You are on page 1of 499

i istina e vas osloboditi

Dopunjeno izdanje za 21. stoljee


Briljantno razotkrivanje tajnog plana u pozadini svjetskih zbivanja koje se pokazalo zapanjujue tonim u predvianju dananjih dogaaja

David Icke

Ovo, dopunjeno izdanje za 21. stoljee, posveeno je Lindi Atherton, nekadanjoj Lindi Icke, mojem najboljem prijatelju kojeg bih svakome poelio da ga ima. Da ne postoji morao bih je izmisliti
Mi smo snaga u svemu; Mi smo ples mjeseca i sunca; Mi smo nada koja nikada ne umire; Mi smo plima koja se ne povlai.

upoznat ete istinu i istina e vas osloboditi


Koliko malo znamo o dubinama vjenosti. Otkuda nam pravo da osporavamo veliinu i mo takve mudrosti i stvaranja. Na nebesima mogu biti milijuni svjetova... izvan nae postojbine. Na svakome od njih iva bia koja zure u nebo udei se svemiru bez kraja. I oni mogu pomisliti da osim njih... razumnog ivota nema. Ali moda nisu bahati poput ljudi. Moda su dovoljno inteligentni da shvate da u beskraju vjenosti mogue je sve... I sasvim je zamislivo, da ovu nau Zemlju, koja nije drugo doli zrnce praine u stvarnosti, ne samo da posjeuju drugi oblici ivota ve njome i upravljaju. Neka nas bahatost ne zaslijepi uvezi mogueg i nemogueg. Jer mi smo djeca u osvitu naeg svijeta a svemirje nae uilite i inteligencija izvan naeg poimanja koja eka da je dodirnemo... kad budemo spremni primiti je. Traite, i udesa koja ete vidjeti otkrit e vam prave znaajke vaeg svemira. Poeljet ete saznati svoje pravo podrijetlo. Krasota vaeg podrijetla nadmait e vaa vjerovanja i spoznaju. A neizmjerna dubina vae kozmike zbilje ostat e dijelom vaeg nasljea u izmaglici vjenosti. Spokoj steen razumijevanjem ljepota je kreacije. Izgovorena je rije i duh u vama zna da dom je vjenost a bivanje besmrtno...
Tony Dodd

sadraj
uvod u izdanje za 2 1 . stoljee uvod prvi dio ono smo to mislimo zatvor 9 11 17

prvo poglavlje drugo poglavlje tree poglavlje etvrto poglavlje peto poglavlje esto poglavlje sedmo poglavlje osmo poglavlje deveto poglavlje deseto poglavlje jedanaesto poglavlje dvanaesto poglavlje trinaesto poglavlje etrnaesto poglavlje petnaesto poglavlje esnaesto poglavlje
drugi dio

veo su/a..........................................................................................19 roenje Bratstva............................................................................. 37 mo novanica............................................................................... 53 od Rhodesa do propasti................................................................. 73 zdruene fronte............................................................................ 103 izvorni planovi.............................................................................. 123 nadrase........................................................................................ 141 tajna vlada....................................................................................161 piramida moi............................................................................... 205 super Elita - crnomagijai.............................................................233 prijevara s dugovima.................................................................... 249 skrivena ruka................................................................................ 285 jednostranake drave................................................................. 341 psiholoki faizam........................................................................ 389 kult ili varka?.................................................................................417 globalno selo"..............................................................................433
sloboda 447

sedamnaesto poglavlje mi smo zatvorski uvari......................................................................... 449 osamnaesto poglavlje devetnaesto poglavlje dvadeseto poglavlje
postskriptum bibliografija

sloboda zvana ljubav....................................................................469 napokon slobodni......................................................................... 483 volim vas, dr. Kissinger............................................................... .499
505 507

uvod u izdanje za 21. stoljee


rolo je deset godina otkad je, usprkos nepovoljnim okolnostima, objavljeno prvo izdanje ove knjige. Izdavai mojih prethodnih knjiga odbili su ak i razmotriti mogunost da objave ovu zbog u njoj navedenih imena i zato to je plan svjetske di ktature kojeg otkriva bio daleko iznad praga vjerodostojnosti i sposobnosti poimanja njihovih New Age" umova. Njihova lea strelovito su zamicala iza obzora u oblaku praine, a, tko zna, moda jo uvijek tre. Ili, s obzirom na veliku uspjenost ove i drugih knjiga koje su uslijedi le, moda su nauili veliku, veliku lekciju. Bjeanjem od stvari s kojima se ne elimo suoiti nikamo neemo stii. Samo emo odgoditi, najee nakratko, hvatanje ukotac s onime ega se bojimo. Bilo kako bilo, da bih objavio ovu knjigu morao sam posuditi 15.000 funti od Da vida Solomona, prijatelja iz Liverpoola, i osnovati kompaniju koju sam nazvao Bridge of Love Publications kako bih objavio ono to nitko drugi nije htio. Za pomo sam takoer zamolio druge ljude koji su se sluajno" pojavili u mojem ivotu prethodnih tjedana - Alice Ferguson, umjetnika Neila Haguea i opremaa knjiga Sama Mastersa koji je opremio sve moje knjige to su uslijedile nakon ove.

Bio je pravi izazov napisati knjigu od nule", ali tijekom godina pruila mije broj na zadovoljstva. U smislu ovosvjetovne" razine svjetske zavjere ovo je jo uvijek naj vanija knjiga koju sam dosad napisao, a vjerojatno e to i ostati sve do dana mog odlaska iz ovog carstva manipuliranog privida. U nadolazeem desetljeu teme i predvianja iz knjige I istina e vas osloboditi doista su vjerno odraavale dogaaje koji su se odvijali irom svijeta. Ukljuivalo je to najoitije koritenje modificiranog hegelijanizma" ili, kako ga nazivam, problemareakcije-rjeenja", da bi se potajno stvorio problem za kojeg e vlasti moi otvoreno ponuditi rjeenje" - promjene drutva kao uvod u globalnog Velikog brata, faisti ku dravu, koju bi, bez stvorenog problema", javnost odbacila. Klasian primjer toga bili su zastraujui napadi na dan 11. rujna, gdje su napadi (problem) vodili do odgovora tipa neto se mora poduzeti" (reakcija) ime je omogueno ukidanje temeljnih sloboda, prava i privatnosti te pokretanja sasvim fiktivnog rata protiv te rorizma" (rjeenje). Podrobnije o pozadini svega ovoga moete nai u knjizi Alisa u zemlji udesa i razaranje Svjetskog trgovakog centra (Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster). itajui ovu knjigu vidjet ete daje sredinom 1990-ih sila koja stoji iza dogaaja u 21 . stoljeu u velikoj mjeri razotkrivena, kao i plan prema kojem se ravnala. Dakle, za tadanje predvianje onoga to se sada dogaa nije vam trebao prorok" ve samo predano prouavanje i razotkrivanje mree koja upravlja vladama, banko-

/ istina ce vas osloboditi

vnim

sustavom,

svjetskim

korporacijama,

donoenjem

vojnih

odluka

vlasnitvom

nad medijima. Danas, zahvaljujui radu gorljivih istraivaa, mnogo vie ljudi postaje svjesno svjet ske zavjere negoli ih je bilo u one dane osame kada je prvi put izdana I istina e vas osloboditi. Ako bih trebao navesti postignua u svome ivotu kojima se najvie pono sim, ova bi se knjiga nalazila pri samom vrhu.
David Icke

Ryde, Isle ofVVight, srpanj 2004.

Napomena izdavaa u vezi velikih i malih poetnih slova:

Mnoge rijei koje se inae piu malim poetnim slovom autor je pisao veli kim slovom, radi dodatnog isticanja: npr. u izrazima Novi Svjetski Poredak, lluminati, Slobodnizidari, etvrta Dimenzija, Babilonsko Bratstvo itd. Budu i da se u hrvatskom jeziku takve rijei uglavnom piu malim slovom, auto rov nain pisanja velikih i malih slova preuzimali smo kod najee korite nih, ili najvanijih, takvih izraza, poput gore spomenutih i nekih drugih.

10

uvod

ono smo to mislimo


i ivimo u viedimenzionalnom svemiru; dijelu viedimenzionalne i beskona ne svijesti koju zovemo Bogom i Stvorenim svijetom. Mi smo viedimenzijska bia. I ova knjiga, dakle, treba biti viedimenzijska eli li na neki bitniji nain dopri nijeti ovjekovoj slobodi. Na svjetlo dana iznosi svakodnevnu manipulaciju naim ivotima od strane tajne klike te prikazuje duhovne uzroke i rjeenja koja e donijeti pravu slobodu planetu Zemlji i svima koji na njoj ive. Potonje se odnosi na ono to mislimo i osjeamo o nama samima, a prije nego to ponem odmatati klupko svjetske manipulacije i navoditi neka imena upletenih ljudi i organizacija, vrlo je vano da ukratko izloim kontekst u kojem iznosim ove teme. Nipoto ne elim da ljudi itaju knjigu puni gnje va, mrnje i osudivanja svjetskih manipulatora i onoga to oni rade. Ovu knjigu ne piem u namjeri da ikoga okrivljavam, ve iskljuivo zato da pokaem to se dogaa kada ljudska rasa dopusti da joj netko zagospodari umom i kako se stvari brzo mogu promijeniti - i mijenjaju se - kada svrgnemo vladare naeg uma.

Imena u navoditi zato to moramo znati tko vue konce u pozadini elimo li ra zotkriti ono to se dogaa. Takvim razotkrivanjem tim emo ljudima takoer pruiti priliku da se suoe s vlastitim djelima i da shvate kako je elja za kontrolom i vladanje nad drugima izraz njihove vlastite neuravnoteenosti i odbojnosti prema samima sebi. Podizanje vela tajnovitosti ubrzat e okonanje takve prevlasti i manipulacije. Ali elitna klika koja upravlja svijetom, Svjetska Elita, kako ju nazivam, jest naa kre acija. Loe bi bilo da ih obasipamo mrnjom i osuivanjem, te da ih drimo odgo vornima za sve nedae ovoga svijeta. Da, kao to ete vidjeti, ista skupina svojim je manipulacijama dovela do izbijanja dva svjetska rata i svih negativnih dogaaja svjet skog znaaja u ovom stoljeu a i prije. Ali, bez preostalog dijela ljudske rase ne bi u tome uspjeli. aica elite ne moe uzrokovati ratove ukoliko tisue ili milijuni drugih ljudi nisu voljni preuzeti ulogu topovskog mesa. Ukoliko ljudi, proitavi ovu knjigu, za ono to se dogaa dre odgovornom samo Svjetsku Elitu, tada im je izmakla bit moje sveukupne poruke. Ono to se dogaa u svijetu je odraz, sada i ovdje, onog to se zbiva u nama, u ljudskoj rasi. Ovu stvarnost stvorili smo sami. Ali kako? Suprotno onome to nam medicinska znanost opsesivno ponavlja, fiziko ti jelo ne predstavlja cjelokupnost ljudskog bia. Ono je fantastina fizika ljuska kroz koju vjean dio nas prima iskustva ovog fizikog svijeta. Mi smo mnogo vie od pukoga tijela.

/ istina e vas osloboditi

Stvoreni je svijet izraaj jednog beskonanog uma, a svi ivotni oblici aspekti su togjednog uma, onoga to mnogi ljudi nazivaju Bogom. Mi smojedno s drugima. Svi smo mi Bog, ako ba hoete da upotrijebim upravo taj izraz. U srcu tog uma je svijest koju vidim kao zasljepljujue svjetlo - Izvorna Svijest iz koje je osmiljeno i nastalo sve to postoji. Stvoreni svijet sastoji se od beskonanog broja dimenzija, valnih duina, frekven cija, stvarnosti. Ovaj fiziki svijet samo je jedno od njih. Te frekvencije dijele isti pro stor koje zauzima na fiziki svijet, na isti nain na koji sve radio, televizijske i tele komunikacijske frekvencije emitirane u vae okruje dijele isti prostor kojeg sada zauzima vae tijelo. Ne ometaju jedna drugu jer su na razliitim frekvencijama ili dimenzijama - vibriraju razliitim brzinama. U trenutku kojeg zovemo smrt na um - emocije, duh, sve od ega se sastoji misaoni, osjeajni dio nas - povlai se iz tijela, iz genetskog svemirskog odijela" kako gaja nazivam. Taj vjeni duh prelazi na drugu valnu duinu stvarnosti, drugi svijet", gdje se nastavlja razvijati. Sve se to zbiva tijekom iskustva nadomak smrti" ili vantjelesnog iskustva" pri kojem ljudi odlaze na neko vrijeme iz svojih fizikih tijela, a kada se vrate, najee opisuju gotovo navlas iste prie o tomu to im se dogodilo. ivot je vjean - to vrijedi za svakoga. Naa umna, emocionalna i duhovna jastva niz su magnetskih energetskih polja koja meusobno djeluju preko vrtloga energije openito znanih po hinduistikom i sanskrtskom nazivu akra, to znai svjetlosni kota". Ti vrlozi su spirale energije koje presijecaju sve razine naeg bia i izmeu njih prenose energiju. Preko ovog sustava, neravnotea na emocionalnoj razini (uzrokovana recimo stresom) prelazi na ostale razine naega bia ukljuujui, naposljetku, fiziko tijelo. Na taj nain, stres uzrokuje bolest. Ono to nazivamo fizikom boleu" u stvari je vieimenzijski nesklad ili manjak ugode, lakoe. Neprestano upijamo magnetsku energiju iz kozmosa, uglavnom kroz temeljnu" akru u podnoju kraljenice. Nakon to ova ivotna sila proe kroz nae razine bitka i od nje preuzmemo to nam treba, tu energiju aljemo van kroz akre natrag u kozmos i svijet oko nas (slika 1). To su energije kakve ljudi osjeaju kada kau da im netko daje dobre ili loe vibre". Isto je kada kaemo a neku kuu ili mjesto osjeamo kao ugodne", gostoljubive" ili zastraujue". Ono to zovemo ozrajem" stvaraju vibracije (energetska polja) koja proizvode ljudi, bilo u ovom trenutku ili u prolosti. Ljudi esto osjeaju nelagodu na prizoritima bitaka zato to ondje osjeaju preostale energije boli, agresivnosti i patnje sudionika. Bitna je razlika izmeu energije koja ulazi kroz temeljnu akru i onoga to odailjemo. Prolaskom kroz nas, ta energija mijenja svoju prirodu i oblik. U nju se utiskuje na jedinstveni energetski obrazac koji odraava upravo ono to se u danom trenutku unutar nas zbiva: mentalno, emocionalno i duhovno. Sekundu za sekun dom odailjemo energetsko polje koje odraava to mislimo o samima sebi. Moda

ono smo to mislimo

e izgledati da to nema nikakve veze s manipu lacijom svijeta, ali to je, zapravo, u sri onoga to se dogaalo i to se nastavlja dogaati. Taj proces moete zamisliti kao stavljanje oko nas magnetskog plata ili aure. Prema zakonu koji kae da se slinosti privlae, ovo magnetsko polje energije, vanjski odraz unutarnjeg bia, sebi e privui sukladna energetska polja. Sve je energija, to poinje uviati ak i sredinja, uskogrudna znanost. ovjek je niz ma gnetskih polja energije, kao to su to i mjesta, iskustva, situacije. Sve. ivot je meudjelo vanje tih energetskih
Slika 1: magnetski ogrta

polja, a sva ona imaju

sposobnost miljenja i uvanja informacija. Energija je svijest, svijest je energija. Ista stvar. Ako vam je teko za povjerovati da zid ili voda ili kamen mogu misliti i uvati in formacije, tada se sjetite da sve to postoji sadri magnetska energetska polja. to je ono to u raunalu na kojem upravo radim uva informaciju koju utipkavam? Magnetski disk. Naelo je isto. Odreenim ljudima, mjestima, iskustvima i nai nima ivota bivamo privueni zato to smo im magnetski privueni. A to privlaenje potjee od magnetizma naih plateva". Ti platevi su, pak, odraz onoga to o sebi mislimo i osjeamo. Nai ivoti su tone replike naeg vlastitog podsvjesnog uma. Kako on misli i doivljava sebe i svijet, fiziki se iznova stvara u ljudima, mjestima i iskustvima koje sebi privlaimo. U doba mog djetinjstva u opticaju je bila izreka: Kada misli da si sretan, tada sretan i postaje". U tome je sadrana jedna vjena istina, iako to nema nikakve veze sa sreom. Sebi privlaimo ljude, mjesta i iskustva koja se magnetski povezuju s naim platem". Dakle, ako duboko u sebi vjerujemo

/ istina e vas osloboditi

da emo uvijek biti siromani i potlaeni, taj e obrazac biti prisutan u naem plastu. Tako e on postati, mogli bismo rei, platem slabe nade"1. Ovaj magnetski uzo rak sebi e tako privlaiti iskustva koja e doprinijeti tomu da ostanemo siromani i potlaeni. Na taj emo nain stvarati nau vlastitu zbilju. Jako je, jako, bitno da ovo razumijemo, ne samo u vezi onoga o emu se u ovoj knjizi govori, nego u kontekstu ivota samog: Svoju vlastitu zbilju stvaramo sami. Davnanje religije i drevni spisi imali su zajedniku temu tipa: kako posadi, tako e i eti", oko za oko i zub za zub" i to ini drugima bit e uinjeno tebi". Izraz po kojem je ovaj proces sada najpoznatiji je karma". Preesto se na tu karmu gleda samo u negativnom smislu. Nekim se ljudima dogodi neto neugodno i oni e rei daje to zacijelo njihova karma". Gotovo daje se tumai kao jedan vid kazne. Na takvoj razini to onda i postaje kazna - kanjavanje samog sebe. Nije to uinio neki gnjevni, osudi sklon, prijetei Bog, uinili smo si to sami! Ono to nazivamo karmom, po mojem miljenju, samo je druga rije kojom opisujemo nain na koji stvaramo vlastitu zbilju. Postoje li u nama neravnotee koje nas tjeraju da se prema drugima vladamo negativno, upravo e te neravnotee i nama samima privui neko fiziko iskustvo, ogledalo" onoga to o sebi mislimo. Na taj e nam se nain ono to inimo drugima vratiti jer emo se i dalje drati za neravnotee, manjak ljubavi prema samima sebi, to e privui upravo takva iskustva. Osjeamo li se dobro u vlastitoj koi i pozitivno gledamo na svoj ivot, takav emo svijet oko sebe i stvoriti. To je pozitivna karma". Moje se gledite o karmi razlikuje od onog novodobnoga" po kojem se, izgleda, smatra da jednom kada neto uinimo, tada mora doi do karmike reakcije bez obzira to mi potom uradili. Mislim da - ako prema nekome postupimo runo a potom shvatimo zato smo to uinili i promijenimo unutarnji uzrok takvog ina - mijenjamo prirodu magnetskog odailjaa, plata, te tada ne privlaimo karmu". Ona, u tom sluaju, nije potrebna jer smo prepoznali neravno teu unutar samih sebe. Karma slui samo tome. Stvaranje je in ljubavi. Ljubavi za sebe i ljubavi za sve. Karma je dio te ljubavi. Ona je sredstvo koje nam omoguuje da se suoimo sa samima sobom, istovarimo negativnu prtljagu i krenemo dalje. Ona je pripomo naem razvoju, svojevrsni dar, a ne kazna - osim ukoliko je sami ne odluimo uiniti takvom. Bez obzira kakva iskustva imali u ivotu, ili ih sada proivljavali, stvorili ste ih vi i nitko drugi. Pri itanju ove knjige kao i pri ivljenju vlastitog ivota vrijedi zapamtiti dvije stvari: ako smo skloni smatrati se rtvom, rtvom emo i postati. I: ako vjerujete da moete, onda zaista moete.

1 Autor se poigrao rijeima, jer engi. rije 'cape', pored znaenja 'plat', moe znaiti i 'rt', kao u nazivu junoafri kog Rta Dobre Nade.

l-i

ono smo to mislimo

Stvaranje zbilje dogaa se na mnogo razina. Ukupni zbroj meudjelovanja pojedi naca nakuplja se u kolektivnoj svijesti ovjeanstva. Svaka ivua vrsta ima kolekti vnu svijest s kojom su povezani svi pojedinani" pripadnici te vrste. Kolektivnoj razini neprestano dodajemo nae misaone obrasce te imamo pristup drugim obra scima s kolektivne razine. Proces je dvosmjeran. Dajemo i primamo. Znanstvenici su ustanovili postojanje neega to se naziva sindrom stotog maj muna", o emu sam pisao u drugim knjigama. Otkrili su da jednom kad odreeni broj pojedinaca unutar neke vrste naui neto novo, odjednom to mogu uiniti i ostali pripadnici unutar iste vrste a da im to nitko nije pokazao. ine to sasvim instinktivno. Premda postojea znanost ovo ne moe objasniti pomou svojeg ne vieno ogranienog svjetonazora, proces je vrlo jednostavan. Jednom kad odreeni broj jedinki unutar neke vrste prenese to novo znanje na kolektivnu razinu, dosie se toka kritine mase". To znanje postaje dovoljno mono u kolektivnoj svijesti da mu mogu pristupiti svi ostali pripadnici odnosne vrste. Podeavanjem na vibraciju (misaonog obrasca) koja sadri to znanje, oni e znati kako neto uiniti a da im to nitko nije pokazao jer ih vodi taj misaoni obrazac. Nazivamo to instinktom ili nadahnuem, iako se, u stvari, radi o ugodavanju na vibraciju (frekvenciju) koja tu informaciju uva. Sve to sam rekao o pojedincu koji stvara svoju vlastitu zbilju na isti se nain moe primijeniti na kolektivnu ljudsku svijest. Ona odraava ukupni zbroj ljudskog razmi ljanja, ukupni zbroj onoga to ovjeanstvo kao cjelina misli o sebi. Ukoliko ovje anstvo ne mari za samo sebe, ako se ne voli i ne potuje, ono e stvoriti takvu zbilju na ovom planetu. Privui e fizike manifestacije naina na koji promatra vlastiti osjeaj vrijednosti i sposobnosti. Jedino to, ovoga puta, magnetski plat nije pre baen preko samo jedne osobe nego preko itavog planeta. Time se stvara glo balna zbilja. Pogledajte posljedice ovog procesa u naoj svakodnevici. ovjeanstvo kao cjelina ne eli preuzeti odgovornost za ono to se u svijetu dogaa. Kada neto poe po zlu, ujemo kako netko vie: Sto e se poduzeti po tom pitanju?" Rijetko kada odgovor nost prihvaamo sami. Drae nam je aliti se na politiare i bankare, ali veina e ljudi radije pustiti da drugi upravljaju svijetom nego da sami prihvate odgovornost za vlastita djela. Takvi misaoni obrasci prevladavaju u kolektivnoj svijesti, to je, da kle, stvorilo tu zbilju na kolektivnoj, svjetskoj razini. Kolektivna svijest iznjedrila je odgovor na elju da to uini netko drugi" tako to je okupila energetska polja - ljude - koja e ustrojiti tajnu mreu koja sada upravlja ivotima svakog od nas. Dobili smo to smo i traili, ili to smo zamislili". Ista je stvar s religijama. I njih su takoer stvorili misaoni obrasci kolektivne svijesti, poput medija i drugih institucija koji se koriste strahom i krivnjom u svrhu manipulacije i kontrole. Oni odraavaju, kolektivno, ono to milijarde ljudi ine svakoga dana svoga ivota. Slue se strahom i krivnjom kako bi postigli ono to ele. Promatrajte sebe nekoliko

15

/ istina e vas osloboditi

dana i vidjet ete koliko puta vi (i drugi) koristite strah i krivnju da biste kontrolirali neku situaciju. inimo to nesvjesno, a takav stav prenosimo i na nau djecu. Sto im ono najee govorimo?
Nesretnice jedan. Ako to opet uini, dobit e amar. ekaj samo da tata doe, poalit e ovo to si uinio." (Strah) Nesreo jedna. Kako si to mogla uiniti svojoj mami i tati? Zato nas tako unesreuje i alosti? A koliko smo ti toga pruili." (Krivnja)

Ovo su tek mali primjeri naina na koji se kod djece sluimo strahom i krivnjom. Ona zarana ue isto initi drugima. Do trenutka kada prijeemo prag svijeta odra slih i meuodnosa to tamo vladaju, upotreba straha i krivnje u svrhu kontrole i manipulacije postala je ve umjetnost. Mogli bismo si za to dodjeljivati medalje! Na taj nain ovi misaoni obrasci su zavladali kolektivnom svijeu i stvorili kolektivni fiziki odraz istoga - religije i druge institucije koje nam govore to da radimo i koje nama upravljaju pomou straha i krivnje. Ponavljam, stvorili smo ih sami. Odraz su nas samih, barem u kolektivitetu. Dobra je to vijest, zato to imamo mo da uklonimo tu svjetsku manipulaciju uklanjanjem naih vlastitih manipulacija. Takva preobrazba ljudske percepcije od iznimnog je znaaja za budunost ovog planeta i svijeta kojeg ostavljamo svojoj djeci. Sklonost ovjeanstava da okrene glavu na drugu stranu i ne zamara se takvim stvarima tijekom tisue je godina omoguila razvijanje jedne strukture koja danas samo to nije stvorila svjetsku faistiku dikta turu. Faizam je skonao s Adolfom Hitlerom? Da bar. Isti takav mentalni sklop upra vlja tajnom svjetskom vladom koja, iz minute u minutu, manipulira ljudskim umom da ovaj prihvati centraliziranu svjetsku tiraniju. Ta se tiranija zove Novi Svjetski Pore dak i, ukoliko se ne probudimo iz naeg duhovnog mamurluka, on e se manifestirati kao svjetska vlada; sredinja svjetska banka i valuta; svjetska vojska i mikroipirano stanovnitvo povezano s globalnim raunalom. Ako netko od vas misli daje ovo smi jeno, nakon sljedeih nekoliko stotina stranica moda vam skinem smijeak s lica. Svim tim stvarima zapanjujue smo blizu. Vrijeme je da odrastemo i protrljamo oi. Dok budete itali priu o tome na koji su nain manipulirani vai ivoti i ivot ovog planeta zamolio bih vas da se prisjetite kako smo svemu tome pridonijeli sami. Ljudi ija imena navodim i dogaaji koje opisujem samo su ogledala koja ljudskoj rasi i Zemlji vraaju odraz naih unutarnjih misaonih obrazaca. Ovaj je svijet samo oivotvorena ovjekova misao. Kada spoznamo to su ti negativni obrasci i uklonimo ih, promijenit e se naa stvarnost, ali i svijet. Ali ne prije. Sve poinje od nas, a s nama i zavrava.

prvi dio

zatvor
Javjerujem u... nekogadrugog

Aktivno

nas

obeshrabruju stvari, a

da

konstruktivno kad pojedinac

razmiljamo prihvati

propitkujemo

jednom

tako

poticanu nijemu podlonost, nuno se stvara podmukli za arani krug. Druga, prilino prikladna posljedica takve situacijeje da ljudi koji ne razmiljaju konstruktivno i ne propitku ju stvari uope toga nisu svjesni.
M i c h a e l T i m o t h y , Anti-intelektualna etika

prvo poglavlje

veo suza1
vi smo mi, u ovom ili onom trenutku, bacili pogled na svijet oko sebe i postavili si ista pitanja. Zato ivot mora biti takva borba? Zato o nama samima i svrsi naega ivota znamo tako malo? Zato je u svijetu takve ljepote i bogatstava toliko mnogo sukoba i patnje? U potrazi za odgovorima na ta i mnoga druga pitanja, zamolit u vas da zamrznete svoje programirane odgovore uvjetovane sadanjim trenutkom i mjestom, a svoj beskonani um otvorite daleko veim mogunostima. Rije programiran" ne koristim na snishodljiv nain, jer svi smo mi programirani porukama i vjerovanji ma koje neprestano sluamo u djetinjstvu, putem medija i obrazovnog sustava. Tek emo naputanjem takvog programiranja otvoriti svoje umove i svoja srca udesnim stvarima, potencijalima i razumijevanju o kakvima nismo ni sanjali. Duboko sam i dugo razmiljao o prirodi ovog fizikog svijeta, nastojei dokuiti njegov smisao. Od 1990. godine nalazim se na svjesnom duhovnom putovanju otkrivenja. Otvorilo me je to mnogim stvarima o kojima u dotadanjem ivotu nisam razmiljao niti sam ih osjeao i, mada su neke stvari bile vrlo bolne, ak su me i takvi trenuci vodili k veem razumijevanju. Iskustvom sam spoznao kako moemo podeavati na um, nau svi jest, drugim razinama stvarnosti i doi do ondje dostupnih informacija, to na Zemlji nije poznato, ili barem ne u veoj mjeri. Uvidio sam da su nai umovi - dio nas koji razmilja, osjea - nizovi energetskih polja koja fiziko tijelo koriste kao sredstvo za doivljavanje iskustava. U ovom trenutku naa je svijest podeena na ovaj gusti fiziki svijet i stoga je on naa stvarnost. Kada umremo", na um-duh (naa svijest) naputa ovo prolazno fizi ko tijelo i kree ka drugoj valnoj duini, drugom stadiju iskustava i razvoja. Vrlo je vano da shvatimo da se ovjekov um, dok se nalazi u istom fizikom tijelu na istom planetu, moe podesiti na brojne razliite valne duine znanja i razumije vanja. Iz tog razloga, unutar ljudske rase imamo veliku raznolikost u sferi svijesti, stavova i percepcije. I sami kaemo, u svakodnevnom ivotu, da ljudi mogu biti na drukijoj valnoj duini", zato to imaju tako razliita miljenja i toliko malo toga za jednikog. Na stav prema ivotu te razina znanja i mudrosti koje u nekom trenutku moemo postii ovise o vibracijskim razinama dostupnim naem umu. Sve je ovo bitno za pozadinu onoga to vjerujem da stoji iza povijesti ljudske rase tijekom mno-

1Igra

rijei: 'veii of tears' (u izvorniku) izgovara se isto kao 'vale of tears' tj. dolina suza, izraz kojim se esto opisuje

ivot na Zemlji.

19

/ istina e vas osloboditi

gih milijuna godina pa sve do danas. Ljudska me rasa vrlo esto podsjea na stado zbunjenih i izgubljenih ovica. Pogledajte koliko je puta tijekom poznate povijesti simbolika izgubljene ovice" koritena za opisivanje naeg nezavidnog poloaja. Na neki smo se nain odvojili od naih viih potencijala, nae pokretake sile. I opet, moemo to vidjeti tijekom povijesti iskazano simboliki u raznim kulturama, u fra zama kao to je izgubljena djeica" koja su se odvojila od oca". Oit je primjer pria
0 rasipnom sinu iz Novog zavjeta. Vjerujem da se, simboliki, dogodilo upravo to, a posljedice takvog razvoja dogaaja objanjavaju mnoge aspekte svijeta u kojem danas ivimo. Mislim daje nemogue shvatiti to se dogodilo ukoliko ne odbacimo usaene pre tpostavke o postojanju onog to zovemo vanzemaljskim oblicima ivota. Meu njima mogu biti beskonane raznolikosti oblika. Pod vanzemaljskim mislim upravo i samo ono to nije s ove Zemlje" - druge civilizacije, svjesnosti i ivotni oblici na drugim valnim duinama koje naa fizika osjetila ne mogu inae vidjeti ili uti. Na primjer, iako moemo promatrati neke od planeta u ovom Sunevom sustavu i vidjeti nai zgled golo, beivotno tlo, na takvu planetu gledamo iz perspektive vlastite frekvencije ili iskustvene dimenzije, iz vlastite vremensko-prostorne zbilje. U nekoj drugoj di menziji ta planeta moda vrvi ivotom na isti nain na koji sve radio i televizijske po staje to emitiraju programe u vae podruje dijele s vama isti prostor kojeg zauzima

1 vae tijelo. Ne moete ih vidjeti, niti oni mogu vidjeti jedni druge zato to djeluju na razliitim valnim duinama. Proirimo li ovo saznanje injenicom da te druge civili zacije na drugim valnim duinama imaju naprednija znanja i tehnologije nego to ih trenutno imamo mi, poet e se nazirati obrisijedne slike. Barem preda mnom, ali i pred mnogim drugima. Te druge civilizacije nisu samo pozitivne ili negativne. Poput nas, imaju i jedne i druge osobine. Vanzemaljski oblici ivota nisu ne znam koliko drugaiji od nas. Ista je to struja ivota koju zovemo Stvoriteljem ili Bogom, u druki jem stadiju razvoja i/ili na drukijoj valnoj duini. Ali mnogi od tih naroda godinama su, a ponekad i milijunima godina (po naem poimanju vremena) ispred nas u tehno lokom smislu te u razumijevanju univerzalnih zakona. Ukoliko vjerodostojnost ili ludost neega prosuujemo samo sa stajalita naih znanstvenih dostignua na ovoj valnoj duini Planeta Zemlje nikad neemo shvatiti to nam se dogodilo. Iz tog razloga pozivam sumnjiavce da se otvore drugim mogunostima. Da ste seljak i farmer u brdima nekog samodostatnog drutva u sreditu Azije ne biste mogli povjerovati da New York izgleda kao to izgleda. Ali New York bi i dalje postojao. I ne zaboravite, vrlo je malo vremena proteklo otkad je ideja o letu u svemir smatrana besmislicom. Tijekom nekoliko godina, u nastojanju da dokuim prirodu ovjekova postojanja, u glavi mi se poela oblikovati pria. Knjiga Donositelji zore (Bringers of the Dawn)1 potvruje neke od tema o kojima sam pisao u knjizi Pobuna robota (Ro bots' Rebellion) i o ostalim zamislima koje sam razmatrao u narednim mjesecima. Ta je knjiga kanalizirana" utoliko stoje autorica Barbara Marciniak podesila svoju svi jest na drugu valnu duinu stvarnosti te je djelovala kao kanal za prijenos informacija

veo suza

na ovu zemaljsku vibraciju. Uvijek sam oprezan kada se radi o kanaliziranim knjiga ma zato to, poput svega drugoga, taj proces moe uroditi ili nadahnutom spoznajom ili gomilom gluposti. Ovisno o sposobnosti kanala" i razini valne duine s kojom se povezuju. Kao to je netko jednom rekao o kontaktu s onima koji vie nisu na ovoj Zemlji: Smrt ne moe izlijeiti neznanje". Ako se povezete s valnim duinama bli skim ovoj naoj, mogli biste biti navedeni na krivi trag. Knjiga Donositelji zore navodno prenosi rijei jedne svijesti koja se javlja iz zvje zdanog sustava znanog nam pod nazivom Plejade. Ako se s ovime niste dosad susre tali, znam da e vam sve to zvuati fantastino i biti zaista teko za prihvatiti, jedino mogu - kao to jedino moe bilo tko od nas - rei to vjerujem i osjeam. Vjerujem da taj zvjezdani sustav zvan Plejade, ili barem tamonje razvijenije skupine, jesu dio kozmikog poduhvata da se ovjeanstvo i ovaj svijet izbavi iz zatvora unutar kojeg smo i ne znajui ivjeli eonima takozvanog vremena. Mi smo generacija koja e do ivjeti da se to i dogodi. Planetu Zemlju preotelaje, mogli bismo rei, i zauzela jedna civilizacija, ili civili zacije, koje su tehnoloki visoko napredne, ali poprilino manjkave u domeni ljubavi i mudrosti. Kao i uvijek, to je jedan znakovit i izuzetno neuravnoteeni spoj. Nazvao bih to pamet bez mudrosti". ivimo u svemiru u kojem vlada slobodna volja, gdje nam je, unutar odreenih granica, omogueno da iskusimo sve emocije i uimo na posljedicama naih djela. Okupacija planeta, dakle, nee na scenu donijeti oca", Izvo ra Svega Sto Postoji, koji e nas smjesta izbaviti iz kandi otmiara. To e razdoblje biti iskoriteno kao razdoblje iskustva iz kojeg emo svi mi neto nauiti i razvijati se. ivimo u prostorno-vremenskoj stvarnosti - svijetu" - nazvanoj Treom Dimenzi jom, u koju se upliu neki od naih susjeda" s etvrte Dimenzije. Kada god govorim o vanzemaljskoj svijesti ili svijesti Zatvorskih uvara, mislim na manipulaciju s etvrte Dimenzije, bilo putem kontrole misli ili izravnog uplitanja. Ijedni i drugi - vanzemaljci otmiari i oni kojima su pri srcu najbolji interesi ovje anstva - redoviti su posjetitelji naeg planeta tisuama godina. Postali su bogovi ma" iz drevnih spisa i legendi koje su poloile temelje veine, a moda i svih glavnih religija dananjice. Daje neki vanzemaljac sletio na nau planetu u drevna vremena u zaudnoj svemirskoj letjelici na antigravitacijski pogon, ili da ste imali viziju nekoga na drugoj frekvenciji, itekako biste pomislili da je on ili ona nekakvo boanstvo! A davnanji su ljudi to i pomislili. Upravo odatle potjeu bogovi", naroito gnjevni bogovi koji osuuju, koji nas bacaju u paklenu vatru: to su loi" vanzemaljci. Tako je nastao strah od Boga", a taj strah i opiranje promjenama (neposluh bogovima) jo uvijek ne naputa nau kolektivnu psihu. Tijekom vremena, kao to je podrobno opisano u Pobuni robova, ti razliiti mitovi o bogovima stopili su se stvarajui ,,kompozitne bogove", temeljene na temama iz mnogih ranijih civilizacija. Takav je sluaj s judazimom, kranskom Biblijom, islamom i veinom drugih. Njihova verzija Boga odnosi se na vrstu vanzemaljaca iz koje je potekla njihova religija ili na nain na koji su se mnoge razliite pripovijesti o vanzemaljcima spojile u jednog (od vie dijelova

21

/ istina ce vas osloboditi

sastavljenog) Boga tijekom stoljea. Dragi vjernici, danas smo se okupili ovdje da bismo tovali jednog kompozitnog Boga sainjenog od vanzemaljaca. Amen. Pogledate li izvore glavnih religija, prie su nevjerojatno sline onima to danas sluamo od ljudi koji tvrde da su susreli vanzemaljce, ili su ili ovi bili oteli. Muhamed, utemeljitelj islama u sedmom stoljeu, rekao je da gaje posjetio Aneo Gabrijel, koji je sliio na ovjeka, i stajao na nebu iznad obzora"2. Taj muje lile rekao da mora po stati prorok, te su mu dane poruke koje tvore islamsku svetu knjigu Kuran. Narednih godina, u brojnim drugim prilikama, Muhamedu su poruke diktirane dok se nalazio u stanju transa. Takoer je bio pisao da odlazi na nebesko putovanje". Mnogi ljudi dananjice koji tvrde da su doivjeli kontakt s vanzemaljcima rekli su isto to i Muhamed. Savao iz Tarza, poznatiji kao sv. Pavao, bio je ovjek koji je promijenio imid Jeue (Isusa)3 u spasitelja-boga-mesiju iz ega je nastala kranska religija. Dogodilo se to nakon to je doivio viziju" Jeue na putu za Damask. Tako er je govorio o tome kako je bio uzdignut" na nebo ili na nekoliko razliitih nebesa (dimenzija). Govorei o sebi, napisaoje: Znam ovjeka u Kristu: prije etrnaest godina - da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna - taj je bio ponesen do treeg neba. I znam daje taj ovjek - da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam; Bog zna - bio ponesen u raj, i uo neizre cive rijei, kojih ovjek ne smije govoriti." 2. Korinanima 12:2-4 Ponovno, ovo je nalik mnogim dananjim iskazima osoba otetih od strane vanze maljaca koji su ispriali kako su ih vanzemaljci vodili u druge dimenzije stvarnosti, ponekad u njihovom tijelu, a ponekad izvan njega. Sveti Pavao i prorok po imenu Enoh govore da su vidjeli mnoga nebesa kada su bili podignuti gore"; to se podu dara s pripovijestima u Vedama, drevnim indijskim svetim knjigama, napisanim na izvornom sanskrtskom jeziku. One opisuju sedam viih razina i sedam niih razina oko ovog planeta. Kada dozive neto lijepo, neki ljudi i danas govore da su u se dmom nebu". Jedna od tih ,,razina"je naa trea dimenzija a tik iznad nas, vibracijski, razina je s koje nama manipuliraju. U Enohovoj knjizi uvari" neobino podsjeaju na vanzemaljce. U Svicima s Mrtvog mora stoji daje Noin otac bio jedan od uvara", a Nebukadnezar, babilonski kralj u razdoblju od 651.-604. prije Krista, biljei da gaje posjetio jedan uvar ijedan sveti koji su sili s neba.'1 Dake iz mahajanskog budizma bili su bia to putuju nebom", a Padina Sambhava, osniva tibetanskog budizma navodno je napustio Tibet u nebeskoj koiji.5 Neto slino tvrdilo se i za biblijskog proroka Iliju kada je otiao iz Izraela6, te za srednjoamerikog boga Quetzalcoatla.7 Opisi leteih diskova, leteih brodova i nebeskih koija obiluju na svim kontinenti ma, u svim kulturama. Nebesa tj. raj i danas povezujemo s nebom, zato to su odande doli bogovi" iz drevnih vremena u svojim svemirskim letjelicama. Australski sta rosjedioci spominju tri pradjedovska bia zvana Djanggavvuli, koji su bili povezani s

22

planetom Venerom, kao to je bio i Quetzalcoatl i polineansko boanstvo Kahuna.8 Dodamo li svemu ovome brojne primjere navedene u Pobuni robota i bezbroj drugih knjiga, koji povezuju vanzemaljce sa stvaranjem i nadzorom zemaljskih rasa, tada bi samo vrlo ogranieni um mogao odbaciti barem mogunost - a ja bih rekao vjero jatnost - da su vanzemaljci u pozadini ljudske povijesti i dogaaja koji su tu povijest oblikovah. Vrlo je mnogo tema koje povezuju drevne spise i dananje opise vienih NLO-a. Istraivai NLO-a pronali su navodnog autora izvjetaja poznatog kao The Memo randum. Bili English bio je bivi obavjetajni satnik Zelenih beretki u Vijetnamu, ukljuen u zadatak pronalaenja bombardera B-52 kojeg je na slijetanje u dunglu prisilio je dan NLO. On tvrdi daje nakon tog iskustva tri mjeseca proveo u bolnici, na psihi jatrijskom odjelu, a po oporavku je radio u RAF-ovoj (Royal Air Force - britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo; op. prev.) prislukivakoj postaji kamo gaje poslala amerika Vojna obavjetajna sluba. U uredu ga je ekala zapeaena diplomatska torba koja je sadravala izvjetaj o NLO-ima na 624 stranice, poznat kao Izvjetaj Grudge 13. U svom je dopisu iznio vlastitu analizu tog dokumenta. Ondje su spo menute sve strogo povjerljive aktivnosti NLO-a izmeu 1942. i 1951., to je ukljui valo zabiljeena slijetanja, vienja, padove NLO-a, otmice ljudi i vanzemaljce koje je uhvatila vojska. Sve bi to vrlo lako mogle biti dezinformacije jer NLO scena na njih nije imuna, dapae. No, u izvjetaju se nalo mnogo zanimljivih elemenata. Navodi se da je jezik zarobljenih vanzemaljaca nalikovao sanskrtu, drevnom jeziku indijskih svetih spisa Veda koji sadre mnoge opise objekata koji izgledaju poput svemirskih letjelica i leteih strojeva (pod nazivom vimane) te vanzemaljskih bogova". U Izvjetaju Grudge stoji da se prehrana promatranih vanzemaljaca temeljila na klorofilu, kojeg (kao to danas znamo) ima irom onoga to nazivamo svemirom, a ne samo na Zemlji. U Vedama se, kao vrlo znaajna, spominje biljka znana pod nazivom soma. Rabila se kao halucinogena droga u obredima radi lake komunikacije s bo gom" Indrom i drugim bogovima", a bila je ujedno omiljeno pie Indre i njegovih kolega. S obzirom na sve popularniju pretpostavku da su drevni bogovi" bili u stvari vanzemaljci, zanimljiva je sluajnost da se smatralo kako se pie od some dobiva od tekueg klorofila. Mnogi koji tvrde da su bili u kontaktu s vanzemaljcima rekli su da je osnova njihove prehrane bio nekakav sok". No, vjerujem da je ovu planetu posjetilo desetine tisua vanzemljskih civilizacija, i prirodno je da se jako razlikuju po izgledu, genetskim znaajkama i nainu ishrane. Neki od njih nesumnjivo su vrlo slini nama i mogli bismo ih, i ne osvrnuvi se, mimoii na ulici. Drugi se po izgledu od nas jako razlikuju. Ako nita drugo, mislim da mnoga uda" zabiljeena u brojnim vjerskim legenda ma imaju vanzemaljsko podrijetlo (ili iz etvrte Dimenzije). Pojava kojoj je 1917. go dine u Fatimi u Portugalu nazoilo 70.000 katolika podsjea na brojne prie opisane u drevnim spisima, ali i iz dananjeg svijeta. Fatimsko udo" uslijedilo je nakon niza

23

/ istina e vas osloboditi

susreta izmeu troje djece i nekog udnog bia koje se, rekoe, ponekad manifestira lo kao Djevica Marija. Bie je obealo da e uprizoriti neko udo kako bi se ljudima otvorile oi, a desetine tisua ljudi koji su podigli glave doista su vidjeli fantastian prizor. No, to je to bilo? Istraiva NLO-a Jacques Valle smatrao je da zna odgovor te je u svojoj knjizi iz 1976. godine Nevidljivo uilite (The Invisible College) napisao:
Ne samo da se stalno spominjao nekakav letei disk ili kugla nego i njegov na in kretanja, njegova putanja koja oponaa list u padu, njegovi svjetlosni efekti, praskovi poput grmljavine, zujanje, neobian miomiris/aneoske vlasi'koje padaju na tlo i rastvaraju se, toplinski val kakav se povezuje s pribliavanjem diska, sve su to najei parametri vienja NLO-a. Kao to su i oduzetost dijelova tijela, gubitak pamenja, zatim obraenja te iscjeljenja."

Zapeaenu poruku svog komunikatora" djeca su poslala papi, s naputkom da se smije otvoriti i obznaniti tek 1960. godine. Poruku je papa doista i otvorio I960., ali mi i dalje ekamo da se obznani njezin cjelokupni sadraj! Jedno je sigurno: daje potvrivala temelje rimokatolike vjere, zaas bi se bila nala u udarnim vijestima. toje, dakle, sadravala? Uvjeren sam da se i starozavjetni Bog" znan kao Yhwh (Jahve) takoer zasniva na nekom vanzemaljcu, ili, to je vjerojatnije, nizu takvih bia. Zanimljivo je to da, iako se idovska religija doivljava kao monoteistika, izvorni hebrejski tekstovi ta kvo stajalite ne podupiru. Dok engleski prijevod govori o nekakvom Bogu", hebrej ski izvornik spominje Elohime, mnoinu koja znai Bogovi". Slino tome, kada na engleskom proitamo rije Lord" (na hrv. Gospodin ili Bog; op.prev.), u hebrejskom tekstu stoji Adonai, mnoina, to se moe prevesti kao Bogovi. Rije Jahve (ponekad Yahweh), ini se, ima drugaije podrijetlo. Vanzemaljsko, po svemu sudei. Ako itajui Stari zavjet i ostale drevne spise svaku rije Bog" ili bogovi" zamije nite s vanzemaljac", cijela stvar poinje dobivati smisao i postaje vrlo razvidna. Treba imati na umu daje, u evolucijskom smislu, vremenska razlika izmeu doba nastanka tih pripovijesti i dananjeg vremena nepostojea. U irem vremenskom rasponu bio bi to tek treptaj. Za dananje pojave NLO-a o kojima je svjedoilo na tisue ljudi - u to moemo ubrojiti fascinantne holografske prikaze, bia i letjelice koji se pojavljuju i nestaju (prebacujui se iz jedne dimenzije u dragu), te mnotvo drugih vienja i trikova koji bi zasjenili i samog Walta Disneya - odgovorni su vanzemaljci u razdo bljima nastanka glavnih svjetskih religija. Ti manipulatori s etvrte Dimenzije osmislili su religije da bi preko njih nadzirali ovjekov um, s nakanom da nadziru ovu dimenziju. Mogunosti manipuliranja ovjeanstvom pomou takve tehnologije jednostavno su bezgranine. Ima li boljeg naina za kontrolu ljudi od toga da im blokirate um te ih podijelite da biste njima vladali. Potom izmislite niz dogmatskih religija utemeljenih na specijalnim vanzemaljskim efektima? Pogledajte samo svu bol, bijedu i meu-

24

veo suza

generacijsko neznanje koje su ovom planetu podarili kranstvo, islam, judai zam i ostali. elite li spri jeiti svijest ljudi tako da prestanu donositi vlastite zakljuke te im odijeliti um od njihovih neogranienih moi, uvalite im neku dogmatinu religiju ili neki drugi oblik krute dogme. U vaim e rukama postati poput gline za oblikovanje. Ja mislim da je preu zimanje Planeta Zemlje ostvareno pomou onog to bih nazvao Luciferskom Svijeu. Taj izraz koristim kao uopen naziv za opis sile koja nastoji - djelu Slika 2: da li je Zemlja vibracijski zatvor?

jui kroz sve ivotne obli ke, ljudske i vanzemaljske

- upravljati ovom planetom. To je izuzetno negativna energija koja djeluje s etvrte Dimenzije. Luciferska Svijest javlja se uglavnom u dva oblika. Razliite kulture tim oblicima daju razliite simbolike nazive. Jedan nas oblik eli zatoiti u materijalnom svijetu uvjeravajui nas da odbacimo cjelokupnu ideju o duhovnim carstvima i neu nitivosti ivota. Drugi se bavi duhovno orijentiranim ljudima kako bi ih uvjerio da zanemare stvarnost fizikog svijeta i da ostanu lelujati u nekakvoj duhovnoj omami. U oba sluaja, dakle, obraivane" se ljude dade kontrolirati, a njihovu se mo uno enja pozitivnih promjena u fiziki svijet poprilino moe potkresati. Svijest je, po mom miljenju, poela stvarati vibracijski zatvor. Mi smo viedimenzionalna bia koja djeluju na mnogo frekvencija i dimenzija istovremeno. Znam da ovo mogu biti udni koncepti onima koji ih suzdrano sluaju, ali nae stvarne mo gunosti i nae prividne mogunosti udaljene su svjetlosnim godinama, kao to emo uvidjeti u udesnim godinama to nam predstoje. Ako je, dakle, preko ovog planeta prebaana frekvencijska mrea", zapreujua, sputavajua vibracija koja nas sprjea va da se poveemo s viim razinama nae svijesti i naih sposobnosti, mi prestajemo biti cjeloviti". Udaljavamo se od oca". Uz znanje koje se uva na etvrtoj Dimenziji ovo ne bi predstavljalo udo kakvim bi se u prvi mah inilo. Blokiranje frekvencija ve rabimo i mi na Zemlji, a kamoli da to ne bi primjenjivale tehnoloki razvijenije civilizacije. U razdoblju postojanja Sovjetskog Saveza, Sovjeti

i istina e vas osloboditi

su stvorili informacijski zatvor, aljui ometajue frekvencije u namjeri da sprijee prijem nekih stranih radio-postaja na podruju SSSR-a. Time je onemogueno da in formacije koje su protuslovile slubenim stavovima dopru do ljudi. Stvoren je svoje vrsni vibracijski zatvor, informacijski zatvor. Proirite taj koncept na planetu u cjelini i dobit ete sliku koju vam nastojim doarati (slika 2). Razlika je samo u omjeru. U knjizi Projekt Montauk (The Montauk Project)9 inenjer elektrotehnike Preston Nichols opisuje kako je otkrio blokirajuu frekvenciju koja zapreuje umove vido vitih osoba s kojima je radio na istraivanju telepatije. Osnova telepatije, kao to Nichols potvruje, jednostavna je. Kada mislimo, odailjemo misaoni val, na slian nain kao to se s odailjaa emitiraju radio ili televizijski valovi. Radio ili televizijski prijemnik dekodiraju te valove a, na daleko sofisticiraniji nain, ovjekov um deko dira misaone valove. Odatle nastaje telepatija. Nichols je otkrio da su umovi njegovih vidovitih ispitanika bili blokirani svakoga dana u isto vrijeme. Pomou opreme za hvatanje ifriranih signala, ustanovio je da blokirajue frekvencije potjeu iz danas zloglasnog centra Montauk za istraivanje metoda kontrole uma i putovanja kroz vrijeme, smjetenog na istonom kraju Long Islanda u New Yorku. ak i ovdje, na Zemlji, blokiranje frekvencija je injenica. Izraze kao to su blokiranje i ometanje frekvencija koristim radi jednostavnosti, ali to se takoer moe javljati u vidu zatvaranja portala i prolaza koji povezuju ovu fizi ku dimenziju koju vidimo oko nas s drugim vremensko-prostornim dimenzijama. Smatra se da se neki od tih prolaza nalaze na znaajnim i svetim mjestima drevnih naroda kao to je Stonehenge u Engleskoj, Machu Picchu u Peruu, Ayers Rock u Au straliji i podruja nekadanjeg Babilona i Mezopotamije, sada Iraka. Bermudski tro kut je, kako neki vjeruju, jo jedan takav prolaz, to bi moglo objasniti mnoge udno vate nestanke brodova i zrakoplova koji se vjerojatno dogaaju prilikom otvaranja prolaza. Mogue je ak da su ti prolazi zatvarani iz pozitivnih razloga, da se sprijei ulazak negativnih vanzemaljaca u ovu vremensko-prostornu stvarnost. Mnogo je ne doumica a jo je vie onoga to moramo spoznati i proniknuti. Ometanje frekven cija, zatvaranje prolaza izmeu dimenzija, moda oboje - precizan uzrok nastanka zatvora nije bitan za ono to govorim u ovoj knjizi. Dovoljno je upamtiti da je jedna vanzemaljska sila iz etvrte Dimenzije stvorila informacijski zatvor, blokirajui vie razine ljudske svijesti. Veo je pao. Veo natopljen suzama. Mi smo, u stvari, stavljeni u duhovnu i mentalnu karantenu. Ako je tom ometajuom vibracijom prekriven na planet, ili ak Sunev sustav i ire, nae mogunosti bile bi ograniene na razine svijesti koje se nalaze unutar fre kvencije to nas dri zatoene. Bili bi nam nedostupni svijest i znanje o viim frekven cijama izvan ovog vibracijskog zatvora. Odvojili bismo se od viih razina nae vlastite svijesti. Bili bismo, rijeima drevnih knjiga, zalutale due" odvojene od oca". Slje deu sam usporedbu koristio mnogo puta, ali mislim da dosta dobro saima stvari: vi ste astronaut na Mjesecu. Oima i uima primate informacije neposrednog svijeta oko sebe.

veo suza

Istovremeno dobivate informacije o iroj slici i vee razumijevanje zadatka koji vam je dala, kako bismo je mogli nazvati, Kontrola leta". Kada vi, astronaut, dobivate izbalansirane informacije preko oiju i uiju te iz ire perspektive Kontrole leta, sve je u redu, vi funkcionirate besprijekorno. Ali to bi se dogodilo da izgubite vezu s Kontrolom leta? Odjednom bi nestalo dubljeg razumijevanja i vodstva. Vae mi sli i ponaanje sada bi bili voeni iskljuivo informacijama koje se mogu dobiti oima i uima iz svijeta koji vas neposredno okruuje. Vrlo bi brzo to ponaanje i opaanje bilo znatno drugaije od onoga kakvi bi bili da ste s Kontrolom leta ostali u vrstoj vezi. Kad je oko ovog planeta, Sunevog sustava, a mogue i izvan njega, postavljena ta ometajua frekvencija iji smo zatoenici, imala je isti uinak. Izgubili smo kontakt s naom Kontrolom leta i, to se pokazalo sudbonosnim, s naim vjekovnim pame njem. Zaboravili smo tko smo i odakle dolazimo. Ilije to barem zaboravila ogromna veina. Oni koji su uspjeli ouvati svoju vibracijsku brzinu, svoju frekvenciju, i dalje su mogli biti u dodiru sa svojim viim razinama, svojim Viim Ja, jer je vibracijska povezanost i dalje postojala, premda je blokirajua frekvencija uinila tu vezu ne tako savrenom, ak i za njih. Danas je to u stanju uiniti sve vei broj ljudi jer se blokira jua frekvencija raspada, a to je osnova onoga to se naziva duhovnim buenjem" koje sada zapljuskuje ovaj planet. Sve do nedavno, meutim, uspijevalo je to samo nekolicini. Ostalima se vlastita vi bracijska brzina snizila pod utjecajem dogaaja, religija i openitog programiranja, to ih je nagnalo da zatvore vlastiti um i time smanje brzinu svojih vibracija. Ovime je stvo ren vibracijski jaz - a za neke i bezdan - izmeu njihovih niih razina svijesti unutar te blokirajue frekvencije (Nieg Ja) i njihovih bezgraninih mogunosti izvan te fre kvencije (Vieg Ja). Unutar tog zatvora bila je ova fizika razina i neke ne-fizike razine kojima se vraamo izmeu inkarnacija. Uvid u preostali dio Stvorenog svijeta veini je ljudi uskraen. Mogli bismo to prispodobiti stanju ljudske rase koja proivljava svoj ivot unutar kutije s vrsto pritisnutim poklopcem. Sjedimo u mraku, vjerujui da su nae mogunosti - Stvoreni svijet openito - ogranieni onim to se nalazi u toj kutiji, unutar vibracijskog zatvora. Bezgraninost u sferi mogunosti i svemira jako je, jako blizu: s onu stranu poklopca na kutiji, ali nam nije bilo doputeno da vidimo to postoji vani, niti smo dokuili da svijeta izvan kutije uope ima. Tijekom tisua godina i vie, otkad je vibracijska mrea" prebaena preko Zemlje, mi smo, kao rasa, cijelo vrijeme funkcionirali samo sa sitnim djeliem svojih punih i bezgraninih mogunosti. ivot na Zemlji dramatino se promijenio, a mislim da je to utjecalo i na ivotinjsko carstvo. Neto mi govori da zakon dungle i surovost kojima svjedoimo u prirodi nisu takvima trebah biti, niti daje tako bilo prije negoli je veo stavljen. Dobra je vijest - kliimo na sav glas - da ovom razdoblju razdvojenosti sada dolazi kraj. Uh. Kakva li nas samo budunost eka! Mislim da su, u razdoblju nakon stvaranja blokirajuih vibracija, ovamo stigli vanzemaljci s etvrte Dimenzije luciferskog naina razmiljanja, te su genetski presloili

27

/' istina e vas osloboditi

DNK, tj. naslijeeni kodni sustav fizikog tijela. S vremenom, taj novi obrazac DNK prenesen je svim ljudima tijekom brojnih narataja. DNA odreuje prirodu tjelesnog ustroja i sadri naslijeeno pamenje svih proteklih narataja. Da je DNA ostavljena na miru, mi bismo, bez obzira to ivimo u vibracijskom zatvoru, barem znali to se dogodilo i upoznali se s biti problema. Zbog vanjskog uplitanja u strukturu DNK i to je znanje za nas izgubljeno. Priopitelji informacija u knjizi Donositelji zore (Bringers Of The Dawn) kao i u drugim knjigama za koje se tvrdi da dolaze iz vanzemaljskih izvora kau da je ljudska DNK prije toga imala dvanaest spirala tzv. heliksa, no nakon genetskog prkanja smanjena je na dva. Nai potencijali i na naslijeeni izvor informacija svedeni su na estinu onoga to su trebali biti. ak i danas, koliko znam, ima identificiranih dijelova DNK koje znanstvenici ne mogu povezati niti s jednom vidljivom funkcijom. Nazvali su to DNK otpadom". Mogue je da upravo zbog iskljuivanja ovih ostalih deset spirala DNK koristimo, kao to je inae poznato, svega djeli potencijala naeg mozga. Moda bismo te najnovije dobre vijesti trebali proslaviti - ivimo u vremenu kada se odvija jedan proces koji e u nama ponovo sjediniti te spirale DNK. Mili Boe! Iz dananjeg kuta gledano, ono to emo tada biti u stanju initi, pamtiti i znati bit e gotovo nevjerojatno. Mogue je da su ti genetiki eksperimenti simboliki opisani u prii o Adamu i Evi te u izrazu ovjekov pad". Osim toga, u drevnim tekstovima i legendama vie se puta spominju bogovi" koji su sili s neba da bi nadzirali ovjeanstvo i oplodili ene. U Bibliji, u Knjizi Postanka 6:4, kae se da su: ...Boji sinovi opili s ljudskim kerima pa im one raale djecu." Izraz Boji sinovi" (uobiajen u gotovo svim drevnim religijama) odnosio se, u to sam siguran, na vanzemaljce. Prema toj pri povijesti, Bog - ili bogovi - stvorili su ovjeka na vlastitu sliku". Vie tih drevnih tema u glavnim sam crtama izloio u knjizi Pobuna robota. Potomstvo nastalo iz veza vanzemaljaca i ljudi uvelike se razlikovalo od ostalih ljudi. Kao to pie u Postanku, u novoj engleskoj verziji Biblije pod nazivom The Good News Bible: ,,U ta vremena, pa i kasnije, na Zemlji bijahu divovi koji su bili potomci ena iz ljud ske rase i nebeskih bia. Bili su to veliki junaci i slavni ljudi iz davnina". Dananja znanost tipa ovaj-je-svijet-sve-to-postoji nije uspjela pronai karike koje nedosta ju u genetskoj evoluciji ovjeka zbog toga to takvih uope nema. Iznenadne promje ne ovjekovog oblija moemo zahvaliti uplitanju od strane vanzemaljaca. Moda je to ishodite legendi o majci djevici kakvih ima diljem svijeta. U zemlji koju nazivamo Kina imali su nebeskog boga" zvanog Di, za kojeg se kae daje na udesan" nain oplodio djevicu, koja je pak rodila Zua, prvog pripadnika nove genetske linije. Iz legendi diljem drevnog svijeta moete saznati da su kraljevske obitelji navodno po tekle od nebeskih bogova - vanzemaljaca. Zapisi koje su za sobom ostavile drevne civilizacije Mezopotamije govore da su njihove piramidalne kule poznate kao zigurati izgraene kao mjesto za tjelesno sjedinjenje sveenice i jednog od bogova s neba.

Herodotje opisao unutranjost zigurata kojeg je vidio u Babilonu:


Na najvioj kuli nalazi se prostrani hram, a unutar hrama velik krevet prekriven krasnom posteljinom, sa zlatnim stoliem sa strane. Ondje nema nikakvog kipa, a nou u sobi spava samo jedna ovdanja ena koju je, od svih ena u zemlji, kako kau kaldejski sveenici, izabralo boanstvo. Sveenici takoer tvrde, u to ja ne vjerujem, da bog silazi osobno u ovu sobu i spava na kauu.'"0

Najednom nadgrobnom kamenu pronaenom u Rimu, datiranom izmeu prvog i etvrtog stoljea, upisano je: Ja sam sin Zemlje i zvijezda na nebu, no potjeem od nebeske rase. Neka se znanje prenosi dalje!"" Roenje Jeue (Isusa), kao to je opi sano u gnostikim evaneljima, takoer ima slinosti s iskustvima s vanzemaljcima suvremenog doba. Jakovljev Protoevangelium najstarije je od gnostikih evanelja koja su uklonjena iz kranskih ortodoksnih spisa na zloglasnom Nicejskom sabora 325. godine (vidi Pobunu robota). U tom gnostikom tekstu opisuje se roenje Jeue te kako su se ljudi i ivotinje odjednom ukoili, usred pokreta, zahvaeni snanom iako privremenom oduzetou, dok su Josip i primalja ostali nedirnuti. Ovo umno gome podsjea na iskustva ljudi koje su kontaktirali ili bili oteli vanzemaljci. U tekstu nadalje pie:
1 on se udalji, a s njim i primalja. I stajae u spilji, i gle, blistavi oblak zasjeni spilju. A primalja ree:Moja je dua danas okrijepljena, jer oi su moje vidjele udesa, jer Izraelu je darovano spasenje". I istoga trena oblaka u spilji nestade, i zasja ondje jarko svjetlo, kakvog oi ne mogae gledati. I malo-pomalo, svjetlo je postupno izblijedjelo, a pojavilo se dijete i posegnulo za dojkom svoje majke Marije."

U drevnim zapisima i tekstovima nebrojene su poveznice s bogovima" i oblaci ma"; a to je sa zvijezdom" koja je navodno stajala iznad rodnog mjesta Jeue? Za to to ne bi mogla biti svemirska letjelica? U biblijskom Otkrivenju itamo o silasku Novog Jeruzalema s neba (Otk., 22:10) i povratku Jeue na oblacima (Otk., 1:7). Je li Jeua bio pripadnik pozitivne vanzemaljske rase koji se utjelovio kako bi ovje anstvu pomoglo da se izbavi iz zatvora? Takvu mogunost ne bih odbacio. Pleme domorodnih Amerikanaca, Irokezi, imaju legendu o irokekoj djevici koja se udala za poglavicu nebeskog naroda. Geolog Christian O'Brien iznosi pretpostavku da he brejski i sumerski tekstovi govore o rasi bia znanih kao Oni Sto Blistaju", a taj izraz povezuje s hebrejskom rijei Elohim. Nije nimalo sluajno to su Deve iz sanskrta i Aneli iz kranstva takoer Oni Sto Blistaju". Peruanski Inke takoer spominju One to Blistaju". O'Brien kae da su upravo bia znana kao Elohimi putem genet skog inenjeringa stvorila dananje ljude od ranih ovjekovih oblika. Dodaje da su se neki od njih, uvari" iz Knjige Enohove, sparivali s ljudima te smatra da su navodni

29

utemeljitelji semitske rase, emjase i Jahve, bili pripadnici vanzemaljskih uvara" i Onih to Blistaju".12 Potvrde svojoj pretpostavci da su dananje ljude stvorili ET-i zvani Nefilimi izrael ski uenjak Zecharia Sitchin nalazi u drevnim sumerskim i babilonskim zapisima.13 Osobe koje su bile rtve otmica od strane NLO-a takoer spominju komunikaciju s ET-ima koji su im opisali kako su stvorili tijela sadanje ljudske rase i vrili zahvate na naoj DNK. Postoje mnoga svjedoanstva otetih o tome kako su imali spolne odnose s vanzemaljcima na njihovom svemirskom brodu. Naravno da nisu istinite ba sve ta kve prie, niti sve teorije i sve pojedinosti, ali uoite li neke zajednike obrasce poet e se kristalizirati odreena slika. Osobno smatram da su razliite vanzemaljske civi lizacije posijale razliite rase na Zemlji, ime bi se moda mogla objasniti fiks-ideja nekih o istoi njihove rase. Veina ljudi nee to povezati s vanzemaljskim podrije tlom, ali na dubokoj, podsvjesnoj razini, to bi moglo biti ono to ih pokree. Smatram da je Zemlja daleko starija nego to znanost i sanja te da se je ovdje naselio i razvijao itav niz civilizacija, to se u povijesnim knjigama ne spominje. Veina ih je prije Pada" bila daleko razvijenija, tehnoloki i duhovno, od dananjeg ovjeanstva. Mentalno, emocionalno, duhovno i tjelesno napredovanje nije nuna znaajka ivota kao takvog. Ukoliko nas neto razdvoji od naeg istinskog poten cijala moemo krenuti i unatrag. Ovisi o dostupnom nam znanju i potencijalu. U razdobljima znanim kao doba Lemurije i Atlantide, prije stotine tisua godina prema naoj verziji vremena, ljudi su ivjeli u onome to bismo nazvali svijetu znanstvene fantastike, u kojem su bile mogue nevjerojatne stvari, to takoer vrijedi i za ranije civilizacije. Nisu to bila uda, nego tek koritenje prirodnih zakona stvorenog svijeta. Takozvane paranormalne ili nadnaravne pojave samo su ono to naa skuena verzija znanosti jo nije otkrila ili prihvatila. Sve to postoji je posljedica prirodnih" zakona. Da nije, ne bi ni moglo postojati. Unazad smo krenuli kada je uvedena ometajua frekvencija, te su nam uskraene razine svijesti koje su obuhvaale znanje prisutno prije zabiljeene ljudske povijesti. Zatvorska su se vrata zalupila, a mi ih sada, s treskom, ponovno otvaramo. Ljudska civilizacija nije nastala na Planeti Zemlji, u to sam uvjeren. Na ovu je pla netu dola iz drugih predjela galaksije. Neki kau da su prvi ljudi stigli na Zemlju iz zvjezdanog sustava Vega, udaljenog 26 svjetlosnih godina, i tri puta veeg od Sunca. To je najsjajnija zvijezda u sazvijeu Lire i peta najsjanija zvijezda na naem nebu.14 Bez obzira odakle, osjeam da je ljudska rasa dola s nekog drugog zvjezdanog su stava te je ugrabila priliku da nastani i iskua ovaj velianstveni novi planet. Odonda, kada god smatraju potrebnim, vre obradu genskog materijala, kako pozitivnu tako i negativnu. ine to sa svrhom poboljanja ili nadzora nae vrste, ovisno o trenutno prevladavajuem gledanju na stvari. U ta ranija vremena mislim da struktura tjele snog oblija nije bila tako gusta kao to je danas. Bila je vie eterina, laka i manje glista, te sposobna pojaviti se negdje i nestati, levitirati i lebdjeti iznad povrine. Sve su te stvari mogue i danas ako snagu svojih misli u dovoljnoj mjeri usredotoimo, ali

30

vjerujem da su tada bile dostupne svima, kao uobiajeni dio svakidanjice. U ta vre mena nije bilo tjelesne smrti". Svijest se povlaila iz tijela kada je sama htjela. S vre menom, nakon preobrazbe ovog planeta i ovjeanstva, moi emo to i sami initi. Jo jedna tema koja povezuje kanalizirane informacije iz mnogih izvora koji tvrde da dolaze od vanzemaljskih civilizacija te iz simbolinih pria u drevnim tekstovima i legendama tijekom tisue godina jest ona o ratu na nebu, mogue o ratu izmeu van zemaljskih civilizacija za prevlast u ovoj galaksiji. Slutim daje to povezano s borbom izmeu dvije struje svijesti u etvrtoj Dimenziji, a za prevlast nad ovom. Lemuriju je stvorila jedna od ovih struja, a Atlantidu druga. Bila je to duga i ogorena bitka koja jo uvijek traje, s ovjeanstvom kao pijunom u sredini. Indijske Vede sadre pripovijesti koje, lako je mogue, opisuju nebeske bitke uz uporabu ureaja visoke tehnologije. Oni koji su razvijeniji tehnoloki nisu nuno razvijeniji duhovno. Dobar je primjer otkrie atomske bombe. Tehnoloki gledano, izum te bombe bilo je briljan tno postignue. Njeno bacanje na ma koje ciljeve, vrlo je opreno duhovnosti. Stoga mi se ini sasvim izglednim daje u nekim dijelovima ove galaksije bilo pakleno kada su se vanzemaljci borili za prevlast svojim tehniki naprednim igrakama. Mislim da su filmovi poput Rata zvijezda i druge znanstveno-fantastine" prie rezultat toga to su pisci doprli do svojih zapretenih sjeanja ili su imali izravna saznanja o tome to se zbivalo. Ista su to unutarnja sjeanja, u nekoj dubokoj razini nae svijesti, koja privlae zapanjujui broj ljudi znanstveno-fantastinim filmovima i literaturi. Neka od mjesta koja se najee pojavljuju u kanaliziranim informacijama glede tih sukoba zvjezdani su sustavi Oriona, Sirijusa i Plejada. Zanimljivo je, u svjetlu tih injenica, da su navedena mjesta imala istaknut poloaj u drevnim vjerovanjima i tovanju bo gova na Zemlji tijekom tisua godina, u brojnim kulturama diljem svijeta. Piramide u Gizi i golemi pauk nacrtan u drevna vremena u nizinama Nazce u Peruu tono su poravnati s Orionom. Mislim da je zvijezda Arcturus u sazvijeu Bootes takoer znaajna za povijest Zemlje. Cilj negativnih vanzemaljaca, u odnosu na Zemlju, bio je da pretvore ljude u ro bovsku rasu. To im je davnanji a i dananji cilj, iako u drukijem obliku. Umjesto fi zike kontrole putem zauzimanja planeta, tijekom posljednjih nekoliko tisua godina nastoje to postii djelovanjem na nau svijest iz drugih dimenzija. Smatram daje na kon doba drevnog Babilona i Egipta nastupilo jedno razdoblje kada, iz nekog razloga, ovamo vie nisu dolazili na isti nain. Moda su ih potjerali drugi vanzemaljci koji su nam pokuavali pomoi. Moda je dolo do nekih vibracijskih promjena. Kako bilo, smatram da su uglavnom poeli djelovati kroz ovjekovu svijest iz etvrte Dimen zije, zamijenivi time fiziku invaziju iz prijanjih vremena. No, nimalo ne sumnjam da ovamo i dalje dolaze, i to, u novije vrijeme, u sve veem broju. Gospodarprstenova J. R. Tolkiena obraduje teme rata izmeu ljudima nalik Hobita i malih sivih Orka, a sve to, kako mnogi vjeruju, podsjea na motive onoga to se doista zbilo. ak i opisi podzemnih laboratorija odgovaraju opisima onog to se danas zbiva u podzemnim bazama i genetikim laboratorijima na tlu Amerike i drugih drava.

31

Mogue je da je bitka za Zemlju dostigla svoju najrazorniju fazu potkraj doba Atlantide, tijekom razdoblja od desetaka tisua godina, to je dovelo do potonua ogromnog otoka Atlantide u Atlantski ocean oko 10.500.-9500. godine prije Krista. Iz mnogih se izvora gomilaju dokazi o kataklizmikim gibanjima i promjenama vre mena i Zemljine kore negdje u to doba, kada su se iz Zemlje izdignuli itavi planinski lanci a povrinom planeta protutnjao golemi plimni val. Istraivai geolozi J. B. Delair i D. S. Allan iznose mnogobrojne dokaze o tome u svojoj knjizi Kada je Zemlja zamalo nestala (When Trie Earth Nearly Died).15 Oni smatraju da je neka zvijezda ek splodirala oko 15.000. pr. Kr. te daje neto ostataka doprlo do ovog Sunevog sustava oko 9.500 pr. Kr., ostavljajui za sobom pusto. Njihovo istraivanje potvruje prie kanaliziranih komunikacija dobivanih tijekom tisua godina kada je, tvrde oni, Zemljina povrina kakvom je vidimo danas nastala uglavnom jednim ogromnim kata klizmikim dogaajem, gotovo u tren oka (u evolucijskom smislu), a ne sporim, po stupnim promjenama koje tako zduno promie glavnostrujaka, slubena znanost. Pojedinosti tih razliitih gledita vrlo su zanimljive, ali najzanimljivijim aspektom svega ovoga drim sveobuhvatne teme koje se naziru iz drevnih i suvremenih in formacija i vjerovanja. Teme su to o poprilinom utjecaju vanzemaljaca na ljudsko postojanje, o bitci izmeu vanzemaljskih civilizacija za prevlast, te o nekoj katastrofi na Zemlji i ire, u drugim dijelovima Sunevog sustava, uzrokovanoj jednim stranim tijelom" koje je onuda prolazilo. Mislim da su te teme povezane, a vezu ini Luciferska Svijest. To je kolektivna svijest, sveukupnost svih umova - ljudskih i vanzemalj skih - koji razmiljaju unutar raspona izuzetno negativne frekvencije. Iako jedna osoba ili skupina ne moe poremetiti planetarni sustav samo pomou vlastitih misli, zasigurno je mogue (barem ja tako mislim) da to uini jedna viedimenzionalna kolektivna svijest. Budui da je sve stvoreno mislima te da je sva materija podreena mislima, sva fizika zbivanja posljedica su jedne ili vie odreenih misli koje utjeu na materiju. Sve jest. Kada znanstvenici istrauju zakone fizike i materije, oni iznose matemati ke jednadbe koje opisuju mo i mogunosti misli, no rauni su im dosad uglavnom bili pogreni. Sva ta zbivanja to su uzrokovala pustoenje u Sunevom sustavu do godila su se unutar granica vibracijskog zatvora, nastalog djelovanjem manifestirane Luciferske Svijesti. Ta svijest operira unutar svih ivotnih oblika, bilo ljudskih bilo vanzemaljskih, koja djeluju unutar svog vibracijskog spektra. Luciferska Svijest kraj nje je negativan misaoni obrazac, ili spektar misaonih obrazaca, a svakoga onoga ija uvjerenja ne izlaze iz okvira tog spektra takva svijest moe zarobiti i pretvoriti u oru e za provedbu svoje volje. Isto naelo nalazimo kod podeavanja radija na odreenu stanicu. Kada se Luciferska Svijest zakai za neiju svijest, ta svijest, u biti, postaje njihova Kontrola leta", njihov vodi. Ukoliko nae nakane ostanu i dalje pozitivne i okrenute ljubavi, takva svijest ne moe na nas izravno utjecati zato to e naa ener getska polja uma-emocija-duha vibrirati unutar spektra mnogo vieg od onog luci ferske valne duine. Nee se uspostaviti nikakva rezonacija. Lucifersku emisiju" ne

32

veo suza

prima svijest namjetena" na drukiju frekvenciju, ba kao to radio prijemnik u svako doba hvata iskljuivo postaje unutar odreene irine frekvencijskog pojasa. Mislim daje civilizacija koju nazivamo Atlantidom bila pokuaj - od strane (kako sam ih u Pobuni robota nazvao) dobrovoljaca", a u Donositeljima zore nazivaju se Obitelji Svjetla i Rasturaima Sustava - da se razori vibratorno uporite, blokirajua vibracija. Ti dobrovoljci uglavnom su dolazili iz one pozitivnije struje svijesti u e tvrtoj Dimenziji. Bia su pritjecala u zatvor, u kutiju, i nastojala promijeniti zemaljsku vibraciju te razbiti nadzirui] frekvenciju. Neko su vrijeme djelomino u tome uspi jevali, ali Atlantida je postala vrlo negativno mjesto pod utjecajem luciferske struje te je doivjela naprasan i nasilan kraj. Sada mi, dananji narataji, imamo priliku uiniti ono to Atlantida nije uspjela - razbiti blokirajue vibracije i omoguiti ovjeanstvu da se vrati cjelovitosti i Jednoti, da se ponovno povee sa svojim istinskim potencija lima. Zgrabit emo priliku, ali na miran nain. Neemo upotrijebiti fiziku silu nego ljubav. Ovu priu elim iznijeti to je mogue jednostavnije, da se ne bismo izgubili u zamrenim frazama. Stoga u se posluiti nekim pojednostavljenim izrazima za dvije glavne struje miljenja koje za Planetu Zemlju ele sasvim razliitu budunost. Zatvorski uvari, kako u ih zvati, simbolian je naziv za svijest iz etvrte Dimen zije koja je preuzela nadzor nad ovim planetom i odvojila ovjeanstvo, vibracijski i genetski, od naeg punog potencijala i vieg znanja. Stvar nikako ne elim svesti na puku opreku tipa svjetlo protiv tame" ili dobro protiv zla" zato to smo svi mi iona ko dio iste cjeline, svi smo aspekti iste one svijesti koju zovemo Bog ili Stvoritelj. Svi mi u sebi imamo pozitivan i negativan polaritet kojeg se trudimo uravnoteiti. No u razliitim fazama nae evolucije svi imamo razliite stavove, a interakcijom tih razli itih misaonih obrazaca, i pozitivnih i negativnih, dolazi do iskustava koja evoluciju ubrzavaju. Drugu struju miljenja predstavljaju ona bia i struje svijesti koje se ele probiti kroz ogranienja i nepovezanosti nametnute ovjeanstvu i Zemlji, te pono vno uspostaviti slobodu misli i raditi na razvoju naih punih potencijala. Ovu struju svijesti zvat u vibracijom Svjetla" ili Ljubavi". Jo bih neto elio istaknuti u vezi te vibracijske otimaine", a to je priroda hra ne i okrepe. Da bi se nae tijelo okrijepilo na ovoj fizikoj ravni treba mu fizika hrana. Ali na drugim frekvencijama stvarnosti, u ne-fizikim carstvima svijesti, hra na je ista energija. Sto je vie istovrsne energije koju se moe stvoriti, to e obrok biti obilniji, da tako kaemo. Energija koju Zatvorski uvar/Luciferska Svijest upija i odakle dobiva svoju energiju negativna je energija. Sto bude vie resursa iz kojih se takva energija moe stvoriti, to potencijalno snanija moe postati. I, naravno, neuravnoteenija. Emocije poput straha, krivnje i ljutnje, ukoliko ih ne uravnotee pozitivne emocije, mogu proizvesti ogromne koliine negativne energije. Tada rat postaje gozba. Mi neprestano odailjemo energiju, a psihiki senzitivne osobe mogu je osjetiti i vidjeti. U stvari, to moemo svi mi, premda veina ljudi toga nije svjesna. Ako se ovjeanstvo moe izmanipulirati da postane prepuno straha, krivnje i lju tnje, tada e vibracijska kutija" u kojoj ivimo postati proizvodna traka negativne

33

/ istina ce vas osioooaiti

energije. Zatvorskim uvarima ruale je na stolu! Zanimljivo je da dananje prie o negativnim vanzemaljcima, kojih trenutno ima na sve strane, govore o tome kako ovi ive od negativnih ovjekovih emocija te da se trude poticati dogaaje i okolnosti u kojima bi se stvorilo jo vie one krajnje negativne energije. Uvjeren sam daje to tono, daje to kljuni razlog zbog kojeg ta vanzemaljska svijest, Zatvorski uvari, djeluje kroz umove ljudi kako bi poticala davnanje i dananje strahote. Ti dogaaji nisu posljedica zle" ovjekove naravi. Proizvedeni su pomou manipuliranja ljudske prirode i njenog osjeaja za stvarnost. Takoer je vrlo vjerojatno daje prinaanje ivotinjskih i ljudskih rtava bogovima" (kakvih je tijekom povijesti bilo nemalo, u mnogim kulturama di ljem svijeta) vreno u svrhu zadovoljenja potrebe vanzemaljca za takvom energijom, a moda i za nekim dijelovima ljudskog tijela. Kao primjer moemo spomenuti Azteke u Srednjoj Americi koji su nebrojeno mnogo ljudi rtvovali bogovima". Na sreu, veina vanzemaljaca ne spada u ovu krajnje negativnu kategoriju. Danas je na raznim valnim duinama oko ovog planeta prisutna sva sila pozitivnih vanzemaljskih civilizacija koje nam pokuavaju olakati netom zapoeti duhovni preobraaj na putu ka slobodi. Ovdje su da nam pomognu. Po uvoenju blokirajue frekvencije, kada bi ljudi umrli" a njihova svijest napustila fiziko tijelo, veina ih nije mogla odmaknuti dalje od ne-fizikih frekvencija sadranih unutar vibracijskog zatvora. ak su i izvan svojih fizikih tijela i nadalje bili razdvojeni od svoje vie svijesti, svojeg Vieg Ja, kako ga mi zovemo, ostali su zatoeni u Treoj Di menziji. Tako je zapoeo proces inkarnacije i reinkarnacije u zemaljska tijela, jer su bia eljela nastaviti svoj razvoj unutar zatvora za kojeg nisu niti znala da predstavlja zatvor. Pojedinanog boga" koji je zatvor nadzirao smatrali su Bogom. Ravnotea mnogih lju di u tolikoj je mjeri naruena, a oni tako zapeli u odreene misaone obrasce i stavove da su izabrali utjeloviti se u iste situacije, mjesta i rase. Ponavljajui stare obrasce, iz ivota u ivot, ravnotea im je bivala sve naruenija. Neki drugi, s boljom moi prosudbe, po sluili su se svojim inkarnacijama kao sredstvom za prikupljanje iskustava te za razvoj. Naa je svijest niz meusobno povezanih magnetskih energetskih polja, i to nam je vee razumijevanje i otvoreniji um, to e bre ta energetska polja vibrirati. Kada su se vrata zatvora zalupila oni to unutra ostadoe zarobljeni bili su poticani i manipulirani da zatvore svoje umove to se, dakako, dogaa i danas. Pozitivni vanzemaljci mogu nam jedino pruiti priliku da otvorimo svoje umove i podignemo se vibracijski te poveemo s naim beskonanim jastvima. jedan od naina na koji to nastoje postii su i krugovi u itu. Stvar je zapravo vrlo jednostavna. Dobri vanzemaljski momci s etvrte Dimenzije (i onih viih) pokuavaju nam otvoriti umove i srca, a negativni ih nastoje drati zatvo renima. ak i da vanzemaljci slete na travnjak ispred Bijele kue, ne znai da bi se nai umovi odjednom otvorili. Takvim se dogaajem kolektivni ljudski um ne bi otvorio - izbezumio bi se! Sjetimo se masovne panike 1938. godine kada je radijsku emisi ju pod nazivom Rat Svjetova" Orson Welles uprizorio kao pravi izvjetaj o slijetanju vanzemaljaca. Um je poput miia: to ga vie koristimo, bolje e raditi i vei postati.

veo suza

Stoga su nam potrebni nagovjetaji koji e razvui nau svijest kako bi mogla razumjeti i potaknuti sjeanja koja drimo na dubljim razinama svijesti. Negativni ET-ji, nasuprot tome, ele nas drati podalje od svake informacije koja bi nas mogla duhovno i intele ktualno pobuditi. Tijekom povijesti malo je ljudi bilo u stanju otvoriti i proiriti svoju svijest do toke gdje bi podigli brzinu svojih vibracija iznad brzine zatvorske vibracije i ponovno se sjedinili s ostatkom samih sebe i Stvorenoga Svijeta. Proces je nazvan uzlazak" - bijeg iz zatvora - a iskazuje se rijeima pripisanim Jeui i slinim likovima tijekom povijesti: Moj otac i ja smo jedno". Mnoge od tih ljudi nalazimo u povijesnim knjigama. Dok su bili utjelovljeni, mogli su uzdii svoju svijest, povezati se s frekvencijama izvan zatvora i na taj nain dokuiti narav nevolje u kakvoj se ovjeanstvo nalazi. Bijahu ismijavani i osuivani zato to su govorili na temelju znanja kojemu su pristupili s razina izvan blokirajue vibracije, dok je veina ljudi kojima su se obraah mogla pojmiti iskljuivo svijet kojeg su poznavali i vidjeli oko sebe. Nisu se sjeali nikakvog drugog svijeta. Ovime se vraamo sredinjoj temi ove knjige: stvaranju nae vlastite zbilje. Za svijest razine Zatvorskog uvara proces je jako dobro poznat. Nau fiziku stvarnost oivo tvorile su misli kojih se drimo, prijanje i sadanje. Unutar nas stvaraju uzorak koji se potom navlai oko nas u obliku magnetskog plata/aure. Time si privlaimo fiziku stvarnost u smislu ljudi, mjesta i dogaaja koji tono odraavaju na unutarnji uzorak, kako sami sebe vidimo. Klju ove stvarnosti su misli. Ako moete upravljati neijim mi slima i nainom na koji se netko vidi tada stvarate zbilju te osobe i, kao rezultat, njihovo fiziko iskustvo. I ne samo to, svojoj djeci ljudi openito prenose velike porcije vlastitih nazora i uvjerenja. Tako e upravljati - esto s najboljim namjerama - nainom na koji djeca sagledavaju sebe i svoje sposobnosti. To utjee na njihov osjeaj jastva i stvara im sukladnu fiziku zbilju. Ukratko, im uspijete upravljati mislima jednog narataja, tim ete lake nametati svoju volju buduim naratajima, jer sada imate programirane roditelje i vode" koji i ne znajui rade u vau korist. Na stranicama ove knjige iznosim tvrdnju da se na teme ljima globalne manipulacije vri manipulacija pojedinanog ljudskog uma i njegovog pogleda na sebe i svijet openito. Svjetska Zavjera (sa svijeu Zatvorskog uvara na vrhu piramide) je zavjera kojom se eli manipulirali osjeajem jastva ljudske rase i, posredstvom toga, stvaranjem nje gove fizike zbilje. Kao to znam rei, razmiljate li kao rtva, rtva ete i postati. Danas imamo planet preplavljen ljudima koji su ohrabrivani da o sebi misle kao o rtvama, zbog ega rtve i postaju. Ono to se dogaalo tijekom ovog razdoblja globalnog utamnienja odraz je onoga to se dogaa unutar kolektivnog ljudskog uma. Sebi smo to iskustvo privukh kolekti vno. Ovu smo zbilju sami stvorili, ba kao to zlostavljana ena, bez osjeaja samopostovanja i ljubavi prema samoj sebi, podsvjesno privlai kaznu koju smatra da zasluu je. Zena u tom stanju svijesti manifestira! e svoj osjeaj jstva tako to e magnetski privlaiti energetsko polje mukarca koji ima poriv da druge kanjava. Na isti nain,

35

/ istina e vas osloboditi

unutarnji manjak ljubavi spram sebe i samopotovanja u kolektivnom ljudskom umu privukao je Svijest Zatvorskog uvara/Lucilersku Svijest da uini isto. Da nije bilo neravnotee unutar kolektivnog ljudskog uma povezane s iskustvom kroz koje pro lazimo, takvo iskustvo ne bismo bili stvorili. Problem i rjeenje poinju i zavravaju s jastvom. Ukoliko svi zajedno pronaemo za sebe ljubav, takvu emo zbilju sebi stvoriti, to e, sve zajedno, pridonijeti stvaranju zbilje kolektivnog uma. Kada to ui nimo, Luciferska Svijest prestat e na nas utjecati, jer vie neemo privlaiti iskustva kakva ona prua. Sagledana iz viih razina razumijevanja, Luciferska Svijest, ma koliko bila strana u fizikom ovdje i sada", zapravo je iskustvo koje smo si stvorili kao ogledalo u kojem emo uoiti kolektivne poremeaje unutar ljudskog uma i koje emo, kada to uini mo, ukloniti. Gledamo li stvari na takav nain, to postaje pozitivno iskustvo, barem u onom krajnjem ishodu.

IZVORI
1 Barbara Marciniak, Bringers Of The Dawn (Bear & Co, Sante Fe, 1992.).

Hari Prasad Shastri, The Ramayana OfValmiki (Shanti Sadam, London, 1976.), dragi svezak, str. 95. 3 Isus je grki prijevod nekog idovskog imena, vjerojatno Yshue, hebrejske inaice imena Joua. Puno bi ime bilo Jeua ben Josip (Joua, Josipov sin). 4 George C. Andrews, Extra-Terrestrials Among Us (Llewellyn Publications, SAD, 1986.), str. 63.
2 5 Extra-Terrestrials Among Us, str. 54-55.

6 Ibid., str. 73-74. 7 Ibid., str. 72-73. 8 Ibid., str. 63. 9 Preston B. Nichols s Peterom Moonom, The Montauk Project (Sky Books, New York, 1992.).
10 Extra-Terrestrials Among Us, str. 54.

11 Ibid., str. 59. 12 Christian O'Brien, The Genius Of The Fen (Turnstone Press Ltd., Wellingborough, Northamptonshire, 1985.). Njegova stjalita navedena su i u kr\} \z\ Ali en Identities Richarda L.Thompsona (Govardhan Hill Publishing, San Diego, 1993.), str. 197-198. 13 Zecharia Sitchin, The 12th Planet (Avon, New York, 1976.). 14 Virginia Essene i Sheldon Nidle, You Are Becoming A Galactic Human (S. E. E. Publi shing Co, Santa Clara, 1994.). 15 D. S. Allan i J. B. Delair, When The Earth Nearly Died (Gateway Books, Bath, 1995.).

drugo poglavlje

roenje Bratstva
ajuinkovitiji nain zatvaranja ljudskog uma i manipuliranja jem vlastitog ja jest da se u nj uprogramira neki oblik dogme. estoko braniti od drugih informacija i odbijati svako drukije suprotstavlja njegovom uskogrudnom, zacementiranom stajalitu. ovjekov osjeaj sigurnosti i sredstvo ouvanja moi. ovjeanstvo dri za oboje da su mu zglobovi od gra pobijelili.

njegovim osjea On e se uvijek miljenje koje se Dogme postaju se tako grevito

Dogme se javljaju u bezbroj oblika, a kada razliite ljude uspijete uvjeriti da nje guju oprene dogme manipulacija sukoba i kontrole pomou naela podijeli pa vladaj" postaje vie nego laka. Dogaa se to i danas na isti nain, zapravo i ee, kao i tijekom razdoblja vibracijskog zatvora, judaizam je manipulaloru od jednake koristi kao i kranstvo i islam; politika ljevica" jednako je vana kao i politika desnica". Potrebne su vam dvije dogme da bi se izmeu sebe borile. Tijekom tisua godina najdjelotvornije dogme bile su i ostale religije. Jedan narataj prisvoji usko grudan pogled na svijet i na sebe samog (religiju) te ga stane nametati svojoj djeci, koja to isto ine svojoj djeci, i tako sve do dananjeg doba. Sve vjerske i politike dogme proete su negativnim elementima iz etvrte Dimenzije. Dva najjaa oruja religija su dvije izjedajue emocije: strah i krivnja. Pomou njih se ljudski um podinjava i unitava njegov osjeaj samopotovanja, ime se stvara i odgovarajua fizika zbilja. Religije su jedan te isti misaoni obrazac koji se oituje pod razliitim nazivima - misaoni obrazac pod nazivom kontrola". ak su i izvorita njihovih mitova, pria i obreda sveudilj ista jer proistjeu iz istog izvora! Negdje pred kraj postojanja Atlantide skupine ljudi poele su bjeati iz njihove sve opustoenije zemlje. Neki su umaknuli iz zatvora dok je brzina njihovih vibraci ja bila jo dovoljno visoka da to izvedu. Drugi su ostali zatoeni sluajno ili planski. Kada se Atlantida uruila, neki su se nastanili u podruja danas znana kao Egipat i Srednji istok, Sredinja Amerika i Sjedinjene Drave. Oni koji su preivjeli nado lazeu kataklizmu svojoj su djeci prenijeli znanja u obliku mitova i pria. Jedan je to od moguih odgovora na oiglednu zagonetku: kako to da su Europljani - ot krivi" dva amerika kontinenta u petnaestom i esnaestom stoljeu - ustanovili da su mnoge kulture i vjerovanja domorodakih naroda nevjerojatno sline (ponekad i istovjetne) onima u Starom svijetu" - Europi i Srednjem istoku. Ijedni i drugi bili su pod utjecajem znanja koje su donijeli izbjegli Atlantidani, iako smatram da je drugi razlog tomu povezan s vanzemaljskom aktivnou irom svijeta. Vjerujem da su se, u razdoblju nakon Atlantide, vanzemaljski izdanci svijesti Zatvorskog u

$7

/ istino ce vas osloboditi

vara i dalje sputali na Zemlju i komunicirali s ljudima, kazujui im istu, potanko smiljenu priu. Neki Atlantidani umaknuli su plovei na zapad prema Amerikama, a neki na istok prema Europi i sjevernoj Africi. Mogue je da se biblijska pria o Noinoj arki odnosi na ovo razdoblje, premda bi se mogla odnositi i na jedan drugi potop nekoliko tisu a godina kasnije. Tijekom tisuljea i tisuljea znanje Atlantiana i vanzemaljaca prenosilo se nadolazeim naratajima, a prvotna se jasnoa opetovanom predajom izgubila. Znanje je ujedno postalo sredstvo kontrole, pa je s time u skladu mijenjano kako bi u svako doba odgovaralo onima na vlasti. Iz tog razloga pojedine elemente toga znanja jo uvijek nalazimo u svim religijama. Izvorno, srno znanje se razvodni lo i preusmjerilo u nebrojene pravce te se oitovalo u vidu religija poput kranstva, islama, judaizma, paganizma, hinduzima itd. Sve su one u odreenoj mjeri zadrale nit toga znanja dok su, s druge strane, esto unitavale njegovo pravo znaenje pomo u dogmi, mitova i dobro razraenih fikcija. Ironino, poganstvo je zadralo daleko vie izvornog znanja od tih religija (poput kranstva) koje ga proglaavaju zlim". Zatvorski uvari iz etvrte Dimenzije ele sprijeiti da spoznamo tko smo, kako smo postali zatoeni i na koji nain da iz zatvora umaknemo. Strategija Zatvorskih uvara sastojala se u tome da nas zbunjuju i razdvajaju u frakcije, religije i jezike. Simbolian prikaz istoga moete proitati u priu o Kuli babilonskoj:
Sva je zemlja imala jedan jezik i rijei iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiu najednu dolinu u zemlji inearu (Babiloniji) i tu se nastane. Jedan dru gome ree:'Hajdemo praviti opeke te ih pei da otvrdnul'Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im sluila za buku. Onda rekoe:'Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne rasprimo po svoj zemlji!' Jahve [vanzemaljci] se spusti da vidi grad i toranj to su ga gradili sinovi ovjeji. Jahve ree: 'Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poetak nji hovih nastojanja. Sad im nita nee biti neostvarivo to god naume izvesti. Hajde da siemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.'Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidae grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve rasprio po svoj zemlji." Knjiga Postanka, 11:1-9

Kranstvo na te ljude gleda u vrlo negativnom svjetlu iako je, uvjeren sam, situaci ja posve drukija. Oni su se bunili protiv kontrole. Poslije Atlantide poele su izranjati drage civilizacije iz reinkarnacije atlantidske svijesti. Znanje koje su prenosili tijekom brojnih narataja, i kroz vanzemaljsku intervenciju, bilo je i pozitivno i negativno. U Mezopotamiji (dananjem Iraku) je postojala civilizacija poznata kao Sumer koja se

roenje Bratstva

razvila du rijeka Eufrat i Tigris. Smatra se da Sumer biljei poetak negdje oko 6000. g. pr. Kr., iako takve brojke trebamo uzimati samo kao procjene. Kasnije e postati dijelom Babilonskog carstva koje je uvelike utjecalo na judaizam, a time i na kran stvo. Slian utjecaj imala je i egipatska civilizacija. Podrobniju povijest ovoga moete proitati u mojoj knjizi Pobuna robota. jedan moj izvor, koji je radio ,,s nutarnje strane" dravnih i sigurnosnih agencija u Ujedinjenom kraljevstvu, ispripovjeio mi je priu koja govori i o Sumeru i o te mama preuzimanja Zemlje od strane vanzemaljaca. On kae da su 1960-ih britanske obavjetajne agencije sastavile tajni izvjetaj s pojedinostima o prijavljenim vienji ma vanzemaljaca. Bili su ispitali 1800 osoba u Europi i Skandinaviji koje su tvrdile da su vidjele NLO, vanzemaljce ili da su imale kontakt s biima iz nekog drugog svijeta. Istovremeno, kae, slina su ispitivanja voena u Sjedinjenim Dravama, Sovjetskom Savezu, Australiji i Japanu. Svoja su saznanja naposljetku objedinili, ime je postalo dostupno nekih 62.000 razgovora s ljudima diljem globusa. Kao prvo, u ogromnoj, ogromnoj veini ispovijesti bilo je rijei o pozitivnim, leernim komunikacijama s ET-jima razliitih rasa. Poprilino se to razlikuje od pria o zlim vanzemaljcima" na kakve nailazimo u medijima. Drago, otprilike 75% ljudi s kojima se razgovaralo diljem svijeta oito su iznijeli istu temeljnu priu. Rekli su da su im ET-ji kazali kako je u naem Sunevom sustavu neko postojala planeta Melkedek, ali da su Melkedekanci postali opsjednuti materijalnim svijetom te su svoj okoli unitili. Na koncu su, tijekom pokusa i sukoba, ispalili tolik broj nuklearnih projektila da se Planeta raspala i sama eksplodirala. Asteroidni pojas je navodno dio ostataka Melkedeka. Prema tom istraivanju, odnosno svjedoanstvima onih koji su imali bliske susrete s vanzemaljcima, otprilike 5000 melkedeke elite" umaknulo je razaranju i spustilo se na Zemlju, na mjestu koje znamo kao Sumer, sada Irak. Melkedeka rasa opisana je kao... pazite sad... plavokosa i plavooka. Arijska rasa nadljudi" koju je opisivao Adolf Hitler. To su bili bogovi" opisani na sumerskim kamenim ploicama, navodi se na dalje u prii, a kako je vrijeme prolazilo, uz pomo svojeg naprednog poznavanja genetike nainili su novu rasu zemaljskih ljudi - bijelu rasu kakvu danas poznajemo. Simbolino je to doarano priom o Adamu i Evi, a zabrana da jedu s Drveta spozna je simbolian je prikaz plana da se zemaljske rase dre podalje od znanja tko zapravo jesu. U stvari, stvorena je jedna robovska rasa koja i dandanas postoji. Ispitanici su rekli da upravo Melkedekance znamo pod nazivom Elohimi iz biblijskih tekstova. Mislim daje ova sila s etvrte Dimenzije poznata pod mnogim nazivima. Prvobitni zemaljski ljudi bili su domorodaki narodi crne, crvene i drugih boja koe u Africi, Amerikama, Aziji i Australiji, a ne bijela rasa, rekli su im vanzemaljci. Postojale su dvije struje melkedekih osvajaa". U prvu su se ubrajali oni koji su se kriali meusobno, odravajui tako genetsku istou" plavokosih i plavookih. Ovi su, kako su rekli komunikatori s vanzemaljcima, i dalje ivjeli na Zemlji, iako ugla vnom skriveni od pogleda, u podzemlju. Drugi su se kriali sa svojim novostvorenim zemaljskim rasama, ali su opet stremili, i jo uvijek streme, tomu da ouvaju tu ge

39

/ istina e vas osloboditi

netsku struju najiom to mogu, kriajui se samo unutar obitelji ili unutar malog kruga pojedinaca sline genetike. Navodno su tom genetskom linijom obuhvaene obitelji Iluminata" koje su upra vljale i manipulirale svekolikom ljudskom povijeu od vremena Sumera. Manipu lacija je nau planetu vodila istim pogubnim putem koji je iskusio Melkedek. I opet, prema golemoj veini unutar 62.000 ispitanika, danas na Zemlji pet drugih vanzemaljskih rasa pomae ovjeanstvu da raskine mentalne okove i prekine melkedeku manipulaciju. Tipini pripadnik jedne od tih rasa, prema opisu, visokje oko tri i pol metra. Moda su to divovi" iz drevnih legendi? Imaju dvostruke zglobove kuka, vrlo velika ela, plave oi, mali prorez na licu umjesto onog to bismo mi nazvali usta i vrlo velika stopala. Shvatite to kako elite, ali to bi mogao - mogao - biti jo jedan vid manifestacije bia s etvrte Dimenzije koja djeluju na naoj frekvenciji. Nedvojbeno je da je Sumer bio izvorite mnogih stvari koje e oblikovati ljudsku kulturu i postojanje. Kransko vjerovanje u Bojeg Sina i Jaganjca koji mora umrijeti da bi nam grijesi bili oproteni moe se nai u Sumeru, Babilonu i Egiptu. Zamisao o janjetu rtvovanom da bi se oprostili grijesi ovjeanstva potjee iz sumerskog vjero vanja da e se, ukoliko doslovno rtvujete janje na oltaru, time saprati grijesi ljudi o kojima je rije. Dok sam pisao ovu knjigu u novinama sam vidio sliku ortodoksnog Zidova koji oko glave jedne djevojice krui piletom, gonjen vjerovanjem da e pile preuzeti njene grijehe". Djevianskih majki spasiteljskih" likova diljem drevnog svi jeta ima napretek i mogu se pronai u vjerovanjima starosjedilakih naroda Sjeverne, June i Srednje Amerike. Odraz biblijske prie o Edenskom vrtu nalazimo u mnogo ranijoj sumerskoj prii o Edinskom vrtu, a ak se i ideja o sabatu moe pronai u sumerskom danu odmora pod nazivom Sabatlu. idovski narod dranje u Babilonu u suanjstvu teje, kada su ga oslobodili Perzijanci, ponio sa sobom brojne babilonske prie i vjerovanja natrag u Palestinu. One su se naposljetku nale u biblijskom Sta rom zavjetu, a preko njega i u Novom zavjetu. Dananje religije reciklirana su drevna vjerovanja i simbolike prie koje su obogaivane" i izvrtane pod vodstvom svijesti Zatvorskih uvara, sve dok se izvorno znaenje nije izgubilo pod lavinom mitova i izmiljotina. Tako ete, kada istraujete podrijetlo ishodinih pria svjetskih religija, pronai iste osnovne teme s razliitim imenima za navodne junake i zlikovce. U vezi kranske inaice Isusa vidi takoer Bela (Sumer), Dioniza (Grka), Mitru (Perzija i Rim), Ozirisa (Egipat), Quetzalcoatla (Srednja i Juna Amerika), Krinu (Indija) i tako dalje. Na taj je nain duhovno znanje iz kojeg izvorno potjeu sve religije u naj veoj mjeri u javnoj areni uniteno. Kljuanje to proces za nadziranje ljudske rase. Povuete informacije iz javne arene i tajno ih presete samo onima koji dijele vae ambicije. Temelj manipulacije svijetom oduvijek je bila kontrola nad znanjem. Dok su reli gije pomou straha, krivnje i nametanja svojih nazora prodavale ljudima beznadno ogranien pogled na ivot i njih same, razvila se tajna mrea koja je prenosila daleko

40

roenje Bratdtva

Slika 3

naprednije znanje povlatenoj nekolicini. ak i unutar tog vibracijskog zatvora po stoji znanje koje veini ljudi ostaje nedostupno. To se znanje ne moe usporediti sa znanjem dostupnim izvan zatvora, ali jo je uvijek daleko naprednije od onoga koje je ovjeanstvu openito doputeno primiti. elite li manipulirati ljudima, nuan je preduvjet da posjedujete znanje koje oni ne posjeduju. Jedno od prvih pravila kontrole i manipulacije glasi: Ne dopustite svo jim rtvama da znaju ono to vi znate". Te skrivene", potiskivane spoznaje nazvat u ezoterijsko znanje". Ezoterinima se, prema definiciji u rjeniku, opisuju: filozofske doktrine namijenjene samo upuenima, neto to openito nije razumljivo; privatno, povjerljivo". Savreno saimanje tog pojma. Takvo se znanje dralo podalje od iro kih masa radi manipulacije i nadzora. Iz toga proizlazi da je to znanje doista postalo privatno, [i] povjerljivo". No, sada dolazi do buenja na svjetskoj razini i te e spoznaje postati dostupne svi ma koji ele uti, a zavjera s ciljem dranja ovjeanstva u duhovnom mraku doivjet e krah i propast. Stvari se ve odvijaju u tom pravcu. Kao kljuni dio tog procesa moramo proniknuti u narav obmane i zato se ljude obmanjuje. Nain na koji se to znanje dri podalje od javne arene sustav je inicijacija u drevnim kolama ezoterijskih znanja i dananja golema mrea tajnih drutava irom svijeta koje nazivam Brat stvom. Svakom iniciranom na vioj razini nudi se vee znanje u odnosu na one na niim razinama. Uspostavlja se piramidalna struktura gdje aica onih koji stignu do vrnih razina inicijacije zna daleko, daleko vie od veine na niim prekama ljestava (vidi sliku 3). Na taj nain nekolicina povlatenih lako e manipulirati ostalim la novima drutva. Sadraj tog ezoterijskog znanja odnosi se na razumijevanje zakona i potencijala stvorenog svijeta koje je daleko naprednije od znanosti" kakvoj imamo

41

/ istina e vas osloboditi

pristup u javnoj areni, kao i na znanje o ljudskoj psihi, njezinoj prirodi i na koji se nain ona moe programirati i kontrolirati. Nije se oduvijek ovo znanje prikupljalo iz negativnih pobuda. Dok je kranstvo nametalo svoju zastranjujui! i manipulativnu dogmu irom poznatoga svijeta bilo je ravno samoubojstvu javno govoriti o drukijim duhovnim uvje renjima. Nimalo ne iznenauje da se znanje prenosilo u tajnosti ih je skrivano, zaogrnuto platem legendi i simbolinih pria. Hvala Bogu daje! Ali znanje je neutralno. Negativan ili pozitivan je nain njegove primjene. Duhovno se znanje moe ispravno rabiti ili se moe zlorabiti, kao i tajnovitost svojstvena drutvima i kolama ezoterije iji lanovi, oso bito na viim razinama, poznaju duhovne stvarnosti uskraene veini ljudi. Na isti nain na koji svaki inicijal vie razine unutar tajnih drutava zna vie od onih ispod njega, tako e se i Zatvorski uvari s etvrte Dimenzije pobrinuti da njihovo znanje bude daleko opsenije ak i od struktura na vrhu globalne piramide manipulacije. Mislim da danas, na svojim viim razinama, ova mrea tajnih drutava (sa znanjem kojeg je naslijedila) radi na ostvarenju gotovo iskljuivo negativnih ciljeva pod vodstvom svoje najvie, nadzirue jezgre: Svjetske Elite ili, jednostavno - Elite. lanovi ove Elite su ili izravne inkarnacije Za tvorskih uvara s etvrte Dimenzije ili im ovi kontroliraju umove. Cilj Bratstva i njegovih medudimenzijskih kontrolora je centraliziranje moi u rukama nekolicine. Taj je proces prilino usavren i odvija se na svjetskoj razini zahvaljujui suvremenoj tehnologiji. Stra tegija je poznata pod nazivom Veliko djelo vjekova ili Novi svjetski poredale, a nastoji uvesti svjetsku vladu kojoj e sve nacije biti kolonije; sredinju svjetsku banku i valutu; svjetsku vojsku i mikroipirano stanovnitvo povezano jednim globalnim raunalom. Ono to se danas dogaa vrhunac je manipulacije koja se odvija tisuama godina. Zamisao o prenoenju znanja kroz niz tajnih inicijacija datira barem od Atlantide, a vjerojatno je i mnogo starija. Tema zajednika kanaliziranim informacijama govori o nekakvom hramu na Atlantidi gdje je onima koji su smatrani vrijednima povjere nja predavano znanje kojem veina stanovnitava nije imala pristup. Kada su se poele pojavljivati civilizacije koje su uslijedile nakon Atlantide i one su nastavile s praksom iniciranja u razliite razine znanja. Meu tim organizacijama bile su kole ezoterijskih znanja u Babilonu, Egiptu i Grkoj koje su svoje znanje uvale u najveoj tajnosti. I najmanje krenje zavjeta tajnosti bilo je kanjivo smru. Iz toga je temelja niknula da nanja masovna mrea tajnih drutava. Te kole misterija i inicijacija nadahnute su ne gativnim elementima s etvrte Dimenzije i odonda su nadzirane s njihove strane kroz svijest najviih inicijata, adepata. U svojoj studiji Djelii zaboravljene vjere profesor G. R. S. Mead pie:
Ustaljena tradicija u povezivanju sa svim velikim ustanovama Misterija odraavala se u tome da su njenih nekoliko osnivaa bili uvoditelji svih umijea civilizacije; ili su sami bili bogovi, ili su ih bogovi bili uputili - ukratko, da su bili ljudi daleko veeg znanja od svih onih to su doli kasnije; bili su uitelji rasa u povojima...

42

roenje Bratstva

Navodno su ti najraniji uitelji ovjeanstva koji su utemeljili ustanove za podu avanje misterija kao najuinkovitijeg sredstva za davanje poduke novonastalom ovjeanstvu o viim stvarima, bile due koje su pripadale jednom razvijenijem ovjeanstvu od naega... U najranija vremena, prema tom gleditu, neobjanjiva djela izvodili su oni to su posjedovali znanje o silama prirode, a prikupilo ga je je dno prijanje, usavreno ovjeanstvo ne nuno poteklo sa Zemlje, koje je izvodilo udesa kakva niti jedan dio naeg ovjeanstva nije sam mogao proizvesti."1

U svojim nakanama prema ovjeanstvu ta inicijacijska struktura bila je ili negati vna od samog poetka ili ju je ta svijest preplavila kasnije. Smatram da su u izuzetno utjecajnom egipatskom Bratstvu prevladavale negativne manipulacije barem od kraja vladavine faraona Akhenatona koji je umro oko 1362. g. pr. Kr. Egipatski dvor prese lio je u novi grad, El-Amarnu u srednjem Egiptu i ondje izgradio Hram Bratstva za ezoterijske inicijacije. Po njegovoj smrti njegovi su nasljednici vratili kraljevski dvor u Tebu, ali je Bratstvo ostalo u El-Amarni i odvojilo se od drave. Tijekom stoljea javljali su se i drugi prenosioci znanja. Neke, poput Katara u dvanaestom i trinaestom stoljeu, na najokrutniji nain unitila je Katolika crkva nakon to su bili proirili svoj utjecaj na ire podruje, djelujui iz svoje baze u junoj Francuskoj. Papinska je pravda" jednako surovo postupila s Vitezovima Hrama (Vitezovima templarima) koji su stupili na istaknutije mjesto europske povijesti otprilike u isto vrijeme kad i Katari. Ali templari su se prebacili u ilegalu a svoj utjecaj ire i danas, kako u svojstvu samostalne organizacije, tako i unutar drugih tajnih drutava koja su, na kraju kra jeva, dio iste krovne organizacije. Razdoblje Katara i kriarskih ratova iznjedrilo je brojne izdanke Bratstva koji i nadalje imaju veliki utjecaj na mnoge dogaaje: to su tajna drutva poput Vitezova redovnika bolniara iz reda Sv. Ivana", danas poznatih kao Malteki vitezovi. Nije se to dogaalo samo u kranskom i idovskom svijetu. Slina tajna drutva osnivana su u svim kulturama, a arapsko bratstvo Velike loe u Kairu kasnije e postati veliki manipulator dogaajima. Strukturama tog negativnog Bratstva cilj je uvjeriti mase ljudi da povjeruju u svaka kve prevakane gluposti dok manipulatori za sebe uvaju znanje o prirodi ivota i stvo renoga svijeta te o tome kako iskoristiti mo uma, Zemljino energetsko polje i svjetske energetske vorove (mreu energetskih linija koje razliite kulture poznaju kao stjecita energije, meridijane i zmajeve crte). No, tijekom stoljea ak niti povlateni inicijati nisu uspjeli ouvati informacije u izvornom obliku. Do dananjega dana oni koriste iskrivljenu verziju tog znanja, iako jo uvijek daleko napredniju glede razumijevanja univerzalnih zakona od bilo ega to ete nai u religijama i etabliranim znanostima, a to bi mi, ostali, trebali prihvatiti. Najvee nerazumijevanje od strane negativnog Brat stva odnosi se na mo ljubavi. Svijesti Zatvorskih uvara koja kontrolira umove onih to manipuliraju Bratstvom izmie pravo razumijevanje ljubavi. Ta svijest stvara nega tivnu energiju i njome se hrani, a to vie negativne energije proizvede i potakne ovje anstvo daje proizvodi, to snanija postaje. Ljubav je ovoj svijesti poput enjaka vam

43

i istina e vas osloboditi

piru, a bez ljubavi - energije na kojoj poiva sve to je stvoreno - znanje e se uvijek zlorabiti. Znanje bez ljubavi je stanje bivanja koje jo uvijek upravlja viim razinama mree Bratstva, preko njegove Svjetske Elite. Mogli bismo ga nazvati intelektom bez srca, bez uravnoteenog enskog naela. Simboli Bratstva iz drevnih vremena ostaju simboli dananjeg Bratstva: piramida i svevidee oko, svastika, janje, pregaa, obelisk i mnotvo drugih. Obelisk simbolizira penis egipatskog boga Ozirisa. Prema legendi, njega je raskomadao opaki" Set (Lu cifer, Sotona, Vrag i kompanija) a kada ga je Izida, ena Ozirisova, ponovno pokuala sastaviti, pronala je sve njegove dijelove osim - znate ega. Mislim da takve legende simboliziraju mnogo jednostavnije istine. Obelisk i Ozirisov penis u toj prii simboli su muke energije koja u svijetu pre vladava u itavoj zabiljeenoj povijesti. Svi mi, i stvoreni svijet u cjelini, tragamo za ravnoteom i skladom izmeu suprotnosti - negativnog i pozitivnog, mukog i en skog. To su sile tipa yin i yang iz kineske kulture. Kada jedna od tih sila prevladava dolazi do neravnotee koja se oituje kao neuravnoteeno ponaanje. Zamiljeno je da preobraaj kroz koji sada prolazi naa planeta dovede takve sile u sklad i ravno teu te da svi slue, a nitko nema prevlast. Guenje enske energije od strane muke stvorilo je svijet u kojem prevlast ima muka energija, a maco mukarac" jedan je od njezinih plodova. Nije se to dogodilo sluajno nego po konkretnoj zamisli, zami sli Zatvorskih uvara. Sklad i ravnotea u svim stvarima = cjelovitost. Cjelovitost = neizmjerne mogunosti. To je zadnje to bi Zatvorski uvari eljeli jer takve je ljude nemogue nadzirati. Umjesto toga, stalno nas nastoje izbaciti iz ravnotee. Nesklad i neravnotea = rascjep jastva. Rascjep jastva = ograniene mogunosti. Dvije glavne neravnotee unutar nas samih i zatvora openito su prevlast nega tivnog nad pozitivnim i prevlast mukarca nad enom. Ima li zornijeg oitovanja muke neravnotee od onoga to se moe vidjeti unutar nekoliko glavnih religija i unutar mree tajnih drutava. Ponovno uspostavljanje enske energije kljuno je za sveobuhvatno usklaivanje Zemlje, a time ne mislim samo na ponovno stupanje ena u podruja gdje se donose odluke. Mislim i na ponovno buenje enske energije unutar mukog oblija, te na ublaavanje indoktrinirane udnje tolikih mukaraca da dominiraju i da slijede mao-programiranje. Ponovno izranjanje enske energije simbolizirano je povratkom boice". Vie je nego prikladno to to je obelisk (simbol muke energije) toliko vaan Brat stvu tijekom svih proteklih stoljea jer to je, napokon, bratstvo, a ne bratstvo/sestrinstvo. Tajnim drutvima gotovo iskljuivo vladaju mukarci, dok je enama pristup znanju i donoenju odluka onemoguen. Pogledajmo, kao primjer, Slobodne zidare. To je igralite mukaraca koji svoje ene dovode na godinje veere kao ukras. Takva organizacija u kojoj prevlast imaju mukarci mora, po definiciji, biti neuravnoteena, a ova to zasigurno jest. Slobodni su zidari postali jedno od najvanijih tajnih drutava koja su se pojavila od drevnih vremena naovamo, a temelje se na strukturi i vjerova njima kola ezoterijskog znanja pod upravom Bratstva, kao i ostala takva drutva. Tu

44

bjh mreu nazvao kultom Svevideeg Oka, kultom koji tuje te bogove" i gospo dare" s etvrte dimenzije. Datira iz drevnih vremena, a ista struja manipulacije stoji iza Novog Svjetskog Poretka do dananjeg doba. To je stapanje drevnih ezoterinih vjerovanja nastalih u Babilonu, Egiptu i hebrejskoj koli Kabale. Vie razine Slobo dnih zidara i dalje tuju Boga" zvanog Jahbulon - Jah (jehova, hebrejski), Bul (Baal, babilonski), i On (Oziris, egipatski). Moda je najhitnije postignue ovog Bratstva Svjetske Elite na putu ka svjetskoj prevlasti bila kolonizacija Amerike, zemlje za koju je ono znalo da postoji mnogo prije negoli je slubeno" otkrivena. Tijekom poznate nam ljudske povijesti na ovom su planetu djelovale dvije razine znanja. Pred oi javnosti i irokih masa stavlja se je dna razina znanja, veinom manjkava i izmanipulirana tako da kontrolira nae misli i zbilju koju stvaramo, dok je druga poznata samo nekolicini, uglavnom na elitnim razinama Bratstva. Kao primjer nam moe posluiti opeprihvaena pria o otkri u" Amerike. Povijesni udbenici nam govore daje 1492. godine Kristofor Kolumbo iznio pretpostavku da je Zemlja okrugla ili krukolika te je bio uvjeren da e, bude li plovio prema zapadu, naposljetku stii do Indije i Dalekog istoka ije je postojanje ve bio ustanovio Marko Polo. Navodno je sluajno" otkrio ono to zovemo West In dies (engleski naziv za Karibe, doslovno: Zapadna Indija, op. prev.) te je sve do smrti vjerovao daje stigao do Indije. Nadalje su nas uili da su se John Cabot i njegov sin Sebastian, obojica iz Venecije, otisnuli iz Bristola etiri godine nakon to je Kolumbo isplovio iz panjolske: Cabot je otkrio" Sjevernu Ameriku 1497. godine. Tradicio nalna povijest ne prua nikakve poveznice izmeu ta dva dogaaja. No zagrebete li dublje iskrsava mogua veza: znanje to ga je za sebe uvala mrea Bratstva, a koje se potajno prenosilo od vremena Atlantide. Slobodni zidar 33. stupnja Manly P. Hali u svojoj knjizi Sastanak Amerike sa su dbinom (Americas Assignment With Destiny)2 istie da je pravo ime Johna Cabota zapravo Giovanni Caboto. Roenje u enovi, gradu u kojem je, kako se smatra, ro en Kolumbo, a Caboto je kasnije postao naturalizirani Venecijanac. Pretpostavlja se daje bio ukljuen u rad tajne sekte kranskog Bratstva znane pod nazivom johaniti, na koju su uvelike utjecale ezoterine doktrine templara. Legende kau daje posjetio takozvane Mudrace s Bliskog istoka", ba kao to je uinio i Kolumbo. Potonji je i sam bio povezan s Brastvom. Njegov je otac bio lan ogranka Bratstva, Reda Isusa Krista. 1 sam se Kolumbo pridruio skupini koja je slijedila uvjerenja pjesnika Dantea koji je bio lan Katarske crkve i inicijat Vitezova templara. Kolumba su esto viali odjevena u odjeu za koju se smatra da pripada redu franjevaca. Kolumbov sin je rekao da je njegov otac u takvoj odjei i umro. Sveenici drevnog Hrama egipatskog Bratstva u El-Amarni nosili su sline halje, kao i skupina Bratstva pod nazivom fraterniti u Kolumbovo doba. Ovo su tek neke od njegovih veza s Bratstvom. Kolumbov svekar bio je lan Kristovih vitezova, to je bilo konspirativno ime Vitezova templara. Kada su nad templarima vrene istke, u Portugalu su se odrali zahvaljujui tome to su naziv promijenili u Kristovi vitezovi. Posvetili su se pomorskim djelatnostima.

i istina ce vas osloboditi

Istraiva Vasco de Gama bio je Kristov vitez, kao to je bio i princ Henry Navigator, Veliki metar toga Reda. Kolumbov je svekar bio jedan od kapetana princa Henryja od kojeg je naslijedio karte i mape koje je Kolumbo koristio pri svojem otkriu" Amerike. Crveni kri na bijeloj podlozi bio je templarski simbol. U vrijeme istke izvan zakona stavio ga je papa. Kolumbovi brodovi plovili su s crvenim kriem na bijeloj podlozi!3 Njegovo povijesno putovanje financirao je kralj Ferdinand od Aragona u panjolskoj, te kralji ca Isabella od Castilea u panjolskoj, iji je brak pripomogao objedinjenju te zemlje. Bili su to katoliki" vladari koji financiraju putovanje ovjeka sa zastavom Vitezova templara. I to nije sve. Dodatna podrka dola je od strane Leonarda da Vincija i Lorenza de Medicija, a obojica su bili visoki inicijati tajnih drutava Bratstva. Uzmemo li u obzir ove podrobnije informacije o Kolumbu i Cabotu, ne ini se pretjeranim po misliti da njihova zasebna otkria" razliitih dijelova Amerike, u razmaku od etiri ili pet godina, nisu bila puka sluajnost. Za mnoge se rane istraivae i kolonizatore znalo da su lanovi drutava pod okriljem Bratstva. Znali su to trae jer su imali mape i karte svijeta koje im je tijekom stoljea prenosilo Bratstvo, mogue jo od doba Atlantide. Godine 1513. Piri Reis, admiral u mornarici otomanskih Turaka, pokazao je kartu s prikazom kopnene mase Antarktika kojaje tada, kao i sada, bila prekrivena ledenim pokrovom debljine oko kilometar i pol! Antarktik ak nije niti slubeno otkriven" sve do 300 godina nakon to je karta izraena. Zrane snage Sjedinjenih Drava po tvrdile su da se karta izvanredno tono"1 podudara s rezultatima seizmikog profila kojeg je 1949. godine izradila vedsko-britanska ekspedicija na Antarktik. To ukazu je, kako stoji u izvjetajima zranih snaga Sjedinjenih Drava, daje obala iscrtana prije negoli je prekrivena ledenim pokrovom".5 Rekli su da nemaju pojma na koji bi nain usuglasili podatke s karte Pirija Reisa sa stanjem zemljopisnog znanja 1513. godine. Moda bih im u tome mogao pomoi. Piri Reis je sastavio svoju kartu od mapa i karata koje su se prenosile kroz vie razine Bratstva. Sve je vie dokaza daje procjena o vremenu nastanka tamonjeg ledenog pokrova (milijuni godina) uvelike pretjerana, te da se pojavio tek prije nekih 6000 godina. Prije tog datuma karte svi jeta crtale su civilizacije daleko naprednije od onoga to nam govori tradicionalna, prekrojena povijest kojaje osmiljena s ciljem da nas zavara, a ne da nas podui. Ko lumbo i Cabot otkrili su amerike kontinente iz jednog jednostavnog razloga. Znali su to se ondje nalazi! ini se daje koloniziranje Amerika, a osobito Sjeverne Amerike, bio dugoroni cilj Velikog djela vjekova ili Novog Svjetskog Poretka. Sir Francis Bacon, Veliki kancelar Engleske, bio je lan Bratstva visokog ranga u doba Elizabete I i Jamesa I. Bioje Veliki zapovjednik jednog reda Bratstva pod nazivom Rozenkrojceri, poprilino upleten u skrovite operacije sljedbi u tradiciji Vitezova templara. Znanje je Bacon prenosio potajno, u iframa sadranima u djelima poput Shakespeareovih drama koje je on sam (Bacon) napisao. Dokaza za tu tvrdnju ima more, a pria o Shakespeareu obian

46

je mit. alim sluaj, Stratforde! Pomou mree tajnih drutava Bacon je poticao ko lonizaciju Sjeverne Amerike, elei (izmeu ostaloga) sprijeiti njeno zauzimanje od strane panjolaca. No, povrh toga, onje radio po naputcima Bratstva. Ljudi poput sir Waltera Raleigha takoer su bili dio Baconova kruga, zajedno s drugim istaknutim imenima elizabetanskog drutva. Moram napomenuti da nemaju svi lanovi Bratstva negativne namjere. Veinu su uvjerili oni na viim prekama hijerarhijske ljestvice da se Veliko djelo provodi za dobrobit svih ljudi. Glavnina lanova Bratstva nemaju pojma o despotizmu sadra nom u stvarnom planu kojeg znaju tek rijetki i odabrani. Doista, stvarni plan poznat je samo Zatvorskim uvarima iz etvrte Dimenzije koji su ve tisuama godina vrlo esta karika u spomenutoj zavjeri. U svojem djelu The New Atlantis Bacon nam daje viziju jednog novog svijeta u kojem je mo u rukama tajnog drutva, Solomonovog hrama. U Baconovoj viziji povlatena elita potajno prouava razne grane znanosti i djeluje kao nevidljiva vla da, te odluuje to se ljudima treba a to ne smije rei. Sve to neobino podsjea na dananju prikrivenu manipulaciju dogaajima i informacijama. No, to u stvari i nije tako neobino s obzirom daje plan na temelju kojegje djelovao Bacon u esnaestom i sedamnaestom stoljeu isti onaj kojeg slijedi dananje Bratstvo. Neki njegovi lanovi iskreno vjeruju da je to najbolji nain upravljanja svijetom ali, rekao bih (i u to vrsto vjerujem) da su u sutini zavedeni zato to ne uviaju kako takvim svijetom vrlo lako moe manipulirati manjina nautrb veine. I, ono najvanije, ne shvaaju da cijelom stvari, ukljuujui i njih same, manipuliraju Zatvorski uvari. Jo jedna znaajna osoba u tom razdoblju bio je dr. John Dee, adept (visoki inicijat) i slubeni astrolog kraljice Elizabete I. Ujedno je bio i njezin neslubeni tajni agent, a svoje je izvjetaje potpisivao sa 007.6 U biljeci svoga dnevnika napisanoj u Pragu 1586. godine Dee opisuje susret s nekim malenim ovjekom" ija su stopala, kako se inilo, bila tridesetak centimetara iznad tla, a kretao se u malom vatrenom oblaku" te je nestao na nebu ,,u velikom ognjenom stupu". U Pragu je Dee caru Rudolphu dao ilustrirani rukopis pisan u iframa kojegje navodno napisao Roger Bacon, franjevaki redovnik iz trinaestog stoljea koji je uzrujao crkvene vlasti svojim stajalitima i idejama. Meu ini ma, bila su tu i pretkazanja o mikroskopu, teleskopu, automobilu, podmornici, zrako plovu te uvjerenje daje Zemlja kugla. Sve su te injenice mogle biti preuzete iz etvrte Dimenzije. Isti taj rukopis 1912. kupio je ameriki trgovac knjigama Wilfrid Voynich, pa je tekst postao poznat kao Voynichev rukopis. Nakon to je kopije poslao tadanjim strunjacima", ovi su ustvrdili da glavnina od stotine ilustriranih biljaka ne raste na planetu Zemlji. Neke ilustracije kao da su prikazivale tkivo gledano pod mikroskopom, a na drugima su bili zvjezdani sustavi i sazvijea. Najbolji razbijai ifri u obavjetaj nim slubama Sjedinjenih Drava u Prvom i u Drugom svjetskom ratu pokuavah su deifrirati ono to su nazivali najzagonetnijim rukopisom na svijetu", ali nitko u tome nije uspio. Profesor na Sveuilitu Pennsylvania po imenu William Romaine Newbold tvrdio je daje 1921. godine deifrirao pojedine dijelove. Rekao je da dio teksta glasi:

47

U konkavnom ogledalu vidio sam zvijezdu u obliku pua izmeu pupka Pegaza, pojasa Andromede i glave Kasiopeje."7

Sada se zna da je ono to Roger Bacon opisuje u rukopisu do kojeg je doao John Dee tono, te daje ilustracija Andromedine maglice koju predouje takoer tona, samo to prikazuje dio maglice koji se ne moe vidjeti sa Zemlje! Dee je bio adept i nadaleko poznat kanalizator poruka te je tvrdio da komunicira s an elom s palicom", vanzemaljcem. Znanje uvano unutar mree tajnih drutava uvijek je bilo - poesto i stoljeima - naprednije od znanja namijenjenog irokim masama. Znanje o postojanju Amerike i njezino dugorono mjesto u tajnom pla nu bilo je dobro poznato tim elizabetanskim adeptima, kao to je bilo poznato i onima koji su usmjeravali Kolumba i Cabotove, zahvaljujui manipulatorima s etvrte Dimenzije. Prvo trajno englesko naselje u Sjevernoj Americi ustanovljeno je u Jamestovvnu u Virginiji (nazvanoj tako po Elizabeti, djevianskoj kraljici") 1607. godine. Medu prvim doseljenicima bili su brojni lanovi obitelji Erancisa Bacona. Otada pa nadalje domorodaka kultura Sjeverne Amerike bila je osuena na propast, kao i one u Junoj i Sredinjoj Americi nakon dolaska panjolaca i Portugalaca. Nain na koji su starosjedilaki narodi nemilosrdno ubijani, a njihove kulture zatirane bez potovanja ili suosjeanja bila je jedna od najstranijih epizoda cjelokupne svjetske povijesti. Tisue doseljenika iz Europe plovilo je prema zapadu, bjeei od vjer skih progona nakon to je Reformacija (organizirana od strane Bratstva) podijelila kransku Crkvu na protestante i katolike. Time su stvorene podjele i sukobi te je oslabljena mo pape. No, kada su prognanici stigli u Ameriku esto su s domo rodakim stanovnitvom i useljenicima drugih religijskih uvjerenja postupali isto onako nemilosrdno kao to se ranije, u Europi, postupalo prema njima samima. Zemlju koju su nastanili, a koja se sada naziva Sjedinjene Drave, bila je i osta la kljuno oruje u dugoronom planu Bratstva za postizanje prevlasti u svijetu. Masonska drutva prola su kroz krupne promjene i ekspanziju nakon engleskog Graanskog rata, a osobito poetkom 18. stoljea. Do toga trenutka lanovima su mogli postati jedino ljudi koji su po zanimanju bili zidari ili graevinari. Sad je lanstvo postalo slobodno za sve te je roeno Slobodno zidarstvo ili Spekulativno zidarstvo. Vrlo je vjerojatno da je u pozadini te preobrazbe stajao Francis Bacon. Sredite slobodnozidarske mree koja se sada naglo irila bila je nova Velika loa (osnovana u Londonu 1717. godine) koja je postala poznata kao Matina velika loa svijeta". Bila je sredite slobodnozidarske manipulacije i poticala je usposta vljanje dragih loa irom Europe, Britanskog carstva i triju Amerika. Uvedene su i brojne druge verzije Slobodnog zidarstva, ukljuujui Jorkki obred i kotski obred Michaela Ramseva (temeljen na sustavu Vitezova templara). kotski obred ima 33 stupnja inicijacije. Danas ima golem utjecaj u politici, ekonomiji, vojsci i sigurno

48

roenje Bratstva

snim slubama Britanije, Europe, Sjedinjenih Drava i mnogih drugih drava. New York je nazvan po Jorkkom obredu Slobodnog zidarstva. Bratstvo je planiralo uspostaviti neovisne Sjedinjene Drave Amerike to jest, neovi sne od britanske vlasti, a ne neovisne od Bratstva. Ohrabrene primjerom Matine ve like loe iz Londona, slobodnozidarske loe u amerikim kolonijama poele su kovati urote i poticati ljude da ustanu protiv britanske vladavine. Isplanirana je ekonomska kriza, izmeu ostalog i posredstvom rata izmeu Britanije i Francuza. Britanska je vlada, oajniki elei namai neki dohodak, amerikim kolonijama nametnula vee poreze i pristojbe. Bila je to operacija zamiljena i koordinirana od strane Svjetske Elite, to se opetovano i neprestano ponavlja. Mrea u Britaniji, kao i u svakoj dru goj zemlji, ukljuuje glavne bankare, mnoge politiare i, to je jo vanije, njihove politike savjetnike. Oni su potajice usmjeravali dogaaje koji su u Britaniji doveli do ekonomske krize. Zatim su savjetovali britanske vlasti da je jedini nain izlaska iz nevolja nametanje viih poreza amerikim kolonijama. U isto vrijeme amerika ruka Bratstva dobila je naputak da raspiruje neslaganje s takvim inom te da nastali gnjev pretoi u zahtjeve za neovisnou od Britanije. Na povrini - kao i u povijesnim knji gama - ini se da imamo Britaniju protiv amerikih kolonija. U stvari, ista je mrea manipulirala objema stranama. Kao to emo vidjeti, na takav su nain izreirani svi vei ratovi i revolucije. Ovu je strategiju vrlo dobro opisao P. Sedir u svom djelu Hi stoire et doctrine des Rose-Croix objavljenom 1910. godine u Parizu:
,,U nemogunosti da upravlja sudbinom drava na Zemlji jer bi se njihove vlasti opirale, ovaj mistini savez moe djelovati jedino kroz tajna drutva.... Ona su stva rana postupno, onda kada bi se za njima ukazala potreba, a dijele se u raznolike skupine, skupine naizgled suprotstavljene, koje ponekad zastupaju posve oprenu politiku u sferi religije, politike, ekonomije i knjievnosti; no sve su one povezane, sve voene iz nevidljivog sredita koje skriva svoju mo, nastojei vladati svim kru nama na Zemlji."

Opiranje amerikih kolonija primoralo je britanske vlasti da povuku nove poreze osim onoga na aj, ali Bratstvo nije doputalo da gnjev mine. lanovi slobodnozi darske Loe St. Andrews iz Bostona, pod vodstvom Mlaeg nadzornika Paula Reverea maskirali su se u starosjedilake amerike Indijance" te su sanduke s ajem u bostonskoj luci bacali iz brodova u more, u znak protesta zbog poreza na aj. Ta diverzija, poznata pod nazivom Bostonska ajanka, skovana je za vrijeme veere u domu brae Bradlee. Obojica su bili lanovi Loe St. Andrews.8 U smjeru rata za ne zavisnost zakotrljala se lavina koju je uskoro bilo nemogue zaustaviti. Gotovo svi vodei revolucionari i oni koji su 1776. potpisali Deklaraciju o nezavi snosti bili su Slobodni zidari. George Washington, pobjedniki vrhovni zapovjednik amerikih vojski i prvi predsjednik Sjedinjenih Amerikih Drava, bio je Slobodni zidar visokoga ranga; svi osim dvojice njegovih brigadnih generala u ratu bili su Slo

i istina e vas osloboditi

bodni zidari. Jedan od najviih Slobodnih zidara i povjesniara Slobodnog zidarstva, Manly P. Hali kae da se za gotovo pedesetoricu od pedeset i estorice mukaraca koji su potpisali Deklaraciju o nezavisnosti znalo da su Slobodni zidari, dok samo jedan od njih to nije bio.9 Jedan drugi istraiva, Enrique De Vincente, kae da su pedeset i trojica potpisnika bili Slobodni zidari, te da su sedamnaestorica predsjednika, poevi od Washingtona, bili lanovi Reda. John Adams, drugi predsjednik po redu, pripadao je tajnom drutvu poznatom kao Zmajevi (The Dragons), nazvanom po magnetskim linijama energije u Zemljinoj energetskoj mrei. Prouavao je svetu geometriju sadr anu u energetskoj mrei i znao kako upregnuti u njoj prisutnu silu.10 Jedan od vodeih revolucionara i osnivaa Sjedinjenih Drava bio je Benjamin Franklin, prvi Velila majstor Slobodnih zidara Pennsylvanije. On se sprijateljio sa sir Francisom Dashwoodom, britanskim ministrom financija i osnivaem tajnog dru tva pod nazivom Klub paklenog ognja (Club of Hells Fire). Franklin je postao lan zajedno s gradonaelnikom Londona, sinom Kanterberijskog nadbiskupa i princem od Walesa. Posjeivao je Francusku gdje je uspjeno agitirao za podrku Amerikoj revoluciji od strane francuskih Slobodnih zidara, a takoer je osigurao vojne usluge njemakog slobodnog zidara, baruna von Streubea, koji je sluio u vojsci pruskog vladara Frederika Velikog. Barun e odigrati vaniju ulogu u pobjedi kolonista nad Britancima. Franklinove veze s francuskim Bratstvom bile su vrlo vrste teje postao visoki lan Loa San Juan i Devet sestara koje e, u savezu s Loom velikog orijenta iz Pariza, pokrenuti Francusku revoluciju 1789. godine. Franklin je ustolien kao Veliki majstor Devet sestara. Jedan od najznaajnijih revolucionara u Francuskoj, markiz de Lafayette, bio je Franklinov prijatelj te je za vrijeme Amerike revolucije pruao podrku njemu i kolonistima. Slobodni zidari su vukli konce u Ratu za nezavisnost kojeg su naposljetku i dobili, a potom su preuzeli kontrolu nad novonastalim Sjedinjenim Amerikim Dravama. Oni, i ostale skupine Bratstva, te se kontrole nisu odrekli do dana dananjega. Stoga je doista prikladno da su se na Velikom peatu Sjedinjenih Drava, kada su oci osnivai naruili njegovu izradu, kasnije nali klasini simboli Bratstva (Zatvorskih uvara) koji datirajujo iz drevnog Egipta pa i ranije - ukljuujui piramidu i svevidee oko. Iznad i ispod tog simbola dvije su latinske fraze: Annuii Coeptis i Novus Ordo Seclorum. U prijevodu: Najava roenja, stvaranja ili dolaska" jednog Novodobnog pore tka". Dragim rijeima, najava stvaranja Novog svjetskog poretka. Osnivanje Sjedinje nih Drava bio je krupan korak naprijed u planu za stvaranje centralizirane svjetske sile. Danas se taj dio peata moe pronai na svakoj dolarskoj novanici (vidi sliku 4) to je opet krajnje prikladno, uzevi u obzir da Elita upravlja amerikom privredom kao i privredama ostatka svijeta. Odluku da se na dolar stavi simbol Piramide/Novog Svjetskog Poretka donio je 1935. godine Slobodni zidar 33. stupnja Franklin D. Roo sevelt, uz punu podrku i ohrabrivanje od strane njegovog potpredsjednika, Henryja Wallacea, jo jednog Slobodnog zidara 33. stupnja." Gospodin Roosevelt pojavljivat e se na mnogim stranicama narednih nekoliko poglavlja. Dizajn amerike zastave,

roenje Bratstva

poznate i pod nazivom Stars and Stripes", tj. Zvijezde i pruge, tako odraava simbolizam Bratstva, dok je Kip slobode amerikim Slobo dnim zidarima poklonio francuski slobodnozidarski red (Iluminata) Velikog orijenta.12 Iako su nakon rata veze izme u Britanije i Sjedinjenih Drava slubeno" prekinute, veze izme u amerikih drutava Bratstva i vladajuih obitelji te njihove bra e u Britaniji i Europi preko tajne su mree jo i ojaale. Ponovit u: ne tvrdim da je svatko tko je bio ukljuen u borbu za ameriku ne zavisnost imao negativne motive, niti da svi lanovi loa pod okriljem Bratstva imaju slian nain razmi Slika 4: novanica amerikog dolara sa svojim klasinim ljanja. Veinu se vrlo lako moglo simbolom Bratstva koji datira iz drevnih vremena. uvjeriti da postupaju ispravno, to su umnogome i inili. Cesto, meu tim, treba sagledati motivaciju iza pojedinog ina, a ne in sam. Po mojem miljenju, kada jedna zemlja nadzire i posjeduje dijelove druge zemlje to je neto vrlo loe. Ali moramo pogledati sveobuhvatnih plan i motivaciju u pozadini odreenih postupaka i vrlo paljivo procijeniti kakva bi bila predloena alternativa. Kontrola Amerike od strane nekog britanskog monarha/vlade koju bi nadomjestila kontrola od strane ne kog tajnog Bratstva, teko da pridonosi slobodi ovjeka, ali - ovo bi trebalo upamtiti - takav prijenos moi i kontrole mogao bi se opravdavati (a redovito se i opravdava) borbom za irenje ljudskih sloboda. Ameriki rat za nezavisnost bio je prvi u nizu narodnih revolucija" koje je osmislilo i financiralo Bratstvo. Prema njegovom planu, trebalo je okonati vladavinu monarha. Nemam nita protiv ukoliko se to ini na miran nain te s iskrenom podrkom od strane irokih masa. No umjesto ostvarenja parole mo narodu" monarhe su zamijenile druge diktature, zvane revolucionarni odbori, komunisti, faisti ili ih je zamijenio, na suptilniji nain, privid demokracije", kakva je u stvarnosti bila i ostala vladavina Elite. Rezimirajmo ukratko gdje se to nalazimo. Piramidalna struktura ljudskih bia skrojena je pod utjecajem i po zamisli negativnih manipulatora s etvrte Dimenzi je, tj. Zatvorskih uvara. Oni kontroliraju ljudsku kliku koju sam nazvao Svjetskom Elitom. Ovi, pak, manipuliraju niim razinama mree, unutar koje ete nai veinu glavnih nacionalnih i svjetskih donositelja odluka u politici, bankarstvu, industriji,

i istino e vas osloboditi

trgovini, medijima, vojsci, itd. Zatvorski uvari manipuliraju Elitom, Elita manipu lira mreom Bratstva, a mrea Bratstva manipulira svijetom. Svaka nia razina ne zna ono to zna razina iznad nje, a niti jedna niti druga razina ne znaju ono to znaju Zatvorski uvari. To je manipulatorski raj u kojem veina ljudi ne zna ega su dio niti to je krajnji cilj. Simboliki bismo to mogli opisati kao situaciju gdje oni s izvrsnim vidom (ET-ji) manipuliraju one s djelomino dobrim vidom (Svjetska Elita/Bratstvo), koji pak mani puliraju slijepcima (glavnina ovjeanstva). Sada, kada su stvorene Sjedinjene Drave, a nalaze se u rukama Bratstva, kontrola nad svijetom mogla bi se postii jo i bre negoli ranije.

IZVORI
Profesor G. R S. Mead, Fragments Of A Faith Forgotten (The Theosophical Publishing Society, London, 1906.).
1
2 Manly P. Hall, America's Assignment
With Destiny:The Adepts In TheWestern Esoteric

Tradition, Peti dio (Philosophical Research Society, Los Angeles, 1979.),str. 58. 3 Zanimljivo je pogledati gdje se sve danas koristi simbol crvenog kria. Dakako, to ne znai da svi takvi simboli ukazuju na templarsku kontrolu, ali mnogi zasigurno ukazuju. 4 Pismo potpukovnika Harolda Z. Onlmeyera, zapovjednika 8. tehniko-izvidnike eskadrile (SAC), ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih Drava, iz baze Westover Airforce, u Massachusettsu, profesoru Charlesu H. Hapgoodu s Keene Collegea, u New Hampshires 6. srpnja, 1960. Citirao Graham Hancock u knjizi Fingerprints OfThe Gods (Heinemann, London, 1995.), str. 3.
5 Ibid. 6 Extra-Terrestrials Among Us, str. 76. 7 Extra-Terrestrials Among Us, str. 80. 8 America's Assignment With Destiny, str. 95. 9 Ibid., str. 96.

10 Enrique De Vincente, The Occult Roots of the New World Order", asopis Exposure, (1993) 1. svezak, br.2, str. 10. 11 The Occult Roots OfThe New World Order", str. 10.
1 2 Jan Van Heising, Secret Societies And Their Part In The 20th Century, (Ewertverlag,

Grand Canada, panjolska, 1995.), str. 215.

tree poglavlje

mo novanica
lan stvaranja Novog Svjetskog Poretka i globalne kontrole uao je u novu fazu s pojavom takozvanog nestanog novca" (engl. funny money). To je proces u kojemu vam banke posuuju novac koji ne postoji (zajam) i na to vam zaraunavaju kamate! Kada bih vam ja dao neto to ne postoji i zatraio od vas da mi za to platite, vjerojatno biste pozvali policiju. Kad bih vam dao neto to ne postoji i rekao da u vas, ako mi za to ne platite, tuiti i oduzeti vam imovinu, vjerojatno biste rekli da ivimo u faistikoj dravi. Pa ipak, ono to sam upravo opisao je svjetski bankarski sustav i sredstvo pomou kojega i ljudi i drave grcaju u dugovima. A drati nekoga u dugovima znai... kontrolirati ga.

Meu prvim bankarima u zapadnom svijetu bili su Vitezovi templari. Ogromna bogatstva dobivali su od krana koji su podupirali kriarske ratove te preko nasljedstava ljudi koji su se esto nadali kupiti si mjesto u raju. U svakoj zemlji u kojoj bi pustili korijenje njihova je organizacija bila najbogatija, a njihovi hramovi u Parizu i Londonu postali su financijskim sreditima. S vremenom je francuski kralj Filip IV, u savezu s papom Klementom V, unitio templare i ukrao njihovu imovinu kako bi platio dugove a, kao to sam ukratko prikazao u Pobuni robova, mogue i zbog drugih razloga. Velik majstor templara Jacques de Molay spaljen je na lomai, dok je Red nakon toga otiao u ilegalu gdje je djelovao i kovao planove u tajnosti, unutar drugih organizacija. Kranski je svijet imao strogu zabranu lihvarenja (zaraunavanja ka mata na zajmove), no tijekom stoljea to se zaboravilo, a poeo se razvijati bankarski sustav kakav danas upravlja ovjeanstvom. Valuta tog vremena bili su dragocjeni metali (poput zlata i srebra), pa su vlasnici iz sigurnosnih razloga svoje blago poeli pohranjivati kod zlatara koji su imali pri kladne trezore za njegovo uvanje. Zlatari su izdavali papirnate potvrde za kod njih pohranjeno zlato i srebro, a vlasnici su dugove plaali podizanjem dijelova svojih depozita", po potrebi. Oigledno se pokazalo vrlo nespretnim baratati svim tim me talima tako da su papirnate potvrde polako postale prihvaene kao sredstvo plaanja. Zlato i srebro rijetko su seljeni, ali se vlasnitvo nad njima mijenjalo s izdavanjem potvrda (novca") za otplatu dugova. Na isti se nain danas stvaraju velika bogatstva jednostavnim premjetanjem brojeva izmeu jedne i druge raunalne datoteke. Zlatari i drugi vlasnici trezora poeli su uviati da su, u ovo ili ono vrijeme, vlasnici Podizali tek manji dio svojeg zlata ili srebra. Hm", pomislie, zato drugim ljudima koji nemaju zlato ne bismo izdavali priznanice (novac) i zaraunavali im kamate na te Priznanice?" Podvala bi se mogla izjaloviti jedino kada bi izdali previe priznanica te

istina e vas osloboditi

kada bi svoje zlato i srebro svi istovremeno doli unoviti. Poeli su izdavati priznanice za vlasnitvo nad zlatom i srebrom u daleko veoj koliini od vrijednosti zlata i srebra pohranjenog u svojim sefovima. Veina priznanica koje su pozajmljivali drugima (i dobivali na to kamatu) odnosila se na zlato i srebro koje banke" uope nisu imale. No, budui da se odjedanput obino podizala samo mala koliina kovina, mogli su mirno spavati. Mogli su izdavati gomile komadia papira za zlato i srebro koje nije postojalo i obraunavati kamate za svoje posredovanje! Eto, u jednoj reenici imate opis dananjeg bankarskog sustava koji upravlja svijetom. Ljudi i drave utapaju se u dugovima, oajniki nastojei platiti kamatu na novac koji nikada nije postojao, koji ne postoji ni sada, niti e ikada postojati. Rauna se da u prosjeku, za svakih 1000 funti koje banka primi od klijenata* ona pozajmljuje (i zarau nava na to kamate) barem 10.000 funti! Banke to mogu provoditi kroz sustav dijelnih rezervi, to znai da moraju zadrati samo dio (recimo, jednu desetinu) svojih ukupnih bankovnih depozita ili rezervi". One raunaju s time da ih njihovi klijenti nee doi zahtijevati (naplatiti) u isto vrijeme, svi odjednom. U veini zemalja u kojima je rad ba naka ureen propisima postoje pravila ili zakoni koji bankama omoguuju da zatvore svoja vrata ukoliko prevelik broj ljudi istovremeno zatrai povrat svog novca. Banke taj novac stvaraju ni iz ega, ispisujui brojeve na zaslonu raunala. Poveliki komad vaih poreza odlazi bankama kako bi mogle isplatiti kamate na novac stvoren na takav nain, premda bi se ti porezi mogli iskoristiti za ublaavanje posljedica siromatva i gladi te za stvaranje veih mogunosti za zapoljavanje. Doista, kada bi se novani sustav restru kturirao na nain da slui ljudima a ne banicama, opravdano je rei da bi oporezivanje moglo biti ukinuto. Podmukli trik zaokruen je injenicom da vam banka, zaostanete li s plaanjem ka mata na novac koji ne postoji, moe oduzeti aulo, kuu i drugu imovinu - imetak koji postoji. Upamtite takoer da dok od banke posuujete odreeni iznos kasnije joj pla ate vei iznos, s kamatama. Odakle potjeu te kamate? Potjeu od imetka i zajmova u svijetu. Dakle, od uvoenja tog sustava, sa svakim otplaenim zajmom banci, otplaiva njem kamata svjetski se imetak i novac slijevaju u bankarski sustav. Sa svakom otplatom zajma kontrola tog sustava sve je jaa. Time se bankarskom sustavu, kontroliranom od strane Svjetske Elite, omoguuje da pozajmljuje jo vee iznose nepostojeeg novca te da jo vie ljudi gura u dugove. U osamnaestom stoljeu, sa irenjem takvog bankarskog sustava, ambicije Svjetske Elite/Bratstva uvelike su porasle, osobito s pojavom te naglim usponom i nadmo i dinastije Rothschilda. U dananje doba malo je organizacija koje su ambicijama Bratstva sluile na bolji nain od ove. U prvoj polovici ove knjige ovo e se ime toli ko esto pojavljivati (kada budem objanjavao kako Zatvorski uvari manifestiraju kontrolu na fizikoj ravni), da ove stranice moram upotpuniti kraim osvrtom na povijest Rothschilda. Mayer Amschel Bauer (kasnije Rothschild) roenje 1743. godine u Frankfurtu u Njemakoj. Oenio se 1770. Gutlom Schnaper. Imali su veliku obitelj: pet djeaka

mo novanica

i pet djevojica. Uio je da postane rabin, ali je kasnije kratko radio za banku Oppenheimer u Hanoveru, a potom je postao posuiva novca koji je radio kao agent Williama IX, landgrafa Hesse-Cassela. William je 1785. godine naslijedio najvei obi teljski imetak u Europi, procijenjen na nekih 40 milijuna dolara.1 Dio tog bogatstva zgrnuo je iznajmljivanjem trupa Britaniji za borbu u amerikom Ratu za nezavisnost, izreiranom od strane Bratstva. Castvo Rothschilda izgraeno je na Williamovom novcu kojeg je pronevjerio Ma yer Amschel, a onaj prvi gaje ukrao vojnicima ije je usluge bio ponudio Britancima. Novac, moda nekih 3 milijuna dolara, dala je Williamu britanska vlada da isplati vojnike, ali ga je on zadrao za se.2 William je novac dao Rothschildu kako bi ga sakrio od Napoleonovih trupa, no Rothschild ga je poslao u Englesku sa svojim si nom Nathanom kako bi uspostavio londonski ogranak obiteljskog carstva. Nathan je tim novcem kupio ogromnu koliinu zlata od Istonoindijske kompanije (East India Company) te je njime financirao vojne pothvate vojvode od Wellingtona. Nathan je manipulirao situacijom na nain da je to postalo ishodite golemog imetka Rothsc hilda. Trebamo upamtiti da je novac, kao i sve ostalo, jedan oblik energije. Moe se koristiti u pozitivne i negativne svrhe, nosei sa sobom energiju ovakve ili onakve namjere". Budui da je dinastija Rothschilda izgraena na novcu pronevjerenom pronevjeritelju, znai da je njihovo carstvo od samog poetka izgraeno na negati vnoj energiji. Na leima Nathanovog financijskog prevrata uspostavljeni su ogranci dinastije Rothschilda u Berlinu, Parizu, Beu i Napulju. Za svaki od njih zaduenje po jedan od Mayerovih sinova. Danas se imovina Rothschilda dri u zakladi Five Arrows Fund u Curacaou te u korporaciji Five Arrows Corporation u Torontu u Kanadi. Naziv do lazi od Rothchildovog simbola orla s pet zvijezda u svojim kandama, to simobilzira pet sinova.3 Imetak se divovskim koracima umnaao jer su Rothschildi manipulirali vladama i, djelujui kroz mreu Bratstva, poticali ratove i revolucije, esto posuujui novac objema stranama u posljedinim sukobima. Pokazat u vam da je to postala uobiajena praksa bankarske elite. Nema nieg lakeg nego izazvati sukob i rat: mo rate samo kontrolirati nekog diktatora ili vladu, osigurati im sredstva za stvaranje mone vojske i tada ih potaknuti ili navesti da napadnu druge zemlje. Razumljivo, napadnute e se drave braniti i, iribu-iriba, iz eira ste izvukli rat. Ljudi znaju rei da u ratu svatko gubi, ali nije ba tako. Bankari pobjeuju svaki puta, kratkorono gledano. Oni posuuju novac koji ne postoji za financiranje obi ju strana i zarauju goleme profite na kamatama. Takoer kontroliraju proizvoae oruja kod kojih navedene strane troe (prije spomenuti) nestani" novac kojeg su im pozajmili bankari. Na taj nain zajam dobivaju nazad preko svojih kompanija za proizvodnju oruja, i istovremeno zaraunavaju kamate na prvotni zajam odobren tim dravama. Zatim, nakon to dvije ili vie zemalja unite jedna drugu uz pomo novca kojeg su im osigurale banke, iste te banke posuuju im dodatni novac koji ne Postoji kako bi ove obnovile svoje razorene nacije i infrastrukturu. Tako se stvara jo

i istina ce vas osloboditi

vie profila za banke te im se, kroz dugove, omoguuje kontrola nad tim zemljama i njihovim narodima. Rothschildovo carstvo ubrzo se izvjetilo u tim manipulacijama, kao uostalom i njihovi pandani u Americi poput J. R Morgana, Rockefellerovog car stva i mnogih drugih koje, kada zavirite iza paravanskih organizacija i fasada, nad zire ista aica obitelji i pojedinaca. Postoje dokazi koji ukazuju na to daje, u biti, di nastija Rothschilda stajala iza oba ova velika amerika poslovna i bankarska carstva, to je znak briljantnosti Rothschilda kod skrivanja razmjera svoje moi i kontrole iza isturenih ljudi i organizacija. Ali bankari sve to ne mogu uiniti sami. Trebaju pomo mree Bratstva pri mani puliranju okolnostima u kojima e buknuti sukobi. Rothschildi su odavno nadobudni pristae Slobodnog zidarstva, a Napoleon Bonaparte bio je okruen Slobodnim zida rima koji su ga savjetovali na polju politike i ekspanzionizma. Jednom su ga uvjerili da izvri invaziju na Egipat i ispretura drevna nalazita u potrazi za znanjem i arte faktima koje su drali svetim u svojim slobodnozidarskim obredima i legendama. TJ Parizje, kao plijen te pljake, Napoleon dopremio povei obelisk. Britanski Slobodni zidari uvjerili su svoju vladu da uini isto, a posljedica toga je kraa egipatskog obe liska poznatog pod nazivom Kleopatrina igla, a koji i danas stoji u Londonu. Napoleonove ludorije dobro su iskoristili Bratstvo i njegovi bankari. U svojoj knjii Rothsc hildi (The Rothschilds), povjesniar John Reeves opisuje kako je Nathan Rothschild nazoio ishodu bitke kod Waterlooa 1815. godine i vidio daje Wellington potukao Napoleonove trupe. Nathan je potom odjurio to je bre mogao preko Engleskog kanala pa do Londonske burze. Ondje je uspanieno, sav prljav i toboe pokunjen, objavio da je Wellington poraen. Vjerodostojnost objave potkrijepio je prodajom manje koliine svojih dionica po smijeno niskim cijenama. Na tritu je zavladala panika jer su svi pohrlili prodati vlastite dionice po bilo kojoj cijeni. Kupujui ih u potaji, Nathan i dinastija Rothschilda te su dionice dobili gotovo badava. U to doba, bez telefona ili telegrafa, trebalo je nekoliko dana da se vijesti o pobjedi Wellingtona probiju do Londona. Burza se smjesta oporavila, a vrijednosti strelovito porasle. Nat han je nastavio prodavati dionice koje je kradomice stekao te je poeo golemi prihod. Odonda se koristila ista ta temeljna metoda, a koristi se i danas za manipuliranje financijskih trita. Panike na burzama ne dogaaju se nasumce. Isplanirane su da idu na tetu svih ljudi osim onih koji ih uzrokuju. Filozofiju Rothschildovog carstva saeo je Mayer Amschel kada je rekao: Dajte mi kontrolu nad novanim sustavom neke zemlje i neu nimalo mariti tko donosi zakone".4 Rotildsko bogatstvo i utjecaj Nathan Rothschild je podigao na vie razine. Hvalio se da je umnoio njihov kapital 2500 puta u razdoblju od pet godina.5 Uspostavio je privatni bankarski koncern lV. M. Rothschild i sinovi u Londonu s podrunicama u Parizu, Berlinu, Beu i Napulju. Koncernu je zadaa bila da operira na burzama i daje zajmove dravama i ostalim traiteljima. Poeo je posredovati i upravljati banka ma, eljeznicama, proizvoaima oruja i korporacijama svih vrsta. Odatle su iznikli ogranci te kompanije kojima su nadijevana mnoga razliita imena kako bi se prikrili

mo novanica

razmjeri rotildskog utjecaja, moi i infiltracije. Dananji financijski sustav djeluje na gotovo isti nain, gdje se nekolicina onih u sreditu slui bezbrojnim paravanima i imenima za istu organizaciju. Pogledajte samo imena iznad trgovina u prosjenom gradskom sreditu; pogledate li tko ih zapravo posjeduje, otkrit ete daje to istih ne koliko skupina. Ista je stvar s naizgled razliitim prascima za pranje rublja i drugim proizvodima u supermarketima. U Americi, carstvo Rothschildovih predstavljale su kompanije kao to su Kuhn, Loeb and Co. i vrlo je vjerojatno, prema nekim istraiva ima, da amerikim kompanijama poput /. P. Morgana, Speyera i Lehmana takoer upravljaju, ili na njih uvelike utjeu, Rothschildi. Britanski premijer Benjamin Di sraeli bio je vrlo blizak obitelji Rothschild. Oni su njegovoj vladi posudili 4 miliju na funti kako bi 1875. godine mogao kupiti kontrolnu dionicu u Sueskom kanalu. Disraelijev roman Coningsby oito se temelji na historijatu te obitelji. U sljedeem odlomku jedan od likova - Sidonia - zapravo je Nathan Rothschild:
v,Sa

svojim velikim kapitalom stigao je ovamo [u London] nakon potpisivanja Pa

rikog mira. Svu je-imovinu uloio u zajam za Waterloo i taj gaje dogaaj uinio jednim od najveih kapitalista u Europi ... Ubrao je primjerenu nagradu svojeg otroumlja. I doista, Europi je trebao novac, a Sidonia [Nathan] je bio spreman Europi ga posuditi. Neto je novca trebala Francuska, Austrija neto vie, Prusija manju koliinu, a Rusija nekoliko milijuna; Sidonia ih je mogao opskrbiti sve. Jedi nu dravu koju je izbjegavao bila je panjolska; suvie je dobro poznavao njene resurse. ... u veini glavnih gradova postavio je nekog od svoje brae ili blieg roaka u kojeg bi imao povjerenja. Bio je gospodar i vladar svjetskih trita novca i, dakako, praktino gospodar i vladar svega ostalog. Doslovno je u aci drao prihode june Italije, a monarsi i ministri svih zemalja traili su njegov savjet i sluali njegove pri jedloge."

Ili, kao to je to prikazao povjesniar John Reeves u svom djelu The Rothschilds:
,-Mayer Amschel nije mogao ni slutiti da e njegovi sinovi kasnijih godina imati tako neogranien utjecaj da e mir izmeu drava ovisiti o njihovom migu; da e im snana kontrola koju su vrili na europskim tritima novca omoguiti da se po stavljaju kao arbitri mira i rata, budui da su po volji mogli uskraivati ili osiguravati novana sredstva potrebna za voenje rata. Ali upravo im je to omoguio, ma kako to nevjerojatno zvualo, njihov snaan utje caj (u kombinaciji s ogromnim bogatstvom i nemjerljivim ugledom) jer nije bilo niti jedne tvrtke dovoljno snane da im se dulje vrijeme odupire, ili pak toliko ne promiljene da preuzme posao kojeg bi Rothschildi odbili. Da bi dospjeli na takav

i istina e vas osloboditi

uzvieni poloaj, Maveru Amschelu i njegovim sinovima bila je potrebna suradnja drava, ali, im se popeo preko njihovih lea i dosegnuo vrhunac svojih ambicija, postao je neovisan od svake pomoi te je mogao djelovati sasvim slobodno, dok su drave ostale kleati pred njegovim nogama."6

Neemo pretjerati ako kaemo da su razmjeri utjecaja Rothschildovih ve tada bili poprilini. Kada je Nathan umro, njegov najstariji sin Lionel zauzeo je njegovo mjesto kao ef N. M. Rothschilda. Lionel je avansirao pozamane zajmove britanskoj i amerikoj vladi ali i drugima, kao npr. Egipanima. Izmeu ostalog, posudili su oko 80 milijuna dolara Britancima za financiranje Krimskog rata (u reiji Elite), u kojem je stradalo desetine tisua ljudi. Lionel je ujedno dvadeset godina djelovao kao opu nomoenik ruske vlade.7 Naslijedio gaje najstariji sin Nathan Mayer koji je postao prvi lord Rothschild kada je promaknut u status plemia i 1885. godine zasjeo u Gor njem domu britanskog parlamenta. Prvi lord Rothschild potom je postao guverner Engleske banke (Bank of England), s neizrecivom moi i utjecajem na svjetski finan cijski sustav. Stara dama iz Ulice Threadneedle" (naziv od milja za Englesku banku) uvijek je bila, i ostala, produena ruka Svjetske Elite. Predstavnici Rothschilda diljem svijeta nastavili su manipulirati dogaajima kako bi proirili svoju mo i posluili dugoronijem planu koji je odraavao plan Bratstva: vladanje svijetom. Ovdje moram naglasiti da isticanjem uloge koju su odigrali Rothschildi ne elim bacati ljagu na Zidove u cjelini, ogromna veina kojih nemaju pojma to se dogaa i sigurno to ne bi podrali kada bi saznali to se uistinu dogaa. ak ni mnogim pripadnicima obitelji koje u imenovali, poput Rothschilda, Rockefellera i drugih, zakulisni plan nije poznat. Trudim se razotkriti one koji kontroliraju ta carstva, a ne svakoga tko nosi prezime Rothschild, Rockefeller ili ma koje drugo. Smatram da su istraivai koji su tijekom godina itavu zavjeru pripisivali idovskom narodu u cjelini u velikoj zabludi; slino tome, jednako je naivno poricanje idovskih organi zacija da bi bilo koji idov mogao biti ukljuen u zavjeru uvoenja Novog Svjetskog Poretka, te omoguuje dogmi ili neemu gorem da ih zaslijepi pred stvarnou. Uo avamo zajedniku nit - udnju za vlau i kult Svevideeg Oka - koji se javljaju u svim rasama i koji su, po mojem miljenju, povezani, ponekad svjesno ali najee nesvjesno, s viom kontrolnom silom: Zatvorskim uvarima sa etvrte Dimenzije. U bankarskoj mrei Svjetske Elite sredinje banke u svakoj zemlji rade zajedno na uspostavi tog sustava irom Europe i Sjedinjenih Drava. Kasnije e ga voditi Banka meunarodnih poravnanja (Bank of International Set tlements) iz Bazela u vicarskoj i elita od trinaestorice mukaraca iz Meunarodnog bankovnog odbora u enevi. Moda ste primijetili da se vicarsku, kada se u Europi zarati, puta na miru. Eto zbog ega. Ona je financijsko sredite Svjetske Elite. Za misao o sredinjoj banci u svakoj dravi takoer je umotvorina Elite. Prva je bila Amsterdamska banka 1609. iza koje je uslijedila Hamburka banka (1619.) i vedska banka (1661.), koje su ovlastili potomci bankara iz enove i Venecije. Meu njima

mo novanica

bili i Warburzi iz Hamburga, koji potjeu od obitelji Abraham del Banco, najveih bankara u Veneciji. Manipulatori iz pozadine Amsterdamske banke takoer su sta jali iza Nizozemca8 Vilima Oranskog koji je 1689. sjeo na britansko prijestolje, to je ostvareno manevriranjem od strane tajnog drutva pod nazivom Naranasti red. Kao sredinja je nadalje osnovana i Engleska banka, pod poveljom koju joj je dodijelio Vilim 1694. godine. Pojedini istraivai tvrde da svi europski vladari imaju nekakve poveznice s Vilimom.9 Otpori osnivanju takve banke od strane lanova parlamenta prevladani su kada je Vilim poveo Britaniju u skupi rat protiv Francuza. Zbog po trebe za podizanjem novca opozicija je podlegla pritisku za osnivanje banke, koja je kasnije britanskoj vladi poela posuivati nepostojei novac. Fantastini profiti koje je zbog toga ostvarila izvueni su iz depova ljudi putem poreza na dobit te iskorita vanjem jo siromanijih ljudi diljem Britanskog carstva. Stvorena je ustanova poznata kao National Debt tj. Nacionalni dug (bankama). Kraljevska povlastica za kovanje novca prenesena je odboru kojem je takoer dana ovlast da pretvara osnovu dravnog bogatstva u zlato, to je kontrolirala Elita. Vodea skupina Svjetske Elite na vrhu ljudske piramide je skupina po imenu Crno plemstvo, od koje potjeu obitelji kao to su npr. Warburzi iz Hamburga. Te su obitelji predstavljale glavni dio plana da se Vilima Oranskog postavi na britansko prijestolje i skroji novani sustav kakvog poznajemo. One potjeu od guelfa, koji se jo nazivaju Neri ili Crni guelfi, a sada su poznati pod nazivom Crno plemstvo.10 Ovi su pak stajali iza Normana, koji su pokorili Englesku u bitci kod Hastingsa, voeni Vilimom Osva jaem 1066. godine. Kasnije, kada im je sjedite bilo u enovi u Italiji, Crno plemstvo podupiralo je Roberta Brucea pri njegovom zauzimanju kotske, a ista ta genetska linija i tajno drutvo pobrinuli su se da Vilim Oranski postane kralj Engleske, kot ske i Irske." Preko Vilima Crno je plemstvo osnovalo Englesku banku, a zloglasna Istonoindijska kompanija, poevi se naglo iriti, osvojila" je za Britance (Svjetsku Elitu) Aziju i Daleki istok te je postala najvea operacija za krijumarenje droge koju je svijet dotad vidio. Politikom i ekonomskom unijom Engleske i kotske eljelo se zaplesti kotsku u tu paukovu mreu posuivanja novca i kontrole. Britanci su se doista nali u pravom Ujedinjenom kraljevstvu - ujedinjenom u svojoj podinjeno sti prema izmanipuliranom novanom sustavu kojim upravlja nekolicina. Bankari iz redova Elite sada su mogli manipulirati s jo veim utjecajem na dogaaje diljem svi jeta. Svoje su prste imali u Amerikom graanskom ratu u kojem su financirali obje strane. Londonski Rothschildi financirali su Sjevernjake dok su pariki Rothschildi financirali Junjake.12 Predsjednik Abraham Lincoln takoer je tiskao beskamatne novanice nazvane ..Greenbacks" (novanice sa zelenom poleinom; op. prev.) kako bi se smanjila razina dugovanja s kojim e se suoiti njegova vlada. Potencijalno, za banke je to moglo imati katastrofalne posljedice. Kada bi se takvo stanje nastavilo nakon rata i proirilo u druge zemlje, banke i Elita izgubili bi mo. Kao to tvrde neki istraivai, Lincolna je ubio John Wilkes Booth, agent dinastije Rothschilda.'3 Nakon Lincolnove smrti tiskanje takvog novca je obustavljeno.

su

59

i istina e vas osloboditi

Nastojanja da se oformi jedan sredinji bankovni sustav u Sjedinjenim Dravama oduvijek su bila iznimno prijeporna. Unato protivljenju dvojice njezinih osnivaa, Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, utemeljena je prva amerika Sredinja banka, zahvaljujui manipulacijama jednog njihovog kolege po imenu Alexander Hamilton koji je upravljao Njujorkom bankom. Potajno su ga podravali Engleska banka i Rotildsko carstvo, to je, zapravo, jedno te isto. Kada je George Washington, visokorangirani Slobodni zidar, 1789. postao predsjednik, imenovao je Hamiltona mini strom financija. U roku od dvije godine Hamilton je ostvario svoju nakanu osnovavi Ameriku sredinju banku, Banku Sjedinjenih Drava. Kao i Engleska banka, bila je to privatna ustanova s kontrolom nad amerikom privredom. Prouzroila je po mutnju, a kao posljedica njezine politike izbili su neredi. Godine 1830. predsjednik Andrew Jackson hrabro se suprotstavio moi Banke Sjedinjenih Drava i izaao kao pobjednik. Prva Amerika sredinja banka je ukinuta. Meutim, nije trebalo dugo ekati da se pojavi druga. Poetkom ovoga stoljea Elita je kovala planove za ponovnim preuzimanjem kon trole nad amerikom privredom, jo temeljitije nego prije. eljeli su dvije stvari: novu sredinju banku s kontrolom nad tokovima posuivanja u dravi i uvoenje saveznog poreza na dohodak, ime bi zadobili kontrolu nad dravnim prihodima. Ponovno je dolo do snanog protivljenja toj nakani, ali, po klasinoj crno-bijeloj" metodi, namagarili su i ameriki Kongres i narod. Kao prvi korak, Elita je 1909. podrala izbor Woodrowa Wilsona za predsjednika. On je bio tek fasada, politika marioneta i rozenkrojcer. Prava mo Wilsonove administracije bila je u rukama ovjeka zvanog Pukovnik"1'1, Edwarda Mandela Housea, ija je jedina svrha bila da slui Eliti. Wil son je rekao daje House moja druga osobnost", moj vii ja", te da su njegove misli i moje iste". Elita je naputila Pukovnika Housea, a on je naputio Woodrowa Wilsona koji je radio kako mu se naredi. Sve se to dogaalo pod krinkom demokracije". Elitni bankari sastali su se u mjestu pod nazivom Jekyl Island u Georgiji kako bi sastavili prijedlog zakona za uvoenje nove Amerike sredinje banke - Sustava fe deralnih rezervi (Federal Reserve System). Vozili su se raskonim privatnim vagonom u vlasnitvu senatora Nelsona Aldricha, politikog glasnogovornika Elite u Washingtonu i djeda Nelsona Aldricha Rockefellera (gradonaelnik New Yorka etiri puta i potpredsjednik Sjedinjenih Drava u vrijeme predsjednika Forda). Aldricheva ki Abby bila je udana za Johna D. Rockefellera mlaeg. Godinama nakon sastanka na Jekyl Islandu prosvjetari", komentatori i povjesniari" su poricali da se odrao. Sada je to ipak prihvaeno kao povijesna injenica, no reeno je daje to bio sasvim bezna ajan dogaaj. Koje li gluposti. Bio je to trenutak kada je Elita preuzela nadzor nad gospodarstvom i narodom SAD-a putem organizacije pod nazivom Sustav federalnih rezervi, koja niti je federalna, niti ima ikakvih rezervi! Godine 1902. Rothschildi su u Ameriku poslali Paula Warburga, jednog od svojih agenata, zajedno s njegovim bratom Felixom da preustroji" ameriko bankarstvo kako bi odgovaralo interesima Rothschilda i Elite. Drugi brat, Max Warburg, ostao je

60

kod kue u Frankfurtu gdje je vodio obiteljsku bankarsku ustanovu. Nakon dolaska SAD P<ml Warburg se oenio Ninom Loeb (iz tvrtke Kuhn, Loeb and Company pod kontrolom Rotschilda) dok se Felix oenio Friedom Schiff, kerkom Jacoba Schiffa direktora tvrtke Kuhn, Loeb and Co. Nije onda neobino da su oba brata postala oartneri u toj kompaniji, a Paul je dobivao godinju plau u iznosu od pola milijuna dolara (poetkom prolog stoljea!) te je pripremao teren za nametanje Sustava fede ralnih rezervi narodu Sjedinjenih Drava. Sve su to do u tanine sredili Rothschildi, a vjerojatno su odabrali ak i brane partnere brae Warburg. Te bankarske i elitne obitelji vole se meusobno kriati kadgod je to mogue. Geni se time, je li, odravaju istima, a novac (kontrola) ostaje u obitelji. Kada je Jacob Schiff stigao u Ameriku i pridruio se tvrtki Kuhn, Loeb and Co, oenio se keri Solomona Loeba. Jacob Schifi" e postati jedan od glavnih manipulatora u prvoj polovici prologa stoljea. Obitelji Schiff i Rothschild bile su kao jedna, dijelei istu kuu u Frankfurtu u vrijeme Mayera Amschela. Prijedlog zakon o Federalnim rezervama postao je poznat kao Aldrichev prijedlog zakona", a tajni susret na Jekyl Islandu bili su organizirali Warburg i Aldrich. Mnogo godina kasnije, Frank Vanderlip, u to doba agent Rockefellea, izjavit e:
Usprkos mojim stajalitima o potrebi dranja aktivnosti korporacija pod lupom

javnosti i vrijednosti koju bi to imalo za drutvo, u jednoj sam prilici, pred kraj 1910., postupio vrlo tajnovito - zapravo posve skrovito - kao urotnik... Smatram da se bez imalo pretjerivanja moe rei da je naa tajna ekspedicija na Jekyl Island praktino bila zametak onoga to e naposljetku postati Sustav federalnih rezervi."15

Sustav federalnih rezervi je kartel privatnih banaka, od kojih je Njujorka banka (Bank of New York) najmonija. Ona, i dandanas, ima kontrolu nad amerikim gospo darstvom i, shodno tome, utjee na ivot svih nas. Preko svojih amerikih ogranaka i veza kao to su /. P. Morgan i Kuhn, Loeb and Co, carstvo Rothschilda kontroliralo je glavne banke u New Yorku a preko njih Njujorku banku. Time su zadobili kontrolu nad Sustavom federalnih rezervi i amerikom privredom.16 Ovim kartelom Federal nih rezervi samo fiktivno upravlja predsjednik Odbora federalnih rezervi imenovan od strane drave, to dakako znai da njime upravlja Elita. Kartel posuuje novac koji ne postoji amerikoj vladi, ime je osigurao da drava - a time i njezin narod - grca u dugovima. Ve do 1910. godine ponaanje banaka uinilo ih je izuzetno omraenim kod ljudi. Elita se morala domisliti naina na koji e uvjeriti javnost da prihvati ban karski udar na ameriki narod, a da taj isti narod istodobno misli kako se mo banaka suzbija. Dakle, kada je nacrt zakona kojeg su bankari napisali objavljen od strane njihovih marionetskih politiara, oni su ga javno i estoko napadali. Tako je stvoren privid daje taj nacrt zakona bankama nepovoljan, te je usvojen 1913. u uvjerenju da Ce se njime skresati mo novanih manipulatora. No, skresala se nije. Postala je jo ea i sveobuhvatnija. Za svaki sluaj prijedlog zakona o Federalnim rezervama pred

61

Kongres je iznesen pred sam Boi 1913. godine, kada su mnogi kongresnici ve bili otili da praznike provedu kod kue sa svojim obiteljima. Elita je sada kontrolirala nain na koji e amerika vlada posuivati novac i visi nu kamatnih stopa, te je mogla po svojoj volji stvarati procvat ili izazvati gospodar sku propast. Nain na koji su uveli savezni porez na dohodak bio je jo besramniji, iako se mora priznati da su bili prilino smjeli. Da bi se to usvojilo kao zakon bio je potreban pristanak barem trideset i est drava jer se morala izvriti izmjena i dopuna zakona, esnaesta, u Ustavu Sjedinjenih Drava. Pristale su samo dvije drave. ovjek bi pomislio da e se u jednoj demokraciji takav prijedlog zako na lijepo odbaciti. Ali ne. Demokracije tamo nema! Dravni tajnik Filander Knox obavijestio je Kongres daje postignut neophodan sporazum te je savezni porez na dohodak zakonski prihvaen. Ili, ipak, u zbilji, nije. Porezna sluba (Internal Reve nue Service - IRS), koja ubire savezni porez na dohodak i oduzima imovinu onima koji ga ne plate, ve desetljeima potkrada ameriki narod, a ini to i dalje. Prisilno ubiranje saveznog poreza na dohodak i danas je nezakonito. Ono nikada nije na propisan nain usvojeno kao zakon. Godine 1985. jedan ameriki poslovni ovjek tuio je Poreznu slubu na toj osnovi i sud je presudio u njegovu korist. Nainio sam pretisak pisma (slika 5) objavljenog u asopisu Nexus, odlinoj publikaciji koja objelodanjuje manipulaciju i svjetsku zavjeru. Tvrdi se da je to pismo, kojeg je pu nomonik Porezne slube poslao svojim podrunim direktorima, dokaz da IRS i amerika vlada jako dobro znaju kako prinudivanje ljudi da plaaju savezni porez na dohodak predstavlja krau. Neki ljudi kau daje to pismo krivotvorina, to mo da i jest, ali ako ivite u Americi nije zgorega da zatraite struni savjet o svojim poreznim obvezama. Kako se taj sustav nestanog" novca proirio i ojaao svoj stisak u svijetu, tako se mo nad politikim zbivanjima i ljudima na ovom planetu strelovito poveavala. Tako su bankari iz redova Elite zadobili mo da izazivaju ratove i revolucije, gotovo kako im se prohtje, u savezu s drugim elementima unutar mree Bratstva koja se proirila i postala jo vie usredotoena na svoje ciljeve tijekom istog razdoblja u kojem se takav bankarski sustav pojavio. Drugi ogranak Bratstva slubeno je po krenuo njemaki profesor Adam Weishaupt 1. svibnja 1776., kanei ubaciti njegove lanove u sva sjedita moi diljem Europe. Nazvao ga je Bavarski Iluminati. Izraz Tluminati znai obasjani' ili 'prosvijetljeni', a potjee iz drevnih vremena. Weishauptovi Iluminati bili su ustrojeni na klasinim linijama Bratstva s krugovima oi gledno nepovezanih ljudi kojim je svima, iza pozornice i bez njihova znanja, mani pulirala i upravljala ista kontrolna jezgra u sreditu organizacije. Jednom je rekao: Velika snaga naeg Reda lei u njegovoj tajnosti; neka se nikada ne pojavljuje u svoje vlastito ime, nego neka uvijek bude pokriven drugim imenom, drugom djela tnou". Izvanredni je to saetak pristupa Iluminata/Svjetske Elite. Neki istraivai iznose pretpostavku da su pokretanje Bavarskih lluminata 1770. godine Weishau ptu naloili Rothschildi.17

62

Porezna sluba

Ministarstvo financija

SVIM PODRUNIM DIREKTORIMA,

4.TRAVNJA1985.

Dana 5. oujka 1985. godine u amerikom OKRUNOM SUDU u Indianapollisu u dravi Indiana optunicu zbog utaje poreza podigao je tuitelj George Duncan. Optunica je odbaena kao neosnovana! Zastupnik obrane, Lowell Becraft iz Huntsvillea u Alabami, podastro je neoborive dokaze da 16. amandman amerikog Ustava nikada nije propisno ratificiran. Taj amandman kojim je uspostavljen porez na dohodak" usvojen je kao zakon unato ozbiljnim nedo stacima. Zapravo, amandman su ratificirale samo dvije drave, a da bi ratifikacija bila valjana potrebna je suglasnost 36 drava. Rezultat svega je takav da bi svakom graaninu i poduzeu nuno trebalo nadoknaditi iznos plaen Ministarstvu financija na ime poreza od 1913. godine. Prema svojem slubenom stajalitu, Sluba e, kao i uvijek dosad, biti na usluzi i pomoi graanima Sjedinjenih Drava. Ovaj pravori jek neemo objavljivati ili priopavati javnosti budui da bi ukupni neposredni povrat poreza doveo do ozbiljnog iscrpljivanja sredsta va dravne riznice. Onim graanima koji saznaju za gore reeni pra vorijek i zatrae sveukupni povrat novca, njihove dokumente o po vratu obradite to bre i tie moete... ... Svakom od svojih menadera naloite da o toj situaciji ni s kime ne smiju razgovarati. Ne smije biti nikakvih pisanih oitovanja, a ovaj dopis unitite. Ministar financija me uvjerava da nee biti nikakvog smanjenja radne snage jer e za dovrenje tog postupka povrata novca trebati najmanje 5 godina. Daljnje upute dobivat ete ovisno o razvoju si tuacije. (potpis) Roscoe L. Egger, mlai Punomonik Porezne slube
Slika S: moida je ovopiimo uistinu krivotvorina, ali ono u grubim crtama iznosi metode prijevare preko zloupotrebe tueg povjerenja.

Tajna drutva Bratstva kovala su urote za unitenje europskih monarhija, elei ih zamijeniti republikama ili, rjee, liiti vladare vlasti i ostaviti ih kao isto simboline poglavare. Mone vladare ili vladarice nisu dirali ako su ovi podravali planove Iluminata/Elite za uspostavu Novog Svjetskog Poretka, no ako to ne bi inili, ili ako bi odbijali da budu manipulirani, predstavljalo je to veliku prepreku odvijanju njihova plana. Manipulatori su ih mogli smaknuti u nadi da e njihova zamjena plesati kako oni sviraju, ali nisu to mogli initi do u beskraj. Mnogo je bolje, sa stajalita Brat stva, zamijeniti monarhije izabranim predstavnicima naroda koje se moglo mijenjati svakih nekoliko godina. Kontrolirate li novac i medije, tada u velikoj mjeri moete kontrolirati (a) tko e dospjeti do elnih poloaja u politikim strankama i (b) koga e narod izabrati u organe vlasti. Osobu po svojem izboru manipulacijama moete dovesti do vrha ako financijski pomaete sve politike stranke i prekrijete ih mreom tajnih drutava; pokrenut ete svoje (kontrolirane) medije u svrhu jaanja popular nosti onoga koga elite vidjeti kao pobjednika izbora, kao i u svrhu potkopavanja njegovog ili njezinog protivnika. Privid koji se s podsmijehom naziva demokracija izvanredno je orue Iluminala/Svjetske Elite. Ona je njihova kreacija, a od demokrat skog nema ni ,,d". Francuska revolucija 1789. bila je dravni udar proveden od strane Iluminata. Nji hove metode uvijek bi se iznova ponavljale, a nedemokratske monarhije zamjenjivale nedemokratskim narodnim skuptinama". Jedina prava razlika izmeu ta dva oblika vladavine sastojala se u tome to je jedna oito bila diktatura, dok se druga priinjavala slobodom. Kada narodom vlada diktator bilo kojeg oblika doi e vrijeme kada e u narodu rasti elja za sudjelovanjem u upravljanju zemlje te e se zahtijevati uvoe nje nekih oblika demokracije. Ljudi koji ive pod izmom diktatora, drugim rijeima, znaju da ive pod izmom diktatora, pa e se naposljetku pobuniti. Sustavi koji su zamijenili tobonje demokracije" kako ih ja zovem, osmiljeni su na nain da stvaraju privid moi naroda", a da istovremeno ustrojavaju sustav koji e voenje igre omoguiti nekolicini. Manipulirajui dogaajima i izborima preko izravnog uplitanja, korupcije ili moi medija, Elita je mogla biti poprilino sigurna da e osobe po njihovom izboru postati predsjednici, premijeri i vodea imena u vladama. Ljudi se pitaju zato su oni koji se, diljem svijeta, popnu do politikog vrha, esto korumpirani ili nesposobni. Eto, sada znate zato. Tako je unaprijed odreeno. Uostalom, tako je tee potaknuti ljude da se pobune protiv tiranije tobonjih demo kracija jer su programirani da vjeruju kako ive u pravoj demokraciji. Tijekom revo lucija u reiji Iluminata, s padom moi monarhija, jedan oblik diktature zamijenjen je drugim, ali to je primijetio malen broj ljudi! Pogledamo li nakratko kako je tekla Francuska revolucija, zapazit ete strategiju kojom se Svjetska Elita i njeni iluminatski izdanci cijelo vrijeme bi izazivali sukobe i obmanjivali ljude. Kao i obino, poela je s umjetno nom ekonomskom krizom. Neku dravu i njezine stanovnike najprije se bezizlaznog kripca pomou siromatva i gospodarskog sloma. Kao to ete vidjeti pozadinsku slue kako proizvede dovede do

64

mo novanica

na mnogim mjestima u ovoj knjizi, manipulatori stvaraju okolnosti u kojima ejavno Ilinijenje rei: Neto se mora poduzeti!" Dospjevi do tog stadija (pomou gospo darske krize, ili ratova, ili neeg treeg) naprijed stupaju manipulatori, pretvaraju i se da se zalau za interese naroda i nude rjeenja" za probleme koje su zapravo sami izazvali. Rjeenja" e biti upravo one mjere do kakvih su manipulatori ionako eljeli da doe, kao dio kretanja ka Novom Svjetskom Poretku. Takvu metodu nazi vam scenarijem problem-reakcija-rjeenje'. U ovom konkretnom sluaju eljeli su da francuski narod svrgne monarhiju, sijui sjeme pobune pomou svoje stare metode stvaranja siromatva i dugovanja. U svojoj knjizi Napoleonov ivot (Vie Life Of Napo kon) McNair Wilson o svom dobu kae:
,,U stara privrednom osnova ustroju prestala Europe biti dolo je do jedne korjenite promjene, gdje je

bogatstvo

mjereno

koliinom

zemlje,

usjeva,

stada

i minerala; uveden je novi standard, to jest jedan oblik novca kojemu je dan naziv zajam".18

Dugovi su mjereni zlatom i srebrom koje Francuska nije proizvodila. Njihovi su dugovi, dakle, neminovno rasli te ih je bilo jo tee, gotovo nemogue, otplatiti. Kao i obino, Bratstvo je imalo svoje ljude iznutra", ukljuujui ijednoga na kljunom poloaju glavnog ministra financija kralja Luja. Zvao se Necker, ovjek koji je tvrdio daje vicarac njemakih korijena. McNair Wilson o njemu pie: Necker se probio do kraljeve Riznice kao predstavnik dunikog sustava za kojeg je priznao da mu je odan".'1' Necker je bio na glasu kao smion i bezobziran pekulant prije negoli se pridruio kraljevoj administraciji i, nakon etiri godine rada u dravnoj riznici, francuske je financije manipulacijama prebacio Iluminatima-Eliti, poveavi dravni dug za jo 170 milijuna funti.211 Uz dokosurenu francusku privredu te narod koji je postajao sve uzrujaniji zbog siromatva, Iluminati su preli na fazu broj dva i zapoeli proces potpirivanja revolucije. inili su to kroz mreu Slobodnog zidarstva. Do 1730. godine Slobodno zidarstvo uvedeno je u Francusku iz Engleske, privukavi u svoje redove ugledna imena kao to su Phillipe Egalit, vojvoda od Chartresa, * vojvoda od Orleansa koji je postao Veliki majstor. Bratstvo je uz pomo tih i ostalih ljudi gradilo prvo uporite revolucije, s umjerenijim zahtjevima. Egalitea su uvjerili a e postati kraljem demokratske drave im postojei kralj i kraljica budu svrgnuti. Nije ni slutio razmjere krvoprolia koje e uslijediti. Isti je sluaj bio i s Lafayetteom, jojednim revolucionarom i prijateljem Benjamina Franklina. Lafayette je htio da se demokratska monarhija uvede pod Lujem, tadanjim kraljem. No ti su ljudi jedno stavno iskoriteni kao sredstvo raspirivanja revolucionarnog ara. Pravi manipulatori znali su tono kakva e to revolucija biti. Nakon to je Egalit posluio svrsi poslan Je na giljotinu. Mnoge ljude iz razliitih podruja djelovanja iluminatski manipula tori obmanjuju kako bi bili sigurni da e ovi odigrati svoju ulogu u sveobuhvatnom planu, ija se prava nakana od njih krije. im svoj posao obave bivaju odbaeni. Oni

65

i istina e vas osloboditi

koji itaju ovu knjigu - a nalaze se na niim prekama ljestvice Bratstva - moda bi o ovome trebali pomnije razmisliti, ako ne zbog drugih a ono zbog samih sebe. Jo jedna figura Bratstva bio je markiz de Mirabeau. Zna se da ga je financirao Nijemac Moses Mendelssohn, lan Iluminata.21 Rabin Marvin S. Antelman navodi Mendelssohna kao kljunog manipulatora unutarnje idovske" klike za koju vjeruje da nastoji unititi judaizam i religiju openito.22 On tvrdi da su pripadnici te klike, zajedno s ne-Zidovima, sljedbenici onoga to i on naziva kultom Svevideeg Oka. Tu skupinu povezuje s dinastijom Rothschild, tumaei daje taj kult bio sila koja je sta jala u pozadini Francuske revolucije. Mendelssohn je pokrenuo iluminatski paravan, pokret Haskala 1776. godine - kada su pokrenuti i Bavarski Iluminati. Druga figura bliska Mendelssohnu bio je lan Iluminata Friedrich Nicholai. Rabin Antelman opi sao je Mendelssohna kao prevaranta" koji je planirao propast judaizma, istodobno tvrdei da promie religiju i rasu". Upravo je to ono to se otada zbivalo, a nasta vlja se zbivati i danas. Na djelu je svjetska idovska klika iji pripadnici u biti nisu sljedbenici judaizma ili podupiratelji idovskog naroda. U slobodnozidarske loe U Francuskoj, osobito one pod kontrolom jednog oblika tog reda (nazvanog Veliki orijent), uvukli su se iluminatski manipulatori sa zadatkom da raspiruju revoluciju. Godine 1786. Mirabeau je utemeljio jednu iluminatsku lou na sastanku u Jakobinskom koledu u Parizu. Postali su poznatiji kao jakobinci. Iste te godine u Frankurtu je oformljena jo jedna iluminatska skupina pod okriljem Svevideeg Oka, a nazivali su se frankisti (po lacobu Franksu). Jedan od njezinih luonoa bio je Michael Hess, zaposlenik Mayera Amschela Rothschilda. Te dvije skupine, jakobinci i frankisti, bile su pokretaka snaga Francuske revolucije. Plan Bratstva izaao je na vidjelo kada je jednog lana Weishauptovih Bavarskih Iluminata udarila munja, ubivi ga nedaleko Ratisbona dok je nosio tajne spise. U njima su otkriveni planovi za izazivanje svjetske revolucije i za uspostavu Novog Svjetskog Poretka, nevjerojatno podsjeajui na Prokokole sionskih mudraca, o emu u vie govoriti kasnije.23 Bavarska je vlada naloila premetainu sjedita Iluminata. Pronaeno je mnogo vie informacija, pa su o planu obavijetene francuske vlasti. No zbivanja u Francuskoj sada su dobila takav zamah da se vie nisu dala zaustaviti. Do godine 1789. vie od 2000 slobodnozidarskih loa pridruilo se organizaciji Velikog orijenta koju su pak kontrolirali Iluminati. A njih same kontrolirala je Svjetska Elita. Polazina toka glavne organizacije revolucije bila je Egaliteova kua, Palais Royal, gdje se takoer tiskao i odakle se raspaao propagandni materijal. Pozajmljivaima novca bio je toliko duan da im je morao prepisati svoju palau i imanja. Dio mani pulacije umom u svakoj operaciji Elite/Bratstva je blaenje karakternih osobina pro tivnike strane. Jedan takav primjer u Francuskoj revoluciji bila je uvena dijamantna ogrlica koju je bila kupila" kraljica Marija Antoaneta. Nekoliko godina ranije na Slobodno zidarstvo kraljicu je bila upozorila njena sestra u Austriji, no ova se na sa vjet nije obazirala. Svoju je sestru obavijestila daje Slobodno zidarstvo u Francuskoj otvoreno i da svatko zna sve". Otvoreni" Slobodni zidari upravo su, dok je pisala te

mo novanica

rijei, planirali krvoprolie i smaknua giljotinom. Ogorenje zbog postupaka mo narhije u Francuskoj dodatno je raspireno kada je propagandna mainerija objavila daje kraljica kupila dijamantnu ogrlicu za 250.000 funti iako je zapravo ogrlicu bez njezinog znanja naruio agent Bratstva, bliski suradnik Adama Weishaupta. U Fran cuskoj, u vrijeme silnog siromatva, odjeknulo je to kao bomba. Plan je osmislio Joseph Balsamo (pravim imenom Cagliostro), Talijan iz Palerma kojega je u Ilumnate bio inicirao Weishaupt.2'1 Sa svakim novim valom nasilja, ova je narodna revolucija" odbacivala svoje slu gane i marionete. Dolazili su drugi, kao to su Danton, Marat i Robespierre, koji e takoer biti uklonjeni jednom kada budu dokraja iskoriteni. U svrhu poticanja jo veeg nasilja i nemira organizirane su horde koje e izai na ulice i praviti mete. U rujnu 1792. dogodio se Rujanski pokolj" kada je samo u parikim zatvorima po gubljeno 8000 ljudi, u ime revolucije koja je trebala donijeti slobodu" od kraljeve tiranije. U samoj njezinoj sri revoluciju uope nije organizirao francuski narod. Kao stoje rekao sir Walter Scott u Napoleonovom ivotu: Glavni voe... [revolucije]... ini se da su bili stranci".25 Za Robespierrea se govorilo daje bio svjetlost vodilja revolucije kada se ona zahuktavala, ali bila je to samo jo jedna dimna zavjesa. U svojoj knjizi Robespierreov ivot G. Renier pie:
Dana 28. srpnja 1794. Robespierre je odrao dugaak govor protiv ultraterorista... izrekavi neodreene i uopene optube. 'Ne usudim se imenovati ih, na ovom mjestu i u ovom trenutku. Nekako se ne mogu natjerati da pokidam i strgnem veo koji prekriva tu duboku tajnu staroga doba. Ali sasvim pouzdano tvrdim da su meu tvorcima ove urote agenti tog sustava korupcije i rasipni tva, to su najsnanija od svih sredstava koja su osmislili stranci da bi razbili Republiku; mislim na raznorazne apostole ateizma i izopaenosti koja je toj zavjeri podloga'."

Iste noi u 2 sata ujutro Robespierre je prostrijeljen, a sljedeegje dana odveden na giljotinu. U svojim se govorima suvie pribliio otkrivanju istine o velianstvenoj" Francuskoj revoluciji, to je u nakaradnom svijetu Iluminata/Elite znailo da mora otii. Razmislite o tome, vi koji pripadate Bratstvu i vjerujete da dogaaje imate pod kontrolom. Prekinite s time odmah i sada, prenesite mi informacije koje imate o ono me to se iza kulisa dogaa i bjez te odande da ne biste postali drugi Robespierrei ili Egalitei! Od Francuske revolucije naovamo moemo vidjeti elemente manipuliranih ratova i revolucija zajednike svim narodnim ustancima" u Europi koji su zbacili monarhije, te svim sukobima irom svijeta. To su: financijska kriza kojom se izaziva Patnja i posljedina elja za promjenom (Neto se mora poduzeti"); obmanjivanje utjecajnih osoba koje podravaju cilj" bez razumijevanja prave namjere; odbacivanje uh ljudi kada poslue svojoj svrsi; obilata propaganda kojom se eli iskoristiti priro dna osjetljivost javnosti na nepravdu, pa dezinformirati i usmjeriti javno mnijenje

67

i istina e vas osloboditi

u eljenom pravcu; laganje o protivnicima toga plana te ocrnjivanje njihove linosti do toke gdje e ljudi prema njima gajiti duboku mrnju; organiziranje tipa unajmi rulju" ime se eli izazvati uznemirenost i ohrabriti druge da svrgnu ustaljeni red i, na kraju, uvoenje nekakve lane demokracije ili zamjenske diktature. Pogledate li pozadinu bilo koje revolucije uoit ete veinu tih metoda a najee i sve. Sustav kojeg opisujem sredstvo je preko kojeg vanzemaljski Zatvorski uvari i Luciferska svijest na ne-fizikim frekvencijama uokolo ovog planeta manifestira ju svoju kontrolu u fizikom svijetu u vidu mree Svjetske Elite/Iluminata/Bratstva. Naelo podijeli pa vladaj" kontrola protoka informacija, tajna manipulacija i sukob. Tijekom otprilike posljednjih tri stotine tisua godina sve te metode kontrole od stra ne Zatvorskih uvara mogu se vidjeti u mrei Elite na Zemlji, jedna metoda samo je drukija razina druge metode. Revolucije i ratovi nastavljali su izbijati irom Europe tijekom devetnaestog stoljea, od kojih je mnoge koordinirao lord Palmerston, bri tanski premijer koji je politiku svoje zemlje usmjeravao u pravcu provedbe zamisli lluminata. Lord Palmerston bio je Veliki patrijarh ili Veliki majstor Slobodnog zidar stva Velikog orijenta, to je jo jedno ime lluminata. Upravo je Palmerston bio premijer tijekom opijumskih ratova" kada je Britanija prisiljavala Kineze da uvoze opijum, a takvom politikom pretvarali su stanovnike u ovisnike kojima je bilo lako upravljati. Jedna od posljedica bilo je britansko preuzi manje Hong Konga odakle je Britanija vodila svoju trgovinu drogom to, uz Ameri kance i Kineze, jo uvijek ini. Tijekom tog razdoblja plan Zatvorskih uvara/Svjetske Elite sadravao je jo jedan cilj: izbacivanje Boga iz ljudskog uma. Bog Elite je Luciferska svijest, ali oni su eljeli da ljudski um odbaci sva vjerovanja u vjeni ivot te da vjeruje u smrtnost, kominost i materijalistiku znanost". Time bi ljudsku svijest uinili jo poslunijim sunjem ove materijalne razine. Krajem 19. stoljea pojavio se prijeporan dokument pod nazi vom Protokoli sionskih mudraca. Ja ih zovem Protokolima lluminata, a mnoge izvatke navodim u Pobuni robova. Neki govore daje to bila patvorina koja je objavljena samo da bi se naudilo ugledu Zidova, stoga izraz Protokoli lluminata rabim samo kako bih naglasak maknuo sa Zidova. Ako su bili krivotvorina, to je sasvim mogue, kri votvorina ega su bili, i ija'? Autori uspjenice Sveta krv, sveti gral (Holy Blood, Holy Grail), zakljuuju da su izvorni Protokoli uistinu bili nepatvoreni. Iznose pretpostav ku da ih je napisala elitna skupina zvana Sionski priorij, odnosno unutarnja, nazirua jezgra Vitezova templara.26 Smatraju daje izvorni dokument izmijenjen kako bi izgledao kao idovska zavjera. Takav zakljuak nikako ne bih odbacio. Mene zanima manipulacija koju opisuju, a ne komu se ona pripisuje. Vjerujem da im je izvorite u Iluminatima, kao to misli i rabin Antelman. Bez obzira na argumente, jedna se injenica, gledajui unatrag, sa sadanjim iskustvom (u razdoblje od posljednjih 100 godina), ne moe zanijekati. Protokoli su, odakle god potekli, bili poprilino zapa njujue proroanstvo onoga to se zbivalo u dvadesetom stoljeu u smislu ratova i manipulacije koju ovdje razotkrivam. Ma tko da ih je napisao, vraki je dobro znao

mo

novanica

o kakvoj se politikoj strategiji radi. U jednom se protokolu govori o nainu na koji manipulatori kane unititi predodbu Boga u to je vie mogue ljudskih umova: S tim ciljem u vidu mi neprestano, putem naih tiskovina, gradimo slijepo povje
renje u te [znanstvene] teorije. Intelektualci iz redova goja [ne-2idova] kooperit e se svojim znanjem te e bez ikakve logike provjere poeti iznositi sve informacije dostupne putem znanosti, koje su strunjaci naih ispostava vjeto sastavili u svrhu usmjeravanja njihovih umova u pravcu kojeg mi elimo. Nemojte ni za trenutak pomisliti da su ove tvrdnje prazne rijei: sjetite se samo uspjeha koji smo poeli s darvinizmom..." 2. protokol .....Nuno je potkopati cjelokupnu vjeru, da istrgnemo iz umova goja samo naelo boanske naravi i duha, i da na njegovo mjesto ubacimo aritmetike kalkulacije i materijalne potrebe." 4. protokol

Darvinizam se, dakako, odnosi na Charlesa Darwina, ovjeka vrlo uinkovitog u irenju sada estog vjerovanja u jedan-ivot-i-to-je-to. Sredinom 1800-tih iznio je pretpostavku da se umne sposobnosti razvijaju u skladu s genetskim naslje em. To je ista bedastoa, ali je ipak pruila izliku za kasnije osnivanje eugenikog pokreta (rasne istoe) koji e dovesti do pojave Adolfa Hitlera i politike kontrole stanovnitva kakvu imamo danas. Njegovo djelo Podrijetlo vrsta (Ori gin Of Species), da se posluimo skraenim naslovom, kasnije e postati temelj znanstvene" misli, a u njem izloen svjetonazor i dandanas prevladava u onome to smjelo nazivamo znanou. Njegovu najpoznatiju teoriju, o opstanku najjaih 1 najsposobnijih, u prva etiri izdanja uope ne nalazimo. Pokupio ju je iz djela svog suvremenika Herberta Spencera, koji ju je pak pokupio od nekoga treeg. Rije evolucija" nije se pojavila sve do estog izdanja objavljenog 1872. godine. Po mojim saznanjima, pred kraj ivota i sam je Darwin odbacio svoju teoriju, smatrajui daje ljudska bia stvorio Bog. No njegovo Podrijetlo vrsta ipak je za vladalo znanstvenom" milju. Elita mu je bila namijenila upravo tu ulogu. Da rwin je bio samo jo jedna od marioneta. Bio je paravan za potkopavanje ljudskog uma, to se provodilo godinama. Zna ajnu je ulogu u svemu tome imala manja skupina ljudi poznata pod nazivom Mjeseevo drutvo (Lunar Society) iz Birminghama u Engleskoj. Skupina je na stavila djelovati pod nazivom Kraljevskog drutva (Royal Society) sa sjeditem u Londonu, koje je jo uvijek jedno od najutjecajnijih tijela u svijetu kada govo rimo o znanosti. Kraljevsko drutvo ustanovio je Red rainog kria (Order of ine Rosy Cross) za vladavine Charlesa II. Jo jedan poznati znanstveni autoritet, str Isaac Newton, bio je Rozenkrojcer i Veliki majstor Sionskog priorija, unutar

i istina e vas osloboditi

nje jezgre Vitezova templara. On stoji u pozadini osnivanja Kraljevskog drutva. Istraivai historijata Mjeseevog drutva pokazali su da je ono zrcalilo (upravo izvanrednom preciznou) skupinu nazvanu Nevidljivi koled (Invisible College) opisanu u djelu Francisa Bacona Nova Atiantida (The New Atlantis). Nazvano je Mjeseevim drutvom zato to se sastajalo jednom mjeseno u vrijeme punog mjeseca. Meu njegovim lanovima bili su Benjamin Franklin, jedan od uteme ljitelja Sjedinjenih Drava i bliski suradnik francuskih revolucionara i... Erasmus Darwin, djed Charlesa Darvvina, ovjeka koji e kasnije postati glasnogovornik kreda ovaj-je-svijet-sve-to-postoji'. Kakve li sluajnosti! Jo jedan lan Mjese evog drutva bio je Unitarijanac Josiah Wedgwood, osniva poznate lonarske kompanije, a njegova e ki postati majka Charlesa Darwina nakon udaje za dr. Roberta Darwina, sina Erasmusa Darwina. Tako treba! Najbolje je kada sve ostaje u obitelji. estorica lanova Mjeseevog drutva pohaala su Edinburko sveuilite, kao i sam Charles Darwin. Drutvo je bilo revolucionarna organizacija koja je podu pirala svrgavanje monarhija i podrivanje koncepta Boga u ovjekovom sustavu vjerovanja. Benjamin Franklin postao je neka vrsta dvosmjernog" diplomata i zagovornika te ideje, na isti nain na koji e to postati Henry Kissinger u drugoj polovici prologa stoljea. Najtoplije preporuam knjigu kanadskog znanstvenika i istraivaa lana T. Taylora pod naslovom U umovima ljudi: Darwin i Novi svjet ski poredak (In The Minds Of Men: Darwin And The NewWorld Order). Knjiga otkriva kako je moderna znanstvena" teorija iskonstruirana i prodana kao istina kako bi zavela ovjekov um. Uz podrobne, dokumentirane dokaze, Taylor ogoljuje zdanje znanstvenog establimenta, njegova uvjerenja, tvrdnje i manipulacije. Svatko tko prouava znanost obavezno biju trebao proitati. Ali, naravno, takve izvjetaje potkrijepljene dokazima veina nee proitati. Ti jekom pohaanja kola i fakulteta oni upijaju sve opeprihvaene brbljarije koje potjeu iz Darwinova doba. One utjeu na nain na koji mnogi od njih vide same sebe i ivot openito i, kao to smo vidjeli, potom i sami stvaraju takvu stvarnost u svijetu koji ih okruuje. To je svijet tipa: ,,A emu sve to? Mi smo, ipak, samo kozmike sluajnosti, a ivot se svodi na opstanak najjaih. Suosjeanju nema mjesta, neka se svatko uzda u se'". Pokret iznjedren iz Darwinovog pogleda na svijet naziva se humanizam, a on je jo jedno sredstvo manipulacije, premda go lema veina njegovih zagovornika to ne shvaa. 1 danas imamo organizacije po put Odbora za znanstveno [sic] istraivanje tvrdnji o paranormalnim iskustvima jCommitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal - CSICOP) koje na svaki mogui nain nastoje diskreditirati svako objanjenje ili pojave koje etabliranu znanost razotkrivaju kao prijevaru. Jedna od eih britanskih hajkaa na drukija znanstvena objanjenja je Susan Blackmore koju se obilato dovodi na televiziju da brani stav vladajue struje znanosti pred svim izazovima. Teko mogu i zamisliti s koliko su lokota zakraunati takvi umovi.

70

mo novanica

U naoj kratkoj povijesti zavjera sada smo doli do poetka dvadesetog stolje a. Manipulatori su stvorili bankarski i financijski sustav, uveli znanost tipa ovajje-svijet-sve-to-postoji' te su, puteni reiranih revolucija, uspostavili niz lanih demokracija koje ljude kontroliraju i usmjeruju dok ovi misle da ive u slobodi. U svojim zavedenim umovima (kontroliranim od strane Zatvorskih uvara s e tvrte Dimenzije), sazrijelo je vrijeme za pokretanje sljedee faze na putu prema Novom Svjetskom Poretku. Dolo je vrijeme da se krene globalno.

IZVORI
1 Jewish Encyclopedia, X. svezak, str. 499.

2 George Armstrong, Rothschilds Money Trust (1940.), str. 22.

3 Eustace Mullins, The World Order, Our Secret Rulers (Ezra Pound Institute of Civilisation,

Staunton, SAD, 1992.), str. 7.


4 Vidio sam takoer da se taj navod pripisuje kasnijim izdancima Rothschilda.
5 The Rothschilds, Financial Rulers Of Nations, str. 167.

6 John Reeves, The Rothschilds, str. 104.-105.


7 Jewish Encylopedia, 10. svezak, str. 501 .-502.

8 Zapravo, premda navodim izraz Nizozemac", ranije je on bio njemaki kraljevi iz dinastije Nassau. Zanimljivo, jo e se jedan njemaki kraljevi oeniti s pripadnicom nizozemske kraljevske obitelji u tom stoljeu. To je kraljevi Bernhard, o kojemu emo mnogo vie rei neto kasnije.
9 The World Order, Our Secret Rulers, str. 25.
10 The World Order, Our Secret Rulers, str 25. 1 1 Ibid., str. 276.

12 Secret Societies, str. 122.

13 Prema drugoj struji miljenja, Lincoln je ubijen zato stoje otkrivao previe tajni dru tava pod okriljem Bratstva iji je bio lan. U jednom od narednih odlomaka opisat u crne ezoterine temelje Svjetske Elite/Bratstva. 14 Titula Pukovnik" bila je samo poasna. U vojsci, naime, on nikada nije bio.
15 Saturday Evening Post, (9. veljae 1935.), str. 25.
16 Rothschild Money Trust, str. 41.

17 Secret Societies, str. 109. 18 McNair Wilson, The Life Of Napoleon, str. 38.

19 Captain A H. M. Ramsey, The Nameless War (Omni Publications, London, 1952.), str. 25.
20 Ibid., str. 25. 21 The Nameless War, str. 26.

22 Rabin Marvin S. Antelman, To Eliminate The Opiate (Zahavia Ltd., New York-Tel Aviv, 1974.).

71

i istina e vas osloboditi

23 Secret Societies, str. 110.-112. 24


The Nameless War, str. 29.

25 Ibid., str. 33.

26 Michael Baigent, Richard Leigh i Henry Lincoln, Holy Blood, Holy Grail (Jonathan Cape, London, 1982.), str. 198.-203.

etvrto poglavlje

od Rhodesa do propasti
ekim je ljudima isprva teko shvatiti kako se ta manipulacija moe nastavljati tijekom tolikih generacija, ali stvar je zapravo jednostavna. Putem upravljanja i poticaja iz etvrte Dimenzije. A oni koji su dosegli vrh ljudske piramide neprestano trae ljude pravog kalibra i stava koji bi ih trebali naslijediti kao zemaljske predsta vnike Zatvorskih uvara. Znanje o planiranom Novom Svjetskom Poretku te o me todama manipulacije takoer se prenose kroz narataje odreenih obitelji, to cijeli postupak ini lakim.

Ja mislim da se iste struje svijesti uvijek iznova utjelovljuju, umiru" i ponovno utjelovljuju tijekom tisua godina kako bi se plan nastavio provoditi. Ba kao to one koji ele osloboditi ovjeanstvo podravaju bia s drugih frekven cija stvarnosti, tako su podravani (s niih razina) i pripadnici mree Elite/lluminata/ Bratstva. Kod mnogih koji su u to ukljueni esti su zanimanje za crna" okultna zna nja i elja za komunikacijom s vanzemaljskim nadljudima" - Zatvorskim uvarima s etvrte Dimenzije. Metode komunikacije, kako za one koji ele slobodu tako i za one koji ele kontrolu nad drugima, gotovo su iste. Razlikuju se po namjeri koja lei iza takvih komunikacija. Pripadnicima Elite u svijest se ubacuju misli i podaci koji e ih voditi, a isto se dogaa i onima koji se bore protiv takvog ustroja. Na Zemlji mi smo sredstva duhovnog rvanja koje se zbiva na jednoj drugoj razini naeg planeta, a ne samo na ovoj.

Okrugli stol
Cecil Rhodes bio je bajoslovno bogat Englez koji je eksploatirao kontinent i narode Afrike, a posebice zalihe dijamanata u Junoj Africi. Naziv Rodezija, tj. dananji Zimbabve, pokazatelj je njegova utjecaja u tom dijelu svijeta. Kao studenta na Oksfordskom sveuilitu, Rhodesa je nadahnuo profesor lijepih umjetnosti po imenu John Ruskin koji se i danas dri legendarnom figurom na Oxfordu. Ruskin je roen 1819. u Londonu, u obitelji bogatog trgovca vinom, te je naslijedio velik imetak. Njegov je junak bio drevni grki filozof Platon ija je djela itao gotovo svakoga dana. Platon je imao briljantan um, umnogome je doprinio ljudskom znanju i umijeu rasprave, ali neka od njegovih gledita o tome kako treba ustrojiti drutvo, odnosno o nametanju volje onih na vrhu, daleko su od mojih kao nebo i zemlja. Ruskin je vjerovao u pla niranu, centraliziranu mo u okviru Novog Svjetskog Poretka, smatrajui da Drava treba kontrolirati sredstva proizvodnje i raspodjele. Istu je filozofiju slijedila rana bri tanska Laburistika stranka prije negoli je postala alternativna Konzervativna stranka

i istina e vas osloboditi

kakva je danas. Ruskinje, meutim, otiao korak dalje te je vjerovao da bi kontrola od strane Drave mogla biti u rukama jednog diktatora nadmonog intelekta u odnosu na ostatak drutva. Neki istraivai smatraju da je podravao Humiliate. Ruskin je vjerojatno iskreno elio bolje uvjete ivota za siromane, ali mislim da je bio na kri vom tragu glede naina postizanja istih. Njegove ideje kasnije su slijedili Karl Marx i Friedrich Engels (jo jedan prouavatelj Platona) te su postale temelji marksistikog oblika komunizma koji je uskoro uhvatio korijena kod naroda istone Europe. Rabin Marvin S. Antelman takoer prepoznaje temu Platona i njegovu povezanost s mreom tajnih drutava Svevideeg Oka. On istie daje Moses Mendelssohn,jedan od tvoraca Francuske revolucije, bio zagrieni prouavatelj Platonovih djela teje pro zvan njemakim Platonom". Preveo je tri knjige Platonove Republike na njemaki, ali mu prijevodi nikada nisu objavljeni. No, sauvala ih je bankarska obitelj Warburg, podlonici Rothschilda, i tvorci Federalnih rezervi.1 Warburzi e, poput Rothschilda, kasnije financirati Adolfa Hitlera. Adam Weishaupt, osniva Iluminata, bio je jo jedan oboavatelj Platona i visoki inicijat struje okultne misli" pod nadzorom Sve videeg Oka. Stajalita Johna Ruskina, koje je tako rjeito iznosio, dovela su do revolucije u na inu razmiljanja povlatenih studenata na Oxfordu te nekih na Cambridgeu. Rhodes je vlastoruno prepisao Ruskinov uvodni govor i uvao ga kod sebe do kraja ivota. Stvaranje svjetske vlade sa sreditem u Britaniji postala je Rhodesova opsesija te je bila polazite gotovo svega to je radio. Eksploatirajui junoafrike dijamante i mi nerale bivao je sve bogatiji te je osnovao kompanije kao to su DeBeers Consolidated Mines i Consolidated Gold Fields. Takoer je postao premijer Rtovske kolonije (Cape Colony, nazvana po Rtu dobre nade; op. prev.) te je pomou svojeg bogatstva i utje caja nadzirao poslanika mjesta u parlamentima Britanije i June Afrike. Do 1890-ih dohodak mu je narastao na najmanje milijun funti godinje (prije vie od stotinu godina!), ali njegov raun u banci najee bi bio prekoraen - u troenju mu nije bilo premca. Poveim dijelom novca pospjeivao je ostvarivanje svog cilja - svjetske vlade. Rhodes je navodno bio i lan elitne skupine poznate pod nazivom Komitet 300, takoer poznate i kao Olimpijci. Ovu organizaciju obradio je dr. John Coleman u svojoj knjizi Hijerarhija zavjerenika: Pria o Komitetu 300 (Conspirators Flierarchy: Trie Story Of The Committee Of 300). Coleman tvrdi da je radio kao obavjetajac u britanskoj Tajnoj obavjetajnoj slubi MI6. U daljnjem u tekstu osobe koje je ime novao dr. Coleman navoditi uz kraticu (Kom. 300). Tu organizaciju ine vodei ljudi u politici, trgovini, bankarstvu, medijima, vojsci itd. koji rade na preuzimanju sveu kupne svjetske moi. Rhodes2 je namjeravao osnovati tajno drutvo koje bi manipuliralo dogaajima na nain koji bi doveo do uvoenja centralizirane globalne kontrole. To smo drutvo nalazili pod raznim imenima ali, jednostavnosti radi, u daljnjem tekstu zvat u ga po jednom od njih - Okrugli stol. Ustrojeno je po iluminatskim i slobodnozidarskim zasadama. Sastojalo se od unutarnjeg kruga, Drutva izabranih (ili Inicijata), koji

od Rhodesa do propasti

tono znali o kakvoj se igri i ciljevima radi, te vanjskog Kruga prijatelja, sainje nog od utjecajnih ljudi koji su mogli pomoi ostvarenju zadanih ciljeva, ali koji nisu uvijek znali dublje nakane ili ambicije Okruglog stola. Manipulatori iz redova Stola uglavnom su bili oni sa stvarnom moi, a ne oni s prividnom moi. Njegovi lanovi obino nisu zabiljeeni u povijesti poput poznatih politiara i vojskovoa, ali dogaa jima su upravljali u daleko veoj mjeri od ljudi navedenih u povijesnim knjigama. Lord Astor (Kom. 300) bio je lan unutarnje elite Okruglog stola i primjer je jo jednog kljunog podruja kontrole od strane Elite: medija. On e kasnije postati vla snik dnevnih novina Tfie Times. I dandanas mo ne lei u rukama politiara nego u rukama skrovitih likova koji ih savjetuju" i kontroliraju, onih koji usmjeravaju tok informacija na javnu scenu. Okrugli stol, jo jedna tvorevina Rothschilda, isplanirala je Burski rat u Junoj Africi - koji se vodio od 1899.-1902. - i u kojem je ubijeno de setine tisua mukaraca, ena i djece, a mnogi od njih u koncentracijskim logorima koje je uspostavio lord Kitchener (Kom. 300). Britanski premijer i ministar vanjskih poslova u to doba bio je lord Salisbury (Kom. 300) iz elitne obitelji Cecil, dobar pri jatelj Winstona Churchilla (Kom. 300). Lord Salisbury i obitelj Cecil bili su kljuni igrai u operaciji Rhodesa i Okruglog stola. Manipulacijama Okruglog stola Britanci su zadobili kontrolu nad mineralnim bogatstvom, a ustanovljena je i Unija June Afrike. Nathan (barun) Rothschild bio je lan Okruglog stola koji je predstavljao interese dinastije Rothschilda i bankara koje su ovi kontrolirali, kao to su Warburzi, Schroderi i Lazardi. J. P. Morgan (Kom. 300) postao je lanom 1899. godine. Kada je Rhodes 1902. umro, imetakje oporuno ostavio provoditeljima zacrtanih ciljeva. Njegovim se novcem jednini dijelom financiralo djelovanje Okruglog stola, premda je veliki dio sredstva dolazio od dinastije Rothschild. U svojoj oporuci Rho des je takoer razradio sustav subvencioniranih stipendija koji postoji i danas. Ta kvim se paravanom htjelo prikriti tajno drutvo. Odabrani inozemni studenti dovode se na Oksfordsko sveuilite gdje ih se poduava britanskom pogledu na ivot te im se prodaje zamisao o svjetskoj vladi. Zapanjujue je koliki broj Rhodesovih stipendi sta", kako ih se naziva, kasnije postaju voe zemalja ili upravitelji obavjetajnih agen cija, obrazovnih ustanova i drugih tematskih oblasti bitnih Eliti ili pak savjetnici" tim voama. Najpoznatiji dananji Rhodesov stipendist u svijetu je Bill Clinton koji je 1993. godine ustolien kao predsjednik Sjedinjenih Drava. Na Sveuilitu Oxford, a naroito u koledima All Souls, Balliol i New College, prevlast je imao Okrugli stol, to se nastavilo i nakon Rhodesove smrti kada je Alfred Milner (Kom. 300), Rothschildov agent, preuzeo vodstvo. I on je bio gorljivi sljedbenik Ruskina, kao to je bila i skupina bivih studenata s Oxforda i Cambridgea koje je Milner unovaio u Okrugli stol a kasnije i u Kraljevski institut za meunarodne poslove (Royal Institute of Inter national Affairs). Pod Milnerovim rukovodstvom utjecaj Okruglog stola je rastao te je u sreditu vladajuih struktura pokazivao strahovitu mo. Jedan od njegovih la nova bio je Arthur Balfour (Kom. 300),3 ministar vanjskih poslova i premijer ijom ee Balfurskom deklaracijom" zapravo biti stvorena drava Izrael.

su

75

i istina ce vas osloboditi

U nadolazeim godinama Okrugli je stol kontrolirao novine London Times i ostale tiskovine. Uveo je izraz Zajednica naroda" (Commonwealth of Nations) i pobrinuo se da ta zamisao postane stvarnost. Preko Milnera Stol je imao najvei utjecaj u ratnoj britanskoj vladi Lloyda Georgea (Kom. 300) za Prvog svjetskog rata. Imat e vodeu ulogu u britanskoj delegaciji na Mirovnoj" konferenciji 1919. kada se odluivalo o ustroju poratnog svijeta i nainu na koji e Njemaka plaati ratnu odtetu. On je takoer bio glavna sila u pozadini stvaranja Lige naroda, prvog pokuaja tihog uvoenja svjetske vlade. Okrugli stol je krojio britansku politiku u Irskoj, Palesti ni i Indiji od 1917.-1945. te je u vrlo velikoj mjeri kontrolirao (rijeima istraivaa Carrolla Quigleya) izvore i nain pisanja o povijesti britanske imperijalne i vanjske politike jo od Burskog rata'"1. Novo tumaenje povijesti bitan je dio strategije Elite zato to nain na koji doivljavamo povijest sutinski utjee na nain doivljavanja svijeta i ljudi oko nas. George Orwell je iznio gledite u svojoj knjizi 1984. da oni koji kontroliraju povijest kontroliraju i sadanjost, a da oni koji kontroliraju sadanjost kontroliraju povijest. Ogranci Okruglog stola formirani su i u drugim zemljama. Do 1915. vie skupina Okruglog stola bilo je u Britaniji, Junoj Africi, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Indiji i Sjedinjenim Dravama. Njihovo meusobno usklaivanje poboljano je nakon objavljivanja asopisa tog drutva, Vie Round Table, koji je poeo izlaziti u studenom 1910. Postignua" koja sam nabrojao, a koja su imala silan utjecaj na na ivot do dandanas, nisu bila posljedica demokratskog donoenja odluka ve zakulisnih igara tajnog drutva pod nazivom Okrugli stol, koji je djelovao na temelju svog vlastitog programa. Carroll Quigley, profesor na Sveuilitu Georgetown, bio je insajder" s pristupom tajnim spisima o zavjeri glede Novog Svjetskog Poretka. Istupio je iz nji hovih redova i potanko opisao to se dogaalo iza pozornice u prvih pedeset godina prologa stoljea. U svojoj knjizi Anglo-ameriki establirnent (The Anglo-American Establishment), napisao je:
Slika je zastraujua jer je takva mo, bez obzira kojim ciljevima stremi, suvie ve lika da bi se olako povjerila bilo kojoj skupini... Niti jedna drava koja cijeni svoju sigurnost ne bi smjela dopustiti ono stoje postigla Milnerova skupina, odnosno, da malen broj mukaraca bude u prilici rabiti takvu mo u administraciji i politici, da im se dade gotovo potpuna kontrola nad izdavanjem dokumenata u vezi njiho vih postupaka, da budu u prilici vriti takav utjecaj nad tokovima informacija koje uobliuju javno mnijenje te da budu u mogunosti krajnje monopolizirati nain pisanja o povijesti svoga doba i njenog poduavanja."5

Jednako e nas otrijezniti pomisao da iako je mrea Okruglog stola upravljala po litikom tadanje najmonije drave i carstva na svijetu, ljudi nisu znali ni da takva organizacija uope postoji a kamoli ime se bavi. Upitajte danas bilo koga, ukljuu jui veinu povjesniara, o Okruglom stolu Rhodesa i Milnera pa e vam odgovo-

76

od Rhodesa do propasti

riti: Kakav Okrugli stol...?" Skrivena ruka koja upravlja smjerom kojim svijet ide doista je vrlo dobro skrivena od oka javnosti. Okrugli stol je proirio svoj utjecaj preko Atlantika do Sjedinjenih Drava. Poetkom prologa stoljea upravo su se on dje sastavljali blokovi moi koji e upravljati politikim i ekonomskim strategijama te industrijom komunikacija, do dandanas. Bile su to organizacije i kompanije ta kozvanog Istonog establimenta" koje rade u suglasju s britanskim i europskim lanovima Okruglog stola pod zajednikom globalnom strategijom. Meu glavnim igraima i financijskim pomagaima Okruglog stola u Sjedinjenim Dravama bili su Carnegie United Kingdom Trust, kompanije i zaklade u matici oko obitelji Rockefeller, J. P. Morgan i Whitney, zajedno s drugima koji su povezani s meunarodnim financijerima u Londonu, kao to su Rothschildi i Lazards Brothers. Svi ti ljudi bili su pristae zamisli o svjetskoj vladi i Novom Svjetskom Poretku. Okrugli stol blisko se povezao s ostalim ograncima Elite ukljuujui Slobodno zidarstvo te u SAD-u sa zlogukim tajnim drutvom poznatim kao Drutvo lubanje i kostiju (Skull and Bones Society) s bazom na Sveuilitu Yale. O njemu emo podrobnije govoriti kasnije. Za sada dovoljno je rei da su mnoga utjecajna imena iz Amerike, a koja stoje u pozadini Prvog svjetskog rata i boljevike revolucije, bili lanovi Drutva lubanje i kostiju ili su s njim bili povezani. Dva imena koja su dominirala mreom Elite/Okruglog stola bili su Rockefeller i Morgan. Obojica su bili vrlo blisko povezani s Rotschildima (Kom. 300) pod ijom su kontrolom vjerojatno bili. Rockefelleri (pravim imenom Rockenfelder) su dua obmane o Novom Svjetskom Poretku do dana dananjega. J. D. Rockefeller osnovao je l853. svoju Standard Oil Company s namjerom da proizvodi gorivo za lampe uljani ce, ali, uvidjevi koliki su potencijali koritenja nafte, kompanija se ubrzo uzdigla do svjetske razine i stekla neizmjernu mo. Na poetku prolog stoljea Rockefellerovo je carstvo obuhvaalo desetine drugih industrija i interesa, ukljuujui eljeznice i banke. Posjedovali su ili kontrolirali National City Bank, Hanover National Bank, United States Trust Company i vodea osiguravajua drutva kao to je Equitable Life i Mutual iz New Yorka. Morganovo carstvo temeljilo se na eliku, brodarskom otpremnitvu i industriji elektrine energije, ukljuujui kompaniju General Elec tric. U financijskom sektoru National Bank of Commerce, New York Life Insurance i Guaranty Trust Company (najvee fiducijarno drutvo u Americi) u to su doba sve bile Morganove kompanije.6 Morgan/Rockefeller bili su prilino dojmljiv dvojac, pri emu niti jedna amerika vlada ili politiar nije mogao vladati bez njihova blagoslo va. Surovali su s drugim amerikim obiteljima iz anglo-amerikih politikih, ban karskih i poslovnih kartela Istonog establimenta, ukljuujui obitelj Dulles. John Foster Dulles i njegov brat Alien bit e jo jedna nit poveznica u naoj prii od Prvog svjetskog rata do ubojstva Kennedyja. John Foster Dulles kasnije e postati ameriki ministar vanjskih poslova, a Alien ravnatelj CIA-e. Ovdje bih morao spomenuti i jedno ime s kojim emo se susresti jo mnogo puta: obitelj Harriman. Edward Harriman zaposlio se u dobi od etrnaest godina s vrlo

i istina e vas osloboditi

malo kole, ali su se njegove ivotne prilike promijenile kada se oenio Mary Averell, kerkom njujorkog bankara i predsjednika eljeznike kompanije. Harriman je izgradio vlastito bogatstvo upravljajui kompanijom Union Pacific Railroad, ali bio je na zlu glasu kao pokvaren i bezobziran biznismen. Godine 1904. proglaenje kri vim za malverzaciju koja mu je donijela 60 milijuna dolara. Sklopio je posao u koji je bila umijeana i Rothschildova kompanija Kuhn Loeb and Co. Harriman se spasio zatvora samo zahvaljujui insajderskom utjecaju na politiare i njihove stranke. Svoj je poloaj u velikoj mjeri popravio poklonivi 250.000 dolara Republikanskom naci onalnom odboru predsjednika Theodorea Roosevelta. U pozadini svoj je dio potajno obavilo i Drutvo lubanje i kostiju. Roosevelt je ranije opisao Harrimana kao ovjeka pokvarenog do sri", ali etvrt milijuna dolara pomoglo je predsjedniku da ga vidi u novom svjetlu. Harrimanov novac je koriten za financiranje boljevika te obiju stra na u Prvom svjetskom ratu. On i Rockefelleri osigurali su dio poetnog kapitala za zakladu Morgan Guaranty Trust koja e biti sredstvo neizmjerne manipulacije svjet skim dogaajima. Edward Harriman imao je dva sina: Averella i Rolanda. Obojica su bili stupovi Drutva lubanje i kostiju. Averell (Kom. 300) e kasnije postati jedan od najaktivnijih manipulalora dvadesetog stoljea. No, tko je doista stajao iza tih amerikih poslovnih i bankarskih divova? Poslovno carstvo J. P. Morgana pokrenuto je 1838. u vidu tvrtke George Peabody and Company u Engleskoj koja je bila povezana s tvrtkom Brown Brothers (kasnije Brown Brothers, Harriman). George Peabody potajice je radio kao agent Rothschilda jo 1835.7 i bio poznat kao omiljeni Amerikanac" kraljice Viktorije. Danas se kip Georgea Peabodyja moe vidjeti nasuprot zgrade Engleske banke, a njegova kutija za ruak i dalje zauzima istaknuto mjesto londonskog ureda banke Morgan Stanley. Peabody, mari oneta Rothschilda, postao je najvei trgovac amerikim vrijednosnicama na svijetu. On i njegov partner John Peirpont Morgan (Kom. 300) vrili su ogroman pritisak na administraciju Abrahama Lincolna kako bi ova manipulirala amerikom ekonomi jom u njihovu korist. Peabody nije imao sinova, pa kada je umro njegova je tvrtka prela Morganovom sinu Johnu Peirpontu Morganu mlaem (Kom. 3 00), roenom 1867. godine u New Yorku. Ovaj je drugi J. P. Morgan smatran, poput svog oca, sve monim bankarom za kormilom vlastitog carstva, meutim gotovo je sigurno bio orue dinastije Rothschild. Morgan je bio izravni potomak Alexandera Hamiltona, ovjeka koji je ustrojio prvu ameriku sredinju banku, Bank of the United States, pro miui interese Rothschilda. Kada je prvi J. P. Morgan 1913. umro, ostavio je samo 11 milijuna dolara, vrlo skroman iznos s obzirom na njegov ugled i imetak kojeg bi ostavljali drugi. Razlog tomu najvjerojatnije je taj to je bio marioneta Rothschilda, ni priblino onako svemoan kao to se mislilo. Izvjestitelj s Wall Streeta Lincoln Steffens razgovarao je s obojicom, i J. P. Morganom i J. D. Rockefellerom, te je uvidio da oni ne ine onu pravu silu to stoji iza njihovih carstava. ini se da nitko nikada ne postavlja pitanje: 'Tko stoji iza Morgana i Rockefellera?"', napisao je jednom. Pa nje je vrijedno takoer daje Morgane pratio glas da su antiidovski nastrojeni, iako

78

od Rhodesa do propasti

su zapravo blisko suraivali s Rothschildima. Ovaj trik s antisemitizmom" esto se koristi za prikrivanje rotildskih interesa. U Sjedinjenim Dravama najmoniji pred stavnik Rothschilda bila je bankovna kompanija Kuhn, Loeb and Co. Osnovali su je 1867. Abraham Kuhn i Solomon Loeb, dvojica trgovca iz Cincinnatija, ali je postala oigledni rotildski paravan nakon 1875. kada je Jacob Schiff doao iz Frankfurta. Schiff je roen u kui Rothschilda/Schiffa u Frankfurtu koju su te dvije obitelji dijeli le. Poslovni dogovori izmeu Schiffa i Kuhna, Loeba and Co okrunjeni su (kao to se esto dogaa u takvim sluajevima) brakom Schiffa i Therese, keri Solomona Loeba. Schiffje u tvrtku donio rotildski kapital te ju je vodio kao fasadu Rothschilda. Geor ge R. Conroy 1912. u prosinakom izdanju asopisa Truth napisao je:
,,G. Schiffje rukovoditelj velike bankarske kue Kuhn, LoebandCo koja predstavlja interese Rothschilda s ove strane Atlantika. Opisuju ga kao financijskog stratega te je godinama ravnatelj financija velike, bezdune sile poznate pod nazivom Stan dard OH. Vrlo je blisko suraivao s Harrimanima, Gouldima i Rockefellerima u svim njihovim eljeznikim poduhvatima te je postao dominantna snaga u eljeznikim i financijskim strukturama u Americi."

