TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE STANDARDELE OCUPAŢIONALE, OCUPAŢIILE DIN C.O.R. ŞI CALIFICĂRILE DIN N.C.

Cod SO Denumire standard ocupaţional Cod COR ISCO 88 Cod COR ISCO 08

Denumire ocupaţie COR

Denumire calificare N.C. Cod N.C.

(A) Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură
A27 A14 A36 A21 A18 A41 A23 A30 A1 A2 A16 A19 A29 A9 A39 A38 A3 Cazangiu Confecţioner cablaje auto Confecţioner produse pirotehnice Curăţitor-sablator Debitator semifabricate Electromecanic staţii pompare apă-canal Finisor universal ferodouri Forjor în matriţă Frezor Galvanizator Găuritor filetator Lăcătuş construcţii metalice şi navale Lăcătuş mecanic Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii Maistru mecanic auto Mecanic aviaţie Mecanic vulcanizator Montator aparatură optoelectronică
2012 – ANC

Cazangiu recipiente Confecţioner cablaje auto Confecţioner produse pirotehnice Curăţitor-sablator Debitator semifabricate Electromecanic staţii pompare apă-canal Finisor universal ferodouri Forjor matriţer Frezor universal Galvanizator Găuritor filetator Lăcătuş construcţii metalice şi navale Lăcătuş mecanic Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale Maistru mecanic auto Mecanic aviaţie Montator aparatură optică

721301 724114 822203 722429 722428 724116 815906 722101 722408 822301 722409 721407 721410 721424 311509 723201 731109

721301
741214 813145 722429 722428 741216 813133 722101 722408 812201 722409 721407 721410 721424 311509 723201

Confecţioner cablaje auto Confecţioner produse pirotehnice Curăţitor sablator Electromecanic staţii pompare apă-canal

7241.1.7 8222.2.2 7211.1.1 7241.2.14

Frezor rabotor mortezor Găuritor filetator Lăcătuş construcţii metalice şi navale Lacătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

7224.2.2 7224.1.1 7214.2.5

7214.2.3

Mecanic vulcanizator
731109
pag. 1/36

8231.1.1

Cod SO A17 A40

Denumire standard ocupaţional Montator de aparataj electric Montator subansamble

Denumire ocupaţie COR Montator/reglor/depanator de aparataj electric Montator subansamble Operator control nedistructiv cu curenţi turbionari Operator control nedistructiv cu lichide penetrante Operator control nedistructiv cu particule magnetice Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante Operator control nedistructiv cu ultrasunete Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate Optician Preparator ferodouri Preparator plăci etanşare comprimate Presator metale la rece Rectificator universal Sculer matriţer Brazor Sudor manual cu flacără de gaze Sudor manual cu arc electric Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux Operator tăiere

Cod COR ISCO 88 724110 828701 315216 315214 315215 315212 315213 315217 821101 731110 815905 823129 721412 722412 722202 721201 721202 721203 721204 721205

Cod COR ISCO 08
741210 821103 311939 311937 311938 311935 311936 311940 722312 731110 813132 814129 721412 722412 722202 721201 721202 721203 721204 721205

Denumire calificare N.C. Cod N.C. Montator de aparataj electric Montator subansamble
7241.2.12 8287.2.1

A25

Operator control nedistructiv

A4 A5 A22 A24 A12 A6 A32

Operator la maşini unelte cu comandă numerică Optician Preparator ferodouri Preparator plăci etanşare comprimate Presator metale la rece Rectificator Sculer matriţer

Operator la maşini unelte cu comandă numerică

8211.2.1

Presator metale la rece Rectificator

7214.1.3 7224.2.3

A13

Sudor

Sudor oxi-gaz Sudor electric

7212.1.2 7212.1.1

2012 – ANC

pag. 2/36

Cod SO

Denumire standard ocupaţional

Denumire ocupaţie COR Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector Sudor Strungar universal Şlefuitor metale Tehnician prelucrări mecanice Tinichigiu industrial Vopsitor industrial Vopsitor auto

Cod COR ISCO 88 721206 721207 721208 722413 722407 311520 721304 714104 714108

Cod COR ISCO 08
721206 721207 721208 722413 722407 311520 721304 713202 713205

Denumire calificare N.C. Cod N.C.

A7 A15 A26 A31 A11

Strungar Şlefuitor metale Tehnician mecatronist Tehnician prelucrări mecanice Tinichigiu industrial Vopsitor industrial

Sudor Strungar Şlefuitor metale Tehnician mecatronist

7212.2.1 7224.2.1 7224.1.3 3114.3.14

Vopsitor industrial

7141.1.1

(B) Electrotehnică, automatică, electronică B6 Automatist de întreţinere B7 Automatist de reparaţii Automatist Automatist posturi publice C5 inteligente Bobinator motoare electrice Depanator - reglor aparatură electronică şi de automatizare Electrician de întreţinere şi reparaţii

724401

742201

Bobinator aparataj electric Confecţioner circuite imprimate Montator, reglor, testor tehnică de calcul Confecţioner componente electronice 724507
741307

7241.1.1 8283.1.1 8283.2.1 8283.2.2

B9

Electrician de întreţinere Electronist aparate şi echipamente de automatizări
2012 – ANC

Electronist aparate şi echipamente de automatizări
pag. 3/36

7242.2.3

reglor şi depanator de ascensoare Tehnician în automatizări Tehnician electronist Tehnician electronist echipamente de automatizare Tehnician exploatare şi întreţinere echipamente de televiziune Tehnician telecomunicaţii Metrolog şi depanator mecanică fină.C. Cod N.3.9 3114.3 B10 Metrolog Montator.1 3114.3.3. reglor şi depanator de ascensoare Tehnician în automatizări Tehnician electronist Tehnician electronist echipamente de automatizare Tehnician audio-video Tehnician telecomunicaţii 8283.2.1 7311. reglor şi depanator de ascensoare 731121 731122 724112 731119 731120 741212 B11 7241.3.2 . tehnica digitală şi analogică Metrolog verificator Montator. comunicaţii. tehnică digitală şi analogică (MFTDA Montator.7 (C) Tehnologia informaţiei. poştă C35 Administrator baze de date Administrator baze de date Administrator de reţea de Administrator de reţea de C22 calculatoare calculatoare C36 Analist Analist C30 Consultant în informatică Consultant în informatică Designer pagini web (studii C26 Designer pagini web medii) Director departament/divizie Director departament/divizie C32 informatică informatică C2 Diriginte poştă 2012 – ANC 213903 213902 213101 213104 411303 123605 123606 414205 252101 252301 251201 251901 216613 133005 133006 441205 Designer pagini web 4113.1.2.C.8 3114.3.11 3132.Cod SO Denumire standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR Cod COR ISCO 88 Cod COR ISCO 08 Denumire calificare N. 4/36 4142.3. Confecţioner circuite imprimate Metrolog şi depanator mecanică fină.13 3114.1 Diriginte poştă Operator economic diriginte oficiu postal pag.3.

Cod SO C6 C7 C9 C3 C33 C10 C11 C4 C23 C24 C34 C25 C15 C27 C37 C16 C17 C31 Denumire standard ocupaţional Electromecanic de reţea Electromecanic electroalimentare şi climatizare Electronist echipamente digitale de transmisiuni Factor poştal Grafician PC (DTP designer) Jonctor Oficiant comercial (telecomunicaţii) Oficiant poştă Operator calculator electronic şi reţele Operator introducere.1 Operator introducere.1. Cod N.1 Jonctor 7244.1 2012 – ANC pag. imagini Pilonist-antenist Programator ajutor Proiectant sisteme informatice Radioelectronist staţii emisie radio-TV Radioelectronist staţii radioreleu şi satelit Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator Denumire ocupaţie COR Electromecanic reţele linii Electromecanic electro-alimentare Electronist telecomunicaţii Factor poştal Grafician calculator Jonctor Oficiant telefoane Oficiant telegraf Oficiant poştă telegrame Operator calcul electronic şi reţele Operator introducere. imagini Pilonist-antenist Programator ajutor Proiectant sisteme informatice Radioelectronist staţii de emisie radio-tv Radioelectronist staţii radiorelee şi satelit Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator Cod COR ISCO 88 724405 724411 724407 414206 411302 724408 422301 422302 414208 312201 411301 312204 411305 313211 312101 213103 313216 313217 213907 Cod COR ISCO 08 742205 742211 742207 441206 216612 742208 422301 422302 441208 351101 413201 351104 413203 352209 351201 251101 352133 352212 251401 Denumire calificare N. Electromecanic telegrafie. 5/36 . validare şi prelucrare date Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator Operator procesare texte.2. validare şi prelucrare date Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator Operator procesare texte.C. validare si prelucrare date 4113. telefonie 7244.2.C.

2. 6/36 724501 724101 724506 724502 724504 Electrician în instalaţii energetice Electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale 7241. Cod N. profiluri.2 8121.2.2. energetică E10 Artificier de mină Artificier de mină Electrician exploatare centrale şi E4 Electrician centrale electrice staţii electrice Electrician echipamente Electrician echipamente electrice E9 electrice şi energetice şi energetice Electrician protecţie relee.C.2 7245.2 711201 754201 741301 741201 741306 741302 741304 pag. E5 automatizări şi măsurători automatizări şi măsurători electrice electrice Electrician exploatare reţele electrice E6 Electrician reţele electrice Electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene 2012 – ANC 812101 812213 812201 812103 812104 812101 812136 812124 812103 812104 Laminorist Oţelar 8122. Electrician protecţie relee. industrie extractivă.1 (D) Metalurgie feroasă şi neferoasă. Telefonist 4223.2. tablă şi platbandă D3 Oţelar Oţelar D4 Pregătitor materiale şarjă Pregătitor materiale de şarje (E) Geologie.2 .C. produse refractare D1 Cocsar Cocsar Laminator D2 Laminator Laminator semifabricate.2.Cod SO C38 C20 C18 C19 C12 C13 Denumire standard ocupaţional Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice Tehnician instalator CATV Tehnician staţie emisie radio-TV Tehnician staţii radioreleu şi satelit Telefonist Telegrafist Denumire ocupaţie COR Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice Tehnician CATV Tehnician statii de emisie radio-tv Tehnician statii radiorelee si satelit Telefonist Telegrafist (teleimprimatorist) Cod COR ISCO 88 213908 313208 311411 311412 422304 422306 Cod COR ISCO 08 251402 352128 352206 352207 422304 422306 Denumire calificare N.

1.2.4 8331.1.2.2 8163.2 8141.2.2.6 7312.3 8141.C.2 814124 814125 833106 817224 817225 834106 Motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură Gaterist la tăiat buşteni Tăietor la ferăstrău panglică Operator la colectatul şi manipulatul lemnului Operator la producerea semifabricatelor pe baza de lemn 8331.1 (F) Silvicultură.2.C.1. Cod N.1. celuloză şi hârtie F6 Fasonator mecanic Fasonator cherestea F15 Lutier Lutier Maistru în industrializarea F1 Maistru în industrializarea lemnului lemnului Motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură Gaterist la tăiat buşteni F2 Operator cherestea Tăietor la ferăstrău panglică F11 Operator la colectarea şi manipularea lemnului Operator la producerea semifabricatelor din lemn Operator la colectarea şi manipularea lemnului 814126 731212 317103 817226 731212 314303 Fasonator mecanic Lutier 8141. 7/36 .4 7111. exploatarea şi prelucrarea lemnului.2 E3 E7 E1 E2 Operator hidraulic în alimentările cu apă Operator la instalaţii de turbine cu abur sau gaze Primitor – preparator produse fluide Sondor la intervenţii de sonde 816304 816109 811313 811311 313202 313104 811313 811311 Primitor preparator produse fluide 8113.2.2 2012 – ANC pag.Cod SO E8 Denumire standard ocupaţional Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate Miner în subteran pentru construcţii Operator hidraulic în alimentări cu apă Operator turbine abur şi gaz Primitor – preparator produse fluide Sondor la intervenţii de sonde Denumire ocupaţie COR Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate Cod COR ISCO 88 811103 Cod COR ISCO 08 811106 Denumire calificare N. Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate Miner în subteran pentru construcţii Operator hidraulic în alimentări cu apă 8111.1 8141.1.

4 G31 G47 Constructor căi ferate Constructor montator de structuri metalice 2012 – ANC G52 Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice Constructor căi ferate Constructor linii de tramvai Constructor montator de structuri metalice Confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii 711908 721421 721433 pag.C.2.1.1.2 7134.3 F12 F8 F5 F4 F7 F14 814136 615401 743701 742201 742221 742203 321310 817236 622401 753401 752201 752221 752203 314305 6154.1. Cod N.2.2. Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri Paznic de vânătoare Tapiţer Tâmplar universal Tâmplar binale Tâmplar mobilă Tâmplar manual 8240.2 F9 8141.1 7422.1 7422.C.2 7422.2.Cod SO Denumire standard ocupaţional Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri Paznic de vânătoare Tapiţer Tâmplar Tâmplar manual Tehnician în reconstrucţie ecologică Denumire ocupaţie COR Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri Paznic de vânătoare Tapiţer Tâmplar universal Tâmplar binale Tâmplar manual / artizanal Tehnician în reconstrucţie ecologică Cod COR ISCO 88 824025 Cod COR ISCO 08 752328 Denumire calificare N.1 7437.1.2. 8/36 .3 7422.1 (G) Construcţii G29 Asfaltator G1 Betonist Confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator Asfaltator Betonist Confecţioner geam termoizolator 712904 712301 713408 713409 713410 712907 711904 711401 712408 712409 712410 711907 711908 721421 721433 Asfaltator Confecţioner geam termoizolator 7129.2.

G40 Coordonator formaţie de lucru G35 Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă 315220 833301 833202 833201 712401 712402 724507 713701 713706 325724 834301 834202 834201 711501 711502 741307 741101 741108 G42 Deservent utilaje în construcţii G2 G45 G3 G51 Dulgher Electrician de întreţinere în construcţii Electrician în construcţii Electrician în construcţii civile şi industriale 2012 – ANC Dulgher .1 pag.2 7137. construcţii metalice Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă (studii superioare) Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă (studii medii) Macaragiu Maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) Dulgher (exclusiv restaurator) Dulgher restaurator Electrician de întreţinere şi reparaţii Electrician în construcţii Electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control G43 G33 Constructor structuri din beton armat Constructor structuri monolit Cod COR ISCO 88 721434 712301 712302 712303 712304 311201 311308 311208 311504 241221 Cod COR ISCO 08 721434 711401 711402 711403 711404 311201 311308 311208 311504 226303 Denumire calificare N. industriale şi agricole Maistru electrician in construcţii Maistru instalator în construcţii Maistru lăcătuş.2.2.tamplar parchetar Electrician de întreţinere în construcţii Electrician constructor 7124.C. 9/36 .Cod SO Denumire standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR Montator faţade şi pereţi cortină Betonist Fierar betonist Montator elemente prefabricate din beton armat Constructor structuri monolit Maistru construcţii civile. Cod N.2.1 7137.C.

C. montator prefabricate Fierar – betonist Lucrător instalator pentru construcţii Instalator apă-canal Operator instalaţii apă şi canalizare Instalator instalaţii de încălzire centrală Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze Instalator instalaţii de ventilare şi condiţionare Izolator 7132.2. 10/36 .2. 713705 713707 713708 713201 712302 712306 741107 741109 741110 712201 711402 711406 G4 G5 G44 Faianţar Fierar betonist Injectorist în construcţii Mozaicar faianţar Fierar betonist.C.2.1 pag.2.1. Cod N.5 7136.2.1 7136.1 7134.2.3 7136. canal Instalator apă.2.2.Cod SO Denumire standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune Electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale Electrician în construcţii civile şi industriale Faianţar Fierar betonist Injectorist în construcţii Cod COR ISCO 88 713704 Cod COR ISCO 08 741106 Denumire calificare N.4 7136. canal 713602 712602 G7 G41 G8 G9 Instalator încălzire centrală şi gaze Instalator tehnico-sanitar şi gaze Instalator ventilare şi condiţionare aer Izolator 2012 – ANC Instalator încălzire centrală şi gaze Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze Instalator ventilare şi condiţionare apă Izolator fonic Izolator hidrofug Izolator lucrări speciale 713604 713609 713606 713401 713403 713404 712604 712609 712606 712401 712403 712404 7136.1 7123.2 G6 Instalator apă.2.3 7123.6 7136.

1.1.Cod SO Denumire standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR Izolator termic Laborant determinări fizicomecanice Laborant determinări geologice şi geotehnice Constructor şi montator de structuri metalice Macaragiu Maşinist pod rulant Maşinist la maşini pentru terasamente Montator geogrile Montator materiale geosintetice Montator materiale geotextile şi geocompozite Sudor geomembrană Montator pereţi şi plafoane din ghips carton Linolist Montator placaje interioare şi exterioare Montator placaje uscate Parchetar Schelar Operator circuite reţea apă Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD Pavator Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Cod COR ISCO 88 713405 311103 311105 721421 833301 833302 833201 713414 713412 713415 713413 713406 712206 713202 713207 713204 721432 816305 823208 712902 241220 Cod COR ISCO 08 712405 311103 311105 721421 834301 834302 834201 712414 712412 712415 712413 712406 712206 712202 712207 712204 721432 313203 814208 711902 226302 Denumire calificare N.C.1 8333.2.C.2 G48 G36 G21 G22 G29 G34 Pavator 7129. Cod N.1 8332. G38 Laborant în construcţii Lăcătuş în construcţii Macaragiu Maşinist la maşini pentru terasamente G37 G24 G32 Macaragiu Maşinist pod rulant Maşinist la maşini pentru terasamente 8333.1 pag.2.2. 11/36 .2 G50 Montator materiale geosintetice G25 Montator pereţi şi plafoane din ghips carton Montator placaje interioare şi exterioare Montator schele şi eşafodaje Operator circuite reţea alimentări cu apă Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD Pavator Specialist în sănătate şi securitate în muncă 2012 – ANC Montator pereţi şi plafoane din ghips carton 7134.

C.9 3112.2.13 3112. tapetar. vopsitor Zidar. ipsosar.1 7141. pietrar.3.14 G49 Tinichigiu în construcţii G10 Zidar tencuitor Zugrav.Cod SO Denumire standard ocupaţional Tehnician devize şi măsurători în construcţii Tehnician lucrări edilitare Tehnician urbanism si amenajarea teritoriului Tehnician topo-cadastru Denumire ocupaţie COR Tehnician ataşamentist Tehnician devize şi măsurători în construcţii Tehnician devizier Cod COR ISCO 88 311214 311212 311213 Cod COR ISCO 08 311217 311215 311216 Denumire calificare N.C. tencuitor Zugrav. vopsitor 7122. Cod N. a băuturilor şi a tutunului 2012 – ANC pag.3. ipsosar. tapetar.3. G53 Tehnician edilitar Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului Tehnician cadastru funciar topograf Tinichigiu de şantier Tinichigiu în construcţii Tinichigiu sisteme de acoperişuri şi învelitori Tinichigiu sisteme de ventilaţie Zidar rosar-tencuitor 721305 721312 721310 721311 712205 721305 721312 721310 721311 711205 3112.2.1 (H) Protecţia mediului H2 Auditor de mediu H6 Coşar H3 Laborant analize apă H4 Lucrător pentru salubrizare Lucrător utilaje specializate H5 pentru salubrizare H1 Manager sistem de mediu Auditor de mediu Coşar Laborant chimist Lucrător pentru salubrizare Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare Manager al sistemului de management de mediu 242305 714301 311101 916208 916209 242304 325703 713301 311101 961303 961304 (I) Industria alimentară. 12/36 .

1. 13/36 8275.2.1 8274.2.2 751205 816027 816031 816026 751203 816047 751401 816028 Operator în industria uleiului Operator în industria zahărului şi a produselor zaharoase Preparator băuturi răcoritoare Operator la prepararea conservelor din carne. Brutar Frigotehnist 7412.2.1. Cod N.1.1 7233. peşte şi legume Preparator îngheţată pag.2 8271.2.1 8278.2.1 8278.1 .2 8273.Cod SO I29 I5 I11 I30 I12 I13 I3 I14 I18 I9 I8 I2 I22 I1 I15 I6 Denumire standard ocupaţional Auditor în domeniul siguranţei alimentare Brutar Frigotehnist Manager în domeniul siguranţei alimentare Măcelar Morar Operator la fabricarea berii Operator la fabricarea mezelurilor Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie Operator la fabricarea produselor făinoase Operator la fabricarea uleiurilor vegetale Operator la prepararea produselor zaharoase Patiser Preparator băuturi răcoritoare Preparator conserve Preparator îngheţată 2012 – ANC Denumire ocupaţie COR Auditor în domeniul siguranţei alimentare Brutar Frigoriferist (Frigotehnist) Manager în domeniul siguranţei alimentare Măcelar Morar Operator la fabricarea berii Operator la fabricarea mezelurilor Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie Operator la fabricarea produselor făinoase Operator la fabricarea uleiurilor vegetale Operator la prepararea produselor zaharoase Patiser Preparator băuturi răcoritoare Preparator conserve legume şi fructe Preparator îngheţată Cod COR ISCO 88 242320 741201 723301 242321 741103 827301 827802 827107 741205 827402 827501 827401 741203 827808 741401 827403 Cod COR ISCO 08 325714 751201 712701 325715 751103 816020 816041 816007 Denumire calificare N.1.C.C.1 8276.1 Măcelar Morar Operator la fabricarea berii 7411.1.

1 8278.1.1 7411. confecţii.1.Cod SO I7 I4 I17 Denumire standard ocupaţional Preparator produse lactate Preparator rachiuri industriale şi lichioruri Preparator semiconserve peşte Tranşator Denumire ocupaţie COR Preparator produse lactate Preparator rachiuri industriale şi lichioruri Preparator peşte.2. raci si broaste Carmangier Tranşator 7413.C. broaşte în cherhanale şi oficii Cod COR ISCO 88 741302 827809 827104 Cod COR ISCO 08 751302 816048 816004 Denumire calificare N.2 (K) Industria textilă.1. 14/36 . Preparator produse din lapte Preparator rachiuri şi lichioruri Preparator peste.1 8151. încălţăminte 2012 – ANC pag.2.1 7411.1 8232.4 (J) Chimie. Cod N. pielărie.C.2.2.3 8271.2 8163. raci. petrochimie J12 Distilator la prelucrarea ţiţeiului J1 Operator cazane Distilator la prelucrarea ţiţeiului Operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice 815504 816108 313403 313103 J11 Operator la prelucrarea maselor plastice Operator la prelucrarea maselor plastice 823203 814203 J3 J8 J13 J9 J10 Operator la tratarea apei tehnologice Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă Presator mase plastice Vulcanizator de produse industriale din cauciuc Vulcanizator piese din cauciuc la prese Operator la tratarea apei tehnologice Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă Presator mase plastice Vulcanizator de produse industriale din cauciuc Vulcanizator piese din cauciuc la prese 816307 815209 823204 823104 823118 313205 813112 814204 814104 814118 Operator la prelucrarea maselor plastice termoreactive Operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice Operator la tratarea apei tehnologice Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă 8232.1.1.

confecţii şi încălţăminte Normator în industria textilă Operator confecţioner industrial Pregătitor piese încălţăminte Referent comerţ exterior în industria textilă Tălpuitor industrial Tehnician în industria textilă Tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături Trăgător feţe pe calapod Denumire ocupaţie COR Confecţioner. 15/36 . pielărie Mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă.2 3161.1 8266. tricotaje.2 Cusător piese din înlocuitori Finisor produse textile Lenjer 8266.5 7432.C.1.1.1 8266.1.C.1. materiale sintetice Pregătitor piese încălţăminte Referent comerţ exterior Tălpuitor industrial Tehnician în industria textilă Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor Trăgător feţe pe calapod Cod COR ISCO 88 828602 826609 826607 826610 743210 743302 316101 723311 311903 826301 826606 341902 826609 316106 316103 826608 Cod COR ISCO 08 821908 815603 815605 815608 731825 753102 311911 Denumire calificare N. confecţii şi încălţăminte Normator în industria textilă Operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături.4 7433.1.2.asamblor articole din textile Croitor-ştanţator piese încălţăminte Cusător piese din piele şi înlocuitori Finisor încălţăminte Finisor textile (vopsitor. imprimeur) Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă Maistru în industriile textilă.asamblor articole din textile 8286.1. Cod N.3 815301 815604 333911 815607 311916 311913 815606 Operator confecţioner industrial Pregătitor piese încălţăminte Tălpuitor industrial Tehnician în industria textilă 8263.3.6 (L) Transporturi 2012 – ANC pag.Cod SO K7 K12 K10 K11 K2 K9 K4 K18 K16 K8 K14 K17 K13 K5 K6 K15 Denumire standard ocupaţional Confecţioner asamblor articole textile Croitor-ştanţator piese încălţăminte Cusător piese din piele şi înlocuitori Finisor încălţăminte Finisor textil Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă Maistru în industria textilă – pielărie Mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă. Confecţioner .

3. sport M14 Consilier şcolar Consilier şcolar Consilier orientare privind cariera M19 Consilier vocaţional Consilier vocaţional M15 Designer instrucţional Designer instrucţional M16 Dezvoltator de e-learning Dezvoltator de e-learning M20 Director Casa Corpului Didactic Director Casa Corpului Didactic Director Centrul Judeţean de Director Centrul Judeţean de M21 Resurse şi Asistenţă Resurse şi Asistenţă Educaţională Educaţională (CJRAE) M25 Director club sportiv şcolar Director club sportiv şcolar 2012 – ANC 235903 241208 241222 235904 235905 112035 235919 134508 235903 242306 242315 235904 235905 112035 235919 pag.1 8334. Cod N.2 L1 Şofer transport marfă şi persoane (M) Educaţie şi formare profesională. Agent de nava Docher Funicularist Marinar Motorist nave 3429. cercetare-proiectare.2 8340.1 8333.2.4 8333.1 7233.Cod SO L9 L7 L6 L8 Denumire standard ocupaţional Agent de navă Docher Funicularist Liftier Marinar Motorist nave Ofiţer de punte maritim Operator dană Denumire ocupaţie COR Agent de navă Docher Funicularist Liftier Cod COR ISCO 88 342911 833308 833303 812213 Cod COR ISCO 08 315104 834310 834303 834309 Denumire calificare N.4 L14 L11 Ofiţer de punte maritim Operator dană Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 314211 413315 833401 315211 432315 834401 L5 Stivuitorist Maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală Stivuitorist Şofer autobuz Şofer autocamion/maşină de mare tonaj 833402 833403 832301 832401 834402 834403 833101 833201 Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare Maşinist la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală 8334.1.1.1.1.C.C. 16/36 .2.

1 M28 M34 M29 M32 M35 Inspector general şcolar Inspector general şcolar adjunct Inspector şcolar Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane Inspector şcolar pentru educaţie permanentă Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale Inspector şcolar pentru învăţământul special Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale Inspector şcolar pentru Inspector şcolar pentru managementul resurselor managementul resurselor umane umane Inspector şcolar pentru mentorat Inspector şcolar pentru mentorat 2012 – ANC 235203 235208 235209 235205 235210 235211 235921 235206 235918 235913 235914 pag. 122910 332001 241219 241205 241207 121006 121034 235203 Educator specializat 242405 242401 242402 112006 112034 235105 235915 235916 235912 235917 5131.C. 17/36 235207 .Cod SO M22 M1 M2 M9 M10 M5 M24 M23 M4 M33 M26 M27 Denumire standard ocupaţional Director palate şi cluburi ale elevilor Director unitate de învăţământ Educator Educator specializat Evaluator de competenţe profesionale Formator Denumire ocupaţie COR Director palate şi cluburi ale elevilor Director unitate de învăţământ Educatoare Evaluator de competenţe profesionale Formator Formator de formatori Inspector general şcolar Inspector şcolar general adjunct Inspector şcolar Inspector învăţământ Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane Inspector şcolar pentru educaţie permanentă Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale Inspector şcolar pentru învăţământul special Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale Cod COR ISCO 88 122955 Cod COR ISCO 08 134507 134502 234202 Denumire calificare N. Cod N.C.3.

3.1. profesional şi de maiştri Profesor în învăţământul gimnazial Psiholog şcolar Secretar şcoală Cod COR ISCO 88 347521 347518 331001 334002 Cod COR ISCO 08 342304 342302 234102 235906 235907 333309 242106 235911 342209 Denumire calificare N.1 M8 M17 M36 233002 263414 235909 (N) Agricultură.1 6121.Cod SO M31 M11 M6 M30 M18 M3 M13 Denumire standard ocupaţional Instructor aerobic-fitness Instructor de fitness Învăţător Laborant în învăţământ Maistru-instructor Manager de inovare Mediator şcolar Preparator fizic Profesor gimnaziu-liceu Psiholog şcolar Secretar şcoală Denumire ocupaţie COR Instructor de aerobic-fitness Instructor de fitness Învăţător Laborant în învăţământ Maistru-instructor Instructor/preparator formare Manager de inovare Mediator şcolar Preparator sportiv Profesor în învăţământul liceal.1 6112. piscicultură. postliceal.1 8331.C.2 2012 – ANC pag.1. 334003 342309 241941 334010 347513 232101 232201 244514 334005 Mediator şcolar 3340.1. 18/36 . Cod N.1.C.1. pescuit N33 Administrator bunuri agricole N8 Agricultor N25 Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale Agricultor pentru culturi de câmp ecologice Apicultor Ciupercar Combiner Consultant în agribusiness Administrator bunuri agricole Agricultor Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale Agricultor pentru culturi de câmp ecologice Apicultor Ciupercar Combiner agricol Consultant afaceri în agricultură 321309 611101 613001 213237 611101 613003 Lucrător în cultura plantelor Lucrător în creşterea animalelor 6111.1 N29 N27 N28 N12 N1 611105 612301 611202 833102 241935 611105 612301 611202 834102 213238 Apicultor Ciupercar Combainier agricol 6123.

1.altoitor 6112.floricultor Pepinerist .C. 19/36 .floricultor Peisagist . plante tehnice şi furaje Crescător bovine Crescător păsări Crescător porci Director de societate comercială agricolă Fermier în producţia animală Fermier în producţia horticolă Fermier în producţia vegetală Florar – decorator Legumicultor Lucrător în gospodăria agroturistică Mecanic agricol Mecanic de exploatare în cultura mare Mecanic de exploatare în zootehnie Medic veterinar oncologie comparată Muncitor floricultor Muncitor peisagist Muncitor pepinierist Muncitor piscicol Oier montan Denumire ocupaţie COR Consultant tehnic în producţia de cereale.C. plante tehnice şi furaje Crescător bovine Crescător de păsări Crescător porcine Director de societate comercială agricolă Fermier în producţia animală Fermier în horticultură Fermier în producţia vegetală Florar – decorator Legumicultor Lucrător în gospodăria agroturistică Mecanic agricol Mecanic de exploatare în cultura mare Mecanic de exploatare în zootehnie Medic veterinar-oncologie comparată Floricultor Peisagist-floricultor Florar-decorator Pepinierist Muncitor piscicol Oier montan Crescător de oi montan Baci montan Cod COR ISCO 88 221327 612105 612201 612106 121024 131104 131103 131102 611203 611103 512114 723302 833104 833105 222303 611204 611205 611203 614106 921303 612108 612109 612110 Cod COR ISCO 08 213227 612105 612201 612106 112031 613002 611301 613001 611203 611103 515204 723303 834104 834105 225003 611204 611205 611203 621005 921602 612111 612110 612108 Denumire calificare N.4 6112.2. Crescător de păsări 6122. Cod N.1 2012 – ANC pag.2 Peisagist .1.3 Mecanic agricol 7233.4 6115.1 Florar .1.1.1.Cod SO N20 N19 N18 N17 N31 N2 N3 N4 N32 N13 N30 N5 N15 N16 N36 N21 N22 N23 N11 N37 Denumire standard ocupaţional Consultant tehnic în producţia de cereale.decorator 6112.

1.1 5220.2.1.1.C. Aplicarea NPM şi PSI.1 5220. Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare.1 N6 N7 N10 N14 N26 N35 N9 Pescar Piscicultor Pomicultor Sericicultor Şef fermă agrozootehnică Tractorist agricol Viticultor Piscicultor Pomicultor Sericicultor 6151.2 2012 – ANC pag.1 6115.2 Tractorist Viticultor 8331. Cod N. Promovarea imaginii standului. Menţinerea stocului de rezervă. Efectuarea vânzării. 20/36 .1.1.2 6123.2.1 Consultant cameral 244705 243205 Director magazin Vânzător 121021 522004 522006 911102 112021 522101 522303 O1 Lucrător comercial Lucrător comercial Vânzător ambulant de produse nealimentare (Se vor folosi numai următoarele unităţi de competenţă: Comunicarea cu clienţii.C.3 (O) Comerţ O9 Agent comercial O3 Agent vânzări Consultant cameral pentru O13 reprezentare pe plan intern şi internaţional Consultant cameral pentru O14 promovare şi informare de afaceri O14 Director de magazin Agent comercial Agent de vânzări 342101 341904 332401 332203 Agent comercial 3421.1.vânzător mărfuri alimentare Lucrător în comerţ Comerciant .) 952001 Comerciant .1 6115. Încasarea contravalorii mărfii.Cod SO Denumire standard ocupaţional Operator însămânţări artificiale la animale Denumire ocupaţie COR Cioban montan Cod COR ISCO 88 612111 Cod COR ISCO 08 612109 Denumire calificare N.1. Operator însămânţări artificiale la animale Pescar în ape interioare şi de coastă Piscicultor Pomicultor Sericicultor Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Tractorist Viticultor 615201 615102 611501 612302 122111 833101 611502 622201 622102 611207 612302 131111 834101 611208 3213.vânzător mărfuri nealimentare 5220.3.

3.C.1 . de asigurări P5 Administrator cont Administrator cont P28 Administrator credite Administrator credite P30 Administrator risc Administrator de risc P15 Agent de bursă Agent bursă Agent de vânzări directe Agent de vânzări directe (produse P41 (produse financiar-bancare) financiar-bancare) P21 Agent imobiliar Agent imobiliar (broker imobiliar) P43 Agent marketing pensii private Agent marketing pensii private P31 Analist credite Analist credite Agent contractări şi achiziţii Agent contractări şi achiziţii P16 (Broker mărfuri) (Broker mărfuri) Colector (recuperator) Colector (recuperator) P36 creanţe/debite creanţe/debite P29 Consultant bancar Consultant bancar P28 Consultant fiscal Consultant fiscal Contabil-şef/director financiar/ P7 Contabil şef unitate bancară bancă/societate de leasing P32 Dealer Dealer 2012 – ANC 421203 241119 241519 412205 341907 341301 333305 241520 341601 421502 241512 241129 121112 241113 421112 241215 241240 431201 331105 333401 331107 241241 333101 421402 241234 241222 121112 241209 pag. bancare. Cod N.Cod SO O5 O17 O18 O12 O19 O20 O8 Denumire standard ocupaţional Manager vânzări Mercantizor Operator vânzări prin telefon Referent comerţ exterior Şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare Şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare Tehnician merceolog Denumire ocupaţie COR Vânzător de produse naturiste Director vânzări Mercantizor Operator vânzări prin telefon Referent comerţ exterior Şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare Şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare Tehnician merceolog Cod COR ISCO 88 522007 121018 342102 341903 341902 122407 413112 343303 Cod COR ISCO 08 522305 112018 332402 333912 333911 142007 432112 331303 Denumire calificare N.C. 21/36 Agent imobiliar 3413. (P) Activităţi financiare.

C. Cod N. P34 P35 P39 P36 P37 P12 P40 P13 241508 241516 421205 421201 241511 421204 341908 421107 241230 241237 331202 421110 241233 421113 331106 421105 (R) Administraţie şi servicii publice R19 Agent agricol 2012 – ANC Agent agricol 321301 213229 pag. produse si servicii bancare) Ofiţer conformitate Ofiţer operaţiuni financiar-bancare Operator ghişeu bancă Proiectant produse bancare Referent operaţii intre sedii Teleoperator financiar-bancar Verificator bani Cod COR ISCO 88 121110 241703 241701 241702 241128 344903 341901 241504 343217 Cod COR ISCO 08 121110 241253 241251 241252 241221 335903 331103 241226 341116 Denumire calificare N.C. 22/36 . marketing.Cod SO P8 P26 P25 P23 P19 P38 P27 P33 P42 Denumire standard ocupaţional Director unitate bancară Expert evaluator de bunuri mobile Expert evaluator de întreprinderi Expert evaluator de proprietăţi imobiliare Expert fiscal Inspector salarii Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) Manager de operaţiuni/produs Ofiţer antifraudă financiarbancară (studii medii) Ofiţer bancar Ofiţer conformitate Ofiţer operaţiuni financiarbancare Operator ghişeu bancă Proiectant produse bancare Referent operaţii intre sedii Teleoperator financiar-bancar Verificator bani Denumire ocupaţie COR Director unitate bancară operaţională / director adjunct unitate bancară operaţională Expert evaluator de bunuri mobile Expert evaluator de întreprinderi Expert evaluator de proprietăţi imobiliare Expert fiscal Inspector salarii Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) Manager de operaţiuni/produs Ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii) Ofiţer bancar (credite.

1. însoţire şi gardare persoane fizice şi valori Agent ocupare Agent vamal 5169. Cod N.1 R1 Agent securitate obiective. 23/36 .1.1.C. pază şi ordine Agent transport valori Agent ocupare Controlor vamal.C.2 5169.3 5169.1. controlor pentru datoria vamală (studii medii) Analist piaţa muncii Analist resurse umane Asistent manager Asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) Auditor în domeniul calităţii Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională Auditor intern Auditor intern în sectorul public Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor Cod COR ISCO 88 516904 516901 516902 516903 516907 516908 342305 344101 241210 342306 343103 342906 242303 242317 241125 241961 315104 Cod COR ISCO 08 541404 541401 541402 541403 541406 Denumire calificare N.1 3441. hotel.2 3423.) Agent de intervenţie.Cod SO R79 Denumire standard ocupaţional Agent gardă de corp Denumire ocupaţie COR Agent gardă de corp Agent de securitate Agent control acces Agent de securitate incintă (magazine.3.3. Agent de protecţie. însoţire şi gardare persoane fizice şi valori Agent de securitate Agent pază şi ordine 5169. întreprindere etc.1 pag. bunuri şi valori R2 R27 R12 R28 R34 R46 R49 R43 R68 R20 R72 R9 Agent transport valori Agent ocupare Agent vamal Analist piaţa muncii Analist resurse umane Asistent manager comerţ exterior Asistent relaţii publice şi comunicare Auditor al calităţii Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională Auditor intern Auditor intern în sectorul public Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 2012 – ANC 541407 333305 335101 242308 333306 334303 333906 214130 325711 241105 241306 541902 Agent de protecţie.

121306 541411 541410 242307 214134 331302 121120 335106 121121 335504 112013 541408 541411 541410 241209 242310 343302 123102 241907 123103 345004 121013 516910 315102 242326 Asistent de gestiune 3433.şef Controlor vamal. 24/36 4231.1 .3.C. controlor pentru datoria vamală.1 226307 R69 R56 R65 241948 241940 423103 242213 214946 441902 Expert local pe problemele romilor pag.2. Cod N.C.Cod SO R29 R26 R53 R30 R84 R31 R64 R48 R21 R33 R25 R3 R58 R82 R13 R85 Denumire standard ocupaţional Consilier de orientare profesională Consilier juridic Consultant administraţia publică Consultant bugetar Consultant de securitate Consultant în domeniul forţei de muncă Consultant sistem calitate Contabil Contabil şef administraţie publică Controlor datorie vamală Controlor financiar Detectiv particular Director de program Dispecer centru de alarmă Evaluator de risc incendiu Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene Expert achiziţii publice Expert local pe problemele romilor 2012 – ANC Denumire ocupaţie COR Consilier orientare privind cariera Consilier juridic Consultant administraţia publică Consultant bugetar Manager de securitate Evaluator de risc de efracţie Inspector de securitate Consultant în domeniul forţei de muncă Consultant sistem calitate Contabil Contabil.agent vamal (studii superioare) Controlor financiar Detectiv particular Director de program Dispecer centru de alarmă Evaluator de risc incendiu Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene Expert achiziţii publice Expert local pe problemele romilor Cod COR ISCO 88 241208 242103 235205 241112 123906 Cod COR ISCO 08 242306 261103 242205 241208 Denumire calificare N.

2.C. 441101 414301 347117 419001 R90 Funcţionar documentare R10 R67 R55 R6 R66 R51 R36 R42 R88 R39 R73 R37 R87 R38 R86 R60 Ignifugator Inginer sisteme de securitate Inspector de protecţie civilă Inspector fiscal Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Inspector protecţia muncii Inspector/referent resurse umane Lichidator de întreprinderi Manager Manager al sistemului calităţii Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă Manager de condominiu Manager de produs Manager de proiect Manager de securitate Manager îmbunătăţire procese 2012 – ANC 714107 214438 123903 344201 315219 241204 342304 333304 241218 112029 325701 325709 515303 243104 242101 121306 242108 Inspector resurse umane 3423.3.C.2 241122 121029 242302 242315 512112 241938 241919 123906 241946 Administrator imobile 5121. 25/36 .3 pag. Cod N.Cod SO R70 R59 Denumire standard ocupaţional Expert poligraf Expert prevenire şi combatere a corupţiei Denumire ocupaţie COR Expert poligraf Expert prevenire şi combatere a corupţiei Arhivar Bibliotecar (studii medii) Codificator Documentarist (studii medii) Funcţionar administrativ Ignifugator Inginer sisteme de securitate Inspector protecţie civilă Inspector taxe şi impozite Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Inspector de specialitate protecţia muncii Inspector/referent resurse umane Lichidator Manager Manager al sistemelor de management al calităţii Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă Administrator imobile Manager de produs Manager proiect Manager de securitate Manager îmbunătăţire procese Cod COR ISCO 88 244513 241942 414101 Cod COR ISCO 08 263413 261920 441501 441101 441301 343516 411001 713104 215222 121303 335201 325723 Denumire calificare N.

3.1 5149.2.1 Servant pompier 5161. Cod N.Cod SO R35 R61 R4 R71 R75 R76 R80 R62 R47 R81 R23 R11 R63 R83 R40 R50 R74 R8 Denumire standard ocupaţional Manager resurse umane Metodist Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control Operator instalaţii apă şi canalizare Operator în verificarea. controlul şi raportarea performanţei economice Specialist în domeniul calităţii Specialist poligraf Şef obiectiv servicii de securitate Şef serviciu pompieri Cod COR ISCO 88 123207 214906 313209 713613 723305 714109 214319 241931 411501 411502 411503 514905 514912 111057 516104 241928 241963 242301 244503 123905 516101 Cod COR ISCO 08 121207 214114 352129 712613 723306 713105 215119 242104 412001 412002 412003 541903 541905 111302 541104 242102 242110 214129 121305 Denumire calificare N. controlul şi raportarea performanţei economice Specialist în sistemul calităţii Specialist poligraf Şef obiectiv servicii de securitate Şef serviciu pompieri civili 2012 – ANC Denumire ocupaţie COR Manager resurse umane Metodist Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control Operator instalaţii apă şi canalizare Operator în verificarea. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu Operator termoprotecţie Proiectant sisteme de securitate Responsabil proces Secretară Secretară dactilografă Secretară prelucrare texte Salvator la ştrand Salvamar Secretar primărie.C. Secretar stenodactilograf operator birotica Salvamar 3431. prefectură Servant pompier Specialist îmbunătăţire procese Specialist în planificarea.2.1 pag. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu Operator termoprotecţie Proiectant sisteme de securitate Responsabil proces Secretar stenodactilograf operator birotică Salvamar Secretar unitate administrativ teritorială Servant pompier Specialist îmbunătăţire procese Specialist în planificarea. 26/36 .C.

2.1 Cameristă 5142.şef Cameristă-hotel 512113 341404 341404 341402 511310 512301 512306 512201 512203 349304 514201 515203 422104 422105 422102 516908 513201 513202 512001 512003 343403 516201 Administrator pensiune turistică 5121. control acces Cod COR ISCO 88 315101 Cod COR ISCO 08 541901 111225 742106 Denumire calificare N.2. alarmare şi alertare în caz de incendiu Tehnician pentru sisteme de detecţie.1 2012 – ANC pag. Cod N.4 Agent de turism . hoteluri.3. control acces Denumire ocupaţie COR Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă Şef serviciu instituţie publică Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare. supraveghere video. supraveghere video.1. restaurante S13 S36 S12 S6 S14 S8 S20 S9 S40 S21 S2 Administrator pensiune turistică Agent de transport turistic intern şi internaţional Agent ticketing Agent turism Animator centre de vacanţă Barman Barman preparator Bucătar Bucătar specialist/vegetarian/dietetician Bucătar şef Cameristă hotel Administrator pensiune turistică Agent de turism – transport turistic intern/internaţional Agent de turism – ticketing Agent de turism Animator centre de vacanţă Barman Barman preparator Bucătar Bucătar specialist/vegetarian/dietetician Bucătar. 111064 724206 R78 724205 742105 R5 313210 352130 (S) Turism. alarmare şi alertare în caz de incendiu Tehnician pentru sisteme de detecţie.1 Bucătar 5122.Cod SO R7 R18 R77 Denumire standard ocupaţional Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă Şef serviciu urbanism Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare.C. 27/36 .ghid 5113.C.

2 7412.1.2.1.C. Cod N.1 5123. touroperatoare/ detailistă/filială/sucursală Director centru informare turistică Director de club (hotelier) Director tehnic Director de hotel / motel / hotel pentru tineret / hostel / camping/sat de vacanţă/popas turistic Director de departament catering 422205 131509 131513 131510 121024 143909 143910 141122 112024 141105 141106 141107 141108 141109 141110 141203 S25 131507 S35 131516 2012 – ANC pag. 28/36 . touroperatoare.1 7412. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie Cofetar Patiser Cofetar .C.1.Cod SO S10 Denumire standard ocupaţional Chelner Denumire ocupaţie COR Ospătar (chelner) Cofetar Cod COR ISCO 88 512302 741202 741203 Cod COR ISCO 08 513102 751202 751203 Denumire calificare N.patiser 7412. detailistă/sucursală Director de centru de informare turistică Director de club hotelier Director de exploatareîntreţinere unităţi hoteliere Director de hotel / motel / hotel pentru tineret / hostel / camping/sat de vacanţă/popas turistic Director departament catering Patiser Concierge Director de agenţie de turism.3 S5 S3 S24 S28 S29 S38 Cofetar-patiser Concierge Director de agenţie de turism.

1 (T) Cultură.ghid 5113.C. 29/36 . Cod N.3. artizanat şi meşteşuguri tradiţionale 2012 – ANC pag.C.patiserie 131508 S34 S37 S27 S1 S19 S39 S17 S30 S22 S32 S4 S23 S16 S18 Conducător întreprindere mică – Director unităţi hoteliere mici patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante Director vânzări servicii hoteliere Director vânzări Ghid de animaţie Ghid de animaţie Ghid de turism Ghid de turism Ghid montan Ghid montan Ghid naţional de turism Ghid naţional de turism (tour(touroperator) operator) Guvernantă de hotel/etaj Guvernantă de hotel/etaj Lucrător pensiune turistică Lucrător pensiune turistică Manager în activitatea de turism Manager în activitatea de turism Pizzar Pizzar Recepţioner Recepţioner Somelier Somelier Şef de recepţie hotel Şef de recepţie hotel Şef de sală restaurant (maitre Şef de sală restaurant d’hotel) 131501 121018 349401 349101 349106 349103 349204 514911 122501 512202 422202 512304 349203 349301 141101 112018 343515 511301 511311 511303 515102 516909 143908 512002 513103 422403 343401 Agent de turism . S26 Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/ disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fastfood/cofetărie/patiserie Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie / berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/ disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fast-food/cofetărie.Cod SO Denumire standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR Cod COR ISCO 88 Cod COR ISCO 08 141111 141112 141113 141114 141115 141116 141117 141118 141119 141120 141121 Denumire calificare N.

Cod SO T27 T3 T4 T6 T2 T22 T23 T17 T28 T29 T9 T10 T5 T30 T19 T11 T18 T1 T21 T12 T7 T34 T24 Denumire standard ocupaţional Asistent regizor artistic Bibliograf Bibliotecar Butafor Cântăreţ Cioplitor în piatră şi marmură Confecţioner obiecte artizanale din lemn Conservator opere de artă şi monumente istorice Costumier Croitor confecţioner costume teatru Dansator Disc jockey Documentarist Electrician iluminare scenă Gestionar custode sală Impresar artistic Imprimatori pe mătase. 30/36 . lemn şi textile Instrumentist muzicant Împletitor nuiele Maestru de ceremonii Maestru sunet lumini Magician Modelator ceramică 2012 – ANC Denumire ocupaţie COR Asistent regizor artistic Bibliograf Bibliotecar (studii medii) Butafor Cântăreţ Cioplitor în piatră şi marmură Confecţioner obiecte artizanale din lemn Conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare) Costumier Croitor confecţioner costume teatru Dansator Balerin Disc.1. Cod N.1 265230 731724 265233 343504 343505 265903 731406 pag.jockey Documentarist(studii medii) Electrician iluminare scenă Gestionar custode sală Impresar artistic Imprimatori pe mătase.C.3. Bibliotecar studii medii 441101 343201 265229 711301 731703 262102 216304 753206 265307 265301 265231 343516 343521 432108 333908 4141.1 Dansator 3473.C. lemn şi textile Instrumentist muzicant Împletitor de nuiele Maestru de ceremonii Maestru de lumini Maestru de sunet Magician Modelator ceramică Cod COR ISCO 88 347124 243201 414103 347101 347301 711301 733103 243102 347107 743506 347302 245401 347304 347117 313127 413108 342908 NC 7346.2.1 347303 742403 347306 347113 347114 347403 732106 Cod COR ISCO 08 343510 262201 Denumire calificare N.

edituri şi tipografie U1 Cercetător marketing şi sondaje U14 Editor imagine U8 Fotoreproducător retuşor U9 U3 U15 U10 U12 U16 U17 U13 U7 Legător Operator de interviu Operator imagine Operator montaj.C. tipar de probă Operator radio Regizor montaj – emisie Reporter TV Reporter radio Textier publicitate (copywriter) 2012 – ANC Cercetător economist în marketing Editor imagine Fotoreproducător Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) Operator de interviu Operator imagine Copist formare tipar plan Operator radio -radioficare Regizor emisie Reporter Copywriter publicitate (studii superioare) 258109 313124 734404 734501 342910 313204 734301 313205 245514 245114 245525 263120 352119 813204 732301 333910 352124 732110 352125 265411 264212 265422 pag. copiat.1.1.1 Operator montaj copiat tipar de probă 8251.C. Cod N. Peruchier 7433.2. 31/36 Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 7345.2 .2 245540 243207 245517 243107 414117 742203 733110 (U) Mass-media.Cod SO T20 T8 T31 T14 T32 T15 T33 T25 T26 Denumire standard ocupaţional Organizator spectacole Peruchier Producător delegat pentru teatru Referent de specialitate aşezământ cultural Regizor tehnic Restaurator bunuri culturale Restaurator bunuri culturale studii medii Tâmplar manual/ artizanal Traforator manual lemn Denumire ocupaţie COR Organizator spectacole Peruchier Producător delegat pentru teatru Referent de specialitate aşezământ cultural Regizor tehnic Restaurator bunuri culturale(studii superioare) Restaurator bunuri culturale studii medii Tâmplar manual/ artizanal Traforator manual lemn Cod COR ISCO 88 342909 347129 Cod COR ISCO 08 333909 343513 265437 262207 265414 262107 441507 752203 731710 Denumire calificare N.

1 2012 – ANC .1 8251.2. Tipăritor offset Tipograf flexograf 8251.3 (V) Sănătate. Cod N.2 Baby sitter Îngrijitoare copii 5133.2 5133.2.2.1 Asistent personal al persoanei cu handicap grav 5133.1.2. servicii sociale V27 Animator socio-educativ V28 Asistent maternal Asistent medical balneoV12 fizioterapie V39 Asistent medical comunitar Asistent medical dieteticăV14 nutriţie V15 Asistent medical farmacie V16 Asistent medical generalist V24 V33 V22 V9 V38 V35 V34 V36 V29 V3 Asistent personal al persoanei cu handicap grav Asistent personal profesionist Asistent social nivel mediu Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare Babysitter Brancardier Confecţioner proteze ortopedice Consilier în domeniul adicţiilor Infirmieră Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu Animator socio-educativ Asistent maternal Asistent medical fizioterapie Asistent medical comunitar Asistent de nutriţie Asistent farmacist Asistent medical generalist Asistent personal al persoanei cu handicap grav Asistent personal profesionist Asistent social nivel mediu Asistent social nivel superior Babysitter Îngrijitor de copii Brancardier Confecţioner proteze ortopedice Consilier în domeniul adicţiilor Infirmier/infirmieră Îngrijitor bătrâni la domiciliu Îngrijitor bolnavi la domiciliu 511307 513103 322603 325301 322301 322801 322101 513304 513305 346001 244601 513302 513101 516907 531201 325502 325301 226501 321301 222101 532203 532904 341201 263501 531103 531101 325801 731903 263502 532103 532201 532202 Asistent maternal 5131.Cod SO U11 U18 Denumire standard ocupaţional Tipăritor offset Tipograf flexograf Denumire ocupaţie COR Tipograf – tipăritor Tipograf flexograf Cod COR ISCO 88 825101 825112 Cod COR ISCO 08 732207 732218 Denumire calificare N. igienă.1 5133.1.C.1 513202 733124 244604 513204 513301 513303 Infirmieră Îngrijitoare bătrâni la domiciliu Îngrijitoare bolnavi la domiciliu pag.1.2. 32/36 5132.C.1 5131.2.

2.3.3.1 (W) Materiale de construcţii.2 pag.1.2 3230.2. Cod N. industria cimentului.C.2.3. industria sticlei şi a ceramicii fine Turnător produse W1 Turnător produse ceramice 732103 ceramice (X) Alte industrii şi servicii Agent de curăţenie clădiri şi X22 mijloace de transport 2012 – ANC 731403 Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport 514907 515302 Agent de curăţenie 5149. Îngrijitor la domiciliu 5133.3.1 3460.2 3226.2.Cod SO V32 V10 V4 V31 V25 V21 V37 V26 V23 V41 V42 Denumire standard ocupaţional Îngrijitor la domiciliu Lucrător prin arte combinate Lucrător social Maseur Mediator sanitar Mediator social Nursa Ofiţer control doping Operator prestaţii sociale Pedagog de recuperare Pedagog social Specialist în angajare asistată Specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi Supraveghetor de noapte servicii sociale Tehnician acustician audioprotezist Tehnician dentar Tehnician protezist-ortezist Denumire ocupaţie COR Cod COR ISCO 88 513905 513903 322602 513902 513904 222908 244605 333003 346002 244609 244608 Cod COR ISCO 08 532903 532908 325501 532901 532902 226905 263503 235205 341202 263507 263506 Denumire calificare N.1 Lucrător prin arte combinate Lucrător social Maseur Mediator sanitar Mediator social Asistent medical (studii superioare) Ofiţer control doping Pedagog de recuperare Pedagog social Specialist în angajare asistată Specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi Lucrător social Tehnician masor Operator prestaţii sociale Pedagog de recuperare Pedagog social 5139.3 3330.1 V30 V1 V5 Tehnician acusticianaudioprotezist Tehnician dentar Tehnician protezist-ortezist 323002 322501 323001 321402 325101 321401 Supraveghetor de noapte servicii sociale Tehnician acustician audioprotezist 5132.3 5139.C. 33/36 .

10 731302 514902 744201 514101 514102 347116 Bijutier Cizmar Confecţioner reparaţii încălţăminte Coafor Cosmetician Creator . după comandă Coafor Cosmetician Designer vestimentar Cod COR ISCO 88 514901 712920 421401 932001 121032 Cod COR ISCO 08 516901 711920 421301 932101 112032 731302 516101 753601 514101 514201 216307 Denumire calificare N. deratizare.Cod SO X28 X29 X40 X26 X41 X11 X39 X12 X13 X14 X15 Denumire standard ocupaţional Agent dezinfecţie.1 7442.C. 34/36 .1 3161.1.4 5141.1 7435. dezinsecţie Alpinist utilitar 5149.4 7433.3. deratizare. deratizare.2. Cod N.2.1 7435.2.2. dezinsecţie Alpinist utilitar Amanetar Ambalator manual Antreprenor în economia socială Bijutier metale preţioase Astrolog Cizmar-confecţioner încălţăminte.2.2.2.2 X16 Croitor – confecţioner îmbrăcăminte după comandă Croitor – confecţioner îmbrăcăminte.3.2. după comandă 743501 753201 X2 X1 X2 X5 X4 Delegat sindical Delegat sindical local Delegat sindical de întreprindere Delegat sindical de întreprindere Delegat sindical naţional Delegat sindical naţional Electrician auto Electrician auto Electromecanic reparaţii Electromecanic reparator obiecte frigidere şi aparate de uz casnic de uz casnic Delegat sindical 114207 114228 419003 114207 723101 724103 111411 111432 723101 741203 2012 – ANC pag. Agent dezinfecţie. dezinsecţie Alpinist utilitar Amanetar Ambalator manual Antreprenor în economia socială Bijutier metale preţioase Astrolog Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă Coafor Cosmetician Creator proiectant îmbrăcăminte Denumire ocupaţie COR Agent dezinfecţie.2 7442.2 5141.proiectant îmbrăcăminte Croitor îmbrăcăminte după comandă Croitor îmbrăcăminte bărbaţi Croitor îmbrăcăminte femei 7313.C.1 7129.

3.1.pedichiurist Mecanic auto Operator curăţitor chimic Operator spălător textile Operator transport şi distribuire butelii de GPL 2012 – ANC Frizer Imprimator serigraf Machior 5141.1.2. Cod N.1 X27 Fochist 818207 818208 514102 932901 X18 X30 X23 X24 X19 X6 X9 Frizer Imprimator serigraf Îmbuteliator fluide sub presiune Machior Mediator Manichiurist .1.3 7346. pedichiurist Mecanic auto Operator universal spălător textile şi curăţitor chimic Operator universal spălător textile şi curăţitor chimic 5141.3 X10 X31 826404 933007 933304 pag.2. TV şi aparatură audiovideo Denumire ocupaţie COR Montator – reglor.2 8264. redresoare şi amplificatoare Fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte Fochist pentru cazane mici de abur Fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune Fochist pentru cazane conduse de calculator Frizer Îmbuteliator fluide sub presiune Macheur Machior spectacole Machior Mediator Manichiurist Pedichiurist Mecanic auto Operator curăţitor chimic Operator spălător textile Operator transport şi distribuire butelii de GPL Cod COR ISCO 88 828304 816103 816105 816106 816107 514103 932002 245509 347128 514107 244702 514104 514105 723103 826421 Cod COR ISCO 08 821212 818204 818206 Denumire calificare N. Fochist 8161.C.2 7231. depanator de aparate radio şi TV.3 8264.3 343512 514205 243202 514202 514203 723103 815421 815404 Manichiurist.1 5141. 35/36 .1.C.Cod SO X17 Denumire standard ocupaţional Electronist depanator aparate radio.1.

2.1 X25 Scafandru Scafandru Scafandru greu Scafandru lucrător subacvatic Scafandru salvator 7216.Cod SO X32 X20 X3 Denumire standard ocupaţional Operator umplere recipiente de GPL Optician medical Optician Organizator târguri şi expoziţii Denumire ocupaţie COR Operator umplere recipiente de GPL Optician medical Organizator târguri şi expoziţii Operator barocameră Scafandru Scafandru greu Scafandru lucrător subacvatic Scafandru salvator Şef de scufundare Tehnician de scufundare Stilist protezist de unghii Şlefuitor diamante naturale Cod COR ISCO 88 933009 322401 241911 721608 721601 721605 721602 721606 721607 721609 514110 737310 Cod COR ISCO 08 Denumire calificare N.4 X38 X33 Stilist protezist de unghii Şlefuitor diamante naturale Tehnician optometrist Ţesător manual Tinichigiu auto Vopsitor auto X7 X8 Tinichigiu carosier Vopsitor auto 721303 714108 721303 713205 Şlefuitor diamante naturale Tehnician optometrist Ţesător manual Tinichigiu carosier 7313.2 7216.1.2.3.1. 325401 Optician 243210 754106 754101 754105 754102 754107 754108 754109 514208 731310 3224.2.3 7213.1.C.1 7216. Cod N. 36/36 .C.2.3.2 2012 – ANC pag.2 7432.2 3224.3 7216.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful