P. 1
1000 chữ hán tự thông dụng nhất

1000 chữ hán tự thông dụng nhất

|Views: 336|Likes:
Published by Trương Chi Linh

More info:

Published by: Trương Chi Linh on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2015

pdf

text

original

1000 chữ hán tự thông dụng nhất

Kanji 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 31 日 32 日 33 日 34 日 35 日 36 日 Âm Hán Việt Nghĩa / Từ ghép On-reading nhật mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo nichi, jitsu nhất một, đồng nhất, nhất định ichi, itsu quốc nước, quốc gia, quốc ca koku thập mười juu, jiQ đại to lớn, đại dương, đại lục dai, tai hội hội họp, đại hội kai, e nhân nhân vật jin, nin niên năm, niên đại nen nhị 2 ni bản sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất hon tam 3 san trung trung tâm, trung gian, trung ương chuu trường, trưởng trường giang, sở trường; hiệu trưởng choo xuất xuất hiện, xuất phát shutsu, sui chính chính phủ, chính sách, hành chính sei, shoo ngũ 5 go tự tự do, tự kỉ, tự thân ji, shi sự sự việc ji, zu giả học giả, tác giả sha xã xã hội, công xã, hợp tác xã sha nguyệt mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực getsu, gatsu tứ 4 shi phân phân số, phân chia bun, fun, bu thời thời gian ji hợp thích hợp, hội họp, hợp lí goo, gaQ, kaQ đồng đồng nhất, tương đồng doo cửu 9 kyuu, ku thượng thượng tầng, thượng đẳng joo, shoo hành, hàng thực hành, lữ hành; ngân hàng koo, gyoo, an dân quốc dân, dân tộc min tiền trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền zen nghiệp nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp gyoo, goo sinh sinh sống, sinh sản sei, shoo nghị nghị luận, nghị sự gi hậu sau, hậu quả, hậu sự go, koo tân mới, cách tân, tân thời shin

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

bộ bộ môn, bộ phận bu kiến ý kiến ken đông phía đông too gian trung gian, không gian kan, ken địa thổ địa, địa đạo chi, ji đích mục đích, đích thực teki trường hội trường, quảng trường joo bát 8 hachi nhập nhập cảnh, nhập môn, nhập viện nyuu phương phương hướng, phương pháp hoo lục 6 roku thị thành thị, thị trường shi phát xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn hatsu, hotsu viên thành viên, nhân viên in đối đối diện, phản đối, đối với tai, tsui kim hoàng kim, kim ngân kin, kon tử tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử shi, su nội nội thành, nội bộ nai, dai định thiết định, quyết định, định mệnh tei, joo học học sinh, học thuyết gaku cao cao đẳng, cao thượng koo thủ tay, thủ đoạn shu viên viên mãn, tiền Yên en lập thiết lập, tự lập ritsu, ryuu hồi vu hồi, chương hồi kai, e liên liên tục, liên lạc ren tuyển tuyển chọn sen điền điền viên, tá điền den thất 7 shichi đại đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế dai, tai lực sức lực ryoku, riki kim đương kim, kim nhật kon, kin mễ gạo bei, mai bách trăm, bách niên hyaku tương, tướng tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng soo, shoo quan hải quan, quan hệ kan minh quang minh, minh tinh mei, myoo khai khai mạc, khai giảng kai kinh kinh đô, kinh thành kyoo, kei

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

vấn vấn đáp, chất vấn, vấn đề mon thể hình thể, thân thể, thể thao tai, tei thực sự thực, chân thực jitsu quyết quyết định ketsu chủ chủ yếu, chủ nhân shu, su động hoạt động, chuyển động doo biểu biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn hyoo mục mắt, hạng mục, mục lục moku, boku thông thông qua, thông hành, phổ thông tsuu, tsu hóa biến hóa ka, ke trị cai trị, trị an, trị bệnh chi, ji toàn toàn bộ zen độ mức độ, quá độ, độ lượng do, to, taku đương, đáng chính đáng; đương thời, tương đương too lí lí do, lí luận, nguyên lí ri sơn núi, sơn hà san tiểu nhỏ, ít shoo kinh kinh tế, sách kinh, kinh độ kei, kyoo chế chế ngự, thể chế, chế độ sei pháp pháp luật, phương pháp hoo, haQ, hoQ hạ dưới, hạ đẳng ka, ge thiên nghìn, nhiều, thiên lí sen vạn vạn, nhiều, vạn vật man, ban ước lời hứa (ước nguyện), ước tính yaku chiến chiến tranh, chiến đấu sen ngoại ngoài, ngoại thành, ngoại đạo gai, ge tối nhất (tối cao, tối đa) sai điều, điệu điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu choo dã cánh đồng, hoang dã, thôn dã ya hiện xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình gen bất bất công, bất bình đẳng, bất tài fu, bu công công cộng, công thức, công tước koo khí không khí, khí chất, khí khái, khí phách ki, ke thắng thắng lợi, thắng cảnh shoo gia gia đình, chuyên gia ka, ke thủ lấy, nhận shu ý ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý I tác tác phẩm, công tác, canh tác saku, sa xuyên sông sen

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

yêu, yếu yêu cầu; chủ yếu yoo dụng sử dụng, dụng cụ, công dụng yoo quyền chính quyền, quyền uy, quyền lợi ken, gon tính tính dục, giới tính, bản tính, tính chất sei, shoo ngôn ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn gen, gon thị họ shi vụ chức vụ, nhiệm vụ mu sở trụ sở sho thoại nói chuyện, đối thoại, giai thoại wa kì thời kì, kì hạn ki, go cơ cơ khí, thời cơ, phi cơ ki thành thành tựu, hoàn thành, trở thành sei, joo đề đề tài, đề mục, chủ đề dai lai đến, tương lai, vị lai rai tổng tổng số, tổng cộng soo sản sản xuất, sinh sản, cộng sản san thủ đầu, cổ, thủ tướng shu cường, cưỡng cường quốc; miễn cưỡng kyoo, goo huyện huyện, tỉnh ken số số lượng suu, su hiệp hiệp lực kyoo tư nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy shi thiết thiết lập, kiến thiết setsu bảo bảo trì, bảo vệ, đảm bảo ho trì cầm, duy trì ji khu khu vực, địa khu ku cải cải cách, cải chính kai dĩ dĩ tiền, dĩ vãng I đạo đạo lộ, đạo đức, đạo lí doo, too đô đô thị, đô thành to, tsu hòa hòa bình, tổng hòa, điều hòa wa, o thụ nhận, tiếp thụ ju an an bình, an ổn an gia tăng gia, gia giảm ka tục tiếp tục zoku điểm điểm số, điểm hỏa ten tiến thăng tiến, tiền tiến, tiến lên shin bình hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường hei, byoo giáo giáo dục, giáo viên kyoo

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

chính chính đáng, chính nghĩa, chân chính sei, shoo nguyên thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc gen chi chi nhánh, chi trì (ủng hộ) shi đa đa số ta thế thế giới, thế gian, thế sự sei, se tổ tổ hợp, tổ chức so giới thế giới, giới hạn, địa giới kai cử tuyển cử, cử động, cử hành kyo kí thư kí, kí sự, kí ức ki báo báo cáo, báo thù, báo đáp hoo thư thư đạo, thư tịch, thư kí sho tâm tâm lí, nội tâm shin văn văn chương, văn học bun, mon bắc phương bắc hoku danh danh tính, địa danh mei, myoo chỉ chỉ định, chỉ số shi ủy ủy viên, ủy ban, ủy thác I tư tư bản, đầu tư, tư cách shi sơ sơ cấp sho nữ phụ nữ jo, nyo, nyoo viện học viện, y viện in cộng tổng cộng, cộng sản, công cộng kyoo nguyên gốc gen, gan hải hải cảng, hải phận kai cận thân cận, cận thị, cận cảnh kin đệ đệ nhất, đệ nhị dai mại thương mại bai đảo hải đảo too tiên tiên sinh, tiên tiến sen thống thống nhất, tổng thống, thống trị too điện phát điện, điện lực den vật động vật butsu, motsu tế kinh tế, cứu tế sai quan quan lại kan thủy thủy điện sui đầu đầu tư, đầu cơ too hướng hướng thượng, phương hướng koo phái trường phái ha tín uy tín, tín thác, thư tín shin

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

kết đoàn kết, kết thúc ketsu trọng, trùng trọng lượng; trùng phùng juu, choo đoàn đoàn kết, đoàn đội dan, ton thuế thuế vụ zei dự dự đoán, dự báo yo phán phán quyết, phán đoán han, ban hoạt hoạt động, sinh hoạt katsu khảo khảo sát, tư khảo koo ngọ chính ngọ go công công tác, công nhân koo, ku tỉnh tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh sei, shoo tri tri thức, tri giác chi họa, hoạch họa sĩ; kế hoạch ga, kaku dẫn dẫn hỏa in cục cục diện, cục kế hoạch kyoku đả đả kích, ẩu đả da phản phản loạn, phản đối han, hon, tan giao giao hảo, giao hoán koo phẩm sản phẩm hin giải giải quyết, giải thể, giải thích kai, ge tra điều tra sa nhiệm trách nhiệm, nhiệm vụ nin sách đối sách saku <vào> lĩnh, lãnh thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực ryoo lợi phúc lợi, lợi ích ri thứ thứ nam, thứ nữ ji, shi tế quốc tế sai tập tập hợp, tụ tập shuu diện phản diện, chính diện men đắc đắc lợi, cầu bất đắc toku giảm gia giảm, giảm gen trắc bên cạnh soku thôn thôn xã, thôn làng son kê, kế thống kê; kế hoạch, kế toán kei biến biến đổi, biến thiên hen cách da thuộc, cách mạng kaku luận lí luận, ngôn luận, thảo luận ron biệt biệt li, đặc biệt, tạm biệt betsu

