလဲ ကၽြန္ေတာ္လို စိတ္ခံစားခ်င္ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ သိလာတယ္ေလ။ ဘာပဲေၿပာေၿပာရင္ခုန္မိတယ္။
ဖုန္းေၿပာၿပီးၿပန္လာေတာ့ ….
“သူကေတြ့ဖို့ခိ်န္းတာလား မမ”
မမ”
“A င္းဟုတ္တယ္ A ိမ္မွာပဲေတြ႕မယ္ေလလို့ေၿပာလိုက္တယ္ ေမာင္ေကာA ဆင္ေၿပရဲ့လား”
ား”
“A င္းေၿပပါတယ္ ေမာင္ ၁၁နာရီေလာက္သြားမယ္ေလ”
လ”
“A င္း ”
“A ခုေတာင္ ၁၀ နာရီရွိၿပီ မမၿပင္စရာရွိတာၿပင္ေလ”
လ”
“A င္းပါေမာင့္နားမွာ ခဏေနခ်င္ေသးတယ္”
ေၿပာရင္းနဲ့ ဆိုဖာ ေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္A တူ ယုယုယယေထြးေပြးရင္း နဲ့ ၾကည္ႏူးသာယာေနမိတယ္။
“ကဲမမ ေမာင္လဲေရခ်ိဳးေတာ့မယ္ေလ မမလဲ ၿပင္စရာရွိတာၿပင္ေတာ့ေပါ့”
“A င္းပါ ဒါဆိုမမလဲေရသြားခိ်ဳးေတာ့မယ္”
“A င္းတစ္ခါထဲေသာ့ယူသြားလိုက္ A ပိုရွိတယ္”
“A င္း”
ေသာ့ယူၿပီးေတာ့ A ခန္းကို ၿပန္သြားတဲ့ မမ ကို ၾကည့္ရင္းကၽြန္ေတာ္သက္ပ်င္းရွည္တစ္ခ်က္ခ်လိုက္မိတယ္။
ၿပီေတာ့ ဆံုးၿဖစ္ထားတဲ့ A တိုင္း လုပ္စရာရွိတာေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ A ခန္းထဲ ၀င္ရင္း ေလာခ့္ခ်ထားလိုက္မိတယ္။
A ခန္းထဲက ကုတင္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္ထဲ ေတြးရင္း ကၽြန္ေတာ္A ေတြးတစ္ခ်ိဳ႕၀င္လာခဲ့တယ္။
တီတီေလး၊ ….သူ
….သူလဲ လိင္ကိစ- မွာ သာမန္ထပ္ပိုခံစားတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ပဲေလ။ သူကို ေခၚၾကည္ရင္ေကာင္းမလား…….
မလား…….
A ေတြးမဆံုးခင္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ လက္ေတြက တီတီဖုန္းကိုႏွိပ္မိရက္သားၿဖစ္သြားတယ္။
“ဟလို သားသားေၿပာ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ တီတီဆီေတာင္ဖုန္းမဆက္ဘူး”
“ဘာမွမလုပ္ပါဘူး တီေလးရဲ့ A န္ကယ္ေရာ”
ရာ”
“A င္း သူ A လုပ္သြားတယ္ ဒီေန့ Eည့္သည္ေတြလာလို့တဲ့ေလ”
လ”
“ေA ာ္ တီေလးကိုေၿပာစရာရွိတယ္”
“A င္းဘာေၿပာမလို့လ”ဲ
“တီေလးA ားရင္ A ိမ္ကိုလာခဲ့ေလ ၿပီးေတာ့ A ၿပင္သြားစရာရွိလို့လို့ေၿပာထားခဲ့A ံုး လာမွA ေၾကာင္းစံုေၿပာၿပမယ္ေနာ္”
“A ခုလား”
ား”
“A င္း ဒါဆို A ၀တ္လဲၿပီးေတာ့ လာခဲ့မယ္ေလ”
လ”
ဖုန္းခ်သြားတဲ့A ခ်ိန္နာရီကိုၾကည့္ေတာ့ 10:50 am ……………………
ခဏၾကာေတာ့ တံခါးဘဲလ္သံၾကားတဲ့A ခ်ိန္မွာ ဖြင့္လိုက္ေတာ့ တီတီေလး….
လး….
A ရင္ ကA တိုင္းမေၿပာင္းလဲေသးတဲ့ ခ်စ္စရာA လွပိုင္ရွင္တီတီေလးေပါ့…..
…..
“A ထဲကို၀င္ေလ တီေလး”
လး”
Page 73

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
တီေလးA ထဲေရာက္ေတာ့ တံခါးကို A ၿပင္ကေသာ့ခတ္ A တြင္းတံခါးကိုေလာ့ခ္ခ်လိုက္တယ္
။ၿပီးေတာ့ တီေလးကိုကၽြန္ေတာ္A ိပ္ခန္းေလးထဲကိုေခၚရင္း A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့……………
……………
“ဘာေၿပာမလို့လဲသားသား”
ားသား”
“A င္း တီေလးသားေကာင္မေလးကိုသိတယ္မလား”
လား”
“A င္းေလ….
ေလ…. A င္းခဏေနရင္သူလာလိမ့္မယ္”
“A ဲ့ေတာ့ ……”
“ဟုတ္ သားသားစိတ္ေတြဘယ္လိုၿဖစ္ေနလဲမသိဘူးတီေလးရယ္ သူေနာက္ေကာင္ေလးနဲ့လာမွာေလ
ေကာင္ေလးက ဆယ္တန္းေၿဖထားတုန္းတဲ့ သားသားလဲ သူကို ရိုးေနမွာစိုးလို့ခြင့္ၿပဳေပးလုိက္တာာ””
“သားသားရယ္….
…. ဘယ္လိုၾကီးလဲ ”
“A င္းဟုတ္တယ္ သားသားလဲကိုယ္ကိုကိုယ္နားမလည္နိုင္ေတာ့ဘူး သူ႕ေကာင္းေလနဲ့ ဆက္ဆံတာကိုၿမင္ဘူးတယ္
ၿပီးေတာ့ စိတ္ထဲမွာသာယာသလိုခံစားရတယ္ သားကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ခံစားလို့ရတယ္”
“A ာ……
ာ……မေကာင္
……မေကာင္းဘူးထင္တယ္သားသားရယ္”
“မသိေတာ့ဘူး တီေလးရယ္ ခဏဆို လာေတာ့မယ္ သူေကာင္ေလးကို သူA မ
ိ ္လို့ပဲေၿပာထားမွာေလ”
ေလ”
“တီေလးလဲ ဘာေၿပာရမွန္းမသိေတာ့ဘူး”
“တီေလးကိုေၿပာစရာရွိတယ္ဆိုတာA ဲ့ဒါလား”
ါလား”
“A င္း တီေလးၿပီးေတာ့ သားသားတစ္ေယာက္ထဲ ေၾကာက္လို့တီေလးကို A ေဖာ္ေခၚမိတာ ဟီးဟီး”
“ေA ာင္မေလး ဘုရားေရ … သူပဲခြင့္ၿပဳၿပီးေတာ့ သူကေၾကာက္တယ္တ”ဲ့
တီေလးနဲ့ စကားေၿပာေနရင္းပဲ A ိမ္ေရွ႕ကတံခါးဖြင့္သံကိုၾကားလိုက္ရတယ္။
A ခန္းထဲမွာႏွစ္ေယာက္A တူဖုန္းကိုပိတ္ရင္း A ၿပင္ကA သံကိုရင္ခုန္စြာနဲ့နားစြင့္ေနမိတယ္ေလ။
ကုတင္ေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္A တူထိုင္ရင္း တီေလးနဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရင္ခုန္သံေတြၿမန္ေနမိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ခံစားခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ေတာင္နားမလည္နိုင္ေတာ့ပါဘူး A ခန္းထဲ မွာ
A တူရွိေနတဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ တီေလးကိုၾကည့္ရင္း ရမက္ေတြနိုးၾကြလာသလို မၾကာခင္ၿမင္ရေတာ့မ့ဲ
ခ်စ္သူရဲ့ ခံစားခ်က္A သစ္A ဆန္းေလးေတြကိုလဲ ရင္ခုန္စိတ္လွဳပ္ရွားေနမိတယ္။ A ၿပင္သြားဖို႕ၿပင္လာတဲ့
တီေလးက ရယ္ဒီမိတ္ကိုယ္က်ပ္A က်ီA ၀ါေရာင္ေလးနဲ့ ထမိန္စကတ္ A နက္ေရာင္ေလးေပါ့။
A ရင္လို့ ၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့ ကိုယ္လံုးေလးက ဆြဲေဆာင္မွဳA ၿပည့္နဲ့ပါပဲ။…………………………………………………………………………..
တီတီေလးရဲ့ ၿပည့္တင္းတဲ့ ကိုယ္လံုးေလးကိုဖက္လို့ႏွစ္ေယာက္A တူA ၿပင္ကA သံကိုနားစြင့္ေနမိၾကတယ္။ A ၿပင္မွာေတာ့
တံခါးပိတ္သံနဲ့A တူ A ရင္ဆံုးမမA သံကိုၾကားလိုက္ရတယ္ေလ။
“လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနေနာ္ မမၾကီးA ၿပင္ကိုသြားတယ္”
“ဟုတ္ကဲ့မမ”
မ”
“ခဏေလး မမေရသြားယူလိုက္A ံုးမယ္”္
“ဟုတ”္
A ခန္းထဲကလိုက္ကာကိုနည္းနည္းေလးဟရင္းတရုတ္ကတ္မွန္ကေနတစ္ဆင့္ေခ်ာင္းၾကည့္လိုက္ေတာ့
Page 74

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ညကေလွကားမွာေတြ့တဲ့ခ်ာတိတ္ေလးက ဆိုဖာေပၚမွာထိုင္ေနတယ္။
ခဏၾကားေတာ့ ေရခြက္ေလးကိုကိုင္းရင္းသူေဘးမွာ၀င္ထိုင္လိုက္တဲ့မမကိုေတြ႕လိုက္တယ္။

လွေနလိုက္တာ…..
ဲြ တ္ထားတယ္ေလ။
ာ…..မမက
…..မမက တီရွပ္A နက္က်ပ္က်ပ္ေလးကိုေပါင္လယ္ေလာက္ရွိတဲ့ စကတ္ပန္းေရာင္ေလးနဲ့တ၀
ၾကီးမားၿပည့္ၿဖိဳးတဲ့ရင္သားေတြက တီရွပ္A နက္ေလးေA ာက္မွာ
ရုန္းကုန္လို့ ၿပည့္တင္းတဲ့ တင္သားလံုးလံုးေလးကလဲတင္းက်ပ္ေနတဲ့
စကတ္ေလးေA ာက္ကေနတုန္ခါၿပည့္A ိေနတာေပါ့။
ေသာက္ၿပီးသြားတဲ့ေရခြက္ကိုစားပဲြေပၚတင္ရင္းမမပုခံုးေလးကိုဖက္ၿပီးဆြဲခ်လိုက္တာ့ သူရင္ခြင္ေလးထဲကိုလက
ဲ ်သြားတဲ့မမက
သူ့ခါးေလးကိုဖက္ရင္းၿပံဳးေနတယ္။
“ေနာက္ရည္းစားဆိုတဲ့ေကာင္ေလးလားသားသား”
လးလားသားသား”
ကၽြန္ေတာ္နားနားေလးကိုကပ္ရင္းတိုးတိုးေလးေမးလာတဲ့တီတီ ရင္သားေလးေတြကိုလွမ္းကိုင္ရင္းနဲ…..
့…..
“ဟုတ္တယ္တီေလး”
လး”
“သူတို့ႏွစ္ေယာက္လိုးၿပီးသြားဖူးၿပီးၿပီထင္တယ္ ေနာ္”
“A င္း မေန့ညက ေA ာက္ကေလွကားမွာနွစ္ေယာက္လိုးေနတာကိုသားသားေတြ႕တယ္”
“တကယ္………..”
………..”
“A င္း ဟုတ္တယ္”
A သံကိုA ုပ္ေၿပာရင္းတိတ္ဆိတ္တဲ့A ခန္းေလးထဲမွာခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ တီေလးနို့ေတြကိုကိုင္ေနရတာလဲ
A ရမ္းကိုေကာင္းတဲ့ဖီလင္တစ္မ်ိဳးပါပဲ။
သူရင္ခြင္ထဲမွာေမွးစက္ေနတဲ့မမ ကို ယုယုယယေထြးေပြးထားရင္းနဲ့ မမနို့ေတြကိုA က်ီေပၚကေနပြတ္ေၿခေနတယ္။
မ်က္လံုးေလးမွိတ္လို့တိုးတိုးေလးညီးေနတဲ့ မမ ရဲ့ ရမက္ပ်င္းတဲ့A လွက
ဆြဲေဆာင္မွဳရွိလိုက္တာ…
ာ…ၾကည့္ေနရင္းနဲ့ ကၽြန္ေတာ္လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးတဆတ္ဆတ္တုန္လို့ေပါ့။

Page 75

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
ဒါကိုA လိုက္သိတဲ့တီေလးကကၽြန္ေတာ္ရဲ့တင္းမာေနတဲ့လီးကိုပုဆိုးေပၚကေနတင္းတင္းေလးဆုပ္ကိုင္ထားေပးတယ္ေလ။
ၾကည့္ေနရင္းနဲ့ပဲ မမ တီရွပ္ေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့
လက္ေလးကိုA လိုက္သင့္ေၿမွာက္ေပးရင္း A က်ီကိုကူခၽြတ္ေပးေနတယ္။မမရဲ့ၿဖဴ၀င္းတဲ့ ကိုယ္လံုးA ိA ိေလးမွာ
A နီေရာင္ ေဘာ္လီေလးကမမရဲ့နို့A ံုတင္းတင္းေလးကိုထိန္းမေထြးေပြ႕ထားတယ္။ ေဖြးUေနတဲ့
A သားစိုင္ေတြနဲ့ေဘာ္လီရဲရဲေလးက လိုက္ဖက္လိုက္တာဗ်ာ။ ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းနဲ့ၾကည့္ေနရင္းမမ
ပါးစပ္ကေန
“A ခန္းထဲသြားရေA ာင္ကြာ A ၿပင္မွာရွက္စရာၾကီး”
မမစကားဆံုးေတာ့ႏွစ္ေယာက္A တူကၽြန္ေတာ္ေဘးက ညီမေလးA ခန္းထဲကိုလမ္းေလ်ာက္၀င္လာၾကတယ္။
တီေလးနဲ့ကၽြန္ေတာ္လဲကၽြန္ေတာ္ကုတင္ေလးေပၚမွာမက္တပ္ရပ္ရင္းတစ္ဖက္ခန္းထဲကိုရင္ခုန္စာြ နဲ့ၾကည့္ေနမိတယ္။
A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ညA ိမ္ပီးေလးကိုဖြင့္ရင္းA ခန္းထဲကA ဲကြန္းကိုပါ မမ ဖြင့္လိုက္တယ္ေလ။ A ခန္းထဲမွာမက္တပ္ရပ္ေနတဲ့
မမေနာက္ကေနသိုင္းဖက္ရင္းေဘာ္လီထဲမွာတင္းၿပည့္ေနတဲ့ မမနို့ေတြကို
မမရဲ့ဂ်ိဳင္းေA ာက္ကေနလက္လွ်ိဳရင္းဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေနတယ္။ မမရဲ့ၿပည့္တင္းတဲ့ဖင္သားေတြကလဲ
ေဘာင္းဘီထဲမွာတင္းေတာင္ေနတဲ့
သူလီးေလကိုဖိကပ္ပြတ္သပ္လို့ၾကည္နဴးေနၾကတံုး ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြကလဲ
ထမိန္စကတ္ေပၚမွာမို့မို့ေလးေဖာင္းေနတဲ့တီေလးရဲ့ဆီးခုန္ေလးကိုဖြဖြေလးပြတ္သပ္ေပးေနမိတယ္။

နို့ေတြကိုဆုပ္နယ္ေနတဲ့ သူလက္ေတြကို မမကထပ္ကိုင္ရင္းကုတင္ေပၚမွာထိုင္ခ်လို္က္တဲ့
သူေပါင္ေတြေပၚကိုထပ္လို့မမပါထိုင္ခ်လိုက္တယ္။
မမေနာက္ကေနမမရဲ့ေဘာ္လီခ်ိတ္ေလးကိုခၽြတ္လို္က္ေတာ့ေနွာင္ဖြဲ႕မွဳကင္းသြားတဲ့ မမရဲ့
နို့ေဖြးေဖြးေလးေတြကတုန္ခါA ိက်လာတယ္။
စကတ္ေပၚကေနမမရဲ့ေပါင္သားၿပည့္ၿပည့္ေတြကိုပြတ္ေနတဲ့သူလက္ေတြက
တစ္ေၿဖးေၿဖးေလ်ာဆင္းရင္းမမရဲ့ေပါင္နွစ္လံုးၾကားကေနစကတ္ေလးကိုဆြဲတင္လိုက္ေတာ့ ေပါင္းရင္းနားမွာတစ္သာြ းတဲ့
စကတ္ေလးနဲ့A တူ ေဖြးA ိေၿဖာင့္စင္းေနတဲ့ေပါင္တံေလးနွစ္ဖက္A လယ္မွာ
Page 76

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
A တြင္းခံေဘာင္းဘီA နက္ေလးကၿပဴထြက္လ…..ေဖာင္
ို့…..ေဖာင္းA ေ
ိ နတဲ့ေစာက္ဖုတ္သားေလးေတြကိုဖုံးA ပ
ု ္ကာရံထားတယ္ေလ။
…..
စိတ္ေတြA ရမ္းၾကြလာတဲ့ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြကတီတီေလးရဲ့ ထမိန္စကတ္ဇစ္ေလးကိုဆဲခ
ြ ်လိုက္ေတာ့
A လုိက္သင့္ေလးခၽြတ္ေပးတဲ့တီေလးရဲ့လက္ေဖြးေဖြးA ိA ိေလးေA ာက္မွာ
ထမိန္စကတ္ေလးကကုတင္ေပၚကိုပံုက်သြားတယ္။ ကိုယ္
ေကာင္မေလးကိုတစ္ၿခားတစ္ေယာက္နဲ့လိုးတာေခ်ာင္းၾကည့္ရင္းတီေလးကိုပြတ္သပ္ရတဲ့A ထိA ေတြ႕ေတြက
သာမန္A ေနA ထားထက္ကိုပိုၿပီးရင္ခုန္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲရင္ခုန္ေနလားဆိုေတာ့
တီတီေလးရဲ့ေပါင္ၾကားကစိုA ိေနတဲ့A တြင္းခံေဘာင္ဘီဂြၾကားေလးကလဲ တီတီေလးရဲ့
ခံစားခ်က္ေတြကိုသက္ေသတည္လို့ေပါ့။ ေတာင္မတ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္လီးကို
တီေလးရဲ့A တြင္းခံေဘာင္းဘီပန္းေရာင္ေလးေA ာက္ကဖင္သားA A
ိ ေ
ိ လးၾကားထဲမွာႏွစ္ထားရင္း ရင္ခုန္စရာေကာင္းတဲ့
ၿမင္ကြင္းကို ႏွစ္ေယာက္A တူတိတ္တိတ္ေလးၾကည့္ေနမိတယ္။
သူ႕ေပါင္ေလးေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့မမ က သူေရွ႕မွာရပ္လိုက္ေတာ့ မမရဲ
တင္ၿပည့္ၿပည့္ေလးေပၚကစကတ္ဇစ္ေလးကိုဆြဲခ်ရင္းဟသြားတဲ့စကတ္A နားစေလးေတြကိုကိုင္လို့တင္းက်ပ္ေနတဲ့
ဖင္သားေလးေတြေA ာက္ကိုတစ္ေၿဖးေၿဖးေလ်ာခ်လိုက္ေတာ့ လွပတဲ့ေကာက္ေၾကာင္းေလးကထင္ထင္ရွားရွားေလးေပၚလာတယ္။
ၿပည့္တင္းတဲ့ေA ာက္ပိုင္းA လွကို A တြင္းခံေဘာင္းဘီA နက္ေလးက ပိုလို့ေပၚလြင္ေနေစတာေပါ့။ ကုတင္ေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့
သူကိုယ္ေပၚကတီရွပ္A က်ီေလးကိုမမ ကခၽြတ္ေပးရင္း
“A ားရေA ာင္လိုးရေA ာင္ေနာ္ ညက ေလွကားမွာဆိုေတာ့သိပ္A ားမရဘူးကြာ”
“ဟုတ္ကဲ့မမ ကၽြန္ေတာ္လဲ မမ ကို A ားရပါးရလိုးခ်င္ေနမိတာပါ”
ာပါ”
မမ နဲ့သူ့ရဲ့စကားၾကမ္းၾကမ္းေတြက တီတီေလးနဲ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြကိုပိုၾကြလာေစတယ္ေလ။ ႏွစ္ေယာက္လံုးရင္ထက

ရမက္ေတြကို ၿမိဳသိပ္ရင္းတီတီေလးရဲ့ ဖင္သားA ိA ိေလးေတြပဲပိုလို့ဖိကပ္ထားမိတယ္။စိတ္ေတြၾကြေနတဲ့တီတီေလးလဲ
သူ့ဖင္သားေလးေတြကိုေနာက္ကိုေကာ့ရင္းကၽြန္ေတာ္ရင္ခြင္ထဲမွာ တိတ္တိတ္ေလးေပါ့………
………
တီေလးနွဖူးေပၚမွာစို့ေနတဲ့ေခၽြးစက္ေလးေတြကိုသုပ္ေပးရင္း တီေလးကိုၿပံဳးၿပလိုက္ေတာ့
ပါးခ်ိဳင့္ေလးေတြေပၚေA ာင္ၿပန္ၿပံဳးၿပတဲ့တီတီေလးရဲ့A နီးကပ္မ်က္နွာေလးကဆြဲေဆာင္မွဳA ၿပည့္န…
့ဲ A သက္၃၀ ေက်ာ္လာေပမဲ့ႏုပ်ိဳ
လွပေနဆဲ တီတီေလးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္A ခန္းထဲမွာႏွစ္ေယာက္လံုးစိတ္လွဳပ္ရွားေနမိသလိုပဲ တစ္ဖက္ခန္းမွာေတာ့ ကုတင္ေပၚမွာ
ပက္လက္ေလးၿဖစ္ေနတဲ့ မမရဲ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးေပၚကေန မို့ေဖာင္းေနတဲ့ မမရဲ့
ဆီးခုန္ေလးကိုသူ့ႏွဳတ္ခမ္းေတြနဲ့ဖြဖြေလးနမ္းေနတယ္။ ဆီးခုန္ေလးေပၚကေနတစ္ဆင့္ ဟဟေလးၿဖစ္ေနတဲ့
မမရဲ့ေပါင္ၾကားေလးထဲက မို့A ိစူတင္းေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္A သားစိုင္ေလးေတြေပၚကို သူလွ်ာေလးနဲ့လ်က္ေပးေနတယ္ေလ။
ေဖာင္းA ိေနတဲ့မမရဲ့လက္ေတြက A ိမ္ယာခင္းပန္းေရာင္ေလးကိုဆုပ္ဆြဲလ……ေဘာင္
ို့……ေဘာင္းဘီေတြေပၚကေနနမ္းေနရင္းနဲ့ မမရဲ့
……
ေဘာင္းဘီသားေရၾကိဳးေလးေတြကိုကိုင္ရင္းဆြဲခၽြတ္လိုက္ေတာ့….
…. A ေမြးနုနုေလးေတြေA ာက္က ခုန္းၾကြေနတဲ့ မမရဲ့
ေစာက္ဖုတ္A သားစိုင္ေလးေတြက ၿဖဴေဖြးလွပလို့ေနတယ္။ မမရဲ့ေပါင္တံၿပည့္ၿပည့္ေလးကိုသူလက္န့က
ဲ ားရင္း
မမေပါင္ၾကားရင္းနားေလးကေနသူလွ်ာေလးနဲ့ ေစာက္ဖုတ္သားA ိA ိေလးေတြကိုပြတ္ဆြဲလိုက္တ့A
ဲ ခ်ိန္မွာ………..
“A ား………….
ား………….ေမာင္
………….ေမာင္ေလးရယ္ ”
Page 77

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
မမရဲ့ ရမက္ပ်င္းပ်င္းနဲ့ ၿငီးသံေလးကလွိဳက္တက္ၿပန့္လြင့္လာတယ္။ ေစာက္ဖုတ္A သားေဖာင္းေဖာင္းေလးကို လက္န့ဆ
ဲ ဟ
ဲြ ရင္းမမရဲ့
A ကြဲေၾကာင္းေလးတစ္ေလ်ာက္ကို ယက္ေနတယ္ေလ။ A ိပ္ယာခင္းကိုဆဳပ္ကိုင္ထားတဲ့မမ
လက္ေတြကလဲတဆတ္ဆတ္တုန္ခါေနတယ္ ေခါင္းA ံုးပန္းေရာင္ေလးထက္မွာၿပန့္ၾကဲ ေနတဲ့ မမရဲ့ ဆံႏယ
ြ ္ေတြန့ဲ
မ်က္လံုးကိုတင္းတင္းေလးမွိတ္လို့သူA ထိA ေတြA ယုA ယေတြေပၚမွာသာယာရစ္မူးေနတဲ့ မမရဲ့
A လွကလဲစာဖြဲ႕လို့မကုန္နိုင္ေA ာင္ပါပဲဗ်ာ။ ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုA ားရေA ာင္ယက္ၿပီးေတာ့ မမရဲ့
ကိုယ္လံုးၿပည့္ၿပည့္ေလးေပၚကိုခြတက္ရင္းနဲ့ မမ ရဲ့ နွဳတ္ခမ္းသားA ိA ိေလးနားကိုေရာက္လာတဲ့သူလီးကိုမမ
ပါးစပ္၀နားေလးကိုေတ့ေပးလိုက္ေတာ့…..
….. ၿဖဴေဖြးေဖာင္းA ိေနတဲ့မမ လက္ေလးေတြနဲ့သူလီးကိုဖဖ
ြ ြေလးကိုင္ရင္း ၿပည့္A ိေနတဲ့
ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြနဲ့ စုပ္ယူေနတယ္။လက္တစ္ဖက္ကလဲ တြဲက်ေနတဲ့ သူUေလးႏွစ္လံုးကိုဖြဖြေလးပြတ္ေၿခကစားလို့ေပ့့ါ။
မမေပၚမွာခြရက္A ေနA ထားနဲ့သူမ်က္နွာေတြကိုေမာ့ရင္း မမရဲ့ ေႏြးေထြးတဲ့ A ာေငြ႕ေႏြးေႏြးေလးA ရသာကိုခံစားေနတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲ တီတီေလးရဲ့ A တြင္းခံေဘာင္းဘီေလးထဲကေန ၿပည့္A ိတဲ့ ေစာက္ဖုတ္သားေလးေတြကိုပတ
ြ ္ကစားရင္း
ရင္ခုန္ခံစားေနမိတယ္။ လီးစုပ္ေပးေနတဲ့မမ မ်က္နွာနုနုေလးကလဲ ရမက္ေသြးေတြၾကြလို့ ပန္းနုေရာင္ လြမ္းေနသလိုလ…….။
…….
ို…….။ မမနဲ့
သူရဲ့ ပြတ္သပ္ႏိွဳးဆြေနတဲ့ ပံုစံေလးေတြက တီေလးရဲ့ေစာက္ဖုတ္တစ္ခုလံုးကို A ခ်စ္ရည္ေတြနဲ႕ရြဲသထက္ရလ
ဲြ ာေစတယ္။
လီးစုပ္ၿပီးလို့A ားရေတာ့မွ မမရဲ့ေပါင္ၾကားမွာထိုင္ရင္း A ရည္ၾကည္ေလးေတြန့ရ
ဲ ြဲA ေ
ိ နတဲ့ မမ
ေစာက္ဖုတ္A ၀နားေလးမွာသူလီးေလးကိုေတ့ၿပီးေတာ့ေၿဖးေၿဖးၿခင္းထိုးသြင္းလို့းေညွာင့္ေနတာေပါ့။
သူ့လီးေလး၀င္သြားတဲ့A ခ်ိန္တိုင္း ႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုဖြဖြဟရင္းတိုးတိုးေလးၿငီးေနတဲ့ မမ မ်က္ႏွာေလးကၾကည္လင္၀င္းမြတ္လ………
ို့………
ၿပန္ဆြဲထုတ္လိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ သက္ပ်င္းေလးကိုတိုးတိုးခ်လို့စည္းခ်က္ညီညီ နဲ့ဆန္းသစ္တဲ့A ရသာေတြကိုခံစားေနတယ္။
မမနဲ့A တူတူ ကၽြန္ေတာ္နဲ့တီတီေလးႏွစ္ေယာက္လံုးလဲ ရင္ခုန္သံဆန္းဆန္းေတြနဲ့ ေပါက္ကြဲထက
ြ ္လာေတာ့မ့ဲ
ခံစားခ်က္ေတြကိုက်ိတ္မွိတ္ၿမိဳသိပ္ေနမိတယ္ေလ။
“A ား ေမာင္ေလး မမကိုနာနာေလးေဆာင့္ေပးေနာ္ …. A ရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ …A ား…………..”
ား…………..”
မမရဲ့ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ထြက္လာတဲ့ ရမက္ပ်င္းပ်င္းၿငီးသံေလးေတြကလဲ တိတ္ဆိတ္တဲ့ A ခန္းေလးကိုA သက္၀င္လာေစတယ္။
မမ ေပၚကေန မမရဲ့နို့ေတြကို စုိ႔ရင္းနဲ့ ေစာက္ဖုတ္ကိုA ားနဲ့ေဆာင့္တိုင္းထြက္ေပၚလာတဲ့ မမရဲ့ ဆီးခုန္ေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ့
သူဆီးခုန္ရိုက္သံေလးေတြကလဲ မမရဲ့ၿငီးသံေလးနဲ့ A ၿပိဳင္ လြင့္ပ်ံ႕လိ………
ု့………
“A ား ေကာင္းလိုက္တာ မမေစာက္ဖုတ္ကလိုးလို့ေကာင္းတယ္ မမရယ္ ေႏြးA ိေနတာပဲေနာ္”
“A င္း…… A ….A
….A ……A
……A …..A
…..A ……နာနာေလးေဆာင္
……နာနာေလးေဆာင့္လိုးေပးပါေနာ္
A ား………….
….A ား………………
ား………….ေကာင္
………….ေကာင္းလိုက္တာကြာA ရမ္းခံလို့ေကာင္းတယ္….A
….
ား………………A
………………A ား……………….”
ား……………….”
မမတို့ ႏွစ္ေယာက္A တူစကားလံုး ၾကမ္းၾကမ္းေလးေတြေၿပာရင္းလိုးေနတာကိုၾကည့္ရင္းတီေလးလက္တစ္ဖက္ကလဲကၽြန္ေတာ္
ပုဆံုးကိုခၽြတ္ခ်ရင္းနဲ့တင္းေတာင္ေနတဲ့လီးကို ဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေပးေနတယ္။
မမေစာက္ဖုတ္ထဲကေနသူလီးကိုထုတ္လိုက္တဲ့ A ခ်ိန္မွာ ပက္လက္ေလးၿဖစ္ေနတဲ့မမတစ္ေယာက္ကုန္းထရင္း
ကုတင္ေပၚမွာေလးဖက္ေလးေထာက္ေပးတယ္ေလ။ သိမ္က်U္းတဲ့ခါးေလးေနာက္မွာ A ိစက္လံုး၀န္းေနတဲ့
ဖင္သားၿပည့္ၿပည့္ေလးေတြၾကားက မို့A ိစူတင္းေနတဲ့ ေစာက္ဖုတ္A သားစိုင္ေလးေတြကိုေတြ့ေနရတယ္။မမ
ေနာက္မွာဒူေထာက္ရင္းသူလီးကိုမမေစာက္ဖုတ္ေလးထဲထည့္လို့ မမ
ခါးေတြကိုကိုင္ရင္းေနာက္ကေနA ားရပါးရေဆာင့္လို့းေနလိုက္တာ…
ာ…
“A ား…..
ား…..A
…..A ရမ္းထိ္တာပဲေကာင္းလိုက္တာ….
ာ….A
….A ား………..
ား………..A
………..A ား……………”
ား……………”
ဖင္ေတြကိုA ေနာက္ကိုၿပန္ေဆာင့္ရင္းနဲ့ ၿငီးေနတဲ့ မမ ရဲ့ နို့စူစူတင္းတင္းေလးေတြကလွဳပ္ရွားလို့ေနတယ္။
A ခန္းေလးထဲမွာလဲ မမဖင္သားA ိA ိေလးကိုေဆာင့္တိုင္းထြက္လာတဲ့ တ ဖတ္ဖတ္
ရိုက္သံေလးေတြနဲ့ညံလ…..ေတာ္
ို့…..ေတာ္ေတာ္ၾကာေA ာင္ေဆာင့္လိုးၿပီးတဲ့A ခ်ိန္မွာ
…..
ရမက္ၿပင္းၿပင္းနဲ့ A လိုးခံေနတဲ့ မမ ဆီကေန…
ေန…
Page 78

ၿဖဴစင္ေသာသံေယာဇU္ေနွာင္ၾကိဳးမ်ား
“A ား မမ ၿပီးေတာ့ မယ္ေမာင္ေလး A ား………..
ား………..ေကာင္
ာ……A
ာ”
………..ေကာင္းလိုက္တာ……
……A ား ေမာင္ရယ္ ေကာင္းလိုက္တာ”
မမ ႏွဳတ္ကဆြဲဆြဲငင္ငင္ေA ာ္ညီးသံေလးA ဆံုးမွာ လွပတဲ့ မမတစ္ကုိယ္လံုးတဆတ္ဆတ္တုန္ခါသြားရင္းနဲ့ ….
“A ား ………………………..မမၿပီ
………………………..မမၿပီးသြားၿပီ A ား………………………”
ား………………………”
မမရဲ့ ၿငီးသံကိုၾကားေတာ့ A ဆက္မၿပတ္ေဆာင့္ရင္း မမရဲ့ ဖင္ သားလံုးလံုးေလးေတြကိုA တင္းဖိကပ္လို့
သူပါတဆတ္ဆတ္တုန္သြားတယ္ေလ။
ကုတင္ေပၚမွာ ေမွာက္ရက္က်သြားတဲ့ မမေပၚကေနထပ္ရင္းမမ ဆံပင္ေတြကို သပ္လို့
“ေကာင္းလိုက္တာမမ ရယ္”
“A င္းမမလဲ A ရမ္းေကာင္းတယ္”
ၿပီးေတာ့မွ ပက္လက္ေလးၿဖစ္သြားတဲ့ သူလက္ေမာင္းကိုေခါင္းA ံုးရင္းနဲ့ သူရင္ခြင္ထဲကိုေခါင္းေလး၀င္လ…
ို့
“မမေတာ့ ေမာင္လိုးတာကိုA ရမ္းစြဲေနမိၿပီ”
“A င္း…. ဂူဂူးမသိေA ာင္A ၿမဲလိုးမယ္ေလေနာ္ မမ”
မမ”
သူစကားကိုၾကားေတာ့ သူရင္ခြင္ထဲကေန ေခါင္းေလးေမာ့ရင္းမမၿပံဳးၿပတာကိုၿမင္လိုက္ရတယ္။
ခဏၾကာေတာ့မ….
ွ ….
“ေရသြားေဆးေတာ့မယ္ေလ ၿပီးရင္ မမၿပန္လိုက္ပို့မယ္ေနာ္”
“ဟုတ္ ကဲ့ မမ”
မမ”
မမရဲ့ ႏွဖူးေလးကိုA နမ္းေလးေပးရင္းကုတင္ေပၚကေနထၿပီးေတာ့ A ေနာက္ဖက္ကိုထြက္သြားၾကတယ္။
ႏွစ္ေယာက္လံုးA သံကိုမၾကားရေတာ့မွ တီေလးရဲ့ A ေပၚA က်ီေလးကိုဆြဲခၽြတ္လိုက္ရင္း ကုတင္ေပၚမွာ
ပက္လက္ေလးလွဲခ်လိုက္တဲ့ တီတီေလးကိုခြဖက္လို့ တိတ္တိတ္ေလးရင္ခုန္ ေနမိၾကတယ္။

Page 79