P. 1
toplam-kalite-yonetimi-421

toplam-kalite-yonetimi-421

|Views: 10|Likes:
Published by Murat Berke Kara

More info:

Published by: Murat Berke Kara on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

AHMET BOLAT 0137131014
BİLGİSAYARLI MUH. NORMAL ÖĞR.

2

YÖNETİM MUHASEBESİ
1

Yönetim beşeri bir olaydır ve insan odaklıdır. İTÜ işletme mühendisleri araştırma komitesi . 1994. Günümüzde ise yönetim kavramı süreç ve insan odaklı olarak değerlendirilmektedir. işletmenin her bölümünde gerçekleşen faaliyetlerden oluşur.2 Toplam kalite.S. sistemin her aşamasında gerekli olduğu ve kalite kontrol sorumluluğunun herkes tarafından paylaşılması gerektiği görüşünü “Toplam Kalite Felsefesi” ortaya koyar. üretimin her aşamasında . İçsel müşteri tatmini kavramı iyi anlaşılması ve çalışanlara benimsetilmesi gereken bir husustur.12 2 . Kalite kontrol bölümünün görevi de yayılma. Buna göre kalite .11 . programlı ve sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. kalite ve müşteri tatminini en üst düzeyde sağlayabilecek bir kalite sağlama uygulamasını da gerekli kılmıştır 1. toplam kalite yönetiminde türkiye perspektifi . Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki talep açığının Avrupa ve Japonya’nın yeniden sanayi ve ticaret yapılanması sonucu 1970’li yılların sonuna doğru yerini bir dengeye bırakması ve sonrasında arz fazlasının oluşmasıyla kaliteye ve onun sağlandığı sürece bütünsellik içinde bakma gereği 1980’li yılların başından itibaren ‘toplam kalite’ kavramının tüm dünyada yaygınlaşmasına neden olmuştur. İşte kalite kontrolün topyekün. hammadde girişinden mamul dizaynına ve imalattan mamul ambarına kadar her aşamada yer alan bir faaliyetler topluluğudur. Geçmişte yönetim sadece sonuç odaklı olarak değerlendirilmiştir. birimler ve fonksiyonlardan oluşan içsel müşterilerle birlikte kuruluş dışı alıcılardan oluşan dışsal müşterilerin tatminidir. işçisinden genel müdürüne kadar tüm personelin derece derece sorumluluk taşıdığı. Kalite ile işletmede sadece bir bölümün (kalite kontrol bölümünün) uğraşması hatalı ve eksik bir uygulamadır. Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile. Toplam kalite yönetimi. Kalite kavramının çok boyutluluğu ve buna bağlı olarak kalite sağlama görevinin basit bir ayıklamanın ötesinde bir anlam kazanması . Bu anlayış pazardaki müşterilerin sürekli olarak artan ve gelişen talep ve beklentilerine paralel bir şekilde kaliteli ürün ve süreçlerin geliştirilip tasarlanmasından başlayarak üretim ve üretim sonrası aşamalarda ekonomikliği . Yöneticileri böyle bir anlayış değişikliğine zorlayan güç unsurlarını üç başlık altında toplayabiliriz: -Dinamik pazarlar ve değişim -Rekabet -Kalite ve müşteri Bu üç unsur kısaca toplam kalite yönetimi anlayışının ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdir. 2. kullanıcının ya da müşterinin tatmin olma derecesidir. toplam kalite yönetiminde türkiye perspektifi . uluslararası rekabetin koşullarının zorlaşması ve tüketim hareketinin evrenselleşmesi ile birlikte kalitenin bütünsel bir anlayışla ele alınması gereğini doğurmuştur. TKY. Bir işletmenin ilişkili birçok birimden oluştuğu göz önüne alınırsa bu faaliyetlerin sinerjiyi bozmayacak şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. işletmenin tüm bölümlerine yayılması herkes tarafından benimsenip uygulanması gerekir. S. işletmenin tamamının kapsadığı. Globalleşme ve rekabet yönetim yaklaşımının değişmesinde en önemli etkiyi yapmıştır. 1994 . TKY. Bu faaliyetlerin akış düzeni şöyledir : 1 2 İTÜ işletme mühendisleri araştırma komitesi . Bu yüzden kalitenin .TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yönetim kişileri belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütünüdür. Yönetim her şeyden önce bir süreçtir ve süreç odaklıdır. benimsenme ve uygulama işlerinin planlı. her şeyden önce çeşitli düzeydeki yöneticilere yol gösteren ve daha isabetli karar vermelerine yardımcı olan bir araçtır. işletme organizasyonu içindeki çeşitli ünitelerin kalitenin yaratılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden etkili sisteme “Toplam Kalite Yönetimi” denir. kalitenin standartlara ve spesifikasyonlara uygunluk olarak yapılan geleneksel terimin ötesinde bir anlam içerir. Toplam kalite için müşteri tatmini gerekmekte olup bu da kuruluş içinde bölümler.

2. kendisine hizmet verme imkanı tanıdığı için iyilik yapar.” Bu tanım çerçevesinde bir kuruluşun geleneksel yönetim anlayışından uzaklaşarak Toplam Kalite Yönetimi ‘ne yaklaşım yapabilmesi kültürel bir dönüşümü gerektirmektedir. Müşteri çalışmaya engel olan bir unsur değildir. Bir kuruluşun tüm elemanları müşterilerin ihtiyaçlarına uyum ilkesini benimsediğinde ve herkes. Bu kültürel dönüşümün başarıyla yaşanabilmesi için eskiye göre değişmesi gereken kavramlar nelerdir ? 1. 1997. Bu sistemde yöneticinin görevi tüm çalışanlrın katılım ve desteği ile sistemi sürekli iyileştirmektir.L. Eğitimi kurumsallaştırın ve iş başında eğitimi yerleştirin. yetki sınırlarından ve ast-üst ilişkilerinden bahsedilir. “satılabileni yapan” hale getirmektedir. farklı bir mala sahip olma arzusu da gelişir. Bu şekildeki bir düşünce eğitime gereken önemi vermez. herkesin eğitim ihtiyacı olduğuna inanılır ve bunun için yeterli kaynak ayrılır. İşte toplam kalite yönetiminin en önemli temeli de budur. üretilen hizmeti ve malın son kullanıcıları olan dış müşterilerin tatmini sonucunu doğuracaktır. toplumun refahı arttıkça belli bir mala sahip olma isteğinin ötesinde. BEAN günümüzde müşterinin nasıl algılanması gerektiğini şöyle belirtmektedir: “Müşteri bu ofiste kişidir. Rekabet şirketleri “yaptığını satan” olmaktan çıkarıp.Gelen Malzeme Kontrolü : Ürün için kullanılan hammadde. Bu öğe uygulaması zor olsa da uzun dönemde firmaya en çok katkı sağlayacak olanıdır. Deming tarafından yazılmış olan yeni bir yönetim anlayışı ile adım atılmıştır: “İnsanlar belirli bir sistem içinde çalışırlar.Ürün Kontrolü : Üretimin belirli aşamalarında. Biz ona hizmet ederek bir iyilik yapmış olmayız.Müşteri odaklılık Klasik olarak. fakat ihtiyacını duyduğu ve duyması gerektiği farklılıkları bile yakalayabilmelidir. Toplam Kalite Yönetimi anlayışının yerleştiği kuruluşlarda ise çalışanlar organizasyonel yapıyı tanımlarken kendilerinin kimin tedarikçisi olduklarını ve kendilerine de kimin neyi tedarik ettiğini düşünürler. bir kuruluşun organizasyonel yapısı sorulduğunda bir organizasyon şemasından ve hiyerarşik yapılanma içinde birimlerden. satın alma gücü. Müşteri bize isteklerini sunar.3 Olayın dışsal müşteri yönünü ele alırsak bu ilkenin önemi daha da artar.36 3 . Deming üst yöneticilere öğütler olarak tanımlanan 14 maddelik kalite geliştirme planında eğitim ve işgücü ile ilgili olarak şunları söylemektedir: “Yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen projelerin başarı şansı yoktur. Rekabetin yıkıcılığı karşısında fiyat avantajı kadar müşterinin isteğini karşılayacak. Çünkü . Bizim görevimiz bu istekleri hem ona hem de kendimize kazançlı olacak şekilde karşılamaktır. Gerekli durumlarda ilgili birimleri düzeltici karar almaları için uyarır.Yeni Dizayn Kontrolü : Tüketici ihtiyaçları. O bize. Tedarikçilerin kendilerinden istenenleri ne kadar iyi anladıklarına bağlı olarak etkili bir müşteri tedarikçi ilişkileri ağının kurulması . 3. yarı ürün. müşterinin henüz talep etmediği. Toplam kalite yönetimine Dr. farklılığı yaratacak stratejiler önem kazanmıştır.” 2. yoğun rekabet ortamında şirket. Feefort şirketinin başkanı L. yarı ürün ve ürünlerin spesifikasyonlara uygunluğunun kontrolüdür. İşin ana hedefi müşteridir. Müşteri ile kesinlikle hiçbir konuda tartışılmaz. Müşterinin görünür isteklerinin yanı sıra saklı isteklerinin de (cazip kalite) saptayabilme müşteriye yakın olmakla .1. TKY’ nın en temel prensiplerinden biri böyle bir şirket kültürünün yerleştirilmesidir. Dr. Çünkü rekabetin ana hedefi müşteridir. Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları . müşteri odaklı bir üretim veya hizmet ve yönetim ile mümkün olmaktadır. S. Bu farklılık arayışında. Toplam Kalite Yönetimi anlayışında insan kaynakları kuruluşun en değerli varlığı olarak kabul edilir. Pazar özellikleri ve teknolojik olanaklar göz önüne alınarak ürünün kalitesini belirleyen teknik spesifikasyonlar ve prosesler tespit edilir.İşgücü ve eğitim İşgücü ve işgücünün eğitimi en yüksek maliyet unsuru olarak görülmesi yaygın bir düşüncedir.” 3 Nurettin Peşkircioğlu . “benim müşterim kim ya da kimlerdir ve benden ne istemektedir?” sorularını kendisine sürekli olarak sorduğunda Toplam Kalite Yönetimi’ ne geçişte en önemli adımlardan biri atılmış olacaktır. parça ve yardımcı malzemelerin istenilen niteliklere uygun olup olmadığının tespitidir.

“En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Sorunlara uygun çözüm arayışı ekip çalışması ortamında gerçekleştirilir. 5. aynı yangının defalarca söndürülmesi yerine yangın çıkması için önleyici tedbirlerin alınmasına benzetilebilir. Bu alanda başarılı olan Japon otomobil sanayiinde yılda ortalama olarak her işçi 61 adet öneri getirmektedir.” Daha ileri bir uygulama olarak işçilerin sosyal açılardan da eğitilmesi işletme içinde ortamın iyileşmesine direk etki eder. katılımcı karar verme. Ancak. Toplam kalite yönetimi ile yönetilen işletmelerde ekip çalışmasının en güzel örneği olan KALİTE ÇEMBERLERİ nin oluşturulması. “Müşteriden şikayet gelmiyor. the textile institute 4 . Design and the Purchaser . Bu anlayışın geçerli olduğu kuruluşlarda . Önce çalıştıkları alanda basit bir ürünü kendileri seçerek incelemeye alırlar. bu nedenle kişisel gelişmeye yönelik eğilimleri özendirin. bu da bir kalite sorunumuzun olmadığını gösterir. Sonuçta ekip çalışması ve toplantılar kişisel gelişmenin. bu hatanın meydana gelmesi için katlanılan maliyetten daha büyüktür. Bu süreç zaman gelişir ve kalite çemberleri işin önemli bir parçası olur. Sistemdeki aksaklıkları kişisel gözlemlerden çok grup tartışmalarında tespit etmek daha kolaydır. Bu çalışmalar yaratıcı katılım. iletişimin. Bu anlayışa göre çalışanlar birbirlerinin rakipleridir. sorunlara duyarlılık. Ustabaşılar kurdukları gruba kendi gördükleri eğitim konusunda bilgi vererek çalışmalara başlarlar. işletmenin sürekli gelişiminde de son derece önemlidir. Sürekli iyileştirme Geleneksel yönetim anlayışında sorunlara.1997 Quality. Bir kuruluş gücünü insanlardan alır. temel kalite yaklaşımı. yaratıcı fikirler üretmenin ve katılımcılığın en etkili aracı haline gelir. teknolojik gelişim (yatırım) Kaizen : düzenli küçük basamaklar Çaba. Toplam Kalite Yönetimi’nde her alanda “sürekli mükemmellik arayışı” egemendir. 3. benzer işler yapanların düzenli aralıklarla toplanarak kendi işleri ile ilgili sorunları saptayıp incelemesi ve çözüm geliştirmesine kalite çember çalışmaları denir. bu yaklaşımın nasıl geliştirilebileceği ve kullanılacak istatistik metotlar çerçevesinde olur. Kişilerin teknik bilgileri artar. Ustabaşlarının liderliğinde 4-7 kişilik gruplar oluşturulur. ortaya çıkmadan çözüm arama anlayışı yer almaz.Yönetim anlayışı ve güven 4 5 KALİTEG yayınları. hatalar bir kez ortaya çıktıktan sonra bunun giderilmesi için katlanılan maliyet . öğrenmenin.5 Uygulanan yöntem şöyledir: ustabaşlarının kalite çember eğitimi. çözüm yeteneği ve takım ruhunu geliştirme alanlarında faydalı olur. Toplam Kalite Yönetimi herkesi bir ekibin üyesi olarak görür ve ekip oluşumu ve ekip çalışmasını kolaylaştırıcı düzenlemelere olanak tanır. İşçilere kazandırılması gereken en büyük anlayış işletmenin iyiliğinin aynı zamanda kendi iyilikleri olduğudur. süreç odaklı Atılım: rastlantısal büyük basamaklar yatırım. sonuç odaklı 4 4.” Şeklinde yaklaşımlar kabul görür. Bu anlayış . Geliştirme ve iyileştirme çalışmaları klasik anlayışta atılım şeklinde olurken toplam kalite felsefisinde KAİZEN (sürekli gelişme)düşüncesi hakimdir.Ekip çalışması Geleneksel organizasyonlar bireysel performansı ve bireysel davranışları ön plana çıkartır ve çalışanlar bireysel başarı hedefleri için motive edilir. Toplam kalite felsefesi ve yönetimi . bütüne doğru yol alınır. Aynı sahada çalışan.

bölümler ve kişiler arasında kesin sınır çizgileri ile tanımlanan bariyerler oluşur. Toplam Kalite Yönetimi uygulama sürecinde sürekli iyileştirme . “Y Teorisi” tipi yönetici olup. “Çalışanlar uygun ve yeterli sorumluluk ve yetki ile birlikte işlerini yapabilmeleri için kendilerinin de gurur duyacakları işleri yapabilecek kişiler midir yoksa yöneticiler tarafından dikkatle izlenerek ödül ve ceza mekanizması ile sürekli olarak gözaltında bulundurulmaları mı gerekir?” bu sorunun cevabı iki anlayışı birbirinden ayırır. Bu süreçte hedefler ölçülebilir kriterlerle birlikte ortaya konur ve sorunlar olabildiğince somut verilere dayanarak tanımlanır ve karar alma süreçlerinde yaygın katılım desteklenir. Çünkü bu kararlar onların köklü yöneticilik bilgi ve deneyimlerine dayanmakta idi. organizasyonel kültüre egemen olur ve korkunun bulunduğu yerlerde de yanlış işler yapılır. karar alma süreçlerinde objektif ve gerçekçi verilerin kullanımını gerektirir.6 Bu iki görüş. Toplam Kalite Yönetimi .38 A. Fonksiyonel yöneticilerin görevi ise çalışanların bu standartlara ve hedeflere uymasını sağlamaktır. iyileştirme ve hataların nedenini bularak önleyici tedbir almak için iyi bir fırsat olarak görülür. iki farklı yönetici tipini ortaya çıkarmıştır. Toplam Kalite Yönetimi’nde ise lider yöneticinin görevi birlikte çalıştığı insanları yargılamak değil onlara yol göstermek önderlik yapmak ve kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. sorunların analizi ve çözüm geliştirme amaçlarının doğru belirlenmesi . geleneklere alışkanlıklara ve deneyimlere bağlılık en güvenilir dayanaktı ve bu sürece yöneticilerin dışında hiç kimse katılmaz . S. Toplam Kalite Yönetiminde çalışanlar arasında güvene dayalı ilişkilerin gelişmesi ile görünen ve görünmeyen sınırların ortadan kaldırılması gerekir. Bu tip yöneticiler çalışanları kendilerine güvenilmemesi gereken. 6. Yönetimin en kritik görevlerinden biri kuruluş içinde her kademede karşılıklı güvene dayalı ilişkiler mantığının yerleştirilmesidir. çalışanları inanılmaya ve güvenilmeye değer kişiler olarak görür. Katılımcılığın süreci dört aşamalı olup bunlar aşağıda tanımlanmıştır7 • Etkili bir haberleşme ve iletişim sistemi kurarak tüm çalışanlara işleri ve kuruluşla ilgili gerekli bilgilerin zamanında . Böylelikle alınan kararların kişisel öngörü. Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları .kültürel bir dönüşümü gerektirir. Yeterli güvenin bulunmadığı organizasyonlarda birimler .Geleneksel yönetim anlayışına göre işletme organizasyonlarının özünde insanların belirli performans düzeyinde çalışmalarını sağlayıcı metot. Toplam Kalite Yönetimi Y teorisi tipi yönetim uygulamasını gerektirir ve bu anlayışın benimsendiği kuruluşlarda çalışanlar kendilerine açık ve net hedefler verilip bu hedeflere ulaşmalarını sağlayıcı uygun ortam koşulları ve eğitim olanakları yaratıldığında başarıya ulaşabilecek kişiler olarak görülürler. tembel ve fırsat bulduklarında daha az çalışmanın yollarını arayan kişiler olarak görürler.iletişim ve motivasyon çok önemlidir. X teorisi tipi yönetim anlayışından Y teorisi tipi yönetim anlayışına geçiş . amaçlara göre yönetim ve kalite fonksiyonunun tüm süreçlere yayılımı ile katılımcılığın güçlendirildiği bir ortamda gerçekleştirilebilir. 1994 S. doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması • Yöneticilerde dahil olmak üzere organizasyonun her kademesinde yaygın sürekli ve planlı eğitim programlarının uygulanması 6 7 Nurettin Peşkircioğlu . prosedür ve randıman ölçüleri bulunmaktadır. Güven ortamının gelişmesinde şeffaflık . Merkeziyetçilik anlayışının benimsendiği geleneksel yönetimde katılımcılığın yeri yoktur.Harper. diğerlerini gözetim altında bulundurarak ödül ve ceza sistemi içinde motive etmeye çalışırlar. Bunlardan biri. Zaten Toplam Kalite Yönetimi’nin gerektirdiği kültürel dönüşüm kendisini en fazla bu alanlarda hissettirecektir. Yöneticiler ve çalışanlar arasında güvenin yetersiz olduğu kuruluşlarda korku .Karar alma ve katılımcılık Geçmişte işletme organizasyonlarında karar alma süreçlerinde içgüdülere . Diğeri ise . kişilerin işlerini daha iyi yapabilmeleri ve bundan hem kendilerinin ve hem de kuruluşun yarar sağlayabilmesi için karar alma gücünün paylaşılması olarak tanımlanabilir. yöneticilerin aldığı karar tartışılmazdı. Katılımcılık . çalışanların kuruluşa karşı tavır. deneyim ve alışkanlıklara bağlı kalarak isabetsizlik riski en aza indirgenirken . B. 1997. Günümüzde bu dönüşüm sürecini yaşamakta olan ve dönüşümü kısmen gerçekleştirebilmiş kuruluşlarda yöneticiler bazı çalışanlara kısmen güvenirken.Harper. standartları ve hedefleri belirler ve çalışanların bunlara hangi ölçüde ulaştığını denetler.12 5 . tutum ve davranış biçimleri ile yakından ilgilidir. “X Teorisi” tipi yöneticilerdir. Böyle bir ortamda yapılan hatalar ve yanlışlıklar kişileri cezalandırmak için değil. Yönetim. Katılımcılık .açıklık . katılımcılığın güçlendirilmesi yönünde de önemli bir adım atılmış olur.

bir mamulün iyi kalitede üretilebilmesi için maliyetinin yüksek olmasının gerekmediği pek çok firma tarafından kanıtlanmıştır. Klasik yönetim anlayışında kaliteyi artırmak istediğimizde. Oysa TKY. Toplam Kalite Yönetimi anlayışının yerleştiği kuruluşlarda hem iç ve hem de dış müşteriler kendine kalitesiz ürünlerin de satılabileceği endişesi ile vakit kaybetmezler. en düşük maliyetle elde edilir. klasik görüşün tersine. müşterilerine kaliteli ürün sunmakla kalmaz. Buna göre çok kademeli.Prof. Toplam kaliteyi uygulayan şirket. Müşteriler. Toplam Kalite Yönetimi’nin gerekli kıldığı dönüşüm. Ürün kalite düzeyi pazardaki müşteriler tarafından belirlenir. Artık. Alp Esin-Y. 1996 . En yüksek kalite. yüksek kalite maliyetlerini azaltır. Bu 7 unsurda yaşanan değişimlerle beraber ulaşılan nokta asıl amaç olan müşteri memnuniyeti için gereken kaliteyi yakalamak olmalıdır. Kalite Sistemine Hazırlık ve TS-ISO 9000. Macit Karabay. değişime açık ve hızlı tepki verebilen . bu maliyet azaltıcı özelliğinin yanı sıra hız üstünlüğü de sağlar. Maliyet geleneksel yaklaşım Toplam kalite yönetimi Maliyet üstünlüğü Hata (%) Kalite üstünlüğü Toplam kalite yönetiminde maliyet avantajı 8 TKY. aşırı bürokratik karar süreçleri yavaş geleneksel organizasyonel yapılanmalar verimlilik artışının olduğu kadar genel olarak gelişmenin de önünde bir engel oluşturmaya başladılar . Pazar > pazar araştırması > tasarım >mühendislik > üretim >satış > müşteri 8 Prof. S. 138 6 . kalite maliyetlerinin de o ölçüde artacağı görüşü benimsenmiştir. uygun özendiricilerle motivasyon ve ödüllendirme mekanizmalarının geliştirilmesi 7. önemli bir maliyet avantajı da sağlar. Iskarta . kendilerine üretilen mal ve hizmetin satıldığı ve bir daha ilgilenilmeyen kişiler ya da kuruluşlar olarak görülemezler.• Karar alma gücünün organizasyonun her kademesinde paylaşılarak merkeziyetçi yönetim anlayışının terk edilmesi • Gerçekçi performans kriterlerine dayalı ortak performansın ölçülmesi . tamir ve servis masraflarından sağlanan tasarrufun mamul maliyetini düşürdüğü ve prodüktiviteyi arttırdığı bilinen bir gerçek haline gelmiştir.Organizasyonel yapı Geçmişte işletme organizasyonları statükocu bir yapıyı benimsiyorlardı.Yüksel Kılıçaslan . Dr. Toplam kalite yaklaşımında süreç şöyledir . Günümüz koşullarında müşteriler. Müşteri talep ve beklentilerini hızlı ve doğru bir şekilde algılayarak bunu karşılayabilme yeterliliğini sürekli olarak geliştirebilen ve tüm faaliyetlerini bu hedefe uygun olarak yönlendirebilen kuruluşlar kalite sorununun çözümünde önemli bir adım atmış olacaklardır. kendisini organizasyonel yapılanma biçiminde de hissettirir ve bu dönüşüm geleneksel organizasyonel yapılanmadan yüksek performans modeli organizasyonel yapılanmaya doğru gelişir. İhtiyaçları karşılanmış müşteri.Son yıllarda artık. Bu kuruluşlarda çalışanlar sorunları gizlemez ve sürekli çözüm arayışına yönelirler ve işi daha iyi yapabilmek için birlikte ne yapabileceklerini düşünürler. çeşitli yollarla ikna edilerek ve etkilenerek kendilerine kalitesiz ürünlerin de satılabileceği basit bir hedef kitle olarak görülmemelidir. esnek ve ekip çalışmasına izin veren organizasyonel yapılanmalar gerekli hale gelmiştir. memnuniyetini başkalarına anlatacak ve böylece kuruluşun pazar payının artışına katkıda bulunacaktır.

daha iyisi için herkesi katılımcılığa teşvik etmek . Uluslararası standardizasyon. Şikayetler kaynağa doğru ilerlerken farklı fonksiyonlar arasında çatışmalar olabilir. bir kuruluşun kalite konusundaki genel eğiliminin ve anlayışının üst yönetim tarafından resmen belirtilmesidir.9 Kalite için gerekli koşulların sürekliliğinin sağlanması ile. kaliteyi geliştirme yöntemi pasif ve dolaylı bir yol izler. 1991 . Kalite kontrolde son yıllarda benimsenen görüş . sürekli güvence altında tutma ve geliştirme rastlantılarla değil. yazılı belgelere dönüştürülmelidir. TOTAL QUALITY CONTROL . bir ürün ya da hizmetin. etkili üretici-tüketici ilişkileri ve yönetim-işçi işbirliğinin de başarıdaki rolü açıkça görülmektedir. S. daha da önemlisi . Firmanın politikası . toplam kalite anlayışı aynı zamanda bir kalite güvencesidir. Kalite güvencesi.herkesin eldeki sistemin gereklerini aynen yerine getirmesini sağlamaktır. Firmalardaki kaliteye ilişkin sorunların çözümü eskiden kalma rastgele girişimler yerine bugün giderek.daha iyinin nasıl olabileceğini gösteren açık ve seçik talimatlar. Bu anlayış müşterinin sürekli olarak aynı kaliteyi elde etmesinin teminatıdır.6 7 . Kalite politikası . Kısaca yukarıdakileri toparlarsak en iyi yönetim politikası . Üst yönetim tarafından belirlenen amaçlar kalite politikasını oluşturur. Kaliteyi geliştirmek yolunda istek yaratmak . Kalite güvencesi herkesin algılayıp uygulaması gereken.gerekleri yerine getirilmeli ve çabalar sürdürülmelidir. koruma. İyi planlanmış hedeflerden yoksun kalite geliştirme çabaları .kuruluşun her düzeyinde . İsteğin. yönetimin devredemeyeceği bir kavramdır. kalite güvencesinin temel taşı olan “kaliteyi ilk defada ve her zaman gerçekleştirmek” prensibi uygulanabilir. Faaliyetlerin organize edilmesinde. sistemli çabalarla gerçekleşir.eğitim ile desteklenmesi zorunludur. Sistem kurmaya yönelik tüm temel çabalar mümkün olduğunca belgelenmelidir. başarının en önemli adımıdır. ekonomik yaklaşımlı. Kalite güvencesi iyi bir yönetim aracıdır. Bu yüzden. KGS kaliteyi geliştirme. teknoloji-yönetim-işçi unsurlarının dengeli bir karışımının sağlanması yönünde gelişmektedir. *Ek-1 ‘de kalite politikasına bir örnek verilmiştir. Kalite sistemi. prosesler ve kaynaklardır. Bu sebeple üst yönetimin burada önemi büyüktür. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ Genel olarak sistem. kesinlikle üst yönetimin sorumluluğudur. Kalite güvencesindeki sistem yaklaşımı yeni bir uygulama olup yönetimde bir devrim olarak nitelendirilir. KALİTE POLİTİKASI Kalite politikasının oluşturulması ve belirlenmesi. Her kuruluşun kalite politikası ve bu politikanın gerektirdiği uygulamalar.sorumluluklar.V. planlamada ve önlemede optimum yoldur. aralarında ilişkiler bulunan ve belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmiş elemanlardan oluşan bir bütün olarak tanımlanır. alıcıların istekleri ve beklentileridir.en genel anlamda . tüketicinin tam beğenisini kazanma ve en ekonomik düzeyde üretim / hizmet etme olanakları sağlamayı amaçlayan çabaların toplamıdır. uygulamaların ve bu uygulamaları geliştirmek için yapılan çalışmaların devamlılığının hedef alınmasıdır. müşterilerin kalite ile ilgili beklentilerini en ekonomik kalite maliyet düzeyinde karşılayacak şekilde insan. Politikanın oluşturulmasında . Bu nedenle kalite sistemi kurulması çok dikkatli bir düşünme ve planlama sürecini gerektirir. firmanın kuruluş olarak amaçları . Kaliteyi sağlama. Müşteri şikayetlerinin anlaşılıp geliştirilmiş kaliteye dönüştürülmesi uzun zaman alır ve yüksek çaba gerektirir. daha iyi kalite için sistemli yöntemlere doğru kaymaktadır. iyileştirme. Toplam kalite yönetiminde önemli bir özellik de.fakat ”Daha İyisi” resmen uygulamaya konuluncaya kadar . temel hareket noktaları . müşteri gereksinimlerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için tüm işletme fonksiyonlarının aynı amaç doğrultusunda bir araya getirilmesidir. Görev bilinci sorumlu insanlara aşılanır. Kalite güvence sistemi üst yönetim tarafından resmi olarak belirlenen kalite amaç ve yönünün uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı.anlaşılmış olmalı.Klasik yaklaşımda.FEIGENBAUM . bir süre sonra kimsenin neye yönelik olduğunu hatırlayamadığı uğraşlara dönüşebilir. TKY’ yi benimseyen kuruluşlarda bu sistemin ismi Kalite Güvence Sistemidir. makina ve bilgi unsurları arasındaki ilişkilerin en uygun biçimde koordinasyonu ile teknik ve idari prosedürlerin kuruluş düzeyinde yapılanması ve uygulanmasıdır. ÖRGÜTLENME (KALİTE YÖNETİMİ) 9 A.

Bu anlayış . 3. KG ‘ne tanınan yetkiler . gibi kalite düzeyini etkileyen tüm gelişmeler . 10 Prof. Toplam kalite yönetimi ve kalite Kontrolü .diğer bölümlerin kusurlu üretimden doğacak sorumluluğunu ortadan kaldırmamalıdır. Üretim.Bir kuruluşun . Kalite güvence sisteminin amacı12. Ona rapor vermeli ve ondan talimat almalıdır. Alp ESİN. Kaliteyi makul bir maliyet ile tutturamayan ve sürdüremeyen firmaların rekabet şansı yoktur. kalitesizliğin giderlerinin dökümünü çıkartmayı da kapsamalıdır.firmanın uğraş alanlarının diğer sorumlularının gözünde . 1999 8 . kalite planları ve çalışma programları biçiminde . firmanın kalitesizlikten doğan giderlere ilişkin olarak sağlam veri tabanının bulunması durumunda olasıdır. KG’nin çalışmaları klasik kalite kontrolünün gerektirdiği ölçme . gibi bölümlere bağlı kalite kontrolü elemanlarının yakın amiri anlamında anlaşılmamalıdır.kalitesizlikten doğan giderlerin azaltılmasında ana amaçlar arasında düşünülmeli ve ele alınmalıdır. Kalite sağlamanın maliyetinin düşürülmesinde . KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN AMAÇLARI Firmaların gösterilen çabalardan ekonomik yarar sağlaması temel kuraldır. kusurlu üretimin nedenlerine yönelmek ve bunları incelemekte bağımsız hareket edebilmelerine olanak sağlanması. Kalite Sistemine Hazırlık ve TS-ISO 9000.sistemin işlerliği ve verimi açısından .bu raporlar . idari olarak en yakın üretim şefine bağlı olmalıdır. genel yönetim anlayışı gibi. Dolayısıyla her firmanın örgütlenme biçiminde kendine özgü noktalar olacaktır.yönetim tekelinin paylaşılması gibi endişelere kolaylıkla yol açabilir. Dr. Alp Esin-Y. Bu nedenle raporlarını en yetkili yönetim katına vermelidir. • Kalite sisteminden birinci derecede sorumlu olanlara.denetleyici durumundadır.kontrol ve sınama gibi çalışmaları ortadan kaldırmaz. Buna karşın kalite anlayışının sistemleşebilmesi için .Yüksel Kılıçaslan .bunları uygulamaya koymak ve izlemekte yetki tanınması. 5. Örgüt içerisinde diğer ekiplerle ilişkisini sürdürmekte zorluk çekeceği bir konumda bulunmamalıdır. çözüm yolu önermek. Kalite güvencesinin oluşturulması daima ortak sorumluluk olarak görülmelidir. Yani ilke olarak etkinliğini koruyabilecek kadar üst düzeyde fakat diğer ekiplerle sıkı işbirliği uzaklığında olmalıdır. Bunları maddeler halinde yazmamız gerekirse: 1. 4. Örneğin . genel eşgüdüm ve değerlendirme açısından . 1996 12 İlke Karzek . Kalite Güvencesinde sistem anlayışının temel ilkeleri ve ISO 9000 serisi standartların yorumu semineri notları . Hedeflenen bu amaçlar alt düzeye . birbiri ile yakın ilişkili birçok faktör rol oynar . KG ‘ nin varlığı . Bu amaca ulaşabilmesi .teknik ve idari ayrıntılarına inilmiş net hedefler olarak yansımalıdır. 2. KG . KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN İŞLETME İÇİNDEKİ YERİ11 Kalite güvence ekibinin çalışmaları .sistem anlayışına geçilemez veya sistemden beklenilen yarar sağlanamaz.üretimin değişik aşamalarındaki kalite kontrolü elemanları .satın alma vb.klasik kalite kontrolünün etki alanı ve onlara verilen yetki ve sorumluluk anlayışından farklı olarak ele alınmadıkça . Kalite yönetiminde bir firmanın kaliteyi geliştirmek amacıyla örgütlenmesinde.özel durumlar .büyüklüğü. KG sistem bazında sorumludur.Prof.muayene. Macit Karabay. Bu tür veri tabanından yoksun firmaların planlama aşaması . Dr.kesinlikle KG ‘ye ulaşmalıdır. bunların olması gereken noktalarda yapılmasını sağlar ve etkinlik derecesini gözler. Ancak.özellikle küçük işletmelerde .firmanın üretim alanı .talimatlar ve işlem sırasındaki değişiklikler .her örgütte aşağıdaki tipik anlayış olmalıdır10: • Çok iyi tanımlanmış sorumluluk alanları • Çok iyi tanımlanmış yetki sınırları • Kalite sisteminden birinci derece sorumlu olanlara .kalite politikasının gereklerini yerine getirebilmesi için kalite yönetimi oluşturması zorunludur.bu ekibin firmayı yönettiği gibi bir kanıya yol açmamalıdır.vb. 1999 11 Prof. Aksine .

insan gücü seçimi ve eğitimi . Kısaca kalite kontrol faaliyetlerini etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz : . karar verecek olan kişilere konuyla ilgili bilgiler zamanında ve eksiksiz ulaşır. çalışanlarda yüksek motivasyon sağlar). Kalite güvencesinin sağlanması için tüm müşteri istek ve gereksinimleri bilinmelidir.) c-üst yönetimin kalite planını geliştirici kararlar almasına yardımcı olmak için bilgiler türetmektir. Halbuki. Kalite güvencenin yan amaçları ise .yöntemlerin planlanması . Bunun içinde işletmeler sıkı işbirliği içinde olmalıdır. otomasyonda daha küçük hata toleranslarıyla çalışmanın zorunlu olması yüzünden kalite kontrolün önemi çok daha fazla artacaktır. primli sistem için kurallar düzenlenmesi f-müşteri şikayetlerinin azaltılması g-rakiplere karşı firma prestijinin arttırılması h-işçi ve işveren ilişkilerinde olumlu gelişme sağlanması ı-fabrikaya kusurlu parça girişinin önlenmesi j-ülke ekonomisine olumlu katkı verimliliğin arttırılmasına yardımcı olur. düzeltme tedbirlerinin alınmasını ve işletmedeki diğer bölümlere yol göstermeyi sağlamalıdır. kontrol faaliyetlerinin çoğuna gerek kalmayacaktır. 1.teknolojik ve kültürel düzey . Otomasyon adı verilen ve insanın emek payını giderek azaltan yeni üretim sistemlerinde kalite kontrol sorununun kendiliğinden çözüleceğini ileri sürenler vardır.ülkenin yasaları KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN ETKİN İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI Kalitede sürekli gelişmeyi sağlamak için yönetim etkin bir kalite güvence sistemi kurmalıdır.Malzeme . daha az servis ve bakım gerekir.kusurlu ürünlerin piyasaya çıkmasına engel olmak.Pazar ve tüketici özellikleri .imalat işlemlerinin kalite standartlarına uygunluğunun kontrolü 4. çalışmalar planlanmalı ve gerekli talimatlar detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Kalite güvence sisteminin etkin işleyişinin sağlanmasıyla. Herhangi bir çalışma başlatılmadan önce müşteriden bilgi toplanmalı. Bu amaçları gerçekleştirmek için uygulanan kalite güvence faaliyetleri genel olarak 5 aşamadan oluşur.muayene ve raporlama işlemlerinin planlanması 3. tüketicinin isteklerinden mamul ambarı ve sevkiyatına kadar olan tüm faaliyetlerden etkilenir.istenilen kaliteyi gerçekleştirme amacına yönelik planların yapılması . Yeni kurulan bir kalite güvence sisteminde bu yan amaçlardan bazılarına öncelik verilebilir. işçilik ve malzeme kayıplarında azalma e-personelin moralinin yükselmesi (çağdaş bir çalışma ortamı.Parasal olanaklar . makine ve üretim yöntemleri .araç gereç gereksinimlerinin karşılanması . bütün işlerin ilk seferinde ve her zaman doğru yapılmasını sağlar b-hatalı üretimi önceden tespit etmek ve tekrarlanmasına engel olup maliyetleri düşürmek ve zamandan tasarruf sağlamak (müşteri şikayetleri azalır. Bu görüşe göre hatanın kaynağı olan insan aradan çekildikçe aksaklıklar azalacak.İnsan gücü .eğitim .a. Amaçlar arasındaki bağımlılık nedeniyle birinden sağlanan başarı diğer amaçları da olumlu yönde etkileyecektir. Etkin bir kalite güvence sistemi. kaynaklar optimum şekilde kullanılır. a-mamul kalite düzeyinin yükseltilmesi b-mamul tasarımının geliştirilmesi c-işletme maliyetlerinde azalma d-hurda.uzun vadede geliştirme planlaması KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kalite güvence faaliyetlerini etkileyen faktörlerin başında üretim araçları ve yöntemleri gelir.kalite standartlarından sapmaların tespiti 5. aynı hataların tekrarlanması önlenir ve herhangi bir görevlinin yokluğunda işler 9 . Olumlu sonuçlar alındıkça amaçların kapsamı genişletilebilir.kalite standartlarının belirlenmesi 2. Bu sistem girişten çıkışa kadar hataların önlenmesini .tesis.

sorumluluklarını. organize edilmesi.kalite maliyet analizi h. Bunun için yapılacak işler13 • istenilen kaliteyi gerçekleştirilmesi sorumluluğu tüm personel tarafından paylaşılmalıdır. 1999 10 . • Kişi veya bölümlere düşen görev.istenilen performans düzeyinin oluşturulması. bir firmada kalite güvence birimi varsa kaliteye yönelik tüm çabaların bu birimce karşılanacağı. organizasyonunu. kendini kritik eden. tezgahlar saptanmalı ve üretim kontrolü için gerekli hassaslıktaki aygıtlar sağlanmalıdır.prosedürlerin hazırlanmasının desteklenmesi l. • Alıcıların açık ve dolaylı ihtiyaçlarını sürekli cevaplayacak şekilde.dış alım. koordinasyon ve kalite sisteminin geliştirilmesi m. İyileştirilmiş kalite ve sürekli gelişim ile rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla gelişmede hız kazanılır.kusur önleme programı g. uğraşların kalitesini geliştirmelidir. sürekliliğin sağlandığını ve kalite düzeyinin sürekli geliştirildiğine dair güven verebilmelidir. • Ürünlerin kalitesini. • Kalite sisteminin gereklerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayarak (sertifika alarak ve sözleşme gereği denetleme gibi). eşgüdümü ve sonuçların irdelenmesinden sorumludur. • Tepe yönetimi.kalite el kitabının hazırlanması k. güven duygusu yaratabilmelidir. • Kalite ve kalitesizliğin giderlerini izleyen bir sistem geliştirilmiş olmalıdır. (dışa dönük kalite güvencesi) 13 İlke Karzek . prosedürlerini ve el kitaplarını kapsamalıdır.yeni tip mamuller için görüş bildirme i. • Her işe gerekli niteliklere en uygun kişi atanmalıdır. kalite politikasını. kalite gerekleri ile uyumlu biçimde tutturulmalı. Kalite güvence sisteminin tasarımı. kalite politika ve hedeflerinin belirlenmesi e. firmada çalışanların ortak ve bilinçli çabalarını zorunlu kılar. yetki ve sorumluluklar yazılı olarak belirtilmelidir.piyasa şikayet analizi d. • Üst ve astlar arasında etkili bir haberleşme düzeni olmalıdır. Personele görevlerini yürütmeleri için gerekli araç-gereç ve eğitim verilmelidir. Kalite güvence sisteminin doğru çalışması için işletme genelinde sistem. Başka bir deyişle. bunları gerçekleştirmeye yönelik yapılmalıdır. • Kalite ve sistemler konusunda gelişmeler izlenmeli ve yeniliklerden yararlanılmalıdır.muayene planlaması f. • Toplam kalite yönetimini sağlayacak tüm görev ve fonksiyonlar analiz edilmiş olmalı ve kapsanmalıdır. Kişiler gerekli yetkilerle donatılmalıdır.kalite planlaması. iyileştiren kaliteyi istenilen düzeyde tutan. • Karar süresinde düşey kademe sayısı az olmalıdır. Kalite güvence bölümünün istenilen başarıyı gösterip gösterememesi kurulacak olan kalite sistemine bağlıdır. • Dinamik bir kalite güvence sistemi oluşturulmuş. düzelten. işletmenin kalite kontrol amaç ve politikalarını açık ve seçik olarak belirlemelidir. Kalite güvence bölümünün temel görevleri şunlardır : a. gerektiğinde daha yüksek düzeylere çıkarabilen bir yapı sağlanmış olmalıdır.proses ve son imalat sırasında mamul muayenesi b. • Ölçme aygıtları için kalibrasyon sistemi kurulmuş olmalıdır. • Gözetim alanı olabildiğince geniş tutulmalıdır.kalite halkasının tüm aşamalarında kalite faaliyetlerinin planlanması.gerçek bir kalite güvence fonksiyonu için istatistiksel bilgi eğitimi j. • Tepe yönetiminin tam ve yakın desteği sağlanmalıdır.önemli derecede aksamaz. sürdürmeli ve sürekli geliştirmelidir. • Yaygın bir eğitimle her kademeden personel yeterli bilgiyle donatılmalı. (içe dönük kalite güvencesi) • Alıcılara sunulacak üründe kalitenin gereklerinin yerine getirilmiş olduğunun veya yerine getirileceğinin güvencesini verebilmelidir. Toplam Kalite Yönetim ve Kalite Kontrolü tez çalışması .ölçme kontrolleri c. herkesin ortak bir bilinçle çalışmalara katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. • Kendi yönetim ve çalışanlarına kalitenin gereklerinin yerine getirildiğine. diğer kaliteye yönelik çabaların planlanması. Kalitenin sağlanması ve güvencesinin gerçekleşmesi. • Gerekli spesifikasyonlar belirlenmeli.

-Sağlayıcının yaratmış olduğu güven duygusu . muayene. 2-Bu hedeflere yönelindiğinde . süreç veya uygulanan yöntemlerde önemli bir değişiklik söz konusu olduğunda .-DT 11 . -Ürüne ilişkin . Kalite güvence organizasyonunda görev. 6-Tasarım ve geliştirme durumunda . uygun aşamalarda uygulanacak kontrol.kalite el kitabında tanımlanmış olmalıdır. Ancak kuruluşun kalite güvencesi yolundaki çabalarının kanıtlanması açısından önemli bir belgedir.kalite planı olmayan ürünler için hazırlanacak bir El Kitabının gerçekçi dayanağının olamayacağı da ortadadır. Kalite El Kitabının bir bölümü değildir. Kalite sistemi öğelerinin . hiç kimsenin görevi durumuna dönüşebilir.3.belgelere dayalı kalite planları hazırlamalıdır 14 Kalite planı aşağıdaki tanımları kapsamalıdır: 1-Varılması gereken kalite hedeflerini ( örneğin kalite öğeleri.ni. Bunlar arasında sürekli bir geri besleme akışının kesintisiz sürmesini sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. yetki ve sorumluluklar saptanıp bölümlere paylaştırılırken.bu öğelere ilişkin süreçlerin ve işlevlerin varlığının gösterilebilmesi çok önemlidir.şartnameler. geliştirme.güvenilirlik. Belgelendirmede kullanılan İSO 9000 standartları: ISO 9001 : tasarım. Planlama ile “ne yapılacak?”. Plan hedeflerine varıldığında.maliyet. Etkili bir organizasyon kurmanın temel şartı.vb.KALİTE GÜVENCENİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ VE İLİŞKİLERİ Kalite kontrolünü herkesin görevi yapma politikası. prensiplerin. KANITLAMA VE BELGELENDİRME Seçilmiş olan kalite güvence sistemi modelinin gerekleriyle tutarlı biçimde . tedarikçi tarafından üretim. kalite güvence ile departmanlar arasındaki ilişkilerde görev ve sorumlulukların açık ve seçik olarak belirlenmesidir.yönetim . ilgili standardın gereklerinin yerine getirilmekte olduğunun maddi ve objektif kanıtlarıdır.kalite planları . Kalite planı. tesis ve serviste kalite güvencesi modeli Belirtilen koşullara uygunluğun. -Son muayeneyle ürünün kalite düzeyinin yeterince saptanıp saptanamayacağı. -Üretim aşamasının özellikleri ve zorluk derecesi. ISO 9000 Standartlarının gerektirdiği belgeler . ISO 9002 : üretim. Departmanların kalite konusunda paylarına düşeni tam ve iyi bir şekilde yapabilmeleri. tedarikçi tarafından tasarım geliştirme üretim.sorun . ). El kitabı . tesis ve servis aşamalarında sağlanması gerektiği durumlarda kullanılır. 4-Kalite planındaki değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasında uygulanacak yöntemleri.tek düzelik. 5-Hedeflere ne ölçüde varılmış olduğunun ölçütlerini. 7-Diğer tamamlayıcı hususları. en genel anlamda sistemi yerleştirmek ve oturtmak ancak kalite planı anlayışıyla olasıdır. Kalite sisteminde uygulanan belgeleme esasları . Yeni bir ürün .kaliteyi tutturmaya yönelik çabalar olduğu ortadadır. işlem yaprakları vb. ölçme ile “nasıl yapılıyor?” ve analiz ile “nasıl geliştirilebilir?”sorularına cevap aranır . Bunun yanı sıra . etkili bir haberleşme ve koordinasyonun sürdürülmesine bağlıdır. Çünkü kalite sisteminin yeterliliği ve sistemin belirlenen kalite düzeyi sınırları içinde üretim yapabileceği hususlarında alıcıya güvence bu yolla verilir.kaliteyi sürdürmek ve geliştirmek biçiminde ele alınmalıdır. Bunun için önlem almak şarttır.bu kişilerin sorumluluk ve yetkilerini. Kalite planı anlayışının .kimlere hangi görevlerin verileceğini .kalite sisteminin öğelerinin varlıkları gösterilebilmeli ve belgelenmelidir. Belgelendirmenin sınır ve kapsamının saptanmasında aşağıdaki faktörler rol oynar: -Ürünün değeri ve kullanım koşulları .3. tesis ve servis aşamalarında sağlanması gerektiği durumlarda kullanılır İSO 9003 : son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli 14 ISO 9004 / 5. sınama vb. önce üç temel fonksiyonun geri besleme sistemi içinde aksamadan etkin bir biçimde yürütülmesi amaçlanmalıdır. üretim tesis ve serviste kalite güvencesi modeli Belirtilen koşullara uygunluğun.her aşamada. Kısaca kalite planlamasından da bahsedecek olursak. kaliteyi sağlayıcı usuller . -Ürün tasarımının gerektirdiği teknolojik düzey .kuruluşun kalite sisteminin gerekleri ile tutarlı biçimde . 3-Uygulanacak yöntemleri ve işlemleri .o topluma özgü kurallar.

Ayrıca . Böylelikle geçici bir oda halini alması. insan kaynaklarının işletmelerin en değerli varlıkları olarak görülmeyip. 12. 15. 4. kurumsallaşmada sebep olması. 5. 6. 2.üst yöneticilerin sadece “bekçilik” yapmak durumunda kalması. TKY uygulamalarına ivme kazandırıcı önemli bir rol üstlenen “Kurum Kültürü”nün gereğinin yöneticiler tarafından anlaşılamamış olması. İşletmelerin bu ortamda karşılaştığı sorunlar ne olabilir? Bu konuda TKY ARKOM’ un yüze yakın üst düzey yönetici. ÜLKEMİZİN KARŞILAŞTIĞI KALİTE SORUNU Türkiye’nin Avrupa ve hatta dünya standartlarını tutturabilmesi için diğer ülkelere oranla daha hızlı bir gelişme kaydetmesi gerekir. Bu olaylar iki kültür değişiminin aynı anda yaşanmasına neden olmuştur. Liderlik ve motivasyon faktörlerine gereken önemin verilmemesi nedeniyle tüm birimlerin . Dolayısıyla işletmelerde üst düzey yönetimin liderliğinin eksikliğin hissedilmesi. Türk yönetim yapısının “tutucu” bir özellik göstermesi ve klasik yönetim alışkanlıklarının . hiyerarşik yapı ve bürokrasinin çalışma hayatına damgasını vurmuş olması. Kuruluşlarda çeşitli kademelerde çalışanların TKY anlayışını özümsemelerinin uzun bir sürece yayılmış olması ve uygulamaların zor . üreticiyi kalite çalışmaları yapılması ve kalite düzeyinin gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaştırılması yolunda zorlamaktadır. firmaların iç dinamiklerinden kaynaklanan kişisel çatışmalar da bu grupların başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. İşletmelerde üst yönetimlerin konuyu tam anlamıyla anlayamamaları ve benimsememeleri sonucu sahiplenmemeleri ve kalite etkinliklerinde aktif olarak yer almamaları. Orta kademede yaşanan “ünvan merakı” sorununun etkileri. toplantılara ve özel programlara rağmen orta kademe yöneticilerin de olayın gerçek boyutlarını ve kendilerine getirdiği yeni yükümlülükleri görmemeleri. Eski alışkanlıklar nedeniyle çeşitli eğitimlere . tedarikçi tarafından sadece son muayene ve deney aşamalarında sağlanması gerektiği durumdur. 10. yönetimde amatörlükten profesyonelliğe geçiş ile TKY anlayışının aynı dönemlere rast gelmesi. 14. 8. Temel esasların tam anlamıyla anlaşılamamış olması nedeniyle yeni modele sağlıklı bir biçimde geçilememesi. Bu süreçte verilecek en ufak bir ödün veya amaçtan sapma büyük bir boşluk yaratabilmektedir. Her bir departmanın aslında . Bunun sonucu olarak üretim miktarları tahminleri aşan düzeylere ulaşmakta . Kalitenin bir zorunluluk olarak değil de . tüm çalışanların katılımının sağlanamaması sonucunda “Kalite Artırma Grupları” istenilen sonuçlara ulaşamamaktadırlar. yerel kültüre adapte etmeden . 3.gözetilmemesi. Bir yandan.gerçek anlamda bir kültürel değişiklik yapılmazsa . Türkiye’ de firmaların üretim seviyelerinin çok düşük olması sonucu yan sanayinin kalitede ortaya çıkan önemi. zahmetli olup istenen sonuçların kısa sürede alınamaması nedeniyle çalışanların motivasyonunun sağlanamaması. Diğer taraftan rekabetin artışı ve dış pazarlara açılmanın kaçınılmazlığı. Türkiye’de klasik yönetim anlayışına sahip firmalarda.üst yöneticinin değişmesi ile her şeyin eski haline dönmesi. 12 . “Üst yönetimin kararlılığı” konusunun her uygulamada tekrar tekrar sınavdan geçirilmesi 13. Türkiye’de TKY anlayışının.her departmanın diğerlerinden bağımsız bir krallık ilan etmiş olması.Belirtilen koşullara uygunluğun. anlaşılmadan uygulanmaya kalkışılması sonucu kişisel rekabetin kamçılanması. Kurum Kültüründen teoride söz edilirken. Yan sanayinin üretici firmaya verdiği ürün miktarının düşük olması sebebiyle birden fazla firmayla çalışması sonucu üretici firmanın yan sanayi kuruluşu üzerinde kalite konusunda yaptırım gücünün çok zayıf olması ( örneğin Almanya’da Mercedes’ e bağlı yan sanayi kuruluşları sadece bu firmaya çalışmalarından dolayı kalite güvence sistemine tabidirler) 11. daha önceleri gündeme gelen bazı yönetim teknikleri gibi bir moda olduğu düşüncesinin hakim olması. yükselen hayat standartları nedeniyle tüketici daha güç beğenir hale gelmektedir. Bu eski modele olan bağlılığın değişimi engellemesi. 9. Bir yandan . kurumsallaşmada firma sahipleri ikna edilirken .diğer yanda profesyonel yöneticilere TKY felsefesi anlatılmaya çalışılmaktadır. akademisyen ve uzman ile gerçekleştirdiği mülakat ve anketlerinin sonuçları şöyledir: 1. özümsenmeden . Türkiye’de . Ayrıca oturmuş bir organizasyonda hiyerarşik kademe sayısının kolaylıkla azaltılamaması. Eğer . “Bu da böyle oluversin!” şeklindeki kalite duyarlılık noksanlığı.kendinden bir öncekinin müşterisi olduğu gerçeğinin anlatılmasının çok zor olması.önemli bir silah olarak görülmemesi sonucu “ Uygulamasak olmaz mı?” sorusunun ortaya çıkışı! (Bunun yerine “Nasıl etkin bir biçimde uygulayıp rekabetçi avantaj elde edebiliriz?” doğru olan sorudur!) 7. Japon yönetim yaklaşımını. Kültür değiştirilmezse . Batı mantığı ile taklide yönelip.

