Aici însă n-a fost greoaie, ci uşoară, plină de graţie şi de seducţie seducţie ce nu era săn, sau coapsă, sau picior

, ci poate îndemn de uitare a lumii în lăuntrul trupului. Uneori nu rămăi credincios amintirii unei .leg'ă-turi fericite doar pentru că sfărşitul ei a fost dureros. Pentru că fericirea contează doar dacă durează veşnic? era ca o deşteptare din vis. Dar deştep-tarea dintr-un coşmar nu te uşurează neapărat. Cînd ne deschidem tu mie şi eu ţie, cînd ne scufundăm tu în mine şi eu în tine, cînd ne pierdem tu în nzine şi eu în tine, Abia atunci eu sunt eu şi tu eşti tu. Vara a fost zborul planat al iubirii noastre. Sau, mai bine spus, al iubirii mele pentru Hanna; despre iubirea ei pentru mine nu ştiu nimic. După Hanna, să nu mă mai umilesc şi să nu umilesc, să nu mă mai învinovăţesc şi să nu mă mai simt vinovat, să nu mai iubesc pe nimeni atăt, încăt pierderea să mă doară, toate astea nu le-am gîndit atunci cu claritate, dar, cu certitu-dine, le-ain simţit. Aşa o puteam vedea din spate. îi vedeam capul, ceafa, umerii. li citeam capul, ceafa, umerii . Cînd era vorba de ea, îşi ţinea capul deosebit de sus. Cînd se simţea tratată nedrept, calomniată, atacată şi căuta o replică, îşi rotea umerii în faţă, iar muşchii cefei i se încordau. De fiecare dată cînd replicile eşuau, umerii îi cădeau. Nici o tresărire a umerilor, nici o clăti-nare a capului. Dar fuga înseamnă nu numai să pleci, ci şi să ajungi undeva. l

Prin faptul că avusese curajul să înve țe să scrie și să citească. cu care am încheiat soco-telile.Pag 143 Straturile vieţii noastre se întrepătrund. nu ca pe ceva clasat. Hanna a făcut pasul hotărâtor de la starea de subordonare la descoperirea conștiinței de sine“. încăt în cele ce ni se întămplă mai tărziu întălnim mereu întămplările de demult. . zac atît de străns lipite laolaltă. ci actuale şi palpitînd de viaţă. „Analfabetismul înseamnă marginalitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful