You are on page 1of 2

Rukun Negara merupakan salah satu langkah untuk mencapai agenda perpaduan negara. Bincangkan.

PENGENALAN: Perpaduan merupakan agenda penting negara.Hal ini sentiasa menjadi perhatian utama setiap kali dasar-dasar kerajaan dirancang.

Bil Idea 1 Rukun Negara

Hujahan Kelima-lima prinsip Rukun Negara bertujuan untuk membentuk masyarakat Negara ini bersatu padu. Rukun Negara menjadi pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum ke arah pembentukan perpaduan nasional.

Politik

Kerajaan yang memerintah Negara berusaha membangunkan Negara Malaysia tanpa mengira kaum seperti di bawah konsep 1 Malaysia . Parti-parti politik bersatu padu mencapai konsep 1M

untuk

Ekonomi

Mengurangkan jurang ekonomi antara Kaum dan antara wilayah. Memastikan semua rakyat mendapat pengagihan ekonomi secara adil. -Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk Perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum. -Melalui Dasar pendidikan kebangsaan -Melalui Dasar Sukan Negara PLKN, Rakan Muda RIMUP dan BTN dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum.

Dasar Kerajaan

5 6

Program-program khusus kerajaan Peranan massa

Media -Melalui media elektronik dan cetak -Media digital -Kempen melalui media massa Peranan -Pemimpin masyarakat masyarakat -Institusi keluarga memupuk ke arah perpaduan

PENUTUP: Perpaduan amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia.

1+4