U Sjedinjenim Dravama Schiffje bio predstavnik Rotschilda, obitelji koja je u Americi, kako se openito smatralo, imala vrlo malo utjecaja ili interesa! Rano irenje Rockefellera i Harrimana takoer je financirala jedna rotildska banka, National City Bank iz Clevelanda. Rockefeller i Rothschildi (preko Kuhna Loeba) naposljetku e udruiti neke svoje bankovne interese i oformiti banku Chase Manhattan, jednu od najutjecajnijih bankarskih ustanova na svijetu. Prvih godina prolog stoljea Elita je jo jae stegnula uzde, a struktura im je po stala jo fokusiranija i uinkovitija. Od vremena Cecila Rhodesa tajno drutvo Okru glog stola u mnogim je zemljama iznjedrilo mreu meusobno povezanih skupina koje rade na ostvarenju zajednikog cilja. No najvanija uporita Okruglog stola bila su Britanija i Sjedinjene Drave. Na razini Elite bile su odabrane obitelji i pojedinci s obje strane Atlantika koji su potajno suraivali na projektu formiranja svjetske vlade, sredinje svjetske banke, svjetske valute i svjetske vojske. Tehnologija za uvoenje elektronskog novca i mikroipiranja stanovnitva doi e na red kasnije. Do tada pojavljivala su se neka imena koja e biti ukljuena u gotovo sva zbivanja globalnog znaaja u narednim desetljeima: imena kao to su Rockefeller, Rothschild, Morgan, Harriman, Milner, Dulles, Warburg, Roosevelt, House i Baruch. S preokretanjem uo biajene slike povijesti ta e imena postajati sve zapaenija. Ta imena i organizacije unutar mree Elite/Iluminata/Brastva stajala su iza dva svjetska rata, Ruske revolucije, uspona Adolfa Hitlera i stalne manipulacije financij skim sustavom. Ti su dogaaji drali ovjeanstvo u strahu i podjelama, tono kako se eljelo. No, opravdano se postavlja pitanje zato bi oni podravali (istodobno) fa izam, komunizam i kapitalizam? I kako bi time doprinijeli ostvarenju svog plana za

79

uvoenje Novog Svjetskog Poretka? Stvar se mora sagledati sa vie strana. Financij ski gledano, ratovi i revolucije vrlo su profitabilni za bankare i dobavljae. Ali, iza toga lee dublji razlozi. elite li da se drave odreknu svojeg suvereniteta a odlui vanje i mo prepuste nekom globalnom organu vlasti nee se to dogoditi tek tako. Morate se pobrinuti da se to dogodi, i to izazivanjem sukoba izmeu naroda prema naelu 'problem-reakcija-rjeenje'. Elita je, radei djelomice kroz mreu Okruglog stola, namjeravala izazvati tolike silne patnje i ratove izmeu nacionalnih drava da javnosti ne preostane nita drugo nego da kae neto se mora poduzeti". To 'neto' od poetka se odnosilo na stvaranje nekakve svjetske vlasti. Prvo su je, nakon Prvog svjetskog rata, pokuavali uvesti u obliku Lige naroda, a kada Liga nije u potpunosti ispunila oekivanja jo jedan svjetski rat doveo je do stvaranja Ujedinjenih naroda. Obje ove organizacije promicane su kao sredstvo odravanja mira meu naro dima preko - da se posluimo slavnom frazom Winstona Churchilla - ,,jaw,jaw, not war, war". Obje su, meutim, bile trojanski konji za svjetsku vladu, sredinju banku, valutu i vojsku. Pogledate li to se danas dogaa unutra Ujedinjenih naro da vidjet ete koliko je UN ve odmakao u tom pravcu. Strategija kojom su se Eli ta/Okrugli stol posluili u dva svjetska rata, u Ruskoj revoluciji i bezbroj drugih sukoba tijekom prolog i ovog stoljea pripisuje se ovjeku po imenu Hegel, iako, u stvari, tu strategiju kao takvu nije razvio Hegel. Njegova djela samo su okida drugima koji su razradili i izmijenili njegove ideje kako bi stvorili jednu zlokobnu pojavu. Sam Hegel, ini se, bio je vrlo iskren i istinoljubiv ovjek. Jednostavno reeno, preinaena verzija njegovih ideja mogla bi se opisati kao upravljanje kri zom" koja naizgled nije kontrolirana, ali je, u biti, krajnje sraunata. Upravljani sukob" i kontrolirani izbor" bili bi jo toniji opisi. Prema toj zamisli, trebate izazvati rat a potom ishoditi onakav mir kojim ete preustrojiti razrueni poratni svijet. George Wilhelm Friedrich Hegel bio je njemaki filozof, roen u Stuttgartu 1770. godine. Za ivota nikako nije mogao znati kakav bi uinak jedna izmijenje na, materijalistika verzija pojava koje je on prepoznao imala na svijet od njegova vremena pa do danas. Njegova zapaanja o duhovnom razvoju uma razvili su i izmijenili drugi, ukljuujui Karla Marxa, a ova preinaena verzija hegelijanizma izraavala se ovako: stvorite li dvije oprene strane i dovedete ih u sukob stvorit ete treu silu, svojevrsnu sinkronizaciju ove dvije. Proces je poznat kao teza protiv antiteze = sinteza": jedan novi red i poredak. Marx, Nijemac, vodi lja boljevikih revolucionara, revno je prouavao Hegelova djela. Razlika meu njima sastojala se u tome to je Hegel priao o duhu i umu, dok je Marx odbacivao koncept Boga i onostranog ivota. Bio je materijalist. Ovaj je svijet za njega bio sve to postoji (barem se tako javno izjanjavao). Jednom je izjavio: Preokrenuo sam Hegela naglavake". Uinivi to, ujedno je otkrio nevjerojatno djelotvorno orue za usmjeravanje svijeta prema centraliziranoj kontroli.

Marx i njegov njemaki prijatelj iz redova industrijalaca Friedrich Engels izradili su Komunistiki manifest. Engels, promicatelj osloboenja masa od jarma kapitalizma, stekao je bogatstvo eksploatirajui rad djece u Lancashireu u Engleskoj. Komunistiki manifest nije bio nita novo, niti je bio plod nadahnua Karla Marxa. Svoje je ideje" izvlaio iz tuih djela koja bi itao provodei sate i sate u Britanskom muzeju. Nje gova uvjerenja o klasnom sukobu proistjecala su iz stajalita Weishaupta i Bavarskih [luminata. Kao to pie ameriki istraiva Gary Allen u svojoj knjizi iz 1972. godine /Sfe usuuju se nazvati to zavjerom (None Dare Call It Conspiracy):
Zapravo je injenica daje 'Komunistiki manifest' bio u opticaju mnogo godina prije negoli je Marxovo ime bilo dovoljno priznato da bi ga se moglo prepoznati kao autora ovog revolucionarskog udbenika. U stvari, Karl Marx je samo osuvre menio i sastavio iste revolucionarske planove i naela koje je sedamdeset godina ranije izloio Adam Weishaupt, osniva Reda lluminata u Bavariji."

Marx je bio lan tajnog drutva iz mree Elite/Iluminata/Bralstva pod nazivom Liga pravednih, koja je kasnije postala Komunistika liga. Liga pravednih bila je izdanak Drutva za sva doba" koje je igralo jednu od vodeih uloga u Francu skoj revoluciji. Jo emo jednom baciti pogled na Njemaku, postojbinu Bavar skih lluminata. Liga pravednih nazivala se Bund Der Gerechtan ili jednostavno Bund. Taje sila stajala iza uspona marksizma koji je bio tek jedna od marioneta. Zanimljivo, 1. svibnja (Prvi maj") odabran je kao godinja svetkovina u marksistiko-lenjinistikim i socijalistikim zemljama te skupinama irom svijeta. Bavarski Iluminati, tvorci Bunda, utemeljeni su 1. svibnja 1776. godine. Marx je bio vrsto povezan s britanskom aristokracijom preko braka sklopljenog s Jenny von Westphalen koja je bila u srodstvu sa kotskim vojvodama od Argylla i s Campbellima. Jedna od njenih pretkinja, Anna Campbell, grofica od Balcarrasa i Argylla, bila je odgojiteljica kraljevia iz oranske dinastije koji je kasnije postao kralj Vilim. On je dodijelio povlastice Engleskoj banci i izazvao neizrecivu bijedu u Irskoj. Archibald Campbell, prvi vojvoda od Argylla, pridruio se Vilimu kada je ovaj poao na putovanje u Englesku kako bi 1688. godine zasjeo na prijestolje. Sa danji grof od Balcarrasa u srodstvu je s vikontom Cowdrayem (Weetman John Churchill Pearson) ija je mati bila ki lorda Spencera Churchilla. Neke su to od rodbinskih veza narodnog revolucionara" Karla Marxa. Vrlo malena elita ravna svim tim prividno nepovezanim dogaajima. Dakle, kada uoite da isti ljudi po dravaju i financiraju suprotnosti" kao to su marksizam-lenjinizam, faizam i kapitalizam, ne rade to zbog toga to bi bili zbunjeni ili ludi. Oni stvaraju suprot stavljene strane" koje se mogu dovesti u sukob u kojemu e se jedna s drugom nadmetati i proizvesti novu silu, jo jedan izarn - Novi Svjetski Poredak. Teza nasuprot antiteze = sinteza. Naj(ra)zornije se to oitovalo u nainu na koji je Elita

i istina e vas osloboditi

stvorila, financirala, te dovela kapitalizam i komunizam u sukob s faizmom u Drugom svjetskom ratu (slika 6). Time je ostvarena eljena sinteza: osnivanje Uje dinjenih naroda i Europske zajednice. Hladni rat" izmeu kapitalizma i komu nizma vodi k jo jednoj sintezi na tragu Elitom nadahnutih narodnih revolucija" diljem biveg Sovjetskog Saveza. Ljudima su prodali floskulu da se politika uvjere nja u jednoj krajnosti mogu izraziti komunizmom (krajnjom Ljevicom), a u drugoj faizmom (krajnjom Desnicom). Dio je to obmane kojom se od nas eli sakriti to se uistinu dogaa. Faizam i komunizam nisu suprotnosti, samo ih se tako prikazu je. I kod jednog i kod drugog radi se o sredinjoj kontroli od strane vrlo uske elite. Politiki spektar zapravo obuhvaa slobodu izraavanja, miljenja i naina ivota najednom kraju te autokratski sustav vladanja (faizam/marksizam-lenjinizam) na drugom. Ali, zanimljivo, marksisti napadaju faiste zbog njihovih opredjeljenja i obratno! Ove suprotnosti" stvorila je Elita kako bismo imali dojam da se radi o krajnostima koje oni tada mogu iskoristiti i izazvati sukob koji e dovesti do sinteze - centraliziranih globalnih institucija kojima tee. A politiki radikali" ili, kako ih ja nazivam, radikali roboti", na prijevaru su uvueni u igru u kojoj su igrali jednu od kljunih uloga. I jo je uvijek igraju. Primjenom preinaene Hegelove filozofije Elita i sve te obitelji i organizacije umijeane su u takvu manipulaciju ljudske rase da bi trebalo, elimo li iznijeti ci jelu priu, napisati tone knjiga koje ne bi stale u itavu jednu knjinicu. ak bi i tada meupovezanost i unakrsne reference imena i organizacija bili tako zamreni da bi ih teko bili razabrati. Nije mi namjera ubiti vas dosadom. No, istovremeno bih elio iznijeti dovoljno detalja kako bih pokazao da ideja o nekoj uskoj eliti koja moe i uspijeva kontrolirati svijet i va ivot nije nikakva teorija" ve dokaziva injenica. Dakle, u preostalom dijelu ovog poglavlja pozabavit u se trima glavnim dogaajima iz ranih godina prolog stoljea koji daju naslutiti daje verzija povijesti koja nam se servira u koli i medijima znatno drukija od istine. To su Prvi svjetski rat, Ruska revolucija i stvaranje drave Izraela. Svim tim dogaajima manipulirala je ista aica ljudi.

Prvi svjetski rat


Kaiser Wilhelm II bio je vladar Njemake poetkom prolog stoljea, ali politikom su manipulirali ljudi postavljeni u administraciju od strane Elite, ba kao i u Velikoj Britaniji (Milner) te u Sjedinjenim Dravama (pukovnik House). Ubojstvo nadvoj vode Ferdinanda, austro-ugarskog prestolonasljednika, iskoriteno je kao izlika za poetak rata, premda je sukob bio isplaniran davno prije. Za ubojstvo su Austrijan ci optuili Srbiju te joj objavili rat. Atentat je 28. lipnja 1914. izvrilo srpsko tajno drutvo pod nazivom Crna ruka kojeg je nadzirala Elita. Ferdinand je sa suprugom bio otputovao u Sarajevo u Bosni. Dok se automobil kretao k odreditu u zasjedi su ga ekala estorica atentatora. Dok je vozilo prolazilo pored njih niti jedan od estorice nije nadvojvodu uspio ubiti, pa se inilo daje ovaj preivio napad. Ali nje-

od Rhodeso do propasti

Modificirani hegelijanizam

Teza naspram Antiteze = Sinteza


Slika 6

gov se voza smeo", skre nuo u krivom pravcu" i naposljetku zaustavio au tomobil ispred jednog od nadobudnih ubojica - Ga vrila Principa - koji je ovu drugu priliku iskoristio u potpunosti. Ferdinand je svome prijatelju, grofu Czerinu, bio rekao da zna kako se na nj sprema aten tat jer mu je godinu dana ranije reeno da su ga Slo bodni zidari odluili ubiti. U meuvremenu - u to no isto vrijeme u Rusiji Grigorij Jefimovi Ra sputin, carev najutjecajniji savjetnik (koji se protivio ratu), napadnut je noem u neuspjenom pokuaju atentata u Pokrovskoju. Autor Colin Wilson u svo joj knjizi Rasputin pie:
stupnjeva geografske duine, to

Izmeu

Sarajeva

Pokrovskoja

ima

pedeset

znai da kada je u Sarajevu jedanaest sati, tada je u Pokrovskoju 2.15 h. Neobina je podudarnost da su dvojica atentatora napala u gotovo istom trenutku - podu darnost koja ovjeka navodi da posumnja u'nepristranu povijest'. Ferdinandova smrt uinila je rat vjerojatnim; Rasputinovo ranjavanje uinilo ga je sasvim izvjesnim, jer on je bio jedini ovjeku Rusiji koji gaje mogao sprijeiti."

Kaiser Wilhelm, uz poticaj svojih savjetnika iz redova Bratstva, podrao je Au striju i objavio rat Rusiji i Francuskoj. Zapoeo je Veliki rat". Jedan od njegovih gla vnih planer bio je Kaiserov kancelar Bethmann-Hollweg, lan bankarske obitelji Bethmann u Frankfurtu i roak Rothschilda.8 Britanija je ula u rat kao protivnik Njemake, a njenim su stopama krenule Sjedinjene Drave 1917. godine. Ameriku se ve dugo pripremalo za mogunost ulaska u rat jer su javno mnijenje hukali mediji. Kent Cooper, predsjednik Associated Pressa, u izdanju asopisa Life od 13. studenog 1944. napisaoje:

istina e vas osloboditi

Prije i tijekom Prvog svjetskog rata velika njemaka novinska agencija, Wolff, bila je u vlasnitvu europske bankarske dinastije Rothschild, a glavno je sjedite imala u Berlinu. Jedan od vodeih lanova te tvrtke takoer je bio osobni ban kar Kaisera Wilhelma (Max Warburg). U carskoj Njemakoj u stvari se dogodilo to da se Kaiser posluio Wolffom s ciljem da ujedini i isprovocira svoje podanike u tolikoj mjeri da poele ui u Prvi svjetski rat. Dvadeset godina kasnije pod Hitlerom, obrazac je ponovila i strahovito pojaala organizacija DNB, kroivi stopama Wolff a."

U svojoj autobiografiji Uklonjene prepreke (Barriers Down) Cooper dodaje daje dinastija Rothschild kupila udjel u tri vodee europske izvjetajne agencije: Wolff \x Njemakoj, Havas u Francuskoj i Reuters u Engleskoj. Za one koji na znaju na koji nain djeluju mediji: izvjetajne agencije daju izvjetaje s vijestima svim novinama i ograncima medija tako da ono to oni kau esto ponavljaju svi mediji. Taje vijest zacijelo istinita jer su je objavili svi mediji", znaju ljudi esto rei. Svi su je objavili zato to tiskaju istu informaciju iz istog izvora - izvjetajne agencije. Vrijedi zapazi ti daje 28. travnja 1915. baron Herbert de Reuter, ravnatelj agencije Reuters, poi nio samoubojstvo". Uslijedilo je to nakon kraha banke Reuters. Baruna je zamijenio sir Roderick Jones koji u svojoj autobiografiji izvjetava da ...Nedugo nakon to sam naslijedio baruna Herberta de Reutera 1915. godine, sluajno sam dobio poziv g. Alfreda Rothschilda, tadanje glave britanske dinastije Rothschild da odemo na ruak u povijesnom New Courtu, u poslovnom sreditu grada". O emu su razgovarali odbija otkriti. Sto mislite, o emu? Ma koliko se to isprva inilo zapanjujuim, veze izmeu idovske dinastije Rothschild i izazivanja svjetskih ratova (u kojima je uasno propatio ogroman broj Zidova) poinju se lagano nazirati. Prema strategiji Elite, trebalo je ukljuivati SAD i pojaavati poslijeratne zahtje ve za jednom svjetskom vlau kako bi se sprijeili budui ratovi. Nije to bio preve liki problem jer je predsjednik Woodrow Wilson inio sve to bi mu njegov glavni savjetnik", pukovnik House (Kom. 300), rekao da uini. Godine 1915. kada su Nijemci potopili ameriki putniki" brod Lusitaniju posluilo je to kao izlika da SAD objavi rat, upravo kao to je ubojstvo Ferdinanda bilo posluilo Nijemcima, i kao to e napad na Pearl Harbor posluiti Amerikancima u Drugom svjetskom ratu. Lusilania je nagnana da uplovi bez pratnje u podruje poznate aktivnosti go lemih njemakih podmornica, a ljudi na brodu su rtvovani da bi se zadovoljile grozomorne ambicije Elite. U arhivu amerikog Ministarstva financija predsjednik Wilson je sakrio dokaze daje Lusitania nosila vojnu opremu Britancima.9 Ona nije bila iskljuivo putniko" plovilo, kako se tvrdilo (u skladu s propagandom) sa svr hom izazivanja ogorenja u amerikom javnom mnijenju. Alfred Gwynne Vandeibilt iz obitelji Istonog establimenta nalazio se na Lusitaniji kada je potonula. Prije negoli je isplovio iz New Yorka na brod je stigao brzojav u kojem se Vanderbilt

od Rhodesa do propasti

upozorava da ne putuje, ali ga ovaj nije dobio i to gaje stajalo ivota. Oigledno je netko tono znao to se priprema. Manipulacija s ciljem guranja Amerike u rat vrena je kroz tri glavne organizacije: Vijee nacionalne obrane, Pomorsku ligu i Ligu za uspostavu mira. Medu lanovima Vijea za nacionalnu obranu bio je rotildski agent Bernard Baruch. Kao predsjednik Odbora za ratnu industriju tijekom rata, Baruch je imao, po njegovim vlastitim ri jeima ...vjerojatno veu mo od moda ijednog drugog ovjeka u vrijeme rata...".10 IJ pomorskoj ligi glavnu je rije vodio J. R. Morgan. Meu glavnim igraima Lige za uspostavu mira bili su Elihu Root, J. R. Morganov odvjetnik; Perry Belmont," ameri ki agent Rothschilda i Jacob Schifi"iz rotildske tvrtke Kuhn, Loeb and Co. Pomonik ministra pomorstva u to doba bio je stanoviti Franklin Delano Roosevelt koji je do djeljivao velike pomorske ugovore mnogo prije negoli je uope bilo govora o ulasku Amerike u rat, ba kao to e initi nekoliko godina kasnije u svojstvu predsjednika prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Jo jedna potvrda da je Prvi svjetski rat isplaniran u svrhu dugoronijih ciljeva dola je 1950-ih s nalazima istrage koju je proveo ameriki Kongres preko Reeceovog odbora, a u vezi djelovanja Carnegiejeve zaklade za meunarodni mir. Ispostavilo se da je to organizacija posveena izazivanju ratova! Jedna je iz mree takozvanih porezno povlatenih fondacija pokrenutih od strane obitelji Carnegie, Rockefeller i Ford, koje pak pomau financirati plan za uvoenje Novog Svjetskog Poretka. Nor man Dodd, direktor istraivanja u Reeceovom odboru, iznio je otkria svoje istraiteljice Kathryn Casey. Dodd je rekao da je najednom sastanku povjerenika Carnegieja postavljeno pitanje: Ako elite promijeniti ivot itavog jednog naroda ima li, od sredstava poznatih ovjeku, ita uinkovitijeg od rata?" Zakljueno je da nema, pa je sljedee pitanje povjerenicima bilo: Kako da u rat ukljuimo Sjedinjene Drave?" Dodd nastavlja:
A zatim su postavili pitanje:'Na koji emo nain kontrolirati diplomatsku maine riju Sjedinjenih Drava?'Odgovor je glasio:'Moramo nadzirati Ministarstvo vanjskih poslova'. Sada stiemo do onoga to smo ve ustanovili... da svako imenovanje na neki visoki poloaj u Ministarstvu vanjskih poslova mora odobriti agencija koju je oformila Zaklada Carnegie. Na kraju krajeva, bili smo u ratu. Najednom sastanku ko 1917. godine ti su povjerenici imali obraza estitati sami sebi na prvotnom donoenju mudre odluke jer su uinci rata ve ukazivali na to da se njime moe Promijeniti i da se mijena ivot u ovoj zemlji. Bio je to datum naeg ulaska u rat; Postali smo jedna od ukljuenih strana. ak su bili toliko drski da su napisali i poslali brzojav g. Wilsonu, pripomenuvi mu da se pobrine da rat ne zavri suvie brzo."12 [moj naglasak]

Dodd kae da je Kathryn Casey tada pronala druge zapisnike u kojima se spo minje kako Zaklada Carnegie nastoji sprijeiti da se ivot Amerikanaca vrati u svoje

/ istina ce vas osloboditi

predratno stanje. Na koncu konca, mijenjanje naina ivota ljudi bila je glavna svrha rata. Dodd izvjetava da su:
....doli do zakljuka kako, da bi onemoguili povratak na staro, moraju kontrolirati obrazovanje. Zatim su se obratili Fondaciji Rockefeller i rekli:'Molimo vas da preu zmete kontrolu nad obrazovanjem budui da ono obuhvaa teme od velikog zna aja za prilike u ovoj zemlji'. I dogovor je postignut. Potom su zajedno odluili daje kljuna stvar poduavanje amerike povijesti te da ga moraju promijeniti. Stoga su pristupili nekima od, kako bismo ih nazvali, najistaknutijih amerikih povjesniara toga vremena s namjerom da ih navedu da promijene nain na koji prikazuju po vijesna zbivanja.""

Zbog toga se informacije iz ove knjige o stvarnoj pozadini svjetskih dogaaja nika da nisu uile u kolama ili na fakultetima. Ukoliko vam se onemoguuje da o neemu saznate itavu priu to je zato (sa stajalita manipulatora) to bi za vas bilo opasno da to znate. Odatle i moja pobuda da napiem ovu knjigu. Vae je pravo da budete opasni!

Ruska revolucija
S Prvim svjetskim ratom u tijeku jo je jedan potez Elite poeo donositi plodove: Ruska revolucija 1917. godine. Odvijala se na isti nain kao i Francuska revolucija. Elita je prouzroila gospodarski kaos, a vladajui diktator, car, iao im je na ruku time to je odbijao uvesti demokraciju i dati vie prava obinom puku. Godine 1905. ma nipulacijama Rotschilda car je natjeran da ue u rat s Japanom kako bi se potkopala ruska privreda i posijalo sjeme nemira u stanovnitvu. Rothschildi su rekli caru da e oni financirati rat, dok je u Sjedinjenim Dravama kompanija Rotschildovih, Kuhn, Loeb and Co, kradomice financirala Japance. Potom je 1914. doao rat s Nijemcima, tijekom kojeg je ruska vojska neprestano slabljena vanjskim utjecajima. Jedan od na ina na koji Elita upravlja ratovima jest slanje loijeg oruja strani za koju ele da izgubi ili pak otezanje s isporukom oruja. Godine 1915. britanski ministar financija i skoranji premijer Lloyd George (Kom. 300) primijetio je da naoruanje narueno za rusku vojsku kasni pet mjeseci. Znalo se dogoditi da na est vojnika bude tek jedna puka. Time se nadolijevalo ulje na vatru revolucije, tono kako je planirano. Elita je htjela demoralizirali ruske vojnike i potaknuti ih na pobunu. Za odgaanje je bila odgovorna kompanija Vickers Maxim koju je kontrolirao sir Ernest Cassel, poslovni suradnik rotildske tvrtke Kuhn, Loeb and Company. Najvie dionica Vickersa imala je dinastija Rothschild.14 Britanska vlada otpravila je lorda Kitchenera u Rusiju da reorganizira njihovu vojsku, ali on se utopio putem kada je bojni brod Hampshire 5. lipnja 1916. zagonetno" potonuo u noi. Ma puka sluajnost. U Rusiji, raspirivala su se trvenja. Prvu (i neto umjereniju) revoluciju pokrenuo je Slobodni zidar Aleksandar Kerenski. Kaem prvu" no zapravo je i prije nje bilo

od Hhodesa do propdsti

dolo do jedne druge revolucije koju je vodio princ Lavov. On je planirao uspostaviti republiku amerikog stila, a car Nikolaj II dotad je ve bio abdicirao. No, kao to se ugodilo u Francuskoj kada se zamanjak revolucije pokrenuo, nastupila je sljedea, mnogo strasnija faza. Stigli su Trocki i Lenjin da preuzmu uzde i uvedu ugnjetavaku vladavinu poznatu pod nazivom marksizam-lenjinizam. Nije to bila Ruska revolucija. Bio je to udar na Rusiju od strane amerikog financijskog pipca Svjetske Elite kojeg uglavnom kontroliraju Rothschildi. Lav Trocki, koji je nakon progonstva iz Njema ke ivio u New Yorku, krenuo je za Petrograd u Rusiji, na parobrodu Kristianiafjord 26. oujka 1917., nosei sa sobom 10.000 dolara koje su mu dali Rockefelleri.15U ruci je drao ameriku putovnicu koju mu je sredio predsjednik Woodrow Wilson. U svojoj studiji Woodrow Wilson: Disciple Of Revolution" Jennings C. Wise pie: Po vjesniari ne smiju zaboraviti da je Woodrow Wilson, usprkos nastojanja britanske policije, omoguio Lavu Trockom da ue u Rusiju s amerikom putovnicom".16 Zbi valo se to u vrijeme kada se smatralo da amerike vlasti pootravaju provjere u vezi ulaska moguih revolucionara u Rusiju na temelju amerikih putovnica! Ali, tko je kontrolirao Wilsona? Predstavnik Elite, pukovnik Edward House (Kom. 300). Kada je tijekom putovanja brod pristao u Kanadi, Trockog su zadrale kanadske vlasti, ali su ga ipak pustili i dopustili mu da nastavi svoje putovanje u Rusiju. Znalo se da po tpukovnik John Bayne MacLean, osniva i predsjednik izdavake kue Maclean Pu blishing, odrava bliske kontakte s kanadskom obavjetajnom slubom. Godine 1918. napisao je lanak koji se pojavio u njegovom vlastitom asopisu pod naslovom Zato smo pustili Trockoga? Kako je Kanada izgubila priliku da skrati rat V7 MacLean je iznio brojne nepoznate podatke o Trockom, a mnogi su potvreni ili potkrijepljeni dokazima koji su odonda izali na svjetlo dana. Kae da Trocki nije bio Rus ve Ni jemac, a i drugi obavjetajni podaci ukazuju na to daje bolje govorio njemaki nego ruski.18 MacLeanovi izvori su kazali daje Trocki vrlo javno protjeran" iz Njemake u kolovozu 1914. kako bi mu se osigurala vjerodostojnost za ono to treba uslijediti. MacLean je rekao da su drugi ruski revolucionari koje je organizirao Trocki u Sjedi njenim Dravama i zapadnoj Kanadi bili uglavnom Nijemci i Austrijanci koji putuju izdajui se za Ruse". MacLean nastavlja:

Pomou svojih suradnika, prvo su Britanci otkrili da Kerenski, Lenjin i neki ma nje vani elnici praktiki rade za Nijemce jo od 1915., a 1916. su otkrili njihove veze sTrockim koji je tada ivio u New Yorku. Otada ga je pomno pratila 'Grupa za protueksplozijsku zatitu'. Prvih mjeseci 1916. jedan njemaki agent doputovao je brodom u NewYork. Dopratili su ga agenti britanske obavjetajne slube. Njega su [Trockog] zadrali u Halifaxu, ali, na njihov naputak [britanske obavjetajne slube], Puten je uz obilate isprike zbog nepotrebnog zadravanja. Nakon dosta mane vriranja stigao je u mali, zaputeni novinski ured u nekoj zabitnoj uliici i ondje Pronaao Trockog kojemu je nosio vane upute. Od lipnja 1916. sve dok nadzor
nad

njim nisu prepustili Britancima, njujorka 'Grupa za protuekpslozijsku zatitu'

S7

/ istina ce vas osioooaiti

Trockog nije putala izvia. Ustanovili su da mu je pravo ime Braunstein'9 i daje Nijemac, a ne Rus."

Zanimljivo. Ukoliko je to tono, i komunizam i faizam (koji su se sukobili u Dru gom svjetskom ratu) u velikoj su mjeri stvoreni u istoj zemlji - Njemakoj - sjeditu mnogih tajnih drutava Elite i postojbini Bavarskih Iluminata Adama Weishaupta. Kada je Trocki stigao u Rusiju, pridruio mu se Lenjin kojemu je omoguen siguran prolaz u blindiranom vlaku kroz Njemaku, iz vicarske do Rusije preko vedske, u travnju 1917., u pratnji trideset i dvojice drugih revolucionara". Put je odobrio i platio njemaki Glavni stoer po naredbama njemakog Vrhovnog zapovjednitva. Nijemci su takoer troili velike svote financirajui boljeviku propagandu unutar Rusije. Von Kuhmann, ministar vanjskih poslova, 1917. rekao je Kaiseru:
Kada su boljevicima poela redovito pristizati novana sredstva od nas, kroz ra zne kanale i pod razliitim oznakama, tek tada su bili u mogunosti da izgrade svoj organ, Pravdu, te da vode ustru propagandu i znaajno proire prvotno usku bazu svoje stranke."20

Prema planu, re-revolucija je trebala izvui Rusiju iz Prvog svjetskog rata i sklopiti s Njemakom mir". Upravo se to i dogodilo. Da ponovim, ta zbivanja su viedimenzijska. Ruski revolucionari" poput Lenjina i Trockog koriteni su da bi se Rusiju maknulo iz rata, to je ilo u prilog Njemake. Ali na razini Elite raala se babaroga zvana komunizam kako bi se potaknule podjele na osnovu straha i nepovjerenja: ko munizam protiv kapitalizma protiv faizma. Kada se na sceni pojavi strah kojeg iza zivaju dvije ili vie odijeljenih strana", tada sazrijeva i plod metode podijeli (zavadi) pa vladaj": kontrola. Strah je takoer i najvei proizvoa negativne energije. Dok su Trocki, Lenjin i kompanija optuivali kapitaliste, njih su financirali londonski i njujorki bankari. Trockog su citirale ruske novine, Russkoe, kada je rekao da se Sovjeti ne mogu svrstati uz ... kapitalistike Amerikance, jer bi to bila izdaja". Ma, zar zbilja, Lave? U stvari, Trockog i boljevike financijski su i politiki podupirali isti ljudi koji e podupirati Hitlera i faiste, zato to Elita nema politikih naela. U svojoj autobio grafiji Trocki spominje i neke od zajmova dobivenih od britanskih financijera. Mno ge je osigurao lord Milner (Kom. 300) iz Okruglog stola i ..Alexander" Gruzenberg (pravim imenom Michael), glavni boljeviki agent u Skandinaviji i vrlo povjerljivi savjetnik banke Chase National u vlasnitvu J. P. Morgana u New Yorku. To je bila revolucija u reiji Londona i New Yorka, a rtva je ponovo bio ruski narod. Gospodin Sreiva stvari izmeu Londona, Wall Streeta i boljevika bio je Olof Aschberg koji je postao poznat kao Boljeviki bankar. Bio je vlasnik banke Nya Banken, utemeljene 1912. u Stockholmu. Aschbergov londonski predstavnik bila je ban ka North Commerce koju je vodio grof Grey, prijatelj Cecila Rhodesa i lan Okruglog stola. Jo jedan Aschbergov bliski suradnik bio je Max May, potpredsjednik Jamstvene

od Rhodesa do propasti

zaklade J. R- Morgana i voditelj njezinih inozemnih podrunica. Aschberg je nedvoj beno bio savreni posrednik za usmjeravanje novca iz Londona i New Yorka prema boljevicima. Godine 1915. osnovana je American International Corporation u svrhu financiranja Ruske revolucije. Njezini direktori predstavljali su interese Rockellera, Rothschilda, DuPonta, Kuhna, Loeba, Harrimana i Federalnih rezervi. Meu njima su bili Frank Vanderlip (jedan od pripadnika Jekyl Island Group koja je stvorila Fede ralne rezerve) i George Herbert Walker, djed predsjednika Georgea Busha. Rothschildi su takoer bili izravno ukljueni u financiranje revolucije preko Jacoba Schiffa iz tvrtke Kuhn, Loeb and Co iz New Yorka. Meunarodni bankari iz Bri tanije, Sjedinjenih Drava, Rusije, Njemake i Francuske sastali su se u ljeto 1917. u vedskoj. Dogovorili su se da e Kuhn, Loeb za potrebe Lenjina i Trockog poloiti 50 milijuna dolara na raim jedne vedske banke. U jednom lanku u asopisu The New York American Journal od 3. veljae 1949. unuk Jacoba SchifT izjavljuje daje njegov djed platio dvojici revolucionara" dodatnih 20 milijuna dolara. Uplata 20 milijuna dolara boljevicima od strane Elihua Roota (odvjetnika Kuhna Loeba i biveg mi nistra vanjskih poslova), preko Fonda za potrebe specijalnog rata" zabiljeena je u kongresnom zapisniku od 2. rujna 1919. Poprilina investicija, ako je istina daje, kao to pretpostavljaju neki istraivai, Lenjin otplatio Kuhnu, Loebu and Co rubaljsku protuvrijednost 450 milijuna dolara izmeu 1918. i 1922. godine. A to je sitnica u usporedbi s dobiti koju su bankari ostvarili eksploatirajui rusku zemlju, privredu i ljude, da i ne govorimo o krai carevog zlata i ogromnih financijskih sredstava to su drana u inozemstvu u istim bankama koje su financirale revoluciju. Godine 1917. Elita je, pod krinkom misije Crvenog kria u Rusiji, sreivala zadnje pojedinosti za boljeviko preuzimanje vlasti. Crveni kri u Washingtonu pokrenuo je kampanju prikupljanja 2 milijuna dolara. Kampanja je bila uspjena samo zahva ljujui pozamanim donacijama njujorkih financijera, ukljuujui i samog J. P. Mor gana, koji je priloio 100.000 dolara. Bankari i industrijalci nastavili su preuzimati kontrolu nad Crvenim kriem Sjedinjenih Drava i, kako se izrazio Elitin igra John Foster Dulles, oni su ameriki Crveni kri promatrali kao produenu ruku vlade...".21 Sastav osoblja te misije u Rusiji u kolovozu 1917. govori sam za sebe. U skupini od dvadeset i etiri osobe samo je sedmero bilo lijenika. Ostali su uglavnom bili njujorki financijeri i njihovi pomonici na elu s Williamom Boyceom Thompsonom (Kom. 300), prvim stalnim ravnateljem banke Federalnih rezervi u New Yorku. Na kon samo mjesec dana lijenici su se vratili, a dr. Frank Billings, profesor medicine n3 Cikakom sveuilitu i slubeni voa misije, navodno je bio zgroen oiglednim Politikim aktivnostima ne-medicinskih lanova misije. U ekipi su bila i tri ruska Prevoditelja, sva trojica znani kao boljevici. Jedan od njih, Boris Reinstein, kasnije Ce postati Lenjinov tajnik i ravnatelj Uprave za meunarodnu revolucionarnu propagandu.22 Elita se u mnogo navrata posluila Crvenim kriem bez znanja njegovog autentinog osoblja. Ne samo daje to uvreda naporima koje Crveni kri poduzima, ve je i izuzetno opasno za 99% ljudi koji predano rade za tu organizaciju tjerani su

i istina e vas osloboditi

osjeanjem za muke i nevolje potrebitih diljem svijeta. Zanimljivo, simbol Crvenog kria takoer je i simbol Vitezova templara, engleske zastave i simbola to se vijorio na Kolumbovim brodovima kada je ovaj otkrivao" taj Novi svijet" u korist tem plara. Crveni kri je osnovan tijekom francusko-pruskog rata 1870. godine kojeg je izreirala Elita posredstvom dopisivanja na stranicama naeg starog prijatelja, novina London Times. Dok su ti elitni bankari stvarali organizacije koje e podravati boljevike, istovre meno su financirali i uspostavljali protuboljevike organizacije. Otto Kahn i lanovi Jamstvene zaklade Morgan osnovali su skupinu nazvanu Uje dinjeni Amerikanci (United Americans) koja je putala u opticaj protukomunistiku i protuidovsku propagandu. Istinski protivnici revolucije tako su odbaeni kao an tisemiti". To se radi i dandanas, gdje Robotski radikali mentalnog sklopa tipa pun sam svoje vlastite politike istoe" pleu poput lutaka na koncima koje potee Svjet ska Elita kada sve koji se priblie istini prokazuje kao antisemite". Isto se danas do gaa i meni. Sve je to tako predvidljivo. Uzice Robotskih radikala i njihove oporbe", Robotskih desniara, vuku isti ljudi! Stvarno tragikomino. Vraajui se iz Rusije, William Boyce Thompson nakratko se zaustavio u Londonu gdje se susreo s britanskim premijerom Lloydom Georgeom. Pridruio im se Tho mas W. Lamont iz tvrtke /. P. Morgan, koji je doputovao iz Pariza (gdje je raspravljao s pukovnikom Edwardom Houseom o preustroju svijeta nakon rata). House je 28. studenog 1917. poslao brzojav predsjedniku Wilsonu, pozivajui ga da suzbije sve medijske kritike boljevika: Neizmjerno je vano da se takve kritike suzbiju", stajalo je u poruci. Brzojav je pohranjen u strogo povjerljive spise, a objelodanjen je tek est godina kasnije. Istraiva Carroll Quigley je rekao da se dinastija Morgan od tamo negdje 1915. godine ubacivala u Ijeviarske skupine u Sjedinjenim Dravama. Prema svojoj strategiji nastojali su se domoi kontrole, kako Ljevice" tako i Desnice", i na unutarnjem i na meunarodnim planu.23 Sama Ruska revolucija bila je tek dio Velikog plana zbog ega su vodei dunosnici rotildski kontrolirane banke Federalnih rezervi iz New Yorka, ukljuujui Thorn psona, podravali boljevike. U tom razdoblju vidimo kako Svjetska Elita odluuje o poratnim smjernicama i osigurava da politiari-marionete to i uine. Thompson i Lamont sastali su se s Lloydom Georgeom elei ga uvjeriti da je protuboljeviki stav britanske vlade pogrean te da bi se vlada trebala pomiriti sa zbiljom koja kae da se s Lenjinom i Trockim mora ozbiljno raunati.2'1 Lloyd George i njegova vlada - uklju ujui lorda Milnera iz Okruglog stola, dakako - prihvatili su gledite Thompsona i Lamonta. Kada na svim stranama na kljunim poloajima imate ovakve nalogoprimce Elite moete raditi gotovo to vas je volja. Odluka Britanaca da se podravaju bolj evici nije toliko iznenaujua kada uzmete u obzir da Lloyd George u svemu ovome nije imao odrijeene ruke. Njegov gaje privatni ivot inio ranjivim na ucjene, a imao je i obveze prema jednom meunarodnom trgovcu orujem po imenu Basil Zaharoff (koji se obogatio prodajui oruje objema stranama u svakom ratu kojem je uspio

oo nnoaesa ao propasti

primirisati). Zaharoff je Lloyda Georgea imao potpuno u vlasti nakon to je udesio da premijer uleti u ljubavnu aferu s njegovom enom djevojakog imena Emily Ann Burrows iz Knightsbridgea. ZaharofTje takoer prodavao plemike naslove koje je bio kreirao Lloyd George.25 U knjizi napisanoj 1963. godine, naslovljenoj Merlinova maska CLrie Mask Of Merlin,20 pisac Donald McCormick kae daje ZaharofT imao to liku mo da su se savezniki dravnici i voe obavezno morali posavjetovati s njime prije planiranja svakog veeg napada". Woodrow Wilson, Lloyd George i francuski premijer Georges Clemenceau mnogo su se puta sastali u Zaharofiljevom parikom domu. Bilo je to vano za politiku Saveznika prema Rusiji jer je Zaharoff podupirao boljevike i uskraivao oruje onima koji su im se suprotstavljali. I on se zauzimao za boljevike interese, kako u Londonu tako i u Parizu. U travnju 1919. britansko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je Bijelu knjigu (Vladin izvjetaj; op. prev.) o stanju u Rusiji koju se moglo kupiti za devet penija, a koja je otkrivala da su revoluciju bili organizirali i financirali meunarodni bankari. U njoj se spominje kako su dovoeni kineski kriminalci" da slue pod boljevikim asnicima u strahovladi protiv ruskog naroda. Taj je dokument hitro povuen i zami jenjen verzijom koja kota est penija a koja nije sadravala te informacije.27 Neid tvr de da je Boljevika revolucija bila idovska revolucija, ali ja mislim da rabin Marvin S. Antelman savreno sagledava situaciju kada pie:
Prava je istina ta ... da je zavjera postojala, ali nije bila niti idovska, niti katolika, niti slobodnozidarska. Okupljala je ljude svih vrsta i religija i nacionalnog podrijetla. Rame uz rame sa Schiffovima, Warburzima i Rothschildima stajali su Morgani i Rockefelleri. UzTrockog su stajali Lenjin i Staljin."28

Koja ih je zajednika tema povezivala? Kult Svevideeg Oka. Zapoevi revoluciju, Elita je sredila da se njeno obavjetajno osoblje poalje u Rusiju. Alfred Milner oda brao je jednog agenta, Brucea Lockharta (Kom. 300), da ode u Rusiju i udrui se s Amerikancem Raymondom Robinsom kojeg je ondje ostavio William Boyce Thom pson da vodi - sada bez lijenika - misiju Crvenog kria" tijekom 1918. godine. Francuzi su odluili poslati pristau boljevika Jacquesa Sadoula, starog prijatelja Lava Trockog. Sudionici zavjere tako su imali kontrolu nad diplomatskim i obavjetajnim izvjetajima koji iz Rusije stiu njihovim vladama. Sa svime time udar Svjetske Elite na ruski narod bio je potpun. Lenjin i Trocki su nastavili s rashodovanjem institucija 1 skupina radnika koje su se pojavile u ranim danima revolucije. Omraena Ohrana, tajna sluba" careva, obnovljena je i preustrojena u ono to je naposljetku postalo KGB. Narodna revolucija", koja e stotine milijuna ljudi domalo pretvoriti u zato enike u njihovoj vlastitoj zemlji, te uzrokovati smrt i patnju ogromnog broja ljudi u koncentracijskim logorima, uvelike je pospjeila ciljeve Novog Svjetskog Poretka. U narednim desetljeima igranje na kartu Sovjeta pokazat e se vrlo isplativim.

91

i istina e vas osloboditi

Stvaranje drave Izrael


Tijekom Prvog svjetskog rala Elita je takoer eljela osigurati da Britanija prizna i dovsku postojbinu u podruju koje je tada bilo arapska Palestina. Na scenu je do veden politiki pokret pod nazivom cionizam sa zadatkom da agitira za idovsku postojbinu, ali esto se taj pokret shvaa pogreno: svi Zidovi nisu cionisti niti su svi cionisti Zidovi. Cionizam nije religija ili rasa; rije je o politikom pokretu koji se sa stoji od ljudi, Zidova i ne-Zidova, koji podravaju zahtjeve za priznavanjem idovske postojbine. Ukoliko to podravate i vi ste cionist, bez obzira na vau rasu ili vjerska uvjerenja. Govoriti da cionizam predstavlja idovsku rasu isto je kao da kaete da britanska Laburistika stranka predstavlja englesku rasu. Cionizam je u pretprolom stoljeu utemeljio jedan ateist, Theodore Herzl, a rabi se kao jedan od paravana Svjet ske Ehte i sredstvo da se idovskom narodu u cjelini proda rog za svijeu. Ponuda da se prizna neka postojbina u Palestini osmiljena je ne samo da se Sjedinjene Drave natjeraju da uu u rat, nego i da se kasnije izazove upravljani sukob" i situacija tipa podijeli pa vladaj" na naftom bogatom Srednjem istoku. Vie od dvadeset godina poslije Prvog svjetskog rata, 25. travnja 1939., ameriki senator Gerald P. Nye iz Sje verne Dakote otkrio je Senatu neke historijske pojedinosti o priznavanju idovske postojbine od strane Britanaca te o Prvom svjetskom ratu openito. Rekao je da su mu urueni neki dokumenti pod naslovom Sljedei rat". Naziv se odnosio na Drugi svjetski rat za kojeg su autori tih dokumenata ve znali da e se dogoditi. U jednom od svezaka pod nazivom Propaganda u sljedeem ratu" takoer se raspravlja, usput, kako je ameriki narod prijevarom naveden da se bori u Prvom svjetskom ratu. U njemu stoji:
Neko je vrijeme pitanje kojoj e se strani Sjedinjene Drave prikloniti stajalo na vagi, a konaan ishod moemo smatrati uspjehom nae britanske propagande. Jo moramo uvjeriti Zidove. Procjenjuje se da od svih Zidova, kojih u svijetu ima otpri like petnaest milijuna, ne manje od pet milijuna ivi u Sjedinjenim Dravama: 25% stanovnika NewYorka su Zidovi. Tijekom Velikog rata pridobili smo tu golemu ameriku idovsku javnost obea njem da emo uspostaviti idovski nacionalnu postojbinu u Palestini. Ludendorf je to drao genijalnim potezom saveznike propagande jer nam je omoguio ne samo da se obratimo Zidovima u Americi nego i Zidovima u Njemakoj."29

Amerikanci su u rat stupili 1917. godine. Balfurka deklaracija potpisana je 6. studenog iste godine, kada je Arthur (lord) Balfour (Kom. 300), britanski ministar vanjskih poslova i pripadnik ue elite Okruglog stola, slubeno priznao Palestinu kao postojbinu idovskog naroda. Ponovno bismo to trebali sagledati i to s nekoliko ra zina. Koliko god propagandisti smatrali da je uvlaenje Amerike u rat bio genijalan potez", ipak nisu znali da je njima samima manipulirano da manipuliraju drugima.

Amerika bi ionako bila ula u rat. idovska postojbina u Palestini bila je dugoro na strategije Elite, a pomou tobonjeg navoenja Amerike u rat htjeli su potaknuti britanske politiare da ju prihvate. Balfurka deklaracija bila je teak udarac Arapi ma koji su se, pod vodstvom i uz obeanja Engleza T. E. Lawrencea (Lawrencea od Arabije"), borili u korist Britanije protiv Turaka, odigravi vie nego bitnu ulogu u dobivanju rata. Kao nagrada za njihovu podrku, Arapima je obeana puna poratna samostalnost i nezavisnost, to je potvreno slubenim dopisima. Lawrence, bliski prijatelj Winstona Churchilla (Kom. 300), itekako je dobro znao da Arapima koje predvodi prodaje maglu. Nekoliko godina kasnije Lawrence je rekao:
Riskirao sam da me optue za prijevaru zbog svojeg uvjerenja da nam za brzu i laku pobjedu na Istoku treba pomo Arapa, te da je bolje da pobijedimo i po gazimo danu rije nego da izgubimo... Arapski zanos bio je nae glavno sredstvo pobjede u Istonom ratu. Stoga sam ih uvjerio da Engleska dri do svoje rijei, kako po sadraju tako i po duhu. Obodreni time, izvrili su svoja junaka djela; ali, naravno, naim se zajednikim pothvatima nisam ponosio, ve sam bio ojaen i postien."30

Dok su Lawrence i Britanci Arapima obeavali nezavisnost, istovremeno su se dru goj strani obavezali da e im prepustiti Palestinu kao idovsku postojbinu. Lawrence, Milner i Victor Rothschild meusobno su se poznavali. Balfurka deklaracija nije bila slubena objava Ministra vanjskih poslova Donjem domu parlamenta. Pojavila se u obliku, kao to smo mogli i oekivati, pisma nastalog u prepisci izmeu Arthura Balfoura (Kom. 300) iz rotildski financiranog Okruglog stola te lorda Lionela Waltera Rothschilda (Kom. 300), predstavnika Engleskog saveza cionista potpomognu tog novcem Rothschilda. Napisao ga je vodei glas u ratnoj vladi Lloyda Georgea, najutjecajnija figura Okruglog stola, lord Milner (kojega je predsjednikom Rio Tinto Zinca postavio lord Rothschild).31 Balfurka deklaracija bila je dekret Rothschilda/ Svjetske Elite a ne dio nekog demokratskog postupka. U Balfourovom se pismu lordu Rothschildu, za kojeg mnogi smatraju da ga je napisao lord Rothschild (u savezu s Alfredom Milnerom) kae:
Veliko mi je zadovoljstvo prenijeti vam, u ime Vlade Njenog velianstva, sljedee oitovanje o razumijevanju idovskih cionistikih tenji koje je predloeno Vladi i odobreno: lanovi Vlade Njenog velianstva s naklonou gledaju na usposta vljanje nacionalnog teritorija za idovski narod u Palestini, i taj e se cilj svakako nastojati postii, s time da se jasno podrazumijeva kako se nee poduzimati nita to bi ugrozilo graanska i vjerska prava postojeih neidovskih zajednica u Palesti ni [dobra fora!], ili prava i politiki status kakvog uivaju Zidovi u svakoj zemlji. Bio bih vam zahvalan kada biste o ovom oitovanju (deklaraciji; op. prev.) obavijestili Cionistiki savez."

Premda su manje od jedan posto stanovnitva Palestine inili idovi, ipak je to pismo kasnije predstavljalo temelj na kojem e se dijeliti poratni svijet a arapska kontrola nad Palestinom predati u tue ruke. Ponajmanje se to inilo radi dobrobiti idova, iako su arhitekti tog poteza - Rothschildi - i sami idovi, ako ni po emu drugom a ono po imenu. Uporite u tom dijelu Srednjeg istoka davalo je ire strate ke mogunosti eksploatacije nafte i rada na ostvarivanju Novog Svjetskog Poretka. Smatram da je rabin Marvin S. Antelman u pravu kada dinastiju Rothschild pove zuje s klikom Svevideeg Oka koja nastoji unititi judaizam. Neke se stvari mogu radili u ime idovskog naroda kao cjeline, ali ne i u njegovu korist. Elita i mnogi unutar idovske hijerarhije koriste idovski narod kao topovsko meso. Niti je istina da genetsko podrijetlo veine dananjih idova vodi do drevnog Izraela, to je inae tvrdnja kojom se opravdava okupacija Palestine. Iz istog razloga izraz antisemitski" neprestano se pogreno koristi. Osobno, ne tiu me se boja i genetsko podrijetlo neijeg fizikog tijela. Ono je sredstvo za doivljavanje iskustava i nita drugo. Svi smo mi aspekti jedni drugih. No, budui da mnogi ljudi genetikom svojih tijela opravdavaju vlastite postupke stvari ovdje trebamo pojasniti. Rije semitski" dolazi od rase ljudi u drevnom Sumeru od kojih potjeu, kako su sami tvrdili, biblijski idovi. Sem ili Sem, jedan od Noinih sinova iz biblijskih pripovijesti, navodno dolazi od te genetske linije, a podrijetlo te rijei ini se da bi mogla biti legenda o emjazi", tom nebeskom sinu i boanskom anelu uvaru". Jo jedan vanzemaljac, gotovo sam siguran. No, prema pisanju nekoliko idovskih pisaca, ukljuujui Arthura Koestlera u njegovoj knjizi Trinaesto pleme (The Thirteenth Tribe) svojem genetskom podrijetlu vrlo malo dananjih idova moe pronai trag u semitskoj liniji toga razdoblja i/ili u semitskoj liniji u Palestini i Izraelu u vrije me Jeue (Isusa). Umjesto toga, oni su genetski potomci jednog naroda tursko-mongolskog-nordijskog podrijetla pod nazivom Hazari, koji su se 740. godine preobratili na idovsku vjeru. Hazari su ivjeli u junoj Rusiji izmeu Crnog i Kaspijskog mora. Nalazili su se izmeu kranskog i islamskog svijeta, a njihov je voa odluio prihvatiti idovsku vjeru kako bi izmakao kandama drugih sila i carstava. Veina dananjih idova, kae Koestler, potjeu od tih ljudi, a ne od genetske linije Semita. Zapravo, kada nekoga nazovete antisemitom" u biti ste ga nazvali anti-Arapom" zato to staroj semitskoj rasi pripada vie Arapa nego idova! Nakon raspada Hazarskog carstva do poetka trinaestog stoljea ljudi koji su pri svojili idovsku vjeru ostali su u Rusiji ili su, u sluaju veine, krenuli u ono to e kasnije postati Balkan, Litva, Poljska i Njemaka. Slijedom tih gibanja nastao je jezik znan kao jidi. To je mjeavina hebrejskog, poljskog i njemakog. Ime Rothschild dolazi od izraza Red Shield, simbola hazarskih idova" u istonoj Europi (njem. rotes schild = engl. red shield). Obitelj Rothschild povijesno je s Palestinom povezana

94

UU ni I u u c s u uu ui uuuiii

onoliko koliko su s Palestincima povezani Eskimi.33 idovski" orlovski nos ne vue podrijetlo iz biblijskog Izraela. Genetski mu se korijeni nalaze na Kavkazu. Klasino idovsko lice Jeue (Isusa) je mit. On ni priblino ne bi tako izgledao. Jednostavno zato to nije roen ujunoj Rusiji. Kao to pie Koestler: Antropologija se slae s po vijeu u pobijanju opeprihvaenog uvjerenja da idovska rasa potjee od biblijskog plemena". U novinama Church Times od 24. sijenja 1992. kranski biskup Hugh Montefiore, po roenju idov, je rekao: Antisemitizam je izgraen na temeljima monog rasnog mita, kojeg su podjednako prihvatili i idovi i antisemiti". No, upravo su pripadnici genetske struje koja nema ama ba nikakvih veza s Palestinom stajali iza stvaranja Izraela i dananjeg upornog gaenja palestinskih prava. idovski pisac Alfred M. Lilienthal ide i dalje. On kae da idovska rasa" kao ta kva ne postoji. Biti idov" znai slijediti idovsku religiju, to nema nikakve veze s rasom jer, kae on, ljudi bezbrojnih rasa preobraali su se na idovsku vjeru tijekom tisue godina, stvarajui tako aroliki koktel razliitih genetskih struja koje su same sebe nazivale idovskim. U svojoj smjeloj knjizi Izrael: po kojoj cijeni?(What Price Israel?), Lilienthal istie:
Najuvjerljivi argument bismo kojeg meu bi idovski nacionalist mogao dati u od prilog kojih cionigole

zmu zasniva se na hipotezi o 'hebrejsko-semitskoj rasi'. Ali glavninu pripadnika takve'rase'nali arapskim narodima Srednjeg istoka, ma veina ne ispovijedaju idovsku vjeru. Arapi, ljuti neprijatelji Izraelaca koji su se vratili u takozvanu 'postojbinu svoje rase', najvie slie onim Zidovima koji su domorodni Palestini i Srednjem istoku; jer imaju neistiju hebrejsko-izraelitsku krv od veine onih koji su'okupljeni'... Optuba da su Arapi antisemiti poprilino je promaena. ...u stvari, jednoglasan je zakljuak svih antropologa, od VVeissenberga, Hertza i Fishberga (koji su i sami Zidovi), do Boasa, Ripleya, Meada, Pittarda i ostalih, da gdjegod ima Zidova, oni uvelike slie ljudima meu kojima ive. ak i oni koji imaju uobiajena obiteljska imena kakva se navodno mogu povezati s drevnim hebrejskim plemenima, kao to su Levites (Levi) i Kohanim (Kohn, Coehn, Cohn) vrlo malo slie jedni drugima. Ne postoji niti jedna rasna znaajka zajednika svima onima koji se deklariraju kao Zidovi."3,1

Takve nijanse promakle su Llovdu Georgeu (Kom. 300) koji je gorljivo zagovarao postojanje izraelske postojbine u Palestini. Pogledate li to je o toj temi napisao 1920ih, dobit ete dojam da je pokuavao navesti stanovnitvo na krivi put ili je i sam bio zaveden. U svojoj knjizi Je li to mir ? (Is It Peace?) bespogovorno prihvaa da idovski narod polae povijesna prava na Palestinu.35 On kae da e jedino uz njihovu pamet i predanost to podruje ponovno postati zemlja meda i mlijeka" zato to su, u osnovi - izrazimo li njegove misli jednostavnijim rijeima - Arapi za tako to preglupi. No,

95

...i istina e vas osloboditi

njegove tvrdnje, kada u glavnim crtama iznosi cionistike namjere u vezi Palestine, I mogu se pokazati iznenaujue naivnima ili sraunate da nas povedu u krivom smje ru. Jo je vjerojatnije da su beskrajna sredstva pomou kojih ga se moglo ucjenjivati I u vezi njegova privatnog ivota i osobne iskvarenosti djelovala kao usmjeriva" nje gova uma. Kao to se kae: Kada nekoga drite za muda, njegovo srce i um nadohvat su vam". Lloyd George kudi protivnike Balfurke deklaracije kada ovi iznose pretpo stavku da su cionistiki voe nastojali uspostaviti idovsku oligarhiju u Palestini koja bi stanovnike arapske krvi svela na ropski poloaj naspram povlatene hebrejske manjine".3'1 Najbolji odgovor na tu optubu, rekao je, mogao se pronai u dopisu ko jeg je Ligi naroda podnijelo Cionistiko udruenje. S distance od preko sedamdeset godina sumnjam da bi i sam Lloyd George sada navodio taj dopis kao potvrdu da su njegovi protivnici bili u krivu. U njemu se kae:
idovi ne trae nikakve povlastice, ukoliko se povlasticom ne smatra prilika da vlastitim naporima i rtvama obnove zemlju to neko bijae sredite napredne i produktivne civilizacije, a koja je dugo podnosila stanje opustjelosti. Ne oekuju nikakav povlateni tretman po pitanju politikih ili vjerskih prava. Oni predmnijevaju, kao samo po sebi razumljivo, da e svi stanovnici Palestine, bili oni Zidovi ili ne-Zidovi, u svakom pogledu imati oslonac u naelu savrene jednakosti. Ne zahtijevaju nikakvog imaju pravo temeljem Ustava kao graani udjela u vlasti izvan okvira onoga na to ni te zemlje. Ne nastoje moljakati

kakve usluge. Oni ne trae, ukratko, nita vie doli zajamenih uvjeta za miran razvoj svoje nacionalne Postojbine kroz vlastite napore te za boljitak na osnovu vlastitog zalaganja."

idovsko i arapsko stanovnitvo Izraela u svakom e pogledu imati oslonac u na elu savrene jednakosti? Ne oekuju nikakav povlateni tretman po pitanju politi kih ili vjerskih prava? Stvarno? Chaim Herzog, predsjednik Izraela, nekoliko je godina kasnije imao poneto dru kije gledite kada je rekao da ni na koji nain" Arapi ne mogu biti dionici u zemlji koja je smatrana svetom za na narod tisuama godina. idovima ove zemlje nitko nije dostojan partner".37 E, ovo je ve bolje! idovski narod u cjelini (vjera) bio je rtva cionizma (politikog pokreta), kojeg kontrolira Svjetska Elita. Vrijeme je da pri padnici idovskog naroda (koji je neduan i nesvjestan zakulisnih igara) uvide kako se oni, njihov um i njihove emocije, koriste na naine koji slue dugoronijem planu za nametanje centralizirane kontrole, a ne za dobrobit njih samih i njihove djece. Ovo je zasigurno neprijeporno ako govorimo o Anti-klevetnikoj ligi (Anti-Defamation League) B'nai B'ritha osnovanoj 1913. u Sjedinjenim Dravama Od tada pa do danas Anti-klevetnika liga (ADL) djeluje kao obavjetajna jedinica koja igose kao antisemita" svakoga tko protuslovi Svjetskoj Eliti ili iznosi sumnje u estitost njenih namjera. No, je li ustanovljena u korist idovskog naroda? Ne, nije. Stvorena

96

od Rhodesa do propasti

je da se zatite njujorki gangsteri! Negdje poetkom prolog stoljea Thomas Bingham, glavni povjerenik Njujorke policije, mafijaima je odluno bacio rukavicu u lice. Medu njima je bio Arnold Rothstein, duebrinik Meyera Lanskog. On e kasni je postati kum zdruenog organiziranog kriminala koji e pripomoi financiranju i naoruavanju idovskog teroristikog podzemlja u Palestini, a isto e kasnije uiniti i za samu dravu Izrael. Lansky je ujedno bio jedan od kljunih igraa u ubojstvu pred sjednika Kennedyja. Na Binghamovu istragu njujorki su mafijai odgovorili tako to su ga proglasili antisemitom. Ovo je diskreditiranje bilo tako uspjeno daje Bingham morao napustiti slubu, ime je istraga o mafiji prekinuta. Napade je koordinirao odbor kojeg je oformio odvjetnik po imenu Sigmund Livingston. Godine 1913. odboru je dan slubeni naziv - Antiklevetnika liga.38 Da nas je to produena ruka Mossada, obavjetajne agencije Izraelaca/Svjetske Elite koja stoji iza nekih uasnih dogaaja, ukljuujui i ubojstvo Kennedyja. Svrha ADL-a je da pomae Svjetskoj Eliti i teroristima koji kontroliraju Izrael, a ne da brani idovski narod od predrasuda. Ovim se potonjim previe ne zamara.

Postignuti mir
Prvi svjetski rat zavrio je 1918. uz desetke milijuna poginulih i ranjenih na svim za raenim stranama, nakon najkrvavijeg sukoba u znanoj nam ljudskoj povijesti. Ispla nirala ga je i osmislila Elita koristei se novcem i moi bankarskih krugova i mree tajnih drutava. Do njega inae ne bi dolo. Nije to bilo djelo ljudske prirode, nego manipulirane ljudske prirode. Istovremeno Elita je posijala sjeme (Drugog) svjet skog rata: kapitalisti/komunisti protiv faista, kao i Hladnog rata: kapitalizam protiv komunizma, udesivi i financirajui Rusku revoluciju. Elita je pobijedila u revolu ciji i u ratu. Sada su se pripremali za svoju najvaniju ambiciju - pobijediti u miru. Nacionalne drave Europe imali su tono u onakvom stanju u kakvom su eljeli da ove budu. Rat je za sobom ostavio opustoenu Europu, do grla u dugovima. Europ ske drave dugovale su bankarima iz redova Elite koji su pozajmljivali novac objema stranama. U sreditu svega toga lei ime J. P. Morgana (Kom. 300). Morganova jam stvena zaklada i Elitina korporacija American International Corporation zajmovima su financirali njemaku pijunau i tajne operacije u Sjedinjenim Dravama i Junoj Americi tijekom rala. Otkrio je to Overmanov odbor amerikog Senata 1919. godi ne. Umijeani u sve to bili su i Rothschildov Kuhn, Loeb and Co i Morganova Chase National Bank. Odbor je takoer ustanovio da je Jamstvena zaklada koja je tijekom fata davala zajmove Saveznicima kradomice sreivala druge zajmove za Njemaku "a londonskim tritima novca! Taj je novac u Njemaku prebacivan preko June Amerike.39 Dok se sve to zbivalo 1915. godine istog tog J. P. Morgana britanska je vlada ime novala njenim jedinim posrednikom za nabavu britanske ratnodopske robe od ta danjih neutralnih" Sjedinjenih Drava, a za sve zajmove od privatnih banaka u Sjedinjenim Dravama Britanija je takoer postala jamac za svu robu i zajmove iz

/' istino e vas osloboditi

Amerike koji su davani Francuzima, Talijanima i Rusima. Na kraju rata je Britanija, neko najmonija zemlja na svijetu, bila na koljenima. I ponovno, to nije bilo sluaj no ve planirano. U vrijeme Versajske mirovne konferencije 1919. Britanija je Sjedi njenim Dravama dugovala 4,7 milijardi dolara u vidu ratnih dugova. Izmeu 1913. i 1918. britanski nacionalni dug poveao se za 924%, dok su se prihodi kompanija u vlasnitvu Svjetske Elite vinuli do neba. Prema austrijskoj autorici Gertrude Elias u godinama Prvog svjetskog rata samo se kapital DuPonta (Kom. 300) poveao s 83 na 308 milijuna dolara.10 Pobjedniki " vode Saveznika u Versaillesu bili su Woodrow Wilson, Lloyd George i Georges Clemenceau. Sastali su se sa svojim savjetnicima" kako bi donijeli odluku o ratnoj odteti koju Njemaka treba platiti pobjednicima teo uvjetima mirovnog sporazuma. Versajski sporazum i njegovi izdanci urodit e poja vom Lige naroda, prvog pokuaja Elite u uspostavi tajne svjetske vlade te osnivanjem Svjetskoga suda u Haagu u Nizozemskoj. Potonji e kasnije potvrditi da je Izrael i dovska postojbina, predajui u meuvremenu kontrolu nad Palestinom Britancima, te e vratiti svjetsku privredu zlatnom standardu, procesu pri kojem se valute veu uz zlato. Tko je kontrolirao zlato? Rothschildi i drugi financijeri iz redova Elite. Elita je takoer kontrolirala dogaaje i odluke u Versaillesu. Woodrowa Wilsona ondje su savjetovali" pukovnik House (Kom. 300) i Bernard Baruch, obojica pred stavnici Rothschilda i Elite; savjetnici Lloyda Georgea (Kom. 300) bili su lord Milner (Kom. 300) iz Okruglog stola isir Phillip Sassoon, izravni potomak Mayera Amschela Rothschilda; Clemenceau je kao savjetnika imao Georgesa Mandela, svog ministra unutarnjih poslova, ije je pravo ime bilo Jeroboam Rothschild. U Amerikoj prego varakoj komisiji o miru takoer su bili i braa Dulles; Warburzi (Max iz Njemake i Paul iz SAD-a); Thomas W. Lamont iz /. P. Morgana; ministar vanjskih poslova Robert Lansing, ujak brae Dulles i Walter Lippman (Kom. 300) koji je (s Houseom i ostalima) bio jedan od glavnih tvoraca Lige naroda i osniva amerikog ogranka Fabijanskog drutva. Njihov domain u Francuskoj bio je barun Edmund de Rothsc hild, vodei manipulator i agitator stvaranja idovske drave u Izraelu. Tri voe (marionete) u Versaillesu uspostavili su dva odbora koji e raditi na po jedinostima poratne politike. Jedan se nazivao Ekonomski odjel, a drugi je bio Fi nancijski odbor. Woodrow Wilson imenovao je Bernarda Barucha za predstavnika SAD-a u Ekonomskom odjelu, a Thomas W. Lamont iz /. P. Morgana zagovarao je amerike (Elitine) interese u Financijskom odboru. Baruchova skupina je odluila da Njemaka treba platiti 12 milijardi dolara za ra tnu tetu to je, zajedno s drugim ogranienjima nametnutim njemakom gospodar stvu, predstavljalo smrtnu presudu za novu Njemaku Republiku, poznatu kao Vajmarska republika. Nastalo stanje osiguralo je uvjete koji e dovesti do dolaska Adolfa Hitlera na vlast. Financijski odbor sastao se kasnije u Bruxellesu kako bi odluio o povratku na zlatni standard. Uinak koji je takva odluka izazvala na valute posve je onemoguio Njemaku da ratnu odtetu plati. Financijske posljedice povratka na zlatni standard za svaku naciju Odboru je pojasnio profesor Gustav Cassel iz ved-

od Rhodesa do propasti

ske ali uzalud. Sve te odluke usklaene su na nain da u Europi stvore okolnosti koje e dovesti do sljedeeg rata i promicanja Novog Svjetskog Poretka. Zlatni je standard u konanici izazvao takav kaos i patnju da ga se moralo napustiti, no teta je dotad ve bila uinjena. Pukovnik House napisao je prvi nacrt onoga to je postalo Pakt Lige naroda, a o uvenih etrnaest toaka predsjednika Wilsona za Versajsku konferenciju uglavnom su odluivali lanovi skupine sazvane od strane pukovnika Housea. Skupina je bila zna na pod nazivom Istraga". Njeni su lanovi odreda bili manipulatori Novog Svjetskog Poretka, ljudi poput Johna Fostera Dullesa, budueg amerikog ministra vanjskih po slova i njegova brata Allena, budueg ravnatelja CIA-e. Godinama ranije House je bio napisao roman pod naslovom Philip Dru: Administrator, za kojeg je kasnije priznao da govori o injenicama prikazanim kao fikcija. U toj knjizi ocrtao je glavne obrise svoje filozofije Novog Svjetskog Poretka.41 Biograf predsjednika Wilsona, George Sylvester Viereck, kae daje: Wilsonova administracija pukovnikove je ideje prebacila sa stra nica romana na stranice povijesti".42 U svojem romanu, objavljenom anonimno dvije godine prije negoli je Prvi svjetski rat uope i poeo, predloio je osnivanje ... Lige na roda". Sedam godina kasnije isti taj naziv uzet je za organizaciju osmiljenu da nametne svoju volju nacionalnim dravama pod izlikom okonanja ratova koje su njeni tvorci i izazvali! Stvorite problem, a zatim ponudite rjeenja. Rockefelleri su darovali novac za izgradnju sjedita Lige naroda u enevi u vicarskoj, a kasnije e pokloniti zemlju na kojoj je izgraena upravna zgrada Ujedinjenih naroda u New Yorku. Liga naroda doivjela je neuspjeh usprkos velikim naporima pristaa svjetske Vlade zato to nisu uspjeli uvjeriti dovoljno predstavnika u amerikom Kongresu da ju podr e. Kada Sjedinjene Drave nisu podravale tu ideju ona je bila osuena na neuspjeh. Mogue je daje Drugi svjetski rat isplaniran kako bi se poveala mo Lige naroda koju bi se pak pretvorilo u konanu svjetsku vladu. No, korak unazad je znaio da Elita, po mou sljedeeg rata, mora uvesti nasljednika Lige. I, dok se Liga naroda uruavala, iz njenih su temelja ve nicali Ujedinjeni narodi kakve imamo danas.

IZVORI

1 Rabin Marvin S. Antelman, To Eliminate The Opiate, str. 71-72,82-83. 2 Istraivaica zavjera Kitty Little koja je imala mnoge osobe od povjerenja na najviim razinama bive Rodezije, kae da je uloga Rhodesa krivo protumaena. Ona kae da je Rhodes sprijeio Rothschilde da zadobiju kontrolu nad junoafrikom industrijom zlata. Kao posljedica toga, kae, njega su pokuali okriviti za nedjela stvarnog elnika Okruglog stola, Alfreda Milnera.
3

Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment (Books In Focus, New York, izdanje 2 1981.), str. 312.

i istina e vas osloboditi

4 Ibid., str. 5

Carroll Quigley, Anglo-American

Establishment,

str. 197.

6 Ove informacije o Rockefelleru i Morganovoj imovini dolaze iz knjige Wall Street And The Bolshevik Revolution Anthonyja C. Suttona (Veritas Publishing, Morley, Western Australia, 1981.), str. 49-50.
7 The New Order, Our Secret Rulers, The New Order, Our Secret Rulers,

str. 17. str. 10.

9 Jim Keith, Casebook On Alternative 3 (MumiNet Press, Lilburn, SAD, 1994.), str. 20.

I 0 Ovo je reeno na sasluanju kojeg je odrao poslijeratni Odbor Graham, koji je istra ivao Barucha. II Perry Belmont je bio sin Augusta Belmonta, bankara, Rothschildova agenta koji je financirao Uniju i manipulirao zbivanjima u njoj. Ona je bila jedna od strana u ameri kom Ratu za nezavisnost". 12 Norman Dodd iznio je ta otkria u razgovoru s piscem Williamom H. Mcllhanyjem II, objavljenom u njegovoj knjizi iz 1980. godine, The Tax Exempt Foundations (Arlington House, Westport, SAD). 13 Izvjetaj Posebnog kongresnog odbora za istraivanje zaklada izuzetih iz poreznih obveza", iz 1954. Nazvan je po njegovu predsjedniku, predstavniku B. Carrollu Reeceu izTennesseeja.
14 The New Order, Our Secret Rulers, str. 35.

15 The New Order, Our Secret Rulers, str. 76. Rockfelleri su zaradili nezamislive koliine novca eksploatirajui Rusiju i Sovjetski Savez te dovodei manipulacijama na vlast svo je ljude poput predsjednika Gorbaova. 16 Jennings C. Wise, Woodrow Wilson: Disciple Of Revolution (Paisley Press, New York, 1938.). 17 Naveo Anthony C. Sutton u knjizi Wall Street And The Bolshevik Revolution (Morley, Australija, 1981.), str. 32-33.
18 Ibid.

1 9 Ustaljeniji nain pisanja njegova imena je Bronstein.


20 Wall Street And The Bolshevik Revolution, str. 39.

21 John Foster Dulles, American Red Cross (Harper, New York, 1950.).
22 Wall Street And The Bolshevik Revolution, str. 78.

Carroll Quigley, Tragedy And Hope (Macmillan, New York, 1966.), str. 938. Ovaje knji ga toliko razljutila manipulatore da je maknuta sa knjiarskih polica. Danas se moze nabaviti samo piratsko izdanje.
23
24 Wall Street And The Bolshevik Revolution, str. 46.

25 The World Order, Our Secret Rulers,

str. 37. Prema navodima autora Eustacea Mullinsa,

viteki naslov kotao je od 10.000 do 12.000 funti, od ega je 5.000 funti odlazilo Lloydu Georgeu. 26 Donald McCormick, The Mask Of Merlin (MacDonald, London, 1963.), str. 208. McCormick takoer tvrdi daje britanska obavjetajna sluba otkrila dokumente koji

od Rhodesa do propasti

dokazuju da su vladini dunosnici bili tajni agenti Zaharoffa - uz znanje Lloyda Georgea! Dr. Kitty Little, subversive Infiltrators Into Westminster And Whitehall. Promotion Of A Federal Europe." Podnesak Nolanovom odboru za praenje standarda u javnom ivotu (sijeanj 1995.), str. 4, odlomak 16. 28 Rabin Marvin S. Antelman, To Eliminate The Opiate, str. 15. 29 Kongresni zapisi, 76. Kongres, svezak 84, br. 82, str. 6597-6604.
27 30

Documents on British Foreign Policy, 1919-1939", prvo izdanje, svezak IV, str. 245-

247. Insajder, Carroll Quigley, u knjizi The Anglo-American Establishment, pie: Ova de klaracija, oduvijek znana kao Balfurka deklaracija, trebala bi se ipak zvati 'Milnerova deklaracija', budui daje Milner bio stvarni sastavlja teksta te je, oito, bio njegov gla vni pobornik u Ratnoj vladi. Ova injenica nije objelodanjena sve do 21. srpnja 1937." (str. 169).Tako je lord Milner, svjetlost vodilja u Okruglom stolu, sastavio Balfurku de klaraciju piui zapravo pismo lordu Rothschildu, koji je financirao i kontrolirao Okrugli stol! Kakve su, onda, izglede za postizanje pravde uope imali Palestinci?
31
32

Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe - The Khazar Empire And Its Heritage, (prvotno

objavio Hutchinson & Co 1976. godine). Vidi takoer knjigu Douglasa Reed Controllers OfZion, (Dolphin Press, 1978.).
33 Secret Societies, str. 39.

34 35

Alfred M. Lilienthal, What Price Israel? (Henry Regnery, Chicago, 1953.), str. 223-224. David Lloyd George, Is It Peace? (Hodder & Stoughton, London, 1923.), str. 246-253.

36 Ibid., str 246-253.

Noam Chomsky, Letters From Lexington (Common Courage Press, Maine, USA, 1990.), str. 3.
37
38

Michael

Collins

Piper,

Final

Judgement,

The

Missing

Link

In

The

JFK

Assassination

(The Wolfe Press, Washington D.C., 1995.), str. 82. 39 Ameriki Senat, Overmanov odbor, 2.2009. 40 Gertrude Elias, saeti izvjetaj namijenjen opticaju putem internetske mree (Lon don, 1995).
Conspiracy

41 Pukovnik Edward Mandell House, Philip Dru: Administrator (B. W. Huebsch, New York, 1912.).
42 George Sylvester Viereck,
The Strangest Friendship In History: Woodrow Wilson And

Colonel House

(Liveright, New York, 1932.), str 28.

peto poglavlje

zdruene fronte

ivanja u povijesti posljedica su borbe izmeu dva stanja uma: jednog koji voli orobljavati i drugog koji eli oslobaati. Poprite tog natezanja je kolektivni um ovjeanstva. Posljednjih godina prolog stoljea, te prelaskom u novo tisuljee, ljudskoj je rasi dana prilika koju nismo imali jo od Atlantide, da iz zatvora iskoraimo u mental nu, emocionalnu i duhovnu slobodu. Dolazi do zbivanja, koja u podrobnije opisati kasnije, u kojima se rastvara zatoujua vibracija, a Zemlja se vibracijski ponovno povezuje s ostalim dijelovima stvorenog svijeta. Mi i na otac" opet emo biti Jedno. Nijednom se pojedincu nee to dogoditi" tek tako; treba biti prisutna i elja da se to ostvari. No takvu priliku imaju svi, mnogi tu priliku objeruke i prihvaaju, to znam na temelju tisue pisama koje dobivam i ljudi koje susreem. Nalazimo se u razdoblju prijelaza sa stare vibracije straha na probuenu vibraciju ljubavi.

Znamo to na podsvjesnoj razini a, to je sluaj kod naglo rastueg broja ljudi, tako er i na svjesnoj razini. Veina se ljudi u ova vremena ne moe sjetiti zato su ovdje, ali jednom e se prisjetiti. Zatvorski uvari s etvrte Dimenzije takoer znaju to se dogaa, a zadnje to bi takva svijest htjela je da zatvor i pogon za proizvodnju negativne energije" prestanu postojati. Klju za bijeg iz ovog duhovnog zatvora je buenje i irenje nae svijesti do toke gdje e njena vibracijska brzina biti tako visoka i mona da e moi, na kolektivnoj razini, razbiti blokirajui! frekvenciju. Zatvorski uvari, preko Svjetske Elite, ine sve to je u njihovoj moi da nam blokiraju umo ve i da nas podijele kako ne bismo bili u stanju djelovati zajedno kao Jedno. Kada opisujem ovaj ubrzaniji ritam globalne manipulacije nakon Prvog svjetskog rata, to odraava pritisak koji dolazi od svijesti Zatvorskih uvara za ubrzavanjem nastojanja u smjeru centralizirane globalne kontrole ljudskog uma prije nego to protivljenje ovoj planetarnoj okupaciji dosegne svoj vrhunac, tijekom posljednjih godina prolog stoljea te na prelasku u novo tisuljee. Ovakvo poticanje centralizirane kontrole i opet je jedan od odraza kolektivnog ljudskog uma, a postalo je silazna spirala. Budui da smo svoje umove prepustili nekome drugome i preuzeli tue misaone obrasce o naem nedostatku samopotovanja i mogunostima kontrole naih vlastitih ivota, takvu smo fiziku stvarnost i stvorili. No, umjesto da nauimo lekciju u svjetlu ovime uzrokovanih dogaaja poput ratova, dopustili smo da nas ti dogaaji dodatno utuku, uplae te ispune krivnjom i oajem. Tako je dodatno smanjeno nae samopotavanje 1 povean na osjeaj gaenja prema samima sebi kada, iz oaja, u drugima traimo odgovore na tminu koja nas je obavila. Kolektivni um tada je oitovao taj negativan

i istina e vas osloboditi

osjeaj stvarnosti pri jo ustrijem gibanju ka veoj centraliziranoj moi i kontroli koje, na podsvjesnoj razini, ovjekov um trai zbog straha i samo-preziranja. Zatvor ski uvari to su iskoristili i potpirili vatru kolektivnog mentalnog sklopa. No, zbilju oni ne mogu stvoriti, nju moemo stvoriti jedino mi sami. A to moemo uiniti samo nainom na koji o sebi razmiljamo i nainom kojim sebi doputamo da upijemo misaone obrasce drugih, ukljuujui i Zatvorske uvare i Svjetsku Elitu, koji nastoje nagrizati na osjeaj ljubavi i potovanja prema samima sebi. Ubrzavanje plana za uvoenje Novog Svjetskog Poretka mogli smo osjetiti poslje dnjih godina dvadesetog stoljea i kasnije. Nakon Versajske mirovne konferencije 1919. godine naglo se razvila jedna mrea organizacija. I danas je ta mrea najutje cajnija od svih struktura Svjetske Elite pri kontroli svjetskih zbivanja. Organizacije unutar te mree prikazuju se kao bezazleni trustovi mozgova" i forumi, ali oni su u stvari dio svjetske mree obmane i manipulacije. Uspostavljeni su kako bi se uvukli u sve pore politike, bankarstva, poslovanja, medija, obrazovanja, znanosti i vojske. Njihova je uloga da unovae lanove koji podravaju filozofiju Novog Svjetskog Po retka i da se pobrinu da ovi budu postavljeni na mone i utjecajne poloaje u svim podrujima ivota u zemlji i inozemstvu. To su organizacije unutar organizacija koje nagrizaju temeljne strukture i usmjeruju svijet na stazu ka svjetskom ugnjetavanju. Sve su izdanci prvotnog Okruglog stola koji je tu mreu iznjedrio nakon Versailles'' sa stvaranjem Instituta za meunarodne poslove (Institute of International Affairs) sa sjeditem u Chatham Houseu u Londonu. Pridjevom kraljevski" obogaen je kad je 1926. godine vladajui monarh postao njegov slubeni ravnatelj. Osnovali su ga lanovi britanskih i amerikih delegacija u Versaillesu kada su se 30. svibnja 1919. okupili u hotelu Majestic u Parizu. Te dvije skupine inili su, na strani Britanije, la novi Okruglog stola lorda Milnera, i, na strani Sjedinjenih Drava, skupina Istraga" pukovnika Housea. Jednostavno reeno, predano su radili na stvaranju Novog Svjet skog Poretka. Okrugli stol je imao vrste veze s carstvima Rothschilda, Morgana, Rockefellera i Carnegieja, a veze su se irile do Kraljevskog Instituta za meunarodne poslove (Royal Institute of International Affairs - RIIA). U Britaniji, Astori, ukljuujui boj nika Johna (Jacoba) Astora (Kom. 300), direktora banke Hambros i vlasnika novi na The Times (nakon 1922.), bili su sredinje figure Okruglog stola i Instituta, gdje su djelovali i mnogi bivi suradnici Cecila Rhodesa. Sir Abe Bailey, vlasnik rudnika Transvaal, koji je radio s lordom Milnerom na izazivanju Burskog rata, bio je medu osnivaima RIIA, kao stoje to bio i John W. Wheeler-Bennett, koji e postati politiki savjetnik generala Eisenhowera u Londonu tijekom kljunih, zavrnih godina Dru gog svjetskog rata kada se razvijao ustroj poslijeratnog svijeta. Chatham House (Kuca Chatham) na adresi St James's Square br. 10 u Londonu dobila je ime po Williamu Pittu, grofu od Chathama, jednog od tri britanska premijera koji su ondje ivjeli. Samo nebo zna o koliko se premijera i ministara, tj. njihovih politikih poteza, tamo odluivalo.

zdruene fronte

Institut za meunarodne poslove smjesta se poeo infiltrirati u obrazovni sustav i iriti svoj utjecaj diljem svijeta. U Britaniji je znaajan utjecaj imao na Oxfordu i drugim sveuilitima te unutar Londonskog fakulteta ekonomskih znanosti (London School of Economics). Financiranje te infiltracije i raznih publikacija i propagande nikada nije predstavljalo problem. Kada god zatreba novca namaknut e ga neki od dijelova mree Bratstva. Novac je, ve od 1926., pritjecao za knjige i druge aktivnosti od Carnegie United Kingdom Trustees (britanskih punomonika Carnegieja), En gleske banke i J. D. Rockefellera. Rothschildi su bili, i ostali, monici u sjeni. Unutar sedam godina od pokretanja, financiranje Instituta od strane glavnih banaka i mul tinacionalnih kompanija ve je bilo uspostavljeno, a danas se to nastavlja donacija ma globalnih kompanija. Novac je 1926. dolazio od izmeu ostalih: Engleske banke; banke Barclays; Lloydsa i banke Lloyds; banke Westminster; banke Midland; banke Hambros; Rothschild and Sons; Ford Motor Company; Anglo-Iranian Oil (danas BP); Baring Brothers; Imperial Chemical Industries (ICI); British South Africa Com pany; Mercantile and General Insurance Company; Erlangers Ltd; Lever Brothers; Stern Brothers; Vickers-Armstrong; Central Mining and Industrial Investment Ltd; British American Tobacco Company; Whitehall Securities Corporation; i Reutersa, izvjetajne agencije koja opskrbljuje vijestima novine i radio-televizijske medije di ljem svijeta.1 U narednim godinama ogranci Instituta ustanovljeni su u Australiji, Kanadi, Namibiji, Novom Zelandu, Nigeriji, Trinidadu i Tobagu i Indiji gdje je znan kao Council of World Affairs (Vijee za meunarodne poslove). No, daleko najvanija kreacija Instituta bilo je Vijee za vanjske odnose (Council on Foreign Relations - CER) u Sje dinjenim Dravama koji e prodrijeti u sve pore amerikog drutva. Osnovano je 1921. u Harold Pratt Houseu na adresi Istona 68. ulica br. 58 u New Yorku, u bivoj rezidenciji obitelji Pratt, bliskih prijatelja Rockefellera. Nedugo zatim redovito upra vljanje (iz dana u dan) preuzeli su pukovnik House i njegovi suradnici, ukljuujui Rockefellere i, naroito, J. P. Morgana. Prvi predsjednik CFR-a bio je John W. Davi, J. P. Morganov osobni odvjetnik, dok je prvi potpredsjednik bio Paul Gravath iz od vjetnike tvrtke koja je zastupala Morgana, a prvi proelnik vijea bio je Morganov partner Russell Leffingwell. Kako vidimo, jo jedna nezavisna" organizacija. Vijee za vanjske odnose i Kraljevski institut za meunarodne poslove ista su organizacija, ali djeluju na razliitim stranama Atlantika i rade na istim ciljevima i programima. Njihovi lanovi na vodeim su poloajima u strukturama vlasti, ukljuujui predsje dniku funkciju, bankarstvo, poslovne strukture, obrazovanje, vojsku i medije. Mo Vijea za vanjske odnose naglo je rasla, pa danas ono kontrolira administra ciju Sjedinjenih Drava, posebno njihovu vanjsku politiku. Njegov je cilj uvoenje svjetske vlade. Premreilo je Sjedinjene Drave svojim potpornim skupinama. Svaka d tih isturenih organizacija, poput CFR-a, ima slian ustroj, po ugledu na Okrugli stol. Garniture lanova odgovorne su glavnoj eliti. Unutarnji krug upoznat je s pla novima i neumorno radi na ostvarivanju zadanih ciljeva. lanovi narednog kruga

105

/ istina ce vas osloboditi

sasvim su ili djelomino upoznati s planovima i nastoje - kroz vlastitu sferu utjecaja, bila to politika, bankarstvo, mediji ili neto drugo - povesti svijet u eljenom pravcu. Drugi krugovi ljudi znaju poneto ili nita o pravim ciljevima te ih se uvjerava da podre organizaciju prihvaanjem ideje da je svjetska vlada jedini odgovor na nevolje ovjeanstva. Ono to potonja skupina ne razumije je to da spomenute nevolje izazi vaju iste te organizacije iji su oni lanovi! Mnogi ljudi ija se imena navode u ovoj knjizi ne sudjeluju u tome iz loih namje ra, ve zato to iskreno vjeruju da je plan uvoenja Novog Svjetskog Poretka najbo lja opcija za mir i stabilnost. Nekoliko je lanova tih isturenih skupina Elite smoglo hrabrosti da progovore kada su otkrili pravu strategiju. Admiral Chester Ward, bivi predsjednik vojnog suda amerike mornarice, esnaest je godina bio lan Vijea za vanjske odnose. On kae da je svrha te organizacije ... prebacivanje amerikog su vereniteta i nacionalne nezavisnosti u svemonu i jednoobraznu svjetsku vladu". U svojoj knjizi Kissinger na kauu (Kissinger On The Couch), koju je napisao u suradnji s Phyllis Schafly, Ward pie:
... udnja za naputanjem suvereniteta i nezavisnosti Sjedinjenih Drava prevlada va kod veine lanova, a naroito u vodstvu nekoliko razliitih klika koje sainjavaju ono to je zapravo policentrina organizacija... [glavnu kliku] ine ideolozi unitarne svjetske vlade - koje emo uljudno nazvati organiziranim internacionalistima. Oni su ti koji nastavljaju tradiciju osnivaa."2

Pisac James Perloff proitao je svaki broj asopisa CFR-a Foreign Affairs od njegova prvog izdanja 1922. godine. Njegova ocjena: ... optube protiv Vijea za vanjske odnose - glede tenje da se oivotvori zamisao o svjetskoj vladi te blagonaklonosti prema ko munizmu - sasvim su osnovane". Navodi da je prevlast lanova CFR-a u vaingtonskim administracijama utjecala ,,u ogromnoj mjeri na ameriku vanjsku politiku u ovom sto ljeu... [ime je] snaga Sjedinjenih Drava podrivena dok su njeni saveznici posvema podinjeni".3 Ono to je bilo svojstveno CFR-u bilo je svojstveno i svim ostalim trustovi ma mozgova" koji e uslijediti. Jezgra kontrole koja je nastala u Britaniji i Americi poela se iriti svijetom tijekom 1920-ih i '30-ih, Institut za pacifike odnose utemeljenje 1924., a ravnatelj mu je bio Jero me D. Greene, bostonski bankar blizak Morganu i Rockefellerima. Osnovan je kako bi se mrea proirila na vlade i kompanije Dalekog istoka. Zajedno s Greeneom u vladajuem je vijeu bio Lionel Curtis, glavni utemeljitelj Kraljevskog instituta za vanjske poslove. itajui ovu knjigu vidjet ete kako se mrea poznatih imena i organizacija svako malo pojavljuje kadgod se orkestrira dogaajima. Mafija sainjena od organizacija i ljudi pod krilom Bratstva, koje kontrolira ista elita, bacila je mreu sazdanu o manipulacija i ob mana s onu stranu Atlantika, od Londona do New Yorka i Washingtona, pa i ire. Veliki dio sredstava za ovu mreu Novog Svjetskog Poretka dolazi od zaklada oslo boenih plaanja poreza. Te su zaklade i fondacije stvorila velika imena iz sfere ban

zdruzene fronte

karstva, industrije i financija, s ciljem da prilau donacije u razne svrhe. Ljudi poput pripadnika obitelji Rockefeller, Ford i Carnegie oformili su zaklade i prikazali ih kao dobrotvorna drutva. U stvari, one slue kao porezne oaze pod krinkom humanitar nih ideala dok se istovremeno veina novca zapravo slijeva u organizacije i tematska podruja preko kojih se podupire i promie centralizirana kontrola. Gotovo da su te injenice procurile u javnost u 1950-ima, ali nadziranjem medija Elita je ipak uspjela sakriti istinu. Ameriki Kongres osnovao je 1953. godine odbor na elu s B. Carrolom Reeceom iz Tennesseeja koji je trebao istraiti postupke zaklada osloboenih plaanja poreza. Istraiva i insajder" Carroll Quigley kae u svojoj knjizi Tragedija i nada (Tragedy And Hope):
Uskoro je postalo jasno da ljudima golemog bogatstva ne bi bilo drago da istraga ode predaleko te da 'najuglednije novine u zemlji', u vrstom saveznitvu s tim bo gataima, ne bi osjetile dovoljnu motivaciju u vezi bilo kakvih otkria, te bilo kakav publicitet ne bi smatrale isplativim, u smislu glasova biraa ili novanih doprinosa kampanjama." (str. 995)

Novine nisu osjetile dovoljnu motivaciju u pogledu ovih nalaza Reeceovog odbo ra: bogate bankarske obitelji daju novac zakladama, ali ne gube nadzor nad time kako se taj novac troi; glavne zaklade su meupovezane i jednoduno rade na ostvariva nju zajednike politike; preuzeli su kontrolu nad drutvenim znanostima u SAD-u i sputavaju znanstvenike koji se ne slau s njihovim planovima; istraivanja sponzorirana od strane tih zaklada esto su iskrivljavana kako bi odgovarala zakljucima koje njihovi utemeljitelji trae; obrazovnim ustanovama u Americi koje se odbiju pokoriti uskrauje se novana potpora; Rhodesove stipendiste u dravne slube guraju upravo te zaklade; financiraju se knjige o povijesti koje ljudima taje istinu. Reeceov odbor je otkrio daje Carnegiejeva zaklada za meunarodni mir (Carnegie Endowment for International Peace) promicala rat. Fondacije su prikazivale Ujedinjene narode kao bazu socijalistiko-komunistikog udruivanja. Sva ta otkria iznio je slubeni kon gresni odbor.4 To se dogaa i danas, a iza svih tih naziva najveih fondacija, ukljuujui i Fordovu i Carnegiejevu, u prikrajku stoji (i konce vue) obitelj Rockefeller. Fordova fondacija pretrpjela je posebno snane kritike. Dala je milijardu dolara u svrhu obrazovanja" i milijun dolara Vijeu za vanjske odnose. Fondacije su samo produena ruka svjetske manipulacije. Norman Dodd je bio direktor istraivanja u Reeceovom odboru te je, u sklopu svojih izvjetaja, razgovarao s tadanjim predsjednikom Fordove fondacije, H. Rowanom Gaitherom. Ovaj mu je rekao da Fordova fondacija djeluje po napuci ma iz Bijele kue po kojima treba poduzeti sve da se ivot u Sjedinjenim Dravama Promijeni i osigura bezbolno spajanje sa Sovjetskim Savezom.5 Zaklade (fondacije) osobito se koriste za financiranje projekata koji za cilj imaju manipuliranje javnim mnijenjem.

/ istina ce vas osloboditi

U godinama nakon Prvog svjetskog rata, meupovezane mree trustova mo zgova i zaklada poveale su uinkovitost zavjere. Tih je godina, osim toga, vreno spretno manevriranje koje e eksplodirati u vidu Drugog svjetskog rata. Bio je to jo jedan bankarski sukob. Bez njihova preutnog odobrenja do rata ne bi dolo. Drugi svjetski rat isplaniran je prije Versaillesa. Upravo su u Versaillesu ljudi po vezani s Rothschildom-Wall Streetom-pukovnikom Houseom-Bernardom Baruchom-Okruglim stolom Njemakoj nametnuli ratnu odtetu koju je bilo nemogue platiti, a to e neumitno novu Njemaku unititi kao demokratsku republiku i prokriti put za uspon diktatora, u ovom sluaju Adolfa Hitlera. Osim tog golemog duga, druge odluke iz Versaillesa Njemaku su kotale 75% njene eljezne rude, 68% njenog cinka i 26% njenog ugljena. Ubrzo je Francuska objavila da Njema ka nije izvrila svoje obveze plaanja ratne tete te su francuske postrojbe zauzele Rursku oblast. Ispostavilo se da su ove neizvrene obveze" bile manji propusti u isporukama ugljena i telegrafskih stupova. Potez Francuza gurnuo je njemaku marku u slobodni pad te je pala na vrijednost od 7592 marke za jedan dolar. Nije to nimalo iznenaujue s obzirom da je Ruhr proizvodio 80% njemakog ugljena, eljeza i elika. Do studenog 1923. marka se strovalila u ponor te je za jedan dolar trebalo izdvojiti 4200 milijardi maraka! Uslijedio je dvostruki udar Wall Streeta i britanskog bankarskog kartela koji su najprije financirali ponovno naoruavanje Njemake, omoguujui joj da se pripre mi za sljedei rat, a zatim su opet uruili njemako gospodarstvo kako bi na vlast doveli Adolfa Hitlera. Ti su udari nazvani Dawesov plan i Youngov plan. Generala C. Dawesa imenovala je amerika vlada da pokua pronai rjeenje za njemaki podbaaj u plaanju ratne odtete. On je uveo niz kratkoronih zajmova koje su davale banke s Wall Streeta za saniranje stanja u Njemakoj. Sve je to, dakako, dug jo povealo i odloilo trenutak kada e njemako gospodarstvo krahirati, kako bi se krah vremenski poklopio s planom dovoenja Adolfa Hitlera na vlast. Lloyd George za New York Journal American od 24. lipnja 1924. izjavio je:
Dawesovim nalaenjem rjeenja za isplatu ratne odtete diktirali su svjetski

bankari. Protokol koji su potpisali Saveznici i Pridruene sile i Njemaka pobjeda je meunarodnih financijera. Sporazum nikada ne bi bio postignut da nije bilo estokog i nesmiljenog uplitanja meunarodnih bankara. Maknuli su dravnike, politiare i novinare na jednu stranu, te su izdavali svoje zapovijedi bahato poput pravih monarha koji znaju da se ne vrijedi aliti na njihove nemilosrdne odlu ke. Nagodba je zajedniki ukaz kralja Dollara i kralja Sterlinga (funte; op. prev.). Dawesov izvjetaj bio je njihov izvjetaj. Oni su ga inicirali i oblikovali. Dawesov izvjetaj oblikovali su Kraljevi Novca. Zapovijedi njemakih financijera [pod vod stvom Warburgove banke] njihovim politikim predstavnicima bile su isto onako otre kao to su to bile zapovijedi bankara iz zemalja Saveznika izdate njihovim politikim predstavnicima."

zdruene fronte

Naime, savezniki i njemaki bankari bili su na istoj strani. Povezivao ih je isti kult Svevideeg Oka, sila iji korijeni seu u davnine. Kratkoroni zajmovi izdani po Dawesovom planu odlazili su onim njemakim kompanijama bez kojih ponovno naoruavanje ne bi bilo mogue. Upravo je tim novcem proiren farmaceutski kartel i G. Farben koji je, zapravo, bio Hitlerov ratni stroj. Farben je proizvodio otrovni plin u Prvom svjetskom ratu, to Nijemci mogu zahvaliti njemakom fanatiku Fitzu Haberu. Preostali novac odlazio je drugim njemakim kartelima ili njemakim podru nicama amerikih kompanija. Meu ostalima, bili su tu A.E.G. (njemaki General Electric), Udruene eliane i American LG., filijala u potpunom vlasnitvu matinog poduzea I. G. Farbena. Ti zajmovi, medu kojima i oni Morganovih i Rothschildovih kompanija, te prijenos tehnologije iz Amerike do njemakih kartela, uinili su Drugi svjetski rat moguim. Bez te pomoi, rata jednostavno ne bi moglo biti. Ameriki veleposlanik u Njemakoj William Dodd u jednom dopisu 19. listopada 1936. predsjedniku Franklinu D. Rooseveltu napisao je:
,,U sadanjem trenutku vie od stotinu amerikih korporacija ovdje ima podruni ce na temelju kooperativnih pogodbi. DuPonti imaju tri saveznika u Njemakoj koji pomau proces naoruavanja. Njihov glavni saveznik je kompanija/. G. Farben pod okriljem vlade, a daje 200.000 maraka godinje jednoj promidbenoj organizaciji koja obrauje ameriko javno mnijenje. Kompanija Standard Oil (njujorki ogranak) u prosincu 1933. ovamo je poslala 2.000.000 dolara te zarauje 500.000 dolara na godinu pomaui Nijemcima u proizvodnji plina Ersatz za ratne svrhe;... Predsjednik kompanije InternationalFlarvester kae daje njihovo poslovanje ovdje doivjelo rast od 33% godinje (proizvodnja oruja, ini mi se), ali nita nisu mogli iznositi van. ak i nai proizvoai zrakoplova imaju tajne ugovore s Kruppsom. Kompanije General Motors [Morganova] i Ford ovdje naveliko posluju preko svojih podrunica i dobit iznose van. Ove injenice spominjem zato to one zamruju stvari i poveavaju opa snost od izbijanja rata."5

To je okantan navod o umijeanosti glavnih amerikih kompanija u ponovno nao ruavanje nacistike Njemake, a injenica da dolazi iz usta veleposlanika Sjedinjenih Drava u Njemakoj ini gajo osobitijom. Stoje poduzeo Roosevelt? Nita. Franklin D. Roosevelt, daljnji roakjednog ranijeg predsjednika Theodorea Roosevelta doao je na vlast posredstvom gospodarske depresije koju su izazvale makinacije na Wall Streetu, a pobjeda na izborima gotovo mu je bila zajamena kada je u njegova kola Wall Street upregnuo svoju financijsku i medijsku mo. Jo jedan njegov podupiratelj ioje Meyer Lansky, ef meunarodnog udruenog kriminala iji je dio bila i mafija. Izrazom mafija" esto se opisuje mrea organiziranog kriminala. U stvari, talijanska ntafija samo je dio slike, iako vrlo bitan dio. Lansky je zapravo bio glava organiziranog kriminala, a njegov novac i podmiivanje pomogli su dolazak Roosevelta na vlast.7

19

i istina e vas osloboditi

Narod Amerike jo jednom je nasamaren. Neki od njegovih istaknutih pokrovitelja oformili su organizaciju koja e se njemu, toboe, suprotstaviti - to je opetovana strategija Svjetske Elite. Organizacija je nazvana Liga slobode (engl. Liberty Leagum a zbog izjava njenih lanova proglaena je (kao to se i eljelo) ekstremno desnom" i antisemitskom". Ovime se omoguilo da svi glavni Rooseveltovi protivnici, ak i oni istinski, budu ignorirani i prozvani desniarima i antisemitima. Ligu slobode finan cirali su Pierre i Irene DuPont (325.000 dolara), J. P. Morgan, Rockefelleri, J. Howard Pew i William J. Knudsen, kojemu je unosan posao dao isti taj predsjednik kojemu se Liga slobode suprotstavljala".8 Na isti nain, Robotski radikali politike Ljevice i robotski Desniari diljem svijeta danas se koriste kao orua za diskreditaciju istinske oporbe. Pripremanje Amerike i Njemake na rat i uspon obojice, i Hitlera i Roosevelta, bili su neobino slini. Vidjeli smo kako je Elita unitila njemako gospodarstvo. Isto su inili i u Americi. Tijekom 1920-ih potaknuli su napuhavanje burze dionica, a onda su Federalne rezerve izdale niz strogih novih zakona o bankarstvu kojima su manje banke izloili ogromnom pritisku. To je bilo vrijeme takozvanog Odstrela purica" kada su svjetske banke poskidale" manje ptiice i obilato poveale svoju mo. Kada je taj proces dovren, Federalne rezerve su povukle nove zakone o radu banaka. Krah Wall Streeta 1929. godine gurnuo je zemlju u gospodarsku depresiju. U Sjedinjenim Dravama i Njemakoj nudila su se ista rjeenja. Posuujte jo vie novaca od banaka. Kao izlaz iz depresije amerikom je narodu ponuen Rooseveltov Zakon o nacionalnom oporavku ili New Deal". Tisue kilometara daleko, na drugoj strani Atlantika, isti plan pod drugim nazivom Nijemcima je nudio Hitler. Roosevel tov New Deal tvorevina je Gerarda Swopea, lana mnogih ruzveltovskih organiza cija. Bio je predsjednik kompanije International General Electric koju je kontrolirao Morgan i direktor njemakog General Electrica (A.E.G.). Roosevelt je bio jedna od inaica Woodrowa Wilsona. Poput Wilsona, bit e izabran tako to e ljudima govo riti da Amerika ne namjerava ui u rat, premda je znao da e se upravo to dogoditi. Iza pozornice na djelu je ponovno bio pukovnik Edward House koji je 1932. godine gotovo svakoga dana posjeivao Roosevelta u njegovu domu u Istonoj 65. ulici u New Yorku.y Koje li sluajnosti" da su Roosevelt i Hitler doli na vlast nakon gospodarske de presije s temeljno istim rjeenjima tipa New Deala", i da su obojicu savjetovali ljudi povezani s ameriko-njemakim kartelima i s Bankom za meunarodna poravnanja pod nadzorom Elite. tovie, obojica su preuzela dunost iste godine, 1933.! Kako je svijet mali, zar ne? Doista, isti je to mali svijet u kojem su ivjeli Margaret Thatcher i Ronald Reagan kada su bili na vlasti, svatko na svojoj strani Atlantika, tijekom 1980ih, slijedei potpuno istu gospodarsku politiku, taerizam i reganomiku. Hitlerov uspon na vlast osiguranje nakon 1929. kada je Dawesovom planu kra tkoronih zajmova doao kraj, a Njemaka je tada dugovala dodatnih 16 milijardi dolara. Jedan od glavnih financijskih podupiratelja Franklina D. Roosevelta, Owen

zdruene fronte

p Young, bio je zaduen da predlae rjeenja u vezi nemogunosti Njemake da pla a odtetu. Young je bio Morganov ovjek na izvrnom poloaju i upravitelj General Electrica, kompanije koja je takoer bila pod Morganovom kontrolom. Youngov plan koji je predviao obavezno plaanje u gotovini a ne u robi gotovo preko noi upro pastio je njemako gospodarstvo. Radi toga ga je Young i osmislio. Glavni Hitlerov financijski oslonac, dr. Fritz Thyssen, na ispitivanju 1945. godine rei e:
Prihvaanjem Youngova plana i njegovih financijskih naela nezaposlenost se sve vie poveavala, a broj nezaposlenih dosegnuo je milijun. Ljudi su bili oajni. Hitler je rekao da e rijeiti nezaposlenost. Tadanja vladajua garnitura bila je vrlo loa, a situacija cijele nacije pogoravala se iz dana u dan. Upravo je to bio glavni razlog ogromnog Hitlerovog uspjeha na izborima. Nakon posljednjeg kru ga izbora osvojio je oko 40% glasova."10

Jasno je vidljiva mrea koja je povezivala i naciste i Saveznike na najviim razina ma. Dok su se milijuni ljudi borili i umirali u onome to su smatrali ratom za slobodu, ista je sila manipulirala cijelu stvar na obje strane. Bez njih do rata ne bi ni dolo. Austrijska autorica i istraivaica Gertrude Elias upire na Hjalmara Schachte kao jednog od najvanijih posrednika, koji je povezivao naciste i elitu Wall Streeta i londonskog Cityja." Schacht je postao Hitlerov financijski savjetnik i predsje dnik Reichsbanke. Dva potpisnika na dokumentu od 17. oujka 1933. koji potvruju Schachtovo imenovanje bili su Adolf Hitler i Rothschildov paravan, Max Warburg.12 Godine 1930. Schacht je takoer osnovao Banku za meunarodna poravnanja (pod kontrolom Svjetske Elite) u Bazelu u vicarskoj. U Engleskoj jedna od kljunih figu ra bio je Montagu Norman (Kom. 300), guverner Engleske banke (pod kontrolom Rothschilda) i blizak Schachtov prijatelj. U stvari, bili su toliko bliski daje Schacht po njemu nazvao svog unuka. Norman je bio taj koji je podravao i pourivao uvoenje veih kamatnih stopa u Americi od strane Federalnih rezervi, to je bio konani po tez koji je doveo do kraha Wall Streeta, New Deala" i Franklina D. Roosevelta. U to je doba Norman bio najutjecajniji bankar sredinjih financijskih ustanova u svijetu, te su njegovi postupci, u dosluhu s Wall Streetom, bili presudni. im je Flitler (prema planu) izabran, promijenio se stav Engleske banke i Fede ralnih rezervi prema Njemakoj. Nacistikom je reimu ponuen zajam te je, nakon to su nacisti izvrili uspjenu invaziju na ehoslovaku, zlato te zemlje (vrijedno 6 milijuna funti i deponirano u Londonu) Norman predao Hitleru. Uinjeno je to uz pristanak premijera Nevillea Chamberlaina.13 Dana 11. lipnja 1934., i ponovno nare dnog listopada, Norman i Schacht potajno su se sastali u Badenweileru u Crnoj umi kako bi ugotovili zajmove za Hitlera i naciste.14 Ali, tko je stajao iza Normana? Guvernerstvo nad Engleskom bankom njegova je obitelj gotovo smatrala svojim prirodnim pravom. Jedan njegov djed, George Warde Norman, bio je guverner od 1821.-1872. njegov drugi djed, lord Collet, drao je poloaj guvernera od 1887.-1889. Montagu

/ istina ce vas osloboditi

Norman neko je vrijeme proveo u Sjedinjenim Dravama u uredima Brown Brothers koje je financirao Rothschild (kasnije su preimenovani u Brown Brothers, Harriman), a s njime se sprijateljila obitelj WA. Delano (Kom. 300), u srodstvu s Franklinoin Delanom Rooseveltom, predsjednikom Sjedinjenih Drava u isto vrijeme kada je Norman bio upravitelj Engleske banke. Ovaj svemoni bankar zapravo je bio poslu nik Rothschilda, a na djelu opet vidimo isti trik. Prikazivalo ga se kao antiidovski nastrojenog. Danas je Engleska banka jo uvijek feudalno dobro Svjetske Elite. Gertrude Elias kae daje Banka suraivala s vodeim cionistom, lordom Bearstedom iz tvrtke Royal Dutch Shell, dogovarajui prebacivanje imovine bogatih njemakih cionista u Palesti nu. Upravo je ta prebaena imovina pripomogla da se razvije gospodarstvo embrio nalne cionistike drave. Oni su bili povlatena emigrantska klasa dok je Zidovima bez imovine odbijen azil te su neutralizirani u holokaustu", dodaje Elias.15 Uvjeren sam da je sve to hladno proraunala idovska" elita, tjerana razlozima kojih u se neto kasnije dotai. Ne bih vas elio poslati na spavanje s hrpetinom detalja, no ipak bih vam elio dati na znanje kako je vrlo lako dokazati da su Drugi svjetski rat i Hillerov uspon bili djelo Elite u Britaniji i Americi. Trebamo se odmaknuti od teoretske zavjere i uvidjeti da se radi o injeninoj zavjeri. Jedino emo tada stvari moi sagledati na pravi nain. Kljuni za jaanje nacistikoj ratnog stroja bili su postupci nekih od najpoznatijih kompanija u Sjedinjenih Drava koje su podupirale Hitlera preko svojih njemakih podrunica ili partnera. Spomenut emo samo neke od gotovo bezbrojnih primjera djelovanja iza kulisa...