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

sử, sứ sử dụng; sứ giả, thiên sứ shi cáo báo cáo, thông cáo koku trực trực tiếp, chính trực choku, jiki triều buổi sáng, triều đình choo quảng quảng trường, quảng đại koo xí xí nghiệp, xí hoạch ki nhận xác nhận, nhận thức nin ức trăm triệu oku thiết cắt, thiết thực, thân thiết setsu, sai cầu yêu cầu, mưu cầu kyuu kiện điều kiện, sự kiện, bưu kiện ken tăng tăng gia, tăng tốc zoo bán bán cầu, bán nguyệt han cảm cảm giác, cảm xúc, cảm tình kan xa xe cộ, xa lộ sha hiệu trường học koo tây phương tây sei, sai tuế tuổi, năm, tuế nguyệt sai, sei thị biểu thị ji, shi kiến kiến thiết, kiến tạo ken, kon giá giá cả, vô giá, giá trị ka phụ phụ thuộc, phụ lục fu thế tư thế, thế lực sei nam đàn ông, nam giới dan, nan tại tồn tại, thực tại zai tình tình cảm, tình thế joo, sei thủy ban đầu, khai thủy, nguyên thủy shi đài lâu đài, đài dai, tai văn nghe, tân văn (báo) bun, mon cơ cơ sở, cơ bản ki các các, mỗi kaku tham tham chiếu, tham quan, tham khảo san phí học phí, lộ phí, chi phí hi mộc cây, gỗ boku, moku diễn diễn viên, biểu diễn, diễn giả en vô hư vô, vô ý nghĩa mu, bu phóng giải phóng, phóng hỏa, phóng lao hoo tạc <hôm> qua, <năm> qua.. saku đặc đặc biệt, đặc công toku

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

vận vận chuyển, vận mệnh un hệ quan hệ, hệ số kei trú, trụ cư trú; trụ sở juu bại thất bại hai vị vị trí, tước vị, đơn vị I tư tư nhân, công tư, tư lợi shi dịch chức vụ, nô dịch eki, yaku quả hoa quả, thành quả, kết quả ka quân quân đội, quân sự gun tỉnh giếng sei, shoo cách tư cách, cách thức, sở hữu cách kaku, koo liệu nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu ryoo ngữ ngôn ngữ, từ ngữ go chức chức vụ, từ chức shoku chung chung kết, chung liễu shuu cung cung điện kyuu, guu, ku kiểm kiểm tra ken tử tử thi, tự tử shi tất tất nhiên, tất yếu hitsu thức hình thức, phương thức, công thức shiki thiếu, thiểu thiếu niên; thiểu số shoo qua, quá thông qua; quá khứ, quá độ ka chỉ đình chỉ shi cát chia cắt, cát cứ katsu khẩu miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ koo, ku xác chính xác, xác lập, xác suất kaku tài may vá, tài phán, trọng tài sai trí bố trí, bài trí, vị trí chi đề cung cấp, đề cung tei lưu lưu lượng, hạ lưu, lưu hành ryuu, ru năng năng lực, tài năng noo hữu sở hữu, hữu hạn yuu, u đinh khu phố choo trạch đầm lầy taku cầu quả cầu, địa cầu kyuu thạch đá, thạch anh, bảo thạch seki, shaku, koku nghĩa ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa gi do tự do, lí do yu, yuu, yui tái lại, tái phát sai, sa

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

doanh doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại ei lưỡng hai, lưỡng quốc ryoo thần thần, thần thánh, thần dược shin, jin tỉ so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ hi dung dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận yoo quy quy tắc, quy luật ki tống tiễn, tống tiễn, tống đạt soo tiêu tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất shoo ngân ngân hàng, ngân lượng, kim ngân gin trạng tình trạng, trạng thái, cáo trạng joo thâu thâu nhập, thâu xuất yu nghiên mài, nghiên cứu ken đàm hội đàm, đàm thoại dan thuyết tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết setsu, zei thường bình thường, thông thường joo ứng đáp ứng, ứng đối, phản ứng oo không không khí, hư không, hàng không kuu phu trượng phu, phu phụ fu, fuu tranh đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh soo thân thân thể, thân phận shin ưu ưu việt, ưu thế, ưu tiên yuu vi vi phạm, tương vi I hộ bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ go điếm cửa hàng, tửu điếm ten thổ thổ địa, thổ công do, to suất thống suất, xác suất, tỉ lệ suất sotsu, ritsu sĩ chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ shi toán tính toán, kế toán, toán học san dục giáo dục, dưỡng dục iku phối phân phối, chi phối, phối ngẫu hai thuật kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật jutsu thương thương mại, thương số shoo thu thu nhập, thu nhận, thu hoạch shuu vũ vũ trang, vũ lực bu, mu châu tỉnh, bang, châu lục shuu đạo dẫn đường, chỉ đạo doo nông nông nghiệp, nông thôn, nông dân noo cấu cấu tạo, cấu thành, cơ cấu koo nghi nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi gi

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

tàn tàn dư, tàn tích, tàn đảng zan dữ, dự cấp dữ, tham dự yo túc chân, bổ túc, sung túc soku hà cái gì, hà cớ ka đoạn, đoán phán đoán, đoạn tuyệt dan chân chân lí, chân thực shin chuyển chuyển động ten lạc, nhạc an lạc, lạc thú, âm nhạc gaku, raku thi thực thi, thi hành shi, se sảnh đại sảnh choo phiên thứ tự, phiên hiệu ban hại có hại, độc hại, lợi hại gai viện viện trợ en cứu nghiên cứu, cứu cánh kyuu khả có thể, khả năng, khả dĩ ka khởi khởi động, khởi sự, khởi nghĩa ki thị thị sát, thị lực, giám thị shi phó phó, phó phòng fuku tuyến dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến sen cấp khẩn cấp, cấp cứu kyuu lệ ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ rei thực ẩm thực, thực đường shoku, jiki bổ bổ sung, bổ túc ho ngạch trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch gaku chứng bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận shoo quán đại sứ quán, hội quán kan chất vật chất, phẩm chất, khí chất shitsu, shichi, chi hạn giới hạn, hữu hạn, hạn độ gen nan, nạn khó, nan giải, nguy nan; tai nạn nan chế chế tạo sei giam, giám giam cấm; giám đốc, giám sát kan thanh âm thanh, thanh điệu sei, shoo chuẩn tiêu chuẩn, chuẩn bị jun lạc rơi, lạc hạ, trụy lạc raku bệnh bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật byoo, hei trương chủ trương, khai trương choo diệp lá, lạc diệp, hồng diệp yoo cảnh cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ kei kĩ kĩ thuật, kĩ nghệ gi

388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

thí thí nghiệm, thí điểm shi anh anh hùng, anh tú, anh tuấn ei tùng cây tùng, tùng bách shoo đảm đảm đương, đảm bảo tan cán cán sự, cán bộ kan cảnh cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh kei bị trang bị, phòng bị, thiết bị bi phòng phòng vệ, phòng bị, đề phòng boo nam phương nam nan, na mĩ mĩ nhân, mĩ lệ bi lao lao động, lao lực, công lao roo cốc thung lũng, khê cốc koku thái trạng thái, hình thái, thái độ tai khi mũi đất trước đến, đáo trước, mặc chaku, jaku hoành tung hoành, hoành độ, hoành hành oo ánh phản ánh ei hình hình thức, hình hài, định hình kei,gyoo tịch chủ tịch, xuất tịch (tham gia) seki vực khu vực, lĩnh vực iki đãi đợi, đối đãi tai tượng hiện tượng, khí tượng, hình tượng shoo, zoo trợ hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ jo triển triển khai, phát triển, triển lãm ten ốc phòng ốc oku động lao động doo tá phò tá, trợ tá sa trạch nhà ở taku phiếu lá phiếu, đầu phiếu hyoo truyền, truyện truyền đạt, truyền động; tự truyện den phúc phúc, hạnh phúc, phúc lợi fuku tảo sớm, tảo hôn soo, saQ thẩm thẩm tra, thẩm phán, thẩm định shin cảnh nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ kyoo, kei huống tình huống, trạng huống kyoo sĩ làm việc shi, ji điều điều khoản, điều kiện joo thừa lên xe joo tưởng tư tưởng, tưởng tượng soo, so

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

độ đi qua, truyền tay to tự chữ, văn tự ji tạo chế tạo, sáng tạo zoo vị vị giác, mùi vị mi niệm ý niệm, tưởng niệm nen phụ âm, mang, phụ thương, phụ trách fu thân thân thuộc, thân thích, thân thiết shin thuật tường thuật. tự thuật jutsu sai sai khác, sai biệt sa tộc gia tộc, dân tộc, chủng tộc zoku truy truy lùng, truy nã, truy cầu tsui nghiệm thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm ken, gen cá cá nhân, cá thể ko nhược trẻ, nhược niên jaku, nyaku tố tố cáo, tố tụng so đê thấp, đê hèn, đê tiện tei lượng lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng ryoo nhiên quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên zen, nen độc cô độc, đơn độc doku cung cung cấp, cung phụng kyoo, ku tế tinh tế, tường tế, tế bào sai thụ đưa cho, truyền thụ, giáo thụ ju y y học, y viện I vệ bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh ei khí khí cụ, cơ khí, dung khí ki âm âm thanh, phát âm on, in hoa hoa, bông hoa ka đầu đầu não too, zu, to chỉnh điều chỉnh, chỉnh hình sei tài tiền tài, tài sản zai, sai môn cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn mon trị giá trị chi thoái triệt thoái, thoái lui tai thủ cố thủ, bảo thủ shu, su cổ cũ, cổ điển, đồ cổ ko thái thái dương, thái bình tai, ta tư tư thế, tư dung, tư sắc shi đáp trả lời, vấn đáp, đáp ứng too mạt kết thúc, mạt vận, mạt kì matsu, batsu

466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

đội đội ngũ, quân đội tai chỉ giấy shi chú chú ý, chú thích chuu chu cổ phiếu vọng ước vọng, nguyện vọng, kì vọng boo, moo hàm hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc gan chủng chủng loại, chủng tộc shu phản trả lại hen dương đại dương, tây dương yoo thất thất nghiệp, thất bại shitsu bình bình luận, phê bình hyoo dạng đa dạng, hình dạng yoo hảo, hiếu hữu hảo; hiếu sắc koo ảnh hình ảnh; nhiếp ảnh ei mệnh, mạng tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh hình khuôn hình, mô hình kei thất phòng, giáo thất shitsu lộ đường, không lộ, thủy lộ ro lương tốt, lương tâm, lương tri ryoo phục phục thù, hồi phục fuku khóa khóa học, chính khóa ka trình trình độ, lộ trình, công trình tei hoàn hoàn cảnh, tuần hoàn kan các nội các kaku cảng hải cảng, không cảng koo khoa khoa học, chuyên khoa ka hưởng ảnh hưởng, âm hưởng kyoo phóng, phỏng phóng sự; phỏng vấn hoo hiến hiến pháp, hiến binh ken sử lịch sử, sử sách shi hộ hộ khẩu ko miểu giây (1/60 phút) byoo phong phong ba, phong cách, phong tục fuu, fu cực cực lực, cùng cực, địa cực kyoku, goku khứ quá khứ, trừ khử kyo, ko âu châu âu oo đoạn giai đoạn dan quản ống, mao quản, quản lí kan thiên thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường ten

mei, myoo

505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

phi phi nhân đạo, phi nghĩa hi mãi mua, khuyến mãi bai thưởng giải thưởng, tưởng thưởng shoo biên biên, biên giới hen cạnh cạnh tranh kyoo, kei chấn chấn động shin sát quan sát, giám sát, cảnh sát satsu quan quan sát, tham quan kan thôi giới thiệu, thôi tiến sui dị, dịch dễ, dịch chuyển i, eki di di chuyển, di động I chuyên chuyên môn, chuyên quyền sen chúng quần chúng, chúng sinh shuu, shu thân thân thỉnh (xin) shin banh bờ biển hin thâm thâm sâu, thâm hậu shin li tách li, li khai ri đốc giám đốc, đôn đốc toku bạch thanh bạch, bạch sắc kaku, byaku quy hồi quy ki kích công kích, tập kích geki kiều cây cầu kyoo bộ bộ hành, tiến bộ ho, bu, fu tài tài liệu zai thức nhận thức, kiến thức, tri thức shiki hùng thư hùng, anh hùng, hùng tráng yuu đạt đạt tới, điều đạt, thành đạt tatsu lục kí lục, đăng lục roku thảo thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo too xuân mùa xuân, thanh xuân shun tiên sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiên sen xích đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự seki, shaku hiệu hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu koo bị bị, bị động, bị cáo hi hô gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào ko ác, ố hung ác, độc ác; tăng ố aku, o hữu bên phải, hữu ngạn, cánh hữu u, yuu căn gốc, căn bản, căn cứ kon quang ánh sáng, nhật quang, quang minh koo

544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

tha khác, tha hương, vị tha ta thiệp can thiệp, giao thiệp shoo dung tan chảy, dung hòa, dung hợp yuu châm cái kim, phương châm, châm cứu shin mãn thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện man binh binh lính, binh lực hei, hyoo tu tu sửa, tu chính, tu luyện shuu, shu xử, xứ cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ sho bộ bắt, đãi bộ ho tích tích tụ, súc tích, tích phân seki hà sông, sơn hà ka hoàn tròn gan biên đan, biên tập hen sư giáo sư, tôn sư trọng đạo shi ca ca dao, ca khúc ka sâm rừng shin thiết sắt, thiết đạo, thiết giáp tetsu tịnh xếp hàng hei ái yêu, ái tình, ái mộ ai日 thanh xanh, thanh thiên, thanh niên sei, shoo trách khiển trách, trách cứ, trách nhiệm seki đơn cô đơn, đơn độc, đơn chiếc tan khách hành khách, thực khách kyaku, kaku thu mùa thu shuu viên vườn, điền viên, hoa viên, công viên en hiến hiến dâng, hiến tặng, hiến thân ken, kon lâm lâm sản, lâm nghiệp rin tàng bảo tàng, tàng trữ, tàng hình zoo mô mô phỏng, mô hình mo, bo hệ hệ thống, hệ số kei khoán vé, chứng khoán ken thanh thanh bạch, trong sạch sei, shoo phụ phụ nữ, dâm phụ fu dạ ban đêm, dạ cảnh, dạ quang ya hạch hạt nhân, hạch tâm kaku phú giàu, phú hào, phú hộ, phong phú fu, fuu tiếp nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc setsu thành thành phố, thành quách joo phán bán, phán mại han

583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

thỉnh thỉnh cầu, thỉnh nguyện sei, shin cửu lâu, vĩnh cửu kyuu, ku đăng trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục too, to đồ bản đồ, đồ án, địa đồ zu, to độc độc giả, độc thư doku, toku, too ích lợi ích, hữu ích eki, yaku hắc đen, hắc ám koku giới ở giữa, môi giới, giới thiệu kai mậu mậu dịch, trao đổi boo não bộ não, đầu não noo hậu mùa, khí hậu, thời hậu koo tồn tồn tại, bảo tồn, ôn tồn son, zon hiệu phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu goo cát tốt lành, cát tường kichi, kitsu trừ trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia jo, ji cựu cũ, cựu thủ tướng, cựu binh kyuu siêu siêu việt, siêu thị, siêu nhân choo kiện khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện ken chướng chướng ngại shoo tả bên trái, tả hữu, cánh tả sa mẫu mẹ, phụ mẫu, mẫu thân bo hiểm nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác ken kích kích động, kích thích, kích hoạt geki trích hái, trích yếu teki ương trung ương oo phê phê bình, phê phán hi tọa chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ za biện hùng biện, biện luận ben thôi tổ chức, khai thôi, thôi thúc sai nhi nhi đồng, hài nhi ji, ni giang trường giang, giang hồ koo cấp cung cấp, cấp phát kyuu cụ công cụ, dụng cụ gu sát sát hại, sát nhân satsu, sai, setsu phi bay, phi công, phi hành hi tốc tốc độ, tăng tốc soku ba sóng, phong ba ha giai giai cấp, giai tầng kai hữu bạn hữu, hữu hảo yuu

622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

khổ khổ cực, cùng khổ ku phúc bề ngang fuku kịch kịch bản, vở kịch, kịch tính geki ti, tư công ti, tư lệnh shi chu chu vi, chu biên shuu tẩu chạy soo vị vị thành niên, vị lai mi khuếch khuếch đại kaku chu tuần shuu tùng phục tùng, tùy tùng, tòng thuận juu, shoo, ju thải hái, thải dụng sai phủ phủ định, phủ quyết hi chức dệt shoku, shiki vũ vũ điệu, khiêu vũ bu tả miêu tả sha bạt rút ra batsu sắc màu sắc, sắc dục shoku, shiki liệu trị liệu ryoo đột đột phá, đột nhiên totsu dư thặng dư, dư dật yo hỏa lửa ka việt vượt qua, việt vị etsu công tấn công, công kích koo lịch lí lịch, lịch sử, kinh lịch reki hoàn hoàn thành, hoàn toàn kan phá phá hoại, tàn phá ha hưu hưu trí, hưu nhàn kyuu thuyền thuyền sen nguy nguy hiểm, nguy cơ ki trái nợ, quốc trái, công trái sai hàng hàng không, hàng hải koo lãnh lạnh, lãnh đạm rei phế tàn phế, hoang phế hai minh đồng minh, gia minh mei khố kho, xa khố, kim khố ko, ku hoàng hoàng đế koo, oo chiêm, chiếm chiếm cứ sen tướng tướng quân shoo sưu sưu tầm, sưu tập soo

661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

nghiêm tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng gen, gon cập phổ cập kyuu kỉ thế kỉ, kỉ nguyên ki cố cố tổng thống, lí do ko trang trang phục, hóa trang, trang bị soo, shoo tựu thành tựu shuu, ju lũy thành lũy rui tố yếu tố, nguyên tố so, su trúc trúc chiku dị dị bản, dị tộc, dị giáo I dược thuốc yaku trát tiền giấy satsu thịnh thịnh vượng, hưng thịnh sei, joo duyên trì hoãn en mã ngựa ba di sót lại, di tích, di ngôn, di vật i, yui cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp kyuu phụ phụ tử, phụ thân, phụ huynh fu giáng, hàng giáng trần; đầu hàng koo vương vương giả oo giảng giảng đường, giảng bài koo duy sợi dây I nhan nhan sắc, hồng nhan gan quân quân bình, quân nhất kin ngọc ngọc gyoku du dầu yu hỉ vui ki loại chủng loại rui đẳng bình đẳng, đẳng cấp too nghệ nghệ thuật, nghệ nhân gei giác cảm giác, giác ngộ kaku tĩnh bình tĩnh, trấn tĩnh sei, joo tập học tập shuu tiêu mục tiêu, tiêu chuẩn hyoo bàn, ban nhất ban han hạ mùa hè ka, ge vĩnh vĩnh viễn, vỉnh cửu ei hưng, hứng hưng thịnh, phục hưng; hứng thú koo, kyoo vũ lông vũ u

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

bác uyên bác haku, baku nghênh hoan nghênh, nghênh tiếp gei cấm cấm đoán, nghiêm cấm kin đoản đoản mệnh, sở đoản tan bỉ anh ta hi khúc ca khúc kyoku thân dãn ra shin kế kế tục kei áp áp lực, trấn áp atsu tích thành tích seki lại ỷ lại rai liêu đồng liêu, quan liêu ryoo hậu nồng hậu, hậu tạ koo thế thay thế, đại thế tai bối bối cảnh hai nghịch phản nghịch gyaku nham đá tảng, nham thạch gan lục lục địa, lục quân riku ấn in ấn, ấn tượng in nhiệt nhiệt độ, nhiệt tình netsu hương mùi hương, hương thơm koo, kyoo giác tam giác, tứ giác kaku mỗi mỗi mai phong phong phú hoo luân bánh xe, luân hồi rin lưu lưu học, lưu trữ ryuu, ru thuận tòng thuận, thuận tự jun từ từ vựng, từ chức ji tiện thuận tiện ben, bin tán, tản phấn tán, tản mát san đế buộc tei thê thê tử sai nhân nguyên nhân in tân bờ biển shin đồ tiền đồ to tội tội phạm, tội ác zai tắc quy tắc, phép tắc soku chư chư hầu sho chí ý chí, chí nguyện shi

739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

nguyên nguồn, nguyên tuyền gen loan vịnh wan đạp dẫm lên too phất trả tiền futsu hạnh hạnh phúc, hạnh vận koo hứa cho phép, hứa khả kyo lược tỉnh lược, xâm lược ryaku cố ngoan cố, cố thủ ko tán tán đồng, tán thành san tinh hành tinh, tinh tú sei, shoo chấp cố chấp shitsu, shuu thiện thiện ác, từ thiện zen bản xuất bản han tinh tinh lực, tinh túy sei, shoo vong diệt vong boo, moo thực thực vật, thực dân shoku băng băng hoại hoo lệ quay lại rei tầng hạ tầng, thượng tầng soo thính thính giả choo thích thích hợp teki thuộc phụ thuộc zoku chấn địa chấn shin túc tá túc, kí túc xá shuku áp ấn oo thoát giải thoát datsu khiếm khiếm khuyết ketsu vĩ cái đuôi bi đãi đuổi bắt tai chiêu sáng shoo vi chu vi, bao vây I hôn kết hôn, hôn nhân kon lữ lữ hành, lữ khách ryo bội bội thu, bội số bai bách áp bách, bức bách haku phổ cửa biển ho đấu đấu tranh, chiến đấu too trì cái ao chi tượng tưởng tượng, thần tượng zoo

778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

hóa hàng hóa ka tước gọt, tước đoạt saku tự chùa ji phản cái dốc han hoại phá hoại kai loạn phản loạn, chiến loạn ran đới nhiệt đới, ôn đới tai ngạn hải ngạn gan khiển phân phát ken khẩn khẩn cấp, khẩn trương kin nỗ nỗ lực do luyện rèn luyện, luyện tập ren khang kiện khang, khang trang koo trì muộn chi khí từ bỏ ki hình hình phạt, tử hình kei tuyên tuyên bố, tuyên cáo sen tị tị nạn hi trứ trứ danh, trứ tác cho phòng phòng ở boo trủng đống đất cần chuyên cần, cần lao kin, gon phục y phục, cảm phục, phục vụ fuku lâm lâm thời rin trắc đo đạc soku hoặc nghi hoặc waku cự to lớn, cự đại, cự phách kyo thăng thăng tiến, thăng thiên shoo vi, vị hành vi; vị kỉ I đình đình chỉ tei viễn viễn phương, vĩnh viễn en, on khinh khinh suất, khinh khi kei triệu triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12) choo hỗn hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn kon xung ngoài khơi chuu mạc khai mạc, bế mạc maku, baku hạ chúc mừng ga tải đăng tải sai sáng sáng tạo soo

817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

trận trận mạc jin bạo, bộc bạo lực, bộc lộ boo, baku đảo đảo lộn too phổ phổ thông fu tạp tạp chí, tạp kĩ zatsu, zoo trúc kiến trúc chiku đức đạo đức toku quý mùa ki mật bí mật, mật độ mitsu phù nổi, phù du fu lệnh mệnh lệnh, pháp lệnh rei thụ cây, cổ thụ ju huệ ân huệ kei, e nghi nghi thức gi bang liên bang hoo phạm phạm nhân han thường bồi thường shoo ức ức chế yoku tuyệt đoạn tuyệt, tuyệt diệu zetsu thố đặt, để so bộc bộc phát baku san tuần san, chuyên san kan sào quý cao quý ki đình triều đình, gia đình tei lão già, lão luyện roo hoạn bệnh hoạn kan để đáy tei bưu bưu điện yuu tuần 10 ngày jun tổn tổn hại, tổn thương son đồ môn đồ, đồ đệ to thừa thừa nhận shoo khủng khủng bố, khủng hoảng kyoo linh tuổi rei long cao quý ryuu chí tạp chí shi trạch tuyển trạch taku cư cư trú kyo

856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

lí đằng sau ri dịch ga eki tốt tốt nghiệp sotsu thương tổn thương, thương tật shoo du du hí, du lịch yuu, yu cố thuê, cố nông ko tính thôn tính hei nhu nhu yếu ju bão ôm, hoài bão hoo yết yết thị kei canh canh tân koo hoãn hòa hoãn kan miêu miêu tả byoo ô ô nhiễm o chiêu chiêu đãi shoo dục dục vọng yoku nhiễm ô nhiễm sen táng an táng soo dưỡng dưỡng dục yoo lạc liên lạc raku dịch thông dịch, phiên dịch yaku mộ mộ tập, chiêu mộ bo phức phức tạp fuku khắc thời khắc koku huyết tâm huyết ketsu hi hi hữu, hi vọng ki cân gân cơ kin khế khế ước kei trí trí mạng chi liệt cột, la liệt retsu mê mê hoặc, mê đắm mei cứ căn cứ, chiếm cứ kyo, ko tức con trai, tử tức soku tấu diễn tấu soo công công lao koo, ku thảo thảo mộc soo bàn cái khay ban bản tấm bảng han, ban ngã bản ngã ga

895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

xạ xạ thủ sha xúc tiếp xúc shoku tú ưu tú, tuấn tú shuu ôn ôn hòa, ôn tồn on mộ chiều tối bo huyền treo ken, ke nhược nhược điểm, nhược tiểu jaku chương chương sách shoo triệt triệt thoái tetsu nạp nộp noo, naQ, na, nan, too thống thống khổ tsuu nhai phố xá gai, kai tiếu cười shoo vinh vinh quang, vinh hạnh ei cứu cấp cứu, cứu trợ kyuu nguyện tự nguyện, tình nguyện gan thám do thám, thám hiểm tan trọng trọng tài chuu dụ giàu sang yuu nhẫm tiền thuê chin tráp đối xử liễu kết liễu, liễu giải ryoo <khung> cái khung tất tất nhiên, tất yếu hi linh cái chuông rei, rin quyển quyển sách kan súc co lại shuku chiết bẻ gãy, chiết suất setsu đào đào tẩu too cật đóng hộp kitsu vũ mưa u đàn, đạn đánh đàn; viên đạn dan vũ vũ trụ u điểu chim chóc choo thác ủy thác taku đường thực đường, thiên đường doo đảng đảng phái too phật phật giáo butsu khốn khốn cùng kon

934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

thương nhà kho soo hỗ tương hỗ go tiết tiết mục setsu, sechi hội hội họa kai, e giới đưa đến thận thận trọng shin lự tư lự, khảo lự ryo trưng đặc trưng, tượng trưng choo đoan đầu đoạn tan nhục thịt niku mai tờ mai đinh <số đếm> tei, choo tá mượn, tá điền shaku cốt xương, cốt nhục kotsu khuynh khuynh đảo, khuynh hướng kei hoàn hoàn trả kan lí làng ri thúc bó (hoa) soku bạn đi cùng han, ban tích dấu tích, vết tích seki tửu rượu shu quân quân chủ, quân vương kun áo trong cùng oo hạng hạng mục koo dược nhảy lên yaku tai tai họa sai thiêu thiêu đốt shoo bế bế mạc, bế quan hei tịch tịch dương seki xúc xúc tiến soku quần quần chúng, quần thể gun lại thác nước cự cự tuyệt kyo thằng sợi dây joo tiền tiền bạc sen luật luật pháp ritsu, richi thuần đơn thuần, thuần khiết jun giản đơn giản kan tự tình tự sho, cho

973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

tặng hiến tặng zoo, soo dương thái dương yoo dự gửi yo mộng mơ mu nhiên nhiên liệu nen khước khước từ kyaku quải treo sam cây sam huy phát huy, chỉ huy ki sáp chát juu xưng xưng tên, danh xưng shoo khống khống chế koo tạm tạm thời zan dụ dụ dỗ yuu ỷ ỷ lại i, e diệu ngày trong tuần yoo thỏa thỏa hiệp da tôn tôn giáo shuu, soo điện cung điện den, ten đoạt chiếm đoạt datsu hào hào kiệt, phú hào goo thiệu giới thiệu shoo kính kính yêu kei thải cho mượn tai chứng chứng bệnh, triệu chứng shoo cấu mua koo cố nhìn lại ko điển cổ điển, điển tích ten

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->