örnek olarak yapar. teknik bazda ele almaları ve bunun doğal sonucu olarak kendisini olaydan soyutlaması. . Bu amaçla işletmeler iç ve dış müşterilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini tam ve ekonomik bir şekilde karşılamak amacıyla. özellikle global piyasalar için üretim yapan firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır. TKY etkinliklerinin hemen hemen tümünde sürekli olarak göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. katılımı. 21.16. Örgütün iyi niyetli kaliteli elemanlardan oluşturulması. aklın yolunun bir değil. Toplam kalitede sürekli iyileştirme için eğitim ve öğrenmenin bir sonu yoktur. örgütteki insanların grup çalışmasını ve genel bir amaca doğru motive edilmelerini gerekli kılar. toplam kalite yönetimi. TKY sisteminin insana bağlı olduğunun anlaşılamaması 19. 20. insan üzerinde odaklaşır ve kaliteye dayalı bir kültür oluşturmayı amaçlar. Bazı yöneticilerin de firmalarının gelişimini sağlamak amacı ile kimseye danışmadan . örgütün sürekli gelişimini ve uzun dönemli taahhüdünü de gerektirir. TKY ile birlikte çalışanlar örgüt içinde ön plana alınırlar. Çalışanların bu denli öne çıktığı TKY felsefesinde. Toplam Kalite Yönetimini benimseyen bir işletme. daha düşük fiyatta. kalitenin öneminin anlaşılamaması. Müşteri tatmini. kararlı ve ulaşılabilirdir. Sanayi kültürünün eksikliğinin yaşanması sonucu . TKY. kuruluşun amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesi için yeterli değildir. temeli müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve tatmin etmeye dayanır. 22. liderler çalışanlara hakkettiği önemi veremezlik edemezler.okudukları çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri gerçek hayatta uygulamaya kalkmaları. Öğrenen ve öğreten liderler. Tüketicinin hareketinin evrenselleşmesi kalite rekabetini de evrenselleştirmiştir. Üst yönetimin “Kalite yönetimi” tekniklerini yönetsel değil. Globalleşme süreci içinde yer almak ve rekabette varlığını devam ettirmek. SONUÇ : Günümüzde toplumların yaşam tarzı ve firmaların üretim süreçleri kalitesizliğe. Liderler şirkete toplam kalite düşüncesini. müşteri yönelimli bir yönetim anlayışı olup. işin başına giderek. 1999 13 . TKY. Lider. örgütsel öğrenmeyi aşılayabilirler. liderin TKY açısından önemini de atlamamalıyız. Liderin çalışanlara önem vermesinden bahsederken. 17. deniz dalgalandığında hemen sandala yönelmesi gibi) bu anlayışa dönülmek istenmesi. zamana ve maliyete karşı daha az toleranslı hale gelmiştir. 15 15 İlke Karzek . zor durumlarda klasik yönetim tarzının kurtarıcı olarak görülüp (sandalın yakınlarında yüzmeyi yeni öğrenen bir çocuğun . müşteri odaklı olmayı. Bu durum. Önce insan yaklaşımı. diğer işletmelere göre bir mal veya hizmeti daha kaliteli. Değişim içi gerekli olan altyapının eksikliği. insan unsurunu ön plana çıkararak tüm işlerin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini öngören Toplam Kalite Yönetimi’ ni benimsemeleri kaçınılmazdır. Çoğulcu bakış açısı. 18. daha hızlı ve tam zamanında teslim edebilmektedir. Toplam kalite yönetiminde lider. Kriz anlarında. değişimi. Yapılan araştırmalar 1990’ lı yıllarda uluslararası pazarlarda her on müşteriden sekizinin herhangi bir mal ya da hizmeti satın alma kararında kalitenin fiyata eşit ya da ondan daha fazla ölçüde etkili olduğunu ortaya koymuştur. birden fazla olması ile katılımcı yönetim felsefesini örgüt içersinde yerleştirmek liderliğin en önemli amacı olmalıdır. hatta onunda önüne geçirmek zorundadır. Bütün bu sebepler sonucunda. Üniversite -iş dünyası kopukluğunun yaşanması. 23. çalışanlarını da örgütlü öğrenenler haline getirirler. şirketlerini öğrenen şirketler. Liderler çalışanların mutluluğunu en az müşteri mutluluğu kadar düşünmek. İçinde bulunduğumuz şu dönemde sanayi ve ticaret alanındaki tüm işlerde ortak olarak duyduğumuz tek kelime rekabettir. Toplam Kalite Yönetim ve Kalite Kontrolü tez çalışması . öğüt vermek yerine. iletişim eksikliğinin doğuşu ve Türkiye’ye uygun yeni ortak modellerin geliştirilememesi. tüm işletmelerin kalitemaliyet-termin üçlüsünün hepsinde rekabet edebilir hale gelmesiyle mümkün olabilecektir. Bu bakımdan. takımındaki çalışanları risk ve sorumluluk almaları için cesaretlendirir. TKY’ nin başarısı için insan potansiyelinin etkin olarak harekete geçirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA WWW.ODEVSİTESİ.COM 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->