I. G. Farben/Standard Oil
Njemaka proizvodnja elika i drugih proizvoda potrebnih za rat zahuktala se ti jekom razdoblja koje je prethodilo izbijanju sukoba 1939. godine. U sreditu ovog ponovnog naoruavan)a bio je kemijski div I. G. Farben. Kao to e senator Homer T. Bone rei pred senatskim Odborom 1943. godine: Farben je bio Hitler, a Hitlerje bio Farben6 Taj golemi kartel stvorili su, u njegovom ratnodopskom obliku, ameriki zajmovi! Godine 1939. uz pomo ulaganja s Wall Streeta postao je najvei proizvoa kemi kalija na svijetu. A tko je kontrolirao I.G. Farben, kompaniju koja e koristiti idove i ostale kao robovsku radnu snagu? Rothschildi, preko niza paravana i kompanija. Meu njemakim bankarima u nadzornom odboru Farbena sve do potkraj 1920-ih sjedio je Max Warburg, brat Paula Warburga iz banke Manhattan, kojeg su u Sjedinje ne Drave poslali Rothschildi da uspostavi Sustav federalnih rezervi i preuzme uzde amerikog gospodarstva. Zanimljiv par, ta dvojica, koja su tako usklaeno djelovali u SAD-ti i u Njemakoj. U izvjetaju amerike Mornarike tajne slube od 2. prosin ca itamo: Paul Warburg. Nijemac, naturalizirani Amerikanac od 1911., odlikovan od strane Kaisera, baratao je velikim iznosima koje su njemaki bankari pribavili

112

zdruene fronte

za Lenjina i Trockog. Njegov brat Max direktor je sustava uhoenja u Njemakoj".17 paul Warburg sjedio je u odboru Farbenove amerike podrunice American I. G. Uz njega ondje su sjedili i Edsel Ford (Henryjev sin) iz Ford Motor Company, Charles . Michell iz banke Federalnih rezervi iz New Yorka, i Walter Teagle, blizak prijatelj Franklina Roosevelta iz Standard Oila. Svi su oni predstavljali krunski ameriki utje caj i podrku kompaniji o kojoj se u jednom izvjetaju amerikog Ministarstva rata navodi:
Bez enormnih proizvodnih postrojenja I.G.-a, njegova ustrajnog istraivanja i go mile pripojenih meunarodnih udruga nezamislivo je i nemogue da bi Njemaka bila u stanju povesti bilo kakav rat. Svoju energiju Farben nije usmjerio samo na naoruavanje Njemake ve se usredotoio na slabljenje njenih buduih rtava, a taj dvojaki pokuaj irenja njemakih industrijskih potencijala u svrhu rata te su zbijanja takvih potencijala u ostalim dijelovima svijeta, nije bio zaet i izvren 'u uobiajenom tijeku poslovanja'. Gomila je dokaza o tome da su dunosnici /. G.
Farbena

unaprijed i u potpunosti znali za njemaki plan za osvajanje svijeta i za

svaki konkretni in agresije kasnije poduzet..."18

Farbenovo carstvo postalo je drava unutar drave te je praktiki vodila svoje vla stito gospodarstvo. Izvjetaji i istrage, tijekom i nakon rata, pokazuju daje Farbenova uloga, uz podrku Wall Streeta i Britanaca, bila da Njemaku uini samodostatnom u svemu to je Hitler trebao za rat: proizvodima poput gume, benzina, nafte i eksplo ziva. Jedan od njihovih najveih problema bio je opskrba naftom koju su dobivali izvana, te je 1934. godine u Njemakoj oko 8 5% naftnih derivata dolazilo iz uvoza. Tijekom rata takvo bi vrelo oigledno bilo presuilo. No sporazum izmeu Farbena i Rockefellera osigurao je Njemakoj stalnu opskrbu naftom. Farben je poeo ulagati goleme koliine novaca dobivenih preko zajmova s Wall Streeta u istraivanje, s ciljem razvijanja postupaka kojim bi se proizvodila nafta iz njemakih zaliha ugljena. Ono to nisu mogli otkriti sami dao im je Rockefellerov Standard 0/7! U sijenju 1933., ne tom prije Hitlerova dolaska na vlast, u izvjetaju trgovinskog ataea pri Amerikom veleposlanstvu u Berlinu navodi se i ovo:
Za dvije godine Njemaka e proizvoditi naftu i plin iz mekog ugljena u koliina ma dovoljnim za dugi rat. U tome joj pomae Standard Oil iz New Yorka pribavlja njem milijuna dolara."19

Rockefelleri su I. G. Farbenu takoer pomogli oko kemikalija neophodnih za pro izvodnju goriva za zrakoplove. Ameriki predstavnici American I.G.-a pokuali su prikriti umijeanost svoje kompanije u razvoj njemakoj ratnog stroja tako to su American I.G. pripojili drugoj kompaniji i promijenili joj ime u General Aniline and Film Corporation. U stvari, iz sastava odbora American I.G.-a 1930. godine, kada se

/ istina e vas osloboditi

Farben ve pet godina bio pripremao za rat, moemo iitati istinitu priu o ameriko-njemakoj mrei Bratstva koja je svijet vodila prema jo jednom stranom suko bu. Medu lanovima odbora American I.G.-a bili su: Carl Bosch (Njemaka), iz Forda; Edsel B. Ford (SAD), sin Henryja Forda; Max ligner (Njem.), direktor Farbenove nacistike obavjetajne slube u Berlinu; H. A. Metz (SAD) direktor 7. G. Farbena [ Rothschildove/Warburgove Bank ofManhattan; C. E. Mitchell (SAD), direktor ban ke Federalnih rezervi iz New Yorka i Morgan National City Bank; Hermann Schmitz (Njem.), predsjednik American I. G.-a i I. G. Farbena te lan odbora njemake Sre dinje banke i Banke za meunarodna poravnanja; Waller Teagle (SAD), direktor banke Federalnih rezervi iz New Yorka, Rockefellerov Standard Oil iz New Jerseya, punomonik Rooseveltove fondacije i dobar predsjednikov prijatelj; W. H. von Rath (naturalizirani Amerikanac), direktor njemakog General Electrica {A. E. G.); i Paul M. Warburg iz Bank ofManhattan. Kada je rat zavrio a zapoele istrage o njegovoj pozadini, tri njemaka lana tog odbora American I. G.-a na Nirnberkom suenju proglaena su krivima za ratne zloine. Ameriki predstavnici poput Paula Warburga nisu dirani, kao ni njegov brat Max Warburg kojemu je, premda je bio idov, 1939. godine bez ikakvih zapreka do puteno da napusti nacistiku Njemaku. Elita je kontrolirala ak i uhienja te su enja proizala iz rata i strahota koje su sami bili organizirali. Takve rabote nisu se vrile samo u tim dvjema kompanijama, ve su ukljuivale i druge elemente BratstvaSvjetske Elite u drugim kompanijama i dravama. Predsjednik Standard Oila iz New Jerseya (dananji Exxon) u to je doba bio William Stamps Farish. Za vrijeme rata Farishu je upueno pismo od Franka A. Howarda iz amerikog Ministarstva pravo sua, inae potpredsjednika Standarda Oila. Pismo nosi datum 12. listopada 1939., a u njemu se kae:
... U Engleskoj sam zakazao sastanak s gospodinom iz Royal Dutch [Shell Oila] iz Holandije i... postigli smo naelni sporazum o prijeko potrebnim promjenama u naim odnosima s I.G. [Farbenom], uzevi u obzir ratno stanje ... Royal Dutch Shell

Group poglavito je britanska ...Takoer sam se nekoliko puta sastao s lanovima


[britanskog] Ministarstva civilnog i vojnog zrakoplovstva... Trebala mi je pomo pri pribavljanju neophodne dozvole da odem u Holandiju ... ... vrlo Nakon mi je razgovora ljubazno s [amerikim] svoju veleposlanikom pomo pri [Josephom Kennedyjem] ulasku u ... problem je rijeen na najbolji nain ... Gospodin iz Ministarstva zrakoplovstva ponudio mojem ponovnom Englesku. U sam skladu s tim dogovorom bombarderom uspio sam doi u Holandlju na vrijeme (onamo

prebaen

britanskog

Kraljevskog

ratnog

zrakoplovstva),

gdje sam tri dana razgovarao s predstavnicima I.G.-a. Ustupili su mi vlasnitvo

114

zdruene fronte

m nad nekih 2000 stranih patenata te smo se svojski potrudili razraditi cjelovite
planove za modus vivendi kakav bi mogao funkcionirati za vrijeme rata, bilo da SAD ue u rat ili da ostane po strani."20 [moj naglasak]

Tijekom rata William S. Farish opskrbljivao je gorivom nacistike brodove i po dmornice u panjolskoj i Latinskoj Americi. Koncentracijski logor u Auschwitzu otvorenje na inicijativu Standard Oila i I.G. Farbena 14. lipnja 1940., a idovi i po litiki protivnici ondje su, u uvjetima robovskog rada, proizvodili umjetnu gumu i benzin iz ugljena. Farish je bio vrlo blizak Hermannu Schmitzu, predsjedniku /. G. Farbena. Standard Oil]& unajmio ozloglaenog izdavaa Ivyja Leea da u Sjedinjenim Dravama promie Farbena i naciste. William S. Farish je imao unuka Williama Farisha III, koji e kasnije postati prisan prijatelj s Georgeom Bushom (Kom. 300) te je imao prilike uivati u drutvu kraljice Elizabete II (Kom. 300) u svojem domu. Kako se ini, ergele im se meusobno kriaju. Kadaje George Bush postao potpredsjednik, svoja ulaganja i voenje poslova morao je povjeriti treoj osobi, ime se htjelo osigu rati da (teoretski) ne bude u mogunosti donositi odluke u Bijeloj kui koje bi utjecale na njegova ulaganja. Tko je bila ta trea osoba? William Farish III!

General Electric (G.E.C.)


I G. Farben suraivao je prije i za vrijeme itavog rata s drugim kartelima, poput Ge neral Electrica (kontroliranog od strane J. P. Morgana), s kojim je predsjednik Fran klin D. Roosevelt bio prilino vrsto povezan. Godine 1939. senator James A. Reed iz Missourija, negdanji Rooseveltov pristaa, izjavio je pred Senatom daje predsjednik plaenik ekonomskih rojalista" s Wall Streeta. Dodao je da Rooseveltova obitelj dri ponajvie dionica u General Electricu.1-1 Zanimljivo je, onda, da je General Electric snano podravao Hitiera, a postoje fotografski i dokumentirani dokazi da su, poput I.G. Farbena, i obje kompanije General Electrica u Njemakoj, A. E. G. i Osram, izra vno financirale Hitiera.22Farben je doprinio najvie (45% sredstava koja su dovela Hi tiera na vlast 1933.), ali kompanije povezane s General Electricom takoer su donirale vrlo mnogo novca. U ovoj mrei spletaka povei broj direktora njemakog General Electrica sjedio je u upravnom odboru I.G. Farbena. Kao to je bio sluaj s drugim umijeanim amerikim kompanijama, General Electric (u SAD-u) prebacivao je svoje donacije Hitleru preko njemakih podrunica i sebi bliskih kartela. I ponovno, u Nirubergu se sudilo, i presudilo, samo njemakim direktorima kartela General Electrica, a ne amerikim. U suprotnom, cijela bi pria izala na vidjelo.

International Telephone and Telegraph (ITT.)


Jo jedna kompanija iz Sjedinjenih Drava koja je Hitleru i njegovom ratnom stroju bila vana bio je International Telephone and Telegraph, poznatiji kao LT.T. Bila je to tvorevina njegovog osnivaa Sosthenesa Behna, poduzetnika roenog na Djevian

i istina e vas osloboditi

skim otocima. Do 1924. godine l.T.T. je ve bio blisko povezan s /. P. Morganom, a po tezi uprave odraavali su Morganovu kontrolu. Dokazano je daje l.T.T. davao donaci je Hitleru preko njemakih podrunica te je bio jedan od veih podupiratelja nacisti kog reima.23 l.T.T. je kupio veliki udio u njemakim kompanijama za proizvodnju oruja, napose u proizvoau zrakoplova Focke-Wolfeu. Dobit od tih ulaganja nije se vraala u Sjedinjene Drave, ponovno je ulagana u naoruavanje Njemake. Sosthenes Behn sastao se s Hitlerom u kolovozu 1933.21 Hitlerov osobni bankar Baron Kurt von Schroder, nacist i vii skupni voda SS-a, postao je nadglednik interesa l.T.T.-a u Njemakoj i direktor svih I.T.T.-u pridruenih kompanija. Barun von Schroder pre bacivao je sredstva l.T.T.-a Himmlerovom SS-u barem do 1944!25 Bankarska obitelj Schroder iz Hamburga vodila je svoje ogranke u Londonu i New Yorku pod imenom ). Henryja Schrodera (Kom. 300). U Engleskoj, upravni direktor banke Schroder bio je g. F. C. Tiarks, direktor Engleske banke koju je kontrolirao Rothschild a nadgledao Montagu. Gordon Richardson bio je predsjednik banke Schroder sve do 1973., kada je postavljen za guvernera Engleske banke. Od 1938. pa nadalje banka Schroder u Londonu dobila je zadatak da zastupa nacistike interese u Britaniji. U Americi su Schroder i Rockefelleri udruili neke od svojih poslovnih interesa.

Ford Motor Company


Mnogo je toga napisano o navodnom urovanju Henryja Forda s nacistima. Zidove je on estoko osuivao. Isto tako otvoreno Ford je kritizirao financijere s Wall Streeta koje je krivio za izazivanje ratova i kontroliranje svjetskih trita novca u vlastitu korist. Istovremeno, rekao je da se J. P. Morganu moe vjerovati, a ja se ne mogu oteti dojmu da se g. Ford poprilino potrudio iriti dezinformacije. Sebe je prikazivao kao prijatelja obinog ovjeka i branitelja protiv manipulatora premdaje, zapravo, i sam bio manipu lator. Tijekom rata zgrnuo je veliku dobit opskrbljujui obje zaraene strane, jo 1922. godine New York Times je izvijestio da je Ford financirao Hitlerove nacionaliste i antiidovske pokrete u Njemakoj, a njemake dnevne novine Berliner Tageblatt pozvale su amerikog veleposlanika da zaustavi Forda u njegovom uplitanju u njemake poslove. Na Fordovoj pomoi Hitler je bio toliko zahvalan daje 1938. Fordu dodijelio najvie odlikovanje koje su nacisti davali ne-Nijemcima: Veliki kri njemakog orla. Fordov portret visio je iznad Hitlerova radnog stola u Hitlerovom privatnom uredu. Dva naj vea proizvoaa tenkova za Hitlerovu vojsku prije i za vrijeme rata bili su njemake podrunice Ford Motor Company i General Motors (Opel), koji je bio pod kontrolom Morgana. Godine 1928. u Njemakoj se Ford Motor Company spojila s I.G. Farbenom. Carl Bosch iz Farbena postao je rukovoditelj Fordovih pogona u Njemakoj.

W. A. Harriman
Fritz Thyssen bio je njemaki poduzetnik u industriji elika i bankar koji je od ranih 1920-ih financirao naciste. Njegovo bankarsko poslovanje u Njemakoj bilo je pripo

zdruene fronte

jeno - kroz podrunicu - tvrtki W. A. Harriman Company u New Yorku (s nazivom Brown Brothers, Harriman, nakon 1933.), koju su pak (barem u poetnim danima postojanja kompanije) financirali Rothschildi. Obitelj Harriman isticala se davanjem podrke kako Ruskoj revoluciji tako i Hitlera. jedna Thyssenova kompanija kontrolirala je Union Banking Corporation u SADu kojoj je u odboru sjedio E. Roland Harriman zajedno s poznatim nacistima i finan cijskim podupirateljima nacista. Prescott Bush, otac budueg predsjednika Georgea Busha, tako je bio u odboru UBC-a te je svoje bogatstvo dugovao Harrimanovima. Roland je bio brat W. Averella Harrimana (Kom. 300), koji je bio direktor Morganove jamstvene zaklade kada je ova financirala Lenjina i Trockog. Averell Harriman kasnije e zaraditi velike pare od poslovnih poduhvata s Rusima i biti imenovan ve leposlanikom u Sovjetskom Savezu. Takoer je bio jedan od najutjecajnijih glasova u Demokratskoj stranci i vrlo blizak predsjedniku Franklinu D. Rooseveltu.

Braa Dulles
Dulles je jo jedno ime koje povezuje manipulacije u oba velika sukoba: i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Dullesi potjeu od junjake robovlasnike obitelji, ro aka Rockefellerovih. Bili su povezani s meunarodnim bankarstvom u Americi i Njemakoj. Izjave Johna Fostera Dullesajo su 1911. ukazivale na podrku stvara nju super-rase" putem uklanjanja niih lanova...".2" Odvjetnika tvrtka Dullesovih Sullivan and Cromwell vodila je brigu o poslovanju I.G. Farbena u SAD-u, a glavni Hitlerov financijer, Fritz Thyssen, upoznao je Allena Dullesa s buduim Fuhrerom. Svoja je pisma njemakim klijentima John Foster Dulles potpisivao s Heil Hitler". Po Hitlerovom dolasku na vlast John Foster Dulles je otiao u Njemaku u ime skupi ne Rothschilda/Okruglog stola, na pregovore o novim zajmovima za naciste. Brau Dulles postavio je u ameriko Ministarstvo vanjskih poslova u vrijeme Prvog svjet skog rata njihov stric, ministar vanjskih poslova Robert Lansing, jedan od pripadnika klike pukovnika Housea/Bernarda Barucha koja je kontrolirala Woodrowa Wilsona. Braa Dulles bili su prisutni i na Versajskoj mirovnoj konferenciji gdje su se sasta li s delegacijom Okruglog stola i postali dijelom mree Okruglog stola/Kraljevskog instituta za meunarodne poslove/Vijea za vanjske odnose. Allen Dulles imenovan je, doista prikladno, prvim tajnikom Amerikog veleposlanstva u Berlinu 1920., ba kao to je njegov brat u Njemakoj zastupao bankare iz redova Elite kroz svoje veze s Engleskom bankom i carstvom I.P. Morgana. Obojica Dullesovih bili su prijatelji Hitlerova financijskog maga Hjalmara Schachta. John Foster Dulles e postati mini star vanjskih poslova, a Allen Dulles je postao prvi ravnatelj CIA-e. Potonji e kasni je takoer biti lan Warrenove komisije zaduene za istragu ubojstva predsjednika Kennedyja. Izdvojio sam neka od velikih imena u financiranju i manipuliranju Njemake i nje nog programa ponovnog naoruavanja. No iste te banke izravno su podupirale i naci stiku stranku. Medu dokumentima s Nirnberkog suenja nalaze se izvorne prijeno

117

i istina e vas osloboditi

sne priznanice I. G. Parbena, njemakog General Electrica, Osrama i ostalih, kojima se ovlauje prebacivanje sredstava na raun nacistikog Nacionalnog povjerenstva, fonda za financiranje Hitlerove izborne kampanje. Vidimo da su predstavnici kom panija koje su posjedovali Rockefelleri (ili su na njih imali utjecaj), poput American I. G.-a, LT.T.-a, General Electrica i Eorda, bili u samom sreditu Nacistike stranke.27 Zapanjujue je i neobino vidjeti u kojoj su mjeri njemake tvornice i pogoni u vla snitvu ameriko-njemakih kartela bili poteeni veeg bombardiranja i razaranja. Kada su Saveznici doprli do Kelna, primjerice, mnogi su zamijetili upadljivu opreku izmeu sravnjenog grada i nedirnutih postrojenja (u vlasnitvu /. G. Parbena, Ford Motor Company i United Rayon Works) na njegovu rubu. Nain na koji su tvornice /. G. Parbena ostale neoteene u bombardiranju upravo je nevjerojatan, uzevi u obzir da su Saveznici znali da ta kompanija predstavlja njemaki ratni stroj. Postoje dokazi da Fordove pogone u Njemakoj i Francuskoj ameriko ratno zrakoplovstvo nije bombardiralo.28 Kada su postrojenje u Poissyju pogodili Britanci, viijevska vla da platila je Fordu 38 milijuna franaka za obeteenje! Edsel Ford, kojemu je tada bilo laknulo, napisao je svojem glavnom upravitelju u Europi: Fotografije Pogona zahvaenog plamenom objavile su amerike novine, ali sreom se nigdje ne spominje Ford Motor Company".21 ' Viijevski reim suraivao je s nacistima, a meu njegovim lanovima bio je stanoviti Francois Mitterand (Kom. 300), Veliki majstor slobodnozidarskog Velikog orijenta a kasnije dugovladajui predsjednik Francuske.30 Prema saznanjima autorice i istraivaice Gertrude Elias31, u pet godina rata i svjet skog krvoprolia zaklade Sjedinjenih Drava koje sam istaknuo, a i druge, zaradile su dobit od 175.000.000.000 dolara. Umjesto toke na ,,i" u toj zastraujuoj prii o obmanjivanju ljudi irom svijeta dovoljno je spomenuti da je iste osobe s Wall Streeta, koje su osmislile i financira le rat, Franklin Roosevelt imenovao da nadgledaju sudbinu njemake industrije po svretku sukoba. Medu najviim rukovoditeljima kojima je povjerena ta uloga bili su Louis Douglas, direktor General Motorsa (kojim je vladao Morgan) i predsjednik Morganovog Uzajamnog ivotnog osiguranja, te brigadni general William H. Draper mlai iz tvrtke Dillon, Read and Co., jo jedne od onih koje su znaajno doprinijele stvaranju kartela i financiranju Hitlerove Njemake. Obojica, i Draper i Douglas, bili su lanovi Vijea za vanjske poslove a Draper, gorljivi pobornik eugenike (vladajuce rase), kasnije e postati svjetlost vodilja u financiranju kontrole broja stanovnitva. Sluaj Williama H. Drapera mlaeg otkriva opseg prijevare i zatakavanja. Krugu Prescotta Busha pridruio se 1927. kada gaje unajmio Dillon Read da vodi raune... Fritza Thyssena, jednog od najveih financijskih podupiratelja Adolfa Hitlera. Dra per je postao direktor a kasnije i potpredsjednik te zamjenik rizniara Njemake kreditno-ulagake korporacije" Dillona Reada, koja je nadzirala neke kratkorone zajmove Thyssenovog Njemakog trusta elika" pod uvjetima Dawesovog plana. Ti zajmovi, s kojima se Draper sloio, pomogli su dovoenju Hitlera na vlast te se nji ma financiralo njegovo naoruavanje. Obojica njegovih partnera u toj operaciji bili

118

zdruene fronte

su

nacisti: Alexander Kreuter, u Berlinu, bio je predsjednik, a Frederic Brandi (koji se 1926.preselio u SAD) postao je Draperov sudirektor Njemake kreditno-ulagake korporacije u Newarku u dravi New jersey. Brandijev otac bio je vodei rukovoditelj za poslove vaenja ugljena u Njemakom trustu elika. Draper se vodio kao direktor Njemake kreditno-ulagake korporacije tijekom itave 1942., sve dok 1943.nije za tvorena, kada je svoj posao ve bila odradila.32 Draper je potom otiao na Pacifik gdje je postao general, borei se za SAD! Nakon to se Njemaka predala Roosevelt je tog ovjeka zaduio da odlui o sudbi ni nacistikih kartela ijem je stvaranju pridonio. Dao mu je mo da odlui tko e biti razotkriven, tko e izgubiti ili zadrati tvrtku, a tko e biti optuen za ratne zloine. Razmjeri ove podvale zloupotrebom tueg povjerenja upravo su nepojmljivi. Kako bi se zadao zavrni udarac u mentalnom prevratu, Draper se igrao dobrog/loeg momka s amerikim ministrom financija Henryjem Morgenthauom. Ovaj je zahtijevao da se njemaka industrija uniti, da se Njemaka svede tek na dravu ruralnih stanovnika. Draper je imao ulogu da to sprijei, ali samo ako Nijemci pristanu i preuzmu na se cjelokupnu krivnju zbog nacizma. Autori sjajne knjige George Bush, neautorizirana autobiografija (George Bush, Ihe Unauthorised Biography) kau:
Draper i njegovi kolege zahtijevali su da Njemaka i svijet prihvate kolektivnu kri vnju njemakog naroda kao jedan vid objanjenja uspona Hitlerovog Novog po retka i nacistikih ratnih zloina. To je, dakako, u velikoj mjeri odgovaralo samom generalu Draperu, kao i obitelji Bush. Odgovara im i danas, desetljeima kasnije, jer se time omoguuje Prescottovom sinu, predsjedniku Georgeu, da Njemakoj dri bukvicu o opasnostima hitlerizma. Nijemci, kako se ini, presporo prihvaaju njegov Novi Svjetski Poredak." (str. 55)

Od tada niti su se nastavile plesti. Naime, predsjednik Bush je imenovao Draperovog sina, Williama Drapera III, na poloaj u Ujedinjenim narodima na kojem se moe baviti kontrolom broja svjetskog stanovnitva. U investicijskoj kompaniji Dillon Read, Bushev ministar financija Nicholas Brady bio je dugogodinji partner Frederica Brandija, pripadnika kohorte generala Drapera pri financiranju Hitlerovog kartela celiana. Ista mala skupina bankara, kompanija i politikih manipulatora stajalaje iza Prvog svjetskog rata, Ruske revolucije i Drugog svjetskog rata. Bez njihova novca i manevara dva najvea sukoba u zabiljeenoj ljudskoj povijesti ne bi se bila dogodila. Zato je to vano znati? Mnogo je razloga, no izdvojit u dva. Mnogo sam puta uo ljude da kau kako problemi u svijetu nastaju zbog ovjekove naravi. Taje narav zla, ujem ljude da govore. A ime tu tvrdnju obrazlau? Dvama svjetskim ratovima i drugim sukobima i prije i poslije. Naa enja za viedimenzijskom slobodom postat e stvarnost jedino kada shvatimo da ljudska priroda nije opaka. Ona ima prirodnu zelju za ljubavlju, a ne mrnjom, za skladom, a ne sukobom. Nisu ti ratovi bili poslje dica opake ljudske prirode. Bili su rezultat toga to je ovjeanstvo svoje pravo da mi

119

/ istina ce vas osloboditi

sli i djeluje predalo u ruke nekome drugom. Te emo lekcije jo morati nauiti, a dok ih ne svladamo i dalje e nam se uskraivati nae istinske i beskonane mogunosti. No, sve to moemo promijeniti u jednom trenu, samo ako to odluimo. Odreenu verziju dogaaja cijelo nam vrijeme naturaju kole, sveuilita i mediji. Ta verzija dogaaja gotovo da i nema nikakvih dodirnih toaka s istinom. Stvorena je kako bi nas se zavelo i uvjerilo da mislimo i postupamo na odreeni nain, koji odgovara ciljevima manipulatora u ljudskom obliju i njihovih kontrolora, Zatvor skih uvara. Dakle, elite li ui u rat i trebate li za takav in podrku naroda, jedno stavno upriliite napad na jedan od vaih vlastitih brodova ili organizirajte ubojstvo jednog od vaih vodeih ljudi, te potpirite ogorenje javnosti pomou propagande protiv navodnog krivca. Sve dok ljudi budu prihvaali stvari zdravo za gotovo, bez provjere, i dok ne ponu promatrati svijet otvorenih oiju i uma, sve dotle emo biti usplahireno stado i slijepo emo slijediti ovcu na elu. No je li to ovca ili neko udo vite? I kakav joj/mu je plan? Kada prestanemo biti ljudski upijajui papir, koji upija taj plimni val pristranih informacija, i zaponemo prosijavati ono to nam je reeno, mnogo e nas tee biti odvesti na stranputicu. Zastraujui dogaaji kakvi su zadesili svijet u prolome stoljeu mogu se dogoditi jedino ako na svijet gledamo kroz prizmu voa i onih koji bivaju vodeni. Postupamo li na taj nain aica ljudi lako e nadzirati svijet. to je i inila. Do sada.

IZVORI

1 Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, str. 190. 2 Phyllis Schafly i Chester Ward, kontra-admiral amerike mornarice (u mirovini), Kissin
ger On The Couch (Arlington
3

House, New Rochelle, New York, 1975.), str. 146,149-150.

James Perloff, The Shadows Of Power: The Council On Foreign Relations And The Ameri

Wl, Western Islands, SAD, 1988.). Prema izvjetaju Posebnog senatskog povjerenstva za istraivanje fondacija oslobo enih poreza" iz 1954. godine. Obitelj Ford odavno je bila izgubila kontrolu nad Fordovom fondacijom. Danas je od Forda" ostalo samo ime, a njime upravljaju Rockefelleri, kojima upravlja...?
4

can Decline (Appleton,

Obznanio Dodd u razgovoru s autorom Williamom H. Mclllhanyjem II, za njegovu

knjigu The Tax Exempt Foundations, iz 1988.

6 Edgar B. Dixon (urednik), Franklin D. Roosevelt And Foreign Affairs (Belknap Press, Cambridge, 1969.), svezak III., str. 456.
7

Michael Collins Piper, Final Judgement, The Missing Link In The JFK Assassination Con

spiracy (The

Wolfe Press, Washington D.C., 1995.), str. 130.

8 The New Order, Our Secret Rulers, str. 91.


9 The New Order, Our Secret Rulers, str. 90.

120

zdruene fronte

10 Ameriko Vijee skupnog nadzora (Njemaka), Ured direktora obavjetajne slube, Obavjetajni izvjetaj br. EF/ME/1,4. rujna 1945. 11 Gertrude Elias, saeti prikaz namijenjen internetskom kolanju, 1995. 12 Rodney Atkinson i Norris McWhirter, Treason At Maastricht, The Destruction Of The Nation State (Compuprint Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, 1995.), str. 20.
13 The Anglo-American Establishment, str. 299. 14 The World Order, Our Secret Rulers, str. 154.

1 5 Gertrude Elias, saeti prikaz namijenjen internetskom kolanju, 1995. Prije negoli netko vikne: antisemitizam!", Gertrude je podrijetlom idovka. 16 Senator Homer T. Bone govorei pred Senatskim odborom o vojnim pitanjima, 4. lipnja 1943.
17 Navedeno u New Order, Our Secret Rulers, str. 128. 18 Elimination Of German Resources, str. 943.

19 Izvjetaj za Ministarstvo vanjskih poslova, Washington D.C.


20 Citirali Webster Griffin Tarpley i Anton Chaitkin u knjizi George Bush, The Unauthori
sed Biography (Executive Intelligence
21 New York Times, (4. listopada 1936.).

Review, Washington D.C., 1992.), str. 47.

Za iscrpnije informacije o ovoj temi vidi izvanredan ogled Anthonyja C. Suttona, (Heritage Publications, Melbourne, Australija, 1976.) str. 121-132.
22
Wail Street And The Rise Of Hitler
23 Wall Street And The Rise Of Hitler, str. 121-132.

24 Izvjetaj u New York Timesu (4. kolovoz 1933.).


25 Wall Street And The Rise Of Hitler, str. 79.

Dullesova izjava bavi se prirodnom selekcijom" i opstankom najsposobnijih. Re kao je da najslabiji pripadnici stanovnitva moraju biti uklonjeni prirodnom selekcijom kako bi ljudska rasa mogla napredovati. Citiranje u knjizi Jima Keitha Casebook On Al
26
ternative 3, str. 19.

Za detaljnije informacije vidi Wail Street And The Rise Of Hitler Anthonyja C. Suttona, str. 123-132. 28 James Stewart Martin, All Honourable Men (Little Brown & Co, Boston, 1950.), str 75. Vidi takoer istraivanje Anthonyja C. Suttona, Wall Street And The Rise Of Hitler, str. 62-66. 29 Josiah E. Dubois, mlai, Generals In Grey Suits (The Bodley Head, London, 1953.), str. 251.
27
30 Treason At Maastricht, str. 137.

31 Gertrude Elias, saeti prikaz za internetsko kolanje (London, 1995.).


32 George Bush, The Unauthorised Biography,

str.

53-54,

na

temelju

Popisa

direktora

za

podruje New Yorka, 1942.

esto poglavlje

izvorni planovi
zbijanje Prvog i Dragog svjetskog rata omoguio je prevrat izvren nad umovima stotina milijuna ljudi. Zatvorski uvari programiraju umove Svjetske Elite, a isto to Elita ini ljudima na Zemlji. Gotovo da ne bi imalo nikakvog znaaja to to su svjetski bankari i industrijalci financirali obje strane - da su (to je vraki veliko da su") ljudi openito vidjeli to se sprema i da su odbili u tome sudjelovati. Prisjeam se rijei sjajne Donovanove pjesme iz 1960-ih Univerzalni vojnik:

Visok je 1,60 m, ali i 1,95 m. Bori se projektilima i kopljima. Ve mu je 31 godina i tek mu je sedamnaest. Vojnik je ve tisuu godina ... On je univerzalni vojnik i kriv je za sve. to bi Hitler bez njega? Njegovo je tijelo instrument rata, da njega nema ni pokolja ne bi bilo".1

Hitler ne bi bio nikakva prijetnja svijetu da mu najvei dio njemakog naroda nije predao ivot u ruke. Naalost, upravo se to dogodilo, a isto vrijedi za ljude u Britaniji i drugdje, koji su se takoer odrekli razmiljanja, dopustivi svojim voama" da to ine umjesto njih. U Njemakoj je propaganda hukala javno mnijenje protiv nekog zami ljenog neprijatelja, a ego naroda masiran" je priom o nekoj njemakoj rasi nadljudi. Izvan Njemake ista je sila okretala javno mnijenje protiv Nijemaca, im je Hitlerov program ponovnog naoruavanja dovoljno uznapredovao. Kada je pomno osmiljena propaganda sasvim proela te dvije skupine stanovnitva, izmeu njih je izazvan sukob. Veina ljudi koji su se borili u tom ratu nisu u njemu eljeli sudjelovati. Htjeli su biti kod kue sa svojim obiteljima i gledati kako im odrastaju djeca. Ali, budui da su se odrekli svog prava na razmiljanje napustili su svoje obitelji i djecu, da bi ubijali i bili ubijeni. Umovi su im bili pod tolikim utjecajem masovne hipnoze da su oni koji su drznuli pobuniti se i usprotiviti slubenoj politici bili zatvarani bez suenja, a tek ih se neko licina usudila slabano prosvjedovati. No strah se ve bio uvukao u kolektivnu svijest, posebice stoga to su reakcije ljudi jo uvijek bile snano obojane Prvim svjetskim ra tom i Velikom depresijom. Ljudi su izgubili povjerenje u same sebe. Bili su zbunjeni, smeteni, u nadi se da e netko drugi promijeniti ovjekovu zbilju. Osim toga, ljudski je um bio programiran, i ne samo novijim iskustvom, da vjeruje kako je ivot samo sukob i borba, a da je svijet jedno strano mjesto. Takvi su bili vladajui misaoni obrasci te su stvarali sebi sukladnu zbilju. Kada naciju ujedinite protiv zajednikog neprijatelja i uvjerite ljude u njihovu vla stitu rasnu nadmo dobili ste jo jedno mono orue kontrole. Nacisti su se time

/ istina e vas osloboditi

izvanredno posluili pri svojoj antiidovskoj propagandi i promicanju njemake nadrase. Ironino je, a moda i vie od toga, da im je u tome pomogao ovjek imenom Alfred Rosenberg, okultist idovskih, estonskih i francuskih korijena. Hitleru je upra vo Rosenberg uinio dostupnim primjerak Protokola sionskih mudraca. Zato je to, pobogu, uinio, kada je morao znati da e ih Hitler iskoristiti kao propagandu protiv Zidova u cjelini? I doista, Hitler je pustio Protokole u irok optjecaj, elei opravdati svoju kampanju protiv Zidova. Bilo je to sramotno s obzirom na to da golema veina Zidova nisu znali to se dogaa, niti bi to podravali da su znali. Rosenberg je rekao da se niotkuda pojavio neki neznanac i predao mu primjerak tog dokumenta: ovjek, kojeg nikada prije nisam vidio, doao je u moju radnu sobu bez kucanja, stavio knjigu na stol i nestao bez rijei".Rosenberg se predstavljao estokim protivnikom Zidova i uskoro je postao slube ni ideolog" Nacistike partije, uz ulogu da iznosi injenice" koje e opravdati kam panju protiv Zidova. Ernst Hanfstaengl, prisni prijatelj Franklina Roosevelta, prije rata je bio i bliski Hitlerov suradnik. On kae da gaje austrijski pisac Rudolf Kommer upozorio: Pojavi li se bilo kakva politika stranka s antisemitskim programom vo enim od strane idovskih ili poluidovskih fanatika, morat emo se pripaziti". Hanf staengl pie daje kasnije, nakon to je uvidio kakav utjecaj Alfred Rosenberg ima na Hitlera, poeo uviati znaaj te napomene:
Prisjetio sam se napomene Rudolfa Kommera o eventualnom antisemitskom pro gramu voenom od strane idovskih ili poluidovskih fanatika. Po izgledu, Rosen berg je bio izraziti idov, mada bi vjerojatno prvi prosvjedovao, i to estoko, daje itko osporio njegovo podrijetlo. Pa ipak, viao sam ga kako jutrom sjedi u otrcanom kafiu na uglu Briennerstrasse i Augustenstrasse s maarskim idovom po imenu Holoschi, jednim od njegovih glavnih pomonika. U Njemakoj se taj ovjekzvao Hollander, i bio je jo jedan od onih idovskih antisemita ... Dvojio sam o arijskom podrijetlu mnogih drugih osoba; Strasser i Streicher izgledali su mi poput Zidova, kao i likovi poput Leya, Franka pa ak i Goebbelsa, koji bi imali velikih potekoa u dokazivanju svog rodoslovlja."''

Hm, nije li sve to pomalo udno? idovski bankari i njihovi politiki predstavnici vjerojatno su imali prste u financiranju nacista i njihovog programa ponovnog naoruavanja. I, odjednom, na scenu stupa Alfred Rosenberg, idovskih korijena, te predaje primjerak Protokola Hitleru i postaje glavni istraiva" antiidovskih mate rijala, to dovodi do grotesknog tretiranja idova pod nacistikim reimom. Takvo postupanje potom se koristi i napuhuje kako bi se opravdalo preuzimanje Palestine kao idovske" postojbine. Nitko se tom metodom nije sluio oitije od lorda Victora Rothschilda u njegovim govorima u Gornjem domu britanskog parlamenta kada je traio hitnu podrku za idovsku dravu u Palestini. Kakva li se to juha kuha? Oso bno mislim da kuhau u ruci dri Elita. Zloglasnu Hitlerovu knjigu Mein Kampf za

pravo je napisao general-bojnik Karl Haushofer koji je priznao da glavni izvor ideja" ondje sadranih dolazi od Halforda J. MacKindera, direktora elitinog Londonskog ekonomskog fakulteta. Godine 1996. slubeni njemaki dokumenti koje je otkrio je dan ameriki student takoer dokazuju da su mnogi Hitlerovi vodei asnici i tisue pripadnika njegovih postrojbi bili idovskog podrijetla. U Britaniji, kako mi se ini, javno mnijenje gotovo je natjerano" da Hitlera igno rira sve dok njegov program ponovnog naoruavani a nije uvelike uhvatio maha. Po toni, kada su se Nijemci pripremili za borbu, britanska je javnost zasipana prikazima Hitlera kao udovita kojeg se poto-poto treba zaustaviti. Kolektivna britanska psiha bila je poput malog djeteta u rukama psihijatra. Mislim da su takvu politiku koor dinirali lord Milner i tajno drutvo Okruglog stola zajedno s Kraljevskim institutom za meunarodne poslove u Chatham Houseu. Dva paravana za ta dva vrlo razliita stadija bili su premijer Neville Chamberlain i njegov nasljednik, Winston Churchill (Kom. 300). Chamberlain i njegov bliski suradnik lord Halifax (lan Okruglog stola gotovo od njegova osnivanja i lan Komiteta 300), podravali su politiku ugaanja Hitleru. S takvom politikom su se Milner i kolege mu manipulatori sloili. U svojim govori ma lanovi najvieg rukovodstva Okruglog stola/Kraljevskog instituta, poput Lionela Curtisa (Kom. 300), Leopolda Ameryja i lorda Lothiana, svesrdno su se zalagali za blagonaklonost prema Hitleru tijekom 1930. U svibnju 1933. Hitlerov predstavnik (Alfred Rosenberg) otiao je u Englesku na sastanak sa sir Henryjem Deterdingom (Kom. 300), elnikom kompanije Royal Dutch Shell; GeofTreyjem Dawsonom, ure dnikom novina T\\e Times (u vlasnitvu Astora (Okrugli stol, Kraljevski institut)), za stupnikom u parlamentu Walterom Eliotom; 1. viskontom Hailshamom, ministrom rata i vojvodom od Kenta, bratom kralja Edward VIII i kralja Georgea VI. Edward, koji je navodno simpatizirao Hitlera, kasnije se zaljubio u jednu Amerikanku, gu. Simpson. Odstupio je s britanskog prijestolja te se preselio u rotildski zamak u Au striji nakon vladavine od svega 325 dana. Nagaa se da je pravi razlog njegovog na putanja Britanije to to nije podravao rat s Njemakom, za kojeg su manipulatori znali da se planira. Kada je 1936. Hitler najavio ponovnu militarizaciju Rajnske oblasti, britanska se Vlada s time sloila. Posredstvom svojih novina The Times takvo vienje Hitlera pro micali su i Astori. Ovlateni ivotopisac lorda Halifaxa pokazuje kako su Milnerova svita i britanska Vlada potajno pregovarali s Njemakom i predlagali da se Hitleru dade kontrola nad unutranjim dijelovima Europe. Bio je to dio pakta Britanije-Njemake-Sjedinjenih Drava kojeg je predloio Milnerov suradnik lord Lothian na su sretu s Hitlerom u sijenju 1935. S Hitlerom se lord Halifax sastao i u Berchtesgadenu 19. studenog 1937. Istraivanje Carrolla Quigleya o anglo-amerikom establimentu otkriva da je Halifax (Kom. 300) uvjerio Hitlera u tri stvari: a) da je Britanija sma trala Njemaku glavnim titom protiv komunizma u Europi; b) da je Britanija bila spremna postati dijelom sporazuma etiriju sila, zajedno s Francuskom, Njemakom

125

i Italijom; c) da e Britanija dopustiti Njemakoj da pregazi Austriju, ehoslovaku i Poljsku, ukoliko britanska javnost ne zatrai da se Njemakoj objavi rat.1 Svi elementi Okruglog stola, Kraljevskog instituta za meunarodne poslove i njima pridruene organizacije, publikacije i lanovi upregnuti su s ciljem da se proda" politika popu tanja. Jedina stvar zbog koje je rat s Njemakom mogao izbiti prije negoli je planirano bilo je britansko javno mnijenje, stoga je propaganda politike poputanja pojaana. U oujku 1938., nekoliko mjeseci nakon susreta Halifaxa i Hitlera, nacisti su napali Au striju. Francuski premijer Daladier otiao je u London zatraiti britansku podrku za zatitu ehoslovake protiv Hitlerove agresije, no Chamberlain je to odbio. tovie, izgleda da se Francuze nagovaralo da izvre pritisak na Cehe kako bi ovi s Hitlerom potpisali sporazum. U svojim govorima u Gornjem domu te u Chatham Houseu, lord Lothian je osuivao Cehe to Njemakoj nisu inili ustupke.5 U susretu s izvjestite ljima amerikih novinskih izdanja u londonskom domu Astorovih, Chamberlain je iznio sraunatu primjedbu koja se, uostalom, mogla i zanijekati, iz koje se dalo iitati kako on smatra da bijedan dio svog teritorija esi trebali ustupiti Njemakoj.6 Kada su vijesti objavljene, ledi Astorje poricala da se susret odrao, ali je kasnije priznala da je do susreta ipak dolo. Politika koju je Chamberlain u glavnim crtama iznio pred novinarima, dobila je potporu u uvodnom lanku novina The Times, iji su vlasnici bili Astori. Izazvalo je to tako burne prosvjede daje manipulacija javnog mnijenja postala jo ea. lanak se pojavio ve 7. rujna 1938. zato to su znali da se blii njemaki napad na ehoslo vaku. Kasnije istoga mjeseca lord Halifax i ostali posluili su se propagandnim pote zom poznatim kao zastraivanje ratom". Vlada je pustila u optjecaj prie u kojima se uvelike preuveliavala mo njemakih snaga. Izmeu redaka se stavljalo do znanja da bi uskoro, zarati li Britanija s Hitlerom, njemako zrakoplovstvo Englesku bombar diralo otrovnim plinom. Vlasti su ak ile toliko daleko, to je doista smijeno, da su naredile kopanje rovova u londonskim parkovima te su stanovnicima dijelile plinske maske! Ali, naravno, ma kako budalasto bilo - jer, kakve koristi od rovova u parkovi ma? - vlasti nije zanimala njihova vojna svrhovitost. Radilo se o manipulaciji umom. Htjeli su zastraiti javnost i navesti je da pomisli kako stupanje u rat s Njemakom i nije ba najbolja ideja. Takvom utisku doprinio je i Chamberlain govorei za radio BBC daje spor izmeu Njemake i ehoslovake: ... svaa u nekom dalekom pre djelu izmeu naroda o kojima ne znamo nita".7 U biti, glavna poluga tog plana bila je nacistika invazija na ehoslovaku jer bi Hitler tada dobio resurse neophodne da Njemaka postane jedna od vodeih vojnih sila, sposobna za dugotrajno ratovanje. Autorica Gertrude Elias o tome kae:
akje iz dananje perspektive bjelodano da su tome kumovali sporazumi posti gnuti prije rasprodaje ehoslovake u reiji Chamberlaina 1939., ime je Njema ka postala vojna supersila. injenica je, meutim, da su pogoni kode, najvee

126

tvornice vojne opreme u sredinjoj Europi, kojom je upravljao francuski Schneider Creuzot, zatim pogoni poput Wittowitza, najvee eliane iji su vlasnici Rothschildi, pa eki pogoni za izradu eksploziva, ve bili predati u ruke Nijemcima... ...Smrtna presuda [ehoslovakoj] potpisana je u glavnom uredu podrunice Unilevera u Aussigu, sjeditu pronacistike klike."8

Kada je u oujku 1939. Njemaka okupirala cijelu Cehoslovaku, dolo je do izne nadnog i zauujueg preokreta u stavovima Milnera i Okruglog stola. Rat s Njema kom odjednom su poeli odobravati. U predratnoj strategiji Elite u Britaniji sazrijelo je vrijeme za drugi udarac. Chamberlain je posluio svojoj svrsi dajui Hitleru vre mena da obnovi njemako naoruanje (uz podrku Wall Streeta), a njemako se po druje utjecaja proirilo. Diktatori slinih nazora postavljeni su u Italiji (Mussolini) i panjolskoj (Franco). O.K. momci, spremni smo. Krenite u rat. I Hitler je naveden da povjeruje kako mu se nitko nee suprotstaviti, no i to e se preko noi promijeniti. Milnerova skupina, posredstvom svog izdanja, asopisa The Round Table, vrila je pritisak da se, tijekom razdoblja o kojem govorimo, Hitleru po puta. Sada su protiv Njemake zazivali Veliku alijansu" Poljske, Rumunjske, Fran cuske i Britanije. Lord Lothian i lord Astor, ta dvojica popustljivih prepredenjaka, odjednom su poeli odravati govore u kojima su iznosili upravo suprotno onome to su kazivali ranije. Objavimo Njemakoj rat!" vikali su. Lothian je takoer zagovarao savez s Rusijom. Zahtijevali su provoenje novaenja u oruane snage, kao to su to inili i Astorov Times1 i lord Amery, ovjek koji je tako revnosno podupirao Hitlera. Taj zaokret u politici nije ak bio niti pretjerano suptilan. Ako ste poznavali strategiju Elite, bio je bolno oigledan. Chamberlainova korisnost Eliti bila je gotovo iscrpljena. U tijeku je ve bilo uvoenje njegovog nasljednika Winstona Churchilla (Kom. 300). Preostalo je jo samo da se Chamberlaina makne s poloaja, pa su se poeli otriti noevi njegovih bivih prijatelja". Malo je zornijih primjera licemjerja u Donjem domu britanskog parlamenta od sluaja kadaje Leopold Amery, podsjeajui na Cromwella, povikao prema klupama lanova vlade: Ovdje sjedite zaista predugo, bez neke velike koristi. Otiite, molim vas, neka vas noge nose. Tako vam svega, idite!"10 Idite, zbog toga to ste provodili politiku koju je zagovarao Amery sve do iznenadnog zaokreta 1939. Ledi Astor koja je Chamberlainovu politiku bila podravala u cijelosti, okrenula se protiv njega jo i ranije: Hoe li premijer hitno dati do znanja njemakoj vladi s kolikim uasom itava ova zemlja promatra postupke Njemake?" upitala ga je 1939. godine. Chamberlain nije odgovorio, ali drugi konzervativni zastupnik u parlamentu, major Vyvyan Adams, saeo je Chamberlainov mogui odgovor u povi ku prema ledi Astor: Glavni uzrok tomu ste vi!"" Chamberlain je naprosto bio rtveni jarac, svjesno ili nesvjesno, a premijer je po stao Churchill. U Downing Streetu sada je stolovao zagovornik rata, a iste veeri kada je preuzeo uzde Britanskog carstva, 11. svibnja 1940., otpoela je politika bombar

127

i istina e vas osloboditi

diranja civilnih meta. Churchillova je obitelj povezana s Rothschildima (Kom. 300). Winstonovog oca, lorda Randolpha Churchilla, financirala je dinastija Rothschild dok je bio britanski ministar financija sredinom 1800-tih, a njegov najprisniji pri jatelj bio je Nathaniel Rothschild. Kada je Randolph Churchill umro, Rothschil dima je dugovao nekih 65.000 funti.12 Dugovao im je i Winston, koji je bio dobar prijatelj lorda Victora Rothschilda i Rothschildov vrhunski manipulator u Americi, Bernard Baruch.13 Jedno pored drugog, imena Rothschilda i Churchilla nalazimo i danas. Godine 1995. neke od Churchillovih spisa i govora njegova je obitelj pod neobinim okolnostima prodala Memorijalnom fondu nacionalne batine (engl. National Heritage Memorial Fund) za 12.500.000 funti, zahvaljujui novcu nama knutom iz dravne lutrije. Predsjednik Mcmorijalnog fonda nacionalne batine, koji je spise pristao kupiti za tako veliku svotu, jest lord Jacob Rothschild. Vane su bile i Churchillove vrste veze s Bernardom Baruchom i s elitnom obitelji pozna tom pod imenom Cecil. Oni su ga kontrolirali u prilino velikoj mjeri. Cecili imaju dugotrajne veze s mreama koje je uspostavio jo jedan paravan elite, jezuiti, te s dragim obiteljima europske elite kao to su Habsburzi i talijansko Crno plemstvo. Churchill je tono znao to radi. U nepuna dva tjedna od preseljenja na adresu Downing Street br. 10 Churchill je pomou zloglasne Uredbe 18b" zatvarao stotine Britanaca koji su se protivili ratu ili ukazivali da ga je izreirala neka tajna sila.14 Tu metodu treba objelodaniti u svakom vodiu za stjecanje slobode. Jedan od postupaka je usmjeravanje javnosti u odreenom smjeru pomou propagande, ali da ste vi na mjestu manipulatora takoer biste trebali sprijeiti svakoga tko iznosi drukije informacije. Britanska se administracija posluila Uredbom 18b da zatoi - bez suenja - one koji su htjeli otkriti tko zaista stoji iza rata, a pred javnou se pravdala da to ini na temelju napisa u medijima o podrivakoj Petoj koloni" u Britaniji koja podrava Hitlera. Uredba 18b uvedena je prije rata kao odgovor na podmetanje eksploziva u Londo nu, za to je okrivljena IRA. Njome je, vrlo prikladno, omogueno zatvaranje ljudi na temelju postojanja puke sumnje". Drava nije morala nita dokazivati, to me na vodi na pomisao daje taj zakon bio jo jedan sluaj stvaranja problema" (bombaki napadi u Londonu prikaeni IRA-i), a potom i nuenja rjeenja": uredbe koja vam daje mo da uhitite i zatoite koga god elite, kada god elite, tijekom rata za kojeg ve znate da je na pomolu. Jedna je dama, gospoa Nicholson, supruga istaknutog admirala, bila uhiena za navodno urovanje s Petom kolonom", ali je na suenju osloboena po svim tokama optunice. Dok je naputala sud, osloboena svih optu bi odlukom suca i porote, uhiena je na temelju Uredbe 18b i osuena na nekoliko godina zatvora. To se dogaalo u zemlji, pod Churchillovom vlau, koja se trebala boriti za slobodu! Tko je bio britanski obavjetajni asnik zaduen da iznosi optube na temelju Uredbe 18b? Lord Victor Rothschild, Churchillov prijatelj, a ja bih rekao Churchillov manipulator.15 Rothschild je nadzirao obavjetajnog operativca koji je slubeno bio zaduen za 18b, Maxwella Knighta. Istraivaica obavjetajnih slubi)

128

P Kitty Little, koja je pedeset godina prouavala aktivnosti lorda Rothschilda, rekla mi je sljedee:
Nadzirui antisubverzivnu borbu i primjenjivanje Uredbe 18b, Rothschild je imao mnogo prostora za subverzivno djelovanje. Pruala mu se prilika da pripadnike triju tajnih sekcija svoje organizacije izuzme iz istrage, dok se on koristio Uredbom na dva naina. Sjedne strane, mogao je slobodno zatvarati ljude poput Fuchsa [so vjetskog pijuna i nuklearnog fiziara, Klausa Fuchsa, koji e kasnije raditi na proje ktu atomske bombe] i slati ih u logor u Kanadi gdje su upoznavani s ustrojstvom subverzivne malno organizacije ili su nastojali osujeivati aktivnosti njenih lanova. Od tada, karijere i utjecaj mnogih arugih ljudi - ije je normalno domoljublje ili nor znanstveno djelovanje redovito bilo protivno eljama subverzivnih agenata - neo ili'ekstremno desniarsko', ili bjanjivo bi bili osujeivani ili onemoguavani. Njegovi su agenti dosegnuli stadij gdje se rodoljublje ocrnjivalo kao'faistiko', 'rasistiko' ili 'antisemitsko'."16

Poznata rtva Uredbe 18b bio je konzervativni lan parlamenta, kapetan Archibald Maule Ramsey, koji je bio doao s Kraljevskog vojnog koleda u Sandhurstu. U Pr vom svjetskom ratu Ramsey je sluio u 2. bataljunu garde Coldstream, a tee je ranjen 1916. Izbijanje Drugog svjetskog rata priivao je idovskim manipulacijama, to je i otvoreno govorio. Miljenja sam da se bacanjem krivnje na bilo koju rasu za bilo koja nedjela stvari opasno pojednostavnjuju i da se time stjee pogrean dojam kako su odgovorni svi Zidovi. Sutinski, to nipoto nije sluaj. Uvjeren sam da je idovski narod u cjelini rtva Svjetske Elite, a ne njen operator. No, da su u to umijeani neki ljudi idovskog podrijetla, posve je neupitno. Zato se snebivamo kada ujemo neto slino, a smatramo daje sasvim normalno rei da su umijeani neki Arapi ili Nijemci, ako ve jesu? Svi smo mi ljudi. Ili bismo trebali biti. Briga me kakva tijela ljudi imaju. Zanima me ono to ine. Ramsey je sasvim razlono ukazao na tajno manevriranje i postavio je vrlo umje sna pitanja u Donjem domu, dok su veina ostalih lanova parlamenta, kao i obino, bili lak plijen, podesan za manipulaciju. U izjavi upuenoj predsjedniku parlamenta i lanovima Donjeg doma, sastavljenoj u zatvoru Brixton, Ramsey je tvrdio da je ra zotkrio gotovo trideset organizacija koje su djelovale u Britaniji, u nastojanju da pro vedu ono to nazivam Elitinim programom. Imena koja su meusobno povezivala i kontrolirala te organizacije bili su, prema Ramseyu, sljedea: profesor Harold J. Laski (Fabijansko drutvo i Laburistika stranka), Israel Moses SiefF, profesor Herman Levy, Victor Gollancz te lanovi parlamenta D. N. Pritt i G. R. Strauss. Uglavnom je rekao, s obzirom na ono to e se kasnije razviti u Europsku zajednicu, da je tijekom istraivanja razobliio urotu kojom se eli uspostaviti nekakva Savezna Europa. To se zasigurno pokazalo tonim. U veljai 1940. izjavio je da mu je u ruke dospjela neka literatura o odreenoj novoj skupini koja zagovara Saveznu Europu pod cen

i istina e vas osloboditi

traliziranom vlau. Popis imena podupiratelja bio je zapanjuju", rekao je. Kao da je prepisan s prikaza kojeg sam upravo bio dovrio." Na tom su se prikazu nalazila meusobno povezana imena i organizacije za koje je naveo da orkestriraju ratom, od kojih su neka spomenuta ranije.17 Tu problematiku Ramsey je iznio postavivi jedno pitanje u Donjem domu. Zatraio je odgovor, odnosno potvrdu da stvaranje jedne Savezne europske unije nije jedan od ciljeva vlade, ali dobio je tek suzdran i neodre den odgovor. Kao to emo vidjeti, Ramsey je, u biti, prepoznao jedan od kljunih razloga izbijanja rata. Najvea prijetnja manipulatorima mogle su biti njegove veze s Tylerom Kento amerikim slubenikom zaduenim za kodirane materijale u Amerikom velepo slanstvu u Londonu, gdje je Joseph Kennedy (otac J. R K.-a) bio veleposlanik. Ka snije e Kennedy rei da se suprotstavljao ratu zbog toga to se rat nastojalo izazva ti manipulacijama. Vie o tome u 12. poglavlju. Kent je bio slao ifrirane brzojave izmeu Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta prije nego to je Churchi postao premijer. Obojica su bili dio prijevare, ega su itekako bili svjesni. Churc' je u to vrijeme bio ministar pomorstva. Sadraj brzojava potvruje da je rat uistin bio namjeten, pri emu su Churchill i Roosevelt u zajednikoj uroti snovali budue dogaaje. Brzojavi su takoer otkrivali da je manipulacijom izazivanja rata u Europi koordinirano iz New Yorka. Ramsey je neke od tih dokumenata vidio u Kentovom stanu na adresi Glouceste Place br. 4 7 . Nakon posjeta kotskoj namjeravao je pregledati i ostatak te s njiho vim sadrajem upoznati Chamberlaina. U njegovoj odsutnosti, Chamberlain je za mijenjen Churchillom, a kada se Ramsey vratio u London uhien je na pragu svoje kue temeljem Uredbe 18b. Ostatak rata proveo je u zatvoru, kao i Tyler Kent koji je proglaen krivim za kradu dokumenata iz Amerikog veleposlanstva.18 Veleposlanik Joseph Kennedy otpustio je Kenta netom prije negoli su ga uhitile britanske vlasti, liivi ga time diplomatskog imuniteta u vezi krivinih postupaka na britanskim su dovima. Sueno mu je u tajnosti, na nain koji je nezakonit po amerikom Ustavu. Kent i Ramsey ostatak rata proveli su u zatvoru u Britaniji, zajedno s jo jednom istraiteljicom, Annom Wookoff, kako bi ih se sprijeilo da objelodane istinu o ratu i nain kako je rat zapoeo. Kao dio svoje obrane protiv optubi Kent je naveo daj Roosevelt pripomogao da se s vlasti makne Chamberlain i na njegovo mjesto posta vi Churchill, kao i da je to dio niza dogaaja isplaniranih s ciljem da se u rat uvuc Amerika. U SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu ratni voe, Roosevelt i Churchill, jo uvijek se slave kao ratni heroji, no legende i zbilja meusobno su udaljeni svjetlosnim go dinama. ak i opeprihvaena povijest" koja kae da se Churchill uivo obratio naciji pre ko BBC-a da joj podigne moral (s reenicama poput Borit emo se s njima i na plaama) jest tlapnja. BBC nikad nije emitirao Churchillove govore uivo ili u cijelosti' Govore je bio odrao u Donjem domu, a kratki snimljeni izvaci kasnije su koriste u

pregledima vijesti. Poslije rata njegove cjelovite govore za diskografsku kuu Deaa snimio je jedan glumac.19 Sada kada su svi igrai - Roosevelt, Churchill i Hitler - bili na svojim mjestima, Elita je mogla intenzivirati rat i pretvoriti ga u sukob svjetskih razmjera. Bio je to, kako se i planiralo, krupan svjetski problem koji je zahtijevao krupno svjetsko rjee nje: Ujedinjene narode, Europsku zajednicu i sve ostale centralizirane institucije koje e se pojaviti nakon 1945. Prema Rooseveltovom sinu, pukovniku Elliotu Rooseveltu, njegov otac se, odlazei toboe u ribolov, u kolovozu 1941. sastao s Churchillom na ratnom brodu u Zaljevu Argentia. Na sastanku su bili i lord Beaverbrook (vlasnik londonskih novina Daily Express) i Averell Harriman (ija je obiteljska tvrtka financi rala boljeviku revoluciju, Adolfa Hitlera, nacistiki ratni stroj i eugenike organiza cije koje su zagovarale prisilnu sterilizaciju tegleih klasa" kako bi se stvorilo mjesto jednoj Nadrasi). Eto, takvi su se ljudi sastali da bi dogovorili naine suprotstavljanja Hitlera! Churchill, Beaverbrook i Harriman bili su lanovi Komiteta 300. Harriman je bio blizak i Rooseveltu i Churchillu te je djelovao kao posrednik, savjetujui obojicu. S tog je poloaja mogao manipulirati dvojicom voda kako mu se prohtjelo ili, bolje reeno, kako se prohtjelo Svjetskoj Eliti. Njen je pak bio pro blem kako nagnati ameriki narod da alje svoje sinove i keri u jo jedan rat u |uropi koji, po svemu sudei, s njima nema nikakve veze. Amerikanci su se toliko revnosno protivili ratu da je jedina ansa da Roosevelt opet bude izabran bila da kae kako nema nikakvu namjeru slati njihovu djecu da se bore u Europi ili bilo gdje drugdje, ponavljajui rijei Woodrowa Wilsona prije nego to je ovaj Ameriku poveo u Prvi svjetski rat. Roosevelt je lagao, kao to je lagao i Wilson. Evo to je, modu ostalim, govorio:

...Govorei pred vama, majke i oevi, jo vas jednom uvjeravam. Rekao sam to i prije, ali rei u to opet i opet i opet. Vae sinove neemo slati ni u kakve vanjske ratove."20 Dakle, svaku najavu slanja vojske u Europu slobodno moete smatrati smiljenom neistinom."2'
Izgovarajui te rijei, cijelo je vrijeme znao daje Drugi svjetski rat skrojila Elita i da SU dogaaji, koji e pripomoi da ameriko javno mnijenje prihvati ulazak SAD-a u fat, iza kulisa odavno u tijeku. Roosevelt je krio meunarodne zakone o neutralnosti i skakao sam sebi u usta kada je opskrbljivao Britance vojnom opremom i naorua"jem ne samo kradomice ve i na temelju Zakona o zajmu i najmu. Neki lanovi Kon8resa ipak su shvatili to se dogaa. Zastupnik iz Missourija Philip Bennett je rekao:

Ali nae se momke nee slati izvan naih granica, kae predsjednik. Glupost, g. Predsjedavajui; u trenutku dok ovo govorim njihovi se leajevi ugrauju u nae

i istina e vas osloboditi

transportne

brodove.

Upravo

dok

ovo

govorim,

ploice

za

identifikaciju

mrtvih

ranjenih tancaju se u tvrtki William C. Ballantyne and Co. iz

Washingtona."22

Do dandanas opeprihvaeni povijesni prikazi opisuju Roosevelta kao ovjeka koji se uzaludno trudio izbjei rat".23 Prema planu Elite, odavno poznatom samom Rooseveltu, trebalo je upriliiti nekakav napad na Sjedinjene Drave, to bi toliko razgnjevilo javno mnijenje da bi ljudi prihvatili ulazak u rat protiv agresora te poslje dino ukljuivanje i u europski sukob. Kao lan administracije Woodrowa Wilsona u Prvom svjetskom ratu, Roosevelt je bio vrlo dobro izvjeban u manipuliranju ja vnog mnijenja posredstvom unaprijed skovanih dogaaja. Godine 1939. senator P. Nye iz Sjeverne Dakote izjavljuje da je vidio niz svezaka pod nazivom Sljedei rat", ukljuujui i onaj naslovljen Propaganda u sljedeem ratu". O tom sam dokumentu govorio u jednom od prethodnih poglavlja, a u njemu se otkriva kako je Amerikanci ma obeano da e Britanija priznati idovsku postojbinu u Palestini ako Amerikanci uu u Prvi svjetski rat. Kao to je senator Nye iznio na svjetlo dana, u materijalima se nalazila i strategija za usmjeravanje javnog mnijenja ka prihvaanju amerikog uplitanja u drugi svjetski sukob, za kojeg se u tim dokumentima - napisanim izmeu dva rata - kae da e nastupiti. U dokumentu o propagandi, izvorno napisanom u Britaniji, stoji:
Uvjeriti ih [Sjedinjene Drave] da preuzmu nau ulogu bit e mnogo tee, zapravo toliko teko da e biti gotovo neizvedivo. U tu je svrhu potrebna konkretna prije tnja Americi, prijetnja, tovie, koju e propaganda morati jasno predoiti svakom graaninu, prije negoli se Republika ponovno dohvati oruja u nekoj izvanjskoj razmirici... Logino, stvari bi bile mnogo jednostavnije kada bi se umijeao Japan [moj na glasak], ime bi se moda, a rekao bih i sigurno, Amerika bez daljnjeg okolianja uvukla u rat. U svakom sluaju, za postizanje tog cilja mogli bismo zahvaliti naim propagandistima, to bi bio logian i oit rezultat njihova truda. Uostalom, na isti su nain u Velikom ratu [Prvom svjetskom ratu; op.prev] upleli u sukob Sjedinjene Drave i Njemaku... Sreom, naa propaganda u Americi ima dobre temelje. Moemo biti potpuno

iskreni, jer igrat emo na staru kartu politike igre - demokraciju. Moramo jasn izraziti nae pouzdanje u demokratski oblik vladavine i nau vrstu odlunost da s oslanjamo na... staru boicu oemokratske koloteine."24

Manipulacijom oko Roosevelta koordinirao je Bernard Baruch i ona fasada Svjet ske Elite: Vijee za vanjske poslove (CFR). Baruch je predsjedavao Odborom ratM industrije tijekom Prvog svjetskog rata te je bio meu savjetnicima" koji su prego

izvorni planovi

varali o visini ratne odtete dosuene Nijemcima u Versaillesu. Bio je apat u Rooseveltovom uhu, kao to je to bio mnogim predsjednicima. Vijee za vanjske odnose kovalo je plan kojim e izazvati neprijateljstvo Japanaca u takvoj mjeri da e ovi na pasti Sjedinjene Drave. Predvodnik takve politike bio je Rooseveltov ministar rata Henry Stimson, osniva CFR-a. U svoj je dnevnik zapisao: Dolazimo do kakljivog pitanja igranja diplomatskog ping-ponga pomou kojega emo navesti Japan da za igra na lou kartu i uini prvi otvoreno lo potez".25 CFR-ova radna skupina iz pro jekta Istraivanja rata i mira poslala je Rooseveltu dopis, predlaui da se Kini prui pomo u njenom sukobu s Japanom te da se japanska imovina u SAD-u zamrzne i nametne trgovinski embargo, a da se Japanu odbije pristup Panamskom kanalu. Preporaam vam odlinu knjigu Pearl Harbor, pria o tajnom ratu (Pearl Harbor, 'Ihe Story Of The Secret War)2b Georgea Morgensterna, u kojoj se potanko opisuje kako su Japanci isprovocirani da napadnu Pearl Harbor, na Havajima 7. prosinca 1941. etiri godine prije napada Rooseveltova je administracija prislukivala i deifrirala tajne poruke Japanaca. Znali su da Japanci namjeravaju upozoriti svoja diplomatska predstavnitva diljem svijeta o odluci da stupe u rat preko lane vremenske progno ze u svakodnevnom emitiranju vijesti na kratkom valu radija, na japanskom jeziku. Prognoza oborine, uz udare istonog vjetra" upuivala je na rat sa Sjedinjenim Dr avama; vedro vrijeme, uz udare zapadnog vjetra" oznaavalo je odluku da se zarati s Britanijom i nizozemskim kolonijama na Istoku; dok je oblano vrijeme, uz udare sjevernog vjetra" znailo rat s Rusijom. Kao to se moglo uti tijekom kongresne istrage27 1945. godine, poruke koje uka zuju na odluku da se stupi u rat sa Sjedinjenim Dravama i Britanijom, ali ne i s Rusijom, uhvaene su i deifrirane 3. prosinca 1941. - etiri dana prije napada na Pearl Harbor. Nakon toga iz dokumenata Mornarice navedene poruke su nestale". Druge deilrirane poruke Rooseveltu su pruile informacije o najavljenom napadu na Pearl Harbor, ali stanovnitvo o tome nije obavijeteno. Dana 27. sijenja 1941. ameriki veleposlanik u Tokiju Joseph Grew napisao je Rooseveltu izvjetaj u kojem ga obavjetava da e, u sluaju rata, prva meta biti Pearl Harbor.28 Sveukupno uzevi, Roosevelt je imao informacije iz osam razliitih izvora koji su ukazivali na vrlo izvje stan napad.29 Do napadaje moralo doi jednostavno zato to se manipulacijom htjelo navesti ameriko javno mnijenje da pristane na ulazak u rat koji je odavno isplaniran. A ponajvie su nasamareni Japanci. Oni jesu napali SAD, ali su navedeni da to uine, i to lukavtinom samih Amerikanaca, ali i Nijemaca. Joachim von Ribbentrop, njemaki ministar vanjskih poslova, vrio je pritisak na Japance da napadnu Sjedinjene Drave. Dana 6. prosinca odluci Japanaca da stupe u pridonio je i Hitler svojim nagovjetajima da su njemake snage pred ulaskom u Moskvu. Dan nakon napada na Pearl Harbor, 8. prosinca, dolazi vijest da se Nijemci Povlae s ruskog fronta. U napadu na Pearl Harbor ubijeno je tri tisue ljudi koji su nove rtve Elitina plana da zagospodari svijetom, ali najvei dio kreme" ameri ke Mornarice u to je vrijeme bio izvan luke. Iznenaeni? Dan poslije Pearl Harbora

i istina e vas osloboditi

Allen Dulles postavljen je u Ured koordinatora informacija, koji je kasnije postao Ured stratekih slubi (OSS), a potom CIA. Plan je bio izvanredno uinkovit jer je javno mnijenje reagiralo tono kako se i eljelo. Amerika se nala u jo jednom ratu u Europi, a nai momci" koje se nee slati u Europu (prema Rooseveltu) sada su bili na putu onamo, gdje e mnogi od njih poginuti. Churchillova reakcija na najnovije vijesti glasila je: To je ono o emu sam sanjao, emu sam stremio i na emu sam radio, a to se sada i ostvarilo".30 Mogao je dodati: 1 cijelo sam vrijeme znao da e se ostvariti". lanovi Okruglog stola/Kraljev skog instituta za meunarodne poslove bili su savreno rasporeeni da koordiniraju manipulaciju u Sjedinjenim Dravama. Lord Lothian, koji je agitirao za poputanje Hitleru a potom zahtijevao rat, imenovan je britanskim veleposlanikom u Sjedinje nim Dravama. Nakon to je u prosincu 1940. umro, zamijenjen je u Washingtonu drugim elitnim lanom Okruglog stola/RILA, lordom Halifaxom (Kom. 300). Ako se sjeate, to je ovjek koji je predloio da se s Hitlerom postigne dogovor, nakon njihova susreta 1938. Osim britanskog veleposlanstva u Washingtonu, pod kontro lom lanova Okruglog stola bili su Odjel za istraivanje i obavjetavanje britanskog Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstvo informiranja i sve agencije ukljuene u gospodarsku mobilizaciju i obnovu".11 Slina je situacija prevladavala u SAD-u. Utjecaj na Roosevelta od strane Vijea za vanjske poslove, s njegovim lanstvom koje je proimalo vladu, bankarstvo, trgovinu, medije i vojsku, teko da bi se moglo preci jeniti. Rooseveltov zet Curtis Dali, citiran u knjizi jima Keitha Prirunik o alternativi br. 3 (Casebook on Alternative 3), izjavio je:
Dugo sam vremena smatrao da je [Roosevelt]... razradio brojne vlastite koncepcije i ideje za dobrobit ove zemlje, SAD-a. Ali nije. Veinu njegovih ideja, njegovo politiko'streljivo', da tako kaem, unaprijed je i pomno za nj razradilo Vijee za vanjske poslove/Novarska Skupina Jednog Svijeta. Briljantno, s velikim uitkom, kao da gaa izvanredno podeenim artiljerijskim orujem, tim pripremljenim 'streljivom' pogodio je usred mete koja nije nita slutila, ameriki narod - otplativi time i zadr avi meunarodnu politiku podrku." (str. 25)

Dali takoer otkriva da je u proljee 1943. Roosevelt odbacio njemaku ponu du asne predaje". Ponuda je iznesena zapovjedniku Georgeu Earleu, Rooseveltovm osobnom vojnom ataeu u Istanbulu, od strane admirala Wilhelma Canarisa, ravna telja njemake tajne slube, a kasnije ju je ponovno iznio njemaki veleposlanik Fritz von Papen. Zanemarene su sve poruke koje je Earle odailjao Rooseveltu s pojedino stima o ponuenoj predaji.32 Manipulatori su eljeli da se rat nastavi sve dok svijet ne bude promijenjen u skla du s njihovom predodbom. Simbolino, Rooseveltova rezidencija (u Istonoj ulici broj 65. u New Yorku) na lazila se tik do sjedita Vijea za vanjske odnose! Dok je ovaj planet po drugi puta u

izvorni planovi

dvadeset i pet godina silazio u pakao, Elita gaje nepogreivo navodila u tom smjeru. Kao i u Prvom svjetskom ratu, osnovna je ideja bila da se, jednom kada sve bude go tovo, potpie mir pod uvjetima koje je diktirala Elita, te da se svijet po okonanju rata ostavi u situaciji koja se najlake moe kontrolirati. Hitler nije napao Britaniju kada mu je bila na pladnju (nakon povlaenja iz Dunkirka 1940. godine) jer - u to sam sve vie uvjeren - oni koji su ga kontrolirali nisu eljeli da se to dogodi. I, kao to je postalo oito poslije rata, vrhovnog zapovjednika Saveznika, generala Eisenhowera, Roosevelt (Svjetska Elita) je sprijeio da proelja Njemaku nakon to su Nijemci pregaeni, kako bi Carstvo Sovjetskog Saveza moglo dopirali do Berlina, ime bi se stvorili uvjeti za Hladni rat. Eisenhowerje bio bliski suradnik Rockefellera i Bernarda Barucha. Zahvaljujui njima njegovo napredovanje u slubi bilo je zapanjujue brzo. Nakon rata postao je predsjednik Sjedinjenih Drava. asopis Life je 9. travnja 1951. izvijestio da je Eisenhower uspostavio radio-vezu sa Staljinom preko amerike vojne misije u Moskvi, kako bi njih dvojica razradili njegov plan da se Amerikanci zaustave na rijeci Elbi te da se Rusima omogui da zauzmu Berlin. Poruku je pisao njegov po litiki savjetnik John Wheeler Bennett iz Kraljevskog instituta za meunarodne po slove, a zaprimio W. Averell Harriman, te je proslijeena Staljinu.13 eljezna zavjesa i Berlinski zid bili su tvorevine Elite po klasinom naelu podijeli pa vladaj i manipu liraj putem straha". Svjetski rat kao jedan od oblika kontrole bit e zamijenjen, barem na nekoliko desetljea, strahom od apokaliptinog sukoba izmeu Istoka i Zapada. Strah e biti raspirivan otkriem novog i razornog oruja - atomske bombe. Stvorili su je Amerikanci tijekom takozvanog Projekta Manhattan", pod vodstvom Roberta Oppenheimera, uz potporu Elitom upravljanog Instituta za napredna istraivanja pri Sveuilitu Princeton (gdje je Albert Einstein bio redovni gost). Poslije Rooseveltove smrti34 njegov nasljednik, jo jedan Slobodni zidar, Harry S. Truman, odobrio je upotrebu tog novog" oruja pri unitenju japanskih grado va Hiroime i Nagasakija 6. i 9. kolovoza 1945. Sama eksplozija u Hiroimi ubila je osamdeset tisua mukaraca, ena i djece. Bog zna koliko ih je odonda umrlo ili teko oboljelo zbog posljedica radijacije. Taj groteskni in neljudskosti politiari i vojni lideri opravdavali su pretpostavkom da je to bio jedini nain a se zatite ivoti Ame rikanaca koji bi - kako je reeno - bili izgubljeni u ogromnom broju da je odobren pohod na Japan. Sada znamo da to nije istina. Sada znamo da su Japanci pristali na predaju prethodnog proljea pod istim uvjetima kakvi su prihvaeni nakon baenih bombi. Car Hirohito bio je na to pristao nakon tajnih pregovora sa SAD-om, uz po sredniku ulogu Vatikana. Bivi britanski ministar (lan kabineta) Tony Benn kae da je za to saznao po ulasku u Vladu. Umirovljeni pukovnik Donn Grand Pre, piui za amerike istraivake novine The Spotlight, 12. rujna 1994. iznosi kako je i sam sa svim pouzdano znao da bi se Japanci bili predali prije Hiroime. Kae da je u svibnju 1945. bio pripadnik postrojbi koje su potiskivale ono to je preostalo od japanske voj ske van sjeverne Burme, dok su bombarderi B-29 u nizu napada zasipali bombama Tokio. Dva dana nakon tih svibanjskih napada, kae pukovnik, tadanji je ameriki

135

i istina e vas osloboditi

ministar vanjskih poslova Joseph C. Grew predsjedniku Trumanu preporuio da u uvjete za predaju Japanaca unese rijei ... predaja nee znaiti uklanjanje sadanje dinastije (cara Hirohita) ukoliko ju Japanci ele zadrati". Bili su to uvjeti pod kojima e se Japanci predati nakon strahota koje e doivjeti tri mjeseca kasnije. Dodatak sporazumu o predaji Trumanu se navodno svidio, ali nakon konzultacije sa svojim savjetnicima zamisao je odbaena iz vojnih razloga". Bilo je to pitanje odabira pra vog trenutka, govorili su oni razliitog miljenja. Trumanova e odluka stajati ivota desetke, a moda i stotine tisua ljudi. Pitanje odabira pravog trenutka" odnosilo se na Potsdamsku konferenciju kada e Truman, Churchill i Josif Staljin objaviti Japanu ultimatum - minus predloeni dodatak. Kao to pukovnik Donn Grand Pre sada kae:
Psiholoki gledano, krajnja namjera iza bacanja atomskih bombi bila je sijanje pla netarnog straha od nuklearne energije kako bi se drave natjeralo da svoj suvere nitet prenesu na jednu svjetsku vladu, predaju joj sve svoje oruje i vojne snage i odreknu se slobode."35

Nedugo prije Hiroime predsjednik Truman u jednom je izlaganju rekao: Narodi ma svijeta bit e isto tako lako ivjeti jedni pored drugih u jednoj svjetskoj republici kao to je i nama lako ivjeti jedni pored drugih u Republici Sjedinjenih Drava". Isti taj pristup zalaganja za centraliziranu svjetsku vladu i sve to se pod time po drazumijeva moemo uoiti u izjavama Alberta Einsteina, ovjeka upamenog po njegovu znanstvenom geniju, naime, jo se i danas za vrlo pametne ljude kau da su Einsteini". No, o njemu bi trebalo jo poneto rei. Einstein, koji je u Ameriku stigao iz Njemake preko vicarske, bio je dobar prijatelj Bernarda Barucha, financijera i osobe koja je vukla konce inih predsjednika, te lorda Victora Rothschilda, vjetog manipulatora unutar Britanske obavjetajne slube koji e prikupljati informacije o atomskoj energiji za tajni izraelski program nuklearnog oruja. Einstein je radio na izradi atomske bombe, a Baruch ju je nazivao savrenim orujem". Baruch se 1944. godine postavio na elo organizacije koju je nazvao Komisija Ujedinjenih naroda za atomsku energiju - esnaest mjeseci prije negoli je ua amerika vlada, ukljuujui tadanjeg potpredsjednika Trumana, uope saznala da bomba postoji, te prije prvog sastanka slubene osnivake skupine Ujedinjenih naroda! No, Baruch i njegovi ko lege manipulatori ionako su znali, jo od Prvog svjetskog rata, to se planira. Kada je Truman postao predsjednik i saznao za bombu a Ujedinjeni narodi bili slubeno ustanovljeni, postavio je Barucha na elo... Komisije Ujedinjenih naroda za atomsku energiju". I Baruch i Einstein kanili su se posluiti strahom od atomskog razaranja kako bi promicali uvoenje svjetske vlade. Kako li im je samo dobro doao primjer Hiroime i Nagasakija u isticanju razornih sposobnosti atomske bombe! Einstein je pozvao Sjedinjene Drave, Britaniju i Sovjetski Savez da formiraju jednu svjetsku vladu kojoj treba otkriti tajnu te bombe". Rekao je da su te tri drave jedine tri sile

izvorni planovi

s velikom vojnom moi" te ih je pourivao da tu mo (svjetsku vojsku) predaju svjet skoj vladi. Genij" nastavlja:
Svjetska bi vlada odluivala o svim vojnim pitanjima, a trebala bi imati jo samo jednu ovlast: da intervenira u zemljama gdje manjina tlai veinu i stvara onakvu nestabilnost koja dovodi do rata ... Koncept ne-mijeanja mora se napustiti, zato to je njegovo naputanje element ouvanja mira."36

Ova umna gimnastika kao da je sila sa stranica prirunika teme ponavljaju kao papagaji oni koji mirotvorne" snage pretvoriti u ajntajnovsku svjetsku vojsku. Pogledajte samo kriterijima gdje manjina ugnjetava veinu, prva intervencija trebala se izvriti u Sovjetskom Savezu za kojeg je on rekao svjetske vlade i vojske! Ali, ne. Genij je na to imao spreman odgovor:

za osoblje Elite, a takve Ujedinjenih naroda ele Bosnu. Po Einsteinovim svjetske vlade i vojske da bi trebao biti dijelom

Premda je istina da u Sovjetskom Savezu vlada manjina, ne mislim da su tamonje unutarnje okolnosti same po sebi prijetnja svjetskom miru. Treba imati na umu da stanovnici Rusije nisu imali duu politiku izobrazbu pa je promjene koje vode poboljanju uvjeta ivota u Rusiji morala izvriti manjina, iz jednostavnog razloga to ondje nije bilo veine sposobne da to uini."37

Kada to deifriramo ovom se ajntajnovskom spikom eli rei da se trebamo poslu iti strahom od masovnog unitenja kao poticajem za uspostavom svjetske (Elitine) vlade koja e na raspolaganju imati svjetsku vojsku, a moi e intervenirati kada god bude smatrala da bi to koristilo njenim interesima i moi. Godine 1946. Einsteinov britanski prijatelj Bertrand Russell (Kom. 300) izjavljuje da je neophodno, pomou straha od nuklearnog oruja, sve drave natjerati da se odreknu svog suvereniteta i pokore se diktaturi Ujedinjenih naroda.38 Takav je pristup prihvaen 1958. na drugoj Pagvakoj (Pugwash) konferenciji kada je dogovorena politika Obostrano zajame nog unitenja (engl. Mutual Assured Destruction - MAD). Konferencije je vodio Cy rus Eaton, poslovni partner obitelji Rockefeller.39 U stvarnosti, politika MAD-a uklju ivala je stvaranje nuklearnih arsenala na obje strane, sve do toke kada bi napad na onoga drugoga znaio unitenje za obojicu. Strah od takvog scenarija posluio bi kao izvanredno sredstvo kontrole vladine politike, kontrole izdvajanja za naoruanje i kontrole javnog mnijenja za cijeloga trajanja Hladnog rata, iako su na najviim razi nama manipulacije svi oni bili na istoj strani. Pavel A. Sudoplatov, ravnatelj sovjetske Obavjetajne uprave zaduene za razmatranje problema atomske energije tijekom Drugog svjetskog rata, sada potvruje da je tijekom rata Oppenheimer Sovjetima pri bavljao podatke o atomskoj bombi.10 Klaus Fuchs, njemaki nuklearni fiziar, radio je na Projektu Manhattan nakon stoje izbjegao" iz Njemake u Britaniju 1933. Fuchs, bliski suradnik lorda Victora Rothschilda (Kom. 300), kasnije je osuen na etrnaest

137

i istina e vas osloboditi

godina zatvora zbog odavanja tajni o britanskim i amerikim istraivanjima atomske energije Rusima. Poslijeratne Pagvake konferencije, potaknute od strane Einsteina i Bertranda Russella, bile su jo jedan nain prenoenja znanstvenih podataka od je dne strane na drugu tijekom navodnog Hladnog rata". Takoer su pomogle Victoru Rothschildu da prikupi hrpu informacija o istraivanjima nuklearne energije i preda ih Izraelu, kao to emo vidjeti kasnije. Isprva je teko povjerovati, ali ne morate suvie daleko traiti da biste uvidjeli kako gotovo svaki krupniji a negativni dogaaj svjetskog znaaja jest dio istog dugoronog plana kulta Svevideeg Oka za preuzimanje ovog Planeta putem centralizirane svjet ske vlade, sredinje banke, valute i vojske. A to se provodi programiranjem ljudskog uma. elimo li to sprijeiti i dopustiti ovjeanstvu da procvjeta svojim punim po tencijalom ljubavi i sklada jednu stvar moramo poduzeti prije svega ostalog. Moramo prestati razmiljati crno-bijelo i omekati nae krute sustave vjerovanja. Ovaj svijet nije crno-bijel. Niti je takvo ita drugo. Ukoliko imate krut sustav vjerovanja zatvoren za beskrajne tananosti ivota postajete instrument manipulatorske druine. Smatrate li da je nekakav vlasnik tvrtke koji nosi prugasto odijelo po samoj toj definiciji lo, a da niste sasluali to ta osoba ima za rei, tada va um nije va vlastiti. Isto vrijedi za one koji, ugledavi beskunika ili putnika namjernika, odmah pomisle icar" ili skitnica". Ili oni koji vjeruju da je ova ili ona rasa manje vrijedna od njihove vlastite. Nitko nije sasvim dobar i nitko nije sasvim lo. Zbog toga to je nain razmiljanja velike veine ljudi u Britaniji prije i tijekom Prvog svjetskog rata bio tako nefleksibilan i krut, prodana' im je ideja o borbi dobra i zla, iako se ista sila nalazila u pozadini obje strane. Time je takoer postignuto da se ljude koji su imali hrabrosti ustati i prosvjedovati protiv manipulacije baci u zatvor bez suenja, za itavog trajanja rata. Ako propitkuje nau stranu mora da si prista a druge strane, vjerovao je takav djetinjasti umni sklop. Takva vrsta nerazmiljanja omoguuje nastavak manipulacije. Jo i danas, ako govorei o svjetskoj obmani spo menete bilo koje ime ukljuenih protagonista koje je sluajno idovsko, odmah vas se igoe kao antisemita". Neki ljudi to rade namjerno kako bi okrnjili ugled istraivaa i umanjili efekt njihovih informacija. Drugi, poput ljudi koje nazivam Robotskim radikalima, mehaniki ponavljaju takve slogane zato to su njihovi umovi u ovom trenutku toliko kruti da se ne bi mogli nositi s idejom kako mnogima od njihovih ekstremno lijevih", radikalnih" heroja upravlja ista sila, a ponekad su dio iste sile koja upravlja onima koje doivljavaju kao neprijatelje s ekstremne Desnice". Upravo je ta naivnost omoguila da se dogode svjetski ratovi. Po drugi puta u e trdeset i pet godina i Ljevica" i Desnica" izmanipulirani su da zapodjenu sukob s najrazornijim i najstranijim posljedicama. Naalost, iste djetinjaste reakcije imamo i danas.

izvorni planovi

IZVORI
1 Donovan, The Universal Soldier (Pye Records, London, 1965.). Napisala Buffy St. Marie. 2
Navedeno u nekoliko knjiga, ukljuujui The Spear Of Destiny Trevora Ravenscrofta (Corgi, London, 1974.), str. 106.

3 Ernst Hanfstaengl, Hitler-The Missing Years (London, 1957.). 4 Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, str. 275. 5
Donji dom britanskog parlamenta, veljaa 1938.; Chatham House, 24. oujka 1938.
The Anglo-American Establishment, str. 279-281.

6 Ibid., str. 284.


7 The Anglo-American Establishment, str. 285.

8 Gertrude Elias, saetak namijenjen kolanju preko interneta (London, 1995.).


9
doista Umijeanost strahovita. novina Kao The to Times u manipulaciju Quigley, britanskog Okrugli stol javnog je mnijenja te bila je otkriva Carroll kontrolirao novine

posredno barem od 1912., a uzde je sasvim preuzeo kada su 1922. tu kompaniju kupili Astori {TheAnglo-American Establishment, str. 113.) Jedan od glavnih paravana Okru

glog stola bio je Geoffrey Dawson, urednik The Timesa od 1912. do 1941., to je pokri valo morao lordom razdoblje je u kojem na tri se manipulacijama izmeu kormilo izazvalo 1919. zasjeli i oba 1922., Astori, svjetska nakon poslunik rata. Uredniku s fotelju

napustiti

godine, su za

neslaganja Dawson

vlasnikom, je u

Northcliffeom.

im

vraen

fotelju, (str. 102).

10 Donji dom, 8. svibnja 1940.


11 Donji dom, 16. oujka 1939.

12 Obitelj Churchill (IndependentTelevision, svibanj 1995.).


13 Secret Societies, str. 208.

14

Neki istraivai smatraju da se Uredba 18b primjenjivala bez Churchillova znanja.

Lord Victor Rothschild kasnije je postao direktor BBC-a i jedan od vanijih imbe u u postupanju Vijeu kada i za je No, s atomskom medicinska britansko koje zato je su je energijom, istraivanja poljodjelstvo velike iao dijelove na ruku te u u Nacionalnoj Vijeu i za korporaciji za istraivanje istraivanja i (u

nika razvoj,

poljoprivredna zbog Britaniji

razdoblju ratarstva loke 1994.

uniteno seoskih

istisnuto u

upliva pretvorile U jednoj

tvornikog u eko iz u knjizi

metoda

podruja

pustoi). lord

farmaceutskim ovjek" u

kompanijama.

Rothschild

naveden

kaopeti

britanskom

pijunskom

skandalu

kojeg su bili ukljueni Philby, Maclean, Burgess i Blunt.

16 Dr. Kitty Little, iz razgovora s autorom, srpanj 1995. 17


Kapetan A. H. M. Ramsey, The Nameless War (OMNI Publications, London, 1952.), str. 101.

1 8 Vidi The Case of Tyler Kent Jon na Howlanda Snowa (The Long House, Connecticut,
SAD, 1946.).

1 9 Izvor: BBC-evCentar pisane arhivske grae.

i istina e vas osloboditi

20

Boston, 30. listopad 1940. Public Papers And Addresses Of Franklin D. Roosevelt (Ma

cmillan, NewYork), svezak iz 1940., str. 517.

21 Ibid. (29. prosinca 1940.), str. 633-644. 22 Naveo A. H. M. Ramsey u knjizi The Nameless War, str. 75.
23 Pears Cyclopaedia, 85. izdanje, str. 852.

24 Congressional Record, 76. Kongres, svezak84., br. 82, str. 6597-6604.


25 Navedeno u Casebook On Alternative 3, str. 25.

26 27
28 29

George Morgenstern, Pearl Harbor, The Story Of The Secret War (Costa Mesa, SAD,

izdanje iz 1991. Prvi put objavljeno 1947.). Mjeovito kongresno povjerenstvo o istraivanju napada na Pearl Harbor. Ugla

vnom se radilo o zatakavanju.


Secret Societies, str. 210. Casebook On Alternative 3, str. 26.

30
31 32

Obraanje javnosti preko radija, 15. veljae 1942., zabiljeeno u New York Timesu 16.

veljae.
The Anglo-American Establishment, str. 303. Secret Societies, str. 212.

33 Kada su nezaustavljivi saveznici ipak prodrli do Berlina, grad su poharali i opljaka


li Britanci, Amerikanci i Rusi. Meu pljakaima je bio i stanoviti kapetan Du Maurier. nam je kao Robert Berlinsko ukradeno Maxwell, meunarodni posue izdava, prodano muzeja lopovi nakon 1945. agent izraelske taj Poznatiji ne smrti

slube na

Mossad. moru 1991.

porculansko je izjednog

njegove Izvor:

zagonetne novine The

berlinskog

Spotlight (17. travnja 1995.), str. 4.

34
daje

Neki istraivai tvrde da je Roosevelt umro prije negoli je to slubeno objavljeno te tijekom slike posljednjih usporede, mjeseci kod te rata se na dvojice njegovo mjesto postavljen dvojnik. mogu Kada se oite

njihove

mukaraca

nedvojbeno

zapaziti

razlike u izgledu lica.

35 The Spotlight (12. rujna 1994.), str. 15. 36 The Atlantic Monthly (studeni 1945.).
37

Ibid.

38 Bulletin Of Atomic Scientists (listopad 1946.).


39
Naziv Pugwash dolazi od imena kanadskog imanja industrijalca Cyrusa Eatona. Ka rijeru je zapoeo kao tajnik J. D. Rockefellera da bi potom postao poslovni partner te dinastije.

40

The Spotlight (16. svibnja i 12. rujna 1994.).

sedmo poglavlje

nadrase

bog istog onog svjetonazora koji je pridonio da se utiaju glasovi protiv manipu lacije kojom je izazvan Drugi svjetski rat, danas se ljude ocrnjuje i zatvara zbog propitkivanja nekih slubenih verzija Holokausta u nacistikoj Njemakoj. Ponete li preispitivati slubenu verziju i spomenete dokaze, nitko vas ne slua jer se vae rijei gube u plimnom valu kleveta i osuda. ele li ljudi vjerovati da su svi oni koji prei spituju slubene stavove nacisti i apologeti Hitlerovog reima ili da su antiidovski nastrojeni, nitko ih u tome ne moe sprijeiti. Ali rei u im ovo. Zavaravaju se, zato to to nije istina, jednostavno nije. Dok se stare ivotne vibracije poinju raspadati a izranjaju nove, sada se nalazimo u razdoblju kada se skriveni talog prolosti die na povrinu, gdje emo ga proistiti i potom ukloniti. Dio toga je i sadraj ove knjige. Ne radi se samo o pojedincima to su potisnuli emocije koje ih izjedaju a s kojima e se morati suoiti, nego i o planetu Zemlji te kolektivnom umu ovjeanstva. Proces proienja Zemlje odvija se na razne naine, a jedan od njih jest da sve to je bilo tajno i zatakavano izae pred oi javnosti. Svialo se to nekima ili ne, nee proi dugo a slubena verzija Holokausta morat e biti podvrgnuta valjanoj raspravi. To e omoguiti proces proienja i preobrazbe. Nain na koji su nacisti postupali s mnogim idovima neopisiv je i straan. Nema rijei kojima bi se to dalo opisati. Kao to vidimo u komemoracijama, ini se da bol onih koji su sve to preivjeli ne jenjava. Kakva bi to uvreda bila za ljude koji su toliko propatili kada bi se ustanovilo da se njihova bol i nezamisliv uas ujedno koriste bez njihova znanja, za promicanje i prikrivanje jednog dugoronijeg plana. Mogli bismo to okarakterizirati kao jedan od krajnje neovjenih postupaka. Koriste li neki ljudi koji nisu propatili pod nacisti kom izmom emocije onih koji jesu da bi manipulirali dogaajima za svoje vlastite dijaboline ciljeve? Istinu emo ustanoviti jedino ako omoguimo da se sve informa cije o tom razdoblju objelodane bez popratnih kleveta i osuda. Kao to je profesor Ye huda Bauer, predsjednik Centra Vidal Sassoon za istraivanje antisemitizma, rekao: Netko zlorabi strahove i opsesije ljudi i prikazuje neke stvari za koje danas znamo da se nisu dogodile".' Bila je to njegova reakcija na prie o ljudskom sapunu" za kojeg strunjaci" za holokaust govore da su nacisti pravili od tijela idovskih rtava u kon centracijskim logorima. Postalo je to opeprihvaena injenica", ali profesor Bauer kae da nema nikakvih dokumentiranih dokaza da se neto slino doista dogodilo. Istraujui gradu za pisanje ove knjige po prvi sam puta u svom ivotu nabasao na informacije koje dovode u pitanje slubeni stav o holokaustu. Da budem iskren, bio sam zgranut. Pregledao sam ih, a zatim i zapisao jer takav proces uvijek pomae da

141

i istina e vas osloboditi

mi se stvari u glavi slegnu. Tjednima i tjednima neprestano sam o njima razmiljao. Zakljuio sam da su nad idovskim narodom poinjene najokrutnije grozote, kao to su poinjene i nad drugim narodima u Njemakoj, Sovjetskom Savezu te u zemljama pod japanskom okupacijom. itav je rat bio holokaust. Ono to su europski doselje nici uinili domorodakim amerikim plemenima bio je holokaust. Grozote koje je idovski narod pretrpio pod nacistima ine bol koju vidimo potpuno razumljivom. No, iz izloenih injenica na koje sam bio naiao takoer sam zakljuio da slubeni dokazi imaju mnogo rupa i pitanja bez odgovora, uz goleme koliine dokumentira nih podataka koje bi trebalo razjasniti prije negoli uspijemo doznati to se uistinu dogodilo. Kao to rekoh, nikada nita nije onako kao to izgleda, ma koliko nas netko u to uvjeravao. Kada, na primjer, Amerikanac idovskog podrijetla poput Davida Colea iznese dokaze i dokumentarne video-zapise koji obaraju slubene tvrdnje o zbivanjima u Auschwitzu jednostavno ne moete, ukoliko vas zanima istina, odma hnuti na ono to je otkrio i osuditi ga kao apologetu nacista. Ne mislim rei daje sve to ljudi govore tono, ali zato se toliko bojimo dopustiti samoj javnosti da o tome odlui? Zato se takve informacije zatakavaju? Ljudi moda ne vole kada poblie govorim o tome, ali pitam ih ovo: to je to prava ljubav za ovjeanstvo? Je li to izricanje onoga to smatrate da ljudi trebaju znati, za to ete dobiti kritike? Ili je to iznoenje onoga to mislite da ele znati, za to ete dobiti pljesak? Vraam se neemu to esto susreem u svojem istraivanju Svjetske Elite: nainu na koji se idovski narod koristi kao obino propagandno sredstvo od strane viih razina njihove vlastite hijerarhije, posebno od Rothschilda i ostalih poput Habsburga. idovski narod ne sanja o vladanju svijetom. Upravo suprotno. Oni jednostavno ele ivjeti u miru i radosti, poput svih nas. Umjesto toga, njihove vlastite povlatene, manipulantne klike nesmiljeno ih pretvaraju u rtvenu janjad", kako bi zatitile ne kolicinu od opravdanih istraga i razgolienja. Mnoge se injenice iz idovske povije sti od njih skrivaju kako bi ih se zadralo pod umnom i emocionalnom kontrolom nekolicine. Bojnik Alojzv Dziurski iz poljskog tajnog pokreta otpora u vrijeme rata nije bio nikakav apologet nacizma niti je bio antiidovskih uvjerenja. Imao je iroki krug prijatelja koji su bili idovi te je izrazio duboku zahvalnost idovu za kojeg je rekao da mu je spasio ivot. U svojoj knjizi Borac za slobodu Dziurski govori kako je uo da se stav Nijemaca prema idovima dramatino promijenio nakon to su shva tili koliki je utjecaj cionista u Slaljinovom Sovjetskom Savezu. To je nagnalo bojnika Dziurskog da se u oujku 1942. sastane s voama poljskih idova i upozori ih da moraju ratrkati idove koji ive u getima, preseliti ih u zabaene krajeve u kojima ive poljski seljaci i podii naselja u umovitim predjelima. Rekao je da su voe to odbile, to je rezultiralo stranim posljedicama. Bojnik je rekao da se veoma zbliio s jednim idovskim kapetanom koji je imao funkciju politikog komesara u Crvenoj armiji. Dziurski u svojoj knjizi pie:

nadrase

Radi mog interesa za idovsko pitanje on [kapetan] mi je otkrio dobro uvanu taj nu. Budui daje bio prihvaen kao predani cionist, trebao je prisustvovati tajnom sastanku namijenjenom samo upuenim cionistima. Sastanak je voen na hebrej skom, a ne najidiu, kao to se vodila veina sastanaka. Govornici su uglavnom bili strani cionistiki voe, ali on je prepoznao samo jednog, Moshu Snena, vou poljskih Zidova, koji je prije rata otiao u Palestinu i vratio se 1945. kao voa Berihaha te je organizirao masovno iseljenje poljskih Zidova. Svaki je govornik naglasio jedinstvenu priliku da se Palestina i Srednji istok iupaju iz arapskih i britanskih ruku ... Cijelom se neidovskom svijetu htjelo usaditi krivnju za Holokaust, zajedno s nacistima. eljelo se prikazati da je Holokaust bio najvei kranski zloin protiv idovskog naroda. Namjeravali su pokrenuti snanu propagandu, a sve izdavake kue i tiskovine pod idovskim utjecajem ve su dobili naputke da promiu priu o patnjama Zidova. Moshe Sneh je zatraio da se to je vie mogue poljskih Zidova natjera na odla zak iz Poljske u Palestinu ili bilo koju zemlju po svojem izboru. Zapadnoeuropskim Zidovima izdane su upute da se pripreme za prihvat poljskih useljenika ... koji e se kasnije prebaciti u Sjedinjene Drave. Htjeli su da SAD bude najvee izvorite Zidova koji e utjecati na ameriku politiku jer SAD je trebao postati odluujua svjetska sila."2

Ovo moete i ne morate prihvatiti, ali imate pravo to uti. Narednih godina na povrinu e stizati jo mnogo, mnogo vie dokumentiranih ishodinih informacija o ovoj temi. Ono to e izai na vidjelo najvie e preneraziti same Zidove u cjelini. Osobe iz vlastitih hijerarhijskih struktura poet e promatrati u sasvim drukijem svijetlu. Bojnik Dziurski prikupio je veliki broj zapisa i arhivskog materijala o svojim ratnim iskustvima te informacijama koje su mu prenijeli njegovi prijatelji i poznanici Zidovi. Materijali su ukradeni u svibnju 1965. prilikom provale u njegovu kuu na kon ega se iselio u Australiju. Dubokog sam uvjerenja da je jedna idovska klika koja prezire glavninu idovskog naroda radila s ne-idovima na planiranju Prvog svjet skog rata, Ruske revolucije i Drugog svjetskog rata. Ta idovska/neidovska Elita po mou Prvog svjetskog rata osigurala je donoenje Balfurke deklaracije i nametanje naela idovske drave Izrael u Palestini (za koju, s obzirom na genetsko podrijetlo glavnine idovskog naroda, nema apsolutno nikakvog opravdanja na povijesnoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi). Potom su na Versajskoj mirovnoj konferenciji nametnuli svoju volju i stvorili okolnosti koje su Drugi svjetski rat uinile neminovnim. Finan cirali su Hitlerov dolazak na vlast 1933. godine i omoguili dovoljno sredstava za po novno naoruavanje Njemake. Manipulirajui svojim vladama, njihovi predstavnici u drugim dravama omoguili su Hitleru i nacistima da napadnu susjedne zemlje te poveaju svoju vojnu mo i kapacitete otimanjem resursa tih zemalja. Kod Hitlera su stvarali dojam da se bez ikakvih veih kunji moe proiriti preko unutranjosti Eu rope, ali tada, u unaprijed dogovoreno vrijeme, stav Britanije stubokom se promije

i istina e vas osloboditi

nio i on se naao u ratu u kojem nije mogao pobijediti - naroito nakon Rooseveltove manipulacije amerikim narodom, preko Pearla Harbora i ulaska u sukob za kojeg je potonji ranije govorio da se Amerike nimalo ne tie. U meuvremenu, onim Zidovima iz Njemake koji su bili dijelom te male idovske/neidovske Elite ili su joj bili od koristi, omogueno je da napuste zemlje okupi rane od strane nacista i pobjegnu u SAD, druge sigurne zemlje te u Palestinu gdje e zapoeti s djelovanjem koje e dostii vrhunac stvaranjem Izraela nakon rata. Nisu oni bili ti koji e proi kroz onako uasne patnje pod Hitlerovom vlau. Daleko od toga. Oni su bili ti koji e iskoristiti i zlorabiti patnje ljudi koji su ondje ostali. Kada su pripadnici povlatene elite, poput bankara Maxa Warburga, napustili Njemaku, idovski mukarci, ene i djeca (koji su smatrani potronom robom za postizanje vieg cilja) preputeni su sudbini. A njihova je sudbina zapeaena kada je primjerak Protokola sionskih mudraca Alfred Rosenberg (sa svojim idovskim podrijetlom) ui nio dostupnim Hitleru. Sto je tu manipulativnu idovsku kliku tjeralo da sa svojim blinjima, Zidovima postupaju na tako neljudski nain? Sasvim jednostavno: manipulalori zapravo nisu Zidovi, kao to istie rabin Marvin S. Antelman u svojoj knjizi napisanoj 1974. Uklo niti opijat (To Eliminate The Oplate). Antelman, kojemu su nacisti pobili sedamnaest lanova obitelji, kae da ta ldika ne eli promicati Judaizam ve ga eli unititi, kao Sto eli unititi sve alternative vlastitom sreditu tovanja - drevnom Svevideem Oku. vrste niti odanosti i srodnih pobuda povezuju na taj nain one Zidove, Arape, Bri tance, Nijemce, Amerikance itd. koji posve svjesno rade na uvoenju faistike tiranije poznate kao Novi Svjetski Poredak. idovima" iz redova Globalne Elite ivo se fuka za idovski narod, kao to se i Nijemcima iz te klike fuka za njemaki narod. Njima su mase ma koje rase, boje ili zemlje tek stado nitavnih stvorenja ija je svrha jedino da slue njihovom gospodaru - luciferskoj svijesti s etvrte Dimenzije. Svevidei" Zido vi, meutim, i njihovi neidovski urotnici slue se dimnom zavjesom antisemitizma" i istinskom patnjom pravih Zidova da osujete istragu o svojim mranim aktivnostima. Uvjeren sam da je Protokole napisala i dala u optjecaj ta klika, sredivi da sve izgleda kao zavjera idovskog naroda u cjelini. A to nije istina. Ne, ne i ne! Nakon rata nezamislive patnje idovskog naroda kojeg su otpisale njegove vlastite elite, izmeu ostalih, iskoritene su kako bi se utemeljilo dravu Izrael na valovima ra zumljivih emocija, proizalih iz pria podastiranih svijetu. Te se patnje odonda koriste u svrhu sprjeavanja nesumnjivo potrebnog istraivanja o manipulacijama ljudskom rasom. Etiketa antisemit" priiva se svakome tko osporava slubenu verziju povijesti i tko razotkriva ljude koji uistinu kontroliraju svijet. Jedno od orua te idovske i neidovske klike - koja je Zidovima nanijela tolike patnje - naziva se cionizam, a to je i drava Izrael, kao zemlja i kao vladajui mentalni sklop, koji me neodoljivo podsjea na nacistiki nain razmiljanja. Doista je lako dokazati da je britanska hijerarhija manipulirala, iskoritavala i slala u smrt milijune i milijune Britanaca koji su tako sluili nacionalnim interesima",

nadrase

interesima vladajue klike; njemaka hijerarhija uinila je isto njemakom narodu, a amerika hijerarhija amerikom stanovnitvu. Za svoje neoprane mase" te vladajue klike ne osjeaju nita doli krajnji prijezir. Doivljavaju ih kao stoku koju se moe koristiti i izrabljivati po elji. Imamo li, dakle, uope razloga uditi se to idovske hijerarhijske strukture na golemu veinu idovskog naroda gledaju na isti nain? Izrabljivanje onih koji su propatili od strane onih koji nisu omoguilo je vladajuoj izraelskoj eliti da poine najgore strahote bez glasnijih prigovora ire svjetske zajedni ce, dok se istodobno svaka uoena prijetnja Izraelu smjesta osuuje te se protiv nje urno poduzimaju koraci. Zato ne moemo uti nita o desetljeima strahota koje je poinio Izrael protiv istjeranih Palestinaca, a na koje stalno upozoravaju pripadnici Agencije Ujedinjenih naroda za pomo i obnovu? Groteskna je ironija da je, dok se alila na ekstremnu desnicu" i antisemitizam", izraelska vlada podupirala nacisti ke reime diljem svijeta, ukljuujui i terorista Somozu koji je odgovoran za pokolj desetina tisua pripadnika svog vlastitog naroda u Nikaragvi.3 Izrael je naoruavao ili podravao neo-naciste i teroriste u Tajvanu, Saudijskoj Arabiji, Srednjoj Americi, Ar gentini i mnogim drugim zemljama,1 u savezu s neo-nacistima koji kontroliraju Sje dinjene Drave i CIA-u. Kada Izrael popuje o rasizmu i ekstremnoj desnici, stvarno mi se povraa. Izraelska vlada, njezina vojska i njezina obavjetajna ruka Mossad su neo-nacistike, teroristike organizacije. Taj mentalni sklop oliuju mnogi izraelski naseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali i pojasu Gaze. Izraelske vlasti skrivaju ovu injenicu od onih Zidova koji su pretrpjeli grozote u Hitlerovoj Njemakoj. Izraelski voe koji su dio, ili su kontrolirani od strane kulta Svevideeg Oka, iskoritavali su tu patnju vie od pedeset godina kako bi prikrili i opravdali svakodnevne strahote po injene nad arapskim stanovnitvom. Palestinsku djecu ubijaju nacistiki naseljenici na okupiranim podrujima, ali ubojice prolaze nekanjeno. U meuvremenu, Arape redovito ubijaju isti vojnici koji okreu glavu kada doseljenici teroriziraju palestinske mukarce, ene i djecu.5 Kao to je Hitler postupao s onim Zidovima koje je njihova vlastita vrhuka ostavila na cjedilu, tako Izrael danas postupa s Palestincima. Hvala lijepa, ali ne elim da mi predavanja o rasizmu i nacizmu dre apologeti izraelskog terorizma. I doista, oni to su vodili teroristike organizacije koje su stvorile Izrael nakon rata kasnije su postali njegovi voe. Kada se prigovara postupcima Izraela to ne znai da se osuuje idovski narod. Upravo suprotno. Oni koji kontroliraju Izrael i njegovu meunarodnu teroristiku ruku Mossad nisu pravi Zidovi. Oni su hrpa neuravno teenih siledija koji iskoritavaju (zlorabe) idovski narod za svoje paklene ciljeve. Izraelski premijer Menachim Begin bio je luonoa ilegalne idovske teroristike or ganizacije Irgun i, slijedom toga, odgovoran za neopisiva ubojstva i sakaenje ljudi. Kasnije e dobiti Nobelovu nagradu za mir kao i Henry Kissinger. Jedan drugi izra elski premijer, Yitzhak Shamir, bio je terorist u idovskoj ilegali prije negoli je postao (doista prikladno) ef Mossadovog voda smrti u vrijeme ubojstva Jolina F. Kennedyja. U jednom od narednih poglavlja ukazat u na povezanost obojice, i Shamira i Begina,

i istina e vas osloboditi

s atentatom na Kennedyja. Premijer Yitzhak Rabin uzdizanje kao veliki mirotvorac nakon to je i sam ubijen u atentatu 1995., ali i on je bio terorist. Kao to kae Naeim Giladi, izraelski pisac i povjesniar: Svojuje karijeru Rabin zapoeo ... teroristikim ubojstvima kojima je prolivena i arapska i idovska krv kada su to zahtijevale hladne politike procjene".6 Godine 1940. kada je ilegalno useljavanje Zidova u Palestinu uzelo maha, britan ske vojne vlasti poele su uhiivati i deportirati one Zidove koji nisu imali potrebne papire. Cionistiko podzemlje odluilo je da e radije vriti sabotae na izbjeglikim brodovima negoli dopustiti im da isplove. Giladi nastavlja: ,,U to je doba Rabin bio lan Palmacha - u prijevodu akcijskih skupina" - bila je to surova ilegalna postroj ba ... u studenome 1940. njegova je skupina dignula u zrak brod s izbjeglicama, pod nazivom Patria, u haifakoj luci. U eksploziji je poginulo vie od 250 idovskih emi granata".7 Kasnije je Rabinov Palmach istu sudbinu priredio trima drugim brodovima, to je za posljedicu imalo smrt preko tisuu Zidova. No, za to su barbarstvo optueni Arapi to je, naravno, i bio smisao tog krvoprolia. Cionistiki voa David Ben-Gurion u svojim je dnevnicima napisao da su ti bombaki napadi izazvali veu naklonost prema nama i podrku negoli smo oekivali"." Kasnije u povezati i Ben-Guriona s Kennedyjevim ubojstvom. Sve vie mi se namee zakljuak da su ono to se dogo dilo Zidovima u nacistikoj Njemakoj (kakva god istina bila) podravali, pa ak i planirali ti mahniti ljudi kako bi se omoguilo stvaranje Izraela, a antisemitizmom" su podmetali klipove opravdanoj istrazi o njihovim gnusnim aktivnostima. Takav je zasigurno bio ishod. Svakoga tko razotkriva te zaprepaujue strahote nazivaju neo-nacistom. tovie, veliki dio novca i naoruanja kojim su se koristili ne samo ti teroristi iz podzemlja nego i osnivai Izraela, pribavljala je organizirana zloinaka skupina Meyera Lanskog. Sjedite joj je bilo u SAD-u, no operirala je diljem svijeta. Lansky, roen kao Maier Suchowjansky u Grodnom u Rusiji, izdignuo se iz njujorkih siro tinjskih etvrti do elnih pozicija u kaljui meunarodnog podzemlja. Bio je iznad mafije. Do tih se vrtoglavih visina Lansky uspeo uobiajenim sredstvima - ubojstvi ma i terorom. Takav je bio ovjek koji je preko svojih zloinakih i teroristikih mrea prebacivao novac i oruje idovskim teroristima i kasnijoj izraelskoj dravi. Njegov je doprinos bio tolik da je opisivan kao Izraelov kum".9 Kada god bi mu dogorjelo pod petama u Sjedinjenim Dravama, Lansky se sklanjao u Izrael gdje se, u svojoj voljenoj domovini", na koncu i skrasio. Kao to emo vidjeti, jedan od onih koji su bih u samom sreditu urote da se ubije Johna F. Kennedyja bio je i Lansky. Eto kakvi su umovi stvorUi Izrael pod paskom Rothschilda. A ako tim ljudima bacite rukavicu u lice te ih raskrinkate, nazovu vas nacistom! Dajte, molim vas. O nezavidnom poloaju Palestinaca progovorili su neki hrabri Zidovi i digli glas protiv takvih postupaka Izraela: ljudi poput Noama Chomskog i Israela Shahaka1 (preivjelog iz koncentracijskog logora Belsen), ali gdje su britanska i amerika via-

nadrase

da? ute kb zalivene. Sasvim je razlono upozoravati na takve stvari u demokraciji (ini mi se to pomalo smijenim nazivom), ali ljudi su preplaeni, ak prestravljeni, pa se teko odluuju na to jer e biti proglaeni antisemitima". ak su i neki Zidovi koji su na to upozoravali poaeni nazivom antisemit"! I dandanas klika nastavlja s organiziranjem antisemitskih" dogaaja i napada kojima se omoguuje daljnja ma nipulacija idovskih i neidovskih zajednica. Hijerarhijske idovske strukture ele cijeli idovski narod drati u neprestanom strahu, a kod takvog stanja kontroliranje i manipuliranje ljudima prava je igrarija. Ekstremna Desnica je san snova za tu kliku i ide im na ruku jer postupa na nain koji manipulaciju ini mnogo lakom. No, ne postupaju svi ti dijelovi ekstremne Desnice na takav nain sluajno. Tko doista finan cira neke od tih ekstremno desnih" skupina? Ukoliko odgovor znate moda biste mi ga mogli priapnuti. U Britaniji, kako doznajem iz jednog izuzetno pouzdanog izvora vrlo bliskog oba vjetajnim organizacijama, ekstremno desna" skupina, Combat 18, zapravo je fasada za zlokobnu Anti-klevetniku ligu (engl. Anti-Defamation League - ADL) ameriku produenu ruku izraelske/rotildske tajne slube Mossad. Anti klevetnika liga dje luje u Britaniji i Europi barem od 1991., a njezina je uloga da antisemitom proglaava svakoga tko eli saznati istinu o onome to se dogaa. Ima li boljeg naina da se okrnji ugled nekog istraivaa od toga da njegove vrline pone isticati neka krajnje desna skupina poput Combat 18? Ima li boljeg naina kontrole idovskog naroda pomou straha od toga da postupke skupine Combat 18 iznesete kao primjer onoga to ih eka ako ne budu imali hijerarhiju koja e ih zatititi? Ukoliko vam je sve ovo teko za povjerovati, mnogo je primjera koji to potvruju. U vrijeme Kennedyjeva ubojstva nacionalni tajnik amerike Nacistike stranke bio je ovjek po imenu Daniel Burros. Bio je bliski suradnik nacista" Roya Frankhousera, ovjeka koji je jednom rekao: Hitler je imao Zidove, mi imamo crnuge. Naravno, moramo se usredotoiti na problem s crnugama, zato to on zaokuplja mase, ali ne smijemo zaboraviti ni Zidove. Da Zidovi znaju to dolazi - a vjerujte mi, to dolazi ne umitno kao to dolazi zora - shvatili bi da je ono to se zbilo u nacistikoj Njemakoj bilo poput izleta malih izviaa naspram onog to e se dogoditi u Americi. Mi emo izgraditi bolje plinske komore, u veem broju, i ovoga puta nee biti izbjeglica".11 Draesno. No, pokazalo se da je nacist" Frankhouser profesionalni savezni infiltrator Ku Klux Klana i drugih nacistikih" i komunistikih" organizacija. Njegovog bliskog suradnika, nacistu" Daniela Burro sa New York Times je u listopadu 1965. raskrinkao kao idova. Narednoga dana pronaen je mrtav, prostrijeljen, u Frankhouservoj kui u Readingu u Pennsylvaniji. Miljenje o uzroku smrti: samoubojstvo". Burros je bio ijedna od kljunih figura u nacistikoj" Stranci nacionalnog preporoda koju je kon trolirala Anti-klevetnika liga. ivot nikad nije onakav kakvim se ini. Protivnik" skupini Combat 18 u Ujedinjenom Kraljevstvu je organizacija pod nazivom Reflektor (Searchlight). Iz istog izvora saznajem da je to fasada za Odbor predstavnika britan skih idova i za ADL. Moe li to itko potvrditi? Stara je to, vrlo stara, strategija. ak

i istina e vas osloboditi

ni Mossad nije ono to se na povrini ini da jest. To je zapravo obavjetajna agencija koja prvenstveno radi za Rothschilde, za bankarski kartel globalne Elite i za kult Sve videeg Oka, kao to je to i ADL. Istraiva Gary Alien vrlo je dobro opisao situaciju u svojoj knjizi iz 1973. godine Ne usuuju se to nazvati zavjerom (None Dare Call It Conspiracy):
Jedan od glavnih razloga za nepostojanje bilo kakvih podataka o ulozi meunaro dnih bankara u politikoj povijesti je taj to su Rothschildi bili idovi. [Antiidovski nastrojeni ljudi]... doveli su vodu na mlin zavjere nastojei prikazati itavu zavjeru idovskom. Istina je bila sasvim drukija. Tradicionalno anglo-saksonske meuna rodne bankarske institucije J. P. Morgana i Rockefellera u zavjeri su igrale jednu od kljunih uloga. No ne moemo zanijekati vanost Rotschilda i njihovih poslunika. Meutim, nerazumno bi i nepoteno bilo da svu krivnju za zloine Rothschilda sva limo na Zidove, a isto bismo uinili da sve baptiste drimo odgovornim za zloine Rockefellera. idovski lanovi zavjere slue se organizacijom zvanom Antiklevetnika liga kao oruem za uvjeravanje ljudi da je svako spominjanje Rothschilda i njihovih savezni ka svojevrstan napad na Zidove. Na taj su nain uguili svako poteno prouavanje meunarodnih bankara, uinivi tu temu tabuom na sveuilitima. Svakog pojedinca ili knjigu koji istrauju tu temu smjesta napadnu stotine isposta va ADL a diljem zemlje. ADL nikada nije dopustio da istina ili logika ometu njego ve iznimno profesionalne kampanje blaenja tueg ugleda... Zapravo, nitko nema vee pravo da bude ljut na rotildsku kliku od njihovih sunarodnjaka Zidova. Warburzi, koji su inili dio Rothschildovog carstva, pomogli su u financiranju Adolfa Hitlera..."

Ugnjetavanje ima mnoge oblike, od kojih veina i nije tako lako uoljiva. iroko rasprostranjeno osudivanje Zidova u Njemakoj bilo je posljedica toga to su nacisti iznosili jednu verziju istine" (Zidovi su grozni), a suzbijali drukije informacije koje su govorile neto posve drugo (Zidovi se ne razlikuju od bilo koga drugoga). To je oigledno ugnjetavanje preko manipulacije umom, zato to su ljudima uskraene sve raspoloive injenice i stajalita te su posljedino njihova gledita bila neuravnotee na. No, ako ono emu se s pravom kanimo suprotstaviti jest jedan oblik ugnjetava nja, zato sudjelujemo u zatakavanju drukijih informacija o slubenoj slici Drugog svjetskog rata? Koliko je ispravno da se, usred tog ustrog zatakavanja, besplatni pri mjerci Spielbergova filma Schindlerova lista daju kolama te se djeca indoktriniraju verzijom dogaaja koju nitko nije ni pokuao osporiti? I zato mi, koji inae istiemo da se opiremo ugnjetavanju i zahtijevamo slobodu govora, doputamo da se ljude a lje u zatvor te da ih se ocrnjuje, da se asopisi gase na licu mjesta zato to su se usudili predloiti drukiju verziju povijesti? Moemo li uope izbjei da budemo optueni za licemjerje i kritiziranje jedne tiranije dok podupiremo drugu? Kada ljudi misle daje

naorase

sasvim u redu sputavati drugaija gledita i dokaze, bez obzira da li se mi s potonjim slaemo, tada igramo ulogu Boga u odnosu na druge mukarce i ene, nae blinje. Ako su dokazi nevaljani, tada e se pred oima javnosti takvima i pokazati. Ako su valjani, zato ih, pobogu, zatakavati? Takvo je stajalite podrao i John F. Kennedy kada je u govoru na Sveuilitu Columbia u veljai 1962. rekao:
Mi elimo slobodan protok informacija ... drava koja se boji dopustiti ljudima da procijene istinu i la na jednom otvorenom tritu drava je koja se boji svojih ljudi."

ivimo u dravama koje se boje ljudi, u svijetu koji se boji ljudi. Grevito se dri mo dogmi koje izraavaju strah od ljudi. Oni koji svim moguim sredstvima nastoje onemoguiti iznoenje drukijih verzija povijesti koje osporavaju slubenu verziju" takoer se boje ljudi: boje se da e slobodnim protokom informacija njihova manipu lacija bit razotkrivena. Nain na koji je umovima Zidova tako estoko manipulirala idovska vrhuka tijekom stoljea imao je za posljedicu neto drugo. Poput Rimoka tolike crkve te drugih vjerskih i rasnih tiranija, Judaizam, a u novije doba cionizam, koristili su se strahom i krivnjom kako bi zadrali kontrolu nad vlastitim narodom. Prisiljavali su svaki narataj da se prilagodava onome to mu one govore da mora vjerovati te su im programirali umove na nain da na sebe gledaju kao na narod koji je uvijek bio, i koji e uvijek biti rtvom ugnjetavanja i predrasuda od strane drugih dijelova drutva. Broura12 u kojoj se trai financijska podrka za Odbor predstavni ka britanskih Zidova na naslovnoj strani ima sliku neprijateljski raspoloenih neo nacista. Unutar broure se kae da Odbor predstavlja jedan vid zatite" idovske zajednice od rasizma i poricanja Holokausta" u vrijeme kada su glasovi faista sve jai". Sve je to samo strah, strah, strah, i kontrola, kontrola, kontrola. Mnogi su Zidovi ujedno programirani da same sebe doivljavaju Bojim izabranim narodom", iznad svih ostalih, a itajui neke dijelove idovske literature i zakona, ustanovit ete da su nevjerojatno rasistiki, u tolikoj mjeri daje to upravo zapanjujue. Talmud, idovska knjiga zakona, sadri (meu ostalim biserima) i sljedee: Samo su idovi ljudi, neidovi nisu ljudi, ve stoka" (Kerithuth 6b, strana 78, Jebhammoth 61); ,,Ne-idovi su stvoreni da bi Zidovima sluili kao robovi" (Midrasch Talpioth 225); Spolno openje s ne-idovima je poput spolnog openja sa ivotinjama" (Kethuboth 3b); Ne-idove treba izbjegavati, ak i vie od bolesnih svinja" (Orach Chaiim 57, 6a); Natalitet ne-idova mora se energino obuzdati" (ohar II, 4b); Kao to izgubljene krave i magarce nadomjetate novima, tako ete nadomjestiti i ne-idove" (Lore Dea 377,1). I sve u tom stilu. Upitajmo se, koliko su esto takvi antirasistiki" prosvjedi u suprotnosti s talmudskim uvjerenjima? Nikada. Naravno. Ironija je u tome to se i rasizam ekstremnih idova i rasizam Adolfa Hitlera teme lje najednom kolosalnom mitu. Kao stoje rekao Alfred M. Lilienthal, idovski pisac i istraiva:

i istina e vas osloboditi

Niti jedan istaknutiji antropolog ne bi osporio da je idovski rasizam isto takva budalatina kao to je to i arijevski rasizam. Joje 1938. godine Ameriko antropo loko udruenje na svojoj godinjoj konferenciji u NewYorku arijanizam proglasilo tlapnjom te je ustvrdilo da su i 'arijevski' i 'semitski' lingvistiki pojmovi bez ikakvog rasnog znaenja... ...Antropoloka znanost svrstava ovjeanstvo u tri prepoznatljive rase: crnu,

mongolsku i orijentalnu, te kavkasku ili bijelu (iako neki strunjaci govore i o e tvrtoj rasi - australoidskoj)... Pripadnika idovske vjere ima u svim trima rasama i podrazredima."13

Uvjetovani misaoni obrasci u kolektivnom idovskom umu uvijek iznova stvaraju fiziku zbilju prepunu tlaenja, predrasuda i rasizma koja odgovara obrascu - oeki vanju - programiranom u njihovu kolektivnu svijest. Oni ga oekuju, oni ga stvara ju. Kada se idovski narod kao cjelina oslobodi umne kontrole svojih hijerarhijskih struktura i rijei se osjeaja straha i predrasuda, tada e si prestati privlaiti takva iskustva. Kada budu otvoreno odbacili naslijeeno stajalite o rasnoj nadmoi, ti e se obrasci rastvoriti i nestati iz njihovog magnetskog plata/aure i tada e samima sebi prestati privlaiti rasizam. K tome, poput ljudi koji su odgajani u okviru ekstremnih verzija Katolianstva, Zidovi kao narod sebe trebaju voljeti i odbaciti krivnju koju im njihovi kontrolori vjeno nameu. Od svih ljudi koje susreem, oni odgajani u okviru rimokatolike i idovske vjere nalaze se medu onima koji su najvie dezorijentirani, kako mentalno tako i emocionalno. To nije sluajno. Od najranije dobi obje te vjere djeci ispiru mozak strahom i krivnjom. Pripadnici idovskog naroda jednostavno su predivni kada si dopuste bili ono to jesu. Svia mi se njihova duhovitost i energija. U mnogoemu bi mogli doprinijeti dobrobiti svijeta. Ali rijetko sam kada sreo i jednoga koji sebe uistinu voli i koji ne nosi teret naslijeene krivnje. Prijatelji dragi, tu vam se radi o kontroli. Vrijeme je da se toga rijeimo. Pripadnici idovskog naroda (koji su, poput svih nas, svijesti u razvoju, samo to u ovom ivotu iskustva prikupljaju u obliju Zidova), nikada nee biti slobodni ukoliko ne iskorae iz mentalne i emocionalne kontrole te malobrojne klike, koja ih koristi na najbezdunije naine pri ostvarivanju svojih bolesnih i avolskih ambicija, u savezu s jednako tako bolesnom klikom ne-idova. Slubena je povijest izvanredno izmanipulirana, a mi na svijet i dalje gledamo u okviru djetinje pojednostavljenih kategorija dobra i zla, junaka i zlikovaca. Stvari su rijetko kada ba takve. Nakon rata, na Nirnberkom se suenju sudilo Nijemcima. Zavirite li iza prepravljenih povijesnih udbenika, vidjet ete da su ta suenja bila lakrdija, proraunata primjena osvete i manipulacije, gdje se esto kanjavalo one koji nisu imali veeg utjecaja, da bi se prikrili tragovi onih koji su ga imali... poput Amerikanaca u upravama ameriko-nacistikih kartela i matinih kompanija. Ta su

150

suenja bila predstave na kojima se sudilo onim nacistima koji nisu smatrani dovolj no vanima ili nisu baratali dovoljnom koliinom politikih i znanstvenih spoznaja da bi ih se prebacilo u Sjedinjene Drave i Junu Ameriku gdje bi mogli nastaviti s ra dom za Elitu.1'1 U Nirnbergu se nije priznavala obrana na temelju izvravanja naredbi nadreenog asnika. Drugim rijeima, ako su se ogluili na zapovijed tijekom rata, bili su streljani, a ako su zapovijed izvrili u Nirnbergu su osueni na smrt vjeanjem. Presedan za oduzimanje mogunosti obrane na temelju izvrenja zapovijedi nadre enih uinilo je Ministarstvo rata u Londonu u travnju 1944., ba kada su se sasta vljali popisi nacistikih ratnih zloinaca i vrile pripreme za poslijeratna suenja". U to je vrijeme promijenjena formulacija teksta iz stavka 443. XIV. poglavlja Britanskog prirunika vojnog prava kako bi odraavala nain formulacije jednog lanka kojeg je za Britanski godinjak meunarodnog prava za 1944. godinu napisao dr. Hersch Lauterpacht. Izmijenjeni stavak 443. glasi:
Oigledno nezakonita narav zapovijedi - nezakonita u odnosu na openito pri hvaena naela meunarodnog prava koja se u tolikom stupnju poistovjeuju s iskazivanjem ovjenosti da su bjelodana svakoj osobi prosjenog razumijevanja - injenicu naloga pretpostavljenih ini nebitnom."

Dr. Lauterpacht bio je bivi Austrijanac zanimljivog ivotopisa. Izmeu dva rata bio je predava asistent na Londonskom ekonomskom fakultetu koji je bio pod utje cajem Okruglog stola. Potom, 1940. godine postao je gostujui profesor za Carnegiejevu zakladu za meunarodni mir koju je kontrolirala Elita, za koju se ispostavilo da promie rat. Nakon to se pomou njegovih rijei eljelo unititi obranu temeljenu na naelu vrenja naloga pretpostavljenih, dr. Lauterpacht je postavljen u britanski Izvr ni odbor za ratne zloine te u odbore niza meunarodnih pravnih asopisa i na ra zne funkcije, ukljuujui Komisiju za meunarodno pravo u okviru Ujedinjenih na roda.15 Njegov sin, kraljevski savjetnik Elihu Lauterpacht, bio je savjetnik Nadzorne skupine sredinje politike pod okriljem britanske vlade tijekom mandata premijera Edwarda Heatha (konzervativca) i Jima Callaghana (laburista), te mnogih meuna rodnih pravnih tijela.16 elni ovjek Heathove politike bio je lord Victor Rothschild. Nirnberko suenje predstavlja uvredu prirodnom osjeaju pravde. Nije bitno to se pretpostavljalo da su optueni uinili. Ne primjenjuju li ljudi pravdu dosljedno, tada ne mogu rei da su imalo bolji od onih koje osuuju. Ameriki sudac, g. Wenersturm, predsjednik jednog od sudova, dao je ostavku i otiao kui zgroen tamo njom nepravdom i manipulacijom. Drugi ameriki sudac, Edward L. van Roen, bio je jedan od trojice lanova Simpsonovog vojnog povjerenstva koje je osnovano da bi istrailo metode koritene na Nirnberkom suenju za zloine u Dachau. Njegova su otkria u sijenju 1949. iznesena u Washington Daily Newsu i britanskom Sunday Pictorialu. Opisao je naine na koji su priznanja" dobivena:

151

i istina e vas osloboditi

Pretvarali su se da su sveenici kako bi uli ispovijedi i dali oprotenje grijeha; vrili su muenja prilikom kojih bi zapaljene ibice gurali pod nokte zatvorenika; izbijali su im zube i lomili vilice; zatvarali ih u samicu i davali obroke na granici izgladnji vanja ... Izjave prihvaene kao dokaz iznuene su od ljudi koji su najprije drani u samici po tri, etiri i pet mjeseci... Istraitelji su na glave optuenika stavljali crne kapuljae, a potom ih mlatili po licu mjedenim bokserima, udarali ih nogama i tukli gumenim cijevima ... Svi osim dvojice Nijemaca od 139 sluajeva koje smo istrai vali, toliko su udarani po testisima da su njihove ozljede bile neizljeive. Bio je to uobiajeni operativni postupak naih amerikih istraitelja ... Snane mukarce bi slamali i svodili na ljudske ruine, spremne da mucajui priznaju sve to bi njihovi tuitelji traili."

Eto kakvi su ljudi sjedili za sudakim stolom i sudili drugima za ratne zloine. Je dnom kada nasjednete na trik pa dvije strane ponete doivljavati kao dobre" odno sno kao zle" bez imalo sivih nijansi medu njima tada postajete robot. ivot nije film u kojem glumi John Wayne. Nedugo nakon Falklandskog rata 1982. godine jedan vojnik koji je ondje bio na zadatku rekao mi je kako ga je dotuklo kada je vidio svoje suborce, britanske vojnike, kako probadaju bajunetama argentinske ratne zarobljeni ke koji su bili poloili oruje i predali se. Opisao je kako su drugi britanski heroji" krali prstenje mrtvih Argentinaca odsijecajui im prste. Bio je toliko potresen i ogor en da je napustio oruane snage. Godinama kasnije objelodanjeni su dokazi o istim tim dogaajima koji su doveli do policijske istrage, ali njihovi su nalazi zanemareni a britanske su vlasti odbile podnijeti tubu protiv onih koji su u to bili umijeani. No vine su pisale kako bi bilo neuveno da nai momci" budu optueni za takve stvari, kada su se samo borili za svoju zemlju". Vrijeme je da shvatimo kako neki od naih momaka" postupaju isto tako uasno kao i oni u Njemakoj i Iraku. tovie, time bi se rasplinula besmislica koju bismo toboe trebali prihvatiti: da Britanija, Amerika i Zapad openito jau na bijelim bojnim konjima, borei se za slobodu", uz milozvu ne glasove aneoskih zborova. Moda tu simplicistiku ideju o Slobodnom svijetu" suprotstavljenom tiraniji nita ne rui vie od Hitlerovih genetskih eksperimenata u potrazi za jednom na dmonom rasom. Upitate li veinu ljudi o kompleksu vie vrijednosti povezanom s rasom, uprijet e prstom u Adolfa Hitlera i naciste. Ali, opet, nije sve ba tako jedno stavno. Plan dovoenja na scenu neke nadrase i uklanjanje niih" rasa nije nastao niti se okonao u nacistikoj Njemakoj. Plan je osmiljen mnogo prije, a provodi se i danas. Sve to se dogodilo za Hitlerove vladavine bilo je mogue zato to je na tu zemlju i njemaku psihu on imao takav utjecaj da je svoje tenje mogao otvoreno promicati. Ovaj mentalitet nadmone rase jo je jedan dio plana Elite za uvoenje Novog Svjetskog Poretka. Kada pomislite da se Zatvorski uvari ozbiljno bave genet skim inenjeringom najnaprednije vrste, gotovo nimalo ne iznenauje da to njihovi slugani na Zemlji odraavaju u vlastitim stavovima. Nacisti su javno radili i govorili

nadrase

ono to je Elita u Britaniji i Americi govorila i financirala mnogo prije negoli se uope ulo za rije nacist". Eugenika je, da citiramo Oxfordov kratki rjenik: ...stvaranje kvalitetnog potom stva poboljanjem nasljednih osobina". Izraz eugenika" skovao je Englez Francis Galton krajem devetnaestog stoljea. Pozivao je drutvo da intervenira kako bi se sauvala rasna istoa. Galton je htio da se nesposobni" prisilno steriliziraju. Drugi pionir" tog mentalnog sklopa bio je Thomas Robert Malthus roen 1766. Od njega je potekla teorija o opstanku najjaih" te je preko Herberta Spencera prenesena do Charlesa Damina. Malthus je bio opsjednut probiranjem stanovnitva te je predla gao niz mjera protiv tegleih rasa" (siromanih) kako broj stanovnitva ne bi bu jao i, prema njegovu vienju, kako bi se sprijeilo da ljudskom genetskom strujom prevladaju takve manje vrijedne" rasne odlike. U svom najpoznatijem djelu Ogled (Essay) predlae da ulice budu ue te da se u kue zbije vie ljudi, ime bi se potaknuo povratak kuge. Sela bi se trebala graditi pored ustajalih bara a, iznad svega, primje ni sredstava za sprjeavanje i lijeenje bolesti trebalo bi se ustro protiviti, rekao je Malthus. I nastavio:
Pravda nas i ast obvezuju da slubeno osporavamo pravo siromanih na po tporu. U tu svrhu predlaem da se donese odredba po kojoj se niti jednom roenom djetetu ... nikada ne bi smjelo dati pravo na dobivanje upne pomoi ... [Vanbrano] dijete je, govorei u relativnim kategorijama, od male vrijednosti drutvu, budui da e njegovo mjesto odmah nadomjestiti druga djeca ... Sva djeca koja nadilaze broj nuan za odravanje stanovnitva na toj [poeljnoj] razini neizostavno moraju nestati, osim ako se, smru odraslih osoba, za njih ne naini mjesta."17

Iz takvogje uma proistekla ideja o opstanku najjaih" koja odonda dominira zna nou"! Pridodajte tome vjerovanje da je intelekt pojedinca genetski uvjetovan inte lektom roditelja i dobit ete eugeniki pokret koji je na tako sablanjiv nain izbio na povrinu za vladavine Adolfa Hitlera. Premda su s naprednim ezoterijskim znanjem upoznate gornje razine Elite, neke od onih koji se nalaze na niim razinama piramide potie se da vjeruju u svakojake gluposti. Jedna od njih je i genetska superiornost in telekta putem meusobnog krianja. Egu to, izgleda, prilino godi. Obratite takoer panju na to kako Malthusovi prijedlozi za poticanje bolesti i nametanje nemoguih uvjeta siromanima jo uvijek ine glavni dio Elitine politike u Treem svijetu, ali i unutar industrijaliziranih zemalja. Ljudi ija su nam imena u ovoj knjizi sada dobro poznata, kao to su Harrimani i Rockefelleri, eugeniku su objeruke prihvaali. Majka Averella Harrimana financira la je formiranje pokreta o znanosti o rasi u Americi 1910. godine, te je dala izgraditi Ured eugenike dokumentacije kao ogranak Galtonovog nacionalnog laboratorija u Londonu. Harrimani su vodili brigu o imetku obitelji Bush, a bili su vrlo bliski s jo

i istina e vas osloboditi

jednim podupirateljem obitelji Bush, Georgeom Herbertom Walkerom (u krvnom srodstvu s Prescottom Bushom, temeljem braka s pripadnicom te obitelji, i djed Georgea Busha, koji e kasnije postati predsjednik Sjedinjenih Drava). Ve krajem de vetnaestog stoljea neke mentalno bolesne ljude i djecu dunosnici iz podruja ja vnog zdravstva dali su sterilizati. Sterilizaciju psihiki bolesnih i nepoeljnih" drava Indiana je uinila obaveznom te je u dravnom Kazneno-popravnom domu u Indiani sterilizirano 47 5 mukaraca. Nakon smjene stoljea Harrimani i Rockefelleri potroili su vie od 11 milijuna dolara na izgradnju eugenikog istraivakog laboratorija u Cold Springs Harboru na Long Islandu u New Yorku, nedaleko imanja brae Dulles. Prouavanje eugenike po ticalo se na sveuilitima pod kontrolom Elite, kao to su Harvard, Columbia i Cor nell. U Njemakoj istim je putem poao Ernst Haeckel, mistik i promicatelj nadmoi arijske rase, ije e ideje utjecati na Hitlera. Haeckel je ustvrdio daje dunost drave da postavi uvjete razmnoavanja, a on i njegovi pristae osnovali su Monistiku ligu kako bi u Njemakoj promicali svoja bolesna uvjerenja. Prvi Meunarodni kongres eugenike odran je 1912. u Londonu. Meu njegovim direktorima bili su Winston Churchill i Alexander Graham Bell, izumitelj telefona. Do 1917. ve je petnaest ame rikih drava imalo zakone o eugenici, i gotovo su sve osim njih nekoliko ozakonile obaveznu sterilizaciju padaviara, psihiki bolesnih i mentalno zaostalih te pravih kriminalaca. Godine 1932., godinu dana prije nego su na vlast doli Hitler odnosno Roose velt, Harrimani su pomogli da se organizira Trei meunarodni kongres o eugenici u amerikom prirodoslovnom muzeju u New Yorku. Mary, sestra Averella Harrimana, na tom je skupu ravnala reprezentacijom (aenjem uzvanika). Te bogate amerike obitelji, poput njihovih pandana u Britaniji, smatraju se rasno nadmonima te ele sauvati rasnu istou. To je - uz stjecane moi, bogatstva i utjecaja - razlog zato unutar tih obitelji dolazi do tolikog broja brakova izmeu srodnika. Amerika moda nema slubenu kraljevsku obitelj ili aristokraciju kakva postoji u Britaniji, ali ima neslubenu, te se svojski trude povezati svoje podrijetlo, na esto vrlo prevaran nain, s Vilimom Oranskim i britanskom kraljevskom obitelji ili s nekim krilom britanske aristokracije. Cilj eugenikog pokreta bio je, i ostao, stvaranje jedne nadmone rase putem steri lizacije i nametnute kontrole raanja onim rasama koje su smatrali niim". Meuna rodni kongres o eugenici u New Yorku 1932. godine dotaknuo se problema" (kako su ga oni doivljavali) razmnoavanja i poveanja broja Afroamerikanaca i drugih niih" sojeva. Zakljueno je da se kao nain uklanjanja te opasnosti" po vie rase (tj. njih same) namee sterilizacija i podrezivanje loe loze". Kongres je bio posve en radu majke Averella Harrimana pa je njegovo zasjedanje Averell svojski podrao. Osobno je sredio da parobrodska linija Hamburg-Amerika Shipping Line (pod njego vom kontrolom te Georgea Walkera i Prescotta Busha) preveze naciste iz Njemake do New Yorka kako bi mogli sudjelovati na kongresu. Najpoznatiji od njih bio je dr.

nadrase

Ernst Rudin, psihijatar sa Instituta Kaisera Wilhelma za rodoslovlje i demografiju u Berlinu. Ondje je zauzeo itav jedan kat sa svojim postavom eugenikog istraiva nja", a sve to zahvaljujui sredstvima koja su osigurali... Rockefelleri.18 Dr. Rudin jednoglasno je izabran za predsjednika Meunarodnog saveza eugenikih drutava na njujorkom kongresu, to je jednim dijelom bilo priznanje njego vom radu kao osnivau Njemakog drutva za rasnu higijenu. Eugeniki je pokret pozivao na steriliziranje psihikih bolesnika (drutva za psihiku higijenu); usmrivanje kriminalaca, umobolnih osoba i smrtno bolesnih (drutva za eutanaziju); i na proienje rase putem sterilizacije i sprjeavanja zaea kod onih koje se smatralo da imaju manje vrijednu krvnu lozu (drutva za kontrolu rasta stanovnitva). Sve je to bilo u pogonu mnogo prije negoli je itko uo za Adolfa Hitlera i naciste. Hitlerova Njemaka bila je samo sredstvo za promicanje ciljeva pokreta, nije predstavljala po kret u cjelini. Nedugo nakon to je Hitler ukinuo izbore i 1933. godine postao diktator Njema ke, od Rockefellera financirani dr. Rudin zaduenje da napie Zakon o sprjeavanju nasljednih bolesti u potomstvu, prema kojem prisilno treba sterilizirati sve koje se smatra genetski manje vrijednim. etvrt milijuna ljudi koji su bili psihiki bolesni, slijepi, gluhi ili alkoholiari, sterilizirani su ukazom posebnih eugenikih sudova. Rudin je nadzirao tu politiku i obuavao psihijatre i lijenike da propisuju i vre ste rilizacije. Ali odakle je nacist Rudin crpio nadahnue za formulaciju svojih rasnih zakona? Iz Predloka zakona o eugenikoj sterilizaciji iz 1922. kojeg je predstavio H. H. Laughlin, strunjak" za eugeniku iz Zastupnikog doma amerikog Kongre sa tj. njegovog Odbora za useljavanje i nacionalizaciju, kojeg su prihvatile mnoge amerike drave. Eugenika nije bila svojstvena samo nacistikoj Njemakoj. Godine 1942. ameriki psihijatar" Foster Kennedy pozivao je na usmrivanje zaostale djece, a izmeu 1941. i 1943. u Americi je sterilizirano vie od 42.000 ljudi.19 No, premdaje Hitlerova Njemaka 1945. propala, poistovjeivanja s nadrasom nije nestalo. Oito, govor o nadmonim rasama, rasnoj istoi i sterilizaciji kao sredstvu za poboljanje krvne slike nacije bilo je lo PR, im su na vidjelo poele izlaziti prie o nacistikim projektima. No, dogodilo se samo to da su promijenjeni nazivi strategija za stvaranje nadrase kako bi se pravo znaenje prikrilo. Tako smo sluali o eutanaziji i kontroli broja stanovnitva umjesto o eugenici i proiavanju rase, ali sve je to zapravo ista stvar. Ono to su Harrimani, Rockefelleri i ljudi poput Prescotta Busha financirali i podupirali prije i tijekom rata, njihovi su nasljednici nastavili promicati pod krinkom prihvatljivog" jezika. Na primjer, jedan od ljudi koji je radio s Harrimanima i Prescottom Bushom na financiranju Hitlera bio je William H. Draper mla i, ovjek koji je pripomogao financirati nacistike kartele, a Roosevelt ga je nakon rata zaduio da odlui o njihovoj sudbini. Draper, bliski suradnik Averella Harrimana, bio je jedan od veih sponzora Me unarodnog kongresa o eugenici prije rata ijedan od odgovornih za postavljanje dr. Ernsta Rudina na elo svjetskog eugenikog pokreta. Godine 1958. Draper je ime

i istina e vas osloboditi

novan predsjednikom odbora koji je savjetovao predsjednika Dwighta Eisenhowera (CFR) o raspodjeli vojne pomoi drugim zemljama. To je imenovanje omoguio Prescott Bush, tadanji ameriki senator koji je predstavljao dravu Connecticut. Bush je redovito igrao golf s predsjednikom i savjetnikom za nacionalnu sigurnost Gordonom Grayom (svojim prisnim prijateljem i zagovornikom eugenike). Do tada John Foster Dulles (Bushov bivi odvjetnik tijekom financiranja Hitlera) postao je ministrom vanjskih poslova, a njegov brat Allen Dulles (ranije je radio sa Schroderom, Hitlerovim osobnim bankarom) bio je ravnatelj CIA-e. Blago reeno, oko gor ljivog pristae eugenike poput Drapera bilo je mnogo ljudi slinih uvjerenja. To mu je omoguilo da preusmjeri djelovanje svog odbora sa savjetovanja o vojnoj pomoi na agitiranje o prijetnji koju predstavlja budua eksplozija stanovnitva". Njegov je odbor izradio planove za smanjenje stanovnitva siromanijih zemalja tj. onih ljudi koji nemaju bijelu kou. Sirenje takvih naroda, rekao je Draper, bilo je prijetnja naci onalnoj sigurnosti Sjedinjenih Drava.20 Eisenhower je odbacio Draperove prijedloge ali je ovaj, uz podrku svojih istomi ljenika tj. revnosnih pristaa rasne istoe, osnovao Odbor za populacijsku krizu /Draperovu zakladu" koji su - zajedno s obitelji Rockefeller i DuPont - nastavili promicati eugeniku pod krinkom kontrole rasta stanovnitva. Draper je bio savje tnik predsjednika Lyndona Johnsona za takva pitanja, ija je administracija poela koristiti inozemni program pomoi za financiranje kontrole raanja u nebjelakim zemljama. Jo jedan Draperov21 istomiljeniku amerikoj politici bio je Prescottov sin George Bush, glasni pobornik politike generala Drapera. Bush je ve 1969. organizirao javne rasprave o prijetnjama koje predstavlja raanje prevelikog broja crnih beba. Drape rov sin i nasljednik, William H. Draper III, bio je su-ravnatelj za financijska pitanja i voditelj akcije prikupljanja sredstava u predsjednikoj kampanji Georgea Busha 1980. godine. Neto kasnije istog desetljea Bush je uvjerio Ronalda Reagana da mlaeg Drapera postavi na mjesto administratora Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, organizacije povezane sa Svjetskom bankom i zaduene za kontrolu rasta svjetskog stanovnitva! Strategije eugenike i stvaranja nadrase prenosile su se tijekom mnogih narataja vladajuih obitelji Elite. Tijekom mandata Georgea Busha u Bijeloj kui, unutar pro rauna za pruanje pomoi prilino se izdvajao element kontrole rasta stanovnitva. Pravni mu je savjetnik od 1980. bio Boyden Gray koji je postao glavni pravni savje tnik predsjednika tijekom Bushove administracije. Gray mu je mogao dati pregrt savjeta o kontroli rasta stanovnitva. Nakon rata, dok je Boyden jo bio djeak, nje gov otac Gordon Gray (bliski prijatelj Prescotta Busha), pokrenuo je projekt koji je pruao osnovu za dananji program globalne sterilizacije. Godine 1946. eugeniki se pokret nastojao ponovno izgraditi nakon prilino zlosretnog publiciteta kojeg je iza zvao jedan od njegovih glavnih zagovornika, Adolf Hitler. Tijekom rata Sterilizacijska liga Amerike promijenila je naziv u Birthright Inc. i sada je traila naina da se vrati

nadrase

svojem glavnom djelovanju. Pokuaji da se Liga ponovno aktivira u Iowi okonani su kada je tijekom sterilizacijske operacije umro jedan djeai, a zbog loeg publiciteta od plana se odustalo. Umjesto toga, preselili su se na teritorij obitelji Gray u Sjevernoj Karolini. Gordon Gray utemeljio je Memorijalni medicinski fakultet Bowman Gray u Winston-Salemu. Nazvan je po Boydenovom djedu, kojije posjedovao poduzee R. J. Reynolds Tobacco Company. Taj je fakultet postao jedan od centara eugenike. U nje mu je prikupljana opsena dokumentacija o obiteljima koje nose nasljedne bolesti", a zapoet je i projekt kojim su... pazite ovo... prisilno sterilizirana mala djeca za koju se smatralo da nemaju dovoljno visok kvocijent inteligencije. Ne, ne, ne govorim o nacistikoj Njemakoj za vrijeme rata, govorim o Sjedinjenim Amerikim Dravama 1946.-1947.! Pratetka Boydena Grava, Alice Shelton Gray, osnovala je Ligu za usavrenje ovjeka (sjeverno-karolinki ogranak nacionalnog pokreta za eugeniku steri lizaciju), te je bila slubena nadzornica eksperimenta stvaranja nadrase zapoetog na Grayovom medicinskom fakultetu". U to su bili ukljueni dr. Claude Nash Herndon, pomonik direktora medicinske genetike" na tom fakultetu, i dr. Clarence Gamble (nasljednik deterdentskog carstva Prodora i Gamblea), koji je bio ef nacionalnih terenskih operacija". Djeci upisanoj u kolskom okrugu Winston-Salema davani su testovi inteligencije", a djeca iji su rezultati bili ispod granice koju su ti bizarni ljudi smatrali prihvatljivom bivala su sterilizirana. Njihove preporuke prenesene su Dra vnom eugenikom odboru kojije imao ovlasti naloiti sterilizaciju na temelju zakona drave Sjeverne Karoline. Dr. Claude Nash Herndon govorio je o svom radu u razgo voru vodenom 1990., a objavljenom u knjizi George Bush, neautorizirana biografija:
....Testovima inteligencije podvrgnuta su sva djeca u kolskom sustavu WinstonSalema. [Za sterilizaciju su predviena] samo ona djeca koja su postigla vrlo loe rezultate, ispod 70 bodova. Jesmo li vrili sterilizaciju male djece? Jesmo. Bila je to razmjerno bezopasna operacija ... Obino se [obavljala] tek kada je dijete na vrilo osam ili deset godina. Kod djeaka samo nainite rez i podveete cijev ... Operaciju smo ee izvodili nad djevojicama negoli nad djeacima. Naravno, morate zarezati i otvoriti trbunu upljinu, ali, ponavljam, operacija je razmjerno bezopasna." (str. 59)

Aha, onda je to O.K. to su radili mediji dok se sve to zbivalo? Ne mnogo, kako se ini. Dr. Herndon govorio je o njihovim dobrim odnosima" s tiskovnim mediji ma. Ne iznenauje to previe kada uvidite da je Gordon Gray bio vlasnik asopisa Winston-Salem Journal, novina Twin City Sentinel i radio postaje WSJS. Eugenika je nairoko promicana nakon rata pod maskom kontrole rasta stanovnitva, ba kao i danas. Poetkom 1950-ih, kada je John Foster Dulles bio predsjednik one fasade No vog Svjetskog Poretka izuzete od plaanja poreza - Rockefellerove zaklade, odlazio je s Johnom D. Rockefellerom III na brojna putovanja svijetom agitirajui za uvoenje strategije za sprjeavanje irenja nebjelakog stanovnitva. U studenome 1952. Dulles

157

i istina e vas osloboditi

i Rockefeller osnovali su Populacijsko vijee uz desetine milijuna dolara koje im je osigurala obitelj Rockefeller. Ameriko eugeniko drutvo napustilo je svoje staro sjedite na Sveuilitu Yale, osnivakom mjestu zlokobnog Drutva lubanje i kostiju, pridruivi se Populacijskom vijeu. Te dvije organizacije praktiki su postale jedna. Prvi predsjednik Populacijskog vijea bio je Frederick Osborne, dugogodinji tajnik Amerikog eugenikog drutva. Sterilizator djece u Sjevernoj Karolini, dr. Claude Nash Herndon, izabran je 1953. za predsjednika Eugenikog drutva. Kada je George Bush 1972. postao veleposlanik u Ujedinjenim narodima, on i nje gova klika u Amerikoj agenciji za meunarodni razvoj pripremili su prvi slubeni sporazum izmeu amerike vlade i Sterilizacijske lige Amerike, koja je, i opet, pro mijenila naziv u Udruenje za dobrovoljnu kirurku kontracepciju. Na temelju tog sporazuma amerika vlada (porezni obveznici) poela je financirati tu organizaciju kako bi ova u nebjelakim zemljama svijeta provela ono to je ve uinila djeci u Sjevernoj Karolini. Godine 1988. kadaje George Bush izabran za predsjednika potpi san je drugi ugovor koji je za sobom povlaio ulaganje 80 milijuna dolara amerikih poreznih obveznika tijekom razdoblja od pet godina u irenje tog posla u 58 zemalja Azije, Afrike te Srednje i june Amerike. Sterlizirani su milijuni ljudi, to je finan cirano sredstvima poreznih obveznika. Isto ine i druge zemlje. I, usput reeno, dr. Clarence Gamble, vatreni zagovornik sterilizacije iz sapunske obitelji Proctor i Gam ble te s Medicinskog fakulteta Bowmana Grava, takoer se poastio sredstvima iz prorauna Amerike agencije za meunarodni razvoj (USAID). Njegova takozvana Zaklada kritelja (Pathfinder Fund) plaena je da se uvue u nebjelaka drutva i da slama opiranje steriliziciji. Savez planiranog roditeljstva, kojeg u svakoj prilici podravaju George Bush i manipulirajue Elite, zapravo je osnovan u Londonu, u prostorijama Britanskog euge nikog drutva. Kao to moete vidjeti, iako se nazivi mijenjaju a retorika zaodijeva izrazima koji su smatrani prihvatljivi tadanjem javnom mnijenju, pred nama je isti neumitni program koji se, na prijanjim i sadanjim naratajima provodi desetljei ma. Nacistika je Njemaka bila tek najpoznatiji primjer njegove provedbe. Globalna centralizacija moi, temeljita kontrola uma i tijela golemog broja ljudi, i stvaranje jedne nadrase. To su teme koje povezuju mnoga stoljea a jo uvijek prevladavaju u tajnim planovima, kojima se manipuliraju nai ivoti. No, koliko ljudi na ovome svijetu vjeruje da su rasno nadmoni ostalima? Brojka je toliko velika da vas moe zaboljeti glava. Koje li ironije, mnogi ljudi koji su propatili zbog uvjerenja jedne rase da je nadmona drugima, zapravo vjeruju da su oni sami genetski vredniji od drugih. Takav stav, takav misaoni obrazac, odailje se u kolekti vni um koji stvara kolektivnu verziju te stvarnosti. Ako smo takvog mentalnog sklopa da vjerujemo kako smo rasno nadmoni dru gima mnogo je vjerojatnije da emo ljude slinog naina razmiljanja privui sebi. Osjeaj rasne nadmoi jest neuravnoteenost, neka vrsta poremeaja, a naa nam podsvijest privlai vlastite poremeaje u vidu fizikih iskustava kako bismo se s njima

uhvatili u kotac. Iz takvih bismo iskustava neto nauili, a poremeaje proradili i nadili. Takvi poremeaji esto su povezani s misaonim obrascima kojih se drimo iz prijanjih ivota kao i iz ovog sadanjeg. Iz tog razloga netko tko na svjesnom planu nema osjeaj rasne nadmoi ipak si moe privlaiti nekakvo rasom obiljeeno iskustvo. Vlastitu zbilju stvaramo i podsvjesno. Mislima smo - ovjeanstvo u cjelini - oivotvorili globalni mentalitet nadmone rase/zbilju, a sada je moemo mislima i ukloniti, ukoliko sve boje i vjere budemo smatrali jednako vrijednima, to one i jesu. Elita uspijeva u svojoj obmani zato to ima toliko mnotvo lica i zato to djeluje kroz mnogo razliitih skupina i organizacija. U sljedea tri poglavlja njihovu u stru kturu donekle razmrsiti, a onima koji se prvi put susreu s ovom temom nastojat u olakati uvid u sposobnost Elite da ostane skrivena od pogleda veine i da potajno kuje nau kolektivnu sudbinu.

IZVORI

1 Jewish Chronicle (7. travanj 1995.).

2 Bojnik Alojzy Dziurski, Freedom Fighter (J. A Dewar, Portland, Victoria, 1983.).

Noam Chomsky, World Orders, Old And New (Pluto Press, London, 1994.), str. 205206. 4 Ibid., str. 205-206.
3 5
World Orders, Old And New, str. 258-260. Ovdje je citirao YossijaTorpshteina, dopisnika novina Ha'aretz, i druge svjedoke.

6 establishment Fakes Rabin's History", The Spotlight (20. studeni 1995.), str. 1. 7 Ibid. 8 Ibid.

9 U vezi dokumentiranih dokaza sredinje uloge Lanskog u financiranju i krijumare nju oruja idovskih teroristikih skupina i drave Izrael preporuam izvanredni ekspoze Michaela Collinsa Plpera, Final Conspiracy. Vidi 10
Judgement. The Missing Link in the JFK Assassination

bibliografiju.

Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion - The Weight Of Three Thousand Years

(Pluto Press, London, 1994.). 11 John George i ]_aird Wilcox, Nazis, Communists, Klansmen And Others On The Fringe (Prometheus Books, New York, 1992.), str. 285. 12 The Board of Deputies is the Voice of the Jewish Community", objavio Odbor posla nika britanskih Zidova, Tavistock Square, London WC1 OEZ.
13
What Price Israel?, str. 213-214.

1 4 Lako je mogue da je medu prebjezima koji su pobjegli u Junu Ameriku bio i Hitler.

Dr. Robert Dorion, direktor forenzine odontologije u Montrealu, usporedio je zube na

159

i istina e vas osloboditi

navodnom Hitlerovomleu"i zube samog Hitlera. Ustanovio je da meu njima postoje mnoge, vrlo uoljive razlike.
15 16
Who's Who (1958.). Who's Who (1987.).

17 Thomas R. Malthus,An Essay On The Principle Of Population As It Affects The Future Improvement Of Society" (Reeves and Turner, London, ponovljeno izdanje 1878.).
18 19 20

George Bush, The Unauthorised


Casebook On Alternative 3, str. George Bush, The Unauthorised

Biography,

str.

49.

86.
Biography,

str.

56.

21

Godine 1971. William Draper usporedio je zemlje u razvoju sa svjetski poznatim

rezervatom ivotinja - Kruger parkom u Junoj Africi". Tko e izdvojiti prekobrojne u ovoj zemlji kada se pritisak zbog previe ljudi i premalo resursa pojaa preko granica izdrljivosti?", upitao je. Citirano u posebnom izvjetaju Global 2000, nacrt za genocid", kojeg je objavila novinska sluba Executive Intelligence Review, New York. Moj primje rak distribuirao je Contact Network International, A. B. Gorredijk, Nizozemska.

osmo poglavlje

tajna vlada
vijet je, s ratom koji se bliio kraju, bio preputen na milost i nemilost Svjetske Elite. Europa je bila opustoena, fiziki, emocionalno, mentalno, duhovno i go spodarski, kao to je i bilo planirano. Dok okom obuhvaate te beskrajne redove bijelih nadgrobnih ploa na ratnim grobljima Francuske, sva grozota obmane moda je tee pojmljiva, ali ti mladi ljudi, ene i mukarci, nisu poginuli za slobodu u onom pravom smislu. Dali su ivot da bi se ostvario program Elite za svjetskom prevlau i, na vioj razini, da bi se pojaala kontrola od strane Zatvorskih uvara s etvrte Dimenzije. Naravno, da su to vojnici s obje zaraene strane znali rata ne bi ni bilo. Umjesto toga, podastrta im je pria da su nacisti iznimno opaka stvorenja koja moraju zaustaviti sile dobra, slobode i vrline. Dakle, i opet je na djelu crno-bijela tlapnja. Nacistika filozofija bila je neizrecivo grozna, ali bila je to ujedno filozofija onih koji su kontrolirali Saveznike. Iste sile su financirale i manipulirale ijedne i druge. Na kraju Drugog svjetskog rata Sjedinjene Drave bile su najmonija drava na Zemlji. One su osigurale sredstva za rat i, kroz zajmovno-najmovni sustav opskrbe orujem na osnovi dobije sada, plati kasnije" Europa je zapala u dugove. Zaduila se kod amerikih - od Elite kontroliranih - bankara. Godinama ranije Roosevelt je rekao Churchillu da se Britansko carstvo mora unititi, a sada je to bilo sigurna stvar. Britanska dominacija trajala je dugo, ali su ju pomela dva svjetska rata. Po meni, Bri taniji uope nije ni trebalo carstvo", ali pogled moramo usmjeriti na razloge njegove propasti, odnosno zato su ga priveli kraju oni koji su planirali vlastitu dominaciju u svijetu. Proitate li Protokole lluminata (koje sam umetnuo u Pobunu robota), vidjet ete da su koritenje dugova i ratova kao sredstava kontrole upravo ono to su manipulatori oduvijek imali u planu. Ti su Protokoli objelodanjeni krajem pretprolog stoljea i, premda proglaavani krivotvorinom", dvadeseto stoljee u njima je opisano izvanredno tono. Tko god da ih je napisao, znao je to se sprema. Dugovi koje spominju trebali su jo vie narasti, u situaciji gdje bi se europske zemlje u velikoj mjeri zaduivale kod Amerike kako bi ponovno izgradile svoja sela i gradove nakon posljedica svekolikog i tekog bombar diranja. Sjedinjene Drave (Svjetska Elita) uvela je svoju strategiju hu kontrole Zapadne Europe, cijele zapadne polutke, Srednjeg eg Britanskog carstva. Za uspjeh takve politike vrlo je bitan navedeno u jednom dopisu amerikog Ministarstva vanjskih Velikog podruja u i Dalekog istoka i Trei svijet. Kako poslova iz 1949., svr biv je to Trei

161

i istina e vas osloboditi

svijet e ...ispuniti svoju glavnu funkciju kao izvor sirovina i trita za industrijska kapitalistika drutva".1 Drugim rijeima, Trei svijet e biti mentalno, emocionalno i fiziki silovan. George Kennan iz Ministarstva vanjskih poslova tada je ak smatrao da bi ek sploatacija Afrike mogla djelovati kao psiholoki stimulans" Europi, to otkrivaju dokumenti s kojih je skinuta oznaka tajnosti.2 Za uspjeno provoenje tog plana naj vanije je bilo osigurati da niti jedna zemlja, posebno u Treem svijetu, ne bude u stanju prekinuti ekonomsku prevlast Elite i voditi gospodarstvo za dobrobit naroda. Ova takozvana prijetnja dobrog primjera", kojeg bi mogli slijediti i ostali, dovela je do pokolja irom june i Srednje Amerike i Istoka, ukljuujui i Vijetnam. Uvoenje drutvenih i ekonomskih reformi u zemljama Treeg svijeta Henry Kissinger (Kom. 300) e nazvati virusom" koji e, bude li mu omogueno da buja, zaraziti" mnogo ire podruje.3 Ili, kao to je krajem 1940-ih rekao ministar vanjskih poslova Dean Acheson (Kom. 300): Odjedne trule jabuke ubavi istrulit e sve". U Elitinoj bavi. Sto se vie terora bude provodilo nad vodama i narodima koji ele dokinuti ovi snost o Elitinim bankarima i multinacionalnim kompanijama, manja je vjerojatnost da e njihovim stopama poi netko drugi. To je temeljna, poglavita motivacija to stoji iza strategije Sjedinjenih Drava (Elite) kojom su poinjene strahote u Vijetna mu, Gvatemali, Nikaragvi, Salvadoru, Brazilu, Italiji, ileu, Dominikanskoj Republi ci, Laosu, Grenadi, Honduras, Iranu i Indoneziji. Kada bismo ih sve naveli, ispunili bismo zemljopisnu kartu svijeta. U pozadini tih dogaaja i svrgavanja demokratski izabranih vlasti stajali su mnogi nacisti koje je diljem svijeta uposlila CIA. asnika SS-a i efa Gestapa Klausa Barbieja, Krvnika iz Lyona", angairali su Amerikanci da pijunira Francuze. Za stotine, ako ne i tisue Hitlerovih ljudi koje je financirala CIA znailo je to stanje redovno" nakon poraza" nacizma. Manipulacija se odvijala na mnogim razinama, ali najvaniji je cilj bio da se izazove toliko sukoba izmeu nacio nalnih drava (problem), kako bi javnost zatraila da se neto poduzme (reakcija),a Elita bi tada mogla objelodaniti svoj dugoroni plan centralizacije svjetskih instituci ja pod kontrolom malobrojne klike (rjeenje). Ukratko, temeljne teme Elitinog plana netom poslije rata bile su sljedee: . Uvesti na scenu svjetsko upravno tijelo pod nazivom Ujedinjeni narodi (s pri druenim organima poput Svjetske zdravstvene organizacije - WITO koji bi se mo gli razviti u jednu svjetsku vladu, dovoljno monu da kontrolira ivote svih ljudi na Planetu. Nastaviti potpirivati sukobe diljem svijeta i posluiti se strahom od Sovjetskog Saveza kao izgovorom za golemo poveanje ulaganja u razvoj nuklearnog i konven cionalnog" oruja. Time e se poveati bojazan od nuklearnog rata, to e rezultirati zahtjevima za ouvanje sigurnosti u svijetu. Uspostaviti ameriko-europski obram beni savez (nazvan Sjevernoatlantski pakt - NATO) i mirovne" snage Ujedinjenih

tajna vlada

naroda koji e se, pomou isplaniranih sukoba, naposljetku stopiti u jednu svjetsku vojsku. . Stvoriti tri podruja slobodne trgovine" u Europi, Amerikama i Aziji, koja e ljudima isprva biti prikazana kao obine ekonomske grupacije. Postupno, meutim, razvit e se u centralizirane politike zajednice s jednom sredinjom bankom i je dnom valutom. To e biti odskona daska za uvoenje istih takvih institucija u svjet skim razmjerima. Europska ekonomska zajednica, sada Europska unija, bila je prva na redu, ali sada su na putu i druge dvije. Unaprijediti kontrolu javnog mnijenja te istraivati i proirivati spoznaje o tome kako manipulirati ljudskom psihom, pojedinano i kolektivno. Danas taj plan ukljuuje mikroipiranje ljudi i njihovo trajno povezivanje s jednim globalnim raunalom. Stvoriti jednu socijalnu dravu i istovremeno unititi alternative tom ekonom skom sustavu i, kada se postigne eljena ovisnost, likvidirati taj sustav socijalne po moi, stvarajui tako golemu obespravljenu klasu bez pomoi ili nade. Zaraditi fantastine svote novca kompanija i banaka pod kontrolom Elite. tijekom ostvarivanja svih tih ambicija preko

Neprestano poveavati duniki teret ljudi, poduzea i drave, poveavajui time nadzor koji se nad njima provodi. Pristup kojeg su primijenili da bi obmanuli javnost bio je bolno predvidiv, ali ve oma uinkovit: okrnjiti ugled nacionalne drave. Izloio je to tijekom Rata njemaki ekonomist i izbjeglica Hans Heymann, predoivi svoj Plan za trajni mir" potpomo gnut sredstvima... Carnegiejeve zaklade za meunarodni mir. U tom je djelu kazao:
Nacije su stvorile meunarodni nesklad u tatom uvjerenju da se sklad u na em drutvu moe postii na nacionalnoj osnovi ... Takav ogranieni pristup ostavlja nam ijednu nadu; naime, da se taj varavi koncept moe odrati samo tijekom prijelaznog razdoblja ... Nakon onakvog neuspjeha [Drugog svjetskog rata] jedna meunarodna organizacija bit e prijeko potrebna za dobrobit drutva u cjelini.'"1

Bio je to klasian primjer primjene metode problem-reakcija-rjeenje'. Godine 1945. prvobitno tajno drutvo Okrugli stol imalo je dva glavna ogranka - Kraljev ski institut za meunarodne poslove (RILA) u Chatham Houseu u Londonu (s po drunicama u mnogim drugim dijelovima svijeta), i RIIA-in ogranak u Sjedinjenim Dravama, Vijee za vanjske poslove (CFR) u New Yorku (s podrunicama irom Sje

i istina e vas osloboditi

dinjenih Drava). Poslijera tnih godina pridruit e im se Bilderberka skupina (Bil.), Trilateralna komisija (TC) i Rimski klub (CR), tvorei tako visoko uinkovitu mreu manipulacije koja predstavlja vrlo znaajan element tajne svjetske vlade - vlade koja je daleko monija od ijedne iza brane vlasti (slika 7). lanove tih organizacija nai ete meu elitnim sloje vima svjetske politike i politi kih savjetnika", bankarstva, naftnih kompanija, multina cionalnih korporacija, vlasni ka medija (izvrnih struktura i novinara), vojske, pravnih struktura i obrazovanja. Oni djeluju kao organizacije unu tar organizacija; ubacuju se u sfere utjecaja i tajno promiu

Slika 7

plan globalne Elite. Veina njihovih kolega i zaposlenika nemaju pojma to se doga a ili na koji ih se nain iskoritava. Kao i kod Okruglog stola, unutar tih isturenih skupina postoje posebni krugovi ljudi. Imamo elitnu jezgru koja radi punom parom na ostvarenju svog cilja; jedan krug lanova upoznatih s planom koji rade unutar nji hovih vlastitih organizacija kako bi ga sproveli i vanjski krug lanova koji nisu svjesni pravih i dalekosenih posljedica plana, ali su korisni manipulatorima na kratke staze. Nisu svi pripadnici tih organizacija svjesni manipulatori pa trebamo, pomou intu icije i informacija koje nam podastiru istraivai, procijeniti tko je u sve upuen a koga se koristi bez njegova znanja i razumijevanja o tome u to je zapravo upleten. U ovom poglavlju u glavnim u crtama izloiti pozadinu i utjecaj tih grupacija i njima pridruenih blokova moi, Ujedinjenih naroda i Europske zajednice.

Kraljevski institut za meunarodne poslove (RIIA)


Pripadnici anglo-amerike Elite koji su se sastali na Versajskoj mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine oformili su RIIA-u i Vijee za vanjske poslove 1920. odnosno 1921. godine, o emu smo govorili ranije. Takozvani posebni odnos" izmeu Bri tanije i Amerike je, u stvari, odnos izmeu RIIA-e i Vijea za vanjske poslove. Kra ljevski institut danas, uz pokroviteljstvo kraljice, ima ogroman utjecaj na britansku i

164

tajna vlada

svjetsku politiku. To je praktiki britansko Ministarstvo vanjskih poslova. S pravom se, dakle, moemo zapitati zastoje potkresana britanska ekonomska i politika mo? Odgovor: zato to britanske manipulator daleko vie zanima stvaranje jedne svjetske vlade nego unaprjeenje Britanije kao drave. Ako za ostvarenje tog ireg plana treba potkresati britansku ekonomsku mo i carstvo - ha, potkreimo je. Kao i idovska" klika, i oni se rukovode idejama kulta Svevideeg Oka, a ne interesom naroda. U vrijeme pisanja ove knjige RIIA-ina trojica supredsjednika su: lord Carrington (Kom. 300), bivi konzervativni ministar tj. lan kabineta (ukljuujui i funkciju mi nistra vanjskih poslova), glavni tajnik NATO-a, lan Trilateralne komisije i, od 1991. predsjednik Bilderberke skupine; lord Callaghan od Cardiffa, bivi laburistiki pre mijer, ministar (lan kabineta, ukljuujui i funkciju ministra vanjskih poslova), a prisustvovao je i sastancima Bilderberke skupine; i lord (Roy) Jenkins od Hillheada, osniva Trilateralne komisije u Europi, bilderberger, te bivi laburistiki ministar (lan kabineta) i ministar financija. Lord Jenkins je bio pripadnik Skupine etvori ce", zajedno s bivim laburistikim ministrom vanjskih poslova, lordom (Davidom) Owenom (TC), koji su 1981. rascijepili Laburistiku stranku pokretanjem vlastite Socijalno-demokratske partije (SDP). Takoer je bio predsjednik Europske komisije i, zajedno s ljudima poput biveg konzervativnog premijera Edwarda Heatha (Bil., TC), vatreni je pristaa Europske unije. Predsjednik RIIA-e je bivi konzervativni lan parlamenta, Christopher (sada lord) Tugendhat, predsjednik Nacionalnog gra evinskog drutva Abbey i ravnatelj Zaklade Ditchley, koja je paravan za Novi Svjet ski Poredak po miljenju mnogih istraivaa i prema podacima iz objavljenih djela. Europsku uniju Tugendhat opisuje kao jedan od najoptimistinijih i najkorisnijih politikih projekata u ovome dijelu svijeta, u ovome stoljeu ... to je smion i uzvien [sic] pothvat te sam ponosan to mu mogu sluiti".5 Kao poasne predsjednike" In stitut navodi predsjednike i premijere Ujedinjenog Kraljevstva te drugih zemalja Commonvvealtha"." Govore na Institutu dre predsjednici, premijeri i politika elita iz cijeloga svijeta, uz esto pozivanje na Pravila Chatham Housea" koja nalau tajnost. Pa kau:
Kada se sastanak, ili neki njegov dio, odrava prema Pravilu Chatham Housea, sudionici se sudionika; Instituta."7 se slobodno ni identitet mogu ni koristiti dobivenim pripadnost informacijama, govornika, niti ali ne smiju drugog otkrivati politika ijednog

niti se smije spominjati da informacije dolaze sa sastanka u okviru

Toliko o transparentnom vladanju. Institut je jako tajnovit i svojih lanova iz redova vladajuih struktura. Zato ne, ako je to va"? Sto se tu ima skrivati? Kada sam nazvao i upitao ih mogu li britanske Vlade i vlade u sjeni, tajnik za lanstvo mi je rekao da nih lanova nikada ne obznanjuju. Da biste se ulanili moraju

ne otkriva identitet samo trust mozgo dobiti popis lanova se imena pojedina vas nominirati dva

i istina e vas osloboditi

lana koja vas dobro poznaju, ali nitko vam ni tada ne jami da ete, po obavljenom postupku odabira, biti primljeni. Pored ovih lanova ima i onih drugih kojima je doputen jedino pristup u knjinicu Instituta. Ovim drugim oblikom lanstva zama gljuje se ono to se zbiva na drugim razinama te organizacije. Danas Institut financi raju, kao i na samom poetku, najvee svjetske kompanije i banke. Njegov Program za ouvanje energije i okolia" plaaju glavne naftne kompanije, proizvoai ugljena i struje te Uprava za atomsku energiju. Posve nepristrano, mogu se kladiti. Glavni korporacijski lanovi RIIA-e su: Morgan Guaranty Trust Company iz New Yorka (J. P. Morgan); S. G. Warburg Group plc (prije preuzimanja);8 Barings plc (prije njegove zagonetne i medijski dobro popraene propasti);9 britansko Ministarstvo za vanjske poslove i Ministarstvo za Zajednicu naroda (Commonwealth); Ministarstvo obrane; Veleposlanstvo Sjedinjenih Drava; RTZ Corporation; Anglo-American Corporation of South Africa; British Petroleum; Shell International; Bank of England; Barclays Bank; Lloyds Bank; National Westminster Bank; Lazard Brothers; TSB Group; Abbey National; Midland Montagu; Coopers and Lybrand; Unilever; British American To bacco Industries; British Aerospace; The Economist; Gerard Atkins and Co Ltd; John Swire and Sons Ltd; i Ente Nazionale Idrocarburi (ENI). Druge korporacijske lanove nalazimo na popisu vodeih svjetskih kompanija i medija. Ondje je ak i Engleska crkva, zajedno s Afrikim nacionalnim kongresom (ANC) i Amnesty Internationalom. Zato Amnesty International podupire organi zaciju ije strukture provode manipulaciju koja uvelike doprinosi poveanju broja politikih zatvorenika? Meu medijskim organizacijama koje podravaju RILA-u su ABC News Intercontinental Ine; CBS News; NBC News Worldwide Ine; Britain's Channel Four TV i Independent Television News (ITN); Fuji Television; DerSpiegeh The European; lite Financial Times; The Guardian; The Independent i Independent On Sunday; The Observen Daily Telegraph; The Times; Trie Scotsman; The Yorhhire Post; Reuters, meunarodna novinska agencija; The New York Times; The Washing ton Post; The Wall Street Journal; The Reader's Digest; i, to je neuveno za organiza ciju koja za sebe tvrdi da je neovisna, BBC World Service; BBC Monitoring Service i BBC Radio. Novac poreznih obveznika i potporu RIIA-i daju ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo za Zajednicu naroda (Commonwealth) i Ministarstvo obrane, ve i Ured premijera, Ministarstvo financija, Ministarstvo okolia, Ministarstvo trgo vine i industrije, Vladin ured za carinu i troarine i mnogi drugi izvori. Meunaro dni odjel britanske Laburistike stranke je korporacijski lan, zajedno s Kongresom strukovnih sindikata (Trades Union Congress - TUC), kao i druga imena na koja nailazimo u ovoj knjizi. To su, medu ostalima, Chase Manhattan Bank (poslijeratna udruena banka nastala spajanjem Rockefellerove Chase Bank i Rothschildove/Warburgove Bank of Manhattan), Morganove i Warburgove kompanije i fuzionirana po duzea, N. M. Rothschild and Sons Ltd, J. Henry Schroder (koji takoer djeluju kao bankari BBC-jevog dobrotvornog drutva, Children in Need Appeal), Ford Motor

tajna vlada

Company i, ona organizacija posveena kontroli rasta stanovnitva koju George Bush toliko voli, Savez planiranog roditeljstva [Planned Parenthood Federation). Jo jedno ime koje se svako malo javlja u mojim istraivanjima je Hambros Bank Ltd, koja je takoer korporacijski lan RIIA-e. Stvaranje Sjedinjenih Europskih Drava pod centraliziranim nadzorom glavna je odskona daska za plan uvoenja Novog Svjetskog Poretka, te je stoga prikladno i nimalo iznenaujue to RILA-u podupi ru Komisija europskih zajednica, Britanski ured Europskog parlamenta, European Policy Advisers (UK) Ltd, europski Okrugli stol (vrlo primjereno!) industrijalaca te Europska banka za obnovu i razvoj.10 Institut se koristi kao privatni forum preko ko jeg Elita prodaje svoje ideje o Novom Svjetskom Poretku pozvanoj publici i onima s utjecajem u medijima, politici, obrazovanju i trgovini. Ta organizacija u stvari lobira za Novi Svjetski Poredak i sredstvo je (izvan slubene" dravne mainerije) kroz kojeg se mogu sklapati poslovi i dogovarati dogaaji bez znanja bilo javnosti bilo izabranih parlamenata. No, ona je i vie od toga. To je sredinja i mona osovina u mrei tajne vlade, uz vrlo vrste veze s britanskom kraljevskom obitelji i britanskim obavjetajnim slubama. I opet, veina ljudi povezanih s RIIA-om ne shvaa kako ona djeluje.

Vijee za vanjske odnose (CFR) i Ujedinjeni narodi (UN)


CFR je ameriki ogranak Kraljevskog instituta. Jedina vea razlika izmeu njih je ta to je popis lanova CFR-a ire dostupan te to su neki njegovi lanovi bih toliko potreseni onim to su vidjeli i uli da su se otvoreno tome usprotivili. Takvih nema mnogo, ali ih ipak ima. Kad bi to barem bio sluaj i u Britaniji gdje bi, govorimo li o tajnovitosti, Amerikanci bili pioniri maleni! Veina tajni" koje izrone na povrinu u Britaniji su one koje namjerno procure kako bi se naruio ugled pojedinog politiara, osobe od utjecaja, ili skupine, u svrhu postizanja nekog eljenog, manipulativnog cilja. Ovo openito pravilo takoer vrijedi i za SAD, ali britanski establiment imao je vie vremena za usavravanje svojih tehnika brtvljenja rupa kroz koje informa cije cure. Od osnivanja CFR-a svaki predsjednik Sjedinjenih Drava bio je njegov lan osim Ronalda Reagana. Reagan, u biti, i nije bio predsjednik; predstavu je vodio lan CFR-a, njegov potpredsjednik George Bush. Upravo je Vijee za vanjske poslove, nesumnjivo uz RIIA-ine smjernice i koordinaciju, uvelo na scenu Ujedinjene naro de (nasljednika Lige naroda). Bio je to biser poslijeratnih manipulatora i jedan od glavnih razloga krojenja Drugog svjetskog rata. Do 1945. godine svijetu je rat, razu mljivo, dodijao, a javnost je bila otvorena za sve to bi moglo sprijeiti daljnja krvo prolia. Metoda problem-reakcija-rjeenje iznjedrila je Ujedinjene narode. Povelju UN-a slubeno su prihvatili predstavnici pedeset drava na susretu u San Franciscu 26. lipnja 1945. No, bio je to oitovani vrhunac dugogodinjeg manevriranja iza scene od strane Vijea za vanjske poslove koje je kontroliralo administraciju Franklina D. Roosevelta. Pisac James Perloff otkrio je pozadinu nastanka UN-a u svojoj knjizi iz 1988. Vlast iz sjene: Vijee za vanjske poslove i rasap Amerike (The Shadows Of Power:

i istina e vas osloboditi

The Council On Foreign Relations And The American Decline):


,,U sijenju 1943. ministar vanjskih poslova Cordell Hull oformio je upravni

odbor sastavljen od Lea Pasvolskog, lsaiaha Bowmana, Sumnera Wellesa, Nor mana Davisa, Mortona Tavlora, ali je i sam bio njegov lan. Svi ti ljudi - izuzev Hulla - bili su u CFR-u. Poznatiji, kasnije, kao Neformalna programska skupina (Informal Agenda Group), sastavili su izvorni prijedlog za Ujedinjene narode. Taj koncept prvi je iznio Bowman - osniva CFR-a i lan stare 'Istrage' pukovnika Housea. Zatraili D. su miljenje troje odvjetnika, je odreda plan CFR-ovih i istoga ljudi, koji

su

procijenili daje koncept ustavan. Zatim su 15. lipnja 1944. razgovarali o tome s Franklinom ga javnosti."" Rooseveltom. Predsjednik odobrio dana objavio

U svojoj knjizi Ameriki jezik (The American Language) H. L. Mencken iznosi pre tpostavku daje izraz Ujedinjeni narodi" odabrao predsjednik Roosevelt tijekom su sreta s Winstonom Churchillom u Bijeloj kui u prosincu 1941., nedugo prije napada na Pearl Harbor.12 Sastav amerike delegacije na osnivakom sastanku UN-a nalikovao je prozivci CFR-a. Medu inima bili su tu i Isaiah Bowman, Hamilton Fish Armstrong, Sumner Welles, Norman H. Davis, James T. Shotwell i ovjek ruskih korijena, Leo Pasvolsky. Svi su oni bili lanovi CFR-a koji su tijekom rata sluili u Roosevellovom Savjetoda vnom odboru za poratnu vanjsku politiku". Sve u svemu, u delegaciji se nalazilo se damdeset i etiri lana CFR-a. Bilo je to sredstvo pomou kojega se manipulacijama dolo do stvaranja Ujedinjenih naroda. U amerikoj delegaciji na konferenciji u San Franciscu bili su jo: John J. McCloy (predsjednik CFR-a od 1953.-70., lan Komiteta 300, predsjednik Fordove fondacije i Rockefellerove Chase Manhattan Bank, te prijatelj i savjetnik devetorice predsje dnika, od Roosevelta do Reagana); John Foster Dulles (Hitlerov podupiratelj, osni va CFR-a i skoranji ministar vanjskih poslova); i Nelson Rockefeller (manipulator bez premca, etiri puta izabran za guvernera drave New York i potpredsjednik u administraciji predsjednika Geralda Forda). Stajalita Johna J. McCloya gotovo su navlas ista stajalitima manipulatora koji su stvorili UN. Bio je financijski savjetnik talijanske faistike vlade Benita Mussolinija, a odigrao je i znaajnu ulogu u nacisti koj Njemakoj za Harrimanovu/Bushevu banku koja je financirala Hitlera. McCloy je sjedio u privatnoj Hitlerovoj loi na Olimpijadi u Berlinu 1936. godine na poziv Rudolfa Hessa i Hermanna Goringa." McCloy je takoer bio lan Upravnog odbora Bilderberke skupine. Generalni tajnik konferencije bio je dunosnik Ministarstva vanjskih poslova i lan CFR-a Alger Hiss koji je kasnije raskrinkan kao tajni agent u slubi Sovjetskog Saveza. Hiss je bio izvrni tajnik konferencije u Dumbarton Oaksu 1944. godine, gdje je sa Staljinovim ovjekom, Vjaeslavom Molotovom, razraivao pojedinosti Pove

lujnu viaau

lje UN-a. Opisan je kao glavni strunjak za meunarodne organizacije" predsje dnika Roosevelta na konferenciji u Jul ti na Krimu u veljai 1945., kojoj su takoer prisustvovali i Churchill i Staljin. Nakon to je pripomogao da na svjetsku politiku pozornicu stupi UN, Hiss je imenovan predsjednikom ozloglaene Carnegiejeve za klade za meunarodni mir. Ondje gaje postavio John Foster Dulles koji je zanemario informacije o Hissovoj pijunskoj aktivnosti kada je o njoj obavijeten 1946. godine. Kasnije je Hiss razotkriven te je proveo 44 mjeseca u zatvoru. Prilikom osnivanja UN-a u amerikoj delegaciji u San Franciscu bili su i drugi pri tajeni lanovi Komunistike partije unutar CFR-a. Medu njima je bio i Dexter White, koji je takoer razoblien kao sovjetski agent. Politikom Sjedinjenih Drava upravlja Vijee za vanjske poslove, bez obzira koja je stranka" slubeno na vlasti. Kao to je jednom rekao John J. McCloy: Kada god smo trebali ovjeka [za neki poloaj u vladi] prolistali smo popis lanova vijea i okrenuli izvjesni telefonski broj u New Yorku" (tj. sjedite CFR-a na adresi Harold Pratt House, 58 East 68th Street).14 Unuka biveg predsjednika Theodorea Roosevelta, novinska kolumnistica Edith Kermit Ro osevelt, saeto je prikazala utjecaj takozvanog Istonog establimenta" koji djeluje preko CFR-a:
Koje je stanovite Esablimenta? Njegova je ideologija - kroz Rooseveltovu, Trumanovu, Eisenhowerovu i Kennedyjevu administraciju - postojana: najbolji nain borbe protiv komunizma jest Jedna Svjetska Socijalistika Drava kojom e upravljati'strunjaci'poput njih. Rezultat toga je politika naklonjena nastanku naddrave i postupnom gubitku su vereniteta Sjedinjenih Drava..."11*

Robert W. Lee, piui 1992. godine u rujanskom broju The New Americana, ista knuo je da su najmanje etrnaest od osamnaest amerikih ministara vanjskih poslova od osnutka CFR-a 1921. godine bili lanovi te organizacije, ukljuujui vritelja du nosti vanjskih poslova u vrijeme pisanja lanka, Lawrencea Eagleburgera. Zadnjih osam ravnatelja CIA-e, ukljuujui Georgea Busha, bili su lanovi CFR-a, a tijekom prethodna etiri desetljea, demokratski ili republikanski kandidati za predsjednika ili potpredsjednika koji su bili (ili postali) lanovi CFR-a bili su Dwight D. Eisenho wer, Adlai Stevenson, John F. Kennedy, Henry Cabot Lodge, Richard Nixon, Flubert Humphrey, Edmund Muskie, George McGovern, Jimmy Carter, Walter Mondale, Gerald Ford, Nelson Rockefeller, George Bush, Michael Dukakis, Geraldine Ferraro i Bill Clinton. To je, dakle, organizacija koja je stvorila Ujedinjene narode.16 UN je ak izgradio svoje sjedite u New Yorku na tlu kojeg su mu bez ikakve naknade ustupili Rockefelleri. Pored Rockefellera u pozadini su, iza politiara i savjetnika, manipulirale osobe kao to su Morgan, Warburg, Schiff i Marburg. Ujedinjeni narodi javnosti su prodani kao sredstvo koje e svijetu donijeti mir, a meusobne e razlike rjeavati dogovorom

169

i istina e vas osloboditi

umjesto ratom. Veina ljudi koji rade za UN iskreno vjeruju da je to njegova svrha. Bojim se da e se po tom pitanju uskoro razoarati. UN nije nita drugo doli Trojan ski konj" svjetske faistike/komunistike tiranije poznate kao Novi Svjetski Poredak. Sredstvo pomou kojeg se manipulacijom uspostavljaju jedna svjetska vlada i svjet ska vojska te pomou kojeg se omekavaju stavovi javnosti, preko sukoba i propagan de, kako bi ova prihvatila tu politiku kao jedini nain uspostave mira i stabilnosti u ljudske odnose. Takvo razmiljanje prihvatilo je svih sedam glavnih tajnika UN-a od 1945. naovamo, jedan od nositelja te funkcije bio je dr. Boutros Boutros-Ghali, kojije karijeru zapoeo za vladavine egipatskog diktatora Gamala Abdela Nassera. BoutrosGhali je traio da se formira trajna Vojska UN-a (svjetska vojska) i da UN ima pravo nametanja poreza (svjetska vlada). Njegov nasljednik Kofi Annan elio je isto. Prvotni Ujedinjeni narodi iznjedrili su niz povezanih organizacija koje koordini raju plan Novog Svjetskog Poretka u podrujima kao to su zdravlje (Svjetska zdrav stvena organizacija), kontrola rasta stanovnitva ili - tonije - eugenika (UN-ov Populacijski fond - UNFPA), ekonomski razvoj i okoli (UN-ov Program ouvanja okolia - UNEP), obrazovanje, znanost i kultura (UNESCO), a popis stalno raste. Te su organizacije osmiljene da globaliziraju kontrolu svih podruja naih ivota, i zato se pod hitno moramo probuditi. UN je paravan za hijerarhiju Iluminata/Slobodnih zidara. U govoru 1970. godine Robert Welch, osniva Drutva Johna Bircha u Ame rici, izvanredno je tono predvidio to e Ujedinjeni narodi postati:
Ujedinjeni narodi se nadaju i planiraju - ili, da budemo toniji, tome se nadaju i to planiraju insajderi, urotnike glaveine iznad njih - vriti kontrolu rasta stano vnitva, kontrolu nad znanstvenim i tehnolokim razvojem, kontrolu nad orujem i vojnom moi pojedinanih za primjenu koju naroda, kontrolu nad obrazovanjem, kojih se kontrolu nad zdravljem i svaku moguu kontrolu koje se postupno mogu domoi pod razno raznim izlikama meunarodne oni oekuju nadlenosti mogu domisliti. uvje Te arolike i zasebne vrste kontrole trebaju postati sastavnice postupno nastajue, sveobuhvatne kontrole postii prijetvomou, prijevarama, ravanjem, obmanama i izmiljotinama, dok istodobno u priuvi dre grubu silu I teror, kao mogua sredstva provoenja takve kontrole.'"7

Ujedinjeni narodi su i osmiljeni da bi to inili, stvoreni su da bi to inili; a upravo to sada i ine.

Europska ekonomska zajednica - sada Europska unija


Plan stvaranja tri svjetska trgovinska bloka koji bi se naposljetku spojili u jedan nije od juer. Dugoroni je to plan centraliziranja moi u Europi, Amerikama i azijskoaustralskom podruju, preko grupacija koje su prvotno promicane kao podruja slo bodne trgovine, ali su se kasnije razvile u Europsku uniju, Ameriku uniju i Pacifiku uniju. Prvo je stvorena Europska ekonomska zajednica, za kojom je uslijedio Sjever-

tajna viaaa

noameriki ugovor o slobodnoj trgovini (engl. North American Free Trade Agreement - NAFTA) kojim su obuhvaeni SAD, Kanada i Meksiko. Ugovor je 12. kolovoza 1992. potpisao predsjednik George Bush. U desetinama svojih javnih nastupa tije kom itave 1994. govorio sam da e se taj Ugovor na koncu proiriti i obuhvatiti sve tri Amerike, tj. Sjevernu, Srednju i Junu. Nije to bilo proroanstvo, ve obino po znavanje glavne strategije. Nije bitno koji je predsjednik nominalno na vlasti: bio on republikanac ili demokrat, plan se nesmetano odvija. to je ono rekao George Bush, republikanac, kada je uspostavljena NAFTA? Da eli vidjeti zonu slobodne trgovine koja e se protezati od vrha Sjeverne Amerike do dna June Amerike. to je ono rekao Bill Clinton, demokrat, na jednom skupu voda s cijelog amerikog kontinenta 10. prosinca 1994?
Narodima Amerike povijest je dala priliku da izgrade zajednicu naroda, s vizijom slobode i oekivanim blagostanjem ... poetkom sljedeeg stoljea [elim vidjeti]... ogromnu zonu slobodne trgovine od Aljaske do Argentine."

Jeste li uoili neku razliku? Niste? Nisam ni ja. Drugu stvar koju sam predviao tijekom 1994., i opet na temelju saznanja o planu Elite, bilo je stvaranje tree zone slobodne trgovine" koja bi obuhvaala Aziju i Australiju. Dana 16. studenoga 1994. u London Daily Telegraphu proitao sam da je o tome postignut dogovor prethodnoga dana. Grupacija pod nazivom Azijsko-pacifika ekonomska suradnja (engl. Asia-Paciflc Economic Cooperation - APEC) prihvaena je na sastanku na vrhu odranom nedaleko Dakarte u Indoneziji, u prisutnosti Billa Clintona, Paula Keatinga (australijskog premijera) i elnika azijskih vlada. Keating je ili kotai u toj prevari ili ga je lako prevarili. Sada je mogao poeti proces razvoja dva posljednja trgovinska bloka u model koriten u Europi, da bi se na kraju svi oni stopili u jedan. Plan stvaranja Sjedinjenih Europskih Drava pod centraliziranom kontrolom nastao je prije mnogo stoljea. Bio je to jedan od ciljeva Vitezova templara. Kada su templare u njihovom uporitu u Francuskoj unitile udruene snage francu skoga kralja i pape, mnogi od onih koji su preivjeli napad regrupirali su se u kotskoj, a templari su se obnovili pod drugim imenom: kotski obred Slobo dnog zidarstva. Veliki broj svojih lanova to drutvo ima na visokim i utjecajnim poloajima u svijetu, a nemali ih je broj u Sjedinjenim Dravama. Ljudi koji su stajali u pozadini Europske zajednice, danas Europske unije, bili su Jean Omar Marie Gabriel Monnet (Kom. 300), sin francuskog trgovca estokim piima; grof Richard N. Coudenhove-Kalergi (Kom. 300) iz Austrije; i Joseph Retinger (Kom. 300), poljski socijalist, koji je oformio organizaciju pod nazivom Europski pokret koja se zalagala za uvoenje centralizirane kontrole u Europi. Bio je i izuzetno utjecajan u stvaranju Bilderberke skupine, jednog od kljunih instrumenata ma nipulacije u rukama tajne vlade. No, u Europskoj uniji najvanija figura bio je Jean Monnet.

i istina e vas osloboditi

Monnet je 1910. - sa svega dvadeset godina - otiao u Kanadu, traei nova tri ta za svoju obiteljsku kompaniju koja se bavila prodajom pia. Ondje se povezao s tvrtkom Hudson Bay Company i bankarskim poduzeem Lazard Brothers, postavi dijelom anglo-amerike scene, iako je bio Francuz. Postao je osoba od povjerenja predsjednika i premijera, to mu je priskrbilo visoko unosan posao prevoenja mate rijala iz Kanade u Francusku tijekom Prvog svjetskog rata. Kada je rat zavrio posta vljen je u Zajedniko vrhovno ekonomsko vijee i postao savjetnik skupine oko lorda Milnera (Kom. 300) i pukovnika Housea (Kom. 300) koja se pripremala za Versajski sporazum i stvarala Ligu naroda. Njegov utjecaj i ugled medu manipulatorima do 1919. bili su takvi da je imenovan zamjenikom glavnog tajnika Lige naroda. I opet ista imena. est godina kasnije preselio se u Ameriku i postao potpredsjednik kom panije u vlasnitvu Amerike banke (Bank of America) pod nazivom Transarnerica. Monnet se sada naao u savrenoj poziciji da koordinira ameriko-europsku zavjeru s ciljem stvaranje Europske zajednice. Grof Richard N. Coudenhove-Kalergi 1923. godine napisao je knjigu u kojoj pozi va na uspostavu Sjedinjenih Europskih Drava. Ime je dobio po Richardu Wagneru 0 kojem je Hitler rekao otprilike ovo: da bi se razumjelo nacistiku Njemaku treba poznavali Wagnera. Bliski prijatelj grofovog oca bio je Theodore Herzl, utemeljitelj cionizma. Naslov grofove knjige bio je Pan Europa, te je on poeo raditi na stvaranju Paneuropske unije s ograncima preko cijelog kontinenta, uz podrku vodeih eu ropskih politiara, anglo-amerikog establimenta, ukljuujui pukovnika Housea i Herberta Hoovera i onog uobiajenog, svugdje prisutnog drutvanca. U svojoj auto biografiji grof je zapisao:
Poetkom 1924. nazvao nas je baron Louis de Rothschild. Jedan od njegovih prijatelja, Max Warburg iz Hamburga, proitao je moju knjigu te nas je poe lio upoznati. Na moje veliko iznenaenje maraka [svakako!] kako bi Warburg pokret nam je spontano prve ivota [svakako!] ikada ostao ponudio 60.000 je zlatnih prebrodio je 1925. svoje svog

tri godine ... Max Warburg, jedan od najuglednijih i najmudrijih ljudi koje sam susreo, iskreno takve pokrete za neizostavno Pan-Europu. financirao. Max itavog je zainteresiran Warburg organizirao

put u Sjedinjene Drave kako bi me upoznao s Paulom Warburgom i Bernar dom Baruchom."18

Medu pobornicima paneuropskog pokreta bio je i Winston Churchill (Kom. 300) koji je 1930. napisao lanak za amerike novine The Saturday Evening Post naslovljen Sjedinjene Europske Drave". Bilo je to devet godina prije Drugog svjetskog rata za kojeg je Churchill tako ustro agitirao - rata zahvaljujui kojem je stvorena Europska zajednica. Grofa Coudenhove-Kalergija oduevljeno su podupirali takvi nepristra ni" izvori kao to su John Foster Dulles, Nicholas Murray Butler, predsjednik Sve uilita Columbia i Carnegiejeve zaklade za meunarodni rat (pardon, mir") i dr.

tajna vlada

Stephen Duggan, osniva i prvi predsjednik Instituta za obrazovanje koji je bio pod stopostotnom kontrolom Vijea za vanjske poslove. Oni koji su financirali boljevi ku revoluciju i obje strane u dva svjetska rata, ukljuujui Adolfe Hitlera, krojili su planove za uspostavu Europske zajednice kao i Ujedinjenih naroda. U meuvremenu Monnet je bio blizak i s Franklinom D. Rooseveltom, zahvaljuju i svojem odnosu s predsjednikovim utjecajnim savjetnikom Harryjem Hopkinsom, koji je Rooseveltu bio ono to je pukovnik House bio predsjedniku Wilsonu. Hopkinsa su financirali Rockefelleri, on je bio njihov ovjek u Bijeloj kui. Unovaio ga je Nelson Rockefeller da radi na New Dealu" kojim se depresija Sjedinjenih Drava u biti produila.1" I Monnet i Hopkins bili su pristae Sovjetskog Saveza, a Monnet je bio duboko upleten u politiku zajma-najma kroz koju su ogromne koliine oruja, drugih materijala i znanja o amerikoj nuklearnoj tehnologiji prebaene u komuni stiki svijet. Utemeljene su organizacije poput Saveznog pokreta za ujedinjenje - ka snijeg Odbora atlantskog ujedinjenja i Atlantskog vijea Sjedinjenih Drava - preko kojeg se eljelo pouriti ujedinjenje Amerike i Britanije. U takvim su tijelima prevla davali lanovi CFR-a. Medu ravnateljima Atlantskog vijea tijekom 1970-ih bili su George Bush (Kom. 300) ijedan od najutjecajnijih i najustrajnijih svjetskih manipulatora - Henry Kissin ger (Kom. 300), o kojem emo vie toga otkriti u kasnijim fazama nae prie. Pritisak i propaganda u korist Europske unije vee su razmjere dosegli u svibnju 1948. kada je Pokret za ujedinjenu Europu odrao svoj Europski kongres. Vodei zagovornici Pokreta bili su Winston Churchill i njegov zet, britanski politiar Duncan Sandys, a u pozadini su marljivo radili Jean Monnet i tvorac Bilderberke skupine Joseph Retinger. Na kongresu je prihvaeno sedam rezolucija o politikom ujedinjenju Europe. U jednoj od njih se kae: Stvaranje jedne Ujedinjene Europe mora se promatrati kao jedan od najvanijih koraka prema stvaranju jednog Ujedinjenog Svijeta" [svjetske vlade]. Monnet je takoer ravnao Odborom za Sjedinjene Europske Drave koji je imao isti cilj.20 Poslijeratni ameriki zajmovi Europi, poznati kao Marshallov plan ili Plan obnove Europe (engl. European Recovery Programme - ERP), koriteni su ne samo da bi se osigurala sredstva za pokret Ujedinjene Europe ve i da bi se potkopala nezavisnost suverenih drava i pojaao pritisak pomou kojeg se eli uspostaviti centralizirana kontrola Europe. Taj plan pruanja pomoi navodno je bio plod nastojanja generala Georgea C. Marshalla, ministra vanjskih poslova u vrijeme vladavine predsjednika Trumana, no sada se zna da su glavni arhitekti bili Jean Monnet i Vijee za vanjske poslove.21 Tijekom 1946.-1947. oformljena je radna skupina CFR-a sa zadatkom da naini izvjetaj o europskoj obnovi. Skupinu je vodio odvjetnik Charles M. Spofford, a tajnik je bio David Rockefeller (Kom. 300) koji e kasnije postati upravitelj banke Chase Manhattan, predsjednik CFRa, jedan od ljudi s najveim utjecajem u Bilderberkoj skupini i tvorac jo jednog paravana Elite - Trilateralne komisije.

i istina e vas osloboditi

Za neto vie od godinu dana ta je radna skupina" CFR-a promijenila naziv u Marshallov plan, prikazujui se kao orue vladine politike. ovjek izabran da pro vodi Marshallov plan u Europi bio je... Averell Harriman (Kom. 300) koji se smjestio u Rothschildovoj parikoj rezidenciji, u hotelu Talleyrand. Prijedlozi iz Plana nisu prihvaeni iz prve jer mnogo je kongresnika ipak proniknulo kroz dimnu zavjesu. Stoga je CFR pokrenuo propagandnu ofenzivu pomou Elitinih organizacija kako bi osigurao da spomenuta politika bude prihvaena. Propagandu su vodila tijela tr govakih drutava i sindikata pod nadzorom Elite i, dakako, mediji pod nadzorom CFR-a. Politika stvaranja Sjedinjenih Europskih Drava dobila je iskrenu podrku CFR-ovih New York Timesa i Washington Posta. Elita je osmislila i Hladni rat" koji e se pokazati vrlo korisnim, kao uostalom i u mnogim prilikama narednih desetljea. Nunim se pokazalo i davanje zajmova Europi kako bi se nadvladala prijetnja komunizma (kojeg je stvorila Elita), to je iskoriteno da se ishodi odobrenje Kongresa za provedbu Marshallova plana. John J. McCloy (Kom. 300), predsjednik CFR-a u razdoblju od gotovo dvadeset godina, kae da gaje vrijeme provedeno na funkciji amerikog visokog povjerenika u Nje makoj nakon rata nauilo kako se stvari mogu srediti pomou straha od komuni zma. Svaki puta kad bi se spomenula prijetnja koju predstavljaju Sovjeti, ljudi bi naulili ui",'2 rekao je. Kada su prijedlozi bili prihvaeni, u izvrnom odboru Marshallovog plana bili su i Allen W. Dulles, tadanji predsjednik CFR-a; Philip Reed, predsjednik uprave General Electrica; bivi ministri rata Henry T.. Stimson i Robert P. Patterson i bivi dravni podtajnik Dean Acheson (Kom. 300), lan CFR-a koji se nalazio u sastavu amerike delegacije prilikom osnivanja Ujedinjenih naroda. Prvi korak u stvaranju Europske zajednice bilo je uvoenje Europske zajednice za elik i ugljen, poevi od srpnja 1952., kojom su spojene industrije ugljena i elika Zapadne Njemake, Francuske, Italije, Belgije, Nizozemske i Luksemburga pod jednim sredinjim nadzorom. Ona je imala ovlasti da odluuje o cijenama, ulaganjima, podizanju novca i da donosi odluke veinskim glasanjem. Formirana je pod nazivom Schumanov plan" (po francuskom socijalistu, ministru vanjskih poslova i kasnijem premijeru Roberti! Schumanu), no osoba koja je stajala iza stva ranja Zajednice i opet je bio jean Monnet, tadanji ef francuske Komisije za ope planiranje. Ideja je pohvaljena od strane CFR-ovih lanova poput johna Postera Dullesa i Deana Achesona, a Monnetu je dodijeljena VVatelerova nagrada za mir u visini od dva milijuna franaka u znak priznanja za duh meunarodnog jedinstva kojeg je iskazao osmislivi Zajednicu ugljena i elika..." Tko je nagradu omoguio? Carnegiejeva zaklada! Dvoje Monnetovih oboavatelja, Merry i Serge Bromberger, iznijeli su taj plan u svojoj knjizi Jean Monnet i Sjedinjene Europske Drave:
Smatralo se da e nadnacionalne vlasti postupno, pod nazorom Europskog vijea ministara u Bruxellessu i Skuptine u Strasbourgu preuzeti upravljanje svim akti vnostima na Kontinentu.

tajna vlada

Doi e dan kada e vlade biti primorane priznati kako je objedinjena Europa go tova injenica, a da nee imati nikakvog utjecaja pri uspostavi njenih temeljnih naela. Tada e sve te autonomne institucije samo trebati spojiti u jednu saveznu administraciju i proglasiti Savezne Europske Drave."23

Monnet i njegovi urotnici pokuali su uvesti europsku vojsku pod svojim sredi njim zapovjednitvom. Traili su da se drave razoruaju te da se formira jedna voj ska. Isto se dogaa i danas u svjetskim razmjerima. est lanova Zajednice za ugljen i elik potpisali su 1952. o ovome sporazum, ali do realizacije istoga nije dolo jer ga je francuski parlament odbio prihvatiti. No, 25. oujka 1957. estorica su ipak potpi sala dva Rimska ugovora o stvaranju Europske ekonomske zajednice ili Zajedniko trite, te Europsku zajednicu za atomsku energiju (Euratom). Pregovore o Rimskim ugovorima nadzirao je Monnet uz stalnu podrku CFR-ove mree u Sjedinjenim Dr avama. To je potvrdio predava s Harvarda, Ernst H. van der Beugel, poasni glavni tajnik Elitine Bilderberke skupine i lan Trilateralne komisije. U svojoj knjizi Od Marshallove pomoi do Atlantskog partnerstva (From Marshall Aid To Atlantic Partnership), uz predgovor njegovog prijatelja Henrvja Kissingera, on kae:
Monnet i njegov akcijski odbor neslubeno su nadzirali pregovore i, im su se po javile prepreke, pokrenuta je diplomatska mainerija Sjedinjenih Drava, uglavnom preko veleposlanika Brucea ... koji je imao neposredan pristup najviim razinama Ministarstva vanjskih poslova... U to je vrijeme bilo uobiajeno da se, ako je Monnet smatrao da odreena dra va stvara potekoe u pregovorima, ameriki diplomatski predstavnik u toj zemlji obrati tamonjem Ministarstvu vanjskih poslova i priopi stajalite amerike Vlade koje se, u praktiki svim sluajevima, podudaralo s Monnetovim stajalitem."24

Monnet = Svjetska Elita. Jedinstveni europski akt, koji je od 1992. maknuo trgovin ske prepreke diljem Europe, i Sporazum iz Maastrichta o europskoj uniji, tek su jo tri odskone daske na putu prema Sjedinjenim Europskim Dravama pod nadzorom Elite. Pristup odskonih dasaka rabi se svakodnevno u zavaravanju javnosti. Manipulatori znaju da kada bi se od nas zatrailo da se jednim skokom prebacimo s pozicije suvereniteta nacionalnih drava do svjetske vlade, tada bi se ak i smueno stado moglo zapitati to se to zbiva, pa bi se moglo suprotstaviti. Stoga nam prodaju niz prijelaznih faza koje promiu kao izdvojene i nepovezane dogaaje. im prihvatimo jednu fazu, uvodi se druga, sve dok se, kradomice, ne postigne konani cilj. To je kao da nekoga stavite u kadu hladne vode te ju polagano zagrijavate dok ne postane kipua. rtva e tek u posljednjim fazama shvatiti to se zbiva, no tada e vjerojatno biti prekasno. Josif Staljin, okrutni diktator u Sovjetskom Savezu, pojanjava taj proces u svojoj knjizi Marksizam i nacionalno pitanje, objavljenoj 1942. kada mu je oito bila dobro poznata anglo-amerika komunistika strategija. Izmeu ostaloga, on pie:

175

i istina e vas osloboditi

Svijet treba podijeliti u regionalne skupine kao prijelazni stadij ka svjetskoj vladi. Svoju odanost prema naciji stanovnitvo e prije zamijeniti odanou prema nekoj neodreenoj regionalnoj tvorevini negoli bi to uinili za neku svjetsku vlast. Kasni je, regionalni savezi se mogu staviti pod jednu kapu svjetske diktature."25

A upravo se to i dogaa. Godine 1984. prebjeg iz redova sovjetskog KGB-a Anatolij Golitsin upozorio je da e doi do lane liberalizacije" u Sovjetskom Savezu i isto noj Europi. Rekao je da e Zapad to pozdraviti, to e pak dovesti do spajanja Europ ske zajednice i zemalja biveg Sovjetskog Saveza. Istog vikenda u prosincu 1994. kada je Bill Clinton objavio planove o proirenju zone slobodne trgovine, NAFTA-e, preko sve tri Amerike do Argentine, europski su elnici izloili planove kojima bi se zemlja ma biveg Sovjetskog Saveza omoguilo da se pridrue Europskoj uniji. Dogaaji se sada odvijaju velikom brzinom. U radnoj verziji ovog poglavlja bio sam napisao kako je planirano da se Sovjetski Savez s vremenom stopi sa Sjedinjenim Europskim Dra vama i, prije negoli sam ovu knjigu zavrio, to je i slubeno najavljeno. Pogledajte dokle je, od uvoenja Europske ekonomske zajednice ili Zajednikog trita, dospjelo iskoritavanje naeg povjerenja. Reeno nam je da se Zajednici mo ramo pridruiti ili e britansko gospodarstvo propasti. Ma haj'te? Tekui britanski deficit u doprinosima europskoj trgovini i lanstvu, od kada smo postali pridruena lanica, pribliava se brojci od 100 milijardi funti!26 im su narodi Europe zagrizli udicu i povjerovali podvalama o tome da e se, ne pridrue li se Zajednici, suoiti s katastrofom, rije ekonomska" maknuta je iz naziva te smo dobili Europsku zajedni cu (odskona daska). Kasnije je ime opet promijenjeno u Europsku uniju (odskona daska). Ujedno imamo i pomak prema centralizaciji politike moi u zajednici i po lagano oduzimanje mogunosti pojedinanim dravama da donose odluke (odsko na daska). Potom je uslijedio pritisak kako bi se formirala jedna sredinja europska banka i jedna europska valuta (odskona daska). A koncept Europe s centraliziranom kontrolom u rukama sredinje europske ban ke, s jednom valutom, regionalnom upravom i zajednikim tritem rada, te tran sportnim i industrijskim sustavom, tono je ono to su za Europu planirali Hitler i nacisti. Svoj su plan ak i nazvali Europska ekonomska zajednica (Europische Wir tschaft = gemeinschaft).27 U svojoj knjizi iz 1966. godine Tragedija i nada ('Tragedy And Hope) Elitin insajder" Carroll Quigley objanjava kako se proces europske integracije na svim razinama trebao provoditi u fazama; Richard N. Gardner (Kom. 300) iz CFR-a kasnije e rei kako su planirah nagrizati ga [suverenitet] malo po malo".28 Dana 9. studenog 1988. europski voe okupili su se u Pantheonu u Parizu povodom proslave stote obljetnice roenja Jeana Monneta, ovjeka prozvanog ocem Europe". Ali to se to ima slaviti u vezi Monnetove kreacije? To to je ouvan mir u Europi od 1945.? Ne, nikako. Elita je dopustila da se to dogodi kako bi dolo do europske integracije. Uostalom, da nije

176

bilo manipulalora u ovom se stoljeu ne bi vodio niti jedan pan-europski rat. Monnel je stvorio udovite koje se nalazi u procesu prodiranja slobode. Integracija Europe jo je jedan vaan instrument za uvoenje Novog Svjetskog Poretka.

Bilderberka skupina (BIL)29


Stvaranje Europske zajednice i Bilderberke skupine napose je povezano s prisustvom jednog ovjeka, poljskog socijalista Josepha Retingera, osnivaa Europskog pokreta i su-urolnika jeana Monneta. Upravo su Relinger i nizozemski princ Bernhard predla gali redovne sastanke europskih ministara vanjskih poslova. Ti su susreti iznjedrili carinsku uniju poznatu kao Zemlje Beneluksa (Belgija, Nizozemska i Luksemburg), preteu Europske zajednice. U govoru u Chatham Houseu pred Kraljevskim institu tom za meunarodne poslove (vrlo prikladno), Retinger je izloio svoju viziju Eu rope u kojoj e se drave odricati dijela svog suvereniteta".30 U Londonu se susreo s Averellom Harrimanom, tadanjim amerikim veleposlanikom u Engleskoj. Harri man mu je sredio da posjeti Sjedinjene Drave i prikupi podrku za Nezavisnu ligu ekonomske suradnje, poznatu i pod nazivom Ekonomska liga za europsku suradnju, koju je organizirao Retinger. U Americi Retingerove su planove (prema njegovim vlastitim rijeima) objeruke podupirali Russel C. Leflingvvell, vii partner u banci J. P. Morgana i slubenik CFR-a; David Rockefeller, predsjednik CFR-a od 1946.-1953.; Nelson Rockefeller (CFR); sir William Wiseman (Kom. 300), partneru Rothschildovoj kompaniji Kuhn, Loeb; George Franklin, izvrni direktor CFR-a od 1953.-1971. i srodnik po tazbini" obitelji Rockefeller; John Foster Dulles te mnogi drugi poznati likovi." Retinger je do tada ve formirao Ameriki odbor za ujedinjenu Europu s Allenom Dullesom, prvim ravnateljem CLA-e, i Williamom Donovanom, ravnateljem CIA-ine pretee OSS-a.'2 Iz tih i drugih rasprava proizala je zamisao o grupiranju vodeih politiara, politikih savjetnika, vlasnika i upravljakih tijela medija, izvr nih odbora multinacionalnih kompanija i banaka, vojnih vrhovnika i prosvjetnih radnika koji bi se sastajali i odluivali o budunosti svijeta. Grupacija e biti poznata kao Bilderberka skupina, nazvana po Hotelu Bilderberg u Oosterbeeku u Nizozem skoj, gdje je od 29. do 31. svibnja 1954. odran prvi susret. Idejni tvorci Bilderberke skupine bili su Rothschild i i ljudi kao to su Retinger, princ Bernhard iz Nizozemske, Paul Rykcns (predsjednik sapunskog i prehrambenog giganta Unilevera) i, opet taj isti ovjek, Averell Harriman. Harrimanov utjecaj na ovo stoljee teko da bi se mo gao dovoljno naglasiti iako veina ljudi za njega uope nije ula. Harriman je bio taj koji je dogovorio opskrbu Britanije i Sovjetskog Saveza po naelu zajma-najma; bio je vodei provoditelj Marshallovog plana u Europi (koji je usmjeravao politiku zema lja primateljica pomoi); uveo je postupke usvajanja prorauna za obranu s Jeanom Monnetom i britanskim dravnim slubenikom Edwinom Plowdenom, za Sjevernoatlantski pakt (NATO) koji se koriste i danas; ravnao je Upravom za zajedniku sigur nost koja je ponovno naoruavala Europu tijekom Hladnog rata. Takav je bio ovjek ije su obiteljske tvrtke podravale pojavu Adolfa Hitlera i eugenikog pokreta. Princ

i istina e vas osloboditi

Bernhard, bivi njemaki SS-ovski asnik, njemaki pijun preko kompanije I. G. Farben,33 a kasnije i jedan od glavnih dioniara uz lorda Victora Rothschilda u Shell Oilu, otputovao je u Ameriku da utaba stazu za primanje amerikih lanova u Bilderberku skupinu. Princ Bernhard roen je 1911. kao njemaki princ od Lupp-Biesterfelda, a tijekom ivota je radio za obavjetajni odjel ,,NW7" I. G. Farbena. Oenio se nizozemskom princezom Julianom (Kom. 300) 1937. godine. Nakon nacistike oku pacije Nizozemske prognani su u London, a taj bivi" njemaki obavjetajac radio je kao jedan od najvie pozicioniranih ljudi za vezu sa saveznikim snagama.3'1 ovjek koji je uvjerio Bernharda da postane paravan bilderbergera bio je onaj nenadmani manipulator... lord Victor Rothschild. Godinji susret anglo-europsko-amerike Elite znane kao Bilderberka skupina postat e jedan od kljunih sastavnih dijelova Elitine mree koja danas tvori svjetsku vladu u sjeni. Meu onima koji su prisustvovali tom prvom susretu u Hotelu Bilderberg 1954. bili su David Rockefeller (CFR); Dean Rusk (CFR, TC, Rhodesov stipendist), ravnatelj Rockefellerove zaklade i ministar vanjskih poslova za vladavine Johna F. Kennedyja; Joseph E. Johnson (CFR), ravnatelj Carnegiejeve zaklade za meunarodni mir i ameriki tajnik bilderbergera"; Denis Healey (TC, RILA, Kom. 300), britanski ministar obrane iz redova Laburistike stranke od 1964.-1970. i ministar financija od 1974.-1979.; Hugh Gaitskell, budui voda britan ske Laburistike stranke prije svoje smrti poetkom 1960-ih; i lord Boothby, koji je radio s Winstonom Churchillom na objedinjenju Europe.35 Denis Healey je od 1954. bio prisutan na vie susreta bilderbergera od ijednog drugog politiara Ujedinjenog Kraljevstva. Takoer je postao predsjednik jo jedne tvorevine Elite, Prijelaznog odbora Meunarodnog monetarnog fonda, te je dobio dotaciju Fordovog fonda36 u svrhu pokretanja Elitinog Instituta za strateko istraivanje koje je poelo djelovati u Londonu 1958. godine.37 Healey, jedan od vodeih lanova Fabijanskog drutva, 12 je godina sjedio u vijeu Kraljevskog instituta za meunarodne poslove te je 1979. postao lan Rockefellerove Trilateralne komisije. Bilderberka skupina sastoji se od malobrojne elitne jezgre, poznate kao Upravni odbor. lanovi odbora se ne biraju, a na elu mu je princ Bernhard, prisni prija telj britanske Kraljevske Obitelji. Na poloaju predsjednika ostao je do svoje ostav ke 1976. kada je bio upleten u skandal s podmiivanjem u Lockheedu. Lord Home (Kom. 300), bivi britanski premijer, preuzeo je funkciju predsjednika, a od 1991. taj je poloaj drao lord Carrington. On je iznimno blizak suradnik Henryja Kissingera. Carrington je bivi ministar (lan kabineta), glavni tajnik NATO-a, lan Komiteta 300 i sadanji predsjednik Kraljevskog instituta za meunarodne poslove. Peter Ru pert Carrington dolazi iz obitelji koja se obogatila radei u sferi bankarstva. Carring ton je bio lan odbora banke Hambros (preporuen od strane Komiteta 300) poveza nog s financijskim skandalom oko Michela Sindone u Italiji. To je, pak, povezano sa zloglasnom slobodnozidarskom Loom P2 koja je raskolila talijansku politiku. Meu drugim poslovnim interesima lorda Carringtona su poloaj direktora u Rio Tinto Zincu, banci Barclays, Cadbury Schweppesu, Amalgamated Metalu, British Metalu,

tajna vlada

Christiesu (aukcionari) i mjesto predsjednika banke Australian New Zealand Bank. U svojoj knjizi Engleski Rothschildi (Vie English Rothschilds) Richard Davis iz vjeuje da je Lionel Rothschild esto navraao u Carringtonov dom u Whitehallu. Te dvije obitelji rodbinski su povezane posredstvom braka petog grofa Roseberyja i Hannah Rothschild, Mayerove keri, sklopljenog 1878. godine. Na svadbi ju je pre dao, kako to Britanci kau, premijer Disraeli. Bilderberka Elita, poput Carringtona i osoba u upravnom odboru, koordinira redovnim sudionicima bilderberkih susreta (koji su upueni u stvarnu strategiju) i onima koje se poziva rijetko ili jednokratno (koji moda ne znaju pravi plan te or ganizacije, ali kojima se serviraju stranake smjernice o tome kako su svjetske insti tucije put do mira i blagostanja). Pripadnici Elite takoer su vrlo vjeti manipulatori ega pa mnogi politiari, ako ih se pozove na sastanke te skupine, misle da su napokon kroili" na meunarodnu pozornicu. Bilderberka skupina sastaje se jednom godinje, uvijek u najstrooj tajnosti. U takvim se prilikama hoteli prazne od svih gostiju, osim bilderbergera i hotelskog osoblja. Na sastancima se raspravlja o strategiji promicanja ciljeva Novog Svjetskog Poretka za narednih dvanaest mjeseci, a priprema se i suradnja s drugim pridrue nim organizacijama. Niti jedna rije s rasprava ne smije dospjeti u sredinja novinska izdanja, usprkos prisustvu glavnih medijskih figura poput Katharine Graham (Bil., CFR, TC), sadanje vlasnice Washington Posta, i Conrada Blacka (Bil., TC), vlasnika poduzea Hollinger Group koje kontrolira londonski Daily Telegraph, Jerusalem Post, Spectator i desetke drugih medijskih organizacija irom svijeta. Graham je takoer supredsjednik (s Arthurom Ochsom Sulzbergerom iz New York Timesa) u zajedniki stvaranom International Herald Tribuneu, jo jednom propagandnom listu Svjetske Elite. Graham je povezan i s asopisom Newsweek i novinskom agencijom Associa ted Press (AP), koja informacijama opskrbljuje bezbrojne medijske agencije diljem svijeta, ali ne i informacijama o Bilderberkoj skupini, ili o CFR-u, ili Trilateralnoj komisiji. Tri lana odbora u carstvu Conrada Blacka, kompaniji Hollinger, i/ili Daily Telegraphu, su Henry Kissinger, lord Carrington i sir Evelyn de Rothschild. Black je bio lan Upravnog odbora Bilderberke skupine. Njegova Hollinger Group ima zanimlji vu povijest. Ranije je bila poznata kao Argus Corporation, a razvila se iz kompanije koju je uspostavio elitni britanski obavjetajni odjel iz Drugog svjetskog rata, pod nazivom Izvrno tijelo posebnih operacija (engl. Special Operations Executive - SOE), zahvaljujui vodeem strunjaku za ekonomsko ratovanje Edwardu Plunketu Tayloru. On je bio poslovni partner Georgea Montegua Blacka, Conradovog oca. Obojica su se bavila pivarstvom u Kanadi, a njihov razvitak nalikovao je razvitku Bronfmana, obitelji kanadskog gangstera iz doba prohibicije. Danas su Bronfmani tijesno poveza ni s onom zloglasnom organizacijom Elite, Anti-klevetnikom ligom. U Izvrno tije lo posebnih operacija Edwarda Plunketa Taylora 1940. postavio je osobno Winston Churchill. Kao fasada posluila mu je funkcija predsjednika uprave privatne kom-

i istina e vas osloboditi

parije pod nazivom War Supplies Ltd koju je stvorio SOE. Taylor i George Montegu Black preko te su kompanije stekli ogroman imetak, a nakon rata naziv je promije njen u Argus Corporation, to je pak dananji Hollinger Group. Taylor je kompaniju napustio 1970. i posvetio se izradi nacrta za bankovne zakone za Kajmanske otoke i Bahame koji su, slijedom toga, postali inozemna" utoita za utaju novca. Pod ru kovodstvom Conrada Blacka, niz bilderbergera i drugih osoba spomenutih u ovoj knjizi postavljeni su u uprave novinskih izdanja Telegrapha i Hollinger Group. Lijepo je znati da imamo slobodno novinstvo, zar ne? Jedan od lanova Upravnog odbora Bilderberke skupine je Andrew Knight, jedan od bivih elnih ljudi Economista, Blackovog Daily Telegrapha, a kasnije i izvrni pred sjednik grupacije News International Ruperta Murdocha, koja u Britaniji posjeduje Sun, Today, News of the World, Times i Sunday Times. Knight je i danas u upravnom odboru te organizacije. Od 1982. lan je Vijea uprave Zaklade Ditchley sa sjeditem u Ditchley parku nedaleko od Oxforda, u zamku izgraenom za grofa od Lichfielda u esnaestom stoljeu. Zaklada Ditchley dobila je taj posjed od Romilda i Mariette Tree. Neko je Ronald bio vrlo uspjeni operativac britanske obavjetajne slube.38 U tom zamku svoje mjesene sastanke esto odrava Upravni odbor Bilderberke skupine. Zaklada Ditchley je paravanska organizacija Novog Svjetskog Poretka koja blisko surauje s Tavistockovim institutom za ljudske odnose iz Londona, za kojeg brojni istraivai tvrde (to je vidljivo i u mnogim objavljenim radovima) daje sredi te za istraivanje masovne manipulacije umom. Nekoliko imena spomenutih u ovoj knjizi povezano je s Ditchleyem, ukljuujui Christophera (lorda) Tugendhata, pred sjednika Kraljevskog instituta za meunarodne poslove. Ameriki ogranak Zaklade Ditchley vodi Cyrus Vance (CFR, TC, Bil., Kom. 300), ministar vanjskih poslova u doba artera i direktor Rockefellerove zaklade. Broj izvjestitelja i medijskih elnika u Bilderberkoj skupini te u drugim nitima te mree vrlo je visok, ali pokuajte o tim susretima pronai makar i jednu rije u sredinjim medijima. Iza bilderbergera stoje Rothschildi i Rockefelleri. Jedan od glavnih manipulatora danas je Henry Kissinger, iako je i on samo marioneta onih koji njega nadziru. Kis singer je jedan od elitinih lanova Bilderberke skupine, Trilateralne komisije i Vijea za vanjske poslove, a povezan je s Kraljevskim institutom za meunarodne poslove, Rockefellerovom/Rothschildovom bankom Chase Manhattan i Rockefellerovom za kladom. Ujedno vodi svoju vlastitu organizaciju Kissinger Associates, meu ijim direktorima-osnivaima ete nai... lorda Carringtona! Kissinger i Carrington imaju bliske veze s lordom Rollom od Ipsdena, jo jednim bilderbergerom, trilateralistom, lanom Komiteta 300 i lanom odbora organizacije Kissinger Associates. Lord Roll (ranije sir Eric Roll) bio je predsjednik trgovake banke S. G. Warburg. Jo jedan od bliskih Kissingerovih prijatelja u Engleskoj bio je i operativac britanske obavjetajne slube i pijun, lord Victor Rothschild. Novine The Spotlight iz Washingtona (samoprijegorno objavljuju materijale o koji ma sredinji mediji ne ele izvjetavati) neprestano se pokuavaju ubaciti na sastanke

tajna vlada

bilderbergera. Plodna im je godina bila 1991. godina, kada su pribavili popis gostiju na sastanku odranom u Baden-Badenu u Njemakoj. Medu imenima bili su i David Rockefeller i niz amerikih administratora, politiara i kompanijskih rukovoditelja. Ondje je bio i Bill Clinton, tada kao guverner drave Arkansas, ali uskoro je postao predsjednik Sjedinjenih Drava. Clinton je takoer lan Vijea za vanjske poslove i Trilateralne komisije, to su dvije stvari zajednike tom demokratu i njegovom pre tei u Bijeloj kui, republikancu Georgeu Bushu. Kao i uvijek, tamo je bio i Conrad Black, kao i jo jedan elitni bilderberger, dugogodinji elnik Eiata Giovanni Agnelli (Kom. 300). On je najbogatija i najmonija figura talijanskog drutva, a poslovno je angairan u bankarstvu, osiguranju, zatim u kemijskoj, tekstilnoj, izdavakoj indu striji, te u trgovini oruja, i navodno je teak" 60 milijardi dolara. Njegovim izda vakim carstvom obuhvaene su dvije od triju vodeih novina u Italiji: La tampa i Corriere dela Sera. Kladim se da one ne spominju kako je njihov vlasnik jedan od vodeih glasova Bilderberke skupine. Henry Kissinger ga je opisao kao jednog od meni najdraih ljudi na svijetu".1" Europsku kraljevsku lozu predstavljalo je dvoje redovnih sudionika, nizozemska kraljica Beatrix (Kom. 300), ki princa Bernharda, i panjolska kraljica Sophia. U britanskoj delegaciji bili su John Smith,10 kasnije elnik Laburistike stranke, koji je takoer bio trilateralist; Gordon Brown, ministar iz sjene iz redova laburista; Andrew Knight; lord Roll od Ipsdena; Lawrence Freedman, ravnatelj Odsjeka za ratne studije na Kings Collegeu; Christopher Hogg, predsjednik kompanije Courtaulds; i Patrick Wright, stalni dravni podtajnik i ef diplomatske slube. Ondje je bio i Manfred Worner, prijanji glavni tajnik NATO-a, kao i John R. Galvin, vrhovni zapovjednik saveznikih europskih snaga u Vrhovnom stoeru te organizacije (engl. Supreme He adquarters Allied Powers Europe - SHAPE). Galvin je zagovarao provoenje NATOvih operacija izvan njegove sfere utjecaja. Glavnog tajnika NATO-a na tu funkciju postavlja Bilderberka skupina. Veina njih, ako ne i svi, bili su bilderbergeri. U novije vrijeme bilderbergera Josepha Lunsa zamijenio je lord Carrington, kojega je naslije dio Manfred Worner, a nakon njegove smrti 1994. na taj poloaj dolazi jo jedan pra vi bilderberger, Willy Claes, belgijski ministar vanjskih poslova (nad kojim je kasnije vrena policijska istraga uvezi korupcije). Najnoviji elnik NATO-a, panjolac Javier Solana (Bil.), ustrajno provodi plan Bilderberke skupine kojim se eli uspostaviti jedna europska vojska, proiriti NATO u zemlje biveg Sovjetskog Saveza i omoguiti NATO-u da djeluje izvan svog podruja utjecaja. Prema navodima u novinama The Spotlight, uvoenje svjetske vojske bio je jedan od prioriteta na sastanku u Baden-Badenu, gdje je Henry Kissinger, najednom od svojih bilderberkih foruma, rekao:
Vojska UN-a mora biti sposobna djelovati trenutano, bilo gdje u svijetu, bez ote zanja koja proistjeu iz injenice da svaka zemlja donosi odluke temeljene na ma lograanskim prosudbama."4.

181

i istina e vas osloboditi

Uostalom, dragi moj Henry, ukoliko i bude mnogo sukoba u kojima se Mirovne snage UN-a pokau neadekvatnima i nedjelotvornima, kao npr. u Bosni, Ruandi itd., ogorenost javnosti moe se ublaiti ovako: Znate, kada biste pristali da snage UN-a dobiju vee ovlasti, one bi mogle reagirati bre te bi bile upravo onoliko uinkovite kao to vi elite". Problem-reakcija-rjeenje. Kissinger je takoer rekao da ga je veo ma obradovao nain na koji je George Bush objavio rat Iraku - obrativi se izravno Ujedinjenim narodima iako, prema amerikom Ustavu, jedino Kongres ima pravo objaviti rat. Kada bi se Amerikance uspjelo uvjeriti da donoenje odluka o ratu pre puste UN-Li te kada bi njihova mlade ginula nosei odoru UN-a, borei se pod UNovom zastavom, malograanski nacionalizam" u Britaniji, Francuskoj i drugdje u svijetu bi nestao, govorahu bilderberki govornici, prema informacijama dounika Spotlighta. Bill Clinton se svojski zalagao upravo za takvu politiku u Bosni, a slina nastojanja u tom smjeru vidjet emo kod drugih UN-ovih operacija. Ista imena koja se neumorno javljaju posvuda prisustvovala su sastanku bilderber gera u lipnju 1994. u Finskoj. Medu pozvanim veliinama bio je Peter D. Sutherland (TC, Kom. 300), generalni direktor GATT-a, Opeg sporazuma o carinama i trgovini (engl. General Agreement on Tariffs and Trade), to je paravan Elite za ukidanje trgo vinskih barijera i stavljanje svili zemalja na milost svjetskog ekonomskog sustava ko jim upravlja Elita. Taje funkcija Sutherlandu savreno pristajala jer je ranije bio lan Komisije europske zajednice. Prije negoli je postao elni ovjek svjetske trgovine, bio je bilderberger. Njegov nasljednik na poloaju predsjednika Svjetske trgovinske organi zacije, Talijan Renato Ruggiero, takoer je bilderberger. Jo jedan postojani bilderber ger, nizozemski premijer Ruud Lubbers, takoer je bio na sastanku u Finskoj, zajedno s bankarima kao to su J. Martin Taylor, izvrni direktor banke Barclays. Druga dva imena od veeg znaaja britanskim glasaima su Tony Blair (laburist) i Kenneth Clar ke (konzervativac). Oni su prisustvovali sastanku Bidlerberke skupine 1993. godine u Voiiliagmentu u Grkoj, gdje je David Owen (TC) govorio o Jugoslaviji i budunosti Europe. Tony Blair, tadanji oporbeni glasnogovornik za pitanja unutarnjih poslova, kasnije e postati voa laburista i premijer, dok e Kenneth Clarke postati ministar financija. Obojica podravaju savezno ustrojenu Europu. U lipnju 1995. Bilderberka skupina odrala je sastanke u tri ekskluzivna hotela, Grand, Park i Palace, najednom planinskom obronku u Burgenstocku u vicarskoj. Rijetko bi se kada sastajali na istom mjestu dvaput. Sluajno sam u vicarskoj bio na odmoru u vrijeme kada se odravao susret bilderbergera o kojem sam saznao iz novina Spotlight nekoliko dana prije svog dolaska. Burgenstock sam posjetio prije sastanka i opet zadnjeg dana bilderberkih razgovora. Kakve li razlike izmeu mog prvog i dru gog posjeta! Ceste i staze do hotela blokirali su vicarska policija i vojne promatrake postaje rasporeene du itave planine. I sve to prigodom privatnog susreta organizacije koja djeluje onkraj demokratskih" postupaka.

182

tajna vlada

Policajca na nadzornoj toki upitao sam to se zbiva. Odgovorio je samo: Strogo povjerljivo, strogo povjerljivo". Mnogo vie i nije znao. Bila je to vrlo neobina si tuacija. Policajcu sam ja mogao rei nad ime on to straari, a on sam to nije znao! Izvrsno to oslikava nain na koji djeluje globalna piramida moi. Po svemu sudei, taj je policajac bio vrlo ljubazan ovjek. Nesumnjivo je imao djecu i unuke te im nije na mjeravao ostaviti u nasljee jednu globalnu faistiku dravu. No, stajao je ondje, na obronku jedne vicarske planine sudjelujui (ali ne znajui) u skrivanju od bijesnog pogleda javnosti istih onih ljudi koji urotniki snuju stvaranje upravo takve svjetske diktature.

Europsko-atlantska skupina (EAG) i Atlantsko vijee (AC)


Godine 1954., kada je osnovana Bilderberka skupina, uspostavljena je jo jedna or ganizacija: Europsko-atlantska skupina. Njezino sjedite nalazi se na adresi 6 Ger trude Street, Chelsea u Londonu. Skupinu je oformio pokojni lord Layton, tadanji potpredsjednik Europskog vijea, a okuplja lanove parlamenta iz svih stranaka, in dustrijalce, bankare, ekonomiste i novinare (zvui poznato?) koji trebaju promicati bliskije odnose izmeu europskih i atlantskih zemalja putem uspostave foruma (u Britaniji) za raspravu upuenih sudionika o svojim problemima i mogunostima za bolju ekonomsku i politiku suradnju meusobno te s ostatkom svijeta".42 To znai, da se posluimo njihovim vlastitim rijeima, povezivanje s meunarodnim organi zacijama, ukljuujui Europsko vijee, NATO, Organizaciju za europsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for European Co-operation and Development - OECD), Zapadnoeuropsku uniju, Europsku uniju, Europsko udruenje slobodne trgovine, GATT - svjetsku organizaciju slobodne" trgovine i Ekonomsku komisiju za Eu ropu. I, mogli bi oni dodati, svaku organizaciju koja eli uspostavu svjetske vlade i koja se u tu svrhu moe iskoristiti. Njezinom hijerarhijom vladaju lanovi Gornjeg doma, ukljuivi i predstavnika amerikog paravana Novog Svjetskog Poretka, Vijea za vanjske poslove. Meu potpredsjednicima na tom popisu iz 1990-ih, kojeg sam pribavio, su: lord Carrington, predsjednik Bilderberke skupine; lord Chalfont, pred sjednik Odbora za obranu" u nadletvu Gornjeg doma; Graham Dowson, supredsjednik Europske lige za europsku suradnju; Douglas Fairbanks, Vijee za vanjske poslove; lord Gladwyn, predsjednik Europskog pokreta; Robert Maxwell (pokojni), pronevjeritelj, Mossadov agent i izdava novina Daily Mirror; sir David Nicholson, predsjedatelj Europskog pokreta; Derek Prag, predsjedatelj Londonskog europskog drutva; lord Pym koji je preuzeo funkciju ministra vanjskih poslova nakon lorda Carrington u vrijeme Falklandskog rata i lord Shawcross. Atlantsko vijee (nekadanje Britansko atlantsko vijee) slina je organizacija, ak i na razini samog osoblja. Medu njegovim potpredsjednicima su: lord Carrington; lord Gladwyn; lord Pym; lord Shawcross; grof od Bessborougha, bivi predsjednik Europsko-atlantske skupine; lord Home, bivi premijer iz redova konzervativaca i prijanji predsjednik Bilderberke skupine; Edward Heath, bivi premijer konzerva-

183

i istina e vas osloboditi

tivac, bilderberger, trilateralist i opsesivni pobornik Europske unije; Denis Healey; William Rogers, bilderberger, bivi laburistiki ministar, i jedan iz "bande etvorice" koji je oformio otpadniku Socijaldemokratsku stranku, sadanju Liberalno-demokratsku stranku. Da Kraljevski institut za meunarodne poslove nije tako plah glede popisa svojeg lanstva, mnoga imena aktivna unutar tih dviju organizacija nali biste takoer i u RIIA-i, u to sam siguran. Europsko-atlantska skupina i Atlantsko vijee dijelovi su mree Novog Svjetskog Poretka.

Trilateralna komisija43
Sljedei element mree tajne vlade otkrio je 1972.-1973. David Rockefeller (Kom. 300), direktor banke Chase Manhattan, vodei bilderberger i vodei manipulator iz Vijea za vanjske odnose, u kojem je bio dugogodinji predsjedatelj. David Rockefel ler jedan je od najistaknutijih, i najoitijih, manipulatora pod okriljem Novog Svjet skog Poretka na Planeti, premda je i on samo lutak onih koji se u piramidi nalaze iznad njega. Stvorio je Trilateralnu komisiju koju, kao to se dade zakljuiti iz njenog imena, ine tri grupacije: Sjedinjene Drave, Europa i Japan. Za ostvarenje takve ideje Rockefelleraje djelomino nadahnuo Zbigniew Brzezinski (TC, CFR, Bil.), profesor na Sveuilitu Columbia, kojeg nadzire Elita. Brzezinski je takoer bio istraivao potrebu za ameriko-europsko-japanskom suradnjom radei pri trustu mozgova", opet pod kontrolom Elite, Brookingsovom institutu u Washingtonu. Brzezinski je napisao knjigu pod nazivom Izmeu dva doba: Uloga Amerike u tehnotronskoj eri (Between Two Ages: Americas Role In Vie Teclmotronic Era), u kojoj opisujejedno novo drutvo ...koje kulturno, psiholoki, drutveno i ekonomski obli kuje utjecaj tehnologije i elektronike - naroito u sferi raunala i komunikacija".44 U knjizi kae da dravni suverenitet vie nije odriv koncept" i predlae kretanje - u fazama - prema jednoj veoj zajednici razvijenih nacija ... preko raznoraznih posre dnih veza i ve nastajuih ogranienja dravnog suvereniteta". Godine 1990. napisao je u New York Timesu, glasilu Elite, da Europa treba slijediti politiku utemeljenu na velianstvenom konceptu trans-europske zajednice naroda s Europskom zajednicom u svojem ishoditu. No, moramo prigrliti i Sredinju Europu i ujedno se moramo otvoriti moguem udruivanju sa Sovjetskim Savezom". Jasno vam je odakle tip dola zi. Davida Rockefellera Brzezinski se tako dojmio da ga je ovaj postavio za direktora Trilateralne komisije, koja je novaila lanove iz svih podruja utjecaja i moi u Sje dinjenim Dravama, Europi i Japanu. Mnogi od unovaenih ve su bili lanovi Vijea za vanjske poslove; neki su istovremeno bili bilderbergeri, a drugi, poput Henryja Kissingera, bili su povezani sa svima njima a ujedno i s Kraljevskim institutom za meunarodne poslove. Meu sedamnaestero ljudi koji su se sastali na Rockefellerovom imanju (Pocantico Hills u Tarrytownu u dravi New York) gdje su osmiljavali Trilateralnu komisiju 23. i 24. srpnja 1972., bili su C. Fred Bergsten (CFR, Bil.), vii znanstveni suradnik na Brookingsovom institutu i bivi savjetnik Henryja Kissingera

tajna vlada

za meunarodne ekonomske odnose; i McGeorge Bundy (CFR, Bil.), predsjednik Fordove fondacije i ravnatelj Vijea za nacionalnu sigurnost za vladavine Johna Kennedyja, a potom i Lyndona Johnsona. Prva financijska potpora Trilateralnoj komisiji dola je od Davida Rockefellera, Fordove fondacije, Zaklade Kettering, Zaklade Lilly, Fondacije Rockefeller Brothers i Thyssenove fondacije, uz manje iznose koje su donirale organizacije kao to su General Motors, Exxon, Coca Cola, asopis Time, CBS i banka Wells Fargo.45 Svoje sjedite Komisija je smjestila na adresi 345 East 46th Street u New Yorku. Jedno od prvih nastojanja Davida Rockefellera i njegove Trilateralne komisije bila je postavljanje jednog lana Komisije u Bijelu kuu na funkciju predsjednika Sjedi njenih Drava stoje prije mogue. U tome je uspio prilikom narednih izbora kada je Jimmy Carter, demokrat i uzgajiva kikirikija iz Georgije, pobijedio Geralda Forda. Kao predsjednikog kandidata, artera su odabrali Rockefeller i Brzezinski te je ko ritena itava Elitina mrea novca, medija i prljavih trikova kako bi se osiguralo da bude izabran. Carter je bio jo jedan marionetski predsjednik kojeg je kontrolirala Elita. Njegove govore u izbornoj kampanji pisao je Brzezinski, a njegov pristupni go vor kao kandidata Demokratske stranke predstavlja najveu uvredu istini. U svijetu politike ljudima neete rei za to se tono zalaete, rei ete im ono to ele uti, tj. za to oni ele da se zalaete. Pogledate li odakle Carter dolazi, ima li boljeg primjera za ovo to opisujem od njegovih reenica kada je govorio o:
....politikoj i ekonomskoj eliti koja je krojila odluke i nikada nije morala odgovarati za uinjene pogreke, niti je morala trpjeti nepravdu. Kada zavlada nezaposlenost, oni nikada ne ekaju u redu za posao. Kada oskudica proistjee iz zbrkanog susta va socijalne skrbi, oni nikada ne ostaju bez hrane ili odjee ili prenoita. Kada su dravne kole manje kvalitetne ili su razdirane gloenjem i neslogom, njihova djeca pohaaju ekskluzivne privatne kole. A kada birokracija nabuja i pone ometati normalno funkcioniranje sustava, oni koji imaju mo uvijek uzmognu otkriti i zau zeti nie posebnog utjecaja i povlastica."46

Svakako, Jimmy, svakako. Na kraju je mogao dodati: ,,A tako i treba". Carterova administracija vrvjela je lanovima Trilateralne komisije. U njenim su redovima bili Walter Mondale, potpredsjednik; Cyrus Vance, ministar vanjskih poslo va; Warren Christopher, zamjenik ministra vanjskih poslova; Flarold Brown (CFR), ministar obrane; W. Michael Blumenthal (CFR), ministar financija; C. Fred Bergsten (CFR, Bil.), savjetnik ministra financija za meunarodna pitanja; Flenry Owen (CFR), putujui ambasador i posebni predstavnik predsjednika za ekonomske sami te; Paul C. Warnke (CFR), glavni pregovara za razoruanje; Andrew Young (CFR), veleposlanik u Ujedinjenim narodima, Paul A. Volcker (CFR, Bil.), predsjednik Uprave Federalnih rezervi, i... Zbigniew Brzezinski (CFR, Bil.), Carterov savjetnik za nacionalnu sigurnost. Bila je to trilateralna administracija. Kao vjeita ala meu

i istina e vas osloboditi

upuenima uvrijeila se situacija u kojoj bi Carter, kada god bi bio suoen s odlukom ili dokumentom u vezi vanjske politike, rekao: Provjeri to kod Brzezinskog" ili , J o li to vidio Brzezinski?"47 Paula Volckera na mjesto upravitelja Federalnih rezervi posta vio je Carter po naputku Davida Rockefellera. To je jedan od najutjecajnijih poloaja u Elitinoj mrei odakle moete kontrolirati ameriko gospodarstvo. Volcker je po stao sjevernoameriki predsjednik Trilateralne komisije, a bio je i bilderberger i lan Vijea za vanjske poslove. Upraviteljem Feda" ostao je dok nije zamijenjen tijekom Reaganove administracije sadanjim nositeljem te dunosti, Alanom Greenspanom, koji je takoer lan TC-a, CFR-a i Bilderberke skupine. Naravno, ista sluajnost. Utjecaj Trilateralne komisije proirio se po cijelom svijetu, uz lanstvo koje je uklju ivalo ameriku, europsku i japansku elitu. Irska je bila dobro zastupljena u izvrnom odboru TC-a u Europi preko premijera Garreta Fitzgeralda (Bil.) i tada malo poznate Mary Robinson koja e kasnije postati prva predsjednica Irske. Nakon to sam govo rio o tim stvarima na susretu u Totnesu na jugozapadu Engleske pristupila mi je jedna gospoa iz publike. Ovo je prvi puta da ujem kako netko govori o tome od kada mi je mu (koji je radio za junoafriku vladu) pokazao dokument u kojem stoji da je Trilateralna komisija naredila Britaniji da se povue iz Rodezije", rekla je. Ta gospoa, poput veine u svijetu, u doba kada je ula za taj dokument nije bila ula za Trilateralnu komisiju. Tko je bio britanski ministar vanjskih poslova u to vrijeme, razmiljao sam, tijekom administracije Margaret Thatcher (Bil.), kada je Britanija napustila Ro deziju, sadanji Zimbabve? Bio je to... lord Carrington, bilderberger i lan Trilateralne komisije. On je nastavljao s politikom koju je zapoela prijanja laburistika vlada Jima Callaghana (Bil.), sada predsjednika, zajedno s lordom Carringtonom i lordom Jenkinsom (TC, Bil.) sa Kraljevskog instituta za meunarodne poslove. A tko je bio Callaghanov ministar vanjskih poslova? David Owen, skoranji lan Trilateralne ko misije koji je blisko suraivao s Andrewom Youngom, Carterovim veleposlanikom pri Ujedinjenim narodima i lanom Trilateralne komisije. Takoer sam se sjetio daje, kada je Europska zajednica trebala poslati ambasadora" da pregovara o miru u Bo sni, odabran... lord Carrington. Kada on nije uspio" poslali su... Davida Owena. Na prizorite sukoba kasnije je doao nezavisni" pregovara iz Amerike - Jimmy Carter. I, nastavili mozgati, tko je bio ministar vanjskih poslova kada se odluivalo o politici koja je 1982. godine dovela do Falklandskog rata izmeu Britanije i Argentine? Lord Carrington. Poslije onoga to se dogodilo on je dao ostavku, a nagraen je mjestom glavnog tajnika NATO-a! Takoer duboko umijean u pregovore o Rodeziji i prela sku od bjelake diktature ka diktaturi Roberta Mugabea bio je lord Soames, jedan od direktora kompanije N. M. Rothschild do 1979. Siguran sam da sve te podudarnosti imaju neko bezazleno objanjenje. Samo to se nijednog ne mogu sjetiti.

Rimski klub i Ekoloki pokret


Rimski klub javno je utemeljio 1968. talijanski Slobodni zidar Aurelio Peccei (Kom. 300) koji je svome prijatelju, bivem amerikom ministru vanjskih poslova Alexan-

lajna viaaa

deru Haigu (TC) jednom rekao da se osjea kao ponovno utjelovljeni Adam Weishaupt.'18 Weishaupt je bio ovjek koji je stajao iza novodobnih Iluminata. Pecceije bio glavni direktor tvrtke Fiat Motor Company u vrijeme njenog predsjednika i istaknu tog bilderbergera Giovannija Agnellija (Kom. 300). Rimski klub je nastao tijekom sastanaka na privatnom imanju obitelji Rockefeller u Bellagiu u Italiji. 49Tadanja i sa danja uloga Rimskog kluba bila je da iri propagandu o ekolokoj krizi te da se time poslui kao opravdanjem za centralizaciju moi (problem-reakcija-rjeenje) i obuzdavanje industrijskog razvoja, kako na Zapadu tako i u takozvanom Treem svijetu. Ujedno je to jo jedno opravdanje" za kontrolu rasta stanovnitva (eugenika). Peccei je bio gorljivi zagovornik svjetske vlade, a njegov Rimski klub razradio je planove za preustroj svijeta u pet regija pod kontrolom sredinje svjetske vlasti. Klub je obja vio brojne izvjetaje", ukljuujui Granice razvoja (Limits to Growth) 1972. godine, kojeg su sponzorirali Rockefelleri. Distribuiran je u obliku sveska mekih korica od 197 stranica i objavljen u 18 izdanja na 23 jezika. Granice razvoja nairoko su citirali pripadnici ekolokog pokreta kao potkrepu svojih tvrdnji, no trebali bi uzeti u obzir injenicu da je sve to dolazi iz Rimskoga kluba dio plana kojim Elita eli usmjeravati rasuivanje ljudi i uvjeriti ih da prihvate ciljeve Novog Svjetskog Poretka. Isto to ini i duhovni/umjetniki" izdanak Kluba - Budimpetanski klub - pod vodstvom Ervina Laszla, suradnika Aurelija Pecceia. Takoer bi trebali razmisliti o injenici daje Pec cei kasnije priznao kako je raunalo koje je iznijelo njihove podatke i opravdanja bilo pretprogramirano da proizvede eljene rezultate. Rekao je da je to napravljeno zato to dravama treba ,,ok-tretman" kako bi prihvatile mjere kontrole rasta stanovni tva.50 O metodama Rimskog kluba uvaeni ekonomist Gunnar Myrdal kae:
Upotreba apstraktno matematikih koncipiranih jednadbi politika i ogromnog raunala, modela koje biljei alternative impre

unutar'simulacijskog

svijeta',

mogu

sionirati prostodunu iru javnost ali ima vrlo malo, ima li je uope, znanstvene valjanosti. Tvrdnja da je ta 'vrsta modela zapravo jedno novo orue ovjeanstva' naalost nije tona. Ona predstavlja kvaziuenost one vrste koje, ve jako dugo, imamo i previe..."51

Upravo je pod utjecajem Rimskoga kluba i njegovih podataka" objavljen jo jedan izvjetaj koji je imao presudni uinak na pospjeivanje svjesnosti o potrebi ouvanja okolia". Studiju je naruila Carterova administracija koja je bila pod nadzorom Trilateralne komisije. Dana 24. srpnja 1980., posljednjih mjeseci Carterove vlasti, njegov ministar vanjskih poslova Edmund Muskie (TC, CFR) predsjedniku je predstavio izvjetaj Global 2000". U njemu je iznesena globalna slika prekomjernog broja stano vnitva, nestaice resursa i hrane te prijetnji okoliu koje e, prema navedenim pro cjenama, do 2000. godine uzrokovati smrt najmanje 170 milijuna ljudi. est mjeseci kasnije objavljen je drugi izvjetaj pod naslovom Svjetska budunost: Vrijeme je za akciju", djelo Vijea za kvalitetu okolia pod okriljem Bijele kue. U njemu se poziva

187

i istina e vas osloboditi

na niz mjera kao odgovor na krizu spomenutu u izvjetaju Global 2000", a pri vrhu popisa takvih odgovora bila je... kontrola rasta stanovnitva putem sterilizacije i dru gih sredstava. U oba se izvjetaja poziva, u stvari, na sprjeavanje znanstvenog razvo ja i prijenosa tehnologije u zemlje u razvoju. Ubrzo je takva politika naila na pohvale irom svijeta. Cyrus Vance (TC, CFR, Bil., Kom. 300), Carterov ministar vanjskih poslova prije Muskieja, u tu je svrhu predsjedao Odborom za 2000. godinu". Van ce je bio taj koji je potaknuo izradu izvjetaja Global 2000" i Svjetska budunost" tijekom svog mandata u Carterovom Ministarstvu vanjskih poslova. U svom prvom slubenom govoru u Ujedinjenim narodima 1977. Vance je odbacio pozive zemalja u razvoju da se izvre promjene u Meunarodnom monetarnom fondu i promijeni nepravedni ekonomski sustav. Umjesto toga predloio je ...novi svjetski poredak te meljen na brizi za okoli". to se mene tie, imao bih vie povjerenja u probleme i rje enja koje su iznijeli Rimski klub i ta dva amerika izvjetaja da ljudi koji iza njih stoje nisu oni isti politiari, bankari, industrijalci i akademici koji podravaju i promiu politiku institucija pod kontrolom Elite: Meunarodnog monetarnog fonda (MMF), Banke za meunarodna poravnanja i Svjetske banke, koje su pak odgovorne za smrt, izgladnjivanje i patnje milijardi ljudi na itavom naem planetu. Jedan od arhitekata izvjetaja Global 2000" bioje Robert McNamara (TC, CFR, Bil.), bivi predsjednik Svjetske banke, ija je politika dala maha genocidu okolia i ljudi u Treem svijetu! Imao bih vie povjerenja da ti ekoloki spasitelji" nisu isti oni ljudi koji prijee uvoenje sada znanih tehnologija, kao to je tehnologija besplatne energije.52 Takva bi tehnologija u nekoliko godina mogla zamijeniti dananja fosilna goriva ijim se izgaranjem pridonosi ekolokom masakru. Ne slaem se s onima koji kau da kriza okolia ne postoji i da je sve to samo izmiljotina i propaganda. Mislim da planetu Zemlji nanosimo grozne rane, a nastavimo li to initi doi e do katastrofalnih po sljedica koje se zapravo ve i osjeaju. Smatram, meutim, da te rane svjesno zadaje Elita te ih u odreenim podrujima nesumnjivo preuveliava u propagandne svrhe, kako bi se stvorio jo jedan u nizu globalnih scenarija problem-reakcija-rjeenje'. Kada bi oni koji stoje iza svega ovoga uistinu marili za okoli i ivote onih koji u sadanjem sustavu tako strano pate, objelodanili bi zatakane tehnologije ijom bi se primjenom uvelike smanjile tete koja se Zemlji bezobzirno nanosi. Izvjetaji poput Global 2000", Svjetska budunost" i oni koje je izradila Elita/Rimski klub svoje na laze zasnivaju na onome to nazivaju sadanjim trendovima". No, to su to sadanji trendovi"? Oni su samo rezultat sadanje politike manipulatora iz redova Elite. Promijenite li politiku, promijenit ete i trendove" i preporuke o tome kako reagirati na te trendove". Silovanjem okolia Treeg svijeta stvara se ovisnost milijardi ljudi o ekonomskom sustavu pod kontrolom Elite jer se unitava njihova sposobnost odrivog ivljenja bez vanjske potpore". Prema tome, od tete nanesene okoliu uasno trpi velika masa ovjeanstva, ali je to odlian instrument za ostvarenje tenji Elite. Promijenite li takvu politiku i promijenite trendove" (ovisnost stvorenu zadiranjem u okoli), uinit ete bespredmetnima rjeenja" predloena u

izvjetajima Rimskoga kluba. No, zanimljivo da takvi izvjetaji nikada ne pozivaju na obustavu Elitine politike, jer su objavljeni uradci dio te politike. Veina boraca za ouvanje okolia iskreno agitiraju za ono to vjeruju da je ispra vno, ali ima i onih koji svjesno rade po planu Novog Svjetskog Poretka. Moram rei da nisam pretjerano uvjeren kada ujem da se ljudi poput Ala Gorea (CFR), Clintonovog potpredsjednika (TC, CFR, Bil), predstavljaju kao borci za ouvanje okolia". Njegovu zabrinutost za okoli i ovjeanstvo uzimao bih malo ozbiljnije da nije bio jedan od Demokrata koji je glasao s Republikancima Georgea Busha za pokretanje Zaljevskog rata 1991., kao i da njegova politika za ouvanje okolia nije sila ravno sa stranica izvjetaja Rimskoga kluba i Global 2000". Tijekom 1980-ih sudjelovao sam u kampanjama za zatitu okolia i postao nacionalni glasnogovornik britanske Stranke zelenih pa znam da su mnoge reakcije ekolokog pokreta proizale iz pristu pa Rimskoga kluba i izvjetaja Global 2000", kako problemima tako i rjeenjima. Jo uvijek se borim za ouvanje okolia, ali sada iz jedne daleko, daleko ire perspektive i jasno mije kako se zelenim pokretom" manipulira na nain da on sam promie Novi Svjetski Poredak. Kada, na primjer, zeleni pokret predstavlja energiju dobivenu vjetrom i valovima kao alternativne oblike energije koji e zamijeniti fosilna goriva nisu nimalo uvjerljivi, pa se ini kako nemamo drugog izbora nego da nastavimo eksploatirati Planetu i zagaivati je. Time se dodatno prikriva injenica da besplatna energija odavno postoji. Danas takoer uviam kako je pritisak za kontrolu rasta stanovnitva vrila, i oduvijek vri, Elita, kako bi opravdala politiku eugenike. Glavna tema raznoraznih izvjetaja o stanju okolia jest to da se gospodarski rast mora zaustaviti, s ime bi se vei dio ekolokog pokreta sloio. Sloio bih se, zapravo, i ja. Kao i kod svega ostalog smatram da, elimo li u bilo kojoj situaciji proniknuti istinu, moramo dobro prouiti nijanse sive boje. Na jednoj strani imate borce za oko li koji se protive rastu, a na drugoj imate neke od onih to prouavaju zavjeru oko Novog Svjetskog Poretka, koji kau da su ekoloki problemi jedna velika prijevara. Istinu nazirem negdje u sredini. Da, ekolokih problema ima, ali pitanja koja mo ramo postaviti su ova: Jesu li ekoloki problemi stvoreni namjerno, uglavnom da bi proizveli situaciju 'problem-reakcija-rjeenje? I da li se barem neki aspekti ekoloke krize" namjerno istiu i preuveliavaju kako bi se ubrzala reakcija javnosti u obliku problema-reakcije-rjeenja? Uvjeren sam da odgovor na oba pitanja glasi: da. Na isti nain moemo promatrati i gospodarski rast. Neki kau da se mora zaustaviti, a drugi kau da rastu nema granica. Ali, to je rast? To je tek mjerilo koliine novca koja se godinje troi na robu i usluge. Toje ona brojka koju zovemo bruto nacionalnim pro izvodom (BNP) ili bruto domaim proizvodom (BDP). ,,Rast je, dakle, ukupni iznos svih pozitivnih i svih negativnih dogaaja u svijetu po pitanju troenja novca, i to je sve. Novac utroen na poboljanje ivota ljudi i onaj potroen na ratove, prometne nesree i reagiranje na katastrofe tankera s naftom - raunaju se, pri takvom sustavu mjerenja, potpuno isto, budui da svi ti iznosi pridonose ukupnom iznosu gospodar skih kretanja - BDP-u. To je ista lakrdija. Ono to zovemo rastom ne kazuje nam

189

nita, osim da su nai gospodarski pokazatelji besmisleni. Kada govorimo o zastoju rasta ili kada kaemo da rastu nema granica, moramo se zapitati: Kakvog to rasta? \ - rasta ega?" Naravno, govorimo li o stalnom irenju onoga to uzimamo od Planeta a vraamo mu u vidu zagaenja, takav rast ima svoje granice. Ali, kada se objelodane sva istinska dostignua rizike i tehnologije i kada postanu dio naeg svakodnevnog ivota, tada emo vidjeti da nam to zatakano znanje moe pruiti toplotu i energiju potrebnu za ugodan ivot svih naroda svijeta, i sve to bez ogoljivanja naeg plane ta. Unutar tog sustava rast onoga to bismo mogli nazvali uzmi-napravi-odbaci" i kopaj-spali-zagadi" doista se moe usporiti pa ak i zaustaviti, i svatko na ovome svijetu imat e - istovremeno - bolji, ali ne i tehnoloki nazadan ivot. Prestanak ra sta sustava uzmi-napravi-odbaci" i stvaranje boljih uvjeta ivota za sve ljude nisu u proturjeju. To e biti mogue stanemo li na kraj zatakavanju znanstvenih spoznaja, a one e nam pomoi da rijeimo probleme" okolia i ovjekova ivljenja koji su isplanirani kako bi nas se lake kontroliralo. Jasno je da briga o okoliu sve ee slui kao opravdanje za uvoenje centralizirane kontrole. Na tome rade, uz Rimski klub, i Ujedinjeni narodi. U veljai 1972. u The Humanistu, asopisu Amerikog humani stikog (ovaj-svijet-je-sve-to-postoji) udruenja objavljen je oglas sponzoriran od strane Svjetskog udruenja svjetskih federalista53 (engl. World Association of World Federalists - WAWF) koje je pod kontrolom Rockefellera/CFR-a. Obratite panju na upotrebu rijei kao to su problem" i rjeenje". U oglasu stoji:
Svjetski federalisti smatraju daje ekoloka kriza s kojom se suoava planeta Zemlja globalni problem i da stoga zahtijeva 'globalno' rjeenje - svjetsku Agenciju Uje dinjenih naroda za okoli koja e usvojene odluke moi i provesti. WAWF je iznio prijedlog da se osnivanje upravo takve agencije razmotri na Konferenciji UN-a o okoliu koja e se 1972. odrati u Stockholmu."

Ovdje je zanimljiv odabir trenutka: 1972. godine objavljen je izvjetaj Rimsko ga kluba pod nazivom Granice rasta". Postrojbe su se pripremale za bitku. U toj je bitci trebalo uvjeriti javnost da imamo globalni problem s okoliem i da nam treba globalno - centralizirano - rjeenje. Ta UN-ova Konferencija o okoliu urodila je stvaranjem UN-ovog programa za zatitu okolia (UNEP). Prvi izvrni direktor bio je Kanaanin Maurice Strong (Kom. 300), milijuna, nafta i bivi punomonik Rockefellerove zaklade. Na tokholmskoj konferenciji bio je glavni tajnik, a njegov je glas vrlo utjecajan u Rimskom klubu. Strong i David Rockefeller napisali su predgovor knjizi Trilateralne komisije Onkraj meuovisnosti: Preplitanje svjetske ekonomije i Zemljine ekologije (Beyond Interdependence. The Meshing Of The Worlds Economy And The Earths Ecology.51 Meu suautorima je bio Strongov prijatelj i zemljak, Kanaanin Jim MacNeill koji mu je u Stockholmu bio savjetnik. Obojica su bila i lanovi Svjet ske komisije o okoliu i razvoju, a MacNeill, kao glavni tajnik te organizacije, imao je jednu od vodeih uloga pri pisanju izvjetaja pod nazivom Naa zajednika budu

190

nost" jo jedan svezak kojeg ekoloki pokret neumorno citira. Takoer je poznat i kao Izvjetaj Brundtland, po norvekoj premijerki Gro Harlam Brundtland koja je taj izvjetaj potpisala. Ona zduno podrava Europsku uniju i mjere obuzdavanja rasta stanovnitava. Njen suprug Arne Olav Brundtland je bilderberger. Godine 1992. u Rio de Janeiru u Brazilu odran je dugo najavljivani Samit Uje dinjenih naroda o Zemlji koji je okupio elnike svjetskih vlada i najpoznatije zago vornike ouvanja okolia, poput Britanca Jonathana Porritta, biveg predsjednika britanske udruge Prijatelji Zemlje a sada savjetnika princa Charlesa. Glavni tajnik samita u Riu bio je, ma vidi ti to... Maurice Strong, zeleni prijatelj Davida Rockefellera. Strongov savjetnik bio je jo jedan Rockefellerov zeleni pajda... Jim MacNeill. Knjiga Onkraj meuovisnosti, prilog Trilateralne komisije razmatranjima o okoliu, izdana je dok se pripremao samit u Riu, a tada je i Vijee za vanjske odnose obja vilo knjigu Svjetsko gospodarstvo i okoli (Global Economic and the Environment). Tema je bila... centralizacija kontrole s ciljem da se zatititi svijet. Maurice Strong je predsjednik Svjetskog saveza udruga Ujedinjenih naroda, supredsjedatelj Svjet skog gospodarskog foruma i lan Rimskoga kluba, izmeu bezbroj drugih tijela zadojenih Novim Svjetskim Poretkom. Strong se slui okoliem kako bi opravdao centralizaciju moi. Jo jedno dobro poznato zeleno lice iza samita u Riu bio je Lester R. Brown, anti-establimentski" predsjednik Instituta Worldwatch u Washingtonu. Njegovo ga zaziranje od establimenta, meutim, ne sprjeava da bude lanom CFR-a. Nje gov Institut objavljuje godinje izvjetaje o Stanju u svijetu" u kojima se potanko opisuje unitavanje svjetskog okolia. Njihova verzija iz 1989. koju imam na vlasti toj polici s knjigama obavjetava me da: Fond brae Rockefeller, Zaklada Wint hrop Rockefeiler i Fondacija George Gund pruaju glavninu financijske potpore za izvjetaje iz serije Stanje u svijetu". Ne mogu rei da sam time iznenaen. U svojem izvjetaju Stanje u svijetu" iz 1991. godine Brown kae:
... bitka za spas Planeta zamijenit e bitku za ovu ili onu ideologiju, kao okvirnu temu novog svjetskog poretka... [a] okonanjem ideolokog sukoba koji je prevla davao u itavoj jednoj generaciji meunarodnih odnosa pojavit e se jedan novi svjetski poredak, uoblien jednim novim planom."55

Elita je oigledno mobilizirana da progovara istim glasom i da koristi iste zago vornike ouvanja okolia - ali, naravno, ne sve - koji ne znaju da su manipulira ni. David Rockefeller (Kom. 300), Henry Kissinger (Kom. 300), Francois Mitterand (Kom. 300), Willy Brandt (Kom. 300), Mihael Gorbaov i jo mnogo njih ponavljali su poput papiga partijski stav o okoliu koji glasi, jezgrovito reeno, globalna kriza = globalno rjeenje. Gorbaov, kojeg su dobro istrenirali njegovi prijatelji Rockefeller i Kissinger, odjednom je poeo strastveno priati o okoliu. Te je rekao:

191

i istina e vas osloboditi

Ekoloka kriza koju danas proivljavamo - od iscrpljivanja ozona do sjee um i katastrofalnog zagaenja zraka -tragian je ali uvjerljiv dokaz da su djelii s jeta u kojem svi mi ivimo meusobno povezani i meusobno ovisni. To znai da nam na polju ekologije takve treba odgovarajua izbjei meunarodna Istina, politika. Jedino po emo osmiljavanjem politike katastrofu. razrada takve

litike predstavlja neuobiajene i teke probleme koje e utjecati na suverenitet drava u svijetu."56

Kolumnistica New York Timesa Flora Lewis (CFR) pozdravila je Gorbaovljev po ziv na donoenje plana globalnog kodeksa ponaanja u sferi okolia ... [koji bi] imao znaajke svjetske vlade jer bi omoguio da Svjetski sud sudi svjetskim dravama".57 Mrea tajne vlade ima toliki broj lanova unutar medija da joj uope ne predstavlja problem osigurati njihovu podrku za vlastite manevre. Problemi s okoliem posto je, a veinu je izazvala politika Elite, ali budite vrlo oprezni prije nego to prihvatite propagandu onih koji ele centralizaciju politike koja se bavi okoliem. Oni se ele doepati vaeg uma. Mislim da ne bi bilo zgorega zaviriti u glavne financijere ekolo kih organizacija i pozadinske informacije o njihovim istaknutim ljudima pa vidjeti postoje li kakve veze s mreom Elite.

Rimski klub i kontrola rasta stanovnitva


Jo jedan zlokobni aspekt Rimskoga kluba i genijalaca koji osmiljavaju Elitine zele ne" kampanje njihovo je manipuliranje okoliem u svrhu promicanja kontrole rasta stanovnitva - eugenike. Sasvim je jasno, kao to kau promicatelji Novog Svjetskog Poretka, daje broj ljudi koje bi ova Planeta mogla hraniti ogranien. To je neosporno, jer kada svaki kvadratni metar Zemlje budu zauzimala po tri ovjeka bit e nas oito previe. Granice dakle postoje. Ali, ovdje si opet moramo postaviti neka pitanja. to znai - previe? Ne bi li nosei kapacitet Zemlje (gdje bi se moglo ivjeti komotno, bez prenapue nosti) bio daleko vei da industrijske i bankarske elite ne pustoe potencijale za pro izvodnju hrane u Treem svijetu i da su dosad zatakavane znanstvene i tehnoloke spoznaje dane na uvid svima? Da li se predvianja o brojanom slanju stanovnitva u budunosti namjerno preu veliavaju kako bi se opravdala politika globalne eugenike7. Odgovori na ta pitanja, kako mi se ini, redom su ovi: Vie negoli nas ima sada; Da; i Da.

192

proitate li to stoji u izvjetajima Rimskoga kluba i drugima kao to su Global 2000", i pogledate li ljude koji stoje iza njih, te njihovu dosadanju potporu eugenici, vrlo e vam brzo biti jasno da su ti izvjetaji samo izgovor za istrebljivanje onih podruja u svijetu ije stanovnitvo Elita smatra genetski manje vrijednim, tj. nebjelake narode pa ak i one koje smatraju manje vrijednima meu bijelcima. Reeno politikim argonom, to otprilike glasi: ...temeljno pitanje koje zaokuplja ameriku vanjsku politiku je prenapuenost".58 Te je rijei izgovorio Robert McNamara (CFR, TC, Bil.), jedan od ljudi koji stoje iza izvjetaja Global 2000". U sreditu svega toga opet nailazimo na ime Rockefeller. Godine 1952., nakon de setljea financiranja i podravanja eugenike, John D. Rockefeller III ustanovio je svo je Populacijsko vijee koje postoji i danas. Ovaj paravan Elite pozivao je na nulti rast stanovnitva u Sjedinjenim Dravama i, kako je to sroeno u njegovom godinjem izvjetaju iz 1979.: irenje od vlade podranih programa za planiranje obitelji diljem sektora u razvoju [tj. nebjelakog]" te irenje pokreta za nulti rast stanovnitva i maltuzijanstvo Rimskoga kluba u razvijenim zemljama".59 Maltuzijanstvo je dobilo ime po Thomasu Robertu Malthusu, tipu kojeg sam spomenuo u zadnjem poglavlju. On je bio plaeni agent britanske Istonoindijske kompanije koji je Kineze navukao na opijum. Njegove populacijske teorije osmiljene su kako bi se opravdalo suzbijanje rasta genetski slabijih naroda, koje je smatrao tek neto vrednijima od ivotinja. Do stojanstvenici Populacijskog vijea bili su dobro zastupljeni medu vanjskim savjetni cima" koje su pozvali autori izvjetaja Global 2000" i Svjetska budunost". Na elu radne skupine za izradu izvjetaja Global 2000" koju je imenovao Cyrus Vance bio je Gerald O. Barney, nadzornik jednog drugog Rockefellerovog istraiva nja o okoliu/kontroli rasta stanovnitva, pod nazivom Nedovreni program". Medu agencijama koje su podupirale pripremu izvjetaja bile su: Svjetska zaklada za zatitu prirode pod ravnanjem princa Philipa (Bil.) uz podrku princa Charlesa (Bil.), prin ca Bernharda (Bil.), i obitelji Habsburg; Institut za svjetski poredak, kojeg je osnovao C. Douglas Dillon prema uputama Bertranda Russella (Kom. 300); i Draperova zaklada-Odbor za populacijsku krizu koje je oformio promicatelj eugenike, William Draper; i Institut Aspen koji je pod kontrolom Elite. Godine 1965. pokrenuta je or ganizacija nadahnuta Vijeem za vanjske poslove nazvana Plan 2000". U suradnji s Zbigniewom Brzezinskim (TC, CFR, Bil.) izradila je izvjetaj u kojem se poziva na zaustavljanje rasta stanovnitva u Treem svijetu. Iste godine George Ball (TC, CFR, Bil.) tadanji dravni podtajnik za ekonomska pitanja u Johnsonovoj administraciji, sastavio je radnu skupinu koja e ispitati problem" rasta stanovnitva. U tu su radnu skupinu, koja je kasnije postala Ured za populacijska pitanja, postavljeni ... Cyrus Vance (TC, CFR, Bil., Kom. 300), koji je potaknuo Predsjednika da naloi izradu izvjetaja Global 2000", te Richard Gardner (TC, CFR, Kom. 300), koji e kasnije po stati veleposlanik u Italiji u doba vladavine Jimmyja Cartera i savjetnik predsjednika pila Clintona za odnose s Ujedinjenim narodima. Kao to moete vidjeti, oni koji zahtijevaju centraliziranu globalnu politiku i ekonomsku kontrolu u okviru Novog

i istina ce vas osloboditi

Svjetskog Poretka ujedno su isti oni ljudi koji zahtijevaju kontrolu rasta stanovni tva, tj. primjenu eugenike. Takvim razmiljanjem ravna se Rimski klub i izvjetaj Global 2000" koje tako esto citira ekoloki pokret! U cilju kontrole rasta stanovnitva u nebjelakim zemljama bezobzirno su i ne milosrdno koriteni ratovi. Dvojica glavnih amerikih vojnih zapovjednika u Vije tnamu bili su Maxwell Taylor i William Westmoreland, obojica lanovi Odbora za populacijsku krizu-Draperove zaklade, posveeni obuzdavanju rasta stanovnitva. Genocid kojeg je poinio Pol Pot u Kambodi jedan je od najoitijih primjera uni tavanja nebjelakog stanovnitva. Procjenjuje se da je pobijeno nekoliko miliju na ljudi, odnosno 32% kambodanskog stanovnitva.61 Za taj su zloin odgovorni mnogi, ukljuujui Henryja Kissingera, dobitnika Nobelove nagrade za mir. Kis singer, legendarni podupiratelj kineskog komunistikog reima, jedna je od klju nih figura u ameriko-kineskim odnosima od vremena Richarda Nbcona. Njegove pokuaje podrivanja ustaljenog poretka moglo se prepoznati 1969. kada su on i njegov predsjednik odobrili nezakonito bombardiranje Kambode. Opravdavali su se time da ele napasti sjever no vijetnamske postrojbe razmjetene ondje tijekom Vijetnamskog rata. Taj je genocid bio temom predloenih propisa o smjenjivanju" Nixona, iznijetih pred Pravosudni odbor Kongresa 1974. godine nakon Watergatea, ali optube su odbaene. Kissinger je uvijek tvrdio da su Crveni Kmeri podrunica Sjevernovijetnamaca iako je, u stvari, iza njih stajala komunistika Kina. Uz izliku da napadaju Crvene Kmere kako bi ovi prestali s napadom na kambodanski glavni grad Pnom Pen, amerike su snage zapoele sa strahovitim bombardiranjem te zemlje. Slu beno je potvreno polijetanje gotovo 80.000 leteih tvrava B-52 i jurinih bom bardera F-lll koji su izbacili 539.129 tona eksploziva. Procjene broja poginulih Kambodanaca kreu se izmeu 30.000 i 500.000.62 Meutim, najgore se krvoprolie tek spremalo jer je razaranje prouzroeno politikom Kissingera i Nixona preuzimanje vlasti od strane Pola Pota i Crvenih Kmera uinilo neizbjenim. Ameriki velepo slanik" u komunistikoj Kini tijekom tog razdoblja, ovjek koji je posredovao izme u komunistikog reima i svoga efa Henryja Kissingera, bio je George Bush.6 Po mojem miljenju, zbivanja u Kambodi isplanirana su, barem djelomino, u svrhu selekcije stanovnitva. Ulogu leteega diplomata" Elite Kissinger je preuzeo od Averella Harrimana. Kis singer neprestano leti amo-tamo, manipulirajui amerikom administracijom i stra nim vladama. Godine 1969. bio je na elu Ministarstva vanjskih poslova i Vijea za nacionalnu sigurnost u Nixonovoj administraciji. Predsjednik je slubeno bio Nixon, ali vladom je upravljao Kissinger. Na njegov prijedlog Nixon je postavio Laurancea Rockefellera (TC, CFR, Bil.) da vodi posebnu komisiju o rastu stanovnitva. Ista je 1972. preporuila da se u Americi ponu provoditi mjere kontrole rasta stanovnitva (tj. manje vrijednog" dijela populacije). Nakon razgovora s Rimskim klubom, iji je i sam istaknuti lan, Kissinger je kasnije osnovao jo dvije organizacije sa zada-

194

tajna vlada

tkom obuzdavanja rasta stanovnitva unutar ministarstava kojima je upravljao eli nom rukom. Od 1968. do 1977. godine proraun USAID-ovog programa izdvajanja za zdravstvene projekte smanjen je za 40 milijuna dolara, dok su budeti programa usmjerenih na obuzdavanje rasta stanovnitva poveani za 100 milijuna dolara. Go dine 1974. Kissinger i Rhodesov stipendist Brent Scowcroft (CFR, TC, Bil.) nadzira li su izradu Memoranduma 200: istraivanje nacionalne sigurnosti", pod nazivom Posljedice rasta svjetskog stanovnitva po sigurnost SAD-a i njegove interese u ino zemstvu". Sada je sa spisa skinuta oznaka tajnosti te su otkrivene neke od pravih po buda amerike gorljivosti po pitanju smanjenja stanovnitva u zemljama u razvoju. Daljnjim rastom stanovnitva u tim regijama, navodi se u dokumentu, poveala bi se politika, ekonomska i vojna mo brojnih tamonjih zemalja to bi dovelo do uestalijih zahtjeva za samostalnu kontrolu resursa i do pojave antiimperijalistikih pokreta. Ovo je suhoparniji nain da se kae kako bi te zemlje poeljele voditi svoje gospodarstvo za vlastitu, a ne ameriku, dobrobit. U dokumentu se kae da, stoga, treba iznai naina da se otpori populacijskoj kontroli slome. U Kissinger-Scowcroftovom memorandumu istaknute su zemlje kojima se treba posvetiti posebna pozor nost: Indija, Banglade, Pakistan, Nigerija, Meksiko, Indonezija, Brazil, Filipini, Taj land, Egipat, Turska, Etiopija i Kolumbija. Pogledajte to se dogodilo u tim zemljama od 1974. naovamo. U Memorandumu Kissinger kae da je istinu koja stoji iza pobuda za obuzdavanje rasta stanovnitva trebalo skrivati od voa spomenutih zemalja:
Veoma je bitno postii da nastojanja kojima se eli razviti i jaati osjeaj obve ze manje razvijenih zemalja, ne budu shvaena od strane istih kao politika neke industrijalizirane zemlje kojom se snaga tih zemalja namjerava zadrati na niskoj razini ili se njihove resurse eli sauvati za eksploataciju od strane'bogatih'drava. Stvaranje takvog dojma moglo bi dovesti do ozbiljne protureakcije, pogubne po populacijsku stabilnost."

Poetkom 1970-ih Kissinger je zatraio od Ureda za populacijska pitanja u okviru Ministarstva vanjskih poslova da izradi studiju o Srednjoj/Junoj Americi i Africi. U velikoj je to mjeri vodilo ka reiranju graanskih ratova" u zemljama Srednje Ame rike i Afrike, rezultat ega su bili strana glad i umiranje te nezamisliva patnja. Bilo je to sredstvo da se svjetsko stanovnitvo ciljano smanji, kao to su to i laboratorijski proizvedene bolesti. Politiku Sjedinjenih Drava-Kissingera (Elite) iznio je Thomas Ferguson, mentor obavjetajnih agenata u Latinskoj Americi za potrebe Ureda za Populacijska pitanja. On je rekao:
Sav na rad obiljeava samo jedna tema - moramo smanjiti razinu svjetskog sta novnitva. Ili e to one [vlade] uiniti na na nain, urednim i istim metodama, ili e upasti u takav kaos kakvog imamo u Salvadoru, Iranu ili Bejrutu [sve u reiji Kissingera], Rast stanovnitva je politiki problem. Kada stanovnitvo izmakne nad

i istina e vas osloboditi

zoru smanjiti mu broj moe samo jedna autoritarna vlast, pa ak i faizam. [Bolje reeno, treba vam 'problem'da opravdate faizam.] ...Profesionalce ne zanima smanjivanje broja stanovnika iz humanitarnih razloga

... Mi procjenjujemo ogranienja resursa i okolia. Procjenjujemo nae strateke potrebe i tvrdimo da ova zemlja mora reducirati svoje stanovnitvo ili emo upa sti u nevolje. Stoga su poduzeti odreeni koraci. Salvador je primjer gdje je na neuspjeh da smanjimo broj stanovnika jednostavnim metodama stvorio temelje za krizu nacionalne sigurnosti. Salvadorske vlasti nisu primijenile nae programe reduciranja stanovnitva. Zato sada imaju graanski rat.... Oekuju ih raseljenost stanovnitva i nestaica hrane. Ondje je jo uvijek previe ljudi."64

Evo jo nekih bisera g. Fergusona:


Kako biste brzo reducirali stanovnitvo sve muke pripadnike tog naroda mo rate uvui u borbu te vi morate ubijate pobiti vrlo poprilian osoba broj plodnih osoba i enskog nedovoljno roda u dobi kada mogu zatrudnjeti... [Ree on, govorei o graanskom ratu u Salvadoru], Trenutno, malo mukog spola plodnih osoba enskog roda, pa e se tako izjaloviti zadatak reduciranja stano vnitva ... Kada bi ovakav rat potrajao 30 do 40 godina, tada bi se neto moglo postii. Naalost [sic], ovakvih primjera za prouavanje nemamo mnogo."65

Znam kako je grozno znati da bilo tko moe ovako gledati na ivot, ali g. Fer guson vrlo dobro opisuje, u glavnim crtama, stav Elite, njezinog Ministarstva vanjskih poslova SAD-a i Rimskoga kluba. Kada istaknuti borci za ouvanje oko lia stoje ispred mnotva nebjelakih ljudi u zemljama Treeg svijeta i pred televi zijskim kamerama izjavljuju da moramo uvesti mjere za kontrolu rasta stanovni tva, oni tada navode vodu na mlin Elite i njenoga plana. Neki e to znati, mnogi nee, ali uinak je isti. Ja sam za to da svi narodi slobodno biraju hoe li imati djece ili nee, ako im je to elja. Izbor, meutim, nije rije koju bi manipulaton znali sricati. I, opet, pogledajte odabir trenutka za pokretanje silnih inicijativa za obuzdavanje rasta stanovnitva od strane Kissingera i ostalih: potkraj 1960-ih i poetkom 1970-ih, ba kada je na scenu stupao Rimski klub. Podudarajui se s poecima Kluba 1968. godine, pojavila se knjiga profesora Paula R. Ehrhcha Populacijska bomba (The Population Bomb) koja je prodana u preko 20 milijuna primjeraka. Profesor u knjizi pie:
Na poloaj zahtijeva da poduzmemo trenutanu akciju u naoj zemlji i da pro miemo djelotvornu akciju u svijetu. Na domaem teritoriju kontroli rasta stano vnitva moramo pristupiti, nadajmo se, kroz sustav poticaja i kazni, ali i prisilnim mjerama ako metode dobrovoljnog pristupa podbace ... Vie si ne moemo do

tajna vlada

pustiti da samo lijeimo simptome kancerogenog rasta stanovnitva; sam taj rak jednostavno moramo odsjei."66

Ehrlich je bio biolog na Sveuilitu Stanford pod nadzorom Elite, a njegova su pruga Anne bila je lanica Rimskoga kluba.67 On je izjavio da bi obaveznu kontrolu raanja vlasti mogle nametnuti tako da dodaju provizorne sterilizatore u vodovod ili u osnovne namirnice".68 Ubrzo, kada doemo do Izvjetaja iz Iron Mountaina" uvidjet ete jo veu teinu te izjave. Surove i beskompromisne" odluke za koje je Ehrlich rekao da e biti potrebne zorno su vidljive u oboavanom prebivalitu Henryja Kissingera, u Kini. Ondje je provedena politika jedno dijete po obitelji" koju su izravno, ili neizravno, platili Ujedinjeni narodi. Zapadni i kineski promatrai kau da su vidjeli kako vlasti grupiraju [tisue ena] i prisiljavaju ih na pobaaj"; zatim su vidjeli ene zakljuane u zatvorima ili odvuene prije poetka masovnih skupova, koje se ustrajno nagovara da pristanu na pobaaj"; pa vigilante (pripadnike skupina samozvanih djelitelja pravde ili osvetnika; op. prev.) koji otimaju trudnice na ulicama te ih prebacuju, ponekad s lisicama na rukama i svezane, na klinike za pobaaj". No, ima i mnogo gorih pria od ovih. Mrea organizacija Ujedinjenih naroda preplavljena je meusobno povezanim metodama kontrole rasta stanovnitva i eugenikom. Iza svih njih stoji Elitina vlada u sjeni. Kada je glavni tajnik UN-a U Thant pokrenuo UN-ov Fond za populacijske aktivnosti vodio ga je stanoviti Paul Hoffman (CFR, Bil.), ef amerikog programa pomoi stranim zemljama, punomonik Instituta za pacifike odnose i upravitelj fondova Fordove fondacije. Bio je i lan financijske klike Londona i Wall Streeta. Pro fesorica Jacqueline Kasun, koja se otvoreno protivi UN-ovoj populacijskoj politici, u svojoj je knjizi Rat protiv stanovnitva (T\\e War Against Population) otkrila mreu agencija povezanih s UN-ovom Zakladom za stanovnitvo:
Primajui sredstva od Sjedinjenih Drava i drugih vlada, ona prua podrku broj nim Vijee 'nevladinim organizacijama', ukljuujui [Rockefellerovo] Populacijsko vijee, populacijske akcije, Worldwatch, Odbor za populacijsku krizu i Draperovu

zakladu i Centar za populacijske aktivnosti. Te organizacije, pak, dodjeljuju potpore jedna drugoj i drugim organizacijama."69

Elitina Svjetska banka, koja bi trebala dodjeljivati potpore i poticati razvoj siroma nijih zemalja, pri vrhu svojih prioriteta ima i kontrolu rasta stanovnitva. Godine 1992. predsjednik Svjetske banke Lewis Preston (CFR) na Skupu o Zemlji u Riu rekao je da e znaajno poveati Banine potpore kontroli rasta stanovnitva, obvezavi se kasnije da e udvostruiti iznos novca u te svrhe. Meunarodna inicijativa sigurnog majinstva pod okriljem te banke zajedniki je projekt s Meunarodnim savezom planiranog roditeljstva, s udrugom Family Care International, Populacijskim vijeem (financiranim od strane amerike vlade i programa pomoi) i s drugim agencijama.

/ istina e vas osloboditi

Meu njima je nekoliko UN-ovih, kao to su Djeji fond (UNICEF) i Svjetska zdrav stvena organizacija (WHO). Ta inicijativa" obuhvaa prisilnu kontrolu raanja, uz prijetnju poduzimanja ekonomskih protumjera. Kao to je rekao predsjednik Preston plan Sigurnog majinstva e se uklopiti u politiku Baninog dijaloga sa zemljama u razvoju". Dragi gospodine Preston, mogli ste si utedjeti trud i rei to jednostavnije: smanjite stanovnitvo ili neete dobiti novac". Eto. Robert McNamara (TC, CFR, Bil.), direktor Svjetske banke 1970-ih, estoko zago vara kontrolu rasta stanovnitva. Opasnost od nesavladivih populacijskih pritisaka umnogome je nalik opasnosti od nuklearnog rata", izjavio je za Boston Globe 1982. go dine. Takav je svjetonazor organizacije koja upravlja financiranjem razvoja" u zemlja ma Treega svijeta. Dakle, uloga Rimskoga kluba i pridruenih mu organizacija unutar Ujedinjenih na roda, Svjetske banke, Meunarodnog monetarnog fonda i nacionalnih vlada jest da promie koritenje okolia kao sredstva pritiska za uvoenje centralizirane kontrole i eugenike. Rimski klub javno je ustanovljen 1968., tek nekoliko godina nakon to se jedna skupina pozvanih strunjaka" sastala u Sjedinjenim Dravama da pripremi iz vjetaj koji e, sasvim je oito, nadahnuti onu vrstu politike koju sam upravo opisao.

Izvjetaj iz Iron Mountaina70


To je tajni izvjetaj Posebne studijske skupine od petnaest ljudi okupljenih u doba Kennedyjeve vlasti. Prijedlog za formiranje te studijske skupine iznesen je otprilike 1961. godine, a skupina je formirana u kolovozu 1963. Neki istraivai tvrde daje meu oku pljenima bio i John Kenneth Galbraith (CFR), kejnzijanski ekonomist. Prvi i posljednji susreti odrani su u Iron Mountainu, podzemnom postrojenju nedaleko grada Hudsona u dravi New York. To je mjesto gdje su pohranjeni vani dokumenti, a istodo bno i krizna baza korporacijskih sredinjica za korporacije kao to su Standard Oil iz New Jerseya (Rockefelleri, Exxon), Manufacturers Hanover Trust (Rothschildi) i Shell. Sadraj izvjetaja objelodanio je jedan od lanova skupine koji je smatrao da javnost treba znati to sadri. Kodno ime tog lana skupine bilo je John Doe", a njegov prijatelj Leonard C. Lewin predoio je dokument sa saetkom izvjetaja iz Irona Mountaina. Jedan primjerak se nalazi kod mene.71 U njemu se kae daje zamisao o studiji potekla od lanova Kennedyjeve administracije kao to su Robert McNamara (TC, CFR, Bil), McGeorge Bundy (TC, CFR, Bil.) i Dean Rusk (TC, CFR, Bil.). Ukratko, cilj studije bio je prouiti popratne pojave svijeta bez ratova uz istodobno odravanje kontrole rasta stanovnitva, posluivi se ratom i strahom od rata. U jednom dijelu izvjetaja stoji:
Nema nikakve sumnje [da] bi sveopi zahtjev da se razmnaanje ogranii na proizvode trolu broja prednost: umjetne doputao oplodnje Takav izravno bi pruao sasvim odgovarajuu imao bi, Njegov zamjensku dakako, predvidiv kon dodatnu daljnji stanovnika. reproduktivni eugeniko sustav

upravljanje.

razvoj - zaee i rast embrija odvijali bi se u potpunosti u laboratorijskim uvje

tajna vlada

tima - proirio bi te metode kontrole do njihovog loginog zavretka. Ekoloka funkcija rata ne samo da bi pod tim uvjetima bila istisnuta ve i, po djelotvor nosti, nadmaena. Nagovijeteni ice namirnica, pripremao." uz neposredni protuteu korak pilule', u vidu potpuna preko kontrola zaea ili preko ve jedne se ina

sveprisutne'anti-bebi

opskrbe

vodom

odreenih

ivenih naveliko

kontroliranog

'protuotrova'

Ne smijemo zaboraviti da su to 1960-e. Od tada je prolo vie od trideset godina i takav nagovijeteni neposredni korak" ve se bio naveliko pripremao". Moemo se stoga zapitati: to se to, k vragu, zbiva s naom opskrbom vodom i s osnovnim ivenim namirnicama koje u velikoj mjeri kontroliraju kompanije Elite? Takoer, osvrnite se samo na ono to je profesor Paul Ehrlich rekao u svojoj knjizi Populacijska bomba, objavljenoj dvije godine nakon stoje 1966. tajni izvjetaj dovren. Rekao je da bi vlasti mogle provesti kontrolu raanja dodavanjem provizornih sterilizatora u vo dovodni sustav ili osnovne ivene namirnice..." Jo jedna zapanjujua podudarnost. Izvjetaj iz Iron Mountaina" iznio je one funkcije rata koje e nova politika trebati nadomjestiti:
1 Ekonomske. I drevnim i suvremenim drutvima rat je pruao pouzdani sustav za stabiliziranje i nadziranje nacionalnih gospodarstava. Do sada jo nije iskuana dru gaija metoda kontrole u sloenoj suvremenoj ekonomiji koja bi se pokazala makar i priblino usporedivom u smislu domaaja ili djelotvornosti.

Politike. Stalna mogunost rata temelj je stabilne vladavine; ona prua osnovu za ope prihvaanje politike vlasti. Omoguila je drutvima da odre neopho dne klasne razlike, a i osigurala je podreenost graana dravi, preko rezervira nih ovlasti za voenje rata svojstvenih konceptu dravnosti. Niti jedna dananja politika skupina na vlasti nije uspjela odravati kontrolu nad svojim biraima nakon to bi zakazala u stalnom uvjeravanju stanovnitva o postojanju vanjskih neprijatelja.

Socioloke. Rat je, posredstvom vojnih institucija, na jedinstven nain sluio drutvima tijekom itave znane nam povijesti, kao nezaobilazan nadziratelj opasnog [slobodoumnog] socijalnog odmetnitva i razarajuih antidrutvenih kretanja. Ekoloke. Rat je glavno razvojno sredstvo za odravanje zadovoljavajue ekoloke ravnotee izmeu sveukupnog svjetskog stanovnitva i resursa potrebnih za op stanak. Svojstven je jedino i iskljuivo ljudskoj vrsti.

i istina e vas osloboditi

Krasno, nema to. to su, dakle, ti strunjaci" predlagali kao alternative buduim svjetskim ratovima? Po njima, ljude treba ujediniti pod vlau kontrolora, uz prije tnju rata ili neki drugi oblik razaranja, te ih drati u trajnom stanju straha, zbog ega e biti ovisni o svojim zamiljenim spasiteljima". U svjetlu te nude da se kontrola vri bez pribjegavanja svjetskom ratu, Izvjetaj iz Iron Mountaina predlagao je da se razmotri sljedee:
Jedne svugdje prisutne, praktiki svemone, meunarodne policijske snage

[jedna svjetska vojska koja se sada zove Mirovne snage Ujedinjenih naroda i NATO]; utvrena i prepoznata vanzemaljska prijetnja [koja se sada osmiljava s temama sko ni oblik stranih ropstva; vanzemaljaca okolia; nove religije i i mogue nove invazije Zemlje?]; opsean pozamano program svjet zagaenje izmiljeni alternativni neprijatelji; suvremeni, sofisticira primijenjene

mitologije;

eugenike."

Sve gore navedeno pojavilo se, na ovaj ili onaj nain, od vremena kada je izvjetaj napisan. Ovdje vidimo prijedlog scenarija ekoloke prijetnje/eugenike koji e uslije diti vrlo brzo nakon toga. U izvjetaju se trai osnivanje tajne Agencije za istraivanje rata/mira koja e koristiti sredstva nepoznatog podrijetla" te istraivati opcije i rata i mira. U izvjetaju se napominje kako tema istraivanja treba, izmeu ostalog, biti i ...utvrivanje najmanjih i optimalnih razina unitavanja ivota, imovine i prirodnih resursa, to je preduvjet za uvjerljivost prijetnje izvana, koja je bitan dio politikih i molivacijskih funkcija" te uestalost dogaanja, duina faze, silina fizikog razara nja, geografska rairenost ruilakih djelovanja i optimalni prosjeni gubici ljudstva". Eto kakvo duboko poremeeno stanje uma krasi one koji promiu i manipulacijama uvode Novi Svjetski Poredak, te izazivaju sukobe koji e se uklopiti u taj plan. Drugi primjer je rat u bivoj Jugoslaviji. U ovom sam poglavlju opisao mreu Okruglog stola-Kraljevskog instituta za me unarodne odnose-Vijea za vanjske poslove-Bilderberke skupine-Trilateralne komisije-Ujedinjenih naroda-Europske unije-Rimskoga kluba koji zajedno ine jednu tajnu svjetsku vladu koja djeluje izvan i iznad onoga to bismo, jedino alei se, mogli nazvati demokratskim procesom". Nadalje sam pokazao da lanovi tih skupina sli jede dugu tradiciju manipulatora koji rade na istom planu stvaranja svjetske vlade, sredinje banke, valute i vojske, te genetski oblikovanog, mikroipiranog stanovni tva. Ali organizacija koja lei iza prevrata Novog Svjetskog Poretka daleko je ira i sloenija od te mree isturenih organizacija. One su bitan dio, ah samo dio, Piramide Obmane. Sada emo reflektore usmjeriti upravo na tu piramidu.

tajna vlada

IZVORI
1 Noam Chomsky, What Uncle Som Really Wants (Odonian Press, peto izdanje, Berkeley,

Kalifornija, 1993.), str. 12.


2 Ibid.
3 Ibid., str. 24.

4 Hans Heymann, Plan For Permanent Peace (Harper & Brothers, New York, 1941.), str.
78.
5 Vrijeme je da svi dobri Europljani pripomognu naem poduhvatu". The European (7.-

13. srpanj 1995.), str. 6. 6 RNA, Godinji izvjetaj, 1992.-93.


7 Ibid.

8/9 U mojem istraivanju globalne manipulacije Barings i S. G. Warburg se pojavljuju

mnogo puta, a ne vjerujem daje krah jednog i preuzimanje drugog 1995. godine bilo sluajno. Pomisao da bijednom trgovcu na tritu Dalekog istoka, Nicku Leesonu, bila dana mo dovoljna da uniti Barings je smijena. Uvjerenja sam da je u taj krah bila upletena Engleska banka. A Engleska banka je orue Svjetske Elite. 10 Svi ti podaci dolaze iz Godinjeg izvjetaja RIIA-e, iz 1993.-94.
11 The Shadows Of Power: The Council On Foreign Relations And The American Decline,

str. 71.
12 13

Navedeno u The World Order, Our Secret Rulers, str. 2. Walter Isaacson i Evan Thomas, The Wise Men: Six Friends And The World They Made

Acheson,

Bohlen,

Harriman,

Kennan,

Lovett,

McCloy

(Simon

and

Schuster,

New

York,

1986.), str. 122, 305.


1 4 Citirao J. Anthony Lukas uThe Council On Foreign Relations: Is It A Club? Seminar?

Presidium? Invisible Government?" asopis NewYork Times (od 2 1 . studenog 1971.), str. 125-126. 15 Elite Clique Holds Power In US", Indianapolis News (od 23. prosinca 1961.), str. 6.
16

Preporuio bih odlinu knjigu Williama F. Jaspera o UN-u: Global Tyranny... Step By

Step. The United Nations And The Emerging New World Order (Appleton, Wisconsin, We

stern Islands, 1992.). 17 Which World Will It Be?", American Opinion, Reprint Series (The John Birch Society, Appleton, Wisconsin, 1970.).
18

Navedeno u The World Order, Our Secret Rulers, str. 248.

19 Gary Allen, The Rockefeller File (76 Press, Seal Beach, California, 1976.) str. 156.
20 21

Treason At Maastricht, str. 15. Global Tyranny...Step By Step. The United Nations And The Emerging New World Order,

str. 241.
22 Walter Isaacson i Evan Thomas, The Wise Men, str. 289.

201

i istina e vas osloboditi

23 Merry i Serge Bromberger, Jean MonnetAnd The United States Of Europe, str. 123. 24 25 Ernst H. van der Beugel, From Marshall Aid To Atlantic Partnership (Elsevier Publi Naveo James J. Drummey u The Establishment's Man (A Profile Of George Bush), (Ap shing, Amsterdam, NewYork, 1966.), str. 245. pleton, Wisconsin, Western Islands, 1991.), str. 92. 26 Treason At Maastricht, str. 52.
27 Vie o toj temi u Treason At Maastricht, str. 118-125. 28 29

Richard N. Gardner The Hard Road To World Order", Foreign Affairs (asopis CFR-a), Na mjestima gdje koristim izrazBil.", to se odnosi na ljude za koje se zna da prisu

od travnja 1974., str. 558-559. stvuju sastancima Bilderberke skupine. Neki su upoznati s pravim nakanama te skupi ne, ali drugi im se pridruuju iz neznanja, te im Elita prodaje priu o tome daje Svjetska Vlada vrlo dobra stvar. U sluajevima gdje su ljudi prisustvovali nizu sastanaka bilder bergera, ili su na poloaju predsjednika ili sjede u upravnom odboru, oni znaju pravu situaciju.
30
31

Joseph Retinger, The European Continent? (Hodge, London, 1946.).


Ibid. Treason At Maastricht, str.

32

17.

33 Wall Street And The Rise Of Hitler, str. 39, i Trilateralism, The Trilateral Commission And The Elite Planning For World Management (uredila Holly Sklar, South End Press, Boston, SAD, 1980.), str. 182. 34
35
Trilateralism, str.

183. 1. srpnja 1971.).

Trilateralism, str. 166-167.


Washington Observer Newsletter (od

36
37

Kasnije Meunarodni institut za strateka pitanja. U tri godine, Fordova fondacija je


The World Order, Our Secret Rulers, str.

dala 150.000 dolara, {Trilateralism, str. 187.). 38


39 40

267.

The Sunday Times (od 17. prosinca 1995.), str. 1, odjeljak3. John S mith je prisustvovao travanjskom susretu Bilderberke skupine 1986. u Gle-

neaglesu u kotskoj, pod predsjedanjem lorda Rolla od Ipsdena. Ondje su bili i David Steel, tadanji voa britanske Laburistike stranke; Denis Healey; lord Home; Garret Fit zgerald, irski premijer; lord Young, britanski dravni tajnik za zapoljavanje; Malcolm Rifkind, dravni tajnik za kotsku i kasnije ministar obrane i vanjskih poslova; Helmut Schmidt, bivi njemaki kancelar [Helmut Kohl, sadanji kancelar, takoer je bilder berger]; lord Boardman, direktor uprave banke National Westminster; Henry J. Heinz II, predsjedniktvrtke Heinzand Co; Paul R. Jolles, direktor Nestle S. A.; John Sainsbury, predsjednikjavnog dionikog drutva J. Sainsbury pic; Conrad Black; Andrew Knight; i Paul A. Volcker, direktor amerikih Federalnih rezervi, takoer jedan od elnika CFR-a i Trilateralne komisije.
41
The Spotlight, Special Report on the Bilderberg Group and the Shadow Government

(ponovljeno izdanje, rujan 1991.).

tajna viada

42 43

Promotivni

materijali,

European-Atlantic

Group,

Gertrude

Street,

Chelsea,

London

SW100JN. Ondje gdje nakon osobnih imena stavljam izraz (TC) ili (CFR) to oznaava nekoga

tko jest lan tih organizacija, ili je bio lan, ili e to postati kasnije. Kao i u sluaju Bi I derberke skupine, to nuno ne znai da svi ti ljudi znaju to se dogaa. Mnoge se od njih vjerojatno iskoritava bez njihova znanja. Prilino je jasno tko su osobe upuene u pravu strategiju.
44

Zbig niew Brzezinski, Between Two Ages: America's Role In The Technotronic Era (Vi

king Press, NewYork, 1970.), str. 9.


45 Trilateralism, str. 78.

46
48

Navedeno u Trilateralism, str. 197.

47 Los Angeles Times (od 23. sijenja 1977.), str. 1.


Naveo dr. John Coleman u The Conspirators'Hierarchy: The Story Of The Committee 0f300 (AmericaWest Publishers, Bozeman, MT, SAD, 1992.), str. 15.

49 50

Gary Allen, The Rockefeller File (76 Press, Seal Beach, California, 1976.), str. 152. Poseban izvjetaj Izvrne obavjetajne revizije Global 2000: Blueprint For Genocide,

str. 16.

51 52

Jul ian L. Simon i Herman Kahn (urednici), The Resourceful Earth: A Response To Glo

bal 2000 (Basil Blackwell Inc., NewYork, 1984.), str. 34- 35. Tehnologija besplatne energije koristi snagu Zemljinog polja magnetske energije

i pretvara ga u iskoristivu toplinu i energiju. Brojne su njene inaice i sve su zatakane. Takva energija praktiki ne stvara trokove i ne zahtijeva elektrine stupove ili nacional nu elektroenergetsku mreu. Vidi The Robots' Rebellion.

53
svjetski

Pokret Svjetskih federalista ustanovila su 1947. godine dva stupa CFR-a: James P. i Norman Cousins. objedinjuju Krilatica tri pokreta bila je jedan svijet ili nijedan". Ujedinjeni i

Warburg

federalisti

skupine:

Svjetske

federaliste,

Studente

federaliste

Ujedinjene Amerikance za svjetsku vladu.

54

J im MacNeil, Pieter Winsemius i Taizo Yakushiji, Beyond Interdependence: The Me

shing Of The World's Economy And The Earth's Ecology (Oxford University Press, New York, 1991.). 55 Lester R. Brown, State Of The World 1991: A WorldWatch Institute Report On Progress

Toward A Sustainable Society (W. W. Norton, NewYork, 1991.), str. 3.

56

Iz

govora

Mihaela

Gorbaova

1990.

na

moskovskoj

Konferenciji

svjetskoga

foru-

ma"gdje su se u sijenju 1990. okupili duhovni i politiki voe.

57 GorbachevTurns Green", New York Times (od 14. kolovoza 1991.). 58


59 Navedeno u Posebnom izvjetaju Izvrne obavjetajne revizije Global 2000, Blue print for Genocide, str. 3. Ibid., str. 15. Sadanji Svjetski fond za prirodu (World Wide Fund for Nature). Russell R. Ross, Cambodia: A Country Study (G. P. 0., Washington, SAD, 1990.), str. 51.
Cambodia: A Country Study, str. 46.

60 61
62

istina e vas osloboditi

63 64
65

U to vrijeme SAD nije imao diplomatske odnose s Kinom, a veleposlanik" Bush je

ondje, zapravo, vodio ameriki Ured za vezu. Ameriko veleposlanstvo nije postojalo. Posebni izvjetaj Izvrne obavjetajne revizije, str. 28-30. Ibid. Dr. Paul R. Ehrlich, The Population Bomb, 1. izdanje (Ballantine Books, New York,

66
67
68

1968.), Predgovor. William Cooper, Behold A Pale Horse (Light Technology Publishing, Sedona, Arizona,

1991.), str. 71. The Population Bomb, str. 88 i 135. Profesorica Jacqueline Kasun, The War Against Population (Ignatius Press, San Fran

69 70 71
dnom

cisco, 1988.), str. 200-201. Izvjetaj iz Iron Mountaina o Mogunosti i poeljnosti mira. Uz uvodni materijal

LeonardaC. Lewina(Pirate Press, Engleska). P rema predgovoru sveuilitu dokumenta amerikog kojeg sam nabavio, John Doe"je rada profesor jedna naje je od

velikom

Srednjeg

zapada.

Njegovo

polje

drutvenih znanosti.

deveto poglavlje

piramida moi

krovita mrea kontrole tek je fizika inaica viedimenzijskog zatvora unutar ko jeg je naa nia svijest, tijekom stotina tisua godina, dosad bila zarobljena.

Oni na viim razinama Bratstva Elite-iluminata su, vjerujem, sredstva za mani pulaciju fizikog svijeta od strane Zatvorskih uvara s etvrte Dimenzije. Brojne su poveznice izmeu Elite-Bratstva i crne magije, a ponete li to prakticirati svijest vam vrlo lako moe zaposjesti jedna krajnje negativna sila. Takvim se ceremonijama i obredima mogu dozvati vrlo mrane i zlokobne energije koje mogu opsjednuti u to ukljuene ljude. Veina Slobodnih zidara nauila je zazive tih ceremonija pa vre obrede i ne znajui s ime se poigravaju i to sebi privlae. Veina ih misli da su la novi nekakvog gospodskoga kluba, ali takav je ritual osmiljen da bi privukao krajnje negativne energije koje negativnim elementima s etvrte Dimenzije omoguuju da sudionike opsjednu". Kada sam govorio na duhovno-iscjeliteljskom sajmu u Birminghamu iznenadi lo me to to se sajam odrava u glavnom slobodnozidarskom centru, u drugom po veliini britanskom gradu. Slobodni zidari iznajmljuju dio tog kompleksa drugim organizacijama kako bi zaradili novac. Bilo mi je jako drago jer sam tu temu mogao prouavati u samom sreditu jednog od najveih centara Slobodnog zidarstva u Uje dinjenom Kraljevstvu. eui onuda, sluajno" sam uspio zaviriti u unutranjost ne kih od hramova zatvorenih za javnost. Taj kompleks, pod nazivom Clarendon Suites, izgraen je praktiki bez prozora, to ete zamijetiti proete li kroz glavni ulaz. To na prikladan nain simbolizira, kako mi se ini, zatiranje Svjetla. Uao sam u hram tzv. Kraljevskog svoda (Royal Arch), ogranka Slobodnog zidarstva gdje je javnosti zabra njen pristup, i nikad neu zaboraviti kako me zapahnula izuzetno negativna energija im sam preao preko praga. Bog zna to su ondje radili da bi privukli toliku koliinu zloudnosti! Ostao sam bez daha. A veina njihovih lanova ne shvaaju to ine. Jednom kad se vibracijski uskladite s takvom vrstom energije ona vas moe obuzeti i vama upravljati, osobito ako ne razumijete u to se uputate. I ne znajui, moete postati umni robot Zatvorskih uvara. Tako se ljude hvata u stupicu i uvlai u mreu. Dakako, nee se to dogoditi svakom Slobodnom zidaru jer to ovisi o njegovim na kanama i njegovoj vlastitoj vibracijskoj frekvenciji u danom trenutku, ali se dogaa onima ije je duevno stanje pogodno za takvu opsjednutost. Slobodno zidarstvo, poput mree Elite openito, moe manipulirati i zavarati veinu svojih lanova zato to je ustrojeno kao piramida. Pogledate li u bilo koju organizaciju, od malih poduzea do multinacionalnih korporacija, vidjet ete istu

i istina e vas osloboditi

Slika 8

piramidnu strukturu. Na vrhu e biti vrlo malo ljudi koji znaju sve to se moe znati 0 odnosnoj organizaciji, onome to ju pokree, njene ciljeve i pravac kojim eli ii. Sputajui se od vrha nadolje, susreete sve vie ljudi koji o sveukupnoj slici sve ma nje znaju. Upoznati su samo sa svojom ulogom u organizaciji, a o drugima ne znaju nita. To je san snova svakog manipulatora a ujedno i sredstvo pomou kojeg Elita moe kontrolirali tako velik broj ljudi i organizacija irom svijeta. Veina onih koji rade na provedbi plana Novog Svjetskog Poretka ne znaju da to ine. Zavjera ne bi ni mogla postojati kada bi svatko od ukljuenih za nju znao. Ma nipuliranje manipulatorima i nadziranje nadziratelja sutinski je vano za uspjenost zavjere. Uzmimo, na primjer, ClA-u. Ona ima politiku segmentiranja". Ili, jedno stavnije reeno, metodu upuenosti u najnunije". Pri vrhu CIA-e su oni koji znaju pravu narav njenog programa. Sto nie silazimo, to su uposlenici CIA-e manje svjesni ire slike. Unutar CIA-e ima mnogo onih koji svoje svakodnevne zadatke obavljaju bez ikakvih skrivenih namjera, bezazleno. Oni misle da radei u CIA-i slue svojoj ze mlji, Sjedinjenim Dravama, i da tu nema niega to bi bilo sporno, a kamoli opako. Ali ne znaju kako su njihove zadae povezane sa zadaama drugih poput njih unutar piramide te da cjelokupna slika nije nimalo dopadljiva. To znade samo aica onih na vrhu. Ehta na taj nain kontrolira i manipulira. Svaki od razliitih elemenata: Vijee za vanjske poslove, Slobodno zidarstvo itd. takoer su ustrojeni poput piramide te su i sami dio ogromne svjetske piramide s Elitom na vrhu. Ona moe izgledali kao masa nepovezanih organizacija i ljudi, ali njima upravlja sredinja nadzirua sila koja tu strukturu odrava te ju objedinjuje zajednikim ciljevima i politikom (slika 8).

206

piramida moi

Svjetska Elita
Na samom vrhu tog svjetskoga carstva je Elita a ona je, uvjeren sam, vrsto ispre pletena sa svijeu Zatvorskih uvara s etvrte Dimenzije koja odluuje o politici i nadzire njenu provedbu. Ne znam kako je tono mo ondje rasporeena, ali pouzda no znam kako su ukljueni barem neki od tih elemenata. Smatram da su na najviim razinama Svjetske Elite ljudi iz sjene, javnosti nepoznati. Rekao bih daje sila koja stoji iza dinastije Rothschild ba tamo gore, ali ne vjerujem da su na samome vrhu. I oni dobivaju naredbe od nekoga drugoga, a moda je u hijerarhiji Habsburka dinastija iznad njih. Mo Elite proizlazi iz njihove zloporabe ezoterijskog znanja i svjesne po vezanosti s njihovim bogovima" - Zatvorskim uvarima. Moda nitko od onih koje spominjem u ovoj knjizi nije na toj razini. Ljudi poput Henryja Kissingera poslunici su i savrena potrkala, mada vrlo mona potrkala. Mnogi drugi bit e iskoriteni bez njihova znanja, ili potpunog znanja, o tome ega su dio. Navest u imena pijuna, po trkala i savrenih potrkala te male skupine ljudi koju nazivam Super Elitom, Crnim arobnjacima. To su nadziratelji kulta Svevideeg Oka, tj. sile koja stoji iza Svjetske Elite i onih koji manipulacijama rade na uspostavi Novog Svjetskog Poretka. Neki istraivai vjeruju da su na vrhu Piramide Rothschildi (osobno u to ne vjerujem) a da je ispod njih Vijee trinaestorice, Vijee tridesetitrojice, a zatim Komitet 300, znan i pod imenom Olimpijci.1 U cjelini, Svjetska Elita je skupina ljudi odabranih i upuenih u vie, a ponekad i najvie razine znanja unutar itavog sustava ovjeanstva. I dok danas rade na tome da ubrzaju stvaranje Novog Svjetskog Poretka, ujedno trae druge za koje procjenju ju da su pravoga kalibra. Zatim, kada aktualno osoblje ode u mirovinu" ili umre, uzde zavjere predaju se sljedeem narataju Elite, ba kao to je Averella Harrimana u njegovoj ulozi zamijenio Henry Kissinger. Na isti se nain Umberto Agnelli (Bil.) priprema zamijeniti svog ostarjelog oca Giovannija Agnellija u Elitinoj hijerarhiji. Dakle, iako se oni" - stvarno osoblje -tijekom mnogih narataja mijenjaju, program po kojem rade ostaje u sutini isti. To je poput predaje palice u trci tafeta i, zbog prirode obiteljskog ustroja velikog dijela Ehte, palica se esto predaje kroz mnoge narataje odreenih obitelji. To emo lake shvatiti znamo li da roditelji djecu ponu indoktrinirati u najranijoj moguoj dobi te ih kasnije uvode u ista ona tajna drutva i obrede koji ih usklauju s vibracijom Zatvorskih uvara.

Iluminati
Naravno da ba svaki lan nekog tajnog drutva ili neke druge organizacije koje navo dim nije dio Elite. Postoji razlika izmeu Slobodnog zidarstva i onoga to u nazvati Prosvijetljeno" Slobodno zidarstvo, onih dijelova Reda u koje su ubaeni agenti Iluniinata. Rije Iluminati - oni koji su prosvijetljeni" - datira jo iz drevnoga svijeta. To je skrovita sila koja je stvorila ili preuzela skupine i organizacije preko kojih svijet usmjerava u eljenom pravcu. Najjae oruje Iluminata napredno je ezoterijsko zna-

i istina e vas osloboditi

nje koje se prenosi kroz inicijacijske obrede te zloporaba ili krivo koritenje tog zna nja. Najoitiji izraz takve prosvjeenosti bili su Bavarski iluminati koje je u svibnju 1776. slubeno ustanovio njemaki profesor Adam Weishaupt, a kontrolira ih dina stija Rothschild, bankari koji su financirali bezbrojne revolucije i ratove. Upravo se Weishaupt iz svoga krila Iluminata ubacio u Slobodno zidarstvo i stao mu na elo. Weishaupt je obuavan kao jezuit, to je skraeni izraz za Isusovo drutvo". Osni va jezuita, panjolac Ignatius Loyola osnovao je tajno drutvo unutar tog po svemu sudei katolikog reda, a inicijati su se zvali Alumbrados", to znai prosvijeeni" obasjani". Uslijedio je sukob izmeu jezuitskog prosvjetljenja" i Weishauptove nje make verzije, a bitke je uglavnom dobivala Weishauptova struja iako je jezuitska mrea jo uvijek, u velikoj mjeri, dio Elite. U svojim Iluminatima Weishaupt je stvo rio 13 stupnjeva inicijacije, a kljune figure trebale su biti u najviih devet stupnjeva. Iluminati su takoer ustrojeni po naelu piramide. lanovima su dana posebna iluminatska imena, nadahnuta drevnim Rimom i Grkom. Weishaupt se nazivao Spartakom. Ti su ljudi postajali lanovi drugih tajnih drutava poput Slobodnih zidara koje su prosvijetlili"; nakon njihova preuzimanja, njima bi se posluili da destabili ziraju drave i poguraju Novi Svjetski Poredak. Isto su, u korist Elite, inili u vladama, bankarstvu, trgovini, vojsci i medijima. Imamo, dakle, Slobodno zidarstvo i Prosvijetljeno Slobodno zidarstvo. Ovo prvo vri manipulacije na jednoj razini, ali i njime manipulira druga skrivena sila, Ilu minati, koji pak slue svojoj Svjetskoj Eliti. Postoje organizacije unutar organizacija (recimo, mrea Slobodnog zidarstva unutar vlasti neke drave) i druga organizacija unutar tih organizacija (lanovi Iluminata unutar Slobodnih zidara). Taj prosvijetlje ni oblik Slobodnog zidarstva postao je poznat pod nazivom Loe velikog orijenta. Slijedio je preinaenu hegelijansku tradiciju infiltracije unutar dvije krajnosti te izazi vanja njihovog sukoba da bi se proizvela eljena promjena. Sluei se tim metodama, takvi Slobodni zidari zavjetovali su se da e svrgavati vladavinu monarhija, podrivati vjeru u Boga, stali na kraj domoljublju i nacionalnim dravama, ukinuti vlasnitvo nad imovinom i sruiti tradicionalni drutveni poredak.

Crno plemstvo
Unutar Svjetske Elite Iluminati su meusobno povezani s takozvanim Crnim plem stvom, drevnom grupacijom onih to imaju plavu krv". Baza mu je u Italiji, ugla vnom u Veneciji i enovi. Obojica, i John Cabot (pravim imenom Giovanni Cabotto) i Kristofor Kolumbo ivjeli su u enovi prije no to su, u razmaku od etiri godine, otkrili" razliite dijelove Amerike. Deseci istraivaa danas tvrde da jedan drugi Gi ovanni dolazi iz jedne od obitelji Crnog plemstva. To je Giovanni Agnelli, dugogo dinji direktor automobilske kompanije Fiat sve do 1996. i jedan od vodeih bilder bergera. Italijom vlada obitelj Agnelli te se, samo napola aljivo, pria da se glavna odgovornost talijanskog premijera sastoji u latenju kvake na Agnellijevim vrati ma".2 Agnelli je imao medijski dobro popraen odnos s Pamelom Churchill, Winsto-

208

piramida moi

novom snahom, prije nego to se udala za... Averella Harrimana. Ona je bila glavna skupljaica novanih sredstava za Billa Clintona te je postala amerika veleposlanica u Parizu. Obitelj Agnelli bila je vrlo prisna s Mussolinijem, a Giovannijevog djeda taj faistiki voa uinio je doivotnim senatorom. Neke obitelji Crnog plemstva u Veneciji i Rimu tvrde da potjeu od rimskoga cara Justinijana, ovjeka koji je 553. godine navodno izbacio dijelove teksta iz biblijskih spisa u kojima se spominje rein karnacija. Oni se ele vratiti u sustav kojeg je simboliziralo Rimsko carstvo ijedna su od znaajnijih sila unutar Svjetske Elite. Ta plemika" loza datira, ini se, barem iz desetog stoljea, a vjerojatno iz jo ranijeg doba. Djelomino se pojavila tijekom sukoba Guelfa i Ghibelina u Italiji u dvanaestom i trinaestom stoljeu. Guelf dolazi od 'Weif, njemakog kraljevia koji se borio za prevlast u Svetom Rimskom Carstvu, a Ghibelin dolazi od naziva zamka njihovih protivnika, obitelji Hohenstaufen. Guelfi su podupirali papu, a Ghibelini su podravali vladavinu obitelji Hohenstaufen. Uslijedio je veliki sukob u kojem su na kraju pobijedili Guelfi. Guel fi (Crno plemstvo) su postali iznimno bogati jer su kasnije kontrolirali bankarstvo i meunarodnu trgovinu. Uspostavili su velika financijska sredita u Lombardiji i tom su scenom dominirali u tolikoj mjeri da je Lombard postalo ime koje se daje svim talijanskim bankarima u Firenci, enovi, Veneciji i Milanu. Naposljetku su svoj utjecaj proirili na sjever prema Hamburgu, Amsterdamu i Londonu. Danas Crno plemstvo kontrolira i financijske centre u vicarskoj gdje se, pod platem vicarskog ugleda, pere novac steen trgovinom drogom i drugim nezakonitim aktivnostima. Crno plemstvo bilo je pokreta trgovine robljem kojom su se obogatile mnoge vo dee amerike i britanske obitelji te je stajalo iza Naranastog reda koji je postavio Vilima Granskog na britansko prijestolje, to je dovelo do osnivanja Engleske banke i Dravnog Duga. U novije vrijeme, Naranasti red stoji iza protestantskoga krila u sukobu u Sjevernoj Irskoj. U Crno plemstvo spada, ili je s njime barem povezana, nizozemska kraljevska obi telj princa Bernharda, jednog od osnivaa Bilderberke skupine. Njene veze seu sve do Londona i britanskih obitelji iz establimenta" i stare aristokracije te nove nov ane" aristokracije. Tu su i lanovi europskih obitelji plave krvi koji su blisko poveza ni s britanskom kraljevskom obitelji. Na susretima bilderbergera esto se pojavljuju vedska, nizozemska i panjolska kraljevska obitelj. U Ujedinjenom Kraljevstvu sa stancima Bilderberke skupine prisustvuju princ Philip i princ Charles, a kraljica Eli zabeta II spominje se kao lanica Komiteta 300.3 Istraivai koji su prouavali Crno plemstvo smatraju da je na toj razini britanska kraljevska obitelj podinjena talijan skim lanovima koji podrijetlo vuku od prvotnih Guelfa te iz jo ranijih vremena. Mislim da estoki osobni napadi na princa Charlesa i prislukivani telefonski razgo vori objavljeni u javnosti, koji su mu nanijeli poprilinu tetu, nisu sluajnost. Je li to dio koordinirane kampanje da ga se ocrni? Je li on buntovnik kojeg oni ele unititi? Vrlo lako mogue. Charles i njegov brat Andrew odbili su ponudu da postanu Slobo dni zidari, ija organizacija ima dugogodinje bliske veze s britanskom monarhijom.

/ istina e vas osloboditi

Slika 9

Nastojei nametnuti svoju globalnu tiraniju, Iluminati/Crno plemstvo/Svjetska Elita koriste mnoge tajne i manje tajne organizacije, od kojih je najprisutnija i sveproimajua Slobodno zidarstvo. Prosvijeeno Slobodno zidarstvo prva je razina ispod Iluminata/Crnog plemstva, a njegove ete lanove pronai ukljuene u sve organizacije u mrei koju sam opisao u posljednjem poglavlju: Kraljevski institut za meunarodne odnose, Vijee za vanjske poslove, Bilderberku skupinu, a tu su i pripadnici raznih bratstava, njihovih istomiljenika.

Slobodno zidarstvo
Golema veina Slobodnih zidara u svijetu nikada ne prijee donje tri stupanjske ra zine (Slika 9). Ali iznad njih je drugih trideset viih razina u kotskom obredu Slobo dnog zidarstva, koja svoje nadahnue duguje drevnim Vitezovima templarima. ak ni 33. stupanj ne predstavlja sam vrh jer slobodnozidarske razine postoje i iznad nje ga, a 33. stupanj neslubeno se dijeli na dvije struje, od kojih jedna zna daleko vie od

piramida moi

druge. Na svakoj sljedeoj stepenici inicijatu se otkriva sve vie znanja o pravoj naravi Slobodnog zidarstva i njegovoj pravoj strategiji. U usporedbi sa Slobodnim zidarima najnie tri razine (u smislu primljenoga znanja), oni koji su dostigli 33. stupanj kao da dolaze s nekog drugog planeta. Joseph Smith, prorok" koji je osnovao grozomor nu Mormonsku crkvu", bio je Slobodni zidar 33. stupnja. Ljudi koji odlaze u lokalnu slobodnozidarsku lou u vaem mjestu ili gradu nemaju pojma za to se njihova or ganizacija koristi. Da bi se plan ostvario mora ih se drati u mraku, tj. neznanju, to se najbolje postie primjenom tih razdvojenih razina upuenosti. Jedino oni koje se smatra da su prihvatljivi" napreduju do viih razina na kojima mogu saznati o emu se doista radi. Velika veina Slobodnih zidara nalaze se na najnie tri razine. Oni su topovsko meso i fasada. Izmeu 4. i 33. stupnja nalazimo estite" osobe od utjecaja u drutvu, meu kojima su i predsjednici drava. Zatim imamo razine Iluminata, koje neete susresti ni u jednom vodiu o Slobodnom zidarstvu. To su ljudi koji doista dre konce u rukama i agenti su kulta Svevideeg Oka. Svjetsko Slobodno zidarstvo ogromna je piramida manipulacije. No, stvari nisu uvijek bile takve. Kau da je Slobodno zidarstvo neko bilo dru tvo iskljuivo onih koji su radili kao klesari i graditelji na crkvama i katedralama. Tada se zvalo Zidarstvo (masonstvo). Njihove su loe bile, kao to tvrde neki po vjesniari, poput trgovinskih organizacija, a tajnou i obredima svoju su profesiju nastojali zatititi od nekvalificiranih pridolica. Veinu poslova masonima je priba vljala Katolika crkva kojom se upravljalo iz Rima. Crkva je svojim neizmjernim bo gatstvom, veinom steenim (izravno ili neizravno) pljakom, plaala za izgradnju velianstvenih katedrala o kojima je dohodak zidara uglavnom ovisio. No, velika ih je nevolja snala kada je 1534. Henrik VIII raskinuo odnose s Rimom i oformio vla stitu Englesku crkvu nakon to mu papa nije odobrio razvod. Taj je dogaaj imao mnogostruke posljedice po budunost (vidi Pobunu robota) i uzrokovao otkazivanje broj ih zidarskih poslova. Ne samo da nije nastavio raditi na programima izgradnje pod okriljem Rima, Henrik je pljakao samostane i sve ega se mogao doepati. Za pravo je bio u bankrotu, a morao je namaknuti sredstva za brojne ratove koje je vodio. Jedna od njegovih meta bila su sredstva bratovtina, bratstava i cehova". Zidarska su drutva propadala to zbog te kraljevske otimaine to zbog beznadnog manjka posla za njihove lanove. Mnoge su loe nestajale, zajedno sa svojim drevnim arhi vima, pa se o njihovoj pravoj povijesti malo toga zna. Loe (ogranci) koje su opstale u tome su uspjele jer su u svoje redove primale ljude koji nisu bili klesari, barem je tako zabiljeeno u povijesnim knjigama. Te pridolice - poslovni ljudi, trgovci, ze mljoposjednici i aristokracija - zvali su se spekulativni" zidari te su uskoro daleko brojano nadmaili prvobitne lanove. To su se Vitezovi templari/Iluminati oitovali na javnoj pozornici pod krinkom Slobodnog zidarstva. Prva zabiljeena inicijacija nekog spekulativnog zidara u Engleskoj obavljena je 1646. kada je Elias Ashmole (nemojte mu ime izgovarati prebrzo) pridruio loi u Warrington. Bio je astrolog, a ezoterijsko znanje doista e postati vaan dio novog Zidarstva na viim razinama

i istina e vas osloboditi

inicijacije. Zidarstvo je postalo Slobodno zidarstvo, a tijekom godina jedina preostala veza s klesarima bile su simbolike parafernalije i nazivi pojedinih razina incijacije kao to su egrt, pomonik i glavni zidar. Radni alat klesara - kutomjer, kompasi, libela, olovnica, badarska mjera, drveni eki i dlijeto - jo uvijek se rabi u udnim ceremonijama i obredima, dok je pregaa Slobodnih zidara jo jedan podsjetnik na klesare. Ali Slobodno zidarstvo sada je imalo sasvim drukije ciljeve. Tijekom obreda koje su uveli osnivai novog Slobodnog zidarstva, inicijalima golih grudiju stavljao se povez preko oiju, oma oko vrata, a uza srce se prislanjao bode. Morali su se zakleti da e sluiti Redu i uvati njegove tajne, uz prijetnju groteskne obredne smrti. Kazna za odavanje tajni Drugog stupnja (Zidar pomonik) bila je ova: Rasparat e mi se lijeva strana prsa, iupati odande srce i bacit e se prodrljivim pticama u zraku ili halapljivim zvijerima na kopnu kao plijen". Na Treem stupnju (Glavni zidar), znailo je to da u biti rastrgan na dva dijela, moja e utroba biti sagana, a pepeo razasut preko lica Zemlje i odnesen snagom etiri vjetra nebeska, da u glavama ljudi, a posebno Glavnih zidara, ne ostane ni trunka sjeanja na tako kukavnog bijednika".1 Draesno. Takve vrste obreda prizivaju zlokobne energije. U javnosti se istovremeno tvrdi da je Slobodno zidarstvo kola udorea te da govori o bratstvu i bratskoj ljubavi"! Javni apologete Slobodnog zidarstva rei e vam da su ti obredi samo simbolini, ali pregrt je dokaza da tako ne misle svi. Jedan od onih koji zasigurno nije tako mislio bio je Slobodni zidar poznat pod imenom Jack Trbosjek. vrste spone lojalnosti (i straha, kada je potrebno) usaene u lanove jame da e se vrlo malo njih usuditi odavati tajne, ak i nakon naputanja ceha. Uostalom, mada ljudi mogu prestati plaati lanarinu ili prestati dolaziti u lou, prisege i dalje vrijede. Ne postoji mehanizam pomou kojega neki mason, jednom kad je ve iniciran, pri segu moe raskinuti. Takve su prisege osmiljene s ciljem usadivanja straha i nametanja kontrole. One nisu bile dio obreda klesara, kao to dokazuju njihovi malobrojni preostali pravilnici, takozvani Gotiki statuti". U ta vremena kazna za otkrivanje tajni bila je izbacivanje iz loe. Jamano je to mnogo bolje od toga da vam utrobu spale do pepela. Obredi i prisege Slobodnog zidarstva temelje se na jednoj izmiljotini iz osamnaestog stoljea - slobodnozidarskoj prii o Hiramu Abifu. Prema toj slobodnozidarskoj izmiljoti ni, Hiram Abif je bio arhitekt Salomonovog biblijskog hrama. U Gotikim statutima klesara takva se osoba uope ne spominje, no bez obzira na to postao je muenikom figurom Slobodnih zidara. U toj se bajci kae da je Hiram odbio odati tajne trojici kolega zidara oboruanih zidarskim alatom. Budui da im tajne nije htio otkriti, oni su ga, kako u tom mitu stoji, ubili, a nakon njegova nestanka kralj Salomon je naredio da se za njim organizira potraga. Hiramovo tijelo je naeno nedolino zakopano te je ponovno zakopan uz sav pijetet i potovanje". Salomon je naloio da se odgo vorne za to ubojstvo smakne, a u nekim verzijama prie su ubojice (Jubela, Jubelo i Jubelum) bili toliko izjedani grinjom savjesti da su sami traili da ih se usmrti. Jubela je zatraio da mu se prereze grkljan i iupa jezik; Jubelo je odabrao da mu se

212

piramida moi

razreze lijevi dio prsa a srce baci strvinarima; dok je Jubelum bio taj koji je nui utroba bude sagana a pepeo prosut, da ga raspre etiri vjetra nebeska. dimo odakle potjeu obredi i zakletve Slobodnih zidara. Njihovi se obredi na priu o Hiramu Abifu i njegovoj smrti, te si razdrljuju prsa i zavrnutih ogoljuju koljena.5

traio da Sada vi naslanjaju nogavica

Pria o Hiramu Abifu je matarija. Slobodnozidarski kontrolori misli udarili su na sva zvona o davnanjoj povezanosti sa zdanjem Hrama kralja Salomona u Jeruzale mu. Trude se proturiti sliku o Hramu kao o masonskom Vatikanu, u najmanju ruku. Ali Biblija iz koje je preuzet Hiramov lik opisuje sasvim drugaijeg ovjeka. Kao prvo, zvao se samo Hiram. Nastavak Abif dodali su tvorci masonskog mita. Mogli bismo rei da Abif predstavlja lagani" otklon od istine. A to Biblija kae o tom ovjeku? Navodi li da je on bio najvjetiji zidar na Zemlji", kao to tvrde Slobodni zidari? Ne ba. U njoj se kae da nije bio niti zidar niti arhitekt, ve da je radio s mjedi. Prema Knjizi kraljeva, doputovao je iz Tira nakon to je Hram ve bio sagraen. U Knjizi ljetopisa stoji da je stigao prije negoli je Hram izgraen te da je izraivao metalne ukrase. Ukoliko je i bio verziran u oblikovanju kamena, odnosilo se to na ukraavanje a ne na gradnju. U Bibliji postoji i jedan drugi Hiram, kralj Tira, ali to nije ta osoba. No, Slobodno zidarstvo visoko ga potuje zato to je Salomonu navodno dopremio libanonsku cedrovinu za gradnju Hrama. to je jo jedan kamen spoticanja. U Bibliji pie daje Hram izgraen uglavnom od drveta te da nije bio vei od dananje crkvene dvorane (10 puta 30 metara). Od svih moguih majstora najmanje su trebali klesare i arhitekte. Premda je pria o Hiramu Abifu besmislica, mogue je da motiv potjee iz drevnog Egipta kada je kralj Seqenenre ubijen zato to je odbio otkriti najtajnije ezoterijsko znanje jednom od suparnika. U tom sluaju, ovo je daljnja potvrda da ista struja znanja i manipulacija see od davnina do suvremenog Slobodnog zidarstva i dananjeg svijeta. Dojma sam da su silu koja se pojavila u vidu Slobodnog zidarstva predstavljali, a predstavljaju je jo uvijek, Vitezovi templari koji su do tada djelovali u ilegali, nakon istke koju je proveo papa. Piramidni ustroj omoguuje Eliti, manjini s vrha Slobodnog zidarstva, da kontrolira veinu pomou obmana i dranja ljudi u spoznajnom mraku. U Protokolima Iluminata, otkrivenim u pretprolom stoljeu, ipak je - bez obzira na mogua sporenja o njihovom podrijetlu - sjajno opisano kako se Slobodnim zidarima manipulira:
Stvorit emo i umnoiti slobodnozidarske loe u svim zemljama svijeta, primiti u njih sve koji bi mogli postati ili ve jesu istaknuti u javnom djelovanju jer e nam te loe biti glavni izvor podatka i sredstvo utjecaja. Svete loe okupit emo pod jednom sredinjom upravom [lluminati], poznatom iskljuivo nama, koja e svima drugima biti posve nepoznata, a bit e sastavljena od naih uenih starje ina ... U tim emo loama povezati sve revolucionarne i liberalne elemente. init e ih sve razine drutva. Bit emo upueni u najtajnije politike spletke te emo ih usmjeravati po elji, od prvoga dana njihova nastanka. Meu lanovima loa

213

i istina e vas osloboditi

bit e gotovo svi agenti meunarodne i nacionalne policije jer njihova je sluba nama nezamjenjiva, s obzirom na to da policija ne samo da moe koristiti vlastite konkretne mjere protiv neposlunih, ve moe prikrivati nae aktivnosti i pruati izlike za izbijanje nezadovoljstva..." Protokol 1 5

Protokoli opisuju Slobodne zidare na niim stupnjevima - veliku veinu - kao dio paradne vojske" ija je jedina svrha da bacaju prainu u oi svojih blinjih". Svatko svakim manipulira. Ukoliko ne znamo nita o povezanosti ljudi na vlasti s tajnim drutvima, odnosno o vezama ljudi zaposlenih u institucijama nadzora - bila to poli cija, politiari, lijenici, vojni asnici, urednici i novinari ili dravni slubenici - i uko liko ne znamo to njihovo tajno drutvo doista zastupa, kako uope moemo znati po kojem planu rade oni koji upravljaju nekom zemljom ili zajednicom? U takvim obredima i ceremonijama ti se ljudi zavjetuju na posvemanju odanost svom tajnom drutvu. to se, dakle, dogaa s njihovom odanou javnosti kojoj bi trebali, budui da su izabrani ili imenovani, sluiti? Sve dok ljudi u tajnim drutvima budu postavljani na takve kontrolne i utjecajne poloaje bez ikakve obaveze da na vedu kojih su drutava lanovi, cjelokupni je sustav izloen nevienoj korupciji. to se upravo i dogaa. Sustav je nevieno korumpiran. Naravno, nisu korumpirani svi lanovi, veina nije. Ali za strahovit utjecaj na drutvo ne treba vam mnogo ljudi. im Slobodni zidari zauzmu rukovodee poloaje, gdje mogu odluivati koji e ljudi biti primljeni ili promaknuti u nekoj organizaciji, moete poduzeti korake da vai kolege Slobodni zidari dou na kljune poloaje moi. Dok tafetna palica pre lazi iz ruke u ruku, jedan narataj Slobodnih zidara slijedi za drugim. Kada to posti gnete, organizacije ili drave moete voditi gotovo kako vam se prohtije. Ili moete voditi svijet. Slobodni zidari takoer se obvezuju da e se u nevolji meusobno po magati. To zvuijako simpatino, ali to je s onima koji nisu dio kluba, sa svjetinom, kako nas nazivaju? Znai li to da nas, kada se obratimo nekom Slobodnom zidaru na vlasti, on nee naroito pomno sasluati? Barem u veem broju sluajeva odgovor je zasigurno: Da". Slobodni zidari imaju niz znakova i rijei koji im omoguuju da se meusobno prepoznaju, ukljuujui ono smijeno rukovanje. Meu njima su i slobodnozidarski znak za nedau i jad" (tj. 'Izbavi me iz nevolje), ija je verbalna verzija: Hoe li itko pomoi udoviinu sinu?" Udoviin sin je Hiram Abif. Ti znakovi i signali vrlo dobro dou ako vas uhite slobodnozidarski policajci ili ako se morate pojaviti na sudu kojim predsjeda slobodnozidarski sudac. Naravno da se stvari ne odvijaju uvijek tako, ali zavaravamo se ako mislimo da toga nema. Poli tika volja da se vlasti pozabave s tom opasnom nepravdom jednostavno ne postoji, bilo zato to su ti politiari (iz svih stranaka) i sami Slobodni zidari ili su sa irom mreom povezani - ili zato to se boje neto poduzeti jer njihov poloaj ovisi o tome da ne uznemiruju elite iz tajnih drutava. Neki od vodeih politiara visoko su ran girani Slobodni zidari. Lord Palmerston, britanski premijer u doba Opijumskih ratova

piramida moi

uperenih protiv Kine, bio je Velilo patrijarh unutar verzije tog reda koji ukljuuje Lou Velikog orijenta [IluminatiJ. Bivi francuski predsjednik Francois Mitterand (Kom. 300) takoer je bio Veliki patrijarh Velikog orijenta.6 Veina imena koje sam spomenuo u ovoj knjizi, oni koji su povezani s Trilateralnom komisijom, Vijeem za vanjske poslove, Bilderberkom skupinom i slinim organiza cijama takoer su Slobodni zidari ili lanovi s njima povezanih tajnih drutava. Ah svi oni odgovaraju istom gospodaru - Svjetskoj Eliti. U veini zemalja postoje elitne slobodnozidarske elije" koje su osobito mone i moda nepoznate ak i nekim visokorangiranim Slobodnim zidarima. Postoji mnogo elija povezanih s onim oblicima Slobodnog zidarstva kojima upravljaju Iluminad, a to su Loe Velikog orijenta. Fran cusku revoluciju djelomino je iznjedrila i koordinirala Loa Velikog orijenta u Parizu. U Britaniji imamo, prema nekim izvorima, elitnu eliju pod imenom Salonski klub (Parlour Club) te europsku elitnu skupinu nazvanu Klub Otoja (Club of the Isles).7 U SAD-u imaju Drutvo lubanje i kostiju koje je vrsto povezano sa Slobodnim zidar stvom, kao to je to i Naranasti red koji je duboko upleten u sukobe u Sjevernoj Irskoj. Okrugli stol je osmiljen u skladu sa slobodnozidarskim naelima i uklapa se u mreu. Zloglasni Malteki vitezovi jo su jedna elitna organizacija koja svoje tajne aktivnosti koordinira s Prosvijeenim Slobodnim zidarstvom te ima ogroman utjecaj unutar tog sustava. Njen slubeni elnik je papa! Najpoznatija od elitnih elija Slobodnog zidar stva je Loa Propaganda Masnica Due (P2) sa sjeditem u Italiji, ali djeluje i u drugim zemljama. Kada je to razotkriveno, dolo je do jednog od najveih politikih skandala u povijesti. Zavirimo li u pozadinu Loe P2 postat e vam jasnije kako te elitne slobo dnozidarske elije djeluju u zemljama diljem svijeta i kojim se metodama slue.

Propaganda Masnica Due (P2)


Loa P2 iz Rima osnovna je 1877. za one Slobodne zidare koji su posjeivali glavni grad iz drugih dijelova Italije. Sredinom 1960-ih imala je samo etrnaest lanova, ali postala je zapaena u svijetu kada ju je preustrojio" Licio Gelli na zahtjev Velikog majstora Italije Lina Salvinija. im je Gelli preuzeo vlast broj lanova u Loi P2 za ne koliko se godina popeo na gotovo tisuu, iako je on skoro sigurno bio sredstvo drugih sila iza P2 koje su kontrolu vrile tajno. Neki istraivai smatraju da tu skrovitu kon trolu provodi Alpska slobodnozidarska loa iz vicarske medu ijim su lanovima Henry Kissinger i osniva Rimskoga kluba Aurelio Peccei (Bil). Drugi kau da je on bio samo posrednik" izmeu P2 i njezinih stvarnih kontrolora, bankarskih interesa iz dinastije Rothschild. Inicijacijski obredi P2 odravali su se u njenom sjeditu u ho telu Excelsior pod nadzorom biveg Velikog majstora Italije Giordana Gamberinija, ali ime koje se najee povezuje s P2 je Gelli. Gelli je bio faist i podupirao je Mussolinija za Drugog svjetskog rata te je pripo mogao da se organizira tzv. tajni prolaz" kojim se izvlailo naciste kada su Njemaku napali Saveznici. Nekoliko godina kasnije, kada je na vidjelo izaao njegov socijalni milje, pobjegao je u Argentinu gdje je stekao mnogo prijatelja iz sfere politike, uklju-

i istina e vas osloboditi

iijui diktatora Juana Perona (kojem je postao ekonomski savjetnik) i Josea Lopeza Regu, ovjeka odgovornog za osnivanje eskadrona smrti pod nazivom Trostruko A" koji su ubili tisue ljudi. Rega je zaraivao izdane svote novca krijumarei kokain u Sjedinjene Drave. Kada je Peron doao iz progonstva da po drugi put preuzme vlast, Gelliju se javno zahvaljivao kleei. Nakon rata mnogi su nacisti pobjegli u junu Ameriku, a P2 je blisko povezana s organizacijom nazvanom Nacistika internacionala. Kao predani faist, Gelli se u tom drutvu osjeao kao kod kue. Upravo je on pomogao mnogim nacistima, kao stoje Claus Barbie, da pobjegnu u junu Ameriku (koja je postala neto vea verzija Njemake kakva je bila pod Hitlerom). Gelli je bio blizak s nacistikim diktatorom u Nikaragvi Somozom, a takoer je bio povezan s nacistikom paravojnom organizacijom koja je djelovala u Italiji pod nazivom U Gladio (paravan CIA-e). Gelli se sredinom 1960-ih vratio u Italiju kao argentinski poasni konzul. Oko sebe je izgradio mreu kontakata, ljudi na visokim poloajima, nakon to je 1965. postao Slobodni zidar Velikog orijenta. Pri tome mu je pomoglo njegovo lanstvo u Malte kim vitezovima, ime mu je omoguen pristup najviim razinama Vatikana, to e on i P2 vrlo uspjeno iskoristiti. Gellijevi prijatelji iz amerike Republikanske stran ke pozvali su ga na inauguraciju predsjednika Reagana. (Reagan e kasnije poloiti vijenac na grobove SS jurinika tijekom ceremonija 40. obljetnice Drugog svjetskog rata, ija je upeatljiva simbolika savreno odgovarala nacistikom mentalitetu CIA-e i Svjetske Elite, pravim kontrolorima P2.) Gelli je, osim toga, prisustvovao inaugura cijama predsjednika artera i Forda, te je sebe nazivao prijateljem Georgea Busha. U srpnju 1981. Gelli)evaje ki zaustavljena u rimskoj zranoj luci te su zaplijenjeni dokumenti iz skrivenog pretinca njenog kovega. Bile su to kopije amerikog doku menta pod nazivom Dodatak B (Supplement B). Radilo se o dodatku amerikom terenskom vojnom priruniku FM 30-31 s datumom 18. oujka 1970. i potpisom ge nerala Westmorelanda. U njemu se opisuje kako se neku dravu moe destabilizirati ubacivanjem kontrolnih organizacija i koritenjem agenata provokatora.8 Upravo to su radili Gelli i njegovi kontrolori. Gelli je uspjeno radio na tome da talijansko Slobodno zidarstvo bude slubeno priznato od strane sredinje masonske organizacije, Ujedinjene Velike loe iz Lon dona. Talijansko Slobodno zidarstvo ima dugu tradiciju kontroverzi i mijeanja u politiku. Zabranio ga je Mussollini, kao to je njemake Slobodne zidare zabranio Hitler, a jedan od vanijih razloga bio je taj to su tajna drutva obojici pomogla da dou na vlast, pa su bili svjesni toga koliki utjecaj takva drutva imaju. Nakon rata ameriki OSS, pretea CIA-e, izvrio je pritisak na oajne talijanske vlasti da dopuste Slobodnom zidarstvu povratak u zakonske okvire, a Matina loa iz Londona udije lila mu je slubeno priznanje. Uinivi to, slubeno su priznali organizaciju najtjenje povezanu s mafijom. Te veze potjeu jo od Carbonara", objedinjene grupacije Slo bodnih zidara, mafije i vojske, osnovane u devetnaestom stoljeu s ciljem suprotsta vljanja Napoleonu. Carbonari su ujedno bili blisko povezani s guelfskim vitezovima

216

piramida moi

- Crnim plemstvom. Tijekom 1970-ih Gelli je u P2 novaio neke od najmonijh ljudi u talijanskom drutvu, sve dok nije stvorio dravu unutar drave koja radi na za jednikom cilju. Imena lanova bila su poznata samo njemu, moda jo jednoj ili dvjema osobama. ak niti drugi lanovi nisu znali sva imena na popisu lanova P2. posluivi se dobro prokuanim ustrojem Elite, lanove je razdijelio na dva sektora koje je potom podijelio na niz podskupina. Jedino su voe skupina znale identitet svojih lanova, a i tada samo lanova vlastite skupine. lanovi P2 kontrolirani su uz pomo straha; predoene su im zastraujue kazne ne uine li kako im je reeno. Kada je u oujku 1981. izvrena policijska racija na Gellijeve poslovne prostorije, u sefu u njegovom uredu i kovegu otkrili su 962 imena na popisu lanstva P2. Meu njima su bila i trojica ministara iz kabineta, etrdeset drugih lanova parlamenta, e trdeset i tri generala, osam admirala i stotine dravnih slubenika i diplomata, efova slubi sigurnosti, ravnatelja policije u etiri najvea talijanska grada, industrijalista, financijera, TV zvijezda te dvadeset i etiri novinara. vrsto sam uvjeren da se neto slino dogaa u Ujedinjenom Kraljevstvu i mnogim drugim zemljama, to odraava metode i ciljeve P2. Neki smatraju daje Henry Kissinger lan Loe P2 ili barem jedan od vodeih provoditelja njene politike i metoda. lanovi P2 nedvojbeno su mone osobe iz inozemstva, to joj daje ogroman utjecaj unutar europskih i amerikih oba vjetajnih slubi i bankarstva. Talijanski premijer Giulio Andreotti bio je u bliskim odnosima s Gellijem. Kada je Andreotti optuen za urovanje s mafijom, kao svog moralnog svjedoka naveo je biveg glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Pereza de Cuellara (navodnog lana P2) i... Henryja Kissingera.9 Novinar Mino Peccorelli, lan P2, izjavio je da tu lou vodi CIA. No, nisu mu dali da puno pria. Peccorelli je ubijen u obredu smrti kojeg, kako se ustanovilo, mafija izvri nad onima koji govore previe. Daljnje dokaze o upletenosti CIA-e pruio je bivi CIA-in unajmljeni agent Richard Brenneke u intervjuu za talijansku televiziju 2. srpnja 1990. u kojem je izjavio:
Uz pomo tih ljudi [P2], mi [CIA] smo unosili u Sjedinjene Drave i iznosili iz njih drogu i novac, a isto smo inili i u Italiji. Iskoristili smo te ljude da stvorimo situacije pogodne za rasplamsavanje terorizma u Italiji i drugim europskim ze mljama poetkom 1970-ih. P2 je jo uvijek iv i jo uvijek se koristi za iste ciljeve kao i poetkom sedamdesetih. CIA je financirala P2 iznosom od oko 1 do 10 milijuna dolara mjeseno ...Taj CIA-in novac koristio se za razne svrhe, od kojih je jedna bila terorizam. Osim toga, eljelo se osigurati potporu za krijumarenje droge koja je iz drugih zemalja stizala u SAD. Oduvijek je postojala veza izmeu P2 i CIA-e."

Izmeu ostalih i Brenneke je rekao daje Liio Gelli bio tek nominalni elnik P2, a da se stvarna kontrola vrila iz vicarske i Sjedinjenih Drava. Italija e sedamdesete i rane osamdesete pamtiti kao godine opasnog ivljenja. Terorizam je sponzorirala Loa P2 rezultat ega je i podmetanje bombi na bolonjskoj eljeznikoj postaji, pri

i istina e vas osloboditi

emu je 1980. poginulo osamdeset i petoro ljudi. Teroristika skupina pod nazivom Crvene brigade drana je glavnim krivcem za veinu zlodjela, ukljuujui i otmicu te ubojstvo vode kranskih demokrata i biveg talijanskog premijera Alda Mora 1978. godine kada su ubijena i petorica njegovih tjelohranitelja. Teroristike skupine poput Crvenih brigada i drube Baader-Meinhoff u Njemakoj nisu sasvim onakve kakve se ine. Kao to je sluaj s te dvije skupine, njihove je pripadnike esto obuavala CIA ili druge organizacije Elite. One su dio procesa 'problem-reakcija-rjeenje', pokrie za likvidaciju problematinih" ljudi i sredstvo destabilizacije drutva. Na sasluanju prilikom suenja za ubojstvo Alda Mora nekoliko lanova Crvenih brigada reklo je da su znali za upletenost visokih politikih krugova SAD-a u njegovo ubojstvo. Dana 10. studenog 1982. sud je uo zaprepaujue svjedoenje bliskog Morovog suradni ka Gorrada Guerzonija. On je ustvrdio daje Moru prijetio jedan visoki ameriki poli tiar: ne promijeni li svoju politiku, s njime e se morati posebno pozabaviti. Moro je elio stabilnu Italiju, dok ju je ameriki politiar elio nestabilnu. Supruga Alda Mora u svojem je iskazu ponovila da je jedna visokorangirana politika figura Sjedinjenih Drava" njenom suprugu kazala: Ne prestanete li provoditi takvu politiku skupo ete platiti". Tko je bio ovjek ije je ime Gorrado Guerzoni naveo na sudu?

Henry Kissinger.
U Italiji se o tome nairoko pisalo, ali nijednom rijeju nije spomenuto u New York Timesu ili Washington Postu, premda je za umijeanost u ubojstvojednog od vo deih stranih politiara - otetog i usmrenog od strane teroristike drube - pred sudom optuen jedan od najpoznatijih Amerikanaca. Slobodno novinarstvo? Da, sve u esnaest. Kada je izvrena otmica Mora, talijanske su vlasti odbile pregovara ti o njegovom oslobaanju. Krajnje neobino jer su u drugim sluajevima otmica pregovarale s otmiarima. Njegova obitelj tada to nikako nije mogla shvatiti. Kao da vlasti nisu eljele da bude osloboen. Istina je da to zaista nisu eljele. Zavjere nika Elita nije odana niti jednoj dravi niti politikom sustavu. Njeni su lanovi u svim strankama i zemljama te surauju na ostvarenju svojih zajednikih ciljeva. Granice i drave za njih ne postoje, osim kao sredstvo da se jednu stranu nahuka protiv druge. Dva znaajna imena otkrivena na popisu lanova P2 bili su financijeri Roberto Calvi i Michele Sindona. Gellijevu aferu s P2 policija je otkrila dok je istraivala lanu otmicu Sindone i njegove aktivnosti u funkciji financijskog savjetnika Vati kana i mafije. Rimokatolika crkva odavno je izopila Slobodno zidarstvo iz svojih redova, premda su mnogi njeni sveenici i predstavnici njegovi lanovi. Meutim, za vrijeme Gellija, kada je slubeno neslaganje Vatikana sa Slobodnim zidarstvom znaajno ublaeno, Loa P2 je preuzela uzde u papinskoj dravi ubacivi u njene strukture Gellija, Calvija i Sindonu. Tijekom tih godina infiltracije P2 papa je bio Pavao VI; upravo je on smanjio neslaganja sa Slobodnim zidarstvom unutar Rimo katolike crkve. Zanimljivo, kanadski izdava Daniel Scallen unajmio je Pinkerto-

piramiaa moa

detektivsku agenciju iz New Yorka da istrai papine postupke. Jedan je detektiv 1973. otiao u Rim te je izvijestio da u Vatikanu postoje dvojica pape Pavla! Prema njegovoj pretpostavci, lani je papa plastinom kirurgijom postigao izgled pravog pape. Pogledate li slike pape iz tog vremena u krupnom planu, takva se pretpostav ka ini prilino utemeljenom. Po svemu sudei, doista postoje nedvojbene razlike. FBI je analizirao snimke papinih govora prilikom Boia i Uskrsa te je ustanovljeno da glasovi pripadaju razliitim osobama. Tijekom istrage papina je neakinja de tektivu priznala da lani papa doista postoji, te da njegova obitelj (koja je redovito posjeivala pravog papu u Vatikanu) to zna, rekla je ona. Istraga je okonana kada je spomenuti detektiv uhien u Rimu i osuen na etiri godine zatvora. Kasnije je deportiran, nakon ega je jednostavno nestao". Kada sam u knjizi Pobuna robo ta govorio o tome da pojedine javne osobe zamjenjuju dvojnici, neki su itatelji tu teoriju doivjeli prilino nategnutom. No, osobno je takvom ne smatram. Sada se pokazalo da Saddam Hussein kojeg smo vidjeli u Zaljevskom ratu nije bio isti ovjek kojeg smo imali prilike vidjeti prije rata. Bio je to plastinom kirurgijom stvoreni dvojnik.10 Kada je izbila afera s P2 u to su bili umijeani najvii dunosnici Vatikana, ukljuu jui dravnog tajnika, kardinala Villota. Prema navodima u knjizi Bratstvo (The Brot herhood) Stephena Knighta, mnogo je onih koji smatraju da je Villot izvrio pritisak na rimokatoliku hijerarhiju da smanji svoj otpor Slobodnom zidarstvu. Spominje ga i David Yallop u svojoj istrazi pod nazivom ,,U Boje ime" kao glavnog osumnjienog za ubojstvo pape Ivana Pavla I koji je umro 1978. nakon svega 33 dana provedena na dunosti. Taj je papa vjerojatno neto znao o onome to se dogaa, kako u smislu infiltracije Slobodnih zidara tako i u smislu pljake vatikanskog blaga. Kransko" krilo kulta Svevieeg Oka eli se ubaciti u kranske redove i unititi ih, na isti nain na koji njihovi lanovi iz redova Zidova rade na podrivanju judaizma. Moda je papa Ivan Pavao I bio odluio stati na kraj toj manipulaciji, premda pojedinci govore da je bio iluminatski papa. Kako bilo da bilo, pronaen je mrtav. Ubili su ga agenti P2, iako je to zabaureno laima o prirodnoj smrti". Lijenici koji su dobili doputenje da ga pregledaju doimali su se zbunjenima, svaki od njih iznosio je drukiju pretpo stavku o uzroku smrti: srani udar, rak i tumor na mozgu. Birajte. Mnogi smatraju da je otrovan, ali vlasti nikada nisu provele dolinu istragu. Pronaen je mrtav u 5.30 ujutro. Ve u 9.30 prijepodne njegovo je tijelo balzamirano, a utroba izvaena i spa ljena. Obdukcije nije bilo. Standsfield Turner (CFR), bivi direktor CIA-e, rekao je da je osobni lijenik pape Ivana Pavla, jedan od prvih koji je pregledao njegovo truplo, radio za CIA-u. Sam kardinal Villot umro je 1979., prije negoli je pria o P2 objelo danjena. Nedugo prije smrti rekao je da e otkriti pojedinosti o papinoj smrti, ali to nije stigao uiniti. Lijenici kojima je doputeno pregledati Villotovo tijelo kao uzrok smrti naveli su bronhijalnu upalu plua... pardon, probleme s bubrezima... ne, ekaj te, hepatitis... ne, ovaj... unutarnje krvarenje. Ako mi ikada zatreba lijenik, podsjetite me da nikako ne zovem one vatikanske.

novu

219

i istina e vas osloboditi

Michele Sindona, lan P2, financijski prevarant, pera novca koji je kasnije osu en za ubojstvo, poeo je poslovati s vatikanskom bankom L'Istitulo per le Opere di Religione (IOR) te je svog partnera Roberta Calvija predstavio direktoru banke, biskupu Paulu Marcinkusu. Calvi je imao i vlastitu banku, Ambrosiano, u kojoj je ta vatikanska banka postala jedan od glavnih dioniara zahvaljujui slobodnozidarskim vezama i Gellijevom bliskom odnosu s najviim dunosnicima i s papom. Poinjena je velika prijevara, pa kada je Banco Ambrosiano 1982. krahirala imala je dugove u iznosu od 800.000.000 funti. Vatikanska je banka vjerovnicima isplatila 164.000.000 funti, to je u Rimokatolikoj crkvi izazvalo novanu krizu slinu onoj u koju je ne davno zapala protestantska Engleska crkva. Roberto Calvi, koji je postao poznat (poput Sindone) kao Boji bankar", pobjegao je u Austriju a odatle u Englesku, gdje je stigao 15. lipnja 1982. Dva dana kasnije nje gova tajnica Graziella Corrocher, kojaje vodila poslovne knjige za P2, pala" je s pro zora etvrtoga kata banke Ambrosiano. Dan kasnije bio je mrtav i Calvi. Pronaen je objeen na skelama ispod mosta Blackfriars u Londonu, depova punih zidarskih predmeta, 6,5 kilometra od samostana Chelsea gdje je bio odsjeo. Jo dok je sastavljan izvjetaj o pronaenom tijelu, talijanska policija i drugi pred stavnici vlasti unajmljivali su zrakoplov za let do Engleske. Nisu se trebali toliko u riti jer je u redovima londonskih vlasti bilo napretek Slobodnih zidara koji su mogli prikriti tragove o njegovom ubojstvu. Nakon istrage kao uzrok smrti londonska je policija navela samoubojstvo, stoje upravo nevjerojatno. ovjek koji se eli ubiti ini, dakle, sljedee: odlazi iz svoga stana gdje je to mogao na miru uiniti, putuje do mo sta Blackfriars i unato iznimno snane vrtoglavice sputa se do skela pod lukovima mosta za koje nije mogao znati da se ondje nalaze, zatim nekako namjeta ue, puni depove krhotinama i potom se vjea. Nadasve uvjerljivo, nema to! Druga istraga u lipnju 1983. ostavila je uzrok smrti nedefiniranim, to je predstavljalo kakav-takav pomak, iako daleko od ishoda kojeg su nametali dokazi. Njegova je smrt nesumnjivo obiljeena slobodnozidarskim simbolima, a Slobodni zidari se oboavaju poigravati simbolikom. Blackfriars je neko bilo mjesto gdje je podignut fratarski samostan kojeg je vodio Dominikanski red, iji su lanovi nazi vani Blackfriars (crni fratri; op. prev.) zbog crnih halja koje su nosili. Upravo su oni proirili upotrebu propovjedaonica, zbog ega su propovjedaonice jedan od motiva kamenih ukrasa na mostu Blackfriars. Pri izvoenju svojih obreda lanovi Loe P2 odijevali su se poput crnih fratara". Osim toga, kao jedna od slobodnozidarskih mje ra kanjavanja spominje se ...zakapanje [rtve] u morski pijesak pri niskom vodo staju, ili oko 200 metara od obale, gdje se plima i oseka redovito izmjenjuju dvaput u dvadeset i etiri sata..." Na jednoj od karata tarota smrt se prikazuje kao ovjek objeen pored vode. Bez obzira kakve bile pojedinosti njegove smrti, jasno je da je Calvi ubijen, bilo zbog onoga to je uinio ili zbog onoga to je znao da je uinjeno. Vjerojatno je u pitanju oboje. A to je kazna koja se izvrava nad mnogim Slobodnim zidarima koji onima s vrha piramide prestaju biti od koristi.

220

Bilo bi lijepo misliti kako je afera oko P2 bio samo izdvojen sluaj, no ja u to ne vjerujem. U veini zemalja (a zasigurno u najutjecajnijim) tek se trebaju otkriti (u to nimalo ne sumnjam) sline elije elitnih Slobodnih zidara koji stvaraju i nadziru dravu unutar drave. Ujedno ne prihvaam teoriju da je P2 prestao postojati, niti da je Vatikan oistio svoje redove od ubaenih elemenata Elite koji njime ele upravljati. Osim toga, sam po sebi zanimljiv je i naziv - P2. Ukazuje da negdje mora postojati nekakav P1. Ali gdje? Gotovo sigurno u Sjedinjenim Dravama ili u Ujedinjenom Kraljevstvu, a lako mogue u obje zemlje.

Malteki vitezovi
U doba Kriarskih ratova u dvanaestom i trinaestom stoljeu, kada je papa pokuao odagnati muslimane iz Jeruzalema, pojavili su se brojni redovi Vitezova". Meu ini ma bijahu Vitezovi templari (Vitezovi Hrama) i Red vitezova hospitalaca sv. Ivana od Jeruzalema. Nakon neuspjeha kriara i jedni i drugi bili su proganjani, ali Vitezovi templari su opstali do dandanas, a njihova je vjera inila osnovu kotskog obreda Slo bodnog zidarstva s njegova 33 stupnja. Red sv. Ivana od Jeruzalema mijenjao je svoj naziv u skladu s promjenom lokacije. Dobivi od pape otok Rodos postali su Vitezovi Rodosa, a potom i Vitezovi Malte (tj. Malteki vitezovi) kojom su vladali kao suve renom dravom sve dok 1798. godine Napoleon nije Red ukinuo. Poslije razdoblja nomadskog ivljenja, barem se tako navodi u njihovim slubenim povijesnim izvo rima, papa Leo XII (dogmatski katoliki ekstremist) 1834. godine utemeljio je novo sjedite Reda u Rimu. Danas se nazivaju Suvereni vojni Malteki red te uivaju sva diplomatska prava kakva imaju elnici drava. Njihovu suverenost priznaje vie od etrdeset drava koje imaju pune diplomatske odnose s tom slubeno, o-tako-tono opisanom, dravom unutar drave. Papinskim ukazom meunarodni elnik Reda, Veliki majstor, ima rang princa, vanost kardinala i naslov Najeminentnija visost". Posvemanji ef, barem slubeno, je papa. Malteki vitezovi su glavni politiki me etari unutar mree Elite, uz vrste veze s Crnim plemstvom i svjetskom politikom, izmeu ostalog i u Sjedinjenim Dravama. Alexander Haig (CFR), ministar vanjskih poslova za Reaganove vladavine, njihov je lan, a neki smatraju da je to bio i Rea gan. Valerie Giscard d'Estaing, bivi francuski predsjednik, takoer je bio njihov lan. Upravo su d'Estaing (Bil.) i bivi njemaki kancelar Helmut Schmidt (Bil.) zajedniki ustrajno radili na promicanju zdruene Europe." Taj Red ima posebno tijesne veze sa sigurnosnim slubama kao to je CIA. Godine 1948. jednu od svojih najprestinijih poasnih nagrada Red je dodijelio generalu Reinhardu Gehlenu koji je bio ef protu sovjetske pijunae u vrijeme Hitlerove vlasti. Nakon rata Gehlenaje unajmila novostvorena CIA da organizira njene operacije u Europi! Direktori CIA-e za koje se zna da su bili Malteki vitezovi su John McCone i William Casey, kao i George Rocca, zamjenik efa CIA-ine protuobavjetajne slube. Gotovo je sigurno da su Malteki vitezovi bili umijeani u aferu Iran-Contra, orujeza-drogu, u Sjedinjenim Dravama, ime je pozornost svjetske javnosti usmjerena

221

i istina e vas osloboditi

na Olivera Northa. Na sasluanjima je Northa zastupala odvjetnika tvrtka Bennetta Williamsa, Maltekog viteza. Jedan od Amerikanaca koji se zaloio da odabrani naci sti nakon rata pobjegnu iz Njemake u Sjedinjene Drave bio je industrijalac J. Peter Grace, nekadanji glaveina Maltekih vitezova u Americi. Taj Red je krajnje desna, autoritarna organizacija povezana s najviim razinama Elitine mree. Istraivanje autorice Betty Mills za njenu knjigu iz 1990. Pukovnik North, William Cassey i Malteki vitezovi (Colonel North, William Casey, And The Knights Of Malta) pokazuje daje 1930-ih u Americi pokuan prevrat u reiji tog Reda. Glavnu je ulogu pri tome imao Malteki vitez John J. Raskob, ali je pu propao kada je mornariki general Smedley Butler odbio u tome sudjelovali, objelodanivi dokaze o planu prevra tnika. Kao jednog od umijeanih spomenuo je Raskoba, predsjednika uprave General Motorsa (pod kontrolom J. P. Morgana) i jednog od trinaest osnivaa Maltekih vitezo va u Sjedinjenim Dravama. Odrana su sasluanja pred Kongresom, ali iznenaujue je, ili moda nije, da Raskob nikada nije pozvan kao svjedok. I, kao to kae Betty Mills: Zanimljivo je i istodobno zabrinjavajue kada ustanovite da se, koliko je nama pozna to, urota iz 1930-ih za preuzimanje moi u Bijeloj kui ne spominje u povijesnim knji gama ili enciklopedijama".12 Tko kontrolira medije i slubene verzije povijesti? Tono. Jo jednom vidimo kako se Malteki vitezovi uklapaju uz druge dijelove slagalice, ukljuujui i medije. William F. Buckley, izdava i naftni magnat, lan je Drutva lu banje i kostiju, Vijea za vanjske poslove i Matekih vitezova. Frank Shakespeare, jo jedan Vitez, bio je ravnatelj televizijske kue CBS, potpredsjednik RKO-a i veleposlanik Sjedinjenih Drava u Vatikanu. Shakespeare je takoer bio lan od Elite kontrolirane Batinske zaklade (engl. Heritage Foundation) pod predsjedanjem krajnjeg desniara Paula Weyricha. Ona je povezana s obitelji Habsburg, jedne od pokretakih sila iza Paneuropskog pokreta koji je doveo do stvaranja Europske zajednice, i jedna od kljunih obitelji unutar Svjetske Elite. Povjesniar drutva Stephen Birmingham kae: Malteki vitezovi predstavljaju ono to je moda najeksluzivniji klub na svijetu. Iznad su kato like aristokracije ... [oni] telefonom mogu nazvati papu i s njime avrljati".13 Otiao bih korak dalje i rekao da kontroliraju Vatikan u dosluhu s ostalim elementima Elite koji uope nisu katolici, a kamoli katolika aristokracija. To je samo fasada za njihove aktivnosti, a oni tuju jednu sasvim razliitu inaicu boga" - Lucifersku Svijest koju simbolizira Piramida i Svevidee Oko. Vatikan je kontrolirala Elita preko Maltekih vitezova prije nego se umijeao Gellijev P2. I doista, Gelli je bio lan Maltekih vitezova. Sadanji papa i slubeni elnik Maltekih vitezova je Poljak Karol Wojtyla, bivi glumac i uposlenik I.G. Farbena. Na njega je izvren neuspjeli atentat koji je moda bio upozo renje: Radi to ti se kae ih...". Teko je rei. Neupitno je da sa sobom nosi iskrivljeni ili slomljeni kri koji prikazuje izoblien lile Isusa. U petom stoljeu osmislili su ga sotonisti, kasnije rabili crnomagijai, a izvan zakona je stavljen u srednjem vijeku. Godine 1978. kada je ubijen papa Ivan Pavao I, a papa Ivan Pavao II preuzeo papinsku vlast, izdan je set vatikanskih maraka s nacrta nom piramidom i svevideim okom.

222

Naranasti red i Sinn Fein


TJ pozadini sadanjih sukoba u problematinim podrujima u svijetu nai ete mreu tajnih drutava Svjetske Elite koja manipulira objema sukobljenim stranama. Vijesti su pune pria o borcima za slobodu" i oruanim okrajima" irom svijeta. Veina ljudi u zemljama zahvaenim sukobom vjeruju kako se u svojoj zemlji ili zajednici bore za slobodu", iako ih se zapravo koristi kao djelie koordinirane svjetske re volucije koja treba unititi zajednice i nacionalne drave, na putu prema svjetskoj vladi. Na obje strane" takozvane Razdjelnice katolika i protestanata u Sjevernoj Ir skoj oruani okraji kotali su ivota 3000 ljudi. Nema nikakve sumnje da, na niim razinama, obje zamiljene strane" postoje samo u umovima sukobljenih ljudi. No protestantske i paravojne skupine podupire jedno tajno drutvo - Naranasti red. Isto je to tajno drutvo (pod nadzorom Crnog plemstva) koje je postavilo kralja Vilima Oranskog na britansko prijestolje i prenijelo nizozemski sredinji bankarski sustav u Britaniju u formi Engleske banke (Bank of England). Katolika politika i paravojna krila takoer su dio mree tajnih drutava i, ne samo to nemaju veze s borbom za slobodu", ona ine zloinaku udrugu u stilu Meyera Lanskog. Zato bi, na najviim razinama, bilo nemogue da cijelo vrijeme zajedniki rade na suprotstavljanju jedne strane drugoj prema klasinom ali prilagoenom hegelijanskom modelu, dok isto vremeno javnost ele uvjeriti da se radi o dvije krajnje neprijateljske sile? U knjizi Tajna drutva Irske (The Secret Societies Oflreland) njen autor Pollard kae da je sila koja stoji iza revolucija u Europi na nianu imala Irsku:
Ti poklisari iz Francuske namjeravali su oslabiti Englesku irenjem doktrine o svjet skoj revoluciji putem saveznitva izmeu katolikih nezadovoljnika s Juga i republi kanskih prezbiterijanaca sa Sjevera."

Jedno od orua irske inaice svjetske revolucije bila je organizacija Irsko bratstvo koje je kasnije promijenilo ime u Ujedinjeni Irci. Osnovali su je Slobodni zidari - Wolfe Tone i Napper Tandy - 1791. godine. Pisac i istraiva iz osamnaestog i devetnaestog stoljea Robert Clifford pie da je irska revolucionarna mrea odravala veze sa slinim meunarodnim pokretima preko Kluba prosvijetljenih jakobinaca u Parizu (sila u po zadini Francuske revolucije), Revolucionarnog drutva u Engleskoj i kotskog odbora za reformu. Fenijansko drutvo, iji je naziv kasnije promijenjen u Irsko republikansko bratstvo, osnovano je izmeu 1857. i 1858. pod vodstvom Jamesa Stephensa koji je od poetka to Bratstvo doivljavao kao dio mnogo ireg, europskog revolucionarnog po kreta. Fenijanci su odlazih u Pariz gdje su prouavali metode Carbonara, mree talijan ske Elite-Bratstva, vrlo blisko povezane s Crnim plemstvom. Godine 1865. fenijanci su se pridruili mrei tajnih drutava koju je vodio Karl Marx pod nazivom Meunarodno udruenje radnih ljudi, a 28. rujna 1864. u Londonu su, uz pomo Amerikog fenijanskog drutva, osnovali Irsko bratstvo kojem glavni cilj nije bio osiguranje demokracije, slobode i pravde irskom narodu. Ono je stvoreno zato da se iskoristi njihov sasvim

razumljiv osjeaj nepravde kako bi se pripremio teren za svjetsku (Elitinu) revo luciju. Irsku je Marx sma trao vanim instrumentom za podrivanje Engleske koji se, od tada naovamo, kori sti upravo na takav nain, pri emu su Irci samo pi juni manipulatora s obje strane". Robert Clifford pie:
Nesretnih li i zavedenih ljudi, tih niih suradnika, koji nisu bili upueni ni u to, a trebali su
Slika 10

biti

tek

obini

pokretai

pobune i ubojstava. U ponor strahota guralo ih je nekoli ko politikih besramnika koji su se jagmili za vlast, kanei kroiti ka kormilu drave kroz krv svojih sunarodnjaka! ... U onim krajevima gdje je itavo stanovnitvo bilo katoliko, dijeljeni su leci na kojima je toboe prikazan Statut naranastih, tj. propast i smrt svakom katoliku; jer, jednom kada se obini puk potakne na pobunu, tada je lako okrenuti ga protiv vlasti, kao sredita Naranastih."

U meuvremenu, neto slino kaete protestantima o katolikim elnicima i bingo! - previranja i strahota u Irskoj imat ete koliko vam srce eli u ita vom dvadesetom stoljeu. To je klasini preinaeni hegelijanizam ili, moglo bi se takoer rei, kisinderizam ili harimanizam (Slika 10). Za zemlju s tako malo stanovnika mrea tajnih drutava u Irskoj nevieno je razgranala. Ona je dovela do stvaranja Sinn Feina 1905., politikog krila Irske republikanske vojske (Irish Republican Army - IRA). Ta je mrea, pak, povezana s mreom koju kontrolira Svjetska Elita, a preko nje se koordiniraju veze izmeu IRA-e i drugih terori stikih skupina, to je izuzetno dobro dokumentirano. U izdanju asopisa New Covenant Times od sijenja/oujka 1994. pie da je lojalistiki paravojni pokret hotimino podupirala obavjetajna sluba MI5 svojom operacijom Tara", namje ravajui izazvati toliko nasilja i ubojstava tipa ti mene, ja tebe" od strane ne samo IRA-e ve i protestantske lojalistike paravojske, da parlament Ujedinjenog Kraljevstva ne bude imao drugog izbora doli dopustiti Sjevernoj Irskoj sjedinje nje s Republikom Irskom.

>4

Djelominu povijesnu pozadinu svega ovoga imamo u prii o Colimi Wallaceu, temi knjige novinara Paula Foota pod nazivom Tko je smjestio Collimi Wallaceu (Who Framed Colin Wallace?). On je bio honorarni vojnik i izvanredno sposoban asnik za odnose s javnou u vojnom stoeru u Sjevernoj Irskoj. Kasnije je premjeten u drugi odjel pod kontrolom slube MI5. Bio je to odjel koji se bavio promicanjem dezinfor macija. Ondje je Wallace saznao za operaciju Tara" i njenu povezanost sa zatakava njem, koje se odvijalo vie od 20 godina, o historijatu seksualnog zlostavljanja djece u Domu za djeake Kincora". Kada je Wallace zatraio da ga se s projekta makne smjesta je poslan u Englesku i optuen za naruavanje sigurnosti". Kasnije je optu en za ubojstvo. Ne dijelim inae nita zajednikog s veinom stavova koje godinama iznosi lan parlamenta Enoch Powell (Bil. ), ali u jednom je po meni sasvim u pravu: ne samo da je Wallaceu podvaljeno od strane establimenta - postupak protiv njega ukazuje na umijeanost pojedinaca na svima razinama, od ureda premijera do nie rangiranih policajaca i dravnih slubenika. Sukob u Sjevernoj Irskoj ima mnogo du blju pozadinu od one kakva se eli prikazati14, a jedan moj izvor iz redova britanskog establiementa koji je radio na projektima povezanim sa Sjevernom Irskom rekao mi je da se katoliki i protestantski elnici redovito sastaju i dogovaraju o strategiji! Siguran sam da se neto slino zbiva na Srednjem istoku gdje su mirovni" pregova rai, Arafat i pokojni premijer Rabin, Palestincima zajedniki ponudili dar" u obliku dugotrajnog ropstva upakiranog kao sloboda".

Drutvo lubanje i kostiju


Unutar Elitine piramide to je vano drutvo s ogromnim utjecajem unutar Sjedinje nih Drava. Voeno je u najstrooj tajnosti iz njegova sjedita na Sveuilitu Yale, u jednoj grobnici bez prozora prikladno nazvanoj Grobnica", gdje se tijekom semestra lanovi sastaju dvaput tjedno. Detaljna povijest Drutva lubanje i kostiju obavljena je tajnom, ali smatra se daje uvedeno u SAD prije vie od 150 godina kao Ogranak 322 jednog njemakog tajnog drutva, a svojevremeno je bilo znano i kao Bratstvo smrti. Iluminati pod krinkom. ini se da simbolika inicijacijskog obreda, ako nita drugo, ukazuje na vrste veze sa Slobodnim zidarstvom. Pokrenuli su ga 1832.-1833. general William Huntington Russell i Alphonso Taft (potonje je slavno obiteljsko ime u Americi). Godine 1876. Taft e postati ministar rata u Grantovoj administraciji, a njegov sin William Howard Taft bio je jedini ovjek s funkcijom predsjednika i predsjednika Vrhovnog sudskog vijea Sjedinjenih Drava. Drutvo lubanje i ko stiju izuzetno je rasistiko, a utemeljeno je pomou imetka steenog prodajom dro ge. Registrirano je 1856. kao Zaklada Russell, a posebnom zakonskom odredbom njegovi punomonici su izuzeti od obaveze podnoenja korporacijskih izvjetaja vlastima drave Connecticut. Inicijacijski obredi Drutva lubanje i kostiju i danas se vre na otoku Deer na rijeci St. Lawrence. Otok je u vlasnitvu Udruge Zaklade Russell, uz najvei dio zemljita na kojem stoji Sveuilite Yale. Svoje golemo bogatstvo obitelj Russell je izgradila na

i istina e vas osloboditi

trgovini opijuma u devetnaestom stoljeu posredstvom udruge za prodaju nazivom Russell and Company. Njezino se poslovanje sastojalo u tome opijum iz Turske i ilegalno ga prebaci u Kinu. Njihov jedini suparnik bila sova udruga sa sjeditem u Bostonu, iji su se lanovi meusobno enili obiteljima britanske genetske loze otprije ukljuenim u trgovinu robljem.

droge pod da pokupi je Perkins drugim

Russelli su naposljetku otkupili Perkinsov posao s opijumom i postali sredite amerike trgovine tom drogom, u savezu s drugim obiteljima plave krvi" kao to su Coolidge i Delano (obitelji-kandidatkinje za Komitet 300), a obje su iznjedrile pred sjednike Sjedinjenih Drava. U vrijeme rabote s drogom direktor tvrtke Russell and Co. u gradu Cantonu bio je Warren Delano mladi, djed Franklina Delana Roosevelta. Te amerike obitelji takoer su bile povezane s britanskim obiteljima ukljuenima u trgovinu opijumom, kao to je obitelj Keswick (Jardine Matheson) i mnoge druge koje je podravala britanska vlada u doba lorda Palmerstona, simbolikog elnika Loe Velikog orijenta. lanovi obitelji Keswick i Jardine Matheson su lanovi Komi teta 300. Dakle, s obzirom na genezu nastanka Drutva lubanje i kostiju nije nikakvo udo da je simbol te organizacije piratska zastava. Veze izmeu Lubanje i kostiju te obitelji Istonog establimenta navedenih u ovoj knjizi odrale su do dananjih dana imena kao to su... Bush, Rockefeller, Harriman, Whitney, Payne, Vanderbilt, Bundy i tako dalje. Autor Anthony C. Sutton pribavio je primjerke popisa lanstva Lubanje i kostiju koji seu do 1832. godine.15 Izmeu 20 i 30 obitelji, u velikoj veini s Istone obale, vode u tom Redu glavnu rije. Veina ih tvrdi da podrijetlo vuku od britanske aristokracije ili da njihova genetska linija see unatrag do engleskih puritanskih obitelji koje su u Ameriku dole oko 1630.-1660.. Te obitelji ili su same stekle financijsku mo ili su bogatstvo osigurale enidbom sa sinovima mogula kao to su Rockefelleri i Harrimani. Jedna je strana imala novac, druga je imala gene toboe elitnih krvnih loza Postojbine". Kao to vidimo, unapri jed dogovorenih brakova ima i drugdje a ne samo u Aziji. U tim anglo-amerikim obiteljima brakovi se utanauju kako bi se zatitile ili poboljale" genetske linije nadri-plavokrvnih koji podrijetlo svojeg naslijeenog bogatstva i utjecaja duguju vercu drogom, robovlasnitvu i pomno odabranim branim partnerima. Te isprepletene obitelji pomau se i meusobno podravaju u svojoj potrazi za financijskom, politi kom i genetskom nadmoi. Jedna od veih obitelji iji lanovi pripadaju Drutvu lubanje i kostiju je obitelj Lord koja dri poznatu njujorku odvjetniku tvrtku Lord, Day and Lord. Medu nji hovim aktualnim klijentima su New York Times i Zaklada Rubin koja financira Elitin Institut za prouavanje politike u Washingtonu. Winston Lord (TC, Bil.) postao je predsjednik Vijea za vanjske poslove 1983. godine. U Lubanji i kostima dobro je zastupljen i klan Bush. Prescott Bush je primljen za lana 1917., a potom se prienio u obitelj financijera i mahera Walkera.16 George Herbert Walker mladi takoer pripada lubanji i kostima. Godine 1948. Redu se pridruio Prescottov sin George Herbert Walker Bush, to e se pokazati izuzetno korisnim potezom pri usponu ka mjestu

226

piramiaa moi

ravnatelja CIA-e i funkciji predsjednika Sjedinjenih Drava. Bushovih suparnika na predsjednikim izborima, optuio ga put Drutva lubanje i kostiju". Sveuilite Yale te Lubanja kadrova za CIA-u, a karijeru sa pijunskom agencijom pod gotovo sigurno zapoeo za svojih studenskih dana.

Pat Buchanan, jedan od je da dravu vodi po i kosti takoer su izvor kontrolom Elite Bush je

Meu lanovima Reda njegov otac Prescott Bush najpoznatiji je po pljaki groba indijanskog poglavice iz plemena Apaa, Geronima. U svibnju 1918. Bush i jo pet lanova Lubanje i kostiju ispreturali su njegov grob u Fort Sillu u Oklahomi. Naiz mjence su uvali strau dok su drugi pljakali grob i otimali artefakte i Geronimovu lubanju. Odnijeli su je u sjedite Lubanje i kostiju na Yaleu gdje se sada koristi u nji hovim bolesnim obredima i ceremonijama. Ta grozna pria prepriava se u okviru unutarnjeg historijata Drutva lubanje i kostiju. S njom je upoznat i Ned Anderson, plemenski glaveina plemena San Carlos Apaa, kada je pregovarao da se Geronimovi ostaci vrate pod skrbnitvo plemena. U lanku New Yorkera iz 1989. pie kako se jedan lan Drutva lubanje i kostiju ... prisjea daje tijekom ranih 1970-ih vidio otprilike 30 lubanja, iako sve nisu bile ljudske, razbacanih oko Grobnice". Takav je mentalni sklop onih koji zauzimaju poloaje moi unutar amerikih vlasti - u sluaju Georgea Busha, one predsjednike. Da ponovim, to je metalni sklop, ili vibracijsko stanje, koje se moe uskladiti s frekvencijom Zatvorskih uvara. Petnaest studenata godinje vrlo se pomno odabire, da bi kasnije postali lanovi Lubanje i ko stiju. Odabrani su ve na prvoj godini studija, ali lanovima postaju tek na zavrnoj godini, prije odlaska u vanjski svijet. Zatim mogu nastaviti potajno promicati ciljeve Lubanje i kostiju u svijetu politike, poslovanja, bankarstva, medija, obrazovanja i svih drugih sfera utjecaja. Strah, prijetnje i ucjene oruje su kojim se to drutvo slui da bi svoje lanove dr alo poslunima. Dio incijacijskog obreda je i ovo: kandidati lee goli u mrtvakom sanduku s vrpcom privezanom za intimne dijelove tijela te masturbiraju i izvikuju pojedinosti svojih seksualnih iskustava. Moram priznati da, otkada sam to saznao, Georgea Busha vie ne gledam istim oima. Navodno se te seksualne rasprave na stavljaju voditi tijekom ivota lanova Drutva, premda se jedino pri inicijaciji oba vljaju u lijesu. Nakon inicijacije student dobiva ime koje e se koristiti samo u okviru Drutva lubanje i kostiju. On postaje vitez" po ugledu na druga tajna drutva kao to su Malteki vitezovi. Stariji vitezovi u Drutvu nazivaju se patrijarsi, a nas koji se nalazimo vani - tj. mase - nazivaju poganima, barbarima i vandalima. Pogledate li samo razdoblje koje je trajalo od Ruske revolucije pa do kraja Drugog svjetskog rata moete uoiti kako je Drutvo lubanje i kostiju bilo okvirna tema tije kom tih godina sukoba i manipulacije. U upravi Morgan Guaranty Trust Company koja je pripomogla da se financira boljevika revolucija, odri sovjetska diktatura i financiraju obje strane u dva svjetska rata pronai ete devet lanova Drutva lubanje i kostiju, ukljuujui W. Averella Harrimana, Harryja P. Whitneya, Knighta Woolleya i Percyja Rockefellera. U upravi tvrtke W A. Harriman (Brown Brothers, tj. Harri-

i istina e vas osloboditi

man od 1933.) bilo je osam lanova Lubanje i kostiju, a medu njima W. A. Harriman, E. Roland Harriman, Knight Woolley i Prescott Bush. Vie nego oigledno, Drutvo lubanje i kostiju bilo je, i jest, vano sredstvo usklaivanja Elitinih operacija. Pri mjer Averella Harrimana najbolje pokazuje kako su lanovi Lubanje i kostiju odredili smjer Sjedinjenih Drava i svijeta, ali mnogi Amerikanci koje spominjem u ovoj knji zi takoer su lanovi Drutva. Njegovi lanovi stoje iza eugenikog pokreta, stvaranja Svjetskog vijea crkava i izazivanja amerikog Graanskog rata (u kojem su lubanje! radili s Rothschildima, koji su po jednog agenta imali na obje zaraene strane, Judaha Benjamina i Augusta Belmonta). Na Slici 11 prikazao sam sveukupnu strukturu globalne piramide kontrole. Ne tvrdim daje 100% tona. Na koncu konca, govorimo o sili obavijenoj lajnou i de zinformacijama. No, dobit ete odreeni uvid kako se elementi uklapaju u mreu. Osmislila ju je Elita kanei kontrolirati: vlade i politiare; politike stavove svih boja; gospodarski sustav; svjetsku vojsku; medije; obavjetajne agencije; manipulaciju ja vnim mnijenjem; zdravlje" - farmaceutsku industriju; mreu opojnih droga; kon trolu rasta stanovnitva - eugeniku; obrazovanje; proizvodnju hrane i tako dalje. Ti meusobno povezani elementi dre se zajedno u sustavu kontroliranom od vrha. Elitini ljudi ubacuju se u strukture vlasti, upravljajui smjerom kojim kree drutvo, a iz kljunih Elitinih orua u sreditu strukture - kao to su Okrugli stol i Kraljevski institut za meunarodne poslove - prikriveno se manipulira i koordinira dogaaji ma. Sve te niti i zapovjedne linije vode do Ujedinjenih naroda i njegove postojano bujajue mree agencija i moi. Ne bih elio da steknete dojam kako je ta mrea svemona, niti da manipulira bez ikakvih unutarnjih pritisaka i trvenja. Mnotvom ljudi mrea moe manipulirati i nadzirati ga jedino ako joj u tome sami pomaemo. Prestanemo li se odricati vlastitog prava da mislimo svojom glavom i prekinemo su radnju s kontrolorima, njihova e mo" ispariti. Osim toga, u mnogim stvarima Eli ta uope nije slona. Jedan dugogodinji istraiva projekta Novog Svjetskog Poretka rekao je da su pripadnici Elite poput bande pljakaa banaka. Slau se u tome koje e zlodjelo poiniti, ali se spore oko metoda i podjele plijena. Mislim da e takvi pritisci odigrati jednu od glavnih uloga u njihovoj neizbjenoj propasti. Ime iz tog prikaza za koje moda niste uli je Tavistockov institut za prouavanje ljudskih odnosa na adresi 120 Belsize Lane, London NW3 5BA koji, prema mnogim knjigama i istraiva ima, stoluje na vrhu mree istraivakih ustanova za masovne manipulacije umom, a njegova se otkria koriste pri usmjeravanju politike koju vodi mrea Svjetske Elite. Godine 1921., ba kada su se osnivali Kraljevski institut za meunarodne poslove i Vijee za vanjske poslove, vojvoda od Bedforda, markiz od Tavistocka, jednu od svojih zgrada ustupio je istraivakom timu koji je prouavao posljedice borbene traumatske neuroze kod britanskih vojnika u Prvom svjetskom ratu. Istraivanje je provedeno pod okriljem Ureda za psiholoko ratovanje britanske vojske pod ravnanjem sir Johna Rawlingsa-Reecea (Kom. 300). Jedan od studenata sir Johna Rawlingsa-Reecea bio je Henry Kissinger. Upravo je Tavistock, prema miljenju istraivaa

228

piramida moi
Slika 11

i istina e vas osloboditi

poput Eustacea Mullinsa i drugih, 1960-ih godina uveo kulturu droge; i osmislio ma sovna bombardiranja civila tijekom Drugog svjetskog rata kako bi se ljudima slomio duh. Manipulacija umom i ispiranje mozga takoer e biti koriteni na ljudima koji su Svjetskoj Eliti korisni te e ih se ohrabrivati" da svijet vide na zadani nain.17 Tavistockovi pipci seu na sve strane, doprli su i do Rimskoga kluba i bilderberke mree. Tavistock je povezan sa Zakladom Ditchlev koju je 1957. osnovao sir Philip Adams, dugogodinji namjetenik britanskog Ministarstva vanjskih poslova, kojega pak kontrolira Kraljevski institut za meunarodne poslove i Bilderberka skupina. U Sjedinjenim Dravama Tavistockova mrea obuhvaa Institut Stanford, Institut za drutvene odnose, Institut Hudson, Batinsku zakladu, Hooverov zavod, Centar za strateke studije u Georgetovvnu, i ustanovu pod nazivom Rand Corporation (meu ijim lanovima je i Zbigniew Brzezinski). Sama ta mrea kontrole uma zadire (preko zaklada osloboenih poreza) u obrazovni sustav, ukljuujui poslovne i bankovne kole koje razvijaju metode kontrole ljudi kroz financijski sustav. I opet, golema vei na ljudi u to ukljuenih nee imati pojma odalde politika i direktive izvorno dolaze. Zavod Brookings u SAD-u, kao i Drutvo Mont Pelerin, odgovorni su za razvoj po stupaka za manipuliranje stanovnitvom putem novanog sustava. Zvijezda vodilja takvih metoda i Zavoda Hoover je ekonomist Milton Friedman, glavni mozak iza monetarne katastrofe koju su 1980-ih uvele one politike marionete: Margaret Thatc her i Ronald Reagan. Takoer moete vidjeti da se itava struktura povezuje ne samo od vrha nadolje, razliiti elementi vezuju se i poprijeko. Daleko je vie poveznica i organizacija u to ukljuenih nego to sam iznio u prikazu. Unutar veine tih organi zacija, nie razine nee znati u koju se svrhu koriste, a takoer je vano shvatiti da su stav segmentacije i naela ogranienog pristupa podacima" znai da razliite razine slijede razliite programe. Na niim razinama unutar CIA-e, Britanske obavjetajne slube i KGB-a ljudi su doista vodili Hladni rat. Njihovi agenti na terenu pijunirah su jedni druge, vrsto uvjereni da su Istok i Zapad zaldeti neprijatelji. Ali oni na viim razinama imali su drukije planove jer su znali da je Hladni rat varka kojom se Elita slui pri ostvarenju svojih ambicija. Ti viedimenzijski planovi kontrolirani od strane sveznajue Elite nastavljaju se provoditi unutar dananjih ekonomskih, politikih i vojnih sustava, a dok veina ljudi upletenih u Globalnu Piramidu ne shvaaju ega su dio, koncepcija formirana na vrhu iri se nadolje i dosee sve razine piramide. To bismo mogli nazvati kulturom korupcije" koju tako esto viamo u drutvu, ak i u niim eelonima biznisa, policije i politike. Sve segmente piramide proima jedna te ista sila, pokretana jednom te istom motivacijom. Ona odluuje o politici i dri kon ce onih koji manipuliraju naim ivotima. Ta sila je svjetiost vodilja ili, bolje reeno, tama vodilja koja upravlja miljenjem i potezima onih na vrhu te Piramide Obmane. Svijest je to Zatvorskih uvara, a njeno glavno sredstvo poznato nam je pod nazivom crna magija.

230

piramida moi

Dopuna izdanju za 21. stoljee


Na predsjednikim izborima 2004. oba kandidata, i George W. Bush i John Kerry, bili su inicijati Drutva lubanje i kostiju: dvije maske na istom licu, kao i obino. A incijat slobodnozidarske Loe P2 Licija Gellija u Rimu bio je ovjek po imenu Silvio Berlusconi. Kasnije je postao talijanski premijer i najvei medijski mogul te zemlje. ista sluajnost, nema mjesta zabrinutosti!

IZVORI
1 Secret Societies, str. 294-295. Vidi takoer Conspirators Hierarchy. The Story Of The Com

mittee 0f300, dr. Johna Colemana.

2 The Sunday Times (17. prosinca 1995.), str. 1, odjeljak 3.


3
Conspirators Hierarchy. The Story Of The Committee 0f300. Vidi takoer Who's

Who

Of

The Elite Roberta Gaylona Rossa, starijeg. (RIE, Spicewood, Texas, 1995.).
4

Nakon 1986. opisivati takvo grozno kanjavanje tijekom ceremonija nije vie morao inicijat ve je to inio Starjeina. U emuje poanta, tj. razlika, nije mi bajasno. Promje na je isto kozmetike naravi.

5 Toplo preporuam knjigu Inside The Brotherhood Martina Shorta (Grafton Books, Lon don, 1990.). Navod se nalazi na strani 60.
6 Secret Societies, str. 282.

7 Ukoliko imate bilo kakve informacije o tim skupinama, molim vas da mi javite.
8 Alternative Press Review (Jesen, 1994., USA), str. 53.

9 ,A State Of Terror", Ben C. Vidgen, asopis Nexus (veljaa/oujak 1996.), str. 18. 1 0 Saddam Double Fools The World", Sunday Times (22. sijeanj 1995.), str. I te trei odjeljak, str. 1.
11 12
Treason A t Maastrich t, st r. 140.

Betty Mills, Colonel North, William Casey And The Knights Of Malta (Private Printing,

1990.), str. 4. 13 Navedeno u amerikom asopisu Matrix III, str. 680. 1 4 Zahvaljujem asopisu On Target na informacijama o pozadini tajnih drutava u Sje vernoj Irskoj. Vidi bibliografiju. 15 Vidi seriju knjiica Anthonyja C. Suttona, The Order(Veritus Publishing Company, Bullsbrook, Western Australia, 1985.). Tri su knjiice: Introduction To The Order, How The
Order Creates War And Revolution i How The Order Controls Education.

16 Poznati trofej u golfskim natjecanjima, Walkerov kup, nazvan je po Georgeu Herbertu Walkeru, djedu biveg predsjednika. 17 Vie o nastanku Instituta Tavistock moete proitati u knjizi dr. Johna Colemana
Conspirators Hierarchy: The Story Of The Committee Of 300

(uz brojna spominjanja Tavi-

stocka); Eustace Mullins, The World Order, Our Secret Rulers, str. 262-265.

deseto poglavlje

super Elita - crnomagijai

o mojem miljenju, oni s najvie razine Elitine ljudske piramide znaju da imaju posla sa svijeu s etvrte Dimenzije koju simboliki znamo pod mnogim ime nima (kao to su Sotona, Set, Lucifer, vrag i - u ovoj knjizi - Zatvorski uvari). Na toj najvioj razini oni svjesno ulaze u interakciju sa silom koja se vjerojatno javlja u mnogim oblicima. Odreeni dokazi pokazuju da su mnogi u to umijeani ljudi bili uvjereni da rade za vanzemaljske nadljude". Neki od njih moda su imali bliski su sret, licem u lice, s nekom negativnom skupinom s etvrte Dimenzije. Da bismo razumjeli pravu narav ove zavjere moramo uzeti u obzir njenu ezoterijsku pozadinu. Ezoterijsko znanje, esto zvano i okultno znanje", samo po sebi nije negativno. To je samo znanje o mogunosti da se stvaralake sile upregnu u pravcu dobra ili zla, te razumijevanje ljudske psihe tj. kako ju se moe uravnoteiti, iscijeliti ili kako se pak njome moe manipulirati. Znanje nije niti dobro niti loe, ali svaka ko je nain na koji ga koristimo. Ljudi na najviim razinama mree Elite-IluminataBratstva esto su lanovi ekstremnih sekti s uporitem u drevnim obredima i tovanju Lucifera/Sotone. Da, sotonisti vladaju svijetom. Kada biste se ubacili na neke od tih bizarnih okupljanja siguran sam da biste prepoznali neka vrlo poznata lica. Sigurno sne slube kao to su CIA i amerika Vojna obavjetajna sluba duboko su infiltrirale sekte koje tuju ta razliita imena svijesti Zatvorskih uvara. Potpukovnik Micha el Aquino, vii asnik unutar amerike Vojne obavjetajne slube, osnovao je Setov hram, ali kada je javnost to razotkrila, vlasti su odgovorile da u tome ne vide nika kav problem. Tijekom Drugog svjetskog rata Elitina ezoterijska tradicija proimala je obje sukobljene strane. Predsjednik Roosevelt, Slobodni zidar 33. stupnja, imao je i ezoterijsko ime, Vitez Pitije, te je nosio crveni fes drevnog arapskog Reda plemenitaa mistinog svetita. Tvrdilo se daje ta organizacija povezana s Iluminatima.1 Winston Churchill, britanski premijer, bio je Slobodni zidar i nekoliko se puta sastajao sa sotonistom Aleisterom Crowleyem, jo jednim ezoterijskim guruom i visokim inicijalom mnogih redova, ukljuujui Red zlatne zore i Red orijentalnih templara (vie o njemu kasnije). Churchillovi susreti s Crowleyem ne predstavljaju, naravno, dokaz da je britanski premijer bio sotonist, ali pokazuju da se iza kulisa ezoterijsko znanje u svim svojim oblicima uzima daleko ozbiljnije negoli ga uzima javnost. Tako je bilo tijekom elizabetanskog doba i tijekom cijele ljudske povijesti. Dvije najvee tvorevine crnih magova u dvadesetom stoljeu bili su Sovjetski Sa vez i nacistika Njemaka. Uzmemo li kao primjer Adolfa Hitlera i naciste, imat ete

233

i istina e vas osloboditi

priblinu sliku o mentalnom sklopu onih koji danas kontroliraju Elitu. Ta se pria ne odnosi samo na Hitlerovu Njemaku. Iza lica poznatih javnosti, njezine su teme pri sutne uvijek iznova unutar raznih reima, kako autoritarnih tako i demokratskih" diljem svijeta. Njemaka je ve dugo jedno od sredita ezoterijskih spoznaja i tajnih drutava koja iz takvog znanja niu. Iz te filozofske struje iznikli su Hitler i njego vi zalueni sljedbenici, jedan od pret-hitlerskih proroka" bio je skladatelj Richard Wagner u devetnaestom stoljeu. Wagnerova skladba Let Valkira uprizoruje njegovu opsesiju s nadiruim silama zla, a njome je navijestio skori dolazak Nadrase. Njegovo djelo Prsten bilo je glazbeni izraz vjerovanja u njemake superljude koji se uspinju na svjetsku pozornicu poput drevnih poganskih bogova Wotana i Thora. Hitler e ka snije rei da za razumijevanje Njemake treba poznavati Wagnera. Jedan od uenika tog fanatinog vjerovanja u nadrasu bio je Gustav Mahler, iji je nauk kod Wagnera financirao barun Albert de Rothschild. Adolf Hitler slubeno je roen u Braunau-am-Innu, na granici Njemake i Austro ugarskog carstva, ali zapanjujuu priu o tome tko je on zapravo ispriat u u jednoj od sljedeih knjiga kada prikupim sve podatke. Ezoterija e Hitleru postati ogromna strast, naroito pri njegovom usponu na vlast. Na njega su snano utjecala djela He lene Petrovne Blavalsky koja je roena 1831. u Ukrajini. Neki istraivai tvrde da je bila povezana s tajnim drutvom talijanskih revolucionara, Carbonarima, koji su bili blisko povezani s Crnim plemstvom, a bila je i lanica egipatskog drutva, Bratstva Luksora, koje je kasnije optuila da je leglo odvratnog nemorala, pohlepe za sebi nom vlau i lova na zaradu". Madam Blavatsky 1873. stigla je u New York, a dvije godine kasnije, uz pomo pukovnika Henryja Olcotta osnovala je Teozofsko drutvo koje postoji i danas. Njegova se uenja zasnivaju na Blavatskyinim knjigama kao to je Otkrivena Izida, napisana 1877. te Tajna znanost objavljena 1888. godine. Ona je tvrdila da komunicira s Tajnim majstorima ili Superljudima. Ti Tajni majstori, tvrdila je, ive u Srednjoj Aziji, a oni koji poznaju tajne ezoterijskih misterija mogu s njima stupiti u telepatski kontakt. Danas takav postupak komunikacije nazivamo kanaliziranje". Brojna vienja NLO-a i mnoga istraivanja ukazuju da diljem svijeta, pa tako i u srednjoj Aziji, postoje podzemne i podvodne baze vanzemaljaca. Ne kaem daje Blavatsky bila negativna, ve samo da su njena djela utjecala na Hitlera. Vjerovanje u Majstore i Veliko bijelo bratstvo bestjelesnih bia, to su promicali ljudi poput teozofskih vidovnjaka iz razdoblja nakon Blavatsky, recimo Alice Bailey,2 dobro je uanena tema u nekim dijelovima onoga to danas znamo kao pokret Novog doba (engl. New Age). Alice Bailey je tvrdila da kanalizira" bie kojeg je zvala Tibetanac", a napisala je brojne knjige ukljuujui Hijerarhiju majstora, Sedam zra ka, Novu skupinu sluitelja svijetu i Novu svjetsku religiju. Navela je kako joj je njen tibetanski uitelj rekao daje Drugi svjetski rat nuan za obranu Bojeg plana. Meni to zvui smijeno, ali unutar pokreta Novog doba ima mnogo onih koji vjeruju da je sve ionako zacrtano, i da je takva Boja volja, pa ak i svjetski holokaust. Zvui mi to kao dobar izgovor da se ne poduzima nita i kao rezignacija mega razmjera.

234

super elita - cmomagijai

Po mojem miljenju, te Majstore", Veliko bijelo bratstvo" i itav taj koncept treba uzimati s dozom opreza. Kada god ujem izraz majstor" lagano se najeim. Orga nizacije povezane s djelovanjem Alice Bailey, Zaklada Lucis i organizacija Svjetska suradnja, obje ustro promiu Ujedinjene narode: gotovo da su oboavateljice" UNa, tolika je njihova odanost. O njima neto vie u jednom od narednih poglavlja. to to dulje prouavam, to mi je zanimljivije vidjeti kako je tijekom mnogih desetljea Novo doba naslijedilo istine" na isti nain na koji to radi tradicionalna religija sto ljeima. Kako su sljedbenici kranstva naslijedili izmanipuliranu verziju Isusa, tako su i novodopci" naslijedili Majstore". Mislim da se premalo provjeravaju izvori, a olako prihvaaju naslijeena vjerovanja. Ne budu li pobornici Novog doba opre zni ono bi moglo postati novo kranstvo. to ve i postaje. Smatram da taj koncept o Majstorima moe biti sredstvo pomou kojeg um onih koji su (po meni, sasvim opravdano) odbacili start/s quo religije i znanosti i dalje mogu kontrolirati Zatvorski uvari s etvrte Dimenzije. Veliki utjecaj na Hitlera imao je roman Rasa koja dolazi (The Corning Race) En gleza lorda Edwarda Bulwera-Lyttona (Kom. 300), britanskog kolonijalnog ministra duboko upletenog u nametanje opijumske ovisnosti Kinezima. Bio je blizak prijatelj Disraelija i Dickensa, te Veliki pokrovitelj engleskog Rozenkrojcerskog drutva iji su raniji lanovi bili Francis Bacon i John Dee. Bulwer-Lytton je najpoznatiji po djelu Posljednji dani Pompeja (The Last Days Of Pompeii), ali strast mu je bio svijet ezoterijske magije i, kao britanskom kolonijalnom ministru, dobavljanje opijuma Kinezima. U Rasi koja dolazi pisao je o velikoj civilizaciji unutar Zemlje, bitno naprednijoj od nae. Tamonji su ljudi otkrili silu zvanu vril koja bi se mogla, pomou uma, iskori stiti pri vrenju uda". Ti podzemni superljudi e, prema romanu Bulwer-Lyttona, jednoga dana izai na povrinu i zavladati svijetom. U to su vjerovali mnogi nacisti. Lorda Bulwera-Lyttona esto spominje madam Blavatsky u svojoj knjizi Otkrivena Izida. Tema o podzemnim superljudima ili tajnovitim majstorima ima u veini ezote rijskih tajnih drutava, a takav je sluaj i s Redom zlatne zore kojeg su 1888. osnovali Slobodni zidar dr. Wynn Westcott i S. L. Mathers. Svoje su majstore" zvali tajnim efovima". Tema vanzemaljaca koji ive pod zemljom poklapa se s anketom iz 1960ih, provedenom na pojedincima koji su bili u kontaktu s vanzemaljcima. Ispitanici opisuju istu melkedeku rasu iji pripadnici imaju plavu kosu i plave oi. I ive, navodno, u utrobi Zemlje. Mathers je osmislio niz obreda i inicijacija, razradivi ih na nain da njegovim lanovima pomognu u realizaciji njihova punog psihikog i fizikog potencijala. On je, meutim, smatrao daje taj dar namijenjen samo nekolicini te je zagovarao auto ritarni oblik vladavine. Ti su obredi, nesumnjivo, mogli privlaiti i mrane energije koje su omoguavale vibracijsko usklaivanje s uvarima, tj. opsjednutost. Sredinom 1890-ih hramovi tog reda postojali su Londonu, Edinburghu, Bradfordu, WestonSuper-Mareu i Parizu, gdje je Mathers svio gnijezdo. Unutar Reda zlatne zore takoer se spominjala sila vril, a jedan od tajnih znakova Reda bio je pozdrav kojim su se ko-

/ istina ce vas osloboditi

ristili nacisti kada su izgovarali Hcil Hitler". Ezoterijski temelji na kojima je sazdan nacizam bili su vrlo vrsti. Mathers je poznavao madam Blavatsky, kao i majstor Reda Londonskog hrama, pjesnik William Butler Yeats, kasniji dobitnik Nobelove nagra de. Yeatsovo vienje Utopije poklapalo se s onim Adolfo Hitlera ili Josefa Staljina. Pjesnik je govorio o:
....aristokratskoj civilizaciji u svojem najcjelovitijem obliku, gdje je svaka pojedinost u ivotu hijerarhijska, gdje se na vratima svakog velikana ranom zorom natiskuju molitelji, a veliko bogatstvo posvuda je u rukama nekoliko ljudi. Svi su ovisni o nekolicini, i na kraju o samom Caru, koji je Bog podloan jednom veem Bogu, a svugdje: na Dvoru, u obitelji, vlada nejednakost.'"

Odreeni oblici Reda zlatne zore prisutni su i danas, ali izvorna se skupina raz dvojila nakon svae izmeu Yeatsa, Mathersa i Aleistera Crowleya, ime se lanstvo ratrkalo u zavaene struje. Medu drugim znaajnim misliocima i skupinama koje su utjecale na nastajuu nacistiku filozofiju bili su Red orijentalnog hrama, na ijim se obredima koristio seks za stvaranje i obuzdavanje energije znane pod nazivom vril, i dvojica njemakih ezoterijskih arobnjaka", Guido von List i Lanz von Liebenfels. Prilikom svetkovina ljetnog suncostaja List bi na tlu poredao vinske boce u obliku simbola Hermetinog kria, poznatog i kao Hammerov Thor. U Redu zlatne zore to je bio Znale moi, a nama je taj simbol poznat kao svastika. Lanz von Liebenfels (pra vim imenom Adolf Lanz) priio je svastiku na zastavu koja se vijorila iznad njegova hrama" s pogledom na Dunav. Tom crnomagijakom dvojcu svastika je simbolizira la svretak kranstva i svitanje doba arijskih nadljudi. One koje su nazivali izdanci ma mranih sila" - kao to su Zidovi, Slaveni i crnci - smatrali su rasno inferiornima. Liebenfels se zalagao za kastraciju pripadnika tih naroda. Dvojica vonova - List i Li ebenfels - kasnije e imati vrlo velik utjecaj na Adolfa Hitlera. Godine 1932. kada je Hitler bio nadomak vlasti jednom od svojih istomiljenika Liebenfels je napisao:
Hitler je jedan od naih uenika ... Doivjet ete i dan kada e on, a preko njega i mi, odnijeti pobjedu i razviti pokret od kojega e zadrhtati svijet...""

Druga dvojica koji su utjecali na uvjerenja i ideje Adolfa Hitlera bili su Englezi Aleister Crowley i Houston Stewart Chamberlain. Crowleyje roen 1875. godine u Warwickshireu. Bunio se protiv strogog vjerskog odgoja te je iniciran u Red zlatne zore 1898. nakon odlaska sa Sveuilita Cambridge. Red je napustio poslije svae s njegovim osnivaima, a zatim je putovao po Meksiku, Indiji i Cejlonu gdje se upoznao s jogom i budizmom. Po stao je i planinar koji je kasnije obarao sve rekorde. Neko gaje vrijeme budizam zanimao vie od okultnog, sve do jednog iskustva u Kairu u travnju 1904. godine. Njegova ga je ena Rose zamolila da izvri jedan ezoterijski obred kako bi vidjela hoe li se ita dogoditi. Tijekom obreda, ula je u stanje transa i poela kanalizirati rijei.

236

super elita - crnomagijasi

ekaju te", kazala je Crowleyu. Pod oni" kako je navela, mislila je na Horusa koji je prema drevnom egipatskom vjerovanju bio bog rata i Ozirisov sin. Crowleya se to nije nimalo dojmilo, pa je svojoj eni postavljao niz detaljnih pitanja elei je navesti da pogrijei i razotkrije se. Ali Rose, koja je o ezoteriji znala vrlo malo, svaki je puta dala toan odgovor. Kako mi se ini, na liniji su opet bili Zatvorski uvari. Crowleyu je priopeno da bude za radnim stolom u hotelskoj sobi izmeu podne va ijedan poslijepodne u tri odreena dana. Pristavi, Crowley je tada napisao, auto matskim pisanjem, dokument kojeg je naslovio Knjiga zakona. Automatsko pisanje oznaava stanje u kojem vau ruku vodi neka vanjska sila, a onime to je napisano esto je najvie iznenaena upravo osoba koja pie. Crowleyju je saopeno da se staro doba Ozirisa primie kraju i da e ga zamijeniti novo doba Horusa. No, reeno mu je da se staro doba prvo mora okonati divljatvom i da e Zemlja biti okupana kr vlju. Doi e do svjetskog rata, stoji u poruci. U Knjizi zakona govorilo se o jednoj rasi nadljudi, a osuivale su se stare religije, pacifizam, demokracija, suosjeanje i ovjenost. Moje sluge neka su malobrojne i skrovite: vladat e mnogobrojnima i znanima" nastavljao je nadovjek". U poruci dalje pie:
Nemamo mi nita s izopenima i nesposobnima; neka umru u bijedi, jer oni ne osjeaju. Suosjeanjeje porok kraljeva; zgazite bijedne i slabe: to jezakon jaega: to je na Zakon i radost svijeta ...Volite jedan drugoga sa arom u srcima; na dan vaeg gnjeva gazite preko slabih u goruoj poudi vaeg ponosa ... Ne alite po srnule! Nikad ih nisam poznavao. Ja nisam za njih. Ja ne tjeim; mrzim utjeene i tjeitelje... Ja sam jedinstven i osvaja. Nisam jedan od robova koji ginu. Neka budu prokleti i mrtvi. Amen ... Stoga, udarite snano i nisko, i dovraga s njima, gospodaru ... Vrebaj! Povlai se! Na njih! To je zakon osvajakog boja: tako e me se tovati u mojoj tajnoj kui ... tujte me vatrom i krvlju; tujte me maevima i kopljima. Neka se eni maem raspori utroba preda mnom; neka krvtee u moje ime. Zga zite nevjernike; bacite se na njih, o ratnici, podarit u vam obrok od njihova mesa ... rtvujte stoku, sitnu i krupnu; nakon djeteta ... ubijajte i muite; bez milosti; navalite na njih!"5

Ukoliko vas to neodoljivo podsjea na neke od izjava gnjevnoga Boga u Starom zavjetu, to je zato to se gotovo sigurno radi o istoj sili s etvrte Dimenzije koja je saobraala s ljudima iz davnine, s Crowleyjem i sa svakim na toj vibraciji tko bi pri pomogao raspirivanju sukoba i energije ljudske nevolje kojom se Zatvorsld uvari hrane. To je sila koja upravlja svijeu onih koji upravljaju Svjetskom Elitom-Iluminatima-Bratstvom, to je arite tovanja u kultu Svevideeg Oka koja see unatrag do drevnih vremena. Priopitelj je rekao da je upravo Crowley Zvijer 666" koja je dola unititi kranstvo, a to mu je, ranije u ivotu, rekla i njegova majka. Nastojao je

237

i istina e vas osloboditi

ignorirati ono to je napisao vodenom rakom, no stvar ga nije naputala pa ju je od 1909. poeo uzimati ozbiljno. Vrlo ozbiljno. Zapisao je:
Nakon stvom, pet godina lakomislenosti budizmom i i slabosti, drugom promaene stoljetnom uljudnosti, takta, obzi

ra, skrbi za tue osjeaje, svega mi je dosta. Danas kaem: do vraga s kran racionalizmom, starudijom. Donosim vam pozitivnu i prastaru istinu, magija joj je ime i njome u si izgraditi novo Nebo i novu Zemlju. Ne elim vae maloduno odobravanje ili plahu pokudu; elim svetogre, ubojstvo, silovanje, revoluciju, bilo to, loe ili dobro, samo nek'je vatreno."

Crowley je protiv svog nekadanjeg tutora Mac Gregora Mathersa poveo psihiki rat, to je potonjeg sasvim iznurilo i uinilo tek sjenom nekadanjeg ovjeka. Obojica su prizivali demone" kojima su jedan drugoga napadali, ali Mathers je izvukao deblji kraj. Takvi parapsiholoki ratovi uvelike su dio dananjeg arsenala Bratstva. Crowleyevi priopitelji, ta svijest etvrte Dimenzije, takoer e zaposjesti psihu Adolfa Hitlera i drugih tvoraca nacizma. Mnogo vremena nakon smrti, 1960-ih Crowley e postati junak mnogih pripadnika pokreta Djece cvijea", kada su mladi pozivali na mir i ljubav. Koje li ironije. Crowley je pozdravljao Prvi svjetski rat, smatrajui ga metlom koja e pomesti staro i uvesti novo doba. Objelodanivi svoja otkria, Crowley je postavljen za svjetskog glavara Reda orijentalnog hrama (Order of the Oriental Temple - OTO) sa sjeditem u Njemakoj, ime je poveao utjecaj na svoje istomiljenike u Njemakoj. Houston Stewart Chamberlain (Kom. 300) roden je l855. u Engleskoj, ali se 1882. preselio u Njemaku. Godine 1908. oenio je Evu, ker Richarda Wagnera i postao cijenjeni pisac. Njegovo najpoznatije djelo bilo je Temelji devetnaestog stoljea (Fo undations Of The Nineteenth Century) na tisuu i dvjesto stranica, koje je prodano u preko 250.000 primjeraka. Postao je poznat diljem zemlje. No, bio je tjeskoban ovjek i mnogo je puta doivio ivani slom. Vjerovao je da su ga opsjeli demoni, a njegove knjige napisane su u transu i groznici, to daje naslutiti da se prikopao na jednu vrlo negativnu svijest. Eto je opet, svijest Zatvorskih uvara. U svojoj autobiografiji kae da veinu onoga to je napisao ne prepoznaje. Teme njegova djela ve su dobro poznate: sve civilizacije potjeu od arijske rase, a Nijemci su najii od svih; Zidovi su neprijatelji koji e oneistiti arijsku krv. Zijev. Kaiser Wilhelm II i AdolfHitler rekoe daje Chamberlain prorok. Chamberlain je postao glavni savjetnik Kaisera Wilhelma te je kralja nagovarao da 1914. povede Nje maku u rat kako bi se ispunilo proroanstvo o njemakoj prevlasti u svijetu. Kada je rat zavrio a Wilhelm odstupio s prijestolja i sklonio se na jedno imanje u Nizozem skoj, shvatio je daje bio rtva manipulacije. Nabavio je gomilu knjiga o okultnome i o njemakim tajnim drutvima te je bio uvjeren da su se ona urotila da bi izazvala Prvi svjetski rat i dovela do poraza Njemake. Chamberlain, kojemu je Kaiser dodijelio

238

super elita - crnomagijai

eljezni kri, umro je 1927. nakon godina provedenih u invalidskim kolicima, shr vanog duha i tijela. No, njegovje utjecaj ostao ivjeti u glavi Adolfa Hitlera. Usput go vorei, Chamberlaina je Hitleru predstavio Alfred Rosenberg, izbjeglica iz Rusije, jo jedan sotonski lik. Sotonizam" nije nita drugo doli tovanje negativnih manipulatora s etvrte Dimenzije koji ovjeka potom opsjednu. Rosenberg je, usprkos svom i dovskom podrijetlu, dao primjerak Protokola sionskih mudraca Hitleru posredstvom jednog drugog okultista, Dietricha Eckarta.6l opet je u akciji kult Svevideeg Oka. Spomenuo sam neke od ljudi i uvjerenja to su oblikovali svjetonazor mladog Au strijanca, kako je za sebe tvrdio, po imenu Schicklgruber, koji je kasnije, meutim, postao poznatiji kao Adolf Hitler. Heil Schiklgruber" nekako ne bi dobro zvualo. Mrzio je kolu, glasi slubena pria, i elio je postati umjetnik, pa gaje ta ambicija odvela u Be. Sate i sate provodio je po knjinicama itajui knjige o astrologiji, mi sticizmu i istonim religijama. Oduevile su ga knjige Blavatske, Chamberlaina, Lista i Liebenfelsa, pa je iz svake izabrao poneto i proizveo mjeavinu po vlastitom ukusu - koktel uasa i mrnje zvan nacizam. Njegova strast bila je mo volje. Mo volje da postigne sve to eli bit e u sreditu njegova interesa i voditi ga do kraja ivota. Dru gim rijeima, radi se o stvaranju vlastite zbilje. Vjebao je ezoterike vjetine nastojei pristupiti razini svijesti za koju je bio uvjeren da e ga pretvoriti u jednog od nadljudi o kojima je toliko itao i u koje je toliko vjerovao. Njegova se psiha prikopala na vibraciju Zatvorskih uvara sna nije nego prije. Bio je opsjednut, najvjerojatnije za vrijeme nekog obreda crne ma gije koji je do kraja otvorio njegovu psihu za opake vibracije. Da biste se uvjerili da je imao odlian potencijal za vibracijsku kompatibilnost" s tom svijeu dovoljno je pogledati njegova uvjerenja. Sada je, nakon opsjedanja, jedan nekarizmatian i nesposoban ovjek mogao poeti isijavati karizmu i magnetizam kojim e opiniti i zaraziti naciju. esto kaemo da neki ljudi posjeduju magnetizam ili magnetinu, privlanu osobnost". Tono o tome se radi. Svi mi proizvodimo magnetsku energiju koja nam privlai energije (ljude, mjesta itd.) sukladne onome to se zbiva u naoj pod svijesti. Neki ljudi isijavaju snaniji magnetizam, a neki manje snaan. Negativne energije jednako su magnetine i privlane kao i pozitivne. Oni koji su spojeni na ekstremnu vibraciju Zatvorskih uvara pa je stoga i generiraju, bit e vrlo magne tini. Za osobito negativne ljude esto se kae da posjeduju magnetinu osobnost ili fatalnu privlanost". Eto zato. Odatle su se odjednom pojavili i magnetizam i karizma Adolfa Hitlera. Kada bi stajao na govornikoj tribini, s tim zgrenim licem i manijakalnim nainom izlaganja, u stvari je kanalizirao svijest Zatvorskih uva ra/Lucifera s etvrte Dimenzije i golemim mnotvima prenosio njezinu vibraciju. To je utjecalo na vibracijsko stanje ljudi i pretvorilo ih u sluene posrednike mr nje. To je naelo arobne frule, koritenje vibracijskih frekvencija umjesto frule. Kao to je pisac Alan Bullock napisao o Hitleru:

i istina e vas osloboditi

Njegova mo da oara publiku mogla se usporediti s vjetinom nekog afrikog vraa ili azijskog amana; drugi su je usporeivali s osjetljivou medija i magnetizmom hipnotizera."7

Herman

Rauschning,

Hitlerov

pomonik,

svojoj

knjizi

pod

naslovom Hitler

govori (Hitler Speaks) pie:


ovjek se ne moe oteti dojmu daje Hitler bio medij. Veinu vremena mediji su obini, nevani ljudi. Onda odjednom bivaju obdareni, kako se ini, nadnara vnim moima koje ih odvajaju od ostatka ovjeanstva. Medij je opsjednut. Je dnom kada kriza proe, ponovno se vraa u osrednjost. Nema nikakve sumnje, Hitlera su bile opsjele sile izvan njega samog - praktiki avolje sile. ovjek zvan Hitler bio je samo njihovo privremeno sredstvo izraavanja. Mjeavina ba nalnog i nadnaravnog proizvodila je tu nepodnoljivu dvojnost koja se osjeala u njegovoj prisutnosti ...To je bilo poput gledanja bizarnog lica iji izraz kao da je odraavao moi."8 neuravnoteeno stanje uma, zajedno s uznemirujuim dojmom skrivenih

Hitler je bio pod kontrolom Zatvorskih uvara i inilo se daje ivio u nepresta nom strahu od nadljudi". Rauschning je rekao daje Hitler imao uasne none more, budio se prestravljen i vritao o biima koja su bila nevidljiva svima osim njemu. Svom je pomoniku Hitler jednom rekao:
Kakav e biti drutveni poredak budunosti? Prijatelju, rei u ti. Postojat e sta le vrhovnih gospodara, ispod njih e biti obino stranako lanstvo, hijerarhijski ustrojeno, zatim veliko mnotvo anonimnih sljedbenika, doivotnih sluga i radnika, a na samom dnu bit e pobijeeni strani narodi, moderni robovi. Svima njima vladat e novo, uzvieno plemstvo o kojem ne mogu govoriti... Meutim, militantni lanovi nee znati nita o svim tim planovima ... Sada meu nama ivi novi ovjek! On je ovdje. Je li ti to dovoljno? Odat u ti tajnu. Vidio sam novog ovjeka. Neustra iv je i okrutan. Bojao sam ga se."9

Preselivi se u Njemaku, Hitler je mnogo vremena provodio u Bavarskoj odakle su potekli Weishauptovi Iluminati i vratio se tamo 1918. nakon sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu. Barem tako glasi slubena pria. Sljedee godine povezao se s malom i prilino jadnom politikom strankom zvanom Njemaka radnika stranka. To je bio ogranak krajnje nacionalistiki i antiidovski nastrojenog ezoterijskog tajnog drutva po imenu Njemaki red. Iz tog su drutva proistelda druga slina drutva, meu ko jima i zloglasno Drutvo Thule. Thule je navodno bila davno nestala civilizacija Nordijaca plave kose i plavih oiju. Kako vidimo, jo jedan od temelja nacistikog sustava vjerovanja poiva na ezoteriji, kao to je poivala i svastika, hitlerovski pozdrav, ideja

240

super elita - crnomagijasi

o arijskoj nadrasi i stav o idovima. Utemeljitelj Drutva Thule bio je Rudolf Glauer, astrolog, koje je svoje ime promijenio u mnogo zvunije Barun von Sebottendorff. Zbog njegovih poziva na revoluciju protiv idova i marksista Drutvo Thule je po stalo stjecite antiidovski i antimarksistiki nastrojenih njemakih Ubermenscha". Iz toga je proistekla Njemaka radnika stranka koja e jednoga dana postati Nacisti ka stranka. Ovdje vrlo vaan postaje jedan drugi predani okultist i Sebottendorffov prijatelj - Dietrich Eckart, pijanica i uivatelj narkotika koji je vjerovao daje njegov ivotni zadatak pripremiti put diktatoru Njemake. Godine 1919. upoznao je Hitlera I procijenio daje on taj koga trai tj. mesija". Upravo je Eckart zasluan za Hitlerovo napredno ezoterijsko znanje, a vjerojatno i za crnomagijske obrede koji su ga do kraja prikopali na vibraciju Zatvorskih uvara. Od tog trenutka nadalje Hitlerova spo sobnost privlaenja masa strelovito je rasla. Godine 1923. Eckart je jednom svojem prijatelju napisao:
Slijedi Hitlera! On e plesati, noja sam odredio melodiju. Dali smo mu sredstva za komunikaciju s Njima. Ne ali me: utjecao sam na povijest vie nego ijedan drugi Nijemac.'"0

Hitler je bio lan jo jednog ezoterijskog tajnog drutva - Blistave loe ili Drutva Vril. Vril je naziv kojeg je engleski pisac lord Bulwer Lytton nadjenuo sili koja prebiva u ljudskoj krvi i, kako je tvrdio, budi u ljudima njihovu istinsku mo i potencijal da postanu nadljudi. Godine 1933. strunjak za projektile Willi Ley pobjegao je iz Nje make te razotkrio postojanje Drutva Vril i nacistiko vjerovanje da e preko ezoterijskih uenja i irenja uma postati jednaki nadljudima u utrobi Zemlje. Smatrali su da e nanovo probuditi silu vril koja uspavana poiva u kivi. Medu inicijatima Dru tva Vril bila su dva ovjeka koji e kasnije postati zloglasni nacisti: Heinrich Himmler i Hermann Goering. lanovi Vrila bili su uvjereni da su u savezu s tajnovitim ezoterijskim loama u Tibetu i jednim od takozvanih nepoznatih nadljudi" kojeg su zvali Kralj straha. Rudolph Hess," Hitlerov zamjenik sve do zlosretnog leta u Englesku 1941. godine, bio je predani okultist i lan, zajedno s Hermannom Goeringom, Dru tva Edelweiss, mrane sljedbe koja je vjerovala u nordijsku superiornu rasu (Melkedekance?). Hess je tovao Hitlera kao mesiju, iako nije jasno kako mu je to polazilo za rukom s obzirom da Ftihrer nije bio nimalo plavook, kao ni plavokos. Isti je problem s pomirbom tih proturjenih injenica imao i Hitler, no siguran sam da je pronaao neko smijeno objanjenje. Jo jedna od Hitlerovih opsesija bilo je takozvano Koplje sudbine", oruje kojim je navodno proboden Jeuin (Isusov) bok prilikom raspea. Godine 1938. kada su nacisti anektirali Austriju, Hider je ukrao artefakt za kojeg se vjerovalo da je Koplje sudbine" i otpremio ga u Nuremberg. Legenda govori da e onaj tko to koplje posjeduje i deifrira njegove tajne imati vlast nad itavim svijetom, za dobro ili zlo. Koplje koje je Hitler bio ukrao sada se nalazi u muzeju Hofburg u Beu gdje je u studenom 1992. izbio velik poar, sedam dana prije nego stoje vatrena

i istina e vas osloboditi

stihija unitila dio Windsorske palae. Jo jedan predani okultist Treeg reicha bio je Heinrich Himmler. Bavio se brojnim, razliitim vidovima ezoterije i primjenjivao ih na najgore mogue naine. Himmlera su posebno zanimali kamenii s rimama, su stav proricanja u kojem se kamenii na kojima su ispisani simboli bacaju ili odabiru, a izbor ili kombinaciju zatim tumai strunjak". Himmler je oformio zloglasni SS i, kao to je sluaj sa svastikom, za tu grozomornu organizaciju odabrao je ezoterijski simbol dvostrukog S, odnosno runu s/gkoja izgleda poput dvije munje. SS je bio pra ktiki samostojno tijelo i ishodite cjelokupnog ezoterijskog znanja u koje su nacisti tako strastveno vjerovali. U SS su primani iskljuivo pojedinci koje se smatralo rasno besprijekorno istima, a sastavni dio obuke pripadnika SS-a bio je uenje ezoterijskih vjetina, ukljuujui uporabu runa. SS-om se upravljalo kao crnomagijskim tajnim drutvom. Njegovi rituali preuzeti su od drugih drutava poput jezuita i Vitezova templara. Najvii incijati bila su trinaestorica (evo ga opet) lanova Velikog vitekog vijea (na elu s njihovim Velikim majstorom Heinrichom Himmlerom), a crni su se obredi izvodili u drevnom dvorcu Wewelsberg u Westphaliji. Vrili su obrede nordij skih pogana i slavili ljetni solsticij. Na tim su obredima tovali Sotonu, Lucifera, Seta itd. (kojegod vam se ime svia), to je svijest nekadanjih nacista i dananje Elite. Princ Bernhard, jedan od osnivaa Bilderberke skupine, bio je pripadnik SS-a. Crna magija i ezoterijska znanja proimali su sve to su Hitler i nacisti inili, to je sezalo dotle da su poloaj neprijateljskih jedinica otkrivali drei nad kartama visak. Izvorni simbol svastike bio je okrenut nadesno, to u ezoteriji oznaava svjetlost i stvaranje, neto pozitivno. Hitler je inzistirao da se obrne, kako bi simbolizirala crnu magiju i unitenje. Masovni skupovi koje je Hitler tako uinkovito koristio bili su osmiljeni uz primjenu znanja o ljudskoj psihi i o tome kako njome manipulirati. U knjizi Soto na i svastika (Satan And Swastika) Francis King pie:
Hitlerovi javni nastupi, posebno oni na mitinzima Nacistike stranke u Nurembergu, bili su izvrsni primjeri te vrste magijske ceremonije. Fanfare, vojni marevi i vagnerijanska glazba, sve je to isticalo ideju njemake vojne slave. Mnotvo zastava sa svastikama u crnoj, bijeloj i crvenoj boji ispunjavalo je svijest sudionika mitinga nacional-socijalistikom ideologijom. Poput baleta, precizne i savreno usklaene kretnje uniformiranog stranakog lanstva prizivale su iz podsvijesti naela rata i nasilja koja su drevni narodi simbolizirali Marsom. Glavni obred na mitinzima - Hitlerovo posveivanje novih zastava'krvavom zastavom'to je bila noena u propa lom minhenskom puu 1923. godine - bio je kvazimagijska ceremonija osmiljena da povee umove ivih nacista s arhetipskim slikama koje su simbolizirali mrtvi nacional-socijalistiki junaci prolosti. Religijsko-magijski aspekti mitinga naglaavani su injenicom da su svoj vrhunac dosezali nakon sumraka i odravali se u 'Katedrali svjetlosti' - na otvorenom pro storu okruenom stupovima nosaima na kojima su bili reflektori okrenuti u nebo.

242

super elita - cmomagijai

Da najstruniji suvremeni obredni vra eli prirediti obred ija je svrha 'invocirati Mars', ne bi mogao smisliti nita efektnije od ceremonija koje su se odravale u Nurembergu."

A to je vrijedilo tada, vrijedi i danas - ezoterijsko znanje to su ga nacisti koristili za masovnu hipnozu njemakog naroda danas se rabi za produbljivanje globalne hi pnoze ovjeanstva. Simboli, rijei, boje, zvukovi i tehnike kojih javnost uope nije svjesna koriste se u medijima i reklamama kako bi nas se hipnotiziralo. Ministarstvo propagande Josepha Goebbelsa bilo je zasnovano na ezoterijskom znanju o ljudskoj psihi. Znao je da e ljudi povjerovati u sve ako im to dovoljno esto ponavljate i ako moete reirati dogaaje koji kod javnosti izazivaju osjeaj da se neto mora podu zeti". Goebbels je vrlo uinkovito koristio boje, simbole i slogane. Slogani su koriteni kao mantre, uvijek iznova ponavljane, hipnotizirajui kolektivnu psihu. Sva drukija gledita i informacije bili su cenzurirani, a ljudi programirani da reagiraju po elje nom obrascu. Kakva je razlika izmeu toga i plasiranja netonih i pristranih infor macija kojima danas neprestano pune nae glave i glave nae djece? Moda nema sva stike, no svejedno se radi o kolektivnoj hipnozi. Na prvi pogled se ini proturjenim to to je Hitler nastojao unititi tajna drutva poput Slobodnih zidara i sprijeiti pri mjenu ezoterijskih znanja u njemakom drutvu, meutim proturjeja nema. Itekako je dobro znao za mo dostupnu onima koji posjeduju znanje ezoterije, pa gaje elio zadrati za sebe. Jedan od onih koje su nacisti kanili unititi bio je Slobodni zidar 33. stupnja dr. Rudolf Sterner, Austrijanac koji je imao dublje spoznaje o stvaralakim silama kao i o nainima na koje se mogu koristiti za postizanje dobra ili zla. O Steinerovim nakanama uo sam mnoga proturjena miljenja i tvrdnje te jo nisam siguran kakve su one uistinu bile. Slutim, meutim, da nije bio tako pozitivna linost kakvim ga se smatra. Steiner se bio pridruio Teozofskom drutvu i Redu orijentalnog hrama, ali je kasnije osnovao vlastito Antropozofsko drutvo. Njegova predavanja prekidale su naoruane bande koje su prijetile da e pobiti one koji ga sluaju. Pobjegao je u vicarsku gdje je 1925. i umro, godinu dana nakon to su njegov centar u Dornachu spalili nacisti. Godine 1934. u Berlinu su zabranjeni svi oblici gatanja, a kasnije napi sane ezoterijske knjige zabranjene su u cijeloj Njemakoj. Tajna drutva su raspute na, a na meti su bili ak i Drutvo Thule i Njemaki red (koji su zajedniki osnovali nacizam). Astrolozi su bili napadani, a taj je progon imao dva glavna motiva: u oima domae i inozemne javnosti udaljiti Hitlera i naciste od okultnog te, ono najvanije, zavrnuti slavinu i sprijeiti sve ostale da koriste ezoterijska znanja protiv njih na na in kako su ih oni upotrebljavali protiv drugih. To je takoer jedan od razloga daje takvo znanje zatakavano i ismijavano diljem zapadnog svijeta i skrivano iza dimnih zavjesa tipa onakve znanosti koja ne priznaje druge svjetove osim ovoga, i religije koja dri da ivimo samo jednom, nakon ega odlazimo u raj ili pakao. Uloga ezoterije u usponu nacista jako se podcjenjuje ili ak zanemaruje, osim u ne kolicini izvrsnih knjiga kao stoje Hitler i doba Horusa (Hitler And The Age OfHorus)

i istina e vas osloboditi

Gemida Sustera. Zavirite li dublje u bilo koju povijesnu situaciju obino ete pronai neto ezoterijsko. I na samog Johna Ruskina, ovjeka koji je nadahnuo Cecila Rhodesa, Alfreda Milnera i one koji su uspostavili tajno drutvo Okrugli stol, utjecaj su ima li ezoterijska djela Platona i madam Blavatsky, knjige lorda Edwarda Bulwera-Lyttona i tajna drutva nastala po ugledu na Red zlatne zore. Po miljenju nekih istraivaa, ubojstvo amerikog predsjednika Abrahama Lincolna bio je rezultat trvenja izmeu konkurentskih tajnih drutva, no s time se ne bih sloio. Jedan od njegovih bliskih prijatelja, Pascal Beverly Randolph, iznio je na vidjelo daje Lincoln bio lan drutva zvanog Bratstvo Eulisa, nakon to je iniciran u tajne seksualne magije" na Srednjem istoku. Smatralo se da je Lincoln i visoko rangirani lan Hermetikog bratstva Luxora ili Svjetla." Mnoga poznata lica iz svijeta politike i ekonomije iz prolosti i danas su maske koje skrivaju njihovu pravu narav i motivaciju. To su naizgled razliita" lica iz mree Svevideeg Oka. Mi gledamo glumce na pozornici ije uloge pie netko drugi. Rasputin, takozvani ludi redovnik iz povijesnih knjiga, niti je bio lud niti je bio redovnik u uobiajenom smislu. Bio je mistik koji je proao kroz snano duhovno iskustvo tragajui za Bogom" u Aziji. Njegova se psiha otvorila nekoj vioj - ili nioj - svijesti i odjednom je taj ruski seljak postao posve druga osoba. Imao je iscjeljujue sposobnosti, snaan magnetizam i legendarni seksualni nagon. Nekoliko godina po povratku u Rusiju na cara je imao takav utjecaj daje zemljom, u stvari, vladao on. Na svjetlo dana izale su prie o crnim ezoterijskim temeljima KGB-a u bivem Sovjet skom Savezu. Danas KGB pod drugim nazivima igra istu takvu ulogu u slobodnoj" Rusiji. Jedino se ime promijenilo. U jednom se izvjetaju ukazuje na manipulaciju unutar Kremlja od strane generala Georgija Georgijevia Rogozina koji se navodno sluio crnom magijom da programira psihu onoga kime eli upravljati.11 Rukovodio je vrlo tajnovitom obavjetajnom skupinom u predsjednikom timu Borisa Jeljcina. Svjetska obavjetajna mrea poiva na zloupotrebi ezoterijskog znanja. Svjetska Elita i oni koji zlorabe ezoterijsko znanje takoer znaju da ako kontrolirate kljune ener getske toke (akupunkturne toke i energetske vrtloge - akre) na Zemljinoj energet skoj mrei, tada moete utjecati na kolektivnu ljudsku svijest, budui da ovjekov um saobraa s energijama te mree, koje predstavljaju Zemljin um. Vidjeli smo kako temelji Sjedinjenih Drava poivaju na ezoterijskim naelima i znanju. Na velikom peatu Sjedinjenih Drava nalazi se gomila ezoterijskih simbola, znakova i brojki, ukljuujui piramidu i svevidee oko. Na dolarsku novanicu taj je simbol stavljen tijekom predsjednikovanja Slobodnog zidara Franklina D. Roosevelta. Nije sluajno ni to to je do Deklaracije o nezavisnosti i osnutka Bavarskih Ilumi nata Adama Weishaupta dolo 1776. godine. Brojke i godine predstavljaju vibracije energije, kao to je sluaj i s planetima, zvukovima, bojama i simbolima. Neke od tih simbola nalazimo u krugovima i drugim oblicima u itu. Oni pravi (koje nam nisu podvalile sile dezinformacije), govore naoj podsvijesti i pomau nam da se probu dimo na nain koji jo ne moemo dokraja razumjeti. Na viim razinama Svjetske Elite to ezoterijsko znanje koristi se pri odreivanju vremena i mjesta isplaniranih

244

super elita - crnomagijai

dogaaja kako bi isti imali najvei uinak. Iste ele brojeve i nizove pronai u mno gim drevnim spisima i vjerovanjima. Popisi sedmica u Otkrivenju imaju ezoterijska a ne doslovna znaenja. Biblija je krcata takvom numerologijom koju je Crkva uzela u doslovnom smislu. Trinaest, ili dvanaest plus jedan", ima veliki ezoterijski znaaj prema zakonima numerologije i prema vibracijama koje te brojke predstavljaju, kao i iz drugih povijesnih razloga. To znai preobraaj, novo roenje, novi poredak. Zato imamo Isusa i dvanaest uenika te Velikog majstora Himmlera i dvanaest drugih vitezova" u Velikom vijeu SS-a. To je jedno te isto znanje, koriteno s drukijom na mjerom. Oziris, egipatsld bog, imao je, prema legendi dvanaest sljedbenika, Buddha je imao dvanaest uenika, kao i azteki bog Quetzalcoatl. Tu su jo i dvanaest vitezo va Okruglog stola kralja Arthura, dvanaest Jakovljevih sinova, dvanaest Imaelovih prineva, dvanaest plemena izraelskih, dvanaest znakova zodijaka. Upravni odbor Bilderberke skupine ima 39 lanova ( 1 3 + 1 3 + 13), a svoje lokacije odabire prema naelima ezoterije.15 Isti je sluaj sa svjetskim institucijama. Zenevu, dom Lige naro da i mnogih drugih fasada Svjetske Elite, tajna drutva dre jednim od najvanijih energetskih sredita Zemlje. Brojeve 13 i 33 nai ete u simbolima i logoima mnogih institucija i kompanija navedenih u ovoj knjizi. Ezoterijski kodni" broj Francisa Bacona bio je 33, koji se koristi kao ifra u Shakespeareovim dramama te je pokazatelj daje njihov pravi autor Bacon (vidi djela Manlyja P. Halla). Broj 33 predstavlja stupnjeve kotskog obreda u Slobodnom zidarstvu. Na Velikom peatu Sjedinjenih Drava i njegovom prikazu na dolarskoj novanici imate 13 stepenica na piramidi, 13 stupnjeva Iluminata. Ta piramida ima 33 kamenova. Na velikom peatu elavog orla (feniks do 1841.) nalazi se po 13 pera na svakom krilu, 13 strijela na desnoj kandi i maslinova granica s 13 listova s lijeve strane. U kljunu dri svitak s 13 slova natpisa ,,E Pluribus Unum" tj. Tz mnotva, jedno'. Okruenje s 13 zvijezda u obliku Davidove zvijezde. Tu je i tit s 13 pruga koje predstavljaju prvotnih 13 drava. Na logu Ujedinjenih naroda karta svi jeta raspodijeljena je na 33 dijela unutar 13 klipova kukuruza, a zgrada Ujedinjenih naroda smjetena je najednom od najsvetijih izvora (energetskih toaka) amerikih domorodaca. Logo Proctora i Gamblea starije masonski simbol s bradatim ovjekom u krugu s 13 zvijezda. Pripojena slova ,,x" u Rockefellerovom naftnom divu Exxonu (Essu) jo su jedan simbol kotskog obreda.1" Njihovi su simboli posvuda. Razmi ljanja" i temeljna uvjerenja prisutna u nacistikoj Njemakoj, koje sam u glavnim crtama iznio, samo su otvoreni izraz onoga to se i nadalje zbiva u tajnom svijetu da nanje Elite koja tuje Svevidee Oko - lucifersku svijest s etvrte Dimenije. Nakon rata nacisti su svoju bazu premjestili u Junu Ameriku i Sjedinjene Drave, na poziv financijera nacista Aliena Dullesa, a oni su mu pomogli osnovati Sredinju obavje tajnu agenciju (engl. Central Intelligence Agency - CIA). To je kljuni dio dananjeg svjetskog gestapa. Isto to mrano koritenje ezoterijskog znanja i tovanja vanzemaljskih bogova" i nadljudi" ostaje u sri CIA-e i Svjetske Elite do dandanas. to je vrijedilo u sluaju Hitlera, vrijedi i u sluaju gornjih dijelova mree Bratstva, sve do

Slika 12 b: Svastika unutar Davldove zvijezde Slika 12 a Privremena naljepnica Nova naljepnica na koricama Raelove knjige Kada je naljepnica oguljena, prikazao se ovaj simbol

zastraujuih genetskih eksperimenta koji se i dalje provode u podzemnim bazama u Sjedinjenim Dravama (ali i u drugim zemljama, ukljuujui UK). Dok mi sluamo lakrdije od javnih rasprava" o etinosti genetskog inenjeringa, uvjeren sam da se za to vrijeme kradom izvode najstraniji eksperimenti na ljudima (ukljuujui i djecu) koji se vode kao nestali. Nakon prvog izdanja ove knjige jedan mi je itatelj napisao da mu je njegov prijatelj iz Argentine rekao kako je Josefu Mengeleu, zloglasnom na cistikom genetiaru, nakon rata dodijeljen itav jedan otok kako bi mogao nastaviti sa svojim bolesnim eksperimentima. Otok se nalazi na uu rijeke u podruju zva nom Tigre, oko 50 kilometara od Buenos Airesa. Na vrhu Elitine piramide svjetske manipulacije ezoterijsko se znanje rabi u mrane svrhe pod uplivom svijesti Zatvor skih uvara. Mislim da su ljudi poput Hitlera bili samo marionete koje se koristilo za izazivanje sukoba s drugim marionetama poput Staljina, kako bi se dolo do eljenog poslijeratnog stanja. U toj piramidi najvia Elita dobrano je iznad razina ljudi kao to su Hitler i Staljin. S obzirom na pozadinu nacistikog vjerovanja u ezoteriju, arijske nadljude" i moguu povezanost s priama o Melkedekancima, moje zanimanje po budila je organizacija zvana Raelijanska zaldada (engl. Raelian Foundation). Sjedite joj je u Zenevi u vicarskoj, s ograncima rasprenim diljem svijeta. To je kreacija Claudea Vorilhona Raela, biveg francuskog novinara koji je pisao o motociklizmu. On tvrdi da je stupio u dodir s jednom skupinom vanzemaljaca za koje kae da su Elohim iz Starog zavjeta. Rael kae da su ga odveli na njihov planet i rekli mu da su Elohim genetski proizveli ljudsku rasu. Prema priama iznijetima u anonimnoj anketi pro vedenoj 1960-ih godina - anketi osoba koje su stupile u dodir s vanzemaljcima - oni koje znamo pod imenom Elohim bili su Melkedekanci. Rael tvrdi da je on mesija" Elohima, vodi vodia", a oni su mu naloili, navodi on, da ljudima kae kako trebaju initi sve to im kae da ine. Ti to ozbiljno, Rael? Moj odgovor namijenjen Elohim i

Claudeu bio bi neprimjeren uima mlade publike. Rael (mesija, Vodi Vodia), kae da se Elohim pripremaju vratiti i preuzeti vlast u svijetu. To je neobino slino nacistikom vjerovanju u povratak nadljudi. A to ono Rael kae da Elohim ele? Svjetsku vladu i valutu; da se vojske prestaju meusobno boriti i da se udrue pod stijegom svjetskih policijskih snaga; te da se samo onima za koje se znanstvenim metodama utvrdi da su intelektualno najbistriji dopusti kandidiranje za politike poloaje. Ne samo to, glasat e moi iskljuivo oni koji prou test inteligencije kojeg su osmislili znanstvenici, a mase jednostavno trebaju initi to im se kae, bez prava da odluuju o onima koji e njima vladati. Ni za Raela ni za njegove sljedbenike nisam bio uo sve dok mi izvor blizak britanskoj obavjetajnoj mrei nije rekao da su neki koji stoje iza kampanje da me se oblati kao ,,neo-nacista" nakon prvog izdanja ove knjige povezani sa Zakladom Rael u UK-u. Istoga dana netko mi je dao knjigu Claudea Raela pod naslovom Poruka koju su mi dali vanzemaljci kada su me odveli na svoj planet (The Message Given To Me By Extra-Terrestrials. T\iey Took Me To Tlieir Planet).17 Zaklada Rael odjednom je postala vrlo plaha to se tie simbola na koricama knjige za kojegje Rael rekao daje simbol Elohima. Prvotni znak na koricama prekriven je jednim drugim simbolom. Moda e vam biti jasnije zato kada pogledate Sliku 12. Ezoterijsko znanje i teme vanzemaljskih nadrasa proimaju piramidu Elite ve tisuama godina, sve do dananjih dana. No, uvijek iznova naglaavam da je ezoterijsko znanje neutral no. Ne trebamo se protiviti tom znanju ve njegovom negativnom koritenju. Ono se moe rabiti, i rabi se, u vrlo pozitivne svrhe. Kada ujem kranske istraitelje Novog Svjetskog Poretka kako osuuju sve ezoterijske mislioce i skupine kao zle okultiste" i tovatelje vraga" to, po mojem miljenju, otkriva ozbiljno nerazumijevanje stvarnosti i zadrto pobonitvo koje im ne prilii. Kao to u izloiti detaljnije u zavrnim pogla vljima knjige, pozitivno koritenje duhovnog znanja kljuno je da bismo izgradili bolji svijet kojem teimo i kojeg, ipak, pretvaramo u stvarnost, budite bez brige. Gradimo ga na temeljima ljubavi i potivanja, a to su emocije - energije - koje e raspriti mrak mrnje i nerazumijevanja. U ova posljednja tri poglavlja u glavnim sam crtama iznio strukturu unutar koje se manipulacija koordinira, sredstva kroz koja mrane sile njome upravljaju i mentalni sklop koji takvo ponaanje potie. Sada moemo poblie pogleda ti kako se to oituje u svijetu oko nas i kako to utjee na na svakodnevni ivot.

IZVORI

Enrique De Vicente, The Occult Roots of the New World Order", asopis Exposure,

svezak 1, br.2, str. 10. 2 Alice Bailey utemeljila je kolu misterija. I da ponovim, ne kaem daje ona bila neka negativna sila, ali mislim da su se njenim imenom posluili neki od njenih sljedbenika" u svrhu manipulacije.

247

i istina e vas osloboditi

3 Naveo Francis King u knjizi Satan And Swastika (Mayflower Books, London, 1976.). 4 Naveo J , H. Brennan u knjizi Occult Reich (Futura, London, 1974.) i Francis King u knjizi
Satan And Swastika.

5 Stihovi iz knjige Book Of The Law. Citirao George C. Andrews u knjizi Extra-Terrestrials

Among Us, str. 159-160. 6 Naveo Trevor Ravenscroft u knjizi The Spear Of Destiny, str. 106. 7 Alan Bullock, Hitler, A Study In Tyranny (Pelican Books, London, 1960.). 8 Hermann Rauschning, Hitler Speaks (London, 1939.).

9 Ibid.
1 0 J. H. Brennan, Occult Reich.

11

Rudolph Hess je navodno bio zatoen u zatvoru u berlinskoj etvrti Spandau do

svoje smrti 1987. godine. No, dr. Ewen Cameron, koji je postao CIA-in lijenik za um", rekao je da mu je ravnatelj CIA-e Allen Dulles rekao dajeHess"u Spandauu bio Hessov dvojnik. Kada je Cameron pokuao ustanoviti pravi identitet zatvorenika pregledom ,,Hessa"i lociranjem njegove povrede iz Prvog svjetskog rata, to mu nije doputeno.
1 2 Gerald Suster, Hitler And The Age OfHorus (Sphere, London, 1981.). 1 3 Enrique De Vicente, The Occult Roots of the New World Order", asopis Exposure,

svezak 1,br. 2,(1993.), str. 7.


1 4 Black Magic Holds Sway Over A Paranoid Kremlin", The European (izdanje od 11 .-15.

svibnja 1995.), str. 4.


15

Godine 1965., na primjer, bilderbergeri su se sastali pokraj jezera Como u Italiji,

drevnom stoeru Reda Comocinea, pretea srednjovjekovnih Slobodnih zidara. Dosta sam vremena proveo na jezeru Como 1995. prije nego to sam, tek kasnije, uvidio nje gov ezoterijski znaaj. Meu onima koji su prisustvovali bilderberkom skupu na jezeru Como 1965. bili su princ Philip i lord Mountbatten iz britanske kraljevske obitelji.
16 Secret Societies, str. 325.
17

Claude Vorilhon Rael, The Message Given To Me By Extra-Terrestrials. They Took Me To

Their Planet (AOM Corporation, Tokio, Japan, 1986. Peto izdanje, 1992.).

jedanaesto poglavlje

prijevara s dugovima

N
drugi kako

emogue

je

shvatiti

svjetsku

zavjeru

ukoliko

ne

upoznamo

pozadinu

svjetskog

novanog sustava. Ona se ne ui u kolama, niti e vam istinu rei neki ekono

mist u elegantnom odijelu ili izvjestitelj s televizijskih vijesti. Neki od njih ne znaju

to se dogaa jer su programirani da vjeruju u besmislice obrazovnog sustava, dok jednostavno ne ele da to saznate. Temelji manipulacije kojom se eli uvesti

svjetsku vladu, vojsku, banku i valutu lee na nevienoj lopovtini koju zovemo ban karski sustav. Jednom kada shvatimo na koji nain on funkcionira, lako emo uvidjeti nekolicina moe upravljati ivotima svih ostalih. Ovdje bi vrijedilo ponoviti i

podrobnije iznijeti ono to sam rekao u treem poglavlju. Bankama je dana mo da stvaraju" novac, pod ime se misli na stvaranje" nepo stojeeg novca znanog kao zajam. Njih to ne kota nita, ali istog trena kada taj zajam teoretski nastane, banke na nj mogu zaraunavati kamate. To je sustav koji upravlja ivotima svih nas. No, zadire on i dublje. Kada podignete zajam banka stvara" kredit u veliini tog zajma, recimo 20.000 funti. To je novi" novac, makar postojao samo u teoriji. Ali vi neete otplatiti samo 20.000 funti zato to na taj zajam morate platiti kamate. Kamate nije stvorila" banka, ali negdje ih se mora pronai. Gdje dakle? U bogatstvu i zajmovima koji ve kolaju svijetom. Na taj nain, otkad je nastao taj ludi bankarski sustav, pravo bogatstvo ove pla nete osobi, novca hovo pe usisava bankarski ili sustav To putem im kamata plaenih da na svaku jo pozajmicu vie u svakoj

poduzeu povrh

vladi. ve

omoguuje ime

pozajmljuju jo dublje davanja

nepostojeeg dugove. Nji uo

ovog

pozajmljenog, i

svijet

guraju zajma

nagomilano pojmiti, ali zemlje gotovo i

bogatstvo jedno svijeta. svaku i

poveanu daleko

sposobnost nadmauje posjeduju Bankari

teko

je

drugo U

kapacitete Sjedinjene to

Sjedinjenih Drave,

Drava, kao to i

najbogatije posjeduju kreditne

stvari, na da

banke svijetu.

zemlju

su

nagomilano naftne oruja, to sve

bogatstvo

mogunosti

iskoristili svih

kupe vrsta,

kontroliraju

svjetske

kompanije, proizvoae

multinacionalna lijekova, bi dno i

poduzea politike Istih istinu a

medije, i

proizvoae sve ostalo

politiare,

savjetnike" nekoliko skrivaju njihovu

praktiki i obitelji

im to niza

treba je

da

upravljali

svijetom. Tu

ljudi iza elju i

posjeduju

vrije

posjedovati!

paravanskih za tajnou

organizacija, podravaju sami

kompanija vrijedni divovsku

marionetskih i

direktora,

prezira

mediji mreu

obrazovni banaka,

sustav. naftnih

Rockefelleri kompanija,

Rothschildi

kontroliraju

multinacionalnih

korporacija,

zrakoplovnih

kompanija i desetke drugih organizacija.

i istina e vas osloboditi

Sama Rockefellerova/Rothschildova banka Chase Manhattan ima dovoljnu mo da izazove svjetsku financijsku psihozu. Godine 1995. banka Chase se udruila s Chemi cal Bank koja je sebi ve pripojila kompaniju Manufacturers Hanover. Koncentracija moi je nevjerojatna. Meutim, pravi upravljai tih carstava skriveni su od pogleda javnosti posredstvom raznoraznih predstavnika, zaklada, fondacija i kompanija. Spo sobnost Rockefellera da prikriju razmjere svoje moi upravo je izvanredna. No, ista ta sposobnost kod Rothschilda granii s genijalnou. O sebi se trude promicati sliku, napose poslije Drugog svjetskog rata, sile ija mo opada i koja vie ne igra u prvoj ligi". Glupost. Oni su ta prva liga", uz druge elemente Svjetske Elite. Prema istraivau Novog Svjetskog Poretka Eustaceu Mullinsu,1 Rothschildi i from City" i First City" (engl, first" znai prvi"; op.prev.) u Sjevernoj Americi oznaavaju banke pod njihovim utjecajem iz londonskog Cityja. On kae da su meu njima First City Properties, First City Financial Corporation iz Vancouvera, First City Trust iz Edmontona i First City Development Ltd, a svima rukovodi Sa muel Belzberg. Koordinacija se u najveem dijelu vri preko kompanije Rothschild Inc., iz Rockefeller Plaze u New Yorku, prema Mullinsovim navodima. Rothschildi takoer djeluju preko kanadske kompanije znane kao PowerCorp koja je pak po vezana s tvrtkom Hollinger Group, kanadskim izdavakim carstvom u vlasnitvu elitnog bilederbergera Conrada Blacka. Hollinger Group upravlja nizom svjetskih publikacija, ukljuujui novine Telegraph sa sjeditem u Londonu, a njezini meu narodni savjetnici su Henry Kissinger i lord Carrington, predsjednik Bilderber ke skupine, bivi britanski ministar (lan kabineta) rodbinski povezan s obitelji Rothschild. (Njih su dvojica osnovali svoju vlastitu kompaniju Kissinger Associa tes.) Ovo skrovito umreavanje moi u bankarstvu, politici i medijima omoguuje istoj nekolicini pojedinaca da promiu istu politiku kroz mnotvo naizgled nepo vezanih institucija i organizacija. Nadzirui odobravanje kredita, bankari mogu izazvali privredni procvat ili pro past, u tuzemstu i inozemstvu, kada god poele ostvariti svoje ambicije. Gospodar sku depresiju ne uzrokuje pad potranje roba i usluga. Pa, nisu valjda ljudi odluili da ne ele raditi ili proizvoditi? Gospodarska depresija nastaje kada nema dovoljno komada papira i elektronskog novca" u optjecaju za plaanje roba i usluga. A tko nadzire koliinu novca-zajma u optjecaju? Banke. ele li izazvati depresiju iz nekih skrivenih motiva, kao u predratnoj Njemakoj i SAD-u, one poduzimaju mjere za sma njenje novca u optjecaju. Smanjuju broj zajmova koje daju i podiu kamatne stope. Glavne banke (u vlasnitvu Svjetske Elite) na taj nain ubiru bogate plodove. Ljudi jo uvijek moraju platiti kamate na zajmove podignute prije iskonstruiranog gospodarskog sloma, a ako u tome ne uspiju banke plijene njihovu imovinu i pove avaju, za stotine tisua, broj farmi, poduzea i kua koje su u njihovom posjedu. A sa svakim plaanjem kamata od strane onih koji nastave otplaivati svoje zajmove tijekom krize iz optjecaja se povlai jo vie novca koji se tako ne vraa natrag u gospodarstvo, ime se kriza samo produbljuje.

250

Postupku smanjenja novca u optjecaju i izazivanja ekonomske depresije nepresta no smo svjedoci. Ekonomisti i njihova vjerna publika, politiari i izvjestitelji o pri vrednim pitanjima sve to nazivaju dijelom konjunkturnog ciklusa". Bedastoa. Onu stranu depresiju iz 1930-ih godina kada su ene, djeca i mukarci gladovali u svijetu obilja, uzrokovale su banke koje su povlaile novac iz optjecaja tako to su odbijale davati zajmove. Pa, nisu valjda ljudi odluili da vie nee jesti: jednostavno nisu imali ime kupovati hranu zato to je novac na umjetan nain povuen iz optjecaja. Pre pustit u jednom insajderu" da ukratko izloi situaciju koju sam opisao. Robert H. Hemphill, voditelj kreditnog poslovanja u banci Federalnih rezervi u Atlanti, kae:
,,U potpunosti smo ovisni o poslovnim bankama, stoje nevjerojatna i vrlo zabrinja vajua injenica. Netko mora posuditi svaki dolar kojeg imamo u optjecaju, u goto vini ili putem zajma. Ako banke stvore obilne koliine nepostojeeg novca ivimo u blagostanju; a ako ga ne stvore, gladujemo. Nemamo nikakav pouzdan i trajan novani sustav. Kada ovjek sagleda cjelokupnu sliku na povrinu izranja gotovo nezamisliv ali tragian besmisao naeg beznadnog poloaja. To je najvanija tema koju inteligentna osoba moe istraivati te o njoj promiljati. Ona je toliko vana da itava naa sadanja civilizacija moe propasti ukoliko se s tom situacijom ne upozna vei broj ljudi i ukoliko se greke ubrzo ne isprave."2

Nema novca, reeno je ljudima, da se izgrade kue i nahrani stanovnitvo. No, odjednom, kada je sazrijelo vrijeme za rat Svjetske Elite, novac dostupan za financiranje Hitlera, Japana i ratne industrije u Sjedinjenim Dravama i Velikoj Brita niji slijevao se u potocima. Ljudi esto kau kako za voenje ratova, po svemu sudei, uvijek ima dovoljno novaca. Naravno da ima, jer te ratove ele bankari koji nadziru svjetski gospodarski sustav. Oni ne ele da ljudi imaju primjerene uvjete stanova nja, pun eludac i dobro obrazovanje jer tada bi ljude bilo mnogo tee kontrolirati. Ekonomsku depresiju iz 1930-ih nije okonala toliko hvaljena politika ,,New Deala" Franklina Roosevelta, ve banke koje su novac vratile u optjecaj da bi financirale rat kojeg su upravo bile osmiljavale. Evo jedne od moguih verzija ivota na Zemlji: Nema nikakve potrebe da bilo tko ivi u neimatini, gladi, hladnoi ili bez krova nad glavom. Sve pobrojano dovodi do smanjenog optjecaj komada papira i elektron skih brojki zvanih novac koji cirkulira svijetom i zaraunavanja kamata na iste. Kada bi elja za promjenom postojala mogli bismo to promijeniti ve danas. Svjetskim financijskim sustavom i politikom procvata ili propasti upravlja samo trinaestoro ljudi - lanovi Meunarodne bankovne komisije (engl. International Banking Commission) u enevi u vicarskoj koju je 1972. u ime Elite ustanovio David Rockefeller. Komisija je sastavljena od po dva lana iz amerikih Federalnih rezervi, Engleske banke, sredinjih banaka Njemake, Francuske i vicarske te po jednoga

i istina e vas osloboditi

Slika 13 lana iz Nizozemske, Austrije i Skandinavije. Ta skupina ima vlastitu obavjetajnu agenciju poznatu kao Four-I tj. Cetiri-I: International InteUigence Information In stitute tj. Meunarodni institut za obavjetajne podatke. Tom bankarskom Elitom upravljaju obitelji kao to su Rothschildi, Rockefelleri (Rockenfelderi), Bilti i Goldberzi. S Komisijom je povezana Banka za meunarodna poravnanja (engl. Bank oj International Settlements - BIS), takoer u vicarskoj, zemlji u sreditu Elitine fi nancijske mree. BIS pomae pri koordinaciji politike nacionalnih sredinjih banaka, poput Federalnih rezervi, privatnog bankarskog kartela koji odluuje o gospodarskoj politici i kamatnim stopama u Sjedinjenim Dravama, bez obzira to o tome mislili marionetski predsjednici i politiari (Slika 13). U Fedovom" upravnom odboru ne sjede zvjerke kalibra onih iz BIS-a, no ionako je bitna koordinacija koja se odvija iza kulisa. Federalne rezerve alju svoje predstavnike na sve susrete BIS-a i upisuju njegove dionice.3 Veina ljudi u Americi uope ne zna da su Federalne rezerve priva tna organizacija. Oni misle da (a) vlada nije tako glupa ili pokvarena da privatnom bankovnom kartelu dopusti da upravlja zemljom (krivo!) ili (b) da rije Federalne" znai da su one dio vlade (takoer krivo). Izraz Federalni" koristi se za mnoge Elitine organizacije u SAD-u kako bi se stvo rio privid dravnog vlasnitva. U Ujedinjenom Kraljevstvu prodaje nam se tlapnja da je Engleska banka nacionalizirana i da je stoga pod kontrolom drave. Engleska banka jejedna od arinih toaka Elitine financijske mree. Dokje slubeno djelovala kao privatna banka nalazila se pod kontrolom Rotildskog carstva, a otkad ju je naci onalizirala poslijeratna laburistika vlada i nadalje je pod kontrolom Svjetske Elite te je postala neslubena privatna banka.

Nakon stupanja novog laburistikog ministra financija Cordona Browna (Bil.) na dunost u svibnju 1997., njegov prvi potez bio je doputanje Engleskoj banci da ka matne stope odreuje poput Federalnih rezervi, s t o j e najavljivao dvije godine ranije.1 Nekoliko dana nakon preuzimanja funkcije upravo je to i uinio. Eddie George, gu verner Engleske banke, bivi je lan izvrnog odbora od Elite kontrolirane Banke za meunarodna poravnanja i Meunarodnog monetarnog fonda (MMF-a). Cijela kula od karata, i kontrola nad ovjeanstvom, sagraena je na zaraunavanju kamata na novce. Pitanje kamata pri tome je kljuno. Novac je sasvim u redu ako se rabi samo kao mjera razmjene za robu i usluge. No, kada zaraunate kama te na novac, kojeg veina fiziki ne postoji, javljaju se goleme opasnosti. Tada vie novca moete zaraditi manipuliranjem komadima papira i elektronskih brojki negoli proizvodnjom prijeko potrebnih roba i usluga za ljude kojima su one potrebne. Uz zaraunavanje kamata novac se lijepi na one koji ga ve imaju, a zaobilazi one koji ga nemaju. Kataklizmine drutvene i financijske podjele posljedica su naplaivanja kamata na novac. Proizvodnja se prilagouje pohlepi umjesto potrebama, pa bogati postaju jo bogatiji a siromani jo siromaniji. Ono to ljude najee sprjeava da kupe kuu nije cijena ve injenica da otplaujemo tri ili etiri kue kako bismo mo gli ivjeti u jednoj! U brouri o hipotekama koju je izdala banka National Westminster stoji da u, po dignem li kredit od 50.000 funti, zapravo otplatiti 152.000 funti, stoje cijena tri kue da bi se kupila jedna. Toliko su drski da su na koricama broure napisali: Banka Na tional Westminster. S nama je ivot laki". Zamislile preobrazbu koja bi se zbila kada bi ljudi trebali otplatiti samo glavnicu (bez kamata) za svoju kuu u razdoblju od 25 do 30 godina. Trokovi hipoteke i osnovnog ovjekovog prava (na krov nad glavom) smjesta bi pali za dvije treine. Graditelji bi svejedno bili plaeni jer ih se plaa iz cijene kapitala. Dobavljai materijala takoer bi bili isplaeni, iz istog razloga. Jedini tko bi ostao bez pozamanog plijena bio bi bankar koji trenutno zgre itavo bogat stvo od svake stambene kupnje. Graditelji propadaju a ljudi spavaju na cesti kako bi se aica bankara mogla debljati i bogatiti, postajui sve monija. Nema apsolutno nikakvog razloga da drava ne tiska svoj novac i da ga pozajmljuje ljudima bez kama ta za kupnju mjesta za stanovanje, uz moda malu, jednokratnu naplatu za pokrie administrativnih trokova. To se ne dogaa samo iz jednog razloga: kod politiara svih stranaka ne postoji volja da se to uini jer su pod izravnim nadzorom Elite ili njenih ekonomskih manipulacija. Pogledajte kako bi se oporezivanje moglo uvelike smanjiti, ili ak ukinuti, kada nae vlade - drugim rijeima, ljudi - ne bi otplaivali basnoslovne svote kamata na novac posuen" od banaka. Jedan moj prijatelj iz finan cijskih krugova rauna da za svaku funtu ili dolar koji postoji u gotovini, drugih 30 milijuna postoji (ili, bolje reeno, ne postoji!) u vidu elektronskog kredita". Takav sustav stvaranja duga od strane drave vrlo je dobro opisao pastor Sheldon Emery u svojoj knjizi Bankarima milijarde, narodu dugovi (Billions For The Bankers, Debts For The People:

253

Saveznoj vladi, budui daje potroila vie od onoga to je uzela od svojih graana putem poreza, treba, recimo za ilustraciju, 1 milijarda dolara. Kako ona tog novca nema, jer Kongres ju je liio prava da gastvara", tu 1 milijardu dolara Vlada mora tra iti od tvoraca". Ali Federalne rezerve, privatna korporacija, ne poklanja novac tek tako! Bankari su spremni saveznoj vladi predati 1 milijardu dolara u novcu ili kreditu u zamjenu za vladin pristanak da ga otplati - s kamatama! Tada Kongres ovlauje Ministarstvo financija da tiska 1 milijardu dolara u amerikim obveznicama, koje se potom isporuuju bankarima iz Federalnih rezervi. Federalne rezerve zatim plaaju trokove tiskanja 1 milijarde dolara (oko 1000 do lara) i vre razmjenu. Vlada taj novac sada koristi za plaanje svojih obveza. Kakvi su rezultati te fantastine transakcije? Pa, 1 milijarda dolara u dravnim novani cama doista je plaena, ali Vlada je sada zaduila svoje graane kod bankara za 1 milijardu dolara na koje graani moraju platiti kamate! Od 1913. [kada su stvorene Federalne rezerve] obavljeno je na desetke tisua takvih transakcija, tako da je do 1980-ih godina dug amerike Vlade bankarima narastao na preko 1 bilijun dolara na koje graani godinje moraju plaati 100 milijardi dolara godinje samo za ka mate, bez ikakve nade da e ikada moi otplatiti glavnicu. [Dananji dug daleko je vei]. Dugove e otplaivati naa djeca i nadolazei narataji, do u beskraj! Rei ete: 'Pa to je strano!' Da, jest, ali otkrili smo vam samo dio te prljave prie. Na osnovu takvog groznog sustava te obveznice amerike drave sada su postale 'imovina'banaka u sustavu rezervi koje one tada koriste kao 'rezerve' da bi 'stvorile' jo vie 'kredita' za pozajmljivanje. Sadanje odredbe o 'rezervama' omoguuju im da tu 1 milijardu dolara iskoriste u vidu obveznica kako bi 'stvorile' ak 15 milijardi dolara 'kredita' koje mogu posuivati dravama, opinama, pojedincima i podu zeima. Osim prvotne 1 milijarde dolara mogu imati 16 milijardi dolara 'stvorenog kredita' izdanog u zajmovima na koje naplauju kamate, a njihov jedini troak je onih 1000 dolara za tiskanje prvotne 1 milijarde dolara! Budui da Kongres nije izdao statutarni novac od 1863. ljudi su prisiljeni, da bi imali novac za poslovanje i trgovinu, posuivati 'stvorene kredite' monopolistikih bankara i otplaivati im li hvarske kamate!"5

Izraz statutarni novac" odnosi se na Ustav Sjedinjenih Drava koji kae: Kongres je ovlaten da tiska novac i odreuje njegovu vrijednost". Naalost, bilo sluajno ili namjerno, u Ustavu ne stoji da e Kongres uvijek tiskati novac i odreivati mu vri jednost, i da to nitko drugi ne moe uiniti. Posljedice toga bile su prilino pogubne po Ameriku i po svijet: godine 1910. savezni je dug iznosio samo 1 milijardu dolara ili 12,40 dolara po osobi. Dugovi drave i lokalnih zajednica bili su vrlo mali ili ih uope nije bilo; do 1920., samo sedam godina od uspostave Federalnih rezervi, dug amerike vlade iznosio je 24 milijarde dolara, 228 dolara po stanovniku; godine 1960.

nacionalni dug bio je 284 milijardi ili 1575 dolara po glavi stanovnika; do 1981. dug je premaio 1 bilijun dolara i otada stalno raste. Kada bi itave Sjedinjene Drave bile predane bankarima u svrhu otplate dugova, graani bi bankarima dugovali jo dvije, a moda i tri Amerike!6 Nije bez razloga Thomas Jefferson, jedan od osnivaa SAD-a, rekao:
Ukoliko ameriki graani ikada dopuste privatnim bankama da upravljaju izdava njem njihova novca, prvo inflacijom a zatim deflacijom, banke i korporacije koje e oko... [banaka]... izrasti, oduzimat e ljudima imovinu, a njihova e se djeca jednoga dana probuditi na kontinentu kojeg su osvojili njihovi oci, bez krova nad glavom.'"

U Ujedinjenom Kraljevstvu krajem 1960-ih vlada je plaala milijardu funti godi nje u vidu kamata za zajmove. Do 1993. kamate su narasle na 24,5 milijarde funti. Vlada je posuivala da bi otplatila kamate na prijanje zajmove, dok je glavnica osta la neotplaena. Usporedite te 24,5 milijarde dolara za otplatu kamata s 33 milijarde funti utroenih te godine za zdravstvo i 11 milijardi funti dodijeljenih obrazovanju.8 Imajte obzira, pa se nemojte aliti na manjak kolskih udbenika ili na dotrajale zgra de. Pa i bankari moraju jesti. Osim toga, stvaranjem duga kroz zaraunavanje kamata uspostavlja se struktura kroz koju preuzimanje vlasti u svijetu od strane nekolicine postaje mogue. Banka ri mogu preuzimati poduzea i njima manipulirati odobravanjem ili uskraivanjem zajmova. Prema jednom od uobiajenih scenarija, bankari iz redova Elite, u meu sobnom suglasju, uskrauju zajmove ciljanoj tvrtki ili multinacionalnoj korporaciji. Time se na burzama obara njihova vrijednost. U trenutku kada cijena dionica pada, bankari kupuju velike blokove dionica po najniim cijenama. Bankari odjednom mi jenjaju stav i odobravaju zajam, poveavajui tako dioniku vrijednost kompanije. Banke ili prodaju dionice i ostvaruju pozamanu dobit ili poveavaju svoju mo, tj. kontrolu u upravnom odboru. Kada banke zadobiju kontrolu, to ine? ine sve kako bi kompanija od banke posuivala sve vie i vie, sve dok ne zapadne u tako velike dugove da banke postaju vlasnici cjelokupne njihove imovine. Na taj je nain istih nekoliko ljudi dolo u posjed svih znaajnijih poduzea, medija i ostalog. Naravno, im su postali vlasnici medija bilo im je lako skrivati istinu od lju di i servirati nam lai kojima nas obmanjuju i zbunjuju. Ako ste vi, itatelju, novinar ili zaposlenik banke stanite pred ogledalo i postavite nekoliko pitanja. Ukoliko se ne probudite vaa djeca e se, kao i djeca svih drugih ljudi suoiti s posljedicama Novog Svjetskog Poretka. ivot ljudi najbre bi se poboljao kada bi se stalo na kraj obrau navanju kamata na novac i kada bi drave tiskale vlastiti novac, bez kamata, ili kada bi banke plaale kamate dravi. Neto slino poeo je uvoditi predsjednik Abraham Lincoln s dolarskim novanicama zelene poleine (takozvani ..greenbacks"). Nedugo nakon toga ubio gaje 1865. John Wilkes Booth, navodno agent dinastije Rothschild. Predsjednik John F. Kennedy takoer je predlagao da se to uini i neke od njegovih

255

beskamatnih novanica jo uvijek su u optjecaju. Smaknuta ga je Elita u Dallasu u dravi Teksas 1963. godine. Jo jedna od podvala zloupotrebom tueg povjerenja je inflacija. Reeno nam je da inflaciju uzrokuje previe novca u optjecaju kada je na tritu premalo roba. To se koristi za povlaenje novca iz optjecaja to pak vodi ka gospodarskoj depresiji". Tom se lukavtinom posluio trio Volcker-Reagan-Thatcher poetkom 1980-ih kada je popularna fraza bila inflacija se mora istjerati iz sustava". Kako je mogue da infla ciju uzrokuje previe novca za kupnju premalo robe kada su u svakom ekonomskom procvatu ili depresiji police u trgovinama pune neprodane robe? Osim toga, ako se prodaje vie robe a proizvodnja poveava, zato takozvana ekonomija razmjera ne dovede do sniavanja cijena? Dio svega toga svakako je pohlepa, ali imamo zapravo situaciju u kojoj se previe robe natjeruje s premalo novca u optjecaju. Kamate na novac dovode do umjetnog podizanja cijena, a istodobno se cementira stanje u kojem je raspoloivo premalo novca za kupnju robe. Svaki puta kada banka odobrava zajam ona stvara vie duga negoli je sam iznos zajma. Uzmimo kao primjer ranije spomenuti zajam od 50.000 funti iz banke Wes tminster. Vrijednost zajma je 50.000 funti, ali istovremeno stvoreni dug iznosi 102.000 funti. Da bi zajam otplatio, zajmoprimac mora pronai vie novca - dvostruko, u ovom sluaju - negoli je posudio. Jedini nain da to uini je da zaradi novac kojeg je posudbom stvorio netko drugi. Dugovi graana i drave na taj e se nain vinuti do neba, ali novca za kupnju robe jo uvijek e manjkati jer se vrlo mnogo novca u optjecaju troi za servisiranje duga. U takvim okolnostima, kako nam biva reeno, novana masa u optjecaju mora se smanjiti jer dolazi do poveanja cijena zbog previe novca u sustavu. Glavni razlog poveanja cijena je to to one odraavaju iznos duga kojeg treba servisirati. to je dug vei, to su vie cijene unutar sustava, od materijalnih dobavljaa, preko prije voza, do oglaavanja i trgovina. Kumulativni efekt sveg tog dugovanja odraava se u cijeni proizvoda na policama. Svaki puta kada neto kupite, od truce kruha do Rolls Roycea, vi otplaujete tui dug bankama. Kako ekonomski strunjaci" rea giraju na vie cijene uzrokovane potrebom servisiranja duga? Oni podiu kamatne stope kako bi odvratili ljude od daljnjeg zaduivanja i smanjili koliinu novca u optjecaju. I kakav se uinak time postie? Stvara se jo vei dug medu onim ljudima koji ve servisiraju zajmove. Istovremeno se postie i to da bude jo manje novca dostupnog za kupnju robe. Koju god situaciju imali, nikada se ne dogaa da kola previe novca za premalo robe, osim u sluaju nekih proizvoda i potreptina, s vre mena na vrijeme, zbog mnotva drugih imbenika, ukljuujui pohlepu. Openito je situacija obratna: premalo je novca za previe robe. U ovakvoj situaciji, izmeu procvata ili propasti jedina je razlika u stupnju. Prestanak zaraunavanja kamata na novac snizit e cijene i preobraziti ivote svih ljudi na ovoj planeti. Pa, to onda ekamo?

256

prijevara s dugovima

Brdo od zlata
Stvar koju treba naglasiti su razmjeri bogatstva kojeg je nagomilala Elita putem susta va dugovanja i kamata, kao i kraom svjetskog zlata. Jedan moj izvor koji prouava svjetski financijski sustav radei unutar istoga, kae da koliina zlata kojeg je ukrala Elita, poslije rata u Rusiji i u Japanu, SAD-u i drugim zemljama, iznosi ukupno oko 60 trilijuna dolara. Blago se, kae on, uva u riznici plemenitih metala u Cloutenu nedaleko Zuricha i u slinim riznicama u Umbreai blizu eneve, u Beu te u Rheinu - glavnoj zranoj bazi u Frankfurtu. Tijekom rata Elitino zlato pohranjeno je u ame rikoj vojnoj bazi u Melinomu blizu Dakarte u Indoneziji, gdje ga je uvalo 20.000 vojnika. Moj izvor posjeduje papire koji potvruju mnoge od spomenutih tvrdnji.

Novana policija
Nakon Drugog svjetskog rata, kada su europske nacije bile opustoene sukobom i dugovanjima prema Elitinim bankarima, sljedea faza u svjetskoj dominaciji novca i kredita uvedena je preko grupacija kao to su Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Svjetska banka, Meunarodni monetarni fond (MME) i Opi spo razum o carinama i trgovini (GATT). O uvoenju Svjetske banke, MME-a i GATT-a dogovorili su se britanski i ameriki pregovarai na konferenciji u Bretton Woodsu u dravi New Hampshire 1944. godine. Najutjecajniji u tim pregovorima bili su britan ski ekonomist lord Keynes i ameriki ministar financija Harry Dexter White (CFR) koji e kasnije, s Algerom Hissom, glavnim tajnikom novonastalih Ujedinjenih naro da, biti razotkriven kao komunistiki pijun. Tehniki tajnik u Bretton Woodsu bio je Virginius Frank Coe, slubenik amerikog Ministarstva financija. Imenovanje tajni kom novog MMF-a da bi tijekom svjedoenja pred Kongresom 1952. bilo otkriveno daje takoer i pripadnik komunistikog kruga oko Dextera Whitea! To su bili tipovi koji su stvorili MMF, Svjetsku banicu i GATT. Uloga Svjetske banke (koju ne smijemo brkati sa sredinjom svjetskom bankom) sastoji se u tome da odobrava zajmove dravama za velike kapitalne projekte. Njima se, to im i jest izvorna svrha, financiraju projekti u siromanim zemljama, osmiljeni da zadovolje potrebe multinacionalnih kompanija. U okviru tih projekata provodi se politika protjerivanja ljudi s njihovih ognjita, ime se unitava samodostatni nain ivota i stvara ovisnost o Elitinoj globalnoj ekonomiji. Unitavanje kinih prauma u velikoj je mjeri poinjeno uz pomo zajmova Svjetske banke, a uvijek ga vode, kao to smo vidjeli, osobe imenovane od strane skupina kao to su CFR, TC, bilederbergeri i establiment, s eugenikom kao noseim stupom svoje politike. To subvencionirano unitavanje okolia ima dodatnu prednost za Elitu. Globalnu kontrolu tako lake pra vdaju potrebom da se spasi naa planeta" Jedna od uloga Svjetske banke i drugih svjetskih ekonomskih agencija" jest da omogue bogaenje multinacionalnih graevinskih kompanija kao to je Bechtel Group. Obino se to postie davanjem zajmova zemljama Treeg svijeta za mega gra-

i istina e vas osloboditi

devinske projekte koji lokalnom stanovnitvu ne donosi nikakve koristi nego, naje e, neizmjernu tetu. U travnju 1995. predsjednik Bill Clinton uspjeno je nominirao Jamesa Wolfensohna9 na mjesto novog predsjednika Svjetske banke. Wolfensohn, na turalizirani Amerikanac austrijskog podrijetla, ima savren ivotopis za tu funkciju. Tijekom 1960-ih radio je za banku J. Henry Schrder u Londonu, odakle je preao u Populacijsko vijee, Rockefellerovu organizaciju zaokupljenu kontrolom rasta sta novnitva". Medu ostalim grupacijama Svjetske Elite kojih je bio lan su Rockefellerova zaklada, Institut za napredna istraivanja u Princetonu i Brookingsov institut. Tomu dodajte poloaj u upravnom odboru Bilderberke skupine te njegovo lanstvo u Vijeu za vanjske poslove i Trilateralnoj komisiji, i imate savrenu osobu za mjesto direktora Svjetske banke, pod kontrolom Svjetske Elite. Siguran sam da nita od toga nije utjecalo na odluku" Bilia Clintona da ga nominira! Godine 1992. Wolfensohnje udruio snage s lordom Rodischildom i osnovao konzultantsku tvrtku J. Rothschild, Wolfensohn. Na funkciju upravitelja postavili su Paula Volckera,10 biveg predsje dnika uprave Federalnih rezervi i vodeeg lana Vijea za vanjske poslove, Trilateralne komisije i Bilderberke skupine. Volcker je bio ovjek koji je tijekom 1980-ih pokrenuo katastrofalnu ekonomsku politiku u Sjedinjenim Dravama i UK-u, iji su predvodnici bili Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Meunarodni monetarni fond (MMF) ustanovljen je zato da intervenira kada si romane zemlje u Africi, Aziji i ostatku svijeta u razvoju dospiju u financijske tekoe isplanirane od strane Elite. eljelo se potaknuti i podmititi politiare u tim zemljama da se odreknu samodostatnosti u sferi proizvodnje hrane te da svoje zemlje otvore ulasku multinacionalnih divova u proizvodnji hrane i okolade. Te su zemlje poele izvoziti izobilne komercijalne kulture bogatim dravama, a potom su tim novcem plaale uve zenu hranu iz istih tih bogatih zemalja. Takoer, zemlje u razvoju izvozile su prirodne resurse u bogate zemlje po najniim cijenama, a zatim su natrag kupovale (po najviim cijenama) luksuzne proizvode koje su industrijalizirane zemlje proizvodile s tim pri rodnim resursima. Meutim, ta luksuzna roba odlazi samo malobrojnoj, pokvarenoj politikoj i ekonomskoj kliki u tim zemljama u razvoju. Veina stanovnitva gladuje jer su plodnu zemlju na kojoj se mogu uzgajati prehrambene kulture zaposjele multi nacionalne korporacije. Elitina taktika bila je da gurnu siromane zemlje u dugove te da preuzmu njihove resurse na isti nain na koji su to uinili s multinacionalnim kom panijama i industrijaliziranim zemljama. Kada se te drave nau u financijskim teko ama i kada nisu u stanju otplaivati dugove na scenu stupa MMF koji restrukturira plaanje duga ili nudi nove zajmove kako bi se otplatile kamate na ranije zajmove. Ali, nametnuvi nove dugove, MMF zauzvrat trai da se slijedi njegova (Elitina) ekonom ska politika, tj. kresanje potpora za prehrambenu industriju, zdravstvo i obrazovanje, te uvoz vie resursa i trinih kultura. MMF to nalae svim zemljama u razvoju, ime se stvara zasienje svjetskih trita takvom robom pa cijena pada. Izvoz raste, na tetu obradive zemlje i siromanih ljudi, ali zarada nije nimalo vea. Pobjednici su bogate drave koje svoje izvore i potreptine dobivaju jeftinije. Posljedica toga je da stotine

258

tisua brazilske djece umiru zbog bolesti povezanih s neishranjenou, iako je Brazil drugi najvei izvoznik hrane na svijetu. Kojeg li udesnog naina primjene eugenike i selekcije nebjelakog stanovnitva! Treina brazilskog stanovnitva ivi ispod granice siromatva, a sedam milijuna naputene djece na ulicama prosjaci, krade i snifa ljepilo. I sve to u zemlji koja bi trebala biti medu najbogatijima na svijetu, koja bi se sama mogla prehranjivati bez imalo problema. Njezini problemi nemaju prirodne uzroke. Oni su, poput problema diljem Treeg svijeta, izazvani zato da bi korist izvukla Elita. Ne dajte da vas zavaraju sve te prie o suosjeanju i pomoi prekomorskim zemljama". Svake se godine daleko vie bogatstva iz siromanih zemalja prenosi u bogate negoli obratno. Mi ih iscrpljujemo do smrti. A raspoloiva pomo prekomorskim zemljama nije namijenjena pomaganju zemljama u razvoju. Koristi se za podmiivanje korum piranih politiara, za gradnju infrastrukture potrebne multinacionalnim korporacija ma ili za subvencioniranje industrije u bogatim zemljama, primjer ega je Bechtel koji izvodi graevinske radove kao dio dogovora o pruanju pomoi. Jo jedna injenica o moguem ivotu na Zemlji: Nema nikakvog opravdanog razloga za gladovanje i strane patnje stanovnitva u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. One nisu posljedica prirodnih katastrofa" ve hladnih i sraunatih planova.

Slobodna" trgovina
GATT vodi politiku stvaranja ovisnosti o svjetskom gospodarskom sustavu prisiljavanjem zemalja da uklone trgovinske prepreke. Tu koncepciju slobodne trgovine zagovarao je u pretprolom stoljeu kotski ekonomist Adam Smilh, a osmiljena je, barem jednim dijelom, zato to se eljelo opravdati odbijanje Britanije da prekine izvoz opijuma u Kinu. Pritisak da se prihvati gledite Adama Smitha - kojeg je po dravala Elita - dovelo je do opoziva Zakona o itaricama u svibnju 1846. ime je britanska poljoprivreda ostala nezatiena od uvoza iz prekomorskih zemalja. Bila je to katastrofalna politika, ba kao to su njezini tvorci (poput od Elite kontrolirane Engleske banke i Poslovne banke Baring Brothers) i namjeravali. Slobodna" trgovi na odonda je prela dugi put. GATT-om koordinira Elitina Svjetska trgovinska orga nizacija, sa sjeditem u svom uporitu u vicarskoj. Pretpostavljam da je logino da se koordinacija Elitinih banaka i trgovinske politike vodi iz iste zemlje. Zemlje koje uvode carinske pristojbe na uvezenu robu kako bi se zatitili domai proizvoai loa su vijest za Novi Svjetski Poredak. Takve su zemlje daleko manje ovisne o globalnom sustavu jer za sebe proizvode ono to njenom stanovnitvu treba. Trgovina se, u tom smislu, temelji na zajednikoj koristi, a ne na naelu pobjednik dobiva sve". U prvim godinama postojanja Sjedinjenih Drava, drava je glavni prihod ostva rivala od carinskih pristojbi, 'laa se smatralo da bi, ako se roba ve uvozi, svi od toga trebali imati koristi. GATT, Europska unija, Sjevernoamerika zona slobodne trgovine i nova Azijsko-pacifika zona slobodne trgovine (APEC) osmiljene su zato da unite tu zatitu i stvore ovisnost o globalnom sustavu kojeg kontrolira Elita. Po-

259

sljednjih je godina sve oitija tenja Elite da uniti raznovrsnost proizvodnje u svim zemljama te da ih uini ovisnima o uvozu osnovnih proizvoda. Britanske konzervativne vlade Margaret Thatcher i Johna Majora svoju su ulogu u tome savreno odigrale. Samoubilaki monetarizam" iz doba Thatcher i Reagana upropastio je raznorodnost domae proizvodnje, dok je valom privatizacija" u UKu i drugdje vlast nad osnovnim uslugama poput opskrbe vodom, strujom i plinom prebaena u Elitine ruke, poesto i uz velike dravne dotacije. Posljedice su sada vi dljive svima osim najzagriljivijim tupanima. Mediji, meutim, promiu slobodnu trgovinu" kao dobru stvar, a protekcionizam" kao lou. Progutali su priu koju im prodaju ekonomisti, politiari i sveuilini profesori, a oni ju prodaju svima drugima, odnosno javnosti. Sjeam se, kada se pregovaralo o najnovijem sporazumu GATT-a (takozvani uru gvajski krug razgovora"), kako su u Britaniji poznati spikeri veernjih TV-vijesti priopavali publici, govorei svojim najzabrinutijim i najzloslutnijim glasom, da su pregovori prekinuti. Svi bismo se, kako nas se nastojalo uvjeriti, trebali zabrinuti jer ako se ne postigne novi GATT - Opi sporazum o carinama i trgovini, uslijedit e gospodarska nona mora. Istina, ali nona mora za Svjetsku Elitu, a ne za obine ljude. Glavnog ravnatelja GATT-a, Petera D. Sutherlanda (Bil., TC, Kom. 300)postavili su pred kamere da svijetu priopi kako je od presudnog znaaja da efovi drava postignu sporazum. Sutherlanda, biveg lana Europske komisije i predsjednika od Elite kontroliranih Zdruenih irskih banaka (Allied Irish Banks), Bilderberka je skupina dobro podu ila svojim stajalitima po tom pitanju. Njihovom je sastanku prisustvovao u lipnju 1994. u Finskoj, a zatim i u vicarskoj 1995. Naravno, na koncu je GATT dogovoren i usvojen u Kongresu i parlamentima drava, kako od strane vlaajuih struktura tako i od oporbe" jer golema veina politiara svih stranaka ili su suvie naivni da bi vidjeli dalje od svoga nosa (veina njih), ili im je glavna strategija poznata (raz mjerno malo njih). Svjetska trgovinska organizacija ovlatena je da namee sankcije zemljama koje podiu barijere protoku slobodne trgovine". Kada je takav sporazum napokon postignut, Elita je jamano doivjela orgazam. Kojeg li sredstva za kontrolu svijeta! Slobodna" trgovina je sloboda jaega da iskoritava slabije. To je sredstvo po mou kojega multinacionalne korporacije, potpomognute svojim vladama preko inozemnih prorauna za pomo i drugih tajnih kanala, provode kartelizam" protiv interesa opeg stanovnitva. To je sloboda da se stvori ovisnost o sustavu kojim upra vlja nekolicina, i da se tom ovisnou manipulira po volji. Sloboda da se proizvodnja premjesti iz industrijaliziranih zemalja s visokim nadnicama u radionice Treeg svi jeta s tekim radnim uvjetima gdje se bezobzirno eksploatira domae stanovnitvo. Sloboda da im se otima plodna zemlja i da se, takoer, unitava industrija i dohodak ljudi u razvijenom svijetu. inei to, Elita izaziva gnjev, oaj i podjele, savreni spoj za manipulaciju. To vam je, prijatelji dragi, slobodna" trgovina o kojoj nam ekonomisti,

politiari i novinski izvjestitelji govore da nam oajniki treba jo vie. Rije koja mi je sada pala na pamet ipak u zadrati za sebe.

Naftni kartel pod nazivom Sedam sestara


Osim banaka, tu su i naftne kompanije koje su u vlasnitvu istih ljudi. One su odgo vorne za nebrojene dravne udare i sukobe te za grotesknu manipulaciju suverenih drava. Nafta je, jo 1882. godine, imala malu komercijalnu vrijednost. Osim u svje tiljkama njena je primjena bila vrlo ograniena. William Doktor" Rockefeller tako er je propagirao naftu, za 25 dolara po pinti (oko pola litre; dp. prev.) kao lijek pro tiv bradavica, zmijskih ugriza, raka i spolne nemoi". Njegov sin John D. Rockefeller 1853. je osnovao kasnije zloglasnu tvrtku Standard Oil Company kako bi gorivom opskrbljivao rastue trite parafinskih svjetiljki i eksploatirao mnogo vee mogu nosti, kako se tvrdilo, tvari koja curi kroz stijene i procijepe na Zemlji. S pojavom i razvojem motora s unutarnjim izgaranjem vrijednost nafte stubokom se promijenila. Kao i svjetska ekonomija i politika. Britanski admiral lord Fisher bio je jedan od prvih koji je uoio znaaj nafte za vojsku a kasnije, kao Prvi pomorski lord, poveo je raspravu o tome kako pribaviti naftu za britansku mornaricu u zemlji koja u to vrijeme nije imala vlastitu naftu. Kao i obino, odgovor je bio: ako nemamo svoje, uzet emo tuu. Australski inenjer, geolog i predani kranin po imenu William Knox dArcy pronaao je naftu sjeverno od Perzijskog zaljeva, na podruju dananjeg Irana. Od iranskogje aha otkupio prava na eksploataciju nafte za 20.000 dolara te je utanaio dogovor da e plaati 16% tantijema od prodaje. Prema ugovoru, dobio je (on i svi njegovi nasljednici, batinici i prijatelji") iskljuiva prava na eksploataciju perzijske nafte sve do 1961. godine. Britanska tajna sluba, u ime vlade, otpravila je pijunskog asa" Sidneya Rcillyja sa zadatkom da smicalicama navede dArcyja da svoja prava prenese na Britance. Reilly (pravim imenom Sigmund Georgijevi Rosenblum iz Odesse u Rusiji) predstavio se kao sveenik te je dArcyja uvjerio da svoja iskljuiva prava na perzijsku naftu prepie na jednu kransku" organizaciju pod na zivom Anglo-Persian Oil Company. Poetkom 1913. na nagovor Winstona Churchilla, Fisherovog nasljednika na poloaju Prvog pomorskog lorda, Asquithova je vlada u tajnosti kupila veinsko vlasnitvo u Anglo-Persian Oilu. Danas nam je ta kompanija poznatija po imenu British Petroleum - BP. Bogatstvo te kompanije poiva na djelo vanju agenta Britanske tajne slube, zloglasnog pijuna Sidneyja Reillyja koji je lagao jednom lakovjernom ovjeku i obmanuo ga manipulirajui njegovim bogobojaznim kranskim uvjerenjima. No, takvo ponaanje nimalo ne odstupa od ponaanja BP-a tijekom svih ovih godina. Izmeu naftnih kompanija i naftom bogatih zemalja godinama se vodi bitka za prevlast nad naftnim resursima, to je dovelo do sukoba irom Europe i Srednjeg istoka. Britanija je odgovorna za poticanje ratova na Balkanu, u Turskoj i Bugarskoj prije 1914., ime je eljela onemoguiti i sabotirati izgradnju njemake eljeznike trase od Berlina do Bagdada" jer bi ova ugrozila britansku mo na Srednjem istoku.

Britanci su, posredstvom svoje kontrole nad Kuvajtom, nastojali sprijeiti dovrenje eljeznike pruge od Bagdada do Perzijskog zaljeva. Posluivi se silom i korumpira nim eicima, britanska je vlada nesmiljeno prigrabila kontrolu nad arapskim zemlja ma i njihovim zalihama nafte. Time je na Srednjem istoku utrt put sukobu kojem smo otada svjedoci, a stvaranje drave Izrael bilo je dio strategije zavadi pa vladaj" utemeljene na kontroli nafte. Razumijete li sada zato su danas Arapi tako gnjevni na ono to s punim pravom doivljavaju kao zapadnjaki imperijalizam? Toga im je preko glave. Druga naftna kompanija kojom je upravljala britanska vlada bila je Royal Dutch Shell12 koju je, gledano izvana, vodio sir Henry Deterding (Kom. 300), naturalizira ni Britanac nizozemskog podrijetla. U stvari, njome je upravljala skupina stranaka koje su glasale u korist britanske vlade. Prikrivenom podrkom i vodstvom od strane britanske vlade, Shell se preobrazio u svjetsku kompaniju koja je ugrozila Rockefellerov Standard Oil, ak i u njegovom vlastitom dvoritu, u Americi. Deterding je jo jedna osoba koju se esto povezuje s potajnim financiranjem Adolfa Hitlera, a jedan od veih buduih dioniara Shell Oila bit e princ Bernhard, jedan od predsjednika i utemeljitelja Bilderberke skupine. U svibnju 1933. Deterding je ugostio Hitlerovog izaslanika Alfreda Protokola" Rosenberga na svom posjedu nedaleko od dvor ca Windsor. Istraiva Oswald Dutch tvrdi da su 1931. godine Deterding i njegovi podupiratelji (obitelj Samuel) Hitleru dali 30.000.000 funti. Naposljetku su - potkraj 1920-ih - ratovi za naftu" izmeu suparnikih kompanija okonani sporazumom potpisanim u Achnacarryju, kotskom zamku sir Henryja Deterdinga. Tako je nastao anglo-ameriki naftni kartel koji je kasnije bio poznat pod nazivom Sedam sestara. Sastanak izmeu Deterdinga, Johna Cadmana iz Anglo-Persian Oila (BP-a) i dobrog prijatelja Franklina D. Roosevelta Waltera Teaglea iz Rockefellerovog Standard Oila (Exxona) odran je u tajnosti, pod krinkom lova na tetrijebe. Otada je kartel Sedam sestara radio kao jedna cjelina, elei nadzirati cijene i zalihe te zadovoljiti vlastite gnjusne ambicije. Ona krajnja kontrola u rukama je Elite. Sedam sestara danas ine Shell, BP, Esso/Exxon (Standard Oil iz New jerseyja), Gulf, Mobil, Standard Oil of California (SOCAL) i Texaco. Ovo vidljivo spajanje interesa i strategija odraavalo je u odreenom stupnju poratne integracije banaka, ime su stvoreni divovi poput Rockefellerove banke Chase Manhattan, nastale fuzioniranjem s Bank of Manhattan Kuhna Loeba (Rothschiida). I naftna je industrija bila podijeljena izmeu Rockefel lera (Rockenfeldera) i Rothschiida. Shell i BP bih su, i do danas ostali, dio strukture moi koja je ukljuivala britansku vladu, Ministarstvo vanjskih poslova i obavjetajne agencije. Primjera ove meupovezanosti vlade, naftnih kompanija i obavjetajne agencije ima bezbroj. Godine 1941. Britanci i Rusi napali su neutralni Iran pod besmislenom izlikom da se ondje nalazi nekoliko njemakih inenjera. Nema to nikakve veze s kontrolom naftnih zaliha Ira na. Ma kakvi. Vojne postrojbe, potpomognute manjim indijskim i amerikim snaga ma, preuzele su nadzor nad zalihama ivenih namirnica te zemlje, zbog ega je de-

setke tisua Iranaca umrlo od gladi. Broju mrtvih pridonijeli su i tifus te crijevni tifus, kao i koritenje eljeznikog prijevoza za otpremanje zaliha dogovorenih po naelu zajma-najma u Rusiju, zbog ega naftno gorivo nije doprlo do iranskog stanovnitva tijekom strane zime na prijelazu 1944. na 1945. godinu. Takve su drave donosile presude o ratnim zloinima u Nurembergu. Kao odgovor na to, Iranci su u travnju 1951. za premijera izabrali dr. Mohammeda Mossadegha, vodu nacionalista. On je uspostavio politiku nacionalizacije cjelokupne proizvodnje nafte, uz odgovarajuu naknadu stranim naftnim kompanijama. Iranska je vlada zajamila Britaniji opskrbu u dotadanjem opsegu, kao i upoljavanje britan skih radnika u Iranu. A britanska je vlada odgovorila nametanjem ekonomskog gue nja Irana, zamrzavanjem njegove imovine u britanskim bankama, uvoenjem punih sankcija i embarga na iransku naftu. Ovo su podrale i ostale lanice kartela Sedam sestara. Mossadegh se 1953. uputio u Ujedinjene narode gdje je prosvjedovao protiv takve politike, ali Vijee sigurnosti, uglavnom sastavljeno od Amerikanaca i Brita naca, o prosvjede se ogluilo. Pomo je potom pokuao potraiti u Washingtonu, no opet bez uspjeha. SAD je u Iran poslao posrednika" s delegacijom prepunom ljudi povezanih s amerikim naftnim kompanijama. A tko je taj posrednik" bio? Opet onaj isti tip... W. Averell Harriman. On je smatrao da Iran treba prihvatiti britanska stajalita, tj. stajalita premijera Winstona Churchilla, njegovog starog prijatelja. Ma da? Ne bih to nikada pogodio, a vi? Premda su se britanski i ameriki tisak dohvatili blaenja Mossadeghove linosti i grubog iskrivljavanja situacije, Iran je ipak dobio taj sluaj, zahvaljujui Mossadeghovoj rjeitosti pred Svjetskim sudom, lanovi za njegovu propast, meutim, ve su bili nainjeni. Njegove molbe SAD-u za ekonomsku pomo odbio je predsjednik Dwight Eisenhower (CFR) na savjet svog ministra vanjskih poslova Johna Fostera Dullesa (CFR), i njegova brata, efa CIA-e Allena Dullesa (CFR). Braa Dulles, u dogovoru s Britanskom obavjetajnom slubom, uvjerila su Eisenhowera da Mossadegha treba svrgnuti. Sedamnaest glavnih lanova Eisenhowerove administracije bili su lanovi Vijea za vanjske poslove. Norman Schwartzkopf, stariji, otac Bijesnog Normana" proslavljenog u Zaljevskom ratu, uvrstio je veze s brojnim pripadnicima iranske vojske kada je tijekom rata obuavao neke od njihovih generala. Nudio je tim ljudima mo ako Mossadegha zbace s vlasti. Dravnim udarom, kojeg su organizirali Britanska obavjetajna sluba i CIA, uz kodni naziv Operacija AJAX, Mossadegh je u kolovozu 1953. svrgnut. Bri tanija i SAD postavile su, kao svoju marionetu, iranskoga aha, da bi ga iste te sile uklonile s vlasti dvadeset i pet godina kasnije i zamijenile ga ajatolahom Homeinijem. To je bio dio Elitine strategije svoda krize" na Srednjem istoku kojom je zajameno da e arapske drave ostati podijeljene kako bi se njima lake vladalo. ah je obrnuo Mossadeghovu politiku i denacionalizirao iransku naftnu industriju. On i CIA ta koer su oformili SAVAK, jednu od najokrutnijih obavjetajnih agencija na svijetu. Njegove operativce obuavala je CIA, a svoje su rtve podvrgavali gnjusnim muenji-

ma i utamnienju bez suenja. Negdje od 1957. SAVAK je uspostavio bliske odnose s obavjetajnom rukom Izraela/Svjetske Elite, Mossadom, koji je takoer obuavao SAVAK-ove ljude. A vi ste mislili da su Izrael i Iran na suprotnim stranama? Ne, na samom vrhu hijerarhije nisu. Jo jedan hrabar ovjek koji se suprotstavio kartelu Sedam sestara bio je Enrico Mat tel, voa najvee talijanske ne-komunistike organizacije u Drugom svjetskom ratu. Upravo je Mattei skovao izraz Sedam sestara. elio je da Italija bude samodostatna, neovisna od anglo-amerikog naftnog kartela. Kao direktor dravne energetske tvrtke ENI razgranao je mreu benzinskih crpki irom Italije koje su konkurirale Shellu i Essu. Uskoro je slino postupio s rafinerijama, jednim velikim kemijskim pogonom, tankerskom flotom i podrunicom jednog inenjerskog poduzea. Poeo je pregovarati s egi patskim predsjednikom Gamalom Abdelom Nasserom i iranskim ahom, kojima je ponudio 75% sveukupne dobiti. Mattei je ugrozio monopol Sedam sestara kao nitko do tada, a vea konkurencija dovela je do snienja cijena benzina u Italiji za etvrtinu. Kap kojaje za Sedam sestara prelila au bio je odlazak Matteija u listopadu 1960. u Moskvu na pregovore o mogunosti iskoritavanja golemih naftnih polja u Sovjetskom Savezu. Istog mjeseca dvije godine kasnije, u jeku izgradnje cjevovoda kojim bi potekla nafta iz sovjetskih naftnih izvora, Enrico Mattei je poginuo kada se njegov privatni zrakoplov sruio, letei sa Sicilije, postojbine mafije, u Milano. Optube o namjernoj sabotai uju se i danas. elnik CIA-inog ureda u Rimu Thomas Karamessines koji e kasnije pomoi pri organiziranju udara protiv ileanskog voe Salvadora Allendea odmah nakon te ne sree otputovao je iz Italije bez ikakvog objanjenja. Tadanji direktor CIA-e, Malteki vitez John McCone posjedovao je dionice Standard Oil of California, poznatijeg kao Chevron, u vrijednosti od preko milijun dolara. U vremenu koje je prethodilo njegovoj smrti, Mattei je dogovarao sastanak s predsjednikom Kennedyjem koji je, prema nekim istraivaima, vrio pritisak na naftni kartel da zakljui sporazum s Talijanima. Godinu dana kasnije ubijen je i sam Kennedy. Naftne kompanije, vlade, obavjetajne agencije, banke, multinacionalne korporacije, mediji nerazdvojivi su jer su svi u posjedu ili pod nadzorom iste sile. Obavjetajne agen cije rade za interese naftnih kompanija i obratno. Znalo se da je sir Henry Deterding bio povezan s Britanskom obavjetajnom slubom, kao i Weetman Pearson (kasnije lord Cowdray) koji je svoje naftne interese u Mexican Eagleu prodao Deterdingovom Shellu. Pearson (Kom. 300) je pomou te dobiti osnovao Zakladu Pearson koja u svom vlasnitvu dri asopis The Economist i London Financial Times. Takoer ima i znatniju koliinu dionica meunarodne poslovne banke Lazard Freres. Pokretanjem The Eco nomista 1843. godine eljelo se izvriti pritisak za ukidanjem Zakona o itu i uvoenje slobodne" trgovine.

Potresi na tritu nafte


Elita je koordinirala jedinstvenu sveobuhvatnu politiku preko mnogih elemenata u piramidi. U kakvom suglasju djeluju banke, naftne kompanije i polia razliitih

tiari najbolje pokazuju skokovi cijena nafte tijekom 1970-ih. Prema jednom dije lu Sporazuma iz Bretton Woodsa iz 1944. godine, dolar je trebalo uiniti glavnom svjetskom valutom i povezati njegovu vrijednost sa zlatom. Odlueno je da 35 dolara ima vrijednost unce zlata i da se ameriko zlato moe otkupiti za dolare. No, tijekom 1970-ih vlada Sjedinjenih Drava se nala u velikim tekoama jer se tolika koliina dolara razmjenjivala za zlato da amerike rezerve nisu bile dostatne. Jedan moj pri jatelj, ameriki financija koji ima brojne veze na visokim poloajima u SAD-u, kae da od tog vremena zlata u Fort Knoxu ima malo ili ga uope nema, mada se to oito zatakava. Predsjednik Richard Nixon odluio je obustaviti politiku razmjene dolara za zlato. Time je u svjetski financijski sustav (tj. one njegove kotaie koji za to nisu saznali ranije) unesena pomutnja. Nixon je donio takvu odluku posluavi savjete svog glavnog savjetnika za dravni proraun Georgea Shultza (CFR, TC, Bil., Kom. 300 i kasnije Kissinger Associates), Paula Volckera (CFR, TC, Bil. i budui ravnatelj Federalnih rezervi) i Jacka F. Bennetta, budueg direktora Rockefellerovog Exxon Oila. Naravno, u to je vrijeme Nixonu za vrat puhao Henry Kissinger. Drugi arhitekti Nixonove politike bile su financijske institucije i poslovne banke iz Cityja, poslovnog sredita Londona. City" je preplavljen Slobodnim zidarstvom i nije nikakva sluajnost da tako mala zemlja ima tako velik utjecaj, putem institucija Cityja, na svjetsko gospodarstvo. Slo bodni zidari, osobito oni iz redova Prosvijetljenog Slobodnog zidarstva, upravljaju Cityjem i britanskom vladom, bez obzira koja je stranka nominalno na vlasti". Meu glavnim likovima u manipulaciji Nixona u to doba bili su poslovni bankari, sir Siegmund Warburg, Edmond de Rothschild i Jocelyn Hambro (Kom. 300).13 Dolar je revaloriziran na 38 dolara za uncu zlata, ali sada je to bilo samo teoretski, zato to se dolare nije moglo otkupiti za zlato. Ovime je stvoreno takozvano eurodolarsko trite kako bi se lake nadzirala ulaganja dolara koji su u ogromnim koliinama pritjecali u Europu, a kojima se ranije kupovalo ameriko zlato. Eurodolarsko trite temeljilo se na londonskim financijskim centrima koji su ostvarivali goleme prihode od svoje sluajne" dobiti. Lord Roll od Ipsdena (tadanji sir Eric Roll), bio je jedan od onih to su tu situaciju iskoristili do maksimuma i uprihodili ogromne svote novca za S. G. Warburg. Roll je bivi predsjednik Bilderberke skupine, trilateralist, lan Komiteta 300 i lan odbora tvrtke Kissinger Associates. Ti su dogaaji izazvali pad vrijednosti amerikog dolara, ali razdvajanje dola ra od njegove razmjene za zlato bila je samo prva faza Elitine strategije. U svibnju 1973. lanovi Bilderberke skupine sastali su se najednom otoku kod Saltsjoebadena u vedskoj u vlasnitvu vedske bankarske obitelji Wallenberg (Kom. 300). Pod predsjedanjem princa Bernharda sastanak je okupio 84 vodea financijska i politika manipulatora. Meu njima su bili: lord Roll od Ipsdena iz S. G. Warburga; Henry Kissinger; Robert O. Anderson, vlasnik Atlantic Richfield Oila; sir Eric Drake, pred sjednik BP-a; Sir Dennis Greenhill, direktor BP-a; Rene Granier de Lilliac, iz French Petroleuma; Gerrit A. Wagner, predsjednik Royal Dutch Sheila; Olof Palme (Kom.

300), vedski premijer koji e kasnije biti ubijen; George Ball iz Lehman Brothersa; David Rockefeller iz banke Chase Manhattan; Zbigniew Brzezinski, direktor novo stvorene Trilateralne komisije i budui savjetnik za nacionalnu sigurnost Jimmyju Carteru; Giovanni Agnelli, vlasnik Fiata; Helmut Schmidt, njemaki ministar finan cija; Otto Wolff von Amerongen iz njemake Trgovake komore; i barun Edmond de Rothschild. Britaniju su ondje predstavljali Denis Healey iz Laburistike stranke i konzervativac Reginald Maudling, jo jedan redovni bilderberger tijekom 1960-ih i 70-ih. Sastanakje organizirao Robert D. Murphy koji je 1920-ih godina, kao ameriki konzul u Miinchenu, pisao pozitivne izvjetaje o Adolfu Hilleru." Na tom sastanku jedno e izlaganje imati utjecaja na cijeli svijet. Walter Levy, slubeni ekonomist amerike vlade za naftna pitanja u Marshallovom planu nakon rata, iznio je prijedlog da se cijena nafte povea za 4 0 0 % . S a m o pet mjeseci kasnije, u listopadu 1973., izbio je Jomkipurski rat16, kada su Egipat i Sirija neuspjeno napali Izrael. Arapima je to posluilo kao izlika da uvelike poveaju ci jenu nafte, smanje proizvodnju i najave naftni embargo protiv SAD-a zbog njegove podrke Izraelu. Svjetsko gospodarstvo iznova je baeno u vrtlog boli i previranja. U Britaniji se prelo na trodnevni radni tjedan kako bi se sauvale zalihe goriva, a mili juni ljudi irom svijeta izgubili su posao i sredstva za preivljavanje. Siromane zemlje Treeg svijeta bile su oajne to ih je inilo otvorenima za sljedeu fazu strategije - neotplativi dug. Planer Jomkipurskog rata bio je ameriki savjetnik za nacionalnu sigurnost i ministar vanjskih poslova Henry Kissinger. Naizmjenina diplomacija" (engl, shuttle diplomacy) po kojoj je postao poznat i vrlo cijenjen bila je, zapravo, poli tika pogrenog prikazivanja poloaja jedne strane drugoj, inei tako rat neizbjenim. Upravo je to Kissinger uinio posredstvom izraelskog veleposlanika u Washingtonu Siniche Dinitza i njegovih diplomatskih veza u Egiptu i Siriji.17 Pogledajte za koje je ratove i teror odgovoran Kissinger i potom se prisjetite d a j e iste te godine, 1973., Kissinger dobio Nobelovu nagradu za mir! Nema nieg boljeg od Nobelove miro vne nagrade da se sakrije pravo stanje stvari. Pogledajte neke od drugih dobitnika te nagrade i odabir trenutka da se nagrada dodijeli. Kako doi do Nobelove nagrade? Jednostavno, potajnim manipulacijama izazovete neki rat, a potom primite pohvale to ste ga zaustavili. Kako l i j e prikladno da se Alfred Bernhard Nobel, po kojemu je ta nagrada nazvana, obogatio nakon stoje otkrio dinamit i proizvodio eksplozive! Bilderberka je skupina postigla svoj cilj: ogroman rast cijena nafte, a sve sku pa je tako dobro izvedeno da su manipulatori za to mogli okriviti nekoga drugoga - arapske zemlje proizvodaice nafte. To je prijeko potreban sastojak u svakoj stra tegiji Elite. Izazovite ovakve ili onakve dogaaje, ali pronaite nekoga drugog kao krivca tako da vi, neduna strana", moete istupiti s rjeenjima" za probleme koje ste sami potajno stvorili. Sve je to odavno isplanirano. Pogledajte slijed dogaaja: tijekom 1972. i 1973., prije izbijanja Jomkipurskog rata, multinacionalne kompanije u SAD-Li, poput Rockefellerovog Exxona, smanjivale su opskrbu i proizvodnju siro ve nafte na domaem tritu, sniavajui vrijednost dionica na alarmantnu razinu u

prijevara s dugovima

trenutku arapskog naftnog embarga i velikog poveanja cijena za koje su znali da se planiraju krajem 1973. godine. Odrijeene ruke da to uine naftnim je kompanijama dao Nixon na savjet svojih pomonika, medu kojima su bili Henry Kissinger i George Shultz. U veljai 1973. Kissingera, Shultza i Johna Ehrichmana (koji je bio umijean u aferu Watergate) Nixon je imenovao energetskim triumviratom", a oni su kasnije uinkovito kontrolirali ameriku energetsku strategiju. Tri mjeseca kasnije odran je onaj sastanaka bilderbergera na kojem je odlueno o 400-postotnom poveanju cijena nafte. Pet mjeseci kasnije dogodio se Jomkipurski rat te rast cijena i naftni em bargo protiv SAD-a. Uz vrlo oskudne zalihe domae nafte ameriko je gospodarstvo doivjelo slom. Svi ti dogaaju savreno su se jedan s drugim poklapali. Ne smijemo podcijeniti ulogu Britanije u ovoj prii. Diplomatski izvori citirani u knjizi Stoljee rata ("engl A Century Of War) kau da su Britanci i Kissinger radili rukom pod ruku u nebrojenim tajnim projektima kojima su manipulirali dogaajima u drugim suverenim dravama. Britanci su, znate, bili vrlo promuurni", navode ti izvori. Kanili su pustiti Amerikance da za njih obave prljave poslove i preuzmu krivicu, dok su oni vrlo uinkovito radili na jednoj diskretnijoj razini... (preko)... Chatham Housea..."18 Pogledajte takoer stoje sam Kissinger rekao u govoru u Kra ljevskom institutu za meunarodne poslove u Chatham Houseu 10. svibnja 1982. Govorei o posebnoj naravi anglo-amerikog odnosa rekao je:
Naa poslijeratna diplomacija prepuna je anglo-amerikih 'dogovora' i 'sporazuma', ponekad o kljunim pitanjima koja nikada nisu unesena u slubene dokumente... Britanci su bili tako neusiljeno susretljivi da su postali sudionici u unutarnjim ame rikim raspravama u razmjerima kakvi dosad, izmeu suverenih nacija, vjerojatno nisu zabiljeeni. U vrijeme moga mandata Britanci su igrali jednu od vodeih uloga u odreenim amerikim bilateralnim pregovorima ... Dakle, za moga boravka u Bi jeloj kui britanskom Ministarstvu vanjskih poslova davao sam potpunije obavijesti i bolje sam s njim suraivao nego s amerikim Ministarstvom vanjskih poslova.

Tijekom pregovora koje sam vodio oko Rodezije radio sam na temelju britanskog nacrta sporazuma s britanskim pravopisom, ak i kada nisam dokraja shvaao ra zliku izmeu radne verzije dokumenta i onoga kojeg je odobrio kabinet. Takva se bogata suradnja nastavila sve do dananjih dana...'"9

Britanski ministri vanjskih poslova ukljueni u pregovore o povlaenju Ujedinje nog Kraljevstva iz Rodezije bili su David Owen, tada jedan od vodeih ljudi Laburi stike stranke i lan Trilateralne komisije godinu dana nakon odlaska s dunosti te... lord Carrington, sadanji predsjednik Bilderberke skupine, trilateralist i lan upra vnog odbora te jedan od osnivaa tvrtke svog prisnog prijatelja Kissinger Associates. Vrijedi zabiljeiti jo jednu posljedicu: zbog skokovitog rasta cijena nafte odjednom je BP-u, Royal Dutch Shellu i ostalima postalo daleko isplativije eksploatirati britan

ske naftne rezerve u Sjevernom moru. U sijenju 1974. Kissingerova marioneta koja to nije eljela biti, iranski ah zahtijevao je i postigao jo jedno 100-postotno povea nje cijena nafte od strane Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC). Poveanje od 400% kojeg je ranije izglasala Bilderberka skupina je ostvareno.

Dug Treeg svijeta


to su to Elitini bankari i naftne kompanije dobili udarom na cijene nafte? Novac, mo i umjetno izazvanu ovisnost za veliki dio ovjeanstva. Gospodarski slom omoguio je bankama da steknu jo vee koliine zemlje, poduzea, ljudi i jo veu kontrolu, a njihove naftne kompanije poslovale su s ogromnom dobiti. Go dine 1974. Exxon, u vlasnitvu Rockefellera, preuzeo je primat General Motorsu i postao najvea amerika korporacija. Ali prava motivacija krila se mnogo dublje. Prema jednom dijelu zakulisnog dogovora s arapskim proizvoaima nafte, veli ki se postotak milijardi dolara koje su Arapi dobivali u vidu izvanrednih prihoda trebao ulagati u Elitine svjetske banke. Glavni primatelji takve dobiti bile su ban ke Chase Manhattan, Citibank, Manufacturers Hanover Trust, Bank of America, Barclays, Lloyds i Midland. Potom su se latili ulaganja" tih ogromnih prihoda u siromane zemlje u Aziji, Africi i Junoj Americi koje su bile prisiljene posuivati kako bi sprijeile pojavu gladi nakon udara na cijene nafte. U tome je prednjaio Manufacturers Hanover Trust iz New Yorka, inae pod kontrolom Rothschilda.20 Milijuni ena, djece i mukaraca patili su i umirali zbog te beutno stvorene eko nomske depresije. Ti zajmovi to su uzrokovali duniku krizu 70-ih, 80-ih i 90-ih predstavljali su bilerberku strategiju recikliranja petrodolara" na djelu. S Arapima je dogovoreno da e se nafta kupovati samo za dolare, jo jedan financijski uspjeh ljudima u posjedu dolara i eurodolara u SAD-u i Londonu. Kissinger se pobrinuo da Saudijski Arapi budu dobro nadzirani. David Mulford, rukovoditelj eurodolarske ispostave tvrtke White Weld and Company u Londonu, postavljen je za direktora i vieg investicij skog savjetnika Saudijskoarapske novane agencije (engl. Saudi Arabian Monetary Agency), sredinje banke te zemlje. Godine 1974. 70% OPEC-ove dobiti uloeno je u prekomorske dionice, obveznice i zemlju. Od toga je, u samo jednoj godini, ezdeset posto (57 milijardi dolara) otilo u financijske institucije smjetene u New Yorku i Londonu. No ak i te nevjerojatne svote bile su nita naspram iznosa koje su banke primate ljice praktiki posuivale zemljama Treeg svijeta. Bankama je doputeno da stvo re" novi novac (nepostojei kredit) u iznosu mnogo puta veem od bogatstva kojeg su pohranile u svoje trezore i na zaslone raunala. Ako su posudile barem desetinu novca kojeg su primile od Arapa samo u jednoj godini - toj 1974. - to bi znailo da su posudile (i zaraunale kamate na) 570 milijardi dolara. Ali zahvaljujui bankovnoj prijevari pod nazivom kreditiranje putem rezervi nekome su mogle posuditi 26 puta vie sredstava negoli su imale deponiranih a, u nekim sluajevima, 66 puta! Takve je

268

prijevara s dugovima

naravi dug" koji je prouzroio neizrecivu glad, siromatvo i smrt u onome to zove mo Treim svijetom. To je kredit koji, u stvarnosti, ne postoji. A evo i tree injenice ivota na planeti Zemlji: Takozvano dugovanje zemalja Treeg svijeta koje mori velike dijelove ovjeanstva, nae blinje irom Afrike, Azije i Latinske Amerike, uzrokujui nezamislivu bijedu, jest dugovanje nastalo posudbom novca koji nikada nije postojao, koji ne postoji sada i koji nikada nee postojati! Banke su diljem Treeg svijeta hrpimice odailjale svoje predstavnike koji su no vac posuivali poput konfeta, posebno se usmjerivi na korumpirane i nesposobne politiare za koje su znali da e novac proerdati. Zato su to inile? Zato to su znale da se Elita nameraila na zemlju i prirodne resurse tih drava. Banke zapravo ele da te zemlje ne podmire svoje dugove jer tada bi, prema njihovu planu, tim zemljama ponudile oprost duga, a zauzvrat bi traile pravo na neogranieno isko ritavanje prirodnih resursa tih zemalja. To se danas dogaa, a elnici koji ponudu odbiju uklanjaju se putem narodnih revolucija" i atentata. Nepostojei novac ban ke su posuivale Treem svijetu po promjenjivim kamatnim stopama. Ukoliko bi svjetske kamatne stope porasle, rate za otplatu duga bi se poveale. Dakle, posudi im novac kada su kamatne stope razmjerno niske, a zatim ih opali naglim skokom cijena. Tijekom 1980-ih na pozornicu stupaju Paul Volcker, Margaret Thatcher i Ronald Reagan tono u pravom trenutku da pokrenu ludilo nazvano monetarizam. Njime su kamatne stope, a time i dug Treeg svijeta, lansirane nebu pod oblake. Ta poli tika, uvedena od strane Elitine Meunarodne bankovne komisije u Zenevi, koja se 1980-ih iz Londona i Washingtona proirila svijetom, zapoela je kada je predsjednik arter postavio Paula A. Volckera za predsjednika odbora Federalnih rezervi. Pravo predsjednika da imenuje ravnatelja Feda" jo je jedan mali trik kojim se eh navesti ljude da pomisle kako su Federalne rezerve jedno od dravnih tijela. Da na taj polo aj imenuje Volckera arteru je naloio ovjek koji je njegove konce drao u svojim rukama - David Rockefeller. Tijekom svoje predsjednike kampanje Reagan je rekao da e Volckera zamijeniti nekim drugim. Reagan je naposljetku izabran, ali Volcker je ostao na poloaju. Volcker je visokorangirani lan CFR-a, Trilateralne komisije i Bilderberke skupine. Kao i njegov nasljednik, Alan Greenspan. Uviate li polako to se dogaa? Monetarizam, udari na cijene nafte, Jomkipurski rat i dugovanje zemalja Treeg svijeta meusobno su povezani i dio su koordinirane Elitine politike da preu zme vlast na naoj planeti u korist Zatvorskih uvara. Tijekom 1980-ih primjena odredbi o tritima dionica, bankama i financijskim centrima diljem svijeta ukinutaje u ime slobode". Elitina kontrola svjetskog financij skog sustava prela je na viu razinu. Kompanije koje su sluile zajednici stotinu go dina i pruale sigurno zaposlenje tisuama ljudi prele su u tue ruke pomou posu

enog novca, kroz manipulaciju cijenama dionica, te je njihova imovina raspro dana a one ugaene. Imali smo prilike uti nova mudroslovlja tipa Ne moete se oduprijeti tritu" i Ljudima treba dati odrijeene ruke". Zaboravili su dodati ,,...i predati ih u ruke Elitinih kartela" U Sjedinjenim Dravama Ronald Reagan je smanjio vladinu kontrolu (tj. uveo je deregulaciju) nad sustavom tedno-kre ditnog sustava donoenjem Garn-St. Germainovog zakona 1982. godine. Tako su vrata irom otvorena za pljaku sredstava tih poduzea od strane CIA-e, mafije i drugih oblika organiziranih kriminala. Jedan od njih, Stedno-kreditna banka Silverado (engl. Silverado Savings and Loan), bila je CIA-in operacija. 21 Banka je propala, a s njom i milijarde dolara koje e morati nadomjestiti ameriki porezni obveznici. U upravi banke Silverado sjedio je, a ujedno bio i njen najistaknutiji direktor, Neil Bush, sin Georgea Busha (koji je predvodio deregulaciju). To je bilo doba yuppija", mladih ljudi koji su u tjedan dana znali zaraditi sto tine tisua dolara i vie, predvianjem buduih cijena roba koje su oajniki pro izvodile izgladnjele zemlje Treeg svijeta. U Africi, Aziji i Latinskoj Americi po sljedice su bile neizrecive. Sa svakim postotnim rastom kamatnih stopa u svijetu otplatne rate i sami dugovi visoko bi narasli. Sve to i vie od toga nastavlja se i danas. No, unato svoj toj patnji, strategija kamatnih stopa Elite i njenih politi kih slugu znaila je da su krajem svake godine u kojoj bi oaj sve vie rastao, te zemlje dugovale vie negoli su dugovale dvanaest mjeseci ranije, ne posudivi niti jedan jedini cent. U meuvremenu Elitine banke kao to su Citicorp, Rockefellerova/Rothschildova banka Chase Manhattan i glavne britanske banke izvjetavale su o rekordnim profitima. Nastojao se izazvati dojam da su sve te dugove prouzroili glupi i korumpi rani politiari u tim zemljama. Da, u Treem svijetu ima glupih i korumpiranih politiara, kao to ih ima u britanskom Donjem domu i u amerikom Kongresu, a Elita e ih smjesta prepoznati i esto promaknuti na poloaje moi. No mnogi politiari u Treem svijetu nisu ni korumpirani niti glupi. Njihova je nevolja, po novimo to opet, ta to banke, multinacionalne kompanije, obavjetajne agencije, mediji i vlade funkcioniraju kao jedno tijelo - prema dogovorenoj strategiji. Zbog metode segmentiranja, veina ljudi ukljuenih u rad tih organizacija ak niti ne shvaaju da se to zbiva. U kolovozu 1976. elnici 85 nestvrstanih zemalja (onih koje se nisu priklanjale ni SAD-u ni SSSR-u), sastali su se u Colombu u Sri Lanki kako bi pokuali iznai rjeenje za rastuu duniku krizu. U svojoj su deklaraciji pozivali na preustroj svjetskog gospodarskog sustava i na uklanjanje ukorijenje ne, usaene podlonosti zemalja u razvoju industrijaliziranom svijetu. Ujedno su zahtijevali razrjeenje dunike krize koja je te zemlje bacala u glib gladi i bolesti. Ujedinjeni narodi nisu poduzeli nita. A jedan po jedan, elnici koji su potpisali i promicali Kolomboku deklaraciju micani su s vlasti. Meu njima je bio i Frede rick Wills, predstavnik Gvajane. Autoru knjige Stoljee rata je rekao:

270

Jedina sirovina izTreeg svijeta koja je dobro kotirala u ekonomskoj areni bila je nafta, ali velike naftne rezerve uglavnom su se nalazile na Srednjem istoku, a ma nipulacije unutranjo-arapskim i arapsko-izraelskim sukobima zajedno s usaivanjem sklonosti ka prestinim projektima, znailo je da se naftne rezerve Treeg svi jeta ne mogu koristiti kao imbenici u razvoju Treeg svijeta. U jednoj za drugom, u zemljama Treeg svijeta zavladale su inflacija i glad, kratki ivotni vijek i visoka stopa smrtnosti djece. Stari poredak Canninga, Castlereagha, Pitta i Disraelija ivi i dalje."22

Zanimljiv je i dragi razlog voenja takve politike. Selektivno smanjivanje broja nebjelakih naroda iz Treeg svijeta. Eugenika. Castlereagh je spomenuo da je jedan britanski premijer iz devetnaestog stoljea predao Europu bankarima Novog Svjet skog Poretka, u prvom redu dinastiji Rothschild, na kongresu u Beu 1815. Preda ni prouavatelj metoda tog ovjeka bio je... Henry Kissinger. Kissinger je taj koji je, ucjenama i prijetnjama, natjerao druge razvijene zemlje da se oglue o molbe Treeg svijeta. On je takoer taj koji je pokrenuo dogaaje kojima e ti voe, meu njima i Indira Gandhi u Indiji, biti uklonjeni. Kao i u mnogim drugim sluajevima, radilo se to tako da se u odnosnu zemlju poalje MMF koji je ondje nametao provedbu izuzetno otrih mjera za koje bi onda bio optuen, i ubrzo svrgnut, voa te zemlje. Veliki manipulator je do tada bio osnovao svoje vlastito konzultantsko" poduzee Kissinger Associates, u ijem su upravnom odboru sjedili on, lord Carrington, lord Roll od Ipsdena i Robert O. Anderson iz tvrtke Atlantic Richfield. Sastanku Bilder berke skupine u vedskoj, kada je dogovoreno 400-postotno poveanje cijene nafte, prisustvovali su svi osim Carringtona. Struni MMF-ov izraz restrukturiranje duga" postao je sinonim za poveanje dugova bez pozajmljivanja ijednog dolara. Posljedi ca toga je da ljudi iz Treeg svijeta i dalje pate, to nee promijeniti svi dobrotvorni koncerti tipa Live Aida na svijetu ukoliko se ne pozabavimo glavnim uzrokom - ek sploatacijom koju vri Elita s namjerom da zavlada naom planetom i svega to se na njoj nalazi, te nainom na koji su ljudi iz Treeg svijeta programirani da takvu zbilju oekuju i stvaraju. Dobrotvorne priredbe poput Live Aida, Band Aida i Comic Reliefa su krasne po tome to nam pomau da osvijetlimo teak poloaj zemalja u razvoju. Ali moramo istraiti uzroke i potom uiniti sve kako takva milostinja ne bi vie bila potrebna. Dobrotvorne ustanove simbol su svjetske neravnotee. One i postoje samo zbog te neravnotee. Zemljama Treeg svijeta ne trebaju nuno milodari dobrotvor nih organizacija, ve ukidanje sustava u kojem preostali dio svijeta ivi na njihovoj grbai, u kojem se novac i resursi svake godine odlijevaju u industrijalizirane zemlje (itaj banke). Najvei dar kojega tim ljudima moemo dati je nova vizija onoga to bi mogli postii i kakav bi ivot mogao biti ako tu viziju i takvu zbilju odlue ostvariti. Da ste vi roeni u nezamislivom siromatvu i oaju te u naizgled beznadnoj situ aciji i vi biste, poput svih ostalih, smatrali da vam se ivot nikada nee promijeniti nabolje. Svakodnevna je to borba za preivljavanje. Takav e mentalni sklop, uvijek

iznova, stvarati upravo takvu zbilju. Za stvaranje drugaije, pozitivne zbilje nuno je prekinuti spiralu oaja. To se moe postii na razne naine, no ljudima treba usaditi vjeru u vlastite sposobnosti i viziju da svoje ivote mogu promijeniti nabolje, to je bit svakog pravog rjeenja.

Preuzimanje Planete
Pred nama se danas odvija sljedea faza u Elitinoj strategiji manipuliranja dugom Treeg svijeta: opratanje ili restrukturiranje duga u zamjenu za zemlju i resurse. U tome, uglavnom nesvjesno, stanovitu ulogu igra i ekoloki pokret. Jedna od inicijativa koju podravaju mnogi iz ekolokog pokreta znana je pod nazivom dug za glavnicu". Prema predloenom modelu, meunarodni dug zemalja Treeg svijeta se oprata u zamjenu za ustupanje predjela netaknute prirode i ekoloki osjetljivih" podruja. To se promie kao sustav gdje su obje strane na dobitku. Dugovi siromanih zemalja se tako smanjuju, a netaknuta priroda i drugi krajevi bivaju zatieni. Naalost, zeleni pokret openito je vrlo nemut, da ne kaem kratkovidan, kada treba pogledati iza dimne zavjese koju die drutvance koje zagovara Novi Svjetski Poredak. Kao prvo, tom se shemom dug ne bi smanjio, promijenila bi se samo njegova priroda i ugrabila podruja tih zemalja. I drugo, tko stoji iza te zamisli? Dame i gospodo, molim veli ki pljesak za... Davida Rockefellera i baruna Edmonda de Rothschilda! Kao primjer moe posluiti neto to se naziva Svjetska banka za zatitu okolia (engl. World Con servation Bank - WCB), a zamisao o njoj oito se rodila na etvrtoj svjetskoj kon ferenciji o prirodi odranoj 13. rujna 1987. u Denveru u Coloradu, koja se tijekom naredna etiri dana nastavila na zloglasnom Aspenskom institutu humanistikih stu dija. James Baker, ameriki ministar financija i dugogodinji pajda Georgea Busha, odrao je govor podrke Svjetske banke za zatitu okolia. Slubeni domain Svjetske konferencije o prirodi bio je George W. Hunt, raunovoa i savjetnik za ulaganja, koji je poneto ipak proitao o svjetskim teorijama" zavjere. To mu je pomoglo da shvati to se odvija pred oima nekih iskrenih boraca za ouvanje okolia koji nisu imali pojma da su manipulirani. Intervju s Georgeom Huntom izaao je u asopisu Moneychanger u Sjedinjenim Dravama. Pritom je objasnio kako je Svjetska banka za zatitu okolia osmiljena kao sredinja svjetska banka koja e poveavati dug Treeg svijeta i otimati zemlju siromanima, a istodobno e se hvaliti kako vrlo uinkovito smanjuje taj dug i spaava okoli". Rekao je i ovo:
....bankar barun Edmond de Rothschild pratio je sastanak est dana. Edmond de Rothschild osobno je rukovodio monetarnim pitanjima i stvaranjem te Svjetske banke za ouvanje okolia, zajedno s I. Michaelom Sweatmanom iz Royal Bank of Canada.Ta su dvojica bili poput sijamskih blizanaca i zato kaem da se ini kako su vodili barem novanu stranu ove konferencije, a rekao bih daje svrha konferencije dobivanje novca. Takoer, ondje je bio i David Rockefeller (iz banke Chase Manhat tan) koji je u nedjelju odrao govor..."23

272

Prijevara se sastojala u tome da se dugovi zemalja Treeg svijeta prebace na Svjet ske banke za zatitu okolia (WCB-a) a ove bi, zauzvrat, dijelove svoje zemlje dale WCB-u. Ukoliko bi WCB propala ili zapala u tekoe oko otplate dugova, u tom bi sluaju svoju imovinu dugovala svjetskim bankarima koji bi tada nesmetano mogli zaplijeniti pojedina podruja zemalja Treeg svijeta. Ili, unutar sve prisutnije cen tralizacije, moglo bi doi do preuzimanja" WCB-a od strane Ujedinjenih naroda, ime bi kontrola nad tim podrujima prela u ruke tom paravanu Novog Svjetskog Poretka. Kao to stoji u listi s podacima koju je objavilo Tajnitvo konferencije o ne taknutoj prirodi:
....planovima za WCB predvia se da on djeluje kao posrednik izmeu odreenih zemalja u razvoju i multilateralnih ili privatnih banaka za prebacivanje nekog kon kretnog duga WCB-u, gdje bi se postojea 'nenaplativa potraivanja' u bilanci za mijenila za novi zajam WCB-u. U zamjenu za injenicu da je osloboena dunike obveze, zemlja dunik e WCB-u prebaciti svoje prirodne resurse'iste vrijednosti'."

'Problem-reakcija-rjeenje'. U sluaju da takvo rjeenje bude prihvaeno, Svjetska banka za ouvanje okolia zadobila bi kontrolu nad 30% kopnene povrine Zemlje iskljuivo tom metodom, to je tekjedno od oruja iz Elitinog arsenala. Kada je Geor ge Hunt uruio pismeni prosvjed Davidu Rockefellera preko tjelohranitelja tog veli kog ovjeka", Hunt kae daje iz Rockefellerovog ureda primio upozorenje u kojem je stajalo: Bolje vam je da se manete politikanstva. U suprotnom, mogli biste poaliti." Valja takoer primijetiti da mada su manipulatori sasvim sretni da se zajmovi dru gih zemalja, praktiki, zaborave - da se sauvaju unutar zemlje" i namijene proje ktima za zatitu okolia - zajmovi Elitinih banaka nee se zaboraviti. Prebacit e se iz zemalja Treeg svijeta (nenaplativa potraivanja") u Svjetsku banku za ouvanje okoha koja bi jamila otplatu duga u novcu ih u zemljitima Treeg svijeta. Jo je dno dobro poznato lice na toj konferenciji kojom je pokrenut WCB bila je premijerka Norveke iz redova Socijaldemokratske stranke Gro Harlem Brundtland. Bilo je to nadasve prikladno jer je ona preporuila organizaciju poput WCB-a u Izvjetaju Brundtland, izraenom uz potporu UN-a, pod naslovom Naa zajednika budu nost". Izvjetaj je sastavljen u suradnji sa zelenim" suradnicima Davida Rockefellera, Mauriceom Strongom (Kom. 300) i Jimom MacNeillom, dvjema zvijezdama vodilja ma UN-ove Komisije o okoliu i razvoju te Samita o Zemlji odranog 1992. u Brazilu. Ista imena, isti program, i tako uvijek iznova. Da nije tragino, bilo bi smijeno. U stvari, poneto od svega toga i jest smijeno. U jednom lanku iz asopisa Moneyc hanger George Hunt izvjetava o doprinosu raspravama o okoliu od strane baruna de Rothschilda:

On kae da su inovacije klju problema zagaenja. Rast i razvoj nama su prijeko potrebni. Na primjer, imamo problem s C02. [Barun de Rothschild je predloio] da nainimo velike ureaje sa suhim ledom koji e apsorbirati C02 iz atmosfere i da potom suhi led kojeg emo stvoriti odnesemo do polarnog ledenog pokrova i tako sprijeimo otapanje leda."

Moneychangerov novinar (voditelj irtervjua):Ma, alite se."


Ne, ne alim se. Rekoh u sebi, ovaj tip ili je pobenavio ili... (Ne mogavi se vie suzdrati, Moneychangerov novinar valja se od smijeha) ... ili nam se naprosto ruga. ovjek danas moe uti svata. Usput budi reeno, ita vu sam konferenciju snimio."

Svjetskoj banci za ouvanje okolia pokuao sam ui u trag 1995. godine, ali inilo se da za nju nitko nije uo. Zvao sam Prijatelje Zemlje, Greenpeace i Ministarstvo okolia u okviru britanske vlade, no svi su se samo poeali po glavi. Nazvao sam Agenciju Ujedinjenih naroda za okoli i isprva su prepoznali to ime, da bi se malo zatim njihov slubenik vratio do telefona i rekao da ni oni za takvu banku nikada nisu uli. Moda nije niti poela raditi, a moda radi u tiini, podalje od oiju javnosti, ne znam. Nadam se da se radi o onom prvom. Ako znate to se dogodilo s WCB-om, molio bih vas da mi javite.

alac" nuklearne energije


Jedna od posljedica skokovitih cijena nafte koju su Elitini naftni karteli morali pre broditi bilo je okretanje ka nuklearnoj energiji. Ne mogu rei da nuklearnu energiju bezrezervno podravam, smatram da je ona samo srednji stadij prije nego to uvidimo da je mogue ukrotiti prirodne energije planete Zemlje koje e nam dati svu sigurnu, istu toplinu i energiju koja nam je potrebna. No, oito je na djelu dobro organizirana kampanja naftnih kartela da se pouzdanost nuklearne energije, kao al ternative nafti, ospori i odbaci. Ono to slijedi natjerat e lanove ekolokog pokreta na razmiljanje i dati vam jo jedan primjer kako segmenti mree bankarskih/naftnotrgovakih/politikih interesa zajedniki rade na obmanjivanju i iskoritavanju ljudi iskrenih namjera. U prosincu 1971. McGeorge Bundy (CFR, TC, Bil.), upravitelj Fordove fondacije, osigurao je 4 milijuna dolara za financiranje studije naslovljene Trenutak odluke: Energetska budunost Amerike". Izvjetaj je nainjen 1974., u vrijeme rasprave o energiji potaknute porastom cijena nafte u reiji Henryja Kissingera. Bundy je bio nekadanji Kissingerov dekan na Harvardskom sveuilitu i krae vrijeme njegov ef kada je Kissinger bio savjetnik Vijea za nacionalnu sigurnost za mandata Johna F.

274

prijevara s dugovima

Kennedyja. U izvjetaju Fordove fondacije forsirali su se alternativni" izvori energije poput vjetrene i suneve energije, a zanemarivala nuklearna energija. Naftni kartel jako je sretan s uobiajenim zelenim alternativama" zato to nisu dovoljno pouzda na zamjena za naftu. No, oni se boje drugih alternativa poput nuklearne energije i, osobito, tehnologije besplatne energije koja se koristi energetskim poljem Zemlje. Iz tog se razloga potonja tako svojski zatakava. Sirenje nuklearne energije bio je drugi razlog za igranje ne kartu ekologije koje je u tom istom razdoblju poticano preko Rimskoga kluba i drugih Elitinih fasada. Ovdje ponovno susreemo jednog od naftaa na tom ozloglaenom sastanku Bilderberke skupine iji su se lanovi dogovorili o skokovitim cijenama nafte, Roberta O. Andersona, vlasnika kompanije Atlantic Richfield Oil i lana uprave tvrtke KissingerAssociates. On je velike svote novca prebacio kroz svoju Zakladu Atlantic Richfield orga nizacijama koje se protive nuklearnoj energiji. Jedna od njih, Prijatelji Zemlje, postat e jednom od predvodnica ekolokog pokreta. Osnovana je uz pomo Andersonove darovnice u iznosu od 200.000 dolara.2'1 Novano je takoer pomagao kampanje Pri jatelja Zemlje u borbi protiv njemakog nuklearnog programa sredinom i krajem sedamdesetih koje su vodili ljudi poput vode Prijatelja Zemlje Holgera Strohma. Fordova i Carnegiejeva zaklada koje su bile pod kontrolom Prijatelja Zemlje/Rockefellera slijevale su milijune u ekoloke kampanje i interesne skupine, kao to su inili i Zaklada Rockefeller Brothers, Rockefellerova zaklada, Zaklada obitelji Rockefeller i s Rockefellerom povezana Zaldada Mellon (zaljevska nafta).25 Direktor francuske podrunice Prijatelja Zemlje Brice LaLonde radio je kao par tner u Rockefellerovoj odvjetnikoj tvrtki Coudert Brothers u Parizu. LaLondea je na poloaj ministra okolia 1989. imenovao Slobodni zidar Francois Mitterand (Kom. 300). Robert O. Anderson, multimilijuna i nafta, bio je predsjednik vlastite tvore vine, Aspenskog instituta za humanistike studije. Gdje je odran najvei dio Kon ferencije o netaknutoj prirodi na kojoj se raspravljalo o Svjetskoj banci za ouvanje okolia? ...Na Aspenskom institutu. Anderson se posluio Aspenom kao dijelom svo je strategije protiv nuklearne energije kao i da bi istaknuo okoli kao globalni pro blem koji zahtijeva globalno - centralizirano - rjeenje. Aspen djelomino financira Zaklada Rockefeller Brothers. Neki od punomonika Aspenskog instituta bili su Robert McNamara (CFR, TC, Bil. predsjednik Svjetske banke), Richard Gardner (CFR,TC, Bil., Kom. 300), lord Bullock sa Sveuilita Oxford, Russell Paterson iz tvrtke Lehman Brothers, Kuhn, Loeb Inc., i rukovoditelji Exxona, Guifa i Mobila. Anderson je za predsjednika Aspena postavio Josepha Slatera iz Fordove fondacije. Tu smo imali usko povezanu i bezbrinu skupinu pronaftakih manipulatora koji rade na uvoenju Novog Svjetskog Poretka. U takvom drutvu zasigurno neemo nai nekog borca za ouvanje okolia! Ali ekajte, koje to ime vidim na popisu lanova Odbora Aspenskog instituta? Ma urice Strong. Ma, nije mogue da je to onaj Mamice Strong kojeg sam spomenuo ranije kao prijatelja Davida Rockefellera? Onaj Maurice Strong koji je postao prvim

275

ravnateljem UN-ove Agencije za zatitu okolia i ,,g. Zeleni" na Samitu o Zemlju iz 1992. godine? Naravno d a j e mogue. Uzmemo li u obzir d a j e taj borac za okoli" kanadski naita, zasigurno ima mnogo zajednikoga sa svojim kolegama direktorima. Aspen je financirao meunarodnu mreu povezanu s UN-om pod nazivom Meu narodni institut za okoli i razvoj u ijem su odboru sjedili Anderson, Strong, McNa mara te Roy (lord) Jenkins, iz Britanije, laburistiki ministar (u kabinetu), osniva Socijaldemokratske stranke, elnik Europske komisije, bilderberger, lan Triialeralne komisije i predsjednik Kraljevskog instituta za meunarodne poslove. Anderson je svoju strategiju tempirao tako da industriju nuklearne energije napadne kada se opravdanost njena uvoenja inila neupitnom - u razdoblju nakon skoka cijena na fte. Atlantic Richfield i Rockefelleri financirali su anti-nuklearni zeleni" lobi, uklju ujui Svjetsku zakladu za netaknutu prirodu, World Wildlife Fund - WWF pod predsjedanjem princa Bernharda iz Bilderberke skupine, a kasnije trilateriste i Rockefellerovog suradnika Johna Loudona, rukovoditelja kompanije koje je Bernhard bio znaajniji dioniar - Royal Dutch Shell. Na elu WWF-a, koji se sada zove Svjetska zaklada za prirodu (engl. Worldwide Fund for Nature), danas je princ Philip (Bil.), zatitnik okolia koji oboava ubijati ptice u letu. Princ Philip nije jedini kojeg se moe vidjeti s pukom iz koje se dimi. Tu su i mnogi koji su krojili raspravu o okoliu i rjeenja" za dugove Treeg svijeta. Krajnje je vrijeme da se oni iz zelenog pokreta koji se brinu o naoj planeti - to je veina - probude i malo bolje pogledaju u to su uvueni. Svjedoci smo vraki uin kovite podvale. Istraivaica dr. Kitty Little iznosi drugu pretpostavku o Elitinom napadu na nu klearnu energiju. Dr. Little je radila u Britanskom zavodu za atomsku energiju u Harwellu izmeu 1949. i 1958., i dala je brojne iskaze u javnoj istrazi o nuklearnim postrojenjima u Windscaleu (sadanji naziv je Sellafield) i Hinkley Pointu. Njena istraivanja i pouzdani izvori tijekom vie od 50 godina naveli su je na zakljuak kako francuski ogranak dinastije Rothschild nastoji monopolizirati tehnologiju obra de urana i nuklearne energije, zajedno s tehnologijom za preradu potroenog goriva. Dr. Little kae da oni planiraju ostvariti taj monopol prije negoli presue izvori nafte i plina. Kako bi to postigli, pod izlikom da su zabrinuti za stanje okolia, politikim manevrima nastoje unititi industriju ugljena i sprijeiti nacionalne drave da ra zvijaju nuklearnu energiju i njenu preradu. Tog se znanja sami ele doepati kako bi prebrodili doba kada svijet iscrpi dosad poznatu energiju. Dr. Little kae d a j e dio te strategije kontrohranja energetskih izvora bila privatizacija britanske industrije stru je. Tko je privatizirao britansku struju i pripomogao unitenju industrije ugljena? Lord Wakeham. Za koga je bio radio po odlasku iz vlade? Za N. M. Rothschilda. Tko je vladu savjetovao o privatizaciji elektrine struje, ugljena i plina? N. M. Rothschild. Tko je savjetovao multinacionalnu kompaniju Hanson u njenim naporima da pre uzme privatiziranu tvrtku Eastern Electricity u kolovozu 1995.? N. M. Rothschild.

Navodni KGB-ov pijun Donald Maclean slao je, u stvari, geoloke izvjetaje Guyu Rothschildu u Francusku, s detaljnim prikazima lokacije resursa, ukljuujui i uran. Maclean je imao pristup tim izvjetajima dok je radio u Ministarstvu vanjskih poslo va. Prema dr. Littleu, Rothschildi sada kontroliraju 80% svjetskih zaliha urana.26 Naglaavam da ne napadam Prijatelje Zemlje, Greenpeace i ekoloki pokret ope nito. Oni su, sveukupno uzevi, uradili dosta dobrih stvari. Jednostavno ukazujem na to da su moda bili, i da jesu, iskoriteni u svrhu promicanja Novog Svjetskog Poretka, uglavnom (no zasigurno ne uvijek) bez njihova znanja. Ponavljam, Elita nije niti za" niti protiv" ekolokog pokreta. Njime se slui kada ovaj postupa u skladu s njenim interesima, ili mu podmee Idipove kada taj pokret ini suprotno. Direktor kampanje Prijatelja Zemlje u Britaniji Andrew Lees, ovjek koga sam upoznao i kojeg sam izuzetno potovao, pronaen je mrtav na Madagaskaru u sijenju 1995. gdje je snimao lokaciju rudnika ija je vrijednost procijenjena na dvije milijarde funti, zaje dniki pothvat podrunice multinacionalne kompanije sa sjeditem u Londonu, Rio Tinto Zinc (RTZ) i madagaskarskih vlasti. Srani napad" - kao slubeno miljenje o uzroku smrti - zvui mi vrlo prikladno i podudarno. Kada se borce za zatitu okolia uspije navesti da podravaju program Novog Svjetskog Poretka tada ih se podrava, tape po ramenima i estita. Kada postupaju protivno planovima vlastodraca, za njih se priprema sasvim drukiji pristup. Tako se odnose prema svim ljudima na svim tematskim podrujima. Kada je pakistanski premijer Ali Bhutto predloio irenje programa nuklearne energije svoje zemlje, na njega je u kolovozu 1976. strahoviti pritisak izvrio Henry Kissinger. Samostalna opskrba energijom bilo koje vrste ne odgovara onima koji ele nametati kontrolu te se, vie od svega, Elita plai da se netko ne izdvoji nekim dobrim primjerom za kojim bi se mogli povesti i drugi. Ono to se dogodilo Bhuttu takoer se poklapa s tvrdnjom dr. Little o monopolu nuklearne tehnologije. Prema nekim pakistanskim izvorima, Kissinger je rekao da e od Pakistana uiniti, ukoliko ovaj ne promijeni svoju politiku, jedan straan primjer drugima."27 Meutim, Bhutto je svoju politiku odbio promijeniti te gaje 1977. vojnim puem svrgnuo general Zia UlHaq koji se odrekao pakistanske politike nepodlonosti SAD-u. Kao ovjeka koji stoji iza pua Bhutto je prozvao Kissingera a, budui da je znao previe te je bio spreman to i rei, nadzirua svjetska zajednica sjedila je prekrienih ruku dok se nad Bhuttom vrila smrtna kazna vjeanjem. U svojoj zatvorskoj eliji Bhutto je napisao:
Dr. Henry Kissinger, ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Drava, ovjek je briljan tnog uma. Rekao mi je da ne bih smio vrijeati inteligenciju Sjedinjenih Drava govorei da Pakistanu za njegove potrebe treba postrojenje za preradu nuklearne energije. Odgovorio sam mu da neu vrijeati inteligenciju Sjedinjenih Drava ra spravljajui o energetskim potrebama Pakistana, ali da, na isti nain, on ne bi smio vrijeati suverenitet i samopotovanje Pakistana raspravljajui o takvom postroje nju. Za to sam dobio smrtnu kaznu."28

277

i istina e vas osloboditi

Popis je sve dui. ak i kampanja protiv nuklearne energije vodi do istih ljudi i do istog plana. I, usput govorei, za izazivanje rata u Afganistanu iskoriteno je Elitino potrkalo, general Zia Ul-Hag.

to je sljedee na redu?
Sto moemo oekivati da manipulatori iz bankarskog biznisa uine sljedee? Elita eli uvesti sredinju svjetsku banku koja bi upravljala ovom planetom kao to Federalne rezerve sada upravljaju Amerikom. Sve banke i novane tokove nadzirala bi aica ljudi koji bi nadzirali i Sredinju svjetsku banku. Prema njihovoj zamisli, mo bi se koncentrirala u podrunim sreditima, kao to je sluaj sa Sredinjom europskom bankom, a zatim bi ih se spojilo u jedno sredite. Sadanja Svjetska banka i MMF bile bi sastavni dio te centralizirane svjetske financijske diktature. Na isti nain, predloena europska valuta je odskona daska za planiranu valutu, jedinstvenu za cijeli svijet. Kre tanje ka takvoj centralizaciji pospjeit e se poveanjem pritiska kako bi se Ujedinjenim narodima omoguilo da nameu poreze preko pristojbi na sveukupni zrani promet, prekograninu trgovinu ili drugim sredstvima, ime bi UN dobio dohodak neovisan o suverenim dravama kojima bi trebao sluiti, laa bi mogao financirati svoje vlastito carstvo i svjetsku vojsku koja se upravo stvara spajanjem NATO-a s mirovnim" sna gama UN-a. Zadaa svjetske vojske sastojala bi se u tome da svaku dravu onemogui u suprotstavljanju svjetskim diktatorima. Manipulacijom se kani ispreplesti sva gospo darstva i sve vlade u jedinstveni svjetski sustav, iz kojeg e i oni koji eventualno vide to se dogaa teko izai. Da biste vidjeli to se sprema, trebate samo itati novine i Elitine asopise. Godine 1984. profesor Richard N. Cooper (CFR, TC) je rekao, navanjskoposlovnoj propagandnoj listi CFR-a, da svijetu treba novi monetarni sustav:
....predlaem korjenito drukiju shemu za sljedee stoljee; stvaranje zajednike valute za sve industrijske demokracije [sic], sa zajednikom monetarnom politi kom i zajednikom emisijskom bankom koja bi tu monetarnu politiku odreivala. ... Kljuno je to da bi monetarna kontrola - emisija valute i rezervnog kredita - bila u rukama te nove emisijske banke, a ne u rukama bilo koje nacionalne vlade.... Jedinstvena valuta mogua je jedino ako postoji jedinstvena monetarna politika te jedno tijelo koje bi izdavalo valutu i usmjeravalo monetarnu politiku. Kako da to nezavisne drave postignu? Tako da odreivanje monetarne politike prepuste jednom nadnacionalnom tijelu."29

Takvu strategiju Svjetska Elita provodi stoljeima. Manevriranju i proraunatim govorima svjedoci smo svakoga dana. Pogledajte to su predsjednik Bili Clinton i druge glaveine iz elitne Skupine sedmorice (industrijskih drava) rekli u ljeto 1994. Pod naslovom ,,G7 se okree novom poretku - trae se reforme UN-a i financijskih sustava", London Guardian je 11. srpnja izvijestio:

278

Vodee industrijske drave Zapada juer su poduzele prve eksperimentalne mjere pri stvaranju ekonomskog i politikog poretka nakon Hladnog rata, pozivajui na drugaiji, sasvim nov pogled na financijske ustanove Bretton VVoodsa i na revitalizirane Ujedinjene narode... ...Na poticaj predsjednika Clintona te uz podrku predsjednika Mitteranda, Skupi na sedmorice obvezala se da e raditi na preustroju Meunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i G7 samog. Svijetu trebaju.nove svjetske ekonomske insti tucije kako bi se'osiguralo budue blagostanje i sigurnost naih naroda', reeno je u subotnjem priopenju."

Svjetsku valutu nee initi fiziki novac. Bit e to iskljuivo kredit, brojke na zaslo nu raunala. Planira se zamijeniti sav papirnati novac i kovanice, pa ak i kreditne kartice bar-kodom umetnutim pod kou svakog ljudskog bia. Takvi bi bar-kodovi bili programirani sa svim pojedinostima o nama, ukljuujui nae financijsko stanje. Otili biste u trgovinu te biste robu platili drei bar-kod, vjerojatno u vaem zapeu, iznad svjetlosne zrake na blagajni. Ona e oitati bar-kod, provjeriti imate li dovoljno kredita, reprogramirati va potkoni bankovni izvjetaj i skinuti iznos koji ste upravo potroili. Time se pruaju ogromne mogunosti kontrole. Danas, kada odete u trgovinu a raunalo odbije vau kreditnu karticu moete platiti gotovinom. No, to e se dogo diti kada fiziki novac vie ne bude postojao, a raunalo kae ne" vaem bar-kodu? Tada neete imati nikakvih sredstava da bilo to kupite. I, prirodno, oni koji prosvje duju protiv (tada ve uvedene) svjetske faistike/komunistike diktature, otkrit e da raunalo ne eli znati zato novca nemate. Mislite da je to prenategnuto? Nije, ni najmanje. Takva tehnologija ve postoji i jedino jo treba navesti javno mnijenje da ju prihvati. Uvjeravat e nas da se tim sustavom staje na kraj utaji poreza (nee biti gotova novca spremnog za utaju), sprjeavaju prijevara kreditnim karticama i da po mae u ratu protiv droga", to je ldasini scenarij 'problem-reakcija-rjeenje', budui da Elita vodi ilegalno trite droga. Kredite kartice jedna su od odskonih dasaka ka uvoenju takvih bar-kodova i ukidanju gotovine, ba kao to su mikroipirane oso bne iskaznice takoer jedna od odskonih dasaka prema potkonim mikroipovima koji e nas trajno spajati sa sredinjim raunalom - ukoliko se ne probudimo i takve strahote sprijeimo. Kada sam dovrio grubu verziju ovog poglavlja, ili sam bar mislio da jesam, otiao sam u drugu sobu proitati novine. Uzevi primjerak London Timesa od 6. sijenja 1995. naiao sam na lanak autora Paula Penrosea naslovljen Hoe li plastine pa metne kartice biti zajednika europska valuta?" Preda mnom je bilo sve ono o emu sam toga dana pisao, a ukratko iznio u knjizi Pobuna robota. U lanku je pisalo da najbolji bankovni mozgovi Europske unije rade na stvaranju novca budunosti. Pose

279

bno je istaknuto da bi uvoenje planirane europske valute, uz sve te nove novanice i kovanice, dravama i poduzeima bilo vrlo skupo. Dakle, tu nastaje problem. to bi moglo biti rjeenje, pitate se nadobudno? Ma nije vrag da bi to moglo biti...? O da, moglo bi. Citiram:
Jedno inovativno rjeenje bilo bi postupno ukidanje sveg fizikog novca. Prema

tom scenariju, elektronski novac [kredit] zapisan na mikroipu utisnutom u plasti nu karticu postao bi simbolina zajednika valuta ujedinjene Europe. U saveznoj naddravi zveckanje sljedeeg tisuljea nego moda samo neemo baterijski uti utanje signal euro-novanica, prebacivanja niti euro-kovanica, zvuni strojno

itanih podataka izjednih ruku u druge."

I, dakako, nakon to se sustav uvede a novac ukloni, ustanovit e se da nije sve ba tako savreno. Rjeenje tog problema" bit e barkodirano ljudsko bie. Kako bi se to prije uvela sredinja svjetska banka i jedinstvena svjetska valuta eli se, oito, izazvati globalni gospodarski kolaps i financijski kaos - stare i prokuane metode. Da bi stvar uspjela i da bi se javnost obmanula, Elita e za taj kolaps morati pronai rtvenog jar ca kako bi se na obzoru mogli pojaviti bankari i politiari na bijelim konjima, nudei svoje rjeenje. Englez po imenu Jonathan May, koji je godinama radio unutar financijskih i naftakih krugova, shvatio je to se dogaa te je svima koji su ga htjeli sasluati poeo o tome govoriti. Pokuao je oformiti skupinu bogatih ljudi koji bi osmislili novani su stav alternativan onome kojim upravlja Elita. U Engleskoj mu se prijetilo smru te je svoj naum nakanio ostvariti u Americi. Kada je pokuao uvesti beskamatni kreditni sustav za farmere iz Minnesote pritisnute golemim dugovima, napale su ga Federalne rezerve. Optuen je za prijevaru i osuen na 45 godina zatvora. May kae da taj zloin ne samo da nije poinio, nikakav zloin nije se uope ni dogodio! Prema Mayovom miljenju, skokovite cijene nafte tijekom 1970-ih i plimni val petrodolara prebaen od Arapa preko Elitinih banaka u Trei svi jet bili su dio plana da slom svjetskoga gospodarstva nastane u nekom kasnijem trenutku. Arapski proizvoai nafte, posebno Saudijska Arabija, nisu znali za to ih se koristi, kae May, niti to da su svjetski naftni i bankarski karteli u rukama istih ljudi. On smatra da u povoljnom trenutku planiraju oprostiti dug zemljama Treeg svijeta u zamjenu za ustupanje prava na beskonano iskoritavanje njiho vih prirodnih resursa. To bi, kae May, znailo da bi Arapi izgubili svoje oroene petrodolare u svjetskim bankama (ili, bolje reeno, drane od strane kompanija oformljenih nadomak tih banaka kako bi ih se zatitilo od posljedica takvog postu pka). Potom bi arapske drave morale pojaati novani tok rasprodaj ui ogromne koliine svojih dionica, zakupljenih zemljita, imovine i poduzea irom Sjedinje nih Drava i industrijaliziranog svijeta. Time bi, nastavlja se u Mayovom scenari ju, dolo do sloma svjetskog gospodarstva, za to bi se okrivilo pohlepne" Arape.

7RII

Usred metea i previranja, naprijed bi istupili bankari i politiari iz redova Elite i mahali svojim rjeenjem... ukidanjem gotovine i uvoenjem jedinstvene svjetske va lute upravljene iz sredinje svjetske banke. Ne znam je li to sasvim tono, ali Jonathan May je oigledno govorio neto to Elita nije eljela da ljudi uju. Siguran sam da su planirali dogaaje sa slinim ishodom, uz male razlike u pojedinostima. May takoer otkriva da je itava ta prijevara zloupo trebom tueg povjerenja mogua zbog jedinstvenih povlastica koje uivaju bankarski trustovi koje je izvorno uspostavio John D. Rockefeller. Takvi trustovi odonda su po stali nezakoniti, ali onima koji su ve stvoreni doputen je nastavak djelovanja. May kae da je vlasnitvo nad tim trustovima rasporeeno u trinaest starih bankarskih obitelji, veinu kojih spominjem u ovoj knjizi.

Banka hrane
Jo jedan od ciljeva Elite je kontrola nad zemljitem i proizvodnjom hrane na svim razina ma tog procesa. Prirodne biljne vrste sustavno se unitavaju i zamjenjuju genetski modifi ciranim sjemenjem koje patentira aica multinacionalnih kompanija pod nadzorom Eli te. Prema odredbama o Pravima uzgajivaa bilja, svatko tko koristi takvo sjemenje mora tim kompanijama platiti licencijsku naknadu ili ga ekaju estomjeseni zatvor ili pak kazne i do 250.000 dolara. To se odnosi na sve, od zapadnjakog farmera do siromanog seljaka u Bangladeu. Isti patenti" primjenjuju se kod svih biljaka, ivotinja, gljiva, gena i virusa na kojima su vrene genetske promjene. Urugvajskim krugom sporazuma GATTa povean je utjecaj kojeg kompanije poput britanskog ICI-a (poduprtog od strane BP-a) i ameriki divovi imaju nad svjetskim sjemenskim vrstama. Time mogu nadzirati ono to jedemo i jedemo li uope. Takavje bio sporazum GATT za kojeg su nam politiari, mediji i ugledni spikeri govorili da je tako bitan za nau gospodarsku dobrobit! Zelena revolucija" iz 1960-ih i 1970-ih, slavljena kao sredstvo da se nahrani stano vnitvo siromanih zemalja u svijetu, bila je u stvari sredstvo kojim se kradu tamonje prirodne biljne vrste i zamjenjuju hibridima ovisnim o kemijskim tvarima koje te iste kompanije monopoliziraju. Kemijski sastojci ubijaju zemlju i ovjekovo tijelo u jednom drugaijem obliku kontrole stanovnitva. Planirano je nametanje kontrole i ovisnosti. Rockefellerova zaklada skupila je sjemenje 95% glavnih svjetskih usjeva itarica u godinama koje su prethodile Sporazumu GATT i Zakonima o pravima uzgajivaa biljaka. Multi nacionalne kompanije postupno ukidaju vrste na koje nisu pribavile prava i ine svijet ovisnim o vrstama na koje su pravo pribavile. Prema UN-ovim statistikama, procjenjuje se daje u ovom stoljeu izgubljeno 75% genetske raznolikosti poljoprivrednih kultura, a ono to je preostalo sada je jako ugroeno. U Engleskoj u prvih nekoliko godina nakon izrade popisa odobrenih vrsta" iz upotrebe je povueno vie od 1500 vrsta povrtnog sjemenja. Trokovi registriranja sjemenih vrsta tako su visoki da to mogu uiniti jedino mul tinacionalne kompanije, no genetski izmijenjene vrste nametnute zemljama Treeg svijeta u njihovom su vlastitom okoliu esto neupotrebljive. Time se poveavaju du-

govi i glad. U Indiji na ulice je izalo milijun poljoprivrednika nakon to je odobren ameriki patent za aktivne gene drveta tlima koje se stoljeima koristi kao biljni lijek. Nitko ne bi trebao imati patent na bilo koje sjeme ili ivotinju, a posebno ne oni koji pod sobom dre multinacionalne kompanije. Poljoprivredna strategija Europske zajednice i ona koju zahtijeva GATT osmiljene su da unite male i srednje poljoprivrednike i omogue da irom svijeta zemljita i tri te gotovo u cijelosti preuzmu multinacionalne korporacije. Prekomjerna proizvodnja, brda maslaca i propadanje malih vinarija nisu posljedica gluposti. Sve je to sraunato kako bi se unitilo manja seoska gospodarstva. Ono to se dogaa sitnim poljoprivre dnicima u industrijaliziranim zemljama samo je nastavak i proirenje strategije kojom se poljoprivrednicima iz Treeg svijeta eli ugrabiti zemlja. Devedeset posto trgovine hranom na ovoj planeti u rukama je pet multinacionalnih kompanija. Polovinu naih ive