“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-eu.

ro

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin „Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT – PREZENTARE GENERALA

Bazinul Hidrografic Banat este unul din cele 11 bazine hidrografice importante din ţara şi, din punct de vedere al gospodăririi apelor, este administrat de ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT. Bazinul se intinde pe o suprafaţă de 18.320 km2 ceea ce reprezintă cca. 7,7% din teritoriul României. Cuprinde bazinele hidrografice ale râurilor Aranaca, Bega Veche, Bega, Timiş, Bîirzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi ai afluenţilor fluviului Dunărea. Se extinde pe teritoriul a 5 judeţe: Timiş (integral), Caraş-Severin (integral), Arad, Gorj şi Mehedinţi (parţial). Spaţiul Hidrografic Banat este caracterizat de prezenţa tuturor treptelor de relief, acestea scăzând în altitudine de la sud-est spre nord-vest. Din punct de vedere climatic, Spaţiul Hidrografic Banat se încadrează în zona climatului temperat continental moderat cu influenţe submediteraneene, rezultat al suprapunerii circulaţiei maselor de aer altlantic cu invaziile de aer mediteranean. Acest climat generează caracterul moderat al regimului termic, perioadele de încălzire în timpul iernii, precum şi cantităţi medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate, cuprinse între 600-1400 mm/an. Administraţia Bazinală De Apă Banat are în administrare următoarele bazine hidrografice: B. H. Aranca L= 389 km S=1201 km2 B. H. Bega L=1418 km S=4470 km2 B. H. Timiş L=2434 km S=7310 km2 B. H. Caraş L= 502 km S=1280 km2 B. H. Nera L= 574 km S=1380 km2 B. H. Cerna L= 524 km S=1360 km2 B. H. Dunăre (parţial) L= 455 km S=1319 km2 Resursele totale de apă: Resursele de apă de suprafaţă: asigurate în regim natural asigurate prin acumulări asigurate prin refolosire Resursele de apă subterană: 1.118.350 x 103 m3 608.350 x 103 m3 313.000 x 103 m3 290.350 x 103 m3 5000 x 103 m3 510.000 x 103 m3

Gospodărirea apelor din bazin este asigurată prin două subunităţi, structurate ca suprafaţă, pe principalele unităţi administrativ teritoriale: Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiş şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin

„PLAN PENTRU PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT”

PLANUL DE PREVENIRE, PROTECŢIE ŞI DIMINUARE A EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT, COMPONENTĂ A PLANULUI NAŢIONAL
(in curs de realizare in baza H.G.R. nr.1309/27.10.2005 si are la baza principiile cuprinse in „ STRATEGIA ANTIONALA DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII” aprobata prin H.G. nr. 1854 din 22 decembrie 2005)

OBIECTIVE
Identificarea bazinelor hidrografice sau a subbazinelor hidrografice în care există riscul producerii de inundaţii; Regionalizarea hazardului la inundaţii; Obiective Prezentarea principalelor viituri istorice produse şi care au provocat inundaţii; Efectuarea evaluării riscului de inundaţii folosind echipamente de cartografiere; Identificarea şi analizarea cauzelor inundaţiilor. Estimarea influenţei modificărilor climatice asupra regionalizării hazardului viiturilor şi al vulnerabilitătii; Estimarea-evaluarea tendinţelor în ceea ce priveşte producerea de inundaţii viitoare, precum şi a consecinţelor potenţiale asupra populaţiei, bunurilor si mediului; Stabilirea gradului de protecţie la inundaţii acceptat pentru aşezarile umane, obiective economico-sociale, terenuri agricole etc.; Evaluarea preliminară a riscului la inundaţii.

Banat in vederea prevenirii. hidrografe viituri istorice) Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): -Profile transversale si batimetrice . se pot identifica prioritatile in aplicarea lor si se poate planifica realizarea acestora 2.HARTI DE HAZARD (VULNERABILITATE) Modelare hidrodinamica Date climatice Date hidrologice prelucrate (hidrografe de calcul la statiile hidrometrice si in sectiunile semnificative.relevee la structuri ingineresti .H.„PLAN PENTRU PREVENIREA. PRIORITIZAREA MASURILOR Odata identificate masurile de prevenire.modelul numeric de teren ANALIZA CADRULUI NATURAL SI AL PRESIUNILOR ANTROPICE Analiza schemelor hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor in Bazinul Hidrografic Banat Studiul privind stadiul actual şi de perspectivă al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare inclusiv de combaterea eroziunii solurilor Studiul privind stadiul actual şi de perspectivă al amenajărilor silvice şi al amenajărilor torenţilor din fondul silvic . PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” 3. protectie si diminuare a efectelor inundatiilor.SCENARII DE AMENAJARE Componentele Proiectului Aplicand prevederile Directivei 2007/60/CE si „Strategiei nationale a managementului riscului la inundatii pe termen mediu si lung” se vor identifica pachete de masuri si solutii ingineresti pentru amenajare a cursurilor de apa din B. protectiei si diminuarii efectelor inundatiilor 1.

Aparatura folosită este aceeaşi în ambele cazuri: Scanner laser Camere foto Camere video GPS de navigaţie GPS de poziţionare Sistem de compensare a mişcărilor aeronavei Metoda FLI-MAP: Scopul măsurătorilor FLI-MAP (Fast Laser Imaging And Mapping Airborn Platform este obţinerea unei precizii ridicate a Modelului Digital al Terenului (DTM) în zonele desemnate ca fiind de interes maxim. Integrarea masurătorilor topogeodezice cu DTM-ul obţinut prin procesarea datelor colectate aeropurtat. pentru obţinerea de informaţii actuale şi precise în vederea rulării modelelor hidraulice. Banat. acolo unde este necesară o precizie foarte mare a modelării terenului (FLI-MAP). în zonele unde este suficientă o precizie mai redusă. dimensiunii şi influenţei acesteia în scurgerea apei.B. oferă o imagine complexă a zonei studiate. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Măsurătorile folosind mijloace aeropurtate Scanarea se face folosind: Elicopterul. permite întreţinerea ulterioară a acestuia şi de către personalul de exploatare de la A. Penetrează parţial vegetaţia. Combinând cu datele rezultate din ortofotograme. Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Avionul. Permite măsurarea şi redarea cu precizie a morfologiei terenului şi a albiilor cursurilor de apă.A. dar şi a suprafeţei terenului.„PLAN PENTRU PREVENIREA. Se recomandă mai ales în zonele unde terenul este foarte plat şi în luncile cursurilor de apă. . Este o metodă rapidă de construire a Modelului Digital al Terenului (DTM). furnizând informaţii asupra tipului. care ar fi practic imposibil de realizat cu o asemenea precizie prin măsurători terestre.

Criteriile după care a fost desemnată suprafaţa destinată masurătorilor de mare precizie sunt: -cursuri de apă echipate cu lucrări hidrotehnice (diguri. baraje şi lacuri de acumulare. fiind desemnată ca zonă de risc ridicat. . Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): . Bega. Timiş. zbor cu elicopterul la 500m altitudine. se va aplica metoda FLI-MAP.zone de luncă – în special interfluviul Bega Veche. noduri hidrotehnice). se va aplica metoda FLI-MAP. zbor cu avionul la 1000m altitudine. fiind desemnată ca zonă de risc mediu şi scăzut.„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Stabilirea zonelor de interes (clase de precizie) Suprafaţa bazinului a fost împărţită pe clase de precizie necesare realizării studiilor Pe suprafaţa de 3576km2 . Bîrzava – unde se impune o analiză foarte precisă a vulnerabilităţii la inundaţii Pe suprafaţa de 14820 km2. de mare precizie.

. 1:25000.in baza claselor de precizie stabilite s-au proiectat. S-a facut recunoasterea in teren a amplasamentelor bornelor din retea. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Model Numeric de Teren ”Primar” Executarea Zborurilor Pregatirea. colectarea si preprocesarea datelor rezultate in urma scanarii terenului folosind mijloace aeropurtate Proiectarea zonelor de zbor Preprocesarea datelor laser colectate Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Modelul numeric de teren “primar” predat in 2006 si completat in 2007 – predat in format digital este rezultatul digitizarii hartilor sc.I. a planurilor topografice sc. 1:5000 si 1:10000. Preprocesarea datelor fotogrametrice colectate Modelul Digital al Suprafetei Terenului. pe harti 1:10000 zonele si culoarele de zbor pe clase de precizie. Completarea DTM "primar" predat in dec. Gauss-Krugger si WGS 84. in sistem WGS84. iar elevatiile punctelor scanate a fost convertit in Marea Neagra. plan ref.C. .a inclus si obtinerea autorizatiilor de zbor. 2006.P. este rezultatul scanarii laser. . Preprocesarea datelor a constat in conversia fiecarui fisier de informatie spatiala din sistemul de proiectie in care a fost masurat (WGS84) in Stereo70 (sistemul national de proiectie). inceperea demersurilor pentru obtinerea autorizatiilor de zbor etc. plan de referinta Marea Baltica s-a facut in 2007 In aceasta etapa s-au achizitionat coordonate din reteaua nationala de sprijin. Marea Baltica. identificarea pe teren a zonelor de risc ridicat. sistem de proiectie Stereo70. raster de 30m.Preprocesarea şi procesarea datelor obţinute prin metoda FLI-MAP „PLAN PENTRU PREVENIREA. ortofotograme de la A. in vederea sincronizarii masuratorilor aeropurtate.N.

Modelul Digital al Suprafetei Terenului Realizarea Modelului Numeric de Teren prin filtrarea Modelului Digital al Suprafetei Terenului DTM – Modelul Digital al Terenului .„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Preprocesarea şi procesarea datelor obţinute prin metoda FLI-MAP Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): DSM .

sistem de proiectie Stereo70.„PLAN PENTRU PREVENIREA. sectorul Şag-Frontieră Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Procesarea datelor obtinute prin metoda FLI-MAP pe un tronson al raului Timis prioritar. Timiş. cca 70 km2. realizat pe un grid de elevatie de 1m. 35km. plan de referinta Marea Neagra 75 . PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Preprocesarea şi procesarea datelor obţinute prin metoda FLI-MAP MODEL NUMERIC DE TEREN realizat urmare procesării datelor colectate cu metoda FLI-MAP– tronsonul prioritar r.

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Preprocesarea şi procesarea datelor obţinute prin metoda FLI-MAP Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Model digital al terenului realizat prin metoda FLI-Map zona Şag exemplificari rezultate 3D – zona pod rutier ŞAG .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Preprocesarea şi procesarea datelor obţinute prin metoda FLI-MAP Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): exemplificari rezultate 3D – zona pod rutier ŞAG Model digital al terenului realizat prin metoda FLI-Map zona Şag .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

ortofotograme – zona pod rutier ŞAG Model digital al terenului realizat prin metoda FLI-Map zona Şag .„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Preprocesarea şi procesarea datelor obţinute prin metoda FLI-MAP Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): exemplificari rezultate 3D.

puncte de control la sol pentru masuratori aeriene si terestre Realizarea reţelei geodezice de sprijin Studii topogeodezice de teren .„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Este materializata prin 33 borne.

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Studii topogeodezice de teren Redeterminarea retelei de borne CSA Presupune identificarea amplasamentelor pe ortofotoplanuri pentru bornele de ax cadastral redeterminate sau nou plantate pe cursurile de apa din Bazinul Hidrografic Banat: Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Determinare borne noi (plantare si masurare) Redeterminare masurare) borne existente .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Masuratori topogeodezice (date spatiale topo si de amenajare bazin): Studii topogeodezice de teren Exemplificare: Măsurători batimetrice pe r. Timiş. sectorul Şag – frontieră cu Serbia .

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 1D Realizare profil transversal general prin integrarea masuratorilor batimetrice .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 1D Introducere date in modelul de calcul hidraulic unidimensional .

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 1D Trasarea hartilor de inundabilitate 1D utilizand MNT-ul .

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Zonele inundate la viitura din 2005 din Banat MNT-ul – pentru modelul hidraulic de calcul bidimensional HydroAS-2D .

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Detaliu utilizarea terenului Detaliu Model Numeric al Terenului Detaliu retea de canale .

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Trasarea hartilor de inundabilitate utilizand MNT-ul .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Trasarea hartilor de inundabilitate utilizand MNT-ul .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Trasarea hartilor de inundabilitate utilizand MNT-ul .

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Trasarea hartilor de inundabilitate utilizand MNT-ul .

„PLAN PENTRU PREVENIREA. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Trasarea hartilor de inundabilitate utilizand MNT-ul .

PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” Modelare hidrodinamica 2D Trasarea hartilor de inundabilitate utilizand MNT-ul .„PLAN PENTRU PREVENIREA.

5%. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” CERINTE CERINTE PENTRU HARTILE DE INUNDABILITATE Hartile de inundabilitate vor fi elaborate pentru debite maxime cu diferite probabilitati de revenire: 10%.01% Probabilitati tin seama de tintele strategice si obiectivele specifice stipulate in “Strategia nationala a managementului riscului la inundatii pe termen mediu si lung” : .„PLAN PENTRU PREVENIREA. 1% si 0.

longitudinale si batimetrice -relevee la structuri ingineresti •Date hidrologice -hidrografe de calcul la statiile hidrometrice -hdrografe de calcul in sectiunile semnificative -hidrografe viituri istorice •Baza de date climatice •Modele hidrodinamice 1D si 2D •Hartile de hazard (inundabilitate) . PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” CERINTE CERINTE PENTRU HARTILE DE INUNDABILITATE •Modelul numeric de teren -realizat pentru 2 clase de precizie •Baza de date topogeodezica -determinare.„PLAN PENTRU PREVENIREA. redeterminare borne de ax cadastral -profile transversale.

Se va proceda la identificarea vulnerabilitatilor sociale a comunitatilor expuse riscului la inundatii (zone urbane dezvoltate. zone urbane cu dezvoltare medie. ca rezultat al progresului proiectului elaborat pana in faza actuala. . o inventariere si o analiza a vulnerabilitatii bunurilor expuse riscului la inundatii.Analiza vulnerabilitatii sociale a comunitatilor.„PLAN PENTRU PREVENIREA.Pentru fiecare scenariu de amenajare studiat. . în funcţie de rezultatele analizelor tehnico-economice. .5% pentru zonele urbane cu dezvoltare medie.Se vor elabora minim doua scenarii de amenajare pentru fiecare din subbazinele hidrografice componente ale Bazinului Hidrografic Banat. . rezultate din Strategia Nationala a Managementului Riscului la Inundatii.Se vor identifica si caracteriza obiectivele sociale supuse riscului la inundatii . vor sta la baza elaborarii scenarilor de amenajare.2% pentru zonele urbane dezvoltate. .Se v-a utiliza o metoda stiintifica de selectare si identificare a scenariului de amenajare optim al subbazinului . tinand deasemeni cont de principile strategice enuntate. vor tine cont de principile enuntate . 0.Se va intocmi o lista ierarhica a tronsoanelor de rau si a subbazinelor expuse riscului la inundatii . 1% pentru zonele rurale şi 10% pentru zonele agricole fără locuinţe sau bunuri sociale şi economice importante). . precum si revizuirea normelor de proiectare a structurilor de aparare existente in functie de probabilitatile anuale de depasire enuntate (0. se va face o analiza a modului de comportare al lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatilor existente si se vor identifica si studia solutii de amenajare posibile. de conceptele strategice.Elaborarea scenarilor de amenajare se va fundamenta pe baza analizei actualei scheme hidrotehnice de amenajare cu lucrari de aparare impotriva inundatilor a bazinului hidrografic Banat . ce urmeaza a fi adoptat . . . .Se va face o evaluare preliminara de cunoastere a riscului la inundatii. zone rurale ) . PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” CERINTE CERINTE PENTRU SCENARIILE DE AMENAJARE Scenariile de amenajare vor fi elaborate cu respectarea prevederilor “Strategiei nationale a managementului riscului la inundatii pe termen mediu si lung”. a abiectivelor social-economice si a bunurilor comunitatii.Scenarile de amenajare studiate . precum si de tintele strategice cuantificabile identificate.

„PLAN PENTRU PREVENIREA. protectie si diminuare a efectelor inundatiilor prin realizarea scenariilor de amenajare. in baza unei analize cost/beneficiu se vor prioritiza masurile de protectie. PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BANAT” CERINTE CERINTE PENTRU PRIORITIZAREA MASURILOR Odata stabilite masurile de prevenire. conceptelor si tintelor strategice enuntate in „ Strategia Nationala a Managementului Riscului la Inundatii pe Termen Mediu si Lung”. diminuare a efectelor inundatiilor cu aplicarea principiilor. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful