MENTRANFORMASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN 2.0 (GTP2.

0) 2013 - 2015

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL 0

Dua tahun lepas, sistem pendidikan Malaysia mengalami desakan supaya penambahbaikan dilaksanakan segera

Kejayaan sejak 50 tahun lepas…
Kadar enrolmen: Menghampiri enrolmen peringkat universal bagi sekolah rendah (92%) dan kadar yang tinggi bagi sekolah menengah ( 85% bagi menengah rendah dan 78% bagi menengah atas) Pencapaian : 92% kadar literasi dalam kalangan warga dewasa dan memenangi Anugerah Commonwealth Amalan Terbaik Pendidikan

…namun

jurang masih wujud

~20% pelajar gagal mencapai penanda aras minima TIMSS bagi Sain dan Matematik bagi tahun 2007, berbanding hanya antara 5 dan 7% pada 2003 Menduduki tangga ke 52, 57 and 44 untuk Sains, Matematik dan Bacaan masing-masing dalam PISA pada 2010 daripada 74 negara.
1
CONFIDENTIAL SULIT

Di bawah GTP1.0, NKRA Pendidikan memberi fokus kepada 5 sub NKRA

Prasekolah
Meningkatkan kadar enrolmen kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012; serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain

Literasi & Numerasi (LINUS)
Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi diwujudkan menjelang 2012 yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi

Tawaran Baharu untuk Pengetua/Guru Besar
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah

Program Pembangunan Prestasi Sekolah(SIP)
Mengurangkan bilangan sekolah dalam Band 6 dan 7 melalui program – program khusus yang dirancang untuk sekolah-sekolah berprestasi rendah
CONFIDENTIAL 2

35 juta murid Tahun 1 – 3 sekolah rendah menduduki saringan LINUS Murid Tahun 2 pada tahun 2011 mencapai kadar 97.589 prasekolah baharu beroperasi pada 2010 dan 2011 38.Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1.5% literasi & 98.6% numerasi CONFIDENTIAL 3 .301 murid dari keluarga berpendapatan rendah menerima bantuan yuran pada tahun n 2010 dan 2011 2 LINUS Dianggarkan 1.0 77% enrolmen 1 Prasekolah 4.

0 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 66 sekolah mendapat pengiktirafan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi Memberi lebih autonomi dan akauntabiliti kepada SBT bagi meningkatkan kecemerlangan 3 4 Tawaran kepada Pengetua/Guru Besar 1.Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1.203 Guru Besar dan Pengetua telah menerima Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) pada 2010 dan 2011 5 Program pembangun an sekolah Semua sekolah kerajaan telah dirank dan dibandkan kepada 7 band mulai 2010 40% penurunan bilangan sekolah dalam Band 6 and 7 Membangunkan sistem data yang bersepadu peringkat kebangsaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) CONFIDENTIAL 4 .

0 (2013-2015) adalah sebahagian daripada Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025 Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025 Subset Contoh bidang lain yang terdapat dalam Pelan Tranformasi Pendidikan 1. • Mengkaji semula kerangka pentaksiran Ibubapa. 4. Kurikulum dan Pentaksiran • Menanda aras dengan kurikulum peringkat antarbangsa 2.GTP2. Semua inisiatif GTP2 dan Pelan Tranformasi Pendidikan akan dilaksanakan serentak mulai 2012 CONFIDENTIAL 5 . Komuniti dan Sektor Swasta • Kempen peringkat Kebangsaan untuk menggalakkan penglibatan ibu bapa dan sarana keibubapaan • Meningkatkan kerjasama awam-swasta Pendidikan Vokasional • Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta • Merangka laluan kerjaya pendidikan Tranformasi Kementerian • Penjimatan dengan melaksana program mengikut keutamaan & rasionalisasi • Bina upaya dan kompetensi JPN/PPD 3.

GTP2.0 FOCUS AREA CONFIDENTIAL .0 • 5 NKRA Pend sedia ada + 2 sub NKRA baharu • Inisiatif lain • 3ft pelan pelaksanaan • Bajet • Laporan Makmal (World-class Lab Report) • GTPv2 .0 ADALAH SUBSET KEPADA PELAN TRANFORMASI PENDIDIKAN (Education Blueprint ) (MOE) 2020 .2025 (MOE) • Initiative x • Initiative y • Initiative z 2015 – 2020 (MOE and PEMANDU) 2013 – 2015 GTP 2.Bab Pendidikan • Initiative d • Initiative e • Initiative f GTP2.

TIMSS 25% pengurangan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar di seluruh Malaysia CONFIDENTIAL SULIT 7 .0 2015 92% 98% 90% 85% Prasekolah Sekolah Rendah Menengah Rendah Menengah Atas Pencapaian purata antarabangsa dalam pentaksiran seperti PISA. antara negeri) dalam tempoh 10 tahun Malaysia antara negara di dunia yang mempunyai ekuiti tinggi dalam pendidikan negara maju Sasaran GTP2.Program GTP2 berteraskan tiga aspirasi yang telah dikenal pasti dalam sistem pendidikan Malaysia 1 Pelan Transfomasi Pendidikan Akses 2 Kualiti 3 Ekuiti 100% enrolmen universal dari peringkat prasekolah hingga menengah atas dalam tempoh 10 tahun Peningkatan enrolmen semasa sehingga mencapai tahap Kedudukan ketiga teratas antara negara yang mengambil pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun (daripada ketiga terbawah sekarang) Malaysia menjadi negara terpantas dalam melonjakkan sistem pendidikan daripada ‘lemah’ kepada ‘cemerlang dalam tempoh 15 tahun 50%pengurangan jurang prestasi (cth. antara bandar dan luar bandar.

luar bandar dan pedalaman melalui perkongsian awam .swasta Pemantapan: • Penambahan bilangan prasekolah secara • berterusan Mengkaji dan menyemak semula pemberian bantuan yuran dan geran permulaan Baharu: • Penekanan kepada Kualiti – membangunkan piawai kebangsaan prasekolah dan taska. Latihan: Menyelaras modul LINUS dengan KSSR serta meningkatkan kemahiran guru pemulihan Pentaksiran: Melepasi konstruk 12 untuk literasi dan numerasi Baharu: • LINUS+: Saringan untuk Literasi Bahasa CONFIDENTIAL Inggeris bagi murid Tahun 1 – 3 (selaras dengan KSSR). serta menigkatkan kemahiran guru prasekolah 2 LINUS • LINUS Bahasa Malaysia • Saringan LINUS (9 saringan dijalankan daripada Tahun 1 – 3 dengan 3 kali saringan setahun) • Pemantapan latihan untuk guru pemulihan • Pentaksiran – Melepasi Konstruk 8 (Literasi) dan Konstruk 10 (Numerasi) Pemantapan: • Saringan: 6 saringan dijalankan daripada • • Tahun 1 .Inisiatif GTP 2.3 dengan 2 kali saringan setahun. serta latihan guru pemulihan Bahasa Ingggeris .0 kesinambungan inisiatif NKRA Pendidikan GTP1.0 Fokus GTP1 Fokus GTP2 1 Prasekolah • Mengharmonikan sokongan kepada prasekolah kerajaan • Penambahbaikan kualiti guru dan pembantu guru di prasekolah kerajaan • Memperluas bilangan prasekolah khususnya di kawasan miskin bandar.

kualiti dan ekuiti) 5 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) • Menambah bilangan sekolah berprestasi tinggi (66 buah sedia ada) Pemantapan: • Mengekalkan kualiti di SBT (tiada penurunan ke Band 2) dan memastikan pemberian autonomi CONFIDENTIAL SULIT .0 Fokus GTP1 3 Tawaran Baharu kepada Pengetua/ Guru Besar Fokus GTP2 • Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) Pemantapan / Baharu: untuk pengetua yang melonjakkan • Meneruskan pemberian BITB kepada kecemerlangan sekolah Pengetua dan Guru Besar yang • Pengetua menerima RM7.500 manakala melonjakkan kecemerlangan sekolah 5% pencapaian tertinggi menerima • Pemberian BITB akan dikaitkan dengan RM1800 dan selebihnya menerima prestasi Pengetua di bawah Piagam RM900 Pengetua yang akan diperkenalkan Pemantapan/ Baharu: 4 • Ranking dan banding sekolah • Jurulatih Pakar Pembangunan Program Pembangun an Prestasi Sekolah (SIP) • Sekolah (SISC) dan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartner) Pelan tindakan program pembangunan sekolah • Penempatan SISC dan SIPartners sepenuh masa di JPN dan PPD menerusi Program Pembangunan Negeri dan Daerah : • Mengukuhkan PPD bagi membimbing sekolah (lebih sumber dan hak membuat keputusan) • Mewujudkan dashboard dan KPI standard bagi semua negeri.Inisiatif GTP 2. daerah dan sekolah (integrasi dengan data SAPS) • Intervensi khusus mengikut keperluan sekolah (fokus kepada akses.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pendidikan GTP1.

