P. 1
Subiectele La Biologie Cl10 r0

Subiectele La Biologie Cl10 r0

|Views: 42|Likes:
Published by Constanta Cobuscean

More info:

Published by: Constanta Cobuscean on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI OLIMPIADA REPUBLICANĂ LA BIOLOGIE, 20 – 21 martie 2009 CLASA a X-a Stimaţi participanţi!

Proba conţine două tipuri de teste şi durează 240 de minute. Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care î-l alegeţi pe cel corect. Litera răspunsului corect o vopsiţi în foaia de răspunsuri. Fiţi atenţi! Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite! Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteţi folosi verso foilor. Testul B conţine diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeţi corect la fiecare întrebare. Foaia de răspunsuri se completează numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă şi nu trebuie să conţină nici un semn auxiliar! Foile ce nu corespund cerinţelor pot fi respinse de către Juriu. SUCCES! TEST A 1. La plantele acvatice este slab dezvoltat ţesutul a) mechanic b) asimilator c) apărător d) meristematic 2. Lăţimea inelelor anuale depinde de a) vîrstă b) condiţiile climaterice c) structura floemului d) factorii biotici 3. Majoritatea algelor roşii trăiesc în a) apele reci b) sol c) apele calde d) apele dulci 4. Ciuperci în ecosisteme sunt a) producători b) descompunători c) consumători de ordin 1 d ) consumători de ordin 2 5. Care zonă de vegetaţie se numeşte “ ţara muşchilor şi lichenilor”? a) deşertul b) preria c) savana d) tundra 6. Fecundaţia depinde de prezenţa apei în mediul înconjurător la 1) Bryophyta 2) Magnoliophyta 3) Lycopodiophyta 4) Polypodiophyta 5) Pinophyta a) 2,5 b) 1,3,4 c) 2,3 d) 4,5 7. Cele mai adaptate la diversitatea condiţiilor ecologice actuale sunt a) pinofitele b) ferigile c) muşchii d) magnoliofitele 8. Turba se formează în următoarele condiţii ecologice 1) temperaturi joase 2) prezenţa microorganizmelor 3) temperaturi înalte 4) pH >7 5) pH<7 6) lipsa microorganismelor 7) umeditatea sporită 8) umeditatea scăzută a) 1,2,4,7 b) 3,4,6,8 c) 1,5,6,7 d) 2,4,8 9. Răspîndirea prin seminţe are loc la 1) Ephedra distachya, 2) Lycopodium clavatum, 3) Phyllitis scolopendrium, 4) Larix sibirica, 5) Beta vulgaris, 6) Polytrichum commune a) 2,3,6 b) 1,4,5 c) 2,4,6 d) 1,3,5 10. Speciile secundar acvatice sunt 1)Ulva lactuca, 2)Nymphaea alba, 3)Laminaria sacharina, 4)Porphyra sp., 5)Victoria regia a) 2,5 b) 1,4 c) 3,5 d) 1,2 11. Coniferele domină vegetaţia în a) tundră b) taiga c) mangrove d) deşert 12.Care specii formează păduri în Europa? 1)Abies alba, 2)Cycas revoluta, 3)Picea abies, 4)Ginkgo biloba, 5)Cedrus deodara a) 2,4 b) 1,5 c) 4,5 d) 1,3 13. Plantele stepelor şi deşerturilor în majoritatea sa sunt

Majoritatea speciilor de ferigi vegetează în a) regiuni tropicale b) regiuni moderat calde c) regiuni reci d) apă 18. con arterial b) Sinus venos.6 b) 1.3. ventricul c) Sinus venos. şi cartilajul hioid b) Cartilajul hioid şi hiomandibular c) Cartilajul labial şi hyoid d) Cartilajul hiomandibular şi copula 33. con arterial d) Con arterial. Care este ordinea corectă a trecerii sângelui prin inimă la peştii cartilaginoşi ? a) Sinus venos.6 d) 1. ventricul.Moldova sunt dominate de 1) stejar pedunchiulat 2) fag european 3) mesteacăn pendent 4) pin obişnuit 5) salcîm 6) carpen european a) 1. Din peştii cartilaginoşi fac parte: a) Dipnoii b) Elasmobranhiatele c) Holocefalii d) Toate grupele enumerate 30. atriu. Ginkgo biloba creşte spontan în a) Japonia b) Mongolia c) China d) Vietnam 16. con arterial. Hiostilia reprezintă: a) Articularea oaselor craniului cu coloana vertebrală b) Articularea cartilajului Meckel cu cartilajul labial c) Articularea cartilajului palatopatrat cu craniul prin intermediul cartilajului hiomandibular . Pentru prima dată cutia toracică adevărată apare la: a) Peşti b) Amfibieni c) Reptile d) Păsări şi mamifere 24. Metateriile reprezintă: a) Mamifere ouătoare b) Mamifere acvatice c) Mamifere rozătoare d) Mamifere marsupiale 27. ventricul. Cel mai mare areal are familia a) Fagaceae b) Brassicaceae c) Solanaceae d) Asteraceae 20.a) higrofite b) hidrofite c) mezofite d) xerofite 14. Osul hiomandibular specific peştilor la amfibieni: a) Intră în componenţa mandibulei (maxilei inferioare) b) Se transformă în osicul auditiv c) Concreşte cu hioidul şi palato-patratul d) Intră în componenţa orbitei 26. Welwitschia vegetează spontan în a) pădurile tropicale b) deşerturile africane c) preriile americane d) taiga 17.3.4 c) 1. Muschii nu cresc a) în apa dulce b) în apa sărată c) pe mlaştini d) pe stănci 19.5 15. atriu. Reptilele fac parte din grupul de animale: a) Anamniote b) Amniote c) Cu dezvoltare prin metamorfoză d) Cu dezvoltare prin salturi 25. sinus venos 31. Articularea craniului visceral cu craniul neural are loc prin intermediul: a) Cartilajului Meckel. Prototeriile reprezintă: a) Reptile primitive b) Păsări contemporane c) Mamifere dispărute d) Mamifere ouătoare 22. atriu. Elasmobranhiatele şi Batoideii sunt reprezentanţi ai: a) Condrosteilor b) Dipnoilor c) Chondrichthyes d) Osteichthyes 32.2. Pădurile naturale ale R. ventricul. La reptile trunchiul carotid pleacă de la: a) Vena cavă posterioară b) Trunchiul pulmonar c) Arcul aortic stâng d) Arcul aortic drept 28. atriu. Rinichiul de tip metanefrotic pentru prima dată apare la: a) Peştii cartilaginoşi b) Peştii osoşi c) Amfibii d) Reptile 23. La tunicate trăsăturile specifice cordatelor sunt evidenţiate: a) Numai la formele adulte ale tunicierilor b) La forma adultă şi larvară a tunicierilor c) Numai la forma larvară a tunicatelor d) Tunicatele nu fac parte din cordate 29.2. Multe specii-halofite fac parte din a) Rosaceae b) Fabaceae c) Pinaceae d) Chenopodiaceae 21.

d) vacuolele. d) înmulţire 44. se numeşte: a) totipotenţă. Steganopodes şi Anseres fac parte din: a) Supraordinul Impennes b) Supraordinul Carinata c) Supraordinul Ratitae d) nici o variantă nu este corect[ 39. Eutheria. Capacitatea celulelor vegetale de a regenera. Epiderma este ţesut: a) conducător b) mecanic c) de protecţie d) de depozitare . Impennes. 45.d) Articularea directă a cartilajului palatopatrat cu craniul 34. În ele se formează tilacoizii: a) mitocondriile. с) peroxizomii. În sistemul circulator al păsărilor de la ventriculul stâng pleacă: a) Sinusul venos b) Aorta dorsală c) Cârja aortică de stânga d) Cârja aortică de dreapta 37. Simptome ale ţesutului meristematic. b) cloroplastele. Carinata b) Galli. c) Ginkgo biloba. Placentata d) Prototheria. Eutheria 40. b) Larix sp. 50. S. 49. 42. b) se ingroaşă neuniform. Marsupialia b) Prototheria. с) Schleiden şi Schwann. b) autoreproducere. d) cariochineza 43. Prototheria. b) Brown. Păsările se împart în următoarele supraordine: a) Ratitae. Anser c) Volantes. Se mai numesc”staţiile energetice”ale celulei: a) ribozomii. ca celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a organizmelor vii: a) Hooke şi Leeuwenhoek. b) Chlorophyta. Constituită din trei perioade. b) aparatul Golgi. b) mitocondriile. c) centriolii. d) ribozomii 47. b) ribozomii. d) Abies sp. Metatheria d) Prototheria. Eutheria 38. b) interfaza. d) plastidele. 51. Metatheria. Eutheria. odată cu creşterea celulei vegetale: a) nu se schimbă. Peretele celular. care se ramifică în 2 vene cardinale anterioare ne perechi c) Prin ramificarea venei subintestinale d) Prin ramificarea arterelor renale şi formarea sinusului portrenal 36. с) mitocondriile. Coloana vertebrală la mamifere se împarte în: a) 3 regiuni b) 4 regiuni c) 5 regiuni d) 6 regiuni 41. d) vacuola. d) Palade 46. G2 : a) meioza. Monotremata. Postulatul lor este. Tubinares. numite convenţional: G1. c) Gymnospermae. Ordinul Tubinares. La formele adulte de peşti cartilaginoşi rinichii sunt reprezentaţi prin: a) Pronefros b) Metanefros c) Mezonefros d) Canale nefridiene cu celule stelate 35. Clasa Mammalia se divide în următoarele subclase: a) Prototheria. Sistemul portrenal la peştii cartilaginoşi este format de: a) Vena caudală. с) centriolii. с) mitoza. Transportă şi modifică din punct de vedere chimic substanţele care nimeresc în el : a) nucleul. c) treptat devine mai subţire. Placentata c) Metatheria. d) Angiospermae. care se ramifică în 2 vene cardinale posterioare perechi ce trec în venele portrenale b) Vena caudală. d) se îngroaşă puternic şi uniform. Pe structurile respective au loc sinteza moleculelor de proteine: a) mitocondriile. Pentru ele este caracteristic prezenţa în lemn şi scoarţă a canalelor rezinifere: a) Phaeophyta. 48. Metatheria. c) selecţie. Plante dioice la care spermatozoizii au un număr mare de flageli: a) Pinus sp. a) membrană suberificat b) nucleu absent c) capacitate înaltă de devidere d) vacuolă mare 52.

d) bazofile. Indicaţi organul care asigură funcţie endocrină: a) inima.53. Funcţiile ţesutului epitelial: a) de rezistenţă c) de susţinere b) de conducere a impulsurilor nervoase d) de protecţie 58. 71. b) lobul. b) 20-30 l. În normă diastola atriilor în ciclul cardiac a omului are durata : a) cea mai scurtă. d) serotonina. d) nefronul. Volumul minimal sanguin la om se află în: a) venele circuitului mic. Sporirea sintezei şi secreţiei TSH (tirotropinei adenohipofizare) provoacă: а) creşterea secreţiei tiroliberinei hipotalamice şi secreţiei hormonilor tirodieni iodaţi. Mediul intern al organismului cuprinde: a) limfocite b) lichid intracelular. b) micşorarea secreţiei tiroliberinei hipotalamice şi hormonilor tirodieni iodaţi. d) duoden. Ce tip de ţesut este sângele şi limfa? a) muscular b) epitelial c) conjunctiv d) nervos 59. d) toate răspunsurile sînt corecte. Xilemul este un ţesut: a) secretor b) de depozitare c) liberian d) complex 56. 68. d) eritrocite. 63. 62. Care din cationii prezentaţi asigură depolarizarea membranei neuronului la generarea impulsului nervos? a) Na *. c) zona dintre jejun şi ileon. În toate sinapsele nervului sciatic transmiterea excitaţiei realizează: a) adrenalina sau noradrenalina. 66. b) cea mai lungă. Ţesutul nervos este format din: a) glande nervoase b) celule epiteliale c) neuroni d) celule senzitive 60. c) mai mică decît pauza generală a inimii. b) dofamina. Unitatea structurală a ficatului este: a) acinul. с) sporirea sintezei şi secreţiei hormonilor tirodieni iodaţi şi diminuarea secreţiei tiroliberinei. b) venele circuitului mare. b) K*. b) rinichii. Care este funcţia vaselor liberiene? a) de protecţie b) de depozitare c) transportul sevei brute d) transportul sevei elaborate 57. Simptome ale ţesutului asimilator. d) creşterea sintezei şi secreţiei calcitoninei. d) arterele circuitului mare. 70. c) acetilcolina. c) arterele circuitului mic. b) ileon. a) pereţi puternic îngroşaţi c) localizare în rădăcini b) fără conţinut viu d) conţinut înalt de cloroplaste 54. c) Ca2*. b) neutrofile. c) eozinofile. Ţesutul osos este un ţesut: a) nervos b) epitelial c) conjunctiv d) muscular 61. Indicaţi volum urinei primare format în 24 ore la omul matur sănătos aflat în condiţii ecologice normale: a) 180-200 l. Capacitatea de a realiza fagocitoza nu este specifică pentru: a) trombocite. d) 1-2 l. c) 5-10 l. 69. c) segmentul. 65. Traheile sunt ţesuturi: a) mecanice b) conducător liberian c) conducător lemnos d) meristematic 55. 67. d) 0 secunde. c) lichid extracelular. d) Fe 2* . . Ductul principal a pancreasului şi cel biliar comun se deschid în: a) jejun. 64. c) stomacul.

77. c) genom. 81. b) aposporie. c) apogamie.10 l/min. Centrul reflexelor respiratorii de protecţie (strănutarea. conjugaţi între ei în meioză. 79.5 . с) 3. în timpul căruia cromozomii-fiice pornesc spre diverse poluri ale celulei: a) interfaza. Dezvoltarea organismului haploid după fecundaţie. d) 6 . 74. 80. d) 4. c) frecvenţa de respiraţie nu se schimbă. d) apogamie.30 l/min. 76. 87. b) săruri minerale. se numeşte: a) partenogeneză feminină. c) anafaza. fie din celula vegetativă a sacului embrionar. 89. b) carboxihemoglobina este compus patologic a hemoglobinei. d) oseină. 75. tusa) se localizează în а) mezencefal. Prin ce se efectuează înmulţirea sexuată la plante? a) spori b) gameţi c) butaşi d) marcote 84. d) profaza. Stadiul mitozei şi meiozei. c) stabilizează dimensiunele alveolelor la respiraţie. b) telofaza. b) segmentele cervicale a măduvei spinării.7 l/min. d) sodiu. 88. se numeşte: a) apomixie. Embrionul la plantele superioare la plantele superioare se dezvoltă din: a) zigot b) spor c) spermatozoid d) sămânţă 86. . d) amfimixie. d) segmentele lombare a măduvei spinării. 73. c) partenogeneză. b) 20 . Hormonul glandelor parotide reglează metabolismul de: a) iod. с) 0. b) majorarea frecvenţei de respiraţie. c) lipide. d) sinapsă. с) diencefal. Indicaţi comonentul chimic al osului cu conţinutul maximal: a) apă. d) reţinerea respiraţiei. fie din celula vegetativă a ţesutului care-l înconjoară. Care din expresii nu este corectă ? а) mioglobina este compus fiziologic a hemoglobinei. с) fier. b) stimulează circulaţia sanguină în capilarele alveolare. Motoneuronii sistemului nervos central care asigură inervaţia diafragmei se localizează în: a) segmentele toracice a măduvei spinării. în cazul cînd nucleul ovulului din careva cauze a fost eliminat.0. b) bivalentă. d) zona VII a scoarţei cerebrale. b) 2. b) calciu. d) carbhemoglobină este compus fiziologic a hemoglobinei. d) contribuie regenerarea alveolocitelor. numită: a) chiasmă. Cum se numeşte mişcarea neorientată a plantelor spre excitant? a) geotropism b) chemotactism c) nastiile d) fototropism 83. formează structura. a) spermatozoizi b) oosfera c) spermii d) spori 85. Doi cromozomi omologi. La diminuarea рН – ului (acidoză) a sîngelui se observă: a) micşorarea frecvenţei de respiraţie. b) bulbul rahidian. с) carbohemoglobina este compus patologic a hemoglobinei. Gameţii masculini la plante cu florii se numesc. Câte oase unesc extremitatea superioară cu scheletul axial la om? a) 1. Surfactantul alveolar: a) asigură absorbţia optimală a oxigenului.3 l/min. Dezvoltarea organismului fără contopirea celulelor sexuale: fie din ovulul fecundat. Indicaţi valoarea ventilaţiei pulmonare în stare de repaus la un bărbat matur sănătos? а) 1 . c) ganglionii spinali. În care eră algele şi ciupercile s-au răspândit pe larg? a) Paleozoică b) Cainozoică c) Mezozoică d) Arhaică 82. b) androgeneză. 78.72.

b) replicon. se marchează prin termenul: a) sinapsă. d) replizom. b) alelofit. 91. b) trihibridă. c) examinarea indusă. c) nucleare. formate pe lanţul rămas în urmă în procesul de sinteză a ADN dintr-un şablon bicatenar. c) monohibridă. Contopirea nucleelor gameţilor masculini şi feminini în nucleul zigotului constituie fecundaţia şi se numeşte: a) cariochineză. d) gametofit. d) operon. a) terminalizarea. b) exon. Schimbul de sectoare omoloage ale cromatidelor nesurori caracterizează fenomenul: a) crossbriding. a) fragmentul Okazaki. Repartizaţi zonele de vegetaţie propuse după poziţia lor geografică de la polul nord spre ecuator ( 7p. care poartă un număr înjumătăţit al setului cromozomic al celulei diploide. c) cariogamie. Termenul se utilizează larg referitor la transmiterea şi ereditatea semnelor specific identificate. Deşert 4) scaiul cămilei 9) tisă __________I. b) procesing. Sinteza ARN pe matricea ADN cu ajutorul ARN-polimerazei. se numeşte: a) replicon. Lac 2) negară 7) nufăr __________C. b) cariotip. b) transcripţia. 93. Structura multiribozomică. d) interchineză. îmbinaţi împreună cu ARN a) primozom. Apropierea cromozomilor omologi în profaza meiozei. Pădure 1) lentiţă 6) alun __________B. c) inversiune. 97. Fragmentul genei eucariote. b) crossing-over. Stepă 3) muşchiul de turbă 8) muşchiul comun __________D. 95.90. c) translaţia. Generaţia sexuată la plantele angiosperme. Tipul mutaţiilor. Mlaştină 5) corn 10) valisneria 2. 94. care se caracterizează prin rupturi şi diverse reconstrucţii structurale ulterioare a cromozomilor: a) genice. după procesing. b) cromozomice. b) genă. Indicaţi cu cifra corespunzătoare plantele tipice pentru biotopurile propuse (10 p. 92. când între ei este posibil schimbul reciproc al unor sectoare aparte. Apoi fragmentele consecutiv se unesc împreună cu ajutorul ADN – ligazei. Ce tip de încrucişare trebuie utilizat pentru demonstrarea primei şi celei de-a doua legi ale lui Mendel? a) polihibridă. d) citogamie. care reprezintă o mulţime liniară de ribozomi. TEST B 1. c) exon. cu alte fragmente ale genei pentru a forma molecula funcţională a ARN. care se transcrie ca o parte a transcripţiei primare şi se uneşte.) . 100. c) intron. transmisă din generaţie în generaţie în procesul reproducţiei sexuate şi asexuate. Unitatea eredităţii. 96. d) genomice. d) interchineză. d) operon. d) intron. c) cariofit. a) inductor.) __________A. 98. Fragmente de ADN replicate. se numeşte: a) sporofit. c) replicon. d) replicarea. c) crossing-over. b) polizom. 99. d) dihibridă.

Plastide 6. Organitele celulare 1. F) pădure tropicală.) A) stepă.Reticulul endoplasmatic 5.Centriolii Monomembranare Bimembranare (10p.Microfilamente 10. Completaţi tabelul.B) deşert._____________________2______________________3____________________________ 4______________________5______________________6____________________________ 7_______________________ 3. C) taiga.Mitocondrii 8.Nucleu 2.Cloroplaste 7.Aparatul Golgi 3. D) tundră.Microtubuli 9. bifind (√) în dreptul organitelor celulare răspunsul corect.Vacuola 4. H) pădure de foioase 1. E) deşerturi arctice. Structuri tubulare .

___________________________ 7 1 2 3 6 6. Indicaţi părţile componente ale vârfului de creştere al rădăcinii.___________________________ 8 2.___________________________ 4. ___________________________ 4 5 8. Corelaţi tipul ţesutului animal şi localizarea lui: 3p __________1. ţesut fibros c) tendoane 7.___________________________ 8.___________________________ 3.4.___________________________ 5.___________________________ 1. ţesut adipos a) toate organele __________2.___________________________ 3. Scrieţi structurile evidenţiate ale celulei procariote. ţesut lax b) hipoderm __________3.___________________________ 4.___________________________ 2.___________________________ 7.___________________________ 4. 4p 8p 1.___________________________ 6.___________________________ 5. 5. Indicaţi structurile anatomice a tulpinii de porumb.___________________________ .___________________________ 6. ___________________________ 3. 8p 1.___________________________ 2.___________________________ 7.

total . (2 puncte pentru 1 răspuns corect. 1 . 3) motor. Denumirea nervului craniocerebral . – Schema №___ B – Expresia efectului de heterozis în prima generaţie şi diminuarea lui în generaţiile ulterioare. 4) efect maximal asupra presiunii oncotice. b) nervul vag. c) nervul optic. – Schema №___ C – Formele parentale şi descendenţa lor hibridă care nu posedă heterozis. .Schema №___ 2) mixt. 3) stimularea eritropoiezei. 2) reacţii imune. .10 puncte. 1) hemocuagulare.8. a . e) nervul trigemen. Prezentaţi răspunsul în tabel numai!!! ca combinaţie de litere şi cifre. b) globuline. 8p A – Consecinţele autopolenizării forţate la porumb. Caracterul de inervare 1 2 3 10. Stabiliţi corespondenţa corectă între fracţia proteinelor sangvine indicată prin litere şi particularităţile lor funcţionale indicate prin cifre. c) fibrinogen. total . Fracţia proteinelor sangvine a b c Particularitatea funcţională 9.10 puncte.Schema №___ D – Formele parentale şi descendenţa lor hibridă care posedă heterozis. de pildă.) a) albumine. Stabiliţi corespondenţa corectă între caracterul de inervare indicată prin cifre şi denumirea nervului craniocerebral indicat prin litere.f.) a) nervul hipoglos. Selectaţi din descrierile prezentate explicaţia corectă pentru fiecare schemă. 1) senzitiv. (2 puncte pentru 1 răspuns corect. d) nervul olfactiv.12. de pildă.

1 2 3 4 .

Asociaţi denumirea fiecărei faze a mitozei cu numerele prezentate mai jos şi repartizaţi-le în ordinea consecutivă a ciclului mitotic. d – prometafaza. f – telofaza.anafaza. g – citochineza 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____ 6) _____ 7) _____ . e –profaza. În desene sunt prezentate caracteristicile microscopice ale mitozei.11. c – metafaza. 7p a . b – interfaza.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->