S.C.

Honeywell LifeSafety România SRL Iolanda Blaj AFA, anul 2

1. Cifra de afaceri a S.C. Honeywell LifeSafety România SRL în anul 2010: 176.583.803 lei 2. Câteva elemente de identificare: • Fabrica Honeywell Life Safety Romania SRL a luat ființă în 1993 facând parte din firma germana Eff-Eff Alarm GmbH. • Obiectul de activitate al firmei este producerea de sisteme electronice de siguranță a vieții: sisteme de detecție de incendiu, sisteme de protectie antiefractie, sisteme de control al accesului (cod CAEN 2790). • Are peste 1.500 de angajaţi în România, iar la nivel global grupul are aproximativ 130.000 de salariaţi în 100 de ţări. • Printre clienţii români ai Honeywell se află rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom, Parlamentul, Stadionul Naţional Arena, Biblioteca Naţională sau maternitatea Giuleşti. • Este prezentă pe piaţa locală prin două fabrici, una la Lugoj (Honeywell Life Saftey, care are 600 de angajaţi şi produce sisteme de detectoare de foc şi de fum) şi o fabrică în Bucureşti (Honeywell Turbo Technologies, care are 700 de angajaţi şi care produce turbosuflante pentru motoare diesel şi pentru motoare pe benzină). • În 2010 veniturile globale ale Honeywell au ajuns la 33,4 mld. dolari, iar cele generate de regiunea Europa de Est, Orientul Mijlociu şi Africa au reprezentat 29% din veniturile totale (aproape 10 mld. dolari, respectiv 7,3 mld. euro). • În 2010 s-a aflat pe locul 7 în topul celor mai mari 100 de exportatori din România. 3. Informații financiare principale
NR. CRT

INDICATOR 1 Cifra de afaceri Vânzări pe piața externă Vânzări pe piața internă 2 Profit din activitățile operaționale 3 Profit din activitățile financiare 4 Profit brut impozabil 5 Impozit pe profit 6 Profit net 1

2010 176.583.803 170.156.760 6.427.043 7.708.809 1.050.016 8.758.825 1.198.549 7.560.276

923.45 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 • Viteza de rotație a creditelor-furnizor 𝑣𝐹𝑧2010 = • Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) 𝑣𝑆𝑡2010 = 𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜𝑟𝑖 ∗ 365 = 104 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐴𝑐ℎ𝑖𝑧𝑖ț𝑖𝑖 5.037 • Indicatorul lichidității imediate 𝐿𝑖2010 = • Viteza de rotație a debitelor-clienți 𝑣𝐶𝑙2010 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ăț𝑖 558. 2 .084 = = 0. având în vedere că structura încasărilor renstante (venituri încasabile) ale companiei constă în principal din venituri intercompanii cu părțile afiliate și sunt strict monitorizate.803 • • • Riscul de schimb valutar: compania este permanent expusă riscurilor de schimb valutar RON-EUR. Indicatori calculați • Indicatorul lichidiății curente 𝐿𝑐2010 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 95.4.125 ∗ 365 = ∗ 365 = 69. Riscul de credit. compania a participat în anul 2010 la programul de headging Honeywell. Pentru reducerea impactului cursului de schimb.12 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 44.037 𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛ț𝑖 ∗ 365 = 28.554.971.583.968 = = 2. ceea ce poate afecta capacitatea acestora de a rambursa sumele datorate (Compania are creanțe comerciale la 31 dec 2010 în valoare de 11. datorită plăților externe și interne și/sau veniturilor de încasat.foarte scăzut. Riscul de piață: clienții și alți debitori pot fi afectați de condițiile de piață.680 lei).270. Riscuri • 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖 33.923. Riscul politic: schimbările politice din țara noastră și cu instalarea noului Guvern politica fiscală a companiei este direct influență de noile reglementari fiscale care vor fi introduse. Acest risc poate avea impact și asupra previziunilor fluxurilor de numerar și asupra evaluării activelor financiare și nefinanciare.01 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 44.35 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 176.

Compania poate obține venituri din dobânzi aferente cash pooling. Incasso -pentru transmiterea documentelor financiare și comerciale către client și pentru a păstra controlul asupra mărfii până când trasul efectuează plata sau acceptă trata sau biletul la ordin. astfel încât la sfârșitul zilei. Honeywell Garett având rol de entitate coordonatoare (aceasta deține un cont bancar în care celelalte entități contribuie cu disponibilități sau se alimentează. 3 Servicii/produse non credit si justificati • “Cash pooling”.crearea unei structuri de tip cash pooling între entitățile Honeywell de pe teritoriul României.6. în funcție de necesități. contul bancar current în EUR al fiecăreia este zero). • • 7. Compania poate obține câștiguri din contracte forward. Pentru eliminarea riscului valutar în cazul achizițiilor și vânzărilor în valută compania poate încheia contracte forward.084 lei) poate contarcara un credit de tip Overdraft pentru asigurarea continuității plăților furnizorilor. 3 . Oferiti un credit si justificati • Dat fiind faptul că compania dispune de disponibilități foarte reduse în raport cu volumul activității (558.