Meningkatkan kemahiran dan penempatan semula CONFIDENTIAL SULIT 10 . LINUS • Bahasa Malaysia dan Matematik (kesinambungan GTP1) • Bahasa Inggeris (baharu) 3. Bahasa Inggeris .2 program baharu akan diwujudkan dalam GTP2 selain pemantapan program sedia ada GTP2 –NKRA: PENDIDIKAN Prasekolah LINUS Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Tawaran Baharu untuk Pengetua/ Guru Besar Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) Piagam Guru Pemantapan Bahasa Inggeris 1. Prasekolah • Perluasan (kesinambungan GTP1) • Kualiti dan piawaian (baharu) 2. Piagam Guru • Laluan kerjaya • Instrumen pengurusan prestasi • Pembangunan Profesional Berterusan • Portal eGuru – untuk meningkatkan kemahiran guru 6. Program Transformasi Daerah dan Negeri (kesinambungan daripada SIP dalam GTP1) 5. Piagam Pengetua dan pelan pelapis yang berkaitan dengan Bai’ah dan Tawaran Baharu untuk Pengetua dan Guru Besar dalam GTP1 4.

Bagaimana memastikan semua kanak-kanak memperoleh Pendidikan Prasekolah yang berkualiti? CONFIDENTIAL 11 .

Pendidikan prasekolah yang universal 92% Enrolmen prasekolah Prasekolah berkualiti tinggi Menambah bilangan kelas Mengkaji semula dan memperluas bantuan yuran dan geran Penambahan prasekolah swasta Mengharmonikan kelayakan guru & pembantu guru Meningkatkan pemantauan prasekolah awam dan swasta Menyediakan bantuan kepada guru yang mengikuti kursus Diploma dalam perkhidmatan 12 CONFIDENTIAL SULIT .

2% 30% guru prasekolah swasta dalam perkhidmatan akan dinaikkan ke tahap diploma –92% enrolmen prasekolah pada tahun 2015 –.4% –2011 – 77.0 menggunakan pendekatan holistik dan telah mengenal pasti 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah berkualiti dan saksama Pendorong utama Menubuhkan jawatankuasa kebangsaan untuk pendidikan prasekolah dan satu bahagian prasekolah di KPM Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Pencapaian Jawatankuasa Prasekolah Kebangsaan telah ditubuhkan pada ahun 2010 Telah bermula pada tahun 2010 Sasaran (2013 .luar bandar dan kawasan pedalaman 6 Meningkatkan Perkongsian Pintar Awam-Swasta (PPP) dalam pendidikan prasekolah –Bantuan yuran –Geran permulaan –Latihan 3 minggu Pelancaran Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan 7 SMPK dalam talian pada tahun 2011 CONFIDENTIAL SULIT 13 . KEMAS dan JPNIN) Dilaksanakan 4 Meningkatkan dan mengharmonikan kualiti guru dan pembantu guru –KEMAS & JPNIN Diploma –Prasekolah Swasta – latihan selama 3 minggu –2010 – 72.KANDUNGAN Makmal GTP 1.2015) 1 2 3 Mengharmonikan bantuan pelajar prasekolah kerajaan (KPM.10% enrolmen di TASKA pada tahun 2015 – 70% prasekolah dijalankan oleh prasekolah swasta 5 Menambah bilangan kelas prasekolah di miskin bandar.

Bagaimana memastikan setiap kanak-kanak menguasai literasi dan numerasi pada Tahun 3 ? CONFIDENTIAL 14 .

1% 91. serta menangani isu literasi Bahasa Inggeris LINUS 1.0 akan mengukuhkan literasi Bahasa Malaysia dan numerasi. 1st Saringan Screening Pertama Year 1 Tahun 1 Year 2 2 Tahun Year 3 3 Tahun Bahasa Literasi Melayu Bahasa Malaysia Literacy + Numerasi Numeracy + Literasi English Bahasa Literacy Inggeris 83.0 LINUS 2.0 Year11 Tahun Year 2 Tahun 2 Year 3 3 Tahun Literasi Numerasi BM.0 Sasaran Literasi BI.LINUS 2.4% 100% 2nd Saringan Screening Kedua Year 1 Tahun 1 Year 2 Tahun 2 Year 3 3 Tahun <Sasaran akan ditetapkan selepas garis asas diketahui> CONFIDENTIAL SULIT All students screened Semua muridTahun 1 disaring 15 . 1 Saringan Screening Pertama st Bahasa Literasi Melayu Bahasa Malaysia Literacy + Numeracy Numerasi 90% 95% 100% 2nd Saringan Screening Kedua 3 Saringan Screening Ketiga rd Year 1 Tahun 1 Year 2 2 Tahun Year 3 3 Tahun Semua muridTahun 1 disaring Hanya muridprogram LINUS disaring LINUS 2. Tahun 1-3 Year 1-3 English Literacy Targets. Tahun Year 1-3 1-3 BM & Literacy & Numeracy.

Bagaimana melonjakkan pencapaian sekolah di seluruh negeri dan daerah? CONFIDENTIAL 16 .

PPD. dan disokong oleh negeri 3 Dashboard dan ranking fokus kepada usaha (dari KPM ke sekolah) terhadap pencapaian KPI utama JPN Dashboard 4 Dialog prestasi setiap peringkat untuk memastikan sekolah. with map of root causes ▪ ▪ ▪ School Improvement Plans District Improvement Plans JPN support action plans ▪ ▪ Updated JPN/ PPD dashboard to track progress Revised implementation plans Mengupayakan kepimpinan setempat Kepelbagaian usaha Berteraskan Akses. 7 25% pengurangan jurang bandar Luar Bandar Akauntibiliti 1 Perubahan peranan JPN dan PPD fokus kepada daerah untuk meningkat pencapaian sekolah 2 Sokongan dan intervensi khusus untuk sekolah dipacu oleh daerah. Access. school dashboards Identified priority issues. daerah dan negeri mencapai sasaran State and District Improvement Programme: Implementation process PPD Dashboard Determine baseline School Dashboard Timing Dec/Jan (after exam results) Understand challenges in schools and root causes Repeated annually Jan/Feb Complete action plan Implement and problem-solve Repeated every 2 months Jan/Feb Feb/March Objective ▪ ▪ Motivate JPN and PPD improvement Pinpoint area(s) of focus ie. Kualiti. equity ▪ ▪ Prioritise issues Understand root causes of issues in district ▪ Determine action plan to address root causes identified ▪ Track progress and adjust plan where necessary Deliverabl e ▪ ▪ JPN and PPD rankings School rankings (by band) ▪ ▪ JPN.Program Tranformasi Negeri dan Daerah “Setiap daerah maju ke hadapan” Sokongan 0% sekolah dalam Band 6. dan Ekuiti Disiplin dalam Tindakan 17 CONFIDENTIAL SULIT SULIT . quality.

000 Guru 5.Fokus kepada PPD sebagai pemacu utama dalam mendokong tranformasi sistem pendidikan di Malaysia Pengukuhan keupayaan.000 Pelajar 138 1 Kementerian Sekolah 16 JPN PPD Memastikan Impak Tinggi dan Berkesan CONFIDENTIAL SULIT SULIT 18 .000 10. sumber terbaik dan pegawai cemerlang di PPD 412.000.

0 : Pelaksanaan literasi Bahasa Inggeris. Tumpuan kepada i) meningkatkan pelaksanaan KSSR. SBA (termasuk buku panduan berserta perancangan mengajar) dan LINUS2. serta ii) meningkatkan amalan pembelajaran asas GURU PENGETUA Komuniti pembelajaran.. atau dimudahcara oleh pegawai PPD Meluaskan peranan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartners) secara sepenuh masa dengan mengadakan bimbingan secara 1 – 1 dalam bidang kepimpinan instruksional LINUS2. diterajui Pengetua Cemerlang yang dilantik.Sokongan dan intervensi khusus mengikut keperluan sekolah Tindakan PPD Mementingkan masa pembelajaran dengan menguatkuasakan garis panduan waktu maksimum di luar sekolah Tindakan KPM Meluaskan peranan Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (SISC) secara sepenuh masa. Penyediaan pengangkutan. penglibatan ibu bapa dan komuniti) CONFIDENTIAL SULIT 19 .0. serta mengkaji semula proses dan kandungan LINUS MURID Intervensi ke atas kehadiran ke sekolah dan masalah disiplin (cth.

Bagaimana meningkatkan tahap kecemerlangan Kepimpinan Sekolah? CONFIDENTIAL 20 .

BUKAN tempoh perkhidmatan Proses piawai dalam penempatan Pengetua/Guru Besar termasuk insentif untuk pengetua/guru besar cemerlang yang ditempatkan di sekolah berprestasi rendah Pahang Selangor Kuala Lumpur Negeri Sembilan Malacca Johor Pengetua Cemerlang di setiap sekolah! CONFIDENTIAL SULIT 21 .Pelan pelapis dan laluan pantas bagi Pengetua 4.000 Perlis Kedah Penang Pengetua baharu yang berprestasi tinggi akan dilantik dalam tempoh 5 tahun 40% • Kriteria pemilihan baharu Perak Pengetua akan bersara dalam tempoh 5 tahun Kelantan Terengganu • • Pelantikan dan laluan pantas berdasarkan prestasi.

Pelantikan dan laluan pantas berasaskan prestasi Menetapkan kriteria minimum untuk menjamin kualiti pengetua Mewujudkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pengetua & Guru Besar) yang bersepadu Tanpa Ijazah (Skim PPLD) Dengan ijazah (Skim PPPS) Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Mendefinisi laluan kerjaya untuk pengetua & mewujudkan penilaian prestasi baharu selari dengan Laluan Kerjaya Baharu untuk Guru Pakar Cemerlang Pengetua Kompeten Membangunkan Pelan Pembangunan Profesional Berterusan selaras dengan prestasi pengetua Kursus Lanjutan Sandaran Industri Kursus Pengukuhan Penandaarasan HPS Kursus Peringatan² Bimbingan & Penandaarasan ² Kursus Motivasi CONFIDENTIAL SULIT 22 .

Penempatan di luar bandar) Mengkaji semula pemberian insentif Keistimewaan –keistemewaan lain (kepelbagaian opsyen pilihan) > 6 bulan sebelum persaraan 1 bulan sebelum persaraan Bakal pengetua mula berkhidmat di sekolah yang ditugaskan Program Residen Pengetua lama bersara. pengetua baharu mengambil alih Program Penerapan 23 Menyediakan program transisi khas antara pengetua yang akan bersara dan bakal pengetua Mengenal pasti bakal pengetua untuk menggantikan pengetua yang akan bersara CONFIDENTIAL SULIT .Proses piawai untuk penempatan berasaskan negeri ▪ Mengoptimumkan serta memendekkan proses pemilihan calon pengganti Pengetua/Guru Besar yang akan bersara (>6 bulan sebelum persaraan) Mengenal pasti sekolah yang mana pengetua telah bersara dan tiada pengganti Mewujudkan satu sistem berpusat dan bersepadu bagi pemilihan dan pelantikan calon yang berkelayakan sebagai Pengetua/Guru Besar 11 bulan 6 bulan 2012 615 sekolah 2013 736 sekolah 2014 1194 sekolah 2015 1099 sekolah eOperasi (BPM) Emis (EPRD) Pangkalan data NPQEL (IAB) Sistem Maklumat Guru (BPM) e-Pangkat EKMLTK khas untuk pengetua (cth.

Bagaimana mentranformasi profesion Keguruan? CONFIDENTIAL 24 .

