ANUNŢ CURSURI PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE Cursurile de pregătire a persoanelor care solicită autorizarea, în vederea desfăşurării activităţilor

de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art.8 din Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.89/2009 publicat în M.Of. Partea I-a nr. 804/25.11.2009 se desfăşoara în cadrul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Catedra de Instalaţii pentru Construcţii. Cursurile se adresează tuturor celor interesaţi şi au ca obiect pregătirea pentru susținerea examenului de autorizarea şi verificarea persoanelor fizice în domeniul gazelor naturale, în funcţie de gradul solicitat. Seriile de pregătire încep în momentul în care sunt înscrişi minim 20 cursanţi. Următoarea serie este programată în perioada 01.06 – 16.06 2012. Ȋn cazul ȋn care mai sunt solicitări se va mai organiza o grupă intr-o perioada stabilita de comun acord cu solicitantii. La terminarea cursurilor se eliberează adeverinţa de absolvire. Taxa pentru participare la cursul de perfecţionare este de 620 RON (care include TVA). Persoanele interesate să urmeze programul de pregătire, trebuie sa achite taxa de participare care reprezintă şi înscrierea la cursuri și să depună o cerere la care v or fi ataşate și copiile după documentele de studii și documentul de identitate. Plata se va face în contul Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din Ramânia (AIIR) -Filiala Moldova, Cod fiscal 27382310, Cod IBAN RO09RNCB0175118532010001 deschis la B.C.R. Iaşi cu menţiunea ”Plata pentru curs gaze” Copia după ordinul de plată, scanată, va fi trimisă pentru luare în evidenţă pe adresa de e-mail: aiiro.filialamoldova@yahoo.com Informaţii : conf.dr.ing. Vasilică Ciocan, 0232.278680/1249; 0755.878.803; 0728.946.086

.I..200..R... Dr.....dr....... Dr.............. FILIALA MOLDOVA cu sediul in Iaşi...... cu domiciliul în localitatea ……... C...... Partea I-a nr.1 Obiectul contractului: Cursuri de pregătire a persoanelor care solicită autorizarea..I. . Cont deschis la B.... Art..... Plata se va face în contul Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din Ramânia (AIIR) ............ C. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.........89/2009 publicat în M.......... în calitate de beneficiar.......... Prof............... PRESTATOR Preşedinte AIIR – Filiala Moldova Prof.P......... în conformitate cu prevederile art................ Dna/Dnul ………..... Între: ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA A.......... Iaşi nr. din ……………...S......F...... Vor fi ataşate la contract copiile după documentele de studii și documentul de identitate ale beneficiarului Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare... 178/A/09.2012..ing.. posesor al CI seria .......P.......... 27382310......C............ Cod IBAN RO09RNCB0175118532010001. Doc..... execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale. Judecătoria Iaşi Nr....... s-a încheiat următorul contract: Art... Str....01 – 11..... BENEFICIAR ...Filiala Moldova...........11....... din care unul la prestator şi unul la beneficiar........02.3 Valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de 620 RON....... 43.....R. RO09RNCB0175118532010001........ reprezentata legal prin prof.C.8 din Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare... pe de o parte ... Ing.... execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale....2 Perioada de desfăşurare a cursului este: 28. deschis la B... în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare..2010.... nr......... Iaşi.... CNP .... ……..F.....Of....I. ....... Theodor Mateescu ............... Mangeron nr............ 804/25..I........ 700050...................09... cont IBAN nr.................. Theodor Mateescu – în calitate de PRESTATOR... D.. Art.R.........CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PERSOANE FIZICE nr. …………………………………………………………… deschis la banca . Cod fiscal 27382310............. adresa .....

........ cursuri care urmează a fi frecventate din partea beneficiarului de persoanele identificate în Anexa 1.CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PERSOANE JURIDICE nr......... Str.2012... având sediul social în ……………………………. deschis la B..R... din …………....R.… societate comercială constituită și funcționând în conformitate cu legislația română....... Theodor Mateescu – în calitate de PRESTATOR......I... Art. 804/25.S.01 – 11. reprezentata legal prin prof............ C......02......09..3 Valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de 620 RON./........ 178/A/09........R.....F... reprezentată legal prin ……………. Cod fiscal 27382310........... din care unul la prestator şi unul la beneficiar.....dr...ing...200......2 Perioada de desfăşurare a cursului este: 28..8 din Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare.... …………………………………………………………… deschis la banca . în conformitate cu prevederile art........ execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale. Theodor Mateescu BENEFICIAR . PRESTATOR Preşedinte AIIR – Filiala Moldova Prof.................C....... Doc./. Ing......... D.. RO09RNCB0175118532010001....... s-a încheiat următorul contract: Art... 27382310..I.. FILIALA MOLDOVA cu sediul in Iaşi....C... Judecătoria Iaşi Nr.. înregistrată la ORC sub nr..... ……... în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare.. .C...... aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr........1 Obiectul contractului: Cursuri de pregătire a persoanelor care solicită autorizarea..... Cont deschis la B. Între: ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA A..Filiala Moldova................. C.. Mangeron nr.... Plata se va face în contul Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din Ramânia (AIIR) .11. Prof.. Art.I.....P.I.. Iaşi nr.. Dr. J…..89/2009 publicat în M....... Iaşi. în calitate de beneficiar.. cod fiscal RO……………………. şi S.... 43..P.. execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale..... Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare... pe de o parte .. Dr........ …………………………………… cont IBAN nr.F.Of.. 700050...... ………....2010...... Partea I-a nr. pentru fiecare persoană participantă.......... Cod IBAN RO09RNCB0175118532010001.....

Crt... .... BENEFICIAR ... LISTA PARTICIPANTI CURSURI GAZE perioada 01..Vor fi ataşate si copiile dupa documentele de studii si documentul de identitate ale participantilor.................Anexa 1 La contract nr……/ …………...06 2012 Nr...06 – 16.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CURSANT GRAD* Carte de identitate* cod numerir personal * ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful