You are on page 1of 6

WAT IS WIJSHEID???

“Zodra iemand zich realiseert dat de werkelijkheid vele gezichten kent, zet hij de eerste stap op weg naar wijsheid.”

Nieuwsbrief van Hopstaken Bedrijfsadvies – 2006.7 – 11 juli 2006 (nr. 63)

In deze pittoreske nieuwsbrief:


1. Waar gebeurd: Foto’s vertellen verhalen
2. Nieuws van Hopstaken: Faits Divers
3. Instrument: Startgesprek
4. Wijze citaten van Bach, Gibran en Anonymus, een Chinees gezegde, en een half
Dylan-lied
5. Tips voor leven na ’t werk

Reacties: loek@hopstaken.com. Het nieuwsbrieven-archief staat op www.hopstaken.com.


Evenals een overzicht van onze diensten (advisering, workshops en seminars).

Het is nog niet te laat: maak van deze zomer een BIJSPIJKERTIJD
Naast geld is TIJD reden nummer één waarom we iets uitstellen. Na ‘ok’ is het dan ook
het meest gebruikte woord, vooral met ‘geen’ ervoor. Zoals in ‘geen tijd’ om persoonlijke
kennis en vaardigheden op communicatie-gebied te vergroten dan wel, bij te spijkeren.
De zomer betekent voor veel bedrijfstakken ... tijd. Loop je regelmatig tegen deze
blokkade op? Bij Hopstaken kun je leren hoe de Tijd de baas te worden. Je kunt behalve
op Tijd-gebied, natuurlijk ook terecht op de gebieden communicatie en organisatie.

Neem contact op met Loek Hopstaken – loek@hopstaken.com.

1. Waar gebeurd: Foto’s vertellen verhalen


Op de volgende pagina vijf foto’s. ‘A picture is worth a thousand words ...’, ‘Every picture tells a story ...’ Sinds de
inburgering van de digitale camera schieten we ons volkomen wezenloos. Helemaal bij speciale foto-gelegenheden,
zoals op 23 juni jl. in Deventer, waar 32 bachelors afstudeerden. Ik schat dat er bij deze gelegenheid zo’n 2.000
plaatjes zijn geschoten. Maar wat wil je ook: iedereen was opgetogen en opgetuigd, alle jongens spontaan verliefd op
alle meisjes, die al die aandacht en bewondering maar wat plezierig vonden. En om daar dan tussen te mogen staan en
van alle kanten een ander soort aandacht en bewondering te ontvangen ... ja, dat is onbetaalbaar. Na afloop vliegen ze
door, naar huis, naar een volgende studie, of een baantje bij een Thais restaurant op het Leidseplein. Over iedereen kan
ik je verhalen vertellen, want je maakt wat mee op zo’n kleinschalige school met persoonlijk onderwijs. Maar wel met
strenge eisen als het gaat om resultaten, en het halen van de deadline. Machtige overheidsorganen werpen meer en
meer (o.m. IND-)barrières op voor buiten-EU studenten, terwijl andere overheidsorganen het bestaan van kleinschalige
scholen trachten te frustreren. Dit resulteert in aanzienlijk geringer aanwas van buiten-EU studenten. In het kielzog
hiervan kunnen vooral de kleine scholen in de problemen komen. Dat is op de korte termijn. Op de langere termijn
betekent dit minder zakelijke communicatielijnen tussen buiten-EU landen en Nederland. Terwijl je het in de naaste
toekomst juist zult moeten hebben van wat ik noem ‘bruggenhoofden’: degelijk opgeleide mensen die beide culturen
kennen, een gemeenschappelijke taal spreken (Engels) en aldus zakelijke culturen aan elkaar kunnen knopen. Daar
waren we als Nederlanders eeuwenlang aardig goed in; nu doen we daar om tal van redenen die met zakendoen niets te
maken hebben (terrorisme, asielzoekers, ideologie, racisme) een oude maar zeer succesvol gebleken traditie de das om.
Verhalen ... die zitten achter de foto’s. Ik ken er vele tientallen, zo niet honderden. Je maakt wat mee met die kids.

Op de volgende pagina enkele pasgeslaagden: a: 4 Nepalezen en 3 Vietnamezen; b: 3 Chinezen, 3 Vietnamezen en


1 Pakistaan; c. 2 Chinezen; d. Thu Thao Tran (Amy): mijn lerares Vietnamees; e. een Vietnamees vriendentrio.
Chinezen en Vietnamezen hanteren zoals je wellicht weet, wegens onze uitspraakproblemen meestal pseudoniemen.
Ik mis ze, allemaal. Maar, wie weet ... we’ll meet again, don’t know when, don’t know where.

© 2006 Hopstaken Bedrijfsadvies 1


a. Vaarwel, (onbekend), Van, Sashanka, David, Ritesh, Roshan en Saurav!

b. Vaarwel, Kamal, Christina, Tony, Kelly, Van, Summer & Amy! c. Vaarwel, Shirley & Amanda!

d. Vaarwel, Amy! e. Vaarwel, Jenny, Lan & Joey!

© 2006 Hopstaken Bedrijfsadvies 2


2. Nieuws van Hopstaken: Faits Divers
Coachend Leidinggeven
Je zou het soms haast vergeten. Hopstaken werkt ook met Nederlanders. Zelfs overwegend. Met eigen relaties doen we
trainingen, workshops en coaching. Voor een instelling als ISBW (onderdeel van Schouten & Nelissen) lever ik nu
enkele jaren cursussen als Beoordelings- & Functioneringsgesprekken, Tijd Management en Coachend Leidinggeven.
Deze groep ISBW-deelnemers poseert na voltooiing van de driedaagse cursus Coachend Leidinggeven. In oktober
komen we bij elkaar, bij een der deelnemers. Ter evaluatie, en om nog meer van elkaar op te steken.

Lang leve de variatie: gezondheidszorg / verkoop / administratie / welzijnswerk / facilitair bedrijf / PR

Engelstalige nieuwsbrief online


What is Wisdom??? nr. 4 is inmiddels verspreid onder een kleine 180 internationale relaties, vooral ‘mijn’ alumni.
De handigste manier om hem te bekijken is via http://www.zhanchuang.com/WHATISWISDOM4.pdf. Handig, want
dit document telt 30 pagina’s met veel foto’s, en weegt 1,5 MB. Ook de vorige engelstalige WiW’s zijn op dit adres te
vinden; verander de 4 door de 3, 2 of 1. Webhost is Zhu Xinglian uit ShanghaiHij studeert en werkt nu in Yokohama
(Japan). Wanneer je deze nieuwsbrief bekijkt, rol dan eens naar pag. 17, artikel nr. 11, ‘Before reality there is a dream’.

Netwerken in Aardedorp (2) (voor 1, zie WiW nr. 61 van 11 mei 2006)
Chatten is een soort doelloos tijdverdrijf voor kinderen en pubers. Het kan ook anders. Kijk eens hieronder. Dit
enigszins ingekorte chat-gesprek vond plaats op 30 juni. Zhu Xinglian (‘Spirit Angel’) zit in Yokohama, ik zit in
Amsterdam. Daar vrijdagavond , hier –middag. We ontmoeten elkaar via MSN Messenger. Tevoren heb ik What is
Wisdom??? in pdf-formaat naar Zhu verstuurd. Tijdens onze chat downloadt en uploadt hij het geval, en binnen een
paar minuten staat hij online. Zo’n chat verloopt dan (samengevat) als volgt:
Loek zegt:
Hi Rage ... if you have a minute ...
SpiritAngel ~ In the City Yokohama zegt:
Yes, what’s up mr.loek
Loek zegt:
Did you get my email?
SpiritAngel ~ In the City Yokohama zegt:
you mean today's email with the attachment, let me check … nice outfit
Loek zegt:
It’s large, isn’t it; 30 pages ... largest ever
SpiritAngel ~ In the City Yokohama zegt:
Yes, still downloading. I got it, just wait a moment
© 2006 Hopstaken Bedrijfsadvies 3
let me upload … still few minutes to go
(…)
I just finished upload
http://www.zhanchuang.com/WHATISWISDOM4.pdf
Loek zegt:
thanks for everything
you really are my Far East Representative
SpiritAngel ~ In the City Yokohama zegt:
I am honoured to be your Far East Representative
Loek zegt:
you are hereby officially appointed
SpiritAngel ~ In the City Yokohama zegt:
ha ha ha ~~~
(…)
SpiritAngel ~ In the City Yokohama zegt:
tot seens?
Loek zegt:
tot ziens (good try!)

Aardedorp: lunchen met Dick (De Waal, Heerjansdam), terwijl in Yokohama Zhu Xinglian een zelfportret schiet

3. Instrument: Startgesprek
Een Startgesprek volgt direct op de afronding van het inwerkproces. Je kunt het laten samenvallen met het afsluitende
Inwerkgesprek. Hierin maakt de manager duidelijk waarop de nu ingewerkte medewerker straks zal worden
beoordeeld. ‘Het Allerbelangrijkste Managementprincipe’ volgens Michael Le Boeuf is: “De zaken die men beloont
worden gedaan.” Medewerkers willen dus weten: “Wat wordt hier beloond?” Weet je als leidinggevende het antwoord
op die vraag, en maak je duidelijk aan de medewerkers welke zaken je beloont, dan weet iedereen waar hij/zij aan toe
is. Vervolgens verschaf je de medewerker de middelen en methoden die nodig zijn om die zaken te realiseren.
Faciliteren noemen we dat. Een te simpele voorstelling van zaken? Laat dat ‘te’ maar weg. Een leidinggevende die het
antwoord op die vraag niet weet, en niet kan faciliteren, díe maakt het leven pas echt ingewikkeld. In het Startgesprek
verschaf je derhalve als manager 100% duidelijkheid. Aan het eind van de beoordelingsperiode ‘rekenen we af’, en
tijdens die periode houden we een vinger aan de pols, o.m. met functioneringsgesprekken. Het waardevolle eindproduct
© 2006 Hopstaken Bedrijfsadvies 4
van een Startgesprek is dus: een gefaciliteerde medewerker die weet wat er binnen een vastgestelde periode van
hem/haar wordt verwacht in termen van doelstellingen in kwantiteit, kwaliteit en levensvatbaarheid.

Hoofdkenmerken:
Hier is van belang dat de leidinggevende de medewerker laat weten wat hij concreet van hem vraagt. De medewerker
geeft de leidinggevende aan, welke faciliteiten hij nodig heeft om e.e.a. te kunnen realiseren. Het is de
verantwoordelijkheid van die leidinggevende om daarin te voorzien, en van de medewerker om bij hem aan de bel te
trekken wanneer hij zich belemmerd weet bij het realiseren van de beoogde doelstellingen. Zowel de leidinggevende
als de medewerker moeten oppassen voor te hoge, maar ook te lage verwachtingen.

Een Startgesprek kan behalve samenvallen met het afsluitende inwerkgesprek, ook met het ‘Einde Proeftijd-gesprek’.
Maar wees hierover wel heel duidelijk. Belangrijk detail: maak een agenda-afspraak voor het zowel het eerste
Beoordelingsgesprek als het eerste Functioneringsgesprek. Waarover meer, de volgende keer.

4. Wijze citaten van Bach, Gibran en Anonymus, een Chinees gezegde, en een half Dylan-lied
“Het is niet echt iets bijzonders. Het enige wat je hoeft te doen is de juiste toetsen op het juiste moment raken, en het
instrument speelt zichzelf.” Johannes Sebastian Bach (1685-1750)

“Om het hart en het verstand van een persoon te begrijpen, kijk dan niet naar wat hij al heeft bereikt, maar wat hij
nastreeft te doen.” Kahlil Gibran (1883-1931)

“Dienstverlening is niets anders dan liefde in werkkleding.” Anonymus

“Gebruik geen bijl om een vlieg van iemands voorhoofd te verwijderen.” Chinees gezegde

My Back Pages (coupletten 4-6)

A self-ordained professor’s tongue


Too serious to fool
Spouted out that liberty
Is just equality in school
“Equality,” I spoke the word
As if a wedding vow.
Ah, but I was so much older then,
I’m younger than that now.

In a soldier’s stance, I aimed my hand


At the mongrel dogs who teach
Fearing not that I’d become my enemy
In the instant that I preach
My pathway led by confusion boats
Mutiny from stern to bow.
Ah, but I was so much older then,
I’m younger than that now.

Yes, my guard stood hard when abstract threats


Too noble to neglect
Deceived me into thinking
I had something to protect
Good and bad, I define these terms
Quite clear, no doubt, somehow.
Ah, but I was so much older then,
I’m younger than that now.

Bob Dylan (1941 -)

De ‘Open Deur van de Maand’-prijs is voor: “Als het klaar is, dan is ‘t ok. Als ‘t niet ok is, dan is het nog niet klaar.”

© 2006 Hopstaken Bedrijfsadvies 5


5. Tips voor leven na ’t werk: geen woorden dit keer, daden.

Ter land (collega’s DDU)... ter zee (projectmanagers ABM) ...

... en overal tegelijk (Parnassia strand, Bloemendaal aan Zee):


PROOST!

© 2006 Hopstaken Bedrijfsadvies 6

Related Interests