1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Instrumen ini bertujuan untuk mengenalpasti keperluan kursus guru bagi perancangan latihan yang diperlukan oleh guru-guru. Arahan: Sila nyatakan kursus yang diperlukan pada petak yang disediakan A. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENGETAHUAN PROFESIONALISME ( pilih 4 sahaja) SENARAI KURSUS Orientasi kurikulum baru mata pelajaran Psikologi dalam pendidikan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran ( Masteri Learning) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Cooperative learning) Kaedah Pengajaran dan pembelajaran (Konstektual kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Inkuiri –Penemuan) Pengurusan Panitia Matapelajaran Pengurusan bilik darjah Penyediaan Sukatan Pelajaran,Rancangan Pelajaran Tahunan dan Bahan Bantu Mengajar Kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran berkesan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penggunaan ICT dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran PERLU TAK PERLU

MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LATIHAN LDP SCHOOL BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI)

B. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KEMAHIRAN PROFESIONALISME ( pilih 2 sahaja) SENARAI KURSUS Kursus Asas Kursus Tahap 1 Kursus Tahap 2 Kursus Tahap 3 Kursus Pertolongan Cemas (CPR) Kursus Pembinaan Buletin/ blog Matapelajaran Kursus Penulisan Artikel Kursus Penulisan Jurnal Kursus Pembinaan Modul Pengajaran dan pembelajaran Kursus Kajian Tindakan Kursus pembinaan bahan inovasi dalam Pengajaran dan pembelajaran Kursus ‘Instruktional Leadership’ Kursus kepimpinan dalam aktiviti kokurikulum Kursus Pengurusan Kewangan untuk panitia matapelajaran (PCG) Kursus Prosedur Pengurusan Kewangan Kursus Pengurusan Anggaran Belanja Mengurus Kursus Pengurusan Stok Kursus Pengurusan PKKP dan Perancangan Strategik Kursus ‘ Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)
1

PERLU

TAK PERLU

........... CADANGAN KURSUS 1.............. ............ 4.................................. .............................................. 2........................................................................................................................................................................... ....................... NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME (pilih 1 sahaja) BIL 1 2 3 4 5 6 SENARAI KURSUS Kursus Etika kerja menurut perspektif Islam Kursus Integriti dan budaya kerja Kursus Kemahiran berkomunikasi Kursus Kemahiran Interpersonal dan interapersonal Kursus pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) Kursus Protokol dan Etiket PERLU TAK PERLU D..................... 5......................................... 3......................................................................................................... ............ ........................ Tandatangan dan Nama Guru 2 ...............2 C............................................. ..............................................................................................

Pengurusan Stok Sekolah B18.Protokol dan Etiket 3 .PERASA C6.SKPM C1.Kursus Asas B2.Orientasi Kurikulum Baru Matapelajaran A2.ICT dalam P&P B1.Kursus Pertolongan Cemas (CPR) B6.Kursus Tahap 2 B4.Masteri Learning A4.Kooperatif A5.Teknik dan Kaedah P&P Berkesan A11.3 A1.Instruktional Leadership B13.Etika Bekerja Menurut Perspektif Islam C2.Pengurusan Anggaran Belanja Mengurus B17.Jurnal B9. RPT dan BBM A10.Penggunaan BBM dalam P&P A12.Kursus Tahap 3 B5.Kursus Tahap 1 B3.Psikologi Dalam Pendidikan A3.Prosedur Pengurusan Kewangan B16.Bahan Inovasi dalam P&P B12.Bimbingan Rakan Sekerja C5.Pengurusan PKKP dan Perancangan Straregik B19.Inkuiri-penemuan A7.Kemahiran Interpersonal C4.Pengurusan Kewangan Panitia (PCG) B15.Penyediaan SP.Pengurusan Bilik Darjah A9.Artikel B8.Kepimpinan dalam Aktiviti kokurikulum B14.Buletin MP B7.Konstektual A6.Kursus Integriti dan budaya kerja C3.Pengurusan Panitia A8.Modul P&P B10-Kajian Tindakan B11.Kemahiran berkomunikasi C4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful