You are on page 1of 1

Montiranje tu kabine

Najbitnije je da je zid pod uglom od 90 stepeni. Ako nije, moe doi do velikih problema ili oteenja pri montai. Prilikom montae vano je i to da majstor koji montira tu kabinu ima ve iskustva sa montaom postojee kabine. Okviri veine tu kabina i paravana su proizvedeni od aluminijuma koji osigurava odlinu strukturnu podrku, stabilnost i zavrnu obradu. Na jeftinijim i loijim modelima, okviri mogu biti plastini ili poprskani tako da izgledaju kao aluminijumski zbog ega nisu vrsti i dugotrajni. Pre nego sto krenete u instalaciju tu kabine proitajte uputstvo. Stakleni delovi tu kabine bi trebalo da budu postavljeni stabilno i vertikalno prema zidu. Neprecizno privrivanje i neodgovarajui vertikalni nivo moe lako izazvati oteenja. Istalaciju tu kabine treba da izvri kvalifikovano lice i po instrukcijama za instalaciju, kako ne bi dolo do oteenja ili povrede ljudi. Na vratima tu kabine postavljaju se ruice pa je poeljno da se prilikom ulaska ili izlaska drite za njih, jer zbog vlanosti povrina kabine i tu kade, izbeiete neeljene povrede. Pri montiranju tu kabine, pratite sledee korake: 1. Postavljanje fiksnog stakla pronaite odgovarajue rupe na staklu (postojee) za fiksiranje za aluminijumski profil. Fiksirajte ih pomoi postojeih vijaka. Pre svega, proverite da li je staklo pravilno podeeno. 2. Sledei korak je da postavite staklena vrata i rafove u postojee rupe. Postavite tokie u okvir aluminijumskog rama i pomou rafova privrstite te iste tokie za pokretna staklena vrata. 3. Nakon to ste postavili tokie na aluminijumski okvir i fiksirali za tu kabinu, potrebno je postaviti poklopce rafova. Kako bi se izbeglo nepoeljno trenje i proputanje vode izmeu stakala, potrebno je postaviti dihtung silikonsku traku. Traka se postavlja i na pokretno i na fiksno staklo. 4. Postavljanje ruica vri se na pokretnom staklu sa unutranje i spoljanje strane. Vano je da prilikom postavljanja ruica vodite rauna da vam visina na kojoj fiksirate ruice sa jedne i druge strane bude ista. 5. Prilikom postavljanja tu kabine vodite rauna o visini, kako same tu kabine, tako i zidova vaeg kupatilskog prostora. Tu kabine su fiksni delovi i na njima nema nikakvog posebnog podeavanja posle instalacije. Mogua su neka podeavanja tokom instalacije, ali se ona tiu samo majstora.