Pakej Kerjaya Guru Baharu bagi mentranformasi profesion Meningkatkan peluang kerjaya guru bagi Peluang yang lebih baik meningkat kecemerlangan Pengurusan prestasi yang cekap Peluang 412k pembangunan profesional sepanjang kerjaya Satu instrumen untuk penilaian yang berteraskan kompetensi yang jelas Kenaikan pangkat lebih cepat untuk golongan berprestasi tinggi Penilaian dan ganjaran yang adil Penempatan semula ke tugasan lain bagi yang berprestasi rendah CONFIDENTIAL .

Laluan kenaikan lebih cepat untuk guru berprestasi tinggi SISTEM YANG DICADANGKAN Pentingkah prestasi saya? Guru Memasuki Guru Guru Guru pakar Cemerlang tahun profesion beraspir Kompeten perguruan – asi Guru permulaan ILUSTRASI Guru Cemerlang Memasuki profesion perguruan Guru beraspirasi – Guru permulaan Guru kompeten Guru pakar tahun Guru Guru berprestasi berprestasi tinggi normal ▪ Menguasai ▪ Kompetensi kompetensi yang dengan sederhana pantas ▪ Peningkatan ▪ Peningkatan sederhana cemerlang dalam prestasi dalam kelas/ sekolah prestasi kelas/ sekolah Kedua-dua guru akan mencapai tahap cemerlang tetapi seorang mencapainya lebih pantas kerana prestasi yang cemerlang Guru mencapai kecemerlangan mengikut kemampuan sendiri pada setiap peringkat – bergantung kepantasan menguasai kompetensi Pergerakan secara automatik apabila bersedia – tiada proses pemilihan yang rumit dengan kriteria yang berbeza CONFIDENTIAL SULIT 26 .

Bantuan transisi bagi guru berprestasi rendah ILUSTRASI Apa berlaku kepada guru yang berprestasi rendah? Peningkatan guru ke prestasi normal Outcome – Peningkatan prestasi Penilaian 1 Penilaian 2 Penilaian 3 Penilaian 4 Guru berprestasi rendah Penilaian: Kompetensi paling rendah – makluman awal Bimbingan dan sokongan secara berterusan (Pengetua/Buru Besar dan jurulatih) ▪ Tidak menguasai kompetensi asas Prestasi murid menunjukkan penurunan/ tiada peningkatan prestasi Sokongan secara intensif (Peningkatan program coaching dan mentoring Outcome – tiada peningkatan prestasi Penempatan semula guru ke tugasan lain atau dikeluarkan ▪ CONFIDENTIAL 27 .

Bagaimana menghasilkan seorang Guru Bahasa Inggeris yang profisien di setiap kelas dengan pantas? CONFIDENTIAL 28 .

000 Kelantan Kedah Rintis SELESAI Melaka Peningkatan kemahiran secara intensif dan pembelajaran imersif untuk semua guru kurang profisien CONFIDENTIAL 5.000 guru Menduduki Cambridge Placement Test sehingga Julai 2012 29 .1 guru Ujian profisiensi Bahasa guru kepada semua Inggeris 70.000 guru Rintis selesai pada Dis 2013 Semua guru Menjelang lain yang tidak 2015 profisien 60.000 guru yang profisien di setiap kelas! KL 7.

Latihan intensif dan pembelajaran imersif PROJEK PERINTIS Taksir Tingkat Imersif Tempat semula 8 minggu 1 Mendengar Membaca 2 Tatabahasa 3 Penulisan 4 Kuiz 5 Ujian Pembelajaran mengikut kadar sendiri Kuiz penilaian kendiri Ujian dalam talian Pembelajaran kendiri 11 bulan selepas waktu persekolahan. separuh masa atau 8 minggu di luar sekolah bagi luar bandar Melatih pembimbing Jurulatih yang direkrut dari luar negara 1:20 nisbah Bengkel latihan Aplikasi komputer Aplikasi tablet Bahan fizikal A1 Uji semula/ Tempat semula A2 Uji semula/ Tempat semula B1 1 set latihan Uji semular B2 Memuaskan 1 set latihan Uji semula C1 Profisien 30 Lemah Sederhana CONFIDENTIAL .

Pelan Tranformasi Pendidikan – Penanda Utama GTP 2.0 dilancarkan 2012 Jun Ogos Dis 2013 Jan Laporan awal Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan CONFIDENTIAL Laporan akhir Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan FINANCE | 31 .0 maklumkan Buku GTP 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful