P. 1
Proces Verbal de Receptie Provizorie Investitii

Proces Verbal de Receptie Provizorie Investitii

|Views: 178|Likes:
Published by Ana Maria
jb
jb

More info:

Published by: Ana Maria on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

UNITATEA ..................

Obiectivul pentru investiţii
............................
Obiectivul supus recepţiei
............................
Concluzia ..................
PROCES-VERA! "E RECEP#IE PROVI$ORIE
%Co& '(-)-*+a,
I. "ATE -ENERA!E
'. Co.isia nu.it/ &e .................................................
prin ..................................... pentru recepţionarea obiectivului &e investiţii
intitulat .......................................... 0i situat
1n .................................... a 2ost convocat/ la &ata &e .............. pentru a
proce&a la recepţia provizorie a lucr/rilor &e construcţii-.onta3 a2erente.
Obiectul %obiectele,+p/rţi &e obiect ...................................... pentru care
proiectantul 4eneral este ......................................... antreprenor 4eneral
este ...................................................... 0i bene2iciar &e investiţii
este ........................................
). Co.isia 0i-a &es2/0urat activitatea 1n intervalul ......................
5. Valoarea situaţiei &e plat/ a lucr/rilor &e construcţii-.onta3 supuse recepţiei provizorii
este &e .................................6 con2or. ane7ei.
(. !ucr/rile &e construcţii-.onta3 supuse acestei recepţii au 2ost 1n prealabil preluate &e
bene2iciar &e la antreprenor pe baza procesului-verbal &e pre&are-pri.ire
&in .........................
*. Valoarea .i3loacelor 2i7e ce se recepţioneaz/ este &e .................. lei.
II. CONSTAT8RI
A. Cu privire la &ocu.entaţia te9nico-econo.ic/ necesar/ la recepţia provizorie a lucr/rilor
&e construcţii-.onta3 .................................
Co.isia consi&er/ c/ actele prezentate sunt+nu sunt su2iciente pentru aprecierea calit/ţii
lucr/rilor 0i a &ispus ...................................
. Cu privire la 1n&eplinirea con&iţiilor pentru prezentare la recepţie.
'. E7ecutarea lucr/rilor &e construcţii 0i instalaţii cuprinse 1n &evizul 4eneral:
a. lucr/rile sunt ter.inate;
b. ur./toarele lucr/ri6 con2or. ane7ei6 nu sunt ter.inate.
). E2ectuarea prealabil/ a probelor .ecanice 0i a ro&a3ului .ecanic la instalaţiile 0i
utila3ele te9nolo4ice.
5. Unit/ţile care con&iţioneaz/ 2olosirea sau e7ploatarea obiectului sunt+nu sunt inte4ral
asi4urate ...................................................
(. Ter.inarea lucr/rilor a2erente spaţiilor cu alt/ &estinaţie inclus/ 1n construcţia
obiectului supus recepţiei %1n cazul blocurilor &e locuinţe,
..........................................................................
Concluzie: Pe baza constat/rilor &e la cap. pct. ' - (6 co.isia constat/ c/ sunt+nu sunt
1n&eplinite con&iţiile pentru ca obiectul s/ 2ie supus recepţiei. Toto&at/6 co.isia 9ot/r/0te c/
lucr/rile ar/tate 1n ane7/6 ca nee7ecutate - s/ 2ie ter.inate p<n/
la ........................................
C. Calitatea lucr/rilor realizate.
'. Respectarea preve&erilor proiectului %inclusiv co.plet/rile 0i .o&i2ic/rile a&use,.
=n ur.a e7a.in/rii lucr/rilor e7ecutate 0i a se.nal/rilor 2/cute &e proiectant6 co.isia a
reţinut 1n ane7/ ur./toarele nerealiz/ri ale proiectului - &intre care cele 1n &reptul c/rora au
2ost prev/zute ter.ene ur.eaz/ s/ 2ie re.e&iate:
...........................................................................
Concluzie: Co.isia consi&er/ c/ abaterile &e la proiect care sunt conse.nate 2/r/ 2i7area unui
ter.en pentru re2acerea lucr/rilor6 potrivit proiectului6 nu in2luenţeaz/ co.portarea6
e7ploatarea6 aspectul 0i inte4ritatea obiectului.
!ucr/rile pentru care s-a 2/cut .enţiune 1n acest sens ur.eaz/ s/ 2ie puse &e acor& cu
preve&erile proiectului 1n ter.enele speci2icate.
). Calitatea soluţiilor constructive 0i &etaliile &e e7ecuţie 2olosite 1n proiect.
=n ur.a e7a.in/rii lucr/rilor 0i a observaţiilor prezentate &e e7ecutant6 au 2ost reţinute 1n
ane7/ ur./toarele &e2icienţe &e proiectare care in2luenţeaz/ e7ecutarea6 e7ploatarea sau
2uncţionarea obiectului6 &intre care unele ur.eaz/ s/ 2ie re.e&iate 1n ter.enele 2i7ate 1n &reptul
2iec/ruia:
...........................................................................
Concluzie: Co.isia atra4e atenţia proiectantului ce poart/ r/spun&erea pentru consecinţele
acestei &e2icienţe 0i 1n acela0i ti.p 9ot/r/0te re.e&ierea 1n contul proiectantului a
&e2icienţelor pentru care a stabilit ter.en 1n acest sens.
5. Calitatea e7ecuţiei lucr/rilor.
"in &ispoziţiile &e 0antier6 buletinele &e 1ncercare a betoanelor 0i 1.bin/rilor .etalice6
procesele-verbale &e lucr/ri ascunse6 certi2icatele &e calitate pentru pre2abricate 0i .ateriale
2olosite6 &in constat/rile scrise ale or4anelor care au controlat pe parcurs calitatea lucr/rilor6
precu. 0i &in constat/rile 2/cute &e co.isia &e recepţie la 2aţa locului6 rezult/ ur./toarele:
5.'. !a structura &e rezistenţ/
...........................................................................
5.). !a restul lucr/rilor &e construcţii
...........................................................................
5.5. !a lucr/rile &e instalaţii
...........................................................................
5.(. !a lucr/rile &e .onta3 al instalaţiilor 0i utila3elor te9nolo4ice cuprinse 1n obiect
...........................................................................
(. "e2icienţe ale lucr/rilor realizate care se &atoresc bene2iciarului &e investiţii
...........................................................................
*. Alte constat/ri:
...........................................................................
...........................................................................
III. CONC!U$II -ENERA!E
'. Pe baza constat/rilor 0i concluziilor conse.nate .ai sus6 co.isia &e recepţie cu
.a3oritate+1n unani.itate &e p/reri 9ot/r/0te: A&.iterea %respin4erea, recepţiei provizorii a
lucr/rilor &e construcţii-.onta3 a2erente obiectelor %obiectului,
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
care au 2ost ter.inate la &ata &e ...................... 0i care 2ac parte &in obiectivul
..........................................................................
..........................................................................
). Perioa&a &e 4aranţie a lucr/rilor recepţionate a2erente 2iec/rui obiect este
&e ............ luni %se co.pleteaz/ nu.ai 1n cazul a&.iterii recepţiei,.
5. Co.isia &e recepţie apreciaz/ c/ pentru o c<t .ai bun/ utilizare a obiectelor+obiectului
recepţionate .ai sunt necesare ur./toarele ./suri:
.........................................................................
.........................................................................
(. Prezentul proces-verbal6 conţin<n& ........... 2ile 0i ............ ane7e nu.erotate cu un
total &e .................... 2ile6 care 2ac parte inte4rant/ &in cuprinsul lui6 a 2ost 1nc9eiat
azi ................. 1n trei e7e.plare ori4inale.
Vezi tabel
>????????????@??????????????@??????????@?????????????????????@?????????????????A
B B Nu.ele 0i BCuncţia B !ocul &e .unc/ B Se.n/tura B
B B prenu.ele B B B B
D????????????E??????????????E??????????E?????????????????????E?????????????????F
BPre0e&inte B B B B B
BGe.bri: B B B B B
B B B B B B
BSpeciali0ti-B B B B B
Bconsultanţi B B B B B
B B B B B B
BAsistenţi B B B B B
Bla recepţie B B B B B
B B B B B B
BSecretar B B B B B
B B B B B B
H????????????I??????????????I??????????I?????????????????????I?????????????????J

B pct.. Unităţile care condiţionează folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate .................... 1 .................. În urma examinării lucrărilor şi a observaţiilor prezentate de executant........ C....... ca neexecutate . rezultă următoarele: 3....... certificatele de calitate pentru prefabricate şi materiale folosite... comisia hotărăşte că lucrările arătate în anexă.................... Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările şi modificările aduse). exploatarea sau funcţionarea obiectului.......1.......... 1.... La restul lucrărilor de construcţii .... dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia: .. aspectul şi integritatea obiectului......................................să fie terminate până la ...................... 3........... comisia constată că sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca obiectul să fie supus recepţiei...............4..... Terminarea lucrărilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie inclusă în construcţia obiectului supus recepţiei (în cazul blocurilor de locuinţe) ..... procesele-verbale de lucrări ascunse........ 2. Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap..... Calitatea execuţiei lucrărilor..... La structura de rezistenţă ............. În urma examinării lucrărilor executate şi a semnalărilor făcute de proiectant.... comisia a reţinut în anexă următoarele nerealizări ale proiectului ..................... Calitatea soluţiilor constructive şi detaliile de execuţie folosite în proiect....... au fost reţinute în anexă următoarele deficienţe de proiectare care influenţează executarea.......... precum şi din constatările făcute de comisia de recepţie la faţa locului.. potrivit proiectului. Din dispoziţiile de şantier.............. nu influenţează comportarea.. Concluzie: Comisia consideră că abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor.3.................... 4...... Concluzie: Comisia atrage atenţia proiectantului ce poartă răspunderea pentru consecinţele acestei deficienţe şi în acelaşi timp hotărăşte remedierea în contul proiectantului a deficienţelor pentru care a stabilit termen în acest sens.................2............. Lucrările pentru care s-a făcut menţiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate........ din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor....... buletinele de încercare a betoanelor şi îmbinărilor metalice................... Totodată..dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate: ............. 3........ exploatarea............. Calitatea lucrărilor realizate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->