UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE SPECIALIZAREA GEOGRAFIE, ANUL III

Prof. coordonator: Lucian Roşu

Autor: Ioana Dicu grupa 1131 A

Mai, 2012 Iaşi

rostul lor pe pământul unde se află şi a trage dintr-acesta toate urmările în ce priveşte viaţa lor viitoare” Nicolae Iorga . “Toate popoarele şi cele mai mărunte. caută în momentul de faţă a-şi documenta obârşia lor.

 Relevanţa temei:Explicarea distribuirii spaţiale a diverselor antroponime  Metodologie: Metoda de colectare a datelor: Pagini Aurii 2008 Softuri utilizate: Microsoft Office 2007 Microsoft Excell 2007 Adobe Illustrator CS5 Metoda şi analiza de interpretare:cu ajutorul dicţionarelor am analizat radacinile a 344 de nume ale abonaţilor ROMTELECOM din comuna Ghelari.I. .P. Scop şi obiective: Clasificarea antroponimelor în funcţie de anumite criterii şi prezentarea acestora în cadrul seminarului de G. ţinând cont de trecutul istoric şi economic al regiunii.

.

 Ghelari. ca loc din care se realiza extragerea minereului de fier. atestată documentar în 213-215 î. .  Provenienţa numelui: Natus ibi ubi ferrum nasciturnăscut acolo unde se naşte fierul.  Este o comună suburbană situată în partea de sud-vest a municipiului Hunedoara.C. sat din ţinutul Pădurenilor.

27% 47% 26% SECTORUL PRIMAR SECTORUL SECUNDAR SECTORUL TERŢIAR .

Sectorul terţiar:frecvenţa antroponimelor care atestă ă profesiune ce implică ştiinţa de carte şi spiritul formator: Birăianu.     Herghelec(g)iu. Sectorul primar:Provenienţă română: Bârsan. tăbăcar. Ciobanu. morar. Dascălu. Popa sau Tiron. Jitărescu. ponderea cea mai mare a numelor este deţinută de sectorul terţiar: vecinătatea comunei cu municipiul Hunedoara In timp. Strugaru şi de origine maghiară: Hanţ(vită slabă). Numele Blidaru şi Nestor confirmă legătura dintre locuitori şi zonele forestiere. Sectorul secundar:meşteşugurile din Ţinutul Pădurenilor: pânzar. . mineritul şi-a pierdut din importanţă. Sunt nume legate de activităţile agricole sau forestiere. olar.

3% 17% 17% 29% 34% Origine moldovenească Origine ardelenească Origine muntenească Origine exterioară Origine bănăţrană .

Numele cu prefixul “a”. Boldor(veche familie boierească) . (Ardeleanu.  Din Banat: Craşovean . sufixul –ian atestând originea geografică a numelui. atestă o migrare mai puternică dinspre sud. Topliceanu)  Prezente sunt şi denumirile din Moldova: familia Moldoveanu. Bistrian. Amariei etc. Vâlceanu. sunt specifice moldoveneşti: Asandei. Selagea). Moenciu. Dobra. Poziţionarea în Ardeal. (Muntean(u).  Origine munteană.localitate din Ardeal.

Origine maghiară Origine greacă Origine germană Origine tracă Origine slavă Structura confesională Origine bulgară 2% 5% 12% 21% 9% 24% 27% .

Stoica.Sârbu. Coman. Lobonţ. Tronciu. originea        etnică a antroponimelor atestă un grad diversificat. Pall. Pasc(ar)u . Tănăsescu. Sîrbu. Borbley(bărbier) Origine germană: Bachner. Bodea. Origine slavă: Rusu. Condurachi. Golgot. Zlătaru. Bugyi. Moga(mogoş). Pall(Paul). Davanca. Sârghe. Originea maghiară: Tollas. Bartha. Pascal. Boda. Mega(megya). Tivadar Origine traco: Carp. Tuza. Crăciunesc(u). Uţă. Neamţ(u). Dinga. Cazacu. Gostian. Dodi. Alimpesu. Buda. Prodan. Stan. Datorită aşezării geografice in partea de vest a României. Origine greacă: Panait. Structura confesională: Filimon. Ristea.Balea(bal-alb) Origine bulgară: Zlatan. Zlătior.

 Conform datelor Recensamântului din 2002:  97% români  2% maghiari  0.05% germani  0.05% slovaci  97% ortodocşi  2% romano –catolici  1.5% adventişti .

Nume derivate din alte nume Denumiri botanice Porecle Denumiri zoologice Denumiri geografice Alte nume 34% 42% 5% 5% 8% 6% .

Undrea  Luca. La bază stă un vechi nume ebraic.nume ce are o veche tradiţie europeană creştină.nume atestat în Noul Testament. purtat de Sfântul Apostol Luca  Mihai. exprimat prin variantele Andrea.de la bulgărescul rado sau ungurescul rado care semnifică bătăuş . Andrei. cel al Arhanghelului Mihai care semnifică “cine este ca Dumnezeu”  Radu.nume intrat de timpuriu în onomastica creştină.

Structura etno-confesională Structura profesională Originea geografică Altele 20% 11% 58% 11% .

secotul secundar nemaifiind atât de bine reprezentat în onomastică.  După structura profesională. domină numele din sectorul terţiar. ca dovadă a apropierii localităţii de municipiul Hunedoara. ca dovadă a unei puternice migraţii din secolele trecute spre nord. .  După provenienţa geografică. domină denumirile unor localităţi din Ardeal şi din Muntenia. Din analiză se observă ca majoritatea antroponimelor sunt cele provenite din alte nume şi din porecle.

_Hunedoara http://recensamant. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Ion-Dicţionar ortografic. Aurelia.      editura ştiinşifică şi Enciclopedică. morfologic şi explicativ de nume proprii româneşti şi straine (2007) http://ro. Iordan. 1983 MIHAILOVICI.ro . Editura Minerva.transindex. Bucureşti. 2003 TOMA.ro/?pg=3&id=1410 www. Bucureşti.wikipedia. IORGU.dex.org/wiki/Ghelari.referinte. Dicţionar onomastic creştin. ortoepic.

 AŞTEPT ÎNTREBĂRILE ŞI SUGESTIILE VOASTRE. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful